Yukarıda belirtilen örnek hizmetin dışında kalan talepler ve eklentiler sözleşme sonunda ayrıca teslimat süresi belirtilerek onaylanır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yukarıda belirtilen örnek hizmetin dışında kalan talepler ve eklentiler sözleşme sonunda ayrıca teslimat süresi belirtilerek onaylanır."

Transkript

1 Omega Global Yazılım ve Bilişim Ltd. Şti. nin Yükümlülükleri Vizyonunuzu yansıtan özgün grafik tasarım Flash animasyonlu, Tanıtım ve vizyonu hedef kitlesine iyi yansıtan bir dinamik web sitesinin hazırlanması Müşterinin belirteceği sürelerde Alan adı ( Domain ) tescili (.com,.net,.org,.com.tr vb. ), Müşteri web sitesi ziyaretçi giriş istatistik sistemi kurulumu 1 ana sayfa ve ek sayfalar ( ek sayfaların sayısı müşterinin seçeceği paketlere göre değişecektir ) Galeri sayfasının kurulması ve 50 adet resim girilmesi ( daha fazla resim kullanıcı tarafından yönetim panelinden girilebilir ) Türkçe Yönetim Paneli tahsisi 1 yıllık hosting ( Özellikleri Pakete göre değişiklik gösterebilir ) 10 adet E-posta adresi tahsisi Arama motorlarına kayıt ( Kayıt işlemi SEO çalışması değildir, Arama motorlarındaki sıralamaya etkisi olmayacaktır ) Firmanın sağlayacağı metinlerin ve resimlerin web sitesinde yine müşterinin belirteceği alanlara girilmesi. 2. Firmanın Yükümlülükleri Tarafımızca Müşteri için hazırlanacak olan web siteinde kullanılacak Metin, Belge, Resim vb. materyallerinin müşteri tarafından Bilgisayar ortamında ( Word belgesi olarak ) hazırlanması ve tarafımıza sunulması, Müşteri tarafından sağlanacak olan materyallerin telif hakkı ücreti müşteri tarafından ödenmelidir ve herhangi bir telif hakkı ihlali durumunda Omega Global Bilişim Ltd. Şti. sorumlu değildir, Alan adın Müşteri tarafından alındı ise Name Server kayıtlarını Firmamız tarafından verilecek Name Server adresilerine yönlendirilmesi müşteri tarafından yapılmalıdır, firmamız başka Hosting firmaları ile çalışmamaktadır, Web sitesinden sorumlu olacak şirket yetkilisini belirlemek, Ödemeleri tam olarak, gününde ve nakten yapmak. 3. Tasarım Değişiklikleri ve Güncelleme Bu sözleşme kapsamında olmayan tasarım değişiklikleri ve ciddi metin değişiklikleri durumunda sayfa başına 25TL+ KDV, sayfaya ek modül eklenmesi isteği durumunda 50TL+ KDV şeklinde ücretlendirilecektir. Değişiklikler, gerekli materyal firma tarafından sağlandıktan sonra 7 iş günü içinde tarafımızdan gerçekleştirilecektir.tasarımlar sitemizde olan paket tasarımlardır ve özel olarak istenilen tasarımlar için ayrı bir fiyat oluşturulur.güncelleme veya tasarım değişikleri ya da yeni Dinamik sayfa eklenmesi acil isteniyorsa, alınacak ücret %50 arttırılacak ve değişiklikler, gereken materyallerin firma tarafından sağlandığı gün içinde yapılacaktır. İmlâ hatalarını düzeltme, genel sayfa içeriklerindeki düzenlemeler, adres, telefon ekleme veya düzeltme gibi ufak değişimler için ücret talep edilmeyecektir. 4. Kontenjan ve Süre Yukarıda belirtilen örnek hizmetin dışında kalan talepler ve eklentiler sözleşme sonunda ayrıca teslimat süresi belirtilerek onaylanır. Web site paketlerinin seçiminden sonra hazırlanması için gereken süre 7 10 iş günüdür. Bu süre iş başlangıç tarihinde ve ön ödeme alındıktan sonra başlar. Firma, iş başlangıç tarihine kadar web sitesinde yayımlanmasını istediği her türlü medyayı ve metni hazırlamaktan sorumludur. Dökümanların gecikmesi halinde geçen süre, site teslim süresine eklenecektir. 5. Garanti Web paketlerinin, konuşulan her türlü fonksiyonu yerine getirecek şekilde testleri tamamlandıktan sonra çalışır durumda yayımlandığı tarihten itibaren başlayacak ve toplam garanti süresi 1 yıl olacaktır. Omega Global Yazılım ve Bilişim Ltd. Şti. tarafından titizlikle geliştirilecek ve test aşamasında olası hatalardan arındırılacak web sitesinde, 1 yıllık garanti süresi içerisinde olabilecek yazılım veya tasarım hatalarının düzeltilmesinde veya sitenin çalışmaması durumunda 5 (beş) iş günü içinde müdahale edilip çalışır duruma getirilmesi esnasında herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Firma, web sitesi güncelleme şifrelerini istediği zaman teslim alabilecektir. Bu şifreler firmaya teslim edildiğinde firmanın web sitesi garanti kapsamı dışında kalacaktır.

2 6. Vazgeçme, sözleşmenin iptali Firma, sözleşme tarihinden sonra, 1 hafta içinde sözleşmeyi iptal edebilir. Bu durumda, kendisine kesilen faturaları iade eder, ve ancak bu takdirde, yapmış olduğu ödemeleri geri alabilir. Firma, sözleşme tarihinin üzerinden 1 haftadan fazla zaman geçtiği halde sözleşmeyi iptal etmek istediğinde, yapmış olduğu ödemeyi tazminat bedeli olarak Omega Global Yazılım ve Bilişim Ltd. Şti. ye bırakmayı kabul ve taahhüt eder. Sözleşmenin iptal edilmesi halinde, müşteri, web sitesini teslim alamayacağını kabul ve beyan eder. Sözleşme iptali durumunda Müşteri Omega Global Yazılım ve Bilişim Ltd. Şti. tarafından ödenmiş olan Alan adı ve Hosting hizmeti ücretlerini talep edemeyecektir. 7. Anlaşmazlıklar Bu sözleşmede meydana gelebilecek anlaşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Taraflar bu sözleşmenin 1. sayfasında yazılı adreslerinin aynı zamanda tebligat adresleri olduğunu kabul ederler. Adres değişikliği karşı tarafa iadeli taahhütlü mektupla bildirilmedikçe hüküm ifade etmez ve bu durumda sözleşmede belirtilen adreslere yapılan tebligat geçerli sayılır. 8. Fiyat Sözleşme metni son satırlarına anlaşmaya tabidir. 9. Ödeme Şartları Ödemeler sadece banka hesaplarına yapılabilir. Elden ödemelerde para makbuzu almak zorunludur. İlk ödeme anlaşmada belirtilen toplam ücretin %50 si kadardır ve iş başlangıç tarihinde yapılmalıdır. İlk ödemede meydana gelen gecikme, site teslim süresine de eklenecektir. İkinci ödeme, sitenin yayımlanacağı gün yapılacaktır. Bu ödeme yapılmadan site yayımlanmaz ve site şifreleri firmaya teslim edilmez. Firma, ödemelerden herhangi birinin gecikmesi durumunda, geciken gün başına %0.3 gecikme faizi uygulanacağını ve geciken ödemeyi faiziyle birlikte takip eden bir hafta içinde yapacağını, tanınan bu ek sürede ödemenin yapılmaması halinde sözleşmenin iptal olacağını ve sözleşme iptal olsa dahi geciken ödemeleri gecikme faizleriyle birlikte ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. NOT Ödemeler nakten yapılacaktır ve her ödemede, ödeme tutarı kadar fatura kesilecektir. Sözleşmenin yürürlükte olduğu süre içinde, vergilerde yapılacak değişiklikler, faturalara yansıtılacaktır. Bu sözleşme için damga vergisi ödenmesi gerektiğinde, ödemeden firma sorumlu olacaktır. 10. Sözleşmenin Geçerli Olması İçin Gereken Belgeler Bu sözleşmenin firma imza yetkilisi tarafından imzalanmış nüshası Firma yetkili kişi ve kişilerinin onayı Firma adına alınan barındırma hizmeti ile ilgili erişim bilgileri Tescil edilecek domain şirket için istenmişse (.com.tr için geçerlidir), ticaret sicil gazetesi fotokopisi; marka için istenmişse marka tescil belgesi fotokopisi. 11. Sözleşme Onayı Toplam 11 maddeden oluşan bu sözleşmenin her sayfasını, aşağıda adı soyadı yazılı firma imza yetkilisi okuyup, hür iradesiyle kabul etmiş olduğunu hem alttaki damga pulunun üzerine ve hem de her sayfanın altına attığı imza ile beyan etmiştir. Sistem Sorumlusu : Omega Global Yazılım ve Bilişim Ltd. Şti.

3 ANLAŞMANIN TARAFLARI : 1. Bu anlaşma, Noset Bilgi teknolojileri ile, Noset Bilgi teknolojileri 'nden Web Barındırma ve Alan adı hizmeti almak isteyen tüzel veya özel kişilik (bundan sonra ki maddelerde MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir. 2. Bu anlaşma Noset Bilgi teknolojileri MÜŞTERİ arasında akdedilmiş olup üçüncü şahısları kapsayacak şekilde genişletilebilir. MÜŞTERİ, Noset Bilgi teknolojileri nin bu anlaşma çerçevesinde kendisine sunduğu imkanları, bir yarar karşılığında üçüncü şahısların kullanımına veya yararına sunabilir. MÜŞTERİ Bayilik hesabı alıp bulundurmadığı takdirde bu imkanların tamamını veya bir kısmını kiralayamaz ya da satamaz. VERİLECEK HİZMET : 3. Bir internet hizmetleri kuruluşu olan Noset Bilgi teknolojileri, internete bağlı sunucu bilgisayarlar temin etmektedir. Bu sunucu bilgisayarlar, internete bağlı olup web ağından (www) bilgi alabilmekte ve bilgi verebilmektedir. MÜŞTERİ, Noset Bilgi teknolojileri 'nin sağladığı bu yazılım ve donanımdan yararlanarak internete bir takım bilgileri web sayfaları şeklinde yerleştirmek ve internet üzerinden mesaj alış-verişinde bulunmak istemektedir. 4. Verilecek hizmet aşağıdaki bileşenlerin bir ya da birkaçından oluşmaktadır: (a) Web Alanı :Noset Bilgi teknolojileri'nin sağladığı, internet ( www )ve elektronik posta servislerine bağlı bilgisayarlarda, MÜŞTERİ'nin kullanımı için ayrılan alan. Bu alana, MÜŞTERİ'nin internet kullanıcılarına www yoluyla sunmak istediği her tür dosya, dosyaları yerleştirmek için açtığı dizinler, MÜŞTERİ'nin kullanımı için açılan elektronik postaların teslim alınmak üzere beklediği alan, MÜŞTERİ'ye ait web sayfalarına ilişkin ziyaretçi istatistiklerinin tutulduğu alanlar dahildir. (b) Elektronik Posta: Noset Bilgi teknolojileri tarafından, MÜŞTERİ'nin, İnternet üzerinden mesaj almakta kullanacağı posta kutuları. Noset Bilgi teknolojileri, MÜŞTERİ'nin hizmetine ayırdığı posta kutularına, internetin herhangi bir kullanıcısı tarafından gönderilen mesajları, MÜŞTERİ tarafından teslim alınıncaya kadar bekletecektir. (c ) İnternet Trafiği: Direkt olarak MÜŞTERİ'den kaynaklanan veya MÜŞTERİ'nin internet kulanıcılarının erişimine açtığı dosya, gibi bileşenlere erişmek isteyen herhangi bir internet kullanıcısından kaynaklanan, ve Noset Bilgi teknolojileri'nin sağladığı sunuculardan geçen bilgi alış-verişi. İnternet trafiği tanımı, her iki yönlü veri akışını kapsamaktadır. (d) Alan adı: MÜŞTERİ, Noset Bilgi teknolojileri 'nin internet üzerinde yayınlanmak üzere bir alan adı sipariş edebilir. Bu alan adını Noset Bilgi teknolojileri, MÜŞTERİ adına alacak ve MÜŞTERİ'nin kendi istekleri doğrultusunda tanımlayacaktır. VERİLECEK HİZMETİN FİZİKSEL SINIRLARI : 5. Noset Bilgi teknolojileri tarafından, MÜŞTERİ'ye verilecek hizmetler, MÜŞTERİ'nin seçtiği pakete göre fiziksel sınırlamalara tabidir.. 6. MÜŞTERİ'nin yararlandığı veya yararlanmak istediği hizmetlerin bu sınırları aşması durumunda Noset Bilgi teknolojileri ek ücret talebinde bulunabilir veya ek hizmet talebini reddedebilir. HİZMET SINIRLAMALARI : 7. Noset Bilgi teknolojileri, herhangi bir anda MÜŞTERİ'ye sunduğu hizmetlerin bir kısmının kanuna aykırı ve kötü amaçlar için kullanıldığı kanaatine varacak olursa verdiği hizmeti, MÜŞTERİ'ye haber vermeksizin durdurabilir. Bununla beraber, Noset Bilgi teknolojileri, sunduğu hizmet kullanılırken aşağıdaki sınırlamalara uyulmasını bekler. MÜŞTERİ'nin bu sınırlamalardan herhangi birine uymadığının belirlenmesi durumunda, Noset Bilgi teknolojileri hizmet vermeyi durdurabilir ve MÜŞTERİ'den sınırlamaya uyulmaması nedeniyle uğradığı zararın tazminini isteyebilir. MÜŞTERİ'nin bu anlaşma hükümlerine uymaması nedeniyle Noset Bilgi teknolojileri'nin hizmeti durdurması halinde, MÜŞTERİ'ye hiçbir geri ödeme yapılmaz. Sınırlamalar : (a) Noset Bilgi teknolojileri 'nin sunduğu hizmetleri kullanarak veya bu hizmetleri referans göstererek bir veya bir çok kişiye, bu kişilerin istekleri dışında elektronik mesaj gönderilmesi,

4 (b) Noset Bilgi teknolojileri 'nin sunduğu hizmetleri kullanarak veya bu hizmetleri referans göstererek yayınlanacak veya gönderilecek bilgilerde, illegal, yanlış, yanıltıcı, hileli bilgilerin bulunması veya, var olmayan ürün ve hizmetlerin sunulması, (c ) Noset Bilgi teknolojileri 'nin sunduğu hizmetleri kullanarak veya bu hizmetleri referans göstererek gönderilecek elektronik postaların "gönderen" kısmında yanlış veya aldatıcı bilginin bulunması. Gönderilecek tüm elektronik postaların gönderen kısımlarında, bu hizmeti kullanmaya yetkili kılınmış kişinin ismi ile Noset Bilgi teknolojileri tarafından verilen hizmet kapsamında verilmiş veya bu kişinin kanuni olarak kullanma hakkına sahip olduğu bir başka elektronik posta adresi bulunmalıdır. "Gönderen" kısmında bulunacak elektronik posta adresi ulaşılabilir ve gerçek bir adres olmalıdır. (d) Noset Bilgi teknolojileri tarafından sunulan herhangi bir hizmetin, MÜŞTERİ'nin kullanma veya erişme veya okuma yetkisine sahip olmadığı bir kısmına erişilmesi veya okunması. (e) Noset Bilgi teknolojileri sağladığı hizmetler ile internet kullanıcılarına, pornografik materyaller; korsan yazılımlar, illegal materyaller (Adult, Warez, Hack, Dialer Programların) sunulması. (f) Noset Bilgi Teknolojileri sağladığı hizmet içerisinde kesinlikle HAZIR uygulamalar kullanılamaz bu hazır uygulamalar PHP-NUKE, - PHP-BB, vbulletin ve diğer CMS tarzı uygulamalardır. Bu tarz uygulamaların kullanılması halinde müşteri hesabı kapatılır ve kesinlikle geri ödeme yapılmamaktadır. (g) Noset Bilgi Teknolojileri sağladığı hizmetin kullanımı sırasında MÜŞTERİ'nin sitesi veya uygulamasından kaynaklanan bir sorun veya hizmet aksamasından dolayı oluşacak maddi ve manevi sorunlar tamamı ile sorun teşkil eden site sahibine aittir. Önceden 1 defa uyarı yapıldığı taktirde Noset Bilgi Teknolojileri müşteriye 2. bir uyarı yapmadan hizmeti durdurmaya veya kapatma hakkına sahiptir. Botnet ddos ve benzeri saldırılara maruz kalan site uyarı yapılmaksızın kapatılır. (h) Noset Bilgi Teknolojileri sağladığı ve sunduğu hizmet içerisinde kesinlikle LİSANSIZ YAZILIM KULLANMAK YASAKTIR. Lisansız yazılım kullanılması halinde hesap kapatılır ve geri ödeme kesinlikle yapılmamaktadır. Not: MÜŞTERİ yasal bir engel olmadığı ve Noset Bilgi Teknolojileri ile görüşüldüğü sürece görüntü ve ses dosyalarını paketler sınırında ziyaretçilere sunabilir. MAIL GÖNDERİM Noset Bilgi Teknolojileri sağladığı ve sunduğu hizmet içerisinde kesinlikle SPAM MAİL(Aynı anda 50 üzerine mail gönderimi) yapılması yasaktır! Spam mail yapıldığı taktirde hesap kapatılır ve geri ödeme kesinlikle yapılmamaktadır. HİZMET BEDELİ : 8. MÜŞTERİ, Noset Bilgi teknolojileri 'nin bu sınırlamalar ve tanımlar içerisinde kendisine sunduğu hizmetin bedeli olarak Noset Bilgi teknolojileri 'nin ödeme gününe ait Fiyat Listesi (yani internet sitesindeki fiyatlar)üzerinden ödeme yapacaktır. 9. Kurulum ücreti(sadece kurulum ücreti olan ürünlerde) ve ilk ödeme MÜŞTERİ tarafından, sözleşmenin imzalandığı tarihte yapılır. Seçilen hizmet ve ödeme planına göre, yeni dönemde yapılacak ödemeler, MÜŞTERİ tarafından en geç yeni dönemin başladığı tarihte yapılır. MÜŞTERİ ödemeyi, ilgili dönemin başladığı tarihten 7 gün sonra hala yapmamışsa, Noset Bilgi teknolojileri verilen hizmetlerin bir kısmını veya tamamını, ödeme yapılıncaya kadar durdurabilir. Noset Bilgi Teknolojileri: 10. Noset Bilgi Teknolojileri, sunduğu hizmetin tam bir kesintisizlik ve süreklilik içerisinde devam edeceğini garanti etmez. Ancak hizmetin herhangi bir nedenle kesintiye uğraması durumunda, kabul edilebilir bir süre içerisinde duruma müdahale etmeyi taahhüt eder.(böyle bir durumda müşterilerimize bilgilendirme maili gönderilecektir.)

5 11. Noset Bilgi Teknolojileri, hizmetin herhangi bir şekilde kesintiye uğramasından kaynaklanan, verilerin kaybolması, zarara uğraması, gecikmesi, yerine ulaşmaması, bilgiye ulaşılamaması (ve hizmetin kesintiye uğramasından doğabilecek diğer her türlü neden) dolayısıyla uğranılacak kayıplardan ve zararlardan sorumlu tutulamaz. 12. Noset Bilgi Teknolojileri çalışanları hizmet politikası ve ahlaki değerler gereğince savcılık kararı olmadan müşteriye ait e-posta hesaplarındaki e-postaları okuması ve 3. şahıslar ile paylaşması yasaktır. 13. MÜŞTERİ'nin kullanımına sunulan hizmetlerin aralıksız 3 gün süreyle kesintiye uğraması halinde, MÜŞTERİ, kesinti nedenine bakmaksızın, anlaşmayı sona erdirebilir. Böyle bir durumda Noset Bilgi Teknolojileri, anlaşmanın kalan kısmına tekabül eden ücreti MÜŞTERİ'ye iade eder. VERİ AKIŞI : 14.Noset Bilgi Teknolojileri'nin bu anlaşma çerçevesinde sunduğu imkanlar kullanılarak MÜŞTERİ tarafından elde edilecek bilgi ve veriler tamamen MÜŞTERİ'nin sorumluluğundadır.noset Bilgi Teknolojileri elde edilecek bilgilerin ve verilerin eksik veya yanlış olmasından sorumlu tutulamaz. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ : 15. Sözleşme, internet üzerinden MÜŞTERİ'nin kabul ettiğini beyan tarihten itibaren, üyeliğini internet üzerinden kullanıcı ismini ve şifresini vererek iptal ettiği tarihe kadar geçerlidir. Hizmet son ödeme tarihini 3 gün geçen hesaplar kapatılır 15 gün geçen hesaplar yedekleri ile birlikte tamamen silinmektedir. SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİ VEYA SONA ERDİRİLMESİ : 16. Noset Bilgi Teknolojileri, bu web bulundurma ve alan adı anlaşmasını, bazı maddeleri değiştirmek veya kaldırmak veya yeni maddeler eklemek suretiyle değiştirebilir. Böyle bir durumda Noset Bilgi Teknolojileri, anlaşmanın yeni şeklini, adresli internet sitesine, ulaşılabilir bir şekilde yerleştirecektir. Anlaşmanın yeni şekli bu adreste yayınlandıktan 7 gün sonra MÜŞTERİ, Noset Bilgi Teknolojileri 'nin sunduğu hizmetleri kullanmaya devam ediyorsa bu, MÜŞTERİ'nin yeni hükümleri de kabul ettiği anlamına gelecektir. MÜŞTERİ'nin yeni anlaşmayı kabul etmemesi halinde, bu anlaşma da sona erer ve yeni anlaşma devreye girer. Değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihte MÜŞTERİ'nin durumu veya kullanımı yeni hükümlere aykırılık teşkil ediyorsa, Noset Bilgi Teknolojileri anlaşmayı sona erdirme hakkına sahip olur ve anlaşmayı sona erdirdiği takdirde, kalan süreye tekabül eden ücreti MÜŞTERİ'ye geri iade etmez. 17. İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri, bu anlaşmadan doğacak anlaşmazlıkları çözmeye yetkili kılınmıştır. 18. İşbu anlaşma 18 maddeden müteşekkil olup, taraflarca tamamen okunup tüm hükümleri kabul edilmiştir.

Hostbey Yazılım Ve Bilişim Teknolojileri MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Hostbey Yazılım Ve Bilişim Teknolojileri MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sayfada yer alan sözleşme Hostbey Yazılım ve Bilişim Teknolojileri hizmetlerini kullanmaya başladığınız andan itibaren sizin için de geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Lütfen

Detaylı

MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sayfada yer alan sözleşme Onno Media hizmetlerini kullanmaya başladığınız andan itibaren sizin için de geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Lütfen hizmetlerimizi kullanmaya başlamadan

Detaylı

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Speed Hosting Teknoloji

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Speed Hosting Teknoloji GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Speed Hosting Teknoloji İletişim ve İnternet Hizmetleri (Ankara Online Teknoloji

Detaylı

K u l l a n ı m S ö z l e ş m e s i

K u l l a n ı m S ö z l e ş m e s i K u l l a n ı m S ö z l e ş m e s i 13.06.2003 T arih ve 25137 S ayılı resm i gazet ede yayı nl anan ' Mesafeli Sözl eşm el er Uygul am a Usul ve E sasl arı Hakkı nda Yönetm eli k' gereği nc e int ernet

Detaylı

Doruk Haberleşme ve Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Mesajlaşma Servisleri Sözleşmesi (Leadinplus)

Doruk Haberleşme ve Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Mesajlaşma Servisleri Sözleşmesi (Leadinplus) Doruk Haberleşme ve Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Mesajlaşma Servisleri Sözleşmesi (Leadinplus) LEADİNPLUS Esentepe Mah. Şairler Sok.96-A Hanedar Apt. 1. ve 2 kat Esentepe / İstanbul www.leadinplus.com

Detaylı

İŞNET SUNUCU BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET SUNUCU BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞNET SUNUCU BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İş Net Elektronik Bilgi Üretim

Detaylı

IDEASOFT E-TİCARET SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ

IDEASOFT E-TİCARET SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ IDEASOFT E-TİCARET SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar ve Ürün Bilgileri Tarih :.. /... /201. ÜRETİCİ VE YER SAĞLAYICI FİRMA: IDEASOFT YAZILIM SAN. VE TİC. A.Ş. Küçük Çamlıca Mah. Libadiye Cad. No: 70/2 Üsküdar

Detaylı

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR.

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. Ticari Unvan Vergi Dairesi TÜZEL BİLGİLER Vergi Numarası Adres Telefon No Siteye

Detaylı

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme, Kore Şehitleri Cd. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sk. No:5 Zincirlikuyu Şişli 34394 İstanbul adresinde bulunan İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve

Detaylı

EFORTEK YAZILIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. E-TİCARET SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ

EFORTEK YAZILIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. E-TİCARET SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ EFORTEK YAZILIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. E-TİCARET SİSTEMİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR VE ÜRÜN BİLGİLERİ Tarih :.../.../... ŞİRKET ADI : ADRES : ÜRETİCİ VE YER SAĞLAYICI BİLGİLERİ TELEFON : 0 850 303 6100 ŞİRKET

Detaylı

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR : A. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Adres : Göktürk Mahallesi Göktürk Cad. No:4, 34077 Eyüp / İstanbul e-mail : destek@paynet.com.tr Tel : 444

Detaylı

KİRALIK ve SANAL SUNUCU HİZMET SÖZLEŞMESİ (DEDİCATED SERVER / VPS / VDS / CLOUD Hizmetler)

KİRALIK ve SANAL SUNUCU HİZMET SÖZLEŞMESİ (DEDİCATED SERVER / VPS / VDS / CLOUD Hizmetler) KİRALIK ve SANAL SUNUCU HİZMET SÖZLEŞMESİ (DEDİCATED SERVER / VPS / VDS / CLOUD Hizmetler) 1. TARAFLAR İş bu sözleşme, uluslar arası satış ve pazarlama faaliyetleri ile muhasebe ve faturalandırma Timecom

Detaylı

BAREMNET e TİCARET BAYİLİK SÖZLEŞMESİ BAYİ İLK BAŞVURUSU VE EVRAKLARI

BAREMNET e TİCARET BAYİLİK SÖZLEŞMESİ BAYİ İLK BAŞVURUSU VE EVRAKLARI BAREM BİLGİSAYAR HİZMETLERİ TİC LTD ŞTİ Gülbahar Mah Gülbağ Cad No:12/F Meriç Apt. Asma Kat. 34394 Mecidiyeköy - İstanbul Vergi Dairesi / No : Zincirlikuyu / 1420017930 İstanbul Tic Sic Müd.No: 291098

Detaylı

ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLŞ: TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ToplusmsKampanya) Adres: G.ova Mah. 2166 Sok.

Detaylı

MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan

MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan MALCOM BİLGİSAYAR ELEKTRİK ELEKTRONİK İLETİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. WWW.E-MALCOM.COM KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme bir taraftan Adresinde mukim (Bundan böyle BAYİ olarak anılacaktır.)

Detaylı

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ALANYA SMS Adres: GALATASARAY CAD.ÇELİK APT.NO:18 ALANYA/ANTALYA Tel: 02425127475 Fax: 02425137513 E-MAİL:bilgi@alanyasms.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ÖZTEK) Adres:Şerefiye mah. Ümit sok No:26/B 81100 DÜZCE Tel: 0380 524 5 524

Detaylı

ALANTRON BAYİNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ALANTRON BAYİNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ ALANTRON BAYİNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme internet üzerinde bayilik başvurusu yapan bütün Alantron Bilişim LTD. bayileri ile Alantron Bilişim LTD. (Alantron) arasındadır. İş

Detaylı

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR 1.1: Bu sözleşme, hizmet ve faaliyetlerini www.indexsis.com internet sitesi üzerinden gerçekleştiren, www.indexsis.com internet sitesi üzerinden hizmet alan hizmet alan

Detaylı

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ (PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ

Detaylı

BİLROM BİLİŞİM ve MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. FİZİKSEL SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

BİLROM BİLİŞİM ve MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. FİZİKSEL SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ BİLROM BİLİŞİM ve MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. FİZİKSEL SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1.1.- SERVİS SAĞLAYICI : BİLROM BİLİŞİM ve MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (Sözleşmenin

Detaylı

RinHOST Hizmet Sözleşmesi

RinHOST Hizmet Sözleşmesi RinHOST Hizmet Sözleşmesi Bu belge Düşkuyusu Bilişim Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. tarafından, rinhost.com da verdiği hizmetler hakkında müşteri ile olan hukukunun tespiti için hazırlanmıştır. Firmamızdan hizmet

Detaylı

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme Serçeönü Mah. Ahmet Paşa Cad. Çiçek İş Merkezi Kat:7 No:26 Kocasinan-KAYSERİ TÜRKİYE adresinde yerleşik PRATİK TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LTD.

Detaylı

DABFĠ BĠLĠġĠM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ

DABFĠ BĠLĠġĠM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ DABFĠ BĠLĠġĠM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- DABFĠ BĠLĠġĠM Adres: Levent mah.levent cad.no:69 yüregir /ADANA Tel: 03223460988 Fax: E-Mail: info@dabfi.com tr 1.2-..... (ABONE) Adres: Tel: Fax:

Detaylı

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İşNet Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım

Detaylı

EXPRESS GROUP SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ

EXPRESS GROUP SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ EXPRESS GROUP SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- EXPRESS GROUP SMS Adres: FİKİRTEPE MAH, MANDIRA CAD. ÖZEN SOK NO:1/A KADIKÖY/İSTANBUL Tel: 0554 579 82 85 Fax: E-Mail: exprestl@hotmail.com 1.2-.....

Detaylı

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı

TOPLU SMS, SESLİ MESAJ, MMS HİZMET SÖZLEŞMESİ

TOPLU SMS, SESLİ MESAJ, MMS HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, Esentepe Mh. Kasap Sk. Eser İş Merkezi C Blok No:/25 Şişli/İSTANBUL adresinde bulunan Mornet Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri San.Tic.Ltd.Şti. (Bundan böyle Mornet

Detaylı

İŞİNİ TURKCELL LE KUR YENİ MÜŞTERİ GETİR TAAHHÜTNAMESİ

İŞİNİ TURKCELL LE KUR YENİ MÜŞTERİ GETİR TAAHHÜTNAMESİ İŞİNİ TURKCELL LE KUR YENİ MÜŞTERİ GETİR TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş ( TURKCELL ) ye; Turkcell in sunduğu İşini Turkcell le Kur Yeni Müşteri Getir Paketi nden yararlanmak istememiz sebebiyle,

Detaylı

B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ

B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ 1 B2B E-TİCARET SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme bir tarafta, Kavacık mah. Çavuşbaşı cd. Yayabeyi sok. no:8 Beykoz/İstanbul adresinde mukim ÖNCÜ GÜVENLİK SİSTEMLERİ ve diğer tarafta adresinde mukim arasında kararlaştırılmış,

Detaylı