İLETİŞİM 1) 2) B. Telgraf Dünyada önem taşıyan gazete ve dergilerin hiçbiri ABD, İngiltere ve Fransa da yayınlanmamaktadır.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLETİŞİM 1) 2) B. Telgraf Dünyada önem taşıyan gazete ve dergilerin hiçbiri ABD, İngiltere ve Fransa da yayınlanmamaktadır."

Transkript

1 1) Aşağıdakilerden hangisi Gannett in araştırmasına göre Körfez savaşında kullanılan ve uluslararası iletişim açısından da günümüzde kullanılan araç ve teknolojilerden değildir? A. Elektronik posta B. Telgraf C. Dijital ve analog resim iletimi D. Faks E. Taşınır uzay telefonları 2) Aşağıdakilerden hangisi uluslararası düzeyde iletişim kaynaklarının kullanımındaki dengesizliklerin kanıtlarından değildir? A. Beş büyük haber ajansı (AP, UPI, Reuters, AFP ve TASS) dünyada dolaşan haberlerin yüzde 90 ını dağıtmaktadır. B. Dünyada önem taşıyan gazete ve dergilerin hiçbiri ABD, İngiltere ve Fransa da yayınlanmamaktadır. C. Yabancı ülkelere yayın yapan radyoların çoğu (Voice of America, BBC, Deutsche Welle ve Moskova Radyosu) sanayi ülkelerindedir. D. Haber görüntü ve filmleri büyük çoğunlukla ABD ve İngiltere kaynaklıdır. E. Satışa çıkarılan TV programlarının hemen hemen tümü batılı sanayi ülkelerinden olup, bunların üçte ikisi de Amerika kökenlidir. 1

2 3) Aşağıdakilerden hangisi uluslararası iletişim bakımından önemli kabul edilen ABD yayını gazetelerden değildir? A. The Independent B. International Herald Tribune C. USA Today D. New Yok Times E. Wall Street Journal 6) Aşağıdakilerden hangisi CNN i günümüzdeki başarısına ulaştıran olaylardan değildir? A. Enver Sedat ın öldürülmesi B. Uzay mekiği Challenger in infilakı C. Borsada kara Pazartesi D. Birinci dünya savaşını sona erdiren ateşkes haberi E. Çin deki bahar devrimi 4) Aşağıdakilerden hangisi Dünya da uluslararası iletişim araçları alanında ilk işbirliğinin oluştuğu alandır? A. Avrupa Yayın Birliği B. Avrupa ve Asya Doğu Bloku Ülkeleri Yayın Birliği C. Uluslararası Telgraf Birliği D. Asya Yayın Birliği E. Nordvision 7) Aşağıdakilerden hangisi uluslararası düzeyde beş büyük haber ajansından birinin yer aldığı ülkelerdendir? A. Meksika B. Rusya C. Güney Afrika D. Ukrayna E. Belçika 5) Eurovision News aşağıdakilerden hangisinin bir yan kuruluşudur? A. Avrupa Yayın Birliği B. Avrupa ve Asya Doğu Bloku Ülkeleri Yayın Birliği C. Uluslararası Telgraf Birliği D. Asya Yayın Birliği E. Nordvision 8) Aşağıdakilerden hangisi dünyanın ilk haber ve reklam ajansı olma özelliğini taşımaktadır? A. Reuters B. Continental C. Havas D. Korrbureau E. Associated Press (AP) 2

3 9) Aşağıdakilerden hangisi uluslararası iletişimin gerçekleşme biçimlerinden değildir? A. Kültürel yollarla B. Devlet arasında gerçekleşen diplomatik yollarla C. Uluslararası örgütler tarafından gerçekleşen iletişimle D. Özel kurum ve kuruluşlar arasında iletişim araçlarıyla E. Kitle iletişim araçlarıyla 10) Birinci Dünya Savaşını sona erdiren ateşkes haberini ilk duyuran ajans hangisidir? A. Havas B. Associated Press C. Reuters D. United Press International E. Agence France Presse 11) Aşağıdakilerden hangisi Elektronik iletişim teknolojileri en çok uluslararasılaşma sürecine katkıda bulunmuş olmasının yanı sıra bazı eğilimlerle de cesaretlendirilmiştir. ifadesindeki eğilimlerden değildir? A. Çokulusluticari imparatorlukların yaygınlaşması. B. Rekabet eden güç bloklarının etkilerini yayma konusundaki isteksizlikleri. C. Uluslararası kitle iletişim kültürünün yükselişi. D. Kültürlerarası etkilerin fazlalaşması. E. Enformatizasyonunun uluslararası iletişim akışını arttırması. 3

4 12) Aşağıdakilerden hangisi enformasyon toplumunun bir dizi görece yeni toplumsal sorunlakişileri yüz yüze getirdiği sorunlardan değildir? A. Özel yaşamın korunması gereksinimi. B. Enformasyonel eşitsizlik. C. Enformasyon tekeli. D. Yeni sömürge biçimlerinin türemesi. E. Kültürel gecikme. 13) Aşağıdaki önermelerden hangisi Uluslararası iletişim ile ilgili değildir? A. Uluslararası iletişimde ürün transferi hem ekonomik hem de kültürel emperyalizmin bir parçasıdır. B. Uluslararası iletişim ekonomik bakımdan egemen ülkelerden yapılan teknolojik yapı transferini kapsar. C. Uluslararası iletişimde emperyalizm dış egemenliğin istilasıyla sağlanırkenülke içindeki egemen güçler bu duruma direnç gösterir. D. Uluslararası iletişimde yaşanan genel toplumsal yapı transferi, egemen pratikleri ve ideolojileri de kapsar. E. Uluslararası iletişim, medyadaki gazetecilik/televizyonculuk, film yapımcılığı gibi iş ahlakı ve pratikleri konusunda egemen bir profesyonel ideoloji oluşturur. 4

5 14) Toplumlar kendi kendine denge arayan mekanizmalardır. Bu mekanizmalar içinde bir parçada dengeyi bozan değişiklikler, dengeyi yeniden bulmak için değişikliklere yönelir.... eski ve yeni durum arasında kötü ayarlama yüzünden olur. Ogburn un bu yaklaşımı kültürel değişim ve azgelişmişlik teorisidir. Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? A. Kültürel gecikme B. Kültürel üstünlük C. Globalleşme D. Suskunluk sarmalı E. Kültür emperyalizmi 15) Uluslararası medya faaliyetlerinin incelenmesini ve bununda uluslararası ekonomik ve siyasal ortam ve tarih içinde yapılanması gerektiğini söyleyen Boyd-Barett e göre... herhangi bir ülkedeki medya sahipliği, yapısı, dağıtım veya içeriğinin tek başına veya birlikte, diğer ülke ve ülkelerin medya çıkarlarının önemli miktarda dış baskısına maruz kalma süreci olarak tanımlar. Barett in yukarıda tanımını yaptığı kavramda boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır? A. Global ekonomi B. Medya Emperyalizmi C. Kültürel modernleşme D. Küreselleşme E. Kültürel çoğulculuk 5

6 16) Siyasal aktörlerin belli ideolojik amaçlarını, belli gruplara, kitlelere, ülkelere ya da bloklara kabul ettirmek ve gerektiğinde eyleme dönüştürmek, uygulamaya koymak üzere çeşitli iletişim tür ve tekniklerini kullanmaları olarak tanımlanan iletişim alanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Haber Sosyolojisi B. İletişim Sosyolojisi C. Siyasal İletişim D. Medya Kuramları E. Medyada Etik 17) Mesajların otoriter bir biçem (üslup) ile tek taraflı ve yoğun olarak hedef kitleye aktarılması olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Kitle iletişimi B. Propoganda C. Pazarlama D. Retorik E. Reklam 18) Aşağıdakilerden hangisi siyasal iletişimin yasal aktörlerinden değildir? A. Devlet başkanı B. Hükümet C. Terör Örgütleri D. Siyasal Partiler E. Yerel Yönetimler 19) Aşağıdakilerden hangisi amaca göre siyasal iletişim çeşitlerindendeğildir? A. Kurum içi siyasal iletişim B. Uzaktan iletişim C. Ülke içi siyasal iletişim D. Uluslararası iletişim E. Uluslararası örgütler 20) Aşağıdakilerden hangisi etkili siyasal iletişimin özelliklerinden değildir? A. Kaynağın güvenilir olması B. İkna yeteneğinin olması C. Hedef kitlenin özelliklerinin bilinmesi D. Mesajın tek seferde verilmesi, tekrarlanmaması E. İletişim kanallarının doğru seçimi 21) Frankfurt Institut für Sozialforschung un lideri aşağıdakilerden hangisidir? 6

7 A. Thedor Adorno B. Gilbert James C. Willard Rowland D. Robert Park E. Gabriel Tarde 22) li yıllarda Frankfurt Okulu na kitle toplumu hareketinin geri dönüşü hangi ikili ile birlikte olmuştur? A. Adorno-Horkheimer B. Benjamin-Kracauer C. Hennion-Latour D. Fromm-Marcuse E. Habermas-Beck 23) Frankfurt Okulu nun son temsilcileri kimlerdir? A. Adorno-Horkheimer B. Benjamin-Kracauer C. Hennion-Latour D. Fromm-Marcuse E. Habermas-Beck B. Bireylerin medyaya değil, medyanın bireylere yaptığını araştırır. C. İzleyicilere düşünme ve uyarlanabilir seçimi atfeder. D. Zevklerin kişiler üzerindeki niceliksel ve niteliksel göstergelerini inceler. E. Medya artık emirlerine uyulması gereken otoriter bir tanrı değil, izleyicilere açılan bir ortamdır. 25) Chicago Okulu kimin önderliğinde basının etnografik bir incelemesinin temellerini atmıştır? A. Thedor Adorno B. Gilbert James C. Willard Rowland D. Robert Park E. Gabriel Tarde 24) Aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanımlar ve doyumlar akımı için doğru değildir? A. İzleyicinin seçim yetileri üzerine temellenir. 26) Blog olarak adlandırılan internet siteleri hangi kelimelerin birleşiminden oluşan kavramın zamanla yaygınlaşmış adıdır? A. Blog-User B. Blog-Gear 7

8 C. Web-Gear D. Web-Log E. Blog-Pro 27) İlk büyük blog hizmetini veren sağlayıcı aşağıdakilerdenhangisidir? A. Blogger B. Wordpress C. Livejournal D. Typepad E. Tumblr 30) İzleyici konumunda olan bireyler aşağıdakilerin hangisinin gelişmesiyle üre-tüketici konumuna gelmiştir? A. Faks B. Teletext C. Telgraf D. E. Sosyal Medya 28) Aşağıdakilerden hangisi günümüzde blogların popüler yeni medya ortamı olarak karşımıza çıkmasının nedeni değildir? A. İletişim kurma ve sosyalleşme B. Kendini ifade etme C. Kolay para kazanma D. Yüzyüze iletişim kurma E. Popüler olma 31) Üre-Tüketici kavramı ilk olarak hangi teorisyen tarafından kullanılmıştır? A. Tim Barners Lee B. Archie Carroll C. Tim O Reilly D. Jonathan Stever E. Alvin Toffler 29) HTML adı verilen bilgisayar dili kim tarafından bulunmuştur? A. Tim Barners Lee B. Archie Carroll C. Tim O Reilly D. Jonathan Stever E. Alvin Toffler 32) Bir Türk tarafından açılmış olan ve dünyadaki ilk örneklerden biri olan elektronik sözlük aşağıdakilerden hangisidir? A. İTÜ sözlük B. Uludağ sözlük C. Ekşi sözlük D. İnci sözlük 8

9 E. Wikipedia E. Çoğulculuğun gerektirdiği çeşitliliğin sağlanmasında rol üstlenmek 33) Aşağıdakilerden hangisi yeni medyanın izleyicilere sağladığı olanaklardan değildir? A. Medya içeriğini arşivleme B. Medya içeriğini yeniden üretme C. Medya içeriğini kendine mal etme D. Pasif medya izleyicileri yaratma E. Medya içeriğini yeniden dolaşıma sokabilme 35) Kurumlar sosyal medyada aşağıdakilerden hangisini kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında kullanmamaktadır? A. Dikkat çekme B. Bilgilendirme C. Gönüllü sağlama D. Yüz yüze iletişim kurma E. Deneyim paylaşımı 34) Alternatif medyanın önemi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanamaz? A. Bireyin haber alma özgürlüğünü pekiştirmek B. Güçlü olana ayrıcalık tanımak C. Bir olayın farklı yönleriyle açığa çıkarılmasını sağlamak D. İfade özgürlüğünü pekiştirmek 36) Aşağıdakilerden hangisi aktivizm açısından internet kullanımının yollarından değildir? A. Bilgi toplama B. Bilgi yayma C. Diyalog kurma D. Eylem koordine etme E. İfade özgürlüğünü kısıtlama 9

10 37) Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın geleneksel medyadan farkını belirtmez? A. Sosyal medya araçları herkes tarafından az veya sıfır maliyetle kullanılır. B. Sosyal medyada herkes üretimde bulunabilir. C. Sosyal medyada izleyicilerin etki ve tepki süresi geleneksel medyaya göre daha uzundur. D. Sosyal medya yaratıldıktan sonra yorumlar ve yeniden düzenlemeyle anında değiştirilebilir. E. Geleneksel medya üretimi uzmanlaşmış yetenekler ve eğitim gerektirmektedir. D. Siyasi parti ve liderin kullanıcılarla sanal ortamda etkileşiminin hızlı ve düşük maliyetli olması E. Kullanıcı türevli içeriğin paylaşımını engelleme 39) Sosyal medyanın siyasal iletişim yönünde seçim kampanyalarında kullanılmasının ilk örneğini hangi siyasi liderde görmekteyiz? A. Ronald Reagan B. John. F. Kennedy C. George Bush D. Barack Obama E. Thomas Jefferson 38) Aşağıdakilerden hangisi siyasal iletişim kampanyasının sosyal medyada gerçekleşme şeklini göstermez? A. Siyasi parti ve lidere ilişkin enformasyonun yayılması B. Siyasi parti ve lidere ilişkin enformasyonun güncellenmesi C. Siyasi parti ve liderin kullanıcılarla sanal ortamda etkileşimde bulunmasına olanak sağlama 40) Aşağıdakilerden hangisi internetin diğer iletişim araçlarından farklılaştığı konulardan biridir? A. İnternet bireysel, grup ve çoklu iletişimi bir arada barındırır. B. İnternet az masraflı yayıncılığa izin verir. C. İnternet küresel çoklu iletişime olanak verir. D. İnternetin maliyeti daha fazladır. E. İnternet metin temelli iletişime olanak verir. 10

11 41) İkinci Dünya savaşında kitle iletişiminde propagandanın psikolojik etkisi geleneği hem savaş sırasındaki saha araştırmaları, hem de laboratuvar araştırmalarıyla sürdürülmüştür. Aşağıdakilerden hangisi iletişim kuramlarından Ana- Akımda temeli atan kavramlardan değildir? A. Göstergebilim B. Uyaran-tepki kuramı C. Hipodermik iğne D. Sihirli mermi metaforu E. Taşıma kemeri 42) Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır? A. John Fiske- simulacra B. Michel Foucault- söylem C. Walter Benjamin- aura D. Roland Barthes- mit E. Jacques Derrida- yapı çözme 43) KURAMCILAR a- Walter Benjamin b- Walter Lippmann c- Edward Said d- Theodor Adorno e- Louis Althusser YAPITLARI 1- Kamuoyu 2-Mekanik Yeniden Üretim Çağında Sanat Eseri 3- Orientalizm 11

12 4- İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları 5- Minima moralia Yukarıda adı geçen kuramcılarla yapıtları eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru seçenektir? A. a-2 / b-1 / c-3 /d-4 / e-5 B. a-4 / b-1 / c-5 /d-2 / e-3 C. a-1 / b-5 / c-4 /d-2 / e-3 D. a-2 / b-1 / c-3 /d-5 / e-4 E. a-5 / b-4 / c-1 /d-3 / e-2 C. Dil ve göstergebilim temelli postyapısalcılıkta; yeniden-artikülasyon, yapı-bozma ve yeniden yapılandırma gibi kavramlar göze çarpar. D. Yapısalcılık göstergelerin ilişkilerine göre anlamın tanınması veya kültürel inşanın incelenmesidir. E. Yapısalcılık özne fikrine karşı, durağan bölünmez birey fikrini sunar. 44) Yapısalcılığın öncüsü olan Levi- Strauss un yapısalcılık görüşünde yapı incelenen metinin yapısıdır. Bu bağlamda yapısalcılık ile ilgili aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? A. Yapısalcılıkta anlam farktan geçerek olur. Anlam anlamlandırma sistemindeki işaretler arasındaki fark tarafından çıkartılır. B. Yapısalcılığa göre imajlar dünyamızın çoğu ikili zıtlıkları tarafından yapılanır. 45) Totaliter bir rejim için sopa neyse, demokrasi için de propaganda odur diyen ve iletişim modelleri arasından Propaganda Modelini geliştiren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir? A. Gilles Deleuze B. Noam Chomsky C. Max Horkheimer D. Jacques Lacan E. Mikhail Bhaktin 12

13 A. mesaj / direkt okuma / kısmi okuma / dolaylı B. bildirge / sünger okuma / tartışmalı okuma / ekinlemeli C. metin / pasif okuma / etkili okuma / aktif D. metin / hakim okuma / pazarlıklı okuma / muhalif E. ileti / kod açımlamalı okuma / kod sökümlemeli okuma / kod çözümlemeli 46) Kodlama ve Kod-açımlama araştırmaları ile dikkat çeken Stuart Hall, TV programlarını bir... olarak ele alır ve bunları değişik okuma türleri üzerinden değerlendirir. Bu okuma türleri; verilen mesajların aynen alındığı..., mesajın bir bölümünü kabul edip bir bölümünü reddeden... ve mesajın tamamını reddeden... okumadır. Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere aşağıdaki kavramlardan hangileri gelmelidir? 47) Dilbilimci Saussure e göre dil göstergesi bir nesneyle bir adı birleştirmez, bir kavramla bir işitim imgesini birleştirir. Bu bağlamda aşağıdaki önermelerden hangisini doğru değildir? A. Her gösterge; gösteren ve gösterilenden oluşur. B. Kedi sözcüğü göstergedir. C. Kedi ses dizisi gösterendir. D. Kafamızdaki kedi kategorisi gösterilendir. E. Gösteren ve gösterilen arasında mantıklı, nedenli ve birbirine bağımlı bir ilişki vardır. 13

14 D. İzleyicinin gücünü abartarak medyayı masum gösterir. E. Siyasal ekonomi yaklaşımını ve kitlenin metalaşmasını hafife alır. 48) Aşağıdakilerden hangisi 1964 yılında Richard Hoggart yönetiminde kurulan Çağdaş Kültürel Çalışmalar Merkezi nin çalışmaları ile anılan ve kültürün ve toplumun incelenmesine yönelik disiplinler arası bir yaklaşım olan Kültürel Çalışmaların aldığı eleştirilerden değildir? A. Metin-merkezli inceleme yaklaşımı, televizyon izlemenin karmaşıklığını gözden kaçırmaktadır. B. Kültürel çalışmaların ahistorik tavrı, içinde bulunduğu bağlamı yok saymasına neden olur. C. Tüm kültürel yorumu, egemen ve bağımlı gruplar arasındaki savaşımı çözümlemeye indirger. 49) Aşağıdakilerden hangisi 1923 te Frankfurt ta kurulan eleştirel toplum kuramını geliştiren Frankfurt Okulu düşünürlerinin kitle iletişim araçlarını da ele alarak geliştirdikleri ve büyük ölçüde Marxist yazına dayanmakta olan kavramlardan değildir? A. Kitle kültürü B. Kültür endüstrisi C. Yabancılaşma D. Gösteri toplumu E. Meta fetişizmi 50) Elisabeth Noelle-Neumann tarafından geliştirilen ve bireylerin 14

15 herhangi bir konuda kanaat geliştirmek durumunda oldukları zamanlarda toplumdaki genel kanaat iklimini gözlemleyerek kendi kanaatlerini de ona göre oluşturdukları fikrini temel alan kuram aşağıdakilerden hangisidir? A. Bilgi eksikliği hipotezi B. Bağımlılık kuramı C. Eşik bekçiliği modeli D. Suskunluk sarmalı E. Yeniliklerin yayılması modeli İLETİŞİM 51) İzleyicilerin medya metinlerine ulaşabilmesi, metinin içeriğini oluşturan iletileri algılaması, anlamlandırabilmesi, çözümleyebilmesi ve medya metinlerini eleştirel ve sorgulayıcı bir biçimde okuyabilmesine ne denir? A. Bilgi gediği B. Dil aracılı emperyalizm C. Medya okuryazarlığı D. Aracılı sözde etkileşim E. Örtük propaganda 52) Hangi biçimde ve düzeyde olursa olsun iletişim sürecini anlamak için aşağıdaki soruları soran model hangisidir? *Kim Denetim, kaynak analizi *Ne İleti, içerik analizi *Hangi kanaldan Araç analizi *Kime Alıcı, izleyici analizi *Hangi etki ile Erki analizi A. Laswell in genel iletişim modeli B. Shanon ve Weaver in enformasyon kuramı C. Westley ve MacLean in kitle iletişim modeli 15

16 D. Riley ve Riley in sosyolojik iletişim modeli E. Defleur un birleştirici iletişim modeli 53) Bağımlı ve egemen kesim arasındaki güç ilişkisinin işleyişi, doğrudan değil dolaylı, açık değil örtük bir alandır. Egemen sınıf topluma doğrudan siyasi baskı yapmak yerine toplum üzerinde ideolojik hakimiyet kurmaya çalışır. Bu ise, toplumda hükmedilenlerin rıza gösterdiği bir yapıyı ortaya çıkarır. Bu fikri hegomonya kavramı ile ortaya atan kuramcı kimdir? A. Karl Marx B. Stuart Hall C. Max Horkheimer D. Louis Althusser E. Antonio Gramsci 54) Medyanın mülkiyet ve sahiplik yapısının medya metinlerine yansıması üzerinde duran, kitle iletişim kurum ve araçlarının üretim ilişkileri, üretim biçimi, üretilenin ne olduğu, kime ne oranda kazanç sağladığı, kamuya ne oranda yararlı olduğu gibi konularla ilgilenen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A. Eleştirel ekonomi politik yaklaşımı B. Teknolojik belirleyicilik anlayışı C. Eleştirel Marksist dilbilim anlayışı D. İletişim ve etkileşimci yaklaşım E. Liberal çoğulcu yaklaşım 55) uzmanlaşmış grupların geniş, heterojen ve farklılaşmış izleyicilere sembolik içerik yaymak üzere teknolojik aygıtları (basın, radyo, film vs.) hizmete soktuğu kurum ve tekniklerden meydana gelir. Yukarıdaki paragrafta tanımlanan, aşağıdaki kavramlardan hangisidir? A. Kişilerarası iletişim B. Etkileşim C. Kitle iletişimi D. İletişim kampanyası E. Pazarlama iletişimi 16

17 adlandırılabilecek bir yapı ortaya çıktı. D. Ortaçağ da yaygın olan hızlı ve sessiz okuma azaldı. E. Basım devrimi sonrasında haber kaynaklarının sansüre tabi olmasından ya da resmi olmayan ve yenilikçi birçok tarzın gelişmeye başladığından bahsedilemez. 56) Matbaanın icadı metinlerin karakteristik özelliklerinde ve ayrıca okurların metinleri kavrama tarzında değişimlerin olmasına yardımcı oldu. ifadesine göre aşağıdakilerden hangisi söz konusu basım devriminin yol açtığı değişikliklerdendir? A. Basımcılık; üretim araçlarını elinde bulunduranların tekelleşmesi nedeni ile haberlerin geniş çapta yayılmasının önünde engel teşkil etti. B. Kitaplar geleneksel yollarla üretilmeye devam edildi. Elyazmaları sanatında gelişmeler oldu. C. Hem Avrupa da hem de Kuzey Amerika da on sekizinci yüzyılın sonunda, özellikle haber amaçlı süreli yayınların dolaşımı sayesinde bilgi toplumu olarak 57) Aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? A. Kinetoskop fotoğraftan hareketli resme geçişte yer alan ve modern film endüstrisine sahneyi hazırlayan gelişmelerden biridir. B. Daguerreotype ın icadı, fotoğraf makinesinin tarihsel olarak gelişiminde önemli bir aşamayı temsil eder. C. Neolitik hesap taşları, çentikli kemikler ve imge, işaret ve notasyonların olduğu plakalar ilk uygarlıkların yazısız iletişim araçlarına örnektir. D. Temsil ettikleri şeye benzemeyen gelenekselleşmiş işaretlere piktogram denir. E. İletişim konusundaki gelişmelerin Batı daki demokratikleşme süreciyle yakından bağlantısı vardır. 17

18 58) 1885 yılına kadar fotoğrafçılık tarihinde özellikle haber muhabirliği alanında uzmanlaşmış tek bir fotoğrafçıya rastlanmamasına şaşırmamak gerekir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz? A. Haber değeri taşıyan anları betimleyen resim muhabirlerinin fotoğrafçılara nazaran çok daha az masraflı yollarla imge üretebiliyor olmaları. B. Fotoğraf makinesi ile imge elde etmenin çok zaman alması. C. Fotoğraf makinelerinin o döneme kadar hızla gelişen olayları kaydedemiyor olması. D. Fotoğraf makinelerinin stüdyodan çıkıp, taşınabilir hale gelmesinin zaman almış olması. E. Fotoğrafın yeniden üretilebilir olması. 59) 1872 tarihli Zafer isimli şiirden alınmış aşağıdaki alıntı, hangi iletişim teknolojisinden söz ediyor olabilir? Hepimiz biriz dedi uluslar ve topraktan toprağa akan elektriğin coşkusunda eller birbirini buldu. A. İnternet B. Televizyon C. Telgraf D. Matbaa E. Radyo 18

19 E. Ses iletimine dayalı olan telefon, telgrafın birçok zamansal sınırlamasını aşabildi. 60) Telgrafın icadı ile gerçekleşen değişimler gazetecilik uygulamalarının gelişimini önemli ölçüde etkiledi. Benzer şekilde telgraftan sonra geliştirilen ilk temel elektronik iletişim aracı olan telefon, telgrafın getirdiği sınırlamaları aştı. Bu bağlamda aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Telefonun yazılı belgeleri iletmekte sınırlanmamış olması birçok ticari ve kültürel gelişmeye ön ayak oldu. B. Telefon mors koduna hakim olmayı ve okuryazarlığı gerektirmediği için evlere kadar yayılabildi. C. Telefon hızlı, çift yönlü söz değiş tokuşunu olanaklı kıldı böylece ticari kararların alınması hızlanmış oldu. D. Elektrik üzerine kurulu bir iletişim olan telgraf, kendine özgü uzmanlık biçimlerinin doğuşuna yol açtı ve elektriğe dayalı okuryazarlığın şekillenmesine yardımcı oldu. 61) Modern kitle toplumunu olanaklı kılan, kitle medyasının ve veri işlemenin birbirlerini tamamlayan, birlikte ortaya çıkan ve gelişen teknolojiler olmalarıdır. Bu bağlamda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Hem modern medyanın hem de bilgisayarların gelişiminin yaklaşık aynı zamanlarda başlamış olması şaşırtıcıdır. B. Medya makineleri de bilgisayarlar da modern kitle toplumu için tali bir öneme sahiptir. C. Bilgisayarların ve modern medyanın gelişmesinde her zaman bir paralellik olsa bile, asla bir kesişme gerçekleşmemiştir. D. Fotoğraf, film, ofset baskı, radyo ve televizyon, aynı metinleri, görüntüleri ve sesleri milyonlarca insana yayma yeteneği sağlar ve kitle kültürünü olanaklı hale getirir. 19

20 E. Bilgisayarın sayılarla uğraşan analitik bir makineden ibaret olduğu söylenebilir, bilgisayarı bir medya sentezleyicisi ve düzenleyicisi olarak görmek mümkün değildir. İLETİŞİM 62) 1980 lerdeki gelişimi sırasında İnternet teknolojisi, birçok farklı konuda zorluklar ile karşılaşmıştır. Aşağıdakilerden hangisi internetin gelişmesi sırasında yaygın kullanımını engelleyen etkenlerden değildir? A. Enformasyon değiş tokuşu için geliştirilmiş çok sayıda protokolün birbirleri ile uyumlu olması. B. Çevirim içi enformasyonu bulmak ve elde etmekte yaşanan güçlükler. C. İnternet ağ uygulamalarının henüz yeterince gelişmemiş olması. D. Acemilerin ilgisini çekecek kullanıcı-dostu uygulamaların az oluşu. E. Kişisel bilgisayarlarda bulunan çekici grafik ara yüzlerle tezat oluşturan tekdüze salt metin ara yüzü. 63) Sözel olmayan iletişim, bir etkileşim çevresinde bir şey ileten dil dışı tüm öğeleri kapsar ve söylenene değil söylenme biçimine göndermede bulunur. Sözel olmayan tutumların sınıflandırılması beş öğeyi kapsayan bir ölçek içerir. Aşağıdakilerden hangisi söz konusu öğelerden değildir? A. Uzamsal davranışa ilişkin öğeler B. Kinetik davranışa ilişkin öğeler C. Yüze ilişkin öğeler D. Dilsel göstergeler E. Sessel göstergeler 20

21 64) Göstergebilimin temellerini atan Charles Sanders Pierce ın göstergeler bilimini kullanarak dil mantığında iletişimin üretiminin koşullarına bakar. Göstergeler mantığı olarak da değerlendirilen kuramında üç tür gösterge sınıfı belirler: a) ikon b) indeks (belirtke) ve c) simge. Bu kuram bağlamında aşağıdaki örneklerden hangisi yanlıştır? A. İkon: bir adam yüzünün yağlıboya resmi B. İkon: genç bir kadının portre fotoğrafı C. Simge: beden ısısının artmasının hastalığın bir belirtisi olması D. İndeks:gök gürültüsünün fırtınayı işaretlemesi. E. Simge: kırmızı güllerin aşkın simgesi olması 65) İletişim üzerine ilk incelemelerin Antik Yunan döneminde M.Ö. V. yüzyılda başladığı söylenebilir. Retorik kitabında gerçek söylemin koşullarını sorgulayan ve iletilerin anlaşılırlığı sorunu üzerinde duran ve retoriğin işlevini bir ikna etme konusu olarak tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? A. Aristo B. Sokrates C. Platon D. Saussure E. Heraklitos 21

22 66) Basında neyin, nasıl ve ne kadar betimleneceği kararı, piyasada tüketici tercihi ile biçimlenir. Gerçeğin aktarılması gazeteciliğin bir meslek olarak kurucu özelliği olsa da, serbest piyasa bunun uygulamada son derece tali bir rol almasına neden olur. Bu durumun sonuçları aşağıdakilerden hangisi olamaz? A. Bir hikâyenin haber değeri, istisnasız onun gerçeklik değerinin bir işlevi haline gelir. B. Piyasa bir haberin hikâyesinde neyin aktarılacağını sistematik olarak belirler. C. Medyada asıl önemli olanın ne olduğunu tam olarak anlatmama ve olayları basitleştirerek sunma sonucu doğurur. D. Basının tüketicilerin önceden var olan tercihlerine uymayan haber, inanç ve bilgileri pek sunmaz. E. Gerçeklerin kısmi olarak sunulması haberin kendisi yanlış olmadığı halde okuyucuya yanlış olduğu izlenimini verebilir. 67) Halka mal olmuş kişilerin yanlarında eskiden çalışanlara, eski eşleri ve eski patronlarının özel yaşamları hakkında yaptıkları ifşaat için yapılan ödemeler, gazeteciler için tanımlanan davranış kodlar ile ilgili geliştirilen tanımlamalardan hangisine örnek olabilir? A. Çek defteri gazeteciliği B. Saptırma ve örtbas C. Haberci-yorumcu ayrımı D. İletişim özgürlüğü E. Eleştiri sınırlarının aşılması 22

23 68) Sissela Bok mahremiyet ve gizliliğin birbirine yakından bağlı, ama esas olarak farklı kavramlar olduğunu ileri sürer. Bu kurama göre mahremiyet, ortada mutlaka saklanılacak bir şey olduğunu ve utanılacak bir şeyin saklandığını ima etmez. Bu bağlamda mahremiyet ve gizlilik kavramları ile ilgili aşağıdaki önermelerden hangisi söylenemez? A. Gizliliğin özünde saklama niyeti vardır. Özel alan anlamındaki mahremiyette ise her zaman gizlilik söz konusu değildir. B. Mahremiyet başkalarının istenmeyen yaklaşmalarından korunma hali olarak tanımlanır. C. Gizlilik mahremiyeti sağlama veya oluşturma yolu olabilir. D. Mahremiyet, kişinin kendi yaşamının kontrolünü bir başka insanın eline vermemenin önemli olduğunu kabul eder E. Mahremiyetin bağlantılı olduğu kavramlar; yakın ilişki, yasak, saklama, sinsilik, aldatma, sessizlik, utanma olabilir. 69) Konuyla ilgisiz düşünceler tarafından caydırılmayan bir tartışmanın sonucunda kabul edilebilen görüş özelliği taşıyan ve şeyleri gerçekte olduğu gibi yeniden sunan olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Yanlılık B. Evrensel hitap C. Yorum D. Nesnellik E. Hiçbiri 23

24 70) Yetkililerin çizdiği savaş tablosu, ölülerin olmadığı bir tabloydu. Kullanılan dil ölümleri saklıyordu; ölen siviller yerine kısmi zarar, ölen askerler yerine düşmanın sahip olduğu kapasitenin zayıflatılması, halk yerine yumuşak hedefler terimleri kullanılmıştır. Silahlı kuvvetlerin video görüntülerinde akıllı bombalar zayiatı en aza indirerek binaları dikkatli şekilde vuruyordu. Hava saldırılarının cerrahi operasyon gibi işlendiği anlatıldı. Savaş haberciliğinde etik sorunları Körfez Savaşı bağlamında tartışan Kevin Williams ın bu ifadesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Sansürün savaşı temiz gibi gösterme çabasına bir örnek. B. Halkın savaşın bedelini görme şansını elde etmesine bir örnek. C. Savaşta gerçek insanların işe karışmadığı duygusunu uyandırmasına bir örnek. D. Oturma odası savaşı deyimine bir örnek. E. Sansürün savaşları halka satma aracı olarak kullanılmasına bir örnek. 71) Basın Özgürlüğü ile birlikte radyo ve film yoluyla haber verme özgürlüğü temel hak olarak Avrupa da ilk kez hangi ülke ülkenin anayasasında kabul edilmiştir? A. İngiltere B. Federal Almanya C. Fransa D. İtalya E. Belçika 72) Devlet, basın ve haber alma hürriyetini sağlayacak tedbirler alır Süreli yayınlar, Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin veya bunlara bağlı kurumların araç ve imkânlarından eşitlik esasına göre yararlanır Yukarıda sıralanan Anayasa hükümleri, iletişim özgürlüğünün hangi niteliğini açıklamaktadır? A. Bilgi alma hakkı B. Sosyal hak C. Haber toplayabilme hakkı D. İnsan hakkı E. Ekonomik hak 24

25 73) Aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? A. Yazılı basın yoluyla düşüncelerin aktarılması, Kitle İletişim Hukuku nun iletişim özgürlüğü altında incelediği alanlardan biridir. B. Radyo-TV aracılığıyla haberleşme, Kitle İletişim Hukuku nun iletişim özgürlüğü altında incelediği alanlardan biridir. C. Mektup / telgraf / telefon haberleşmesi Kitle İletişim Hukuku nun iletişim özgürlüğü altında incelediği alanlardan biridir. D. Sinema yoluyla görüş aktarımı Kitle İletişim Hukuku nun iletişim özgürlüğü altında incelediği alanlardan biridir. E. İnternet aracılığı ile bilgi aktarımı Kitle İletişim Hukuku nun iletişim özgürlüğü altında incelediği alanlardan biridir. 74) sayılı kanunun 1. ve 2. maddelerinden farklı olarak, Yeni Basın Kanunu nunda yer alan Basılmış Eserler in tanımına eklenmiştir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi en uygun olarak tamamlar? A. Haber Ajansı Yayınları B. Dergi C. Gazete D. Resimli Eser E. Yazılı Eser 25

26 75) Aşağıdakilerden hangisi cevap ve düzeltme hakkına ilişkin doğru bir bilgi değildir? A. Cevap ve düzeltme hakkının tarihsel kökeni 1789 Fransız İhtilali ne dayanır. B. Kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayın yapılması halinde cevap ve düzeltme hakkı doğar. C. Sorumlu müdür düzeltme ve cevap yazısında kısaltma ve düzeltmeler yapabilir. D. Düzeltme ve cevap hakkına sahip olan kişinin ölmesi halinde bu hak, mirasçılarından biri tarafından kullanılabilir. E. Anayasanın 32. Maddesi sadece basına karşı değil, tüm kitle iletişim araçlarının yayınlarına karşı cevap ve düzeltme hakkına olanak vermektedir. 76) Aşağıdakilerden hangisi Fikir İşçisi kavramına ilişkin doğru bir bilgi değildir? A. Fikir ve sanat işinde çalışma ölçütü, gazetecilik mesleğinin yerine getirilmesine dair ve doğrudan doğruya ilgili alanlarda çalışmayı ifade eder. B sayılı Kanunun 2. maddesi fikir işçilerini gazeteci olarak isimlendirmiştir. C. Redaktör, çevirmen, fotoğrafçı, karikatürist gibi çalışanlar gazeteci olarak değerlendirilir. D. Bir gazetede görev yapan, teknik sorumlu, muhasebe elemanı gibi çalışanlar da fikir işçisi olarak değerlendirilir. E sayılı kanun, yalnız dönemsel yayın kuruluşlarında çalışan fikir işçilerini kapsamına almıştır. 26

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YIL KODU BİRİNCİ YARIYIL BES - 105 Beden Eğitimi ve Spor 0 2 0 GZT - 101 Temel Gazetecilik 3 0 3 GZT - 105 Yazılı ve Sözlü Anlatım 2 2 3 HİL - 107 İşletme Bilimine Giriş 3 0 3 HİL - 111 Sosyal

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Medya Ekonomisi Kavram ve Gelişimi Ünite 1 Medya ve İletişim Önlisans Programı MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU 1 Ünite 1 MEDYA EKONOMİSİ KAVRAM VE GELİŞİMİ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1. 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci...

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1. 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci... 5 2. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİMİN DİĞER DİSİPLİNLER VE ALANLARLA

Detaylı

İnternetin Gerçekleştirdiği Dönüşümün Sonucunda Şeffaflık ve Bilgi Kirliliği Arasında: Yurttaş Gazeteciliği

İnternetin Gerçekleştirdiği Dönüşümün Sonucunda Şeffaflık ve Bilgi Kirliliği Arasında: Yurttaş Gazeteciliği İnternetin Gerçekleştirdiği Dönüşümün Sonucunda Şeffaflık ve Bilgi Kirliliği Arasında: Yurttaş Gazeteciliği Özet: F. Çağdaş İslim* Cansu İslim * İnternet yaşadığımız çağın şüphesiz en temel gerçeklerinden

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ Doç. Dr. O. Can ÜNVER 15 Nisan 2017 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAMU DİPLOMASİSİ SERTİFİKA PROGRAMI İletişim Nedir? İletişim, bireyler, insan grupları,

Detaylı

1.Bireyden Kitleye. 2.Habere İlk Adım: Gazete. 3.Her Yerdeki Ses: Radyo. 4.Düş mü, Gerçek mi?: Sinema. 5.Evdeki Dünya Televizyon

1.Bireyden Kitleye. 2.Habere İlk Adım: Gazete. 3.Her Yerdeki Ses: Radyo. 4.Düş mü, Gerçek mi?: Sinema. 5.Evdeki Dünya Televizyon 1.Bireyden Kitleye 2.Habere İlk Adım: Gazete 3.Her Yerdeki Ses: Radyo 4.Düş mü, Gerçek mi?: Sinema 5.Evdeki Dünya Televizyon 1 6.Becerikli F@reyle Uzaklara: İnternet 7.Markalar ve İmajlar: Reklam ve Halkla

Detaylı

İLETİŞİM VE TOPLUM B A H A R D Ö N E M İ N İ S A N D E R S S U N U M U

İLETİŞİM VE TOPLUM B A H A R D Ö N E M İ N İ S A N D E R S S U N U M U İLETİŞİM VE TOPLUM İ S T A N B U L T İ C A R E T Ü N İ V E R S İ T E S İ 2 0 1 4-2 0 1 5 B A H A R D Ö N E M İ M E D E N İ Y E T V E T O P L U M R E K T Ö R L Ü K D E R S İ 20-2 1 N İ S A N 2 0 1 5 D O

Detaylı

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Yazarlar Prof.Dr.Önder Kutlu Doç.Dr. Betül Karagöz Doç.Dr. Fazıl Yozgat Doç.Dr. Mustafa Talas Yrd.Doç.Dr. Bülent Kara Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri İLTB 601 İletişim Çalışmalarında Anahtar Kavramlar Derste iletişim çalışmalarına

Detaylı

MEDYA VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR TEZLİ, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ (I. YARIYIL)

MEDYA VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR TEZLİ, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ (I. YARIYIL) MEDYA VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR TEZLİ, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2016-2017 DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ (I. YARIYIL) MKC501 MKC503 (Zorunlu) DERS İÇERİKLERİ Kültürel Çalışmaların Kuramsal Temelleri: Kültürel

Detaylı

KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI

KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI Levent Yaylagül KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar dipnot yayınları İÇİNDEKİLER Önsöz 9 Giriş 11 I. BÖLÜM EGEMEN YAKLAŞIMLAR 13 1. Toplum ve İletişim 13 2. Yüzyüze İletişimden Kitle

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin temel kavramları, insan ve toplum yaşamında

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları. 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler. 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı

1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları. 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler. 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 4.İnternet Yayıncılığı ve Yasal Düzenlemeler 5.Medyada Cezai Sorumluluk 6.Medyada

Detaylı

Tablo 1: Yapılan itirazlara ilişkin değerlendirme sonuçları Soru Açıklama No. 12 İletişim 29 Soru hatalı olarak değerlendirilip iptal edilmiştir.

Tablo 1: Yapılan itirazlara ilişkin değerlendirme sonuçları Soru Açıklama No. 12 İletişim 29 Soru hatalı olarak değerlendirilip iptal edilmiştir. 2 Kasım 2013 tarihinde yapılan BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BASIN VE ENFORMASYON UZMAN YARDIMCISI İŞE ALIM SINAVI İLETİŞİM Kadrosu 'na yapılan itirazlara ilişkin inceleme sonuçları: Sıra

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Genel Kamu Hukuku I Law 151 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Lisans Zorunlu

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

YENİ MEDYA VE GAZETECİLİK TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YENİ MEDYA VE GAZETECİLİK TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YENİ MEDYA VE GAZETECİLİK TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2017-2018 DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ (I. Yarıyıl) YMG501 YMG503 İletişim Kuramları İletişim Kuramları dersi, anaakım ve eleştirel iletişim

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (NORMAL ÖĞRETİM İKİNCİ ÖĞRETİM)

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (NORMAL ÖĞRETİM İKİNCİ ÖĞRETİM) T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (NORMAL ÖĞRETİM İKİNCİ ÖĞRETİM) KOD I.DÖNEM T U K ACTS KOD II.DÖNEM T U K ACTS HİT 101 İletişim Bilimi 2 0

Detaylı

Üsküdar Üniversitesi

Üsküdar Üniversitesi Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ Ders İçerikleri BİRİNCİ YARIYIL (1. Sınıf, Güz Dönemi) İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin temel

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Reklama maruz kaldığınız mecralar (TV, Radyo, Gazete, Dergi, Sosyal Medya v.s.) En son ne zaman bir reklamdan

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

Sinema ve Televizyon da Etik. Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği

Sinema ve Televizyon da Etik. Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği Sinema ve Televizyon da Etik Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği Etik ve Ahlâk Ayrımı Etik gelenek anlamına gelir ve törebilim olarak da adlandırılır. Bir başka deyişle etik, Bireylerin doğru davranış

Detaylı

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) Daha samimi, daha şahsi ve nazik bir hitap şekline sahip ve bireysel ziyaretler kadar etkili olan doğrudan postalama reklam aracı Mektup

Detaylı

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2 Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3 Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 Aile ve Toplumsal Gruplar ÜNİTE:5 1 Küreselleşme ve Ekonomi

Detaylı

MEDYA VE TOPLUMSAL DEĞİŞME

MEDYA VE TOPLUMSAL DEĞİŞME MEDYA VE TOPLUMSAL DEĞ. MEDYA VE TOPLUMSAL DEĞİŞME 1. Kim, kime, hangi kanalla ve hangi etkiyle ne söylüyor? formülü aşağıdakilerden kime aittir? A) C. Hovland B) P. Lazarsfeld (C) H. Lasswell D) S. Hall

Detaylı

ÜNİTE:1. Sosyal Psikoloji Nedir? ÜNİTE:2. Sosyal Algı: İzlenim Oluşturma ÜNİTE:3. Sosyal Biliş ÜNİTE:4. Sosyal Etki ve Sosyal Güç ÜNİTE:5

ÜNİTE:1. Sosyal Psikoloji Nedir? ÜNİTE:2. Sosyal Algı: İzlenim Oluşturma ÜNİTE:3. Sosyal Biliş ÜNİTE:4. Sosyal Etki ve Sosyal Güç ÜNİTE:5 ÜNİTE:1 Sosyal Psikoloji Nedir? ÜNİTE:2 Sosyal Algı: İzlenim Oluşturma ÜNİTE:3 Sosyal Biliş ÜNİTE:4 Sosyal Etki ve Sosyal Güç ÜNİTE:5 1 Tutum ve Tutum Değişimi ÜNİTE:6 Kişilerarası Çekicilik ve Yakın İlişkiler

Detaylı

GRAFİK VE FOTOĞRAF A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ

GRAFİK VE FOTOĞRAF A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ GRAFİK VE FOTOĞRAF A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Günümüzde her alanda yaşanan bilimsel, teknolojik, kültürel ve ekonomik gelişmeler bütün sektörleri etkilemekte ve bu durum doğal olarak mesleki eğitimi

Detaylı

Havariler Çıkarcılar Sadıklar Eğitimliler Rehineler

Havariler Çıkarcılar Sadıklar Eğitimliler Rehineler İLETİŞİMDE HEDEF KİTLE VİZE 1 ) İletişimin sözlü, sözsüz ve yazılı olarak sınıflandırılmasında esas alınan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir? Alıcı üzerindeki etki Grup içi konum Kullanılan kod sistemi

Detaylı

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 16

ÖĞRENME FAALİYETİ 16 ÖĞRENME FAALİYETİ 16 AMAÇ FOTOĞRAFÇILIK ALANI Bu faaliyet sonucunda fotoğrafçılık alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Reklâm ve tanıtım sektörü ile bilgisayar

Detaylı

Üsküdar Üniversitesi

Üsküdar Üniversitesi Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ Ders İçerikleri BİRİNCİ YARIYIL (1. Sınıf, Güz Dönemi) İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin temel

Detaylı

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir?

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? 1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? Görsel iletişim Yüz yüze iletişim Sözsüz iletişim Sözlü iletişim Araçlı

Detaylı

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi İLETİŞİMLETİŞİİŞİM İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam

Detaylı

ÜNİTE:1. Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2. Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3

ÜNİTE:1. Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2. Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3 ÜNİTE:1 Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2 Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3 Millî Güvenlik Konseyi Rejimi, 1982 Anayasası nın Yapılışı ve Başlıca Özellikleri

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... İçindekiler... Birinci Bölüm İLETİŞİM

İÇİNDEKİLER. Önsöz... İçindekiler... Birinci Bölüm İLETİŞİM İÇİNDEKİLER Önsöz... İçindekiler... iii v Birinci Bölüm İLETİŞİM A. İLETİŞİM... 1 1. İletişim Kavramı, Tanımı ve Önemi... 1 2. İletişimin Özellikleri... 3 3. İletişimin Fonksiyonları... 5 4. İletişim Süreci

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İletişim Ders No : 090170122 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

4 -Ortak normlar paylasan ve ortak amaçlar doğrultusunda birbirleriyle iletişim içinde büyüyen bireyler topluluğu? Cevap: Grup

4 -Ortak normlar paylasan ve ortak amaçlar doğrultusunda birbirleriyle iletişim içinde büyüyen bireyler topluluğu? Cevap: Grup 1- Çalışma ilişkilerinin ve endüstriyel demokrasinin başlangıcı kabul edilen tarih? Cevap: 1879 Fransız ihtilalı 2- Amerika da başlayan işçi işveren ilişkilerinde devletin müdahalesi zorunlu kılan ve kısa

Detaylı

Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER

Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. A. Naci Karabulut Yrd.Doç.Dr.M. Canan Can Murat Ertilav Nedim Yakut Neslihan İnanöz S. Eyyup Çiçek Senem Altay Sevilay Kılınçarslan

Detaylı

Türkiye'de ilan edilen olağanüstü hal uygulaması dünya basınında geniş yer buldu / 11:14

Türkiye'de ilan edilen olağanüstü hal uygulaması dünya basınında geniş yer buldu / 11:14 Dünya Basınında OHAL Türkiye'de ilan edilen olağanüstü hal uygulaması dünya basınında geniş yer buldu. 21.07.2016 / 11:14 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 3 ay süreli OHAL kararı dünya

Detaylı

ÜNİTE:1. Sanayi Sonrası Toplum: Daniel Bell ÜNİTE:2. Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi ÜNİTE:3. Postmodern Sosyal Teori ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Sanayi Sonrası Toplum: Daniel Bell ÜNİTE:2. Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi ÜNİTE:3. Postmodern Sosyal Teori ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Sanayi Sonrası Toplum: Daniel Bell ÜNİTE:2 Alain Touraine: Modernlik ve Demokrasi ÜNİTE:3 Postmodern Sosyal Teori ÜNİTE:4 Zygmunt Bauman: Modernlik ve Postmodernlik ÜNİTE:5 Tüketim Toplumu, Simülasyon

Detaylı

Üsküdar Üniversitesi

Üsküdar Üniversitesi Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi HALKLA İLİŞKİLER BÖLÜMÜ Ders İçerikleri DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL (1. Sınıf, Güz Dönemi) İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin

Detaylı

Üsküdar Üniversitesi. İletişim Fakültesi YENİ MEDYA VE GAZETECİLİK BÖLÜMÜ

Üsküdar Üniversitesi. İletişim Fakültesi YENİ MEDYA VE GAZETECİLİK BÖLÜMÜ Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi YENİ MEDYA VE GAZETECİLİK BÖLÜMÜ Ders İçerikleri BİRİNCİ YARIYIL (1. Sınıf, Güz Dönemi) İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin temel

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

İletişimin Sınıflandırılması

İletişimin Sınıflandırılması İletişimin Sınıflandırılması Toplumsal ilişkiler sistemi olarak Kişiler arası Grup i Örgüt i Toplumsal Grup ilişkilerinin yapısına göre Biçimsel olmayan (informel) / yatay Biçimsel / Formel) /dikey Kullanılan

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL BES - 105 Beden Eğitimi ve Spor 0 2 0 GZT - 105 Yazılı ve Sözlü Anlatım 2 2 3 HİL - 111 Sosyal Bilimlere Giriş 3 0 3 İNG-101 / RUS-101 İngilizce I/Rusça I 2 4 4 RTS - 103 Temel

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I. ULUSLARARASI İLİŞKİLER I (3.0.3) Uluslar arası sistem/ Temel Kavramlar/ Devlet/ Sivil Toplum Örgütleri/

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER I-II

HALKLA İLİŞKİLER I-II Editörler Yrd.Doç.Dr. Gonca Yıldırım & Seçil Utma HALKLA İLİŞKİLER I-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Gonca Yıldırım Yrd.Doç.Dr.İlker Özdemir Hasan Çiftçi Hatice Aydoğmuş Özcan Kahraman Koktürk Melis Yalçın Seçil

Detaylı

GAZETECİLİK ALANI. Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz.

GAZETECİLİK ALANI. Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. GAZETECİLİK ALANI AMAÇ Bu faaliyet sonucunda gazetecilik alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Gazetecilik alanı, kamuya ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşların

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL Arka Plan: BM Kadın, UNDP ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ortaklığında yürütülmekte olan Türkiye de Cinsiyet Eşitliği ne Yönelik Elverişli Ortamın Teşvik Edilmesi Ortak Programı kapsamında

Detaylı

İletişim kavramı ve tanımı

İletişim kavramı ve tanımı İletişim kavramı ve tanımı Fransızca dan communication (haberleşme) İletişim haberleşmeyi de içeren daha geniş kapsamlı ileti alışverişi, toplumsal nitelikli bir etkileşim, paylaşım.. İletişim kavramının

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ( Yönetmelik ) 15.07.2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

DERS PROFİLİ. Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz

DERS PROFİLİ. Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz 3 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1)

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) 21 Ocak 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28889 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, makul bir ekonomik veya finansal

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Tanıtım Faaliyetleri Standartları Standardı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Tanıtım Faaliyetleri Standartları Standardı Dök. No: AUZEF-SS-2.1-10 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 8 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. SORUMLULAR... 3 4. TANIMLAR... 3 5. AUZEF Tanıtım Faaliyetlerin Standartları... 3 5.1.

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİİLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER ( )

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİİLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER ( ) 08.300.001 08.300.002 08.300.003 08.300.004 08.300.005 Gazetecilik ve İdeolojinin İnşası: Ulusal Basın ve Kuzey Irak Operasyonu' nun Temsili 'Mitoloji-Kültür-İletişim-Simge'' Bağlamında İtibar ve Güç Simgesi

Detaylı

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457)

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) 2. Hafta Ders Notları - 25/09/2017 Araş. Gör. Dr. Görkem

Detaylı

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Bilginin sürekli bir gelişme içinde bulunduğu ve bilgi

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ NE HOŞGELDİNİZ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrencilerimiz; 2008 yılında kurulan Gümüşhane Üniversitesi nin dünyaya açılan penceresi sloganıyla kısa sürede büyük gelişim sağlayan Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi,

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi Birinci Dönem İletişim 1. Sınıf

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi Birinci Dönem İletişim 1. Sınıf İletişim 1. Sınıf PZT/LUND SAL/MARD ÇARŞ./MERC. PERŞ./JEUD CUMA/VENDRED 09:00 09:50 COM 135 Temel Tasarım 10:00 10:50 COM 135 Temel Tasarım COM 133 Siyaset Bilimi COM 171 Makro Ekonomi Doç.Dr. Saadet İyidoğan

Detaylı

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul.

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRMESİ Devrim ERTÜRK Araş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. Beden konusu, Klasik

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

1. Sosyolojiye Giriş, Gelişim Süreci ve Kuramsal Yaklaşımlar. 2. Kültür, Toplumsal Değişme ve Tabakalaşma. 3. Aile. 4. Ekonomi, Teknoloji ve Çevre

1. Sosyolojiye Giriş, Gelişim Süreci ve Kuramsal Yaklaşımlar. 2. Kültür, Toplumsal Değişme ve Tabakalaşma. 3. Aile. 4. Ekonomi, Teknoloji ve Çevre 1. Sosyolojiye Giriş, Gelişim Süreci ve Kuramsal Yaklaşımlar 2. Kültür, Toplumsal Değişme ve Tabakalaşma 3. Aile 4. Ekonomi, Teknoloji ve Çevre 5. Psikolojiye Giriş 1 6. Duyum ve Algı 7. Güdüler ve Duygular

Detaylı

Tasarım ve İletişim (MMR 512) Ders Detayları

Tasarım ve İletişim (MMR 512) Ders Detayları Tasarım ve İletişim (MMR 512) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tasarım ve İletişim MMR 512 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİİLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER ( )

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİİLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER ( ) 08.300.001 08.300.002 08.300.003 08.300.004 08.300.005 Gazetecilik ve İdeolojinin İnşası: Ulusal Basın ve Kuzey Irak Operasyonu' nun Temsili 'Mitoloji-Kültür-İletişim-Simge'' Bağlamında İtibar ve Güç Simgesi

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 5)

HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 5) HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI (Bölüm 5) Bu bölümde incelenecek başlıklar; 1. Halkla İlişkiler 2. Halkla ilişkiler faaliyetleri 3. Hedef kitle grupları 4. Halkla İlişkilerde amaçlar ve görevler

Detaylı

UKÜ Bilişim Kaynakları Kullanım Politikaları. alan ağındaki bilişim kaynaklarının kullanım politikalarını belirlemek

UKÜ Bilişim Kaynakları Kullanım Politikaları. alan ağındaki bilişim kaynaklarının kullanım politikalarını belirlemek UKÜ Bilişim Kaynakları Kullanım Politikaları 1. Amaç Bu belge, UKÜ yerleşke amacıyla hazırlanmıştır. alan ağındaki bilişim kaynaklarının kullanım politikalarını belirlemek 2. Tanımlamalar UKÜ Bilişim Kaynakları:

Detaylı

Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları

Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Siyaset Psikolojisi KAM 318 Her İkisi 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

4.Sınıf. Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi

4.Sınıf. Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi 4.Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi) Yönetim ve Mevzuat (AKTS 4) 3 saat Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Türkiye Cumhuriyeti nin

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS Medya Yazarlığı 321022300001203 2 1 0 3 5

Öğretim planındaki AKTS Medya Yazarlığı 321022300001203 2 1 0 3 5 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Medya Yazarlığı 321022300001203 2 1 0 3 5 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen Dersler : Sonraki

Detaylı

İletişim Kuramı. Umut Al BBY 166, 28 Şubat 2014

İletişim Kuramı. Umut Al BBY 166, 28 Şubat 2014 İletişim Kuramı Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 İletişim kavramı İletişim tarihi İletişim modelleri İletişimin ögeleri Plan - 2 İletişim - 3 İletişim: Etimolojik Yaklaşım Fransızca ve İngilizce da

Detaylı

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Tolga ÇAKMAK Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr On Dokuz Mayıs Üniversitesi Samsun, 2010 İçerik Kurumsal

Detaylı

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Uygulaması

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Uygulaması 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Uygulaması 8 Aralık 2015 Kanunun Kapsamı 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

1.Kameranın Toplumsal Tarihi. 2.Film ve Video Kameraları. 3.Video Sinyalinin Yapılandırılması. 4.Objektif. 5.Kamera Kulanım Özellikleri. 6.

1.Kameranın Toplumsal Tarihi. 2.Film ve Video Kameraları. 3.Video Sinyalinin Yapılandırılması. 4.Objektif. 5.Kamera Kulanım Özellikleri. 6. 1.Kameranın Toplumsal Tarihi 2.Film ve Video Kameraları 3.Video Sinyalinin Yapılandırılması 4.Objektif 5.Kamera Kulanım Özellikleri 6.Aydınlatma 1 7.Ses 8.Kurgu 0888 228 22 22 WWW.22KASİMYAYİNLARİ.COM

Detaylı

Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme

Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme Program Öğrenme Çıktıları/Yeterlilikleri: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Kamu Yönetimi Bölümü DERS TANIM VE ÖĞRENİM YETERLİLİKLERİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yönetim bilimi, Türk kamu yönetimi

Detaylı

Bordeaux 3 Üniversitesi ile licence délocalisée yapan öğrencilerin alması zorunludur.

Bordeaux 3 Üniversitesi ile licence délocalisée yapan öğrencilerin alması zorunludur. GSÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 1. SINIF 2015-2016 1. Yarıyıl Saat Kredi AKTS 2. Yarıyıl Saat Kredi AKTS Önkoşul COM 105 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (Doç.Dr. Rıdvan Akın) COM 181 Türkçe Sözlü ve Yazılı

Detaylı

1. Hafta: Giriş ve İletişim, Teknoloji ve Toplum İlişkisine Dair Temel Yaklaşımlar

1. Hafta: Giriş ve İletişim, Teknoloji ve Toplum İlişkisine Dair Temel Yaklaşımlar İletişim Teknolojileri ve Toplum Dersin Adı İletişim Teknolojileri ve Toplum Düzeyi Lisans Öğretim Elemanı Doçent Dr. Funda Başaran Özdemir Dersin Amaçları Teknolojik gelişmenin getirdiği, başta internet

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Amerikan Dış Politikası POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi Birinci Dönem İletişim 1. Sınıf

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi Birinci Dönem İletişim 1. Sınıf GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ İletişim 1. Sınıf GÜN/JOUR 09:00 09:50 COM 171 Ekonomi Doç. Dr. Saadet İyidoğan COM 191 İletişim Mesleklerine Giriş 10:00 10:50 COM 133 Siyaset Bilimi Doç. Dr. Özlem Danacı Yüce

Detaylı

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI ÖRGÜTLER KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu. T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.tr İÇERİK Yeni Medyanın Özellikleri YENİ MEDYANIN ÖZELLİKLERİ Etkileşim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ Ders No : 0310420098 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Değişen ve Gelişen Türkiye nin, Yenilikçi ve Atılımcı Elektronik Üreticisi

Değişen ve Gelişen Türkiye nin, Yenilikçi ve Atılımcı Elektronik Üreticisi Değişen ve Gelişen Türkiye nin, Yenilikçi ve Atılımcı Elektronik Üreticisi IPTV'nin Tarihçesi IPTV IPTV'nin Gelişimi IPTV Nedir? IPTV'nin Sunduğu Servisler VoD (Video on Demand Talep Üzerine Görüntü) IPTV

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu

3. Yazma Becerileri Sempozyumu Prof. Dr. Nurçay Türkoğlu Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi MEDYA OKURYAZARLIĞINI EĞİTİMDE UYGULAMAK Terakki Vakfı Okulları 19.12.2015 MEDYALANMIŞ DÜNYA MEDYA ÇALIŞANLARI YURTTAŞ: kişi/ meslek/

Detaylı

Eğitimde Yeni Teknolojiler

Eğitimde Yeni Teknolojiler Eğitimde Yeni Teknolojiler Yard. Doç. Dr. Yüksel GÖKTAŞ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Atatürk Üniversitesi ERZURUM www.yukselgoktas.com Fiziksel Arayüz

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ

UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ UZAKTAN EĞİTİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ BÖTE 2014 EMRE KARAHAN ORÇUN KEMAL OTRUŞ MUHAMMED BAYHAN UZAKTAN EĞİTİM Zaman ve mekandan tamamen bağımsız, öğrencinin ve öğretim üyesinin kampüse gelme zorunluluğu olmadan

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Eğitimde Yeni Teknolojiler

Eğitimde Yeni Teknolojiler Eğitimde Yeni Teknolojiler Yrd. Doç. Dr. Yüksel GÖKTAŞ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Atatürk Üniversitesi ERZURUM www.yukselgoktas.com 2 3 4 5 6 7

Detaylı