Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN"

Transkript

1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ DERSİ ÖDEVİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN AMAÇLARI, YAPISI, İŞLEYİŞİ VE SORUNLARI AD-SOYAD - 1 AD-SOYAD 2 AD-SOYAD -3 ÖĞRETİM ÜYESİ Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN İSTANBUL Kasım, 2013

2 2 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ Bu yazıda okul öncesi eğitimin tanımı, amaçları, Türkiye de okul öncesi eğitimdeki durum ve sorunlarının üzerinde durulmuştur. Ayrıca okul öncesi çocuğunun temel özellikleri fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal ve dil gelişimi açısından olmak üzere dört başlık altında ele alınmıştır. Okul Öncesi Eğitimi Nedir? Okul öncesi eğitim çeşitli şekillerde tanımlanmaktadır. Kapsamlı bir şekilde okul öncesi eğitime çocuk gelişiminin bir uygulaması, niyeti ve amaçları belli olan bir müdahale ya da çocukların hayatlarının ilk yıllarında gelişimlerini ve öğrenmelerini desteklemek için değişik şekillerde düzenlenmiş servisler diyebiliriz (New & Cochran, 2007). Milli Eğitim Bakanlığı ise okul öncesi eğitimi doğumdan zorunlu eğitimi kapsayan sürede çocukların bireysel özelliklerini ve farklılıklarını göz önünde bulundurarak fiziksel, duygusal, dil, sosyal ve zihinsel gelişimlerine sağlıklı bir biçimde katkıda bulunan iyi kişilik özelliklerinin kazandırıldığı, kendine güven ve yaratıcılığın teşvik edildiği ebeveyn ve eğitimcilerin etkin olduğu eğitim olarak tanımlamıştır ( Farklı kaynaklar tarayarak her kaynaktan farklı bir tanımlama yapmak mümkün fakat neredeyse tüm tanımların ortak noktlarını yani okul öncesi eğitim diyebilmemiz için gerekli olan okul öncesi eğitimin şartlarını görebilmek mümkün. Okul öncesi eğitimin şartları okul öncesi çağındaki çocukların bakım ve ihtiyaçlarını karşılamak, onlara erken eğitim deneyimleri yaşatmak ve onların ailelerine çocuk bakımı, gelişimi ve eğitimi hakkında bilgi sağlamaktır (New & Cochran, 2007). Okul öncesi eğitimi için on yıllardan beri tartışılan üç soru ne, nasıl, ne zaman dır. Ne sorusu daha çok programın içeriğiyle ilgilidir ve hala da tarışılan bir konu olduğu söylenebilir. Program içerikleriyle ilgili birçok değişik bakış açısı ve bunlara göre hazırlanmış proglamlar bulunmaktadır. Ne zaman sorusunu da program içeriğinden ayırmak mümkün değildir çünkü; zamanlama ve hangi deneyimin gelişimsel olarak çocuğa en uygun zamanda olacağını bulmakla ilgilidir. Günümüzde de hala ne erken çocukluk dönemi için gerekli, ne erken, ne geç konuları için birçok tartışma olmaktadır. Örneğin Türkiye de uzun yıllar erken çocukluk döneminde çocukların okuma yazma öğrenmenin doğru olup olmadığı hakkında değişik görüşler ortaya atılmış ve uzun yıllar bu senelerde okuma yazma öğrenmenin çocuk için erken ve onu ileride daha başarısız yapacak bir eylem olduğuna inanılmıştır. Yine nasıl sorusu da ve program içeriğiyle iç içe bir kavramdır çünkü; nasıl sorusu neyi nasıl

3 3 öğreteceğimiz, hangi yöntemi kullanancağımız ve doğru zamanlamayı nasıl yapacağımızla ilgilidir. Bu üç temel soru dışında kim ve nerede sorularını da okul öncesi eğitim tartışmalarına dahil edebiliriz. Kim eğitimin kim tarafından ve hangi kriterlere sahip olan kişiler tarafından verileceğiyle, nerede sorusu ise eğitimin nerede gerçekleşeceğiyle ilgilidir (Evans, 1975). Türkiye de okul öncesi öğretmenleri ve ilkokul öğretmenleri uzun süre bu seviye için yeterli olduğu düşünülüp lise mezunu kişiler olmuştur fakat günümüzde yükseköğretim gerekli bir şart olmuş hatta bu alanda yükseklisans ve doktora programları açılmıştır (Moroğlu, 2004). Nerde sorusu da yine farklı bakış açılarıyla gerek fiziksel ortamın nasıl olacağı, gerekse kaç kişilik gruplar olacağı gibi konularda tartışmalar yaratmıştır. (Evans, 1975) Okul öncesi eğitimin yaşı da okul öncesi eğitimi kavramını açıklamak için tartışılan bir konu olmuştur. National Association for the Education of Young Children (NAEYC) a göre okul öncesi eğitimi kapsayan erken çocukluk doğumdan sekiz yaşına kadar olan yaşam süresidir. Okul Öncesi Eğitimin Amaçları Okul öncesi eğitimi erken çocukluk dediğimiz yaşamımızın geri kalanını en çok etkileyecek olan dönemine ve yaşamın da başına denk geldiği için amaçları da doğal olarak çocukların gelecek için yaşam kalitelerini yükseltmek yönünde olacaktır. Moroğlu na (2004) göre okul öncesi eğitimin ana amacının öğrenmeye ilgi uyandırmak olması yanında onların bedensel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmak, bir sonraki eğitim basamağına hazırlamak, kötü şartlara sahip çevrelerden gelen çocuklara ortak bir yetiştirme ortamı sağlamak ve ana dilini en iyi şekilde konuşmasını sağlamaktır. Okul öncesi eğitimin amaçlarını yakın zamanlı amaçlar ve uzun zamanlı amaçlar olarak ikiye ayırabiliriz. Yakın zamanlı amaçlar uzun zamanlı amaçlara göre genellikle daha ayrıntılı, daha özele inilmiş maddeler içerirler. Okul öncesi eğitimin uzun amaçları göz önüne alındığında programcılar arasında ciddi bir çatışma olmadığını görmekteyiz. Okul öncesi eğitimin amaçlarını sıralamak güç ve çok uzayan hatta sonsuza kadar giden maddeler ekleyebiliriz fakat temel olarak baktığımızda şu şekilde bir sıralama yapabiliriz;çocukların en üst seviyede gelişim potensiyelini sağlamak, yargıda bağımsız olmalarını sağlamak, eleştirel bakış açısı kazandırmak, girişken ve sorumluluk sahibi olmalarını sağlamak, kendilerineve başkalarının haklarına ve sahip olduklarına saygı duymalarını sağlamak. Amaçlar belirlenirken birçok sorunun cevabını da vermek gerekir ve soruları cevaplamak çok da kolay

4 4 sayılmaz. Bu kafa karıştırıcı sorulardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz; İyi hayatın özellikleri nelerdir, değişik kültür ya da yetenek gruplarından gelmiş çocuklara ne derece farklı bir eğitim sağlamalıyız, bireysellik ve zihinsel sosyal uyum dengesi nasıl oluşturulmalı, çocuklar kuralları değiştirmeye ya da geliştimeye teşvik edilmeli mi (Evans, 1975)? Okul öncesi eğitimin en önemli amaçlarından biri de çocuklara bireysellik ve özgüven kazandırmaktır. Bu sayede çocuk hayata, sosyal yaşama da uyumunu artırıp üst seviyeye çıkaracaktır. Bu sayede çocuklar hem benlik algılarını geliştirecek hem de çocukta daha donanımlı bir insan olma isteği oluşacaktır (Myers, 1992). Okul öncesi eğitimin program içeriği çocukların hem sosyal-duygusal gelişimlerini kapsayacak şekilde hazırlanmalı hem de onları akademik yönden desteklemelidir. Yani okul öncesi eğitim çocukları hem sosyal-duygusal yönden hem de akademik yönden desteklemeyi amaçlar. Ayrıca okul öncesi eğitim çocukları bilişsel yönden de geliştirmeyi amaçlar (Myers, 1992). Milli Eğitim Bakanlığı na göre ise okul öncesi eğitimin temel amaçları şunlardır: okul öncesi eğitiminin amaç ve görevleri, millî eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak; çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak, onları ilkokula hazırlamak, şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı yaratmak, çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır ( Okul Öncesi Eğitimin Önemi Okul öncesi eğitime katılan çocuklar yazıları, harfleri, kitapları, çok çeşitli oyuncakları, yapbozları, bebekleri görme, çok çeşitli aktivitelere katılma imkanı elde etmektedir, ayrıca birçok okul öncesi eğitim programı veli katılımını destekliyor ve veliyi de bilinçlendirmektedir. Okul öncesi eğitimin bunları sağlaması ise çocukları akademik açıdan olumlu yönde etkilemektedir (Rathus, 2008). Çocuklar okul öncesi eğitim ile bilişsel gelişimlerini hızlandırmakla birlikte okula hazırlık oranlarını da artırmaktadır lı yıllarda Milwaukee de çocukların IQ lerini ve okul başarılarını artırmak amaçlı uygulanan Milwaukee Projesi nde sosyo-ekonomik çevrelerden gelen ve annelerinin IQ lerinin düşük olduğu çocuklar yaşlarına girmeden bir okul öncesi eğitim programına başladılar. Çocuklara hem bilişsel hem de dil yeteneklerini destekleyen programlar uygulandı, düzenli yemek yemeleri sağlandı ve annelere de çocuk bakımı hakkında eğitim fırsatı

5 5 sağlandı. Çocukların altı yaşlarına geldiklerindeki IQ leri aynı çevrelerden gelen fakat okul öncesi eğitimi almayan çocuklarla kıyaslandığında arada büyük bir fark görüldü. Okul öncesi eğitimi alan çocukların ortalaması 121 iken okul öncesi eğitimi almayan çocukların ortalaması 95 oldu (Garber, 1988). Bu araştırma açıkça ortaya koymaktadır ki okul öncesi eğitim bilşsel gelişimi olumlu yönde etkiler ve eksikliğinde çocukları potansiyellerinin altında kalmalarına neden olur ki bu da okul öncesi eğitimin önemliliğini ortaya koyan en güçlü argümanlardan biridir. Ayrıca yine bu ve bu alanda yapılmış birçok araştırmadan çıkarabileceğimiz gibi okul öncesi eğitim özellikle düşük sosyo-ekonomik çevreden gelmiş çocuklar için bir erken müdahaledir. Duygusal yeterlik çocukların iyi sosyal ilişkiler kurmasına, öz saygılarının yüksek olmasına, okula hazırlılıklarının yüksek olmasına ve akademik başarılarının yüksek olmasına yardımcı olur. Duygusal yeterliğin ise okul öncesi eğitim alan çocuklarda daha yüksek olduğu görülmektedir. Okul öncesi eğitime dahil olan çocuklar okul hayatına ilköğretimden başlayan çocuklara göre sosyal bir çevreye daha erken dahil olmaktadırlar. Bu da onları hem toplum içerisinde uyumu öğretmektedir hem de onların akranlarıyla, öğretmenleriyle ya da çevreleriyle olan iletişimi artırmaktadır (Nissen & Hawkins, 2010). Okul öncesi eğitim çocukların problem çözme yeteneklerini de geliştirmektedir. Okul öncesi eğitime katılan bir çocuk öğretmenin desteği sayesinde problemini tanımlamayı, çözüm aramayı, neler hissetiğini ifade edebilmeyi öğrenmektedir. Bu da çocuğun kendini daha fazla tanıması, duygularını anlayabilmesi ve kontrol edebilmesi yani daha iyi bir sosyal yaşam sunmaktadır. Okul öncesi eğitim çocuğun duygusal ve zihinsel gelişimine katkı yapmasının yanısıra çocukların fiziksel gelişiminde de büyük bir rol oynamaktadır. Gün içerisinde uygulanan aktiviteler gerek çocuğun küçük motor gerekse büyük motor gelişimini desteklemektedir. Aynı zamanda bu desteklerle çocuğun okula hazır bulunuş düzeyi de artmaktadır. Myers (1992) okul öncesi eğitimin öneminden bahsederken sekiz temel savın üzerinde durmaktadır. Birincisi insan hakları savıdır. Buna göre çocuklar yaşama ve tüm potansiyelerini geliştirme haklarına sahiptir. Ahlak ve sosyal değerler savına göre gelecekte arzu edilen insani ve sosyal değerleri korumak için işe ilk olarak çocuklardan başlanılmalıdır. Ekonomik sava göre toplum, üretim ve maliyet tasarrufunun artırılması için çocuk gelişimi alanına yatırım yapmak ekonomik yönden yarar sağlar. Program eğitimi savına göre sağlık, beslenme, eğitim programları gibi diğer programları gibi diğer programların etkinliği, çocuk

6 6 gelişimi programları ile birleştirilmek suretiyle artırılabilir. Sosyal eşitlik savına göre elverişsiz sosyo ekonomik şartlara ve cinsiyete bağlı eşitsizlikleri düzeltmek eğitimle mümkündür. Politik sava göre erken çocukluk programlarına destek, demokratikleşmeye yardımcı olacaktır. Araştırmalar savına göre yapılan çalışmalar; zeka, kişilik ve sosyal davranış gelişimleri bakımından ilk yılların çok kritik olduğunu ve çeşitli erken destek programlarına ilişkin uzun vadeli etkileri bulunduğunu göstermektedir. Sekizinci ve son olan sosyal ve demografik savına göre ise elverişsiz şartlarda büyüyen çocukların yaşam şanslarının artması, aile yapısının değişmesi, kırsal kesimden kentlere göç, iş gücünde kadın sayısının artması ve diğer değişiklikler, erken bakım ve gelişim konularına daha fazla önem verilmesi gereğini ortaya çıkarmııştır (Myers, 1992). Okul Öncesi Çocuğunun Temel Özellikleri 0-6 yaş dönemi bireyin büyümesi ve gelişimi açısından büyük önem taşır. Büyüme ve gelişmenin en hızlı olduğu bu dönemde uygun aile ve yetişkin desteği ile çocuklar mevcut potansiyellerinin en üst düzeyine ulaşmaları sağlanabilir. Büyüme ve gelişme için kritik dönem olarak belirlenen bu dönemde çocuğu etkileyen birçok faktör vardır. Bu faktörler; genetik, fiziksel, psiko-sosyal, ailesel, çevresel ve kültürel faktörlerdir. Tüm faktörlerden etkilene gelişim her bireyde aynı zamanda görülmese bile gelişim basamakları aynı sırayı takip eder (Aldgate, Jones ve Rose, 2004: 21-23). Bu nedenle her çocuğun gelişimi bireysel olarak gözlemlenmeli ve değerlendirilmelidir. Bireyler arası gelişim kıyaslaması yapılmamalı ve her çocuk kendi potansiyelinde değerlendirilmelidir. 0-6 Yaş Grubu Çocukların Fiziksel Özellikleri Doğum öncesinde çok hızlı büyüyen bebek doğduktan sonra da hızla büyümeye devam eder. Doğumdan sonra hızla büyüyen bebek ilk yılda yaklaşık 25 cm uzar ve kemikleri gelişir. Gelişen kemikleri sayesinde çevresindeki nesneleri yakalayabilir, onları taşıyabilir, oyun oynamaya ve çevresini keşfetmeye başlar (Cole ve Cole, 1993). Çocukların motor becerilerinin gelişmesinde belli aşamalar vardır. Bu aşamalar; emekleme, oturma, ayakta durma, bir yere tutunarak ayağa kalkma, tutunmadan ayakta durma ve yürümedir. Bu aşamalar bu sıralamayı takip etse bile her çocukta aynı dönemde olacağı kesin değildir. Çocuklar arasında bireysel farklılıklar olabilir ve oluşan bu farklılıklar ailelerin endişe duymasına neden olabilir (Rathus, 2008).

7 7 Çocuklar ikinci yılda da hızlı büyümelerine rağmen birinci yıldaki büyüme hızından daha düşük olduğu görülmektedir (Cole ve Cole, 1993). Çocuklar bu dönemde hızlı beyin gelişimleri sonucunda büyük kaslarını daha etkin bir biçimde kullanmaya başlarlar. Birinci yılın sonunda yürümeye başlayan çocuk ikinci yılda koşma, sıçrama, geri geri yürüme ve merdiven çıkma gibi becerilerini geliştirmeye başlarlar (Rathus, 2008). Üç yaşına gelen birçocuk eğer yeterli fırsat verilmişse kendi başlarına giyinme ve yemek yeme konusunda başarı gösterirler (Oktay, 2000:118). Üçüncü yaşta üç tekerlekli bisiklet kullanabilir ve topu atıp tutabilir düzeye gelirler. Üçbuçuk yaşlarında yaşanan kendi alanlarını düzenlemede yaşanan zorluklar, dört yaşına geldiğinde ortadan kalkar. Dört yaşına gelen bir çocuk alan konusunda başarılı olmaktadır (Miller, 2006). Dört yaşına gelen çocuk artık yetişkin gözetiminden çıkarak bireysel hareket edebilir, sorular sorabilir, seçimler yapabilir, kendisi hakkında çeşitli bilgiler verebilir hale ulaşmaktadır. Yürüme koşma, zıplama, gibi hareketleri rahatlıkla yapmayla birlikte her fırsatta hareket etmek ister. Konuşmanın çok sevildiği bu dönemde bilmeceler, fıkralar, hikayeler gibi sözel etkinliklerde bulunurlar. Küçük kaslarda gelişimin gözlemlendiği bu dönemde kalem ve fırça kullanmakta başarı görülür bu dönemde (Oktay, 2000: 118). Beş yaşında çocuklar daha dengeli, tutarlı ve sakindir. Gelişim hızının ilk dört yıla göre düşük olduğu bu dönemde çocuklar çevrelerine yönelir, daha az yetişkin desteğine ihtiyaç duyar ve çevreyi keşfetmekten hoşlanırlar. Yetişkinleri memnun etmekten hoşlanan çocuklar genellikle dostça ve güvenli davranışlar gösterirler (Oktay, 2000: 120). Beş yaşında küçük kaslardaki gelişme çocuğun birçok işini (giyinme, soyunma, saç tarama, ayakkabı giyme, toka takma, düğme ilikleme gibi) kendi başına yapabilmesini sağlar. Akademik ortamda da beş yaş çocuğu küçük kas gelişimindeki ilerleme sayesinde başarı gösterir. Kalem tutma, kesme-yapıştırma, makas kullanabilme, insan figürü çizebilme, geometrik şekilleri kopyalama gibi beceriler beş yaş grubunda görülen diğer özelliklerdir (Oktay, 2000: 121). Beden kontrolünün iyice geliştiği altı yaşta, egosentrik davranışların azaldığı gözlemlenmektedir (Curch, 2006). Koşma, kayma, ritim ile dans etme ve şarkı söyleme gibi davranışlar altı yaşında rahatlıkla yapılabilen becerilerdir. Öz bakım becerilerinde de altı yaş grubu başarılıdır (Oktay, 2000: 122). Sınırsız enerjiye sahip olan altı yaş çocukları, yerlerinde duramaz, hatta otururken bile kımıldanma, uzanma ve bükülme ihtiyacı duyarlar. Alti yaşta çocuklar, ip atlar, topa yön verecek şekilde vurabilir, topu tek elle tutabilir, sopa ile topa

8 8 vurabilir, tek ayağının üzerinde on saniye dengede durabilir, iki tekerlekli bisiklet kullanabilir, paten ve kızak kayabilirler (Oktay, 2000: 123). 0-6 Yaş Grubu Çocukların Bilişsel Özellikleri Çocuklar dışarda gördükleri nesne ve olayları kendi beyinlerinde belli kalıplar halinde gruplamaya başlarlar. Ancak dikkatlerini ve hafızalarını tam olarak kontrol edemezler, gerçekle realiteyi birbirine karıştırırlar ve aynı anda bir tek şeye dikkat edebilirler. Piaget, 2-7 yaşlar arasındaki bu döneme işlem öncesi dönem (preoperational stage) demiştir. Bu dönemde dil ve diğer semboller gelişir, yetişkin hareketleri taklit edilir ve bol oyun oynanır. Özellikle hayal ürünü oyunlar çok yaygındır (Rathus, 2008). Okulöncesi çocukları hala ben merkezcidir ve hayal kırıklığına uğradıklarında ben merkezli konuşmalar (nonmutual) yaparlar. Piaget ye göre bu aşamada özelliklere göre düzgün sınıflandırma (classification) ve sıraya koyma (serial ordering) yapamazlar. Dolayısıyla mantıksal işlemlerde becerikli değildirler. Piaget ye göre bu dönem çocukları korunum (conservation), yani görünüm ve biçimi değişse bile eşyanın aynı kalabileceği özelliğini bilmezler. İşlem öncesi dönem çocuğu beş tane on lirayı tek bir yüz liradan daha fazla değerlendirir. Çocuklar yedi yaş civarında bu eşyanın korunumu ilkesini kavradıklarında somut işlemler dönemine geçerler (Akt. Rathus, 2008). 2-3 yaşlarında çocuklar görünüşlere odaklanırlar, 4-5 yaşlarında ise dünyayı daha gerçekçi görürler ve anlarlar. Dünyayı anlarken sosyal ilişkileri de anlarlar (social cognition), düzgün ilişkiler, arkadaşlıklar ve dostluklar ararlar. Beş yaşındaki çocuklar kendi zihinleri ile ilgilendiği gibi, başkalarının duygu ve düşüncelerini de anlamaya başlarlar. «Bana ne, bana ne» demezler (Miller, 2006). Küçük çocuklar geçmişi büyük çocuklar ve yetişkinler kadar net hatırlayamazlar. Hatırlamadan ziyade görünce tanıma özellikleri gelişmiştir. Ayrıca bu dönem çocuklarında seçici dikkat (selective attention) eksikliği de vardır. Çocuklar doğuştan bir merak güdüsü getirirler; bunun yetişkinler tarafından mümkün olduğu kadar çabuk ve kapsamlı geliştirilmesi gerekir (Rathus, 2008).

9 9 0-6 Yaş Grubu Çocukların Sosyal ve Duygusal Özellikleri Doğumla birlikte sosyalleşme süreci başlar. Günümüzde gelişim psikologlarının çocuğun bir yaşına kadar olan bilişsel gelişim süreci hakkında farklı görüşleri vardır. Piage nin iddia ettiği üzere bilginin zamanla açık bir şekilde deneyim yoluyla inşa edildiği düşüncesi varken diğer yandan çocukların mümkün olduğu kadar erken yaşlarda hatta doğumdan itibaren deneyim yaşamalarına olanak sağlayan fırsatlar sunulmasının önemini vurgulayan fikirler yer almaktadır (Cole ve Cole, 1993: ). Doğumdan önceki ilk yıl bilişsel gelişim özelliklerine bakıldığında; çocuklar 3. aydan itibaren kendisi ile konuşulduğunda gülümser, aylarda kendisi ile sürekli ilgilenen kişiye bağlılık başlar, 0-12 yaş devresinde temel güven duygusunun oluşması bakımından bebekle ilgilenme çok önemlidir ve müzikler, sesler 3-13 aylık dönemde çocukların ilgisini çeker (Trevarthen ve Marwick, 2003). 1-2 yaş aralığında çocuklar çevresiyle ilgilidir. Aile bireylerinin davranışlarını gözleyerek taklit eder. Tek başına, paralel oyun oynar. Duygusal açıdan hala anneye bağımlıdır. Kitaplara ilgi duymaya başlar. Bu nedenle bu dönemde çocukların kitap ile etkileşimi pekiştirilmelidir (Trevarthen ve Marwick, 2003). 2-3 yaş aralığında çocuklar, daha bağımsızdır, özerkliğini ispatamaya çalışır, kendi alanını belirtme çabası vardır. Bu dönemin en önemli özelliği benmerkezcidir. Çocuklar herşeyi kendi bakış açısından görür ve herkesinde aynı şekilde gördüğünü düşünür. İki seçenekten birini tercih eder. Akran ilişkileri gelişmeye başlar. Bu yaş aralığında akran gruplarında çocuklar desteklenmelidir (Trevarthen ve Marwick, 2003). 3-4 yaş aralığında çocuk davranışları daha dengeli ve olumludur. Akranları ile beraber oyun oynar, paylaşmaya başlar. Adını-cinsiyetini söyler. Telefonda tanıdığı biri ile konuşur. 4-5 yaş civarında akranları ve yetişkinlerle iletişiminde başarılıdır. Kuralları anlar ve uygular. Sorumluluk almaktan hoşlanır. Yetişkin desteğine daha az ihtiyaç duyar, daha bağımsızdır. Duygusal yönden daha dengelidir. Bu dönemde çocuğun ihtiyaç duyguğu destek ona çevresi tarafından verilen özgürlükle belirlenir. Bu dönemde çocuğa kendi ihtiyaçlarını görmek için yetişkinler tarafından fırsat verilmelidir (Oktay, 2002). Çocuk 5-6 yaş aralığında, ailesine, okula ve topluma uyumu belirginleşmiştir. Grup oyunlarını tercih eder. Kooperatif oyun oynar. Arkadaş tercihi belirgindir. Empatik anlayış gelişmeye başlar. Erkek çocuklar babayla; kız çocuklar anneyle özdeşim kurar. Çok meraklı olan bu yaş grubundaki çocuklar yeni şeyler keşfetmede çok isteklidir. Okulda verilen

10 10 görevlerden hoşlanan çocuk koyulan kuralların da sebeplerini sorgular. Okul bu yaş grubunda ki çocuklar için son derece önemlidir ve verilen eğitimin etkisi çok önemlidir (Oktay, 2002). 0-6 Yaş Grubu Çocukların Dil Özellikleri Erken çocukluk döneminde dil becerileri gelişmeye devam eder. Bazı araştırmacılar dil gelişimini çocukların kurdukları cümlelerdeki kelime sayısı ile açıklamaya çalışırlar. Anne babalar, kardeşler, arkadaşlar, öğretmenler ve medya okulöncesi çocukların dil gelişimini geliştirmek için birçok olanaklar sunarlar. Dolayısıyla dil gelişimi bir sosyal ve kültürel ortam içinde olur. Bebek ilk aylarda ihtiyaçlarını ağlayarak belirtir. İkinci ve üçüncü ayda kumru gibi sesler çıkarır (agulama). Üçüncü ve dördüncü ayda çevreden gelen sese doğru dönmeye çalışır. dokuzuncu ayda anlamsız heceler üretir. Yedinci ve sekizinci ayda konuşma seslerini taklit eder. Dokuzuncu ayda hece tekrarları yapar (da da baba). Onbirinci ve Onikinci ayda anlamlı ilk sözcüğünü üretir (Cole ve Cole, 1993). İki yaşına kadar çocukların, sözcük dağarcığı genişler (50 60 sözcük). Ürettiği tek sözcük bazen bir cümle anlamını taşır. 1,5 2 yaşta iki kelimeli ifadeler ay da iki kelimeli cümlecikler üretir. Basit yönergeleri anlar ve yerine getirir. 2-3 yaşlarında çocukların dil gelişimi hızlıdır yaşta ortalama 200 sözcük üretir. Gramer kurallarına uygun konuşma gelişmeye başlar. Şahıs zamirlerini ve çoğul eklerini kullanmaya başlar, sürekli soru sorar. Basit öyküleri dinler (Oktay, 2000). 3-4 yaşlarında çocukların sözcük dağarcığında ortalama 300 sözcük vardır. Zaman belirten sözcükleri kullanmaya başlar. Dört kelimeli cümleler kurar. Konuşması belli ölçüde gramer kurallarına uygundur. Basit öyküleri anlatır. 4-5 yaşlarında gramer kurallarına uygun konuşan çocuk, karmaşık cümleler üretir. Kitaplara yoğun ilgi duyar. Sembollerle sözler arasındaki ilgiyi kavramaya başlar (Oktay,2000). 5-6 yaşlarında çocuklar artık yetişkin diline yakın dil becerisine sahiptir. Bilmediği sözcüklerin anlamlarını sorar. Önce düşünür, sonra konuşur. Espri anlayışı gelişmeye başlar, sohbete katılır ve öykü anlatır (Curch, 2006). 0-6 Yaş Grubu Çocukların Temel Gereksinimleri Beslenme. Yüzyıllardan günümüze değin felsefeciler ve eğitimciler toplumsal hastalıkların iyileşmesinin ve toplumun uygun bir şekilde geleceğinin sağlanmasının çocukların eğitimine ve bakımına bağlı olduğunu vurgulamışlardır (Prince ve Howard, 2002). Uygun beslenme ile çocuklar önceden belirlenmiş olan fiziksel kapasitelerinin en üst düzeyine

11 11 çıkabilirler. Beslenme anne karnında başlar. Doğumdan sonra ilk altı ayda beslenme için sadece anne sütü kullanılmalıdır. İlk altı aydan sonra ek besinlere doğal besinlerle az miktarlarla başlanılmalıdır. Yetersiz beslenmiş çocuklar sadece yaşam boyu yaşam boyu eksiklikler yaşamakla kalmaz bunun yanında zayıf bir bağışıklık sistemi ve iyi beslenmiş akranlarından motivasyon ve merak bakımından daha düşük bir yaşam sürdürürler. Obezite için üç önemli dönem vardır; 6-12 ay, 4-6 yaş ve puberte dönemidir (Prince ve Howard, 2002). Bakım. Çocuklar dünyaya geldiklerinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için düzenli bir şekilde beslenmenin yanında sağlık açısından uygun bakıma da gereksinim duyarlar. Çocuğun yaşadığı çevrenin sağlık açısında uygun olması gereklidir. İhmal edilen ve düzgün bakılmayan çocuklar kendilerini sevgisiz ve güvensiz hissederler. Çocuklar doğdukları andan itibaren ait olma ve sevme ihtiyacı içinde olurlar, aile ve bakıcıları tarafından uygun hassasiyeti gören çocuklar başarılı bir güven ilişkisi geliştirirler. Bu nedenle, özellikle küçük yaşta okul öncesi kuruma gelen çocukların sevgi ve ait olma gereksinimleri hassasiyetle karşılanmalıdır (Trevarthen ve Marwick, 2003). Güven, Sevgi, Saygı ve İlgi. Bireyin temel fizyolojik ihtiyaçlarından sonraki en temel gereksinimi güvenlik ve sevgi ihtiyacıdır. Bebekler ihtiyaçlarının karşılanmasında ona yardım eden kişilerle bağlılık geliştirirler. Bu bağlılık çocuğun güven duygusunun da temelini oluşturur. Bu neden uzmanlar babalara çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasında anne ile partner olmalarını öneriyor. Çocuğun çevresindeki yetişkinlerin sevgi ve saygı dolu olmaları ve çocuğa karşı gösterecekleri tutarlı davranışları güven duygusunun olumlu yönde gelişmesini olumlu yönde etkileyeceklerdir. Çocuğun yaşı ne olursa olsun, onunla kurulan iyi bir iletişim, onda kendine güven ve çevresine saygı gelişimi için önemli kaynaklardan biri olacaktır (Oktay, 2000). Oyun. Oyun çocuğa çevresini anlama, neden-sonuç ilişkilerini anlama, çevresindeki kişiler ve olaylar hakkında bilgi edinme imkanı sağlayan bir uğraş alanıdır. Çocuğun ihtiyaç duyduğu bireysel ve sosyal gelişimini sağlar. Çocuğun zihinsel ve duygusal gelişimini hızlandırır. Dil yoluyla ifade edemediği anlaşılmaz ve karışık olayları somutlaştırarak oyun içinde anlatmasını sağlar. Kelime dağarcığını geliştirmesine yardımcı olur. Dramatik oyunlar empati yeteneğini geliştirir. Risk alma, anlaşma yapma, problem çözme, fikir üretme, bilgilerini yansıtma, yeniden düzenleme ve birleştirme gibi beceriler edinirler (Sevinç, 1999).

12 12 Kendi Kendini Tanıma. Çocuğun benlik kavramı, dünyayı seyrettiği bir gözlük gibidir. Çocuğun benlik kavramı büyük ölçüde yaşamında onun için önemli olan kişilerin görüşlerinden etkilenir. Benlik kavramının gelişimi için bebeklik dönemi özellikle yürümeye başladığı dönem kritik bir dönemdir. Okul öncesi dönemde benlik kavramı hızlı gelişir çünkü, akranları ile kendini karşılaştırma olanağı bulur, ayrıca akranlarının gözünde kendinin nasıl göründüğünü anlayan çocuk kendi hakkında yargıya varabilir (Önder, 2003). Yetişkin ve Akran Desteği. Yetişkin ve akran desteği çocukların kendine güvenlerini ve yeni şeyler öğrenme arzusunu arttırır. Akran ilişkileri çocuğun bilişsel, sosyal, duygusal, psikolojik ve fiziksel gelişimine katkı sağlar. Akran ilişkileri, bilişsel açıdan, okula uyumun, akademik hazır oluşun, akademik motivasyonun ve akademik başarının önemli belirleyicilerindendir. Çocuklar akran ilişkileri ile sosyal davranışları öğrenme fırsatı bulurlar. Sorumluluk duygusu, paylaşma, yardımlaşma, işbirliği gibi sosyal davranışlarda yetişkin ve akran desteği ile gelişen becerilerdir (Yavuzer, 2002). Arkadaşlık. Arkadaşlık ortak ilgi alanları, sosyal ilişkileri ve duygusal bağları olan ilişki türü olarak tanımlanmaktadır. Çocuklar için arkadaşlık önemli bir ihtiyaçtır ve uzun vadede çocuğun sosyal ve duygusal sağlığını geliştirmesi beklenir. Attwood ve Gray (2001) erken çocukluk ve ergenlik dönemi arasında arkadaşlığı dört farklı seviyeye bölmüştür. 1. seviye:3-6 yaş kapı komşumuz 2. seviye: 6-9 yaş istediğim oyunları oynamama izin veriyor 3. seviye:9-13 yaş Beni savunuyor ve matematik ödevlerimde bana yardım ediyor 4. seviye: 13 ve üstü biz birçok konuda aynı şeyleri düşünüyoruz Türkiye de Okul Öncesi Eğitim Türkiye de Okul öncesi eğitimi, ilk olarak 1952 yılında hazırlanan Anaokulları Program ve Yönetmeliği, Anaokullarına Öğretmen Yetiştirme Geçici Yönetmeliği ve Anaokulları Yönetmeliği ile işlerlik kazanmaya başlar. Ancak, Türk Milli Eğitim sistemi içindeki yerini, 1961 yılında yürürlüğe giren 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ve 1973te yürürlüğe giren 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile alır. Ülkemizde okul öncesi eğitim, zorunlu ilköğretim çağına gelmemiş çocukların isteğe bağlı eğitimlerini kapsamaktadır (Unicef, 2007).

13 13 Başlangıçta, okul öncesi eğitim, ilköğretim yaşamında uyum güçlükleri yaşayabilecek, gelişim gerilikleri gösterebilecek kırsal kesimde yaşayan çocukların eğitimsel gereksinimlerini karşılamak amacıyla planlanmıştır. Ancak, okul öncesi eğitim Türkiye de bu gerekçe ile başlasa da günümüzde, anne babaların yoğun yaşam koşullarının getirdiği bakım sorunu, sosyo-ekonomik ve coğrafi özellikler okul öncesi eğitimin kentlerde yaygınlaşmasına yol açmıştır yılından itibaren Okul öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü nün kurulması ile birlikte okul öncesi eğitimin ülkenin geneline yaygınlaştırılması ve niteliğinin artırılması amacıyla yoğun bir çaba içine girilmiştir. Dünya Bankası destekli Temel Eğitim Projeleri ile amaçlananlar şunlardır: Temel eğitimin kapasitesinin genişletilmesi, Temel eğitimin kalitesinin artırılması ve düşük gelirli bölgeler ile büyük kentlerdeki (gecekondu alanları) okulların, hizmet vermesi gereken toplum için çok daha çekici hale getirilmesine yönelik faaliyetlere devam edilmesi, Temel eğitimin ayrılmaz parçaları olan okul öncesi eğitim ile özel eğitimin geliştirilmesi amaçlanmaktadır ( Türkiye de okul öncesi eğitimde okullaşma oranları çok düşüktür ve bütün gelimiş ülkelerin oldukça gerisindedir. Son yıllarda bu eğitime erişimde önemli gelişmeler sağlanmıştır. Zorunlu temel eğitimin sekiz yıla çıkarılmasıyla, öğrenci sayısında büyük artış sağlanmış, okul öncesi eğitime yönelik önemli çalışmalar yapılmıştır yılında yürürlüğe giren eğitim sistemi ile okul öncesi eğitime yapılan destek ve yatırım anlamını yitirmiştir. Okula başlama döneminin 60 aya çekilmesi ile okul öncesi eğitime başlaması gereken çocuklar ilköğretim bünyesine alınmıştır. Sistemdeki bu hizli ve alt yapısız değişim kuşkusuz en çok okul öncesi eğitim kurumlarını ve bu kurumlara başlama çağında olupda ilköğretime başlayan çocukları etkilemiştir. Bu uygulamadan sonra okul öncesi kurumlara başlama dönemi ay olarak tanımlanmış, aylık çocuklarında hazırbulunuşluklarına göre okul öncesi eğitim kurumu veya ilköğretim kurumları arasında tercih yapabileceği açıklanmıştır. 66,67,68 aylık çocukların kaydı velinin dilekçesiyle bir yıl ertenebilmekte ve 69,70 ve 71 aylıkların ise sağlık raporu bir yıl ertelenebilmektedir. 72 ay üzeri olan çocukların ise zorunlu kayıt olması gerekmektedir. Bununla birlikte okullaşma oranlarında, özellikle okul öncesi eğitimde bölgesel farklılıklar olup, istenilen düzeye henüz ulaşılamamıştır. Öğrenci

14 14 sayılarının arttırılması ve okul öncesi eğitimin tüm çağ nüfusunu kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması için farklı modellerin geliştirilip uygulanmasına ihtiyaç vardır. Türkiye'de mevcut yapısı ile okul öncesi eğitime, sadece ilköğretime hazırlık olarak bakılmaktadır ve çalışmaların büyük çoğunluğu 4-5 yaşı kapsayacak şekilde planlanmaktadır. Oysa erken çocukluk eğitimi kavramının yaygınlaştırılmasıyla, bakım ve eğitim hizmetlerinin özellikle risk altında yaşayan çocuklara öncelikle ve yaygın şekilde sunulması gerekmektedir. Okula hazır olma, erken çocukluk eğitimi ve gelişimi programlarının sağladığı katkılardan sadece bir tanesidir (Unicef,2007). Devlet Planlama Teşkilatı kalkınma planları hazırlar ve bu planlarda geleceğe yönelik hedefler yer alır dönemini kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı, AB ye üyelik sürecinin gerektirdiği Katılım Öncesi Ekonomik Program ve Uyum İçin Stratejik Çerçeve gibi dokümanların yanında, başta Orta Vadeli Program olmak üzere diğer ulusal ve bölgesel plan ve programlar ile sektörel ve kurumsal strateji belgelerinin dayanağını oluşturmaktadır. Dokuzuncu Kalkınma Planında okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına yönelikte hedefler belirlenmiş ve tedbirler önerilmiştir. 2005/2006 öğretim yılında %19,9 olan okullaşma oranının (brüt okullaşma oranı olup 4-5 yaş içindir)(unicef,2007). 2012/2013 öğretim yılında %50.0 a çıkarılması planlanmaktaydı. TUİK verilerine baktığımız zaman okul öncesi döneme ait verilerde öğretim yılı okul öncesi 5 yaş grubu için net okullaşma oranı %64.47 olarak yer almaktadır ( Okullaşma oranında, bu sayıya ulaşmak amacıyla eğitim sistemi yaşam boyu öğrenme yaklaşımıyla bütüncül olarak ele alınması ve sistemin erişilebilirliği ve fırsat eşitliğine dayalı yapısı güçlendirilmesi planlanmıştır. Özellikle okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla öğretmen ve fiziki altyapı ihtiyacı karşılanması, eğitim hizmetleri çeşitlendirilmesi, toplumsal farkındalık düzeyi yükseltilmesi, erken çocukluk ve ebeveyn eğitimleri artırılması planlamıştır. Çocuğun bakımı ve yetiştirilmesi için ideal ortam olan aileye yönelik eğitici programlar yaygınlaştırılmasıda hedefler arasındadır. Eğitimin yaygınlaştırılmasında merkezi idarenin yanı sıra mahalli idareler, gönüllü kuruluşlar ve özel sektörün katkısının artırılması hedefler arasındadır ( Türkiye de okullaşma oranlarının arttırılması ve erken çocukluk eğitimin yaygınlaştırılmasında UNICEF ve AÇEV in de önemli katkıları olmaktadır. Bu kuruluşların özellikle kırsal kesimde risk altındaki çocukların bakım ve eğitimlerini desteklemek amacıyla

15 15 yürüttükleri anne çocuk eğitimi programları ile özellikle 0-3 yaş arasındaki çocukların eğitime erişimleri sağlanmaktadır. Ayrıca, MEB in gerek ikili eğitim (derslik yetersizliği sebebiyle, bir günde bir derslikte iki grup öğrencinin eğitim görmesine dayalı düzenleme), gerekse taşıma kapsamına alınan köy okullarında anasınıfı açılması gibi uygulamaları okullaşma oranlarını arttırmaya yönelik çabalardır. Bunun yanında MEB, belediyeler ve STK lar mobil anaokulu uygulamaları ile kırsal bölgelerde risk altındaki çocukların eğitime erişimlerini sağlamaya çalışmaktadırlar (Unicef,2007). Türkiye'de kapsamlı ve nitelikli bir erken çocukluk eğitimi uygulaması toplumun eğitim düzeyini yükseltecek, nitelikli insan gücü sayısını arttıracaktır. Bu bilinçten hareketle erken çocukluk eğitimi, kamunun eğitim politikasının ve eğitim hizmetlerinin önemli bir parçası olarak kabul edilmeli ve kamu, genel hedef ve öncelikleri belirleme, yönlendirme, izleme ve değerlendirmede daha aktif bir rol üstlenmelidir( Unicef, 2007). Türkiye de Okul Öncesi Eğitim in Sorunları Türkiye de okul öncesi eğitimin sorunlarını anlamaya yönelik yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre okul öncesi öğretmenlerinin birinci sırada gördükleri sorun fiziksel çevredir. Okul öncesi eğitimde fiziksel ortam dışında temel standartlar bulunmamaktadır, varolan fiziksel standartlara ise uyulmadığı gözlenmektedir. Bu yüzden hem Milli Eğitim Bakanlığı nın hem de Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu nun okul öncesi eğitime yönelik yeni standartlar oluşturması ve standartların da uygulanmasını sağlaması gerekmektedir. Aynı araştırmada öğretmenlerin ikinci sırada gördüğü sorun ise kendini gerçekleştirme ve yenileme boyutudur. Araştırmaya göre dört yıılk lisans mezunu olan okul öncesi öğretmenleri iki yıllık lisans mezunu olan öğretmenlere göre kendilerini geliştirmeye ve yenilmeye daha açıklar.öğretmenlerin kendilerini geliştirebilmeleri ve yenileyebilmeleri ise hizmet içi eğitimle mümkün olacaktır. Ne yazık ki okul öncesi öğretmenlere sunulan yeterli hizmetiçi eğitim olanakları bulunmamaktadır. Bu sebeple okul öncesi öğretmenlerinin istek, ihtiyaç ve beklentilerine uygun hizmetiçi eğitim programları sağlanmalıdır. Ayrıca iki yıllık lisans mezunu olan öğrtemenlere eğitimlerini dört yıla tamamlama imkanı da sunulmalıdır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin üçüncü sırada gördükleri sorun ise Anne- Baba eğitimidir. Ülkemizde verilen okul öncesi eğitim malesef yetersiz düzeydedir. Bu sebeple ailelerin de okul öncesi eğitim sürecine dahil olup erken çocukluk eğitimi konusunda desteklenmesi gerekmektedir (Aktan Kerem & Cömert, 2005).

16 16 Türkiye de 2012 de getirilen sistemiyle okul öncesi eğitimin yaşları ilköğretime dahil edilmiş ve çocukların fiziksel, zihinnsel ve duygusal gelişimlerine uygun olmayan bir eğitim ortamına girdikleri öne sürülmüştür. 222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanuna göre ay çocukların ilköğretime başlaması velinin tercihine bırakılmış ve bu durum da özellikle sosyo-ekonomik seviyesi düşük olan ailelerin çocuklarını olumsuz yönde etkilemiştir. Çünkü veli çocuğunu az da olsa aylık bir para talep eden okul öncesi eğitim kurumu yerine ilköğretime başlatmayı tercih etmektedir. Bu da zaten ekonomik açıdan dezavantajlı olan çocuğa bir dezavantaj daha yaratmaya neden olmuştur. Okul öncesi eğitimin diğer önemli bir sorunu ise çocuğun hem sosyal yaşamına hem de akademik yaşamına bir temel oluşturacak olan bu eğitimin zorunlu olmamasıdır. Okul öncesi eğitiminin öneminde dikkat çekildiği gibi okul öncesi eğitime dahil olan çocukların hem sosyal yaşama hem de akademik yaşama hazır bulunuşluk düzeyleri çok daha yüksek olmaktadır. Dolayısıyla okul öncesi eğitim velinin bir tercihi olarak kalmamalı ve zorunlu hale getirilmelidir. Sistemde yaygın olan hizmetler de özel olup ücretlidir. Oysa ülkemizde risk grubu olarak adlandırılan, içinde bulunduğu şartlar açısından gelişimi en fazla tehdit altında olan, okul öncesi eğitimden en fazla faydayı sağlayacak çocuklar, ülkemizin görece daha az kalkınmış doğu ve güney doğu kesiminde, özellikle de kırsal bölgelerde yaşamaktadır ve paralı olan hizmetlerden faydalanamamaktadır. Erken çocukluk gelişimi programlarına genelde sadece ilköğretime hazırlık açısından bakılmakta olup tüm sistem buna göre planlanmaktadır. Özellikle risk altında yaşayan çocuklara yönelik sunulması gereken müdahale ve risk önleyici yaklaşımları sunulmamaktadır. Okul öncesi eğitimin içeriği, kapsamı ve uygulamaları ile ilgili (fiziksel ortam haricinde) temel standartlar yoktur. Üstelik Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı kurumların ayrı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu na bağlı kurumların ayrı müfredatı vardır. Standartlar olmadığı için de bu kurumları denetleyen yetkili ve bilgili kişiler bulunmamaktadır. Kurum merkezli okul öncesi eğitimi sınıflarını ilköğretime bağlı, okul öncesi eğitim kökenli olmayan müfettişler denetlemektedir. Merkezi bir çerçevenin çizildiği eğitim programı, ülkenin farklı yerinde, farklı koşullardaki çocukların bazılarının ihtiyaçlarını karşılarken, bazılarına yetersiz ve yabancı kalabilmektedir. Halihazırda Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı okullarda sadece dört yıllık üniversite eğitimi alanlar öğretmen olabilirken Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu na bağlı okulları için böyle bir koşul söz konusu değildir. Önemli sorunlardan biri de okul öncesi eğitimi ile ilgili sağlıklı istatistiklerin bulunmamasıdır. Oysa sağlıklı planlama ve politika üretme,

17 17 sağlıklı program geliştirme ancak doğru verilerin temel alınması ile mümkün olabilmektedir. Ülkemizde okul öncesi eğitim harcamalarının toplam bütçe içindeki payı binde bir, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi içindeki payı ise yüzde 1 seviyesindedir. Bu durum eğitim politikalarında okul öncesi eğitime yeterli önemin verilmediğinin önemli bir kanıtıdır( Bekman, 2005) Türkiye de 2012 de getirilen sistemiyle okul öncesi eğitimin yaşları ilköğretime dahil edilmiş ve çocukların fiziksel, zihinnsel ve duygusal gelişimlerine uygun olmayan bir eğitim ortamına girmelerine neden olmuştur. Daha sonra yapılan değişikliklerle yaş sınırı biraz daha yukarı çekilmiş olsa da zorunlu ilköğretime başlama yaşı 72 aydan 66 aya çekilmiştir. Üstelik ay arası çocuklar velinin tercihine bırakılmıştır. Bu durumda özellikle sosyo-ekonomik seviyesi düşük olan ailelerin çocuklarını olumsuz yönde etkilemiştir. Çünkü veli çocuğunu az da olsa aylık bir para talep eden okul öncesi eğitim kurumu yerine ilköğretime başlatmayı tercih etmektedir. Bu da zaten ekonomik açıdan dezavantajlı olan çocuğa bir dezavantaj daha yaratmaya neden olmuştur. Sonuç Okul öncesi eğitimin ne olduğu, nasıl olduğu, neden olması gerektiği ve nasıl olması gerektiğini genel olarak ele aldığımız bu yazıdan okul öncesi eğitimi yaş grubundaki çocuklar için bu eğitimi almanın çok kritik ve çok önemli olduğu çıkarımına ulaşılabilir. Okul öncesi çocuklarının gereksinimlerini ve Türkiye de okul öncesi eğitimde onlara sunulanları göz önüne aldığımızda okul öncesi eğitimin üzerinde yapılan değişikliklerin daha özenli ve planlı bir şekilde sunulması gerektiğini söyleyebiliriz. Türkiye de okul öncesi eğitimin son on yılda ulaştığı okullaşma oranına baktığımızda okul öncesine yönelik bilinçlenmenin arttığını ve ayrıca toplum açısından da bilinçlenmenin arttığı sonucuna varabiliriz. Fakat okul öncesi eğitimin hala zorunlu olmadığı Türkiye de okul öncesi eğitimin her çocuğun eşit fırsatlarla elde edilmesi gereken bir hak olduğu bilincine de ulaşılması gerektiğini söyleyebiliriz.

18 18 Kaynakça Aldgate, J., Jones, D., ve Rose, W. (2004). The Developing World of the Child, London, Jessica Kingsley Publishers. Aktan Kerem, E., & Cömert, D. (2005). Türkiye de Okul Öncesi Egitimin Sorunları ve Çözüm Önerileri. Eurasian Journal of Educational Research, 21, Attwood, T. ve Gray, C. (2001). Understanding and Teaching Friendship Skills. Autism Network, VIII(2). Bekman, S. (2005). Early Chilhood Education in Turkey. B. Spodek, & O. N. Saracho, International Perspectives on Research in Early Childhood Education (s ). Greenwich: Information Age Publishing. Cole, M., ve Cole, R. S., (1993). The Development of Children (2th Ed.), New York, W. H. Freemanand Company. Curch, E. B., (2006). 5 to 6. Early Childhood Today, 20(6), 30. Evans, E. D. (1975). Contemporary İnfluences in Early Childhood Education. Washington: Holt, Rinrhart and Winston, Inc. Garber, H. L. (1988). The Milwaukee Project: Preventing Mental Retardion in Children at Risk. Washington, DC: American Association on Mental Retardation. Kalkınma Planı adresinden tarihinde erişildi. MEB Programı, adresinden tarihinde erişildi. Miller, S.A., (2006). 3 to 4. Early Childhood Today, 20(6), Moroğlu, N. (2004). Okul Öncesi Eğitim. Okul Öncesi Eğitim (s. 9-12). İstanbul: Alman Liseliler Kültür ve Eğitim Vakfı. Myers, R. (1992). The Twelve Who Survive. New York: High Scope Press. New, R. S., & Cochran, M. (2007). Early Chilhood Education. Westport: Praeger. Nissen, H., & Hawkins, C. J. (2010). Promoting Emotional Competence in the Preschool Classroom. Chidhood Education, 86(4), Oktay, A., (2002). Yaşamın Sihirli Yılları: Okul Öncesi Dönem. Epison Yayıncılık, İstanbul. Önder, A., (2003). Okul Öncesi Çocuklar İçin Eğitici Drama Uygulamaları. Morpa Kültür Yayınları, İstanbul.

19 19 Prince, D. L., ve Howard, E. M., (2002). Children and Their Basic Needs. Early Chilhood Education Journal, 30(1), Rathus, S. A. (2008). Childhood and Adolescence. New York: Thomson Learning, Inc. Sevinç, M. (1999). Çocuğun Bilişsel ve Sosyal Gelişiminde Sembolik Oyunun Rolü, Early Years Conferance, Sharing Research in Early Chilhood Education Nisan, 1999.Warwick, İngiltere. Trevarthen, C., ve Marwick, H. (2003). Meeting the Needs of Children from Birth to Three: Research Evidence and İmplications for Out-of-Home Provision. TUİK. Eğitim İstatikleri adresinden tarihinde erişildi. UNİCEF, Okul Öncesi Eğitimde Bilgi Tutum Ve Uygulama Araştırmsı adresinden tarihinde erişildi Yavuzer, H. (2002). Doğum Öncesinden Ergenlik Sonuna Çocuk Psikolojisi. Remzi Kitapevi, İstanbul.

TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI

TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2031-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:7 4 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GELİŞİM BASAMAKLARI Okul öncesi dönem genel anlamda tüm gelişim alanları açısından temellerin atıldığı

Detaylı

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR 1)ÖZELLİKLERİ 2)KARŞILAŞMA SIKLIĞI 3)TÜRKİYE VE DÜNYADA YAPILAN FAALİYETLER 4)EĞİTİMLERİ 5)AİLEYE VE ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER ÖZELLİKLERİ MOTOR GELİŞİM ÖZELLİKLERİ ZİHİNSEL GELİŞİM

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ A u ok na lu ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - MART 2014 ANAOKULLARI BÜLTENİ ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ Okul öncesi dönem, gelişimin hızlı olması ve

Detaylı

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ Marmara Evleri Anaokulunda Rehberlik Hizmetleri (3 6 yaş) Okulumuzdaki tüm öğrencilerin her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi Temel Eği)m Genel Müdürlüğü Funda KOCABIYIK Genel Müdür 2013 I. Türkiye de Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi II. Türkiye de Erken Çocukluk Eğitiminin Yapısı III.

Detaylı

İNSAN HAYATINI ŞEKİLLENDİRMEK: OKULÖNCESİ EĞİTİM

İNSAN HAYATINI ŞEKİLLENDİRMEK: OKULÖNCESİ EĞİTİM İNSAN HAYATINI ŞEKİLLENDİRMEK: OKULÖNCESİ EĞİTİM Bir bireyin eğitimi, doğumuyla birlikte başlar ve yaşam boyu sürer. Sosyal bilimciler tarafından yapılan pek çok araştırma, öğrenmenin önemli bir kısmının

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞ OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞ 2016-2017 Öğretim Yılı Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Müge YURTSEVER KILIÇGÜN OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN TANIMI, KAPSAMI, ÖNEMİ, AMAÇLARI ve TEMEL İLKELERİ İnsanın gelişim öyküsü doğum

Detaylı

Maslow a Göre İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Maslow a Göre İhtiyaçlar Hiyerarşisi SOSYAL GELİŞİM-2 Maslow a Göre İhtiyaçlar Hiyerarşisi Maslow, sağlıklı kişiliğin nasıl oluştuğuyla ilgili derin araştırmalar yapmış ve sağlıklı bir kişiliğin gelişebilmesi için gerekli olan gereksinmelerden

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Çocuğun kas gelişimini sağlayan, enerjisinin boşalmasına yol açan oyun, arkadaşları ile iletişimi ve işbirliğini de sağlayarak onun dünyasını biçimlendirir. Piaget e göre oyun, çocuğun

Detaylı

GELİŞİMİN EN HIZLI OLDUĞU DÖNEMİ 0-3 YAŞTIR Fakat 0-6 yaşın her döneminde çocuğun öğreneceği fiziksel, sosyal, zihinsel, cinsel, duygusal ve ahlaki gö

GELİŞİMİN EN HIZLI OLDUĞU DÖNEMİ 0-3 YAŞTIR Fakat 0-6 yaşın her döneminde çocuğun öğreneceği fiziksel, sosyal, zihinsel, cinsel, duygusal ve ahlaki gö 0-6 YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ KÜÇÜK ADIMLAR ANAOKULU Mehmet Gökay İÇEL. Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen GELİŞİMİN EN HIZLI OLDUĞU DÖNEMİ 0-3 YAŞTIR Fakat 0-6 yaşın her döneminde çocuğun öğreneceği

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU Yaş Dönem Özellikleri BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı düzenli, sürekli ve uyumlu bir ilerlemeyi dile

Detaylı

ÇOCUKLARIN GELİŞİ İŞİM. Prof. Dr. Nilgün n METİN Hacettepe Üniversitesi

ÇOCUKLARIN GELİŞİ İŞİM. Prof. Dr. Nilgün n METİN Hacettepe Üniversitesi 0 6 YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOCUKLARIN GELİŞİ İŞİM ÖZELLİKLERİ Prof. Dr. Nilgün n METİN Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi imi ve Eğitimi E BölümüB BÜYÜME VE GELİŞ İŞME BÜYÜME: Bir çocuğun boy uzunluğu ve vücut

Detaylı

AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV)

AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV) AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI (AÇEV) Eylül, 2009 Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi, Ankara Uzm. Seda YILMAZ İNAL AÇEV Ankara Temsilcisi Ailenin Önemi Anne-babalar, ilk eğiticiler olarak çocukların

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

ÇOCUKLARA EŞİT FIRSAT: ANNE ÇOCUK EĞİTİM PROGRAMI

ÇOCUKLARA EŞİT FIRSAT: ANNE ÇOCUK EĞİTİM PROGRAMI ÇOCUKLARA EŞİT FIRSAT: ANNE ÇOCUK EĞİTİM PROGRAMI AÇEP in Özellikleri Ev merkezli okul öncesi ve Aile Eğitimi programı Kurumsal okul öncesi eğitime maliyet etkin bir alternatif Çocukların bütüncül gelişimini

Detaylı

Hamileliğe başlangıç koşulları

Hamileliğe başlangıç koşulları Zeka aslında tek bir kavram değildir. Zekayı oluşturan alt yeteneklere bakıldığında bu yeteneklerin doğuştan getirilen yeteneklerin yanı sıra sonradan kazanılmış, gerek çocuğun kendi çabasıyla edindiği,

Detaylı

OYUN VE ÇOCUK. -Çocuğun iç dünyasını anlayabilmek. -Çocuğun olayları anlamasına yardım etmek. -Çocuğa olaylarla baş etme becerileri kazandırmak

OYUN VE ÇOCUK. -Çocuğun iç dünyasını anlayabilmek. -Çocuğun olayları anlamasına yardım etmek. -Çocuğa olaylarla baş etme becerileri kazandırmak OYUN VE ÇOCUK Oyun oynamak çocukluk çağına özgü psikolojik, fizyolojik ve sosyal içerikli bir olgudur. Oyun hem zihinsel gelişimin aynası olan hem sosyal becerilerin öğrenildiği hem de duygusal boşalımın

Detaylı

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK

MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK MATEMATİĞİ SEVİYORUM OKUL ÖNCESİNDE MATEMATİK Matematik,adını duymamış olsalar bile, herkesin yaşamlarına sızmıştır. Yaşamın herhangi bir kesitini alın, matematiğe mutlaka rastlarsınız.ben matematikten

Detaylı

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86

içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 B Ö L Ü M 2 PUBERTE, SAĞLIK VE BİYOLOJİK TEMELLER 49 B Ö L Ü M 3 BEYİN VE BİLİŞSEL GELİŞİM 86 içindekiler BÖLÜM 1 GİRİŞ 1 Tarihsel Bakış Açısı 3 Erken Tarih 3 Yirminci ve Yirmi Birinci Yüzyıllar 3 Ergenliğe İlişkin Kalıpyargılar 6 Ergenliğe Pozitif Bir Bakış Açısı 7 Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE

NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM? OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI PROGRAMIN TEMEL ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME MERKEZLERİ AYLIK EĞİTİM PLANI GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI GÜNE BAŞLAMA ZAMANI OYUN ZAMANI ETKİNLİK ZAMANI GÜNÜ DEĞERLENDİRME

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

3-6 YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ

3-6 YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ 3-6 YAŞ GELİŞİM ÖZELLİKLERİ GELİŞİM NEDİR? Gelişim, Çocuğun hareket etmeyi, Düşünmeyi, Hissetmeyi, Başkalarıyla ilişki kurmayı öğrendiği, ileriye doğru giden bir değişim sürecidir. Gelişim ana rahminde

Detaylı

28.02.2011 1. Çocuk Hakları Kongresi, 25-27 Şubat 2011, Istanbul

28.02.2011 1. Çocuk Hakları Kongresi, 25-27 Şubat 2011, Istanbul Okulöncesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Uzm. Dilek EROL SAHĐLLĐOĞLU MEB Öğretmenim Anaokulu Müdür Yardımcısı 1 Sunu Planı Okulöncesi Eğitimin Tanımı Okulöncesi Eğitimin Önemi Eğitim Hakkı Sayılarla Okulöncesi

Detaylı

4/16/2010 İÇERİK. Kişisel Rehberlik? Geleneksel vs Gelişimsel Yaklaşıma Göre Kişisel Rehberlik? KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME

4/16/2010 İÇERİK. Kişisel Rehberlik? Geleneksel vs Gelişimsel Yaklaşıma Göre Kişisel Rehberlik? KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME İÇERİK KİŞİSEL REHBERLİK Gelişimsel Yaklaşıma Göre Kişisel Rehberlik Kişisel Rehberlik Açısından Etkili Öğretmenlik Farklı Eğitim Dönemlerinde Kişisel Rehberlik Kişisel Rehberlik? GELİŞİMSEL YAKLAŞIMA

Detaylı

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Çocukları çocuk bakım evi yolunda olan ebeveynlere Århus Kommune Børn og Unge Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Tyrkisk, Türkçe 2-3 yaşındaki çocuk hakkında durum ve gelişim görüşmesi Çocuk bakım

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

Toplumsal ve Ekonomik Kalkınma için i in Erken itimi. Ayla Göksel Göçer, AÇEV 17 Mart 2006

Toplumsal ve Ekonomik Kalkınma için i in Erken itimi. Ayla Göksel Göçer, AÇEV 17 Mart 2006 7 Çok Geç!: Toplumsal ve Ekonomik Kalkınma için i in Erken Çocukluk EğitimiE itimi Ayla Göksel Göçer, AÇEV 17 Mart 2006 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ TANIMI VE ÖNEMİ 0-6 yaşları arasını kapsar; Yaşama, büyüme,

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

Üstün Zekalılar ve Özel Yetenekliler ÖZEL EĞİTİM. Kasım 2010

Üstün Zekalılar ve Özel Yetenekliler ÖZEL EĞİTİM. Kasım 2010 ve Özel Yetenekliler ÖZEL EĞİTİM Kasım 2010 Genel Giriş Örnek Video Sunum Akışı Üstün Zekalı ve Özel Yetenekli Çocukların Özellikleri Çoklu Zeka Alanları Üstün Zekalılara ve Yeteneklilere Sunulan Eğitim

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Seti

Okul Öncesi Eğitim Seti Okul Öncesi Eğitim Seti Degerli Egitimciler Okul öncesi eğitim; çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin uyarıcı çevre olanakları sağlayan; onların bedensel, zihinsel, duygusal

Detaylı

GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ

GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ GELİŞİM DÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ 3-6 yaş arasını kapsayan ve okul öncesi dönem adını verdiğimiz süreç çocukların gelişimi açısından oldukça önemlidir. Okul öncesi dönem çocukta büyümenin ve gelişimin en hızlı

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE REHBERLİK PROGRAMI İHTİYAÇ ANALİZİ FORMU (Anne-Baba Formu) Çocuğun Kaç Aylık Olduğu :. /. / 20 Cinsiyeti :

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE REHBERLİK PROGRAMI İHTİYAÇ ANALİZİ FORMU (Anne-Baba Formu) Çocuğun Kaç Aylık Olduğu :. /. / 20 Cinsiyeti : FORM-A ÖLÇME DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ FORMLAR EK-4 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE REHBERLİK PROGRAMI İHTİYAÇ ANALİZİ FORMU (Anne-Baba Formu) Çocuğun Kaç Aylık Olduğu :. /. / 20 Cinsiyeti : Sayın anne-baba / veli,

Detaylı

Okul Dönemi Çocuklarda

Okul Dönemi Çocuklarda Okul Dönemi Çocuklarda Fiziksel ve motor gelişim Bilişsel açıdan gelişim Psikososyal gelişim Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül Hasan Kalyoncu Üniversitesi Okul Dönemi Çocuklarda (7-11 yaş) Gelişimin Görevleri

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış Prof. Dr. Yüksel KAVAK Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi TÜSİAD / UNFPA İstanbul, 5 Kasım 2010 1 Ana tema: Nüfusbilim ve Yönetim Çalışmanın

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI OKUL DÖNEMİNDE ARKADAŞLIK VE AKRAN İLİŞKİLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI OKUL DÖNEMİNDE ARKADAŞLIK VE AKRAN İLİŞKİLERİ k İl u ok l ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI OKUL DÖNEMİNDE ARKADAŞLIK VE AKRAN İLİŞKİLERİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - MART 2014 OKUL DÖNEMİNDE ARKADAŞLIK VE AKRAN İLİŞKİLERİ Her insan, yaşamını

Detaylı

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI

VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI İÇİNDEKİLER KISIM I VYGOTSKY SİSTEMİ: KÜLTÜREL-TARİHSEL GELİŞİM KURAMI BÖLÜM 1 Vygotsky nin Yaklaşımına Giriş Zihnin Araçları... 4 Zihnin Araçları Niçin Önemlidir... 5 Vygostky Yaklaşımının Tarihçesi...

Detaylı

TED ATAKENT KOLEJİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ

TED ATAKENT KOLEJİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ TED ATAKENT KOLEJİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ 1. SINIFA HAZIR OLMAK İlkokula başlarken, tüm çocuklar hayatlarında önemli bir adım atmış, yeni bir başlangıç yapmış olurlar. 1. sınıfla birlikte

Detaylı

GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI NIN GENEL AMAÇLARI

GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI NIN GENEL AMAÇLARI GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI NIN GENEL AMAÇLARI Öğretim Programı, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu nun 2. maddesinde ifade edilen Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ile Türk Millî Eğitiminin

Detaylı

MERSİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEKÜSH ŞUBESİ ÇOCUK GELİŞİMCİ DAMLA ATAMER

MERSİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEKÜSH ŞUBESİ ÇOCUK GELİŞİMCİ DAMLA ATAMER MERSİN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇEKÜSH ŞUBESİ ÇOCUK GELİŞİMCİ DAMLA ATAMER BEBEKLİK DÖNEMİNDE (0 3 YAŞ) ERKEN TANI İÇİN KRİTİK DÖNEMLER Bebeklik dönemi, gelişimin en hızlı ilerlediği dönemdir. Çevrelerine

Detaylı

AÇEV AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI

AÇEV AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI AÇEV AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI Çocuğun, gelişimini olumsuz yönde etkileyecek davranışlara maruz kalmasını önlemek için öncelikle anne ve babaların duyarlılığının artırılması gerekmektedir. Çünkü, annebabalar,

Detaylı

OYUN VE ÇOCUK. Oyunun Aşamaları:

OYUN VE ÇOCUK. Oyunun Aşamaları: OYUN VE ÇOCUK Çocuklar oyunla dünyayı keşfederler, diğer kişilerle kuracakları ilişkileri öğrenirler, kendi yeteneklerini ve güçlerini test ederler, yeni fikirleri denerler ve farklı aktiviteleri deneyecek

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ VE TEŞEKKÜR KİTABIN YAPISI VE KAPSAMI YAZAR HAKKINDA 1. BÖLÜM ÜSTÜN YETENEKLİLİKLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE KURAMSAL ÇERÇEVE

İÇİNDEKİLER SUNUŞ VE TEŞEKKÜR KİTABIN YAPISI VE KAPSAMI YAZAR HAKKINDA 1. BÖLÜM ÜSTÜN YETENEKLİLİKLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE KURAMSAL ÇERÇEVE İÇİNDEKİLER SUNUŞ VE TEŞEKKÜR... v KİTABIN YAPISI VE KAPSAMI... vii YAZAR HAKKINDA... ix 1. BÖLÜM ÜSTÜN YETENEKLİLİKLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE KURAMSAL ÇERÇEVE 1.1. ÜSTÜN YETENEKLİLİĞE TARİHSEL BAKIŞ...

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

ANAOKULU 4 YAŞ GRUBU 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

ANAOKULU 4 YAŞ GRUBU 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ ANAOKULU 4 YAŞ GRUBU 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ 2017-2018 Eğitim - Öğretim Yılı DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA Kendimizi İfade Etme Yollarımız Düşünceleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları,

Detaylı

ÜNİTE-1 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

ÜNİTE-1 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM Okul Öncesi Eğitime Giriş ÜNİTE-1 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM I. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN TANIMI, ÖNEMİ, AMAÇLARI VE YARARLARI A. Okul Öncesi Eğitimin Tanımı B. Okul Öncesi Eğitimin Önemi C. Okul Öncesi Eğitimin Amaçları

Detaylı

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- EĞİTİM VE PSİKOLOJİ İLİŞKİSİ: EĞİTİM PSİKOLOJİSİ.... 4 2. ÜNİTE-GELİŞİMİN TEMELLERİ........7 3. ÜNİTE-FİZİKSEL

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Çarşamba, 07 Ekim :27 - Son Güncelleme Çarşamba, 07 Ekim :31

Yönetici tarafından yazıldı Çarşamba, 07 Ekim :27 - Son Güncelleme Çarşamba, 07 Ekim :31 Çocukların Arkadaş Edinmelerine Nasıl Yardımcı Olunmalı? Bu soruya cevap vermek için öncelikle bazı çocukların neden arkadaş edinemedikleri üzerinde durmamız gerekmektedir. Çocuklar çok çeşitli nedenlerden

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

Eğitim, sevgi Özel Önsöz Anaokulu

Eğitim, sevgi Özel Önsöz Anaokulu Başarının Önsöz ü 1 2 Eğitim, sevgi Özel Önsöz Anaokulu 1200 m² kullanım alanı, oyun salonları, çalışma sınıfları, sınıfların dışında açık ve kapalı oyun bahçesi, kum havuzu, bilim atölyesi, spor salonu,

Detaylı

ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ

ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ ÇOCUKLARDA ÖZGÜVEN GELİŞİMİ Özgüven Nedir? Özgüven en basit tanımıyla kişinin kendisine güvenmesidir. Daha geniş anlatımla, kişinin yapabildikleri ve yapamadıklarıyla, olumlu

Detaylı

TANIM. Aşağıdaki gelişim alanlarının bir kaçında ağır ve yaygın yetersizlik ile karekterize edilir;

TANIM. Aşağıdaki gelişim alanlarının bir kaçında ağır ve yaygın yetersizlik ile karekterize edilir; OTİZM TANIM Aşağıdaki gelişim alanlarının bir kaçında ağır ve yaygın yetersizlik ile karekterize edilir; Sosyal etkileşim becerileri, İletişim becerileri Basma kalıp ilgiler, aktiviteler ya da davranışların

Detaylı

Yaşam Boyu Sosyalleşme

Yaşam Boyu Sosyalleşme Yaşam Boyu Sosyalleşme Lütfi Sunar Sosyolojiye Giriş / 5. Ders Kültür, Toplum ve Çocuk Sosyalleşmesi Sosyalleşme Nedir? Çocuklar başkalarıyla temasla giderek kendilerinin farkına varırlar ve insanlar hakkında

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM DRAMA İLE İLGİLİ TERİMLER VE ÇOCUKLARLA DRAMANIN TARİHÇESİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM DRAMA İLE İLGİLİ TERİMLER VE ÇOCUKLARLA DRAMANIN TARİHÇESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM DRAMA İLE İLGİLİ TERİMLER VE ÇOCUKLARLA DRAMANIN TARİHÇESİ Psikodrama... 4 Yaratıcı Drama... 4 Eğitici Drama... 4 Drama Oyunu... 5 Drama... 5 EĞİTİCİ DRAMANIN TANIMI... 6 ÇOCUKLARLA

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

Dil Gelişimine Uygun Etkinlikler

Dil Gelişimine Uygun Etkinlikler DİL GELİŞİMİ-2 Dil Gelişimine Uygun Etkinlikler O Çocukların dil gelişimlerinin desteklenmesi onların dil kazanımlarını hızlandırmak, çeşitlendirmek ve akıcı olmalarını sağlamak açısından önemli olmaktadır.

Detaylı

Soru: Tanrı tasavvuru ne demektir?

Soru: Tanrı tasavvuru ne demektir? Tanrı Tasavvuru Soru: Tanrı tasavvuru ne demektir? Peker e göre: Kişinin bebekliğinden itibaren, zeka gelişimine, edinmiş olduğu bilgi ve yaşantısına göre, Tanrı yı zihninde canlandırması, biçimlendirmesi

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

Ders Ayrıntıları Yarıyıl Kodu Adı T+U Kredi AKTS Çocuk Hukuku

Ders Ayrıntıları Yarıyıl Kodu Adı T+U Kredi AKTS Çocuk Hukuku 1 --- Çocuk Hukuku 2+0 2 2 Seçmeli okul öncesi öğretmenliği lisans öğrencilerinin Türkiye ve Dünya hukukunda çocuğun ve çocuk haklarının yeri konusunda bilgi sahibi olmaları Çocukluk kavramı ve tarihsel

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (48-60 AY) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ARALIK 2016 AYLIK PLAN

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (48-60 AY) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ARALIK 2016 AYLIK PLAN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROĞRAMI (48-60 AY) TAM GÜNLÜK AYLIK EĞİTİM PLANI ARALIK 2016 AYLIK PLAN BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Ø Dikkatini çeken nesne/durum/olaya

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK. Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK

İçindekiler. İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK. Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK İçindekiler Önsöz... iii İçindekiler... vii 1. BÖLÜM SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ VE YAPILANDIRMACILIK Yrd. Doç. Dr. Meral GÖZÜKÜÇÜK Giriş... 1 Dil ve Anadili Tanımı... 2 Türkçenin Özellikleri... 4 İlkokul

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

KOD 45 GELİŞİM MR (61-72 AY) xxxxxxx. "Çocuğun gelişimini takip edin."

KOD 45 GELİŞİM MR (61-72 AY) xxxxxxx. Çocuğun gelişimini takip edin. KOD 45 GELİŞİM MR (61-72 AY) xxxxxxx "Çocuğun gelişimini takip edin." KİŞİSEL BİLGİLER xxxxxxx Doğum Tarihi 30.4.2009 Cinsiyet Kız Okul xxxxxxx Sınıf xxxxxxx İl İstanbul İlçe Kadıköy I. Uygulama Tarihi

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ARKADAŞ SEÇİMİNİN ÖNEMİ

ARKADAŞ SEÇİMİNİN ÖNEMİ ARKADAŞ SEÇİMİNİN ÖNEMİ Değerli anne babalar; Her insan, yaşamını sürdürmek ve gelişmek için başka insanlara ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaçları karşılamak için arkadaşlık ilişkileri, sosyal alandaki en önemli

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı 1. Yarıyıl Ders İçerikleri Dersin Adı D.S KR. AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar-1.

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI Ayşe BAL DOĞUM TARİHİ 06/08/2003 YAŞI 9 KİMLİK BİLGİLERİ ANNE BABA ADI- SOYADI Sabiha Ali DOĞUM TARİHİ 09/06/1973 12/05/1970 MESLEĞİ Ev hanımı

Detaylı

ÇOCUKLARDA BENLİK SAYGISI GELİŞİMİ

ÇOCUKLARDA BENLİK SAYGISI GELİŞİMİ ÇOCUKLARDA BENLİK SAYGISI GELİŞİMİ 1 Sevgili Velilerimiz; İstanbul Üniversitesi Vakfı Adıgüzel İlkokulu/Ortaokulu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi olarak bu postamızda Çocuklarda Benlik Saygısı

Detaylı

AİLE OKUL ÇOCUK İLİŞKİSİ AİLE-OKUL ÖĞRENCİ İLİŞKİSİ

AİLE OKUL ÇOCUK İLİŞKİSİ AİLE-OKUL ÖĞRENCİ İLİŞKİSİ AİLE-OKUL ÖĞRENCİ İLİŞKİSİ AİLE OKUL ÇOCUK İLİŞKİSİ Çocuğun gelişimde en önemli kaynak ailedir.çocuğun kalıtımla getirdiği özelliklerin ne kadar gelişeceği,nasıl biçimleneceği ve daha sonraki yılları nasıl

Detaylı

TİCARET VE SANAYİ ODASI İLKOKULU SOSYAL BECERİ GELİŞTİRME GRUP ÇALIŞMAMIZ. REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

TİCARET VE SANAYİ ODASI İLKOKULU SOSYAL BECERİ GELİŞTİRME GRUP ÇALIŞMAMIZ. REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ TİCARET VE SANAYİ ODASI İLKOKULU SOSYAL BECERİ GELİŞTİRME GRUP ÇALIŞMAMIZ REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ Çocuklar büyüklerini dinlemede asla iyi değildirler. Ama onların davranışlarını benimsemede

Detaylı

10 Mayıs 2009 tarihinde uygulanan Pep-r Gelişimsel Ölçeği Değerlendirme Sonuçları: Kronolojik Yaş : 3 yaş 9 ay

10 Mayıs 2009 tarihinde uygulanan Pep-r Gelişimsel Ölçeği Değerlendirme Sonuçları: Kronolojik Yaş : 3 yaş 9 ay C. C. 17 Ağustos 2005 doğumlu bir erkek çocuğudur. Eylül 2008 yılında Londra da bir anaokuluna başlamıştır. Annesi, yaşıtlarıyla kıyasladığında aynı iletişim becerilerini gösteremediğini düşündüğünden

Detaylı

HAKİM ÖMER ONSUN İLKOKULU ERASMUS + KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR VE FARKINDALIK YARATILMASI VELİ SEMİNERİ MAYIS 2017

HAKİM ÖMER ONSUN İLKOKULU ERASMUS + KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR VE FARKINDALIK YARATILMASI VELİ SEMİNERİ MAYIS 2017 HAKİM ÖMER ONSUN İLKOKULU ERASMUS + KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR VE FARKINDALIK YARATILMASI VELİ SEMİNERİ MAYIS 2017 PROJE HAKKINDA Program: ERASMUS+ Okul Eğitimi Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

Detaylı

BÜTÜNLEŞTİRME KAPSAMINDA EĞİTİM UYGULAMALARI

BÜTÜNLEŞTİRME KAPSAMINDA EĞİTİM UYGULAMALARI Bülten No : 51 Tarih: 22 NİSAN 2015 Hazırlayan: Kani ŞENTÜRK Özel Eğitim Öğretmeni BÜTÜNLEŞTİRME KAPSAMINDA EĞİTİM UYGULAMALARI EĞİTİM HAKKI VE YASAL DÜZENLEMELER Eğitim herkesin hakkıdır, engelinden dolayı

Detaylı

4+4+4 YAVRULARIMIZIN ÖZGÜVENSİZ, BAŞARISIZ VE MUTSUZ OLMASINI İSTER MİYİZ? Zeynep okula başlıyor. Canımdan çok sevdiğim kızım.

4+4+4 YAVRULARIMIZIN ÖZGÜVENSİZ, BAŞARISIZ VE MUTSUZ OLMASINI İSTER MİYİZ? Zeynep okula başlıyor. Canımdan çok sevdiğim kızım. 4+4+4 YAVRULARIMIZIN ÖZGÜVENSİZ, BAŞARISIZ VE MUTSUZ OLMASINI İSTER MİYİZ? Zeynep okula başlıyor. Canımdan çok sevdiğim kızım. Heyecanımız dorukta! Çanta, önlük, ders malzemeleri, kışlık giysiler, ayakkabı.

Detaylı

GELİŞİM OYUNLARI SETİ

GELİŞİM OYUNLARI SETİ GELİŞİM OYUNLARI SETİ Fiyat : 139,00 TL Yaş Grubu : 4 7 yaş arası Uygulama : Bireysel İçindekiler : 4 kitap, 4 ahşap uygulama materyali, 1 öğretmen klavuzu, 1 aile broşürü Gelişim Oyunları Seti, WISC-R

Detaylı

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU

ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU BRANŞ DERSLERİMİZ ÖZEL YUMURCAK ANAOKULU eğitiminde uygulanan programda Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve öğretim müfredatında yer alan çalışmalar ve bu çalışmalara ek olarak çağın gerekleri

Detaylı

Örnek öğrenmeler söyleyin? Niçin?

Örnek öğrenmeler söyleyin? Niçin? Örnek öğrenmeler söyleyin? Niçin? Öğrenmede değişen ne???? İnsanlar ve hayvanların öğrenmelerindeki farklar? Öğrenme??? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana

Detaylı

ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARI ANLAMAK

ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARI ANLAMAK ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARI ANLAMAK Yrd.Doç.Dr. Faruk Levent Marmara Üniversitesi 19 Şubat 2016 3.Marmara Pediatri Kongresi Hilton Kozyatağı, İstanbul ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK ve ÜSTÜN YETENEKLİLİK KAVRAMI

Detaylı

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir.

Rehberlik bir süreçtir. Bir anda olup biten bir iş değildir. Etkili sonuçlar alabilmek için belli bir süre gereklidir. Rehberlik Servisinin Ve Rehberliğin Tanıtılması Rehberlik Nedir? Rehberlik; eğitimde bir hizmet alanı olarak demokratik ortam içinde öğrencinin bedensel, zihinsel ve sosyal bütün kapasitelerini en ileri

Detaylı

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ 1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK Geleneksel eğitim anlayışı bireyi tüm yönleri ile gelişimini sağlama konusunda sorunlar yaşanmasına neden olmuştur. Tüm bu anlayış ve

Detaylı

TÜRKİYE DE EV ZİYARETLERİ (HOME VISITING) VE BENZERİ HİZMETLER

TÜRKİYE DE EV ZİYARETLERİ (HOME VISITING) VE BENZERİ HİZMETLER TÜRKİYE DE EV ZİYARETLERİ (HOME VISITING) VE BENZERİ HİZMETLER Prof. Dr. İbrahim H. DİKEN Arş. Gör. Seçil ÇELİK Arş. Gör. Gözde TOMRİS Anadolu Üniversitesi Erken Özel Eğitim Hizmetleri Erken Özel Eğitim

Detaylı

Eğitim Bilimlerine Giriş

Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimlerine Giriş Yrd. Doç. Dr. Tuncay Sevindik E-posta: tuncaysevindik@hotmail.com Web: www.tuncaysevindik.com 1/44 Ders İçeriği Bu dersin amacı; eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik,

Detaylı

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi

Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Çocukları günlük bakımcıya veya kreşe gidecek olan vede başlamış olan ebeveynlere Århus Kommune Børn og Unge Çocuğunuzun uyumu, öğrenimi ve gelişimi Tyrkisk, Türkçe 9-14 aylık çocuklar hakkında durum ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER. GİRİŞ GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE DAİR Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN. I. Gelişim Psikolojisine Kuramsal Bakış...1

İÇİNDEKİLER. GİRİŞ GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE DAİR Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN. I. Gelişim Psikolojisine Kuramsal Bakış...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE DAİR Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN I. Gelişim Psikolojisine Kuramsal Bakış...1 BÖLÜM 1 GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE KURAMLAR VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Çare SERTELİN MERCAN I.

Detaylı

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu TATİLDE ÇOCUKLA BİRLİKTE OLMAK

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu TATİLDE ÇOCUKLA BİRLİKTE OLMAK PDR BÜLTENİ Bülten Tarihi: Ocak 2017 Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu TATİLDE ÇOCUKLA BİRLİKTE OLMAK Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlkokulu/Ortaokulu Psikolojik

Detaylı

ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ

ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ ÖZEL NASİBE ERYETİŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EYLÜL AYI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÜLTENİ REHBERLİK SERVİSİ NEDİR? Öğrencilerin gelişim süreci içerisinde karşılaştıkları güçlükleri, problem

Detaylı

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ

wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq SERVİSİ ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ 2012 ORTAKÖY ANADOLU LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik, bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikoloji RPD 101 Not III Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Kişilik Gelişimi Kişilik Nedir? *Kişilik, bireyin iç ve dış çevresiyle kurduğu, diğer bireylerden ayırt edici,

Detaylı

ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ VELİ BÜLTENİ KASIM 2011 ÇOCUĞUN GELİŞİMİ İÇİN OYUNCAK SEÇİMİNİN ÖNEMİ

ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ VELİ BÜLTENİ KASIM 2011 ÇOCUĞUN GELİŞİMİ İÇİN OYUNCAK SEÇİMİNİN ÖNEMİ ANAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ VELİ BÜLTENİ KASIM 2011 ÇOCUĞUN GELİŞİMİ İÇİN OYUNCAK SEÇİMİNİN ÖNEMİ ÇOCUĞUN GELİŞİMİ İÇİN OYUNCAK SEÇİMİNİN ÖNEMİ Oyunun, çocuğun gelişimi üzerindeki

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÇOCUĞUN İHTİYAÇLARI

OKUL ÖNCESİ ÇOCUĞUN İHTİYAÇLARI ÖZEL ATACAN EĞİTİM KURUMLARI OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN İHTİYAÇLARI ANAOKULU REHBERLİK SERVİSİ VELİ BÜLTENİ KASIM- 2007 1 OKUL ÖNCESİ ÇOCUĞUN İHTİYAÇLARI İyi Bakım, Beslenme, Sevgi ve Şefkat Her çocuğun ilk

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A-Çocukla İletişim Ön Koşul

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A-Çocukla İletişim Ön Koşul DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A-Çocukla İletişim 275 3 3 3 5 Ön Koşul Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Seçmeli Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI

SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI Bu dosyadaki maddeler, 2014 Haziran döneminde yapılan mesleki çalışmalardan seçilmiştir. Bilindiği gibi Haziran döneminde; İHL Meslek Dersleri, DKAB ve Kültür Dersleri

Detaylı

Çoklu Zekâ Teorisi Ek 2

Çoklu Zekâ Teorisi Ek 2 ÇOCUKLAR İÇİN ÇOKLU ZEKÂ GÖZLEM FORMU Öğrencinin Adı Soyadı: Cinsiyeti: Tarih: Sınıfı: Lütfen formda yer alan her ifadenin sizin için ne derece uygun olup olmadığını aşağıdaki beşli dereceleme ölçeği üzerinde

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLERĠNE YÖNELĠK OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM ÖĞRETMENLĠĞĠ EĞĠTĠM SEMĠNER ÇERÇEVE PROGRAMI

SINIF ÖĞRETMENLERĠNE YÖNELĠK OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM ÖĞRETMENLĠĞĠ EĞĠTĠM SEMĠNER ÇERÇEVE PROGRAMI SINIF ÖĞRETMENLERĠNE YÖNELĠK OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM ÖĞRETMENLĠĞĠ EĞĠTĠM SEMĠNER ÇERÇEVE PROGRAMI (Bu program Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi mezunu olup herhangi bir alandan yüksek okul mezunu olanlar ile

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul -

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul - DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS A- Seçmeli IV-Okul Öncesi 478 8 2 2 4 Eğitimde Kaynaştırma Ön Koşul - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Seçmeli Dersi Veren Öğretim

Detaylı