T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014"

Transkript

1 Özel Bülten 3 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ARALIK 2014

2 Özel Bülten Sayı: 3 Aralık 2014 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Adına İmtiyaz Sahibi Dr. Mehmet Selim BAĞLI Müsteşar Yardımcısı Yazı İşleri Müdürü Mustafa DİNÇ Yayın Kurulu Kayhan ÜNAL Ali AYBEY Sedat YENİDÜNYA Yavuz GÜNGÖR Yayına Hazırlayanlar Gamze ATİK UZUN Erkut UZUN Basıldığı Tarih Yönetim Yeri İnönü Bulvarı No: Emek / ANKARA İletişim ISSN Sorumluluk Yayınlanan yazı ve fotoğraflar, kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Yayımlanan yazıların sorumluluğu yazarına aittir. ÇSGB Bülten basın ahlak ilkelerine uymayı taahhüt eder. Yazı Gönderme ÇSBG Bülten e yazı, makale ve diğer türlerde ürün göndermek isteyenler, yazılarını A4 formatında 12 punto yazmalı, imla kurallarına dikkat etmeli ve ayrıca varsa yazıda kullanılacak fotoğraf, kısa özgeçmiş ve diğer ilgili dokümanlar da eklenmelidir. Tirajı adettir. Tasarım - Baskı Başak Matbaacılık Tan. Hiz. Ltd. Şti. Anadolu Bulvarı Meka Plaza No: 5/15 Gimat - Yenimahalle - Ankara SUNUŞ Faruk ÇELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilindiği üzere, Dünyada istihdam ve sosyal güvenlik alanında sürekli değişim yaşanmakta olup yaşanan bu değişim devletlerin yapısını, işleyişini ve politikalarını devamlı dinamik kılmaya zorlamaktadır. Değişimlere ayak uyduracak şekilde politika ve uygulamalar geliştirilmesi, bir yandan vatandaşlarımızın geleceğe daha güvenle bakabilmesini sağlayacak diğer yandan toplumsal refahın arttırılmasına katkıda bulunacaktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bu dinamik yapının içinde her zaman var olmaya çalıştık. Daima Millet Daima Hizmet ilkesi çerçevesinde çalışma hayatının kalitesinin arttırılması, işsizliğin azaltılması ve sosyal güvenliğin yaygınlaştırılmasını düstur edinerek, bu konulara ilişkin düzenlemeleri, modern bir sosyal hukuk devletine yaraşır hale getirmek, genel kabul görmüş uluslararası norm, ilke ve süreçleri iç hukukumuza derc etmek amacıyla birçok kanun ve ikincil düzenleyici işlemi hazırlayarak uygulamaya koyduk. Ülkemizin uzun yıllardır tartışılan ve herkes tarafından çözümü arzulanan yapısal sorunlarından biri olan Sosyal Güvenlik Sistemi, yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Reformu Kanunu ile yeni bir yapıya kavuşturulmuş ve bu reformla birlikte güçlü, yaygın ve sürdürülebilir bir sistem hayata geçirilmiştir. Ayrıca, hedef olarak belirlediğimiz 2023 Vizyonumuza uygun olarak insan onuruna yakışan bir çalışma hayatının oluşması ve bu alanda ülkemizin gelişimini devam ettirmesi amacıyla tüm kadrolarımızla sürekli çalışmaya devam ediyoruz. En önemlisi; çalışma hayatına ilişkin tüm reformları gerçekleştirirken daima uzlaşıyı ve taraflarla diyalogu esas aldık. Bütün vatandaşlarımıza hizmet sunan ve her vatandaşı bir şekilde ilgilendiren çalışma hayatı ve sosyal güvenlik sistemindeki her eylem ve işlemimizde, ilk amacımız vatandaş odaklılık olmuştur. Hazırlanan Haber Bülteni Özel Sayısı ile yılları arasında Bakanlığımızda uyguladığımız modern yönetim anlayışının, hayata geçirilen projelerin ve gerçekleştirilen faaliyetlerin kamuoyuyla paylaşılması amaçlanmıştır. Şüphesiz, yapılan çalışmaların projelendirilmesi, eylem planlarına dönüştürülmesi ve uygulamaya geçirilmesi konusunda tüm çalışanlarımızın payı vardır. Bu nedenle çalışanlarımızın her birine ve ayrıca Bültenin hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.

3 MEVZUATI YENİLEDİK, ÇALIŞMA HAYATINI DÜZENLEDİK 4857 Sayılı Yen İş Kanunu Yürürlüğe G rd... 5 Yabancı Çalışma İz nler n Düzenled k... 9 Artık Müstak l B r İş Sağlığı ve Güvenl ğ Kanunumuz Var...11 İş Sağlığı ve Güvenl ğ n Kurumsallaştırdık Dünya İş Sağlığı ve Güvenl ğ Kongres...14 İş Sağlığı ve Güvenl ğ Haftası...15 Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenl ğ Bölgesel Konferansı...15 Send kal Hayatı Yen den Düzenled k...16 Send kaya Üyel kte E-Devlet S stem ne Geç ld...17 Gerçek Send kal İstat st kler Ortaya Çıktı...18 Asgar Ücret n Bel rlenmes nde 16 Yaş Ayırımına Son Ver ld...18 Türk Soylulara Kolaylıklar Sağladık...18 Ev H zmetler nde Çalışan Yabancıları Kayıt Altına Aldık...19 Mevs ml k Gez c Tarım İşç ler n n Çalışma ve Sosyal Hayatlarını İy leşt rd k...19 Kamu Görevl ler m ze, Toplu Sözleşme Hakkı Verd k...20 Kamu Çalışanlarımız İç n Yaptığımız D ğer Çalışmalar...21 Çalışma Hayatında C ns yet Eş tl ğ ne Önem Verd k...22 İşyer nde Ps koloj k Tac z (Mobb ng) İle Mücadele Mayıs ı Resm Tat l İlan Ett k...23 ALO 170 İle Vatandaşa Kolay ve Kal tel H zmet...23 Bakanlık Taşra Teşk latını Yen den Yapılandırdık...24 Ulusal İst hdam Stratej s n Hazırladık...24 Maden İşç ler ne Poz t f Ayrımcılık...25 İSTİHDAM HİZMETLERİNİ ÇEŞİTLENDİRDİK VE YAYGINLAŞTIRDIK Yurt İç İst hdam H zmetler m z...28 Yurt Dışı İst hdam H zmetler m z...28 İŞKUR H zmet Noktalarımız...28 Özel İst hdam Büroları da İş Buluyor...29 İş ve Meslek Danışmanlığı H zmetler m z...29 Sosyal Koruma-İst hdam İl şk s n Güçlend r yoruz...30 İşs zl k S gortası Fonu...30 İşs zl kle Mücadelem z Devam Ed yor...30 İş n Kurmak İsteyene G r ş mc l k Eğ t m Ver yoruz...31 İşbaşı Eğ t m Programları İle İşs z m ze Meslek Ed nd r yoruz...31 B r M lyon Gence Altın B lez k: Umem Becer 10 Projes...31 Toplum Yararına Programlar Düzenl yoruz...31 SOSYAL GÜVENLİK TE ÇAĞ ATLADIK Sosyal Güvenl k Reformunu Hayata Geç rd k...33 Karmaşık Yapıdan Tek Çatıya...34 Herkes Kapsayan Genel Sağlık S gortası Hayata Geçt...34 Yeş l Kart GSS Kapsamına Alındı...35

4 Esk S stemde Bağ-Kur lu Olarak Anılan Vatandaşlarımıza Reformla Sağladığımız Bazı Haklar...35 Reformla Sürdürüleb l r Sosyal Güvenl k S stem n n Temeller Atılmış ve Sosyal Güvenl k Açıkları Azalma Eğ l m ne G rd...36 H zmet B nalarımızı Vatandaş Odaklı Konseptle Yen led k...36 SGK nın Mal Yapısını Güçlend rd k...37 Emekl lere Bütçeden Daha Fazla Pay Ver ld...39 Kred yle Emekl l k İmkânı Sağlandı...40 Banka Kuyrukları Tar h Oldu, Aylık Emekl n n Ayağına G d yor...40 F ş ve Fatura Toplamaya Son Verd k...40 Aylık Bağlama Süreler Kısaldı, İşlemler Kolaylaştı...41 Tüm Hastaneler Tüm Vatandaşlarımızın H zmet nde...41 Yurtdışı Borçlanmalarında B zzat Başvuru Şartına Son Ver ld...42 İlaç Alımında Büyük Kolaylık Sağladık...42 Yurtdışı Borçlanmasında Türk L rasına Geç ld...42 Sağlık Karnes Ç les B tt...42 Yurtdışındak İşe Başlama Tar h, İşe İlk G r ş Tar h Kabul Ed ld...43 Bağımsız Çalışanlara İş Kazası Gel r Alma İmkânı...43 Kısm Zamanlı Çalışanlara Erken Emekl l k İmkânı...43 E-Reçete, E- Rapor Uygulamasına Geçt k...43 Emekl ler m z n Yıllardır Bekled ğ İnt bak Düzenlemes n Hayata Geç rd k...44 B rçok H zmet İnternet Üzer nden Vermeye Başladık İnterakt f Sms Uygulaması İle B lg ler Cepte...44 Engell lerle İlg l Düzenlemeler Yaptık...45 Bölgesel ve Büyük Ölçekl Yatırımlar Teşv k Ed ld...45 İşs zl k Ödeneğ Alanları İst hdam Eden İşverenlere S gorta Pr m Teşv k Get r ld...45 Engell Teşv k nde Değ ş kl kler Yapıldı...45 Belgeler n Entegrasyonu Sağlanarak Bürokras n n Azaltılması...46 Yeş l Kartlı ve S gortalı Olmayan Vatandaşlarımızı Gel r Test İle Genel Sağlık S gortası Kapsamına Aldık...46 Özel Hastanelere Daha Kolay Er ş m...46 Türk ye Eczacılar B rl ğ İle Yen B r Protokol İmzaladık...46 Kadınlara Yönel k Yaptığımız Düzenlemeler...47 Memurlar İle Şeh t ve Gaz lere Yönel k Yaptığımız Düzenlemeler...47 Yabancı Uyruklu Öğrenc ler n Genel Sağlık S gortalılığını Zorunlu Olmaktan Çıkararak İsteğe Bağlı Hale Get rd k Yaş Altındak Çocukları Herhang B r Şart Olmadan GSS Kapsamına Aldık...48 Ş ddete Maruz Kalan Kadınların Gel r Test ne Tab Olmaksızın GSS l Olmalarını Sağladık...48 Yabancı Uyrukluların GSS l Olması Zorunluluğunu Kaldırdık...48 Yen Pr m Teşv kler Düzenlemes n Hayata Geç rd k...48

5 MEVZUATI YENİLEDİK, ÇALIŞMA HAYATINI DÜZENLEDİK

6 FAALİYETLERİMİZ Özel Bülten Özel Bülten SAYILI YENİ İŞ KANUNU YÜRÜRLÜĞE GİRDİ tarihinde yürürlüğe giren ve yaklaşık 32 yıl süreyle uygulanan 1475 sayılı İş Kanunu, zaman zaman yapılan değişikliklere karşın çağdaş gelişmeleri yeterince yansıtamadığı gibi, içerdiği bazı hükümler uygulamada önemini tümüyle yitirmişti. Çalışma yaşamını yakından etkileyen ekonomik, sosyal ve siyasal koşullar, Türkiye Cumhuriyeti nin iş hukuku alanında yetmiş yıla yaklaşan birikimi, uygulamada karşılaşılan sorunlar, esnekleşme gereksinimi, Avrupa Birliği ve Uluslararası Çalışma Örgütü normlarına uyum sağlama zorunluluğu ve ülkemizin gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilmesi amacıyla mevcut İş Kanununda bazı değişiklikler yapılması yerine yeni bir iş yasasının hazırlanmasını zorunlu kıldı sayılı İş Kanunu, kıdem tazm natı le lg l hükmü har ç yürürlükten kaldırılarak; çalışma hayatını yakından etk leyen ekonom k ve s yasal koşullar ve uygulamada karşılaşılan sorunları d kkate alarak AB ve ILO normlarına uyumlu, gel şen şartlara uyum sağlayacak ve ülkem z n ht yaçlarını karşılayacak çağdaş b r ş kanunu yaptık. Asıl şveren-alt şveren l şk s n n tanımı unsurlarıyla b rl kte açıklanmıştır. Asıl şveren şç ler n n alt şveren yanında çalışamayacağı düzenlenm ş, sorumluluklar paylaştırılmıştır. En öneml s alt şverende ayrı b r şveren olarak kabul ed lm şt r. Asıl şveren-alt şveren l şk s n n kurulma şartları, alt şverene a t şyer n n b ld r m, tesc l, alt şverenl k sözleşmes nde bulunması gereken hususlar yönetmel kle düzenlenm şt r. 5

7 50 den fazla şç çalıştıran tarım ve orman şler n n yapıldığı şyerler ve şletmeler İş Kanunu kapsamına alınmıştır. İşveren n şe almadan başlayarak tüm çalışma koşulları yönünden şç ler ne karşı eş t davranma yükümlülüğü get r lm şt r. İşyer n n devr ve sonuçları hakkındak boşluk doldurulmuştur. B r şveren n b r başka şverene, muvafakat alınmak şartıyla, şç s n bell süreyle geç c vermes olanağı get r lm şt r. Bel rl sürel ş sözleşmes le çalışanlarla bel rs z sürel ş sözleşmes ne göre çalışanlar arasında ayrım yapılamayacağı kuralı get r lm şt r. Ülkem zde de sayıları g tt kçe artan kısm sürel çalışmaları teşv k etmek üzere, bu tür sözleşmen n tanımı yapılmış ve ayrımı haklı kılan nedenler olmadıkça, emsal tam sürel sözleşmeye göre çalışan şç den farklı b r şleme tab tutulamayacağı hükme bağlanmıştır. Çağrı üzer ne çalışmanın hang hallerde söz konusu olacağı, şç ve şveren ç n bu sözleşmeye dayalı hak ve yükümlülükler n neler olduğu göster lmek suret yle yazılı olarak yapılması düzenlenm şt r. 6

8 FAALİYETLERİMİZ Özel Bülten Özel Bülten 3 En az 30 şç çalışan şyerler nde ve en az altı ay kıdem olan şç lere ş güvences nden yararlanma hakkı get r lm şt r. İşverene çalışma şartlarında değ ş kl k yapma hakkı tanınmıştır. İşç ler n topluca şten çıkarılmaları bell b r usule bağlanmıştır. İşverenler n toplu şç çıkışlarını bel rl b r süre önceden yazı le varsa şyer send ka tems lc s ne, lg l Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne ve Türk ye İş Kurumu na b ld rmes yükümlülüğü get r lm şt r. Avrupa B rl ğ n n 36 numaralı Yönerges esas alınarak ücret garant fonu oluşturulmuştur. 10 ve daha fazla şç çalıştıran şverenler n ücret, pr m ve kram ye n tel ğ ndek her çeş t st hkakı bankaya yatırma zorunluluğu get r lm şt r. 7

9 Ücret n ödeme gününden t baren 20 gün ç nde mücb r neden dışında ödenmemes hal nde şç n n ş görme borcunu yer ne get rmekten kaçınab leceğ ne l şk n düzenleme get r lm şt r. İş süreler nde yapılan değ ş kl kler esas alınarak fazla çalışma süres ve fazla sürel çalışma bel rlenm ş ve bunlara uygulanacak fazla çalışma ücret le fazla sürel çalışma ücret n n hesaplanması yöntemler düzenlenm şt r. Hafta tat l n n mutlaka 6 şgünü çalışılmış olmasına bağlı olmaksızın 7 günlük b r zaman d l m ç nde en az 24 saat d nlenme (hafta tat l ) ver lmes esası kabul ed lm şt r. Haftalık çalışma süres n n ş günler ne eş t ölçüde bölünmes kuralına esnekl k get r lm şt r. Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneğ kavramları get r lerek bunlarla lg l düzenlemeler yapılmıştır. Yıllık z n süreler k şer gün artırılmıştır. Ayrıca 50 ve daha yukarı yaşlardak şç lere ver lecek yılık ücretl zn n 20 günden az olamayacağı kabul ed lm şt r. Doğum önces ve doğum sonrası çalıştırma yasağı 16 haftaya çıkarılmıştır. Çoğul gebel k hal nde bu süre 18 hafta olarak düzenlenm şt r. Hükümet le şveren, kamu görevl ler ve şç send kaları konfederasyonları arasında etk n danışmayı sağlamak üzere, üçlü tems le dayalı st şar mah yette b r danışma kurulu oluşturulmuştur sayılı Kanunun 76 ncı maddes le 4857 sayılı İş Kanununun 74 üncü maddes ne eklenen b r cümle le erken doğum yapan kadın şç ler n doğumdan önce kullanamadıkları doğum zn süreler n doğumdan sonra da kullanab lmeler ne mkân tanınmıştır sayılı Kanunun 77 nc maddes le 4857 sayılı İş Kanununun 91 nc maddes n n b r nc fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen fıkra le tar hl ve 5521 sayılı İş Mahkemeler Kanununun 10 uncu maddes ne st naden ş sözleşmes f len sona eren şç ler n kanundan, ş ve toplu ş sözleşmes nden doğan b reysel alacaklarına l şk n ş kâyetler n n Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükler nce nceleneb lmes ne mkân tanınarak, ş müfett şler n n asl görevler olan şyerler n n teft ş ve denet m ne yoğunlaşmaları, öte yandan şç ş kâyetler n n hızlı b r şek lde sonuçlandırılması amaçlanmıştır. 8

10 FAALİYETLERİMİZ Özel Bülten Özel Bülten 3 YABANCI ÇALIŞMA İZİNLERİNİ DÜZENLEDİK 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile daha önce çeşitli kurumlarca verilen çalışma izinleri tek merkezde Bakanlığımızda toplandı. Uygulanan politikalarla, ülkemizin ve işverenlerin gerçek ihtiyaçları çerçevesinde vasıflı yabancı çalıştırılmasına imkân verilerek, haksız rekabetin önlemesi ve yabancı istihdamı yerine ulusal istihdamın artırılması sağlanmıştır. Çalışma izin iş ve işlemlerine ilişkin olarak uygulamada yaşanılan aksaklıklar geçen süreçte giderilmiştir. Kanun ve lg l Yönetmel kler nde yapılan değ ş kl klerle; Çalışma z n başvurularında sten len belge sayısı azaltılmıştır. Kurumlardan görüş alma, b lg ve belge stem ne l şk n süreler 30 günden 15 güne nd r lm şt r. Çalışma z n değerlend rme ve karar sürec kısaltılarak 90 günden 30 güne düşürülmüştür. Vatandaşlara devlet tarafından ver len h zmetler n elektron k ortamda sunulması ve bu sayede devlet h zmetler n n vatandaşa en kolay ve en etk n b ç mde, kal tel, hızlı, kes nt s z ve güvenl olarak ulaştırılması amacıyla Bakanlığımızca Yabancıların Çalışma İz nler Otomasyon Projes hazırlanarak hayata geç r lm şt r. 9

11 Çalışma z n talepler n n ver lmes veya redded lmes ne da r Bakanlığımız kararları lg l kurumlara kâğıt ortamında gönder lmes ne gerekmeks z n elektron k ortamda b ld r lmeye başlanmıştır. Kâğıt ortamından elektron k ortama geç lmes yle bu alandak kırtas yec l ğ n önüne geç lm ş, gereks z harcamalar önlenerek tasarruf sağlanmıştır. Bakanlığımıza kâğıt ortamında yapılmakta olan çalışma z n başvuruları 2 Ağustos 2010 tar h nden bu yana elektron k ortamda alınmaya başlanmıştır. Yabancıların çalışma z n şlemler ne l şk n olarak Bakanlığımız lg l Bakanlıklar ve kuruluşlarla da elektron k ortamda let ş m sağlamaya başlamıştır. İç şler ve Dış şler Bakanlıkları le mzalanan protokoller sayes nde ht yaç duyulan görüş alış ver ş, b lg ve ver paylaşımı elektron k ortama taşınmıştır. Mal ye Bakanlığı le yapılan protokol sayes nde çalışma zn harçlarının yatırıldığına da r b lg, lg l n n banka dekontu brazına gerek olmaksızın Bakanlığımızca elektron k ortamda öğren lmeye başlanmıştır. Yabancıların çalışma z n şlemler arş v elektron k ortama aktarılmıştır. Ülkem zde çalışan yabancılara l şk n olarak sağlıklı b r ver tabanı oluşturulmuştur. Çalışma z n talepler n n değerlend r lmes sürec nde takd r hakkının ortadan kaldırılması ve objekt f b r şek lde sonuçlandırılmasına yönel k olarak, çalışma zn değerlend rme kr terler bel rlenm ş ve Bakanlığımız nternet s tes nde kamuoyuna lan ed lm şt r sayılı Yabancılar ve Uluslararası koruma Kanunu nun tar h nde yürürlüğe g rmes le b rl kte, bu kanun uyarınca Bakanlığımızca ver len çalışma z nler aynı zamanda kamet zn yer ne de geçmeye başlamış ve bu tar hten sonra çalışma z nler kart olarak ver lmeye başlanılmıştır. 10

12 FAALİYETLERİMİZ Özel Bülten Özel Bülten 3 ARTIK MÜSTAKİL BİR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUMUZ VAR İş kazalarının % 98 i, meslek hastalıklarının ise % 100 önlenebilir iken dünyada her yıl 2 milyon 340 bin kişi bu nedenlerle hayatını kaybediyor. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının dünya ekonomisine maliyetinin asgari 600 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. (Ülkemizde 2009 yılı rakamlarına göre hesaplanan maliyet yaklaşık 7,7 milyar TL) 2011 yılı SGK stat st kler ne göre ülkem zde her gün ortalama 190 ş kazası -5 ölüm -6 ş göremezl k gerçekleşmekted r. 100 b n şç de ölüm oranı 2002 de yüz b nde 17 den 2012 de yüz b nde 6,2 ye ger lemes ne rağmen Eurostat stat st kler ne göre Avrupa ortalamasının yüz b nde 3 olması d kkat çek c d r. Kaza olmadan önleme anlayışıyla yola çıkan Bakanlığımızın hazırladığı müstak l 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenl ğ Kanunu 2012 de yürürlüğe g rd. Kamu ve özel sektör ayrımı olmadan tüm çalışanlar Kanun kapsamına alındı. İşyerler yapılan ş n n tel ğ ne göre az tehl kel, tehl kel ve çok tehl kel sınıfa ayrıldı. 50 den az şç çalıştıran çok tehl kel, tehl kel ve az tehl kel şler n yapıldığı şyerler le kamu kurumlarında da ş sağlığı ve güvenl ğ h zmet sağlanması zorunlu oldu. Proakt f (önley c ) yaklaşımı esas aldık, her şyer nde r sk değerlend rmes yapılması zorunlu hale get r ld. 11

13 10 dan az çalışanı olan tehl kel ve çok tehl kel sınıfta yer alan şletmeler n ş sağlığı ve güvenl ğ h zmet g derler n devlet ödeyecek. B rden fazla şveren n olduğu yerlerde İSG konusunda koord nasyon sağlanacak. Büyük endüstr yel kaza r sk taşıyan şyerler, güvenl k raporu ve kaza önleme pol t ka belges olmadan şe başlayamayacak. Çalışanlar bell aralıklarla sağlık gözet m nden geçecek. İşyerler nde ac l durum planları hazırlanacak. İşverenler ortak sağlık ve güvenl k b r mler nden h zmet alab lecekler. İş sağlığı ve güvenl ğ h zmet sağlanması yükümlülüğü, şyer nde ş güvenl ğ uzmanı ve şyer hek m görevlend rmek suret yle yer ne get r ld ğ g b, OSGB den h zmet alınarak da yer ne get r leb l yor. Ayrıca, gerekl n tel kler ha z olmak kaydıyla şveren n kend s de bu h zmet yer ne get reb l r. 12

14 FAALİYETLERİMİZ Özel Bülten Özel Bülten 3 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Nİ KURUMSALLAŞTIRDIK İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin profesyonel kişilerce yürütümü amacıyla belgelendirme faaliyetlerine başlayan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü bünyesinde 2010 yılında Yetkilendirme Daire Başkanlığı nı kurduk yılları arasında; İş Sağlığı ve Güvenl ğ H zmetler n sağlamak üzere bugüne kadar; İş Güvenl ğ Uzmanı ve İşyer Hek m 220 saatl k eğ t m programlarından sonra M ll Eğ t m Bakanlığı na yaptırılan merkez sınavlardan geçerek İş Güvenl ğ Uzmanlığı ve İşyer Hek ml ğ belges almayı hak kazanmışlardır. İşyerler ne şyer hek ml ğ ve ş güvenl ğ uzmanlığı h zmet vermek üzere 274 adet OSGB yetk lend r lm şt r. İşyerler ne şyer hek ml ğ h zmet vermek üzere 13 adet Toplum Sağlığı Merkez yetk lend r lm şt r. İşyer hek ml ğ ve ş güvenl ğ uzmanlığı eğ t m vermek üzere toplam 66 adet eğ t m kurumu yetk lend r lm şt r. 13

15 19. DÜNYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİ 1955 yılından bu yana, her üç yılda b r tekrarlanmakta olan ve düzenleyen ülkelere öneml b r t bar sağlayan Dünya İş Sağlığı ve Güvenl ğ (İSG) Kongres n n 19 uncusu, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası Sosyal Güvenl k B rl ğ (ISSA) ve Bakanlığımız şb rl ğ nde Eylül 2011 tar hler arasında İstanbul Hal ç Kongre Merkez nde düzenlenm şt r. Kongreye 132 Ülkeden katılımcı şt rak etm şt r. 19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenl ğ Kongres n n açılışı önces, lk defa bakanlar z rves gerçekleşt r lm ş ve bu z rveye 33 Çalışma Bakanı katılarak İstanbul deklarasyonu mzalanmıştır. Ayrıca 19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenl ğ Kongres kapsamında Uluslararası b r fuar da düzenlenm ş olup fuara k ş katılmıştır. 14

16 FAALİYETLERİMİZ Özel Bülten Özel Bülten 3 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAFTASI İş sağlığı ve güvenl ğ n n çalışma hayatındak önem ve öncel ğ ne nanan Bakanlığımız 1987 yılından bu yana her yıl 4-10 Mayıs tar hler nde İş Sağlığı ve Güvenl ğ Haftası düzenlemekted r. Hafta etk nl kler kapsamında çeş tl sempozyum ve toplantılarla ülkem zde İş Sağlığı ve Güvenl ğ b l nc n n gel şt r lmes ve ş kazalarını önlemeye yönel k çeş tl faal yetlerde bulunulmaktadır. Daha önceden İstanbul, Ankara, Bursa, Konya, Kayser ve Şanlıurfa da düzenlenen İSG Haftasının 27 nc s 2013 yılında İzm r de düzenlenm şt r. ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLGESEL KONFERANSI 2001 yılından t baren Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenl ğ Bölgesel Konferansı Avrupa B rl ğ ne üye ve aday ülkeler, Balkan ve Kafkas ülkeler, Orta Asya Türk Cumhur yetler n n devlet, şç ve şveren tems lc ler n n katılımıyla gerçekleşt rmekted r yılından bu yana düzenlenen 6 bölgesel konferansa toplamda k ş katılmıştır. VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenl ğ Konferansı se bu yıl 5-7 Mayıs tar hler nde İstanbul da gerçekleşt r ld. 3 gün süren Konferansı 4152 k ş tak p ett. Konferans boyunca 147 s sözel 86 sı poster olmak üzere toplam 233 b ld r sunulmuştur. Eş zamanlı olarak gerçekleşt r len 38 oturumdak 165 sunumda İSG alanında öne çıkan başlıklar hakkında çarpıcı değerlend rmeler yapılmıştır. 15

17 SENDİKAL HAYATI YENİDEN DÜZENLEDİK 1980 darbesi ürünü olan sendikal mevzuat, 2012 yılında çıkarılan 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile sosyal diyalog mekanizmaları etkin olarak işletilerek, AB normları ve ILO Sözleşmelerine uygun olarak yeniden düzenlenmiştir sayılı Send kalar ve Toplu İş Sözleşmes Kanunu le: hakkı tanınarak esnek çalışanlara örgütlenmen n önü açıldı. Send kaların dış denet m, bağımsız yem nl mal müşav rlere bırakıldı. 15 yaşını dolduranlara send kaya üyel k hakkı ver ld. İşç, şveren ve şyer tanımları İş Kanunundak tanımlara uygun hale get r ld. Send kanın kuruluşu kolaylaştırıldı, organların oluşumu ve send ka kuruculuğundak sınırlamalar kaldırıldı. İşkolu sayısı dünya uygulamaları d kkate alınarak 28 den 20 ye nd r ld. İşkolu tesp t davaları beklet c neden olmaktan çıkarıldı. Send kaya üyel k ve üyel kten çek lmede noter şartı kaldırıldı. Aynı şkolunda ve aynı zamanda farklı şyerler nde çalışan şç lere b rden çok send kaya üye olma Send kaların, uluslararası şç ve şveren kuruluşlarının kurucusu olab lmes, üye ve tems lc göndereb lmes, dış tems lc l k açab lmes ve şb rl ğ nde bulunab lmes n n önü açıldı. 16

18 FAALİYETLERİMİZ Özel Bülten Özel Bülten 3 SENDİKAYA ÜYELİKTE E-DEVLET SİSTEMİ NE GEÇİLDİ tarihinden itibaren uygulamaya konulan e-üyelik hizmeti E-devlet kapısı üzerinden yürütülen yeni hizmetler arasına girmiştir. Vatandaşların kamu hizmetlerine erişimi için güvenli bir yol olarak uygulanan bu sistem ile işçi ve işveren sendikalarına üyelik işlemlerinde noter şartı kaldırılmış, 7 Kasım 2013 tarihinden itibaren yerine basit, kolay ve ekonomik bir yöntem olan e-devlet kapısı üzerinden üyelik işlemleri gerçekleştirilmeye başlamıştır. E-devlet sisteminin başlaması ile 2014 yılının ağustos ayı verilerine göre yaklaşık yeni üye girişi yapılmıştır. Bu sayede mükerrer üyeliklerin önüne geçilmiş, ölüm, emeklilik, işten ayrılma, askerlik durumuna ilişkin denetimlerin daha hızlı ve güvenilir yapılması sağlanmıştır. Yetki Tespit Otomasyon Sistemi ile SGK veri tabanından alınan işçi, işyeri ve işkolu bilgileri eşleştirilmiştir yılı Ocak ayında % 9,21 olan send kalaşma oranı, 2013 yılı Şubat ayında % 8,88, 2014 yılı Ocak ayında % 9,45 ve 2014 Temmuz ayında % 9,68 olarak bel rlenm şt r. Dönemlere Göre Sendikalaşma Oranı (%) Ocak 2013 % 9,21 Ocak 2014 % 9,45 İşçi Sayısı Sendikalı İşçi Sayısı İşçi Sayısı Sendikalı İşçi Sayısı Temmuz 2013 % 8,88 Temmuz 2014 % 9,68 İşçi Sayısı Sendikalı İşçi Sayısı İşçi Sayısı Sendikalı İşçi Sayısı

19 GERÇEK SENDİKAL İSTATİSTİKLER ORTAYA ÇIKTI Send kalarla lg l stat st kler n düzenlenmes nde send kaların Bakanlığa gönderd ğ b ld r mler le şç b ld r mler esas alınıyordu. Bundan dolayı, şten ayrılan, emekl olan hatta ölen esk çalışanlar b le send ka üyes olarak göster leb l yordu. Ayrıca mükerrer kayıt da söz konusu olab l yordu sayılı Send kalar ve Toplu İş Sözleşmes Kanunu le SGK şç kayıtları esas alınmaya başlanmış, bu alandak stat st k ver sıkıntısı g der lm ş; güncel ve doğru ver lere ulaşım sağlanmıştır. ASGARİ ÜCRETİN BELİRLENMESİNDE 16 YAŞ AYIRIMINA SON VERİLDİ 19 N san 2014 tar hl ve sayılı Resm Gazete de yayımlanarak yürürlüğe g ren Yönetmel k kapsamında asgar ücret n bel rlenmes nde, 16 yaş ayrımı kaldırılmış olup her yaşta çalışan şç ler m z ç n tek b r asgar ücret bel rlenmes lkes get r lm şt r. TÜRK SOYLULARA KOLAYLIKLAR SAĞLADIK tar h nde yapılan yönetmel k değ ş kl ğ le tar hl Yönetmel kle sağlanan çalışma zn muaf yet n n Danıştay tarafından ptal ed lmes sonucu ülkem zde İç şler Bakanlığı tarafından kamet hakkı ver len Türk soylular mağdur yet yaşamışlardır. Geç mler n sağlamak ç n çalışmak zorunda olan kametler ne z n ver len Türk soylu ve akraba toplulukları mensupları le nsan mülahazalar çerçeves nde, nsan t caret mağduru olarak veya vatansız statüsünde kamet zn ver lm ş olan yabancılara, çalışma zn kr terler ne tab tutulmaksızın st sna olarak z n alab lmeler mkânı sağlanmıştır. 18

20 FAALİYETLERİMİZ Özel Bülten Özel Bülten 3 EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN YABANCILARI KAYIT ALTINA ALDIK Bakanlar Kurulu nun 23 Ek m 2011 tar h nde yürürlüğe g ren sayılı kararı le; yabancıların Türk ye de İkamet ve Seyahatler Hakkında Kanun da bel rt len v ze muaf yet süres veya v zede bel rt len kalış süres 90 gün ken, 180 gün zarfında 90 gün olarak uygulanmak üzere değ şt r lm şt r. Yapılan değ ş kl kler mzalanan uluslararası sözleşmedek yasadışı göçün önlenmes ne l şk n hükümler d kkate alınarak yapılmıştır. Bu değ ş kl k le daha önce üç aylık v ze le gel p, üç ay sonunda ülkeler ne g r ş-çıkış yaparak b rkaç gün sonra tekrar Türk ye ye g rmek suret yle yapılan ve yaptırılan kayıt dışı çalışma mkânı ortadan kaldırıldı. Bu düzenleme sonrası İç şler Bakanlığı le yapılan ortak çalışma le halen ülkem zde bulunan özell kle hasta ve çocuk bakımında çalıştığı b l nen yabancıların kayıt altına alınmasının sağlanmıştır. Son b r yılda 10 b n n üzer nde hasta ve çocuk bakıcısı kayıt altına alınmıştır. MEVSİMLİK GEZİCİ TARIM İŞÇİLERİNİN ÇALIŞMA VE SOSYAL HAYATLARINI İYİLEŞTİRDİK a leler le b rl kte g den vatandaşlarımızın ulaşım, barınma, eğ t m, sağlık, güvenl k, sosyal çevreyle l şk ler, çalışma ve sosyal güvenl k bakımından mevcut durumları y leşt r ld. METİP kapsamında, 2010 yılından bu yana yaklaşık 96 m lyon TL kaynak 38 İl Val l ğ nce hazırlanan 65 projeye aktarılmıştır. Proje kapsamında 2013 yılı sonu t barıyla şç ye ulaşıldı. METİP projes 2010 yılında Başbakanlık genelges le başlatılmış olup 2013 yılı sonu t barıyla şç ye ulaşılmıştır. Başbakanlık Genelges kapsamında başlatılan METİP Projes le bulundukları llerden d ğer llere 2015 yılı sonuna kadar çocuk şç l ğ n tamamen ortadan kaldırmaya yönel k yasal düzenlemeler ve proje çalışmaları başlattık. Adana, Şanlıurfa, Gaz antep, Ordu ve Kocael g b p lot llerde proje çalışmaları başlattık. 19

21 KAMU GÖREVLİLERİMİZE, TOPLU SÖZLEŞME HAKKI VERDİK Kamu çalışanları le yapılacak toplu sözleşmen n k mal yıl ç n geçerl olması ben msend. Toplu sözleşmelerde çıkan uyuşmazlıkları g dermek üzere Kamu görevl ler Hakem Kurulu teşk l ed ld. Toplu sözleşmede aylık ve ücretlere yapılan artışlardan kamu görevl ler n n emekl ler de faydalanacak. 12 Eylül 2010 Anayasa Referandumu le örgütlenme hakkı kapsamı gen şlet ld, Anayasal güvence altına alındı yılında Anayasa değ ş kl ğ ne paralel olarak 4688 sayılı Kamu Görevl ler Send kaları ve Toplu Sözleşme Kanunu çıkarıldı. Sosyal barış ç n öneml b r adım atıldı den t baren lk kez taraflar toplu sözleşme masasında buluştu ve toplu sözleşme mzalandı. Yerel yönet mlerde sosyal denge tazm natını bel rlemek üzere ht yar n tel kte sözleşme yapılab lmes mkânı get r ld. Send ka kuruluş ve şley ş prosedürler kolaylaştırıldı. Katılımcı yönet m anlayışının gereğ olarak Kamu Personel Danışma Kurulu oluşturuldu. Memurlara; toplu görüşme yer ne toplu sözleşme hakkı get r ld. Genel ve h zmet kolu toplu yapıla- mkan düzey nde sözleşme b lmes ne sağlandı. 20

22 FAALİYETLERİMİZ Özel Bülten Özel Bülten 3 KAMU ÇALIŞANLARIMIZ İÇİN YAPTIĞIMIZ DİĞER ÇALIŞMALAR 2002 yılına kadar toplam personel özelleşt r len kurumlardan d ğer kamu kurumlarına nakled lm ş, bu sayı 2013 yılı t barıyla rakamına ulaşmıştır. Böylece, söz konusu personel n mağdur yet önled k. Özelleşt rme neden yle ş ak tler feshed len şç mağdur ed lmed, 4/C kapsamına aldık. 4/C l personel n özlük haklarında y leşt rmeler yaptık. (Maaş, çalışma süres 10 aydan 11 ay 28 gün, 50 saate kadar fazla çalışma ücret ) YAŞ kararları le l ş ğ kes len 697 asker personel şe yerleşt rd k yılı ve önces nde farklı kamu kurumlarında aynı unvanla görev yapan personel n ücretler b rb r nden çok farklı ken, 2011 yılı sonunda yürürlüğe konulan 666 sayılı KHK le kamu kurumlarının tümünde benzer unvanlı personel n aynı düzeyde ücret almalarını sağladık. Kamuda çalışan 200 b n 815 sözleşmel personel m z kadroya aldık. Uyarma ve kınama d s pl n cezalarına yargı yolunu açtık. Ham le kadın memurlarımıza b r yıl süre le gece nöbet ve gece vard yası ver lemeyeceğ n hükme bağladık. Doğum yapan kadın memurlara b r yıl süre le ver len aylıksız z n süres n k yıla çıkardık. Erkek memura eş n n doğum yapması sebeb yle ver len üç günlük mazeret zn n 10 güne çıkardık. Evl l k veya ölüm haller nde memura ver len 5 günlük z n süres n 7 güne çıkardık. Memura 6 aya kadar aylıklı refakat zn uygulamasını get rd k. 21

23 ÇALIŞMA HAYATINDA CİNSİYET EŞİTLİĞİNE ÖNEM VERDİK Mevzuatımızla AB Müktesebatı uyumlu hale get r ld. Sorumlu kurumların kapas tes n n gel şt r lmes, b l nç ve duyarlılık faal yetler n n yürütülmes amacıyla Çalışma Hayatında Toplumsal C ns yet Eş tl ğ n n Gel şt r lmes Projes n ( ) yaptık. İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) İLE MÜCADELE 2010 da yayımlanan Başbakanlık Genelges kapsamında Ps koloj k Tac zle Mücadele Kurulu oluşturulmuştur. Kamu ve özel sektör şyerler nde ps koloj k tac z konusunda farkındalık yaratılması, ş kâyet mekan zması oluşturulması, ülke genel nde eğ t m ver lmes ve yasal mevzuat çalışmaları sürdürülmekted r. 22

13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ

13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ 13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29947 TEBLİĞ Mal ye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebl ğ n amacı,

Detaylı

İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR?

İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR? 22.10.2017 İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR? İ.Murat BAYIK 01 Ek m 2017 Pazar 22:29 Malumunuz 13.09.2017 tar h nde genel müdürlüğümüzün sgkat p duyuru s stem üzer den yayınladığı duyuru le İBYS

Detaylı

T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmel ğ n amacı,yapı

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARABAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARABAĞLAR BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu yönetmel ğ n amacı, Karabağlar Beled

Detaylı

YÖNETMELİK Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 8 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30001

YÖNETMELİK Başbakanlık Mevzuatı Gel şt rme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 8 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30001 8 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30001 YÖNETMELİK Sosyal Güvenl k Kurumu Başkanlığından: SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARININ FATURALARININ İNCELENMESİNE VE BEDELLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

Sınavı Kazanan Adaylar İç 봑 n Staja Başlama Evrak L 봑 stes 봑

Sınavı Kazanan Adaylar İç 봑 n Staja Başlama Evrak L 봑 stes 봑 Sınavı Kazanan Adaylar İç 봑 n Staja Başlama Evrak L 봑 stes 봑 STAJA GİRİŞ SINAVINI KAZANAN ADAYLARIN STAJ BAŞLATMA BAŞVURU İŞLEMLERİ Staja G 봑 r 봑 ş sınavını başarmanız, staja başlamaya hak kazandığınız

Detaylı

https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /3

https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d= /3 Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1021189 İlanın Çıkılacağı yer SİNOP ÜNİVERSİTESİ--->MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019126 İlanın Çıkılacağı yer ORDU ÜNİVERSİTESİ--->BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

Detaylı

ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I-BİRİNCİ BÖLÜM A-) AMAÇ : Madde-1 : Bu yönetmel k; Karabağlar Beled yes B lg İşlem Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetk ve sorumluluk çalışmalarında

Detaylı

ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI YÖNETMELİĞİ İşbu yönetmel k 6698 sayılı K ş sel Ver ler n Korunması Kanunu na uyum sağlamak, ş rket ç koord

Detaylı

Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın!

Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın! Tur zm profesyoneller ve stajyerler ne hızlı, ekonom k, kolay ve tek b r noktadan yan tam sted ğ n z g b ulaşın! www.tur zm- k.com Türk ye n n lk ve tek tur zm ş lanları, elaman ve kar yer portalı Hakkımızda

Detaylı

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU BandCleaner OXILITE R EL DEZENFEKTAN İSTASYONLARI Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU Hava Meydanları, Okullar, Hastaneler,

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 AĞUSTOS AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 AĞUSTOS AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 AĞUSTOS AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ EGEMEN ASLAN TRAKYA İLLERİ TARIM SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI ıda, Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

2015 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU ÜCRETLERİ

2015 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BAŞVURU ÜCRETLERİ Duyuru ve Genel B lg ler Kurul Üyeler Yönetmel k Kılavuzlar Formlar Gündemler İlet ş m Sık Sorulan Sorular Ana Sayfa Bilgi Edinme Bilişim Yardım İletişim English Genel B lg ler >Ankara Ün vers tes Tıp

Detaylı

ÖZELLİKLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ. G r ş. 1) Tekn k Özell kler

ÖZELLİKLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ. G r ş. 1) Tekn k Özell kler G r ş ÖZELLİKLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM ve DENETİM SİSTEMİ 1) Tekn k Özell kler Web tabanlıdır. Tarayıcı bağımsızdır(chrome, F refox, Safar, Yandex, Opera, nternet Explorer, V vald, UC, ron, Andro

Detaylı

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU KIRIKKALE İL MÜDÜRLÜĞÜ } Türkiye İş Kurumu 2003 tarihinde 4904 sayılı kanun ile kurulmuştur. } 665 sayılı KHK ile Bölge Çalışma Müdürlükleri

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019692 İlanın Çıkılacağı yer ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ--->ESKİŞEHİR

Detaylı

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz.

DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ. Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. DEVA ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK & AKADEMİK ANADOLU LİSESİ Çocuklarımızı yaşadığımız çağa göre değil; yaşayacakları çağa göre yetiştiriyoruz. Deva Ün vers teye Hazırlık ve Akadem k Anadolu L ses, l se eğ t m

Detaylı

YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27092 (Mükerrer) YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: KİMYASALLARIN ENVANTERİ VE KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Logo Tasarımı Logo tasarımı; b r firmanın yapacağı her şte kullanılacağı ve tüm mecralarda markayı tems l edeceğ ç n, gerekl anal zler doğrultusunda,

Logo Tasarımı Logo tasarımı; b r firmanın yapacağı her şte kullanılacağı ve tüm mecralarda markayı tems l edeceğ ç n, gerekl anal zler doğrultusunda, Grafik Tasarım Türkay Matbaa bünyes ndek kreat f d rektörler, art d rektörler ve grafikerlerden oluşan gen ş grafik tasarım kadrosuyla basılı ve d j tal mecralar ç n yüksek etk leş ml tasarımlara hayat ver

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334 Plaka Tanıma S stem? Plaka Tanma S stem Ned r? Plaka Tanma S stem (PTS); Yazlm teknoloj s nde kayded len gel meyle beraber, kameralardan alnan görüntüler n üzer nde, b lg sayarda çalmakta olan plaka tanıma

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları 31.12.2016 Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1015554 İlanın Çıkılacağı yer SAĞLIK

Detaylı

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU

B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu. IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu IMEI Kayıt H zmet KULLANIM KILAVUZU 1 Başlamadan Önce... Bu h zmetten faydalanarak, yurt dışından k ş sel kullanım amacı le yanınızda get rd ğ n z cep telefonlarını

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARARIN ÖZETİ : Norm kadro düzenlemeler 윁. R A P O R VE K A R A R: 04/06/2007/2007 tar hl Mecl s toplantısında kom syonumuza havale ed len Yazı İşler Müdürlüğünün 29/05/2007 tar h ve 1027 sayılı tekl f

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 09.01.2017/15-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2017-30.06.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak gelir

Detaylı

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARININ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARININ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 15 Mayıs 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30067 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARININ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 SUNUM PLANI İşe Yerleştirme Hizmetleri İstihdam Teşvikleri Kısa Çalışma Ödeneği 2 İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ 3 İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ İş arayanların kayıtlarının

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1020073 İlanın Çıkılacağı yer BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ--->REKTÖRLÜK

Detaylı

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmel ğ n amacı Karabağlar Beled yes Hukuk İşler Müdürlüğünün Kuruluş, görev

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019978 İlanın Çıkılacağı yer BAYBURT ÜNİVERSİTESİ--->BAYBURT SAĞLIK

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14

SİRKÜLER RAPOR GENELGE 2008/4. Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 21.01.2008 Sirküler No: 2008/14 GENELGE 2008/4 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Artışları konulu 2008/4 sayılı Genelge ekte yer almaktadır. yayımlanan 2008 Yılı

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 17.01.2014 Sirküler No : 2014 / 4 SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI Bilindiği üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından milli seviyede tek asgari ücret

Detaylı

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V.

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Telefon : 0312 458 71 10 Faks : 0312 432 12 37 1/8 Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst

Detaylı

TEBLİĞ 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ağustos 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29812 Gümrük ve T caret Bakanlığından: TEBLİĞ 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmel ğ n amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğü nün görev alanını, sorumluluk ve yetk ler n, görevler n yer

Detaylı

YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ YURTDIŞI PİYASALARDA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ göstergelere, sermaye p yasası araçlarına, mala, kıymetl madenlere, döv ze ve organ ze p yasalarda standart

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 10.07.2017/92-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1 Temmuz.2017 tarihinden itibaren, Gelir Vergisinden istisna edilecek kıdem

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor Mevzuat 11.07.2016/86-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2016-31.12.2016 tarihleri arasında geçerli olmak

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 OCAK AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 OCAK AYI E-BÜLTENİ 2017 OCAK AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA OKULUNDAN BORSAMIZA ZİYARET 01 zunköprü Özel Eğ t m İş Uy- Ugulama Okulu Müdürü El f Çoruhlu 03.01.2017 tar h nde borsamızı z yaret ederek Mecl

Detaylı

28.05.2016. Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul

28.05.2016. Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul 28.05.2016 Yarışma yeri: Limak Eurasia Hotel Rüzgarlıbahçe Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sinan Eroğlu Caddesi, No:5 Kavacık Beykoz İstanbul TURNUVA PROGRAMI 09:30-10:00 Kayıt 10:00-10:45 Açılış ve Yönerge Açıklamaları

Detaylı

27.01.2015/3-1 ÖZET :

27.01.2015/3-1 ÖZET : 27.01.2015/3-1 2015 YILINDA UYGULANACAK PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLARA İLİŞKİN 2015/4 SAYILI GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/031/90 31 /1/2017 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE 2017-5

Detaylı

5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler

5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5- Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler 5.1 MESLEKİ DENETİM Mak na Mühend sler Odası, 6235 sayılı TMMOB Kanunu uyarınca kend s ne ver lm ş olan görev ve yetk ler çerçeves

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1019385 İlanın Çıkılacağı yer ANADOLU ÜNİVERSİTESİ--->REKTÖRLÜK Kadro

Detaylı

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009

ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009 ODA YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 17.11.2009 29.12.2009 ODA MECLĐSĐ TOPLANTISI Tarih: 29.12.2009 Sayı: 06/13 100 ĐŞLETME 2.5 MĐLYAR TL KREDĐ DESTEĞĐ BĐLGĐLENDĐRME TOPLANTISI KOSGEB TARAFINDAN UYGULAMAYA

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 OCAK AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 OCAK AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 OCAK AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI rakya Kalkınma Ajansı TGenel Sekreter Mahmut Şah n ve Uzman İsmet Zümer Cabbar 05 Ocak 2016 tar h nde borsamızı z yaret ederek

Detaylı

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten

Sağlıkta Dış İl şk ler ve Avrupa B rl ğ Bülten d sab.ed@sagl k.gov.tr tw tter.com/d sabgm / www.d sab.sagl k.gov.tr Şubat 2015 - Sayı: 23 Ayda b r yayınlanır. - Sayın Cumhurbaşkanımızın Somal, C but ve Et yopya Programına Refakat - DSÖ Türk ye Ofis

Detaylı

YÖNETMELİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 10 Ağustos 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29797 B 숭 l 숭 m, Sanay 숭 ve Teknoloj 숭 Bakanlığından: YÖNETMELİK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

Fırsatlar Dünyası na. Hoş Geldiniz!

Fırsatlar Dünyası na. Hoş Geldiniz! Fırsatlar Dünyası na Hoş Geldiniz! Kısa bir hatırlatma! Para nın gelişimi Kripto Para Para nın bugünkü hali Nakit Para Standartlaştırılmış Madeni Para Mal karşılığı Para Barter Mart 2010 0,01 $ Kasım Mart

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs SİRKÜLER Sayı: Mayıs 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI... 2 1. SGK Nakil Giriş/Çıkışlarla İlgili Değişiklik yapıldı... 2 2. Toplu İş Sözleşmesi Olan İşyerlerine İlişkin Asgari Ücret

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. Ancak, 5510 sayılı Yasanın 4/c maddesinde belirtilen kamu görevlileri için herhangi bir tavan bulunmamaktadır.

ASGARİ ÜCRET. Ancak, 5510 sayılı Yasanın 4/c maddesinde belirtilen kamu görevlileri için herhangi bir tavan bulunmamaktadır. ASGARİ ÜCRET Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek

Detaylı

EKSTENT. Model ATS-W KULLANMA KILAVUZU. Dokunmat k Ekranlı Ağrılık Tak p S stem. Hasta Ağırlığı Tak b HBS Uyumlu

EKSTENT. Model ATS-W KULLANMA KILAVUZU. Dokunmat k Ekranlı Ağrılık Tak p S stem. Hasta Ağırlığı Tak b HBS Uyumlu EKSTENT Model ATS-W KULLANMA KILAVUZU Dokunmat k Ekranlı Ağrılık Tak p S stem Hasta Ağırlığı Tak b HBS Uyumlu Ürün Tanımı Öncel kl hedefi yoğun bakım serv sler nde yatmakta olan hastaların ağırlıklarını

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ 2016 MAYIS AYI E-BÜLTENİ AYLIK PERSONEL TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK orsamızın aylık perso- Bnel toplantısı Yönet m Kurulu Başkanımız Egemen Aslan ın başkanlığında, Personel m z n katılımı le 02.05.2016

Detaylı

Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler Kadri KABAK İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü kadri.kabak@iskur.gov.tr

Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler Kadri KABAK İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü kadri.kabak@iskur.gov.tr Türkiye İş Kurumu İşverenlere Sunulan Hizmetler Kadri KABAK İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü kadri.kabak@iskur.gov.tr 28 Nisan 2015 İşgücü Piyasasının Fotoğrafını Çekiyoruz! Yılda en az 2 kez, tüm

Detaylı

TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK B r nc Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç: Madde 1- Bu yönetmel k: Karabağlar Beled yes Fen İşler Müdürlüğünün 5393, 3194, 2863, 634, 5216, 5846/4630,4734,4735,657,7269,4857

Detaylı

www.kebak.org KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ KORUNMASI ve SİBER GÜVENLİK SEMPOZYUMU 8 ARALIK 2015 BİLKENT OTEL - ANKARA

www.kebak.org KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ KORUNMASI ve SİBER GÜVENLİK SEMPOZYUMU 8 ARALIK 2015 BİLKENT OTEL - ANKARA KRİTİK ENERJİ ALTYAPILARININ 8 ARALIK 2015 BİLKENT OTEL - ANKARA Elektr k Dağıtım H zmetler Derneğ (ELDER) le B lg Güvenl ğ Derneğ (BGD) tarafından Kr t k Enerj Altyapılarının Korunması ve S ber Güvenl

Detaylı

YÖNETMELİK. f) Coğraf bölge: Akden z, Doğu Anadolu, Ege, Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karaden z ve Marmara

YÖNETMELİK. f) Coğraf bölge: Akden z, Doğu Anadolu, Ege, Güney Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karaden z ve Marmara 24 Haz 紀ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29396 YÖNETMELİK B l m, Sanay ve Teknoloj Bakanlığından: ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Başlığında F nansal Kr z İfades Yer Alan Er ş m İz nl L sansüstü Tezlere Genel B r Bakış ( )

Başlığında F nansal Kr z İfades Yer Alan Er ş m İz nl L sansüstü Tezlere Genel B r Bakış ( ) Başlığında F nansal Kr z İfades Yer Alan Er ş m İz nl L sansüstü Tezlere Genel B r Bakış Öz Bu çalışmada, Yükseköğret m Kurulu (YÖK)'na a t olan nternet adres üzer nde yer alan Ulusal Tez Merkez h zmet

Detaylı

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI 2016 YARIM GÜN ÇALIŞMA SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI Değerli Meslek Mensubumuz 6663 sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanuna 10/2/2016 tarihinden itibaren eklenen ek 5 inci madde

Detaylı

Mevzuat B 錀㤂 lg 錀㤂 S 錀㤂 stem 錀㤂

Mevzuat B 錀㤂 lg 錀㤂 S 錀㤂 stem 錀㤂 Oturum Aç ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE İHTİSAS KONUSU KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Resm 錀㤂 Gazete Tar 錀㤂 h 錀㤂 : 03.04.2007 Resm 錀㤂 Gazete Sayısı: 26482 KURUMLAR VERGİSİ GENEL

Detaylı

Yönetmelik Yönergeler

Yönetmelik Yönergeler Kocaeli Kent Konseyi Yönetmelik ve Yönergeler kapak ç Kocael Kent Konsey Yönetmel k ve Yönergeler Kocael Kent Konsey Yayınları Yönetmel k ve Yönergel k Yayına Hazırlayan Gültek n Görüm D zg ve Tasarım

Detaylı

Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu

Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu 01. Antares AVM Kurumsal K ml k Unsurları 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 Logo Güvenl Alan Logo Vers yonları Logo Kullanım

Detaylı

CEO nun Mesajı. Secur tas ta, sorumluluk duyulan ş n y ş olduğuna nanırız. Stockholm, 5 Mart 2012. Alf Göransson Secur tas AB Başkanı ve CEO su

CEO nun Mesajı. Secur tas ta, sorumluluk duyulan ş n y ş olduğuna nanırız. Stockholm, 5 Mart 2012. Alf Göransson Secur tas AB Başkanı ve CEO su S s v E Kodu 1 2 CEO nun Mesajı Hergün, faal yet gösterd ğ m z her yerde, Secur tas tak her çalışan, t barımızı ve markamızı güçlend rmeye yardımcı olab l r ve uzun vadel sürdürüleb l rl ğ m ze ve büyümem

Detaylı

İSTİHDAM FAALİYETLERİ

İSTİHDAM FAALİYETLERİ İSTİHDAM FAALİYETLERİ Aktif İstihdam Politikaları Pasif İstihdam Politikaları Girişimcilik Programları İşsizlik Sigortası İşbaşı Eğitim Programları Ücret Garanti Fonu Toplum Yararına Çalışma Programları

Detaylı

İŞ KANUNU 1. MODÜL KATILIMCI EL KİTABI. Temel Kavramlar İş n Düzenlenmes İş Sözleşmes ve İş Güvences İŞ YAŞAMI BECERİLERİ EĞİTİM PROGRAMI

İŞ KANUNU 1. MODÜL KATILIMCI EL KİTABI. Temel Kavramlar İş n Düzenlenmes İş Sözleşmes ve İş Güvences İŞ YAŞAMI BECERİLERİ EĞİTİM PROGRAMI Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmektedir. İŞ YAŞAMI BECERİLERİ EĞİTİM PROGRAMI 1. MODÜL İŞ KANUNU KATILIMCI EL KİTABI Temel Kavramlar İş n Düzenlenmes İş Sözleşmes

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Ocak

SİRKÜLER. Sayı: Ocak SİRKÜLER Sayı: Ocak 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 ÇALIŞMA MEVZUATI... 2 1. 01.01.2017 Tarihinden İtibaren Geçerli Olan Kıdem Tazminatı Tavanı... 2 2. Ocak 2017 Ayı İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/ 65 24/1/2012 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 14.01.2016/33-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 14.01.2016/33-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor Mevzuat 14.01.2016/33-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2016-30.6.2016 ile 1.7.2016-31.12.2016 tarihleri

Detaylı

1 / 10 14.6.2015 23:39

1 / 10 14.6.2015 23:39 1 / 10 14.6.2015 23:39 23 Ocak 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27471 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ESNEK GÜVENCE BAĞLAMINDA TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENCE Yasemin KARA Ağustos 2009 İÇERİK GİRİŞ TÜRKİYE HOLLANDA SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 2 GİRİŞ 3 Matra Projesinin Temelleri Bu çalışma

Detaylı

https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019

https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019 09.09.2016 https://yoks 詃 s.yok.gov.tr/ 詃 lansayfa/?sess 詃 on 詃 d=52019 Yazdır Anasayfa Yönetmel 丁Ȁ kler Üyel 丁Ȁ k Duyurular İlet 丁Ȁ ş 丁Ȁ m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç 詃 n 詃 z Ara İlan No : 1010469

Detaylı

Prof. Dr. Hayati DEVELİ

Prof. Dr. Hayati DEVELİ Prof. Dr. Hayati DEVELİ Röportaj: Ar fe HASKUKA Yerl Düşünce Derg s olarak Türk ye Cumhur yet n n en öneml devlet kurumlarından b r olan Yunus Emre Enst tüsü nün başkanı Sayın Prof. Dr. Hayat DEVELİ le

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER 13/02/2011 tarih ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

Akadem k Kadro İlanları

Akadem k Kadro İlanları 06.04.2017 Akadem k Kadro İlanları Akadem k Kadro İlanları Yazdır Anasayfa Yönetmel kler Üyel k Duyurular İlet ş m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1016509 İlanın Çıkılacağı yer ANKARA

Detaylı

YÖNETMELİK RÜZGÂR VEYA GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN ÖNLİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK RÜZGÂR VEYA GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN ÖNLİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ 13 Mayıs 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30065 Enerj P yasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK RÜZGÂR VEYA GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN ÖNLİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

24 Haz 耂耂 ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

24 Haz 耂耂 ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 24 Haz 耂耂 ran 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29396 YÖNETMELİK B 耂耂 l 耂耂 m, Sanay 耂耂 ve Teknoloj 耂耂 Bakanlığından: ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ASANSÖR BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI

ASANSÖR BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI 2016-2017 NELER YAPIYORUZ? ASANSÖR BAKIM, ONARIM VE REVİZYON ÇALIŞMALARI ASANSÖR BAKIM ZORUNLULUĞU? AVRUPA'DAKİ ASANSÖR KAZALARININ YÜZDE 75'İ TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞİYOR! "Yan 43 k ş n n ölümünden 32's Türk

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/93 23/1/2013 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI Sirküler Rapor 09.01.2013/31-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2013-30.6.2013 ile 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 05.07.2013/148-1 1.7.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2013-31.12.2013 tarihleri

Detaylı

2.Başvuru Esnasında Doldurulacak Form (http://personel.karabuk.edu.tr/akadem k2.doc) Adres nden Tem n Ed leb l r.

2.Başvuru Esnasında Doldurulacak Form (http://personel.karabuk.edu.tr/akadem k2.doc) Adres nden Tem n Ed leb l r. 02.09.2016 https://yoks s.yok.gov.tr/ lansayfa/?sess on d=51958 Yazdır Anasayfa Yönetmel 뫿㴄 kler Üyel 뫿㴄 k Duyurular İlet 뫿㴄 ş 뫿㴄 m Arama Seçenekleri Tümünde ara Seç n z Ara İlan No : 1010408 İlanın Çıkılacağı

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 20 N 䠸 san 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 Yükseköğret 䰡 m Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-2012 SOLAR KUTU Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili kullanmak için lütfen

Detaylı

Zaman Kazandırır. Giderleri Azaltır... Yönetimi Kolaylaştırır. R Elektronik Döküman Yönetim Sistemi. MyDOC.

Zaman Kazandırır. Giderleri Azaltır... Yönetimi Kolaylaştırır. R Elektronik Döküman Yönetim Sistemi. MyDOC. Zaman Kazandırır Yönetimi Kolaylaştırır MyDOC Giderleri zaltır... Elektronik Döküman Yönetim Sistemi B U S İ N E S C O L L B S U P P O P N E U S D M İ N H M O N İ Z E E M DEĞELEİMİZ Blue ime, bilișim sektöründe

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ

1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ 1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ 10-12 Mart 2016 Wyndham Grand Levent Otel İstanbul 2. DUYURU www.cocukortopedi2016.org 1. ULUSAL ÇOCUK ORTOPEDİSİ KONGRESİ DAVET De erl Meslekda lar m, 1. Ulusal Çocuk

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 29 N san 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30052 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Sayısı: KHK/690 Olağanüstü hal kapsamında

Detaylı

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 7-1 ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 2010 yılında uygulanacak asgari ücret tutarları belirlendi. A- 2010 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ

ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ KAYSERİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ Şubat 2017 Nayil COŞKUN KONU BAŞLIKLARI KISACA SEFERBERLİK PROJESİ, MEVCUT İSTİHDAM TEŞVİKLERİ VE YENİ TEŞVİKLER,

Detaylı

ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR TURGUTLU BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR TURGUTLU BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 23.0.207 EKAP (Elektron k Kamu Alımları Platformu) ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR TURGUTLU BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Turgutlu Beled yes Çöp Toplama ve Nakl h zmet alımı 4734 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 2013-2014 ADLİ YILINDA TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ NİN AVUKATLARA YÖNELİK ÇALIŞMALARINDAN BAZI BAŞLIKLAR Eylül 2014 ANKARA Hastalıkta, Yaşlılıkta, Cezaevinde, Cenazede Her Yerde Avukatın

Detaylı