TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YILLIK FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YILLIK FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YILLIK FAALİYET RAPORU 2013 Mart, 2014 İSTANBUL 1

2 İçindekiler ÖNSÖZ... 2 YÖNETİCİ ÖZETİ Vizyon ve Misyon Stratejik Eylem Planı Amaç ve Kapsam Çalışma İlkeleri Akademik İlişkiler Yürütme Kurulu Akademik İlişkiler Yürütme Kurulunun Oluşumu Akademik İlişkiler Yürütme Kurulunun Görevleri Yılı Faaliyetleri TİDE Gelecek Okulu (TİDE GO) İç Denetim e Genç Bakış Yarışması Akademik Farkındalık Ödülleri Galatasaray Üniversitesi Denetim Okulu Akademik Forum 2014 Hazırlık Çalışmaları Akademik Forum 2012 Bildiri Kitabı Muhasebe Düşünce Kampı Çalışma Gruplarının Faaliyetleri Akademik Tez Envanteri ve Eğitim Programları Geliştirme & Meslek Etiği Çalışma Grubu Faaliyetleri IIA IAEP Program & TİDE AGEP Tanıtımı ve Katılım Teşvik Programı Çalışma Grubu Faaliyetleri Program Hakkında Programın Amaçları Çalışma Grubu 2013 Faaliyetleri Denetim Kulüpleri ve Denetimde Kariyer Teşvik ve Staj Programı Çalışma Grubu Faaliyetleri Marmara Üniversitesi Denetim Kulübü Etkinlikleri Galatasaray Üniversitesi Denetim Kulübü Etkinlikleri Boğaziçi Üniversitesi Denetim Kulübü Etkinlikleri Trakya Üniversitesi Denetim Kulübü Etkinlikleri Türkçe Kaynak Geliştirme & Meslek Kütüphanesi Çalışma Grubu Faaliyetleri Sosyal Medya: Kurumsal Yönetim ve Risk Rehberi Kitabının Basımı Hedefleri Çerçevesinde Planlanan Çalışmalar Toplantılar Akademik İlişkiler Yürütme Kurulu Toplantıları Genel Gündemli 6 Haziran Tarihli AİK YK Toplantısı Gözden Geçirme Toplantıları XVI ncı Gözden Geçirme Toplantısı XVII nci Gözden Geçirme Toplantısı XVIII inci Gözden Geçirme Toplantısı XIX uncu Gözden Geçirme Toplantısı Değerlendirme ve Sonuç EK-1 Akademik İlişkiler Komitesi Üyeleri... 51

3 ÖNSÖZ Bir faaliyete mesleki nitelik kazandıran başlıca hususlar uluslararası ve ulusal meslek örgütlerine sahip olması, uluslararası nitelikte bir sertifikasının olması, mesleki standartlar ve ahlâk kurallarının belirlenmiş olması ve kendisine özgü eğitim ve öğretim disiplini çerçevesinde icra edilmesi olarak değerlendirilebilir. İç denetim mesleği bu anlamda gelişmiş bir meslek olup akademik nitelik taşımaktadır. Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), kurulduğu 1995 yılından bu yana gönüllülük çerçevesinde çalışmalarını sürdüren üyelerinin özverili çalışmalarıyla iç denetim mesleğinin daha da gelişmesi için, bir mesleğin gelişmişlik koşullarından en önemlilerinden olan mesleki örgütlenmeyi sağlamak amacıyla meslektaşlara öncülük etmektedir. TİDE nin çalışma komitelerinden biri olan Akademik ilişkiler Komitesi (AİK) de mesleğimizin akademik eğitim ve öğretim disiplininin daha da gelişmesi için başarılı çalışmalarla dolu altı yılı geride bırakmıştır. Bu süre zarfında AİK, akademik bir meslek olan iç denetimin gelişiminde akademik gelişimin stratejik önemini göz önünde bulundurarak vizyon ve misyonunun gereğini yerine getirme yönünde çalışmalarını sürdürmüştür yılı önemli etkinlik ve projelerin gerçekleştirildiği, gelecek yıllarda yapılacak yeni projelerin temelinin atıldığı, akademik ve mesleki çalışmaların hızlandığı bir yıl olmuştur. AİK nin, sunulan bu raporda ayrıntıları belirtilen 2013 yılı faaliyetleri ile sürdürülen ve geliştirilmekte olan projeleri dikkate alındığında, örnek olacak düzeyde çalışmalar gerçekleştirildiği görülecektir yılında, İç Denetim e Genç Bakış Yarışması ve Galatasaray Üniversitesi Denetim Okulu 2013 etkinlikleri düzenlenmiş, TİDE Gelecek 2

4 Okulu Sertifika Programı hazırlıkları tamamlanarak 2014 yılında programa başlanması kararlaştırılmıştır. Bu etkinlik ve projelerle geleceğin meslek adayları, paydaşları ve akademik temsilcilerinin iç denetim farkındalığının geliştirilmesi amaçlanmıştır. İç Denetim Farkındalık Ödülleri kapsamında, mesleğin akademik gelişiminde katkıları bulunan akademisyenler Akademik Farkındalık kategorisinde ödüllendirilmiş ve önümüzdeki dönemler için de mesleğimize katkıları teşvik edilmiştir. İlki 13 Mayıs 2010 tarihinde icra edilen Akademik Forumun ikincisi 16 Mayıs 2012 tarihinde yine AİK nin kontrol ve eşgüdümü altında düzenlenmiştir yılında da Akademik Forum 2014 için gerekli hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. Akademik Forum 2012 de sunulan bilimsel tebliğlerin ve konferans sunumlarının yer aldığı kitabın yanı sıra, günümüz itibariyle her kurumdan bütün çalışanları ilgilendiren sosyal medya konusunda paydaşlarımızın bilgi ihtiyacını karşılayacak olan Sosyal Medya Kurumsal Yönetim ve Risk Rehberi adlı çeviri eserin basımı gerçekleştirilmiştir. TİDE Yönetim Kurulu ile Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı arasında Şubat 2010 da imzalanan işbirliği protokolü ile mesleğin duayeni akademisyenlerden alınan destek AİK bünyesinde yürütülen çalışmalara büyük güç sağlamaktadır. Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan Muhasebe Düşünce Kampı na katılım sağlanarak akademik anlamda ve uygulama anlamında mesleğimizin dirsek temasında olduğu disiplinler arasında önde gelenlerinden olan Muhasebe nin akademik dünyasıyla ilişkilerimiz güçlendirilmiştir. TİDE Mesleki Gelişim Akademisi nin altyapısının oluşumunda AİK önemli rol üstlenmiştir. Gönüllü katılımcılığa ve özveriye dayalı çalışmalarda komite üyelerinin üstün gayretleri söz konusudur. TİDE Başkanı ve Yönetim Kurulu nun komite çalışmalarına destekleri bu sonuçların elde edilmesinde bir diğer önemli etkendir. Komite çalışmalarının etkin sonuçlar üretebilmesi için TİDE Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu nun desteğinin sürekliliği ve önerilen aksiyonların TİDE Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek gerekli aksiyonların alınmasının son derece önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. 3

5 Meslekte mükemmelliğin küresel paydaşı olmak iddiamızın gerçekleştirilmesinde; mesleki akademik üretim ve gelişime inancın ve bu konuda birlikte başarma düşüncesiyle gerçekleştirilen gönüllü ve özverili, meslek sevgisi ile yürütülen çalışmaların sinerjik gücünü oluşturan AİK faaliyetleri ve projelerine tüm meslektaşlarımı ve akademisyenleri, katkı, katılım ve işbirliği ile destek olmaya davet ediyorum. TİDE Yönetim Kuruluna komite çalışmalarımıza vermiş olduğu destek, AİK üyelerimize özverili ve başarılı çalışmalarından ötürü teşekkürlerimi sunuyor üretilen projelerimizin mesleğin akademik gelişimine değer katmasını diliyorum. Sevgi ve saygılarımla. Ali Kamil UZUN TİDE Kurucu ve Onursal Başkanı Akademik İlişkiler Komitesi Başkanı 4

6 YÖNETİCİ ÖZETİ AİK 2009 yılında TİDE üyelerine yapılan davet üzerine başvuruların kabul edilmesi suretiyle kurulmuştur. Komite çalışmaları gönüllü ve özveriye dayalı çalışma esası çerçevesinde yürütülmektedir. Faaliyetlerin devam ettiği altı yıllık süreç içerisinde çok çeşitli etkinlik ve projeler gerçekleştirilmiştir. AİK tarafından başlatılan Akademik Forum toplantıları ile yeni bir paylaşım platformu oluşturulmuş, Akademik Forum larla akademisyenler, iş çevreleri ve kamu yöneticilerinin bir araya gelmesi sağlanmış; meslek mensuplarının eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için eğitim faaliyetlerine kurumsal bir kimlik kazandırılması amacıyla TİDE Mesleki Gelişim Akademisi projesi hayata geçirilmiştir. Bu oluşumlarla meslektaşların bilgi ihtiyaçlarının karşılanması için düzenli eğitimler yapılmış; üniversite denetim kulüplerinde gerçekleştirilen etkinliklerle geleceğin meslek adayları ve paydaşlarında iç denetim farkındalığı geliştirilmiş ve mesleğimizle ilgili çeşitli kitaplar yayımlanmıştır. Komite, hâlihazırda dört çalışma grubunun iş bölümü ve koordinasyonuyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu çalışma grupları; Akademik Tez Envanteri ve Eğitim Programları Geliştirme & Meslek Etiği, IIA IAEP Program (AGEP) Tanıtımı ve Katılım Teşvik Programı, Denetim Kulüpleri ve Denetimde Kariyer Teşvik ve Staj Programı, Türkçe Kaynak Geliştirme & Meslek Kütüphanesi Programı çalışma gruplarıdır. Meslekte akademik gelişimin ulusal çözüm ortağı olmak vizyonu ile 2013 yılı faaliyetleri de misyon ve çalışma ilkelerine uygun biçimde yürütülerek stratejik eylem planında yer alan hedeflere ulaşılmasına yönelik başarılı uygulamalara imza atılmıştır yılı, iç denetim mesleğinin üniversite öğrencilerine tanıtılması, kariyer için teşvik edilmesi ve bu amaçla üniversite iş dünyası arasında iletişim ve işbirliği imkânları sağlanması, mesleki farkındalık yaratılması stratejik hedefinin gerçekleştirilmesi için önemli ilerlemelerin kaydedildiği bir yıl olmuştur. Bu hedef kapsamında akademisyenlerin, meslektaşların ve meslek adayı öğrencilerin de katılımıyla sürdürülen görüş alışverişleri ve ihtiyaç analizleri de göz önünde bulundurularak TİDE GO (Gelecek Okulu) Sertifika Programı planlanmıştır. Denetim Kulüpleri ve Denetimde Kariyer Teşvik ve Staj Programı Çalışma Grubu nun koordinasyonunda planlanan TİDE GO; Geleceğe İlk Adım, Genç Lider Gelişim, Kariyerimi Yönetiyorum ve Geleceğimi 5

7 Yönetiyorum programlarından oluşmaktadır. TİDE GO eğitimlerine 2014 yılında başlanması planlanmaktadır. Bu yıl ilk kez düzenlenen İç Denetim e Genç Bakış Yarışması 2013 için fotoğraf, karikatür, kısa film, kompozisyon ve slogan dallarında çeşitli üniversiteden katılımcı öğrencinin eserleri jürinin beğenisine sunulmuştur. Yarışma sonucunda dereceye giren eserlerin sahiplerine, 21 Mayıs 2013 tarihinde düzenlenen İç Denetim farkındalık Ayı Ödül Töreninde ödülleri verilmiştir. İç denetim ve bağımsız denetim alanlarında sektörün önde gelen isimlerinin öğrencilerle bir araya gelerek bilgi paylaşımında bulunulması amacıyla Galatasaray Üniversitesi Denetim Okulu 2013 etkinliği düzenlenmiştir. Altı günlük etkinlik süresince İç Denetim, Bağımsız Denetim, Risk Yönetimi, Kamuda İç Denetim, Denetimin Hukuksal Boyutu başlıklarıyla konferans konuşmaları yapılmış, ayrıca katılımcılara denetim mesleği kariyer yönetimi, kariyer planlaması ve mülakat teknikleri konularında rehberlik sunulmuştur. Akademik Forum 2014 ün Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV) işbirliği ile 9 Mayıs 2014 tarihinde Galatasaray Üniversitesi nde gerçekleştirilmesi karara bağlanmıştır. Akademik Forum 2014 teması Mesleki Mükemmelliğin Akademik Geleceği, Araştırma, Eğitim, Kariyer olarak belirlenmiştir. Akademik Forum Yönergesine uygun biçimde sürdürülen organizasyon faaliyetleri için Bilim Kurulu ile Organizasyon ve Düzenleme Komitesi oluşturularak gerekli çalışmalara başlanmıştır. 16 Mayıs 2012 tarihinde İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü nde MÖDAV ile işbirliği içinde gerçekleştirilen Akademik Forum 2012 de sunulan bilimsel tebliğlerin ve konferans sunumlarının yer aldığı kitap, AİK gözetiminde baskıya hazırlanmış ve Temmuz 2013 de yayımlanmıştır. Konya Beyşehir de 28 Ağustos 1 Eylül 2013 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi nin ev sahipliği yaptığı Muhasebe Düşünce Kampı na AİK Başkanımız Ali Kamil UZUN ve AİK Genel Sekreterimiz Murathan BAYRI katılmışlardır. Etkinlik süresince TİDE - MÖDAV ile birlikte işbirliği öngörülen proje ve çalışma konuları hakkında görüş ve öneri paylaşımında bulunulmuş, TİDE nin Meslekte Mükemmelliğin Küresel Paydaşı: Türkiye İç Denetim Enstitüsü kitabı, İç Denetim Dergisi, Akademik Forum dosyaları paylaşılarak TİDE kurumsal tanıtım filmi gösterilmiştir. Düşünce Kampı nda Ali Kamil 6

8 UZUN, Mesleki Akademik Gelişim Üzerine Durum Tespiti ve Beklentiler başlıklı bir sunum gerçekleştirmiştir. Meslektaşlarımızın yanı sıra bütün paydaşlarımızı yakından ilgilendiren sosyal medya konusunda, Sosyal Medya Kurumsal Yönetim ve Risk Rehberi adlı çeviri eserin basımı gerçekleştirilmiştir. IIA Araştırma Fonu yayınlarında yer alan kitap, sosyal medyanın kurumsal yönetimi, sosyal medya stratejisi, sosyal medya risklerinin ve fırsatlarının değerlendirilmesi ve sosyal medya iç denetimi alanlarında iyi uygulama örnekleri ve rehberlik sunmaktadır. 31 Ekim 2013 Tarihli Akademik Eğitim Programları Envanteri ve Geliştirme Çalışma Komitesi Toplantısı nda, akademik eğitim envanteri çalışmasının sürdürülmesi ve sürekli güncellenmesi kararlaştırılarak, bu envanterin örnek bir eğitim programının oluşturulmasında oynayacağı rolün önemi hakkında görüş birliğine varılmıştır. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Lerzan KAVUT yönetiminde oluşturulan alt çalışma komitesi bu konuda faaliyet göstermektedir. Yıl boyunca, Marmara, Galatasaray, Boğaziçi ve Trakya Üniversiteleri nde denetim kulüpleri tarafından yoğun katılımlı etkinlikler düzenlenmiştir. Bu etkinliklerde mesleğin önde gelen isimleri öğrencilerle bilgi ve deneyimlerini paylaşmış, iç denetim konusunda farkındalık oluşturulması sağlanmıştır. TİDE Yönetim Kuruluna, Akademik İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Kemal TAPKAN a, yönetim kurulu başkanı Özlem AYKAÇ İĞDELİPINAR a ve özverili çalışmalarıyla mesleğimizin akademik gelişimine katkıda bulunan tüm AİK üyelerine çalışmalarından ötürü teşekkürlerimizi sunarız. 7

9 1. Vizyon ve Misyon Vizyon Meslekte akademik gelişimin ulusal çözüm ortağı olmak Misyon İç denetim mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri geliştirecek akademik programların geliştirilmesi, kariyer yapılmasını teşvik etmek amacıyla danışmanlar, akademisyenler, öğrenciler, eğitim kurumları, iş ve kamu kurumları ile ilişkileri geliştirmek ve desteklemek 2. Stratejik Eylem Planı AİK nin Stratejik Eylem Plânı aşağıda özetlenmiştir: İç denetimle ilgili akademik eğitim programları, akademik tezlerin gözden geçirilmesi; akademik çalışmalar için tez danışmanlığı sağlanması, iç denetimle ilgili ve mevcut eğitim programlarına ilişkin tez ile eğitim programları envanterinin çıkarılması vb. çalışmalar ile mesleğimizin akademik geleceğine katkıda bulunulması. Akademik Forumlar düzenlenerek, akademisyen, iş çevreleri ve kamu yöneticilerinin iç denetimin rolü ve önemiyle ilgili farkındalık etkinlikleri çerçevesinde bir araya getirilmesi. Üniversiteler ve akademisyenlerle mesleğin akademik gelişimi, meslek ile ilgili akademik programların geliştirilmesi ve akademisyenlerin ihtiyaçları konularında işbirliği yapılması. İç denetim mesleğinin üniversite öğrencilerine tanıtılması, kariyer için teşvik edilmesi ve bu amaçla üniversite iş dünyası arasında iletişim ve işbirliği imkânları sağlanması, mesleki farkındalık yaratılması. 8

10 3. Amaç ve Kapsam AİK nin amacı, İç denetim mesleğinin yaygınlaştırılması ve tanıtılmasına yönelik, danışmanlar, akademisyenler, öğrenciler, eğitim kurumlarının yöneticileri, iş ve kamu kurumları ile TİDE nin ulusal ve uluslararası akademik ilişkilerini geliştirmek, düzenlemek ve desteklemek, iç denetim konusunda bilgi, beceri ve yetkinlikleri geliştirecek çalışmalar gerçekleştirmektir. AİK, faaliyet sahasını, kendisine görev edindiği misyonu ve hedeflediği vizyonu şu şekilde belirlemiştir: Ülkemiz akademik kurumlarında hazırlanan mesleğimizi ilgilendiren konularda yüksek lisans ve doktora tezlerine ulaşılarak, TİDE bünyesinde akademik tez veri tabanı ve kütüphane oluşturulmasını sağlayarak meslek üzerine yapılan akademik çalışmaların izlenmesi ve gelişimine destek olunması, üniversitelerimizde mevcut olan iç denetim üzerine akademik eğitim programlarının incelenmesi ve mesleğin ihtiyaçları doğrultusunda gelişimine katkı sağlanması. Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü nün IAEP - Internal Auditing Education Partnership olarak adlandırdığı akademik gelişim programının tanıtımını ve Türkiye de uygulanmasına yönelik gerekli hazırlıkları başlatmak, bu program esas alınarak ülkemize özgü bir akademik gelişim programı (AGEP) geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak. İç denetim mesleğinin üniversitelerde tanıtımı için denetim kulüplerinin kurulması ve faaliyetlerini teşvik edilmesi, denetim kulüplerince düzenlenen etkinliklere katılım gösterilmesi, denetimde kariyer olanaklarının geliştirilmesi ve teşvik edilmesi için üniversite öğrencilerine, mezun adaylarına mesleğin tanıtımına yönelik etkinlikler düzenlenmesi. Ülkemizde iç denetim mesleğinin gelişimine katkıda bulunmak, meslektaşlarımızın ihtiyacı olan Türkçe kaynakların geliştirilmesi ve erişimini kolaylaştırmak amacıyla Türkçe kaynak ve yayın envanteri hazırlanması ve mesleki literatüre katkı sağlanması. İç denetim mesleğinin tarihi gelişiminin belgelenmesi üzerine meslek tarihi çalışmaları yapılması, kurumsal hafıza kayıtlarının oluşturulması, mesleki birikim ve gelişimi, meslek kültürü ile ilgili değerleri ifade eden her türlü görsel ve yazılı belgeler, araç ve gereçler ile benzeri varlıkların orijinal 9

11 veya suretlerinin toplanarak koruma ve bakım altına alınıp sergilenmesi amacıyla meslek müzesi oluşturulması için meslek tarihi ve müzecilik çalışmalarına destek olunması. Komite çalışmalarını, proje sonuçlarının düzenli ve öngörülen aralıklarla TİDE Yönetim Kurulu, IIA Uluslararası Akademik İlişkiler Komitesi ve ECIIA ile paylaşılmasının sağlanması. TİDE AİK, Akademik İlişkiler Yürütme Kurulu ve Çalışma Grupları olarak tüm çalışmaların dokümante edilmesi ve arşivlenmesi için gerekli çalışmaların yapılması. Belirlenen vizyona ulaşma anlamında, kendisine çizdiği misyonla amaç ve faaliyet sahasını belirlemiş olan TİDE AİK nin 2013 yılı faaliyetlerinin aktarılması bu raporun amacını oluşturmaktadır. Faaliyet raporu, AİK bünyesinde oluşturulan kurul ve çalışma grupları ile bunların çalışmalarını, üretilen projeleri ve 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin yapılan genel değerlendirmeleri kapsamaktadır. 4. Çalışma İlkeleri AİK nin çalışma ilkeleri aşağıda belirtilmiştir. (1) AİK TİDE Genel Kurulu nca onaylanan Akademik İlişkiler Komitesi Yönetmeliğinde belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde öngörülen çalışma usul ve esaslarına uygun olarak faaliyetlerini yürütmektedir. (2) AİK faaliyetleri oluşturulan AİK Yürütme Kurulu ve Çalışma Grupları ile sürdürülmektedir. Çalışmalar gönüllük esasına göre yürütülmektedir. (3) TİDE Yönetim Kurulu nca onaylanan bütçe ve yıllık faaliyet planına göre faaliyet göstermektedir. (4) Yılda 4 defa tüm komite üyelerinin katılımına açık, gözden geçirme toplantıları gerçekleştirilmektedir. (5) Faaliyetlerini sonuçları her yıl hazırlanan Faaliyet Raporu ile TİDE üyeleri ile paylaşılmaktadır. 10

12 5. Akademik İlişkiler Yürütme Kurulu 5.1. Akademik İlişkiler Yürütme Kurulunun Oluşumu Kurul, AİK Başkanı ve Başkan Yardımcısı, TİDE Yönetim Kurulunun AİK den sorumlu üyesi ile AİK çalışma grubu sorumluları ve akademik kariyeri bulunan en az bir AİK üyesinin katılımıyla oluşturulur. AİK Başkanı aynı zamanda Akademik İlişkiler Yürütme Kurulunun da başkanıdır. AİK çalışmalarının organizasyon ve koordinasyonuna dair temel kararlar en az iki ayda bir toplanan bu Kurulda görüşülür. Akademik İlişkiler Yürütme Kurulu, Aralık 2011 de TİDE Genel Kurulunda kabul edilen Akademik İlişkiler Komitesi Yönetmeliği ile kurulmuş olmakla birlikte, duyulan ihtiyaçtan hareketle, Akademik İlişkiler Yürütme Kurulu adıyla, tüm alt çalışma grubu sorumluları, AİK Başkanı ve AİK Başkan Yardımcısının katılımıyla AİK nin çalışmalarının planlanması ve koordinasyonunun sağlanması hususunda Nisan 2011 den başlayarak görev ve sorumluluk almıştır. Kurulun toplantıları ile bu toplantılarda alınan önemli kararlara ilerleyen bölümlerde yer verilmiştir Akademik İlişkiler Yürütme Kurulunun Görevleri Akademik İlişkiler Yürütme Kurulunun rol ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir: (1) AİK çalışmalarının planlanması ve koordinasyonun sağlanması; program ve çalışma gruplarının oluşturulması; bunların çalışmalarının değerlendirilmesi, (2) Akademik Gelişim Programının (AGEP) geliştirilmesi; bu programa alınacak enstitü, fakülte ve yüksekokulların belirlenmesi ve IIA IA Education Partnership programına Türkiye den aday gösterilebilecek akademik programların TİDE Yönetim Kurulunun onayına sunulması, (4) TİDE Kongre Tema ve Bilim Kuruluna, TİDE Mesleki Gelişim Akademisinin geliştirilmesine ve Akademik Forumlar gerçekleştirilmesine destek verilmesi, (5) Komite çalışma sahası içerisinde ödül programlarının oluşturulması. 11

13 Yılı Faaliyetleri 6.1. TİDE Gelecek Okulu (TİDE GO) Geleceğin denetçi adaylarını mesleğin üstatlarıyla buluşturarak, katılımcıların deneyim paylaşımı ile gelecek planlamalarını yapmalarını sağlayacak bir platform olarak tasarlanan TİDE GO, 2014 yılında başlatılmak üzere 2013 yılında planlanmıştır. Gelecek Okulu nun amacı, İç denetim mesleğinin yaygınlaştırılması, tanıtılması ve mesleğe uygun adaylara yol göstermeye yönelik, iç denetim konusunda bilgi, beceri ve yetkinlikleri geliştirecek çalışmalar gerçekleştirerek, mesleğe yeni başlayan gençlere yol haritası olmak biçiminde tanımlanmıştır. Gelecek Okulu, meslek adaylarının ihtiyaçlarını en iyi biçimde karşılamak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Geleceğe İlk Adım, Genç Lider Gelişim, Kariyerimi Yönetiyorum ve Geleceğimi Yönetiyorum programları, meslek adaylarının mesleki farkındalıklarını geliştirmek, deneyimli meslek üyelerinin tecrübelerinden yararlanmak, liderlik becerilerini geliştirmek ve geleceklerini planlamak için ihtiyaç duyacakları desteği vermek üzere çeşitli etkinlikler içerecek biçimde oluşturulmuştur. Her bir program için başvuru formu ekinde öğrenci belgesi, not dökümü, motivasyon mektubu ve referans mektuplarının program jürisi tarafından değerlendirilmesi sonrasında katılımcılar belirlenecektir. 12

14 Geleceğe İlk Adım Programı, mesleğin ve sektörün önde gelen isimlerinin mentörlüğünde, İç Denetim mesleğine dair farkındalık yaratmayı ve geleceğin iç denetçilerini hayata hazırlamayı amaçlamaktadır. Program, en az 1 en çok 4 akademik yarıyıl tamamlamış lisans öğrencilerinin katılımına açıktır. Her hafta 1 gün olmak üzere 4 haftada tamamlanacak olan program, 2 günlük İlk Adım Atölyesi ve yine 2 günlük Geleceğe Köprü Atölyesinden oluşmaktadır. Genç Lider Gelişim Programı, geleceğin liderlerini yetiştirmeyi ve denetim mesleğine donanımlı genç adaylar kazandırmayı hedeflemektedir. Program, en az 5 en çok 8 akademik yarıyıl tamamlamış olan lisans öğrencilerinin katılımına açıktır. 12 gün süreli olan programın 6 günü Paylaşım Atölyesi, 6 günü ise Uygulamalı Atölye olarak planlanmıştır. Kariyerimi Yönetiyorum Programı, meslek ile yeni tanışan adaylara yol haritası çizmeyi amaçlamaktadır. Program, lisans ve/veya lisansüstü mezun öğrencilerin katılımına açıktır. 12 gün süreli olan programın 6 günü Eğitim Programı, 6 günü ise Mentörlük ve Koçluk Programı olarak planlanmıştır. Program sonunda katılımcılardan bitirme projesi niteliğinde bir sunum hazırlamaları beklenmektedir. Geleceğimi Yönetiyorum Programı, denetimi meslek edinen, meslek mensubu olma yolunda ilerleyen ve çalışma hayatına yeni başlayan profesyonellerin gelecek hedeflerine uygun olarak gelişmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Program, en az lisans mezunu olan ve iş deneyimi bulunan katılımcılara açıktır. TİDE üyesi olma önkoşuluyla yabancı dil ve mesleki bilgi mülakatını geçen katılımcılar programa katılma hakkını kazanacaktır. 4 gün süreli program, 2 gün Eğitim Programı ve 2 gün ise Mentörlük ve Koçluk Programından oluşmaktadır. İlgili programlara katılarak, bunları başarıyla tamamlayan meslek adaylarına, mesleğin önde gelen isimlerinin deneyimlerinden birebir faydalanmış olmanın bir göstergesi olarak katılımcı belgesi verilecektir İç Denetim e Genç Bakış Yarışması Genç neslin bakış açısıyla iç denetim mesleğine dair toplumda somut algı oluşturarak, yazılı ve görsel araçlarla mesleğe dair farkındalığı artırmayı amaçlayarak ilk kez İç Denetim e Genç Bakış yarışması gerçekleştirilmiştir. İç Denetim Nedir? konusu üzerine slogan, karikatür, fotoğraf ve kısa film 13

15 dallarında eserler kabul edilmiştir. Katılım koşullarına uygun 19 eser jüri tarafından değerlendirmeye alınmıştır. Yarışmanın birincilik ödülü bir adet iphone 5, ikincilik ödülü Samsung Galaxy S3, üçüncülük ödülü ise Mini ipad olarak belirlenmiştir. Yarışmaya katılan eserleri meslek mensupları, akademisyen üyeler ve sanatçı akademisyenlerden oluşan jüri değerlendirmiştir. Jüri de aşağıdaki isimler yer almıştır. Prof. Dr. Nuran CÖMERT, Prof. Dr. İdil KAYA, Doç. Dr. İrem NUHOĞLU, Doç. Dr. Seçkin TERCAN, Doç. Dr. Burak BUYAN, Yrd. Doç. Dr. Sefa ÇELİKSAP, AİK Başkanı Ali Kamil UZUN, AİK den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal TAPKAN ve TİDE Denetleme Kurulu Başkanı Murathan BAYRI. Jüri, İç Denetim Nedir? konusunun ifade edilmesinde mesleki ve akademik uygunluğun yanı sıra sanatsal değerlendirmelerin de sonucunda kazanan eserleri belirlemiştir. Yarışmanın bütün katılımcılarının eserleri beğeni toplamış olmakla birlikte aşağıda sıralanan eserler ödüle layık görülmüştür: Galatasaray Üniversitesi öğrencisi M. Emrah DEMİREL, Saat Tamircisi adlı fotoğraf çalışmasıyla birincilik ödülü kazanmıştır. M. Emrah DEMİREL in Saat Tamircisi adlı çalışması 14

16 TİDE nin bu yarışmasının afişini gördüğümden beri bu soruyu soruyorum kendime: Acaba iç denetimin fotoğrafı nasıl çekilir? Zaman, planlama, verimlilik, risk yönetimi Bu ve benzeri ana öğelerin hepsini ya da birçoğunu nasıl kadraja sığdırabilirim? Bunları düşünürken birden aklıma saat tamircisi ve iç denetçinin arasında bir bağ kurulabileceği geldi. Duran bir saat günde iki kez doğru zamanı gösterir fakat bozuk işleyen saat asla doğruyu gösteremez. Bu yüzden saatleri onaran, bakımını yapan, işleyişini düzenleyen saat tamircileri; şirketlerin planlamalarını yapan, işleyişini düzenleyen, bir bakıma tamirini gerçekleştiren iç denetçilere benzediğini düşündüm. Bu yüzden işinin başında saat tamircisinin fotoğrafını çekmenin iç denetimin fotoğrafını çekmek olabileceğini düşündüm M. Emrah DEMİREL. Galatasaray Üniversitesi öğrencisi M. Emin ALPARSLAN, geliştirdiği ve aşağıda yer verilen sloganıyla ikincilik ödülünü kazanmıştır. Denetim iç tense başarı kaçınılmazdır. Üçüncülük ödülünü Marmara Üniversitesi nden Hayatım Denetim başlıklı kompozisyonu ile Furkan BAŞAR ve Galatasaray Üniversitesi nden Pasta Tadında başlıklı kompozisyonuyla Begüm YEŞİLKAYA paylaşmışlardır. Jüri özel ödülünü ise Dumlupınar Üniversitesi nden Ceren Nevriye KAYA ve Marmara Üniversitesinden Menduh ARSLAN, çektikleri video çalışmalarıyla kazanmışlardır. Yoğun ilgi gören İç Denetim e Genç Bakış yarışmasının 2014 yılı için yinelenmesine yönelik olarak AİK yürütme kurulu ve gözden geçirme toplantı 15

17 gündemlerinde planlamalar yapılmış, 2014 yarışmasının konusu İç Denetim Ne Değildir? olarak belirlenmiştir. Slogan, karikatür ve fotoğraf dallarında eserlerin değerlendirmeye alınacağı yarışmada, birinciye iphone 5, ikinciye Samsung Galaxy S4 ve üçüncüye de Samsung Galaxy S3 ödülü verilecektir Akademik Farkındalık Ödülleri 2013 Mayıs ayında, her yıl tüm dünyadaki iç denetçilerle birlikte kutlanan İç Denetim Farkındalık Ayı kapsamında mesleğin gelişimine katkıda bulunan ve bu alanda yatırım yaparak farkındalık anlamında öne çıkan meslek paydaşları İç Denetim Farkındalık Ödülleri ile ödüllendirilmiştir. Akademik farkındalık kategorisinde, AİK nin teklif ettiği adayların TİDE Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek onaylanması neticesinde dört farkındalık ödülü verilmiştir. 16

18 21 Mayıs tarihinde düzenlenen ödül töreninde, mesleğe ilişkin konularda tez danışmanlığı sayısı en yüksek akademisyenler olarak Prof. Dr. Nuran CÖMERT ve Prof. Dr. Cemal İBİŞ e ödülleri takdim edilmiştir. TİDE Yönetim Kurulu Başkanımız Özlem AYKAÇ İPDELİPINAR, Prof. Dr. Nuran CÖMERT e Akademik Farkındalık Ödülü nü takdim ederken. AİK den sorumlu yönetim kurulu üyemiz Kemal TAPKAN, Prof. Dr. Cemal İBİŞ e Akademik Farkındalık Ödülü nü takdim ederken. Mesleğe ilgi ve destekleri, Denetim Okulu Projesi, 2014 Akademik Forum ev sahipliği ve Üniversite de aktif olan iç denetim faaliyetlerinden dolayı Galatasaray Üniversitesi Akademik Farkındalık Ödülü almıştır. Ödülü Üniversite adına Prof. Dr. İdil KAYA kabul etmiştir. 17

19 Yönetim Kurulu üyemiz Ömer ARIKAN, Prof. Dr. İdil KAYA ya Akademik Farkındalık Ödülü nü takdim ederken. Akademik Forum 2012 ev sahipliği yapması, Türkiye nin akademik programında denetim dersi yer alan ilk kurum olması ve denetim üzerine ilk akademisyenlerin olduğu ve yetiştiği kurum olması nedeniyle İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, Akademik Farkındalık Ödülü almıştır. Ödülü Fakülte adına Prof. Dr. Lerzan KAVUT kabul etmiştir. Yönetim Kurulu üyemiz Murat ÇAĞLAR, Prof. Dr. Lerzan KAVUT a Akademik Farkındalık Ödülü nü takdim ederken. 18

20 6.4. Galatasaray Üniversitesi Denetim Okulu Galatasaray Üniversitesi Denetim Kulübü tarafından ve 22 Mart tarihlerinde iç denetim ve bağımsız denetim alanlarında sektörün önde gelen akademisyen ve uygulayıcı isimlerinin tecrübe ve bilgilerini paylaştığı GSÜ Denetim Okulu 2013 programı düzenlenmiştir. Programa İstanbul Ticaret Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi nden öğrenciler katılmıştır. Altı gün süren etkinlik süresince aşağıda sıralanan başlıklarda sunum ve konferans konuşmaları gerçekleştirilmiştir: 13 Mart Çarşamba, AİK Başkanı Ali Kamil UZUN Meslek İnsanı Olmak 14 Mart Perşembe, Borusan Holding Denetim Müdürü Kemal TAPKAN İç Denetim 18 Mart Pazartesi Ernst & Young Bağımsız Denetim Direktörü Yaşar BİVAS ve Doğan TANRISEVEN Bağımsız Denetim 19 Mart Salı, GSÜ İç Denetim Birimi Funda DURMUŞ Kamuda İç Denetim 20 Mart Çarşamba, TİDE Başkanı Özlem AYKAÇ İĞDELİPINAR Risk Yönetimi 22 Mart Cuma, GSÜ Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı Yrd. Doç. Ali DURAL Denetimin Hukuksal Boyutu 19

21 Etkinliğin 25 Mart Pazartesi günü gerçekleşen kapanış oturumunda, Deloitte İnsan Kaynakları Departmanı ndan Seda METE Mülakat Teknikleri eğitimi vermiştir. İnteraktif katılımla gerçekleştirilen eğitimde katılımcılar mülakat yöntemlerine ilişkin öğrenmek istedikleri konularda sorularını yönelttiler. Daha sonra sırasıyla Borusan Holding den Aysun GÜNEŞ ve Sertaç KIRICI ile AİK üyelerinden Sena SAFSOY denetim mesleğinin tercih edilmesi üzerine sunumlarını gerçekleştirdiler. Kapanış için Ali Kamil UZUN, öncelikle öğrencilerin sorularını yanıtlayarak, meslekte ve kariyer alanında nasıl ilerleneceğine, nasıl bir öz-gelecek oluşturulması gerektiğine ve öz-geleceğe neden ihtiyaç olduğuna dair bilgiler vermiştir. Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra pek çok üniversiteden öğrencinin ilgi gösterdiği etkinlik sonrasında katılımcılara sertifikaları verilmiştir Akademik Forum 2014 Hazırlık Çalışmaları Akademik Forum 2014 ün MÖDAV ile işbirliği içerisinde 9 Mayıs 2014 tarihinde, geçmişi 15 inci yüzyılda Galata da kurulan Saray Okulu na dayanan ve ülkemizin köklü üniversitelerinden olan Galatasaray Üniversitesi nde, Aydın Doğan Oditoryumu nda gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Akademik Forum 2014 Bilim Kurulu nun Prof. Dr. Münir ŞAKRAK başkanlığında, Ali Kamil UZUN, Prof. Dr. Nuran CÖMERT, Prof. Dr. İrem NUHOĞLU, Prof. Dr. Lerzan KAVUT, Prof. Dr. İdil KAYA, Prof. Dr. Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU ve Doç. Dr. Volkan DEMİR den oluşması kararlaştırılmıştır. 20

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Vizyon, Misyon ve Tanımlar

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Vizyon, Misyon ve Tanımlar TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Vizyon, Misyon ve Tanımlar Kapsam MADDE 1- Bu Yönetmelik, Türkiye İç Denetim Enstitüsü Tüzüğü nde

Detaylı

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YILLIK FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YILLIK FAALİYET RAPORU TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YILLIK FAALİYET RAPORU 2014 Nisan, 2015 İSTANBUL 1 İçindekiler ÖNSÖZ... 2 YÖNETİCİ ÖZETİ... 5 1. Vizyon ve Misyon... 7 2. Stratejik Eylem

Detaylı

Yönetim Kurulu Strateji Belgesi

Yönetim Kurulu Strateji Belgesi Yönetim Kurulu Strateji Belgesi AĞUSTOS 2017 1 "Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunlarına Çözüm Üreterek Katkı Sağlamak amacıyla yola çıkan Kamu Yönetimi Araştırma Derneğinin Haziran 2017 döneminde

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi nin amaçlarına,

Detaylı

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YILLIK FAALİYET RAPORU İSTANBUL

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YILLIK FAALİYET RAPORU İSTANBUL TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YILLIK FAALİYET RAPORU 2010 Mart, 2011 İSTANBUL İçindekiler İÇİNDEKİLER... İ ÖNSÖZ... 1 YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 TİDE AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ...

Detaylı

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YILLIK FAALİYET RAPORU İSTANBUL

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YILLIK FAALİYET RAPORU İSTANBUL TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YILLIK FAALİYET RAPORU 2012 Mart, 2013 İSTANBUL İçindekiler İÇİNDEKİLER... İ ÖNSÖZ... 1 YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1. KOMİTENİN VİZYON VE MİSYONU...

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsım MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde danışma

Detaylı

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YILLIK FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YILLIK FAALİYET RAPORU TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ AKADEMİK İLİŞKİLER KOMİTESİ YILLIK FAALİYET RAPORU 2009 ÖNSÖZ... 2 YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 I. AMAÇ VE KAPSAM... 6 II. STRATEJİK EYLEM PLANI... 7 III. ÇALIŞMA PRENSİPLERİ...

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Biz kimiz Neden platform? Üniversitelerde; İSG farkındalığını nasıl arttırabiliriz? İSG kültürünü nasıl geliştirebiliriz?

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ AKADEMİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç Madde 1 tarafından yürürlüğe konan bu yönergenin amacı, Akademi Birliği nin amacını, görev, yetki ve çalışma alanlarını düzenlemektir. Tanımlar

Detaylı

Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi

Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi 3-4 Aralik 2010, ANKARA Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi Ankara Profesyonel Yönetim Kurulu Programı

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Tıp Fakültesi ndeki eğitim ve genel amaçlı kurul ve komisyonların

Detaylı

BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE İÇ DENETİM. Ali Kamil UZUN Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu ve Onursal Başkanı

BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE İÇ DENETİM. Ali Kamil UZUN Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu ve Onursal Başkanı BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE İÇ DENETİM Ali Kamil UZUN Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu ve Onursal Başkanı Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı. OYAK Mali Kontrolörlük ve Koordinasyon Grubunda Mali Kontrolör

Detaylı

İç Denetimi Öğrencilere Tanıtmaya Yönelik Fikirler

İç Denetimi Öğrencilere Tanıtmaya Yönelik Fikirler Akademik İlişkiler İç Denetimi Öğrencilere Tanıtmaya Yönelik Fikirler Aşağıdaki listede önerilen projeler, öğrenciler arasında iç denetim konusunda farkındalık yaratmaya katkı sağlamak üzere enstitünüzün

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi, 2011-2012

Detaylı

Stajyer Eğitim Programı (SEP)

Stajyer Eğitim Programı (SEP) Stajyer Eğitim Programı (SEP) Güzin Ceyhan içindekiler İstanbul Enstitüsü Hakkında Stajyer Eğitim Programı (SEP) Vizyon ve Misyon Beklentilerimiz Programın Akışı Programın Özellikleri Başvuru Seminerler

Detaylı

TÜ RKİ YE İ Ç DENETİ M ENSTİ TÜ SÜ Ö DÜ L YÖ NETMELİ Ğ İ

TÜ RKİ YE İ Ç DENETİ M ENSTİ TÜ SÜ Ö DÜ L YÖ NETMELİ Ğ İ TÜ RKİ YE İ Ç DENETİ M ENSTİ TÜ SÜ Ö DÜ L YÖ NETMELİ Ğ İ 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 3 Genel Esaslar... 3 Amaç... 3 Tanımlar... 3 Hukuki Dayanak... 3 İKİNCİ BÖLÜM... 4 Ali Kamil Uzun Yaşam Boyu Üstün

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. 30. yıl

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. 30. yıl İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 30. yıl Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kuruluş 30. yıl Peyzaj Mimarlığı Bölümü 1985 te İ.Ü. Orman Fakültesinin 3. bölümü olarak açılmıştır. Fakültemiz,

Detaylı

Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi

Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi 22-23 Haziran 2010, İstanbul 25-26 Haziran 2010, Ankara Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi Ankara Profesyonel

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ 2 BİREYSEL GÖRÜŞME Yüz yüze yapılan görüşmelerdir. Danışanın yeterlilikleri ve yetkinlikleri doğrultusunda İşe yönlendirme Aktif programlara yönlendirme Ya da diğer

Detaylı

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI Erasmus Kurum Koordinatörü Üniversite ile Ulusal Ajans arasındaki iletişimin ve koordinasyonun sağlanması İkili Anlaşmalar: AB Programları çerçevesinde

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği. Tanıtım Sunumu 2017

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği. Tanıtım Sunumu 2017 Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Tanıtım Sunumu 2017 İÇİNDEKİLER Hakkımızda Misyon Vizyon Organizasyon Yapısı TKYD Yönetim Kurulu TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

Kamu İdarelerinde Daha Etkili Bir Yönetim İçin Nasıl Bir İç Denetim Konferansı

Kamu İdarelerinde Daha Etkili Bir Yönetim İçin Nasıl Bir İç Denetim Konferansı Kamu İdarelerinde Daha Etkili Bir Yönetim İçin Nasıl Bir İç Denetim Konferansı Kamu İdarelerinde İç Denetimin Geleceğine İlişkin Değerlendirmeler Ali Kamil UZUN Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu ve Onursal

Detaylı

Sunumda yer alan işbirliği önerileri Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Yönetim Kurulu onayı ile geçerlilik kazanacak olup, planlama amaçlıdır.

Sunumda yer alan işbirliği önerileri Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Yönetim Kurulu onayı ile geçerlilik kazanacak olup, planlama amaçlıdır. www.tkyd.org Sunumda yer alan işbirliği önerileri Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Yönetim Kurulu onayı ile geçerlilik kazanacak olup, planlama amaçlıdır. Projede yer alması öngörülen kişi ve kuruluşlar

Detaylı

Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi

Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi Profesyonel Yönetim Kurulu Programı Yönetim Kurulunun Etkin ve Verimli Hale Getirilmesi 5-6 Ağustos 2010, Ankara Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi Ankara Profesyonel Yönetim Kurulu Programı

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir.

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. SAYFA NO : 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. 2.UYGULAMA ALANI Bölüm Başkanı, Dekanlık

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 2. İÇ DEĞERLENDİRMELER... 3 2.1. SÜREKLİ İZLEME... 3 2.2.

Detaylı

Doğum Tarihi : Doğum Yeri : İstanbul Uyruğu : T.C. Medeni Hali : Bekar Ehliyet : B Sınıfı. Eğitim Durumu

Doğum Tarihi : Doğum Yeri : İstanbul Uyruğu : T.C. Medeni Hali : Bekar Ehliyet : B Sınıfı. Eğitim Durumu Fidan AYDIN 0 554 775 58 49 Adres: Mehmet Akif Mah. Karakucak sokak no:1/5 Ümraniye/İSTANBUL E-mail: fidanimsi@gmail.com Linkedin: Fidan Aydın www.fidanimsi.com Doğum Tarihi : 22.09.1991 Doğum Yeri : İstanbul

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MLMM PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MLMM PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MLMM PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Meslek Lisesi Memleket Meselesi (MLMM) Projesi Hakkında Milli Eğitim Bakanlığı ile Koç Holding arasında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İşbirliği

Detaylı

15 Nisan 2013 Tarihli Atölye Çalışması Sonuçları

15 Nisan 2013 Tarihli Atölye Çalışması Sonuçları İTÜ II. ULUSAL KARİYER ÇALIŞTAYI 15 Nisan 2013 Tarihli Atölye Çalışması Sonuçları Yakın Dönem Projelerimiz İTÜ I. ULUSAL KARİYER ÇALIŞTAYI 15 Nisan 2013 11 üniversite 13 uzman 4 farklı çalışma konusu İTÜ

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR OFİSİ VE KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. Birinci Bölüm GENEL HÜKÜMLER

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR OFİSİ VE KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. Birinci Bölüm GENEL HÜKÜMLER MARMARA ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR OFİSİ VE KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ Birinci Bölüm GENEL HÜKÜMLER Madde 1 Amaç ve Kapsam (1) Bu yönerge Marmara Üniversitesi bünyesinde kurulan Mezunlar Ofisi ile Kariyer Merkezinin

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI ENEL ELEKTRONİK İŞ YERİNDE ÜYE TOPLANTISI YAPILDI ENEL Elektronik iş yerinde meslektaşlarımızla 7 Temmuz 2010 tarihinde oda çalışmalarını değerlendirmek ve İşyeri temsilcisini

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Kariyer Geliştirme

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-12/1/2015-29234) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gebze

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi Üniversite-sanayi işbirliğine dayanmakta olan İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon yönetimi

Detaylı

2015 Mart 2016 Mart deuder.org.tr 1

2015 Mart 2016 Mart deuder.org.tr 1 2015 Mart 2016 Mart 1 Üniversitesine DEĞER katan Mezun Mezunlarına DEĞER veren Üniversite Dokuz Eylül e Değer Dokuz Eylüllü ye Değer 2 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 20 Temmuz 1982 tarihinde kuruldu. 34 Yaşındayız

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU Bireysel, Kurumsal ve Toplumsal Sorun Çözme Becerilerini Geliştirir www.beyaznokta.org.tr BEYAZ NOKTA GELİŞİM VAKFI 2008 YILI FAALİYET RAPORU Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Simon Bolivar Cad., No 19/3, 06550

Detaylı

Bölüm Profili. Gediz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü nde ;

Bölüm Profili. Gediz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü nde ; Bölüm Profili Gediz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü nde ; Lisans Programlarında hazırlık sınıfı dahil 281 öğrenci, Yüksek lisans programlarında 75 i tezli (69 u Türkçe

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJELERİ YARIŞMASI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJELERİ YARIŞMASI 2013 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJELERİ YARIŞMASI 1. YARIŞMANIN AMACI 2. YARIŞMANIN HEDEFLERİ 3. YARIŞMANIN KONUSU 4. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI ve ESASLARI 5.

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR BÖLÜM A. ASGARİ STANDARTLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR I Müfredat Asgari Mevcut Durum 1. Genel bakış ve yaklaşım konularında zorunlu

Detaylı

29 Ocak İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik 23 Aralık Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü nün

29 Ocak İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik 23 Aralık Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü nün 29 Ocak1993 - İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik 23 Aralık 2008 - Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü nün 29 Aralık 1995 gün ve 51748 sayılı Genelgesi İlaç ve

Detaylı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği. Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkanı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği. Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkanı TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkanı Desteklerdeki Ticarileştirme Oranı Arttı 2010 yılından itibaren Ar-Ge desteklerindeki ticarileştirme oranı % 2

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2012 ADANA SAĞLIK TURĠZMĠ DERNEĞĠ ġubat AYI FAALĠYET RAPORU 1. Sektörel Brifingler, GerçekleĢtirilen Toplantılar ve Bilgilendirmeler Göreve yeni gelmiş olan Çukurova

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU (16 17 Eylül 2011, Kazan, Tataristan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu) Tataristan Cumhuriyeti (RF) Kültür Bakanlığı ve Uluslararası

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ KONGRE PLANI

I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ KONGRE PLANI I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ KONGRE PLANI Bu Kongre Planı, Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Çocuk Vakfı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu arasında Mart 2013 te imzalanan Protokol

Detaylı

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 İpek Üniversitesinden: YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ KARAMAN ELMA PANELİ PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ 25 NİSAN 2016 Hazırlayanlar Uzman İsmail ARAS Uzman Hakan ANAÇ Araştırma, Etüt ve Planlama Birimi GİRİŞ Dünyanın en büyük elma üreticilerinden olan ülkemiz ve

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Aşağı Nohutlu Mahallesi, Sakarya Caddesi, Açıkgöz Apt Kat:2 Nu:4 Web:www.yozgattb.org.tr Tel: l:(0354)2129677 Fax:(0354)2170164 email: yozgattb@tobb.org.tr GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Borsamızın da Katılımıyla

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

X. KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ TANITIM DOSYASI

X. KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ TANITIM DOSYASI X. TKYD KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ X. KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ TANITIM DOSYASI 19 OCAK 2017 Intercontinental İstanbul Otel KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ HAKKINDA 2 Türkiye nin önde gelen şirketlerinin yönetim

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez: Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez: Işık Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini, 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ UYGULADIĞI EĞİTİM, ULUSAL TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON KURULU (UTEAK) TARAFINDAN AKREDİTE EDİLEN ÜLKEMİZDEKİ SAYILI TIP FAKÜLTELERİNDEN BİRİSİ http://tip.marmara.edu.tr

Detaylı

ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ

ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ 1 AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, şehircilik, yerleşmeler ve planlama alanlarında kamu

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ NE HOŞGELDİNİZ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrencilerimiz; 2008 yılında kurulan Gümüşhane Üniversitesi nin dünyaya açılan penceresi sloganıyla kısa sürede büyük gelişim sağlayan Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi,

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ Toplantı Tarihi : 17.01.2012 Toplantı Saati : 14.00 Toplantı No : 2012/02 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ 1. Anabilim Dalı Başkanlıklarından gelen

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Detaylı

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi 1. BAŞLIK Platformun adı: Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) 2. AMAÇ SİTAP ın kuruluş amacı, afet risklerinin azaltılması, afet sonrası müdahale

Detaylı

IODA-International Organization Development Association Uluslararası Organizasyonel Gelişim Platformu Türkiye

IODA-International Organization Development Association Uluslararası Organizasyonel Gelişim Platformu Türkiye IODA-International Organization Development Association Uluslararası Organizasyonel Gelişim Platformu Türkiye Tanışma Toplantısı 9 Ekim 2015 OUR FIELD OUR WORLD OUR IMPACT Akış IODA Nedir? Neden IODA Türkiye?

Detaylı

İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ

İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü, yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinin

Detaylı

TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ (TUPOB) İŞBİRLİĞİ YÖNERGESİ (2011)

TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ (TUPOB) İŞBİRLİĞİ YÖNERGESİ (2011) TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ (TUPOB) İŞBİRLİĞİ YÖNERGESİ (2011) 1- Kuruluş Türkiye Planlama Okulları Birliği (TUPOB), Türkiye'de lisans ve/veya lisansüstü düzeyde Şehir ve Bölge Planlama eğitimi veren

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU [ 2 0 1 0 ]

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU [ 2 0 1 0 ] DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Y A Ş A M B O Y U E Ğ İ T İ M A R A Ş T I R M A V E U Y G U L A M A M E R K E Z İ FAALİYET RAPORU [ 2 0 1 0 ] Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R AMAÇ... 3 FAALİYETLER... 3 EĞİTİM PROGRAMLARI... 4

Detaylı