YAPILAN TARĠH TEMALI DĠZĠ ve FĠLMLERĠN YETĠġKĠNLER ÜZERĠNDE ETKĠSĠ: ESKĠġEHĠR ÖRNEĞĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAPILAN TARĠH TEMALI DĠZĠ ve FĠLMLERĠN YETĠġKĠNLER ÜZERĠNDE ETKĠSĠ: ESKĠġEHĠR ÖRNEĞĠ"

Transkript

1 YAPILAN TARĠH TEMALI DĠZĠ ve FĠLMLERĠN YETĠġKĠNLER ÜZERĠNDE ETKĠSĠ: ESKĠġEHĠR ÖRNEĞĠ HAZIRLAYAN NURDĠDE BĠROL (EskiĢehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi) DANIġMAN ÖĞRETMEN MAKSUT SOLMAZ Fatih Üniversitesi Ulusal Sosyal Bilimler Olimpiyatı PROJE KATEGORĠSĠ ESKĠġEHĠR, 2012

2 ĠÇĠNDEKĠLER 1.PROJENĠN ADI 2 2.PROJENĠN KONUSU PROJENĠN AMACI GĠRĠġ 5 A.Tarih ve Tarih in Yararları 5 A.1 Tarih Bilinci Konusunda ÇeĢitli YaklaĢımlar... 6 B.Tarih Temalı Dizi ve Filmler.. 7 B.1 Tarih Temalı Dizi Ve Filmlerin YapılıĢ Amacı 7 B.2 Tarihçi, Akademisyenlerin EleĢtirileri. 7 5.YÖNTEM ZAMANLAMA BULGULAR VE YORUMLAR 18 8.SONUÇ VE ÖNERĠLER 30 9.KAYNAKÇA. 31 1

3 1.PROJENĠN ADI Yapılan Tarih Temalı Dizi ve Filmlerin Yetişkinler Üzerindeki Etkisi: Eskişehir Örneklemi 2

4 2.PROJENĠN KONUSU Son yıllarda tarih temalı sinema filmleri ve televizyon dizileri çekilmekte ve bunlar izleyici nezdinde hatırı sayılır bir ilgi görmektedirler. Ancak bu yapımlar çoğu zaman akademisyen tarihçiler tarafından eleştirilmektedirler. Bu projede eleştiriler göz önüne alarak, tarih temalı bir film projesi nasıl olmalıdır? Sorusuna cevap aranmaktadır. 3

5 3)PROJENĠN AMACI Tarih bir milletin hafızasıdır. Tarihsiz bir toplumun geleceğini kurması mümkün değildir. Bu nedenle tarih gelecek nesillere aktarılırken doğru ve tarafsız aktarılmalıdır. Günümüzde tarihle ilgili birçok kitaplar yazılmakta, film ve diziler çekilmektedir. Bu film ve dizilerde anlatılanlar bir şekilde toplumu etkilemekte ve yönlendirmektedir. Ülkemizdeki tarih öğretimi çoğunlukla okuldaki derslerden ibaret olmakla beraber, ezberci bir yaklaşımla öğretilmeye çalışılmaktadır. Öğretmenlerin ezbere dayalı anlatımları da öğrencilerin tarih dersine ilgisiz kalmasına neden olmuştur. Tarih her zaman ilgi çeken, eleştirilen, herkesin şu yada bu şekilde müdahale ettiği bir alandır. Özellikle ülkemizde herkesin tarihe farklı bir bakış açısı vardır. Çekilen diziler ve filmlerde bu ilgiyi daha da arttırmaktadır. Bu alandaki çalışmalar, her dönemde yoğun olarak eleştirilere neden olmaktadır. Biz bu filmlerin yararlı mıdır, değil midir? Sorusu etrafında araştırmanın amacına bağlı olarak aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır : 1- Toplumlar tarihleri ile yüzleşmeli midir? 2- Tarih anlatılırken ne kadar objektif olunmalıdır? 3- Bütün tarihi gerçekler olduğu gibi anlatılmalı mıdır? 4- Milli bir tarih bilinci oluşturulması gerekli midir? 5- Milli bir tarih oluşturmak için neler yapılmalıdır? 6- Milli tarihin sınırı ne olmalıdır? 7- Bir tarihi kişilik, hem vatan haini hem de ulu bir şahsiyet olabilir mi? 8- Tarihin bu kadar taraflı anlatılmasının nedenleri nelerdir? 9- Tarihin yanlı anlatılmasının zararları nelerdir? 10-Yanlı ya da hatalı tarih aktarımının amacı var mıdır? 11- Toplumların tarihi filmlere ilgisi neden fazladır? 12-Tarihi kişilerin özel hayatına bu kadar müdahale edilmeli midir? 4

6 4)GĠRĠġ A. TARĠH VE TARĠH ĠN YARARLARI Tarih geçmişte yaşanmış olayları yer zaman göstererek neden sonuç ilişkisi içinde objektif olarak inceleyen bir bilim dalıdır. Ancak tarihi bu şekilde bir kalıba sokmak mümkün değildir. Tarih her zaman toplumları etkileyen onları yönlendiren bir güç olmuştur. Tarih, insanlar zamanın geçişini-mevsimlerin döngüsü insanın ömrü- doğal süreçlerin terimleriyle değil de, insanın bilinçli olarak içine karıştığı ve bilinçli olarak etkileye bildiği belli olay dizilerinin terimleriyle düşünmeye başladığı zaman başlar. Tarih insanın aklını kullanarak, çevresini anlamak ve onu etkilemek için yaptığı uzun mücadeledir. 1 Halen tarihi, sadece geçmişteki olaylar dizisi gibi gören, zekâ, enerji ve sonuç getiren pek çok verimli saha varken tarih yazmak için zaman harcanmasına akıl erdiremeyenler vardır. Halbuki tarih, diğer ilim dalları yanında bir konudan ibaret değildir. Aynı zamanda, insanlara, doğru neticelere varmaları için yön veren bir düşünce tarzıdır. Geçmişini bilmeyen, yani kendini tanımayan bir toplum, hafızasını kaybetmiş insan gibidir. Bütün insanların geçmişten cesaret almaya, onu öğrenmeye ve bu suretle tecrübe kazanmaya ihtiyacı vardır. Her millet, atalarının geçmişteki başarılarıyla iftihar eder. Gerek fertlerin, gerekse toplumların ne olduklarını ve nereden geldiklerini bilmeye ihtiyaçları vardır. 2 Tarih, insanların kültür seviyelerinin yükselmesine yardımcı olur. Tarih, insanlarda ahlâk şuurunu uyandırıp manevi değerlerin gelişmesinde rol oynar. Aileden başlayıp millete doğru gelişen bir sevgi ve bağlılığın doğmasına ortam hazırlar. Böylece tarih, bir ferdin ait olduğu milletin, üstünde yaşadığı vatan topraklarının geçmişini öğrenme ve araştırma arzusunu ortaya çıkarır. 3 Tarih, sadece geçmişi gözler önüne sermek ve geriye dönmek demek değildir. Tarih, içinde bulunduğumuz zamana ve geleceğe hizmet etmektedir. Bu konuda Edward Carr ın Tarih Nedir ismiyle Türkçeye çevrilen kitabında geçen şu sözlere dikkat edelim: Tarih geçmişe değil, içinde bulunduğu zamana tâbi olur. Tarihçinin görevi, geçmişe aşık olmak veya geçmişin baskısından kurtulmak değil, geçmişi geleceğin anahtarı kabul ederek iyi tanımaktır. Tarihçilerin, 1917 Rus İhtilal inden önce ve sonra, Fransız İhtilâl ı hakkında yazdıklarını okuyanlar, Rus İhtilal inin yazarlar üzerindeki tesirini müşahede ederek, tarihçinin içinde bulunduğu devrin olaylarına nasıl eğildiğini yakından göreceklerdir. 4 1 Tarih nedir?,edward Hallett Carr,Çeviren: Misket Gizem Gürtürk, İletişim yayınları, İstanbul, (Erişim tarihi: 1 Mart 2012 saat:18.00) 3 (Erişim tarihi: 1 Mart 2012 saat:18.00) 4 (Erişim tarihi: 1 Mart 2012 saat:18.00) 5

7 İlber Ortaylı da Son İmparatorluk Osmanlı eserinde yaşayan mahlukatın yaratıkların içinde geçmişini bilen ve merak eden bilmeye çalışan ve gelecek endişesi olan,bu geleceğe yönelik bazı tahminler bilgi ve bilinç uzanımları kuran tek yaratık insandır.bu bakımdan insanı tarih bilgisinden ve tarih bilincinden soyutlayamayız şeklinde belirtmektedir. 5 A.1 Tarih Bilinci Konusunda ÇeĢitli YaklaĢımlar Tarihteki olayları hatırlatmak onlarla olan eski düşmanlıkları körüklemek amacına yönelik değildir. Sadece dostumuzu düşmanımızı tanıyıp, dost gibi görünüp bize yine düşmanlık edebileceklerini hatırlarımızdan çıkarmamak adınadır. 6 Tarih hiçbir şekilde bu millete okutulmamıştır, benimsetilmemiştir ve sevdirilmemiştir. Tarih bilmemekten dolayı bir kere tarih reddetme vardır. Bu çok barizdir. Bazı tarihçilerimiz vardır diyorlar ki mesela, Osmanlılar Arapça kullanmış, Farsça kullanmış. Halbuki Osmanlı nın Arapça bilen, bugün bizim İngilizce bilenimiz kadardır. Bunun sıkıntısını çekmişlerdir. İşte diyor Dilimizi ihmal etmiş. Ne edecek? Başka dil bildiği yok ki adamın. Yine diyor ki; Yobazlar çok hakimdi, bizi geri bıraktırmışlar. Evet bir yobaz var. Yobazsız toplum olmaz; ama Osmanlı, yobazı kılıçla bir anda da kaldırmayı bilendir. Üstünavi Mehmet Efendi taifesine Köprülü nün yaptığı belli. Osmanlı idaresi bu konuda kimseye papuç bırakmaz. Bu tür yaklaşımlar hep yanlış şeyler. Birtakım adamlar hep işin kolayına kaçıyorlar. Her yerde tarihe farklı açılardan bakılır. Türkiye de bunun istisnası değil. Burada mühim olan bakışta asgari müşterektir. O da tarihin bilim olan tarafıdır. Yani adamın biri farklı bakarken ilmi malzeme kullanmalıdır ve bunu da ahlaklı bir şekilde kullanmalıdır. Tarihçinin kaynakları iyi kullanması lazım, kendi tezini hurda laflarla mesnetsiz laflarla, vesikasız iddialarla ve yahut da yanlış, saptırılmış vesika kullanımlarıyla desteklememesi lazım, bir de o tehlike vardır. 7 5 İlber Ortaylı,Son İmparatorluk Osmanlı,8.Timaş Yay.İst., 2007s

8 B.TARĠH TEMALI DĠZĠ VE FĠLMLER B.1 Tarih Temalı Dizi ve Filmlerin YapılıĢ Amacı Büyük devletler kuran ecdadımız büyük ve şümullü medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. 8 Mustafa Kemal inde belirttiği gibi tarihimize gerekli önemi vermeliyiz. Millet olarak tarihe her zaman meraklı olmuşuzdur ancak okulda öğretilen tarih ezberden, sebep ve sonuçtan ibarettir. Bu yüzden öğrenciler tarihten soğuyor ve tarih derste öğretilen kuru bilgiden ibaret kalmaktadır. Tarih temalı dizi ve filmler yayımlandığı zaman toplumumuz merak edip izliyor ve elinde olmadan bu tarihin gerçekliğini araştırmaya yöneliyor. Özellikle diziler ve filmler okuma kültürünün olmadığı toplumumuzda tarihe ilgiyi arttırmaktadır.yavuz Bahadıroğlu nun da belirttiği gibi Ama şu da var ki iyi de kötü de olsa filmlerin bir faydası oluyor. Toplumu o konuya yaklaştırıyorlar. Çünkü siyasi gelişmeler arasında bu konular unutuluyor, hiç konuşulmuyor. Ben 40 yıldır tarihle ilgileniyorum. Bu kadar odaklanıldığı bir dönemi hatırlamıyorum. Millet filmlerde gördüğünü beğenmediyse doğrusunu öğrenmek için, beğendiyse detayını öğrenmek için doğru yazılmış kitaplara yöneliyor. Benim Kanuni Sultan Süleyman adlı bir kitabım var. 12 ayda sattığı kadar son iki haftada satmış. 30 sene önce yazdığım kitap birden patladı 9 demiştir. B.2. Tarihçi Akademisyenlerin EleĢtirileri Tarih temalı filmler ve diziler günümüzde çoğalmaktadır ve toplumumuz tarafından rağbet görmektedir, çekilen filmlerin doğruları da yanlışları da olmaktadır.her dizi çekildiği dönemde her zaman eleştirilere maruz kalmıştır. Yıllar Boyu Tarih Dergisi nde IV.Murat adlı dizi şu şekilde eleştirilmektedir: Bir tarihi roman, piyes veya film hazırlanırken,tarihi hakikatlerden uzaklaşmamaya son derece dikkat etmek gerekir.çünkü bunlar geniş kitleye hitap eder ve yapılan hatalar bu kitlenin bilincine yerleşir.hele televizyonda çok daha dikkatli olmak gerekir.çünkü bu televizyon milyonlar tarafından izlenmektedir.üstelik resmi bir kuruluşun yayın aracı olduğu için halk buna daha çok inanır ve güvenir.her izleyici bütün yayınların daha önceden dikkatle kontrol edilmiş olacağını düşündüğünden kendisine ulaştırılanın doğruluğundan şüphe etmez Şubat ) 7

9 Bunları yazmakta maksadımız televizyonda yayımlanan IV.Murat adlı diziden ve burada yapılan ağır hatalardan bahsetmektir. Gazetede on beş tane hataya yer verilmektedir.bunlardan bir tanesi; Bu dizide Kösem Sultan ın Topal Recep Paşa ile yüz yüze konuştuklarını görüyoruz ki bu tamamen imkansızdır.iv.mehmet zamanında ve daha yaşlı halinde iken bile devlet ricalinden ulemadan veya yeniçeri ocağı ağalarından biriyle görüşmesi gerekirse bu-o günün değimiyle-vera-i perdeden,yani bir perde arkasından olurdu,yüzü açık olarak ise oğlunun ve hadım ağlarının dışında hiçbir erkekle görüşmesi mümkün değildi.bu arada onun oğlu tarafından sokağa çıkmasına müsaade edilmediğinden yakındığını görüyoruz ama Valide Sultanlar esasen sokağa çıkıp dolaşmazlardı. Bu yazıyı IV.Murat adlı bu eseri kötülemek ve yazarını yermek için yazmadık.tam tersine,maksadımız yazarı uyarıp bu gibi hatalara bir daha düşmemek için daha dikkatli olmasını ve kusursuz eserler vermesini sağlamaktır 10 Bu eleştiriler günümüzde yapılan diziler içinde benzer şekilde sürmektedir.örneğin ünlü tarihçilerimizden İlber Ortaylı günümüzün meşhur dizilerinden Muhteşem Yüzyıl hakkında şunları söylemektedir: Bu tür tarihi film ve dizileri Avrupa da yapıyor. Onlar bu tür film yaparken tarihi araştırıyor, arşivleri inceliyor sanki o dönem yaşanıyor gibi perdeye yansıtıyorlar. Bizimkilerin gönül adamı olmak gibi bir derdi yok. Ayarsız gidiyorlar. Geniş kitleler tarihi kitaptan öğrenmez. Bu nedenle bu tür dizileri yasaklamak istemiyoruz ihtiyacımız var. Tarihi filmlerin içeriğine önem verilmesiyle, zamanla düzeleceğine inanıyorum. 11 dedi. Bir diğer tarihçi Mustafa Armağan, Fetih 1453 adlı film hakkında şunları söylemektedir. Ne yalan söyleyelim, daha renkli bir karakter kazandırılan Ulubatlı nın, ışıklar yanınca Fatih ten daha fazla akıllarda kaldığını fark ettik. Baştan şunu söyleyeyim ki, Fetih 1453 ü genel anlamda olumlu ve etkileyici buldum. Fetih hadisiyle başlaması ve onu Fatih in doğumuyla sıkı sıkıya ilişkilendirmiş olması, filme Asr-ı Saadet e uzanan müthiş bir derinlik kazandırıyor ve şimdiye kadar yapılan Fetih filmlerinin kesinlikle üstüne çıkartıyordu. Mesela Ulubatlı Hasan a aslında bir Müslüman kızı olduğu belirtilen Era yla bir Holywood filmindeymiş gibi gayri meşru cinsel ilişki yaşatılmış olması, ona biçilen İslam kahramanı tipiyle tezat teşkil ediyor. Fethi başından beri 10 Yıllar Boyu Tarih,IV.Murat ve On Beş Affedilmez Hata,,Sayı:4 Cilt:6 Nisan Şubat ) 8

10 destekleyen, hatta morali bozuk olduğu sırada Fatih e uyarı mektubu dahi yazan Akşemseddin in, filmde misafir oyuncuymuş gibi epey geç ortaya çıkması da ciddi bir hata. Şişmanlığıyla Nasreddin Hoca yı andıran Akşemseddin fazla ring kaçmıştı. Fatih in Kürt hocası Molla Gürani ile Molla Hüsrev de yoktu ortada. Lakin Zağanos Paşa da olsa kimse bir sadrazama Dilerim sultan kelleni vurdurur diyemez. Dese bile sadrazam bunu sineye çekmez. Bir bakanın başbakana dilerim seni asarlar dediğini, onun da bunu normal karşıladığını düşünün. Sonuçta kukla tiyatrosu seyretmiyoruz, değil mi? Fatih in, surların önünde ordusuna namaz kıldırmasının da gerçeklerle en ufak bir ilgisi yok. Bizanslıların namaz kılanlara dokunmaması bir başka tuhaflık. Kaldı ki, Fatih namaz kıldırmaz. Ayasofya daki namazda dahi imamlığa Akşemseddin i geçirdiğini biliyoruz. Top döküm sahneleri filmin en başarılı bölümlerindendi. Lakin Şahi top sanki Urban ın yaptığı topun özel ismiymiş gibi sunuluyor. Oysa Şahi, büyük topların genel adıdır. Urban ın rolü de abartılmış olup Era yı evlatlık alması tamamen kurgu eseridir. Ayrıca İstanbul surları sanki tek kattan ibaret gibi gösteriliyor. Oysa üç kat sur vardı ve surların arasında derin hendekler bulunuyordu. Konstantin in yarı çıplak Bizanslı kadınlarla havuza girme ve aralara zoraki serpiştirilmiş öpüşme sahnelerinin de hadisle başlayan bir filmde çok sakil kaçtığını belirtelim. Sonuçta her tarihî filmde eleştirilecek noktalar bulunabilir. Fetih 1453 ün bütün bu defoların ötesinde fetih olayını başarılı bir prodüksiyonla buluşturan ilk gerçek tarihî film olduğunu söyleyebilirim. filmin başında verilen muhteşem mesaj, taşa saplanan kılıç gibi orada çakılı kalmıştır. 12 Ayrıca, konumuzun daha iyi anlaşılması için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi nden Doç. Dr. Hasan Hüseyin Adalıoğlu, Dr. Musa Kılıç ve Yrd.Doç.Dr.Mehmet Topal ve İlahiyat Fakültesinden Prof. Dr. Ejder Okumuş ve Yrd.Doç.Adnan Adıgüzel de görüşlerine baş vurduk.mülakatın ayrıntıları eklerde sunulmuştur Mart ) 9

11 5.YÖNTEM Bu araştırmanın evreni yaklaşık nüfuslu olan Eskişehir ilidir. Ancak evrenin tümüne ulaşmak mümkün olmadığından, farklı okullardaki öğrencilerden ve halktan oluşan bir çalışma evreni oluşturulmuştur. Bu çalışma evreninden, kümelere göre basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle 210 üniversite öğrencisinden ve halktan (bay ve bayan) oluşan bir örneklem seçilmiştir. Bu örneklem farklı alanlarda eğitim veren bir üniversiteye(eskişehir Osmangazi Üniversitesi) ve halka 23 sorudan oluşan anket uygulanmasıyla oluşturulmuştur. Ankete katılım %100 olarak gerçekleşmiştir. Anket çalışmasının yanı sıra araştırma, mülakatlar ve literatür taramasıyla desteklenmiştir. 10

12 MÜLAKAT ORTAK SORULARI 1) Tarihle ilgili yapılan programları eleştirirken neleri göz önünde bulundurursunuz? 2) Sizce tarih konulu programlar yapılmalı mı? Yapılmalıysa neden? Yapılmamalıysa neden? 3) Tarih temalı film ya da dizilerin konusu neler olmalıdır? 4) Belgesel gibi olan dizi ya da filmleri kimse izlemiyor bu nedenle yöneticiler seyirciyi ekrana çekmek için hangi konuyu ele aldıysa o konuyla alakadar kendi görüşleri katıyorlar ve tarihi olmuşluğundan çıkararak hayali bir tarih ortaya çıkıyor. Bazı zamanlarda bu hayali tarihi seyirciler ve tarihçiler eleştiriyorlar. Sizce bir tarih temalı filmin konusu gerçek tarihle mi anlatılmalı yoksa hayale mi dökülmeli? 5) Yönetmenler çoğu zaman tarih temalı filmlerde aşkı konu alıyorlar ve bu durum çok eleştiriliyor. Sizce konu alınan kişinin özel hayatı mı ele alınmalı yoksa yaptığı onca önemli iş mı? 11

13 ESOGU Ġlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ejder OkumuĢ un Konu ile Ġlgili GörüĢleri 1)Tabi öncelikle çarpıtma ve tahrifatın mümkün olduğu ölçüde az olması gerekir. Filmde zaten doğası gereği çarpıtma olur. Anakronizm olur. Yani tarihte meydana gelmiş olan olaylar dizisinin tarihsel kronolojik sırasının çarpıtılması olayı ile karşılaşmak mümkündür. Ama bunu mümkün mertebe en asgariye en minimum düzeye çekilmesi için çaba harcamak lazım ve hiç kuşkusuz sinemada filmde ve televizyon programlarında bir nesnellik yakalamak mümkün değildir. Ama yine de tarihi gerçeğe uygun olarak yapmak en iyisidir. Muhteşem Yüzyılda olduğu gibi tarihi tersine döndürmek, çarpıtmak, ideolojik yaklaşmak hele hele kendi tarihsel bağlamından tamamen kopararak görmek istediğimiz bir tarih yaratırcasına çarpıtmak doğru değildir. 2) Tabii ki yapılmalıdır. Çünkü sonuçta film ister sinemada ister televizyonda ister internette gösterilmesi mesaj vermek içindir. Bir yerlere, insanlara mesaj vermek içindir. Öyleyse yaparsınız ama demin söylediğim gibi mümkün olduğu ölçüde kendi tarihsel gerçekliğinden koparmamak şartıyla bunu yaparız. 3) Bütün tarihi konular olabilir. Tarihte geçmiş olan bir olay üzerine endeksli bir film, program, biyografi de olabilir. Kişiyi inceleyen veya onun oynadığı bir filmde olabilir. 4) Şimdi hayalin olmadığı hiçbir tarih algısı zaten olamaz. İster istemez bir programı bir filme çekin isterseniz çekmeyin yani biz tarihten bir konu konuştuğumuz zaman bile kendi düşüncemizi, ideolojimizi, hayalimizi, rüyamızı o işin içine katarız ama biraz da el insaf demek lazım yani işin o boyutunu mümkün mertebe bunları aza indirmemiz lazım. Zaten biz bugün insan olarak geçmişimize bakarız. Aslında geçmişi bugüne getiririz biraz ya da bugünü geçmişe götürürüz. Bugünün insanıyız ve bugünün insanı olarak da kalacağız. Örneğin bir II Abdülhamit istediğimiz kadar gerçek yönüyle konuşmaya çalışalım kendi yaşadığımız dönemin insanını ele almaya çalışalım. Yani her halükarda biz bugünün insanı olarak onu öyle anlarız. Ama yine de dikkat etmemiz gereken gerçekliğinden mümkün olduğunca saptırmamak, kendi olduğu şekliyle ele almaya çalışmak gerekir. Bunu hiç olmazsa niyetlenirsek daha doğru bir tarih anlayışına ve algısına sahip olmuş oluruz. Aksi takdirde çarpıtırız. Filmleri çekenlerin amacıyla düşünceleriyle gerçek tarihi birbirinden ayırt edebilirler yoksa tarih aslında tek başına bir yerde siz ona bakıyorsunuz o orda görünüyor. 12

14 Öyle bir şey değil tarih zaten biz istediğimiz gibi aslında. Bir anlamda yeniden biçimlendiriyoruz ve bugüne getirmeye çalışıyoruz. Bugün olduğu gibi öyle algılıyoruz ama bunu yaparken aslına uygun yapmaya çalışmamız lazım. 5) Bence her ikisi de alınabilir filminde sınırları olmalı. Toplumun ahlaki, dini değer yargılarına uygun yapılmalı. Sınır tanımaz bir sinemacılık, televizyon ve dizi çekimi yanlıştır. Tabii ki işin sanat boyutu göz ardı edilemez. Sanatçı olaya sanat gözüyle bakar ama bunu yaparken içinde yaşadığı topluma hitap etkisi, toplumun dinsel dünyasına kulak vermeli bunları göz ardı etmemelidir. Toplumun ahlaki değerlerine dikkat edilmelidir. Tarihi olayları ele alırken aslına uygun şekilde almaya çalışmak lazım ve bir tarafını olduğundan çok daha abartılı bir biçimde sürekli olarak öne çıkarmak doğru değil. Misal, Kanuniyi içine alan ve konu edinen dizi çekiyorsanız orda Kanuni nin tüm hayatının haremde geçtiği için orada bir çok kadınla ilişkili bir hayat olduğunu ortaya koymak tarihi bütünüyle çarpıtmak demektir. Hayat ondan ibaret değildir. Bir insanı nasıl görmek istiyorsa öyle de gösterir. Böyle bir tarafı da var maalesef. 13

15 EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Fen Ed. Fakültesi Tarih Bölümü Öğrt. Üyeleri Doç. Dr. Hasan Hüseyin ADALIOĞLU 1) -Tarihi olayların anlatımında ideolojik yaklaşımın olup olmadığına bakarım. -Bilimsel tarihi gerçeklere uygun oluşuna dikkat ederim. -Zaman ve mekan yönünden uygunluğuna, kullanılan eşyaların o dönemin araçları olup olmadığına bakarım. -Anlatılan olayların akademik bilgilerle örtüşüp örtüşmediğine bakarım. 2) Tarih konulu programlar ve filmler elbette yapılmalıdır. Tarihini bilmeyen bir millet geleceğini kuramaz. Tarihi filmler izleyicilerin tarihe olan ilgisini arttırıyor. Biraz ideolojik bakışla yapılsa bile insanlar bunu fark edip doğru tarihi anlama ve öğrenme çabası içinde oluyorlar.bu yüzden tarihi filmler her zaman ilgi çekmiştir.yapılmalıdır diye düşünüyorum. 3) Tarihi açıdan iyi bilinen her türlü konu olabilir. Yalnızca kahramanlık öyküleri anlatan filmler değil, insanları geçmişten ders çıkaracağı, başarısız ve hoş olmayan yanlışlıklarda konu edilmeli. Tarihte başarılı, övünülecek olaylarda vardır, başarısız olaylar da vardır.her türlü temalı filmler yapılabilir. 4) Tarihi bir filmin senaryosunda küçük değişiklikler yapılabilir. Tarihi olayın halel vermeden farklı, ilgi çekici olaylar dramatize edilebilir. Örneğin Fetih 1453 filmi yeni vizyona girdi Birçok yönüyle beğenilen film akademisyenler tarafından birkaç noktada eleştirildi. Bu da normaldir. Bu da bilgi düzeyinin farklılığından olabilir. O sahanın gerçek uzmanları akademisyenleri bu detayları görebilirler. Hatasız bir film yapma iddiası,biraz zordur. 5) İnsanların doğal yaşamları değişmez. Beş yüz yıl önce yaşayan insanların da insani ihtiyaçları, ilişkileri vardır. Günümüzde de bu tür ilişkiler insanların hayatlarında olağan şeylerdir. Ancak bu insani ilişkiler tarihi olayı anlamada yanıltıcı bir rol oynuyorsa bu sahneleri hazırlarken dikkatli olmak gerekir. Yalnızca reyting kaygısıyla böyle sahnelere yer verilirse bu tarihe ihanettir. 14

16 Dr. Musa KILIÇ 1b) Bu tür programların kimler tarafından yapıldığına bakmak gerekir. Konunun uzmanı kişiler tercih edilmelidir. Sırf popülerlik yada reyting adına gerçekler göz ardı edilmemelidir. Farklı görüşlere yer verilerek izleyicinin muhakeme yapabilmesi sağlanmalıdır. 2b) Elbette yapılmalıdır. Toplumumuz tarihe oldukça meraklı bir millet olmasına rağmen bunun televizyon ve sinema ayağı uzun yıllar eksik kalmıştı. Televizyon programlarının kültür ve medeniyetimizle bağı sağlayan tarihe olan ilgiyi arttıracağı kanısındayım. 3b) Tarihi film ya da dizilerin konusu şu ya da bu olmalı demek yanlış olur. Seçiciliği toplumun kendisi yapmalı. 4b) Tarihi film ya da dizilerin konusu gerçek de olabilir kurguda. Bence bir senaryo ikisini de harmanlayarak amaçladığı mesajı verebiliyorsa başarılıdır. Örneğin tarihi filmlerin en başarılı örneklerinden biri olan Cesur Yürek filmde her millet ve bireyin özgürce yaşama hakkı olduğu çok iyi anlatılır. Oysa gerçekte o dönem toplumlarında böyle bir kavram henüz şekillenmemişti. 5b)Aşk ya da kadın erkek ilişkisi toplumun doğasında olabilir şeydir. Ama benim kişisel tercihim fertlerin mahremiyet hakkı olduğu gibi tarihe mal olmuş kişilerinde bu hakka sahip olduğundan yanadır. Bu tür konular ancak tarihe yön veren bir unsuru varsa, değerlerimiz göz önünde tutularak, işlenirse daha iyi olur. 15

17 Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOPAL 1) Programı hazırlayanların amacına ve bilimsel destek alıp almadıklarına bakarım. 2) Yapılmasını şiddetle öneririm. Zira kitabı bilginin görsel materyal ile desteklenmesi bilgiyi kalıcı kılmakta ve öğrenme arzusunu arttırmaktadır. 3) Tarihi şahsiyetlerin biyografileri veya tarihi süreci etkileyen, değiştiren önemli hadiseler film ve dizi konusu olmalı. 4) Eğer belgesele veya filme gerçek tarihi şahsiyetlerin isim ve sıfatlarını vermişsek, olayları tarihte yaşandığı şeklin dışına taşımamız icap eder. Belki sunum daha renkli olabilir ama hadiseleri olduğu gibi vermek prensibini unutmamak gerekir.isimler ve olaylar hayali olursa o zaman seyirci de gerçeklerle gördüklerini mukayese sıkıntısından uzak keyifli bir dizi veya film izler. 5) Bu tip projeler ticari oldukları için olabildiğince ilgiyi uyandıracak sansasyonel olaylar etrafında kurgulanmaktadır. Hele ki aşk gibi mahrem konular tarihi şahsiyetlerle bütünleştirilince daha da ilgi çekmektedir. Okuma alışkanlıkları ve tarih bilinci gelişmiş toplumlarda bu tarz projeler ilgi görse de nihayetinde dizi oldukları, film oldukları, ticari kaygılarla çoğu zaman abartılıp aşık edildikleri unutulmaz ve o bilinçle izlenir. 16

18 6.ZAMANLAMA Bu proje yaklaşık 40 günlük bir sürede tamamlanmıştır. Proje şöyle bir zaman ve süreç planlamasına sahiptir: SÜREÇLER AYRILAN ZAMAN ( Gün ve % olarak ) a. Hipotez OluĢturma 1 Gün % 2,5 b. Tahminde Bulunma 1 Gün % 2,5 c. Materyal Belirleme 4 Gün % 10 d. Hipotezleri Sınama 12 Gün % 30 e. Sonuçları Değerlendirme 10 Gün % 25 f. Bilgileri Düzenleme 4 Gün % 10 g. Proje raporunu Yazma 8 Gün % Gün %

19 7)Bulgular ve Yorumlar Uygulanan ankette katılımcıların %38 erkek %62 kızdır. Uygulanan ankette katılımcıların yaş aralıkları şöyledir:%48 sı ; %38 i ; %14 ü 40 ve üzeri yaş aralığındadır. 18

20 Uygulanan ankette katılımcıların %43 ü Üniversite; %34 ü Okur-yazar; %23 ü diğer olduğu görülmektedir. Uygulanan ankette katılımcıların %58 i bazen ; %28 evet ; %14 hayır yanıtını vermiştiler. 19

21 Uygulanan ankette katılımcıların :%42 si çok;%33 ü orta;%22 si iyi;%3 ü ilgisizim cevabını vermiştir. Uygulanan ankette katılımcıların %62 si evet ;%38 si hayır yanıtını vermiştir. 20

22 Uygulanan ankette katılımcıların %81 i hayır; %19 u evet cevabını vermiştir. Kesinlikle katılmıyorum 0% 8)Tarih'in yanlış aktarılması zararlıdır. Katılmıyorum 0% Hiçbir fikrim yok 2% Katılıyorum 48% Kesinlikle katılıyorum 50% Tarih in yanlış aktarılması zararlıdır. Yargısına katılımcıların %50 si kesinlikle katılıyorum; %48 i katılıyorum;%0 ı kesinlikle katılmıyorum; %0 ı katılmıyorum ;%2 si hiçbir fikrim yok şeklinde cevap vermiştir. 21

23 9)Tarih temalı dizi ve filmler içerik ve teması bakımından doğrudur. Kesinlikle katılıyorum 0% Katılıyorum 2% Hiçbir fikrim yok 0% Katılmıyorum 43% Kesinlikle katılmıyorum 55% Tarih temalı dizi ve filmlerin içerik ve teması bakımından doğrudur yargısına katılımcıların %0 ı kesinlikle katılıyorum; %2 si katılıyorum; %55 i kesinlikle katılmıyorum; %43 ü katılmıyorum; %0 ı hiçbir fikrim yok biçiminde yanıtlamıştır. 10)Tarih temalı dizi ve filmler gerçeği olduğu gibi yansıtmaktadır. Hiçbir fikrim yok 0% Katılıyorum 18% Kesinlikle katılıyorum 1% Katılmıyorum 48% Kesinlikle katılmıyorum 33% Tarih temalı dizi ve filmlerin gerçeği olduğu gibi yansıtmaktadır yargısına katılımcıların %1 i kesinlikle katılıyorum; %18 i katılıyorum; %33 ü kesinlikle katılmıyorum; %48 i katılmıyorum; %0 ı hiçbir fikrim yok şeklinde yanıtlamışlardır. 22

24 11)Tarih temalı dizi ve filmler toplumu o dönemlerle ilgili kitap okumaya teşvik etmektedir. Katılmıyorum 5% Kesinlikle katılmıyorum 10% Hiçbir fikrim yok 15% Kesinlikle katılıyorum 33% Katılıyorum 37% Tarih temalı dizi ve filmlerin toplumu o dönemlerle ilgili kitap okumaya teşvik etmektedir yargısına katılımcıların %33 ü kesinlikle katılıyorum; %37 si katılıyorum; %10 u kesinlikle katılmıyorum; %5 i katılmıyorum; %15 i hiçbir fikrim yok biçiminde yanıtlamıştır. Kesinlikle katılmıyorum 0% 12)Tarihi filmler toplumu etkilemektedir. Katılmıyorum 2% Hiçbir fikrim yok 1% Katılıyorum 60% Kesinlikle katılıyorum 37% Tarihi filmler toplumu etkilemektedir yargısına katılımcıların %37 si kesinlikle katılıyorum; %60 ı katılıyorum; %0 ı kesinlikle katılmıyorum; %2 si katılmıyorum; %1 i hiçbir fikrim yok şeklinde cevap vermiştir. 23

25 Tarih temalı filmler eleştirilmelidir yargısına katılımcıların %55 i kesinlikle katılıyorum; %27 si katılıyorum; %4 ü kesinlikle katılmıyorum; %10 u katılmıyorum %4 ü hiçbir fikrim yok şeklinde yanıtlamışlardır. İzlenen tarih temalı dizi ve filmler toplumun tarih bilgisine katkı sağlamaktadır yargısına katılımcıların %4 ü kesinlikle katılıyorum; %36 sı katılıyorum; %16 sı kesinlikle katılmıyorum; %29 u kesinlikle katılmıyorum; %15 i hiçbir fikrim yok biçiminde yanıtlamışlardır. 24

26 Tarihi karakterlerin özel hayatı izlenebilirliği arttırıyor yargısına katılımcıların %0 ı kesinlikle katılıyorum; %44 ü katılıyorum; %1 i kesinlikle katılmıyorum; %15 i katılmıyorum; %40 ı hiçbir fikrim yok cevabını vermiştir. Uygulanan ankette katılımcıların %46 sı roman; %21 i diğer; %15 i akademik kitaplar; %13 ü dizinin/filmin geçtiği döneme ait kitaplar; %5 i popüler tarih kitaplarından hoşlanmışlardır. 25

27 Tarihi filmler yapılırken tarihçilerden yeterince destek alınmamaktadır yargısına katılımcıların %0 ı kesinlikle katılıyorum; %23 ü katılıyorum; %27 si kesinlikle katılmıyorum; %44 ü katılmıyorum; %6 sı hiçbir fikrim yok şeklinde cevap vermişlerdir. Uygulanan ankette katılımcıların %49 u para kazanmak; %47 si reyting toplamak; %4 ü tarihi doğru bir biçimde aktarmak; %0 ı diğer olarak cevaplamışlar. 26

28 Uygulanan ankette katılımcıların %33 ü savaş; %24 ü aşk; %17 si macera; %16 sı din; %10 u entrika; %0 diğer demişlerdir. Tarih temalı dizi veya filmlerin gerçekçi olmaması toplumu rahatsız etmektedir yargısına katılımcıların %71 i kesinlikle katılıyorum; %29 u katılıyorum; %0 ı kesinlikle katılmıyorum; %0 ı hiçbir fikrim yok şeklinde yanıtlamışlardır. 27

29 21)Tarih temalı dizi veya filmlerin o günün şartlarını göz önüne almamaktadır. Katılıyorum 14% Kesinlikle katılmıyorum 0% Hiçbir fikrim yok 0% Katılmıyorum 0% Kesinlikle katılıyorum 86% Tarih temalı dizi veya filmlerin o günün şartlarını göz önüne almamaktadır yargısına katılımcıların %86 sı kesinlikle katılıyorum; %14 ü katılıyorum; %0 ı kesinlikle katılmıyorum; %0 ı katılmıyorum; %0 hiçbir fikrim yok şeklinde cevap vermişlerdir. Tarih temalı dizi veya filmlerin tarihi yanlış aktarılması toplumu rahatsız etmektedir yargısına katılımcıların %210 u kesinlikle katılıyorum; %0 ı katılıyorum; %0 ı kesinlikle katılmıyorum; %0 ı katılmıyorum; %0 ı hiçbir fikrim yok biçiminde cevap vermişlerdir. 28

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

1k 1k Etkinliği İle İlgili Anket Soruları İle İlgili Özet Rapor

1k 1k Etkinliği İle İlgili Anket Soruları İle İlgili Özet Rapor 1k 1k Etkinliği İle İlgili Anket Soruları İle İlgili Özet Rapor Yabancı Diller Bölümü Çalışmaları kapsamında ders dışındaki uygulamalar olarak öğrencilere sistem içi kısa bir anket gönderilerek Bir kitap

Detaylı

11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI

11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI 11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI A. RAPOR: Herhangi bir konuyu, olayı veya incelenmekle görevlendirilen kişi veya kişilerin, yaptıkları araştırmanın sonuçlarını ilgili yere bildirmek üzere yazdıkları

Detaylı

SADETTİN ÖKTEN İÇİMDE AVM VAR!

SADETTİN ÖKTEN İÇİMDE AVM VAR! SADETTİN ÖKTEN İÇİMDE AVM VAR! Şehir ve Medeniyet İÇGÜDÜSEL DEĞİL, BİLİNÇLİ TERCİH: ŞEHİR Şehir dediğimiz vakıayı, olguyu dışarıdan bir bakışla müşahede edelim Şehir denildiğinde herkes kendine göre bir

Detaylı

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi Murat Çokgezen Prof. Dr. Marmara Üniversitesi 183 SORULAR 1. Ne zaman, nasıl, hangi olayların, okumaların, faktörlerin veya kişilerin tesiriyle ve nasıl bir süreçle liberal oldunuz? 2. Liberalleşmeniz

Detaylı

İŞARET DİLİNİN GELİŞİMİ KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİNE BAĞLIDIR - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

İŞARET DİLİNİN GELİŞİMİ KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİNE BAĞLIDIR - Genç Gelişim Kişisel Gelişim SİVAS BELEDİYESİ İŞARET DİLİ EĞİTMENİ MUSTAFA EPİK. İŞARET DİLİNİN GELİŞİMİ KURUMLARARASI İŞBİRLİĞİNE BAĞLIDIR. İŞBİRLİĞİ İÇİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR MUTLAKA BAŞARILI OLACAKTIR SORU- Bize kısaca kendinizi

Detaylı

Yaptığım şey çok acayip bir sır da değildi aslında. Çok basit ama çoğu kişinin ihmal ettiği bir şeyi yaptım: Kitap okudum.

Yaptığım şey çok acayip bir sır da değildi aslında. Çok basit ama çoğu kişinin ihmal ettiği bir şeyi yaptım: Kitap okudum. Türkiye deki en büyük emek israflarından birisi İngilizce öğreniminde gerçekleşiyor. Çevremde çok insan biliyorum, yıllarca İngilizce öğrenmek için vakit harcamış, ama hep yanlış yerlerde harcamış. Bu

Detaylı

WORLD OF LANGUAGE ACADEMY IELTS SINAVI ÖNEMLİ TAVSIYELER. www.wola.com.tr

WORLD OF LANGUAGE ACADEMY IELTS SINAVI ÖNEMLİ TAVSIYELER. www.wola.com.tr IELTS SINAVI ÖNEMLİ TAVSIYELER IELTS TAVSİYE : Genel Okuma-Araştırma Bir konu hakkında daha fazla bir şey öğrenmek için araştırma yapmak anlamına gelir. İnternet arama motorları bu konuyu oldukça kolay

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

İLHAM VEREN KONUŞMACILAR ALEM-İ İŞ İLE HERKES BİRBİRİNİ DAHA İYİ ANLAYACAK!

İLHAM VEREN KONUŞMACILAR ALEM-İ İŞ İLE HERKES BİRBİRİNİ DAHA İYİ ANLAYACAK! İLHAM VEREN KONUŞMACILAR ALEM-İ İŞ İLE HERKES BİRBİRİNİ DAHA İYİ ANLAYACAK! ALEM-İ İŞ, NE İŞ? Alem-i İştir kişinin lafa bakılmaz! diyoruz ve iş hayatında yaşadıklarımız konusunda bize, size, herkese esprili

Detaylı

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik KISKANÇLIK KRİZİ > > ADAM - Kiminle konuşuyordun? > > KADIN - Tanımazsın. > > ADAM - Tanısam sormam zaten. > > KADIN - Tanımadığın birini neden soruyorsun? > > ADAM - Tanımak için. > > KADIN - Peki...

Detaylı

Yaz l Bas n n Gelece i

Yaz l Bas n n Gelece i Emre Aköz Yeni Okur-Yazarlar ve Gazetelerin Geleceği ABD li serbest gazeteci Christopher Allbritton õn yaşadõklarõ bize yazõlõ medyanõn (ki bu tabirle esas olarak gazeteleri kastediyorum) geleceği hakkõnda

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

İLERİ DÜZEY SENARYO YAZARLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI

İLERİ DÜZEY SENARYO YAZARLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI İLERİ DÜZEY SENARYO YAZARLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ile ARDEV Vakfı nın birlikte düzen-lediği ileri düzey senaryo yazarlığı atölyesi 10 hafta sürecektir. Program hafta içi yapılacaktır.

Detaylı

Medyada Riskler. Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr

Medyada Riskler. Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr Medyada Riskler Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr Plan Tarihsel arka plan: Çocukların medya kullanımı Günümüzde medya ve çocuk Medyada çocukları

Detaylı

Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor

Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon un davetiyle Bodrum a gelen Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor. Van Mustafa Cengiz Ortaokulu Mor Menekşeler

Detaylı

Bekar Evli Boşanmış Eşi ölmüş Diğer. İlkokul Ortaokul Lise Yüksekokul Fakülte Yüksek Lisans

Bekar Evli Boşanmış Eşi ölmüş Diğer. İlkokul Ortaokul Lise Yüksekokul Fakülte Yüksek Lisans Form no : Tarih : Bu anket hastalığınızı daha iyi anlayabilmek ve sizlere daha yararlı olabilmek için düzenlenmiştir. Lütfen olabildiğince nesnel (objektif) yanıtlamaya özen gösterin. Ankete kimliğinizi

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI. BABA ve ÇOCUK

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI. BABA ve ÇOCUK k İl u ok l ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI BABA ve ÇOCUK PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - OCAK 2013 Tarihsel Süreç İçinde Baba Olma Kavramı Sosyo-ekonomik ve bilimsel gelişmeler, geleneksel aile

Detaylı

ÇOCUĞUNUZUN İŞİTMESİ NORMAL Mİ?

ÇOCUĞUNUZUN İŞİTMESİ NORMAL Mİ? ÇOCUĞUNUZUN İŞİTMESİ NORMAL Mİ? Cerrahi Servisler İnsanlar duyuları aracılığı ile dış dünyayı algılar, ruhsal, zihinsel, sosyal gelişimini sağlar. Duyulardan birinin eksikliği, algılamanın bütünlüğünü

Detaylı

EVRİM TRANSCENDENCE 10 EKİM DE SİNEMALARDA!

EVRİM TRANSCENDENCE 10 EKİM DE SİNEMALARDA! EVRİM TRANSCENDENCE 10 EKİM DE SİNEMALARDA! EVRİM - TRANSCENDENCE Evrim Transcendence filminde Oscar adayı Johnny Depp, Rebecca Hall, Paul Bettany, Cillian Murphy ve Oscar ödüllü oyuncu Morgan Freeman

Detaylı

Bilgisayarın Yararları ve Zararları

Bilgisayarın Yararları ve Zararları BİLGİSAYAR NEDİR? Bilgisayarın Yararları ve Zararları ŞEYDA BETÜL KÖSE UFUK TAŞDURMAZLI 1 www.bilgisayarnedir.net 2 Bilgisayarın Yararları ve Zararları Bilgisayarın Yararları ve Zararları Nelerdir? 2006

Detaylı

Melih Güler. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Melih Güler. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

SUAT YILMAZ OKUL MÜDÜRÜ

SUAT YILMAZ OKUL MÜDÜRÜ Okulumuz 2012-2013 yılında Kevenli İmam Hatip Lisesi olarak Eğitim Öğretime başlamış ancak 2014 yılında yapılan teklifle Said Nursi Anadolu İmam-Hatip Lisesi olarak isim değişikliği yapılmıştır.okulumuz

Detaylı

KUMKALE İLKOKULU/ORTAOKULU 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ MART AYI KATALOĞU

KUMKALE İLKOKULU/ORTAOKULU 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ MART AYI KATALOĞU KUMKALE İLKOKULU/ORTAOKULU 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DEĞERLER EĞİTİMİ MART AYI KATALOĞU MART 2014 Değerler Eğitimi Mart Ayı Çalışma Planı I. HAFTA: (3-7 MART) Okul içinde güven ve özgüven değerlerini

Detaylı

Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı

Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı Merakla Beklenen Anket Sonuçları Açıklandı Marpoll Kamuoyu Araştırma Şirketi genel Başkanı Selim Işık tarafından açıklanan raporda çok dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Raporun Kahramanmaraş Onikişubat

Detaylı

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz PROF. DR. 133 Prof. Dr. Alaattin AKÖZ SÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Hiç unutmadım ki! Akademik olarak hem yüksek lisans, hem de doktora

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

e-imza Prof. Dr. Şükrü ŞENTÜRK Rektör a. Rektör Yardımcısı

e-imza Prof. Dr. Şükrü ŞENTÜRK Rektör a. Rektör Yardımcısı Evrak Ana. Üni. Tarih Evrak ve Sayısı: Tarih 14/06/2016-E.5655 ve Sayısı: 15/06/2016-E.37386 T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BD8107914312* Sayı :76144028-821.99-

Detaylı

Güzel Bir Bahar ve İstanbul

Güzel Bir Bahar ve İstanbul Güzel Bir Bahar ve İstanbul Bundan iki yıl önce 2013 Mayıs ayında yolculuğum böyle başladı. Dostlarım, sınıf arkadaşlarım ve birkaç öğretmenim ile bildiğimiz İstanbul, bizim İstanbul a doğru yol aldık.

Detaylı

BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ. - Basın Toplantısı Haber Küpürleri. - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel

BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ. - Basın Toplantısı Haber Küpürleri. - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ - Basın Toplantısı Haber Küpürleri - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel 13.01.2015 Salı Adana İşi nde acayip soygun Bir Acayip Soygun Adana İşi adlı uzun metraj filmin çekimleri

Detaylı

Şöyle ki ; Etnik köken olsaydı Bir şiir yüzünden yere düşen yiğidi %85 oy ve Üç Millet Vekili ile Parlamentoya gönderilmezdi,

Şöyle ki ; Etnik köken olsaydı Bir şiir yüzünden yere düşen yiğidi %85 oy ve Üç Millet Vekili ile Parlamentoya gönderilmezdi, BELEDİYEDE II.SELİM DÖNEMİ Merhabalar ;Bildiğiniz gibi genelde mali konularda yazılar yazarak sizleri bilgilendirmekteyim Ancak;Bu günkü konumu siyasi içerikli olarak yerel seçim sonuçlarına ayırdım, Öncelikle

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ * Koyu renkle yazılmış kazanımlar; ulusal sınavlarda (SBS...gibi) sınav sorusu olarak çıkabilen konulardır; diğer kazanımlarımız temel ana dili becerilerini geliştirmeye

Detaylı

Aşağıdaki 5 cümlenin hepsine evet demiyorsanız, bu pdf dosyasını incelemek için gereken 3 dakikayı ayırmasanız da olur

Aşağıdaki 5 cümlenin hepsine evet demiyorsanız, bu pdf dosyasını incelemek için gereken 3 dakikayı ayırmasanız da olur Bizden söylemesi Aşağıdaki 5 cümlenin hepsine evet demiyorsanız, bu pdf dosyasını incelemek için gereken 3 dakikayı ayırmasanız da olur. 8-18 yaşları arasında bir çocuğum var.. Bu yaz en az 2 hafta İzmir,

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

Gürcistan Dostluk Derneği. Faaliyet Raporu. Yayınlar Sosyal-Kültürel Etkinlikler İnsani Yardımlar Eğitim Faaliyetleri

Gürcistan Dostluk Derneği. Faaliyet Raporu. Yayınlar Sosyal-Kültürel Etkinlikler İnsani Yardımlar Eğitim Faaliyetleri Gürcistan Dostluk Derneği Faaliyet Raporu Yayınlar Sosyal-Kültürel Etkinlikler İnsani Yardımlar Eğitim Faaliyetleri Yazılı ve Görsel Yayınlar Gürcistan daki Müslüman toplumun ihtiyaçları doğrultusunda

Detaylı

Laboratuvara Giriş. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBT 109 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (03.10.

Laboratuvara Giriş. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBT 109 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (03.10. ADÜ Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Laboratuvara Giriş Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBT 109 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (03.10.2013) Derslik B301 1 BİLGİ EDİNME İHTİYACI:

Detaylı

Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK. İsim Soyisim Öğrenci No Buraya Yazılacak

Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK. İsim Soyisim Öğrenci No Buraya Yazılacak T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK Hazırlayan İsim Soyisim Öğrenci

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS SİYER II İLH 114 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

GELECEGIN MUCITLERI ROBOT YAPMAYI ÖGRENIYOR

GELECEGIN MUCITLERI ROBOT YAPMAYI ÖGRENIYOR GELECEGIN MUCITLERI ROBOT YAPMAYI ÖGRENIYOR Portal : www.haberinozu.com İçeriği : Gündem Tarih : 03.01.2016 Adres : http://www.haberinozu.com/genel/gelecegin-mucitleri-robot-yapmayi-ogreniyor-h303269.html

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

ABLA KARDEŞ Gerçek bir hikayeden alınmıştır.

ABLA KARDEŞ Gerçek bir hikayeden alınmıştır. SOKAK - DIŞ - GÜN ABLA KARDEŞ Gerçek bir hikayeden alınmıştır. Batu 20'li yaşlarında genç biridir. Boynunda asılı bir fotoğraf makinesi vardır. Uzun lensli profesyonel görünşlü bir digital makinedir. İlginç

Detaylı

Dershane Algısı Araştırması Mayıs 2012

Dershane Algısı Araştırması Mayıs 2012 Dershane Algısı Araştırması Mayıs 2012 KÜNYE Proje Adı Araştırma Sahibi Araştırma Evreni Adayların Dershane Algısı Araştırması İKSara A.Ş. Toplumsal Gündem Araştırmaları Nisan 2012 Türkiye de üniversiteye

Detaylı

Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda!

Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda! SUNUMUMUZA HOŞGELDİNİZ Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda! Haber ve bilgi verme amacı başta olmak

Detaylı

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu -KAPANIŞ KONUŞMASI- M. Recai KUTAN 7 Kasım 2014 I. DÜNYA SAVAŞININ 100. YILDÖNÜMÜ ULUSLARARASI

Detaylı

E-KİTAP SATIŞLARINIZLA, SÜREKLİ BİR GELİRE NE DERSİNİZ? Www.EkitapKazanclari.coM. By Alia RİOR. Alia RİOR www.ekitapkazanclari.com

E-KİTAP SATIŞLARINIZLA, SÜREKLİ BİR GELİRE NE DERSİNİZ? Www.EkitapKazanclari.coM. By Alia RİOR. Alia RİOR www.ekitapkazanclari.com E-KİTAP SATIŞLARINIZLA, SÜREKLİ BİR GELİRE NE DERSİNİZ? E-KİTAP KAZANÇLARI Www.EkitapKazanclari.coM By Alia RİOR Alia RİOR www.ekitapkazanclari.com Sorumluluk Sınırları ve Garanti Feragatnamesi ÖNEMLİ:

Detaylı

TÜRK DÜNYASI VAKFI. Bana Bir Hikaye yaz projesinin web portalına hoş geldiniz!

TÜRK DÜNYASI VAKFI. Bana Bir Hikaye yaz projesinin web portalına hoş geldiniz! 510 TÜRK DÜNYASI VAKFI HAKKIMIZDA Bana Bir Hikaye yaz projesinin web portalına hoş geldiniz! Bilginin hızla üretildiği ve tüketildiği bir çağda, çocuklarımızın okuma merakının dünya çapında hayli azaldığını

Detaylı

Çocuk Dergiciliği Alanında Türkiye den İki Örnek Bilim Çocuk ve Meraklı Minik

Çocuk Dergiciliği Alanında Türkiye den İki Örnek Bilim Çocuk ve Meraklı Minik Çocuk Dergiciliği Alanında Türkiye den İki Örnek Bilim Çocuk ve Meraklı Minik Zuhal Özer 18 Nisan 2013, İzmir Çocuk Dergileri - Amaçlar Çocuklara küçük yaşlardan itibaren bilimi sevdirmek, Bilimin yaşamın

Detaylı

DEĞERLER EĞİTİMİ (Teorik Çerçeve) Yrd. Doç. Dr. Mahmut ZENGİN Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

DEĞERLER EĞİTİMİ (Teorik Çerçeve) Yrd. Doç. Dr. Mahmut ZENGİN Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi DEĞERLER EĞİTİMİ (Teorik Çerçeve) Yrd. Doç. Dr. Mahmut ZENGİN Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Değerler Eğitimi Değer Kavramı? Okullar Değer Öğretimi Yapmalı mı? - Niçin Değerler Eğitimi? Hangi

Detaylı

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir?

Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Anneye En Güzel Hediye Olarak Ne Alınması Gerekir? Hayatımızın en değerli varlığıdır anneler. O halde onlara verdiğimiz hediyelerinde manevi bir değeri olmalıdır. Anneler için hediyenin maddi değeri değil

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım...

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...9 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım...38 3 2. BÖLÜM ÖNCÜLER Necip Fazıl Kısakürek ve

Detaylı

Perşembe İzmir Basın Gündemi

Perşembe İzmir Basın Gündemi 05.05.2016 Perşembe İzmir Basın Gündemi Prof. Dr. Gökçe: "23 Nisan'a Alternatif Gibi Algılayarak Problem Çıkarmaya Çalışılıyor" 29 Nisan 1916 tarihinde Osmanlı Ordusunun Irak'ın Kut bölgesinde İngilizlere

Detaylı

İngilizce öğretmenlerinin asenkron eğitimden ürkmeleri

İngilizce öğretmenlerinin asenkron eğitimden ürkmeleri Bu yazının birinci bölümünde sizi hayal kırıklığına uğratmış olabilirim, çünkü okurun bu tür yazılara genellikle kısa yolun kısasını bulmak için baktıklarını biliyorum. Fakat bu konuda verimli ve nispeten

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

KPSS'de çok konuşulan 'vitamin' sorusu ve çözümü

KPSS'de çok konuşulan 'vitamin' sorusu ve çözümü On5yirmi5.com KPSS'de çok konuşulan 'vitamin' sorusu ve çözümü Kaç gündür bir 'vitamin' sorusudur gidiyor. İşte geçtiğimiz günlerde yapılan KPSS sorularında yer alan 'vitamin' sorusu ve çözümü... Yayın

Detaylı

(5) Meslek Lisesi (6) İmam Hatip Lisesi (7) Ön lisans (8) Lisans

(5) Meslek Lisesi (6) İmam Hatip Lisesi (7) Ön lisans (8) Lisans Değerli Katılımcı; Bu anket çalışması Türkiye de çalışmakta olan ya da çalışmak isteyip iş bulamayan gençliğinin eğitim olanakları, çalışma şartları ve sosyal durumları üzerine bilimsel araştırma yapma

Detaylı

Çocukların karnesini elimize aldığımız zaman karnedeki notları görmekten öte bizler, bu çocuklar için neler yaptık? diye düşünmemiz gerekir.

Çocukların karnesini elimize aldığımız zaman karnedeki notları görmekten öte bizler, bu çocuklar için neler yaptık? diye düşünmemiz gerekir. Çocukların Karnesindeki Notlar Kimin? Çocukların okul başarılarının temelinde, ailenin çocuğa ve okula karşı tutumuyla yakından ilgilidir. Ailenin çocuğa ve okula karşı tutumu, çocuğun karnesini etkilemektedir.

Detaylı

Öğrencilerin çektiği fotokopiye yasal formül şart!

Öğrencilerin çektiği fotokopiye yasal formül şart! On5yirmi5.com Öğrencilerin çektiği fotokopiye yasal formül şart! Üniversitelerin açılmasıyla birlikte geçen hafta İstanbul Polisi, Beyazıt ve Beşiktaş'ta bir dizi korsan fotokopi baskını gerçekleştirildi.

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Samsun-Terme/ 1966 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0530 9576891 E-Posta: icanikli@mynet.com; ilyascanikli@gmail.com

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

Geçen ay meslektaşım, eğitmen arkadaşım Gülgün Koç ne güzel hatırlattı Peter Drucker ın meşhur tespitini : Ölçemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz

Geçen ay meslektaşım, eğitmen arkadaşım Gülgün Koç ne güzel hatırlattı Peter Drucker ın meşhur tespitini : Ölçemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz Peter Drucker çok doğru bir ifade seçmiş! Geçen ay meslektaşım, eğitmen arkadaşım Gülgün Koç ne güzel hatırlattı Peter Drucker ın meşhur tespitini : Ölçemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz Ölçmek, yönetmek

Detaylı

Digital Age. Yeni Nesil Mutluluk Araştırması. Nisan, ZENNA Digital Age Yeni Nesil Mutluluk Araştırması Nisan, 2017

Digital Age. Yeni Nesil Mutluluk Araştırması. Nisan, ZENNA Digital Age Yeni Nesil Mutluluk Araştırması Nisan, 2017 Digital Age Yeni Nesil Mutluluk Araştırması Nisan, 2017 Digital Age Yeni Nesil Mutluluk Araştırması, ZENNA Kurumsal Marka Yönetimi Araştırmaları ve Danışmanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı Atatürk ün Kişisel Özellikleri Atatürk cesur ve iyi bir liderdir Atatürk iyi bir lider olmak için gerekli bütün özelliklere sahiptir. Dürüstlüğü ve davranışları ile her zaman örnek olmuştur. Gerek devlet

Detaylı

SİNEMA YÖNETMENİ TANIM

SİNEMA YÖNETMENİ TANIM TANIM Sinema için oyunlaştırılmış öykü ve romanların (senaryoların) oyuncular tarafından canlandırılması ve oyunun filme alınmasını sağlayan kişidir. A- GÖREVLER - Yazılı metni (senaryoyu) görsel olarak

Detaylı

BAŞİSKELE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9-10-11.SINIFLAR BAŞARISIZLIK NEDENLERİ ANKETİ SONUÇ RAPORU

BAŞİSKELE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9-10-11.SINIFLAR BAŞARISIZLIK NEDENLERİ ANKETİ SONUÇ RAPORU 1: BAŞİSKELE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9-10-11.SINIFLAR BAŞARISIZLIK NEDENLERİ ANKETİ SONUÇ RAPORU HAZIRLAYAN: BAŞİSKELE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ 2: AMAÇ: Bu araştırma ile Başiskele

Detaylı

FARELER VE İNSANLAR ADLI ROMAN ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Fareler ve İnsanlar İnsan ilişkilerine ve alt tabaka insanların umut dolu

FARELER VE İNSANLAR ADLI ROMAN ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Fareler ve İnsanlar İnsan ilişkilerine ve alt tabaka insanların umut dolu Sarıgül 1 Hasan Murathan SARIGÜL 21202808 TURK-102- Sec.13 Ahmet KAYA FARELER VE İNSANLAR ADLI ROMAN ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Fareler ve İnsanlar İnsan ilişkilerine ve alt tabaka insanların umut dolu dünyasına

Detaylı

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri 1 Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri Bugün kızla tanışma anında değil de, flört süreci içinde olduğumuz bir kızla nasıl konuşmamız gerektiğini dilim döndüğünce anlatmaya

Detaylı

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik Nitel Araştırmada Geçerlik ve Bilimsel araştırmanın en önemli ölçütlerinden biri olarak kabul edilen geçerlik ve güvenirlik araştırmalarda en yaygın olarak kullanılan iki en önemli ölçüttür. Araştırmalarda

Detaylı

İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5)

İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5) Eylem 1.2 Gençlik Girişimleri Projesi İNSANLIĞIN SAVAŞI YENDİĞİ YER; ÇANAKKALE SAVAŞ ALANLARI PROJESİ (TR-12-539-2007-R5) DALGALAN SEN DE ŞAFAKLAR GİBİ EY ŞANLI HİLÂL OLSUN ARTIK DÖKÜLEN KANLARIMIN HEPSİ

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH320 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

İsmail Aybars Tunçdoğan tuncday@earlham.edu

İsmail Aybars Tunçdoğan tuncday@earlham.edu Konunun uzmanları, beden dilinin iletişimdeki rolünün, birçok zaman konuşmanın içeriğinin bile önüne geçtiğini iddia ediyorlar. Bir şeyi nasıl söylediğimizin, ne söylediğimizden daha önemli olabildiği

Detaylı

SORU : CEVAP: SORU: CEVAP:

SORU : CEVAP: SORU: CEVAP: SORU : Yediemin deposu açmak için karar aldım. Lakin bu işin içinde olan birilerinden bu hususta fikir almak isterim. Bana bu konuda vereceğiniz değerli bilgiler için şimdiden teşekkür ederim. Öncelikle

Detaylı

İlham Veren Konuşmalar içimizde zaten var olan ama bir şekilde atıl kalmış pozitif değerlere devinim kazandıracak ve bu değerleri, başka insanlara

İlham Veren Konuşmalar içimizde zaten var olan ama bir şekilde atıl kalmış pozitif değerlere devinim kazandıracak ve bu değerleri, başka insanlara İlham Veren Konuşmalar içimizde zaten var olan ama bir şekilde atıl kalmış pozitif değerlere devinim kazandıracak ve bu değerleri, başka insanlara ait önemli tecrübelerin bakış açısından bir kez daha okuma

Detaylı

Değerli İlim Talibi, Kadın erkek her Müslüman ın hayatını İslamin kuralları çerçevesinde idame ettirerek ebedi saadete yelken açması, İslam dininin

Değerli İlim Talibi, Kadın erkek her Müslüman ın hayatını İslamin kuralları çerçevesinde idame ettirerek ebedi saadete yelken açması, İslam dininin Değerli İlim Talibi, Kadın erkek her Müslüman ın hayatını İslamin kuralları çerçevesinde idame ettirerek ebedi saadete yelken açması, İslam dininin itikat, ibadet ve ahlak konularında yeterli bilgiye sahip

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

Oturum aç butonuna tıklayın.

Oturum aç butonuna tıklayın. Adım 1 Oturum açın. Oturum aç butonuna tıklayın. Adım 1 Oturum açın. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi yazın. İpucu: Eğer şifrenizi hatırlayamazsanız, Şifrenizi mi unuttunuz? istemini kullanın. Adım 2 Profilinizi

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da YANLIŞ ALGILANAN FİKİR HAREKETİ: FEMİNİZM Feminizm kelimesi, insanlarda farklı algıların oluşmasına sebep olmuştur. Kelimenin anlamını tam olarak bilmeyen, merak edip araştırmayan günümüzün insanları,

Detaylı

Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı

Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı Gümüşlükspor Futbol Okulu açıldı Nejat İşler in başkanı olduğu Gümüşlükspor Kulübü Futbol Yaz Okulu nun açılışına, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon yanı sıra ünlü teknik direktör Aykut Kocaman da

Detaylı

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek amacıyla dini eğitim veren hem mesleğe, hem de yüksek öğrenime

Detaylı

OKULLARDA TEKNOLOJİ KULLANIMI İLE BEŞERİ ALTYAPI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ. Demet CENGİZ

OKULLARDA TEKNOLOJİ KULLANIMI İLE BEŞERİ ALTYAPI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ. Demet CENGİZ OKULLARDA TEKNOLOJİ KULLANIMI İLE BEŞERİ ALTYAPI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ Demet CENGİZ AMAÇ Bu çalışmanın genel amacı, Uşak ilindeki ilköğretim okullarında ve liselerde genel olarak bilişim teknolojilerinin

Detaylı

2013 / 2014 SAYI: 17. Haftanın Bazı Başlıkları

2013 / 2014 SAYI: 17. Haftanın Bazı Başlıkları 2013 / 2014 SAYI: 17 Haftanın Bazı Başlıkları Çocukla İyi Zaman Geçirmenin 10 Yolu VI. Geleneksel Piyano Resitali Miniklere Anlamlı Hediye Okul Küçük Erkek Basketbol Takımı mızdan Başarı Çocukla İyi Zaman

Detaylı

EKLER EK-1 ÖĞRENCİLERİN TV İZLEME ALIŞKANLIKLARI. Sevgili öğrenciler,

EKLER EK-1 ÖĞRENCİLERİN TV İZLEME ALIŞKANLIKLARI. Sevgili öğrenciler, EKLER EK-1 ÖĞRENCİLERİN TV İZLEME ALIŞKANLIKLARI Sevgili öğrenciler, Günümüz dünyasında teknoloji hızla ilerlemektedir. Dünya çeşitli teknolojik araçlar sayesinde küçülmekte ve bu sayede bilgiye ulaşmak

Detaylı

ENSAR VAKFI EĞİTİM PLATFORMU (EVEP) SEMİNER ATÖLYESİ ITESTPLUS EĞİTİM PLATFORMU - IT+# !!!!!!!!!!! TEOG - YGS-LYS NEDİR?GS-LYS Nedİr?

ENSAR VAKFI EĞİTİM PLATFORMU (EVEP) SEMİNER ATÖLYESİ ITESTPLUS EĞİTİM PLATFORMU - IT+# !!!!!!!!!!! TEOG - YGS-LYS NEDİR?GS-LYS Nedİr? TEOG - YGS-LYS NEDİR?GS-LYS Nedİr? TEOG & YGS- LYS Dedikleri Bu seminerimizle TEOG & YGS- LYS sisteminde yapılan son değişiklikleri sizlere aktarıyoruz. Örneğin, A) Sınava toplam kaç başvurunun olduğu,

Detaylı

5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 201 CEVAPLAR VE PARALEL OTURUM I SORULAR 201

5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 201 CEVAPLAR VE PARALEL OTURUM I SORULAR 201 4/28/11 12:14 PM Page 201 PARALEL OTURUM I SORULAR VE CEVAPLAR 5 soru-cevap:layout 1 201 5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 202 202 5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 203 IX. türkiye

Detaylı

11/26/2010 BİLİM TARİHİ. Giriş. Giriş. Giriş. Giriş. Bilim Tarihi Dersinin Bileşenleri. Bilim nedir? Ve Bilim tarihini öğrenmek neden önemlidir?

11/26/2010 BİLİM TARİHİ. Giriş. Giriş. Giriş. Giriş. Bilim Tarihi Dersinin Bileşenleri. Bilim nedir? Ve Bilim tarihini öğrenmek neden önemlidir? Bilim Tarihi Dersinin Bileşenleri BİLİM TARİHİ Yrd. Doç. Dr. Suat ÇELİK Bilim nedir? Ve Bilim tarihini öğrenmek neden önemlidir? Bilim tarihi hangi bileşenlerden oluşmaktadır. Ders nasıl işlenecek? Günümüzde

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

TÜRK FİLİMLERİ HAFTASI EMEK ÖDÜLLERİ İLE SONA ERDİ

TÜRK FİLİMLERİ HAFTASI EMEK ÖDÜLLERİ İLE SONA ERDİ TÜRK FİLİMLERİ HAFTASI EMEK ÖDÜLLERİ İLE SONA ERDİ 6. Bodrum Türk Filmleri Haftası, sinema sektörüne emek vermiş usta isimler için düzenlenen ödül töreniyle devam etti. Bodrumda, bu yıl 6 ncısı düzenlenen

Detaylı

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Hayallere inanmam, insan çok çalışırsa başarır Pelin Tüzün, Bebek te üç ay önce hizmete giren Şef makbul Ev Yemekleri nin

Detaylı

TARİHİN BİLİİMİNE GİRİŞ

TARİHİN BİLİİMİNE GİRİŞ Bu yazımızda tarihin tanımını, konusunu, yöntemini olay ve olgu kavramını, tarihi olayların özelliklerini ve bir tarihçide bulunması gereken özellikleri ele alacağız. Tarihin Tanımı İnsan topluluklarının

Detaylı

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ EYLÜL 1-2 (16-27-EYLÜL 2013) DOĞA VE EVREN İSTİKAL MARŞI-İKİNDİLER Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği İLKÖĞRETİM SI 1. Okuma kurallarını uygulama:1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ

SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sınıf Nedir? Ders yapılır Yaşanır Zaman geçirilir Oyun oynanır Sınıf, bireysel ya da grupla öğrenme yaşantılarının gerçekleştiği

Detaylı

Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz

Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz ve Özellikle Canım Annem 1 Üniversite tercihlerini yaptığımız zaman,

Detaylı