AVRUPA OLUŞUMU VE TÜRKLER; Ön Söz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA OLUŞUMU VE TÜRKLER; Ön Söz"

Transkript

1 AVRUPA OLUŞUMU VE TÜRKLER; Ön Söz 50 yıllık hekimlik hayaımı noktalamak ve ilgi alanlarımın başında yer alan Tarih araştırmalarına zaman ayırmak için31.aralık 2008 de muayenehanemi kapatarak Almanya da bulunan evimde Alman tarihini incelemekle işe başlamak istiyordum.hekimlik hayatımın önemli bir kısmını yaşadığım Almanyanın tarihi ve oluşum sürecini araştırmak üzere çalışmalarıma başladım.önce hastalarım ve hemşirelerimin çeşitli vesilelerle hediye ettikleri ve okumaya fırsat bulamadığım Lothan Gall tarafından hazırlanan Kohlhammer basımevi tarafından yayınlanan''fragen AN DİE DEUTSCHE GSCHİCHTE''''Knopp,Brauburger ve Araens tarafından hazırlanan ''DİE DEUTSCHEN'' adlı kitapları okudum Ancak ben daha derin bilgiler içeren kitaplar okumak istiyordum.bu nedenle'daha geniş bilgiler içeren Mıchael Freund un C Bertelsmann Verlag tarafından yayınlanan ''DEUTSCHE GESCHİCHTE''veHeinrich Pleticha tarafından sunulan 12 ciltlik ''DEUTSCHE GESCHİCHTE'' adlı kitabın 1.cildini okudum.hayretle vardığım sonuç ; Alman tarihinin ancak Avrupa ile birlikte ele alınması durumunda anlaşılabileceği hususu oldu..sanki Avrupa ve Alman tarihi Büyük Karlın ölümünden sonraki süreçte VERDUN anlaşması ile başlatılıyordu..avrupa da ilk çağlardan itibaren çeşitli göçler oluşuyor çeşitli yerleşimler uygarlıklar yönetimler ardarda tarih sayfalarında yerlerini alıyordu.burada Germenler,Keltler gibi orta Asya dan göç eden Hint-Avrupa dilini konuşan büyük kavimlerin rolleri kadar güney Avrupayı oluşturan ve en az Hint Avrupa dilleri konuşan kavimler kadar Avrupa oluşumunu etkileyen Türkler,Moğollar,Finler,Macarlar Bulgarlar gibi Ural Altay dili konuşan kavimlerin rolleri vardı.bunlara cevap bulabilmek için Germenler,Etrüksler,Keltler Normanlar,Hunlar gibi göçer halk gruplarını da araştırmak gerekiyordu.bunlar hakkında yayınlanmış eserleri özellikle yaşadığımız eyaletin şehirlerine yakın yerlerde kurulan Fluemarklarda bulabildiğim kadar Türkçeye çevrilmiş eserler de bulabildiğimi söylemek istiyorum.ayrıca Alman Ansiklopedileri(Özellikle-Brockhaus),Meydan Laurus, ve internette bulunan VİKİPEDA nın Türkçe ve Almanca yayınları bu hususların aydınlatılmasında yol gösterici olmuşlardır.umarım bu çalışmalarım fydalı olacaktır..başlangiç.okuduğum kitaplarda genellikle Alman ve Avrupa tarihinin başlangıç noktası olarak VERDUN anlaşması gösteriliyor,nedense Tarih öncesi Avrasya kıtasının durumu, göçler,avrupa halklarının oluşumu gözden kaçırılmak isteniyordu.aslında siyasi ve kültürel ve uygarlık bakımından Asya dan çok geri durumda bulunan Orta çağ- Avrupa tarihine neden gerekenden daha fazla önem veriliyordu? Bu konuya daha sonraki bölümlerde geniş bir şekilde değineceğim,.tarih öncesinde ve ilk çağda Avrupa halklarının oluşumu ve nereden ve nasıl geldikleri, geldiklerinde uygarlığın hangi aşamasında bulundukları okuduğum tarih kitaplarında önemsiz olaylar gibi geçiştiriliyor. '.Kuzeyden,Hindistan dan veya Orta asya dan gelmişlerdir' denilerek bu konu karanlık gösterilmeye çalışılıyor..kuzey ve orta Avrupa halklarının neredeyse tamamını oluşturan GERMENLER ve KELTLER ın göçer oldukları sabit iken göçe başladıkları ülkeler, göç,tarih öncesi yaşadığı arkeolojik ve jeolojik bulgular ile sabit olan Uygur imparatorluğu,ve onların başkentini tüm insanları ile birlikte imparatorluğun doğu bölgesinin tamamını etkiliyen her şeyi yok eden manyetik felaket veya TUFAN dan hiç bahsedilmiyordu. Yalnız jeolojik olaylar değil arkeologlar tarafından saptanan bulgular dahi insanların gözlerinden kaçırılıyordu.göçler ve göç yolları hakkında en ufak bir yorum bile yapmadan yerleştikleri bölgeler ve Avrupa içindeki göçleri hakkında üstünkörü bilgiler veriliyordu''.orta asya dan,hindistan dan veya kuzeyden geldikleri

2 sanılıyor ''şeklinde değerlendirmeler yapılırken onlardan asırlarca önce Asya da kurulan uygarlıklar,imparatorluklar Orta ve güney Amerika da,afrika da kurulmuş olan devletler ve uygarlıklar ile ilgileri hiç konu edilmiyordu.acaba Amerikalı yazar Gene D. Matlock ve Rus yazar ve araştırmacı Murat Adji nin değerlendirmelerinde izlendiği gibi Avrupa halkının çoğunluğu Türk kökenli oluşunun ortaya çıkmasından mı? Korkuluyordu( Rus araştırmacı internette yayınlanan 'KIPÇAKLAR' adlı kitabında Türk dünyasının orta Asya dan özellikle doğu Avrupaya göç ettiğini Avrupayı oluşturan sarı saçlı mavi gözlü insanların büyük bir kısmı Kıpcak ailesine mensup olduğunu bu bağlamda özellikle Avusturyalılar,Macarlar,Bavyeralılar, Ukranyalılar, litvanyalılar lehler,saksonyalılar ve Katalanların en az yarısının orta Asya dan gelen Kıpçakların oluşturduğunu belirtmektedir.yazar bu hususu halkların dillerini ananelerini ve yaşam tarzlarını inceleyerek ispatlamaya çalışmıştır.rusların Slavlaştırma,kutsal Rom imparatorluğunun balkanlarda ve doğu Avrupa da uyguladığı katolikleştirme çalışmalarının büyük ölçüde başarı sağladığına dikkatleri çekmiştir.) Bu konuda kitabımın ilerleyen bölümlerinde özellikle Roma Germen imparatorlarının anlatıldığı bölümlerde daha geniş olarak tartışılacaktır..dil araştırmacısı Haluk Berkmen araştırmalarında Hint-Avrupa dil gurubuna giren bazı halkların aslında Hint Avrupa dilinden tamamen farklı yapıda bir dil kullandıklarını, bu dilin Türkçenin ait olduğu dil gurubuna daha yakın olduğunu iddia ediyordu Ona göre AS lar ve OK lar aynı dili konuşan çok yakın iki dil gurubudur. OK kavimleri İtalya yarımadasın da OSK adı ile Etrükslerle komşu oldukları bilinmekte idiler.osk ların konuştuğu dile(oskan)(osk olan) deniyordu Ayrıca Oskların Göktürk alfabesine benzeyen bir alfabeleri vardı.etrüsk adı bile E- Tur-OSK =ETRÜSK şeklinde birleşmelerinden oluşmuş bir isimdir. OK boyları Avrupada Akdeniz kıyılarını kendilerine ülke olarak seçmişlerdir.bask dili ne Hint Avrupa nede Sami dil gurubuna aittir. Altay dillerinde olduğu gibi eklemeli bir dildir).churchward ın araştırmalarının sonucuna göre Uygurların Avrupaya gelişi iki ayrı göç dalgası ile gerçekleşti,ilk göçle gelenler büyük manyetik felaket ile yok oldular.ardından dağların yükselmesi felaketi süresinde gelenler tamamen yok olmadılar.küçük topluluklar halinde varlıklarını sürdürdüler.bu gurupların torunları Bretonlar,Basklar, ve İrlandalılardır,.Churchward bunları kanıtlamak için kitabında aşağıdaki misalleri anlatıyordu. Bir işadamı yanındaki ustalarla birlikte Kübaya gelmişti çalıştıracakları işçilerin kubalı olması gerekiyordu gündelikçi işçi olarak gelmiş Basklılar ile karşılaştılar. Ancak farklı dil konuştukları içın çevirmen gerekiyordu. İşadamı çevirmeni getirdiğinde İrlandalı yardımcısı Basklı işçiler ile şakalaşarak sohbet ediyordu''.çevirmene gerek kalmadı biz onlarla aynı dili konuşuyoruz'' diyerek ortak dillerinin Gal dili olduğunu belirtti.benzer bir durumla Hindistan da karşılaşılmıştı.britanya ordusu askerleri Nepal yakınından geçmekteydiler.aralarında İrlandalı bir subay vardı. Subay duyduklarına inanamadı oradaki köylüler onun dilini konuşuyorlardı.tahsin Mayatepek in Meksika da yaptığı araştırmalarda Türk dili ile Maya dili arasındaki benzerliği Akeolog Niven in bulduğu tabletlerde saptadığını, ayrıca Maya,Azdek ve İnka uygarlıklarının kullandıkları eşyaların Türklerin kullandığı eşyalara benzediğini, davullar,kalkanlar üzerinde ay yıldız motiflerin bulunduğunu raporlarında belirtiyordu.. 1) TARİH ÖNCESİ VE İLK ÇAĞDA AVRUPA: Arkeolojik kazılar Avrupa insan varlığının M.Ö yıllarında mevcut olduğunu gösteriyor.ılk yazılı belge ise M.Ö 700 yıllarında antik Yunan da Homerus un kaleme aldığı İlyada destanıdır. Avrupa da kültürel gelişme buzul çağının sonlarında 20000_10000 yılları arasında Gravetten,Salutre, Magdallen kültürleri olarak kendini göstermiştir.takriben yıllarında buzul çağının sona ermesiyle doğa,iklim, hava ısısı ve deniz yüzeyi insanların yasamalarına uygun hala gelmiş orta Asya dan Avrupa ya göçler görülmeye başlamıştır.yerleşik toplum ise ilk olarak balkanlarda görülmüştür.cilalı taş devri orta

3 Avrupa 6 bin yılda. Kuzey Avrupa da 5 ve 4.bin yılda yaşanmıştır...öncelikle, Orta Asya dan KELTLER göç etmişler ve M.Ö 4000 yıllarında Tuna ile Ren nehri arasındaki bölgeye yerleşmişlerdir..bakır çağın başlangıcında bir taraftan tuna nehri güneyindeki bölgeye,balkanlara yerleşirlerken diğer taraftan Atlantik kıyıları Britanya adaları,galya ve kuzey batı ispanyada yerleşim merkezleri kurmuşlardır.savaşçı ve çiftçi olan bu insanlar kazancılık,çömlekçilik işleri ile de uğraştılar,tekerlek ve fıçıyı keşfettiler.m yıllarında Baltıklı Slavlarla ilişki kurdular.balkanlar ve Alpler yolu ile İtalya ve Yakındoğudan demir sanayinde yeni teknikler öğrendiler. Tunç devrinden itibaren Britanya adalarına göç ettikleri sanılıyor.iki büyük sefer ile Galya nın ortalarını ellerine geçirdiler M.Ö 700 ve 600 yılları arasında Lorraine-Bourgogne demir madenlerinin işletilmesi Kelt göçünü artırdı.la Tene dönemi M.Ö VI ve I arası Keltler in yayılma dönemidir. VI yy da Rhöne vadisine indiler. 400 de Masalla ya saldırdılar. Germen asıllı Mastarnak halkı ile bütünleştiler.iv yy da Po ovasına yerleşmeden önce Etrükslerin gücünü kırarak bütün İtalya ya yerleştiler. Bir kısmı orta Tuna bölgesine yerleşerek Belgrad şehrini kurdu, 3. yy da Helenistik krallıklarını işgal ederek Trakya yı ellerine geçirdiler Anadolu ya geçerek Galatia bölgesine yerleştiler.avrupa da çok geniş bir bölgede egemenliklerini sürdürmelerine karşın,tam bir devlet oluşturamadıkları için çöküşleri hızlı oldu. Roma onları 225 yılında ağır yenilgiye uğrattı onlardan boşalan yerlere kuzeyden gelen germenler yerleşti. Germen baskısı ile Belçika yönüne göç ettiler 2.yy da Roma emperyalizmi içinde eriyerek kayboldular. Tarih öncesi devirlerden beri Keltler yazıyı biliyorlardı bol miktarda yazılı belge bırakmalarına rağmen belgeler kaybolmuştur.keltler e ait tarih öncesindeki bilgiler Grek ve Roma kaynaklıdır.2 milyon insanın hala konuştuğu ada kentleri dili yanında kıta kentlerinin dili latince ve germen dilleri Galatialıların dilleri Grek dilleri ile bir süre yaşadıktan sonra kaybolmuştur.bu hususta tartışma bölümünde ayrıca bilgi verilecektir.. Tarih öncesi İtalya ya cilalı taş devri ve bakır devri arasında takriben yılları arasında ölülerini gömen halklar yerleşmişleredir. Lİgurlerin 3000 yılında yukarı Alpler bölgesine yerleştikleri sanılıyor.özellikle yukarı Ren,batı İsviçre,Rhöne havzası,po ovası ve İtalyan ve Fransız Riviera bölgeleri ile Korsika adasına yerleştiler Bir bölümü batı ispanyaya diğer bir bölümü ie Terramar kültür ve uygarlığını bronz zamanında yukarı İtalya ya taşımışlardır.bü kültür Garda gölü,lombardiya, Verona, Venetien bölgelerinde yayılmıştır.kazıklar üzerine ağaçlardan imal edilmiş evler daha ziyade dere yataklarında sığ göllerde inşa ediliyordu.bu Tip evler M.Ö 4250 yıllarından itibaren Kuzey İtalya güney Almanya, İsviçre ve Avusturya nın bulunduğu alanlarda kendini göstermektedir. Dilleri kelt istilasına uğramadan önce Hint-Avrupa dili olarak vasıflandırılmıyordu. Ve tam olarak tanımlanamadı.yazılı belge bırakmadıkları için de tam bir değerlendirme yapılamıyor(.mö 700 yıllarında keltlerin kuzey iyalyayı işgali ile Rhöne havzası ve sahil üzerinden İspanyaya sürülmüş kısmen keltlerle karışarak KELTİBERLERİ oluşturmuşlardır.osklar Ligurlar la aynı zamanda İtalya ya gelerek İtalya yarımadasının güneyinde Orta Apeninler bölgesine yerleşmişlerdir. Ön Türklerin en önemli özelliği olan yaş kabartma sanatını uygulayarak OSK kültürünü kurmuşlardır.kuzeyden Latin güneyden Helen toplumlarının baskısını yaşamışlardır. Dilleri Asya kökenli olup Altay dil grubuna aittir.kuzeyden gelen İTALİKLER adı verilen Hint-Avrupalı göçmenlerin en önemli boyları olan Omriler,Sabinler ülkeyi işgal ederek yerli halkın dağlara göç etmesine neden olmuştur. Daha ziyade Calbriyanın güneyine yerleşmişlerdir.m.ö 1000 yıllarında Etrüksler Trenyen denizi kıyılarına ayak bastılar, Toskana ve Ombriya nın bulunduğu toprakları ellerine geçirerek şehirler kurdular. Uygar ve siyasi birlik içinde bulundukları için daha önce yerleşmiş olan kavimleri egemenlikleri altına

4 aldılar.herodotus Etrükslerin kökenlerinden söz eden ilk ve tek tarihçidir.kral Arisin yönetiminde küçük Asya batı kıyısında bulunan LİDYA büyük bir kıtlığa uğradı. Ulusunu kurtarmak için ARİS oğlu TİRSANOS a halkın yarısının göçünü sağlama emri verdi. Göçmenler İzmir den teknelere binerek yeni topraklar aramaya başladılar.sonunda Adriyatik denizi sahillerinde Ombrienler ülkesine vararak orada şehirler kurdular..etrüks dili Hint Avrupa dili değildir.eklemlemeli(agglutinant)dil olarak Türkçe,Macarca,Moğolca Fince ile benzer yapıda olup Ural Altay dil gurubuna aittir. Etrükslülerin kökeni hakkında yapılan en yeni çalışmalar 2004 yılında İtalyadan gelen TOSKANA-Üniversitesinden bilim adamı grubu tarafından yapılmıştır. M.Ö 7 ile 3 yılları arasında yaşamış Etrükslülere ait 80 iskeletten alınan DNA örneklerinde Anadolu Türkleri ile % 98 oranda yakınlık bulunmuştur.oysa Etrüks sanatı ve kültürünün çeşitli eserlerinde doğu etkisi açıkça görülmektedir. Anadolu da görülen ölü gömme gelenekleri ile Etrükslülerinki büyük benzerlik göstermektedir. Truva yıkılmasından sonra ise göç eden Truvalılar batı sahillerine Latium bölgesine ayak bastılar.bir efsaneye göre Roma şehrini kurdukları söylenir.romalı tarihçilere göre ise M.Ö 753 yılında Roma Etrüksler tarafından inşa edilmiştir.onlar Romanın etrafını surlarla çevirdikten sonra süslü tapınaklarla şehir haline getirmişlerdir... M.Ö yıllarında Sicilya da yaşayan Sican kabileleri M.Ö 750 itibaren önce Napoli şehri kuzey batısından başlayarak Sicilya güney batısını işgal eden Yunan kolonilerini tarafından işgal edildi. Batı kesiminin güneyine Dorlar onların kuzeyine İyonlar yerleştiler..etrüks sanatı ve kültürünün çeşitli eserleri üzerinde doğunun etkisi açıkça görülmektedir. Anadolu da görülen ölü gömme gelenekleri mezar taşları etrükslülerde de görülmektedir. Etrüks dili ile yazılmış 9000 kadar yazı bulunmaktadır.bunlar birtakım listeler,mülk sözleşmeleri ve mezar taşı yazıtlarıdır. Taşı ateşte sertleştirilmiş kile ve maden üzerine yazılmış olan belgeler yüzyıllarca bozulmadan günümüze ulaşmıştır. İlk İtalyan şehirleri Etrükslüler tarafından kurulmuştur. Şehirler kurarken tepeleri seçerler bu tepelerin yanlarını teras olarak değerlendirirler, eğer ırmak kıyısına kurulursa ırmağın karşı yakasını mezarlık olarak kullanırlardı. Kadın erkek eşitliği nedeni ile bayramlarda oyun ve spor gösterilerinde kamu toplantılarında kadınlar yer almaktaydı. Etrüks toplumu anaerkil olup anne ailenin en önemli unsuruydu.vatanlarına Anavatan adı verme özelliği de Türklerle olan yakınlıklarını göstermektedir.romalılara köprüler kemerler ve heykeller yapmasını öğrettiler.yıldız ve doğa bilimlerini İtalya ya getirmişlerdir.etrüksler 700 ile 500 yılları arasında kuzey İtalya doğusundan İsviçre güney batısını içine alan orta İtalya da PO ovasını içine alan batı İtalya sahillerinin tamamını içine alan bir alanda yaşamaktaydılar. M.Ö 5.yy da keltlerin akını sonucu bir süre onların yönetiminde kaldılar onların çekilmesi ile Galyalıların saldırısı sonucu Etrüks gücü iyice kırıldı M.Ö 4. ve 2 yüz yıllar arası bu durumdan yararlanan Romalılar yarım adayı zamanla egemenlikleri altına aldları Roma.Lejyonların gücü kolonilerinin yaygınlığı ve mükemmel yol şebekesi ile bütünlüğünü sağlamayı başardı. Latince tek düşünce ifade aracı olarak yerleşti...bakır- çağına girilirken M.Ö yılları arasında orta Asyadan yeni bir göç dalgası ile Hint -Avrupa dili konuşan çoğunluğu GERMEN kabilelerine ait kavimler Karadeniz in kuzeyine,baltık denizi civarındaki adalar ile İskandinavya ve schileswich Holstein bölgesine geldiler Kuzey denizi civarındaki yaşanması çok zor olan iklim şartları ve tarıma elverişli araziye duydukları gereksinme nedeniyle Ambronlar, KİMBERLER ve TÖTONLAR Tuna nehri kuzeyindeki tarıma elverişli topraklara yöneldiler.önce Bohemya bölgesinde direniş ile karşılaştılar Batıya doğru Keltlerin yerleştiği bölgenin kuzeyine yerleştiler. Bu bölge Romalıların ilgi alanı olduğundan çatışma kaçınılmaz oldu.romalılar tarafından kuzeye doğru sürüldüler ancak Neumark civarındaki savaşı kazanan Kimberler Alpler üzerinden Main yakınında Tuna ya erişti orada Tötenler ve bir KELT kolu olan Helvetler ile birleştiler Barışçı yollarla Romalılardan kendilerine yerleşebilecekleri bir yer göstermeleri talep ettilerse de düşmanca karşılık gördüler. Çıkan savaşta roma ordusu

5 kuşatıldı ve mağlup edildi.buna rağmen taleplerini barışçı yoldan Roma senatosuna ilettilerse de kabul görmedi.bunun üzerine Tötonlar Galya ya, Kimberler preneleri aşarak ispanyaya yöneldiler.roma ordusu bu arada modernleşmiş silahlanarak,orduda düzenleme yapılmıştı.ordunun başına Marius getirilmişti. Bu arada Germenler tekrar birleştiler Totonlar ve Ambron lar Seealplerine.Kimberler,Tigurinler kuzey Alplerin geçitlerine ve Po ovasına yerleşmek için hareketlendiler. Marius Alp geçitlerinde onları yakalayarak yok etti.m.ö yıllarında Grek Tacitus ve Marius kitaplarında bu durumu aksettirmişlerdi.daha ileriki bölümlerde bunlardan sıklıkla bahsedilecektir Yunanistan da paleolitik çağda insan yaşamadığı sanılmaktadır.neolitik çağda asyadan gelen insanlar oraya yerleştiler. Bu dönemin adı SESKLO(SESKİON) dur.m.ö.( )Onu izleyen dönem Tuna uygarlığıdır.göçmenler Teselyaya yerleşmişlerdi., Uygarlıkları'DİMİNİ'veya'Diminion' adını taşır.ikinci bir dalga Peloponezin kuzeyine yerleşmiştir.yunanistanın geri kalan bölümü Helen uygarlığının yer aldığı bölgeydi( Erken HELLADİKUM dönemi) Başlıca takriben yüzer yıl ara ile 3 dönem olarak tanınır.metal çalışmaları hakkında bilgiler genel kanıya göre Anadoludan Yunanistana gelmişti.i dönemde Bakır, bakır karışımları bunlar arasında Arsen bronzu, 2. zamanda Çinkobronzu bulunmuştur. Gelişen metal çalışmaları yunanistanın kalkınmasını sağlamıştır. Sabit yerleşimlerle şehirleşme başlamış bunlardan önemli kalıntılar TİRYUS,Eutresis, ve Lerna dır. LERNA arkeolojik şerhir harabelerinde kiremitli evler, pişirilmiş kiremitleri ile arkeolojik abidedir. İnşa tarzı koridor evleri tipine uymaktadır. 2.dönemde( ) saray veya yönetim merkezi olarak inşa edilen binalar iki katlıdır ikinci kata merdivenle çıkılmaktadır çatı tarzı ancak 700 lü yıllardan sonra yaygılaşmıştır. Evin duvarları kerpiç ve taşlardan inşa edilmiştir.m.ö 1900 yıllarında kuzeyden gelen Hint Avrupalı olması muhtemel saldırganlar yerleşik halkı yok ettiler.bu insanların gelişi Miken öncesi Bronz çağına rastlar Balkanlarda II.ve II. Bin yıl proto Grekçe konuşan halklar yerleimişlerdir M.Ö 1000 yılarından itibaren güneyde trakların kuzey batıda İlir lerin yerleştiklerini.görüyoruz cilalı taş döneminde bu bölgede çiftçilik gelişmis ve buradan kuzeye ve orta Avrupaya yayılmıştır...avrupanın bu ilk oluşma çağında Asya,Afrika ve Amerikada büyük uygarlıklar hakim olmakta ve göç veren bu uygarlıkların Avrupada yerleşenleri kendi kültürlerini Avrupaya getirmişlerdir.zira göçlerden evvelki Avrupa kısmen yerleşimi olmıyan insan yaşamına olanak sağlayamayacak düzeyde veya çok geri idi. 2)TARİH ÖNCESİ DÖNEMDE DÜNYA UYGARLTĞI:: MASPERO 1881 yılında yayınlanan' Uygarlıkların Doğuşu' adlı kitabında Mısır yazılı kaynaklarına dayanarak M.Ö yılları sonlarında Suriyeden çölü geçerek Süveyş üzerinden Nil deltasına yerleştiklerini ifade etmektedir. Heredot ve Aristo mısırdaki uygarlığın en az onbin yıllık olduğunu Eflatun ise bu halkın yıl önce geldiklerini belirtmektedir. Renan.E,Henry.C, Rawlinson ve Osborn gibi bilim adamları Mısır uygarlığının çocukluk çağına ait kanıtların mısırda bulunmadığı gerekçesiyle Nil vadisine uygarlıkları ile beraber geldiklerinde birleşiyorlar.kaldeli Rahip tarihçi BEROSUS Fırat ve Dicle nehirlerinin suladığı topraklara uygarlığın Oannes adında bir insan ile beraberindeki altı kişi tarafından getirilmiş olduğu belirtir.maspero nun çalışmalarından etkilenen Dr.Le PLONEON Meksikanın yukatan bölgesindeki 14 yıl süren MAYA UYGARLIĞI ile ilgili çalışmalarından sonra İngiliz hükümeti tarafından görevlendirildiği MISIR da araştırmalarına devam etmiş Maya kültürü ile Mısır dil,kültür,mimari, ve kozmoıyonileri arasındaki

6 benzerliği ortaya koymuştur. Henuz MU kıtasının varlığı hakkında yok denecek kadar az bilginin bulunduğu bu yıllarda James Churchward henüz 17 yaşında idi İlk Olrak İngiliz Albay ve bilim adamı James Churchward 1930 yılında MU kıtası ile ilgili NAACAL tabletlerini çözmüştür.günümüzden yıl önce teknolojik ve bilimsel bakımdan uygarlık düzeyinin en üst seviyesinde bulunan bu kıta depremler ve kıtanın altında bulunan gaz boşluklarının yanması sonucu okyanusun dibine batmıştır.batmadan yıllarca önce kıtanın dışına doğru göçler oluşmuş,churchward'' MU çocukları adlı kitabında 1931 yılında bu hususu dünyaya açıklamıştır.o 1936 yılından ölmeden önce 1933 yılında' Kayıp kıta Mu',1935 yılında 'Mu nun gizli sembolleri! adlı kitapları yayınlanmıştır(.ilk üç kitabı Türkçeye çevrilmiş olup Omega yayınları tarafından yayınlanmıştır).türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk bu kitapları Türkçeye çevirterek okumuş 1930 lu yıllarda Asker tarihçi Arkeolog Tahsin MAYATEPEK i durumu araştırarak bir raporla hazırlaması için Meksika ya Maslahatgüzar olarak Atamıştır.MAYATEPEK,Arkeolog William NİVEN in Meksika da bulduğu tabletlerin ve Churchward ın Hindistan da bulduğu tabletlerin çevirilerinden bir rapor hazırlayarak Atatürk e sunmuştur.ona göre 1)Türklerin asıl ana vatanı Orta Asya değil Mu kıtasıdır.2)orta Asya,Mezopotamya,yukarı ve aşağı Mısır,Etyopia,Mu kıtasının batışından yıllarca önce oradan ayrılarak koloniler kuran İnsanların kurdukları yüksek uygarlıklardır.3)onlar dünyanın çeşitli bölgelerine dil ve dinlerini 2 kol üzerinden yaymışlardır.1)asya doğu kıyılarına yayılarak büyük UYGUR İMPARATORLUĞU,2) ikinci kol önce Hindi- çini kıyılarına ve sonra Hindistan a yayılan ve yerleşen''naga-maya İMPARATORLUĞU''nu kurmuştur.1000 yıl süre ile varlığını koruyan imparatorluk daha sonra yok olmuş buradan kopan bir kısım göçmen gemilerle Basra körfezine sonra nehir boyunca ilerleyerek Fırat ve Dicle nin birleştiği bataklık bölgesine gelerek yerleşmişler Sümer ve Akadlar ı oluşturmuşlardır.burada tarih kitaplarında ve ansiklopedilerdeki eksiklik giderilmiş oluyor zira Sümerlilerin Hindistan dan geldikleri sanılıyor şeklindeki bilgi bu suretle açıklık kazanmaktadır. BÜYÜK UYGUR İMPARATORLUĞU: Mu kıtasının en büyük kolonisidir..doğu sınırı pasifik kıyıları batı sınırı bugün ki Moskova şehrinin bulunduğu alana ve ileri karakolları ile Atlantik sahillerine kadar Avrupa içinde yayılmaktadır.büyük manyetik felaket sonucu dağların yükselmesi sürecinde yok olmuş sağ kalan insanlar sonraki göç grubu olarak Avrupa da yeniden yerleşim bölgeleri oluştırmuştur.slavlar,tötenler;keltler,basklar,ligurlar,osklar,bret ONLAR,GALLİLER Uygur kökenli olup bu Göçler süresinde Avrupa da yerleşmişlerdir.dil farklılıkları bu gruplar içinde kendini göstermekte isede kanıtlar bölümünde bu konuya geniş ölçüde açıklık kazandırılacaktır.uygur imparatorluğunun yükseliş dönemlerinde dağların yükselişi henüz oluşmamıştı. Gobi çöünün bulunduğu alan zengin sulak, ve verimli bir bölgeydi. Uygur başkenti burada Baykal gölünün güneyinde yer alıyordu. Yaşanan TUFAN sonucu bugün engin kayalık araziden ibaret olan Gobi çölünde bulunan Uygur başkenti 15 metreden daha fazla olan Çakıl taş ve kumdan ibaret olan yığınların altında bulunmaktadır.mu kıtası göçmenlerinin kurdukları bütün yerleşimler ve uygarlıklar okyanuslardan gelen dalgaların getirdikleri kum ve çakılların altında kalmışlardır bu yerleşim merkezleri Meksika Yukatan,Orta Amerika da Guatemala da bulunmaktadır,taşlar üzerine işlenmiş yazıtlar geride kalmıştır.bunlardan 2600 kadarı William NİVEN tarafından ortaya çıkarılmıştır.bu tabletlerde söz edilen din anlayışı Babilde bulunan tabletlerle aynıdır.uygurlar Avrupa ya 3. Zamandan itibaren yerleşmişlerdir bu BUZUL çağına uymaktadır. Uygur başkentini araştırmak için 1896 yılında bir grup kaşif Göbi çölünde bulunan eski KHARA KHATA kentinin alanını ziyaret ettiler Onlara Uygur başkentinin bu mahalde çakıl ve kum yığınları altında bulunduğu söylenmişti.yıkıntıları kazmaya başladılar 15 metreyi bulan kaya çakıl

7 kum karışımı katmanın altındaki başkent kalıntılarına ulaştılarsa da paraları bittiği için araştırmalarına sonlandırdılar..onlar bu durumu Rus arkeolog KOSLOF a anlattılar O bir gezi tertip edip oradaki çalışmaları tekrar başlattı.kazılar sırasında yıllık olduğunu belirttiği bir mezara rastladı. Mezarın içinde genç bir hükümdar çifti canlandıran bir duvar resmi bulunuyordu.churchward buluntunun üzerinde birçok Mu sembollerine rastladığını bildirdi.koslof un raporu onun Kayıp kıta Mu adlı kitabında yayınlanmıştır.uygurların tarihi gerçek ari ırklarının tarihidir.(turan ırkları da ARİ ırkları içinde bulunmaktadır. Kanıtlar ve Değerlendirme: Avrupa oluşumunda ve Avrupa halklarının ve kültürünün gelişmesinde tarih öncesi olayların ve Asya, Afrika,Amerika da doğan uygarlıkların ne kadar etkili olduğunu ileriki bölümlerde daha iyi anlayacağız..ilk olarak saptadığımız önemli hususları sıralamak ile işe başlıyacağım1) Avrupanın önemli kısmı henüz buzullar altında ve birkaç ilkel uygarlık dışında henüz yerleşimlerin bile bulunmadığı bir süreçte Asya,Afrika ve Amerika da büyük uygarlıklar yaşamış,bunlardan dünyanın her tarafına göçler oluşmuştur.2)mu uygarlığı dünyanın birçok yerlerine binlerce yıl süre göçmenler göndererek koloniler oluşturmuş bunlar zamanla Büyük Uygur imparatorluğu ve Maya-Naga imparatorluğu gibi sonraki uygarlıkların doğumuna aracılık etmiştir.churchward kolonileşmenin Mu kıt'asının batışından yıldan daha fazla bir zaman önce başladığı kanısındadır.bu kıt'a nın varlığına ait kanıtların başında NAACAL tabletleri gelmektedir.bunlar yılık taş tabletlerdir.tabletleri yazan ve uygarlıkları anlatan rahip Naacallar bir gün bu tabletlerin gelecek kuşağa kalmasını istiyorlardı.churchward bütün dünyayı dolaşarak elli yıl içinde Mu hakkında birçok belge topladı. Tibette bulunan bir mabette başrahip KİSHİ tarafından kendisine verilen bu tabletler en önemli bilimsel kanıtları oluşturdu.3)tibet tabletlerinden eksik kalan tabletler Jeolog William NİVEN in yılları arasında Meksika da yaptığı kazılarda bulduğu yıl önce yazılan 2600 tabletle tamamlandı.(bu tabletler halen Meksika müzesinde bulunmaktadır)4)tibet,hindistan,çin,kamboçya,ve Burma da bulunan Kitap,elyazması,yazıt,ve efsaneler.5)yukatan ve orta Amerika da bulunan antik MAYA kitap yazıt Sembol ve efsaneler.6)meksika kenti yakınlarında bulunan yazı ve tabletlerdir. Bunlara eklenebilecek diğer kültürel ve Jeolojik kanıtlar aşağıdadır.1)büyük okyanus tabanında saptanan sıra dağlar ve taban analiz haritası(national Geographie)2)Çin de bulunan 400 e yakın piramit en az yıllık ve büyük Uygur imparatorluğuna ait olduğu piramitlerin üzerindeki yazıtlardan anlaşılmaktadır.james Gausmann bu piramitleri 2.dünya savaşında Hindistan dan Çine yaptığı uçuşlar da gördüğünü ifade ediyor.3)yukatanda hazırlanmış eski maya kitabı olan TROANO elyazması British Museum da bulunmaktadır.4)bir başka Maya kitabı olan'cortesişonus' kodeksi bugün Madrit ulusal müzesinde bulunmaktadır.5)paul Schliesman tarafından Tibettaki bir Budist tapınağında keşfedildiği ileri sürülen 'LHASSA' belgesiş6) Yukatanda bulunan ve Chuchward ın batan Mu kıtası adına inşa edildiğini ileri sürdüğü Uxmal tapınağındaki yazıtlar.7) Meksika şehrine 90 km Günebatısın da bulunan XOCHİCOLA piramit yazıtları( Batan ülkelerin yıkımı adına anısına inşa edilmiştir) yazılıdır.8)penezianus ve DRESDEN kodeksleri. Çin e,hindistan a güney Asya ülkelerine ve çevre adalara kaçırılmış kitabelerde' Kıt'amız battı biz buraya kaçtık' yazılı kayalar.bunların yıllık oldukları Karbon testleri ile kanıtlanmıştır.ayrica:polenezya adalarında insan bulunmamasına rağmen mağaralarda bir milyon yıllık resim ve kabartmalar.2)mikronezya nın Carolin adalarında nufusu az olan yerlilerin yapamıyacağı dev kalıntılar.3)carolin adalarından üzerinde çok az sayıda yerli yaşayan P0N0PA adasında duvar yükseklği 10 metreyi aşan bir tapınak yontulmuş muazzam bazalt blokları ve bir piramit keşfedilmiştir.2.dünya harbinde ada kıyılarında dalışlar yapan

8 Japon dalgıçlar üzerleri mercanlarla kaplı caddeler,taş kubbeler,sütunlar taş anıtlar,ev kalıntıları yazılı taş levhalar ve platin tabutlar gördüklerini bildirmişlerdir.ayrıca bir miktar platin çıkarmışlardır.4) Ponapeden uzak olmıyan Nan madol adasında çoğunun ağırlığı 10 tonu aşan binlerce bazalt sütun bulunmakta bunlardan kurulu yapı ada dışına taşıp deniz altında devam etmektedir.5) Paskalya adasında kimileri 50 ton ağırlıkta kimileri 33 metre boyunda yüzlerce dev heykel bulunmakta, bazılarında yazılı tabelalar vardır.6)toyo tabu adasında taştan oluşan bir kemer dikkati çekmektedir TARTIŞMA: Önce Maspero sonra Dr.Plongeon daha sonra Churchward Mu kıtası koloniler ve uygarlıkların doğuşu hakkında yaptıkları çalışmalar ve hiç itiraz kabul edilemeyecek kanıtlara rağmen bütün tarihe ışık tutan bu saptamalar tarih kitaplarında dip not olarak dahi bulunmamaktadır. Avrupa oluşumunda rol oynayan ilk çağ olaylarının en önemli aktörleri olan keltler,ligurlar Osklar,Etrüskler Germenler,latinler,slavlar ve hatta hunlar ve ilk ve orta çağda yer alan Türk kavimlerinin ataları olan Mu uygarlığı,uygur imparatorluğu,ve Maya- Naga imparatorluğu değerlendirilmeden tarih kitaplarında ilk uygarlıklar olarak gösterilen Sümerler,Mısırlılar,Giritliler,Çin Hindistan ve Anadolu-yunan uygarlıklarını tanımak olasımıdır? Avrupa halklarının çoğunluğunun orta Asyadan göç ettikleri bu göç olayının 2 safhada buzul çağı sonlarından başlayarak oluştuğu bütün tarihçilerce kabul edilmesine rağmen jeolojik ve arkeolojik araştırmalarla varlığı kanıtlanmış Uygur imparatorluğu ve Maya Naga imparatorluğu için'kral çıplak diyebilecek tarihçi nedense bulunamıyor.en son olarak Gobi çölünde eski Khara-Khata kenti alanında bulunan Uygur başkentinde Rus Arkeolog Kosloff un araştırmaları daha sonra neden devam ettirilmemiştir.halen St Peterburg daki Müzede özel gizli bölümde tutulan arkeolojk kanıtların açıklanmaması nın nedeni nedir? anlamak olanaksızdır.zira dünyanın her yanında gerek askeri gerek kültürel alanlarda çeşitliş paralar sarfedilirken tamamlanmasının sonuna yaklaşılmış bu araştırmalar neden bitirilmemiştir,?.nacaal tabletleri ve diğer arkeolojik buluntuların çeşitli ulusal müzelerde sergilenmelerine rağmen Unesko tarafından bağımsız ve çok uluslu bir bilimsel heyete verilerek inceletilmemiş Arkeolojik araştırmalara. neden devam edilmemiştir?.bunları benim gibi meraklı insanlara anlatabilecek bir yetkili varmıdır?.atatürkün emri ile yapılan araştırmanın sonuç raporunun önemli bir kısmının kaybolduğu söylenmektedir.anıt kabirde bulunduğu bildirilen bu çalışmaya ait bilgiler neden bir Türk bilim heyeti tarafından ele alınamıyor.son zamanlarda korkulan ve ağza alındığında insanı insanlığından çıkaran TÜRK sözcüğü gibi bu araştırmalara dokunanlarında yanacağı bir süreçdenmi geçiyoruz?.merak ediyorum.yazımın birinci bölümüne burada son veriyorum.bu yazıyı İnternetteki WEB sitemde yayınlayacağım.sonunda kitap olarak sunmak istediğim AVRUPANIN OLUŞUMU ve TÜRKLER adlı çalışmam İlk çağdan Türkiye cumhuriyetinin kuruluşuna kadar devam eden bir yazı serisidir hemen hemen büyük çapta tamamlanmış olup defalarca gözden geçirmemi beklemektedir. Bu yazımın başlangıç bölümünün internetteki sitemde yayınlanmasını takiben alacağım olumlu olumsuz tepkilere göre kitabımın tamamını ya sitemde yayınlamak veya eğer bir yayınevinden teklif gelirse Kitap olarak yayınlatmak istiyorum EKİM 2011 Saygılarımla. Dr.Metin Tulga BAŞLANGIÇ BÖLÜMÜNE AİT KAYNAKLAR. 1)Ansiklopediler:( Meydan Larouse)Internet Vikipeda,BROCKHAUS,

9 2)İnternet blogları ve web siteleri: Bilim ve Tarih(Muya dairwww.belgeler.com Uygurlar,Vikipeda Maya uygarlığı,www.webhatti.com/garip olaylar mu kitasınınsırrı-turkler,http: // yunus.hacettepe.edu.tr/- unan/kipcaklar.html.,http:77www.politikcity.de/forum/archive/ index.php/t- html Toskaner stammen nicht vonetrüskern ab(archiv),http://www.poltikcity.de/ forum/showthread.php?t=10331&p...,http://onturk.wordpress.com/2011/05/01 buyuk- Uygur*imparatorluğu*ja Murat AJDi Kırgızlar. 3)Kayıp kıta MUnun çocukları:james CHURCHWARD Omega yayınları 4)ÇIĞ muazzez İlmiye,Sümerlilerde TUFAN,Tufanda Türkler Kaynak yayınları 5)Freund Michael,Deutsche Geschichte: C.Bertelmann Verlag Gutersloh 6)LIssner İvar Uygarlık tarihi 5.Baskı Noktakitap 7)Matlock D.Gene Ey Dünya insanları HEPİNİZ TÜRKSÜNÜZ Hermes yayınları, 8)Le PLONGEON Augustus Mısırlıların Kökeni,Ege Meta yayınları 9)Pleticha Heinrich(Hgb) DEUTSCHE GESCHİCHTE ın 12 Baenden(Band I) Von Franchreich zum Deutschen Reich( ) 10)Yılmaz Faruk,İlkçağ Düşünce tarihi,birleşik yayıncılık. 11)Yılmaz Burhan,Türklerin kültürel ve Kozmik kökenleri Neden yayınları

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI Kelime anlamı İki nehrin arası olan Mezopotamya,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI İÇİNDEKİLER Yunan Uygarlığı Hakkında Genel Bilgi Yunan Dönemi Kentleri Yunan Dönemi Şehir Yapısı Yunan Dönemi

Detaylı

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı.

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı. M.Ö 2000 den itibaren Eski Yunan da ve Ege de polis adı verilen şehir devletleri ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlileri Atina,Sparta,Korint,Larissa ve Megara dır. Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

Roma Öncesi İtalya da Etrüskler ve Yunanlar, İ.Ö. 8.- 5. yüzyıllar

Roma Öncesi İtalya da Etrüskler ve Yunanlar, İ.Ö. 8.- 5. yüzyıllar Roma Öncesi İtalya da Etrüskler ve Yunanlar, İ.Ö. 8.- 5. yüzyıllar İtalya, Akdeniz de gelişen uygarlıklar bağlamında göreceli olarak sonradan ortaya çıktı, fakat kolonizasyon açısından göçmenlere oldukça

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

Bugünkü Teknolojiyle Bile İnşa Edilmesi Mümkün Olmayan 19 Akıl A lmaz Antik Yapı

Bugünkü Teknolojiyle Bile İnşa Edilmesi Mümkün Olmayan 19 Akıl A lmaz Antik Yapı Bugünkü Teknolojiyle Bile İnşa Edilmesi Mümkün Olmayan 19 Akıl A lmaz Antik Yapı Bugünkü Teknolojiyle Bile İnşa Edilmesi Mümkün Olmayan 19 Akıl Almaz Antik Yapı 19. Büyük Hipostil Salonu Mısır Karnak Tapınağı

Detaylı

GÖÇ DUVARLARI. Mustafa ŞAHİN

GÖÇ DUVARLARI. Mustafa ŞAHİN Mustafa ŞAHİN 07 Eylül 2015 GÖÇ DUVARLARI Suriye de son yıllarda yaşanan dram hepimizi çok üzmekte. Savaştan ötürü evlerini, yurtlarını terk ederek yeni yaşam kurma ümidiyle muhacir olan ve çoğunluğu göç

Detaylı

Helen Birliği/İskender İmparatorluğu

Helen Birliği/İskender İmparatorluğu Helen Birliği/İskender İmparatorluğu Makedonyalı İskender in tahta çıkışı = Per İmp. Aile kavgaları+yunan sitelerinin iflası Yunan Siteleri= Artan nüfus+işsizlik ve besin eksikliği+çiftçilerin sürekli

Detaylı

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Sarı Irmak ın kuzeyi idi. Daha sonra Orhun ve Selenga ırmakları

Detaylı

Yüz ölçümü: 301 225 km² Nüfusu : 61.261.254 (2012) Önemli Şehirleri: Napoli, Milano, Torino, Venedik, Cenova

Yüz ölçümü: 301 225 km² Nüfusu : 61.261.254 (2012) Önemli Şehirleri: Napoli, Milano, Torino, Venedik, Cenova Yüz ölçümü: 301 225 km² Nüfusu : 61.261.254 (2012) Önemli Şehirleri: Napoli, Milano, Torino, Venedik, Cenova Başkenti: Roma Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500dolar

Detaylı

Arap Yarımadasından Mezopotamya'ya gelen Sami kökenli bir kavimdir.

Arap Yarımadasından Mezopotamya'ya gelen Sami kökenli bir kavimdir. Akadlar,Babiller,Asurlular ve Elamlılar Video Ders Anlatımı AKADLAR M.Ö. 2350 2150 Arap Yarımadasından Mezopotamya'ya gelen Sami kökenli bir kavimdir. Samiler tarafından Orta Mezopotamya da Kral Sargon

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLERİ Nüfusu Tarım ve hayvancılık Madencilik Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYANIN KİMLİK KARTI BAŞKENTİ:Roma DİLİ:İtalyanca DİNİ:Hıristiyanlık

Detaylı

1.1 COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır.

1.1 COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır. 1. Yeryüzünde Yaşam 1.1 COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünya üzerinde bulunduğu konuma coğrafi konum denir. Coğrafi konum, matematik ve özel konum olarak ikiye ayrılır. 1.2 MATEMATİK KONUM Dünya üzerindeki bir

Detaylı

İnsanların var oluşundan yazının icadına kadar olan döneme denir. Tarih öncesi devirlerin birbirinden

İnsanların var oluşundan yazının icadına kadar olan döneme denir. Tarih öncesi devirlerin birbirinden Tarih Öncesi Devirlerde Anadolu Video Ders Anlatımı TARİH ÖNCESI DEVİRLERDE ANADOLU Türkiye tarih öncesi devirlerde üzerinde birçok medeniyet kurulan çok önemli bir yerleşim merkeziydi. Ülkemizin tarihi

Detaylı

Kategori Alt kategori Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki

Kategori Alt kategori Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki Kategori Alt kategori Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki Bölge Bölge bölgeler kavramı - Kıtaların meydana gelmeleri, bölgelere ayrılmaları, oluşmaları ve gelişmeleri (1+1) - Bölgeler kavramı,

Detaylı

DÜNYANIN ÇÖZEMEDİĞİ GİZEM: GÖBEKLİ TEPE

DÜNYANIN ÇÖZEMEDİĞİ GİZEM: GÖBEKLİ TEPE DÜNYANIN ÇÖZEMEDİĞİ GİZEM: GÖBEKLİ TEPE Her şey, 1983 yılının sıradan bir gününde tarlasını karasabanla sürmekte olan bir çiftçinin, toprak altında bulduğu oymalı taş ile başladı! İhtiyar çiftçi, dünyanın

Detaylı

YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI

YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI YUNAN ANADOLU MEZAPOTAMYA İRAN MISIR HİNT ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI GENEL ÖZELLİKLERİ: 1- Genellikle iklim

Detaylı

Urla / Klazomenai Kazıları

Urla / Klazomenai Kazıları Urla / Klazomenai Kazıları Oniki İon kenti arasında anılan Klazomenai, Urla-Çeşme yarımadasının kuzey kıyısında, İzmir Körfezi'nin ortalarında yer almaktadır. Klazomenai arazisinin (khora) doğuda Smyrna

Detaylı

URARTU UYGARLIĞI. Gülsevilcansel YILDIRIM

URARTU UYGARLIĞI. Gülsevilcansel YILDIRIM URARTU UYGARLIĞI Gülsevilcansel YILDIRIM 120213060 Urartular MÖ birinci yüzyılın başında, Van Gölü ve çevresinde önemli bir devlet Kuran ve günümüze kadar buradaki uygarlıkları etkilemiş bir kavimdir.

Detaylı

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta : byilmaz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

Son 100 yılın en büyük 25 depremi

Son 100 yılın en büyük 25 depremi Son 100 yılın en büyük 25 depremi Son 100 yılda teknolojideki gelişmeler, depremlerde ölü sayısını azaltmakta çok az etkili oldu. 21.09.2017 / 09:38 Meksika'da 200'den fazla insanın yaşamını yitirdiği

Detaylı

Roma. Ostrogot. Konstantinopolis. a. Angllar, Saksonlar. b. Franklar c. Gotlar d. Vizigotlar e. Ostrogotlar f. Hunlar g. Vandallar. Piktler.

Roma. Ostrogot. Konstantinopolis. a. Angllar, Saksonlar. b. Franklar c. Gotlar d. Vizigotlar e. Ostrogotlar f. Hunlar g. Vandallar. Piktler. ETKİNLİK 1 KAVİMLER GÖÇÜ AVRUPA YI NASIL ETKİLEDİ? Kaynak 1: Kaynak 2: Kavimler Göçü, MS 100-500 Batı İmparatorluğu Angllar Franklar Katalon 451 (Katalon Savaşı) Kaynak 3: Hunlar Kartaca Gotlar Vizigotlar

Detaylı

DÜNYADA NÜFUS VE EKONOMİK FAALİYETLER

DÜNYADA NÜFUS VE EKONOMİK FAALİYETLER DÜNYADA NÜFUS VE EKONOMİK FAALİYETLER Dünyanın bazı yerlerinde nüfus yoğunken bazı yerlerinde seyrektir. Bu durumu etkileyen iklim, yeryüzü şekilleri, su kaynaklarını yakınlık, bitki örtüsü, sanayi, tarım,

Detaylı

AT, ATA ve A HARFİ. NOT: Bu yazı Türk Dünyası Tarih dergisinin Aralık 2011, sayı 300 ve sayfa 54 te yayınlanmıştır.

AT, ATA ve A HARFİ. NOT: Bu yazı Türk Dünyası Tarih dergisinin Aralık 2011, sayı 300 ve sayfa 54 te yayınlanmıştır. AT, ATA ve A HARFİ NOT: Bu yazı Türk Dünyası Tarih dergisinin Aralık 2011, sayı 300 ve sayfa 54 te yayınlanmıştır. Doç. Dr. Haluk Berkmen Tarih bilincini yeniden ele almak ve unutulmuş geçmişi kanıtlarıyla

Detaylı

1. DÜNYADAKİ BAŞLICA DİL AİLELERİ

1. DÜNYADAKİ BAŞLICA DİL AİLELERİ 1. DÜNYADAKİ BAŞLICA DİL AİLELERİ Kaynak bakımından birbirine yakın olan diller bir aile teşkil ederler. Dünya dilleri bu şekilde çeşitli dil ailelerine ayrılırlar. Bir dil ailesi tarihin bilinmeyen devirlerinde

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

ÇİMENTO VE BETONUN TARİH İÇİNDE GELİŞİMİ

ÇİMENTO VE BETONUN TARİH İÇİNDE GELİŞİMİ ÇİMENTO VE BETONUN TARİH İÇİNDE GELİŞİMİ Betonarme bina, köprü ve diğer modern yapılar çimento ile yapılır. Çimentonun 1824 teki keşfinden binlerce yıl önce yapılmış olan bazı binalar hala sağlam. İmhotep

Detaylı

İktisat Tarihi II. IV. Hafta

İktisat Tarihi II. IV. Hafta İktisat Tarihi II IV. Hafta İnsan Bilgisinde Devrim - devam Çağdaş yabanlarda olduğu gibi eski çağlarda tıp kuramının özü büyüydü. II. Devrimden sonra Babil de doktorlar aynı zamanda rahipti. Mısır da

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS 18. Doğal ve beşerî unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim içindedir. 19. Arazide yön ve hedef bulma sporlarında pusula ve büyük ölçekli haritalar sporcuların en önemli yardımcılarıdır. Sporcular

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MİMARİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MİMARİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MİMARİSİ Mezopotamya Uygarlıkları Mezopotamya sözcüğü Grekçe Potamos (nehirler) ve Mezos (arası)sözcüklerinin birleşiminden

Detaylı

Sorular 1. Aşağıdaki fotoğraflardan hangisi veya hangileri insanla ilgili özellikleri göstermektedir? I II III

Sorular 1. Aşağıdaki fotoğraflardan hangisi veya hangileri insanla ilgili özellikleri göstermektedir? I II III 2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 6.Sınıf Sosyal Bilgiler (Coğrafya-Tarih) Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:19 Ocak 2007 İsim/ Soy isim: Sınıf:.. Sorular 1. Aşağıdaki

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi tarih çağlarının başlangıcında ilkel endüstrinin ve sermaye birikiminin temelini oluşturmuştur.

1- Aşağıdakilerden hangisi tarih çağlarının başlangıcında ilkel endüstrinin ve sermaye birikiminin temelini oluşturmuştur. 1- Aşağıdakilerden hangisi tarih çağlarının başlangıcında ilkel endüstrinin ve sermaye birikiminin temelini oluşturmuştur. a) Tutsaklık düzeni b) Üretim artığının sağlanması c) Uzmanlaşmış zanaatçı sınıfı

Detaylı

MMM291 MALZEME BİLİMİ

MMM291 MALZEME BİLİMİ MMM291 MALZEME BİLİMİ Ofis Saatleri: Perġembe 14:00 16:00 ayse.kalemtas@btu.edu.tr, akalemtas@gmail.com Bursa Teknik Üniversitesi, Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme

Detaylı

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü. Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü. Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN ÇORUM 2017 Alp - Himalaya kıvrım kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde tüm jeolojik zaman ve devirlere ait araziler görülebilmektedir.

Detaylı

TARİH 1.

TARİH 1. TARİH 1 16.02.2017 ARİF ÖZBEYLİ ERBAA ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ TARİHİ ÇAĞLARA GİRİŞ... VE,TARİH YAZIYLA BAŞLAR TARİHİ ÖNCESİ DEVİRLER Taş Devri (MÖ.600.000-5500) Kalkolitik Dönem (MÖ.5500-2500) Maden Devri

Detaylı

Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde etkili olmuştur.

Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde etkili olmuştur. Yunan Grek Uygarlığı Video Ders Anlatımı YUNAN (GREK) (M.Ö. 1200 336) Akalara son veren DORLAR tarafından kurulan bir medeniyettir. Yunan Medeniyeti kendinden sonraki Hellen ve Roma Medeniyetleri üzerinde

Detaylı

En eski uygarlıklardan biri olan Mısır Uygarlığı Nil nehri vadisinde gelişmiştir. Mısır mimarisinin en önemli yapıtları Mısır Piramitleri dir.

En eski uygarlıklardan biri olan Mısır Uygarlığı Nil nehri vadisinde gelişmiştir. Mısır mimarisinin en önemli yapıtları Mısır Piramitleri dir. MISIR BAHÇELERİ En eski uygarlıklardan biri olan Mısır Uygarlığı Nil nehri vadisinde gelişmiştir. Mısır mimarisinin en önemli yapıtları Mısır Piramitleri dir. pramitler Mısırlıların kralarına yaptıkları

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

Roma mimarisinin kendine

Roma mimarisinin kendine Roma Bahçe Sanatı Daha sonraları Roma İmparatorluğunun en fazla geliştiği yıllarda, Romalı generallerin harpler sonucu dünyanın dört köşesine Roma mimarisinin taşınmasına sebep olmuştur. Roma mimarisinin

Detaylı

Nihat Sami Banar!ı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, s. 89-93'ten özetlenmiştir.

Nihat Sami Banar!ı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, s. 89-93'ten özetlenmiştir. Uygur Devleti Ders Anlatım Videosu UYGUR DEVLETİ (744 840 ) Uygurlar, Asya Hun Devleti ne bağlı olarak Orhun ve Selenga nehirleri kıyılarında yaşamışlardır. II. Kök Türk Devleti'nin son zamanlarında Basmiller

Detaylı

MÜZİK ALETLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNE DAYANIR

MÜZİK ALETLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNE DAYANIR MÜZİK ALETLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNE DAYANIR Dünyanın en eski flütü 40 bin yıl önceye uzanıyor. Hititler in flüt, gitar, lir, arp, tef, çalpara, davul ve gayda kullandığını gösteren taş kabartmalar var.

Detaylı

Equus_2009_Calendar_turkce:Layout 1 12/1/08 10:09 PM Page 1 TIM FLACH DUVAR TAKVİMİ

Equus_2009_Calendar_turkce:Layout 1 12/1/08 10:09 PM Page 1 TIM FLACH DUVAR TAKVİMİ Equus_2009_Calendar_turkce:Layout 1 12/1/08 10:09 PM Page 1 At TIM FLACH 2009 DUVAR TAKVİMİ Equus_2009_Calendar_turkce:Layout 1 12/1/08 10:09 PM Page 2 İzlanda Atı (Icelandic) Seljalandsfoss Şelalesi,

Detaylı

tamamı çözümlü tarih serkan aksoy

tamamı çözümlü tarih serkan aksoy kpss soru bankası tamamı çözümlü tarih serkan aksoy ÖN SÖZ Bu kitap, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Kültür Testinde önemli bir yeri olan Tarih bölümündeki 30 soruyu uygun bir süre zarfında ve

Detaylı

Finlandiya nın Tarihçesi

Finlandiya nın Tarihçesi Finlandiya Yüzölçümü :338.145 km 2 Nüfusu :5.175.783 İdare şekli :Cumhuriyet Başkenti :Helsinki Önemli şehirleri :Tampere, Espoo, Turku Dili :Fince Dini :Hristiyanlık Para birimi :Euro, Fin Markası Finlandiya

Detaylı

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor?

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? ADIYAMAN Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? Rivayete göre; Adıyaman şehrini doğu, batı ve güney yönlerinde derin vadiler çevirmiştir. Bu vadilerin yamaçları zengin meyve ağaçları ile kaplı olduğu gibi,

Detaylı

Anadolu eski çağlardan beri insanların dikkatini çekmiş, önemli bir yerleşim ve uygarlık merkezi olmuştur.

Anadolu eski çağlardan beri insanların dikkatini çekmiş, önemli bir yerleşim ve uygarlık merkezi olmuştur. Bilim Tarihi I Ders Notları ESKİÇAĞ DA BİLİM ANADOLU MEDENİYETLERİ Anadolu eski çağlardan beri insanların dikkatini çekmiş, önemli bir yerleşim ve uygarlık merkezi olmuştur. Hititler Anadolu da kurulan

Detaylı

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED): Ekler

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED): Ekler Teslim Edilen: Hazırlayan: IC-Astaldi JV AECOM Ankara, Türkiye Turkey AECOM-TR-R599-01-00 2 Ağustos 2013 Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Detaylı

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Çağ Uygarlıkları Video Flash Anlatımı 2.ÜNİTE: UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLI

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Çağ Uygarlıkları Video Flash Anlatımı 2.ÜNİTE: UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLI Uygarlığın Doğuşu ve İlk Çağ Uygarlıkları Video Flash Anlatımı 2.ÜNİTE: UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLI 1.KONU: TARİHÎ ÇAĞLARA GİRİŞ 2.KONU: İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI 1.K0NU TARİHİ ÇAĞLARA GİRİŞ İnsan, düşünebilme

Detaylı

Bayrağında hem mavi, hem beyaz renkler olan Avrupa Birliği ülkelerini. Bu fotoğrafın çekildiği Avrupa ülkesini tahmin edebilir

Bayrağında hem mavi, hem beyaz renkler olan Avrupa Birliği ülkelerini. Bu fotoğrafın çekildiği Avrupa ülkesini tahmin edebilir Bayrağında hem mavi, hem beyaz renkler olan Avrupa Birliği ülkelerini biliyor Haritadan bakıp sıralayabilir misin? 1 AB nin nüfus olarak en kalabalık üye ülkesi hangisi olabilir sence? 5 Avrupa Birliği

Detaylı

DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı

DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı JEOLOJİK OSEONOGRAFİ Genelde çok karmaşık bir yapıya sahip olan okyanus ve deniz

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Erken Dönem Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 KONULAR Mitolojik Teori Mitlerin Meteorolojik Gelişimi Teorisi Güneş Mitolojist Okul ve Güneş

Detaylı

4. Yazılı belgeler dikkate alınırsa, matematiğin M.Ö. 3000 2000 yılları arasında Yunanistan da başladığı söylenebilir.

4. Yazılı belgeler dikkate alınırsa, matematiğin M.Ö. 3000 2000 yılları arasında Yunanistan da başladığı söylenebilir. MATE417 ÇALIŞMA SORULARI A) Doğru/Yanlış : Aşağıdaki ifadelerin Doğru/Yanlış olduğunu sorunun altındaki boş yere yazınız. Yanlış ise nedenini açıklayınız. 1. Matematik ile ilgili olabilecek en eski buluntu,

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. Kültür Turizmi ve İzmir

AR&GE BÜLTEN. Kültür Turizmi ve İzmir Kültür Turizmi ve İzmir Ümit ÇİÇEK Ege Bölgesi, Anadolu nun batısında, tarihin akışı içerisinde birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış, suyun hayat verdiği nehirleri ile bereketli ovalara sahip bir

Detaylı

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI DERS NOTLARI-ŞİFRE ETKİNLİK TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ HELEN UYGARLIĞI Makedonyalı İskender in doğu ile batı

Detaylı

Başlıca Kıyı Tipleri, Özellikleri ve Oluşum Süreçleri

Başlıca Kıyı Tipleri, Özellikleri ve Oluşum Süreçleri Başlıca Kıyı Tipleri, Özellikleri ve Oluşum Süreçleri Dünya da bir birinden farklı kıyı tipleri oluşmuştur. Bu farklılıkların oluşmasında; Dalga ve akıntılar, Dağların kıyıya uzanış doğrultusu, Kıyılardaki

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

MEDRESE VE İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ İNŞA PROJESİ- VİETNAM

MEDRESE VE İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ İNŞA PROJESİ- VİETNAM MEDRESE VE İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ İNŞA PROJESİ- VİETNAM İHH Projeler Birimi ARALIK 2013 PROJENİN KONUSU Bu proje, Vietnam ın Hochiminh City bölgesinde 639,98 metrekare büyüklüğünde 3 katlı bir Medrese ve

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 1 632-1258 HALİFELER DÖNEMİ (632-661) Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali, her biri İslam ın yayılması için çalışmıştır. Hz. Muhammed in 632 deki vefatından sonra Arap

Detaylı

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI

COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI COĞRAFYA BÖLÜMÜ NDEN EDREMİT KÖRFEZİ KUZEY KIYILARINA ARAZİ ÇALIŞMASI Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü 4. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak Arazi Uygulamaları VII dersi kapsamında Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Yeni Yerler keşfetmek lazım

Yeni Yerler keşfetmek lazım Yeni Yerler keşfetmek lazım Dans, Eğlence Diyorsanız! Rio Sizi Bekliyor Rio Hakkında Rio de Janeiro, Brezilya'nın 26 eyaletinden birisinin başkenti ve Brezilya'nın en büyük ikinci kentidir. Ekvatoral iklimin

Detaylı

Türkiye'nin En Çok Satan. TARİH ten

Türkiye'nin En Çok Satan. TARİH ten Türkiye'nin En Çok Satan TARİH ten Editör: Suat DÜZ Zehra SAVAŞ ÖZTÜRK Selami REİSOĞLU KPSS TARİH DERS NOTLARI Yayın Yönetmeni: Arzu Batur Dizgi-Grafik Tasarım: Didem Kestek Kapak Tasarımı: Didem Kestek

Detaylı

1.10.2015. Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL

1.10.2015. Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL Kömür ve Doğalgaz Öğr. Gör. Onur BATTAL 1 2 Kömür yanabilen sedimanter organik bir kayadır. Kömür başlıca karbon, hidrojen ve oksijen gibi elementlerin bileşiminden oluşmuş, diğer kaya tabakalarının arasında

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

AMİSOS ŞEHRİNİN TARİHİ

AMİSOS ŞEHRİNİN TARİHİ History Aynur Keskin AMİSOS ŞEHRİNİN TARİHİ Amisos ve Çevresi Roma işgaline kadar AMİSOS Aynur Keskin Berlin, 2005 İçindekiler Sayfa Giriş 4 I. Bölüm: Güney Pontos ta Karanlık Dönem 5 I 1 Pontos un güney

Detaylı

ALBEY DEN GELEN BYZANTION ANTİK KENTİ SUYOLU BYZANTION ANTİK KENTİNDEN. DERLEME MEHMET BİLDİRİCİ Park Apartmanı Şişli İstanbul

ALBEY DEN GELEN BYZANTION ANTİK KENTİ SUYOLU BYZANTION ANTİK KENTİNDEN. DERLEME MEHMET BİLDİRİCİ Park Apartmanı Şişli İstanbul ALBEY DEN GELEN BYZANTION ANTİK KENTİ SUYOLU BYZANTION ANTİK KENTİNDEN DERLEME MEHMET BİLDİRİCİ Park Apartmanı Şişli İstanbul 27.01.2017 Suyolcu Cemal Kaya ya katkılarından Dolayı Teşekkürler BYZANTION

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN EDİRNE UZUNKÖPRÜ MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI Yunanistan sınırına 6 kilometre uzaklıkta yer alan Edirne nin Uzunköprü ilçesi, Osmanlı İmparatorluğu nun Trakya daki ilk yerleşimlerinden biri. Ergene

Detaylı

Nüfusu. Tarım ve Hayvancılık Sanayi. Coğrafi Konumu. Turizm Ulaşım. Yer Şekilleri. İklimi

Nüfusu. Tarım ve Hayvancılık Sanayi. Coğrafi Konumu. Turizm Ulaşım. Yer Şekilleri. İklimi KİMLİK KARTI Başkent : Seul Yönetim biçimi: Cumhuriyet Nüfus : 50,062,000 Yüzölçüm : 99.480 km² Dili: Korece Dini : Hıristiyan, Budist,Şamanist Kişi başına düşen milli gelir: 27,978 dolar Para birimi:

Detaylı

AHIRIN İÇİNDEKİ SARAY 300 Ispartalı filmini hatırladınız mı?

AHIRIN İÇİNDEKİ SARAY 300 Ispartalı filmini hatırladınız mı? AHIRIN İÇİNDEKİ SARAY 300 Ispartalı filmini hatırladınız mı? Ve orada kötü kalpli olarak gösterilen Pers İmparatoru Darius u Diğer ismiyle Dara yı Tarih 300 lü yılları gösteriyor. Ama İsa henüz doğmamış.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI KASIM EKİM 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı TARİH VE TARİH YAZICILIĞI

Detaylı

M.Ö. 1200' LERDEN GÜNÜMÜZE ANADOLU UYGARLIKLARI

M.Ö. 1200' LERDEN GÜNÜMÜZE ANADOLU UYGARLIKLARI M.Ö.. 1200' LERDEN GÜNÜMÜZE G ANADOLU UYGARLIKLARI M.Ö.. II. binin sonlarında, nda, boğazlar üzerinden Anadolu'ya olan Deniz Kavimleri GöçG öçleri köklk klü değişikliklere ikliklere neden olur. Anadolu'nun

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Hadrianopolis ten Edrine ye : Bizans Dönemi.......... 4 0.2 Hadrianopolis Önce Edrine

Detaylı

İktisat Tarihi II. I. Hafta

İktisat Tarihi II. I. Hafta İktisat Tarihi II I. Hafta Tarih Öncesi Çağların Bölümlenmesi Taş Çağı Bakır Çağı Tunç veya Bronz Çağı Tarihsel gelişim türün sürdürülmesi ve çoğalmasına katkıda bulunma ölçütüne göre de yargılanabilir.

Detaylı

Antik Yunan Kentleri (Polis)

Antik Yunan Kentleri (Polis) Antik Yunan Kentleri (Polis) Batı dünyasında gerçek anlamıyla kentin gelişmesi ise Antik Yunan kentleri ile başlamıştır. Atina, Korent, Isparta, Siraküza ve Miletos gibi kentler, hem askeri ve ticari bir

Detaylı

Kanada Kalkanı Kanada Kalkanı. Kıyı Dağları. Kanada Kalkanı. Kıyı Ovaları. Örtülü Platform. Büyük Ovalar İç Düzlükler. Dağ ve Havzalar Kuşağı

Kanada Kalkanı Kanada Kalkanı. Kıyı Dağları. Kanada Kalkanı. Kıyı Ovaları. Örtülü Platform. Büyük Ovalar İç Düzlükler. Dağ ve Havzalar Kuşağı Örtülü Platform Örtülü Platform Kanada Kalkanı Kanada Kalkanı Kıyı Dağları Örtülü Platform Kanada Kalkanı Dağ ve Havzalar Kuşağı Büyük Ovalar İç Düzlükler QUACHITA WICHITA Kıyı Ovaları BÜYÜK OVALAR= GREAT

Detaylı

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitim Tarihi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Türk ve Batı Eğitiminin Tarihi Temelleri a-antik Doğu Medeniyetlerinde Eğitim (Mısır, Çin, Hint) b-antik Batıda Eğitim (Yunan, Roma)

Detaylı

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER

Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER Hazırlayan Muhammed ARTUNÇ 6.SINIF SOSYAL BİLGİER SOSYAL BİLGİLER KONU:ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (Büyük)Asya Hun Devleti (Köktürk) Göktürk Devleti 2.Göktürk (Kutluk) Devleti Uygur Devleti Hunlar önceleri

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İTALYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İtalya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı

BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı BİRECİK İLÇEMİZ Fırat ta Gün Batımı Birecik ilçesi Şanlıurfa Merkez ilçesine 80 km uzaklıkta olup, yüzölçümü 852 km2 dir. İlçe merkez belediye ile birlikte 3 belediye ve bunlara bağlı 70 köy ve 75 mezradan

Detaylı

70 inde doğuran ortalama 120 yıl yaşayan kanser bilmeyen Türkler

70 inde doğuran ortalama 120 yıl yaşayan kanser bilmeyen Türkler Hunza Türkleri 70 inde doğuran ortalama 120 yıl yaşayan kanser bilmeyen Türkler Bu Türkler kansere yakalanmıyor 120 yıl yaşıyor sırrı ise, Hunza Türkleri Hun Türklerinden geliyor. Pakistan ve Hindistan

Detaylı

FRANSA. Turizm,Ulaşım,Sanayi. www.sosyal-bilgiler.com

FRANSA. Turizm,Ulaşım,Sanayi. www.sosyal-bilgiler.com FRANSA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLER Nüfusu Tarım,Maden Turizm,Ulaşım,Sanayi www.sosyal-bilgiler.com FRANSANIN KİMLİK KARTI Başkenti: Paris Dili: Fransızca Dini:

Detaylı

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik TARIM VE EKONOMİ Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik düzeyine bağlıdır. Bazı ülkelerde tarım tekniği

Detaylı

Frigler Frigler Troya VII-a nın tahribinden (M.Ö. 1190) hemen sonra Anadolu ya Balkanlar üzerinden gelen Hint Avupa kökenli kavimlerden biridir. Frig tarihini Frigler in yeterli sayıda yazılı belge bırakmamış

Detaylı

İlk Zaman KAMBRİYEN ÖNCESİ: 3-Hadeyan, 2-Arkeyan, 1-Proterozoik

İlk Zaman KAMBRİYEN ÖNCESİ: 3-Hadeyan, 2-Arkeyan, 1-Proterozoik JEOLOJİK DEVİRLER İlk Zaman KAMBRİYEN ÖNCESİ: 3-Hadeyan, 2-Arkeyan, 1-Proterozoik Dünya nın oluşumundan 4 Milyar Yıl sonra Kıtaların çekirdek kısmını oluşturan en eski kıvrımlar oluşmuştur. Su yosunu (alg)

Detaylı

ASTRONOMİ TARİHİ. 2. Bölüm Antik Astronomi. Serdar Evren 2013

ASTRONOMİ TARİHİ. 2. Bölüm Antik Astronomi. Serdar Evren 2013 ASTRONOMİ TARİHİ 2. Bölüm Antik Astronomi Serdar Evren 2013 Fotoğraf: Eski Yunan mitolojisinde sırtında gök küresini taşıyan astronomi tanrısı, ATLAS. En Eski Astronomi (Antik veya Teleskop Öncesi) Kültürel

Detaylı

Tarihin Çeşitleri Hikayeci Tarih: Nakilci tarih yazımıdır. Eski Yunan Tarihçisi Heredot'la başlar.

Tarihin Çeşitleri Hikayeci Tarih: Nakilci tarih yazımıdır. Eski Yunan Tarihçisi Heredot'la başlar. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ Tarihin Tanımı Tarih, insan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, neden-sonuç ilişkisi içerisinde yer ve zaman göstererek, belgeler ışığında objektif

Detaylı

Atoller (mercan adaları) ve Resifler

Atoller (mercan adaları) ve Resifler Atoller (mercan adaları) ve Resifler Atol, hayatlarını sıcak denizlerde devam ettiren ve mercan ismi verilen deniz hayvanları iskeletlerinin artıklarının yığılması sonucu meydana gelen birikim şekilleridir.

Detaylı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI 1- İtalya da etkili olan iklimler nelerdir? Yarımada İtalya sında ve adalarda, Akdeniz iklimi görülür. Kuzeyde, Po Ovası ve Alp eteklerinde karasal iklim egemendir. 2-İtalya

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU 23.9.2017 Arkeoloji Bölümü Düzey Teori Uyg. Lab. AKTS ARK101 - Arkeolojiye Giriş I L 2 0 0 4 Arkeoloji bilimine alt yapı

Detaylı

AYDIN SULTANHİSAR NYSA ANTİK KENTİ VE SU TÜNELİ 08 AĞUSTOS 2013 MEHMET BİLDİRİCİ

AYDIN SULTANHİSAR NYSA ANTİK KENTİ VE SU TÜNELİ 08 AĞUSTOS 2013 MEHMET BİLDİRİCİ AYDIN SULTANHİSAR NYSA ANTİK KENTİ VE SU TÜNELİ 08 AĞUSTOS 2013 MEHMET BİLDİRİCİ MEHMET BİLDİRİCİ 1661 17-08-2013 AYDIN SULTANHİSAR NYSA GEZİSİ 08 Ağustos son antik kent gezisi Nysa kentine idi. Nysa kenti

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders Dr. İsmail BAYTAK Orta Asya Tarihine Giriş Türk Adının Anlamı: Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı Türk adından ilk olarak Çin Yıllıklarında bahsedilmektedir. Çin kaynaklarında

Detaylı

Ulaşım Coğrafyası. Konu 10 Ulaşım biçimleri (Deniz ulaşımı)

Ulaşım Coğrafyası. Konu 10 Ulaşım biçimleri (Deniz ulaşımı) Ulaşım Coğrafyası Ulaşım Coğrafyası Konu 10 Ulaşım biçimleri (Deniz ulaşımı) DENĐZ ULAŞIMI Deniz Ulaşımı Deniz ulaşımının kökeni M.Ö. 3200 yıllarına kadar uzanmakta olup Mısır kıyı denizciliği ile başlamıştır

Detaylı

JURA my. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

JURA my. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü JURA 201.3 145.0 my Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü Jura Döneminde Bitki Yaşamı Jura nın son dönemlerine doğru (140 milyon yıl önce) çiçekli bitkiler görülmeye başladı. Aynı zamanda

Detaylı