ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU"

Transkript

1 Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU Tarih: BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ ÖZEL ŞAHIS MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU KOMİSYON RAPORU: Büyükşehir Belediye Meclisinin tarihli toplantısında gündemin 72. maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir. Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, 025A-13C-1C nolu imar paftasında yer alan Arapsuyu Mahallesi 3948 ada 9 parselin konut alanından turizm tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, 025A-13C-1C nolu imar paftasında yer alan Arapsuyu Mahallesi 3948 ada 9 parselin konut alanından turizm tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Komisyonumuzca incelenmiş, uygun olmadığı görüşüne varılmıştır. Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine sunulmuştur. Can KASAPOĞ İmar Kom. Kerim BAŞKAPTAN İmar Kom. Üyesi Cenk Halil BAYAZ İmar Kom. Üyesi Haşan Ali İRBAN İmar Kperi. Üyesi Mustafa Reşat OKTAY r Kom. Üyesi Ali Baki SARICA İmar Kom. Üyesi Selçuk SENİRLİ

2 PAFTA NO! 025-A-13-C-1-C MEVKİİ ; ALTINKÜM MAHALLESİ A,P,A/PARŞ L NQ,.; KONYAALTI (ANTALYA) BELEDİYESİ 1 / 5000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMASI: KONUT ALANININ OTEL ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ÖNERİ PLAN 1/5000 lulamalı Tütem jitim M ernek GÖSTERİM o O O ooo PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI H î g ) TURİZM TESİS ALANI (OTEL) PLAN NOTU: Otopark ihtiyacı parse! dahilinde karşılanacaktır.

3 ANTALYA (BUYUKŞEHIR) KONYAALTI BELEDİYESİ ALTINKUM MAHALLESİ 3948 ADA 9 NO'LU PARSELE İLİŞKİN 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

4 ANTALYA MERKEZ (BÜYÜKŞEHİR) KONYAALTI BELEDİYESİ ALTINKUM MAHALLESİ 3948 ADA 9 NO LU PARSELE İLİŞKİN 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Antalya İli, Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde bulunan 3948 Ada 9 no lu 555,00 m2 parsel ve çevresinde düzenlenmiştir. Şekil 1. Hava Fotoğrafı 1

5 2. PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI Plan değişikliğine konu olan 3948 Ada 9 no lu parselin, mevcut 1/1.000 ölçekli imar planında komşu parselde olduğu gibi (3948 Ada 10 no lu parsel) OTEL alanına dönüştürülmesidir. 3. BUGÜNKÜ ARAZİ KULLANIMI VE KADASTRAL DURUM Tadilat konusu 3948 Ada 9 no Tu parsel, Antalya Büyükşehir Belediyesi 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planında Konut alanı olarak yer almaktadır. Ancak, Konyaaltı (Antalya) Belediyesi mevcut 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planında tadilat konusu 9 no Tu parsel konut alanı, aynı ada içerisinde bulunan 10 no Tu komşu parsel otel alanı planlıdır. (Şekil 3) Mevcutta içinde imarlı bina bulunan (Yapı Ruhsatı, Genel İskan Belgesi ve Yapı Kullanma İzin Belgeleri olan) tadilat konusu 9 no Tu parsel, imar planında doğusunda ve güneyinde bulunan 10 metrelik imar yollarından cephe almaktadır. Bu yollar, asfalt kaplamalı, kaldırımı olan ve 2 aracın karşılıklı geçişine müsait araç trafiğine açık yollar olduğu, sadece yaya yolu olmadığı ve bölgenin konumuna göre de bu şekli ile araç yolu olarak sürekli kullanılacağı açıktır. Ayrıca, Parselimizdeki mevcut binamız, Gazi Mustafa Kemal Bulvarına, etrafındaki bahçe duvarı olarak 20 metre ve bina girişi olarakta 50 metre m esafededir. M evcut hâlihazır kullanımda bulunan binada, 1 Adet Dükkan ve 28 Adet M esken nitelikli olmak üzere Toplam 29 bağımsız bölüm bulunmakta olup bu bağımsız bölümlerin tümünün tapuları - mülkiyeti tek bir kişiye Ali ÇARESİZ e (TC Kimlik No: ) aittir. (Bu noktada önceki Planlamada 1 adet Dükkan niteliğinin de verilmiş olması, ileride olabilecek gelişmelerin öngörüldüğünün de bir em aresidir.) 2

6 KONYAALTI (ANTALYA) BELEDİYESİ PAFTA NO MEVKİİ 025-A-13-C-1-C ALTİNKÜM MAHALLESİ MEVCUT PLAN Uygulamalı Turfem Eğitim Mertek Şekil 2. 1/5.000 Nazım İmar Planı - Mevcut Durum (Mevcut Nazım İmar Planında yüksek yoğunluklu konut alanıdu\) 3

7 Şekil 3. 1/1.000 Uygulama İmar Planı - Mevcut Durum 4

8 4. PLANLAMA KARARLARI Plan değişikliği yapılan parsel, komşu parselde bulunan Otel Alanı gibi Turizm Konaklama Tesis Alanı olarak planlanmış ve OTEL ARAZİ KULLANIM durumu verilmiştir. 1 / 5000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN! DEĞİŞİKLİĞİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMASI; KONUT ALANININ OTEL ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ÖNERİ PLAN PLAN NOTU: Otopark ihtiyacı parsel dahilînde karşılanacaktır. Şekil 4. 1/5.000 Nazım İmar Planı Teklifi 5

9 Bu bağlamda; Planlama Kararında, mekânsal gelişim alanları projeksiyonu ile birlikte, mevcut doğal, fiziksel, çevresel ve teknik eşikler ve mevzuatın (Belediyeler Kanunu) izin verdiği ölçülerde oluşturulmuştur. Özellikle yakın çevrenin taşıma kapasiteleri incelenmiş, Otelin turizm sektörüne getireceği taşıma kapasiteleri incelenmiş ve kararlaştırılmıştır. Öte yandan, parselin önündeki Peyzaj ve Çevre Düzenlemesi yapılmış kullanımda olan Park ve parselin güneydoğusundaki Genel Açık Otopark alanında, tamamiyle, günün her saatinde ve yine parselin kuzey doğusuna yaklaşık 200 metre mesafede bulunan kapalı semt pazarmmda, kurulan Pazar günü hariç diğer günler ve saatlerde de otopark olarak Otelde kalanlarında kolay kullanımında olduğu görülmüştür. Otel Kullanım» İle Hem Oda Ve Yatak Kapasitesi Hem de Geçici Kalınması Nedenleriyle Nüfus Yoğunluğunu Etkilemediği Gibi Ayrıca Konaklayacakların Kentsel Sosyal Ve Teknik Alt Yapı İhtiyaçları Noktasında Bölgede Yeterince Eğitim. Sağlık. Sosyal. Yeşil Alan, Spor. Dini Ve İdari Tesisler İle Otopark Ve Şehir Merkezindeki Şehir ici Ulaşımın Mevcudiyeti İle Bu Tür İhtivadan Karşılanmaktadır Parselimizin ön cephesinde bulunan park alanı ve düzenlenen kafeterya, çocuk bahçesi, spor alanlarının konumu itibari ile etrafında ve yakınlarında diğer kafeterya, restoran, bankalar, spor kompleksleri, alışveriş merkezleri, hastane, çeşitli sağlık birimleri, eczane, fırın, fotoğrafçı, su ve elektrik tesisatçıları, inşaat malzemecileri vb. gibi halkın güncel ihtiyaçlarını gidermeye yönelik işletmelerle, ilk ve orta öğretim kuruluşları ile beraber ekonomik ve sosyal aktivasyonların yoğunlaştığı, Akdeniz Üniversitesine de yakınlığı ve de yerli ve yabancı turistlerin büyük çoğunluğunun günübirlik ve dönemsel faydalandığı dünyaca meşhur mavi bayraklı Konyaaltı plajlarına kolay yürüme mesafesinde bulunmasından dolayı Konaklayacakların Kentsel Sosyal ve Teknik Alt Yapı yönlerinden her türlü ihtiyaçlarının karşılandığı uygun bir cazibe merkezi konumunda olduğu görülmüştür. Turizmin Başkenti kabul edilen Antalya ilimiz geneline yurtiçi ve vurtdısından gelen turistler tarafından, her sene daha fazla yoğun ilgi görülmesinden dolayı gerek Turizm gerekse Ekonomik. Ticari ilişkilerinin artması nedenleri ile halen Antalya merkezde Sehirici konaklama ihtiyacı vardır ve bu ihtiyaç artmaktadır.konaklama tesisi bölgesel ihtiyaç olmuştur. Konyaaltı bölgesinde ve yakın çevrede. Konut alanları içerisinde emsal birçok Otelinde bulunmasının yanı sıra, ayrıca MİA sınır çizgisi üzerinde bulunan. Fenni, sağlık, çevre, fiziksel koşullarına ve mimari estetiği uygun olan binamızın Otel olarak kullanılması ile bu sekli Konaklama İhtiyacın karşılanmasında KAMU YARARI vardır. Açıklanan bu nedenlerle söz konusu bu plan değişikliğinin yapılmasında bir sakınca bulunmamakta hatta kentsel estetik ve rahatlama bakımından yararlı olacağı da açıktır. 5. PLAN NOTLARI 1. Plan değişikliği ile yapı alanı haricinde bahçede otelin ihtiyacı olan kullanımlar yapılacaktır. Otel binası bahçesinde havuz, teras, pergola kış bahçesi ve otele yardımcı müştemilatlar yapılabilecek olup emsal hesabına dahil edilmeyecektir. 2. Plan tadilatı 3194 sayılı imar yasası ve yönetmelikleri ve imar mevzuatına uygunluğu çerçevesinde uygulama yapılır. 3. Diğer imar şartları ve uygulanmasında Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesi İmar Yönetmeliklerine uyulur. 6

10 SONUÇ; Arz edilen Plan Tadilatı, KONUT ALANI iken OTEL ALANI olarak düzenlenmiş olup mevcut Yapı Ruhsatına da uygun olan, h max ve Emsal Artışı bulunmayan bu değişikliğin yapılmasında bir sakınca bulunmamakta, Şehircilik İlkeleri, Planlama Esasları, Plan Teknikleri ve İmar Mevzuatına bir aykırılık bulunmamaktadır. Bövtece. bu değişiklikte, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve donatı dengesini bozmayan nitelikte ve teknik gerekçeler ışığında da açıkça bulunmaktadır. Gereğini Bilgilerinize Arz Ederim. Kamu Yararı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME RAPORU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME RAPORU İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNCELEME RAPORU Belediye : Muratpaşa Belediyesi Mahalle : Sinan Pafta : 19K-19L Ada/ P arsel: 872 ada 34 parsel Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 19K-19L

Detaylı

9.17. Park Otel. ifadeleri yer almaktadır.

9.17. Park Otel. ifadeleri yer almaktadır. 9.17. Park Otel Plan onama sınırı içerisindeki alanla ilgili, ilk olarak TC Kültür Bakanlığı GEEAYK nın 11.2.1978 gün ve 1027031 sayılı kararı ile korunması gerekli bir yapı olmadığı kararı verilmiştir.

Detaylı

Altınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:28/4 07070 Konyaaltı/ANTALYA Tel: (242) 230 21 26 532 30 30 532

Altınkum Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:28/4 07070 Konyaaltı/ANTALYA Tel: (242) 230 21 26 532 30 30 532 KONYAALTI İLÇESİ BAHTILI VE ZÜMRÜT MAHALLELERİ, KARAMAN-ÇANDIR ÇAYI ARASI (KM:8+600 10+500 KISIM) BATI ÇEVRE YOLU VE ÇEVRESİ (KARAAĞAÇLIK MEVKİİ) 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU 1.

Detaylı

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler TARIHI : 02/05/2012 NOSU : 118 IN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler ÖZÜ: Gündemin 1.Maddesi Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 21. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak,

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5.000 ölçekli Cendere Vadisi Nazım İmar Planı

Detaylı

A NTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü

A NTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü T.C. A NTALYA BÜYÜK ŞEH İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü V * W Exp$ Sayı : 90852262-301.03- /07/2015 Konu: M anavgat 1526 ada 14,15,19,20 parseller

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ Meclis Kararı Tarihi ve Sayısı : 15.06.2007-1512 Yürürlük Tarihi : 23.06.2007 (Değişik: 14.10.2011-2354 sayılı Meclis Kararı ile) (Değişik:

Detaylı

TRABZON İLİ, MERKEZ İLÇE (BEŞİRLİ DERESİ-TÜNEL ARASI) DOLGU DÜZENLEME ALANI VE KIYI YAPILARI NAZIM İMAR PLANI

TRABZON İLİ, MERKEZ İLÇE (BEŞİRLİ DERESİ-TÜNEL ARASI) DOLGU DÜZENLEME ALANI VE KIYI YAPILARI NAZIM İMAR PLANI T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TRABZON İLİ, MERKEZ İLÇE (BEŞİRLİ DERESİ-TÜNEL ARASI) DOLGU DÜZENLEME ALANI VE KIYI YAPILARI NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU BİGE İNŞAAT TAAHHÜT LTD. ŞT İ. Şair

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam: MADDE 1: Bu Yönetmeliğin amacı; yerleşme

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ I İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 GENEL HÜKÜMLER... 1 AMAÇ... 1 MADDE 1.01... 1 KAPSAM... 1 MADDE 1.02... 1 YASAL DAYANAK... 1 MADDE 1.03... 1 İMAR PLANLARININ ÖNCELİĞİ... 1 MADDE

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç 14 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29030 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM...1 BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç ve Kapsam:...1 MADDE 1...1 Dayanak:...1 MADDE 2...1 Tanımlar:...1 MADDE 3...1 İKİNCİ BÖLÜM...2 Otoparka İlişkin Genel Esaslar:...2

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ r L O o.''' 08.0.205 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EXP0206 AN TALYA 08-0-205 0:30 ' Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.0.205 tarihli Meclis Gündemi birimlerden gelen teklifler ve önergelerle birlikte

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi Değerlemeyi Talep Eden Dayanak Sözleşmesi Raporlama Süresi Değerlenen Mülkiyet Hakları Raporun Konusu YÖNETİCİ ÖZETİ Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-02 kayıt no lu

Detaylı

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAZİANTEP İLİ- ŞEHİTKAMİL İLÇESİ 5020 ADA 2 PARSEL GAZİANTEP NOVOTEL VE İBİS OTEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Değer Tarihi: 31.12.2014 Rapor Tarihi: 02.01.2015

Detaylı

8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED)

8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED) 8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED) Her türlü ölçekte imar planı ve değişikliklerinin toplum ve çevre yararı ile genel şehircilik ilkeleri ve hukuka uygun gerçekleşmemesi

Detaylı

İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi

İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan mamur (yer) anlamındadır.

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ'NDE YER ALAN 6 ADET PARSEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 EML-1310017 KAYABAŞI 6 PARSEL RAPOR BİLGİLERİ TALEP TARİHİ - NO 01.02.2013

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır.

Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır. PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 02/11/1985 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 18916 (Mükerrer) Yönetmelik hükümleri, imar planlarında aksine

Detaylı

Danıştay Başkanlığı na. İletilmek Üzere Ankara ( ). İdari Mahkemesi Başkanlığı na;

Danıştay Başkanlığı na. İletilmek Üzere Ankara ( ). İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere Ankara ( ). İdari Mahkemesi Başkanlığı na; DAVACI : TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI Darphane Emirhan Cad. Bayındır Sok. Uygar Ap.

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ; İLGİ: a) 11.09.2012 tarih ve 51 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 11.11.2014 tarih 1220-8206 sayılı

Detaylı

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Resmi Gazete Tarihi: 02.11.1985 Resmi Gazete Sayısı: 18916 mükerrer PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (Değişik:RG-19/8/2008-26972) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA 2008 BİRİNCİ BÖLÜM Genel hükümler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Konya Büyükşehir Belediyesi, belediye ve mücavir

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve mücavir alan sınırları içindeki yerleşme alanları ve bu alanlardaki

Detaylı

İMAR HUKUKU Seminer Notu

İMAR HUKUKU Seminer Notu İMAR HUKUKU Seminer Notu Bayındırlık, bayındır kılma, geliştirme, şenlendirme anlamında kullanılan "imar" sözcüğü; belediye sınırlarının içinde ve dışında yapılaşmaya ve yerleşmeye konu olan yerlerin belirli

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANTALYA İLİ SERİK İLÇESİ'NDE YER ALAN 480 PARSEL ÜZERİNDEKİ ELA QUALİTY RESORT HOTEL TESİSİ (Daimi ve müstakil üst hakkı) GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 OZGY-1410005-REV

Detaylı

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ -BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ 183 ADA 1 PARSEL VE 184 ADA 1 PARSEL D-100 KENARI 2 ADET ARSA GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 02.01.2015 GAYRİMENKUL

Detaylı

KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006

KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006 KADIKÖY MERKEZ E-5 (D100) OTOYOLU ARA BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI VE PLAN NOTLARI - 11.05.2006 MİKROBÖLGELEME PROJESİNE GÖRE UYGULAMA YAPILACAĞINA DAİR PLAN NOTU TADİLATI - 21.06.2011 GENEL HÜKÜMLER 23

Detaylı

BURSA 2020 YILI 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN KARARLARI VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ

BURSA 2020 YILI 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN KARARLARI VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ BURSA 2020 YILI 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN KARARLARI VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ I. AMAÇ Bursa 2020 Yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 2020 yılını hedef alarak, Bursa İl inde sürdürülebilir,

Detaylı