Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 235

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 235"

Transkript

1

2 Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 235

3

4 2 3 5 içindekiler ODTÜLÜLER BÜLTENİ OCAK Dernekten Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N (PSY 85) Melda TANRIKULU (CP 06) Emrah DEL KAN (CE 06) Günay BULUT (ADM 85) Hilmi GÜVEN (EE 83) Melih VURKIR (OR/STAT 83) Erkan ÖZMACUN (EE 87) Erdem TÜFEKÇ (ECE 05) fiule GÖKO LU (ADM 85) Gökçen GÖKYER (CP 12) Kıvanç YILMAZ (IE 03) Yay n ve Reklam Sorumlusu Aysun BÜYÜKCENG Z Grafik, Tasar m ve Bask AJANS-TÜRK BASIN VE BASIM A.fi. stanbul Yolu 7.km. No: 24 Bat kent/ankara Tel: Bask Tarihi: ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Himmet ŞAHİN (EDS 83) Erdem TÜZÜN (ADM 82) Baki ARSLAN (CE 89) Kamil KANCOĞLU (ME 87) S. Melih ŞAHİN (ME 85) Melda TANRIKULU (CP 06) Emre GÜNER (CE 98) Ödentileriniz çin T. fl Bankas, ODTÜ fiubesi TR Garanti Bankas Maltepe fiubesi TR Vişnelik Mutfağından Bu Ay Vişnelik Opera Sahnelerinden Spor Teknoloji Dosya Burs ve Yard mlar Fonu T. fl Barkas, ODTÜ fiubesi TR (TL) TR (EUR) TR (USD) Garanti Bankas Maltepe fiubesi TR (TL) Yönetim Yeri ODTÜ Mezunlar Derne i Viflnelik Tesisi 1540 Sk. No: Y l, 06530, Ankara Tel: (312) Faks: (312) E-posta: Dosya Konusu Toplumcu Belediyecilik Kapak Fotoğrafı Gizem AKUZ Yerel Süreli Yay n ISSN ODTÜ Mezunlar Derne i ayl k yay n organ d r. ODTÜ lüler Bülteni her ay 5750 adet bas lmakta ve Dernek üyelerine ücretsiz gönderilmektedir. mzal yaz lardaki görüfl ve düflünceler yazarlar na ait olup, ODTÜ Mezunlar Derne i ni ve ODTÜ lüler Bülteni ni sorumlu k lmaz. Yay mlanan yaz lar ve foto rafl ar, Derne in ve yazarlar n izni olmadan kullan lamaz. 4 ODTÜLÜLER BÜLTENİ Kavramlar ODTÜ den Bir Köşe Hocam İnecek Var Kitaplar Arasında Güncel Çizgiyle

5 B ZDEN S ZE Sevgili üyelerimiz, Yeni yıla yeni umutlarla girdik. Ülkemiz ve Dünyamız için çağdaş ve demokratik bir ortamda daha özgürlükçü, eşitlikçi ve adaletli bir yaşam umudu eskiden olduğu gibi bu senenin de en önemli isteklerinden birisiydi. Adalet ve hukukun herkes için geçerli ve gerekli olduğuna dair söylemlerin en üst boyutlara ulaştığı bu dönemde, demokratikleşmenin yükselmesine dair özlem tüm toplum kesimlerinde daha da çok dile getirilir oldu. Geçtiğimiz yıl boyunca hem Dernek olarak bizlerin, hem de ülkenin gündeminden düşmeyen ODTÜ konusunda gerekli olan her durumda, uzlaşma ve destek kapsamında Derneğimizin devrede olması, sizlerden olduğu kadar toplumdan da gerekli desteği ve takdiri gördü. ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin in bu süreçte yaptığı Hukuk devletinin gereklerini yerine getirmenin her şeyden önce devletin kendi koyduğu kurallarına uyması ile sağlanabileceğine dair açıklamaları toplum nezdinde tüm STK ve DKÖ lerinde yankı buldu ve İnsan hak ve özgürlüklerine saygının ve demokrasinin gereklerinin ancak hukukun sağlıklı işletilmesi ile sağlanabileceği ne dair saptamaları toplum kesimlerinden takdir topladı. Bu dönemde Derneğimizde de üyelerimizin sosyal ve kültürel ihtiyaçları ön planda tutularak yapılan çeşitli etkinlikler ve ülke gündemine paralel söyleşi ve panellere ek olarak ODTÜ lü duruşumuzu pekiştiren ve Üniversitemizle birlikte hareket ettiğimiz pek çok çalışmada üyelerimiz bizi yalnız bırakmadı. Aynı birlik, beraberlik ve dayanışma ODTÜ öğrencilerine verdiğimiz Dernek bursu ile de ortaya çıktı. Üyelerimizin Derneğimize gösterdikleri güven ve desteklerinin en önemli göstergelerinden birisi olan ODTÜ Mezunları Derneği Burs Fonu eğitim döneminde 533 ODTÜ öğrencisine burs vererek bu sene yeni bir rekora da imza attı. Tüm üyelerimize, geçtiğimiz yıl boyunca Derneğimize ve Burs fonumuza verdikleri destek için yeniden teşekkür ederiz. Sizlerden gelen Dayanışma ruhu ile yolumuza devam ediyor, desteklerinizle Derneğimiz için çalışmalarımızı yılmadan sürdürdüğümüzü bir kez daha yinelemek istiyoruz. Bu çabalarımızın sizler tarafından takdir edilmesi ve yakından izlenmesi, üyelik aidatlarının düzenli ödenmesi ve yaptığımız tüm etkinliklerde sizlerin katılımınızı görmenin gururu bizler için son derece değerlidir. Derneğimizin yaşaması ve geleceğe taşınması kapsamında üyelerimizin bizlere verdiği tüm destekleri için teşekkürlerimizi sunarız. Say g la r m z la, OD TÜ Me zun la r Der ne ği Yö ne tim Ku ru lu OCAK

6 Dernekten Panel: Geçmişten Günümüze Toplumcu Belediyecilik Örnekleri Derneğimiz Yönetim Politikaları Danışma Komitesi tarafından düzenlenen OD- TÜ lüler Gündemi Tartışıyor etkinlikler dizisi kapsamında, 7 Aralık Cumartesi günü Geçmişten Günümüze Toplumcu Belediyecilik Örnekleri Paneli düzenlendi. Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık, Fatsa deneyiminin yaratıcılarından Sedat Göçmen ve Bursa Nilüfer Belediyesi nden Şehir Plancısı İkbal Polat ın konuşmacı olarak katıldığı panelin kolaylaştırıcılığını üyelerimizden Nevzat Uğurel (CP 80) üstlendi arasındaki toplumcu belediyecilik deneyimleri kılavuz alınmalı Konuşmacıları tanıtarak paneli açan Nevzat Uğurel, ilk sözü Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık a verdi. Belediyeciliğin nasıl yapıldığının tartışmasız demokrasi anlayışı ile ilgili olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Tanık, Uygulamanın kimin yararına olduğu, uygulamanın yöntemi kadar önemli ve demokrasi ile ilgilidir. O yüzden belediyeciliği yalnızca hizmete indirgeyen mevcut piyasa anlayışının demokratikliği ile ilgili ciddi sorularımız olmalı dedi. Türkiye deki belediyecilik sürecini değerlendiren Bülent Tanık, Oldukça devrimci nitelikte olarak tanımladığı 30 ların belediye yasasında yerel inisiyatife değer veren anlayışın zaman içinde merkezi bir hal aldığını söyleyerek, Türkiye nin şehirleşme sürecinde 50 lerde başlayan değişime ve bunun belediyeciliğe etkilerine değindi. Tanık, 70 li yıllarda ortaya çıkan ve 80 askeri darbesine kadar süren toplumcu belediyecilik deneyimi yaşandığını söyleyerek, 80 darbesi ile sona eren bu sürecin ardından Türkiye nin 30 yıllık ağır yoksulluk, baskı ve neoliberall şehir tüketimi dönemine geçti dedi. Süreç sonucu yerel yönetimlerin kentlerdeki imar dağıtımının en önemli kaynak yaratma unsuru olarak lanse edildiği belirten Tanık, 2000 li yıllarda yerel yönetim hizmetlerinin ihtiyacı olana değil, parası olana verilmesine yönelik bir uygulama başladı dedi. Geleceğe dönük öngörülerini de paylaşan Tanık, Önümüzdeki 40 yıl köklü değişiklikler olmadan süreç devam ederse, nüfus Türkiye nin kıyı bölgelerinde kümelenecek diyerek şu soruları sordu: Bu noktaya gelindiğinde şehirlerin sorunları ne olacak ve bu sorunların çözümünde nasıl bir ele alma yönetme ve işletme oluşacak? Tanık, belediyecilik anlayışlarını inşa ederken, arasındaki Türkiye sol dinamiklerinin geliştirdiği toplumcu belediyecilik deneyimleri, günümüz koşullarına uyarlanarak kılavuz alınmalı diye düşündüklerini ifade etti. Yeni toplumcu belediyecilik adıyla geliştirdikleri programa değinen Bülent Tanık, kentin ihtiyacı olan öncelikli kesimlerine öncelik vererek, kentin yaşayabileceği, ekonomik girdilerin daha verimli değerlendirildiği bir yapının öne çıkması için çalıştıklarını söyledi. Bir toplumcu belediyecilik deneyimi: Fatsa Fatsa da 14 Ekim 1979 tarihinde gerçekleşen ara seçim öncesi ve sonrasında yapılan ve Türkiye de belediyecilik tarihinde iz bırakan çalışmaların yaratıcılarından Sedat Göçmen, panelde o dönem içinden geçtikleri süreci ve Fatsa da yaşadıklarını değerlendirdi. Ekonomik ve siyasi sorunlar yaşanan bir dönem olduğunu ifade eden Göçmen, örgütlenme göreviyle gittiği Fatsa da 14 Ekim 1979 tarihli ara seçimlerde belediye seçim çalışmalarında yer aldıklarını söyledi. Çalışmalar sırasında Fatsa ya devrimciler değil halk yönetecek sözünü verdiklerini söyleyen Sedat Göçmen, halk komiteleri anlayışıyla örgütlenme çalışması yaptıklarını anlattı. Sorunların ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantıların yapıldığını dile getiren Göçmen, başarıyla tamamladıkları çamura son kampanyası sürecini anlattı. Belediyenin projeleri bile mahalle komitelerinden onay almazsa uygulanmıyor Panelin son konuşmacısı Bursa Nilüfer Belediyesi nden Şehir Plancısı İkbal Polat, Nilüfer Belediyesi olarak toplumcu belediyecilik deneyimlerini paylaştı. Demokrasinin kimin karar vereceğini seçmek değil, kararı seçmek olduğunu söyleyen İkbal Polat, bu anlayışla katılımcı ve demokratik bir süreç inşa etmek için çalıştıklarını dile getirdi. Strateji Geliştirme Müdürlüğü ne gelen her fi krin önce ilgili mahalle komitesinin onayından geçtiğini, ardından eşitlik birimi, engellilik birimi ve sağlıklı kentler ofi sinin onayına sunulduğunu, bu onaylardan sonra uygulama aşamasına geçildiğini söyleyen Polat, 2009 yılında hayata geçirdikleri mahalle komiteleri uygulamasına dayanak olarak yönetime hemşeri katılımını belediyeye görev olarak veren 1930 yılında yürürlüğe giren belediye kanununun 13. Maddesi ve 2005 te yürürlüğe giren, Mahalle ve Yönetim başlığı altındaki 9. Madde yi gösterdi. Polat, komite oluşumunu şöyle anlattı: 42 mahalle komitesi var; mahalle muhtarı, azalar, okul aile birliği temsilcisi, aile hekimi temsilcisi, ibadethane temsilcisi doğal komite üyeleri; seçimle gelen üyeler için ilk yıl oran 1200 kişiye 1 üyeydi, ikinci bu oran 600 kişiye 1 üye oldu; mahalle komitesinde 1/3 oranında kadın, 1/3 oranında genç kotası var; ayda bir toplantı yapıyorlar; iki yılda bir seçim yapılıyor. İlk yıl asfalt planlarını mahalle komiteleriyle birlikte belirlediklerini belirten İkbal Polat, uygulamanın ikinci yılında stratejik planın revizyonunun mahalle komitelerinin katılımıyla yapıldığını dile getirdi. Belediyenin projeleri bile mahalle komitelerinden onay almazsa uygulanmıyor diyen ve örnekler veren Polat, mahalle komitelerinin sosyal ve kültürel etkinliklerde de bulunduklarını belirtti. 6 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 235

7 Dernekten Bu Salonda Spor İzlenir! Vişnelik tesisleri içerisinde yapımı tamamlanan ODTÜ Mezunları Derneği Prof. Dr. Rüştü Yüce Spor Salonu, 20 Aralık Cuma günü gerçekleşen törenle hizmete açıldı. Üyelerimizin de katıldığı açılış töreninde bir konuşma yapan ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin, kapalı spor salonumuzun yapımının tamamlanması ve tesisimize kazandırılmasından duyduğu mutluluğu ifade ederek, açılış törenine gelerek bu mutluluğu paylaşan üyelerimize teşekkür etti. Kapalı spor salonumuzun aynı zamanda eski dernek başkanlarımızdan Prof. Dr. Rüştü Yüce nin adını taşıması açısından da Derneğimiz için ayrı bir anlamı olduğunu dile getiren Şahin in konuşmasının ardından kurdele kesilerek açılış töreni tamamlandı. Derneğimizde özellikle gençlerin tercihlerine uygun faaliyet alanları yaratarak, genç üyeler kazanma ve gençlerin kullanımını artırma hedefl erine uygun olarak yapılan kapalı spor salonumuzun tribünleri, spor mücadelelerini yakından izlemek ve heyecanı canlı canlı yaşamak isteyen ODTÜ lüleri heyecanlı karşılaşmalarla buluşturacak. Spor salonumuz, basketbol kursları, temel koordinasyon ve beceri eğitimi, yetenek belirleme testleri, kış ve yaz basketbol kamplarının yanı sıra, turnuva ve çeşitli branşlarda spor okulları ile çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yaparak hizmet verecek. OCAK

8 Dernekten 2014 e Vişnelik te Merhaba Dedik! Yeni yıla günler kala yılbaşı gecesi için hazırlanmaya başlayan Vişnelik te, yılbaşı akşamı her yer ışıl ışıldı. Yeni yıla girmenin heyecanıyla Vişnelik Restoran a gelen konuklarımız, gece boyunca 70 ler ve 80 lerin unutulmaz Türkçe ve yabancı şarkılarıyla eğlendiler. Programdaki oryantal gösterisi de geceye renk kattı. Yılbaşı mönülerinin vazgeçilmezi portakal soslu kestaneli hindinin yer aldığı özel mönü konuklardan tam not alırken; yeni yılın ilk dakikaları her zamanki gibi havuz başında, ateş varillerinin çevresinde sıcak şarap ve sucuk ekmek keyfi ile geçti. Konuklar, yeni yılın ilk sabahına yaklaşırken Vişnelik te yine bir araya gelecekleri güzel bir yıl geçirme dilekleriyle tesisten ayrıldılar. 8 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 235

9 Dernekten Vişnelik te Geleneksel Yıl Sonu Kokteylleri ODTÜ Mezunları Derneği, sivil toplum kuruluşları temsilcilerini, bursiyerlerini ve üyelerini, her yeni yıl öncesi gerçekleştirdiği iki ayrı yeni yıl kokteyli ile ağırladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Vişnelik coşkulu yeni yıl kutlamalarına ev sahipliği yaptı. Üyelerimizi ve bursiyerlerimizi bir araya getiren ilk kokteyl 16 Aralık Pazartesi akşamı gerçekleşti. Özellikle bursiyer öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği kokteylin ardından, 20 Aralık Cuma günü sivil toplum kuruluşları temsilcilerini Vişnelik Salonu nda konuk ettik. ODTÜ Mezunları Derneği Bursiyer Ve Üyelerinin Yıl Sonu Kokteyli ODTÜ Mezunlar Derneği bursiyerleri, ODTÜ Mezunları Derneği Çalışma Grupları nda çalışan gönüllü üyeler ve Dernek üyelerinin katılımı ile yapılan ODTÜ Mezunları Derneği Bursiyer ve Üyelerin Yıl Sonu Kokteyli her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi ve coşkuyla gerçekleştirildi. ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin, konuklara Hoşgeldiniz dediği konuşmasında, üye ve bursiyer öğrencilerden oluşan konuklara mutlu, sağlıklı ve başarılı bir yıl diledi. Bursiyer öğrencilere hediyelerinin verildiği Yıl Sonu Kokteyli nde üyelerimiz ve bursiyer öğrencilerimiz, yeni yıl coşkusuyla kokteylin sonuna kadar dansları ve halaylarıyla doyasıya eğlendiler. Geleneksel Yıl Sonu Buluşması ODTÜ Mezunları Derneği nin demokratik kitle örgütlerini ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren Geleneksel Yıl Sonu Buluşması 20 Aralık Cuma günü Vişnelik Salonu nda gerçekleşti. 70 e yakın sivil toplum kuruluşu temsilcisini bir araya geldiği kokteylde bir konuşma yapan Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin, son dönemde ODTÜ nün tüm bileşenleriyle içinden geçtiği süreçte verdikleri destek için tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederek, önümüzdeki yılın daha aydınlık günler getirmesini diledi. OCAK

10 Dernekten Safranbolu Fotoğraf Gezisi Derneğimiz eğlenceli, ilginç ve öğretici fotoğraf gezilerine Safranbolu Gezisi ile bir yenisini ekledi. Fotoğrafseverler, 15 Aralık Pazar günü gerçekleşen gezide Türkiye de bir benzeri olmayan cam seyir terasıyla İncekaya Kanyonu ndan başlayarak, Mencilis Mağarası nda mağara çekimleri yaptılar. Ardından İncekaya Su Kemeri ve çevresinde fotoğraf çekimleri yapıldı. Gezi öncesi yağan karın da manzaraya katkısıyla, gezi grubu birbirinden güzel fotoğrafl arla Ankara ya döndü. Kızılcaham Fotoğraf Gezisi ODTÜ Mezunları Derneği 2013 yılının fotoğraf gezilerini Kızılcahamam Fotoğraf Gezisi ile tamamladı. Işık Dağı zirvesinden panoramik fotoğraf çekme olanağı da bulan katılımcılar, karlı orman ve donmuş göl manzarası çekimleri yapma olanağı buldular. Ece KOYUNCU Engin AREL Oya TANERİ Ömer YAĞIZ 10 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 235

11 Mesut KÜMBETLİOĞLU Dernekten Hindistan - Nepal - Doğu Karadeniz Fotoğraf Sunumu e Günlerden 5 Aralık Perşembe ODTÜ Mezunlar Derneği. Vişnelik Salonundayız. Hayatın içinden doğal fotoğrafl ar ile ilk yolculuğumuz Dünyanın Çatısı diye adlandırılan Nepal in başkenti Kathmandu oldu. Yöresel müzikler eşliğinde Unesco tarafından Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Patan nın Durbar Meydanında dolaştık. Birçok tapınaktan örnekler gösterdik. Yoksul ama gülen insanları ve mutlu öğrencileri gördük sene önce kurulmuş olan tarihi Buda Tapınağı Swayambhunath ile Tibetli göçmenlerin kurduğu Budist Haç Merkezi Bodhnath daki Budist Tapınağı etrafında Mantra çarklarını elleriyle döndürüp dua eden insanları, Changdu Narayan Tapınağı ve köyünden görüntüleri izledik. Unesco Dünya Kültür Mirası listesindeki Bhaktapur ile Kathmandu nun Hindu tapınağı olan Pashupatinath Bagmeti kutsal nehri kıyısından görüntüler sunduk. Ruhsallığı arayan Sadhu ları gördük. Hindistan: Hindu hacıların günahlarından arınmak için Varanisi deki Kutsal Ganj nehrinin kıyısında sabah akşam ritüellerine i (Ganga Aarti) giderken kalabalığın arasından değişik açılardan çekilmiş fotoğrafl arı, Dünyanın 7 harikasından biri olarak gösterilen Agra daki Şah Cihan tarafından eşi adına aşkının sembolü olarak yaptırılan Taj Mahal i, Jaipur daki fi l- lerle çıkılan Amber Kalesi ni, Eski Delhi deki Jama Mescidi ni, Mahatma Gandi nin yakıldığı tören alanı Raj Gat ı ve daha birçok yeri izleyiciyle buluşturduk Doğu Karadeniz de Bulut Mu Olsam? Bir hafta süren Doğu Karadeniz gezimizin fotoğrafl arı Kazım Koyuncu nun müzikleri eşliğinde gerçekleşti. Macahel bir yeryüzü Cenneti diye tanımlanmakta. Olağanüstü zenginlikte fl ora ve faunaya sahip. Karçal ve Kaçkar dağlarını, gölleri, yaylaları, vadileri, şelaleleri, Macahal i (Camili), Efeler Köyü nü, Karagöl ü, Mençuna Şelalesi ni dolaştık, Pokut ve Sal Yaylalarında sıcakkanlı Karadeniz insanının evlerine misafi r olduk, Huser Yaylası nın en yüksek tepesinde çayımızı yudumlarken belleğimizi sıfırladık, Tar Şelalesi nin buz gibi sularına kendimizi bıraktık. Haldizen Vadisi nde sise yakalanıp görünmeyen insanlar olduk. Doğanın eşsiz güzelliklerini seyrederken kimi zaman bulutların üstündeydik, kimi zaman da bulutları tutmak istedik. Fotoğraf gösterisinin sonunda söyleşi yaptık, Amerika lı komedyen George Carlin, yaşamla ilgili şöyle demiş. ve hiç unutmayın ki yaşam aldığımız soluklarla değil, soluk kesen anlarla ölçülür. Bilgiyi, sevgiyi ve görsel zenginlikleri paylaşarak çoğaltma ve soluk kesen anları yaşatma fırsatı verdiği için ODTÜ Mezunlar Derneği ne çok teşekkürler Mockinpott Acılarından Kurtulacak mı? Birbirinden önemli eserleri başarıyla sahneye taşıyan ODTÜ Mezunları Derneği Tiyatro Atölyesi, Mockinpott Acılarından Kurtulacak mı? adlı oyunu 26 ve 27 Aralık tarihlerinde tekrar izleyiciyle buluşturdu. Beğeniyle izlenen oyunların ardından OMD Oyuncuları, repertuarlarına aldıkları yeni oyunları izleyiciyle buluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. OCAK

12 Dernekten Evde Beyaz Peynir Yapımı Atölyesi Derneğimizin birbirinden ilginç ve eğlenceli uygulamalı etkinliklerine 14 ve 15 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen Evde Beyaz Peynir Yapımı Atölyesi ile bir yenisi eklendi. Yoğun ilgi ile karşılanan atölye çalışmasında, katılımcılara peynir yapımı ile ilgili temel bilgiler verilirken, her katılımcı kendi peynirini üretme olanağı buldu. 12 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 235

13 Dernekten Burs Komitesi nden YENİ DÖNEM BURSİYER ETKİNLİKLERİ 8 Aralık 2013 Pazar günü yeni akademik dönemin ilk toplantısı olan tanışma toplantısını gerçekleştirdik. Toplantıda önce Burs Komitesi üyelerimiz kendilerini tanıttılar, öğrencilere Dernek ile ilgili bilgiler verildi; yapılacak etkinlikler ile ilgili öğrencilerimizin önerileri alındı. Karşılıklı sohbet edilerek etkinlik tamamlandı. İkinci etkinliğimiz 16 Aralık 2013 Pazartesi günü yapılan Geleneksel Yılbaşı Kokteyli idi. Üyelerimiz ve öğrencilerimizin bir arada olduğu kokteylimiz her yıl olduğu gibi coşku ile kutlandı. Canlı müzik eşliğinde danslar edildi, halaylar çekildi. Bursiyer öğrencilerimize gecenin anısına yılbaşı hediyeleri verildi. Geleneksel Yılbaşı Kokteyli ne ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin, Yönetim Kurulu üyeleri, Burs Komitesi üyeleri, bursiyer öğrencilerimiz ve üyelerimiz katıldılar. ODTÜ Mezunları Derneği Başkanı Himmet Şahin gecede yaptığı konuşmada; Derneğimizin Bursiyer sayısının her yıl arttığını vurgulayarak, bu yıl 533 ODTÜ öğrencisine burs verdiğimizi açıkladı. Derneğimiz Burs Fonu nu destekleyen mezunlarımıza ve Burs Komitesi nde özveri ile görev alan üyelerimize teşekkür ederek konuşmasını sürdüren Himmet Şahin, öğrencilerimize ve üyelerimize yeni yılda sağlık, mutluluk ve başarı diledi. ARALIK AYI İTİBARİ İLE BURS FONU MUZA BAĞIŞTA BULUNUP ESKİ TALİMATLARINI GÜNCELLEYEN YENİ BAĞIŞ VEREN ÜYELERİMİZ, MEZUNLARIMIZ VE ODTÜ DOSTLARI ODTÜ DOSTLARI BURS VERENLER ALİ ERGİN AÇAN CE 71 ALPAY ERDOĞAN EE 89 BURCU BALOĞLU MAN 97 DERYA GÖNCÜOĞLU ÇAKIR CE 89 ELİF SELDA GÜRSES CE 94 ERDAL BALSAK CE 06 FAZİLET UĞUR PHYS 81 FUNDA ALTUN CHE 76 GÖKHAN GÖKDOĞAN PINAR DEMİREKLER BURAT CE 04 FDE 02 TEKİN SOYATA MINE 68 TUNCAY BAŞKAYA MATH ODTÜLÜLER BÜLTENİ 235 FİGEN BAYDUR İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEYEN 12 BURS VEREN BAĞIŞÇI BULUNMAKTADIR.

14 Dernekten Macit ÖNCEL (CE 76) Sinema Kulübü nden yeni sezon hızlı başladı Yaz sezonun da ara veren Sinema Kulübümüz son toplantılarında birbirinden ilginç fi lm gösterimleri ile sinemasever katılımcıların beğenisini topladı. Kırkıncı toplantımız olması açısından ayrı bir öneme sahip olan dönemin ilk toplantısı, yakın zamanda aramızdan ayrılan Tuncel Kurtiz anısına gerçekleştirildi. Usta oyuncunun son fi lmi olan Mutlu Aile Defteri toplantıya katılan sinemaseverlerle birlikte izlendi; Tuncel Kurtiz in oyuncu ve insan olarak geride bıraktığı muhteşem ismi saygı ile yâd edildi. Daha sonraki toplantımızın konusu Yasaklı Filmler idi. Bu fi lmlerden örnek olarak Bernardo Bertalucci nin 2003 yılı yapımı Düşler Tutkular Düşler (The Dreamers) izlendi ve üzerinde sohbet edildi. 42. toplantımızın konu başlığı ise Belgesellerden idi. İranlı yönetmen Mehdi Moniri nin çok ödüllü bir belgeseli olan TİNAR şiirsel görüntüleri ile sevilerek izlendi. Son buluşmamız olan 43. toplantımızda yönetmen Richard Linkater in 2006 yılı yapımı fi lmi Karanlığı Taramak (A Scanner Darkly) izlendi. Film, ilgi çekici animasyonları ve çarpıcı diyalogları ile katılımcılarımızın beğenisini kazandı. Tüm dernek üyelerimize ve misafi rlerine açık olan sinema kulübü gösterimlerinden haberdar olmak için com adresine yazabilirsiniz veya facebook ODTÜ Mezunları Sinema Kulübü nü takip edebilirsiniz. 15 günde bir her çarşamba bir araya gelmeye devam edecek olan Sinema Kulübü bu sezonda şu konu başlıkları ile toplantılarına devam edecek: Ulusal Sinemamız Ülkeler ve Yönetmenler Ödüllü Filmler İşçi Filmleri Bollywood Filmleri Müzikaller Kadın Filmleri Yasaklı Filmler Belgeseller Ustalardan Seçmeler Gişe Filmleri OCAK

15 Dernekten Bülent YILMAZER (ME 83) Araştırmacı Koleksiyoncunun Serüveni Sevgili ODTÜ lüler, Mühendis, yönetici ve eğitimci olarak görev yaptığım 30 yıllık meslek hayatımda değişik fakültelerden ve bölümlerden mezun birçok ODTÜ lü ile bir araya geldim. Sohbetlerimizde; ODTÜ bizlere ne verdi diye soracak olsak, mezun olduğumuz fakülte veya bölüm fark etmeksizin cevabımız aynıydı: sorgulayan, araştıran, doğrulayan, keşfeden, bilgiden bilgi üreten bireyler olarak yetişmiştik. Yaşantımızda ve toplumda nitelikli değişimin temel taşı olan bilgi; ODTÜ lü olmanın, ODTÜ kültürünün özü. Her birimizi yaşamda başarılı kılan ortak noktamız da; öğrenmenin yaşam boyu süren bir deneyim olduğunun bilinci. Yaşamımız ise sadece iş hayatımızla sınırlı değil; kendimize, ailemize, topluma ve çevremize karşı sorumluluklarımızla bir bütün. Günlük sorumluluklarımızın getirdiği fi ziksel ve zihinsel yorgunluktan uzaklaşabileceğimiz uğraşlar da bizlere sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürebilmemizde yardımcı oluyor. Koleksiyonculuk; konu veya tema ne olursa olsun, yeni keşifl er yaparken dinlenebileceğimiz ve eğlenebileceğimiz uğraş alanlarından biri. İster geçmişte kalan güzelliklere özlem duygusuyla, ister geçmişin izlerini geleceğe taşımak amacıyla bir şeyleri toplamak, biriktirmek, korumak ve yaşatmak için yapılsın, koleksiyonculuk araştırmayı ve sorgulamayı gerektiren bir serüvendir. Serüven; meydan okumadır, risk taşır. Yeni keşifl ere varmak için bir başı boşluk, ama sonuca ulaşmak için disiplin ve düzen gerektirir. Fiziksel ve zihinsel benliğimizle adanmışlık ister. Araştırmacı koleksiyoncunun yaşadığı serüven bir eğitim ve tazelenme deneyimidir. Geçmişin izlerinde bugünü anlamak, geleceğe ışık tutmak; nitelikli değişimi sağlamak. O halde, her bir ODTÜ lü için koleksiyonculuk en doğal uğraş. Bu düşünceden yola çıkarak koleksiyon yapan ODTÜ lüleri bir araya getirmek üzere Şaner Alap ın (PetE 74) öncülüğünde Mezunlar Derneğimizin çatısı altında Koleksiyon Kulübü nü oluşturduk. Her ODTÜ lünün içinde bir araştırmacı koleksiyoncu olduğuna inanıyoruz. Koleksiyonunuz; ninenizden kalma fi ncan takımı, dedenizden kalma köstekli saatler, çocukluğunuzda harçlıklarınızı biriktirerek aldığınız rengârenk bilyeler, eğitim hayatınızdan çeşitli kalemler, meslek yaşamınızda iş seyahati için gittiğimiz değişik ülkelerden mıknatıslı buzdolabı süsleri olabilir. Serüveninizi tüm ODTÜ lülerle paylaşmak üzere yazılarınızı ve koleksiyon parçalarınızdan görselleri bu sayfamız için sizlerden bekliyoruz. 16 ODTÜLÜLER Ü BÜLTENİ 235

16 Dernekten Beril KARAVİT GEOE 11 KAYAGAZI; Hazine mi yoksa Lanet mi? Kaynakça Dünya nüfusunun hızla artması, uluslararası ekonomik faaliyetlerin ivmelenmesi ve sanayileşme dünyayı büyük bir enerji açlığına sürükledi. Dünyanın hızla artan bu enerji talebine karşılık vermek için her geçen gün yeni kaynak arayışları sürüyor. Teknolojideki gelişmeler sonunda farklı kaynaklar da enerji alternatifl eri olarak kullanılabilir hale geldi. Bu kaynaklardan birisi de Kaya Gazı. Kaya gazı; ince taneli, organik madde içeren tortul kayaçların içine hapsolmuş doğal gaz. ABD Enerji Bakanlığına bağlı Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) [1] verilerine göre ABD de yapılan üretim ile ülkedeki doğal gaz üretimi 2011 den 2040 a kadar %44 artarken; bu artışı etkileyen kalemin, kaya gazındaki üretim olacağı belirtiliyor. ABD nin bu konuda göstereceği başarı, dünyanın geleneksel doğalgaz rezervleri dışındaki bölgelerde de üretim yapılabileceğini gösteriyor. Danışmanlık şirketi Wood Mackenzie nin raporu 2014 yılında 400[2] kadar şeyl kuyusunun Amerika sınırları dışında, Rusya ve Çin de açılacağını belirtiyor. Bu üretimlerin başlaması da günümüz küresel enerji tablosunu farklı bir yapıya sokacak potansiyele sahip gözüküyor. Ama tartışılması gereken noktalardan birisi de; bu kaynağın, kaya gazı zengini ülkeler için bir hazine mi yoksa lanet mi olacağı? Geçmiş araştırmalar, ekonomik büyümenin yavaş olduğu ülkelerin doğal kaynaklar bakımından fakir olduğunu savunur. Günümüz araştırmaları ise zengin doğal kaynakları, ülke ekonomilerinin büyümesini yavaşlatan örnekler olarak ele alır. Kalkınma iktisatçısı Richard M. Auty, 1993[3] yılında, doğal kaynak zengini ülkelerin, diğer ülkelere oranla daha yavaş ve sancılı bir şekilde büyüdüklerini anlatmak için Doğal Kaynakların Laneti kavramını kullanmıştır. Buna göre kaynak zengini ülkeler, buradan elde ettikleri gelirleri ülkeleri açısından verimli yatırımlara dönüştürememektedirler. Uluslararası Para Fonu (IMF) Enstitüsü [4], akademisyen ve uzmanların ortak görüşü olan, kaynak zengini ülkeleri bekleyebilecek potansiyel zorlukların bazılarını şöyle sıralamıştır; doğal kaynak dışı sektörlerin rekabet ortamında gerilemesi, üretim alanında daralma, ticarette ihracat kazançlarına ve devlet vergilerine güvenin aşırı artması, rant paylaşımı konusunda çatışma yılında Economist[5] dergisinde yayınlanan Hollanda Hastalığı adlı bir makalede doğal kaynak zengini ülkelerin ekonomilerinin farklı bir açıdan da incelemesine yer verildi. Makalede, 1959 yılında Hollanda nın keşfettiği doğalgaz rezervlerini hızlı bir şekilde çıkarıp dünya pazarına satma ve elde edilen gelirin çoğunun yatırıma yönelik harcanmama politikası, yıllarında sanayinin hemen hemen hiç artmamasının nedeni olarak ele alındı. Washington Post un 2013 te çıkan sayısında yayınlanan makalede[6] ise petrol, doğalgaz ve kaya gazının Hollanda Hastalığı açısından incelenmesi ele alınmış ve danışmanlık şirketi VoxEU raporu referans verilerek, kaynak yönetiminde ekonomik istikrarın bütün ülkelerce sağlanamayacağına dikkat çekiliştir. Afrika kıtasındaki hammadde ihracatçısı olan bazı ülkelerdeki milyonlarca dolarlık petrolün, ülkelerin yararına kullanılamaması ve kaybolup gitmesi de Doğal Kaynaklar Laneti hipotezini destekler niteliktedir. Kaynaklara ulaşabilenler, kazanılan değeri ülke kalkınmasında değil, kendi çıkarları için kullanmaktadır. Bu da sonuçta, iç savaş gibi istenmeyen durumlar yaratır. Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliğinin[7] (IAEE) 2012 de yayınlamış olduğu bir makalede kaya gazı zengini ülkelerin devlet organlarının, kaynak zengini olamayan ülkelerden bile daha iyi kararlar verip daha istikrarlı bir yapıya sahip olması gerektiği konusuna değinilmiştir. Günümüzde devlet organlarındaki şeffafl ığı sağlamak için Maden Sanayi Şeffaflık Girişimi[8] (EITI) gibi sivil toplum örgütleri çalışmalar yürütse de bu örgütlerin yasal bir yaptırımları bulunmamaktadır. Sonuç olarak şu söylenebilir ki, ülkeler kaya gazı rezervlerini çıkarırken, işletirken veya müşterisi olurken bütün bu olguları da göze önüne almalılar. Özellikle daha önce kaynak zengini olmadığı halde gelişen yeni teknolojiler sayesinde kaynak zengini haline gelen ülkeler yaşanmış kötü örneklerden ders almalıdır. Elbetteki doğru yönetim yapıldığında ülke ekonomileri bundan olumlu yönde etkileniyor. Ancak burada unutulmaması gereken, yaşanabilecek olası huzursuzlukların da gözden kaçırılmaması. [1]. What is shale gas and why is it important?, 2012, [2]. Bakhsh, N.,Swint, B., Shale Goes Global, Bloomberg Businessweek,11/18/2013, Yayın 4355, sayfa /2p. 1 Graph. [3]. Perry, A., Brief History:The resource Curse,2010, [4]. Sy, Amadou N.R., Gylfason Thorvaldur, Arezki,Rabah,International Monetary Fund, IMF Institute, Bank al-jaza ir, Beyond the Curse: Policies to Harness the Power of Natural Resources, sayfa.vii, [Washigton, D.C.]: International Monetary Fund., 2011 [5]. Gurbanov, S., Hollanda Hastalığı, s Akis Kitap,Mayıs 2012,İstanbul,sayfa [6]. Plumer, B., U.S. oil production is booming. Is Dutch disease on the way?, 2013, [7]. Little, G., How would the Development of Shale Gas Resources in Ukraine Impact Europe s (energy) Security?, International Association of Energy Economics, IAEE,Sayfa49, paragraf 1,2012 [8]. What is the EITI?, Extractive Industries Transparency Initiative, OCAK

17 Dernekten Vişnelik Usulü Antrikot Bu ay sayfamızda sizlerle özellikle kırmızı et, mantar ve erimiş kaşar peynirini bir arada sevenlerin çok beğeneceği bir tarifi paylaşıyoruz. Vişnelik Restoran ın çok beğenilen yemekleri arasında olan Vişnelik Usulü Antrikot u evde denemeden önce tadını bilmek isterseniz, sizi Vişnelik e bekliyoruz Malzemeler: (1 Porsiyon için) 150 gr. Dana kontur fi le eti 50 gr. Kuru soğan 50 gr. Mantar (taze) 50 gr. Çarliston biber 50 gr. Kapya biber 3 diş Sarımsak 1 tatlı kaşığı Salça 1 tutam Kekik 50 gr. Tereyağı 1 yemek kaşığı Sıvıyağ Yeteri kadar karabiber ve tuz 30 gr. Rende kaşar 15 cm. çapında ya da 13 x 21 cm ölçülerinde güveç Ha z r la n ş : Sebzeler ve et ayrı ayrı jülyen usulü (kibrit çöpü şeklinde) doğranır. Tereyağının yarısı kullanılarak ve tavaya kuru soğan, mantar, çarliston biber, kaypa biber ve sarımsak bu sırayla konarak kavrulur. Son olarak domates salçası eklenerek salçanın kokusu gidene kadar kavrulmaya devam edilir. Kekik, karabiber ve tuz ile tatlandırılır. 1 çay bardağı su eklenerek bir taşım kaynatılıp kenara alınır. Güveç ısınmak üzere ocağın üzerine konur. Et, tereyağ ve sıvıyağ konarak ısıtılmış tavada tuz ve karabiber ile tatlandırılarak kavrulur; ardından ısınmış güvece alınır. Etlerin üzerine hazırlanan sebzeli sos eklenir; son olarak güvece rendelenmiş kaşar eklenerek kaşarlar kızarana kadar fırında tutulur. Fırından çıkarıldıktan sonra güveçle birlikte servis tabağına alınarak servis yapılır. Afiyet olsun ODTÜLÜLER BÜLTENİ 235

18 Dernekten bu ay Devam Eden Kurs ve Seminer Programları Psikodrama Yaşantı Grubu Etkili ve Güzel Konuşma Semineri Doğa Fotoğrafçılığı Atölyesi Evde Şarap Yapımı Eğitimi Başlıyor İ lki yoğun ilgi ve katılımla tamamlanan Evde Şarap Yapımı Eğitimi, ikinci kez 17 Ocak Cuma günü başlıyor. Şarabın temel öğelerinden yapım süreci ve ilgili tekniklere kadar şarapla ilgili pek çok bilgi edinebileceğiniz eğitim programında, şarap ve yemek uyumu ve şarap ve sağlık konuları da ele alınacak. Tarihteki yeri, yapımı ve içimiyle özel bir yere sahip şarabın büyüleyici yapım sürecini öğrenerek yaratıcılık alanlarınıza bir yenisini eklemek için sizleri eğitim programımıza bekliyoruz. Bilgi ve Kayıt için: Hasan Dumanlı, /1124 & Fotoğrafa Giriş ve İşleme Opera Dinletisi Traklar Semineri Tiyatro Atölyesi Heykel Kursu Resim Kursu Etkinlik 2 Ocak Perşembe Opera Dinletisi 7 Ocak Salı ODTÜ Hour 9 Ocak Perşembe Opera Dinletisi 11 Ocak Cumartesi YPDK Paneli 16 Ocak Perşembe Opera Dinletisi 18 Ocak Cumartesi Evde Beyaz Peynir Yapımı Atölyesi Yenilenebilir Enerjinin Dünü ve Bugünü Paneli 20 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 235

19 Dernekten Derneğimizin kış uygulaması nedeniyle tesisimiz Pazartesi günleri kapalıdır PAZARTES SALI A la Carte Mönü ÇARŞAMBA A la Carte Mönü PERŞEMBE Açık Büfe Balık Keyfi Canlı Müzik CUMA A la Carte Mönü Canlı Müzik CUMARTESİ A la Carte Mönü Canlı Müzik Canlı Müzik Izlencesi 19 Ocak Pazar Evde Beyaz Peynir Yapımı Atölyesi 21 Ocak Salı Wine Hour 23 Ocak Perşembe Edebiyat Kulübü 25 Ocak Cumartesi Adalet ve Demokrasi Haftası Etkinlikleri 30 Ocak Perşembe Felsefe Kulübü Opera Dinletisi Ocak 2014 PAZAR AÇIK BÜFE KAHVALTI 10:30-13:30 Üye: 22,5 TL, Katk Payl Üye: 18 TL, 7-12 Yafl: 15 TL 7-12 Yafl Katk Payl : 12 TL (0-6 Yafl Ücretsiz) OCAK

20 Dernekten Opera Sahnelerinden Haluk DİRESKENELİ (ME 73) Tosca Ankara Opera Sahnesi nde AteşeMiliter Binbaşı Mustafa Kemal Bey Tosca yı Sofya Operası nda defalarca nasıl izledi? T osca Operasını kaç kez seyrettiğimi i artık unuttum. Her seyredişimde kendimden geçiyorum. Sahneye koyan yönetmen İtalyan Vincenzo Grisostomi Travaglini eşsiz çalışma yapmış. Travaglini yılları arasında İtalyan hükümetinin görevlendirmesi ve bizim onayımızla Ankara Devlet Operasında çalışmış. Bu sürede çok sayıda İtalyan operasını Ankara da sahneye koymuş. Aralarında Tosca en öne çıkanı olmuş. Aradan yıllar geçti, aynı sahnelemeyi yapıyoruz ve biz seyirciler sanki ilk oynanış, sanki ilk premier gibi seyrediyoruz. İşin içinde eserin sağlamlığı, her döneme hitap edişi de var. Bundan tam 100 yıl önce, 1913 yıllarında genç bir subay, Kurmay Binbaşı AteşeMiliter Mustafa Kemal Bey acaba nasıl bir ruh haliyle Sofya Devlet Operası nda bu eseri seyretti, hep merak ederim. İkinci perdedeki Kahrolsun saltanat, yaşasın Hürriyet (Vittoria, Vittoria) aryası onun genç ruhunda kimbilir ne fırtınalar kopardı. Defalarca arka arkaya seyretmiş, Tosca rolündeki sopranoya platonik aşkla tutulmuş. Zaten Tosca yı oynayan sopranoya aşık olmamak elde değil. Genç Türkiye Cumhuriyeti nde opera olsun istemiş, 1936 da konservatuar kurulabilmiş, 1940 larda ilk sahnelemeler yapılmış. İlk star soprano Semiha Berksoy, Tosca rolüyle Ankara da büyük ün kazanmış. Üst perde Türkçe digital tercüme imkanı, o günlerde olmadığı için, seyirci anlasın diye eser Türkçeleştirilmiş, Türkçe tercümesini o sıralar Çankırı Cezaevi nde yatan Nazım Hikmet yapmış. Hoş bir duyuru afi şi günümüze kadar gelmiş larda Çankaya Köşkünü gözümün önüne getirmeye çalışıyorum. Büfe şeklinde bir büyük Alman plakçalar seti, iki tarafında büyük hoparlörler, altında bir raf, içi 78 dönüşlü taş plaklar. Nerden biliyorum, çünkü benzer set, Alpullu, Turhal şeker fabrikalarının misafi rhanelerinde de var-dı. Kamu kurumları ve devlet erkanı için alınmış. Rafta müzik seti ile beraber satın alınmış sayısız operalar, opera plakları var-dı lerde artık bu müzik setlerinin zamanı dolmuştu, önce 33 lik plaklar, sonra kasetler piyasaya çıktı, taş plakların değerini kimse anlamadı, sağlam kalanları değerini bilen koleksiyonerler kapıştı. Cızırtılı üstü çizik bir 78 lik plaktan Tosca operasını orijinal dilinde ilk defa Alpullu misafi rhanesinde dinlemiştim. Ortaokul ve lisede iken Ankara Devlet Operası nda oynadığı her sezon Tosca yı izledim. Orijinal İtalyanca seslendirme çok farklıydı. Aradan yıllar geçti, her 10 Kasım günü Tosca yı bir daha, bir daha dinliyorum. Sevgili Atatürk ü bir daha hatırlıyorum, bir daha rahmetle anıyorum, ruhuna dua ediyorum. Bugünleri ona borçlu olduğumu daha iyi anlıyorum. Tosca yı sevgili Atatürk, Sofya dan sonra bir daha sahnede izleyememiş. Çankaya akşamlarında fırsat olduğunda keman, piyano, şan sanatçılarından kısa bölümler dinlermiş. Yalnız kaldığında taş plaktan dinlemiş olmalı. Tosca operasında aşk var, ihanet var, politika var, işkence var, tecavüz var, şiddet var, cinayet var, kurşuna dizilerek idam var, intihar var. Muhteşem bir müzik var. Her üç ana karakter kendi aralarında yarışıyorlar. Her sahnelemede farklı bir oyun ortaya çıkıyor. Tosca, İtalyan besteci Giacomo Puccini tarafından bestelenmiş, üç perdelik bir operadır. Operanın yazılı metni - Libretto su, Luigi Illica ve Giuseppe Giacosa tarafından ortak yazılmış. Aslında bir tiyatro eseri, La Tosca, Victorien Sardou tarafından yazılmış, opera olarak sahnelenmeden önce tiyatro eseri olarak oynanmış lerin başında İstanbul da değişik kumpanyalar tarafından Osmanlı seyircisine de görünmüş. Opera olarak ilk sahnelenişi 1900 yılında Roma Teatro Costanzi de olmuş. Opera sanatının en dramatik, en trajik eseri olarak yer almış yılında yine çok sahnelenme yapıldı. Orkestra Şefi Alessandro Cedrone çok iyi yönetti. Sahneye koyan Travaglini, Ankara ya artık gelemiyor, başka şehirlerde opera sahneleme yapıyor, ancak hakkını verelim bize çok büyük bir sanat transferi yaptı. Dekoru hazırlayan Nihat Kahraman ve kostümlerde Nursun Ünlü için teşekkürden başka söyleyebilecek çok bir şeyim yok. Nursun Hanım ın Tosca tuvaletleri harika olmuş. Gelelim operadaki karakterlere. Önce Floria Tosca, 1800 ler İtalya sının Toskana bölgesinden Roma ya gelmiş tanınmış bir güzel oyuncu. Bu karakteri en iyi canlandıran sanatçı rakipsiz şekilde Maria Callas. Cd leri hala çok satıyor. Günümüzde Fiorenza Cedolins, Angela Gheorghiu ve Renee Fleming en iyiler. Youtube üstünden izlemek mümkün. Tosca, bu yıl Viyana operasında, Milano LaScala ve NewYork Metropolital operalarında oynandı. Münih operası repertuarında devamlı var. ODTÜ Mezunları Opera Geceleri etkinlikleri içinde yakınlarda mutlaka bir DVD izleyeceğiz. Her Perşembe saat 20:00 de Salon56 da bir yeni DVD opera gösterimi var. Ankara Opera Sahnesi nde Soprano Feryal Türkoğlu bu rolde muhteşem. Ses yoğun, lirik, duygusal, dengeli, kusursuz. Teatral oyunu harika. Birinci perdede turuncu elbiseli kıskanç kadın, ikinci perdedeki çaresiz örselenmiş, tecavüze uğramış kadın İkinci perdede yemek masası üstünde bıçağı bulan, intikam için gözleri parlayan, kötü adamı kalbinden bıçaklayan, sonra şamdanları yerde yatan kötü adamın iki tarafına bırakıp sahneyi terk eden kırmızı elbiseli muhteşem oyuncu. Üçüncü perdede sevgilisini kurtardığını zanneden, ölmeyi bekleyen sevgilisine sevinçle kurtuluşu müjdeleyen, sonunda her şeyini kaybeden, kale surları üstünde en son haykırışını veren talihsiz güzel kurban. Değişmeli olarak 4. oyunda sahneye gelen soprano Seda Aracı, güzel sesi ve oyunculuğu ile ayrı bir soluk, ayrı bir hava getiriyor. Sonra Mario Cavaradossi, ressam, yurtsever karakter. Önceleri olgun İhsan Ekber, sonra tecrübeli Aykut Çınar, şimdilerde yeni star Murat Karahan rolün hakkını her seferinde verdiler. Birinci perdedeki duygusal arya, ikinci perdede Kahrolsun saltanat, yaşasın hürriyet aryasına, üçüncü perdede Elveda şarkısına bırakıyor. En son kötü adam baskıcı, her dönemde görülebilecek yetkilerini kötüye kullanan, iktidar yöneticisi Il Barone Scarpia. Birinci perde sonunda koroyla beraber söylenen arya benim için opera tarihinin en müthiş sahnesi. Defalarca CD den dinledim. Bir operada çocuk korosu çocuklardan oluşmalı. Küçük oğlum, yıllar önce Antonio Pirolli nin yönettiği Tosca operası çocuk korosunda birinci perde aynı sahnede 2 sezon söyledi, belki bundan bu operayı bu kadar çok seviyorum. Scarpia nın ikinci perdedeki kötülükleri sergilemesi, işin boyutlarının istenirse nerelere vardığını anlatıyor. Yemek masasında şarap eşliğinde akşam yemeği, bu arada soruşturma, işkence, tecavüz her şey var. Sonunda Tosca tarafından bıçaklanarak yere düşüşü inanılmaz. Ölüyor ama emirleri öldükten sonra da yerine getiriliyor, sanki kendinden sonra ortaya çıkacak yakın geçmişin ve günümüzün baskıcı yöneticilerini haber veriyor, onları sahneliyor. Bu rolde uzun süre Eralp Kıyıcı, muhteşem sesi ile rakipsiz-di. Son 5 oyuna Erdem Baydar geldi. Almanya eğitimli yeni oyuncu, henüz sesi çok güçlü değil, ancak Scarpia rolüne değişik bir teatral yenilik getirdi. Gülüşü, alay edişi, işkence emirleri, politik baskı, rüşvet eğilimi, şantaj, itici tavırları çok farklı. Daimi kadroya yeni geçti, çok sevindik. Ben operada kötü adam karakterlerini severim, içimizdeki saklı kötülükleri ortaya çıkarırlar. Onlardan nasıl kaçınmamız gerektiğini bizlere anlatırlar. Her yerde her zaman bir kötü Scarpia vardır. Onlarla mutlaka baş etmek lazımdır. Tosca Operası 21 Aralık günü Ankara Devlet Opera Sahnesi nde son olarak oynayacak ve bu sezon bitecek. Operasız kalmayın. En derin selam ve saygılarımla. 22 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 235

2013-2014 DÖNEMİ ETKİNLİKLERİ

2013-2014 DÖNEMİ ETKİNLİKLERİ 2013-2014 DÖNEMİ ETKİNLİKLERİ Farkındalık Kampı 3 Mayıs 2014 Kuşadası Arora Otel de ikincisini organize ettiğimiz bu etkinliğimizde her şeyin bir arada olduğu bir etkinlikti. Alanında uzman bir eğitmen

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 03.11.2012. Salkım Söğüt Saç

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 03.11.2012. Salkım Söğüt Saç Beşiktaş Gazetesi Günlük web Gazetesi 03.11.2012 Salkım Söğüt Saç Beşiktaş Belediyesi'nde belgesel film gösterimleri tüm hızıyla devam ediyor. Levent Kültür Merkezi'nde sinema gösterimleri için de Salkım

Detaylı

Lise Kısmı 2014-2015 Öğretim Yılı I. Dönem Sonu Sınav Takvimi için tıklayınız

Lise Kısmı 2014-2015 Öğretim Yılı I. Dönem Sonu Sınav Takvimi için tıklayınız Lise Kısmı 2014-2015 Öğretim Yılı I. Dönem Sonu Sınav Takvimi için tıklayınız TED KAYSERİ KOLEJİ 2014 2015 SINAV ADI ÖĞRETİM YILI I.DÖNEM SONU BAŞARISIZ DERSİ OLAN VEYA İSTEKLİ ÖĞRENCİLER İÇİN AÇILAN SINAV

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi.

Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi. Uluslararası İzmir Film Festivalinin Tarihçesi Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi. İzmir Film Festivali, 11

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-16. Syf Yayın Tarihi :06.12.2013 Sayfası :10.Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :7. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-11. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası

Detaylı

ANKARA TARİHİNDE BÖYLE DÜŞÜK FİYATLAR GÖRÜLMEDİ

ANKARA TARİHİNDE BÖYLE DÜŞÜK FİYATLAR GÖRÜLMEDİ Media Markt En Düşük Fiyat Şenliği Ankara yı salladı. ANKARA TARİHİNDE BÖYLE DÜŞÜK FİYATLAR GÖRÜLMEDİ Ankara Kentpark ta 10 Aralık 2009 da, toplam 4.500 metrekare alanda hizmet vermeye başlayan Media Markt

Detaylı

Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bu dönem de Sevgi Gönül Kültür Merkezimiz sanatla dolu bir sezon geçirdi.

Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bu dönem de Sevgi Gönül Kültür Merkezimiz sanatla dolu bir sezon geçirdi. Aylık Elektronik Haber Servisi Ocak 2012 Sanatla dolu geçen bir dönem daha: Sevgi Gönül Kültür Merkezi Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bu dönem de Sevgi Gönül Kültür Merkezimiz sanatla dolu bir sezon

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi SOSYAL ETKİNLİKLER 134 Geneksel Bahar Pikniği 27 Mayıs 2012 Şubemizin Geleneksel Pikniği 27 Mayıs Pazar Günü Sapanca`da gerçekleştirildi. Beraber yapılan kahvaltı ile başlayan pikniğe üyelerimiz aileleriyle

Detaylı

Bodrum da bir ilk, kapalı kort hizmete girdi

Bodrum da bir ilk, kapalı kort hizmete girdi Bodrum da bir ilk, kapalı kort hizmete girdi Bodrum Golf Tenis A.Ş. tarafından Bodrum Golf ve Tenis Kulübü nde yapılan ve Bodrum da bir ilk olan kapalı kort, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon tarafından

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ 1 Değerli Velimiz, Geçtiğimiz hafta sonunda 2-6.sınıflardaki öğrencilerimizin

Detaylı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL, 21-22 NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL,

Detaylı

DEDE TORUN BULUŞMASI PROJESİ

DEDE TORUN BULUŞMASI PROJESİ Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek İçin Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan aynı kültür

Detaylı

Festivalin Tarihçesi

Festivalin Tarihçesi Festivalin Tarihçesi Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi. İzmir Film Festivali, 11 yıl boyunca dünyadan ve

Detaylı

Sonrası. Jewett, Keman. Özcan Ulucan, Keman. Tuba Özkan, Viyola. Ozan Tunca, Cello. Program ile ilgili detaylar ise

Sonrası. Jewett, Keman. Özcan Ulucan, Keman. Tuba Özkan, Viyola. Ozan Tunca, Cello. Program ile ilgili detaylar ise Işık Tünelinin Sonrası Fulya SanatMerkezinde birbirinden güzel etkinlikler sanatseverler ile buluşuyor. Aralıkayının ilk haftası yine yoğun programlarıyla FulyaSanat Merkezi odak noktasıydı. Bu etkinliklerden

Detaylı

Fotoğraflar: Yurdakul Kayacan

Fotoğraflar: Yurdakul Kayacan Fotoğraflar: Yurdakul Kayacan 90. Gazi Koşusu start kurası çekimi Cuma günü yapıldı 90. Gazi Koşusu nun start numaralarının kura çekimi, Türkiye Jokey Kulübü bünyesinde yayın yapan TJK TV'nin Veliefendi

Detaylı

18-24 Mart Yaşlılar Haftası münasebetiyle Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve Karabük Alzheimer Derneği organizasyonluğunda üniversitemiz ev sahipliğinde Yaşlılık-Bunama ve Alzheimer Hastalığı Tanıtım ve Bilinçlendirme

Detaylı

Dünya üzümden sadece şarap yaparken, biz ise üzümden sadece şarap değil, başka neler yapacağımızı göstermeye devam edeceğiz.

Dünya üzümden sadece şarap yaparken, biz ise üzümden sadece şarap değil, başka neler yapacağımızı göstermeye devam edeceğiz. Dünya üzümden sadece şarap yaparken, biz ise üzümden sadece şarap değil, başka neler yapacağımızı göstermeye devam edeceğiz. Festivalin Amacı Gaziantep, yeryüzünde, derin tarihi, çok sesli, çok renkli

Detaylı

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde 2011 Şubat ayında kurulan Tarım Topluluğu, Ziraat Mühendisliği eğitimi alan öğrencilerin her alanda

Detaylı

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği), Türkiye'de çağdaş insan kaynakları yönetimi anlayışlarının yaygınlaştırılmasına ve gelişimine liderlik eden, bu konuda ülkemizin

Detaylı

HABERLER.. Programı izlemek için tıklayınız.. SMARTPTS TRT DE CANLI OLARAK YAYINLANAN BİLİŞİM RÜZGÂRINDA..

HABERLER.. Programı izlemek için tıklayınız.. SMARTPTS TRT DE CANLI OLARAK YAYINLANAN BİLİŞİM RÜZGÂRINDA.. Bizden Haberler SMARTPTS TRT DE CANLI OLARAK YAYINLANAN BİLİŞİM RÜZGÂRINDA.. SmartPts Plaka Tanıma Sistemleri TRT de canlı olarak yayınlanan Bilişim Rüzgarı isimli programa konuk oldu. Programda SmartPts

Detaylı

YİSAD Üyelerinden Çanakkale Şehitliği ne ziyaret Ağustos 2012 / Demir Çelik Store

YİSAD Üyelerinden Çanakkale Şehitliği ne ziyaret Ağustos 2012 / Demir Çelik Store YİSAD Üyelerinden Çanakkale Şehitliği ne ziyaret 2 Ağustos 2012 / Demir Çelik Store Çanakkale Şehitlik Abidesi Tuncay Sergen / Y SAD Yön. Kur. Bşk. YİSAD - Yassı Çelik İthalat, İhracat ve Sanayicileri

Detaylı

Sosyal Etkinlikler Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyeleri: Cengiz Güray (Başkan), Zafer Vergili, Kemal Nalçacı, Adnan Yılmaz, Gülçin Bozkurt,

Sosyal Etkinlikler Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyeleri: Cengiz Güray (Başkan), Zafer Vergili, Kemal Nalçacı, Adnan Yılmaz, Gülçin Bozkurt, Sosyal Etkinlikler Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyeleri: Cengiz Güray (Başkan), Zafer Vergili, Kemal Nalçacı, Adnan Yılmaz, Gülçin Bozkurt, Burak Özgür, Burçak Göncüler, Aşkın Keleş, Celal Gökbel Tuğbay

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için VIII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın!

Detaylı

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI VELİ VE ÖĞRETMENLERİNDEN SOMA YA EL VER KAMPANYASINA BÜYÜK DESTEK

TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI VELİ VE ÖĞRETMENLERİNDEN SOMA YA EL VER KAMPANYASINA BÜYÜK DESTEK TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI VELİ VE ÖĞRETMENLERİNDEN SOMA YA EL VER KAMPANYASINA BÜYÜK DESTEK Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi nin Soma nın Evlatları Artık Hepimizin Evladı başlığı ile başlatılan Soma ya

Detaylı

BAKA BULUŞMALARI -I-

BAKA BULUŞMALARI -I- BAKA BULUŞMALARI -I- Onur Konuğu Isparta Belediye Başkanı Y. Mimar Yusuf Ziya GÜNAYDIN Tarih 01 Ekim 2010 Cuma Saat 10:00 Katılımcılar Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri ve Uzmanları Batı Akdeniz

Detaylı

BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ. - Basın Toplantısı Haber Küpürleri. - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel

BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ. - Basın Toplantısı Haber Küpürleri. - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ - Basın Toplantısı Haber Küpürleri - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel 13.01.2015 Salı Adana İşi nde acayip soygun Bir Acayip Soygun Adana İşi adlı uzun metraj filmin çekimleri

Detaylı

Altın Üçgen Hindistan

Altın Üçgen Hindistan Türk Hava Yolları ile Altın Üçgen Hindistan Agra, Fatehpur Sikri, Jaipur, Delhi Tüm Öğle Ve Akşam Yemekleri Dahil 5* Otellerde Konaklama 23 Ocak - 29 Ocak 2017 (7 gün - 6 gece) Tur Programı 1. gün - 23

Detaylı

1.GÜN 7 Ocak, Çarşamba: İSTANBUL BUENOS AIRES

1.GÜN 7 Ocak, Çarşamba: İSTANBUL BUENOS AIRES 1.GÜN 7 Ocak, Çarşamba: İSTANBUL BUENOS AIRES İstanbul Atatürk Havalimanında saat 07:00 da buluşma. Check-in işlemlerini takiben Türk Havayolları nın TK15 seferi ile 09:30 da Buenos Aires e yolculuk. Yerel

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için IX. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın! Uluslararası

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Her Cuma yeni bir film

Beşiktaş Gazetesi. Her Cuma yeni bir film Her Cuma yeni bir film BEŞİKTAŞ Belediye Başkanı İsmail Ünal sinema ile ilgili yeni projesini anlattı. Ünal, "Beşiktaş ta. Sinemamızın son dönemlerde üretilen çağdaş ürünlerini artık Beşiktaş Levent Kültür

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

Enerji Verimliliği Forum ve Fuarına Enervis Çıkartma Yaptı

Enerji Verimliliği Forum ve Fuarına Enervis Çıkartma Yaptı ENERJİ GÜNDEMİ SAYI 12 OCAK 2015 02 Yeşil Sanayi Zirvesi ne Enervis in Enerji Verimliliği Projesi Damga Vurdu 03 Enerji Verimliliği Forum ve Fuarına Enervis Çıkartma Yaptı 04 Almanya da Güneş Elektriği

Detaylı

Pazartesi İzmir Basın Gündem

Pazartesi İzmir Basın Gündem 21.03.2016 Pazartesi İzmir Basın Gündem İZMİR İN KALBİ İKÇÜ DE ATIYOR! İzmir de kalp nakli gerçekleştiren ikinci merkez olan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, iki

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 29.VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 29.VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 29.VELİ BÜLTENİ 1 Değerli Velimiz, Geçtiğimiz hafta cumartesi gününden itibaren etkinlikler

Detaylı

EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe örgütünün düzenlediği Yenimahalle

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİKLERİMİZ ENGLISH DAY ETKİNLİĞİMİZ SORGULAMA ETKİNLİKLERİMİZ OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARIMIZ İLKOKUL ORYANTASYON ÇALIŞMALARIMIZ SİNEMA GÜNLERİMİZ BRANŞ DERSLERİMİZ

Detaylı

EYLÜL - EKİM BÜLTENİ

EYLÜL - EKİM BÜLTENİ EYLÜL - EKİM BÜLTENİ İSTANBUL GENÇ BARIŞ İNİSİYATİFİ DERNEĞİ Mecidiyeköy Mahallesi Şehit Er Cihan Namlı Caddesi No: 39/8 Şişli/İstanbul 1 GBİ ARTIK BM KÜRESEL İŞBİRLİĞİ AĞI ÜYESİ! DÜNYA BARIŞ GÜNÜNDE FESTİVAL

Detaylı

22-27 EYLÜL 2014 FİNLANDİYA GEZİMİZ 22,09,2014 PAZARTESİ - BULUŞMA VE PISA 23.09.2014 SALI - ALVAR AALTO SAĞLIK VE SPOR FAKÜLTESİ

22-27 EYLÜL 2014 FİNLANDİYA GEZİMİZ 22,09,2014 PAZARTESİ - BULUŞMA VE PISA 23.09.2014 SALI - ALVAR AALTO SAĞLIK VE SPOR FAKÜLTESİ 22-27 EYLÜL 2014 FİNLANDİYA GEZİMİZ 22,09,2014 PAZARTESİ - BULUŞMA VE PISA Gece geç saatlerde Helsinki yolculuğumuz başlayacak. Uzun bir uçak yolculuğu yapacağız.ardından bir saatlik bir uçuş sonunda Jyvaskyla

Detaylı

Vakfıkebir MYO 9. Dönem Mezunlarını Verdi

Vakfıkebir MYO 9. Dönem Mezunlarını Verdi Vakfıkebir MYO 9. Dönem Mezunlarını Verdi Karadeniz Teknik Üniversitesi Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu nun Mezuniyet Töreni her yıl olduğu gibi bu yılda görkemli geçti. Törene, Vakfıkebir Kaymakamı Yıldıray

Detaylı

SPoD LGBTİ, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini İzledi. Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor

SPoD LGBTİ, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini İzledi. Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor SPoD LGBTİ, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini İzledi SPoD, Bağımsız Seçim İzleme Platformu ile birlikte cumhurbaşkanlığı seçimlerinde demokratik gözetim hakkı çerçevesinde kırılgan grupların seçme ve seçilme

Detaylı

www.higebzeist.com HOLIDAY INN Gebze Istanbul Asia

www.higebzeist.com HOLIDAY INN Gebze Istanbul Asia www.higebzeist.com HOLIDAY INN Gebze Istanbul Asia Holiday Inn Gebze - İstanbul Asia ya Hoşgeldiniz Dünyada 4500 ün üzerinde, en fazla otel sayısına sahip, IHG Intercontinental Hotels Grubu üyesi olan

Detaylı

DOĞU KARADENİZ & YAYLALAR & BATUM

DOĞU KARADENİZ & YAYLALAR & BATUM ( 27 AĞUSTOS 1 EYLÜL ) DOĞU KARADENİZ & YAYLALAR & BATUM DOĞU KARADENİZ GEZİLERİNDE Yurdumuzun eşsiz mozaiğinden değişik bir bölümü izleyeceksiniz. Bu bölgede size ilginç gelecek bir kültüre, apayrı insan

Detaylı

Sonbaharda Açan İlkbahar Çiçekleri - Spring FlowersBlooming in Autumn

Sonbaharda Açan İlkbahar Çiçekleri - Spring FlowersBlooming in Autumn Sonbaharda Açan İlkbahar Çiçekleri - Spring FlowersBlooming in Autumn Sayfa 1 Projemizin Hedefleri Bu projeyle gençlerimizin sosyal sorumluluk projelerinde aktif olarak yer alabilmelerini, sosyal ortamlara

Detaylı

17. UÇAN SÜPÜRGE ULUSLARARASI KADIN FİLMLERİ FESTİVALİ 8-15 Mayıs 2014

17. UÇAN SÜPÜRGE ULUSLARARASI KADIN FİLMLERİ FESTİVALİ 8-15 Mayıs 2014 A- FESTİVAL ANA SPONSORLUĞU Kapsam: Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali sosyal sorumluluk projelerine önem veren kurum ve kuruluşların desteğiyle 17. yaşına geldi. Festivalimizin ismiyle birlikte anılacak

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :İnternet Sitesi SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar Belediyesi Farkındalık Yaratacak

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

HAFTALIK VELİ BÜLTENİ 30 ARALIK 2016

HAFTALIK VELİ BÜLTENİ 30 ARALIK 2016 HAFTALIK VELİ BÜLTENİ 30 ARALIK 2016 VELİLERİMİZE HATIRLATMALAR YENİ YIL ETKİNLİĞİ Okul Öncesi öğrencilerimiz için planladığımız Yeni Yıl Etkinliği okulların kar tatili olması dolayısıyla yapılamadı. Bu

Detaylı

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Kütüphane Bülteni. Sayı:1 Nisan 2015

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Kütüphane Bülteni. Sayı:1 Nisan 2015 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Kütüphane Bülteni Sayı:1 Nisan 2015 1 KİTAP VE KÜTÜPHANENİN ÖNEMİ 3 2014-2015 KÜTÜPHANE ORYANTASYONUMUZ 5 KÜTÜPHANEMİZ 8 OKUMA ŞENLİĞİMİZ 10 BRITANNICA ONLINE 12 SEVİM AK

Detaylı

+90 444 1 352 V İ L L A L A R V E S U İ T L E R

+90 444 1 352 V İ L L A L A R V E S U İ T L E R www.elaresort.com www.elavillas.com /elaresort +90 444 1 352 V İ L L A L A R V E S U İ T L E R /elaresort Zarafet ve kaliteyle zenginleşen kusursuz bir dünya... Mükemmellik üzerine kurulu yeni bir kavramla

Detaylı

Tekfen Filar Mini Resim Yarışması Sonuçlandı 2013 / 2014 SAYI: 19. Haftanın Bazı Başlıkları

Tekfen Filar Mini Resim Yarışması Sonuçlandı 2013 / 2014 SAYI: 19. Haftanın Bazı Başlıkları 2013 / 2014 SAYI: 19 İklim Değişikliği Konferansı Haftanın Bazı Başlıkları Tekfen Filar Mini Resim Yarışması Sonuçlandı Hayatın İçinde Öğreniyoruz İklim Değişikliği Konferansı Tanıdık ve Tanıttık Uludağ

Detaylı

Sanatçılara Desteğimiz Devam Ediyor. 08-13 Nisan 2014 Hamdi Öner Kişisel Resim Sergisi

Sanatçılara Desteğimiz Devam Ediyor. 08-13 Nisan 2014 Hamdi Öner Kişisel Resim Sergisi Sanatçılara Desteğimiz Devam Ediyor 08-13 Nisan 2014 Hamdi Öner Kişisel Resim Sergisi Müdürlüğümüzün katkılarıyla, Hamdi Öner in kişisel Resim Sergisi, Sivas Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde açıldı. Açılışa,

Detaylı

BİZ KİMİZ? ODTÜ Atatürkçü Düşünce Topluluğu, Atatürk ü ve ideolojisini daha iyi tanımak ve tanıtmak için 1989 yılında ODTÜ Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan bir düşünce topluluğudur. Atatürkçü

Detaylı

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti 21 Mayıs Dünya Süt Günümüzü Mecidiyeköy Meydanında Kutladık TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Üyeleri, Dünya Süt Günü etkinlikleri çerçevesinde süt ile alakalı yaşanan bilgi kirliliğini ortadan

Detaylı

ELEKTRONİK ÜRÜN KATALOĞU 2015. BiR K AT ALO G

ELEKTRONİK ÜRÜN KATALOĞU 2015. BiR K AT ALO G ELEKTRONİK ÜRÜN KATALOĞU 05 inanilmaz BiR K AT ALO G TELEVİZYONLARIMIZIN İnanılmaz Regal özellikleri regal-tr.com Regal Müşteri Hizmetleri Üstün görüntü kalitesini tecrübe etmenin yanı sıra, Regal TV ile

Detaylı

Öğrencilerimizden Haber... Öğrencilerimizden Haber. Genel Merkezde Çay Partisi

Öğrencilerimizden Haber... Öğrencilerimizden Haber. Genel Merkezde Çay Partisi Öğrencilerimizden Haber... Öğrencilerimizden Haber Genel Merkezde Çay Partisi GGıda Mühendisleri Odası nın Ankara üniversiteleri temsilcilikleri arasında yaptıkları çay partisi Mart ayında gerçekleşti.

Detaylı

JCI Antalya. Nisan-Mayıs-Haziran 2010 Haber Bülteni. Antalya

JCI Antalya. Nisan-Mayıs-Haziran 2010 Haber Bülteni. Antalya Etkinlik: Networking Performansınızı Geliştirin Tarih: Nisan 2010 Yer: Dedeman Otel JCI Salonu Network (iş ağı) kavramını daha iyi tanımak ve iş ağı performansımızı geliştirmek üzere üyelerimiz ve iş dünyasındaki

Detaylı

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi

SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi SPoD, Ruh Sağlığı Çalıştayının 5 incisini Düzenledi Ruh sağlığı uzmanlarıyla beraber yürütülen 40 saatlik çalıştay programının, trans danışanlara yönelik beşinci ve son kısmı; 3 Kasım'da İstanbul Bilgi

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ NE HOŞGELDİNİZ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrencilerimiz; 2008 yılında kurulan Gümüşhane Üniversitesi nin dünyaya açılan penceresi sloganıyla kısa sürede büyük gelişim sağlayan Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi,

Detaylı

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 02.12.2016 / Ankara TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 1/6 geçirilecek olan KOBİ lere Nefes Kredisi için imzalar, Başbakanlık Çankaya Köşkü nde düzenlenen lansman

Detaylı

BODRUM DA KASIM AYINDA DENİZ KEYFİ

BODRUM DA KASIM AYINDA DENİZ KEYFİ BODRUM DA KASIM AYINDA DENİZ KEYFİ Türkiye nin birçok şehrinde kış yaşanırken, Bodrum da yazdan kalan son, pastırma yazı devam ediyor. Bodrum da hava sıcaklığının ve deniz suyu sıcaklığının 21 dereceyi

Detaylı

15 22 OCAK 2015 ALMANYA - FRANKFURT / HANNOVER / MÜNİH

15 22 OCAK 2015 ALMANYA - FRANKFURT / HANNOVER / MÜNİH HEIMTEXTIL EV TEKSTİLİ VE DEKORASYON & DOMOTEX HALI VE ZEMİN KAPLAMALARI FUARI ZİYARET RAPORU 15 22 OCAK 2015 ALMANYA - FRANKFURT / HANNOVER / MÜNİH Aykut TERZİOĞLU Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Fuarcılık

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. ve 2007 yılından bu yana Zamalek takımında forma. haklarını elinde bulunduran Yunan menajer Gerasimos Zapatinas, Shikabala'yı

Beşiktaş Gazetesi. ve 2007 yılından bu yana Zamalek takımında forma. haklarını elinde bulunduran Yunan menajer Gerasimos Zapatinas, Shikabala'yı Gündemde Shikabala var BEŞİKTAŞ yönetimi, bir yandan teknik direktör Samet Aybaba'- nın takımda istemediği yabancı oyuncuları göndermeye çalışırken, diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gündemde

Detaylı

OKULLAR ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN YARIŞTI, EN İYİLER ÖDÜLLERİNİ VİKO DAN ALDI

OKULLAR ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN YARIŞTI, EN İYİLER ÖDÜLLERİNİ VİKO DAN ALDI BASIN BÜLTENİ 17 Haziran 2015 OKULLAR ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN YARIŞTI, EN İYİLER ÖDÜLLERİNİ VİKO DAN ALDI Doğal kaynaklarımız hızla tükeniyor, çevre kirliliği her geçen gün artıyor ve ülkemiz enerji için

Detaylı

Faktoring sektörü 76 milyar TL işlem hacmi ve reel sektöre sağladığı 12,4 milyar TL ile Türk ekonomisine destek veriyor

Faktoring sektörü 76 milyar TL işlem hacmi ve reel sektöre sağladığı 12,4 milyar TL ile Türk ekonomisine destek veriyor Reel Sektörün Çarkı Faktoring, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Tevfik Bilgin in katıldığı sempozyumda değerlendirildi. Faktoring sektörü

Detaylı

Sanatın adresi Fulya!..

Sanatın adresi Fulya!.. Sanatın adresi Fulya!.. Beşiktaş Belediyesi Fulya Sanat 2012-2013 sezonunu açtı. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile İstanbul Devlet Opera ve Balesi yine Beşiktaş'ta! Dünya kalitesinde tasarlanan Beşiktaş

Detaylı

Hakkımızda GHA 2007 / 2

Hakkımızda GHA 2007 / 2 Tanıtım Hakkımızda Kurucumuz, yaşam ile ilgili araştırma, deneyim, gözlem ve eğitim ile hayatın bilinçle uygulanması gereken bir süreç olduğunu belirledi ve bu bilincin insanlığa verilmesini hedefledi.

Detaylı

GIDALARDA ATIKLARIN AZALTILMASI VE GERİ KAZANIMI

GIDALARDA ATIKLARIN AZALTILMASI VE GERİ KAZANIMI GIDALARDA ATIKLARIN AZALTILMASI VE GERİ KAZANIMI Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası (TÜGİS) Genel Sekreteri Kaan Sidar, Dünya'da 2 milyar insanın yeterli beslenemediğini ve 10 milyon insanın açlıktan

Detaylı

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ANAOKULU LKOKUL ORTAOKUL ANADOLU L SES FEN L SES CEM L ALEVL KOLEJ GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : Eylül 2013 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 2 Eylül 2013 Pazartesi

Detaylı

ÖĞRENCİ BİRLİĞİ 2012-20123 FAALİYET ÖZETİ

ÖĞRENCİ BİRLİĞİ 2012-20123 FAALİYET ÖZETİ ÖĞRENCİ BİRLİĞİ -3 FAALİYET ÖZETİ Tarih Yer Açıklama Sonuç Koordinatörler Katılımcı 24-27 Eylül Bana Sor Projesi Öğrenci arkadşlarımız akıllarına taklıan her türlü soruları bizler ile paylaştı. Arkadaşlarımıza

Detaylı

SAĞLIKLI KALP İÇİN AKTİF YAŞAM

SAĞLIKLI KALP İÇİN AKTİF YAŞAM SAĞLIKLI KALP İÇİN AKTİF YAŞAM SAĞLIKLI KALP İÇİN AKTİF YAŞAM Günümüzün en önemli sağlık sorunlarından biri de kalp hastalıklarıdır. Bu kavram içinde birçok farklı hastalık bulunsa da, dünyada ve ülkemizde

Detaylı

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf ilk yar'larımızın sevgili dostları, ilkyar desteklerinizle giderek büyüyen bir aile olarak varlığını sürdürüyor. Yeni yeni ilk yar'larımızla tanışırken bir taraftan fedakar gönüllülerimizi, ve bir zamanlar

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 33. VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 33. VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 33. VELİ BÜLTENİ Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Bilim, Kültür, Sanat Günleri etkinliklerimiz, anaokulu 3 yaş grubundan

Detaylı

Wineport Lodge Ağva olarak size unutamayacağınız, Şeker gibi bir Bayram programı teklif ediyoruz

Wineport Lodge Ağva olarak size unutamayacağınız, Şeker gibi bir Bayram programı teklif ediyoruz Değerli Misafirimiz, Wineport Lodge Ağva olarak size unutamayacağınız, Şeker gibi bir Bayram programı teklif ediyoruz Her gününüz Bayram olsun, Bayramınız Wineport ta olsun Wineport Lodge Ağva Ph.D.Haşim

Detaylı

İNOVASYON HAFTASINA MUHTEŞEM İLGİ

İNOVASYON HAFTASINA MUHTEŞEM İLGİ İNOVASYON HAFTASINA MUHTEŞEM İLGİ Bu yıl 2.'si düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası Etkinlikleri muhteşem bir açılışa tanıklık etti. Geçen yıl 3 gün süren etkinliklere 15 binden fazla katılımcı ilgi gösterirken,

Detaylı

Beyoğlu'nda Mayıs coşkusu

Beyoğlu'nda Mayıs coşkusu Bilge kentin yeni sesi SAYI: 17 MAYIS 2013 Etkinlik ÖZEL SAYI BEYOĞLU BELEDİYESİ NİN AYLIK ÜCRETSİZ YAYINIDIR www.beyoglu.bel.tr 444 0 160 Önemli icraat ve etkinliklerimiz ilçemizin dört bir yanında start

Detaylı

2. ROBOT YARIŞMASI VE ÖDÜL TÖRENİ YOĞUN KATILIMLA BESYO SPOR SALONUNDA YAPILDI

2. ROBOT YARIŞMASI VE ÖDÜL TÖRENİ YOĞUN KATILIMLA BESYO SPOR SALONUNDA YAPILDI 2. ROBOT YARIŞMASI VE ÖDÜL TÖRENİ YOĞUN KATILIMLA BESYO SPOR SALONUNDA YAPILDI Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun organize ettiği, bu yıl Çizgi İzleyen Robot ve Sumo Robot olmak üzere

Detaylı

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE

TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE TÜRK-ARAP SERMAYE PİYASALARI FORUMU 2013 TÜRKİYE 20 Eylül 2013, İstanbul DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ 1 Sayın Maliye Bakanım, Yurt dışından gelen değerli misafirlerimiz,

Detaylı

VALA GEDİK ANISINA ÖZEL SAYI

VALA GEDİK ANISINA ÖZEL SAYI VALA GEDİK ANISINA ÖZEL SAYI TEMMUZ 2016 www.toplumunicinde.com İstanbul Gedik Üniversitesi Aktifim Toplumun İçindeyim Projesi Gönüllüleri Vala Gedik Kimdir? Gedik Holding Onursal Başkanı merhum Halil

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI. - EMO Genç Etkinliklerimiz

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI. - EMO Genç Etkinliklerimiz TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ BÖLÜM 7 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI - EMO Genç Etkinliklerimiz 9. dönem çalışma raporu / 2010-2011 EMO-GENÇ ETKİNLİKLERİ EMO nun toplumsal yaşamdaki yerini bugünün

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? ETKİNLİKLERİMİZ SİNEMA GÜNÜMÜZ TİYATRO ETKİNLİĞİMİZ OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARIMIZ BRANŞ DERSLERİMİZ AİLE KATILIMI ETKİNLİKLERİMİZ ARALIK AYI

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ MART 2015

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ MART 2015 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ MART 2015 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gazete msjı, sms ve anons metni hazırlandı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Türk Kadınlar Birliği tarafından

Detaylı

Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı

Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı Emekliler Gelecek Stratejileri Konferansı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: -EMEKLİLERİMİZİN, EMEKLİLİK HAKLARINI EN İYİ ŞEKİLDE KULLANABİLMELERİ DEVLETİN ÖNDE GELEN GÖREVLERİ ARASINDADIR -EMEKLİLERİMİZ

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR?

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Haziran 2010 SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Proje Koordinatörleri: İndeks Araştırma Ekibi Simge Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Giriş:

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı GENÇLİK PROGRAMI EYLEM 1.3 ve 5.1 PROJELERİNDEN ÖRNEKLER TR-5.1-7-2008-R3 Gelecek Bugündür-Gençlik Politikalarına

Detaylı

ÇOK AMAÇLI SALONUMUZA KAVUŞTUK OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ. Hazırlayan: MÜCAHİT KARAKUŞ Sayfa: 1

ÇOK AMAÇLI SALONUMUZA KAVUŞTUK OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ. Hazırlayan: MÜCAHİT KARAKUŞ Sayfa: 1 Y A K A M O Z G A Z E T E S İ HAZİRAN 2013 EĞERCİ İLKOKULU / ORTAOKULU YIL: 2 SAYI: 4 OKUL MÜDÜRÜMÜZ TURGAY YOLCU 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI DEĞERLENDİRDİ Saygıdeğer öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler

Detaylı

Tiyatro Gösterisi Su Damlası Sabancı Müzesi Gezimiz Öğretmenler Günü Kutlamamız Yılbaşı Kermesimiz Bahar Kermesimiz Yardım Kampanyamız

Tiyatro Gösterisi Su Damlası Sabancı Müzesi Gezimiz Öğretmenler Günü Kutlamamız Yılbaşı Kermesimiz Bahar Kermesimiz Yardım Kampanyamız Bülten Tarihi 17 Haziran 2016 Yıl boyunca öğrencilerimizin ve velilerimizin beklentilerini karşılamak ve okulumuz ile ailelerimizin arasındaki bağı daha da kuvvetlendirmek üzere çalışmalar yaptık. Okul

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Sevgili ATAM; Minik kalplerimizde çoşku, Gözlerimizde ışıltı, dilimizde verilen içten bir söz; GELECEK BANA EMANET, ATAM SEN RAHAT UYU!... Ekim Ayı nı geride bıraktık.

Detaylı

3 Mayıs 2010, Pazartesi

3 Mayıs 2010, Pazartesi Trabzon Valisi Dr. Recep Kızılcık, 23-30 Temmuz 2011 tarihlerinde Trabzon da yapılacak Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları hazırlıklarının planlanan şekilde yürüdüğünü belirterek organizasyona en güzel şekilde

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry AĞUSTOS 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (24.07.2015-27.08.2015)

Detaylı

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum.

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum. Page 1 of 6 Edirne Valisi Sayın Dursun Ali Şahin, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Recep Zıpkınkurt, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası nın değerli üyeleri ve temsilcileri, Bilgi birikimi ve üslubunu,

Detaylı

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu Yeditepe Üniversitesi Bölüm Başkanı ve Öğretim Görevlileri Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat Kuru ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ömer ŞENGÜL, 21 Şubat 2013 Perşembe günü Yeditepe Üniversitesi Gıda

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya

Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi. Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Amasya da Kadın İstihdamının Artırılmasına Destek Projesi Ülker Şener 1 Temmuz 2011, Amasya Projenin Hedefleri Projenin hedefi: Amasya da çalışmayan ama çalışmak isteyen ya da aktif olarak iş arayan 300

Detaylı

Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001)

Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001) Adı ve Soyadı : Gökhan TENİKLER Doğum Tarihi : 11/10/1974 Medeni Durumu : Evli Uyruğu : T.C. Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001) EĞİTİM DURUMU İlk ve Ortaöğrenimini İzmir de Tamamlamıştır.

Detaylı