10. Sayı. kolay tar fler. b l yor musunuz? da lar hakkında merak ett kler n z. püf noktasi. Mutlu yıllar! Gelecek evinizde.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "10. Sayı. kolay tar fler. b l yor musunuz? da lar hakkında merak ett kler n z. püf noktasi. Mutlu yıllar! www.siemensevaletleri.com. Gelecek evinizde."

Transkript

1 10. Sayı BU AY KONUMUZ DA LAR kolay tar fler bunlari b l yor musunuz? da lar hakkında merak ett kler n z foto flaka püf noktasi Mutlu yıllar! Gelecek evinizde. 01.indd 1 12/5/08 4:13:46 PM

2 bunla i b l yor musunuz? Dünyanın en büyük ve en yüksek da ları Asya daki Himalaya Da ları dır. Da ların uzunlu u 2500 km yi bulur. Himalayalar, dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest i de içine alır. Yüksekli i 8850 metredir. Yeryüzündeki en yüksek 14 tepe Himalayalar dadır. Türkiye nin en yüksek da ı A rı Da ı dır. A rı Da ı, Do u Anadolu da yer alır. Yüksekli i 5137 metredir. Zirvesi dört mevsim boyunca erimeyen karlarla kaplıdır. Yeryüzünde aktif durumda 1500 den fazla yanarda vardır. Yakla ık 80 den fazla yanarda ın da okyanusların altında oldu u biliniyor. Aktif yanarda ların en tanınmı toplulu u Akdeniz grubudur. Vezüv, Etna, Stromboli ve Vulcano yu içine alır. Dünyanın en büyük volkanı Havai deki Mauna Loa nın deniz seviyesinden yüksekli i 4300 metredir. Türkiye, bitki örtüsü açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Yakla ık 9000 bitki türünün bulundu u ülkemizde yüksek da çayırlarından, bazı tropik bitkilere, bozkırlardan i ne yapraklı ormanlara kadar çok çe itli bitki toplulukları bulunmaktadır. 2 Da larda daha çok me e, kestane, akçaa aç, ardıç gibi kozalaklı ve i ne yapraklı a açlar, kekik, karanfil gibi da bitkileri vardır. En yüksek tepelerde ise da yosunları yeti ir. Güne Sistemi nin en yüksek da ı, Mars taki Olympus Mons tur. Yüksekli i 25 km dir. 02-Bunlari biliy..indd 2 12/5/08 5:02:18 PM

3 çer de ne var? Merhaba Arkada lar, 6 merak ed len sorulår Bir yılı daha geride bıraktık. Yeni bir yıla yine sizlerle birlikte girmek ne güzel! Do a ve çevre bilgilerimi siz sevgili Siemjunior okurlarıyla payla mak bana büyük bir mutluluk veriyor... Bu sayımızın konusu da lar. Da lar ne güzeldir de il mi! Tepesi bembeyaz karlarla kaplı da ları seyretmek ne keyiflidir. Bir da gezintisi yaptı ımızda içimiz açılır, ci erlerimiz oksijenle dolar, kendimizi çok iyi hissederiz. Peki, dünyamızın büyük bir bölümünü kaplayan da ların nasıl olu tu unu, kaç çe it da oldu unu, yanarda ları biliyor musunuz? Da lar hakkında birbirinden ilginç bilgileri bu sayıda bulacaksınız. Hepinize sa lıklı, mutlu, ba arılı bir yıl dilerim. 8 ç zg öykü 5 foto flaka MT YAZ SAH B : A. Haluk ÇELEB O LU Adresi: Balkan Cad. Çakmak Mah. No:51 Ümraniye - STANBUL YAZI LER MÜDÜRÜ: Deniz Karaç YÖNET M YER VE ADRES : BSH Ev Aletleri Sanayii ve Ticaret A. Balkan Cad. Çakmak Mah. No:51 Ümraniye - STANBUL BASIM YER : Do an Ofset BASIM TAR H : Aralık 2008 KOORD NASYON: Do an Egmont ED TÖR : Nural Birden LLÜSTRASYON: Murat Bingöl GRAF K TASARIM: enol Alanbay YAYIN TÜRÜ: YEREL SÜREL YAYIN BSH Ev Aletleri Sanayii ve Tic. A.. tarafından 3 ayda bir yayınlanır, ücretsizdir Siemens Ça rı Yönetim Merkezi 03 Icindekiler.indd 3 12/5/08 4:17:05 PM

4 KL MANJARO Ç N YAPAY KAR MI ÜRETSEM ACABA? b l m - Çevre Klimanjaro Da ı, doruklarını süsleyen bembeyaz karlarıyla Afrika nın en iyi bilinen sembollerinden biri. Ancak yapılan ara tırmalar, son otuz yıl içinde eski yanarda ın tepesindeki kar ve buz tabakasının git gide eridi ini ve yüzde 80 oranında azaldı ını ortaya koydu. Bu hızla giderse Klimanjaro nun doruklarında hiç kar kalmayaca ı tahmin ediliyor. Bunun en büyük nedeninin küresel ısınma oldu u söyleniyor. 4 kl manjaro nun karları er yor! süphan da ı, da cıların gözdes... Do u Anadolu daki Süphan Da ı, son yıllarda da cıların gözde mekanı haline geldi. Bitlis te bulunan 4048 metre yüksekli indeki Süphan Da ı, yüksek sırada ları ve ilginç yer ekilleriyle da cılık meraklılarına farklı seçenekler sunuyor. Süphan Da ı, profesyonel ekip kullanılmadan çıkılabilecek bir da, bu yüzden da cılık meraklıları ilk deneyimlerini burada gerçekle tirebiliyor. erc yes da ı nda yen b r b tk türü keflfed ld! Bitki türü bakımından zengin bir yapıya sahip olan Kayseri Erciyes Da ı nda yeni bir bitki türü ke fedildi. Kayseri Erciyes Üniversitesi Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cem Vural tarafından yapılan incelemelerde, ke fedilen bitki türüne Dianthus Aytachii ismi verildi. 0.5 ile 7 santimetre boya sahip olan bitkinin beyaz-kırmızı taç yaprakları bulunan bir karanfil türü oldu u belirtiliyor. Çengel boynuzlu da keç ler koruma altında... Dünyada sadece Do u Karadeniz Bölgesi nde görülen çengel boynuzlu da keçileri koruma altına alınıyor. Dünyada 16 farklı keçi türünden biri olan çengel boynuzlu da keçileri sadece Kaçkar Da ları Milli Parkı nda ya ıyor. Sayıları her gün azalmakta olan da keçileri, Avrupa Birli i Projesi ile bilinçsiz avcılardan korunacak. Yöre halkı bu keçi türü hakkında bilinçlendirilecek. 04 Bilim.indd 4 12/5/08 4:19:01 PM

5 foto fiaka BAKIN, BEN DE DA LARIN KRALI OLDUM! UFAK TEFEK B EY AMA CANIMIZA OKUYACAK SANK! HAYDA BRE PEHL VAAAN! SAKIN ÜSTÜME TIRMANIP BEN RAHATSIZ ETMEY N. ÇOK UYKUM VAR, MIRRRR! U YÜKSEKL K KORKUSUNDAN DA ASLANI DE L, OLSA OLSA YER ASLANI OLURUM! NEYSE, SONUNDA Z RVEYE VARDIM. DA CILIK DA ZOR M YAN! MD DEPREM OLURSA YANDIK! OOOH! BURADA K MSE BEN RAHATSIZ EDEMEZ! 5 05 Fotosaka.indd 5 12/5/08 4:20:47 PM

6 merak ed len sorular Ve iðte cevapları. dünyanın en yüksek da ları hang ler d r? ôlarla kaplıdır. Yeryüzünün yüzde 24 ü da y Amerika nın Asya nın yüzde 54 ü, Kuze zde 25 i, Güney yüzde 36 sı, Avrupa nın yü ustralya nın Amerika nın yüzde 22 si, Av zde 24 ü yüzde 17 si ve Afrika nın yü anın en bütünüyle daôlıktır. Düny arı ðunlardır: yüksek daôlarından bazıl K2 (Pakistan, Everest (Nepal, 8850m), (Tibet, 8611m), Kanchen Junga 16m), 8586m), Lhoste (Tibet, 85 manjaro Makalu (Tibet, 8463m), Kli (Yeni Gine, (Tanzanya, 5895m), Java (òsviçre, 4807m), 5029m), Alp-Mont Blanc m) Fujiyama (Japonya, 3776 türk ye dek da ların da ılımı: Ülkemiz engebeli ve yüksek bir yapıya sahiptir. Türkiye de daôlar çok genið bir alan kaplar. Baðlıca sıradaôlar kuzeyde ve güneyde kıyıya paralel olarak uzanır. Sıradaôlar ülkenin doôu kesiminde daha sıktır ve en yüksek tepeler buralarda görülür. Türkiye deki daôların daôılımı ðöyledir: Kuzey Anadolu Daôları: (òsfendiyar, Canik, Rize Daôları, Mescid Daôı, Köroôlu, Küre ve Ilgaz daôları.) Güney Anadolu Daôları: (Toros Daôları) Batı Anadolu Daôları: (Madra, Yunt, Aydın, Menteðe, Türkmen, Emir Daôı, Murat Daôı, Kaz Daôları, Uludaô, Yıldız Daôları.) òç Anadolu Daôları: (Elmadaô, Akdaôlar, Tecer, Erciyes, Karacadaô.) Doôu Anadolu Daôları: (Munzur, Palandöken, Bingöl Daôları. Büyük Aôrı ve Küçük Aôrı Daôı, Tendürek, Süphan, Nemrut.) Merak Edilen Sorular.indd 6 12/5/08 4:22:57 PM

7 yanarda lar nasıl oluflur? Dünyamızın yüzeyini kaplayan yerkabuôunun altında magma adı verilen erimið katmanlar vardır. Magma, yüksek basınç ve sıcaklıkla erimið mineraller ve madenlerden oluðan yoôun bir sıvıdır. ñiddetli yer sarsıntıları sonucu magmanın yüzeyden dıðarı püskürmesi sonucu yanardaôlar oluður. Bir yanardaô patlamasından önce gökyüzüne toz ve kül püskürür. Ardından sıcak magma yeryüzüne çıkmaya baðlar. Volkanlardan yeryüzüne akan magmaya lav denir. Sıcak lavlar bir süre sonra yerin üstünde soôuyarak kayalara dönüðür. da larda hang Çevre koðulları canlılar için çok önemlidir. Isı, güneð ıðıôı, nemlilik, yaôıð, rüzgar, kaya ya da toprak türleri gibi etmenler canlı türlerini belirler. Daôlarda yaðayan bitki ve hayvanların türü de yükseltiye baôlıdır. Bir daôın yamaçlarında birbirinden farklı yaðam kuðaklarına rastlanabilir. Hayvanlar genellikle bitkiyle beslendikleri için, belli bir alanın bitki örtüsü onların beslenme biçimini etkiler. Örneôin Güney Amerika daki And Daôları nda yaðayan bir kuð türü olan çulluk, daôların yüksek yerlerindeki bitkilerle beslenir. Daôlarda yaðayan birçok hayvan vardır; geyikler, daô keçileri, daô aslanları, kurtlar, tilkiler, ayılar, daô sıçanları ve küçük memeliler. Birçok büyük ve küçük hayvan mevsimler deôiðtikçe beslenebilmek için daôın Çulluk daha yüksek yerlerine çıkar ya da aðaôılara iner Merak Edilen Sorular.indd /5/08 4:24:11 PM

8 Ç zg roman Da Gezintisi... YAZAN: NURAL B RDEN, Ç ZEN: MURAT B NGÖL Bakın çocuklar, u yüksekteki karlı tepeler ne güzel görünüyor de il mi? Evet evet, çok güzel. Her ey çok güzel, hava mis gibi, ci erlerim bayram ediyor. Bu da gezintisine çıktı ımız çok iyi oldu. Ne zamandır do ru dürüst yürümüyordum. Hep evde, ya da masa ba ında oturup duruyoruz. Eee... yani u anda bilgisayarımın ba ında olmak da fena olmazdı do rusu. Çok yoruldum, bacaklarım sızlamaya ba ladı. Hadi hadi, sızlanıp durma Sinem. Sürekli oturmaktan neredeyse yürümeyi unutmu sun. Yoksa bu kadar çabuk yorulmazdın. Bence bu yürüyü leri daha sık yapmalıyız. Evet, çok yazık. Birileri gencecik bir a acı kesmi. Genç bir a aca kıyılır mı? Ayrıca yasak! u insanları anlayamıyorum do rusu. Baba, bak buradaki a aç kesilmi galiba! c izgi.indd 8 12/5/08 5:35:38 PM

9 Burnuma kızartma kokuları geliyor. Mmm, mis gibi. Demek ki yakınlarda insanlar var! Her yerde çöpler var, çok kötü! Bu i eler, konserve kutuları, plastik torbalar kendili inden çürüyüp yok olmaz, do aya karı mazlar. Böylece da larımız da çöplü e döner. A LEM Z B R SÜRE YÜRÜDÜKTEN SONRA, KAMP ALANININ Ç NDE MANGAL YAPAN BA KA B R A LEYE RASTLAR. Merhaba, kolay gelsin. Merhabalar, buyurun, birlikte yiyelim. Bol bol etimiz var. Hadi buyurun, lütfen. Da havası ne güzel de il mi. Tertemiz. Bir de yerler temiz olsa... Gelirken yerlere atılmı pet i eler, po etler, konserve kutuları gördük de biraz moralimiz bozuldu. Biz gördü ümüz çöpleri topluyoruz. Bakın... Herkes böyle yapsa ortalıkta hiç çöp kalmaz c izgi.indd 9 12/5/08 5:35:49 PM

10 Aferin çocuklar. Çöpler koskoca da ları bile kirletebilir. Hepimiz bu konuda duyarlı olmalıyız. Ate yakmak da çok dikkat istiyor. Tabii biz her türlü önlemimizi aldık. Etrafa sıçramaması lazım. Ayrıca ate in iyice söndü ünden emin olmadan gitmemek gerek. En iyisi biraz suyla söndürmek... Ke ke herkes sizler kadar duyarlı olsa. Neyse, biz biraz daha yürüyece iz. Size afiyet olsun. Ho ça kalın. Ho ça kalın. Güle güle! SOHBET EDEREK YOLLARINA DEVAM EDERLER c izgi.indd 10 12/5/08 5:35:58 PM

11 ? Aaa, sincaba bakın. Ne eker ey! O kokladı ı ey ne acaba? Hiç yabancı gelmiyor ama.. A, evet, bu bir pilmi. Zavallı sincap, onu ceviz mi zannetti acaba? nsanlar da ları gerçekten de çöplük olarak kullanıyorlar. Bu pillerin do adaki tüm bitkilere, hayvanlara ne kadar zararlı oldu unu kimse bilmiyor mu acaba? Bunlar resmen zehir saçıyor. Anne, evde yeteri kadar bo po et var mı? Evet var, ama neden sordun? Bundan sonra da da yürüyü e çıkarken yanımıza bol bol po et alalım da, biz de yere atılmı olan tüm bu çöpleri toplayalım. Ben daha temiz bir da da yürümek istiyorum. Ben de öyle! c izgi.indd 11 12/5/08 5:36:06 PM

12 da larimiz a rı da ı püf noktasi toros da ları Türkiye nin Akdeniz kıyısına paralel olarak uzanan sırada lardır. En yüksek noktası 3767 metre ile Kızılkaya zirvesidir. Türkiye nin en yüksek da ıdır. Sönmü bir volkanik da dır. Do u Anadolu da, A rı ilindedir. Yüksekli i 5137 metredir. nemrut da ı Adıyaman ın Kahta ilçesindeki Nemrut Da ı, sönmü bir volkanik da dır. En yüksek noktası 2150 metredir. Tepesinde bulunan dev heykelleriyle dünyanın sekizinci harikası olarak tanınır. kazda ı Do al güzellikleriyle birçok efsaneye konu olan Kazda ı, 1774 metre yüksekli iyle Biga Yarımadası nın en yüksek da ıdır. Akarsuları, bitki örtüsü ve hayvan varlı ı ile Türkiye nin do al kaynakları en zengin yerlerinden biridir. Türkiye nin kuzeyinde, Do u Karadeniz kıyısı boyunca uzanan sırada lardır. Yüksekli i 3000 metrenin üzerindedir. Da cılık, yürüyü, kayak gibi do a sporlarının yapıldı ı merkezlerden biridir. kaçkar da ları ç Anadolu nun en yüksek da ıdır. Sönmü bir yanarda olan Erciyes in zirvesi bir kubbeye benzer. En yüksek noktası 3917 metredir. Kayak merkezlerimizden biridir. erc yes da ı c lo da ı Do u Anadolu Bölgesi nin Hakkari ilindeki buzul da lardır. Yakla ık 30 km boyunca uzanır. Türkiye nin ikinci yüksek zirvesi olan Uludoruk zirvesini de içine alır. ç Anadolu da, Aksaray ve Ni de sınırları içinde yer alır metre yüksekli i ile ç Anadolu nun en yüksek ikinci volkanik da ıdır. Doru unda büyük bir krater gölü yer alır. Do u Anadolu Bölgesi nin batısında yer alır. Batıdan do uya 130 km boyunca uzanan sırada lardır. Yüksekli i 3300 metreyi geçer. Üzerinde buzul gölleri, me e ormanları, yabani hayvanlar ve sayısız bitki türleri bulunmaktadır. 12 hasan da ı munzur da ları Pu fnoktasi- Yemekler.indd /12/08 1:45:08 PM

13 kolay tar fler Tarifler benden hazırlaması senden! Kı geldi, havalar so udu. Sıcacık bir çorbaya ne dersiniz? Bir de kolayca yapabilece iniz po aça tarifimiz var. Tabii, her zaman oldu u gibi bir büyü ünüzle birlikte... Kı çorbası i 30 r. n Tarifi: Pirinci bir kapta ha layın. Tavuk gö sünü ayrı bir tencereye koyup, üzerine 4 su barda ı su ekleyerek ha layın. Patates, havuç ve kerevizi küp eklinde do rayıp, tavu un üzerine ekleyin. Sebzeler iyice pi ince, ha lanmı pirinci ve tuzu da ekleyin. Bir kabın içinde çırptı ınız yumurta ve limon suyunu çorbanın kaynayan suyuna karı tırın. Çorbayı ate ten aldıktan sonra üzerini kıyılmı maydanozla süsleyin. Peynirli po aça Malzemeler: 3 su barda ı un 1 yumurta 1 tatlı ka ı ı tuz Yarım su barda ı sıvı ya Yarım su barda ı süt 1 su barda ı yo urt 1 paket toz maya Çörek otu ve susam 200 gr beyaz peynir Malzemeler: Yarım su barda ı pirinç 1 tavuk gö sü 2 adet patates 1 adet havuç 1 adet kereviz 1 adet limon 1 yumurtanın sarısı nce kıyılmı maydanoz Yeteri kadar tuz Tarifi: Unu bir kabın içine bo altın. Paket mayayı toz halinde una ekleyip karı tırın. Yumurtanın sarısını po açanın üzerine sürmek için ayırın, beyazını una katın. Yo urt, sıvı ya ve tuzu da ekleyip kulak memesi kıvamında bir hamur elde edinceye kadar yo urun. Hamuru 40 dakika dinlendirin. Daha sonra ceviz büyüklü ünde parçalar koparıp içine bir miktar peynir koyduktan sonra ya lanmı tepsiye dizin. Üzerine ayırdı ınız yumurta sarısını sürün, çörek otu ve susam da serptikten sonra, önceden 180 dereceye ısıtılmı fırında üzerleri kızarıncaya kadar pi irin. Afiyet olsun Pu fnoktasi- Yemekler.indd /5/08 4:27:58 PM

14 10 soruda da lar Daô nedir? Daôlar, çevresindeki alanlardan daha yüksek olan kara kütleleridir. Yeryüzündeki karasal alanın yaklaðık yüzde 24 ü daôlarla kaplıdır. Dünyadaki nehirlerin çoôu daôlardaki kaynaklardan beslenir. Daôlar nasıl oluðtu? Daôlar, çok uzun zaman dilimleri içinde, volkanik patlamalar ya da büyük sarsıntılar sırasında yer kabuôunun yükselmesiyle ortaya çıkmıðtır. Yerkabuôu çok büyük tabakalar halindedir. òki yeryüzü tabakası çarpıðtıôında, daha dayanıklı olan tabaka diôerinin altında kalır. Üstte kalan tabaka kıvrılarak yükselir ve daôları meydana getirir. Kaç çeðit daô vardır? Tektonik ve volkanik daôlar olmak üzere iki daô tipi vardır. Tektonik daôlar yerin sıkıðmasıyla oluðmuðtur. Türkiye deki Kaçkar, Munzur ve Canik daôları tektonik daôlardır. Yanardaôların patlaması sonucu yüzeye çıkan erimið maddeler zamanla katılaðarak volkanik daôları oluðturmuðtur. Yurdumuzdaki Aôrı, Erciyes ve Nemrut daôları volkanik daôlardır. Sıradaô ne demektir? Daôların bir kısmı tek daôlar, bir kısmı da sıradaôlar halindedir. Türkiye deki Erciyes ve Hasandaô tek daôlardır. Sıradaôlar, birçok daôın birleðmesiyle oluðan daôlar topluluôudur. Bir sıradaôı diôerinden ırmaklar ya da vadiler ayırır. Yurdumuzdaki Toroslar sıradaôlara örnektir. Daôlarda insanlar yaðar mı? Dünya nüfusunun yüzde 10 u daôlarda yaðar. Alpler, yaðam koðulları açısından en elveriðli daôlardır. Alpler de yaklaðık 11 milyon insan yaðamını sürdürmektedir. Daôda yaðam koðulları oldukça zordur, iklim serttir, hava soôuktur. Buna raômen insanlar bu koðullara uyum göstererek yaðamayı baðarmaktadır. Türkiye de halen 20 bin civarında daô köyü bulunmaktadır. Kaz Daôları ndaki Tahtakuðlar Köyü, Konya daki Yaylacık Köyü daô köyleridir On soru.indd 14 12/5/08 4:49:08 PM

15 Daôların önemi nedir? Sıcaklık ve yaôıð üzerinde daôların çok büyük etkileri vardır. Yeryüzündeki ormanların büyük bir kısmı daôlardadır. Daôların uzanıðı ve yüksekliôi, farklı bitki ve orman kuðaklarının yetiðmesine, bu da farklı canlı türlerinin ortaya çıkmasına neden olur. Ayrıca daôlar zengin su, enerji ve maden kaynaklarıdır. Daôlar iklimi nasıl etkiler? Daôlık bölgelerde daôların nemli rüzgarlara bakan yamaçları bol yaôıð alır. Yükseklerde kıðlar çok soôuk geçer, iklim serttir. Çevresi daôlarla kaplı olan bölgelerdeyse yaôıð azdır. Örneôin òç Anadolu Bölgesi nde yaôıðların yetersiz olmasının nedeni çevresindeki yüksek daôlardır. Daôlar neden yaôıða neden olur? Hareket eden hava bir daô ile karðılaðtıôında yükselmeye baðlar. Yükselirken genleðir, soôur ve bulutlar oluður. Daha da yükseldiôinde yoôunlaðma olur ve su damlacıkları yaôıð olarak düðmeye baðlar. Eôer yükselme soôuk bir hava kütlesi içinde olursa yaôıð kar olarak görülür. Daôlardan nasıl yararlanırız? Daôlar, temiz havası, güzel manzarası ile insanlar için her zaman çekici olmuðtur. Bir daô gezintisi yaptıôımızda ciôerlerimiz oksijenle dolar. Daôcılık sporu en keyifli sporlardan biridir. Ayrıca daôlarda çiftçiler hayvanlarını otlatır, su kaynaklarından yaðam bölgelerine su saôlanır. Daôlar çevre kirliliôinden zarar görür mü? Çevre kirliliôi daôlar için de tehdit oluðturur. Yapılan araðtırmalar, tüm dünyada daôlara verilen çevre zararının selleri, toprak kaymalarını ve yangınları artırabileceôini, daô eteklerinde yaðayan insanların açlıkla karðı karðıya kalmalarına yol açabileceôini ortaya koyuyor. Daôlara zarar veren etmenlerin baðında kirlilik, savað, aôaçların kesilmesi ve bilinçsiz turizm geliyor On soru.indd 15 12/5/08 4:51:05 PM

16 7 FARK FREL BULMACA?! Oyun.indd 16 12/5/08 4:39:42 PM

17 BOYAMA LAB RENT Bulutu bana ula tırabilir misin? Oyun.indd 17 12/5/08 4:40:31 PM

18 EKS K PARÇA Buzdolabının eksik parçası a a ıdakilerden hangisi? DA LAR Bu da ların bazıları birbirinin aynı. Onları bulabilir misin? Oyun.indd 18 12/5/08 4:40:46 PM

19 GÖLGELER Gölgemi kaybettim! Bulabilir misin? DA Ç ZEL M Oyun.indd 19 12/5/08 4:41:02 PM

20 Nadide Seçil ARSLAN Ne e AKGÜN Göksu YILDIRIM Deniz GÖKMENO LU bulmacaların yanıtları 7 FARK LAB RENT EKS K PARÇA DA LAR FREL BULMACA: Tependeki çukur da ne öyle? Yıllar önce patladı ım zaman oldu! GÖLGELER: 3 NOLU GÖLGE 20 Sizden gelenleryeni.indd 20 12/5/08 5:09:40 PM

5. Okyanusların ekosisteme bir çok etkileri mevcuttur. 6. Aşağıdakilerden hangisi karbonun tekrar doğaya dönme

5. Okyanusların ekosisteme bir çok etkileri mevcuttur. 6. Aşağıdakilerden hangisi karbonun tekrar doğaya dönme COĞRAFYA Ekosistem ve Madde Döngüsü 1 11. SINIF EA-SÖZEL 01 1. Isınarak buharlaşan su yükselerek soğur. Soğuyan su buharı yoğunlaşarak yeryüzüne yağış olarak düşer. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda geçen

Detaylı

TÜRKİYE NİN 10. BÖLÜM YER ŞEKİLLERİ İKLİM, TOPRAK, SU VE BİTKİ VARLIĞI

TÜRKİYE NİN 10. BÖLÜM YER ŞEKİLLERİ İKLİM, TOPRAK, SU VE BİTKİ VARLIĞI TÜRKİYE NİN 1. BÖLÜM YER ŞEKİLLERİ İKLİM, TOPRAK, SU VE BİTKİ VARLIĞI - Türkiye nin Görünen Yüzü: Yer Şekilleri - Ülkemizde Dış Kuvvetlerin Oluşturduğu Yer Şekilleri - Türkiye nin İklimi - Türkiye nin

Detaylı

COPYRIGHT ZAFER EĞİTİM VE ÖĞRETİM LİMİTED ŞİRKETİ

COPYRIGHT ZAFER EĞİTİM VE ÖĞRETİM LİMİTED ŞİRKETİ TEŞEKKÜR Bu kitabın hazırlanmasında emeğini hiç esirgemeden çok titiz çalışarak, güzel bir eser ortaya koyan Ankara Zafer Dershanesi Coğrafya Öğretmenleri Hasan Basri EKİCİ, Tufan BOZOK ve M.Alper KOÇAK

Detaylı

Yıl: 3 Sayı: 33. Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Eylül 2009

Yıl: 3 Sayı: 33. Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Eylül 2009 Yıl: 3 Sayı: 33 Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Eylül 2009 Tezhip: Betül OKKA (Bir Ayet) Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, do runun ve do ruyu e riden ayırmanın açık delilleri olarak Kur an ın indirildi

Detaylı

SAYI:19 HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS 2013 SERTAB ERENER 20 YILIN BİRİKİMİ: SADE

SAYI:19 HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS 2013 SERTAB ERENER 20 YILIN BİRİKİMİ: SADE SAYI:19 HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS 2013 Op. Dr. Aytuğ Kolankaya: herkes kendi sağlığından sorumlu Güneşle nasıl dost olunur? SERTAB ERENER 20 YILIN BİRİKİMİ: SADE Bayram tatilinde nereye gitmeli? İçindekiler

Detaylı

ORMAN ÇOCUK DERGİSİ. Küresel Isınmanın Panzehiri: ORMANLAR

ORMAN ÇOCUK DERGİSİ. Küresel Isınmanın Panzehiri: ORMANLAR ORMAN ÇOCUK DERGİSİ Küresel Isınmanın Panzehiri: ORMANLAR FGIoRHPYLMKTAEUWJVCZSBfg Editör den... Sevgili Çocuklar, Dünyanın yüzeyi güneş ışınları tarafından ısıtılıyor ve dünya bu ışınları tekrar atmosfere

Detaylı

Türk sinemasının sultanı. Sevgililer Günü nde çikolatalı tatlılar. Hislerin tercümanı Anadolu başlıkları. Fıstığımız bol olsun

Türk sinemasının sultanı. Sevgililer Günü nde çikolatalı tatlılar. Hislerin tercümanı Anadolu başlıkları. Fıstığımız bol olsun Sayı 09 Aralık-Ocak-Şubat 2011 Türk sinemasının sultanı Sevgililer Günü nde çikolatalı tatlılar Hislerin tercümanı Anadolu başlıkları Fıstığımız bol olsun İçindekiler 02 Gelenek Anadolu başlıkları 04 Sohbet

Detaylı

MOPAfiV TR N YIL: 1 SAYI: 3 / 2009

MOPAfiV TR N YIL: 1 SAYI: 3 / 2009 MOPAfiV TR N YIL: 1 SAYI: 3 / 2009 E DİTÖR DEN Bafllarken... Sevgili okurlarımız ve müşterilerimiz; yeni Mopaş Vitrin dergisiyle yepyeni bir mevsimde yeniden sizlerle beraberiz. Bu sayımızda da diğer iki

Detaylı

Dünya Miraslar Ha Long Koyu, Vietnam

Dünya Miraslar Ha Long Koyu, Vietnam Dünya Miraslar Tassili n'ajjer, Cezayir Dünya Miraslar Ischigualasto/Talampaya Ulusal Parklar, Arjantin Dünya Miraslar Büyük Mercan Resifi, Avustralya Dünya Miraslar Purnululu Ulusal Park, Avustralya Dünya

Detaylı

Yüz Yıl Sonra Balkanlar

Yüz Yıl Sonra Balkanlar Y l: 21 Say : 62 Kasım 2013 3 Aylık Ekonomi ve Düşünce Dergisi www.e-musiad.com ISSN 1303-7501 Yüz Yıl Sonra Balkanlar SÖYLEŞİ: Prof. Dr. Kemal Karpat, Prof. Dr. Hüner Şencan, Hüseyin Kansu, Muzaffer Çilek

Detaylı

TUNCELİ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

TUNCELİ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ İL ÇEVRE DURUM RAPORU 2005 TUNCELİ İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYANLAR: Adı Soyadı Unvanı M. Ali ARGUÇ İl Çevre ve Orman Müdürü A.Haydar GÜRSÖNMEZ

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: AFETLER 6

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: AFETLER 6 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: AFETLER 6 TANIMLAR 6 AFET TÜRLERİ 7 1.1 DOĞAL AFETLER 7 1.1.1 Jeolojik Afetler 8 1.1.1.1 Yerkürenin Yapısı ve Levha hareketleri 9 1.1.1.2 Deprem 14 1.1.1.3 Göçük, Toprak Kayması 15

Detaylı

ÜÇ BOYUTLU SANAT ATÖLYE

ÜÇ BOYUTLU SANAT ATÖLYE GÜZEL SANATLAR VE SPOR L SELER ÜÇ BOYUTLU SANAT ATÖLYE 9 YAZARLAR ükran ÜST Adem Yavuz HIZAL Cemil CANDA Ahmet PEHL VAN B R NC BASKI Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlü ü, 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I...:

Detaylı

Nilgün, Ne Kadar Yerli?

Nilgün, Ne Kadar Yerli? Tekst 1 Nilgün, Ne Kadar Yerli? brahim Mercano lu 1 Geçen yazımda politikada uyum konusundaki tartı maların genelde olumsuz bir çerçevede yürütüldü ünden söz etmi, yerel politikada uyumu sa lamak için

Detaylı

ORMAN ÇOCUK DERGİSİ FİYATI: 2.5 TL (KDV DAHİL) YIL: 2013 SAYI: 4

ORMAN ÇOCUK DERGİSİ FİYATI: 2.5 TL (KDV DAHİL) YIL: 2013 SAYI: 4 ORMAN ÇOCUK DERGİSİ FİYATI: 2.5 TL (KDV DAHİL) YIL: 2013 SAYI: 4 FGIoRHPYLMKTAEUWJVCZSB gı Editör den... Sevgili Çocuklar, Bu sayımızda sizlere yeni başlattığımız bir kampanyadan bahsedeceğim. Kasım ayı

Detaylı

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa!

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa! Cargill Türkiye Düşük sodyumlu gıdalar için Hayvan beslenmesinde de liderlik Hasan Aksoy ile bi lezzet hikayesi Eylül 2011 İçimizden Biri: Sezai Duyul Bizim okul biiir numaraaa! Cargill - Türkiye Eylül

Detaylı

Komisyon ÖABT COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-318-136-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon ÖABT COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-318-136-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon ÖABT COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-318-136-1 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma Eĝitimi için. Biyosfer Rezervleri: Camili de Yaşam. Mısır Ekmeĝi, Yoĝurt ve Bal

Sürdürülebilir Kalkınma Eĝitimi için. Biyosfer Rezervleri: Camili de Yaşam. Mısır Ekmeĝi, Yoĝurt ve Bal Sürdürülebilir Kalkınma Eĝitimi için Biyosfer Rezervleri: Camili de Yaşam Mısır Ekmeĝi, Yoĝurt ve Bal Sürdürülebilir Kalkınma Eĝitimi için Biyosfer Rezervleri: Camili de Yaşam Mısır Ekmeĝi, Yoĝurt ve Bal

Detaylı

cm yk dipkazan kültüvatör pamuk hasat makinesi patates dikim makinesi flekerpancar hasat makinesi tar m makineleri zeytin silkme makinesi

cm yk dipkazan kültüvatör pamuk hasat makinesi patates dikim makinesi flekerpancar hasat makinesi tar m makineleri zeytin silkme makinesi cm yk tar m makineleri traktör tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri pulluk zeytin silkme makinesi kepçe

Detaylı

NERE DE VE NASILY AŞYIORUZ?

NERE DE VE NASILY AŞYIORUZ? BÖLÜM 8 NE E NASL YA E Ş Y ED R Z? RU O BÖLÜM 8 COĞRAFYA BİLGİ! TÜRKİYE DE NÜFUSUN E YERLEŞMENİN DAĞLŞN ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1. DOĞAL FAKTÖRLER a. İklim b. Yeryüzü Şekilleri c. Su kaynakları d. Toprak Özellikleri

Detaylı

M R E A L L N Â A V Y HA ADIK EN: S Z İ Ç ÇİÇEK A AY R H E N: Z LAYA R I Z A H L A S Y U İ Ş H A V K Ü Ç Ü K İ İR HEPSİ YUMURTADAN ÇIKIYOR PALA Yumurta dey gelir. Oysa ince çoğumuzun a klına ilk ola hayvanlar

Detaylı

T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ AKÇAKOCA ETNOGRAFİK KÜLTÜR ENVANTERİ

T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ AKÇAKOCA ETNOGRAFİK KÜLTÜR ENVANTERİ T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ AKÇAKOCA ETNOGRAFİK KÜLTÜR ENVANTERİ 2010 T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ Koordinatör Özcan BUDAK (İl Kültür ve Turizm Müdürü) KONURALP

Detaylı

Y l: 6 Say : 20 Ocak-fiubat-Mart 2011 ISSN:1306-6595. Mavi fiemsiye Turizm Ltd. fiti. Ad na mtiyaz Sahibi ve Genel Yay n Müdürü Süreyya ÜZMEZ

Y l: 6 Say : 20 Ocak-fiubat-Mart 2011 ISSN:1306-6595. Mavi fiemsiye Turizm Ltd. fiti. Ad na mtiyaz Sahibi ve Genel Yay n Müdürü Süreyya ÜZMEZ N CE N CE YILLARA Y l: 6 Say : 20 Ocak-fiubat-Mart 2011 ISSN:1306-6595 Mavi fiemsiye Turizm Ltd. fiti. Ad na mtiyaz Sahibi ve Genel Yay n Müdürü Süreyya ÜZMEZ Sorumlu Yaz flleri Müdürü Mahmure ÜZMEZ Yay

Detaylı

HAYATIN BAŞLANGICI...273. Abiyogenez ve Biyogenez...273. Panspermia, ototrof ve heterotrof hipotezleri...275. Yaratılış görüşü...278 EVRİM...

HAYATIN BAŞLANGICI...273. Abiyogenez ve Biyogenez...273. Panspermia, ototrof ve heterotrof hipotezleri...275. Yaratılış görüşü...278 EVRİM... ÜNİTE II II HAYATIN BAŞLANGICI VE EVRİM Sayfa No HAYATIN BAŞLANGICI...................................................................273 Abiyogenez ve Biyogenez..............................................................273

Detaylı

İşte Bir Tüylü Mamut!

İşte Bir Tüylü Mamut! Aylık Popüler Bilim Dergisi Ekim 2012 Sayı 178 4 T L İşte Bir Tüylü Mamut! 78 9 771301 746003 Kartlar - Köprüler Köprü Yapma Oyunu Tüylü Mamut Ailesi Maketi Çıkartmalar - Atatürk ün Yaşamından Anlar Benim

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SÖZEL BÖLÜM

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SÖZEL BÖLÜM DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SÖZEL BÖLÜM Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sözel DGS Puanınızın (DGS-SÖZ) hesaplanmasında 3; Eşit Ağırlıklı

Detaylı

buluşuyor! dergide bu dergide buluşuyor! Sancaktepe SANCAKTEPELİ ÇOCUKLAR MUTLU YILLAR! EĞLENCELİ TEST KIŞA HAZIR MISIN?

buluşuyor! dergide bu dergide buluşuyor! Sancaktepe SANCAKTEPELİ ÇOCUKLAR MUTLU YILLAR! EĞLENCELİ TEST KIŞA HAZIR MISIN? Sancaktepe Yıl: 3 / Sayı: 14 Eylül - Ekim 2012 SANCAKTEPE BELEDİYESİ NİN ÇOCUKLARA ÖZEL ARMAĞANIDIR EĞLENCELİ TEST KIŞA HAZIR MISIN? BİR BÜYÜK VELİ AHMET YESEVİ bu dergide bu dergide buluşuyor! buluşuyor!

Detaylı

aile dostu su gibi aziz ol Simidin Hikayesi Ustasından KIŞIN KIRMIZI KORUYUCULARI Kış Mevsimi Baharat Mevsimi Su ile sıhhatli, Sayı 99

aile dostu su gibi aziz ol Simidin Hikayesi Ustasından KIŞIN KIRMIZI KORUYUCULARI Kış Mevsimi Baharat Mevsimi Su ile sıhhatli, Sayı 99 ALIŞVERİŞ VE YAŞAM KÜLTÜRÜ DERGİSİ aile dostu KIŞ Sayı 99 2014 FİYATI 1,5 TL OSMANLI NIN MEZİYETLİ SULTANLARI 1 Kış Mevsimi Baharat Mevsimi Su ile sıhhatli, su gibi aziz ol KIŞIN KIRMIZI KORUYUCULARI CAHİDE

Detaylı

CAHİDE SULTAN IN BİRBİRİNDEN LEZİZ YEMEK

CAHİDE SULTAN IN BİRBİRİNDEN LEZİZ YEMEK ALIŞVERİŞ VE YAŞAM KÜLTÜRÜ DERGİSİ ARALIK 2013- OCAK 2014 YIL 8 / SAYI 94 / FİYATI 1 TL BU SAYIDAKİ KONUĞUMUZ GAYE TURGUT EN GÜZEL 10 KAR MANZARASI KIŞIN ARABA KULLANMAK ZORDUR! MELODİDEKİ HUZUR KÂNUN

Detaylı

GAZETE YAZILARI 5 ASAF SAVA AKAT 1998 YILI SABAH GAZETES. stanbul Bilgi Üniversitesi. Mart 2004. http://akat.bilgi.edu.

GAZETE YAZILARI 5 ASAF SAVA AKAT 1998 YILI SABAH GAZETES. stanbul Bilgi Üniversitesi. Mart 2004. http://akat.bilgi.edu. ASAF SAVA AKAT GAZETE YAZILARI 5 1998 YILI SABAH GAZETES stanbul Bilgi Üniversitesi Mart 2004 http://akat.bilgi.edu.tr Ç NDEK LER OCAK 1998 3 UMUT FAK R N EKME 1998 DE REEL EKONOM TEMMUZ 1998 80 1998 DE

Detaylı