Seçvan Havzasının batı, Tibet platosunun doğu kenarını oluşturan dağların en yüksek zirvesi 7590 m erişen Minyak Gonkkar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Seçvan Havzasının batı, Tibet platosunun doğu kenarını oluşturan dağların en yüksek zirvesi 7590 m erişen Minyak Gonkkar"

Transkript

1 Çin Ling dağlarının batı ucundan itibaren Orta ve doğu Asyayı ayıran sınır çizgisi güneye doğru uzanır. Tibet platosunun doğu eteklerini takibederek Kızıl Havzaya (Seçvan havzası, Sichuan) kadar gelir. Fakat sınır, kızıl havzanın batı etekleri boyunca güneye doğru uzanırken Havzayı Asyaya bırakır. Kızıl Havza, tabanı m ler arasında değiģen etrafı yüksek dağlarla çevrili bir sedimantasyon havzasıdır. Havzanın temeli prekambriene ait eski bir kıta çekirdeğidir. Tektonik hareketler nedeniyle faylanarak blok halinde çöken bu alanda I. Zamandan baģlamak üzere kuvaternere kadar daima sedimantasyon olmuģtur. Havzanın batı kenarında Tibet platosuna sınır olduğu kesimde hala aktif olan diri bir fay vardır. Bu fay zaman zaman çok Ģiddetli ve yüksek sayıda can kaybına sebep olan depremlere yol açar. Elimizdeki jeolojik bilgilere göre havza tabanı Tibet platosunun altına doğru dalmaktadır. Tibet platosu havzanın batı kenarında aniden yükselir. Havza tabanının 500 m rakımında olmasına karģın, havzanın batı kenarını sınırlayan dağlarda yükselti 7590 m ye eriģir (Minyak Gongkar, Minya Konka, Gonga Shan) ). Seçvan Havzasının batı, Tibet platosunun doğu kenarını oluşturan dağların en yüksek zirvesi 7590 m erişen Minyak Gonkkar Yang Çe nehri kızıl havzayı kateder.. Nehir havzaya dahil olurken ve havzadan çıkarken derin boğazlar oluģturur. YaklaĢık yüzölçümü km² kadar olan Kızıl Havzada nemli subtropikal bir iklim

2 hüküm sürer. KıĢlar ılıman ve az yağıģlı yazlar ise sıcak ve yağıģlıdır. Bu bir nevi muson iklimidir. Bu iklime çin musonu adı da verilir. Çok önemli bir ziraat sahası olan Kızıl havzanın en önemli Ģehri, havzanın batı kenarına yerleģmiģ bulunan Çengtu (Chengdu), (30 40 N enleminde), Ģehridir. Kızıl havzadan güneye doğru inmeye devam eden sınır çizgisi Yang çe nehrinin batı kenarındaki dağları (Taliang Shan) takibederek Kunming Ģehri yakınlarına kadar gelir. Kunming Ģehrini dıģta bırakan sınır burada Songkoi (Roter Fluss, Kızıl nehir) nehrinin kaynağına ulaģır ve bu noktadan itibaren kuzey-kuzeybatıya doğru uzanan dağ sıralarını takiben Himalaya dağlarının doğu ucuyla birleģir. Sonra Batıya doğru Himalaya dağlarının su bölümünü takibeder. Himalayaların doğu ucu ile Songkoi nehrinin kaynağı arasındaki kesimde Orta Asya, Güneydoğu Asya ile komģu olmuģ durumdadır. Ancak Dağların birbirine paralel sıkıģık, dar ve yüksek sıralar halinde bulunduğu bu kesimde Orta Asyanın sınırını belirlemek çok güçtür. Fakat yukardaki satırlarda belirlenen sınır gerçeğe en yakın olanı olarak kabul edilebilir. Orta Asyadan Güneydoğu Asyaya geçiģ bölgesi olan bu kısımda yeralan dağlar Alp orojenezi ile teģekkül etmiģ genç dağlardır ve o sisteme bağlıdır. Hindistan eski kütlesi ile Çin eski kütlesi (Seçuan masifi) arasında sıkıģmıģlardır. Ancak iki kütlenin birbirine doğru yaklaģma hareketleri çok Ģiddetli cereyan ettiğinden sıkıģık kıvrımlar teģekkül etmiģtir. Bu kesimde dikkat edilmesi gerekli bir husus Yang Çe baģta olmak üzere Mekong, Saluen, Iravadi, ve hatta Brahmaputra gibi bir çok önemli akarsuyun kaynaklarını Tibet platosunun doğusundan almıģ olmasıdır. Himalaya dağları Orta Asya ile Güney Asyayı ayıran kesin bir doğal sınırdır. Bir yay çizerek doğu batı doğrultusunda 3000 km kadar devam ederler. Silsilenin geniģliği bazı kesimlerde 360 km yi bulur. Dünyanın en yüksek zirvesi bu dağ silsilesinin üzerinde yeralır (Everest 8848 m). Himalayalar üzerinde 7000 m yi geçen ve 8000 m ye yaklaģan bir çok zirve vardır. Alp orojenezi sırasında Hindistan eski kütlesi ile Tarım eski kütlesi arasındaki sedimentlerin Ģiddetle sıkıģması neticesinde oluģmuģtur. Himalayalar kabaca birbirine paralel iki sıra halinde takib edilirler. Güneydeki sıra esas Himalayaları teģkil eder. Kuzeyde buna parale olan ikinci bir sıra vardır. Bunlar Transhimalayalardır. Karakurum dağları da Transhimalayalardan sayılırlar. Birbirine paralel bu iki kuģağı doğuya doğru akan Brahmapura ve batıya doğru akan Ġndüs akarsularının vadileri ayırır.

3 Şekil: Himalaya sıradağlarının en yüksek zirvesi Everest in kuzey yüzünün görünüşü (8848 m, N, E). Everest tropikal kuşak içinde yeralmaktadır. Himalayaların kuzey sıraları Çine bağlı Tibet ülkesi sınırları içinde yeralır. Himalayalar üzerinde iki de bağımsız devlet vardır. Bunlar Bhutan ve Nepaldir. Nepal ve Bhutan arasına sıkıģmıģ durumdaki küçük Sıkkım Prensliği 1975 yılında Hindistan tarafından iģgal edilmiģ ve otonom bir bölge olarak Hindistana bağlanmıģtır. Himalaya dağlarının bir kesimi Hindistan sınırları içinde kalırken, batı ucu KeĢmire, Karakurum sıraları ise Pakistana aittir. Karakurum dağları Himalaya dağları ile beraber Alp orojenezi sonucunda oluģmuģtur. Ġki dağ sırası birbirine paraledir. Arada Ġndüs vadisi yeralır. Karakurum dağları Himalayalardan sonra dünyanın en yüksek zirvelerini üzerinde bulunduran bir sıradağdır. Dağın üzerinde 7000 m yi geçen bir çok zirveden baģka K2 adıyla anılan 8611 m yüksekliğinde dünyanın en yüksek zirvelerinden biri vardır. Tıpkı Himalayalarda olduğu gibi bu dağlarda 5000 m den itibaren nival kat baģlar. Çok sayıda vadi buzulu, takke buzulu ve sirk buzlu, sirk gölleri mevcuttur. Daha önceki satırlarda da değinildiği gibi Karakurum dağları Keşmir adı verilen bölgede veya ülkede bulunur. KeĢmir Tibet platosunun sanki batıya doğru bir devamıdır. Yüksek bir ülkedir. Halkı ezici çoğunlıkla müslümandır. Hindistanın Ġngilizler tarafından yönetildiği

4 dönemde KeĢmir bir Emirlik halinde Hindistana bağlıydı. Ġngilizler 1947 yılında Hindistandan çekilirken ülkeyi Müslümanlar ve Hindular arasında böldüler. Müslümanlar Pakistan denilen devleti kurdu. Fakat KeĢmir Pakistana bağlanmadı. Hindistan burada hak iddia etti. Neticede iki ülke arasında savaģ çıktı ve KeĢmirin kuzey bölümünü Pakistan güney Bölümünü Hindistan iģgal etti. KeĢmir meselesi yüzünden Pakistan ve Hindistan arasında 4. kez 1999 da bir savaģ daha çıktı. ġu anda her iki ülke BM nin 1949 da çizdiği ateģkes hattına uymaktadır. Ancak 1962 yılında Çin keģmirin doğu bölümünü (Aksai Çin) iģgal etmiģtir. Neticede km² kadar olan KeĢmir toprağı bu gün Hindistan, Pakistan ve Çin arasında bölüģülmüģ durumdadır. Himalayalar batıda Karakurum dağları vasıtasıyla Hindukuş dağlarına bağlanır. Fakat sınır Himalayaların Ġndüs nehrinin güneyinde kalan sıraları üzerinden geçtiği için Gerek KeĢmir bölgesi ve gerekse Karakurum dağları Orta Asyaya dahil olarak kabul edilirler. Orta Asya sınırı HindukuĢ dağlarının su bölümünü takibederek Ġranın Kopet dağları üzerinden Hazar denizi kıyılarına ulaģır. HindukuĢ dağları yüksek dağlar olup alp orojenezi ile oluģmuģlardır. (en yüksek zirvesi Afganistanın Vahan bölgesinde Pakistan sınırında Tirih Mir 7708 m). HindukuĢlar doğu kesimlerinde iki kol halindedirler. Bir kolu Karakurum dağlarına bağlanan HindukuĢların güney kolu esas Himalayalara bağlıdır. HindukuĢların Karakuruma bağlanan kolları aynı zamanda Pamir platosunun güney duvarını oluģturur. HindukuĢlar 1200 km boyunca anahatlarıyla kuzeydoğu-güneybatı istikametinde uzanan yüksek sıradağlardır.5000 m nin üstünde kalan kesimleri nival bölgedir. Vadi buzulları, sirkler ve sirk gölleri mevcuttur. HindukuĢlar Orta Asya ile Güneybatı Asyayı ayıran doğal sınırın bir kısmını oluģturur. Bu nedenle Afganistanın kuzey kesimleri Orta Asyaya dahil edilir. Orta Asya Bu kesimde Güneybatı Asya ile komģudur. Çizilen bu sınıra göre Afganistanın Bir kesimi orta Asya sınırları içinde kalırken diğer kesimi (güney Afganistan) Güneybatı Asyaya dahil olur. Ġndüs nehrinin batısında buluna Belucistan dağları ise Güneybatı Asyayı Güney Asyadan ayırır. HindukuĢ dağları güneybatıya doğru Guh i Baba ve Sefid Guh (Propamisus) dağları ile devam ederler.. Her iki silsileyi Kabil suyu ayırır. Kabil suyu Ġndüs nehrinin bir koludur. Kabil suyunun vadisi aynı zamanda Afganistan içlerine sokulan doğal bir yol güzergahıdır. PeĢaver üzerinden Kabil suyu vadisini takibederek gelen yol Hayber geçidinden geçerek Kabil havzasına ulaģır. Yol kuzeye doğru devam eder ve Salang geçidinde (3878 m) HindukuĢları aģar ve Orta Asya geçilmiģ olur. HindukuĢları aģtıktan sonra Bağlan Ģehrinden geçen yol Mezar-ı ġerif Ģehrine gelir. Daha sonra Belh üzerinden Özbekistanın Tirmiz Ģehrine

5 ulaģır. Hayber geçidi Tarihi Hindistan -Orta Asya yolunun baģlangıcı sayılır ve HindukuĢlar da Asyanın iki bölgesini birbirinden ayıran kesin doğal sınırlardır. HindukuĢlar üzerinde bir çok doğal geçit bulunmasına rağmen yüksek geçitler olduğundan tarihi devirlerde geçiģler binbir zorlukla olmuģtur. Daha batıda Kopet (Kopeh) dağları (Kutşen 3191 m). Orta Asyanın sınırını çize. Bu dağlar orta asyayı güneybatı Asyadan ayırır. Kopet dağları doğuda Sefid Guh (veya Propamisus, Siyah Bubak) dağlarına bağlanırlar. Kopet dağları kuzeybatıya doğru biraz alçalarak Balkan (Balhan) dağları (1860 m) adı altında devam ederler ve Hazer Denizi kıyılarında son bulurlar. Bu bölgede Orta Asyanın sınırı gayet net gibi görünmekle beraber detaylı bir inceleme bazı durumların açıklığa kavuģturulmasını icabettirir. Çünkü Kopet dağlarının güneyinde onlara paralel olarak uzanan ikinci bir dağ sırası daha bulunur (Aladağ 3048 m, Binalud dağı 3211 m). Ġkisi arasına Atrek ve Keşef Rud akarsularının vadileri yerleģmiģtir. Atrek ırmağı batıya doğru akarak Hazar denizine dökülür. Keşef Rud ise doğua doğru akarak Herirud ırmağına karıģır. Herirud ırmağı da kuzeye doğru akarak Karakum çölünde kaybolur. Üzerinde durulan bu bölge beģeri bakımdan Turani unsurların ağır bastığı bir bölgedir. Bu bakımdan Orta Asyaya dahil edilmesi düģünülebilir. Bu takdirde de sınır güneydeki sıraların yani Binalud ve Aladağın üzerinden geçerek Atrek ırmağı ağzında Hazar denizine kavuģur. II-Orta Asyanın Coğrafi Bölgeleri Orta Asya kendi içinde doğal olarak Batı Orta Asya ve Doğu Orta Asya (Yukarı asya, Haute asia) olarak ikiye ayrılmıģ durumdadır. Bu üniteleri birbirinden ayıran sınır. HindukuĢ ve Himalayaların kesiģtiği noktadan baģlar. Pamir platosunun doğu kenarını takibederek kuzeye uzanır ve Tanrı Dağlarına eriģir. Bu dağların su bölümünü Ġli ırmağının kaynağına kadar takibeder (buna göre Tanrı dağlarının kuzey yamaçları batı, güney yamaçları doğu Orta Asyaya ait olur). Daha sonra kuzeybatıya döner. Borohoro dağları ve Çungarya Aladağlarının su bölümünü takibeder. Alagöl çöküntüsünü batı Orta Asyaya bırakır ve Tarbagatay dağlarına geçer. Kuzey doğuya doğru uzanır ĠrtiĢ nehrini keser, Zaysan gölünü batıya bırakarak Altayların Biyeluha (Beluha) zirvesinde (4560 m) Kuzey Asya sınırına kavuģur. Kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan ve jeomorfolojik oluģumlara dayanan bu nazari hat böylece Orta veya Merkezi Asyayı ikiye bölmüģ olur. Bu bölümleme sadece fiziki coğrafya unsurlarına değil, tarihi ve beģeri gerçeklere de uygun düģmektedir. II.1--Batı Orta Asya Avrupaya, yani Doğu Avrupaya çok açık bir bölgedir. Tüm, batı Orta Asya halkları (ki

6 bunların ekseriyetini Türk boyları teģkil eder), batıya yürüyüģlerinde Hazar ile Urallar arasında bulunan "Kavimler Kapısı"ndan geçerek Karadenizin kuzeyine inmiģlerdir. Fiziki coğrafya Ģartları Orta Asyalı kavimlere batı istikametini göstermektedir. Çünkü kuzeyde Sibirya, doğuda Çin, güneyde Çöller, yüksek ve buzullu platolar ile Himalaya silsilesi vardır. Orta Asyalı kavimler Çini zaman zaman istila etmiģ olmalarına rağmen doğuya Çine doğru gitmek onlar için çok fazla cazip olmamıģtır. Kuzeyin Tayga adı verilen uçsuz bucaksız ormanları ve soğuk iklimi Orta Asyalı milletleri kuzey yönüne gitmekten genellikle alıkoymuģtur. Güney istikametine giden yollar üzerinde ise Gobi, Taklamakan gibi çöller, Tibet, Pamir gibi yüksek ve soğuk platolar ile Dünyanın en yüksek silsileleri olan Himalayalar bulunuyordu ve bu engelleri aģmak binbir müģkülatla doluydu. Halbuki batı yönünde Hazar kıyıları ile Ural dağlarının güney ucu arasındaki steplerle örtülü düzlükler atlı kavimler için geçilmesi en kolay olan sahalardı. Üstelik batıya doğru gidildikçe Ģartlar daha da iyileģiyor otlaklar daha yeģil ve daha gür hale geliyordu. Ural ve Volga nehirlerinin geçilmesi pek problem teģkil etmiyordu. Bu engeller aģılınca Orta Asyalı kavimler kendilerini dünyanın en iyi otlakları olan pontik stepler sahasında buluyorlardı. Tarih bunu ispat eden olaylarla doludur. Doğu Avrupa etnisite bakımından bu sebepten daima doğudan gelen kavimlerce beslenmiģtir. Söz konusu bu etkileri doğu Avrupa milletlerinin etnik çizgilerinde görmek her zaman mümkündür. Büyük Rusların ablak çehreleri ve brakisefal özellikleri, Ukraynalılarda görülen göz, burun ve el ayaklarda görülen mongoloid özelikler, Slovaklarda, Polonyalılarda ve hatta kısmen Almanlar ve bazı iskandinayva kavimlerindeki geniģ çehre, küçük burun ve kısık göz özellikleri gibi. Bütün bu durumlar Doğu Avrupa ve batı Orta Asya arasında çok güçlü antropolojik iliģkilerin bulunduğunu göstermektedir. Bu sebeple Tuna ve Vistül ağızları arasına çekilen hattın doğusu (Ġskandinavya bölgesini dıģta bırakmak suretiyle) ve batı Orta Asya, tek bir bölge gibi algılanarak Avrasya adı altında bütünleģtirilmiģtir. Batı Orta Asyada bugün, halkının çoğunluğu veya tamamı Türk olan Cumhuriyetler vardır. Bu bölgenin tarihi ismi Batı Türkistandır.veya Batı Türkili dir. Batı ve Doğu Türkistan beraberce Türkeli veya Türkili olarak adlandırılırlar. El veya il kelimesi türkçede coğrafi bir mekan parçasını (bölge) ifade eden bir kavramdır. Tablo. Batı Orta Asya Sınırı içinde bulunan Ġdari Üniteler Adı yüzölçümü nüfusu başkenti Ekonomisi

7 ALTAY * Barnaul GORNO ALTAY** Gorno Altajsk KAZAKĠSTAN Astana KIRGIZĠSTAN BiĢkek KURGAN* Kurgan NOVOSĠBĠRSK* Novosibirsk Sanayi faliyetleri OMSK* Omsk Ziraat ÖZBEKĠSTAN TaĢkent TACĠKĠSTAN DuĢanbe TJUMEN* Tjumen Sanayi faaaliyetleri TÜRKMENĠSTAN AĢkabat toplam * Rusya Federasyonuna Ait Yönetim Birimleri ** Özerk Cumhuriyet Çizilen sınrlar içinde yeralan yukardaki ünitelerden bağımsız baģ cumhuriyetlerin toplam yüzölçümü km² dir. Buna Rusyaya bağlı idari birimler de ilave edildiğinde yüzölçümü km ² ye çıkar. Bu durumda Batı Orta Asyanın yüzölçümünün 5 milyon km ² ye yaklaģtığı görülür. Batı Türkistanda, 2,7 milyon km² gibi büyük bir yüzölçümüne sahip Kazakistan en önemli devlettir. Bir kısım toprakları Ural nehrinin batısında, Volga kıyısına kadar uzanır. Bu devletin kuzey sınırı, tayga -step sınırıyla uyuģmaktadır. Özbekistan, bir Maveraünnehir ülkesi olarak ortaya çıkar. Türkmenistan bir çöl (Karakum çölü) ve bozkırlar ülkesidir. Kırgızistan, Tanrı dağlarının batı kesimi üzerinde yeralır. Tacikistan ise Pamir platosunu kapsayan bir ülkedir. Rusyanın kurgan Tjumen, Omsk ve Novosibirsk gibi bazı vilayetleri (oblast),step sahasında yeraldıklarından dolayı kısmen Batı Orta Asyaya dahil sayılırlar. Yine Rusya Federasyonuna bağlı olan Altay ili ve Gorno Altay Özerk Cumhuriyeti de Batı Orta Asya sınırları içinde yeralır. Batı Orta Asyayı kendi içinde Ģu alt bölgelere ayırmak mümkündür. II. I 1-Kuzey Kazakistan veya Büyük Tatar stepi (Kırgız stepleri) Batıda Urallar doğuda Altay dağları güneyde Kazakistan EĢiği kuzeyde ise tayga ile

8 sınırlanmıģ olan ve çok geniģ alanlara yayılmıģ step alanına Büyük Tatar Stepi denir. Burası jeolojik olarak II ve III.zaman tabakalarından meydana gelen yapısal bir düzlük ( platform), jeomorfolojik olarak ise bir ovadır. Bölgede hüküm süren iklimin özelliklerini ortaya koyabilmek amacıyla Astana istasyonunun verilerinden faydalanılacaktır. Astana 51 N, 71 E, yükselti 357 m Aylar yıllık Sıcaklık C YağıĢ (mm) Astanada Temmuz en sıcak aydır ve ortalaması 21 C dir. Bu durum yazların fazla sıcak geçmediğini gösterir. Ocak ve ġubat ise en soğuk aylardır. Ortalamaları -16 C derecedir. Yani kıģın sıcaklıklar çok düģmekte ve dondurucu soğuklar olmaktadır. Bulunulan enleme göre yazların sıcak geçmesi kıģların ise çok soğuk geçmesi ve aradaki sıcaklık amplitüdünün (termik genlik) 37 C yi bulması burada kontinental bir sıcaklık rejiminin hakim olduğunu bize göstermektedir. Bu durum havanın nisbi nem derecesinin düģüklüğünden kaynaklanır. KıĢın bu bölge stabil bir hava kütlesi olan Sibirya antisiklonunun yerleģme sahasıdır. Havalar ancak mayısta ısınmaya baģlar. Mayıs ilkbahar ayıdır. Haziran Temmuz ve Ağustos yaz aylarıdır. Eylül sonbahardır. Ekimde kıģ mevsimi baģlar ve 6 ay devam eder. Görülüyorki ilkbahar ve sonbahar mevsimleri iyice kısalmıģ, kıģ mevsimi ise çok uzamıģtır. Yaz mevsimi vardır fakat pek sıcak değildir. Tüm bunlar karasal iklimin sıcalık rejimine has özelliklerdir. Kuzey Kazakistan veya Büyük Tatar steplerinde yağıģların az olduğunu Astananın yıllık yağıģ değerinden anlıyoruz. Astananın yıllık yağıģı 300 mm civarındadır. Bu yağıģ değeri çöl iklimini ayırma kriteri olan 250 mm ye yakındır. Fakat bu az yağıģın aylara oldukça düzenli bir Ģekilde dağıldığı görülür. Tamamen kurak ve aģırı yağıģlı bir ay yoktur. YağıĢlar her mevsimde düģmektedir. Yaz mevsimi diğerlerine göre daha fazla yağıģlıdır. KıĢ mevsimi ise daha az yağıģlıdır. Bu özellikler karasal (kontinental) iklim yağıģ rejimine has özelliklerdir. KıĢın Sibirya antisiklonunun bu bölgeye yerleģmesi ve uzun zaman kalması yağıģ getiren siklonik hava tiplerinin sahaya sokulmasını önlemektedir. YağıĢlar kar halinde düģmekte ve bu ince kar örtüsü uzun zaman yerde kalmaktadır. Toprak donmaktadır. Yazın ise bir miktar konveksiyon karakterli yağıģlar olmaktadır. YağıĢların mevsimlere düzenli dağılması bu bölgeyi çöl olmaktan kurtarmakta ve tüm yıl yeģilliğini koruyan bir stepin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Yetersiz yıllık yağıģ miktarı sahada orman örtüsünün geliģmesine engel olmaktadır. Bu iklim Ģartları göz alabildiğine uzanan düzlüklerin doğal meralar olan steplerle örtülmesini

9 sağlamakta ve hayvancılığın temellerini oluģturmaktadır. Ġklim Ģartlarının buğday ziraatine de elveriģli oluģu doğal meraların tarlalara dönüģtürülmesinde baģlıca etken olmuģtur.bu sebeplerle Kazakistan büyükbaģ hayvancılık ve buğday üretimi bakımından önde gelen bir ülkedir. -hidroğrafya Orta Asyanın genel karakterinin aksine olarak Kuzey Kazakistan Stepleri bölgesi hidroğrafya bakımından bir açık havzadır. Sularını Kuzey Buz Denizine yollar. Topoğrafik eğimin azlığı, düzlüklerin hakimiyeti, bulunulan enlem icabı buharlaģmanın Ģiddetli olmaması yıllık yağıģ miktarının düģüklüğüne rağmen (300 mm civarında) bölgenin akarsular ve göller bakımından zengin olmasını sağlamıģtır. Bu nedenle coğrafi peyzajda steplerin ortasında kıvrıla kıvrıla ve ağır ağır akan, kenarları boyunca ağaç topluluklarının uzandığı akarsular ile, yayvan çanaklara yerleģmiģ irili ufaklı sayısız göller ve bataklıkların göze çarpar. Kuzey Kazakistan steplerini Obinin büyük kolu İrtiş nehri akaçlar. Bu geniģ step bölgesine irtiģ üç kol halinde yayılmıģtır. En batıdaki Tobol koludur. Ortadaki İşim doğudaki ise İrtiş akarsuyudur. Tobol akarsuyu (1591 km, yıllık ortalama debi 805 m³/sn) ) Ural dağlarının güneydoğu ucundaki platolardan doğar. Kuzeye doğru akar bu sırada Kustanay ve Kurgan Ģehirlerinden geçer, stepleri ve Taygayı kateder, ĠrtiĢ ile birleģir. KavĢak noktasında Tobolsk Ģehri kurulmuģtur. Tobol ırmağının aģağı çığırında 437 km lik bir kesimde nehir ulaģımı yapılır. Tobol nehri Kazakistan ve Rusya federasyonu arasında paylaģılmıģtır. Nehir ulaģımı daha çok Rusya federasyonu içinde kalan kesimdedir. Obi sistemine dahil olan ve Tobolun doğusunda yeralan İşim (Esil) nehri Kazakistan eģiği adı verilen yükseltilerden doğar. Bir müddet batıya doğru akar. Bu sırada Kazakistanın yeni baģkenti Astana (Akmolinsk, Zelinograd, Akmola) Ģehrinin içinden geçer. Daha sonra kuzeye döner ve Kazakistan sınırları dıģında (Rusya Federasyonu sınırları içinde) ĠrtiĢ nehrine kavuģur. Uzunluğu 2450 km kadardır. Yıllık Ortalama debisi 56 m 3 /sn dir. Yukarı ve orta çığırlarında kendi adıyla anılan stepleri kateder. AĢağı çığırında tayga içinden geçer. AĢağı kesimi ulaģıma elveriģlidir. ĠĢim nehri üzerinde Kazakistana ait Petropavloks Ģehri ile Rusyaya ait ĠĢim Ģehirleri yeralır.

10 Kazakistanın başkenti Astana da bir cami. Kuzey Kazakistan steplerinin doğusunda ĠrtiĢin esas kolu yeralır. Kaynaklarını Büyük Altaylardan veya Moğolistan Altaylarından alır. Birkaç kol da kuzey Altaylardan gelir. Büyük Altaylardan gelen kolun adı Kara ĠrtiĢdir. Kara irtiģ tektonik bir olukta kuzeybatıya doğru akar. Bu tektonik oluk Tarbagatay ile Altay dağları arasındadır. Kara irtiģ önce Zaysan gölüne dökülür. Bu göl bir tatlı su gölüdür (1860 km², maksimum derinlik 15 m). Balıkçılık bakımından önemlidir (Hucho taimen syn:salmo fluvialitis, Brachymystax lenox syn: salmo coregonoides). Evvelce Zaysan gölü ayağı ĠrtiĢ nehrinin kaynaklarını oluģturuyordu. Gölden çıkan bu akarsu üzerine 1960 yılında Buhtarma Barajı inģa edildi. Bunun bir neticesi olarak baraj gölü ile zaysan gölü birleģti ve zaysan gölünün su düzeyi biraz yükseldi.

11 Obi ve kolları (Tobol, İşim, İrtiş) ĠrtiĢ kuzeybatıya doğru devam eder. Semipalatinsk (Semey), Pavlodar, Omsk Ģehirlerinden geçer, ĠĢim ve Tobolu aldıktan sonra kuzeye döner, Hansi-Mansi kasabasının biraz kuzey batısında

12 Semey (Semipalatinsk) şehrinde bir cami-kazakistan Obiye kavuģur. ĠrtiĢin kaynaktan-bu noktaya kadar uzunluğu 4248 km dir. Bu noktadaki Ortalama debisi 1960 m³/sn dir. II-II Kazakistan eşiği Batıda Turgay çukurluğundan doğuda irtiģ nehrine kadar yaklaģık 1600 km uzanur. En yüksek noktası Aksoran 1565 m dir. Bir plato özelliği gösterir. Üzerinde seyrek olarak çam topluluklarına (Pinus cembra, Pinus silvestris) rastlanır. Ancak bu eģik yekpare bir ünite değildir. Batı kesimi bir çöküntü alanı ile diğer kesimden ayrılmıģtır. Batı kesimine Ulutau adı verilir (1133 m). GeniĢliği 600 km civarında olan basık bir jeomorfolojik ünitedir. Kazakistan eģiğinin ortalarından 49 N paraleli geçmektedir. Jeolojik olarak paleozoik yaģlı bir masif olan Kazakistan eģiği bir iklim sınırı oluģturur. Kuzeyinde kuzey Kazakistan stepleri yeralır. Bunlar nemli steplerdir. Güneyinde kurakçıl karakterli ve cılız ot örtülü Güney Kazakistan stepleri ile bazı çöller (Bedpak Dala, Myunkum ) ve Balkaş gölü yeralır. 1-Doğu Orta Asya Çizilen sınırlar dahilinde, tamamen doğu Orta Asyada yeralan tek bağımsız devlet Moğolistandır. Çin Halk Cumhuriyeti Orta Asyada çok geniģ topraklara sahip bir devlettir. Çinliler bir orta Asya milleti olmamalarına karģın tarihi süreç içinde orta Asyada çok büyük araziler ele geçirmiģler buraları kendi yönetimlerine bağlamıģlardır. Biz bugün doğu Orta

13 Asyada Çin Halk Cumhuriyetine bağlı Ģu yönetim birimlerini sayabiliriz. Orta Asyada Çin Halk Cumhuriyetine Bağlı İdari Üniteler Sıra adı İdare merkezi yüzüölçümü (km²) nüfusu özellik Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Kansu Lançou * Ġç Mogolistan Huhehot Çinghai Sining * Sinkiang (Doğu Türkistan) Urumçi Uygur Özerk Bölgesi 5 * Tibet Lhasa Seçvan Çengtu ġansi Taiyuan ġensi Sian * Ningsia Hui Yinçuan Müslüman nüfus önemli Görülüyor ki yaklaģık 10 milyon km² kadar bir alana sahip olan doğu Orta Asyanın ¾ üne Çin Halk Cumhuriyeti sahiptir. Çinin Orta Asyadaki arazisi ülke yüzölçümünün yaklaģık yarısını teģkil eder.bu durumda Çini bir Orta Asya (doğu Orta Asya) devleti olarak kabul etmede bir sakınca yoktur. Çinliler Hoangho ve Yangçe taban ovalarında yaģayan insanlardır. Orta Asya topraklarında kendilerine bağlı ünitelerde oturan insanlar Çin kökenli değillerdir. Mesela bugün Çine bağlı bir özerk bölge olan Sinkiang, halkı Türk kökenli (Uygur Türkleri) olan tarihi bir Türk yurdudur. Benzer Ģekilde Tibet Çine bağlı olmasına rağmen halkı Çinli değil Tibetlidir. Çin Tibeti II. Dünya savaģı bitiminden hemen sonra istila etmiģtir. Tibetin statüsü de özerk bölge dir. Ġç Mogolistan özerk bölgesinin ve Ningsia Hui özerk bölgesinin halkları da Çinli değildir. YaklaĢık 7 milyon km² bir alana sahip olan doğu Orta Asyada 240 milyon nüfus barınmaktadır. Bu çizilen sınırlar dahilinde Doğu Orta Asyada ; Moğolistan gibi bir bağımsız devlet ile Çine bağlı 9 idari ünite, Rusya federasyonuna bağlı 2 idari ünite (Tuva Özerk Cumhuriyeti, Çita özerk ili) ve Hindistan, Pakistan ve Çin tarafından iģgal edilmiģ olan KeĢmir olmak üzere 13 siyasal ünite mevcuttur.

14 Doğu Orta Asyada Yeralan Siyasal ve İdari Üniteler Sıra Adı Yönetim Yüzölçümü Nüfusu merkezi 1 MOĞOLĠSTAN 2 DOĞU TÜRKĠSTAN 3 TĠBET 4 ĠÇ MOĞOLĠSTAN 5 NĠNGSĠA HUĠ 6 KANSU 7 ÇĠNGHAĠ 8 SEÇVAN 9 ġansġ 10 SENSĠ 11 TANNU TUVA Kızıl Koyun (TIVA) ÖZERK deve, yak CUMHURĠYETĠ 12 ÇĠTA ÖZERK Çita ĠLĠ 13 KEġMĠR Doğu Türkistan (Sinciang) ve Tibet gibi Çine bağlı ülkeler yeralır. Ayrıca Rusya Federasyonuna bağlı Tuva Özerk Cumhuriyeti, Çita yöneti birimi doğu Orta Asyaya ait sayılır. Büyük Kingan Dağlarının batısında bulunan ve Kerulen nehrinin döküldüğü Dalai Nor veya (Hu Lun Chin ) gölü çevresindeki Barga bölgesi de Çine bağlıdır. Aslında bu bölge Moğolistanın tabii bir parçasıdır. Ayrıca Mogolistan sınırının güneyinde ve ona komģu olan Kansu eyaleti ve Ningsia Hui yönetim birimi, doğu Orta Asyada Çine bağlı olan kesimlerdir. Hoang Ho nun yayı içinde yeralan Çinin ġensi eyaleti (Ordos bozkırı) de doğu Orta Asyaya aittir. Karanlık (Kun Lun) dağları ile Altın ve NanĢan dağları arasında bulunan Çaydam Havzası Tibetin doğal bir parçası iken bugün Çinin, Çinghai adı verilen eyaletini teģkil eder. Çinin Seçuan eyaletinin batı bölümü (Garze ve Aba illeri) de doğu Orta Asyaya dahildir. Doğu Türkistan veya Sinkiang tek bir parça değildir. Güney Altaylar ve Tanrı dağları

15 arasında Çungarya denilen bölge bulunur. Tanrı dağlarının güneyinde ise Tarım Havzası yeralır. Tibet de doğu Orta Asyanın bir birimidir. Karanlık (Kun-Lun Shan), Altın ve NanĢan (Kilian Shan) dağları Tibetin kuzey sınırını çizer. Himalayalar,güney sınırını teģkil eder. KeĢmirin, Himalayaları kuzeyinde kalan kesimi de doğu Orta Asyaya dahildir. Karakurum Dağları bütünüyle KeĢmirdir. Pamirin doğu kenarındaki dağlardan geçen sınır bu platoyu ve Alay dağlarını batı Orta Asyaya bırakır.tanrı Dağları güney etekleri doğu Orta Asyaya dahildir. Ġli kaynağında sınır kuzeybatıya yönelir. Çungarya Aladağları ve Tarbagatay Dağlarından geçerek Altayların batı ucunda kuzey Asya sınırına kavuģur. Bu durumda,tanrı Dağlarının doğu uzantıları doğu Orta Asyaya dahildir. ***

ORTA ASYA. I. Coğrafi Konumu ve Sınırları

ORTA ASYA. I. Coğrafi Konumu ve Sınırları ORTA ASYA I. Coğrafi Konumu ve Sınırları I.1.-Orta Asyanın Matematik Konumu Asya kıtasının ortalarında etrafı genelde yüksek dağlarla çevrelenmiş ve kapalı havza karakterinin ağır bastığı bölgeye Orta

Detaylı

COĞRAFYA. Dünya Bölgeleri: Prof. Dr. Ayşe Nur TİMOR

COĞRAFYA. Dünya Bölgeleri: Prof. Dr. Ayşe Nur TİMOR COĞRAFYA Dünya Bölgeleri: Güney Amerika Prof. Dr. Ayşe Nur TİMOR T.C. STANBUL ÜN VERS TES 2010 T M FAKÜLTES AÇIK VE UZAKTAN E 1.Bölüm e-ders Kitap Bölümü ÖZET Birinci hafta dersinde ilk olarak Güney Amerika

Detaylı

A. COĞRAFĠ KAPSAM. A.1. GĠRĠġ

A. COĞRAFĠ KAPSAM. A.1. GĠRĠġ A. COĞRAFĠ KAPSAM A.1. GĠRĠġ Eski dönemlerden beri yerleģme bölgesi içinde yer alan EskiĢehir, tarihi ve kültür mirası zengin bir ildir. ġehrin tarihi, Anadolu da ilk siyasi birliği kuran Hitit Ġmparatorluğuna

Detaylı

3 : ( 1909 39 17 N, 114 51 W)

3 : ( 1909 39 17 N, 114 51 W) ***Dünyada kurak ve yarıkurak bölgelerde su sıkıntısı çekilmektedir. Kuzey Amerikanın en önemli kurak bölgesi Büyük Havzadır (Great Basen, Grosses Becken). Burası Rocky dağları ile Sierra nevada dağları

Detaylı

Yüz Yıl Sonra Balkanlar

Yüz Yıl Sonra Balkanlar Y l: 21 Say : 62 Kasım 2013 3 Aylık Ekonomi ve Düşünce Dergisi www.e-musiad.com ISSN 1303-7501 Yüz Yıl Sonra Balkanlar SÖYLEŞİ: Prof. Dr. Kemal Karpat, Prof. Dr. Hüner Şencan, Hüseyin Kansu, Muzaffer Çilek

Detaylı

BLAGOYA MARKOSKİ COĞRAFYA. Sekizyıllık İlköğretimin VIII. Sınıfları İçin MAKEDONYA CUMHURIYETI BİLİM VE EĞİTİM BAKANLIĞI

BLAGOYA MARKOSKİ COĞRAFYA. Sekizyıllık İlköğretimin VIII. Sınıfları İçin MAKEDONYA CUMHURIYETI BİLİM VE EĞİTİM BAKANLIĞI BLAGOYA MARKOSKİ COĞRAFYA Sekizyıllık İlköğretimin VIII. Sınıfları İçin MAKEDONYA CUMHURIYETI BİLİM VE EĞİTİM BAKANLIĞI Üsküp, 2010 Yazar: Prof. d-r Blagoya Markoski Düzenleyen: Bilyana Apostolovska-Toşevska

Detaylı

TÜRKİYE NİN 10. BÖLÜM YER ŞEKİLLERİ İKLİM, TOPRAK, SU VE BİTKİ VARLIĞI

TÜRKİYE NİN 10. BÖLÜM YER ŞEKİLLERİ İKLİM, TOPRAK, SU VE BİTKİ VARLIĞI TÜRKİYE NİN 1. BÖLÜM YER ŞEKİLLERİ İKLİM, TOPRAK, SU VE BİTKİ VARLIĞI - Türkiye nin Görünen Yüzü: Yer Şekilleri - Ülkemizde Dış Kuvvetlerin Oluşturduğu Yer Şekilleri - Türkiye nin İklimi - Türkiye nin

Detaylı

AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ

AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ TÜRK DÜNYASI İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLIŞKİLER VE DİPLOMASİ BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SUUDİ ARABİSTANʼIN DIŞ POLİTİKASINDA ENERJİ FAKTÖRÜ SELİMLİ FATİME TEZ

Detaylı

NERE DE VE NASILY AŞYIORUZ?

NERE DE VE NASILY AŞYIORUZ? BÖLÜM 8 NE E NASL YA E Ş Y ED R Z? RU O BÖLÜM 8 COĞRAFYA BİLGİ! TÜRKİYE DE NÜFUSUN E YERLEŞMENİN DAĞLŞN ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1. DOĞAL FAKTÖRLER a. İklim b. Yeryüzü Şekilleri c. Su kaynakları d. Toprak Özellikleri

Detaylı

YEġĠL AKÇAKOCA ĠBRAHĠM TUZCU NUN KISA HAYAT HĠKAYESĠ

YEġĠL AKÇAKOCA ĠBRAHĠM TUZCU NUN KISA HAYAT HĠKAYESĠ YEġĠL AKÇAKOCA ĠBRAHĠM TUZCU NUN KISA HAYAT HĠKAYESĠ 1956 Yılında Akçakoca Ayazlı mahallesinde dünyaya geldim. Ġlkokulu Barbaros ilköğretim okulunda, orta okulunu Akçakoca Lisesinin ortaokul kısmında,

Detaylı

AVRUPA NIN SINIRLARI ve TÜRKİYE NİN AVRUPA YA GÖRE KONUMU

AVRUPA NIN SINIRLARI ve TÜRKİYE NİN AVRUPA YA GÖRE KONUMU Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 10, Sayı: 2, Sayfa: 35-50, ELAZIĞ-2000 AVRUPA NIN SINIRLARI ve TÜRKİYE NİN AVRUPA YA GÖRE KONUMU Europe s Borders

Detaylı

İL ÇEVRE DURUM RAPORU

İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İL ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN ADANA İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ADANA-2009 İL ÇEVRE DURUM RAPORU ANA BAŞLIKLAR Sayfa COĞRAFİ KAPSAM 13 DOĞAL KAYNAKLAR 24 HAVA (ATMOSFER

Detaylı

AFGANİSTAN DA SİYASİ PARTİLER TARİHÇESİ

AFGANİSTAN DA SİYASİ PARTİLER TARİHÇESİ III T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİMDALI AFGANİSTAN DA SİYASİ PARTİLER TARİHÇESİ Mohammad Aleem SAAİE YÜKSEKLİSANS TEZİ Danışman Prof. Dr. Bayram KODAMAN Isparta

Detaylı

TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM. - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler

TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM. - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler - Türkiye de Nüfusun Tarihsel Gelişimi - Türkiye de Nüfusun Yapısal Özellikleri

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... iii GRAFİKLER DİZİNİ...iv HARİTALAR DİZİNİ...v AMAÇ KAPSAM ve YÖNTEM... 1 1. MADENCİLİK SEKTÖR VE

Detaylı

SERHAT SENSOY 1, Mesut DEMİRCAN 1, Yusuf ULUPINAR 1, İzzet BALTA 1 1. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, P.O.Box: 401, Ankara, Türkiye

SERHAT SENSOY 1, Mesut DEMİRCAN 1, Yusuf ULUPINAR 1, İzzet BALTA 1 1. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, P.O.Box: 401, Ankara, Türkiye Türkiye İklimi SERHAT SENSOY 1, Mesut DEMİRCAN 1, Yusuf ULUPINAR 1, İzzet BALTA 1 1. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, P.O.Box: 401, Ankara, Türkiye Özet Hava durumu belirli bir yerde ve kısa

Detaylı

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK RAPOR 2011

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK RAPOR 2011 Tüccar Milletin Emeğini ve Üretimini Kıymetlendirmek İçin Eline ve Zeka sına Emniyet Edilen ve Bu Emniyete Liyakat Göstermesi Gereken Adamdır. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ATATÜRK 3 Ö N S Ö Z Kumluca Ticaret

Detaylı

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU A Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU 1 Türkiye Çevre Durum Raporu / 2011 Yayın no: 11 ISBN: 978-605-5294-01-4 Hazırlayanlar Dr. A. Çağatay DİKMEN, Daire Başkanı Erdal SARAÇOĞLU, Şube Müdürü Ziya DURUCAN,

Detaylı

KUZEY AFRİKA ÜLKELERİ HAZIRLAYANLAR: GÖZDE AKTAŞ ALİCAN YİĞİT GÖK

KUZEY AFRİKA ÜLKELERİ HAZIRLAYANLAR: GÖZDE AKTAŞ ALİCAN YİĞİT GÖK KUZEY AFRİKA ÜLKELERİ HAZIRLAYANLAR: GÖZDE AKTAŞ ALİCAN YİĞİT GÖK KUZEY AFRİKA ÜLKELERİ İÇİNDEKİLER 1. FAS, TUNUS, MISIR, LİBYA, CEZAYİR 1.1. KISACA TARİHİ 1.2. İKLİMİ 1.3. TABİ KAYNAKLARI 1.4. ETNİK YAPI

Detaylı

DERS VI I-Önemli Deniz Akıntıları

DERS VI I-Önemli Deniz Akıntıları DERS VI I-Önemli Deniz Akıntıları Okyanuslar ve denizler hareketli su kitleleridir. Okyanus suları belirli bir yöne doğru binlerce km hareket edebilir. Okyanuslardaki bu hareketlere akıntı denir. Akıntıların

Detaylı

Domain, As A Political Power, and The Effects on Caucasus Political Geography / Bir Siyasi Güç Olarak Saha ve Kafkas Siyasi Coğrafyasındaki Etkileri

Domain, As A Political Power, and The Effects on Caucasus Political Geography / Bir Siyasi Güç Olarak Saha ve Kafkas Siyasi Coğrafyasındaki Etkileri Domain, As A Political Power, and The Effects on Caucasus Political Geography / Bir Siyasi Güç Olarak Saha ve Kafkas Siyasi Coğrafyasındaki Etkileri Abstract MURAT ŞAHİN Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi,

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI RİZE İL RAPORU MAYIS 2013 GİRESUN

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI RİZE İL RAPORU MAYIS 2013 GİRESUN T.C. KALKINMA BAKANLIĞI DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI RİZE İL RAPORU MAYIS 2013 GİRESUN Gİ Rİ Ş Rize İli, Kuzeyden Karadeniz, doğudan Artvin, güneyden Erzurum, güneybatıdan Bayburt

Detaylı

Rapor No: 12. Afrika'nın Suyu mu Yok, Parası mı? Ağustos 2013

Rapor No: 12. Afrika'nın Suyu mu Yok, Parası mı? Ağustos 2013 1 Rapor No: 12 Afrika'nın Suyu mu Yok, Parası mı? Ağustos 2013 2 RAPOR NO: 12 Raporun Adı : Afrika'nın Suyu mu Yok, Parası Mı? Raporu Hazırlayan : Topraksuenerji Çalışma Grubu Editör :Dursun YILDIZ 1 RAPOR

Detaylı

K VE SOSYAL DURUM PROF

K VE SOSYAL DURUM PROF TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. K A R S STRATEJİK GELİŞME RAPORU EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Haziran 2008 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KARS STRATEJİK GELİŞME RAPORU Hazırlayanlar Orkun

Detaylı

ÜLKELERİN İHLAL KARNELERİ ÇİN

ÜLKELERİN İHLAL KARNELERİ ÇİN ÜLKELERİN İHLAL KARNELERİ ÇİN GİRİŞ Yüzyıllar boyunca hanedanlıkla yönetilen Çin, feodalite ve imparatorlukların yıkılmasının ardından uzun süre güçlü, merkezî bir otorite kuramamıştır. Ancak 1949 yılında

Detaylı

KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU

KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Koray Ali KONCA Ankara - December, 2012 KAZAKİSTAN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler? Temel Sosyal Göstergeler Nüfus Dil 16,7 milyon (2011, tahmini) Kazakça, Rusça

Detaylı

ALİAĞA İLÇESİNDE ARAZİ KULLANIMINA ETKİ EDEN DOĞAL VE BEŞERİ FAKTÖRLER (The Natural and Humanitarian Factors Affecting the Land Use in Aliağa)

ALİAĞA İLÇESİNDE ARAZİ KULLANIMINA ETKİ EDEN DOĞAL VE BEŞERİ FAKTÖRLER (The Natural and Humanitarian Factors Affecting the Land Use in Aliağa) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 27, OCAK - 2013, S. 353-400 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2013 http://www.marmaracografya.com ALİAĞA İLÇESİNDE ARAZİ KULLANIMINA ETKİ EDEN DOĞAL VE BEŞERİ FAKTÖRLER (The

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TEKİRDAĞ İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2009 i İNDEKS KOD İSİMLENDİRME SAYFA NO A Coğrafi kapsam 1 A.1 Giriş Tekirdağ ın Tarihi Gelişimi 1 A.2 İl ve İlçe Sınırları

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK - BARTIN - KARABÜK PLANLAMA BÖLGESİ 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ZONGULDAK-BARTIN-KARABÜK PLANLAMA BÖLGESİ 1/100

Detaylı

COPYRIGHT ZAFER EĞİTİM VE ÖĞRETİM LİMİTED ŞİRKETİ

COPYRIGHT ZAFER EĞİTİM VE ÖĞRETİM LİMİTED ŞİRKETİ TEŞEKKÜR Bu kitabın hazırlanmasında emeğini hiç esirgemeden çok titiz çalışarak, güzel bir eser ortaya koyan Ankara Zafer Dershanesi Coğrafya Öğretmenleri Hasan Basri EKİCİ, Tufan BOZOK ve M.Alper KOÇAK

Detaylı