Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 235

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 235"

Transkript

1

2 Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 235

3

4 2 3 5 içindekiler ODTÜLÜLER BÜLTENİ OCAK Dernekten Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N (PSY 85) Melda TANRIKULU (CP 06) Emrah DEL KAN (CE 06) Günay BULUT (ADM 85) Hilmi GÜVEN (EE 83) Melih VURKIR (OR/STAT 83) Erkan ÖZMACUN (EE 87) Erdem TÜFEKÇ (ECE 05) fiule GÖKO LU (ADM 85) Gökçen GÖKYER (CP 12) Kıvanç YILMAZ (IE 03) Yay n ve Reklam Sorumlusu Aysun BÜYÜKCENG Z Grafik, Tasar m ve Bask AJANS-TÜRK BASIN VE BASIM A.fi. stanbul Yolu 7.km. No: 24 Bat kent/ankara Tel: Bask Tarihi: ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Himmet ŞAHİN (EDS 83) Erdem TÜZÜN (ADM 82) Baki ARSLAN (CE 89) Kamil KANCOĞLU (ME 87) S. Melih ŞAHİN (ME 85) Melda TANRIKULU (CP 06) Emre GÜNER (CE 98) Ödentileriniz çin T. fl Bankas, ODTÜ fiubesi TR Garanti Bankas Maltepe fiubesi TR Vişnelik Mutfağından Bu Ay Vişnelik Opera Sahnelerinden Spor Teknoloji Dosya Burs ve Yard mlar Fonu T. fl Barkas, ODTÜ fiubesi TR (TL) TR (EUR) TR (USD) Garanti Bankas Maltepe fiubesi TR (TL) Yönetim Yeri ODTÜ Mezunlar Derne i Viflnelik Tesisi 1540 Sk. No: Y l, 06530, Ankara Tel: (312) Faks: (312) E-posta: Dosya Konusu Toplumcu Belediyecilik Kapak Fotoğrafı Gizem AKUZ Yerel Süreli Yay n ISSN ODTÜ Mezunlar Derne i ayl k yay n organ d r. ODTÜ lüler Bülteni her ay 5750 adet bas lmakta ve Dernek üyelerine ücretsiz gönderilmektedir. mzal yaz lardaki görüfl ve düflünceler yazarlar na ait olup, ODTÜ Mezunlar Derne i ni ve ODTÜ lüler Bülteni ni sorumlu k lmaz. Yay mlanan yaz lar ve foto rafl ar, Derne in ve yazarlar n izni olmadan kullan lamaz. 4 ODTÜLÜLER BÜLTENİ Kavramlar ODTÜ den Bir Köşe Hocam İnecek Var Kitaplar Arasında Güncel Çizgiyle

5 B ZDEN S ZE Sevgili üyelerimiz, Yeni yıla yeni umutlarla girdik. Ülkemiz ve Dünyamız için çağdaş ve demokratik bir ortamda daha özgürlükçü, eşitlikçi ve adaletli bir yaşam umudu eskiden olduğu gibi bu senenin de en önemli isteklerinden birisiydi. Adalet ve hukukun herkes için geçerli ve gerekli olduğuna dair söylemlerin en üst boyutlara ulaştığı bu dönemde, demokratikleşmenin yükselmesine dair özlem tüm toplum kesimlerinde daha da çok dile getirilir oldu. Geçtiğimiz yıl boyunca hem Dernek olarak bizlerin, hem de ülkenin gündeminden düşmeyen ODTÜ konusunda gerekli olan her durumda, uzlaşma ve destek kapsamında Derneğimizin devrede olması, sizlerden olduğu kadar toplumdan da gerekli desteği ve takdiri gördü. ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin in bu süreçte yaptığı Hukuk devletinin gereklerini yerine getirmenin her şeyden önce devletin kendi koyduğu kurallarına uyması ile sağlanabileceğine dair açıklamaları toplum nezdinde tüm STK ve DKÖ lerinde yankı buldu ve İnsan hak ve özgürlüklerine saygının ve demokrasinin gereklerinin ancak hukukun sağlıklı işletilmesi ile sağlanabileceği ne dair saptamaları toplum kesimlerinden takdir topladı. Bu dönemde Derneğimizde de üyelerimizin sosyal ve kültürel ihtiyaçları ön planda tutularak yapılan çeşitli etkinlikler ve ülke gündemine paralel söyleşi ve panellere ek olarak ODTÜ lü duruşumuzu pekiştiren ve Üniversitemizle birlikte hareket ettiğimiz pek çok çalışmada üyelerimiz bizi yalnız bırakmadı. Aynı birlik, beraberlik ve dayanışma ODTÜ öğrencilerine verdiğimiz Dernek bursu ile de ortaya çıktı. Üyelerimizin Derneğimize gösterdikleri güven ve desteklerinin en önemli göstergelerinden birisi olan ODTÜ Mezunları Derneği Burs Fonu eğitim döneminde 533 ODTÜ öğrencisine burs vererek bu sene yeni bir rekora da imza attı. Tüm üyelerimize, geçtiğimiz yıl boyunca Derneğimize ve Burs fonumuza verdikleri destek için yeniden teşekkür ederiz. Sizlerden gelen Dayanışma ruhu ile yolumuza devam ediyor, desteklerinizle Derneğimiz için çalışmalarımızı yılmadan sürdürdüğümüzü bir kez daha yinelemek istiyoruz. Bu çabalarımızın sizler tarafından takdir edilmesi ve yakından izlenmesi, üyelik aidatlarının düzenli ödenmesi ve yaptığımız tüm etkinliklerde sizlerin katılımınızı görmenin gururu bizler için son derece değerlidir. Derneğimizin yaşaması ve geleceğe taşınması kapsamında üyelerimizin bizlere verdiği tüm destekleri için teşekkürlerimizi sunarız. Say g la r m z la, OD TÜ Me zun la r Der ne ği Yö ne tim Ku ru lu OCAK

6 Dernekten Panel: Geçmişten Günümüze Toplumcu Belediyecilik Örnekleri Derneğimiz Yönetim Politikaları Danışma Komitesi tarafından düzenlenen OD- TÜ lüler Gündemi Tartışıyor etkinlikler dizisi kapsamında, 7 Aralık Cumartesi günü Geçmişten Günümüze Toplumcu Belediyecilik Örnekleri Paneli düzenlendi. Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık, Fatsa deneyiminin yaratıcılarından Sedat Göçmen ve Bursa Nilüfer Belediyesi nden Şehir Plancısı İkbal Polat ın konuşmacı olarak katıldığı panelin kolaylaştırıcılığını üyelerimizden Nevzat Uğurel (CP 80) üstlendi arasındaki toplumcu belediyecilik deneyimleri kılavuz alınmalı Konuşmacıları tanıtarak paneli açan Nevzat Uğurel, ilk sözü Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık a verdi. Belediyeciliğin nasıl yapıldığının tartışmasız demokrasi anlayışı ile ilgili olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Tanık, Uygulamanın kimin yararına olduğu, uygulamanın yöntemi kadar önemli ve demokrasi ile ilgilidir. O yüzden belediyeciliği yalnızca hizmete indirgeyen mevcut piyasa anlayışının demokratikliği ile ilgili ciddi sorularımız olmalı dedi. Türkiye deki belediyecilik sürecini değerlendiren Bülent Tanık, Oldukça devrimci nitelikte olarak tanımladığı 30 ların belediye yasasında yerel inisiyatife değer veren anlayışın zaman içinde merkezi bir hal aldığını söyleyerek, Türkiye nin şehirleşme sürecinde 50 lerde başlayan değişime ve bunun belediyeciliğe etkilerine değindi. Tanık, 70 li yıllarda ortaya çıkan ve 80 askeri darbesine kadar süren toplumcu belediyecilik deneyimi yaşandığını söyleyerek, 80 darbesi ile sona eren bu sürecin ardından Türkiye nin 30 yıllık ağır yoksulluk, baskı ve neoliberall şehir tüketimi dönemine geçti dedi. Süreç sonucu yerel yönetimlerin kentlerdeki imar dağıtımının en önemli kaynak yaratma unsuru olarak lanse edildiği belirten Tanık, 2000 li yıllarda yerel yönetim hizmetlerinin ihtiyacı olana değil, parası olana verilmesine yönelik bir uygulama başladı dedi. Geleceğe dönük öngörülerini de paylaşan Tanık, Önümüzdeki 40 yıl köklü değişiklikler olmadan süreç devam ederse, nüfus Türkiye nin kıyı bölgelerinde kümelenecek diyerek şu soruları sordu: Bu noktaya gelindiğinde şehirlerin sorunları ne olacak ve bu sorunların çözümünde nasıl bir ele alma yönetme ve işletme oluşacak? Tanık, belediyecilik anlayışlarını inşa ederken, arasındaki Türkiye sol dinamiklerinin geliştirdiği toplumcu belediyecilik deneyimleri, günümüz koşullarına uyarlanarak kılavuz alınmalı diye düşündüklerini ifade etti. Yeni toplumcu belediyecilik adıyla geliştirdikleri programa değinen Bülent Tanık, kentin ihtiyacı olan öncelikli kesimlerine öncelik vererek, kentin yaşayabileceği, ekonomik girdilerin daha verimli değerlendirildiği bir yapının öne çıkması için çalıştıklarını söyledi. Bir toplumcu belediyecilik deneyimi: Fatsa Fatsa da 14 Ekim 1979 tarihinde gerçekleşen ara seçim öncesi ve sonrasında yapılan ve Türkiye de belediyecilik tarihinde iz bırakan çalışmaların yaratıcılarından Sedat Göçmen, panelde o dönem içinden geçtikleri süreci ve Fatsa da yaşadıklarını değerlendirdi. Ekonomik ve siyasi sorunlar yaşanan bir dönem olduğunu ifade eden Göçmen, örgütlenme göreviyle gittiği Fatsa da 14 Ekim 1979 tarihli ara seçimlerde belediye seçim çalışmalarında yer aldıklarını söyledi. Çalışmalar sırasında Fatsa ya devrimciler değil halk yönetecek sözünü verdiklerini söyleyen Sedat Göçmen, halk komiteleri anlayışıyla örgütlenme çalışması yaptıklarını anlattı. Sorunların ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantıların yapıldığını dile getiren Göçmen, başarıyla tamamladıkları çamura son kampanyası sürecini anlattı. Belediyenin projeleri bile mahalle komitelerinden onay almazsa uygulanmıyor Panelin son konuşmacısı Bursa Nilüfer Belediyesi nden Şehir Plancısı İkbal Polat, Nilüfer Belediyesi olarak toplumcu belediyecilik deneyimlerini paylaştı. Demokrasinin kimin karar vereceğini seçmek değil, kararı seçmek olduğunu söyleyen İkbal Polat, bu anlayışla katılımcı ve demokratik bir süreç inşa etmek için çalıştıklarını dile getirdi. Strateji Geliştirme Müdürlüğü ne gelen her fi krin önce ilgili mahalle komitesinin onayından geçtiğini, ardından eşitlik birimi, engellilik birimi ve sağlıklı kentler ofi sinin onayına sunulduğunu, bu onaylardan sonra uygulama aşamasına geçildiğini söyleyen Polat, 2009 yılında hayata geçirdikleri mahalle komiteleri uygulamasına dayanak olarak yönetime hemşeri katılımını belediyeye görev olarak veren 1930 yılında yürürlüğe giren belediye kanununun 13. Maddesi ve 2005 te yürürlüğe giren, Mahalle ve Yönetim başlığı altındaki 9. Madde yi gösterdi. Polat, komite oluşumunu şöyle anlattı: 42 mahalle komitesi var; mahalle muhtarı, azalar, okul aile birliği temsilcisi, aile hekimi temsilcisi, ibadethane temsilcisi doğal komite üyeleri; seçimle gelen üyeler için ilk yıl oran 1200 kişiye 1 üyeydi, ikinci bu oran 600 kişiye 1 üye oldu; mahalle komitesinde 1/3 oranında kadın, 1/3 oranında genç kotası var; ayda bir toplantı yapıyorlar; iki yılda bir seçim yapılıyor. İlk yıl asfalt planlarını mahalle komiteleriyle birlikte belirlediklerini belirten İkbal Polat, uygulamanın ikinci yılında stratejik planın revizyonunun mahalle komitelerinin katılımıyla yapıldığını dile getirdi. Belediyenin projeleri bile mahalle komitelerinden onay almazsa uygulanmıyor diyen ve örnekler veren Polat, mahalle komitelerinin sosyal ve kültürel etkinliklerde de bulunduklarını belirtti. 6 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 235

7 Dernekten Bu Salonda Spor İzlenir! Vişnelik tesisleri içerisinde yapımı tamamlanan ODTÜ Mezunları Derneği Prof. Dr. Rüştü Yüce Spor Salonu, 20 Aralık Cuma günü gerçekleşen törenle hizmete açıldı. Üyelerimizin de katıldığı açılış töreninde bir konuşma yapan ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin, kapalı spor salonumuzun yapımının tamamlanması ve tesisimize kazandırılmasından duyduğu mutluluğu ifade ederek, açılış törenine gelerek bu mutluluğu paylaşan üyelerimize teşekkür etti. Kapalı spor salonumuzun aynı zamanda eski dernek başkanlarımızdan Prof. Dr. Rüştü Yüce nin adını taşıması açısından da Derneğimiz için ayrı bir anlamı olduğunu dile getiren Şahin in konuşmasının ardından kurdele kesilerek açılış töreni tamamlandı. Derneğimizde özellikle gençlerin tercihlerine uygun faaliyet alanları yaratarak, genç üyeler kazanma ve gençlerin kullanımını artırma hedefl erine uygun olarak yapılan kapalı spor salonumuzun tribünleri, spor mücadelelerini yakından izlemek ve heyecanı canlı canlı yaşamak isteyen ODTÜ lüleri heyecanlı karşılaşmalarla buluşturacak. Spor salonumuz, basketbol kursları, temel koordinasyon ve beceri eğitimi, yetenek belirleme testleri, kış ve yaz basketbol kamplarının yanı sıra, turnuva ve çeşitli branşlarda spor okulları ile çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yaparak hizmet verecek. OCAK

8 Dernekten 2014 e Vişnelik te Merhaba Dedik! Yeni yıla günler kala yılbaşı gecesi için hazırlanmaya başlayan Vişnelik te, yılbaşı akşamı her yer ışıl ışıldı. Yeni yıla girmenin heyecanıyla Vişnelik Restoran a gelen konuklarımız, gece boyunca 70 ler ve 80 lerin unutulmaz Türkçe ve yabancı şarkılarıyla eğlendiler. Programdaki oryantal gösterisi de geceye renk kattı. Yılbaşı mönülerinin vazgeçilmezi portakal soslu kestaneli hindinin yer aldığı özel mönü konuklardan tam not alırken; yeni yılın ilk dakikaları her zamanki gibi havuz başında, ateş varillerinin çevresinde sıcak şarap ve sucuk ekmek keyfi ile geçti. Konuklar, yeni yılın ilk sabahına yaklaşırken Vişnelik te yine bir araya gelecekleri güzel bir yıl geçirme dilekleriyle tesisten ayrıldılar. 8 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 235

9 Dernekten Vişnelik te Geleneksel Yıl Sonu Kokteylleri ODTÜ Mezunları Derneği, sivil toplum kuruluşları temsilcilerini, bursiyerlerini ve üyelerini, her yeni yıl öncesi gerçekleştirdiği iki ayrı yeni yıl kokteyli ile ağırladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Vişnelik coşkulu yeni yıl kutlamalarına ev sahipliği yaptı. Üyelerimizi ve bursiyerlerimizi bir araya getiren ilk kokteyl 16 Aralık Pazartesi akşamı gerçekleşti. Özellikle bursiyer öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği kokteylin ardından, 20 Aralık Cuma günü sivil toplum kuruluşları temsilcilerini Vişnelik Salonu nda konuk ettik. ODTÜ Mezunları Derneği Bursiyer Ve Üyelerinin Yıl Sonu Kokteyli ODTÜ Mezunlar Derneği bursiyerleri, ODTÜ Mezunları Derneği Çalışma Grupları nda çalışan gönüllü üyeler ve Dernek üyelerinin katılımı ile yapılan ODTÜ Mezunları Derneği Bursiyer ve Üyelerin Yıl Sonu Kokteyli her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi ve coşkuyla gerçekleştirildi. ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin, konuklara Hoşgeldiniz dediği konuşmasında, üye ve bursiyer öğrencilerden oluşan konuklara mutlu, sağlıklı ve başarılı bir yıl diledi. Bursiyer öğrencilere hediyelerinin verildiği Yıl Sonu Kokteyli nde üyelerimiz ve bursiyer öğrencilerimiz, yeni yıl coşkusuyla kokteylin sonuna kadar dansları ve halaylarıyla doyasıya eğlendiler. Geleneksel Yıl Sonu Buluşması ODTÜ Mezunları Derneği nin demokratik kitle örgütlerini ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren Geleneksel Yıl Sonu Buluşması 20 Aralık Cuma günü Vişnelik Salonu nda gerçekleşti. 70 e yakın sivil toplum kuruluşu temsilcisini bir araya geldiği kokteylde bir konuşma yapan Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin, son dönemde ODTÜ nün tüm bileşenleriyle içinden geçtiği süreçte verdikleri destek için tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederek, önümüzdeki yılın daha aydınlık günler getirmesini diledi. OCAK

10 Dernekten Safranbolu Fotoğraf Gezisi Derneğimiz eğlenceli, ilginç ve öğretici fotoğraf gezilerine Safranbolu Gezisi ile bir yenisini ekledi. Fotoğrafseverler, 15 Aralık Pazar günü gerçekleşen gezide Türkiye de bir benzeri olmayan cam seyir terasıyla İncekaya Kanyonu ndan başlayarak, Mencilis Mağarası nda mağara çekimleri yaptılar. Ardından İncekaya Su Kemeri ve çevresinde fotoğraf çekimleri yapıldı. Gezi öncesi yağan karın da manzaraya katkısıyla, gezi grubu birbirinden güzel fotoğrafl arla Ankara ya döndü. Kızılcaham Fotoğraf Gezisi ODTÜ Mezunları Derneği 2013 yılının fotoğraf gezilerini Kızılcahamam Fotoğraf Gezisi ile tamamladı. Işık Dağı zirvesinden panoramik fotoğraf çekme olanağı da bulan katılımcılar, karlı orman ve donmuş göl manzarası çekimleri yapma olanağı buldular. Ece KOYUNCU Engin AREL Oya TANERİ Ömer YAĞIZ 10 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 235

11 Mesut KÜMBETLİOĞLU Dernekten Hindistan - Nepal - Doğu Karadeniz Fotoğraf Sunumu e Günlerden 5 Aralık Perşembe ODTÜ Mezunlar Derneği. Vişnelik Salonundayız. Hayatın içinden doğal fotoğrafl ar ile ilk yolculuğumuz Dünyanın Çatısı diye adlandırılan Nepal in başkenti Kathmandu oldu. Yöresel müzikler eşliğinde Unesco tarafından Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Patan nın Durbar Meydanında dolaştık. Birçok tapınaktan örnekler gösterdik. Yoksul ama gülen insanları ve mutlu öğrencileri gördük sene önce kurulmuş olan tarihi Buda Tapınağı Swayambhunath ile Tibetli göçmenlerin kurduğu Budist Haç Merkezi Bodhnath daki Budist Tapınağı etrafında Mantra çarklarını elleriyle döndürüp dua eden insanları, Changdu Narayan Tapınağı ve köyünden görüntüleri izledik. Unesco Dünya Kültür Mirası listesindeki Bhaktapur ile Kathmandu nun Hindu tapınağı olan Pashupatinath Bagmeti kutsal nehri kıyısından görüntüler sunduk. Ruhsallığı arayan Sadhu ları gördük. Hindistan: Hindu hacıların günahlarından arınmak için Varanisi deki Kutsal Ganj nehrinin kıyısında sabah akşam ritüellerine i (Ganga Aarti) giderken kalabalığın arasından değişik açılardan çekilmiş fotoğrafl arı, Dünyanın 7 harikasından biri olarak gösterilen Agra daki Şah Cihan tarafından eşi adına aşkının sembolü olarak yaptırılan Taj Mahal i, Jaipur daki fi l- lerle çıkılan Amber Kalesi ni, Eski Delhi deki Jama Mescidi ni, Mahatma Gandi nin yakıldığı tören alanı Raj Gat ı ve daha birçok yeri izleyiciyle buluşturduk Doğu Karadeniz de Bulut Mu Olsam? Bir hafta süren Doğu Karadeniz gezimizin fotoğrafl arı Kazım Koyuncu nun müzikleri eşliğinde gerçekleşti. Macahel bir yeryüzü Cenneti diye tanımlanmakta. Olağanüstü zenginlikte fl ora ve faunaya sahip. Karçal ve Kaçkar dağlarını, gölleri, yaylaları, vadileri, şelaleleri, Macahal i (Camili), Efeler Köyü nü, Karagöl ü, Mençuna Şelalesi ni dolaştık, Pokut ve Sal Yaylalarında sıcakkanlı Karadeniz insanının evlerine misafi r olduk, Huser Yaylası nın en yüksek tepesinde çayımızı yudumlarken belleğimizi sıfırladık, Tar Şelalesi nin buz gibi sularına kendimizi bıraktık. Haldizen Vadisi nde sise yakalanıp görünmeyen insanlar olduk. Doğanın eşsiz güzelliklerini seyrederken kimi zaman bulutların üstündeydik, kimi zaman da bulutları tutmak istedik. Fotoğraf gösterisinin sonunda söyleşi yaptık, Amerika lı komedyen George Carlin, yaşamla ilgili şöyle demiş. ve hiç unutmayın ki yaşam aldığımız soluklarla değil, soluk kesen anlarla ölçülür. Bilgiyi, sevgiyi ve görsel zenginlikleri paylaşarak çoğaltma ve soluk kesen anları yaşatma fırsatı verdiği için ODTÜ Mezunlar Derneği ne çok teşekkürler Mockinpott Acılarından Kurtulacak mı? Birbirinden önemli eserleri başarıyla sahneye taşıyan ODTÜ Mezunları Derneği Tiyatro Atölyesi, Mockinpott Acılarından Kurtulacak mı? adlı oyunu 26 ve 27 Aralık tarihlerinde tekrar izleyiciyle buluşturdu. Beğeniyle izlenen oyunların ardından OMD Oyuncuları, repertuarlarına aldıkları yeni oyunları izleyiciyle buluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. OCAK

12 Dernekten Evde Beyaz Peynir Yapımı Atölyesi Derneğimizin birbirinden ilginç ve eğlenceli uygulamalı etkinliklerine 14 ve 15 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen Evde Beyaz Peynir Yapımı Atölyesi ile bir yenisi eklendi. Yoğun ilgi ile karşılanan atölye çalışmasında, katılımcılara peynir yapımı ile ilgili temel bilgiler verilirken, her katılımcı kendi peynirini üretme olanağı buldu. 12 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 235

13 Dernekten Burs Komitesi nden YENİ DÖNEM BURSİYER ETKİNLİKLERİ 8 Aralık 2013 Pazar günü yeni akademik dönemin ilk toplantısı olan tanışma toplantısını gerçekleştirdik. Toplantıda önce Burs Komitesi üyelerimiz kendilerini tanıttılar, öğrencilere Dernek ile ilgili bilgiler verildi; yapılacak etkinlikler ile ilgili öğrencilerimizin önerileri alındı. Karşılıklı sohbet edilerek etkinlik tamamlandı. İkinci etkinliğimiz 16 Aralık 2013 Pazartesi günü yapılan Geleneksel Yılbaşı Kokteyli idi. Üyelerimiz ve öğrencilerimizin bir arada olduğu kokteylimiz her yıl olduğu gibi coşku ile kutlandı. Canlı müzik eşliğinde danslar edildi, halaylar çekildi. Bursiyer öğrencilerimize gecenin anısına yılbaşı hediyeleri verildi. Geleneksel Yılbaşı Kokteyli ne ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin, Yönetim Kurulu üyeleri, Burs Komitesi üyeleri, bursiyer öğrencilerimiz ve üyelerimiz katıldılar. ODTÜ Mezunları Derneği Başkanı Himmet Şahin gecede yaptığı konuşmada; Derneğimizin Bursiyer sayısının her yıl arttığını vurgulayarak, bu yıl 533 ODTÜ öğrencisine burs verdiğimizi açıkladı. Derneğimiz Burs Fonu nu destekleyen mezunlarımıza ve Burs Komitesi nde özveri ile görev alan üyelerimize teşekkür ederek konuşmasını sürdüren Himmet Şahin, öğrencilerimize ve üyelerimize yeni yılda sağlık, mutluluk ve başarı diledi. ARALIK AYI İTİBARİ İLE BURS FONU MUZA BAĞIŞTA BULUNUP ESKİ TALİMATLARINI GÜNCELLEYEN YENİ BAĞIŞ VEREN ÜYELERİMİZ, MEZUNLARIMIZ VE ODTÜ DOSTLARI ODTÜ DOSTLARI BURS VERENLER ALİ ERGİN AÇAN CE 71 ALPAY ERDOĞAN EE 89 BURCU BALOĞLU MAN 97 DERYA GÖNCÜOĞLU ÇAKIR CE 89 ELİF SELDA GÜRSES CE 94 ERDAL BALSAK CE 06 FAZİLET UĞUR PHYS 81 FUNDA ALTUN CHE 76 GÖKHAN GÖKDOĞAN PINAR DEMİREKLER BURAT CE 04 FDE 02 TEKİN SOYATA MINE 68 TUNCAY BAŞKAYA MATH ODTÜLÜLER BÜLTENİ 235 FİGEN BAYDUR İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEYEN 12 BURS VEREN BAĞIŞÇI BULUNMAKTADIR.

14 Dernekten Macit ÖNCEL (CE 76) Sinema Kulübü nden yeni sezon hızlı başladı Yaz sezonun da ara veren Sinema Kulübümüz son toplantılarında birbirinden ilginç fi lm gösterimleri ile sinemasever katılımcıların beğenisini topladı. Kırkıncı toplantımız olması açısından ayrı bir öneme sahip olan dönemin ilk toplantısı, yakın zamanda aramızdan ayrılan Tuncel Kurtiz anısına gerçekleştirildi. Usta oyuncunun son fi lmi olan Mutlu Aile Defteri toplantıya katılan sinemaseverlerle birlikte izlendi; Tuncel Kurtiz in oyuncu ve insan olarak geride bıraktığı muhteşem ismi saygı ile yâd edildi. Daha sonraki toplantımızın konusu Yasaklı Filmler idi. Bu fi lmlerden örnek olarak Bernardo Bertalucci nin 2003 yılı yapımı Düşler Tutkular Düşler (The Dreamers) izlendi ve üzerinde sohbet edildi. 42. toplantımızın konu başlığı ise Belgesellerden idi. İranlı yönetmen Mehdi Moniri nin çok ödüllü bir belgeseli olan TİNAR şiirsel görüntüleri ile sevilerek izlendi. Son buluşmamız olan 43. toplantımızda yönetmen Richard Linkater in 2006 yılı yapımı fi lmi Karanlığı Taramak (A Scanner Darkly) izlendi. Film, ilgi çekici animasyonları ve çarpıcı diyalogları ile katılımcılarımızın beğenisini kazandı. Tüm dernek üyelerimize ve misafi rlerine açık olan sinema kulübü gösterimlerinden haberdar olmak için com adresine yazabilirsiniz veya facebook ODTÜ Mezunları Sinema Kulübü nü takip edebilirsiniz. 15 günde bir her çarşamba bir araya gelmeye devam edecek olan Sinema Kulübü bu sezonda şu konu başlıkları ile toplantılarına devam edecek: Ulusal Sinemamız Ülkeler ve Yönetmenler Ödüllü Filmler İşçi Filmleri Bollywood Filmleri Müzikaller Kadın Filmleri Yasaklı Filmler Belgeseller Ustalardan Seçmeler Gişe Filmleri OCAK

15 Dernekten Bülent YILMAZER (ME 83) Araştırmacı Koleksiyoncunun Serüveni Sevgili ODTÜ lüler, Mühendis, yönetici ve eğitimci olarak görev yaptığım 30 yıllık meslek hayatımda değişik fakültelerden ve bölümlerden mezun birçok ODTÜ lü ile bir araya geldim. Sohbetlerimizde; ODTÜ bizlere ne verdi diye soracak olsak, mezun olduğumuz fakülte veya bölüm fark etmeksizin cevabımız aynıydı: sorgulayan, araştıran, doğrulayan, keşfeden, bilgiden bilgi üreten bireyler olarak yetişmiştik. Yaşantımızda ve toplumda nitelikli değişimin temel taşı olan bilgi; ODTÜ lü olmanın, ODTÜ kültürünün özü. Her birimizi yaşamda başarılı kılan ortak noktamız da; öğrenmenin yaşam boyu süren bir deneyim olduğunun bilinci. Yaşamımız ise sadece iş hayatımızla sınırlı değil; kendimize, ailemize, topluma ve çevremize karşı sorumluluklarımızla bir bütün. Günlük sorumluluklarımızın getirdiği fi ziksel ve zihinsel yorgunluktan uzaklaşabileceğimiz uğraşlar da bizlere sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürebilmemizde yardımcı oluyor. Koleksiyonculuk; konu veya tema ne olursa olsun, yeni keşifl er yaparken dinlenebileceğimiz ve eğlenebileceğimiz uğraş alanlarından biri. İster geçmişte kalan güzelliklere özlem duygusuyla, ister geçmişin izlerini geleceğe taşımak amacıyla bir şeyleri toplamak, biriktirmek, korumak ve yaşatmak için yapılsın, koleksiyonculuk araştırmayı ve sorgulamayı gerektiren bir serüvendir. Serüven; meydan okumadır, risk taşır. Yeni keşifl ere varmak için bir başı boşluk, ama sonuca ulaşmak için disiplin ve düzen gerektirir. Fiziksel ve zihinsel benliğimizle adanmışlık ister. Araştırmacı koleksiyoncunun yaşadığı serüven bir eğitim ve tazelenme deneyimidir. Geçmişin izlerinde bugünü anlamak, geleceğe ışık tutmak; nitelikli değişimi sağlamak. O halde, her bir ODTÜ lü için koleksiyonculuk en doğal uğraş. Bu düşünceden yola çıkarak koleksiyon yapan ODTÜ lüleri bir araya getirmek üzere Şaner Alap ın (PetE 74) öncülüğünde Mezunlar Derneğimizin çatısı altında Koleksiyon Kulübü nü oluşturduk. Her ODTÜ lünün içinde bir araştırmacı koleksiyoncu olduğuna inanıyoruz. Koleksiyonunuz; ninenizden kalma fi ncan takımı, dedenizden kalma köstekli saatler, çocukluğunuzda harçlıklarınızı biriktirerek aldığınız rengârenk bilyeler, eğitim hayatınızdan çeşitli kalemler, meslek yaşamınızda iş seyahati için gittiğimiz değişik ülkelerden mıknatıslı buzdolabı süsleri olabilir. Serüveninizi tüm ODTÜ lülerle paylaşmak üzere yazılarınızı ve koleksiyon parçalarınızdan görselleri bu sayfamız için sizlerden bekliyoruz. 16 ODTÜLÜLER Ü BÜLTENİ 235

16 Dernekten Beril KARAVİT GEOE 11 KAYAGAZI; Hazine mi yoksa Lanet mi? Kaynakça Dünya nüfusunun hızla artması, uluslararası ekonomik faaliyetlerin ivmelenmesi ve sanayileşme dünyayı büyük bir enerji açlığına sürükledi. Dünyanın hızla artan bu enerji talebine karşılık vermek için her geçen gün yeni kaynak arayışları sürüyor. Teknolojideki gelişmeler sonunda farklı kaynaklar da enerji alternatifl eri olarak kullanılabilir hale geldi. Bu kaynaklardan birisi de Kaya Gazı. Kaya gazı; ince taneli, organik madde içeren tortul kayaçların içine hapsolmuş doğal gaz. ABD Enerji Bakanlığına bağlı Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) [1] verilerine göre ABD de yapılan üretim ile ülkedeki doğal gaz üretimi 2011 den 2040 a kadar %44 artarken; bu artışı etkileyen kalemin, kaya gazındaki üretim olacağı belirtiliyor. ABD nin bu konuda göstereceği başarı, dünyanın geleneksel doğalgaz rezervleri dışındaki bölgelerde de üretim yapılabileceğini gösteriyor. Danışmanlık şirketi Wood Mackenzie nin raporu 2014 yılında 400[2] kadar şeyl kuyusunun Amerika sınırları dışında, Rusya ve Çin de açılacağını belirtiyor. Bu üretimlerin başlaması da günümüz küresel enerji tablosunu farklı bir yapıya sokacak potansiyele sahip gözüküyor. Ama tartışılması gereken noktalardan birisi de; bu kaynağın, kaya gazı zengini ülkeler için bir hazine mi yoksa lanet mi olacağı? Geçmiş araştırmalar, ekonomik büyümenin yavaş olduğu ülkelerin doğal kaynaklar bakımından fakir olduğunu savunur. Günümüz araştırmaları ise zengin doğal kaynakları, ülke ekonomilerinin büyümesini yavaşlatan örnekler olarak ele alır. Kalkınma iktisatçısı Richard M. Auty, 1993[3] yılında, doğal kaynak zengini ülkelerin, diğer ülkelere oranla daha yavaş ve sancılı bir şekilde büyüdüklerini anlatmak için Doğal Kaynakların Laneti kavramını kullanmıştır. Buna göre kaynak zengini ülkeler, buradan elde ettikleri gelirleri ülkeleri açısından verimli yatırımlara dönüştürememektedirler. Uluslararası Para Fonu (IMF) Enstitüsü [4], akademisyen ve uzmanların ortak görüşü olan, kaynak zengini ülkeleri bekleyebilecek potansiyel zorlukların bazılarını şöyle sıralamıştır; doğal kaynak dışı sektörlerin rekabet ortamında gerilemesi, üretim alanında daralma, ticarette ihracat kazançlarına ve devlet vergilerine güvenin aşırı artması, rant paylaşımı konusunda çatışma yılında Economist[5] dergisinde yayınlanan Hollanda Hastalığı adlı bir makalede doğal kaynak zengini ülkelerin ekonomilerinin farklı bir açıdan da incelemesine yer verildi. Makalede, 1959 yılında Hollanda nın keşfettiği doğalgaz rezervlerini hızlı bir şekilde çıkarıp dünya pazarına satma ve elde edilen gelirin çoğunun yatırıma yönelik harcanmama politikası, yıllarında sanayinin hemen hemen hiç artmamasının nedeni olarak ele alındı. Washington Post un 2013 te çıkan sayısında yayınlanan makalede[6] ise petrol, doğalgaz ve kaya gazının Hollanda Hastalığı açısından incelenmesi ele alınmış ve danışmanlık şirketi VoxEU raporu referans verilerek, kaynak yönetiminde ekonomik istikrarın bütün ülkelerce sağlanamayacağına dikkat çekiliştir. Afrika kıtasındaki hammadde ihracatçısı olan bazı ülkelerdeki milyonlarca dolarlık petrolün, ülkelerin yararına kullanılamaması ve kaybolup gitmesi de Doğal Kaynaklar Laneti hipotezini destekler niteliktedir. Kaynaklara ulaşabilenler, kazanılan değeri ülke kalkınmasında değil, kendi çıkarları için kullanmaktadır. Bu da sonuçta, iç savaş gibi istenmeyen durumlar yaratır. Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliğinin[7] (IAEE) 2012 de yayınlamış olduğu bir makalede kaya gazı zengini ülkelerin devlet organlarının, kaynak zengini olamayan ülkelerden bile daha iyi kararlar verip daha istikrarlı bir yapıya sahip olması gerektiği konusuna değinilmiştir. Günümüzde devlet organlarındaki şeffafl ığı sağlamak için Maden Sanayi Şeffaflık Girişimi[8] (EITI) gibi sivil toplum örgütleri çalışmalar yürütse de bu örgütlerin yasal bir yaptırımları bulunmamaktadır. Sonuç olarak şu söylenebilir ki, ülkeler kaya gazı rezervlerini çıkarırken, işletirken veya müşterisi olurken bütün bu olguları da göze önüne almalılar. Özellikle daha önce kaynak zengini olmadığı halde gelişen yeni teknolojiler sayesinde kaynak zengini haline gelen ülkeler yaşanmış kötü örneklerden ders almalıdır. Elbetteki doğru yönetim yapıldığında ülke ekonomileri bundan olumlu yönde etkileniyor. Ancak burada unutulmaması gereken, yaşanabilecek olası huzursuzlukların da gözden kaçırılmaması. [1]. What is shale gas and why is it important?, 2012, [2]. Bakhsh, N.,Swint, B., Shale Goes Global, Bloomberg Businessweek,11/18/2013, Yayın 4355, sayfa /2p. 1 Graph. [3]. Perry, A., Brief History:The resource Curse,2010, [4]. Sy, Amadou N.R., Gylfason Thorvaldur, Arezki,Rabah,International Monetary Fund, IMF Institute, Bank al-jaza ir, Beyond the Curse: Policies to Harness the Power of Natural Resources, sayfa.vii, [Washigton, D.C.]: International Monetary Fund., 2011 [5]. Gurbanov, S., Hollanda Hastalığı, s Akis Kitap,Mayıs 2012,İstanbul,sayfa [6]. Plumer, B., U.S. oil production is booming. Is Dutch disease on the way?, 2013, [7]. Little, G., How would the Development of Shale Gas Resources in Ukraine Impact Europe s (energy) Security?, International Association of Energy Economics, IAEE,Sayfa49, paragraf 1,2012 [8]. What is the EITI?, Extractive Industries Transparency Initiative, OCAK

17 Dernekten Vişnelik Usulü Antrikot Bu ay sayfamızda sizlerle özellikle kırmızı et, mantar ve erimiş kaşar peynirini bir arada sevenlerin çok beğeneceği bir tarifi paylaşıyoruz. Vişnelik Restoran ın çok beğenilen yemekleri arasında olan Vişnelik Usulü Antrikot u evde denemeden önce tadını bilmek isterseniz, sizi Vişnelik e bekliyoruz Malzemeler: (1 Porsiyon için) 150 gr. Dana kontur fi le eti 50 gr. Kuru soğan 50 gr. Mantar (taze) 50 gr. Çarliston biber 50 gr. Kapya biber 3 diş Sarımsak 1 tatlı kaşığı Salça 1 tutam Kekik 50 gr. Tereyağı 1 yemek kaşığı Sıvıyağ Yeteri kadar karabiber ve tuz 30 gr. Rende kaşar 15 cm. çapında ya da 13 x 21 cm ölçülerinde güveç Ha z r la n ş : Sebzeler ve et ayrı ayrı jülyen usulü (kibrit çöpü şeklinde) doğranır. Tereyağının yarısı kullanılarak ve tavaya kuru soğan, mantar, çarliston biber, kaypa biber ve sarımsak bu sırayla konarak kavrulur. Son olarak domates salçası eklenerek salçanın kokusu gidene kadar kavrulmaya devam edilir. Kekik, karabiber ve tuz ile tatlandırılır. 1 çay bardağı su eklenerek bir taşım kaynatılıp kenara alınır. Güveç ısınmak üzere ocağın üzerine konur. Et, tereyağ ve sıvıyağ konarak ısıtılmış tavada tuz ve karabiber ile tatlandırılarak kavrulur; ardından ısınmış güvece alınır. Etlerin üzerine hazırlanan sebzeli sos eklenir; son olarak güvece rendelenmiş kaşar eklenerek kaşarlar kızarana kadar fırında tutulur. Fırından çıkarıldıktan sonra güveçle birlikte servis tabağına alınarak servis yapılır. Afiyet olsun ODTÜLÜLER BÜLTENİ 235

18 Dernekten bu ay Devam Eden Kurs ve Seminer Programları Psikodrama Yaşantı Grubu Etkili ve Güzel Konuşma Semineri Doğa Fotoğrafçılığı Atölyesi Evde Şarap Yapımı Eğitimi Başlıyor İ lki yoğun ilgi ve katılımla tamamlanan Evde Şarap Yapımı Eğitimi, ikinci kez 17 Ocak Cuma günü başlıyor. Şarabın temel öğelerinden yapım süreci ve ilgili tekniklere kadar şarapla ilgili pek çok bilgi edinebileceğiniz eğitim programında, şarap ve yemek uyumu ve şarap ve sağlık konuları da ele alınacak. Tarihteki yeri, yapımı ve içimiyle özel bir yere sahip şarabın büyüleyici yapım sürecini öğrenerek yaratıcılık alanlarınıza bir yenisini eklemek için sizleri eğitim programımıza bekliyoruz. Bilgi ve Kayıt için: Hasan Dumanlı, /1124 & Fotoğrafa Giriş ve İşleme Opera Dinletisi Traklar Semineri Tiyatro Atölyesi Heykel Kursu Resim Kursu Etkinlik 2 Ocak Perşembe Opera Dinletisi 7 Ocak Salı ODTÜ Hour 9 Ocak Perşembe Opera Dinletisi 11 Ocak Cumartesi YPDK Paneli 16 Ocak Perşembe Opera Dinletisi 18 Ocak Cumartesi Evde Beyaz Peynir Yapımı Atölyesi Yenilenebilir Enerjinin Dünü ve Bugünü Paneli 20 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 235

19 Dernekten Derneğimizin kış uygulaması nedeniyle tesisimiz Pazartesi günleri kapalıdır PAZARTES SALI A la Carte Mönü ÇARŞAMBA A la Carte Mönü PERŞEMBE Açık Büfe Balık Keyfi Canlı Müzik CUMA A la Carte Mönü Canlı Müzik CUMARTESİ A la Carte Mönü Canlı Müzik Canlı Müzik Izlencesi 19 Ocak Pazar Evde Beyaz Peynir Yapımı Atölyesi 21 Ocak Salı Wine Hour 23 Ocak Perşembe Edebiyat Kulübü 25 Ocak Cumartesi Adalet ve Demokrasi Haftası Etkinlikleri 30 Ocak Perşembe Felsefe Kulübü Opera Dinletisi Ocak 2014 PAZAR AÇIK BÜFE KAHVALTI 10:30-13:30 Üye: 22,5 TL, Katk Payl Üye: 18 TL, 7-12 Yafl: 15 TL 7-12 Yafl Katk Payl : 12 TL (0-6 Yafl Ücretsiz) OCAK

20 Dernekten Opera Sahnelerinden Haluk DİRESKENELİ (ME 73) Tosca Ankara Opera Sahnesi nde AteşeMiliter Binbaşı Mustafa Kemal Bey Tosca yı Sofya Operası nda defalarca nasıl izledi? T osca Operasını kaç kez seyrettiğimi i artık unuttum. Her seyredişimde kendimden geçiyorum. Sahneye koyan yönetmen İtalyan Vincenzo Grisostomi Travaglini eşsiz çalışma yapmış. Travaglini yılları arasında İtalyan hükümetinin görevlendirmesi ve bizim onayımızla Ankara Devlet Operasında çalışmış. Bu sürede çok sayıda İtalyan operasını Ankara da sahneye koymuş. Aralarında Tosca en öne çıkanı olmuş. Aradan yıllar geçti, aynı sahnelemeyi yapıyoruz ve biz seyirciler sanki ilk oynanış, sanki ilk premier gibi seyrediyoruz. İşin içinde eserin sağlamlığı, her döneme hitap edişi de var. Bundan tam 100 yıl önce, 1913 yıllarında genç bir subay, Kurmay Binbaşı AteşeMiliter Mustafa Kemal Bey acaba nasıl bir ruh haliyle Sofya Devlet Operası nda bu eseri seyretti, hep merak ederim. İkinci perdedeki Kahrolsun saltanat, yaşasın Hürriyet (Vittoria, Vittoria) aryası onun genç ruhunda kimbilir ne fırtınalar kopardı. Defalarca arka arkaya seyretmiş, Tosca rolündeki sopranoya platonik aşkla tutulmuş. Zaten Tosca yı oynayan sopranoya aşık olmamak elde değil. Genç Türkiye Cumhuriyeti nde opera olsun istemiş, 1936 da konservatuar kurulabilmiş, 1940 larda ilk sahnelemeler yapılmış. İlk star soprano Semiha Berksoy, Tosca rolüyle Ankara da büyük ün kazanmış. Üst perde Türkçe digital tercüme imkanı, o günlerde olmadığı için, seyirci anlasın diye eser Türkçeleştirilmiş, Türkçe tercümesini o sıralar Çankırı Cezaevi nde yatan Nazım Hikmet yapmış. Hoş bir duyuru afi şi günümüze kadar gelmiş larda Çankaya Köşkünü gözümün önüne getirmeye çalışıyorum. Büfe şeklinde bir büyük Alman plakçalar seti, iki tarafında büyük hoparlörler, altında bir raf, içi 78 dönüşlü taş plaklar. Nerden biliyorum, çünkü benzer set, Alpullu, Turhal şeker fabrikalarının misafi rhanelerinde de var-dı. Kamu kurumları ve devlet erkanı için alınmış. Rafta müzik seti ile beraber satın alınmış sayısız operalar, opera plakları var-dı lerde artık bu müzik setlerinin zamanı dolmuştu, önce 33 lik plaklar, sonra kasetler piyasaya çıktı, taş plakların değerini kimse anlamadı, sağlam kalanları değerini bilen koleksiyonerler kapıştı. Cızırtılı üstü çizik bir 78 lik plaktan Tosca operasını orijinal dilinde ilk defa Alpullu misafi rhanesinde dinlemiştim. Ortaokul ve lisede iken Ankara Devlet Operası nda oynadığı her sezon Tosca yı izledim. Orijinal İtalyanca seslendirme çok farklıydı. Aradan yıllar geçti, her 10 Kasım günü Tosca yı bir daha, bir daha dinliyorum. Sevgili Atatürk ü bir daha hatırlıyorum, bir daha rahmetle anıyorum, ruhuna dua ediyorum. Bugünleri ona borçlu olduğumu daha iyi anlıyorum. Tosca yı sevgili Atatürk, Sofya dan sonra bir daha sahnede izleyememiş. Çankaya akşamlarında fırsat olduğunda keman, piyano, şan sanatçılarından kısa bölümler dinlermiş. Yalnız kaldığında taş plaktan dinlemiş olmalı. Tosca operasında aşk var, ihanet var, politika var, işkence var, tecavüz var, şiddet var, cinayet var, kurşuna dizilerek idam var, intihar var. Muhteşem bir müzik var. Her üç ana karakter kendi aralarında yarışıyorlar. Her sahnelemede farklı bir oyun ortaya çıkıyor. Tosca, İtalyan besteci Giacomo Puccini tarafından bestelenmiş, üç perdelik bir operadır. Operanın yazılı metni - Libretto su, Luigi Illica ve Giuseppe Giacosa tarafından ortak yazılmış. Aslında bir tiyatro eseri, La Tosca, Victorien Sardou tarafından yazılmış, opera olarak sahnelenmeden önce tiyatro eseri olarak oynanmış lerin başında İstanbul da değişik kumpanyalar tarafından Osmanlı seyircisine de görünmüş. Opera olarak ilk sahnelenişi 1900 yılında Roma Teatro Costanzi de olmuş. Opera sanatının en dramatik, en trajik eseri olarak yer almış yılında yine çok sahnelenme yapıldı. Orkestra Şefi Alessandro Cedrone çok iyi yönetti. Sahneye koyan Travaglini, Ankara ya artık gelemiyor, başka şehirlerde opera sahneleme yapıyor, ancak hakkını verelim bize çok büyük bir sanat transferi yaptı. Dekoru hazırlayan Nihat Kahraman ve kostümlerde Nursun Ünlü için teşekkürden başka söyleyebilecek çok bir şeyim yok. Nursun Hanım ın Tosca tuvaletleri harika olmuş. Gelelim operadaki karakterlere. Önce Floria Tosca, 1800 ler İtalya sının Toskana bölgesinden Roma ya gelmiş tanınmış bir güzel oyuncu. Bu karakteri en iyi canlandıran sanatçı rakipsiz şekilde Maria Callas. Cd leri hala çok satıyor. Günümüzde Fiorenza Cedolins, Angela Gheorghiu ve Renee Fleming en iyiler. Youtube üstünden izlemek mümkün. Tosca, bu yıl Viyana operasında, Milano LaScala ve NewYork Metropolital operalarında oynandı. Münih operası repertuarında devamlı var. ODTÜ Mezunları Opera Geceleri etkinlikleri içinde yakınlarda mutlaka bir DVD izleyeceğiz. Her Perşembe saat 20:00 de Salon56 da bir yeni DVD opera gösterimi var. Ankara Opera Sahnesi nde Soprano Feryal Türkoğlu bu rolde muhteşem. Ses yoğun, lirik, duygusal, dengeli, kusursuz. Teatral oyunu harika. Birinci perdede turuncu elbiseli kıskanç kadın, ikinci perdedeki çaresiz örselenmiş, tecavüze uğramış kadın İkinci perdede yemek masası üstünde bıçağı bulan, intikam için gözleri parlayan, kötü adamı kalbinden bıçaklayan, sonra şamdanları yerde yatan kötü adamın iki tarafına bırakıp sahneyi terk eden kırmızı elbiseli muhteşem oyuncu. Üçüncü perdede sevgilisini kurtardığını zanneden, ölmeyi bekleyen sevgilisine sevinçle kurtuluşu müjdeleyen, sonunda her şeyini kaybeden, kale surları üstünde en son haykırışını veren talihsiz güzel kurban. Değişmeli olarak 4. oyunda sahneye gelen soprano Seda Aracı, güzel sesi ve oyunculuğu ile ayrı bir soluk, ayrı bir hava getiriyor. Sonra Mario Cavaradossi, ressam, yurtsever karakter. Önceleri olgun İhsan Ekber, sonra tecrübeli Aykut Çınar, şimdilerde yeni star Murat Karahan rolün hakkını her seferinde verdiler. Birinci perdedeki duygusal arya, ikinci perdede Kahrolsun saltanat, yaşasın hürriyet aryasına, üçüncü perdede Elveda şarkısına bırakıyor. En son kötü adam baskıcı, her dönemde görülebilecek yetkilerini kötüye kullanan, iktidar yöneticisi Il Barone Scarpia. Birinci perde sonunda koroyla beraber söylenen arya benim için opera tarihinin en müthiş sahnesi. Defalarca CD den dinledim. Bir operada çocuk korosu çocuklardan oluşmalı. Küçük oğlum, yıllar önce Antonio Pirolli nin yönettiği Tosca operası çocuk korosunda birinci perde aynı sahnede 2 sezon söyledi, belki bundan bu operayı bu kadar çok seviyorum. Scarpia nın ikinci perdedeki kötülükleri sergilemesi, işin boyutlarının istenirse nerelere vardığını anlatıyor. Yemek masasında şarap eşliğinde akşam yemeği, bu arada soruşturma, işkence, tecavüz her şey var. Sonunda Tosca tarafından bıçaklanarak yere düşüşü inanılmaz. Ölüyor ama emirleri öldükten sonra da yerine getiriliyor, sanki kendinden sonra ortaya çıkacak yakın geçmişin ve günümüzün baskıcı yöneticilerini haber veriyor, onları sahneliyor. Bu rolde uzun süre Eralp Kıyıcı, muhteşem sesi ile rakipsiz-di. Son 5 oyuna Erdem Baydar geldi. Almanya eğitimli yeni oyuncu, henüz sesi çok güçlü değil, ancak Scarpia rolüne değişik bir teatral yenilik getirdi. Gülüşü, alay edişi, işkence emirleri, politik baskı, rüşvet eğilimi, şantaj, itici tavırları çok farklı. Daimi kadroya yeni geçti, çok sevindik. Ben operada kötü adam karakterlerini severim, içimizdeki saklı kötülükleri ortaya çıkarırlar. Onlardan nasıl kaçınmamız gerektiğini bizlere anlatırlar. Her yerde her zaman bir kötü Scarpia vardır. Onlarla mutlaka baş etmek lazımdır. Tosca Operası 21 Aralık günü Ankara Devlet Opera Sahnesi nde son olarak oynayacak ve bu sezon bitecek. Operasız kalmayın. En derin selam ve saygılarımla. 22 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 235

Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 230

Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 230 Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 230 2 3 0 içindekiler ODTÜLÜLER ÜÜ BÜLTENİ HAZİRAN 2013 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N

Detaylı

246 OCAK-ŞUBAT 2015 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR. www.odtumd.org.tr

246 OCAK-ŞUBAT 2015 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR. www.odtumd.org.tr 246 OCAK-ŞUBAT 2015 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR www.odtumd.org.tr 246 ODTÜLÜLER BÜLTENİ İÇİNDEKİLER 6 Dernekten OCAK-ŞUBAT 2015 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiAH N (EDS 83) Yay n

Detaylı

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR 247 MART 2015 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR www.odtumd.org.tr 2 MART 2015 İçindekiler 03/2015 06 Dernekten ODTÜLÜLER BÜLTENİ MART 2015 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83)

Detaylı

Derneði Yayýnýdýr. mart 2010. odtülüler bülteni

Derneði Yayýnýdýr. mart 2010. odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr 194 mart 2010 odtülüler bülteni Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ODTÜLÜLER BÜLTENÝ ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Mart 2010 4

Detaylı

TED ANKARA KOLEJLILER. www.kolej.org SAYI 111 KASIM 2012

TED ANKARA KOLEJLILER. www.kolej.org SAYI 111 KASIM 2012 TED ANKARA KOLEJLILER 1 www.kolej.org SAYI 111 KASIM 2012 indeks 6 8 10 SÖZ SİZDE H. Ahmet KILIÇOĞLU 73 12 AKTUALİTE Ayfer NİĞDELİOĞLU 81 26 TED Üniversitesi Açıldı! 14-23 BİZİM DÜNYAMIZ 30 PORTRE Kerem

Detaylı

28 Eylül günü Volkan Pastanesi nde düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, Rektör Yardımcıları. Araş. Gör.

28 Eylül günü Volkan Pastanesi nde düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, Rektör Yardımcıları. Araş. Gör. w w w. a h a b e r. a n a d o l u. e d u. t r A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ H A F T A L I K İ L E T İ Ş İ M G A Z E T E S İ S A Y I : 4 3 3 5-1 1 E K İ M 2 0 0 7? KAMPUSTE NELER VAR? 6 Ekim Cumartesi

Detaylı

aysedemir_canay@hotmail.com

aysedemir_canay@hotmail.com Editörden Ayşe DEMİR aysedemir_canay@hotmail.com KEŞKE ÇOCUK OLSAK Geçirdiğimiz günler bugün ve sonrası Yaşanmışlıkların içinde onlarca mutluluk, belki bir o kadar da üzüntüyle, kederle neşeyle geçirdiğimiz

Detaylı

EKİM - KASIM - ARALIK 2012

EKİM - KASIM - ARALIK 2012 EKİM - KASIM - ARALIK 2012 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ BÜLTENİ İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü adına Derginin Sahibi Prof.Dr. Mustafa Güden Rektör Editör - Genel Yayın Yönetmeni Prof.Dr. Ahmet E.

Detaylı

OCAK-ŞUBAT-MART 2014 İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR. We shall overcome someday! Pete Seeger in anısına saygıyla

OCAK-ŞUBAT-MART 2014 İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR. We shall overcome someday! Pete Seeger in anısına saygıyla İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR OCAK-ŞUBAT-MART 2014 We shall overcome someday! Pete Seeger in anısına saygıyla ODTUMIST İLETİŞİM REKLAM TARİFESİ ODTUMIST DERGİ REKLAM TARİFESİ TEK SAYI 4 SAYI

Detaylı

İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR MAYIS-HAZİRAN 2012. Mayıs ta ODTÜ lü olmak

İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR MAYIS-HAZİRAN 2012. Mayıs ta ODTÜ lü olmak İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR MAYIS-HAZİRAN 2012 Mayıs ta ODTÜ lü olmak ihtiyaç HALiNDE EViNiZiN MASRAFLARI BOYASINA KADAR ANADOLU SiGORTA DAN. Kiracıya Boya Badana Hizmeti ile kiracısı olduğunuz

Detaylı

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet E. Eroğlu

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet E. Eroğlu NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 201 3 içindekiler İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ BÜLTENİ İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü adına Derginin Sahibi Prof.Dr. Mustafa Güden Rektör Editör - Genel Yayın Yönetmeni Prof.Dr.

Detaylı

Kadoil in Ücretsiz Dergisidir SAYI. Gönüllerde de büyüyoruz

Kadoil in Ücretsiz Dergisidir SAYI. Gönüllerde de büyüyoruz Kadoil in Ücretsiz Dergisidir SAYI 9 Gönüllerde de büyüyoruz Bu sayıda BAŞKANIN MESAJI hayallerimizi Daha da büyütelim Değerli İş Ortaklarımız, Sevgili Dostlarımız; 02 12 24 32 44 60 BAŞKANIN MESAJI 3

Detaylı

İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR TEMMUZ-AĞUSTOS 2012. Aramıza. hoş geldiniz!

İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR TEMMUZ-AĞUSTOS 2012. Aramıza. hoş geldiniz! İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR TEMMUZ-AĞUSTOS 2012 Aramıza hoş geldiniz! Aşkı taze tutmanın sırrı: Fullfresh Teknolojisi. Çevreyle dost Arçelik ten, Fullfresh Teknolojisi ile yiyeceklerinizi

Detaylı

Uluslararası Araştırma Merkezi Açıldı

Uluslararası Araştırma Merkezi Açıldı Uluslararası Araştırma Merkezi Açıldı ICTP-ECAR ın Açılış Konferansı İYTE de Yapıldı Sayı 18 / Nisan - Mayıs - Haziran Basın ve Halkla İlişkiler Birimi yayınıdır. İYTE Bülten 2 SAYI 18 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ

Detaylı

K KARDEfi N. baflar hikayesi! YAZAN: AHMET DAVUTO LU, KAHRAMANLAR: TÜRK YE-AZERBAYCAN

K KARDEfi N. baflar hikayesi! YAZAN: AHMET DAVUTO LU, KAHRAMANLAR: TÜRK YE-AZERBAYCAN ISSN 1308-7622 Ankara, tar mda marka olacak Fehmi Koru Mezopotomya güneflini Monaco ya tafl d k 12. Sayfada Prof. Dr. brahim Ortafl Özlük haklar bilimin altyap s... 12. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe

Detaylı

Çetin Osman BUDAK. Odamızın Sevgili Üyeleri ve ATSOVİZYON Okuyucuları,

Çetin Osman BUDAK. Odamızın Sevgili Üyeleri ve ATSOVİZYON Okuyucuları, Çetin Osman BUDAK ATSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Eğitim sistemimizde reformun her tür siyasi yaklaşımdan uzak biçimde, uzmanların görüş ve raporlarıyla desteklenerek, herkesin içine

Detaylı

Başkan dan. Dünya Kenti-Avrupa Kültür Başkenti: İSTANBUL. Birlik 2008/5 1. SAHİBİ T.C. Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği adına Kadir TOPBAŞ

Başkan dan. Dünya Kenti-Avrupa Kültür Başkenti: İSTANBUL. Birlik 2008/5 1. SAHİBİ T.C. Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği adına Kadir TOPBAŞ Bir Baþarý Öyküsü BURSA /YILDIRIM Başkan dan Dünya Kenti-Avrupa Kültür Başkenti: İSTANBUL İstanbul, geçmişi 8000 yıl öncesine dayanan, asırlar öncesinden başladığı medeniyet yolculuğu boyunca sayısız uygarlık

Detaylı

Hüznün Kardeşliğinde Radyo

Hüznün Kardeşliğinde Radyo RADYOVİZYON ŞUBAT 10 Hüznün Kardeşliğinde Radyo Gösteri ve gösteriş düşüncesinin hırçınlığından uzak, çarpıcı ve çerçeveleyip belgeleyici olmayan sesin kalplere nüfuz eden derin duygusal etkisi, radyoyu

Detaylı

Öncelikle huzurlu, sağlıklı ve

Öncelikle huzurlu, sağlıklı ve 1 PAYLAŞIMDAN Mehmet Ali Gökçe Hoşgeldin 2010, Hoşgeldin Happy Card Öncelikle huzurlu, sağlıklı ve bereketli bir yıl diliyorum... 2009 u geride bıraktık, 2010 dan da gün aldık. Her ne kadar bazı sorunlar

Detaylı

Hüznün Kardeşliğinde Radyo

Hüznün Kardeşliğinde Radyo RADYOVİZYON ŞUBAT 10 Hüznün Kardeşliğinde Radyo Gösteri ve gösteriş düşüncesinin hırçınlığından uzak, çarpıcı ve çerçeveleyip belgeleyici olmayan sesin kalplere nüfuz eden derin duygusal etkisi, radyoyu

Detaylı

TEMMUZ 2010. 52 yıldır birlikte

TEMMUZ 2010. 52 yıldır birlikte 19 TEMMUZ 2010 52 yıldır birlikte Borusan Mannesmann Boru iletişim dergisidir. Para ile satılmaz. Üç ayda bir yayımlanır. 01 Sunuş 02 Bizden Haberler 08 Söyleşi: Ali Poyrazoğlu 12 Haber: Asım Kocabıyık

Detaylı

MARMARA. Belediyelerimiz:.. Marmara' da e. Soyle~i: Bursaspor Teknik DirektorU: Ertugrul Saglam N ~~~~------------------

MARMARA. Belediyelerimiz:.. Marmara' da e. Soyle~i: Bursaspor Teknik DirektorU: Ertugrul Saglam N ~~~~------------------ ~< MARMARA BELEDiYELER BiRLiGi Marmara' da e tr e 1 ~ N ~- > z Ba~kan: Hendek Belediye Ba~kam Ali inci Soyle~i: Bursaspor Teknik DirektorU: Ertugrul Saglam 0 N ~~~~------------------ Belediyelerimiz:..

Detaylı

Ülkemizin göz pınarları artık kurumak üzere

Ülkemizin göz pınarları artık kurumak üzere Ülkemizin göz pınarları artık kurumak üzere Çetin Osman BUDAK ATSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Değerli Üyelerimiz ve Okuyucularımız, Van depremi ve terör nedeniyle kaybettiğimiz insanlarımız

Detaylı

1 Zorlu Grubu iç iletişim yayınıdır. Üç ayda bir yayımlanır. Temmuz-Ağustos-Eylül 2013. Trendleri yeni yaşam belirliyor

1 Zorlu Grubu iç iletişim yayınıdır. Üç ayda bir yayımlanır. Temmuz-Ağustos-Eylül 2013. Trendleri yeni yaşam belirliyor 1 Zorlu Grubu iç iletişim yayınıdır. Üç ayda bir yayımlanır. Temmuz-Ağustos-Eylül 2013 42 Trendleri yeni yaşam belirliyor sunuş 01 Yeni hayat a yön veren bir başarı hikayesi Değişim, hayatın bir parçası

Detaylı

Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun. Mart 2012 Sayı: 23

Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun. Mart 2012 Sayı: 23 FILM NOIR Karanlık bir sokak, puslu bir gece, hafif yıkık dökük binalar, köprüler >> sayfa 14 Küba, Sıcak İnsanlar Diyarı İnsan gözünün görebileceği en güzel yer. demiş Kolomb, Hindistan sanarak çıktığı

Detaylı

Genç Yöneticiler Grubu Umman Pazarını Araştırdı.

Genç Yöneticiler Grubu Umman Pazarını Araştırdı. Sektörün Duayeni Erol Üçer Genç Yöneticilere deneyimlerini anlattı... İNTES Genç Yöneticiler Grubu, Gama İnşaat A.Ş. Onursal Başkanı Erol Üçeri ziyaret etti. Ziyarete İNTES Genç Yöneticiler Grubu Başkanı

Detaylı

Eğitim ve iletişim bizim işimiz

Eğitim ve iletişim bizim işimiz 5.SAYFADA Rektör Prof. Dr. Davut Aydın Borsa İstanbulun Açılışına Katıldı: Eğitim ve iletişim bizim işimiz Borsa İstanbulun açılışı için 5 Nisan günü düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Davut Aydın da katıldı.

Detaylı

içindekiler Liege den TNT Türkiye ye atama: Doğan Bayrak Kargo uçaklarının öyküsü Kapak: 21 inci yüzyılda zaman kavramı

içindekiler Liege den TNT Türkiye ye atama: Doğan Bayrak Kargo uçaklarının öyküsü Kapak: 21 inci yüzyılda zaman kavramı www.tnt.com.tr içindekiler 10 Liege den TNT Türkiye ye atama: Doğan Bayrak 14 Kargo uçaklarının öyküsü 18 Kapak: 21 inci yüzyılda zaman kavramı 24 Sanatla iç içe bir ömür: Tomris İncer 26 Gizli köşeler:

Detaylı

âşık veysel bir garip SANCAK KONAĞI VE GENÇLİK MERKEZİ NİN TEMELİ ATILDI Sancaktepe ye Yeni Bir Park Daha Meşeli Park Mahallemde Şenlik Var!

âşık veysel bir garip SANCAK KONAĞI VE GENÇLİK MERKEZİ NİN TEMELİ ATILDI Sancaktepe ye Yeni Bir Park Daha Meşeli Park Mahallemde Şenlik Var! YIL: 2 SAYI: 11 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2012 KENT VE YAŞAM KÜLTÜRÜ DERGİSİ anadolu nun ortasında bir garip âşık veysel SANCAK KONAĞI VE GENÇLİK MERKEZİ NİN TEMELİ ATILDI Sancaktepe ye Yeni Bir Park Daha Meşeli

Detaylı

i n d e k s 26-35 14-17 18-25 K7Portre N D E S indeks Kariyer Prof. Dr. Aşkın Tümer 69 Konuk Yazar Turgut Özakman Rengim Gökmen Bizim Dünyamız

i n d e k s 26-35 14-17 18-25 K7Portre N D E S indeks Kariyer Prof. Dr. Aşkın Tümer 69 Konuk Yazar Turgut Özakman Rengim Gökmen Bizim Dünyamız indeks 2 N D E S I 8 K7Portre Konuk Yazar Turgut Özakman Rengim Gökmen 14-17 Aktüalite 38 Sağlık Dr. Ömer Çobanoğlu 74 18-25 Duyurularýmýz 40 Kiþisel Geliþim Uzm. Psk. Hülya Üstel Kökdemir 42 Gurme Butcha

Detaylı