BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YILI FAALİYET RAPORU

2 REKTÖR SUNUŞU Boğaziçi Üniversitesi, eğitim ve öğretimdeki yaklaşımı, kalite anlayışı ve köklü gelenekleri ile ülkemizin seçkin yükseköğretim kurumlarından biridir. Üniversitemizin öğretim ve bilimsel çalışmaları ile ilgili istatistikler, mezunlarımızın yurtiçinde ve yurdışındaki saygınlığı, üniversite giriş sınavlarında bütün eğitim-öğretim programlarımızın gördüğü büyük ilgi, bunu doğrulamaktadır. Boğaziçi Üniversitesi nin öğretim üyeleri yetkin, dinamik ve doktora derecelerini %68 i yurtdışındaki tanınmış üniversitelerden olmak üzere ülkemizin ileri gelen üniversitelerinden almış bilim insanlarıdır akademik yılında 237 olan tam zamanlı profesör, doçent ve yardımcı doçent sayısı akademik yılında 394 e çıkmış bulunmaktadır. Toplam öğrenci sayısı son yıllarda civarında dengelenmeye çalışılmaktadır akademik yılı başında ÖSS, YÖS, okul birincileri, TCS, YÇS, DGS, MGS, KKTC Uyruklu öğrenciler, dış transfer ve lisansüstü kanallarından Üniversitemize 2481 yeni öğrenci kayıt yaptırmış, ayrılan öğrenci sayısı ise 2085 i mezuniyet ve 521 i ilişik kesme olmak üzere toplam 2606 olmuştur akademik yılında olan toplam öğrenci sayımız akademik yılında olmuştur. Boğaziçi Üniversitesi İngilizce dilinde öğretim yapmakta olup, akademik yılında lisans öğrencilerinin %25 i hazırlık sınıflarına devam etmiştir. Öğrencilerin başarı oranları fakülteler ve yüksekokullarda %77 ile %99 arasında değişmiş, enstitülerde ise %61 ile %81 arasında olmuştur. Üniversite başarı oranı ortalama %85 tir akademik yılında Üniversitemiz 2085 mezun vermiştir; bu sayının 1395 i lisans, 60 ı önlisans ve 630 u lisansüstü programlarından mezun olmuştur. Kütüphanemiz deki toplam kitap, yayın vb. sayısı i bulmuş, bunun içinde olmak üzere genel koleksiyondaki kitap sayısı bir yılda adet artarak a çıkmıştır akademik yılında 752 derginin yurt dışından getirilmesi sağlanmıştır. Abone olunan toplam basılı dergi sayısı 1130, elektronik tam-metin dergi sayısı ise dir. Üniversitemiz öğrencilerine çeşitli kampüslerde yurt imkânı sunmaktadır akademik yılında öğrencilerimizin %23 ü Üniversitenin yurtlarında barınmıştır. Prof.Dr. Kadri ÖZÇALDIRAN Rektör 2

3 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU... 2 İÇİNDEKİLER... 3 I-GENEL BİLGİLER...4 A)Misyon ve Vizyon... 4 B)Yetki Görev ve Sorumluluklar... 4 C)İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II-AMAÇ VE HEDEFLER A)İdarenin Amaç ve Hedefleri B)Temel Politika ve Öncelikler III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A)Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları B)Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Gerçekleşen Sosyal ve Kültürel Faaliyetler IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A)Üstünlükler B)Zayıflıklıar C)Değerlendirme V-ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 3

4 I- GENEL BİLGİLER Boğaziçi Üniversitesi 5018 Sayılı Kanun eki II Sayılı cetvelde sayılan özel bütçeli bir yükseköğretim kurumudur.2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile üniversitelere verilmiş olan görev ve yetkilerle yükseköğretim hizmeti sunmaktadır. A- Misyon ve Vizyon Boğaziçi Üniversitesi'nin Misyonu, evrensel boyutta bilgi üretmek, bilim ufkunu genişletmek, çağdaş bilimsel, teknolojik ve kültürel birikimin egemen olmasını sağlayacak toplumun gelişmesini katkıda bulunacak aydın ve yaratıcı düşünebilen insanlar yetiştirmektir. Bu misyonu gerçekleştirmek için Boğaziçi Üniversitesi'nin bugün ulaştığı yüksek düzeyi aşarak, uluslararası boyutlarda bilimsel mükemmelliği ölçü alan bir araştırma ve eğitim kurumu haline getirilmesi amaçlanmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi araştırma ağırlıklı bir üniversite modelini benimsemektedir. Buna göre lisansüstü eğitim ve araştırma için ilave kaynaklar yaratılacak ve lisans eğitimi kalitesinden ödün verilmeyecektir. Bütün faaliyetlerde mükemmelliğin ölçüsü uluslararası düzeydir. Boğaziçi Üniversitesi Türkiye'de en iyi öğretim üyesini ve en iyi öğrenciyi almaya devam ederek, dünyadaki en kaliteli üniversiteler arasında gösterilen bir yükseköğrenim kurumu olmayı amaçlar. B- Yetki Görev ve Sorumluluklar Üniversitenin görevleri 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 12. maddesinde şu şekilde sayılmıştır. a. Çağdaş uygarlık ve eğitim öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve orta öğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, b. Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, c. Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, d. Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanında modernleşmesini sağlamak, e. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla iş birliği yaparak kamu kuruluşlarına öneride bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, f. Eğitim öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, g. Yörelerindeki sanayi ve tarımın gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla iş birliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, h. Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, i. Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. Boğaziçi Üniversitesi Katma Bütçeli İdare iken 5018 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile aynı kanuna ekli II sayılı cetvel kapsamında özel bütçeli kurum olarak yükseköğretim hizmeti vermektedir. 4

5 İdareye İlişkin Bilgiler I- Fiziksel Yapı ÜNİVERSİTENİN BÖLGESEL DAĞILIMI Üniversite Güney, Kuzey, Uçaksavar, Kandilli, Kilyos-Sarıtepe, Hisar ve İznik olmak üzere 7 Kampüsten oluşmaktadır Kampüsler Arazinin üniversiteye giriş şekli Toprak alanı (m 2 ) Güney Robert college devir Kuzey Robert college devir Uçaksavar Kamulaştırma Kandilli Devir Sarıtepe-kilyos Hazine tahsisi Hisar Satın alma İznik Devir Toplam Üniversiteye Hizmet Veren Tesisler Birimin adı Adedi Alanı (m 2 ) Kapasite(kişi) Öğrenci yurtları A) 1.erkek öğrenci yurdu , B) 1.kız öğrenci yurdu , C) 2. Kız ve erkek öğrenci yurdu , D) süperdorm , E) öğrenci lojmanı d-blok , F) yadyok yurt , G) öğrenci yurdu , Kütüphane A) çalışma salonu B) çalışma salonu Bilgi işlem merkezi 1 959, Matbaa 1 817,75 50 Yemekhane 2 Öğrenci yemekhanesi , Personel yemekhanesi 1 238,40 88 Kantinler ,40 Spor salonu A) halter salonu B) ö.f.b. basketbol, voleybol, jimnastik salonu Uçaksavar spor tesisleri Atletizm sahası Kapalı spor salonu , Hisar kampüs kapalı yüzme havuzu, fitness center ,20 Güney kampüs açık yüzme havuzu , Boğaziçi üniversitesi kültür merkezi 1- büyük toplantı salonu 1 457, kriton curi toplantı salonu seminer salonu 1 44, sergi salonu vıp salonu 1 43,80 Boğaziçi üniversitesi garanti kültür merkezi 1- ayhan şahenk toplantı salonu 1 698, dans performans salonu 1 299, seminer salonları 4 782, sergi salonu 1 229,95 Kilyos kampüs konferans merkezi 1- necmi tanyolaç toplantı salonu 1 903, konferans salonları 2 311,

6 Rektörlük konferans salonu Dr. Natuk birkan binası ibrahim bodur oditoryumu 2- turhan esener toplantı salonu Demir demirgil toplantı salonu Özger arnastoplantı salonu Prof.dr. Turgut noyan toplantı salonu 1- üst salon Kandilli rasathanesi konferans salonu 1 565, Bü kandilli rasathanesi iznik tesisleri Konferans salonları 3 342, Konuk evleri 1-güney kennedy lodge (1. Kat ve çatı katı) 1 366, güney matematik bilimleri merkezi güney 5/b konuk binası (zemin kat) Okul öncesi eğitim merkezi 1 709, Mediko sosyal merkezi 1 799,64 Robert kolejden devralınan ve halen kullanılmakta olan binaların yer aldığı Güney kampüste Rektörlük binası, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İdari Mali İşler Daire Başkanlığı ve Döner Sermaye Saymanlığının bulunduğu genel idare binası ile İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu, Atatürk İlkeleri Enstitüsü, Bilgi İşlem Merkezi, Mediko Sosyal Merkezi, 1.Kız Yurdu, 1. Erkek Yurdu, Müze, Okul Öncesi Öğretmenliği Uygulama Merkezi, Kültür Merkezi, kantin kafeterya ve çeşitli spor tesisleri bulunmaktadır. Bu Kampüs arazisi Hazineye ait olup Üniversitemize tahsislidir. Güney, Kuzey, Hisar ve Uçaksavar Kampüsleri Sarıyer ve Beşiktaş ilçeleri sınırları içerisinde kalmaktadır. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'de Üniversitemize bağlı olup Anadolu yakasında Kandilli Kampüsünde hizmet vermektedir. 6

7 Güney Kampüse ilişkin bazı görünümler 7

8 2- Örgüt Yapısı 8

9 9

10 10

11 11

12 3-Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar Üniversitemiz kütüphanesine ait sayısal veriler I-Koleksiyon Kitaplar Genel koleksiyon Referans koleksiyonu Yakın-doğu koleksiyonu Nadir eserler (rare books) Ara Toplam Tezler Braille kitaplar Araştırma raporları 373 Doküman ciltleri Ara Toplam Dergi ciltleri Toplam Kitap dışı yayınlar Mikrofilmler Mikrofişler Plaklar Slide lar 75 Slide cam 480 Compact discs (cd multimedia) Dvd (multi media) Video kasetler (multi media) Cd-rom (kitap) Kasetler (braille) Sesli kitap (braille) 650 Toplam Genel Toplam Elektronik yayınlar Elektronik kitaplar Elektronik full-text dergiler Elektronik table of contents Iı-yeni kitap girişi (dergi ciltleri hariç) A) Satın alınması gerçekleşen ve kataloglanan yabancı dilde kitap sayısı B) Satın alınması gerçekleşen ve kataloglanan türkçe kitap sayısı C) Standing Order olarak yurtdışından gelen kitap sayısı 43 D) Armağan edilen kitap sayısı (kataloglanan) Iıı- Kütüphane Kullanımı A- Ödünç alınan kitap sayısı B- Kütüphaneye kayıtlı okuyucu sayısı. Öğretim üyesi 679. Personel ve araştırma görevlisi

13 . Master ve doktora öğrencisi Lisans öğrencisi Özel öğrenci 15. Kütüphaneye kitap almak için üye olanlar 110. Kütüphaneye yalnız kullanmak için üye olanlar 130 C- Yıl içinde nadir eserler i incelemek için yapılan başvuru sayısı 46 D- Kütüphane ye gelen kullanıcı sayısı günde ortalama Iv- Referans Bölümü Günlük ortalama kullanıcı sayısı 250 V- Kütüphanelerarası Ödünç Verme A- Yurt dışındaki kütüphanelerden bizim istediğimiz kitap sayısı 63 Yurt dışındaki kütüphanelerden bizim istediğimiz makale sayısı 471 B- Yurt içindeki kütüphanelerden bizim istediğimiz kitap sayısı 185 Yurt içindeki kütüphanelerden bizim istediğimiz makale sayısı 122 C- Yurt dışındaki kütüphanelere gönderilen kitap/makale sayısı 159 D- Yurt içindeki kütüphanelere gönderilen kitap sayısı Yurt içindeki kütüphanelere gönderilen makale sayısı 448 Vı- Süreli Yayınlar Bölümü 1- Yurt dışından abone olunan dergi sayısı Yurt içinden abone olunan dergi sayısı (türkçe) Bağış yoluyla gelen dergi sayısı (türkçe) Bağış yoluyla gelen dergi sayısı (yabancı dilde) Süreli gelen devlet dokümanları sayısı 138 Toplam Elektronik full-text dergiler Mikrofilm okumak için başvuran kişi sayısı 125. Okunan mikrofilm sayısı Vıı- Fotokopi Hizmetleri Fotokopi (4 makine) : günde ortalama sayfa Vııı- Görsel-İşitsel Bölümü (multımedıa center). Bölümde dinlenen plak sayısı 146. Bölümde dinlenen cd sayısı Bölümde seyredilen video kaset sayısı 156. Bölümde seyredilen dvd-vcd sayısı Ix- Cilt ve Restorasyon Bölümü. Yapılan bez cilt sayısı Yapılan pvc cilt sayısı Tamir edilen kitap sayısı X- Braılle Bölümü. Braille bölümü nde bulunan kitap sayısı Braille bölümü nde bulunan kaset sayısı

14 . Braille bölümü nde bulunan sesli kitap sayısı 650. Bölüm için satın alınan braille harfleriyle basılı dergi sayısı 15. Bölüme bağış olarak gelen braille harfleriyle basılı dergi sayısı 10 Xı- Rezerv Bölümü. Rezerv de bulunan kitap sayısı 932. Rezerv de bulunan elektronik materyal sayısı 548. Özel kitap sayısı 120. Fotokopi makale sayısı 238 Xıı- Bütçe. Bütçe ödeneği : ,00 YTL 14

15 Bilgi İşlem Merkezi nin, 2007/ Akademik Yılında Gerçekleştirdiği İşler: Sistem Yönetimi Birimi 1. Mezunlar için yeni webmail sistemi kuruldu, devreye alındı, 2. Mezunlara e-posta hesabı açılması için yeni uygulama devreye alındı. Talepte bulunan mezunlara mezun hesapları açıldı, 3. Mail gateway olarak kurulacak sistem tasarlandı, test edildi. Anti-spam ve anti-virüs uygulamaları değiştirildi, yeni sistem 2 adet sunucuya kurularak uygulama devreye alındı, 4. Sunucu alımı için ihaleye çıkıldı 6 adet ıbm alındı, 5. Web sunucuları, e-posta sunucuları, firewall sunucusu, webmail sunucuları, backup sunucusu, dns sunucuları, nagios sunucusu, ldap sunucusu, ıps sistemi yönetim-backup-monitoring işlemleri yapıldı, 6. Mailbox ların bulunduğu mail sunucusu fiziksel sorun oluşması sebebi ile yenilendi. Mevcut mailbox lar başka bir sunucuya taşındı, 7. Ezmim mailist programı upgrade edildi, 8. E-posta hesapları (asistan, personel, özel e-postalar, insturctor) açıldı ve e-posta listeleri işlemleri yapıldı, 9. Outgoing mail sunucusu ve programları yenilendi, 10. Mail sistemi için yeni bir dns sunucusu kuruldu, 11. Eylül 2007 / eylül arası işten ayrılanlar için e-posta hesap kapama işlemleri yapıldı, 12. Webmail, e-posta, iş talep sistemi ile ilgili destek verildi, BİLGİ 13. Bazı İŞLEM sunucular MERKEZİ için ram artırımı yapıldı, 14. Storage ve yedekleme sistemi ihaleleri için şartnameler hazırlandı, 15. Ayniyat için alınan sunucunun kurulumu yapıldı, 16. Getem için destek verildi. Sunucu ram leri değiştirildi. Proxy server kuruldu, 17. Bim de yer alan kandilli web sunucusu için destek hizmeti verildi, 18. Üniversitede internet bant genişliği yönetimine geçildi. Ağ Yönetim Birimi 1. Türk telekom dan alınan metro ethernet hattı internet çıkışına dahil edilerek devreye verildi, 2. Eğitim Fakültesi tadilat çalışmasından sonra binanın yapısal kablolaması ve network altyapısının oluşturulması ile ilgili keşif çalışmaları yapılarak binanın kablolu ve kablosuz ağ altyapısı kuruldu, 3. Kuzey kampüs fiber altyapısında iyileştirmeler yapılarak, fiber yapısının bazı binalar yedekliliği sağlandı, 4. Tadilattan çıkan 2. Erkek yurduna kablosuz internet kurulması ile ilgili gerekli keşif çalışmaları yapılarak, bu çalışma için gerekli dokümantasyon eksiksiz olarak ilgili birimlere iletildi, 5. Tüm kampüslerdeki bütün kenar, toplama ve dağıtıcı ethernet anahtarların yenilenmesi ile ilgili keşif çalışmaları yapılarak gerekli şartnameler hazırlanarak eksiksiz olarak ilgili birimlere iletildi, 6. Üniversite çapında kablosuz internet kurulması için gerekli keşif çalışmaları yapılarak, teknik şartnameler oluşturuldu. Bu yapının kurulması için gerekli dokümantasyon hazırlanıp ilgili birimlere teslim edilmiştir, 7. Üniversite çapında ethernet anahtar değişimi için farklı markadaki ethernet anahtarlar incelenmiş teknik yeterlilikleri test edilmiştir, 8. Üniversite çapında kablosuz internet kurulumu ile ilgili farklı markadaki kablosuz erişim noktaları incelenmiş teknik yeterlilikleri, kapsama alanları test edilmiştir, 9. Kuzey, güney ve hisar kampüs te ihtiyaç olunan ek kablolamalarla ilgili keşif çalışmaları yapılmış ve gerekli dokümantasyon ilgili birimlere iletilmiştir, 15

16 10. Güney kampusteki ethernet anahtarlardan sorunlu olanlar elimizde bulunan yedeklerle değiştirilmiş, bu anahtarların yapılandırmalarında sıkıntı olanlar tek tek dolaşılarak yapılandırmaları düzeltilmiştir, 11. Kuzey ve güney arasındaki veri akışını düzenlemek ve topolojiyi iyileştirmek için çalışmalar yapılmıştır, 12. Uçaksavar yurdunda ve uçaksavar lojmanlarda bulunan ethernet anahtarlar, ihtiyaç seviyesinde yenilendi, Erkek yurdu nda bulunan ethernet anahtarlar ihtiyaç doğrultusunda yenileri ile değiştirildi, 14. Mühendislik fakültesi nde ortaya çıkan network problemleri incelenmiş, mevcut ağ cihazlarının değiştirilmesine karar verilmiştir. Ağda bulunan ethernet anahtarlar yenileri ile değiştirilerek ağdaki sorunlar çözülmüştür. Yazılım Ve Donanım Destek Birimi 1. Microsoft toplu lisans ürünler (office 2007 enterprise, office 2003 applications, windows xp prefessional, windows xp prof x64 ed., office 2003 suites, office xp suites, windows vista business (server ) satın alındı. Her ürün testi yapılıp license server a eklenip kurulum ayarları yapılmıştır, 2. Spss 16, amos 16, answer tree 3.1, programlarının satın alması yapıldı. Programların license server a eklenip kurulum ayarları yapılmıştır, 3. Matlab ra programlarının satın alması yapıldı. Programın license server da bulunan matlab license server ayarları ve kurulum ayarları yapılmıştır, 4. Nod 32 virüs programının satın alınması yapıldı. License ve ftp server a eklenip kurulum paketleri oluşturulup ayarlamaları yapılmıştır. Uptade lerini lisans server üzerine bulunan nod 32 uptade server üzerinden almaktadırlar. Antlaşma çerçevesinde okulumuz öğrencileri de ücretsiz olarak bu imkândan yararlandırılmıştır, 5. Kuzey ve güney laboratuvardaki 212 adet bilgisayarın işletim sistemleri yenilendi, 6. Laboratuvara anti-virüs programı olarak nod 32 programı kuruldu ve server ayarları yapıldı, 7. Fen-edebiyat bölüm laboratuarında 10 adet bilgisayarın bakımları yapılıp, işletim sistemi ve gerekli programlar kurulmuştur, 8. Üniversitemizin internet trafiğindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla, okuldaki bilgisayarları uptadelerini alabilmeleri için wsus serverin kurulumu yapılmıştır. Okulumuzdaki bilgisayarlar uptadelerini bu server üzerinden almaktadırlar. 9. Üniversitemizin demirbaş numarası olan cihazların arızaları tespit edilip gerekli tamirat işlemleri yapılmıştır,. Vista ve kurulumları lisanslama değişikliğinden dolayı merkezde kurulmaktadır / Akademik Yılı Bilgi İşlem Merkezi İş Talep Sistemi Verileri İşin Tanımı İşi Yapan Birim İş Adeti Bu kartlarının basılması Bucard 380 Mezun bilgilerinin kontrolü Bucard 15 Bucard toplam 395 Donanım sorunları Donanım birimi 253 Word-excell kullanım sorunları Eğitim birimi 1 Network ile ilgili sorunlar Network yönetimi 92 İnternet bağlantı problemi Network yönetimi 230 Yeni kablolama, arıza kontrolü Network yönetimi 90 Network toplam 412 Firewall ile ilgili talepler Sistem yönetimi 69 E-posta adresi, e-posta kota arttırımı Sistem yönetimi 237 Webmail kullanımı ile ilgili sorunlar Sistem yönetimi 51 Web alanı açılması, mevcut web alanı ile ilgili talepler Sistem yönetimi 97 Dial-up ile ilgili talepler Sistem yönetimi 9 16

17 Dns tanımlamaları Sistem yönetimi 16 Ftp şifresi alma, güncelleme Sistem yönetimi 49 Senato tutanakları, araştırma fonları için şifre Sistem yönetimi 6 E-posta liste işlemleri Sistem yönetimi 125 Sistem toplam 659 Web sayfasına duyuru eklenmesi Web yönetimi 112 Web sayfası güncelleme Web yönetimi 327 Web sayfası hazırlama Web yönetimi 2 Web sitesi ile ilgili öneriler Web yönetimi 2 Web toplam 443 Lisanslı yazılımlarla ilgili sorunlar Yazılım destek bir. 475 Lisanslı yazılımların kurulumu Yazılım destek bir. 153 Lisans sunucusu ile ilgili sorunlar Yazılım destek bir. 8 Virüs temizlenmesi Yazılım destek bir. 44 Optik okuma Yazılım destek bir. 9 Yazılım toplam 689 Genel Toplam 2852 YAYIM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Makina Techizat Parkı Makinaların Cinsi Adet Kapasitesi Elektrostatik baskı makinası / saat Ofset baskı makinası / saat Tipo baskı makinası / saat Kapak takma makinası / saat Harman makinası ( 20 istasyon ) / saat Kağıt kırma-katlama makinası Bilgisayar ( machintosh ) gbbayte Bilgisayar ( pc ) 3 30 sayfa mizanpaj ve dizimi Kağıt kesme giyotini 70 x top / gün Ofset kalıp kamerası 1 50 kalıp Film kamerası 2 Değişik ölçülerde Fotokopi cihazı / saat Renkli fotokopi makinası / saat Hp color laserjet / saat Türlerine Göre Verilen Hizmetler Basım Türü Adet Sayfa Sayısı Toplam Baskı Kitap Gazete, dergi, bülten Araştırma raporu Sınav, materyal, ders notu Broşür, program, duyuru, form Davetiye, sertifika, kart Defter, makbuz, bilet Antetli kağıt, zarf, bloknot Toplam

18 Basılan Araştırma Raporları Araştırma Raporunun Adı Sayfa Tiraj Birimler Cost- conscions comparions of supervised learning algorithm over multiple data sets 41 7 Bilgisayar müh. The political economy of a ramsar site consevation in turkey Sosyal bil. Enst. Recent developments in local governance in turkey: experiences and lessons from pendik Sosyal bil. Enst. Risk analysis of the transit vessel traffic in tehe strait of ıstanbul Fen bilimleri enst. Transit vessel scheduling in the strait of ıstanbul Fen bilimleri enst. On poverty and social exclusion ımpacts of the tax in turkey Sosyal bil. Enst. Araştırma raporu ( türkçe) Aiite Araştırma raporu ( ingilizce) Aiite Ad - 07 / 01 organizational resilience a conceptual framework Sosyal bil. Enst. Capacitated facillity location with heterogeneous customers and facilitis Endüstri müh. Mission based component testing Endüstri müh. An alternative location allocation heuristic fort he capacitated multy facility weber problem probabilistic customer locations Endüstri müh. Basılan Süreli Yayınlar Yayının Adı Sayfa Tiraj Birimler Büo yıllık sayı: Öğrenci faaliyetleri koord. Burs ofisi burs kitapçığı Burs ofisi koordinatörlüğü Yabancı diller yüksekokulu öğrenci el kitabı Yabancı diller yüksekokulu M.a.f.m. sinefil 22 eylül / 7 kasım Mithat alam film merkezi Kare yaz: sayı: Öğrenci faaliyetleri koord. Dem sayı: 1 bahar: Öğrenci faaliyetleri koord. Yazınca sayı: Öğrenci faaliyetleri koord. B.ü. kadın gündemi sayı: 14 bahar Öğrenci faaliyetleri koord. Verimli ders çalışma broşürü Bürem Mühendislik fakültesi tanıtım kitapçığı Mühendislik fakültesi 141. Diploma töreni kitapçığı haziran Halkla ilişkiler Evire-çevire mayıs sayı: Öğrenci faaliyetleri koord. Avaz avaz sayı: 9 bahar Öğrenci faaliyetleri koord. M.a.f.m. sinefil 23 haziran / 29 temmuz Mithat alam film merkezi Alkol kullanmak Bürem Mbg hafta sonu ııı mayıs program kitapçığı Öğrenci faaliyetleri koord. Nar, dans-müzik gösterisi dergisi Öğrenci faaliyetleri koord. M.a.f.m. sinefil 7 niasn / 30 mayıs Mithat alam film merkezi Ad 409 syllabus İktisadi ve idari bilimler fakültesi Hazırlık okulunda ingilizce öğrenmek Bürem Hazırlık okulunda öğrenci olmak Bürem M.a.f.m. sinefil 20 şubat / 3 nisan Mithat alam film merkezi Course schedule ( ıı.dönem) Kayıt işleri şube müdürlüğü mali yılı bütçe kanunu İdari ve mali işler daire başkanlığı Yaz okulu broşürü Yaşamboyu eğitim merkezi Halkçılık, ilkeler 1, ekim Öğrenci faaliyetleri koord. Milliyetçilik, ilkeler 2, kasım Öğrenci faaliyetleri koord. Sınav kaygısı, broşürü Bürem Stres, broşürü Bürem Fef tanıtım kitapçığı Fen edebiyat fakültesi Yaz okulu broşürü, Yaşamboyu eğitim merkezi Program in turkish language and culture Dil uygulama ve araştırma merkezi Oryantasyon el kitabı Öğrenci işleri dekanlığı M.a.f.m. sinefil 7 kasım / 27 aralık Mithat alam film merkezi 18

19 Phys 101 lab. Defteri Fen-edebiyat fakültesi Phys 102 lab. Defteri Fen-edebiyat fakültesi Phys 130 lab. Defteri Fen-edebiyat fakültesi Phys 202 lab. Defteri Fen-edebiyat fakültesi Musikişinas ( 9. Sayısı) Öğrenci faaliyetleri koord. B.ü. kadın gündemi sayı: 13 güz Öğrenci faaliyetleri koord. B.ü. genel tanıtım günleri kitapçığı Rektörlük Basılan Kitaplar Kitabın Adı Sayfa Tiraj Birimler Boğaziçi üniversitesi yerleşim istatistikleri APK Şube Müdürlüğü Sayılarla boğaziçi üniversitesi APK Şube Müdürlüğü Mediterranean syntax meeting Batı Dilleri ve Edebiyatı 2007 yılı mali kesin hesap kanunu Strateji Geliştirme Bşk. Aday memurların temel eğitim programları ve soruları Personel Daire Bşk. Aday memurların temel eğitim ders notları Personel Daire Bşk. Aday memurların temel eğitim ders notları Personel Daire Bşk. Üniversitelerde türk dili ve edebiyatı alanında yapılan tezler yayınlar bibliyografyası sayı: Türk Dili ve Edebiyatı B.ü. öğrenci el kitabı yönetmelikler ve tüzükler Rektörlük Faaliyet raporu Strateji Geliştirme Bşk. Boğaziçi üniversitesi akademik yılı faaliyet raporu APK Şube Müdürlüğü Sayılarla boğaziçi üniversitesi APK Şube Müdürlüğü The enviromental dimension Yayın Komisyonu Boğaziçi üniversitesi stratejik planı Rektörlük Araştırma ve yayın envanteri APK Şube Müdürlüğü Businis lav İktisadi ve İdari Bil.Fak Physics ı: experiments Yayın Komisyonu Physics ıı: experiments Yayın Komisyonu Physics ııı: experiments Yayın Komisyonu Physics ıv: experiments Yayın Komisyonu Introductory mechanis and thermodynamics Yayın Komisyonu Thermodynamics, optics, waves and modern physics Yayın Komisyonu Laboratory experiments in general chemistry Yayın Komisyonu Principles of accounting Yayın Komisyonu Biyomut Biyo-Med. Müh. Enst 19

20 4 - İNSAN KAYNAKLARI Tablo 3. Kadrolu Öğretim Elemanları Profesör Doçent Yardımcı Öğretim Okutman Araştırma Uzman Toplam Doçent Görevlisi Görevlisi Eğitim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bil. F Mühendislik Fakültesi UBYO YADYOK AİİTE Biyo-Med. Müh. Enstitüsü Çevre Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü KRDAE Sosyal Bilimler Enstitüsü Rektörlük TOPLAM Tablo 4. Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanları Profesör Doçent Yardımcı Öğretim Uzman Toplam Doçent Görevlisi Eğitim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler F Mühendislik Fakültesi UBYO YADYOK AİİTE Biyo-Med. Müh. Enstitüsü Çevre Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü TOPLAM Tablo 5. Ders Görevli Öğretim Elemanları Profesör Doçent Yardımcı Öğretim Toplam Doçent Görevlisi Eğitim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler F Mühendislik Fakültesi UBYO YADYOK AİİTE Biyo-Med. Müh. Enstitüsü Çevre Bilimleri Enstitüsü KRDAE Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Bölümü TOPLAM

21 Tablo 6. Öğretim Elemanları (Özet) Kadrolu Sözleşmeli Ders Görevli Toplam Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman TOPLAM Tablo 7. İdari Personel Sınıflar Dolu Boş Toplam Genel İdari Hizmetler Teknik Hizmetler Sağlık Hizmetleri Avukatlık Hizmetleri Yardımcı Hizmetler Eğitim Öğretim Hizmetleri Toplam Üniversitemizin toplam kadro sayısı 2321 dir. Kadroların 1732 adedi dolu 589 adedi boştur. 1987/88 Öğretim yılında öğrenci sayısı 7417 iken idari personel sayısı 728 dir. yılında öğrenci sayımız ye yükselmesine rağmen idari personel sayısı 782 de kalmıştır. Öğrenci sayısının 1987/88 yılından yılına artış oranı %49 iken idari personel sayısındaki artış yüzdesi % 0.7 olmuştur. Buradan idari personel gereksinimi görülebilmektedir. Personelin verimini artırmak amacıyla Bilgi işlem Merkezi ve Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu işbirliği ile bilgisayar programlarının kullanımı ile ilgili her yıl hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmektedir. Ayrıca yılında idari personelin yabancı dil bilgisini artırma amacıyla yabancı dil kursu açılmış olup halen devam etmektedir. Üniversitelerdeki idari personel konusundaki en büyük sıkıntı idari personelin hem sayıca az olması hem de kamudaki en düşük ücret alan grupta yer alması nedeniyle kalifiye personel istihdamının mümkün olamamasıdır. 21

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI FAALİYET RAPORU 2009 ANTALYA Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak ilim ve irfan

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 4 I-GENEL BİLGİLER... 5 I.A. MİSYON VE VİZYON...5 I.A.1.MİSYON...5 I.A.2.VİZYON...5

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU ELEKTRONİK DOKÜMAN: www.stg.yildiz.edu.tr BASKI: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BASIM YAYIN MERKEZİ 2013, İSTANBUL ii Millete gideceği yolu gösterirken

Detaylı

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden

Detaylı

2011 YILI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI

2011 YILI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI 2011 YILI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI KASIM-2010 PERFORMANS PROGRAMI 2011 SUNUŞ Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI (AĞUSTOS-2012) 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...3 I. GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...5

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU İSTANBUL - ŞUBAT 2015 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Marmara Üniversitesi, 132 yıllık

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU www.kilis.edu.tr KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU www.kilis.edu.tr Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında

Detaylı

2014 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler.... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C-

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU TS-EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ a, Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu a ÜST YÖNETİCİ

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER i Sayfa No 3 A. MİSYON VE VİZYON 4 A.1.MİSYON 4 A.2. VİSYON 4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 5 B.1. ÜNİVERSİTE ORGANLARI

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlayan : GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr 2 Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir

Detaylı

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu Rektör Sunuşu Anadolumuzun tam ortasında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Vatanın bağımsızlığı tehlikededir. Milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. sözleri

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2013 Mali Yılı Performans Programı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2013 Mali Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak 2013 Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ Üniversitemiz "Türk ve Alman yükseköğretim geleneklerini eğitim ve araştırma alanlarında birleştirmek"

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2013 Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin Eğitilmesi olacaktır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 24 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBAT 25 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER Sayfa A-Misyon ve Vizyon 4 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C-İdare

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Gazi Üniversitesi, köklü geçmişi Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanan, ulusal düzeyde kendini kabul ettirmiş, çoğu alanda ülkemizde ilk üç üniversite arasında yer alan, yaptığı başarılı yayınlar

Detaylı

T.C. Selçuk Üniversitesi İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. Selçuk Üniversitesi İDARE FAALİYET RAPORU T.C. İDARE FAALİYET RAPORU 2007 Konya 2008 Milli Eğitimin gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha çok memlekete ahlaklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılâpçı,olumlu, atılgan, başladığı işleri

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Üniversitemizin 2012 Mali Yılı Performans Programına http://www.stg.yildiz.edu.tr/ adresinden erişilebilir. Hazırlayanlar Arş.Gör.Dr. Hülya

Detaylı

2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU I 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ......I İÇİNDEKİLER. 1 I- GENEL BİLGİLER. 2 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.4 C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 6 2- Örgüt Yapısı..

Detaylı

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü http://strateji.aku.edu.tr/ HAZIRLAYAN: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Uzm. Ş. Özgün ÇITAK(Kapak Tasarımı) 2 SUNUŞ Tüm paydaşlarımızın

Detaylı