TANITIM AMAÇLI SOSYAL MEDYA KULLANIMI: GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖRNEĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TANITIM AMAÇLI SOSYAL MEDYA KULLANIMI: GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖRNEĞİ"

Transkript

1 TANITIM AMAÇLI SOSYAL MEDYA KULLANIMI: GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖRNEĞİ Mete KAZAZ Elif TÜMEN ÖZET Teknolojinin gelişmesi, iletişim araç ve yöntemlerinden yaralanma şeklini değiştirmiştir. Günümüz kurum ve kuruluşları, yeni medya teknolojilerinden yararlanmakta, online olarak hizmet vermekte ve iletişim stratejisi geliştirmektedir. Sosyal medyanın ortaya çıkması ile beraber kurum ve kuruluşlar iletişim faaliyetlerini bu yöne kaydırmış, dijital marketing, online pr, viral iletişim uygulamaları, web sitesi hizmetleri bu doğrultuda gelişmeye başlamış ve günümüz iletişimi yeni kavramlar ile tanışmıştır. Dijital ortamlarda kriz yönetimi, kurum imajı, kurum kimliği, tanıtma, bilgilendirme, haber verme gibi halkla ilişkiler faaliyeti yürütülür duruma gelmiştir. İnteraktif medya tanımıyla başlayan, yeni medya olarak devam eden tanımlamalardan sonra hızlı bir etkileşim ağı olanağı sunan sosyal medya kavramı ile tanışan iletişim faaliyetlerinin, sosyal medya üzerinden nasıl yürütüldüğü başarılı örnekler ile karşımıza çıkmaktadır. Sosyal medyanın gücü her geçen gün daha fazla kabul görüp, önem kazanırken bu yönde akademik çalışmalar hız kazanmıştır. Çalışmamız doğrultusunda iletişim biliminin önemli bir uzantısı olan tanıtma kavramı açıklanmaya ve sosyal medyanın tanıtma açısından nasıl kullanıldığı saptanılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde yer alan literatür taramasında, tanıtma kavramı, sosyal medya kavramı, önemli bir sosyal medya aracı olan Twitter ve son olarak tanıtım aracı olarak sosyal medya açıklanmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünü Gençlik ve Spor Bakanlığı nın Twitter sayfası ele alınmış ve 28 Mart Mart 2013 tarihleri arasında yazılan elli tweet içerik analizine tabi tutulmuş, kurumun tanıtım aracı olarak sosyal medyayı nasıl kullandığı belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışma, iletişim ve halkla ilişkilerin önemli bir uzantısı olan tanıtma kavramın sosyal medya üzerinde nasıl kullanıldığını saptamaya çalışmasından dolayı önem taşımaktadır. Çağımızın değişen ve dönüşen toplumunun değişen ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda kurumların neler yapmaları gerektiğini saptamak açısından yine bu gibi çalışmalara halkla ihtiyaç duyulmaktadır. Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, İletişim, Tanıtım, Haber 1. TANITIM KAVRAMI Bir olay, bir birey, bir grup veya bir ürün konusundaki bilginin hedef kitlenin olumlu olarak dikkatini çekmek için haber araçları ve diğer kanallarla yayılması tanıtım olarak adlandırılmaktadır (Okay ve Okay, 2001:59). Tanıtma, belirli iletileri, belirli kitlelere ileterek davranış ve bakış açılarını değiştirmeye yönelir (Bülbül, 1998:20) ve amacı olumlu olarak yer almak olsa da zaman zaman sonucun kontrol edilemeyip olumsuz tanıtımında iletişim araçlarında yer aldığı görülmektedir (Okay ve Okay, 2001:60). Tanıtma kuruluşun, bütün yön ve gerçekleriyle halka anlatılması, kuruluşun yapı ve görevlerine ilişkin bilgi ve haberlerin düzenli bir biçimde halka duyurulması ve gerektiğinde bunların açıklığa kavuşturulması olarak tanımlanabilir (Özer, 2009:126). Tanıtım, bir firmanın ürettiği ürün ve hizmetlerini, onların özelliklerini, kurumsal kimliğini, üretim biçimini, teknolojisini, ürettiği unsurlara yüklediği duygusal bağlarla birlikte, geniş halk kitlelerine, onların bütün bunları sahiplenmesini, benimsemesini, istemesini sağlayacak şekilde anlatmasıdır. Firmaların reklâmları, birbirinden farklı mecralardan yapılabilmektedir. Geçmişten bu yana firmaların bilgilendirme çalışmaları; televizyon kanalları, radyolar, gazete ve dergiler gibi kitle iletişim araçlarıyla birlikte, açık hava tanıtım araçları vasıtasıyla oluşturulan mecralardan yapılmaktadır (blog.reklam.com.tr). Genel olarak belirsizliği azaltma olarak görülen tanıtma işlevi tanıtımı yapılmak istenilen olay ya da olgunun hedef kitleye anlatılma süreci (Erdem, 2007:240) olarak karşımıza çıkar ve etkin olup, sonucun alınabilmesi için ortada tanıtmayı gerektiren bir eylem veya işin olması gerekmektedir (Bülbül, 1998:20). Tanıtma sürecinde uyulması gereken temel ilkeler (Özer, 2009:128) şunlardır; Tanıtma marka ve kurum imajı ile tutarlı olmalıdır. Tanıtmada rasyonel ve duygusal cazibe beraber kullanılmalıdır. Yrd.Doç.Dr, Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü YL öğrencisi,

2 Tanıtma materyalleri; içerik yol, yöntem ve araç olarak mutlaka hedef kitlelere gönderilmeli ve bunlara hitap etmelidir. Tanıtma sabır, para, özveri ve koordinasyon isteyen bir çalışmadır. Tanıtma, ülkenin, kuruluşun ve markanın imajına uygun ve tutarlı olmalıdır. Her tanıtma kampanyasının mutlaka temel bir dayanağı olmalı, hatta bir logosu bulunmalıdır. Bütün tanıtma faaliyetleri bir konu hakkında bilgi verme temeline dayanmalıdır. Bütün tanıtma faaliyetlerinde telkin yapmak, zihinlerde inanç yaratmak, insanları istenilen konuya yönlendirmek ve böylece taraftar toplamak gibi amaç birliği olmalıdır. Tanıtma faaliyetlerinde kişilerin bilincine belirli ölçüde baskı yapmak hedeflenmelidir. Tanıtma faaliyetlerinde hedefe ulaşmak için yazılı ve elektronik basın, afiş, pankart, broşür gibi sosyal ve kültürel etkinliklerden yararlanıldığından araç birliği olmalıdır. Tanıtma faaliyetleri birbirini tamamlayan özellikler taşımalıdır. Tanıtım haberlerine örnek olarak bir müzik topluluğunun turnesi veya bir iş adamının yaptığı hayırseverliği konu alan haber veya yorumu örnek olarak gösterilebilir (Okay ve Okay, 2001:60). Tanıtma sürecinde kullanılan araç ve yöntemler şu şekilde sıralanabilir (Özer,2009:129): Medya Önderlerden yararlanma Tanıtım yapıldığı yazı veya görüntü hazırlanırken hangi bilgilerin hangi medya kuruluşlarının dikkatini çekeceği önceden belirlenmeli (Okay ve Okay, 2001:60) strateji bu şekilde oluşturulmalıdır. Tanıtma ve halkla ilişkiler kavramları arasında bağlantı bulunmasına rağmen halkla ilişkiler daha geniş bir kavramdır. Halkla ilişkiler iki yönlü tanıtma ise tek yönlü bir iletişim sürecidir (Bülbül, 1998:20). Halkla ilişkiler faaliyetlerinde tanıtmanın amaçları şu şekilde sıralanmaktadır (Özer, 2009:128): Halkı aydınlatmak, kuruluşu, izlediği politikaları ve amaçlarını benimsemek. Halkta kuruluşa karşı daha olumlu tavırlar oluşturmak. Halkın kuruluş ile olan işlerini kolaylaştırmak. Kuruluşlarda gerek işe yeni başlayan personelin gerekse kuruluş ile ilişkide bulunan kişilere, kuruluşta uyulması gerekli kurallar hakkında aydınlatıcı bilgiler vererek halkın bu kurallara uymasını sağlamak. Hizmetlerin yürütülmesinde halk ile işbirliği sağlamak. Halkla ilişkiler tanıtımdan gelişmiştir. Çağdaş uygulamanın pek çoğu tanıtım olarak yapılmaktadır. Bazı kuruluşlar da halkla ilişkilerin amaçlarını gerçekleştirmek için başlıca stratejiler olarak tanıtımdan yararlanmaktadır (Okay ve Okay, 2001:60). 2. SOSYAL MEDYA KAVRAMI Sosyal Medya, kullanıcılara enformasyon, düşünce, ilgi ve bilgi paylaşım imkânı tanıyarak karşılıklı etkileşim yaratan çevrimiçi araçlar ve web sitelerini için ortak kullanılan bir terimdir (Sayımer, 2008:128). Sosyal medya terimi kullanıcıların birbirleriyle bilgi, görüş ve ilgi alanlarını paylaşarak etkileşim kurmalarına olanak sağlayan online paylaşım platformlarını ve web sitelerini içermektedir. Sosyal medya, teknolojiyi, sosyal girişimciliği kelimeler, resimler, videolar ve ses dosyaları ile birleştiren bir kavramdır. Sosyal medya ortamları, bloglar, online sohbet, RSS, sosyal ağ siteleri, sosyal imleme, forum, podcast, online sohbet ortamları, e-posta zincirleri, sanal dünyalar, wikiler gibi interaktif, kullanımı kolay, katılıma açık olan internet üzerindeki iletişim ortamlarıdır (Pelenk, 2011:12).Gerek günlük yaşam içinde, gerekse akademik literatürde sosyal medya terimi yerine sosyal ağ, sosyal web, sosyal paylaşım siteleri terimleri de kullanılmakla birlikte, bu konuda hepsini kapsayacak bir anlam içeren sosyal medya teriminin kullanılması daha uygun gözükmektedir (Sayımer,2008:128). Sosyal medyanın en çok takip edilen ve paylaşımda bulunan online siteleri arasında başta Facebook ve Twitter gelmektedir. Bireyler düşünceleri ile yakın bireyler ile etkileşimde bulunmakta ve bilgi alışverişini hızlı ve interaktif bir biçimde sosyal medya araçları ile sağlamaktadır. Yeni bir alan olan ve insan ilişkilerinde önemli bir konuma sahip olan sosyal medyayı kullanım ve sosyal medyaya yönelik güven bu bağlamda oldukça önem taşımaktadır. Geleneksel kitle iletişim araçlarının önüne geçerek hızlı bir yükselişle çeşitli grup ve yaştaki insanların alışverişten siyasete, spor taraftarlığından aktivizme, kültürel etkinliklerden oy verme davranışına ve siyasal bilgilenme sürecine kadar birçok faaliyet ve iş yapış biçimlerine yön veren, sosyal yaşam içindeki birçok tutum ve davranışı etkileyen sosyal ağ paylaşım siteleri, bir diğer adıyla sosyal medya günümüzde en çok tartışılan alanlardan biridir (Pelenk, 2011:3). Sosyal medya

3 zaman ve mekân sınırlaması olmadan (mobil tabanlı), paylaşımın, tartışmanın, yorum yapabilmenin temel alındığı bir iletişim şeklidir (Vural ve Bat, 2010:3351). KristinaLerman a göre (Bostancı, 2010: 53) sosyal medya sitelerinin dört ortak özelliği vardır. Kullanıcılar çeşitli medya türlerinde içerik oluşturabilir veya içeriklere katkıda bulunabilirler. Kullanıcılar içerikleri etiketleyebilirler. Kullanıcılar içeriği ya aktif oylama ya da pasif kullanımla değerlendirebilirler. Kullanıcılar diğer kullanıcılar ile kişi ve arkadaşlar gibi ortak ilgi alanları tanımlayarak sosyal medya ağları oluşturabilirler Sosyal medya için dünya çapında rakamsal bir değerlendirme yapıldığında şöyle bir tablo karşımıza çıkmaktadır. İnternette sosyal medya pornoyu geride bırakmıştır. 2. Twitter ın geçtiğimiz yıl için büyüme oranı: % Dünya üzerinde her üç kişiden ikisi sosyal ağları ziyaret etmektedir. Her gün Youtube ta 100 milyon video izlenmekte ve her dakika 20 saatlik video yüklenmektedir. Her gün Facebook üzerinde 8 milyar dakika geçirilmekte ve 285 milyon adet içerik paylaşılmaktadır. 350 milyon aktif kullanıcısı ile Facebook bir ülke olsaydı Çin ve Hindistan dan sonra dünyanın en kalabalık3. ülkesi olurdu. 307 milyon üyesi ile YouTube ise Çin ve Hindistan ın ardından 3. en kalabalık ülke olurdu. Twitter a açıldığı günden bu yana 6.7 milyar tweet gönderildi. İnternet kullanıcılarının sadece % 65.1 i e posta kullanmakta, sosyal ağları kullananlar ise %68 dir. 14 milyondan fazla kullanıcıyla Türkiye Facebook ta en aktif 3. ülke Friendfeed in Dünya da en popüler olduğu ülke Türkiye. Türkiye, Avrupa nın internette en çok zaman geçiren ülkesi durumundadır. Sosyal medya, kullanım bakımından karmaşık bir yapıda görünse de basit bir iletişim simetrisine sahiptir. Aynı zaman dilimi içerisinde birden fazla kişiyle iletişim kurulmaya olanak sağlamaktadır. Bu durum sosyal medyanın kullanım kolaylığını da ortaya koymaktadır (Vural ve Bat, 2010: ). Sosyal paylaşım ağları içinde 2007 yılının en ilgi çekici sohbet sitesi yazılı mesaj tabanlı olarak çalışan Twitter dır. Cep telefonları veya web üzerinden mesajların paylaşılmasından ortaya çıkan site, yüz binleri bir araya toplayarak, anlık, kısa sohbet yapma olanağı tanıyan Twitter, anlık mesajlaşma, sosyal ağ ve kablosuz iletişimin bir arada kullanıldığı ve 140 karakterden oluşan bir mesajla bireyin o anda ne yaptığını bilgisayar ve cep telefonları aracılığıyla tüm dünyayla paylaştığı ücretsiz bir servistir (Sayımer, 2008:128). Twitter Terimleri Trendingtopic (TT): Sol taraftaki en çok konuşulan konuların listelendiği alana TrendingTopic denir. Mentions Cevap verme, etiketleme anlamına gelmektedir. Mentions karşı taraf RT etmedikçe sadece kendi profilinizde görülür. FridayFollow (FF): Bu kısaltma takip ettiğiniz kişilerin sizi de takip etmesi içindir. Sadece cuma günleri yapılır. Retweet (RT): Başka bir twitter kullanıcısının twit'ini sizin takipçilerinizde görsün diye retweet tuşuna basıp sizin profilinizde görünmesidir. Direct Message (DM): Başka bir twitter kullanıcısının size atmış olduğu postayı işaret eder bir nevi işlevi görür. Hashtag: kullanıcıların mesajları kategorize etmesini sağlayan bir semboldür ya da tüm bu mesajlar aynı olaya/kişiye/yere aittir demenin pratik bir yoludur. Tweetup: Twitter vasıtası ile tanışan insanların sosyal, profesyonel ya da belli bir amaç için bir araya gelmesi olarak açıklanabilir. Önceden planlı ya da spontane bir şekilde insanların bir araya gelmesi için yapılan organizasyonlardır. Bu tarz organziasyonlar birbirini tanımayan insanları bir araya getirdiği için, yeni bağlantılar kurmak ve network genişletmek için çok faydalıdırlar.

4 Faile while:twitter oldukça hızlı bir şekilde büyümüştür. Bu başarının sonucu olarak, sistem bazen durmaktadır. Meşhur Fail Whale logosu kapasite aşıldığında ekrana gelmektedir. Bu logo ile karşılaştığınız zaman, bir süre beklemeli ve hesabınıza girmeyi tekrar denemelisiniz. Mentions Cevap verme, etiketleme anlamına gelmektedir. 3. TANITIM FAALİYETİ OLARAK SOSYAL MEDYANIN KULLANILMASI Gelişen teknoloji sayesinde halkla ilişkilerin iletişim ortamı haline gelen (Peltekoğlu, 2004:307) yeni medya kavramı, halkla ilişkilerin bir parçası olarak tanıtmaya da katkı sağlamaktadır. İnternetin çift simetrik iletişime izin vermesi (Kellner, 2010:10) ve video, ses öğelerinin yanında yazıyı da bünyesinde barındırarak bir anlamda daha önce bahsedilen kitle iletişim araçlarının özelliklerini bir arada toplamasından dolayı (Newhagen ve Rafaeli, 1996:5) diğer kitle iletişim araçlarından üstün gözükmektedir (Balcı ve Akar, 2010:283). Devletin 27 Nisan 2004 tarihinde yürürlüğe koymuş olduğu Bilgi Edinme Kanunu kapsamıyla beraber insanlar hemen hemen devlet ile ilgili her türlü veriye ulaşabilir hale gelmiştir (Kazancı, 2007:93). Sosyal medya ve internet kolay erişim sağlanan bir medya türü olarak kurumsal mesajları kişiye özel olarak hazırlayıp, dağıtmayı kolaylaştırmaktadır (Sayımer,2008:73). Tanıtım faaliyeti olarak sosyal medyanın kullanılmasına en iyi örneklerden birisi 2008 Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Seçimleri dir. Barack Obama nın sosyal medyayı başarılı olarak kullanması, siyasal iletişimde bir tanıtma faaliyeti olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu doğrultuda Facebook Masalları adlı kitabın yazarı Liebert Başkanlık Seçimleri bölümünde, Obama nın sosyal medya uzmanının Facebook başarısı üzerine sözlerini şu şekilde aktarmaktadır (2010: 85): Facebook kısa zamanda, Barack Obama ya ilgi duyan herkesin onun destekçisi olabilmesine olanak sağlayan kampanyanın ikinci merkezi haline geldi. Neticede sosyal medya takımı bu insanlarla doğrudan iletişime geçip onları sistemli bir şekilde bilgilendirmeye başladılar. İlginç bir video olduğu zaman yayınlayıp, kullanıcılardan kendi profillerinde paylaşmalarını istiyorlardı. 10 dolarlık bağış yapılmasına, on kez telefon edilmesine ya da evlerde parti düzenlenmesine ihtiyaç olursa, bu sayfa kullanılarak duyurulabilirdi. En önemli sorunlar bile Facebook aracılığı ile çözülebilirdi. Bu durum aslında internet ve onun uzantısı olan sosyal medyanın isteyen kişilere, istedikleri zaman diliminde ve istedikleri mekânda mesajı almalarını sağlaması ve bu mesaj üzerine konuşabilme, yeniden içerik-mesaj oluşturabilme etkisinden kaynaklanmaktadır. Sosyal medyanın bu kadar başarılı kullanılması genç bir politikacının tanınmasına ve desteklenmesine sebep olmuştur. Özkan (2009:55) bu başarıyı Obama nın Liderlik Sırları adlı kitabında şu şekilde anlatmaktadır. Obama kampanyası, yeni medyanın mobilize olabileceği fikrini kavradığı için bu denli etkin olabildi. Obama kampanyası, bu fikir ve bu yöntemle seçmeni işin içine katmayı ve onlarla interaktif bir iletişim kurmayı becerdiği için etkili. Böylece Obama kampanyası seçmenlere ne düşünmesi gerektiğini söylemek yerine, onları politika geliştirme sürecine dahil edebilmeyi başardığı için çığır açtı. Sosyal medyanın mobilize olan yönü ile tanıtma faaliyeti daha hızlı şekilde sağlanmaktadır. Bu sosyal medyanın zaman ve mekân kavramını yok etme gücünden kaynaklanmaktadır. Elektronik ortamda tanıtma ve halkla ilişkiler faaliyetleri genellikle üç alanda ele alınmaktadır. Bunlar (Barat tanakt. Sayımer,2008: 72 74): 1. Web Halkla İlişkiler 2. Net Halkla İlişkiler 3. Online Halkla İlişkiler Web Halkla İlişkiler: Web temelli halkla ilişkiler, karşılıklı etkileşim yaratan kurumsal web sitelerini kapsamaktadır. Bu web siteleri tanıtma faaliyetlerine, tüm iletişim faaliyetlerinde hizmet ettiği gibi hizmet etmektedir. Net-Halkla İlişkiler: Net ortamı, sohbet odaları, net basın bültenleri ve kurum içi iletişimde kullanılan intranetler açısından son yıllarda büyük önem kazanmıştır. Özellikle iki yönlü gerçekleştirilmektedir. Bunlar; iletişim kurmaya yönelik uygulamalar ve hizmet uygulamalarıdır. Online Halkla İlişkiler: Çevrimdışı ve çevrimiçimedyaya sanal olarak ulaşabilmek anlamındadır. Online halkla ilişkilerde yararlanılan alanlar şunlardır; portal siteler, çevrimiçi basın odaları, çevrimiçi konferans, çevrimiçi veri tabanı, e-eğitim. 4. ÇALIŞMANIN BULGULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ Araştırma kapsamında içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Gençlik ve Spor Bakanlığı nın Twitter sayfası oluşturmaktadır. İçerik analizi için bir kodlama cetveli oluşturulmuş ve bu cetvelde; Tweet tarihi, içerdiği mesajın türü (pozitif-negatif), tweet

5 içeriği (politik, tanıtım, haber, bilgilendirme, söylem, mentions, diğer), tweet içerisinde linkin olup olmaması ve fotoğraf var mı? soruları yer almıştır. Çalışma kapsamı 28 Mart 2013 ve 31 Mart 2013 tarihlerini kapsamaktadır. Bu doğrultuda toplam 50 tweet incelenmiştir. Veriler SPSS 15 programında analiz edilmiştir. Tablo 1: GSB Tweet Tarihleri Dağılımı 31 Mart 7 14,0 14,0 30 Mart 11 22,0 22,0 29 Mart 22 44,0 44,0 28 Mart 10 20,0 20,0 İçerik analizini yaptığımız tweetlerin yazılma tarihleri yüzdeliklere göre şu şekilde sıralanmaktadır; %44 ü 29 Mart 2013, %22 si 30 Mart 2013, %20 si 28 Mart 2013, %14 ü ise 31 Mart 2013 tarihleri şeklindedir. Araştırma içerisinde bulunan tarihler arasında Twitter da en fazla paylaşım 29 Mart 2013 tarihinde gerçekleşmiştir. Tablo 2: GSB Tweet Mesaj Türü Dağılımı Pozitif ,0 100,0 Tweetlerin tamamının mesaj içeriğinin pozitif yönde olduğu saptanmıştır. Tablo 3: GSB Tweet İçerikleri Dağılımı Tanıtım 17 34,0 34,0 Haber 11 22,0 22,0 Bilgilendirme 1 2,0 2,0 Söylem 10 20,0 20,0 Mentions 9 18,0 18,0 Diğer 2 4,0 4,0 Gençlik ve Spor Bakanlığı nın tweet içeriklerinin dağılımları; %34 tanıtım, %22 haber, %20 söylem, %18 mentions, %4 diğer, %2 ise bilgilendirme şeklindedir. Gençlik ve Spor Bakanlığı nın, tanıtım, duyurum ve haber verme noktasında Twitter dan yararlandığı görülmektedir. Yine verilen cevaplar, sosyal medyanın anında etkileşim özelliğini ortaya koymakta ve feedback uygulamasının başarılı olduğunu göstermektedir. Tablo 4: GSB Tweet Sonunda Yönlendirici Link Paylaşım Dağılımı Link var 4 8,0 8,0 Link yok 46 92,0 92,0 Tweetlerin sonunda detaylı yönlendirme için link paylaşılmasının dağılımları; tweetlerin %8 sinde link bulunurken, %92 sinde link saptanamamıştır. Tablo 5: GSB Tweet Sonunda Fotoğraf Paylaşım Dağılımı Var 23 46,0 46,0 Yok 27 54,0 54,0 Tweet içerisinde fotoğraf dağılımları ise; %54 ünde fotoğraf paylaşılmamış, fakat tweetlerin %46 sında fotoğraf paylaşımında bulunulmuştur.

6 Tablo 6: GSB Tweet İçerikleri ile Devamında Link Paylaşımına İlişkin Çapraz Tablo Toplam Link Var Link Yok Tanıtım Haber Bilgilendirme Söylem Mentions Diğer Toplam Tweet içerikleri ve devamında link paylaşımına ilişkin çapraz tabloya baktığımızda, halkla ilişkiler faaliyeti olan tanıtım ve haber içeriklerinde link kullanıldığı görülmektedir. Bu bakanlığın başarılı bir tanıtım stratejisi uyguladığını göstermektedir. Tablo 7: GSB Tweet İçerikleri ile Devamında Fotoğraf Paylaşımına İlişkin Çapraz Tablo Toplam Var Yok Tanıtım Haber Bilgilendirme Söylem Mentions Diğer Toplam Tweet içerikleri ile devamında fotoğraf paylaşımına ilişkin çapraz tabloya baktığımızda; tanıtım içeriğine sahip 7 tweette, haber içeriğine sahip 7 tweette ve söylem içeriği olan yine 7 tweette fotoğraf paylaşıldığı saptanmıştır. Bakanlığa ait içeriklerin fotoğraf ile pekiştirildiği görülmektedir. SONUÇ Sosyal medyanın bir tanıtım araç ve ortamı olarak kullanılması, bu alanın geliştirilmesine ve üzerinde araştırmalar yapılmasına neden olmuştur. Tanıtım kavramı halkla ilişkilerin bir uzantısı olması itibariyle, sosyal medya üzerinden yapılan tanıtma faaliyetlerini halkla ilişkilerden ayrı düşünmemek gerekmektedir. Sosyal medya üzerinden yapılan tanıtım faaliyetleri, bu faaliyetlere ilişkin söylem, duyurum, haber içeriklerini anında zaman ve mekân kolaylığı sağlayarak, hedef kitlelere ulaştırmaktadır. Sosyal medyanın kolay erişilebilir yapısı ve maliyet noktasında uygunluğu bu mecranın yükselmesine sebep olan etmenlerden olarak gösterilebilmektedir. Günümüzde hemen hemen her kurumsal firmanın, her bakanlığın, başkanlığın, siyasetçilerden sanatçılara ünlü kişilerin sosyal medya adreslerinin olduğunu görmekteyiz. Kamu ya da özel kuruluşlar, tanıtma faaliyeti içerisinde olan bireyler, sivil toplum örgütlerinin ve bunun gibi hedef kitleye yönelik çalışma yapanlar, hedef kitleye ulaşma noktasında sosyal medyadan yararlanmaktadırlar. Bir tür kendini anlatma, ifade etme, iletişim faaliyetlerini paylaşma noktasına dönüşen sosyal medya araçları, tanıtma faaliyetleri açısından da önemli bir noktadadır. Çalışmamızda Gençlik ve Spor Bakanlığı nın Twitter sayfası üzerinde yapmış olduğumuz içerik analizine göre, sosyal medya; bir taraftan tanıtma faaliyetlerine olumlu katkı sağlarken, diğer taraftan hedef kitle ile interaktif bir biçimde etkileşime olanak sağlayan bir platform halindedir. Twitter aracının yönlendirme kolaylığı ile bakanlık hakkında yapılan haberlere, bakanlığın web sayfasına, etkinlik fotoğraflarına kolaylıkla erişilebilmektedir. Her ne kadar 140 karaktere sığdırılsa da Twitter, bir tık sayesinde, sağlıklı bir yönlendirme aracı halindedir. Çalışmamız sonucunda ortaya çıkan en büyük etkilerden birinin de, kimi zaman oluşabilen bilgi kirliliğinin ivedilikle çözülmesinde Tweetter ın önemli bir yere sahip olduğu gerçeğidir. Bu bilgi kirliliğinin giderilmesinde kanıt niteliği taşıyan fotoğraf unsurundan yüksek oranda faydalanılıyor olması da yine altı çizilmesi gereken önemli bir noktadır.

7 KAYNAKÇA Akıncı, B.Z., Bat, M. Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma, Journal of Yaşar University, 20(5), , 2010, s Balcı, Ş., Akar, H., Siyasal Bilgilendirmede İletişim Araç ve Yöntemlerinin Önem Düzeyi: 29 Mart Yerel Seçimleri Konya Araştırması, e-journal of New Word Sciences Academy 2010, 5 (2), 2010, s Bostancı, M., Sosyal Medyanın Gelişimi ve İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri, 2010, s. 53. Bülbül, R., Halkla İlişkiler, Paragraf Dizgi ve Tasarım, Konya, 1998, s.20. (Web Erişim: ) Kazancı, M., Kamuda ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler, Turhan Kitapevi, Ankara, 2007, s. 93. Kellner, D., Medya Gösterisi, (Çev: Zeynep Paşalı), Açılım Kitap, İstanbul. 2010, s. 10. Liebert, E., Facebook Masalları, (Çev: Nehir Güler), Derin Kitap Yayınları, İstanbul, 2010, s. 85. Newhagen, J.E., Rafaeli, S., WhyCommunicationResearchersShouldStudythe Internet: A Dialogu, Journal of Communication, 46(1), 4 13, 1996, s. 5. Okay, A., Okay A., Halkla İlişkiler: Kuram, Strateji ve Uygulamaları, Der Yayınları, İstanbul, 2001, s. 59. Özer, A., Halkla İlişkiler Dersleri, Adalet Yayınevi, Ankara, 2009, s.126. Özkan, N., Obama nın Liderlik Sırları, MediaCat Yayınları, İstanbul, 2009, s. 55. Pelenk A., Sosyal Medya ve Güven: Hükümet, Sivil Toplum Örgütleri ve Ticari Kuruluşlara Yönelik Ampirik Bir Araştırma, AcademicJournal of Information Technology, 1-31, Yaz 2011, s. 12. Peltekoğlu, F., Halkla İlişkiler Nedir, Beta Basım, İstanbul, 2004, s Sayımer, İ., Sanal Ortamda Halkla İlişkiler, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2008, s , 128.

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Tanıtım Faaliyetleri Standartları Standardı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Tanıtım Faaliyetleri Standartları Standardı Dök. No: AUZEF-SS-2.1-10 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 8 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. SORUMLULAR... 3 4. TANIMLAR... 3 5. AUZEF Tanıtım Faaliyetlerin Standartları... 3 5.1.

Detaylı

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir.

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital Pazarlama, rekabet avantajı için yeni kaynaklara ulaşımı

Detaylı

SOSYAL MEDYADA EĞİTİM UYGULAMALARI. Yasin YÜKSEL

SOSYAL MEDYADA EĞİTİM UYGULAMALARI. Yasin YÜKSEL SOSYAL MEDYADA EĞİTİM UYGULAMALARI Yasin YÜKSEL Araştırma konusu: Sosyal medyanın -özellikle yüksek öğretimde olmak üzere- eğitime katkısını, bu konuda yapılan araştırmaları, istatistikleri ve uygulamaları

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 2 Kullanıcıların site içeriğini belirlemede rol oynadığı, Dinamik, Teknik bilgi gerektirmeyen, Çok yönlü etkileşim sağlayan,

Detaylı

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Tolga ÇAKMAK Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr On Dokuz Mayıs Üniversitesi Samsun, 2010 İçerik Kurumsal

Detaylı

SAĞLIK KURULUŞLARINDA HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİ

SAĞLIK KURULUŞLARINDA HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİ SAĞLIK KURULUŞLARINDA HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİ İŞLETMELERDE HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİ İşletmelerin iç ve dış çevresi ile düzenli ve sağlıklı iyi ilişkiler geliştirmek için yapmış olduğu halkla

Detaylı

DİJİTAL KİMYA TEKNOLOJİLERİ GAZETESİ medyakit 2017 / 2018

DİJİTAL KİMYA TEKNOLOJİLERİ GAZETESİ medyakit 2017 / 2018 www.chemlife.com.tr DİJİTAL KİMYA TEKNOLOJİLERİ GAZETESİ medyakit 2017 / ChemLife Kimya Teknolojileri Gazetesi nin amacı; kimya bilimi, sanayisi ve bağlı alt sektörlerin gelişmesine katkıda bulunarak,

Detaylı

SHARKUTERİ MEDYA Genel Sunum 2016

SHARKUTERİ MEDYA Genel Sunum 2016 SHARKUTERİ MEDYA Genel Sunum 2016 STRATEJİK DİJİTAL MEDYA PLANLAMA MEDYA SATIN ALMA SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ KREATİF TASARIM ÇALIŞMALARI Stratejik Planlama Nedir? Dijital, gerçek zamanlı, tam detaylı ve

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2 İnternet -- Günümüz bilgi çağının önemli bir aracı haline gelen internet, diğer iletişim araçlarından farklılık göstermektedir. -- Tanıtmadan, alışveriş

Detaylı

www.sosyalmedyaodulleri.com.tr

www.sosyalmedyaodulleri.com.tr 2015 Sosyal Medya Kulübü SMÖ 2015 Takvim Dijital Dünya da Biz Benzer Etkinlikler Sponsorluk Türleri Ana Sponsorluk Platin Sponsorluk Gold Sponsor Silver Sponsorluk Kategori Sponsorlukları Diğer Sponsorluklar

Detaylı

Sosyal Web te Yeni Eğilimler: Kurumlar İçin Dışa Dönük Sosyal Yazılımlar

Sosyal Web te Yeni Eğilimler: Kurumlar İçin Dışa Dönük Sosyal Yazılımlar Sosyal Web te Yeni Eğilimler: Kurumlar İçin Dışa Dönük Sosyal Yazılımlar Yrd. Doç. Dr. Rıza Cenk Erdur, Prof.Dr. Oğuz Dikenelli Serhat Safyürek, Oğuz Uz, Ahmet Melih Özcan Ege Üniversitesi, Bilgisayar

Detaylı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Reklama maruz kaldığınız mecralar (TV, Radyo, Gazete, Dergi, Sosyal Medya v.s.) En son ne zaman bir reklamdan

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER I-II

HALKLA İLİŞKİLER I-II Editörler Yrd.Doç.Dr. Gonca Yıldırım & Seçil Utma HALKLA İLİŞKİLER I-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Gonca Yıldırım Yrd.Doç.Dr.İlker Özdemir Hasan Çiftçi Hatice Aydoğmuş Özcan Kahraman Koktürk Melis Yalçın Seçil

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

SOSYAL MEDYA NEDEN? NASIL? Murat Güner SSUK Medya Yöneticisi

SOSYAL MEDYA NEDEN? NASIL? Murat Güner SSUK Medya Yöneticisi SOSYAL MEDYA NEDEN? NASIL? Murat Güner SSUK Medya Yöneticisi SOSYAL MEDYA Web 2.0'ın kullanıcı hizmetine sunulmasıyla birlikte, teknolojiyi ve sosyal girişimciliği tek yönlü bilgi paylaşımından, kelimeler,

Detaylı

SOSYAL MEDYA. Sosyal Medya Nedir? Sosyal Medya Araçları Nelerdir? Sosyal Medyayı Kullanırken Dikkat Etmemiz Gereken Kurallar Nelerdir?

SOSYAL MEDYA. Sosyal Medya Nedir? Sosyal Medya Araçları Nelerdir? Sosyal Medyayı Kullanırken Dikkat Etmemiz Gereken Kurallar Nelerdir? SOSYAL MEDYA Sosyal Medya Nedir? Sosyal Medya Araçları Nelerdir? Sosyal Medyayı Kullanırken Dikkat Etmemiz Gereken Kurallar Nelerdir? Sosyal Medya Nedir? Sosyal medya, kişilerin internet üzerinden birbiriyle

Detaylı

2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı

2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı 2000 li yıllardan itibaren teknolojinin hızlı gelişiminden belki de en büyük payı alan akıllı telefon ve tabletler gibi kablosuz iletişim olanağı sağlayan cihazların daha iyi, hızlı ve ucuz modellerle

Detaylı

KURUMSAL İÇERİK ÇÖZÜMLERİ DİJİTAL YAYINCILIK E-TİCARET ÇÖZÜMLERİ MOBİL KONSEPT GELİŞTİRME SOSYAL MEDYA İÇERİK ÇÖZÜMLERİ

KURUMSAL İÇERİK ÇÖZÜMLERİ DİJİTAL YAYINCILIK E-TİCARET ÇÖZÜMLERİ MOBİL KONSEPT GELİŞTİRME SOSYAL MEDYA İÇERİK ÇÖZÜMLERİ KURUMSAL İÇERİK ÇÖZÜMLERİ DİJİTAL YAYINCILIK MOBİL KONSEPT GELİŞTİRME E-TİCARET ÇÖZÜMLERİ SOSYAL MEDYA İÇERİK ÇÖZÜMLERİ KURUMSAL İÇERİK ÇÖZÜMLERİ Kurumunuzu veya markalarınızdan birini tanıtmak, farkınızı

Detaylı

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com 0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com Adını aldığı Ph1 gezegenin sahip olduğu 4 güneşi Kalite, Uzmanlık, Güven ve Yenilikçi olarak yörüngesine koyarak, markanızı 4 koldan saracak ve sizi gezegen savaşlarına

Detaylı

2.3. Bilgi Paylaşımı için Araçlar

2.3. Bilgi Paylaşımı için Araçlar 2.3. Bilgi Paylaşımı için Araçlar 2.3.1. İşbirlikli Yazarlık (Ör: Viki) 2.3.2. Çoklu Ortam Paylaşımları (Ör: YouTube, Flickr) 2.3.3. Web Günceleri (Ör: Bloglar) 2.3.4. Etiketleme ve Sosyal İmleme (Ör:

Detaylı

Sosyal Ağlar ve Kütüphaneler. Tuba Akbaytürk Çanak

Sosyal Ağlar ve Kütüphaneler. Tuba Akbaytürk Çanak Sosyal Ağlar ve Kütüphaneler Tuba Akbaytürk Çanak Ajanda Web 2.0 Kütüphane 2.0 Sosyal Ağ ğ kavramı Sosyal Ağ Örnekleri Kütüphaneler ve Sosyal Ağlar Web 2.0 nedir? Yeni bir kavramdır, 2004 yılında ortaya

Detaylı

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları Mehmet Can HANAYLI İçerik Giriş Kuramsal Çerçeve İnternet Web 2.0 ve Sosyal Medya Facebook Sosyal Medya Reklamcılığı Bulgular Sonuç ve Öneriler Kaynaklar

Detaylı

SOSYAL MEDYADA BOŞA VAKİT HARCAMAYIN!

SOSYAL MEDYADA BOŞA VAKİT HARCAMAYIN! SOSYAL MEDYADA BOŞA VAKİT HARCAMAYIN! ANIL ALTAŞ EĞİTMEN/DANIŞMAN 14 TEMMUZ 10 BÜMED AŞİYAN SALONU Sosyal Medya ile dünya artık düz! 2 Icons courtesy of Sosyal medya Katsayınızı biliyor musunuz? Test Sonucu

Detaylı

«Pek çok küçük şey, doğru reklamla devleşmiştir.» Mark Twain

«Pek çok küçük şey, doğru reklamla devleşmiştir.» Mark Twain Video Reklamlar «Pek çok küçük şey, doğru reklamla devleşmiştir.» Mark Twain 1 2 3 4 Türkiye deki Arama Türkiye Pazarında Arama Hacmi Türkiye de Beyazperde Nerede? Rakip Analizi, Yıllık Analiz YouTube

Detaylı

Expokent Medya Bilişim

Expokent Medya Bilişim Expokent Medya Bilişim Expokent.com - Markaların Sosyal Ağı. Kısaca görevimiz: Markalara, şirketlere ve kuruluşlara internetin sınırsız dünyasında iş yapma ve kendilerini tanıtma imkanı sunmak. Kısaca

Detaylı

SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİ VE BARACK OBAMA ÖRNEĞİ

SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİ VE BARACK OBAMA ÖRNEĞİ SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİ VE BARACK OBAMA ÖRNEĞİ Sosyal medya zaman ve mekan sınırlaması olmadan (mobil tabanlı), paylaşımın, tartışmanın esas olduğu bir iletişim şeklidir. Wikipedia sosyal medyanın özelliklerini

Detaylı

Twitter Nedir? Nasıl Kullanılır? Mehmet Nuri Çankaya

Twitter Nedir? Nasıl Kullanılır? Mehmet Nuri Çankaya Twitter Nedir? Nasıl Kullanılır? Mehmet Nuri Çankaya Twitter Nedir? Twitter; 140 karakterden oluşan tweet adı verilen internet kısa mesajlarının gönderildiği ve başkalarının mesajlarının okunabildiği bir

Detaylı

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI Stratejik İletişim Planlaması -1 İletişim temelinde, plan ve strateji vardır. Strateji bilgi üretimine dayanır. Strateji, içinde bulunduğumuz noktadan

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu. T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.tr İÇERİK Yeni Medyanın Özellikleri YENİ MEDYANIN ÖZELLİKLERİ Etkileşim

Detaylı

YouTube Türkiye Verileri

YouTube Türkiye Verileri YouTube REKLAMLARI YouTube Türkiye Verileri Aralık 2013 verilerine göre; Türkiye de YouTube tekil kullanıcı sayısı 24.9 milyon kişi İzlenen video sayısı 3,5 milyar video İzleyici başına video 142,4 adet

Detaylı

Proje Dosyası. Bilgi-Bedava Nokta Net. İnternet Yayıncılığı İnternet Medya Sitesi

Proje Dosyası. Bilgi-Bedava Nokta Net. İnternet Yayıncılığı İnternet Medya Sitesi Proje Dosyası Bilgi-Bedava Nokta Net İnternet Yayıncılığı İnternet Medya Sitesi Hazırlayan Ejaz Kadry Gazetecilik Bölümü İletişim Fakültesi Erciyes Üniversitesi Kayseri 38029 / TÜRKİYE Bilgi-Bedava Nokta

Detaylı

BİLGİ PAYLAŞIM ARAÇLARI. İşbirlikli Yazarlık Çoklu Ortam Paylaşımları Web Günceleri Etiketleme ve Sosyal İmleme Sosyal Medya Dijital Kimlik

BİLGİ PAYLAŞIM ARAÇLARI. İşbirlikli Yazarlık Çoklu Ortam Paylaşımları Web Günceleri Etiketleme ve Sosyal İmleme Sosyal Medya Dijital Kimlik BİLGİ PAYLAŞIM ARAÇLARI İşbirlikli Yazarlık Çoklu Ortam Paylaşımları Web Günceleri Etiketleme ve Sosyal İmleme Sosyal Medya Dijital Kimlik İŞBİRLİKLİ YAZARLIK İçeriğinin kullanıcıların katkılarıyla oluşturulduğu

Detaylı

EURIE TRAINING Yükseköğretimde Uluslararası Öğrenci Temini Tanıtım, Markalaşma ve Teknoloji. 6 Aralık 2016 İstanbul Aydın Üniversitesi

EURIE TRAINING Yükseköğretimde Uluslararası Öğrenci Temini Tanıtım, Markalaşma ve Teknoloji. 6 Aralık 2016 İstanbul Aydın Üniversitesi Yükseköğretimde Uluslararası Öğrenci Temini Tanıtım, Markalaşma ve Teknoloji 6 Aralık 2016 İstanbul Aydın Üniversitesi 2 SELMAN ARSLANBAŞ Uluslararası İlişkiler Direktör Yardımcısı & Aydın TÖMER Müdürü

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA VI. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA VI. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu. T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA VI. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.tr İÇERİK Dijital Aktivizm Dijital Aktivizm İle İlgili Kavramlar Dijital

Detaylı

Türkiye İç Denetim Kongresi, 11 Kasım 2013. Sosyal Medya Riski ve Denetimi. Doğan Tanrıseven EY Danışmanlık Hizmetleri, Direktör

Türkiye İç Denetim Kongresi, 11 Kasım 2013. Sosyal Medya Riski ve Denetimi. Doğan Tanrıseven EY Danışmanlık Hizmetleri, Direktör Türkiye İç Denetim Kongresi, 11 Kasım 2013 Sosyal Medya Riski ve Denetimi Doğan Tanrıseven EY Danışmanlık Hizmetleri, Direktör Sosyal Medya Kavramı Anket Soruları Sayfa 2 Sosyal Medya Kavramı Geleneksel

Detaylı

Web 2.0 ve E-Pazarlama

Web 2.0 ve E-Pazarlama Web 2.0 ve E-Pazarlama Yaşar Tonta, Orçun Madran ve Umut Al tonta@hacettepe.edu.tr omadran@baskent.edu.tr umutal@hacettepe.edu.tr -1 Pazarlamanın Hedefleri Kaliteli hizmet Süreklilik Güven Müşteri memnuniyeti

Detaylı

Türkiye de Sosyal Ağların Yeri ve Sosyal Medyaya Bakış

Türkiye de Sosyal Ağların Yeri ve Sosyal Medyaya Bakış Türkiye de Sosyal Ağların Yeri ve Sosyal Medyaya Bakış Hayal Akademisi Kurucu Ortağı, Dijital Pazarlama İletişimi Uzmanı http://www.hayalakademisi.com, http://www.ercument.org ercumentbuyuksener@gmail.com

Detaylı

Konu: Bilgi Paylaşım Araçları. Aydın MUTLU İstanbul

Konu: Bilgi Paylaşım Araçları. Aydın MUTLU İstanbul Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 6.Sınıf Konu: Bilgi Paylaşım Araçları 8.-14.Hafta Aydın MUTLU 2016 - İstanbul 1- İŞBİRLİKLİ YAZARLIK İçeriğinin kullanıcıların katkılarıyla oluşturulduğu bilgi paylaşım

Detaylı

Sosyal Ağlar ve Pazarlama

Sosyal Ağlar ve Pazarlama Sosyal Ağlar ve Pazarlama Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr BBY 465, 8 Aralık 2014-1 Pazarlamanın Hedefleri Kaliteli hizmet Süreklilik Güven Müşteri memnuniyeti Pazar payını korumak/artırmak Bağlılığı artırmak

Detaylı

Online Kriz Yönetimi. Samet Ensar SARI 03/03/12. Sunum notları

Online Kriz Yönetimi. Samet Ensar SARI 03/03/12. Sunum notları Online Kriz Yönetimi Sunum notları Samet Ensar SARI 03/03/12 Şirketler için en önemli değer KURUMSAL İTİBAR Gerçekler ve algılar var Sosyal paydaşlarla oluşturulan rasyonel ve duygusal bağlar bulunuyor

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2 Yüzyüze İlişkiler Yüzyüze ilişkilerde, kararların verilmesinde halktan gelen geri bildirimlerin önemli bir işlevi vardır. Bu tür ilişkilerde

Detaylı

TELEVIDYON.COM. Medya Kiti

TELEVIDYON.COM. Medya Kiti TELEVIDYON.COM Medya Kiti MYK MEDYA HAKKINDA Televidyon.com adresinde şu ana kadar 9 kategorideki 27 programda 2000'in üstünde yapımın hazırlanması, çekimi, montajı, yayını ve yönetimini gerçekleştirdik.

Detaylı

Ajans Sunumu İstanbul, 2015

Ajans Sunumu İstanbul, 2015 Ajans Sunumu İstanbul, 2015 Biz Kimiz? Dijital dünyanın afacanları, sorunlarınızın çözüm ortaklarıyız. Minik ofisimize sığdırdığımız kocaman dünya ile deli dolu, enerjik bir ekibiz. Tüm bu enerjimizi,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... İçindekiler... Birinci Bölüm İLETİŞİM

İÇİNDEKİLER. Önsöz... İçindekiler... Birinci Bölüm İLETİŞİM İÇİNDEKİLER Önsöz... İçindekiler... iii v Birinci Bölüm İLETİŞİM A. İLETİŞİM... 1 1. İletişim Kavramı, Tanımı ve Önemi... 1 2. İletişimin Özellikleri... 3 3. İletişimin Fonksiyonları... 5 4. İletişim Süreci

Detaylı

PROJELERİN GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜ ARTIRMA KONUSUNDA İPUÇLARI

PROJELERİN GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜ ARTIRMA KONUSUNDA İPUÇLARI PROJELERİN GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜ ARTIRMA KONUSUNDA İPUÇLARI Görünürlük ve Yaygınlaştırma 1-Proje Esnasında Faaliyetlerin Duyurulması 2-Proje Sonuçlarının Duyurulması Proje Faaliyetlerinizden Önce Yapılması Gerekenler:

Detaylı

İşimizi aşımızı müşterimizi Sosyal Medyayla BÜYÜTÜYORUZ.

İşimizi aşımızı müşterimizi Sosyal Medyayla BÜYÜTÜYORUZ. Yeni nesil dijital liderlik ajansı İşimizi aşımızı müşterimizi Sosyal Medyayla BÜYÜTÜYORUZ. Dijital yolculukta, 48 milyon sabit internet kullanıcısı, 45.3 milyon mobil internet kullanıcısı 8 milyon aktif

Detaylı

Blog Nedir? Blog un Tarihçesi Türkiye de Blog Eğitimde Blog Neden Blog Blog Türleri

Blog Nedir? Blog un Tarihçesi Türkiye de Blog Eğitimde Blog Neden Blog Blog Türleri BLOG BLOG 1 2 3 4 5 6 Blog Nedir? Blog un Tarihçesi Türkiye de Blog Eğitimde Blog Neden Blog Blog Türleri Blog Nedir? Blog, teknik bilgi gerektirmeden, kendi istedikleri şeyleri, kendi istedikleri şekilde

Detaylı

IRMAK HANDAN iarslanoglu@boomads.com. : @irmakhandan

IRMAK HANDAN iarslanoglu@boomads.com. : @irmakhandan IRMAK HANDAN iarslanoglu@boomads.com : @irmakhandan What s yours? Bulunduğumuz çağın ekosisteminin özünde «paylaşmak» ve «konuşmak» yer alıyor. TÜKETİCİ HİKAYELERİ HİKAYELERİN GÜCÜ NEREDEN GELİYOR? EĞLENCELİ

Detaylı

Biz Kimiz? Ekibimizi yakından tanıyın: adresgezgini.com/ekibimiz

Biz Kimiz? Ekibimizi yakından tanıyın: adresgezgini.com/ekibimiz Biz Kimiz? Ekibimizi yakından tanıyın: adresgezgini.com/ekibimiz 2007 Ekip 35 kişiye, müşteri sayısı 10.000'e ulaştı. Global All-Star Ödülü kazandı. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Teknoloji Geliştirme

Detaylı

Müşterilerinizin cebine girmenin vakti gelmedi mi?

Müşterilerinizin cebine girmenin vakti gelmedi mi? Müşterilerinizin cebine girmenin vakti gelmedi mi? http://mobile.sherpa.com.tr info@sherpa.com.tr Mobil Büyüyor Mobil uygulamalar dünya tarihinin en hızlı büyüyen endüstrisidir 2014 yılı sonuna kadar mobil

Detaylı

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir?

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir? İnternet Teknolojisi Öğrt. Gör. Alper Aslan ENF102 Bilgisayar - II İnternet Teknolojisi İnternet Nedir? İnternet Kime Aittir İnternet in Türkiye deki Gelişimi İnternet in Türkiye de Kullanımı Yakın Gelecekte

Detaylı

DİJİTAL PAZARLAMA. İnternet çağının yeni pazarlama yöntemi

DİJİTAL PAZARLAMA. İnternet çağının yeni pazarlama yöntemi DİJİTAL PAZARLAMA İnternet çağının yeni pazarlama yöntemi DİJİTAL ÇAĞ Dijitalleşme süreci internetin günlük hayatımıza girmesi ile başladı. Bu ilk dönemde şirketler tek taraflı iletişim sağlayan kurumsal

Detaylı

NU SKIN SOSYAL BİR TİCARETTİR NU SKIN SOCIAL MEDIA GUIDELINES

NU SKIN SOSYAL BİR TİCARETTİR NU SKIN SOCIAL MEDIA GUIDELINES NU SKIN SOSYAL BİR TİCARETTİR NU SKIN SOCIAL MEDIA GUIDELINES 1 DOĞRUDAN SATIŞ; ORJİNAL SOSYAL AĞ OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR İş modelimiz yüz yüze satış temeline dayanmaktadır sözlü olarak, ağızdan ağıza

Detaylı

Sosyal Medya Pazarlama

Sosyal Medya Pazarlama Sosyal Medya Pazarlama Prof.Dr. İbrahim Kırcova Yrd.Doç.Dr. Ebru Enginkaya Beta Yayın No : 3300 İşletme-Ekonomi Dizisi : 742 1. Bası - Ekim 2015 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-442 - 2 Copyright Bu kitabın

Detaylı

17 Haziran 2014 DenizBank Güncel Haber Bülteni

17 Haziran 2014 DenizBank Güncel Haber Bülteni 17 Haziran 2014 DenizBank Güncel Haber Bülteni Mobil RTB Harcamaları %459 Artış Gösterdi emarketer tahminlerine göre RTB harcamaları (tüm reklam çeşitleri dahil) 2018 yılında toplamda $12 milyar a ulaşacak.

Detaylı

2011 yılında yeni konsepti ve büyüyen ekibiyle şu anki yüzüne kavuşmuştur.

2011 yılında yeni konsepti ve büyüyen ekibiyle şu anki yüzüne kavuşmuştur. 2002 2005 2008 2011 2014 2016 Adjans Kimdir Dijital reklam ajansı olan Adjans, 2002 yılında dijital dünya sektörüne giriş yapmış ve sektörde hızla yükselerek adını duyurmuş prestijli bir kuruluştur. Markanızı

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI. www.bahamuzik.com

SPONSORLUK DOSYASI. www.bahamuzik.com SPONSORLUK DOSYASI Misafir Şarkılar İkimiz İçin albümünden sonra 2014 yaz aylarına sımsıcak bir başlangıçla adım atan Pınar Ayhan, Baha Müzik'in sosyal medya projesi olan Misafir Şarkılar'ın ilk konserini

Detaylı

DR. RAMAZAN DEMİR TÜRK TELEKOM 9 MART 2010 CONRAD HOTEL

DR. RAMAZAN DEMİR TÜRK TELEKOM 9 MART 2010 CONRAD HOTEL DR. RAMAZAN DEMİR TÜRK TELEKOM 9 MART 2010 CONRAD HOTEL Yeni bir dünyaya doğru 1 Milyar İnternet kullanıcısı 2 Milyar Web sayfası 2.6 Milyar Cep telefonu 3 Milyar Web araması 500 Milyar Gigabayte dijital

Detaylı

HP, Y Kuşağına Ulaşmak için İlgi Çekici YouTube Reklamları Kullanıyor

HP, Y Kuşağına Ulaşmak için İlgi Çekici YouTube Reklamları Kullanıyor HP, Y Kuşağına Ulaşmak için İlgi Çekici YouTube Reklamları Kullanıyor Yayınlanan Mayıs ayı 2016 Konular Video Reklâm HP artık dijital video ile tek bir platform üzerinden tüm Y kuşağı kitlesine ulaşabiliyor.

Detaylı

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

DİJİTAL & SOSYAL MEDYA NIN GELENEKSEL MEDYA YA GÖRE AVANTAJLARI

DİJİTAL & SOSYAL MEDYA NIN GELENEKSEL MEDYA YA GÖRE AVANTAJLARI Düzen Değişti HAMİNNE DİJİTAL MEDYA & SOSYAL AĞ PAZARLAMA Haminne, dijital medya ve sosyal ağlar üzerinde; lokal ve ulusal pazarlama çözümleri üreten, şehir hedefli yayın ve yayıncıları ile yüz binlerce

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ 2 BİREYSEL GÖRÜŞME Yüz yüze yapılan görüşmelerdir. Danışanın yeterlilikleri ve yetkinlikleri doğrultusunda İşe yönlendirme Aktif programlara yönlendirme Ya da diğer

Detaylı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü İzmir Ekonomi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ Günün Menüsü Görsel İletişim Tasarımı nedir? Görsel İletişim Tasarımcısı ne yapar?

Detaylı

Dijital Pazarlamada. Trendleri ye merhaba demeden önce bir önceki senede neler olduğunu birlikte incelemek istedik.

Dijital Pazarlamada. Trendleri ye merhaba demeden önce bir önceki senede neler olduğunu birlikte incelemek istedik. Dijital Pazarlamada 2016 Trendleri 2017 ye merhaba demeden önce bir önceki senede neler olduğunu birlikte incelemek istedik. Dijital pazarlamanın 2016 daki trendlerini sizler için bir araya getirdik. Böylece

Detaylı

Bakanlıklar Sosyal Medya Karnesi

Bakanlıklar Sosyal Medya Karnesi Bakanlıklar Sosyal Medya Karnesi 201 Bakanlıkların Sosyal Medya Karnesi Hayatımızda önemli bir yer kaplayan sosyal medyayı bakanlıklar nasıl kullanıyor? Bakanlıkların Sosyal Medya Kullanımı Bakanlıkların

Detaylı

Sosyal Ağlar ve Pazarlama

Sosyal Ağlar ve Pazarlama Sosyal Ağlar ve Pazarlama Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr BBY 465, 1 Aralık 2015-1 Pazarlamanın Hedefleri Kaliteli hizmet Süreklilik Güven Müşteri memnuniyeti Pazar payını korumak/artırmak Bağlılığı artırmak

Detaylı

Sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinde 22.500 genç takipçisi ve aylık ortalama 40.000 yeni ziyaretçisi ile yayınına devam etmektedir.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinde 22.500 genç takipçisi ve aylık ortalama 40.000 yeni ziyaretçisi ile yayınına devam etmektedir. GENEL BĐLGĐLERĐMĐZ 2008 den 2011 e kadar sosyal paylaşım siteleri üzerinden takipçilerine hizmet veren Etkin Ankara, 2011 Ekim ayında etkinankara.com sitesi üzerinden faaliyete geçmiş ve Ekim 2011 Ağustos

Detaylı

İNTERNET VE BİLGİSAYAR AĞLARI

İNTERNET VE BİLGİSAYAR AĞLARI İNTERNET VE BİLGİSAYAR AĞLARI İNTERNET NEDİR? Dünya genelindeki bilgisayar ağlarını ve kurumsal bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan elektronik iletişim ağıdır. BİLGİSAYAR AĞI NEDİR? İki ya da daha

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. A) Gündem Oluşturma Kuramı B) Difüzyon Kuramı C) Fikir Grupları Kuramı. E) İki Aşamalı Akış Kuramı

HALKLA İLİŞKİLER. A) Gündem Oluşturma Kuramı B) Difüzyon Kuramı C) Fikir Grupları Kuramı. E) İki Aşamalı Akış Kuramı 2016 BHR R - HLKL İLİŞKİLER 1. Propaganda ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Tek yönlü olarak yürütülebilir. B) Temel amacı, düşünceleri biçimlendirmek ve bilinci yönetmektir. C) Hedef

Detaylı

PINGPONG. Kurumsal Sunum / Aplikasyon Tanıtım

PINGPONG. Kurumsal Sunum / Aplikasyon Tanıtım PINGPONG Kurumsal Sunum / Aplikasyon Tanıtım 1 Sunum İçeriği Biz Kimiz? Kuruluş amacımız ve gelişim sürecimiz. PINGPONG Sistem ve İşleyiş Çalışma modeli, aplikasyon işleyişi ve sistemimiz. PINGPONG Nedir?

Detaylı

DİJİTAL PAZARLAMA &SOSYAL MEDYANIN FAYDALI ve ŞAŞIRTICI GERÇEKLERİ

DİJİTAL PAZARLAMA &SOSYAL MEDYANIN FAYDALI ve ŞAŞIRTICI GERÇEKLERİ DİJİTAL PAZARLAMA &SOSYAL MEDYANIN FAYDALI ve ŞAŞIRTICI GERÇEKLERİ Sadece E-mail Abonelerine Özel BİLİYOR MUYDUN? Tüketicilerin %90 ı satın alma kararlarında internetteki yorumların etkili olduğunu düşünüyor.

Detaylı

Konu: İletişim Araçları. Aydın MUTLU İstanbul

Konu: İletişim Araçları. Aydın MUTLU İstanbul Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 6.Sınıf Konu: İletişim Araçları 5.Hafta-6.Hafta Aydın MUTLU 2016 - İstanbul SORU Bildiğiniz en eski iletişim aracı nedir? Geçmişten günümüze doğru iletişim

Detaylı

Sosyal Medya Kılavuzu

Sosyal Medya Kılavuzu Sosyal Medya Kılavuzu 1 DOĞRUDAN SATIŞ: ORİJİNAL SOSYAL AĞ Bizim iş modelimiz kişiden kişiye satış bazlıdır kullandığınız sözcüklerin önemi işimiz için büyüktür. Teknoloji sürekli olarak değişmeye devam

Detaylı

DİJİTAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM İÇERİĞİ. Tarih: 21 28 Mayıs 2016 Cumartesi. (2 Gün / 16 Saat / 09:00 18:00)

DİJİTAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM İÇERİĞİ. Tarih: 21 28 Mayıs 2016 Cumartesi. (2 Gün / 16 Saat / 09:00 18:00) DİJİTAL PAZARLAMA VE SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM İÇERİĞİ Tarih: 21 28 Mayıs 2016 Cumartesi (2 Gün / 16 Saat / 09:00 18:00) 1) DİJİTAL PAZARLAMA Sosyal Medyanın Dayanılmaz Cazibesi 3Ders

Detaylı

herkesin bir reklamı olmalı

herkesin bir reklamı olmalı bilgi@herkesinreklami.com www.herkesinreklami.com herkesin bir reklamı olmalı herkesin bir reklamı olmalı Günümüzde reklam ve tanıtım gibi faaliyetlerin öneminin herkes farkında. Ancak çok zaman bu işler

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl 8. düzenlenen Felis Ödülleri medya planlama stratejilerini ödüllendirmesinin yanı sıra bu yıl genişleyen

Detaylı

Neden Sosyal Medyanın Geleceği Reklam Değil, Yayıncılık?

Neden Sosyal Medyanın Geleceği Reklam Değil, Yayıncılık? Neden Sosyal Medyanın Geleceği Reklam Değil, Yayıncılık? Bu pazarlamacılar, sosyal medya 'uzmanları' ve PR uzmanlarının her gün konuştuğu konu; Sosyal medyanın geleceği nasıl gözüküyor? 1. Geleneksel medya,

Detaylı

MediaKit. www.defaultmagazine.com

MediaKit. www.defaultmagazine.com MediaKit www.defaultmagazine.com .Sayılar #01 #02 #03 #04 #05 #06 #07 #09 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 .istatistikler Dünyada 62 ülkeden takip edilen.default magazine her ay ortalama 125.000 kişi

Detaylı

MYK Medya. Banner alanları

MYK Medya. Banner alanları MYK Medya Banner alanları TELEVİDYON.COM ANASAYFA BANNERLAR ALANLARI 1. Banner alanı (728x90) Sabit günlük: $300 Dönüşümlü aylık: $4000 2. Manşet Alanı (525x290) Sabit günlük: $300 Dönüşümlü aylık: $4000

Detaylı

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com İnteraktif Pazarlama Stratejimiz amaç Neden İnteraktif Pazarlama? Günümüz Dünyasında internet, hızlı bilgi paylaşımı ve iletişimin yanısıra, pazarlama ve satış alanında çok ciddi avantajlar geliştirmiştir.

Detaylı

Eğitimde Yeni Teknolojiler

Eğitimde Yeni Teknolojiler Eğitimde Yeni Teknolojiler Yrd. Doç. Dr. Yüksel GÖKTAŞ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Atatürk Üniversitesi ERZURUM www.yukselgoktas.com 2 3 4 5 6 7

Detaylı

SOSYAL MEDYANIN SİYASİ SEÇİMLERE ETKİSİ DÜNYA SİYASETİNDE

SOSYAL MEDYANIN SİYASİ SEÇİMLERE ETKİSİ DÜNYA SİYASETİNDE SOSYAL MEDYANIN SİYASİ SEÇİMLERE ETKİSİ DÜNYA SİYASETİNDE TAKDİM Değerli MYK ve MKYK üyelerimiz, İl Teşkilatlarımızın Kıymetli Başkan ve Yöneticileri, Genel Merkez Gençlik Kolları Dış İlişkiler Başkanlığı

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

ETKĐN ANKARA Ankara Artık daha Etkin

ETKĐN ANKARA Ankara Artık daha Etkin ETKĐN ANKARA Ankara Artık daha Etkin GENEL BĐLGĐLERĐMĐZ 2008 den 2011 e kadar sosyal paylaşım siteleri üzerinden takipçilerine hizmet veren Etkin Ankara, 2011 Ekim ayında etkinankara.com sitesi üzerinden

Detaylı

Etkinlik Yönet. Etkinlik ve Etkinlik Mobil Uygulamanızı Geliştirmenin En Kolay Yolu

Etkinlik Yönet. Etkinlik ve Etkinlik Mobil Uygulamanızı Geliştirmenin En Kolay Yolu Etkinlik Yönet Etkinlik ve Etkinlik Mobil Uygulamanızı Geliştirmenin En Kolay Yolu 02 Etkinlik Yönet Etkinlik Uygulamanız da Etkinliğiniz kadar özel olsun Etkinlik Yönet ile etkinliğinizin mobil uygulamasını

Detaylı

Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen

Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen 1 2 Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen yerden, istenildiği anda ulaşabilmeyi sağlamaktadır.

Detaylı

WEB ARAÇLARI VE UZAKTAN EĞİTİM CEIT357-4.HAFTA

WEB ARAÇLARI VE UZAKTAN EĞİTİM CEIT357-4.HAFTA WEB ARAÇLARI VE UZAKTAN EĞİTİM CEIT357-4.HAFTA 1 Giriş Bu bölümümde günümüzde en çok kullanılan Web araçları tanıtılacak ve anlatılacaktır.bunların eğitimde, özellikle uzaktan eğitimde nasıl kullanıldığından

Detaylı

Sosyal Medya Uzmanlığı Ders Programı

Sosyal Medya Uzmanlığı Ders Programı Sosyal Medya Uzmanlığı - Müfredat // Ders Saati: 48 Saat Orhan Akkuş - Sosyal Beyin 23 Ocak 2015 Sosyal Medya Uzmanlığı Ders Programı Sosyal Medyada Uzmanı Nedir? Ne İş yapar? Ders Saati ( 2 Saat) Giriş

Detaylı

Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi. EMCDDA Türkiye Temas Noktası

Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi. EMCDDA Türkiye Temas Noktası Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi EMCDDA Türkiye Temas Noktası TUBİM Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini

Detaylı

Y Kuşağı İçin Hazır Olmalıyız: Öğrenme Nereye Gidiyor? Ahmet Hançer, Enocta Genel Müdürü

Y Kuşağı İçin Hazır Olmalıyız: Öğrenme Nereye Gidiyor? Ahmet Hançer, Enocta Genel Müdürü Y Kuşağı İçin Hazır Olmalıyız: Öğrenme Nereye Gidiyor? Ahmet Hançer, Enocta Genel Müdürü 2011 Gündem Öğrenme Nereye Gidiyor? Y Kuşağı Ne Bekliyor? E öğrenme İçin E Öğrenme Dünyası ndaki ndaki Diğer Trendler

Detaylı

İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması

İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması İnteraktif Türkler 2009 İnteraktif Mecra Kullanım Araştırması Türkiye nin ilk ve öncü dijital ajansı adinteractive in Türk internet kullanıcısının davranış alışkanlıklarına ışık tuttuğu araştırması İnteraktif

Detaylı

Sosyal Medya ile Değişen Pazarlama Anlayışları

Sosyal Medya ile Değişen Pazarlama Anlayışları Sosyal Medya ile Değişen Pazarlama Anlayışları Arş. Gör. Tolga Çakmak Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr Atılım Üniversitesi Kütüphanesi 29.03.2012 Sunum Planı

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI LOJİSTİK UYGULAMALARI VE ARAŞTIRMALARI MERKEZİ LOJİSTİK SEKTÖRÜ SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI Şubat, 2014 Fikri Mülkiyet Hakları Saklıdır ÇALIŞMA EKİBİ Bülent TANLA (Danışman) Prof. Dr. Okan Tuna (Koordinatör-Raportör)

Detaylı

Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri

Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri Kütüphaneler kullanıcılarının gereksinimlerini anlamak ve bu gereksinimleri karşılamada etkin bir rol üstlenebilmek amacıyla pazarlama stratejilerinden

Detaylı

30.12.2010 HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA. SBR 215 Halkla İlişkiler ve İletişim

30.12.2010 HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA. SBR 215 Halkla İlişkiler ve İletişim SBR 215 Halkla İlişkiler ve İletişim HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA Kamu kurumunun halkla ilişkiler uygulamasındaki aşamalar ile özel sektördeki aşamalar farklı ve değişik amaçlıdır. Özel kesimde

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR?

TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Haziran 2010 SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE DE İŞ DÜNYASINDA ÇALIŞANLAR SOSYAL MEDYAYI NASIL KULLANIYOR? Proje Koordinatörleri: İndeks Araştırma Ekibi Simge Şahin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Giriş:

Detaylı

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim...

enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 1 GELECEĞİ BUGÜNDEN GÖRENLER İÇİN... Zamandan ve mekandan bağımsız eğitim... enstituson:layout 1 5/4/10 11:03 AM Page 2 E-ENSTİTÜ SÖZLÜĞÜ Uzaktan eğitim: Farklı

Detaylı

Yükselen Yıldız: Anlık İleti Uygulamaları

Yükselen Yıldız: Anlık İleti Uygulamaları DIGINEWS 2015 Yükselen Yıldız: Anlık İleti Uygulamaları Anlık İleti Uygulamaları Anlık mesajlaşma, internet üzerinden gerçek zamanlı olarak ileti transferi sağlayan bir online mesajlaşma şeklidir. Mart

Detaylı