DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDAN GEÇERLİ LÌSANS PROĞRAMI DERSLERİ MÜFREDATI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2005-2006 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDAN GEÇERLİ LÌSANS PROĞRAMI DERSLERİ MÜFREDATI"

Transkript

1 DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDAN GEÇERLİ LÌSANS PROĞRAMI DERSLERİ MÜFREDATI FİZ 111 TEMEL FİZİK I (2 2 3) Uzunluk, Yoğunluk, Birim Çevirme, Anlamlı Rakamlar, Koordinat Ve Referans Sistemleri, Vektörler Ve Skalerler, Ortalama Hız, Ani Hız, İvme, Düşen Cisimler, Kinematik, Yer Değiştirme, Eğik Atış, Düzgün Dairesel Hareket, Yüksek Hızlarda Bağıl Hareket. Klasik Mekaniğe Giriş, Newton un Birinci, İkinci Ve Üçüncü Kanunu İle Bazı Uygulamaları, Sürtünme Kuvvetleri Sabit Ve Değişen Kuvvetin Yaptığı İş, Kinetik Enerji, Güç, Enerji Ve Otomobil, Potansiyel Enerji FİZ 112 TEMEL FİZİK II (2 2 3) Elektrik Yüklerinin Özellikleri, Elektrik Alanı, Yük Dağılımı, Düzgün Bir Elektrik Alandaki Yüklü Parçacıkların Hareketi, Osiloskop, Gauss Kanunu, Potansiyel Farkı Ve Elektrik Potansiyeli, Milikan ın Yağ Damlası Deneyi, Elektrostatik Uygulamaları, Kondansatörler, Dielektrikler, Pil, Elektrik Akımı, Direnç Ve Ohm Kanunu, Ev Aletleri Devrelerinde Enerji Dönüşümü, Seri Ve Paralel Bağlı Dirençler, Kirchoff Kuralları, Elektrik Cihazları, Wheatstone Köprüsü, Manyetik Kuvvet, Tork, Manyetik Alandaki Yüklü Parçacıkların Hareketi, Amper Kanunu, Dünya nın Manyetik Alanı. MAT 151 SOYUT MATEMATİK I (4-4) Sembolik Mantık Ve Önermeler; Uyuşma Ve Çelişme; Bazı Özellikler; Matematik İspat Yolları; Kümeler Kavramı; Kümeler Cebiri; Kümeler Ailesi; Bağıntı; Denklik Bağıntısı; Sıralama Bağıntıları; Dönüşümler; Temel Teoremler; Çok Değişkenli Fonksiyonlar; İzdüşüm Fonksiyonları; İşlem Kavramı; Denk Ve Eşyapılar; Grup Ve Alt-Grup; Halka; Tamlık Bölgesi; Vektör Uzayı Ve Cebir Kavramlarının Tanımı; Doğal Sayılar; Taban Sistemleri. MAT 152 SOYUT MATEMATİK II (4-4) Tam Sayıların Kurutuşu Ve Temel Özellikleri; Bölme Ve Kalanlı Bölme; Asal Sayılar; Mükemmel Sayılar,Modüler Aritmetik; Bölünebïlme Kuralları; Doğrusal Modüler Aritmetik; Euler Fonksiyonu; Wilson; Euler Ve Küçük Fermat Teoremleri; Rasyonel Sayılar; Devreden Ve Devretmeyen Rasyonel Sayılar; Gerçel Sayılar; Cauchy Dizileri; Yakınsaklık Ve Sınırlılık; İrrasyonel Sayılar; Karmaşık Sayılar Ve Cisim Oluşu; Karmaşık Sayıların Çeşitli Gösterimleri; Üçgen Eşitsizlikleri; Kutupsal Biçimi; Argüment; Üstel Form; Logaritması; Bazı Nokta Kümeleri; Konveks Küme; Tıkız (Kompakt)Lık; Bağlantılılık. FİZ 111 BASIC PHYSICS I (2 2 3) Length, Density, Conversion Of Units, Significant Figures, Systems And Frames Of Reference, Vectors And Scalars, Average Velocity, Instantaneous Velocity, Acceleration, Freely Falling Bodies, Kinematic, The Displacement, Projective Motion, Uniform Circular Motion, Relative Motion At High Speeds. -Introduction To Classical Mechanics, Newton s First, Second And Third Law With Some Applications, Forces Of Friction.-Works Done By A Constant And Varying Force, Kinetic Energy, Power, Energy And Automobille, Potential Enerji. FİZ 112 BASIC PHYSICS II (2 2 3) Properties Of Electric Charges, Electric Field, Charge Distribution, Motion Of Charged Particles İn A Uniform Electric, The Oscilloscope, Gauss Law, Potential Difference And Electric Potential, The Milikan Oil-Drop Experiment, Application Of Electrostatics, Capacitance, Dielectrics, The Battery, Electric Current, Resistance And Ohm s Law, Energy Conversion İn Household Circuits, Resistors İn Series And Parallel, Kirchoff s Rules, Electrical İnstruments, The Wheatstone Bridge, Magnetic Force, Torque, Motion Of A Charged Particule İn A Magnetic Field, Ampere s Law, Magnetic Field Of The Earth, MAT 151 ABSTRACT MATH. I (4-4) Symbolic Logic And Propositions, Totology And Contradiction; Some Elementary Properties; The Ways Of Proof In Mathematics; The Set Theory; Algebra Of Sets; Family Of Sets; The Relation; Transformations; Fundamental Theorems; The Functions Of Several Variables; The Projections; The Concept Of Operation; Homomorphic Structures; Groups And Subgroups; Rings; Integral Domain; The Definition Of Vector Spaces And Algebra; Natural Numbers; Basic Systems. MAT 152 ABSTRACT MATH. II (4-4) Construction and elementary properties of integers; Division and division with residue ; Prime numbers; Perfect numbers; Modular arithmetic; Rules of divisible; Linear modular arithmetic; Euler s function; Wilson s theorem; Euler s theorem; The small theorem of Fermat; Rational numbers; Repeating and unrepeating rational numbers; Real numbers; Cauchy sequences; Convergence and boundaryness; Irrational numbers; Complex numbers and their field; Various representation of complex numbers; Argument; Exponential form and logarithm of complex numbers; some sets of point; Convex sets; Compactness; connectedness

2 MAT 161 DOĞRUSAL CEBİR I (3 2 4) Vektör Uzayları; Vektörlerin Toplama İşlemleri; Skaler İle Çarpma; Dış İşlemler; Bir Cismin Üzerinde Tanımlanan Standart Vektör Uzayları; İç Çarpım Uzayları; Ortogonal Vektör Sistemleri; Lìneer Bağımlılık; Alt Uzayların Boyutları; Direkt Toplamı; Matrisin Eşitliği; Matris Toplamı Ve Skaler İle Çarpım; Matris Çarpımı; Birim Matris; Ters Matris; Bir Matrisin Transpozu. MAT 162 DOĞRUSAL CEBİR II (3 2 4) Permütasyonlar Ve Determinantlar; Denklem Sistemleri Ve Çözümleri; Matris Polinomları; Karakteristik Değerler Ve Karakteristik Vektörler; Polinomlar Ve Polinom İdealleri. MAT 171 ANALİZ I (4 2 5) Gerçel Sayılar, Fonksiyonlar; Trigonometrik Fonksiyonlar, Üstel Ve Logaritmik Fonksiyonlar Limit Ve Süreklilik, Limitin Tanımı Ve Süreklilik Limit Teoremleri Ve Süreklilik, Türev, Türevlenebilir Fonksiyonlar, Zincir Kuralı, Yüksek Mertebeden Türevler, Kapalı Türevler, Yaklaşımlar, Türevin Uygulamaları, Maksimum Ve Minimum Değerler, İçe Bükeylik Ve Dönüm Noktaları MAT 172 ANALİZ I ( 4 2 5) Belirli İntegral İçin Ön Bilgi, İntegralin Temel Teoremi, Belirsiz İntegral Ve İntegral Alma Kuralları, Ters Fonksiyon, Üstel Fonksiyonlar, Logaritmik Fonksiyonlar, Hiperbolik Fonksiyonlar, Ters Trigonometrik Fonksiyonlar, L Hospital Kuralı, İntegral Alma Teknikleri, Kısmi İntegral, Trigonometrik İntegral, İntegral Uygulamaları, Hacim, Kabuk Yöntemi, Diziler Ve Seriler, Sonsuz Serileri, Yakınsaklık, Kuvvet Serileri MAT 253 OLASILIK VE İSTATİSTİK I (3 2 4) Olasılık Ve İstatistik Tanımı; Cümleler Kuramı; Permutasyonlar Ve Kombinasyonlar; Olasılığa Giriş; Rasgele Değişkenler Ve Beklenen Değer; Bazı Kesikli Olasılık Dağılımları; Sürekli Rasgele Değişkenlerin Dağılımları; Örneklem Seçimi. MAT 161 LINEAR ALGEBRA I (3 2 4) Vector Spaces; The Addition Operations Of Vectors; The Multiplication By Scalar Of Vectors; External Operations; The Standard Vector Spaces; Defined On A Field; Inner Product Spaces; The Systems Of Orthogonal Vectors; Linear Dependence; The Dimension And The Direct Sums Of Subspaces; Equality Of Matrices; Matrix Addition; Multiplication By Scalar; Matrix Multiplication; Identity Matrix; Inverse Matrix; The Transpose Of A Matrix MAT 162 LINEAR ALGEBRA II (3 2 4) Permutations And Determinants; The System Of Equations And Their Solutions; The Polynomials Of Matrices; Eigenvalues And Characteristics Vectors; Polynomials And The Ideals Of Polynomial MAT 171 ANALYSIS I ( 4 2 5) The Real Numbers, Functions, Trigonometric Functions, Exponential And Logarithmic Functions.Limits And Continuity, Definition Of Limit And Continuity, Limit Theorems And Continuity, The Derivative, Differentiable Functions, The Chain Rule, Higher Derivatives, Implicit Differentiation, Approximation, Applications Of The Derivative, Maximum And Minimum Values, Concavity And Inflection Point. MAT 172 ANALYSIS II ( 4 2 5) Preparation For The Definite Integral, The Fundamental Theorem Of Calculus, Indefinite Integrals And Integration Rules, Inverse Functions, The Natural Exponential Functions, Logarithmic Functions, Hyperbolic Functions, The Inverse Trigonometric Functions. L Hospital s Rule Techniques Of Integration, Integration By Parts, Trigonometric Integrals, Applications Of The Integral, Volume, The Cross-Sectional Method, The Shell Methods, Sequences And Series, Infinite Series, Convergence, Power Series, MAT 253 PROBABILITY AND STAT. I (3 2 4) Definitions Of Probability And Statistics, Theory Of Sets, Permutations And Combinations, Introduction Probability, Random Variables And Expectations, Some Discrete Probability Distributions Distributions Of Continuous Random Variables, Election Of Sampling

3 MAT 254 OLASILIK VE İSTATİSTİK II(3 2 4) Verilerin Düzenlenmesi Analizi; Örnekleme Dağılımları Ve Tahmin Etme Hipotez Testi; Ki- Kareye Dayanan Önemlilik Testleri; Regresyon Ve Korelasyon; Varyans Analizi. MAT 263 TOPOLOJİYE GİRİŞ (3 0 3) Topolojik Uzaylar; Açık Kümeler; Kapalı Kümeler; İç Dış Ve Kenar Noktaları; Yığılma Noktaları; Kapanış; Komşuluklar Ve Komşuluk Sistemleri; Yakınsak Diziler; Kaba Ve İnce Topolojiler; Alt Uzaylar Ve Kondurulmuş Topolojiler; Taban Ve Alt Taban; Yerel Taban Kavramları; Süreklilik Ve Topolojik Eşyapı Dönüşümleri; Açık Ve Kapalı Fonksiyonlar; Fonksiyonlarla İndirgenen Topolojiler; Metriklerin Tanıtımı MAT 254 PROBABLITY AND STAT. II ((3 2 4) Analysis Of Arrangement Data Distributions Of Sample Space And Estimate Tests Of Hypothesis, Test Of Importance Based On Chi-Square, Regression And Correlation Analysis Of Variance MAT 263 INTRODUCT. TO TOPOLOGY (2 2 3) Topological Spaces; Open Sets; Closed Sets; Interior Exterior And Boundary Points; Accumulation Points; Closure Of A Set; Neighborhoods And Neighborhood Systems; Convergent Sequences; Coarser And Finer Topologies; Subspaces And Relative Topologies; Bases And Subbase; Local Bases; Continuity And Topological Equivalance; Open And Closed Functions; Topologies Induced By Functions; Definition of metrics. MAT 264 TOPOLOJİK UZAYLAR (3 0 3) To,T1,T2, Regüler, T3 Ve Normal Uzaylar; Urysohn Lemma Ve Metrikleme; Tamamen Düzgün Uzaylar, Örtüler; Kompakt Kümeler; Sonlu Arakesit Özelliği; Kompaktlık Ve Hausdorff Uzaylar; Dizisel Ve Ayılabilir Kompaktlık; Yerel Kompakt Uzaylar; Örtüler İçin Lebesque Sayıları; Çarpım Topolojisi; Sonlu Uzayların Çarpımı Ve Taban; Tychonoff Çarpım Teoremi; Cantor Kümesi; Ayrılmış Kümeler; Bağlantılık Küme Ve Uzaylar; Yerel Bağlantılılık; Yol Ve Yolsal Bağlantılı Kümeler. MAT 264 TOPOLOJGICAL SPACES (3 0 3) To,T1,T2, Regüler, T3 And Normal Spaces; Urysohn s Lemma And Metrization; Completely Regular Spaces;Covers; Compact Sets;Finite Intersection Property; Compactness And Hausdorff Spaces; Sequential And Separable Compactness; Locally Compact Spaces;Lebesque Number For Covers; Product Topology; Production of Finite Spaces And Base; Tychonoff Product Theorem; Cantor Set; Separated Sets; Connected Sets And Spaces; Locally Connected-ness; Paths And Arcwise Connected Sets. MAT 273 ANALİTİK GEOMETRİ I (2 2 3) Uzayda Kartezyen Koordinatlar, Uzayda Vektörlere, Skaler Çarpım, Vektörel Çarpım ve Karma Çarpım, Koordinat Eksenlerinin Ötelenmesi ve Dönmesi, Uzayda Doğrular, Uzayda Düzlemler MAT 274 ANALİTİK GEOMETRİ II (2 2 3) Genel İkinci Derece Eğrileri, Konikler, Determinant Denklemleri, Konikler Üzerine Genelleştirmeler, Uzayda Eğriler, Yüzeyler Ve Dönel Yüzeyler MAT 283 İLERİ ANALİZ I (3 2 4) Vektör-değerli Fonksiyonlar, Limitler, Süreklilik, Düzgün Süreklilik, Fonksiyon Dizi ve Serileri, Düzgün Yakınsaklık, Vektörler ve Üç Boyutlu Analitik Geometri, Vektör-Değerli Fonksiyonların Türevleri MAT 273 ANALYTIC GEOMETRY I (2 2 3) Cartesian Coordinates In Space Vectors In Space, The Dot Product, The Cross Product And Triples Product Translation Of Coordinate And Axes Rotation Of Coordinate Axes Lines In Space, Planes In Space. MAT 274 ANALYTIC GEOMETRY II (2 2 3) Determinantal Equations Of Second Degree Curves, The Generalizations On Conics, Curves, Surfaces And Quadrics In Space, Revolution Surfaces MAT 283 ADVENCED CALCULUS I (3 2 4) Vector-Valued Functions, Limits, Cuntinuity, Uniform Cuntinuity, The Sequences of Functions and Series of Functions, Uniform Convergence, Vectors and Three Dim. Analitical Geometry, The Derivative of Vector-Valued Functions

4 MAT 284 İLERİ ANALİZ II (3 2 4) Kısmi Türevler, Gradiyent Yüksek Basamaktan Türevler, Zincir Kanalı, Teğet Doğrular ve Düzlemler, Kritik Noktalar, Lagrange Çarpanları Katlı İntegraller, Vektör Analizi, Vektör Cisimleri, Çizgi İntegralleri, Green Teoremi, Yüzey İntegralleri Stokes Teoremi. MAT 293 DİF.DENKLEMLER I (3 2 4) Giriş, Dif. Denklemlerin Sınıflandırılması Ve Elde Edilişleri; Uygulamalı Bilìmlerden Örnekler; Birinci Basamaktan Ve Birinci Dereceden Denklemler Ve Çözüm Yöntemleri; Değişkenlerine Ayrılabilen Denklemler,(Homojen) Bir Yapımlı Denklemler; Tam Dif. Denklemler; İntegral Çarpanı; Değişken Değiştirme; Doğrusal Denklem; Bernoulli Denklemi; Riccati Denklemi; Geometrik Uygulamalar, Yörüngeler; Birinci Basamaktan Yüksek Dereceden Denklemler; Tekil Çözüm; Zarf; X'e Göre Çözülebilen Denklemler; Y ye Göre Çözülebilen Denklemler; Lagrange Ve Clarìaut Denklemleri; Varlık Ve Teklik Teoremi; MAT 294 DİF.DENKLEMLER II (3 2 4) Yüksek Basamaktan Doğrusal Denklemler; Doğrusal Bağımsızlık; Sabit Katsayılı İkinci Tarafsız Denklemler; Sabit Katsayılı İkinci Taraflı Doğrusal Denklemler; Değişen Parametreler Yöntemi, Değişken Katsayılı Denklemler; Cauchy-Euler Denklemi; Basamağın Düşürülmesi; Operatörün Çarpanlarına Ayrılması Yöntemi; Yüksek Basamaktan Doğrusal Olmayan Denklemler; Değişkenlerden Birini İçermeyen Tipten Denklemler; Eş Boyutlu Denklemler; Sarrus Yöntemi; Diferansiyel Denklem Takımları; Birinci Basamaktan Sabit Katsayılı Doğrusal Denklem Takımı; Yüksek Basamaktan Sabit Katsayılı Doğrusal Denklem Takımları; Denklem Takımları İçin Varlık Teklik Teoremleri; Kuvvet Seriler İle Çözüm; Laplace Dönüşümü Ve Laplace Dönüşümüyle Sabit Katsayılı Denklemlerin Çözümü. MAT 204 TEMEL BİLGİ (0 2 1) TEKNOLOJİLERİ Bilgi Toplumuna Geçiş, Örgütlerde Bilgi ve Yönetimi, Bilgi Teknolojileri ve Bilgi Sistemleri, Bilgi Teknolojilerinin Örgütlere Sundukları Olanaklar, Yönetim Destek sistemlerine Bakış, Yönetim İşlevleri ve Yönetim Destek Sistemleri, Uygulamada Durum, Bulgular ve Yorum, Bilgi Teknolojilerinin Örgütsel Etkileri, Örgütsel Yapı ve Yönetsel Süreçler, Türkiye de Ticari Banka Örgütleri, Değerlendirmeler ve Sonuç MAT 284 ADVENCED CALCULUS II (3 2 4) Partical Derivatives, Gradients, Higher-Order Partical Derivatives, Chain Rules, the Tangent Lines and Planes, Externe Values, Lagrange Multipiers, Multiple Integrals, Vector Calculus, Vectors Fields, Line Integrals, Green Theorem, Surface Integrals, Stokes Theorem. MAT 293 ORD. DIF. EQUATIONS I (3 2 4) Introduction, Classification And Obtain Of Differential Equations, Examples Form Applied Sciences, Equations Of Order One And Their Solution Methods, Separable First-Order Differential Equations, Homogeneous Equations, Exact Differential Equations, Integrating Factors, Change A Variable, Linear Differential Equations, Bernoulli Equations, Riccatti Equations, Geometric Construction Of A Solution, Orbits, Singular Solutions, Envelope, Dependent Variable Missing Independent Variable Missing, Lagrange And Clairaut Equations An Existence And Uniqueness Theorem. MAT 294 ORD. DIF. EQUATIONS II (3 2 4) High Order Linear Differential Equations Linear Independence, Homogeneous Constant Coefficient Equations Non-Homogeneous Constant Coefficient Equations The Method Of Variation Of Parameters Undetermined Coefficient Equations The Cauchy- Euler Equations Reduction Of Order The Method Of Factoring Operators High-Order Non-Linear Equations, Equations With Not Contains One Of Variable The Same-Dimensional Equations, Sarrus Method Systems Of Differential Equations, Systems Of First-Order Constant Coefficient Linear Equations, Existence And Uniqueness Theorems For System Of Equations, Solutions With Power And Series, Laplace Transform And Solutions Of Constant Coefficient Equations With Laplace Transform. MAT 204 BASIC KNOWLEDGE (0 2 1) TECNOLOGIES Transition To Information Society, Information And Its Management İn Organizations,Information Technologies And Systems, Utilities Submitted By Information Technologies To Organizations, View To Management Support Systems, Management Functions And Management Support Systems, Some Applications, Findings And Interpretation, Organizational Impacts Of Information Technolo- Gies, Organizational Structure And Managerial Processes, Commercial Banking Organizations İn Turkey, Evaluations And Conclusion

5 MAT 335 MATEMATİKSEL İST. I (3-3) Cümleler Cebiri; Olasılık Ölçüsü; Olasılık Uzayı; Olaylar; Olayların Bağımsızlığı; Rasgele Değişkenler; Dağılım Fonksiyonları; Sürekli Rasgele Değişkenler; Dağılım Fonksiyonları; Sürekli Rasgele Değişkenlerin Fonksiyonunun Olasılık Dağılımı. MAT 336 MATEMATİKSEL İST. II (3-3) Rasgele Vektörler; Marjinal Dağılımlar; Rasgele Değişkenlerin Bağımsızlığı; Rasgele Vektörlerin Dönüşümlerinin Olasılık Dağılımları; Karakteristik Fonksiyonlar; Üretici Fonksiyonlar Ve Bazı Eşitsizlikler. MAT 335 MATH. STATISTICS I (3-3) Algebra Sets (Sets Of Algebra) Probability Measures, Probability Spaces Events, Independent Events Random Variables, Distribution Functions Probability Distributions Of Functions Of Continuous Random Variables MAT 336 MATH. STATISTICS II (3-3) Random Vectors, Marginal Distributions, Independence Of Random Variables, Probability Distributions Of Transformations Of Random Vectors Characteristic Functions, Productive Functions And Some Inequalities MAT 355 KISMİ DİF.DENKLEMLER I (3-3) Giriş; Denklemlerín Sınıflandırılması;Gösterimler; Denklemlerin Elde Edilişleri; Varlık Ve Teklik Teoremleri; Birinci Basamaktan Denklemlerin Çözüm Yöntemleri; Lagrange Yöntemi; Çözümler İçin Yöntemleri; Lagrange Yöntemi; Çözümler İçin Basamaktan Yarı Doğrusal Denklemler İçin Cauchy Problemi; Genel Birinci Basamaktan Denklemler İçin Bağdaşabilir Sistemler; Charpite Yöntemi; Genel Birinci Basamaktan Denklemler İçin Cauchy Problemi Ve Cauchy Karakteristikler Yöntemi; Özel Tip Denklemler Ve İndirgeme. MAT 356 KISMİ DİF.DENKLEMLER II (3-3) Giriş; İkinci Basamaktan İki Bağımsız Değişkenli Doğrusal Denklemler; Sabit Katsayılı Denklemler; Çarpanlarına Ayrılabilir Operatörler; N-Bağımsız Değişkenli Doğrusal İkinci Basamaktan Denklemler; Üstel Tipten Çözümler; Normal Şekiller; İki Bağımsız Değişkenli Hemen Hemen Doğrusal Denklemlerin Sınıflandırılması; Hiperbolik Denklemler; Karakteristik Eğriler; Parabolik Denklemler; Eliptik Denklemler; İki Bağımsız Değişkenli Doğrusal Denklemler İçin Cauchy Problemi Cauchy-Kowalsky Teoremi (Özel Hal) Karakteristik Eğrilerin Önemi; Değişken Katsayılı Denklemler İçin Monge Denklemleri; Adjoint Operatör; Green Formülü; Self Adjoint Operatör; Dalga Denklemi; Isı Denklemi; Laplace Denklemi Çözümleri Ve Fiziksel Yorumlar. MAT 355 PART. DIF. EQUATIONS I (3-3) Introduction, Classification Of Equations, Descriptions, Obtaining Of Equations, Existence And Uniqueness Theorems, The Method Of Solution Of First Order Equations, The Method Of Lagrange Cauchy Problems For Semi-Linear First Order Equations, Compatible Systems For First Order Equations The Methods Of Charpite, Cauchy Problem And Cauchy Characteristic, Method For First Order Equations, Special Type Equations And Reduction MAT 356 PART. DIF. EQUATIONS II (3-3) Introduction, Second Order Linear Equations In Two Independent Variables, Equations With Constant Coefficient Factoring Of Operators, Second Order Linear Equations In N Independent, Variables, The Solutions Of Exponential Types, Classification Of Almost Linear Equations In Two Independent Variable, Hyperbolic Equations, Characteristic Curves, Parabolic Equations, Elliptic Equations, Cauchy Problem For Linear Equations In Two Independent Variables, The Cauchy- Kowalevsky Theorem (Special Case) Importance Of Characteristic Curves, Monge Equations For Variable Coefficient Equations, The Adjoint Operator.

6 MAT 365 SAYILAR KURAMINA GİRİŞ (4-4) Kümeler Ve Dönüşümler; Doğal Sayılar; Tam Sayılar; Bölünebilme; Kalanlı Bölme Ve Asal Çarpanlara Ayrılış; Kongrüanslar Ve Kongrüans Denklemleri; Rasyonel Sayıların Tanımı Ve Onların Temel Özellikleri; Cebirsel Yapılarla İlgili Genel Bilgiler; Tek Ve İki İşlemli Cebirsel Yapılar; Alt Cebirsel Yapılar Ve Onların Bölüm Yapıları; Homomorfi Ve İzomorfi Kavramları; Operatörlü Cebirsel Yapılar; Gruplar Kuramına Giriş; Alt Gruplar; Subsitusyon Grupları; Üretilen Alt Grup; Kompleksler; Herhangi Bir Alt Gruba Göre Kalan Sınıflar; Gruplarda Homomorfi Ve İzomorfi Kavramı; Normal Alt Gruplar Ve Bölüm Grupları; Herhangi Bir Eleman Ve Herhangi Bir Kompleksin Eşlenikleri; İç Otomorfizma Ve İnvaryant Alt Gruplar; Normalleştiriciler ; Merkez Ve Komütatörler. MAT 365 INT. TO THEORY OF NUMB. I (4-4) Sets; Transformations; Natural Numbers; Integers; Divisible; Division With Residue And Partition To Prime Factors; Congruence And Equations Of Congruence; The Definition Of Rational Numbers And Their Fundamental Properties; General Knowledgements Of Algebraic Structure; Algebraic Structure With Unary And Binary Operators; Subalgebraic Structure And Quotient Structure; Homomorphism And Isomorphism; The Algebraic Structure Of Operators; Introduction To Groups Theory; Subgroups; Substitutions Group;Generated Subgroups; Complexes; Equivalence Classes With Respect To Any Subgroups; Homomorphism And Isomorphism On Groups; Normal Subgroups And Quotient Groups; The Conjugates Of Any Element And Any Complex; Inner Automorphism And Invariant Subgroups; Normalizators; Center And Commutators MAT 366 SOYUT CEBİRE GİRİŞ (4-4) Halkalar Teorisine Giriş Ve Temel Kavramlar; Alt Halkalar; İdealler Ve Bölüm Halkaları; Halkalarda Homomorfi; Tamlık Bölgesi Ve Karakteristiği; Kesirler Cismi; Polinom Halkaları; Bölünebilme Teorisi; Öklit Halkaları Ve Esas İdeal Halkaları; Polinomlar İçin Asal Çarpanlara Ayırma Yöntemleri; Simetrik Fonksiyonlar; Denklemlerin Kök İşaretleriyle Çözümleri. MAT 375 KARMAŞIK FONKS. I (3 2 4) Kompleks Sayıların Tanımı Ve Cebirsel Yapısı; Kompleks Sayıların Geometrisi;Limit Ve Süreklilik, Diferansiyellenebìlme, Cauchy- Riemann Denklemleri, Analitik Fonksiyonlar; Kompleks Fonksiyonların Tanımı Ve Basit Özellikleri; Kompleks Dönüşümlerin Temel Özellikleri, Doğrusal, Kuvvet, Çift Doğrusal, Üstel Ve Logaritmik Dönüşümler; W=Sin Z Ve W=Cos Z Dönüşümleri MAT 376 KARMAŞIK FONKS. II (3 2 4) Kompleks İntegrasyon; Yol Ve Bağlantılılık; Çizgi İntegraller; Çizgi İntegralin Hesabı; Kompleks İntegral, Cauchy Teorisi, Analitik Fonksiyonların İntegralleri; Cauchy Teoremi; Cauchy İntegral Teoremi; Lioville ve Gauss Orta Değer Teoremleri, Morera Teoremi, Kompleks Kuvvet Serileri, Kompleks Sayıların Dizi Ve Serileri, Kuvvet Serisi Olarak Analitik Fonksiyonlar, Analitik Fonksiyon Olarak Kuvvet Serileri, Laurent Serileri, Rezidüler, Analitik Fonksiyonların Tekil Noktaları Ve Sıfırları, Rezidü Teorisi, Sonsuz İntegraller. MAT 366 INT.TO ABSTRACT ALGEBRA (4-4) Introduction To The Theory Of Ring And Fundamental Properties; Sub-Rings; Ideals And Quotient Rings; The Homomorphy In Rings; Integral Domain And Their Characteristics; The Field Of Fractions; The Rings Of Polynomials; The Theory Of Divisibility; Euclid Rings And Fundamental Ideal Rings; The Methods Of The Partition To Prime Multiplication For Polynomials; Symmetric Functions; The Solutions Of Equations With Their Root Signs. MAT 375 THEORY OF COMP. FUNC. I(3 2 4) Complex Numbers And Their Algebra, Geometry Of Complex Numbers; Limit And Continuity; Differentiable, Cauchy-Riemann Equations, The Fundamental Properties Of Complex Transformation, Linear Transformation, Bilinear Transformation; The Exponential And The Logarithmic Transformation; The Transformations W=Sinz And W=Cosz MAT 376 THEORY OF COMP.FUNC. II(3 2 4) Complex Integration, Path And Connectedness; Line Integrals; Evaluation Of Line Integrations, Complex Integral; Cauchy Theory Of Integration, Integrals Of Analytic Functions, Cauchy Integral Formula, Cauchy Integral Formula For Derivatives, Liouville And Gauss Mean Value Theorems, Morera s Theorem, Sequences And Series; Power Series; Laurent Series; Singular Points; Residue Theorem; Real Integrals; Infinite Integrals

7 MAT 385 GERÇEL ANALİZ I (3-3) Önbilgiler (küme, fonksiyon, sayılabilirlik, vbg) Gerçel sayıların cebirsel özellikleri Gerçel sayıların sıralama özellikleri, mutlak değer Gerçel sayıların tamlığı Aralıklar, Sonsuz kümeler Diziler ve limitleri Öklid uzayı, fonksiyon limitleri, Süreklilik n ve düzgün süreklilik nin topolojisi de n diferansiyel de diferansiyel Riemann integrallenebilirlik Riemann integralinin özellikleri Analizin temel teoremi. MAT 386 GERÇEL ANALİZ II (3-3) Sigma cebir ve ölçümler, Ölçüm ifade eden sınıflar, Lebesque ölçümü Dış Ölçüm, Lebesque dış ölçümü ve ölçüm, Caratheodory Teoremi, Lineer ölçümün varlığı,integral, 0, da değer alan fonksiyonların İntegrali, Monoton yakınsaklık teoremi, Levi teoremi, Fatou yardımcı önermesi, Keyfi işaretli fonksiyonların İntegrali Lebesque baskın yakınsaklık teoremi, Riemann ve Lebesque integrallerinin karşılaştırılması, Daha ileri ölçüm oluşturma metotları, metrik uzaylar, Lineer fonksiyoneller ve ölçümler. MAT 307 INTERNET VE HTML PR. (1 2 2) Internet Nedir? TCP/IP Nedir? Internete Kimler Dahildir? Kaç Tane Bilgisayar Internet'e Bağlıdır? Kaç Kişi Internet Kullanıyor? Internet Ne Sunar? Internet Yoluyla Alabildiğim Bu Bilgileri, Programları Kimler Koyar? Bunları Alıyorum Ama, Para Ödemem Gerekir Mi? Freeware, Shareware, Public Domain Gibi Kavramlar Ne Anlama Gelir? Internet'e Erişim Nasıl Olur? Internet Adresi Nedir? Domain İsmi Ve IP Numarası Ne Demektir? E- Mail (E-Posta) Nedir? E-Posta Adresi Nedir? Adresini Bildiğim Birisine Nasıl E-Posta Gönderirim? E-Posta Programlarında Görülen "From, To, Subject, Cc, Bcc, Forward To: " Gibi Kısaltmalar Ne Anlama Gelir? Nickname (Takma Ad) Nedir? Signature (Imza) Nedir? Nasıl Kullanılır? Folder (Notebook) Nedir? Attachment (Eklenmiş Dosya) Nedir? HTML Dilinin En Temel Elemanı : Döküman Biçimleme Belirteçleri (TAG) HTML Dökümanın Genelinde Etkili Ve Döküman İçinde Doğrudan Görünmeyen Belirteçler HTML Döküman İçinde LINK Kullanımı Temel HTML Komutları/ Belirteçleri Sayfa Arka Plan Resimleri/Renkleri Ve Metin İçinde Renk Kullanımı Listeler Basit Tablolar Form Kullanımı HTML Döküman İçinde Sayaç Kullanımı HTML Döküman İçinde Basit Javascript Kullanımı MAT 385 REAL ANALYSIS I (3-3) Preliminaries (set, function, countability, etc), Algebraic properties of real numbers, The order properties of Real number and absolute value, The order properties of Real number and absolute value, Intervals, Infinite sets, Sequences and their limits, Euclidean space, limits of functions, Continuity and uniform continuity, Topology in n n, Differentiation in, Riemann Integrability, The properties of the Riemann integral, The properties of the Riemann integral continued. MAT 386 REAL ANALYSIS II (3-3) Sigma algebra and measures, Measure determining classes, Lebesque measure, Outer measure, Lebesque outer measure and measure, Caratheodory theorem, Existence of linear measure, Integral, Integration of functions with values in 0,, Monotone convergence Theorem, Levi s Theorem, Fatou Lemma, Integration of functions with arbitrary sign, Lebesque dominated convergence theorem, Comparison of Riemann and Lebesque integrals, Further construction methods of measures, metric spaces, Linear functionals and measures MAT 307 INTERNET AND HTML PR. (1 2 2) What is internet? What is TCP/IP? Who are included on the internet? How many computers are connected to the internet? How many people use internet? What does internet present? Who arrenges these programmes and information that I receive via internet? I receive this information, but is it necessary for me to pay money? What are the meanings of the terms freeware, Public Domain and Shareware? How can the connection to internet be made? What is internet adress? What are the meanings of Domain name and the IP number. What is e- mail? What is adress? How can I send an a mail to a person whose address I know? What are the meanings of the abbreviation like From,To, Subject, Cc, Bcc, Forward To: that are seen in programmes? What is nickname? What is signature? How is it used? What is folder (notebook)? What is attachment? The main element of HTML language: Document forming indicators (TAG). The indicators which cannot be seen directly in the document and effective in the HTML document, in general.the useage of LINK in the HTML document. The basic HTML commands / indicators. Page backround pictures / colours and the usage of colour in the text, lists, Basic tables, the use of form. The usage of counter in the HTML document. The usage of basic JavaScript in the HTML document.

8 MAT 308 OFFICE PROGRAMLAMA (1 2 2) Belge Düzenleme, Sıkça Kullanılan Araç Çubukları, Karakter Ve Paragraf Biçimlendirme, Paragrafları Girintileme, Belgeyi Yazdırma, Yazım Ve Dilbilgisi Denetimi, Üstbilgi Ve Altbilgi Yaratma, Dipnot Ekleme, Bir Tablo Yaratma, Büyük Boyutlu Tablo Yaratma, Tablo Düzeni; Çalışma Sayfasını Düzenleme, Formül Yazma, Çok Sayıda Listeyi Birleştirme, Grafik Oluşturma Süzgeç Uygulama, Veri Düzenleme Üzerine İşlemler, Çalışma Sayfasını Başkalarıyla Paylaşma, Sunu Düzenleme, Şablonlar, Ses Ve Video Ekleme, Slayt Gösterisi Hazırlama, Sunuyu Taşıma, Internet Sunusu Hazırlama, Sunu Paylaşımı MAT 401 SAYISAL ANALİZ I (3-3 ) Sayısal Analizin Amacı, Doğrusal Denklem Sistemlerinin Direkt Ve Sayısal Çözümleri, Matris Yöntemleri, Doğrusal Denklem Sistemlerinin İterasyonla Yaklaşık Çözümleri, Doğrusal Olmayan Denklemlerin Çözümleri MAT 402 SAYISAL ANALİZ II (3-3 ) Sonlu Farklar; Enterpolasyon; Sayısal Türev; Sayısal İntegrasyon; Adi Diferansìyel Denklemler İçin Başlangıç Değer Problemlerinin Yaklaşık Çözüm Yöntemleri; Kısmi Diferansiyel Denklemler İçin Yaklaşık Çözüm Yöntemleri. MAT 403 FEN VE SOSYAL (2-2) BİLİMLERDE UYGULAMALI ANALİZ I Fonksiyonlar ve Matematiksel Modeller, Uygulamalar, Limit, Süreklilik, Değişme oranları ve Teğet Doğruları, Türevler, Konu ile ilgili Uygulamalar. Ekonomide Marjinal Fonksiyonlar, Yüksek Mertebeden Türevler, Kapalı Diferansiyel, Bağıl oranlar, Örnek Problemler, Artan ve Azalan Fonksiyonlar, Yerel Maksimum ve Yerel Minimum, Mutlak Maksimum ve Minimum, Dönüm Noktaları ve Konkavlık, Eğri Çizimleri, Uygulamalar, Antitürev ve İntegrasyon Kuralları, Belirli İntegral ve Alanlar, İntegralin Temel Teoremi, İlgili Problemler ve Çözümleri MAT 404 FEN VE SOSYAL (2-2) BİLİMLERDE UYGULAMALI ANALİZ II Bir toplamının Limiti olarak Belirli İntegral, Ekonomi ve İş Hayatında Belirli İntegrallerin Kullanılması, Sonsuz İntegraller ve Bunların İstatistikte Uygulamaları, Sayısal İntegral, Uygulamalar. Matris Cebiri, Özel Matrisler, Ekonomide Arz-Talep ve Fiyat Vektörleri, Determinantlar, Girdi-Çıktı Analizi, Uygulamalar. Doğrusal Programlama, Bir Doğrusal Eşitsizlik Sistemi için Çözüm. Finans Matematiği, Bileşik Faiz, Efektif Oranlar, Şimdiki Değer, Yıllık Gelir. MAT 308 OFFICE PROGRAMMING (1 2 2) Arangement of the document, Oftenly used tool bars, character forming, indentation of paragraphs, printing the document, writing and grammar control adding footnote, creating a table, creating big sized table, the plan of table.arangement of the study page, writing formula, combining many lists, forming graphics, filteration (adapting filter), processes to arange information, sharing of the study page with other macro. Arangement of supply, Patterns, including audio-video, preparing slide-projection, transporting supply, preparing internet supply, sharing supply. MAT 401 NUMERICAL ANALYSIS I (3-3) Aims Of Numerical Methods And Various Computations, System Of Linear Equations And Direct Solutions, Method Of Matrix Systems Of Linear Equations Solution By Iterations, Solution Of Non Linear Equations. MAT 402 NUMERICAL ANALYSIS II (3-3) The Finite Differences; Interpolations; Numerical Derivative, Numerical Integrations, Approximate Solutions Methods Of Boundary Value Problem s For Ordinary Differential Equations, Numerical Solutions Of Partial Differential Equation MAT 403 APPLICATIONAL CALCULUS(2-2) IN MANAGEMENT LIFE AND SOCIAL SCIENCES I Function and Mathematical Models, Applications, Limit, Continuity, Tangent Lines, Rates of Change, Derivative, Related Applications, Marginal Functions in Economics, Higher-Order Derivatives, Implicit Differentiations, Related Rates, Examples and Problems, Increasing and Decreasing Functions, Local and Absolute Maxima and Minima, Antiderivatives and Rules of Integration, Area and Definite Integral, The Fundamental Theorem of Integral, Related and Solved Problems. MAT 404 APPLICATIONAL CALCULUS(2-2) IN MANAGEMENT LIFE AND SOCIAL SCIENCES II The Definite Integral as a Limit of a Sum, Applications of the Definite Integral to Business and Economics, Improper Integrals and Theirs Applications to Probability, Numerical Integration. Matrix Algebra-Special Matrices, Demand and Cost Vectors for an Economy, Determinats, Imput- Output Analysis. Linear Programming, Solving a System of a Linear Inequalities, Mathematics of Finance, Compound Interest, Effective Rates, Present Values, Annuities.

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. 507001112001 MATEMATİK II Zorunlu 1 2 5

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. 507001112001 MATEMATİK II Zorunlu 1 2 5 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507001112001 MATEMATİK II Zorunlu 1 2 5 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Matematik bilgisini mühendislik problemlerini çözmede

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 13 1.1 Doğal Sayılar 15 1.1.1. Tek ve Çift Sayılar 15 1.1.2. Asal Sayılar 15 1.1.3 Doğal Sayıların Özellikleri 15 1.1.4 Doğal Sayılarda Özel Toplamlar 16 1.1.5. Faktöriyel

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2015-2016 YAZ OKULU DERS İÇERİĞİ. (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri)

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2015-2016 YAZ OKULU DERS İÇERİĞİ. (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) Bölümü Dersin Kodu ve Adı K MAT101 Genel I (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) 1- Kümeler, reel sayılar, bir denklem veya eşitsizliğin grafiği 2- Fonksiyonlar,

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS TANIMLARI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS TANIMLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER Matematiğin Temelleri (3-0) 3: Sembolik Mantık; Kümeler Kuramı; Kartezyen Çarpım; Bağıntılar; Fonksiyonlar; Birebir ve Örten Fonksiyonlar;

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL ( Güz) II.YARIYIL (Bahar) DERSİN DERSİN ADI T P K AKTS DERSİN DERSİN ADI T P K AKTS MAT101 ANALİZ I 4 2 5 7 MAT102

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13 Bölüm 2 STATİK DENGE ANALİZİ 19 2.1 İktisatta Denge Kavramı 20 2.1.1.

Detaylı

EEM 335 -ELEKTROMANYETİK DALGALAR

EEM 335 -ELEKTROMANYETİK DALGALAR Karabük Universitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 2014-2015 Güz Dönemi EEM 335 -ELEKTROMANYETİK DALGALAR 2014/2015 Güz ders :Doç. Dr. Habibe Uslu sorumluları :Yrd. Doç. Dr. Ahmet Hayrettin YÜZER Oda

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ MAT101 Analiz I Kredi(Teorik-Pratik-Lab.): 5 (4-0-2) AKTS: 6 Matematik Analizin temel kavramları,

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ MAT 127 Analiz I 4+2+0 FİZ 119 ---->FİZİK I MAT Soyut Matematik-I 4+0+0 ENF 100 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı 2+1+0

DERS İÇERİKLERİ MAT 127 Analiz I 4+2+0 FİZ 119 ---->FİZİK I MAT Soyut Matematik-I 4+0+0 ENF 100 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı 2+1+0 DERS İÇERİKLERİ MAT 127 Analiz I 4+2+0 Kümeler; Reel sayılar kümesi; Bağıntılar ve fonksiyonlar; Polinomlar, rasyonel fonksiyonlar; trigonometrik fonksiyonlar, ters trigonometrik fonksiyonlar; üstel ve

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME PROGRAMI II. YARIYIL Soyut Matematik II Mat. 1. Grup Prof.Dr.A.FIRAT 22.06.2015 15:00-16:30 C 012, C 013 Mathematics II Mat. 1. Grup Prof.Dr.İ.ÇANAK 23.06.2015 15:00-16:30 C 012, C 013 Bilgisayar (A Grubu) Mat.

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI FİNAL PROGRAMI II. YARIYIL Soyut Matematik II Mat. 1. Grup Prof.Dr.A.FIRAT 01.06.2015 08:30-10:00 C 012, C 013, C 118, C 119 Mathematics II Mat. 1. Grup Prof.Dr.İ.ÇANAK 10.06.2015 15:00-16:30 C 117, C 118, C 119, C 013

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ Dersin Kodu ve Adı: 00101 Fizik I Vektörler, tek boyutta hareket, iki boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel hareket ve Newton kanunlarının uygulamaları,

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ İ.Ö. 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ İ.Ö. 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME PROGRAMI II. YARIYIL Soyut Matematik II Mat. 1. Grup Prof.Dr.A.FIRAT 22.06.2015 17:00-18:30 C 012, C 013 Scientific English II Mat. 1. Grup Yrd.Doç.Dr.N.BAŞ 23.06.2015 17:00-18:30 C 012, C 013 Analytic Geometry

Detaylı

Yüksek Lisans Cebir (in Turkish) Başlık: Grup Teorisi I Seviye: - İçerik: Gruplar, bölüm grupları, temel izomorfizma teoremleri, alterne, simetrik ve dihedral gruplar, direkt çarpımlar, otomorfizma grupları

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. DERS ADI ve İÇERİKLERİ MAT101 Matematik 1 / Calculus 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite - 4 0 4 6 Sayılar (Doğal, Reel, Kompleks); Fonksiyonlar; Tek Değişkenli Fonksiyonlarda Süreklilik ve Limit; Türevin Tanımı ve Kuralları; Türevin

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ İ.Ö. 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARASINAV PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ İ.Ö. 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARASINAV PROGRAMI II. YARIYIL Soyut Matematik II Mat. 1. Grup Prof.Dr.A.FIRAT 06.04.2015 17:00-18:30 A 003, A 009, A 004 Scientific English II Mat. 1. Grup Yrd.Doç.Dr.N.BAŞ 10.04.2015 20:10-21:40 C 013, C 015, C 012 Analytic

Detaylı

Dersi Alan Dersi Veren Dersin Optik Kod Dersin Adı Saat Öğr. Grubu Öğretim Üyesi Yeri

Dersi Alan Dersi Veren Dersin Optik Kod Dersin Adı Saat Öğr. Grubu Öğretim Üyesi Yeri T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Ders Programı İkinci Öğretim A. Fakülte İçinde "BÖLÜMÜMÜZ" Öğrencilerine Verdiğimiz Dersler I. YARIYIL 1104001062003

Detaylı

YGS MATEMATİK - CEBİR 01 TEMEL SAYI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI 02 TAMSAYILARDA BÖLME 03 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 04 ASAL SAYILAR 05 OBEB VE OKEK 06

YGS MATEMATİK - CEBİR 01 TEMEL SAYI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI 02 TAMSAYILARDA BÖLME 03 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 04 ASAL SAYILAR 05 OBEB VE OKEK 06 1 YGS MATEMATİK - CEBİR 01 TEMEL SAYI KAVRAMLARI VE UYGULAMALARI 02 TAMSAYILARDA BÖLME 03 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 04 ASAL SAYILAR 05 OBEB VE OKEK 06 RASYONEL SAYILAR KÜMESİ VE ÖZELLİKLERİ 07 BASİT EŞİTSİZLİKLER

Detaylı

18.034 İleri Diferansiyel Denklemler

18.034 İleri Diferansiyel Denklemler MIT AçıkDersSistemi http://ocw.mit.edu 18.034 İleri Diferansiyel Denklemler 2009 Bahar Bu bilgilere atıfta bulunmak veya kullanım koşulları hakkında bilgi için http://ocw.mit.edu/terms web sitesini ziyaret

Detaylı

www.usmatik.com MATEMATİK PROGRAMI YGS-LYS Matematik Çalışma Programı

www.usmatik.com MATEMATİK PROGRAMI YGS-LYS Matematik Çalışma Programı www.usmatik.com MATEMATİK PROGRAMI YGS-LYS Matematik Çalışma Programı Ertuğrul US 01.09.2014 MATEMATİK PROGRAMIM Program 6 aylık (24 haftalık) bir programdır. Konuların veriliş sırasına uyularak çalışılması

Detaylı

Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri NÜMERİK ANALİZ. Prof. Dr. İbrahim UZUN

Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri NÜMERİK ANALİZ. Prof. Dr. İbrahim UZUN Mühendislikte Sayısal Çözüm Yöntemleri NÜMERİK ANALİZ Prof. Dr. İbrahim UZUN Yayın No : 2415 İşletme-Ekonomi Dizisi : 147 5. Baskı Eylül 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-438 - 9 Copyright Bu kitabın

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Kompleks Matematik EEE203 3 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Kompleks Matematik EEE203 3 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Kompleks Matematik EEE203 3 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ. 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Ders Programı

T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ. 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Ders Programı T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Ders Programı A. Fakülte İçinde "BÖLÜMÜMÜZ" Öğrencilerine Verdiğimiz Dersler I. YARIYIL 405001072003 Soyut Matematik

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Lisans Programı, Kırıkkale Üniversitesi Önlisans ve Lisans

Detaylı

MAT 109 INTRODUCTION TO COMPUTER I

MAT 109 INTRODUCTION TO COMPUTER I T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL MAT 101 ANALİZ-I Reel Sayılar, Kümeler Cebiri, Eşitsizlikler ve özellikleri, Düzlemde noktalar

Detaylı

Özgeçmi³. Mart 2014'e kadar AHMET YANTIR. Ya³ar Üniversitesi Matematik Bölümü, zmir Tel: +90 232 411 5107 Email: ahmet.yantir@yasar.edu.

Özgeçmi³. Mart 2014'e kadar AHMET YANTIR. Ya³ar Üniversitesi Matematik Bölümü, zmir Tel: +90 232 411 5107 Email: ahmet.yantir@yasar.edu. Özgeçmi³ Mart 2014'e kadar AHMET YANTIR Ya³ar Üniversitesi Matematik Bölümü, zmir Tel: +90 232 411 5107 Email: ahmet.yantir@yasar.edu.tr kí³ísel bílgíler Do um Yeri: Ekim, 1975 Do um Tarihi: Nazilli -

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 1.AŞAMA KONU KAPSAMI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 1.AŞAMA KONU KAPSAMI ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 1.AŞAMA KONU KAPSAMI 6. SINIF 5. SINIF TÜM KONULARI 1.ÜNİTE: Geometrik Şekiller 1) Verileri Düzenleme, Çokgenler ve Süsleme 2) Dörtgenler 3)

Detaylı

T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ. 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Haftalık Ders Programı İkinci Öğretim

T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ. 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Haftalık Ders Programı İkinci Öğretim E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Haftalık Ders Programı İkinci Öğretim A. Fakülte İçinde "BÖLÜMÜMÜZ" Öğrencilerine Verdiğimiz Dersler 1104001062003 Soyut Matematik

Detaylı

BÖLÜM I MATEMATİK NEDİR? 13 1.1. Matematik Nedir? 14

BÖLÜM I MATEMATİK NEDİR? 13 1.1. Matematik Nedir? 14 İÇİNDEKİLER Önsöz. V BÖLÜM I MATEMATİK NEDİR? 13 1.1. Matematik Nedir? 14 BÖLÜM II KÜMELER 17 2.1.Küme Tanımı ve Özellikleri 18 2.2 Kümelerin Gösterimi 19 2.2.1 Venn Şeması Yöntemi 19 2.2.2 Liste Yöntemi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sıra Numarası Dersin ön koşulu var mı? *** Dersin önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** Kuramsal Uygulama ve Laboratuvar TOPLAM SAAT Ulusal kredi AKTS Kredisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANADAL

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Akademik Durum

Kişisel Bilgiler. Akademik Durum ÖZGEC. MİŞ Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : Emin ÖZC. AĞ Doğumyeri : Mersin Doğum Tarihi : 22 Eylül, 1961 Uyruğu : T.C. Medeni Hali : Evli Adress : Hacettepe Üniversitesi, Matematik Bölümü, Beytepe-Ankara

Detaylı

Prof.Dr. ÜNAL ERKAN MUMCUOĞLU. merkan@metu.edu.tr

Prof.Dr. ÜNAL ERKAN MUMCUOĞLU. merkan@metu.edu.tr Ders Bilgisi Ders Kodu 9060528 Ders Bölüm 1 Ders Başlığı BİLİŞİM SİSTEMLERİ İÇİN MATEMATİĞİN TEMELLERİ Ders Kredisi 3 ECTS 8.0 Katalog Tanımı Ön koşullar Ders saati Bu dersin amacı altyapısı teknik olmayan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Bahaddin SİNSOYSAL 2. Doğum Tarihi: 02.03.1969 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Bahaddin SİNSOYSAL 2. Doğum Tarihi: 02.03.1969 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Bahaddin SİNSOYSAL 2. Doğum Tarihi: 02.0.1969. Ünvanı: Doç. Dr.. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Matematik Karadeniz Teknik Üniversitesi 1991 Y. Lisans Matematik

Detaylı

IMPORTANT ANNOUNCEMENT ON 2015 SUMMER SCHOOL

IMPORTANT ANNOUNCEMENT ON 2015 SUMMER SCHOOL FACULTY OF ARTS AND SCIENCES FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FOREIGN LANGUAGES TURKISH LANGUAGE CHEM 101 FİZ 101 FİZ 102 FİZ 224 HUM 302 İNB 302 KİM 101 MATE 102 MATE 111 MATE 112 MATE

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK PROGRAMI YETERLİLİKLERE DAYALI ÖĞRENİM ÇIKTILARI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK PROGRAMI YETERLİLİKLERE DAYALI ÖĞRENİM ÇIKTILARI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK PROGRAMI YETERLİLİKLERE DAYALI ÖĞRENİM ÇIKTILARI PROGRAMIN GENEL TANIMI MATEMATİK TEMEL ALANI MATEMATİK ALANI GENEL TANIMI MİSYON VE VİZYON Matematik, bireyin

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (Türkçe) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MAT111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 FİZ101 Fizik I Physics I 3

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. DERS ADI ve İÇERİKLERİ MAT101 Matematik 1 / Calculus 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite - 4 0 4 6 Sayılar (Doğal, Reel, Kompleks); Fonksiyonlar; Tek Değişkenli Fonksiyonlarda Süreklilik ve Limit; Türevin Tanımı ve Kuralları; Türevin

Detaylı

MÜFREDAT DERS LİSTESİ

MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜHENDİSLİK FAK. / BİLGİSAYAR MÜHENDİSL / 2010 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Müfredatı 0504101 Matematik I Calculus I 1 GÜZ 4 5 Z 0504102 Genel Fizik I General Physics I 1 GÜZ 4 4 Z 0504103

Detaylı

AKSARAY KANUNİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 11.SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI TEKNİKLER

AKSARAY KANUNİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 11.SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI TEKNİKLER AKSARAY KANUNİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 015-01 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ 11.SINIFLAR ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SÜRE: MANTIK(30) ÖNERMELER VE BİLEŞİK ÖNERMELER(18) 1. Önermeyi, önermenin

Detaylı

BĐTLĐS EREN ÜNĐVERSĐTESĐ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ MATEMATĐK BÖLÜMÜ 4 YILLIK LĐSANS PROGRAMI

BĐTLĐS EREN ÜNĐVERSĐTESĐ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ MATEMATĐK BÖLÜMÜ 4 YILLIK LĐSANS PROGRAMI BĐTLĐS EREN ÜNĐVERSĐTESĐ FEN EDEBĐYAT FAKÜLTESĐ MATEMATĐK BÖLÜMÜ 4 YILLIK LĐSANS PROGRAMI BĐRĐNCĐ YIL KODU DERSĐN ADI T U K A KODU DERSĐN ADI T U K A MAT101 ANALĐZ I 4 1 5 7 MAT102 ANALĐZ II 4 1 5 7 MAT103

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 Kitabın Amacı 1 Algoritmanın Önemi 2 Bilgisayarın Doğuşu ve Kullanım Amaçları 3 Programlama Dili Nedir? 3 Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) Nedir? 4 2 ALGORİTMA VE AKIŞ

Detaylı

BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K AKTS. TAR - 153 Ata Meken Tarihi I 2 0 0 1 İNG-101/ RUS-101. İngilizce I/ Rusça I 2 4 4 6

BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K AKTS. TAR - 153 Ata Meken Tarihi I 2 0 0 1 İNG-101/ RUS-101. İngilizce I/ Rusça I 2 4 4 6 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ UYGULAMALI MATEMATİK VE ENFORMATİK LİSANS PROGRAMI DERSLERİN YARIYILLARA GÖRE DAĞILIMI BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL TAR - 153 Ata Meken Tarihi

Detaylı

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3-2 Yıl: 2010 199-206

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3-2 Yıl: 2010 199-206 99 EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 3- Yıl: 99-6 İKİNCİ MERTEBEDEN BİR DİFERENSİYEL DENKLEM SINIFI İÇİN BAŞLANGIÇ DEĞER PROBLEMİNİN DİFERENSİYEL DÖNÜŞÜM YÖNTEMİ İLE TAM ÇÖZÜMLERİ THE

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (2014-2015) Bu bilgilere (güncel olarak) http://eobs.cu.edu.tr/progdersplan_tr.aspx?progid=13 den erişilebilir. NOT: Bir seçmeli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: R. TUNÇ MISIRLIOĞLU Doğum Tarihi: 1971 Adres: İstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik-Bilgisayar Bölümü Ataköy Kampüsü, 34156 Bakırköy-İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ MATEMATİK PR. 1996 2000 MATEMATİK ANABİLİM DALI (YL)(TEZLİ) (DR) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI DALI

ÖZGEÇMİŞ MATEMATİK PR. 1996 2000 MATEMATİK ANABİLİM DALI (YL)(TEZLİ) (DR) FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI DALI ÖZGEÇMİŞ PERSONEL AD: SOYAD: UĞUR DEĞER DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce ÜDS 72.5 İYİ 2010 Güz PROGRAM ADI ÜLKE ÜNİVERSİTE ALAN DİĞER ALAN BAŞ. TARİH BİTİŞ TARİH Lisans-Anadal TÜRKİYE

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI 1 Bölüm Hakkında: Dört yıllık programın ilk iki yılında teorik geniş bir çerçevede matematiğin temelleri

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜM : Bilgisayar Mühendisliği

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜM : Bilgisayar Mühendisliği 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU FAKÜLTE : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜM : Bilgisayar Mühendisliği Dersin Açıldığı Bölüm Dersin Dersin 501001042010 Matematik 1 Fen Fak. Fizik Bölümü MAT0157 Matematik

Detaylı

2014 - LYS TESTLERİNE YÖNELİK ALAN STRATEJİLERİ

2014 - LYS TESTLERİNE YÖNELİK ALAN STRATEJİLERİ 2014 - LYS TESTLERİNE YÖNELİK ALAN STRATEJİLERİ YGS sonrası adayları puan getirisinin daha çok olan LYS ler bekliyor. Kalan süre içinde adayların girecekleri testlere kaynaklık eden derslere sabırla çalışmaları

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ. 2013-2014 Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Ders Programı

T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ. 2013-2014 Öğretim Yılı Güz Dönemi Haftalık Ders Programı A. Fakülte İçinde "BÖLÜMÜMÜZ" Öğrencilerine Verdiğimiz Dersler I. YARIYIL 405001072003 Soyut Matematik I 08.00-12.00 Mat. 1.gr. Prof.Dr.A.FIRAT A 003 405001072003 Soyut Matematik I 08.00-12.00 Mat. 2.gr.

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ ALT ÖĞRENME. Örüntü ve Süslemeler 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF MATEMATİK DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE ÖĞRENME Ay Hafta D.Saati ALANI EYLÜL 2 Geometri 2 3 Geometri 2 Geometri 2 Olasılıkve ALT

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Ali AKBULUT İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi Fen debiyat Fakültesi Adres Matematik Bölümü KIRŞEHİR

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Ali AKBULUT İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi Fen debiyat Fakültesi Adres Matematik Bölümü KIRŞEHİR ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ali AKBULUT İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi Fen debiyat Fakültesi Adres Matematik Bölümü KIRŞEHİR Telefon : (0386) 280 4565 Mail : aakbulut@ahievran.edu.tr 2. Doğum

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü. Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü. Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MATH111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 PHY101 Fizik

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI 1 Bölüm Hakkında: Dört yıllık programın ilk iki yılında teorik geniş bir çerçevede matematiğin temelleri

Detaylı

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ 1.GİRİŞ Bu bölüm lineer cebirin temelindeki cebirsel yapıya, sonlu boyutlu vektör uzayına giriş yapmaktadır. Bir vektör uzayının tanımı, elemanları skalar olarak adlandırılan herhangi bir cisim içerir.

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön şart D. Kodu Dersin Adı T U L AKTS MAT101 Calculus

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL EGİ 1023 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ (3-0-3) Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle

Detaylı

SPSS (Statistical Package for Social Sciences)

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) SPSS (Statistical Package for Social Sciences) SPSS Data Editor: Microsoft Excel formatına benzer satır ve sütunlardan oluşan çalışma sayfası (*sav) Data Editör iki arayüzden oluşur. 1. Data View 2. Variable

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI 1 Bölüm Hakkında: Dört yıllık programın ilk iki yılında teorik geniş bir çerçevede matematiğin temelleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı Bütünleşik Doktora Ege Üniversitesi Matematik (Cebirsel 2009-2014. Lisans Ege Üniversitesi Matematik 2009

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı Bütünleşik Doktora Ege Üniversitesi Matematik (Cebirsel 2009-2014. Lisans Ege Üniversitesi Matematik 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ÖZGÜR EGE 2. Doğum Tarihi : 15.06.1987 3. Doğum Yeri : İZMİR 4. Ünvanı : Araştırma Görevlisi Doktor 5. Adres : Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü

Detaylı

Dersin Adı Dersin Kodu Yarıyıl Haftalık Saat Kredisi AKTS. Dersin Adı Dersin Kodu Yarıyıl Haftalık Saat Kredisi AKTS

Dersin Adı Dersin Kodu Yarıyıl Haftalık Saat Kredisi AKTS. Dersin Adı Dersin Kodu Yarıyıl Haftalık Saat Kredisi AKTS Analiz I MT101 1. Sınıf 1. Dönem 4 Teo.+2 Uyg. 5 7 Reel sayılar, Eşitsizlikler, Dizi kavramı, Dizilerde yakınsaklık ve sınırlılık, Fonksiyon kavramı, Bazı özel fonksiyonlar, Fonksiyonların limiti, Limit

Detaylı

Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Açık Ders Malzemeleri. Ders izlence Formu

Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Açık Ders Malzemeleri. Ders izlence Formu Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Açık Ders Malzemeleri Ders izlence Formu Dersin Kodu ve İsmi Dersin Sorumlusu Dersin Düzeyi MAT407 REEL ANALİZ Prof. Dr. Ertan İBİKLİ ve

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Matematik Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2011. Yüksek Lisans Matematik Kocaeli Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Matematik Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2011. Yüksek Lisans Matematik Kocaeli Üniversitesi 2004 1. Adı Soyadı : Fatma Kanca 2. Doğum Tarihi : 25.03.1980 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Matematik Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2011 Yüksek Lisans

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ E 3-BOYUTLU ÖKLİD UZAYINDA HELİSLER VE UYGULAMALARI.

BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ E 3-BOYUTLU ÖKLİD UZAYINDA HELİSLER VE UYGULAMALARI. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ E -BOYUTLU ÖKLİD UZAYINDA HELİSLER VE UYGULAMALARI Hasibe ŞENOL 16104210046 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Murat BABAARSLAN YOZGAT 201 ÖZET

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

Ç NDEK LER I. C LT KONULAR Sayfa 1. Lineer Cebire Giri... 2. Lineer Denklem Sistemlerinin Elemanter lemlerle Çözümü

Ç NDEK LER I. C LT KONULAR Sayfa 1. Lineer Cebire Giri... 2. Lineer Denklem Sistemlerinin Elemanter lemlerle Çözümü ÇNDEKLER I. CLT KONULAR 1. Lineer Cebire Giri... 1 Lineer Modeller... 3 Lineer Olmayan Modeller... 3 Dorunun Analitik Analizi.. 5 Uzayda Geometrik Büyüklükler. 7 Lineer Cebir ve Lineerite 10 Lineer Denklem

Detaylı

ZAMAN SKALASINDA LİNEER OLMAYAN İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Hakan TEMİZ. Danışman Doç. Dr. Mustafa Kemal YILDIZ

ZAMAN SKALASINDA LİNEER OLMAYAN İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Hakan TEMİZ. Danışman Doç. Dr. Mustafa Kemal YILDIZ ZAMAN SKALASINDA LİNEER OLMAYAN İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hakan TEMİZ Danışman Doç. Dr. Mustafa Kemal YILDIZ MATEMATİK ANABİLİM DALI Haziran, 2014 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

Vektörler, vektörler üzerinde işlemler. Vektör uzayları ve uygulamaları, alt vektör uzayları

Vektörler, vektörler üzerinde işlemler. Vektör uzayları ve uygulamaları, alt vektör uzayları .Yarıyıl Dersin Adı : Analitik Geometri-I Dersin İçeriği : Vektörler, vektörler üzerinde işlemler, vektör uzayları ve uygulamaları, alt vektör uzayları, vektörlerin lineer bağımlılığı, bağımsızlığı ve

Detaylı

Ders Öğretim Planı. Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507002132003 DİNAMİK Zorunlu 2 3 4

Ders Öğretim Planı. Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507002132003 DİNAMİK Zorunlu 2 3 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507002132003 DİNAMİK Zorunlu 2 3 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı, cisimlerin ve sistemlerin hareketlerini tahmin

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (2013-2014) Bu bilgilere (güncel olarak) http://eobs.cu.edu.tr/progamac.aspx?progid=13 den erişilebilir. NOT: Bir seçmeli dersin

Detaylı

SBR331 Egzersiz Biyomekaniği

SBR331 Egzersiz Biyomekaniği SBR331 Egzersiz Biyomekaniği Açısal Kinematik 1 Angular Kinematics 1 Serdar Arıtan serdar.aritan@hacettepe.edu.tr Mekanik bilimi hareketli bütün cisimlerin hareketlerinin gözlemlenebildiği en asil ve kullanışlı

Detaylı

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI. (9) TEORİ/UYG. (SAAT) MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 ECE 101

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI. (9) TEORİ/UYG. (SAAT) MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 ECE 101 1.SINIF 1. DÖNEM MÜFREDATI (3)SINIFI : 1 MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 ECE 101 Elektronik ve Haberleşme Introduction to Electronics and Mühendisliğine

Detaylı

MATEMATİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

MATEMATİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ MATEMATİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL MF 103 Fizik-I (4-0) 4: Vektörler; parçacık kinematiği ve dinamiği; eylemli ve eylemsiz çerçeveler; Doğrusal Hareket; Düzlemde Hareket ; Newton Kanunları

Detaylı

18.701 Cebir 1. MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu

18.701 Cebir 1. MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 18.701 Cebir 1 2007 Güz Bu malzemeden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak için http://ocw.mit.edu/terms ve http://tuba.acikders.org.tr

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl DR. ALI S. NAZLIPINAR Dumlupınar Üniversitesi, Fen Ed. Fakültesi Matematik Bölümü, Kütahya, TÜRKİYE ali.nazlipinar@dpu.edu.tr Tel: +90 274 2652031 /3065 (Dahili) Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ. 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Haftalık Ders Programı

T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ. 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Haftalık Ders Programı T. C. E. Ü. FEN FAKÜLTESİ A. Fakülte İçinde "BÖLÜMÜMÜZ" Öğrencilerine Verdiğimiz Dersler II. YARIYIL Ders Kodu Ders Adı Saat Öğrenci Grubu Dersi Veren Öğr. Üyesi Dersin Yeri 405001072003 Soyut Matematik

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1 İstatistik 1 Yığın ve Örnek; Tümevarımcı ve Betimleyici İstatistik 1 Değişkenler: Kesikli ve Sürekli 1 Verilerin Yuvarlanması Bilimsel Gösterim Anlamlı Rakamlar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR Telefon : 386 280 45 50 Mail : kskula@ahievran.edu.tr

Detaylı

SIRA İSTATİSTİKLERİ VE UYGULAMA ALANLARINDAN BİR ÖRNEĞİN DEĞERLENDİRMESİ

SIRA İSTATİSTİKLERİ VE UYGULAMA ALANLARINDAN BİR ÖRNEĞİN DEĞERLENDİRMESİ Sıra İstatistikleri ve Uygulama Alanlarından Bir Örneğin Değerlendirmesi 89 SIRA İSTATİSTİKLERİ VE UYGULAMA ALANLARINDAN BİR ÖRNEĞİN DEĞERLENDİRMESİ Esin Cumhur PİRİNÇCİLER Araş. Gör. Dr., Çanakkale Onsekiz

Detaylı

8.04 Kuantum Fiziği Ders IV. Kırınım olayı olarak Heisenberg belirsizlik ilkesi. ise, parçacığın dalga fonksiyonu,

8.04 Kuantum Fiziği Ders IV. Kırınım olayı olarak Heisenberg belirsizlik ilkesi. ise, parçacığın dalga fonksiyonu, Geçen Derste Kırınım olayı olarak Heisenberg belirsizlik ilkesi ΔxΔp x 2 Fourier ayrışımı Bugün φ(k) yı nasıl hesaplarız ψ(x) ve φ(k) ın yorumu: olasılık genliği ve olasılık yoğunluğu ölçüm φ ( k)veyahut

Detaylı

2016 - YAZ ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

2016 - YAZ ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU FİZ 101 Fizik I FİZ 102 Fizik II FİZ 224 Modern Fizik I MATE 111 Matematik I MATE 112 Matematik II MATE 213 Lineer Cebir MATH 111 Calculus I MATH 112 Calculus II MATH 213 Linear Algebra FEN - EDEBİYAT

Detaylı

Prof. Dr. Abdullah YILDIZ KİŞİSEL BİLGİLER: Adı Soyadı : Abdullah Yıldız Doğum Yeri : Kayseri/Yahyalı Doğum Tarihi:8.1.1951 ÖĞRENİM DURUMU :

Prof. Dr. Abdullah YILDIZ KİŞİSEL BİLGİLER: Adı Soyadı : Abdullah Yıldız Doğum Yeri : Kayseri/Yahyalı Doğum Tarihi:8.1.1951 ÖĞRENİM DURUMU : Prof. Dr. Abdullah YILDIZ KİŞİSEL BİLGİLER: Adı Soyadı : Abdullah Yıldız Doğum Yeri : Kayseri/Yahyalı Doğum Tarihi:8.1.1951 ÖĞRENİM DURUMU : 1972 Lisans, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi 1982 Yüksek Lisans,

Detaylı

Matematik Mühendisliği - Mesleki İngilizce

Matematik Mühendisliği - Mesleki İngilizce Matematik Mühendisliği - Mesleki İngilizce Tanım - Definition Tanım nasıl verilmelidir? Tanım tanımlanan ismi veya sıfatı yeterince açıklamalı, gereğinden fazla detaya girmemeli ve açık olmalıdır. Bir

Detaylı

YAZ OKULU TARİHLERİ. Yaz Okulu için yeni ders kayıtları 18-19 Temmuz 2012 tarihlerinde OASIS sistemi üzerinden yapılacaktır.

YAZ OKULU TARİHLERİ. Yaz Okulu için yeni ders kayıtları 18-19 Temmuz 2012 tarihlerinde OASIS sistemi üzerinden yapılacaktır. 27.06.2012 YAZ OKULU TARİHLERİ 2011-2012 öğretim yılı Yaz Okulu dersleri 23 Temmuz - 7 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılacak ve 10-15 Eylül 2012 tarihleri arasında da Yaz Okulu sınavları gerçekleştirilecektir.

Detaylı

M-Dosyaları. Editor: Kodların yazıldığı kısımdır. Uzantısı.m olan dosyalarla çalışır.

M-Dosyaları. Editor: Kodların yazıldığı kısımdır. Uzantısı.m olan dosyalarla çalışır. M-Dosyaları Editor: Kodların yazıldığı kısımdır. Uzantısı.m olan dosyalarla çalışır. 1 M-Dosyasının Kullanımı İki çeşit M-dosyası vardır Scripts, Düz metin dosyalarıdır. Giriş ve çıkış argümanları içermeyen

Detaylı

SOYUT CEBİR Tanım 1: Uzunluğu 2 olan dairesel permütasyona transpozisyon denir.

SOYUT CEBİR Tanım 1: Uzunluğu 2 olan dairesel permütasyona transpozisyon denir. SOYUT CEBİR Tanım 1: Uzunluğu 2 olan dairesel permütasyona transpozisyon Tanım 2: Bir grubun kendi üzerine izomorfizmine otomorfizm, grubun kendi üzerine homomorfizmine endomorfizm Sadece birebir olan

Detaylı

11.Konu Tam sayılarda bölünebilme, modüler aritmetik, Diofant denklemler

11.Konu Tam sayılarda bölünebilme, modüler aritmetik, Diofant denklemler 11.Konu Tam sayılarda bölünebilme, modüler aritmetik, Diofant denklemler 1. Asal sayılar 2. Bir tam sayının bölenleri 3. Modüler aritmetik 4. Bölünebilme kuralları 5. Lineer modüler aritmetik 6. Euler

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS FIRST YEAR 1st semesr T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING MAT101 Calculus I Mamatik I PHY101 Physics I Fizik I 3 0 2 7 CHE101 Chemistry

Detaylı

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BİL 203 Veri Yapıları ve Algoritmalar I

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BİL 203 Veri Yapıları ve Algoritmalar I Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BİL 203 Veri Yapıları ve Algoritmalar I GENEL DERS BİLGİLERİ Öğretim Elemanı : İzzet TAMER Ofis : MUH 311 Ofis Saatleri : Pazartesi: 14:10 15:00, Salı:

Detaylı

Bölüm 2 Matematik Dili

Bölüm 2 Matematik Dili Bölüm 2 Matematik Dili Kümeler p Küme(Set) = ayrık nesnelerden oluşmuş topluluğa küme denir p Kümenin elemanları element olarak adlandırılır p Kümeler nasıl gösterilir Liste şeklinde p Örnek: A = {,3,5,7}

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI SİNOP

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI SİNOP T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI SİNOP KURULLAR ÜNİVERSİTE SENATOSU REKTÖR Prof.Dr. Recep BİRCAN DEKAN V. Prof. Dr. Ekrem MEMİŞ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU FAKÜLTE KURULU

Detaylı

MATLAB DA SAYISAL ANALİZ DOÇ. DR. ERSAN KABALCI

MATLAB DA SAYISAL ANALİZ DOÇ. DR. ERSAN KABALCI MATLAB DA SAYISAL ANALİZ DOÇ. DR. ERSAN KABALCI Konu Başlıkları Lineer Denklem Sistemlerinin Çözümü İntegral ve Türev İntegral (Alan) Türev (Sayısal Fark ) Diferansiyel Denklem çözümleri Denetim Sistemlerinin

Detaylı

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ 1.1. Giriş Kinematik, daha öncede vurgulandığı üzere, harekete sebep olan veya hareketin bir sonucu olarak ortaya çıkan kuvvetleri dikkate almadan cisimlerin hareketini

Detaylı

1st TERM Class Code Class Name T A C. Fizik I Physics I Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java)

1st TERM Class Code Class Name T A C. Fizik I Physics I Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) Curriculum: Students need to take a total of 128 credits of classes to graduate from the Electrical and Electronics Engineering Undergraduate Program. With 8 credits of classes taught in Turkish and 120

Detaylı

10.Konu Tam sayıların inşası

10.Konu Tam sayıların inşası 10.Konu Tam sayıların inşası 1. Tam sayılar kümesi 2. Tam sayılar kümesinde toplama ve çarpma 3. Pozitif ve negatif tam sayılar 4. Tam sayılar kümesinde çıkarma 5. Tam sayılar kümesinde sıralama 6. Bir

Detaylı

SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ

SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ MAT1001 ANALİZ I (4 2 5) AKTS:7 Reel sayılar, Eşitsizlikler, Dizi kavramı, Dizilerde yakınsaklık ve sınırlılık, Fonksiyon kavramı, Bazı özel fonksiyonlar, Fonksiyonların limiti,

Detaylı

Sembolik Programlama1. Gün. Sembolik Programlama. 20 Eylül 2011

Sembolik Programlama1. Gün. Sembolik Programlama. 20 Eylül 2011 Sembolik Programlama 1. Gün Şenol Pişkin 20 Eylül 2011 Sunum Kapsamı MuPAD İçerik Başlangıç 1. Bölüm: Cebirsel işlemler 2. Bölüm: Denklem çözümleri MuPAD Kısaca MuPAD Bilgisi ve Tarihçesi MuPAD Diğer Araçlar

Detaylı

Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik. Tez Konusu: Sürekli Fonksiyonlar Halkası ve Gerçeltıkız Uzaylar

Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik. Tez Konusu: Sürekli Fonksiyonlar Halkası ve Gerçeltıkız Uzaylar ÖZGEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : Filiz YILDIZ Doğum Yeri : Ankara Doğum Tarihi : 16 Nisan, 1978 Uyruğu : T.C. Adres : Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, Beytepe, Ankara, Tel:

Detaylı