KALKIŞ KONTROL SİSTEMİ (QUICK CHECK-IN) DERS KİTABI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KALKIŞ KONTROL SİSTEMİ (QUICK CHECK-IN) DERS KİTABI"

Transkript

1 KALKIŞ KONTROL SİSTEMİ (QUICK CHECK-IN) DERS KİTABI

2 TÜRK HAVA YOLLARI HAVACILIK AKADEMİSİ Ticari ve Yer Hizmetleri Eğitim Müdürlüğü Kitabın ismi: Kalkış Kontrol Sistemi (Quick Check-in) Ders Kitabı Doküman numarası: ED.31.TYH.548 Hazırlayan: Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi Ticari ve Yer Hizmetleri Eğitim Müdürlüğü Eğitim Tasarım Grubu İlk yayım tarihi: Ekim 2011 Revizyon tarihi: Ocak 2013 Revizyon numarası: 01 Sayfa sayısı: 176 Basım yeri / yılı: Türk Hava Yolları Havacılık Akademisi İstanbul / 2013 Bu materyal sadece eğitim amacı ile kullanılır. Hiçbir operasyonel dokümandan üstün tutulamaz. Her türlü hakkı Türk Hava Yolları A.O. ya aittir. Her hakkı saklı olup hiçbir bölümü kısmen veya tamamen herhangi bir şekilde çoğaltılamaz.

3 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 GĠRĠġ QUICK CHECK-IN SĠSTEMĠNE GĠRĠġ AÇILIġ SAYFASI UYGULAMA ANA SAYFASI QC ( QUICK CHECK-IN ) BUTONU TARĠH SAHASI UÇUġ LĠSTELERĠ UÇUġ ÇAĞIRMA KOLTUK GÖRÜNÜMÜ UÇUġ BĠLGĠSĠ ĠNCELEME UÇUġ BĠLGĠLERĠ INBOUND TOPLAMI OUTBOUND TOPLAMI GATE BOARDING ÖZET EMD ÖZET EBLT ÖZETĠ AÇIKLAMAR YOLCU KAYDINA ULAġMA ARAMA BUTONLARI KULLANILARAK YOLCU KAYDINA ULAġMA PNR Uçuşları Listesi YOLCU LĠSTELERĠ KULLANILARAK YOLCU ĠSMĠNE ULAġMA YOLCU ĠSĠM SATIRI YOLCU REZERVASYON KAYDINA ULAġMA YOLCU BĠLGĠ PENCERESĠNE ULAġMA YOLCU BĠLGĠLERĠNE ULAġMA YOLCUYA AĠT BAGAJ BĠLGĠLERĠNE ULAġMA YOLCU GEÇMĠġĠ BĠLGĠLERĠNE ULAġMA YOLCUYA AĠT BĠLET BĠLGĠLERĠNE ULAġMA YOLCUYA AĠT EMD BĠLGĠLERĠNE ULAġMA CHECK-IN SEPETĠ SEPETĠ BOġALT BUTONU YOLCULARI CHECK-IN SEPETĠNE EKLEME CHECK-IN CHECK-IN SONUÇ PENCERESĠ : CHECK-IN YAPILMIġ YOLCU ĠSĠM SATIRINDAKĠ BAGAJ BĠLGĠLERĠ BELGE KONTROLÜ ĠNDĠRĠMLĠ BĠLETDE KĠMLĠK KONTROLÜ KREDĠ KARTI KONTROLÜ EMD KONTROLÜ GRUP CHECK-IN

4 20. BĠNĠġ KARTI BASMA BAGAJ ĠġLEMLERĠ EXCESS BAGAJ FĠġĠ BAGAJSIZ CHECK-IN YAPILMIġ YOLCU KAYDINA BAGAJ ĠLAVESĠ BAGAJLI CHECK-IN YAPILMIġ YOLCU KAYDINA BAGAJ ĠLAVESĠ BAGAJ ETĠKETLERĠNĠN YENĠDEN BASILMASI YOLCU KAYDINDA BAGAJ ĠPTALĠ K-EDIT EKĠP BAGAJ ETĠKETĠ ÜRETME YER DEĞĠġĠKLĠĞĠ YOLCU ĠNDĠRME (OFFLOAD) EKRANDAKĠ TÜM YOLCULARIN OFFLOAD ĠġLEMĠ KOLTUK SEÇĠMLĠ YOLCULARIN OFFLOAD ĠġLEMĠ THROUGH CHECK-IN BAGAJ ETĠKETLERĠNDE VARIġ NOKTASINI DEĞĠġTĠRME MANUAL THROUGH CHECK-IN THROUGH CHECK-IN ĠġLEMĠNĠN ENGELLENMESĠ INTER AIRLINE THROUGH CHECK-IN IATCI KOLTUK BĠLGĠSĠ YER DEĞĠġĠKLĠĞĠ INTERAIRLINE BĠLET ĠġLEMLERĠ INTERAIRLINE E-TK GÖRÜNTÜLEME RETURN CHECK-IN KOLTUK ĠġLEMLERĠ YOLCUYA YER AYIRMA ( SOFT BLOKE) YOLCUYA YER AYIRMA ( HARD BLOKE) BR BLOKE RG EDIT ĠLE GRUPLARA YER AYIRMA EXST TALEBĠ OLAN YOLCU ĠÇĠN YER AYIRMA ZED BLOKE EDITING GĠRĠġLERĠ E-TK VEYA TAT BĠLET GĠRĠġLERĠ TCK GĠRĠġĠ CIP-OTEL-YEMEK KARTI ÜRETME VIP-CIP BĠLGĠ GĠRĠġĠ ÖZEL BĠLGĠ GĠRĠġĠ ÜNVAN BĠLGĠSĠNĠN DÜZELTĠLMESĠ YOLCU KAYDINA BEBEK ĠLAVESĠ GATE COMMENT ( BOARDING E NOT) GRUP COMMENT TEKERLEKLĠ SANDALYE TALEBĠ OLAN YOLCU YOLCU BERABERĠNDE CANLI HAYVAN ÖZEL YEMEK GĠRĠġĠ GÜVENLĠK BAGAJI REFAKATSĠZ ÇOCUK YOLCU ( UM ) INBOUND OUTBOUND GĠRĠġĠ FQTV GĠRĠġLERĠ MILES AND SMILES KART NUMARASINI BULMA

5 36. HASARLI BAGAJ GĠRĠġLERĠ DENIED BOARDING GĠRĠġLERĠ UPGRADE - DOWNGRADE OPERASYONEL UPGRADE MĠL ĠLE UPGRADE APIS GĠRĠġLERĠ REDRESS NO GĠRĠġĠ VET BĠLGĠLERĠ YOLCU LĠSTELERĠ UÇUġA AĠT TÜM YOLCULARI LĠSTELEME UÇUġA AĠT CHECK-IN YAPILMAMIġ YOLCULARI LĠSTELEME UÇUġA AĠT CHECK-IN YAPILMIġ YOLCULARI LĠSTELEME YEDEK YOLCULARI LĠSTELEME YOLCU LĠSTELERĠNDEKĠ SEMBOLLER LĠSTELER CODESHARE YOLCU LĠSTESĠ HANDBACK YOLCU LĠSTELERĠ YOLCU TRANSFERĠ TRANSFER ETTĠĞĠMĠZ UÇUġTAKĠ YOLCU KAYDI TRANSFER EDĠLEN UÇUġTAKĠ YOLCU KAYDI GRUP YOLCULARIN TRANSFER ĠġLEMĠ DEPOOL UÇUġTAN BAĞIMSIZ ĠġLEMLER PENCERESĠ E-TK NUMARASI ARAMA GĠRĠġLERĠ PURGE ETKT BUL PASS SORGULA MVT EKRANI EMD BĠLGĠSĠ ARAMA GO-SHOW YOLCU ĠġLEMLERĠ NO-REC YOLCU ĠġLEMĠ YEDEK YOLCU ĠġLEMĠ PASS 1 YEDEK YOLCU ĠġLEMĠ SA STATÜ KODLU REZERVASYONU OLMAYAN PASS2 YOLCU CHECK-IN ĠġLEMĠ CODESHARE YOLCU ĠLAVESĠ GO-SHOW YOLCULARIN KAYDINA EMD BĠLGĠLERĠNĠN GĠRĠLMESĠ JUMPSEAT YEDEK YOLCU ĠġLEMLERĠ YEDEK LĠSTEDEN YOLCU KABULÜ DOWNGRADE / UPGRADE BOARDING KOLTUK NO VEYA SECURITY NO ĠLE BOARDING MOUSE ĠLE BOARDING YOLCU LĠSTELERĠNDEN BOARDING DEBOARD ĠġLEMĠ TOPLU BOARD/DEBOARD ĠġLEMĠ

6 GĠRĠġ Bu eğitimin amacı; yeni bir arayüz olan Quick Check-in sistemi üzerinden Check-in iģlemlerinin kurallar doğrultusunda nasıl yapılacağını öğretmek ve kullanıcıları bu yönde bilgilendirmektir. 4

7 1. QUICK CHECK-IN SĠSTEMĠNE GĠRĠġ 1.1 AÇILIġ SAYFASI Alt yapısı CUTE olan havalimanlarında kullanılan bilgisayarların BaĢlat menüsündeki kısayol tuģundan Quick Check-in sistemine eriģim sağlanır. (CUTE: Common User Terminal Equipment, Havaalanı sistem altyapısı) Diğer TK havalimanlarında ise, Internet Explorer da adresi üzerinden Quick Check-in sistemine eriģim sağlanır. 5

8 Kullanıcı Adı ve ġifre bilgisi ilgili bölüme yazılarak GiriĢ butonu tıklanır. Uygulamaya girebilmek için, SONIC kodu ve Ģifre ya da BSIA kodu yazılarak GiriĢ butonu tıklanır. Tüm bu giriģlerin ardından Quick Check-in sistemine ulaģılır. 6

9 Alt yapısı CUTE olan havalimanlarının dıģındaki TK havalimanlarında, kod giriģinden sonra Yazıcı Bilgileri Düzenleme Ekranı otomatik olarak ekrana gelir. ĠĢleme baģlamak için Geç tuģuna basmak yeterlidir. Bu ekranda yer alan Bilgisayar adı, ihtiyaç halinde yapılan hata bildiriminde refere bilgi olarak kullanılır. Bu ekran yazıcı adreslerini gösteren bir bilgi ekranı olarak kullanılmaktadır. Alt yapısı CUTE olan istasyonlarda renkli ve üstünde TK logosu olan yeni 20 inch uzunluğundaki bagaj etiketleri kullanılmaktadır. Bu ekrandan kullancı bagaj etiketi boyutu ile ilgili seçim yapabilmektedir. 7

10 2. UYGULAMA ANA SAYFASI Quick check-in uygulama ana sayfası dört bölümden oluģur. 1- UçuĢ Listesi 2- Yolcu Listeleri 3- Koltuk Görünümü 4- Check-in Sepeti Ekranın en üst satırında yer alan bu bölümde, TROYA için aktif olan sistem bilgisi / Ģehir kodu / terminal adresi ve IP numarası görülür. 8

11 Ekranın bir alt satırında ise; kullanılan terminale ait biniģ kartı ATB ve bagaj etiketi BTP yazıcılarının durumunu gösteren bilgi butonları yer almaktadır. Bu iģaret yazıcının aktif olduğunu gösterir. Bu iģaret ise yazıcının aktif olmadığını gösterir. Yazıcıların hatalı olması halinde; a) Altyapısı TK olan istasyonlarda: Bilgisayar adı ve terminal adres bilgisi ile Kurumsal GeliĢim Bilgi Teknolojileri (KGBT) BaĢkanlığı Help desk ofisine müracaat edilmelidir. b) Alt yapısı Cute olan istasyonlarda: Öncelikle havalimanı iģletmecisi bilgi iģlem bölümüne (Örneğin; Atatürk Havalimanı iģletmecisi TAV, Sabiha Gökçen Havalimanı iģletmecisi ISG) baģvurulmalı ve sonuç alınamaz ise KGBT BaĢkanlığı Helpdesk ofisine müracaat edilmelidir. Ayrıca Quick Check-in kullanımını engelleyen teknik/sistemsel problemler KGBT BaĢkanlığı Help Desk ofisine; uygulama üzerindeki fonksiyonel eksiklikler ise Yer ĠĢletme BaĢkanlığı DCS Koordinasyon Müdürlüğü ne iletilmelidir. 9

12 3. QC ( QUICK CHECK-IN ) BUTONU QC butonunun hemen yanında lokal (mahalli) saat bilgisi ve sistemin açılıģından itibaren kullanımda olan süre bilgisi de bulunmaktadır. QC butonuna tıklandığında Ayarlar, Mod GeçiĢleri ve Araçlar ana baģlıklarının bulunduğu ekran açılır. Her bir ana baģlığın altında ise alt baģlıklar yer almaktadır. Ayarlar : Yazıcı Ayarları: Bu butona basılarak yazıcı ayarlarında değiģiklik yapılır. Genellikle yazıcı ayarlarında bir güncelleme yapılmasına gerek yoktur. Sadece herhangi bir sebepten dolayı kullanılan yazıcının değiģtirilmesi gerekir ise bu tanım güncellenmelidir. Güncellemeyi mutlaka görevli teknisyenlerin talebi doğrultusunda ve bilgisi dahilinde yapmalısınız. 10

13 ġifre DeğiĢtirme: Bu butona basıldığında ġifre DeğiĢtirme Ekranı açılır. Personel, kullanmakta olduğu eski SONIC Ģifresini yazıp, değiģtireceği yeni SONIC Ģifresini iki ayrı alana girdikten sonra DEĞĠġTĠR butonunu tıklayarak SONIC Ģifre değiģtirme iģlemini gerçekleģtirir. Yazıcıları Test Et: Bu butona basılarak test biniģ kartı ve bagaj etiketi üretilir. Sistem Bilgi Penceresi: Bu buton tıklanarak giriģ yapılan ekran ile ilgili terminal ve kullanıcı kod bilgilerine ulaģılır. 11

14 Mod GeçiĢleri : Boarding Mod a Geç: Bu buton tıklanarak Boarding Mod a geçiģ yapılır. Transfer Modu BaĢlat : Bu buton tıklanarak bir sonraki güne ait bir uçuģa yolcu transferi yapılır. PD ye geç : Bu buton tıklanarak sistemdeki mevcut görev kodunuz PD olur. GiriĢ e Dön : Bu buton tıklanarak giriģ ekranına dönüģ yapılır. 12

15 Araçlar : Timatic Yardım: Bu buton tıklanarak ülkelere ait vize, sağlık, gümrük bilgileri, havaalanı vergileri, para birimi ve coğrafi bilgileri içeren TIMATIC sistemine ulaģılır. 13

16 Troya Yardım: Bu buton tıklanarak Central Information System a (C.I.S) ulaģılır. Hesap Makinesi: Bu buton tıklanarak hesap makinesine ulaģılır. 14

17 Native Screen: Bu buton tıklanarak açılan ekranda Troya check-in komutları kullanılarak check-in iģlemleri yapılır. Bu ekran Quick Check-in in kapsamadığı ya da yalnızca komut yazarak çözülebilecek durumlarda kullanılmak üzere tasarlanmıģtır. ġehir Kod : Kullanıcıya ait sonic kodu, personelin çalıģtığı istasyona otomatik tanımlı olduğundan city kod değiģikliği yapılmaz. Ancak çalıģılan istasyon dıģındaki farklı bir istasyona ait uçuģ bilgilerine ulaģmak ve görev kodunun yetkisi dahilinde iģlem yapılabilmesi için ilgili kutunun içerisine havalimanı kodu yazıldıktan sonra ġehir Kod DeğiĢtir butonu tıklanır. 15

18 Liman Bul: Butonun yanında yer alan IATA Kodu ile, Liman Adı ile veya ġehir Adı ile ile arama seçeneklerinden biri seçilir. Liman Bul kutusuna, seçilmiģ olunan IATA Kodu ile, Liman Adı ile veya ġehir Adı ile bilgisi doğrultusunda arama yapılır. Örnek: ESB Iata Code (IATA Kodu) ESENBOGA Airport Name (Havalimanı Ġsmi) ANKARA City Name (ġehir Ġsmi) 16

19 Hata Bildirim: Bu buton tıklanarak sistemde oluģan hatalar, istek ve öneriler ilgili birimlere mesaj yolu ile iletilir. Quick Check-in den çıkıģ: Bu butona basıldığında QC sisteminden çıkıģ yapılır. 17

20 4. TARĠH SAHASI Sistem, uygulamanın açıldığı saat dilimindeki ilk 10 uçuģu otomatik olarak listelemektedir. UçuĢ listelerinin ait olduğu tarih bilgisi hemen uçuģ listesi üstünde yer alır. DCS sisteminde yaratılmıģ olan geriye veya ileriye dönük tarihlerdeki diğer uçuģları listelemek için sağ/sol tuģları kullanılabilir ya da direkt tarih butonu tıklanarak açılan pencereye listelemek istenilen tarih bilgisi örnek kısmında belirtildiği Ģekilde yazılabilir. Bugün butonu tıklandığında uçuģ listesi güncellenerek, o güne ait uçuģları listeler. 18

21 5. UÇUġ LĠSTELERĠ Sisteme giriģ yapıldığında, Sonic kodunun tanımlı olduğu istasyondan kalkacak ilk 10 uçuģ kalkıģ saati sırasıyla listelenir. Sol taraftaki ok iģareti, iģlem yapılmak üzere seçili olan uçuģu göstermektedir. Listenin ilk sırasındaki uçuģ ve o uçuģa ait koltuk plan görüntüsü otomatik olarak ekrana seçili olarak gelir. 19

22 butonu tıklanarak o güne ait tüm uçuģların listesi görüntülenir. Daha ileri saatteki uçuģlara ulaģmak için ekranın alt bölümünde yer alan Ģeklindeki sayfa sıra numaraları kullanılır. Listede uçus numarası / kalkıģ ve varıģ istasyonu / uçuģ tarihi / kalkıģ saati ve uçuģun statüsü (FE/ FO / FC / FF/ PD/FH) verilmektedir. UçuĢ listesindeki rötarlı olan uçuģların gecikmeli kalkıģ saati, tarifeli kalkıģ saatinin yanında kırmızı renkli saat ile görünür. Sistem tarafından belli zaman aralıklarına bağlı kalarak ve otomatik olarak oluģturulan uçuģ durum kodları, sırası ile aģağıda belirtildiği gibidir: FE (Flight Editing) FO (Flight Open) FG (Flight Gate) FC (Flight Closed) FF (Flight Finalised) PD (Post Departure) FH (Flight Held) UçuĢun hazırlandığı durum (Check-in yapılamaz.) UçuĢun check-in e açık olduğu durum Sadece biniģ kapısından check-in yapıldığı durum UçuĢun check-in e kapandığı durum UçuĢa ait loadsheet ve listelerin üretildiği durum UçuĢa ait tüm iģlemlerin sona erdiğini gösteren durum UçuĢun; tüm istasyonlardan yapılabilecek check-in iģlemleri için engellenmesi durumu DıĢ hat uçuģlarını listeleyebilmek için kutucuğu tıklanır., içhat uçuģlarını listeleyebilmek için 20

23 6. UÇUġ ÇAĞIRMA Ara kutucuğu kullanılarak üç Ģekilde uçuģ çağrılır. 1- TK sefer numarası yazılarak (Örn:TK1921) 2- Sefer numarası yazılarak (Örn:1921) 3- VarıĢ istasyonun 3 lü kodu yazılarak (Örn:ESB) Gün bazında bütün Ankara uçuģlarını gösterir. 21

24 7. KOLTUK GÖRÜNÜMÜ Koltuk planının üst kısmında, uçuģun numarası, tarihi ve varsa kapı bilgisi yer almaktadır. KABİN BELİRLEYİCİSİ Butonuna basılarak koltuk durumlarının renklere göre ne anlama geldiği görüntülenir. ALT tuģu basılı iken, kullanılmıģ bir koltuk numarasının üzerine gelip tıklandığında, o koltukta yer alan yolcuya ve eğer varsa yolcunun dahil olduğu grup listesine ulaģılır. Butonuna basılarak koltuk görünümünde güncelleme yapılır. Koltuk planının üst kısmında, uçuģun numarası ve tarihi yer almaktadır. Koltuk planında tüm kabinler görüntülenir. Gördüğünüz gibi Business kabin (C/Cl) ve ekonomi kabin (Y/Cl) ayırımı kalın bir çizgi ile yapılmıstır. 22

25 8. UÇUġ BĠLGĠSĠ ĠNCELEME Koltuk plan görüntüsünün, üst tarafındaki olan uçuģa ait uçuģ bilgilerine ulaģılır. belirteciyle gösterilen buton tıklandığında, seçili 23

26 8.1. UÇUġ BĠLGĠLERĠ Uçak tipi, yolcu alımının yapılacağı kapı numarası, uçağın kalkış tarihi ve zamanı, uçuş numarası, varış istasyonu, kalkış istasyonu, uçağın kanat adı, uçuş durum kodu, uçağın yolcu alımına başladığı anons saati, uçağın koltuk kapasitesi ve ortak uçuş yapılan havayollarının ikili kodları ile sefer numaraları detaylarını içerir. Aynı pencerenin alt bölümünde ise; kabin sınıflarına göre satıģa müsait yer sayısı, rezervasyon yaptırmıģ yolcu sayısı, check-in iģlemi yapılmıģ yolcu sayısı, check-in iģlemi yapılmıģ ancak yedek listede bekleyen yolcu sayısı, Teknisyen/Ekip ve diğer yükler için bloke edilen yer adedi görülür. UçuĢa ait istatistiki bilgilerin yer aldığı UçuĢ Ġstatistikleri tablosu aynı pencerede yer alır. Bu uçuģtan baģka bir uçuģa transfer olan yolcu sayısı Giden hanesinde, baģka bir uçuģtan bu uçuģa transfer olan yolcu sayısı ise Gelen hanesinde görüntülenir. Uçağın gerçek müsaitlik durumu ise Real Availiability hanesinde görüntülenir. 24

27 8.2. INBOUND TOPLAMI Bu buton tıklandığında bu uçuģa baģka uçuģtan aktarmalı gelmesi beklenen ve check-in iģlemi tamamlanmıģ olan yolcuların sayısı, bagaj adetleri ve toplam ağırlıklarına ait bilgiler görüntülenir. 25

28 8.3. OUTBOUND TOPLAMI Bu buton tıklandığında bu uçuģtan sonra bağlantılı uçuģu olan beklenen ve check-in iģlemi tamamlanmıģ yolcuların sayısı, bagaj adetleri ve toplam ağırlıklarına ait bilgiler ayrı ayrı görüntülenir. 26

29 8.4. GATE BOARDING ÖZET Bu buton tıklandığında sayısal olarak boarding bilgileri görüntülenir. 27

30 8.5. EMD ÖZET Bu buton tıklandığında ilgili uçuģ için düzenlenmiģ sayısal EMD bilgileri görüntülenir EBlt ÖZETĠ Bu buton tıklandığında uçuģtaki Elektronik biletli yolculara ait sayısal değerler görülür. 28

31 8.7. AÇIKLAMAR Bu buton tıklandığında uçuģa ait bölüm oturma görüntüsü ile birlikte uçuģla ilgili sabit ve günlük mesajlar görüntülenir. Bu ekranda ilave edilmek istenen operasyonel bilgiler; giriģi sıra no ve yorum bilgileri girildikten sonra ekle butonu tıklanarak tamamlanır. 29

32 9. YOLCU KAYDINA ULAġMA 9.1. ARAMA BUTONLARI KULLANILARAK YOLCU KAYDINA ULAġMA Yolcu isim kaydına, arama butonları kullanılarak ulaģılabilir. 1-) Yolcunun soyadı yazılarak (SOYAD Yolcu Listesi), 2-) PNR/Ebilet nosu yazılarak (PNR Yolcu Listesi), 3-) Yolcunun koltuk numarası yazılarak. Bu arama yöntemiyle, ilgili yolcu bilgisi öncelikle soyadı bazında ekrana gelir. Soyad Yolcu listesi ekranda iken sol taraftaki uçuģ listesi aynen aktif olmaya devam eder. Yolcu soyadı bilgisi ekrana geldikten sonra check-in ve/veya editing iģlemlerinin yapılabilmesi için PNR butonu tıklanmalıdır. Böylece yolcu PNR Listesi hanesine geçer. (Ya da direkt PNR ile arama butonu da kullanılabilir) PNR Yolcu listesi aktif olursa sol taraftaki uçuģ listesi, PNR ucuģları listesi olarak değiģir. 30

33 Yolcu; check-in sonrası yer no ile görüntülenmek istendiğinde Soyad ile Bul butonun solunda yer alan kutuya yolcunun koltuk numarasının yazılması ve Soyad ile Bul butonuna tıklanması gerekir. Yolcuya check-in öncesi yer ayrılmıģ ise benzer yöntemle yolcu kaydı görüntülenebilir PNR UçuĢları Listesi Yolcu isim satırı yanındaki PNR butonuna basılırsa ya da direkt PNR ile arama yapılırsa, UçuĢ listesi otomatik olarak değiģir ve PNR UçuĢları alanı aktif olur. Bu fonksiyon uçuģ ve yolcu bağımlı olarak çalıģmaktadır ve bu alanda aktif olan uçuģta, PNR butonu ile seçilmiģ yolcuya ait PNR kaydındaki tüm segmentlere ait uçuģ bilgileri görüntülenir. Dep: KalkıĢ Ġstasyonu Arv: VarıĢ Ġstasyonu D : Tarih T : Tarifeli KalkıĢ Saati St : UçuĢ durum kodu 31

34 9.2. YOLCU LĠSTELERĠ KULLANILARAK YOLCU ĠSMĠNE ULAġMA Yolcu listelerinden, direkt PNR butonu ya da grup kodu butonu tıklanarak PNR yolcu listesine eriģilebilinir. Grup kodu butonuna basılarak grup kodundaki tüm yolcu isimleri listelenir. Buradan, PNR butonu tıklanarak PNR Yolcu Listesine eriģilir. 32

35 10. YOLCU ĠSĠM SATIRI EKLE : Yolcu kaydını check-in sepetine aktaran butondur. F : FQTV kartını kaydetmek için kullanılan butondur. A : Yolcu kaydına APIS bilgilerinin girilmesi için kullanılan butondur. PNR : Rezervasyon kayıt numarası (PNR: Passenger Name Record). GK : Grup kodu. KLT : Yolcunun yer numarası. GÜV : Yolcunun check-in öncesi sistem referans no su, check-in sonrası güvenlik no su. Cl : Check-in durumu. ETK : Bilet durumu (ETK-TAT) (ETK:Elektronik Bilet / TAT:Kağıt Bilet). K : Kabin sınıfı. C : Yolcu kaydındaki ek bilgi notu ( comment ). 33

36 11. YOLCU REZERVASYON KAYDINA ULAġMA Yolcu listelerinin üstündeki kutuya, yolcuya ait PNR numarası yazılır, yanındaki küçük kutuya tıklanır ve PNR/Ebilet ile Bul butonuna basılarak yolcunun rezervasyon kaydına ulaģılır. Bu fonksiyon uçuģtan bağımsız olarak çalıģmaktadır. Hangi uçuģ veya yolcu bilgisi ekranda olursa olsun PNR/Ebilet ile Bul butonu tıklandığında yazılan PNR görüntüsüne ulaģılır. Yolcunun PNR geçmiģine ( history kaydına) ulaģmak için ise PNR GeçmiĢi butonuna basılır. 34

37 35

38 12. YOLCU BĠLGĠ PENCERESĠNE ULAġMA Yolcu kaydına ulaģmak ve editing iģlemlerini yapabilmek için PNR Yolcu Listesi üzerinden yolcu ismine ulaģıldıktan sonra resim butonu tıklanır. Böylece açılan pencerede aģağıdaki haneler yer alır. a) Yolcu bilgileri b) Bagaj bilgileri c) Yolcu geçmiģi d) E-bilet YOLCU BĠLGĠLERĠNE ULAġMA Bu ekranda yolcu kaydındaki bilgilere ulaģılabildiği gibi editing iģlemleri de yapılabilir. Ġlgili editing iģlemlerinin detayları daha sonraki konularda anlatılacaktır. 36

39 12.2. YOLCUYA AĠT BAGAJ BĠLGĠLERĠNE ULAġMA Bagaj butonu tıklandığında yolcu kaydındaki bagaj bilgilerine ulaģılır, aynı zamanda bu ekranda bagaj ile ilgili editing iģlemleri yapılabilir. Ġlgili editing iģlemlerinin detayları daha sonraki konularda anlatılacaktır YOLCU GEÇMĠġĠ BĠLGĠLERĠNE ULAġMA Yolcu GeçmiĢi butonu tıklandığında yolcu kaydında yapılan tüm iģlemler görüntülenir. 37

40 12.4. YOLCUYA AĠT BĠLET BĠLGĠLERĠNE ULAġMA Bu ekranda yolcu kaydındaki Bilet bilgilerine ulaģılır, aynı zamanda bu ekrandan E-bilet Silme ve Güncelleme iģlemleri de yapılır. Ġlgili iģlemlerin detayları daha sonraki konularda anlatılacaktır. 38

41 E-TKT bilet datasında kuponlar hakkında bilgi veren birtakım statü kodları yer alacaktır. Bilet üzerindeki değiģiklikler ve check-in iģlemleri bu statü kodları dikkate alınarak yapılabilecektir. O / Open for use A / Airport control C / Checked in L / Lifted/Boarded F / Flown/Used G / Exchanged/Fim U / Unavailable Kullanıma açık kupon statüsü UçuĢlar yaratılıp PN yapıldığındaki statü E-biletli yolcu check edildiği andaki statü Yolcu board edilmiģ ve kalkıģ saatinden 1-1,5 saat sonraki statü UçulmuĢ, kupon kullanılmıģ ve PD den 25 saat sonraki statü Fim düzenlenmiģ kupon statüsü 0 / Emergency lock Acil durum statüsü I / Irregular Operation E / Exchange R / Refunded V / Void Z / Closed T / Paper Ticket S / Suspended P / Print Exchange N / Coupon Notif No-show olmuģ yolcuya ait kuponun kullanıma kapatılarak sadece REISSUE/REFUND iģlemine izin verilmesi (TK da iç hat No-show biletlerde U, TK da dıģ hat No-show biletlerde O kullanılır.) Kuponun ara statüde kalması Exchange/Reissued Ġade Void Kuponun kullanıma kapatılması Kâğıt bilet ġüpheli durum statüsü Elektronik bilet kuponunun kağıt bilete çevrilmesi Bileti düzenleyen hava yolunun yetkisinde olan kupon UçuĢlar DCS te oluģturulup (36-50 saat önce) PN yapıldıktan sonra, tüm E-TKT biletlerin statü kodları otomatik olarak A ya (Airport) dönecektir. Bu; E-TKT ların kontrolü artık istasyondadır, demektir. 39

42 12.5. YOLCUYA AĠT EMD BĠLGĠLERĠNE ULAġMA Bu ekranda yolcu kaydında yer alan EMD bilgilerine ulaģılır. Yolcu kaydına mevcut EMD numarasının dıģında farklı bir EMD numarası ilave edilmek istendiğinde aynı ekran üzerinden ekleme iģlemi yapılır. Yolcunun EMD olmaksızın check-in iģleminin yapılması istendiğinde Kaldır butonu tıklanır. Göster butonu tıklandığında ise yolcunun EMD görüntüsü ekrana gelir. 40

43 13. CHECK-IN SEPETĠ Check-in sepeti bölümü, yolcunun check-in iģlemini yapmak üzere kullanılır. Check-in yapılmak üzere seçilen yolcular check-in sepetine gönderilir. Check-in sepetinin hemen üzerinde iģlem yapılan uçuģun numarası ve tarihi görülür. Yolcunun kayıtlı bagaj sayısının yazıldığı kutudur. Yolcunun kayıtlı bagajlarının toplam ağırlığının yazıldığı kutudur. Yolcunun check-in iģleminin yapılması için tıklanması gereken butondur. Yolcunun check-in iģleminin yapılmak istenmediği durumlarda kullanılan iptal butonudur. Yolcunun through check-in iģleminin otomatik yapılmasına dair fonksiyonu belirleyen butondur. 41

44 14. SEPETĠ BOġALT BUTONU Bu buton, check-in sepetine gönderilen tüm yolcu kayıtlarını siler. Tüm yolcular yerine belirli yolcuların check-in sepetinden çıkarılması gerekiyorsa kullanılır. butonu 42

45 15. YOLCULARI CHECK-IN SEPETĠNE EKLEME Yolcu listelerinden ya da PNR yolcu listesinden yolcular bireysel olarak seçilerek Ekle butonu ile Check-in sepetine gönderilir. 43

46 Ayrıca, PNR yolcu listesi ekranda ise, Tümünü Ekle butonu kullanılarak aynı PNR daki tüm yolcular Check-in sepetine gönderilir. 44

47 16. CHECK-IN PNR Yolcu Listesinde, Check-in iģlemi henüz yapılmamıģ yolcu ismi yanında Ekle butonu görülür. Ekle butonuna basılarak yolcunun check-in sepetine aktarılması sağlanır. Yolcuya ait bagaj bilgileri ilgili kutulara yazılır, Check-in butonuna basılarak yolcunun check-in iģlemi tamamlanır. Check-in iģleminden önce yolcuya koltuk seçimi de yapılabilmektedir. Bu konuya daha sonraki konularda değinilecektir. En son iģlem yapılan yolcuyu görmek amacıyla, QUICK CHECK-IN ekranında, Bul butonundaki son yapılan arama kaydı silinmez. Yeni iģlem için yeni arama bilgisi yazılır. 45

48 16.1. CHECK-IN SONUÇ PENCERESĠ : Check-in iģleminin baģarıyla tamamlandığı aģağıdaki ekran görüntüsünden anlaģılmaktadır. 46

49 17. CHECK-IN YAPILMIġ YOLCU ĠSĠM SATIRINDAKĠ BAGAJ BĠLGĠLERĠ HOP YOLCU (Head of Pool) PLD YOLCU BAGAJLI TEK YOLCU Birden fazla yolcu check-in iģlemlerinde bagaj/bagajların bağlı olduğu kiģi kaydında görülen semboldur. Yolcunun bagajının bir baģka yolcu üzerinde kayıtlı olması durumunda yolcu kaydında görülen semboldur. Bagajın yolcunun kendi üzerinde olması durumunda görülen semboldur. 47

50 18. BELGE KONTROLÜ ĠNDĠRĠMLĠ BĠLETDE KĠMLĠK KONTROLÜ Check-in iģlemi esnasında indirimli bilete sahip yolcunun kimlik kontrolü yapılması gerekiyor ise, check-in iģlemi tamamlanmadan yapılması gereken kontrole ait aģağıdaki Ģekilde ikaz penceresi ekrana gelir. Kontrol yapılır, Tamam butonu tıklanarak check-in iģlemi tamamlanır ve biniģ kartı otomatik basılır. Kart kontrolü yapılamazsa Ġptal butonu tıklanarak kontrol iģlemi geçilebilir. Bu durumda yolcu check edilmiģ olur fakat sistem biniģ kartını üretmez. Grup check-in iģlemlerinde sistem sadece kimlik kontrolü yapılamayan yolcu için biniģ kartı üretmez, diğer yolcuların biniģ kartları sistemden otomatik olarak basılır. 48

51 18.2. KREDĠ KARTI KONTROLÜ Check-in esnasında yolcuya kredi kartı kontrolü yapılması gerekiyor ise, check-in iģlemi tamamlanmadan yapılması gereken kontrole ait ikaz penceresi ekrana gelir. Kredi kart kontrolü yapılır, Tamam butonuna basılarak check-in iģlemi tamamlanır ve biniģ kartı otomatik olarak basılır. Kart kontrolü yapılamazsa Ġptal tuģuna basılarak kontrol iģlemi geçilebilinir. Fakat, bu durumda yolcu check edilmiģ olsa bile sistem biniģ kartını üretmez EMD KONTROLÜ Yolcunun biletine bağlı fazla bagaj için düzenlenmiģ bir EMD var ise; check-in sonuç penceresinde bu bilgi yer alacak olup, sistem onaylama giriģi isteyecektir. Kapat ve Ġstenilen EMD leri Onayla butonu tıklanır. 49

52 Açılan onay penceresinde EMD Onayla butonu tıklanır. Yolcu EMD siz check edilmek istendiğinde Ġptal butonunun tıklanması gerekmektedir. EMD onay penceresinde görülen checkbox her zaman tıklı olarak ekrana gelecektir. Eğer yolcunun kaydında birden fazla EMD var ise; kullanılmayacak olan EMD nin satırında yer alan checkbox daki tık kaldırılmalıdır. Sonuç penceresinde ise EMD bilgisinin yolcu kaydına iģlendiğine dair bilgi ekrana gelir. Bu pencerede Kapat butonu tıklanarak yolcu kaydına geri dönüģ yapılır. 50

53 Check-in sonrası yolcunun kaydında yer alan EMD nin kupon statü kodu aynı elektronik biletde olduğu üzere check-in statüsüne döner. 51

54 19. GRUP CHECK-IN Check-in sepetinde birden fazla yolcu varsa; grup check-in butonuna basılarak tüm yolculara aynı anda check-in iģleminin yapılması sağlanır. Sistem farklı PNR da yer alan yolcuların, beraber yapılan check-in iģlemlerinde yolculara yanyana yer numarası vermektedir. 52

55 20. BĠNĠġ KARTI BASMA BiniĢ kartı Yazdır butonu: BiniĢ kartı hiç basılmamıģ yolcuların biniģ kartlarının basılması için kullanılan butondur. 53

56 21. BAGAJ ĠġLEMLERĠ Tüm bagaj iģlemleri; yolcu ismine ulaģıldıktan sonra resim figürü tıklandığında açılan pencerede bulunan Bagaj bilgileri bölümünden yapılır EXCESS BAGAJ FĠġĠ QC sisteminde fazla bagajı olan yolcular için kontuarda manuel olarak doldurulan Excess Bagaj FiĢi otomatik olarak basılabilmektedir. Fazla Bagaj FiĢi basmak için; yolcunun bagaj bilgileri ekranında yer alan Fazla Bagaj Tipi seçeneği altından uygun seçenek tıklanarak, Fazla bagaj ağırlığı ilgili kutuya yazılır, personel sicil numarası ilgili kutuya girildikten sonra Bas butonuna tıklanarak Fazla Bagaj FiĢ basımı sağlanır. 54

57 21.2. BAGAJSIZ CHECK-IN YAPILMIġ YOLCU KAYDINA BAGAJ ĠLAVESĠ Bagajsız check-in iģlemi yapılmıģ yolcu kaydına bagaj ilave edilmek istendiğinde Ġlave bölümünün hizasındaki Bagaj Sayısı ve Bagaj Ağırlığı kutuları doldurularak, Bagaj Ekle butonuna basılır. 55

58 21.3. BAGAJLI CHECK-IN YAPILMIġ YOLCU KAYDINA BAGAJ ĠLAVESĠ Yolcu kaydına bagaj ilave edilmek istendiğinde Ġlave bölümünün hizasındaki Bagaj Sayısı ve Bagaj Ağırlığı kutuları doldurularak, Ġlave Bagaj Ekle butonuna basılır. Üretilen ilave bagaj etiketi Bagaj Özelliği bölümünde XTRA olarak görülür. Ayrıca yeni bagaj adedi ve ağırlığı bilgisi ile ekran güncellenir. Bagaj sayısını değiģtirmeksizin sadece ağırlık bilgisinin güncellenme iģlemi Ağırlığı Güncelle butonu ile sağlanır. Bu durumda yeni bagaj etiketi basılmaz. 56

59 21.4. BAGAJ ETĠKETLERĠNĠN YENĠDEN BASILMASI Yolcu kaydındaki bagaj etiketlerini yeniden üretmek için Yeniden Bas butonu kullanılır. Bu buton, daha önce üretilmiģ etiket numaralarını iptal ederek yeni etiket numarası ile bagaj etiketi üretilmesi için kullanılır. 57

60 21.5. YOLCU KAYDINDA BAGAJ ĠPTALĠ Bagaj iptali yapılmak istendiğinde kayıttaki tüm bagaj etiketleri silinecekse Tamamını Kaldır butonu kullanılır. Yolcu kaydından tek bir bagaj etiketi silmek istendiğinde, silmek istenilen bagaj etiketi veya etiketlerinin bulunduğu satırdaki butonuna basılır. 58

61 Açılan pencerede kalan toplam bagaj ağırlığı yazılarak OK butonuna basılır. Yeni bagaj adedi ve ağırlığı sistem tarafından otomatik olarak güncellenir. 59

62 22. K-EDIT Yolcunun bagaj etiketlerinin sisteme iģlenmesi gerektiğinde Etiketler bölümüne bagaj etiket numarası havayolu ikili kodu ile beraber yazılır. (Örn: TK988454) (Örn: LH ) (Örn: TK545678,TK545925) Toplam Ağırlık bölümüne ağırlık bilgisi yazılarak Bagaj Etiketi Ekle butonu tıklanır. Bu iģlem tamamlandığında mevcut bagaj sayısı ve ağırlığı otomatik olarak güncellenir. Mevcut barkod cihazları kullanılarak da bagaj etiketi sisteme iģlenebilir. 60

63 Bagaj etiketi eklendikten sonra TRANS yazısı Bagaj Özelliği bölümünde görülür. 61

64 23. EKĠP BAGAJ ETĠKETĠ ÜRETME ĠĢlem yapmak istenen uçuģ seçili iken koltuk planı üzerinde yer alan butonu tıklanır. Ekrana Ekip Bagaj GiriĢi ekranı açılır. Ekip olan personelin Ad, Soyad ve varsa Transfer Noktası bilgileri yazılır, Ekle butonuna basılarak ekip bagajları için bagaj etiketi üretilir. 62

65 24. YER DEĞĠġĠKLĠĞĠ Yer değiģikliği yapılacak yolcu kaydı ekrandayken, koltuk planı üzerinde tercih edilen boģ koltuğun üzeri tıklanır, koltuk değiģiminin onaylanması için açılan ekranda OK butonuna basılır. 63

66 25. YOLCU ĠNDĠRME (OFFLOAD) PNR Yolcu Listesinde, Check-in iģlemi tamamlanmıģ yolcu ismi yanında Ġndir butonu bulunur. Ġndir butonu tıklandığında, iģlem seçeneklerini gösteren aģağıdaki ekran açılır. Yolcu uçuģtan indirilmek isteniyorsa Ġndir, yedek listede bekletilmek isteniyorsa Yedeğe At butonları kullanılır. Açılan pencerede OK butonu tıklanır. 64

67 Offload ya da yedek listeye atılan yolcu kaydına, yapılan bu iģlemin sebebinin açıklama olarak yazılması Ģarttır. Ġptal butonu tıklandığında otomatik açılan pencereye, Check-in iptal sebebi yazılır. Offload iģleminin baģarı ile tamamlandığına dair alınan ekran görüntüsü aģağıdaki gibidir. Offload iģleminin baģarı ile tamamlandığına dair cevap penceresinde, yolcunun hangi uçuģtan indirilmiģ olduğu görülmektedir. 65

68 Cevap penceresi kapatıldığında PNR yolcu listesine geri dönülür. Bu ekranda check-in iģlemi iptal edilerek offload edilmiģ yolcunun tekrar check edilebilmesi için Ekle butonunun aktif olduğu ve yolcu figürünün yanında yolcunun offload edildiğine dair aģağıya doğru mavi ok iģareti olduğu görülür EKRANDAKĠ TÜM YOLCULARIN OFFLOAD ĠġLEMĠ Ekrandaki tüm yolcuların uçuģtan indirilmesi için Tümünü Ġndir butonu kullanılır. Bu seçimden sonra, Toplu Yolcu Ġndirme ekranı açılır ve yolcu bilgileri karģımıza gelir. PNR bilgisinin önünde boģ kutucuklar bulunmaktadır. Hangi yolcu için iģlem yapılacaksa ilgili boģ kutucuğun üzerine gelip tıklanır. Yapılan tıklama ile kutucukta ekranın altındaki butonlardan yapılacak olan iģlem seçilir. iģareti belirdikten sonra 66

69 25.2. KOLTUK SEÇĠMLĠ YOLCULARIN OFFLOAD ĠġLEMĠ Check-in iģlemi öncesinde koltuk seçimi (seat selection) yapılmıģ yolcu offload edillmek istendiğinde; yolcu koltuk seçimini kaldırmadan offload edilebilir ya da koltuk seçimini kaldırarak offload edebilir. 67

70 26. THROUGH CHECK-IN Uygulama otomatik through check-in yapacak Ģekilde çalıģmakta olup, check-in sepetinde ilgili Thr butonu her zaman iģaretiyle seçili olarak gelir. Bu butona müdahale edilmediği takdirde, yolcu check-in sepetine eklenerek son noktaya kadar bagajları ile birlikte through check-in iģlemi yapılır. 68

71 26.1. BAGAJ ETĠKETLERĠNDE VARIġ NOKTASINI DEĞĠġTĠRME Bagajın varıģ noktası değiģtirilmek istendiğinde kullanılır. 69

72 27. MANUAL THROUGH CHECK-IN Sistem bazı durumlarda otomatik Through check-in iģlemini tamamlayamamaktadır. Bu durumda bu yolcularımıza manual Through Check-in uygulanmalıdır. Bunun için yolcunun ilk uçuģu ile bağlantılı uçuģ veya uçuģları OK li olmalı, transfer noktasındaki bağlantı süresi de yeterli olmalıdır. Yolcu TK1852 seferi ile Barcelona-Ġstanbul devamında ise TK2146 seferi ile Ġstanbul- Ankara seyahat etmektedir. Yolcunun her iki uçuģunun aynı PNR da olmasına rağmen, sistemde otomatik Through Check-in yapılamamıģ olup, uygulanan Manual Through check-in iģlemi aģağıdaki gibidir: Yolcu check-in sepetine gönderilir ve bagaj bilgisi girildikten sonra check-in butonu tıklanır. 70

73 Sistem yolcunun Through Check-in iģlemini gerçekleģtiremediği için Toplu Bagaj VarıĢ Noktası DeğiĢtirme penceresini açar ve kullanıcının yolcunun bagajının hangi noktaya kadar bağlanması gerektiği konusunda seçim yapmasını ister. Ekranda bagajların bağlanması için, IST seçeneği görülür. Yolcu bagajının son varıģ noktası olan ESB ye kadar bağlanabilmesi için Ġptal butonu tıklanır. Bu butona tıklanarak sisteme bagaj etiketlerini ESB ye, kadar basma komutu verilmiģ olur. Eğer bagajlar IST a kadar bağlanmak isteniyor ise Kaydet butonu tıklanmalıdır. Ekrana gelen sonuç penceresinde yolcunun devam uçuģuna check-in iģleminin yapılamadığı ancak bagajların son varıģ noktası olan ESB ye kadar bağlandığı bilgisi yer alır. 71

74 Yolcunun devam uçuģunda manuel check-in iģlemine baģlamadan önce, yolcu bagaj bilgileri görüntülenir ve yolcunun bagaj etiketi numarası kopyalanır. 72

75 UçuĢ Listesi bölümünden yolcunun devam uçuģu tıklanır, yolcu görüntülenir. Yolcunun check-in iģlemi bagajsız olarak tamamlanır. 73

76 Sistem farklı bir istasyondan çıkıģlı uçuģta check-in iģlemi yapıldığı için biniģ kartını otomatik olarak basmaz. Bu nedenle yolcu bilgileri penceresinde BiniĢ Kartı Yazdır butonu tıklanarak yolcunun biniģ kartı basılır. Yolcunun bir önceki uçuģtan alınan ESB bagaj etiketinin sisteme manuel olarak girilmesi gerektiği için; yolcu bagaj bilgileri görüntülenir ve etiket numarası bagaj ağırlığı ile birlikte sisteme manuel ilave edilir. 74

77 75

78 28. THROUGH CHECK-IN ĠġLEMĠNĠN ENGELLENMESĠ Check-in butonuna basmadan önce, Thr kutusundan iģareti kaldırılarak yolcunun through check-in iģlemi engellenir. Yolcunun bagajları sistem tarafından ilk varıģ noktasına otomatik olarak bağlanır. Bu bilgi Check-in Sonuç Penceresi ekranında yer alır. 76

79 29. INTER AIRLINE THROUGH CHECK-IN Yolcunun devam uçuģundaki yabancı havayoluna ait olan koltuk plan görüntüsünü almak için yolcunun devam uçuģuna tıklanır IATCI KOLTUK BĠLGĠSĠ IATCI iģlemi tamamlanan yolcunun yabancı havayolu Ģirketi ile yapacağı uçuģa ait koltuk bilgileri Yolcu Bilgileri ekranında görüntülenir. 77

80 29.2. YER DEĞĠġĠKLĠĞĠ Interairline uçuģlarda yolcunun yer numarasını değiģtirmek için; yolcunun devam uçuģu seçilir, boģ olan koltuklardan yolcunun tercih ettiği koltuk tıklanır ve gelen uyarı mesajı onaylanır. 78

81 30. INTERAIRLINE BĠLET ĠġLEMLERĠ INTERAIRLINE E-TK GÖRÜNTÜLEME Yabancı havayoluna ait (bilet numarası 235 olmayan) biletlerin, TK tarafında görüntüsü ile karģı havayolundaki görüntüsü birbirinden faklıdır. UB butonu tıklandıktan sonra açılan pencerede bilet numarası ilgili kutuya yazılır ve E-Bilet Bul butonu tıklanır. 79

82 Görüntülenen biletin, karģı taģıyıcıdaki görüntüsünü almak için Inter Airline Bilet Göster butonuna basılır INTERAIRLINE E-TK KONTROL ALMA Check-in iģlemi yapılmak istenen diğer havayolu biletine ait kupon/kuponlar TK kontrolünde değil ise check-in iģlemi yapılamaz. Check-in esnasında E-TKT NOT SUITABLE uyarısı gelir. Bu durumda, UB butonu tıklanarak yabancı havayoluna ait biletin görüntülenmesi ve kupon kontrolünün TK tarafına geçirilmesi gerekir. Açılan pencerede yolcunun E-TK numarası E-Bilet Bilgileri ile Arama bölümüne girilir ve E-Bilet Bul butonuna tıklanır. Bilet görüntülendikten sonra ; TK tarafından icra edilecek uçuģta Aksiyon Kodu sütununda N-CPN NOTIF bilgisi yer alır. 80

83 Kontrol Al butonu tıklanarak, ilgili uçuģ kuponun kontrolü TK üzerine alınır. Yolcunun E-TK kupon statü kodu Airport a çevrildikten Ekle ve Check-in Sepetine Gönder butonları tıklanarak yolcunun check-in iģlemi tamamlanır. 81

84 31. RETURN CHECK-IN Aynı gün içerisinde, gidiģ-dönüģ rezervasyonu aynı PNR da ve OK li olup, bagajsız seyahat eden yolculara tüm içhat uçuģlarında ve tarife planına göre dıģhat uçuģlarında Return Check-in uygulaması seçeneği verilmektedir. Yolcu Ekle butonu tıklanarak check-in sepetine gönderilir ve check-in butonuna basılır. Dönen cevap penceresinde yolcunun return check-in yapıldığına dair bilgi görülür. 82

85 32. KOLTUK ĠġLEMLERĠ YOLCUYA YER AYIRMA ( SOFT BLOKE) Koltuk planında boģ olan koltuklar beyaz renk ile belirtilmiģtir. Yolcu kaydı ekranda iken boģ koltuk numarasının üzeri tıklandığında, yolcu için o koltuk otomatik seçilir ve yeri ayrılmıģ olur. Ayrılan koltuk, koltuk plan görüntüsünde turuncu renge döner. Yolcuya ayrılan yerin iptali aynı koltuk numarasının üzerine tıklanarak yapılır. Açılan pencerede OK butonu tıklanarak iptal iģlemi tamamlanır. 83

86 Grup yolculara yer ayrılırken; gruptan bir yolcuya yer ayrıldıktan sonra yanındaki yerlere tıklamak suretiyle grubun diğer üyelerine otomatik olarak yer ayrılır. Grup yolculara ayrılan yerlerin iptali yine ayrılan yerlerin üzerine tıklamak suretiyle yapılır YOLCUYA YER AYIRMA ( HARD BLOKE) Yolcu kaydı ekranda iken; klavyedeki Ctrl tuģu basılı iken bloke edilmek istenen koltuk seçilir. Ekrana gelen onay penceresinden OK butonu tıklanarak iģlem onaylanır. Ayrılan koltuk, koltuk plan görüntüsünde siyah renge döner. 84

87 Yolcuya ayrılan yerin iptali klavyedeki Ctrl tuģu basılı iken bloke edilen koltuğun üzerine tıklayarak yapılır. Açılan onay penceresinde OK butonu tıklanarak iptal iģlemi onaylanır. Hard bloke olarak ayrılan koltuğun rengi siyahtan turuncu renge döner. Sistem yolcuya soft bloke olarak yer tutmaya devam eder. Soft bloke olarak tutulan yerin iptali için ise koltuk numarası üzerine tıklanır. 85

88 32.3. BR BLOKE Ekranda yolcu kaydı olmadan koltuk blokesi yapabilmek için, klavyedeki Alt tuģu basılı iken bloke edilmek istenen boģ koltuk seçilir. Ekrana gelen onay penceresinden OK butonu tıklanarak iģlem onaylanır. BR Bloke iģlemi yapıldıktan sonra beyaz olan boģ koltuk, aģağıdaki Ģekilde gri renkte görülür. BR bloke olarak ayrılan yerin iptali, klavyedeki Alt tuģu basılı iken bloke edilen koltuğun üzerine tıklayarak yapılır. Açılan onay penceresinde OK butonu tıklanarak iptal iģlemi onaylanır. 86

89 32.4. RG EDIT ĠLE GRUPLARA YER AYIRMA RG Edit için öncelikle yolcu listelerinden grup koduna basılır. RG Edit alanında yer alan BaĢla butonu tıkladıktan sonra, grup için ayrılacak yerler koltuk plan görüntüsünden tek tek tıklanarak seçilir. 87

90 Koltuklar seçildiğinde yeģil renge döner. Koltuklar seçildikten sonra Bitir butonu tıklanarak gruba yer ayırma iģlemi tamamlanır. Yer ayırma iģlemi tamamlandıktan sonra yeģil olan koltukların rengi turuncuya döner. Grup yolcular için ayrılan yerlerin iptali için ise Kaldır butonu tıklanır EXST TALEBĠ OLAN YOLCU ĠÇĠN YER AYIRMA Ġlave koltuk seçimi için öncelikle yolcu için cam kenarı yanı olmak Ģartıyla bir koltuk rezerve edilir. 88

91 Daha sonra klavye tuģlarından Ctrl ve Shift tuģuna aynı anda basılıp, yolcuya ilave olarak verilecek koltuğa tıklanır. Açılan pencerede OK butonu tıklanır. EXST talebi olan yolcu için yer ayırma iģlemi tamamlandıktan sonra, koltuk plan görüntüsünde yolcuya ayrılan yer numarası siyah, EXST talebi için ayrılan yer numarası ise kırmızı renge dönüģür. 89

92 Yolcu ve EXST talebi için ayrılan yerlerin iptali için; yolcu için ayrılan yer numarasını üzerine tıklanır, açılan pencerede OK butonu tıklanarak iģlem onaylanır. Ġptal iģleminden sonra yolcunun EXST talebi için ayrılan koltuk beyaz renge, yolcu için ayrılan koltuk ise turuncu renge döner. Turuncu renkli koltuk tıklanarak yolcuya ayrılan yerin iptal iģlemi tamamlanır. 90

93 32.6. ZED BLOKE Yolcu dıģında diğer yükler (Teknisyen/Ekip ve diğer yükler) için yapılan bloke Ģeklidir. UçuĢ listesinden uçuģ seçilir, ekranda yolcu yok iken Shift ve koltuk numarası tıklanır. Açılan onay penceresinde OK butonu tıklanarak onaylama iģlemi tamamlanır. Bloke edilen koltuk yeģil renge döner. ZED bloke olarak ayrılan yerlerin iptali için ise Shift ve koltuk numarası tıklanır. Açılan pencerede OK butonu tıklanarak iptal iģlemi onaylanır. 91

94 33. EDITING GĠRĠġLERĠ Yolcu ismine ulaģıldıktan sonra resim butonu tıklandığında açılan Yolcu Bilgileri penceresinde yolcu kaydında var ise comment bilgileri görüntülenir. Bu ekran ayrıca editing giriģlerinin yapıldığı ekrandır. Yolcu bilgileri penceresinde Ana BaĢlık bölümünden özel bilgi olarak girilmek istenen konu seçilir. Ana BaĢlık kısmında seçilen baģlıkla ilgili olarak gerekiyor ise Ek Bilgi Türü butonu da kullanılabilir. Ek Bilgileri Gönder butonu kullanılarak ilgili bilgi giriģinin (comment), yolcu kaydına iģlenmesi sağlanır. Ana BaĢlık bölümünden seçilen konuya göre PSM kutusu otomatik olarak iģaretli gelir. Eklenen comment; aynı zamanda PSM mesajı olarak varıģ istasyonuna gönderilmek isteniyor ise, sol taraftaki kutucuğun manuel iģaretlenmesi gerekir. 92

95 33.1. E-TK veya TAT BĠLET GĠRĠġLERĠ Yolcu bilgi penceresi bölümündeki Bilet butonu seçilerek açılan ekrandan bilet giriģleri yapılabilir. Yolcuya ait E-TK veya TAT bilet giriģleri için penceredeki E-Bilet Ekle veya TAT Bilet Ekle butonları kullanılır. Ekrandaki E-bilet veya TAT bilet bilgileri ilgili kutulara yazıldıktan sonra Ekle butonu ile yolcu kaydına bilet bilgisi eklenir. Aynı pencerede yolcu için FIM ve MK giriģleri de yapılabilir TCK GĠRĠġĠ Yolcu bilgileri penceresinde bulunan T.C. Kimlik kutusuna yolcunun T.C. kimlik numarası yazılır ve yanındaki Kaydet butonu tıklanarak iģlem tamamlanır. 93

96 33.3. CIP-OTEL-YEMEK KARTI ÜRETME CIP veya Otel kartı üretmek için, aģağıda ok iģareti ile gösterilen bölümdeki mavi basılarak seçeneklerin görüntülenmesi sağlanır ve bu seçeneklerden seçim yapılır. kutucuğa 94

97 AĢağıda açılan pencereye açıklama yazılarak iģlem tamamlanır. Yolcu bilgilerinde CIP, veya Otel kartı üretilmiģse bu durum Yolcu Bilgileri penceresinde görülür. 95

98 33.4. VIP-CIP BĠLGĠ GĠRĠġĠ CIP veya VIP salonunu kullanan yolcuların kaydına bilgi giriģi yapılabilmesi için; önce aģağıda ok iģareti ile gösterilen bölümdeki kutucuğa basılarak seçeneklerin görüntülenmesi sağlanır ve bu seçeneklerden seçim yapılarak ekle butonu tıklanır. 96

99 33.5. ÖZEL BĠLGĠ GĠRĠġĠ Ana BaĢlık bölümünden SERBEST FORMAT seçeneği seçilir. Ek Bilgi Türü bölümüne serbest metin olarak bilgiler yazılır ve Ek Bilgileri Gönder butonu tıklanarak bilgiler kaydedilir. Eklenen comment aynı zamanda PSM mesajı olarak varıģ istasyonuna gönderilmek isteniyor ise sol taraftaki kutucuğun manuel iģaretlenmesi gerekir. 97

100 Bilgi ilave edildikten sonra Ek Bilgi baģlığı altında görülür. Silmek gerekirse, basılır. iģaretli butona Yolcu kaydına geri dönüldüğünde C ( comment ) bölümünde ise; yolcu kaydında bilgi notu olduğuna dair açıklaması görülür. sembolü görünür. Mouse sembolün üzerine götürüldüğünde bilgi notunun ÜNVAN BĠLGĠSĠNĠN DÜZELTĠLMESĠ Rezervasyon esnasında yanlıģ girilen yolcu cinsiyet bilgisi; Yolcu Bilgileri penceresinde Cinsiyet bölümünden doğru ünvan bilgisi seçilerek değiģtirilir. 98

101 33.7. YOLCU KAYDINA BEBEK ĠLAVESĠ Yolcu kaydına bebek yolcu ilave edilmesi için, Yolcu bilgi penceresinde bulunan Bebek Ekle butonu kullanılır. Açılan bu ekranda, ilgili kutulara bebeğe ait bilet bilgileri yazıldıktan sonra Ekle butonu tıklanarak, yolcu kaydına bebek ilavesi yapılır. Yolcu kaydına bebek ilave iģlemi tamamlandığında yetiģkin görseline bebek figürü de ilave olur. 99

102 Yolcu kaydına kağıt biletle seyahat eden bebek yolcu ilave edilmesi için; yolcu bilgi penceresinde bulunan Bebek Ekle butonu tıklanır. Açılan bu ekranda, ilgili kutulara Bebek Adı, Bebek Soyadı ve bebeğe ait bilet bilgileri yazıldıktan sonra Ekle butonu tıklanarak, yolcu kaydına bebek ilavesi yapılır. 100

103 33.8. GATE COMMENT ( BOARDING E NOT) Ana BaĢlık bölümünden GATE COMMENT seçeneği seçilir. Ek Bilgi Türü bölümüne serbest metin olarak bilgiler yazılır ve Ek Bilgileri Gönder butonu tıklanır. Bilgi Boarding e Not baģlığı altında ekrana yansır. Silmek gerekirse iģaretli butona basılır. 101

104 33.9. GRUP COMMENT Grup koduna basılarak grup yolcular listelenir. GC butonuna basılarak açılan pencerede tüm grup üyelerine aynı bilgi giriģi yapılır. Girilen grup comment in karģı istasyona mesaj ile gönderilmesi için Grup Ek Bilgi ekranında yer alan checkbox a tıklayıp tamam butonuna basılır. Yolcuların kaydına girilen bilgi C (ek bilgi) bölümünde bilgi notu açıklaması ile beraber görülür. 102

105 TEKERLEKLĠ SANDALYE TALEBĠ OLAN YOLCU Ana BaĢlık bölümünden TIBBI seçeneği seçilir. Ek Bilgi Türü bölümünde ise, yolcunun talebine uygun olan tekerlekli sandelye kodu belirlenir ve Ek Bilgileri Gönder butonuna basılarak bilgiler kaydedilir. TIBBI seçeneği altında yer alan tüm ek bilgi türleri için sistem PSM kutucuğunu otomatik olarak iģaretler. GiriĢ yapıldıkdıktan sonra tekerlekli sandalye talebi olan yolcuların kaydında görünür. C (ek bilgi) bölümünde ise; yolcu kaydında bilgi notu olduğuna dair görünür. Mouse sembolün üzerine götürüldüğünde bilgi notunun açıklaması görülür. sembolü sembolü 103

106 YOLCU BERABERĠNDE CANLI HAYVAN Ana BaĢlık bölümünden ANIMAL seçeneği seçilir. Ek Bilgi Türü bölümünde ise; yolcu beraberindeki evcil hayvanın Airimp kodu belirlenir ve Ek Bilgileri Gönder butonuna basılarak bilgiler kaydedilir. GiriĢ tamamlandıktan sonra yolcu kaydında; yolcu beraberindeki canlı hayvan bilgisi sembolü ile görünür. 104

107 ÖZEL YEMEK GĠRĠġĠ Operasyon esnasında istasyon yetkilisinin bilgisi dahilinde gerekli görülmesi durumunda yolcu kaydına özel yemek talebi girilebilir. Ana BaĢlık bölümünden YEMEK seçeneği seçilir. Ek Bilgi Türü bölümünde ise; yolcunun talep etmiģ olduğu yemek türü belirlenir, Ek Bilgileri Gönder butonuna basılarak bilgi kaydedilir. 105

108 Yolcunun özel yemek talebi; yemek notu baģlığı altında görülür. Silmek isteniyorsa butona basılır. iģaretli 106

109 GÜVENLĠK BAGAJI Yolcunun ruhsatlı silahı ile seyahat etmesi durumunda; Ana BaĢlık bölümünden GÜVENLĠK BAGAJI seçeneği seçilir. Silah için sistemden üretilmiģ olan bagaj etiketi numarası Ek Bilgi Türü bölümüne yazılır ve Ek Bilgileri Gönder butonuna basılarak bilgi kaydedilir. Girilen bilgi Güvenlik Etiketi baģlığı altında görülür. 107

110 REFAKATSĠZ ÇOCUK YOLCU ( UM ) Ana BaĢlık bölümünden SPECIAL PERSON, Ek Bilgi Türü bölümünde ise REFAKATSĠZ GENÇ YOLCU seçildikten sonra Ek Bilgileri Gönder butonuna basılarak bilgi kaydedilir. Seçilen UM ek bilgisinde sistem PSM kutucuğunu otomatik olarak iģaretler. GiriĢ tamamlandıktan sonra yolcu kaydında; refakatsiz çocuk yolcu sembolü görünür. 108

111 INBOUND OUTBOUND GĠRĠġĠ PNR yolcu listesinde iģlem yapılacak yolcu seçili iken, In-Out Ekleme butonu tıklanır, ekrana açılan pencerede Eklenecek UçuĢ bölümündeki haneler doldurularak geliģ veya devam uçuģ bilgileri yolcu kaydına iģlenir. GiriĢ tamamlandıktan sonra PNR UçuĢ Listesinde yolcunun Outbound uçuģu görülür. 109

112 Yolcunun 2. Outbound giriģi için de aynı yol izlenir. GiriĢ tamamlandıktan sonra PNR UçuĢ Listesinde yolcunun 2. Outbound uçuģu da görülür. 110

113 Yolcu kaydına ilave edilen Outbound bilgisinin silinmesi için; Inbond/Outbound Ekleme penceresinde Sil butonu tıklanır. 111

114 34. FQTV GĠRĠġLERĠ PNR yolcu listesi, ilgili yolcu satırında bulunan penceresi açılır. butonuna basılarak FQTV GiriĢi TaĢıyıcı bölümündeki seçeneklerden ilgili taģıyıcı seçildikten sonra yolcunun FQTV kart numarası ilgili kutuya yazılır, Kaydet butonuna basılarak kart bilgisinin sisteme iģlenmesi sağlanır. 112

115 Kart iģlendikten sonra yolcu kaydında görülen yeģil renk, mavi renge dönüģür. Star Alliance üye havayollarının kartları da TaĢıyıcı bölümünden ilgili havayolu seçilerek iģlenir. 113

116 Havayolu seçildikten sonra yolcunun kartının statü derecesi Kart Tipi kutusunda belirlenir. Kart numarası ilgli kutunun içerisine yazıldıktan sonra kaydet butonu tıklanır. NOT: Manyetik okutma alanı olan klavyeniz mevcut ise; klavye okutma alanında iken, Klavye GiriĢi butonu tıklanarak kart bilgisi iģlenebilir. 114

117 35. MILES AND SMILES KART NUMARASINI BULMA Kart numarasını hatırlamayan yolcuların Miles and Smiles kart bilgilerine ulaģmak, uçuģtan bağımsız olarak yapılabilen bir iģlemdir. Ana ekranda yer alan M&S butonu tıklanır. Açılan pencereye Miles & Smiles kart sahibinin soyismi, doğum tarihi gün/ay/yıl olarak yazılır ve Ara butonuna basılarak kart numarasına ulaģılır. Doğum tarihi gg/aa/yy formatında yazılır. Örneğin 11 Ekim 1976 olan tarih olarak yazılmıģtır. 115

118 36. HASARLI BAGAJ GĠRĠġLERĠ Hasarlı bagaj giriģi check-in öncesinde yolcuya ait bagaj bilgileri ekranında yapılır. Sistem sadece 1 adet bagaj için hasarlı bagaj giriģini kabul etmektedir. 2. Bagaj için giriģ yapılırsa sistem giriģi kabul etmez. Hasarlı Bagaj GiriĢi bölümünde; yolcuya ait Bagaj Sayısı ve Bagaj Ağırlığı bilgileri girilir. Hasar Konumu bölümünden bagajın hasarının olduğu kısım seçeneklerden seçilir. Hasar Miktarı bölümüne ise hasarın boyutu seçeneklerden seçilir. Tüm bu seçimlerden sonra Ekle butonu tıklanarak hasarlı bagaj giriģi tamamlanır. 116

119 Sistemde yapılan Hasarlı Bagaj giriģine ilave olarak, check-in yapan personel, olası suistimalleri önlemek amacıyla bagaj etiketi üzerindeki Limited Release kısmını doldurmalı ve yolcuya imzalatmalıdır. 117

120 37. DENIED BOARDING GĠRĠġLERĠ Denied Boarding Compensation kapsamında değerlendirilen yolcuların; hangi Ģartlar sebebi ile uçağa kabul edilmediklerini iliģkin giriģler, Ana BaĢlık bölümündeki seçeneklerden IRREGULATIES ifadesi seçilerek yapılır. Ek Bilgi Türü bölümünde ise; Yolcu isteği dıģında, overbook sebebi ile uçağa kabul edilemeyen yolcular yolcular için DBC Yolcu isteği dıģında, operasyon ile ilgili nedenlerden dolayı uçağa kabul edilemeyen yolcular için DBO Yolcunun kendi onayı ile uçaktan indirilmesi durumunda VOL Interline bağlantısına yetiģememesinden dolayı, uçağa kabul edilemeyen yolcular için MIC seçenekleri kullanılır. Yolcu durumuna uygun olan seçenek belirlendikten sonra Ek Bilgileri gönder butonu tıklanır. 118

121 119

122 38. UPGRADE - DOWNGRADE OPERASYONEL UPGRADE ÇeĢitli nedenlerden dolayı, check-in sonrası yolcunun kabin sınıfının yükseltilmesi veya düģürülmesi durumunda, yolcu kaydı ekranda iken, ilgili kabinde boģ olan koltuk üzerine tıklanarak öncelikle koltuk değiģim iģlemi yapılır. Açılan ekranda yapılan iģleme onay vermek için OK butonu tıklanır. Açılan ekranda yapılan iģleme onay vermek için OK butonu tıklanır. 120

123 Açılan seçenekler penceresinden Operasyonel Upgrade seçeneği tıklanır. Sistem kabin sınıfı ile beraber koltuk değiģimi yapılan yolcunun yeni biniģ kartını otomatik olarak basar. Yolcu kaydına bilgi notu giriģi yapmak üzere cinsiyet figürü tıklanır. Ana BaĢlık bölümündeki seçeneklerden Upgrade, Ek Bilgi Türü bölümündeki seçeneklerden de Upgrade sebeplerinden biri duruma uygun olarak seçilir. Ek Bilgileri Gönder butonu tıklanır. Yolcu kaydına girilen bu bilgi Ek Bilgi hanesinin altında görülür. 121

124 38.2. MĠL ĠLE UPGRADE Yolcuyu mil ile upgrade etmek için yolcunun önce check-in işlemi yapılır. 122

125 Yolcu kaydı ekranda iken, ilgili kabinde boģ olan koltuk üzerine tıklanarak öncelikle yolcunun koltuk değiģim iģlemi yapılır. Açılan seçenekler penceresinden Mil ile Upgrade seçeneği tıklanır. Ekrana gelen Mil ile Upgrade penceresinde yolcunun ücret sınıfı uygun ve yeterince mili var ise Upgrade butonu tıklanarak yolcu upgrade edilir. Upgrade sonrası oluģan Approval kodu yolcu kaydına otomatik olarak kaydedilir. 123

126 Yolcu baģka bir yolcunun mili ile upgrade edilmek istendiğinde; M&S kart alanına milin düģüleceği yolcunun kart numarası yazılarak Ara butonu tıklanır. Yolcunun yeterli mili var ise upgrade iģlemi yapılır. Yolcunun ücretsiz Upgrade hakkı varsa ve yolcu bu hakkını kullanmak istiyor ise, Ücretsiz Upgrade alanının yanında yer alan Checkbox seçilir, Upgrade butonuna tıklanır ve iģlem tamamlanır. 124

127 Yolcunun devam uçuģu var ise; açılan upgrade penceresinde Devam UçuĢu Ġle Upgrade seçeneği seçilmiģ olarak gelir. Devam uçuģunda upgrade yapılmayacak ise Devam UçuĢu Ġle Upgrade bilgisinin yanında yer alan checkbox da yer alan seçim kaldırılır. BaĢka bir istasyona ait uçuģlarda iģlem yapma yetkisi olmayacağı için; devam uçuģunda yolcunun upgrade iģleminin tamamlanabilmesi için mutlaka devam uçuģunun olduğu istasyonun aranıp yolcunun devam uçuģunda upgrade edilmesi talep edilmelidir. Aksi takdirde yolcunun hesabından mili düģülecek, her iki uçuģ için yolcunun kaydına bilgi notu otomatik olarak girilecek ancak sadece ilk uçuģ için upgrade iģlemi yapılmıģ olacaktır. Yolcunu mil ile upgrade için ücret sınıfının uygun olmadığı durumlarda Gerekli Mil Miktarı alanı boģ gelecektir. 125

128 Mil ile Upgrade iģlemi yapılırken dikkat edilmesi gereken durumlar; Yolcunun mutlaka E-TK bilgisi olmalıdır. Yolcunun upgrade için yeterli mil miktarı olmalıdır. Yolcunun ücret sınıfı upgrade için uygun olmalıdır. Yolcunun upgrade edileceği kabin sınıfında yer olmalıdır. Mil ile upgrade edilmiģ bir yolcu için mil iade iģleminin yapılabilmesi için; önce yolcunun downgrade iģlemi yapılır (koltuk değiģimi). Yolcu downgrade edilirken Mil Ġade penceresi ekrana gelir. Gelen ekranda yer alan FQTV Numarasi alanına mil iadesinin yapılacağı kart numarası yazılır, iade sebebi seçilir, Mil Ġade butonu tıklanır. 126

129 Personel hatası, Operasyonel sebepler ve Yolcu isteği dıģında yolcunun talebi üzerine mil iadesi check-in kontuarında değil, bilet satıģ ofislerinde yapılır. Yolcunu talebi üzerine sadece Hediye Upgrade Ġadesi yapılmaktadır [ Yolcu Ġsteği (V) ]. Ġade Sebebi seçeneklerinde yer alan Yolcu Ġsteği (V) seçeneği; ücretsiz upgrade iadesi durumunda Ġade Sebebi seçeneği altında yer alacaktır. Bu seçenek sadece ücretsiz upgrade iadesinde yolcunun talebi üzerine kullanılır. 127

130 39. APIS GĠRĠġLERĠ Ġlgili yolcu satırında bulunan sisteme iģlenir. butonuna basılarak açılan pencerede yolcuya ait APIS bilgileri APIS uygulaması olan uçuģlarda her zaman aynı sayıda APIS bilgisi girilmesi Ģartı yoktur. Buna göre açılan pencerede, uçuģlarda zorunlu olan APIS sahaları ekrana gelecektir. Bazı alanlar manuel doldurularak ( isim, doğum tarihi, pasaport no su gibi..), bazı alanlar ise açılan seçeneklerden doğru bilgi seçilerek iģlem tamamlanabilir. 128

131 Apis bilgileri girildikten sonra yolcu kaydındaki yeģil renk mavi renge dönüģür. APIS bilgileri, okunabilir pasaport veya vize bilgisinin, okuma özelliği olan klavyelerden geçirilmesi suretiyle otomatik olarak iģlenebildiği gibi, bu imkânın olmadığı durumlarda da manuel giriģlerle yapılmalıdır. Pasaport okutulduğunda CTC ve RES bilgisi hariç diğer tüm bilgiler sisteme iģlenmektedir. Vize okutulduğunda ise CTC, RES ve pasaportun EXP bilgisi hariç diğer bilgiler sisteme iģlenmektedir. Bebekli Yolcu Yolcunun APIS bilgisi tamamlandıktan sonra, bebek yolcunun APIS bilgileri girilmelidir. Bebek için RES (ikamet ettiği ülke) ve CTC (adres) giriģlerini yapmaya gerek yoktur. Bu bilgileri sistem, ebeveynden alacaktır. 129

132 39.1. REDRESS NO GĠRĠġĠ Redress numarası; isim-soyad benzerliği yüzünden ABD ye seyahatlerinde sorun yaģayan yolcuların bu durumu çözmek amacı ile ilgili internet sitesinden temin ettiği harf ve rakamlardan oluģan bir anahtardır. Bu bilginin girilmesi zorunlu değildir. Yolcunun REDRESS numarası varsa Redress No kutusuna yazılarak kaydedilir. 130

133 39.2. VET BĠLGĠLERĠ APIS bilgi giriģleri tamamlandıktan sonra, AQQ ve APP giriģi isteyen ülkeler için bu giriģler sistem tarafından otomatik olarak yapılıp, aynı pencerede VET Bilgileri olarak görüntülenir. 131

134 40. YOLCU LĠSTELERĠ Ana sayfanın ortasındaki alanlar aktif olan ucuģa ait yolcu liste ve bilgilerine ulaģmak için kullanılır. Aktif olan liste mavi ile iģaretlidir. Yolcu listeleri butonuna tıklanarak çeģitli detayda yolcu listeleri görüntülenebilir. Tüm yolcu listesine ulaģmak için; aktif olan liste seçeneği beyaz üzerine kırmızı harf olarak ayrılır, listenin devamı alt taraftaki ok tuģları ile sayfa atlanarak görüntülenebilir UÇUġA AĠT TÜM YOLCULARI LĠSTELEME T BUTONUNA BASILARAK, 132

135 40.2. UÇUġA AĠT CHECK-IN YAPILMAMIġ YOLCULARI LĠSTELEME U BUTONUNA BASILARAK, UÇUġA AĠT CHECK-IN YAPILMIġ YOLCULARI LĠSTELEME C BUTONUNA BASILARAK, 133

136 40.4. YEDEK YOLCULARI LĠSTELEME Y BUTONUNA BASILARAK, 134

137 41. YOLCU LĠSTELERĠNDEKĠ SEMBOLLER : CHECK-IN ĠġLEMĠ YAPILMIġ, BĠNĠġ KARTI BASILMIġ : CHECK-IN ĠġLEMĠ YAPILMIġ, BĠNĠġ KARTI BASILMAMIġ : INTER AIRLINE THROUGH CHECK-IN YAPILMIġ, BĠNĠġ KARTI BASILMAMIġ : INTER AIRLINE THROUGH CHECK-IN YAPILMIġ, BĠNĠġ KARTI BASILMIġ : INTERNET CHECK-IN YAPILMIġ, BĠNĠġ KARTI BASILMIġ : INTERNET CHECK-IN YAPILMIġ, BĠNĠġ KARTI BASILMAMIġ : YEDEK LĠSTEYE ALINMIġ : OFFLOAD EDĠLMĠġ 135

138 42. LĠSTELER Listeler butonu DCS Sisteminde yer alan geliģmiģ arama kriterli yolcu listesi seçeneklerine ulaģmayı sağlar. LĠSTE TĠPĠ: Liste tipi kutusuna görüntülenecek liste isminin içerisinde veya Troya giriģinde yer alan herhangi bir harf yazılarak tüm liste seçenekleri görüntülenir. SINIF: Sınıf bölümünden first, business, comfort veya ekonomi seçilerek, seçilen kabindeki yolcular listelenir. C/I DURUMU: C/I bölümüne tıklanarak, check-in yapılmıģ, check-in yapılmamıģ veya tüm yolcular arasında listeleme yapılır. ORTAK ARAMA KRITERĠ: Ortak arama kriteri kutuya yazılarak listeleme yapılır. 136

139 43. CODESHARE YOLCU LĠSTESĠ UçuĢtaki Codeshare yolcu listesini görüntüler. 137

140 44. HANDBACK YOLCU LĠSTELERĠ Handback yolcu listesi ile yolcu ve uçuģlara ait geçmiģ kayıtlar görüntülenir. Listeler kutusundan görüntülenecek yolcu listesinin ismi seçilir. UçuĢ numarası, tarihi ve kalkıģ noktasına ait bilgiler yazıldıktan sonra Listele butonu tıklanır. 138

141 45. YOLCU TRANSFERĠ Yolcu transfer iģlemi, direkt yolcu listeleri kullanılarak veya Soyad/PNR Yolcu listesi üzerinden yapılabilir. Yolcu listesi kullanılıyor ise, sol taraftaki uçuģ listesi sabit kalacağından ayrıca bir güncellemeye gerek olmaz. Ancak PNR Yolcu listesi ekranda iken sol tarafta uçuģ listesi yerine PNR uçuģları aktif olacağı için, transfer yapılmak istenirse UçuĢ Listesi butonu tıklanarak genel uçuģ listesinin güncellenmesi gerekir. Yolcu figürünün üzeri tıklanarak, yolcuyu uçuģ listesindeki transfer edilecek uçuģun üzerine sürükle bırak yöntemiyle taģımak gerekir. Açılan pencerede Transferi GerçekleĢtir butonu tıklanır. 139

142 Yolcunun transferinin gerçekleģtiğine dair açıkan pencerede OK butonu tıklanır. Sonrasında transferin gerçekleģtiği uçuģa geçilerek yolcunun check-in iģlemi tamamlanır. Transfer edilen uçuģ dolu ise yolcu yeni uçuģunda yedek listeye sistem tarafından eklenir. Check-in iģlemi Yükle/Kaldır butonu kullanılarak tamamlanmalıdır. Yedek listeden yolcunun uçağa yükleme iģlemleri daha sonraki konularda anlatılacaktır TRANSFER ETTĠĞĠMĠZ UÇUġTAKĠ YOLCU KAYDI Yolcu figürünün üzerinde yer alan kırmızı ok iģareti yolcunun bu uçuģtan baģka bir uçuģa transfer edildiğini ifade eder TRANSFER EDĠLEN UÇUġTAKĠ YOLCU KAYDI Yolcu figürünün üzerinde yer alan yeģil ok iģareti yolcunun bu uçuģa baģka bir uçuģtan transfer edildiğini ifade eder. 140

143 45.3. GRUP YOLCULARIN TRANSFER ĠġLEMĠ Grup yolcuları transfer etmek için yolcu listelerinden grup kodu tıklanır. Grup koduna tıkladıktan sonra ekrana gelen grup yolcu figürünü mouse ile tutup transferin yapılacağı uçuģa mouse ile sürükleyip bırakmanız ve gelen onay ekranında transfer iģlemine onay vermeniz gerekir. 141

144 45.4. DEPOOL HOP yolcu kaydında yer alan Bagajları Çöz butonu; HOP ve PLD konumundaki yolcuların bagajlarını ayırma iģleminde kullanılır. 142

145 46. UÇUġTAN BAĞIMSIZ ĠġLEMLER PENCERESĠ Ana ekranda arama butonlarının sağ bölümünde yer alan olarak iģlemler yapılabilir. butonu ile uçuģtan bağımsız 143

146 47. E-TK NUMARASI ARAMA GĠRĠġLERĠ Ana ekranda arama butonlarının sağ bölümünde yer alan pencereden E-Bilet, UçuĢ ve EMD arama iģlemleri yapılır. butonu tıklandığında açılan Bu penceredeki E-Bilet seçeneği; yolcununun E-TKT no sunu yazarak veya yolcunun Soyad, Tarih, KalkıĢ, VarıĢ Noktası ve UçuĢ Numarası ya da Kredi Kart Numarası yazarak elektronik bilet detaylarına ulaģmak için kullanılır. Yolcunun elektronik bilet numarası yazıldıktan sonra E-Bilet Bul seçeneği tıklanır. 144

147 Personele ait (PASS2) biletlere ulaģmak için ise, personele ait sicil numarası Sicil Numarası Ġle Arama bölümüne yazılarak E-Bilet Bul butonu tıklanır. 145

148 48. PURGE ETKT BUL UB butonu tıklandıktan sonra yolcunun E-TKT numarası ilgili kutuya yazılır ve Purge Etkt Bul butonu tıklanır. 146

149 49. PASS SORGULA THY personeline ait Pass bilet bilgisinin sorgulanabilmesi için; UB butonu tıkladıktan sonra, personelin sicil numarası girilip PASS Sorgula butonuna tıklanması gerekmektedir. 147

150 50. MVT EKRANI Ġstasyona gelen uçakların kalkıģ ve iniģ saatlerini gösteren MVT ekranı için; UçuĢ seçeneğinin tıklanması ve gelen ekranda uçuģ bilgileri girildikten sonra ĠniĢ/KalkıĢ Zamanları butonunun tıklanması gerekmektedir. Aynı uçuģun doluluk oranı bilgileri için ise Kapasite/Doluluk butonuna tıklanması gerekir. 148

151 51. EMD BĠLGĠSĠ ARAMA UB butonu tıklandıktan sonra, EMD sekmesi seçilerek EMD numarası ilgili kutuya yazılır ve EMD Bul butonu tıklanır. 149

152 52. GO-SHOW YOLCU ĠġLEMLERĠ NRC (norec), RQ (yedek), PASS 1 (yedek) yolculara ait E-TKT numarasına ulaģmak için, ana ekrandaki UB butonu tıklandığında açılan pencereden arama iģlemi baģlatılır ve E-Bilet Bilgileri ile Arama veya Soyad ve UçuĢ Bilgileri ile Arama kutularına gerekli bilgiler yazılarak E-TKT bilgisine ulaģılır. Ekranın alt kısmında E-TKT bilgisi görüntülenir ve Detay Göster butonu tıklanarak yolcunun elektronik biletinde yer alan tüm uçuģ kuponları listelenir. Ġlgili elektronik biletin statüsü Aksiyon kodu sütununda yer alır. Ġlgili elektronik bilet iģlem yapılabilecek statüde ise, iģlem yapılacak uçuģa ait ekle kolununundaki butonlar seçilebilir olarak ekrana gelir. 150

153 Statü, iģlem yapmaya uygun değilse bu bilgi E-TKT görüntüsünde yer alır ve Ekle kolonundaki buton aktif çalıģmaz NO-REC YOLCU ĠġLEMĠ NRC (norec) yolcuya ait E-TKT numarasına ulaģmak için, ana ekrandaki UB butonu tıklanarak açılan pencereden iģlem baģlatılır. E-Bilet Bilgileri ile Arama veya Soyad ve UçuĢ Bilgileri ile Arama kutularına gerekli bilgiler yazılarak yolcunun E-TKT bilgisine ulaģılır. Norec yolcunun E-Bilet durumu OK dir. Yolcunun E-TK numarası bu pencereden kopyalanır ve pencere kapatılır. 151

154 Koltuk plan görüntüsünün üzerinde yer alan ikonuna basılır. Açılan NoRec Yolcu GiriĢi penceresindeki Yolcu Tipi bölümdeki seçeneklerden yolcu tipi NoREC olarak belirlenir. Öncelik Kodu bölümündeki seçenekler sadece PASS1 yedek ve SA statü kodlu rezervasyonu olmayan PASS2 yolcular için kayıt yaratırken seçilmelidir. Bilet Tipi bölümünden yolcu E-TK lı olduğu için E-Bilet ifadesi seçilir. Yolcunun UB penceresinden alınan E-TK numarası E-Bilet kutusunun içerisine yazılır ve E-Bilet Getir seçeneği tıklanır. 152

155 Yolcunun elektronik biletinde birden fazla uçuģ kuponu var ise; açılan pencerede yolcunun eloktronik biletine ait tüm uçuģ kuponları görüntülenir, iģlem yapılmak istenen uçuģ kuponu Seç butonu tıklanarak seçilir ve Tamam butonu tıklanır. 153

156 Sistem tekrar Norec Yolcu GiriĢi penceresini görüntüler, Check-in Sepetine Gönder butonu tıklanarak yolcu check-in sepetine gönderilir. Check-in sepetinde olan yolcunun check-in iģlemi check-in butonuna basılarak tamamlanır. 154

157 Yolcu kağıt biletli ise; Bilet Tipi baģlığı altından TAT Bilet seçeneğinin seçilmesi ve yolcuya ait olan kağıt bilet numarası, kupon numarası ve check digit numarasının ilgili kutulara yazıldıktan sonra diğer yolcu bilgilerinin doldurularak yolcunun check-in sepetine gönderilmesi gerekmektedir YEDEK YOLCU ĠġLEMĠ Yedek yolcuya ait E-TKT numarasına ulaģmak için, ana ekrandaki UB butonu tıklanarak açılan pencereden iģlem baģlatılır. E-Bilet Bilgileri ile Arama veya Soyad ve UçuĢ Bilgileri ile Arama kutularına gerekli bilgiler yazılarak yolcunun E-TKT bilgisine ulaģılır. Bu pencerede yedek yolcunun E-Bilet durumu RQ, Aksiyon kodu ise O-OPEN olarak görülür. Yolcunun E-TK numarası bu pencereden kopyalanır ve pencere kapatılır. 155

158 Koltuk plan görüntüsünün üzerinde yer alan ikonuna basılır. Açılan NoRec Yolcu GiriĢi penceresindeki Yolcu Tipi bölümdeki seçeneklerden yolcu tipi Yedek Biletli (W) olarak seçilir. Bilet Tipi bölümünden yolcu E-TK lı olduğu için E-Bilet ifadesi seçilir. Yolcunun UB penceresinden alınan E-TK numarası E-Bilet kutusunun içerisine yazılır ve E-Bilet Getir seçeneği tıklanır. 156

159 Sistem otomatik olarak yolcunun yolcunun E-TK bilgilerine ulaģır, yolcunun Soyad, Ad, Cinsiyet ve Sınıf bilgilerini ilgili kutulara yerleģtirir. Check-in Sepetine Gönder butonu tıklanarak yolcu check-in sepetine gönderilir. Norec yolcu iģlemlerinde olduğu üzere, check-in sepetinde olan yolcunun iģlemi check-in butonuna basılarak tamamlanır. Yolcunun özel yolcu programı üyesi, yüksek ücretli veya VIP yolcu olup, yedek bilete sahip olması durumunda ise; Yolcu Tipi bölümünden Öncelikli Yedek ( VIP/CIP-P) ifadesi seçilmelidir. Diğer iģlemler Norec ve Yedek yolcu ile aynıdır. 157

160 52.3. PASS 1 YEDEK YOLCU ĠġLEMĠ PASS 1 Yedek yolcuya ait E-TKT numarasına ulaģmak için, ana ekrandaki UB butonu tıklanarak açılan pencereden iģlem baģlatılır. E-Bilet Bilgileri ile Arama veya Soyad ve UçuĢ Bilgileri ile Arama kutularına gerekli bilgiler yazılarak yolcunun E-TKT bilgisine ulaģılır. Bu pencerede PASS 1 yedek yolcunun E-Bilet durumu RQ, Aksiyon kodu ise O-OPEN olarak görülür. Yolcunun E-TK numarası bu pencereden kopyalanır ve pencere kapatılır. Koltuk plan görüntüsünün üzerinde yer alan ikonuna basılır. Açılan NoRec Yolcu GiriĢi penceresindeki Yolcu Tipi bölümdeki seçeneklerden yolcu tipi Pas 1 (NoRes Yedek O/W) olarak seçilir. Öncelik Kodu bölümündeki seçenekler PASS1 yedek yolcunun ünvanına uygun olarak belirlenir. Bilet Tipi bölümünden yolcu E-TK lı olduğu için E-Bilet ifadesi seçilir. Yolcunun UB penceresinden alınan E-TK numarası E-Bilet kutusunun içerisine yazılır ve E-Bilet Getir seçeneği tıklanır. 158

161 Eğer yolcunun biletinde birden fazla uçuģ kuponu var ise; çılan pencerede yolcunun elektronik biletine ait tüm uçuģ kuponları görüntülenir, iģlem yapılmak istenen uçuģ kuponu Seç butonu tıklanarak seçilir ve Tamam butonu tıklanır. 159

162 Sistem tekrar Norec Yolcu GiriĢi penceresini görüntüler, Check-in Sepetine Gönder butonu tıklanarak yolcu check-in sepetine gönderilir. Check-in sepetinde olan yolcu check-in butonuna basılarak check-in iģlemi tamamlanır. PASS1 OK li yolcuların check-in iģlemleri ticari yolcu ile aynıdır. Yolcu kaydı görüntülendikten sonra ekle butonu tıklanarak yolcular check-in sepetine gönderilir ve check-in butonuna basılarak iģlem tamamlanır. 160

163 52.4. SA STATÜ KODLU REZERVASYONU OLMAYAN PASS2 YOLCU CHECK-IN ĠġLEMĠ Koltuk plan görüntüsünün üzerinde yer alan ikonuna basılır. Yolcu Tipi bölümündeki seçeneklerden Pass 2 (Rebate R) yolcu tipi seçilir. Sistem Öncelik kodu olarak R1A yı otomatik olarak seçili getirir. Bilet Tipi bölümünden yolcu E-TK lı olduğu için E-Bilet ifadesi seçilir. E-TK numarası E-Bilet kutusunun içerisine yazılır ve E-Bilet Getir seçeneği tıklanır. Açılan pencerede yolcunun elektronik biletine ait tüm uçuģ kuponları görüntülenir, iģlem yapılmak istenen uçuģ kuponu Seç butonu tıklanarak seçilir ve Tamam butonu tıklanır. 161

164 Sistem tekrar Norec Yolcu GiriĢi penceresini görüntüler, Check-in Sepetine Gönder butonu tıklanarak yolcu check-in sepetine gönderilir. Check-in sepetinde olan yolcu check-in butonu tıklanarak check edilir. 162

165 Ekrana dönen sonuç penceresinde yolcunun yedek listeye alındığı bilgisi görülür. PASS2 (SA statü kodlu rezervasyonu olan) yolcuların check-in iģlemleri ticari yolcu ile aynıdır. Yolcu kaydı görüntülendikten sonra ekle butonu tıklanarak yolcular check-in sepetine gönderilir ve check-in butonuna basılarak check-in iģlemi tamamlanır. 163

166 52.5. CODESHARE YOLCU ĠLAVESĠ UçuĢa NOREC olarak ilave edilen yolcu diğer havayolunun yolcusu ise; bu bilgiyi belirtmek için CodeShare UçuĢ no kutusunda yolcu hangi havayolunun biletine sahip ise sadece o havayolunun uçuģ no su kalacak Ģekilde güncellenir. AĢağıdaki görüldüğü üzere uçuģ LH ve US havayolları ile ortak icra edilmektedir. Ancak yolcu LH yolcusudur. Bu durumda US5010 uçuģ bilgisi ilgili kutudan silinerek yolcu kaydı oluģturulur ve Check-in Sepetine Gönder butonu tıklanır. 164

167 Yolcunun kaydı oluģturulduktan sonra yolcunun Codeshare yolcusu olduğuna dair uçuģ bilgisi UçuĢ Listesi bölümünde görüntülenir GO-SHOW YOLCULARIN KAYDINA EMD BĠLGĠLERĠNĠN GĠRĠLMESĠ Yolcunun ekonomi sınıfta yedek (RQ) bilete sahip olması ve aynı zamanda 10kg fazla bagajı için EMD düzenlenmiģ olması durumunda; önce sistemde yolcunun yedek kaydı oluģturulur. Yolcu Bilgileri penceresinden Elektronik bilet görüntülenir. Elektronik bilet görüntüsünde yer alan EMD numarası kopyalanır. 165

168 Yolcu kaydına EMD numarasının manuel ilave edilebilmesi için; yolcu bilgileri penceresinde EMD butonu tıklanır. Elektronik bilet görüntüsünden alınmıģ olan EMD numarası ilgili kutuya yazılarak EMD Ekle butonu tıklanır. Açılan sonuç penceresinde yolcu kaydına EMD bilgisinin eklendiği görülür. OK butonu tıklanır, pencere kapatılır. 166

169 Pencere kapatıldıktan sonra sistem tekrar yolcunun EMD bilgi penceresini görüntüler. Göster butonu tıklandığında yolcunun EMD kupon statü kodunun aynı elektronik biletde olduğu üzere check-in e döndüğü görülür. 167

170 53. JUMPSEAT UçuĢun dolu olması sebebi ile UçuĢ ĠĢletme BaĢkanlığı ndan alınan JUMPSEAT yazısına istinaden personel yolcunun Jumpseat seyahat edeceği durumlarda; Yolcu bilgileri penceresinde Ana BaĢlık bölümündeki seçeneklerden IRREGULATIES ifadesi, Ek Bilgi Türü bölümünden ise JUMPSEAT ifadesi seçilir ve Ek Bilgileri Gönder butonu tıklanır. Yolcu Bilgileri penceresinde E-Bilet numarasının altında yolcunun Jumpseat seyahat ettiğine dair bilgi görülür. Yolcunun Standby biniģ kartı, SBY BiniĢ Kartı butonu tıklanarak basılır. 168

171 54. YEDEK YOLCU ĠġLEMLERĠ YEDEK LĠSTEDEN YOLCU KABULÜ Yedek listede yolcu için aktif olan Yükle/Kaldır butonu tıklandığında; açılan pencerede CheckIn, Yedek Listeden Çıkar, Upgrade ve Kapat seçenekleri görüntülenir. Yolcuya yedek listeden yer verilebilmesi için CheckIn butonu tıklanır. Yolcu yedek listeden silinmek isteniyor ise Yedek Listeden Çıkar butonu tıklanır DOWNGRADE / UPGRADE Yedek listedeki yolcuları Upgrade veya Downgrade edebilmek için Yükle/Kaldır butonu tıklanır. Ekrana gelen Seçenekler penceresinden Upgrade butonuna basılır. 169

172 55. BOARDING Quick Check-in Login ekranının alt kısmında yer alan Check-in&Boarding seçenekleri ile Checkin veya Boarding mod a giriģ yapılır. Ayıca Quick Check-in ekranında yeralan QC butonu tıklanarak gelen seçeneklerden Boarding Mod a geç seçeneği ile Quick Check-in Boarding moduna, aynı Ģekilde Boarding ekranından QC butonuna tıklanarak gelen seçeneklerden Checkin Mod a geç seçeneği ile check-in moduna geçilebilir. Quick Check-in Boarding Modülünde; Security no Koltuk no Gate Raeder (BGR) Mouse seçenekleri ile yolcular boardlanabilir. QC Boarding Modülünde ister tek bir Gate Reader cihazı, isterse çift cihaz ile aynı anda boardlama yapılabilir. 170

173 Quick Check-in Boarding modülünde yolcu listeleri, seatmap (koltuk haritası), boarding özeti tek ekranda görüntülenebilir. UçuĢ değiģtirilmek istendiğinde UçuĢ kutusuna yeni uçuģ numarası yazılarak OK butonu tıklanır. Yolcu listelerinde; butonu uçuģa ait tüm yolcu listesini, butonu boardlanmamıģ inbound lu yolcu listesini, butonu yedek yolcu listesini, butonu gate comment li yolcu listesini, comment li yolcu listesini görüntülemek için kullanılır. GörüntülenmiĢ herhangi bir yolcu listesi Listeyi Yazdır butonu tıklanarak basılabilir. 171

174 Ancak öncelikle PS butonu tıklanarak açılan pencereye yazıcı CRI numarasının girilmesi gerekir. Quick Check-in Boarding ekranında Anons saatinin alınabilmesi için Sorgula butonuna bir kere tıklanması yeterli olacaktır. 172

175 55.1. KOLTUK NO VEYA SECURITY NO ĠLE BOARDING Yolcuların yer no ları ilgili kutuya yazıldıktan sonra Boarding Gir butonu tıklanır. Yer numaraları mavi renkten yeģil renge dönüģür. Yolcular Security no ile board edilmek isteniyor ise numaraların arasına / konur. 173

176 55.2. MOUSE ĠLE BOARDING Yer numaralarının üzerine mouse ile gelerek tıklanır. BoardlanmıĢ yer numaraları mavi renkten yeģil renge dönüģür YOLCU LĠSTELERĠNDEN BOARDING QC Boarding modunda; herhangi bir yolcu listesi ekranda iken Boardla butonu tıklanarak yolcu boardlanabilir. Liste görüntüsünde bordlanmıģ yolcular sembolü ile görülür. 174

177 55.4. DEBOARD ĠġLEMĠ Board edilmiģ tek bir yolcuyu uçaktan indirmek için koltuk no su tıklanır. Board edilmiģ tüm yolcuları uçaktan indirmek için Tüm.Deboard butonu tıklanır. Açılan onay penceresinde OK butonu tıklanır sonrasında otomatik olarak açılan pencereye boarding iptal nedeni yazılır. 175

178 55.5. TOPLU BOARD/DEBOARD ĠġLEMĠ Toplu Board/Unboard kutusuna tıklanır. iģareti belirtildikten sonra yolcuların yer numaraları mouse Seçilen koltuk numaraları turuncu renk olur, Seçilenleri Boardla butonu tıklanarak boardlama iģlemi tamamlanır. BoardlanmıĢ yer numaralarının rengi yeģile dönüģür. BoardlanmıĢ yolcuların yer numaraları mouse ile tıklanır ve Seçilenleri Deboardla seçeneğine basılırsa, yolcular toplu Ģekilde deboard lanır. 176

179

180

NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ HAREKET GÜMRÜK İDARESİNDE YÜKÜMLÜ TARAFINDAN TRANSİT BEYANNAMESİ DOLDURULMASI

Detaylı

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ MALİYE SGB..net TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ 1 Taşınır Mal Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi ile ilgili işlemlere Kaynak Yönetimi menüsü altındaki Taşınır Mal alt menüsünden ulaşıyoruz. Bu menünün seçenekleri

Detaylı

Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu

Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu Proje Takip Platformu Kullanım Kılavuzu Uygulamaya giriş yapabilmek için https://iskop.istanbul.edu.tr/ adresine girilir. Proje Takip Platformu adlı bölümden Proje Takip Platformu linkine tıklanır. Açılan

Detaylı

Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu

Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu YETKİ VE KAYIT İŞLEMİ Kayıt yapacak kullanıcıya yetki verilmesi Kayıt yapacak kullanıcı yetkilendirilirken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, kullanıcının

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı HASTA BAŞVURU BİLDİRİM SİSTEMİ (HBBS) KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER (Başlık üzerine CTRL + Mouse sol tıklama ile ilgili sayfaya gidilir.) 1. HASTA BAŞVURU BİLDİRİM SİSTEMİ (HBBS) 3 2. PERSONEL GİRİŞİ/PERSONEL

Detaylı

Doküman Adı Doküman No İMİ.KY.KV.02 HTYS KULLANICI KLAVUZU

Doküman Adı Doküman No İMİ.KY.KV.02 HTYS KULLANICI KLAVUZU Sayfa No 1/14 KULLANICI EKRANI KULLANICI EKRANLARININ KULLANILMASI ne Giriş İçin Site Adresinin Yazılması İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilen hizmet ve araç taleplerinin

Detaylı

ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu

ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu 2014 ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu İ.Ü. KURUMSAL OTOMASYON PROJESİ 1. GİRİŞ... 2 1.1 AMAÇ... 2 2. KULLANICI OLUŞTURMA VE SİSTEME GİRİŞ... 2 3. BİLGİ İŞLEMLERİ... 4 3.1 LABORATUVAR

Detaylı

ANONİM ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ

ANONİM ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ ANONİM ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ 1. KURULUŞ İŞLEMLERİ 1.1. Anonim Şirket Kuruluşu : ADIM 1 TÜR SEÇİMİ : Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde Mersis butonuna tıklandığında aşağıda şirketinizle ilgili yapabileceğiniz

Detaylı

THY Mobil Uygulama Kullanım Kılavuzu. İstanbul, Türkiye

THY Mobil Uygulama Kullanım Kılavuzu. İstanbul, Türkiye THY Mobil Uygulama Kullanım Kılavuzu İstanbul, Türkiye 10 AĞUSTOS 2009 2 Konu Başlıkları 1 KONTROLLER... 6 2 GENEL AÇIKLAMA... 6 3 BAŞLANGIÇ... 7 4 ANA EKRAN... 10 5 MOBİL BİLET... 11 5.1 Uçuş Planlama...

Detaylı

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ I. BÜTÇE MODÜLÜ Yetki ve Yetkililer DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ oluşur. Bütçe modülü, işletme veri giriş yetkisi, işletme bütçe onay yetkisi ve merkez bütçe onay yetkilerinden ve yetkililerinden

Detaylı

Sisteme giriş yapıldıktan sonra aşağıdaki şekilde tek pencere sistemi ana sayfa açılacaktır.

Sisteme giriş yapıldıktan sonra aşağıdaki şekilde tek pencere sistemi ana sayfa açılacaktır. Bakanlığımız web sayfasından https://uygulama.gtb.gov.tr/tekpencere linki kullanılarak Tek Pencere Sistemi ne girilir ve açılan giriş ekranındaki bilgiler doldurularak sisteme giriş gerçekleştirilir. Sisteme

Detaylı

BANKA & HOLDİNG & SİGORTACILIK KURULUŞ İŞLEMLERİ

BANKA & HOLDİNG & SİGORTACILIK KURULUŞ İŞLEMLERİ BANKA & HOLDİNG & SİGORTACILIK KURULUŞ İŞLEMLERİ BANKA HOLDİNG - SİGORTACILIK KURULUŞ İŞLEMLERİ Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde Mersis butonuna tıklandığında aşağıda şirketinizle ilgili yapabileceğiniz

Detaylı

ADİ ORTAKLIK KURULUŞ İŞLEMLERİ

ADİ ORTAKLIK KURULUŞ İŞLEMLERİ ADİ ORTAKLIK KURULUŞ İŞLEMLERİ Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde Mersis butonuna tıklandığında aşağıda şirketinizle ilgili yapabileceğiniz işlemler listelenir. Şirket kuruluşu yapmak için Tescil Başvuru linkine

Detaylı

THY Mobil Uygulama Kullanım Kılavuzu. İstanbul, Türkiye

THY Mobil Uygulama Kullanım Kılavuzu. İstanbul, Türkiye THY Mobil Uygulama Kullanım Kılavuzu İstanbul, Türkiye 10 AĞUSTOS 2009 2 Konu Başlıkları 1 KONTROLLER... 6 2 GENEL AÇIKLAMA... 6 3 BAŞLANGIÇ... 7 4 ANA EKRAN... 8 5 MOBİL BİLET... 9 5.1 Uçuş Planlama...

Detaylı

PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU

PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU Tesisler için Kullanım Kılavuzu 1. Çevre Bilgi Sistemi için sahip olduğunuz ya da Đl Müdürlüğü nden yeni aldığınız kullanıcı kodu ve parolayı kullanarak

Detaylı

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi İçindekiler Tablosu GİRİŞ...2 I. BÖLÜM...3 HARCAMA BİRİMİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER...3 A. Kanıtlayıcı Belge Ekleme...3

Detaylı

DONATMA İŞTİRAKİ KURULUŞ İŞLEMLERİ

DONATMA İŞTİRAKİ KURULUŞ İŞLEMLERİ DONATMA İŞTİRAKİ KURULUŞ İŞLEMLERİ DONATMA İŞTİRAKİ KURULUŞ İŞLEMLERİ Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde Mersis butonuna tıklandığında aşağıda şirketinizle ilgili yapabileceğiniz işlemler listelenir. Şirket

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Kılavuzu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Kılavuzu 2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Kılavuzu GİRİŞ... 2 1.1 AMAÇ...2 2. SİSTEME GİRİŞ... 2 DOKÜMAN YÖNETİMİ... 4 3.1 İÇ TETKİK EKRANI...4 İÇ TETKİK... 5 4.1 İÇ TETKİK

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 Bu öğrenme faaliyetiyle elektronik posta hesabınızı, e-posta yönetim yazılımlarını kullanarak yönetmeyi öğrenebileceksiniz. ARAġTIRMA Ġnternet ortamında e-posta

Detaylı

Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu

Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu Bu doküman Öztiryakiler şirketi için hazırlanmış B2B sayfalarının kullanım bilgilerini detaylı olarak anlatır. Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu Soner Baştaş İçindekiler Doküman Geçmişi... 2 B2B ye Erişim...

Detaylı

Banka Hesap Tanımı ĠÇERĠK

Banka Hesap Tanımı ĠÇERĠK Doküman Kodu : MST005 İlk Yayın Tarihi : Ocak 2017 Revizyon Tarihi : Ocak 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ BANKA HESAP TANIMI Genel Sekmesi Diğer Sekmesi GeliĢmiĢ Sekmesi EK ĠġLEMLER Banka Hesap

Detaylı

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU ŞUBAT - 2014 PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA GELİŞTİRME VE DESTEK ŞUBESİ 1 İçindekiler GİRİŞ......3 1. HARCAMA BİRİMLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER..3 1.1.

Detaylı

YAYINLANAN RAPORLAR FORMU EĞİTİM DOKÜMANI

YAYINLANAN RAPORLAR FORMU EĞİTİM DOKÜMANI YAYINLANAN RAPORLAR FORMU 1905.023.2015 İÇİNDEKİLER 1. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 2. YAYINLANAN RAPORLAR... 5 2.1 Yayınlanan Raporlar Formu Ana Ekranı... 5 2.2 Yayınlanan Raporları Listeleme... 5 2.3 Yayınlanan

Detaylı

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali www.neosinerji.com.tr / www.babonline.com.tr TEKNİK DESTEK e-mail: acentedestek@mapfregenelsigorta.com tel: 212 334 90 90 MAPFRE GENEL SİGORTA SİSTEME

Detaylı

Tema Etiket Programı Kullanım Kılavuzu

Tema Etiket Programı Kullanım Kılavuzu Tema Etiket Programı Kullanım Kılavuzu Programın kurulumu: http://appweb.lcwaikiki.com/temaetiket/publish.htm adresinden Install butonuna tıklandıktan sonra gelen pencerede tekrar Install seçeneği tıkanarak

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ (EBYS KOORDİNATÖRLÜĞÜ) EBYS SORUMLULARI İÇİN KULLANICI İŞLEMLERİ KILAVUZU

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ (EBYS KOORDİNATÖRLÜĞÜ) EBYS SORUMLULARI İÇİN KULLANICI İŞLEMLERİ KILAVUZU ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ (EBYS KOORDİNATÖRLÜĞÜ) EBYS SORUMLULARI İÇİN KULLANICI İŞLEMLERİ KILAVUZU EBYS birim sorumluları, kendi birimlerinde görev yapan ve EBYS sistemine kayıtlı

Detaylı

E-UYGULAMALAR VE DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (EUP) ECZANE İŞLEMLERİ KULLANIM KILAVUZU

E-UYGULAMALAR VE DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (EUP) ECZANE İŞLEMLERİ KULLANIM KILAVUZU İlaç Takip Sistemi ile ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğü nüze şahsen başvuru yapan eczanelerin bilgilerini sisteme kayıt etmek ve daha sonra bu bilgilerden sorgulamalar yapabilmek amacıyla bu kılavuzda

Detaylı

AGSoft Çocuk Gelişim Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Çocuk Gelişim Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş Bölümü: Program ilk açıldığında karşımıza Kullanıcı Adı ve Şifre giriş bölümü gelir. Kullanıcı Adı: Programa giriş yapacak kullanıcının kodunu ve şifresini yazdıktan sonra Tamam tuşu ile programa

Detaylı

IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU

IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU Revizyon numarası: 0 Revizyon tarihi: 03.04.2013 Sistek Bilgisayar Yazılım ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. REVİZYON TAKİBİ Revizyon No Tarih Açıklama veya

Detaylı

Birim Gezici Hizmet Lokasyon Atama İşlemleri. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Proje Geliştirme Daire Başkanlığı

Birim Gezici Hizmet Lokasyon Atama İşlemleri. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Proje Geliştirme Daire Başkanlığı YÖNETİM WEB UYGULAMALARI EĞİTİM DOKÜMANI Birim Gezici Hizmet Lokasyon Atama İşlemleri Tarih: 11.06.2015 Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Proje Geliştirme Daire Başkanlığı Hazırlayan: Uğur KAYA Versiyon

Detaylı

MERSİS UYGULAMA KULLANICISI YARDIM REHBERİ KURULUŞ İŞLEMLERİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MERSİS UYGULAMASI

MERSİS UYGULAMA KULLANICISI YARDIM REHBERİ KURULUŞ İŞLEMLERİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MERSİS UYGULAMASI MERSİS UYGULAMA KULLANICISI YARDIM REHBERİ KURULUŞ İŞLEMLERİ KURULUŞ BAŞVURUSU İŞLEMLERİ Merkezi Sicil Sistemi Uygulaması (Mersis) üzerinden Sistem kullanıcıları; Kuruluş Başvurusu Değişiklik Başvurusu

Detaylı

İTHALATÇI SİCİL KARTLARININ SORGULANMASI

İTHALATÇI SİCİL KARTLARININ SORGULANMASI İTHALATÇI SİCİL KARTLARININ SORGULANMASI Yayın tarihi : 7.Haziran.2011 Yayın no : 1.0-1 - 1. ANA PENCERE... 3 2. KRİTERLER... 4 2.1 TcKimlik/Vergi No:... 4 2.2 Ünvan:... 4 3.0 İTHALATÇI SİCİL KART(LAR)I...

Detaylı

AYDES PROJESİ ULAŞIM ALTYAPI HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI

AYDES PROJESİ ULAŞIM ALTYAPI HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI AYDES PROJESİ ULAŞIM ALTYAPI HİZMET GRUBU 07.04.2015 İÇİNDEKİLER 1. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 6 2. ULAŞIM ALTYAPI HİZMET GRUBU... 7 2.1 Ulaşım Altyapı Hizmet Grubu Ana Ekranı... 7 2.2 Ulaşım Altyapı Hizmet

Detaylı

AYNİ BAĞIŞ HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI

AYNİ BAĞIŞ HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI 14.07.2015 İÇİNDEKİLER 1. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 2. AYNİ BAĞIŞ ÖZELLİKLERİ... 5 2.1. Ayni Bağış Hizmet Grubu Ana Ekranı... 5 2.2.1. Ayni Bağış Depo Bilgileri... 5 2.2.1.1. Ayni Bağış Depo Bilgileri Listeleme...

Detaylı

İKRAZATÇI KURULUŞ İŞLEMLERİ

İKRAZATÇI KURULUŞ İŞLEMLERİ İKRAZATÇI KURULUŞ İŞLEMLERİ İKRAZATÇI KURULUŞ İŞLEMLERİ Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde Mersis butonuna tıklandığında aşağıda isletmenizle ilgili yapabileceğiniz işlemler listelenir. İsletme kuruluşu yapmak

Detaylı

TEK PENCERE SİSTEMİ GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME İZİN BELGESİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEK PENCERE SİSTEMİ GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME İZİN BELGESİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 TEK PENCERE SİSTEMİ GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME İZİN BELGESİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TPS-910-GEÇİCİ İTHALAT İZNİ BELGESİ Versiyon 1.1 Bakanlığımız web sayfasından

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ... 2 2. KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6

İÇİNDEKİLER 1. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ... 2 2. KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6 İÇİNDEKİLER. E-DEVLET SİSTEMİNE GİRİŞ.... KULLANICI İŞLEM MENÜSÜ... 6.. YENİ DÖNEM AÇMA... 6.. EĞİTİM DÖNEMLERİ LİSTELE... 7.3. DÖNEME DERS EKLEME/SİLME... 8.4. DERS LİSTELEME... 9.5. DÖNEME KURSİYER EKLEME/SİLME...

Detaylı

Web Labaratuar Modulu

Web Labaratuar Modulu Web Labaratuar Modulu http://212.156.99.42:777/mlis Linkini web tarayıcıların(google Chrome tercih sebebi) adres satırına linki yazıp Enter butonu tıklanır. Kullanıcı ekranı karşımıza gelir. Karşımıza

Detaylı

HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ

HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ Hesap işlemleri modülü İşletmelerde dönem içersinde gerçekleşen tüm hesap işlemlerini kayıt altına almak Bu modül 4 bölümden oluşur.(banka, Kasa, Çek,Senet) Banka Modülü, Bankalar

Detaylı

TEK PENCERE SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ

TEK PENCERE SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ 2016 TEK PENCERE SİSTEMİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ - Yasal Metroloji İthal İzni (Ölçü Aletleri) Belgesi YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TPS-910-GEÇİCİ İTHALAT İZNİ BELGESİ Versiyon

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr

KULLANIM KILAVUZU. Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr KULLANIM KILAVUZU Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr RESERVE ONLİNE REZERVASYON YAZILIMI KULLANIM KİTABI...3 ADMİN PANELİ... 3 Admin Panel Giriş (Login)... 3 Yönetim Paneli... 3 OTEL

Detaylı

BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ KAYIT İŞLEMLERİ KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ

BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ KAYIT İŞLEMLERİ KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ TÜBİTAK - BİLGEM YAZILIM TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (YTE) T.C. KALKINMA BAKANLIĞI İZLEME, DEĞERLENDİRME VE ANALİZ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ

Detaylı

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü. Kullanıcı Kılavuzu. TradeMaster FX - iphone. Sinem Yiğit

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü. Kullanıcı Kılavuzu. TradeMaster FX - iphone. Sinem Yiğit Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü Kullanıcı Kılavuzu TradeMaster FX - iphone Ürün : TradeMaster FX - iphone Hazırlayan: Sinem Yiğit Değişiklik tarihi: 07.02.2012 Versiyon: 1,0

Detaylı

E-DEVLET TMGD KAZA RAPORU BİLDİRİMİ TMGD SORGULAMA

E-DEVLET TMGD KAZA RAPORU BİLDİRİMİ TMGD SORGULAMA E-DEVLET TMGD KAZA RAPORU BİLDİRİMİ TMGD SORGULAMA 1 1. TMGD KAZA RAPORLARI BİLDİRİMİ TMFB firmalarında Yetkilendirilmiş TMGD ler TMGD Kaza Raporları e- devlet sistemi üzerinden bildirim yapabilirler.

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) BAŞVURU, E-ÖDEME VE FEN KAYIT İŞLEMLERİ DOKÜMANI Sürüm: 0.1 Revizyon Bilgileri Revizyon No: Revizyon Tarihi Revizyonu Yapan Revizyon

Detaylı

POWER POINT SUNU PROGRAMI

POWER POINT SUNU PROGRAMI POWER POINT SUNU PROGRAMI Power Point bir Sunu (Slayt) programıdır. MS-Office uygulamasıdır ve Office CD sinden yüklenir. Programı çalıştırabilmek için; Başlat/Programlar/Microsoft Office/Microsoft Office

Detaylı

Fatura FiĢ GiriĢi ĠÇERĠK

Fatura FiĢ GiriĢi ĠÇERĠK Doküman Kodu : FSG004 İlk Yayın Tarihi : Ocak 2017 Revizyon Tarihi : Ocak 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK Genel Bilgi Fatura Girişleri Fatura Başlığı Fatura Detayı Alım Fatura Girişi Satış Fatura Girişi Fatura

Detaylı

Sisteme daha önce kayıt olmuş yazar giriş ekranında (Resim 1) kullanıcı adı (kayıt olduğu

Sisteme daha önce kayıt olmuş yazar giriş ekranında (Resim 1) kullanıcı adı (kayıt olduğu EMANUSCRIPT YAZAR İÇİN KULLANIM KILAVUZU 1. Sisteme Giriş Sisteme Kayıtlı Yazar ise Sisteme daha önce kayıt olmuş yazar giriş ekranında (Resim 1) kullanıcı adı (kayıt olduğu e-mail adresidir) ve şifresini

Detaylı

STEM KULLANICI KILAVUZU

STEM KULLANICI KILAVUZU MERKEZĐ KAYDĐ SĐSTEM KULLANICI KILAVUZU HAK KULLANIM BĐLGĐLERĐ ĐLETĐM ĐŞLEMLERĐ ĐÇERĐK I. HAK KULLANIM BĐLGĐLERĐ ĐLETĐM ĐŞLEMLERĐ... 1 1. Hak Kullanım Bilgileri Đletim Genel Đlkeleri... 1 2. Hak Kullanım

Detaylı

Sihirbaz Kullanarak Sorgu Oluştur : Sihirbaz sorguyu hazırlayan kişiye sorular sorar ve yanıtlarına göre sorgu oluşturur.

Sihirbaz Kullanarak Sorgu Oluştur : Sihirbaz sorguyu hazırlayan kişiye sorular sorar ve yanıtlarına göre sorgu oluşturur. BÖLÜM17 3. SORGULAR Access Veritabanında sorgu; tablolara yazılan bilgilerin hepsinin veya istenilen (belirlenen) şarta uyanlarının bulunmasıdır. Örneğin Tıp Fakültesinde okuyan öğrenciler gibi. Sorguları

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP SİSTEMİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ KULLANICI KILAVUZU

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP SİSTEMİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ KULLANICI KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP SİSTEMİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ KULLANICI KILAVUZU Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü 2013 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP

Detaylı

SAP ÜRETİM TEYİT EKRANI EĞİTİM NOTU

SAP ÜRETİM TEYİT EKRANI EĞİTİM NOTU SAP ÜRETİM TEYİT EKRANI EĞİTİM NOTU 1. Adım: Oturumu aç Butonunun üzerini tıklayın. 2. Adım: Kullanıcı adı ve parolanızı ilgili kutucuklara yazın ve Enter tuşuna basın. 3. Adım: 1 Kullanıcı adı ve şifrenizi

Detaylı

Bu ekrana Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldığında ekranda giriş yapabilmeniz için yetki almanız

Bu ekrana Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldığında ekranda giriş yapabilmeniz için yetki almanız MHRS (MERKEZİ HASTANE RANDEVU SİSTEMİ) Kurum üzerinden MHRS entegrasyonunun yapılabilmesi için ; WEB Tabanlı Sistemimizi kullanan Kurumlar WebHBYS ekranından Menü / Program Parametreleri ekranından Sağlık

Detaylı

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ. 1 - GİRİŞ 1 2 - PORTAL / ANA SAYFA 1 2.1 Sisteme Giriş Yapılması 2 İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.! SİSTEM YÖNETİMİ 1 - GİRİŞ Bu doküman içerisinde, hizmete sunulan Sistem Yönetiminin

Detaylı

SANAYİ SİCİL BİLGİ SİSTEMİNDE KULLANICI ADI İLE SİSTEME GİRİŞ

SANAYİ SİCİL BİLGİ SİSTEMİNDE KULLANICI ADI İLE SİSTEME GİRİŞ SANAYİ SİCİL BİLGİ SİSTEMİNDE KULLANICI ADI İLE SİSTEME GİRİŞ Kırmızı yazı ile belirtilmiģ olan Kullanıcı Adı ve Parola alanları doldurulup GiriĢ yazısına basarak sisteme giriģ yapabilirsiniz. ġekil 1

Detaylı

Ticari Ġrsaliye DönüĢümleri

Ticari Ġrsaliye DönüĢümleri Döküman Kodu : TNS003 İlk Yayın Tarihi : Mayıs 2017 Revizyon Tarihi : Mayıs 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ ĠRSALĠYE -> FATURA DÖNÜġÜMÜ Seçerek DönüĢüm Toplu ve Ekrana DönüĢüm Toplu Doğrudan DönüĢüm

Detaylı

AYDES PROJESİ HIZLI RAPORLAR FORMU EĞİTİM DOKÜMANI

AYDES PROJESİ HIZLI RAPORLAR FORMU EĞİTİM DOKÜMANI AYDES PROJESİ HIZLI RAPORLAR FORMU 2005.0203.2015 İÇİNDEKİLER 1. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 2. HIZLI RAPORLAR... 5 2.1 Hızlı Raporlar Formu Ana Ekranı... 5 2.2 Hızlı Raporları Listeleme... 5 2.3 Hızlı Rapor

Detaylı

DEPO KURULUŞ İŞLEMLERİ

DEPO KURULUŞ İŞLEMLERİ DEPO KURULUŞ İŞLEMLERİ DEPO KURULUS Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde Mersis butonuna tıklandığında aşağıda şirketinizle ilgili yapabileceğiniz işlemler listelenir. Şirket kuruluşu yapmak için Tescil Başvuru

Detaylı

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz İşletme Çalışma Yılı ve Aidat Dönemi seçim bölümü gelir. İşletme Çalışma Yılı: İşletme defterinin yılı bu bölümden seçilir. Eğer kayıt yapılmamış

Detaylı

Pratik Maliyet ve Karlılık

Pratik Maliyet ve Karlılık Doküman Kodu : TNS005 İlk Yayın Tarihi : Temmuz 2017 Revizyon Tarihi : Temmuz 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ PRATĠK MALĠYET VE KARLILIK Alım Net Fiyatı SatıĢ Karlılık Mal Varlığı Ortalama Maliyet

Detaylı

İHRAÇÇI İŞLEMLERİ. IK58 Ödeme Yapılmayacak Üye Tanımlama İşlemleri MERKEZİ KAYDİ SİSTEM KULLANICI KLAVUZU

İHRAÇÇI İŞLEMLERİ. IK58 Ödeme Yapılmayacak Üye Tanımlama İşlemleri MERKEZİ KAYDİ SİSTEM KULLANICI KLAVUZU İHRAÇÇI İŞLEMLERİ IK58 Ödeme Yapılmayacak Üye Tanımlama İşlemleri 1 İÇERİK İTFA KUPON İŞLEMLERİ... 3 İtfa Kupon Ödeme Yapılmayacak Üye İşlemleri... 3 IK58 Ödeme Yapılmayacak Üye Tanımlama-Silme Girişi...

Detaylı

VET ON KULLANIM KLAVUZU

VET ON KULLANIM KLAVUZU VET ON KULLANIM KLAVUZU TEMEL KULLANIM BİLGİLERİ Sürüm: Ön İzleme.1 Not: Ön İzleme sürümü için oluşturulmuş dokümandır. Release sürüm notlarını içermez. Zaman içerisinde klavuz içerisinde yer alan bilgiler

Detaylı

T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı. Evrak Logo Ekleme Kılavuzu. Kasım 2012

T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı. Evrak Logo Ekleme Kılavuzu. Kasım 2012 T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Evrak Logo Ekleme Kılavuzu Kasım 2012 İçerik 1 Birim Logosu Kayıt İşlemleri... 3 1.1 Tek Logo Ekleme İşlemleri... 4 1.1.1 Logo Pozisyonu :... 5 1.1.2

Detaylı

MapCodeX Cloud Server. Kullanım Kılavuzu

MapCodeX Cloud Server. Kullanım Kılavuzu MapCodeX Cloud Server Kullanım Kılavuzu İçindekiler MapCodeX Cloud Server... 4 MapCodeX Cloud Server Hakkında... 5 MapCodeX Cloud Server Genel Özellikleri... 6 MapCodeX Cloud Server'ın Kullanıcı Arayüzü...

Detaylı

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BĠLĠġĠM SĠSTEMĠ (KBS) MAAġ BĠLGĠ GĠRĠġĠ EKRANI UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BĠLĠġĠM SĠSTEMĠ (KBS) MAAġ BĠLGĠ GĠRĠġĠ EKRANI UYGULAMA KILAVUZU KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BĠLĠġĠM SĠSTEMĠ (KBS) MAAġ BĠLGĠ GĠRĠġĠ EKRANI UYGULAMA KILAVUZU BĠM PERSONEL YAZILIM VE UYGULAMA DAĠRESĠ ANKARA 2011 1-SĠSTEME GĠRĠġ http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html linkine

Detaylı

ĠHRAÇÇI ve DAĞITIM ĠġLEMLERĠ KULLANICI KILAVUZU

ĠHRAÇÇI ve DAĞITIM ĠġLEMLERĠ KULLANICI KILAVUZU MERKEZĠ KAYDĠ SĠSTEM ĠHRAÇÇI ve DAĞITIM ĠġLEMLERĠ KULLANICI KILAVUZU ĠÇERĠK İhraç ve dağıtım İşlemleri... 3 İhraç İşlemleri Uygulama İlkeleri... 3 Dağıtım İşlemleri Uygulama İlkeleri... 3 İhraç ve Dağıtım

Detaylı

GAP COTTON GAPCOTTON LAB PORTALI. Kullanım Kılavuzu.

GAP COTTON GAPCOTTON LAB PORTALI. Kullanım Kılavuzu. GAP COTTON GAPCOTTON LAB PORTALI Kullanım Kılavuzu www.gapcotton.org İçindekiler İÇİNDEKİLER GAP COTTON... 1 GAPCOTTON LAB PORTALI... 1 Kullanım Kılavuzu... 1 İçindekiler... 2 A. Sunuş... 4 1. Kayıt İşlemi...

Detaylı

BRÜT NET TEMETTÜ FARKI TALEP ĐŞLEMLERĐ

BRÜT NET TEMETTÜ FARKI TALEP ĐŞLEMLERĐ MERKEZĐ KAYDĐ SĐSTEM KULLANICI KILAVUZU BRÜT NET TEMETTÜ FARKI TALEP ĐŞLEMLERĐ ĐÇERĐK I. BRÜT NET TEMETTÜ FARKI TALEP ĐŞLEMLERĐ... 1 1. Brüt Net Temettü Farkı Talep Edilmesi Genel Đlkeleri... 1 2. Brüt

Detaylı

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma F İLETİLER Konuya Hazırlık 1. E-posta adresinden yeni bir ileti nasıl oluşturulur? 1. İLETI GÖNDERME a. Yeni bir ileti oluşturma: Yeni bir ileti oluşturmak için Dosya/Yeni/E-posta iletisi seçilebileceği

Detaylı

A. Hacizli İtfa Stopaj Ödeme Genel İlkeleri

A. Hacizli İtfa Stopaj Ödeme Genel İlkeleri A. HACİZLİ İTFA STOPAJ ÖDEME İŞLEMLERİ A. Hacizli İtfa Stopaj Ödeme Genel İlkeleri MKK tarafından haciz uygulaması veya hacze iştirak edilmesi işlemleri sonucunda HACZ alt hesabına bulunan menkul kıymetlerin

Detaylı

KOOPERATİF KURULUŞ İŞLEMLERİ

KOOPERATİF KURULUŞ İŞLEMLERİ KOOPERATİF KURULUŞ İŞLEMLERİ KOOPERATiF KURULUSU Merkezi Sicil Kayıt Sisteminde Mersis butonuna tıklandığında yapabileceğiniz işlemler listelenir. Kooperatif kuruluşu yapmak için Tescil Başvuru linkine

Detaylı

KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU EYLÜL 2010 BİM UYGULAMA VE GELİŞTİRME DESTEK ŞUBESİ ve KİMLİK YÖNETİMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ ŞUBESİ İçindekiler

Detaylı

Ana Sayfaya Git. Yukarıdaki adrese tıklayıp, sizlere e-posta ile iletilen, «Kullanıcı adı» ve «Şifre» bilgileriniz ile giriş yapınız.

Ana Sayfaya Git. Yukarıdaki adrese tıklayıp, sizlere e-posta ile iletilen, «Kullanıcı adı» ve «Şifre» bilgileriniz ile giriş yapınız. Yukarıdaki adrese tıklayıp, sizlere e-posta ile iletilen, «Kullanıcı adı» ve «Şifre» bilgileriniz ile giriş yapınız. Sisteme giriş yapıldıktan sonra karşımıza bu ekran gelir. Burada sol üstte bulunan

Detaylı

TEK PENCERE SİSTEMİ DAHİLDE İŞLEME İZNİ

TEK PENCERE SİSTEMİ DAHİLDE İŞLEME İZNİ 2016 TEK PENCERE SİSTEMİ DAHİLDE İŞLEME İZNİ YÜKÜMLÜ RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KILAVUZU TPS-910-GEÇİCİ İTHALAT İZNİ BELGESİ Versiyon 1.1 Bakanlığımız web sayfasından https://uygulama.gtb.gov.tr/tekpencere

Detaylı

1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır.

1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır. BA&BS MUTABAKAT PROGRAMI Kurulumu 1. Mutabakat.zip dosyası açılır. 2. Mutabakat klasörü içindeki Mutabakat.exe dosyası çalıştırılır. 3. Server ayarlarının yapılacağı pencere açılır. 3.1 Server Adı\instance

Detaylı

Seçmeli Ders Değişikliği seçimiyle YKK nın girileceği Yönetim Kurulu Kararları paneli açılır (Ekran 2).

Seçmeli Ders Değişikliği seçimiyle YKK nın girileceği Yönetim Kurulu Kararları paneli açılır (Ekran 2). Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Yönetim Kurulu Kararları Menüsü Değişikliği Değişikliği işleminin yapılması için ilgili Yönetim Kurulu Kararının (YKK) sisteme girilmesi gerekir. Bunun için Temel İşlemler

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ Değişiklik Numarası: 1.2 02/11/2011 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİL LİSTESİ... 3 TANIMLAR LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ... 4 1.... 5 2. NA GİRİŞ... 6 3. YENİ DEFTER ONAY

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. İlk Kullanım. Yazılımın sunucu bilgisayara yüklenmesinden sonra yapılması gereken işlemler;

KULLANIM KILAVUZU. İlk Kullanım. Yazılımın sunucu bilgisayara yüklenmesinden sonra yapılması gereken işlemler; KULLANIM KILAVUZU Giriş 5018 sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği uyarınca kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının

Detaylı

YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ Versiyon 1.1 1 YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ (YKTS) Yükümlü Kayıt ve Takip

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) BİLDİRİM KILAVUZU SÜRÜM 1.0

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) BİLDİRİM KILAVUZU SÜRÜM 1.0 TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) BİLDİRİM KILAVUZU SÜRÜM 1.0 Amaç MADDE 1- (1) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Elektronik Uygulamalar Projesi (EUP)

Detaylı

Talep ve Şikayet Geri Dönüş Ekranı Kullanım Kılavuzu

Talep ve Şikayet Geri Dönüş Ekranı Kullanım Kılavuzu - SAMBA Uygulaması - Talep ve Şikayet Geri Dönüş Ekranı Kullanım Kılavuzu Türkçe İstanbul, 16.01.2012 Doküman Değişim Takibi Tarih Versiyon Değişikliği Yapan Değişiklik Tanımı 16.01.2012 1 Dilek Güzel

Detaylı

KONFİGURASYON TANIMLARI

KONFİGURASYON TANIMLARI 0 KONFİGURASYON TANIMLARI Konfigurasyon tanımlamalarını yapmak için, ilgili personelin TAKBİS TM Fonksiyonları modülünde "İşlemler" bölümünden İşlemleri ekranı açılır. bölümü seçilir. Randevu Onay 1 Konfigurasyon

Detaylı

İçindekiler Hitit Sayım Cihazı Kurulum ve Kullanım Kılavuzu... 2 Sayım Cihazı Kurulum İşlemleri... 2 Hitit Kurulum işlemleri...

İçindekiler Hitit Sayım Cihazı Kurulum ve Kullanım Kılavuzu... 2 Sayım Cihazı Kurulum İşlemleri... 2 Hitit Kurulum işlemleri... 1 İçindekiler Hitit Sayım Cihazı Kurulum ve Kullanım Kılavuzu... 2 Sayım Cihazı Kurulum İşlemleri... 2 Hitit Kurulum işlemleri... 5 Cihazdan Sayım İşlemleri... 8 Sayım Dosyasının Hitit e Okutulması...

Detaylı

Seri Takibi Yenilikleri

Seri Takibi Yenilikleri Seri Takibi Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama Yardımcı Programlar/ Şirket/Şube/Parametre Tanımlamaları bölümünde

Detaylı

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace Kurulumu Öncesinde Yapılması Gereken İşlemler Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 veya daha yeni işletim sistemlerinde Programlar

Detaylı

İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2011

İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2011 İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2011 içindekiler İş Akış Yönetimi...3 İş Akış Rol Tanımları...4 İş Akış Rol Tanımı...5 Sicil İş Akış Rol Tanımları...6 İş Akış Rol Tanımı...7 İş Akış Kartları...8 İş Akışı...9

Detaylı

HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 1.1. AMAÇ ve KAPSAM... 3 1.2. YAZILIMA GENEL BAKIŞ... 3 2. SİSTEM KULLANMI... 3 2.1. SİSTEME GİRİŞ... 3 2.2. BİLDİRİM İŞLEMİ

Detaylı

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Ekim 2015 İçindekiler 1. HAL KAYIT SİSTEMİ NE GİRİŞ... 2 2. HAL HAKEM HEYETİ BAŞVURU OLUŞTURMA SÜRECİ... 2 2.1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİLERİN

Detaylı

SATIŞ EKRANININ KULLANIMI:

SATIŞ EKRANININ KULLANIMI: , Teperes KULLANIM PROGRAMI ÇALIŞTIRMAK: Programı çalıştırmak için masa üstündeki, Teperes Sale simgesine çift tıklayınız. Açılan pencerede işlem yapılacak P.O.S u ( point tof sale) seçiniz ve satış görünümüne

Detaylı

1. Akıllı Ulaşım Menüsü

1. Akıllı Ulaşım Menüsü 1. Akıllı Ulaşım Menüsü 1.1. Operasyon Takip Araç sefer durumlarıyla ilgili bilgilere ulaşmak ve haritada görüntülemek için kullanılan bölümdür. İstenilen aracın sefer bilgilerine ulaşmak ve incelemek

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI (EBYS) ELEKTRONİK İMZA İLE EVRAK İMZALAMA KULLANICI KILAVUZU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI (EBYS) ELEKTRONİK İMZA İLE EVRAK İMZALAMA KULLANICI KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI (EBYS) ELEKTRONİK İMZA İLE EVRAK İMZALAMA KULLANICI KILAVUZU 2015 ARALIK I 1. İçindekiler 1.1 Paraf Bekleyenler... - 1-1.2 İmza Bekleyenler... - 2-1.3 e-imzalama İşlemi... - 4-1.4

Detaylı

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI SRM- Sipariş Yönetimi Tedarikçi Dokümanı

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI SRM- Sipariş Yönetimi Tedarikçi Dokümanı ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI SRM- Sipariş Yönetimi Tedarikçi Dokümanı Versiyon : 2 Tarih : 28.09.2017 1 1 SİPARİŞ PORTALİ... 3 2. SEVK BEKLEYEN SİPARİŞLER... 4 2.1. Sevk Bekleyen Siparişin Revize Edilmesi...

Detaylı

Temel Sağlık İstatistikleri Modülü TSİM Hizmet Detay Belgesi HDB Halk Sağlığı Müdürlüğü HSM Toplum Sağlığı Merkezi TSM Aile Sağlığı Merkezi

Temel Sağlık İstatistikleri Modülü TSİM Hizmet Detay Belgesi HDB Halk Sağlığı Müdürlüğü HSM Toplum Sağlığı Merkezi TSM Aile Sağlığı Merkezi ÇORUM, KASIM 2012 2 Kısaltmalar Temel Sağlık İstatistikleri Modülü Hizmet Detay Belgesi Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi Aile Sağlığı Merkezi Halk Sağlığı Laboratuvarı Kanser Erken Teşhis

Detaylı

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü. Kullanıcı Kılavuzu. TradeMaster FX - Ipad. Sinem Yiğit

Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü. Kullanıcı Kılavuzu. TradeMaster FX - Ipad. Sinem Yiğit Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü Kullanıcı Kılavuzu TradeMaster FX - Ipad Ürün : TradeMaster FX - Ipad Hazırlayan: Sinem Yiğit Değişiklik tarihi: 07.02.2012 Versiyon: 1,0 Özet:

Detaylı

13 Aralık 2007. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar. Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz

13 Aralık 2007. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar. Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz 13 Aralık 2007 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Raporlar KULLANICI TANIMLI RAPORLAR Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz Kendi isteklerinize özel rapor tasarımları

Detaylı

Kod Listeleri Genel Yapısı

Kod Listeleri Genel Yapısı Fiş listelerinden de hatırlanacağı gibi pull down menüden fiş menü tercihleri veya görsel butonlardan Yeni, Değiştir, İzle, Sil, Kopyala ile kasa tahsilat ödeme ekranı açılır. Kasa tahsilat ve ödeme fişleri

Detaylı

AKINSOFT Barkod 4. AKINSOFT Barkod 4 Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT Barkod 4. AKINSOFT Barkod 4 Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT AKINSOFT Barkod 4 Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ Barkod 4 programı, her türlü barkod etiketi, raf etiketi ya da reyon etiketi

Detaylı

E-UYGULAMALAR VE DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (EUP) ELEKTRONİK UYGULAMALAR PROJESİ FİRMA KAYIT KILAVUZU

E-UYGULAMALAR VE DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (EUP) ELEKTRONİK UYGULAMALAR PROJESİ FİRMA KAYIT KILAVUZU 1. AÇIKLAMA Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Elektronik Uygulamalar Projesi Sistemi internet üzerinden çalışan bir sistemdir ve sisteme girişiniz internet üzerinden olacaktır. Ancak TİTCK'nın

Detaylı

ACENTE PORTAL YENİ BAŞVURU. Acente El Kitabı

ACENTE PORTAL YENİ BAŞVURU. Acente El Kitabı ACENTE PORTAL YENİ BAŞVURU Acente El Kitabı İÇİNDEKİLER Elektronik İmza Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar... 1 1. Yeni Acentelik Başvuru İşlemleri... 2 2. Yeni Başvuru Sözleşme İmzalama...

Detaylı

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ NOTERLİK BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI KULLANIM Değişiklik Numarası: 1.5 14/11/2011 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİL LİSTESİ... 3 TANIMLAR LİSTESİ... 4 KISALTMALAR LİSTESİ... 4 1. UYGULAMASI... 5 2. UYGULAMASINA

Detaylı