Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN"

Transkript

1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ DERSİ ÖDEVİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN AMAÇLARI, YAPISI, İŞLEYİŞİ VE SORUNLARI AD-SOYAD - 1 AD-SOYAD 2 AD-SOYAD -3 ÖĞRETİM ÜYESİ Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN İSTANBUL Kasım, 2013

2 2 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ Bu yazıda okul öncesi eğitimin tanımı, amaçları, Türkiye de okul öncesi eğitimdeki durum ve sorunlarının üzerinde durulmuştur. Ayrıca okul öncesi çocuğunun temel özellikleri fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal ve dil gelişimi açısından olmak üzere dört başlık altında ele alınmıştır. Okul Öncesi Eğitimi Nedir? Okul öncesi eğitim çeşitli şekillerde tanımlanmaktadır. Kapsamlı bir şekilde okul öncesi eğitime çocuk gelişiminin bir uygulaması, niyeti ve amaçları belli olan bir müdahale ya da çocukların hayatlarının ilk yıllarında gelişimlerini ve öğrenmelerini desteklemek için değişik şekillerde düzenlenmiş servisler diyebiliriz (New & Cochran, 2007). Milli Eğitim Bakanlığı ise okul öncesi eğitimi doğumdan zorunlu eğitimi kapsayan sürede çocukların bireysel özelliklerini ve farklılıklarını göz önünde bulundurarak fiziksel, duygusal, dil, sosyal ve zihinsel gelişimlerine sağlıklı bir biçimde katkıda bulunan iyi kişilik özelliklerinin kazandırıldığı, kendine güven ve yaratıcılığın teşvik edildiği ebeveyn ve eğitimcilerin etkin olduğu eğitim olarak tanımlamıştır (www.meb.gov.tr) Farklı kaynaklar tarayarak her kaynaktan farklı bir tanımlama yapmak mümkün fakat neredeyse tüm tanımların ortak noktlarını yani okul öncesi eğitim diyebilmemiz için gerekli olan okul öncesi eğitimin şartlarını görebilmek mümkün. Okul öncesi eğitimin şartları okul öncesi çağındaki çocukların bakım ve ihtiyaçlarını karşılamak, onlara erken eğitim deneyimleri yaşatmak ve onların ailelerine çocuk bakımı, gelişimi ve eğitimi hakkında bilgi sağlamaktır (New & Cochran, 2007). Okul öncesi eğitimi için on yıllardan beri tartışılan üç soru ne, nasıl, ne zaman dır. Ne sorusu daha çok programın içeriğiyle ilgilidir ve hala da tarışılan bir konu olduğu söylenebilir. Program içerikleriyle ilgili birçok değişik bakış açısı ve bunlara göre hazırlanmış proglamlar bulunmaktadır. Ne zaman sorusunu da program içeriğinden ayırmak mümkün değildir çünkü; zamanlama ve hangi deneyimin gelişimsel olarak çocuğa en uygun zamanda olacağını bulmakla ilgilidir. Günümüzde de hala ne erken çocukluk dönemi için gerekli, ne erken, ne geç konuları için birçok tartışma olmaktadır. Örneğin Türkiye de uzun yıllar erken çocukluk döneminde çocukların okuma yazma öğrenmenin doğru olup olmadığı hakkında değişik görüşler ortaya atılmış ve uzun yıllar bu senelerde okuma yazma öğrenmenin çocuk için erken ve onu ileride daha başarısız yapacak bir eylem olduğuna inanılmıştır. Yine nasıl sorusu da ve program içeriğiyle iç içe bir kavramdır çünkü; nasıl sorusu neyi nasıl

3 3 öğreteceğimiz, hangi yöntemi kullanancağımız ve doğru zamanlamayı nasıl yapacağımızla ilgilidir. Bu üç temel soru dışında kim ve nerede sorularını da okul öncesi eğitim tartışmalarına dahil edebiliriz. Kim eğitimin kim tarafından ve hangi kriterlere sahip olan kişiler tarafından verileceğiyle, nerede sorusu ise eğitimin nerede gerçekleşeceğiyle ilgilidir (Evans, 1975). Türkiye de okul öncesi öğretmenleri ve ilkokul öğretmenleri uzun süre bu seviye için yeterli olduğu düşünülüp lise mezunu kişiler olmuştur fakat günümüzde yükseköğretim gerekli bir şart olmuş hatta bu alanda yükseklisans ve doktora programları açılmıştır (Moroğlu, 2004). Nerde sorusu da yine farklı bakış açılarıyla gerek fiziksel ortamın nasıl olacağı, gerekse kaç kişilik gruplar olacağı gibi konularda tartışmalar yaratmıştır. (Evans, 1975) Okul öncesi eğitimin yaşı da okul öncesi eğitimi kavramını açıklamak için tartışılan bir konu olmuştur. National Association for the Education of Young Children (NAEYC) a göre okul öncesi eğitimi kapsayan erken çocukluk doğumdan sekiz yaşına kadar olan yaşam süresidir. Okul Öncesi Eğitimin Amaçları Okul öncesi eğitimi erken çocukluk dediğimiz yaşamımızın geri kalanını en çok etkileyecek olan dönemine ve yaşamın da başına denk geldiği için amaçları da doğal olarak çocukların gelecek için yaşam kalitelerini yükseltmek yönünde olacaktır. Moroğlu na (2004) göre okul öncesi eğitimin ana amacının öğrenmeye ilgi uyandırmak olması yanında onların bedensel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmak, bir sonraki eğitim basamağına hazırlamak, kötü şartlara sahip çevrelerden gelen çocuklara ortak bir yetiştirme ortamı sağlamak ve ana dilini en iyi şekilde konuşmasını sağlamaktır. Okul öncesi eğitimin amaçlarını yakın zamanlı amaçlar ve uzun zamanlı amaçlar olarak ikiye ayırabiliriz. Yakın zamanlı amaçlar uzun zamanlı amaçlara göre genellikle daha ayrıntılı, daha özele inilmiş maddeler içerirler. Okul öncesi eğitimin uzun amaçları göz önüne alındığında programcılar arasında ciddi bir çatışma olmadığını görmekteyiz. Okul öncesi eğitimin amaçlarını sıralamak güç ve çok uzayan hatta sonsuza kadar giden maddeler ekleyebiliriz fakat temel olarak baktığımızda şu şekilde bir sıralama yapabiliriz;çocukların en üst seviyede gelişim potensiyelini sağlamak, yargıda bağımsız olmalarını sağlamak, eleştirel bakış açısı kazandırmak, girişken ve sorumluluk sahibi olmalarını sağlamak, kendilerineve başkalarının haklarına ve sahip olduklarına saygı duymalarını sağlamak. Amaçlar belirlenirken birçok sorunun cevabını da vermek gerekir ve soruları cevaplamak çok da kolay

4 4 sayılmaz. Bu kafa karıştırıcı sorulardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz; İyi hayatın özellikleri nelerdir, değişik kültür ya da yetenek gruplarından gelmiş çocuklara ne derece farklı bir eğitim sağlamalıyız, bireysellik ve zihinsel sosyal uyum dengesi nasıl oluşturulmalı, çocuklar kuralları değiştirmeye ya da geliştimeye teşvik edilmeli mi (Evans, 1975)? Okul öncesi eğitimin en önemli amaçlarından biri de çocuklara bireysellik ve özgüven kazandırmaktır. Bu sayede çocuk hayata, sosyal yaşama da uyumunu artırıp üst seviyeye çıkaracaktır. Bu sayede çocuklar hem benlik algılarını geliştirecek hem de çocukta daha donanımlı bir insan olma isteği oluşacaktır (Myers, 1992). Okul öncesi eğitimin program içeriği çocukların hem sosyal-duygusal gelişimlerini kapsayacak şekilde hazırlanmalı hem de onları akademik yönden desteklemelidir. Yani okul öncesi eğitim çocukları hem sosyal-duygusal yönden hem de akademik yönden desteklemeyi amaçlar. Ayrıca okul öncesi eğitim çocukları bilişsel yönden de geliştirmeyi amaçlar (Myers, 1992). Milli Eğitim Bakanlığı na göre ise okul öncesi eğitimin temel amaçları şunlardır: okul öncesi eğitiminin amaç ve görevleri, millî eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak; çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak, onları ilkokula hazırlamak, şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı yaratmak, çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır (www.meb.gov.tr). Okul Öncesi Eğitimin Önemi Okul öncesi eğitime katılan çocuklar yazıları, harfleri, kitapları, çok çeşitli oyuncakları, yapbozları, bebekleri görme, çok çeşitli aktivitelere katılma imkanı elde etmektedir, ayrıca birçok okul öncesi eğitim programı veli katılımını destekliyor ve veliyi de bilinçlendirmektedir. Okul öncesi eğitimin bunları sağlaması ise çocukları akademik açıdan olumlu yönde etkilemektedir (Rathus, 2008). Çocuklar okul öncesi eğitim ile bilişsel gelişimlerini hızlandırmakla birlikte okula hazırlık oranlarını da artırmaktadır lı yıllarda Milwaukee de çocukların IQ lerini ve okul başarılarını artırmak amaçlı uygulanan Milwaukee Projesi nde sosyo-ekonomik çevrelerden gelen ve annelerinin IQ lerinin düşük olduğu çocuklar yaşlarına girmeden bir okul öncesi eğitim programına başladılar. Çocuklara hem bilişsel hem de dil yeteneklerini destekleyen programlar uygulandı, düzenli yemek yemeleri sağlandı ve annelere de çocuk bakımı hakkında eğitim fırsatı

5 5 sağlandı. Çocukların altı yaşlarına geldiklerindeki IQ leri aynı çevrelerden gelen fakat okul öncesi eğitimi almayan çocuklarla kıyaslandığında arada büyük bir fark görüldü. Okul öncesi eğitimi alan çocukların ortalaması 121 iken okul öncesi eğitimi almayan çocukların ortalaması 95 oldu (Garber, 1988). Bu araştırma açıkça ortaya koymaktadır ki okul öncesi eğitim bilşsel gelişimi olumlu yönde etkiler ve eksikliğinde çocukları potansiyellerinin altında kalmalarına neden olur ki bu da okul öncesi eğitimin önemliliğini ortaya koyan en güçlü argümanlardan biridir. Ayrıca yine bu ve bu alanda yapılmış birçok araştırmadan çıkarabileceğimiz gibi okul öncesi eğitim özellikle düşük sosyo-ekonomik çevreden gelmiş çocuklar için bir erken müdahaledir. Duygusal yeterlik çocukların iyi sosyal ilişkiler kurmasına, öz saygılarının yüksek olmasına, okula hazırlılıklarının yüksek olmasına ve akademik başarılarının yüksek olmasına yardımcı olur. Duygusal yeterliğin ise okul öncesi eğitim alan çocuklarda daha yüksek olduğu görülmektedir. Okul öncesi eğitime dahil olan çocuklar okul hayatına ilköğretimden başlayan çocuklara göre sosyal bir çevreye daha erken dahil olmaktadırlar. Bu da onları hem toplum içerisinde uyumu öğretmektedir hem de onların akranlarıyla, öğretmenleriyle ya da çevreleriyle olan iletişimi artırmaktadır (Nissen & Hawkins, 2010). Okul öncesi eğitim çocukların problem çözme yeteneklerini de geliştirmektedir. Okul öncesi eğitime katılan bir çocuk öğretmenin desteği sayesinde problemini tanımlamayı, çözüm aramayı, neler hissetiğini ifade edebilmeyi öğrenmektedir. Bu da çocuğun kendini daha fazla tanıması, duygularını anlayabilmesi ve kontrol edebilmesi yani daha iyi bir sosyal yaşam sunmaktadır. Okul öncesi eğitim çocuğun duygusal ve zihinsel gelişimine katkı yapmasının yanısıra çocukların fiziksel gelişiminde de büyük bir rol oynamaktadır. Gün içerisinde uygulanan aktiviteler gerek çocuğun küçük motor gerekse büyük motor gelişimini desteklemektedir. Aynı zamanda bu desteklerle çocuğun okula hazır bulunuş düzeyi de artmaktadır. Myers (1992) okul öncesi eğitimin öneminden bahsederken sekiz temel savın üzerinde durmaktadır. Birincisi insan hakları savıdır. Buna göre çocuklar yaşama ve tüm potansiyelerini geliştirme haklarına sahiptir. Ahlak ve sosyal değerler savına göre gelecekte arzu edilen insani ve sosyal değerleri korumak için işe ilk olarak çocuklardan başlanılmalıdır. Ekonomik sava göre toplum, üretim ve maliyet tasarrufunun artırılması için çocuk gelişimi alanına yatırım yapmak ekonomik yönden yarar sağlar. Program eğitimi savına göre sağlık, beslenme, eğitim programları gibi diğer programları gibi diğer programların etkinliği, çocuk

6 6 gelişimi programları ile birleştirilmek suretiyle artırılabilir. Sosyal eşitlik savına göre elverişsiz sosyo ekonomik şartlara ve cinsiyete bağlı eşitsizlikleri düzeltmek eğitimle mümkündür. Politik sava göre erken çocukluk programlarına destek, demokratikleşmeye yardımcı olacaktır. Araştırmalar savına göre yapılan çalışmalar; zeka, kişilik ve sosyal davranış gelişimleri bakımından ilk yılların çok kritik olduğunu ve çeşitli erken destek programlarına ilişkin uzun vadeli etkileri bulunduğunu göstermektedir. Sekizinci ve son olan sosyal ve demografik savına göre ise elverişsiz şartlarda büyüyen çocukların yaşam şanslarının artması, aile yapısının değişmesi, kırsal kesimden kentlere göç, iş gücünde kadın sayısının artması ve diğer değişiklikler, erken bakım ve gelişim konularına daha fazla önem verilmesi gereğini ortaya çıkarmııştır (Myers, 1992). Okul Öncesi Çocuğunun Temel Özellikleri 0-6 yaş dönemi bireyin büyümesi ve gelişimi açısından büyük önem taşır. Büyüme ve gelişmenin en hızlı olduğu bu dönemde uygun aile ve yetişkin desteği ile çocuklar mevcut potansiyellerinin en üst düzeyine ulaşmaları sağlanabilir. Büyüme ve gelişme için kritik dönem olarak belirlenen bu dönemde çocuğu etkileyen birçok faktör vardır. Bu faktörler; genetik, fiziksel, psiko-sosyal, ailesel, çevresel ve kültürel faktörlerdir. Tüm faktörlerden etkilene gelişim her bireyde aynı zamanda görülmese bile gelişim basamakları aynı sırayı takip eder (Aldgate, Jones ve Rose, 2004: 21-23). Bu nedenle her çocuğun gelişimi bireysel olarak gözlemlenmeli ve değerlendirilmelidir. Bireyler arası gelişim kıyaslaması yapılmamalı ve her çocuk kendi potansiyelinde değerlendirilmelidir. 0-6 Yaş Grubu Çocukların Fiziksel Özellikleri Doğum öncesinde çok hızlı büyüyen bebek doğduktan sonra da hızla büyümeye devam eder. Doğumdan sonra hızla büyüyen bebek ilk yılda yaklaşık 25 cm uzar ve kemikleri gelişir. Gelişen kemikleri sayesinde çevresindeki nesneleri yakalayabilir, onları taşıyabilir, oyun oynamaya ve çevresini keşfetmeye başlar (Cole ve Cole, 1993). Çocukların motor becerilerinin gelişmesinde belli aşamalar vardır. Bu aşamalar; emekleme, oturma, ayakta durma, bir yere tutunarak ayağa kalkma, tutunmadan ayakta durma ve yürümedir. Bu aşamalar bu sıralamayı takip etse bile her çocukta aynı dönemde olacağı kesin değildir. Çocuklar arasında bireysel farklılıklar olabilir ve oluşan bu farklılıklar ailelerin endişe duymasına neden olabilir (Rathus, 2008).

7 7 Çocuklar ikinci yılda da hızlı büyümelerine rağmen birinci yıldaki büyüme hızından daha düşük olduğu görülmektedir (Cole ve Cole, 1993). Çocuklar bu dönemde hızlı beyin gelişimleri sonucunda büyük kaslarını daha etkin bir biçimde kullanmaya başlarlar. Birinci yılın sonunda yürümeye başlayan çocuk ikinci yılda koşma, sıçrama, geri geri yürüme ve merdiven çıkma gibi becerilerini geliştirmeye başlarlar (Rathus, 2008). Üç yaşına gelen birçocuk eğer yeterli fırsat verilmişse kendi başlarına giyinme ve yemek yeme konusunda başarı gösterirler (Oktay, 2000:118). Üçüncü yaşta üç tekerlekli bisiklet kullanabilir ve topu atıp tutabilir düzeye gelirler. Üçbuçuk yaşlarında yaşanan kendi alanlarını düzenlemede yaşanan zorluklar, dört yaşına geldiğinde ortadan kalkar. Dört yaşına gelen bir çocuk alan konusunda başarılı olmaktadır (Miller, 2006). Dört yaşına gelen çocuk artık yetişkin gözetiminden çıkarak bireysel hareket edebilir, sorular sorabilir, seçimler yapabilir, kendisi hakkında çeşitli bilgiler verebilir hale ulaşmaktadır. Yürüme koşma, zıplama, gibi hareketleri rahatlıkla yapmayla birlikte her fırsatta hareket etmek ister. Konuşmanın çok sevildiği bu dönemde bilmeceler, fıkralar, hikayeler gibi sözel etkinliklerde bulunurlar. Küçük kaslarda gelişimin gözlemlendiği bu dönemde kalem ve fırça kullanmakta başarı görülür bu dönemde (Oktay, 2000: 118). Beş yaşında çocuklar daha dengeli, tutarlı ve sakindir. Gelişim hızının ilk dört yıla göre düşük olduğu bu dönemde çocuklar çevrelerine yönelir, daha az yetişkin desteğine ihtiyaç duyar ve çevreyi keşfetmekten hoşlanırlar. Yetişkinleri memnun etmekten hoşlanan çocuklar genellikle dostça ve güvenli davranışlar gösterirler (Oktay, 2000: 120). Beş yaşında küçük kaslardaki gelişme çocuğun birçok işini (giyinme, soyunma, saç tarama, ayakkabı giyme, toka takma, düğme ilikleme gibi) kendi başına yapabilmesini sağlar. Akademik ortamda da beş yaş çocuğu küçük kas gelişimindeki ilerleme sayesinde başarı gösterir. Kalem tutma, kesme-yapıştırma, makas kullanabilme, insan figürü çizebilme, geometrik şekilleri kopyalama gibi beceriler beş yaş grubunda görülen diğer özelliklerdir (Oktay, 2000: 121). Beden kontrolünün iyice geliştiği altı yaşta, egosentrik davranışların azaldığı gözlemlenmektedir (Curch, 2006). Koşma, kayma, ritim ile dans etme ve şarkı söyleme gibi davranışlar altı yaşında rahatlıkla yapılabilen becerilerdir. Öz bakım becerilerinde de altı yaş grubu başarılıdır (Oktay, 2000: 122). Sınırsız enerjiye sahip olan altı yaş çocukları, yerlerinde duramaz, hatta otururken bile kımıldanma, uzanma ve bükülme ihtiyacı duyarlar. Alti yaşta çocuklar, ip atlar, topa yön verecek şekilde vurabilir, topu tek elle tutabilir, sopa ile topa

8 8 vurabilir, tek ayağının üzerinde on saniye dengede durabilir, iki tekerlekli bisiklet kullanabilir, paten ve kızak kayabilirler (Oktay, 2000: 123). 0-6 Yaş Grubu Çocukların Bilişsel Özellikleri Çocuklar dışarda gördükleri nesne ve olayları kendi beyinlerinde belli kalıplar halinde gruplamaya başlarlar. Ancak dikkatlerini ve hafızalarını tam olarak kontrol edemezler, gerçekle realiteyi birbirine karıştırırlar ve aynı anda bir tek şeye dikkat edebilirler. Piaget, 2-7 yaşlar arasındaki bu döneme işlem öncesi dönem (preoperational stage) demiştir. Bu dönemde dil ve diğer semboller gelişir, yetişkin hareketleri taklit edilir ve bol oyun oynanır. Özellikle hayal ürünü oyunlar çok yaygındır (Rathus, 2008). Okulöncesi çocukları hala ben merkezcidir ve hayal kırıklığına uğradıklarında ben merkezli konuşmalar (nonmutual) yaparlar. Piaget ye göre bu aşamada özelliklere göre düzgün sınıflandırma (classification) ve sıraya koyma (serial ordering) yapamazlar. Dolayısıyla mantıksal işlemlerde becerikli değildirler. Piaget ye göre bu dönem çocukları korunum (conservation), yani görünüm ve biçimi değişse bile eşyanın aynı kalabileceği özelliğini bilmezler. İşlem öncesi dönem çocuğu beş tane on lirayı tek bir yüz liradan daha fazla değerlendirir. Çocuklar yedi yaş civarında bu eşyanın korunumu ilkesini kavradıklarında somut işlemler dönemine geçerler (Akt. Rathus, 2008). 2-3 yaşlarında çocuklar görünüşlere odaklanırlar, 4-5 yaşlarında ise dünyayı daha gerçekçi görürler ve anlarlar. Dünyayı anlarken sosyal ilişkileri de anlarlar (social cognition), düzgün ilişkiler, arkadaşlıklar ve dostluklar ararlar. Beş yaşındaki çocuklar kendi zihinleri ile ilgilendiği gibi, başkalarının duygu ve düşüncelerini de anlamaya başlarlar. «Bana ne, bana ne» demezler (Miller, 2006). Küçük çocuklar geçmişi büyük çocuklar ve yetişkinler kadar net hatırlayamazlar. Hatırlamadan ziyade görünce tanıma özellikleri gelişmiştir. Ayrıca bu dönem çocuklarında seçici dikkat (selective attention) eksikliği de vardır. Çocuklar doğuştan bir merak güdüsü getirirler; bunun yetişkinler tarafından mümkün olduğu kadar çabuk ve kapsamlı geliştirilmesi gerekir (Rathus, 2008).

9 9 0-6 Yaş Grubu Çocukların Sosyal ve Duygusal Özellikleri Doğumla birlikte sosyalleşme süreci başlar. Günümüzde gelişim psikologlarının çocuğun bir yaşına kadar olan bilişsel gelişim süreci hakkında farklı görüşleri vardır. Piage nin iddia ettiği üzere bilginin zamanla açık bir şekilde deneyim yoluyla inşa edildiği düşüncesi varken diğer yandan çocukların mümkün olduğu kadar erken yaşlarda hatta doğumdan itibaren deneyim yaşamalarına olanak sağlayan fırsatlar sunulmasının önemini vurgulayan fikirler yer almaktadır (Cole ve Cole, 1993: ). Doğumdan önceki ilk yıl bilişsel gelişim özelliklerine bakıldığında; çocuklar 3. aydan itibaren kendisi ile konuşulduğunda gülümser, aylarda kendisi ile sürekli ilgilenen kişiye bağlılık başlar, 0-12 yaş devresinde temel güven duygusunun oluşması bakımından bebekle ilgilenme çok önemlidir ve müzikler, sesler 3-13 aylık dönemde çocukların ilgisini çeker (Trevarthen ve Marwick, 2003). 1-2 yaş aralığında çocuklar çevresiyle ilgilidir. Aile bireylerinin davranışlarını gözleyerek taklit eder. Tek başına, paralel oyun oynar. Duygusal açıdan hala anneye bağımlıdır. Kitaplara ilgi duymaya başlar. Bu nedenle bu dönemde çocukların kitap ile etkileşimi pekiştirilmelidir (Trevarthen ve Marwick, 2003). 2-3 yaş aralığında çocuklar, daha bağımsızdır, özerkliğini ispatamaya çalışır, kendi alanını belirtme çabası vardır. Bu dönemin en önemli özelliği benmerkezcidir. Çocuklar herşeyi kendi bakış açısından görür ve herkesinde aynı şekilde gördüğünü düşünür. İki seçenekten birini tercih eder. Akran ilişkileri gelişmeye başlar. Bu yaş aralığında akran gruplarında çocuklar desteklenmelidir (Trevarthen ve Marwick, 2003). 3-4 yaş aralığında çocuk davranışları daha dengeli ve olumludur. Akranları ile beraber oyun oynar, paylaşmaya başlar. Adını-cinsiyetini söyler. Telefonda tanıdığı biri ile konuşur. 4-5 yaş civarında akranları ve yetişkinlerle iletişiminde başarılıdır. Kuralları anlar ve uygular. Sorumluluk almaktan hoşlanır. Yetişkin desteğine daha az ihtiyaç duyar, daha bağımsızdır. Duygusal yönden daha dengelidir. Bu dönemde çocuğun ihtiyaç duyguğu destek ona çevresi tarafından verilen özgürlükle belirlenir. Bu dönemde çocuğa kendi ihtiyaçlarını görmek için yetişkinler tarafından fırsat verilmelidir (Oktay, 2002). Çocuk 5-6 yaş aralığında, ailesine, okula ve topluma uyumu belirginleşmiştir. Grup oyunlarını tercih eder. Kooperatif oyun oynar. Arkadaş tercihi belirgindir. Empatik anlayış gelişmeye başlar. Erkek çocuklar babayla; kız çocuklar anneyle özdeşim kurar. Çok meraklı olan bu yaş grubundaki çocuklar yeni şeyler keşfetmede çok isteklidir. Okulda verilen

10 10 görevlerden hoşlanan çocuk koyulan kuralların da sebeplerini sorgular. Okul bu yaş grubunda ki çocuklar için son derece önemlidir ve verilen eğitimin etkisi çok önemlidir (Oktay, 2002). 0-6 Yaş Grubu Çocukların Dil Özellikleri Erken çocukluk döneminde dil becerileri gelişmeye devam eder. Bazı araştırmacılar dil gelişimini çocukların kurdukları cümlelerdeki kelime sayısı ile açıklamaya çalışırlar. Anne babalar, kardeşler, arkadaşlar, öğretmenler ve medya okulöncesi çocukların dil gelişimini geliştirmek için birçok olanaklar sunarlar. Dolayısıyla dil gelişimi bir sosyal ve kültürel ortam içinde olur. Bebek ilk aylarda ihtiyaçlarını ağlayarak belirtir. İkinci ve üçüncü ayda kumru gibi sesler çıkarır (agulama). Üçüncü ve dördüncü ayda çevreden gelen sese doğru dönmeye çalışır. dokuzuncu ayda anlamsız heceler üretir. Yedinci ve sekizinci ayda konuşma seslerini taklit eder. Dokuzuncu ayda hece tekrarları yapar (da da baba). Onbirinci ve Onikinci ayda anlamlı ilk sözcüğünü üretir (Cole ve Cole, 1993). İki yaşına kadar çocukların, sözcük dağarcığı genişler (50 60 sözcük). Ürettiği tek sözcük bazen bir cümle anlamını taşır. 1,5 2 yaşta iki kelimeli ifadeler ay da iki kelimeli cümlecikler üretir. Basit yönergeleri anlar ve yerine getirir. 2-3 yaşlarında çocukların dil gelişimi hızlıdır yaşta ortalama 200 sözcük üretir. Gramer kurallarına uygun konuşma gelişmeye başlar. Şahıs zamirlerini ve çoğul eklerini kullanmaya başlar, sürekli soru sorar. Basit öyküleri dinler (Oktay, 2000). 3-4 yaşlarında çocukların sözcük dağarcığında ortalama 300 sözcük vardır. Zaman belirten sözcükleri kullanmaya başlar. Dört kelimeli cümleler kurar. Konuşması belli ölçüde gramer kurallarına uygundur. Basit öyküleri anlatır. 4-5 yaşlarında gramer kurallarına uygun konuşan çocuk, karmaşık cümleler üretir. Kitaplara yoğun ilgi duyar. Sembollerle sözler arasındaki ilgiyi kavramaya başlar (Oktay,2000). 5-6 yaşlarında çocuklar artık yetişkin diline yakın dil becerisine sahiptir. Bilmediği sözcüklerin anlamlarını sorar. Önce düşünür, sonra konuşur. Espri anlayışı gelişmeye başlar, sohbete katılır ve öykü anlatır (Curch, 2006). 0-6 Yaş Grubu Çocukların Temel Gereksinimleri Beslenme. Yüzyıllardan günümüze değin felsefeciler ve eğitimciler toplumsal hastalıkların iyileşmesinin ve toplumun uygun bir şekilde geleceğinin sağlanmasının çocukların eğitimine ve bakımına bağlı olduğunu vurgulamışlardır (Prince ve Howard, 2002). Uygun beslenme ile çocuklar önceden belirlenmiş olan fiziksel kapasitelerinin en üst düzeyine

11 11 çıkabilirler. Beslenme anne karnında başlar. Doğumdan sonra ilk altı ayda beslenme için sadece anne sütü kullanılmalıdır. İlk altı aydan sonra ek besinlere doğal besinlerle az miktarlarla başlanılmalıdır. Yetersiz beslenmiş çocuklar sadece yaşam boyu yaşam boyu eksiklikler yaşamakla kalmaz bunun yanında zayıf bir bağışıklık sistemi ve iyi beslenmiş akranlarından motivasyon ve merak bakımından daha düşük bir yaşam sürdürürler. Obezite için üç önemli dönem vardır; 6-12 ay, 4-6 yaş ve puberte dönemidir (Prince ve Howard, 2002). Bakım. Çocuklar dünyaya geldiklerinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için düzenli bir şekilde beslenmenin yanında sağlık açısından uygun bakıma da gereksinim duyarlar. Çocuğun yaşadığı çevrenin sağlık açısında uygun olması gereklidir. İhmal edilen ve düzgün bakılmayan çocuklar kendilerini sevgisiz ve güvensiz hissederler. Çocuklar doğdukları andan itibaren ait olma ve sevme ihtiyacı içinde olurlar, aile ve bakıcıları tarafından uygun hassasiyeti gören çocuklar başarılı bir güven ilişkisi geliştirirler. Bu nedenle, özellikle küçük yaşta okul öncesi kuruma gelen çocukların sevgi ve ait olma gereksinimleri hassasiyetle karşılanmalıdır (Trevarthen ve Marwick, 2003). Güven, Sevgi, Saygı ve İlgi. Bireyin temel fizyolojik ihtiyaçlarından sonraki en temel gereksinimi güvenlik ve sevgi ihtiyacıdır. Bebekler ihtiyaçlarının karşılanmasında ona yardım eden kişilerle bağlılık geliştirirler. Bu bağlılık çocuğun güven duygusunun da temelini oluşturur. Bu neden uzmanlar babalara çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasında anne ile partner olmalarını öneriyor. Çocuğun çevresindeki yetişkinlerin sevgi ve saygı dolu olmaları ve çocuğa karşı gösterecekleri tutarlı davranışları güven duygusunun olumlu yönde gelişmesini olumlu yönde etkileyeceklerdir. Çocuğun yaşı ne olursa olsun, onunla kurulan iyi bir iletişim, onda kendine güven ve çevresine saygı gelişimi için önemli kaynaklardan biri olacaktır (Oktay, 2000). Oyun. Oyun çocuğa çevresini anlama, neden-sonuç ilişkilerini anlama, çevresindeki kişiler ve olaylar hakkında bilgi edinme imkanı sağlayan bir uğraş alanıdır. Çocuğun ihtiyaç duyduğu bireysel ve sosyal gelişimini sağlar. Çocuğun zihinsel ve duygusal gelişimini hızlandırır. Dil yoluyla ifade edemediği anlaşılmaz ve karışık olayları somutlaştırarak oyun içinde anlatmasını sağlar. Kelime dağarcığını geliştirmesine yardımcı olur. Dramatik oyunlar empati yeteneğini geliştirir. Risk alma, anlaşma yapma, problem çözme, fikir üretme, bilgilerini yansıtma, yeniden düzenleme ve birleştirme gibi beceriler edinirler (Sevinç, 1999).

12 12 Kendi Kendini Tanıma. Çocuğun benlik kavramı, dünyayı seyrettiği bir gözlük gibidir. Çocuğun benlik kavramı büyük ölçüde yaşamında onun için önemli olan kişilerin görüşlerinden etkilenir. Benlik kavramının gelişimi için bebeklik dönemi özellikle yürümeye başladığı dönem kritik bir dönemdir. Okul öncesi dönemde benlik kavramı hızlı gelişir çünkü, akranları ile kendini karşılaştırma olanağı bulur, ayrıca akranlarının gözünde kendinin nasıl göründüğünü anlayan çocuk kendi hakkında yargıya varabilir (Önder, 2003). Yetişkin ve Akran Desteği. Yetişkin ve akran desteği çocukların kendine güvenlerini ve yeni şeyler öğrenme arzusunu arttırır. Akran ilişkileri çocuğun bilişsel, sosyal, duygusal, psikolojik ve fiziksel gelişimine katkı sağlar. Akran ilişkileri, bilişsel açıdan, okula uyumun, akademik hazır oluşun, akademik motivasyonun ve akademik başarının önemli belirleyicilerindendir. Çocuklar akran ilişkileri ile sosyal davranışları öğrenme fırsatı bulurlar. Sorumluluk duygusu, paylaşma, yardımlaşma, işbirliği gibi sosyal davranışlarda yetişkin ve akran desteği ile gelişen becerilerdir (Yavuzer, 2002). Arkadaşlık. Arkadaşlık ortak ilgi alanları, sosyal ilişkileri ve duygusal bağları olan ilişki türü olarak tanımlanmaktadır. Çocuklar için arkadaşlık önemli bir ihtiyaçtır ve uzun vadede çocuğun sosyal ve duygusal sağlığını geliştirmesi beklenir. Attwood ve Gray (2001) erken çocukluk ve ergenlik dönemi arasında arkadaşlığı dört farklı seviyeye bölmüştür. 1. seviye:3-6 yaş kapı komşumuz 2. seviye: 6-9 yaş istediğim oyunları oynamama izin veriyor 3. seviye:9-13 yaş Beni savunuyor ve matematik ödevlerimde bana yardım ediyor 4. seviye: 13 ve üstü biz birçok konuda aynı şeyleri düşünüyoruz Türkiye de Okul Öncesi Eğitim Türkiye de Okul öncesi eğitimi, ilk olarak 1952 yılında hazırlanan Anaokulları Program ve Yönetmeliği, Anaokullarına Öğretmen Yetiştirme Geçici Yönetmeliği ve Anaokulları Yönetmeliği ile işlerlik kazanmaya başlar. Ancak, Türk Milli Eğitim sistemi içindeki yerini, 1961 yılında yürürlüğe giren 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ve 1973te yürürlüğe giren 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile alır. Ülkemizde okul öncesi eğitim, zorunlu ilköğretim çağına gelmemiş çocukların isteğe bağlı eğitimlerini kapsamaktadır (Unicef, 2007).

13 13 Başlangıçta, okul öncesi eğitim, ilköğretim yaşamında uyum güçlükleri yaşayabilecek, gelişim gerilikleri gösterebilecek kırsal kesimde yaşayan çocukların eğitimsel gereksinimlerini karşılamak amacıyla planlanmıştır. Ancak, okul öncesi eğitim Türkiye de bu gerekçe ile başlasa da günümüzde, anne babaların yoğun yaşam koşullarının getirdiği bakım sorunu, sosyo-ekonomik ve coğrafi özellikler okul öncesi eğitimin kentlerde yaygınlaşmasına yol açmıştır yılından itibaren Okul öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü nün kurulması ile birlikte okul öncesi eğitimin ülkenin geneline yaygınlaştırılması ve niteliğinin artırılması amacıyla yoğun bir çaba içine girilmiştir. Dünya Bankası destekli Temel Eğitim Projeleri ile amaçlananlar şunlardır: Temel eğitimin kapasitesinin genişletilmesi, Temel eğitimin kalitesinin artırılması ve düşük gelirli bölgeler ile büyük kentlerdeki (gecekondu alanları) okulların, hizmet vermesi gereken toplum için çok daha çekici hale getirilmesine yönelik faaliyetlere devam edilmesi, Temel eğitimin ayrılmaz parçaları olan okul öncesi eğitim ile özel eğitimin geliştirilmesi amaçlanmaktadır (www.meb.gov.tr) Türkiye de okul öncesi eğitimde okullaşma oranları çok düşüktür ve bütün gelimiş ülkelerin oldukça gerisindedir. Son yıllarda bu eğitime erişimde önemli gelişmeler sağlanmıştır. Zorunlu temel eğitimin sekiz yıla çıkarılmasıyla, öğrenci sayısında büyük artış sağlanmış, okul öncesi eğitime yönelik önemli çalışmalar yapılmıştır yılında yürürlüğe giren eğitim sistemi ile okul öncesi eğitime yapılan destek ve yatırım anlamını yitirmiştir. Okula başlama döneminin 60 aya çekilmesi ile okul öncesi eğitime başlaması gereken çocuklar ilköğretim bünyesine alınmıştır. Sistemdeki bu hizli ve alt yapısız değişim kuşkusuz en çok okul öncesi eğitim kurumlarını ve bu kurumlara başlama çağında olupda ilköğretime başlayan çocukları etkilemiştir. Bu uygulamadan sonra okul öncesi kurumlara başlama dönemi ay olarak tanımlanmış, aylık çocuklarında hazırbulunuşluklarına göre okul öncesi eğitim kurumu veya ilköğretim kurumları arasında tercih yapabileceği açıklanmıştır. 66,67,68 aylık çocukların kaydı velinin dilekçesiyle bir yıl ertenebilmekte ve 69,70 ve 71 aylıkların ise sağlık raporu bir yıl ertelenebilmektedir. 72 ay üzeri olan çocukların ise zorunlu kayıt olması gerekmektedir. Bununla birlikte okullaşma oranlarında, özellikle okul öncesi eğitimde bölgesel farklılıklar olup, istenilen düzeye henüz ulaşılamamıştır. Öğrenci

14 14 sayılarının arttırılması ve okul öncesi eğitimin tüm çağ nüfusunu kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması için farklı modellerin geliştirilip uygulanmasına ihtiyaç vardır. Türkiye'de mevcut yapısı ile okul öncesi eğitime, sadece ilköğretime hazırlık olarak bakılmaktadır ve çalışmaların büyük çoğunluğu 4-5 yaşı kapsayacak şekilde planlanmaktadır. Oysa erken çocukluk eğitimi kavramının yaygınlaştırılmasıyla, bakım ve eğitim hizmetlerinin özellikle risk altında yaşayan çocuklara öncelikle ve yaygın şekilde sunulması gerekmektedir. Okula hazır olma, erken çocukluk eğitimi ve gelişimi programlarının sağladığı katkılardan sadece bir tanesidir (Unicef,2007). Devlet Planlama Teşkilatı kalkınma planları hazırlar ve bu planlarda geleceğe yönelik hedefler yer alır dönemini kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı, AB ye üyelik sürecinin gerektirdiği Katılım Öncesi Ekonomik Program ve Uyum İçin Stratejik Çerçeve gibi dokümanların yanında, başta Orta Vadeli Program olmak üzere diğer ulusal ve bölgesel plan ve programlar ile sektörel ve kurumsal strateji belgelerinin dayanağını oluşturmaktadır. Dokuzuncu Kalkınma Planında okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına yönelikte hedefler belirlenmiş ve tedbirler önerilmiştir. 2005/2006 öğretim yılında %19,9 olan okullaşma oranının (brüt okullaşma oranı olup 4-5 yaş içindir)(unicef,2007). 2012/2013 öğretim yılında %50.0 a çıkarılması planlanmaktaydı. TUİK verilerine baktığımız zaman okul öncesi döneme ait verilerde öğretim yılı okul öncesi 5 yaş grubu için net okullaşma oranı %64.47 olarak yer almaktadır (www.tuik.gov.tr). Okullaşma oranında, bu sayıya ulaşmak amacıyla eğitim sistemi yaşam boyu öğrenme yaklaşımıyla bütüncül olarak ele alınması ve sistemin erişilebilirliği ve fırsat eşitliğine dayalı yapısı güçlendirilmesi planlanmıştır. Özellikle okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla öğretmen ve fiziki altyapı ihtiyacı karşılanması, eğitim hizmetleri çeşitlendirilmesi, toplumsal farkındalık düzeyi yükseltilmesi, erken çocukluk ve ebeveyn eğitimleri artırılması planlamıştır. Çocuğun bakımı ve yetiştirilmesi için ideal ortam olan aileye yönelik eğitici programlar yaygınlaştırılmasıda hedefler arasındadır. Eğitimin yaygınlaştırılmasında merkezi idarenin yanı sıra mahalli idareler, gönüllü kuruluşlar ve özel sektörün katkısının artırılması hedefler arasındadır (www.kalkınma.gov.tr). Türkiye de okullaşma oranlarının arttırılması ve erken çocukluk eğitimin yaygınlaştırılmasında UNICEF ve AÇEV in de önemli katkıları olmaktadır. Bu kuruluşların özellikle kırsal kesimde risk altındaki çocukların bakım ve eğitimlerini desteklemek amacıyla

15 15 yürüttükleri anne çocuk eğitimi programları ile özellikle 0-3 yaş arasındaki çocukların eğitime erişimleri sağlanmaktadır. Ayrıca, MEB in gerek ikili eğitim (derslik yetersizliği sebebiyle, bir günde bir derslikte iki grup öğrencinin eğitim görmesine dayalı düzenleme), gerekse taşıma kapsamına alınan köy okullarında anasınıfı açılması gibi uygulamaları okullaşma oranlarını arttırmaya yönelik çabalardır. Bunun yanında MEB, belediyeler ve STK lar mobil anaokulu uygulamaları ile kırsal bölgelerde risk altındaki çocukların eğitime erişimlerini sağlamaya çalışmaktadırlar (Unicef,2007). Türkiye'de kapsamlı ve nitelikli bir erken çocukluk eğitimi uygulaması toplumun eğitim düzeyini yükseltecek, nitelikli insan gücü sayısını arttıracaktır. Bu bilinçten hareketle erken çocukluk eğitimi, kamunun eğitim politikasının ve eğitim hizmetlerinin önemli bir parçası olarak kabul edilmeli ve kamu, genel hedef ve öncelikleri belirleme, yönlendirme, izleme ve değerlendirmede daha aktif bir rol üstlenmelidir( Unicef, 2007). Türkiye de Okul Öncesi Eğitim in Sorunları Türkiye de okul öncesi eğitimin sorunlarını anlamaya yönelik yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre okul öncesi öğretmenlerinin birinci sırada gördükleri sorun fiziksel çevredir. Okul öncesi eğitimde fiziksel ortam dışında temel standartlar bulunmamaktadır, varolan fiziksel standartlara ise uyulmadığı gözlenmektedir. Bu yüzden hem Milli Eğitim Bakanlığı nın hem de Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu nun okul öncesi eğitime yönelik yeni standartlar oluşturması ve standartların da uygulanmasını sağlaması gerekmektedir. Aynı araştırmada öğretmenlerin ikinci sırada gördüğü sorun ise kendini gerçekleştirme ve yenileme boyutudur. Araştırmaya göre dört yıılk lisans mezunu olan okul öncesi öğretmenleri iki yıllık lisans mezunu olan öğretmenlere göre kendilerini geliştirmeye ve yenilmeye daha açıklar.öğretmenlerin kendilerini geliştirebilmeleri ve yenileyebilmeleri ise hizmet içi eğitimle mümkün olacaktır. Ne yazık ki okul öncesi öğretmenlere sunulan yeterli hizmetiçi eğitim olanakları bulunmamaktadır. Bu sebeple okul öncesi öğretmenlerinin istek, ihtiyaç ve beklentilerine uygun hizmetiçi eğitim programları sağlanmalıdır. Ayrıca iki yıllık lisans mezunu olan öğrtemenlere eğitimlerini dört yıla tamamlama imkanı da sunulmalıdır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin üçüncü sırada gördükleri sorun ise Anne- Baba eğitimidir. Ülkemizde verilen okul öncesi eğitim malesef yetersiz düzeydedir. Bu sebeple ailelerin de okul öncesi eğitim sürecine dahil olup erken çocukluk eğitimi konusunda desteklenmesi gerekmektedir (Aktan Kerem & Cömert, 2005).

16 16 Türkiye de 2012 de getirilen sistemiyle okul öncesi eğitimin yaşları ilköğretime dahil edilmiş ve çocukların fiziksel, zihinnsel ve duygusal gelişimlerine uygun olmayan bir eğitim ortamına girdikleri öne sürülmüştür. 222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanuna göre ay çocukların ilköğretime başlaması velinin tercihine bırakılmış ve bu durum da özellikle sosyo-ekonomik seviyesi düşük olan ailelerin çocuklarını olumsuz yönde etkilemiştir. Çünkü veli çocuğunu az da olsa aylık bir para talep eden okul öncesi eğitim kurumu yerine ilköğretime başlatmayı tercih etmektedir. Bu da zaten ekonomik açıdan dezavantajlı olan çocuğa bir dezavantaj daha yaratmaya neden olmuştur. Okul öncesi eğitimin diğer önemli bir sorunu ise çocuğun hem sosyal yaşamına hem de akademik yaşamına bir temel oluşturacak olan bu eğitimin zorunlu olmamasıdır. Okul öncesi eğitiminin öneminde dikkat çekildiği gibi okul öncesi eğitime dahil olan çocukların hem sosyal yaşama hem de akademik yaşama hazır bulunuşluk düzeyleri çok daha yüksek olmaktadır. Dolayısıyla okul öncesi eğitim velinin bir tercihi olarak kalmamalı ve zorunlu hale getirilmelidir. Sistemde yaygın olan hizmetler de özel olup ücretlidir. Oysa ülkemizde risk grubu olarak adlandırılan, içinde bulunduğu şartlar açısından gelişimi en fazla tehdit altında olan, okul öncesi eğitimden en fazla faydayı sağlayacak çocuklar, ülkemizin görece daha az kalkınmış doğu ve güney doğu kesiminde, özellikle de kırsal bölgelerde yaşamaktadır ve paralı olan hizmetlerden faydalanamamaktadır. Erken çocukluk gelişimi programlarına genelde sadece ilköğretime hazırlık açısından bakılmakta olup tüm sistem buna göre planlanmaktadır. Özellikle risk altında yaşayan çocuklara yönelik sunulması gereken müdahale ve risk önleyici yaklaşımları sunulmamaktadır. Okul öncesi eğitimin içeriği, kapsamı ve uygulamaları ile ilgili (fiziksel ortam haricinde) temel standartlar yoktur. Üstelik Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı kurumların ayrı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu na bağlı kurumların ayrı müfredatı vardır. Standartlar olmadığı için de bu kurumları denetleyen yetkili ve bilgili kişiler bulunmamaktadır. Kurum merkezli okul öncesi eğitimi sınıflarını ilköğretime bağlı, okul öncesi eğitim kökenli olmayan müfettişler denetlemektedir. Merkezi bir çerçevenin çizildiği eğitim programı, ülkenin farklı yerinde, farklı koşullardaki çocukların bazılarının ihtiyaçlarını karşılarken, bazılarına yetersiz ve yabancı kalabilmektedir. Halihazırda Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı okullarda sadece dört yıllık üniversite eğitimi alanlar öğretmen olabilirken Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu na bağlı okulları için böyle bir koşul söz konusu değildir. Önemli sorunlardan biri de okul öncesi eğitimi ile ilgili sağlıklı istatistiklerin bulunmamasıdır. Oysa sağlıklı planlama ve politika üretme,

17 17 sağlıklı program geliştirme ancak doğru verilerin temel alınması ile mümkün olabilmektedir. Ülkemizde okul öncesi eğitim harcamalarının toplam bütçe içindeki payı binde bir, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi içindeki payı ise yüzde 1 seviyesindedir. Bu durum eğitim politikalarında okul öncesi eğitime yeterli önemin verilmediğinin önemli bir kanıtıdır( Bekman, 2005) Türkiye de 2012 de getirilen sistemiyle okul öncesi eğitimin yaşları ilköğretime dahil edilmiş ve çocukların fiziksel, zihinnsel ve duygusal gelişimlerine uygun olmayan bir eğitim ortamına girmelerine neden olmuştur. Daha sonra yapılan değişikliklerle yaş sınırı biraz daha yukarı çekilmiş olsa da zorunlu ilköğretime başlama yaşı 72 aydan 66 aya çekilmiştir. Üstelik ay arası çocuklar velinin tercihine bırakılmıştır. Bu durumda özellikle sosyo-ekonomik seviyesi düşük olan ailelerin çocuklarını olumsuz yönde etkilemiştir. Çünkü veli çocuğunu az da olsa aylık bir para talep eden okul öncesi eğitim kurumu yerine ilköğretime başlatmayı tercih etmektedir. Bu da zaten ekonomik açıdan dezavantajlı olan çocuğa bir dezavantaj daha yaratmaya neden olmuştur. Sonuç Okul öncesi eğitimin ne olduğu, nasıl olduğu, neden olması gerektiği ve nasıl olması gerektiğini genel olarak ele aldığımız bu yazıdan okul öncesi eğitimi yaş grubundaki çocuklar için bu eğitimi almanın çok kritik ve çok önemli olduğu çıkarımına ulaşılabilir. Okul öncesi çocuklarının gereksinimlerini ve Türkiye de okul öncesi eğitimde onlara sunulanları göz önüne aldığımızda okul öncesi eğitimin üzerinde yapılan değişikliklerin daha özenli ve planlı bir şekilde sunulması gerektiğini söyleyebiliriz. Türkiye de okul öncesi eğitimin son on yılda ulaştığı okullaşma oranına baktığımızda okul öncesine yönelik bilinçlenmenin arttığını ve ayrıca toplum açısından da bilinçlenmenin arttığı sonucuna varabiliriz. Fakat okul öncesi eğitimin hala zorunlu olmadığı Türkiye de okul öncesi eğitimin her çocuğun eşit fırsatlarla elde edilmesi gereken bir hak olduğu bilincine de ulaşılması gerektiğini söyleyebiliriz.

18 18 Kaynakça Aldgate, J., Jones, D., ve Rose, W. (2004). The Developing World of the Child, London, Jessica Kingsley Publishers. Aktan Kerem, E., & Cömert, D. (2005). Türkiye de Okul Öncesi Egitimin Sorunları ve Çözüm Önerileri. Eurasian Journal of Educational Research, 21, Attwood, T. ve Gray, C. (2001). Understanding and Teaching Friendship Skills. Autism Network, VIII(2). Bekman, S. (2005). Early Chilhood Education in Turkey. B. Spodek, & O. N. Saracho, International Perspectives on Research in Early Childhood Education (s ). Greenwich: Information Age Publishing. Cole, M., ve Cole, R. S., (1993). The Development of Children (2th Ed.), New York, W. H. Freemanand Company. Curch, E. B., (2006). 5 to 6. Early Childhood Today, 20(6), 30. Evans, E. D. (1975). Contemporary İnfluences in Early Childhood Education. Washington: Holt, Rinrhart and Winston, Inc. Garber, H. L. (1988). The Milwaukee Project: Preventing Mental Retardion in Children at Risk. Washington, DC: American Association on Mental Retardation. Kalkınma Planı adresinden tarihinde erişildi. MEB Programı, adresinden tarihinde erişildi. Miller, S.A., (2006). 3 to 4. Early Childhood Today, 20(6), Moroğlu, N. (2004). Okul Öncesi Eğitim. Okul Öncesi Eğitim (s. 9-12). İstanbul: Alman Liseliler Kültür ve Eğitim Vakfı. Myers, R. (1992). The Twelve Who Survive. New York: High Scope Press. New, R. S., & Cochran, M. (2007). Early Chilhood Education. Westport: Praeger. Nissen, H., & Hawkins, C. J. (2010). Promoting Emotional Competence in the Preschool Classroom. Chidhood Education, 86(4), Oktay, A., (2002). Yaşamın Sihirli Yılları: Okul Öncesi Dönem. Epison Yayıncılık, İstanbul. Önder, A., (2003). Okul Öncesi Çocuklar İçin Eğitici Drama Uygulamaları. Morpa Kültür Yayınları, İstanbul.

19 19 Prince, D. L., ve Howard, E. M., (2002). Children and Their Basic Needs. Early Chilhood Education Journal, 30(1), Rathus, S. A. (2008). Childhood and Adolescence. New York: Thomson Learning, Inc. Sevinç, M. (1999). Çocuğun Bilişsel ve Sosyal Gelişiminde Sembolik Oyunun Rolü, Early Years Conferance, Sharing Research in Early Chilhood Education Nisan, 1999.Warwick, İngiltere. Trevarthen, C., ve Marwick, H. (2003). Meeting the Needs of Children from Birth to Three: Research Evidence and İmplications for Out-of-Home Provision. TUİK. Eğitim İstatikleri adresinden tarihinde erişildi. UNİCEF, Okul Öncesi Eğitimde Bilgi Tutum Ve Uygulama Araştırmsı adresinden tarihinde erişildi Yavuzer, H. (2002). Doğum Öncesinden Ergenlik Sonuna Çocuk Psikolojisi. Remzi Kitapevi, İstanbul.

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI ANKARA 2006 PKMB PROJELER KOORDÝNASYON M E R K E ZÝ B AÞKANLIÐI PROJECTS COORDINATION CENTER

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM SİSTEMİ TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Editörler: Prof. Dr. Servet Özdemir Prof. Dr. Hasan Bacanlı Murat Sözer TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ BİREYİN GELİŞİMİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 132 TARİH: 09/09/2013 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 336 TARİH: 10/08/2006 KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 25/07/2013

Detaylı

İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 12 OKULÖNCESİ EĞİTİM

İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 12 OKULÖNCESİ EĞİTİM İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 12 OKULÖNCESİ EĞİTİM Dr. Şengül GENÇ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU OKULÖNCESİ EĞİTİM Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Hangi Yeterlikler Kazandırılmalıdır

Detaylı

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması Çocuk Hakları Komitesi, Kırk Birinci Oturum, Cenevre, 9-27 Ocak 2006 Erken Çocukluk Döneminde

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ ve EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ ve EĞİTİMİ BİLİM DALI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MÜZİK EĞİTİMİ BİLİM DALI ERKEN KEMAN EĞİTİMİ VEREN ÖĞRETMENLERİN (5-7 YAŞ) BAŞLANGIÇ DÜZEYİNDE SIK KARŞILAŞTIKLARI

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

Banu ERGEN İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye banu.ergen@medeniyet.edu.tr

Banu ERGEN İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, İstanbul, Türkiye banu.ergen@medeniyet.edu.tr Üniversite Öğrencilerinin Akademisyen ve Ebeveyn Etkileşimleri Işığında Liderlik Modeli Belirlenmesinde Karizma ve Entelektualite Etkisinin Araştırılması Investigation Of The Charisma And Intellectuality

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı

2015 SONRASI GÜNDEMDE ERKEN DÖNEM ÇOCUK GELİŞİMİNE İLİŞKİN ULUSAL İSTİŞARE TOPLANTISI SÜREÇ RAPORU

2015 SONRASI GÜNDEMDE ERKEN DÖNEM ÇOCUK GELİŞİMİNE İLİŞKİN ULUSAL İSTİŞARE TOPLANTISI SÜREÇ RAPORU 2015 SONRASI GÜNDEMDE ERKEN DÖNEM ÇOCUK GELİŞİMİNE İLİŞKİN ULUSAL İSTİŞARE TOPLANTISI SÜREÇ RAPORU İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Binyıl Kalkınma Hedeflerinin (BKH) Gerçekleştirilmesi ve Erken Çocukluk

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

2-Süreçte zamanla mevcut durum iyileşiyor mu? 3-Mevcut durumumuzu nasıl geliştirebiliriz? 4-Diğer ülkelere göre durumumuz nasıl?

2-Süreçte zamanla mevcut durum iyileşiyor mu? 3-Mevcut durumumuzu nasıl geliştirebiliriz? 4-Diğer ülkelere göre durumumuz nasıl? 17-ULUSLARARASI EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME KURULUŞLARININ KRİTERLERİNİN VE ÖLÇÜMLERİNİN MODERN TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMİNE ETKİSİ GELİŞİM TARİHİ VE SORUNLARI Bilginin çeşitlendiği, çoğaldığı, bilgiye ulaşımın

Detaylı

OKULÖNCESİ EGİTİM PROGRAMI HANGİ YETERLİKLERİ KAZANDIRMALıDıR?

OKULÖNCESİ EGİTİM PROGRAMI HANGİ YETERLİKLERİ KAZANDIRMALıDıR? Hacettepe Üniversitesi Egitim FakÜltesi Dergisi, LO (1994) 21-30 OKULÖNCESİ EGİTİM PROGRAMI HANGİ YETERLİKLERİ KAZANDIRMALıDıR? Nuray Senemoğlu* ABSTRACT: The aim of this paper is to explain competencies

Detaylı

ERG RAPORLARI. eğitim izleme raporu 2013

ERG RAPORLARI. eğitim izleme raporu 2013 ERG RAPORLARI eğitim izleme raporu 2013 e itim izleme raporu 2013 Eğitim Reformu Girişimi (ERG) çalışmalarını iki öncelikli amaç doğrultusunda sürdürüyor. Bunlardan ilki, kız ve erkek tüm çocukların hakları

Detaylı

Montessori Yaklaşımına Genel Bir Bakış ve Eğitim Ortamının Düzenlenmesi

Montessori Yaklaşımına Genel Bir Bakış ve Eğitim Ortamının Düzenlenmesi Aralık, 2012, Cilt 1, Sayı, 2, s. 85-113 Journal of Policy Analysis in Education December, 2012, Volume 1, Issue 2, pp. 85-113 Montessori Yaklaşımına Genel Bir Bakış ve Eğitim Ortamının Düzenlenmesi A

Detaylı

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER KAYNAŞTIRMA / BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK L L Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMDE DÜNYADAN VE TÜRKİYE DEN İYİ ÖRNEKLER TOHUM OTİZM VAKFI Cumhuriyet

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK NL Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI Tohum

Detaylı

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr

Eğitim: Eyüboğlu. eyuboglu.k12.tr Eğitim: Eyüboğlu eyuboglu.k12.tr Eyüboğlu Bir başarı öyküsü... Eğitim Kurumlarının yükselişinin ve başarısının arkasında hayatını eğitime adamış bir isim var: Dr. Yük. Müh. Rüstem Eyüboğlu. Dr. Yük. Müh.

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİMDE YETİŞTİRİLMESİNİN ÖNEMİ VE ESASLARI Yücel KAYABAŞ*

ÖĞRETMENLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİMDE YETİŞTİRİLMESİNİN ÖNEMİ VE ESASLARI Yücel KAYABAŞ* ÖĞRETMENLERİN HİZMET İÇİ EĞİTİMDE YETİŞTİRİLMESİNİN ÖNEMİ VE ESASLARI Yücel KAYABAŞ* Özet: Bu çalışmayla, hizmet içi eğitimde kuramsal alt yapıya yönelik bilgi vermenin yanı sıra, öğretmenlerin görevleri

Detaylı

EĞİTİMDE KARİYER DANIŞMANLIĞI. Editörler Hilmi EREN-M. Şerif KESKİNOĞLU

EĞİTİMDE KARİYER DANIŞMANLIĞI. Editörler Hilmi EREN-M. Şerif KESKİNOĞLU EĞİTİMDE KARİYER DANIŞMANLIĞI Editörler Hilmi EREN-M. Şerif KESKİNOĞLU Kitap İnceleme Komisyonu Şenay Eğedemir (Zeytinburnu RAM Özel eğitim öğ.) Funda Yeşildağ (Zeytinburnu RAM Rehber öğ.) Ümit Kök (Tuzla

Detaylı

VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU

VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU VAN İLİ AKTİF YAŞAM ODAKLI MESLEKİ GELİŞİM ve EĞİTİM MERKEZİ MESGEM KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE RAPORU Aralık 2014 Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Tüm Hakları Saklıdır. www.daka.org.tr VAN İLİ AKTİF YAŞAM

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi*

Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi* Eğitim Bilimleri Dergisi / Journal of Educational Sciences Yıl / Year: Ocak / January 2014 Cilt-Sayı / Volume-Issue: 39 ss/pp: 121-143 ISSN: 1300-8889 DOI: 10.15285/EBD.2014397401 Singapur eğitim sisteminin

Detaylı

Doğum oranlarının azalışı ve ortalama yaşam sürelerinin uzaması ile birlikte, pek çok

Doğum oranlarının azalışı ve ortalama yaşam sürelerinin uzaması ile birlikte, pek çok Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 9 Demografik değişim: Psiko-Sosyal ve SosyO-Ekonomik Boyutları ile Yaşlılık Demographıc transitıon: ageıng wıth a psycho-social and socio-economic Dımensıons Uzman Aynur

Detaylı

Mustafa Uğur ÖZKAN ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ

Mustafa Uğur ÖZKAN ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ 1 Mustafa Uğur ÖZKAN ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ 2 İÇİNDEKİLER I. ÜSTÜN YETENEK NEDİR? I.1. Analytic üstünlük (Giftedness I.2. Synthetic üstünlük (Giftedness I.3. Practical üsütnlük (Giftedness

Detaylı