ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Hatice YALÇIN 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitimi Marmara Üniversitesi 1998 Y. Lisans Çocuk Sağlığı Selçuk Üniversitesi 2002 Doktora Çocuk Gelişimi, Eğitimi ve Ev Yönetimi Selçuk Üniversitesi Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi: Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler A1. YALÇIN, H Research of Social Skills Level for the Teachers of Preschool. Academic Sight International Refereed Online Journal of Social Sciences, 2012;29(2):1-11. A2. YALÇIN, H., KOÇAK, N., Fonksiyonel Olmayan İnanç ve Uygulamalar Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, International Journal of Social and Economic Sciences 2012;2(2): A3. YALÇIN, H Training Programs of Mentally Handicapped Children. Journal of Qafqaz. 2012;33: A4. YALÇIN, H Zihinsel Engelli Çocukların Okul Öncesi Dönemdeki Sosyal Gelişimlerinde Oyun Etkinliklerinin Önemi. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi. 2012; 21(3): A5. YALÇIN, H., DEMİREKİN, M Determining The Factors That Affect The Language Skills Of 4-6 Year Old Bilingual Children. Journal of Qafqaz. 2012;34: A6. YALÇIN, H., KOÇAK, N Anne Adaylarına Verilen Eğitimin Geleneksel Uygulamalara Etkisi. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2013;23(1):1-14. A7. YALÇIN, H., TEKİN, M Assessing the knowledge level of pregnants about the exercises during pregnancy. International Journal of Human Sciences. 10 (1): A8. YALÇIN, H., KORKMAZ, H Okul Öncesi Öğretmenlerinin Motivasyon Durumları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 6 (26): A9. YALÇIN, H., IŞIK, A Çocuk Eğitiminde Reiki Yöntemi. Turkish Studies. Volume 9 Issue A10. YALÇIN, H Çocukların Sosyodemografik Özelliklerinin Sağlığı Geliştirme Davranışlarına Etkisi. Akademik Bakış-Uluslararası hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi. ISSN: X. 2013;35(3):1-18. A11. YALÇIN, H Yetişkin Eğitiminde Kullanılan İnteraktif Eğitim Yöntemlerin Etkisi. Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi. 2013; 6:28-34.

2 A12. YALÇIN, H Anne Çocuk İletişimi Eğitiminin Etkileri. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. Nisan, 28, A13. YALÇIN, H. DEMİREKİN, M Lisans Eğitimi Alan Öğrencilerin, Kadın Akademisyenlerin Çalışma Yaşamındaki Durumlarına Yönelik Algıları. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 3 (2): 1-7. DOI: /jhes x A14. YALÇIN, H., ATEŞ SÖNMEZOĞLU, Ö., AKIN, S., SÖNMEZOĞLU, S Ortaöğretim Öğrencilerinin Mühendislik Bilimlerine Yönelik İlgileri. JASSS- International Journal of Social Science Number: 27, p , Autumn I A15. YALÇIN, H Hiperaktivite Bozukluğu Olan ÇocuklarınAnnelerinin Kaygı Durumu. UHPPD-Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi. Ocak / Şubat / Mart / Nisan 2015 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar. P Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler B1.YALÇIN, H., ÖZKALP, B., ATAYETER, C. (2007). Okul Sağlığı Eğitiminin Yönetimi Karaman Örneği, Calalabat-Kırgızistan- 5. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, s.333. Школа Здоровья управления образованием "Караман Дело", Calalabat-Кыргызстан. 5. Международный конгресс турецких мир социальных наук, 2007 B2. YALÇIN, H., ÖZKALP, B., ATAYETER, C., YILDIZBAŞ, M. (2007). Tarımda Çalışan Kadın İşçilerin Sorunları. 5. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Calalabat-Kırgızistan. s.45. Проблемы женщин, работающих в сельском хозяйстве, 5 Международный конгресс турецких мир социальных наук, Calalabat- Кыргызстан, B3. YALÇIN, H., BAY, M., ATAYETER, C. (2008). Türkiye ve Türk Dünyasında Çocuk Hakları ile İlgili Çalışmaların Yararları. II. Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi. Bişkek Kırgızistan. s.136. Преимущества Турции и турецких исследований в мире прав детей. II. Международный конгресс ученых-обществоведов. Бишкек, Кыргызстан B4. YALÇIN, H., TEMİZ, G. (2009) Okul Öncesi Dönem Öğretmenlerinde Başkalarının Duygularını Anlamaya Yönelik Duygusal Zeka. 1. Uluslararası Balkanlarda Tarih ve Kültür Kongresi-Makedonya, Mayıs Priştine-Kosova. s B5. PINARCIK, Ö., YALÇIN, H., TEMİZ, G., (2010), Okulöncesi Dönemdeki Zihin Engelli Çocukların Annelerinin Depresyon Durumunun Dil Gelişimine Etkisi. Effective Leadership and Management in Inclusive Schools: International Conference-ELMIS 2010, 3-6 May 2010, Selcuk University, Konya-Turkey. B6. YALÇIN, H., ŞAHAN H., YILDIZ, M. (2010), Health Education In The Field Of Technological Means Different On The Use Research. International Educational Techonolgy Conference- IRTC May Boğaziçi and Sakarya University, İstanbul. B7.YALÇIN, H., DEMİREKİN, M. (2012). Lisans Eğitimi Alan Öğrencilerin Kadın Akademisyenlerin Çalışma Yaşamındaki Durumlarına Yönelik Algıları. Uluslararası Yükseköğretim Sempozyumu (IHES 2012) Ekim, Aksaray Üniversitesi. s.106.

3 B8. YALÇIN, H., KOÇAK, N. (2012). The Effects of the Training Applied to Expectant Mothers Related to the Nonfunctional Applications of Child Care. 3. International Congrees of Early Childhood Education September Adana. Turkey. B9. YALÇIN, H., DEMİREKİN, M Çocuk haklarının gelişimi ve Hukuk Sistemindeki Yeri. II. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu Nisan, Aksaray. s.71. B10.YALÇIN, H. (2014). Child Labor In Agrıculture. International Agriculture Congress. September 02-06, Lumina The University of South-East Europe. Bucharest Romania. B11. YALÇIN, H., ACAR, E., KOÇAK, N. (2015). Zeka Oyunlarının Çocukların Problem Çözme ve İletişim Yeteneklerine Etkisi. Uluslararası Katılımlı 3. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi Mayıs Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, Ankara Yazılan ulusal ve uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler C1. YALÇIN, H. (2010). EVLİLİK OKULU. Nobel Yayınları. Karaman (2. Baskı) C2. YALÇIN, H. (2010). ÇOCUK GELİŞİMİ. Nobel Yayınları. Karaman C3. YALÇIN, H., KOÇAK, N. (2014). Effects of Training for Expectant Mothers: Impacts on Non-Functional Practices Related to Infant Care. Part 6: Parental Involvement and Education Chapter Twenty Seven. CONTEMPORARY PERSPECTIVES AND RESEARCH ON EARLY CHILDHOOD EDUCATION, Edited by Mustafa Yasar, Ozkan Ozgun and Jeanne Galbraith. Cambridge Scholars Publishing. p Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler D1. YALÇIN, H Bebek Bakımında Geleneksel Yöntemler (Karaman Örneği). Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 2012;25(2): D2. YALÇIN, H Çocukluk Dönemleri ve Okul Öncesi Eğitimin Tarihsel Gelişimi. Türk Bilim Dergisi. Ekim 2012; 10: D3. KOÇAK, N., ERGİN, B., YALÇIN, H Aylık Çocukların Türkçe Dil Kullanımı Düzeyleri ve Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi. KMÜ Sosyal ve Ekonomı k Araştırmalar Dergı si 16 (Özel Sayı II): , 2014 ISSN: D4. KOÇAK, N., TEPELİ, K., YALÇIN, H., USLU, B Özel Eğitim Kurumuna Devam Eden Mental Retardasyon Tanısı Almış 5-11 Yas Çocukların Kelime Dağarcıklarının İncelenmesi. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16 (Özel Sayı II): 6-13, 2014 ISSN: D5. YALÇIN, H., KOÇAK, N., DUMAN, G Anne Babaların Çocuk İstismarıyla İlgili Tutumlarının İncelenmesi. KMÜ Sosyal ve Ekonomı k Araştırmalar Dergı si 16 (Özel Sayı I): , 2014 ISSN: D6. YALÇIN, H Evlilik Uyumu İle Sosyodemografik Özellikler Arasındaki İlişki. Eğitim ve Oğretim Araştırmaları Dergisi-Journal of Research in Education and Teaching- JRET, Şubat 2014 Cilt:3 Sayı:1 Makale No: 24 ISSN: ; 6: D7. SADİ, Ö., UYAR, M., YALÇIN, H Lise Öğrencilerinin Biyoloji Dersi Başarılarında, Cinsiyet, Sınıf Düzeyi ve Aile Yapısının Rolü. Eğitim ve Oğretim Araştırmaları Dergisi-Journal of Research in Education and Teaching- JRET, Mayıs 2014 Cilt:3 Sayı:2 Makale No: 16 ISSN:

4 7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler E1. YALÇIN, H., KESİN, D., KOÇAK, A., CEYLAN, B., AKKUŞ, S., DAĞLI, K., (2002) Sağlık Yüksekokullarında Dışarıdan Görevli Öğretim Elemanlarının Öğrencilere Katkısı. 2.Hemşirelik Kongresi, 12 Mayıs 2002, Ankara. E2. YALÇIN, H., ÖZKALP, B. (2005). Yara İyileşmesinde Yeni Yöntemler. 4. Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Kongresi, Samsun. s E3. ÜNVER, T., GEDİK, S., KESKİN, N., YALÇIN, H., (2006). Başkalarının Duygularını Anlamaya Yönelik Duygusal Zeka, 5. Hemşirelik Kongresi, Harran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Nisan 2006, Şanlıurfa. E4. AKSUOĞLU, A., YALÇIN, H., (2006). Geçici Olarak Çalışan Kadın Tarım İşçilerinin Sorunları, 5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Harran Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Nisan 2006, Şanlıurfa. E5. KESKİN, N., GEDİK, S., PARLAK, N., AKSUOĞLU, A., SAKLI, F., AKER, M., KAVAK, B., DEMİR, Ş., FİDAN G., BİLEN, Ö. YALÇIN, H. (2005). Karamanoğlu Mehmetbey Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesindeki Hastaların Hizmetten ve Personelden Memnuniyet Düzeyleri. 4. Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 5-6 Mayıs, Ordu. E6. BİLEN, Ö., YALÇIN, H. (2006). Selçuk Üniversitesi Karaman Kampüsündeki Üniversite Öğrencilerinin İlk Yardım Uygulamalarına İlişkin Bilgi Düzeyleri. 5. Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Nisan, Şanlıurfa. E7. ÇİMEN, S., KAYA, F., YALÇIN, H. (2006). Çocuk Sağlığı ve Bakımıyla İlgili Geleneksel Uygulamalar. 5. Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Nisan, Şanlıurfa. E8. ÖZÇALIŞAN, S., DEMİR, Ş., YALÇIN, H. (2006). Karamanoğlu Mehmet Bey Doğum ve Çocuk Hastanesinde Çalışan Personele Hastane Enfeksiyonu Konusunda Verilen Eğitime İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. 5. Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Nisan, Şanlıurfa. E9. ULUSOY, M., DEV, G., TUNCAY, F., YALÇIN, H. (2006). Karaman da Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin Motivasyon Durumları. 5. Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Nisan, Şanlıurfa. E10. YALÇIN, H. (2007). Annelerin Bireysel Özellikleri İle Annelere Uygulanan Sağlık Eğitiminin Başarısı İle Arasındaki İlişki. 11. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Denizli. E11. YALÇIN, H. (2007). Lise Öğrencilerinde Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi, 11. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Denizli. E12. YALÇIN, H. (2007). Okul Çağındaki Çocukların Büyüme ve Gelişme Durumlarına Göre Aile ve Öğretmenlere Yapılan Sağlık Eğitimi Çalışmaları. 11. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Denizli. E13. YALÇIN, H. (2007). Solunum Yolu Hastalığı Olan Çocukların Ailelerin Sigara İçme Durumlarının İncelenmesi. 11. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Denizli. E14. YALÇIN, H., GÜDÜCÜ, L., KAHRAMAN, S. (2007). Karaman İl Merkezinde 5-6 Yaş Bir Grup Çocukta Özbakım Becerilerinin Annelerin Çalışma Durumuna Göre İncelenmesi. 11. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Denizli. E15. YALÇIN, H. (2007). Çocuk Sağlığı ve Bakımıyla ilgili Geleneksel Uygulamalar. 3. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Şubat 2007 Bursa. Güncel Pediatri; 5(1):53.

5 E16. YALÇIN, H. (2007). İlköğretim Öğrencilerinin Sosyodemografik Özelliklerinin Sağlığı Geliştirme Davranışlarına Etkisi. 3. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Şubat 2007 Bursa. Güncel Pediatri; 5(1):51. E17. GÜDÜCÜ, L., YALÇIN, H. (2007). Karaman da Şöförlük Yapan Bireylerin İlk Yardım Uygulamalarına İlişkin Bilgi Düzeyleri. 6. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Haziran 2007, İstanbul. E18. YALÇIN, H., AKER, M., ÇUHADAR, M., DİLMEN, N., KOCA, C. (2007). Hemşirelik Eğitimi Alan Öğrencilerin Atılganlık Düzeyleri. 6. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Haziran 2007, İstanbul. E19. YALÇIN, H., ÇİMEN, S., KAYA, F., ÇİLO, M., KARAKUZU, B. (2007). Lise Öğrencilerinde Sigara İçmeyi Etkileyen Özelliklerin İncelenmesi. 6. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Haziran 2007, İstanbul. E20. YALÇIN, H., DEV, G., TUNCAY, F. (2007). Hemşireler Arasında Bilgisayar ve İnternet Kullanım Sıklığının İncelenmesi. 6. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Haziran 2007, İstanbul. E21. YALÇIN, H., DEV, G., TUNCAY, F. (2007). Mobbing ile Karşılaşma Durumunun Selçuk Üniversitesi Karaman Kampüsünde Çalışan Personelde İncelenmesi. 6. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Haziran 2007, İstanbul. E22. YALÇIN, H., FİDAN, G., ÇİMEN, S., KAYA, F. (2007). Hemşire Öğrencilerde Duyguların İfade Edilmesine Yönelik Duygusal Zeka. 6. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Haziran 2007, İstanbul. E23. YALÇIN, H., FİDAN, G., ÇİMEN, S., KAYA, F. (2007). Karaman da Üniversite Yurdunda Kalan Öğrencilerde Depresyon Belirtilerinin ve Nedenlerinin İncelenmesi. 6. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Haziran 2007, İstanbul. E24. YALÇIN, H. (2007). Karaman İli İlköğretim Okullarında Çocuğu Olan Ebeveynlerin Aile İçi Şiddet İle İlgili Tutumlarının İncelenmesi. 1. Ulusal İlköğretim Kongresi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Kasım 2007, Ankara. E25. YALÇIN, H., SERMET, Ş., BİNGÖL, E. (2008). Fiziksel ve Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi. 18. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Kasım 2008, Konya. E26. YALÇIN, H., GÖKDEMİR, D., BULUT, C. (2011). Çocuk İstismarı ve İhmali Konusunda Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Bilgilerinin Belirlenmesi. 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi Ekim 2011 Harran Üniversitesi. E27. YALÇIN, H., KOÇAK, N., DUMAN, G. (2013). Anne Babaların Çocuk İstismarıyla İlgili Tutumlarının Belirlenmesi. Önleyici Güvenlik Araştırmaları Sempozyumu, Eylül Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman Diğer yayınlar F1. YALÇIN, H., KOÇAK, N Bebeklerle İlgili Geleneksel Uygulamalar. Çoluk Çocuk Dergisi. Mart Sayı: 10. s F2. YALÇIN, H., KOÇAK, N Gebelikle İlgili İnanç ve Uygulamalar-Karaman Örneği. Kent Akademisi-Kent Kültürü ve Yönetimi E-Dergisi. 8. Ulusal & Uluslararası Projeler

6 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülen ve DPT tarafından desteklenen Eylem 1.1 TOLERANCE ADVENTURE isimli Proje Koordinatörü. (Estonya, Slovenya, Polonya, Türkiye nin katılımıyla sürdürülen AB projesi-2008) (TR R1; Eylem Türü 1.1; Başvuru Yapan Grup: Zeytin Dalı) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülen ve DPT tarafından desteklenen Eylem 4.3 Savaşların Önlenmesinde Gençlerin Katkısı isimli projede Eğitmen (Romanya, Almanya, Fransa, İtalya, Polonya ve Türkiye nin katılımıyla sürdürülen AB projesi-4-8 Haziran 2007) MEVKA (Mevlana Kalkınma Ajansı) tarafından desteklenen Karaman Mümine Hatun Hanımlar Lokali tarafından yapılan Kadınlara Yönelik Sosyal Ekinliklerinin Oluşturulması Projesinde Eğitmen TR52-10-SOSYAL TÜBİTAK 4004 doğa eğitimi ve bilim okulları projeleri kapsamında gerçekleştirilen Biz Kimiz: Geleceğin Mühendisleriyiz Bilim Kampı projesinde Uzman. (Proje TÜBİTAK tarafından 213B726 proje numarasıyla desteklenmiştir) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) tarafından desteklenen Lise Öğrencilerinin Biyoloji Öğrenme Anlayışlarının Cinsiyet ve Sınıf Düzeyi Açısından İncelenmesi konulu projede Yardımcı. (Proje No: 06-M-14) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ve Bilim Araştırma Merkezi işbirliği ile düzenlenen 7-14 yaş grubuna yönelik Yaz Bilim Okulu etkinliklerinde Koordinatör. (2008, 2009, 2010, 2011) 9. İdari Görevler - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ( ) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Sorumlusu ( ) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü ( ) - Karamanoğlu Mehmetbey Ünv Sağlık Hizm MYO Çocuk Gelişimi Böl Bşk ( ) - KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Böl (2015- ) 10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler Türkiye Okulöncesi Eğitimini Geliştirme Derneği Üyeliği 11. Ödüller Ankara Gülhane Tıp Akademisi Sağlık Yüksekokulu tarafından Mayıs 2002 de düzenlenen 2. Hemşirelik Öğrencileri Kongresinde sunulan Sağlık Yüksekokullarında Dışarıdan Görevli Öğretim Elemanlarının Öğrencilere Katkısı konulu poster bildiri ile Teşvik Ödülü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu 1- Adı Soyadı: Nurcan ÖZYAZICIOĞLU 2- Doğum Tarihi: 10.06.1969 3- Unvanı: Doç. Dr. 4- Öğrenim durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu Adı Soyadı: Gönül SUNGUR Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu İstanbul Üniversitesi 1993 Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü İçindekiler Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dekanımız - Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ... 2 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK... 4 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Harun ER... 5 Eğitim Bilimleri Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ELİF IŞIK 2. Doğum Tarihi : 11.05.1978 3. Unvanı : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu : YÜKSEK LİSANS 5. Çalıştığı Kurum :ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

PINAR TINAZ, PH.D. KİŞİSEL

PINAR TINAZ, PH.D. KİŞİSEL KİŞİSEL Yaş: 58 PINAR TINAZ, PH.D. Medeni durum: Evli EĞİTİM Doktora: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Organizational Behaviour Anabilim Dalı Tez Başlığı: A new and dynamic approach to the

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRKAN TAPAN 2. Doğum Tarihi: 09.11.1980 3. Unvanı: YARD. DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003 Y. Lisans Uluslararası

Detaylı

Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN

Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu:5065600049 Telefon:- Faks:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm 1. Adı Soyadı : A.Celil ÇAKICI 2. Doğum Tarihi : 01.01.1962 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm Çukurova Üniversitesi 1984 İşletmeciliği İİBF Mersin

Detaylı

PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü.

PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü. 1. Adı Soyadı : Aytekin İŞMAN 2. Doğum Tarihi : 14.12.1964 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Ereğli (Konya) Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans : Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, 1999.

ÖZGEÇMİŞ. Lisans : Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, 1999. ÖZGEÇMİŞ I- KİŞİSEL BİLGİLER Adı, Soyadı : Burcu ÜLKE-KÜRKÇÜOĞLU Doğum yeri ve yılı : Eskişehir, 1977 Bildiği yabancı dil : İngilizce Yazışma adresi : Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ Doğum Yılı: 01.01.1965 Yazışma Adresi : e-posta : Gazi, Gazi Eğitim Fakültesi, ilköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği ABD. Teknikokullar/Beşevler 06500 Ankara/Türkiye buluc@gazi.edu.tr

Detaylı

Derece Bölüm Kurum Bitirme Yılı Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi

Derece Bölüm Kurum Bitirme Yılı Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI: Ayşegül OKSAY ŞAHİN 2. DOĞUM TARİHİ: 19/05/1971 3. DOĞUM YERİ: Sivrihisar-ESKİŞEHİR 4. YABANCI DİL SINAV NOTU: İngilizce / ÜDS : 65.00 5. ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm Kurum Bitirme

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yrd. Doç. Dr. ADİLE GÜLŞAH SARANLI TED Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Ziya Gökalp Caddesi No:48, Kolej, Ankara, Türkiye gulsah.saranli@tedu.edu.tr,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ DOÇ.DR: SERÇİN KARATAŞ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Adres: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve

Detaylı

Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ

Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA DETAYLI ÖZGEÇMİŞ İLETİŞİM BİLGİLER Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü Alaaddin Keykubat Yerleşkesi 42250, Selçuklu / Konya

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Mehmet Ali KÖSEOĞLU 2. Doğum Tarihi: 22/08/1977 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Orman Endüstri İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Maviş Emel Kulak Kayıkcı 2. Doğum Tarihi : 02 Ocak 1974 3. Ünvanı : Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Tedavi

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ ORDU ÜNİVERSİTESİ ISSN: 1309-9302 SOSYAL BİLİMLER E N S T İ T Ü S Ü ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (OÜSBAD) TEMMUZ 2014 ISSN: 1309-9302 SAHİBİ Ordu

Detaylı