ÇiĞE Li (KENE) HALI. The Carpet With Çiğe (Tick) Yrd. Doç. Dr. Nuran SAY*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇiĞE Li (KENE) HALI. The Carpet With Çiğe (Tick) Yrd. Doç. Dr. Nuran SAY*"

Transkript

1 ÇiĞE Li (KENE) HALI The Carpet With Çiğe (Tick) Yrd. Doç. Dr. Nuran SAY* ÖZ Türkler birer estetik değer olan dokumalara, günlük hayatlarının her alanında yer vermiştir. Konya/ Ereğli/Çayhan da yaşayan Çayan-Çağan lara ait Çiğe (kene) li halı da bu anlayışla üretilmiştir. Malzeme, renk, bezeme kullanımı ile tasar özelliği, dikkat çekicidir. Tarafımızca, ilk kez, yerinde tespit edilerek incelenmiştir. İsminden de anlaşıldığı üzere, beş ocak içine, ayrı ayrı üçerli gurup halinde, dans eden şamanlar, insanların evlerini kene den korumak üzere yerleştirilmişlerdir. Bu özgün örnek, yaptığımız karşılaştırma sonunda, diğer halılarla benzerlik göstermemektedir. Soğuk yanı sıra, kötü ruh ve böceklerden de evi koruma amaçlı dokunan, çok değerli bir üründür. Ayrıca; geleneksel yapıya sahip olduğundan, bu yazımızla kültür tarihimizdeki haklı yerini almalıdır. Anah tar Kelimeler Çayhan, Halı, Çayan, Çiğe (Kene) ABST RACT The Turks have given places to the weavings which are singly aesthetical worth in every area of their lives. The carpet named Çiğe li (means with tick) which belongs to Çayan Turcomans who live in Çayhan, Ereğli, Konya was also weaved by this mentality. Material, color, ornamental use and design features are striking. This carpet was firstly determined and studied by us in its own land. As the name says (implies), the dancing shamans were placed ternate separately in groups in five hearths to protect the houses of human beings from ticks. This peculiar sample doesn t show similarities with the other carpets according to the comparison made by us. It is a very valuable product which is weaved with the purpose of keeping the house against black souls and ticks also in addition to protect from cold. Moreover, it has to take its fully justified place in our cultural history through my article because of having the traditional structure. (Çev: Dr. Ali SAYAR Konya /Ereğli Devlet Hastahanesi) Key Words Çayhan, Carpet, Çayan, Çiğe (tick) GİRİŞ Konargöçer dönemlerinde Türkmenler, bedenlerini korumanın ötesinde, günlük yaşamlarını sürdürdükleri alanlarda, havlı, havsız kirkitli dokumaları kullanmışlardır. Bunlar; zemin, duvar, tavan olmak üzere çadır mekânlara dönüşmüş, aynı ürünlerle; süsleme, soğuk, sıcak, inanç, korunma, konfor sağlama gibi amaçlarla, içleri döşenmiştir. Doku malar, hayatın her alanında yer aldığı için, fonksiyonları dışında, üzerlerinde taşımış oldukları renk, bezeme ve düzenleme özelliğiyle, bulundukları göçer toplumun sosyal, ekonomik, kültürel, dini, yapılarını da sergilemekte, toplumsal bir mesaj iletmektedir. Ülkemizde belirli beldelerde, yerleşik düzene geçmiş bu toplulukların, çok azalmakla beraber, günümüzde de kirkitli düz el ve halı dokuma üretip, kullandıkları bilinmektedir yılında, taşımış olduğu özelliklere rağmen, Konya/Ereğli/Çayhan Yöresi nin bu açıdan incelemeye alınmadığı tespit edilmiştir. Oysa Çayhan da yaşayan gençler bu durumdan rahatsızlık duyarak, tarafımıza gelip, bölgede Çayan- Çağan Türkmen Taifesinin yaşadığını, dokuma konusunda zengin olduklarını belirterek alanı incelememizi istemişlerdir. Yaptığımız tarama sonunda gençlerin haklı oldukları ortaya çıkmıştır. Gerçekten bu bölge dokuma cennetidir. Hiç tespit yapılmamıştır. Bu sonuç, geniş kapsamlı, araştırılıp, inceleme yapmayı gerektirmiştir. İncelememiz sırasında, bulduğu- * Gazi Üniv. Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-iş Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, 240

2 muz dokuma örneklerinin, çok sayıda fotoğrafı çekilmiştir. Bunlar arasından tanıtımı yapılmak üzere, katalogladığımız halılardan biri olan Çığa lı (Kene) (İbrahim KÖKBUDAK; aşağı Çayhan azizeye kasabası sakini, ağustos 2009, Konya Ereğli) halı düzenleme, teknik, elyaf çeşidi, atkı-çözgü sıklığı, boyut, renk ve yanışları açısından, seçilerek incelenmiştir. Tasar özellikleri ve bezemeleriyle, ileriki çalışmaları mızda; sosyolojik, psikolojik ve plastik yani, kültürel açılardan yapılacak olan incelemelere kaynaklık etmesi umulmaktadır. HALI VE TARİHÇESİ Halı teknik olarak, düğümlü, havlı üç iplik sistemli yapıya sahip olmasına rağmen, atkı yüzlü düz el dokumalarla (Cicim, Zili, Sumak, Kilim) birbirinden ayrılmaz bir bütün olarak yazılı kaynaklarda yerini almıştır (Benerli 1949, Aslanapa 1961, Haack 1975, Kuruyazıcı- Alsaç 1981). Kilim dokumanın, M.Ö yılında, halıdan daha Önce yapıldığı da tahmin edilmektedir (Ersoy, 1990: 3-7). Bazı kaynaklar ilk düğümlü halının Türkler tarafından dokunduğunu savunmaktadır (Aslanapa 1961, Diyarbekirli 1972). Kirkitli dokumalarla ilgili ilk bilimsel çalışmaların 1891 yılında Viyana da açılan bir halı sergisi ile başladığı çeşitli kaynaklarda belirtilmektedir (Benerli 1949, Aslanapa 1978, Acar-Tarihi bilinmiyor). Türklerin Orta Asya da yaşadığı yıllarda Asurlular, Babil liler, Ahamenişler, Sasaniler ve Bizanslıların çeşitli şekillerde işlenmiş, örülmüş kıymetli taşlarla süslenmiş, aplike edilmiş havsız halı benzeri dokuma türlerini yaptıkları bilinmektedir (Benerli 1949, Yetkin 1974, Yağan 1978). Yapılan inceleme ve araştırmalara göre, dünya üzerinde 30 ile 45 kuzey enlem dereceleri arasında tüm Asya yı kuşatan bölgeye kirkitli dokuma kuşağı denilmektedir. Bu kuşakta yer alan bölgeler ise Suriye, Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu nun Balkanlardaki toprakları, Doğu Kafkasya, İran, Orta Asya, Moğolistan, Çin ve Hindistan olarak belirtilmektedir (Edrman 1960, Özgirgin 1971, Denny 1979). Türklere ait dünyanın en eski halısının, Sovyet Altaylarının Pazırık Bölgesinde, araştırmacı Sovyet Arkeolog Rudenko tara fından bulunduğu ve M.Ö. 3. yy.da beyler zümresine ait kurganlardan beşincisinden çıkarılmış olduğu belirtilmektedir. Pazırık halısı, 1.89x2m. Boyutunda, üzerinde biniciler, sığınlar ve hayali yaratıklardan olan griffon figürlerinin yer aldığı bir dokuma olarak tanımlanmaktadır (Özgirgin 1971, Diyarbekirli 1972, Yetkin 1974, Deniz 1982, 1 Diyerbekirli 1984, Sümer 1984). Doğu Türkistan da, Sir Aurel Stein in de yaptığı araştırmada bulduğu dokumalarda, baklavalar, şeritlerle stilize çiçeklerden örnekler vardır. Renkler, canlı ve parlaktır. Koyu mavi, kahverengi, kırmızı, mat yeşil ve üç çeşit sarı gö rülmektedir te Le Coq Turfan kazılarını yaparken diğer parçaları da çıkarmıştır. Bunlar kırmızı zemin üzerine sarı renkte ve siyah konturlu bir ejder kuyruğu veya kıvrık dal örneği göstermektedir. Halı parçaları Londra ve Berlin Müzesi nde saklanmakta olup en eskileri III, en yenileri ise VI. yy. la tarihlendirilmektedir (Aslanapa 1961, Aslanapa-Durul 1974, Öney 1978). Yapmış olduğumuz yazılı kaynak tara malarında VII. yy. dan 13. yy. la kadar halı örneğine rastlanılma dığından, tarihi gelişim sürecinde 1200 yıllık bir boşluk dikkat çekmektedir. Dokumaların, 11. yy.dan itibaren Selçuklu Türkleriyle birlikte batıya doğru geldiği, Anadolu ya yerleşen Selçuklular tarafından, halı sanatının uygulandığı günümüze kadar gelen örneklerden anlaşılmaktadır. Bu halılardan bazıları Alman Konsolosu Loytved tarafından 1905 yılında Konya Alâeddin Camii nde keşfedi lerek, Türk ve İslâm 241

3 Eserleri Müzesi ne getirilmiştir. Örnekler üç bütün halı ile parça halinde beş halı olarak sekiz adet olup, Gördes düğümüyle yapılmışlardır. Zemin umumiyetle koyu mavi veya koyu kırmızı, motifler açık mavi, açık kırmızıdır. Açık ve koyu sarı ile bazen açık yeşil bir renkte dikkat çeker. Bezemeler; bakla valar, sekiz köşeli yıldızlar uçları çengellerle çevrili sekizgen ler gibi sık sık görülen geometrik şekillerdir (Aslanapa 1961, Durul 1982, Demiriz 1982). Konya Selçuklu halıları Alaattin Keykubat zamanına kadar uzanır. Lyon Müzesi ndeki 1219 yılına ait kitabeli halı örneği bunu kanıtlamaktadır (Turan 1951, Aslanapa 1961, Acun 1988). Anadolu Selçuklularından kalma, üç parça halinde diğer halı 1930 da R. Riefstahl tarafından Beyşehir Eşrefoğlu Camii nde bulunarak Konya Müzesi ne getirilmiştir. Bu halılardan biri koyu mavi üzerinde açık mavi çengelli küçük baklavalardan oluşan bir örnektir (Aslanapa, 1961: 16). Eski Kahire (Fustat da) yıllarında yüz kadar halı parçası meydana çıkarılmıştır. Bu halıların 29 parçası Lamm tara fından yayınlanmış olup ve 15. yy. dan kalma örneklerdir. Halen Stokholm Milli Müzesi nde, birkaçı Lamm in özel koleksiyonunda birkaçı da Atina Benaki Müzesi ne mal edilmiştir. 14. yy.da rağbet gören halı deseninin bir ağacın iki tarafına yerleştirilen kuşlarla hayvan figürlü halıların oluşturduğu görülmektedir. İsveç Morby köy kilisesinde bulunan, 15. yy.la tarihlendirilen hayvan figürlü halıda, 14. yy. hayvan figürlü halılarıyla büyük benzerlik gösterir (Aslanapa 1961, Acar 1975, Denny 1979) da Nepal de New York Metropolitan Müzesi adına eski bir hayvan halısı satın alınmıştır. Tibet ten alınan bu halıyla birlikte hayvan figürlü dört halı daha tespit edilmiştir (Aslanapa, 1997: 18-24). Selçuklulara ait halılar 8 i Konya, 3 ü Beyşehir, 7 si Fustad da 5 i Tibet te tespit edilenlerle birlikte, 23 parçadır (Aslanapa, 1961: 17). 14 yy. dan 15 yy. la geçişi İstanbul ve Konya da bulunan iki kuşlu (Ming ve Marby) halı sağlar. 15. yy. Erken Devir Osmanlı Halıları (Holbein) olarak isimlendirilip, dört ayrı tipte incelenir (Yetkin, 1991: 191). Genel özellikleri: Sonsuz sekizgen, baklava sıralarından ya da tüm halı yüzeyini kaplayan iki dörtgenin içine yerleştirilmiş birer sekizgenden oluşan desen ler, kırmızı, mavi, sarı ile renklendirilmiştir (Aslanapa 1961, Aslanapa 1978, Kuruyazıcı- Alsaç 1981, Demiriz 1982) yy.da Yaygın olarak bilinen madalyon lu ve Yıldızlı Uşak halıları ile birlikte, Osmanlı Saray halıları üretilmeye başlar. Özellikleri: Halıyı çevreleyen bir bordür ile orta yerde ve tüm köşelerdeki çeyrek madalyonlu motiflerdir. Renkleri: Lacivert, kırmızı, sarı, az miktarda yeşil, mavi ve siyahtır. Yine bu yüzyılda Bergama halıları ve seccadeleri de Selçuklu halılarının tarzını taşımaktadır. Osmanlı saray halıları, daha önceki dokumalardan farklıdır. Atkı ve çözgüsü ipektir. Bu halıların düğümleri çok iyi işlenmiş yünden; bazen de pamuktan yapılmıştır. Türk ve İran (Sine) düğüm tekniğiyle hav elde edilmiştir. Bu grup halılarda görülen motifler; kıvrak dallar, rozetler, nar, sümbül, lale, karanfil gül gibi çiçekler olup, İstan bul ve Bursa da dokunmuşlardır (Aslanapa-Durul 1984, Aslanapa 1978, Demiriz 1982, Aslanapa 1984, Aslanapa, 1997). 18.yy.da kabada olsa, uşak halı çeşitlerine bağlanan bir üslupla, dokuma geleneği devam etmiştir. 19.yy. Hareke de kurulan tezgâhlar sayesinde üretilen halı ve seccadelerde karma bir üslup görülür. Gördes düğümüyle birlikte, kıvrak ve ince bezemeleri, ürete bilmek amacıyla Hekim düğümünü de kullanmışlardır. Dönemin Hereke ve 242

4 Feshane ismiyle bilinen üretim merkezleri 1939 da Sümerbank a bağlanmıştır (Yetkin, 1991: ). Anadolu da Hereke den başka çağdaş birçok halı merkezi bulunmaktadır. Merkezler sırasıyla; Konya (Ladik, Karapınar, Karaman, İnlice, Keçimusla, Derbent, Cihanbeyli, Sille), Niğde (Çamardı, Maden, Bor, Arısaman, Ulukışla, Taşpınar, Sultanhanı, Armutlu, Kutluköy), Kayseri (Bünyan, Yahyalı, Yeşilhisar), Sivas, Erzurum, Kars, Tokat, Uşak, Manisa (Gördes, Kula, Demirci), İzmir (Bergama), Muğla (Mi las), Antalya (Döşemealtı), Afyonkarahisar (Dazkırı), Ankara (Kı zılcahamam, Kalecik), Nevşehir (Avanos, Ürgüp), Kırşehir (Mucur, Çiçekdağı), Adana (Toros Dağları nda yaşayan yörükler), K.Maraş, Urfa, Gaziantep, Malatya, Elazığ, İstanbul (Hereke), Bolu, İsparta, Balıkesir (Sındırgı, Yağcıbedir, Yuntdağı) dır (Deniz, 1982: 15). ÇAYHAN KASABASI VE ÇİĞAN ÇAYAN-HALKI Konya iline bağlı Ereğli; Emirgazi, Karapınar, Halkapınar arasında yer alan zengin bir beldedir. Araştırma konumuz olan Çayhan kasabası, aşağı ve yukarı olarak iki yerleşimden oluşmuştur. Ereğli nin, kuzeyinde Niğde-Ulukışla il sınırına yakındır (Bilici, Erel ve Ertekin, 2005: 8). Ereğli ye 40 km uzaklıkta, 800 haneli, en son sayıma göre 2904 nüfusludur. Belediye başkanından alınan sözlü bilgiye göre yerleşim yerinin tam ortasından çay geçtiği için adına Çayhan denildiğidir. Oysa bu yerleşim biriminde ÇAYAN, ÇAYANLI (ÇAYANLU) Türk boyu ikame etmektedir. Tarih sayfalarına göre Çayan lar; İn suyu kazası (Konya sancağı, İçel sancağı, karaman kurbünde, sâkin, Lârende (Karaman), ÇİĞAN-ÇAĞAN Kerkük sancağı, Sülaymaniye sancağı, (Şehr-i Zor Eyâleti) Karaman Eyaleti, Konya sancağı. Türkmen taifesi, (Çağangediği- Çahangediği) Cemaati, Bozulus aşireti olarak geçmiştir (Turkay, 1979: 71,259) tarihinde 100 hâne ve 8 mücerred, 11 Selim döneminde ise 138 hâne ve 66 mücerred nüfusa sahip idi. Bununla birlikte, aşiret mensuplarının bir bölümü Şarkî Âmid e tabi Uzundere ve Çayanviranı köylerinde ziraatçılık yapmakta idi. Bozulus un Orta Anadolu ya gelmesinden sonra Çayan aşireti mensupları Vilayet-i Rum (Sivas, Tokat, Amasya havalisi) dâhiline gitmişler, ancak burada sürekli, yerleşik ahali tarafından kazamızda durmayın ahar yere gidin diye taciz edilmişlerdir. Karaman sakini olan Çayan Ceamatinin bir bölümü Nevşehir Kazası ile Ereğli arasında bulunan Çavuşlu karyesine iskân olunmuştur. Hasasun karyesinde iskân edilenler ise buranın harabe bir yer olması dolayısıyla, bu yer yakınlarındaki Kamışlar karyesine taş evler, okul ve cami yapmak suretiyle yerleşmişlerdir (Gündüz, 1997: 63). Yine, yöre halkı dilden dile şu öyküyü aktarır; Çayan Kışlası: Obruk un 3 km güneyinde büyük bir ören ve eski bir kuyu vardı vardır, 1955 yılına dek bir kaç çifçinin bulunduğu yol Çayhan lılar Aksaray giderken kullanırlardı. Aksaray dan Çayhanlı bir kervan, zorlu bir kışa yakalanıp bu örenin bulunduğu meskenlere sığınmış. Birkaç gün süren tipi sırasında aç kalan develer havutlarındaki otları yemiş Kervancılar da aç susuz güç günler yaşamış. Bazıları da ölmüş Bu olaydan sonra buraya Çayan Kışlası denilmiş (Özer, 2004: 32). Çayhan kasabasında bulup kesinleştirdiğimiz 51 adet, kirkitli dokumalarda; kullanılan elyaflar, çözgü de pamuk, atkıda, yün az miktarda devetüyü ve pamuk olarak tespit edilmiştir. Üretimlerinde, ıstar tezgâhı, atkıları sıkıştıran kirkit, iplik bükümü (eğirmek) için kirmen kullanılmıştır. 243

5 Millî Folklor, 2011, Y l 23, Say 89 Fotoğraf No :4 Fotoğraf No:2 Osman ALTINTAŞ (Sivas Müzesi) Fotoğraf No:5 Fotoğraf No:3 244

6 KENARLIK BEZEME:2 N.SAY ÇİĞELİ HALI TASAR ÖZELLİK- LERİ Konya/Ereğli/ Çayhan da, Istar tezgâhında dokunan halı, bkz. fotoğraf no:1- Çizim no:1. 55 yıll önce dokunmuştur. Ancak üzerinde taşıdığı bezemeler ve tasar özelliği ele alındığında Türk tarihi kadar eskiye dayalıdır. Düğümler yündür. Hav yüksekliği 2 cm olup, halıyı kaba gösterecek kadar uzundur. Pamuk ipliği kullanılan çözgü 1 cm. 7, atkılar 1 cm. 6 dır. 1 cm. iki çözgü etrafında dönerek bağlanan, 2 adet Gördes düğümü bulunmaktadır. Düğüm sıralarının, aralarına iki pamuk atkı geçirilmektedir. Renkler: Lacivert, çimen yeşili, sıçan bozu (gri), Al (açık, koyu borda), kahverengi, avkı, (haki) turuncu, çiğe beyazı, süpürge sarısıdır. Dokumada kullanılan iplikleri, çoğunlukla açık sarı, sütlü kahve, haki (avkı), gibi, dokuyucular renklendirmektedir. Boyar madde olarak kullanılan malzemeler, ceviz kabuğu, ceviz yaprağıdır. Yapılış biçimleri ise; kirli beyaz: ceviz yaprağı kazanda kaynatılarak elde edilir. Ceviz ağacının kabuğu ve kökü de, zeğ= şap, limon tuzu, kostik, beyaz taş gibi maddelerle iyice kaynatılır. Yün, palazın arasına konularak kazanda, bulunan karışımda, bir saat bekletilir. Bu karışıma kostik az konulursa açık sarı, çok konulursa sütlü kahve ip elde edilir. Koyu bej de ceviz- 245

7 den, elde edilmektedir. Haki renge yörede avkı denilir. Yüzeyde kullanılan bezemelere yörede, Şaman (Bezeme No:3) ve Çiğe (Bezeme No:1) isimleri verilmektedir. Dokumanın eni: 1.55 cm, boyu:4 m.dir. Saçak uzunluğu; başlangıç saçak 1,5 cm, bitiş saçak;15cm düğümlüdür. Kenarlık (Kenarlık Bezeme No:1, 2) en ve sayısı; başlangıç; 3, cm, Bitiş kenarlık içten dışa 4,5-14,5-4cm. dir. Kenarlık boy ve sayısı; dıştan içe sağ kenarlık 4-15,5-5cm. Sol 3,5-15-4cm. dir. Kenarlık bezemeleri içten ve dıştan su bezeme (Su Bezeme no:3) çevreleyerek halının ocak bölümünden kenarlık bezemeleri ayırmaktadır. Halıda; başlangıç saçaktan, bitişe , 5 cm lik bantlarla 5 bölmeye ayrılmıştır. Halk bu oluşuma Ocak demektedir. Her bölme; ,5-60cm. dir. Her ocak içinde üçer şaman (Çizim No:2) görüldüğü gibi, su bezeme (Su Bezeme No:4) figürleri ayakta tutarcasına yerini alır. (Fotoğraf No:5) de bulunan üçlü şaman ayini görüntüsü yanı sıra, halıda bulunan üçlü şaman gurubu (Çizim No:2), Sivas müzesinde bulunan gelin başlığı (Fotoğraf No:2), yazılı kaynaklardan tespit ettiğimiz, Şaman fotoğrafları da giysileriyle, yöre halkını destekler niteliktedir (Fotoğraf No: 3,4, 5) 2 Hali, gizli güçler (Bezeme No:1) de görülen Çiğe= Kene den, serildiği mekânı korumaktadır. Her bir ocak (Su Bezeme No:1) ile birbirinden ayrılmaktadır. Geçki ( süpürgelik) bitiş, 2 cm, Eriş (süpürgelik) başlangıç: 2 cm. dir. Kenar dönmeleri:1 cm. olarak dikdörtgen yapıyı dört yandan sarar. SONUÇ Yukarıda ayrıntılarını anlattığımız, Çayhan kasabasında tespit ederek, kesinleştirdiğimiz 51 adet, kirkitli dokumalardan biri olan Çiğe li Halı; gelenek gereği dokunup, gizli güçler ve doğadan korunmak amaçlı yer yaygısı olarak kullanılmaya devam etmektedir. Gelin kızların çeyizlerinde mutlaka olması, kış aylarında her evde iki tane bulunması gerektiği, yöre halkınca söylenilmektedir. Teknolojinin getirdiği şartlar sonunda, çarşı boyaması ve makine halılarına rağmen inatla, yaşama savaşı veren bu örnek koruma altına alınmalı üretilmesi de Kültür Bakanlığınca desteklenmelidir. NOTLAR 1 Pazırık halısının M.Ö. III-II yy. da, çok ince yünden, Gördes düğüm tekniğiyle dokunduğu belirtilmektedir. 2 BULUÇ (Sadettin) saman. C.U. T.A.M. turkoloji.cu.edu.tr/halkbilim/20.php , saat: 16:10. KURTOĞLU (Mehmet), Altaylar dan Anadolu ya Şamanizm Tefekkürü, Samanizm_1.htm htm , saat: 16:05. inanc%20resimleri/samanizm%201.bmp , saat: 16:00. KAYNAKÇA Acar, Belkıs. Halı Kilim Müzesi, Sanat Dünyamız, İstanbul, Y.2, S:4 s Acar, Belkıs. Kilim. Cicim. Zili, Sumak Türk Düz Dokurma Yaygılar, İstanbul: Eren Yayınları Acar, Belkıs. Kilim ve Düz Dokuma Yaygılar Müzesi, İstanbul: Çeltüt Matbaacılık, Acar, Belkıs. (Tarih Bilinmiyor), Vakıflar Halı Müzesi. İstanbul. Acun, Hakkı. Sivas ve Çevresi Tarihi Eserlerinin Listesi Vakıflar Dergisi. S: XX, 1988 s Aslanapa, Orhan ve Yusuf Durul. Selçuklu Halıları, İstanbul: Ak Yayınları, Aslanapa, Orhan. Türk Sanatı, İstanbul, Evrim Matbaa, Aslanapa, Orhan. Türk Halı Sanatının Bin Yılı, İstanbul, Çeltüt Matbaacılık, Aslanapa, Orhan. Türk Sanatı Selçuk ve Osmanlı Devri Halıları Çini ve 246

8 Minyatür Sanatı, İstanbul: Doğan Kardeş Yayınları, Aslanapa, Orhan. Tür Halı Sanatının Tarihi Gelişmesi. Arış, üç aylık Halı, Dokuma ve işleme Sanatlar Dergisi, Ankara, Y:1, S: 3, s: 18-24, Mayıs&Mayıs A.Ş Yayıncılık. Barışta, Örcün. Karaman Taş kale Halılarından Örnekler Erdem C: 10, S: 28, Ankara, Dumat Ofset. s Bodur, Fulya. Karapınar Halıcılığı Türk Dünyası Araştırmaları Türk Halıları Özel Sayısı, İstanbul, 1984: Benerli, Reşat. Halıcılığımız, Feshane Mensucat Meslek Dergisi, İstanbul, C: 12, S: 2,s Benerli, Reşat. 19 ncu Asırdan Sonra Türk Halıcılığı Feshane Mensucat Meslek Dergisi, C: 2 İstanbul, S:4 s Bilici, Mehmet, Hilmi Erel ve Fehmi Ertekin. Ereğli ve Yöresi, Konya Ereğli Belediyesi, Konya, Çakmakoğlu, Alev. Karakeçili Oymağı Halıları Türk Dünyası araştırmaları özel sayı İstanbul, 1984: Demiriz, Yıldız. Türk Halı Sanatı, Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi, C: 5, İstanbul, Yazar Matbaacılık, 1982: Demiriz, Yıldız. Türk Halı Sanatının Dönemleri ve Özellikleri, Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi, C: 5, İstanbul, Yazar Matbaacılık, 1982: Deniz, Bekir. Özellikle Taşpınar Halıları Örnek Alınarak Kayseri ve Çevresi Çağdaş Türk Halı Sanatı, A.U. Dil Tarih-Coğrafya Fakültesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara, Deniz, Bekir. Sındırgı (Balıkesir) Yöresi Yağcıbedir Halıları Erdem Halı Özel Sayısı-I Ankara, Dumat Ofset, C:10, S: 28, s Denny, B. Walter. (Çev. Necati Oğuz), Techniques of Rug Weawing Oriental Rug, The Smithsonian İnstitution s National Museura of Desing», 1979: Diyarbekirli, Nejat. Hun Sanatı, İstanbul, Milli Eğitim Basımevi, Diyarbekirli, Nejat. Pazırık Halısı, Türk Dünyası Araştırmaları, Türk Halıları Özel Sayı, İstanbul, 1984: 1-8. Durul, Yusuf. Anadolu Kilimlerinden Örnekler, İstanbul, Apa Ofset, Durul, Yusuf. Baraj Gölü Çevresi Dokuma Sanatları, Ankara, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Keban Projesi Yayınları, Durul, Yusuf. Kilim Motifleri Üzerinde Araştırma, Sanat Dünyamız, İstanbul, Tifdruk Matbaacılık A.Ş., Yıl: 9, S: 24, s Erdman, Kurd. Der Türkiçfa Teppich Pes 15. Zahrhuderts İstanbul: İ.Ü. E. F. Yayınları, Eren, Naci. Yörük Çuvalları, Türk Süsleme Sanatları Serisi: 8, Türk Dokuma Sanatlarından Örnekler, İstanbul, Ak Yayınları, 1984: Ersoy, Ayla. Osmanlı Saray Kilimleri İlgi, S; 61,İstanbul, s Gündüz, Tufan. Anadolu da Türkmen Aşiretleri Bozulus Türkmenleri , Ankara: Birleşik Kitapevi, Haack, Hermann. (Çev. N. Girişken), Doğu Halıları, Ankara: Baylan Matbaası, Kızıltan, Ali. Anadolu Beyliklerinde Cami ve Mescitler, İstanbul, Güven Basımevi, Konyalı, İ, Hakkı. Abideleri ve kitabeleri ile konya tarihi, Ankara, Burak Matbaası, Kuruyazıcı, Hasan, Üstün Alsaç. Halı Kilim, Sanat Tarihi Ansiklopedisi, C: 4, Milano, Görsel Yayınlar, Yazır Matbaası. Özgirgin, Meliha. Türk Halıcılığı, Geçmişi, Bugünkü Durumu, Gelişmesi İçin Alınması Gereken Tedbirler ve Yurt Halıcılığında Sümer-bank ın Yeri, Ankara, Sümerbank Yayınları, Özgirgin, Meliha. Türkmen Halıları, Sümerbank Dergisi İlavesi, 27,s Öney, Gönül. Selçuklu Mimarisinde Süsleme ve El Sanatları, Ankara: Ajans Türk Matbaası, Özer, Mustafa. Kutören kasabası, Bütün yönleriyle, İzmir: Kan yılmaz matbaa, Sümer, Faruk. Oğuzlar, İslâm Ansiklopedisi, 1964: C: 9. Sümer, Faruk. Oğuzlar, (Türkmenler) Tarihleri- Boy Teşkilâtı, Destanları, Ankara: A.Ü. Basımevi, Turan, Osman. Selçuklular Zamanında Sivas Şehri, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, C: IX, S: 4, s Türkay, Cevdet. Başbakanlık Arşiv Belgelerine Göre, Osmanlı İmparatorluğunda Oymak Aşiret ve Cemaatlar, Tercüman Kaynak Eserler Dizisi, İstanbul, Tural, Sadık. Aspecial Indicator of Carpet s Function Arış, Ankara, Y:1,S:4,s Topoğlu, Sait, Abdullah Mamaş ve Ayhan Güner, 2000 e Doğru Ereğli, Konya, Yeni matbaacılık, Yağan, Şahin. Türk El Dokumacılığı. İstanbul, Apa Ofset Basımevi, Yetkin, Şerare. Türk Halı Sanatı. İstanbul, Çeltüt Matbaacılık, Yetkin, Şerare. Türk Halı Sanatı, Ankara, Türkiye İş Bankası yayınları,

Atatürk Üniveristesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine Arts Institute (GSED), Sayı/Number 34, ERZURUM 2015,

Atatürk Üniveristesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine Arts Institute (GSED), Sayı/Number 34, ERZURUM 2015, Atatürk Üniveristesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi Journal of the Fine Arts Institute (GSED), Sayı/Number 34, ERZURUM 2015, 182-195 NAHCIVAN DEVLET HALI MÜZESİ NDE SERGİLENEN KİLİM, CİCİM VE SUMAK TEKNİĞİ

Detaylı

İstanbul Kilim ve Düz Dokuma Yaygılar Müzesi

İstanbul Kilim ve Düz Dokuma Yaygılar Müzesi İstanbul Kilim ve Düz Dokuma Yaygılar Müzesi Serpil Özçelik* Öz Düz dokuma yaygı deyimi düğümlü havlı halı dışında kalan havsız, düz satıhlı bütün el dokuma yer yaygılarını kapsamaktadır. Bu yaygılar diğer

Detaylı

HALI SANAYİ. Hazırlayan Tuğrul SOMUNCUOĞLU 2010. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

HALI SANAYİ. Hazırlayan Tuğrul SOMUNCUOĞLU 2010. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi HALI SANAYİ Hazırlayan Tuğrul SOMUNCUOĞLU 2010 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi HALI SANAYİ ÜRÜNÜN TANIMI Armonize Sistem sınıflandırmasına göre halılar 4 ana

Detaylı

İSTANBUL VE YENİ KEŞFEDİLEN SELÇUKLU HALILARI. Selman KARDEŞLİK /Arkeolog. Vakıflar İstanbul I.Bölge Müdürlüğü Halı ve Kilim Müzeleri

İSTANBUL VE YENİ KEŞFEDİLEN SELÇUKLU HALILARI. Selman KARDEŞLİK /Arkeolog. Vakıflar İstanbul I.Bölge Müdürlüğü Halı ve Kilim Müzeleri İSTANBUL VAKIFLAR HALI MÜZESİNDE KONSERVASYON ÇALIŞMALARI VE YENİ KEŞFEDİLEN SELÇUKLU HALILARI Selman KARDEŞLİK /Arkeolog Vakıflar İstanbul I.Bölge Müdürlüğü Halı ve Kilim Müzeleri İnsanoğlunun yerleşik

Detaylı

OSMANLI DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE KONYA DA HALICILIK. Ahmet AYTAÇ

OSMANLI DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE KONYA DA HALICILIK. Ahmet AYTAÇ TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yıl: 2016, Sayı: 16 Sayfa: 17 24 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH Year: 2016, Issue: 16

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ UŞAK HALISI DESENLERİ 215ESB569 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ Sayfa 1 / 12 İLLER BAZINDA SURİYE YAPILAN İHRACAT -2011 Sayfa 2 / 12 GAZIANTEP SURİYE 98.011.759,68 HATAY SURİYE 102.197.108,56 SAKARYA SURİYE 2.432.730,63

Detaylı

Türk Halı Sanatında Bir Teknik Özellik

Türk Halı Sanatında Bir Teknik Özellik Türk Halı Sanatında Bir Teknik Özellik Prof. Dr. Şerare Yetkin 18. yüzyıl sonu -19. yüzyıl başına tarihlenen bir Yörük halisidir... Düğümler her sırada bir atlamalı olarak değişen argaçlara bağlanmıştır.

Detaylı

Konya Alâeddin Camii nde Bulunan Karapınar Yöresi Cicim Örnekleri

Konya Alâeddin Camii nde Bulunan Karapınar Yöresi Cicim Örnekleri TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 519 Konya Alâeddin Camii nde Bulunan Karapınar Yöresi Cicim Örnekleri The Samples Of Cicims From Karapınar Region At The Alaeddin Mosque In Konya Mustafa YILDIRIM * ÖZET

Detaylı

KONYA-EREĞLİ İLÇESİNDEKİ EL DOKUMASI HALILARIN DESEN ÖZELLİKLERİ

KONYA-EREĞLİ İLÇESİNDEKİ EL DOKUMASI HALILARIN DESEN ÖZELLİKLERİ 241 KONYA-EREĞLİ İLÇESİNDEKİ EL DOKUMASI HALILARIN DESEN ÖZELLİKLERİ * BAŞARAN, Fatma Nur ** KAYABAŞI, Nuran TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Anadolu toprakları yüzyıllardır, çok farklı dil, din, ırk, kültür ve medeniyet

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ KONYA HALISI DESENLERİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BURSA'DA DÜNDEN BUGÜNE TASAVVUF KÜLTÜRÜ. Vakfı. İslAm Ara~tırrnalan Merkezi KiHüphanesi. 81)_5J;f. Dem. No: Tas. No: ' ' "-==~~="" -~~..,_.

BURSA'DA DÜNDEN BUGÜNE TASAVVUF KÜLTÜRÜ. Vakfı. İslAm Ara~tırrnalan Merkezi KiHüphanesi. 81)_5J;f. Dem. No: Tas. No: ' ' -==~~= -~~..,_. BURSA'DA DÜNDEN BUGÜNE TASAVVUF KÜLTÜRÜ Vakfı İslAm Ara~tırrnalan Merkezi KiHüphanesi Dem. No: Tas. No: 81)_5J;f ' ' "-==~~="" -~~..,_.J 3 BURSA KÜLTÜR SANAT VE TURİZM V AKFI YA YINLARI BURSA KİTAPLIGI:

Detaylı

ÜLKER (OKÇUOĞLU) MUNCUK MÜZESİNDE BULUNAN HAVLULARDAN ÖRNEKLER

ÜLKER (OKÇUOĞLU) MUNCUK MÜZESİNDE BULUNAN HAVLULARDAN ÖRNEKLER G.Ü. SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ ÜLKER (OKÇUOĞLU) MUNCUK MÜZESİNDE BULUNAN HAVLULARDAN ÖRNEKLER 1 Yrd.Doç.Nursel BAYKASOĞLU **Yrd.Doç.Dr. Tomris YALÇINKAYA Türk kültüründe temizliğe verilen önem, temizlik

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

Konya Alâeddin Camii nde Bulunan Zili Dokumalardan Örnekler

Konya Alâeddin Camii nde Bulunan Zili Dokumalardan Örnekler TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 297 Konya Alâeddin Camii nde Bulunan Zili Dokumalardan Örnekler The Samples of Zili at the Alaeddin Mosque in Konya Mustafa YILDIRIM * ÖZET Çalışma; Giriş, Dokuma Türleri,

Detaylı

HALI VE KİLİM 1. ÜRÜN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ. 1.1. Ürün Tanımı

HALI VE KİLİM 1. ÜRÜN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ. 1.1. Ürün Tanımı HALI VE KİLİM 1. ÜRÜN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ 1.1. Ürün Tanımı Halı, yün pamuk ya da ipek iplikten, çeşitli düğüm teknikleri kullanılarak üretilen dokuma (yaygı) olarak tanımlanmaktadır. 1 Döşeme yaygısı olarak

Detaylı

SELÇUKLUDAN GÜNÜMÜZE KONYA DA HALICILIK ÖRNEĞİNDE BİR SELÇUKLU HALISINDA RENK ANALİZİ

SELÇUKLUDAN GÜNÜMÜZE KONYA DA HALICILIK ÖRNEĞİNDE BİR SELÇUKLU HALISINDA RENK ANALİZİ USAD, Güz 2016; (5): 227-238 ISSN: 2548-0154 SELÇUKLUDAN GÜNÜMÜZE KONYA DA HALICILIK ÖRNEĞİNDE BİR SELÇUKLU HALISINDA RENK ANALİZİ FROM SELJUKIANS TO TODAY A CASE STUDY IN CARPET BUSINESS IN KONYA: A COLOR

Detaylı

ANTALYA VE CİVARI CİCİM SECCADELERİ (NAMAZLAĞ) 1. Özet

ANTALYA VE CİVARI CİCİM SECCADELERİ (NAMAZLAĞ) 1. Özet AKDENİZ SANAT DERGİSİ, 2013, Cilt 6, Sayı 12 ANTALYA VE CİVARI CİCİM SECCADELERİ (NAMAZLAĞ) 1 Mehmet Ali EROĞLU* Özet Araştırma kapsamında Antalya Kaleiçi Döşemealtı, Serik, Manavgat ve Akseki bölgesine

Detaylı

Ahşap İşçiliğinin 700 Yıllık Şaheseri: Eşrefoğlu Camii [Beyşehir/KONYA]

Ahşap İşçiliğinin 700 Yıllık Şaheseri: Eşrefoğlu Camii [Beyşehir/KONYA] Orta Asya'daki ağaç direkli ahşap camilerin Anadolu'daki örnekleri Selçuklu'nun ahşap ustalıkları ile 13.yy dan günümüze ulaşmıştır. Ayakta kalan örnekleri Afyon ve Sivrihisar Ulu Camileri, Ankara Arslanhane

Detaylı

MİLAS HALI DESENLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE YAYINLANMAMIŞ MADALYONLU MİLAS HALILARININ TANITILMASI

MİLAS HALI DESENLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE YAYINLANMAMIŞ MADALYONLU MİLAS HALILARININ TANITILMASI 635 MİLAS HALI DESENLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE YAYINLANMAMIŞ MADALYONLU MİLAS HALILARININ TANITILMASI GÜNGÖR, İ. Hulusi SEVİNÇ, Berna TÜRKİYE/ ТУРЦИЯ ÖZET Milas sadece ince ve geniş suları (bordürleri)

Detaylı

YAGCIBEDiR HALILARıNDAKi MOTiFLERiN YÖRESEL isimleri VE ANLAMLARı

YAGCIBEDiR HALILARıNDAKi MOTiFLERiN YÖRESEL isimleri VE ANLAMLARı YAGCIBEDiR HALILARıNDAKi MOTiFLERiN YÖRESEL isimleri VE ANLAMLARı Didem ATiş ÇUKUROVA* Anadolu'da dokumacılık tarihi çok eskilere gitmekte ve arkeolojik kazılar sonucunda M.Ö. 6000 yıllarına kadar dayandırılmaktadır.

Detaylı

Eylem GÜZEL (* ) Mehmet KULAZ ( * )

Eylem GÜZEL (* ) Mehmet KULAZ ( * ) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Aralık 2016 20(4): 1321-1335 Tunceli-Çemişgezek- Doğan Köyü Halı Dokuma Örnekleri (*) Eylem GÜZEL (* ) Mehmet KULAZ ( * ) Öz: Toplumda yüzyıllardır

Detaylı

Konya Alaeddin Camii nde Bulunan Cicim Örnekleri

Konya Alaeddin Camii nde Bulunan Cicim Örnekleri TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 457 Konya Alaeddin Camii nde Bulunan Cicim Örnekleri The Samples of Cicims at the Alaeddin Mosque in Konya Mustafa YILDIRIM * ÖZET Bu çalışmada, Konya Alaeddin Camii ne çeşitli

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Geleneksel Türk El Atatürk Üniversitesi 2000. Doktora Eğitim Bilimleri Ahmet Yesevi Üniversitesi 2008

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Geleneksel Türk El Atatürk Üniversitesi 2000. Doktora Eğitim Bilimleri Ahmet Yesevi Üniversitesi 2008 ÖZ GEÇMiŞ 1. Adı Soyadı : Ömer Zaimoğlu 2. Doğum Tarihi : 22 Ocak 1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Geleneksel Türk El Atatürk Üniversitesi 2000 Sanatları

Detaylı

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60.

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60. 122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ Sıra No İli Erişim İlişkili Erişim Maden Grubu Alanı Ruhsat Safhası İhale Tarihi Saati Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

KONYA KARAPINAR YÖRESİ HALI MİNDERİNİN GÖRSEL VE TEKNİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

KONYA KARAPINAR YÖRESİ HALI MİNDERİNİN GÖRSEL VE TEKNİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 10 Sayı: 20 Güz 201 s.127-141 KONYA KARAPINAR YÖRESİ HALI MİNDERİNİN GÖRSEL VE TEKNİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Zeynep ÖZTÜRK*, Altan ORAN** 1

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YAZI İŞLENMİŞ TÜRK HALILARINA DAİR. (PAST PRESENT WRITING ON PROCESSED the TURKISH CARPETS) 1

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YAZI İŞLENMİŞ TÜRK HALILARINA DAİR. (PAST PRESENT WRITING ON PROCESSED the TURKISH CARPETS) 1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YAZI İŞLENMİŞ TÜRK HALILARINA DAİR (PAST PRESENT WRITING ON PROCESSED the TURKISH CARPETS) 1 Ahmet AYTAÇ* Özet Yazı, söylenen sözcüklerin ya da düşüncenin bir takım imgelerle kayda geçirilmesi

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EL SANATLARI EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI EL DOKUMALARI VE ÖRGÜLERİ BİLİM DALI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EL SANATLARI EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI EL DOKUMALARI VE ÖRGÜLERİ BİLİM DALI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EL SANATLARI EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI EL DOKUMALARI VE ÖRGÜLERİ BİLİM DALI NEVŞEHİR İLİ VE BAZI İLÇELERİNDE SATIŞA SUNULAN, KORUNAN VE SERGİLENEN DOKUMALARIN

Detaylı

ZfWT Vol. 5, No. 1 (2013)

ZfWT Vol. 5, No. 1 (2013) TÜRK HALI SANATINDA YOZLAŞMA ETKİLERİ VE ALINABİLECEK TEDBİR ÖNERİLERİ THE EFFECTS OF DEGENERATION AT TURKISH CARPET ART AND SOME PRECAUTION RECOMMENDATIONS Sibel YILDIZ Özet: Geleneksel halılarımız ihtiyaçlarımız

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 12 Ekim 2015 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 19 Ekim 2015 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 26 Ekim 2015 Yaprak çizimleri,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 10.10.2016 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 17.10.2016 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 24.10.2016 Yaprak çizimleri,

Detaylı

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar.

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ( 1102 1409 ) Diyarbakır, Harput, Mardin Diyarbakır Artuklu Sarayı İlk Artuklu Medresesi İlgazi tarafundan Halep te yaptırıldı. Silvan (Meyyafarkin)

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF (A) GÜZ DÖNEMİ 13 Ekim 2014 9.30-12.30 13.30-16.00 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 20 Ekim 2014 9.30-12.30 13.30-16.00 Hatai çizimleri,

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

1 Nolu Örnek: Fotoğraf1

1 Nolu Örnek: Fotoğraf1 GAZİLER (BARDIZ) CAMİİ'NDEN Üç KİLİM Okl. Burisel HATİPOGLU Eski adı Bardız veya Barduz olarak yazılıp söylenen bu yer, Erzurum'un kuzeydoğusundaki ilçelerinden biri olan ve merkezden i 80 km. uzakta bulunan

Detaylı

KIRIM HANSARAY DA SERGİLENEN EL DOKUMASI HALI ve KİLİMLER

KIRIM HANSARAY DA SERGİLENEN EL DOKUMASI HALI ve KİLİMLER KALEMİŞİ, 2013, Cilt 1, Sayı 1 KIRIM HANSARAY DA SERGİLENEN EL DOKUMASI HALI ve KİLİMLER Ahmet AYTAÇ M. Ali EROĞLU ÖZET Milletlerin kültürel değerlerini en iyi gösteren öğeler el sanatlarıdır. Orta Asya

Detaylı

Türk Halıcılığının Tarihçesi. The History of the Turkish Carpet

Türk Halıcılığının Tarihçesi. The History of the Turkish Carpet Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 1, 2014 (52-61) Electronic Journal of Textile Technologies Vol: 8, No: 1, 2014 (52-61) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3991

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Medeniyeti 2011 Takvimi

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Medeniyeti 2011 Takvimi Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Medeniyeti Takvimi Minber: Yükseklik manasına gelmektedir. İlk defa Hz. Peygamber in ayakta yorulmaması ve dayanması için Mescid i Saadet te hurma ağacından bir direk konmuş

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER

KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER Erzurum Ulu Camii, 12.yy. KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER Erzurum Ulu Camii, 12.yy. KUZEYDOĞU ANADOLU KÜLTÜR ÇEVRESİNDE CAMİLER Kırlangıç kubbe iç

Detaylı

GÖRSEL SANATLAR. Mehmet KURTBOĞAN

GÖRSEL SANATLAR. Mehmet KURTBOĞAN GÖRSEL SANATLAR Mehmet KURTBOĞAN TÜRK SÜSLEME SANATLARI??? NELERDİR? Türk süsleme sanatları a) Tezhip b) Hat c) Ebru ç) Çini d) Minyatür e) Cam bezeme (Vitray) f) Bakırcılık g) Cilt sanatı h)halı sanatı

Detaylı

HALI SANAYİ. Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

HALI SANAYİ. Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi HALI SANAYİ Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ÜRÜNÜN TANIMI Armonize Sistem sınıflandırmasına göre halılar 4 ana gruba

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ŞARK HALISI DESENLERİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

AKSARAY Aksaray ın Tarihçesi "Şehr-i Süleha"

AKSARAY Aksaray ın Tarihçesi Şehr-i Süleha AKSARAY Aksaray ın Tarihçesi Kültür ve Medeniyetler beşiği Anadolu daki en eski yerleşim yerlerinden birisi de Aksaray dır. İlimiz coğrafi konumu ve stratejik önemi nedeniyle tarih boyunca misyon yüklenen

Detaylı

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma 2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 17-18-19

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Halk Bilimi Bilim Dalı BÜNYAN HALICILIĞI.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Halk Bilimi Bilim Dalı BÜNYAN HALICILIĞI. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Halk Bilimi Bilim Dalı BÜNYAN HALICILIĞI Aslı Seyhan Yüksek Lisans Tezi Ankara, 2007 BÜNYAN HALICILIĞI Aslı SEYHAN

Detaylı

ANKARA VAKIF ESERLERİ MÜZESİNDE SAMSUN CAMİLERİNDEN DERLENMİŞ TARİHİ HALILAR

ANKARA VAKIF ESERLERİ MÜZESİNDE SAMSUN CAMİLERİNDEN DERLENMİŞ TARİHİ HALILAR ANKARA VAKIF ESERLERİ MÜZESİNDE SAMSUN CAMİLERİNDEN DERLENMİŞ TARİHİ HALILAR Öz Eyüp NEFES * Yılmaz CAN ** Recep GÜN *** Bayram ÇELİK **** Yakın tarihlerde Vakıflar Genel Müdürlüğü, Camilerde korunamayan

Detaylı

HALI HAZİNELERİ SÜLEYMANİYE CAMİSİNİN. Carpet Treasures of Süleymaniye Mosque. restorasy n 49

HALI HAZİNELERİ SÜLEYMANİYE CAMİSİNİN. Carpet Treasures of Süleymaniye Mosque. restorasy n 49 SÜLEYMANİYE CAMİSİNİN HALI HAZİNELERİ Carpet Treasures of Süleymaniye Mosque Serpil Özçelik Sanat Tarihçi / Halı Müzesi Müdürü Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü restorasy n 49 Vakıf Restorasyon Yıllığı

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. FİKRİ SALMAN

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. FİKRİ SALMAN ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. FİKRİ SALMAN Eğitim Bilgileri: Derece Program Üniversite Yıl Lisans Tekstil ve Moda Tasarımı Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Yüksek Lisans Sanat Tarihi Atatürk Üniversitesi 1999 Doktora

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

2015 İLKBAHAR/YAZ KOLEKSİYONU.

2015 İLKBAHAR/YAZ KOLEKSİYONU. 2015 İLKBAHAR/YAZ KOLEKSİYONU www.atlantikhali.com.tr PAZARLAMA atlantikhali.com.tr Bu ihtişamı hak ediyorsunuz. Nakış nakış, ilmek ilmek dokunan kıymetli halılar demektir Atlantik. Yüzyıllardır süregelen

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

UŞAK YÖRESİNDE DOKUNMUŞ ASİMETRİK HALILAR VE BİR ÖRNEK HALI ( 19.YÜZYIL SONU 20. YÜZYIL BAŞI) Harun ÜRER

UŞAK YÖRESİNDE DOKUNMUŞ ASİMETRİK HALILAR VE BİR ÖRNEK HALI ( 19.YÜZYIL SONU 20. YÜZYIL BAŞI) Harun ÜRER Sanat Tarihi Dergisi Sayı/ Number: XIV-1 Nisan/ April 2005, 375-385 UŞAK YÖRESİNDE DOKUNMUŞ ASİMETRİK HALILAR VE BİR ÖRNEK HALI ( 19.YÜZYIL SONU 20. YÜZYIL BAŞI) Harun ÜRER XIX. yüzyıldan itibaren, özellikle

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm 1.1. ANADOLU ÇAĞLARI... 1 1.1.1. Tarih Öncesi Çağ... 1 1.1.1.1. Yontma Taş Devri (Paleolitik)... 1 1.1.1.2. Orta Taş Devri (Mezolitik)... 2 1.1.1.3. Cilalı Taş Devri (Neolitik)...

Detaylı

İLKBAHAR-YAZ KOLEKSİYONU

İLKBAHAR-YAZ KOLEKSİYONU 2 0 1 4 İLKBAHAR-YAZ KOLEKSİYONU Uşak 2-7 Şal 8-11 Kirman 12-13 Mirada 14-18 Eftelya 19-20 Sahra 21-23 Patara 24-27 Carmina 28-30 Florya 31-34 Klasik 35-37 Açelya 38-42 Bella 43-44 Efes 45-47 Cami Halıları

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 34, Kasım 2016, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 34, Kasım 2016, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 34, Kasım 2016, s. 275-289 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 26.10.2016 30.11.2016 Dr. Şükrü ÖZTÜRK

Detaylı

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz.

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz. Karahanlılar Dönemine ait Kalyan Minaresi (Buhara) Selçuklular Döneminden kalma bir seramik tabak Selçuklulara ait "Varka ve Gülşah adlı minyatür Türkiye Selçuklu halısı, XIII. yüzyıl İlk dönemlere Türk

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.02.2015 : AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.02.2015 : AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/ MUSTAFA DİĞLER ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.02.2015 Adres : AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ RESİM- İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 6800 AKSARAY Telefon

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

BURDUR- KAPAKLI KÖYÜ HALILARININ TEKNİK VE DESEN ÖZELLİKLERİ * BURDUR- KAPAKLI VILLAGE CARPET TECHNICAL AND DESIGN FEATURES

BURDUR- KAPAKLI KÖYÜ HALILARININ TEKNİK VE DESEN ÖZELLİKLERİ * BURDUR- KAPAKLI VILLAGE CARPET TECHNICAL AND DESIGN FEATURES BURDUR- KAPAKLI KÖYÜ HALILARININ TEKNİK VE DESEN ÖZELLİKLERİ * BURDUR- KAPAKLI VILLAGE CARPET TECHNICAL AND DESIGN FEATURES Aysen SOYSALDI 1 Songül ARAL 2 ÖZ Türkiye nin Kültür mirası içinde önemli yeri

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL 1 Kasım 2013 17:15 2 Kasım 2013 17:14 3 Kasım 2013 17:13 4 Kasım 2013 17:12 5 Kasım 2013 17:11 6 Kasım 2013 17:10 7 Kasım 2013 17:08 8 Kasım 2013 17:07 9 Kasım

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi ART-E MAYIS 2011-07 SAÇIKARA YÖRÜKLERİNDE YAŞAYAN DOKUMALAR

Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi ART-E MAYIS 2011-07 SAÇIKARA YÖRÜKLERİNDE YAŞAYAN DOKUMALAR SAÇIKARA YÖRÜKLERİNDE YAŞAYAN DOKUMALAR SAÇIKARA YÖRÜKLERİNDE YAŞAYAN DOKUMALAR SURVIVING WEAVINGS IN SACIKARA NOMADS Hacer BUKSUR KONYA Kadınhanı İlçesi Saçıkara Köyü Doç. Dr. Filiz Nurhan ÖLMEZ Süleyman

Detaylı

Selman Kardeşlik. Selman Kardeşlik Arkeolog, Müze Araştırmacısı, Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü. restorasy n 41

Selman Kardeşlik. Selman Kardeşlik Arkeolog, Müze Araştırmacısı, Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü. restorasy n 41 Selman Kardeşlik Selman Kardeşlik Arkeolog, Müze Araştırmacısı, Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü restorasy n 41 Vakıf Restorasyon Yıllığı Yıl: 2013 Sayı: 6 Avrupa Resim Sanatında Tasvir Edilen Anadolu

Detaylı

Şerife ÖZÜDOGRU(*) Tezgahta kumaş gibi yün ipliklerle dokunan desenli döşeme. heybesine, gündelik kullanım eşyalarının konulduğu torbalara,

Şerife ÖZÜDOGRU(*) Tezgahta kumaş gibi yün ipliklerle dokunan desenli döşeme. heybesine, gündelik kullanım eşyalarının konulduğu torbalara, SİLİFKE VE SİVRİHİsAR VÖRÜKLERİNDE KİLİM, PEŞKİR VE KUŞAK ÖRNEKLERİ Şerife ÖZÜDOGRU(*) Tezgahta kumaş gibi yün ipliklerle dokunan desenli döşeme yaygıları olan kilim Anadolu'nun çadırıdan sedirine, çuvalından

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2010, sayfa 107-164 ek: eğitim izleme göstergeleri Geçtiğimiz yılki Eğitim İzleme Raporu nda ilk kez kamuoyuna sunulan Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

Anahtar kelimeler: Havlı dokumalar (halı), Tebriz halıları,

Anahtar kelimeler: Havlı dokumalar (halı), Tebriz halıları, 38 GSED 32 Haldun ÖZKAN Asırlık Çınar Ağacı: Prof.Dr. Atatürk Oktay Üniversitesi ASLANAPA nın Güzel Sanatlar Hayatı ve Enstitüsü Eserleri Dergisi 32 GSED 39 Journal of the Fine Arts Institute [GSED], Sayı/Number

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir.

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir. Atatürk Müzesi Müze binası, eski Adana nın merkezi olan tarihi Tepebağ da, 19. yüzyılda yapılmış geleneksel Adana evlerindendir. İki katlı, cumbalı, kırma çatılı, kâgir bir yapıdır. Bu özellikleri nedeniyle

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20142012 YILI ALANSAL YILI YAĞIŞ YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2014

Detaylı

KPSS 2011/1 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 07.07.2011)

KPSS 2011/1 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 07.07.2011) 3111223 1 0 82,064 82,064 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AVUKAT (BOLU Merkez) 3111225 1 0 82,763 82,763 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (BOLU Merkez) 3111227 1 0 80,763 80,763 ABANT

Detaylı

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR Tüvturk Araç Muayene işleminin araç sahiplerine en az zaman kaybettirerek gerçkeleştirilmesi amaçlanarak kurulan araç muayene randevu sistemi yoğunluğu

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 30020125061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,04434 77,04434 30020125063 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (KIRŞEHİR / MERKEZ - Merkez)

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ GAZI UNIVERSITY INSTITUTE OF FINE ARTS

GAZİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ GAZI UNIVERSITY INSTITUTE OF FINE ARTS ISSN - KIŞ WINTER 2016 SAYI ISSUE 1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ GAZI UNIVERSITY INSTITUTE OF FINE ARTS AKADEMİK SANAT; SANAT, TASARIM VE BİLİM DERGİSİ AKADEMİK SANAT; JOURNAL OF ART, DESING

Detaylı

Çinileri. Topkapı Sarayı. Harem Dairesi

Çinileri. Topkapı Sarayı. Harem Dairesi Topkapı Sarayı Harem Dairesi Çinileri Topkapı Sarayının inşaatına 1465 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından başlanmış ve 1478 yılında tamamlanmıştır. Saray 18. yüzyıl dek pek çok onarımlar ve ek yapılara

Detaylı

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

2016 YILI ŞUBAT AYI SICAKLIK DEĞERLENDİRMESİ

2016 YILI ŞUBAT AYI SICAKLIK DEĞERLENDİRMESİ 2016 YILI ŞUBAT AYI SICAKLIK DEĞERLENDİRMESİ (2016 Şubat en sıcak Şubat ayı oldu.) 1. Genel Değerlendirme 2016 yılı Şubat ayı Türkiye ortalama sıcaklığı 8,2 C ile 1981 2010 ortalaması olan 3,5 C nin 4,7

Detaylı

Osman Hamdi Bey in Tablolarındaki Bazı Halı Tasvirleri ve Bu Halılardaki Motifin İrdelenmesi *

Osman Hamdi Bey in Tablolarındaki Bazı Halı Tasvirleri ve Bu Halılardaki Motifin İrdelenmesi * Osman Hamdi Bey in Tablolarındaki Bazı Halı Tasvirleri ve Bu Halılardaki Motifin İrdelenmesi * Suzan Bayraktaroğlu ** Özet Yerel ve yabancı ressamlar tarafından ilgi gören ve eserlerinde kullanılan Türk

Detaylı

NİĞDE İLİ BOR İLÇESİ OBRUK KÖYÜ HALILARI

NİĞDE İLİ BOR İLÇESİ OBRUK KÖYÜ HALILARI NİĞDE İLİ BOR İLÇESİ OBRUK KÖYÜ HALILARI Semra KILIÇ * N. Rengin OYMAN** ÖZET Türklerin geleneksel el sanatlarından biri olan halı, sanat tarihimizde seçkin bir yere sahiptir. Halıya dokuma özelliğini

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI

HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI HABERLER ÖZBEKİSTAN-TÜRKİYE ULUSLARARASI ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR PROJESİ: ÖZBEKİSTAN DA YERKURGAN MERKEZ TAPINAĞI 2013 YILI ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMASI İlk Özbekistan-Türkiye uluslararası arkeolojik çalışmalar

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI Umut Oran Basın Açıklaması 27.5.2013 -TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI -SON ÜÇ YILDA KİŞİBAŞINA DÜŞEN TÜKETİCİ BORCU YÜZDE 90 ORANINDA ARTARKEN, AYNI DÖNEMDE TASARRUF NDAKİ ARTIŞ

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri. Konya Sahip Ata Cami Erzurum Ulu cami Saltuklar

Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri. Konya Sahip Ata Cami Erzurum Ulu cami Saltuklar Beylikler ve Anadolu Selçuklu Dönemi Mimari Eserleri Dini Mimari: Bu gruptaki eserler arasında camiler, mescitler, medreseler,türbe ve kümbetler,külliyeler,tekke ve zaviyeler yer almaktadır. Camiler:Anadolu

Detaylı