6216 Sayılı Yasanın 49. maddesinin 5. fıkrası uyarınca tedbir, İçtüzüğün 68. maddesi uyarınca öncelik verilmesi talebi vardır TEDBİR TALEPLİDİR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6216 Sayılı Yasanın 49. maddesinin 5. fıkrası uyarınca tedbir, İçtüzüğün 68. maddesi uyarınca öncelik verilmesi talebi vardır TEDBİR TALEPLİDİR"

Transkript

1 KEREM ALTIPARMAK & YAMAN AKDENİZ TARAFINDAN TARİHİNDE ANAYASA MAHKEMESİ NE SUNULAN DİLEKÇENİN KOPYASIDIR. I- KİŞİSEL BİLGİLER A- GERÇEK KİŞİLER İÇİN BİREYSEL BAŞVURU FORMU BAŞVURUCUNUN 1- T.C. KİMLİK NUMARASI : 2- ADI: 3 - SOYADI : 4- CİNSİYETİ: ERKEK : KADIN : 5- UYRUĞU: T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 6- MESLEĞİ: GÜN AY YIL 7- DOĞUM YERİ VE TARİHİ :.. / / / 8- YAZIŞMA ADRESİ:.. 9- TELEFON NUMARASI VE ELEKTRONİK POSTA ADRESİ a- EV : BİREYSEL BAŞVURU FORMU b- İŞ :.. c- CEP :. ç- ELEKTRONİK POSTA ADRESİ : 6216 Sayılı Yasanın 49. maddesinin 5. fıkrası uyarınca tedbir, İçtüzüğün 68. maddesi uyarınca öncelik verilmesi talebi vardır.. AVUKATININ 1- ADI : SOYADI :. 3 - YAZIŞMA ADRESİ : TELEFON NUMARASI VE ELEKTRONİK POSTA ADRESİ a- EV :. b- İŞ :. c- CEP :. TEDBİR TALEPLİDİR ç- ELEKTRONİK POSTA ADRESİ :.

2 II- AÇIKLAMALAR A- Kamu gücünün işlem, eylem ya da ihmaline dair olayların tarih sırasına göre özeti: 21 yılından beri düzenli olarak sosyal medya platformu Twitter.com'da hesabım bulunmaktadır. Bu platformda bugüne kadar 3i aşkın mesaj attım. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 2 Mart 214'te Bursa'da yaptığı miting konuşmasında "Şimdi mahkeme kararı çıktı. Twitter, mwitter hepsinin kökünü kazıyacağız. Uluslararası camia şöyle der, böyle der hiç umurumda değil. Herkes Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü görecek" demiştir. Aynı günün akşamı, Başbakanlık Basın Müşavirliği konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır: "Halihazırdaki durumda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bazı linklerin kaldırılmasına ilişkin mahkemelerden çıkarmış oldukları kararların uygulanması konusunda Twitter yetkililerinin duyarsız kaldıkları bir süreç söz konusudur. Nitekim bu süreç zarfında mahkeme kararları doğrultusunda Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) gerekli girişimlerde bulunmuş ancak Twitter yetkilileri bu taleplere duyarsız kalmıştır. Mahkeme kararlarını umursamama, hukukun gereğini yerine getirmeme biçimindeki bu tutumda bir değişiklik gözlenmemesi halinde, vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için teknik olarak, Twitter'e erişimin engellenmesinden başka çare kalmayabileceği belirtilmektedir." Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Twitter.com sitesi erişime engellenmiştir. Erişim engelleme kararının hukuksal dayanağı olarak TİB tarafından aşağıdaki kararlar gösterilmiştir: a. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (TMK 1. maddesi ile Görevli) tarih ve 211/762 kararına b. Samsun 2. Sulh Ceza Mahkemesinin tarih ve 214/223 sayılı kararına istinaden Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından koruma tedbiri c. İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Mahkemesi'nin tarih ve 214/181 sayılı kararına d. İstanbul Anadolu 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nin tarih ve 211/795 sayılı kararına Kararın uygulanması ile birlikte, tüm bilgisayarlar ve mobil araçlardan twitter.com adresine girilememeye başlanmıştır. Ancak bazı kullanıcılar DNS zehirlemesi şeklinde uygulanan erişim engelleme kararını bilgisayarlarındaki DNS ayarlarını değiştirmek suretiyle aşmışlardır. TİB, bu çabaları engellemek için öncelikle Türkiye'de popüler olan Google DNS adreslerini, son olarak ise DNS ayarlarını değiştirmeyi imkansız hale getirecek şekilde Twitter ın Türkiye den engellenmesi için IP bazlı engelleme yoluna gitmiştir. Aşağıda açıklanacağı gibi daha sonra uygulama konusu mahkeme kararlarının aslında Twitter ı tamamen engellemeye yönelik olmadığı ortaya çıktığı gibi TİB'in bu kararların dışına çıkarak keyfi engelleme yöntemlerini deneyerek adeta kullanıcılarla mücadele etmesinin bir hukuksal dayanağı da bulunmamaktadır. B- Bireysel başvuru kapsamındaki haklardan hangisinin hangi nedenlerle ihlal edildiği ve buna ilişkin gerekçeler ve delillere ait özlü açıklamalar: İfade Özgürlüğü Açısından (Anayasa md. 26, AİHS md. 1) 1. Twitter isimli mikro blog, dünya çapında yüzmilyonlarca kişinin görüş, düşünce, haber, resim vs. paylaştığı popüler bir sitedir. Sitenin Türkiye'de de 1 milyona yakın bir kullanıcısı olduğu tahmin edilmektedir. Twitter üzerinden bilimsel ve sanatsal bilgi, düşünce ve eser paylaşımı yapıldığı da bilinmektedir. Bu nedenle, sitenin engellenmesi hem bilgiye ulaşma imkanını hem de bilgiyi yayma imkanını ciddi şekilde zedelemiştir. Bu nedenle, başta Anayasanın "Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar" hükmüyle ifade edilen ifade özgürlüğü, hem de 27. maddesinde korunan bilim ve sanat özgürlüğü ihlal edilmektedir. 2. Bilindiği gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) de İnternet yayımcılığını ifade özgürlüğü kapsamında görmektedir. (Editorial Board of Pravoye Delo and Shtekel/Ukraine, no. 3314/5, ; Yıldırım/Türkiye, no. 3111/1, ; Delfi AS/Estonya, no /9, ). AİHM, Times Newspaper Ltd/BK kararında (no. 32/3 ve 23676/3, para. 29), İnternetin kamuyu ilgilendiren bilginin yayılmasındaki önemine dikkat çekmiştir. Özellikle YouTube, Facebook gibi sosyal medya platformlarıyla beraber twitter.com sitesinin bu anlamdaki önemi yadsınamaz. 3. Söz konusu uygulama ifade özgürlüğü hakkını iki yönlü olarak sınırlandırmaktadır. Bir yandan, twitter.com'da bugüne kadar yazılan tüm bilgilere erişim engellenmekte, bir yandansa bundan sonra yazılacak milyarlarca görüş ve bilgiye erişim engellenmektedir. Kararın bu ikinci yönü, Anayasa'da mutlak olarak yasaklanmış olan sansürü mümkün kılmaktadır. Ekim 29 da AİHM, tedbir kararlarının tek başına, AİHS nin ifade özgürlüğünü koruyan 1. maddesine aykırı olmadığını; ancak bir gazetenin, yargı organı tarafından henüz içeriği bilinmeyen gelecek sayılarının tamamının yayınının durdurulması halinde durumun farklı olacağını Ürper ve Diğerleri v. Türkiye (Applications nos /7, 14747/7, 1522/7, 15737/7, 36137/7, 47245/7, 5371/7, 5372/7 and 54637/7) pilot kararında belirtmiştir. AİHM e göre gelecek sayıların yayınının mahkemeler tarafından durdurulması bir sansür uygulaması olarak değerlendirilecektir. Ürper kararının sadece gazete ve dergilerle sınırlanmış olduğu düşünülemez ve karar İnternet yayıncılığı için de geçerlidir. İnternet sitelerine erişim yasağının getirilmesi AİHS 1. maddeye ve Anayasa nın 26. maddesine bir müdahale niteliğindedir ve bu uygulama Ürper pilot kararı ışığında sadece sansür olarak tanımlanabilir. Erişim engelleme kararı ile sadece mevcut bilgiye ulaşma hakkım ihlal edilmemiş, aynı zamanda erişime engellenen sitede ileri tarihlerde yayınlanacak olan binlerce bilgi ve belgeyi ulaşılmaz kılarak bilgiye ulaşma hakkım da ihlal edilmiştir. 4. İfade özgürlüğünün sınırlandırılabilmesi için öncelikle yasal bir dayanak bulunması gerekmektedir. Yukarıda açıklandığı gibi TİB, engelleme kararını dört farklı yargı işlemine dayandırmaktadır. Ancak, söz konusu yargı işlemlerinin hiçbiri twitter.com sitesinin erişime engellenmesini mümkün kılacak nitelikte değildir sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun"un 9. maddesi kişilik hakları ihlal edilenlerin haklarını nasıl arayabileceğini düzenlemektedir. Anılan maddenin 4. fıkrası, erişim engelleme kararının ne şekilde verilebileceğini düzenlemektedir. Buna göre "Hâkim, bu madde kapsamında vereceği erişimin engellenmesi kararlarını esas olarak, yalnızca kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL, vb. şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verir. Zorunlu olmadıkça internet sitesinde yapılan yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesine karar verilemez. Ancak, hâkim URL adresi belirtilerek içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle ihlalin engellenemeyeceğine kanaat getirmesi hâlinde, gerekçesini de belirtmek kaydıyla, internet sitesindeki tüm yayına yönelik olarak erişimin engellenmesine de karar verebilir." 6. Hükümden şu sonuçlar çıkmaktadır: a. Kişilik haklarının ihlali nedeniyle sadece Hakim kararıyla erişim engellenebilir. Savcılık kararıyla böyle bir karar alınamayacağı gibi TİB de böyle bir karar alamaz, mahkemenin aldığı kararı

3 değiştiremez. b. Kural olarak erişim engelleme kararı yalnızca kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL, vb. şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verilir. Bunun yeterli olmadığını düşünen hakim ancak gerekçesini belirterek tüm siteyi erişime kapatabilir. Ancak bunun takdiri sadece ve sadece hakimindir ve hakim bunun gerekçesini belirtmek zorundadır. Bir başka deyişle, hakim sadece kısmi engelleme kararı verdiyse, TİB yargının yapmadığını yaparak sitenin tamamen kapatılmasına karar veremez. Bunun yapılması, fonksiyon gaspı anlamına gelecektir ve Anayasanın 6. ve 9. maddelerine aykırı olur. 7. Sırasıyla TİB tarafından gösterilen dayanak kararlara bakıldığında hiçbirinin bu koşulu taşımadığı görülecektir. a. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (TMK 1. maddesi ile Görevli) tarih ve 211/762 kararı: 5651 sayılı Yasasının savcıya erişim engelleme imkanı verdiği tek hüküm 8. maddenin 2. fıkrasında düzenlenmektedir. Ancak "Bu durumda Cumhuriyet savcısı kararını yirmidört saat içinde hâkimin onayına sunar ve hâkim, kararını en geç yirmidört saat içinde verir. Bu süre içinde kararın onaylanmaması halinde tedbir, Cumhuriyet savcısı tarafından derhal kaldırılır." Varolduğu iddia edilen karar 8. maddeye göre bile alınmış olsa, 7 Mart günü alındıysa 8 Mart günü hakim tarafından onaylanmadığı için yürürlükten kalkmıştır. Zaten 7 Mart tarihi itibariyle TMK 1. madde ile görevli bir Savcılık da olması mümkün değildir. Terörle Mücadele Yasasının 1. maddesi, 6 Mart 214 gün ve Mük. sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6526 sayılı Yasanın 19. maddesinin (b) bendi ile yürürlükten kalkmıştır. Nitekim, Türkiye Barolar Birliği'nin karara itiraz etmesi üzerine İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi, twitter.comla ilgili bir yargı kararı olmadığını belirtmiştir. Muhtemelen bunun için TİB, twitter.com'u Başsavcılığın değil Başsavcılığın kararına istinaden TİB'in erişime engellediğini belirtmektedir. Ancak ilgili mevzuatta bunu mümkün kılan hiçbir kural olmadığı için böyle bir işlem hem fonksiyon gaspı niteliği taşımakta hem de TCK'nın ilgili hükümlerine göre suç oluşturmaktadır. b. İstanbul Anadolu 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nin tarih ve 211/795 sayılı kararı: (Ek- 1) tarihinde ve 5651 sayılı yasada 6518 sayılı Torba Yasayla yapılan değişiklikler öncesinde verilen kararın hüküm fıkrasında "İtiraz eden İsmet Özel adına sahte olarak oluşturulmuş itiraza konu twitter hesaplarının kapatılmasına" karar verilmiştir. Görüldüğü gibi kararda, siteye erişimin tamamen engellenmesine ilişkin bir ibare yoktur. Zaten, 6518 sayılı Yasa değişikliği öncesinde böyle bir kararın verilmesi de mümkün değildir. c. İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Mahkemesi'nin tarih ve 214/181 sayılı kararı (Ek-2): Bu karar 6518 sayılı yasa sonrasında verilmiştir. Ancak bu kararın da hüküm fıkrasında, şöyle denilmektedir: " sayılı Yasanın 9/3 maddesi gereği talepte belirtilen a) https://twitter.com/oyyokhırsıza, b) https://hirsizaoyyok.wordpress.com adreslerindeki yayınlara erişimin engellenmesine". Görüldüğü gibi karar bir URL adresine erişimi engellemeye yöneliktir. Bu karardan hareket ederek sitenin TİB tarafından tamamının engellenmesi hukuken mümkün değildir. d. Samsun 2. Sulh Ceza Mahkemesinin tarih ve 214/223 sayılı kararı: Anılan kararın hüküm fıkrası basında yer alan haberlere göre şöyledir: "5651 sayılı yasanın 9. maddesi uyarınca talep eden vekilinin talebinin kabulü ile, Twitter, Facebook ile Google isimli internet sitelerinde ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım ve bölümle sınırlı olarak içeriğe erişimin engellenmesine, karardan bir suretinin İnternet Sağlayıcıları Birliğine gönderilmek üzere Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına gönderilmesine karar verildi." Bu karardan da hareket ederek sitenin TİB tarafından tamamının engellenmesi hukuken mümkün değildir. (Ek-3) 8. Görüldüğü gibi 5651 sayılı Yasanın 8 ve 9. maddelerine dayalı bir erişim engelleme kararı mevcut değildir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu konuya ilişkin açıklamasında (Ek-4) şöyle denilmektedir: "Ancak, mahkeme kararlarının uygulanması hususunda tüm iyi niyet çabalarımıza karşılık Twitter bu kararlara duyarsız kalmış ve mahkeme kararlarını tanımamıştır. Yurtdışı merkezli sözkonusu İnternet sitesi Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin vermiş olduğu kararları yok saymıştır. Bu nedenle, vatandaşlarımızın ileride telafisi mümkün olmayacak mağduriyetlerinin önlenmesi için başka bir seçenek kalmadığından mahkeme kararları doğrultusunda Twitter a erişimin engellenmesi tedbiri uygulanmıştır. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, hukuk devleti ilkesi çerçevesinde mahkeme kararlarını uygulamakla yükümlüdür." Açıklamanın aksine, BTK ve TİB bir hukuk devletinde kabulü mümkün olmayacak bir şekilde, yargı merciinin kararını yeterli görmemiş ve yasal hiçbir yetkileri olmamasına rağmen twitter.com sitesinin tamamına erişimi engellemeyi uygun görmüşlerdir. Yukarıda açıkladığımız gibi bu yetki sadece ve sadece mahkemeye aittir. Mahkeme eğer takdir ederse sitenin tamamını erişime engelleyebilir, idare değil. İdarenin sitenin tamamını erişime engelleme yetkisi ancak 5651 sayılı Kanun un 8inci maddesinde yer alan katalog suçlara istinaden mümkündür. Yukarıda bahsi geçen kararların hiç biri 8inci madde kapsamında verilmiş kararlar değildir. 9. Görüldüğü gibi ifade özgürlüğümü kısıtlayan işlemlerin hukuki dayanağı yoktur. Ancak, ortada yasaya dayalı bir erişimi engelleme kararı olsaydı bile bu engelleme Anayasa ve AİHSe aykırı olacaktı. Bilindiği gibi yasal dayanak dışında, sınırlandırmanın meşru bir sebebi olmalı ve bu meşru sebep sınırlandırma için Anayasa'nın 13. maddesinde gösterilen koşulları yerine getirmelidir. Yani sınırlama ölçülü olmalı, hakkın özüne dokunmamalı ve demokratik toplumda zorunlu olmalıdır. Bunu sağlamak için bir Mahkeme bir İnternet sitesini erişime engelleme kararı aldığında, koruduğu özel hayat değeri karşısında sınırlandırdığı ifade özgürlüğü değerini ve kamunun bilgi alma ve verme haklarını da dikkate almalıdır. 1. Bu değerlendirme, konu dünyanın en popüler sosyal paylaşım sitesi olan twitter.com olduğunda daha da büyük önem kazanmaktadır. AİHM, twitter.com'a göre çok daha az kullanıcısı olan Google Sites'ın erişime engellenmesinin tartışıldığı Ahmet Yıldırım/Türkiye kararında bu gerekliliği şu şekilde vurgulamıştır: "66. AİHM, bununla birlikte, itirazı inceleyen hâkimlerin özellikle Googles Sites a erişiminin tamamen engellenmesi gerekliliğini değerlendirerek, ihtilaf konusu olaydaki çeşitli yararlar arasındaki dengeyi araştırmaya çalışmadıklarını gözlemlemektedir. AİHM in nazarında, bu eksiklik, Sözleşme nin 1. maddesi bağlamında kendisi tarafından uygulanan ve ifade edilen kriterler dikkate alındığında, yalnızca hâkimlere Google Sites isimli yer sağlayıcısının tümden erişime kapatılmasının gerekliliği hakkında değerlendirmede bulunma zorunluluğu yüklemeyen 5651 sayılı Kanunun 8. maddesinden kaynaklanmaktadır. Aslında, sözü edilen bu yükümlülük, doğrudan Sözleşme ve AİHM içtihadından doğmaktadır. Hâkimler, kararlarında, sadece bu bağlamda verilen tedbir kararına uygun olarak ihtilaf konusu siteye erişimi engellemenin tek yolunun Google Sites a erişimin tamamen engellenmesi olduğunu ifade etmişlerdir (yukarıda belirtilen 8, 1 ve 13. paragraflar). Oysa AİHM, özellikle İnternette bulunan bilgilerin büyük çoğunluğuna erişimi engelleyen benzer tedbir kararları nedeniyle İnternet kullanıcılarının haklarına büyük ölçüde zarar verildiğini ve önemli dolaylı etkiler oluşabileceğini hâkimlerin dikkate almaları gerektiği kanaatindedir." (Ahmet Yıldırım/Türkiye, no. 3111/1). Türkiye de kullanılan DNS ve IP adresi engelleme yöntemlerinde işlem, siteyi barındıran sunucunun web adresi üzerinden yapıldığından, sunucu üzerindeki içeriğin tümü engellenmiş olmakta, bu da aşırı-engelleme ve engellemenin maksadı aşması sonucunu doğurmaktadır. Ayrıca bu erişim engelleme kararı ile iddia edilen ihlaller durdurulamamaktadır. Hukuken hiç bir dayanağı olmayan karar sadece Türkiye deki kullanıcıların Twitter sitesine erişim hakkını engelleme sonucunu doğurmuştur. Bu bağlamda erişim engelleme kararı ile cezalandırılanlar aslında hukuka aykırı olduğu iddia edilen içerikleri Twitter a yükleyen kişilerden ziyade, bu başvuru sahibi gibi bu sitelerin kullanıcılarıdır. Dolayısıyla, söz konusu kararlara dayanarak twitter.com'un tamamen erişime engellenmesi, benim de içinde bulunduğum milyonlarca insanın bilgi alma ve aktarma hakkını hiçe saymaktadır. Bu niteliğiyle karar demokratik bir toplumda zorunlu olmadığı gibi ölçülü değildir ve açıkça ifade özgürlüğü hakkının özüne dokunmaktadır.

4 11. Hiçbir yasal dayanağı olmayan ve açıkça Anayasa'nın 13. maddesindeki güvencelere aykırı olan twitter.com sitesine ilişkin erişim engelleme kararı derhal kaldırılmalıdır. Seçme ve Seçilme Hakkı Açısından (Anayasa md. 67; AİHS Ek 1. Protokol, md. 3) 1. Twitter, herhangi bir zamanda değil, 3 Mart 214 yerel seçimlerinin hemen öncesinde erişime engellenmiştir. Türkiye'de medyanın yoğun bir baskı altında olduğu ve alternatif haber, bilgi ve görüşe sadece sosyal medya aracılığıyla ulaşılan bir ortamda seçime bu kadar kısa bir süre varken tüm parti, aday ve siyasetçilerin görüşlerini paylaştığı demokratik bir platformun erişime engellenmesi, milyonlarca insanın olduğu gibi benim de ifade özgürlüğüm yanında seçme özgürlüğümü de ihlal etmektedir. İfade özgürlüğüme yapılan müdahalenin, seçimlerle ilgili siyasi tartışmaya katkıda bulunma görevinin kamu yararı açısından daha büyük bir önem kazandığı yerel seçimlerin arifesinde yaşanmış olması gözden kaçırılmamalıdır. Yerel seçimlere yönelik yoğun siyasi tartışmaların yaşandığı bir dönemde Twitter ın engellenmesi genel dolaylı sansür etkisi yaratmıştır (Cumhuriyet Vakfı ve Diğerleri/Türkiye, no 28255/7) C- Başvurucunun güncel ve kişisel bir temel hakkının doğrudan zedelendiği iddiasının açıklanması: Twitter.com web sitesinde 3i aşkın mesajım bulunmaktadır. Bunun yanında izlediğim 3ü aşkın hesap vasıtasıyla çalıştığım alana ilişkin Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler ve diğer akademisyenlerin paylaşımlarına da ulaşabilmekteyim. AİHM, Ahmet Yıldırım kararında yapılan müdahalenin Sözleşme açısından yeterli düzeyde olduğunu şu şekilde ifade etmiştir: "AİHM, kısacası, ihtilaf konusu tedbirin, internet sitesine erişimin engellenmesine ilişkin verilen karar neticesinde getirilen bir sınırlama olarak değerlendirildiği kanaatindedir: Mahkeme, bu tedbir kararının uygulanması amacıyla, aynı zamanda TİB in talebi üzerine, başvuranın web sitesinin yer sağlayıcısı olan Google Sites a erişimin engellenmesine karar vermiştir. Bu nedenle, başvuranın kendi web sitesine erişmesi imkânsız hale gelmiştir. Bu unsur, AİHM in, haber veya bilgi alma ve verme özgürlüğünün tamamlayıcı bir unsuru olan ilgilinin ifade özgürlüğüne, söz konusu tedbir kararı nedeniyle kamu makamlarınca müdahale edildiği sonucuna varması için yeterlidir. (bkz, mutatis mutandis, Ayşe Öztürk v. Türkiye, n 24914/94, 42, 15 Ekim 22) (Ahmet Yıldırım/Türkiye, para. 55) III- BAŞVURU YOLLARININ TÜKETİLDİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER A- Başvuru yollarının tüketilmesine ilişkin aşamalar: Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolu tamamlayıcı bir yargı yoludur. Bu nedenle öncelikle diğer başvuru yollarının Anayasa Mahkemesi'ne başvurmadan önce tüketilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde her başvurunun direk Anayasa Mahkemesinin önüne gelme riski bulunmaktadır. Ancak, AİHM bu kuralın insan haklarını koruma bağlamında yer aldığını göz önünde tutularak, aşırıcı biçimcilikten uzak ve belirli bir esneklikle uygulanması gereğini vurgulamaktadır. Başvuru yollarının mevcudiyeti sadece teorik olarak değil, ama aynı zamanda pratik olarak da yeterince belirgin olmalıdır. Başvurucuyu aranan hakla orantısız bir mücadeleye sokan, ağır bir külfet getiren hukuk yollarının tüketilmesi beklenemez. Yukarıda açıklandığı gibi TİB 2 Mart 214 tarihi gecesi 4 farklı karara istinaden twitter.com adresine erişimi engellemiştir. Ulaştırma Bakanı 23 Mart 214 günü katıldığı bir televizyon programında başka kararların da olduğunu ileri sürmüştür. Her bir kararın ayrı ayrı mahkemelerde verildiği düşünülecek olursa, bunların şahsen takibi mümkün olmadığından, farklı illerde çok sayıda avukat tutmam, her bir kararın gerekçesini öğrenmem, bunlara tek tek cevap verip itiraz etmem beklenmektedir. 1 farklı kararın 9unu kaldırtsam bile 1ini dahi kaldırtamadığım takdirde erişim engelleme kararı devam edecektir. Görüldüğü gibi burada yapısal bir sorun vardır ve bu ancak Anayasa Mahkemesi tarafından verilecek bir ilke kararı ile çözümlenebilecektir. Bu nedenle etkili olmayan CMK kapsamındaki genel itiraz yolunun ve/veya idari yargı yolunun tüketilmesi işbu başvuru açısından gerekli değildir. Bunun yanında eklenmesi gerekli bir husus daha vardır. Twitter.com hakkında verilen karar açıkça hukuka aykırı olmasına rağmen başta Başbakan ve Ulaştırma Bakanı olmak üzere çok sayıda hükümet yetkilisi çok ağır bir dille twitter.com'u eleştirmiş, TİB'in doğru karar aldığını savunmuştur. Bu koşullar altında mahkemelerin ama daha önemlisi ataması ve yargılama izni Bakana bağlı olan TİB çalışanlarının hukuka aykırı kararı geri alması imkansız hale gelmiştir. Açıklanan nedenlerle, diğer başvuru yolları tüketilmeden Anayasa Mahkemesine başvuru yapma zorunluluğu doğmuştur. B- Başvuru yollarının tüketildiği veya başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarih: Aşağıdaki belirtilen kararlar 2 Mart 214 tarihinde öğrenilmiştir: a. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (TMK 1. maddesi ile Görevli) tarih ve 211/762 kararına b. Samsun 2. Sulh Ceza Mahkemesinin tarih ve 214/223 sayılı kararına istinaden Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından koruma tedbiri c. İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Mahkemesi'nin tarih ve 214/181 sayılı kararına d. İstanbul Anadolu 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nin tarih ve 211/795 sayılı kararına IV- DİĞER BİLGİLER B- Başvurucunun kamuya açık belgelerde kimliğinin gizli tutulması talebi ve bunun gerekçesi: 1-TALEBİ YOK : 2-TALEBİ VAR : TEDBİR TALEBİ 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 49. maddesinin 5. fıkrası uyarınca Bölümler, esas inceleme aşamasında, başvurucunun temel haklarının korunması için zorunlu gördükleri tedbirlere resen veya başvurucunun talebi üzerine karar verebilir. Yukarıda açıklandığı gibi 3 Mart 214 tarihinde yerel seçimler yapılacaktır. Twitter.com adresine ilişkin verilen erişim engelleme kararının seçimlere kadar bilgi dolaşımını engellemek olduğu çok açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Erişim engelleme kararının hukuka aykırılığı açıktır. Seçimler geçtikten sonra twitter.com sitesi hakkında verilecek erişim kararı ise hakkın iadesini sağlamayacaktır. 2. Bir gazetenin Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında Abdullah Gül ile ilgili yaptığı haber nedeniyle hakkında ihtiyati tedbir koyulması karşısında AİHM, şu değerlendirmeleri yapmıştır: "Mahkeme, ihtiyati tedbirin kaldırılmasının ardından, diğer deyişle Sayın Gül ün Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından kısıtlama getirilmiş hususlar hakkında yayım yapılmasının aynı değer ve etkiye sahip olmayacağını; zira haberlerin kısa ömürlü ürünler olduğunu ve somut davada olduğu gibi, haberlerin yayımlanmasının belirsiz süreli olarak ertelenmesinin tüm değerini ve önemini yitirmesine neden olabileceğini vurgulamaktadır (bk. Observer ve Guardian, yukarıda anılan, 6)." Günümüzde twitter, 27 seçimlerinde Cumhuriyet Gazetesinin oynadığından çok daha kritik bir rol oynamaktadır. Seçimlere sadece 6 gün kalmıştır. Yüce Mahkemenizin 24 saat içerisinde tedbir kararı vermesi elzemdir. Kararın seçimler sonrası bir döneme kalması halinde, telafisi

5 imkansız zararlar doğacak ve daha sonra yapılacak paylaşımlar aynı değer ve etkiye sahip olmayacaktır. V- SONUÇ TALEPLERİ Açıklanan gerekçelerle; a. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının a. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (TMK 1. maddesi ile Görevli) tarih ve 211/762 sayılı; b. Samsun 2. Sulh Ceza Mahkemesinin tarih ve 214/223 sayılı kararı; c. İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Mahkemesi'nin tarih ve 214/181 sayılı kararı ve d. İstanbul Anadolu 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nin tarih ve 211/795 sayılı kararına istinaden verdiği kararın ifade, bilim ve sanat özgürlüğümü (AY md. 26 ve 27, AİHS md. 1), seçme ve seçilme hakkımı (Anayasa md. 67; AİHS Ek 1. Protokol, md. 3) ve etkili başvuru hakkını (AY md. 4, AİHS md. 13) ihlal ettiğine, b. Başvurunun önemine binaen Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 68. maddesi uyarınca incelenmesine öncelik verilmesine, c. 3 Mart 214'te yapılacak seçimler açısından twitter.com'un erişime açık olmasının önemi dikkate alınarak temel haklarının korunması için zorunlu görülen bir tedbir olarak 48 saat içerisinde erişim engelleme kararının kaldırılması için gereğinin Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına bildirilmesine, d. Esastan yapılacak inceleme sonucunda, ihlalin tespiti yanında 6216 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrası uyarınca erişim engelleme kararının kaldırılması için gereğinin Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına bildirilmesine, e. İşbu başvuru için yapılan yargılama giderleri ile vekalet ücretinin başvurucuya ödenmesine karar verilmesi için gereğini bilgilerinize vekaleten arz ve talep ederim. EKLER 1- Başvuru harcının ödendiğine dair belge 2- Nüfus cüzdanı örneği, başvurucu yabancı ise geçerli kimlik belgesi 3- Dayanılan belgelerin örnekleri! Saygılarımla, Bu başvuru formunda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu; formda belirtilen bilgilerde, adreslerimde veya başvuruyla ilgili koşullarda herhangi bir değişiklik meydana geldiğinde Mahkemeye bildireceğimi beyan ederim. Başvurucu :. Tarih : İmza :

A) 5651 Yoluyla. Öngörülen. Hakkında. Edilmesi. erişimin erişimin. tarafından içeriğin. engellenmesini,

A) 5651 Yoluyla. Öngörülen. Hakkında. Edilmesi. erişimin erişimin. tarafından içeriğin. engellenmesini, Rev.1-5 Şubat 2014 TS/BTK/14-01 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKL İK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

TÜRK İNTERNET HUKUKU UYGULAMASININ VE MEVZUATININ EVRİMİNİN İLK DÖNEMİNİ TAMAMLAMASI İÇİN ÖNERİLER VE GÖZLEMLER

TÜRK İNTERNET HUKUKU UYGULAMASININ VE MEVZUATININ EVRİMİNİN İLK DÖNEMİNİ TAMAMLAMASI İÇİN ÖNERİLER VE GÖZLEMLER TÜRK İNTERNET HUKUKU UYGULAMASININ VE MEVZUATININ EVRİMİNİN İLK DÖNEMİNİ TAMAMLAMASI İÇİN ÖNERİLER VE GÖZLEMLER SUGGESTIONS AND OBSERVATIONS FOR THE COMPLETION OF FIRST PHASE OF EVOLUTION OF TURKISH INTERNET

Detaylı

66 SORUDA BİREYSEL BAŞVURU

66 SORUDA BİREYSEL BAŞVURU 66 SORUDA BİREYSEL BAŞVURU Dr. Hüseyin EKİNCİ Dr. Musa SAĞLAM Anayasa Mahkemesi Yayınları Ankara, 2015 Anayasa Mahkemesi Yayınları Dr. Hüseyin EKİNCİ Dr. Musa SAĞLAM 1. Baskı 25.000 Adet, Ankara, 2012

Detaylı

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA İHBAR ve ŞİKÂYETTE BULUNAN : İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI 1456 Sok. No: 14 Alsancak/İZMİR ŞİKAYET EDİLENLER : İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli 359559

Detaylı

KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ REHBERİ

KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ REHBERİ KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ REHBERİ Araştırma ve İçtihat Birimi Editörler: Dr. Musa Sağlam Hasan Tuna Göksu Hazırlayanlar: Dr. Musa SAĞLAM Mustafa Baysal Metin Efe Hasan Tuna Göksu Dr. Abdullah Çelik

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. 688 Sıra Sayılı Kanun uyarınca, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların

Detaylı

Ayrıca, 21.02.2012 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi nde grubu bulunan tüm siyasi partilerin ortak iradelerini yansıtan araştırma önergeleri

Ayrıca, 21.02.2012 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi nde grubu bulunan tüm siyasi partilerin ortak iradelerini yansıtan araştırma önergeleri 524 SIRA SAYILI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde kişinin dokunulmazlığı,

Detaylı

DEĞER. yaratmanın cinsiyeti YOK! sektöründe. Bilişim. 5651 tepkileri. Bilişim. terimleri. Başkent Başkan adaylarının BT vaatleri.

DEĞER. yaratmanın cinsiyeti YOK! sektöründe. Bilişim. 5651 tepkileri. Bilişim. terimleri. Başkent Başkan adaylarının BT vaatleri. TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ YIL 42 SAYI 163 MART 2014 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ Bilişim sektöründe DEĞER yaratmanın cinsiyeti YOK! Seçime 1 kala Başkent Başkan adaylarının BT vaatleri 5651 tepkileri Türkçe

Detaylı

5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*)

5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*) Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2008 5651 Sayılı Kanun ve Bu Kanun Çerçevesinde Yapılan İkincil Düzenlemelerin Değerlendirilmesi (*) Ayhan TÖZER,

Detaylı

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sistemi. İhtiyaç Analizi Raporu

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sistemi. İhtiyaç Analizi Raporu AnAyAsA MAhkeMesine Bireysel BAşvuru sistemini DestekleMe Projesi Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sistemi İhtiyaç Analizi Raporu raportör: luca Perilli Katkıda bulunan danışmanlar: Christiane Schmaltz,

Detaylı

Özel Yetkili Yargı Sistemi Değişikliklerine Dair Değerlendirme

Özel Yetkili Yargı Sistemi Değişikliklerine Dair Değerlendirme Mart 2014 tarihli Özel Yetkili Yargı Sistemi Değişikliklerine Dair Değerlendirme DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Hande Özhabeş SUNUŞ Türkiye de son yıllarda yargı reformu kapsamında ceza hukukuna ilişkin, özellikle

Detaylı

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU?

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? S. Alp Lİmoncuoğlu* Türkiye nin son 25 yılına damgasını vuran tartışmalardan biri türban sorunu dur. Çözümün yasama organına odaklanmış

Detaylı

TÜRK İDARE HUKUKUNA YENİ BİR KATKI: ERİŞİM SAĞLAYICILARI BİRLİĞİ

TÜRK İDARE HUKUKUNA YENİ BİR KATKI: ERİŞİM SAĞLAYICILARI BİRLİĞİ TÜRK İDARE HUKUKUNA YENİ BİR KATKI: ERİŞİM SAĞLAYICILARI BİRLİĞİ Yrd. Doç. Dr. M. Artuk ARDIÇOĞLU Özet İnternet, 21. yüzyıl toplumsal ve siyasal ilişkilerini yeniden yapılandırmıştır. Olumlu etkileri yanı

Detaylı

ĐNTERNET ĐLETĐŞĐMĐNĐN ENGELLENMESĐNĐN HUKUKĐ AÇIDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ VE 5651 SAYILI YASAYLA GETĐRĐLEN DÜZENLEME GĐRĐŞ

ĐNTERNET ĐLETĐŞĐMĐNĐN ENGELLENMESĐNĐN HUKUKĐ AÇIDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ VE 5651 SAYILI YASAYLA GETĐRĐLEN DÜZENLEME GĐRĐŞ ĐNTERNET ĐLETĐŞĐMĐNĐN ENGELLENMESĐNĐN HUKUKĐ AÇIDAN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ VE 5651 SAYILI YASAYLA GETĐRĐLEN DÜZENLEME Murat Volkan Dülger GĐRĐŞ Đnsanlık, 20. yüzyılda, bilimin ve teknolojinin hemen her alanında

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU

BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU ÖZET Ayhan KÜÇÜK 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nda bilgi edinme hakkı nın kullanılmasına dair sınırlar

Detaylı

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU Bilindiği üzere, 2577 sayılı İdari Yargılama

Detaylı

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR BİRİNCİ BÖLÜM Av.Sedat KARTAL Kamulaştırmasız El Koyma Kavramı: Kamulaştırma yetkisine sahip bir idarenin, Anayasa ve yasalara uygun

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER Gilles Dutertre Bu kitap daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarından Alıntılar adıyla yayımlanmış olan kitabın çevirisi gözden geçirilmiş

Detaylı

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSİ KAMU HUKUKU (GENEL KAMU HUKUKU) ANA BİLİM DALI AİHM KARARLARI IŞIĞINDA ADİL YARGILANMA HAKKINDA

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSİ KAMU HUKUKU (GENEL KAMU HUKUKU) ANA BİLİM DALI AİHM KARARLARI IŞIĞINDA ADİL YARGILANMA HAKKINDA T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSİ KAMU HUKUKU (GENEL KAMU HUKUKU) ANA BİLİM DALI AİHM KARARLARI IŞIĞINDA ADİL YARGILANMA HAKKINDA MAKUL SÜRE Yüksek Lisans Tezi Kemal AKKURT Ankara, 2012

Detaylı

KAMU İHALELERİNE KARŞI İDARİ BAŞVURU VE ŞİKAYET REHBERİ

KAMU İHALELERİNE KARŞI İDARİ BAŞVURU VE ŞİKAYET REHBERİ KAMU İHALELERİNE KARŞI İDARİ BAŞVURU VE ŞİKAYET REHBERİ İÇİNDEKİLER Türkiye SEİS Başkanı Metin DEMİR in Önsöz ü GİRİŞ I - İHALE İŞLEMİNE KARŞI YAPILACAK İDARİ BAŞVURU YOL VE ESASLARI 1-İdareye Karşı Şikayet

Detaylı

TÜRKİYE NİN İNTERNET SANSÜRÜ SORUNU

TÜRKİYE NİN İNTERNET SANSÜRÜ SORUNU TÜRKİYE NİN İNTERNET SANSÜRÜ SORUNU MEDYA DERNEĞİ İNTERNET KOMİTESİ Redaksiyon ve Güncelleme: Dr. Aslı Telli Aydemir Temmuz 2010 İÇERİK: 1) YENİ BİR MECRA OLARAK İNTERNET 4. Dünyada ve Türkiye de İnternet

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

YASA, KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VE MAHKEME KARARLARI IŞIĞINDA TAM GÜN SORUNSALI

YASA, KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VE MAHKEME KARARLARI IŞIĞINDA TAM GÜN SORUNSALI YASA, KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VE MAHKEME KARARLARI IŞIĞINDA TAM GÜN SORUNSALI Nihan Yancı ÖZALP * ÖZET Ülkemizde 2010 yılından beri tam gün yasası tartışılmaktadır. Süreç, 5947 sayılı yasa ile başlamıştır.

Detaylı

Türkiye nin ilk ve tek bilişim ve hukuk dergisinin 2008/3 (8.sayı) sayısıyla tekrar karşınızdayız.

Türkiye nin ilk ve tek bilişim ve hukuk dergisinin 2008/3 (8.sayı) sayısıyla tekrar karşınızdayız. Editörden Dergimizin bu sayıdaki özel konusu İnternet Sitelerine Erişimin Engellenmesi Türkiye nin ilk ve tek dergisinin 2008/3 (8.sayı) sayısıyla tekrar karşınızdayız. sunan Turk.İnternet.com sitesi kurucusu

Detaylı

BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ

BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ Dr. Emir KAYA* Özet Bu çalışmada, Anayasa nın 152. maddesinde itiraz başvuruları için hüküm altına alınmış olan, daha

Detaylı

Avukat Dr. Mehmet SAĞLAM

Avukat Dr. Mehmet SAĞLAM PERSONEL HUKUKUNA İLİŞKİN ANAYASAL İLKELER VE ANAYASA MAHKEMESİ NİN UYGULAMASI Avukat Dr. Mehmet SAĞLAM Türk personel hukukunun anayasal düzeydeki ilkelerini üç kategori altında ele almak mümkündür. Birinci

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

Dr. Yaman AKDENİZ & Dr. Kerem ALTIPARMAK KASIM 2008

Dr. Yaman AKDENİZ & Dr. Kerem ALTIPARMAK KASIM 2008 İnternet: Girilmesi Tehlikeli ve Yasaktır Türkiye'de İnternet İçerik Düzenlemesi ve Sansüre İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirme Dr. Yaman AKDENİZ & Dr. Kerem ALTIPARMAK KASIM 2008 Bu Çalışma İnsan Hakları

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi

T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2013/20697 KARAR NO : 2013/20460 YARGITAYİLAMI MAHKEMESİ: Bakırköy 16. İş Mahkemesi TARİHİ: 29/03/2013 NUMARASI: 2012/276-2013/144 DAVACI: SEDA ATALAY ADINA VEKİLİ

Detaylı