ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu ÖZYÜREK Doğum Tarihi: , Gsm: Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Ev Gazi Üniversitesi 1995 Yönetimi Eğitimi Ana Mesleki Eğitim Fakültesi Bilim Dalı Y. Lisans Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Anabilim Dalı Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bilim Dalı Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte): : Kırsal Bölge ve Şehir Merkezinde Yaşayan 5-6 Yaş Grubu Çocuğa Sahip Anne-Babaların Çocuk Yetiştirme Tutumlarının İncelenmesi Tez Danışmanı: Yrd.Doç.Dr.Fatma TEZEL ŞAHİN Doktora Tezi Başlığı (özeti ekte): : Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden Altı Yaş Grubu Çocukların Bellek Gelişimine Bellek Eğitiminin Etkisinin İncelenmesi Tez Danışmanı: Prof.Dr.Esra ÖMEROĞLU Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Ebe-Hemşire Sağlık Bakanlığı Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı Yrd.Doç.Dr. Karabük Üniversitesi Safranbolu MYO, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Yrd.Doç.Dr. Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bl., Eğitim Programları ve Öğretim ABD Yrd.Doç.Dr. Karabük Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2012-Halen Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri: Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları: 1

2 Projelerde Yaptığı Görevler: 1. Okul Öncesi ve İlköğretim 1-5 Sınıf Düzeyindeki Çocuklar İçin Problem Çözme Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Türkiye Norm Çalışması, 108 K 144 no lu TÜBİTAK projesi, Bursiyer, Avrupa Birliği, Safranbolulu Çocukların Yanında, Merkezi Finans ve İhale Birimi Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Hibe Programı, Uzman Eğitimci, Okul Öncesi Sosyal Beceri Destek Projesi (OSBEP), TÜBİTAK (KAMAG) projesi, Araştırmacı, Beden Eğitimi ve Spor Etkinliklerinin Okul Öncesi Dönem Çocukların Temel Motor ve Sosyal Beceri Gelişimlerine Etkisinin İncelenmesi, Karabük Üniversitesi BAP tarafından desteklenen KBÜ-BAP-13/2-KA-063 no lu proje, Yürütücü. 16 Aralık 2013-Halen. 5. İdari Görevler: - Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi Çocuk Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, 17 Aralık Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: ACED Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, baş editör yardımcısı, alan editörü ve yayın kurulu üyeliği, 2013-Halen. [Erişim: Halen. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Çocuk Gelişimi alan editörü ve yayın/yönetim kurulu üyeliği, 2013-halen. [Erişim:http://www.akademikbakis.org/?sayfa=icerik&tur=icerik&kategori=yonetimkurulu&icerik=yonetim-kurulu] UHBAB Uluslar arası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, Alan editörü, 2013-halen. [Erişim: Dergi Hakemlikleri: ACED Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi KUYEB: Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi. 2

3 Ödüller: - Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler: Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Uygulama Öğrenci Sayısı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk ve Oyun Güz Bilim ve Teknoloji İlk Yardım Öğrenme ve Öğretme Teknikleri İlkbahar Çocuk Edebiyatı ve Medya Seminer Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Güz İlk Yardım Kişisel Gelişim Öğrenme ve Öğretme Teknikleri 2 0 İlkbahar Aile Eğitimi 1 2 Çocuk Edebiyatı ve Medya 2 0 ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Tezel Şahin, F. ve Özyürek, A. (2009). The Influence Of Allocation Unit And Demographic Characteristics On Fathers Attitudes Towards Their Children, Pakistan Journal of Social Sciences, 6 (2): ISSN: (print), (online), DOI: pjssci A2. Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y. ve Özyürek, A. (2009). Determining the Views of Preschool and Primary School Teachers over the Support of Problem Solving Skills at Children, Procedia Social and Behavioral Sciences, 1(1): ISSN: , imprint:elsevier, DOI: /j.sbspro A3. Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y. ve Özyürek, A. (2009). Development of A Problem Solving Scale for Children Attending Class 1-5 of Primary Education and Norm Study for Turkey, The International Journal of Learning, 16 (8): ISSN: A4. Özyürek, A. (2012). Aktif Katılımlı Aile Eğitimi Çalışması Örneği Çocuğumuza Bir Oyuncak Yapalım, International Refeered Academic Social Sciences Journal, 5(3): [Erişim [ASOS indeks]. 3

4 A5. Özyürek, A. ve Tezel Şahin, F. (2012). Altı Yaşında Çocuğa Sahip Annelerin Çocuklarıyla İlişkilerinin İncelenmesi, International Refeered Academic Social Sciences Journal, 5(3): [Erişim [ASOS indeks]. A6. Özyürek, A., Gümüş, H. ve Doğan, S. (2012). Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Tükenmişlik ve Yaşam Doyumunun İncelenmesi, International Journal of Human Sciences, (ISSN: ), 9(2): [Erişim: [ASOS indeks]. A7. Özyürek, A. (2012). The Effect of Parental Acceptance in The Success of Inclusion in Preschool Education, The International Journal of Social Sciences, (ISSN ), 3(1):1-10. [Erişim: A8. Özyürek, A. (2013). An Examination of Adolescents Methods of Coping with Stress, IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, (ISSN:Print Online X). 9 (4): [Erişim: [ASOS indeks]. A9. Özyürek, A. ve Ömeroğlu, E. (2013). Bellek Eğitimi Programının Altı Yaşındaki Çocukların Bellek Gelişimine Etkisinin İncelenmesi, Eğitim ve Bilim, 38(168): ISSN: [SSCI indeks]. A-10. Özyürek, A., Begde, Z. ve Özkan, İ. (2013). Okul Öncesi Dönem Çocuğa Sahip Annelerin Çocukların Beslenmesi Konusundaki Görüşlerinin Belirlenmesi, Uluslar arası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 4( ). [Erişim: [ASOS indeks]. A-11. Özyürek, A., Özkan, İ., Begde, Z. ve Civliz, S. (2013). Proje Tabanlı Öğrenme Yöntemi ve Okul Öncesi Yaş Grubu Çocuklarla Televizyon Projesi nin Uygulanması, Uluslar arası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, 1(1): [Erişim: [ASOS indeks]. A-12. Aydoğan, Y. ve Özyürek, A. (2013). Okul Öncesi Çocuklarda Şiddet Davranışları, Uluslar arası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, 1(2):1-18. [http://www.aceddergisi.com/dergi/0c477aced%202.pdf]. [ASOS indeks]. A-13. Tezel Şahin, F. ve Özyürek, A. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Aile İçi Şiddete Bakışı, Akademik Bakış Dergisi/Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Sayı:40, Ss:x-x, ISSN: X. İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü. [http://www.akademikbakis.org]. B. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler: B1. Tezel Şahin, F. ve Özyürek, A. (2008). Farklı Yerleşim Biriminde Yaşayan 5-6 Yaş Grubu Çocuğa Sahip Annelerin Tutumlarının İncelenmesi, Uluslararası Çocuk, Aile ve Okul Bağlamında Okulöncesi Eğitim Kongresi, Trabzon Valiliği Kültür Yayınları, ss: , 30 Nisan-03 Mayıs, Trabzon. TÜRKİYE. 4

5 B2. Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y. ve Özyürek, A. (2009). Development of a Problem Solving Scale for Children Attending Grades 1-5 of Primary Education and a Norm Study for Turkey / İlköğretim 1-5. Sınıf Öğretmenlerinin Problem Çözme Becerileri Konusundaki Bilgi, Davranış ve Değerlendirme Durumlarının İncelenmesi, The First International Congres of Educationel Research / 1.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 1-3 May 2009, Çanakkale/TURKEY / Mayıs, Çanakkale. [Erişim: B3. Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y. ve Özyürek, A. (2010). Beş Yedi Yaş Grubu Çocuklar İçin Problem Çözme Ölçeği Geliştirme Süreci, İkinci Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ss , 29 Nisan-02 Mayıs, Antalya, TÜRKİYE. B4. Tezel Şahin, F. ve Özyürek, A. (2010). Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden Altı Yaş Çocuklarının Ahlaki ve Sosyal Kural Bilgilerinin İncelenmesi, İkinci Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, ss , 29 Nisan-02 Mayıs, Antalya, TÜRKİYE. B5. Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y. ve Özyürek, A.(2011). The Development Process of the Problem Solving Skills Scale For Eight-Eleven Years Old Children, International Conference on New Horizons in Education, Guarda, Portugal, June , ss: [Erişim: ]. B6. Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y., Özaydın, L., Sert, N., Kutlu, Ö., Çakan, M., Ceylan, Ş., Gültekin, G., Özyürek, A., Çoban, A., Yurt, Ö., Ceyhun, A.T., Atabey, D., Kogar, H.ve Dayanç, T.(2011). Okul Öncesi Sosyal Beceri Destek Projesi/Early Childhood Social Skills Development Project, III. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi/The Third International Congress of Educational Research Life-long Learning and Informal Education 4-7 May 2011, Girne, Turkish Rebuplic of Northern Cyprus. ss [Erişim: ]. B7. Beşler, M., Özyürek, A. ve Aktar, N. (2011). Effects of the Satisfaction Survey Results for Increasing the Quality at Educational Institutions: Karabuk Sample, The 6th International Conference on Interdisciplinarity in Education ICIE 11, April 14-16, pp: Karabuk/Safranbolu, Turkey. [Erişim: /ICIE pdf]. B8. Özyürek, A., Demir, V. ve Polatcan, M. (2011). Evaluation of University Student s Interpersonal Problem Solving Skills, The 6th International Conference on Interdisciplinarity in Education ICIE 11, April 14-16, pp Karabuk/Safranbolu, Turkey. [Erişim B9. Özyürek, A. ve Begde, Z. (2012). Çocuklar Nasıl Bir Oyuncak İsterler?, IV. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi 4-7 Mayıs 2012,s: , İstanbul/Türkiye. [Erişim: B10. Özyürek, A. ve Gümüş, H. (2012). Ortaöğretim Öğrencilerinin Strese Yatkınlık ve Stresle Başa Çıkma Durumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, IV. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi 4-7 Mayıs 2012, s: , İstanbul/Türkiye. [Erişim: 5

6 B11. Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y., Çakan, M., Kılıç Çakmak, E., Özyürek, A., Gültekin Akduman, G., Günindi, Y., Kutlu, Ö., Çoban, A., Yurt, Ö., Kogar, H.ve Karayol, S. (2012). Okul Öncesi Çocuklar İçin Sosyal Beceri Destek Temelli Eğitim Programını Geliştirme Süreci, Proceedings of The 1st Cyprus International Congress of Education Research Interdisciplinary Studies and New Approaches in Education, Aralık 2012, Girne/Kuzey Kıbrıs, Cilt:3, ss [Erişim: CILT3.pdf]. C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : C1. Yazılan ulusal/uluslar arası kitaplar: C1-1. Tezel Şahin, F. ve Özyürek, A. (2011). Anne Baba Eğitimi ve Okul Öncesinde Aile Katılımı, (İkinci Baskı). ISBN: , 143 sayfa. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. C1-2. Aydoğan, Y., Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş ve Özyürek, A. (2012). Problem Çözme Becerileri Ölçeği Rehber Kitap. Ankara:Koza Yayın Dağıtım. ISBN: sayfa. C1-3. Aydoğan, Y., Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş ve Özyürek, A. (2012). Problem Çözme Becerileri Ölçeği (4-7 Yaş). Ankara:Koza Yayın Dağıtım. ISBN: C1-4. Aydoğan, Y., Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş ve Özyürek, A. (2012). Problem Çözme Becerileri Ölçeği (8-11 Yaş). Ankara:Koza Yayın Dağıtım. ISBN: C1-5. Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y., Çakan, M., Özyürek, A., Gültekin, G., Günindi, Y., Kutlu, Ö., Çoban, A., Ceylan, Ş., Özaydın, L., Sert, N., Yurt, Ö., Koğar, H., Karayol, S., Ceyhun, A.T., Atabey, D., Oğuz, T. (2012). Okul Öncesi Sosyal Beceri Destek Projesi Eğitim Kitapları Seti. Ankara:Fikriala Görsel İletişim Hizmetleri. ISBN: Ay Çocuklar İçin Sosyal Beceri Etkinlik Kitabı Ay Çocuklar İçin Sosyal Beceri Etkinlik Kitabı - 60 Ay ve Üzeri Çocuklar İçin Sosyal Beceri Etkinlik Kitabı - Öğretmen Kılavuz Kitabı - Okuma Yazmaya Hazırlık Kitabı - Materyal Kitabı Yazılan ulusal/uluslar arası kitaplardaki bölümler: C2-1. Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y. ve Özyürek, A. (2010). A Study into the Status of Knowledge, Behaviors and Evaluation of Preschool and Primary School Teachers Teaching at 1-5 th Grades over Problem Solving Skills, Issues on Education and Research:Volume 2, pp (Ed.:Gregory T. Papanikos), First published in 2010 by ATINER, GREECE. ISBN: , 344 pages. [Erişim: 6

7 C2-2. Özyürek, A. ve Tezel Şahin, F.(2010). Anne Baba Olmak ve Anne Babaların Çocuk Yetiştirme Tutumları, Anne Baba Eğitimi (Ed.:Tülin Güler), ss ISBN: , 206 sayfa. Ankara:Pegem Yayıncılık. C2-3. Tezel Şahin, F. ve Özyürek, A. (2010). Anne Baba Eğitimi ve Türkiye de Uygulanan Aile Eğitim Programları, Anne Baba Eğitimi (Ed.:Tülin Güler), ss ISBN: , 206 sayfa.ankara:pegem Yayıncılık. C2-4. Özyürek, A. (2011). Dramatik Etkinlikler ve Drama İle İlgili Temel Kavramlar, Okul Öncesi Eğitimde Dramatik Etkinliklerden Dramaya Teoriden Uygulamaya, (Ed.:Esra Ömeroğlu), ss.1-8, (İkinci Baskı). ISBN: , 341 sayfa. Ankara: Eğiten Kitap. C2-5. Özyürek, A. (2011). Eğitimde Dramanın Tarihçesi, Okul Öncesi Eğitimde Dramatik Etkinliklerden Dramaya Teoriden Uygulamaya, (Ed.:Esra Ömeroğlu), ss.11-15, (İkinci Baskı). ISBN: , 341 sayfa. Ankara: Eğiten Kitap. C2-6. Özyürek, A. (2011). Dramada Rol Oynama, Okul Öncesi Eğitimde Dramatik Etkinliklerden Dramaya Teoriden Uygulamaya, (Ed.:Esra Ömeroğlu), ss.83-92, (İkinci Baskı). ISBN: , 341 sayfa. Ankara: Eğiten Kitap. C2-7. Özyürek, A. (2011). Dramada Doğaçlama, Okul Öncesi Eğitimde Dramatik Etkinliklerden Dramaya Teoriden Uygulamaya, (Ed.:Esra Ömeroğlu), ss.93-98, (İkinci Baskı). ISBN: , 341 sayfa. Ankara: Eğiten Kitap. C2-8. Özyürek, A. (2011). Dramatik Etkinlikler ve Dramanın Değerlendirilmesi, Okul Öncesi Eğitimde Dramatik Etkinliklerden Dramaya Teoriden Uygulamaya,, (Ed.:Esra Ömeroğlu), ss , (İkinci Baskı). ISBN: , 341 sayfa. Ankara: Eğiten Kitap. D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. Poyraz, H. ve Özyürek, A. (2005). Okul Öncesi 5-6 Yaş Çocukların Problem Davranışları ve Ebeveynlerin Disiplin Yöntemlerinin İncelenmesi, Milli Eğitim Dergisi, (166), [Erişim: 166/index3-ozyurek.htm]. ISSN: D2. Özyürek, A. ve Tezel Şahin, F. (2005). 5-6 Yaş Grubunda Çocuğu Olan Ebeveynlerin Tutumlarının İncelenmesi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2), [Erişim: ]. ISSN: D3. Özyürek, A. ve Tezel Şahin, F. (2005). Kırsal Bölge ve Şehir Merkezinde Yaşayan 5-6 Yaş Grubu Çocuğa Sahip Anne-Babaların Çocuk Yetiştirme Tutumları, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (3), ISSN: X. D4. Tezel Şahin, F. ve Özyürek, A. (2008). 5-6 Yaş Grubu Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Demografik Özelliklerinin Çocuk Yetiştirme Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), [Erişim: _cilt6/sayi_3/ pdf] ISSN:

8 D5. Özyürek, A. (2009). Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen ve Yöneticilerinin İş Doyumu, Kişisel Özellik ve Mesleki Yeterlik Açısından Değerlendirilmesi, Milli Eğitim Dergisi (182), ISSN: D6. Özyürek, A. ve Demiray, K. (2010). Yurtta ve Ailesi Yanında Kalan Ortaöğretim Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması, Doğuş Üniversitesi Dergisi 11(2): ISSN ; e-issn D7. Özyürek, A. ve Demiray, K. (2010). Ortaöğretim Öğrencilerinin Öfke Stillerinin İncelenmesi (Karabük Örneği), Çağdaş Eğitim Dergisi, Temmuz-Ağustos, 377: ISSN: X. D8. Tezel Şahin, F. ve Özyürek A. (2010).Okul Öncesi Dönem Çocuğa Sahip Ailelerin Çocuklarının Ahlaki ve Sosyal Kural Anlayışları Üzerine Etkisi, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14(3): ISSN: X. D9. Gönen, M., Ünüvar, P., Bıçakçı, M., Koçyiğit, S., Yazıcı, Z., Orçan, M., Aslan, D., Güven, G. ve Özyürek, A. (2010). Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Dil Etkinliklerini Uygulama Biçimlerinin İncelenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19: ISSN: D10. Özyürek, A. ve Aydoğan, Y. (2011). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Serbest Zaman Etkinliklerine İlişkin Uygulamalarının İncelenmesi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22: ISSN: D-11. Özyürek, A. (2012). Altı Yaşında Bellek Eğitimi Verilen Çocukların İki Yıl Sonraki Bellek Gelişimlerinin İzlenmesi, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(1): (Erişim: DOI: E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler: E1. Özyürek, A. ve Demiray, K. (2009). Öğrenci Yurtları ve Ailesi Yanında Kalan Ortaöğretim Öğrencilerinin Öfke Stillerinin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, ss , 7-9 Ekim, Ankara. E2. Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y. ve Özyürek, A.(2009). Okul Öncesi ve İlköğretim 1-5. Sınıf Düzeyindeki Çocuklar İçin Problem Çözme Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Türkiye Norm Çalışması, Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Katılımlı II.Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, ss , 7-9 Ekim, Ankara. E3. Özyürek, A., Begde, Z., Özkan, İ. ve Yavuz, N.F. (2013). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Bakış Açısına Göre Ailedeki Yaşlı Bireylerin Ebeveyn Tutumları ve Çocuk Davranışları Üzerindeki Etkisi, VII. Ulusal Yaşlılık Kongresi, ss Mayıs, Karabük. F. Diğer yayınlar: F1. Bilimsel olmayan, alanla ilgili kitaplar 8

9 F1-1. Özyürek, A. (2011). Mavi Portakal, Şiir, Bilmece, Tekerleme, Parmak Oyunları. 204 sayfa. ISBN: Ankara: Sınav Okul Öncesi Yayınları. F1-2. Özyürek, A. (2011). Şarkı Demeti, Çocuklar İçin Şarkılar ISBN: Ankara: Sınav Okul Öncesi Yayınları. F1-3. Özyürek, A. (2011). Şimdi Hikaye Zamanı, ISBN: Ankara: Sınav Okul Öncesi Yayınları. F1-4. Özyürek, A. (2011). Bir Hikaye Bir Yapboz Serisi, yapboz ekli 10 adet hikaye kitabı. ISBN: Ankara: Sınav Okul Öncesi Yayınları. 1- Yavru Fil Bafo 2- Kara Karga nın Gözlüğü 3- Bafo nun Günlüğü 4- Köstebeğin Hediyesi 5- Bafo nun Çizgili Gömleği 6- Kararsız Kara Kedi 7- Meraklı Kara Kedi 8- Evim Güzel Evim 9- Kara Kedi nin Rüyası 10-Kara Kedi nin Mesleği F1.5. Özyürek, A. (2011). Hikaye Serisi, 13 adet hikaye kitabı. ISBN: Ankara: Sınav Okul Öncesi Yayınları. 1- Küçük Yağmur Bulutu 2- Bay Mikrop 3- Ay Dede 4- Mehmet in Rüyası 5- Mutsuzlar Ormanı 6- Sessiz Göl 7- Mavi Kanarya nın Yuvası 8- Bıdık 9- Uzun Kuyruklu Tavşan 10- Veli Dayı nın Çiftliği 11- Selin in Boyaları 12- Yavru Kazlar 13- İyi Ki Varsı Atam F2. Bilimsel yayınlara yapılan atıflar: Atıf Veren Eser Atıf Alan Eser Aydoğan, Y. (2010). Okul Öncesi Eğitim Programlarında Aile Katılımı, Anne Baba Eğitimi (Ed.:Tülin GÜLER), Ankara: Pegem Tezel Şahin, F. ve Özyürek, A. (2010). Anne Baba Eğitimi ve Okul Öncesinde Aile Katılımı, İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. Akademi. Özbey, S. (2010). Okul Öncesi Çocuklarda Uyum ve Davranış Problemleriyle Başa Poyraz, H. ve Özyürek A. (2005). Okul Öncesi 5-6 Yaş Çocuklarının Davranış Problemleri ve Çıkmada Ailenin Rolü, Aile ve Anne Babaların Disiplin Yöntemlerinin Toplum:Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi, İncelenmesi. Milli Eğitim Dergisi. Sayı (21):9-18. İnal, G. (2011). Okul Öncesi Eğitim Tezel Şahin, F. ve Özyürek, A. (2010). Anne 9

10 Programında Aile Katılım Çalışmaları, Okul Öncesi Eğitimde Özel Öğretim Yöntemleri (Ed.:Fatma Alisinanoğlu), Ankara:Pegem Akademi. Gülay, H. ve Önder, A. (2011). Annelerin Tutumlarına Göre 5-6 Yaş Çocuklarının Sosyal-Duygusal Uyum Düzeyleri, Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1): İnel, D., Ertuğ, Evrekli ve Türkmen, L. (2011). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Problem Çözme Becerilerinin Araştırılması, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1): Karataş, Z. (2011). Okul Pansiyonunda Kalan Ergenlerin Kaygı Düzeyleri ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21: Durmuşoğlu Saltalı, N.ve Arslan, E. (2012). Ebeveyn Tutumlarının Anasınıfına Devam Eden Çocukların Sosyal yetkinlik ve İçe Dönüklük Davranışını Yordaması, İlköğretim Online, 11(3), Gültekin Akduman, G. ve Türkoğlu, D. (2013). Okul Öncesi Dönem Çocuğu Olan Babaların Babalık Rollerini Algılamaları İle Çocuklarının Davranış Problemleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, ACED Uluslar arası Hakemli Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, 1(1):1-17. Baba Eğitimi ve Okul Öncesinde Aile Katılımı, İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. Tezel-Şahin, F. & Özyürek, A. (2008). 5-6 Yaş Grubu Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Demografik Özelliklerinin Çocuk Yetiştirme Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), Özyürek, A. (2004). Kırsal Bölge ve Şehir Merkezinde Yaşayan 5-6 Yaş Grubu Çocuğa Sahip Anne-Babaların Çocuk Yetiştirme Tutumlarının İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, Ankara. Omeroğlu, E., Buyukozturk, Ş., Aydoğan, Y. ve Ozyurek, A. (2009). Determining the views of preschool and primary school teachers over the support of problem solving skills at children. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, Özyürek, A. ve Demiray, K. (2010). Yurtta ve ailesi yanında kalan ortaöğretim öğrencilerinin kaygı düzeylerinin karşılaştırılması. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11(2), Özyürek, A. va Tezel Şahin, F. (2010). Anne Baba Olmak ve Anne Babaların Çocuk Yetiştirme Tutumları. T. Güler (Ed.), Anne Baba Eğitimi (s ). Ankara: Pegem Akademi Yayınevi. Tezel Şahin, F. ve Özyürek, A. (2008). 5-6 Yaş Grubu Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Demografik Özelliklerinin Çocuk Yetiştirme Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), Poyraz, H. ve Özyürek A. (2005). Okul Öncesi 5-6 Yaş Çocuklarının Davranış Problemleri ve Anne Babaların Disiplin Yöntemlerinin İncelenmesi. Milli Eğitim Dergisi. Sayı.166. F3. Yurt içinde konferans, resmi kurum ve kuruluşlara davetli seminer: F3-1. Okul Öncesi Semineri (26 Mart 2011) Okul Öncesi Dönemde Aile Eğitimi ve Aile Katılımı, DSİ Konferans Salonu, ŞANLIURFA. 10

11 F3-2. Okul Öncesinde Anne Babanın Eğitimi, Okul Öncesi Eğitim Şenlikleri ve Festivali Kapsamında Okul Öncesi Öğretmen ve Yöneticilerin Eğitimi Konferansı (12 Mayıs 2011), KARABÜK. F3-3. Problem Çözme Paneli (28 Mayıs 2011) Okul Öncesinde ve İlköğretimde Problem Çözme Becerileri) Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Konferans Salonu, ANKARA. F3-4. Okul Öncesinde Şiddeti Önleme Semineri, No:720 (22-26 Ağustos 2011) Çayeli Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü, RİZE. F3-5. Okul Öncesi Sosyal Beceri Destek Projesi (OSBEP) Eğiticilerin Eğitimi Semineri (20-24 Şubat 2012), ANKARA. F3-6. Okul Öncesi Sosyal Beceri Destek Projesi (OSBEP) Eğiticilerin Eğitimi Semineri (03-07 Eylül 2012), AFYONKARAHİSAR. F3-7. Sosyal Beceri Eğitimi Semineri, No: (25-29 Kasım 2013), Karşıyaka Öğretmenevi ve ASO, İZMİR. F4. Toplumsal Hizmet F4-1. Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü Çocuk Şenliği ve Festivali kutlamalarında bir aylık görevlendirme, Mayıs F5. Sertifikalar - WISC-R Zeka Testi, , No:WR63 - Ankara Gelişim Tarama Envanteri/AGTE - STANDFORD BİNET Zeka Testi -Metropolitan Okul Olgunluğu Testi - Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı/GEÇDA F6. Katılım Belgeleri - Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Proje Eğitimi (Kuramsal ve uygulamalı eğitim) TÜBİTAK- BİDEP tarafından desteklenen 2237-Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı Aralık

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ DOÇ.DR: SERÇİN KARATAŞ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Adres: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ Doğum Yılı: 01.01.1965 Yazışma Adresi : e-posta : Gazi, Gazi Eğitim Fakültesi, ilköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği ABD. Teknikokullar/Beşevler 06500 Ankara/Türkiye buluc@gazi.edu.tr

Detaylı

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü

Bölüm Başkanı - Doç. Dr. Nuriye SEMERCİ... 6 Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Doç. Dr. Çetin SEMERCİ... 6 İlköğretim Bölümü İçindekiler Eğitim Fakültesi Dekanlığı Dekanımız - Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ... 2 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK... 4 Dekan Yardımcımız - Yrd. Doç. Dr. Harun ER... 5 Eğitim Bilimleri Bölümü

Detaylı

Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN

Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu:5065600049 Telefon:- Faks:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans : Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, 1999.

ÖZGEÇMİŞ. Lisans : Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, 1999. ÖZGEÇMİŞ I- KİŞİSEL BİLGİLER Adı, Soyadı : Burcu ÜLKE-KÜRKÇÜOĞLU Doğum yeri ve yılı : Eskişehir, 1977 Bildiği yabancı dil : İngilizce Yazışma adresi : Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yrd. Doç. Dr. ADİLE GÜLŞAH SARANLI TED Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Ziya Gökalp Caddesi No:48, Kolej, Ankara, Türkiye gulsah.saranli@tedu.edu.tr,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Adnan ERKUġ Doğum Tarihi : 6.06.1960 Unvanı : Prof. Dr. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 199 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Feyza Doyran Doğum Tarihi: 06/06/1964 Ünvan: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü.

PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü. 1. Adı Soyadı : Aytekin İŞMAN 2. Doğum Tarihi : 14.12.1964 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu 1- Adı Soyadı: Nurcan ÖZYAZICIOĞLU 2- Doğum Tarihi: 10.06.1969 3- Unvanı: Doç. Dr. 4- Öğrenim durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm 1. Adı Soyadı : A.Celil ÇAKICI 2. Doğum Tarihi : 01.01.1962 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm Çukurova Üniversitesi 1984 İşletmeciliği İİBF Mersin

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ

SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ SOSYAL BİLİMLER D E R G İ S İ ORDU ÜNİVERSİTESİ ISSN: 1309-9302 SOSYAL BİLİMLER E N S T İ T Ü S Ü ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (OÜSBAD) TEMMUZ 2014 ISSN: 1309-9302 SAHİBİ Ordu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu Adı Soyadı: Gönül SUNGUR Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu İstanbul Üniversitesi 1993 Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Belma HAZNEDAR Adres: E-posta: Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 34342, Bebek, İstanbul-Türkiye haznedab@boun.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ. Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ali Şükrü ÇETİNKAYA Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri : Ereğli (Konya) Medeni Hali : Evli Yabancı Dil : İngilizce

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi. Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Y.Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi. Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Y.Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüseyin Bicen 2. Doğum Tarihi: 31 Aralık 1986 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Adres: Lefkoşa-Kıbrıs 5. Yabancı Dil: İngilizce 6. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Bilgisayar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali HALICI Doğum Tarihi: 08 Ağustos 1964 Unvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Ön lisans Turizm Hacettepe Üniversitesi 1983 Ankara

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ELİF IŞIK 2. Doğum Tarihi : 11.05.1978 3. Unvanı : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu : YÜKSEK LİSANS 5. Çalıştığı Kurum :ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU Derece

Detaylı

ANNE-BABA EĞİTİM DÜZEYİNİN İLKÖĞRETİM 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DUYGULARI İFADE ETME BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ANNE-BABA EĞİTİM DÜZEYİNİN İLKÖĞRETİM 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DUYGULARI İFADE ETME BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ANNE-BABA EĞİTİM DÜZEYİNİN İLKÖĞRETİM 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DUYGULARI İFADE ETME BECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Uzman Okul Öncesi Öğrt. Ülkü Kale Karaaslan, Selçuklu Süleyman Çelebi Orta Okulu, Konya

Detaylı

60-72 Aylık Çocukların Çevreye Karşı Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Đncelenmesi 1

60-72 Aylık Çocukların Çevreye Karşı Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Đncelenmesi 1 Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 10, Sayı 3, Aralık 2009 Sayfa 37-48 60-72 Aylık Çocukların Çevreye Karşı Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Đncelenmesi 1 Oğuz Serdar KESĐCĐOĞLU

Detaylı