Blogların Cinsiyeti: Toplumsal Cinsiyet Kimliğinin Bloglarda Sunumu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Blogların Cinsiyeti: Toplumsal Cinsiyet Kimliğinin Bloglarda Sunumu"

Transkript

1 Blogların Cinsiyeti: Toplumsal Cinsiyet Kimliğinin Bloglarda Sunumu Sibel Fügan Varol Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Neşe Kars Tayanç İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, ÖZ Bu çalışma, bloglarda (web günlükleri) sunulan toplumsal cinsiyet kimliği özelliklerinin gerçeği birebir temsil etmese bile blog yazarının değer yargılarını yansıttığı varsayımından yola çıkmıştır. Bu varsayım temelinde, 54 kadın ve 46 erkek tarafından tutulan toplam 100 blogda toplumsal cinsiyet kimliğinin nasıl sunulduğuna yönelik bir araştırma yapılmıştır. İki aşamadan oluşan araştırmanın birinci aşamasında bloglar on ayrı kategori temelinde taranmış, bu tarama sonucunda, tipik kadın ve erkek blog yazarı özelliklerine en fazla ve en az uyan ikişer blog seçilmiştir. Araştırmanın ikinci aşamasında, bu dört blogun yazarının toplumsal cinsiyet kimliğini nasıl sunduğu ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bulgular, blog yazarları arasında homojen bir kadın veya erkek kimliğinden söz edilemeyeceğini, ancak yine de, kadın ve erkek blog yazarlarının ilgi alanları ve kendilerini tanımlama öncelikleri arasında belirgin farklar bulunduğunu ortaya koymuştur. Buna göre, kadın blog yazarları daha çok fiziksel görünüm, yemek ve annelik konularıyla ilgilenmekte, kendini aile ilişkileri üzerinden tanımlamakta, erkek blog yazarları ise daha çok bilişim, futbol ve siyasete ilgi göstermekte ve kendini tanımlarken aile ilişkilerine daha az gönderme yapmaktadır. Araştırmanın iki aşamasında elde edilen bulgular toplu olarak dikkate alındığında, blog tutmak için gereken teknoloji bilgisinin toplumsal cinsiyet kimliğini değiştirici etki yapmadığı, gerçek yaşamda kadın ve erkek kimlik özelliklerinde görülen farklılaşmanın sanal dünyada da devam ettiği, ancak blog yazarları arasında eğitim düzeyinin yüksek ve yaş ortalamasının düşük olması nedeniyle, toplumsal cinsiyet kimliği özelliklerinde çeşitliliğin gerçek yaşamdakine nazaran daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. ABSTRACT This paper assumes that the gender identity features presented in personal blogs reflect the values of blog authors even if such features do not represent the real life literally. On the basis of this assumption, 100 personal blogs maintained by 54 female and 46 male bloggers have been analysed. The analysis was performed in two steps. At the first step, blogs were scanned in terms of ten categories, and as a result, two typical bloggers, one male and one female, and two atypical bloggers, again one male and one female, were selected according to the gender identity features of the bloggers. At the second step of the analysis, the blogs of such four bloggers were analysed in detail to find out how they present their gender identity. Findings reveal that although there is no homogeneity among the bloggers gender identity features, there are distinct differences in priority order for the identity features that male and female bloggers use to identify themselves. Female bloggers are mostly interested in physical appearance, cooking and maternity, and identify them primarily with family relations, whereas male bloggers are interested in information technologies, football and politics, and refer to family relations less than the female bloggers to identify themselves. Considering the findings obtained at the both steps of the analysis, one finds that the technical skills required to maintain a blog does not affect the gender identity of women and men, and the specific gender identity features of women and men in real life also continues in the virtual life, and that diversity among the bloggers gender identity features is higher than the real life, which may be ascribed to the fact that the bloggers have a higher education level, but a lower age on average than those in the real life. GİRİŞ İnsanlar binlerce yıldır günlük tutmaktadır. İnternet üzerinden günlük tutmaya başlayabilmeleri ise ancak 1994 ten sonra mümkün olmuştur. Blog olarak da adlandırılan web günlüğünü ilk tutanlardan biri, Swarthmore College öğrencisi Justin Hall dur. Hall, video oyunları ve oyun toplantıları hakkındaki yazılarını 1990 lı yıllardan itibaren internette yayınlamıştır. Başlangıçta bu günlükler, web sitesinin düzenli olarak güncellenmesinden başka bir şey değildir. Bu işlemin teknik bilgi gerektirmesi, o dönemde sıradan insanların kendi bloglarını açabilmelerini engellemiştir. Ancak 1999 da, LiveJournal ve Blogger ın açılmasıyla birlikte bloglar yaygınlık kazanmıştır. Bu iki site, kullanıcıların teknik bilgileri olmasa da kendi web günlüklerini ücretsiz olarak açabilmesine olanak sağlamıştır yılına gelene kadar 184 milyon kişi kendi web günlüğünü oluşturmuş, 346 milyon kişi de web günlüklerini okumuştur (Zarella, 2010: 11). Günümüzde bu rakam çok daha yüksek olup, web günlüğü için en çok kullanılan sitelerden biri olan WordPress.com da 2014 yılı itibarıyla 409 milyonu aşkın kişinin her ay 14.7 milyardan fazla web günlüğü sayfasını ziyaret ettiği tespit edilmiştir (WordPress.com). Bloglar, çoğunlukla haber (mesaj) içeren, düzenli olarak güncellenen, bir günlük biçiminde olan (en yeni mesajların en üstte ve genellikle sınıflandırılmış olarak gösterildiği), özel olarak tasarlanmış interaktif bir araç kullanarak oluşturulmuş ve genellikle bir tek kişi tarafından hazırlanan ve işletilen bir tür kişisel internet sitesi (Pointblog.com, 2005:7; Sütçü, 2010: 96) şeklinde tanımlanmaktadır. Blogcu (blogger) ise, bir blogu başlatan, geliştiren, tasarımlayan, güncelleyen ve hem kendi blogunda hem de diğer bloglarda yazarak yorumda ve paylaşımda bulunan bireyi ifade etmektedir. Blogcunun web günlüğüne koyduğu herhangi bir içerik, görüntü, hareketli görüntü veya metin iletisi mesaj (post) olarak, blog okurlarının bu mesajlara çeşitli içeriklerle verdiği yanıtlar ise yorum olarak adlandırılmaktadır (Sütçü, 2010: 98). Diğer yeni iletişim ortamları gibi bloglar da interaktif bir nitelik taşımaktadır. İnsanlar blog tutarken, bloglarına mesajlar eklemekte, böylece izler kitlelerine bu yeni yazıları okuma ve geri bildirimde bulunma olanağı vermektedir. Bu da, insanların çoğunlukla diğer blogları kendi beğendikleri blog listelerine (blogroll) ekledikleri karşılıklı bir ilişkiyi beslemekte ve bir blog ağı oluşturmaktadır. Bu blog ağı ise çoğu kez blogosfer olarak anılmaktadır (Van Doorn, v.d., 2007: 146-7). Bloglardaki yazıları yorumlayan mesajlar, blogosferdeki bir tür temel bilgi alışverişini ifade etmektedir (Zafiropoulos ve 325

2 Vrana, 2008: 3). Bloglardaki linkler ve sayfa görüntüleme sayıları ise Drezner ve Farrell in (2004) ifadesiyle söylenirse, blogosferin tedavüldeki para birimini oluşturmaktadır (s. 17). Bloglar aynı zamanda sıradan insanın özel yaşamını kamusal alana açması olarak da nitelendirilebilir. İnsanlar daha önceleri kendi yaşamını, ilgi alanlarını, duygu, deneyim ve özlemlerini özel alanın en mahrem unsurlarından biri sayılan günlüklerine yazarken, artık bu bilgileri gerçek veya takma isimlerle sanal dünyaya aktarmaktadır. Bu ise, daha önceden yalnızca yakın ilişkiler içinde veya psikolojik danışmanlık, hukuk danışmanlığı gibi hizmetlerden yararlanmak için açıklanan özel yaşam bilgilerine kamusal yaşamda rahatlıkla ulaşılabilmesi anlamına gelmektedir. Diğer taraftan, bu kanal farklı kimliklerin kendini kamusal alanda görünür kılmasına imkân tanımaktadır. Kimliklerin kamusal alanda görünür kılınması ise, toplumdaki kimlik farklılaşmalarını ve benzerliklerini tespit edebilmeye yönelik yeni bir araç sağlamaktadır. Toplumsal Cinsiyet Kimliği Web günlüklerinde görünür kılınan kimlik türlerinden biri de toplumsal cinsiyet kimliğidir. Toplumsal cinsiyet kavramı, kadına karşı ayrımcılığı biyolojik cinsiyete dayandıran cinsiyetçiliğin görünür kılınması amacıyla oluşturulmuştur. Toplumsal cinsiyet kavramıyla işaret edilen farkındalık, toplumsal cinsiyetin doğuştan edinilip genetik olarak belirlenen biyolojik cinsiyetten farklı olduğu ve sonradan edinilip kültürel olarak kurulduğudur. Toplumsal cinsiyet, cinsiyeti olan bir bedene zorla kabul ettirilmiş bir kategoridir, erkeklerin ve kadınların öznel kimliklerinin sadece toplumsal kökenlerini belirgin kılmanın bir yoludur (Scott, 2007: 11). Toplumsal cinsiyet kimliği ise, bireyin kendini kadın veya erkek olarak nasıl algıladığını ifade etmekte (Ross-Gordon, 1999: 29), doğumla birlikte başlayan toplumsallaşma süreci içinde kurulmaktadır. Herbert Goldenberg ve Irene Goldenberg (2011), toplumsallaşma sürecinde öğrenilen toplumsal cinsiyetin kadın ve erkeklerde çoğunlukla farklı tutum ve beklentileri geliştirdiğini ve eşit olmayan fırsat ve ayrıcalıkların verilmesine yol açtığını söylemiştir. Bunun sonucunda, kadın ve erkekler tipik olarak farklı hak duygusuna, farklı iktidar seviyelerine ve farklı yaşam deneyimlerine sahip olmaktadır. Dolayısıyla, toplumsal cinsiyet bireysel kimlik ve beklentilerimizi, aile içindeki rol ve konumumuzu, bize sunulan gerçek ve algılanmış yaşam seçeneklerini şekillendirmektedir (s. 5). Robert Connell (1987), kadınlarla erkekler arasında tarihsel olarak oluşturulmuş iktidar ilişkileri modelini ve erillik-dişilik tanımlarını ifade etmek üzere "toplumsal cinsiyet düzeni"kavramını kullanmıştır. Toplumsal cinsiyet düzeninde, kadınlar ve erkekler için öngörülen bireysel kimlik özellikleri eril ve dişil özellikler temelinde şekillendirilmektedir. Bireylerin kendini algılama ve tanımlama sürecinde de etkili ve çoğu kez baskın olan bu özellikler, Serpil Sancar ın (2011) ifadesiyle birbirine zıt, dışlayıcı, ikili karşıtlıklar olarak tanımlanan özeliklerdir. Örneğin, akılcılık, aktiflik, hırs, saldırganlık, çıkarcılık ve güçlülük eril özellikler olarak görülürken, duygusallık, yumuşaklık, pasiflik, duyarlılık, bağımlılık ve zayıflık dişil değerler olarak kabul edilmektedir. Biyolojik kökenli olduğu kabul edilen bu cinsiyet özellikleri, birbiri karşısında daha üstün, daha güçlü veya zayıf ya da daha önemli veya önemsiz olarak anlam kazanmakta, sonuçta, kadınlarla erkekler arasındaki toplumsal statü ve fırsat paylaşımında yaşanan eşitsizlikler için mazeret oluşturmaktadır (ss ). Judith Butler (2006) ise, toplumsal cinsiyetin performatif, yani icra edilen bir nitelik olduğunu ileri sürmüştür. Butler a göre, toplumsal cinsiyetin iç özü yoktur. Kendimizde iç özellik sandığımız şey, aslında beklentiyle ve bir takım bedensel eylemler üzerinden ürettiğimiz bir şeydir. En uç anlamıyla, doğallaştırılmış bedensel hareketlerin halüsinojen etkisidir (s. 20). Toplumsal cinsiyet dediğimiz olgu, performatif olarak üretilir ve onu tutarlı kılan düzenleyici pratikler gereği zorla inşa edilir. Bu nedenle, toplumsal cinsiyet her zaman bir yapma edimidir; ama yapılandan önce var olduğu söylenebilecek bir özneye ait değildir. Dolayısıyla, toplumsal cinsiyet ifadelerinin ardında bir toplumsal cinsiyet kimliği yatmaz; o kimlik, tam da kendisinin birer sonucu olduğu söylenen dışavurumlar, ifadeler tarafından performatif olarak kurulur (s. 27). Butler ın vurguladığı nokta, toplumsal cinsiyetin özsel bir nitelik taşımadığı, onu tutarlı kılan düzenleyici pratikler üzerinden performatif olarak kurulduğudur. Başka bir ifadeyle, toplumsal cinsiyet icra edilen, uygulanan bir olgudur. Farklı icra alanlarında belli bir tutarlılık içinde yaşanır. İcra alanı okul, siyaset, alışveriş merkezi, mutfak veya sanal ortam olabilir. Kadın ve erkekler, bu icra alanlarının her birine toplumsal cinsiyet düzenini tutarlı kılan düzenleyici pratikleriyle katılmaktadır. Fakat bu pratikler ebedi veya homojen nitelik taşımamakta, toplumsal, kültürel ve teknolojik değişimlerle birlikte yeni biçimler alabilmekte, dahası, toplumsal cinsiyet düzeninin tutarlılığını tehdit eden çeşitlilikler içerebilmektedir. Dolayısıyla, bilgi teknolojilerinin yaşamın her yanına nüfuz ettiği günümüz toplumunda, kadın ve erkeklerin toplumsal cinsiyet kimliğini sanal ortamda nasıl sunduğunun, yani nasıl icra ettiğinin sorgulanması anlamlı olacaktır. Türkiye de Toplumsal Cinsiyet Rolleri Toplumun kadın ve erkeğe biçtiği toplumsal cinsiyet rolü pek çok mekanizma aracılığıyla her iki biyolojik cinsiyetin de sağlığını olumsuz etkilemektedir. Kadın ve Erkeğe toplum tarafından biçilen roller, oluşturulan kalıplar mevcuttur; Türkiye de kadın ve erkek geleneksel olarak daha doğmadan başlayıp ölümüne dek farklı bir sosyal kalıba konulmaktadır. Toplumun kadın ve erkekten farklı beklentileri ve bununla ilgili inançları, bireylerin de bu yönde, yani cinsiyetlerine uygun davranışlar geliştirmesine yol açmaktadır. Dünya Ekonomik Forumu nun Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu na göre Türkiye dünyada toplumsal cinsiyet uçurumunun en derin olduğu ülkelerden biridir. Bu raporda ülkeler, toplumsal cinsiyet uçurumuna göre ekonomik katılım ve fırsatlar, eğitime erişim, siyasal güçlenme, sağlık ve hayatta kalabilme olmak üzere dört temel ölçüt esas alınarak sıralanmaktadır (Hacıoğlu-Hobikoğlu, 2012: ). Dünya Ekonomik Forumu nun 2012 yılı toplumsal cinsiyet eşitliği göstergelerinde 135 ülke arasında 124. sırada olan Türkiye de toplumsal cinsiyet ayrımcılığı ile ilişkili pek çok sosyal etken kadınların ruh ve beden sağlığını olumsuz etkilemektedir. Kadın ve Toplumsal cinsiyet eşitliği 1. Kadınlara yüklenen en önemli toplumsal rol, analıktır. Kadınlar, toplumsal olarak desteklenmediklerinde ve güçsüz kaldıklarında, annelik rollerini de gereği gibi yerine getiremezler. 2. Kadınlar, anneliğin yanı sıra, evin idaresinden de sorumludurlar. Ev işleri, yapıldığı sürece farkına varılmayan, ancak yapılmadığında görülebilen, bu nedenle de görünmez denen işlerdir. Ev işlerinin bir özelliği de maddi bir karşılığının olmaması, çalışma tanımına girmemesidir. Ev kadını, çocuk sayısına ve yaşına da bağlı olarak günde ortalama on-on iki saat çalışır. Ancak herhangi bir sosyal güvencesi olmadığı gibi, geçinmek için de kocasına bağımlıdır. 326

3 3. Kadınların çoğu çalışma hayatına yeterince katılamamaktalar. Kadınlar, toplumsal olarak ev kadınlığı ve analık ın uzantısı olan işlevleri yerine getirirler. Kadınlar ücretli çalışmaya katıldıklarında da, asıl sorumluluklarının ailelerine karşı olduğu düşünülür, bu nedenle de çalışma hayatında erkeklerle eşit kabul edilmeleri zordur. Aile sorumluluklarının ve anneliğin bir uzantısı gibi sayılan işler yaparlar: hemşirelik, hastabakıcılık, öğretmenlik, sekreterlik gibi. 4. Kadınlar, ailenin namusu olarak görülürler. Kadınların hareket alanları erkeklerden çok daha dardır. Çünkü yakın akrabalar ve komşular dışındaki ilişkilerin onların namusuna zarar verebileceği düşünülür. Bu nedenle de eğitime ve çalışmaya katılmaları, toplumsal faaliyetlerde bulunmaları engellenir, engellenmediğinde de çok sıkı bir denetim altında tutulurlar. (http://www.gata.edu.tr/ureme_sagligi/toplumsal_cinsiyet.htm) Sanal Kimliğin Gerçek Kimlikten Farklılığı Toplumsal cinsiyet kimliğinin sanal dünyada nasıl sunulduğuna yönelik bir sorgulama, sunulan kişi ile gerçek kişi arasında bir farklılık olup olmadığı sorusunu da beraberinde getirmektedir. Sanal ve sanal olmayan toplumsal cinsiyet kimliği arasındaki ilişkileri sorgulayan araştırmalarda, siber uzamda sahnelenen karakterin kaynağını fiziksel dünyadaki gerçek kişiden aldığı kabul edilmiştir (Van Doorn, v.d., 2007: 145). Başka bir deyişle, sanal yaşam gerçek yaşamı aşmamakta, daha çok yansıtmaktadır (Valk, 2008: 207). Zogby International ın 2008 yılında 3585 yetişkin üzerinde yaptığı bir ankette, katılımcılara sanal dünyada kendileri için bir avatar oluştursalar, bu avatarın fiziksel özelliklerini kendi fiziksel özelliklerinden ne kadar farklılaştıracakları sorulmuştur. Yetişkinlerin yalnızca %15 i sanal dünyadaki fiziksel görünümlerinde önemli bir değişiklik yapacağını söylemiştir. Katılımcıların %18 lik bölümü, avatarının kendisine benzer, fakat daha eril veya daha dişil bir görünüme sahip olacağını, %44 lük bölümü ise avatarını kendisiyle aynı şekilde yaratacağını belirtmiştir (Reuters, 2008). Huffaker ve Calvert (2005) de, 20 yaş altı genç blog yazarlarının bloglarında kendilerini sunma ve ifade etme yollarını incelediği bir çalışmada, blogların, insanların gerçekten tamamen kopuk şekilde rol yaptıkları bir yer olmaktan çok gerçek dünyanın uzantısı olduğu sonucuna varmıştır (s. 24 5). Nick Yee nin (2008), MMORPG oyunları üzerinde yaptığı çalışmada da benzer bulgular ortaya çıkmıştır. Yee, elde ettiği bulgulardan yola çıkarak, MMORPG oyunlarını oynayan kişilerin kendi toplumsal cinsiyetlerine ilişkin kalıp yargıları yansıtan avatarları tercih ettiğini söylemiştir. Yukarıda sıralanan veriler, bloglarda sanal kimlikler oluşturulurken gerçek yaşamdaki değer yargılarının kullanıldığını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, ister gerçek isimle, ister takma isimle tutuluyor olsun, bloglarda sunulan toplumsal cinsiyet kimliklerinin analizi, toplumdaki gerçek kişilerin toplumsal cinsiyet kimliklerine ilişkin mevcut bilgilere katkıda bulunacaktır. Bu varsayımdan yola çıkılarak, blog yazarlarının toplumsal cinsiyet kimliklerini sanal dünyada nasıl sundukları ve sunulan bu kimliklerin hangi özellikleri içerdiği Türkçe bloglar arasından seçilen bir örneklem üzerinde incelenmektedir. Bu amaçla, aşağıdaki araştırma sorularına yanıt aranmıştır: 1. Kişisel blog yazarlarının bloglarında açıkladıkları yaş, eğitim, meslek, ilişki durumu, yer bilgileri, hobileri/ilgi alanları, fotoğraflarının bulunup bulunmaması ve kendilerini tanımlama öncelikleri ile cinsiyetleri arasında bir bağlantı var mıdır? 2. Kişisel blog yazarları toplumsal cinsiyet kimliklerini bloglarında nasıl sunmaktadır? ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ Bu çalışmanın araştırma yönteminde, Niels van Doorn, Liesbet van Zoonen ve Sally Wyatt tarafından yazılan Writing from Experience: Presentations of Gender Identity on Weblogs. European Journal of Women's Studies adlı makalenin araştırma modelinden yararlanılmıştır. Bu doğrultuda, araştırma iki aşamalı olarak oluşturulmuştur. Birinci aşamada birinci araştırma sorusuna, ikinci aşamada ise ikinci araştırma sorusuna yanıt aranmıştır. Araştırmanın birinci aşamasında, tarihinde, Google arama motorunda blog ve ben kimim anahtar kelimeleriyle yapılan arama sonucunda bulunan ve içinde (ana sayfasında veya diğer sayfalarında) kişisel bilgilerin yer aldığı ilk 100 kişisel blog taranmıştır. Bu taramada, söz konusu bloglar, cinsiyet, yaş, eğitim, meslek, yaşadığı yer, ilişki durumu, hobileri/ilgi alanları, fotoğrafının bulunup bulunmadığı, blog tutma nedeni ve kendini tanımlama bilgileri kategorileri temelinde incelenmiştir. Araştırmanın ikinci aşamasında, birinci aşamada elde edilen bulgular temelinde biri kadın biri erkek iki adet tipik ve yine biri kadın biri erkek iki adet tipik olmayan blog yazarı tespit edilmiştir. Bu dört blog ayrıntılı olarak incelenerek blog yazarlarının toplumsal cinsiyet kimliğini nasıl sunduğu çözümlenmiştir. Bu çözümlemede belli kategorilere bağlı kalınmamış, blogtaki bütün yazılı ve görüntülü içerikler dikkate alınarak blog yazarının genel olarak çizdiği kadın/erkek profili tespit edilmeye çalışılmıştır. ARAŞTIRMANIN BULGULARI Araştırmanın birinci aşamasında, 100 blog yazarının her biri cinsiyet, yaş, eğitim, meslek, ilişki durumu, yer, hobileri/ilgi alanları, fotoğrafının bulunup bulunmadığı, web günlüğü yazarı olma nedeni ve kendini tanımlama bilgileri şeklinde on kategori temelinde taranmıştır. Elde edilen toplam 1000 sonuçtan 223 ü belirtilmemiş şeklindedir. Ancak belirtilmemiş bilgilerin de blog yazarının açıklamayı tercih etmediği bilgi olarak değerlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet kimliğini sunma biçimleri açısından bir veri olarak kabul edilmesi, eksik bilgilerin araştırma sonuçlarının nesnelliğini etkilemesini engellemiştir. 100 blog yazarından oluşan toplam örneklemin 54 ü kadın, 46 sı erkektir. 18 kadın ve 15 erkek, toplam 33 blog yazarı yaşını belirtmemiştir. Yaşını belirten 36 kadının yaş ortalaması 28.7, erkeklerin ise 29.3 olarak tespit edilmiştir. Dolayısıyla, örneklemdeki kadın ve erkek blog yazarları arasında anlamlı bir yaş farklılığı bulunmadığı söylenebilir. 327

4 100 blog yazarından yalnızca 15 i yaşadığı yeri belirtmemiştir (K= 7, E= 8) Yaşadığı yeri belirtenlerin 47 si (K=29, E=18), yani %55.2 si İstanbul da yaşamaktadır. Bu rakamlar, İstanbul da yaşayan kadınların blog yazarlığına ilgisinin erkeklerden daha fazla olduğu şeklinde yorumlanabilir. Blog yazarlarından 78 i (K=40, E=38) eğitim seviyesini belirtmiştir. Eğitim seviyesini belirten blog yazarlarından 44 ü (%56.4) yükseköğretim mezunudur. Bunlardan 6 sı (K=2, E=4) ön lisans, 25 i (K=13, E=12) lisans, 9 u (K=6, E=3) yüksek lisans, 4 ü (K=2, E=2) ise doktora mezunu olduğunu belirtmiştir. Eğitim seviyesi lise mezunu görülmekle birlikte, halen üniversiteye devam eden blog yazarı sayısının 22 (K=12, E=10) olduğu dikkate alındığında, üniversite öğrencisi veya mezunu durumundaki toplam blog yazarı sayısının 66, yani toplam örneklemin %66 sı, eğitim seviyesini belirtenlerin ise %84.6 sı olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu rakamlar, cinsiyet temelinde karşılaştırıldığında, kadın ve erkek blog yazarlarının eğitim seviyesi arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir. 54 kadın blog yazarından 12 si, 46 erkek blog yazarından ise 14 ü mesleğini belirtmemiştir. Mesleğini belirten toplam 74 blog yazarının 31 i (%41.8) öğrencidir. Öğrencilerin 18 i (%58) kadın, 15 i (%48.3) ise erkek blog yazarlarından oluşmaktadır. Öğrencilerden 7 si (K=3, E=4) lise öğrencisi, 2 si (K=1, E=1) yüksek lisans, geri kalan 22 si (K==12, E=10) lisans düzeyinde üniversite öğrencisidir. Dolayısıyla, özellikle üniversite düzeyindeki öğrencilerin blog tutmaya ilgisinin yüksek olduğunu ve kadın ve erkek blog yazarları arasında bu konuda anlamlı bir farklılığın bulunmadığını söylemek mümkündür. 100 blog yazarından 64 ü (K=32, E=32) ilişki durumunu belirtmemiştir. Evli olduğunu belirten blog yazarı sayısı 27 (K=18, E=9), kız arkadaşı olduğunu söyleyen erkek blog yazarı sayısı 5, erkek arkadaşı olduğunu söyleyen kadın blog yazarı sayısı ise 4 tür. İlişki durumunu belirtmeyen kadın ve erkek blog yazarı sayısı hemen hemen aynı olmakla birlikte, evli olduğunu söyleyen kadınların sayısı erkeklerin iki katıdır. İncelenen kadın ve erkek blog yazarlarının hobileri ve ilgi alanları arasında önemli farklılıklar tespit edilmiştir. Bu farklılıklardan en belirgin olanı, blogunda annelik, yemek yapmak, moda, kozmetik, takı eşyaları, diyet ve alışverişten en az birine yönelik hobisine veya ilgi alanına yer veren kadın blog yazarı sayısının 34 (%62.9) erkek blog yazarı sayısının ise 1 olmasıdır. Bunun karşısında, hobi/ilgi alanları kategorisinde, bilgisayar, internet, bilişim erkeklerin hobi/ilgi alanlarının başında gelmektedir (n=12). Örnekleme dahil edilen 54 kadının tümü blog yazarı olduğu halde bilişim alanına ilgi duyduğu tespit edilen kadın sayısı yalnızca 3 tür. Erkeklerin en fazla ilgili olduğu ikinci hobi alanı futboldur (E=8). Kadınların ilgilendikleri spor dalları ise pilates (n=1) ve tenistir (n=3). Hobileri/ilgi alanları içinde kitap okumanın bulunduğunu söyleyen kadın sayısı erkek sayısının üç katından fazladır (K= 18, E= 5). İncelenen blog yazarlarının 27 si (kadın: 17, erkek: 10) sitesine kendi fotoğrafını koymamıştır. Başka bir ifadeyle, hem kadın, hem de erkek blog yazarları arasında kendi fotoğrafını bloguna koyanların sayısı (K= 37, E=36), fotoğrafını koymayanlardan daha fazladır. 100 blog yazarından 57 si (K=29, E=28) blog yazma nedenini belirtmemiştir. Blog tutma nedenini belirten 25 kadın ve 18 erkeğin önemli bir bölümü (K=11, E= 9), blog açma nedenini düşünce ve deneyimlerini başkalarıyla paylaşma üzerinden açıklamıştır. Ancak, aynı kümedeki kadınların blog yazma nedenleri arasında başka insanların fikrini almak ve başkalarının tecrübelerinden yararlanmak gibi sebepler bulunurken, erkeklerde başka insanların düşünce ve deneyimlerini öğrenmeye yönelik bir istek belirtilmemiştir. Bu ise, kadın blog yazarlarının başkalarının fikirlerini daha çok merak ettikleri veya merak ettiklerini belirtmeyi bir zaaf olarak görmedikleri, erkek blog yazarlarının ise başkalarının fikirlerine ya ihtiyaç duymadıkları veya bu ihtiyaçlarını açıklamaktan çekindikleri şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca, blog yazma nedenini yazan toplam 23 kadından 5 i, toplam 18 erkekten ise yalnızca 2 si blog yazmayı duygusal rahatlama ile ilişkilendirmiştir. Bu rakamları, kadınların duygusal ihtiyaçlarını açıklamaya erkeklerden daha yatkın oldukları şeklinde yorumlamak mümkündür. Kendini tanımlama bilgileri kategorisi, kadın ve erkek blog yazarları arasında kendini tanımlama öncelikleri açısından bir farklılık bulunup bulunmadığını saptamaya yöneliktir. Bu kategorinin yanıtları, blog yazarlarının Ben Kimim? başlığı altında verdikleri bilgilerden elde edilmiştir. Bu bilgilere göre, hem kadın hem de erkek blog yazarları kendilerini tanıtırken birinci sırada adlarını (K=19 (%35.1), E=18 (%39.1)) ya da doğum tarihlerini veya yaşlarını (K=11 (20.3), E=16 (29.6)) belirterek başlamaktadır. Doğduğu yer ve/veya yaşadığı yer bilgisi önemli sayıda kadın ve erkek blog yazarının tanıtım bilgilerinde ilk üç arasına girmektedir (K=22 (40.7), E= 26 (56.5)). Kendini tanıtırken verdiği ilk dört bilgi arasında eğitiminden veya okulundan bahseden kadın sayısı 25 (46.2), erkek sayısı ise 14 tür (30.4). Verdiği bilgilerin ilk beşi içinde ailesinden, ilişki durumundan, çocuğundan veya eşinden bahseden kadın sayısı 27 (%50), erkek sayısı ise yalnızca 5 tir (%0.83). Ayrıca, 6 kadın blogunda kendini tanıtmaya ailesinden, evliliğinden veya çocuğundan/çocuklarından bahsederek başlamıştır. Kendini tanıtmaya bu göndermelerle başlayan erkek blog yazarı hiç yoktur. Ben Kimim? başlığı altında verdikleri tanıtım bilgileri içinde ailesinden, ilişki durumundan, çocuğundan veya eşinden bahseden erkek sayısı 11 iken, bu bilgiler genel olarak beşinci veya altıncı sırada verilmiştir. Toplam 18 evli kadın blog yazarından 16 sı (%88,8), toplam 9 evli erkekten ise yalnızca 4 ü (%44.4) Ben Kimim? başlığı altında evli olduğunu belirtmiştir. Dahası, evli erkekler evli olduklarını belirtse bile bu konuda ilave bilgi vermezken, kadınlar çoğu kez, eşlerinin mesleklerini, çeşitli konulara ilişkin düşüncelerini ve aralarındaki paylaşımları da yazmaktadır. Bu verilerden yola çıkarak, kadın ve erkek blog yazarlarının kendilerine ilişkin demografik bilgileri verirken aralarında anlamlı bir farklılık çıkmamakla birlikte, aile ve özel ilişkilerle ilgili bilgi verme konusunda aralarında önemli bir ayrımın bulunduğu tespit edilmiştir. Kadınlar kendilerini tanıtırken aile ilişkilerine erkeklerden daha fazla gönderme yapmakta, başka bir deyişle kimliklerini aile ilişkileriyle veya özel ilişkilerle bağlantılı olarak tanımlamaktadır. Araştırmanın birinci aşamasında elde edilen nicel veriler Tablo 1 de özet olarak gösterilmiştir. 328

5 Tablo 1: Araştırmanın Birinci Aşamasında Elde Edilen Nicel Veriler Kadın Erkek Toplam n % n % n Cinsiyet Yaş Ort.= 28.7 Ort.= 29.3 Belirtmeyenler Eğitim Yüksek Öğretim Mezunu Üniversite Öğrencisi Lise Mezunu Belirtmeyenler Yaşadığı Yer İstanbul Diğer Belirtmeyenler Meslek Öğrenci Belirtmeyenler İlişki Durumu Evli Kız/erkek arkadaşı var Belirtmeyenler Hobileri/İlgi Alanları Annelik, yemek yapmak, moda, kozmetik, takı eşyaları, diyet ve alışveriş Bilgisayar, internet, bilişim Futbol Pilates, tenis Kitap Okumak Fotoğrafı Var Yok Blog Yazarı Olma Nedeni Düşünce ve deneyimlerini başkalarıyla paylaşmak Duygusal rahatlama Belirtmeyenler Kendini Tanımlama Bilgileri İlk beş tanımlama bilgisinde ailesinden, ilişki durumundan, çocuğundan veya eşinden bahsedenler Ben Kimim başlığı altında evli olduğunu belirtenler Tipik ve Tipik Olmayan Blog Yazarları Araştırmanın ikinci aşamasında, birinci aşamada verilen temel statik bilgilerin ötesine geçilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, birinci aşamada elde edilen bulgular temelinde 100 kişilik örneklem içinde en tipik örnek sayılabilecek bir erkek ve bir kadın blog yazarı ve tipik özelliklerden en fazla farklılaşmış iki blog yazarı tespit edilmeye çalışılmıştır. Ancak, araştırmanın birinci aşamasındaki analiz, 100 blog yazarlık örneklemin tipik blog yazarı genellemesine kolayca uymayacak çeşitli insanlar olduğunu ortaya koymuştur. Başka bir deyişle, kadın veya erkek blog yazarlarının toplumsal cinsiyet kimliği homojen değil, çeşitlilik gösteren bir profile sahiptir. Araştırmanın birinci aşaması, blog yazarlarının kimlik özelliklerinin bazı yönlerini vurgularken diğer yönleri göz ardı ettiklerini de ortaya çıkarmıştır. Yine de, bu genel profil, tipik ve tipik olmayan dört blog yazarı seçmek için bir başlangıç noktası oluşturacak verileri sunmuştur. Bu veriler temelinde seçilen tipik ve tipik olmayan yazarların toplumsal cinsiyet kimliğini nasıl sunduğu, bu dört blog ayrıntılı olarak incelenerek çözümlenmiştir. Bu çözümlemede belli kategorilere bağlı kalınmamış, blogtaki bütün yazılı ve görüntülü içerikler dikkate alınarak blog yazarının genel olarak çizdiği kadın/erkek profili tespit edilmeye çalışılmıştır. Birinci aşamada elde edilen verilere göre, tipik blog yazarı, 28 veya 29 yaşında, üniversite öğrencisi veya mezunu, İstanbul da yaşayan, ilişki durumunu belirtmeyen, blogunda kendi fotoğrafı bulunan, kadın ise, hobi/ilgi alanları içinde annelik, yemek yapmak, moda, kozmetik, takı eşyaları, diyet ve alışverişten en az birinin, erkek ise bilişim alanının bulunduğu, kadın ise kendini öncelikli olarak ailesiyle tanımlayan, erkek ise kendini tanımlama bilgileri arasında öncelikli olarak aile ilişkilerine gönderme yapmayan blog yazarlarıdır. 54 kadın ve 46 erkek blog yazarı arasında bu profile birebir uyan kimse bulunamamış, ancak en yakın özelliklere sahip bir kadın ve bir erkek blog yazarı tipik blog yazarları olarak tespit edilmiştir. Tipik blog yazarı özelliklerinden en fazla sapma gösteren bir kadın ve bir erkek blog yazarı da tipik olmayan blog yazarı olarak kabul edilmiştir. Araştırmanın birinci aşamasında elde edilen veriler doğrultusunda seçilen tipik ve tipik olmayan kadın ve erkek blog yazarları aşağıda gösterilmiştir: 329

Erben & Balaban-Salı Global Media Journal TR Edition, 5 (10) Spring 2015 BLOGALANDA BLOG YAZARLARININ ETKİLEŞİM BİÇİMLERİ VE

Erben & Balaban-Salı Global Media Journal TR Edition, 5 (10) Spring 2015 BLOGALANDA BLOG YAZARLARININ ETKİLEŞİM BİÇİMLERİ VE BLOGALANDA BLOG YAZARLARININ ETKİLEŞİM BİÇİMLERİ VE GÖRSEL ÖGELERİN KULLANIMI 1 Şeyma Esin ERBEN Nişantaşı Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi İstanbul Jale BALABAN-SALI Anadolu Üniversitesi, İletişim

Detaylı

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JANUARY 2013 Volume 7 Number 4

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JANUARY 2013 Volume 7 Number 4 SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JANUARY 2013 Volume 7 Number 4 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ OCAK 2013 Cilt 7 Sayı 4 ISSN 1302-2865 Sahibi Prof. Dr. Ahmet KALENDER

Detaylı

ACADEMICIANS MOTIVATION FOR BEING ONLINE ON THE SOCIAL NETWORK: A FACEBOOK EXAMPLE

ACADEMICIANS MOTIVATION FOR BEING ONLINE ON THE SOCIAL NETWORK: A FACEBOOK EXAMPLE DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ SAYI 40, NİSAN 2014 AKADEMİSYENLERİN SOSYAL AĞLARDA BULUNMA MOTİVASYONLARI: FACEBOOK ÖRNEĞİ 1 Araş. Gör. Dr.,Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi, srknbcr@gmail.com

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL MEDYANIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ: TÜRKİYE DEKİ SOSYAL MEDYA KULLANICILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Mahmut Sami

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARI

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARI Öğr. Gör. Melda Süzer Sınıf Öğretmenliği Bölümü Eğitim Fakültesi Pamukkale Üniversitesi ÖZET Boş zamanların değerlendirilmesi, bir

Detaylı

BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ

BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ BEKİR S. GÜR IBRAHIM DALMIŞ NUR KIRMIZIDAĞ ZAFER ÇELİK NEVFEL BOZ SETA TÜRKIYE NIN GENÇLIK PROFILI TÜRKIYE NIN GENÇLIK PROFILI Yazarlar Bekir S. GÜR İbrahim DALMIŞ Nur KIRMIZIDAĞ Zafer ÇELIK Nevfel BOZ

Detaylı

YAZILI ANLATIM BECERİLERİ BAKIMINDAN KÖY VE KENT BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU *

YAZILI ANLATIM BECERİLERİ BAKIMINDAN KÖY VE KENT BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU * YAZILI ANLATIM BECERİLERİ BAKIMINDAN KÖY VE KENT BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU * Arş. Gör. Kemalettin DENİZ ** GİRİŞ Özet Bu araştırmada, köyde ve kentte yaşayan ilköğretim öğrencilerinin yazılı

Detaylı

TEKNOLOJİ ÇAĞINDA CEP TELEFONU KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE MOTİVASYONLAR: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

TEKNOLOJİ ÇAĞINDA CEP TELEFONU KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE MOTİVASYONLAR: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI TEKNOLOJİ ÇAĞINDA CEP TELEFONU KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE MOTİVASYONLAR: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

TELEVİZYON DİZİLERİNDE ERKEKLİK TEMSİLİ: KUZEY GÜNEY DİZİSİNDE HEGEMONİK ERKEKLİK VE FARKLI ERKEKLİKLERİN MÜCADELESİ.

TELEVİZYON DİZİLERİNDE ERKEKLİK TEMSİLİ: KUZEY GÜNEY DİZİSİNDE HEGEMONİK ERKEKLİK VE FARKLI ERKEKLİKLERİN MÜCADELESİ. TELEVİZYON DİZİLERİNDE ERKEKLİK TEMSİLİ: KUZEY GÜNEY DİZİSİNDE HEGEMONİK ERKEKLİK VE FARKLI ERKEKLİKLERİN MÜCADELESİ Emel BAŞTÜRK AKCA Kocaeli Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü Kocaeli

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

Banu ERGEN İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye banu.ergen@medeniyet.edu.tr

Banu ERGEN İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye banu.ergen@medeniyet.edu.tr Üniversite Öğrencilerinin Akademisyen ve Ebeveyn Etkileşimleri Işığında Liderlik Modeli Belirlenmesinde Karizma ve Entelektualite Etkisinin Araştırılması Investigation Of The Charisma And Intellectuality

Detaylı

İNTERNETİN ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE TÜRK TOPLUMUNCA BENİMSENMESİ: KARAMAN ÖRNEĞİ

İNTERNETİN ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE TÜRK TOPLUMUNCA BENİMSENMESİ: KARAMAN ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNTERNETİN ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE TÜRK TOPLUMUNCA BENİMSENMESİ: KARAMAN ÖRNEĞİ Hazırlayan Fatih BAŞHAN İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim

Detaylı

TÜRKİYE DE FAALİYET GÖSTEREN VAKIFLARIN SOSYAL MEDYA KULLANIMLARINA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ. Melike YILMAZEL

TÜRKİYE DE FAALİYET GÖSTEREN VAKIFLARIN SOSYAL MEDYA KULLANIMLARINA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ. Melike YILMAZEL TÜRKİYE DE FAALİYET GÖSTEREN VAKIFLARIN SOSYAL MEDYA KULLANIMLARINA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ Melike YILMAZEL YÜKSEK LİSANS TEZİ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı Danışman: Doç. Dr. Mesude

Detaylı

YENİ BİR İLETİŞİM ORTAMI OLARAK SOSYAL MEDYA: EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

YENİ BİR İLETİŞİM ORTAMI OLARAK SOSYAL MEDYA: EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Journal of Yasar University 2010 20(5) 3348 3382 ÖZET YENİ BİR İLETİŞİM ORTAMI OLARAK SOSYAL MEDYA: EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA SOCIAL MEDIA AS A NEW COMMUNICATION ENVIRONMENT:

Detaylı

YOKSULLARIN KENDİ ÖZEL DURUMLARI İLE FARKINDALIKLARINA DAİR BİR ALAN ÇALIŞMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİÖZET. Hande ŞAHİN 1. Zuhal ÇİÇEK 2 ÖZET

YOKSULLARIN KENDİ ÖZEL DURUMLARI İLE FARKINDALIKLARINA DAİR BİR ALAN ÇALIŞMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİÖZET. Hande ŞAHİN 1. Zuhal ÇİÇEK 2 ÖZET YOKSULLARIN KENDİ ÖZEL DURUMLARI İLE FARKINDALIKLARINA DAİR BİR ALAN ÇALIŞMASI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİÖZET Hande ŞAHİN 1 Zuhal ÇİÇEK 2 ÖZET Yoksulluk, dünyada giderek derinleşen bir problem haline gelmektedir.

Detaylı

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JULY 2009 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ TEMMUZ 2009 ISSN 1302-2865

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JULY 2009 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ TEMMUZ 2009 ISSN 1302-2865 SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JULY 2009 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ TEMMUZ 2009 ISSN 1302-2865 Sahibi Prof. Dr. Halûk Hâdi SÜMER Editör Doç. Dr. Ahmet KALENDER

Detaylı

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010

T.C. GÖRÜŞLERİ TEZ YRD. DOÇ. EDİRNE 2010 T.C. TRAKYAA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜS SÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENENN ÖZERKLİĞİİ

Detaylı

Feminizm(ler)in Toplumsal Hareket Olarak Medyada Yansıma(ma)sı 1

Feminizm(ler)in Toplumsal Hareket Olarak Medyada Yansıma(ma)sı 1 Küresel İletişim Dergisi, sayı 1, Bahar 2006 1 Feminizm(ler)in Toplumsal Hareket Olarak Medyada Yansıma(ma)sı 1 Nurten Kara Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Özet Toplumun genelinde, aralarındaki

Detaylı

Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi Olma Hali Alanlarının ve Göstergelerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi

Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi Olma Hali Alanlarının ve Göstergelerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi Olma Hali Alanlarının ve Göstergelerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi Photo credit: UNICEF/Turkey/2014/Aldemir Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi

Detaylı

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JULY 2012 Volume 7 Number 3

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JULY 2012 Volume 7 Number 3 SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JULY 2012 Volume 7 Number 3 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ TEMMUZ 2012 Cilt 7 Sayı 3 ISSN 1302-2865 Sahibi Prof. Dr. Ahmet KALENDER

Detaylı

Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, April 2015, 6(2) Abstract

Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, April 2015, 6(2) Abstract Bilgisayar Destekli Hikaye Anlatımı Yöntemi: Alanyazın Araştırması The Use of Computer-aided Story in Education: Literature Review Gökben Turgut Bornova Halk Eğitim Merkezi, Turkey gokbenyilmaz@gmail.com

Detaylı

Çalışan Kadınların Alternatif Tıbba Bakış Açılarının Sosyolojik Analizi 1

Çalışan Kadınların Alternatif Tıbba Bakış Açılarının Sosyolojik Analizi 1 Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt: 16, Sayı 2, 2014, 1-26 Çalışan Kadınların Alternatif Tıbba Bakış Açılarının Sosyolojik Analizi 1 DOI NO: 10.5578/JSS.7928 Ömer Aytaç 2 M. Çağlar Kurtdaş 3 Özet Sağlık- hastalık

Detaylı

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı ÇİZGİ İLE İLGİLİ TEMEL KONULARIN ÖĞRETİMİNDE OYUNLAŞTIRILMIŞ YARATICI ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME ERİŞİSİNE ETKİSİ

Detaylı

Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz

Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz Doç. Dr. Havva YAMAN Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe

Detaylı

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JULY 2011 Volume 7 Number 1

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JULY 2011 Volume 7 Number 1 SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JULY 2011 Volume 7 Number 1 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ TEMMUZ 2011 Cilt 7 Sayı 1 ISSN 1302-2865 Sahibi Prof. Dr. Ahmet KALENDER

Detaylı

3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN BABALARIN BABALIK ROLÜ ALGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN BABALARIN BABALIK ROLÜ ALGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ 3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUĞU OLAN BABALARIN BABALIK ROLÜ ALGISI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Ayberk Asena TELLİ Ebelik Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Hava ÖZKAN Yüksek Lisans Tezi - 2014 T.C.

Detaylı

Örüntüleri: New York taki Yağlıdereliler

Örüntüleri: New York taki Yağlıdereliler www.sosyolojidernegi.org.tr Sosyoloji Derneği, Türkiye Sosyoloji Araştırmaları Dergisi Cilt: 13 Sayı: 2 - Güz 2010 Sociological Association, Turkey Journal of Sociological Research Vol.: 13 Nr.: 2 - Fall

Detaylı

GELİR DÜZEYİNİN EĞİTİM İMKANLARINDAN YARARLANMA DÜZEYİNE ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ VE ATATÜRK LİSESİ ÖRNEĞİ

GELİR DÜZEYİNİN EĞİTİM İMKANLARINDAN YARARLANMA DÜZEYİNE ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ VE ATATÜRK LİSESİ ÖRNEĞİ Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl: 2013/2, Sayı:18 Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social SciencesYear: 2013/2, Number:18 GELİR DÜZEYİNİN EĞİTİM İMKANLARINDAN

Detaylı