DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDAN GEÇERLİ LÌSANS PROĞRAMI DERSLERİ MÜFREDATI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2005-2006 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDAN GEÇERLİ LÌSANS PROĞRAMI DERSLERİ MÜFREDATI"

Transkript

1 DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDAN GEÇERLİ LÌSANS PROĞRAMI DERSLERİ MÜFREDATI FİZ 111 TEMEL FİZİK I (2 2 3) Uzunluk, Yoğunluk, Birim Çevirme, Anlamlı Rakamlar, Koordinat Ve Referans Sistemleri, Vektörler Ve Skalerler, Ortalama Hız, Ani Hız, İvme, Düşen Cisimler, Kinematik, Yer Değiştirme, Eğik Atış, Düzgün Dairesel Hareket, Yüksek Hızlarda Bağıl Hareket. Klasik Mekaniğe Giriş, Newton un Birinci, İkinci Ve Üçüncü Kanunu İle Bazı Uygulamaları, Sürtünme Kuvvetleri Sabit Ve Değişen Kuvvetin Yaptığı İş, Kinetik Enerji, Güç, Enerji Ve Otomobil, Potansiyel Enerji FİZ 112 TEMEL FİZİK II (2 2 3) Elektrik Yüklerinin Özellikleri, Elektrik Alanı, Yük Dağılımı, Düzgün Bir Elektrik Alandaki Yüklü Parçacıkların Hareketi, Osiloskop, Gauss Kanunu, Potansiyel Farkı Ve Elektrik Potansiyeli, Milikan ın Yağ Damlası Deneyi, Elektrostatik Uygulamaları, Kondansatörler, Dielektrikler, Pil, Elektrik Akımı, Direnç Ve Ohm Kanunu, Ev Aletleri Devrelerinde Enerji Dönüşümü, Seri Ve Paralel Bağlı Dirençler, Kirchoff Kuralları, Elektrik Cihazları, Wheatstone Köprüsü, Manyetik Kuvvet, Tork, Manyetik Alandaki Yüklü Parçacıkların Hareketi, Amper Kanunu, Dünya nın Manyetik Alanı. MAT 151 SOYUT MATEMATİK I (4-4) Sembolik Mantık Ve Önermeler; Uyuşma Ve Çelişme; Bazı Özellikler; Matematik İspat Yolları; Kümeler Kavramı; Kümeler Cebiri; Kümeler Ailesi; Bağıntı; Denklik Bağıntısı; Sıralama Bağıntıları; Dönüşümler; Temel Teoremler; Çok Değişkenli Fonksiyonlar; İzdüşüm Fonksiyonları; İşlem Kavramı; Denk Ve Eşyapılar; Grup Ve Alt-Grup; Halka; Tamlık Bölgesi; Vektör Uzayı Ve Cebir Kavramlarının Tanımı; Doğal Sayılar; Taban Sistemleri. MAT 152 SOYUT MATEMATİK II (4-4) Tam Sayıların Kurutuşu Ve Temel Özellikleri; Bölme Ve Kalanlı Bölme; Asal Sayılar; Mükemmel Sayılar,Modüler Aritmetik; Bölünebïlme Kuralları; Doğrusal Modüler Aritmetik; Euler Fonksiyonu; Wilson; Euler Ve Küçük Fermat Teoremleri; Rasyonel Sayılar; Devreden Ve Devretmeyen Rasyonel Sayılar; Gerçel Sayılar; Cauchy Dizileri; Yakınsaklık Ve Sınırlılık; İrrasyonel Sayılar; Karmaşık Sayılar Ve Cisim Oluşu; Karmaşık Sayıların Çeşitli Gösterimleri; Üçgen Eşitsizlikleri; Kutupsal Biçimi; Argüment; Üstel Form; Logaritması; Bazı Nokta Kümeleri; Konveks Küme; Tıkız (Kompakt)Lık; Bağlantılılık. FİZ 111 BASIC PHYSICS I (2 2 3) Length, Density, Conversion Of Units, Significant Figures, Systems And Frames Of Reference, Vectors And Scalars, Average Velocity, Instantaneous Velocity, Acceleration, Freely Falling Bodies, Kinematic, The Displacement, Projective Motion, Uniform Circular Motion, Relative Motion At High Speeds. -Introduction To Classical Mechanics, Newton s First, Second And Third Law With Some Applications, Forces Of Friction.-Works Done By A Constant And Varying Force, Kinetic Energy, Power, Energy And Automobille, Potential Enerji. FİZ 112 BASIC PHYSICS II (2 2 3) Properties Of Electric Charges, Electric Field, Charge Distribution, Motion Of Charged Particles İn A Uniform Electric, The Oscilloscope, Gauss Law, Potential Difference And Electric Potential, The Milikan Oil-Drop Experiment, Application Of Electrostatics, Capacitance, Dielectrics, The Battery, Electric Current, Resistance And Ohm s Law, Energy Conversion İn Household Circuits, Resistors İn Series And Parallel, Kirchoff s Rules, Electrical İnstruments, The Wheatstone Bridge, Magnetic Force, Torque, Motion Of A Charged Particule İn A Magnetic Field, Ampere s Law, Magnetic Field Of The Earth, MAT 151 ABSTRACT MATH. I (4-4) Symbolic Logic And Propositions, Totology And Contradiction; Some Elementary Properties; The Ways Of Proof In Mathematics; The Set Theory; Algebra Of Sets; Family Of Sets; The Relation; Transformations; Fundamental Theorems; The Functions Of Several Variables; The Projections; The Concept Of Operation; Homomorphic Structures; Groups And Subgroups; Rings; Integral Domain; The Definition Of Vector Spaces And Algebra; Natural Numbers; Basic Systems. MAT 152 ABSTRACT MATH. II (4-4) Construction and elementary properties of integers; Division and division with residue ; Prime numbers; Perfect numbers; Modular arithmetic; Rules of divisible; Linear modular arithmetic; Euler s function; Wilson s theorem; Euler s theorem; The small theorem of Fermat; Rational numbers; Repeating and unrepeating rational numbers; Real numbers; Cauchy sequences; Convergence and boundaryness; Irrational numbers; Complex numbers and their field; Various representation of complex numbers; Argument; Exponential form and logarithm of complex numbers; some sets of point; Convex sets; Compactness; connectedness

2 MAT 161 DOĞRUSAL CEBİR I (3 2 4) Vektör Uzayları; Vektörlerin Toplama İşlemleri; Skaler İle Çarpma; Dış İşlemler; Bir Cismin Üzerinde Tanımlanan Standart Vektör Uzayları; İç Çarpım Uzayları; Ortogonal Vektör Sistemleri; Lìneer Bağımlılık; Alt Uzayların Boyutları; Direkt Toplamı; Matrisin Eşitliği; Matris Toplamı Ve Skaler İle Çarpım; Matris Çarpımı; Birim Matris; Ters Matris; Bir Matrisin Transpozu. MAT 162 DOĞRUSAL CEBİR II (3 2 4) Permütasyonlar Ve Determinantlar; Denklem Sistemleri Ve Çözümleri; Matris Polinomları; Karakteristik Değerler Ve Karakteristik Vektörler; Polinomlar Ve Polinom İdealleri. MAT 171 ANALİZ I (4 2 5) Gerçel Sayılar, Fonksiyonlar; Trigonometrik Fonksiyonlar, Üstel Ve Logaritmik Fonksiyonlar Limit Ve Süreklilik, Limitin Tanımı Ve Süreklilik Limit Teoremleri Ve Süreklilik, Türev, Türevlenebilir Fonksiyonlar, Zincir Kuralı, Yüksek Mertebeden Türevler, Kapalı Türevler, Yaklaşımlar, Türevin Uygulamaları, Maksimum Ve Minimum Değerler, İçe Bükeylik Ve Dönüm Noktaları MAT 172 ANALİZ I ( 4 2 5) Belirli İntegral İçin Ön Bilgi, İntegralin Temel Teoremi, Belirsiz İntegral Ve İntegral Alma Kuralları, Ters Fonksiyon, Üstel Fonksiyonlar, Logaritmik Fonksiyonlar, Hiperbolik Fonksiyonlar, Ters Trigonometrik Fonksiyonlar, L Hospital Kuralı, İntegral Alma Teknikleri, Kısmi İntegral, Trigonometrik İntegral, İntegral Uygulamaları, Hacim, Kabuk Yöntemi, Diziler Ve Seriler, Sonsuz Serileri, Yakınsaklık, Kuvvet Serileri MAT 253 OLASILIK VE İSTATİSTİK I (3 2 4) Olasılık Ve İstatistik Tanımı; Cümleler Kuramı; Permutasyonlar Ve Kombinasyonlar; Olasılığa Giriş; Rasgele Değişkenler Ve Beklenen Değer; Bazı Kesikli Olasılık Dağılımları; Sürekli Rasgele Değişkenlerin Dağılımları; Örneklem Seçimi. MAT 161 LINEAR ALGEBRA I (3 2 4) Vector Spaces; The Addition Operations Of Vectors; The Multiplication By Scalar Of Vectors; External Operations; The Standard Vector Spaces; Defined On A Field; Inner Product Spaces; The Systems Of Orthogonal Vectors; Linear Dependence; The Dimension And The Direct Sums Of Subspaces; Equality Of Matrices; Matrix Addition; Multiplication By Scalar; Matrix Multiplication; Identity Matrix; Inverse Matrix; The Transpose Of A Matrix MAT 162 LINEAR ALGEBRA II (3 2 4) Permutations And Determinants; The System Of Equations And Their Solutions; The Polynomials Of Matrices; Eigenvalues And Characteristics Vectors; Polynomials And The Ideals Of Polynomial MAT 171 ANALYSIS I ( 4 2 5) The Real Numbers, Functions, Trigonometric Functions, Exponential And Logarithmic Functions.Limits And Continuity, Definition Of Limit And Continuity, Limit Theorems And Continuity, The Derivative, Differentiable Functions, The Chain Rule, Higher Derivatives, Implicit Differentiation, Approximation, Applications Of The Derivative, Maximum And Minimum Values, Concavity And Inflection Point. MAT 172 ANALYSIS II ( 4 2 5) Preparation For The Definite Integral, The Fundamental Theorem Of Calculus, Indefinite Integrals And Integration Rules, Inverse Functions, The Natural Exponential Functions, Logarithmic Functions, Hyperbolic Functions, The Inverse Trigonometric Functions. L Hospital s Rule Techniques Of Integration, Integration By Parts, Trigonometric Integrals, Applications Of The Integral, Volume, The Cross-Sectional Method, The Shell Methods, Sequences And Series, Infinite Series, Convergence, Power Series, MAT 253 PROBABILITY AND STAT. I (3 2 4) Definitions Of Probability And Statistics, Theory Of Sets, Permutations And Combinations, Introduction Probability, Random Variables And Expectations, Some Discrete Probability Distributions Distributions Of Continuous Random Variables, Election Of Sampling

3 MAT 254 OLASILIK VE İSTATİSTİK II(3 2 4) Verilerin Düzenlenmesi Analizi; Örnekleme Dağılımları Ve Tahmin Etme Hipotez Testi; Ki- Kareye Dayanan Önemlilik Testleri; Regresyon Ve Korelasyon; Varyans Analizi. MAT 263 TOPOLOJİYE GİRİŞ (3 0 3) Topolojik Uzaylar; Açık Kümeler; Kapalı Kümeler; İç Dış Ve Kenar Noktaları; Yığılma Noktaları; Kapanış; Komşuluklar Ve Komşuluk Sistemleri; Yakınsak Diziler; Kaba Ve İnce Topolojiler; Alt Uzaylar Ve Kondurulmuş Topolojiler; Taban Ve Alt Taban; Yerel Taban Kavramları; Süreklilik Ve Topolojik Eşyapı Dönüşümleri; Açık Ve Kapalı Fonksiyonlar; Fonksiyonlarla İndirgenen Topolojiler; Metriklerin Tanıtımı MAT 254 PROBABLITY AND STAT. II ((3 2 4) Analysis Of Arrangement Data Distributions Of Sample Space And Estimate Tests Of Hypothesis, Test Of Importance Based On Chi-Square, Regression And Correlation Analysis Of Variance MAT 263 INTRODUCT. TO TOPOLOGY (2 2 3) Topological Spaces; Open Sets; Closed Sets; Interior Exterior And Boundary Points; Accumulation Points; Closure Of A Set; Neighborhoods And Neighborhood Systems; Convergent Sequences; Coarser And Finer Topologies; Subspaces And Relative Topologies; Bases And Subbase; Local Bases; Continuity And Topological Equivalance; Open And Closed Functions; Topologies Induced By Functions; Definition of metrics. MAT 264 TOPOLOJİK UZAYLAR (3 0 3) To,T1,T2, Regüler, T3 Ve Normal Uzaylar; Urysohn Lemma Ve Metrikleme; Tamamen Düzgün Uzaylar, Örtüler; Kompakt Kümeler; Sonlu Arakesit Özelliği; Kompaktlık Ve Hausdorff Uzaylar; Dizisel Ve Ayılabilir Kompaktlık; Yerel Kompakt Uzaylar; Örtüler İçin Lebesque Sayıları; Çarpım Topolojisi; Sonlu Uzayların Çarpımı Ve Taban; Tychonoff Çarpım Teoremi; Cantor Kümesi; Ayrılmış Kümeler; Bağlantılık Küme Ve Uzaylar; Yerel Bağlantılılık; Yol Ve Yolsal Bağlantılı Kümeler. MAT 264 TOPOLOJGICAL SPACES (3 0 3) To,T1,T2, Regüler, T3 And Normal Spaces; Urysohn s Lemma And Metrization; Completely Regular Spaces;Covers; Compact Sets;Finite Intersection Property; Compactness And Hausdorff Spaces; Sequential And Separable Compactness; Locally Compact Spaces;Lebesque Number For Covers; Product Topology; Production of Finite Spaces And Base; Tychonoff Product Theorem; Cantor Set; Separated Sets; Connected Sets And Spaces; Locally Connected-ness; Paths And Arcwise Connected Sets. MAT 273 ANALİTİK GEOMETRİ I (2 2 3) Uzayda Kartezyen Koordinatlar, Uzayda Vektörlere, Skaler Çarpım, Vektörel Çarpım ve Karma Çarpım, Koordinat Eksenlerinin Ötelenmesi ve Dönmesi, Uzayda Doğrular, Uzayda Düzlemler MAT 274 ANALİTİK GEOMETRİ II (2 2 3) Genel İkinci Derece Eğrileri, Konikler, Determinant Denklemleri, Konikler Üzerine Genelleştirmeler, Uzayda Eğriler, Yüzeyler Ve Dönel Yüzeyler MAT 283 İLERİ ANALİZ I (3 2 4) Vektör-değerli Fonksiyonlar, Limitler, Süreklilik, Düzgün Süreklilik, Fonksiyon Dizi ve Serileri, Düzgün Yakınsaklık, Vektörler ve Üç Boyutlu Analitik Geometri, Vektör-Değerli Fonksiyonların Türevleri MAT 273 ANALYTIC GEOMETRY I (2 2 3) Cartesian Coordinates In Space Vectors In Space, The Dot Product, The Cross Product And Triples Product Translation Of Coordinate And Axes Rotation Of Coordinate Axes Lines In Space, Planes In Space. MAT 274 ANALYTIC GEOMETRY II (2 2 3) Determinantal Equations Of Second Degree Curves, The Generalizations On Conics, Curves, Surfaces And Quadrics In Space, Revolution Surfaces MAT 283 ADVENCED CALCULUS I (3 2 4) Vector-Valued Functions, Limits, Cuntinuity, Uniform Cuntinuity, The Sequences of Functions and Series of Functions, Uniform Convergence, Vectors and Three Dim. Analitical Geometry, The Derivative of Vector-Valued Functions

4 MAT 284 İLERİ ANALİZ II (3 2 4) Kısmi Türevler, Gradiyent Yüksek Basamaktan Türevler, Zincir Kanalı, Teğet Doğrular ve Düzlemler, Kritik Noktalar, Lagrange Çarpanları Katlı İntegraller, Vektör Analizi, Vektör Cisimleri, Çizgi İntegralleri, Green Teoremi, Yüzey İntegralleri Stokes Teoremi. MAT 293 DİF.DENKLEMLER I (3 2 4) Giriş, Dif. Denklemlerin Sınıflandırılması Ve Elde Edilişleri; Uygulamalı Bilìmlerden Örnekler; Birinci Basamaktan Ve Birinci Dereceden Denklemler Ve Çözüm Yöntemleri; Değişkenlerine Ayrılabilen Denklemler,(Homojen) Bir Yapımlı Denklemler; Tam Dif. Denklemler; İntegral Çarpanı; Değişken Değiştirme; Doğrusal Denklem; Bernoulli Denklemi; Riccati Denklemi; Geometrik Uygulamalar, Yörüngeler; Birinci Basamaktan Yüksek Dereceden Denklemler; Tekil Çözüm; Zarf; X'e Göre Çözülebilen Denklemler; Y ye Göre Çözülebilen Denklemler; Lagrange Ve Clarìaut Denklemleri; Varlık Ve Teklik Teoremi; MAT 294 DİF.DENKLEMLER II (3 2 4) Yüksek Basamaktan Doğrusal Denklemler; Doğrusal Bağımsızlık; Sabit Katsayılı İkinci Tarafsız Denklemler; Sabit Katsayılı İkinci Taraflı Doğrusal Denklemler; Değişen Parametreler Yöntemi, Değişken Katsayılı Denklemler; Cauchy-Euler Denklemi; Basamağın Düşürülmesi; Operatörün Çarpanlarına Ayrılması Yöntemi; Yüksek Basamaktan Doğrusal Olmayan Denklemler; Değişkenlerden Birini İçermeyen Tipten Denklemler; Eş Boyutlu Denklemler; Sarrus Yöntemi; Diferansiyel Denklem Takımları; Birinci Basamaktan Sabit Katsayılı Doğrusal Denklem Takımı; Yüksek Basamaktan Sabit Katsayılı Doğrusal Denklem Takımları; Denklem Takımları İçin Varlık Teklik Teoremleri; Kuvvet Seriler İle Çözüm; Laplace Dönüşümü Ve Laplace Dönüşümüyle Sabit Katsayılı Denklemlerin Çözümü. MAT 204 TEMEL BİLGİ (0 2 1) TEKNOLOJİLERİ Bilgi Toplumuna Geçiş, Örgütlerde Bilgi ve Yönetimi, Bilgi Teknolojileri ve Bilgi Sistemleri, Bilgi Teknolojilerinin Örgütlere Sundukları Olanaklar, Yönetim Destek sistemlerine Bakış, Yönetim İşlevleri ve Yönetim Destek Sistemleri, Uygulamada Durum, Bulgular ve Yorum, Bilgi Teknolojilerinin Örgütsel Etkileri, Örgütsel Yapı ve Yönetsel Süreçler, Türkiye de Ticari Banka Örgütleri, Değerlendirmeler ve Sonuç MAT 284 ADVENCED CALCULUS II (3 2 4) Partical Derivatives, Gradients, Higher-Order Partical Derivatives, Chain Rules, the Tangent Lines and Planes, Externe Values, Lagrange Multipiers, Multiple Integrals, Vector Calculus, Vectors Fields, Line Integrals, Green Theorem, Surface Integrals, Stokes Theorem. MAT 293 ORD. DIF. EQUATIONS I (3 2 4) Introduction, Classification And Obtain Of Differential Equations, Examples Form Applied Sciences, Equations Of Order One And Their Solution Methods, Separable First-Order Differential Equations, Homogeneous Equations, Exact Differential Equations, Integrating Factors, Change A Variable, Linear Differential Equations, Bernoulli Equations, Riccatti Equations, Geometric Construction Of A Solution, Orbits, Singular Solutions, Envelope, Dependent Variable Missing Independent Variable Missing, Lagrange And Clairaut Equations An Existence And Uniqueness Theorem. MAT 294 ORD. DIF. EQUATIONS II (3 2 4) High Order Linear Differential Equations Linear Independence, Homogeneous Constant Coefficient Equations Non-Homogeneous Constant Coefficient Equations The Method Of Variation Of Parameters Undetermined Coefficient Equations The Cauchy- Euler Equations Reduction Of Order The Method Of Factoring Operators High-Order Non-Linear Equations, Equations With Not Contains One Of Variable The Same-Dimensional Equations, Sarrus Method Systems Of Differential Equations, Systems Of First-Order Constant Coefficient Linear Equations, Existence And Uniqueness Theorems For System Of Equations, Solutions With Power And Series, Laplace Transform And Solutions Of Constant Coefficient Equations With Laplace Transform. MAT 204 BASIC KNOWLEDGE (0 2 1) TECNOLOGIES Transition To Information Society, Information And Its Management İn Organizations,Information Technologies And Systems, Utilities Submitted By Information Technologies To Organizations, View To Management Support Systems, Management Functions And Management Support Systems, Some Applications, Findings And Interpretation, Organizational Impacts Of Information Technolo- Gies, Organizational Structure And Managerial Processes, Commercial Banking Organizations İn Turkey, Evaluations And Conclusion

5 MAT 335 MATEMATİKSEL İST. I (3-3) Cümleler Cebiri; Olasılık Ölçüsü; Olasılık Uzayı; Olaylar; Olayların Bağımsızlığı; Rasgele Değişkenler; Dağılım Fonksiyonları; Sürekli Rasgele Değişkenler; Dağılım Fonksiyonları; Sürekli Rasgele Değişkenlerin Fonksiyonunun Olasılık Dağılımı. MAT 336 MATEMATİKSEL İST. II (3-3) Rasgele Vektörler; Marjinal Dağılımlar; Rasgele Değişkenlerin Bağımsızlığı; Rasgele Vektörlerin Dönüşümlerinin Olasılık Dağılımları; Karakteristik Fonksiyonlar; Üretici Fonksiyonlar Ve Bazı Eşitsizlikler. MAT 335 MATH. STATISTICS I (3-3) Algebra Sets (Sets Of Algebra) Probability Measures, Probability Spaces Events, Independent Events Random Variables, Distribution Functions Probability Distributions Of Functions Of Continuous Random Variables MAT 336 MATH. STATISTICS II (3-3) Random Vectors, Marginal Distributions, Independence Of Random Variables, Probability Distributions Of Transformations Of Random Vectors Characteristic Functions, Productive Functions And Some Inequalities MAT 355 KISMİ DİF.DENKLEMLER I (3-3) Giriş; Denklemlerín Sınıflandırılması;Gösterimler; Denklemlerin Elde Edilişleri; Varlık Ve Teklik Teoremleri; Birinci Basamaktan Denklemlerin Çözüm Yöntemleri; Lagrange Yöntemi; Çözümler İçin Yöntemleri; Lagrange Yöntemi; Çözümler İçin Basamaktan Yarı Doğrusal Denklemler İçin Cauchy Problemi; Genel Birinci Basamaktan Denklemler İçin Bağdaşabilir Sistemler; Charpite Yöntemi; Genel Birinci Basamaktan Denklemler İçin Cauchy Problemi Ve Cauchy Karakteristikler Yöntemi; Özel Tip Denklemler Ve İndirgeme. MAT 356 KISMİ DİF.DENKLEMLER II (3-3) Giriş; İkinci Basamaktan İki Bağımsız Değişkenli Doğrusal Denklemler; Sabit Katsayılı Denklemler; Çarpanlarına Ayrılabilir Operatörler; N-Bağımsız Değişkenli Doğrusal İkinci Basamaktan Denklemler; Üstel Tipten Çözümler; Normal Şekiller; İki Bağımsız Değişkenli Hemen Hemen Doğrusal Denklemlerin Sınıflandırılması; Hiperbolik Denklemler; Karakteristik Eğriler; Parabolik Denklemler; Eliptik Denklemler; İki Bağımsız Değişkenli Doğrusal Denklemler İçin Cauchy Problemi Cauchy-Kowalsky Teoremi (Özel Hal) Karakteristik Eğrilerin Önemi; Değişken Katsayılı Denklemler İçin Monge Denklemleri; Adjoint Operatör; Green Formülü; Self Adjoint Operatör; Dalga Denklemi; Isı Denklemi; Laplace Denklemi Çözümleri Ve Fiziksel Yorumlar. MAT 355 PART. DIF. EQUATIONS I (3-3) Introduction, Classification Of Equations, Descriptions, Obtaining Of Equations, Existence And Uniqueness Theorems, The Method Of Solution Of First Order Equations, The Method Of Lagrange Cauchy Problems For Semi-Linear First Order Equations, Compatible Systems For First Order Equations The Methods Of Charpite, Cauchy Problem And Cauchy Characteristic, Method For First Order Equations, Special Type Equations And Reduction MAT 356 PART. DIF. EQUATIONS II (3-3) Introduction, Second Order Linear Equations In Two Independent Variables, Equations With Constant Coefficient Factoring Of Operators, Second Order Linear Equations In N Independent, Variables, The Solutions Of Exponential Types, Classification Of Almost Linear Equations In Two Independent Variable, Hyperbolic Equations, Characteristic Curves, Parabolic Equations, Elliptic Equations, Cauchy Problem For Linear Equations In Two Independent Variables, The Cauchy- Kowalevsky Theorem (Special Case) Importance Of Characteristic Curves, Monge Equations For Variable Coefficient Equations, The Adjoint Operator.

6 MAT 365 SAYILAR KURAMINA GİRİŞ (4-4) Kümeler Ve Dönüşümler; Doğal Sayılar; Tam Sayılar; Bölünebilme; Kalanlı Bölme Ve Asal Çarpanlara Ayrılış; Kongrüanslar Ve Kongrüans Denklemleri; Rasyonel Sayıların Tanımı Ve Onların Temel Özellikleri; Cebirsel Yapılarla İlgili Genel Bilgiler; Tek Ve İki İşlemli Cebirsel Yapılar; Alt Cebirsel Yapılar Ve Onların Bölüm Yapıları; Homomorfi Ve İzomorfi Kavramları; Operatörlü Cebirsel Yapılar; Gruplar Kuramına Giriş; Alt Gruplar; Subsitusyon Grupları; Üretilen Alt Grup; Kompleksler; Herhangi Bir Alt Gruba Göre Kalan Sınıflar; Gruplarda Homomorfi Ve İzomorfi Kavramı; Normal Alt Gruplar Ve Bölüm Grupları; Herhangi Bir Eleman Ve Herhangi Bir Kompleksin Eşlenikleri; İç Otomorfizma Ve İnvaryant Alt Gruplar; Normalleştiriciler ; Merkez Ve Komütatörler. MAT 365 INT. TO THEORY OF NUMB. I (4-4) Sets; Transformations; Natural Numbers; Integers; Divisible; Division With Residue And Partition To Prime Factors; Congruence And Equations Of Congruence; The Definition Of Rational Numbers And Their Fundamental Properties; General Knowledgements Of Algebraic Structure; Algebraic Structure With Unary And Binary Operators; Subalgebraic Structure And Quotient Structure; Homomorphism And Isomorphism; The Algebraic Structure Of Operators; Introduction To Groups Theory; Subgroups; Substitutions Group;Generated Subgroups; Complexes; Equivalence Classes With Respect To Any Subgroups; Homomorphism And Isomorphism On Groups; Normal Subgroups And Quotient Groups; The Conjugates Of Any Element And Any Complex; Inner Automorphism And Invariant Subgroups; Normalizators; Center And Commutators MAT 366 SOYUT CEBİRE GİRİŞ (4-4) Halkalar Teorisine Giriş Ve Temel Kavramlar; Alt Halkalar; İdealler Ve Bölüm Halkaları; Halkalarda Homomorfi; Tamlık Bölgesi Ve Karakteristiği; Kesirler Cismi; Polinom Halkaları; Bölünebilme Teorisi; Öklit Halkaları Ve Esas İdeal Halkaları; Polinomlar İçin Asal Çarpanlara Ayırma Yöntemleri; Simetrik Fonksiyonlar; Denklemlerin Kök İşaretleriyle Çözümleri. MAT 375 KARMAŞIK FONKS. I (3 2 4) Kompleks Sayıların Tanımı Ve Cebirsel Yapısı; Kompleks Sayıların Geometrisi;Limit Ve Süreklilik, Diferansiyellenebìlme, Cauchy- Riemann Denklemleri, Analitik Fonksiyonlar; Kompleks Fonksiyonların Tanımı Ve Basit Özellikleri; Kompleks Dönüşümlerin Temel Özellikleri, Doğrusal, Kuvvet, Çift Doğrusal, Üstel Ve Logaritmik Dönüşümler; W=Sin Z Ve W=Cos Z Dönüşümleri MAT 376 KARMAŞIK FONKS. II (3 2 4) Kompleks İntegrasyon; Yol Ve Bağlantılılık; Çizgi İntegraller; Çizgi İntegralin Hesabı; Kompleks İntegral, Cauchy Teorisi, Analitik Fonksiyonların İntegralleri; Cauchy Teoremi; Cauchy İntegral Teoremi; Lioville ve Gauss Orta Değer Teoremleri, Morera Teoremi, Kompleks Kuvvet Serileri, Kompleks Sayıların Dizi Ve Serileri, Kuvvet Serisi Olarak Analitik Fonksiyonlar, Analitik Fonksiyon Olarak Kuvvet Serileri, Laurent Serileri, Rezidüler, Analitik Fonksiyonların Tekil Noktaları Ve Sıfırları, Rezidü Teorisi, Sonsuz İntegraller. MAT 366 INT.TO ABSTRACT ALGEBRA (4-4) Introduction To The Theory Of Ring And Fundamental Properties; Sub-Rings; Ideals And Quotient Rings; The Homomorphy In Rings; Integral Domain And Their Characteristics; The Field Of Fractions; The Rings Of Polynomials; The Theory Of Divisibility; Euclid Rings And Fundamental Ideal Rings; The Methods Of The Partition To Prime Multiplication For Polynomials; Symmetric Functions; The Solutions Of Equations With Their Root Signs. MAT 375 THEORY OF COMP. FUNC. I(3 2 4) Complex Numbers And Their Algebra, Geometry Of Complex Numbers; Limit And Continuity; Differentiable, Cauchy-Riemann Equations, The Fundamental Properties Of Complex Transformation, Linear Transformation, Bilinear Transformation; The Exponential And The Logarithmic Transformation; The Transformations W=Sinz And W=Cosz MAT 376 THEORY OF COMP.FUNC. II(3 2 4) Complex Integration, Path And Connectedness; Line Integrals; Evaluation Of Line Integrations, Complex Integral; Cauchy Theory Of Integration, Integrals Of Analytic Functions, Cauchy Integral Formula, Cauchy Integral Formula For Derivatives, Liouville And Gauss Mean Value Theorems, Morera s Theorem, Sequences And Series; Power Series; Laurent Series; Singular Points; Residue Theorem; Real Integrals; Infinite Integrals

7 MAT 385 GERÇEL ANALİZ I (3-3) Önbilgiler (küme, fonksiyon, sayılabilirlik, vbg) Gerçel sayıların cebirsel özellikleri Gerçel sayıların sıralama özellikleri, mutlak değer Gerçel sayıların tamlığı Aralıklar, Sonsuz kümeler Diziler ve limitleri Öklid uzayı, fonksiyon limitleri, Süreklilik n ve düzgün süreklilik nin topolojisi de n diferansiyel de diferansiyel Riemann integrallenebilirlik Riemann integralinin özellikleri Analizin temel teoremi. MAT 386 GERÇEL ANALİZ II (3-3) Sigma cebir ve ölçümler, Ölçüm ifade eden sınıflar, Lebesque ölçümü Dış Ölçüm, Lebesque dış ölçümü ve ölçüm, Caratheodory Teoremi, Lineer ölçümün varlığı,integral, 0, da değer alan fonksiyonların İntegrali, Monoton yakınsaklık teoremi, Levi teoremi, Fatou yardımcı önermesi, Keyfi işaretli fonksiyonların İntegrali Lebesque baskın yakınsaklık teoremi, Riemann ve Lebesque integrallerinin karşılaştırılması, Daha ileri ölçüm oluşturma metotları, metrik uzaylar, Lineer fonksiyoneller ve ölçümler. MAT 307 INTERNET VE HTML PR. (1 2 2) Internet Nedir? TCP/IP Nedir? Internete Kimler Dahildir? Kaç Tane Bilgisayar Internet'e Bağlıdır? Kaç Kişi Internet Kullanıyor? Internet Ne Sunar? Internet Yoluyla Alabildiğim Bu Bilgileri, Programları Kimler Koyar? Bunları Alıyorum Ama, Para Ödemem Gerekir Mi? Freeware, Shareware, Public Domain Gibi Kavramlar Ne Anlama Gelir? Internet'e Erişim Nasıl Olur? Internet Adresi Nedir? Domain İsmi Ve IP Numarası Ne Demektir? E- Mail (E-Posta) Nedir? E-Posta Adresi Nedir? Adresini Bildiğim Birisine Nasıl E-Posta Gönderirim? E-Posta Programlarında Görülen "From, To, Subject, Cc, Bcc, Forward To: " Gibi Kısaltmalar Ne Anlama Gelir? Nickname (Takma Ad) Nedir? Signature (Imza) Nedir? Nasıl Kullanılır? Folder (Notebook) Nedir? Attachment (Eklenmiş Dosya) Nedir? HTML Dilinin En Temel Elemanı : Döküman Biçimleme Belirteçleri (TAG) HTML Dökümanın Genelinde Etkili Ve Döküman İçinde Doğrudan Görünmeyen Belirteçler HTML Döküman İçinde LINK Kullanımı Temel HTML Komutları/ Belirteçleri Sayfa Arka Plan Resimleri/Renkleri Ve Metin İçinde Renk Kullanımı Listeler Basit Tablolar Form Kullanımı HTML Döküman İçinde Sayaç Kullanımı HTML Döküman İçinde Basit Javascript Kullanımı MAT 385 REAL ANALYSIS I (3-3) Preliminaries (set, function, countability, etc), Algebraic properties of real numbers, The order properties of Real number and absolute value, The order properties of Real number and absolute value, Intervals, Infinite sets, Sequences and their limits, Euclidean space, limits of functions, Continuity and uniform continuity, Topology in n n, Differentiation in, Riemann Integrability, The properties of the Riemann integral, The properties of the Riemann integral continued. MAT 386 REAL ANALYSIS II (3-3) Sigma algebra and measures, Measure determining classes, Lebesque measure, Outer measure, Lebesque outer measure and measure, Caratheodory theorem, Existence of linear measure, Integral, Integration of functions with values in 0,, Monotone convergence Theorem, Levi s Theorem, Fatou Lemma, Integration of functions with arbitrary sign, Lebesque dominated convergence theorem, Comparison of Riemann and Lebesque integrals, Further construction methods of measures, metric spaces, Linear functionals and measures MAT 307 INTERNET AND HTML PR. (1 2 2) What is internet? What is TCP/IP? Who are included on the internet? How many computers are connected to the internet? How many people use internet? What does internet present? Who arrenges these programmes and information that I receive via internet? I receive this information, but is it necessary for me to pay money? What are the meanings of the terms freeware, Public Domain and Shareware? How can the connection to internet be made? What is internet adress? What are the meanings of Domain name and the IP number. What is e- mail? What is adress? How can I send an a mail to a person whose address I know? What are the meanings of the abbreviation like From,To, Subject, Cc, Bcc, Forward To: that are seen in programmes? What is nickname? What is signature? How is it used? What is folder (notebook)? What is attachment? The main element of HTML language: Document forming indicators (TAG). The indicators which cannot be seen directly in the document and effective in the HTML document, in general.the useage of LINK in the HTML document. The basic HTML commands / indicators. Page backround pictures / colours and the usage of colour in the text, lists, Basic tables, the use of form. The usage of counter in the HTML document. The usage of basic JavaScript in the HTML document.

8 MAT 308 OFFICE PROGRAMLAMA (1 2 2) Belge Düzenleme, Sıkça Kullanılan Araç Çubukları, Karakter Ve Paragraf Biçimlendirme, Paragrafları Girintileme, Belgeyi Yazdırma, Yazım Ve Dilbilgisi Denetimi, Üstbilgi Ve Altbilgi Yaratma, Dipnot Ekleme, Bir Tablo Yaratma, Büyük Boyutlu Tablo Yaratma, Tablo Düzeni; Çalışma Sayfasını Düzenleme, Formül Yazma, Çok Sayıda Listeyi Birleştirme, Grafik Oluşturma Süzgeç Uygulama, Veri Düzenleme Üzerine İşlemler, Çalışma Sayfasını Başkalarıyla Paylaşma, Sunu Düzenleme, Şablonlar, Ses Ve Video Ekleme, Slayt Gösterisi Hazırlama, Sunuyu Taşıma, Internet Sunusu Hazırlama, Sunu Paylaşımı MAT 401 SAYISAL ANALİZ I (3-3 ) Sayısal Analizin Amacı, Doğrusal Denklem Sistemlerinin Direkt Ve Sayısal Çözümleri, Matris Yöntemleri, Doğrusal Denklem Sistemlerinin İterasyonla Yaklaşık Çözümleri, Doğrusal Olmayan Denklemlerin Çözümleri MAT 402 SAYISAL ANALİZ II (3-3 ) Sonlu Farklar; Enterpolasyon; Sayısal Türev; Sayısal İntegrasyon; Adi Diferansìyel Denklemler İçin Başlangıç Değer Problemlerinin Yaklaşık Çözüm Yöntemleri; Kısmi Diferansiyel Denklemler İçin Yaklaşık Çözüm Yöntemleri. MAT 403 FEN VE SOSYAL (2-2) BİLİMLERDE UYGULAMALI ANALİZ I Fonksiyonlar ve Matematiksel Modeller, Uygulamalar, Limit, Süreklilik, Değişme oranları ve Teğet Doğruları, Türevler, Konu ile ilgili Uygulamalar. Ekonomide Marjinal Fonksiyonlar, Yüksek Mertebeden Türevler, Kapalı Diferansiyel, Bağıl oranlar, Örnek Problemler, Artan ve Azalan Fonksiyonlar, Yerel Maksimum ve Yerel Minimum, Mutlak Maksimum ve Minimum, Dönüm Noktaları ve Konkavlık, Eğri Çizimleri, Uygulamalar, Antitürev ve İntegrasyon Kuralları, Belirli İntegral ve Alanlar, İntegralin Temel Teoremi, İlgili Problemler ve Çözümleri MAT 404 FEN VE SOSYAL (2-2) BİLİMLERDE UYGULAMALI ANALİZ II Bir toplamının Limiti olarak Belirli İntegral, Ekonomi ve İş Hayatında Belirli İntegrallerin Kullanılması, Sonsuz İntegraller ve Bunların İstatistikte Uygulamaları, Sayısal İntegral, Uygulamalar. Matris Cebiri, Özel Matrisler, Ekonomide Arz-Talep ve Fiyat Vektörleri, Determinantlar, Girdi-Çıktı Analizi, Uygulamalar. Doğrusal Programlama, Bir Doğrusal Eşitsizlik Sistemi için Çözüm. Finans Matematiği, Bileşik Faiz, Efektif Oranlar, Şimdiki Değer, Yıllık Gelir. MAT 308 OFFICE PROGRAMMING (1 2 2) Arangement of the document, Oftenly used tool bars, character forming, indentation of paragraphs, printing the document, writing and grammar control adding footnote, creating a table, creating big sized table, the plan of table.arangement of the study page, writing formula, combining many lists, forming graphics, filteration (adapting filter), processes to arange information, sharing of the study page with other macro. Arangement of supply, Patterns, including audio-video, preparing slide-projection, transporting supply, preparing internet supply, sharing supply. MAT 401 NUMERICAL ANALYSIS I (3-3) Aims Of Numerical Methods And Various Computations, System Of Linear Equations And Direct Solutions, Method Of Matrix Systems Of Linear Equations Solution By Iterations, Solution Of Non Linear Equations. MAT 402 NUMERICAL ANALYSIS II (3-3) The Finite Differences; Interpolations; Numerical Derivative, Numerical Integrations, Approximate Solutions Methods Of Boundary Value Problem s For Ordinary Differential Equations, Numerical Solutions Of Partial Differential Equation MAT 403 APPLICATIONAL CALCULUS(2-2) IN MANAGEMENT LIFE AND SOCIAL SCIENCES I Function and Mathematical Models, Applications, Limit, Continuity, Tangent Lines, Rates of Change, Derivative, Related Applications, Marginal Functions in Economics, Higher-Order Derivatives, Implicit Differentiations, Related Rates, Examples and Problems, Increasing and Decreasing Functions, Local and Absolute Maxima and Minima, Antiderivatives and Rules of Integration, Area and Definite Integral, The Fundamental Theorem of Integral, Related and Solved Problems. MAT 404 APPLICATIONAL CALCULUS(2-2) IN MANAGEMENT LIFE AND SOCIAL SCIENCES II The Definite Integral as a Limit of a Sum, Applications of the Definite Integral to Business and Economics, Improper Integrals and Theirs Applications to Probability, Numerical Integration. Matrix Algebra-Special Matrices, Demand and Cost Vectors for an Economy, Determinats, Imput- Output Analysis. Linear Programming, Solving a System of a Linear Inequalities, Mathematics of Finance, Compound Interest, Effective Rates, Present Values, Annuities.

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 11 1.1. Sayı Kümeleri 12 1.1.1.Doğal Sayılar Kümesi 12 1.1.2.Tam Sayılar Kümesi 13 1.1.3.Rasyonel Sayılar Kümesi 14 1.1.4. İrrasyonel Sayılar Kümesi 16 1.1.5. Gerçel

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. 507001112001 MATEMATİK II Zorunlu 1 2 5

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. 507001112001 MATEMATİK II Zorunlu 1 2 5 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507001112001 MATEMATİK II Zorunlu 1 2 5 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Matematik bilgisini mühendislik problemlerini çözmede

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 13 1.1 Doğal Sayılar 15 1.1.1. Tek ve Çift Sayılar 15 1.1.2. Asal Sayılar 15 1.1.3 Doğal Sayıların Özellikleri 15 1.1.4 Doğal Sayılarda Özel Toplamlar 16 1.1.5. Faktöriyel

Detaylı

HATA VE HATA KAYNAKLARI...

HATA VE HATA KAYNAKLARI... İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 1.1 Giriş... 1 1.2 Sayısal Analizin İlgi Alanı... 2 1.3 Mühendislik Problemlerinin Çözümü ve Sayısal Analiz... 2 1.4 Sayısal Analizde Bilgisayarın Önemi... 7 1.5 Sayısal Çözümün

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER

İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER 1.1. Fiziksel Kanunlar ve Diferensiyel Denklemler Arasındaki İlişki... 1 1.2. Diferensiyel Denklemlerin Sınıflandırılması ve Terminoloji...

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2015-2016 YAZ OKULU DERS İÇERİĞİ. (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri)

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2015-2016 YAZ OKULU DERS İÇERİĞİ. (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) Bölümü Dersin Kodu ve Adı K MAT101 Genel I (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) 1- Kümeler, reel sayılar, bir denklem veya eşitsizliğin grafiği 2- Fonksiyonlar,

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS TANIMLARI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS TANIMLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER Matematiğin Temelleri (3-0) 3: Sembolik Mantık; Kümeler Kuramı; Kartezyen Çarpım; Bağıntılar; Fonksiyonlar; Birebir ve Örten Fonksiyonlar;

Detaylı

PERGEL YAYINLARI LYS 1 DENEME-6 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR

PERGEL YAYINLARI LYS 1 DENEME-6 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR 2013-2014 PERGEL YAYINLARI LYS 1 DENEME-6 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 1 / 31 12 32173 Üslü İfadeler 2 13 42016 Rasyonel ifade kavramını örneklerle açıklar ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13 Bölüm 2 STATİK DENGE ANALİZİ 19 2.1 İktisatta Denge Kavramı 20 2.1.1.

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL ( Güz) II.YARIYIL (Bahar) DERSİN DERSİN ADI T P K AKTS DERSİN DERSİN ADI T P K AKTS MAT101 ANALİZ I 4 2 5 7 MAT102

Detaylı

EEM 335 -ELEKTROMANYETİK DALGALAR

EEM 335 -ELEKTROMANYETİK DALGALAR Karabük Universitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 2014-2015 Güz Dönemi EEM 335 -ELEKTROMANYETİK DALGALAR 2014/2015 Güz ders :Doç. Dr. Habibe Uslu sorumluları :Yrd. Doç. Dr. Ahmet Hayrettin YÜZER Oda

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERSLERİN KODU, ADI, TEORİK SAATİ, UYGULAMA SAATİ, KREDİSİ VE DERS İÇERİĞİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERSLERİN KODU, ADI, TEORİK SAATİ, UYGULAMA SAATİ, KREDİSİ VE DERS İÇERİĞİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERSLERİN KODU, ADI, TEORİK SAATİ, UYGULAMA SAATİ, KREDİSİ VE DERS İÇERİĞİ DERSLER T P K DERSLER T P K 1.Sınıf Güz Dönemi 1.Sınıf Bahar Dönemi

Detaylı

EE 230 -ELEKTROMANYETİK TEORİ

EE 230 -ELEKTROMANYETİK TEORİ Karabük Universitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 2014-2015 Bahar Dönemi EE 230 -ELEKTROMANYETİK TEORİ 2013/2014 Bahar ders :Doç. Dr. Habibe Uslu sorumluları :Yrd. Doç. Dr. Ahmet Hayrettin YÜZER Oda

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ MAT101 Analiz I Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 5 (4-0-2) AKTS: 6 Matematik Analizin temel kavramları,

Detaylı

ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK

ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK KPSS 2017 önce biz sorduk 50 Soruda 30 soru ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK ANALİZ - DİFERANSİYEL DENKLEMLER Eğitimde 30. yıl Fikret Hemek ÖABT İlköğretim Matematik Öğretmenliği Analiz-Diferansiyel Denklemler

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME PROGRAMI II. YARIYIL Soyut Matematik II Mat. 1. Grup Prof.Dr.A.FIRAT 22.06.2015 15:00-16:30 C 012, C 013 Mathematics II Mat. 1. Grup Prof.Dr.İ.ÇANAK 23.06.2015 15:00-16:30 C 012, C 013 Bilgisayar (A Grubu) Mat.

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL PROGRAMI II. YARIYIL Soyut Matematik II Mat. 1. Grup Prof.Dr.A.FIRAT 01.06.2015 08:30-10:00 C 012, C 013, C 118, C 119 Mathematics II Mat. 1. Grup Prof.Dr.İ.ÇANAK 10.06.2015 15:00-16:30 C 117, C 118, C 119, C 013

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ MAT 127 Analiz I 4+2+0 FİZ 119 ---->FİZİK I MAT Soyut Matematik-I 4+0+0 ENF 100 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı 2+1+0

DERS İÇERİKLERİ MAT 127 Analiz I 4+2+0 FİZ 119 ---->FİZİK I MAT Soyut Matematik-I 4+0+0 ENF 100 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı 2+1+0 DERS İÇERİKLERİ MAT 127 Analiz I 4+2+0 Kümeler; Reel sayılar kümesi; Bağıntılar ve fonksiyonlar; Polinomlar, rasyonel fonksiyonlar; trigonometrik fonksiyonlar, ters trigonometrik fonksiyonlar; üstel ve

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ Dersin Kodu ve Adı: 00101 Fizik I Vektörler, tek boyutta hareket, iki boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel hareket ve Newton kanunlarının uygulamaları,

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ İ.Ö. 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ İ.Ö. 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME PROGRAMI II. YARIYIL Soyut Matematik II Mat. 1. Grup Prof.Dr.A.FIRAT 22.06.2015 17:00-18:30 C 012, C 013 Scientific English II Mat. 1. Grup Yrd.Doç.Dr.N.BAŞ 23.06.2015 17:00-18:30 C 012, C 013 Analytic Geometry

Detaylı

Prof. Dr. Mahmut Koçak.

Prof. Dr. Mahmut Koçak. i Prof. Dr. Mahmut Koçak http://fef.ogu.edu.tr/mkocak/ ii Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Kitabın yazarına aittir. Bütün hakları saklıdır. Kitabın tümü ya da bölümü/bölümleri yazarın yazılı izni

Detaylı

Yüksek Lisans Cebir (in Turkish) Başlık: Grup Teorisi I Seviye: - İçerik: Gruplar, bölüm grupları, temel izomorfizma teoremleri, alterne, simetrik ve dihedral gruplar, direkt çarpımlar, otomorfizma grupları

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. DERS ADI ve İÇERİKLERİ MAT101 Matematik 1 / Calculus 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite - 4 0 4 6 Sayılar (Doğal, Reel, Kompleks); Fonksiyonlar; Tek Değişkenli Fonksiyonlarda Süreklilik ve Limit; Türevin Tanımı ve Kuralları; Türevin

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ İ.Ö. 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARASINAV PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ İ.Ö. 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARASINAV PROGRAMI II. YARIYIL Soyut Matematik II Mat. 1. Grup Prof.Dr.A.FIRAT 06.04.2015 17:00-18:30 A 003, A 009, A 004 Scientific English II Mat. 1. Grup Yrd.Doç.Dr.N.BAŞ 10.04.2015 20:10-21:40 C 013, C 015, C 012 Analytic

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANALİZ I Ders No : 0310250035 : 4 Pratik : 2 Kredi : 5 ECTS : 8 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Zorunlu

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ, KAZANIMLAR, DERSLER ARASI İLİŞKİ Çizelge 2.

DERS İÇERİKLERİ, KAZANIMLAR, DERSLER ARASI İLİŞKİ Çizelge 2. DERS İÇERİKLERİ, KAZANIMLAR, DERSLER ARASI İLİŞKİ Çizelge 2. Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki I. Analiz I.1. Fonksiyonlar I.1.1. Fonksiyonlara ait bazı önemli

Detaylı

Dersi Alan Dersi Veren Dersin Optik Kod Dersin Adı Saat Öğr. Grubu Öğretim Üyesi Yeri

Dersi Alan Dersi Veren Dersin Optik Kod Dersin Adı Saat Öğr. Grubu Öğretim Üyesi Yeri T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Ders Programı İkinci Öğretim A. Fakülte İçinde "BÖLÜMÜMÜZ" Öğrencilerine Verdiğimiz Dersler I. YARIYIL 1104001062003

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO:89 MATEMATİK I (12. BASKI) Prof. Dr. A. Nihat BADEM Yrd. Doç. Dr.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO:89 MATEMATİK I (12. BASKI) Prof. Dr. A. Nihat BADEM Yrd. Doç. Dr. MATEMATİK I (12. BASKI) Prof. Dr. A. Nihat BADEM Yrd. Doç. Dr. Ali Tekin TİN MATEMATİK I DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO:89 Prof. Dr. A. Nihat BADEM Yrd. Doç. Dr. Ali Tekin

Detaylı

YGS MATEMATİK - CEBİR 01 TEMEL SAYI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI 02 TAMSAYILARDA BÖLME 03 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 04 ASAL SAYILAR 05 OBEB VE OKEK 06

YGS MATEMATİK - CEBİR 01 TEMEL SAYI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI 02 TAMSAYILARDA BÖLME 03 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 04 ASAL SAYILAR 05 OBEB VE OKEK 06 1 YGS MATEMATİK - CEBİR 01 TEMEL SAYI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI 02 TAMSAYILARDA BÖLME 03 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 04 ASAL SAYILAR 05 OBEB VE OKEK 06 RASYONEL SAYILAR KÜMESİ VE ÖZELLİKLERİ 07 BASİT EŞİTSİZLİKLER

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 5001

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 5001 Dersi Veren Birim: Fen Bilimleri Enstitüsü Dersin Türkçe Adı: Uygulamalı Matematik Dersin Orjinal Adı: Applied Mathematics Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisansüstü Dersin Kodu:

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ Yaz Öğretimi programı kapsamında açılan dersler ve kontenjanları

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ Yaz Öğretimi programı kapsamında açılan dersler ve kontenjanları CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2012 2013 Yaz Öğretimi programı kapsamında açılan dersler ve kontenjanları AÇILAN DERSLERİN İÇERİKLERİ MAT 1001 ANALİZ-I (4 2 5) DERSİN KODU VE ADI KREDİ Kontenjan

Detaylı

www.usmatik.com MATEMATİK PROGRAMI YGS-LYS Matematik Çalışma Programı

www.usmatik.com MATEMATİK PROGRAMI YGS-LYS Matematik Çalışma Programı www.usmatik.com MATEMATİK PROGRAMI YGS-LYS Matematik Çalışma Programı Ertuğrul US 01.09.2014 MATEMATİK PROGRAMIM Program 6 aylık (24 haftalık) bir programdır. Konuların veriliş sırasına uyularak çalışılması

Detaylı

18.034 İleri Diferansiyel Denklemler

18.034 İleri Diferansiyel Denklemler MIT AçıkDersSistemi http://ocw.mit.edu 18.034 İleri Diferansiyel Denklemler 2009 Bahar Bu bilgilere atıfta bulunmak veya kullanım koşulları hakkında bilgi için http://ocw.mit.edu/terms web sitesini ziyaret

Detaylı

Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri NÜMERİK ANALİZ. Prof. Dr. İbrahim UZUN

Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri NÜMERİK ANALİZ. Prof. Dr. İbrahim UZUN Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri NÜMERİK ANALİZ Prof. Dr. İbrahim UZUN Yayın No : 2415 İşletme-Ekonomi Dizisi : 147 5. Baskı Eylül 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-438 - 9 Copyright Bu kitabın

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Kompleks Matematik EEE203 3 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Kompleks Matematik EEE203 3 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Kompleks Matematik EEE203 3 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ. 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Ders Programı

T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ. 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Ders Programı T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Ders Programı A. Fakülte İçinde "BÖLÜMÜMÜZ" Öğrencilerine Verdiğimiz Dersler I. YARIYIL 405001072003 Soyut Matematik

Detaylı

Özgeçmi³. Mart 2014'e kadar AHMET YANTIR. Ya³ar Üniversitesi Matematik Bölümü, zmir Tel: +90 232 411 5107 Email: ahmet.yantir@yasar.edu.

Özgeçmi³. Mart 2014'e kadar AHMET YANTIR. Ya³ar Üniversitesi Matematik Bölümü, zmir Tel: +90 232 411 5107 Email: ahmet.yantir@yasar.edu. Özgeçmi³ Mart 2014'e kadar AHMET YANTIR Ya³ar Üniversitesi Matematik Bölümü, zmir Tel: +90 232 411 5107 Email: ahmet.yantir@yasar.edu.tr kí³ísel bílgíler Do um Yeri: Ekim, 1975 Do um Tarihi: Nazilli -

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Lisans Programı, Kırıkkale Üniversitesi Önlisans ve Lisans

Detaylı

MAT 109 INTRODUCTION TO COMPUTER I

MAT 109 INTRODUCTION TO COMPUTER I T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL MAT 101 ANALİZ-I Reel Sayılar, Kümeler Cebiri, Eşitsizlikler ve özellikleri, Düzlemde noktalar

Detaylı

İÇİNDEKİLER. iii ÖNSÖZ BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR 1 BÖLÜM 2 LİNEER KISMİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER 9

İÇİNDEKİLER. iii ÖNSÖZ BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR 1 BÖLÜM 2 LİNEER KISMİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER 9 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ix BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR 1 1.1. Tanımlar 2 1.2. Diferensiyel Denklemlerin Çözümü (İntegrali) 5 1.3. Başlangıç Değer ve Sınır Değer Problemleri 7 BÖLÜM 2 LİNEER KISMİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER

Detaylı

T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ. 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Haftalık Ders Programı İkinci Öğretim

T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ. 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Haftalık Ders Programı İkinci Öğretim E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Haftalık Ders Programı İkinci Öğretim A. Fakülte İçinde "BÖLÜMÜMÜZ" Öğrencilerine Verdiğimiz Dersler 1104001062003 Soyut Matematik

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 1.AŞAMA KONU KAPSAMI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 1.AŞAMA KONU KAPSAMI ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 1.AŞAMA KONU KAPSAMI 6. SINIF 5. SINIF TÜM KONULARI 1.ÜNİTE: Geometrik Şekiller 1) Verileri Düzenleme, Çokgenler ve Süsleme 2) Dörtgenler 3)

Detaylı

BÖLÜM I MATEMATİK NEDİR? 13 1.1. Matematik Nedir? 14

BÖLÜM I MATEMATİK NEDİR? 13 1.1. Matematik Nedir? 14 İÇİNDEKİLER Önsöz. V BÖLÜM I MATEMATİK NEDİR? 13 1.1. Matematik Nedir? 14 BÖLÜM II KÜMELER 17 2.1.Küme Tanımı ve Özellikleri 18 2.2 Kümelerin Gösterimi 19 2.2.1 Venn Şeması Yöntemi 19 2.2.2 Liste Yöntemi

Detaylı

13.Konu Reel sayılar

13.Konu Reel sayılar 13.Konu Reel sayılar 1. Temel dizi 2. Temel dizilerde toplama ve çarpma 3. Reel sayılar kümesi 4. Reel sayılar kümesinde toplama ve çarpma 5. Reel sayılar kümesinde sıralama 6. Reel sayılar kümesinin tamlık

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sıra Numarası Dersin ön koşulu var mı? *** Dersin önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** Kuramsal Uygulama ve Laboratuvar TOPLAM SAAT Ulusal kredi AKTS Kredisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANADAL

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Akademik Durum

Kişisel Bilgiler. Akademik Durum ÖZGEC. MİŞ Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : Emin ÖZC. AĞ Doğumyeri : Mersin Doğum Tarihi : 22 Eylül, 1961 Uyruğu : T.C. Medeni Hali : Evli Adress : Hacettepe Üniversitesi, Matematik Bölümü, Beytepe-Ankara

Detaylı

IMPORTANT ANNOUNCEMENT ON 2015 SUMMER SCHOOL

IMPORTANT ANNOUNCEMENT ON 2015 SUMMER SCHOOL FACULTY OF ARTS AND SCIENCES FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FOREIGN LANGUAGES TURKISH LANGUAGE CHEM 101 FİZ 101 FİZ 102 FİZ 224 HUM 302 İNB 302 KİM 101 MATE 102 MATE 111 MATE 112 MATE

Detaylı

ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ UYGULAMALI MATEMATĐK VE ĐSTATĐSTĐK DOKTORA PROGRAMI

ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ UYGULAMALI MATEMATĐK VE ĐSTATĐSTĐK DOKTORA PROGRAMI ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ UYGULAMALI MATEMATĐK VE ĐSTATĐSTĐK DOKTORA PROGRAMI YETERLĐLĐK SINAVI AÇIKLAMALARI Yeterlilik sınavı adaylara fakültenin çalışma alanlarına dair çeşitli

Detaylı

Prof.Dr. ÜNAL ERKAN MUMCUOĞLU. merkan@metu.edu.tr

Prof.Dr. ÜNAL ERKAN MUMCUOĞLU. merkan@metu.edu.tr Ders Bilgisi Ders Kodu 9060528 Ders Bölüm 1 Ders Başlığı BİLİŞİM SİSTEMLERİ İÇİN MATEMATİĞİN TEMELLERİ Ders Kredisi 3 ECTS 8.0 Katalog Tanımı Ön koşullar Ders saati Bu dersin amacı altyapısı teknik olmayan

Detaylı

LİSANS DERS İÇERİKLERİ

LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL FIZ-125 Fizik I (Zorunlu) T=2 P=1 U=0 AKTS=3 Fiziksel Büyüklükler, Standartlar, Birimler. Vektörler.

Detaylı

DİFERENSİYEL DENKLEMLER. Doç. Dr. Mustafa KANDEMİR

DİFERENSİYEL DENKLEMLER. Doç. Dr. Mustafa KANDEMİR DİFERENSİYEL DENKLEMLER Doç. Dr. Mustafa KANDEMİR Doç. Dr. Mustafa KANDEMİR DİFERENSİYEL DENKLEMLER ISBN: 978-605-318-31-1 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 015, Pegem Akademi

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Ders İçerikleri

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Ders İçerikleri T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Ders İçerikleri MAT 1001 Analiz-I (425): 1. Küme kavramı, Bağıntı ve Fonksiyon tanımları, Doğal sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Bahaddin SİNSOYSAL 2. Doğum Tarihi: 02.03.1969 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Bahaddin SİNSOYSAL 2. Doğum Tarihi: 02.03.1969 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Bahaddin SİNSOYSAL 2. Doğum Tarihi: 02.0.1969. Ünvanı: Doç. Dr.. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Matematik Karadeniz Teknik Üniversitesi 1991 Y. Lisans Matematik

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: MAT 1001

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: MAT 1001 Offered by: Mühendislik Fakültesi Course Title: CALCULUS I Course Org. Title: CALCULUS I Course Level: Lisans Course Code: MAT 1001 Language of Instruction: İngilizce Form Submitting/Renewal Date 3/07/01

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK PROGRAMI YETERLİLİKLERE DAYALI ÖĞRENİM ÇIKTILARI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK PROGRAMI YETERLİLİKLERE DAYALI ÖĞRENİM ÇIKTILARI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK PROGRAMI YETERLİLİKLERE DAYALI ÖĞRENİM ÇIKTILARI PROGRAMIN GENEL TANIMI MATEMATİK TEMEL ALANI MATEMATİK ALANI GENEL TANIMI MİSYON VE VİZYON Matematik, bireyin

Detaylı

PARABOLİK DENKLEMLERDE BİLİNMEYEN KAYNAK TERİMLERİNİN BULUNMASI İÇİN PROSEDÜR VE PROGRAMLAR. Alper Bostancı

PARABOLİK DENKLEMLERDE BİLİNMEYEN KAYNAK TERİMLERİNİN BULUNMASI İÇİN PROSEDÜR VE PROGRAMLAR. Alper Bostancı öz PARABOLİK DENKLEMLERDE BİLİNMEYEN KAYNAK TERİMLERİNİN BULUNMASI İÇİN PROSEDÜR VE PROGRAMLAR Alper Bostancı BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Şubat 2002 Bu tez çalışmasında parabolik

Detaylı

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Matematik MATH 103 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin

Detaylı

Polinomlar, Temel Kavramlar, Polinomlar Kümesinde Toplama, Çıkarma, Çarpma TEST D 9. E 10. C 11. B 14. D 16. D 12. C 12. A 13. B 14.

Polinomlar, Temel Kavramlar, Polinomlar Kümesinde Toplama, Çıkarma, Çarpma TEST D 9. E 10. C 11. B 14. D 16. D 12. C 12. A 13. B 14. 1. Ünite: Polinomlar Polinomlar, Temel Kavramlar, Polinomlar Kümesinde Toplama, Çıkarma, Çarpma 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Polinomlarda Bölme, Bölüm ve Kalan Bulma 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Detaylı

MÜFREDAT DERS LİSTESİ

MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜHENDİSLİK FAK. / BİLGİSAYAR MÜHENDİSL / 2010 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Müfredatı 0504101 Matematik I Calculus I 1 GÜZ 4 5 Z 0504102 Genel Fizik I General Physics I 1 GÜZ 4 4 Z 0504103

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (Türkçe) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MAT111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 FİZ101 Fizik I Physics I 3

Detaylı

AKSARAY KANUNİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 11.SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI TEKNİKLER

AKSARAY KANUNİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 11.SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI TEKNİKLER AKSARAY KANUNİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 015-01 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 11.SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SÜRE: MANTIK(30) ÖNERMELER VE BİLEŞİK ÖNERMELER(18) 1. Önermeyi, önermenin

Detaylı

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Ders Adı Diferansiyel Denklemler Ders Kodu MATH 276 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Math

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 Kitabın Amacı 1 Algoritmanın Önemi 2 Bilgisayarın Doğuşu ve Kullanım Amaçları 3 Programlama Dili Nedir? 3 Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) Nedir? 4 2 ALGORİTMA VE AKIŞ

Detaylı

İleri Diferansiyel Denklemler

İleri Diferansiyel Denklemler MIT AçıkDersSistemi http://ocw.mit.edu 18.034 İleri Diferansiyel Denklemler 2009 Bahar Bu bilgilere atıfta bulunmak veya kullanım koşulları hakkında bilgi için http://ocw.mit.edu/terms web sitesini ziyaret

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. DERS ADI ve İÇERİKLERİ MAT101 Matematik 1 / Calculus 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite - 4 0 4 6 Sayılar (Doğal, Reel, Kompleks); Fonksiyonlar; Tek Değişkenli Fonksiyonlarda Süreklilik ve Limit; Türevin Tanımı ve Kuralları; Türevin

Detaylı

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları

Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Genel Matematik (MATH 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Matematik MATH 103 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin Dili Dersin

Detaylı

BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K AKTS. TAR - 153 Ata Meken Tarihi I 2 0 0 1 İNG-101/ RUS-101. İngilizce I/ Rusça I 2 4 4 6

BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K AKTS. TAR - 153 Ata Meken Tarihi I 2 0 0 1 İNG-101/ RUS-101. İngilizce I/ Rusça I 2 4 4 6 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ UYGULAMALI MATEMATİK VE ENFORMATİK LİSANS PROGRAMI DERSLERİN YARIYILLARA GÖRE DAĞILIMI BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL TAR - 153 Ata Meken Tarihi

Detaylı

WEEK 4 BLM323 NUMERIC ANALYSIS. Okt. Yasin ORTAKCI.

WEEK 4 BLM323 NUMERIC ANALYSIS. Okt. Yasin ORTAKCI. WEEK 4 BLM33 NUMERIC ANALYSIS Okt. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi BLM33 NONLINEAR EQUATION SYSTEM Two or more degree polinomial

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) Bu bilgilere (güncel olarak) http://eobs.cu.edu.tr/progdersplan_tr.aspx?progid=13 den erişilebilir. NOT: Bir seçmeli

Detaylı

BĐTLĐS EREN ÜNĐVERSĐTESĐ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ MATEMATĐK BÖLÜMÜ 4 YILLIK LĐSANS PROGRAMI

BĐTLĐS EREN ÜNĐVERSĐTESĐ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ MATEMATĐK BÖLÜMÜ 4 YILLIK LĐSANS PROGRAMI BĐTLĐS EREN ÜNĐVERSĐTESĐ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ MATEMATĐK BÖLÜMÜ 4 YILLIK LĐSANS PROGRAMI BĐRĐNCĐ YIL KODU DERSĐN ADI T U K A KODU DERSĐN ADI T U K A MAT101 ANALĐZ I 4 1 5 7 MAT102 ANALĐZ II 4 1 5 7 MAT103

Detaylı

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3-2 Yıl: 2010 199-206

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3-2 Yıl: 2010 199-206 99 EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3- Yıl: 99-6 İKİNCİ MERTEBEDEN BİR DİFERENSİYEL DENKLEM SINIFI İÇİN BAŞLANGIÇ DEĞER PROBLEMİNİN DİFERENSİYEL DÖNÜŞÜM YÖNTEMİ İLE TAM ÇÖZÜMLERİ THE

Detaylı

Reel Analiz I (MATH 244) Ders Detayları

Reel Analiz I (MATH 244) Ders Detayları Reel Analiz I (MATH 244) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Reel Analiz I MATH 244 Bahar 4 0 0 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU MATEMATİK II. Dersin Kodu: MAT 1010

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU MATEMATİK II. Dersin Kodu: MAT 1010 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Adı: MATEMATİK II Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MAT 1010 Dersin Öğretim Dili: Türkçe Formun Düzenleme / Yenilenme

Detaylı

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Ders Adı Diferansiyel Denklemler Ders Kodu MATH 276 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Math

Detaylı

MIT Açık Ders Malzemeleri Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Koşulları hakkında bilgi almak için

MIT Açık Ders Malzemeleri  Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Koşulları hakkında bilgi almak için MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Koşulları hakkında bilgi almak için http://ocw.mit.edu/terms veya http://www.acikders.org.tr adresini ziyaret

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-III ÇERÇEVE PROGRAMI. : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No 79 Fethiye /MUĞLA

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-III ÇERÇEVE PROGRAMI. : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No 79 Fethiye /MUĞLA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-III ÇERÇEVE PROGRAMI 1.KURUMUN ADI 2.KURUMUN ADRESİ 3.KURUCUNUN ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No 79 Fethiye /MUĞLA : ARTI ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: R. TUNÇ MISIRLIOĞLU Doğum Tarihi: 1971 Adres: İstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik-Bilgisayar Bölümü Ataköy Kampüsü, 34156 Bakırköy-İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ MATEMATİK PR. 1996 2000 MATEMATİK ANABİLİM DALI (YL)(TEZLİ) (DR) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI DALI

ÖZGEÇMİŞ MATEMATİK PR. 1996 2000 MATEMATİK ANABİLİM DALI (YL)(TEZLİ) (DR) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI DALI ÖZGEÇMİŞ PERSONEL AD: SOYAD: UĞUR DEĞER DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce ÜDS 72.5 İYİ 2010 Güz PROGRAM ADI ÜLKE ÜNİVERSİTE ALAN DİĞER ALAN BAŞ. TARİH BİTİŞ TARİH Lisans-Anadal TÜRKİYE

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-V ÇERÇEVE PROGRAMI. 3. KURUCUNUN ADI :ARTI ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM Danışmanlık Turizm Hizmetleri Ticaret İth. İhr. Ltd. Şti.

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-V ÇERÇEVE PROGRAMI. 3. KURUCUNUN ADI :ARTI ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM Danışmanlık Turizm Hizmetleri Ticaret İth. İhr. Ltd. Şti. ÖZEL ÖĞRETİM KURSU MATEMATİK-V ÇERÇEVE PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : Tercih Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUN ADRESİ : Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No 79 Fethiye /MUĞLA 3. KURUCUNUN ADI :ARTI ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM

Detaylı

ÖĞRENME ALANI TEMEL MATEMATİK BÖLÜM TÜREV. ALT ÖĞRENME ALANLARI 1) Türev 2) Türev Uygulamaları TÜREV

ÖĞRENME ALANI TEMEL MATEMATİK BÖLÜM TÜREV. ALT ÖĞRENME ALANLARI 1) Türev 2) Türev Uygulamaları TÜREV - 1 - ÖĞRENME ALANI TEMEL MATEMATİK BÖLÜM TÜREV ALT ÖĞRENME ALANLARI 1) Türev 2) Türev Uygulamaları TÜREV Kazanım 1 : Türev Kavramını fiziksel ve geometrik uygulamalar yardımıyla açıklar, türevin tanımını

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI 1 Bölüm Hakkında: Dört yıllık programın ilk iki yılında teorik geniş bir çerçevede matematiğin temelleri

Detaylı

2014 - LYS TESTLERİNE YÖNELİK ALAN STRATEJİLERİ

2014 - LYS TESTLERİNE YÖNELİK ALAN STRATEJİLERİ 2014 - LYS TESTLERİNE YÖNELİK ALAN STRATEJİLERİ YGS sonrası adayları puan getirisinin daha çok olan LYS ler bekliyor. Kalan süre içinde adayların girecekleri testlere kaynaklık eden derslere sabırla çalışmaları

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ. 2013-2014 Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Ders Programı

T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ. 2013-2014 Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Ders Programı A. Fakülte İçinde "BÖLÜMÜMÜZ" Öğrencilerine Verdiğimiz Dersler I. YARIYIL 405001072003 Soyut Matematik I 08.00-12.00 Mat. 1.gr. Prof.Dr.A.FIRAT A 003 405001072003 Soyut Matematik I 08.00-12.00 Mat. 2.gr.

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜM : Bilgisayar Mühendisliği

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜM : Bilgisayar Mühendisliği 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU FAKÜLTE : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜM : Bilgisayar Mühendisliği Dersin Açıldığı Bölüm Dersin Dersin 501001042010 Matematik 1 Fen Fak. Fizik Bölümü MAT0157 Matematik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Ali AKBULUT İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi Fen debiyat Fakültesi Adres Matematik Bölümü KIRŞEHİR

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Ali AKBULUT İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi Fen debiyat Fakültesi Adres Matematik Bölümü KIRŞEHİR ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ali AKBULUT İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi Fen debiyat Fakültesi Adres Matematik Bölümü KIRŞEHİR Telefon : (0386) 280 4565 Mail : aakbulut@ahievran.edu.tr 2. Doğum

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE ÖĞRENME Ay Hafta D.Saati ALANI EYLÜL 2 Geometri 2 3 Geometri 2 Geometri 2 Olasılıkve ALT

Detaylı

6 2. Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliği kavramını açıklar. Süreklilik

6 2. Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliği kavramını açıklar. Süreklilik AKSARAY KANUNİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 201-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 12.SINIFLAR İLERİ DÜZEY ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI AY: TÜREV (70) LİMİT VE SÜREKLİLİK (14) 1. Bir fonksiyonun bir

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI 1 Bölüm Hakkında: Dört yıllık programın ilk iki yılında teorik geniş bir çerçevede matematiğin temelleri

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Matematik Ders No : 0690230018 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU MATEMATİK I. Dersin Kodu: MAT 1009

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU MATEMATİK I. Dersin Kodu: MAT 1009 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Adı: MATEMATİK I Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin Kodu: MAT 9 Dersin Öğretim Dili: Türkçe Formun Düzenleme / Yenilenme Tarihi:

Detaylı

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ 1.GİRİŞ Bu bölüm lineer cebirin temelindeki cebirsel yapıya, sonlu boyutlu vektör uzayına giriş yapmaktadır. Bir vektör uzayının tanımı, elemanları skalar olarak adlandırılan herhangi bir cisim içerir.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. NİLÜFER TOPSAKAL

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. NİLÜFER TOPSAKAL ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. NİLÜFER TOPSAKAL TC Kimlik No / Pasaport No: Doğum Yılı: 1978 Yazışma Adresi : Telefon : 346-2191010/1531 e-posta : Fen Fakültesi Matematik Bölümü 58140 Sivas/ ntopsakal@cumhuriyet.edu.tr

Detaylı

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs I MATH 151 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

1. KURUMUN ADI : Özel Osmaniye Artı Bilim Temel Lisesi. 3. KURUCUNUN ADI : Sinerji Eğitimcilik San. Tic. Ltd. Şti./Celal DEMİR

1. KURUMUN ADI : Özel Osmaniye Artı Bilim Temel Lisesi. 3. KURUCUNUN ADI : Sinerji Eğitimcilik San. Tic. Ltd. Şti./Celal DEMİR 1. KURUMUN ADI : Özel Osmaniye Artı Bilim Temel Lisesi 2. KURUMUN ADRESİ : Cumhuriyet Mah. Akyar Cad. No:87/B 3. KURUCUNUN ADI : Sinerji Eğitimcilik San. Tic. Ltd. Şti./Celal DEMİR 4. PROGRAMIN ADI : MATEMATİK

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön şart D. Kodu Dersin Adı T U L AKTS MAT101 Calculus

Detaylı

Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Açık Ders Malzemeleri. Ders izlence Formu

Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Açık Ders Malzemeleri. Ders izlence Formu Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Açık Ders Malzemeleri Ders izlence Formu Dersin Kodu ve İsmi Dersin Sorumlusu Dersin Düzeyi MAT407 REEL ANALİZ Prof. Dr. Ertan İBİKLİ ve

Detaylı

MATEMATİK BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ ( ) BİRİNCİ YIL Güz Dönemi (1. Yarıyıl)

MATEMATİK BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ ( ) BİRİNCİ YIL Güz Dönemi (1. Yarıyıl) MATEMATİK BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ (2012-2013) BİRİNCİ YIL Güz Dönemi (1. Yarıyıl) MATH 111 Analiz I (3, 2, 4) (6 AKTS) Tek Değişkenli Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev ve Türevlenebilirlik,

Detaylı

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri Adı 03 Öğretici Metinler / Mektup 04 Öğretici Metinler / Günlük - Anı 05 Ses Bilgisi 06 Anlatım Bozuklukları 07 Zarf (Belirteç) 08 Öğretici

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü. Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü. Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MATH111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 PHY101 Fizik

Detaylı