T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014"

Transkript

1 Özel Bülten 3 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014

2 Özel Bülten Sayı: 3 Aralık 2014 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Adına İmtiyaz Sahibi Dr. Mehmet Selim BAĞLI Müsteşar Yardımcısı Yazı İşleri Müdürü Mustafa DİNÇ Yayın Kurulu Kayhan ÜNAL Ali AYBEY Sedat YENİDÜNYA Yavuz GÜNGÖR Yayına Hazırlayanlar Gamze ATİK UZUN Erkut UZUN Basıldığı Tarih Yönetim Yeri İnönü Bulvarı No: Emek / ANKARA İletişim ISSN Sorumluluk Yayınlanan yazı ve fotoğraflar, kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarına aittir. ÇSGB Bülten basın ahlak ilkelerine uymayı taahhüt eder. Yazı Gönderme ÇSBG Bülten e yazı, makale ve diğer türlerde ürün göndermek isteyenler, yazılarını A4 formatında 12 punto yazmalı, imla kurallarına dikkat etmeli ve ayrıca varsa yazıda kullanılacak fotoğraf, kısa özgeçmiş ve diğer ilgili dokümanlar da eklenmelidir. Tirajı adettir. Tasarım - Baskı Başak Matbaacılık Tan. Hiz. Ltd. Şti. Anadolu Bulvarı Meka Plaza No: 5/15 Gimat - Yenimahalle - Ankara SUNUŞ Faruk ÇELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilindiği üzere, Dünyada istihdam ve sosyal güvenlik alanında sürekli değişim yaşanmakta olup yaşanan bu değişim devletlerin yapısını, işleyişini ve politikalarını devamlı dinamik kılmaya zorlamaktadır. Değişimlere ayak uyduracak şekilde politika ve uygulamalar geliştirilmesi, bir yandan vatandaşlarımızın geleceğe daha güvenle bakabilmesini sağlayacak diğer yandan toplumsal refahın arttırılmasına katkıda bulunacaktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bu dinamik yapının içinde her zaman var olmaya çalıştık. Daima Millet Daima Hizmet ilkesi çerçevesinde çalışma hayatının kalitesinin arttırılması, işsizliğin azaltılması ve sosyal güvenliğin yaygınlaştırılmasını düstur edinerek, bu konulara ilişkin düzenlemeleri, modern bir sosyal hukuk devletine yaraşır hale getirmek, genel kabul görmüş uluslararası norm, ilke ve süreçleri iç hukukumuza derc etmek amacıyla birçok kanun ve ikincil düzenleyici işlemi hazırlayarak uygulamaya koyduk. Ülkemizin uzun yıllardır tartışılan ve herkes tarafından çözümü arzulanan yapısal sorunlarından biri olan Sosyal Güvenlik Sistemi, yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Reformu Kanunu ile yeni bir yapıya kavuşturulmuş ve bu reformla birlikte güçlü, yaygın ve sürdürülebilir bir sistem hayata geçirilmiştir. Ayrıca, hedef olarak belirlediğimiz 2023 Vizyonumuza uygun olarak insan onuruna yakışan bir çalışma hayatının oluşması ve bu alanda ülkemizin gelişimini devam ettirmesi amacıyla tüm kadrolarımızla sürekli çalışmaya devam ediyoruz. En önemlisi; çalışma hayatına ilişkin tüm reformları gerçekleştirirken daima uzlaşıyı ve taraflarla diyalogu esas aldık. Bütün vatandaşlarımıza hizmet sunan ve her vatandaşı bir şekilde ilgilendiren çalışma hayatı ve sosyal güvenlik sistemindeki her eylem ve işlemimizde, ilk amacımız vatandaş odaklılık olmuştur. Hazırlanan Haber Bülteni Özel Sayısı ile yılları arasında Bakanlığımızda uyguladığımız modern yönetim anlayışının, hayata geçirilen projelerin ve gerçekleştirilen faaliyetlerin kamuoyuyla paylaşılması amaçlanmıştır. Şüphesiz, yapılan çalışmaların projelendirilmesi, eylem planlarına dönüştürülmesi ve uygulamaya geçirilmesi konusunda tüm çalışanlarımızın payı vardır. Bu nedenle çalışanlarımızın her birine ve ayrıca Bültenin hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.

3 MEVZUATI YENİLEDİK, ÇALIŞMA HAYATINI DÜZENLEDİK 4857 Sayılı Yen İş Kanunu Yürürlüğe G rd... 5 Yabancı Çalışma İz nler n Düzenled k... 9 Artık Müstak l B r İş Sağlığı ve Güvenl ğ Kanunumuz Var...11 İş Sağlığı ve Güvenl ğ n Kurumsallaştırdık Dünya İş Sağlığı ve Güvenl ğ Kongres...14 İş Sağlığı ve Güvenl ğ Haftası...15 Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenl ğ Bölgesel Konferansı...15 Send kal Hayatı Yen den Düzenled k...16 Send kaya Üyel kte E-Devlet S stem ne Geç ld...17 Gerçek Send kal İstat st kler Ortaya Çıktı...18 Asgar Ücret n Bel rlenmes nde 16 Yaş Ayırımına Son Ver ld...18 Türk Soylulara Kolaylıklar Sağladık...18 Ev H zmetler nde Çalışan Yabancıları Kayıt Altına Aldık...19 Mevs ml k Gez c Tarım İşç ler n n Çalışma ve Sosyal Hayatlarını İy leşt rd k...19 Kamu Görevl ler m ze, Toplu Sözleşme Hakkı Verd k...20 Kamu Çalışanlarımız İç n Yaptığımız D ğer Çalışmalar...21 Çalışma Hayatında C ns yet Eş tl ğ ne Önem Verd k...22 İşyer nde Ps koloj k Tac z (Mobb ng) İle Mücadele Mayıs ı Resm Tat l İlan Ett k...23 ALO 170 İle Vatandaşa Kolay ve Kal tel H zmet...23 Bakanlık Taşra Teşk latını Yen den Yapılandırdık...24 Ulusal İst hdam Stratej s n Hazırladık...24 Maden İşç ler ne Poz t f Ayrımcılık...25 İSTİHDAM HİZMETLERİNİ ÇEŞİTLENDİRDİK VE YAYGINLAŞTIRDIK Yurt İç İst hdam H zmetler m z...28 Yurt Dışı İst hdam H zmetler m z...28 İŞKUR H zmet Noktalarımız...28 Özel İst hdam Büroları da İş Buluyor...29 İş ve Meslek Danışmanlığı H zmetler m z...29 Sosyal Koruma-İst hdam İl şk s n Güçlend r yoruz...30 İşs zl k S gortası Fonu...30 İşs zl kle Mücadelem z Devam Ed yor...30 İş n Kurmak İsteyene G r ş mc l k Eğ t m Ver yoruz...31 İşbaşı Eğ t m Programları İle İşs z m ze Meslek Ed nd r yoruz...31 B r M lyon Gence Altın B lez k: Umem Becer 10 Projes...31 Toplum Yararına Programlar Düzenl yoruz...31 SOSYAL GÜVENLİK TE ÇAĞ ATLADIK Sosyal Güvenl k Reformunu Hayata Geç rd k...33 Karmaşık Yapıdan Tek Çatıya...34 Herkes Kapsayan Genel Sağlık S gortası Hayata Geçt...34 Yeş l Kart GSS Kapsamına Alındı...35

4 Esk S stemde Bağ-Kur lu Olarak Anılan Vatandaşlarımıza Reformla Sağladığımız Bazı Haklar...35 Reformla Sürdürüleb l r Sosyal Güvenl k S stem n n Temeller Atılmış ve Sosyal Güvenl k Açıkları Azalma Eğ l m ne G rd...36 H zmet B nalarımızı Vatandaş Odaklı Konseptle Yen led k...36 SGK nın Mal Yapısını Güçlend rd k...37 Emekl lere Bütçeden Daha Fazla Pay Ver ld...39 Kred yle Emekl l k İmkânı Sağlandı...40 Banka Kuyrukları Tar h Oldu, Aylık Emekl n n Ayağına G d yor...40 F ş ve Fatura Toplamaya Son Verd k...40 Aylık Bağlama Süreler Kısaldı, İşlemler Kolaylaştı...41 Tüm Hastaneler Tüm Vatandaşlarımızın H zmet nde...41 Yurtdışı Borçlanmalarında B zzat Başvuru Şartına Son Ver ld...42 İlaç Alımında Büyük Kolaylık Sağladık...42 Yurtdışı Borçlanmasında Türk L rasına Geç ld...42 Sağlık Karnes Ç les B tt...42 Yurtdışındak İşe Başlama Tar h, İşe İlk G r ş Tar h Kabul Ed ld...43 Bağımsız Çalışanlara İş Kazası Gel r Alma İmkânı...43 Kısm Zamanlı Çalışanlara Erken Emekl l k İmkânı...43 E-Reçete, E- Rapor Uygulamasına Geçt k...43 Emekl ler m z n Yıllardır Bekled ğ İnt bak Düzenlemes n Hayata Geç rd k...44 B rçok H zmet İnternet Üzer nden Vermeye Başladık İnterakt f Sms Uygulaması İle B lg ler Cepte...44 Engell lerle İlg l Düzenlemeler Yaptık...45 Bölgesel ve Büyük Ölçekl Yatırımlar Teşv k Ed ld...45 İşs zl k Ödeneğ Alanları İst hdam Eden İşverenlere S gorta Pr m Teşv k Get r ld...45 Engell Teşv k nde Değ ş kl kler Yapıldı...45 Belgeler n Entegrasyonu Sağlanarak Bürokras n n Azaltılması...46 Yeş l Kartlı ve S gortalı Olmayan Vatandaşlarımızı Gel r Test İle Genel Sağlık S gortası Kapsamına Aldık...46 Özel Hastanelere Daha Kolay Er ş m...46 Türk ye Eczacılar B rl ğ İle Yen B r Protokol İmzaladık...46 Kadınlara Yönel k Yaptığımız Düzenlemeler...47 Memurlar İle Şeh t ve Gaz lere Yönel k Yaptığımız Düzenlemeler...47 Yabancı Uyruklu Öğrenc ler n Genel Sağlık S gortalılığını Zorunlu Olmaktan Çıkararak İsteğe Bağlı Hale Get rd k Yaş Altındak Çocukları Herhang B r Şart Olmadan GSS Kapsamına Aldık...48 Ş ddete Maruz Kalan Kadınların Gel r Test ne Tab Olmaksızın GSS l Olmalarını Sağladık...48 Yabancı Uyrukluların GSS l Olması Zorunluluğunu Kaldırdık...48 Yen Pr m Teşv kler Düzenlemes n Hayata Geç rd k...48

5 MEVZUATI YENİLEDİK, ÇALIŞMA HAYATINI DÜZENLEDİK

6 FAALİYETLERİMİZ Özel Bülten Özel Bülten SAYILI YENİ İŞ KANUNU YÜRÜRLÜĞE GİRDİ tarihinde yürürlüğe giren ve yaklaşık 32 yıl süreyle uygulanan 1475 sayılı İş Kanunu, zaman zaman yapılan değişikliklere karşın çağdaş gelişmeleri yeterince yansıtamadığı gibi, içerdiği bazı hükümler uygulamada önemini tümüyle yitirmişti. Çalışma yaşamını yakından etkileyen ekonomik, sosyal ve siyasal koşullar, Türkiye Cumhuriyeti nin iş hukuku alanında yetmiş yıla yaklaşan birikimi, uygulamada karşılaşılan sorunlar, esnekleşme gereksinimi, Avrupa Birliği ve Uluslararası Çalışma Örgütü normlarına uyum sağlama zorunluluğu ve ülkemizin gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilmesi amacıyla mevcut İş Kanununda bazı değişiklikler yapılması yerine yeni bir iş yasasının hazırlanmasını zorunlu kıldı sayılı İş Kanunu, kıdem tazm natı le lg l hükmü har ç yürürlükten kaldırılarak; çalışma hayatını yakından etk leyen ekonom k ve s yasal koşullar ve uygulamada karşılaşılan sorunları d kkate alarak AB ve ILO normlarına uyumlu, gel şen şartlara uyum sağlayacak ve ülkem z n ht yaçlarını karşılayacak çağdaş b r ş kanunu yaptık. Asıl şveren-alt şveren l şk s n n tanımı unsurlarıyla b rl kte açıklanmıştır. Asıl şveren şç ler n n alt şveren yanında çalışamayacağı düzenlenm ş, sorumluluklar paylaştırılmıştır. En öneml s alt şverende ayrı b r şveren olarak kabul ed lm şt r. Asıl şveren-alt şveren l şk s n n kurulma şartları, alt şverene a t şyer n n b ld r m, tesc l, alt şverenl k sözleşmes nde bulunması gereken hususlar yönetmel kle düzenlenm şt r. 5

7 50 den fazla şç çalıştıran tarım ve orman şler n n yapıldığı şyerler ve şletmeler İş Kanunu kapsamına alınmıştır. İşveren n şe almadan başlayarak tüm çalışma koşulları yönünden şç ler ne karşı eş t davranma yükümlülüğü get r lm şt r. İşyer n n devr ve sonuçları hakkındak boşluk doldurulmuştur. B r şveren n b r başka şverene, muvafakat alınmak şartıyla, şç s n bell süreyle geç c vermes olanağı get r lm şt r. Bel rl sürel ş sözleşmes le çalışanlarla bel rs z sürel ş sözleşmes ne göre çalışanlar arasında ayrım yapılamayacağı kuralı get r lm şt r. Ülkem zde de sayıları g tt kçe artan kısm sürel çalışmaları teşv k etmek üzere, bu tür sözleşmen n tanımı yapılmış ve ayrımı haklı kılan nedenler olmadıkça, emsal tam sürel sözleşmeye göre çalışan şç den farklı b r şleme tab tutulamayacağı hükme bağlanmıştır. Çağrı üzer ne çalışmanın hang hallerde söz konusu olacağı, şç ve şveren ç n bu sözleşmeye dayalı hak ve yükümlülükler n neler olduğu göster lmek suret yle yazılı olarak yapılması düzenlenm şt r. 6

8 FAALİYETLERİMİZ Özel Bülten Özel Bülten 3 En az 30 şç çalışan şyerler nde ve en az altı ay kıdem olan şç lere ş güvences nden yararlanma hakkı get r lm şt r. İşverene çalışma şartlarında değ ş kl k yapma hakkı tanınmıştır. İşç ler n topluca şten çıkarılmaları bell b r usule bağlanmıştır. İşverenler n toplu şç çıkışlarını bel rl b r süre önceden yazı le varsa şyer send ka tems lc s ne, lg l Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne ve Türk ye İş Kurumu na b ld rmes yükümlülüğü get r lm şt r. Avrupa B rl ğ n n 36 numaralı Yönerges esas alınarak ücret garant fonu oluşturulmuştur. 10 ve daha fazla şç çalıştıran şverenler n ücret, pr m ve kram ye n tel ğ ndek her çeş t st hkakı bankaya yatırma zorunluluğu get r lm şt r. 7

9 Ücret n ödeme gününden t baren 20 gün ç nde mücb r neden dışında ödenmemes hal nde şç n n ş görme borcunu yer ne get rmekten kaçınab leceğ ne l şk n düzenleme get r lm şt r. İş süreler nde yapılan değ ş kl kler esas alınarak fazla çalışma süres ve fazla sürel çalışma bel rlenm ş ve bunlara uygulanacak fazla çalışma ücret le fazla sürel çalışma ücret n n hesaplanması yöntemler düzenlenm şt r. Hafta tat l n n mutlaka 6 şgünü çalışılmış olmasına bağlı olmaksızın 7 günlük b r zaman d l m ç nde en az 24 saat d nlenme (hafta tat l ) ver lmes esası kabul ed lm şt r. Haftalık çalışma süres n n ş günler ne eş t ölçüde bölünmes kuralına esnekl k get r lm şt r. Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneğ kavramları get r lerek bunlarla lg l düzenlemeler yapılmıştır. Yıllık z n süreler k şer gün artırılmıştır. Ayrıca 50 ve daha yukarı yaşlardak şç lere ver lecek yılık ücretl zn n 20 günden az olamayacağı kabul ed lm şt r. Doğum önces ve doğum sonrası çalıştırma yasağı 16 haftaya çıkarılmıştır. Çoğul gebel k hal nde bu süre 18 hafta olarak düzenlenm şt r. Hükümet le şveren, kamu görevl ler ve şç send kaları konfederasyonları arasında etk n danışmayı sağlamak üzere, üçlü tems le dayalı st şar mah yette b r danışma kurulu oluşturulmuştur sayılı Kanunun 76 ncı maddes le 4857 sayılı İş Kanununun 74 üncü maddes ne eklenen b r cümle le erken doğum yapan kadın şç ler n doğumdan önce kullanamadıkları doğum zn süreler n doğumdan sonra da kullanab lmeler ne mkân tanınmıştır sayılı Kanunun 77 nc maddes le 4857 sayılı İş Kanununun 91 nc maddes n n b r nc fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen fıkra le tar hl ve 5521 sayılı İş Mahkemeler Kanununun 10 uncu maddes ne st naden ş sözleşmes f len sona eren şç ler n kanundan, ş ve toplu ş sözleşmes nden doğan b reysel alacaklarına l şk n ş kâyetler n n Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükler nce nceleneb lmes ne mkân tanınarak, ş müfett şler n n asl görevler olan şyerler n n teft ş ve denet m ne yoğunlaşmaları, öte yandan şç ş kâyetler n n hızlı b r şek lde sonuçlandırılması amaçlanmıştır. 8

10 FAALİYETLERİMİZ Özel Bülten Özel Bülten 3 YABANCI ÇALIŞMA İZİNLERİNİ DÜZENLEDİK 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile daha önce çeşitli kurumlarca verilen çalışma izinleri tek merkezde Bakanlığımızda toplandı. Uygulanan politikalarla, ülkemizin ve işverenlerin gerçek ihtiyaçları çerçevesinde vasıflı yabancı çalıştırılmasına imkân verilerek, haksız rekabetin önlemesi ve yabancı istihdamı yerine ulusal istihdamın artırılması sağlanmıştır. Çalışma izin iş ve işlemlerine ilişkin olarak uygulamada yaşanılan aksaklıklar geçen süreçte giderilmiştir. Kanun ve lg l Yönetmel kler nde yapılan değ ş kl klerle; Çalışma z n başvurularında sten len belge sayısı azaltılmıştır. Kurumlardan görüş alma, b lg ve belge stem ne l şk n süreler 30 günden 15 güne nd r lm şt r. Çalışma z n değerlend rme ve karar sürec kısaltılarak 90 günden 30 güne düşürülmüştür. Vatandaşlara devlet tarafından ver len h zmetler n elektron k ortamda sunulması ve bu sayede devlet h zmetler n n vatandaşa en kolay ve en etk n b ç mde, kal tel, hızlı, kes nt s z ve güvenl olarak ulaştırılması amacıyla Bakanlığımızca Yabancıların Çalışma İz nler Otomasyon Projes hazırlanarak hayata geç r lm şt r. 9

11 Çalışma z n talepler n n ver lmes veya redded lmes ne da r Bakanlığımız kararları lg l kurumlara kâğıt ortamında gönder lmes ne gerekmeks z n elektron k ortamda b ld r lmeye başlanmıştır. Kâğıt ortamından elektron k ortama geç lmes yle bu alandak kırtas yec l ğ n önüne geç lm ş, gereks z harcamalar önlenerek tasarruf sağlanmıştır. Bakanlığımıza kâğıt ortamında yapılmakta olan çalışma z n başvuruları 2 Ağustos 2010 tar h nden bu yana elektron k ortamda alınmaya başlanmıştır. Yabancıların çalışma z n şlemler ne l şk n olarak Bakanlığımız lg l Bakanlıklar ve kuruluşlarla da elektron k ortamda let ş m sağlamaya başlamıştır. İç şler ve Dış şler Bakanlıkları le mzalanan protokoller sayes nde ht yaç duyulan görüş alış ver ş, b lg ve ver paylaşımı elektron k ortama taşınmıştır. Mal ye Bakanlığı le yapılan protokol sayes nde çalışma zn harçlarının yatırıldığına da r b lg, lg l n n banka dekontu brazına gerek olmaksızın Bakanlığımızca elektron k ortamda öğren lmeye başlanmıştır. Yabancıların çalışma z n şlemler arş v elektron k ortama aktarılmıştır. Ülkem zde çalışan yabancılara l şk n olarak sağlıklı b r ver tabanı oluşturulmuştur. Çalışma z n talepler n n değerlend r lmes sürec nde takd r hakkının ortadan kaldırılması ve objekt f b r şek lde sonuçlandırılmasına yönel k olarak, çalışma zn değerlend rme kr terler bel rlenm ş ve Bakanlığımız nternet s tes nde kamuoyuna lan ed lm şt r sayılı Yabancılar ve Uluslararası koruma Kanunu nun tar h nde yürürlüğe g rmes le b rl kte, bu kanun uyarınca Bakanlığımızca ver len çalışma z nler aynı zamanda kamet zn yer ne de geçmeye başlamış ve bu tar hten sonra çalışma z nler kart olarak ver lmeye başlanılmıştır. 10

12 FAALİYETLERİMİZ Özel Bülten Özel Bülten 3 ARTIK MÜSTAKİL BİR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUMUZ VAR İş kazalarının % 98 i, meslek hastalıklarının ise % 100 önlenebilir iken dünyada her yıl 2 milyon 340 bin kişi bu nedenlerle hayatını kaybediyor. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının dünya ekonomisine maliyetinin asgari 600 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. (Ülkemizde 2009 yılı rakamlarına göre hesaplanan maliyet yaklaşık 7,7 milyar TL) 2011 yılı SGK stat st kler ne göre ülkem zde her gün ortalama 190 ş kazası -5 ölüm -6 ş göremezl k gerçekleşmekted r. 100 b n şç de ölüm oranı 2002 de yüz b nde 17 den 2012 de yüz b nde 6,2 ye ger lemes ne rağmen Eurostat stat st kler ne göre Avrupa ortalamasının yüz b nde 3 olması d kkat çek c d r. Kaza olmadan önleme anlayışıyla yola çıkan Bakanlığımızın hazırladığı müstak l 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenl ğ Kanunu 2012 de yürürlüğe g rd. Kamu ve özel sektör ayrımı olmadan tüm çalışanlar Kanun kapsamına alındı. İşyerler yapılan ş n n tel ğ ne göre az tehl kel, tehl kel ve çok tehl kel sınıfa ayrıldı. 50 den az şç çalıştıran çok tehl kel, tehl kel ve az tehl kel şler n yapıldığı şyerler le kamu kurumlarında da ş sağlığı ve güvenl ğ h zmet sağlanması zorunlu oldu. Proakt f (önley c ) yaklaşımı esas aldık, her şyer nde r sk değerlend rmes yapılması zorunlu hale get r ld. 11

13 10 dan az çalışanı olan tehl kel ve çok tehl kel sınıfta yer alan şletmeler n ş sağlığı ve güvenl ğ h zmet g derler n devlet ödeyecek. B rden fazla şveren n olduğu yerlerde İSG konusunda koord nasyon sağlanacak. Büyük endüstr yel kaza r sk taşıyan şyerler, güvenl k raporu ve kaza önleme pol t ka belges olmadan şe başlayamayacak. Çalışanlar bell aralıklarla sağlık gözet m nden geçecek. İşyerler nde ac l durum planları hazırlanacak. İşverenler ortak sağlık ve güvenl k b r mler nden h zmet alab lecekler. İş sağlığı ve güvenl ğ h zmet sağlanması yükümlülüğü, şyer nde ş güvenl ğ uzmanı ve şyer hek m görevlend rmek suret yle yer ne get r ld ğ g b, OSGB den h zmet alınarak da yer ne get r leb l yor. Ayrıca, gerekl n tel kler ha z olmak kaydıyla şveren n kend s de bu h zmet yer ne get reb l r. 12

14 FAALİYETLERİMİZ Özel Bülten Özel Bülten 3 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Nİ KURUMSALLAŞTIRDIK İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin profesyonel kişilerce yürütümü amacıyla belgelendirme faaliyetlerine başlayan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü bünyesinde 2010 yılında Yetkilendirme Daire Başkanlığı nı kurduk yılları arasında; İş Sağlığı ve Güvenl ğ H zmetler n sağlamak üzere bugüne kadar; İş Güvenl ğ Uzmanı ve İşyer Hek m 220 saatl k eğ t m programlarından sonra M ll Eğ t m Bakanlığı na yaptırılan merkez sınavlardan geçerek İş Güvenl ğ Uzmanlığı ve İşyer Hek ml ğ belges almayı hak kazanmışlardır. İşyerler ne şyer hek ml ğ ve ş güvenl ğ uzmanlığı h zmet vermek üzere 274 adet OSGB yetk lend r lm şt r. İşyerler ne şyer hek ml ğ h zmet vermek üzere 13 adet Toplum Sağlığı Merkez yetk lend r lm şt r. İşyer hek ml ğ ve ş güvenl ğ uzmanlığı eğ t m vermek üzere toplam 66 adet eğ t m kurumu yetk lend r lm şt r. 13

15 19. DÜNYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİ 1955 yılından bu yana, her üç yılda b r tekrarlanmakta olan ve düzenleyen ülkelere öneml b r t bar sağlayan Dünya İş Sağlığı ve Güvenl ğ (İSG) Kongres n n 19 uncusu, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası Sosyal Güvenl k B rl ğ (ISSA) ve Bakanlığımız şb rl ğ nde Eylül 2011 tar hler arasında İstanbul Hal ç Kongre Merkez nde düzenlenm şt r. Kongreye 132 Ülkeden katılımcı şt rak etm şt r. 19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenl ğ Kongres n n açılışı önces, lk defa bakanlar z rves gerçekleşt r lm ş ve bu z rveye 33 Çalışma Bakanı katılarak İstanbul deklarasyonu mzalanmıştır. Ayrıca 19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenl ğ Kongres kapsamında Uluslararası b r fuar da düzenlenm ş olup fuara k ş katılmıştır. 14

16 FAALİYETLERİMİZ Özel Bülten Özel Bülten 3 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAFTASI İş sağlığı ve güvenl ğ n n çalışma hayatındak önem ve öncel ğ ne nanan Bakanlığımız 1987 yılından bu yana her yıl 4-10 Mayıs tar hler nde İş Sağlığı ve Güvenl ğ Haftası düzenlemekted r. Hafta etk nl kler kapsamında çeş tl sempozyum ve toplantılarla ülkem zde İş Sağlığı ve Güvenl ğ b l nc n n gel şt r lmes ve ş kazalarını önlemeye yönel k çeş tl faal yetlerde bulunulmaktadır. Daha önceden İstanbul, Ankara, Bursa, Konya, Kayser ve Şanlıurfa da düzenlenen İSG Haftasının 27 nc s 2013 yılında İzm r de düzenlenm şt r. ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLGESEL KONFERANSI 2001 yılından t baren Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenl ğ Bölgesel Konferansı Avrupa B rl ğ ne üye ve aday ülkeler, Balkan ve Kafkas ülkeler, Orta Asya Türk Cumhur yetler n n devlet, şç ve şveren tems lc ler n n katılımıyla gerçekleşt rmekted r yılından bu yana düzenlenen 6 bölgesel konferansa toplamda k ş katılmıştır. VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenl ğ Konferansı se bu yıl 5-7 Mayıs tar hler nde İstanbul da gerçekleşt r ld. 3 gün süren Konferansı 4152 k ş tak p ett. Konferans boyunca 147 s sözel 86 sı poster olmak üzere toplam 233 b ld r sunulmuştur. Eş zamanlı olarak gerçekleşt r len 38 oturumdak 165 sunumda İSG alanında öne çıkan başlıklar hakkında çarpıcı değerlend rmeler yapılmıştır. 15

17 SENDİKAL HAYATI YENİDEN DÜZENLEDİK 1980 darbesi ürünü olan sendikal mevzuat, 2012 yılında çıkarılan 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile sosyal diyalog mekanizmaları etkin olarak işletilerek, AB normları ve ILO Sözleşmelerine uygun olarak yeniden düzenlenmiştir sayılı Send kalar ve Toplu İş Sözleşmes Kanunu le: hakkı tanınarak esnek çalışanlara örgütlenmen n önü açıldı. Send kaların dış denet m, bağımsız yem nl mal müşav rlere bırakıldı. 15 yaşını dolduranlara send kaya üyel k hakkı ver ld. İşç, şveren ve şyer tanımları İş Kanunundak tanımlara uygun hale get r ld. Send kanın kuruluşu kolaylaştırıldı, organların oluşumu ve send ka kuruculuğundak sınırlamalar kaldırıldı. İşkolu sayısı dünya uygulamaları d kkate alınarak 28 den 20 ye nd r ld. İşkolu tesp t davaları beklet c neden olmaktan çıkarıldı. Send kaya üyel k ve üyel kten çek lmede noter şartı kaldırıldı. Aynı şkolunda ve aynı zamanda farklı şyerler nde çalışan şç lere b rden çok send kaya üye olma Send kaların, uluslararası şç ve şveren kuruluşlarının kurucusu olab lmes, üye ve tems lc göndereb lmes, dış tems lc l k açab lmes ve şb rl ğ nde bulunab lmes n n önü açıldı. 16

18 FAALİYETLERİMİZ Özel Bülten Özel Bülten 3 SENDİKAYA ÜYELİKTE E-DEVLET SİSTEMİ NE GEÇİLDİ tarihinden itibaren uygulamaya konulan e-üyelik hizmeti E-devlet kapısı üzerinden yürütülen yeni hizmetler arasına girmiştir. Vatandaşların kamu hizmetlerine erişimi için güvenli bir yol olarak uygulanan bu sistem ile işçi ve işveren sendikalarına üyelik işlemlerinde noter şartı kaldırılmış, 7 Kasım 2013 tarihinden itibaren yerine basit, kolay ve ekonomik bir yöntem olan e-devlet kapısı üzerinden üyelik işlemleri gerçekleştirilmeye başlamıştır. E-devlet sisteminin başlaması ile 2014 yılının ağustos ayı verilerine göre yaklaşık yeni üye girişi yapılmıştır. Bu sayede mükerrer üyeliklerin önüne geçilmiş, ölüm, emeklilik, işten ayrılma, askerlik durumuna ilişkin denetimlerin daha hızlı ve güvenilir yapılması sağlanmıştır. Yetki Tespit Otomasyon Sistemi ile SGK veri tabanından alınan işçi, işyeri ve işkolu bilgileri eşleştirilmiştir yılı Ocak ayında % 9,21 olan send kalaşma oranı, 2013 yılı Şubat ayında % 8,88, 2014 yılı Ocak ayında % 9,45 ve 2014 Temmuz ayında % 9,68 olarak bel rlenm şt r. Dönemlere Göre Sendikalaşma Oranı (%) Ocak 2013 % 9,21 Ocak 2014 % 9,45 İşçi Sayısı Sendikalı İşçi Sayısı İşçi Sayısı Sendikalı İşçi Sayısı Temmuz 2013 % 8,88 Temmuz 2014 % 9,68 İşçi Sayısı Sendikalı İşçi Sayısı İşçi Sayısı Sendikalı İşçi Sayısı

19 GERÇEK SENDİKAL İSTATİSTİKLER ORTAYA ÇIKTI Send kalarla lg l stat st kler n düzenlenmes nde send kaların Bakanlığa gönderd ğ b ld r mler le şç b ld r mler esas alınıyordu. Bundan dolayı, şten ayrılan, emekl olan hatta ölen esk çalışanlar b le send ka üyes olarak göster leb l yordu. Ayrıca mükerrer kayıt da söz konusu olab l yordu sayılı Send kalar ve Toplu İş Sözleşmes Kanunu le SGK şç kayıtları esas alınmaya başlanmış, bu alandak stat st k ver sıkıntısı g der lm ş; güncel ve doğru ver lere ulaşım sağlanmıştır. ASGARİ ÜCRETİN BELİRLENMESİNDE 16 YAŞ AYIRIMINA SON VERİLDİ 19 N san 2014 tar hl ve sayılı Resm Gazete de yayımlanarak yürürlüğe g ren Yönetmel k kapsamında asgar ücret n bel rlenmes nde, 16 yaş ayrımı kaldırılmış olup her yaşta çalışan şç ler m z ç n tek b r asgar ücret bel rlenmes lkes get r lm şt r. TÜRK SOYLULARA KOLAYLIKLAR SAĞLADIK tar h nde yapılan yönetmel k değ ş kl ğ le tar hl Yönetmel kle sağlanan çalışma zn muaf yet n n Danıştay tarafından ptal ed lmes sonucu ülkem zde İç şler Bakanlığı tarafından kamet hakkı ver len Türk soylular mağdur yet yaşamışlardır. Geç mler n sağlamak ç n çalışmak zorunda olan kametler ne z n ver len Türk soylu ve akraba toplulukları mensupları le nsan mülahazalar çerçeves nde, nsan t caret mağduru olarak veya vatansız statüsünde kamet zn ver lm ş olan yabancılara, çalışma zn kr terler ne tab tutulmaksızın st sna olarak z n alab lmeler mkânı sağlanmıştır. 18

20 FAALİYETLERİMİZ Özel Bülten Özel Bülten 3 EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN YABANCILARI KAYIT ALTINA ALDIK Bakanlar Kurulu nun 23 Ek m 2011 tar h nde yürürlüğe g ren sayılı kararı le; yabancıların Türk ye de İkamet ve Seyahatler Hakkında Kanun da bel rt len v ze muaf yet süres veya v zede bel rt len kalış süres 90 gün ken, 180 gün zarfında 90 gün olarak uygulanmak üzere değ şt r lm şt r. Yapılan değ ş kl kler mzalanan uluslararası sözleşmedek yasadışı göçün önlenmes ne l şk n hükümler d kkate alınarak yapılmıştır. Bu değ ş kl k le daha önce üç aylık v ze le gel p, üç ay sonunda ülkeler ne g r ş-çıkış yaparak b rkaç gün sonra tekrar Türk ye ye g rmek suret yle yapılan ve yaptırılan kayıt dışı çalışma mkânı ortadan kaldırıldı. Bu düzenleme sonrası İç şler Bakanlığı le yapılan ortak çalışma le halen ülkem zde bulunan özell kle hasta ve çocuk bakımında çalıştığı b l nen yabancıların kayıt altına alınmasının sağlanmıştır. Son b r yılda 10 b n n üzer nde hasta ve çocuk bakıcısı kayıt altına alınmıştır. MEVSİMLİK GEZİCİ TARIM İŞÇİLERİNİN ÇALIŞMA VE SOSYAL HAYATLARINI İYİLEŞTİRDİK a leler le b rl kte g den vatandaşlarımızın ulaşım, barınma, eğ t m, sağlık, güvenl k, sosyal çevreyle l şk ler, çalışma ve sosyal güvenl k bakımından mevcut durumları y leşt r ld. METİP kapsamında, 2010 yılından bu yana yaklaşık 96 m lyon TL kaynak 38 İl Val l ğ nce hazırlanan 65 projeye aktarılmıştır. Proje kapsamında 2013 yılı sonu t barıyla şç ye ulaşıldı. METİP projes 2010 yılında Başbakanlık genelges le başlatılmış olup 2013 yılı sonu t barıyla şç ye ulaşılmıştır. Başbakanlık Genelges kapsamında başlatılan METİP Projes le bulundukları llerden d ğer llere 2015 yılı sonuna kadar çocuk şç l ğ n tamamen ortadan kaldırmaya yönel k yasal düzenlemeler ve proje çalışmaları başlattık. Adana, Şanlıurfa, Gaz antep, Ordu ve Kocael g b p lot llerde proje çalışmaları başlattık. 19

21 KAMU GÖREVLİLERİMİZE, TOPLU SÖZLEŞME HAKKI VERDİK Kamu çalışanları le yapılacak toplu sözleşmen n k mal yıl ç n geçerl olması ben msend. Toplu sözleşmelerde çıkan uyuşmazlıkları g dermek üzere Kamu görevl ler Hakem Kurulu teşk l ed ld. Toplu sözleşmede aylık ve ücretlere yapılan artışlardan kamu görevl ler n n emekl ler de faydalanacak. 12 Eylül 2010 Anayasa Referandumu le örgütlenme hakkı kapsamı gen şlet ld, Anayasal güvence altına alındı yılında Anayasa değ ş kl ğ ne paralel olarak 4688 sayılı Kamu Görevl ler Send kaları ve Toplu Sözleşme Kanunu çıkarıldı. Sosyal barış ç n öneml b r adım atıldı den t baren lk kez taraflar toplu sözleşme masasında buluştu ve toplu sözleşme mzalandı. Yerel yönet mlerde sosyal denge tazm natını bel rlemek üzere ht yar n tel kte sözleşme yapılab lmes mkânı get r ld. Send ka kuruluş ve şley ş prosedürler kolaylaştırıldı. Katılımcı yönet m anlayışının gereğ olarak Kamu Personel Danışma Kurulu oluşturuldu. Memurlara; toplu görüşme yer ne toplu sözleşme hakkı get r ld. Genel ve h zmet kolu toplu yapıla- mkan düzey nde sözleşme b lmes ne sağlandı. 20

22 FAALİYETLERİMİZ Özel Bülten Özel Bülten 3 KAMU ÇALIŞANLARIMIZ İÇİN YAPTIĞIMIZ DİĞER ÇALIŞMALAR 2002 yılına kadar toplam personel özelleşt r len kurumlardan d ğer kamu kurumlarına nakled lm ş, bu sayı 2013 yılı t barıyla rakamına ulaşmıştır. Böylece, söz konusu personel n mağdur yet önled k. Özelleşt rme neden yle ş ak tler feshed len şç mağdur ed lmed, 4/C kapsamına aldık. 4/C l personel n özlük haklarında y leşt rmeler yaptık. (Maaş, çalışma süres 10 aydan 11 ay 28 gün, 50 saate kadar fazla çalışma ücret ) YAŞ kararları le l ş ğ kes len 697 asker personel şe yerleşt rd k yılı ve önces nde farklı kamu kurumlarında aynı unvanla görev yapan personel n ücretler b rb r nden çok farklı ken, 2011 yılı sonunda yürürlüğe konulan 666 sayılı KHK le kamu kurumlarının tümünde benzer unvanlı personel n aynı düzeyde ücret almalarını sağladık. Kamuda çalışan 200 b n 815 sözleşmel personel m z kadroya aldık. Uyarma ve kınama d s pl n cezalarına yargı yolunu açtık. Ham le kadın memurlarımıza b r yıl süre le gece nöbet ve gece vard yası ver lemeyeceğ n hükme bağladık. Doğum yapan kadın memurlara b r yıl süre le ver len aylıksız z n süres n k yıla çıkardık. Erkek memura eş n n doğum yapması sebeb yle ver len üç günlük mazeret zn n 10 güne çıkardık. Evl l k veya ölüm haller nde memura ver len 5 günlük z n süres n 7 güne çıkardık. Memura 6 aya kadar aylıklı refakat zn uygulamasını get rd k. 21

23 ÇALIŞMA HAYATINDA CİNSİYET EŞİTLİĞİNE ÖNEM VERDİK Mevzuatımızla AB Müktesebatı uyumlu hale get r ld. Sorumlu kurumların kapas tes n n gel şt r lmes, b l nç ve duyarlılık faal yetler n n yürütülmes amacıyla Çalışma Hayatında Toplumsal C ns yet Eş tl ğ n n Gel şt r lmes Projes n ( ) yaptık. İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) İLE MÜCADELE 2010 da yayımlanan Başbakanlık Genelges kapsamında Ps koloj k Tac zle Mücadele Kurulu oluşturulmuştur. Kamu ve özel sektör şyerler nde ps koloj k tac z konusunda farkındalık yaratılması, ş kâyet mekan zması oluşturulması, ülke genel nde eğ t m ver lmes ve yasal mevzuat çalışmaları sürdürülmekted r. 22

Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın!

Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın! Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın! www.tur zm- k.com Türk ye n n lk ve tek tur zm ş lanları, elaman ve kar yer portalı Hakkımızda

Detaylı

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU BandCleaner OXILITE R EL DEZENFEKTAN İSTASYONLARI Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU Hava Meydanları, Okullar, Hastaneler,

Detaylı

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ } Türkiye İş Kurumu 2003 tarihinde 4904 sayılı kanun ile kurulmuştur. } 665 sayılı KHK ile Bölge Çalışma Müdürlükleri

Detaylı

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz.

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. Deva Ün vers teye Hazırlık ve Akadem k Anadolu L ses, l se eğ t m

Detaylı

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU 1 Başlamadan Önce... Bu h zmetten faydalanarak, yurt dışından k ş sel kullanım amacı le yanınızda get rd ğ n z cep telefonlarını

Detaylı

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334 Plaka Tanıma S stem? Plaka Tanma S stem Ned r? Plaka Tanma S stem (PTS); Yazlm teknoloj s nde kayded len gel meyle beraber, kameralardan alnan görüntüler n üzer nde, b lg sayarda çalmakta olan plaka tanıma

Detaylı

TEBLİĞ 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ağustos 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29812 Gümrük ve T caret Bakanlığından: TEBLİĞ 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 SUNUM PLANI İşe Yerleştirme Hizmetleri İstihdam Teşvikleri Kısa Çalışma Ödeneği 2 İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ 3 İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ İş arayanların kayıtlarının

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 09.01.2017/15-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2017-30.06.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak gelir

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 17.01.2014 Sirküler No : 2014 / 4 SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI Bilindiği üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından milli seviyede tek asgari ücret

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V.

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Telefon : 0312 458 71 10 Faks : 0312 432 12 37 1/8 Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 GENELGE 2008/4 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Artışları konulu 2008/4 sayılı Genelge ekte yer almaktadır. yayımlanan 2008 Yılı

Detaylı

28.05.2016. Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul

28.05.2016. Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul 28.05.2016 Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul TURNUVA PROGRAMI 09:30-10:00 Kayıt 10:00-10:45 Açılış ve Yönerge Açıklamaları

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 OCAK AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 OCAK AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 OCAK AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI rakya Kalkınma Ajansı TGenel Sekreter Mahmut Şah n ve Uzman İsmet Zümer Cabbar 05 Ocak 2016 tar h nde borsamızı z yaret ederek

Detaylı

27.01.2015/3-1 ÖZET :

27.01.2015/3-1 ÖZET : 27.01.2015/3-1 2015 YILINDA UYGULANACAK PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLARA İLİŞKİN 2015/4 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine

Detaylı

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten d sab.ed@sagl k.gov.tr tw tter.com/d sabgm / www.d sab.sagl k.gov.tr Şubat 2015 - Sayı: 23 Ayda b r yayınlanır. - Sayın Cumhurbaşkanımızın Somal, C but ve Et yopya Programına Refakat - DSÖ Türk ye Ofis

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor Mevzuat 11.07.2016/86-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2016-31.12.2016 tarihleri arasında geçerli olmak

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ AYLIK PERSONEL TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK orsamızın aylık perso- Bnel toplantısı Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan ın başkanlığında, Personel m z n katılımı le 02.05.2016

Detaylı

5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler

5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5.1 MESLEKİ DENETİM Mak na Mühend sler Odası, 6235 sayılı TMMOB Kanunu uyarınca kend s ne ver lm ş olan görev ve yetk ler çerçeves

Detaylı

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009 ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009 ODA MECLĐSĐ TOPLANTISI Tarih: 29.12.2009 Sayı: 06/13 100 ĐŞLETME 2.5 MĐLYAR TL KREDĐ DESTEĞĐ BĐLGĐLENDĐRME TOPLANTISI KOSGEB TARAFINDAN UYGULAMAYA

Detaylı

Yönetmelik Yönergeler

Yönetmelik Yönergeler Kocaeli Kent Konseyi Yönetmelik ve Yönergeler kapak ç Kocael Kent Konsey Yönetmel k ve Yönergeler Kocael Kent Konsey Yayınları Yönetmel k ve Yönergel k Yayına Hazırlayan Gültek n Görüm D zg ve Tasarım

Detaylı

CEO nun Mesajı. Secur tas ta, sorumluluk duyulan ş n y ş olduğuna nanırız. Stockholm, 5 Mart 2012. Alf Göransson Secur tas AB Başkanı ve CEO su

CEO nun Mesajı. Secur tas ta, sorumluluk duyulan ş n y ş olduğuna nanırız. Stockholm, 5 Mart 2012. Alf Göransson Secur tas AB Başkanı ve CEO su S s v E Kodu 1 2 CEO nun Mesajı Hergün, faal yet gösterd ğ m z her yerde, Secur tas tak her çalışan, t barımızı ve markamızı güçlend rmeye yardımcı olab l r ve uzun vadel sürdürüleb l rl ğ m ze ve büyümem

Detaylı

İŞ KANUNU 1. MODÜL KATILIMCI EL KİTABI. Temel Kavramlar İş n Düzenlenmes İş Sözleşmes ve İş Güvences İŞ YAŞAMI BECERİLERİ EĞİTİM PROGRAMI

İŞ KANUNU 1. MODÜL KATILIMCI EL KİTABI. Temel Kavramlar İş n Düzenlenmes İş Sözleşmes ve İş Güvences İŞ YAŞAMI BECERİLERİ EĞİTİM PROGRAMI Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmektedir. İŞ YAŞAMI BECERİLERİ EĞİTİM PROGRAMI 1. MODÜL İŞ KANUNU KATILIMCI EL KİTABI Temel Kavramlar İş n Düzenlenmes İş Sözleşmes

Detaylı

Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler Kadri KABAK İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü kadri.kabak@iskur.gov.tr

Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler Kadri KABAK İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü kadri.kabak@iskur.gov.tr Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler Kadri KABAK İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü kadri.kabak@iskur.gov.tr 28 Nisan 2015 İşgücü Piyasasının Fotoğrafını Çekiyoruz! Yılda en az 2 kez, tüm

Detaylı

İSTİHDAM FAALİYETLERİ

İSTİHDAM FAALİYETLERİ İSTİHDAM FAALİYETLERİ Aktif İstihdam Politikaları Pasif İstihdam Politikaları Girişimcilik Programları İşsizlik Sigortası İşbaşı Eğitim Programları Ücret Garanti Fonu Toplum Yararına Çalışma Programları

Detaylı

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI 2016 YARIM GÜN ÇALIŞMA SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI Değerli Meslek Mensubumuz 6663 sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanuna 10/2/2016 tarihinden itibaren eklenen ek 5 inci madde

Detaylı

1 / 10 14.6.2015 23:39

1 / 10 14.6.2015 23:39 1 / 10 14.6.2015 23:39 23 Ocak 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27471 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ

Detaylı

www.kebak.org KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ KORUNMASI ve SİBER GÜVENLİK SEMPOZYUMU 8 ARALIK 2015 BİLKENT OTEL - ANKARA

www.kebak.org KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ KORUNMASI ve SİBER GÜVENLİK SEMPOZYUMU 8 ARALIK 2015 BİLKENT OTEL - ANKARA KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ 8 ARALIK 2015 BİLKENT OTEL - ANKARA Elektr k Dağıtım H zmetler Derneğ (ELDER) le B lg Güvenl ğ Derneğ (BGD) tarafından Kr t k Enerj Altyapılarının Korunması ve S ber Güvenl

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/ 65 24/1/2012 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 09.01.2013/31-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2013-30.6.2013 ile 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ

1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ 1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ 10-12 Mart 2016 Wyndham Grand Levent Otel İstanbul 2. DUYURU www.cocukortopedi2016.org 1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ DAVET De erl Meslekda lar m, 1. Ulusal Çocuk

Detaylı

https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019

https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019 09.09.2016 https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019 Yazdır Anasayfa Yönetmel 丁Ȁ kler Üyel 丁Ȁ k Duyurular İlet 丁Ȁ ş 丁Ȁ m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç 詃 n 詃 z Ara İlan No : 1010469

Detaylı

2.Başvuru Esnasında Doldurulacak Form (http://personel.karabuk.edu.tr/akadem k2.doc) Adres nden Tem n Ed leb l r.

2.Başvuru Esnasında Doldurulacak Form (http://personel.karabuk.edu.tr/akadem k2.doc) Adres nden Tem n Ed leb l r. 02.09.2016 https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d=51958 Yazdır Anasayfa Yönetmel 뫿㴄 kler Üyel 뫿㴄 k Duyurular İlet 뫿㴄 ş 뫿㴄 m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1010408 İlanın Çıkılacağı

Detaylı

Prof. Dr. Hayati DEVELİ

Prof. Dr. Hayati DEVELİ Prof. Dr. Hayati DEVELİ Röportaj: Ar fe HASKUKA Yerl Düşünce Derg s olarak Türk ye Cumhur yet n n en öneml devlet kurumlarından b r olan Yunus Emre Enst tüsü nün başkanı Sayın Prof. Dr. Hayat DEVELİ le

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 14.01.2016/33-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 14.01.2016/33-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor Mevzuat 14.01.2016/33-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2016-30.6.2016 ile 1.7.2016-31.12.2016 tarihleri

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER 13/02/2011 tarih ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-2012 SOLAR KUTU Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili kullanmak için lütfen

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/93 23/1/2013 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 05.07.2013/148-1 1.7.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

13 Ek 䤀耄 m 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ

13 Ek 䤀耄 m 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ 13 Ek 䤀耄 m 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29856 TEBLİĞ Mal 㰀㤂 ye Bakanlığı (Gel 㰀㤂 r İdares 㰀㤂 Başkanlığı) ndan: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ESNEK GÜVENCE BAĞLAMINDA TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENCE Yasemin KARA Ağustos 2009 İÇERİK GİRİŞ TÜRKİYE HOLLANDA SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 2 GİRİŞ 3 Matra Projesinin Temelleri Bu çalışma

Detaylı

MALİ BÜLTEN. Katsayılar Memur aylığı katsayısı 0, ,092473

MALİ BÜLTEN. Katsayılar Memur aylığı katsayısı 0, ,092473 MALİ BÜLTEN Bülten Tarihi : 02.02.2016 Bülten No : 2016/0001 Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı Ve Aile Bültenin Konusu : Yardımı İçin Yapılan Ödemelerde İstisna Sınırı Kamu görevlilerinin

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI HAVA KONTROL ELEMANLARI Çok Yönlü D füzör Havalandırma s stemler nde yüksek tavan

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 7-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2010 yılında uygulanacak asgari ücret tutarları belirlendi. A- 2010 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET

Detaylı

İşsizlikle ilgili işlemler

İşsizlikle ilgili işlemler İşsizlikle ilgili işlemler İŞKUR a iş arayan olarak nasıl kayıt olunur? Kurumumuza kayıt yaptırmak isteyen iş arayanlar, ikamet ettikleri yerdeki İl Müdürlüğümüze T.C. kimlik numarasını belirleyen bir

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 2013-2014 ADLİ YILINDA TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ NİN AVUKATLARA YÖNELİK ÇALIŞMALARINDAN BAZI BAŞLIKLAR Eylül 2014 ANKARA Hastalıkta, Yaşlılıkta, Cezaevinde, Cenazede Her Yerde Avukatın

Detaylı

GKD KALÇA AMELİYATI ONAM /RIZA BELGESİ

GKD KALÇA AMELİYATI ONAM /RIZA BELGESİ Hasta Adı Soyadı : Doğum tarihi : T.C. Kimlik No : Doğum yeri : Cinsiyeti : Protokol No : Adres : Telefon : Sayın Hastamız / Hasta Vekili/ Kanuni Temsilcisi, Sağlık durumunuz ve size önerilen tıbbi, cerrahi

Detaylı

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI

İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI D E Ğ İ Ş İ M V E DÖNÜŞÜMDE ÖNCÜ ANLAYIŞ İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN Son zamanlarda mevzuatı en sık değişen ve gittikçe karmaşık hale gelen konulardan birini de

Detaylı

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 25.08.1999 tarih ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu nda Değişiklik Yapılması ve Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/46 TARİH: 19.08.2013 KONU Kıdem Tazminatı ve Çocuk Yardımı ile Sigorta Şirketlerince Sigortalılara Yapılacak Ödeme Tutarlarının Hesaplandığı Katsayılar Yeniden Belirlenmiştir.

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 01.07.2014/148-1 1 TEMMUZ 2014 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2014-31.12.2014

Detaylı

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler 1 6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler Cumhur Sinan ÖZDEMİR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş İş Müfettişi Uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan ve Torba Kanun

Detaylı

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 15.01.2014/33-1 2014 YILINDA VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2014-31.12.2014 tarihleri arasında geçerli

Detaylı

SİRKÜLER 2015/29. İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilecektir.

SİRKÜLER 2015/29. İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilecektir. SİRKÜLER 2015/29 07/05/2015 Sayın Yetkili; Kamuoyunda Torba Kanun olarak bilinen 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

TUBTARA somun perç nler

TUBTARA somun perç nler TUBTARA somun perç nler güven l r bağlantı elemanınız! Belçika Malı EN 9100 Sertifikalı Somun perç n ned r? Tubtara somun perç n, levha veya prof l çer s nde güçlü b r bağlantı sağlayan, arka yüzeyden

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI TANIM Ch ller c hazları, endüstr yel amaçla soğutma yapılması gereken tüm teçh zat ve

Detaylı

Yükseköğret m Kurulu Başkanlığı. Öğrenc Belges Sorgulama KULLANIM KILAVUZU

Yükseköğret m Kurulu Başkanlığı. Öğrenc Belges Sorgulama KULLANIM KILAVUZU Yükseköğret m Kurulu Başkanlığı Öğrenc Belges Sorgulama KULLANIM KILAVUZU 1 Başlamadan Önce... Bu h zmetten faydalanarak, eğ t m gördüğünüz okulları gösteren Öğrenc Belgeler n z elektron k ortamda ed neb

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

6111 Sayılı Torba Kanun Uygulama Eklentileri. 5 Puanlık Ek İndirim Ek İstihdam Teşviği

6111 Sayılı Torba Kanun Uygulama Eklentileri. 5 Puanlık Ek İndirim Ek İstihdam Teşviği 6111 Sayılı Torba Kanun Uygulama Eklentileri 5 Puanlık Ek İndirim Ek İstihdam Teşviği 6111 Sayılı Kanun 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER (28.02.2009 ve 28.09.2009 tarihli değişikliklerle güncellenmiştir.) Mehmet TURŞUCU Mali Hizmetler

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU. İşbaşı Eğitim Programı İşverenlere Yönelik Bilgilendirme Sunumu

TÜRKİYE İŞ KURUMU. İşbaşı Eğitim Programı İşverenlere Yönelik Bilgilendirme Sunumu TÜRKİYE İŞ KURUMU İşbaşı Eğitim Programı İşverenlere Yönelik Bilgilendirme Sunumu İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI GELMİŞ GEÇMİŞ EN KOLAY, EN PRATİK, EN KAPSAMLI, EN AZ PROSEDÜR İÇEREN, UYGULAMASI EN KOLAY, İSTİHDAM

Detaylı

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU 1 Başlamadan Önce... Bu h zmetten faydalanarak, yurt dışından k ş sel kullanım amacı le yanınızda get rd ğ n z cep telefonlarını

Detaylı

GİRENLERİN SGK DAN SAĞLIK YARDIMI ALIP ALAMAYACAKLARININ AÇIKLANMASI

GİRENLERİN SGK DAN SAĞLIK YARDIMI ALIP ALAMAYACAKLARININ AÇIKLANMASI BAĞ-KUR (4/b) PRİM BORCU VARKEN SSK LI (4/a) İŞE GİRENLERİN SGK DAN SAĞLIK YARDIMI ALIP ALAMAYACAKLARININ AÇIKLANMASI Vakkas DEMİR* I- GİRİŞ 5510 sayılı sosyal güvenlik reform yasasının 87 nci maddesine

Detaylı

Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisi bulundurulmasını sağladık.

Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisi bulundurulmasını sağladık. E RSİT E ÜNİV 1 12 Eylül 2010 tarihinde halkın onayına sunulan anayasa değişikliği referandum paketine toplu sözleşme hakkının eklenmesini ve pakete verdiğimiz destekle, iş güvencesine dokundurtmadan kamu

Detaylı

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır I- GİRİŞ : 25.02.2011 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan

Detaylı

YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 28 Ağustos 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29815 Anadolu Ün 耂耂 vers 耂耂 tes 耂耂 nden: YÖNETMELİK ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Endüstri İlişkileri Kapsamında

Endüstri İlişkileri Kapsamında çimento işveren ocak 2010 Endüstri İlişkileri Kapsamında Mevzuattaki Değişiklikler Ekim-Kasım-Aralık 2009 Dönemi Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN 22 Ekim 2009 tarih ve 27384 sayılı Resmi Gazete de Çevre Denetimi

Detaylı

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü EN YOKSUL KESİM İÇİN SOSYAL YARDIM İSTİHDAM BAĞLANTISININ AKTİFLEŞTİRİLMESİ Aziz YILDIRIM Genel Müdür Mevcut Durum Faaliyetler Projeler MANTIKSAL ÇERÇEVE Sosyal Yardımlar-İstihdam

Detaylı

Kalite, güvenlik ve konfor aradığınızı biliyoruz.

Kalite, güvenlik ve konfor aradığınızı biliyoruz. Kalite, güvenlik ve konfor aradığınızı biliyoruz. Doğru yerdes n z. Caz p f yatlarımızla s z aradığınız otomob le b r adım daha yaklaştırıyoruz. Detaylı b lg ç n lütfen bay ler m zle temasa geç n z. 01

Detaylı

Başkan Acar 4. Ulusal Sağlık Kurultayına Katıldı

Başkan Acar 4. Ulusal Sağlık Kurultayına Katıldı Başkan Acar 4. Ulusal Sağlık Kurultayına Katıldı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: -BÜTÇEDEN SAĞLIK HARCAMALARINA 2012 YILINDA 47,8 MİLYAR LİRA AYRILDI -TÜRKİYE DE 3 MİLYON 447 BİN 166 KİŞİ DİYABET

Detaylı

SİRKÜLER 1. BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

SİRKÜLER 1. BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU SİRKÜLER SAYI: ARALIK 2015 1. BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 1. 6111 Sayılı Kanun Teşvikinin Uygulama Süresi Uzatıldı Değişen Mevzuat: 08.09.1999 Tarih ve 23810 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

TEBLİĞ. l) Kırsal ekonom k altyapı: Kırsal tur zm, b l ş m s stemler ve eğ t m, el sanatları ve katma değerl ürünler, ç ftl k

TEBLİĞ. l) Kırsal ekonom k altyapı: Kırsal tur zm, b l ş m s stemler ve eğ t m, el sanatları ve katma değerl ürünler, ç ftl k 21 Ek 骀 m 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29864 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:

Detaylı

SİRKÜLER 2008/19. : İş ve SSK Kanunundaki Son Değişiklikler

SİRKÜLER 2008/19. : İş ve SSK Kanunundaki Son Değişiklikler SİRKÜLER 2008/19 SİRKÜLERİN Tarihi : 28.05.2008 Konusu : İş ve SSK Kanunundaki Son Değişiklikler Mevzuat : 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu (R.G: 08.09.1999/ 23810) 4857 Sayılı İş Kanunu (R.G:10.06.2003/

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/30

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2010/30 Sayı : B.13.2.SGK.0.10.01.00/137 19/02/2010 Konu : 2010 Yılı Gelir ve Aylık Artışları. G E N E L G E 2010/30 Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun; - 55 inci

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE İŞ KURUMU İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI DAİRESİ BAŞKANLIĞI 19.10.2016 20.12.2016 1 Engelli Bireylere Sunulan Hizmetler 2 İŞKUR un Görevleri Ulusal istihdam politikalarının belirlenmesine yardımcı olmak,

Detaylı

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir.

Uygulama ile ilgili örnekler de içeren ve yeterince açık olan ve ek açıklama gerektirmeyen sözkonusu tebliğ sirküler ekinde gönderilmiştir. İstanbul, 06.02.2004 1 2004/31 no lu sirkülerimizle duyurulmuş olan; 1 Ocak 2004 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Ssk Prim Taban Ve Tavanı İle Günlük Kazancın Tabanın Altında Kalması Halinde Fark Üzerinden

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE GELİR TESTİ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE GELİR TESTİ GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE GELİR TESTİ Gelir Testi nasıl başladı, kimler muaf? Sosyal Güvenlik Reformu ile tüm vatandaşların sağlık güvencesi kapsamına alınması 1 Ocak 2012 tarihinde başladı.

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 96007696-045.03-49500 26/03/2015 Konu: Hizmet Alım Personeli Kıdem Tazminatı 81 İL VALİLİĞİNE Başkanlığımıza farklı zamanlarda intikal eden yazılı görüş taleplerinde, Bakanlığımız merkez ve taşra

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK İLETİŞİM MERKEZİ (ALO 170) Bilgi Notu 03.06.2014 1.

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK İLETİŞİM MERKEZİ (ALO 170) Bilgi Notu 03.06.2014 1. Bilgi Notu T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK İLETİŞİM MERKEZİ (ALO 170) 03.06.2014 1. GENEL BİLGİLER; 15 Kasım 2010 tarihinde 50 kişi ile hizmete başlayan Çalışma ve

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-5A PWM Solar Şarj Kontrol Cihazı Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

TORBA KANUNDAKİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

TORBA KANUNDAKİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ TORBA KANUNDAKİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ TEŞVİK NEDİR Sosyal Güvenlik Kurumu yada diğer Kamu Kuruluşları (İş-Kur, Hazine, vb) tarafından sağlanan teşviklerden anlaşılması gereken işverenin daha az prim ödemek

Detaylı

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren Mali Tatil uygulaması,

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/59. Doğum İzni veya Askerlik Hizmeti Nedeniyle Ayrılan Kişi için Geçici İş İlişkisi Kurulabilecektir.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/59. Doğum İzni veya Askerlik Hizmeti Nedeniyle Ayrılan Kişi için Geçici İş İlişkisi Kurulabilecektir. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

İŞKUR DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

İŞKUR DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI İŞKUR DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI İŞKUR DESTEKLERİ A. AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI Aktif İstihdam Politikaları İş Birliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ. İşsizlik Sigortası Ödemeleri

İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ. İşsizlik Sigortası Ödemeleri İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan sigortalılardan; hizmet akdinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde İŞKUR birimlerine veya elektronik ortamda

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 1 SUNUM PLANI Kurumsal Yapı Kurumun Organları Kurumun Görevleri Sosyal Güvenlik Reformuna Genel Bakış 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KURUMSAL YAPI 3 4 SOSYAL

Detaylı

HV 71XX SERİSİ ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜLEME VE KAYIT SİSTEMİ KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

HV 71XX SERİSİ ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜLEME VE KAYIT SİSTEMİ KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU HV 71XX SERİSİ ARAÇ İÇİ GÖRÜNTÜLEME VE KAYIT SİSTEMİ KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU 1)GENEL KURULUM Açıklama Kamera, mon tör ve mob l kayıt c hazına güç vereb lmen z ç n tek b r elektr k kablosu le aküden

Detaylı

Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik

Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik 12006 Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik 2006 yılından beri Bütün öğretmenler kadrolu olmalıdır diyerek mücadelemizi, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi yönünde yoğunlaştırdık. 2 22008 Bakan Hüseyin

Detaylı