İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NDEN"

Transkript

1

2

3 İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLIĞIMIZIN İLK DEFA HALKA ARZ EDİLECEK YTL NOMİNAL DEĞERLİ PAYLARIN SATIŞI İLE İLGİLİ İZAHNAMEDİR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PİYASASI KURULU'NCA 03/05/2007 TARİH VE 26/472 SAYI İLE KAYDA ALINMIŞTIR. ANCAK KAYDA ALINMA ORTAKLIĞIMIZIN VE PAYLARININ KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ. SERMAYE PİYASASI KANUNU UYARINCA, İZAHNAME VE EKLERİ İLE SİRKÜLERDE YER ALAN BİLGİLERİN GERÇEĞİ DÜRÜST BİR BİÇİMDE YANSITMASINDAN İHRAÇÇILAR SORUMLUDUR. ANCAK, KENDİLERİNDEN BEKLENEN ÖZENİ GÖSTERMEYEN ARACI KURULUŞLARA DA ZARARIN İHRAÇÇILARA TAZMİN ETTİRİLEMEYEN KISMI İÇİN MÜRACAAT EDİLEBİLİR. BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARI İSE, DENETLEDİKLERİ MALİ TABLO VE RAPORLARA İLİŞKİN OLARAK HAZIRLADIKLARI RAPORLARDAKİ YANLIŞ VE YANILTICI BİLGİ VE KANAATLER NEDENİYLE DOĞABİLECEK ZARARLARDAN HUKUKEN SORUMLUDUR. İMKB YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NIN 04/04/2007 TARİHLİ TOPLANTISINDA, ORTAKLIĞIMIZ PAYLARININ ULUSAL PAZARDA İŞLEM GÖREBİLECEĞİNE KARAR VERİLMİŞTİR. Diğer Kamu Kurumlarından Alınan Görüşler: Ek Satış Hakkında Açıklama: Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde, Türkiye İş Bankası A.Ş. ( İŞ BANKASI )ye ait olan ve halka arz edilen payların en fazla %15 ine tekabül eden YTL nominal değerli B Grubu paylarının, dağıtıma tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesi planlanmaktadır. Ek satış hakkının kullanılması durumunda, ek satış hakkına konu payların yatırımcı grupları arasında dağılımına, toplam arz edilecek payların asgari %30 unun yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılması koşulu dikkate alınarak, ihraççılar tarafından karar verilecektir. 1

4 I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER A. TANITICI BİLGİLER 1. Ticaret Unvanı : İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2. Merkez ve Şube Adresleri : Genel Müdürlük Ankara Şubesi İzmir Şubesi Kalamış Şubesi Yeniköy Şubesi Kazakistan İrtibat Bürosu Levent İrtibat Bürosu : İş Kuleleri Kule -2 Kat: Levent Beşiktaş İstanbul : Tahran Cad. No: 3/ Kavaklıdere Ankara : Talatpaşa Bulvarı No:27 Kat: Alsancak İzmir : Fener Kalamış Cad.122 Tibaş Belvü Sit. A2 Blok D: Kadıköy İstanbul : Köybaşı Caddesi İskele Çıkmazı No : Sarıyer İstanbul : Letoksan Sok.No: Almaata Kazakistan : Yapı Kredi Plaza C Blok Kat 9 Bölüm 25/B Beşiktaş İstanbul 3. Fiili Yönetim Yeri (Adresi) : İş Kuleleri Kule -2 Kat: Levent Beşiktaş İstanbul 4. Tescil Tarihi, Sicil Numarası ve Ticaret Sicil Memurluğu : Tescil Tarihi : Sicil Numarası : Sicil Memurluğu :İstanbul 5. Süresi : Süresiz 6. Bilinen Ortak Sayısı : 5 (Beş) 7. Ortaklığın Tabi Olduğu Yasal Mevzuat : Sermaye Piyasası Mevzuatı 8. Kuruluş Amacı (Faaliyet Konusu) : Sermaye Piyasalarında Aracılık Şirket in amacı, 3794 sayılı Kanun la değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. I. Şirket bu amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir. a) Sermaye piyasası araçlarının sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına, kendi namına başkası hesabına alım satımını yapmak, b) Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu nun düzenlemeleri çerçevesinde gereken şartları yerine getirmek kaydıyla, Kurul kaydına alınacak sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satımına aracılık, Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık, Menkul kıymetlerin geri alım veya satış taahhüdü ile alım satımı, Yatırım danışmanlığı, Portföy yöneticiliği, Kredili menkul kıymet, açığa satış ve menkul kıymetlerin ödünç alınması ve verilmesi, Türev araçların alım satımına aracılık, Portföy işletmeciliği faaliyetlerinde bulunmak, c) Menkul Kıymetler Borsaları na üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak, d) Sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan saklama hizmetlerinde bulunmak, e) Müşterilerinin verdiği yetkiye bağlı olarak müşteriler nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödemesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarını ve hisse senetlerinden doğan oy haklarını kullanmak, f) Yatırım fonları kurmak ve yönetmek, g) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş Yönetim Kurulu yetkisi ile sermaye piyasası araçlarını ihraç etmek, h) Sermaye piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla gerekli görülecek şirketlere iştirak etmek, i) Sermaye piyasası mevzuatında aracı kuruluş faaliyetleri arasında sayılan ve sayılacak olan diğer her türlü işlemi yapmak, II. Şirket yukarıdaki faaliyetlerin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir: a) Ticaret amacıyla olmamak ve aracılık işlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla aracılık faaliyetlerini yürütmek veya alacaklarını tahsil etmek için taşınır veya taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak, gerektiğinde bunları satmak veya kiraya vermek, b) Mevzuat çerçevesinde basın, radyo, televizyon ve diğer yollardan yararlanılarak Şirket in faaliyetlerini tanıtıcı ilan ve reklamlar yapmak, c) Amaç ve konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının temini, tahsili ve ödenmesi için mevduat toplamaya ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere ödünç para vermeye müncer olmamak şartıyla ipotek rehin ve diğer teminatlar 2

5 karşısında veya teminatsız ödünç, ayni teminat ve şahsi teminat almak veya vermek, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilmek, d) Faaliyetleriyle ilgili olarak borçlanabilmek, taahhüt içeren ya da içermeyen her türlü finansal işlemlerde bulunabilmek, sözleşmeler akdetmek ve bankalardan genel bankacılık hizmetleri almak, e) Amaç ve konusuyla ilgili olarak yerli ve yabancı firma ve kuruluşlarla sözleşme imzalayabilmek, know-how anlaşmaları yapabilmek. Yukarıda gösterilen konulardan başka, Şirket için gerekli ve faydalı görülecek işlere girmek isteniyorsa, Genel Kurul kararı alınacaktır. Ana Sözleşme nin değiştirilmesi niteliğindeki bu kararların uygulanması için, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu ndan izin alınacaktır. Şirket, yukarıda belirtilen hususları gerçekleştirirken, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir. B. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER 1. Ödenmiş Sermayesi : YTL 2. Son iki olağan genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle ödenmiş sermayenin %5 ve fazlasına sahip ortaklar ile tüzel kişi ve yabancı ortaklar arasında dağılımı: Ortağın; Sermaye Payı Ticaret Unvanı/ 01 / 03 / / 04 / / 02 / 2005 Adı Soyadı (YTL) (%) (YTL) (%) (YTL) (%) Türkiye İş Bankası A.Ş , , ,00 İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş , , ,00 İş Finansal Kiralama A.Ş , , ,00 Cam Pazarlama A.Ş , , Camiş Yatırım Holding A.Ş , Camiş Menkul Değerler A.Ş , ,21 Camiş Sigorta Hizmetleri A.Ş ,79 TOPLAM , , ,00 3. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri: YOKTUR 4. Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan gerçek ve tüzel kişilerin; Adı Soyadı / Sermayedeki Payı Ticaret Unvanı Tutarı (YTL) Oranı (%) T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güv. ve Yard. Sandığı Vakfı ,63 Cumhuriyet Halk Partisi ,80 5. İhraçcı yönetiminde doğrudan ya da dolaylı olarak sözsahibi olan ya da olabilecek hissedarlar: Adı Soyadı / Sermayedeki Payı Ticaret Unvanı Tutarı (YTL) Oranı (%) T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güv. ve Yard. Sandığı Vakfı ,63 Cumhuriyet Halk Partisi ,80 6. Sermayeyi temsil eden payların; Grubu İmtiyaz Türü Nama/Hamiline Olduğu Pay Nominal Değeri (YTL) Toplam (YTL) Sermayeye Oranı(%) A Yönetim Nama 1 (Bir) ,33 B - Hamiline 1 (Bir) ,67 TOPLAM ,00 3

6 7. Son üç yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi: VAR Artırım Tarihi Artırım Tutarı Nakit Emisyon Primi YDDAF Yedekler Diğer Ortaklığın son on iki ay içinde halka arz veya tahsisli satış suretiyle pay ihraç etmiş ise, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu olan payların sayı ve niteliklerine ve tahsisli satış yapılan gerçek ve/veya tüzel kişilere ilişkin açıklamalar: YOKTUR 9. Ortaklık esas sözleşmesine göre yönetim ve denetim organlarının seçimi: Yönetim Kurulu: Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilen 7 (yedi) Üye den oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı olamaz ancak Yönetim Kurulu nda yer alabilir. Yönetim Kurulu nun 5(beş) üyesi A Grubu payların çoğunluğu tarafından gösterilecek adaylar arasından, 2(iki) üyesi B Grubu payların göstereceği adaylar arasından seçilir. A Grubu payların çoğunluğunun Yönetim Kurulu na aday gösterememeleri durumunda seçim Genel Kurul tarafından, genel hükümlere göre yapılır. Yönetim Kurulu Üyeleri nin yarıdan bir fazlasının yüksek öğrenim kurumlarından mezun olması zorunludur. Yönetim Kurulu Üyeleri nin görev süreleri en çok üç yıldır. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri, yeniden Yönetim Kurulu Üyeliği ne seçilebilirler. Genel Kurul, lüzum görürse, görev süresine bağlı kalmayarak, Yönetim Kurulu Üyeleri ni her zaman değiştirebilir. Vefat veya istifa eden veya Türk Ticaret Kanunu nun 315 inci maddesi uyarınca, üyelik sıfatı kalkan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Yönetim Kurulu nca uygun görülecek kişiler seçilir. Bunlar, Genel Kurul un ilk toplantısına kadar görev yaparlar. Genel Kurul ca kabul edilirse, kendilerinden önceki üyelerin görev sürelerini tamamlarlar. Denetim Kurulu: Genel Kurul, gerek pay sahipleri arasından ve gerekse dışarıdan, en çok 1 (bir) yıl için, 2 (iki) Denetçi seçer. Denetçilerin tamamı (A) Grubu payların çoğunluğu tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir. Genel Kurul, lüzum görürse, görev süresine bağlı kalmayarak, Denetçileri her zaman değiştirebilir. Görev süreleri sona eren Denetçiler yeniden seçilebilirler. Belirli bir maddi durumun özel olarak incelenmesi ve aydınlatılması için Şirket sermayesinin en az %5 ini temsil eden azınlık pay sahipleri/pay sahibi, Özel Denetçi atanmasını talep edebilir. Özel Denetçi atanması talebinin Genel Kurul tarafından reddedilmesi halinde, Şirket sermayesinin en az %5 ini temsil eden azınlık pay sahipleri/pay sahibi mahkemeden Özel Denetçi atanmasını talep edebilir. Denetçilerin, aylık ücretleri Genel Kurul ca tespit olunur Ortaklık esas sözleşmesinde yer alan ağırlaştırılmış nisaplar hakkında bilgi: YOKTUR 11. Türk Ticaret Kanunu nun üncü maddeleri uyarınca ihdas edilen intifa senetlerine sağlanan haklar: YOKTUR 12. Payların devir esası: Pay devirlerine ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü şartlar dahilinde herhangi bir kısıtlama yoktur. 13. Ortaklığın aynı grup paylarının borsaya (İMKB veya diğer borsalar) kote olup olmadığına/işlem görüp görmediğine veya böyle bir başvurunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi: YOKTUR 14. İzahnamenin hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda; a) Ortaklığın payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri: YOKTUR b) Ortaklık tarafından diğer bir ortaklığın payları ve/veya hisse senetleri üzerinde yapılan ele geçirme teklifleri: YOKTUR c) Söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi: YOKTUR 4

7 II. ARTIRILAN SERMAYE PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER 1. Pay ihracına ilişkin yetkili organ kararları: 15/03/2007 tarihli Genel Kurul kararı ile YTL nominal değerli payların, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlandığı sermaye artırımı suretiyle; 30/11/2006 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile de Türkiye İş Bankası A.Ş. nin portföyünde bulunan B grubu paylardan ek satış hakkı dahil olmak üzere YTL nominal değerli kısımının ortak satışı suretiyle halka arz edilmesi kararlaştırılmıştır. 2. Nakit karşılığı artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek paylar ile ilgili bilgiler: Pay Grubu Nama/Hamiline Olduğu Bir Payın Nominal Değeri (YTL) Pay Sayısı Nominal Değerleri Toplamı (YTL) B Hamiline 1 (Bir) TOPLAM İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımı YOKTUR. 4. a) Bu sermaye artırımı dolayısıyle ihraç edilecek payların, bu sermaye artırımından sonra yapılacak ve yeni pay alma haklarının kısıtlanmadığı tüm sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları bulunacaktır. b) İhraç edilen paylar; sermaye artırımının tescil edildiği hesap dönemi itibariyle temettüye hak kazanır ve kar elde edilmesi halinde ilk kez 2007 yılının karından temettü verilecektir. c) Temettüye hak kazanılan tarih: Sermaye artırımının tescil edildiği hesap döneminden itibaren temettüye hak kazanılacaktır. 5. Bu artırımda ihraç edilecek imtiyazlı paylar ve imtiyazın niteliği: YOKTUR 6. İhraç edilecek payların yatırımcılara sağladığı haklar: Kârdan pay alma hakkı (SPKn md.15), tasfiyeden pay alma hakkı (TTK md. 455), bedelsiz pay edinme hakkı (SPKn md. 15), yeni pay alma hakkı (TTKmd. 394, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 12), genel kurula katılma hakkı (TTKn md. 360), genel kurulda müzakerelere katılma hakkı (TTkn md. 375, md. 369), oy hakkı (TTK md.373,374), bilgi alma hakkı (SPKn md. 16, TTK md. 362), inceleme ve denetleme hakkı (TTK md. 363), iptal davası açma hakkı (TTK md , kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 12). Diğer taraftan, TTK 341, 348, 356, 359, 366, 367 ve 376. maddelerinde geçen azınlık hakları, ödenmiş sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır (SPKn md. 11). 7. Payların devrine ve varsa devirle ilgili kısıtlara ilişkin bilgi: YOKTUR. 8. Yeni pay alma haklarının kısıtlanıp kısıtlanmadığı, kısıtlandıysa kısıtlanma nedenlerine ilişkin bilgi: Mevcut ortakların yeni pay alma hakları, payların halka arz edilecek olması nedeniyle tamamen kısıtlanmıştır. 9. Varsa belli kişilere tahsis edilen payların ayrı ayrı tutar ve sayısı: YOKTUR 10. Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan paylar için tahsis kararı alınıp alınmadığı: YOKTUR 11. Satın alma taahhüdünde bulunan gerçek ve/veya tüzel kişilerin adı, adresleri ve bir payın satın alma fiyatı: BULUNMAMAKTADIR. Halka arz edilecek paylar için aracılık yüklenimi dışında bir satın alma taahhüdünde bulunulmamaktadır. 12. Ortakların yeni pay alma haklarını kullanma esasları: YOKTUR 5

8 III. ORTAKLIĞIMIZIN MEVCUT PAYLARININ YTL'LIK KISMININ HALKA ARZ YOLUYLA SATIŞI HAKKINDA BİLGİLER 1. Paylarını satacak olan ortak/ortaklar hakkında bilgiler: Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Ortağın Sermaye Payı Soyadı Tutar (Bin YTL) Oran (%) Ortağın Satacağı Payların Nominal Değeri (YTL) Türkiye İş Bankası A.Ş , TOPLAM 92, Satışı yapılacak paylar ile ilgili bilgiler: Pay Grubu Nama/Hamiline Olduğu Bir Payın Nominal Değeri (YTL) Pay Sayısı Nominal Değerleri Toplamı (YTL) B Hamiline 1(Bir) TOPLAM a) Ortaklığımızın mevcut paylarından ihraç edilecek payların, yeni pay alma haklarının kısıtlanmadığı tüm sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları bulunacaktır. b) Halka arz edilecek paylar kâr elde edilmesi halinde ilk kez 2007 yılının kârından temettü alabilecektir. 4. Halka arz edilecek imtiyazlı paylar ve imtiyazın niteliği: YOKTUR 5. Halka arz edilecek payların sağladığı haklar: Kardan pay alma hakkı (SPKn md.15), tasfiyeden pay alma hakkı (TTK md. 455), bedelsiz pay edinme hakkı (SPKn md. 15), yeni pay alma hakkı (TTKmd. 394, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 12), genel kurula katılma hakkı (TTKn md. 360), genel kurulda müzakerelere katılma hakkı (TTkn md. 375, md. 369), oy hakkı (TTK md.373,374), bilgi alma hakkı (SPKn md. 16, TTK md. 362), inceleme ve denetleme hakkı (TTK md. 363), iptal davası açma hakkı (TTK md , kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 12). Diğer taraftan, TTK 341, 348, 356, 359, 366, 367 ve 376. maddelerinde geçen azınlık hakları, ödenmiş sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır (SPKn md. 11). 6

9 IV. HALKA ARZLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. Halka arz süresi: Halka arz süresi 2 (iki) işgünüdür. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri ilan edilecek sirkülerde belirtilecektir. 2. Satış fiyatı: 1.-YTL nominal değerli 1 lot payın satış fiyatı 2,40 YTL ile 3,00 YTL aralığında belirlenmiştir. Talepler bu fiyat aralığının tavanı olan 3,00 YTL den toplanacaktır. 3. Satış fiyatının tespitinde kullanılan yöntemler: Arkan & Ergin Grant Thornton tarafından yapılan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. değerleme çalışması aşağıda sunulmaktadır. Özet İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Değerleme Raporu 14 Mart 2007 Arkan & Ergin Grant Thornton, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım tarafından şirket değerlemesi tespiti amacıyla görevlendirilmiştir. Bu değerleme esnasında farklı değerleme yöntemleri esas alınmıştır. İş Yatırım ın solo özsermaye değeri indirgenmiş nakit akım yöntemi (özsermaye artık getiri modeli) ile tespit edilmiştir. Halka açık iştiraklerin piyasa değerleri, diğer iştiraklerin ise özsermaye defter değerleri değerlemede baz alınmıştır. İş Portföy Yönetim A.Ş. İş Portföy ün değeri Fiyat/Kazanç çarpanı ile hesaplanmıştır. Çalışma sonucunda, değer aralığı 290,4 mn YTL 353,6 mn YTL olarak tespit edilmiştir. Değerleme analizi Varsayımlar Öngörü gelir tabloları Değerleme modeli Hassasiyet analizi Varsayımlar: Makro varsayımlar GSYİH (milyar ABD $) 413,95 434,65 456,38 479,20 GSYİH yıllık büyüme 7% 5% 5% 5% TÜFE 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% YTL/$ (ortalama) 1,5370 1,6206 1,6530 1,7100 YTL/$ (yılsonu) 1,6019 1,6344 1,6916 1,7424 Piyasa varsayımları (İMKB) Toplam piyasa değeri (mn ABD $) Halka açıklık oranı 33% 34% 35% 36% İMKB işlem hacmi (mn ABD $) Velosite 143% 147% 149% 150% İMKB bono piyasası (alım-satım, mn ABD $) Toplam bono stoku (mn ABD $) Türev araçları piyasası (mn ABD $) Hisse Senetleri İMKB nin toplam piyasa değeri 2010 yılına kadar tahmin edilmiştir. Bu süreçte benzer ülkelerdeki piyasa değeri/gsmh ile, F/K oranı kullanılmıştır. İş Yatırım araştırma kapsamındaki şirketlerin 2008 yılına kadar tahmini kar büyüme rakamları alınıp, reel faiz düşüş beklentisi doğrultusunda çarpanlarda (değerlemelerde) büyüme olur varsayımıyla İMKB nin 2010 yılına kadar olan piyasa değeri tahmin edilmiştir. İşlem hacimlerinin projeksiyonunda işlem hacmi/toplam piyasa değeri (velosite) oranları da göz önüne alınmıştır. Sektörde konsolidasyon süreci öngörülmektedir. Özellikle yerli müşteri hacminde, dağıtım ağı iyi, güvenilir kurumlara bir işlem hacmi kayması beklenmektedir. Yabancı aracı kurumların Türkiye ye gelmesi yerli aracı kurumların yabancı müşteri hacimlerini bir miktar aşağı çekeceği, ancak konsolidasyon etkisinin çok daha önemli olacağı düşünülmektedir. Hisse Senetleri İş Yatırım pazar payı 6.3% 6.3% 6.3% 6.3% Alım/satım spredi % % % % Komisyon oranları 0.086% 0.086% 0.091% 0.096% Bono Piyasası Toplam bono stoku (TL bazlı stok) makro hedefler doğrultusunda GSMH ye oranlanarak tahmin edilmiştir. İşlem hacimleri tahmin edilirken İMKB bono piyasası işlem hacimleri/toplam bono stoku rasyosu kullanılmıştır. 7

10 Bono İş Yatırım pazar payı 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% Alım/satım spredi % % % % Komisyon oranları 0.060% 0.060% 0.060% 0.060% Türev Araçları Piyasası Toplam piyasa hacmi benzer ülkelerdeki vadeli işlemler/gsmh oranı kullanarak ve dünya ortalamaları dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Türev Araçları İş Yatırım pazar payı 21.0% 20.0% 18.0% 16.0% Alım/satım spredi % % % % Komisyon oranları 0.050% 0.050% 0.050% 0.050% Dövize Dayalı Menkul Kıymet İşlemleri Eurobond piyasasının 2007 yılında %50 büyümesi daha sonraki yıllarda ise büyümenin daralması beklenmektedir. Alım-satım spredleri, İş Yatırım Yönetimi tahminleri doğrultusunda %0,060 oranında varsayılmıştır. Diğer döviz cinsi menkul kıymet işlemlerinden beklenen gelirler İş Yatırım Yönetimi tahminleri doğrultusunda arttırılmıştır. Fonlar A Tipi Ortalama Portföy Büyüme oranı 66,5% 20,0% 20,0% 20,0% Komisyon oranı (%) 3,7% 3,3% 3,3% 3,0% B Tipi Ortalama Portföy Büyüme oranı 4,3% 4,0% -1,0% -5,0% Komisyon oranı (%) 2,5% 2,2% 2,0% 2,0% Tahvil Bono Ortalama Portföy Büyüme oranı 60,8% 5,0% 5,0% 5,0% Komisyon oranı (%) 1,8% 1,8% 1,5% 1,5% Özel Portföy Ortalama Portföy Büyüme oranı 55,8% 10,0% 10,0% 10,0% Komisyon oranı (%) 0,7% 0,5% 0,4% 0,4% İş Yatırım Ortaklığı Komisyon Büyüme oranı 166,7% 25,0% 20,0% 20,0% Kurumsal Danışmanlık Birleşme ve satın almalar Anlaşma sayısı Başarı primi (ABD $) Danışmanlık ücreti (ortalama, ABD $) IPO IPO sayısı IPO hacmi (milyon ABD $) IPO ücret payı 1,8% 1,8% 1,8% 1,5% Faaliyet Giderleri Faaliyet giderlerinde 2007 Bütçesi baz alınmış, dönemi için beklenen enflasyon oranına ilave, reel olarak %2-5 arasında oranlar ile arttırılmıştır. Personel sayısı 2007 yılında %10, aralığında yıllık %5 olarak arttırılmıştır. Buna göre 2010 yılı sonunda çalışan sayısı 293 kişi olacaktır. Faiz Gelir/Giderleri Ana faiz gelir kalemi kredilerdir sonunda 50 milyon YTL olan kredi hacminin 2007 yılsonunda ortalama 55 mn YTL ye ulaşması beklenmektedir. Yıllık faizler döneminde sabit tutulmuştur. İkinci faiz gelir kalemi mevduatlardır yılında 170 mn YTL ortalama mevduat hacminin korunması beklenmektedir. Söz konusu mevduatın tümü fonlandığı için bir arbitraj geliri yaratılmaktadır. Edinilen bilgilere göre buradaki spred %1,5 civarındadır. Bu spredin 2007 yılında %1,3 den, 2010 yılında %1,1 e kadar daralacağı varsayılmıştır. Buradan elde edilen faiz gelir ve giderleri gelir tablosunda ilgili kalemler altında gösterilmiştir. Faiz gelirlerinin son ayağı olan reeskont gelirleri hisse ve bono olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Buradan gelir tablosuna yansıyacak mark to market gelirleri muhafazakâr olarak tahminlere yansıtılmıştır. Öngörü Gelir Tabloları: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8

11 Satış Gelirleri ve Satışların Maliyeti Satış Gelirleri Hisse senetleri satışları Sabit getirili menkul kıymet satışları Türev araçları satışları Dövize bağlı menkul kıymet işlemleri (net) Satışların Maliyeti Hisse senetleri alışları Sabit getirili menkul kıymet alışları Türev araçları alışları Hizmet Gelirleri Hisse senedi alım/satım komisyonları Sabit getirili menkul kıymet alım/satım komisyonları Türev araçlar aracılık komisyonları Fon yönetimi komisyonları Kurumsal danışmanlık gelirleri Diğer Faaliyet Gelirler i (net) Faaliyet Giderleri - Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Menkul kıymet tahakkuk gelirleri Faiz gelirleri Menkul kıymet gelirleri Diğer faaliyet gelirleri (net) Hisse senedi işlem payları ve tescil ücretleri Sabit getirili menkul kıymet işlem payları ve tescil ücretleri Takas ve saklama giderleri Diğer pazarlama, satış ve dağıtım giderleri

12 Faaliyet Giderleri Genel Yönetim Giderleri Personel giderleri Yönetim kurulu ücretleri Amortisman ve itfa payı giderleri Üyelik giderleri Diğer hizmet giderleri Vergi giderleri Kira gideri Danışmanlık gideri Haberleşme ve bilgi işlem giderleri Reklam giderleri Borsa giderleri Banka komisyonları Temsil giderleri Sabit giderler Bakım giderleri Diğer giderler Finansman Giderleri Kısa vadeli borçlanma giderleri Kur farkı gelirleri Değerleme Modeli: İştirakler İş Yatırım ın iştiraklerinin değerlendirilmesinde, Halka açık iştiraklerin piyasa değeri, İş Portföy dışındaki diğer iştiraklerin ise özsermaye değeri baz alınmıştır. İş Portföy ün değeri, gelişmekte olan piyasalardaki Fiyat/Kazanç (F/K) çarpanı ile bulunmuştur. İş Portföy halka açık olmadığından dolayı bu çarpana % 20 iskonto uygulanmıştır. F/K çarpanı ile bulunan değer ayrıca daimi gelir modeli ile doğrulanmıştır. Şirket Özsermaye (YTL) Pay (%) İştirak Değeri (YTL) Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş , Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası A.Ş , Camiş Menkul Değerler A.Ş , Gelişen İşletmeler Piyasaları A.Ş , Maxis Ltd , Toplam Şirket İMKB Değeri* (YTL) Pay (%) İştirak Değeri (YTL) İş Girişim Sermayesi A.Ş , İş Yatırım Ortaklığı A.Ş , iş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş , Toplam *Ekim-Aralık 2006 döneminin ortalaması alınmıştır. İştirakler İş Portföy Şirket Net kar (YTL) F/K* Şirket Değeri (YTL) Pay (%) İştirak Değeri (YTL) İş Portföy Yönetimi A.Ş , , * Bloomberg Emerging Markets ortalamasına %20 oranında iskonto uygulanmıştır İş Portföy ün değeri ayrıca çapraz kontrol amacı ile daimi gelir modeli ile komisyon gelirleri üzerinden hesaplanmıştır. Çıkan değer F/K modeli ile hesaplanan değeri doğrulamaktadır. 10

13 (YTL) 2006 Komisyon gelirleri Özsermaye maliyeti 21,84% Büyüme oranı 9,00% Özsermaye maliyeti - büyüme oranı 12,84% İş Portföy değeri İştirak payı 20% İştirak değeri Özsermaye Maliyeti Türkiye risksiz getiri oranı 1 18,84% Reel faiz düzeltmesi 2 2,00% Düzeltilmiş risksiz getiri oranı 16,84% Sermaye piyasası risk primi 5,00% Beta 1 Özsermaye maliyeti 21,84% 1 Kaynak: Bono Piyasası (190111T13), Dünya Gazetesi Aralık 2003-Aralık 2006 döneminde ortalama %11 olan reel faizlerde Eylül 2006'dan itibaren bir artış görülmektedir. Reel faizin Eylül 2006-Ocak 2007 dönemi ortalaması %13 tür. Reel faizin önümüzdeki aylarda tekrardan ineceği varsayımı ile nominal faiz oranı normalize edilmiştir. Reel Faiz % O 03 Ş 03 M 03 N 03 M 03 H 03 T 03 A 03 E 03 E 03 K 03 A 03 O 04 Ş 04 M 04 N 04 M 04 H 04 T 04 A 04 E 04 E 04 K 04 A 04 Tarih O 05 Ş 05 M 05 N 05 M 05 H 05 T 05 A 05 E 05 E 05 K 05 A 05 O 06 Ş 06 M 06 N 06 M 06 H 06 T 06 A 06 E 06 E 06 K 06 A 06 O 07 Özsermaye Artık Getiri Modeli Özsermaye artık getirisinin bugünkü değeri - gelecek 4 yıl Faaliyet karı Özsermaye maliyeti Özsermaye artık getirisi Özsermaye maliyeti (%) 21,84% 21,84% 21,84% 21,84% İskonto faktörü 0,8207 0,6736 0,5529 0,4538 İndirgenmiş özsermaye artık getirisi Özsermaye maliyeti tahminleri Dönembaşı özsermaye defter değeri Özsermaye maliyeti (%) 21,84% 21,84% 21,84% 21,84% Özsermaye maliyeti Bugünkü yatırılmış özsermaye defter değeri Dönembaşı özsermaye defter değeri Artık getirilerin nihai değerinin bugünkü değeri Özsermaye artık getirisi (5.yıl) Büyüme oranı 9,00% Özsermaye maliyeti (%) - büyüme oranı 12,84% Nihai değer İskonto faktörü 0,

14 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. YTL Özsermaye artık getirisinin bügünkü değeri - gelecek dört yıl Bugünkü yatırılmış özsermayenin defter değeri Artık getirilerin nihai değerinin bugünkü değeri İş Yatırım özsermaye değeri İştirakler Toplam değer F/DD oranı 2,11 Hassasiyet Analizi İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Solo) (YTL) İskonto oranı 8% Büyüme Oranı 9% 10% 23% % % İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (İştirakler dahil) (YTL) İskonto oranı 8% Büyüme Oranı 9% 10% 23% % % Arkan & Ergin Grant Thornton un İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin değer tespitine yönelik gerçekleştirmiş olduğu çalışma sonucunda ulaştığı değer aralığı YTL dir. Şirketin nominal sermaye toplamı YTL dir. Şirket için belirlenen değerlerin nominal sermaye toplamına bölünmesiyle 1 YTL nominal paya düşen değer aralığı 3,00 3,65 YTL olarak hesaplanmaktadır. Halka arz fiyat aralığı belirlenirken bu fiyat üzerinden %18 20 oranlarında ıskonto uygulanmıştır. Bu yöntem ile 1 YTL nominal İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. payı için belirlenen halka arz fiyat aralığı 2,40-3,00 YTL dir 4. Satış yöntemi ve başvuru şekli: 4.1. Satış Yöntemi Satış, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ( İŞ YATIRIM ) liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından fiyat aralığı ile talep toplama ve bakiyeyi kısmen yüklenim yöntemiyle gerçekleştirilecektir Başvuru Şekli Bu halka arzda pay almak isteyen tüm yatırımcıların; sirkülerde ilan edilecek halka arz tarihlerinde işbu İzahnamede belirtilen başvuru yerlerine müracaat ederek Talep Formu doldurmaları gerekmektedir. Yatırımcılar, Talep Formu nda talep ettikleri pay adedini belirteceklerdir. Talep miktarının 1 (bir) lot ve katları şeklinde olması şarttır. Yatırımcılar, IV.2. maddede belirtilen fiyat aralığının tavanı olarak belirtilen fiyatın, talep edilen pay adedi ile çarpımı sonucu bulunan pay bedelini, aracı kurumların belirtecekleri hesaplara nakden veya hesaben veya teminat yöntemiyle yatıracaklardır. Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli ve indirimlerden dolayı oluşan tutar, dağıtım listesinin ihraççılar tarafından onaylanarak kesinleşmesini takiben, satışı gerçekleştiren konsorsiyum üyeleri tarafından, başvuru yerlerinde yatırımcılara iade edilecektir. Yatırımcılar istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri miktara ilişkin alt sınır belirleyebilecekler. 12

15 Tahsisat Grupları İŞ YATIRIM paylarının halka arzına ilişkin olarak yatırımcılar aşağıdaki gibi 4 (dört) gruba ayrılmışlardır; 1. İş Bankası Grubu Çalışanları; İŞ YATIRIM mevcut çalışanları ve emeklileri, İŞ YATIRIM iştirakleri (Camiş Menkul Değerler A.Ş., İş Girişim Sermayesi A.Ş, İş Yatırım Ortaklığı A.Ş., İş Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., İş Portföy Yönetimi A.Ş., Maxis Securities Ltd. ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.) mevcut çalışanları ve emeklileri ile Türkiye İş Bankası A.Ş. ( İş Bankası ) mevcut çalışanları ve emeklileridir. Bu kategorideki yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur. Bu kategorideki yatırımcılar %1 (yüzdebir) indirimden yararlanacaklardır. 2. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar la tanımlanan yurtiçinde yerleşik yatırımcılardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları da bu tanıma gireceklerdir. Bu kategorideki yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur. Anonim ve limited şirketler de bu kategoriden talepte bulunabilirler. 3. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar; Yatırım Fonları, Özel Emeklilik Fonları, Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıkları, Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Sigorta Şirketleri, Emekli ve Yardım Sandıkları, Vakıflar, 506 Sayılı Kanunun Geçici 20. Maddesi Uyarınca Kurulmuş Olan Sandıklar, Kamuya Yararlı Derneklerdir. Bu kategorideki yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur. 4. Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar la tanımlanan dışarıda yerleşik kişilerdir. Bu kategorideki yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur. Paylar Türk mevzuatı uyarınca, İMKB de işlem görecek şekilde halka arz edilmekte olup sözkonusu yatırımcılar hisseleri Türkiye de satın alacaklardır Ödeme Seçenekleri İş Bankası Grubu Çalışanları ve Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar aşağıdaki ödeme seçeneklerinden ancak birini seçerek talepte bulunabilirler Nakden Ödeme: İş Bankası Grubu Çalışanları ve Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri pay adedine ilişkin bedelleri IV.2. maddede belirtilen fiyat aralığının tavanından nakden yatıracaklardır Teminat Yöntemiyle Talepte Bulunma: İş Bankası Grubu Çalışanları ve Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar yatırım hesaplarında mevcut olan Devlet İç Borçlanma Senetleri ( DİBS ) ve likit fonları teminat göstermek suretiyle pay talep edebileceklerdir. Pay talep bedeli karşılığında alınacak blokaj tutarları aşağıda gösterilen şekilde hesaplanacaktır: Likit Fon Blokajı Ödenmesi gereken bedel / %99 YTL DİBS Blokajı Ödenmesi gereken bedel / %90 Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli DİBS Blokajı Ödenmesi gereken bedel / %90 Blokaj işleminde; likit fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı, DİBS lerde her bir konsorsiyum üyesinin çalıştığı bankanın sabah ilk açıkladığı gösterge fiyat dikkate alınacaktır. Döviz cinsinden ve dövize endeksli DİBS lerin YTL ye dönüştürülmesinde TCMB döviz alış kuru kullanılacaktır. Teminat gösterilen kıymetlerin bozdurulmasında her bir konsorsiyum üyesinin çalıştığı bankanın anlık gösterge fiyatı veya İMKB Tahvil ve Bono Piyasası nda oluşan cari piyasa fiyatı uygulanacaktır. Teminat tutarlarının hesaplanmasında, kullanılan menkul kıymetin asgari adet, adet katları ve birim tutarları dikkate alınarak, teminat gösterilen menkul kıymet adedi asgari adedin altında kalmayacak ve kesirli ve/veya ilgili menkul kıymet için belirtilen katların dışında bir adet oluşmayacak şekilde yukarı yuvarlama yapılabilecektir. Yatırımcıların taleplerini karşılayacak miktarda tek bir teminat türünün tek başına yeterli olmaması durumunda aynı yatırım hesabında bulunan likit fon, YTL DİBS ve Döviz Cinsinden ve Dövize endeksli DİBS ler aynı anda teminata alınabilecektir. Konsorsiyum üyeleri ve acentaları aşağıda belirtilen teminat yöntemi ile talep toplama seçeneklerinden sadece birini kullanabilirler. Konsorsiyum üyelerinin acentaları kendilerinden farklı bir yöntemi uygulayabilir. Aracı Kurumlar ve acentalarının uygulayacağı yöntemler 7.maddede ayrıca belirtilmektedir SABİT YÖNTEM : Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelleri, yatırımcıların bloke edilen YTL DİBS leri ve/veya likit fonları res'en bozdurularak ödenecektir. Teminata alınan kıymetlerin nakde dönüştürülmesi sırasıyla likit fon, vergisiz DİBS ve vergili DIBS şeklinde yapılacaktır. Bu yöntemde, Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli DİBS ler teminat olarak kullanılmayacaktır DEĞİŞKEN YÖNTEM : Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelleri, yatırımcıların talep toplama süresinin sona ermesini izleyen ilk iş günü saat 13

16 12:00 a kadar nakden ödeme yapmamaları halinde, bloke edilen DİBS ler ve/veya likit fonlar bozdurularak ödenecektir. Yatırımcıların talep ettikleri pay bedellerine karşılık gelen tutarı yukarıda belirtilen süre içinde nakden ödemeleri durumunda blokaja alınan menkul kıymetler üzerindeki bloke aynı gün kaldırılır. Teminata alınan kıymetlerin nakde dönüştürülmesi sırasında müşteri talimatları dikkate alınacaktır Döviz Teminat Yöntemiyle Talepte Bulunma: İş Bankası Grubu Çalışanları ve Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar hesaplarında mevcut olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nca alım-satım konusu yapılan konvertible dövizleri teminat göstermek suretiyle pay talep edebileceklerdir. Pay talep bedeli karşılığında alınacak döviz tutarı aşağıda gösterilen şekilde hesaplanacaktır: Ödenmesi gereken bedel / %90 Blokaj işleminde, her bir konsorsiyum üyesinin çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için ilk açıkladığı gişe kuru dikkate alınacaktır. Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır. Konsorsiyum üyeleri ve acentaları aşağıda belirtilen teminat yöntemi ile talep toplama seçeneklerinden sadece birini kullanabilirler. Konsorsiyum üyelerinin acentaları kendilerinden farklı bir yöntemi uygulayabilir. Aracı Kurumlar ve acentalarının uygulayacağı yöntemler 7.maddede ayrıca belirtilmektedir SABİT YÖNTEM : Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelleri, yatırımcıların bloke edilen dövizleri res'en her bir konsorsiyum üyesinin çalıştığı bankanın cari kurundan bozdurularak ödenecektir DEĞİŞKEN YÖNTEM : Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelleri, yatırımcıların talep toplama süresinin sona ermesini izleyen ilk iş günü saat 12:00 a kadar nakden ödeme yapmamaları halinde, bloke edilen döviz bozdurularak ödenecektir Bedel İadesini Talebe Dönüştürme Yatırımcıların talep ettikleri pay bedellerine karşılık gelen tutarı yukarıda belirtilen süre içinde nakden ödemeleri durumunda blokaja alınan döviz üzerindeki bloke aynı gün kaldırılır. Teminat gösterilen dövizin bozdurulmasında her bir konsorsiyum üyesinin çalıştığı bankanın cari kuru kullanılacaktır. İş Bankası Grubu Çalışanları ve Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, halka arzın tavan fiyatı ile nihai fiyat arasında oluşacak iade tutarı kadar ekstra bir pay talebinde bulunup bulunmamaya yönelik tercihlerini talep formunda ilgili alanı işaretleyerek beyan edeceklerdir. Yatırımcının iade tutarını pay olarak talep etmeye yönelik tercihini belirtmesi durumunda, tavan fiyat ile nihai halka arz fiyatı arasındaki fark, ilave pay talebi olarak yatırımcı talebine yansıtılacak ve ancak bu yansıtmalardan sonra dağıtım işlemine başlanacaktır. Bedel farkının talebe dönüştürülmesi sırasında oluşabilecek küsuratların yatırımcılara iade edileceği tabiidir. İlgili alanı hiçbir şekilde işaretlemeyen yatırımcının oluşacak iade tutarının nakden ödenmesini istediği kabul edilecektir Yatırımcılardan İstenen Belgeler İŞ YATIRIM paylarının halka arzına katılmak isteyen yatırımcıların, Talep Formu nu doldurmaları ve bu formda talep ettikleri pay miktarını bildirmeleri gerekmektedir. Talepte bulunacak yatırımcılar, aşağıda belirtilen belgeleri, Talep formlarına ekleyeceklerdir: 1. İş Bankası Grubu Çalışanları: Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi ve çalışan veya emekli kimlik kartı nın fotokopisi, 2. Diğer Gerçek Kişi Yatırımcılar: Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi, 3. Tüzel Kişi Yatırımcılar: İmza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi, vergi levhası ve Ticaret Sicili kayıt belgesi fotokopisi. İnternet, telefon bankacılığı, NetMatikler veya ATM ler vasıtası ile talepte bulunacak yatırımcıların, internet şubesi, telefon bankacılığı şubesi, NetMatikler veya ATM de işlem yapmaya yetkili olma (İnternet, NetMatik ve telefon bankacılığı hesaplarının olması, interaktif bankacılık taahhütnamesi imzalamış olmaları ve/veya ATM de kullanılan manyetik kartlarının olması) şartı aranacaktır. 5. Satışın birden fazla ülkede aynı anda yapıldığı durumlarda, bu ülkelerden birine belli bir oranda tahsisat yapılmışsa buna ilişkin bilgi: YOKTUR 14

17 6. a) Satışa aracılık edecek ve/veya yüklenimde bulunacak kuruluş/kuruluşlar ve aracılığın niteliği ve yüklenimde bulunulan payların tutarı ve satışa sunulan toplam paylara oranı: Yüklenimde Bulunulan Aracı Kuruluş Aracılığın Niteliği Pay Tutarı (YTL) Pay Oranı (%) İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. En İyi Gayret Aracılığı 0 0 Türkiye Sinai Kalkınma Bankasi A.Ş. Bakiyeyi Kısmen Yüklenim ,5 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bakiyeyi Kısmen Yüklenim ,0 Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Bakiyeyi Kısmen Yüklenim ,0 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bakiyeyi Kısmen Yüklenim ,0 Camiş Menkul Değerler A.Ş. Bakiyeyi Kısmen Yüklenim ,0 Turkish Yatırım A.Ş. Bakiyeyi Kısmen Yüklenim ,0 Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Bakiyeyi Kısmen Yüklenim ,0 Alternatif Yatırım A.Ş. Bakiyeyi Kısmen Yüklenim ,9 Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. Bakiyeyi Kısmen Yüklenim ,9 Fortis Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bakiyeyi Kısmen Yüklenim ,9 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bakiyeyi Kısmen Yüklenim ,9 Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bakiyeyi Kısmen Yüklenim ,9 Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Bakiyeyi Kısmen Yüklenim ,0 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bakiyeyi Kısmen Yüklenim ,0 Hak Menkul Kıymetler A.Ş. Bakiyeyi Kısmen Yüklenim ,0 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bakiyeyi Kısmen Yüklenim ,0 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bakiyeyi Kısmen Yüklenim ,0 Ataonline Menkul Kıymetler A.Ş. Bakiyeyi Kısmen Yüklenim ,2 Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Bakiyeyi Kısmen Yüklenim ,2 HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bakiyeyi Kısmen Yüklenim ,2 Raymond James Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Bakiyeyi Kısmen Yüklenim ,2 TOPLAM ,2 b) Aracı kuruluş/kuruluşlara ve gişe hizmeti veren kuruluşlara ödenecek toplam ücret tutarı ve bunun toplam ihraç maliyeti içindeki payı: Aracı Kuruluşlara ödenecek toplam ücret yaklaşık olarak 600 bin YTL dir. Bu tutarın toplam halka arz maliyetinin yaklaşık % 27 sini oluşturacağı tahmin edilmektedir. c) Yüklenimde bulunulmayan payların nominal değer ve satış fiyatı üzerinden tutarı: Halka arz edilen YTL nominal değere ve fiyat aralığının tabanından hesaplandığında YTL, fiyat aralığının tavanından hesaplandığında YTL satış tutarına sahip paylar için yüklenimde bulunulmayacaktır. 7. Başvuru Yerleri: İŞ YATIRIM paylarının halka arzına Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar kategorilerinden katılmak isteyen yatırımcılar, aşağıdaki tüm yetkili aracı kurumların merkez ve şubeleri ile satışa yetkili acente olan bankaların ilgili şubelerine talepte bulunmak için başvurabilirler. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar kategorisindeki yatırımcılar, aşağıdaki yetkili aracı kurumların merkez ve şubeleri ile satışa yetkili acente olan bankaların ilgili şubelerinin yanı sıra, bu kurumların, ATM, NetMatik, internet veya telefon bankacılığı şubelerine, taleplerini iletmek için başvurabilirler. İnternet, NetMatik ve telefon bankacılığı şubeleri vasıtasıyla, talep başvurusunda bulunmak isteyen Yurtiçi Bireysel Yatırımcıların başvuruda bulunacakları, internet, NetMatik ve telefon bankacılığı işlemlerini yapmaya yetkili olmaları (internet, NetMatik ve telefon bankacılığı hesaplarının olması, interaktif bankacılık taahhütnamesi imzalamış olmaları ve/veya ATM de kullanılan manyetik kartlarının olması) gerekmektedir. İş Bankası Grubu Çalışanları kategorisinde yer alacak İŞ YATIRIM mevcut çalışanları ve emeklileri ile İŞ YATIRIM iştirakleri mevcut çalışanları ve emeklilerinin talepleri yalnızca İŞ YATIRIM merkez ve şubeleri tarafından toplanacaktır. Aynı kategoride yer alacak Türkiye İş Bankası A.Ş. mevcut çalışanları ve emeklilerinin talepleri ise İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve acentesi konumundaki Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından toplanacaktır. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ye taleplerini iletmeyen İŞ YATIRIM mevcut çalışanları ve emeklileri ile İŞ YATIRIM iştirakleri mevcut çalışanları ve emeklileri, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar kategorisinde değerlendirilecek ve bu yatırımcı grubu için geçerli olan seçenek ve koşullardan yararlanacaklardır. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ye ve acentesi konumundaki Türkiye İş Bankası A.Ş. ye taleplerini iletmeyen Türkiye İş Bankası A.Ş. mevcut çalışanları ve emeklileri, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar kategorisinde değerlendirilecek ve bu yatırımcı grubu için geçerli olan seçenek ve koşullardan yararlanacaklardır. Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcıların talepleri sadece İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından toplanacaktır. 15

18 KONSORSİYUM LİDERİ İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İş Kuleleri Kule 2 Kat Levent / İstanbul Tel: (212) Faks: (212) Ve tüm şubeleri ile Türkiye İş Bankası A.Ş. nin tüm şubeleri, bankamatikler, NetMatikler, adresi ve no lu interaktif telefon KONSORSİYUM EŞ LİDERLERİ TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. Meclis-i Mebusan Caddesi No:161, Fındıklı - İstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İnönü Cad. No:42 Gümüşsuyu Taksim İstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) ve tüm şubeleri ile Akbank ın tüm şubeleri, adresi ve no lu interaktif telefon GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Garanti Binası Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. 2/8 Zincirlikuyu / İstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) ve tüm şubeleri ile Garanti Bankası nın tüm şubeleri, adresi ve no lu interaktif telefon YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat: Levent İstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) ve tüm şubeleri ile Yapı Kredi Bankası nın tüm şubeleri, veya adresi ve no lu interaktif telefon KONSORSİYUM ÜYELERİ CAMİŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. İş Kuleleri Kule 3 4.Levent İstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Mersin, Diyarbakır İrtibat Büroları ve adresi TURKISH YATIRIM A.Ş. Abdi İpekçi Cad. No:57 Reasürans Han E Blok Kat: 5 Harbiye / İstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) ve tüm Acentalar ile Turkish Bank A.Ş. şubeleri ve adresi YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. Nispetiye Cad. Akmerkez E-3 Blok Kat: 4 Etiler İstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Tüm şube ve irtibat büroları ile Arap Türk Bankası A.Ş. Şubeleri adresi ile interaktif telefon ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. Cumhuriyet Cad. No: 8 Elmadağ İstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Alternatif Yatırım A.Ş. nin Ankara ve Erenköy şubeleri ile Alternatifbank A.Ş. nin tüm şubeleri adresi, interaktif telefon ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. Büyükdere Cad. No: 209 Tekfen Tower Kat: 6 Levent İstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Tüm irtibat büroları ve şubeleri ile ve adresi, (0212) telefon numarası FORTİS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Dilhayat Sok. No: 8 Etiler İstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) (0212) Fortis Bank A.Ş. Şubeleri adresi interaktif telefon OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Akatlar Ebulula Cad F2 C Blok Levent Beşiktaş İstanbul Tel : (0212) Tel: (0212) Tüm şubeleri ve Oyakbank A.Ş. nin tüm şubeleri ile adresi, interaktif telefon TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:22 K:4 Maslak İstanbul Tel: ( 0212) Faks: (0212) Türk Ekonomi Bankası A.Ş. nin tüm şubeleri adresi ile interaktif telefon 16

19 ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Emirhan Cad. No:145/A Kat: İstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Tüm şubeleri ve ve (0212) telefon numarası GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No:29 Yakacık Kartal İstanbul Tel: (0216) Faks: (0216) Tüm şubeler ve acentalar ile adresi ile numaralı telefon HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş. Cemil Bengü Cad. Hak İŞ Merkezi No: 2 Kat: 1 Çağlayan İstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) / (0212) Unkapanı İrtibat Bürosu (0212) HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Meclisi Mebusan Cad. No: 79 Kat: 2 Salıpazarı İstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Tüm acentalar ile İstanbul, Ankara, İzmir şubeleri VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Ebulula Cad. Park Maya Sitesi F2/A Blok Levent İstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) T.Vakıflar Bankası T.A.O nun tüm şubeleri ile interaktif telefon ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. Emirhan Cad. No:145/A Kat: İstanbul Tel: ( 0212) Faks: (0212) ve (0212) telefon DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Büyükdere Cad. No:106 Kat: Esentepe İstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Denizbank A.Ş. nin tüm şubeleri adresi ve interaktif telefon HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Ayazağa Mah Ahi Evran Cad Dereboyu Sok. No:4-15 Maslak İstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) HSBC Bank ın tüm şubeleri ve interaktif telefon RAYMOND JAMES YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Maya Uptown Tamburi Ali Efendiİ Sok. No:13 K: Etiler İstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) Ankara, İstanbul, İzmir şubeleri ve adresi İnternet Bankacılığı ile İŞ YATIRIM Payı Alınabilecek Başvuru Yerleri: ("Nakden Ödeme" veya " Teminat Yöntemiyle Talepte Bulunma" yoluyla talepler kabul edilecektir.) ve (Sadece Nakden Ödeme yoluyla talep kabul edilecektir.) ("Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma" yönteminde sadece Likit Fon ve Değişken Yöntem ile talep kabul edilecektir) ("Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma" yönteminde sadece Likit Fon ve Sabit Yöntem ile talep kabul edilecektir) ile

20 Telefon Bankacılığı ile İŞ YATIRIM Payı Alınabilecek Başvuru Yerleri: Türkiye İş Bankası A.Ş. : (Telefon Bankacılığı'nda otomatik yönlendirme ile talep toplanmayacaktır. Çağrı Merkezi'ndeki müşteri temsilcisi aracılığıyla; "Nakden Ödeme" veya "Teminat Yöntemiyle Talepte Bulunma" yoluyla talepler kabul edilecektir.) Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. : (Sadece nakit, YTL DİBS ve B Tipi Likit Fon blokajı karşılığı talep kabul edilecektir.) Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş. : Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. : ("Kıymet blokesi yöntemiyle talepte bulunma" yönteminde sadece Likit Fon ve Sabit Yöntem ile talep kabul edilecektir.") Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. : Alternatif Yatırım A.Ş. : Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. : (0212) Fortis Yatırım Menkul Değerler A.Ş. : Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. : Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş. : Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş : (0212) Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. : (0216) Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş : Ataonline Yatırım Menkul Değerler A.Ş : (0212) Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. : HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. : Netmatik ile İŞ YATIRIM Payı Alınabilecek Başvuru Yerleri: Türkiye İş Bankası A.Ş. NetMatikleri ("Nakden Ödeme veya Teminat Yöntemiyle Talepte Bulunma yoluyla talepler kabul edilecektir.) ATM ile İŞ YATIRIM Payı Alınabilecek Başvuru Yerleri: Türkiye İş Bankası A.Ş Bankamatikleri ("Nakden Ödeme veya Teminat Yöntemiyle Talepte Bulunma yoluyla talepler kabul edilecektir.) Teminat Yöntemi İle Ödeme Kabul Edecek Başvuru Yerleri: Başvuru Yeri Teminata Konu Olabilecek Kıymetler Talep Yöntemi İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. merkez ve tüm şubeleri DİBS DEĞİŞKEN YÖNTEM Türkiye İş Bankası A.Ş. merkez ve tüm şubeleri ile Türkiye 801 ve 808 kodlu B tipi likit fonlar (801 kodlu SABİT YÖNTEM İş Bankası A.Ş. nin NetMatikleri, adresi ve no'lu interaktif telefon B tipi likit fon 1 (bir) adet ve katları olarak belirtilecektir. 808 likit fon için asgari adet 50 (elli) olup, adetler 50 nin katları olarak belirtilecektir.) ve YTL DİBS ler Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Likit Fon ve DİBS DEĞİŞKEN YÖNTEM Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. merkez ve şubeleri Likit Fon ve DİBS (Yatırımcı Likit Fon ve SABİT YÖNTEM YTL DİBS gruplarından sadece birisini teminat olarak gösterebilecektir.) Akbank T.A.Ş. merkez ve şubeleri Likit Fon ve YTL DİBS (Yatırımcı Likit Fon ve YTL DİBS gruplarından sadece birisini DEĞİŞKEN YÖNTEM Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. merkez ve şubeleri teminat olarak gösterebilecektir.) Likit Fon ve DİBS (Yatırımcı Likit Fon, YTL DİBS, Dövize Endeksli/Döviz Cinsinden DİBS gruplarından sadece birisini teminat olarak gösterebilecektir.) DEĞİŞKEN YÖNTEM Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. merkez ve şubeleri Likit Fon SABİT YÖNTEM Camiş Menkul Değerler A.Ş. Likit Fon ve DİBS DEĞİŞKEN YÖNTEM Turkish Yatırım A.Ş. merkez ve şubeleri Likit Fon ve DİBS SABİT YÖNTEM Turkish Bank A.Ş. merkez ve şubeleri Likit Fon ve DİBS SABİT YÖNTEM Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. merkez, şube ve irtibat büroları Alternatif Yatırım A.Ş. nin Merkez, Ankara ve Erenköy şubeleri Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. İstanbul Merkez, Ankara, İzmir, Kadıköy, Bakırköy, Adana şubeleri ile Afyon, Antalya, Bursa Beypazarı irtibat büroları ile acentaları Likit Fon ve DİBS Likit Fon ve DİBS Likit Fon SABİT YÖNTEM DEĞİŞKEN YÖNTEM SABİT YÖNTEM Fortis Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Likit Fon ve DİBS DEĞİŞKEN YÖNTEM Fortis Bank A.Ş. merkez ve şubeleri Likit Fon ve DİBS DEĞİŞKEN YÖNTEM Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü, Şubeleri ve Acentalıkları (Oyakbank A.Ş. Şubeleri bu yöntem ile talep toplamayacktır) Likit Fon ve DİBS DEĞİŞKEN YÖNTEM TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Likit Fon SABİT YÖNTEM Türk Ekonomi Bankası A.Ş. nin tüm şubeleri Likit Fon SABİT YÖNTEM Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Merkez, Bostancı, Likit Fon ve DİBS DEĞİŞKEN YÖNTEM Ankara, Bursa, Denizli, İzmir şubeleri Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. merkez, şubeleri DİBS DEĞİŞKEN YÖNTEM Millennium Bank A.Ş. merkez ve şubeleri Likit Fon ve DİBS SABİT YÖNTEM 18

LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ( LIDFA ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ

LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ( LIDFA ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ( LIDFA ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ Çıkarılmış Sermaye 30.000.000 TL Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye 30.000.000 TL Halka Arz Miktarı Toplam Nominal - Sermaye Artırımı

Detaylı

MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( MCTUZ ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ

MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( MCTUZ ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( MCTUZ ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ Çıkarılmış Sermaye : 53.000.000 TL Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye : 60.950.000

Detaylı

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013 VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan finansal

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı Vade İhraç Şekli Bono Bilgileri 500.000.000 TL nominal

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nden. Halka Arza İlişkin Duyurudur

Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nden. Halka Arza İlişkin Duyurudur Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nden Halka Arza İlişkin Duyurudur Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 104.500.000,- TL den 170.000.000,- TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek

Detaylı

TÜRKIYE HALK IYLA BÜYÜYOR.

TÜRKIYE HALK IYLA BÜYÜYOR. TÜRKIYE HALK IYLA BÜYÜYOR. Büyüyen Türkiye ile birlikte büyüdük. Son 5 yılda; Aktiflerimizde %175 den, Kredilerimizde %300 den, Mevduatlarımızda %170 den, Özkaynaklarımızda %160 dan, Kârımızda %130 dan

Detaylı

Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016

Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016 Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 18,000,000 TL, Talebe göre artırılabilir. Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016 Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016 İHRAÇ BİLGİLERİ İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 15 Milyon TL Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya satış Vade : 150 gün

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011 31/032011 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

Bono İhracı Sunumu EKİM 2016

Bono İhracı Sunumu EKİM 2016 Bono İhracı Sunumu EKİM 2016 İHRAÇ BİLGİLERİ İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 20,000,000 TL (Talebe göre artırılabilir.) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

İhraççısının banka olması dışında, banka bonosunun hazine bonosundan bir farkı bulunmamaktadır.

İhraççısının banka olması dışında, banka bonosunun hazine bonosundan bir farkı bulunmamaktadır. BANKA BONOLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER Banka bonosu nedir? Bankaların borçlu sıfatıyla düzenleyip, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasını takiben ihraç ederek iskonto esasına göre sattıkları

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş Oyak Emeklilik

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/19 HAFTALIK BÜLTEN 03/05/2010 07/05/2010 A. 04.01.2010 07.05.2010 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN ADET II.TERTİP B TİPİ ALTIN FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN ADET II.TERTİP B TİPİ ALTIN FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR * BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 05.09.2011 TARİHİNDE TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 05.09.2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR. HALKA ARZA İLİŞKİN

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Verusaturk Girişim si Yatırım Ortaklığı A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı

Detaylı

Bono İhracı Sunumu TEMMUZ 2015. Gizli ve Özeldir

Bono İhracı Sunumu TEMMUZ 2015. Gizli ve Özeldir Bono İhracı Sunumu TEMMUZ 2015 Gizli ve Özeldir Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : Toplam 15.000.000 TL Fazla talep olması durumunda 25,000,000 TL ye arttırılacaktır. Kıymet Türü : Banka

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015

Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015 Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 35.000.000 TL Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya satış Vade : 90 gün Vade Başlangıç Tarihi

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Giriş Oyak Emeklilik A.Ş. Likit Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) ekte

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. PAYLAR İÇİN HALKA ARZ SİRKÜLERİ

SERMAYE PİYASASI KURULU ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. PAYLAR İÇİN HALKA ARZ SİRKÜLERİ SERMAYE PİYASASI KURULU ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. PAYLAR İÇİN HALKA ARZ SİRKÜLERİ YIL: 2013 Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nden Halka Arza İlişkin Duyurudur Ortaklığımızın

Detaylı

PERFORMANS & FİNANSAL SONUÇLAR 1Ç10. 17 Mayıs, 2010

PERFORMANS & FİNANSAL SONUÇLAR 1Ç10. 17 Mayıs, 2010 PERFORMANS & FİNANSAL SONUÇLAR 1Ç10 17 Mayıs, 2010 1 Performans & Finansal Sonuçlar 1Ç10 Bizi Tanıyın Sermaye Piyasalarına Genel Bakış İş Yatırım Performansı Finansal Sonuçlar Beklentiler Bizi Tanıyın

Detaylı

PERFORMANS & FİNANSAL SONUÇLAR 2010/9. 11 Kasım, 2010

PERFORMANS & FİNANSAL SONUÇLAR 2010/9. 11 Kasım, 2010 PERFORMANS & FİNANSAL SONUÇLAR 21/9 11 Kasım, 21 1 Performans & Finansal Sonuçlar 21/9 Sermaye Piyasalarına Genel Bakış İş Yatırım Performansı Finansal Sonuçlar Beklentiler Sermaye Piyasalarına Genel Bakış

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Detaylı

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 15.000.000 TL (Fazla talep olması durumunda artırılabilecektir) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. nin ortaklık yapısı Hissedar Sermaye Tutarı (TL) Hisse Adedi Sermaye Oranı (%) TEB Holding A.Ş. (eski

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. nin ortaklık yapısı Hissedar Sermaye Tutarı (TL) Hisse Adedi Sermaye Oranı (%) TEB Holding A.Ş. (eski TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA BNP PARİBAS FORTİS YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. VE BNPP YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. TARAFINDAN DEVRALINMASINA İLİŞKİN BİLGİ FORMU SERMAYE PİYASASI

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 15.000.000 TL (Fazla talep olması durumunda artırılabilecektir) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ

SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:II, NO:22 TEBLİĞİ EK/2 MADDE 4 UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR ve GÖRÜŞ Ortaklığımızın 4.000.000.000 TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerinin ihracına ilişkin olarak

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Haziran 2015 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (2. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 1 2 3 Haziran 2015 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2015

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2015 Bono İhracı Sunumu ARALIK 2015 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 20.000.000 TL (Fazla talep olması durumunda artırılabilecektir) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

Bizim Menkul Değerler A.Ş 11 Ocak

Bizim Menkul Değerler A.Ş 11 Ocak Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 no lu Pay Tebliği nin 29. Maddesi çerçevesinde Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş tarafından hazırlanan Mistral

Detaylı

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU. 31 Mart 2013. *Metni yazın+

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU. 31 Mart 2013. *Metni yazın+ ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. FAALİYET RAPORU 31 Mart 2013 *Metni yazın+ İÇİNDEKİLER 1. ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. HAKKINDA GENEL BİLGİ..... 2 2. ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. KURUCULARI VE ORTAKLIK YAPISI... 2

Detaylı

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması,

2-Şirket ana sözleşmesinin 8. ve 12. maddelerinin değişikliğinin onaylanması, İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA VE (A) ve (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ İLE CAMİŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN DEVRALMA YOLUYLA KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN DUYURUDUR Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Aralık 2014 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (3. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 8 9 10 Aralık 2014 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU İstanbul, 13 Mayıs 2010 Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı na Şirketinizce tarafımızdan talep edilen değerleme raporuna ilişkin

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

LİDER FAKTORİNG A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ

LİDER FAKTORİNG A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ LİDER FAKTORİNG A.Ş. FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ 30 Nisan 2014 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER I. Halka Arza İlişkin Özet Bilgiler... 3 II. Şirket Bilgileri... 4 III. Finansal Bilgiler... 4 IV. Değerleme...

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BONO İHRACI. Talep Toplama Kasım 2016

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BONO İHRACI. Talep Toplama Kasım 2016 GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BONO İHRACI Talep Toplama 02 03 Kasım 2016 Yasal Uyarı Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR * BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 22 / 02 / 2011 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 21 / 02 / 2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR.

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 27 Şubat 2015

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2014

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş DÖNEMİ BAĞLILIK RAPORU

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş DÖNEMİ BAĞLILIK RAPORU VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ BAĞLILIK RAPORU Bu rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesinin ilk üç fıkrasına istinaden hazırlanmıştır. www.vakifyatirim.com.tr

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 04 KASIM 2014 ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Önemli Not İşbu rapor, ATIG Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye

Detaylı

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur.

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri: 31.12.2010 31.12.2009 Fon Toplam Değeri (TL)

Detaylı

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ANA SÖZLEġME TADĠL METNĠ

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ANA SÖZLEġME TADĠL METNĠ Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ANA SÖZLEġME TADĠL METNĠ KURULUġ ESKĠ METĠN KURULUġ YENĠ METĠN Madde 1 - Aşağıda ad ve soyadları, İkametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 31 ARALIK 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik

Detaylı

TER- 15/10/ /01/2001 KYD TL 03/10/ /09/2011 KYD TL TL

TER- 15/10/ /01/2001 KYD TL 03/10/ /09/2011 KYD TL TL Denizbank A.Ş A Tipi İmkb Ulusal 100 Endeksi Fonu na ait izahnamenin başlangıç kısmı ile I. 1., I.2., II., III.1., V. ve X.2. nolu maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan 05/07/2012 tarih ve B.02.06.SPK.0.15-615

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 31 ARALIK 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu (

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ HİSSE SENETLERİ BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ HİSSE SENETLERİ BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ HİSSE SENETLERİ BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : 1)NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA 2)BEDELSİZ+NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME

Detaylı

FAALĐYET RAPORU 01.01.2009-31.12.2009

FAALĐYET RAPORU 01.01.2009-31.12.2009 Sayfa No: 1 FAALĐYET RAPORU 01.01.2009-31.12.2009 Sayfa No: 2 I. GĐRĐŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2009 31/12/2009 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

Ulusoy Elektrik A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu

Ulusoy Elektrik A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu 12 Kasım 2014 Ulusoy Elektrik A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin Değerlendirme ve Analiz Raporu İşbu rapor, Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2004 31 ARALIK 2004 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2006 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 29 Mart

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 07 Mart 2017

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 7 Kasım 2014

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 7 Kasım 2014 AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu 1 Amaç A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar İçindekiler Sayfa Bilanço 1-2 Gelir tablosu 3 Özkaynak değişim tablosu 4 Nakit akım tablosu 5 Özet

Detaylı

28.05.2001 10.04.2001 K.B.328/550 I. 0 40.000.000 TL

28.05.2001 10.04.2001 K.B.328/550 I. 0 40.000.000 TL * BU HALKA ARZA ĠLĠġKĠN ĠZAHNAME 16.05.2012 TARĠHĠNDE ĠSTANBUL TĠCARET SĠCĠLĠ MEMURLUĞU NA TESCĠL ETTĠRĠLMĠġ OLUP, 16.05.2012 TARĠHĠNDE TÜRKĠYE TĠCARET SĠCĠLĠ GAZETESĠ NE ĠLAN ĠÇĠN BAġVURULMUġTUR. HALKA

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ ÖZEL BANKACILIK B TİPİ TAHVİL BONO FONU 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ ÖZEL BANKACILIK B TİPİ TAHVİL BONO FONU 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARIYLA FİNASAL TABLOLAR Denizbank Anonim Şirketi Özel Bankacılık B Tipi Tahvil Bono Fonu Fon Kurulu na DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ Giriş 10 ŞUBAT 2009-30 HAZİRAN 2009 ARA DÖNEMİNE

Detaylı

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji Varlık Yönetimi İçindekiler I. Şirket Profili IV. Yatırım Fonları II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? V Şirket Bonosu III. Varlık Gruplarımız VI. Varlık Yönetimi Strateji VII. Özel Varlık Danışmanlığı

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım ( Fon ) 31 Aralık 2005

Detaylı

"Bu döküman yanlızca tanıtım ve bilgilendirme amaçlı olup, yatırım kararlarının izahname incelenerek verilmesi gerekmektedir. İzahname ve sirküler;

Bu döküman yanlızca tanıtım ve bilgilendirme amaçlı olup, yatırım kararlarının izahname incelenerek verilmesi gerekmektedir. İzahname ve sirküler; GLOBAL MENKUL DEĞERLER Halka Arz Tanıtım Notu Genel Bilgiler HALKA ARZ ÖZETİ Talep Toplama Tarihleri 22 23 Haziran 2011 Halka Arz Fiyatı 1,50 TL - 1,65 TL İMKB İşlem Kodu GLBMD İMKB'de İşlem Görme Tarihi

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI UZAKTAN EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI UZAKTAN EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SERMAYE PİYASALARI UZAKTAN EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Ders Adı: Sermaye Piyasası Mevzuatı Hafta: 1 Aktivite Başlığı: Kendimizi Değerlendirelim 1. Aşağıdakilerden hangisi, sermaye

Detaylı

ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I-GİRİŞ ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. MART 2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun dönemi : 01/01/2013-31/03/2013 2. Ortaklığın unvanı : ATA ONLİNE MENKUL KIYMETLER A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 31 ARALIK 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. ( Global Tower ) Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. ( Global Tower ) Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. ( Global Tower ) Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII

Detaylı

Lider Faktoring A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu

Lider Faktoring A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu Lider Faktoring A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 25.04.2014 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı İşbu rapor, Neta Yatırım Menkul Değerler

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2005 31 MART 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik

Detaylı