1-3 Ekim 2009, Edirne/ TÜRK YE October 01-03, 2009, Edirne / TURKEY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1-3 Ekim 2009, Edirne/ TÜRK YE October 01-03, 2009, Edirne / TURKEY"

Transkript

1

2 ULUSLAR ARASI 5. BALKAN E M VE B M KONGRES GÜNÜMÜZDE BALKANLARDA E M KONGRE B LD LER The 5th INTERNATIONAL BALKAN EDUCATION AND SCIENCE CONGRESS EDUCATION IN THE BALKANS TODAY CONGRESS PAPERS 1-3 Ekim 2009, Edirne/ TÜRK YE October 01-03, 2009, Edirne / TURKEY Yay na Haz rlayanlar/ Editors Yrd. Doç. Dr. Hikmet ASUTAY (Assist. Prof.) Dr. Eylem (BUDAK) BAYIR Edirne Trakya Üniversitesi Rektörlü ü Yay nlar No: 101

3 Uluslar Aras 5. Balkan E itim Ve Bilim Kongresi Günümüzde Balkanlarda itim Kongre Bildirileri, 1-3 Ekim 2009, Edirne/ Türkiye The 5th International Balkan Education And Science Congress Education In The Balkans Today Congress Papers, October 01-03, 2009, Edirne / Turkey Trakya Üniversitesi Rektörlü ü Trakya University Rectorship Her hakk sakl r. / All Rights Reserved. Grafik Tasar m: : afak ÖNER Bask - Cilt / Print-Binding : Uzunköprü Gazetecilik & Matbaac k : Limited irketi : Uzunköprü Edirne / Yay n Kurulu / Editorial Board: Yrd. Doç. Dr. Hikmet ASUTAY (Assist. Prof. Dr.) Yrd. Doç. Dr. Birol Y T (Assist. Prof. Dr.) Dr. Eylem (BUDAK) BAYIR Ar. Gör. Esin AKYAY (Res. Assist.) Ar. Gör. Sinem DO RUER (Res. Assist.) Ar. Gör. Meltem ACAR (Res. Assist.) Yük. Lis. Ö r. afak ÖNER (MA Student) Redaksiyon / Redaction: Yrd. Doç. Dr. Hikmet ASUTAY (Assist. Prof. Dr.) Yrd. Doç. Dr. Birol Y T (Assist. Prof. Dr.) Dr. Eylem (BUDAK) BAYIR 370 Uluslararas Balkan E itim ve Bilim Kongresi (5. : 2009 : Edirne) : Günümüzde Balkanlarda E itim : 1-3 Ekim 2009 : Kongre Bildirileri = International Balkan Education and Science Congress (5. : 2009 : Edirne) : Education in Balkans Today : October 01-03, 2009 : Congress Papers /Yay na haz rlayanlar : Hikmet Asutay, Eylem (Budak) Bay r.- Edirne:Trakya Üniversitesi, C: XXI, 624 s.; 29 cm, 2. C. XXII, 720 s. 29 cm 3.C. XVIII, 60 s. 29 cm. (Trakya Üniversitesi yay nlar ; 101) ISBN (tk.) ISBN (1.c.) ISBN (2.c.) ISBN (3.c.) 1. E itim _Kongreler 3. E itim ve Bilim 4. Dil E itimi

4 Uluslararas 5. Balkan E itim ve Bilim Kongresi / The 5th International Balkan Education and Science Congress / 1-3 EK M 2009 / OCTOBER 01-03, 2009 Edirne-TÜRK YE / Edirne-TURKEY ED TÖR / EDITOR Yrd. Doç. Dr. Hikmet ASUTAY (Assist. Prof.) Dr. Eylem (BUDAK) BAYIR YAYIN KURULU / EDITORIAL BOARD Yrd. Doç. Dr. Hikmet ASUTAY (Assist. Prof.) Yrd. Doç. Dr. Birol Y T (Assist. Prof.) Dr. Eylem (BUDAK) BAYIR Ar. Gör. Esin AKYAY (Res. Assist.) Ar. Gör. Sinem DO RUER (Res. Assist.) Ar. Gör. Meltem ACAR (Res. Assist.) Yüksek Lisans Ö rencisi afak ÖNER / MA Student Kongre kitab nda yer alan yaz lar n her türlü sorumlulu u yazarlar na aittir. Scientific and legal responsibility of the papers published in the congress book belongs to the authors. Copyright Kongre kitab nda yer alan tüm çal malar n, grafiklerin, resimlerin vd telif haklar Trakya Üniversitesi Rektörlü üne aittir. Kaynak belirtme ko ulu ile al nt yap labilir. Kapak Tasar : afak ÖNER ii

5 Uluslararas 5. Balkan E itim ve Bilim Kongresi / The 5th International Balkan Education and Science Congress / 1-3 EK M 2009 / OCTOBER 01-03, 2009 Edirne-TÜRK YE / Edirne-TURKEY KONGRE ORGAN ZASYON KOM TES CONGRESS ORGANIZATION BOARD Kongre Ba kan / Congress Chief: Prof. Dr. Enver DURAN Rektör / Rector Kongre Düzenleme Kurulu Ba kanlar / Congress Organization Board Chairmen: Prof. Dr. Hilmi BAR Trakya Üni. E itim Fakültesi Dekan / Trakya Uni. Dean of the Faculty of Education Doç. Dr. Hristo Makakov / Assoc. Prof. Dr. Hristo MAKAKOV Trakia Üni. E itim Fak. Dekan Stara Zagora / Trakia Uni. Dean of the Faculty of Education Stara Zagora Prof. Dr. Vlado TIMOVSKI Ss. Cyril and Methodius Üni. Skopje / Üsküp E itim Fakültesi Dekan / Ss. Cyril and Methodius Uni. Skopje Dean of the Faculty of Education Kongre Koordinatörleri / Congress Coordinators Yrd. Doç. Dr. Hikmet ASUTAY / Assist. Prof. Dr. Hikmet ASUTAY Ar. Gör. Tonguç BA ARAN / Res. Assist. Tonguç BA ARAN Kongre Düzenleme Kurulu / Congress Organization Board: Türkiye / Turkey Yrd. Doç. Dr. Hikmet ASUTAY / Assist. Prof. Dr. Hikmet ASUTAY Yrd. Doç. Dr. Birol Y T / Assist. Prof. Dr. Birol Y T Dr. Eylem (BUDAK) BAYIR Yrd. Doç. Dr. Sabri Can SANNAV / Assist. Prof. Dr. Sabri Can SANNAV Ar. Gör. Tonguç BA ARAN / Res. Assist. Tonguç BA ARAN Bulgaristan / Bulgaria Doç. Dr. Hristo MAKAKOV / Assoc. Prof. Dr. Hristo MAKAKOV Doç. Dr. Gancho GANCHEV / Assoc. Prof. Dr. Gancho GANCHEV Doç. Dr. Zhaneta STOIKOVA / Assoc. Prof. Dr. Zhaneta STOIKOVA Üsküp/Makedonya Skopje/Macedonia Prof. Dr. Vlado TIMOVSKI Dr. Tatjana KOTEVA-MOJSOSKA Dr. Aziz SHEHU Dr. Ilir SPAH U Ljupco SOKOLOV, MSci Dr. Aida ISLAM Anita STERJOSKA (Koordinatör/Coordinator) Kongre Yürütme Kurulu / Congress Executive Board: Yrd. Doç. Dr. smail KILIÇ / Assist. Prof. Dr. smail KILIÇ Dr. Eylem (BUDAK) BAYIR Ar. Gör. Esin AKYAY / Res. Assist. Esin AKYAY Ar. Gör. Sinem DO RUER / Res. Assist. Sinem DO RUER Ar. Gör. Meltem ACAR / Res. Assist. Meltem ACAR Ar. Gör. Erdem DEM RÖZ / Res. Assist. Erdem DEM RÖZ Ar. Gör. Murat ÇELTEK / Res. Assist. Murat ÇELTEK Ar. Gör. Ali BATTAL / Res. Assist. Ali BATTAL Okutman Asl ÖZEN /Instructor Asl ÖZEN Okutman Alper ASLAN / Instructor Alper ASLAN Yüksek Lisans Ö rencisi afak ÖNER / MA Student afak ÖNER iii

6 Uluslararas 5. Balkan E itim ve Bilim Kongresi / The 5th International Balkan Education and Science Congress / 1-3 EK M 2009 / OCTOBER 01-03, 2009 Edirne-TÜRK YE / Edirne-TURKEY DAVETL KONU MACILAR / GUEST SPEAKERS: Prof. Dr. sa E ME Maltepe Üniversitesi/Maltepe University Cees VISSER Rotterdam Hogeschool E itimde Yenilikler M KURULU/ SCIENTIFIC BOARD: Prof.Dr. Abdülvahit ÇAKIR Prof.Dr. Ali Osman ÖZCAN Prof.Dr. Ali Osman ÖZTÜRK Prof.Dr. Ali UÇAN Prof. Atilla SA LAM Prof.Dr. Aytekin MAN Prof.Dr. Birsen TAN TÜTÜN Prof.Dr. Buket AKKOYUNLU Prof.Dr. Bünyamin ÖZGÜLTEK N Prof.Dr. Cemil ÖZTÜRK Prof.Dr. Dinçay KÖKSAL Prof.Dr. Ferhan ODABA I Prof.Dr. Hafize KESER Prof.Dr. Hülya Z BÖLÜKO LU Prof.Dr. Ilker ALP Prof.Dr. Kas m KARAKÜTÜK Prof.Dr. M. Cihat CAN Prof.Dr. Mahmut KARAKU Prof.Dr. Mehmet Durdu KARSLI Prof.Dr. Mustafa SAFRAN Prof.Dr. Nezahat GÜÇLÜ Prof.Dr. Nilüfer KURUYAZICI Prof.Dr. Nilüfer TAPAN Prof.Dr. Nuri KÖSTÜKLÜ Prof.Dr. Özcan DEM REL Prof.Dr. Recep DUYMAZ Prof.Dr. Servet ÖZDEM R Prof.Dr.. ule ERÇET N (Gazi Üniversitesi) (Trakya Üniversitesi) (Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi) (Emekli) (Trakya Üniversitesi) (Sakarya Üniversitesi) stanbul Ayd n Üniversitesi) (Hacettepe Üniversitesi) (Trakya Üniversitesi) (Marmara Üniversitesi) (Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi) (Anadolu Üniversitesi) (Ankara Üniversitesi) (Gazi Üniversitesi) (Trakya Üniversitesi) (Ankara Üniversitesi) (Gazi Üniversitesi) stanbul Üniversitesi/) (Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi) (Gazi Üniversitesi) (Gazi Üniversitesi) stanbul Üniversitesi) stanbul Üniversitesi) (Selçuk Üniversitesi) (Hacettepe Üniversitesi) (Trakya Üniversitesi) (Gazi Üniversitesi) (Hacettepe Üniversitesi) iv

7 Uluslararas 5. Balkan E itim ve Bilim Kongresi / The 5th International Balkan Education and Science Congress / 1-3 EK M 2009 / OCTOBER 01-03, 2009 Edirne-TÜRK YE / Edirne-TURKEY Prof.Dr. Temel ÇALIK Prof.Dr. Turgay KURULTAY Prof.Dr. Tülin POLAT Prof. Vahdettin SEV NÇ Prof.Dr. Yüksel KAVAK Prof.Dr. Zuhal CAFO LU Doç. Dr. Atilla CAVKAYTAR Doç. Dr. Gancho GANCHEV Doç.Dr. Hüseyin UZUNBOYLU Doç. Dr. Hristo MAKAKOV Doç. Dr. Hristo SALDZHIEV Doç. Dr. brahim Halil D KEN Doç. smail ATE Doç. Dr.Kemalettin KUZUCU Doç. Dr. Petar PETROV Doç.Dr. Servet KARABA Doç. Dr. Ye im ÖZLÜ FAZLIO LU Doç. Dr. Zhaneta STOYKOVA (Gazi Üniversitesi) stanbul Üniversitesi) stanbul Üniversitesi) (Sakarya Universitesi) (Hacettepe Üniversitesi) (Gazi Üniversitesi) (Anadolu Üniversitesi) (Trakia Üniversitesi) (Yak n Do u Üniversitesi) (Trakia Üniversitesi) (Trakia Üniversitesi) (Anadolu Üniversitesi) (Hacettepe Üniversitesi) (Trakya Üniversitesi) (Trakia Üniversitesi) (Gazi Üniversitesi) (Trakya Üniversitesi) (Trakia Üniversitesi) v

8 Uluslararas 5. Balkan E itim ve Bilim Kongresi / The 5th International Balkan Education and Science Congress / 1-3 EK M 2009 / OCTOBER 01-03, 2009 Edirne-TÜRK YE / Edirne-TURKEY KONGRE KONULARI THEMES OF THE CONGRESS 1. E itimde Yayg n ve Genel Uygulamalar Common and Universal Practices in Education 2. Diller ve E itim Languages and Education 3. Özel Gereksinimli Çocuklar n E itimi Children with Special Educational Needs 4. E itim, Kültür, Çok Kültürlülük ve Din Education, Culture, Multi-culture and Religion 5. Çocuklarda Sanat ve Spor E itimi Art and Sports Education for Children 6. Tipik Olmayan E itimsel Problemler Extraordinary Educational Problems 7. E itim Teknolojileri Educational Technologies 8. Çocuk Geli imi ve E itimi Child Development and Education xx

9 Uluslararas 5. Balkan E itim ve Bilim Kongresi / The 5th International Balkan Education and Science Congress / 1-3 EK M 2009 / OCTOBER 01-03, 2009 Edirne-TÜRK YE / Edirne-TURKEY NDEK LER/CONTENT Sayfa/Page Editör/Editor.ii Yay n Kurulu / Editorial Board...ii Kongre Organizasyon Komitesi / Congress Organization Board..iii Davetli Konu mac lar / Guest Speakers.....iv Bilim Kurulu / Scientific Board......iv Kongre Ba kan Prof. Dr. Enver DURAN n (Trakya Üniversitesi Rektörü) Sunu Yaz Introduction of Congress Chief Prof. Dr. Enver DURAN (Rector of Trakya University)......vi Kongre Düzenleme Kurulu Ba kan Prof. Dr. Hilmi BAR n (T.Ü. E itim Fakültesi Dekan ) Sunu Yaz / Introduction of Congress Organization Board Chairmen Prof. Dr. Hilmi BAR (Trakya Uni. Dean of the Faculty of Education)... x Kongre Düzenleme Kurulu Ba kan Doç. Dr. Hristo MAKAKOV UN (Trakia Üni. E itim Fak. Dekan ) Sunu Yaz /Introduction of Congress Organization Board Chairmen Assoc. Prof. Dr. Hristo MAKAKOV (Trakia Uni. Dean of the Faculty of Education).xiv Kongre Düzenleme Kurulu Ba kan Prof. Dr. Vlado TIMOVSKI nin (Ss. Cyril and Methodius Üni. Üsküp E itim Fakültesi Dekan ) Sunu Yaz /Introduction of Congress Organization Board Chairmen Prof. Dr. Vlado TIMOVSKI (Ss. Cyril and Methodius Uni. Skopje Dean of the Faculty of Education).xvi Kongre Konular /Themes of the Congress.xx çindekiler/contents...xxi Kongrede Sunulan Çal malar n Tam Metinleri/Full texts of Studies Presented in Congress. 23 Diller ve E itim / Languages and Education...23 Özel Gereksinimli Çocuklar n E itimi / Children with Special Educational Needs. 147 itim, Kültür, Çok Kültürlülük ve Din/Education, Culture, Multi-culture and Religion xxi

10 Uluslararas 5. Balkan E itim ve Bilim Kongresi / The 5th International Balkan Education and Science Congress / 1-3 EK M 2009 / OCTOBER 01-03, 2009 Edirne-TÜRK YE / Edirne-TURKEY Çocuklarda Sanat ve Spor E itimi/art and Sports Education for Children Tipik Olmayan E itimsel Problemler/Extraordinary Educational Problems itim Teknolojileri/Educational Technologies Çocuk Geli imi ve E itimi/child Development and Education xxii

11 Uluslararas 5. Balkan E itim ve Bilim Kongresi / The 5th International Balkan Education and Science Congress / 1-3 EK M 2009 / OCTOBER 01-03, 2009 Edirne-TÜRK YE / Edirne-TURKEY Kongrede Sunulan Çal malar n Tam Metinleri / Full texts of Studies Presented in Congress 2. D LLER VE E M LANGUAGES AND EDUCATION 23

12 NDEK LER KONU ALANI (2) D LLER VE E M / Languages and Education Nilüfer TAPAN SUNU : D LLER VE E M Sayfa 24 Anita STERJOSKA Ayfer TANI LANGUAGE AS A TOOL FOR INTRACURICULAR CONECTION THE SELECTION OF THE EFFECTIVE ACTIVITIES WITH THE AIM OF IMPROVING PRIMARY SCHOOL STUDENTS PROFICIENCY LEVELS IN TARGET LANGUAGE Sayfa 26 Sayfa 30 Ay e Ç FTÇ Birsen Tan TÜTÜN Bisera KOSTADINOVSKA Branimira LEKOVA Demirali ERG N nar YILMAZ AYTÜL AKAL IN PER LER VE ÇOCUKLARIN OKUMA ALI KANLI I LEARNER - CENTERED CLASSES IN ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE ( EFL ) THE NEW WORLD OF THE ENGLISH LANGUAGE COMMUNICATION AND INTERACTION THROUGH GAMES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN PRESCHOOL EDUCATION INTEGRATING TWO LANGUAGES: THE APPLICATION OF NON-VERBAL COMMUNICATION IN ELT Sayfa 35 Sayfa 41 Sayfa 44 Sayfa 50 Derya OKTAR ERGÜR EGEMEN AYDO DU Eleonora JEGENI Esat CAN Fatbardha GJINI- Johana MYFTIU, Hasim BRAJA Fatma CENG ZMAN SOME INSTRUCTONAL STRATEGIES USED TO INCORPORATE CULTURE INTO FOREIGN LANGUAGE TEACHING LEARNER AUTONOMY LEVELS OF GAZ UNIVERSITY ELT DEPARTMENT B.A. STUDENTS PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL AND LINGUISTIC APPROACH TOWARDS THE NATURE OF QUESTIONS ÇOCUKLARA OKUMA VE EDEB YAT ZEVK KAZANDIRMADA A LEN N ROLÜ HUMAN RIGHTS THROUGH FOREIGN LANGUAGES: LANGUAGE LEARNING AS A PROMOTER OF GLOBAL CITIZENSHIP ALMANCA Ö RETMEN ADAYLARININ ALMAN ÇOCUK VE GENÇL K EDEB YATI ESERLER OKUMA ORANLARI Sayfa 53 Sayfa 57 Sayfa 62 Sayfa 66 Sayfa 70 Sayfa 73 Handan KÖKSAL YABANCI D L OLARAK ALMANCA Ö RET NDE SINAV DE ERLEND RMEN N BA DA IK YAPIYA N YANLI ÇÖZÜMLEMES Sayfa 75 Hikmet ASUTAY MDE YAZINSAL ARAÇ OLARAK ÇOCUK YAZINI Sayfa 79 Hüsnü CEYLAN TURKISH AND ENGLISH BODY LANGUAGE Sayfa 82 Isa MEMISHI ndita XHANARI Ljiljana KOLENI -Emina BERBI KOLAR BALKANLARDAK OSMANLI DARES SÜRES NCE ARNAVUT YAZI DiL GRAND TURKISH, THE STRUCTURE OF THE BALKAN LANGUAGES Sayfa 84 Sayfa 87 SLAVONIAN DIALECT IN SCHOOL Sayfa 90 Ljuljazim ADEMI Lütfiye CENG ZHAN THE LANGUAGE STANDARD IN THE SCHOOL TEXTS AND THE SCHOOLS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA LOOKING SHORT STORIES THROUGH MULTIPLE INTELLIGENCES Sayfa 93 Sayfa 95

13 Maria SPASOVA Mehtap ARSLANBO A Melike BULUT LINGUISTIC-DIDACTIC TECHNIQUE FOR REPRODUCTION OF FAMILIAR TEXTS BY BILINGUAL CHILDREN AT PRE- SCHOOL AGE THE SELECTION OF THE MOST EFFICIENT ACTIVITIES IN TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS: An Action Research Project DEVELOPMENTAL FACTORS AFFECTING FOREIGN LANGUAGE TEACHING IN PRESCHOOL EDUCATION Sayfa 99 Sayfa 101 Sayfa 104 Muhlise Co gun ÖGEY K Mukadder SEYHAN YÜCEL Nilüfer EPÇEL INTRINSIC MOTIVATION FOR ADULT LEARNERS OF FOREIGN LANGUAGE ALMANCA Ö RETMEN YET RME ALANINDA KÜLTÜR BA LAMININ ÖNEM ALMANCA ÖRNE NDE NG ZCE DI INDAK YABANCI L BÖLÜMLER NDE OKUYAN Ö RENC LERDE ÇOK LL N ÖNEM NE DA R FARKINDALIK YARATMAK Sayfa 107 Sayfa 110 Sayfa 114 Rasko LOZANOSKI THE LANGUAGE - BRIDGE OF GATHERING PEOPLE Sayfa 118 Recep DUYMAZ RENC LERE OKULU SEVD RMEN N YOLLARI Sayfa 120 Selda KAYAK Elif KIR NG ZCE Ö RETMENL BÖLÜMÜ Ö RENC LER N LG TEKNOLOJ LER KULLANIMI KONUSUNDA B R GEREKS M ÇÖZÜMLEMES Sayfa 123 Selen ADA Selma DENEME Sevinç SAKARYA MADEN Serpil ÖZTA Sevinç SAKARYA MADEN afak ÖNER Snezana JOVANOVA- MITKOVSKA Snezana MIRASCIEVA Marijana KROTEVA THE USE OF STORYTELLING IN TEACHING ENGLISH Sayfa 126 M FAKÜLTES ALMAN D E VE NG Z D ANAB M DALLARINDA TEKNOLOJ K E M ARAÇLARINDAN YARARLANMA SIKLI INA N B R ARA TIRMA ALMANCA Ö RETMENLER N Ö RETMENL K MESLE GENEL VE ÖZEL ALAN YETERL KLER BA LAMINDA KEND LER DE ERLEND RMELER NE N B R ARA TIRMA HOW TO STRENGTH TEACHER S ABILITIES FOR PERMANENTLY USING ICT IN THE TEACHING PROCESS? ENGLISH EXCEEDS AND LANGUAGE BARRIERS Sayfa 131 Sayfa 137 Sayfa 142 Yusuf AH N LET M AS STANI DESTEKL YABANCI D L Ö RET Sayfa 151 Violeta DIMOVA Sevin ALIL Vlado PETROVSKI Snezana MIRASCIEVA THE EDUCATION FUNCTION IN THE LITERATURE FOR CHILDREN IN THE TEACHING-EDUCATIONAL CURRICULUM LANGUAGE ISSUE AND EDUCATION IN REPUBLIC OF MACEDONIA Sayfa 155 Sayfa 157 KONU ALANI (3) ÖZEL GEREKS ML ÇOCUKLARIN E Children with Special Educational Needs Rüya ÖZMEN SUNU : ÖZEL E M Sayfa 148 Beste ÜRED Sema CENG Z Fatih MALKOÇ Mustafa KARAMAN KKAT EKS KL H PERAKT TE BOZUKLU UNUN (DEHB) LKOKUL DÖNEM ÇOCUKLARINDA MATEMAT K NE ETK Sayfa 149 Davut HOTAMAN Fulya YÜKSEL- AH N ÜSTÜN YETENEKL Ö RENC LER N E NDE FIRSAT TL LE K SEL, E TSEL VE MESLEK REHBERL K YARDIMI Sayfa 153

14 I. KARAGYOZOV S. IGNATOVSKA J. JEKOV Myqereme RUS Gordana STANKOVSKA SPECIAL EDUCATION STUDENTS' INTERACTIONS IN INTEGRATED EDUCATION PROCESSES DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL SYSTEM FOR STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS Sayfa 158 Sayfa 161 Neslihan ÇÜRÜK Özlem ERSOY Nüket AFAT ANKARA L MERKEZ NDEK OKULLARINA DEVAM EDEN NSEL ENGELL ÇOCUKLARIN ANNELER N KAR ILA TIKLARI SORUNLARIN VE SOSYAL LER N NCELENMES LKÖ RET M DÜZEY NDEK ÜSTÜN ZEKÂLI ÇOCUKLARDA DEPRESYON Sayfa 163 Sayfa 168 Selmin ÇUHADAR ÖZEL E MDE B LG VE LET M TEKNOLOJ LER Sayfa 171 Tatjana MARI INCLUSIVE EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL PROBLEMS FROM THE TEACHER AND SKILLED WORKER S POINT OF VIEW Sayfa 175 Yavuz YAMAN Üzeyir O URLU smail ÖZSARI Seda USTA Zorica Stanisavljevi - PETROVIC ÜSTÜN ZEKÂLI ERGENLER N UTANGAÇLIK DÜZEY N NORMAL Ö RENC LERLE KAR ILA TIRILMASI VE YALNIZLIK-UTANGAÇLIK PRE-SCHOOL INSTITUTION AS EDUCATIONAL ENVIRONMENT FOR CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS Sayfa 179 Sayfa 183 KONU ALANI (4) E M, KÜLTÜR, ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK VE D N Education, Culture, Multi-culture and Religion Nilüfer KURUYAZICI SUNU : ÇOK KÜLTÜRLÜ B R OLU UMUN E ME YANSIMASI Sayfa 183 Anna ARNAUDOVA ASSESSING LEARNERS NEEDS FOR MULTICULTURAL EDUCATION IN ELT Sayfa 184 Aziz SEHU Anna Lissa GASPARINI INTERCULTURE AND PEDAGOGY OF TOGETHERNESS Sayfa 188 Bülent AKBABA ATATÜRK LKELER VE NKILÂP TAR Ö RET NDE ÇOKLU ORTAMKULLANIMINA YÖNEL K Ö RENC GÖRÜ LER Sayfa 190 Caglar CETINKAYA SUPPORT OF ACADEMIC WRITING CENTER Sayfa 194 Damir MATANOVI Darko VITEK Ivan ica MARKOVI Hrvoje VOLNER MULTICULTURALISM IN CROATIAN HISTORY TEXTBOOKS? Sayfa 197 Daniel RUMENOV Zlatka ANTOVA MUSEUMS - ALTERNATIVE LEARNING ENVIRONMENT IN THE HISTORY Sayfa 200 Diana POPOVA IS INTERCULTURAL COMMUNICATION BECOMING EASIER? Sayfa 202 Elena LAVRENTSOVA MULTICULTURALISM AS MODERN SOCIAL PARADIGM Sayfa 204 Emilj SULEJMANI THE MULTICULTURALISM AND THE RELIGION IN THE Sayfa 207 SYSTEM OF THE EDUCATION Erhan VATANSEVER BULGAR STAN TÜRKLER N N SOSYO-KÜLTÜREL HAYATI Sayfa 209

15 Esra DA KÜRESELLE ME VE E M Sayfa 212 Fatma AÇIK PR MO VE TÜRKÇE MÜFREDAT PROGRAMI Sayfa 215 Florina SEHU Galya YORDANOVA THE CULTURAL AND INTERCULTURAL ASPECT OF THE SOCIAL RELATIONS IN PRIMARY EDUCATION MULT CULTURAL TENDENC ES N THE CONTEXT OF REL OUS EDUCAT ON N BULGAR AN SCHOOLS Sayfa 218 Sayfa 221 Gordana STOJANOSKA EDUCATION FOR RELIGIONS Sayfa 223 Halim ÇAVU LU ULUS-DEVLET LE ULUSAL/IRK /ETN K GRUPLAR ARASINDAK ÖRÜNTÜLER N BÜTÜNLE RME LEVLER ÜZER NE Sayfa 226 Ivan DIMITROV lknur MET N Canan MUTLU Gergana PETROVA Silvia M MLADENOVA Kemalettin KUZUCU COMMUNICATION WITH PEERS AND SUBJECTIVE WELLBEING OF ADOLESCENTS WITH BULGARIAN AND TURKISH ETHNIC ORIGIN IN BULGARIANS SCHOOLS Sayfa 232 CULTURAL APPROACHES IN THE NURSING EDUCATION Sayfa 235 SON DÖNEM OSMANLI E M S STEM NDE YAPILANDIRMACI YAKLA IM TARTI MALARI Sayfa 237 Mehtap ÖZDEN Mehtap KODAMAN 14. YÜZYIL TÜRKÇE MET NLER N ORTA ASYA HAYVAN ÜSLUBUNDAN ES NLENEREK RES MLENMES Sayfa 247 Mito SPASEVSKI THE DEVELOPMENT AND THE CULTURE OF THE SPEECH IN THE PROCESS OF THE EDUCATION Sayfa 253 Mustafa ÖZTÜRK Nevrie Çufadar Nexhat ABAZI REFLECTIONS OF CULTURE, RELIGION, IDEOLOGY AND MULTICULTURALISM ON EDUCATION:THE CASE OF ISRAELI EDUCATIONAL SYSTEM KADER TASAVVURLARI VE TE M VE SLAM DA KADININ ROLÜ GLOBALIZATION OF EDUCATION LIKE A MODERN TREND IN THE INTERNATIONAL PEDAGOGY Sayfa 256 Sayfa 261 Sayfa 264 Özlem Ye im ÖZBEK AN EMPIRICAL STUDY ON DIMENSIONALITY Sayfa 267 Özlem Ye im ÖZBEK GENDER DIFFERENCES IN TURKISH SUBTEST Sayfa 273 Özgür YILDIZ Penka KOZHUHAROVA Roland ZISI Vjollca RRAPAI Sabri Can SANNAV Sezai ÖZTA BULGAR STAN VE YUNAN STAN DA AMER KAN BOARD UN E M FAAL YETLER NE B R BAKI LEARNING STYLES AND STRATEGIES FOR TEACHING BY THE STUDENTS WITH DIFFERENT ETHNICAL BACKGRUP BILINGUAL EDUCATION IN A REGIONAL MULTICULTURAL SETTING (THE CASE OF EDUCATING ETHNIC MINORITY CHILDREN INSIDE THE EDUCATIONAL SYSTEM OF THE MAJORITY) FARKLI BÖLÜMLERDE Ö REN M GÖREN Ö RETMEN ADAYLARININ TAR H DERS NE N TUTUMLARI Sayfa 279 Sayfa 284 Sayfa 287 Sayfa 290 Sezai ÖZTA TAR H Ö RET NDE RLER N YER VE ÖNEM Sayfa 294

16 Snezana MIRASCIEVA Vlado PETROVSKI Soner POLAT Sonya G.GEORGIEVA Svetlana TRBOJEVIK Svilena Stefanova BALABANOVA Tu ça POYRAZ TACO LU Yanka TOTSEVA Yusuf GED KL Yücel Atila EH RL Yücel Atila EH RL Zeki ARSAL Zerrin BALKAÇ Zlatka Dimitrova ZHELYAZKOVA EDUCATION, CULTURE AND RELIGION IN THE MULTIETHIC MACEDONIAN COMMUNITY RETMEN ADAYLARININ ÇOK KÜLTÜRLÜ E ME YATKINLIK DÜZEYLER INTERCULTURAL MORAL EDUCATION - THEORY AND PRACTICE THE IMPACT OF INFORMAL EDUCATION WITHIN THE NGO SECTOR ON SOCIAL INCLUSION OF ROMA COMMUNITY IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA (THE CASE OF SHUTO ORIZARI) CULTURAL DIFFERENCES IN PEDAGOGICAL COMMUNICATION REFERING TO SPACE KOSOVA DA TÜRKÇE E M VE E M ALANINDA YA ANAN SORUNLAR BULGARIAN TEACHERS AND THE SOCIO-CULTURAL DIVERSITY AT SCHOOL GÖKTÜRKLER N MUKAN, MUHAN, MAHAN, BAGA UNVANLARI, BULGAR ve AVAR TÜRKLER N BAGAN UNVANI VE BAYAN AHIS ADI TÜRK YE DE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK ESASINA DAYALI E M MODEL UYGULANAB R M? YÜKSEKÖ RET MDE ATATÜRK LKELER VE NKILÂP TAR DERS NASIL Ö RET LMEL R? MULTICULTURALISM IN THE ELEMENTARY SCHOOL CURRICULUM IN TURKEY TÜRK E M S STEM NDE KÜLTÜRÜN YER - ÖNEM VE STEM N ÇOKKÜLTÜRLÜLÜ E BAKI AÇISI THE NEW BULGARIANS AND THE CULTURAL COMPETENCES NEEDED FOR THEIR INTEGRATION IN BULGARIAN SOCIETY Sayfa 299 Sayfa 301 Sayfa 305 Sayfa 309 Sayfa 312 Sayfa 316 Sayfa 319 Sayfa 322 Sayfa 327 Sayfa 333 Sayfa 337 Sayfa 341 Sayfa 344 KONU ALANI (5) ÇOCUKLARDA SANAT VE SPOR E ITIMI Art and Sports Education for Children Atilla SA LAM SUNU : ÇOCUKLARDA SANAT VE SPOR Sayfa 343 Aida ISLAM Stefanija LESHKOVA THE ATTITUDE OF THE FUTURE TEACHING STAFF TOWARDS THE SUBJECT MUSIC EDUCATION IN THE ELEMENTARY EDUCATION Sayfa 345 Ani ZLATEVA TEENAGERS DRAWINGS AS DIAGNOSTIC RESOURCES IN REFLECTION OF FAMILY RELATIONSHIP Sayfa 349 Antoaneta MOMCHILOVA Aylin BEYO LU PHYSICAL EDUCATION AND SPORT FOR THE ADAPTATION OF STUDENTS OF FOREIGN ORIGIN SANAT E N B REYSEL GEL ME YAPMI OLDU U KATKILARININ DÖNEMLER ÇER NDE NCELENMES Sayfa 352 Sayfa 355 Ay en ARSLAN Biljana CVETKOVA A COMPARISON of 1994 and 2007 MUSIC PROGRAMS at FIRST CLASS DEGREE of PRIMARY SCHOOL and APPLICABILITY of the NEW PROGRAM INFLUENCE OF EDUCATIONAL DEGREE OF PARENTS ON DEVELOPMENT OF CHILDREN FINE ART CULTURE Sayfa 360 Sayfa 364

17 Daniela ANDONOVSKA- TRAJKOVSKA Gül ah AKINCI A.Nurcan ÖTGÜN Zeliha KARADO AN Bedriye S.TÜRKCAN Handan BÜLBÜL Ljupcho KOSKAROV THE POEMS IN THE LANGUAGE ARTS BOOKS USED IN ELEMENTARY SCHOOLS IN MACEDONIA: ANALYSIS OF THE LANGUAGE ARTS BOOKS MÜZ K E KAPSAMINDA ARKI Ö RET SÜREC N OYUNLA TIRILMASININ Ö RENC LER N ARKI Ö RENMELER NE ETK ÇOK ALANLI SANAT E YÖNTEM LE LKÖ RET M 5.SINIF MÜZE B NC Ö RENME ALANINA YÖNEL K B R ETK NL K PLANI ÖNER MODERN METHODS OF BASIC PERFORMANCE ON MUSICAL INSTRUMENT Sayfa 344 Sayfa 371 Sayfa 374 Sayfa 378 Lütfiye BOZDA SANAT E NDE RL KÇ Ö RENME N N ÖNEM Sayfa 381 Marcheva PENKA THE MUSICAL SYMBOL AND ITS OPPORTUNITIES OF STIMULATING THE CHILDREN'S INTELLECTUAL PROCESSES AT EARLY SCHOOL AGE Sayfa 384 Mehmet Ali ÖZDEM R TME ENGELL LERDE ÇALGI Ö RET Sayfa 387 Mehtap ÖZDEN Mehtap KODAMAN Melike KAYNAK 14. YÜZYIL TÜRKÇE MET NLER N ORTA ASYA HAYVAN ÜSLUBUNDAN ES NLENEREK RES MLENMES OKUL ÇA I ÇOCUKLARININ PROBLEMLER VE BU PROBLEMLERE SANATSAL YAKLA IMLAR Sayfa 395 Sayfa 401 Nermin Özcan ÖZER Nikolina OGNENSKA STOYANOVA EDUCATIONAL APPLICATIONS ABOUT TURKISH ART (RUMI MOTIF PATTERN) THE TEACHER IN MUSIC, THE TEXTBOOK IN MUSIC AND THE INTERACTIVE METHODS OF TEACHING Sayfa 404 Sayfa 406 Nuray MAMUR ANADOLU GÜZEL SANATLAR L SES RES M BÖLÜMÜ RENC LER N SANATSAL YETERL ÖLÇME VE DE ERLEND RMEDE PORTFOLYO TEKN N KULLANIMI ÜZER NE B R NCELEME Sayfa 410 Oya ABACI UTILIZATION OF ART EDUCATION IN NOTION EDUCATION Sayfa 416 Oya Ezgi GÜMÜ 2008 YILINDA ISPARTA SHÇEK ERKEK YURDU Ö RENC LER NE VER LEN UYGULAMALI T YATRO E N SÜREÇ VE SONUÇLARININ DE ERLEND LMES Sayfa 420 Ömer YILAR ebnem GÜLERYÜZ Penka MARCHEVA SANAT E BA LAMINDA EDEB YAT VE MÜZ N NDEK YER VE ÖNEM THE MUSICAL SYMBOL AND ITS OPPORTUNITIES OF STIMULATING THE CHILDREN'S INTELLECTUAL PROCESSES AT EARLY SCHOOL AGE Sayfa 424 Sayfa 428 Rostislava Georgieva TODOROVA Serap BUYURGAN Mehtap PAZARLIO LU A CHALLENGE OR A TRADITION: TURNING STUDENTS ON TO RELIGIOUS ART LKÖ RET M 6. SINIFLARDA SANAT ELE YÖNTEM LE B R UYGULAMA ÖRNE Sayfa 431 Sayfa 434 Seval EMINO LU KÜÇÜKTEPE LKÖ RET M OKULLARINDA GÖREVL GÖRSEL TASARIM DERS RETMENLER N ÖZ-YETERL K ALGI DÜZEYLER N ÇE TL DE KENLER AÇISINDAN NCELENMES Sayfa 441

18 Seyhan KALAYCI LKÖ RET M SINIFLARDA RES M E VE UYGULAMALARININ NCELENMES Sayfa 445 Tülin MALKOÇ Tu çem KAR OKUL ÖNCES DÖNEMDE BE - ALTI YA GRUBU ÇOCUKLARA UYGULANAN MÜZ K E NDE; YARATICILIK YET N NCELENMES Sayfa 449 Türkan ERDEM Veselina IVANOVA Vicdan NALBUR TA DEM R SELÇUK ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR E DALINDA YAPILMI TEZLER ÜZER NE B R ARA TIRMA RES M ANASANAT DALINDA YAPILMI OLAN YÜKSEK L SANS TEZ N NCELENMES RESEARCH ON THE EFFECTIVENESS OF THE MODEL FOR HEALTH PROMOTION IN TEACHING PHYSICAL EDUCATION AND SPORT TO UNIVERSITY STUDENTS IMPORTANCE AND CONTRIBUTION OF VISUAL ARTS EDUCATION ON DEVELOPMENT OF INTERPERSONAL COMMUNICATION IN PRIMARY EDUCATION CLASS TEACHER DEPARTMENT Sayfa 453 Sayfa 456 Sayfa 459 Zoran MIHAJLOVSKI FACTOR STRUCTURE OF THE MUSICAL TEMPERAMENT Sayfa 462 KONU ALANI (6) T K OLMAYAN E MSEL PROBLEMLER Extraordinary Educational Problems Kas m KARAKÜTÜK SUNU : T K OLMAYAN E M SORUNLARI Sayfa 466 A. Aykut CEYHAN Esra CEYHAN ld z KURTYILMAZ Celal GÜL EN PROBLEMLI VE PROBLEMLI OLMAYAN NTERNET KULLANIMINA SAHIP ÜNIVERSITE Ö RENCILERININ ÖZELLIKLERI TÜRK YE DE E M H ZMETLER NDE MAL LER N YER NDEN YÖNET Sayfa 470 Sayfa 475 Cevdet Emin EK NC Melek D KMEN M YAPILARININ B YOHARMOLOJ KURAMSAL ESASLARINA GÖRE NCELENMES Sayfa 479 Fatima COROVIC Gülay BED R Nail YILDIRIM NON-TIPYCAL EDUCATIONAL PROBLEMS: SELF-EVALUATION TEACHERS OKUL MÜDÜRLER N SINIF DENET M YETERL ARTIRMAYA YÖNEL K ÖRNEK B R E M PROGRAMI Sayfa 482 Sayfa 488 Gülay BED R Veda YAR Nail YILDIRIM Gül ah BA OL Bünyamin YALÇIN Margarita Ivanova PEHLIVANOVA Sofija ARNAUDOVA Frosina DENKOVA Ivan TRAJKOV Stankovska GORDANA Rusi MUCEREME YAPILANDIRMACI YAKLA IMA N YAPILAN B MSEL ARA TIRMALAR ÜZER NE B R DE ERLEND RME M ÖRGÜTLER NDE MEYER VE ALLEN ÜÇ BOYUTLU ÖRGÜTSEL BA LILIK ÖLÇE N GEÇERL K VE GÜVEN RL K ÇALI MASI DEMONSTRATIONS OF VIOLENCE BY STUDENTS IN VARIOUS PUBERTY AND ADOLESCENCE STAGES A ROLE OF THE FAMILY AND SCHOOL IN PROCESS OF SOCIALIZATION ON EXCEPTIONAL CHILDREN INCLUSION OF CHILDREN WITH MENTAL DISORDER IN THE ELEMENTARY EDUCATION Sayfa 492 Sayfa 497 Sayfa 508 Sayfa 512 Sayfa 514 Vladimir TALEVSKI ATYPICAL EDUCATIONAL PROBLEMS IN THE MUSIC EDUCATION OF CHILDREN Sayfa 517 Zhaneta STOYKOVA PREVENTION OF PEER VICTIMIZATION Sayfa 520

19 KONU ALANI (7) E M TEKNOLOJ LER / EDUCATIONAL TECHNOLOGIES Birsen TAN TÜTÜN SUNU : B LG LEM ÇA ININ Ö RET M TEKNOLOJ LER Sayfa 523 Adile A m KURT emseddin GÜNDÜZ Agah Sinan ÜNSAR Necdet SÜT RETMEN ADAYLARININ B LG SAYARA KAR I TUTUMLARI LE Ö RENME STRATEJ LER ARASINDAK RESEARCH ON DETERMINING THE TECHNOLOGICAL ATTITUDES OF THE MANAGERS AND TEACHERS AT PRIMARY-SECONDARY SCHOOLS IN ED RNE PROVINCE Sayfa 524 Sayfa 528 Aytekin MAN Nilgün TOSUN Hasan ÖZGÜR Canan BANO LU Rauf YILDIZ Cem ÇUHADAR Özcan Özgür DURSUN MDE ZEK Ö RET M S STEMLER Sayfa 532 M TEKNOLOJ LER Ö RETMENLER N ALTERNAT F DE ERLEND RME YÖNTEMLER NE YÖNEL K YETERL K ALGILARININ NCELENMES Sayfa 535 SOSYAL YAZILIMLAR VE Ö RENME Sayfa 540 Cem GERÇEK Jürgen STORRER Haluk SORAN Güler TULUK Abdülkadir TUNA Ahmet KAÇAR Güler TULUK Hafize KESER Ersun LU Hayriye irin AKBA SA LIK E NDE ÖRNEK Ö RENME STASYONLARININ GEL LMES VE UYGULANMASI LG SAYAR CEB S STEMLER N SINIF Ö RETMEN ADAYLARINININ MATEMAT E YÖNEL K TUTUMUNA ETK GERÇEK DÜNYA PROJES KULLANARAK B R L SANS DURUMU ÇALI MASI: Ö RETMEN ADAYLARI WEB SAYFASI DÜZENLERKEN NELER SÖYLED LER K.K.T.C. TEMEL E M 8. SINIF B LG VE LET M TEKNOLOJ DERS K TABI NIN GÖRSEL TASARIM LKELER NE GÖRE DE ERLEND LMES LKÖ RET M Ö RENC LER N NTERNETE YÖNEL K ALGILARI Sayfa 544 Sayfa 549 Sayfa 555 Sayfa 561 Sayfa 564 brahim Hakk ACAR Jasmina KARI Vesna RADOVANOVI Kemal O uz ER LG SAYAR DESTEKL E N TÜRK YE DE GEL VE MDEK UYGULAMALARI COMPUTER-AIDED INDIVIDUALIZATION OF INSTRUCTION FOR CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENT RETMEN ADAYLARININ B LG SAYAR DESTEKL ME N TUTUMLARI Sayfa 570 Sayfa 575 Sayfa 578 Maya Raunik KIRKOV Neli Stoicheva DIMITROVA METHODS AND TECHNIQUES FOR ACHIEVEMENT AND DEVELOPMENT OF VISUAL LITERACY IN STUDENTS OF 8, 9 AND 10 YEARS THE MOTIVATION FOR EFFECTIVE STUDY OF TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL INFORMAT ON ASSIMILATION Sayfa 582 Sayfa 585 Petko SAJNOVSKI TEORETICAL MODEL FOR TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL EDUCATION OF THE STUDENTS IN THE ELEMENTARY SCHOOLS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA Sayfa 588

20 Radenko S. KRULJ Lazar V. STOSIC Salih AH N Ebru GENÇTÜRK Stefan STEFANOV Wilhelm HADJ SK Chavdar SAZDOV Nadja ARABADJIEVA Kaloyan ANGELOV Stefan STEFANOV Wilhelm HADJ SK Stefan KARTUNOV Chavdar SAZDOV Nadya ARABADZH EVA Wilhelm HADJ SK Stefan STEFANOV Stefan KARTUNOV Donka STOEVA Delyan GOSPODINOV Velichka Georgieva PETKOVA Yasemin KALAYCILAR Belgin KOCABA EDUCATION AND TRAINING OF TEACHERS FOR PROPER USE AND APPLICATION OF CONTEMPORARY EDUCATIONAL TECHNOLOGY CO RAFYA Ö RETMENLER N Ö RET M SÜREC NDE NTERNET KULLANIMINA YÖNEL K GÖRÜ LER : KAR ILA ILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNER LER MODERN TECHNICAL MEANS IN SUPPORT OF THE TEACHING OF TECHNICAL SUBJECTS FOR STUDENTS WITH TECHNOLOGICAL PROFILE METHODOLOGY OF TEACHING CAD SYSTEMS FOR TRAINING OF STUDENTS IN THE FIELD OF PACKAGING EDUCATION TECHNOLOGIES FOR MACHINE DESIGN, COMPUTER TRAINING FOR STUDENTS PROJECT METHOD AS A MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGY KIDEML VE YEN MEZUN Ö RETMENLER N ÇA DA STRATEJ, METOD VE TEKN KLERLE AKT F Ö RET ME KAR I TUTUMLARI Sayfa 591 Sayfa 594 Sayfa 600 Sayfa 603 Sayfa 607 Sayfa 610 Sayfa 613 KONU ALANI (8) ÇOCUK GEL VE E Child Development and Education Ye im FAZLIO LU SUNU : ÇOCUK GEL VE E Sayfa 618 Abdülkadir KABADAYI 3-6 YA Ö RENC LER N Ö RETMEN GÖRÜ LER NE DAYALI R ANA D L Ö RET M MODEL ÖNER : ÖRNEK OLAY Sayfa 619 Ana NIKOLOSKA Miroslava NIKOLOSKA CHILDREN S COUNTING AND NON-QUANTITATIVE TRANSFORMATION OF A SET Sayfa 625 Ate Bayaz t HAYTA ÇOCUK VE PARA DARES Sayfa 628 At lgan ERÖZKAN Anis AYBERK Seda ATA Birgül Berna UYSAL Biljana CVETKOVA Burçin AYSU Aysel KÖKSAL AKYOL INTIMATE RELATIONSHIPSTHE IMPORTANCE OF ATTACHMENT AND ATTACHMENT STYLES ORFF-SCHULWERK YAKLA IMINDA MÜZ K- HAREKET N OKUL ÖNCES E MKURUMLARINDA KULLANILMASININ D KKAT, YARATICILIK VE SOSYAL LET M BECER N GEL NE ETK INFLUENCE OF EDUCATIONAL DEGREE OF PARENTS ON DEVELOPMENT OF CHILDREN FINE ART CULTURE OKUL ÖNCES Ö RETMEN ADAYLARININ RETMENL K MESLE NE KAR I TUTUMLARININ NCELENMES Sayfa 632 Sayfa 638 Sayfa 641 Sayfa 644

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

Öğretmen Adaylarinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik. Kişilik Özellikleri * Probationary Teachers Level of Inclination to. Multi-Cultural Education *

Öğretmen Adaylarinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik. Kişilik Özellikleri * Probationary Teachers Level of Inclination to. Multi-Cultural Education * www.iojes.net International Online Journal of Educational Sciences, 2009, 1 (1), 154-164. Öğretmen Adaylarinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Kişilik Özellikleri * Probationary Teachers Level of Inclination

Detaylı

1-3 Ekim 2009, Edirne/ TÜRK YE October 01-03, 2009, Edirne / TURKEY

1-3 Ekim 2009, Edirne/ TÜRK YE October 01-03, 2009, Edirne / TURKEY ULUSLARARASI 5. BALKAN E M VE B M KONGRES GÜNÜMÜZDE BALKANLARDA E M KONGRE B LD LER The 5th INTERNATIONAL BALKAN EDUCATION AND SCIENCE CONGRESS EDUCATION IN THE BALKANS TODAY CONGRESS PAPERS 1-3 Ekim 2009,

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu

BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Ç NDEK LER BÖLÜM 1: Ö RENMEN N NÖROF ZYOLOJ S... 1 Prof. Dr. Nazan Dolu Bellek ve Ö renme... 2 Davran n Yap Ta lar : Nöronlar... 3 Nöronlar n Bütünle tirme Fonksiyonu... 7 Ö renme ve Bellek... 12 Ö renme

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

İSMAİL ÇELİK YARDIMCI DOÇENT

İSMAİL ÇELİK YARDIMCI DOÇENT İSMAİL ÇELİK YARDIMCI DOÇENT ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 09.06.2015 Adres AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Telefon E-posta 4722162035-5422 icelik@agri.edu.tr Doğum Tarihi 05.07.1977

Detaylı

Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerin İnternete İlişkin Görüşleri (Akdeniz Üniversitesi Örneği)

Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerin İnternete İlişkin Görüşleri (Akdeniz Üniversitesi Örneği) 528 Üniversiteye Yeni Başlayan Öğrencilerin İnternete İlişkin Görüşleri (Akdeniz Üniversitesi Örneği) Turgut Fatih KASALAK, Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü, tfatih@akdeniz.edu.tr Evren SEZGİN, Akdeniz

Detaylı

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, muhasebe ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Muhasebe ile ilgili hangi bilgi,

Detaylı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Oryantasyon Rehberi 2015 Mart 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu kitapçığın amacı, bölümümüz öğrencilerinin eğitimleri süresince ihtiyaç duyabilecekleri

Detaylı

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com K 8 Fen Koleji'nde, anas n f ndan 8. S n fa kadar bütünlük ve devaml l k arz eden bir e itim program uygulan r. Bu programla tüm s n f düzeylerinde ö rencilere temel

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal K TAP TANITIMI Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal Doç. Dr. Süleyman Akyürek, lkö retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö retmen Adaylar n n Yeterlikleri

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

Uluslararası Durum. rkiye nin Dikkate Alması Gereken. Prof.Dr.Giray. .Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi

Uluslararası Durum. rkiye nin Dikkate Alması Gereken. Prof.Dr.Giray. .Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi Uluslararası Durum Belirleme Çalışmaları Kapsamında TürkiyeT rkiye nin Dikkate Alması Gereken Sonuçlar Prof.Dr.Giray.Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkiye nin Katıld

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Bulunduğu Kaynaştırma

Bulunduğu Kaynaştırma İşitme Engelli Öğrencilerin Bulunduğu Kaynaştırma Ortamlarında Fiziksel Düzenlemeler Araş. Gör. Duygu BÜYÜKKÖSE Araş. Gör. Hüseyin KOÇ Doç. Dr. Hasan GÜRGÜR ÖZEK 2015, Anadolu Üniversitesi Giriş İşitme

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249 Nalan Kuru Turaşlı Tel: +90 5326671867 e-mail: nalanturasli@gmail.com 2000 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği Programı nda yüksek lisans, 2006 yılında yine

Detaylı

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ eskemre@gmail.com Kaynaştırma Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Ortamları Tam zamanlı genel eğitim sınıfı Öğretmene danışmanlık sağlandığı tam zamanlı

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Sema ALTUN YALÇIN 2 Zeynel Abidin Yılmaz 3 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 1. Tüm çalıģma ünitelerinde araģtırma ödevi verilmesi esastır. Açıklama: Ünite çalıģmaları kapsamında

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri I ENG 101 Güz 4 0 0 4 4.5 Ön Koşul

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi ÜN VERS TEYE G R SINAV S STEM NDEK SON DE KL E L K N Ö RENC LER N ALGILARI Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görev Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Görev Görev Yeri Yıl 1. Adı Soyadı : Bengi BİRGİLİ ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : MEF Üniversitesi Maslak Ayazağa cad. No:4 34396 Sarıyer / İstanbul : 212 395 36 11 : birgilib@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi :

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme/Tasarımı Dersinin Kazanımlarına İlişkin Görüşleri

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme/Tasarımı Dersinin Kazanımlarına İlişkin Görüşleri Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme/Tasarımı Dersinin Kazanımlarına İlişkin Görüşleri Fatih BEKTAŞ Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi fatihbektas@atauni.edu.tr

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere, matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Erdemir, E. Yönetme Hastalığının Şifâsı (Kitap Eleştirisi), İş Ahlakı Dergisi, Kasım 2014, C. 7, S. 1.

Erdemir, E. Yönetme Hastalığının Şifâsı (Kitap Eleştirisi), İş Ahlakı Dergisi, Kasım 2014, C. 7, S. 1. Öğrenim Durumu Doçent: Yönetim-Organizasyon, ÜAK, 2012 Doktora Sonrası: University of Illinois at Urbana-Champaign, College of Business, USA, 2011 Doktora: Yönetim-Organizasyon, Anadolu Üniversitesi, 2007

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Arş. Gör. Birol Bulut Arş. Gör. Cengiz Taşkıran ALTINCI SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN ZİHİNSEL BECERİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ To Investigate In Terms Of The Mental

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA 0 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 68.75 ORTA 2004 Güz

ÖZGEÇMİŞ DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM. İngilizce ÜDS 68.75 ORTA 2004 Güz ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARİHİ: SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: 12288056440 DUYGU VEFİKULUÇAY YILMAZ 11/23/76 12:00 AM A55833 B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce ÜDS

Detaylı

Türkiye de Okutulan Fen ve Teknoloji Kitap Setlerindeki Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre (FTTÇ) Konularının Değerlendirilmesi

Türkiye de Okutulan Fen ve Teknoloji Kitap Setlerindeki Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre (FTTÇ) Konularının Değerlendirilmesi 510 Türkiye de Okutulan Fen ve Teknoloji Kitap Setlerindeki Fen-Teknoloji- Toplum-Çevre (FTTÇ) Konularının Değerlendirilmesi Dr. Elif Bakar, MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü, elifbakar@gmail.com Özet Fen

Detaylı

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN 7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN Bu yıl 7. Liseler arası Salih Zeki Matematik Projeleri Yarışması nın final sergisi 24-25-26 Mayıs 2016 tarihlerinde Darüşşafaka

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

T.C. l Millî E itim Müdürlü ü V O P Eylül 2012, stanbul

T.C. l Millî E itim Müdürlü ü V O P Eylül 2012, stanbul T.C. STANBUL VAL l Millî E itim Müdürlü ü V O P 10-14 Eylül 2012, stanbul stanbul Millî E itim Müdürlü ü Ankara Cad. No:2 Ca alo lu-fatih/ STANBUL 212 455 04 00-99 212 528 10 54(Fax) http://istanbul.meb.gov.tr

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin; Öğretmenlik mesleği ile tanışmalarını, Öğretmenliğin özellikleri

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I I I. YIL HAFTALIK DERS SAATI FBÖ 101 Z Genel Fizik I General Physics I (4+0) -4 6 FBÖ 151 Z Genel Fizik Lab. I General Physics Lab. I (0+2) -1 2 FBÖ 103 Z Genel Kimya I General Chemistry I (4+0) -4 6 FBÖ

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda öğrencilere ya da yetişkinlere çocuk eğitimi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çocuk gelişimi ile ilgili hangi

Detaylı

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI. OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015

BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI. OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 BEYKENT OKULLARI MYP GRUBU BĠLGĠ OKURYAZARLIĞI PROGRAMI ESASLARI OluĢturulma Tarihi: 21 Ağustos 2015 1. Tüm çalıģma ünitelerinde araģtırma ödevi verilmesi esastır. Açıklama: Ünite çalıģmaları kapsamında

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Türkçe Eğitimi Dokuz Eylül Üniversitesi 2006 Y. Lisans Türk Dili ve

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Türkçe Eğitimi Dokuz Eylül Üniversitesi 2006 Y. Lisans Türk Dili ve Yrd.Doç.Dr. NİHAT BAYAT ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Kampus - ANTALYA E-posta nihatbayat@akdeniz.edu.tr Telefon +90 242 310 6080 Faks 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIĞI KURSU'NDAKİ BAŞARIYI ETKİLEYEN KURSİYER ÖZELLİKLERİ

ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIĞI KURSU'NDAKİ BAŞARIYI ETKİLEYEN KURSİYER ÖZELLİKLERİ ÖZEL EĞİTİM DANIŞMANLIĞI KURSU'NDAKİ BAŞARIYI ETKİLEYEN KURSİYER ÖZELLİKLERİ Yrd. Doç. Dr. Gönül KIRCAALİ-İFTAR** Arş. Gör. Zafer ÖZER* GİRİŞ Kaynaştırma -özel gereksinimli öğrencilerin normal eğitim ortamlarında

Detaylı

Özgeçmiş. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Ekonomisi, Planlaması ve Yönetimi Okul Psikologluğu ve Rehberlik

Özgeçmiş. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Ekonomisi, Planlaması ve Yönetimi Okul Psikologluğu ve Rehberlik Özgeçmiş 1. Adı-soyadı : Dursun Gökdağ 2. Doğum Tarihi: 30.01.1948 3. Unvanı: Öğretim üyesi 4. Öğrenim durumu: Prof. Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Ekonomisi, Planlaması ve Yönetimi Okul

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE

Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul 1999-2003 Lisans Hacettepe Üniversitesi Öncesi 2003-2006 Yüksek

Detaylı

TeSLA Projesi: öğrenme ortamları için uyarlanabilen ve güvenilir bir e-değerlendirme sistemi

TeSLA Projesi: öğrenme ortamları için uyarlanabilen ve güvenilir bir e-değerlendirme sistemi Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd auad.anadolu.edu.tr TeSLA Projesi: öğrenme ortamları için uyarlanabilen ve güvenilir bir e-değerlendirme sistemi Yrd.Doç.Dr. Serpil KOÇDAR a Prof.Dr.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Kıbrıs Sorunu PSIR 464 7-8 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: YEŞİM GÜÇDEMİR Doğum Tarihi: 30 MART 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gazetecilik Marmara Üniversitesi 1995 Y. Lisans Reklam ve Tanıtım

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ

FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık

Detaylı

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ TANIM İletişim sistemlerinin ve her türlü elektronik aletin tasarımı, üretim teknolojisi, çalışma ilkeleri, yapımı ve işletilmesi ile ilgili alanlarda çalışan kişidir. A- GÖREVLER Elektronik ve haberleşme

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Tanımı 2

İÇİNDEKİLER. Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Tanımı 2 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Giriş 1 Duygusal ve Davranışsal Bozuklukların Tanımı 2 Normal Dışı Davramışları Belirlemede Öznellik 2 Gelişimsel Değişimlerin Bir Bireyin Davranışsal ve Duygusal Dengesi Üzerindeki

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI ANKARA 2011 GENEL

Detaylı

Mühendislik Fakültelerinde Ara t rmada Üretkenlik ve Çal ma Ortam nda Motivasyon Anketinin Sözel Sorular ndan Geribesleme

Mühendislik Fakültelerinde Ara t rmada Üretkenlik ve Çal ma Ortam nda Motivasyon Anketinin Sözel Sorular ndan Geribesleme Mühendislik Fakültelerinde Ara t rmada Üretkenlik ve Çal ma Ortam nda Motivasyon Anketinin Sözel Sorular ndan Geribesleme R dvan Berber berber@eng.ankara.edu.tr Mühendislik Dekanlar Konseyi MDK 18 Çanakkale

Detaylı

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2

1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 İÇİNDEKİLER 1. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.1. GİRİŞ... 2 1.2. NİTEL ARAŞTIRMALARDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNLARI... 2 1.3. NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ... 2 1.3.1. ÖRNEK OLAY (DURUM ÇALIŞMASI) YÖNTEMİ...

Detaylı

Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Tic.Ltd.Şti. Elif Sok. Sütçü Kemal Đş Merkezi No: 7 / 98

Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Tic.Ltd.Şti. Elif Sok. Sütçü Kemal Đş Merkezi No: 7 / 98 SAĞLAMA ADRESĐ: Alter Yayıncılık Reklamcılık Organizasyon Tic.Ltd.Şti. Elif Sok. Sütçü Kemal Đş Merkezi No: 7 / 98 Đskitler-ANKARA Tel: 0312 341 89 96 0532 203 96 57 alter@alteryayincilik.com YAZIŞMA YÖNETĐMĐ

Detaylı

Cambridge IGCSE Program Tanıtımı

Cambridge IGCSE Program Tanıtımı Cambridge IGCSE Program Tanıtımı Cambridge Uluslararası Sınavları 5-19 yaş grubuna yönelik uluslararası eğitim-öğretim programları ve yeterlilikleri sağlayan dünyanın en büyük kurumu 160 tan fazla ülkede

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BAZI SOSYODEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BAZI SOSYODEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI DOI:10.7816/sed-01-02-05 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BAZI SOSYODEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Arş. Gör. Dr. H. Onur KÜÇÜKOSMANOĞLU 1 ÖZET Araştırmada müzik öğretmeni

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

25.01.2016-PAZARTESİ A15. Zihin Engelliler Öğretmenliği Kaynaştırmada Olumlu Sınıf Yönetimi Yrd.Doç.Dr.Nevin Güner Yıldız 2 SINAV KOORD:

25.01.2016-PAZARTESİ A15. Zihin Engelliler Öğretmenliği Kaynaştırmada Olumlu Sınıf Yönetimi Yrd.Doç.Dr.Nevin Güner Yıldız 2 SINAV KOORD: 25.01.2016-PAZARTESİ Saati Bölümü Dersin Adı Öğretim Üyesi Sınıf Derslik Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ölçme ve Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Yusuf Ay 3 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık II.Ö Ölçme

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother Tongue Education ADED JOMTE ISSN:

Ana Dili Eğitimi Dergisi Journal of Mother Tongue Education ADED JOMTE  ISSN: 2016 Yaz, Cilt: 4 Sayı:3 2016 Summer, Volume: 4 Issue: 3 Genel Yayın Yönetmeni Editor in Chief Doç. Dr. Mehmet KURUDAYIOĞLU Yayın Yönetmenleri Editors Doç. Dr. Bayram BAŞ Doç. Dr. Bilginer ONAN Doç. Dr.

Detaylı

DERSLİ K DERS SAAT GÜN PERŞEMBE ÖĞRT. ELEMANI 1-8:15 ÖĞRT. ELEMANI

DERSLİ K DERS SAAT GÜN PERŞEMBE ÖĞRT. ELEMANI 1-8:15 ÖĞRT. ELEMANI YABANCI DİLLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI BAHAR YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI SAAT GÜN PERŞEMBE ÖĞRT. ELEMANI 1-8:15 2-9:10

Detaylı

IMAT103 & IMAT 303 Analitik. Geometri 1

IMAT103 & IMAT 303 Analitik. Geometri 1 1 ŞUBAT PAZARTESİ 2 ŞUBAT SALI 3 ŞUBAT ÇARŞAMBA 4 ŞUBAT PERŞEMBE 5 ŞUBAT CUMA Sınıf Öğretmenliği Sınav Yeri Okul Öncesi Bölümü Sınav Yeri İlköğretim Matematik Öğretmenliği Sınav Yeri Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Tematik Ağ Projesi AEHESIS

Tematik Ağ Projesi AEHESIS Tematik Ağ Projesi AEHESIS Aligning a European Higher Education Structure In Sport Science Spor Bilimleri Eğitimini Avrupa Yükseköğretiminde Uyumlaştırma 3. Yıl Proje Raporu - Özet - 2006 PROJE HAKKINDA

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

Tebriz (İran) Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Çalışma

Tebriz (İran) Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Çalışma and Literature of Tabriz University Türk Kütüphaneciliği 26, 4 (2012), 769-779 Tebriz (İran) Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Çalışma A Study on

Detaylı

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMAÇ Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Avrupa Birliğine üye ve aday ülkeler arasında

Detaylı

Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar

Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar Journal of Language and Linguistic Studies Vol.2, No.2, October 2006 Tekrar ve Düzeltmenin Erişiye Etkisi Fusun G. Alacapınar Öz Problem durumu:tekrar, düzeltme ile başarı ve erişi arasında anlamlı bir

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS 313052200001410 2 0 0 2 5

Öğretim planındaki AKTS 313052200001410 2 0 0 2 5 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. DÜNYA SİYASETİNDE ÇEVRE SORUNLARI Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 313052200001410 2 0 0 2 5 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen

Detaylı

İlkadım Birey Tanıma Envanteri

İlkadım Birey Tanıma Envanteri İlkadım Birey Tanıma Envanteri İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmıştır. İlkokul 3. ve 4. sınıf ve Ortaokul 5.6.7.8.sınıf, ile Lise Haz.9.10.11. ve 12.sınıf aralığındaki

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ferzan Curun 2. Doğum Tarihi: 11.04.1975 3. Unvanı: :Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN

OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN Sosyal medyada bizi izleyin /ocedorgtr www.oced.org.tr Çocuklarda Oyun Eğitimi Semineri Gerçekleşti Algı Özel Eğitim Merkezi nden Zihin Engelliler Öğretmeni Medine YILDIZ sunumuyla

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR VE İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI UNIVERSITY STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS THE USE OF COMPUTERS AND INTERNET Hakan POLAT University of Fırat, ELAZIG, TURKEY hakanpolat@firat.edu.tr

Detaylı

SAAT BÖLÜM DERS ÖĞRETİM ÜYESİ SINIF DERSLİK Fen Bilgisi Öğretmenliği Modern Fiziğe Giriş Doç. Dr. Deniz Korkmaz 2 A5

SAAT BÖLÜM DERS ÖĞRETİM ÜYESİ SINIF DERSLİK Fen Bilgisi Öğretmenliği Modern Fiziğe Giriş Doç. Dr. Deniz Korkmaz 2 A5 0.06.06 PAZARTESİ Fen Bilgisi Öğretmenliği Modern Fiziğe Giriş Doç. Dr. Deniz Korkmaz 0:00 :00 :00 :00 4:00 5:00 Sınıf Öğretmenliği Türk Eğitim Tarihi Doç. Dr. Pınar Girmen 4 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez: İnegöl Bölgesi nde Yaşayan Bulgaristan Göçmeni ve Yerli Ailelerin Aile Yapısı

ÖZGEÇMİŞ. Doktora Tez: İnegöl Bölgesi nde Yaşayan Bulgaristan Göçmeni ve Yerli Ailelerin Aile Yapısı ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı: Seher CESUR-KILIÇASLAN 2.Doğum Tarihi: 11 Nisan 1974 3.Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Aile ve Tüketici Bilimleri Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖĞRETMENLĐK UYGULAMASI

ÖĞRETMENLĐK UYGULAMASI ÖĞRETMENLĐK UYGULAMASI ÖĞRETMENLIK UYGULAMASI DERS DOSYASI Bu ders, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Pedagojik Formasyon programında Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından açılan 2 saat

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı