DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDAN GEÇERLİ LÌSANS PROĞRAMI DERSLERİ MÜFREDATI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2005-2006 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDAN GEÇERLİ LÌSANS PROĞRAMI DERSLERİ MÜFREDATI"

Transkript

1 DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDAN GEÇERLİ LÌSANS PROĞRAMI DERSLERİ MÜFREDATI FİZ 111 TEMEL FİZİK I (2 2 3) Uzunluk, Yoğunluk, Birim Çevirme, Anlamlı Rakamlar, Koordinat Ve Referans Sistemleri, Vektörler Ve Skalerler, Ortalama Hız, Ani Hız, İvme, Düşen Cisimler, Kinematik, Yer Değiştirme, Eğik Atış, Düzgün Dairesel Hareket, Yüksek Hızlarda Bağıl Hareket. Klasik Mekaniğe Giriş, Newton un Birinci, İkinci Ve Üçüncü Kanunu İle Bazı Uygulamaları, Sürtünme Kuvvetleri Sabit Ve Değişen Kuvvetin Yaptığı İş, Kinetik Enerji, Güç, Enerji Ve Otomobil, Potansiyel Enerji FİZ 112 TEMEL FİZİK II (2 2 3) Elektrik Yüklerinin Özellikleri, Elektrik Alanı, Yük Dağılımı, Düzgün Bir Elektrik Alandaki Yüklü Parçacıkların Hareketi, Osiloskop, Gauss Kanunu, Potansiyel Farkı Ve Elektrik Potansiyeli, Milikan ın Yağ Damlası Deneyi, Elektrostatik Uygulamaları, Kondansatörler, Dielektrikler, Pil, Elektrik Akımı, Direnç Ve Ohm Kanunu, Ev Aletleri Devrelerinde Enerji Dönüşümü, Seri Ve Paralel Bağlı Dirençler, Kirchoff Kuralları, Elektrik Cihazları, Wheatstone Köprüsü, Manyetik Kuvvet, Tork, Manyetik Alandaki Yüklü Parçacıkların Hareketi, Amper Kanunu, Dünya nın Manyetik Alanı. MAT 151 SOYUT MATEMATİK I (4-4) Sembolik Mantık Ve Önermeler; Uyuşma Ve Çelişme; Bazı Özellikler; Matematik İspat Yolları; Kümeler Kavramı; Kümeler Cebiri; Kümeler Ailesi; Bağıntı; Denklik Bağıntısı; Sıralama Bağıntıları; Dönüşümler; Temel Teoremler; Çok Değişkenli Fonksiyonlar; İzdüşüm Fonksiyonları; İşlem Kavramı; Denk Ve Eşyapılar; Grup Ve Alt-Grup; Halka; Tamlık Bölgesi; Vektör Uzayı Ve Cebir Kavramlarının Tanımı; Doğal Sayılar; Taban Sistemleri. MAT 152 SOYUT MATEMATİK II (4-4) Tam Sayıların Kurutuşu Ve Temel Özellikleri; Bölme Ve Kalanlı Bölme; Asal Sayılar; Mükemmel Sayılar,Modüler Aritmetik; Bölünebïlme Kuralları; Doğrusal Modüler Aritmetik; Euler Fonksiyonu; Wilson; Euler Ve Küçük Fermat Teoremleri; Rasyonel Sayılar; Devreden Ve Devretmeyen Rasyonel Sayılar; Gerçel Sayılar; Cauchy Dizileri; Yakınsaklık Ve Sınırlılık; İrrasyonel Sayılar; Karmaşık Sayılar Ve Cisim Oluşu; Karmaşık Sayıların Çeşitli Gösterimleri; Üçgen Eşitsizlikleri; Kutupsal Biçimi; Argüment; Üstel Form; Logaritması; Bazı Nokta Kümeleri; Konveks Küme; Tıkız (Kompakt)Lık; Bağlantılılık. FİZ 111 BASIC PHYSICS I (2 2 3) Length, Density, Conversion Of Units, Significant Figures, Systems And Frames Of Reference, Vectors And Scalars, Average Velocity, Instantaneous Velocity, Acceleration, Freely Falling Bodies, Kinematic, The Displacement, Projective Motion, Uniform Circular Motion, Relative Motion At High Speeds. -Introduction To Classical Mechanics, Newton s First, Second And Third Law With Some Applications, Forces Of Friction.-Works Done By A Constant And Varying Force, Kinetic Energy, Power, Energy And Automobille, Potential Enerji. FİZ 112 BASIC PHYSICS II (2 2 3) Properties Of Electric Charges, Electric Field, Charge Distribution, Motion Of Charged Particles İn A Uniform Electric, The Oscilloscope, Gauss Law, Potential Difference And Electric Potential, The Milikan Oil-Drop Experiment, Application Of Electrostatics, Capacitance, Dielectrics, The Battery, Electric Current, Resistance And Ohm s Law, Energy Conversion İn Household Circuits, Resistors İn Series And Parallel, Kirchoff s Rules, Electrical İnstruments, The Wheatstone Bridge, Magnetic Force, Torque, Motion Of A Charged Particule İn A Magnetic Field, Ampere s Law, Magnetic Field Of The Earth, MAT 151 ABSTRACT MATH. I (4-4) Symbolic Logic And Propositions, Totology And Contradiction; Some Elementary Properties; The Ways Of Proof In Mathematics; The Set Theory; Algebra Of Sets; Family Of Sets; The Relation; Transformations; Fundamental Theorems; The Functions Of Several Variables; The Projections; The Concept Of Operation; Homomorphic Structures; Groups And Subgroups; Rings; Integral Domain; The Definition Of Vector Spaces And Algebra; Natural Numbers; Basic Systems. MAT 152 ABSTRACT MATH. II (4-4) Construction and elementary properties of integers; Division and division with residue ; Prime numbers; Perfect numbers; Modular arithmetic; Rules of divisible; Linear modular arithmetic; Euler s function; Wilson s theorem; Euler s theorem; The small theorem of Fermat; Rational numbers; Repeating and unrepeating rational numbers; Real numbers; Cauchy sequences; Convergence and boundaryness; Irrational numbers; Complex numbers and their field; Various representation of complex numbers; Argument; Exponential form and logarithm of complex numbers; some sets of point; Convex sets; Compactness; connectedness

2 MAT 161 DOĞRUSAL CEBİR I (3 2 4) Vektör Uzayları; Vektörlerin Toplama İşlemleri; Skaler İle Çarpma; Dış İşlemler; Bir Cismin Üzerinde Tanımlanan Standart Vektör Uzayları; İç Çarpım Uzayları; Ortogonal Vektör Sistemleri; Lìneer Bağımlılık; Alt Uzayların Boyutları; Direkt Toplamı; Matrisin Eşitliği; Matris Toplamı Ve Skaler İle Çarpım; Matris Çarpımı; Birim Matris; Ters Matris; Bir Matrisin Transpozu. MAT 162 DOĞRUSAL CEBİR II (3 2 4) Permütasyonlar Ve Determinantlar; Denklem Sistemleri Ve Çözümleri; Matris Polinomları; Karakteristik Değerler Ve Karakteristik Vektörler; Polinomlar Ve Polinom İdealleri. MAT 171 ANALİZ I (4 2 5) Gerçel Sayılar, Fonksiyonlar; Trigonometrik Fonksiyonlar, Üstel Ve Logaritmik Fonksiyonlar Limit Ve Süreklilik, Limitin Tanımı Ve Süreklilik Limit Teoremleri Ve Süreklilik, Türev, Türevlenebilir Fonksiyonlar, Zincir Kuralı, Yüksek Mertebeden Türevler, Kapalı Türevler, Yaklaşımlar, Türevin Uygulamaları, Maksimum Ve Minimum Değerler, İçe Bükeylik Ve Dönüm Noktaları MAT 172 ANALİZ I ( 4 2 5) Belirli İntegral İçin Ön Bilgi, İntegralin Temel Teoremi, Belirsiz İntegral Ve İntegral Alma Kuralları, Ters Fonksiyon, Üstel Fonksiyonlar, Logaritmik Fonksiyonlar, Hiperbolik Fonksiyonlar, Ters Trigonometrik Fonksiyonlar, L Hospital Kuralı, İntegral Alma Teknikleri, Kısmi İntegral, Trigonometrik İntegral, İntegral Uygulamaları, Hacim, Kabuk Yöntemi, Diziler Ve Seriler, Sonsuz Serileri, Yakınsaklık, Kuvvet Serileri MAT 253 OLASILIK VE İSTATİSTİK I (3 2 4) Olasılık Ve İstatistik Tanımı; Cümleler Kuramı; Permutasyonlar Ve Kombinasyonlar; Olasılığa Giriş; Rasgele Değişkenler Ve Beklenen Değer; Bazı Kesikli Olasılık Dağılımları; Sürekli Rasgele Değişkenlerin Dağılımları; Örneklem Seçimi. MAT 161 LINEAR ALGEBRA I (3 2 4) Vector Spaces; The Addition Operations Of Vectors; The Multiplication By Scalar Of Vectors; External Operations; The Standard Vector Spaces; Defined On A Field; Inner Product Spaces; The Systems Of Orthogonal Vectors; Linear Dependence; The Dimension And The Direct Sums Of Subspaces; Equality Of Matrices; Matrix Addition; Multiplication By Scalar; Matrix Multiplication; Identity Matrix; Inverse Matrix; The Transpose Of A Matrix MAT 162 LINEAR ALGEBRA II (3 2 4) Permutations And Determinants; The System Of Equations And Their Solutions; The Polynomials Of Matrices; Eigenvalues And Characteristics Vectors; Polynomials And The Ideals Of Polynomial MAT 171 ANALYSIS I ( 4 2 5) The Real Numbers, Functions, Trigonometric Functions, Exponential And Logarithmic Functions.Limits And Continuity, Definition Of Limit And Continuity, Limit Theorems And Continuity, The Derivative, Differentiable Functions, The Chain Rule, Higher Derivatives, Implicit Differentiation, Approximation, Applications Of The Derivative, Maximum And Minimum Values, Concavity And Inflection Point. MAT 172 ANALYSIS II ( 4 2 5) Preparation For The Definite Integral, The Fundamental Theorem Of Calculus, Indefinite Integrals And Integration Rules, Inverse Functions, The Natural Exponential Functions, Logarithmic Functions, Hyperbolic Functions, The Inverse Trigonometric Functions. L Hospital s Rule Techniques Of Integration, Integration By Parts, Trigonometric Integrals, Applications Of The Integral, Volume, The Cross-Sectional Method, The Shell Methods, Sequences And Series, Infinite Series, Convergence, Power Series, MAT 253 PROBABILITY AND STAT. I (3 2 4) Definitions Of Probability And Statistics, Theory Of Sets, Permutations And Combinations, Introduction Probability, Random Variables And Expectations, Some Discrete Probability Distributions Distributions Of Continuous Random Variables, Election Of Sampling

3 MAT 254 OLASILIK VE İSTATİSTİK II(3 2 4) Verilerin Düzenlenmesi Analizi; Örnekleme Dağılımları Ve Tahmin Etme Hipotez Testi; Ki- Kareye Dayanan Önemlilik Testleri; Regresyon Ve Korelasyon; Varyans Analizi. MAT 263 TOPOLOJİYE GİRİŞ (3 0 3) Topolojik Uzaylar; Açık Kümeler; Kapalı Kümeler; İç Dış Ve Kenar Noktaları; Yığılma Noktaları; Kapanış; Komşuluklar Ve Komşuluk Sistemleri; Yakınsak Diziler; Kaba Ve İnce Topolojiler; Alt Uzaylar Ve Kondurulmuş Topolojiler; Taban Ve Alt Taban; Yerel Taban Kavramları; Süreklilik Ve Topolojik Eşyapı Dönüşümleri; Açık Ve Kapalı Fonksiyonlar; Fonksiyonlarla İndirgenen Topolojiler; Metriklerin Tanıtımı MAT 254 PROBABLITY AND STAT. II ((3 2 4) Analysis Of Arrangement Data Distributions Of Sample Space And Estimate Tests Of Hypothesis, Test Of Importance Based On Chi-Square, Regression And Correlation Analysis Of Variance MAT 263 INTRODUCT. TO TOPOLOGY (2 2 3) Topological Spaces; Open Sets; Closed Sets; Interior Exterior And Boundary Points; Accumulation Points; Closure Of A Set; Neighborhoods And Neighborhood Systems; Convergent Sequences; Coarser And Finer Topologies; Subspaces And Relative Topologies; Bases And Subbase; Local Bases; Continuity And Topological Equivalance; Open And Closed Functions; Topologies Induced By Functions; Definition of metrics. MAT 264 TOPOLOJİK UZAYLAR (3 0 3) To,T1,T2, Regüler, T3 Ve Normal Uzaylar; Urysohn Lemma Ve Metrikleme; Tamamen Düzgün Uzaylar, Örtüler; Kompakt Kümeler; Sonlu Arakesit Özelliği; Kompaktlık Ve Hausdorff Uzaylar; Dizisel Ve Ayılabilir Kompaktlık; Yerel Kompakt Uzaylar; Örtüler İçin Lebesque Sayıları; Çarpım Topolojisi; Sonlu Uzayların Çarpımı Ve Taban; Tychonoff Çarpım Teoremi; Cantor Kümesi; Ayrılmış Kümeler; Bağlantılık Küme Ve Uzaylar; Yerel Bağlantılılık; Yol Ve Yolsal Bağlantılı Kümeler. MAT 264 TOPOLOJGICAL SPACES (3 0 3) To,T1,T2, Regüler, T3 And Normal Spaces; Urysohn s Lemma And Metrization; Completely Regular Spaces;Covers; Compact Sets;Finite Intersection Property; Compactness And Hausdorff Spaces; Sequential And Separable Compactness; Locally Compact Spaces;Lebesque Number For Covers; Product Topology; Production of Finite Spaces And Base; Tychonoff Product Theorem; Cantor Set; Separated Sets; Connected Sets And Spaces; Locally Connected-ness; Paths And Arcwise Connected Sets. MAT 273 ANALİTİK GEOMETRİ I (2 2 3) Uzayda Kartezyen Koordinatlar, Uzayda Vektörlere, Skaler Çarpım, Vektörel Çarpım ve Karma Çarpım, Koordinat Eksenlerinin Ötelenmesi ve Dönmesi, Uzayda Doğrular, Uzayda Düzlemler MAT 274 ANALİTİK GEOMETRİ II (2 2 3) Genel İkinci Derece Eğrileri, Konikler, Determinant Denklemleri, Konikler Üzerine Genelleştirmeler, Uzayda Eğriler, Yüzeyler Ve Dönel Yüzeyler MAT 283 İLERİ ANALİZ I (3 2 4) Vektör-değerli Fonksiyonlar, Limitler, Süreklilik, Düzgün Süreklilik, Fonksiyon Dizi ve Serileri, Düzgün Yakınsaklık, Vektörler ve Üç Boyutlu Analitik Geometri, Vektör-Değerli Fonksiyonların Türevleri MAT 273 ANALYTIC GEOMETRY I (2 2 3) Cartesian Coordinates In Space Vectors In Space, The Dot Product, The Cross Product And Triples Product Translation Of Coordinate And Axes Rotation Of Coordinate Axes Lines In Space, Planes In Space. MAT 274 ANALYTIC GEOMETRY II (2 2 3) Determinantal Equations Of Second Degree Curves, The Generalizations On Conics, Curves, Surfaces And Quadrics In Space, Revolution Surfaces MAT 283 ADVENCED CALCULUS I (3 2 4) Vector-Valued Functions, Limits, Cuntinuity, Uniform Cuntinuity, The Sequences of Functions and Series of Functions, Uniform Convergence, Vectors and Three Dim. Analitical Geometry, The Derivative of Vector-Valued Functions

4 MAT 284 İLERİ ANALİZ II (3 2 4) Kısmi Türevler, Gradiyent Yüksek Basamaktan Türevler, Zincir Kanalı, Teğet Doğrular ve Düzlemler, Kritik Noktalar, Lagrange Çarpanları Katlı İntegraller, Vektör Analizi, Vektör Cisimleri, Çizgi İntegralleri, Green Teoremi, Yüzey İntegralleri Stokes Teoremi. MAT 293 DİF.DENKLEMLER I (3 2 4) Giriş, Dif. Denklemlerin Sınıflandırılması Ve Elde Edilişleri; Uygulamalı Bilìmlerden Örnekler; Birinci Basamaktan Ve Birinci Dereceden Denklemler Ve Çözüm Yöntemleri; Değişkenlerine Ayrılabilen Denklemler,(Homojen) Bir Yapımlı Denklemler; Tam Dif. Denklemler; İntegral Çarpanı; Değişken Değiştirme; Doğrusal Denklem; Bernoulli Denklemi; Riccati Denklemi; Geometrik Uygulamalar, Yörüngeler; Birinci Basamaktan Yüksek Dereceden Denklemler; Tekil Çözüm; Zarf; X'e Göre Çözülebilen Denklemler; Y ye Göre Çözülebilen Denklemler; Lagrange Ve Clarìaut Denklemleri; Varlık Ve Teklik Teoremi; MAT 294 DİF.DENKLEMLER II (3 2 4) Yüksek Basamaktan Doğrusal Denklemler; Doğrusal Bağımsızlık; Sabit Katsayılı İkinci Tarafsız Denklemler; Sabit Katsayılı İkinci Taraflı Doğrusal Denklemler; Değişen Parametreler Yöntemi, Değişken Katsayılı Denklemler; Cauchy-Euler Denklemi; Basamağın Düşürülmesi; Operatörün Çarpanlarına Ayrılması Yöntemi; Yüksek Basamaktan Doğrusal Olmayan Denklemler; Değişkenlerden Birini İçermeyen Tipten Denklemler; Eş Boyutlu Denklemler; Sarrus Yöntemi; Diferansiyel Denklem Takımları; Birinci Basamaktan Sabit Katsayılı Doğrusal Denklem Takımı; Yüksek Basamaktan Sabit Katsayılı Doğrusal Denklem Takımları; Denklem Takımları İçin Varlık Teklik Teoremleri; Kuvvet Seriler İle Çözüm; Laplace Dönüşümü Ve Laplace Dönüşümüyle Sabit Katsayılı Denklemlerin Çözümü. MAT 204 TEMEL BİLGİ (0 2 1) TEKNOLOJİLERİ Bilgi Toplumuna Geçiş, Örgütlerde Bilgi ve Yönetimi, Bilgi Teknolojileri ve Bilgi Sistemleri, Bilgi Teknolojilerinin Örgütlere Sundukları Olanaklar, Yönetim Destek sistemlerine Bakış, Yönetim İşlevleri ve Yönetim Destek Sistemleri, Uygulamada Durum, Bulgular ve Yorum, Bilgi Teknolojilerinin Örgütsel Etkileri, Örgütsel Yapı ve Yönetsel Süreçler, Türkiye de Ticari Banka Örgütleri, Değerlendirmeler ve Sonuç MAT 284 ADVENCED CALCULUS II (3 2 4) Partical Derivatives, Gradients, Higher-Order Partical Derivatives, Chain Rules, the Tangent Lines and Planes, Externe Values, Lagrange Multipiers, Multiple Integrals, Vector Calculus, Vectors Fields, Line Integrals, Green Theorem, Surface Integrals, Stokes Theorem. MAT 293 ORD. DIF. EQUATIONS I (3 2 4) Introduction, Classification And Obtain Of Differential Equations, Examples Form Applied Sciences, Equations Of Order One And Their Solution Methods, Separable First-Order Differential Equations, Homogeneous Equations, Exact Differential Equations, Integrating Factors, Change A Variable, Linear Differential Equations, Bernoulli Equations, Riccatti Equations, Geometric Construction Of A Solution, Orbits, Singular Solutions, Envelope, Dependent Variable Missing Independent Variable Missing, Lagrange And Clairaut Equations An Existence And Uniqueness Theorem. MAT 294 ORD. DIF. EQUATIONS II (3 2 4) High Order Linear Differential Equations Linear Independence, Homogeneous Constant Coefficient Equations Non-Homogeneous Constant Coefficient Equations The Method Of Variation Of Parameters Undetermined Coefficient Equations The Cauchy- Euler Equations Reduction Of Order The Method Of Factoring Operators High-Order Non-Linear Equations, Equations With Not Contains One Of Variable The Same-Dimensional Equations, Sarrus Method Systems Of Differential Equations, Systems Of First-Order Constant Coefficient Linear Equations, Existence And Uniqueness Theorems For System Of Equations, Solutions With Power And Series, Laplace Transform And Solutions Of Constant Coefficient Equations With Laplace Transform. MAT 204 BASIC KNOWLEDGE (0 2 1) TECNOLOGIES Transition To Information Society, Information And Its Management İn Organizations,Information Technologies And Systems, Utilities Submitted By Information Technologies To Organizations, View To Management Support Systems, Management Functions And Management Support Systems, Some Applications, Findings And Interpretation, Organizational Impacts Of Information Technolo- Gies, Organizational Structure And Managerial Processes, Commercial Banking Organizations İn Turkey, Evaluations And Conclusion

5 MAT 335 MATEMATİKSEL İST. I (3-3) Cümleler Cebiri; Olasılık Ölçüsü; Olasılık Uzayı; Olaylar; Olayların Bağımsızlığı; Rasgele Değişkenler; Dağılım Fonksiyonları; Sürekli Rasgele Değişkenler; Dağılım Fonksiyonları; Sürekli Rasgele Değişkenlerin Fonksiyonunun Olasılık Dağılımı. MAT 336 MATEMATİKSEL İST. II (3-3) Rasgele Vektörler; Marjinal Dağılımlar; Rasgele Değişkenlerin Bağımsızlığı; Rasgele Vektörlerin Dönüşümlerinin Olasılık Dağılımları; Karakteristik Fonksiyonlar; Üretici Fonksiyonlar Ve Bazı Eşitsizlikler. MAT 335 MATH. STATISTICS I (3-3) Algebra Sets (Sets Of Algebra) Probability Measures, Probability Spaces Events, Independent Events Random Variables, Distribution Functions Probability Distributions Of Functions Of Continuous Random Variables MAT 336 MATH. STATISTICS II (3-3) Random Vectors, Marginal Distributions, Independence Of Random Variables, Probability Distributions Of Transformations Of Random Vectors Characteristic Functions, Productive Functions And Some Inequalities MAT 355 KISMİ DİF.DENKLEMLER I (3-3) Giriş; Denklemlerín Sınıflandırılması;Gösterimler; Denklemlerin Elde Edilişleri; Varlık Ve Teklik Teoremleri; Birinci Basamaktan Denklemlerin Çözüm Yöntemleri; Lagrange Yöntemi; Çözümler İçin Yöntemleri; Lagrange Yöntemi; Çözümler İçin Basamaktan Yarı Doğrusal Denklemler İçin Cauchy Problemi; Genel Birinci Basamaktan Denklemler İçin Bağdaşabilir Sistemler; Charpite Yöntemi; Genel Birinci Basamaktan Denklemler İçin Cauchy Problemi Ve Cauchy Karakteristikler Yöntemi; Özel Tip Denklemler Ve İndirgeme. MAT 356 KISMİ DİF.DENKLEMLER II (3-3) Giriş; İkinci Basamaktan İki Bağımsız Değişkenli Doğrusal Denklemler; Sabit Katsayılı Denklemler; Çarpanlarına Ayrılabilir Operatörler; N-Bağımsız Değişkenli Doğrusal İkinci Basamaktan Denklemler; Üstel Tipten Çözümler; Normal Şekiller; İki Bağımsız Değişkenli Hemen Hemen Doğrusal Denklemlerin Sınıflandırılması; Hiperbolik Denklemler; Karakteristik Eğriler; Parabolik Denklemler; Eliptik Denklemler; İki Bağımsız Değişkenli Doğrusal Denklemler İçin Cauchy Problemi Cauchy-Kowalsky Teoremi (Özel Hal) Karakteristik Eğrilerin Önemi; Değişken Katsayılı Denklemler İçin Monge Denklemleri; Adjoint Operatör; Green Formülü; Self Adjoint Operatör; Dalga Denklemi; Isı Denklemi; Laplace Denklemi Çözümleri Ve Fiziksel Yorumlar. MAT 355 PART. DIF. EQUATIONS I (3-3) Introduction, Classification Of Equations, Descriptions, Obtaining Of Equations, Existence And Uniqueness Theorems, The Method Of Solution Of First Order Equations, The Method Of Lagrange Cauchy Problems For Semi-Linear First Order Equations, Compatible Systems For First Order Equations The Methods Of Charpite, Cauchy Problem And Cauchy Characteristic, Method For First Order Equations, Special Type Equations And Reduction MAT 356 PART. DIF. EQUATIONS II (3-3) Introduction, Second Order Linear Equations In Two Independent Variables, Equations With Constant Coefficient Factoring Of Operators, Second Order Linear Equations In N Independent, Variables, The Solutions Of Exponential Types, Classification Of Almost Linear Equations In Two Independent Variable, Hyperbolic Equations, Characteristic Curves, Parabolic Equations, Elliptic Equations, Cauchy Problem For Linear Equations In Two Independent Variables, The Cauchy- Kowalevsky Theorem (Special Case) Importance Of Characteristic Curves, Monge Equations For Variable Coefficient Equations, The Adjoint Operator.

6 MAT 365 SAYILAR KURAMINA GİRİŞ (4-4) Kümeler Ve Dönüşümler; Doğal Sayılar; Tam Sayılar; Bölünebilme; Kalanlı Bölme Ve Asal Çarpanlara Ayrılış; Kongrüanslar Ve Kongrüans Denklemleri; Rasyonel Sayıların Tanımı Ve Onların Temel Özellikleri; Cebirsel Yapılarla İlgili Genel Bilgiler; Tek Ve İki İşlemli Cebirsel Yapılar; Alt Cebirsel Yapılar Ve Onların Bölüm Yapıları; Homomorfi Ve İzomorfi Kavramları; Operatörlü Cebirsel Yapılar; Gruplar Kuramına Giriş; Alt Gruplar; Subsitusyon Grupları; Üretilen Alt Grup; Kompleksler; Herhangi Bir Alt Gruba Göre Kalan Sınıflar; Gruplarda Homomorfi Ve İzomorfi Kavramı; Normal Alt Gruplar Ve Bölüm Grupları; Herhangi Bir Eleman Ve Herhangi Bir Kompleksin Eşlenikleri; İç Otomorfizma Ve İnvaryant Alt Gruplar; Normalleştiriciler ; Merkez Ve Komütatörler. MAT 365 INT. TO THEORY OF NUMB. I (4-4) Sets; Transformations; Natural Numbers; Integers; Divisible; Division With Residue And Partition To Prime Factors; Congruence And Equations Of Congruence; The Definition Of Rational Numbers And Their Fundamental Properties; General Knowledgements Of Algebraic Structure; Algebraic Structure With Unary And Binary Operators; Subalgebraic Structure And Quotient Structure; Homomorphism And Isomorphism; The Algebraic Structure Of Operators; Introduction To Groups Theory; Subgroups; Substitutions Group;Generated Subgroups; Complexes; Equivalence Classes With Respect To Any Subgroups; Homomorphism And Isomorphism On Groups; Normal Subgroups And Quotient Groups; The Conjugates Of Any Element And Any Complex; Inner Automorphism And Invariant Subgroups; Normalizators; Center And Commutators MAT 366 SOYUT CEBİRE GİRİŞ (4-4) Halkalar Teorisine Giriş Ve Temel Kavramlar; Alt Halkalar; İdealler Ve Bölüm Halkaları; Halkalarda Homomorfi; Tamlık Bölgesi Ve Karakteristiği; Kesirler Cismi; Polinom Halkaları; Bölünebilme Teorisi; Öklit Halkaları Ve Esas İdeal Halkaları; Polinomlar İçin Asal Çarpanlara Ayırma Yöntemleri; Simetrik Fonksiyonlar; Denklemlerin Kök İşaretleriyle Çözümleri. MAT 375 KARMAŞIK FONKS. I (3 2 4) Kompleks Sayıların Tanımı Ve Cebirsel Yapısı; Kompleks Sayıların Geometrisi;Limit Ve Süreklilik, Diferansiyellenebìlme, Cauchy- Riemann Denklemleri, Analitik Fonksiyonlar; Kompleks Fonksiyonların Tanımı Ve Basit Özellikleri; Kompleks Dönüşümlerin Temel Özellikleri, Doğrusal, Kuvvet, Çift Doğrusal, Üstel Ve Logaritmik Dönüşümler; W=Sin Z Ve W=Cos Z Dönüşümleri MAT 376 KARMAŞIK FONKS. II (3 2 4) Kompleks İntegrasyon; Yol Ve Bağlantılılık; Çizgi İntegraller; Çizgi İntegralin Hesabı; Kompleks İntegral, Cauchy Teorisi, Analitik Fonksiyonların İntegralleri; Cauchy Teoremi; Cauchy İntegral Teoremi; Lioville ve Gauss Orta Değer Teoremleri, Morera Teoremi, Kompleks Kuvvet Serileri, Kompleks Sayıların Dizi Ve Serileri, Kuvvet Serisi Olarak Analitik Fonksiyonlar, Analitik Fonksiyon Olarak Kuvvet Serileri, Laurent Serileri, Rezidüler, Analitik Fonksiyonların Tekil Noktaları Ve Sıfırları, Rezidü Teorisi, Sonsuz İntegraller. MAT 366 INT.TO ABSTRACT ALGEBRA (4-4) Introduction To The Theory Of Ring And Fundamental Properties; Sub-Rings; Ideals And Quotient Rings; The Homomorphy In Rings; Integral Domain And Their Characteristics; The Field Of Fractions; The Rings Of Polynomials; The Theory Of Divisibility; Euclid Rings And Fundamental Ideal Rings; The Methods Of The Partition To Prime Multiplication For Polynomials; Symmetric Functions; The Solutions Of Equations With Their Root Signs. MAT 375 THEORY OF COMP. FUNC. I(3 2 4) Complex Numbers And Their Algebra, Geometry Of Complex Numbers; Limit And Continuity; Differentiable, Cauchy-Riemann Equations, The Fundamental Properties Of Complex Transformation, Linear Transformation, Bilinear Transformation; The Exponential And The Logarithmic Transformation; The Transformations W=Sinz And W=Cosz MAT 376 THEORY OF COMP.FUNC. II(3 2 4) Complex Integration, Path And Connectedness; Line Integrals; Evaluation Of Line Integrations, Complex Integral; Cauchy Theory Of Integration, Integrals Of Analytic Functions, Cauchy Integral Formula, Cauchy Integral Formula For Derivatives, Liouville And Gauss Mean Value Theorems, Morera s Theorem, Sequences And Series; Power Series; Laurent Series; Singular Points; Residue Theorem; Real Integrals; Infinite Integrals

7 MAT 385 GERÇEL ANALİZ I (3-3) Önbilgiler (küme, fonksiyon, sayılabilirlik, vbg) Gerçel sayıların cebirsel özellikleri Gerçel sayıların sıralama özellikleri, mutlak değer Gerçel sayıların tamlığı Aralıklar, Sonsuz kümeler Diziler ve limitleri Öklid uzayı, fonksiyon limitleri, Süreklilik n ve düzgün süreklilik nin topolojisi de n diferansiyel de diferansiyel Riemann integrallenebilirlik Riemann integralinin özellikleri Analizin temel teoremi. MAT 386 GERÇEL ANALİZ II (3-3) Sigma cebir ve ölçümler, Ölçüm ifade eden sınıflar, Lebesque ölçümü Dış Ölçüm, Lebesque dış ölçümü ve ölçüm, Caratheodory Teoremi, Lineer ölçümün varlığı,integral, 0, da değer alan fonksiyonların İntegrali, Monoton yakınsaklık teoremi, Levi teoremi, Fatou yardımcı önermesi, Keyfi işaretli fonksiyonların İntegrali Lebesque baskın yakınsaklık teoremi, Riemann ve Lebesque integrallerinin karşılaştırılması, Daha ileri ölçüm oluşturma metotları, metrik uzaylar, Lineer fonksiyoneller ve ölçümler. MAT 307 INTERNET VE HTML PR. (1 2 2) Internet Nedir? TCP/IP Nedir? Internete Kimler Dahildir? Kaç Tane Bilgisayar Internet'e Bağlıdır? Kaç Kişi Internet Kullanıyor? Internet Ne Sunar? Internet Yoluyla Alabildiğim Bu Bilgileri, Programları Kimler Koyar? Bunları Alıyorum Ama, Para Ödemem Gerekir Mi? Freeware, Shareware, Public Domain Gibi Kavramlar Ne Anlama Gelir? Internet'e Erişim Nasıl Olur? Internet Adresi Nedir? Domain İsmi Ve IP Numarası Ne Demektir? E- Mail (E-Posta) Nedir? E-Posta Adresi Nedir? Adresini Bildiğim Birisine Nasıl E-Posta Gönderirim? E-Posta Programlarında Görülen "From, To, Subject, Cc, Bcc, Forward To: " Gibi Kısaltmalar Ne Anlama Gelir? Nickname (Takma Ad) Nedir? Signature (Imza) Nedir? Nasıl Kullanılır? Folder (Notebook) Nedir? Attachment (Eklenmiş Dosya) Nedir? HTML Dilinin En Temel Elemanı : Döküman Biçimleme Belirteçleri (TAG) HTML Dökümanın Genelinde Etkili Ve Döküman İçinde Doğrudan Görünmeyen Belirteçler HTML Döküman İçinde LINK Kullanımı Temel HTML Komutları/ Belirteçleri Sayfa Arka Plan Resimleri/Renkleri Ve Metin İçinde Renk Kullanımı Listeler Basit Tablolar Form Kullanımı HTML Döküman İçinde Sayaç Kullanımı HTML Döküman İçinde Basit Javascript Kullanımı MAT 385 REAL ANALYSIS I (3-3) Preliminaries (set, function, countability, etc), Algebraic properties of real numbers, The order properties of Real number and absolute value, The order properties of Real number and absolute value, Intervals, Infinite sets, Sequences and their limits, Euclidean space, limits of functions, Continuity and uniform continuity, Topology in n n, Differentiation in, Riemann Integrability, The properties of the Riemann integral, The properties of the Riemann integral continued. MAT 386 REAL ANALYSIS II (3-3) Sigma algebra and measures, Measure determining classes, Lebesque measure, Outer measure, Lebesque outer measure and measure, Caratheodory theorem, Existence of linear measure, Integral, Integration of functions with values in 0,, Monotone convergence Theorem, Levi s Theorem, Fatou Lemma, Integration of functions with arbitrary sign, Lebesque dominated convergence theorem, Comparison of Riemann and Lebesque integrals, Further construction methods of measures, metric spaces, Linear functionals and measures MAT 307 INTERNET AND HTML PR. (1 2 2) What is internet? What is TCP/IP? Who are included on the internet? How many computers are connected to the internet? How many people use internet? What does internet present? Who arrenges these programmes and information that I receive via internet? I receive this information, but is it necessary for me to pay money? What are the meanings of the terms freeware, Public Domain and Shareware? How can the connection to internet be made? What is internet adress? What are the meanings of Domain name and the IP number. What is e- mail? What is adress? How can I send an a mail to a person whose address I know? What are the meanings of the abbreviation like From,To, Subject, Cc, Bcc, Forward To: that are seen in programmes? What is nickname? What is signature? How is it used? What is folder (notebook)? What is attachment? The main element of HTML language: Document forming indicators (TAG). The indicators which cannot be seen directly in the document and effective in the HTML document, in general.the useage of LINK in the HTML document. The basic HTML commands / indicators. Page backround pictures / colours and the usage of colour in the text, lists, Basic tables, the use of form. The usage of counter in the HTML document. The usage of basic JavaScript in the HTML document.

8 MAT 308 OFFICE PROGRAMLAMA (1 2 2) Belge Düzenleme, Sıkça Kullanılan Araç Çubukları, Karakter Ve Paragraf Biçimlendirme, Paragrafları Girintileme, Belgeyi Yazdırma, Yazım Ve Dilbilgisi Denetimi, Üstbilgi Ve Altbilgi Yaratma, Dipnot Ekleme, Bir Tablo Yaratma, Büyük Boyutlu Tablo Yaratma, Tablo Düzeni; Çalışma Sayfasını Düzenleme, Formül Yazma, Çok Sayıda Listeyi Birleştirme, Grafik Oluşturma Süzgeç Uygulama, Veri Düzenleme Üzerine İşlemler, Çalışma Sayfasını Başkalarıyla Paylaşma, Sunu Düzenleme, Şablonlar, Ses Ve Video Ekleme, Slayt Gösterisi Hazırlama, Sunuyu Taşıma, Internet Sunusu Hazırlama, Sunu Paylaşımı MAT 401 SAYISAL ANALİZ I (3-3 ) Sayısal Analizin Amacı, Doğrusal Denklem Sistemlerinin Direkt Ve Sayısal Çözümleri, Matris Yöntemleri, Doğrusal Denklem Sistemlerinin İterasyonla Yaklaşık Çözümleri, Doğrusal Olmayan Denklemlerin Çözümleri MAT 402 SAYISAL ANALİZ II (3-3 ) Sonlu Farklar; Enterpolasyon; Sayısal Türev; Sayısal İntegrasyon; Adi Diferansìyel Denklemler İçin Başlangıç Değer Problemlerinin Yaklaşık Çözüm Yöntemleri; Kısmi Diferansiyel Denklemler İçin Yaklaşık Çözüm Yöntemleri. MAT 403 FEN VE SOSYAL (2-2) BİLİMLERDE UYGULAMALI ANALİZ I Fonksiyonlar ve Matematiksel Modeller, Uygulamalar, Limit, Süreklilik, Değişme oranları ve Teğet Doğruları, Türevler, Konu ile ilgili Uygulamalar. Ekonomide Marjinal Fonksiyonlar, Yüksek Mertebeden Türevler, Kapalı Diferansiyel, Bağıl oranlar, Örnek Problemler, Artan ve Azalan Fonksiyonlar, Yerel Maksimum ve Yerel Minimum, Mutlak Maksimum ve Minimum, Dönüm Noktaları ve Konkavlık, Eğri Çizimleri, Uygulamalar, Antitürev ve İntegrasyon Kuralları, Belirli İntegral ve Alanlar, İntegralin Temel Teoremi, İlgili Problemler ve Çözümleri MAT 404 FEN VE SOSYAL (2-2) BİLİMLERDE UYGULAMALI ANALİZ II Bir toplamının Limiti olarak Belirli İntegral, Ekonomi ve İş Hayatında Belirli İntegrallerin Kullanılması, Sonsuz İntegraller ve Bunların İstatistikte Uygulamaları, Sayısal İntegral, Uygulamalar. Matris Cebiri, Özel Matrisler, Ekonomide Arz-Talep ve Fiyat Vektörleri, Determinantlar, Girdi-Çıktı Analizi, Uygulamalar. Doğrusal Programlama, Bir Doğrusal Eşitsizlik Sistemi için Çözüm. Finans Matematiği, Bileşik Faiz, Efektif Oranlar, Şimdiki Değer, Yıllık Gelir. MAT 308 OFFICE PROGRAMMING (1 2 2) Arangement of the document, Oftenly used tool bars, character forming, indentation of paragraphs, printing the document, writing and grammar control adding footnote, creating a table, creating big sized table, the plan of table.arangement of the study page, writing formula, combining many lists, forming graphics, filteration (adapting filter), processes to arange information, sharing of the study page with other macro. Arangement of supply, Patterns, including audio-video, preparing slide-projection, transporting supply, preparing internet supply, sharing supply. MAT 401 NUMERICAL ANALYSIS I (3-3) Aims Of Numerical Methods And Various Computations, System Of Linear Equations And Direct Solutions, Method Of Matrix Systems Of Linear Equations Solution By Iterations, Solution Of Non Linear Equations. MAT 402 NUMERICAL ANALYSIS II (3-3) The Finite Differences; Interpolations; Numerical Derivative, Numerical Integrations, Approximate Solutions Methods Of Boundary Value Problem s For Ordinary Differential Equations, Numerical Solutions Of Partial Differential Equation MAT 403 APPLICATIONAL CALCULUS(2-2) IN MANAGEMENT LIFE AND SOCIAL SCIENCES I Function and Mathematical Models, Applications, Limit, Continuity, Tangent Lines, Rates of Change, Derivative, Related Applications, Marginal Functions in Economics, Higher-Order Derivatives, Implicit Differentiations, Related Rates, Examples and Problems, Increasing and Decreasing Functions, Local and Absolute Maxima and Minima, Antiderivatives and Rules of Integration, Area and Definite Integral, The Fundamental Theorem of Integral, Related and Solved Problems. MAT 404 APPLICATIONAL CALCULUS(2-2) IN MANAGEMENT LIFE AND SOCIAL SCIENCES II The Definite Integral as a Limit of a Sum, Applications of the Definite Integral to Business and Economics, Improper Integrals and Theirs Applications to Probability, Numerical Integration. Matrix Algebra-Special Matrices, Demand and Cost Vectors for an Economy, Determinats, Imput- Output Analysis. Linear Programming, Solving a System of a Linear Inequalities, Mathematics of Finance, Compound Interest, Effective Rates, Present Values, Annuities.

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MAT 111 Matematik I AKTS 5, Kredi (4+0) 4 Turkish: Kümeler, sayılar, değişkenler, fonksiyonlar ve türleri (trigonometrik,

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI 1 Bölüm Hakkında: Dört yıllık programın ilk iki yılında teorik geniş bir çerçevede matematiğin temelleri

Detaylı

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı Teori Uygulama/ Yerel AKTS Laboratuar Kredi HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I 3 0 3 4 ISE 107 Endüstri Sistemleri Mühendisliğine Giriş 0 2

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF MECANİCAL ENGINEERING LICENCE

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI LİSANS EĞİTİMİ PROGRAMI AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ KILAVUZU BALIKESIR UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLI Ders İçerikleri 1 Ders İçerikleri BİRİNCİ SINIF I. YARIYIL COME101-Introduction

Detaylı

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Dersleri Örgün Eğitim

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Dersleri Örgün Eğitim Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Dersleri Örgün Eğitim 1. Sınıf 1. Dönem Ders Listesi Kod Ad Teorik Uygulama Kredi AKTS 0802104 Analiz I 4 2 5 7 0802105 Analitik Geometri

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) BİL121 AYRIK MATEMATİK 3-0-3 AKTS: 6 Mantık, Kümeler ve Fonksiyonlar; Algoritmanın

Detaylı

1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz.

1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz. Turgut Özal Üniversitesi No Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Önerisi 1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz. ÖNERİLEN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING COURSE CONTENTS

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING COURSE CONTENTS Sayfa No 1/59 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM - ı (Teknik Resim I) 1 1210101/1215101 2 / 2 6 Dersin Teknik resim genel kuralları. Bilgisayar ortamında çizim programının tanıtılması.

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ USIS-2008 Kısa Ders İçerikleri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL KOD DERS TÜR ST DİL T U L K ECTS 0111521 Bilgisayar

Detaylı

Program Revision Proposal Form

Program Revision Proposal Form EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee Program Revision Proposal Form (Latest update: 10/05/2005) Part I. Program Information Program Title CIVIL ENGINEERING Program code 22 Faculty

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ GEDİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL AR 101 - TASARIMA GİRİŞ AKTS 9, Kredi (4+6) 7 Turkish: Bu stüdyonun amacı tasarımın ilke

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Akademik ve Sosyal Oryantasyon Dersin İçeriği 000000000 0 0 0 Beykent Üniversitesinin Tarihçesi, Beykent

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Akademik ve Sosyal Oryantasyon 000000000 0 0 0 Beykent Üniversitesinin Tarihçesi, Beykent Üniversitesi

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders ve İçerikleri EABD Bilgisayar Mühendisliği EABD İngilizce EABD Computer Engineering Program Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Programı Programın İngilizce

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1.SINIF DERS İÇERİKLERİ MAT-101 MATEMATİK I Reel Sayılar Fonksiyonlar ve Grafikleri, Kompleks Sayılar/ Limit Tanımı, Limit Kuralları, Sağ-Sol Limit,

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN LERİ MAT183 Matematik I (4-0) 4-4 FIZ 183 Genel Fizik I (4-0) 4-4 KIM183 Genel Kimya

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

EK-2 DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR

EK-2 DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR EK-2 DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR 1. SINIF Temel Bilişim Teknolojileri (2+0) 2: Word for Windows; Word for Windows programını yüklemek. Şekillendirme, Dökümanın genel görünümü, Baskı, Döküman

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL MAT 105 Matematik-I (4-1) 4,5 Fonksiyonlar ve Modeller, Limit ve Türev, Türev Kuralları,

Detaylı

DERSİN ADI COURSE NAME DERS HAKKINDA ABOUT COURSE KREDİ K U L ECTS

DERSİN ADI COURSE NAME DERS HAKKINDA ABOUT COURSE KREDİ K U L ECTS DERS KODU TR/ EN DERSİN ADI COURSE NAME DERS HAKKINDA ABOUT COURSE KREDİ K U L ECTS BİL 101 TR Bilişim Teknolojileri Information Technologies BİL 101L TR Bilgisayar Mühendisliği Temel Uygulamaları BİL

Detaylı

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü Hazırlık Sınıfı HAZ-001 Hazırlık Sınıfı 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zorunlu I. Yarıyıl BIL-101 Algoritma ve Programlama 3,0 1,0 0,0 7,0 3,5 4,0 Zorunlu Algoritma Tasarımı ve Akış Şemaları, C program yapısı.

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri I. DÖNEM

Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri I. DÖNEM Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri I. DÖNEM AITB1001 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ- I 2 0 0 Osmanlı İmparatorluğu'nun Dağılışı

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER 1. DÖNEM DERSLERİ... 5 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 5 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 5 MEK1005 Genel

Detaylı

TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ

TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ELEKTRONİK HABERLEŞME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL EHB 101 BİLGİSAYAR

Detaylı

New Program Proposal Form II Final Approval

New Program Proposal Form II Final Approval Program Details EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee New Program Proposal Form II Final Approval Program Title MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS Hosting Faculty BUSINESS AND ECONOMICS

Detaylı

10. Ankara Matemat ık Günler ı. B ıld ır ı Özetler ı. Orta Doğu Tekn ık Ün ıvers ıtes ı Matemat ık Bölümü

10. Ankara Matemat ık Günler ı. B ıld ır ı Özetler ı. Orta Doğu Tekn ık Ün ıvers ıtes ı Matemat ık Bölümü 10. Ankara Matemat ık Günler ı B ıld ır ı ler ı Orta Doğu Tekn ık Ün ıvers ıtes ı 11-12 Haz ıran 2015 Önsöz Ankara Matematik Günleri Ankara daki matematik bölüm başkanlarının bir araya gelerek matematik

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri Sayfa1 Yalova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Ders ve İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders ve İçerikleri EABD Bilgisayar Mühendisliği EABD İngilizce EABD Computer Engineering

Detaylı