10. Sayı. kolay tar fler. b l yor musunuz? da lar hakkında merak ett kler n z. püf noktasi. Mutlu yıllar! Gelecek evinizde.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "10. Sayı. kolay tar fler. b l yor musunuz? da lar hakkında merak ett kler n z. püf noktasi. Mutlu yıllar! www.siemensevaletleri.com. Gelecek evinizde."

Transkript

1 10. Sayı BU AY KONUMUZ DA LAR kolay tar fler bunlari b l yor musunuz? da lar hakkında merak ett kler n z foto flaka püf noktasi Mutlu yıllar! Gelecek evinizde. 01.indd 1 12/5/08 4:13:46 PM

2 bunla i b l yor musunuz? Dünyanın en büyük ve en yüksek da ları Asya daki Himalaya Da ları dır. Da ların uzunlu u 2500 km yi bulur. Himalayalar, dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest i de içine alır. Yüksekli i 8850 metredir. Yeryüzündeki en yüksek 14 tepe Himalayalar dadır. Türkiye nin en yüksek da ı A rı Da ı dır. A rı Da ı, Do u Anadolu da yer alır. Yüksekli i 5137 metredir. Zirvesi dört mevsim boyunca erimeyen karlarla kaplıdır. Yeryüzünde aktif durumda 1500 den fazla yanarda vardır. Yakla ık 80 den fazla yanarda ın da okyanusların altında oldu u biliniyor. Aktif yanarda ların en tanınmı toplulu u Akdeniz grubudur. Vezüv, Etna, Stromboli ve Vulcano yu içine alır. Dünyanın en büyük volkanı Havai deki Mauna Loa nın deniz seviyesinden yüksekli i 4300 metredir. Türkiye, bitki örtüsü açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Yakla ık 9000 bitki türünün bulundu u ülkemizde yüksek da çayırlarından, bazı tropik bitkilere, bozkırlardan i ne yapraklı ormanlara kadar çok çe itli bitki toplulukları bulunmaktadır. 2 Da larda daha çok me e, kestane, akçaa aç, ardıç gibi kozalaklı ve i ne yapraklı a açlar, kekik, karanfil gibi da bitkileri vardır. En yüksek tepelerde ise da yosunları yeti ir. Güne Sistemi nin en yüksek da ı, Mars taki Olympus Mons tur. Yüksekli i 25 km dir. 02-Bunlari biliy..indd 2 12/5/08 5:02:18 PM

3 çer de ne var? Merhaba Arkada lar, 6 merak ed len sorulår Bir yılı daha geride bıraktık. Yeni bir yıla yine sizlerle birlikte girmek ne güzel! Do a ve çevre bilgilerimi siz sevgili Siemjunior okurlarıyla payla mak bana büyük bir mutluluk veriyor... Bu sayımızın konusu da lar. Da lar ne güzeldir de il mi! Tepesi bembeyaz karlarla kaplı da ları seyretmek ne keyiflidir. Bir da gezintisi yaptı ımızda içimiz açılır, ci erlerimiz oksijenle dolar, kendimizi çok iyi hissederiz. Peki, dünyamızın büyük bir bölümünü kaplayan da ların nasıl olu tu unu, kaç çe it da oldu unu, yanarda ları biliyor musunuz? Da lar hakkında birbirinden ilginç bilgileri bu sayıda bulacaksınız. Hepinize sa lıklı, mutlu, ba arılı bir yıl dilerim. 8 ç zg öykü 5 foto flaka MT YAZ SAH B : A. Haluk ÇELEB O LU Adresi: Balkan Cad. Çakmak Mah. No:51 Ümraniye - STANBUL YAZI LER MÜDÜRÜ: Deniz Karaç YÖNET M YER VE ADRES : BSH Ev Aletleri Sanayii ve Ticaret A. Balkan Cad. Çakmak Mah. No:51 Ümraniye - STANBUL BASIM YER : Do an Ofset BASIM TAR H : Aralık 2008 KOORD NASYON: Do an Egmont ED TÖR : Nural Birden LLÜSTRASYON: Murat Bingöl GRAF K TASARIM: enol Alanbay YAYIN TÜRÜ: YEREL SÜREL YAYIN BSH Ev Aletleri Sanayii ve Tic. A.. tarafından 3 ayda bir yayınlanır, ücretsizdir Siemens Ça rı Yönetim Merkezi 03 Icindekiler.indd 3 12/5/08 4:17:05 PM

4 KL MANJARO Ç N YAPAY KAR MI ÜRETSEM ACABA? b l m - Çevre Klimanjaro Da ı, doruklarını süsleyen bembeyaz karlarıyla Afrika nın en iyi bilinen sembollerinden biri. Ancak yapılan ara tırmalar, son otuz yıl içinde eski yanarda ın tepesindeki kar ve buz tabakasının git gide eridi ini ve yüzde 80 oranında azaldı ını ortaya koydu. Bu hızla giderse Klimanjaro nun doruklarında hiç kar kalmayaca ı tahmin ediliyor. Bunun en büyük nedeninin küresel ısınma oldu u söyleniyor. 4 kl manjaro nun karları er yor! süphan da ı, da cıların gözdes... Do u Anadolu daki Süphan Da ı, son yıllarda da cıların gözde mekanı haline geldi. Bitlis te bulunan 4048 metre yüksekli indeki Süphan Da ı, yüksek sırada ları ve ilginç yer ekilleriyle da cılık meraklılarına farklı seçenekler sunuyor. Süphan Da ı, profesyonel ekip kullanılmadan çıkılabilecek bir da, bu yüzden da cılık meraklıları ilk deneyimlerini burada gerçekle tirebiliyor. erc yes da ı nda yen b r b tk türü keflfed ld! Bitki türü bakımından zengin bir yapıya sahip olan Kayseri Erciyes Da ı nda yeni bir bitki türü ke fedildi. Kayseri Erciyes Üniversitesi Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cem Vural tarafından yapılan incelemelerde, ke fedilen bitki türüne Dianthus Aytachii ismi verildi. 0.5 ile 7 santimetre boya sahip olan bitkinin beyaz-kırmızı taç yaprakları bulunan bir karanfil türü oldu u belirtiliyor. Çengel boynuzlu da keç ler koruma altında... Dünyada sadece Do u Karadeniz Bölgesi nde görülen çengel boynuzlu da keçileri koruma altına alınıyor. Dünyada 16 farklı keçi türünden biri olan çengel boynuzlu da keçileri sadece Kaçkar Da ları Milli Parkı nda ya ıyor. Sayıları her gün azalmakta olan da keçileri, Avrupa Birli i Projesi ile bilinçsiz avcılardan korunacak. Yöre halkı bu keçi türü hakkında bilinçlendirilecek. 04 Bilim.indd 4 12/5/08 4:19:01 PM

5 foto fiaka BAKIN, BEN DE DA LARIN KRALI OLDUM! UFAK TEFEK B EY AMA CANIMIZA OKUYACAK SANK! HAYDA BRE PEHL VAAAN! SAKIN ÜSTÜME TIRMANIP BEN RAHATSIZ ETMEY N. ÇOK UYKUM VAR, MIRRRR! U YÜKSEKL K KORKUSUNDAN DA ASLANI DE L, OLSA OLSA YER ASLANI OLURUM! NEYSE, SONUNDA Z RVEYE VARDIM. DA CILIK DA ZOR M YAN! MD DEPREM OLURSA YANDIK! OOOH! BURADA K MSE BEN RAHATSIZ EDEMEZ! 5 05 Fotosaka.indd 5 12/5/08 4:20:47 PM

6 merak ed len sorular Ve iðte cevapları. dünyanın en yüksek da ları hang ler d r? ôlarla kaplıdır. Yeryüzünün yüzde 24 ü da y Amerika nın Asya nın yüzde 54 ü, Kuze zde 25 i, Güney yüzde 36 sı, Avrupa nın yü ustralya nın Amerika nın yüzde 22 si, Av zde 24 ü yüzde 17 si ve Afrika nın yü anın en bütünüyle daôlıktır. Düny arı ðunlardır: yüksek daôlarından bazıl K2 (Pakistan, Everest (Nepal, 8850m), (Tibet, 8611m), Kanchen Junga 16m), 8586m), Lhoste (Tibet, 85 manjaro Makalu (Tibet, 8463m), Kli (Yeni Gine, (Tanzanya, 5895m), Java (òsviçre, 4807m), 5029m), Alp-Mont Blanc m) Fujiyama (Japonya, 3776 türk ye dek da ların da ılımı: Ülkemiz engebeli ve yüksek bir yapıya sahiptir. Türkiye de daôlar çok genið bir alan kaplar. Baðlıca sıradaôlar kuzeyde ve güneyde kıyıya paralel olarak uzanır. Sıradaôlar ülkenin doôu kesiminde daha sıktır ve en yüksek tepeler buralarda görülür. Türkiye deki daôların daôılımı ðöyledir: Kuzey Anadolu Daôları: (òsfendiyar, Canik, Rize Daôları, Mescid Daôı, Köroôlu, Küre ve Ilgaz daôları.) Güney Anadolu Daôları: (Toros Daôları) Batı Anadolu Daôları: (Madra, Yunt, Aydın, Menteðe, Türkmen, Emir Daôı, Murat Daôı, Kaz Daôları, Uludaô, Yıldız Daôları.) òç Anadolu Daôları: (Elmadaô, Akdaôlar, Tecer, Erciyes, Karacadaô.) Doôu Anadolu Daôları: (Munzur, Palandöken, Bingöl Daôları. Büyük Aôrı ve Küçük Aôrı Daôı, Tendürek, Süphan, Nemrut.) Merak Edilen Sorular.indd 6 12/5/08 4:22:57 PM

7 yanarda lar nasıl oluflur? Dünyamızın yüzeyini kaplayan yerkabuôunun altında magma adı verilen erimið katmanlar vardır. Magma, yüksek basınç ve sıcaklıkla erimið mineraller ve madenlerden oluðan yoôun bir sıvıdır. ñiddetli yer sarsıntıları sonucu magmanın yüzeyden dıðarı püskürmesi sonucu yanardaôlar oluður. Bir yanardaô patlamasından önce gökyüzüne toz ve kül püskürür. Ardından sıcak magma yeryüzüne çıkmaya baðlar. Volkanlardan yeryüzüne akan magmaya lav denir. Sıcak lavlar bir süre sonra yerin üstünde soôuyarak kayalara dönüðür. da larda hang Çevre koðulları canlılar için çok önemlidir. Isı, güneð ıðıôı, nemlilik, yaôıð, rüzgar, kaya ya da toprak türleri gibi etmenler canlı türlerini belirler. Daôlarda yaðayan bitki ve hayvanların türü de yükseltiye baôlıdır. Bir daôın yamaçlarında birbirinden farklı yaðam kuðaklarına rastlanabilir. Hayvanlar genellikle bitkiyle beslendikleri için, belli bir alanın bitki örtüsü onların beslenme biçimini etkiler. Örneôin Güney Amerika daki And Daôları nda yaðayan bir kuð türü olan çulluk, daôların yüksek yerlerindeki bitkilerle beslenir. Daôlarda yaðayan birçok hayvan vardır; geyikler, daô keçileri, daô aslanları, kurtlar, tilkiler, ayılar, daô sıçanları ve küçük memeliler. Birçok büyük ve küçük hayvan mevsimler deôiðtikçe beslenebilmek için daôın Çulluk daha yüksek yerlerine çıkar ya da aðaôılara iner Merak Edilen Sorular.indd /5/08 4:24:11 PM

8 Ç zg roman Da Gezintisi... YAZAN: NURAL B RDEN, Ç ZEN: MURAT B NGÖL Bakın çocuklar, u yüksekteki karlı tepeler ne güzel görünüyor de il mi? Evet evet, çok güzel. Her ey çok güzel, hava mis gibi, ci erlerim bayram ediyor. Bu da gezintisine çıktı ımız çok iyi oldu. Ne zamandır do ru dürüst yürümüyordum. Hep evde, ya da masa ba ında oturup duruyoruz. Eee... yani u anda bilgisayarımın ba ında olmak da fena olmazdı do rusu. Çok yoruldum, bacaklarım sızlamaya ba ladı. Hadi hadi, sızlanıp durma Sinem. Sürekli oturmaktan neredeyse yürümeyi unutmu sun. Yoksa bu kadar çabuk yorulmazdın. Bence bu yürüyü leri daha sık yapmalıyız. Evet, çok yazık. Birileri gencecik bir a acı kesmi. Genç bir a aca kıyılır mı? Ayrıca yasak! u insanları anlayamıyorum do rusu. Baba, bak buradaki a aç kesilmi galiba! c izgi.indd 8 12/5/08 5:35:38 PM

9 Burnuma kızartma kokuları geliyor. Mmm, mis gibi. Demek ki yakınlarda insanlar var! Her yerde çöpler var, çok kötü! Bu i eler, konserve kutuları, plastik torbalar kendili inden çürüyüp yok olmaz, do aya karı mazlar. Böylece da larımız da çöplü e döner. A LEM Z B R SÜRE YÜRÜDÜKTEN SONRA, KAMP ALANININ Ç NDE MANGAL YAPAN BA KA B R A LEYE RASTLAR. Merhaba, kolay gelsin. Merhabalar, buyurun, birlikte yiyelim. Bol bol etimiz var. Hadi buyurun, lütfen. Da havası ne güzel de il mi. Tertemiz. Bir de yerler temiz olsa... Gelirken yerlere atılmı pet i eler, po etler, konserve kutuları gördük de biraz moralimiz bozuldu. Biz gördü ümüz çöpleri topluyoruz. Bakın... Herkes böyle yapsa ortalıkta hiç çöp kalmaz c izgi.indd 9 12/5/08 5:35:49 PM

10 Aferin çocuklar. Çöpler koskoca da ları bile kirletebilir. Hepimiz bu konuda duyarlı olmalıyız. Ate yakmak da çok dikkat istiyor. Tabii biz her türlü önlemimizi aldık. Etrafa sıçramaması lazım. Ayrıca ate in iyice söndü ünden emin olmadan gitmemek gerek. En iyisi biraz suyla söndürmek... Ke ke herkes sizler kadar duyarlı olsa. Neyse, biz biraz daha yürüyece iz. Size afiyet olsun. Ho ça kalın. Ho ça kalın. Güle güle! SOHBET EDEREK YOLLARINA DEVAM EDERLER c izgi.indd 10 12/5/08 5:35:58 PM

11 ? Aaa, sincaba bakın. Ne eker ey! O kokladı ı ey ne acaba? Hiç yabancı gelmiyor ama.. A, evet, bu bir pilmi. Zavallı sincap, onu ceviz mi zannetti acaba? nsanlar da ları gerçekten de çöplük olarak kullanıyorlar. Bu pillerin do adaki tüm bitkilere, hayvanlara ne kadar zararlı oldu unu kimse bilmiyor mu acaba? Bunlar resmen zehir saçıyor. Anne, evde yeteri kadar bo po et var mı? Evet var, ama neden sordun? Bundan sonra da da yürüyü e çıkarken yanımıza bol bol po et alalım da, biz de yere atılmı olan tüm bu çöpleri toplayalım. Ben daha temiz bir da da yürümek istiyorum. Ben de öyle! c izgi.indd 11 12/5/08 5:36:06 PM

12 da larimiz a rı da ı püf noktasi toros da ları Türkiye nin Akdeniz kıyısına paralel olarak uzanan sırada lardır. En yüksek noktası 3767 metre ile Kızılkaya zirvesidir. Türkiye nin en yüksek da ıdır. Sönmü bir volkanik da dır. Do u Anadolu da, A rı ilindedir. Yüksekli i 5137 metredir. nemrut da ı Adıyaman ın Kahta ilçesindeki Nemrut Da ı, sönmü bir volkanik da dır. En yüksek noktası 2150 metredir. Tepesinde bulunan dev heykelleriyle dünyanın sekizinci harikası olarak tanınır. kazda ı Do al güzellikleriyle birçok efsaneye konu olan Kazda ı, 1774 metre yüksekli iyle Biga Yarımadası nın en yüksek da ıdır. Akarsuları, bitki örtüsü ve hayvan varlı ı ile Türkiye nin do al kaynakları en zengin yerlerinden biridir. Türkiye nin kuzeyinde, Do u Karadeniz kıyısı boyunca uzanan sırada lardır. Yüksekli i 3000 metrenin üzerindedir. Da cılık, yürüyü, kayak gibi do a sporlarının yapıldı ı merkezlerden biridir. kaçkar da ları ç Anadolu nun en yüksek da ıdır. Sönmü bir yanarda olan Erciyes in zirvesi bir kubbeye benzer. En yüksek noktası 3917 metredir. Kayak merkezlerimizden biridir. erc yes da ı c lo da ı Do u Anadolu Bölgesi nin Hakkari ilindeki buzul da lardır. Yakla ık 30 km boyunca uzanır. Türkiye nin ikinci yüksek zirvesi olan Uludoruk zirvesini de içine alır. ç Anadolu da, Aksaray ve Ni de sınırları içinde yer alır metre yüksekli i ile ç Anadolu nun en yüksek ikinci volkanik da ıdır. Doru unda büyük bir krater gölü yer alır. Do u Anadolu Bölgesi nin batısında yer alır. Batıdan do uya 130 km boyunca uzanan sırada lardır. Yüksekli i 3300 metreyi geçer. Üzerinde buzul gölleri, me e ormanları, yabani hayvanlar ve sayısız bitki türleri bulunmaktadır. 12 hasan da ı munzur da ları Pu fnoktasi- Yemekler.indd /12/08 1:45:08 PM

13 kolay tar fler Tarifler benden hazırlaması senden! Kı geldi, havalar so udu. Sıcacık bir çorbaya ne dersiniz? Bir de kolayca yapabilece iniz po aça tarifimiz var. Tabii, her zaman oldu u gibi bir büyü ünüzle birlikte... Kı çorbası i 30 r. n Tarifi: Pirinci bir kapta ha layın. Tavuk gö sünü ayrı bir tencereye koyup, üzerine 4 su barda ı su ekleyerek ha layın. Patates, havuç ve kerevizi küp eklinde do rayıp, tavu un üzerine ekleyin. Sebzeler iyice pi ince, ha lanmı pirinci ve tuzu da ekleyin. Bir kabın içinde çırptı ınız yumurta ve limon suyunu çorbanın kaynayan suyuna karı tırın. Çorbayı ate ten aldıktan sonra üzerini kıyılmı maydanozla süsleyin. Peynirli po aça Malzemeler: 3 su barda ı un 1 yumurta 1 tatlı ka ı ı tuz Yarım su barda ı sıvı ya Yarım su barda ı süt 1 su barda ı yo urt 1 paket toz maya Çörek otu ve susam 200 gr beyaz peynir Malzemeler: Yarım su barda ı pirinç 1 tavuk gö sü 2 adet patates 1 adet havuç 1 adet kereviz 1 adet limon 1 yumurtanın sarısı nce kıyılmı maydanoz Yeteri kadar tuz Tarifi: Unu bir kabın içine bo altın. Paket mayayı toz halinde una ekleyip karı tırın. Yumurtanın sarısını po açanın üzerine sürmek için ayırın, beyazını una katın. Yo urt, sıvı ya ve tuzu da ekleyip kulak memesi kıvamında bir hamur elde edinceye kadar yo urun. Hamuru 40 dakika dinlendirin. Daha sonra ceviz büyüklü ünde parçalar koparıp içine bir miktar peynir koyduktan sonra ya lanmı tepsiye dizin. Üzerine ayırdı ınız yumurta sarısını sürün, çörek otu ve susam da serptikten sonra, önceden 180 dereceye ısıtılmı fırında üzerleri kızarıncaya kadar pi irin. Afiyet olsun Pu fnoktasi- Yemekler.indd /5/08 4:27:58 PM

14 10 soruda da lar Daô nedir? Daôlar, çevresindeki alanlardan daha yüksek olan kara kütleleridir. Yeryüzündeki karasal alanın yaklaðık yüzde 24 ü daôlarla kaplıdır. Dünyadaki nehirlerin çoôu daôlardaki kaynaklardan beslenir. Daôlar nasıl oluðtu? Daôlar, çok uzun zaman dilimleri içinde, volkanik patlamalar ya da büyük sarsıntılar sırasında yer kabuôunun yükselmesiyle ortaya çıkmıðtır. Yerkabuôu çok büyük tabakalar halindedir. òki yeryüzü tabakası çarpıðtıôında, daha dayanıklı olan tabaka diôerinin altında kalır. Üstte kalan tabaka kıvrılarak yükselir ve daôları meydana getirir. Kaç çeðit daô vardır? Tektonik ve volkanik daôlar olmak üzere iki daô tipi vardır. Tektonik daôlar yerin sıkıðmasıyla oluðmuðtur. Türkiye deki Kaçkar, Munzur ve Canik daôları tektonik daôlardır. Yanardaôların patlaması sonucu yüzeye çıkan erimið maddeler zamanla katılaðarak volkanik daôları oluðturmuðtur. Yurdumuzdaki Aôrı, Erciyes ve Nemrut daôları volkanik daôlardır. Sıradaô ne demektir? Daôların bir kısmı tek daôlar, bir kısmı da sıradaôlar halindedir. Türkiye deki Erciyes ve Hasandaô tek daôlardır. Sıradaôlar, birçok daôın birleðmesiyle oluðan daôlar topluluôudur. Bir sıradaôı diôerinden ırmaklar ya da vadiler ayırır. Yurdumuzdaki Toroslar sıradaôlara örnektir. Daôlarda insanlar yaðar mı? Dünya nüfusunun yüzde 10 u daôlarda yaðar. Alpler, yaðam koðulları açısından en elveriðli daôlardır. Alpler de yaklaðık 11 milyon insan yaðamını sürdürmektedir. Daôda yaðam koðulları oldukça zordur, iklim serttir, hava soôuktur. Buna raômen insanlar bu koðullara uyum göstererek yaðamayı baðarmaktadır. Türkiye de halen 20 bin civarında daô köyü bulunmaktadır. Kaz Daôları ndaki Tahtakuðlar Köyü, Konya daki Yaylacık Köyü daô köyleridir On soru.indd 14 12/5/08 4:49:08 PM

15 Daôların önemi nedir? Sıcaklık ve yaôıð üzerinde daôların çok büyük etkileri vardır. Yeryüzündeki ormanların büyük bir kısmı daôlardadır. Daôların uzanıðı ve yüksekliôi, farklı bitki ve orman kuðaklarının yetiðmesine, bu da farklı canlı türlerinin ortaya çıkmasına neden olur. Ayrıca daôlar zengin su, enerji ve maden kaynaklarıdır. Daôlar iklimi nasıl etkiler? Daôlık bölgelerde daôların nemli rüzgarlara bakan yamaçları bol yaôıð alır. Yükseklerde kıðlar çok soôuk geçer, iklim serttir. Çevresi daôlarla kaplı olan bölgelerdeyse yaôıð azdır. Örneôin òç Anadolu Bölgesi nde yaôıðların yetersiz olmasının nedeni çevresindeki yüksek daôlardır. Daôlar neden yaôıða neden olur? Hareket eden hava bir daô ile karðılaðtıôında yükselmeye baðlar. Yükselirken genleðir, soôur ve bulutlar oluður. Daha da yükseldiôinde yoôunlaðma olur ve su damlacıkları yaôıð olarak düðmeye baðlar. Eôer yükselme soôuk bir hava kütlesi içinde olursa yaôıð kar olarak görülür. Daôlardan nasıl yararlanırız? Daôlar, temiz havası, güzel manzarası ile insanlar için her zaman çekici olmuðtur. Bir daô gezintisi yaptıôımızda ciôerlerimiz oksijenle dolar. Daôcılık sporu en keyifli sporlardan biridir. Ayrıca daôlarda çiftçiler hayvanlarını otlatır, su kaynaklarından yaðam bölgelerine su saôlanır. Daôlar çevre kirliliôinden zarar görür mü? Çevre kirliliôi daôlar için de tehdit oluðturur. Yapılan araðtırmalar, tüm dünyada daôlara verilen çevre zararının selleri, toprak kaymalarını ve yangınları artırabileceôini, daô eteklerinde yaðayan insanların açlıkla karðı karðıya kalmalarına yol açabileceôini ortaya koyuyor. Daôlara zarar veren etmenlerin baðında kirlilik, savað, aôaçların kesilmesi ve bilinçsiz turizm geliyor On soru.indd 15 12/5/08 4:51:05 PM

16 7 FARK FREL BULMACA?! Oyun.indd 16 12/5/08 4:39:42 PM

17 BOYAMA LAB RENT Bulutu bana ula tırabilir misin? Oyun.indd 17 12/5/08 4:40:31 PM

18 EKS K PARÇA Buzdolabının eksik parçası a a ıdakilerden hangisi? DA LAR Bu da ların bazıları birbirinin aynı. Onları bulabilir misin? Oyun.indd 18 12/5/08 4:40:46 PM

19 GÖLGELER Gölgemi kaybettim! Bulabilir misin? DA Ç ZEL M Oyun.indd 19 12/5/08 4:41:02 PM

20 Nadide Seçil ARSLAN Ne e AKGÜN Göksu YILDIRIM Deniz GÖKMENO LU bulmacaların yanıtları 7 FARK LAB RENT EKS K PARÇA DA LAR FREL BULMACA: Tependeki çukur da ne öyle? Yıllar önce patladı ım zaman oldu! GÖLGELER: 3 NOLU GÖLGE 20 Sizden gelenleryeni.indd 20 12/5/08 5:09:40 PM

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI

4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ II. DÖNEM GEZEGENİMİZ DÜNYA ÜNİTESİ SORU CEVAP ÇALIŞMASI 1. Dünya mızın şekli neye benzer? Dünyamızın şekli küreye benzer. 2. Dünya mızın şekli ile ilgili örnekler veriniz.

Detaylı

ÖSYM YGS / SOS M Diğer sayfaya geçiniz.

ÖSYM YGS / SOS M Diğer sayfaya geçiniz. 17. 18. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti sadece iki şeye güvenir. Biri millet kararı, diğeri en elim ve güç şartlar içinde dünyanın takdirlerine hakkıyla layık olan ordumuzun kahramanlığı; bu iki şeye güvenir.

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

BİYOMLAR KARASAL BİYOMLAR SELİN HOCA

BİYOMLAR KARASAL BİYOMLAR SELİN HOCA BİYOMLAR KARASAL BİYOMLAR SELİN HOCA EKOSİSTEM İLE BİYOM ARASINDA İLİŞKİ Canlıların yeryüzünde dağılışını etkileyen abiyotik ve biyotik faktörlere bağlı olarak bitki ve hayvan topluluklarını barındıran

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler Nüfusun Dağılışında Etkili Faktörler Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler 1-Doğal Faktörler: 1.İklim : Çok sıcak ve çok soğuk iklimler seyrek nüfusludur.

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

Suyun yeryüzünde, buharlaşma, yağış, yeraltına süzülme, kaynak ve akarsu olarak tekrar çıkma, bir göl veya denize akma vs gibi hareketlerine su

Suyun yeryüzünde, buharlaşma, yağış, yeraltına süzülme, kaynak ve akarsu olarak tekrar çıkma, bir göl veya denize akma vs gibi hareketlerine su Suyun yeryüzünde, buharlaşma, yağış, yeraltına süzülme, kaynak ve akarsu olarak tekrar çıkma, bir göl veya denize akma vs gibi hareketlerine su döngüsü denir. Su döngüsünü harekete geçiren güneş, okyanuslardaki

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir?

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? 1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? a. Ova b. Vadi c. Plato d. Delta 2- Coğrafi bölgelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Coğrafi özellikleri

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI. 46 EKOLOJİ 8 BİYOMLAR Karasal Biyomlar

10. SINIF KONU ANLATIMI. 46 EKOLOJİ 8 BİYOMLAR Karasal Biyomlar 10. SINIF KONU ANLATIMI 46 EKOLOJİ 8 BİYOMLAR Karasal Biyomlar EKOSİSTEM İLE BİYOM ARASINDAKİ İLİŞKİ Canlıların yeryüzünde dağılışını etkileyen abiyotik ve biyotik faktörlere olarak bitki ve hayvan topluluklarını

Detaylı

SU HALDEN HALE G İ RER

SU HALDEN HALE G İ RER SU HALDEN HALE GİRER Doğada Su Döngüsü Enerji Kaynağı Güneş Suyun yeryüzünde, buharlaşma, yağış, yeraltına süzülme, kaynak ve akarsu olarak tekrar çıkma, bir göl veya denize akma vs gibi hareketlerine

Detaylı

Büyük İklim Tipleri. Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi. Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır.

Büyük İklim Tipleri. Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi. Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır. Büyük İklim Tipleri Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi Hisar Okulları İçindekiler Büyük İklim Tipleri... 3 Ekvatoral İklim... 3 Görüldüğü Bölgeler... 3 Endonezya:... 4 Kongo:... 4 Tropikal İklim:...

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM Rehber Öğretmen : Şule Yıldız Hazırlayanlar : Bartu Çetin Burak Demiral Nilüfer İduğ Esra Tuncer Ege Uludağ Meriç Tekin 2000-2001 İZMİR TEŞEKKÜR Bize bu projede yardımda bulunan başta

Detaylı

KIRLANGIÇ L: Chelidonichthys lucerna M: Kırmızı Kırlangıç Đ: Tub gurnard A: Roter Knurrhani F: Grondin perlon

KIRLANGIÇ L: Chelidonichthys lucerna M: Kırmızı Kırlangıç Đ: Tub gurnard A: Roter Knurrhani F: Grondin perlon KIRLANGIÇ L: Chelidonichthys lucerna M: Kırmızı Kırlangıç Đ: Tub gurnard A: Roter Knurrhani F: Grondin perlon Ege, Akdeniz ve Marmara'nın fazla göç etmeyen, yerli balığıdır. Kısmen Karadeniz'de rastlanır.

Detaylı

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014 BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM DOÇ. DR. YASEMEN SAY ÖZER 26 ŞUBAT 2014 1 19.02.2014 TANIŞMA, DERSLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER, DERSTEN BEKLENTİLER 2 26.02.2014 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 3 05.03.2014 DOĞAL

Detaylı

ANKARA İLİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ANKARA İL MÜDÜRLÜĞÜ. Ankara da bilinçli. Çevre Gönüllüleri Yetişiyor

ANKARA İLİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ANKARA İL MÜDÜRLÜĞÜ. Ankara da bilinçli. Çevre Gönüllüleri Yetişiyor ANKARA İLİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ANKARA İL MÜDÜRLÜĞÜ 1923 Ankara da bilinçli Çevre Gönüllüleri Yetişiyor BOYAMA KİTABI İdris GÜLLÜCE Çevre ve Şehircilik Bakanı Çevreye yapılan yatırımın aslında

Detaylı

DOMATESLİ PİRİNÇ PİLAVI

DOMATESLİ PİRİNÇ PİLAVI DOMATESLİ PİRİNÇ PİLAVI Pirinç 2 su bardağı 360 gram Domates 3 küçük boy 300 gram Yağ 1/2 su bardağı 100 gram Tuz 2 tatlı kaşığı 12 gram Su(sıcak) 3 su bardağı 600 gram Pirinci yıkayın, süzün. Domatesi

Detaylı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin doğusunda yer alan bölge kabaca üçgene benzer. Marmara ve Ege Bölgeleri hariç her bölge ile komşudur. Suriye hariç bütün doğu komşularımızla

Detaylı

COĞRAFYA YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ 1.JEOLOJİK ZAMANDA OLUŞAN YERLER BU ALANLAR 1. JEOLOJİK ZAMANDA OLUŞTUĞU İÇİN DEPREM RİSKİ EN AZ OLAN YERLERDİR.

COĞRAFYA YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ 1.JEOLOJİK ZAMANDA OLUŞAN YERLER BU ALANLAR 1. JEOLOJİK ZAMANDA OLUŞTUĞU İÇİN DEPREM RİSKİ EN AZ OLAN YERLERDİR. COĞRAFYA YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ 1.JEOLOJİK ZAMANDA OLUŞAN YERLER TRAKYADA YILDIZ DAĞLARI MASİFİ İÇ ANADOLUDA KIRŞEHİR MASİFİ DOĞU ANADOLUDA BİTLİS MASİFİ EGEDE SARUHAN MENTEŞE MASİFİ KASTAMONUDA DADAY-DEVREKANİ

Detaylı

BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA

BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA SUCUL BİYOMLAR Sucul biyomlar, biyosferin en büyük kısmını oluşturur. Fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre tuzlu su ve tatlı su biyomları olmak üzere iki kısımda incelenir.

Detaylı

a 3 -<» rt3 ft3 Ö o\3 CO o\3 Ö o\3 CO v-< 0x3 Ö V-i -i» 3 Gezi / İlgaz Anadolu'nun Sen Yüce Bir Dağısın 0x3 Ö 0x3 Kitap / Kayıp Gül

a 3 -<» rt3 ft3 Ö o\3 CO o\3 Ö o\3 CO v-< 0x3 Ö V-i -i» 3 Gezi / İlgaz Anadolu'nun Sen Yüce Bir Dağısın 0x3 Ö 0x3 Kitap / Kayıp Gül ft o\ I V-i :p --( a * > Gezi / İlgaz Anadolu'nun Sen Yüce Bir Dağısın Kitap / Kayıp Gül Röportaj / Dr. Süleyman Ozüpekçe El Sanatları / Geleneksel Sanatlarımız/

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

Her hakkı saklıdır. Ticarî amaç ile basılamaz ve çoğaltılamaz. Copyright

Her hakkı saklıdır. Ticarî amaç ile basılamaz ve çoğaltılamaz. Copyright 1 POĞAÇA Ahmet: Merhaba güzel günler, merhaba Şule. Şule: Herkese merhaba. Ahmet: Merhaba Şule! Şule: Herkese merhaba. Ahmet: Ya ben sana Merhaba Şule. diyorum, sen niye Ahmet demiyorsun? Şule: Merhaba

Detaylı

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü. Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü. Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğr. Gör. Kayhan ALADOĞAN ÇORUM 2017 Alp - Himalaya kıvrım kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde tüm jeolojik zaman ve devirlere ait araziler görülebilmektedir.

Detaylı

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler :

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler : TÜRKİYE NİN İKLİMİ İklim nedir? Geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca görülen atmosfer olaylarının ortalaması olarak ifade edilir. Bir yerde meydana gelen meteorolojik olayların toplamının ortalamasıdır.

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ AUZEF

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ AUZEF İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ AUZEF Tüm yayın ve kullanım hakları İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine aittir. Hiçbir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz ya

Detaylı

ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK

ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK ÜNİTENİN KONULARI Toprak Nedir? Toprağın Tanımı Toprağın İçindeki Maddeler Toprağın Canlılığı Toprak Neden Önemlidir? Toprağın İnsanlar İçin Önemi Toprağın Hayvanlar İçin Önemi

Detaylı

5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ

5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ SU SU HALDEN HALDEN HALE HALE GİRER GİRER 5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ KİMYA KONULARI SUYUN SERÜVENİ Su; katı, sıvı, gaz olmak üzere üç halde bulunur. Bulutta suyun gaz hali olan su buharı bulunmaktadır.

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI. 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar

10. SINIF KONU ANLATIMI. 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar 10. SINIF KONU ANLATIMI 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar SUCUL BİYOMLAR Sucul biyomlar, biyosferin en büyük kısmını oluşturur. Fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre tatlı su ve tuzlu su biyomları

Detaylı

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA COĞRAFİ KONUM COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA Yeryüzünün belli bir bölümünü FİZİKİ coğrafya BEŞERİ ve gösterir. EKONOMİK -Doğa olaylarını -Kıtalar coğrafya konu alır. -Ülkeler -İnsanlar ve -Klimatoloji

Detaylı

TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR

TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR Magmatik (Püskürük) Kayaçlar Ýç püskürük Yer kabuðunu oluþturan kayaçlarýn tümünün kökeni magmatikdir. Magma kökenli kayaçlar dýþ kuvvetlerinin etkisiyle parçalara ayrýlýp, yeryüzünün çukur yerlerinde

Detaylı

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 BAYRAM MERAL 1 Genel Yetenek - Cihan URAL Yazar Bayram MERAL ISBN 978-605-9459-31-0 Yayın ve Dağıtım Dizgi Tasarım Kapak Tasarımı Yayın Sertifika No. Baskı

Detaylı

Volkanİzlanda Yanardağ 190 yıllık uykusundan uyandı

Volkanİzlanda Yanardağ 190 yıllık uykusundan uyandı Volkanİzlanda Yanardağ 190 yıllık uykusundan uyandı İzlanda'nın küçük buzullarından birisi olan Eyjafjallajökull Buzulu altındaki yanardağ geçtiğimiz Mart ve Nisan aylarında iki defa püskürdü. Gelişen

Detaylı

ÇYDD: su, değeri artan stratejik bir nitelik kazanacaktır.

ÇYDD: su, değeri artan stratejik bir nitelik kazanacaktır. ÇYDD: su, değeri artan stratejik bir nitelik kazanacaktır. 2017 Dünya Su Günü Bildirisi 2016 yılı, ilk kayıtların tutulduğu 1880 yılından bu yana en sıcak yıl olarak kayda geçti. 2 yüzyıl, dünya ortalama

Detaylı

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik TARIM VE EKONOMİ Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik düzeyine bağlıdır. Bazı ülkelerde tarım tekniği

Detaylı

1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir?

1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir? Soru - Yanýt 15 1. Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere ne ad verilir? Yanýt: Yer kabuðunun yapý gereði olan bir veya birkaç mineralden oluþan kütlelere kayaç denir.

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı

İnce Burun Fener Fener İnce Burun BATI KARADENİZ BÖLGESİ KIYI GERİSİ DAĞLARI ÇAM DAĞI Batıdan Sakarya Irmağı, doğudan ise Melen Suyu tarafından sınırlanan ÇAM DAĞI, kuzeyde Kocaali; güneyde

Detaylı

Rüzgarlar kum çakıl gibi gevşek maddeleri havalandırarak taşımak, zemine çarparak aşındırmak ve biriktirmek suretiyle yeryüzünü şekillendirirler.

Rüzgarlar kum çakıl gibi gevşek maddeleri havalandırarak taşımak, zemine çarparak aşındırmak ve biriktirmek suretiyle yeryüzünü şekillendirirler. Rüzgarlar kum çakıl gibi gevşek maddeleri havalandırarak taşımak, zemine çarparak aşındırmak ve biriktirmek suretiyle yeryüzünü şekillendirirler. Rüzgarların şekillendirici etkilerinin görüldüğü yerlerin

Detaylı

VOLKANLAR VOLKANLAR :

VOLKANLAR VOLKANLAR : VOLKANLAR VOLKANLAR : Yanardağ ya da volkan, magmanın (Dünya'nın iç tabakalarında bulunan, yüksek basınç ve yüksek sıcaklıkla erimiş kayalar) yeryuvarlağının yüzeyinden dışarı püskürerek çıktığı coğrafi

Detaylı

Kırkpınar Yaylası-Ilgaz (11 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Kırkpınar Yaylası-Ilgaz (11 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Kırkpınar Yaylası-Ilgaz (11 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 11 Ekim 2009 Pazar günü, Fotoğraf Sanatı Kurumu (FSK) olarak Ilgaz ilçesinin Kese köyüne bağlı Kırkpınar Yaylası

Detaylı

Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım

Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım Denizlerimiz ve kıyılarımız canlı çeşitliliği bakımından çok zengin yerler. Ancak günümüzde bu çeşitlilik azalma tehlikesiyle karşı karşıya. Bunun birçok nedeni

Detaylı

ADI: DÜNYA ĠKLĠMLERĠ

ADI: DÜNYA ĠKLĠMLERĠ ADI: DÜNYA ĠKLĠMLERĠ DERS : SOSYAL BĠLGĠLER SINIF : 6 YAKLAġIK SÜRE : 2 DERS SAATĠ ÖĞRENME ALANI : ĠNSANLAR YERLER VE ÇEVRELER ÜNĠTE : YERYÜZÜNDE YAġAM KAZANIMLAR : 3.Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki

Detaylı

Minti Monti. İlkbahar 2015 Sayı:17 Ücretsizdir. Kızıl Panda

Minti Monti. İlkbahar 2015 Sayı:17 Ücretsizdir. Kızıl Panda Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi İlkbahar 2015 Sayı:17 Ücretsizdir ISSN: 2146-281X Kızıl Panda Himalayalar Yeryüzünün Zirvesi Sıradağlar Doğa Yürüyüşünde Yanına Hangi Malzemeleri Alırsın?

Detaylı

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir.

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Mart 30, 2013 Yerel Saat Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Yerel saat doğuda ileri, badda geridir.

Detaylı

İKLİM TİPLERİ. Yıllık ortalama sıcaklık 25 C dolayındadır. Yıllık ve günlük sıcaklık farkı 2-3 C yi geçmez. Yıllık yağış miktarı 2000 mm den

İKLİM TİPLERİ. Yıllık ortalama sıcaklık 25 C dolayındadır. Yıllık ve günlük sıcaklık farkı 2-3 C yi geçmez. Yıllık yağış miktarı 2000 mm den İKLİM TİPLERİ Dünya'nın hemen her bölgesinin kendine özgü bir iklimi bulunmaktadır. Ancak, benzer iklim kuşaklarına sahip alanlar büyük iklim kuşakları oluştururlar. Yüzlerce km 2 lik sahaları etkileyen

Detaylı

ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR

ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR Doðal Sistemler ÜNÝTE - 1 TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR TOPOÐRAFYA ve KAYAÇLAR...12 Ölçme ve Deðerlendirme...14 Kazaným Deðerlendirme Testi...16 Ünite Deðerlendirme Testi...18 Doðal Sistemler ÜNÝTE - 2 LEVHA

Detaylı

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Bölge yurdumuzun güneyinde, Akdeniz boyunca bir şerit halinde uzanır. Komşuları Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri, Suriye, Kıbrıs

Detaylı

DÜNYAMIZIN KATMANLARI FEN BİLİMLERİ

DÜNYAMIZIN KATMANLARI FEN BİLİMLERİ DÜNYAMIZIN KATMANLARI FEN BİLİMLERİ DÜNYAMIZIN KATMANLARI Uzaydan çekilen fotoğraflara baktığımızda Dünya yı mavi bir küreye benzetebiliriz. Bu durum, Dünya yüzeyinin çoğunluğunun su ile kaplı olmasının

Detaylı

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ

TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ İ İ İ İ Ğ TÜRKİYE NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİ NEOTEKTONİK HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI TÜRKİYE VE ÇEVRESİ LEVHA HARİTASI-2 TÜRKİYE PALEOZOİK ARAZİLER HARİTASI TÜRKİYE

Detaylı

3. Eðitim - Öðrenim ve Saðlýk Kýrsal yörelerde (köylerde) eðitim ve saðlýk

3. Eðitim - Öðrenim ve Saðlýk Kýrsal yörelerde (köylerde) eðitim ve saðlýk A) Göçler Göçler ikiye ayrýlýr. a. Ýç göçler: Bir ülke içinde bir bölgeden bir baþka bölgeye ya da bir kentten bir baþka kente yapýlan göçtür. Kýsaca ayný ülke içinde yapýlan göçlerdir. Ýç göçler ülkenin

Detaylı

Güneş, Dünya etrafında dönme hareketi yapar. Güneş, sıcak gazlardan oluşan bir gök cismidir. Güneş, kendi etrafında dönme hareketi yapar.

Güneş, Dünya etrafında dönme hareketi yapar. Güneş, sıcak gazlardan oluşan bir gök cismidir. Güneş, kendi etrafında dönme hareketi yapar. Güneş'in Yapısı ve Özellikler i Akıllı Ödev - 1 Adı Soyadı:... Sınıfı:... No:... Etkinlik 1 Öğretmeninin verdiği ödevde Güneş i modellemek isteyen Meltem, aşağıdakilerden hangisi ya da hangilerini kullanabilir?

Detaylı

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Dünyamızda o kadar çok canlı türü var ki bu canlıları tek tek incelemek olanaksızdır. Bu yüzden bilim insanları canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırmışlardır.

Detaylı

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS COĞRAFYA Ödev Kitapçığı 1 (TM-TS) Doðal Unsurlar - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Adý

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ

BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ Topraklar zonal, intrazonal ve azonal topraklar olmak üzere üçe ayrılır. 1. Zonal (Yerli) Topraklar iklim ve bitki örtüsüne bağlı olarak oluşan ve bütün katmanların(horizonların)

Detaylı

Atoller (mercan adaları) ve Resifler

Atoller (mercan adaları) ve Resifler Atoller (mercan adaları) ve Resifler Atol, hayatlarını sıcak denizlerde devam ettiren ve mercan ismi verilen deniz hayvanları iskeletlerinin artıklarının yığılması sonucu meydana gelen birikim şekilleridir.

Detaylı

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM

CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM Bulut Kuş OKUL Ağaç Çimenler Taş Ayşe Çocuklar Kedi Top Çiçekler Göl Yukarıdaki şekilde Ayşe nin okula giderken çevresinde gördüğü canlı ve cansız varlıkları inceleyelim.

Detaylı

Orojenez (Dağ Oluşumu) Jeosenklinallerde biriken tortul tabakaların kıvrılma ve kırılma olayına dağ oluşumu ya da orojenez denir.

Orojenez (Dağ Oluşumu) Jeosenklinallerde biriken tortul tabakaların kıvrılma ve kırılma olayına dağ oluşumu ya da orojenez denir. İç Kuvvetler Enerjisini yerin içinden (magma) alan güçlerdir. İç güçlerin oluşturduğu yer şekilleri dış güçler tarafından aşındırılır. İç güçlerin oluşturduğu hareketlerin bütününe tektonik hareket denir.

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS 18. Doğal ve beşerî unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim içindedir. 19. Arazide yön ve hedef bulma sporlarında pusula ve büyük ölçekli haritalar sporcuların en önemli yardımcılarıdır. Sporcular

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

1. İklim Değişikliği Nedir?

1. İklim Değişikliği Nedir? 1. İklim Değişikliği Nedir? İklim, en basit ifadeyle, yeryüzünün herhangi bir yerinde uzun yıllar boyunca yaşanan ya da gözlenen tüm hava koşullarının ortalama durumu olarak tanımlanabilir. Yerküre mizin

Detaylı

DALGALAR NEDEN OLUŞUR? Rüzgar Deniz Araçları (Gemi, tekne vb) Denizaltı Heyelanları Depremler Volkanik Patlamalar Göktaşları Topografya ve akıntılar

DALGALAR NEDEN OLUŞUR? Rüzgar Deniz Araçları (Gemi, tekne vb) Denizaltı Heyelanları Depremler Volkanik Patlamalar Göktaşları Topografya ve akıntılar TSUNAMİ DALGALAR NEDEN OLUŞUR? Rüzgar Deniz Araçları (Gemi, tekne vb) Denizaltı Heyelanları Depremler Volkanik Patlamalar Göktaşları Topografya ve akıntılar TSUNAMİ NEDİR? Tsunami Adı ilk kez 1896 yılında

Detaylı

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.

Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5. Dünya kendi içinde benzerlik gösteren 6 büyük flora alemine ayrılır: 1.Holarktikflora alemi 2.Paleotropis, 3.Neotropis, 4.Australis 5.Arkensis, 6.Kapensis Flora alemleri flora bölgelerine (region), flora

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Minti Monti. Ya şas ın Ka r. Kar Neden Yağar? Eğlenceli Kış Hayvanlar Kışı Nasıl Geçirir? Sen Neymişsin Alpaka!

Minti Monti. Ya şas ın Ka r. Kar Neden Yağar? Eğlenceli Kış Hayvanlar Kışı Nasıl Geçirir? Sen Neymişsin Alpaka! Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2015 Sayı:16 ISNN: 2146-281X Ya şas ın Ka r r o y ı ğ Ya Kar Neden Yağar? Eğlenceli Kış Hayvanlar Kışı Nasıl Geçirir? Sen Neymişsin Alpaka!

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ EĞİTİM KURUMLARI ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR COĞRAFYA İZLEME SINAVI

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ EĞİTİM KURUMLARI ANADOLU LİSESİ 10. SINIFLAR COĞRAFYA İZLEME SINAVI 1. 2. Kalker gibi tortul kayaçların metamorfik kayaçlarına dönüşmesinde etkili olan faktörler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir (5 puan)? A. Soğuma - Buzullaşma B. Ayrışma - Erime C. Sıcaklık - Basınç

Detaylı

Her hakkı saklıdır. Ticarî amaç ile basılamaz ve çoğaltılamaz. Copyright

Her hakkı saklıdır. Ticarî amaç ile basılamaz ve çoğaltılamaz. Copyright 1 LİMONLU KEK Şule: Mutlu günler. Ahmet: Mutlu günler. Şule: Bugün nasılsın? Ahmet: Çok mutluyum. Şule: Bu harika bir haber. Eeee söyle bakalım, bugün hangi yemeği yapalım? Ahmet: Dur biraz düşüneyim Şule:

Detaylı

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOJİ) World Climatology

JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOJİ) World Climatology JAA ATPL Eğitimi (METEOROLOJİ) World Climatology Ibrahim CAMALAN Meteoroloji Mühendisi 2012 Climate - İklim Geniş sahalarda uzun yıllar hava şartlarının ortalamalarıdır. Hava durumu, anlık hava şartlarını

Detaylı

TÜRKİYE NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ. ekrem keskin

TÜRKİYE NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ. ekrem keskin TÜRKİYE NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ ? DÜNYA NIN OLUŞUMU I. Jeolojik Zaman : Türkiye de ve dünyada En eski kıvrımlarla kıta çekirdekleri oluşmuştur.kırşehir, Bitlis, Yıldız Dağları, Menteşe Dağları, Zonguldak

Detaylı

Kişiye Özel SDM Protokolü Tarifler

Kişiye Özel SDM Protokolü Tarifler Kişiye Özel SDM Protokolü Tarifler 1. OMLET MÜCVER (1 SDM Porsiyonu yerine ) Malzemeler & Tarif: 1 paket SDM omlet 2 dilim SDM kızarmış ekmek un haline getirilmiş 100 ml su Dereotu 1/2 kabak rendesi(suyu

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ankara Ülke Ekonomisinde Etkili Olan Faktörler Tarih Doğal Kaynaklar Coğrafi yer Büyüklük Arazi şekilleri

Detaylı

GİRİŞ. Sağlıklı Beslenme ve Vücudumuzun Sağlıklı Beslenme Piramidi. Ana Gıda Grupları

GİRİŞ. Sağlıklı Beslenme ve Vücudumuzun Sağlıklı Beslenme Piramidi. Ana Gıda Grupları SAĞLIKLI BESLENME GİRİŞ Sağlıklı Beslenme ve Vücudumuzun Sağlıklı Beslenme Piramidi Ana Gıda Grupları Meyve ve Sebzeler Hububat ve Bakliyat Süt ürünleri Nişasta, Şeker ve Yağlar Vitaminler ve Mineraller

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

Doğada Keşif Yapıyoruz

Doğada Keşif Yapıyoruz Bir Ağacı İnceleyin Doğada Keşif Yapıyoruz Aslı Zülal Çizim: Bengi Gençer Bulutları Gözlemleyin Kuş Gözlemi Yapın dogaetkinlik.indd 2 Keşif Çantası Hazırlayın Renk Avına Çıkın 26.09.2013 15:04 Bir ağacı

Detaylı

Dünyanın ısısı düzenli olarak artıyor. Küresel ortalama yüzey ısısı şu anda15 santigrat derece civarında. Jeolojik ve diğer bilimsel kanıtlar,

Dünyanın ısısı düzenli olarak artıyor. Küresel ortalama yüzey ısısı şu anda15 santigrat derece civarında. Jeolojik ve diğer bilimsel kanıtlar, Dünyanın ısısı düzenli olarak artıyor. Küresel ortalama yüzey ısısı şu anda15 santigrat derece civarında. Jeolojik ve diğer bilimsel kanıtlar, geçmişte yüzey ısısının en yüksek 27 santigrat,en düşük de

Detaylı

MADDENİN ISI ETKİSİYLE HAL DEĞİŞİMİ SEZEN DEMİR

MADDENİN ISI ETKİSİYLE HAL DEĞİŞİMİ SEZEN DEMİR ISINMA VE SOĞUMA Her maddenin bir sıcaklığı vardır. Örneğin; çay ya da yeni pişirilmiş bir çorba sıcaktır. Buzdolabından çıkarılan su ya da dondurma ise soğuktur. Maddelerin hangisinin sıcak, hangisinin

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

MEZGĐT. L: Merlangius merlangius euxinus M: Mavi mezgit Đ: Whiting A: Merlan F: Merlu

MEZGĐT. L: Merlangius merlangius euxinus M: Mavi mezgit Đ: Whiting A: Merlan F: Merlu MEZGĐT L: Merlangius merlangius euxinus M: Mavi mezgit Đ: Whiting A: Merlan F: Merlu Kafası gövdesine orantılı büyüklükte olan Mezgitin ağzı büyüktür. Çenelerinde sivri dişler bulunur. Alt çenelerinde

Detaylı

Ağaç Nedir? Bir ağacın yaşayıp gelişebilmesi için; ışık, sıcaklık, CO 2, O 2, su ve mineral madde gereklidir.

Ağaç Nedir? Bir ağacın yaşayıp gelişebilmesi için; ışık, sıcaklık, CO 2, O 2, su ve mineral madde gereklidir. AĞAÇ NEDĠR? Ağaç Nedir? Boyu en az 5 metre, çapı da 10 cm'den aşağı olmayan, dal sürgün ve yapraklarının oluşturduğu tepe tacını tek bir gövde üzerinde taşıyan, her yıl çap artımı yaparak kalınlaşan, sürgün

Detaylı

Su, yaşam kaynağıdır. Bütün canlıların ağırlıklarının önemli bir kısmını su oluşturur.yeryüzündeki su miktarının yaklaşık % 5 i tatlı sulardır.

Su, yaşam kaynağıdır. Bütün canlıların ağırlıklarının önemli bir kısmını su oluşturur.yeryüzündeki su miktarının yaklaşık % 5 i tatlı sulardır. DOĞADA SU DÖNGÜSÜ Yaşama birliklerinde ve onun büyütülmüşü olan tabiatta canlılığın aksamadan devam edebilmesi için bazı önemli maddelerin kullanılan kadar da üretilmesi gerekmektedir.doğada ekolojik önemi

Detaylı

Finlandiya nın Tarihçesi

Finlandiya nın Tarihçesi Finlandiya Yüzölçümü :338.145 km 2 Nüfusu :5.175.783 İdare şekli :Cumhuriyet Başkenti :Helsinki Önemli şehirleri :Tampere, Espoo, Turku Dili :Fince Dini :Hristiyanlık Para birimi :Euro, Fin Markası Finlandiya

Detaylı

SONUN BAŞLANGICI KÜRESEL ISINMA HÜLYA KUZU METİN ÇİVİLER LİSESİ/ANTALYA

SONUN BAŞLANGICI KÜRESEL ISINMA HÜLYA KUZU METİN ÇİVİLER LİSESİ/ANTALYA SONUN BAŞLANGICI KÜRESEL ISINMA HÜLYA KUZU METİN ÇİVİLER LİSESİ/ANTALYA Küresel ısınma nedeniyle ortaya çıkan trajik görüntüler 31 Temmuz 2009 Humboldt buzulunun erimesinden sonra geriye kalanlar. 27 Ekim

Detaylı

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN EDİRNE UZUNKÖPRÜ MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI Yunanistan sınırına 6 kilometre uzaklıkta yer alan Edirne nin Uzunköprü ilçesi, Osmanlı İmparatorluğu nun Trakya daki ilk yerleşimlerinden biri. Ergene

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı

Dünya'da Görülen Đklim Tipleri

Dünya'da Görülen Đklim Tipleri Dünya'da Görülen Đklim Tipleri Bir yerde benzer sıcaklık, basınç, rüzgar, nemlilik ve yağış özelliklerinin uzun süre etkili olmasıyla iklim tipleri belirmektedir. Đklimi oluşturan bu öğelerden birinin

Detaylı

ÜNİTE 4 DÜNYAMIZI SARAN ÖRTÜ TOPRAK

ÜNİTE 4 DÜNYAMIZI SARAN ÖRTÜ TOPRAK ÜNİTE 4 DÜNYAMIZI SARAN ÖRTÜ TOPRAK ÜNİTENİN KONULARI Toprağın Oluşumu Fiziksel Parçalanma Kimyasal Ayrışma Biyolojik Ayrışma Toprağın Doğal Yapısı Katı Kısım Sıvı Kısım ve Gaz Kısım Toprağın Katmanları

Detaylı

GÖL EKOSİSTEMİNDE EKOLOJİK KUŞAKLAR

GÖL EKOSİSTEMİNDE EKOLOJİK KUŞAKLAR GÖL EKOSİSTEMİNDE EKOLOJİK KUŞAKLAR ILIMAN KUŞAK GÖLLERİNDE MEVSİMLERE BAĞLI OLARAK GÖRÜLEN TABAKALAŞMA VE KARIŞMA Ilıman veya subtropikal bölgelerde 20 metreden derin ve büyük göllerde mevsimsel sıcaklık

Detaylı

AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ İKLİM TİPLERİ

AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ İKLİM TİPLERİ AKÇADAĞ KEPEZ LİSESİ-HACI OSMAN DERELİ-COĞRAFYA ÖĞRETMENİ İKLİM TİPLERİ İklim Tipleri Dünya da İklim ve Doğal Bitki Örtüsü Dünya da Görülen İklim Tipleri Bir yerde benzer sıcaklık, basınç, rüzgar, nemlilik

Detaylı

TSUNAMİ DALGALARI NELER OLUŞTURUR?

TSUNAMİ DALGALARI NELER OLUŞTURUR? TSUNAMİ DALGALARI NELER OLUŞTURUR? Rüzgar Deniz Araçları (Gemi, tekne vb) Denizaltı Heyelanları ler Volkanik Patlamalar Göktaşları Topografya ve akıntılar TSUNAMİ NEDİR? Tsunami Adı ilk kez 1896 yılında

Detaylı

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLERİ Nüfusu Tarım ve hayvancılık Madencilik Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYANIN KİMLİK KARTI BAŞKENTİ:Roma DİLİ:İtalyanca DİNİ:Hıristiyanlık

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU MENEKŞELER SINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU MENEKŞELER SINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU MENEKŞELER SINIFI ARALIK AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası (10 Aralık ) Yerli Malı Haftası (12-19 Aralık) Yeni Yıl (31 Aralık-1 Ocak)

Detaylı

Tarım için yeni bir marka. Adama nın anlamı nedir? Logomuz. Çiftçi Tarım Dünya

Tarım için yeni bir marka. Adama nın anlamı nedir? Logomuz. Çiftçi Tarım Dünya Tarım için yeni bir marka Sizler ile birlikte amaçlarımızı, değerlerimizi, hedeflerimizi ve ilkelerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu ilkeler global organizasyonumuz ve markamız gibi gelecek stratejilerimizi

Detaylı

Hava Durumu İKLİM İklim Değişiyor Peki Siz Bunun Farkında mısınız? Sera Etkisi Ve İklim Değişikliği En önemli sera gazları Karbon dioksit (CO2) Metan (CH4) Diazot monoksit(n2o) İklim Değişikliğine Sebep

Detaylı

İklim---S I C A K L I K

İklim---S I C A K L I K İklim---S I C A K L I K En önemli iklim elemanıdır. Diğer iklim olaylarının da oluşmasında sıcaklık etkilidir. Güneşten dünyamıza gelen enerji sabittir. SICAKLIK TERSELMESİ (INVERSİON) Kışın soğuk ve durgun

Detaylı