TANITIM AMAÇLI SOSYAL MEDYA KULLANIMI: GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖRNEĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TANITIM AMAÇLI SOSYAL MEDYA KULLANIMI: GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖRNEĞİ"

Transkript

1 TANITIM AMAÇLI SOSYAL MEDYA KULLANIMI: GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖRNEĞİ Mete KAZAZ Elif TÜMEN ÖZET Teknolojinin gelişmesi, iletişim araç ve yöntemlerinden yaralanma şeklini değiştirmiştir. Günümüz kurum ve kuruluşları, yeni medya teknolojilerinden yararlanmakta, online olarak hizmet vermekte ve iletişim stratejisi geliştirmektedir. Sosyal medyanın ortaya çıkması ile beraber kurum ve kuruluşlar iletişim faaliyetlerini bu yöne kaydırmış, dijital marketing, online pr, viral iletişim uygulamaları, web sitesi hizmetleri bu doğrultuda gelişmeye başlamış ve günümüz iletişimi yeni kavramlar ile tanışmıştır. Dijital ortamlarda kriz yönetimi, kurum imajı, kurum kimliği, tanıtma, bilgilendirme, haber verme gibi halkla ilişkiler faaliyeti yürütülür duruma gelmiştir. İnteraktif medya tanımıyla başlayan, yeni medya olarak devam eden tanımlamalardan sonra hızlı bir etkileşim ağı olanağı sunan sosyal medya kavramı ile tanışan iletişim faaliyetlerinin, sosyal medya üzerinden nasıl yürütüldüğü başarılı örnekler ile karşımıza çıkmaktadır. Sosyal medyanın gücü her geçen gün daha fazla kabul görüp, önem kazanırken bu yönde akademik çalışmalar hız kazanmıştır. Çalışmamız doğrultusunda iletişim biliminin önemli bir uzantısı olan tanıtma kavramı açıklanmaya ve sosyal medyanın tanıtma açısından nasıl kullanıldığı saptanılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde yer alan literatür taramasında, tanıtma kavramı, sosyal medya kavramı, önemli bir sosyal medya aracı olan Twitter ve son olarak tanıtım aracı olarak sosyal medya açıklanmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünü Gençlik ve Spor Bakanlığı nın Twitter sayfası ele alınmış ve 28 Mart Mart 2013 tarihleri arasında yazılan elli tweet içerik analizine tabi tutulmuş, kurumun tanıtım aracı olarak sosyal medyayı nasıl kullandığı belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışma, iletişim ve halkla ilişkilerin önemli bir uzantısı olan tanıtma kavramın sosyal medya üzerinde nasıl kullanıldığını saptamaya çalışmasından dolayı önem taşımaktadır. Çağımızın değişen ve dönüşen toplumunun değişen ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda kurumların neler yapmaları gerektiğini saptamak açısından yine bu gibi çalışmalara halkla ihtiyaç duyulmaktadır. Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, İletişim, Tanıtım, Haber 1. TANITIM KAVRAMI Bir olay, bir birey, bir grup veya bir ürün konusundaki bilginin hedef kitlenin olumlu olarak dikkatini çekmek için haber araçları ve diğer kanallarla yayılması tanıtım olarak adlandırılmaktadır (Okay ve Okay, 2001:59). Tanıtma, belirli iletileri, belirli kitlelere ileterek davranış ve bakış açılarını değiştirmeye yönelir (Bülbül, 1998:20) ve amacı olumlu olarak yer almak olsa da zaman zaman sonucun kontrol edilemeyip olumsuz tanıtımında iletişim araçlarında yer aldığı görülmektedir (Okay ve Okay, 2001:60). Tanıtma kuruluşun, bütün yön ve gerçekleriyle halka anlatılması, kuruluşun yapı ve görevlerine ilişkin bilgi ve haberlerin düzenli bir biçimde halka duyurulması ve gerektiğinde bunların açıklığa kavuşturulması olarak tanımlanabilir (Özer, 2009:126). Tanıtım, bir firmanın ürettiği ürün ve hizmetlerini, onların özelliklerini, kurumsal kimliğini, üretim biçimini, teknolojisini, ürettiği unsurlara yüklediği duygusal bağlarla birlikte, geniş halk kitlelerine, onların bütün bunları sahiplenmesini, benimsemesini, istemesini sağlayacak şekilde anlatmasıdır. Firmaların reklâmları, birbirinden farklı mecralardan yapılabilmektedir. Geçmişten bu yana firmaların bilgilendirme çalışmaları; televizyon kanalları, radyolar, gazete ve dergiler gibi kitle iletişim araçlarıyla birlikte, açık hava tanıtım araçları vasıtasıyla oluşturulan mecralardan yapılmaktadır (blog.reklam.com.tr). Genel olarak belirsizliği azaltma olarak görülen tanıtma işlevi tanıtımı yapılmak istenilen olay ya da olgunun hedef kitleye anlatılma süreci (Erdem, 2007:240) olarak karşımıza çıkar ve etkin olup, sonucun alınabilmesi için ortada tanıtmayı gerektiren bir eylem veya işin olması gerekmektedir (Bülbül, 1998:20). Tanıtma sürecinde uyulması gereken temel ilkeler (Özer, 2009:128) şunlardır; Tanıtma marka ve kurum imajı ile tutarlı olmalıdır. Tanıtmada rasyonel ve duygusal cazibe beraber kullanılmalıdır. Yrd.Doç.Dr, Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü YL öğrencisi,

2 Tanıtma materyalleri; içerik yol, yöntem ve araç olarak mutlaka hedef kitlelere gönderilmeli ve bunlara hitap etmelidir. Tanıtma sabır, para, özveri ve koordinasyon isteyen bir çalışmadır. Tanıtma, ülkenin, kuruluşun ve markanın imajına uygun ve tutarlı olmalıdır. Her tanıtma kampanyasının mutlaka temel bir dayanağı olmalı, hatta bir logosu bulunmalıdır. Bütün tanıtma faaliyetleri bir konu hakkında bilgi verme temeline dayanmalıdır. Bütün tanıtma faaliyetlerinde telkin yapmak, zihinlerde inanç yaratmak, insanları istenilen konuya yönlendirmek ve böylece taraftar toplamak gibi amaç birliği olmalıdır. Tanıtma faaliyetlerinde kişilerin bilincine belirli ölçüde baskı yapmak hedeflenmelidir. Tanıtma faaliyetlerinde hedefe ulaşmak için yazılı ve elektronik basın, afiş, pankart, broşür gibi sosyal ve kültürel etkinliklerden yararlanıldığından araç birliği olmalıdır. Tanıtma faaliyetleri birbirini tamamlayan özellikler taşımalıdır. Tanıtım haberlerine örnek olarak bir müzik topluluğunun turnesi veya bir iş adamının yaptığı hayırseverliği konu alan haber veya yorumu örnek olarak gösterilebilir (Okay ve Okay, 2001:60). Tanıtma sürecinde kullanılan araç ve yöntemler şu şekilde sıralanabilir (Özer,2009:129): Medya Önderlerden yararlanma Tanıtım yapıldığı yazı veya görüntü hazırlanırken hangi bilgilerin hangi medya kuruluşlarının dikkatini çekeceği önceden belirlenmeli (Okay ve Okay, 2001:60) strateji bu şekilde oluşturulmalıdır. Tanıtma ve halkla ilişkiler kavramları arasında bağlantı bulunmasına rağmen halkla ilişkiler daha geniş bir kavramdır. Halkla ilişkiler iki yönlü tanıtma ise tek yönlü bir iletişim sürecidir (Bülbül, 1998:20). Halkla ilişkiler faaliyetlerinde tanıtmanın amaçları şu şekilde sıralanmaktadır (Özer, 2009:128): Halkı aydınlatmak, kuruluşu, izlediği politikaları ve amaçlarını benimsemek. Halkta kuruluşa karşı daha olumlu tavırlar oluşturmak. Halkın kuruluş ile olan işlerini kolaylaştırmak. Kuruluşlarda gerek işe yeni başlayan personelin gerekse kuruluş ile ilişkide bulunan kişilere, kuruluşta uyulması gerekli kurallar hakkında aydınlatıcı bilgiler vererek halkın bu kurallara uymasını sağlamak. Hizmetlerin yürütülmesinde halk ile işbirliği sağlamak. Halkla ilişkiler tanıtımdan gelişmiştir. Çağdaş uygulamanın pek çoğu tanıtım olarak yapılmaktadır. Bazı kuruluşlar da halkla ilişkilerin amaçlarını gerçekleştirmek için başlıca stratejiler olarak tanıtımdan yararlanmaktadır (Okay ve Okay, 2001:60). 2. SOSYAL MEDYA KAVRAMI Sosyal Medya, kullanıcılara enformasyon, düşünce, ilgi ve bilgi paylaşım imkânı tanıyarak karşılıklı etkileşim yaratan çevrimiçi araçlar ve web sitelerini için ortak kullanılan bir terimdir (Sayımer, 2008:128). Sosyal medya terimi kullanıcıların birbirleriyle bilgi, görüş ve ilgi alanlarını paylaşarak etkileşim kurmalarına olanak sağlayan online paylaşım platformlarını ve web sitelerini içermektedir. Sosyal medya, teknolojiyi, sosyal girişimciliği kelimeler, resimler, videolar ve ses dosyaları ile birleştiren bir kavramdır. Sosyal medya ortamları, bloglar, online sohbet, RSS, sosyal ağ siteleri, sosyal imleme, forum, podcast, online sohbet ortamları, e-posta zincirleri, sanal dünyalar, wikiler gibi interaktif, kullanımı kolay, katılıma açık olan internet üzerindeki iletişim ortamlarıdır (Pelenk, 2011:12).Gerek günlük yaşam içinde, gerekse akademik literatürde sosyal medya terimi yerine sosyal ağ, sosyal web, sosyal paylaşım siteleri terimleri de kullanılmakla birlikte, bu konuda hepsini kapsayacak bir anlam içeren sosyal medya teriminin kullanılması daha uygun gözükmektedir (Sayımer,2008:128). Sosyal medyanın en çok takip edilen ve paylaşımda bulunan online siteleri arasında başta Facebook ve Twitter gelmektedir. Bireyler düşünceleri ile yakın bireyler ile etkileşimde bulunmakta ve bilgi alışverişini hızlı ve interaktif bir biçimde sosyal medya araçları ile sağlamaktadır. Yeni bir alan olan ve insan ilişkilerinde önemli bir konuma sahip olan sosyal medyayı kullanım ve sosyal medyaya yönelik güven bu bağlamda oldukça önem taşımaktadır. Geleneksel kitle iletişim araçlarının önüne geçerek hızlı bir yükselişle çeşitli grup ve yaştaki insanların alışverişten siyasete, spor taraftarlığından aktivizme, kültürel etkinliklerden oy verme davranışına ve siyasal bilgilenme sürecine kadar birçok faaliyet ve iş yapış biçimlerine yön veren, sosyal yaşam içindeki birçok tutum ve davranışı etkileyen sosyal ağ paylaşım siteleri, bir diğer adıyla sosyal medya günümüzde en çok tartışılan alanlardan biridir (Pelenk, 2011:3). Sosyal medya

3 zaman ve mekân sınırlaması olmadan (mobil tabanlı), paylaşımın, tartışmanın, yorum yapabilmenin temel alındığı bir iletişim şeklidir (Vural ve Bat, 2010:3351). KristinaLerman a göre (Bostancı, 2010: 53) sosyal medya sitelerinin dört ortak özelliği vardır. Kullanıcılar çeşitli medya türlerinde içerik oluşturabilir veya içeriklere katkıda bulunabilirler. Kullanıcılar içerikleri etiketleyebilirler. Kullanıcılar içeriği ya aktif oylama ya da pasif kullanımla değerlendirebilirler. Kullanıcılar diğer kullanıcılar ile kişi ve arkadaşlar gibi ortak ilgi alanları tanımlayarak sosyal medya ağları oluşturabilirler Sosyal medya için dünya çapında rakamsal bir değerlendirme yapıldığında şöyle bir tablo karşımıza çıkmaktadır. İnternette sosyal medya pornoyu geride bırakmıştır. 2. Twitter ın geçtiğimiz yıl için büyüme oranı: % Dünya üzerinde her üç kişiden ikisi sosyal ağları ziyaret etmektedir. Her gün Youtube ta 100 milyon video izlenmekte ve her dakika 20 saatlik video yüklenmektedir. Her gün Facebook üzerinde 8 milyar dakika geçirilmekte ve 285 milyon adet içerik paylaşılmaktadır. 350 milyon aktif kullanıcısı ile Facebook bir ülke olsaydı Çin ve Hindistan dan sonra dünyanın en kalabalık3. ülkesi olurdu. 307 milyon üyesi ile YouTube ise Çin ve Hindistan ın ardından 3. en kalabalık ülke olurdu. Twitter a açıldığı günden bu yana 6.7 milyar tweet gönderildi. İnternet kullanıcılarının sadece % 65.1 i e posta kullanmakta, sosyal ağları kullananlar ise %68 dir. 14 milyondan fazla kullanıcıyla Türkiye Facebook ta en aktif 3. ülke Friendfeed in Dünya da en popüler olduğu ülke Türkiye. Türkiye, Avrupa nın internette en çok zaman geçiren ülkesi durumundadır. Sosyal medya, kullanım bakımından karmaşık bir yapıda görünse de basit bir iletişim simetrisine sahiptir. Aynı zaman dilimi içerisinde birden fazla kişiyle iletişim kurulmaya olanak sağlamaktadır. Bu durum sosyal medyanın kullanım kolaylığını da ortaya koymaktadır (Vural ve Bat, 2010: ). Sosyal paylaşım ağları içinde 2007 yılının en ilgi çekici sohbet sitesi yazılı mesaj tabanlı olarak çalışan Twitter dır. Cep telefonları veya web üzerinden mesajların paylaşılmasından ortaya çıkan site, yüz binleri bir araya toplayarak, anlık, kısa sohbet yapma olanağı tanıyan Twitter, anlık mesajlaşma, sosyal ağ ve kablosuz iletişimin bir arada kullanıldığı ve 140 karakterden oluşan bir mesajla bireyin o anda ne yaptığını bilgisayar ve cep telefonları aracılığıyla tüm dünyayla paylaştığı ücretsiz bir servistir (Sayımer, 2008:128). Twitter Terimleri Trendingtopic (TT): Sol taraftaki en çok konuşulan konuların listelendiği alana TrendingTopic denir. Mentions Cevap verme, etiketleme anlamına gelmektedir. Mentions karşı taraf RT etmedikçe sadece kendi profilinizde görülür. FridayFollow (FF): Bu kısaltma takip ettiğiniz kişilerin sizi de takip etmesi içindir. Sadece cuma günleri yapılır. Retweet (RT): Başka bir twitter kullanıcısının twit'ini sizin takipçilerinizde görsün diye retweet tuşuna basıp sizin profilinizde görünmesidir. Direct Message (DM): Başka bir twitter kullanıcısının size atmış olduğu postayı işaret eder bir nevi işlevi görür. Hashtag: kullanıcıların mesajları kategorize etmesini sağlayan bir semboldür ya da tüm bu mesajlar aynı olaya/kişiye/yere aittir demenin pratik bir yoludur. Tweetup: Twitter vasıtası ile tanışan insanların sosyal, profesyonel ya da belli bir amaç için bir araya gelmesi olarak açıklanabilir. Önceden planlı ya da spontane bir şekilde insanların bir araya gelmesi için yapılan organizasyonlardır. Bu tarz organziasyonlar birbirini tanımayan insanları bir araya getirdiği için, yeni bağlantılar kurmak ve network genişletmek için çok faydalıdırlar.

4 Faile while:twitter oldukça hızlı bir şekilde büyümüştür. Bu başarının sonucu olarak, sistem bazen durmaktadır. Meşhur Fail Whale logosu kapasite aşıldığında ekrana gelmektedir. Bu logo ile karşılaştığınız zaman, bir süre beklemeli ve hesabınıza girmeyi tekrar denemelisiniz. Mentions Cevap verme, etiketleme anlamına gelmektedir. 3. TANITIM FAALİYETİ OLARAK SOSYAL MEDYANIN KULLANILMASI Gelişen teknoloji sayesinde halkla ilişkilerin iletişim ortamı haline gelen (Peltekoğlu, 2004:307) yeni medya kavramı, halkla ilişkilerin bir parçası olarak tanıtmaya da katkı sağlamaktadır. İnternetin çift simetrik iletişime izin vermesi (Kellner, 2010:10) ve video, ses öğelerinin yanında yazıyı da bünyesinde barındırarak bir anlamda daha önce bahsedilen kitle iletişim araçlarının özelliklerini bir arada toplamasından dolayı (Newhagen ve Rafaeli, 1996:5) diğer kitle iletişim araçlarından üstün gözükmektedir (Balcı ve Akar, 2010:283). Devletin 27 Nisan 2004 tarihinde yürürlüğe koymuş olduğu Bilgi Edinme Kanunu kapsamıyla beraber insanlar hemen hemen devlet ile ilgili her türlü veriye ulaşabilir hale gelmiştir (Kazancı, 2007:93). Sosyal medya ve internet kolay erişim sağlanan bir medya türü olarak kurumsal mesajları kişiye özel olarak hazırlayıp, dağıtmayı kolaylaştırmaktadır (Sayımer,2008:73). Tanıtım faaliyeti olarak sosyal medyanın kullanılmasına en iyi örneklerden birisi 2008 Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Seçimleri dir. Barack Obama nın sosyal medyayı başarılı olarak kullanması, siyasal iletişimde bir tanıtma faaliyeti olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu doğrultuda Facebook Masalları adlı kitabın yazarı Liebert Başkanlık Seçimleri bölümünde, Obama nın sosyal medya uzmanının Facebook başarısı üzerine sözlerini şu şekilde aktarmaktadır (2010: 85): Facebook kısa zamanda, Barack Obama ya ilgi duyan herkesin onun destekçisi olabilmesine olanak sağlayan kampanyanın ikinci merkezi haline geldi. Neticede sosyal medya takımı bu insanlarla doğrudan iletişime geçip onları sistemli bir şekilde bilgilendirmeye başladılar. İlginç bir video olduğu zaman yayınlayıp, kullanıcılardan kendi profillerinde paylaşmalarını istiyorlardı. 10 dolarlık bağış yapılmasına, on kez telefon edilmesine ya da evlerde parti düzenlenmesine ihtiyaç olursa, bu sayfa kullanılarak duyurulabilirdi. En önemli sorunlar bile Facebook aracılığı ile çözülebilirdi. Bu durum aslında internet ve onun uzantısı olan sosyal medyanın isteyen kişilere, istedikleri zaman diliminde ve istedikleri mekânda mesajı almalarını sağlaması ve bu mesaj üzerine konuşabilme, yeniden içerik-mesaj oluşturabilme etkisinden kaynaklanmaktadır. Sosyal medyanın bu kadar başarılı kullanılması genç bir politikacının tanınmasına ve desteklenmesine sebep olmuştur. Özkan (2009:55) bu başarıyı Obama nın Liderlik Sırları adlı kitabında şu şekilde anlatmaktadır. Obama kampanyası, yeni medyanın mobilize olabileceği fikrini kavradığı için bu denli etkin olabildi. Obama kampanyası, bu fikir ve bu yöntemle seçmeni işin içine katmayı ve onlarla interaktif bir iletişim kurmayı becerdiği için etkili. Böylece Obama kampanyası seçmenlere ne düşünmesi gerektiğini söylemek yerine, onları politika geliştirme sürecine dahil edebilmeyi başardığı için çığır açtı. Sosyal medyanın mobilize olan yönü ile tanıtma faaliyeti daha hızlı şekilde sağlanmaktadır. Bu sosyal medyanın zaman ve mekân kavramını yok etme gücünden kaynaklanmaktadır. Elektronik ortamda tanıtma ve halkla ilişkiler faaliyetleri genellikle üç alanda ele alınmaktadır. Bunlar (Barat tanakt. Sayımer,2008: 72 74): 1. Web Halkla İlişkiler 2. Net Halkla İlişkiler 3. Online Halkla İlişkiler Web Halkla İlişkiler: Web temelli halkla ilişkiler, karşılıklı etkileşim yaratan kurumsal web sitelerini kapsamaktadır. Bu web siteleri tanıtma faaliyetlerine, tüm iletişim faaliyetlerinde hizmet ettiği gibi hizmet etmektedir. Net-Halkla İlişkiler: Net ortamı, sohbet odaları, net basın bültenleri ve kurum içi iletişimde kullanılan intranetler açısından son yıllarda büyük önem kazanmıştır. Özellikle iki yönlü gerçekleştirilmektedir. Bunlar; iletişim kurmaya yönelik uygulamalar ve hizmet uygulamalarıdır. Online Halkla İlişkiler: Çevrimdışı ve çevrimiçimedyaya sanal olarak ulaşabilmek anlamındadır. Online halkla ilişkilerde yararlanılan alanlar şunlardır; portal siteler, çevrimiçi basın odaları, çevrimiçi konferans, çevrimiçi veri tabanı, e-eğitim. 4. ÇALIŞMANIN BULGULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ Araştırma kapsamında içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Gençlik ve Spor Bakanlığı nın Twitter sayfası oluşturmaktadır. İçerik analizi için bir kodlama cetveli oluşturulmuş ve bu cetvelde; Tweet tarihi, içerdiği mesajın türü (pozitif-negatif), tweet

5 içeriği (politik, tanıtım, haber, bilgilendirme, söylem, mentions, diğer), tweet içerisinde linkin olup olmaması ve fotoğraf var mı? soruları yer almıştır. Çalışma kapsamı 28 Mart 2013 ve 31 Mart 2013 tarihlerini kapsamaktadır. Bu doğrultuda toplam 50 tweet incelenmiştir. Veriler SPSS 15 programında analiz edilmiştir. Tablo 1: GSB Tweet Tarihleri Dağılımı 31 Mart 7 14,0 14,0 30 Mart 11 22,0 22,0 29 Mart 22 44,0 44,0 28 Mart 10 20,0 20,0 İçerik analizini yaptığımız tweetlerin yazılma tarihleri yüzdeliklere göre şu şekilde sıralanmaktadır; %44 ü 29 Mart 2013, %22 si 30 Mart 2013, %20 si 28 Mart 2013, %14 ü ise 31 Mart 2013 tarihleri şeklindedir. Araştırma içerisinde bulunan tarihler arasında Twitter da en fazla paylaşım 29 Mart 2013 tarihinde gerçekleşmiştir. Tablo 2: GSB Tweet Mesaj Türü Dağılımı Pozitif ,0 100,0 Tweetlerin tamamının mesaj içeriğinin pozitif yönde olduğu saptanmıştır. Tablo 3: GSB Tweet İçerikleri Dağılımı Tanıtım 17 34,0 34,0 Haber 11 22,0 22,0 Bilgilendirme 1 2,0 2,0 Söylem 10 20,0 20,0 Mentions 9 18,0 18,0 Diğer 2 4,0 4,0 Gençlik ve Spor Bakanlığı nın tweet içeriklerinin dağılımları; %34 tanıtım, %22 haber, %20 söylem, %18 mentions, %4 diğer, %2 ise bilgilendirme şeklindedir. Gençlik ve Spor Bakanlığı nın, tanıtım, duyurum ve haber verme noktasında Twitter dan yararlandığı görülmektedir. Yine verilen cevaplar, sosyal medyanın anında etkileşim özelliğini ortaya koymakta ve feedback uygulamasının başarılı olduğunu göstermektedir. Tablo 4: GSB Tweet Sonunda Yönlendirici Link Paylaşım Dağılımı Link var 4 8,0 8,0 Link yok 46 92,0 92,0 Tweetlerin sonunda detaylı yönlendirme için link paylaşılmasının dağılımları; tweetlerin %8 sinde link bulunurken, %92 sinde link saptanamamıştır. Tablo 5: GSB Tweet Sonunda Fotoğraf Paylaşım Dağılımı Var 23 46,0 46,0 Yok 27 54,0 54,0 Tweet içerisinde fotoğraf dağılımları ise; %54 ünde fotoğraf paylaşılmamış, fakat tweetlerin %46 sında fotoğraf paylaşımında bulunulmuştur.

6 Tablo 6: GSB Tweet İçerikleri ile Devamında Link Paylaşımına İlişkin Çapraz Tablo Toplam Link Var Link Yok Tanıtım Haber Bilgilendirme Söylem Mentions Diğer Toplam Tweet içerikleri ve devamında link paylaşımına ilişkin çapraz tabloya baktığımızda, halkla ilişkiler faaliyeti olan tanıtım ve haber içeriklerinde link kullanıldığı görülmektedir. Bu bakanlığın başarılı bir tanıtım stratejisi uyguladığını göstermektedir. Tablo 7: GSB Tweet İçerikleri ile Devamında Fotoğraf Paylaşımına İlişkin Çapraz Tablo Toplam Var Yok Tanıtım Haber Bilgilendirme Söylem Mentions Diğer Toplam Tweet içerikleri ile devamında fotoğraf paylaşımına ilişkin çapraz tabloya baktığımızda; tanıtım içeriğine sahip 7 tweette, haber içeriğine sahip 7 tweette ve söylem içeriği olan yine 7 tweette fotoğraf paylaşıldığı saptanmıştır. Bakanlığa ait içeriklerin fotoğraf ile pekiştirildiği görülmektedir. SONUÇ Sosyal medyanın bir tanıtım araç ve ortamı olarak kullanılması, bu alanın geliştirilmesine ve üzerinde araştırmalar yapılmasına neden olmuştur. Tanıtım kavramı halkla ilişkilerin bir uzantısı olması itibariyle, sosyal medya üzerinden yapılan tanıtma faaliyetlerini halkla ilişkilerden ayrı düşünmemek gerekmektedir. Sosyal medya üzerinden yapılan tanıtım faaliyetleri, bu faaliyetlere ilişkin söylem, duyurum, haber içeriklerini anında zaman ve mekân kolaylığı sağlayarak, hedef kitlelere ulaştırmaktadır. Sosyal medyanın kolay erişilebilir yapısı ve maliyet noktasında uygunluğu bu mecranın yükselmesine sebep olan etmenlerden olarak gösterilebilmektedir. Günümüzde hemen hemen her kurumsal firmanın, her bakanlığın, başkanlığın, siyasetçilerden sanatçılara ünlü kişilerin sosyal medya adreslerinin olduğunu görmekteyiz. Kamu ya da özel kuruluşlar, tanıtma faaliyeti içerisinde olan bireyler, sivil toplum örgütlerinin ve bunun gibi hedef kitleye yönelik çalışma yapanlar, hedef kitleye ulaşma noktasında sosyal medyadan yararlanmaktadırlar. Bir tür kendini anlatma, ifade etme, iletişim faaliyetlerini paylaşma noktasına dönüşen sosyal medya araçları, tanıtma faaliyetleri açısından da önemli bir noktadadır. Çalışmamızda Gençlik ve Spor Bakanlığı nın Twitter sayfası üzerinde yapmış olduğumuz içerik analizine göre, sosyal medya; bir taraftan tanıtma faaliyetlerine olumlu katkı sağlarken, diğer taraftan hedef kitle ile interaktif bir biçimde etkileşime olanak sağlayan bir platform halindedir. Twitter aracının yönlendirme kolaylığı ile bakanlık hakkında yapılan haberlere, bakanlığın web sayfasına, etkinlik fotoğraflarına kolaylıkla erişilebilmektedir. Her ne kadar 140 karaktere sığdırılsa da Twitter, bir tık sayesinde, sağlıklı bir yönlendirme aracı halindedir. Çalışmamız sonucunda ortaya çıkan en büyük etkilerden birinin de, kimi zaman oluşabilen bilgi kirliliğinin ivedilikle çözülmesinde Tweetter ın önemli bir yere sahip olduğu gerçeğidir. Bu bilgi kirliliğinin giderilmesinde kanıt niteliği taşıyan fotoğraf unsurundan yüksek oranda faydalanılıyor olması da yine altı çizilmesi gereken önemli bir noktadır.

7 KAYNAKÇA Akıncı, B.Z., Bat, M. Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma, Journal of Yaşar University, 20(5), , 2010, s Balcı, Ş., Akar, H., Siyasal Bilgilendirmede İletişim Araç ve Yöntemlerinin Önem Düzeyi: 29 Mart Yerel Seçimleri Konya Araştırması, e-journal of New Word Sciences Academy 2010, 5 (2), 2010, s Bostancı, M., Sosyal Medyanın Gelişimi ve İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri, 2010, s. 53. Bülbül, R., Halkla İlişkiler, Paragraf Dizgi ve Tasarım, Konya, 1998, s.20. (Web Erişim: ) Kazancı, M., Kamuda ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler, Turhan Kitapevi, Ankara, 2007, s. 93. Kellner, D., Medya Gösterisi, (Çev: Zeynep Paşalı), Açılım Kitap, İstanbul. 2010, s. 10. Liebert, E., Facebook Masalları, (Çev: Nehir Güler), Derin Kitap Yayınları, İstanbul, 2010, s. 85. Newhagen, J.E., Rafaeli, S., WhyCommunicationResearchersShouldStudythe Internet: A Dialogu, Journal of Communication, 46(1), 4 13, 1996, s. 5. Okay, A., Okay A., Halkla İlişkiler: Kuram, Strateji ve Uygulamaları, Der Yayınları, İstanbul, 2001, s. 59. Özer, A., Halkla İlişkiler Dersleri, Adalet Yayınevi, Ankara, 2009, s.126. Özkan, N., Obama nın Liderlik Sırları, MediaCat Yayınları, İstanbul, 2009, s. 55. Pelenk A., Sosyal Medya ve Güven: Hükümet, Sivil Toplum Örgütleri ve Ticari Kuruluşlara Yönelik Ampirik Bir Araştırma, AcademicJournal of Information Technology, 1-31, Yaz 2011, s. 12. Peltekoğlu, F., Halkla İlişkiler Nedir, Beta Basım, İstanbul, 2004, s Sayımer, İ., Sanal Ortamda Halkla İlişkiler, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2008, s , 128.

SİYASAL İLETİŞİMDE YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI: 2009 YEREL SEÇİMLERİNDE AK PARTİ NİN ÇALIŞMALARI

SİYASAL İLETİŞİMDE YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI: 2009 YEREL SEÇİMLERİNDE AK PARTİ NİN ÇALIŞMALARI Hasan Sarı 098236403 Halkla İlişkiler ve Tanıtım DOKTORA SİYASAL İLETİŞİMDE YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI: 2009 YEREL SEÇİMLERİNDE AK PARTİ NİN ÇALIŞMALARI GİRİŞ Siyasal iletişim, siyasal partilerin

Detaylı

Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye de 2011 Genel Seçimlerinde Twitter Kullanımı

Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye de 2011 Genel Seçimlerinde Twitter Kullanımı 59-96 Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye de 2011 Genel Seçimlerinde Twitter Kullanımı Günseli Bayraktutan Mutlu Binark Tuğrul Çomu Burak Doğu Gözde İslamoğlu Aslı Telli Aydemir Öz Yeni

Detaylı

8. HAFTA SOSYAL AĞLAR ve SOSYAL MEDYA

8. HAFTA SOSYAL AĞLAR ve SOSYAL MEDYA 8. HAFTA SOSYAL AĞLAR ve SOSYAL MEDYA SOSYAL AĞLAR Son zamanlarda tüm dünyada beklenmedik bir hızla yayılan ve milyonlarca insanı etkisi altına alan sosyal ağlar, insanların birbirileri ile olan ilişkilerini

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI. Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN

KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI. Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN Kültür ve Turizm Tanıtımında Bir Araç Olarak Internet Kullanımı ÖNSÖZ... II ÖZET... III GİRİŞ...

Detaylı

AUTHORS INSTRUCTIONS Medya Kuruluşları Sosyal Paylaşım Ağlarını Neden Kullanır?

AUTHORS INSTRUCTIONS Medya Kuruluşları Sosyal Paylaşım Ağlarını Neden Kullanır? AUTHORS INSTRUCTIONS Medya Kuruluşları Sosyal Paylaşım Ağlarını Neden Kullanır? İhsan Karlı Faculty Of Communication, Kocaeli University, Umuttepe Cympus, Kocaeli, Türkiye ihsankarli@yahoo.com Keywords:

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI i T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI HASTANE VE HEKİM TERCİHİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMININ ETKİSİ: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Emre TENGİLİMOĞLU

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE YENİ MEDYANIN İŞARET ETTİĞİ SORUNLAR ÜZERİNE BİR TARTIŞMA

HALKLA İLİŞKİLER VE YENİ MEDYANIN İŞARET ETTİĞİ SORUNLAR ÜZERİNE BİR TARTIŞMA HALKLA İLİŞKİLER VE YENİ MEDYANIN İŞARET ETTİĞİ SORUNLAR ÜZERİNE BİR TARTIŞMA Yrd. Doç. Dr. Ebru ÖZGEN Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü İstanbul ÖZET Bu çalışma;

Detaylı

İŞLETMELERİN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: BURDUR İLİ ÖRNEĞİ *

İŞLETMELERİN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: BURDUR İLİ ÖRNEĞİ * Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.2 s.187-206. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

BÂB-I ÂLİ DEN TABLET GAZETELERE BASIN İŞLETMECİLİĞİ. Yard. Doç. Dr. Mihalis KUYUCU ÖZET

BÂB-I ÂLİ DEN TABLET GAZETELERE BASIN İŞLETMECİLİĞİ. Yard. Doç. Dr. Mihalis KUYUCU ÖZET BÂB-I ÂLİ DEN TABLET GAZETELERE BASIN İŞLETMECİLİĞİ Yard. Doç. Dr. Mihalis KUYUCU ÖZET Bâb-ı Âli de başlayan basın işletmeciliği iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sayesinde elektronik ortamlara

Detaylı

USAGE OF THE WEB SITES WITH THE PURPOSE OF CORPORATE PROMOTION IN FACULTIES: A RESEARCH ON WEB SITES THROUGH COMMUNICATION FACULTIES

USAGE OF THE WEB SITES WITH THE PURPOSE OF CORPORATE PROMOTION IN FACULTIES: A RESEARCH ON WEB SITES THROUGH COMMUNICATION FACULTIES 1951 FAKÜLTELERDE WEB SİTELERİNİN KURUMSAL TANITIM AMAÇLI KULLANIMI: Nilay BAŞOK YURDAKUL *, Gül COŞKUN ** ÖZET Çalışmada öncelikli olarak fakültelerin tanıtımında web sitelerinin önemi ve taşıması gereken

Detaylı

YENİ BİR İLETİŞİM ORTAMI OLARAK SOSYAL MEDYA: EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

YENİ BİR İLETİŞİM ORTAMI OLARAK SOSYAL MEDYA: EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Journal of Yasar University 2010 20(5) 3348 3382 ÖZET YENİ BİR İLETİŞİM ORTAMI OLARAK SOSYAL MEDYA: EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA SOCIAL MEDIA AS A NEW COMMUNICATION ENVIRONMENT:

Detaylı

TÜRKİYE DE FAALİYET GÖSTEREN VAKIFLARIN SOSYAL MEDYA KULLANIMLARINA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ. Melike YILMAZEL

TÜRKİYE DE FAALİYET GÖSTEREN VAKIFLARIN SOSYAL MEDYA KULLANIMLARINA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ. Melike YILMAZEL TÜRKİYE DE FAALİYET GÖSTEREN VAKIFLARIN SOSYAL MEDYA KULLANIMLARINA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ Melike YILMAZEL YÜKSEK LİSANS TEZİ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı Danışman: Doç. Dr. Mesude

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL MEDYANIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ: TÜRKİYE DEKİ SOSYAL MEDYA KULLANICILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Mahmut Sami

Detaylı

Erben & Balaban-Salı Global Media Journal TR Edition, 5 (10) Spring 2015 BLOGALANDA BLOG YAZARLARININ ETKİLEŞİM BİÇİMLERİ VE

Erben & Balaban-Salı Global Media Journal TR Edition, 5 (10) Spring 2015 BLOGALANDA BLOG YAZARLARININ ETKİLEŞİM BİÇİMLERİ VE BLOGALANDA BLOG YAZARLARININ ETKİLEŞİM BİÇİMLERİ VE GÖRSEL ÖGELERİN KULLANIMI 1 Şeyma Esin ERBEN Nişantaşı Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi İstanbul Jale BALABAN-SALI Anadolu Üniversitesi, İletişim

Detaylı

İYASET MUSTAFA BOSTANCI

İYASET MUSTAFA BOSTANCI FACEBOOK RECEP TAYYİP ERDOĞAN TWITTER SİYASET SİYASAL REKLAM AK PARTİ LİDER WORDPRESS WEB 3.0 CHP ANALİZ OY VİDEO SEÇİM LINKEDIN REKLAM İSTATİSTİK YOUTUBE İNTERNET BLOG SEÇMEN SOSYAL AĞ FLICKR SİYASAL

Detaylı

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTİSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

MEHMET KEMAL DEDEMAN ARAŞ TIRMA VE GELİ Ş T İ RME PROJE YARIŞ MASI - 2012

MEHMET KEMAL DEDEMAN ARAŞ TIRMA VE GELİ Ş T İ RME PROJE YARIŞ MASI - 2012 Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme Proje Yarýþmasý KONAKLAMA ÝÞLETMELERÝNÝN PAZARLANMASINDA ÝNTERNETÝN ETKÝN KULLANIMINA YÖNELÝK BÝR MODEL

Detaylı

INTERNET REKLAMCILIĞI VE INTERNET REKLAMI ÖLÇÜMLENMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

INTERNET REKLAMCILIĞI VE INTERNET REKLAMI ÖLÇÜMLENMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 9 (2) 2009: 463-487 INTERNET REKLAMCILIĞI VE INTERNET REKLAMI ÖLÇÜMLENMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA INTERNET ADVERTISING AND AN APPLICATION ON THE ASSESSMENT OF INTERNET

Detaylı

BTSO. Tüccarın El Kitabı Serisi - IV. Firmanızın İnternet Sitesinin Hazırlanmasında Püf Noktalar. Kasım 2007

BTSO. Tüccarın El Kitabı Serisi - IV. Firmanızın İnternet Sitesinin Hazırlanmasında Püf Noktalar. Kasım 2007 BTSO Tüccarın El Kitabı Serisi - IV Firmanızın İnternet Sitesinin Hazırlanmasında Püf Noktalar Kasım 2007 Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN : İÇİNDEKİLER Giriş...22 Bazı Temel

Detaylı

İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MLY-YL-2014-0005 İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ HAZIRLAYAN Ersoy KİRLİ TEZ DANIŞMANI

Detaylı

E-TİCARET İŞLETMELERİNİN WEB VE SOSYAL AĞ SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

E-TİCARET İŞLETMELERİNİN WEB VE SOSYAL AĞ SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ E-TİCARET İŞLETMELERİNİN WEB VE SOSYAL AĞ SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ Mehmet MARANGOZ * mehmetmarangoz48@hotmail.com Burak YEŞİLDAĞ ** burakyesil@gmail.com Işıl ARIKAN SALTIK ** isilas@mu.edu.tr

Detaylı

YENİ MEDYA ÇAĞINDA SİYASAL İLETİŞİM: SİYASİ PARTİLERİN VE SİYASİ PARTİ LİDERLERİNİN SOSYAL MEDYA PERFORMANSLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMA 1

YENİ MEDYA ÇAĞINDA SİYASAL İLETİŞİM: SİYASİ PARTİLERİN VE SİYASİ PARTİ LİDERLERİNİN SOSYAL MEDYA PERFORMANSLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMA 1 YENİ MEDYA ÇAĞINDA SİYASAL İLETİŞİM: SİYASİ PARTİLERİN VE SİYASİ PARTİ LİDERLERİNİN SOSYAL MEDYA PERFORMANSLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMA 1 Ali ARICI 2 ÖZET Siyasi partilerin ve siyasi parti liderlerinin günümüz

Detaylı

ACADEMICIANS MOTIVATION FOR BEING ONLINE ON THE SOCIAL NETWORK: A FACEBOOK EXAMPLE

ACADEMICIANS MOTIVATION FOR BEING ONLINE ON THE SOCIAL NETWORK: A FACEBOOK EXAMPLE DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ SAYI 40, NİSAN 2014 AKADEMİSYENLERİN SOSYAL AĞLARDA BULUNMA MOTİVASYONLARI: FACEBOOK ÖRNEĞİ 1 Araş. Gör. Dr.,Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi, srknbcr@gmail.com

Detaylı

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JULY 2011 Volume 7 Number 1

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JULY 2011 Volume 7 Number 1 SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JULY 2011 Volume 7 Number 1 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ TEMMUZ 2011 Cilt 7 Sayı 1 ISSN 1302-2865 Sahibi Prof. Dr. Ahmet KALENDER

Detaylı

İNTERNETİN ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE TÜRK TOPLUMUNCA BENİMSENMESİ: KARAMAN ÖRNEĞİ

İNTERNETİN ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE TÜRK TOPLUMUNCA BENİMSENMESİ: KARAMAN ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNTERNETİN ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE TÜRK TOPLUMUNCA BENİMSENMESİ: KARAMAN ÖRNEĞİ Hazırlayan Fatih BAŞHAN İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim

Detaylı

TEKNOLOJİ ÇAĞINDA CEP TELEFONU KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE MOTİVASYONLAR: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

TEKNOLOJİ ÇAĞINDA CEP TELEFONU KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE MOTİVASYONLAR: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI TEKNOLOJİ ÇAĞINDA CEP TELEFONU KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE MOTİVASYONLAR: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

Dijital Pazarlamada Marka Yönetimi ve Sosyal Medyanın Etkileri

Dijital Pazarlamada Marka Yönetimi ve Sosyal Medyanın Etkileri Dijital Pazarlamada Marka Yönetimi ve Sosyal Medyanın Etkileri Muhammet Altındal 1 1 Marmara Üniversitesi, Gazetecilik Bölümü, Bilişim Yüksek Lisans, İstanbul muhammetaltindal@gmail.com Özet: Ekonomi,

Detaylı

dijital diyaloglar DİJİTAL KATILIM REHBERİ

dijital diyaloglar DİJİTAL KATILIM REHBERİ dijital diyaloglar DİJİTAL KATILIM REHBERİ Devlet için etkili dijital katılım rehberi Bu rehber İngiltere Büyükelçiliği tarafından finanse edilen Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık

Detaylı

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JANUARY 2013 Volume 7 Number 4

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JANUARY 2013 Volume 7 Number 4 SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JANUARY 2013 Volume 7 Number 4 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ OCAK 2013 Cilt 7 Sayı 4 ISSN 1302-2865 Sahibi Prof. Dr. Ahmet KALENDER

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ.

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ. T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Pelin KIROĞLU Ana Bilim Dalı : İKTİSAT Programı : YÖNETİM EKONOMİSİ

Detaylı