YAPILAN TARĠH TEMALI DĠZĠ ve FĠLMLERĠN YETĠġKĠNLER ÜZERĠNDE ETKĠSĠ: ESKĠġEHĠR ÖRNEĞĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAPILAN TARĠH TEMALI DĠZĠ ve FĠLMLERĠN YETĠġKĠNLER ÜZERĠNDE ETKĠSĠ: ESKĠġEHĠR ÖRNEĞĠ"

Transkript

1 YAPILAN TARĠH TEMALI DĠZĠ ve FĠLMLERĠN YETĠġKĠNLER ÜZERĠNDE ETKĠSĠ: ESKĠġEHĠR ÖRNEĞĠ HAZIRLAYAN NURDĠDE BĠROL (EskiĢehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi) DANIġMAN ÖĞRETMEN MAKSUT SOLMAZ Fatih Üniversitesi Ulusal Sosyal Bilimler Olimpiyatı PROJE KATEGORĠSĠ ESKĠġEHĠR, 2012

2 ĠÇĠNDEKĠLER 1.PROJENĠN ADI 2 2.PROJENĠN KONUSU PROJENĠN AMACI GĠRĠġ 5 A.Tarih ve Tarih in Yararları 5 A.1 Tarih Bilinci Konusunda ÇeĢitli YaklaĢımlar... 6 B.Tarih Temalı Dizi ve Filmler.. 7 B.1 Tarih Temalı Dizi Ve Filmlerin YapılıĢ Amacı 7 B.2 Tarihçi, Akademisyenlerin EleĢtirileri. 7 5.YÖNTEM ZAMANLAMA BULGULAR VE YORUMLAR 18 8.SONUÇ VE ÖNERĠLER 30 9.KAYNAKÇA. 31 1

3 1.PROJENĠN ADI Yapılan Tarih Temalı Dizi ve Filmlerin Yetişkinler Üzerindeki Etkisi: Eskişehir Örneklemi 2

4 2.PROJENĠN KONUSU Son yıllarda tarih temalı sinema filmleri ve televizyon dizileri çekilmekte ve bunlar izleyici nezdinde hatırı sayılır bir ilgi görmektedirler. Ancak bu yapımlar çoğu zaman akademisyen tarihçiler tarafından eleştirilmektedirler. Bu projede eleştiriler göz önüne alarak, tarih temalı bir film projesi nasıl olmalıdır? Sorusuna cevap aranmaktadır. 3

5 3)PROJENĠN AMACI Tarih bir milletin hafızasıdır. Tarihsiz bir toplumun geleceğini kurması mümkün değildir. Bu nedenle tarih gelecek nesillere aktarılırken doğru ve tarafsız aktarılmalıdır. Günümüzde tarihle ilgili birçok kitaplar yazılmakta, film ve diziler çekilmektedir. Bu film ve dizilerde anlatılanlar bir şekilde toplumu etkilemekte ve yönlendirmektedir. Ülkemizdeki tarih öğretimi çoğunlukla okuldaki derslerden ibaret olmakla beraber, ezberci bir yaklaşımla öğretilmeye çalışılmaktadır. Öğretmenlerin ezbere dayalı anlatımları da öğrencilerin tarih dersine ilgisiz kalmasına neden olmuştur. Tarih her zaman ilgi çeken, eleştirilen, herkesin şu yada bu şekilde müdahale ettiği bir alandır. Özellikle ülkemizde herkesin tarihe farklı bir bakış açısı vardır. Çekilen diziler ve filmlerde bu ilgiyi daha da arttırmaktadır. Bu alandaki çalışmalar, her dönemde yoğun olarak eleştirilere neden olmaktadır. Biz bu filmlerin yararlı mıdır, değil midir? Sorusu etrafında araştırmanın amacına bağlı olarak aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır : 1- Toplumlar tarihleri ile yüzleşmeli midir? 2- Tarih anlatılırken ne kadar objektif olunmalıdır? 3- Bütün tarihi gerçekler olduğu gibi anlatılmalı mıdır? 4- Milli bir tarih bilinci oluşturulması gerekli midir? 5- Milli bir tarih oluşturmak için neler yapılmalıdır? 6- Milli tarihin sınırı ne olmalıdır? 7- Bir tarihi kişilik, hem vatan haini hem de ulu bir şahsiyet olabilir mi? 8- Tarihin bu kadar taraflı anlatılmasının nedenleri nelerdir? 9- Tarihin yanlı anlatılmasının zararları nelerdir? 10-Yanlı ya da hatalı tarih aktarımının amacı var mıdır? 11- Toplumların tarihi filmlere ilgisi neden fazladır? 12-Tarihi kişilerin özel hayatına bu kadar müdahale edilmeli midir? 4

6 4)GĠRĠġ A. TARĠH VE TARĠH ĠN YARARLARI Tarih geçmişte yaşanmış olayları yer zaman göstererek neden sonuç ilişkisi içinde objektif olarak inceleyen bir bilim dalıdır. Ancak tarihi bu şekilde bir kalıba sokmak mümkün değildir. Tarih her zaman toplumları etkileyen onları yönlendiren bir güç olmuştur. Tarih, insanlar zamanın geçişini-mevsimlerin döngüsü insanın ömrü- doğal süreçlerin terimleriyle değil de, insanın bilinçli olarak içine karıştığı ve bilinçli olarak etkileye bildiği belli olay dizilerinin terimleriyle düşünmeye başladığı zaman başlar. Tarih insanın aklını kullanarak, çevresini anlamak ve onu etkilemek için yaptığı uzun mücadeledir. 1 Halen tarihi, sadece geçmişteki olaylar dizisi gibi gören, zekâ, enerji ve sonuç getiren pek çok verimli saha varken tarih yazmak için zaman harcanmasına akıl erdiremeyenler vardır. Halbuki tarih, diğer ilim dalları yanında bir konudan ibaret değildir. Aynı zamanda, insanlara, doğru neticelere varmaları için yön veren bir düşünce tarzıdır. Geçmişini bilmeyen, yani kendini tanımayan bir toplum, hafızasını kaybetmiş insan gibidir. Bütün insanların geçmişten cesaret almaya, onu öğrenmeye ve bu suretle tecrübe kazanmaya ihtiyacı vardır. Her millet, atalarının geçmişteki başarılarıyla iftihar eder. Gerek fertlerin, gerekse toplumların ne olduklarını ve nereden geldiklerini bilmeye ihtiyaçları vardır. 2 Tarih, insanların kültür seviyelerinin yükselmesine yardımcı olur. Tarih, insanlarda ahlâk şuurunu uyandırıp manevi değerlerin gelişmesinde rol oynar. Aileden başlayıp millete doğru gelişen bir sevgi ve bağlılığın doğmasına ortam hazırlar. Böylece tarih, bir ferdin ait olduğu milletin, üstünde yaşadığı vatan topraklarının geçmişini öğrenme ve araştırma arzusunu ortaya çıkarır. 3 Tarih, sadece geçmişi gözler önüne sermek ve geriye dönmek demek değildir. Tarih, içinde bulunduğumuz zamana ve geleceğe hizmet etmektedir. Bu konuda Edward Carr ın Tarih Nedir ismiyle Türkçeye çevrilen kitabında geçen şu sözlere dikkat edelim: Tarih geçmişe değil, içinde bulunduğu zamana tâbi olur. Tarihçinin görevi, geçmişe aşık olmak veya geçmişin baskısından kurtulmak değil, geçmişi geleceğin anahtarı kabul ederek iyi tanımaktır. Tarihçilerin, 1917 Rus İhtilal inden önce ve sonra, Fransız İhtilâl ı hakkında yazdıklarını okuyanlar, Rus İhtilal inin yazarlar üzerindeki tesirini müşahede ederek, tarihçinin içinde bulunduğu devrin olaylarına nasıl eğildiğini yakından göreceklerdir. 4 1 Tarih nedir?,edward Hallett Carr,Çeviren: Misket Gizem Gürtürk, İletişim yayınları, İstanbul, (Erişim tarihi: 1 Mart 2012 saat:18.00) 3 (Erişim tarihi: 1 Mart 2012 saat:18.00) 4 (Erişim tarihi: 1 Mart 2012 saat:18.00) 5

7 İlber Ortaylı da Son İmparatorluk Osmanlı eserinde yaşayan mahlukatın yaratıkların içinde geçmişini bilen ve merak eden bilmeye çalışan ve gelecek endişesi olan,bu geleceğe yönelik bazı tahminler bilgi ve bilinç uzanımları kuran tek yaratık insandır.bu bakımdan insanı tarih bilgisinden ve tarih bilincinden soyutlayamayız şeklinde belirtmektedir. 5 A.1 Tarih Bilinci Konusunda ÇeĢitli YaklaĢımlar Tarihteki olayları hatırlatmak onlarla olan eski düşmanlıkları körüklemek amacına yönelik değildir. Sadece dostumuzu düşmanımızı tanıyıp, dost gibi görünüp bize yine düşmanlık edebileceklerini hatırlarımızdan çıkarmamak adınadır. 6 Tarih hiçbir şekilde bu millete okutulmamıştır, benimsetilmemiştir ve sevdirilmemiştir. Tarih bilmemekten dolayı bir kere tarih reddetme vardır. Bu çok barizdir. Bazı tarihçilerimiz vardır diyorlar ki mesela, Osmanlılar Arapça kullanmış, Farsça kullanmış. Halbuki Osmanlı nın Arapça bilen, bugün bizim İngilizce bilenimiz kadardır. Bunun sıkıntısını çekmişlerdir. İşte diyor Dilimizi ihmal etmiş. Ne edecek? Başka dil bildiği yok ki adamın. Yine diyor ki; Yobazlar çok hakimdi, bizi geri bıraktırmışlar. Evet bir yobaz var. Yobazsız toplum olmaz; ama Osmanlı, yobazı kılıçla bir anda da kaldırmayı bilendir. Üstünavi Mehmet Efendi taifesine Köprülü nün yaptığı belli. Osmanlı idaresi bu konuda kimseye papuç bırakmaz. Bu tür yaklaşımlar hep yanlış şeyler. Birtakım adamlar hep işin kolayına kaçıyorlar. Her yerde tarihe farklı açılardan bakılır. Türkiye de bunun istisnası değil. Burada mühim olan bakışta asgari müşterektir. O da tarihin bilim olan tarafıdır. Yani adamın biri farklı bakarken ilmi malzeme kullanmalıdır ve bunu da ahlaklı bir şekilde kullanmalıdır. Tarihçinin kaynakları iyi kullanması lazım, kendi tezini hurda laflarla mesnetsiz laflarla, vesikasız iddialarla ve yahut da yanlış, saptırılmış vesika kullanımlarıyla desteklememesi lazım, bir de o tehlike vardır. 7 5 İlber Ortaylı,Son İmparatorluk Osmanlı,8.Timaş Yay.İst., 2007s

8 B.TARĠH TEMALI DĠZĠ VE FĠLMLER B.1 Tarih Temalı Dizi ve Filmlerin YapılıĢ Amacı Büyük devletler kuran ecdadımız büyük ve şümullü medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. 8 Mustafa Kemal inde belirttiği gibi tarihimize gerekli önemi vermeliyiz. Millet olarak tarihe her zaman meraklı olmuşuzdur ancak okulda öğretilen tarih ezberden, sebep ve sonuçtan ibarettir. Bu yüzden öğrenciler tarihten soğuyor ve tarih derste öğretilen kuru bilgiden ibaret kalmaktadır. Tarih temalı dizi ve filmler yayımlandığı zaman toplumumuz merak edip izliyor ve elinde olmadan bu tarihin gerçekliğini araştırmaya yöneliyor. Özellikle diziler ve filmler okuma kültürünün olmadığı toplumumuzda tarihe ilgiyi arttırmaktadır.yavuz Bahadıroğlu nun da belirttiği gibi Ama şu da var ki iyi de kötü de olsa filmlerin bir faydası oluyor. Toplumu o konuya yaklaştırıyorlar. Çünkü siyasi gelişmeler arasında bu konular unutuluyor, hiç konuşulmuyor. Ben 40 yıldır tarihle ilgileniyorum. Bu kadar odaklanıldığı bir dönemi hatırlamıyorum. Millet filmlerde gördüğünü beğenmediyse doğrusunu öğrenmek için, beğendiyse detayını öğrenmek için doğru yazılmış kitaplara yöneliyor. Benim Kanuni Sultan Süleyman adlı bir kitabım var. 12 ayda sattığı kadar son iki haftada satmış. 30 sene önce yazdığım kitap birden patladı 9 demiştir. B.2. Tarihçi Akademisyenlerin EleĢtirileri Tarih temalı filmler ve diziler günümüzde çoğalmaktadır ve toplumumuz tarafından rağbet görmektedir, çekilen filmlerin doğruları da yanlışları da olmaktadır.her dizi çekildiği dönemde her zaman eleştirilere maruz kalmıştır. Yıllar Boyu Tarih Dergisi nde IV.Murat adlı dizi şu şekilde eleştirilmektedir: Bir tarihi roman, piyes veya film hazırlanırken,tarihi hakikatlerden uzaklaşmamaya son derece dikkat etmek gerekir.çünkü bunlar geniş kitleye hitap eder ve yapılan hatalar bu kitlenin bilincine yerleşir.hele televizyonda çok daha dikkatli olmak gerekir.çünkü bu televizyon milyonlar tarafından izlenmektedir.üstelik resmi bir kuruluşun yayın aracı olduğu için halk buna daha çok inanır ve güvenir.her izleyici bütün yayınların daha önceden dikkatle kontrol edilmiş olacağını düşündüğünden kendisine ulaştırılanın doğruluğundan şüphe etmez Şubat ) 7

9 Bunları yazmakta maksadımız televizyonda yayımlanan IV.Murat adlı diziden ve burada yapılan ağır hatalardan bahsetmektir. Gazetede on beş tane hataya yer verilmektedir.bunlardan bir tanesi; Bu dizide Kösem Sultan ın Topal Recep Paşa ile yüz yüze konuştuklarını görüyoruz ki bu tamamen imkansızdır.iv.mehmet zamanında ve daha yaşlı halinde iken bile devlet ricalinden ulemadan veya yeniçeri ocağı ağalarından biriyle görüşmesi gerekirse bu-o günün değimiyle-vera-i perdeden,yani bir perde arkasından olurdu,yüzü açık olarak ise oğlunun ve hadım ağlarının dışında hiçbir erkekle görüşmesi mümkün değildi.bu arada onun oğlu tarafından sokağa çıkmasına müsaade edilmediğinden yakındığını görüyoruz ama Valide Sultanlar esasen sokağa çıkıp dolaşmazlardı. Bu yazıyı IV.Murat adlı bu eseri kötülemek ve yazarını yermek için yazmadık.tam tersine,maksadımız yazarı uyarıp bu gibi hatalara bir daha düşmemek için daha dikkatli olmasını ve kusursuz eserler vermesini sağlamaktır 10 Bu eleştiriler günümüzde yapılan diziler içinde benzer şekilde sürmektedir.örneğin ünlü tarihçilerimizden İlber Ortaylı günümüzün meşhur dizilerinden Muhteşem Yüzyıl hakkında şunları söylemektedir: Bu tür tarihi film ve dizileri Avrupa da yapıyor. Onlar bu tür film yaparken tarihi araştırıyor, arşivleri inceliyor sanki o dönem yaşanıyor gibi perdeye yansıtıyorlar. Bizimkilerin gönül adamı olmak gibi bir derdi yok. Ayarsız gidiyorlar. Geniş kitleler tarihi kitaptan öğrenmez. Bu nedenle bu tür dizileri yasaklamak istemiyoruz ihtiyacımız var. Tarihi filmlerin içeriğine önem verilmesiyle, zamanla düzeleceğine inanıyorum. 11 dedi. Bir diğer tarihçi Mustafa Armağan, Fetih 1453 adlı film hakkında şunları söylemektedir. Ne yalan söyleyelim, daha renkli bir karakter kazandırılan Ulubatlı nın, ışıklar yanınca Fatih ten daha fazla akıllarda kaldığını fark ettik. Baştan şunu söyleyeyim ki, Fetih 1453 ü genel anlamda olumlu ve etkileyici buldum. Fetih hadisiyle başlaması ve onu Fatih in doğumuyla sıkı sıkıya ilişkilendirmiş olması, filme Asr-ı Saadet e uzanan müthiş bir derinlik kazandırıyor ve şimdiye kadar yapılan Fetih filmlerinin kesinlikle üstüne çıkartıyordu. Mesela Ulubatlı Hasan a aslında bir Müslüman kızı olduğu belirtilen Era yla bir Holywood filmindeymiş gibi gayri meşru cinsel ilişki yaşatılmış olması, ona biçilen İslam kahramanı tipiyle tezat teşkil ediyor. Fethi başından beri 10 Yıllar Boyu Tarih,IV.Murat ve On Beş Affedilmez Hata,,Sayı:4 Cilt:6 Nisan Şubat ) 8

10 destekleyen, hatta morali bozuk olduğu sırada Fatih e uyarı mektubu dahi yazan Akşemseddin in, filmde misafir oyuncuymuş gibi epey geç ortaya çıkması da ciddi bir hata. Şişmanlığıyla Nasreddin Hoca yı andıran Akşemseddin fazla ring kaçmıştı. Fatih in Kürt hocası Molla Gürani ile Molla Hüsrev de yoktu ortada. Lakin Zağanos Paşa da olsa kimse bir sadrazama Dilerim sultan kelleni vurdurur diyemez. Dese bile sadrazam bunu sineye çekmez. Bir bakanın başbakana dilerim seni asarlar dediğini, onun da bunu normal karşıladığını düşünün. Sonuçta kukla tiyatrosu seyretmiyoruz, değil mi? Fatih in, surların önünde ordusuna namaz kıldırmasının da gerçeklerle en ufak bir ilgisi yok. Bizanslıların namaz kılanlara dokunmaması bir başka tuhaflık. Kaldı ki, Fatih namaz kıldırmaz. Ayasofya daki namazda dahi imamlığa Akşemseddin i geçirdiğini biliyoruz. Top döküm sahneleri filmin en başarılı bölümlerindendi. Lakin Şahi top sanki Urban ın yaptığı topun özel ismiymiş gibi sunuluyor. Oysa Şahi, büyük topların genel adıdır. Urban ın rolü de abartılmış olup Era yı evlatlık alması tamamen kurgu eseridir. Ayrıca İstanbul surları sanki tek kattan ibaret gibi gösteriliyor. Oysa üç kat sur vardı ve surların arasında derin hendekler bulunuyordu. Konstantin in yarı çıplak Bizanslı kadınlarla havuza girme ve aralara zoraki serpiştirilmiş öpüşme sahnelerinin de hadisle başlayan bir filmde çok sakil kaçtığını belirtelim. Sonuçta her tarihî filmde eleştirilecek noktalar bulunabilir. Fetih 1453 ün bütün bu defoların ötesinde fetih olayını başarılı bir prodüksiyonla buluşturan ilk gerçek tarihî film olduğunu söyleyebilirim. filmin başında verilen muhteşem mesaj, taşa saplanan kılıç gibi orada çakılı kalmıştır. 12 Ayrıca, konumuzun daha iyi anlaşılması için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi nden Doç. Dr. Hasan Hüseyin Adalıoğlu, Dr. Musa Kılıç ve Yrd.Doç.Dr.Mehmet Topal ve İlahiyat Fakültesinden Prof. Dr. Ejder Okumuş ve Yrd.Doç.Adnan Adıgüzel de görüşlerine baş vurduk.mülakatın ayrıntıları eklerde sunulmuştur Mart ) 9

11 5.YÖNTEM Bu araştırmanın evreni yaklaşık nüfuslu olan Eskişehir ilidir. Ancak evrenin tümüne ulaşmak mümkün olmadığından, farklı okullardaki öğrencilerden ve halktan oluşan bir çalışma evreni oluşturulmuştur. Bu çalışma evreninden, kümelere göre basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle 210 üniversite öğrencisinden ve halktan (bay ve bayan) oluşan bir örneklem seçilmiştir. Bu örneklem farklı alanlarda eğitim veren bir üniversiteye(eskişehir Osmangazi Üniversitesi) ve halka 23 sorudan oluşan anket uygulanmasıyla oluşturulmuştur. Ankete katılım %100 olarak gerçekleşmiştir. Anket çalışmasının yanı sıra araştırma, mülakatlar ve literatür taramasıyla desteklenmiştir. 10

12 MÜLAKAT ORTAK SORULARI 1) Tarihle ilgili yapılan programları eleştirirken neleri göz önünde bulundurursunuz? 2) Sizce tarih konulu programlar yapılmalı mı? Yapılmalıysa neden? Yapılmamalıysa neden? 3) Tarih temalı film ya da dizilerin konusu neler olmalıdır? 4) Belgesel gibi olan dizi ya da filmleri kimse izlemiyor bu nedenle yöneticiler seyirciyi ekrana çekmek için hangi konuyu ele aldıysa o konuyla alakadar kendi görüşleri katıyorlar ve tarihi olmuşluğundan çıkararak hayali bir tarih ortaya çıkıyor. Bazı zamanlarda bu hayali tarihi seyirciler ve tarihçiler eleştiriyorlar. Sizce bir tarih temalı filmin konusu gerçek tarihle mi anlatılmalı yoksa hayale mi dökülmeli? 5) Yönetmenler çoğu zaman tarih temalı filmlerde aşkı konu alıyorlar ve bu durum çok eleştiriliyor. Sizce konu alınan kişinin özel hayatı mı ele alınmalı yoksa yaptığı onca önemli iş mı? 11

13 ESOGU Ġlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ejder OkumuĢ un Konu ile Ġlgili GörüĢleri 1)Tabi öncelikle çarpıtma ve tahrifatın mümkün olduğu ölçüde az olması gerekir. Filmde zaten doğası gereği çarpıtma olur. Anakronizm olur. Yani tarihte meydana gelmiş olan olaylar dizisinin tarihsel kronolojik sırasının çarpıtılması olayı ile karşılaşmak mümkündür. Ama bunu mümkün mertebe en asgariye en minimum düzeye çekilmesi için çaba harcamak lazım ve hiç kuşkusuz sinemada filmde ve televizyon programlarında bir nesnellik yakalamak mümkün değildir. Ama yine de tarihi gerçeğe uygun olarak yapmak en iyisidir. Muhteşem Yüzyılda olduğu gibi tarihi tersine döndürmek, çarpıtmak, ideolojik yaklaşmak hele hele kendi tarihsel bağlamından tamamen kopararak görmek istediğimiz bir tarih yaratırcasına çarpıtmak doğru değildir. 2) Tabii ki yapılmalıdır. Çünkü sonuçta film ister sinemada ister televizyonda ister internette gösterilmesi mesaj vermek içindir. Bir yerlere, insanlara mesaj vermek içindir. Öyleyse yaparsınız ama demin söylediğim gibi mümkün olduğu ölçüde kendi tarihsel gerçekliğinden koparmamak şartıyla bunu yaparız. 3) Bütün tarihi konular olabilir. Tarihte geçmiş olan bir olay üzerine endeksli bir film, program, biyografi de olabilir. Kişiyi inceleyen veya onun oynadığı bir filmde olabilir. 4) Şimdi hayalin olmadığı hiçbir tarih algısı zaten olamaz. İster istemez bir programı bir filme çekin isterseniz çekmeyin yani biz tarihten bir konu konuştuğumuz zaman bile kendi düşüncemizi, ideolojimizi, hayalimizi, rüyamızı o işin içine katarız ama biraz da el insaf demek lazım yani işin o boyutunu mümkün mertebe bunları aza indirmemiz lazım. Zaten biz bugün insan olarak geçmişimize bakarız. Aslında geçmişi bugüne getiririz biraz ya da bugünü geçmişe götürürüz. Bugünün insanıyız ve bugünün insanı olarak da kalacağız. Örneğin bir II Abdülhamit istediğimiz kadar gerçek yönüyle konuşmaya çalışalım kendi yaşadığımız dönemin insanını ele almaya çalışalım. Yani her halükarda biz bugünün insanı olarak onu öyle anlarız. Ama yine de dikkat etmemiz gereken gerçekliğinden mümkün olduğunca saptırmamak, kendi olduğu şekliyle ele almaya çalışmak gerekir. Bunu hiç olmazsa niyetlenirsek daha doğru bir tarih anlayışına ve algısına sahip olmuş oluruz. Aksi takdirde çarpıtırız. Filmleri çekenlerin amacıyla düşünceleriyle gerçek tarihi birbirinden ayırt edebilirler yoksa tarih aslında tek başına bir yerde siz ona bakıyorsunuz o orda görünüyor. 12

14 Öyle bir şey değil tarih zaten biz istediğimiz gibi aslında. Bir anlamda yeniden biçimlendiriyoruz ve bugüne getirmeye çalışıyoruz. Bugün olduğu gibi öyle algılıyoruz ama bunu yaparken aslına uygun yapmaya çalışmamız lazım. 5) Bence her ikisi de alınabilir filminde sınırları olmalı. Toplumun ahlaki, dini değer yargılarına uygun yapılmalı. Sınır tanımaz bir sinemacılık, televizyon ve dizi çekimi yanlıştır. Tabii ki işin sanat boyutu göz ardı edilemez. Sanatçı olaya sanat gözüyle bakar ama bunu yaparken içinde yaşadığı topluma hitap etkisi, toplumun dinsel dünyasına kulak vermeli bunları göz ardı etmemelidir. Toplumun ahlaki değerlerine dikkat edilmelidir. Tarihi olayları ele alırken aslına uygun şekilde almaya çalışmak lazım ve bir tarafını olduğundan çok daha abartılı bir biçimde sürekli olarak öne çıkarmak doğru değil. Misal, Kanuniyi içine alan ve konu edinen dizi çekiyorsanız orda Kanuni nin tüm hayatının haremde geçtiği için orada bir çok kadınla ilişkili bir hayat olduğunu ortaya koymak tarihi bütünüyle çarpıtmak demektir. Hayat ondan ibaret değildir. Bir insanı nasıl görmek istiyorsa öyle de gösterir. Böyle bir tarafı da var maalesef. 13

15 EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Fen Ed. Fakültesi Tarih Bölümü Öğrt. Üyeleri Doç. Dr. Hasan Hüseyin ADALIOĞLU 1) -Tarihi olayların anlatımında ideolojik yaklaşımın olup olmadığına bakarım. -Bilimsel tarihi gerçeklere uygun oluşuna dikkat ederim. -Zaman ve mekan yönünden uygunluğuna, kullanılan eşyaların o dönemin araçları olup olmadığına bakarım. -Anlatılan olayların akademik bilgilerle örtüşüp örtüşmediğine bakarım. 2) Tarih konulu programlar ve filmler elbette yapılmalıdır. Tarihini bilmeyen bir millet geleceğini kuramaz. Tarihi filmler izleyicilerin tarihe olan ilgisini arttırıyor. Biraz ideolojik bakışla yapılsa bile insanlar bunu fark edip doğru tarihi anlama ve öğrenme çabası içinde oluyorlar.bu yüzden tarihi filmler her zaman ilgi çekmiştir.yapılmalıdır diye düşünüyorum. 3) Tarihi açıdan iyi bilinen her türlü konu olabilir. Yalnızca kahramanlık öyküleri anlatan filmler değil, insanları geçmişten ders çıkaracağı, başarısız ve hoş olmayan yanlışlıklarda konu edilmeli. Tarihte başarılı, övünülecek olaylarda vardır, başarısız olaylar da vardır.her türlü temalı filmler yapılabilir. 4) Tarihi bir filmin senaryosunda küçük değişiklikler yapılabilir. Tarihi olayın halel vermeden farklı, ilgi çekici olaylar dramatize edilebilir. Örneğin Fetih 1453 filmi yeni vizyona girdi Birçok yönüyle beğenilen film akademisyenler tarafından birkaç noktada eleştirildi. Bu da normaldir. Bu da bilgi düzeyinin farklılığından olabilir. O sahanın gerçek uzmanları akademisyenleri bu detayları görebilirler. Hatasız bir film yapma iddiası,biraz zordur. 5) İnsanların doğal yaşamları değişmez. Beş yüz yıl önce yaşayan insanların da insani ihtiyaçları, ilişkileri vardır. Günümüzde de bu tür ilişkiler insanların hayatlarında olağan şeylerdir. Ancak bu insani ilişkiler tarihi olayı anlamada yanıltıcı bir rol oynuyorsa bu sahneleri hazırlarken dikkatli olmak gerekir. Yalnızca reyting kaygısıyla böyle sahnelere yer verilirse bu tarihe ihanettir. 14

16 Dr. Musa KILIÇ 1b) Bu tür programların kimler tarafından yapıldığına bakmak gerekir. Konunun uzmanı kişiler tercih edilmelidir. Sırf popülerlik yada reyting adına gerçekler göz ardı edilmemelidir. Farklı görüşlere yer verilerek izleyicinin muhakeme yapabilmesi sağlanmalıdır. 2b) Elbette yapılmalıdır. Toplumumuz tarihe oldukça meraklı bir millet olmasına rağmen bunun televizyon ve sinema ayağı uzun yıllar eksik kalmıştı. Televizyon programlarının kültür ve medeniyetimizle bağı sağlayan tarihe olan ilgiyi arttıracağı kanısındayım. 3b) Tarihi film ya da dizilerin konusu şu ya da bu olmalı demek yanlış olur. Seçiciliği toplumun kendisi yapmalı. 4b) Tarihi film ya da dizilerin konusu gerçek de olabilir kurguda. Bence bir senaryo ikisini de harmanlayarak amaçladığı mesajı verebiliyorsa başarılıdır. Örneğin tarihi filmlerin en başarılı örneklerinden biri olan Cesur Yürek filmde her millet ve bireyin özgürce yaşama hakkı olduğu çok iyi anlatılır. Oysa gerçekte o dönem toplumlarında böyle bir kavram henüz şekillenmemişti. 5b)Aşk ya da kadın erkek ilişkisi toplumun doğasında olabilir şeydir. Ama benim kişisel tercihim fertlerin mahremiyet hakkı olduğu gibi tarihe mal olmuş kişilerinde bu hakka sahip olduğundan yanadır. Bu tür konular ancak tarihe yön veren bir unsuru varsa, değerlerimiz göz önünde tutularak, işlenirse daha iyi olur. 15

17 Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOPAL 1) Programı hazırlayanların amacına ve bilimsel destek alıp almadıklarına bakarım. 2) Yapılmasını şiddetle öneririm. Zira kitabı bilginin görsel materyal ile desteklenmesi bilgiyi kalıcı kılmakta ve öğrenme arzusunu arttırmaktadır. 3) Tarihi şahsiyetlerin biyografileri veya tarihi süreci etkileyen, değiştiren önemli hadiseler film ve dizi konusu olmalı. 4) Eğer belgesele veya filme gerçek tarihi şahsiyetlerin isim ve sıfatlarını vermişsek, olayları tarihte yaşandığı şeklin dışına taşımamız icap eder. Belki sunum daha renkli olabilir ama hadiseleri olduğu gibi vermek prensibini unutmamak gerekir.isimler ve olaylar hayali olursa o zaman seyirci de gerçeklerle gördüklerini mukayese sıkıntısından uzak keyifli bir dizi veya film izler. 5) Bu tip projeler ticari oldukları için olabildiğince ilgiyi uyandıracak sansasyonel olaylar etrafında kurgulanmaktadır. Hele ki aşk gibi mahrem konular tarihi şahsiyetlerle bütünleştirilince daha da ilgi çekmektedir. Okuma alışkanlıkları ve tarih bilinci gelişmiş toplumlarda bu tarz projeler ilgi görse de nihayetinde dizi oldukları, film oldukları, ticari kaygılarla çoğu zaman abartılıp aşık edildikleri unutulmaz ve o bilinçle izlenir. 16

18 6.ZAMANLAMA Bu proje yaklaşık 40 günlük bir sürede tamamlanmıştır. Proje şöyle bir zaman ve süreç planlamasına sahiptir: SÜREÇLER AYRILAN ZAMAN ( Gün ve % olarak ) a. Hipotez OluĢturma 1 Gün % 2,5 b. Tahminde Bulunma 1 Gün % 2,5 c. Materyal Belirleme 4 Gün % 10 d. Hipotezleri Sınama 12 Gün % 30 e. Sonuçları Değerlendirme 10 Gün % 25 f. Bilgileri Düzenleme 4 Gün % 10 g. Proje raporunu Yazma 8 Gün % Gün %

19 7)Bulgular ve Yorumlar Uygulanan ankette katılımcıların %38 erkek %62 kızdır. Uygulanan ankette katılımcıların yaş aralıkları şöyledir:%48 sı ; %38 i ; %14 ü 40 ve üzeri yaş aralığındadır. 18

20 Uygulanan ankette katılımcıların %43 ü Üniversite; %34 ü Okur-yazar; %23 ü diğer olduğu görülmektedir. Uygulanan ankette katılımcıların %58 i bazen ; %28 evet ; %14 hayır yanıtını vermiştiler. 19

21 Uygulanan ankette katılımcıların :%42 si çok;%33 ü orta;%22 si iyi;%3 ü ilgisizim cevabını vermiştir. Uygulanan ankette katılımcıların %62 si evet ;%38 si hayır yanıtını vermiştir. 20

22 Uygulanan ankette katılımcıların %81 i hayır; %19 u evet cevabını vermiştir. Kesinlikle katılmıyorum 0% 8)Tarih'in yanlış aktarılması zararlıdır. Katılmıyorum 0% Hiçbir fikrim yok 2% Katılıyorum 48% Kesinlikle katılıyorum 50% Tarih in yanlış aktarılması zararlıdır. Yargısına katılımcıların %50 si kesinlikle katılıyorum; %48 i katılıyorum;%0 ı kesinlikle katılmıyorum; %0 ı katılmıyorum ;%2 si hiçbir fikrim yok şeklinde cevap vermiştir. 21

23 9)Tarih temalı dizi ve filmler içerik ve teması bakımından doğrudur. Kesinlikle katılıyorum 0% Katılıyorum 2% Hiçbir fikrim yok 0% Katılmıyorum 43% Kesinlikle katılmıyorum 55% Tarih temalı dizi ve filmlerin içerik ve teması bakımından doğrudur yargısına katılımcıların %0 ı kesinlikle katılıyorum; %2 si katılıyorum; %55 i kesinlikle katılmıyorum; %43 ü katılmıyorum; %0 ı hiçbir fikrim yok biçiminde yanıtlamıştır. 10)Tarih temalı dizi ve filmler gerçeği olduğu gibi yansıtmaktadır. Hiçbir fikrim yok 0% Katılıyorum 18% Kesinlikle katılıyorum 1% Katılmıyorum 48% Kesinlikle katılmıyorum 33% Tarih temalı dizi ve filmlerin gerçeği olduğu gibi yansıtmaktadır yargısına katılımcıların %1 i kesinlikle katılıyorum; %18 i katılıyorum; %33 ü kesinlikle katılmıyorum; %48 i katılmıyorum; %0 ı hiçbir fikrim yok şeklinde yanıtlamışlardır. 22

24 11)Tarih temalı dizi ve filmler toplumu o dönemlerle ilgili kitap okumaya teşvik etmektedir. Katılmıyorum 5% Kesinlikle katılmıyorum 10% Hiçbir fikrim yok 15% Kesinlikle katılıyorum 33% Katılıyorum 37% Tarih temalı dizi ve filmlerin toplumu o dönemlerle ilgili kitap okumaya teşvik etmektedir yargısına katılımcıların %33 ü kesinlikle katılıyorum; %37 si katılıyorum; %10 u kesinlikle katılmıyorum; %5 i katılmıyorum; %15 i hiçbir fikrim yok biçiminde yanıtlamıştır. Kesinlikle katılmıyorum 0% 12)Tarihi filmler toplumu etkilemektedir. Katılmıyorum 2% Hiçbir fikrim yok 1% Katılıyorum 60% Kesinlikle katılıyorum 37% Tarihi filmler toplumu etkilemektedir yargısına katılımcıların %37 si kesinlikle katılıyorum; %60 ı katılıyorum; %0 ı kesinlikle katılmıyorum; %2 si katılmıyorum; %1 i hiçbir fikrim yok şeklinde cevap vermiştir. 23

25 Tarih temalı filmler eleştirilmelidir yargısına katılımcıların %55 i kesinlikle katılıyorum; %27 si katılıyorum; %4 ü kesinlikle katılmıyorum; %10 u katılmıyorum %4 ü hiçbir fikrim yok şeklinde yanıtlamışlardır. İzlenen tarih temalı dizi ve filmler toplumun tarih bilgisine katkı sağlamaktadır yargısına katılımcıların %4 ü kesinlikle katılıyorum; %36 sı katılıyorum; %16 sı kesinlikle katılmıyorum; %29 u kesinlikle katılmıyorum; %15 i hiçbir fikrim yok biçiminde yanıtlamışlardır. 24

26 Tarihi karakterlerin özel hayatı izlenebilirliği arttırıyor yargısına katılımcıların %0 ı kesinlikle katılıyorum; %44 ü katılıyorum; %1 i kesinlikle katılmıyorum; %15 i katılmıyorum; %40 ı hiçbir fikrim yok cevabını vermiştir. Uygulanan ankette katılımcıların %46 sı roman; %21 i diğer; %15 i akademik kitaplar; %13 ü dizinin/filmin geçtiği döneme ait kitaplar; %5 i popüler tarih kitaplarından hoşlanmışlardır. 25

27 Tarihi filmler yapılırken tarihçilerden yeterince destek alınmamaktadır yargısına katılımcıların %0 ı kesinlikle katılıyorum; %23 ü katılıyorum; %27 si kesinlikle katılmıyorum; %44 ü katılmıyorum; %6 sı hiçbir fikrim yok şeklinde cevap vermişlerdir. Uygulanan ankette katılımcıların %49 u para kazanmak; %47 si reyting toplamak; %4 ü tarihi doğru bir biçimde aktarmak; %0 ı diğer olarak cevaplamışlar. 26

28 Uygulanan ankette katılımcıların %33 ü savaş; %24 ü aşk; %17 si macera; %16 sı din; %10 u entrika; %0 diğer demişlerdir. Tarih temalı dizi veya filmlerin gerçekçi olmaması toplumu rahatsız etmektedir yargısına katılımcıların %71 i kesinlikle katılıyorum; %29 u katılıyorum; %0 ı kesinlikle katılmıyorum; %0 ı hiçbir fikrim yok şeklinde yanıtlamışlardır. 27

29 21)Tarih temalı dizi veya filmlerin o günün şartlarını göz önüne almamaktadır. Katılıyorum 14% Kesinlikle katılmıyorum 0% Hiçbir fikrim yok 0% Katılmıyorum 0% Kesinlikle katılıyorum 86% Tarih temalı dizi veya filmlerin o günün şartlarını göz önüne almamaktadır yargısına katılımcıların %86 sı kesinlikle katılıyorum; %14 ü katılıyorum; %0 ı kesinlikle katılmıyorum; %0 ı katılmıyorum; %0 hiçbir fikrim yok şeklinde cevap vermişlerdir. Tarih temalı dizi veya filmlerin tarihi yanlış aktarılması toplumu rahatsız etmektedir yargısına katılımcıların %210 u kesinlikle katılıyorum; %0 ı katılıyorum; %0 ı kesinlikle katılmıyorum; %0 ı katılmıyorum; %0 ı hiçbir fikrim yok biçiminde cevap vermişlerdir. 28

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

1k 1k Etkinliği İle İlgili Anket Soruları İle İlgili Özet Rapor

1k 1k Etkinliği İle İlgili Anket Soruları İle İlgili Özet Rapor 1k 1k Etkinliği İle İlgili Anket Soruları İle İlgili Özet Rapor Yabancı Diller Bölümü Çalışmaları kapsamında ders dışındaki uygulamalar olarak öğrencilere sistem içi kısa bir anket gönderilerek Bir kitap

Detaylı

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi Murat Çokgezen Prof. Dr. Marmara Üniversitesi 183 SORULAR 1. Ne zaman, nasıl, hangi olayların, okumaların, faktörlerin veya kişilerin tesiriyle ve nasıl bir süreçle liberal oldunuz? 2. Liberalleşmeniz

Detaylı

SADETTİN ÖKTEN İÇİMDE AVM VAR!

SADETTİN ÖKTEN İÇİMDE AVM VAR! SADETTİN ÖKTEN İÇİMDE AVM VAR! Şehir ve Medeniyet İÇGÜDÜSEL DEĞİL, BİLİNÇLİ TERCİH: ŞEHİR Şehir dediğimiz vakıayı, olguyu dışarıdan bir bakışla müşahede edelim Şehir denildiğinde herkes kendine göre bir

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

İLERİ DÜZEY SENARYO YAZARLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI

İLERİ DÜZEY SENARYO YAZARLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI İLERİ DÜZEY SENARYO YAZARLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ile ARDEV Vakfı nın birlikte düzen-lediği ileri düzey senaryo yazarlığı atölyesi 10 hafta sürecektir. Program hafta içi yapılacaktır.

Detaylı

Yaptığım şey çok acayip bir sır da değildi aslında. Çok basit ama çoğu kişinin ihmal ettiği bir şeyi yaptım: Kitap okudum.

Yaptığım şey çok acayip bir sır da değildi aslında. Çok basit ama çoğu kişinin ihmal ettiği bir şeyi yaptım: Kitap okudum. Türkiye deki en büyük emek israflarından birisi İngilizce öğreniminde gerçekleşiyor. Çevremde çok insan biliyorum, yıllarca İngilizce öğrenmek için vakit harcamış, ama hep yanlış yerlerde harcamış. Bu

Detaylı

Medyada Riskler. Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr

Medyada Riskler. Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr Medyada Riskler Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr Plan Tarihsel arka plan: Çocukların medya kullanımı Günümüzde medya ve çocuk Medyada çocukları

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

İLHAM VEREN KONUŞMACILAR ALEM-İ İŞ İLE HERKES BİRBİRİNİ DAHA İYİ ANLAYACAK!

İLHAM VEREN KONUŞMACILAR ALEM-İ İŞ İLE HERKES BİRBİRİNİ DAHA İYİ ANLAYACAK! İLHAM VEREN KONUŞMACILAR ALEM-İ İŞ İLE HERKES BİRBİRİNİ DAHA İYİ ANLAYACAK! ALEM-İ İŞ, NE İŞ? Alem-i İştir kişinin lafa bakılmaz! diyoruz ve iş hayatında yaşadıklarımız konusunda bize, size, herkese esprili

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI. BABA ve ÇOCUK

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI. BABA ve ÇOCUK k İl u ok l ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI BABA ve ÇOCUK PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - OCAK 2013 Tarihsel Süreç İçinde Baba Olma Kavramı Sosyo-ekonomik ve bilimsel gelişmeler, geleneksel aile

Detaylı

Bekar Evli Boşanmış Eşi ölmüş Diğer. İlkokul Ortaokul Lise Yüksekokul Fakülte Yüksek Lisans

Bekar Evli Boşanmış Eşi ölmüş Diğer. İlkokul Ortaokul Lise Yüksekokul Fakülte Yüksek Lisans Form no : Tarih : Bu anket hastalığınızı daha iyi anlayabilmek ve sizlere daha yararlı olabilmek için düzenlenmiştir. Lütfen olabildiğince nesnel (objektif) yanıtlamaya özen gösterin. Ankete kimliğinizi

Detaylı

GELECEGIN MUCITLERI ROBOT YAPMAYI ÖGRENIYOR

GELECEGIN MUCITLERI ROBOT YAPMAYI ÖGRENIYOR GELECEGIN MUCITLERI ROBOT YAPMAYI ÖGRENIYOR Portal : www.haberinozu.com İçeriği : Gündem Tarih : 03.01.2016 Adres : http://www.haberinozu.com/genel/gelecegin-mucitleri-robot-yapmayi-ogreniyor-h303269.html

Detaylı

WORLD OF LANGUAGE ACADEMY IELTS SINAVI ÖNEMLİ TAVSIYELER. www.wola.com.tr

WORLD OF LANGUAGE ACADEMY IELTS SINAVI ÖNEMLİ TAVSIYELER. www.wola.com.tr IELTS SINAVI ÖNEMLİ TAVSIYELER IELTS TAVSİYE : Genel Okuma-Araştırma Bir konu hakkında daha fazla bir şey öğrenmek için araştırma yapmak anlamına gelir. İnternet arama motorları bu konuyu oldukça kolay

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Samsun-Terme/ 1966 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0530 9576891 E-Posta: icanikli@mynet.com; ilyascanikli@gmail.com

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

Yaz l Bas n n Gelece i

Yaz l Bas n n Gelece i Emre Aköz Yeni Okur-Yazarlar ve Gazetelerin Geleceği ABD li serbest gazeteci Christopher Allbritton õn yaşadõklarõ bize yazõlõ medyanõn (ki bu tabirle esas olarak gazeteleri kastediyorum) geleceği hakkõnda

Detaylı

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik KISKANÇLIK KRİZİ > > ADAM - Kiminle konuşuyordun? > > KADIN - Tanımazsın. > > ADAM - Tanısam sormam zaten. > > KADIN - Tanımadığın birini neden soruyorsun? > > ADAM - Tanımak için. > > KADIN - Peki...

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

İngilizce öğretmenlerinin asenkron eğitimden ürkmeleri

İngilizce öğretmenlerinin asenkron eğitimden ürkmeleri Bu yazının birinci bölümünde sizi hayal kırıklığına uğratmış olabilirim, çünkü okurun bu tür yazılara genellikle kısa yolun kısasını bulmak için baktıklarını biliyorum. Fakat bu konuda verimli ve nispeten

Detaylı

Laboratuvara Giriş. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBT 109 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (03.10.

Laboratuvara Giriş. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBT 109 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (03.10. ADÜ Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Laboratuvara Giriş Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBT 109 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (03.10.2013) Derslik B301 1 BİLGİ EDİNME İHTİYACI:

Detaylı

Bilgisayarın Yararları ve Zararları

Bilgisayarın Yararları ve Zararları BİLGİSAYAR NEDİR? Bilgisayarın Yararları ve Zararları ŞEYDA BETÜL KÖSE UFUK TAŞDURMAZLI 1 www.bilgisayarnedir.net 2 Bilgisayarın Yararları ve Zararları Bilgisayarın Yararları ve Zararları Nelerdir? 2006

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Dershane Algısı Araştırması Mayıs 2012

Dershane Algısı Araştırması Mayıs 2012 Dershane Algısı Araştırması Mayıs 2012 KÜNYE Proje Adı Araştırma Sahibi Araştırma Evreni Adayların Dershane Algısı Araştırması İKSara A.Ş. Toplumsal Gündem Araştırmaları Nisan 2012 Türkiye de üniversiteye

Detaylı

Çocuk Dergiciliği Alanında Türkiye den İki Örnek Bilim Çocuk ve Meraklı Minik

Çocuk Dergiciliği Alanında Türkiye den İki Örnek Bilim Çocuk ve Meraklı Minik Çocuk Dergiciliği Alanında Türkiye den İki Örnek Bilim Çocuk ve Meraklı Minik Zuhal Özer 18 Nisan 2013, İzmir Çocuk Dergileri - Amaçlar Çocuklara küçük yaşlardan itibaren bilimi sevdirmek, Bilimin yaşamın

Detaylı

(5) Meslek Lisesi (6) İmam Hatip Lisesi (7) Ön lisans (8) Lisans

(5) Meslek Lisesi (6) İmam Hatip Lisesi (7) Ön lisans (8) Lisans Değerli Katılımcı; Bu anket çalışması Türkiye de çalışmakta olan ya da çalışmak isteyip iş bulamayan gençliğinin eğitim olanakları, çalışma şartları ve sosyal durumları üzerine bilimsel araştırma yapma

Detaylı

e-imza Prof. Dr. Şükrü ŞENTÜRK Rektör a. Rektör Yardımcısı

e-imza Prof. Dr. Şükrü ŞENTÜRK Rektör a. Rektör Yardımcısı Evrak Ana. Üni. Tarih Evrak ve Sayısı: Tarih 14/06/2016-E.5655 ve Sayısı: 15/06/2016-E.37386 T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BD8107914312* Sayı :76144028-821.99-

Detaylı

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek amacıyla dini eğitim veren hem mesleğe, hem de yüksek öğrenime

Detaylı

VELİLER İÇİN. TÜBİTAK Bilim Fuarları Kılavuzu

VELİLER İÇİN. TÜBİTAK Bilim Fuarları Kılavuzu VELİLER İÇİN TÜBİTAK Bilim Fuarları Kılavuzu 1 2 Veliler TÜBİTAK için Bilim Fuarları Kılavuzu 3 Değerli Veliler, TÜBİTAK Bilim Fuarları, öğrencilerin bireysel ilgileri doğrultusunda seçtikleri konuları

Detaylı

SİNEMA YÖNETMENİ TANIM

SİNEMA YÖNETMENİ TANIM TANIM Sinema için oyunlaştırılmış öykü ve romanların (senaryoların) oyuncular tarafından canlandırılması ve oyunun filme alınmasını sağlayan kişidir. A- GÖREVLER - Yazılı metni (senaryoyu) görsel olarak

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda!

Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda! SUNUMUMUZA HOŞGELDİNİZ Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda! Haber ve bilgi verme amacı başta olmak

Detaylı

BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ. - Basın Toplantısı Haber Küpürleri. - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel

BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ. - Basın Toplantısı Haber Küpürleri. - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ - Basın Toplantısı Haber Küpürleri - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel 13.01.2015 Salı Adana İşi nde acayip soygun Bir Acayip Soygun Adana İşi adlı uzun metraj filmin çekimleri

Detaylı

EĞİTİMDE GÜNCEL SORUNLAR. -Küreselleşme, teknoloji,internet ve sosyal medya bağlamında -

EĞİTİMDE GÜNCEL SORUNLAR. -Küreselleşme, teknoloji,internet ve sosyal medya bağlamında - EĞİTİMDE GÜNCEL SORUNLAR -Küreselleşme, teknoloji,internet ve sosyal medya bağlamında - Küreselleşen dünyada toplumlar Küreselleşmenin toplumlar üzerindeki etki alanları Ekonomik Teknolojik Teknoloji transferi

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ * Koyu renkle yazılmış kazanımlar; ulusal sınavlarda (SBS...gibi) sınav sorusu olarak çıkabilen konulardır; diğer kazanımlarımız temel ana dili becerilerini geliştirmeye

Detaylı

PSK 271 Öfke Yönetimi (2015-2016 Güz Dönemi) Yrd. Doç. Dr. Nilay PEKEL ULUDAĞLI. Öfke Yönetimi: Duyguları İfade Edebilmek ve Duygularla Başa Çıkmak

PSK 271 Öfke Yönetimi (2015-2016 Güz Dönemi) Yrd. Doç. Dr. Nilay PEKEL ULUDAĞLI. Öfke Yönetimi: Duyguları İfade Edebilmek ve Duygularla Başa Çıkmak PSK 271 Öfke Yönetimi (2015-2016 Güz Dönemi) Yrd. Doç. Dr. Nilay PEKEL ULUDAĞLI Öfke Yönetimi: Duyguları İfade Edebilmek ve Duygularla Başa Çıkmak Öfkenin Gerçek Nedeni Ne? ÖFKE kıskançlık, üzüntü, merak,

Detaylı

ÇOCUĞUNUZUN İŞİTMESİ NORMAL Mİ?

ÇOCUĞUNUZUN İŞİTMESİ NORMAL Mİ? ÇOCUĞUNUZUN İŞİTMESİ NORMAL Mİ? Cerrahi Servisler İnsanlar duyuları aracılığı ile dış dünyayı algılar, ruhsal, zihinsel, sosyal gelişimini sağlar. Duyulardan birinin eksikliği, algılamanın bütünlüğünü

Detaylı

EKLER EK-1 ÖĞRENCİLERİN TV İZLEME ALIŞKANLIKLARI. Sevgili öğrenciler,

EKLER EK-1 ÖĞRENCİLERİN TV İZLEME ALIŞKANLIKLARI. Sevgili öğrenciler, EKLER EK-1 ÖĞRENCİLERİN TV İZLEME ALIŞKANLIKLARI Sevgili öğrenciler, Günümüz dünyasında teknoloji hızla ilerlemektedir. Dünya çeşitli teknolojik araçlar sayesinde küçülmekte ve bu sayede bilgiye ulaşmak

Detaylı

MOTİVASYON. Nilüfer ALÇALAR. 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Ekim 2014, Antalya

MOTİVASYON. Nilüfer ALÇALAR. 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Ekim 2014, Antalya MOTİVASYON Nilüfer ALÇALAR 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Ekim 2014, Antalya Motivayon nedir? Motivasyon kaynaklarımız Motivasyon engelleri İşimizde motivasyon

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Enhancing Vocational Language Skills and Working Culture Awareness of European Construction Professionals (EVLAC) http://evlac.mku.edu.

Enhancing Vocational Language Skills and Working Culture Awareness of European Construction Professionals (EVLAC) http://evlac.mku.edu. Anket 1: Dil eğitimi ihtiyacı olan kişilere yöneliktir. Sayın ilgili, Bu anket çalışmasının çıktıları Avrupa daki inşaat sektörü çalışanlarının dil becerilerini ve çalışma kültürü bilgilerini arttırmak

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

Ek 6. ÇALIŞANLARI DEĞERLENDİRMEK İÇİN KULLANILACAK KRİTERLER. 16. Temsil Yeteneği

Ek 6. ÇALIŞANLARI DEĞERLENDİRMEK İÇİN KULLANILACAK KRİTERLER. 16. Temsil Yeteneği Ek 6. ÇALIŞANLARI DEĞERLENDİRMEK İÇİN KULLANILACAK KRİTERLER 16. Temsil Yeteneği Kurumu temsil yeteneğinden yoksun, tutarsız ve güven oluşturmayan bir izlenim vermektedir. 1 Giyim, konuşma ve tavırlarında

Detaylı

Öğrencilerin çektiği fotokopiye yasal formül şart!

Öğrencilerin çektiği fotokopiye yasal formül şart! On5yirmi5.com Öğrencilerin çektiği fotokopiye yasal formül şart! Üniversitelerin açılmasıyla birlikte geçen hafta İstanbul Polisi, Beyazıt ve Beşiktaş'ta bir dizi korsan fotokopi baskını gerçekleştirildi.

Detaylı

SORU : CEVAP: SORU: CEVAP:

SORU : CEVAP: SORU: CEVAP: SORU : Yediemin deposu açmak için karar aldım. Lakin bu işin içinde olan birilerinden bu hususta fikir almak isterim. Bana bu konuda vereceğiniz değerli bilgiler için şimdiden teşekkür ederim. Öncelikle

Detaylı

KAYNAK: Çınar, İkram. 2009. "Çocuk Edebiyatı ve Yayıncılığı" Eğitişim Dergisi. Sayı: 22 (Mart 2009).

KAYNAK: Çınar, İkram. 2009. Çocuk Edebiyatı ve Yayıncılığı Eğitişim Dergisi. Sayı: 22 (Mart 2009). KAYNAK: Çınar, İkram. 2009. "Çocuk Edebiyatı ve Yayıncılığı" Eğitişim Dergisi. Sayı: 22 (Mart 2009). Edebiyat; duygu, düşünce, hayal ve izlenimlerin sözlü veya yazılı olarak güzel ve etkili bir biçimde

Detaylı

EVRİM TRANSCENDENCE 10 EKİM DE SİNEMALARDA!

EVRİM TRANSCENDENCE 10 EKİM DE SİNEMALARDA! EVRİM TRANSCENDENCE 10 EKİM DE SİNEMALARDA! EVRİM - TRANSCENDENCE Evrim Transcendence filminde Oscar adayı Johnny Depp, Rebecca Hall, Paul Bettany, Cillian Murphy ve Oscar ödüllü oyuncu Morgan Freeman

Detaylı

BİRLİKTE YAŞAMA(KASIM-ARALIK)

BİRLİKTE YAŞAMA(KASIM-ARALIK) BİRLİKTE YAŞAMA(KASIM-ARALIK) Özel Ata Anadolu Lisesi Müdürü Bahriye Aksoy un başkanlığında Sosyal ve Fransızca Bölüm öğretmenleri Değerler Eğitimi nde yapacakları görevleri ve kendilerine yardımcı olacak

Detaylı

Türev ve İntegralin Yaşam İçindeki Uygulamaları

Türev ve İntegralin Yaşam İçindeki Uygulamaları TÜRKİYE BİLİMSEL ve TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU (TUBİTAK) LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI Türev ve İntegralin Yaşam İçindeki Uygulamaları Hazırlayan: Uğur KILIÇ - Z. Efşan BAŞER Danışman:

Detaylı

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri 1 Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri Bugün kızla tanışma anında değil de, flört süreci içinde olduğumuz bir kızla nasıl konuşmamız gerektiğini dilim döndüğünce anlatmaya

Detaylı

OKULLARDA TEKNOLOJİ KULLANIMI İLE BEŞERİ ALTYAPI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ. Demet CENGİZ

OKULLARDA TEKNOLOJİ KULLANIMI İLE BEŞERİ ALTYAPI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ. Demet CENGİZ OKULLARDA TEKNOLOJİ KULLANIMI İLE BEŞERİ ALTYAPI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ Demet CENGİZ AMAÇ Bu çalışmanın genel amacı, Uşak ilindeki ilköğretim okullarında ve liselerde genel olarak bilişim teknolojilerinin

Detaylı

T.C. ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu HUZUR AİLEDE BAŞLAR AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET

T.C. ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu HUZUR AİLEDE BAŞLAR AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET T.C. ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu HUZUR AİLEDE BAŞLAR AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET PROJE KOORDİNATÖRÜ: Mustafa TOPAL İlçe Müftüsü PROJE SORUMLUSU: Mesut ÖZDEMİR Vaiz PROJE GÖREVLİLERİ:

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

Cemil Meriç Yılı Muhteşem Bir T örenle Tamamlandı

Cemil Meriç Yılı Muhteşem Bir T örenle Tamamlandı Cemil Meriç Yılı Muhteşem Bir T örenle Tamamlandı Mustafa Kemal Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen 2012-2013 Cemil Meriç Yılı etkinlikleri kapanış töreni Hatay Kültür Merkezi nde geniş

Detaylı

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI (TV, İNTERNET, BİLGİSAYAR VE TELEFON) ALİ PARMAKSIZ Rehberlik Öğretmeni BAĞIMLILIK NEDİR? Bağımlılık kişinin kullandığı bir nesne üstünde kontrolünü kaybetmesi ve onsuz bir yaşam

Detaylı

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI

RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI RAPOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİ DEĞERLENDİRME ANKETİ BULGULARI Bu rapor Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalına ait dersleri okutan öğretim elemanları hakkında öğrenci görüşlerine

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NİMET İLKOKULU 4. SINIF DERS İŞLEME YOL HARİTASI

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NİMET İLKOKULU 4. SINIF DERS İŞLEME YOL HARİTASI 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NİMET İLKOKULU 4. SINIF DERS İŞLEME YOL HARİTASI 1. Bölüm: Tanımlayıcı Bilgiler Dersin Adı :İNGİLİZCE Dersin Kredisi : 3 Saat Öğretmenin Adı ve Soyadı :ÖZAY TETİK Dersin İşleneceği

Detaylı

ENSAR VAKFI EĞİTİM PLATFORMU (EVEP) SEMİNER ATÖLYESİ ITESTPLUS EĞİTİM PLATFORMU - IT+# !!!!!!!!!!! TEOG - YGS-LYS NEDİR?GS-LYS Nedİr?

ENSAR VAKFI EĞİTİM PLATFORMU (EVEP) SEMİNER ATÖLYESİ ITESTPLUS EĞİTİM PLATFORMU - IT+# !!!!!!!!!!! TEOG - YGS-LYS NEDİR?GS-LYS Nedİr? TEOG - YGS-LYS NEDİR?GS-LYS Nedİr? TEOG & YGS- LYS Dedikleri Bu seminerimizle TEOG & YGS- LYS sisteminde yapılan son değişiklikleri sizlere aktarıyoruz. Örneğin, A) Sınava toplam kaç başvurunun olduğu,

Detaylı

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler,

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler, İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi Sevgili Öğrenciler, Bu anket MLARG: risk grubundaki gençler için cep telefonu üzerinden İngilizce öğrenme (Proje Numarası: 2009-TR1-LEO05-08674) adında bir Avrupa Birliği

Detaylı

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ EYLÜL 1-2 (16-27-EYLÜL 2013) DOĞA VE EVREN İSTİKAL MARŞI-İKİNDİLER Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği İLKÖĞRETİM SI 1. Okuma kurallarını uygulama:1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni

Detaylı

İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5)

İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5) Eylem 1.2 Gençlik Girişimleri Projesi İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5) DALGALAN SEN DE ŞAFAKLAR GİBİ EY ŞANLI HİLÂL OLSUN ARTIK DÖKÜLEN KANLARIMIN HEPSİ

Detaylı

KUMKALE İLKOKULU/ORTAOKULU 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ MART AYI KATALOĞU

KUMKALE İLKOKULU/ORTAOKULU 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ MART AYI KATALOĞU KUMKALE İLKOKULU/ORTAOKULU 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ MART AYI KATALOĞU MART 2014 Değerler Eğitimi Mart Ayı Çalışma Planı I. HAFTA: (3-7 MART) Okul içinde güven ve özgüven değerlerini

Detaylı

Haziran 25. Medya ve Güven. Gündem. Tüm hakları gizlidir.

Haziran 25. Medya ve Güven. Gündem. Tüm hakları gizlidir. Haziran 25 Medya ve Güven 2013 Tüm hakları gizlidir. Gündem 1. Yöntem Bu araştırma Xsights Araştırma ve Danışmanlık, bu konu hakkında online araştırma yöntemiyle, toplamda 741 kişi ile bir araştırma gerçekleştirmiştir.

Detaylı

WILHELM SCHMID Arkadaşlıktaki Saadete Dair

WILHELM SCHMID Arkadaşlıktaki Saadete Dair WILHELM SCHMID Arkadaşlıktaki Saadete Dair WILHELM SCHMID 1953 te Almanya da Bavyera-Süebya (Schwaben) bölgesinde doğdu. Berlin, Paris ve Tübingen de felsefe eğitimi aldı. Çeşitli Alman üniversitelerinde

Detaylı

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI City Security Group OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI Ağustos 2013 Araştırma Künyesi PROJE ADI ARAŞTIRMA EVRENİ AMAÇ CSG OKUL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI İstanbul da Yaşayan 18 Yaş Üzeri Bireyler. Katılımcıların 68

Detaylı

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sinema Bilim Dalı Doktora Programı:

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sinema Bilim Dalı Doktora Programı: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Programı: Sinema alanında bilgi sahibi, yüksek lisansını tamamlamış araştırmacıların sinema bilimine katkı sağlayacak, sinemayı sanatsal, estetik

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM NASIL BAŞLAR?

KİŞİSEL GELİŞİM NASIL BAŞLAR? KİŞİSEL GELİŞİM NASIL BAŞLAR? Kişisel gelişim, insanın gelişimi merak etmesi, yeni insanlar tanıması, gazetede güzel yazı yazan veya kitap yazmış insanları merak ederek onları tanımak, sadece yazılarından

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

Melih Güler. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Melih Güler. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

Koç Üniversitesi nde ders verme tecrübelerim BURAK ÖZBAĞCI 2013

Koç Üniversitesi nde ders verme tecrübelerim BURAK ÖZBAĞCI 2013 Koç Üniversitesi nde ders verme tecrübelerim BURAK ÖZBAĞCI 2013 2002 yılından beri Koç Üniversitesi nde lisans ve lisansüstü toplam 16 farklı dersi, 35 farklı şubede anlattım. 8-10 kişilik küçük sınıflara

Detaylı

Geçen ay meslektaşım, eğitmen arkadaşım Gülgün Koç ne güzel hatırlattı Peter Drucker ın meşhur tespitini : Ölçemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz

Geçen ay meslektaşım, eğitmen arkadaşım Gülgün Koç ne güzel hatırlattı Peter Drucker ın meşhur tespitini : Ölçemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz Peter Drucker çok doğru bir ifade seçmiş! Geçen ay meslektaşım, eğitmen arkadaşım Gülgün Koç ne güzel hatırlattı Peter Drucker ın meşhur tespitini : Ölçemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz Ölçmek, yönetmek

Detaylı

KPSS'de çok konuşulan 'vitamin' sorusu ve çözümü

KPSS'de çok konuşulan 'vitamin' sorusu ve çözümü On5yirmi5.com KPSS'de çok konuşulan 'vitamin' sorusu ve çözümü Kaç gündür bir 'vitamin' sorusudur gidiyor. İşte geçtiğimiz günlerde yapılan KPSS sorularında yer alan 'vitamin' sorusu ve çözümü... Yayın

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

11.12.2015 Cuma İzmir Basın Gündemi. Edebiyattan sinemaya, sinemadan sosyolojiye Türkiye de sosyal bilimler

11.12.2015 Cuma İzmir Basın Gündemi. Edebiyattan sinemaya, sinemadan sosyolojiye Türkiye de sosyal bilimler 11.12.2015 Cuma İzmir Basın Gündemi Edebiyattan sinemaya, sinemadan sosyolojiye Türkiye de sosyal bilimler İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Akademik Düşünce Konferansları

Detaylı

Şöyle ki ; Etnik köken olsaydı Bir şiir yüzünden yere düşen yiğidi %85 oy ve Üç Millet Vekili ile Parlamentoya gönderilmezdi,

Şöyle ki ; Etnik köken olsaydı Bir şiir yüzünden yere düşen yiğidi %85 oy ve Üç Millet Vekili ile Parlamentoya gönderilmezdi, BELEDİYEDE II.SELİM DÖNEMİ Merhabalar ;Bildiğiniz gibi genelde mali konularda yazılar yazarak sizleri bilgilendirmekteyim Ancak;Bu günkü konumu siyasi içerikli olarak yerel seçim sonuçlarına ayırdım, Öncelikle

Detaylı

Uluslararası hareketlilikte yabancı dil olmazsa olmaz mıdır? Başarılı bir. Boğaziçi Üniversitesi

Uluslararası hareketlilikte yabancı dil olmazsa olmaz mıdır? Başarılı bir. Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası hareketlilikte yabancı dil olmazsa olmaz mıdır? Başarılı bir hareketlilik için ön şart mıdır? Y d D D Nilüf Ö t Zihni ğl Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Özyurt Zihnioğlu Boğaziçi Üniversitesi Taslak

Detaylı

E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları

E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları E-demokrasi Projesi Anket Sonuçları (Üniversite Gençleri İçin E-Demokrasi Projesi Anket Çalışması ) Sonuçlar Bu sorgudaki kayıt sayısı: 261 Anketteki toplam kayıt: 261 Toplama göre yüzde: 100.00% 1. Cinsiyetiniz?

Detaylı

Hatıraların Masumiyeti Hatıraların Masumiyeti Hatıraların Masumiyeti

Hatıraların Masumiyeti Hatıraların Masumiyeti Hatıraların Masumiyeti SİNOPSİS Nobel Edebiyat Ödüllü yazar Orhan Pamuk, 2012 de İstanbul da, 2008 yılında yayınladığı Masumiyet Müzesi romanı ile aynı adı taşıyan bir müze açar. Müzenin içindeki eşyalar, romana konu olan ve

Detaylı

Nasıl Daha İyi Öğrenirim?

Nasıl Daha İyi Öğrenirim? Nasıl Daha İyi Öğrenirim? Farklı Öğrenme Yöntemleri Öğrenciler farklı yöntemlerle öğrenirler. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir: okuyarak ve okuduğunu hatırlayarak, önemli bölümlerin altlarını çizerek,

Detaylı

Patronun hizmetini yapıyor Çalışan kadından bahsediyorum. Ben kocama muhtaç değilim diye evvela ailesini dağıtıyor.

Patronun hizmetini yapıyor Çalışan kadından bahsediyorum. Ben kocama muhtaç değilim diye evvela ailesini dağıtıyor. Babalarını Yola Getiren Kızlar! Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 28 Aralık 2014 Yakın geçmişte Cübbeli Ahmet Hoca hakkında bir yazı yazdım. Özellikle dindar geçinen

Detaylı

SOSYAL DUVARLARI YIKALIM DOĞRU SÖZLÜK. #dogrusozluk

SOSYAL DUVARLARI YIKALIM DOĞRU SÖZLÜK. #dogrusozluk SOSYAL DUVARLARI YIKALIM DOĞRU SÖZLÜK Merhaba, Neredeyse her gün gazete ve TV lerde karşılaştığımız manşetler, haberler, diziler ve sinema filmleri bizi bu kitapçığı hazırlamaya yönlendirdi. Türkiye de

Detaylı

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015 R A P O R 1 Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL Mayıs 2015 Sunuş 4.264 kişi ile yüz yüze görüşme şeklinde yapılan anket bulgularına dayanan bu rapor, Mart- Nisan 2015 tarihinde Sakarya ilinin

Detaylı

Aşağıdaki 5 cümlenin hepsine evet demiyorsanız, bu pdf dosyasını incelemek için gereken 3 dakikayı ayırmasanız da olur

Aşağıdaki 5 cümlenin hepsine evet demiyorsanız, bu pdf dosyasını incelemek için gereken 3 dakikayı ayırmasanız da olur Bizden söylemesi Aşağıdaki 5 cümlenin hepsine evet demiyorsanız, bu pdf dosyasını incelemek için gereken 3 dakikayı ayırmasanız da olur. 8-18 yaşları arasında bir çocuğum var.. Bu yaz en az 2 hafta İzmir,

Detaylı

Takdim. Bu, Türkiye nüfusu göz önüne alındığından her 90 kişiden birinin aday olması anlamına geliyor (TV, 17.00 Haberleri, 20.10.2013).

Takdim. Bu, Türkiye nüfusu göz önüne alındığından her 90 kişiden birinin aday olması anlamına geliyor (TV, 17.00 Haberleri, 20.10.2013). Takdim Biliyor musunuz? Bir televizyon haberine göre Türkiye de 2014 yerel seçimlerinde muhtar adaylarıyla birlikte 830 bin kişinin aday olması bekleniyordu. Bu, Türkiye de yaklaşık her 90 kişiden birinin

Detaylı

Türkiye Cezasızlık Araştırması. Mart 2015

Türkiye Cezasızlık Araştırması. Mart 2015 Türkiye Cezasızlık Araştırması Mart 2015 İçerik Araştırma Planı Amaç Yöntem Görüşmecilerin Dağılımı Araştırma Sonuçları Basın ve ifade özgürlüğünü koruyan yasalar Türkiye medyasında sansür / oto-sansür

Detaylı

ZAFER TALHA ÇİMEN 8/E - 1453

ZAFER TALHA ÇİMEN 8/E - 1453 ÖZEL EGE LİSESİ (ORTAOKULU) DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ KAZA VE KADER (Allah, herkesin ne yapacağını bilip yazdığına göre, insanların hayır işlemesinin bir anlamı var mı? İslam da İnsanın İradeli Fiilleri

Detaylı

Diğer: Diğer:... Diğer:...

Diğer: Diğer:... Diğer:... Anket Üniversite Bu anket formu, işitme engellilerin üniversite eğitimlerini desteklemeyi amaçlayan bir proje çerçevesinde sizlerin sorunlarını değerlendirmek için hazırlanmıştır. Ad Soyad: Devam ettiğiniz

Detaylı

E-KİTAP SATIŞLARINIZLA, SÜREKLİ BİR GELİRE NE DERSİNİZ? Www.EkitapKazanclari.coM. By Alia RİOR. Alia RİOR www.ekitapkazanclari.com

E-KİTAP SATIŞLARINIZLA, SÜREKLİ BİR GELİRE NE DERSİNİZ? Www.EkitapKazanclari.coM. By Alia RİOR. Alia RİOR www.ekitapkazanclari.com E-KİTAP SATIŞLARINIZLA, SÜREKLİ BİR GELİRE NE DERSİNİZ? E-KİTAP KAZANÇLARI Www.EkitapKazanclari.coM By Alia RİOR Alia RİOR www.ekitapkazanclari.com Sorumluluk Sınırları ve Garanti Feragatnamesi ÖNEMLİ:

Detaylı

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ.

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. Osmaniye de yaşayan Kahramanmaraş lılar tarafından kurulan Osmaniye Kahramanmaraşlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği nin

Detaylı

ANTALYA ALTIN PORTAKAL'DA JÜRİ HEYECANI!

ANTALYA ALTIN PORTAKAL'DA JÜRİ HEYECANI! ANTALYA ALTIN PORTAKAL'DA JÜRİ HEYECANI! 51. ULUSLARARASI ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ'NİN ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI'NIN JÜRİSİ BELLİ OLDU Bu yıl 51.si düzenlenecek olan Uluslararası Antalya

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Ders Planı - AKTS Kredileri T: Teorik (saat/hafta) U: Uygulama (saat/hafta) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi 1. Yarıyıl

Detaylı