ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu ÖZYÜREK Doğum Tarihi: , Gsm: Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Ev Gazi Üniversitesi 1995 Yönetimi Eğitimi Ana Mesleki Eğitim Fakültesi Bilim Dalı Y. Lisans Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Anabilim Dalı Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bilim Dalı Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte): : Kırsal Bölge ve Şehir Merkezinde Yaşayan 5-6 Yaş Grubu Çocuğa Sahip Anne-Babaların Çocuk Yetiştirme Tutumlarının İncelenmesi Tez Danışmanı: Yrd.Doç.Dr.Fatma TEZEL ŞAHİN Doktora Tezi Başlığı (özeti ekte): : Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden Altı Yaş Grubu Çocukların Bellek Gelişimine Bellek Eğitiminin Etkisinin İncelenmesi Tez Danışmanı: Prof.Dr.Esra ÖMEROĞLU Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Ebe-Hemşire Sağlık Bakanlığı Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı Yrd.Doç.Dr. Karabük Üniversitesi Safranbolu MYO, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Yrd.Doç.Dr. Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bl., Eğitim Programları ve Öğretim ABD Yrd.Doç.Dr. Karabük Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2012-Halen Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri: Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları: 1

2 Projelerde Yaptığı Görevler: 1. Okul Öncesi ve İlköğretim 1-5 Sınıf Düzeyindeki Çocuklar İçin Problem Çözme Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Türkiye Norm Çalışması, 108 K 144 no lu TÜBİTAK projesi, Bursiyer, Avrupa Birliği, Safranbolulu Çocukların Yanında, Merkezi Finans ve İhale Birimi Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Hibe Programı, Uzman Eğitimci, Okul Öncesi Sosyal Beceri Destek Projesi (OSBEP), TÜBİTAK (KAMAG) projesi, Araştırmacı, Beden Eğitimi ve Spor Etkinliklerinin Okul Öncesi Dönem Çocukların Temel Motor ve Sosyal Beceri Gelişimlerine Etkisinin İncelenmesi, Karabük Üniversitesi BAP tarafından desteklenen KBÜ-BAP-13/2-KA-063 no lu proje, Yürütücü. 16 Aralık 2013-Halen. 5. İdari Görevler: - Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi Çocuk Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, 17 Aralık Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: ACED Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, baş editör yardımcısı, alan editörü ve yayın kurulu üyeliği, 2013-Halen. [Erişim: Halen. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Çocuk Gelişimi alan editörü ve yayın/yönetim kurulu üyeliği, 2013-halen. [Erişim: UHBAB Uluslar arası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, Alan editörü, 2013-halen. [Erişim: Dergi Hakemlikleri: ACED Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi KUYEB: Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi. 2

3 Ödüller: - Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler: Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Uygulama Öğrenci Sayısı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk ve Oyun Güz Bilim ve Teknoloji İlk Yardım Öğrenme ve Öğretme Teknikleri İlkbahar Çocuk Edebiyatı ve Medya Seminer Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Güz İlk Yardım Kişisel Gelişim Öğrenme ve Öğretme Teknikleri 2 0 İlkbahar Aile Eğitimi 1 2 Çocuk Edebiyatı ve Medya 2 0 ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Tezel Şahin, F. ve Özyürek, A. (2009). The Influence Of Allocation Unit And Demographic Characteristics On Fathers Attitudes Towards Their Children, Pakistan Journal of Social Sciences, 6 (2): ISSN: (print), (online), DOI: pjssci A2. Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y. ve Özyürek, A. (2009). Determining the Views of Preschool and Primary School Teachers over the Support of Problem Solving Skills at Children, Procedia Social and Behavioral Sciences, 1(1): ISSN: , imprint:elsevier, DOI: /j.sbspro A3. Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y. ve Özyürek, A. (2009). Development of A Problem Solving Scale for Children Attending Class 1-5 of Primary Education and Norm Study for Turkey, The International Journal of Learning, 16 (8): ISSN: A4. Özyürek, A. (2012). Aktif Katılımlı Aile Eğitimi Çalışması Örneği Çocuğumuza Bir Oyuncak Yapalım, International Refeered Academic Social Sciences Journal, 5(3): [Erişim [ASOS indeks]. 3

4 A5. Özyürek, A. ve Tezel Şahin, F. (2012). Altı Yaşında Çocuğa Sahip Annelerin Çocuklarıyla İlişkilerinin İncelenmesi, International Refeered Academic Social Sciences Journal, 5(3): [Erişim [ASOS indeks]. A6. Özyürek, A., Gümüş, H. ve Doğan, S. (2012). Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Tükenmişlik ve Yaşam Doyumunun İncelenmesi, International Journal of Human Sciences, (ISSN: ), 9(2): [Erişim: [ASOS indeks]. A7. Özyürek, A. (2012). The Effect of Parental Acceptance in The Success of Inclusion in Preschool Education, The International Journal of Social Sciences, (ISSN ), 3(1):1-10. [Erişim: A8. Özyürek, A. (2013). An Examination of Adolescents Methods of Coping with Stress, IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, (ISSN:Print Online X). 9 (4): [Erişim: [ASOS indeks]. A9. Özyürek, A. ve Ömeroğlu, E. (2013). Bellek Eğitimi Programının Altı Yaşındaki Çocukların Bellek Gelişimine Etkisinin İncelenmesi, Eğitim ve Bilim, 38(168): ISSN: [SSCI indeks]. A-10. Özyürek, A., Begde, Z. ve Özkan, İ. (2013). Okul Öncesi Dönem Çocuğa Sahip Annelerin Çocukların Beslenmesi Konusundaki Görüşlerinin Belirlenmesi, Uluslar arası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 4( ). [Erişim: [ASOS indeks]. A-11. Özyürek, A., Özkan, İ., Begde, Z. ve Civliz, S. (2013). Proje Tabanlı Öğrenme Yöntemi ve Okul Öncesi Yaş Grubu Çocuklarla Televizyon Projesi nin Uygulanması, Uluslar arası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, 1(1): [Erişim: [ASOS indeks]. A-12. Aydoğan, Y. ve Özyürek, A. (2013). Okul Öncesi Çocuklarda Şiddet Davranışları, Uluslar arası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, 1(2):1-18. [ [ASOS indeks]. A-13. Tezel Şahin, F. ve Özyürek, A. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Aile İçi Şiddete Bakışı, Akademik Bakış Dergisi/Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Sayı:40, Ss:x-x, ISSN: X. İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü. [ B. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler: B1. Tezel Şahin, F. ve Özyürek, A. (2008). Farklı Yerleşim Biriminde Yaşayan 5-6 Yaş Grubu Çocuğa Sahip Annelerin Tutumlarının İncelenmesi, Uluslararası Çocuk, Aile ve Okul Bağlamında Okulöncesi Eğitim Kongresi, Trabzon Valiliği Kültür Yayınları, ss: , 30 Nisan-03 Mayıs, Trabzon. TÜRKİYE. 4

5 B2. Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y. ve Özyürek, A. (2009). Development of a Problem Solving Scale for Children Attending Grades 1-5 of Primary Education and a Norm Study for Turkey / İlköğretim 1-5. Sınıf Öğretmenlerinin Problem Çözme Becerileri Konusundaki Bilgi, Davranış ve Değerlendirme Durumlarının İncelenmesi, The First International Congres of Educationel Research / 1.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 1-3 May 2009, Çanakkale/TURKEY / Mayıs, Çanakkale. [Erişim: B3. Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y. ve Özyürek, A. (2010). Beş Yedi Yaş Grubu Çocuklar İçin Problem Çözme Ölçeği Geliştirme Süreci, İkinci Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ss , 29 Nisan-02 Mayıs, Antalya, TÜRKİYE. B4. Tezel Şahin, F. ve Özyürek, A. (2010). Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden Altı Yaş Çocuklarının Ahlaki ve Sosyal Kural Bilgilerinin İncelenmesi, İkinci Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ss , 29 Nisan-02 Mayıs, Antalya, TÜRKİYE. B5. Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y. ve Özyürek, A.(2011). The Development Process of the Problem Solving Skills Scale For Eight-Eleven Years Old Children, International Conference on New Horizons in Education, Guarda, Portugal, June , ss: [Erişim: ]. B6. Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y., Özaydın, L., Sert, N., Kutlu, Ö., Çakan, M., Ceylan, Ş., Gültekin, G., Özyürek, A., Çoban, A., Yurt, Ö., Ceyhun, A.T., Atabey, D., Kogar, H.ve Dayanç, T.(2011). Okul Öncesi Sosyal Beceri Destek Projesi/Early Childhood Social Skills Development Project, III. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi/The Third International Congress of Educational Research Life-long Learning and Informal Education 4-7 May 2011, Girne, Turkish Rebuplic of Northern Cyprus. ss [Erişim: ]. B7. Beşler, M., Özyürek, A. ve Aktar, N. (2011). Effects of the Satisfaction Survey Results for Increasing the Quality at Educational Institutions: Karabuk Sample, The 6th International Conference on Interdisciplinarity in Education ICIE 11, April 14-16, pp: Karabuk/Safranbolu, Turkey. [Erişim: /ICIE pdf]. B8. Özyürek, A., Demir, V. ve Polatcan, M. (2011). Evaluation of University Student s Interpersonal Problem Solving Skills, The 6th International Conference on Interdisciplinarity in Education ICIE 11, April 14-16, pp Karabuk/Safranbolu, Turkey. [Erişim B9. Özyürek, A. ve Begde, Z. (2012). Çocuklar Nasıl Bir Oyuncak İsterler?, IV. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi 4-7 Mayıs 2012,s: , İstanbul/Türkiye. [Erişim: B10. Özyürek, A. ve Gümüş, H. (2012). Ortaöğretim Öğrencilerinin Strese Yatkınlık ve Stresle Başa Çıkma Durumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, IV. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi 4-7 Mayıs 2012, s: , İstanbul/Türkiye. [Erişim: 5

6 B11. Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y., Çakan, M., Kılıç Çakmak, E., Özyürek, A., Gültekin Akduman, G., Günindi, Y., Kutlu, Ö., Çoban, A., Yurt, Ö., Kogar, H.ve Karayol, S. (2012). Okul Öncesi Çocuklar İçin Sosyal Beceri Destek Temelli Eğitim Programını Geliştirme Süreci, Proceedings of The 1st Cyprus International Congress of Education Research Interdisciplinary Studies and New Approaches in Education, Aralık 2012, Girne/Kuzey Kıbrıs, Cilt:3, ss [Erişim: CILT3.pdf]. C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : C1. Yazılan ulusal/uluslar arası kitaplar: C1-1. Tezel Şahin, F. ve Özyürek, A. (2011). Anne Baba Eğitimi ve Okul Öncesinde Aile Katılımı, (İkinci Baskı). ISBN: , 143 sayfa. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. C1-2. Aydoğan, Y., Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş ve Özyürek, A. (2012). Problem Çözme Becerileri Ölçeği Rehber Kitap. Ankara:Koza Yayın Dağıtım. ISBN: sayfa. C1-3. Aydoğan, Y., Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş ve Özyürek, A. (2012). Problem Çözme Becerileri Ölçeği (4-7 Yaş). Ankara:Koza Yayın Dağıtım. ISBN: C1-4. Aydoğan, Y., Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş ve Özyürek, A. (2012). Problem Çözme Becerileri Ölçeği (8-11 Yaş). Ankara:Koza Yayın Dağıtım. ISBN: C1-5. Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y., Çakan, M., Özyürek, A., Gültekin, G., Günindi, Y., Kutlu, Ö., Çoban, A., Ceylan, Ş., Özaydın, L., Sert, N., Yurt, Ö., Koğar, H., Karayol, S., Ceyhun, A.T., Atabey, D., Oğuz, T. (2012). Okul Öncesi Sosyal Beceri Destek Projesi Eğitim Kitapları Seti. Ankara:Fikriala Görsel İletişim Hizmetleri. ISBN: Ay Çocuklar İçin Sosyal Beceri Etkinlik Kitabı Ay Çocuklar İçin Sosyal Beceri Etkinlik Kitabı - 60 Ay ve Üzeri Çocuklar İçin Sosyal Beceri Etkinlik Kitabı - Öğretmen Kılavuz Kitabı - Okuma Yazmaya Hazırlık Kitabı - Materyal Kitabı Yazılan ulusal/uluslar arası kitaplardaki bölümler: C2-1. Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y. ve Özyürek, A. (2010). A Study into the Status of Knowledge, Behaviors and Evaluation of Preschool and Primary School Teachers Teaching at 1-5 th Grades over Problem Solving Skills, Issues on Education and Research:Volume 2, pp (Ed.:Gregory T. Papanikos), First published in 2010 by ATINER, GREECE. ISBN: , 344 pages. [Erişim: 6

7 C2-2. Özyürek, A. ve Tezel Şahin, F.(2010). Anne Baba Olmak ve Anne Babaların Çocuk Yetiştirme Tutumları, Anne Baba Eğitimi (Ed.:Tülin Güler), ss ISBN: , 206 sayfa. Ankara:Pegem Yayıncılık. C2-3. Tezel Şahin, F. ve Özyürek, A. (2010). Anne Baba Eğitimi ve Türkiye de Uygulanan Aile Eğitim Programları, Anne Baba Eğitimi (Ed.:Tülin Güler), ss ISBN: , 206 sayfa.ankara:pegem Yayıncılık. C2-4. Özyürek, A. (2011). Dramatik Etkinlikler ve Drama İle İlgili Temel Kavramlar, Okul Öncesi Eğitimde Dramatik Etkinliklerden Dramaya Teoriden Uygulamaya, (Ed.:Esra Ömeroğlu), ss.1-8, (İkinci Baskı). ISBN: , 341 sayfa. Ankara: Eğiten Kitap. C2-5. Özyürek, A. (2011). Eğitimde Dramanın Tarihçesi, Okul Öncesi Eğitimde Dramatik Etkinliklerden Dramaya Teoriden Uygulamaya, (Ed.:Esra Ömeroğlu), ss.11-15, (İkinci Baskı). ISBN: , 341 sayfa. Ankara: Eğiten Kitap. C2-6. Özyürek, A. (2011). Dramada Rol Oynama, Okul Öncesi Eğitimde Dramatik Etkinliklerden Dramaya Teoriden Uygulamaya, (Ed.:Esra Ömeroğlu), ss.83-92, (İkinci Baskı). ISBN: , 341 sayfa. Ankara: Eğiten Kitap. C2-7. Özyürek, A. (2011). Dramada Doğaçlama, Okul Öncesi Eğitimde Dramatik Etkinliklerden Dramaya Teoriden Uygulamaya, (Ed.:Esra Ömeroğlu), ss.93-98, (İkinci Baskı). ISBN: , 341 sayfa. Ankara: Eğiten Kitap. C2-8. Özyürek, A. (2011). Dramatik Etkinlikler ve Dramanın Değerlendirilmesi, Okul Öncesi Eğitimde Dramatik Etkinliklerden Dramaya Teoriden Uygulamaya,, (Ed.:Esra Ömeroğlu), ss , (İkinci Baskı). ISBN: , 341 sayfa. Ankara: Eğiten Kitap. D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. Poyraz, H. ve Özyürek, A. (2005). Okul Öncesi 5-6 Yaş Çocukların Problem Davranışları ve Ebeveynlerin Disiplin Yöntemlerinin İncelenmesi, Milli Eğitim Dergisi, (166), [Erişim: 166/index3-ozyurek.htm]. ISSN: D2. Özyürek, A. ve Tezel Şahin, F. (2005). 5-6 Yaş Grubunda Çocuğu Olan Ebeveynlerin Tutumlarının İncelenmesi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2), [Erişim: ]. ISSN: D3. Özyürek, A. ve Tezel Şahin, F. (2005). Kırsal Bölge ve Şehir Merkezinde Yaşayan 5-6 Yaş Grubu Çocuğa Sahip Anne-Babaların Çocuk Yetiştirme Tutumları, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (3), ISSN: X. D4. Tezel Şahin, F. ve Özyürek, A. (2008). 5-6 Yaş Grubu Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Demografik Özelliklerinin Çocuk Yetiştirme Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), [Erişim: _cilt6/sayi_3/ pdf] ISSN:

8 D5. Özyürek, A. (2009). Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen ve Yöneticilerinin İş Doyumu, Kişisel Özellik ve Mesleki Yeterlik Açısından Değerlendirilmesi, Milli Eğitim Dergisi (182), ISSN: D6. Özyürek, A. ve Demiray, K. (2010). Yurtta ve Ailesi Yanında Kalan Ortaöğretim Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması, Doğuş Üniversitesi Dergisi 11(2): ISSN ; e-issn D7. Özyürek, A. ve Demiray, K. (2010). Ortaöğretim Öğrencilerinin Öfke Stillerinin İncelenmesi (Karabük Örneği), Çağdaş Eğitim Dergisi, Temmuz-Ağustos, 377: ISSN: X. D8. Tezel Şahin, F. ve Özyürek A. (2010).Okul Öncesi Dönem Çocuğa Sahip Ailelerin Çocuklarının Ahlaki ve Sosyal Kural Anlayışları Üzerine Etkisi, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14(3): ISSN: X. D9. Gönen, M., Ünüvar, P., Bıçakçı, M., Koçyiğit, S., Yazıcı, Z., Orçan, M., Aslan, D., Güven, G. ve Özyürek, A. (2010). Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Dil Etkinliklerini Uygulama Biçimlerinin İncelenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19: ISSN: D10. Özyürek, A. ve Aydoğan, Y. (2011). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Serbest Zaman Etkinliklerine İlişkin Uygulamalarının İncelenmesi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22: ISSN: D-11. Özyürek, A. (2012). Altı Yaşında Bellek Eğitimi Verilen Çocukların İki Yıl Sonraki Bellek Gelişimlerinin İzlenmesi, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(1): (Erişim: DOI: E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler: E1. Özyürek, A. ve Demiray, K. (2009). Öğrenci Yurtları ve Ailesi Yanında Kalan Ortaöğretim Öğrencilerinin Öfke Stillerinin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, ss , 7-9 Ekim, Ankara. E2. Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y. ve Özyürek, A.(2009). Okul Öncesi ve İlköğretim 1-5. Sınıf Düzeyindeki Çocuklar İçin Problem Çözme Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Türkiye Norm Çalışması, Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Katılımlı II.Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, ss , 7-9 Ekim, Ankara. E3. Özyürek, A., Begde, Z., Özkan, İ. ve Yavuz, N.F. (2013). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Bakış Açısına Göre Ailedeki Yaşlı Bireylerin Ebeveyn Tutumları ve Çocuk Davranışları Üzerindeki Etkisi, VII. Ulusal Yaşlılık Kongresi, ss Mayıs, Karabük. F. Diğer yayınlar: F1. Bilimsel olmayan, alanla ilgili kitaplar 8

9 F1-1. Özyürek, A. (2011). Mavi Portakal, Şiir, Bilmece, Tekerleme, Parmak Oyunları. 204 sayfa. ISBN: Ankara: Sınav Okul Öncesi Yayınları. F1-2. Özyürek, A. (2011). Şarkı Demeti, Çocuklar İçin Şarkılar ISBN: Ankara: Sınav Okul Öncesi Yayınları. F1-3. Özyürek, A. (2011). Şimdi Hikaye Zamanı, ISBN: Ankara: Sınav Okul Öncesi Yayınları. F1-4. Özyürek, A. (2011). Bir Hikaye Bir Yapboz Serisi, yapboz ekli 10 adet hikaye kitabı. ISBN: Ankara: Sınav Okul Öncesi Yayınları. 1- Yavru Fil Bafo 2- Kara Karga nın Gözlüğü 3- Bafo nun Günlüğü 4- Köstebeğin Hediyesi 5- Bafo nun Çizgili Gömleği 6- Kararsız Kara Kedi 7- Meraklı Kara Kedi 8- Evim Güzel Evim 9- Kara Kedi nin Rüyası 10-Kara Kedi nin Mesleği F1.5. Özyürek, A. (2011). Hikaye Serisi, 13 adet hikaye kitabı. ISBN: Ankara: Sınav Okul Öncesi Yayınları. 1- Küçük Yağmur Bulutu 2- Bay Mikrop 3- Ay Dede 4- Mehmet in Rüyası 5- Mutsuzlar Ormanı 6- Sessiz Göl 7- Mavi Kanarya nın Yuvası 8- Bıdık 9- Uzun Kuyruklu Tavşan 10- Veli Dayı nın Çiftliği 11- Selin in Boyaları 12- Yavru Kazlar 13- İyi Ki Varsı Atam F2. Bilimsel yayınlara yapılan atıflar: Atıf Veren Eser Atıf Alan Eser Aydoğan, Y. (2010). Okul Öncesi Eğitim Programlarında Aile Katılımı, Anne Baba Eğitimi (Ed.:Tülin GÜLER), Ankara: Pegem Tezel Şahin, F. ve Özyürek, A. (2010). Anne Baba Eğitimi ve Okul Öncesinde Aile Katılımı, İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. Akademi. Özbey, S. (2010). Okul Öncesi Çocuklarda Uyum ve Davranış Problemleriyle Başa Poyraz, H. ve Özyürek A. (2005). Okul Öncesi 5-6 Yaş Çocuklarının Davranış Problemleri ve Çıkmada Ailenin Rolü, Aile ve Anne Babaların Disiplin Yöntemlerinin Toplum:Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi, İncelenmesi. Milli Eğitim Dergisi. Sayı (21):9-18. İnal, G. (2011). Okul Öncesi Eğitim Tezel Şahin, F. ve Özyürek, A. (2010). Anne 9

10 Programında Aile Katılım Çalışmaları, Okul Öncesi Eğitimde Özel Öğretim Yöntemleri (Ed.:Fatma Alisinanoğlu), Ankara:Pegem Akademi. Gülay, H. ve Önder, A. (2011). Annelerin Tutumlarına Göre 5-6 Yaş Çocuklarının Sosyal-Duygusal Uyum Düzeyleri, Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1): İnel, D., Ertuğ, Evrekli ve Türkmen, L. (2011). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Problem Çözme Becerilerinin Araştırılması, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1): Karataş, Z. (2011). Okul Pansiyonunda Kalan Ergenlerin Kaygı Düzeyleri ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21: Durmuşoğlu Saltalı, N.ve Arslan, E. (2012). Ebeveyn Tutumlarının Anasınıfına Devam Eden Çocukların Sosyal yetkinlik ve İçe Dönüklük Davranışını Yordaması, İlköğretim Online, 11(3), Gültekin Akduman, G. ve Türkoğlu, D. (2013). Okul Öncesi Dönem Çocuğu Olan Babaların Babalık Rollerini Algılamaları İle Çocuklarının Davranış Problemleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, ACED Uluslar arası Hakemli Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, 1(1):1-17. Baba Eğitimi ve Okul Öncesinde Aile Katılımı, İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. Tezel-Şahin, F. & Özyürek, A. (2008). 5-6 Yaş Grubu Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Demografik Özelliklerinin Çocuk Yetiştirme Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), Özyürek, A. (2004). Kırsal Bölge ve Şehir Merkezinde Yaşayan 5-6 Yaş Grubu Çocuğa Sahip Anne-Babaların Çocuk Yetiştirme Tutumlarının İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, Ankara. Omeroğlu, E., Buyukozturk, Ş., Aydoğan, Y. ve Ozyurek, A. (2009). Determining the views of preschool and primary school teachers over the support of problem solving skills at children. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, Özyürek, A. ve Demiray, K. (2010). Yurtta ve ailesi yanında kalan ortaöğretim öğrencilerinin kaygı düzeylerinin karşılaştırılması. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11(2), Özyürek, A. va Tezel Şahin, F. (2010). Anne Baba Olmak ve Anne Babaların Çocuk Yetiştirme Tutumları. T. Güler (Ed.), Anne Baba Eğitimi (s ). Ankara: Pegem Akademi Yayınevi. Tezel Şahin, F. ve Özyürek, A. (2008). 5-6 Yaş Grubu Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Demografik Özelliklerinin Çocuk Yetiştirme Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), Poyraz, H. ve Özyürek A. (2005). Okul Öncesi 5-6 Yaş Çocuklarının Davranış Problemleri ve Anne Babaların Disiplin Yöntemlerinin İncelenmesi. Milli Eğitim Dergisi. Sayı.166. F3. Yurt içinde konferans, resmi kurum ve kuruluşlara davetli seminer: F3-1. Okul Öncesi Semineri (26 Mart 2011) Okul Öncesi Dönemde Aile Eğitimi ve Aile Katılımı, DSİ Konferans Salonu, ŞANLIURFA. 10

11 F3-2. Okul Öncesinde Anne Babanın Eğitimi, Okul Öncesi Eğitim Şenlikleri ve Festivali Kapsamında Okul Öncesi Öğretmen ve Yöneticilerin Eğitimi Konferansı (12 Mayıs 2011), KARABÜK. F3-3. Problem Çözme Paneli (28 Mayıs 2011) Okul Öncesinde ve İlköğretimde Problem Çözme Becerileri) Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Konferans Salonu, ANKARA. F3-4. Okul Öncesinde Şiddeti Önleme Semineri, No:720 (22-26 Ağustos 2011) Çayeli Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü, RİZE. F3-5. Okul Öncesi Sosyal Beceri Destek Projesi (OSBEP) Eğiticilerin Eğitimi Semineri (20-24 Şubat 2012), ANKARA. F3-6. Okul Öncesi Sosyal Beceri Destek Projesi (OSBEP) Eğiticilerin Eğitimi Semineri (03-07 Eylül 2012), AFYONKARAHİSAR. F3-7. Sosyal Beceri Eğitimi Semineri, No: (25-29 Kasım 2013), Karşıyaka Öğretmenevi ve ASO, İZMİR. F4. Toplumsal Hizmet F4-1. Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü Çocuk Şenliği ve Festivali kutlamalarında bir aylık görevlendirme, Mayıs F5. Sertifikalar - WISC-R Zeka Testi, , No:WR63 - Ankara Gelişim Tarama Envanteri/AGTE - STANDFORD BİNET Zeka Testi -Metropolitan Okul Olgunluğu Testi - Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı/GEÇDA F6. Katılım Belgeleri - Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Proje Eğitimi (Kuramsal ve uygulamalı eğitim) TÜBİTAK- BİDEP tarafından desteklenen 2237-Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı Aralık

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Arş. Gör. Dr. Murat BARTAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT

Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim 1996-2000 Lisans Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA Yrd. Doç. Dr. Hale KOÇER Adres ÖZGEÇMİŞ Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA E-posta Telefon +90 0242 310 66 69 Faks +90 242 226

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER Doğum Yeri ve Yılı : Bandırma / 977 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı : Eğitim Sosyolojisi Mail Adresi : esma.esgin@bayar.edu.tr Tel

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ YUNUS GÜNİNDİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ YUNUS GÜNİNDİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : YUNUS GÜNİNDİ Doğum Tarihi : 03.03.980 Öğrenim Durumu Doktora 006-00 Yüksek Lisans 003-005 Lisans 999-003 GAZİ ÜNİVERSİTESİ MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ÇOCUK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) :

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özcan PALAVAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Kişisel Web Adres :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : 0 544 655 52 99 ev tel: 0 (452) 264 22 24 : ozcanpalavan@hotmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Onay Budak İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL : 0534 846 46 16 : onaybudak@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 01.01.1987 3.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

1. Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ( ) 2. Öğretmen (MEB )

1. Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ( ) 2. Öğretmen (MEB ) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aybala ÇAYIR Doğum Tarihi: 05.11.1984 İletişim: Tel: e-posta: aybalacayir@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ

Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ Yıl Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ mbozster@gmail.com mboz@hacettepe.edu.tr Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ Akademik ler

Detaylı

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Arş. Gör. Sevinç DEMİR KAYA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FEYYAT GÖKÇE Doğum Tarihi: 25 Haziran 1957 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi Teftişi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İsmet Galip Yolcuoğlu Doğum Tarihi : 27 Haziran 1967 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sosyal Hizmetler Y.O. Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mümine SOYTÜRK 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mümine SOYTÜRK 2. Doğum Tarihi : Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mümine SOYTÜRK 2. Doğum Tarihi : 30.03.1974 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık

Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık Yrd. Doç. Dr. Recep Serkan Arık Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon:

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aydın ÇEVİRGEN Doğum Yeri: Eskişehir Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 Otelcilik Y. Lisans Turizm İşletmeciliği

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Deniz Erdağ Doğum Tarihi: 07.06.1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Yakın Doğu Üniversitesi 2002 Yüksekokulu

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE

Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul 1999-2003 Lisans Hacettepe Üniversitesi Öncesi 2003-2006 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1.Adı Soyadı: Seda Gökçe TURAN. 2.Doğum tarihi: 27 \ 02 \1 982. 3.Unvanı: Öğretim Görevlisi. 4.Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1.Adı Soyadı: Seda Gökçe TURAN. 2.Doğum tarihi: 27 \ 02 \1 982. 3.Unvanı: Öğretim Görevlisi. 4.Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1.Adı Soyadı: Seda Gökçe TURAN 2.Doğum tarihi: 27 \ 02 \1 982 3.Unvanı: Öğretim Görevlisi 4.Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Okul Öncesi ODTÜ 2005 Öğretmenliği Yüksek Lisans Çocuk

Detaylı

Derece Program Üniversite Yıl. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Selçuk Üniversitesi ---

Derece Program Üniversite Yıl. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Selçuk Üniversitesi --- ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Unvanı, Adı Soyadı: Arş. Gör. Dr. Elif YILMAZ Doğum Tarihi: 09.07.1987 Dili: İngilizce / ÜDS=66,250 (2009) Öğrenim Durumu: Derece Program Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Eğitim Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. : Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı Birimi Bölümü Anabilim Dalı : Süleyman Erkam SULAK : Yrd. Doç. Dr. : Eğitim Fakültesi : Temel Eğitim : Sınıf Eğitimi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1991-1996 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Eğitim

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/ Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/ Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/1972 3. Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psik. Danışmanlık Ankara Üniversitesi 1991-1995

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Ulusal hakemli (ULAKBIM ve Ulusal Hakemli Dergi) dergilerde yayımlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ Ulusal hakemli (ULAKBIM ve Ulusal Hakemli Dergi) dergilerde yayımlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sevcan YAĞAN GÜDER 2. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Okul Öncesi Öğretmenliği Çukurova Üniversitesi 2006 Y. Lisans Okul Öncesi Eğitimi

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Felsefe Grubu Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2000 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi GAU 2014-

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi GAU 2014- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/1972 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psik. Danışmanlık Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : ERSİN ŞAHİN Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Cinsiyet : ERKEK Tel : 555 483 44 63 İş Tel : 294 22 46 Posta Adresi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ÖZTÜRK SAMUR

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ÖZTÜRK SAMUR Yrd.Doç.Dr. AYŞE ÖZTÜRK SAMUR Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1999-2003 Lisans Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Ve Ev Selçuk ÜniversitesiYönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ

Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Zekeriya GÖKTAŞ Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doçent ( 2013 ) Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Gazi

Detaylı

Arş. Gör. Abdullah KALDIRIM

Arş. Gör. Abdullah KALDIRIM Arş. Gör. Abdullah KALDIRIM Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: Web:

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi Konya Selçuk Üniversitesi

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi Konya Selçuk Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Meral MELEKOĞLU 2. Doğum Tarihi: 22.05. 1979 3. Unvanı: Öğr. Gör. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi Konya Selçuk Üniversitesi 1997-

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :

ÖZGEÇMİŞ. : 1. Adı Soyadı : Onur Zahal İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail 2. Doğum Tarihi :16.09.1985 ÖZGEÇMİŞ : Paşaköşkü Mahallesi, Kalamış Sokak, Garip Dayı Apartmanı, Kat:2, No:5, Battalgazi/Malatya :0555 513

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Post Doktora Doktora Yüksek Lisans Lisans Departman of Teacher

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ekarademir@ogu.edu.tr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Fen Bilimleri Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2009 2013

ÖZGEÇMİŞ ekarademir@ogu.edu.tr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Fen Bilimleri Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2009 2013 1. Adı Soyadı: Ersin KARADEMİR 2. Doğum Tarihi: 27 Mayıs 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ ekarademir@ogu.edu.tr Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Fen Bilimleri Eğitimi

Detaylı

Arş. Gör. Mustafa BAKIR

Arş. Gör. Mustafa BAKIR Arş. Gör. Mustafa BAKIR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 274-265

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) ESRA NUR TİRYAKİ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi etiryaki@mku.edu.tr Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 326245600-5322 5 EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TAYFUR SÖKMEN KAMPÜSÜ HATAY-SERİNYOL Öğrenim

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249

Turaşlı K. N.. (2012), Intercultural Approach in Early Childhood Education, Journal Of Education And Future,, ıssue:1 p. 37-47, ISSN 2146-8249 Nalan Kuru Turaşlı Tel: +90 5326671867 e-mail: nalanturasli@gmail.com 2000 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği Programı nda yüksek lisans, 2006 yılında yine

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Fakültesi Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı. 07058 Kampüs, Antalya/Türkiye.

ÖZGEÇMİŞ. Fakültesi Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı. 07058 Kampüs, Antalya/Türkiye. Yrd.Doç.Dr. Fatma ÜNAL Adres E-posta Telefon +90 242 3102133 Faks +90 242 2261953 ÖZGEÇMİŞ Fakültesi Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı funal@akdeniz.edu.tr

Detaylı

6. Tez Çalışmaları : Derece Bölüm/Program Yıl Doktora Animasyon Destekli Haritalarla Tarih Öğretiminin Öğrencilerin

6. Tez Çalışmaları : Derece Bölüm/Program Yıl Doktora Animasyon Destekli Haritalarla Tarih Öğretiminin Öğrencilerin ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Tuba ŞENGÜL BİRCAN 2.Doğum Tarihi : 1979 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Tarih Eğitimi Gazi Üniversitesi 2013 Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adnan Menderes Üniversitesi Yardımcı Doçentlik Tarihi : 17.09.2009 Ufuk Üniversitesi Yadımcı Doçentlik Tarihi : 06.10.

ÖZGEÇMİŞ. Adnan Menderes Üniversitesi Yardımcı Doçentlik Tarihi : 17.09.2009 Ufuk Üniversitesi Yadımcı Doçentlik Tarihi : 06.10. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ömer Cem KARACAOĞLU 2. Doğum Tarih : 12.03.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği Pamukkale Üniversitesi

Detaylı

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA

Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA Öğr. Gör. Dilruba BİNBOĞA ÖZGEÇMİŞ 1958 Eskişehir doğumludur. 1982. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans, 2002 Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde hemşirelik esaslarında yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

Adres : Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okulöncesi Eğitimi Anabilim Dalı Merkez/Aksaray

Adres : Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okulöncesi Eğitimi Anabilim Dalı Merkez/Aksaray YUNUS GÜNİNDİ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : ygunindi@gmail.com Telefon (İş) : 3822883381 Telefon (Cep) : Faks : Adres : Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okulöncesi Eğitimi Anabilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tülay GÖRÜ DOĞAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü : 0322 338 67 77 / 253 : tulaygoru@hotmail.com,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003-

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003- ı. Adı Soyadı: Cevat ELMA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 16.04.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

Arş. Gör. Hafize ER TÜRKÜRESİN

Arş. Gör. Hafize ER TÜRKÜRESİN Arş. Gör. Hafize ER TÜRKÜRESİN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu:05454142181 Telefon:02742652031/4615

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Adı Soyadı : Ali Naci ARIKAN Doğum Tarihi : 1964 Ünvanı : Yrd.Doç.Dr Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Marmara 1990

Detaylı

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 İletişim Bilgileri: Tel. 0216 4002222 / 2976 E-mail : nejla.polat@uskudar.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Felsefe Grubu Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2000 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 ÖZGEÇMİŞ Eposta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 1. Adı Soyadı : Munise SEÇKİN KAPUCU 2. Doğum Tarihi : 01.03.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bige Zeynep OKTUĞ Doğum Tarihi: 12.02.1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans İletişim

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Şehnaz CEYLAN Doğum Tarihi : 12.11.1978 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mesleki Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 Çocuk Gelişimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Telefon: Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017 Doktora Gelişim Psikolojisi Hacettepe Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Telefon: Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017 Doktora Gelişim Psikolojisi Hacettepe Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ Arş. Gör. Dr. E. Helin Yaban E-Posta: hyaban@hacettepe.edu.tr Telefon: 312 297 83 25 Adres: Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800 Beytepe/ANKARA Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2017

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nihan Demirkasımoğlu Unvan : Araştırma Görevlisi Dr. Bölüm : Eğitim Yönetimi ve Politikası Telefon : +903123633350 / 3017 E-posta : demirkasimoglu@ankara.edu.tr nihansal@yahoo.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İSTATİSTİK ANADOLU Yüksek Lisans İŞLETME / SAYISAL YÖNTEMLER ANADOLU 1999

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İSTATİSTİK ANADOLU Yüksek Lisans İŞLETME / SAYISAL YÖNTEMLER ANADOLU 1999 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı E-posta : Metin BAŞ : metin.bas@dpu.edu.tr Telefon : 2207 Doğum Tarihi : 30 Eylül 1971 Ünvanı : Yardımcı Doçent Doktor Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İSTATİSTİK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Ulusal hakemli (ULAKBIM ve Ulusal Hakemli Dergi) dergilerde yayımlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ Ulusal hakemli (ULAKBIM ve Ulusal Hakemli Dergi) dergilerde yayımlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sevcan YAĞAN GÜDER 2. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Okul Öncesi Öğretmenliği Çukurova Üniversitesi 2006 Y. Lisans Okul Öncesi Eğitimi

Detaylı

HATİCE GÖZDE ERTÜRK KARA. Eğitimi A.B.D. Adana Yolu Üzeri, Kampüs/ AKSARAY. E- posta:

HATİCE GÖZDE ERTÜRK KARA. Eğitimi A.B.D. Adana Yolu Üzeri, Kampüs/ AKSARAY. E- posta: HATİCE GÖZDE ERTÜRK KARA ÖZGEÇMİŞ YARDIMCI DOÇENT Adres: Adana Yolu Üzeri, Kampüs/ AKSARAY E- posta: gozde86erturk@gmail.com, gozdeerturk@aksaray.edu.tr Doğum Tarihi/ Yeri: Kadro Yeri Görev Yeri 13.10.1986/

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü

ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü e-mail: ilkorucu@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora (Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği) (2007) Yüksek Lisans, /Uludağ Üniversitesi Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : / :

ÖZGEÇMİŞ. : / : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Serdal IŞIKTAŞ Adres Telefon Mail : Yakın Doğu Üniversitesi / Kıbrıs Sağlık Toplum Bilimleri Üniversitesi : 0533 860 74 69 / 0541 206 91 93 : serdallisiktas@gmail.com, serdal.isiktas@neu.edu.tr.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Öğr. Gör. Uzm. Berin Bayraklı Doğum Tarihi: 01.01.1967 Öğrenim Durumu: Yüksek Lİsans Yabancı Dil: İngilizce Medeni Durum: Evli-2 çocuk sahibi Derece Bölüm/Program

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Merve Kaya İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : merve.kaya@fsm.edu.tr 2. Doğum - Tarihi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri: Tel.: 0212 4445001/1547 4. Öğrenim Durumu: E mail: nejla.polat@yeniyuzyil.edu.tr Derece Bölüm/Program

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Levent KOŞAN Doğum Tarihi: 13.05.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Doktora Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014 Yüksek Lisans Dr. Esra KARAKUŞ TAYŞİ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: Web: esra.karakus@dpu.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı

EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Arş. Gör. Handan KILIÇ ŞAHİN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon:02742652031/4590

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : İsmail METİN 2. Doğum Tarihi : 1982 3. Unvanı : Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Ön Lisans Dış Ticaret Uludağ Üniversitesi 2002 Lisans İktisat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yasin ASLAN Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ġngilizce Öğretmenliği ABD Selçuk Üniversitesi 1996-97

Detaylı

Arş. Gör. Aysel Zeynep KELEŞ GENÇ

Arş. Gör. Aysel Zeynep KELEŞ GENÇ Arş. Gör. Aysel Zeynep KELEŞ GENÇ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 02742652031/4614

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burhan ÇAPRİ Öğrenim Durumu: Doç. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Rehberlik ve Psikolojik Danışma Yüksek Lisans Eğitim

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mahir Kalfa 2. Doğum Tarihi : 08.04.1966 3. Unvanı : Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Üniversitesi Lisans İngilizce Öğretmenliği Bölümü Yakın Doğu Üniversitesi.

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Üniversitesi Lisans İngilizce Öğretmenliği Bölümü Yakın Doğu Üniversitesi. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı, Soyadı: Mukaddes Sakallı Demirok 2. Doğum Tarihi: 17 Mayıs 1980 3. Ünvanı: Yrd.Doç. Dr. 4. Adres: Lefkoşa-Kıbrıs 5. Medeni Durum: Evli 6. Yabancı Dil: İngilizce 7. Öğrenim Durumu: Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Gazetecilik İstanbul Üniversitesi 1993

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Gazetecilik İstanbul Üniversitesi 1993 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Şükrü SİM Doğum Tarihi: 28-04-1969 Öğrenim Durumu: Doç. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gazetecilik İstanbul Üniversitesi 1993 Y. Lisans

Detaylı