YAPILAN TARĠH TEMALI DĠZĠ ve FĠLMLERĠN YETĠġKĠNLER ÜZERĠNDE ETKĠSĠ: ESKĠġEHĠR ÖRNEĞĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAPILAN TARĠH TEMALI DĠZĠ ve FĠLMLERĠN YETĠġKĠNLER ÜZERĠNDE ETKĠSĠ: ESKĠġEHĠR ÖRNEĞĠ"

Transkript

1 YAPILAN TARĠH TEMALI DĠZĠ ve FĠLMLERĠN YETĠġKĠNLER ÜZERĠNDE ETKĠSĠ: ESKĠġEHĠR ÖRNEĞĠ HAZIRLAYAN NURDĠDE BĠROL (EskiĢehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi) DANIġMAN ÖĞRETMEN MAKSUT SOLMAZ Fatih Üniversitesi Ulusal Sosyal Bilimler Olimpiyatı PROJE KATEGORĠSĠ ESKĠġEHĠR, 2012

2 ĠÇĠNDEKĠLER 1.PROJENĠN ADI 2 2.PROJENĠN KONUSU PROJENĠN AMACI GĠRĠġ 5 A.Tarih ve Tarih in Yararları 5 A.1 Tarih Bilinci Konusunda ÇeĢitli YaklaĢımlar... 6 B.Tarih Temalı Dizi ve Filmler.. 7 B.1 Tarih Temalı Dizi Ve Filmlerin YapılıĢ Amacı 7 B.2 Tarihçi, Akademisyenlerin EleĢtirileri. 7 5.YÖNTEM ZAMANLAMA BULGULAR VE YORUMLAR 18 8.SONUÇ VE ÖNERĠLER 30 9.KAYNAKÇA. 31 1

3 1.PROJENĠN ADI Yapılan Tarih Temalı Dizi ve Filmlerin Yetişkinler Üzerindeki Etkisi: Eskişehir Örneklemi 2

4 2.PROJENĠN KONUSU Son yıllarda tarih temalı sinema filmleri ve televizyon dizileri çekilmekte ve bunlar izleyici nezdinde hatırı sayılır bir ilgi görmektedirler. Ancak bu yapımlar çoğu zaman akademisyen tarihçiler tarafından eleştirilmektedirler. Bu projede eleştiriler göz önüne alarak, tarih temalı bir film projesi nasıl olmalıdır? Sorusuna cevap aranmaktadır. 3

5 3)PROJENĠN AMACI Tarih bir milletin hafızasıdır. Tarihsiz bir toplumun geleceğini kurması mümkün değildir. Bu nedenle tarih gelecek nesillere aktarılırken doğru ve tarafsız aktarılmalıdır. Günümüzde tarihle ilgili birçok kitaplar yazılmakta, film ve diziler çekilmektedir. Bu film ve dizilerde anlatılanlar bir şekilde toplumu etkilemekte ve yönlendirmektedir. Ülkemizdeki tarih öğretimi çoğunlukla okuldaki derslerden ibaret olmakla beraber, ezberci bir yaklaşımla öğretilmeye çalışılmaktadır. Öğretmenlerin ezbere dayalı anlatımları da öğrencilerin tarih dersine ilgisiz kalmasına neden olmuştur. Tarih her zaman ilgi çeken, eleştirilen, herkesin şu yada bu şekilde müdahale ettiği bir alandır. Özellikle ülkemizde herkesin tarihe farklı bir bakış açısı vardır. Çekilen diziler ve filmlerde bu ilgiyi daha da arttırmaktadır. Bu alandaki çalışmalar, her dönemde yoğun olarak eleştirilere neden olmaktadır. Biz bu filmlerin yararlı mıdır, değil midir? Sorusu etrafında araştırmanın amacına bağlı olarak aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır : 1- Toplumlar tarihleri ile yüzleşmeli midir? 2- Tarih anlatılırken ne kadar objektif olunmalıdır? 3- Bütün tarihi gerçekler olduğu gibi anlatılmalı mıdır? 4- Milli bir tarih bilinci oluşturulması gerekli midir? 5- Milli bir tarih oluşturmak için neler yapılmalıdır? 6- Milli tarihin sınırı ne olmalıdır? 7- Bir tarihi kişilik, hem vatan haini hem de ulu bir şahsiyet olabilir mi? 8- Tarihin bu kadar taraflı anlatılmasının nedenleri nelerdir? 9- Tarihin yanlı anlatılmasının zararları nelerdir? 10-Yanlı ya da hatalı tarih aktarımının amacı var mıdır? 11- Toplumların tarihi filmlere ilgisi neden fazladır? 12-Tarihi kişilerin özel hayatına bu kadar müdahale edilmeli midir? 4

6 4)GĠRĠġ A. TARĠH VE TARĠH ĠN YARARLARI Tarih geçmişte yaşanmış olayları yer zaman göstererek neden sonuç ilişkisi içinde objektif olarak inceleyen bir bilim dalıdır. Ancak tarihi bu şekilde bir kalıba sokmak mümkün değildir. Tarih her zaman toplumları etkileyen onları yönlendiren bir güç olmuştur. Tarih, insanlar zamanın geçişini-mevsimlerin döngüsü insanın ömrü- doğal süreçlerin terimleriyle değil de, insanın bilinçli olarak içine karıştığı ve bilinçli olarak etkileye bildiği belli olay dizilerinin terimleriyle düşünmeye başladığı zaman başlar. Tarih insanın aklını kullanarak, çevresini anlamak ve onu etkilemek için yaptığı uzun mücadeledir. 1 Halen tarihi, sadece geçmişteki olaylar dizisi gibi gören, zekâ, enerji ve sonuç getiren pek çok verimli saha varken tarih yazmak için zaman harcanmasına akıl erdiremeyenler vardır. Halbuki tarih, diğer ilim dalları yanında bir konudan ibaret değildir. Aynı zamanda, insanlara, doğru neticelere varmaları için yön veren bir düşünce tarzıdır. Geçmişini bilmeyen, yani kendini tanımayan bir toplum, hafızasını kaybetmiş insan gibidir. Bütün insanların geçmişten cesaret almaya, onu öğrenmeye ve bu suretle tecrübe kazanmaya ihtiyacı vardır. Her millet, atalarının geçmişteki başarılarıyla iftihar eder. Gerek fertlerin, gerekse toplumların ne olduklarını ve nereden geldiklerini bilmeye ihtiyaçları vardır. 2 Tarih, insanların kültür seviyelerinin yükselmesine yardımcı olur. Tarih, insanlarda ahlâk şuurunu uyandırıp manevi değerlerin gelişmesinde rol oynar. Aileden başlayıp millete doğru gelişen bir sevgi ve bağlılığın doğmasına ortam hazırlar. Böylece tarih, bir ferdin ait olduğu milletin, üstünde yaşadığı vatan topraklarının geçmişini öğrenme ve araştırma arzusunu ortaya çıkarır. 3 Tarih, sadece geçmişi gözler önüne sermek ve geriye dönmek demek değildir. Tarih, içinde bulunduğumuz zamana ve geleceğe hizmet etmektedir. Bu konuda Edward Carr ın Tarih Nedir ismiyle Türkçeye çevrilen kitabında geçen şu sözlere dikkat edelim: Tarih geçmişe değil, içinde bulunduğu zamana tâbi olur. Tarihçinin görevi, geçmişe aşık olmak veya geçmişin baskısından kurtulmak değil, geçmişi geleceğin anahtarı kabul ederek iyi tanımaktır. Tarihçilerin, 1917 Rus İhtilal inden önce ve sonra, Fransız İhtilâl ı hakkında yazdıklarını okuyanlar, Rus İhtilal inin yazarlar üzerindeki tesirini müşahede ederek, tarihçinin içinde bulunduğu devrin olaylarına nasıl eğildiğini yakından göreceklerdir. 4 1 Tarih nedir?,edward Hallett Carr,Çeviren: Misket Gizem Gürtürk, İletişim yayınları, İstanbul, (Erişim tarihi: 1 Mart 2012 saat:18.00) 3 (Erişim tarihi: 1 Mart 2012 saat:18.00) 4 (Erişim tarihi: 1 Mart 2012 saat:18.00) 5

7 İlber Ortaylı da Son İmparatorluk Osmanlı eserinde yaşayan mahlukatın yaratıkların içinde geçmişini bilen ve merak eden bilmeye çalışan ve gelecek endişesi olan,bu geleceğe yönelik bazı tahminler bilgi ve bilinç uzanımları kuran tek yaratık insandır.bu bakımdan insanı tarih bilgisinden ve tarih bilincinden soyutlayamayız şeklinde belirtmektedir. 5 A.1 Tarih Bilinci Konusunda ÇeĢitli YaklaĢımlar Tarihteki olayları hatırlatmak onlarla olan eski düşmanlıkları körüklemek amacına yönelik değildir. Sadece dostumuzu düşmanımızı tanıyıp, dost gibi görünüp bize yine düşmanlık edebileceklerini hatırlarımızdan çıkarmamak adınadır. 6 Tarih hiçbir şekilde bu millete okutulmamıştır, benimsetilmemiştir ve sevdirilmemiştir. Tarih bilmemekten dolayı bir kere tarih reddetme vardır. Bu çok barizdir. Bazı tarihçilerimiz vardır diyorlar ki mesela, Osmanlılar Arapça kullanmış, Farsça kullanmış. Halbuki Osmanlı nın Arapça bilen, bugün bizim İngilizce bilenimiz kadardır. Bunun sıkıntısını çekmişlerdir. İşte diyor Dilimizi ihmal etmiş. Ne edecek? Başka dil bildiği yok ki adamın. Yine diyor ki; Yobazlar çok hakimdi, bizi geri bıraktırmışlar. Evet bir yobaz var. Yobazsız toplum olmaz; ama Osmanlı, yobazı kılıçla bir anda da kaldırmayı bilendir. Üstünavi Mehmet Efendi taifesine Köprülü nün yaptığı belli. Osmanlı idaresi bu konuda kimseye papuç bırakmaz. Bu tür yaklaşımlar hep yanlış şeyler. Birtakım adamlar hep işin kolayına kaçıyorlar. Her yerde tarihe farklı açılardan bakılır. Türkiye de bunun istisnası değil. Burada mühim olan bakışta asgari müşterektir. O da tarihin bilim olan tarafıdır. Yani adamın biri farklı bakarken ilmi malzeme kullanmalıdır ve bunu da ahlaklı bir şekilde kullanmalıdır. Tarihçinin kaynakları iyi kullanması lazım, kendi tezini hurda laflarla mesnetsiz laflarla, vesikasız iddialarla ve yahut da yanlış, saptırılmış vesika kullanımlarıyla desteklememesi lazım, bir de o tehlike vardır. 7 5 İlber Ortaylı,Son İmparatorluk Osmanlı,8.Timaş Yay.İst., 2007s

8 B.TARĠH TEMALI DĠZĠ VE FĠLMLER B.1 Tarih Temalı Dizi ve Filmlerin YapılıĢ Amacı Büyük devletler kuran ecdadımız büyük ve şümullü medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. 8 Mustafa Kemal inde belirttiği gibi tarihimize gerekli önemi vermeliyiz. Millet olarak tarihe her zaman meraklı olmuşuzdur ancak okulda öğretilen tarih ezberden, sebep ve sonuçtan ibarettir. Bu yüzden öğrenciler tarihten soğuyor ve tarih derste öğretilen kuru bilgiden ibaret kalmaktadır. Tarih temalı dizi ve filmler yayımlandığı zaman toplumumuz merak edip izliyor ve elinde olmadan bu tarihin gerçekliğini araştırmaya yöneliyor. Özellikle diziler ve filmler okuma kültürünün olmadığı toplumumuzda tarihe ilgiyi arttırmaktadır.yavuz Bahadıroğlu nun da belirttiği gibi Ama şu da var ki iyi de kötü de olsa filmlerin bir faydası oluyor. Toplumu o konuya yaklaştırıyorlar. Çünkü siyasi gelişmeler arasında bu konular unutuluyor, hiç konuşulmuyor. Ben 40 yıldır tarihle ilgileniyorum. Bu kadar odaklanıldığı bir dönemi hatırlamıyorum. Millet filmlerde gördüğünü beğenmediyse doğrusunu öğrenmek için, beğendiyse detayını öğrenmek için doğru yazılmış kitaplara yöneliyor. Benim Kanuni Sultan Süleyman adlı bir kitabım var. 12 ayda sattığı kadar son iki haftada satmış. 30 sene önce yazdığım kitap birden patladı 9 demiştir. B.2. Tarihçi Akademisyenlerin EleĢtirileri Tarih temalı filmler ve diziler günümüzde çoğalmaktadır ve toplumumuz tarafından rağbet görmektedir, çekilen filmlerin doğruları da yanlışları da olmaktadır.her dizi çekildiği dönemde her zaman eleştirilere maruz kalmıştır. Yıllar Boyu Tarih Dergisi nde IV.Murat adlı dizi şu şekilde eleştirilmektedir: Bir tarihi roman, piyes veya film hazırlanırken,tarihi hakikatlerden uzaklaşmamaya son derece dikkat etmek gerekir.çünkü bunlar geniş kitleye hitap eder ve yapılan hatalar bu kitlenin bilincine yerleşir.hele televizyonda çok daha dikkatli olmak gerekir.çünkü bu televizyon milyonlar tarafından izlenmektedir.üstelik resmi bir kuruluşun yayın aracı olduğu için halk buna daha çok inanır ve güvenir.her izleyici bütün yayınların daha önceden dikkatle kontrol edilmiş olacağını düşündüğünden kendisine ulaştırılanın doğruluğundan şüphe etmez Şubat ) 7

9 Bunları yazmakta maksadımız televizyonda yayımlanan IV.Murat adlı diziden ve burada yapılan ağır hatalardan bahsetmektir. Gazetede on beş tane hataya yer verilmektedir.bunlardan bir tanesi; Bu dizide Kösem Sultan ın Topal Recep Paşa ile yüz yüze konuştuklarını görüyoruz ki bu tamamen imkansızdır.iv.mehmet zamanında ve daha yaşlı halinde iken bile devlet ricalinden ulemadan veya yeniçeri ocağı ağalarından biriyle görüşmesi gerekirse bu-o günün değimiyle-vera-i perdeden,yani bir perde arkasından olurdu,yüzü açık olarak ise oğlunun ve hadım ağlarının dışında hiçbir erkekle görüşmesi mümkün değildi.bu arada onun oğlu tarafından sokağa çıkmasına müsaade edilmediğinden yakındığını görüyoruz ama Valide Sultanlar esasen sokağa çıkıp dolaşmazlardı. Bu yazıyı IV.Murat adlı bu eseri kötülemek ve yazarını yermek için yazmadık.tam tersine,maksadımız yazarı uyarıp bu gibi hatalara bir daha düşmemek için daha dikkatli olmasını ve kusursuz eserler vermesini sağlamaktır 10 Bu eleştiriler günümüzde yapılan diziler içinde benzer şekilde sürmektedir.örneğin ünlü tarihçilerimizden İlber Ortaylı günümüzün meşhur dizilerinden Muhteşem Yüzyıl hakkında şunları söylemektedir: Bu tür tarihi film ve dizileri Avrupa da yapıyor. Onlar bu tür film yaparken tarihi araştırıyor, arşivleri inceliyor sanki o dönem yaşanıyor gibi perdeye yansıtıyorlar. Bizimkilerin gönül adamı olmak gibi bir derdi yok. Ayarsız gidiyorlar. Geniş kitleler tarihi kitaptan öğrenmez. Bu nedenle bu tür dizileri yasaklamak istemiyoruz ihtiyacımız var. Tarihi filmlerin içeriğine önem verilmesiyle, zamanla düzeleceğine inanıyorum. 11 dedi. Bir diğer tarihçi Mustafa Armağan, Fetih 1453 adlı film hakkında şunları söylemektedir. Ne yalan söyleyelim, daha renkli bir karakter kazandırılan Ulubatlı nın, ışıklar yanınca Fatih ten daha fazla akıllarda kaldığını fark ettik. Baştan şunu söyleyeyim ki, Fetih 1453 ü genel anlamda olumlu ve etkileyici buldum. Fetih hadisiyle başlaması ve onu Fatih in doğumuyla sıkı sıkıya ilişkilendirmiş olması, filme Asr-ı Saadet e uzanan müthiş bir derinlik kazandırıyor ve şimdiye kadar yapılan Fetih filmlerinin kesinlikle üstüne çıkartıyordu. Mesela Ulubatlı Hasan a aslında bir Müslüman kızı olduğu belirtilen Era yla bir Holywood filmindeymiş gibi gayri meşru cinsel ilişki yaşatılmış olması, ona biçilen İslam kahramanı tipiyle tezat teşkil ediyor. Fethi başından beri 10 Yıllar Boyu Tarih,IV.Murat ve On Beş Affedilmez Hata,,Sayı:4 Cilt:6 Nisan Şubat ) 8

10 destekleyen, hatta morali bozuk olduğu sırada Fatih e uyarı mektubu dahi yazan Akşemseddin in, filmde misafir oyuncuymuş gibi epey geç ortaya çıkması da ciddi bir hata. Şişmanlığıyla Nasreddin Hoca yı andıran Akşemseddin fazla ring kaçmıştı. Fatih in Kürt hocası Molla Gürani ile Molla Hüsrev de yoktu ortada. Lakin Zağanos Paşa da olsa kimse bir sadrazama Dilerim sultan kelleni vurdurur diyemez. Dese bile sadrazam bunu sineye çekmez. Bir bakanın başbakana dilerim seni asarlar dediğini, onun da bunu normal karşıladığını düşünün. Sonuçta kukla tiyatrosu seyretmiyoruz, değil mi? Fatih in, surların önünde ordusuna namaz kıldırmasının da gerçeklerle en ufak bir ilgisi yok. Bizanslıların namaz kılanlara dokunmaması bir başka tuhaflık. Kaldı ki, Fatih namaz kıldırmaz. Ayasofya daki namazda dahi imamlığa Akşemseddin i geçirdiğini biliyoruz. Top döküm sahneleri filmin en başarılı bölümlerindendi. Lakin Şahi top sanki Urban ın yaptığı topun özel ismiymiş gibi sunuluyor. Oysa Şahi, büyük topların genel adıdır. Urban ın rolü de abartılmış olup Era yı evlatlık alması tamamen kurgu eseridir. Ayrıca İstanbul surları sanki tek kattan ibaret gibi gösteriliyor. Oysa üç kat sur vardı ve surların arasında derin hendekler bulunuyordu. Konstantin in yarı çıplak Bizanslı kadınlarla havuza girme ve aralara zoraki serpiştirilmiş öpüşme sahnelerinin de hadisle başlayan bir filmde çok sakil kaçtığını belirtelim. Sonuçta her tarihî filmde eleştirilecek noktalar bulunabilir. Fetih 1453 ün bütün bu defoların ötesinde fetih olayını başarılı bir prodüksiyonla buluşturan ilk gerçek tarihî film olduğunu söyleyebilirim. filmin başında verilen muhteşem mesaj, taşa saplanan kılıç gibi orada çakılı kalmıştır. 12 Ayrıca, konumuzun daha iyi anlaşılması için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi nden Doç. Dr. Hasan Hüseyin Adalıoğlu, Dr. Musa Kılıç ve Yrd.Doç.Dr.Mehmet Topal ve İlahiyat Fakültesinden Prof. Dr. Ejder Okumuş ve Yrd.Doç.Adnan Adıgüzel de görüşlerine baş vurduk.mülakatın ayrıntıları eklerde sunulmuştur Mart ) 9

11 5.YÖNTEM Bu araştırmanın evreni yaklaşık nüfuslu olan Eskişehir ilidir. Ancak evrenin tümüne ulaşmak mümkün olmadığından, farklı okullardaki öğrencilerden ve halktan oluşan bir çalışma evreni oluşturulmuştur. Bu çalışma evreninden, kümelere göre basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle 210 üniversite öğrencisinden ve halktan (bay ve bayan) oluşan bir örneklem seçilmiştir. Bu örneklem farklı alanlarda eğitim veren bir üniversiteye(eskişehir Osmangazi Üniversitesi) ve halka 23 sorudan oluşan anket uygulanmasıyla oluşturulmuştur. Ankete katılım %100 olarak gerçekleşmiştir. Anket çalışmasının yanı sıra araştırma, mülakatlar ve literatür taramasıyla desteklenmiştir. 10

12 MÜLAKAT ORTAK SORULARI 1) Tarihle ilgili yapılan programları eleştirirken neleri göz önünde bulundurursunuz? 2) Sizce tarih konulu programlar yapılmalı mı? Yapılmalıysa neden? Yapılmamalıysa neden? 3) Tarih temalı film ya da dizilerin konusu neler olmalıdır? 4) Belgesel gibi olan dizi ya da filmleri kimse izlemiyor bu nedenle yöneticiler seyirciyi ekrana çekmek için hangi konuyu ele aldıysa o konuyla alakadar kendi görüşleri katıyorlar ve tarihi olmuşluğundan çıkararak hayali bir tarih ortaya çıkıyor. Bazı zamanlarda bu hayali tarihi seyirciler ve tarihçiler eleştiriyorlar. Sizce bir tarih temalı filmin konusu gerçek tarihle mi anlatılmalı yoksa hayale mi dökülmeli? 5) Yönetmenler çoğu zaman tarih temalı filmlerde aşkı konu alıyorlar ve bu durum çok eleştiriliyor. Sizce konu alınan kişinin özel hayatı mı ele alınmalı yoksa yaptığı onca önemli iş mı? 11

13 ESOGU Ġlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ejder OkumuĢ un Konu ile Ġlgili GörüĢleri 1)Tabi öncelikle çarpıtma ve tahrifatın mümkün olduğu ölçüde az olması gerekir. Filmde zaten doğası gereği çarpıtma olur. Anakronizm olur. Yani tarihte meydana gelmiş olan olaylar dizisinin tarihsel kronolojik sırasının çarpıtılması olayı ile karşılaşmak mümkündür. Ama bunu mümkün mertebe en asgariye en minimum düzeye çekilmesi için çaba harcamak lazım ve hiç kuşkusuz sinemada filmde ve televizyon programlarında bir nesnellik yakalamak mümkün değildir. Ama yine de tarihi gerçeğe uygun olarak yapmak en iyisidir. Muhteşem Yüzyılda olduğu gibi tarihi tersine döndürmek, çarpıtmak, ideolojik yaklaşmak hele hele kendi tarihsel bağlamından tamamen kopararak görmek istediğimiz bir tarih yaratırcasına çarpıtmak doğru değildir. 2) Tabii ki yapılmalıdır. Çünkü sonuçta film ister sinemada ister televizyonda ister internette gösterilmesi mesaj vermek içindir. Bir yerlere, insanlara mesaj vermek içindir. Öyleyse yaparsınız ama demin söylediğim gibi mümkün olduğu ölçüde kendi tarihsel gerçekliğinden koparmamak şartıyla bunu yaparız. 3) Bütün tarihi konular olabilir. Tarihte geçmiş olan bir olay üzerine endeksli bir film, program, biyografi de olabilir. Kişiyi inceleyen veya onun oynadığı bir filmde olabilir. 4) Şimdi hayalin olmadığı hiçbir tarih algısı zaten olamaz. İster istemez bir programı bir filme çekin isterseniz çekmeyin yani biz tarihten bir konu konuştuğumuz zaman bile kendi düşüncemizi, ideolojimizi, hayalimizi, rüyamızı o işin içine katarız ama biraz da el insaf demek lazım yani işin o boyutunu mümkün mertebe bunları aza indirmemiz lazım. Zaten biz bugün insan olarak geçmişimize bakarız. Aslında geçmişi bugüne getiririz biraz ya da bugünü geçmişe götürürüz. Bugünün insanıyız ve bugünün insanı olarak da kalacağız. Örneğin bir II Abdülhamit istediğimiz kadar gerçek yönüyle konuşmaya çalışalım kendi yaşadığımız dönemin insanını ele almaya çalışalım. Yani her halükarda biz bugünün insanı olarak onu öyle anlarız. Ama yine de dikkat etmemiz gereken gerçekliğinden mümkün olduğunca saptırmamak, kendi olduğu şekliyle ele almaya çalışmak gerekir. Bunu hiç olmazsa niyetlenirsek daha doğru bir tarih anlayışına ve algısına sahip olmuş oluruz. Aksi takdirde çarpıtırız. Filmleri çekenlerin amacıyla düşünceleriyle gerçek tarihi birbirinden ayırt edebilirler yoksa tarih aslında tek başına bir yerde siz ona bakıyorsunuz o orda görünüyor. 12

14 Öyle bir şey değil tarih zaten biz istediğimiz gibi aslında. Bir anlamda yeniden biçimlendiriyoruz ve bugüne getirmeye çalışıyoruz. Bugün olduğu gibi öyle algılıyoruz ama bunu yaparken aslına uygun yapmaya çalışmamız lazım. 5) Bence her ikisi de alınabilir filminde sınırları olmalı. Toplumun ahlaki, dini değer yargılarına uygun yapılmalı. Sınır tanımaz bir sinemacılık, televizyon ve dizi çekimi yanlıştır. Tabii ki işin sanat boyutu göz ardı edilemez. Sanatçı olaya sanat gözüyle bakar ama bunu yaparken içinde yaşadığı topluma hitap etkisi, toplumun dinsel dünyasına kulak vermeli bunları göz ardı etmemelidir. Toplumun ahlaki değerlerine dikkat edilmelidir. Tarihi olayları ele alırken aslına uygun şekilde almaya çalışmak lazım ve bir tarafını olduğundan çok daha abartılı bir biçimde sürekli olarak öne çıkarmak doğru değil. Misal, Kanuniyi içine alan ve konu edinen dizi çekiyorsanız orda Kanuni nin tüm hayatının haremde geçtiği için orada bir çok kadınla ilişkili bir hayat olduğunu ortaya koymak tarihi bütünüyle çarpıtmak demektir. Hayat ondan ibaret değildir. Bir insanı nasıl görmek istiyorsa öyle de gösterir. Böyle bir tarafı da var maalesef. 13

15 EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Fen Ed. Fakültesi Tarih Bölümü Öğrt. Üyeleri Doç. Dr. Hasan Hüseyin ADALIOĞLU 1) -Tarihi olayların anlatımında ideolojik yaklaşımın olup olmadığına bakarım. -Bilimsel tarihi gerçeklere uygun oluşuna dikkat ederim. -Zaman ve mekan yönünden uygunluğuna, kullanılan eşyaların o dönemin araçları olup olmadığına bakarım. -Anlatılan olayların akademik bilgilerle örtüşüp örtüşmediğine bakarım. 2) Tarih konulu programlar ve filmler elbette yapılmalıdır. Tarihini bilmeyen bir millet geleceğini kuramaz. Tarihi filmler izleyicilerin tarihe olan ilgisini arttırıyor. Biraz ideolojik bakışla yapılsa bile insanlar bunu fark edip doğru tarihi anlama ve öğrenme çabası içinde oluyorlar.bu yüzden tarihi filmler her zaman ilgi çekmiştir.yapılmalıdır diye düşünüyorum. 3) Tarihi açıdan iyi bilinen her türlü konu olabilir. Yalnızca kahramanlık öyküleri anlatan filmler değil, insanları geçmişten ders çıkaracağı, başarısız ve hoş olmayan yanlışlıklarda konu edilmeli. Tarihte başarılı, övünülecek olaylarda vardır, başarısız olaylar da vardır.her türlü temalı filmler yapılabilir. 4) Tarihi bir filmin senaryosunda küçük değişiklikler yapılabilir. Tarihi olayın halel vermeden farklı, ilgi çekici olaylar dramatize edilebilir. Örneğin Fetih 1453 filmi yeni vizyona girdi Birçok yönüyle beğenilen film akademisyenler tarafından birkaç noktada eleştirildi. Bu da normaldir. Bu da bilgi düzeyinin farklılığından olabilir. O sahanın gerçek uzmanları akademisyenleri bu detayları görebilirler. Hatasız bir film yapma iddiası,biraz zordur. 5) İnsanların doğal yaşamları değişmez. Beş yüz yıl önce yaşayan insanların da insani ihtiyaçları, ilişkileri vardır. Günümüzde de bu tür ilişkiler insanların hayatlarında olağan şeylerdir. Ancak bu insani ilişkiler tarihi olayı anlamada yanıltıcı bir rol oynuyorsa bu sahneleri hazırlarken dikkatli olmak gerekir. Yalnızca reyting kaygısıyla böyle sahnelere yer verilirse bu tarihe ihanettir. 14

16 Dr. Musa KILIÇ 1b) Bu tür programların kimler tarafından yapıldığına bakmak gerekir. Konunun uzmanı kişiler tercih edilmelidir. Sırf popülerlik yada reyting adına gerçekler göz ardı edilmemelidir. Farklı görüşlere yer verilerek izleyicinin muhakeme yapabilmesi sağlanmalıdır. 2b) Elbette yapılmalıdır. Toplumumuz tarihe oldukça meraklı bir millet olmasına rağmen bunun televizyon ve sinema ayağı uzun yıllar eksik kalmıştı. Televizyon programlarının kültür ve medeniyetimizle bağı sağlayan tarihe olan ilgiyi arttıracağı kanısındayım. 3b) Tarihi film ya da dizilerin konusu şu ya da bu olmalı demek yanlış olur. Seçiciliği toplumun kendisi yapmalı. 4b) Tarihi film ya da dizilerin konusu gerçek de olabilir kurguda. Bence bir senaryo ikisini de harmanlayarak amaçladığı mesajı verebiliyorsa başarılıdır. Örneğin tarihi filmlerin en başarılı örneklerinden biri olan Cesur Yürek filmde her millet ve bireyin özgürce yaşama hakkı olduğu çok iyi anlatılır. Oysa gerçekte o dönem toplumlarında böyle bir kavram henüz şekillenmemişti. 5b)Aşk ya da kadın erkek ilişkisi toplumun doğasında olabilir şeydir. Ama benim kişisel tercihim fertlerin mahremiyet hakkı olduğu gibi tarihe mal olmuş kişilerinde bu hakka sahip olduğundan yanadır. Bu tür konular ancak tarihe yön veren bir unsuru varsa, değerlerimiz göz önünde tutularak, işlenirse daha iyi olur. 15

17 Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOPAL 1) Programı hazırlayanların amacına ve bilimsel destek alıp almadıklarına bakarım. 2) Yapılmasını şiddetle öneririm. Zira kitabı bilginin görsel materyal ile desteklenmesi bilgiyi kalıcı kılmakta ve öğrenme arzusunu arttırmaktadır. 3) Tarihi şahsiyetlerin biyografileri veya tarihi süreci etkileyen, değiştiren önemli hadiseler film ve dizi konusu olmalı. 4) Eğer belgesele veya filme gerçek tarihi şahsiyetlerin isim ve sıfatlarını vermişsek, olayları tarihte yaşandığı şeklin dışına taşımamız icap eder. Belki sunum daha renkli olabilir ama hadiseleri olduğu gibi vermek prensibini unutmamak gerekir.isimler ve olaylar hayali olursa o zaman seyirci de gerçeklerle gördüklerini mukayese sıkıntısından uzak keyifli bir dizi veya film izler. 5) Bu tip projeler ticari oldukları için olabildiğince ilgiyi uyandıracak sansasyonel olaylar etrafında kurgulanmaktadır. Hele ki aşk gibi mahrem konular tarihi şahsiyetlerle bütünleştirilince daha da ilgi çekmektedir. Okuma alışkanlıkları ve tarih bilinci gelişmiş toplumlarda bu tarz projeler ilgi görse de nihayetinde dizi oldukları, film oldukları, ticari kaygılarla çoğu zaman abartılıp aşık edildikleri unutulmaz ve o bilinçle izlenir. 16

18 6.ZAMANLAMA Bu proje yaklaşık 40 günlük bir sürede tamamlanmıştır. Proje şöyle bir zaman ve süreç planlamasına sahiptir: SÜREÇLER AYRILAN ZAMAN ( Gün ve % olarak ) a. Hipotez OluĢturma 1 Gün % 2,5 b. Tahminde Bulunma 1 Gün % 2,5 c. Materyal Belirleme 4 Gün % 10 d. Hipotezleri Sınama 12 Gün % 30 e. Sonuçları Değerlendirme 10 Gün % 25 f. Bilgileri Düzenleme 4 Gün % 10 g. Proje raporunu Yazma 8 Gün % Gün %

19 7)Bulgular ve Yorumlar Uygulanan ankette katılımcıların %38 erkek %62 kızdır. Uygulanan ankette katılımcıların yaş aralıkları şöyledir:%48 sı ; %38 i ; %14 ü 40 ve üzeri yaş aralığındadır. 18

20 Uygulanan ankette katılımcıların %43 ü Üniversite; %34 ü Okur-yazar; %23 ü diğer olduğu görülmektedir. Uygulanan ankette katılımcıların %58 i bazen ; %28 evet ; %14 hayır yanıtını vermiştiler. 19

21 Uygulanan ankette katılımcıların :%42 si çok;%33 ü orta;%22 si iyi;%3 ü ilgisizim cevabını vermiştir. Uygulanan ankette katılımcıların %62 si evet ;%38 si hayır yanıtını vermiştir. 20

22 Uygulanan ankette katılımcıların %81 i hayır; %19 u evet cevabını vermiştir. Kesinlikle katılmıyorum 0% 8)Tarih'in yanlış aktarılması zararlıdır. Katılmıyorum 0% Hiçbir fikrim yok 2% Katılıyorum 48% Kesinlikle katılıyorum 50% Tarih in yanlış aktarılması zararlıdır. Yargısına katılımcıların %50 si kesinlikle katılıyorum; %48 i katılıyorum;%0 ı kesinlikle katılmıyorum; %0 ı katılmıyorum ;%2 si hiçbir fikrim yok şeklinde cevap vermiştir. 21

23 9)Tarih temalı dizi ve filmler içerik ve teması bakımından doğrudur. Kesinlikle katılıyorum 0% Katılıyorum 2% Hiçbir fikrim yok 0% Katılmıyorum 43% Kesinlikle katılmıyorum 55% Tarih temalı dizi ve filmlerin içerik ve teması bakımından doğrudur yargısına katılımcıların %0 ı kesinlikle katılıyorum; %2 si katılıyorum; %55 i kesinlikle katılmıyorum; %43 ü katılmıyorum; %0 ı hiçbir fikrim yok biçiminde yanıtlamıştır. 10)Tarih temalı dizi ve filmler gerçeği olduğu gibi yansıtmaktadır. Hiçbir fikrim yok 0% Katılıyorum 18% Kesinlikle katılıyorum 1% Katılmıyorum 48% Kesinlikle katılmıyorum 33% Tarih temalı dizi ve filmlerin gerçeği olduğu gibi yansıtmaktadır yargısına katılımcıların %1 i kesinlikle katılıyorum; %18 i katılıyorum; %33 ü kesinlikle katılmıyorum; %48 i katılmıyorum; %0 ı hiçbir fikrim yok şeklinde yanıtlamışlardır. 22

24 11)Tarih temalı dizi ve filmler toplumu o dönemlerle ilgili kitap okumaya teşvik etmektedir. Katılmıyorum 5% Kesinlikle katılmıyorum 10% Hiçbir fikrim yok 15% Kesinlikle katılıyorum 33% Katılıyorum 37% Tarih temalı dizi ve filmlerin toplumu o dönemlerle ilgili kitap okumaya teşvik etmektedir yargısına katılımcıların %33 ü kesinlikle katılıyorum; %37 si katılıyorum; %10 u kesinlikle katılmıyorum; %5 i katılmıyorum; %15 i hiçbir fikrim yok biçiminde yanıtlamıştır. Kesinlikle katılmıyorum 0% 12)Tarihi filmler toplumu etkilemektedir. Katılmıyorum 2% Hiçbir fikrim yok 1% Katılıyorum 60% Kesinlikle katılıyorum 37% Tarihi filmler toplumu etkilemektedir yargısına katılımcıların %37 si kesinlikle katılıyorum; %60 ı katılıyorum; %0 ı kesinlikle katılmıyorum; %2 si katılmıyorum; %1 i hiçbir fikrim yok şeklinde cevap vermiştir. 23

25 Tarih temalı filmler eleştirilmelidir yargısına katılımcıların %55 i kesinlikle katılıyorum; %27 si katılıyorum; %4 ü kesinlikle katılmıyorum; %10 u katılmıyorum %4 ü hiçbir fikrim yok şeklinde yanıtlamışlardır. İzlenen tarih temalı dizi ve filmler toplumun tarih bilgisine katkı sağlamaktadır yargısına katılımcıların %4 ü kesinlikle katılıyorum; %36 sı katılıyorum; %16 sı kesinlikle katılmıyorum; %29 u kesinlikle katılmıyorum; %15 i hiçbir fikrim yok biçiminde yanıtlamışlardır. 24

26 Tarihi karakterlerin özel hayatı izlenebilirliği arttırıyor yargısına katılımcıların %0 ı kesinlikle katılıyorum; %44 ü katılıyorum; %1 i kesinlikle katılmıyorum; %15 i katılmıyorum; %40 ı hiçbir fikrim yok cevabını vermiştir. Uygulanan ankette katılımcıların %46 sı roman; %21 i diğer; %15 i akademik kitaplar; %13 ü dizinin/filmin geçtiği döneme ait kitaplar; %5 i popüler tarih kitaplarından hoşlanmışlardır. 25

27 Tarihi filmler yapılırken tarihçilerden yeterince destek alınmamaktadır yargısına katılımcıların %0 ı kesinlikle katılıyorum; %23 ü katılıyorum; %27 si kesinlikle katılmıyorum; %44 ü katılmıyorum; %6 sı hiçbir fikrim yok şeklinde cevap vermişlerdir. Uygulanan ankette katılımcıların %49 u para kazanmak; %47 si reyting toplamak; %4 ü tarihi doğru bir biçimde aktarmak; %0 ı diğer olarak cevaplamışlar. 26

28 Uygulanan ankette katılımcıların %33 ü savaş; %24 ü aşk; %17 si macera; %16 sı din; %10 u entrika; %0 diğer demişlerdir. Tarih temalı dizi veya filmlerin gerçekçi olmaması toplumu rahatsız etmektedir yargısına katılımcıların %71 i kesinlikle katılıyorum; %29 u katılıyorum; %0 ı kesinlikle katılmıyorum; %0 ı hiçbir fikrim yok şeklinde yanıtlamışlardır. 27

29 21)Tarih temalı dizi veya filmlerin o günün şartlarını göz önüne almamaktadır. Katılıyorum 14% Kesinlikle katılmıyorum 0% Hiçbir fikrim yok 0% Katılmıyorum 0% Kesinlikle katılıyorum 86% Tarih temalı dizi veya filmlerin o günün şartlarını göz önüne almamaktadır yargısına katılımcıların %86 sı kesinlikle katılıyorum; %14 ü katılıyorum; %0 ı kesinlikle katılmıyorum; %0 ı katılmıyorum; %0 hiçbir fikrim yok şeklinde cevap vermişlerdir. Tarih temalı dizi veya filmlerin tarihi yanlış aktarılması toplumu rahatsız etmektedir yargısına katılımcıların %210 u kesinlikle katılıyorum; %0 ı katılıyorum; %0 ı kesinlikle katılmıyorum; %0 ı katılmıyorum; %0 ı hiçbir fikrim yok biçiminde cevap vermişlerdir. 28

TARİH NEDİR? NİÇİN TARİH ÖĞRENİLMELİDİR? 1

TARİH NEDİR? NİÇİN TARİH ÖĞRENİLMELİDİR? 1 TARİH NEDİR? NİÇİN TARİH ÖĞRENİLMELİDİR? 1 Yrd. Doç Dr. Erhan METİN Çankırı Karatekin Üniversitesi, Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Giriş Sosyal bilimler içerisinde ele alınan tarih; geçmişte

Detaylı

Yapılandırmacı Eğitim Anlayışının Lise Tarih Ders Kitaplarına Yansımaları: Uzman Değerlendirmeleri

Yapılandırmacı Eğitim Anlayışının Lise Tarih Ders Kitaplarına Yansımaları: Uzman Değerlendirmeleri Yapılandırmacı Eğitim Anlayışının Lise Tarih Ders Kitaplarına Yansımaları Yapılandırmacı Eğitim Anlayışının Lise Tarih Ders Kitaplarına Yansımaları: Uzman Değerlendirmeleri Ertuğrul Oral 1 ve Merve Tama

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ)

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) 10.7816/ulakbilge- 01-02- 01 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) Şengül BÜYÜKBOYACI Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

GÜÇLÜ / FATİH / / / 2012 / 4. (ICILS) / 6. / MEB / SENNET / FATİH

GÜÇLÜ / FATİH / / / 2012 / 4. (ICILS) / 6. / MEB / SENNET / FATİH T E T ayı ı ı Sayı: 10 Eylül - Ekim 2012 Medya ve Eğitim Prof. Dr. Mehmet Metin HÜLAGÜ Türk Tarih Kurumu Başkanı / Prof. Dr. Zakir Avşar - Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı / Prof. Dr. Ayşe ÇAKIR

Detaylı

I. AVRUPALI TÜRKLER ANADİLİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI

I. AVRUPALI TÜRKLER ANADİLİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ I. AVRUPALI TÜRKLER ANADİLİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (6 Haziran 2013 Sakarya Üniversitesi) Sakarya Sakarya Üniversitesi Yayınları: 96

Detaylı

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I BEKTAŞİ GÜLBENGİ Bismişah Allah Allah Vakitler hayrola, Hayırlar feth ola. Şerler def ola. Müminler saf ola. Münâfıklar berbat ola. Gönüller şâd ola. Meydanlar âbâd ola. Kalplerimiz mesrûr, sırlarımız

Detaylı

I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Kongre Kararları ve Tutanağı Kitabı. 14-15 kasım 2013, istanbul

I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Kongre Kararları ve Tutanağı Kitabı. 14-15 kasım 2013, istanbul I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Kongre Kararları ve Tutanağı Kitabı 14-15 kasım 2013, istanbul v Yayıma Hazırlayan Mustafa Ruhi Şirin Doç. Dr. Abdülhamit Avşar Ahmet Akçakaya Yasemin Ünal YAYINLARI

Detaylı

MART 2015 YIL:1 SAYI:3. İpek Üniversitesi 4 üncü yılını coşkulu bir törenle kutlarken Mütevelli Heyet Başkanı Akın İpek, törende ilkelerini açıkladı.

MART 2015 YIL:1 SAYI:3. İpek Üniversitesi 4 üncü yılını coşkulu bir törenle kutlarken Mütevelli Heyet Başkanı Akın İpek, törende ilkelerini açıkladı. İpek Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü tarafından Büyük Savaş olarak adlandırılan 1. Dünya Savaşı nın 100. Yılında bir konferans düzenlenecek. Türkiye Çalışmaları Yıllık Konferansı kapsamında üniversitemiz

Detaylı

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ

HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ HALKA ARZDA KURUMSAL OTORİTELERİN ROLÜ Editör: Prof. Dr. Güler ARAS 17 ARALIK 2010 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YENİLEVENT/İSTANBUL

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YENİLEVENT/İSTANBUL T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YENİLEVENT/İSTANBUL SEMPOZYUM EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR (03-04 NİSAN 2008) Harp Akademileri

Detaylı

Sayı 1. 08 Kasım 2014. Röportajlar ile. Etİk dolu

Sayı 1. 08 Kasım 2014. Röportajlar ile. Etİk dolu TÜRKİYE nin geniş kapsamlı İlk Etİk edergisi Sayı 1 Etİk dolu etikite İle geldik 08 Kasım 2014 Röportajlar ile ela Etİka ödül törenleri Türkİye NİN GENÇ ETİK LİDERLERE İHTİYACI VAR etik DEĞERLER MERKEZİ

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

İlköğretim Okullarında. ve SORUNLARI TÜRKÇE ÖĞRETİMİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI

İlköğretim Okullarında. ve SORUNLARI TÜRKÇE ÖĞRETİMİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI İlköğretim Okullarında TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ve SORUNLARI TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ YAYINLARI İlköğretim Okullarında TÜRKÇE ÖĞRETİMİ VE SORUNLARI TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ XI. ÖĞRETİM TOPLANTISI 25-26 Mayıs 1993 ISBN 9

Detaylı

30 Eylül 2009 Ankara

30 Eylül 2009 Ankara 4. Alevi Çalıştayı 30 Eylül 2009 Ankara Dizgi & Grafik DNA Medya Tanıtım Fevzi Çakmak Sokak No: 11/12 Kızılay - Ankara Tel: 0 312 230 77 55 Fax: 0 312 229 76 39 www.dnamedya.com Baskı Anadolu Bulvarı Meka

Detaylı

KARA HARP OKULUNDA DR. STEPHEN KRASHEN TARAFINDAN 17 MAYIS 2011 TARİHİNDE YAPILAN SEMİNERİN ÇEVİRİSİ

KARA HARP OKULUNDA DR. STEPHEN KRASHEN TARAFINDAN 17 MAYIS 2011 TARİHİNDE YAPILAN SEMİNERİN ÇEVİRİSİ KARA HARP OKULUNDA DR. STEPHEN KRASHEN TARAFINDAN 17 MAYIS 2011 TARİHİNDE YAPILAN SEMİNERİN ÇEVİRİSİ BİRİNCİ OTURUM Günaydın! Burada bulunmak çok güzel. Bu sabah üç bardak kahve içtim ve kendimi harika

Detaylı

İşte bir yıl daha bitti. Şimdi şirketler geride kalan 2008 in muhasebesini

İşte bir yıl daha bitti. Şimdi şirketler geride kalan 2008 in muhasebesini 1 Moralini yüksek tut, işine odaklan İşte bir yıl daha bitti. Şimdi şirketler geride kalan 2008 in muhasebesini yaparken, her birimiz de kendimizce geride bıraktığımız yılın muhasebesini yapacağız. 2009

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı A DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı Kızılcahamam / ANKARA 2008 h Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları:.. İlmi Eserler:. GÜNCEL DİNÎ MESELELER İSTİŞARE TOPLANTISI II Redaksiyon:

Detaylı

SAĞLIK EĞİTİMİ KONGRESİ. www.saglikegitimkongresi.org. 7-10 MART 2012 / Pendik Green Park Otel / İSTANBUL

SAĞLIK EĞİTİMİ KONGRESİ. www.saglikegitimkongresi.org. 7-10 MART 2012 / Pendik Green Park Otel / İSTANBUL ULUSLARARASI KATILIMLI SAĞLIK EĞİTİMİ KONGRESİ 7-10 MART 2012 / Pendik Green Park Otel / İSTANBUL www.saglikegitimkongresi.org ULUSLARARASI KATILIMLI SAĞLIK EĞİTİMİ KONGRESİ 7-10 MART 2012 / İSTANBUL KONGRE

Detaylı

ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ

ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ 05 KASIM 2012 Editör: Özgür TONUS ADOM YAYINI NO: 02 Sempozyum Kayıt Deşifresi: Aslıhan İLHAN Cansu TAHAN Elif TEKİN Fatih

Detaylı

Avrupa Müslümanları Brüksel de Buluştu

Avrupa Müslümanları Brüksel de Buluştu Diyanet Aylık Dergi nin ücretsiz ekidir. Temmuz 2014 Sayı: 283 Ortaköy Camii İbadete Açıldı Avrupa Müslümanları Brüksel de Buluştu III. Yurtdışı Hizmetleri Konferansı Sapanca da Gerçekleştirildi İl Müftüleri

Detaylı

ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER SORUYA CEVAP OLUŞTURMAK ÜZERE HAZIRLANAN PARAGRAFLAR

ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER SORUYA CEVAP OLUŞTURMAK ÜZERE HAZIRLANAN PARAGRAFLAR 6 ünite PARAGRAF BİLGİSİ ANLATIM BİRİMİ OLARAK PARAGRAF PARAGRAFTA YAPI PARAGRAFIN KONUSU PARAGRAFTA BAKIŞ AÇISI PARAGRAFTA BAŞLIK PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE PARAGRAFTA YARDIMCI DÜŞÜNCELER SORUYA CEVAP OLUŞTURMAK

Detaylı

İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Tarih Kavramına İlişkin Algılarının Yörüngesi

İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Tarih Kavramına İlişkin Algılarının Yörüngesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(6) 2305-2326 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.6.2318

Detaylı

Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir.

Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Genel Yayın Sıra No: 232 2013/13 ISBN No: 978-605-5316-62-4

Detaylı

AŞK BÖYLE YAŞANIR İSLAMÎ BİR AŞK REHBERİ. Barbara Pusch

AŞK BÖYLE YAŞANIR İSLAMÎ BİR AŞK REHBERİ. Barbara Pusch AŞK BÖYLE YAŞANIR İSLAMÎ BİR AŞK REHBERİ Barbara Pusch ÖZET Aşk, insan ilişkilerinin ve toplumsallaşmanın önemli bir boyutunu oluşturuyor. Aşk, hepimizin bildiği gibi geniş bir konudur; insan tarihi boyunca

Detaylı

Hüznün Kardeşliğinde Radyo

Hüznün Kardeşliğinde Radyo RADYOVİZYON ŞUBAT 10 Hüznün Kardeşliğinde Radyo Gösteri ve gösteriş düşüncesinin hırçınlığından uzak, çarpıcı ve çerçeveleyip belgeleyici olmayan sesin kalplere nüfuz eden derin duygusal etkisi, radyoyu

Detaylı

Hüznün Kardeşliğinde Radyo

Hüznün Kardeşliğinde Radyo RADYOVİZYON ŞUBAT 10 Hüznün Kardeşliğinde Radyo Gösteri ve gösteriş düşüncesinin hırçınlığından uzak, çarpıcı ve çerçeveleyip belgeleyici olmayan sesin kalplere nüfuz eden derin duygusal etkisi, radyoyu

Detaylı

TÓTH GERGELY. Gerçekten Sorumluluk Sahibi İşletmeler

TÓTH GERGELY. Gerçekten Sorumluluk Sahibi İşletmeler TÓTH GERGELY TÜRKİYE KURUMSAL UM SOSYAL SYA SORUMLULUK LUK DERNEĞİ, 2012 Gerçekten Sorumluluk Sahibi İşletmeler 1 TÓTH GERGELY Gerçekten Sorumluluk Sahibi İşletmeler TÜRKİYE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Detaylı

Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun. Mart 2012 Sayı: 23

Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun. Mart 2012 Sayı: 23 FILM NOIR Karanlık bir sokak, puslu bir gece, hafif yıkık dökük binalar, köprüler >> sayfa 14 Küba, Sıcak İnsanlar Diyarı İnsan gözünün görebileceği en güzel yer. demiş Kolomb, Hindistan sanarak çıktığı

Detaylı

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu SONUÇ BİLDİRGESİ Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu Sevgili genel başkan yardımcım, çok değerli misafirler Yeni Dijital Dünya toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Geçmişin tecrübesiyle bugünün dünyasını

Detaylı