FRANSIZCA SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FRANSIZCA SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ"

Transkript

1 FRANSIZCA SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ 1. Program Tanımları Kuruluş: Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 1996 yılında kurulmuş olup, 2000 yılından itibaren mezun vermektedir. Amaç: Çağdaş değerleri haiz; yabancı dilde düşünme, analiz ve sentez yeteneğine sahip ulusal ve uluslararası standartlara erişmiş bireyleri yetiştirmektir. Hedef: Uluslararası çağdaş değerlere sahip, toplumsal sorumlulukların bilincinde, güvenilir, topluma bilgileri ile değer katabilip yön verebilecek, yeniliklere açık, girişimci, uluslararası olguları algılayabilen kültürlü, lider olacak bireyleri yetiştirmektir. Kazanılan Derece: Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar " Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar. Derecenin Düzeyi: Lisans Kabul ve kayıt koşulları: Programa öğrenci kabulü Yeditepe Üniversitesi Hakkında bölümünde yer alan Öğrenci Kabulü başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Yeditepe Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları: Yükseköğretim Kurumu nun belirlemiş olduğu yeterlik koşulları geçerlidir. Program Profili: Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans programının iki ana amacı bulunmaktadır: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında uzmanlar yetiştirmek ve bu uzmanların kamu kuruluşları ve özel sektörde üst düzeylerde görev alabilmelerini sağlayan formasyonu vermektir. Mezunların İstihdam Profilleri: Program mezunları, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları başta olmak üzere, akademik kurum ve kuruluşlar, diğer devlet kurumları ve özel şirketler, araştırma şirketleri, finans sektöründe çalışma olanaklarına sahiptirler. Üst Derece Programlarına Geçiş: Programı başarılı bir şekilde tamamlayan ve lisansüstü eğitime devam etmek isteyen mezunlar siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında veya bu alandan mezun kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora programlarına başvuruda bulunabilirler.

2 Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme: Programda yer alan her ders için uygulanan sınav türleri ve ölçme ve değerlendirme biçimleri Ders Öğretim Planı nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Mezuniyet Koşulları: Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur. Çalışma Şekli: Tam zamanlı Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü): Bölüm Başkanı AKTS Koord. : Prof. Dr. Jale Civelek Yard. Doç. Dr. Gökçe Bayındır Goularas Dahili: 1762 Dahili: 2647 Cep: Cep: Bölüm Olanakları: Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programında tam zamanlı, iki profesör, bir doçent, dört yardımcı doçent, bir okutman bulunmaktadır. Yarı zamanlı olarak, iki profesör, üç yardımcı doçent ve iki öğretim görevlisi bulunmaktadır. Bölümümüz bünyesinde bulunan Fransızca Hazırlık sınıfında yarı zamanlı ders veren on bir okutman bulunmaktadır. - Çift Anadal Anlaşmamız olan Bölümler Hukuk Fakültesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü - İletişim Fakültesi Çeviribilim Bölümü- Fen Edebiyat Fakültesi - Erasmus-Sokrates Anlaşmalarımız Strasbourg Üniversitesi (Université de Strasbourg) Strasbourg Siyasal Bilimler Enstitüsü (Institut d Etudes Politiques de Strasbourg) Lorraine Üniversitesi (Université de Lorraine) Toulouse Siyasal Bilimler Enstitüsü (Institut d Etudes Politiques de Toulouse) Lille Siyasal Bilimler Enstitüsü (Institut d Etudes Politiques de Lille) Savoie Üniversitesi (Université de Savoie) Marsilya Paul Cézanne Üniversitesi (Université Paul Cézanne Marseille) Bordeaux Siyasal Bilimler Enstitüsü (Institut d Etudes Politiques de Bordeaux) Jean-Monnet Üniversitesi (Université Jean-Monnet) Grenoble Siyasal Bilimler Enstitüsü (Institut d Etudes Politiques de Grenoble)

3 2. Program Çıktıları (TYYÇ ile uyumlu maddeler halinde yazılmış) 1. Bilgi Kuramsal, Olgusal a. Kendi alanında hangi bilgiyi nerede bulacağını bilir, bağımsız araştırma yapabilir, lisans bitirme tezi konusu ile ilgili kapsamlı bir araştırma ve çalışma hazırlayabilir. b. Profesyonel iş hayatında, çalışacakları alanda, hedef ve amaç belirleyebilir, strateji ve proje planlaması yapabilir. c. Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilir, sahip olduğu bilginin yeterliliğini ve öğrenme gereksinimlerini tespit edebilir, eksikliklerini gidermek için öğrenmesini yönlendirebilir, ve bu sayede, yaşam boyu öğrenmenin önemini anladığını gösterebilir. 2. Beceriler Bilişsel, Uygulamalı a. Uluslararası ve ülke içi dinamikleri çok boyutlu analiz edebilir, profesyonel hayatta başarılı olmak için esnek düşünebilmenin ve yaratıcı çözümler üretebilmenin önemini anladığını gösterebilir. b. Öğrenciler, uluslararası kurumsal düzeyde, etkin, yazılı ve sözlü iletişim kurabilecek düzeyde Fransızca bilgisine sahip olduklarını gösterebilirler, Fransızca yetilerini geliştirerek, çalışacakları alanlarda rekabet güçlerini geliştirebilirler. c. Programda eğitim gören öğrenciler, 2. Bir yabancı dil öğrenerek, çalışma alanlarını genişletme imkanı bulabilirler. 3. Yetkinlikler 3.1. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği a. Kültürler ve bireyler arasındaki farklılıklara saygı gösterilmesinin önemini anladığını gösterebilir, farklı kültürel ortamlarda gerekli saygı ve empatiyi göstererek iletişim kurabileceğini gösterebilir. b. Sosyal bilimlerde yaygın bir şekilde kullanılan, nicel ve nitel araştırma tekniklerini, bilgisayar destekli kullanabilir Öğrenme Yetkinliği a. Bireysel, profesyonel ve toplumsal etik değer ve kavramları anlar, bireylerin davranışlarında bu etik kavramların ne kadar önemli olduğunu ve bu ilkeler doğrultusunda davranılmasının topluma değer katan etmenler olduğunu anlar. b. Alanında edindiği bilgiler çerçevesinde, sosyal sorumluluk kavramının bireysel, toplumsal ve ekolojik boyutlarını bilir; bu çerçeve içinde üzerine düşen aktif vatandaşlık görevini anladığını, toplumsal değer ve ilkelere sahip çıkılması gerekliliğini anladığını gösterebilir İletişim ve Sosyal Yetkinlik a. Çağdaş toplumların esasını oluşturan sosyal hakların evrenselliği ve sosyal adalet kavramlarını, toplumsal gelişmenin ve küresel rekabet edebilirliğin gereği olan bilimsel bakış açısının önemini anladığını gösterebilir. b. Kurumsal sürdürülebilirlik için kalite yönetiminin, iş sağlığı ve güvenliliğinin; profesyonel hayatta, çalışacağı kurum ve kuruluşlarda, kurumsal sosyal sorumluluğun, profesyonel ve kültürel saygının ve kurumsal etik ilkelerinin ve kurallarının önemini anladığını gösterebilir Alana Özgü Yetkinlik a. Sosyal, siyasi, hukuki ve ekonomik konular ile ilgili kavram, teori ve modelleri, disiplinler arası ve çok boyutlu bir bakış açısı ile bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak özümser, bu alanlar ile ilgili konularda, araştırma, yorum ve analiz yapabilme yetkinliğine sahip olduğunu gösterebilir. b. Türkiye nin siyasal sistemini, iç ve dış siyaset düzeninin işleyişini öğrenerek, Türkiye de yaşanan siyasal ve sosyal olguları daha gerçekçi bir şekilde analiz etme yetilerini geliştirebilir. c. Devletlerin, uluslararası sistem içerisindeki tutum ve davranış modellerini, uluslararası siyasi ve ekonomik sistemin işleyişini, uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan sorunları, alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiler aracılığı ile yorumlayabilir, analitik bir düşünce yetisine sahip olduğunu gösterebilir. (++++ c ve d)

4 Eğitim Öğretim Metotları Öğretme öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, gözlem yapma, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma yaşam boyu öğrenme, başkasına öğretme, gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir*: (*) Dersin özelliklerine göre burada belirtilen yöntemlerin biri veya birkaçı uygulanabilir. Eğitim - Öğretim Yöntemleri* Ders Tartışmalı Ders Problem Çözme Beyin Fırtınası Küçük Tartışması Benzetim Seminer Grup Çalışması Ödev Sunum Konuk Konuşmacı Grup Öğrenci Lisans Bitirme Tezi Başlıca öğrenme faaliyetleri Dinleme ve anlamlandırma Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Önceden planlanmış özel beceriler Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, Bilişim becerileri Araştırma yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler Kullanılan Araçlar tepegöz tepegöz tepegöz tepegöz Gözleme imkan verecek gerçek ya da sanal ortam tepegöz, özel donanım İnternet veri tabanları, kütüphane Araştırma yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, veri tabanları, e-posta, çevrimiçi eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım sohbet, çalışması Web tabanlı tartışma forumları Araştırma yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Araştırma yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme,, Araştırma yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, Önceden planlanmış özel beceriler İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta tepegöz, özel donanım tepegöz, özel donanım

5 AKADEMİK PROGRAM 1. YARIYIL T A L Y E 2. YARIYIL T A L Y E SPRI 101 Uluslararası İlişkiler Tarihi SPRI 102 Uluslararası İlşkilere Giriş SPRI 121 Siyaset Bilimine Giriş SPRI 106 Çağdaş Tarih SPRI 161 Sosyolojiye Giriş SPRI 122 Siyasal Düşünceler Tarihi SPRI 141 Hukuka Giriş SPRI 162 Çağdaş Sosyoloji Teorileri SPRI 103 Uluslararası İlişkiler Yöntem Semineri I SPRI 142 Türk Anayasa Hukuku HUM 103 Uygarlık Tarihi SPRI 104 Uluslararası İlişkiler Yöntem Semineri II TKL 201 Türk Dili I TKL 202 Türk Dili II YARIYIL T A L Y E 4.YARIYIL T A L Y E SPRI 221 Türk Siyasal Yaşamı SPRI 280 Sosyal Psikoloji SPRI 241 İdare Hukuku SPRI 260 Siyaset Sosyolojisi SPRI 243 Medeni Hukuk SPRI 250 Işletmeye Giriş SPRI 271 Mikro İktisat SPRI 272 Makro İktisat SPRI 203 Uluslararası İlişkiler Yöntem Semineri III SPRI 204 Uluslararası İlişkiler Yöntem Semineri IV AFE AFSA 161 İngilizce I İspanyolca I AFE AFSA 162 İngilizce II İspanyolca II HTR 301 Atatürk İlkeleri I HTR 302 Atatürk İlkeleri II YARIYIL T A L Y E 6.YARIYIL T A L Y E SPRI 321 Siyasal Partiler SPRI 302 Uluslararası Örgütler SPRI 301 Türk Dış Politikası SPRI 320 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler SPRI 341 Uluslararası Hukuk SPRI 322 Uluslararası Siyaset SPRI 303 Avrupa Birliği Siyasal Sistemi SPRI 342 Milletlerarası Özel Hukuk (Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku) AFE AFSA 261 İngilizce III İspanyolca III SPRI 304 Çağdaş Dünyanın Jeopolitiği SPRI Alan Seçmeli AFE AFSA 262 İngilizce IV İspanyolca IV SPRI Alan Seçmeli

6 7.YARIYIL T A L Y E 8.YARIYIL T A L Y E SPRI 421 Sosyal Bilimlerde Metot ve Araştırma Yöntemleri SPRI 440 İnsan Hakları Hukuku SPRI 491 *Tez Çalışmaları I SPRI 492 Tez Çalışmaları II SPRI Alan Seçmeli SPRI Alan Seçmeli SPRI Alan Seçmeli SPRI Alan Seçmeli SPRI Alan Seçmeli SPRI Alan Seçmeli Serbest Seçmeli Serbest Seçmeli Dersler ile Program Çıktılarının Ilişkisi Ders PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15 SPRI 101 SPRI 121 SPRI 161 SPRI 141 SPRI 103 SPRI 102 SPRI 106 SPRI 122 SPRI 162 SPRI 142 SPRI 104 SPRI 221 SPRI 241 SPRI 243 SPRI 271

7 SPRI 203 SPRI 280 SPRI 260 SPRI 250 SPRI 272 SPRI 204 SPRI 321 SPRI 301 SPRI 341 SPRI 303 SPRI 302 SPRI 320 SPRI 322 SPRI 342 SPRI 304 SPRI 421 SPRI 491 SPRI 440 SPRI 492 Ders Kategori Listesi Zorunlu Dersler Kodu Adı (TR) Adı (FR) Kredi AKTS SPRI 101 Uluslararası İlişkiler Tarihi Histoire des Relations Internationales 3 5 SPRI 121 Siyaset Bilimine Giriş Introduction à la Science Politique 3 5 SPRI 161 Sosyolojiye Giriş Introduction à la Sociologie 3 5 SPRI 141 Hukuka Giriş Introduction au Droit SPRI 103 SPRI 102 Uluslararası İlişkiler Yöntem Semineri I Uluslararası İlşkilere Giriş Conférence de Méthode des Relations Internationales I Introduction aux Relations Internationales

8 SPRI 106 Çağdaş Tarih Histoire Contemporaine 3 3 SPRI 122 Siyasal Düşünceler Tarihi Histoire des Idées Politiques 3 5 SPRI 162 Çağdaş Sosyoloji Teorileri Théories de Sociologie Contemporaine SPRI 142 Türk Anayasa Hukuku Droit Constitutionnel Turc 3 5 SPRI 104 Uluslararası İlişkiler Yöntem Semineri II Conférence de Méthode des Relations Internationales II 5 6 SPRI 221 Türk Siyasal Yaşamı La Vie Politique Turque 3 5 SPRI 241 İdare Hukuku Droit Administratif 3 5 SPRI 243 Medeni Hukuk Droit Civil SPRI 271 Mikro İktisat Micro Economie 3 5 SPRI 203 Uluslararası İlişkiler Yöntem Semineri III Conférence de Méthode des Relations Internationales III 5 6 SPRI 280 Sosyal Psikoloji Psychologie Sociale 3 5 SPRI 260 Siyaset Sosyolojisi Sociologie Politique 3 5 SPRI 250 Işletmeye Giriş Introduction à la Gestion SPRI 272 Makro İktisat Macro Economie 3 5 SPRI 204 Uluslararası İlişkiler Yöntem Semineri IV Conférence de Méthode des Relations Internationales IV 5 6 SPRI 321 Siyasal Partiler Partis Politiques 3 5 SPRI 301 Türk Dış Politikası Politique Extérieure de la Turquie 3 6 SPRI 341 Uluslararası Hukuk Droit International Public 3 6 SPRI 303 Avrupa Birliği Siyasal Sistemi Système Politique de l'union Européenne 3 6 SPRI 302 Uluslararası Örgütler Organisations Internationales 3 5 SPRI 320 Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler Systèmes Politiques Comparés SPRI 322 Uluslararası Siyaset Politique Internationale 3 5 SPRI 342 Milletlerarası Özel Hukuk (Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku) Droit International Privé (Droits des Etrangers et de la Citoyenneté) SPRI 304 Çağdaş Dünyanın Jeopolitiği Géopolitique du Monde Contemporain 3 5 SPRI 421 Sosyal Bilimlerde Metot ve Araştırma Yöntemleri Méthodologie et Techniques de Recherche en Sciences Sociales 3 5 SPRI 491 *Tez Çalışmaları I *Mémoire I 3 10 SPRI 440 İnsan Hakları Hukuku Droits de I'Homme 3 5 SPRI 492 Tez Çalışmaları II Mémoire II 3 10 Seçmeli Dersler Kodu Adı (TR) Adı (FR) Kredi AKTS SPRI 423 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı Structure Sociale de la Turquie

9 SPRI 425 Milliyetçilik ve Devlet Teorileri Théories de I'Etat et du Nationalisme SPRI 471 Uluslararası İktisat Politikaları Economie Politique Internationale SPRI 401 Türkiye- Amerika İlişkileri Relations entre la Turquie et les Etats- Unis SPRI 403 Uluslararası Politikada Balkanlar Ve Türkiye Les Balkans dans la Politique Internationale et la Turquie SPRI 427 Siyasal İletişim Communication Politique SPRI 405 Göç Migration SPRI 407 Uluslararası Dayanışma ve İnsancıl Faaliyetler Solidarité Internationale et Action Humanitaire SPRI 429 Nicel Araştırma Yöntemleri Méthodes Quantitatives SPRI 409 Uluslararası Çevre Politikaları Politique Internationale de I'Environnement SPRI 420 Siyasal Tutum ve Davranışlar Comportements et Attitudes Politiques SPRI 470 Türkiye Ekonomisi Politique Economique Turque SPRI 400 Avrupa Birliği ve Türkiye Union Européenne et la Turquie SPRI 402 Ortadoğu Siyaseti Politique du Moyen Orient SPRI 422 SPRI 406 SPRI 408 Türk Siyasal Yaşamında Güncel Sorunlar Küreselleşme, Demokrasi ve Sivil Toplum Türkiye, Rusya ve Kafkasya İlişkileri Problèmes contemporains de la Vie Politique Turque Mondialisation, Démocratie et Société Civile Les Relations entre la Turquie, la Russie et les Pays du Caucase SPRI 424 Medya ve Toplum Média et Société SPRI 494 *Staj *Stage 3 6 SPRI 410 Diplomasi ve Konsolosluk İlişkileri Relations Diplomatiques et Consulaires SPRI 426 Din ve Politika Politique et Religion

ULUSLARARASI İLİŞKİLER (FRANSIZCA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER (FRANSIZCA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER (FRANSIZCA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ 1. Program Tanımları Kuruluş: Uluslararası İlişkiler (Fransızca) Tezli Yüksek Lisans Programı 2014 yılında kurulmuştur. Amaç:

Detaylı

İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır. TYYÇ - TAY ilişki tablosu için tıklayınız İİBF, İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Kuruluş İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BOLOGNA LİSANS PSİKOLOJİ PROGRAMI BİLGİ PAKETİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BOLOGNA LİSANS PSİKOLOJİ PROGRAMI BİLGİ PAKETİ 2013 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BOLOGNA LİSANS PSİKOLOJİ PROGRAMI BİLGİ PAKETİ Kuruluş: 2004 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde eğitime başlayan Psikoloji Bölümü, kurulduğu yıldan

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ EK.1.BÖLÜM EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ ÖRNEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ A.Amaçlar Programın amacı, finans ve sigortacılık sektöründeki hızlı değişimi yakalayabilen,

Detaylı

1. Muhasebe ve finans alanında yönetim, vergi, uluslararası muhasebe standartları, denetim üretim konularında bilgi sahibidir.

1. Muhasebe ve finans alanında yönetim, vergi, uluslararası muhasebe standartları, denetim üretim konularında bilgi sahibidir. A.Amaçlar Finansal nitelikteki olayları kaydeden, sınıflayıp, raporlayan ve yorumlayan bir bilim dalı olan muhase günümüzde oldukça önem kazanmıştır. Özellikle son yıllarda yaşanan global ekonomik krizler

Detaylı

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ A.Amaçlar Reklam ajanslarında sadece kaliteli mal ve hizmet üretmenin ötesinde tasarıma yönelik kalite anlayışı ve hedef kitleler kurulan

Detaylı

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESĠ GRAFĠK TASARIM BÖLÜMÜ A.Amaçlar Grafik Tasarım Programının temel prensibi, sektörün ihtiyaç duyduğu, teorik ve uygulama altyapısı olan, vizyon sahibi,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili İngilizce Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI A. Amaçlar Dünya yaşamında var olduğumuz ilk günden beri bireylerle iletişim içerisinde bulunmaktayız. İnsanlık tarihinin en

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEM DÖNGÜSÜ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ *Nişantaşı Üniversitesi* Misyon Vizyon Fakülteler

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI A.Amaçlar Programın amacı hastane öncesi dönemde hasta ve kazazedelere temel ve ileri yaşam desteği verebilen ve muhtemel kritik durumları

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER DEKAN IN MESAJI

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER DEKAN IN MESAJI DEKAN IN MESAJI SEVGİLİ ÖĞRENCİLER 100. yılını geride bırakan köklü bir üniversitenin bünyesinde 20 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren genç ve dinamik bir fakültenin mensubu olmakla gurur duyabilirsiniz.

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU OPTİSYENLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU OPTİSYENLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ EK.1.BÖLÜM EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ ÖRNEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU OPTİSYENLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ AMAÇLAR Optisyenlik programı amacı; gözlükçülük alanında çalışacak ana elemanları yetiştirmek.

Detaylı

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK ve FİNANS PROGRAMI. Genel Bilgi

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK ve FİNANS PROGRAMI. Genel Bilgi (EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK ve FİNANS PROGRAMI Genel Bilgi Bankacılık ve Finans Bölümü 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Dersler ve ders içerikleri, öğrencilerin yeterli mesleki altyapıyı

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI TANITIM KİTAPÇIĞI MAYIS 2013 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNCİVEZ ZONGULDAK Tel: 0 372 257 69 27-0 372 291 06 34 i

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

Bilgi ve Değer Üreten Üniversite

Bilgi ve Değer Üreten Üniversite Bilgi ve Değer Üreten Üniversite 1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Bilgi ve Değer Üreten Üniversite 2 3 İÇİNDEKİLER Rektörümüzün Mesaji... Genel Bilgi... Misyon ve Vizyon... Sayılarla Üniversitemiz...

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl CODE COURSE CREDIT CODE COURSE

Detaylı

Başarılı gençler insanlığın kazancıdır...

Başarılı gençler insanlığın kazancıdır... Başarılı gençler insanlığın kazancıdır... www.basari.edu.tr SAMSUN +90 362 280 10 00 Başarı-Sem Sürekli Eğitim Merkezi (Başarı-Sem), kursiyerlerinin yaşam boyu öğrenme ihtiyaçlarını karşılamaya, istihdam

Detaylı

FEDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Fizik Bölümü. TC İstanbul Kültür Üniversitesi. Ataköy Yerleşkesi, Bakırköy 34156 / İstanbul 29.12.

FEDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Fizik Bölümü. TC İstanbul Kültür Üniversitesi. Ataköy Yerleşkesi, Bakırköy 34156 / İstanbul 29.12. FEDEK ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU Fizik Bölümü TC İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi, Bakırköy 34156 / İstanbul 29.12.2011 2. baskı FEDEK Özdeğerlendirme Raporu Sayfa 1 FEDEK Özdeğerlendirme Raporu

Detaylı

7000 m2 lik kapalı alana sahip, 150000 kitap ve 250 akademik süreli yayın aboneliği bulunan rahat çalışma ortamları ile modern bir kütüphane

7000 m2 lik kapalı alana sahip, 150000 kitap ve 250 akademik süreli yayın aboneliği bulunan rahat çalışma ortamları ile modern bir kütüphane 11 Fakülte ve 5 Yüksekokul da 95 programda lisans ve önlisans, 75 programda lisansüstü eğitim veren Doğu Akdeniz Üniversitesi nin; 98 ülkeden öğrenci ve 35 ülkeden öğretim elemanı ile uluslararası ortam

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2015 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9 MİSYON 13 VİZYON 13 1. AKADEMİK VE

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti nin 2010 yılında kurulan yeni devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe

Türkiye Cumhuriyeti nin 2010 yılında kurulan yeni devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe Türkiye Cumhuriyeti nin 2010 yılında kurulan yeni devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe merkezi olarak dünyanın sayılı üniversiteleri arasına

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÜNİVERSİTELERDE AKTÜERYA LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ RAPORU

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÜNİVERSİTELERDE AKTÜERYA LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ RAPORU SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI ÜNİVERSİTELERDE AKTÜERYA LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ RAPORU TÜRKİYE DE SİGORTACILIK VE AKTÜERYA EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI BEŞİNCİ ÇALIŞMA

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ BATI AVRUPA PROGRAMLARI

AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ BATI AVRUPA PROGRAMLARI AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ BATI AVRUPA PROGRAMLARI 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI- İKİNCİ ÜNİVERSİTE- SINAVSIZ KAYIT BAŞVURU KILAVUZU Başvuru Tarihleri 25 Mart 30 Nisan 2015

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ)

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) SOH101 Sosyal hizmette Halkla İlişkiler ve İletişim T:3 U:0 K:3 AKTS: 4 Bu dili arasındaki

Detaylı