Kaşmir Liflerinin Terbiye İşlemleri. Finishing Treatments Of Cashmere Fibers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kaşmir Liflerinin Terbiye İşlemleri. Finishing Treatments Of Cashmere Fibers"

Transkript

1 Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 1, 2013 (6-13) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 7, No: 1, 2013 (6-13) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR e-issn: Makale (Article) Kaşmir Liflerinin Terbiye İşlemleri Rıza ATAV Namık Kemal Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Özet Kaşmir, Keşmir keçilerinden (Capra Hircus Laniger) elde edilen bir protein lifidir. Kaşmir kelimesi Hindistan da Himalayalar ın batısında Pakistan sınırında yer alan Kashmir kentinden gelmektedir. Kaşmir lifleri ipek gibi ince ve yumuşak olduklarından, tekstil endüstrisinde aranan değerli hayvansal liflerdendirler. Bu yazıda, kaşmir liflerinin terbiye işlemleri üzerinde yapılmış önceki çalışmalar özetlenmektedir. Anahtar Kelimeler: Kaşmir, lif, terbiye Abstract Finishing Treatments Of Cashmere Fibers Cashmere is a proteinous fiber obtained from Cashmere goats (Capra Hircus Laniger). The word cashmere derives from Kashmir. For the reason of being fine and soft like silk, cashmere fibers are desired animal fibers in textile industry. In this study, previous studies related to the finishing of cashmere fibers are summarized. Keywords : Cashmere, fiber, finishing

2 1. GİRİŞ Kaşmir, Kuzey Çin den Moğolistan a kadar olan ve Gobi çölünü de içeren yüksek ve kuru platolarda yaşayan Keşmir keçilerinden (Capra Hircus Laniger) elde edilen bir protein lifidir. Bu keçiler yaşamlarını sürdürebilmek için dış tüylerini oradaki hava koşullarına adapte etmektedirler. Bu dış tüyün altında çok daha iyi kalitede bir lif vardır ki; bu life kaşmir adı verilmektedir 1. Kaşmir liflerinin ipek gibi ince ve yumuşak oluşları, bunların tekstil endüstrisinde aranan hayvansal liflerden biri olmalarını sağlamıştır 2. Kaşmir lifi adını Hindistan da Himalayalar ın batısında Pakistan sınırında yer alan Kashmir kentinden almaktadır 3. Dünya yıllık kaşmir lifi üretim miktarı 16,000 tondur. Bunun %72 si Çin, %18 i Moğolistan, %7 si Afganistan ve geri kalan %3 lük kısmı ise İran ile diğer ülkeler tarafından üretilmektedir. Kaşmir yününün diğer üreticileri arasında Hindistan, Nepal, Pakistan, Tibet, Kazakistan, Tacikistan ve Kırgızistan yer almaktadır. Bu ülkelerde az miktarda kaşmir yünü üretilmektedir 4. Bu ülkelerin dışında Avustralya ve Yeni Zelanda da da kaşmir lifi üretildiği bilinmektedir 3. Kaşmir liflerinin fiyatı $/kg. arasında değişmekte olup 3, bu lifler lüks lifler sınıfında yer almaktadır. Bu yazıda kaşmir liflerinin terbiye işlemleri üzerinde yapılmış çalışmalara ilişkin literatür özeti sunulmaktadır. 2. KAŞMİR LİFLERİNİN ÖN TERBİYESİ Tester ve Foley benzer uzunluk ve incelikteki kaşmir ve süper ince yün liflerinin terbiye proseslerindeki davranışlarının ve bunlardan elde edilen kumaşların özelliklerinin farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur. Terbiye işlemleri sırasında kaşmir kumaşın yün kumaşa kıyasla çok az çektiği ve bunun muhtemelen terbiye işlemi sırasında kaşmir ipliğinde daha az iç gerilim oluşmasından kaynaklandığını belirtmişlerdir. Kaşmirin düşük kohezyon ve çekme özelliği ise, kıvrımının az olmasına ve düşük lif sürtünme özelliklerine dayandırılmıştır 5. Kaşmir liflerinin kimyasal maddelere karşı dayanıklılığı yünden daha azdır 7. Bu nedenle, kaşmir lifleri ağartma ve boyama prosesleri sırasında kimyasal maddelerden kolaylıkla zarar görmekte ve yumuşaklık ve düzgünlük gibi doğal ve benzersiz özelliklerini kaybetmektedir. Bu durum, liflerin eğrilebilirliğinin ve elde edilen ipliğin dokunabilirliğinin yanı sıra elde edilen ürünün tutumunun da kötüleşmesine yol açmaktadır 6. Alkali, asit ve ağartıcı maddelerin çözeltilerinin konsantrasyonları ve sıcaklıkları düşük bile olsa kaşmir lifleri bunlardan zarar görebildiği için 7, alkalilerin kullanıldığı yapak yıkama, asitlerin kullanıldığı karbonizasyon ve ağartıcı maddelerin kullanıldığı ağartma işlemlerinde dikkatli olunması gerekmektedir. Liflerin yabancı maddelerden temizlenmesi için yıkama işlemi yapılması gerekmektedir. Bu işlem sırasında sadece aynı renk ve kalitedeki lifler bir arada işleme tabi tutulmalıdır 8. Kaşmir lifleri yıkama öncesi ayrım işlemine tabi tutularak kaba kıllarından ayrılırsa yıkama maliyetleri (su, deterjan ve enerji tüketimi) önemli ölçüde azaltılabilmektedir 9. Yıkama işleminin 5 teknede yapılması önerilmektedir. İlk teknede sıcaklık 65 C u geçmemelidir, aksi halde lifler zarar görmektedir. Başlangıçta tekneye kg/h besleme hızıyla %0,2 soda ve 0,5-1,5 kg/h besleme hızıyla 0,2-0,7 kg civarında deterjan ilave edilmelidir. 2. ve 3. tekneler aynı şekildedir. 4. teknede ise su sıcaklığı C a düşürülmelidir. 5. tekne soğuk suyla durulama teknesi olup, kimyasal içermemektedir. Yıkama sonrası kurutma işleminin C sıcaklıkta maksimum dakika süreyle yapılması önerilmektedir. Kurutmadan sonra lifler paketlenmeden önce soğutma odacığında saat süreyle dinlendirilmelidir 8. Chao-wei ve ark. kaşmir liflerinin indirgen ağartılmasında ağartma sonucunu etkileyen parametreleri (indirgen madde konsantrasyonu, sıcaklık, süre) inceleyerek optimum koşulları saptamışlardır. Elde edilen sonuçlara göre indirgen madde konsantrasyonu, sıcaklık ve süre arttıkça kaşmir liflerinin beyazlığı 7

3 artmakta, buna karşın kopma mukavemeti azalmaktadır. Ağartma için optimum koşullar 1:40 flotte oranında %20 indirgen madde ile 55 C da 40 dak. işlem olarak bulunmuştur 10. Kaşmirin ağartılmasında durulama işlemlerinde sodyumbisülfit kullanımını inceleyen bir araştırmada, renkli liflerin ağartılmasının üç adımdan meydana geldiği belirtilmektedir. Bunlar sırasıyla: demir tuzları (demirsülfat) ile mordanlama, durulama ve hidrojenperoksitle alkali ortamda ağartmadır. Demir fazlasının mordanlama işlemi sırasında çökmesinin önlenmesi mordanlanmış liflerin özellikleri üzerinde önemli etkiye sahiptir. Durulama işleminin amacı keratinle birleşmiş demiri uzaklaştırmaktır. Demir-melanin etkileşiminin, demir-keratin etkileşiminden daha güçlü olmasına karşın, konvansiyonel mordanlama işleminden sonra lifler üzerinde arta kalan büyük miktardaki demir önemli ölçüde uzaklaştırılamamaktadır. Bu durum ağartılmış liflerde aşırı zarara yol açmaktadır. Arta kalan demirin uzaklaştırılmasında, yapılan durulama işleminin önemi birçok çalışmada vurgulanmıştır. Bu çalışmalardan birinde liflerden demiri uzaklaştırmada fosforik asit ile sıcak durulamanın, normal soğuk durulamaya nazaran çok daha etkili olduğunu saptamıştır. Diğer bir çalışmada ise sitrik asitle asitlendirilmiş (ph 2 in altında) sıcak suyla durulamayla metal iyonlarının seçimli desorbsiyonunu sağlayarak lif zararının azaltılabileceği bildirilmiştir 11. Ariyajavin ve ark. sodyum bisülfit, fosforik asit, asetik asit ve saf su kullanılarak yapılan durulama işleminin kaşmir liflerinin ağartılması üzerine etkisini incelemişlerdir. Sodyum bisülfitin diğer maddelere göre daha iyi beyazlık derecesi sağladığı tespit edilmiştir. Bilindiği gibi ağartma işlemi öncesi yapılan mordanlama işlemi sonrasında lifler üzerinde ferrik formda (trivalent demir: Fe +3 ) demir kalmaktadır. Yapılan çalışmada sodyum bisülfitle yapılan durulama sırasında lifler üzerindeki demirin uzaklaştığı ve daha iyi beyazlık elde edildiği belirtilmektedir 11. Jian-Fang ve ark. kahverengi renkli kaşmir liflerinin ağartılması üzerine yıkama, yükseltgen ağartma, indirgen ağartma gibi işlemlerin etkisini incelemişlerdir. Elde edilen beyazlık derecesi ve alkali çözünürlük değerlerine göre optimum işlem koşulları ön işlem için 3 g/l demirsülfat ile 60 C da 45 dak. işlem; yükseltgen ağartma için 35 g/l hidrojen peorksit ile 60 C da 2 saat işlem; indirgen ağartma için 17 g/l kimyasal madde ile 60 C da 1 saat işlem olarak bulunmuştur KAŞMİR LİFLERİNİN BOYAMA ve BASKI İŞLEMLERİ Kaşmir liflerinin boyanma özellikleri temelde yüne benzemekte olup, bu lifler de geleneksel yünü boyayan ticari boyarmaddeler veya doğal boyalarla boyanabilmektedir 13. Kaşmir liflerinin boyanma özellikleri temelde yüne benzemekle beraber, boya alım davranışları arasında farklılıklar da mevcuttur. Roberts yün ve kaşmir liflerini Kiton Red G ve Metilen Mavisi ile boyamıştır. Çalışmada aynı koşullar altında boyanan yünün %40, kaşmirin %60 boyarmadde aldığı ve kaşmirin daha düzgünsüz boyandığı tespit edilmiştir. Kaşmirin daha düzgünsüz boyanmasının nedeni bu liflerin epikütikula tabakasının yüne göre daha pürüzlü olmasına dayandırılmıştır 14. Kaşmir lifleri yüne göre daha ince ve daha düşük yoğunlukta olduklarından kaşmir ipliğinin boyanmasında kaliteyi kontrol altında tutmak yüne göre daha zor olmaktadır. Tian-zhu ve ark. yaptıkları çalışmada boyama sonucunu etkileyen boya flottesinin sirkülasyon hızı, boyarmadde seçimi, ph değeri, sıcaklık gibi pek çok faktörü incelemişlerdir 15. WU Da-ji yaptığı çalışmada, koyu tonlarda boyanmış kaşmir liflerinin dinkleme haslığının liflerin üzerindeki kirliliklerle ilişkili olduğunu ve liflerin şelat ve yüzey aktif madde içeren sulu çözeltilerle veya izo-bütanol, benzil alkol ve alifatik tersiyer amin polioksietilen esaslı egaliz maddeleriyle ön işleme sokulması yoluyla arttırılabildiğini belirtmiştir 16. Xing ve Pailthorpe tarafından SCA-Cr isimli yeni geliştirilmiş olan mordan kaşmir liflerinin sonradan kromlama yöntemine göre boyanmasında 2 yıl boyunca işletme koşullarında denenmiş ve yaklaşık 80 ton 8

4 lif bu şekilde boyanmıştır. Çin de kaşmir lifi işleyen en büyük üç firmada işletme koşulunda elde edilen sonuçlar yeni yöntemin dikromatın mordan olarak kullanıldığı konvansiyonel krom boyama yönteminin yerini alabileceğini doğrulamıştır. Atık boya banyosunda Cr (VI) konsantrasyonu 0,01 mg/l nin altına düşmüştür. Mordanlama sırasında azaltılmış oksidasyon zararı nedeniyle açık kaşmir elyafının eğrilebilme özelliği ve aynı zamanda diğer özellikleri artmış ve elde edilen mamulün kalitesi belirgin ölçüde gelişmiştir 17. Kaşmir liflerinin boyama işlemlerinde en önemli husus, bu liflerin hassas lifler olmaları nedeniyle kaynama sıcaklığında uzun süreli işlem sırasında zarar görüyor olmalarıdır. Qian ve ark. düşük ve yüksek sıcaklıkta boyanmış kaşmir liflerinin tek lif mukavemeti ölçüm cihazında mukavemetlerini test etmişlerdir. İşlemsiz ve boyanmış kaşmir liflerinin yüzey yapılarını tarayıcı elektron mikroskobu (SEM) ile incelemişlerdir. Yapılan denemeler sonucunda düşük sıcaklıkta boyanmış kaşmir liflerinin mukavemetinin daha yüksek olduğu ve liflerin yüzeyindeki pul tabakasında oluşan zararın daha az olduğu tespit edilmiştir 18. Qian yaptığı bir diğer çalışmada, düşük sıcaklıkta boyanmış kaşmir liflerinin mukavemet ve uzama değerleri ile haslık değerlerini normal koşullarda boyanmış liflerle karşılaştırmıştır. Çalışmada düşük sıcaklıkta boyanmış kaşmir liflerinin gördüğü zararın daha düşük olduğu belirtilmiştir 19. Mei-ju ve ark. düşük sıcaklıkta boyamanın kaşmir liflerinin tutum, görünüm, kopma mukavemeti, sürtme haslığı vb. özellikleri üzerine etkisini ve düşük sıcaklıkta boyama yardımcı kimyasalı kullanımının çeşitli boyarmaddelerin alım değerlerine etkisini incelemişlerdir. Çalışmada %2 yardımcı kimyasal kullanımıyla C da boyama yapılabileceği saptanmıştır 20. Wen-zhuan ve ark. ise kaşmir liflerinde düşük sıcaklıkta boyanabilirliğin sağlanması için düşük sıcaklık plazma işleminin kullanılabilirliğini araştırmışlardır. Düşük sıcaklıkta plazma işlemine ait işlem süresi, güç ve basınç değerleri optimize edilmiş ve optimum koşullar sırasıyla 3 dak., 100 W ve 30 Pa olarak bulunmuştur. Daha sonra optimum koşullarda düşük sıcaklık plazma ile işlem görmüş olan kaşmir kumaşlar düşük sıcaklıkta (80 C) asit boyarmaddeleri ile boyanmıştır. Liflerin boya alımı ve fiksaj oranı ve elde edilen haslıkların işlemsiz numuneye göre belirgin ölçüde artış gösterdiği tespit edilmiştir 21. Yan ve ark., boyalı kaşmir ipliğinde boya sökümü için egaliz maddesi (Lyogen MF) kullanımının etkisini incelemişlerdir. Yapılan çalışmada egaliz maddesi miktarı arttıkça asit ve 1:2 metal kompleks (Sandolan MF ve Lanasan CF) boyarmaddelerinde sökümünün arttığı, buna karşın reaktif boyarmaddelerde (Lanasol) sökümün zayıf olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre egaliz maddesi ile yapılan sökümün asit boyarmaddeleri için uygun olduğu ve liflere verilen zararın düşük olduğu söylenebilir 22. Xiaorui ve Liyun ise koyu renge boyanmış kaşmir liflerinden boya sökümü için hidrosülfitle işlemin etkisini incelemişlerdir. Eğer kaşmir veya yün lifleri koyu renge boyanmışlarsa mikroskop altında liflerin pullarının şeklini anlamak zor olduğundan, en iyi çözüm boya sökümüdür. Görsel ve mikroskobik değerlendirmeler ve beyaz kaşmir liflerinin söküm işlemi öncesi ve sonrası pullarının şeklinin karşılaştırılması sonucu çeşitli söküm yöntemleri arasında optimum olanı saptanmıştır 23. Yan ve ark., kaşmir liflerinin dijital baskısında en iyi boya alımı ve renk haslığı sağlayan ve en düşük zarara yol açan ph değerini saptamak amacıyla asidik ve bazik ortamda çeşitli ph değerlerinde baskı işlemleri yaparak kaşmir liflerinin dijital baskısı için optimum ph değerini saptamışlardır 24. Tian ve Pang ise, fiziksel işlem olan düşük sıcaklık plazması ile işlemin kaşmir liflerinin pul yapısı, hidrofilliği ve basılabilirlik özellikleri üzerindeki etkisi incelemiştir. Sonuçlar soğuk plazma ile işlemin kaşmir liflerinin yüzeyindeki pulları kütleştirdiğini göstermiştir. Aynı zamanda liflerin yüzeyinde hidrofilik gruplar oluştuğu için hidrofilliği artmıştır. Bu nedenle, soğuk plazma ile işlem görmüş kaşmirin dijital baskı sonrası renk verimi değerleri işlemsize göre daha yüksek çıkmıştır KAŞMİR LİFLERİNİN BİTİM İŞLEMLERİ Kaşmir liflerinin bitim işlemlerinde mümkün olduğu kadar kimyasal işlemlerden uzak durulması önerilmektedir. Zaten kaşmir liflerinin özel yapıları nedeniyle bazı bitim işlemlerine gerek 9

5 kalmayabilmektedir. Örneğin, yaklaşık 15 mikronluk bir kaşmir lifinden üretilen ürünün yumuşaklığı yeterli olduğundan, herhangi bir ek işleme gerek duyulmamaktadır 7. Fang ve ark. kaşmir liflerinde çekmezlik eldesi için hidrojen peroksitle işlemin etkisini bulanık mantık yöntemiyle incelemişlerdir. Yapılan çalışmada optimum koşullar 2 g/l sodyumpirofosfat ve %8 hidrojen peroksit ile 65 C da 75 dak. işlem olarak bulunmuştur 26. Lin ve ark., enzimle kaşmir liflerinde ideal çekmezlik sağlanamadığından hidrojen peroksit + proteaz enzimi (Savinase) ile kombine işlemin etkisini incelemişlerdir. Optimum koşullar hidrojenperoksitle işlem için 40 ml/l H 2 O 2, ph 9, 5 g/l pirofosfat ile 35 C da 45 dak., enzimatik işlem için ise 40 ml/l enzim, ph 9, 35 C da 45 dak. olarak bulunmuştur. Kaşmir lifleri hidrojen peroksitle işlem + enzimatik işlem kombinasyonu ile muamele edildiğinde iyi çekmezlik değeri elde edilmektedir 27. Jia-rong ve Jin-bo, pamuk/kaşmir karışımı kumaşların buruşma dayanımını arttırmak için bütantetrakarboksilik asit (BTCA) ile işlemin etkisini incelemişlerdir. BTCA ile işlem görmüş kumaşın dimetildihidroksietilenüre (DMDHEU) ile işlem görmüş olana göre daha az olmakla birlikte, oldukça iyi bir buruşmazlık etkisi sağladığı tespit edilmiştir. Kaşmir liflerinin alkali çözünürlüğündeki artış, katalizör olarak kullanılan sodyumhipofosfitin zayıf bazik karakter göstermesi nedeniyle peptid bağlarını hidrolize uğratması ve -S-S- bağlarını parçalamasına dayandırılmıştır 28. Xiuliang ve ark. kaşmir liflerinin mukavemetini ve kaşmir ipliğin relaksasyonunu çok ince merinos yünü ve yün ipliği ile karşılaştırmışlardır. Kaşmir liflerinin özgül mukavemet, gerilme modülü ve relaksasyon süresinin yüne göre daha yüksek olduğu, kaşmir ipliğin sabit hızda uzatma altında gerilme direncinin relaksasyon hızının ise yün ipliğe göre daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar kaşmir ipliğin fiksajının yüne göre daha zor olduğunu göstermektedir. Kaşmir ve yün liflerinin mekanik özellikleri arasındaki bu farklılıklar kaşmir liflerinin α kristalinitesinin yünden yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. 80 C dan 130 C a kadar farklı sıcaklıklarda gerilme direncinin relaksasyon hızı ve fiksaj derecesi sıcaklık yükseldikçe artmaktadır. Ancak sıcaklık 120 C un üzerinde olduğunda, sıcaklığın daha da arttırılmasıyla relaksasyon hızı ve fiksaj derecesinde dikkate değer bir artış meydana gelmemektedir 29. Xiu-liang ve Shan-yuan tarafından buhar fiksajı, hidrofiksaj (krablama) ve kuru ısı fiksajının kaşmir liflerinin mukavemet, renk ve lif uzunluğu üzerine etkisi incelenmiştir. Çalışmada gerilmiş kaşmir lifleri 120 C da 5 ve 10 dak. süreyle buharlanmış ve relakse kaşmir ipliği 130 C da 10 dak. süreyle krablanmış ve ardından lif yapısındaki değişimler diferansiyel taramalı kalorimetre (DSC) ile incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, kaşmir ipliğindeki nem içeriği arttıkça ısıl işlem sırasında oluşan zarar artmaktadır. Bunun ötesinde, buharlama işlemi sırasında gerilmiş kaşmir ipliği relakse olana göre daha fazla zarar görmüştür. Relakse kaşmir ipliği 130 C da 10 dak. süreyle buharlandıktan sonra süperkonstraksiyon (süperbüzülme) etkisi gözlemlenmiştir 30. Xu-ming ve Ying-ying yüksek sıcaklıkta buhar ve kuru ısı fiksajlarının kaşmir liflerinin mukavemet ve uzama değerleri üzerine etkisini incelemişlerdir. Liflerin sararma derecesi de görsel değerlendirme ile kontrol edilmiştir. Yapılan çalışmada fiksaj sıcaklığı ve süresi arttıkça liflerin mukavemet ve uzama özelliklerinin zarar gördüğü tespit edilmiştir. Sıcaklık arttıkça lifler sararmış ve 200 C da lifler sarımsı kahverengi bir renk almıştır 31. Hou, kaşmir ipliklerinin mekanik özellikleri üzerine buhar fiksajının etkisini saptamak amacıyla, iplikleri 120 C da 5 dak. süreyle buhar fiksajına tabi tutmuş ve ardından %3 kadar gererek cam çıkrığa sarmıştır. Yaptığı çalışmada kaşmir ipliklerin buhar fiksajı sonrası kopma uzamasının belirgin ölçüde azaldığını saptamıştır

6 5. SONUÇ Kaşmir lifleri dünya üretimleri göz önüne alındığında önemsiz gibi görünse de, katma değeri dikkate alındığında önemi daha iyi anlaşılabilecek olan kıl kökenli bir lüks liftir. Bu liflerin yapı ve özellikleri hakkında çok sayıda kaynak bulunmasına karşın, literatürde kaşmir liflerinin terbiye işlemlerine yönelik bilgiler oldukça sınırlıdır. Genellikle bu liflerin terbiye işlemlerinin yüne benzer şekilde, ancak liflerin hassas olması nedeniyle daha ılıman koşullar altında yapılması gerektiği belirtilmekte, detaylı bilgiye yer verilmemektedir. Bir life katma değer kazandıran en önemli işlem basamağının terbiye işlemleri olduğu dikkate alınacak olursa, kaşmir gibi lüks bir lif söz konusu olduğunda liflerin terbiye işlemlerinin doğru şekilde yapılmasının öneminin çok daha büyük olduğu söylenebilir. 6. KAYNAKLAR 1. / Hunter, L., Hunter, E.L., Silk, Mohair, Cashmere and other Luxury Fibres, edited by R.R. Franck, Boca Raton Boston New York Washington DC, U.S.A, CRC Pres ISBN , Weijer, F., Cashmere Value Chain Analysis Afghanistan, / Tester, D.H., Foley, C.A., Set in Bending of Australian Cashmere and Superfine Merino, Textile Research Journal, 56, , Xiao-Ping, L., Damnification from Bleaching and Dyeing of Cashmere Towards The Cashmere Fiber and Its Influences to The Finishing Process, Wool Textile Journal, 4, Atav, R., Durak, G., Öktem, T., Seventekin, N., Kaşmir Lifleri, Tekstil ve Konfeksiyon, 13 (3), , Talebpour, F. (Art Dept., Azzahra University, Vanak, Tehran, Iran), Principles of Cashmere Scouring 9. Wang, L., Singh, A., Wang, X., A Study on Dehairing Australian Greasy Cashmere, Fibers and Polymers, 9 (4), , Chao-wei, H., Jian-ming, W., Wu-ping, N., Study of Reducing Bleaching of Cashmere, Wool Textile Journal, 12, Ariyajavin, K., Masaru, N., Masaoki, T., Using Sodium Bisulfite as a Rinsing Auxiliary in Bleaching Cashmere, Textile Research Journal, 72 (1), 51-54, Jian-Fang, C., Zhi-Guang, L., Qing-Ping, Z., Yan, R., Cheng-Shu, X., Optimization on Brown Cashmere Bleaching Process, Basic Sciences Journal of Textile Universities, 23 (3), , Yurdakul, A., Atav, R., Boya Baskı Esasları, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü,Bornova-İzmir, Roberts, M.B., Ph.D. Thesis, Leeds University,

7 15. Tian-zhu, S., Hong-jie, S., Hua, H., Study on Problems in Cashmere Yarn Dyeing and Solving Methods, Wool Textile Journal, 4, WU Da-ji, Improvement of Fastness to Milling on Deep-shaded Cashmere Fabrics, Dyestuffs and coloration, 2, Xing, J., Pailthorpe, M.T., Chrome Dyeing of Cashmere with SCA-Cr as The Mordant, Coloration Technology, 116 (3), 91-93, Qian, L., Long, L, Xiao-bing, Y., Influence of Dyeing on Tensile Properties and Surface Morphology of Cashmere Fiber, Wool Textile Journal, 6, Qian, L., Influence of Low Temperature Dyeing on Strength & Elongation Performance and Dyeing-fastness of Cashmere Fiber, Journal of Xi an University of Engineering Science and Technology, 5, Mei-ju, J., Yong, R., Dong-liang, S., Wei-jun, Q., Technology and Mechanism of Low temperature Dyeing for Cashmere Fibers, Wool Textile Journal, 1, Wen-zhuan, S., Jun-ying, T., Dong, G., Dyeability of Cashmere Treated with Microwave Low Temperature Plasma, Journal of Tianjin Polytechnic University, 1, Yan, C., Mei-zhen, L., Mei-rong, Z., Application of Leveling Agent Lyogen MF to Cashmere Yarn Stripping, Dyeing & Finishing, 8, Xiaorui, T., Liyun, L., A Study on Color-Stripping Method of Deep-Dyed Cashmere Products, Quality and Technical Supervision Research, 6, Yan, Y.-N., Zhang, X.-R., Li, D., Xu, J.-J., Digital Printing Performance of Cashmere Fabric under Acid or Alkaline Conditions, Advanced Materials Research, 214, , Tian, J.Y., Pang, R.D., The Digital Ink-Jet Printing Properties of Cashmere Treated by Low- Temperature Plasma, Advanced Materials Research, , , Fang, J., Hai-tao, L., Ji-wei1, H., Xin-xia, Y., Long, L., Study on Cashmere Fibers Shrink-Proofing By Hydrogen Peroxide Treatment, Wool Textile Journal, 5, Lin, H., Jiang, F., Su, H., Huang, J., Study on Cashmere Fibers Shrink-Proofing by Enzyme Based on Fuzz Mathematics Method, Advanced Materials Research, , , Jia-rong, N., Jin-bo, Y., Crease-resistant Finish of Cotton-Cashmere Blends with BTCA, Wool Textile Journal, 1, Xiuliang, H., Weidong, G., Shanyuan, W., Qicheng, Z., Tensile Properties of Cashmere Fiber, Journal of textile Research, 28 (10), 18-22, Xiu-liang, H., Shan-yuan, W., Effects of Heat-treatment on Cashmere Yarn Properties and Fiber Structures, Journal of Donghua University, 4, Xu-ming, L., Ying-ying, G., The Effect Of Hot-Wet Treatment On Cashmere Fiber Property, Shanghai Textile Science & Technology, 5,

8 32. Hou, X., Effects of Steaming on The Tensile Mechanical Properties of Cashmere Fiber, Journal of Donghua University, 20 (2),

Doğal Boyalar İle Sentetik Boyaların Karşılaştırılması

Doğal Boyalar İle Sentetik Boyaların Karşılaştırılması 1 TÜBİTAK Eğitimde Bilim Danışmanlığı Projesi Proje Adı Doğal Boyalar İle Sentetik Boyaların Karşılaştırılması Grup Adı EBRULÎ Hazırlayanlar Meral BENLİ Hayrunnisa KALENDER Haziran-2008 2 Projenin Adı

Detaylı

TİFTİK (ANKARA KEÇİSİ) LİFLERİNİN TERBİYE İŞLEMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ

TİFTİK (ANKARA KEÇİSİ) LİFLERİNİN TERBİYE İŞLEMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ TİFTİK (ANKARA KEÇİSİ) LİFLERİNİN TERBİYE İŞLEMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ RIZA ATAV 1 ÖZET Tiftik, Ankara Keçisinin parlak yünüdür. En önemli özel hayvansal liflerden birisidir. Tiftik özellikle giysi ve ev

Detaylı

4-Yaman N., Oktem T. ve N. Seventekin, Karbon Liflerinin Özellikleri ve Kullanım Olanakları, Tekstil ve Konfeksiyon, 2, (2007).

4-Yaman N., Oktem T. ve N. Seventekin, Karbon Liflerinin Özellikleri ve Kullanım Olanakları, Tekstil ve Konfeksiyon, 2, (2007). Doç. Dr. Necala YAMAN TURAN Uşak Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Bir Eylül Kampüsü UŞAK Telefon: 0276 221 21 21-2735 Faks: E-Posta: yaman.necla@mail.com A) Kısa Özgeçmiş

Detaylı

Organik Yünün Boyanmasında Alternatif Yöntem Olarak Pamuk Baskı Boyalarının Kullanılması

Organik Yünün Boyanmasında Alternatif Yöntem Olarak Pamuk Baskı Boyalarının Kullanılması Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 4, No: 2, 2010 (24-29) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 4, No: 2, 2010 (24-29) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

TEKQUEST P 129. Kuvvetli bir iyon tutucu ve yıkama malzemesi

TEKQUEST P 129. Kuvvetli bir iyon tutucu ve yıkama malzemesi Kuvvetli bir iyon tutucu ve yıkama malzemesi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kimyasal Yapısı Kopolimer karışımı Đyonik

Detaylı

Elyaf Karışımlarının Boyanması

Elyaf Karışımlarının Boyanması Elyaf Karışımlarının Boyanması 1 Karışım Liflerin Gerekliliği Karışım terimi, iplik üreticileri tarafından, iki ya da daha fazla iplik çeşidinden komponent liflerin karışımıyla oluşmuş iplikleri, tek bir

Detaylı

Dispergatör: Dispers boyar maddenin flotte içinde disperge hâlinde kalmasını sağlar.

Dispergatör: Dispers boyar maddenin flotte içinde disperge hâlinde kalmasını sağlar. 1. Dispersiyon Boyar Maddeleriyle Polyesterin Boyanması Dispers boyar maddenin polyester liflerine karşı afinitesi oldukça yüksektir. Fakat elyaf içine difüzyonu oldukça yavaştır. Dispers boyar maddelerin

Detaylı

DUYGU ŞENOL. 1 Duygu ŞENOL

DUYGU ŞENOL. 1 Duygu ŞENOL DUYGU ŞENOL ÖĞRENİM DURUMU Doktora: Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri EnstitüsüTekstil Mühendisliği Bölümü (2003-2009) Yüksek Lisans: K. S. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Bölümü (1999-2002) Lisans: Hacettepe

Detaylı

Tekstil Sanayii için En Uygun Teknikler. European Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Bureau

Tekstil Sanayii için En Uygun Teknikler. European Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Bureau Tekstil Sanayii için En Uygun Teknikler European Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Bureau a ve merserizasyon gibi ekstil makineleri, tipik içermektedir. Tekstil sanayii, imalat sanayii

Detaylı

Eğitim Öğretim Yılı Modül Seçimli Ders İçerikleri-(I.Grup)

Eğitim Öğretim Yılı Modül Seçimli Ders İçerikleri-(I.Grup) 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Modül Seçimli Ders İçerikleri-(I.Grup) 5.YARIYIL TEK3405 Bilgisayarlı Kumaş Tasarımı (2-0-0) AKTS:4 1-2 Bilgisayarlı örme desen programının tanıtılması 3-4 Bilgisayarda desen

Detaylı

Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul

Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul REACTİVE BLUE 160 BOYARMADDESİ İÇEREN TEKSTİL ENDÜSTRİSİ BOYAMA PROSESİ ATIKSUYUNUN ELEKTROKOAGÜLASYON YÖNTEMİ İLE ARITIMINDA İŞLETİM KOŞULLARININ ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİSİ Bahadır K. KÖRBAHTİ, Gül Seren

Detaylı

SOFTYCON ASH. Alkaliye dayanıklı hidrofil silikon, tüm elyaflara hidrofillik kazandıran özel ürün

SOFTYCON ASH. Alkaliye dayanıklı hidrofil silikon, tüm elyaflara hidrofillik kazandıran özel ürün Alkaliye dayanıklı hidrofil silikon, tüm elyaflara hidrofillik kazandıran özel ürün Polysiloksilanların mikro emülsiyonu Hafif Katyonik SOFTYCON ASH ile muamele edilen ürün, yumuşak, kaygan ve ipeksi tuşe

Detaylı

TEKSOAP NOT 50. Kimyasal Yapısı. Dispersant ve kopolimer yüzey aktif maddelerinin özel karışımı. Đyonik Yapısı. Anyonik.

TEKSOAP NOT 50. Kimyasal Yapısı. Dispersant ve kopolimer yüzey aktif maddelerinin özel karışımı. Đyonik Yapısı. Anyonik. Reaktif boyalar için boyama işlemlerinden sonra nötralizasyon işlemini kaldıran ve geleneksel yıkamalara göre proses kısaltan özel bir sabundur. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU Gülin AYTİMUR, Süheyda ATALAY Ege Üniversitesi Müh. Fak. Kimya Müh. Bölümü 351-Bornova İzmir ÖZET

Detaylı

Bazı bitkilerden elde edilen doğal boyar maddelerin yünü boyama özelliğinin incelenmesi

Bazı bitkilerden elde edilen doğal boyar maddelerin yünü boyama özelliğinin incelenmesi BAÜ FBE Dergisi Cilt:10, Sayı:2, 53-59 Aralık 2008 Bazı bitkilerden elde edilen doğal boyar maddelerin yünü boyama özelliğinin incelenmesi Mustafa TUTAK 1, * Hüseyin BENLİ 2 1 Erciyes Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

Tekstil Liflerinin Sınıflandırılması

Tekstil Liflerinin Sınıflandırılması Tekstil Liflerinin Sınıflandırılması Dersimizin Amacı: Tekstil liflerinin tanımının ve sınıflandırmasının öğrenilmesi. Lif özelliklerinin öğrenilmesi Yakma testi sonucunda lifleri tanıyabilme Tekstil Liflerinin

Detaylı

YRD.DOÇ.DR. CANDAN CAN

YRD.DOÇ.DR. CANDAN CAN ÖZGEÇMİŞ YRD.DOÇ.DR. CANDAN CAN Doğum Yeri ve Yılı : Denizli/1982 Ünvanı : Yrd.Doç.Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı :Tekstil Terbiyesi Mail Adresi : candanakca@yahoo.com, candan.can@cbu.edu.tr

Detaylı

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ N. Gamze Karslı Yılmaz, Ayşe Aytaç, Veli Deniz Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

BOYAMA VE BİTİM İŞLEMLERİ TEKNOLOJİSİ

BOYAMA VE BİTİM İŞLEMLERİ TEKNOLOJİSİ BOYAMA VE BİTİM İŞLEMLERİ TEKNOLOJİSİ Ders Notlarına İlave Konular / 30.03.2015 Prof.Dr. Erhan Öner erhan.oner@gmail.com, Oda No: B409 http://www.uzaktanegitimplatformu.com REAKTİF BOYARMADDELER İLE BOYAMA

Detaylı

TEKCLEAR RDF. Redüktif Yıkama Malzemesi

TEKCLEAR RDF. Redüktif Yıkama Malzemesi Redüktif Yıkama Malzemesi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Đyonik Yapısı Anyonik Uygulama Alanları TEKCLEAR RDF Asidik bir

Detaylı

Tekstil Atık Suyunda Kimyasal Yöntemle Renk Giderimi. Color Removal from Textile Waste Water with Chemical Method

Tekstil Atık Suyunda Kimyasal Yöntemle Renk Giderimi. Color Removal from Textile Waste Water with Chemical Method Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 1, 2011 (48-53) Electronic Journal of Textile Technologies Vol:5, No: 1, 2011 (48-53) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:

Detaylı

TESTLER. Haslık Testleri. Fiziksel Testler. Boyutsal Değişim Testleri. Ekolojik Testler. Elyaf Analizi Testleri

TESTLER. Haslık Testleri. Fiziksel Testler. Boyutsal Değişim Testleri. Ekolojik Testler. Elyaf Analizi Testleri TESTLER Haslık Testleri Fiziksel Testler Boyutsal Değişim Testleri Ekolojik Testler Elyaf Analizi Testleri Laboratuvar Eğitimi Zafer Güngör 2011 1 Haslık Testleri Laboratuvar Eğitimi Zafer Güngör 2011

Detaylı

DOKUMA ÖN TERBİYESİNDE INNOVASYON; BY PASS

DOKUMA ÖN TERBİYESİNDE INNOVASYON; BY PASS DOKUMA ÖN TERBİYESİNDE INNOVASYON; BY PASS Selen Eser, Hakan Kurt Safir Endüstriyel Kimyasallar, Türkiye seleneser@safirkimyasallar.com Ön terbiye prosesleri, son aşamada elde edilecek kumaş kalitesi için,

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEST LABORATUVARLARI TALEP, TEKLİF VE SÖZLEŞME

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TEST LABORATUVARLARI TALEP, TEKLİF VE SÖZLEŞME MÜŞTERİ BİLGİLERİ Firma-Kurum Adı / Ünvanı: Vergi Dairesi: Vergi No: Başvuru Tarihi: İlgili kişi adı: Adresi: Telefon: Raporun Gönderileceği Adres: Faks : Fatura Adresi: e-posta : Raporun İngilizce hazırlanmasını

Detaylı

Mert KILINÇ, Göknur BAYRAM. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 06531, ANKARA ÖZET

Mert KILINÇ, Göknur BAYRAM. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 06531, ANKARA ÖZET PROSES PARAMETRELERİNİN VE CAM FİBER ORANININ GERİ KAZANILMIŞ PET/CAM FİBER KOMPOZİTLERİNİN MEKANİK VE TERMAL ÖZELLİKLERİ İLE MORFOLOJİLERİNE OLAN ETKİLERİ Mert KILINÇ, Göknur BAYRAM Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Detaylı

SOFTYCON N 50. Yüksek performanslı yumuşatıcı

SOFTYCON N 50. Yüksek performanslı yumuşatıcı Yüksek performanslı yumuşatıcı Yağ asit türevlerinin bileşiği Nonyonik Alanları SOFTYCON N 50 tüm iplik cinsilerinde rahatlıkla kullanılabilen, çok yumuşak bir tuşe sağlayan pseudokatyonik yumuşatıcıdır.

Detaylı

Yıkama İşleminin Bezayağı Kumaşların Sürtme Haslığına Etkileri. Effects of Laundering Process on Rubbing Fastness of Plain Fabric

Yıkama İşleminin Bezayağı Kumaşların Sürtme Haslığına Etkileri. Effects of Laundering Process on Rubbing Fastness of Plain Fabric KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 7(), 6 KSU. Journal of Engineering Sciences, 7(), Yıkama İşleminin Bezayağı Kumaşların Sürtme Haslığına Etkileri Yahya CAN *, Muhammet AKAYDIN Pamukkale Üniversitesi,

Detaylı

Lenzing Müşteri Hizmetleri TENCEL dokuma kumaşların terbiye işlemleri

Lenzing Müşteri Hizmetleri TENCEL dokuma kumaşların terbiye işlemleri Lenzing Müşteri Hizmetleri TENCEL dokuma kumaşların terbiye işlemleri Türkiye Müşteri Hizmetleri Niyazi Bahar: Lenzing Müşteri Hizmetleri Servis Ofisi, Gaziantep / TR Martin Köllerer: Lenzing Müşteri Hizmetleri

Detaylı

Cost Analysis of Single Jersey Fabrics in Dyeing Mill

Cost Analysis of Single Jersey Fabrics in Dyeing Mill Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 1, 2014 (23-36) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 8, No: 1, 2014 (23-36) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

DENİM EFEKTLENDİRME YÖNTEMLERİ

DENİM EFEKTLENDİRME YÖNTEMLERİ DENİM EFEKTLENDİRME YÖNTEMLERİ HAZIRLAYAN: DEMET KÜÇÜK-17320906156 DERS: SEM 770-SEMİNER DERSİ DANIŞMAN: DOÇ. DR. ONUR BALCI Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Tekstil Mühendisliği

Detaylı

Raporun İngilizce hazırlanmasını istiyorsanız lütfen işaretleyiniz.

Raporun İngilizce hazırlanmasını istiyorsanız lütfen işaretleyiniz. MÜŞTERİ BİLGİLERİ Vergi Dairesi: Vergi No: Firma-Kurum Adı / Ünvanı: Başvuru Tarihi: İlgili Kişi Adı / Ünvanı: Adresi: Telefon: Raporun Gönderileceği Adres: Faks : Fatura Adresi: E-posta : Raporun İngilizce

Detaylı

TENCEL Micro A100 ve TENCEL A100 kullanarak karışımlarda farklı olasılıklar

TENCEL Micro A100 ve TENCEL A100 kullanarak karışımlarda farklı olasılıklar 1 TENCEL Micro A100 ve TENCEL A100 kullanarak karışımlarda farklı olasılıklar TENCEL A100 çeşitleri Lif inceliği Lif uzunluğu Iplik çekim sistemi TENCEL A100 1.25 dtex 38 mm Kısa lif çekim sistemi TENCEL

Detaylı

FARKLI İNDİRGEN (REDÜKTİF) YIKAMA MADDELERİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN BOYARMADDE SÖKÜMÜ İŞLEMİNİN KUMAŞ BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

FARKLI İNDİRGEN (REDÜKTİF) YIKAMA MADDELERİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN BOYARMADDE SÖKÜMÜ İŞLEMİNİN KUMAŞ BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ FARKLI İNDİRGEN (REDÜKTİF) YIKAMA MADDELERİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN BOYARMADDE SÖKÜMÜ İŞLEMİNİN KUMAŞ BOYUTSAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ RESEARCHING OF EFFECT OF DYESTUFF DISCOLORING MADE BY

Detaylı

YUMUŞATICI VE SİLİKON VARLIĞINDA PAMUKLU KUMAŞLARIN HASLIK DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

YUMUŞATICI VE SİLİKON VARLIĞINDA PAMUKLU KUMAŞLARIN HASLIK DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 11 Sayı: 22 Güz 2012 s. 55-69 YUMUŞATICI VE SİLİKON VARLIĞINDA PAMUKLU KUMAŞLARIN HASLIK DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ Aylin YILDIZ, Merve ÖZTAŞ 1, Sevgi

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5 (2017) 50-55 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Pamuklu Bezayağı Kumaşlarda Aşınma Etkisi İle Sürtme Haslığı Değişimi Yahya

Detaylı

- Bioanalytic; Biyokimya otoanalizörleri için test kitleri üretimi,

- Bioanalytic; Biyokimya otoanalizörleri için test kitleri üretimi, Testonic kitleri Colin Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tarafından üretilmektedir. Colin Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Colin; Tekstil yardımcı kimyasalları üretimi http://www.colin.com.tr - Vilso; Endüstriyel

Detaylı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı metallerin yeniden kazanımı Endüstriyel Atık Sulardan Metal Geri Kazanım Yöntemleri 2016-2017 güz yy. Prof. Dr. Gökhan Orhan MF212 Atıksularda Ağır Metal Konsantrasyonu Mekanik Temizleme Kimyasal Temizleme

Detaylı

Raporun İngilizce hazırlanmasını istiyorsanız lütfen işaretleyiniz.

Raporun İngilizce hazırlanmasını istiyorsanız lütfen işaretleyiniz. MÜŞTERİ BİLGİLERİ Vergi Dairesi: Vergi No: Firma-Kurum Adı / Ünvanı: Başvuru Tarihi: İlgili Kişi Adı / Ünvanı: Adresi: Telefon: Raporun Gönderileceği Adres: Faks : Fatura Adresi: E-posta : Raporun İngilizce

Detaylı

SİYAH ÇAYIN KUMAŞ BOYAMADA KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

SİYAH ÇAYIN KUMAŞ BOYAMADA KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ TÜBİTAK-BİDEB KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ VE KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011) SİYAH ÇAYIN KUMAŞ BOYAMADA KULLANILABİLİRLİĞİNİN

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Improvement of Dyeability of Silk Fiber by Enzymatic Modification with Proteases

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Improvement of Dyeability of Silk Fiber by Enzymatic Modification with Proteases Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 17 (2017) 015301 (138-146) AKU J. Sci. Eng. 17 (2017) 015301 (138-146)

Detaylı

HT (High Temperature) Prosesinde Sodyum Klorit ile Pamuk Kasarı Şartlarının Geliştirilmesi

HT (High Temperature) Prosesinde Sodyum Klorit ile Pamuk Kasarı Şartlarının Geliştirilmesi HT (High Temperature) Prosesinde Sodyum Klorit ile Pamuk Kasarı Şartlarının Geliştirilmesi Salih Zeki Yıldız, Prof. Dr* a. Meltem Demirtaş b, Sami Dursun a a Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

YÜNÜN AĞARTILMASINDAKİ GÜNCEL GELİŞMELER

YÜNÜN AĞARTILMASINDAKİ GÜNCEL GELİŞMELER YÜNÜN AĞARTILMASINDAKİ GÜNCEL GELİŞMELER INNOVATIONS ON BLEACHING OF WOOL FABRICS Prof. Dr. Kerim DURAN Ege Ü. Tekstil Mühendisliği Bölümü Tek. Müh. Duygu ÖZDEMİR TÜBİTAK Tekstil Araştırma Merkezi Arş.

Detaylı

POLİNOZİK LİFLERİN ÜRETİMİ, ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI (Bölüm 2) (X)

POLİNOZİK LİFLERİN ÜRETİMİ, ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI (Bölüm 2) (X) POLİNOZİK LİFLERİN ÜRETİMİ, ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI (Bölüm 2) (X) PRODUCTION OF POLINOSIC FIBERS, THEIR PROPERTIES AND USAGE AREAS (Part 2) Msc. Necla YAMAN Ege Ü. Tekstil Mühendisliği Bölümü

Detaylı

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! karo Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Karo Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen Kalsiyum Alüminat

Detaylı

Yıkama İşleminin Denim Kumaşların Kopma Ve Yırtılma Mukavemetine Etkisi

Yıkama İşleminin Denim Kumaşların Kopma Ve Yırtılma Mukavemetine Etkisi KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(1),2013 38 KSU. Journal of Engineering Sciences, 16(1),2013 Yıkama İşleminin Denim Kumaşların Ve ne Etkisi Kübra ÇETİNASLAN 1, Serin MEZARCIÖZ 2, Suat ÇETİNER 1 *

Detaylı

FARKLI TERBİYE İŞLEMLERİNİN KARBON AYAK İZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Ali RÜZGAR-BUTEKOM

FARKLI TERBİYE İŞLEMLERİNİN KARBON AYAK İZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Ali RÜZGAR-BUTEKOM FARKLI TERBİYE İŞLEMLERİNİN KARBON AYAK İZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ali RÜZGAR-BUTEKOM BUTEKOM HAKKINDA TEKSTİL ve ÇEVRE METOD: YAŞAM DÖNGÜSÜ DEĞERLENDİRMESİ DEĞERLENDİRME: PES ve PES-KETEN KUMAŞIN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

İNTERMETALİK MALZEMELER. Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR (DERS NOTLARI-4)

İNTERMETALİK MALZEMELER. Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR (DERS NOTLARI-4) İNTERMETALİK MALZEMELER (DERS NOTLARI-4) Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR BERİLYUM: Kimyasal özellikler bakımından alüminyuma benzer. Periyodik çizelgenin II A grubunun birinci elementidir ve metallere özgü özelliklerin

Detaylı

Poliester-Viskon-Elastan Kumaşlarda Boyarmadde Molekül Büyüklüğünün Performans Özelliklerine Etkisi

Poliester-Viskon-Elastan Kumaşlarda Boyarmadde Molekül Büyüklüğünün Performans Özelliklerine Etkisi KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 9(), 6 7 KSU. Journal of Engineering Sciences, 9(), 6 Poliester-Viskon-Elastan Kumaşlarda Boyarmadde Molekül Büyüklüğünün Performans Özelliklerine Etkisi Mehmet Reşat

Detaylı

NEVRESİM TAKIMLARI İÇİN TENCEL ELYAF PORTFÖYÜ Cenk Durakçay, 2 Haziran 2015, Bursa

NEVRESİM TAKIMLARI İÇİN TENCEL ELYAF PORTFÖYÜ Cenk Durakçay, 2 Haziran 2015, Bursa 1 NEVRESİM TAKIMLARI İÇİN TENCEL ELYAF PORTFÖYÜ Cenk Durakçay, 2 Haziran 2015, Bursa Mükemmel bir uyku için botanik yatak YASTIK NEVRESİM YORGAN ALEZ ÇARŞAF YATAK 2 Rahat bir uyku için gerekenler Nem yönetimi

Detaylı

Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 5-8 Eylül 2006, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir YMN15

Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 5-8 Eylül 2006, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir YMN15 YMN15 EPDM BAZLI KARIŞIMLAR İÇERİSİNDE KULLANILAN KARBON SİYAHI PARTİKÜL BÜYÜKLÜĞÜNÜN VULKANİZASYONA VE NİHAİ ÜRÜNÜN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ A.M.Eroğlu 1,G. Albayrak 2, İ. Aydın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ KARIŞIM ELYAF BOYAMA 3

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ KARIŞIM ELYAF BOYAMA 3 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ KARIŞIM ELYAF BOYAMA 3 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

REAKTİF BOYARMADDE İLE BOYANMIŞ-BASILMIŞ TEKSTİL ÜRÜNLERİNDE YUMUŞATMA İŞLEMİ SONRASI MEYDANA GELEN RENK DEĞİŞİMİ PROBLEMLERİ

REAKTİF BOYARMADDE İLE BOYANMIŞ-BASILMIŞ TEKSTİL ÜRÜNLERİNDE YUMUŞATMA İŞLEMİ SONRASI MEYDANA GELEN RENK DEĞİŞİMİ PROBLEMLERİ REAKTİF BOYARMADDE İLE BOYANMIŞ-BASILMIŞ TEKSTİL ÜRÜNLERİNDE YUMUŞATMA İŞLEMİ SONRASI MEYDANA GELEN RENK DEĞİŞİMİ PROBLEMLERİ COLOR CHANGE PROBLEMS AFTER THE USE OF SOFTENERS IN DYED AND PRINTED COTTON

Detaylı

Florokarbonların Akrilik, Yün ve Naylon Liflerine Düşük Sıcaklıklarda Uygulanabilirliği

Florokarbonların Akrilik, Yün ve Naylon Liflerine Düşük Sıcaklıklarda Uygulanabilirliği Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 4, No: 1, 2010 (59-64) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 4, No: 1, 2010 (59-64) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:

Detaylı

PİYASADA SATILAN KUMAŞ BOYASININ SU PİRESİ ÜZERİNE TOKSİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ

PİYASADA SATILAN KUMAŞ BOYASININ SU PİRESİ ÜZERİNE TOKSİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ PİYASADA SATILAN KUMAŞ BOYASININ SU PİRESİ ÜZERİNE TOKSİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ GRUP İNDİGO GAMZE ÖZEN İHSANİYE YURTTAŞ Danışman: YRD. DOÇ.DR. FATİH DUMAN ÖZET: Bu çalışmada piyasada satılan kumaş boyalarının

Detaylı

SODA SANAYİ A.Ş. NİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞMALARI

SODA SANAYİ A.Ş. NİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞMALARI SODA SANAYİ A.Ş. NİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞMALARI Nadiye Gür Soda Sanayi A.Ş. Geliştirme Müdürü Endüstriyel Simbiyoz Konferansı 20 Şubat 2014 Ankara İÇERİK Soda Sanayi A.Ş.- Genel Tanıtım Simbiyoz

Detaylı

Denim Kumaşlara Buruşmazlık Apresi Uygulamak Suretiyle Üç Boyutlu Görünüm Kazandırılması

Denim Kumaşlara Buruşmazlık Apresi Uygulamak Suretiyle Üç Boyutlu Görünüm Kazandırılması Denim Kumaşlara Buruşmazlık Apresi Uygulamak Suretiyle Üç Boyutlu Görünüm Kazandırılması Büyükakıncı BY1, Özkenar T, Yücel D, Ortaç R 1 Özet Son yıllarda tekstil ürünlerine uygulanan tutum ve görünüm geliştiren

Detaylı

Özel aşındırma efekti için malzeme

Özel aşındırma efekti için malzeme Özel aşındırma efekti için malzeme ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uygulama Alanları Asidik bir boya banyosunda TEKANTĐK

Detaylı

MORDAN YÖNTEMLERĠ ĠLE YÜN BOYAMA VE HASLIK DEĞERLERĠNĠN

MORDAN YÖNTEMLERĠ ĠLE YÜN BOYAMA VE HASLIK DEĞERLERĠNĠN TÜBİTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri (Kimyegerlik,Kimya Öğretmenliği,Kimya Mühendisliği,Biyomühendislik) Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı Kimya-3 (ÇALIŞTAY 2012) KIRMIZI TOZ BİBER(Capsicum annum L.)

Detaylı

GRUP ADI: GRUP İNDİGO PROJE DANIŞMANI:YRD. DOÇ.DR. FATİH DUMAN PROJEYİ YÜRÜTENLER : GAMZE ÖZEN, İHSANİYE YURTTAŞ

GRUP ADI: GRUP İNDİGO PROJE DANIŞMANI:YRD. DOÇ.DR. FATİH DUMAN PROJEYİ YÜRÜTENLER : GAMZE ÖZEN, İHSANİYE YURTTAŞ GRUP ADI: GRUP İNDİGO PROJE DANIŞMANI:YRD. DOÇ.DR. FATİH DUMAN PROJEYİ YÜRÜTENLER : GAMZE ÖZEN, İHSANİYE YURTTAŞ GİRİŞ Kumaş boyası Su bazlı ve toz şeklinde bulunabilen tekstil boyalarıdır. Su bazlı olanı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ KARIŞIM ELYAF BOYAMA 4

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ KARIŞIM ELYAF BOYAMA 4 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ KARIŞIM ELYAF BOYAMA 4 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

POLİESTER ESASLI ÖRME KUMAŞLARIN REDÜKTİF YIKANMASI İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR

POLİESTER ESASLI ÖRME KUMAŞLARIN REDÜKTİF YIKANMASI İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR (REFEREED RESEARCH) POLİESTER ESASLI ÖRME KUMAŞLARIN REDÜKTİF YIKANMASI İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR NEW APPROACHES FOR REDUCTIVE WASHING OF POLYESTER KNITTED FABRICS Onur BALCI Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Detaylı

Doğal Ve Sentetik Elyafların Süper Kritik Karbon Dioksit Ortamında Boyanması *

Doğal Ve Sentetik Elyafların Süper Kritik Karbon Dioksit Ortamında Boyanması * Doğal Ve Sentetik Elyafların Süper Kritik Karbon Dioksit Ortamında Boyanması * Dyeing Of Natural And Synthetic Fibres İn Supercritical Carbon Dioxide Media* Kübra KAYA Kimya Anabilim Dalı Bilgehan GÜZEL

Detaylı

ÇEVRE DOSTU BAZI KİREÇLİK YÖNTEMLERİNİN DERİ RENGİ VE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

ÇEVRE DOSTU BAZI KİREÇLİK YÖNTEMLERİNİN DERİ RENGİ VE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ ÇEVRE DOSTU BAZI KİREÇLİK YÖNTEMLERİNİN DERİ RENGİ VE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ EFFECT OF SOME ENVIRONMENTAL FRIENDLY LIMING METHODS ON LEATHER COLOR AND QUALITY Ar. Gör. Dr. Mehmet Mete MUTLU Ege Ü. Deri

Detaylı

Varak, çok geniş kullanım alanı olan bir baskı malzemesidir.

Varak, çok geniş kullanım alanı olan bir baskı malzemesidir. Varak Varak, çok geniş kullanım alanı olan bir baskı malzemesidir. Tekstilde, deri, suni deri, ahşap malzemelerde, matbaacılıkta ve çeşitli ürün ambalajlarının yüzeylerinde kullanılabilmektedir. Tekstil,

Detaylı

Alpaka Lifleri. Alpaca Fibers

Alpaka Lifleri. Alpaca Fibers Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 4, No: 1, 2010 (65-72) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 4, No: 1, 2010 (65-72) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:

Detaylı

www.salina.com.tr kumaşınızdaki boyanın her zerresi,bizim için önemlidir. tekstilde de salina süper rafine tuz

www.salina.com.tr kumaşınızdaki boyanın her zerresi,bizim için önemlidir. tekstilde de salina süper rafine tuz kumaşınızdaki boyanın her zerresi,bizim için önemlidir. salina tekstilde de www.salina.com.tr süper rafine tuz TEKSTİL CILIĞINA ÖZEL SALİNA SUPER RAFİNE TUZ Salina tekstil tuzu,içerisinde bulunan alkali

Detaylı

% 100 YÜNLÜ DOKUMA KUMAŞIN BAZI DOĞAL BOYARMADDELER İLE BOYANMASI DYEİNG %100 WOOL WOVEN FABRİC WİTH SOME NATURAL DYES

% 100 YÜNLÜ DOKUMA KUMAŞIN BAZI DOĞAL BOYARMADDELER İLE BOYANMASI DYEİNG %100 WOOL WOVEN FABRİC WİTH SOME NATURAL DYES Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 449-455 (2009) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 % 100 YÜNLÜ DOKUMA KUMAŞIN BAZI DOĞAL BOYARMADDELER İLE BOYANMASI Mustafa TUTAK 1,

Detaylı

FARKLI HAMMADDELER İÇEREN LYCRALI DOKUMA KUMAŞLARDA BİYO- PARLATMA VE BİYO-PARLATMANIN KUMAŞ PERFORMANSINA ETKİLERİ *

FARKLI HAMMADDELER İÇEREN LYCRALI DOKUMA KUMAŞLARDA BİYO- PARLATMA VE BİYO-PARLATMANIN KUMAŞ PERFORMANSINA ETKİLERİ * Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:27-2 FARKLI HAMMADDELER İÇEREN LYCRALI DOKUMA KUMAŞLARDA BİYO- PARLATMA VE BİYO-PARLATMANIN KUMAŞ PERFORMANSINA ETKİLERİ * Bio-Polishing On Woven

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PROTEİNİ BOYAMA 2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PROTEİNİ BOYAMA 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PROTEİNİ BOYAMA 2 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU SÜLEYMAN ÇINAR ÇAĞAN MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Qualab Kalite Analiz ve Teşhis Laboratuvarı Yalçın Koreş Cad. No: 34 Güneşli 34209 İstanbul Türkiye T: + 90 212 4748183 F: + 90 212 4748188

Qualab Kalite Analiz ve Teşhis Laboratuvarı Yalçın Koreş Cad. No: 34 Güneşli 34209 İstanbul Türkiye T: + 90 212 4748183 F: + 90 212 4748188 ABRAJ NEDİR? Yuvarlak örme sektörünün çok genel bir ifade ile Abraj olarak isimlendirdiği kumaş hatalarının sanıldığından çok daha fazla nedenleri bulunmakla birlikte çoğu zaman bu nedenlerin birbirinden

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON GRUBU ÜNİTE PLANI (İPEĞİN ÖN TERBİYESİ)

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON GRUBU ÜNİTE PLANI (İPEĞİN ÖN TERBİYESİ) T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON GRUBU ÜNİTE PLANI (İPEĞİN ÖN TERBİYESİ) DERS ÖN TERBİYE-SERİSİN UZAKLAŞTIRMA HAZIRLAYAN SEMA MUTLU-616082402 ÖĞRETİM ELEMANI Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

YENİ KATYONİK AĞARTMA AKTİVATÖRLERİ KULLANILARAK AĞARTILMIŞ PAMUKLU ÖRME KUMAŞLARIN BOYAMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

YENİ KATYONİK AĞARTMA AKTİVATÖRLERİ KULLANILARAK AĞARTILMIŞ PAMUKLU ÖRME KUMAŞLARIN BOYAMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ (REFEREED RESEARCH) YENİ KATYONİK AĞARTMA AKTİVATÖRLERİ KULLANILARAK AĞARTILMIŞ PAMUKLU ÖRME KUMAŞLARIN BOYAMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF DYEING PROPERTIES OF BLEACHED KNITTED COTON

Detaylı

AYÇİÇEK YAĞININ AĞARTILMASINDA ASİT AKTİF SEPİYOLİT VE BENTONİTİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

AYÇİÇEK YAĞININ AĞARTILMASINDA ASİT AKTİF SEPİYOLİT VE BENTONİTİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ULUSLARARASI ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER SEMPOZYUMU 1-3 Şubat 7, İzmir/-TÜRKİYE, s. 1-155 AYÇİÇEK YAĞININ AĞARTILMASINDA ASİT AKTİF SEPİYOLİT VE BENTONİTİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Eyüp SABAH

Detaylı

ATAKTİK POLİPROPİLENİN MALEİK ANHİDRİD İLE MODİFİKASYONU

ATAKTİK POLİPROPİLENİN MALEİK ANHİDRİD İLE MODİFİKASYONU ATAKTİK POLİPROPİLENİN MALEİK ANHİDRİD İLE MODİFİKASYONU Göksun DEVECİLER DİZBAY, Enver DEMİRHAN Kocaeli Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü 41040, KOCAELİ ÖZET Ziegler-Natta katalizörü sistemi ile

Detaylı

TEKSTİL LİFLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

TEKSTİL LİFLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ DOĞAL LİFLER SELÜLOZ ESASLI DOĞAL LİFLER Pamuk CO Selüloz 1.50-1.55 - - 180-220 7.0-11 Keten LI Selüloz 1.43-1.52 - - 200-240 8.0-12 PROTEİN ESASLI DOĞAL LİFLER Yün WO Keratin 1.30-1.39 - - 150-170 13-18

Detaylı

ELEKTROLİTİK TOZ ÜRETİM TEKNİKLERİ. Prof.Dr.Muzaffer ZEREN

ELEKTROLİTİK TOZ ÜRETİM TEKNİKLERİ. Prof.Dr.Muzaffer ZEREN Prof.Dr.Muzaffer ZEREN Bir çok metal (yaklaşık 60) elektroliz ile toz haline getirilebilir. Elektroliz kapalı devre çalışan ve çevre kirliliğine duyarlı bir yöntemdir. Kurulum maliyeti ve uygulama maliyeti

Detaylı

LİSTE /LIST DKMB YETERLİLİK DENEY VE KALİBRASYON PROGRAMI DKMB PROFICIENCY TEST AND CALIBRATION PROGRAM. Deney Metodu Test Method

LİSTE /LIST DKMB YETERLİLİK DENEY VE KALİBRASYON PROGRAMI DKMB PROFICIENCY TEST AND CALIBRATION PROGRAM. Deney Metodu Test Method Method. Doküman TEKSTİL VE DERİ /TEXTİLE AND LEATHER 1 DERİ-01 2 DERİ-02 Deri Leather Deri Leather Deri Çekme Mukavemeti ve uzama yüzdesi tayini/determination of tesile strength and percentage extention

Detaylı

Çamaşır Hijyeni Ürünleri

Çamaşır Hijyeni Ürünleri Çamaşır Hijyeni Ürünleri Çamaşır Deterjanları M664 Fosfatsız Komple Yıkama Çamaşır Deterjanı Fully Built Detergent with Oxygen Based Bleach, Enzymes and TAED Phosphate Free Özel aktif madde kombinasyonu

Detaylı

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 10 Sayı: 20 Güz 201 s.119-126 DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

BASKILI KUMAŞ ÜRETİMİ VE SEKTÖRÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ

BASKILI KUMAŞ ÜRETİMİ VE SEKTÖRÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BASKILI KUMAŞ ÜRETİMİ VE SEKTÖRÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ Prof. Dr. Mehmet KANIK Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü PROF. DR. MEHMET KANIK 1 SUNUMUN

Detaylı

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! refrakter Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Refrakter Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen

Detaylı

ÜRÜN PROSPEKTÜSÜ. ALKALİ ÇİNKO AK 16 HI-Z : Çok kalın kaplamalarda bile esnek kaplamlara imkan verir.

ÜRÜN PROSPEKTÜSÜ. ALKALİ ÇİNKO AK 16 HI-Z : Çok kalın kaplamalarda bile esnek kaplamlara imkan verir. SAYFA NO: 1/5 AtılımKimyasalları ALKALİ ÇİNKO KAPLAMA PROSESİ AK 16 HI-Z ÜRÜN TANIMI ALKALİ ÇİNKO AK 16 HI-Z : Düzgün çinko kaplamalar elde etmek için kullanılan, çoklu poliamid özel katkı maddeleri içeren

Detaylı

KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ

KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ İbrahim Hakkı Karakaş a*,mehmet Çopur b, M. Muhtar Kocakerim c, Zeynep Karcıoğlu Karakaş d a Bayburt Üniversitesi, Bayburt Meslek Yüksek Okulu, Bayburt

Detaylı

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! ISIDAÇ 40 yapı kimyasalları Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa ISDAÇ 40 Kalsiyum Alüminat Çimentosu Yapı Kimyasalları Uygulamaları www.cimsa.com.tr ISIDAÇ 40, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından,

Detaylı

YUVARLAK ÖRME MAKİNELERİNDE KUMAŞ GRAMAJINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÖZET

YUVARLAK ÖRME MAKİNELERİNDE KUMAŞ GRAMAJINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÖZET TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası UCTEA The Chamber Of Textile Engineers Tekstil ve Mühendis The Journal Of Textiles and Engineers YIL 15 SAYI 70-71 YUVARLAK ÖRME MAKİNELERİNDE KUMAŞ GRAMAJINA ETKİ EDEN

Detaylı

Her uygulama için optimum bir çözüm

Her uygulama için optimum bir çözüm Technical Textiles Benninger Technical Textiles Proses iş akışı Her uygulama için optimum bir çözüm Yağ sökme Ön yıkama Hazırlık yıkaması Elastanın serbest bırakılması Yağ kalıntılarının miktarını azaltır

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Onur BALCI Doğum Tarihi: 05 Nisan 1980 / SAMSUN Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tekstil Mühendisliği Bölümü Çukurova Üniversitesi

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PROSES HAZIRLAMA

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PROSES HAZIRLAMA T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ PROSES HAZIRLAMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Alptekin Kısasöz 1,a, Ahmet Karaaslan 1,b 1 Yildiz Technical University, Department of Metallurgical

Detaylı

REAKTİF BOYARMADDELERDE ALIM VE FİKSAJ SORUNLARI ÖZET

REAKTİF BOYARMADDELERDE ALIM VE FİKSAJ SORUNLARI ÖZET REAKTİF BOYARMADDELERDE ALIM VE FİKSAJ SORUNLARI Yrd. Doç. Dr. Meliha Oktav BULUT Ezgi AKAR ÖZET Selüloz liflerini boyayan boyarmadde grupları içinde geniş renk paleti, parlaklığı, iyi yaş haslıkları,

Detaylı

AtılımKimyasalları AK 3151 D SUNKROM DEKORATİF KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR

AtılımKimyasalları AK 3151 D SUNKROM DEKORATİF KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR SAYFA NO: 1/5 AtılımKimyasalları AK 3151 D SUNKROM DEKORATİF KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI AK 3151 D SUNKROM dekoratif krom kaplama banyolarında kullanılan sıvı katalist sistemidir. Klasik sülfatlı

Detaylı

Vortex, Konvansiyonel Ring ve Kompakt Ring İpliklerin Özellikleri. Properties of Vortex, Conventional Ring and Compact Ring Spun Yarns

Vortex, Konvansiyonel Ring ve Kompakt Ring İpliklerin Özellikleri. Properties of Vortex, Conventional Ring and Compact Ring Spun Yarns Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 2, 2013 (7-15) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 7, No: 2, 2013 (7-15) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

SÜPER BEYAZ. yapı kimyasalları. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. yapı kimyasalları. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ yapı kimyasalları Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Yapı Kimyasalları Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde

Detaylı

TEKWHITE EBM 330% 1-8g/lt

TEKWHITE EBM 330% 1-8g/lt Polyester Elyaf İçin Optik Beyazlatıcı ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ İyonik Yapısı Nonyonik

Detaylı

ÜRÜN KALİTESİ VE KALİTE KONTROL

ÜRÜN KALİTESİ VE KALİTE KONTROL ÜRÜN KALİTESİ VE KALİTE KONTROL Doç. Dr. Kenan YILDIRIM 3.TEKSTİL GÜNLERİ TASLAK PROGRAMI 08-09.05.2014 Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi/Konferans Salonu KALİTE Ürün veya hizmetlerin,

Detaylı

Kimya Eğitiminde Proje Destekli Deney Uygulaması

Kimya Eğitiminde Proje Destekli Deney Uygulaması Kimya Eğitiminde Proje Destekli Deney Uygulaması Hazırlayan: Kübra TOP 20534284 Deneyin Adı: OKSiJENiN SABUN KÖPÜĞÜNÜ ARTTIRMASI Deneyin Amacı: Hidrojen peroksitin parçalanmasıyla açığa çıkan Oksijenin

Detaylı

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR?

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? Prof. Dr. METİN ATAMER Dr. EBRU ŞENEL ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ Kaliteli süt üretimi için sağlanması gereken koşullar; Sağlıklı inek Özenli

Detaylı

Ar-Ge Birimi Lif Analiz Çalışmaları

Ar-Ge Birimi Lif Analiz Çalışmaları TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI KİTAP ŞİFAHANESİ VE ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ar-Ge Birimi Lif Analiz Çalışmaları Giriş Lif analizi, eserlerin lifli yapıya sahip çeşitli kısımlarından alınan örneklerin

Detaylı

MUHENDISLIK PLASTIKLERI ENGINEERING P L A S T I C S

MUHENDISLIK PLASTIKLERI ENGINEERING P L A S T I C S MUHENDISLIK P L A S T I C S www.megapolimer.com MEGA POLİMER 2004 yılında mühendislik plastikleri imalatı amacıyla kurulan Mega Polimer ve Teknik Plastik San. Tic. Ltd. Şti. birkaç yıl içinde kaliteli

Detaylı