GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER"

Transkript

1 GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ YTL NAKİT KARŞILIĞI OLMAK SURETİYLE YTL'NDAN YTL'NA ARTIRILMAKTADIR. ARTIRILAN SERMAYEYİ TEMSİL EDEN PAYLAR SERMAYE PİYASASI KURULU'NCA 26/07/2006 TARİH VE.Y.O.134/893 SAYI İLE KAYDA ALINMIŞTIR. ANCAK KAYDA ALINMA, ORTAKLIĞIMIZIN VE PAYLARININ KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ Ortaklığımız ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname tarihinde İstanbulTicaret Siciline tescil edilmiş (ve 03/08/2006. tarih ve 6613 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiş olup), ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. I. Yeni Pay Alma Haklarının Kullanımına İlişkin Bilgiler: Ortaklarımızın artırılan YTL'lik sermayeyi temsil eden paylardan, ellerindeki paylardan %614,28'si oranında yeni pay alma hakları vardır. Yeni pay alma hakları, aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde 14/08/2006. ile 28/08/2006 tarihleri arasında, 15 gün süre ile kullandırılacaktır. Bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresi, izleyen iş günü akşamı sona erecektir. Bir payın nominal değeri, 1YTL olup, 1YTL'den satışa arzedilecektir. a) Başvuru Şekli 1. Yeni Pay Alma Hakkı Kullanım Esasları: a) Kaydileştirilmemiş Paylara İlişkin Esaslar Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız aşağıda belirtilen yerlere başvurarak sahip oldukları hisse senetlerinin 5 nolu yeni pay alma kuponlarını (sahip oldukları hisse senetlerini) ibraz edeceklerdir. Ortaklarımızın sahip oldukları hisse senetleri Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmeye başlandığından, ortaklarımızın halen ellerinde bulunan hisse senetlerini teslim etmeleri durumunda, teslim alınan, bu hisse senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izleneceğine ilişkin Şirketimiz tarafından bir tutanak verilecektir. Yeni pay alma haklarını kullanacak ortaklarımız, Şirketle de mutabık kalınan yeni pay tutarını yukarıda T.Garanti Bankası A.Ş.Taksim Şubesi nde açılan numaralı hesaba yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde tam ve nakit olarak yatıracaklar ve ödemeye ilişkin makbuzun bir örneğini Şirket e tevdi edeceklerdir. Belirtilen yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde pay bedellerinin ödenmemesi halinde, önceden yapılmış işlemler iptal edilecektir. 1

2 Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız, ilgili kuponu yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde satabilirler. Bundan sonra yapılacak pay ihraçlarında fiziki olarak basılmış hisse senedi verilmeyecektir. 31 Aralık 2007 tarihine kadar teslim edilmeyen hisse senetlerine bağlı mali haklar, bu tarihten sonra MKK da kayden izlenecek ve yönetime ilişkin haklar da MKK tarafından kullanılacaktır. Hak sahiplerinin 31 Aralık 2007 tarihinden sonra hisse senetlerini ilgili düzenlemelerdeki esaslara göre teslim etmeleri halinde, MKK da kayden izlenmekte olan mali hakları hesaplarına aktarılacaktır. Hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen kaydileştirilmemiş hisse senetleri, borsada işlem göremeyecektir. Bunların yeniden borsada işlem görebilmesi, kaydileştirilmeleri amacıyla teslim edilerek, MKK da hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasına bağlıdır. b) Kaydileştirilmiş Paylara İlişkin Esaslar i) Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız, Şirketle de mutabık kalınan yeni pay tutarını yukarıda belirtilen banka şubesinde açılan numaralı hesaba yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde tam ve nakit olarak yatıracaklar ve ödemeye ilişkin makbuzun bir örneğini Şirket e tevdi edeceklerdir. ii) Belirtilen yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde pay bedellerinin ödenmemesi halinde, önceden yapılmış işlemler iptal edilecektir. iii) Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız, yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde bu hakkını satabilirler. b) Başvuru Yerleri: Başvuru Yerleri: T.Garanti Bankası A.Ş. Taksim Şubesi Adres : Taksim Meydanı The Marmara Oteli Altı Beyoğlu İSTANBUL Telefon : (212) Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Adres : Garanti Binası Nispetiye Mahallesi Aytar Cad.No:2/ Levent/İstanbul Telefon : 0 (212) Şirket Merkezi: Adres : Doğuş Grubu Binaları Büyükdere Cad.No:65 A Blok Asma Kat Maslak İstanbul Telefon : Pay bedellerinin yatırılacağı banka şubesi : T.Garanti Bankası A.Ş. Taksim Şubesi no lu hesap. 2

3 c) Payların Teslim Şekli: Bu sermaye artırımında tüm ortaklarımızın sahip olacakları paylar Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir. 3. Halka Arz Süresinin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri 14/08/ /08/2006 tarihleri arasında yapılacaktır. II. Mali Durum ile İlgili Bilgiler 1. Ortaklığın ve tarihi itibariyle Seri:XI, No:20 Tebliği uyarınca enflasyona göre düzeltilmiş bilançoları (Tutarlar 31/12/2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir.): AKTİF (YTL) I. DÖNEN VARLIKLAR 2,393,031 2,244,334 A. Hazır Değerler Kasa Bankalar Diğer Hazır Değerler - - B. Menkul Kıymetler 2,390,053 2,241, Hisse Senetleri 1,350, , Özel Kesim Tah.Sen.ve Bon Kamu Kes.Tah.Senet ve Bon. 1,039,361 1,463, Diğer Menkul Kıymetler Men.Kıy.Değ.Düşük.Karşı.(-) - - C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar Alıcılar Alacak Senetleri Verilen Depozito ve Teminat Diğer Kısa Vadeli Ticari Ala Alacak Reeskontu (-) Şüpheli Alacaklar Karşılı.(-) - - D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar Ortaklardan Alacaklar İştiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacak Kısa Vadeli Diğer Alacaklar Alacak Reeskontu (-) Şüpheli Alacak.Karşılığı (-) - - E. Stoklar İlk Madde ve Malzeme Yan Mamuller Ara Mamuller Mamuller Emtia Diğer Stoklar Stok Değ. Düşüklüğü Karş.(-) - - 3

4 AKTİF (YTL) Verilen Sipariş Avansları - - F. Diğer Dönen Varlıklar 2,830 2,209 II. DURAN VARLIKLAR 18,127 13,447 A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar Alıcılar Alacak Senetleri Verilen Depoz. ve Teminatlar Diğer Uzun Vadeli Ticari Ala Alacak Reeskontu (-) Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar Ortaklardan Alacaklar İştiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Uzun Vadeli Diğer Alacaklar Alacak Reeskontu (-) Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - C. Finansal Duran Varlıklar Bağlı Menkul Kıymetler Bağ.Men.Kıy.Değ.Düş.Karş.(-) İştirakler İştiraklere Sermaye Taahh.(-) İştirakler Değer Düşük.Karş.(-) Bağlı Ortaklıklar Bağ.Ortak.Ser.Taahhütleri (-) Bağlı Ortak.Değ.Düş.Karş. (-) Diğer Finansal Duran Varlık. - - D. Maddi Duran Varlıklar 18,117 13, Arazi ve Arsalar Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri Binalar Makina Tesis ve Cihazlar 1,235 1, Taşıt Araç ve Gereçleri 49,168 49, Döşeme ve Demirbaşlar 49,918 57, Diğer Maddi Duran Varlıklar Birikmiş Amortismanlar (-) (82,204) (94,255) 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar Verilen Sipariş Avansları - - E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Kuruluş ve Teşkilatlanma Gid Haklar Araştırma ve Geliştirme Gid Diğ.Maddi Olmayan Dur. Var Verilen Avanslar - - F. Diğer Duran Varlıklar - - AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI 2,411,158 2,257,781 4

5 PASİF (YTL) I. KISA VADELİ BORÇLAR 29,190 10,863 A. Finansal Borçlar Banka Kredileri Uzun Vad.Kre.Anapa.Tak.ve F Tahvil Anapa.Tak.ve Faizleri Çıkarılmış Bonolar ve Senetler Diğer Finansal Borçlar - - B. Ticari Borçlar 23,077 4, Satıcılar 15, Borç Senetleri Alınan Depozito ve Teminatlar Diğer Ticari Borçlar 7,673 3, Borç Reeskontu (-) - - C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 6,113 6, Ortaklara Borçlar 1,226 1, İştiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar Ödenecek Giderler Öde.Vergi Harç ve Diğ.Kesinti. 4,823 5, Erte.ve Taksit.Bağ.Devlet Ala Kısa Vadeli Diğer Borçlar Borç Reeskontu (-) - - D. Alınan Sipariş Avansları - - E. Borç ve Gider Karşılıkları Vergi Karşılıkları Diğer Borç ve Gider Karşılıkları - - II. UZUN VADELİ BORÇLAR 14,569 20,281 A. Finansal Borçlar Banka Kredileri Çıkarılmış Tahviller Çıkarılmış Diğer Menkul Kıy Diğer Finansal Borçlar - - B. Ticari Borçlar Satıcılar Borç Senetleri Alınan Depozito ve Teminatlar Diğer Ticari Borçlar Borç Reeskontu (-) - - C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar Ortaklara Borçlar İştiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar Erte.ve Taksit.Bağ.Devlet Ala Uzun Vadeli Diğer Borçlar Borç Reeskontu (-) - - D. Alınan Sipariş Avansları - - E. Borç ve Gider Karşılıkları 14,569 20,281 5

6 PASİF (YTL) Kıdem Tazminatı Karşılıkları 14,569 20, Diğer Borç ve Gider Karşılıkları - - III. ÖZ SERMAYE 2,367,398 2,226,637 A. Sermaye 990,718 1,000,000 B. Sermaye Taahhütleri (-) - - C. Emisyon Primi - 44,852 D. Yeniden Değerleme Değer Artışı Duran Varlıklar. Değer Artışı İştiraklerdeki Değer Artışı Borsada Oluşan Değer Artışı - - E. Yedekler Yasal Yedekler Statü Yedekleri Özel Yedekler Olağanüstü Yedek Maliyet Artış Fonu Serma. Ekle. İştirak Hisse. ve - - Gayrimenkul Satış Kazançları 7. Geçmiş Yıl Karı - - F. Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 6,253,949 1,382,592 G. Net Dönem Karı 187,332 0 H. Dönem Zararı (-) - (200,807) I. Geçmiş Yıllar Zararları (-) (5,064,601) Yılı Zararı Yılı Zararı - - PASİF VARLIKLAR TOPLAMI 2,411,158 2,257, Ortaklığın 2003 ve 2004 yılına ilişkin gelir tablosu (Tutarlar 31/12/2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir.): (YTL) A. BRÜT SATIŞLAR 152,737,303 59,074, Yurtiçi Satışlar 152,737,303 59,074, Yurtdışı Satışlar Diğer Satışlar - - B. SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-) Satışlar İadeler (-) Satış İskontoları (-) Diğer İndirimler (-) - - C. NET SATIŞLAR 152,737,303 59,074,128 D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) (151,768,716) (58,768,221) BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI 968, ,907 E. FAALİYET GİDERLERİ (-) (422,305) (324,845) 1. Araştırma ve Geliştirme Gid. (-) Pazar., Satış ve Dağıtım Gid. (-) Genel Yönetim Giderleri (-) (422,305) (324,845) 6

7 ESAS FAALİ.KARI veya ZARARI 546,282 (18,938) F. DİĞER FAAL.GEL.VE KARLAR 259, , İştiraklerden Temettü Gelirleri Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gel Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 22,205 39, Faaliyet.İlgili Diğer Gel.ve Karlar 237, ,839 G. DİĞER FAAL.GİD.VE ZARAR.(-) (130,135) (60,084) H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-) Kısa Vadeli Borçlanma Gider. (-) Uzun Vadeli Borçlanma Gider. (-) - - FAALİYET KARI veya ZARARI 675,860 84,492 I. OLAĞANÜSTÜ GELİR.VE KARLAR 9, Konusu Kalmayan Karşılıklar 9, Önceki Dönem Gelir ve Karları Diğer Olağanüstü Gelir.ve Karlar - - J. OLAĞANÜSTÜ GİD.VE ZARAR. (-) Çalışmayan Kısım Gid.ve Zar. (-) Önceki Dönem Gid.ve Zarar. (-) Diğer Olağanüstü Gid.ve Zar. (-) - - K. NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI (497,974) (285,299) DÖNEM KARI veya ZARARI 187,332 (200,807) L. ÖDE.VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜKÜM. - - NET DÖNEM KARI veya ZARARI 187,332 (200,807) SERİ:XI NO:25 SERMAYE PİYASASINDA MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ / ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS) HÜKÜMLERİNE GÖRE DÜZENLENEN MALİ TABLOLARI 3 Ortaklığın 31/12/2004, 31/12/2005,31/03/2005,31/03/2006 tarihli cari ve önceki dönem bilançoları. GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar 2,271, ,140, ,744, ,094, Hazır Değerler 104, , , , Menkul Kıymetler (net) 2,164, ,028, ,604, ,032, Ticari Alacaklar (net) Finansal Kiralama Alacakları (net) İlişkili Taraflardan Alacaklar (net) , Diğer Alacaklar (net) , , , Canlı Varlıklar (net) Stoklar (net) Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar (net) Ertelenen Vergi Varlıkları Diğer Cari/Dönen Varlıklar 1, , , ,

8 Cari Olmayan / Duran Varlıklar 13, , , , Ticari Alacaklar (net) Finansal Kiralama Alacakları (net) ,00 0,00 0,00 İlişkili Taraflardan Alacaklar (net) Diğer Alacaklar (net) Finansal Varlıklar (net) Pozitif/Negatif Şerefiye (net) Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net) Maddi Varlıklar (net) 13, , , , Maddi Olmayan Varlıklar (net) , , Ertelenen Vergi Varlıkları Diğer Cari Olmayan/Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR 2,285, ,192, ,751, ,142, YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Yükümlülükler 10, , , , Finansal Boçlar (net) Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları (net) Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net) Diğer Finansal Yükümlülükler (net) Ticari Borçlar (net) , İlişkili Taraflara Borçlar (net) 5, , , , Alınan Avanslar Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri (net) Borç Karşılıkları Ertelenen Vergi Yükümlülüğü Diğer Yükümlülükler (net) 5, , , , Uzun Vadeli Yükümlülükler 13, , , , Finansal Borçlar (net) Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net) Diğer Finansal Yükümlülükler (net) Ticari Borçlar (net) İlişkili Taraflara Borçlar (net) Alınan Avanslar Borç Karşılıkları 13, , , , Ertelenen Vergi Yükümlülüğü Diğer Yükümlülükler (net) ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR ÖZSERMAYE 2,261, ,139, ,321, ,083, Sermaye 1,000, ,000, ,000, ,000, Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Sermaye Yedekleri 1,427, , ,427, , Hisse Senetleri İhraç Primleri 44, , , , Hiss Senedi İptal Karları Yeniden Değerleme Fonu

9 Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 1,382, , ,382, , Kar Yedekleri , , Yasal Yedekler , , Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Özel Yedekler Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satış Kazançları Yabancı Para Çevrim Farkları Net Dönem Karı/Zararı (166,358) 1,743, , , Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 0.00 (205,028.58) (200,807.00) 1,565, TOPLAM ÖZ SERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER 2,285, ,192, ,751, ,142, Ortaklığın 01/01/ /12/2004, 01/01/ /12/2005, 01/01/ /03/2005 ve 01/01/ /03/2006 dönemlerine ilişkin cari ve önceki dönem gelir tabloları: GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GELİR TABLOSU (YTL) ESAS FAALİYET GELİRLERİ Satış Gelirleri (net) 64,853, ,597, ,220, Satışların Maliyeti (-) (63,792,039.79) 0.00 (10,392,888.00) (13,738,851.00) Hizmet Gelirleri (net) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler / faiz+temettü+kira (net) 1,108, ( 35,302.00) 578, BRÜT ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 2,170, , ,059, Faaliyet Giderleri (-) (434,232.98) 0.00 (69,920.00) (139,334) NET ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1,736, , , Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar 7, , Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) 0.00 (11,525.00) 0.00 Finansman Giderleri (-) FAALİYET KARI/ZARARI 1,743, , , Net Parasal Pozisyon Kar/Zararı ANA ORTAKLIK DIŞI KAR/ZARAR 1,743, , , VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR 1,743, , , Vergiler (3,657) NET DÖNEM KARI/ZARARI 1,743, , , HİSSE BAŞINA KAZANÇ

10 5.Ortaklığın 31/12/ /03/2005 ve 31/12/ /03/2006 dönemlerine ilişkin cari nakit akım tabloları. GARANTİ YATIRIM ORT.A.Ş. 31/12/2004 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ NAKİT AKIM TABLOSU 31 Aralık 2004 A - DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU 148 B - DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 59,174, Satışlardan Elde Edilen Nakit 59,074,128 a) Net Satış Hasılatı 59,074,128 b) Alacaklardaki Azalışlar (Satışlardan Kaynaklanan) - Alacaklardaki Artışlar (Satışlardan c) Kaynaklanan) - Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlardan Sağlanan 2- Nakit 163, Olağanüstü Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit Kısa Vadeli Borçlardaki Artışlar (Alımlarla İlgili Olmayan) 462 a) Menkul Kıymet İhraçlarından - b) Diğer Artışlar 462 Uzun Vadeli Borçlardaki Artışlar (Alımlarla İlgili Olmayan) - a) Menkul Kıymet İhraçlarından - b) Diğer Artışlar - 6- Nakit Girişi Sağlamayan Gelirler (123,839) 6- Sermaye Artırımından Sağlanan Nakit 60, Diğer Nakit Girişleri 87 C - DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 59,174, Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı 58,840,987 a) Satışların Maliyeti 58,768,221 b) Stoklardaki Artış - c) Borçlardaki Azalış (Alımlardan Kaynaklanan) - d) Borçlardaki Artış (Alımlardan Kaynaklanan) - e) Amortisman ve Karşılıklar Gibi Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler 285,299 f) Stoklardaki Azalış (212,533) 2- Faaliyet Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışı 307,084 a) Araştırma ve Geliştirme Giderleri b) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri c) Genel Yönetim Giderleri 324, d) Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (17,761) Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışı - a) Diğer Faaliyetlerle İlgili Gider ve Zararlar 60,084 b) Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler ve Zararlar 10

11 (60,084) 4- Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışı - 5- Olağanüstü Gider ve Zarardan Dolayı Nakit Çıkışı - a) Olağanüstü Gider ve Zararlar - b) Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler ve Zararlar Duran Varlık Yatırımları Nedeniyle Nakit Çıkışı 7,370 Kısa Vadeli Borçların Anapara Ödemeleri (Alımlarla 7- İlgili Olmayan) 18,789 a) Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri - 8- b) Diğer Ödemeler 18,789 Uzun Vadeli Borçların Anapara Ödemeleri (Alımlarla İlgili Olmayan) - a) Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri - b) Diğer Ödemeler - 9- Ödenen Vergi ve Benzerleri Ödenen Temettüler Diğer Nakit Çıkışları - D - DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU 316 E - NAKİT ARTIŞI / (AZALIŞI) 168 GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Faaliyetlerden sağlanan nakit akımı: Cari yıl net karı 95,288 Faaliyetlerden sağlanan net nakit mevcudunun net dönem karı ile mutabakatını sağlamak için yapılan düzeltmeler: Amortisman ve itfa payları 6,640 Kıdem tazminatı karşılığı 1,613 Konusu kalmayan karşılıklar -7,069 Alınan faizler 0 Menkul kıymetler değer azalışları/(artışları) -13,258 Faaliyet dışı aktiviteler enflasyon etkisi 0 Aktif ve pasif kalemlerdeki değişiklikler öncesi faaliyet karı / (zararı): 83,214 0 Alım satım amaçlı menkul kıymetlerde net (artış) / azalış -454,390 Diğer aktifler ve peşin ödenmiş giderlerde net azalış / (artış) -786 Diğer pasiflerde net (azalış) / artış 404,026 Faaliyetlerden sağlanan net nakitteki enflasyon etkisi 0 11

12 Faaliyetlerde (kullanılan)/faaliyetlerden sağlanan net nakit 32,064 Yatırım faaliyetleri için nakit kullanımı: Maddi duran varlık alımı, net 0 Maddi olmayan duran varlık alımı, net 0 Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit 0 Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit: Emisyon primi artışı 0 Nakit sermaye artışı 0 Nakit sermaye artışı ile ilgili masraflar 0 Finansal faaliyetlerden sağlanan net nakit 0 Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış 32,064 Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki enflasyon etkisi 0 Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler 104,316 Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler 136,380 GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31/12/ Faaliyetlerden sağlanan nakit akımı: Cari yıl net karı 1,743, ,924 Faaliyetlerden sağlanan net nakit mevcudunun net dönem karı ile mutabakatını sağlamak için yapılan düzeltmeler: Amortisman ve itfa payları 9, ,876 Kıdem tazminatı karşılığı 5, ,588 Konusu kalmayan karşılıklar -7, Alınan faizler Menkul kıymetler değer azalışları/(artışları) -813, ,921 Faaliyet dışı aktiviteler enflasyon etkisi 0.00 Aktif ve pasif kalemlerdeki değişiklikler öncesi faaliyet karı / (zararı): 938, ,512, Alım satım amaçlı menkul kıymetlerde net (artış) / azalış -6,078, ,549,994 Diğer aktifler ve peşin ödenmiş giderlerde net azalış / (artış) -86, ,382 Diğer pasiflerde net (azalış) / artış 23, ,015 12

13 Faaliyetlerden sağlanan net nakitteki enflasyon etkisi 0.00 Faaliyetlerde (kullanılan)/faaliyetlerden sağlanan net nakit -5,202, ,682 Yatırım faaliyetleri için nakit kullanımı: Maddi duran varlık alımı, net -40, Maddi olmayan duran varlık alımı, net -4, Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit -44, Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit: Emisyon primi artışı 168, Nakit sermaye artışı 5,000, Nakit sermaye artışı ile ilgili masraflar 0.00 Finansal faaliyetlerden sağlanan net nakit 5,168, Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış -78, ,682 Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki enflasyon etkisi 0.00 Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler 104, ,437 Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler 25, ,119 13

14 6.Ortaklığın 31/03/2005, 31/12/2005 ve 31/03/2006 dönemlerine ilişkin özsermaye değişim tabloları. GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU Öz sermaye düzeltme farkları (-) Öz sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Geçmiş Yıllar Zararları Toplam Emisyon Yasal Net Dönem Sermaye Primi Yedekler Karı/(Zararı) itibariyle 1,000, ,852 1,382, ,358 2,261, 'ten itibaren yapılan 0 UFRS düzeltmelerinin etkisi -34,449-34,449 Birikmiş Karlardan transferler 200, ,807 0 İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 0 Nakit Karşılığı Sermaye Artıtırmı 0 Özsermaye Enflasyon Düz.Farkları 0 Emisyon Primi 0 Yasal Yedek Ayrılması 0 Dönem net karı 95,288 95, itibariyle 1,000, ,852 1,382, , ,807 2,321,925 14

15 GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2006 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU Özsermaye Değişim Tablosu Sermaye Öz sermaye düzeltme farkları (-) Emisyon Primi Öz sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yasal Yedekler Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı/(Zararı) Geçmiş Yıllar Zararları itibariyle 7,000, , ,446 4,222 1,743, ,029 9,139, 'ten itibaren yapılan 0 UFRS düzeltmelerinin etkisi 27,379 27,379 Birikmiş Karlardan transferler 0 İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 0 Nakit Karşılığı Sermaye Artıtırmı 0 Özsermaye Enflasyon Düz.Farkları 0 Emisyon Primi 0 Yasal Yedek Ayrılması 0 Dönem net karı 916, , itibariyle 7,000, , ,446 4,222 1,743, , ,650 10,083,363 Toplam 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU Özsermaye Değişim Tablosu/ Sermaye Öz sermaye düzeltme farkları (-) Emisyon Primi Öz sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yasal Yedekler Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı/(Zararı) Geçmiş Yıllar Zararları itibariyle 1,000,000 44,852 1,382, ,358 2,261, 'ten itibaren yapılan 0 UFRS düzeltmelerinin etkisi -34,449-34,449 Birikmiş Karlardan transferler 200, ,807 0 İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 1,000,000 1,000,000 Nakit Karşılığı Sermaye Artıtırmı 5,000,000 5,000,000 Özsermaye Enflasyon Düz.Farkları -955, ,146 Emisyon Primi 123, ,988 Yasal Yedek Ayrılması 4,222-4,222 0 Dönem net karı 1,743,581 1,743, itibariyle 7,000, , ,446 4, ,743, ,029 9,139,060 Toplam 15

16 7.Ortaklığın 14/07/2006 tarihi itibariyle Portföy Değeri ve Net Aktif Değeri Tablosu Rapor Tarihi GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI A.S 14/07/2006 Menkul Kıym/et Sektör Nominal Değer Toplam Alış Maliyeti Toplam Rayic Deger Grup(%) Genel(%) HISSE SENEDI 726, ,019, ,899, BANKALAR 285, ,055, ,060, HOLDING VE YATIRIM 191, , , KAGIT VE URUNLERI 150, , , KIMYA PETROL KAUCUK 50, , , METAL ESYA MAKINA 20, , , TAS TOPRAK SANAYII 30, , , ULASTIRMA HABERLESME DEVLET TAHVILI 3,800, ,211, ,227, YILLIK DEGISKEN FAIZLI 700, , , O/N TERS REPO 39, , , TOPLAM 5,266, ,030, ,911, TUTARI(TL) GRUP(%) TOPLAM(%) A- FON PORTFOY DEGERI 6,911, B- HAZIR DEGERLER 2, C- ALACAKLAR 1,783, D- DIGER VARLIKLAR 48, E- BORÇLAR -445, FON TOPLAM DEĞERİ 8,301, PAY DEGER III. Diğer Hususlar: Yoktur. 16

17 GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'DEN TASARRUF SAHİPLERİ İÇİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ YTL NAKİT KARŞILIĞI OLMAK SURETİYLE YTL'NDAN YTL'NA ARTIRILMAKTADIR. ARTIRILAN SERMAYEYİ TEMSİL EDEN PAYLAR SERMAYE PİYASASI KURULU'NCA 26/07/2006 TARİH VE Y.O.134/893 SAYI İLE KAYDA ALINMIŞTIR. ANCAK KAYDA ALINMA, ORTAKLIĞIMIZIN VE PAYLARININ KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ ANLAMINA GELMEZ.. Ortaklığımız ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname tarihinde İstanbul Ticaret Siciline tescil edilmiş ve 03/08/2006 tarih ve 6613 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiş olup, ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. I.Halka Arz ve Satış Hakkında Bilgiler: 1. Ortaklarımızın, yeni pay alma haklarını kullanmasından sonra kalan ,177YTL tutarındaki paylar / /...../.../... tarihleri arasında, 3 gün süreyle, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda satılacaktır. YTL nominal değerli bir payın satış fiyatı, nominal değerin altında olmamak üzere İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda oluşacak fiyattır. a) Başvuru Şekli ve Başvuru yerleri: Herhangi bir aracı kuruma başvurarak yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylardan satın alabilirler. Payların Teslim Şekli: Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arzında pay alan ortaklarımızın sözkonusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. II. Mali Durum ile İlgili Bilgiler 1. Ortaklığın ve tarihi itibariyle Seri:XI, No:20 Tebliği uyarınca enflasyona göre düzeltilmiş bilançoları (Tutarlar 31/12/2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir.): AKTİF (YTL) I. DÖNEN VARLIKLAR 2,393,031 2,244,334 A. Hazır Değerler Kasa

18 AKTİF (YTL) Bankalar Diğer Hazır Değerler - - B. Menkul Kıymetler 2,390,053 2,241, Hisse Senetleri 1,350, , Özel Kesim Tah.Sen.ve Bon Kamu Kes.Tah.Senet ve Bon. 1,039,361 1,463, Diğer Menkul Kıymetler Men.Kıy.Değ.Düşük.Karşı.(-) - - C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar Alıcılar Alacak Senetleri Verilen Depozito ve Teminat Diğer Kısa Vadeli Ticari Ala Alacak Reeskontu (-) Şüpheli Alacaklar Karşılı.(-) - - D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar Ortaklardan Alacaklar İştiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacak Kısa Vadeli Diğer Alacaklar Alacak Reeskontu (-) Şüpheli Alacak.Karşılığı (-) - - E. Stoklar İlk Madde ve Malzeme Yan Mamuller Ara Mamuller Mamuller Emtia Diğer Stoklar Stok Değ. Düşüklüğü Karş.(-) Verilen Sipariş Avansları - - F. Diğer Dönen Varlıklar 2,830 2,209 II. DURAN VARLIKLAR 18,127 13,447 A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar Alıcılar Alacak Senetleri Verilen Depoz. ve Teminatlar Diğer Uzun Vadeli Ticari Ala Alacak Reeskontu (-) Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar Ortaklardan Alacaklar İştiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Uzun Vadeli Diğer Alacaklar Alacak Reeskontu (-) Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - C. Finansal Duran Varlıklar Bağlı Menkul Kıymetler Bağ.Men.Kıy.Değ.Düş.Karş.(-)

19 AKTİF (YTL) İştirakler İştiraklere Sermaye Taahh.(-) İştirakler Değer Düşük.Karş.(-) Bağlı Ortaklıklar Bağ.Ortak.Ser.Taahhütleri (-) Bağlı Ortak.Değ.Düş.Karş. (-) Diğer Finansal Duran Varlık. - - D. Maddi Duran Varlıklar 18,117 13, Arazi ve Arsalar Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri Binalar Makina Tesis ve Cihazlar 1,235 1, Taşıt Araç ve Gereçleri 49,168 49, Döşeme ve Demirbaşlar 49,918 57, Diğer Maddi Duran Varlıklar Birikmiş Amortismanlar (-) (82,204) (94,255) 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar Verilen Sipariş Avansları - - E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Kuruluş ve Teşkilatlanma Gid Haklar Araştırma ve Geliştirme Gid Diğ.Maddi Olmayan Dur. Var Verilen Avanslar - - F. Diğer Duran Varlıklar - - AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI 2,411,158 2,257,781 PASİF (YTL) I. KISA VADELİ BORÇLAR 29,190 10,863 A. Finansal Borçlar Banka Kredileri Uzun Vad.Kre.Anapa.Tak.ve F Tahvil Anapa.Tak.ve Faizleri Çıkarılmış Bonolar ve Senetler Diğer Finansal Borçlar - - B. Ticari Borçlar 23,077 4, Satıcılar 15, Borç Senetleri Alınan Depozito ve Teminatlar Diğer Ticari Borçlar 7,673 3, Borç Reeskontu (-) - - C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 6,113 6, Ortaklara Borçlar 1,226 1, İştiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar Ödenecek Giderler Öde.Vergi Harç ve Diğ.Kesinti. 4,823 5, Erte.ve Taksit.Bağ.Devlet Ala Kısa Vadeli Diğer Borçlar Borç Reeskontu (-)

20 PASİF (YTL) D. Alınan Sipariş Avansları - - E. Borç ve Gider Karşılıkları Vergi Karşılıkları Diğer Borç ve Gider Karşılıkları - - II. UZUN VADELİ BORÇLAR 14,569 20,281 A. Finansal Borçlar Banka Kredileri Çıkarılmış Tahviller Çıkarılmış Diğer Menkul Kıy Diğer Finansal Borçlar - - B. Ticari Borçlar Satıcılar Borç Senetleri Alınan Depozito ve Teminatlar Diğer Ticari Borçlar Borç Reeskontu (-) - - C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar Ortaklara Borçlar İştiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar Erte.ve Taksit.Bağ.Devlet Ala Uzun Vadeli Diğer Borçlar Borç Reeskontu (-) - - D. Alınan Sipariş Avansları - - E. Borç ve Gider Karşılıkları 14,569 20, Kıdem Tazminatı Karşılıkları 14,569 20, Diğer Borç ve Gider Karşılıkları - - III. ÖZ SERMAYE 2,367,398 2,226,637 A. Sermaye 990,718 1,000,000 B. Sermaye Taahhütleri (-) - - C. Emisyon Primi - 44,852 D. Yeniden Değerleme Değer Artışı Duran Varlıklar. Değer Artışı İştiraklerdeki Değer Artışı Borsada Oluşan Değer Artışı - - E. Yedekler Yasal Yedekler Statü Yedekleri Özel Yedekler Olağanüstü Yedek Maliyet Artış Fonu Serma. Ekle. İştirak Hisse. ve - - Gayrimenkul Satış Kazançları 7. Geçmiş Yıl Karı - - F. Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 6,253,949 1,382,592 G. Net Dönem Karı 187,332 0 H. Dönem Zararı (-) - (200,807) I. Geçmiş Yıllar Zararları (-) (5,064,601) Yılı Zararı Yılı Zararı - - PASİF VARLIKLAR TOPLAMI 2,411,158 2,257,781 20

21 PASİF (YTL) Ortaklığın 2003 ve 2004 yılına ilişkin gelir tablosu (Tutarlar 31/12/2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir.): (YTL) A. BRÜT SATIŞLAR 152,737,303 59,074, Yurtiçi Satışlar 152,737,303 59,074, Yurtdışı Satışlar Diğer Satışlar - - B. SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-) Satışlar İadeler (-) Satış İskontoları (-) Diğer İndirimler (-) - - C. NET SATIŞLAR 152,737,303 59,074,128 D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) (151,768,716) (58,768,221) BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI 968, ,907 E. FAALİYET GİDERLERİ (-) (422,305) (324,845) 1. Araştırma ve Geliştirme Gid. (-) Pazar., Satış ve Dağıtım Gid. (-) Genel Yönetim Giderleri (-) (422,305) (324,845) ESAS FAALİ.KARI veya ZARARI 546,282 (18,938) F. DİĞER FAAL.GEL.VE KARLAR 259, , İştiraklerden Temettü Gelirleri Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gel Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 22,205 39, Faaliyet.İlgili Diğer Gel.ve Karlar 237, ,839 G. DİĞER FAAL.GİD.VE ZARAR.(-) (130,135) (60,084) H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-) Kısa Vadeli Borçlanma Gider. (-) Uzun Vadeli Borçlanma Gider. (-) - - FAALİYET KARI veya ZARARI 675,860 84,492 I. OLAĞANÜSTÜ GELİR.VE KARLAR 9, Konusu Kalmayan Karşılıklar 9, Önceki Dönem Gelir ve Karları Diğer Olağanüstü Gelir.ve Karlar - - J. OLAĞANÜSTÜ GİD.VE ZARAR. (-) Çalışmayan Kısım Gid.ve Zar. (-) Önceki Dönem Gid.ve Zarar. (-) Diğer Olağanüstü Gid.ve Zar. (-) - - K. NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI (497,974) (285,299) DÖNEM KARI veya ZARARI 187,332 (200,807) L. ÖDE.VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜKÜM. - - NET DÖNEM KARI veya ZARARI 187,332 (200,807) 21

22 SERİ:XI NO:25 SERMAYE PİYASASINDA MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ / ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS) HÜKÜMLERİNE GÖRE DÜZENLENEN MALİ TABLOLARI 3 Ortaklığın 31/12/2004, 31/12/2005,31/03/2005,31/03/2006 tarihli cari ve önceki dönem bilançoları. GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar 2,271, ,140, ,744, ,094, Hazır Değerler 104, , , , Menkul Kıymetler (net) 2,164, ,028, ,604, ,032, Ticari Alacaklar (net) Finansal Kiralama Alacakları (net) İlişkili Taraflardan Alacaklar (net) , Diğer Alacaklar (net) , , , Canlı Varlıklar (net) Stoklar (net) Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar (net) Ertelenen Vergi Varlıkları Diğer Cari/Dönen Varlıklar 1, , , , Cari Olmayan / Duran Varlıklar 13, , , , Ticari Alacaklar (net) Finansal Kiralama Alacakları (net) ,00 0,00 0,00 İlişkili Taraflardan Alacaklar (net) Diğer Alacaklar (net) Finansal Varlıklar (net) Pozitif/Negatif Şerefiye (net) Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net) Maddi Varlıklar (net) 13, , , , Maddi Olmayan Varlıklar (net) , , Ertelenen Vergi Varlıkları Diğer Cari Olmayan/Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR 2,285, ,192, ,751, ,142, YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Yükümlülükler 10, , , , Finansal Boçlar (net) Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları (net) Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net) Diğer Finansal Yükümlülükler (net) Ticari Borçlar (net) , İlişkili Taraflara Borçlar (net) 5, , , , Alınan Avanslar Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri (net) 22

23 Borç Karşılıkları Ertelenen Vergi Yükümlülüğü Diğer Yükümlülükler (net) 5, , , , Uzun Vadeli Yükümlülükler 13, , , , Finansal Borçlar (net) Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net) Diğer Finansal Yükümlülükler (net) Ticari Borçlar (net) İlişkili Taraflara Borçlar (net) Alınan Avanslar Borç Karşılıkları 13, , , , Ertelenen Vergi Yükümlülüğü Diğer Yükümlülükler (net) ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR ÖZSERMAYE 2,261, ,139, ,321, ,083, Sermaye 1,000, ,000, ,000, ,000, Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Sermaye Yedekleri 1,427, , ,427, , Hisse Senetleri İhraç Primleri 44, , , , Hiss Senedi İptal Karları Yeniden Değerleme Fonu Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 1,382, , ,382, , Kar Yedekleri , , Yasal Yedekler , , Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Özel Yedekler Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satış Kazançları Yabancı Para Çevrim Farkları Net Dönem Karı/Zararı (166,358) 1,743, , , Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 0.00 (205,028.58) (200,807.00) 1,565, TOPLAM ÖZ SERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER 2,285, ,192, ,751, ,142,

24 4. Ortaklığın 01/01/ /12/2004, 01/01/ /12/2005, 01/01/ /03/2005 ve 01/01/ /03/2006 dönemlerine ilişkin cari ve önceki dönem gelir tabloları: : GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GELİR TABLOSU (YTL) ESAS FAALİYET GELİRLERİ Satış Gelirleri (net) 64,853, ,597, ,220, Satışların Maliyeti (-) (63,792,039.79) 0.00 (10,392,888.00) (13,738,851.00) Hizmet Gelirleri (net) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler / 1,108, ( 35,302.00) faiz+temettü+kira (net) 578, BRÜT ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 2,170, , ,059, Faaliyet Giderleri (-) (434,232.98) 0.00 (69,920.00) (139,334) NET ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1,736, , , Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar 7, , Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) 0.00 (11,525.00) 0.00 Finansman Giderleri (-) FAALİYET KARI/ZARARI 1,743, , , Net Parasal Pozisyon Kar/Zararı ANA ORTAKLIK DIŞI KAR/ZARAR 1,743, , , VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR 1,743, , , Vergiler (3,657) NET DÖNEM KARI/ZARARI 1,743, , , HİSSE BAŞINA KAZANÇ

25 5.Ortaklığın 31/12/ /03/2005 ve 31/12/ /03/2006 dönemlerine ilişkin cari nakit akım tabloları. GARANTİ YATIRIM ORT.A.Ş. 31/12/2004 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ NAKİT AKIM TABLOSU 31 Aralık 2004 A - DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU 148 B - DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 59,174, Satışlardan Elde Edilen Nakit 59,074,128 a) Net Satış Hasılatı 59,074,128 b) Alacaklardaki Azalışlar (Satışlardan Kaynaklanan) - Alacaklardaki Artışlar (Satışlardan c) Kaynaklanan) - Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlardan Sağlanan 2- Nakit 163, Olağanüstü Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit Kısa Vadeli Borçlardaki Artışlar (Alımlarla İlgili Olmayan) 462 a) Menkul Kıymet İhraçlarından - b) Diğer Artışlar 462 Uzun Vadeli Borçlardaki Artışlar (Alımlarla İlgili Olmayan) - a) Menkul Kıymet İhraçlarından - b) Diğer Artışlar - 6- Nakit Girişi Sağlamayan Gelirler (123,839) 6- Sermaye Artırımından Sağlanan Nakit 60, Diğer Nakit Girişleri 87 C - DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 59,174, Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı 58,840,987 a) Satışların Maliyeti 58,768,221 b) Stoklardaki Artış - c) Borçlardaki Azalış (Alımlardan Kaynaklanan) - d) Borçlardaki Artış (Alımlardan Kaynaklanan) - e) Amortisman ve Karşılıklar Gibi Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler 285,299 f) Stoklardaki Azalış (212,533) 2- Faaliyet Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışı 307,084 a) Araştırma ve Geliştirme Giderleri b) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri c) Genel Yönetim Giderleri 324,845 d) Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (17,761) 3- Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlardan Dolayı - 25

26 Nakit Çıkışı a) Diğer Faaliyetlerle İlgili Gider ve Zararlar 60,084 b) Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler ve Zararlar (60,084) 4- Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışı - 5- Olağanüstü Gider ve Zarardan Dolayı Nakit Çıkışı - a) Olağanüstü Gider ve Zararlar - b) Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler ve Zararlar Duran Varlık Yatırımları Nedeniyle Nakit Çıkışı 7, Kısa Vadeli Borçların Anapara Ödemeleri (Alımlarla İlgili Olmayan) 18,789 a) Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri - b) Diğer Ödemeler 18,789 Uzun Vadeli Borçların Anapara Ödemeleri (Alımlarla İlgili Olmayan) - a) Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri - b) Diğer Ödemeler - 9- Ödenen Vergi ve Benzerleri Ödenen Temettüler Diğer Nakit Çıkışları - D - DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU 316 E - NAKİT ARTIŞI / (AZALIŞI) 168 GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Faaliyetlerden sağlanan nakit akımı: Cari yıl net karı 95,288 Faaliyetlerden sağlanan net nakit mevcudunun net dönem karı ile mutabakatını sağlamak için yapılan düzeltmeler: Amortisman ve itfa payları 6,640 Kıdem tazminatı karşılığı 1,613 Konusu kalmayan karşılıklar -7,069 Alınan faizler 0 Menkul kıymetler değer azalışları/(artışları) -13,258 Faaliyet dışı aktiviteler enflasyon etkisi 0 26

27 Aktif ve pasif kalemlerdeki değişiklikler öncesi faaliyet karı / (zararı): 83,214 0 Alım satım amaçlı menkul kıymetlerde net (artış) / azalış -454,390 Diğer aktifler ve peşin ödenmiş giderlerde net azalış / (artış) -786 Diğer pasiflerde net (azalış) / artış 404,026 Faaliyetlerden sağlanan net nakitteki enflasyon etkisi 0 Faaliyetlerde (kullanılan)/faaliyetlerden sağlanan net nakit 32,064 Yatırım faaliyetleri için nakit kullanımı: Maddi duran varlık alımı, net 0 Maddi olmayan duran varlık alımı, net 0 Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit 0 Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit: Emisyon primi artışı 0 Nakit sermaye artışı 0 Nakit sermaye artışı ile ilgili masraflar 0 Finansal faaliyetlerden sağlanan net nakit 0 Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış 32,064 Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki enflasyon etkisi 0 Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler 104,316 Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler 136,380 GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31/12/ Faaliyetlerden sağlanan nakit akımı: Cari yıl net karı 1,743, ,924 Faaliyetlerden sağlanan net nakit mevcudunun net dönem karı ile mutabakatını sağlamak için yapılan düzeltmeler: Amortisman ve itfa payları 9, ,876 Kıdem tazminatı karşılığı 5, ,588 Konusu kalmayan karşılıklar -7, Alınan faizler Menkul kıymetler değer azalışları/(artışları) -813, ,921 27

28 Faaliyet dışı aktiviteler enflasyon etkisi 0.00 Aktif ve pasif kalemlerdeki değişiklikler öncesi faaliyet karı / (zararı): 938, ,512, Alım satım amaçlı menkul kıymetlerde net (artış) / azalış -6,078, ,549,994 Diğer aktifler ve peşin ödenmiş giderlerde net azalış / (artış) -86, ,382 Diğer pasiflerde net (azalış) / artış 23, ,015 Faaliyetlerden sağlanan net nakitteki enflasyon etkisi 0.00 Faaliyetlerde (kullanılan)/faaliyetlerden sağlanan net nakit -5,202, ,682 Yatırım faaliyetleri için nakit kullanımı: Maddi duran varlık alımı, net -40, Maddi olmayan duran varlık alımı, net -4, Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit -44, Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit: Emisyon primi artışı 168, Nakit sermaye artışı 5,000, Nakit sermaye artışı ile ilgili masraflar 0.00 Finansal faaliyetlerden sağlanan net nakit 5,168, Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış -78, ,682 Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki enflasyon etkisi 0.00 Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler 104, ,437 Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler 25, ,119 28

29 6.Ortaklığın 31/03/2005, 31/12/2005 ve 31/03/2006 dönemlerine ilişkin özsermaye değişim tabloları GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU Öz sermaye düzeltme farkları (-) Öz sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Geçmiş Yıllar Zararları Emisyon Yasal Net Dönem Sermaye Primi Yedekler Karı/(Zararı) Toplam itibariyle 1,000, ,852 1,382, ,358 2,261, 'ten itibaren yapılan 0 UFRS düzeltmelerinin etkisi -34,449-34,449 Birikmiş Karlardan transferler 200, ,807 0 İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 0 Nakit Karşılığı Sermaye Artıtırmı 0 Özsermaye Enflasyon Düz.Farkları 0 Emisyon Primi 0 Yasal Yedek Ayrılması 0 Dönem net karı 95,288 95, itibariyle 1,000, ,852 1,382, , ,807 2,321,925 29

30 GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2006 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU Özsermaye Değişim Tablosu Sermaye Öz sermaye düzeltme farkları (-) Emisyon Primi Öz sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yasal Yedekler Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı/(Zararı) Geçmiş Yıllar Zararları itibariyle 7,000, , ,446 4,222 1,743, ,029 9,139, 'ten itibaren yapılan 0 UFRS düzeltmelerinin etkisi 27,379 27,379 Birikmiş Karlardan transferler 0 İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 0 Nakit Karşılığı Sermaye Artıtırmı 0 Özsermaye Enflasyon Düz.Farkları 0 Emisyon Primi 0 Yasal Yedek Ayrılması 0 Dönem net karı 916, , itibariyle 7,000, , ,446 4,222 1,743, , ,650 10,083, ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU Özsermaye Değişim Tablosu Sermaye Öz sermaye düzeltme farkları (-) Emisyon Primi Öz sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yasal Yedekler Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı/(Zararı) Geçmiş Yıllar Zararları itibariyle 1,000,000 44,852 1,382, ,358 2,261, 'ten itibaren yapılan 0 UFRS düzeltmelerinin etkisi -34,449-34,449 Birikmiş Karlardan transferler 200, ,807 0 İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 1,000,000 1,000,000 Nakit Karşılığı Sermaye Artıtırmı 5,000,000 5,000,000 Özsermaye Enflasyon Düz.Farkları -955, ,146 Emisyon Primi 123, ,988 Yasal Yedek Ayrılması 4,222-4,222 0 Dönem net karı 1,743,581 1,743, itibariyle 7,000, , ,446 4, ,743, ,029 9,139,060 Toplam Toplam 30

31 7.Ortaklığın 14/07/2006 tarihi itibariyle Portföy Değeri ve Net Aktif Değeri Tablosu Rapor Tarihi GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI A.S 14/07/2006 Menkul Kıymet Sektör Nominal Değer Toplam Alış Maliyeti Toplam Rayic Deger Grup(%) Genel(%) HISSE SENEDI 726, ,019, ,899, BANKALAR 285, ,055, ,060, HOLDING VE YATIRIM 191, , , KAGIT VE URUNLERI 150, , , KIMYA PETROL KAUCUK 50, , , METAL ESYA MAKINA 20, , , TAS TOPRAK SANAYII 30, , , ULASTIRMA HABERLESME DEVLET TAHVILI 3,800, ,211, ,227, YILLIK DEGISKEN FAIZLI 700, , , O/N TERS REPO 39, , , TOPLAM 5,266, ,030, ,911, TUTARI(TL) GRUP(%) TOPLAM(%) A- FON PORTFOY DEGERI 6,911, B- HAZIR DEGERLER 2, C- ALACAKLAR 1,783, D- DIGER VARLIKLAR 48, E- BORÇLAR -445, FON TOPLAM DEĞERİ 8,301, PAY DEGER III. Diğer Hususlar: Yoktur. 31

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN TASARRUF SAHİPLERİ İÇİN SİRKÜLER

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN TASARRUF SAHİPLERİ İÇİN SİRKÜLER TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN TASARRUF SAHİPLERİ İÇİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 13.821.101 LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 7.878.603 LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 40.650.296

Detaylı

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 1.800.000 YENİ TÜRK LİRASI NAKDEN KARŞILANMAK SURETİYLE 4.800.000 YENİ TÜRK LİRASINDAN

Detaylı

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 13.821.101 LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 7.878.603 LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK SURETİYLE

Detaylı

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 37.650.000 LİRASI NAKİT KARŞILANMAK SURETİYLE 62.350.000 LİRADAN 100.000.000 LİRAYA

Detaylı

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN TASARRUF SAHİPLERİ İÇİN SİRKÜLER

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN TASARRUF SAHİPLERİ İÇİN SİRKÜLER TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN TASARRUF SAHİPLERİ İÇİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 23.520.000.000.000.- LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 1.130.296.000.000.- LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

HİSSE KODUNUZ HATALI!

HİSSE KODUNUZ HATALI! HİSSE KODUNUZ HATALI! AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2003 31.12.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 78.237.092 0 A. Hazır Değerler 20.688.740 0 1. Kasa 12.821 0 2. Bankalar 20.675.920 0 3. Diğer Hazır

Detaylı

KARYEM KARAPINAR YEM SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ'NDEN TASARRUF SAHĐPLERĐ ĐÇĐN SĐRKÜLER

KARYEM KARAPINAR YEM SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ'NDEN TASARRUF SAHĐPLERĐ ĐÇĐN SĐRKÜLER KARYEM KARAPINAR YEM SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ'NDEN TASARRUF SAHĐPLERĐ ĐÇĐN SĐRKÜLER SERMAYEMĐZĐN 207.850,50 TÜRK LĐRASI NAKĐT KARŞILIĞI 2.494.206 TÜRK LĐRASI ĐÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK SURETĐYLE

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ 31 Aralık 2005 Tarihi İtibariyle Bilanço (Para birimi: YTL)

Eminiş Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ 31 Aralık 2005 Tarihi İtibariyle Bilanço (Para birimi: YTL) 3 Aralık 2005 Tarihi İtibariyle Bilanço Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 3 Aralık 2005 3 Aralık 2004 VARLIKLAR Cari/Dönen Varlıklar 6.366.790 6.05.63 Hazır Değerler 4 43.386 5.50 Menkul Kıymetler (net)

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

XYZ ŞİRKETİ BİLANÇOSU (TL) A K T İ F (VARLIKLAR) I. DÖNEN VARLIKLAR A. Hazır Değerler 1. Kasa 2. Alınan Çekler 3. Bankalar 4.

XYZ ŞİRKETİ BİLANÇOSU (TL) A K T İ F (VARLIKLAR) I. DÖNEN VARLIKLAR A. Hazır Değerler 1. Kasa 2. Alınan Çekler 3. Bankalar 4. XYZ ŞİRKETİ 31.12017 BİLANÇOSU (TL) A K T İ F (VARLIKLAR) 2016 2017 I. DÖNEN VARLIKLAR A. Hazır Değerler 1. Kasa Alınan Çekler 3. Bankalar Verilen Çek ve Ödeme Emirleri 5. Diğer Hazır Değerler B. Menkul

Detaylı

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 65.000.000 TÜRK LİRASINDAN 28.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI OLARAK ÇIKARILMIŞ

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL)

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL) AYRINTILI BİLANÇOLARI AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1998 31 ARALIK1997 I.DÖNEN VARLIKLAR 1,364,184 1,054,263 A- HAZIR DEĞERLER 14,412 6,626 1- Kasa 1,296 3,221 2- Bankalar 13,085 2,986 3- Diğer Hazır Değerler

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar ENERVİS ENERJİ SERVİS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 1 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1.155.393,33 10 Hazır Değerler 333.817,62 100 Kasa - 101 Alınan çekler - 102 Bankalar 333.817,62 103

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2012 01.01.2011 31.03.2012 31.03.2011 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 5.702.856,15 4.928.477,12 15,71% 600 -Yurtiçi Satışlar 5.702.856,15 4.928.477,12 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2014 01.01.2013 31.03.2014 31.03.2013 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 5.731.679,10 4.179.741,10 37,13% 600 -Yurtiçi Satışlar 5.731.557,77 4.179.741,10 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

BALIKESİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI/ /12/2012 AYRINTILI BİLANÇOSU

BALIKESİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI/ /12/2012 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF () I- A- B- C- G- H- DÖNEN HAZIR DEĞERLER KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ DİĞER HAZIR DEĞERLER MENKUL KIYMETLER HİSSE SENETLERİ ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI KAMU

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

TUKAġ GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ'nden. ORTAKLARIN YENĠ PAY ALMALARINA ĠLĠġKĠN SĠRKÜLER

TUKAġ GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ'nden. ORTAKLARIN YENĠ PAY ALMALARINA ĠLĠġKĠN SĠRKÜLER TUKAġ GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ'nden ORTAKLARIN YENĠ PAY ALMALARINA ĠLĠġKĠN SĠRKÜLER ÇIKARILMIġ SERMAYEMĠZ 23.520.000.000.000.- LĠRASI NAKĠT KARġILIĞI 1.130.296.000.000.- LĠRASI ĠÇ KAYNAKLARDAN

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2015 01.01.2014 31.03.2015 31.03.2014 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 3.814.161,48 5.731.679,10-33,45% 600 -Yurtiçi Satışlar 3.814.161,48 5.731.557,77 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602

Detaylı

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) DERNEK 12/2015 AYRINT A I-DÖNEN VARLIKLAR 1.923.702,33 A B A-Hazır Değerler 452.021,16 A C 1-Kasa 7.189,99 B C 2-Alınan Çekler 0,00 C C 3-Bankalar 442.553,65 C C 4-Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.949.167,57 A-Hazır Değerler 681.468,79 1-Kasa 3.896,86 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 422.876,32 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 254.695,61

Detaylı

Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler. Transfer 1.040.688 2.949.476 (10.087.353) 6.097.189 0. Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler

Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler. Transfer 1.040.688 2.949.476 (10.087.353) 6.097.189 0. Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler BİLANÇO (YTL) Bağımsız Denetim'den (SERİ:XI, NO:25 - KONSOLİDE) Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2007 31.12.2006 VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar 428.809.920 395.453.587 Hazır Değerler 4 71.608.033 17.756.494

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.386.819,85 A-Hazır Değerler 620.884,99 1-Kasa 2.555,51 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 366.443,57 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2018 01.01.2017 31.03.2018 31.03.2017 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 6.220.458,21 6.434.479,22-3,33% 600 -Yurtiçi Satışlar 6.217.110,05 6.407.405,61 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602 -Diğer

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU (DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR) 01.01.2016 01.01.2015 31.03.2016 31.03.2015 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 6.253.237,88 3.814.161,48 63,95% 600 -Yurtiçi Satışlar 6.237.343,79 3.814.161,48

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.152.015,44 A-Hazır Değerler 752.741,38 1-Kasa 6.784,43 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 504.207,55 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 241.749,40

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.193.254,70 A-Hazır Değerler 552.452,37 1-Kasa 1.545,75 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 107.005,38 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 443.901,24

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.181.785,97 A-Hazır Değerler 388.179,27 1-Kasa 2.510,71 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 76.209,15 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 309.459,41

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.319.785,46 A-Hazır Değerler 132.003,74 1-Kasa 5.243,52 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 39.551,72 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.689.894,30 A-Hazır Değerler 253.611,45 1-Kasa 4.407,81 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 138.027,99 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

01 OCAK 31 ARALIK 2017 VE 2016 DÖNEMLERİNE AİT AYRINTILI BİLANÇO V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş (Tutarlar TL olarak ifade edilmiştir) Bağımsız

01 OCAK 31 ARALIK 2017 VE 2016 DÖNEMLERİNE AİT AYRINTILI BİLANÇO V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş (Tutarlar TL olarak ifade edilmiştir) Bağımsız 01 OCAK 31 ARALIK 2017 VE 2016 DÖNEMLERİNE AİT AYRINTILI BİLANÇO V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş (Tutarlar TL olarak ifade edilmiştir) Bağımsız denetimden Geçmemiş Geçmemiş 31.12.2017 31.12.2016 AKTİF

Detaylı

TESMER TEMEL E T M VE STAJ MERKEZ STANBUL fiubes KT SAD filetmes B LANÇO VE GEL R TABLOSU

TESMER TEMEL E T M VE STAJ MERKEZ STANBUL fiubes KT SAD filetmes B LANÇO VE GEL R TABLOSU TESMER TEMEL E T M VE STAJ MERKEZ STANBUL fiubes KT SAD filetmes B LANÇO VE GEL R TABLOSU TESMER TEMEL E T M VE STAJ MERKEZ STANBUL fiubes KT SAD filetmes B LANÇO VE GEL R TABLOSU 2009 YILI ODA FAAL YET

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2016 2. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 2 BSMMMO 2016 YILI MALİ TABLOLAR BURSA SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO I- Cari Varlıklar VARLIKLAR Bağımsız Denetimden 30.06.2018 31.12.2017 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.815.809.477 3.504.676.959 1- Kasa 14 45.563 62.857 2- Alınan Çekler 3- Bankalar

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30.09.2018 TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.953.436,25 A-Hazır Değerler 540.116,61 1-Kasa 4.719,65 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 77.554,86

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2016 1. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 2 BSMMMO 2016 YILI MALİ TABLOLAR BURSA SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 (BAĞIMSIZ DENETİM ÇUMSAN ÇUMRA GIDA SANAYİ VE TİCARET. A.Ş. 31.12.20123 ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 I DÖNEN VARLIKLAR A Hazır Değerler 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4 Verilen Çekler ve

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2014/ 3. DÖNEM BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2014/ 3. DÖNEM BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2014/ 3. DÖNEM BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 BSMMMO 2014 YILI MALİ TABLOLAR 2 (AKTİF) VARLIKLAR

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO. Dipnot

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO. Dipnot I- Cari Varlıklar VARLIKLAR Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 4.251.332.067 3.504.676.959 1- Kasa 14 41.108 62.857 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.827.461.297 3.105.334.647 4- Verilen Çekler

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 4.073.578.282 3.504.676.959 1- Kasa 14 50.393 62.857 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.622.011.617 3.105.334.647 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.775.262.937 3.504.676.959 1- Kasa 14 54.840 62.857 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.388.494.332 3.105.334.647 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.304.904.212 1.606.048.714 1- Kasa 14 18.864 37.347 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.937.834.876 1.356.733.446 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.504.676.959 3.217.463.827 1- Kasa 14 62.857 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.105.334.647 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2014/ 2. DÖNEM BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2014/ 2. DÖNEM BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2014/ 2. DÖNEM BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 BSMMMO 2014 YILI MALİ TABLOLAR 2 (AKTİF) VARLIKLAR

Detaylı

TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) I - DÖNEN VARLIKLAR A - Hazır Değerler 40.091,21 1 - Kasa 816,65 2 - Alınan Çekler 3 - Bankalar 39.274,56 4 - Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5 - Diğer Hazır Değerler B - Menkul

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen Çekler

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

YATIRIM ORTAKLIĞI SİRKÜLERİ

YATIRIM ORTAKLIĞI SİRKÜLERİ SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YATIRIMCILAR DAİRESİ İZAHNAME VE SİRKÜLER SETİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİRKÜLERİ NAKİT+BEDELSİZ ARTIRIM İZAHNAME VE SİRKÜLER HAZIRLAYAN YETKİLİLERİN DİKKATİNE! İzahname ve sirkülerlerin

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR Geçmiş Önceki Dönem I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 192.979.883 155.736.446 1- Kasa 14 203 2.165 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 186.395.687

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016 60 Mali Tablolar 61 Ayrıntılı Bilanço Aktif Dönem 31/12/2015 31.12.2016 1 Dönen Varlıklar 9,045,991.31 10,024,339.68 10 Hazır Değerler 5,021,070.19 6,665,583.60 100 Kasa Hesabı 621.58 622.28 102 Bankalar

Detaylı

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL)

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL) işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU AKTIF (VARlıKLAR) ÖNCEKi DÖNEM CARi DÖNEM 1-DÖNEN VARlıKLAR 29,182,524.48 24,064,054.32 A. Hazır Değerler 14,247,903.79 15,751,650.95 1-Kasa 628,589.68 456,419.48 2-Alınan Çekler

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 329.752.725 192.979.883 1- Kasa 14 2.079 203 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 316.697.160

Detaylı

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013)

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) Hesap kodu ve İsimleri FİİLİ KÜMÜLE FİİLİ KÜMÜLE Eğilim FİİLİ KÜMÜLE Yüzdeleri

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 739.798.890 651.602.160 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar

Detaylı

DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU. Ayrıntılı Bilanço Tablosu. Sayfa 1 / 8

DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU. Ayrıntılı Bilanço Tablosu. Sayfa 1 / 8 DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU Ayrıntılı Bilanço Tablosu 2011 Tüm Yıl 2012 Tüm Yıl Grup % Genel % I. DÖNEN VARLIKLAR 1.467.741,62 2.372.071,48 94,20 A. Hazır Değerler 52.807,83 40.472,41 1,71 1,61 1.

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 31.03.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 467.618 548.065 1- Kasa 1.299 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 466.319 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 771.817.698 739.798.890 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 573.084.935 586.948.648 4- Verilen Çekler

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 904.312.219 739.798.890 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 664.479.204 586.948.648 4- Verilen Çekler

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014)

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM 31.12.2014 I- DÖNEN VARLIKLAR 29.032.201,24 A - Hazır Değerler 26.237.778,29 1 - Kasa

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 Aralık 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 634.168.416 400.623.476 1- Kasa 14 204 46 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 606.968.203 376.688.815

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 306,276,198 314,537,220 1- Kasa 14 1,957 401 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 203,727,607 226,279,431 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi Varlıklar Denetimden Dipnot 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 326,840,892 299,185,453 1- Kasa 14 1,965 1,844 2- Alınan çekler - - 3- Bankalar 14 242,167,124

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135,139,181 133,722,404 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 121,417,928 125,778,170 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2009) (31/12/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı