ODASI İSTANBUL TİCARET. TÜRKİYE EL HALICILlGI SEKTÖRÜ: İHTİSAS GÜMRÜGÜ UYGULAMALARI ESKİ HALI TAMİR SEKTÖRÜ. Doç. Dr. Mehmet Hüseyin BİLGİN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ODASI İSTANBUL TİCARET. TÜRKİYE EL HALICILlGI SEKTÖRÜ: İHTİSAS GÜMRÜGÜ UYGULAMALARI ESKİ HALI TAMİR SEKTÖRÜ. Doç. Dr. Mehmet Hüseyin BİLGİN"

Transkript

1

2

3

4 İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE EL HALICILlGI SEKTÖRÜ: ESKİ HALI TAMİR SEKTÖRÜ VE İHTİSAS GÜMRÜGÜ UYGULAMALARI Doç. Dr. Mehmet Hüseyin BİLGİN Arş. Gör. Ender DEMİR YAYlN NO: İstanbul, 2010

5 DOÇ. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Doç. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin, 1973 yılında Siirt-BaykanAtabağı Köyü'nde doğdu yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. Aynı üniversitenin Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı'nda başladığı yüksek lisansını "Performans Değerleme ve Türkiye'de Uygulamaları" adlı tezle 1996 yılında bitirdi. Doktorasını Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisat Anabilim Dalı 'nda 2000 yılında tamamladı. "Yeni Teknolojiler ve Üretim Sistemlerindeki Değişimin Emek ve İstihdam Üzerindeki Etkileri" başlıklı tezi, aynı yıl Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası tarafından yayınlandı yılından beri Kadir Has Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi olan Doç. Dr. Bilgin, yıllan arasında yardımcı doçent olarak çalıştı yılında Makro İktisat alanında Doçent oldu. Halen Kadir Has Üniversitesi Uluslararası Finans Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. Öte yandan, İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği Yönetim Kurulu Başkam'dır. Akademik ve mesleki faaliyetlerinin yanında, arasında düzenli olarak HO Tercüman Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı. Başta İTO olmak üzere, İTKİB ve Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası gibi mesleki kuruluşlara çeşitli konularda projeler yaptı, raporlar hazırladı.

6 İÇİNDEKİLER Tablo Listesi ll Grafık Listesi Sunuş..., Özet Giriş BİRİNCİ BÖLÜM DÜNYA EL HALISI TİCARETİ VE SEÇİLMİŞ BAZI ÜLKELERDE EL HALICILlGI 1.1. Dünya El Halısı Ticareti Seçilmiş Bazı Ülkelerde El Halıcılığı Sektörü İran Genel Ekonomik Durum İran Halısının Tarihi ve Genel Özellikleri İran Halıcılık Sektörü İran Halı Sektöründeki Kurumlar ve Fuarcılık İran Halı Sektörünün SWOT Analizi Hindistan Genel Ekonomik Durum Hindistan Halısının Tarihi ve Genel Özellikleri Hindistan Halıcılık Sektörü Hindistan Halı Sektöründeki Kurumlar ve Fuarcılık Hindistan Halı Sektörünün SWOT Analizi Çin Genel Ekonomik Durum Çin Halısının Tarihi ve Genel Özellikleri Çin Halıcılık Sektörü Çin Halı Sektöründeki Kurumlar ve Fuarcılık Çin Halı Sektörünün SWOT Analizi... 65

7 Afganistan Genel Ekonomik Durum Afganistan Halısının Tarihi ve Genel Özellikleri Afganistan Halıcılık Sektörü Afganistan Halı Sektöründeki Kurumlar ve Fuarcılık Afganistan Halı Sektörünün SWOT Analizi İKİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE HALI SEKTÖRÜNÜN ANALİZİ 2.1. Tarihsel Gelişim ve Kültürel Boyut Halı Sektörünün Mevcut Durumu Genel Olarak İstihdam, Üretim ve Dış Ticaret El Dokuma Halı Sektörünün Değerlendirmesi Makine Halı Sektörünün Değerlendirmesi Türkiye El Dokuma Halı Sektörünün SWOT Analizi ı. Güçlü Yanları ZayıfYanlan Fırsatlar Tehlikeıer ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TÜRKİYE EL HALI VE KİLİM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE REKABET GÜCÜNÜ ARTlRlCI ÖNERİLER ÜZERİNE BİR SAHA ARAŞTIRMASI 3.ı. AraştırmamnAmacı, Yöntemi ve Kapsamı... ı 00 3.ı.ı. Araştırmanın Amacı.... ı O ı 3.ı.2. Araştırmanın Yöntemi... ı Araştırmanın Kapsamı... ı O 2

8 3.2. Yüzyüze Görüşme Sonuçlan Türkiye El Doleuma Halı ve Kilim Sektörünün Sorunları l.l.Dünya Pazarlannda Artan Rekabet Artan İthalat ve Haksız Rekabet Yüksek Maliyetler ve imalatm Yurtdışına Çıkması Makine Halısının Hızlı Gelişimi Dokuyuculardan Kaynaklanan Sorunlar ve Yeni Dolruyucu Yetişmemesi Kalite Sorunu ve Imalatta Yenilik Yapılmaması Markalaşma Eksikliği ve Tasanın - Desen - Model ve Renk Konularına Gereken Önemin Verilmemesi... ll O Tamtım-Pazarlama Sorunu ve Fuarcılığa Gereken Önemin Verilmemesi imaj Sorunu... lll Komisyonlarm Yüksekliği... lll Turist Profilindeki Değişme...lll Devlet ve Bürokrasiden Kaynaklanan Sorunlar Koordinasyon Eksikliği ve Sektörde İşbirliğinin OlmamasL İmalatçılardan Kaynaklanan Sorunlar ithalatm Önündeki Engeller Döviz Kuru Piyasadaki Durgunluk ve Değişen Talep Yapısı Yüzyüze Görüşme Sonuçlan ve Dünya Uygulamalarından Hareketle Türkiye El Halı ve Kilim Sektörünün Rekabet Gücünü Artıncı Çözüm Önerileri Özel ve Kaliteli Ürünler Üretilmeli Türk Halılannın Taklit Edilmesi Engellenmeli Dokuyucu ve Nitelikli İşgücü Yetiştirilmeli Dokuyucular Sosyal Güvenlik Sistemi Kapsamına Alınmalı... ll Sektörde Birlik Sağlanmalı: Türkiye Halıcılar Birliği

9 Künıelernne Sağlanmalı imalat Koordine Edilmeli İmalatçılar Yenilikçi Olmalı Devlet Destek Olmalı İhracat Desteklenmeli: Halı İhracatını Destekleme Merkezi Moda Takip Edilmeli ve Markalaşma ile Tasanma Önem Verilmeli Tanıtım- Pazarlama-Fuarcılık ve Paketlerneye Önem Verilmeli Eski Halıların Girişi Kolaylaştınlmalı Turizme Daha Çok Önem Verilmeli Anket Sonuçları DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ESKİ HALI TAMİR SEKTÖRÜ 4.1. Eski Halı Tamir Sektöründe Mevcut Durum Eski Halı Ticaretinin Yasal Çerçevesi Eski Halı Tamir Sektöründe Türkiye'nin Durumu: Sultanhanı Eski Halı Tamir Sektöründe Mevcut Sorunlar Eski Halı Tamir Sektörüne İlişkin Öneriler BEŞİNCi BÖLÜM İHTİSAS GÜMRÜGÜ UYGULAMALARI VE ISPARTA HALI İHTİSAS GÜMRÜGÜ ÖRNEGİ ihtisas Gümrüklerinin ve Isparta Halı ihtisas Gümrüğünün Gerekçesi ve Yasal Çerçevesi

10 5.2. Halı ihtisas Gümrüğündeki Temel Sorunlar ihtisas Gümrüğü ve Gözetim Uygulamasının Sektöre Etkileri ve Tartışmalar... ı Halı ihtisas Gümrüğündeki Sorunlara Yönelik Çözüm Öneriıeri.. ı59 SONUÇ... ı65 KAYNAKLAR... ı 7ı EK: ANKET FORMU (İNGİLİZCE'DEN ÇEVİRİ)... ı83

11

12 TABLO LİSTESİ TABLO 1.1: Dünya El Halısı Ticareti (Milyon Dolar)..., : Dünya El Halı Pazanndaki İthalatçı Ülkeler (Milyon Dolar) : Dünya El Halı Pazanndaki Önemli İhracatçı Ülkeler (Milyon Dolar) : Ürün Gruplarına Göre Hindistan Halı İhracatı (Milyon Dolar) : Ülkelere Göre Halı İhracatı (Milyon Dolar)...., : Çin'in Halı ve Diğer İlgili Ürünler İthalat ve İhracatı (Milyon Dolar) : Çin'in Halı İhracatı ve Miktan (Milyon Metrekare ve Milyon Dolar) : imalat Sanayi Üretimde Çalışanlar Endeksi (1997=100) (Halı ve K.ilim İmalatı) : Türkiye Makine Halısı Üretimi (m2) : Türkiye imalat Sanayi Üretimde Çalışan Kişi Başına Reel Kazanç Endeksi (1997=100) (Halı ve Kilim İmalatı) : Türkiye Genel İhracatında Halı İhracatının Payı (1,000 dolar) : 2007 Yılı Başlıca Ülke Gruplan İtibariyle Türkiye Halı İhracat Kaydı (1,000 Dolar) : Türkiye'nin En Çok Makine Halısı ihraç Ettiği Ülkeler : Türkiye'nin En Çok El Halısı ihraç Ettiği Ülkeler : Isparta Halı ihtisas Gümrüğü ithal Halı Girişi : Gözetim Uygulaması Kapsamına Alınan Maddeler Listesi : El Halısı İhracatı (Birim: $) : El Halısı ithalatı (Birim: $)

13 GRAFiK LİSTESİ GRAFİK 1.1: Yıllara Göre Hindistan Halı, Kilim ve Hint Keçesi İhracatı (Milyon Dolar) : Türkiye Toplam Halı İhracatı (Milyon Dolar) : Türkiye Halı hrracatında Makine Halısı ve El Halısı Payı(%) : Türkiye'nin 2007 Ocak-Kasım Halı ithalatı Ülkelere Göre Dağılım... 91

14 SUNU Ş Günümüzde diğer birçok el sanatı gibi el halısı dokumacılığı da bir sektör haline gelmiş, bu durum geleneksel Türk el halısı sektöründe bazı değişimleri beraberinde getirmiştir. Kültürel varlıklanmız içinde çok önemli bir yere sahip olan Türk el dokuması halılannın son yıllarda hem iç pazarda hem de dış pazarlarda rekabetle zorluklar yaşaması ve pazar payının giderek düşmesi, sektördeki sorunların doğru bir şekilde ortaya konulmasını ve somut politika önerilerinin geliştinimesini gerekli kılmaktadır. Ülkemiz, el halısı dokumacılığında en güzel ve farklı motifleri, renkleri, desenleri ve dokuma örneklerini dünyaya kazandıran bir kültürel zenginliğe sahiptir. Bu nedenle, halı dokumacılığımız için büyük önem taşıyan geleneksel ve tarihsel değerleri koruyarak orijinal desenlerde meydana gelen dejenerasyonun önüne geçilmeli ve modern tasarımlar geliştirip bunları "marka" yaparak, tüketici tercihlerinin sürekli değiştiği ve son derece rekabetçi olan dünya pazarlarına satmalıdır. Tarihten gelen önemli bir bilgi birikimine ve dokuma kültürüne sahip olan Türk el halıcılığı sektörünün içinde bulunduğu gerileme sürecinden çıkabilmesi için sektörün rekabet gücünü azaltan sorunların iyi analiz edilmesi büyük önem taşımaktadır. Özellikle, geleneksel Türk motif ve desenlerinin korunması ve araştırma-geliştirme, tasarım ve markalaşma gibi konulara öncelik verilerek uygun tasarım ve pazarlama faaliyetleri ile sektörün canlandırılması gerekmektedir. Türkiye el halısı sektörünün mevcut yapısı ve sorunlannın aynntıh olarak incelendiği bu çalışma, 2008 yılında "Türkiye El Halıcılığı Sektör Araştırması" adıyla yayınlanmıştı. Sektörün yoğun ilgisiyle karşılaşan araştırmanın kısa sırada tükenınesi ve söz konusu araştırmaya; "eski halı tamir sektörü" ve "ihtisas gümrüğü uygulamaları" konularının da eklenmesinin sektör tarafından talep edilmesi üzerine, çalışma, bu konulan da kapsayacak şekilde geliştirilerek yeniden basılmıştır. 13

15 Dünyadaki halı sektörü ticareti ve seçilen bazı ülkelerdeki uygulamalara yer verilerek, yapılan saha çalışması sonuçlarından da hareketle, Türk el halısı sektörünün uluslararası rekabet gücünü artırmak için neler yapılması gerektiği konusunda somut politika önerileri ortaya koyan araştırmanın tüm ilgililere faydalı olmasım diler, yayını hazırlayan Doç. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin ve Araştırma Görevlisi Ender Demir' e teşekkür ederim. Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter 14

16 ÖZET Dünya el halısı ve kilim üretim ve ihracatı genellikle İran, Çin, Pakistan, Hindistan, Türkiye, Nepal ve Tibet tarafından yapılmaktadır. Dünya el halısı ve kilim pazarı çoğunlukla İranh, Çinli ve Pakistanlı üretici/ihracatçılarm kontrolünde bulunmaktadır. El dokuma halı pazarı son derece rekabetçidir. Bu pazarda tüketici tercihleri hızla değişmektedir. Bu çerçevede, son yıllarda tasarımdaki rekabetin giderek popüler hale geldiği görülmektedir. N ep al ve Hindistan, bu değişikliklere hızla uyum sağlamayı başarmış ve el dokuma halı pazarında önemli ülkeler olarak dikkat çekmeye başlamışlardır. Çin'de ise üretim giderek makine halılanna kaymakta ve yükselen ücretler, el dokuma halı imalatını giderek azaltmaktadır. Tüm dünyada el halıcılığı sektöründe bazı sıkıntıların yaşanınasına rağmen, son yıllarda dünya el halısı ihracat ve ithalatında bir artış olduğu gözlenmektedir. El halısı ve kilim, genellikle refah seviyesi yüksek Batılı ülkeler tarafından ithal edilmektedir. Bu ülkelerde el halısı ve kilim imalatı olmadığından ithalat genellikle el halısı ve kilim üretim merkezleri olan İran, Çin, Pakistan, Türkiye, Nepal gibi ülkelerden yapılmaktadır. Dünyada en çok el halısı ve kilim ithal eden ülkeler; sırasıyla ABD, Almanya, İtalya, İngiltere, Japonya ve Fransa' dır. Öte yandan, dünya toplam el halısı ithalatının yüzde 63 'ü AB 'ye aittir. AB içindeki büyük İthalatçılar; Almanya, İtalya ve İngiltere'dir. Türkiye de önemli İthalatçı ülkelerden biridir yılı itibariyle yaklaşık 1,9 milyar dolar civarında olan dünya halı pazarının en önemli imalatçı ve ihracatçı ülkesi günümüzde Hindistan'dır. Uzun yıllar dünya el halı pazarmda lider konumda olan İran, yaşadığı sorunlar nedeniyle pazar payını giderek kaybetmiş ve son yıllarda yerini Hindistan'a bırakmıştır. Buna rağmen, halı sektörü, hala İran ekonomisinin en önemli sektörlerinden biridir yılı (21 Mart Mart 2007) ihracatı 500 milyon ABD dolandır. İran'ın el halısı ihracatı 2007 yılında (21 Mart Mart 2008) yüzde 12 azalmış ve 440 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Aslında, 1990'lardan beri İran halı ihracatmda bir düşüş eğilimi görülmektedir. 15

17 İran, Uzakdoğu ülkelerinin haksız rekabeti karşısında sektörü koruyacak yollar aramaktadır. İran hükümeti, sektördeki kayıplan en aza indirmek için sektöre yardım edecek çok sayıda reform yapma hazırlığındadır. Ayrıca, İran halı sektörü, halıların gerçekliğini ve orijinalliğini sağlayacak ayırt edici bir marka kimliği/işaret üzerinde çalışmaktadır. Bu çerçevede, İran halılanna İran Ulusal Halı Merkezi (Iran National Carpet Center) tarafından bir kimlik kartı verilmesi gerektiği üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, İran Halı İhracatçılan Birliği'nin de (Association of Carpet Exporters of Iran) ihracat lisansı verip, düşük kaliteli halıların ihracını engellemesi planlanmaktadır. Dünya el dokuma halı pazarının önemli ihracatçı ülkelerinden biri de Hindistan' dır. Hindistan, el dokuma halı ihracatı konusunda artan bir performans göstermiş ve 2008 yılı itibariyle 1. sıraya yükselmiştir. Hindistan Halı İhracatı Destekleme Konseyi'nin uyguladığı stratejilerle Hindistan halı sektörü büyük ilerleme kaydetmiş ve Hindistan el doleuma halılan, sahip olduğu özelliklerle dünya halı pazarında önemli bir yere gelmiştir. Günümüzde Hindistan, imal ettiği halıların yüzde 90'ını ihraç etmektedir. Hindistan, Polonya gibi ekonomisi gelişen ve el halısı alabilecek ülkelere satış yaparak hedef pazarlarını genişletmeyi hedeflemektedir. Halı sektörü, Hindistan için sosyo-ekonomik açıdan çok önemlidir. Hindistan' da halı sektöründe yaklaşık 3 milyon civarında insan çalışmaktadır. Hızla gelişen Hindistan halı sektörü; adaptasyonu, yenilikçiliği ve değişime ayak uydurabilme yeteneğiyle de bilinmektedir. Hem Avrupa, hem de Amerika pazarı için çeşitli renk, görünüm ve fıyat aralığında ürünlere sahip olan Hindistan, bu pazarlarda büyük avantaja sahiptir. Hindistan' da üretilen el halılan, dünya pazarlarında makine halılarıyla yaklaşık aynı fıyatlarda satılmaktadır. Hindistan, kalabalık nüfusu nedeniyle el halısı üretiminde rakiplerine göre maliyet avantajına sahiptir. Günümüzde Çin, dünya el dokuma halı pazarının önemli ihracatçı ülkelerinden biridir. Çin, değişik fıyat aralığına göre farklı kalitelerde el halısı imalatı gerçekleştirebilmektedir. Çin' deki pek çok sektörde olduğu gibi halıcılık sektöründe de artan ücretler, Çin'in el dokuma halı sektöründeki rekabet gücünü azaltına potansiyeli taşımaktadır. Çin' deki üretimin büyük kısmı tufte 16

18 halılardır ve bu pazarda Hindistan ile rekabet halindedir. Çin, ayrıca yüksek kalitede makine halılan üreterek pazardaki orta segmentte rekabet etmektedir. Öte yandan, düşük fiyatta ve iyi kalitede makine halılan üreterek, el dokuma halılada da rekabet etmektedir. Bu da, el dokuma halı üreticilerinin fiyat üzerinde rekabet etmelerini zorlaştırarak, onları farklı stratejiler geliştirmeye zorlamaktadır. Günümüzde Çin el dokuma halıları, dünyada önemli bir yere sahiptir yılları arasında Çin'in el dokuma halı ihracatı yıllık ortalama yüzde 20'den fazla büyüme göstermiştir. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, 2005 yılında hem üretim, hem de ihracat hacmine göre Çin el dokuma halılan ilk sırada yer almaktadır. Çin pek çok halı imalatçısı ülke gibi ürettiği halıların büyük bir kısmını ihraç etmektedir. Bu araştırmada incelenen ülkelerden biri olan Afganistan, günümüzde dünya el dokuma halı pazarının öneınli ihracatçı ülkelerinden biri olmamakla birlikte, yakın gelecekte bu pazarda söz sahibi olabilecek potansiyele sahiptir. Halıcılık sektörü, Afgan ekonomisinin en önemli sektörlerinden biridir. Halıcılık, Afgan ekonomisindeki dönüşümü ve yapısal değişimi destekleyecek potansiyele sahip bir sektördür. İhracatta önde gelen sektör, aynı zamanda kırsal kesimdeki nüfus için önemli bir istihdam ve gelir kaynağı durumundadır. Tamamen emek-yoğun olan halı imalatı, Afganistan' da ülke geneline yayılmıştır. Afganistan Halı İhracatçılan Birliği'ne (Afghan Carpet Exporters Guild - ACEG) göre, 1 milyondan fazla kişi halı imalatında çalışmaktadır. Milyonlarca kişi de yün imalatı, halıların kesimi, yıkanınası ve tasarımı gibi bağlı alanlarda çalışmaktadır. Bu nedenle, halı sektörü Afgan hükümetinin ve özel sektör kuruluşlannın odaklandıkları temel sektörlerden biridir. Halı imalatının yüzde 95'inden fazlası evlerde halı ihracat firmalan tarafından sağlanan bağımsız tezgahlarda yapılmaktadır. Afgan halı imalatçılarının dünya pazarlarına açılma konusunda ciddi sıkıntılan vardır. imalatçı ve satıcıların doğrudan pazarla ilişkileri zayıftır. Genel- 17

19 likle alıcılar ya da tüccarlar dokuyucularla temasa geçmekte veya "finishing" aşamasından önce halıyı almakta ve daha sonra dünya pazarlarına arz etmektedirler. Halı imalatının önemli bir aşaması olan ve "finishing" aşaması olarak tabir edilen kesme ve yıkama alanında Afganistan'ın kapasitesi yetersizdir. Ayrıca, Afganistan'ın lojistik altyapısı da yetersizdir. Bu nedenle, Afgan halılannın yüzde 80'inden fazlası "finishing" aşaması ve lojistik için kamyonlada Pakistan'a taşmmakta, orada bitirilmekte ve Pakistan markası altında dünya pazarlarına ihraç edilmektedir. Dünyada bilinen en eski halının Türk çift düğümüyle dokunmuş olmasından hareket edenler, halıcılığın ana yurdunun Türklerin ana yurdu olduğunu, Türk halıcılığının tarihinin 2500 yıl öncesine kadar gittiğini ve Türklerin halıyı OrtaAsya'danAnadolu'ya taşıdığını ifade etmektedirler. Dolayısıyla, tarihsel olarak el halıcılığının Türklerin el sanatlanndan biri olduğu söylenmektedir. Öte yandan, el dokuma halı ve kilim, Türk kültürünün önemli unsurlarından biridir. Geçmişte bir "halı ülkesi" olarak bilinen Türkiye'de el halıcılığı son yıllarda ciddi bir gerileme içindedir. Gerçekten de Türkiye, dünya el halı pazarında eskiden önemli bir yere sahipti ve el halısı denince akla ilk gelen ülkelerden biriydi. Türkiye'nin el halıcılığı konusunda tarihten gelen bir bilgi birikimi ve dokumacılık kültürüne sahip olmasına ve sektörde önemli bir altyapının mevcut olmasına rağmen, Türkiye el dokuma halı ve kilim sektörü sıkıntılı bir süreçten geçmektedir. Sıkıntının ve sorunların temelinde; Çin, Hindistan, Pakistan ve Nepal gibi Uzakdoğu ülkelerinin ucuz emeğe dayalı rekabetleri yatmaktadır. İşçilik başta olmak üzere bu ülkelerde maliyetierin Türkiye 'ye kıyasla çok düşük olmasından dolayı, Türkiye el dokuma halı ve kilim sektörü, hem iç pazarda, hem de dünya pazarlannda bu ülkelerle rekabet edememekte ve giderek rekabet gücünü kaybetmektedir. Hiç kuşku yok ki, sektörün rekabet gücünü azaltan daha pek çok sorun vardır. Bu ülkelerin zaman zaman geleneksel Türk modellerini ve desenlerini 18

20 taklit etmesi, yerli el dokuma halıların kalitesinin giderek bozulması ve dünya pazarlanndaki kötü imaj, Türk halıcılann giderek imalatlarını maliyetierin düşük olduğu Uzakdoğu ülkelerine kaydırması, bu ülkelerden yapılan ve hızla artan ithalat, AR-GE, tasarım ve markalaşma konusuna gereken önemin bugüne kadar verilmemiş olması, dünya pazarlarında tüketici tercihlerinin değişmesi, iç pazarın giderek daralması ve talebin makine halısına kayması, turistlere yönelik satışların giderek azalması ve bu bağlamda yetersiz tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, sektörün günümüzde yüzyüze kaldığı önemli sorunlardan birkaçı olarak belirtilebilir. Yaşanan sıkıntılar karşısında İmalatçılar, kaliteyi artırmalan ve markalaşmaları gerekirken, rekabet edebilmek adına giderek ucuz ve kalitesiz malzemelere yönelerek kaliteyi bozdular ve ayrıca özgün Türk desenleri ile markalaşmayı başaramadılar. Nitekim bugün, Türk el halılan, dünya pazarlarında bir dünya markası niteliğinde yer almamaktadır. Gelinen nokta itibariyle Türkiye'de el dokuma halı ve kilim imalatı önemli ölçüde azalmıştır. Öte yandan, el halısı ihracatının toplam halı ihracatı içindeki payı yıllar itibariyle sürekli düşüş göstermektedir. Türkiye'nin el dokuma halı ve kilim ithalatı ise son yıllarda giderek artmaktadır. Özellikle Uzakdoğu ülkelerinden yapılan el halısı ve kilim ithalatında son yıllarda önemli bir artış görülmektedir. Hızla artan ithalat ve yöresel modellerin/desenlerin taklit edilmesinin önlenememesi nedeniyle, el halısı üretimi gittikçe azalmakta. ve bugün geldiği nokta itibariyle sadece turizme bel bağlar bir duruma gelmiştir. Bu araştırma kapsamında yapılan yüzyüze görüşmelerde benzer sorunların dile getirilmesine rağmen, temelde iki farklı yaklaşımın ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Diğer bir deyişle, sektörün temsilcilerinin neredeyse tamamının sektörün sorunları konusunda hemfıkir oldukları söylenebilir. Yüzyüze görüşme yapılan kişilerin hemen hemen hepsi, Türkiye halı ve kilim sektörünün ciddi bir gerileme içinde olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, Türkiye' de imalatın çok zorlaştığı ve giderek bitme noktasına geldiği de ifade edilmiştir. Fakat çözüm noktasında sektörde iki farklı görüşün egemen olduğu görülmüştür. Bu çerçevede, imalatçılada imalatçı olmayıp halı ve kilim ticareti yapan- 19

21 ların görüşleriyle sektöre yaklaşımlarının temelden farklı olduğu tespit edilmiştir. Halı ve kilim işine bir "Türk el sanatı" olarak bakanlarm görüşlerinin de imalatçıların görüşlerine yakın olduğu görülınüştür. Yapılan yüzyüze görüşmelerde, özellikle imalatçılarm çok zor durumda ve dertli oldukları gözlenmiştir. Bu çerçevede, imalatçılara göre, Türkiye, kültürünün bir parçası olan halıcılığı giderek kaybetmektedir. İmalatçılar, çoğunlukla kırsal kesimde, özellikle dağ köylerinde halı dokumacılığmm önemli bir istihdam ve aileler için önemli bir "ek gelir kaynağı" olduğunu, fakat son yıllarda Uzakdoğu ülkelerinin ucuz halıları ve artan halı ithalatı karşısında Türkiye'de halı imalatının giderek zorlaştığmı ve önemli ölçüde azaldığını ifade etmişlerdir. Ayrıca, birçok halıcının sektör değiştirdiği ya da ek iş yapmak zorunda kaldığı tespit edilmiştir. Bu görüşte olanlar, Uzakdoğu ülkelerinden ucuz el halısı ithalatının zorlaştırılınasını ve devletin Türk kültürünün bir parçası olan, önemli bir istihdam ve gelir kaynağı olan el halısı imalatını çeşitli teşvik ve önlemlerle desteklemesini istemişlerdir. Türkiye bir halı ülkesi olınasma rağmen, Türkiye' de halı imalatma hiçbir zaman gerekli önemin verilmediği ve halı imalatçılarının kendilerini yenilemedikleri, günün şartlarına uyduramadıklan anlaşılınaktadır. Bu nedenle, Türkiye el halı ve kilim sektörünün standart ürünlerde ve klasik desen-modelrenklerde Uzakdoğu ülkelerinin ucuz halılanyla rekabet etme şansı yoktur. Türkiye'nin rekabet edebilmesinin yolu kaliteyi yükseltmesi ve modaya uygun, markalaşmış ve katma değeri yüksek halılar imal etmesinden geçmektedir. Türkiye el halı sektörü; eğer kaliteli, modaya uygun, desenierin ve renklerin ön plana çıktığı halılar üretmeyi başarırsa, o zaman dünya pazarlannda Uzakdoğu ülkeleriyle rahatlıkla rekabet edebilir. Türkiye, ancak kaliteli halılar ve çok özel ürünler, butik ürünler imal ederek dünya halı pazarmda var olmaya devam edebilir. imalatçı olmayıp halı ve kilim ticareti yapanlara göre ise halı ve kilim; fakir, gelir seviyesi düşük ülkelerin işidir. Gerçekten de, ülke kalkındıkça, geliştikçe, gelir ve eğitim düzeyi yükseldikçe halı ve kilim dokumaya olan ilgi azalır. Ayrıca halı ve kilim, emek-yoğun bir üründür. Bu nedenle, emeğin ucuz 20

22 olduğu ülkelerde daha çok imal edilmesinin ekonomi biliminin kurallarına da uygun olduğu ileri sürülebilir. Bu açıdan bakıldığında, ücretierin nispeten yüksek olmasından dolayı, Türkiye'de halı imalatının iktisadi olmadığı söylenebilir. Bu görüşü savunanlara göre, el dokuma halı ve kilim sektörünün Türkiye ekonomisinde önemli bir yeri yoktur. Gerçekten de, halı sektörünün ve ihracatının en iyi durumda olduğu 1980'li ve 90'1ı yıllarda bile, halı ve kilim üretiminin milli gelir ve halı ihracatının toplam ihracat içinde önemli bir yeri olmamıştır. Günümüzde halı ve kilim sektörünün milli gelir ve toplam ihracat içindeki yeri çok daha önemsiz bir düzeydedir. Örneğin, 2007 yılında 107 milyar dolarlık toplam ihracat içinde el halısı ihracatı ancak 145 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Kaldı ki, bu ihracatın önemli bir kısmı ithal edilen halıların ihraç edilmesinden oluşmaktadır. Bu çerçevede, halı ithalatının zorlaştırılmasının doğru olmadığı, çünkü ithal edilen halının büyük bir bölümünün turizm kanalıyla (turistlere satış yoluyla) yeniden ihraç edildiği ve bu ithal halıların Türkiye'ye döviz kazandırmanın yanında, istihdam ve katma değer yarattığı belirtilmektedir. El halı ve kilim sektöründe işin ticaretini yapanlara göre, devletin el halısı ithalatı üzerinde büyük bir baskısı söz konusudur. ihtisas gümrüğü ve gözetim fiyatı uygulamalarının söz konusu baskının göstergeleri olduğu ve ihtisas gümrüğünün Isparta'da olmasının bu baskının şiddetini daha da artırdığı söylenmektedir. Gerçekten de, ihtisas gümrüğünün varlığı bir yana, bu gümrüğün Isparta'da olmasının İthalatçılar ve işin ticaretini yapanlar açısından büyük maliyetler yarattığı, zaman kaybına yol açtığı ve rekabet güçlerini azalttığı, bunun da günümüzde sektördeki temel tartışma konusunu oluşturduğu görülmektedir. Halı ve kilim ticareti yapanlara göre, mevcut kişi başı gelirle Türkiye'de el halısı imal etmek çok zordur. Ayrıca, bu maliyetlerle dünya pazarlarında rekabet etme şansı da yoktur. Dolayısıyla, sektörü kurtarmaya çalışmanın rasyonel bir tarafının olmadığı ifade edilmektedir. Ticari boyutuna girmeden kültürel/sanatsal boyutuyla Türkiye'de el halısı ve kilimimal etmenin daha 21

23 doğru olacağını ifade edenler de olmuştur. Ayrıca, Türkiye'de el halısı imalatının yakında önemli ölçüde bitebileceği, fakat turizm var oldukça halı ticaretinin yapılacağı ağırlıklı görüş olarak ileri sürülmüştür. Gelinen noktada, halı konusunda Türkiye'nin kararını vermesi gerektiği, görüşme yapılan birçok kişi tarafından ifade edilmiştir. Öte yandan, eski el halılarının tamir ve bakımı, günümüzde neredeyse bir sektör haline gelmiştir. Eski ve kullanılmış halıların tamir ve bakım işlemlerinin yapılarak tekrar ekonomiye kazandırılması konusunda Türkiye, ciddi bir altyapı ve bilgi birikimine sahiptir. Kaliteli ustaların varlığına, sektörün deneyimli kişilerin elinde olmasına ve eski halı tamir merkezi olarak bilinmesine rağmen, Türkiye'nin bu sektörden yeterli pay alamadığı ve sektördeki rekabet gücünü giderek kaybettiği görülmektedir. Sektörün rekabet gücünü olumsuz etkileyen faktörlerin başında, hiç kuşku yok ki eski halılann ticaretinde/ithalatında uygulanan mevzuat ve karşılaşılan bürokratik engeller gelmektedir. Mevcut potansiyelin kullanılması durumunda, eski halı ve kilim tamir ve bakım işinin önemli bir sektör haline geleceği ve bu sektörün önemli düzeyde istihdam yaratacağı ve ülkeye döviz kazandıracağı söylenebilir. 22

24 GİRİŞ Halı, geleneksel olarak dokunarak ve günümüzde yapıştırma veya tafting yöntemiyle (düz zemin kumaşına ipiikierin dikilmesi) elde edilen havlı tekstil yüzeyleridir.ı Halı; yün, pamuk ya da ipek iplikten, çeşitli düğüm teknikleri kullanılarak üretilen dokuma (yaygı) olarak da tanımlanmaktadır. El halısı ise çözgü iplikleri üstüne ayrı bir desen ipliğiyle değişik şekillerde düğüm atılarak aralarından birkaç sıra atkı ipliği geçirilip sıkıştırılarak aynı yükseklikte veya yer yer farklı yüksekliklerde, kabartmalı olarak kesilmiş, havlı yüzü olan dokumalardır.2 Halı dışındaki havsız dokuma yaygılara ise genel olarak kilim denilmektedir. El dokuması halı ve kilimler, günümüzde yer kaplaması amacıyla değil, daha çok süs ve prestij amaçlı olarak kullanılmaktadır.3 Dünyada bilinen en eski halının M.Ö. 5. yüzyıla ait olduğu tahmin edilmektedir yılında Rus arkeoloğu Rudenko'nun Güney Sibirya'da Pazyryk'ta İskit mezariarına ait bir kurgunda bulduğu halının en eski halı örneği olduğu konusunda kuvvetli bir görüş birliği vardır.4 Bu halının Türk çift düğümüyle dokunmuş olmasından hareket edenler, halıcılığın ana yurdunun Türklerin ana yurdu olduğunu, Türk halıcılığının tarihinin 2500 yıl öncesine kadar gittiğini ve Türklerin halıyı OrtaAsya'dan Anadolu'ya taşıdığını ifade etmektedirler. s Dolayısıyla, tarihsel olarak el halıcılığının Türklerin el sanatlanndan biri olduğu söylenmektedir. Uzun yıllar bir "halı ülkesi" olarak bilinen Türkiye'de el halıcılığı son yıllarda ciddi bir gerileme içindedir. Gerçekten de, Türkiye, dünya el halısı pazannda eskiden önemli bir yere sahipti ve el halısı denince akla gelen ilk ülkelerden biriydi. Türkiye'nin el halıcılığı konusunda tarihten gelen bir bilgi bi- 1 A. Emek, Halı Dış Pazar.Araştınnası, Dış Ticaret Müsteşarlığı, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, Ankara, 2003, s.l. 2 a.g.e., s.l. 3 Ü. Sevim ve A. Emek, Halı Sanayi, Dış Ticaret Müsteşarlığı, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, Ankara, N. Görgünay, Doğu Yöresi Halılan, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlan: 163, Sanat Dizisi: 23, s.2. 5 Türk Halıcılık Vakfı, TürkHalıcılıkPaneli, İstanbul, 1986 ve Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, UŞAK: Sanayi, Kültür ve Tarih, Uşak,

25 rikimi ve dokumacılık kültürüne sahip olmasına ve önemli bir altyapının mevcut olmasına rağmen, Türk el dokuma halı ve kilim sektörü, son yıllarda sıkıntılı bir süreçten geçmektedir. Sıkıntının ve sorunların temelinde; Çin, Hindistan, Pakistan ve Nepal gibi Uzakdoğu ülkelerinin ucuz emeğe dayalı rekabetleri yatmaktadır. İşçilik başta olmak üzere bu ülkelerde maliyederin Türkiye'ye kıyasla çok düşük olmasından dolayı, Türkiye el dokuma halı ve kilim sektörü, hem iç pazarda, hem de dünya pazarlarında bu ülkelerle rekabet edememekte ve giderek rekabet gücünü kaybetmektedir. Yaşanan sorunlar ve sıkıntılar nedeniyle, Türkiye'nin el halısı ihracatı giderek azalmakta, buna karşılık el halısı ithalatı ise sürekli artmaktadır. Ayrıca, Türkiye'de el dokuma halı ve kilim imalatı ciddi bir gerileme içindedir. Büyük ölçekli imalat yapan fırma sayısı çok azalmıştır. Öte yandan, uzun yıllar kırsal kesimde, özellikle dağ köylerinde kadınlar için bir istihdam ve böylece aileler için bir "ek gelir" kaynağı olan bu sektörde, istihdam önemli ölçüde gerilemiş ve dokuyuculuğa olan ilgi çok azalmıştır. Türkiye el dokuma halı ve kilim sektörü, gelinen nokta itibariyle turizme bel bağlamış durumdadır. Mevcut eğilimin devam etmesi durumunda, endüstriyel boyutuyla Türkiye'de el dokuma halı ve kilim imalatımn sona ereceği, sadece kültürel ve sanatsal boyutuyla üretim yapılacağı öngörülebilir. Fakat el dokuma halı ve kilim ticaretiyle Uzakdoğu ülkelerinden ithal edilen halıların turizm yoluyla ihracatının ise devam edeceği beklenebilir. Bu çerçevede, bu araştırmanın temel amacı, yapılan saha araştırması sonuçları ve dünya uygulamalarından hareketle Türkiye el dokuma halı ve kilim sektörünün dünya pazarlarındaki rekabet gücünü artırmak için neler yapılması gerektiğini tartışmaya açmaktır. Bu amaçla; bir yandan Türkiye el dokuma halı ve kilim sektörünün mevcut yapısı ve sorunlan ortaya konulmakta, diğer yandan da seçilen ülke uygulamalanndan ve yapılan saha araştırması sonuçlarından hareketle, Türkiye el dokuma halı ve kilim sektörünün uluslararası rekabet gücünü artırmak için neler yapılması gerektiği konusundaki politika önerileri tartışmaya açılmaktadır. 24

HALI SANAYİ. Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

HALI SANAYİ. Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi HALI SANAYİ Hazırlayan Ümit SEVİM, Alpaslan EMEK 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ÜRÜNÜN TANIMI Armonize Sistem sınıflandırmasına göre halılar 4 ana gruba

Detaylı

Halı ve Kilim Yıllık Ortalama Sanayi Üretim Endeksi (2010 = 100) Yıllar 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Endeks Değeri Kaynak: TUİK

Halı ve Kilim Yıllık Ortalama Sanayi Üretim Endeksi (2010 = 100) Yıllar 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Endeks Değeri Kaynak: TUİK HALI SEKTÖRÜ HALI ÜRÜNÜNÜN TANIMI Çözgü (arış) iplikleri üstüne ayrı bir desen ipliği ile değişik şekillerde düğüm atılarak, aralarından bir kaç sıra atkı (argaç) ipliği geçirilip sıkıştırılarak aynı yükseklikte

Detaylı

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemiz halı ihracatı 2009 yılını % 7,2 oranında düşüşle kapanmış ve 1 milyar 86 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2010 yılının ilk ayında ise halı

Detaylı

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU

2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU 2016 YILI İPLİK İHRACAT İTHALAT RAPORU Haziran 2017 İçindekiler Yönetici Özeti... 2 1. Dünya İplik İhracatı... 3 2. Türkiye nin İplik İhracatı... 5 Yıllar İtibariyle İhracat ve Pay... 5 Başlıca Ülkeler

Detaylı

HALI SANAYİ. Hazırlayan Tuğrul SOMUNCUOĞLU 2010. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

HALI SANAYİ. Hazırlayan Tuğrul SOMUNCUOĞLU 2010. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi HALI SANAYİ Hazırlayan Tuğrul SOMUNCUOĞLU 2010 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi HALI SANAYİ ÜRÜNÜN TANIMI Armonize Sistem sınıflandırmasına göre halılar 4 ana

Detaylı

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Türk altın mücevherat üretim geleneği çok eskilere dayanmaktadır.

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

Dünya Halı Pazarları ve Türkiye nin Durum Tespiti. Fazıl ALKAN Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi 2008

Dünya Halı Pazarları ve Türkiye nin Durum Tespiti. Fazıl ALKAN Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi 2008 Dünya Halı Pazarları ve Türkiye nin Durum Tespiti Fazıl ALKAN Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi 2008 Dünya Halı İthalatı (Milyon $) 12.000 10.000 8.000 7.621 8.562 9.924 10.536 11.241 6.000 4.000 2.000 0 2002 2003

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU TEMMUZ 2016 ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı : Azerbaycan Cumhuriyeti Nüfus : 9,780,780 Dil :Resmi dil Azerice dir. Rusca ve Ermenice

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE EL HALICILIĞI SEKTÖR ARAŞTIRMASI. HAZIRLAYANLAR Doç.Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin Arş.Gör. Ender Demir

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE EL HALICILIĞI SEKTÖR ARAŞTIRMASI. HAZIRLAYANLAR Doç.Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin Arş.Gör. Ender Demir İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE EL HALICILIĞI SEKTÖR ARAŞTIRMASI HAZIRLAYANLAR Doç.Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin Arş.Gör. Ender Demir YAYIN NO: 2008-82 İstanbul, 2008 Copyright İTO Tüm haklar sakhdır. Bu yayının

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Eylül Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Eylül Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Eylül Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI EYLÜL AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016 yılı

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2014 MART AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİ NİSAN 2014 TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ Türklerin dericiliğe başlamaları kaynaklara göre, 12. yüzyıla kadar gitmektedir. Köklü bir tarihsel geçmişe sahip olan deri ve deri sanayinin 1970 lerden itibaren ülkemizde

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye nin toplam

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Nisan Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2012 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Ağusttos 2012 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014

Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Tekstil-Hazır Giyim Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 2014 Sektöre Bakış Tekstil ve hazır giyim sektörleri, GSYH içinde sırasıyla %4 ve %3 paya sahiptir. Her iki sektör

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI AĞUSTOS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017

Detaylı

Dış Ticaret Verileri Bülteni

Dış Ticaret Verileri Bülteni (Milyar $) 216 Haziran - 216 TÜİK dış ticaret verilerine göre ihracat 216 yılı Haziran ayında, 215 yılının aynı ayına göre %8,1 artarak 12 milyar 916 milyon dolar, ithalat %7 artarak 19 milyar 475 milyon

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI TEMMUZ AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Mayıs 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016 yılı

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Deri ve Deri Ürünleri Sektörü Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI yılı mayıs ayında, Türkiye

Detaylı

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Temmuz 2014 1 Milyar $ I. Cam Sektörü Hakkında 80 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan düzcam (işlenmiş camlar dahil),

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2009 Ocak - Mayıs Beş Aylık Tekstil İhracatı Türkiye nin tekstil ihracatı, 2009 yılının Ocak Mayıs döneminde geçen

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI AĞUSTOS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİ İTHALATINA UYGULANAN KORUNMA ÖNLEMLERİ 2 YILLIK DEĞERLENDİRME

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİ İTHALATINA UYGULANAN KORUNMA ÖNLEMLERİ 2 YILLIK DEĞERLENDİRME TEKSTİL VE HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİ İTHALATINA UYGULANAN KORUNMA ÖNLEMLERİ 2 YILLIK DEĞERLENDİRME TÜRKİYE GİYİM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 211 yılı Temmuz ayında yürürlüğe konulan kumaş ve hazır giyim ürünlerine

Detaylı

TEKSTİL İMALATI SANAYİ SEKTÖR RAPORU

TEKSTİL İMALATI SANAYİ SEKTÖR RAPORU TEKSTİL İMALATI SANAYİ SEKTÖR RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 1.BÖLÜM TEKSTİL İMALATI SANAYİNİN TANIMI VE KAPSAMI 1.1 TEKSTİL İMALATI SANAYİ 1.2 TEKSTİL İMALATI SANAYİNİN KAPSAMI 2.BÖLÜM SEKTÖRÜN GELİŞİMİ

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Mart Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye nin toplam ihracatı

Detaylı

DÜNYA DA ve TÜRKİYE DE DOKUMA KUMAŞ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER

DÜNYA DA ve TÜRKİYE DE DOKUMA KUMAŞ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER DÜNYA DA ve TÜRKİYE DE DOKUMA KUMAŞ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER AĞUSTOS 2016 Tekstil, Deri, Halı AR&GE ve Mevzuat Şubesi DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE DOKUMA KUMAŞ TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER I. Giriş...

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2011 OCAK - ARALIK İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2011 OCAK - ARALIK İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2011 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Ocak 2012 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2011 OCAK - ARALIK İHRACAT

Detaylı

Ayakkabı Sektör Profili

Ayakkabı Sektör Profili Ayakkabı Sektör Profili Elif UĞUR Ayakkabı, çok eski çağlarda insanların zorlu coğrafya ve iklim koşullarında ayaklarını muhafaza etmek ve zarar görmelerini engellemek amacıyla kullanılırken günümüzde

Detaylı

Ekonomik Ticari Gelişmeler

Ekonomik Ticari Gelişmeler Ekonomik Ticari Gelişmeler 3 Mayıs 2011 1 / 24 İçindekiler Giriş Sektör Haberleri Ülkelere Göre Çıkış Sayıları Haftalık Makroekonomik Gelişmeler 2 / 24 Yükselen Değerler Mart ayında İmalat Sanayi Genelinde

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Haziran 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 5 Ayında %7,5

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Mart 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI

HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI HALI SEKTÖRÜ 2015 YILI İHRACATI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılında % 7,3 oranında bir artışla kapanmış ve 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 2015 yılında ise halı ihracatımız bir önceki yıla kıyasla

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ocak 2016 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 ARALIK İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2015 Yılında 17 Milyar Dolarlık

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ekim 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 EYLÜL İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 9 Ayında %2,6

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Temmuz Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI TEMMUZ AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi EKİM YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

2010 YILI HAZIR GĠYĠM SEKTÖRÜNDE GELĠġMELER VE SEKTÖRÜN 2023 YILI HEDEFLERĠ

2010 YILI HAZIR GĠYĠM SEKTÖRÜNDE GELĠġMELER VE SEKTÖRÜN 2023 YILI HEDEFLERĠ 2010 YILI HAZIR GĠYĠM SEKTÖRÜNDE GELĠġMELER VE SEKTÖRÜN 2023 YILI HEDEFLERĠ Hande UZUNOĞLU Türkiye sanayisinin lokomotifi olarak lanse edilen hazır giyim sektörü üretim ve istihdama katkısıyla önemli bir

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI NİSAN AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2009 Ocak Nisan Dört Aylık Tekstil İhracatı Türkiye nin tekstil ihracatı, 2009 yılının Ocak Nisan döneminde geçen yılın

Detaylı

DEMİR veya ÇELİKTEN SOFRA ve MUTFAK EŞYASI BİLGİ NOTU

DEMİR veya ÇELİKTEN SOFRA ve MUTFAK EŞYASI BİLGİ NOTU 1 2H ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ DEMİR veya ÇELİKTEN SOFRA ve MUTFAK EŞYASI BİLGİ NOTU Eylül 2011 Hazırlayan Sinem ALAN SOFRA VE MUTFAK EŞYASI BİLGİ NOTU (GTİP NO: 7323) Son dönemde

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Haziran Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI HAZİRAN AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU Akışkan gücü, basınçlı akışkanların, ister sıvı ister gaz halinde olsun, enerjilerinden faydalanarak elde edilen güçtür. Sıvı veya gaz, yada somut olarak su veya hava, ancak

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2014 MART AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Niisan 2014 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Invest in DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımın Gelişimi Makroekonomik anlamda küresel ekonomiye uyumu sağlayan yapısal reformlar, bir yandan Türkiye yi doğrudan yabancı yatırım

Detaylı

Mayıs Ayı Tekstil Gündemi

Mayıs Ayı Tekstil Gündemi Mayıs Ayı Tekstil Gündemi 03.06.2016 Mayıs Ayı Tekstil Gündemi «Çin, Mısır da tekstil bölgesi kuruyor» «Bangladeş konfeksiyon sektörü, verimlilikteki düşüşten endişe ediyor» «Pakistan pamuk endüstrisi,

Detaylı

MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM

MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM Mobilya Sektörü Sınıflandırması Türkiye'de, 01.01.1989 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Armonize Sistem Nomanklatörü esas alınarak yapılan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarına

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Kasım Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Kasım Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Kasım Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI KASIM AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016 yılı

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2017 HALI SEKTÖRÜ Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2017 AĞUSTOS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye nin

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Mayııs HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2009 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2009 Ocak - Şubat İki Aylık Tekstil İhracatı Türkiye nin tekstil ihracatı, 2009 yılının Ocak Şubat döneminde geçen

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2014 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ TEKSTİL, DERİ VE HALI ŞUBESİ KASIM 2014 TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu 2016 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2016 Aralık Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2016 YILI ARALIK AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

2003 yılında tarımın milli gelirlerimizdeki payı yüzde 12,6 iken, 2006 yılında yüzde 11,2 ye indi.

2003 yılında tarımın milli gelirlerimizdeki payı yüzde 12,6 iken, 2006 yılında yüzde 11,2 ye indi. Tarım Sektörünün İhracattaki Yeri ve Önemi Şebnem BORAN Ülkemizde son yıllarda önceliğin sanayi sektörüne kayması sonucu ekonomimizde göreceli olarak tarım ürünlerinin ihracatımızdaki ağırlığı giderek

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu 2017 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2017 Mart Ayı İhracat Bilgi Notu TDH Ar&Ge ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜMÜZÜN 2017 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI 2017 yılı

Detaylı

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü

Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Deri ve Deri Ürünleri Sektörü 2015 Mayıs Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 06/2015 DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI AYI İHRACAT PERFORMANSI 2015 yılı

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI. Genel ve Sanayi İhracatında Tekstil ve Hammaddeleri Sektörünün Payı

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI. Genel ve Sanayi İhracatında Tekstil ve Hammaddeleri Sektörünün Payı Mart 2015 Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü 2015 Yılı Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 03/2015 TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2015 YILI ŞUBAT AYI İHRACAT

Detaylı

TEKNİK TEKSTİL SEKTÖRÜNE İLİŞKİN GÜNCEL BİLGİLER

TEKNİK TEKSTİL SEKTÖRÜNE İLİŞKİN GÜNCEL BİLGİLER TEKNİK TEKSTİL SEKTÖRÜNE İLİŞKİN GÜNCEL BİLGİLER Türkiye nin Teknik Tekstil Dış Ticareti Ürün Grupları Bazında İhracat ve İthalat Dünya da Teknik Tekstil İhracat ve İthalatı Önemli İhracatçılar ve İthalatçılar

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2010 OCAK - MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2010 OCAK - MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2010 OCAK - MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı İlk Üç Ayda 14,2 Arttı yılının Ocak-Mart döneminde Türkiye den 4

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2015 HALI SEKTÖRÜ Ekim Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYI İHRACAT PERFORMANSI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılını % 7,3 oranında

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ekim 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 EYLÜL İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2015 Ocak-Eylül Döneminde

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Eylül 2015

2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Eylül 2015 2015 AĞUSTOS DIŞ TİCARET BÜLTENİ 30 Eylül 2015 Ağustos 2015 Dış ticaret istatistiklerine ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 30 Eylül 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK, Gümrük ve

Detaylı

KABLO VE TELLER. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KABLO VE TELLER. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KABLO VE TELLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KABLO ve TELLER GTİP:8544 TÜRKİYE DE ÜRETIM VE DIŞ TİCARET Üretim Kablo ve teller

Detaylı

TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEN İZMİR İN ALDIĞI PAYIN ANALİZİ

TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEN İZMİR İN ALDIĞI PAYIN ANALİZİ 2013 ARALIK EKONOMİ TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEN İZMİR İN ALDIĞI PAYIN ANALİZİ Erdem ALPTEKİN Giriş İzmir, 8.500 yıllık tarihsel geçmişe sahip, birçok medeniyetin birlikte hoşgörüyle yaşadığı, oldukça zengin

Detaylı

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri Sektör Raporu 2010 Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İPLİK TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İPLİK TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İPLİK TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ EKİM 2013 2 DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE İPLİK TİCARETİ ÜZERİNE GÜNCEL BİLGİLER I. Giriş... 2

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

2004 yılında 929 milyon Dolar olan değerli maden ve mücevherat ihracatımız, %62 artışla 2008 yılı sonunda 1.5 milyar Dolara ulaşmıştır.

2004 yılında 929 milyon Dolar olan değerli maden ve mücevherat ihracatımız, %62 artışla 2008 yılı sonunda 1.5 milyar Dolara ulaşmıştır. AFRİKA ÜLKELERİNDE MÜCEVHER SEKTÖRÜ İstikrarlı ve sürekli gelişimiyle büyümeye devam eden Türk Mücevherat Sektörü, son yıllarda gösterdiği ivmeyle altın ve mücevher sektörünün dünya genelinde önde gelen

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ. Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1

HALI SEKTÖRÜ. Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu. TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği. Page 1 2016 HALI SEKTÖRÜ Ağustos Ayı İhracat Bilgi Notu TDH AR&GE ve Mevzuat Şb. İTKİB Genel Sekreterliği Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2016 AĞUSTOS AYI İHRACAT PERFORMANSI 2016 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye nin

Detaylı

TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ VE PAMUK

TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ VE PAMUK Shaping Cotton s Future COTTON USA CONFERENCE TÜRK HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ VE PAMUK CEM NEGRİN TGSD BAŞKANI TÜRK EKONOMİSİ GÖSTERGELER 2012 2013 2014 TAHMİNLERİ EKONOMİK BÜYÜME % 2,1 4,0 4,0 MİLLİ GELİR MİLYAR

Detaylı

* Ticaret verileri Nace Revize 2 sınıflandırmasına göre 45 ve 46 kodlu sektörleri içermektedir. Kaynak: (Türkiye İstatistik Kurumu, u)

* Ticaret verileri Nace Revize 2 sınıflandırmasına göre 45 ve 46 kodlu sektörleri içermektedir. Kaynak: (Türkiye İstatistik Kurumu, u) 1.1. Ticaret Türkiye ye paralel olarak TR82 Bölgesi nde de hizmetler sektörünün ekonomideki payının artmasıyla öne çıkan alanlardan biri de ticarettir. 2010 TÜİK Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerine

Detaylı

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 İHRACAT... 4 İTHALAT... 5 TÜRKİYE DE ÜRETİM... 6 TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ... 6 İHRACAT... 7 İTHALAT...

İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 İHRACAT... 4 İTHALAT... 5 TÜRKİYE DE ÜRETİM... 6 TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ... 6 İHRACAT... 7 İTHALAT... İçindekiler DÜNYA TİCARETİ... 3 İHRACAT... 4 İTHALAT... 5 TÜRKİYE DE ÜRETİM... 6 TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ... 6 İHRACAT... 7 İTHALAT... 9 EV TEKSTİLİ SEKTÖR RAPORU Ekonomik Araştırmalar ve Dış Ticaret Müdürlüğü

Detaylı

2014 YILI NİSAN AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2014 YILI NİSAN AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2014 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Mayııs 2014 2014 YILI NİSAN AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK HAZİRAN DÖNEMİ HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılına iyi başlayan ülkemiz halı ihracatı, yılın ilk yarısının sonunda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 19,7 oranında artarak

Detaylı

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Tıp sürekli ilerliyor sözündeki aslan payı bize göre; Tıbbi Malzeme Alt Sektörüne ait. Nitekim; tıbbi malzemeden yoksun sağlık sektörünün eli

Detaylı

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97

2013/ 2014 (%) 3301 Uçucu Yağlar 3.727.592 4.017.602 4.524.926 12,63 3,97 KOZMETİK SEKTÖRÜ HS No: 3301,3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307 DÜNYA TİCARETİ Dünya kozmetik ürünler ihracatında ilk sırada güzellik/makyaj ve cilt bakımı için müstahzarları oluşturmaktadır. Bu ürün grubunun

Detaylı