TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YILLIK FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YILLIK FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YILLIK FAALİYET RAPORU 2013 Mart, 2014 İSTANBUL 1

2 İçindekiler ÖNSÖZ... 2 YÖNETİCİ ÖZETİ Vizyon ve Misyon Stratejik Eylem Planı Amaç ve Kapsam Çalışma İlkeleri Akademik İlişkiler Yürütme Kurulu Akademik İlişkiler Yürütme Kurulunun Oluşumu Akademik İlişkiler Yürütme Kurulunun Görevleri Yılı Faaliyetleri TİDE Gelecek Okulu (TİDE GO) İç Denetim e Genç Bakış Yarışması Akademik Farkındalık Ödülleri Galatasaray Üniversitesi Denetim Okulu Akademik Forum 2014 Hazırlık Çalışmaları Akademik Forum 2012 Bildiri Kitabı Muhasebe Düşünce Kampı Çalışma Gruplarının Faaliyetleri Akademik Tez Envanteri ve Eğitim Programları Geliştirme & Meslek Etiği Çalışma Grubu Faaliyetleri IIA IAEP Program & TİDE AGEP Tanıtımı ve Katılım Teşvik Programı Çalışma Grubu Faaliyetleri Program Hakkında Programın Amaçları Çalışma Grubu 2013 Faaliyetleri Denetim Kulüpleri ve Denetimde Kariyer Teşvik ve Staj Programı Çalışma Grubu Faaliyetleri Marmara Üniversitesi Denetim Kulübü Etkinlikleri Galatasaray Üniversitesi Denetim Kulübü Etkinlikleri Boğaziçi Üniversitesi Denetim Kulübü Etkinlikleri Trakya Üniversitesi Denetim Kulübü Etkinlikleri Türkçe Kaynak Geliştirme & Meslek Kütüphanesi Çalışma Grubu Faaliyetleri Sosyal Medya: Kurumsal Yönetim ve Risk Rehberi Kitabının Basımı Hedefleri Çerçevesinde Planlanan Çalışmalar Toplantılar Akademik İlişkiler Yürütme Kurulu Toplantıları Genel Gündemli 6 Haziran Tarihli AİK YK Toplantısı Gözden Geçirme Toplantıları XVI ncı Gözden Geçirme Toplantısı XVII nci Gözden Geçirme Toplantısı XVIII inci Gözden Geçirme Toplantısı XIX uncu Gözden Geçirme Toplantısı Değerlendirme ve Sonuç EK-1 Akademik İlişkiler Komitesi Üyeleri... 51

3 ÖNSÖZ Bir faaliyete mesleki nitelik kazandıran başlıca hususlar uluslararası ve ulusal meslek örgütlerine sahip olması, uluslararası nitelikte bir sertifikasının olması, mesleki standartlar ve ahlâk kurallarının belirlenmiş olması ve kendisine özgü eğitim ve öğretim disiplini çerçevesinde icra edilmesi olarak değerlendirilebilir. İç denetim mesleği bu anlamda gelişmiş bir meslek olup akademik nitelik taşımaktadır. Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), kurulduğu 1995 yılından bu yana gönüllülük çerçevesinde çalışmalarını sürdüren üyelerinin özverili çalışmalarıyla iç denetim mesleğinin daha da gelişmesi için, bir mesleğin gelişmişlik koşullarından en önemlilerinden olan mesleki örgütlenmeyi sağlamak amacıyla meslektaşlara öncülük etmektedir. TİDE nin çalışma komitelerinden biri olan Akademik ilişkiler Komitesi (AİK) de mesleğimizin akademik eğitim ve öğretim disiplininin daha da gelişmesi için başarılı çalışmalarla dolu altı yılı geride bırakmıştır. Bu süre zarfında AİK, akademik bir meslek olan iç denetimin gelişiminde akademik gelişimin stratejik önemini göz önünde bulundurarak vizyon ve misyonunun gereğini yerine getirme yönünde çalışmalarını sürdürmüştür yılı önemli etkinlik ve projelerin gerçekleştirildiği, gelecek yıllarda yapılacak yeni projelerin temelinin atıldığı, akademik ve mesleki çalışmaların hızlandığı bir yıl olmuştur. AİK nin, sunulan bu raporda ayrıntıları belirtilen 2013 yılı faaliyetleri ile sürdürülen ve geliştirilmekte olan projeleri dikkate alındığında, örnek olacak düzeyde çalışmalar gerçekleştirildiği görülecektir yılında, İç Denetim e Genç Bakış Yarışması ve Galatasaray Üniversitesi Denetim Okulu 2013 etkinlikleri düzenlenmiş, TİDE Gelecek 2

4 Okulu Sertifika Programı hazırlıkları tamamlanarak 2014 yılında programa başlanması kararlaştırılmıştır. Bu etkinlik ve projelerle geleceğin meslek adayları, paydaşları ve akademik temsilcilerinin iç denetim farkındalığının geliştirilmesi amaçlanmıştır. İç Denetim Farkındalık Ödülleri kapsamında, mesleğin akademik gelişiminde katkıları bulunan akademisyenler Akademik Farkındalık kategorisinde ödüllendirilmiş ve önümüzdeki dönemler için de mesleğimize katkıları teşvik edilmiştir. İlki 13 Mayıs 2010 tarihinde icra edilen Akademik Forumun ikincisi 16 Mayıs 2012 tarihinde yine AİK nin kontrol ve eşgüdümü altında düzenlenmiştir yılında da Akademik Forum 2014 için gerekli hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. Akademik Forum 2012 de sunulan bilimsel tebliğlerin ve konferans sunumlarının yer aldığı kitabın yanı sıra, günümüz itibariyle her kurumdan bütün çalışanları ilgilendiren sosyal medya konusunda paydaşlarımızın bilgi ihtiyacını karşılayacak olan Sosyal Medya Kurumsal Yönetim ve Risk Rehberi adlı çeviri eserin basımı gerçekleştirilmiştir. TİDE Yönetim Kurulu ile Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı arasında Şubat 2010 da imzalanan işbirliği protokolü ile mesleğin duayeni akademisyenlerden alınan destek AİK bünyesinde yürütülen çalışmalara büyük güç sağlamaktadır. Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan Muhasebe Düşünce Kampı na katılım sağlanarak akademik anlamda ve uygulama anlamında mesleğimizin dirsek temasında olduğu disiplinler arasında önde gelenlerinden olan Muhasebe nin akademik dünyasıyla ilişkilerimiz güçlendirilmiştir. TİDE Mesleki Gelişim Akademisi nin altyapısının oluşumunda AİK önemli rol üstlenmiştir. Gönüllü katılımcılığa ve özveriye dayalı çalışmalarda komite üyelerinin üstün gayretleri söz konusudur. TİDE Başkanı ve Yönetim Kurulu nun komite çalışmalarına destekleri bu sonuçların elde edilmesinde bir diğer önemli etkendir. Komite çalışmalarının etkin sonuçlar üretebilmesi için TİDE Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu nun desteğinin sürekliliği ve önerilen aksiyonların TİDE Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek gerekli aksiyonların alınmasının son derece önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. 3

5 Meslekte mükemmelliğin küresel paydaşı olmak iddiamızın gerçekleştirilmesinde; mesleki akademik üretim ve gelişime inancın ve bu konuda birlikte başarma düşüncesiyle gerçekleştirilen gönüllü ve özverili, meslek sevgisi ile yürütülen çalışmaların sinerjik gücünü oluşturan AİK faaliyetleri ve projelerine tüm meslektaşlarımı ve akademisyenleri, katkı, katılım ve işbirliği ile destek olmaya davet ediyorum. TİDE Yönetim Kuruluna komite çalışmalarımıza vermiş olduğu destek, AİK üyelerimize özverili ve başarılı çalışmalarından ötürü teşekkürlerimi sunuyor üretilen projelerimizin mesleğin akademik gelişimine değer katmasını diliyorum. Sevgi ve saygılarımla. Ali Kamil UZUN TİDE Kurucu ve Onursal Başkanı Akademik İlişkiler Komitesi Başkanı 4

6 YÖNETİCİ ÖZETİ AİK 2009 yılında TİDE üyelerine yapılan davet üzerine başvuruların kabul edilmesi suretiyle kurulmuştur. Komite çalışmaları gönüllü ve özveriye dayalı çalışma esası çerçevesinde yürütülmektedir. Faaliyetlerin devam ettiği altı yıllık süreç içerisinde çok çeşitli etkinlik ve projeler gerçekleştirilmiştir. AİK tarafından başlatılan Akademik Forum toplantıları ile yeni bir paylaşım platformu oluşturulmuş, Akademik Forum larla akademisyenler, iş çevreleri ve kamu yöneticilerinin bir araya gelmesi sağlanmış; meslek mensuplarının eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için eğitim faaliyetlerine kurumsal bir kimlik kazandırılması amacıyla TİDE Mesleki Gelişim Akademisi projesi hayata geçirilmiştir. Bu oluşumlarla meslektaşların bilgi ihtiyaçlarının karşılanması için düzenli eğitimler yapılmış; üniversite denetim kulüplerinde gerçekleştirilen etkinliklerle geleceğin meslek adayları ve paydaşlarında iç denetim farkındalığı geliştirilmiş ve mesleğimizle ilgili çeşitli kitaplar yayımlanmıştır. Komite, hâlihazırda dört çalışma grubunun iş bölümü ve koordinasyonuyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu çalışma grupları; Akademik Tez Envanteri ve Eğitim Programları Geliştirme & Meslek Etiği, IIA IAEP Program (AGEP) Tanıtımı ve Katılım Teşvik Programı, Denetim Kulüpleri ve Denetimde Kariyer Teşvik ve Staj Programı, Türkçe Kaynak Geliştirme & Meslek Kütüphanesi Programı çalışma gruplarıdır. Meslekte akademik gelişimin ulusal çözüm ortağı olmak vizyonu ile 2013 yılı faaliyetleri de misyon ve çalışma ilkelerine uygun biçimde yürütülerek stratejik eylem planında yer alan hedeflere ulaşılmasına yönelik başarılı uygulamalara imza atılmıştır yılı, iç denetim mesleğinin üniversite öğrencilerine tanıtılması, kariyer için teşvik edilmesi ve bu amaçla üniversite iş dünyası arasında iletişim ve işbirliği imkânları sağlanması, mesleki farkındalık yaratılması stratejik hedefinin gerçekleştirilmesi için önemli ilerlemelerin kaydedildiği bir yıl olmuştur. Bu hedef kapsamında akademisyenlerin, meslektaşların ve meslek adayı öğrencilerin de katılımıyla sürdürülen görüş alışverişleri ve ihtiyaç analizleri de göz önünde bulundurularak TİDE GO (Gelecek Okulu) Sertifika Programı planlanmıştır. Denetim Kulüpleri ve Denetimde Kariyer Teşvik ve Staj Programı Çalışma Grubu nun koordinasyonunda planlanan TİDE GO; Geleceğe İlk Adım, Genç Lider Gelişim, Kariyerimi Yönetiyorum ve Geleceğimi 5

7 Yönetiyorum programlarından oluşmaktadır. TİDE GO eğitimlerine 2014 yılında başlanması planlanmaktadır. Bu yıl ilk kez düzenlenen İç Denetim e Genç Bakış Yarışması 2013 için fotoğraf, karikatür, kısa film, kompozisyon ve slogan dallarında çeşitli üniversiteden katılımcı öğrencinin eserleri jürinin beğenisine sunulmuştur. Yarışma sonucunda dereceye giren eserlerin sahiplerine, 21 Mayıs 2013 tarihinde düzenlenen İç Denetim farkındalık Ayı Ödül Töreninde ödülleri verilmiştir. İç denetim ve bağımsız denetim alanlarında sektörün önde gelen isimlerinin öğrencilerle bir araya gelerek bilgi paylaşımında bulunulması amacıyla Galatasaray Üniversitesi Denetim Okulu 2013 etkinliği düzenlenmiştir. Altı günlük etkinlik süresince İç Denetim, Bağımsız Denetim, Risk Yönetimi, Kamuda İç Denetim, Denetimin Hukuksal Boyutu başlıklarıyla konferans konuşmaları yapılmış, ayrıca katılımcılara denetim mesleği kariyer yönetimi, kariyer planlaması ve mülakat teknikleri konularında rehberlik sunulmuştur. Akademik Forum 2014 ün Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV) işbirliği ile 9 Mayıs 2014 tarihinde Galatasaray Üniversitesi nde gerçekleştirilmesi karara bağlanmıştır. Akademik Forum 2014 teması Mesleki Mükemmelliğin Akademik Geleceği, Araştırma, Eğitim, Kariyer olarak belirlenmiştir. Akademik Forum Yönergesine uygun biçimde sürdürülen organizasyon faaliyetleri için Bilim Kurulu ile Organizasyon ve Düzenleme Komitesi oluşturularak gerekli çalışmalara başlanmıştır. 16 Mayıs 2012 tarihinde İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü nde MÖDAV ile işbirliği içinde gerçekleştirilen Akademik Forum 2012 de sunulan bilimsel tebliğlerin ve konferans sunumlarının yer aldığı kitap, AİK gözetiminde baskıya hazırlanmış ve Temmuz 2013 de yayımlanmıştır. Konya Beyşehir de 28 Ağustos 1 Eylül 2013 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi nin ev sahipliği yaptığı Muhasebe Düşünce Kampı na AİK Başkanımız Ali Kamil UZUN ve AİK Genel Sekreterimiz Murathan BAYRI katılmışlardır. Etkinlik süresince TİDE - MÖDAV ile birlikte işbirliği öngörülen proje ve çalışma konuları hakkında görüş ve öneri paylaşımında bulunulmuş, TİDE nin Meslekte Mükemmelliğin Küresel Paydaşı: Türkiye İç Denetim Enstitüsü kitabı, İç Denetim Dergisi, Akademik Forum dosyaları paylaşılarak TİDE kurumsal tanıtım filmi gösterilmiştir. Düşünce Kampı nda Ali Kamil 6

8 UZUN, Mesleki Akademik Gelişim Üzerine Durum Tespiti ve Beklentiler başlıklı bir sunum gerçekleştirmiştir. Meslektaşlarımızın yanı sıra bütün paydaşlarımızı yakından ilgilendiren sosyal medya konusunda, Sosyal Medya Kurumsal Yönetim ve Risk Rehberi adlı çeviri eserin basımı gerçekleştirilmiştir. IIA Araştırma Fonu yayınlarında yer alan kitap, sosyal medyanın kurumsal yönetimi, sosyal medya stratejisi, sosyal medya risklerinin ve fırsatlarının değerlendirilmesi ve sosyal medya iç denetimi alanlarında iyi uygulama örnekleri ve rehberlik sunmaktadır. 31 Ekim 2013 Tarihli Akademik Eğitim Programları Envanteri ve Geliştirme Çalışma Komitesi Toplantısı nda, akademik eğitim envanteri çalışmasının sürdürülmesi ve sürekli güncellenmesi kararlaştırılarak, bu envanterin örnek bir eğitim programının oluşturulmasında oynayacağı rolün önemi hakkında görüş birliğine varılmıştır. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Lerzan KAVUT yönetiminde oluşturulan alt çalışma komitesi bu konuda faaliyet göstermektedir. Yıl boyunca, Marmara, Galatasaray, Boğaziçi ve Trakya Üniversiteleri nde denetim kulüpleri tarafından yoğun katılımlı etkinlikler düzenlenmiştir. Bu etkinliklerde mesleğin önde gelen isimleri öğrencilerle bilgi ve deneyimlerini paylaşmış, iç denetim konusunda farkındalık oluşturulması sağlanmıştır. TİDE Yönetim Kuruluna, Akademik İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Kemal TAPKAN a, yönetim kurulu başkanı Özlem AYKAÇ İĞDELİPINAR a ve özverili çalışmalarıyla mesleğimizin akademik gelişimine katkıda bulunan tüm AİK üyelerine çalışmalarından ötürü teşekkürlerimizi sunarız. 7

9 1. Vizyon ve Misyon Vizyon Meslekte akademik gelişimin ulusal çözüm ortağı olmak Misyon İç denetim mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri geliştirecek akademik programların geliştirilmesi, kariyer yapılmasını teşvik etmek amacıyla danışmanlar, akademisyenler, öğrenciler, eğitim kurumları, iş ve kamu kurumları ile ilişkileri geliştirmek ve desteklemek 2. Stratejik Eylem Planı AİK nin Stratejik Eylem Plânı aşağıda özetlenmiştir: İç denetimle ilgili akademik eğitim programları, akademik tezlerin gözden geçirilmesi; akademik çalışmalar için tez danışmanlığı sağlanması, iç denetimle ilgili ve mevcut eğitim programlarına ilişkin tez ile eğitim programları envanterinin çıkarılması vb. çalışmalar ile mesleğimizin akademik geleceğine katkıda bulunulması. Akademik Forumlar düzenlenerek, akademisyen, iş çevreleri ve kamu yöneticilerinin iç denetimin rolü ve önemiyle ilgili farkındalık etkinlikleri çerçevesinde bir araya getirilmesi. Üniversiteler ve akademisyenlerle mesleğin akademik gelişimi, meslek ile ilgili akademik programların geliştirilmesi ve akademisyenlerin ihtiyaçları konularında işbirliği yapılması. İç denetim mesleğinin üniversite öğrencilerine tanıtılması, kariyer için teşvik edilmesi ve bu amaçla üniversite iş dünyası arasında iletişim ve işbirliği imkânları sağlanması, mesleki farkındalık yaratılması. 8

10 3. Amaç ve Kapsam AİK nin amacı, İç denetim mesleğinin yaygınlaştırılması ve tanıtılmasına yönelik, danışmanlar, akademisyenler, öğrenciler, eğitim kurumlarının yöneticileri, iş ve kamu kurumları ile TİDE nin ulusal ve uluslararası akademik ilişkilerini geliştirmek, düzenlemek ve desteklemek, iç denetim konusunda bilgi, beceri ve yetkinlikleri geliştirecek çalışmalar gerçekleştirmektir. AİK, faaliyet sahasını, kendisine görev edindiği misyonu ve hedeflediği vizyonu şu şekilde belirlemiştir: Ülkemiz akademik kurumlarında hazırlanan mesleğimizi ilgilendiren konularda yüksek lisans ve doktora tezlerine ulaşılarak, TİDE bünyesinde akademik tez veri tabanı ve kütüphane oluşturulmasını sağlayarak meslek üzerine yapılan akademik çalışmaların izlenmesi ve gelişimine destek olunması, üniversitelerimizde mevcut olan iç denetim üzerine akademik eğitim programlarının incelenmesi ve mesleğin ihtiyaçları doğrultusunda gelişimine katkı sağlanması. Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü nün IAEP - Internal Auditing Education Partnership olarak adlandırdığı akademik gelişim programının tanıtımını ve Türkiye de uygulanmasına yönelik gerekli hazırlıkları başlatmak, bu program esas alınarak ülkemize özgü bir akademik gelişim programı (AGEP) geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak. İç denetim mesleğinin üniversitelerde tanıtımı için denetim kulüplerinin kurulması ve faaliyetlerini teşvik edilmesi, denetim kulüplerince düzenlenen etkinliklere katılım gösterilmesi, denetimde kariyer olanaklarının geliştirilmesi ve teşvik edilmesi için üniversite öğrencilerine, mezun adaylarına mesleğin tanıtımına yönelik etkinlikler düzenlenmesi. Ülkemizde iç denetim mesleğinin gelişimine katkıda bulunmak, meslektaşlarımızın ihtiyacı olan Türkçe kaynakların geliştirilmesi ve erişimini kolaylaştırmak amacıyla Türkçe kaynak ve yayın envanteri hazırlanması ve mesleki literatüre katkı sağlanması. İç denetim mesleğinin tarihi gelişiminin belgelenmesi üzerine meslek tarihi çalışmaları yapılması, kurumsal hafıza kayıtlarının oluşturulması, mesleki birikim ve gelişimi, meslek kültürü ile ilgili değerleri ifade eden her türlü görsel ve yazılı belgeler, araç ve gereçler ile benzeri varlıkların orijinal 9

11 veya suretlerinin toplanarak koruma ve bakım altına alınıp sergilenmesi amacıyla meslek müzesi oluşturulması için meslek tarihi ve müzecilik çalışmalarına destek olunması. Komite çalışmalarını, proje sonuçlarının düzenli ve öngörülen aralıklarla TİDE Yönetim Kurulu, IIA Uluslararası Akademik İlişkiler Komitesi ve ECIIA ile paylaşılmasının sağlanması. TİDE AİK, Akademik İlişkiler Yürütme Kurulu ve Çalışma Grupları olarak tüm çalışmaların dokümante edilmesi ve arşivlenmesi için gerekli çalışmaların yapılması. Belirlenen vizyona ulaşma anlamında, kendisine çizdiği misyonla amaç ve faaliyet sahasını belirlemiş olan TİDE AİK nin 2013 yılı faaliyetlerinin aktarılması bu raporun amacını oluşturmaktadır. Faaliyet raporu, AİK bünyesinde oluşturulan kurul ve çalışma grupları ile bunların çalışmalarını, üretilen projeleri ve 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin yapılan genel değerlendirmeleri kapsamaktadır. 4. Çalışma İlkeleri AİK nin çalışma ilkeleri aşağıda belirtilmiştir. (1) AİK TİDE Genel Kurulu nca onaylanan Akademik İlişkiler Komitesi Yönetmeliğinde belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde öngörülen çalışma usul ve esaslarına uygun olarak faaliyetlerini yürütmektedir. (2) AİK faaliyetleri oluşturulan AİK Yürütme Kurulu ve Çalışma Grupları ile sürdürülmektedir. Çalışmalar gönüllük esasına göre yürütülmektedir. (3) TİDE Yönetim Kurulu nca onaylanan bütçe ve yıllık faaliyet planına göre faaliyet göstermektedir. (4) Yılda 4 defa tüm komite üyelerinin katılımına açık, gözden geçirme toplantıları gerçekleştirilmektedir. (5) Faaliyetlerini sonuçları her yıl hazırlanan Faaliyet Raporu ile TİDE üyeleri ile paylaşılmaktadır. 10

12 5. Akademik İlişkiler Yürütme Kurulu 5.1. Akademik İlişkiler Yürütme Kurulunun Oluşumu Kurul, AİK Başkanı ve Başkan Yardımcısı, TİDE Yönetim Kurulunun AİK den sorumlu üyesi ile AİK çalışma grubu sorumluları ve akademik kariyeri bulunan en az bir AİK üyesinin katılımıyla oluşturulur. AİK Başkanı aynı zamanda Akademik İlişkiler Yürütme Kurulunun da başkanıdır. AİK çalışmalarının organizasyon ve koordinasyonuna dair temel kararlar en az iki ayda bir toplanan bu Kurulda görüşülür. Akademik İlişkiler Yürütme Kurulu, Aralık 2011 de TİDE Genel Kurulunda kabul edilen Akademik İlişkiler Komitesi Yönetmeliği ile kurulmuş olmakla birlikte, duyulan ihtiyaçtan hareketle, Akademik İlişkiler Yürütme Kurulu adıyla, tüm alt çalışma grubu sorumluları, AİK Başkanı ve AİK Başkan Yardımcısının katılımıyla AİK nin çalışmalarının planlanması ve koordinasyonunun sağlanması hususunda Nisan 2011 den başlayarak görev ve sorumluluk almıştır. Kurulun toplantıları ile bu toplantılarda alınan önemli kararlara ilerleyen bölümlerde yer verilmiştir Akademik İlişkiler Yürütme Kurulunun Görevleri Akademik İlişkiler Yürütme Kurulunun rol ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir: (1) AİK çalışmalarının planlanması ve koordinasyonun sağlanması; program ve çalışma gruplarının oluşturulması; bunların çalışmalarının değerlendirilmesi, (2) Akademik Gelişim Programının (AGEP) geliştirilmesi; bu programa alınacak enstitü, fakülte ve yüksekokulların belirlenmesi ve IIA IA Education Partnership programına Türkiye den aday gösterilebilecek akademik programların TİDE Yönetim Kurulunun onayına sunulması, (4) TİDE Kongre Tema ve Bilim Kuruluna, TİDE Mesleki Gelişim Akademisinin geliştirilmesine ve Akademik Forumlar gerçekleştirilmesine destek verilmesi, (5) Komite çalışma sahası içerisinde ödül programlarının oluşturulması. 11

13 Yılı Faaliyetleri 6.1. TİDE Gelecek Okulu (TİDE GO) Geleceğin denetçi adaylarını mesleğin üstatlarıyla buluşturarak, katılımcıların deneyim paylaşımı ile gelecek planlamalarını yapmalarını sağlayacak bir platform olarak tasarlanan TİDE GO, 2014 yılında başlatılmak üzere 2013 yılında planlanmıştır. Gelecek Okulu nun amacı, İç denetim mesleğinin yaygınlaştırılması, tanıtılması ve mesleğe uygun adaylara yol göstermeye yönelik, iç denetim konusunda bilgi, beceri ve yetkinlikleri geliştirecek çalışmalar gerçekleştirerek, mesleğe yeni başlayan gençlere yol haritası olmak biçiminde tanımlanmıştır. Gelecek Okulu, meslek adaylarının ihtiyaçlarını en iyi biçimde karşılamak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Geleceğe İlk Adım, Genç Lider Gelişim, Kariyerimi Yönetiyorum ve Geleceğimi Yönetiyorum programları, meslek adaylarının mesleki farkındalıklarını geliştirmek, deneyimli meslek üyelerinin tecrübelerinden yararlanmak, liderlik becerilerini geliştirmek ve geleceklerini planlamak için ihtiyaç duyacakları desteği vermek üzere çeşitli etkinlikler içerecek biçimde oluşturulmuştur. Her bir program için başvuru formu ekinde öğrenci belgesi, not dökümü, motivasyon mektubu ve referans mektuplarının program jürisi tarafından değerlendirilmesi sonrasında katılımcılar belirlenecektir. 12

14 Geleceğe İlk Adım Programı, mesleğin ve sektörün önde gelen isimlerinin mentörlüğünde, İç Denetim mesleğine dair farkındalık yaratmayı ve geleceğin iç denetçilerini hayata hazırlamayı amaçlamaktadır. Program, en az 1 en çok 4 akademik yarıyıl tamamlamış lisans öğrencilerinin katılımına açıktır. Her hafta 1 gün olmak üzere 4 haftada tamamlanacak olan program, 2 günlük İlk Adım Atölyesi ve yine 2 günlük Geleceğe Köprü Atölyesinden oluşmaktadır. Genç Lider Gelişim Programı, geleceğin liderlerini yetiştirmeyi ve denetim mesleğine donanımlı genç adaylar kazandırmayı hedeflemektedir. Program, en az 5 en çok 8 akademik yarıyıl tamamlamış olan lisans öğrencilerinin katılımına açıktır. 12 gün süreli olan programın 6 günü Paylaşım Atölyesi, 6 günü ise Uygulamalı Atölye olarak planlanmıştır. Kariyerimi Yönetiyorum Programı, meslek ile yeni tanışan adaylara yol haritası çizmeyi amaçlamaktadır. Program, lisans ve/veya lisansüstü mezun öğrencilerin katılımına açıktır. 12 gün süreli olan programın 6 günü Eğitim Programı, 6 günü ise Mentörlük ve Koçluk Programı olarak planlanmıştır. Program sonunda katılımcılardan bitirme projesi niteliğinde bir sunum hazırlamaları beklenmektedir. Geleceğimi Yönetiyorum Programı, denetimi meslek edinen, meslek mensubu olma yolunda ilerleyen ve çalışma hayatına yeni başlayan profesyonellerin gelecek hedeflerine uygun olarak gelişmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Program, en az lisans mezunu olan ve iş deneyimi bulunan katılımcılara açıktır. TİDE üyesi olma önkoşuluyla yabancı dil ve mesleki bilgi mülakatını geçen katılımcılar programa katılma hakkını kazanacaktır. 4 gün süreli program, 2 gün Eğitim Programı ve 2 gün ise Mentörlük ve Koçluk Programından oluşmaktadır. İlgili programlara katılarak, bunları başarıyla tamamlayan meslek adaylarına, mesleğin önde gelen isimlerinin deneyimlerinden birebir faydalanmış olmanın bir göstergesi olarak katılımcı belgesi verilecektir İç Denetim e Genç Bakış Yarışması Genç neslin bakış açısıyla iç denetim mesleğine dair toplumda somut algı oluşturarak, yazılı ve görsel araçlarla mesleğe dair farkındalığı artırmayı amaçlayarak ilk kez İç Denetim e Genç Bakış yarışması gerçekleştirilmiştir. İç Denetim Nedir? konusu üzerine slogan, karikatür, fotoğraf ve kısa film 13

15 dallarında eserler kabul edilmiştir. Katılım koşullarına uygun 19 eser jüri tarafından değerlendirmeye alınmıştır. Yarışmanın birincilik ödülü bir adet iphone 5, ikincilik ödülü Samsung Galaxy S3, üçüncülük ödülü ise Mini ipad olarak belirlenmiştir. Yarışmaya katılan eserleri meslek mensupları, akademisyen üyeler ve sanatçı akademisyenlerden oluşan jüri değerlendirmiştir. Jüri de aşağıdaki isimler yer almıştır. Prof. Dr. Nuran CÖMERT, Prof. Dr. İdil KAYA, Doç. Dr. İrem NUHOĞLU, Doç. Dr. Seçkin TERCAN, Doç. Dr. Burak BUYAN, Yrd. Doç. Dr. Sefa ÇELİKSAP, AİK Başkanı Ali Kamil UZUN, AİK den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal TAPKAN ve TİDE Denetleme Kurulu Başkanı Murathan BAYRI. Jüri, İç Denetim Nedir? konusunun ifade edilmesinde mesleki ve akademik uygunluğun yanı sıra sanatsal değerlendirmelerin de sonucunda kazanan eserleri belirlemiştir. Yarışmanın bütün katılımcılarının eserleri beğeni toplamış olmakla birlikte aşağıda sıralanan eserler ödüle layık görülmüştür: Galatasaray Üniversitesi öğrencisi M. Emrah DEMİREL, Saat Tamircisi adlı fotoğraf çalışmasıyla birincilik ödülü kazanmıştır. M. Emrah DEMİREL in Saat Tamircisi adlı çalışması 14

16 TİDE nin bu yarışmasının afişini gördüğümden beri bu soruyu soruyorum kendime: Acaba iç denetimin fotoğrafı nasıl çekilir? Zaman, planlama, verimlilik, risk yönetimi Bu ve benzeri ana öğelerin hepsini ya da birçoğunu nasıl kadraja sığdırabilirim? Bunları düşünürken birden aklıma saat tamircisi ve iç denetçinin arasında bir bağ kurulabileceği geldi. Duran bir saat günde iki kez doğru zamanı gösterir fakat bozuk işleyen saat asla doğruyu gösteremez. Bu yüzden saatleri onaran, bakımını yapan, işleyişini düzenleyen saat tamircileri; şirketlerin planlamalarını yapan, işleyişini düzenleyen, bir bakıma tamirini gerçekleştiren iç denetçilere benzediğini düşündüm. Bu yüzden işinin başında saat tamircisinin fotoğrafını çekmenin iç denetimin fotoğrafını çekmek olabileceğini düşündüm M. Emrah DEMİREL. Galatasaray Üniversitesi öğrencisi M. Emin ALPARSLAN, geliştirdiği ve aşağıda yer verilen sloganıyla ikincilik ödülünü kazanmıştır. Denetim iç tense başarı kaçınılmazdır. Üçüncülük ödülünü Marmara Üniversitesi nden Hayatım Denetim başlıklı kompozisyonu ile Furkan BAŞAR ve Galatasaray Üniversitesi nden Pasta Tadında başlıklı kompozisyonuyla Begüm YEŞİLKAYA paylaşmışlardır. Jüri özel ödülünü ise Dumlupınar Üniversitesi nden Ceren Nevriye KAYA ve Marmara Üniversitesinden Menduh ARSLAN, çektikleri video çalışmalarıyla kazanmışlardır. Yoğun ilgi gören İç Denetim e Genç Bakış yarışmasının 2014 yılı için yinelenmesine yönelik olarak AİK yürütme kurulu ve gözden geçirme toplantı 15

17 gündemlerinde planlamalar yapılmış, 2014 yarışmasının konusu İç Denetim Ne Değildir? olarak belirlenmiştir. Slogan, karikatür ve fotoğraf dallarında eserlerin değerlendirmeye alınacağı yarışmada, birinciye iphone 5, ikinciye Samsung Galaxy S4 ve üçüncüye de Samsung Galaxy S3 ödülü verilecektir Akademik Farkındalık Ödülleri 2013 Mayıs ayında, her yıl tüm dünyadaki iç denetçilerle birlikte kutlanan İç Denetim Farkındalık Ayı kapsamında mesleğin gelişimine katkıda bulunan ve bu alanda yatırım yaparak farkındalık anlamında öne çıkan meslek paydaşları İç Denetim Farkındalık Ödülleri ile ödüllendirilmiştir. Akademik farkındalık kategorisinde, AİK nin teklif ettiği adayların TİDE Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek onaylanması neticesinde dört farkındalık ödülü verilmiştir. 16

18 21 Mayıs tarihinde düzenlenen ödül töreninde, mesleğe ilişkin konularda tez danışmanlığı sayısı en yüksek akademisyenler olarak Prof. Dr. Nuran CÖMERT ve Prof. Dr. Cemal İBİŞ e ödülleri takdim edilmiştir. TİDE Yönetim Kurulu Başkanımız Özlem AYKAÇ İPDELİPINAR, Prof. Dr. Nuran CÖMERT e Akademik Farkındalık Ödülü nü takdim ederken. AİK den sorumlu yönetim kurulu üyemiz Kemal TAPKAN, Prof. Dr. Cemal İBİŞ e Akademik Farkındalık Ödülü nü takdim ederken. Mesleğe ilgi ve destekleri, Denetim Okulu Projesi, 2014 Akademik Forum ev sahipliği ve Üniversite de aktif olan iç denetim faaliyetlerinden dolayı Galatasaray Üniversitesi Akademik Farkındalık Ödülü almıştır. Ödülü Üniversite adına Prof. Dr. İdil KAYA kabul etmiştir. 17

19 Yönetim Kurulu üyemiz Ömer ARIKAN, Prof. Dr. İdil KAYA ya Akademik Farkındalık Ödülü nü takdim ederken. Akademik Forum 2012 ev sahipliği yapması, Türkiye nin akademik programında denetim dersi yer alan ilk kurum olması ve denetim üzerine ilk akademisyenlerin olduğu ve yetiştiği kurum olması nedeniyle İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, Akademik Farkındalık Ödülü almıştır. Ödülü Fakülte adına Prof. Dr. Lerzan KAVUT kabul etmiştir. Yönetim Kurulu üyemiz Murat ÇAĞLAR, Prof. Dr. Lerzan KAVUT a Akademik Farkındalık Ödülü nü takdim ederken. 18

20 6.4. Galatasaray Üniversitesi Denetim Okulu Galatasaray Üniversitesi Denetim Kulübü tarafından ve 22 Mart tarihlerinde iç denetim ve bağımsız denetim alanlarında sektörün önde gelen akademisyen ve uygulayıcı isimlerinin tecrübe ve bilgilerini paylaştığı GSÜ Denetim Okulu 2013 programı düzenlenmiştir. Programa İstanbul Ticaret Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi nden öğrenciler katılmıştır. Altı gün süren etkinlik süresince aşağıda sıralanan başlıklarda sunum ve konferans konuşmaları gerçekleştirilmiştir: 13 Mart Çarşamba, AİK Başkanı Ali Kamil UZUN Meslek İnsanı Olmak 14 Mart Perşembe, Borusan Holding Denetim Müdürü Kemal TAPKAN İç Denetim 18 Mart Pazartesi Ernst & Young Bağımsız Denetim Direktörü Yaşar BİVAS ve Doğan TANRISEVEN Bağımsız Denetim 19 Mart Salı, GSÜ İç Denetim Birimi Funda DURMUŞ Kamuda İç Denetim 20 Mart Çarşamba, TİDE Başkanı Özlem AYKAÇ İĞDELİPINAR Risk Yönetimi 22 Mart Cuma, GSÜ Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı Yrd. Doç. Ali DURAL Denetimin Hukuksal Boyutu 19

21 Etkinliğin 25 Mart Pazartesi günü gerçekleşen kapanış oturumunda, Deloitte İnsan Kaynakları Departmanı ndan Seda METE Mülakat Teknikleri eğitimi vermiştir. İnteraktif katılımla gerçekleştirilen eğitimde katılımcılar mülakat yöntemlerine ilişkin öğrenmek istedikleri konularda sorularını yönelttiler. Daha sonra sırasıyla Borusan Holding den Aysun GÜNEŞ ve Sertaç KIRICI ile AİK üyelerinden Sena SAFSOY denetim mesleğinin tercih edilmesi üzerine sunumlarını gerçekleştirdiler. Kapanış için Ali Kamil UZUN, öncelikle öğrencilerin sorularını yanıtlayarak, meslekte ve kariyer alanında nasıl ilerleneceğine, nasıl bir öz-gelecek oluşturulması gerektiğine ve öz-geleceğe neden ihtiyaç olduğuna dair bilgiler vermiştir. Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra pek çok üniversiteden öğrencinin ilgi gösterdiği etkinlik sonrasında katılımcılara sertifikaları verilmiştir Akademik Forum 2014 Hazırlık Çalışmaları Akademik Forum 2014 ün MÖDAV ile işbirliği içerisinde 9 Mayıs 2014 tarihinde, geçmişi 15 inci yüzyılda Galata da kurulan Saray Okulu na dayanan ve ülkemizin köklü üniversitelerinden olan Galatasaray Üniversitesi nde, Aydın Doğan Oditoryumu nda gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Akademik Forum 2014 Bilim Kurulu nun Prof. Dr. Münir ŞAKRAK başkanlığında, Ali Kamil UZUN, Prof. Dr. Nuran CÖMERT, Prof. Dr. İrem NUHOĞLU, Prof. Dr. Lerzan KAVUT, Prof. Dr. İdil KAYA, Prof. Dr. Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU ve Doç. Dr. Volkan DEMİR den oluşması kararlaştırılmıştır. 20

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Vizyon, Misyon ve Tanımlar

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Vizyon, Misyon ve Tanımlar TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Vizyon, Misyon ve Tanımlar Kapsam MADDE 1- Bu Yönetmelik, Türkiye İç Denetim Enstitüsü Tüzüğü nde

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI...

-ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ... 1 - EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 2 - EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 4 - EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜTLENME YAPISI... 6 - EGE ÜNİVERSİTESİ DURUM ANALİZİ... 7 - YAPILAN

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında Genel Müdür ün Mesajı Yapı Kredi ve Bankacılık Sektörü Yapı Kredi ve Kurumsal Yönetim Yapı Kredi ve Sürdürülebilirlik Çalışanlarımız Müşterilerimiz

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014)

2014 YILI FAALİYET RAPORU. (1 Ocak-31 Aralık 2014) 2014 YILI FAALİYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 6 A. MİSYON VE VİZYON... 6 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü - STRATEJİK PLANI SUNUŞ Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Türkiye de kamu yönetiminin hem disiplin hem de uygulama olarak gelişmesine

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU GENEL MÜDÜRÜN SUNUŞU 8 Mayıs 1952 tarihinde Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Örgütü arasında imzalanan bir teknik

Detaylı

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011 Stratejik Planı Aralık 2006, Ankara Bakan Sunuşu Kamu yönetiminin etkinlik düzeyini yükseltmek ve küreselleşmenin temel dinamiklerini hayata geçirmek için, 1980 lerde,

Detaylı

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 AĞUSTOS 2012 Sayfa 0 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014. www.tkyd.org

FAALİYET RAPORU 2014. www.tkyd.org FAALİYET RAPORU 2014 www.tkyd.org İÇİNDEKİLER BAŞKANIN MESAJI 2 2014 E BAKIŞ 4 TKYD HAKKINDA 6 YÖNETİM 7 ÇALIŞMA GRUPLARI 8 VII. ULUSLARARASI KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ 11 PANELLER VE SEMİNERLER 22 TKYD

Detaylı

MÜKEMMELLİK YOLUNDA 20 YIL...

MÜKEMMELLİK YOLUNDA 20 YIL... MÜKEMMELLİK YOLUNDA 20 YIL... 2010 Çalışma Raporu i MÜKEMMELLİK YOLUNDA 20 YIL... KalDer Çalışma Raporu-2010 İşbirliklerimiz: ii İÇİNDEKİLER MİSYON-VİZYON ii 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ 1 MÜKEMMELLİK YOLCULUĞU

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş Küresel krizle birlikte dünyanın en büyük kurum ve şirketlerinin bir gecede ya yok olduğuna ya da krizi iyi yönetemeyerek kurumsal

Detaylı

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu İlk Günden Bugüne Üniversitemiz Kurucusu ve Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından 1980 yılında Türkiye Organ Nakli Yanık ve Tedavi Vakfı nın kurulması, daha sonra 1982 de ilk Diyaliz Merkezinin

Detaylı

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirket tarafından, II-17.1, sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri nde uyulması

Detaylı

MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ SOSYAL ETKİ RAPORU

MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ SOSYAL ETKİ RAPORU MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ SOSYAL ETKİ RAPORU 2006-2010 Raporun hazırlanmasına katkı ve destek verenler: Milli Eğitim Bakanlığı Koç Holding Vehbi Koç Vakfı MLMM Bursiyerleri MLMM Proje Okulları Temsilcileri

Detaylı

DR. T. FİKRET YÜCEL ÖDÜL PROGRAMI

DR. T. FİKRET YÜCEL ÖDÜL PROGRAMI 2015 Dr. T. Fikret Yücel 1928 yılında Köyceğiz de (Muğla) doğan Fikret Yücel, 1950 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Fakültesinden Yüksek Elektrik Mühendisi olarak mezun olmuştur. 1965

Detaylı

TÜRKİYE KALİTE DERNEĞİ 2013 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE KALİTE DERNEĞİ 2013 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KALİTE DERNEĞİ 2013 FAALİYET RAPORU 2013 Yılı Faaliyet Raporu İŞBİRLİKLERİMİZ Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Ulusal İşbirliği Ortağı Amerikan Kalite Derneği (ASQ) Küresel İşbirliği Ortağı Ortadoğu

Detaylı

9,36 9,33 9,04 8,81 8,72 7,21 8,61 8,52 8,40 8,19 8,00 7,71 9,51 9,27 9,23 8,83 7,66 6,86 6,54 6,01 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

9,36 9,33 9,04 8,81 8,72 7,21 8,61 8,52 8,40 8,19 8,00 7,71 9,51 9,27 9,23 8,83 7,66 6,86 6,54 6,01 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 85 İLKELERİ UYUM RAPORU İLKELERİNE UYUM NOTU PAY SAHİPLERİ KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 7,71 8,19 8,52 8,72 7,21 8,00 8,40 8,61 8,81 9,04 9,36 9,33 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU EKİM 2014 İÇİNDEKİLER A. FAKÜLTENİN TANITIMI VE ARA DEĞERLENDİRME SÜRECİ 2 B. SON ÜÇ YILDAKİ

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak

Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak MİSYONUMUZ Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak VİZYONUMUZ Cumhuriyetimizin 100. yılında sürdürülebilir kalkınma

Detaylı

FAALIYET RAPORU 2013

FAALIYET RAPORU 2013 FAALIYET RAPORU 2013 İçindekiler I. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi 1 II. Yönetim Kurulu Mesajı 2 III. Genel Müdür Mesajı 4 IV. Genel Bilgiler BKM A.Ş. Faaliyet Alanları Ortaklar, Üyeler ve Servis

Detaylı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2012 Her hakkı saklıdır.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN) TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. Sebahattin ÖZTÜRK Erzurum Valisi KUDAKA Yönetim Kurulu Başkanı II ÖNSÖZ 2012 yılının ilk yarısında

Detaylı

www.verimlilikkongresi.gov.tr

www.verimlilikkongresi.gov.tr YIL: 25 SAYI: 296 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR ile Röportaj Bilim Eğitiminin Önemi Bilim Dili Olarak

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı