BİLİMSEL DOKÜMANTASYON VE TANITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLİMSEL DOKÜMANTASYON VE TANITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİMSEL DOKÜMANTASYON VE TANITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2008 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU ( )

2 AMAÇ VE HEDEFLER A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri AMAÇ MTA nın daha iyi tanıtılmasının sağlanması, Kültür Sitesi Salonunun koltuklarının yenilenmesinin sağlanması, İç denetimin elektronik ortamda yapılması, Kütüphanedeki tüm yayınların teknik işlemlerinin tamamlanması o o o o Demirbaş kayıtları, Kataloglama, sınıflandırılması Kütüphane Otomasyon Programına aktarım, Kitap Cebi, Etiketleme vb Kütüphane Otomasyon Programına tüm kitapların bibliyografik kimlik bilgilerin aktarılması, Elektronik ortamda Veri Tabanı Aboneliği, Genel Müdürlüğümüzün kesintisiz (12Mbit/sn kablosuz olan) internet erişim hızını arttırılması, İnternet bağlantısı olmayan noktalara internet bağlantının götürülmesi, Teknolojik ömrünü tamamlamak üzere olan omurga anahtarımızın upgrade edilmesi, HEDEF Açılan stantlarla MTA yı görsel olarak da tanıtmaktır. İhsan Ketin Salonu modernize edilmiş olup bütçe imkânları doğrultusunda S.Alpan Salonunda yeniden dizayn edilmesi için çalışmalar yapılacaktır. Teknik donanımların yazılım programlarıyla desteklenmesi için 2007 de girişimlerimiz devam etmektedir. Demirbaş Numarası verilerek Kütüphane Defterine kaydedilen Kitap adettir Demirbaş numaralı Kitabın Sınıflama, Kataloglama Sırt Etiketi, vb işlemleri gerçekleştirilerek Kütüphane Otomasyon Programına bibliyografik kimlik bilgileri aktarılarak okuyucu ve araştırmaların hizmetine sunulmuş olup, geriye kalan kitaplar ve koleksiyona dahil olacak kitaplar için de bu süreç aynı şekilde işleyecektir. Kitapların bibliyografik kimlik bilgileri Kütüphane Otomasyon Programına aktarılması ile internet ortamında araştırmacılara daha etkin ve hızlı bir erişim/hizmet sunulacaktır. Genel Müdürlüğümüzün Teknik Personelin güncel yayınlara ( Makalelere ) etkin bir şekilde erişimini sağlanmaktır. MTA nın internet erişim hızını Metroethernet altyapısı ile 20Mbit/sn e yükseltmektir. İnterneti olmayan noktalara günün şartlarına uygun göre internet altyapısının sağlanmaktır. Teknolojik ömrünü tamamlamak üzere olan omurga anahtarımızın gelişen teknolojiye göre donanımsal olarak güncellemek. 1

3 Birim personelinin konularında uzmanlaşması ve daha iyi hizmet verebilmesi, Elektronik Rapor ArĢivi hizmetini tamamlamak ve yayınlanmasının sağlanması, Internet/intranet ortamında bilgi akışının en kısa sürede ve en iyi şekilde hizmet sağlanması, Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kullanılan Dairemiz tarafından üretilen yazılım programlarının tamamını ERP kapsamında tek programlama dilinde oluşturulması. Kömür Rapor Envateri Programı Eğitim ve seminerlere birim personelinin katılımını sağlamak Elektronik Rapor ArĢivi hizmetini maksimum hızda tamamlayarak en kısa sürede tamamlamak için gerekli önlemleri almak. Birimlerimizi yeterli derecede bilgisayar ile donatılması ile bilgi akışını hızlı, güvenli ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlamaktır yılı içersinde Eğitim Projesi Kapsamında gerekli eğitimlerin sağlanması. Kömür Rapor Envateri Programı Kurumumuz çalışanlarının ulaşabilmesi, ihtiyaçları doğrultusunda yeni bilgi ve dokümanlarla intranet portalı güncellenmesi, MTA ( web sayfasını kullanımı kolay verilere hızlı ulaşım sağlayabilecek bir tasarıma kavuşturulması. MTA ( web sayfası üzerinde bulunan verilerin günün şartlarına göre kolay güncellenebilir hale getirilmesi. Genel Müdürlük Birimlerinden talep edilecek veya gelen bilgilerle intranet portalımızı güncellemek yılı başında hizmete sunulacak olan internet sayfası üzerinde son güncellemeleri ve ihtiyaç duyulan değişiklikleri yapmaktır. MTA ( web sayfası üzerinde bulunan verilerin günün şartlarına göre kolay güncellenebilir olması için basit güncelleme arayüzü programları yazılması, gerekli yerlerde veri tabanı yapısı kullanılması, (Telefon arama gibi işlemleri şifre girişi ile bölümlere güncelleme hakkı verilmesi) 2

4 FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Performans Bilgileri Dairemiz birimleri tarafından 2008 yılında yürütülen faaliyet ve projelerle birimlerin performanslarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. 1 - Faaliyet ve Proje Bilgileri a ) Kütüphane Servis ġefliği: Zengin bir koleksiyona sahip olan Yerbilimleri ağırlıklı kütüphanemiz yayınlarını satın alma, bağış ve değişim yolu ile temin edilmektedir yılı içerisinde toplam 1834 adet yayın kütüphanemize kazandırılmış olup aşağıda tablo olarak sunulmuştur. Kütüphaneye Gelen Yayınların Sağlama Durumu (Tablo 1) YAYINLARIN SAĞLAMA DURUMU SATIN ALMA YOLUYLA GELEN KĠTAP SAYISI SATIN ALMA YOLUYLA GELEN DERGĠ SAYISI DEĞĠġĠM YOLUYLA GELEN KĠTAP SAYISI DEĞĠġĠM YOLUYLA GELEN DERGĠ SAYISI BAĞIġ YOLUYLA GELEN KĠTAP SAYISI BAĞIġ YOLUYLA GELEN DERGĠ SAYISI 18 adet 740 adet 15 adet 555 adet 61 adet 445 adet Kütüphanedeki Yayınların Kayıt ĠĢlemleri (Tablo 2) 3

5 YAYINLARIN KAYIT ĠġLEMLERĠ KAYITLI DEMĠRBAġ NUMARALI TOPLAM KĠTAP BĠBLĠYOGRAFĠK KÜNYESĠ BĠLGĠSAYAR ORTAMINA AKTARILAN KĠTAP SAYISI ( VERĠ GĠRĠġĠ ) YENĠ DEMĠRBAġ KAYDI YAPILAN KĠTAP SAYISI KATALOGLAMA VE SINIFLAMA YAPILARAK OKUYUCUYA SUNULAN KĠTAP SAYISI CEBĠ HAZIRLANAN KĠTAP SAYISI KĠTAP SIRTI ETĠKETĠ CĠLTLEMESĠ YAPILAN YAYINLARIN SAYISI adet adet 94 adet 1037 adet 450 adet 1200 adet 400 adet Kütüphane Servisi Okuyucu Hizmetleri (Tablo 3) OKUYUCU HĠZMETLERĠ OKUYUCUYA ÇIKARILAN YAYIN SAYISI ÖDÜNÇ VERĠLEN YAYIN SAYISI OKUYUCUDAN ĠADE ALINAN YAYIN SAYISI YERĠNE YERLEġTĠRĠLEN YAYIN SAYISI KÜTÜPHANEMĠZDEN YARARLANAN OKUYUCU SAYISI 7550 adet 1300 adet 1210 adet 8657 adet 3157 kiģi KÜTÜPHANE SERVĠSĠ Diğer Yayın Alımları Abone olunan Türkçe Süreli Yayınlar; 1. Exucutive Excellence ve Personel Exellence Dergileri 2. Hasad Bitkisel Üretim Dergisi 3. Devlet Teşkilatı Rehberi 4. T.C.Kanunları Külliyatı 5. Külliyat Yayını (Kanunlar-Tüzük-KHK-Yönetmelik) 6. Danıştay Kararları Dergisi 4

6 7. Yargıtay Kararları Dergisi 8. Resmi Gazete Aboneliği 9. Alınan Türkçe Kitaplar (3 adet) Hukuk Müşavirliği nin Talep ettiği Yayınlar; *İş Sözleşmeleri, Fesihler ve Tazminatlar için Uzman Belgeler Kitap ve CD-ROM *İdari Yargı Kararlarının Uygulanması Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı nın Talep Ettiği Kitaplar; *Aday Memurların Temel Eğitim Ders Notları Redaksiyon Kurulu Kararı ve Makam Oluru ile Okuyucu tarafından talep edilen yabancı dilde kitaplar; 18 adet Kitap Periyodik Yayın Alımları SWETS Süreli Yayın Aboneliği internet Ortamında Katalog Tarama; 5

7 Araştırmaları daha hızlı bir şekilde kitaplarımıza erişimi mümkün kılan Kütüphane Otomasyon Programı (Online Katalog Tarama) Yerbilimleri Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğü tarafından hazırlanarak internet ortamında kullanıcıların erişimine açılmıştır. b ) Derleme Servis ġefliği: Genel Müdürlüğümüz Derleme Arşivinde kuruluşumuz araştırma sonuçlarını içeren Maden ve Enerji Sektörünün alt yapısını oluşturan etüt raporumuz kurum içi ve kurum dışı kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. Ancak bu bilgilerin sağlıklı, hızlı, verimli ve daha güncel olarak ilgili kurum/kuruluş ve sektöre etkin bir hizmet verebilmek için 2008 yılı içerisinde 2249 adet etüt raporu Yerbilimleri Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğünce Derleme Arşiv Otomasyon Sistemine aktarılmak üzere gönderildi. Bu çerçevede Derleme Servisinin yapmış olduğu iş ve işlemler aşağıda tablo olarak sunulmaktadır. SonuçlandırılmıĢ ĠĢ ve ĠĢlemler ( Tablo 4) DERLEME SERVĠSĠ 2008YILI Derleme Servisi Arşivine Giren Yeni Rapor Sayısı 67 Toplam Rapor Sayısı Toplam Prospeksiyon Raporu 5169 Okuyucu Sayısı 5130 Okuyucuya Çıkarılan Rapor Sayısı MTA Çalışanları Tarafından Ġade Edilen Rapor Sayısı 7871 Ciltlenen Rapor Sayısı 137 Yer Bilimleri Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğüne Gönderilen Rapor Sayısı 1090 Başbakanlık Devlet Arşivlerine Gönderilen Rapor Sayısı 171 Kesilen Fotokopi Ücretleri 1466 Bölgelere Gönderilen Rapor Sayısı 36 Ġş Dileği 83 Yazışma Sayısı 48 6

8 Ücretli Ġşler Türü Adet Satılan Ozalit 75 Satılan Rapor 78 Fotokopi Ücretleri 1466 TOPLAM 2008 yılı içerisinde Derleme Arşivimizden talep edilen ve ücretli işler kapsamında ilgili kuruluşlara rapor, ozalit ve sondaj loğu satışı gerçekleştirilmiştir. Basın Halkla ĠliĢkiler Servis ġefliği : -Ücretsiz dağıtılan doküman sayısı : adet. -Her türlü yayın ve bilgi edinme talebi ile gelen 66 adet yurt içi-yurt dışı yazılı başvuru ve 18 adet e cevap verildi. Belirtilen tarihler arasında 135 adet zarf 72 adet paket gönderimi yapılmıştır. -Günlük Basın Haberleri her ay basın haberleri bülteni olarak basılmış ve dağıtımları yapılıp, elektronik ortamda üst makamlara iletilmiştir. -Basımı yapılan ve servisimize gelen yayınların birim fiyatları belirlenerek makamdan olur alınmış ve yasal dağıtımları yapılmıştır. 7

9 KATILIM SAĞLADIĞIMIZ FUAR VE SEMPOZYUMLAR tarihleri arasında Enerji Verimliliği konulu Sempozyum-Enerji Parkı/Ank tarihleri Tıbbi Jeoloji Sempozyumu-MTA tarihleri arasında TUROGE 2008-Ankara Sheraton Oteli tarihleri arasında 61. Türkiye Jeoloji Kurultayı Sergisi-MTA tarihleri arasında 3. Uluslar arası Madencilik Fuarı-Tüyap-İstanbul tarihleri arasında Çevre Teknolojileri Fuarı İzmir NeĢriyat Servis ġefliği : *Güneş kitabı basıldı *Ekonomi bülteni sayı:4 basıldı. *136 sayılı dergi basıldı *Mineraller kitabı basıldı. *Mağaralar kitabı dizgide. *Monografi kitabı dizgide *Bibliyografya kitabı dizgide *Kitap koymak için karton çanta yapımı matbaaya verildi. *Ekonomi bülteni-5 ihale hazırlığı yapılıyor *DAF Atlası ihale hazırlığı yapılıyor. *135 sayılı derginin telif ücreti hesaplandı Foto-Ozalit Servis ġefliği : Gelen iş dileği sayısı Ücretli Ozalit çekimi Normal Ozalit çekimi Yapılan Veri Girişi Aydınger arşivine giren harita sayısı Taranan ve ozalitleri çekilen harita sayısı 252 Adet 585Metre 7143 Metre 9103 Adet 145 Adet 6567 Adet 8

10 Kültür Tanıtma Servis ġefliği : 1. Sadrettin ALPAN Salonu: Çeşitli sempozyum ve kurultaylarda 6 ay içerisinde yapılan toplantı sayısı 19 dur. 2. İ.RUHİ BERENT Salonu: Çeşitli sempozyum ve kurultaylarda 6 ay içerisinde yapılan toplantı sayısı 45 dür. 3. İ.KETİN Salonu: Çeşitli sempozyum ve kurultaylarda 6 ay içerisinde yapılan toplantı sayısı 52 dir. 4. Daire Başkanlıklarının talepleri doğrultusunda 6 ay içerisinde 16 defa ekip ve teknik destek sağlanmıştır. 5. Jeofizik mühendisleri odası,maden mühendisleri odası,jeoloji mühendisleri odası,tıbbi Jeoloji kurultayında.çekilen fotoğraflar bilgisayar ortamına aktarılmıştır. 6. Salonların genel temizlikleri ve teknik bakımları rutin olarak yapılmıştır. Matbaa Servis ġefliği: Gelen İş Dileği Sayısı 419 Adet Baskı Standart Cilt Karton Cilt 595 Spiral Cilt 750 Tel Spiral Cilt 610 Isı Cilt 165 Ozalit Katlama İsimli Kutu Kağıdı 300 Adet Karton Kesimi Speratör Yapımı 150 Davetiye Basımı 300 9

11 Rapor Açılması 8 Kartvizit 100 Bloknot Yapımı 200 Haritanın Suntaya Yap. 5 FOTOMEKANĠK BÖLÜMÜ Muhtelif işler için - DĠZGĠ BÖLÜMÜ Muhtelif İşlerin Dizgisi FOTOKOPĠ ÇEKĠMĠ Muhtelif FOTOKOPİ Yerbilimleri Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğü I.ELEKTRONĠK DOKÜMANTASYON VE ĠNTERNET UYGULAMALARI BĠRĠMĠ Elektronik Rapor Arşiv Yerbilimleri Data Merkezi Projesi kapsamında çalışan veri hazırlama işçisi ihale süreci tarihinde bittiği için sisteme bu tarihten itibaren rapor atılması ile ilgili herhangi bir işlem yapılamamıştır. Yerbilimleri Data Merkezi Projesi kapsamında çalışan veri hazırlama işçisi ihale süreci 2008 yılı için başladı. Yerbilimleri Data Merkezi Projesi kapsamında çalışan veri hazırlama işçisi için 2008 yılı ihale hazırlıkları tamamlandı ve tarihi beklenmektedir. İnternet ortamına aktarılmış olan jeolojik raporların yedeklerinin belli bir düzen ve sıra ile yedekleme işlemi yapılmaya devam edilmektedir. Yerbilimleri Data Merkezi Projesi kapsamında çalışan veri hazırlama işçisi için 2008 yılı ihale hazırlıkları tamamlandı ve alım ihalesi yayınlandı. Yerbilimleri Data Merkezi Projesi kapsamında çalışan veri hazırlama işçisi için 2008 yılı ihale sonucu beklenmektedir. İnternet ortamına aktarılmış olan jeolojik raporların yedeklerinin belli bir düzen ve sıra ile yedeklenmesi yapıldı kontrollerine devam edilmektedir. Yerbilimleri Data Merkezi Projesi, Veri Hazırlama İşçi çalıştırılması için yapılan Hizmet Alım ihalesi sonuçlanmış olup tarihinde işe başlanmıştır. Mart ayı itibariyle; 1454,605,1267, 3753, 3716, 2685, 1104, 946, 3722, , 463, 371, 854, 1674, 1299, 1059, 1566, 1560, 814, 121, 1062, 1715, 3675, 3759, 3715, 603, 2652 ve 666 no lu 28 adet rapor sisteme dahil edilmiştir. Jeolojik raporlara ait 75 adet aydınger taranmıştır. Nisan ayı itibariyle; raporların çoğunun pelur olması nedeniyle elle yazılmak zorunda kalınmıştır (orijinal raporlardan tekrar taranarak) ve bunun sonucunda 1032, 21, 604, 396, 63, 395, 1272, 842, 9754, 1018, 1014, 676, 908, 1180, 1632, 1815, 1700, 1594, 1584, 1467, 955, 111, 555, 1685, 1025, 3362, 497, 3429, 3098, 3340, 3348, 1015, 3403, 3422, , 3433, 3418, 3435, 417, 3432, 3357, 3439, 1593, 3428, 3381, 3437, 3056, 3072, 835, 3268, 3424, 3350, 906, 3292, 916, 3467, 3329, 3397, 3389, 3359, 3442, 3374, 1518, 679, 3408, 3421, 3411, 330, 3443, 3420, 3575, 3097, 3363, 3417, 3279, 3440, 3738, 3776, 3680, 3683, 3661, 3881, 3382, 3448, 3385, 3480, 3757, 4203, 3394, 731, 4149, 3430, 3891, 4205, 4002, 3191, 3314, 3780, 3466, 3979, 3898, , , 1503, 3787, 3275, 3830, 3682, 3688, 3660, 3669, 3743, 3648, 3276, 4007, 4138, 3783, 3888, 3224, 4151, 4172, 3876, 4251, 4032, 3186, 3991, 3902, 3355, 4069, 4103, 3897 no lu 131 adet rapor sisteme dahil edilmiştir. 10

12 Mayıs ayı itibariyle; raporların çoğunun pelur ve sayfa sayılarının fazla olması nedeniyle elle yazılmak zorunda kalınmıştır (orijinal raporlardan tekrar taranarak) ve bunun sonucunda 3983, 164, 3949, 3073, 3896, 3222, 3871, 4081, 3741, 1266, 3922, 4221, 3301, 3454, 3270, 3386, 4104, , 3322, 3784, 3982, 4107, 5731, 3806, 4047, 4082, 4364, 1198, 870, 505, 461, 280, 70, 434, 2374, 941, 281, 2435, 2393, 853, 2233, 765, 3273, 926, 749, 750, 18, 2439, 771, 2433, 741, 811, 447, 105, 751, 952, 9, 3986, 778, 487, 975, 3390, 967, 980, 2437, 2434, 2, 3733, 788, 827, 897, 779, 444, 752, 860, 2277, 937, 988, 2241, 2432, 10, 995, 815, 821, 787, 2252, 30, 3892, 923, 830, 825, 144, 4080, 716, 813, 3092, 872, 907, 826, 849, 819, , 3794, 919, 118, 408, ve 822 no lu 107 adet rapor sisteme dahil edildi Jeolojik raporlara ait 720 adet aydınger tarandı. Jeolojik raporlara ait 2850 adet muhtelif rapor tarandı. Haziran ayı itibariyle, 865, 843, 10810, 901, 10471, 10806, 2194, 10803, 10807, 10804, 546, 26, 10738, 10561, 10693, 3365, 847, 777, 7, 697, 10746, 3826, 925, 10541, 2436, 2222, 10481, , 10777, , 1595, 10741, , 10744, 766, 4601, 2467, 2468, 2489, 3199, 10767, 939, 3499, 10748, 10659, 10538, 2447, 10805, 2450, 2463, 818, 10667, 10747, 5475, 932, 2460, 10791, 10793, 993, 1500, 936, , 2452, 10424, 10427, 10808, 1748, 3678, 2481, 3052, 2440, 10792, 10426, 10773, 2479, 4134, 5467, 3737, 10593, 1106, 10809, 67, 10768, 10769, 10770, 10771, 828, 2589, 973, 3491, 593, 2701, 6479, 3018, 10428, 10032, 2571, 3024, 116, 950, 6209, 6322, 2318, 3040, 1858, 2449, 2921, 2716, 6307, 6215, 10794, 951, 2662, 6146, 6392, 6222, 10776, 2446, 2458 ve no lu 120 adet rapor sisteme dahil edildi Jeolojik raporlara ait, 701 adet aydınger tarandı adet muhtelif jeolojik rapor tarandı. 6 aylık toplam 386 adet rapor sisteme dahil edildi. 6 aylık toplam 1496 adet aydınger tarandı. 6 aylık toplam 6176 adet muhtelif jeolojik rapor tarandı. Web Sayfası Uygulamaları Veri tabanı optimizasyonu yapıldı yılı başında tasarlanan yeni web sayfasının tamamlanabilmesi için hafta sonu yoğun bir çalışma yapıldı. Yeni web sayfası test haliyle duyurular bölümünde yayına başladı. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü tarafından Ocak 2008 tarihleri arasında Ankara da yapılacak olan Proje Yönetimi Semineri ne ait duyuru web sayfasında yayınlandı. Çankaya Üniversitesi tarafından Nisan 2008 tarihleri arasında Ankara da yapılacak olan 1. Mühendislik Teknoloji Sempozyumu na ait duyuru web sayfasında yayınlandı yılı başında tasarlanan yeni web sayfası yayına sunuldu ve içerisinde yeni sayfaya göre düzenlemeler yapılmaktadır. Duyurular bölümünde 17 Kalem muhtelif gaz alımı ihalesi yayından kaldırıldı. Diyarbakır Bölgesi nin web sayfası yenilendi. Jeoloji Etütleri Dairesi sayfası güncellendi. 2. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu duyurular sayfasına yeni gelen pdf broşürü yayınlandı yılı başında tasarlanan yayına sunulan MTA yeni sayfası üzerinde düzenlemeler devam etmektedir. Duyurular bölümünde Jeoloji Etütleri 2007 İş Programı yayınlandı. MAT intranet sayfası güncellendi. 200 e yakın Mineral resmi yeni sayfaya göre tek, tek temizlendi. Seminerler ve Sempozyumlar bölümünde Metalik Maden Aramacılığı duyurusu yayınlandı. Duyurular bölümünde Erguvanlı Mühendislik Ödülü yayınlandı. Duyurular bölümünde Jeoteknik Etüt Semineri duyurusu yayınlandı. Duyurular bölümünde Aday Memur Sınav Sonuçları yayınlandı. Güncel Duyurular bölümünde Enerji Verimliliği duyurusu 3 gün süre ile yayınlandı. Güncel Duyurular bölümünde Enerji Verimliliği duyurusu kaldırıldı. İhaleler bölümünde 141 adet süreli bilimsel yayın alım ihalesi yayından kaldırıldı. 11

13 Telefon rehberi güncelleme sayfası yapıldı. MTA web sayfası güncellenmeye devam etmektedir. Yedek Kopyalamaları devam etmektedir. Seminerler ve Sempozyumlar bölümünde Metalik Maden Aramacılığı duyurusu yayınlandı. Duyurular bölümünde Jeoteknik Etüt Semineri duyurusu yayınlandı. Duyurular bölümünde Aday Memur Sınav Sonuçları yayınlandı. Telefon rehberi güncelleme sayfası yapıldı. Ayrıca Telefon Rehberi Güncelleme programı yapıldı, dairelere kendi dairesince güncelleme için görevlendirilecek personel talep edildi. MTA web sayfalarının yeni siteye uygun şekilde düzenlenmesi devam etmektedir. Web sayfasının yedeği alındı. Web anasayfamızda bulunan Türkiye de Madencilik Maden İhracatı altında yayına sunuldu. İhaleler bölümünde Veri Hazırlama Hizmet Alım ihalesi yayınlandı. Duyurular bölümünde Makine İkmal web sayfası yayınlandı. Telefon rehberi güncelleme sayfası yapıldı. Ayrıca Telefon Rehberi Güncelleme programı yapıldı, dairelere kendi dairesince güncelleme için görevlendirilecek personel talep edildi. Dairelere telefon rehberi sayfası kullanımı için kullanıcı adı ve şifre verilerek bilgilendirme yapıldı. Sayaç sayfası ile ilgili çalışmalar başladı. Duyurular bölümünde Todai Proje Yönetim semineri duyurusu kaldırıldı. Enerji Etüt Dairesi 2007 Proje sunumu eklendi. Makina İkmal sayfasında Dairenin isteğine göre düzenleme yapıldı. MTA Spor sayfası hazırlandı. Duyurular bölümünde MTA-JICA 3. Ülke Eğitim Programı Katılım Formu yayınlandı. MTA Organizasyon şeması yenilendi yılı başında tasarlanan yayına sunulan MTA yeni sayfası üzerinde düzenlemeler devam etmektedir. Telefon rehberi güncelleme sayfası yapıldı. Ayrıca Telefon Rehberi Güncelleme programı yapıldı, Dairelere kendi Dairesince güncelleme için görevlendirilecek personel talep edildi ve telefon rehberi sayfası kullanımı için kullanıcı adı ve şifre verilerek bilgilendirme yapıldı, devam etmektedir. Sayaç sayfası ile ilgili çalışmalara başlandı. MTA web sayfalarının yeni siteye uygun şekilde düzenlenmesi devam etmektedir. Web sayfasının yedeği alındı. Duyurular bölümünde 135 numaralı MTA Dergisi yayınlandı Seminer ve Sempozyumlar bölümünde III. Ulusal Jeokimya sempozyumu yayınlandı. İhaleler bölümünde Linyıt Kömürü Sondaj İhalesi yayınlandı. İhaleler bölümünde Linyıt Kömürü Hizmet Alımı İhalesi yayınlandı. Seminer ve Sempozyumlar bölümünde Tıbbi Jeoloji Sempozyumu duyurusu hazırlandı ve değiştirildi. İhaleler bölümünde Sondaj Hizmeti İhalesi yayınlandı. Enerji Dairesi Sunum Takvimi değiştirildi. Enerji Etüt Hammadde Dairesi web sayfası güncellendi. Jeofizik Etüt Dairesi web sayfası güncellendi. Maden Etüt ve Arama Dairesinin Proje Sunumları internet ortamına aktarıldı. Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesinin Proje Sunum Takvimi web de yayınlandı. Duyurular bölümünde Şubat Ayı Yemek Listesi yayınlandı. MTA Organizasyon şeması güncellendi ve resimler eklendi. Seminer ve Sempozyumlar bölümünde İTÜ Petrol ve Doğalgaz Semineri yayınlandı. İhaleler bölümünde II Kalem Emprenye ve Elmas Matkap Alım İhalesi yayınlandı. Seminer ve Sempozyumlar bölümünde Tıbbi Jeoloji Sempozyumu yayından kaldırıldı. Makine İkmal Dairesi Organizasyon şemasında değişiklik yapıldı. Maden Etüt Arama İntranet e prosüdür ve formlar eklendi düzenlemeler yapıldı. Spor sayfasında düzeltme yapıldı. 12

14 Kütüphane web sayfasında düzeltmeler yapıldı. İhaleler bölümünde Taneli Elmas Matkap ihalesi yayınlandı. İhaleler bölümünde Veri Hazırlama İhalesi yayından kaldırıldı. İhaleler bölümünde Kapalı ve Filtreli Boru Alım İhalesi yayınlandı. İhaleler bölümünde Linyit Kömürü İhalesi kaldırıldı. Güncel duyurular bölümünde Konferans İlanı yayınlandı. MTA Spor Sitesi hazırlandı önceki tasarım geliştirildi. Daire tasarımına uygun yapıldı. Personel Daire Başkanlığının sitesi hazırlandı. İntranete matbu evraklar eklendi. İntranette telefon rehberi bilgilendirmesi yayınlandı. Ozalit kullanıcı sayfası optimize edildi. Sayaç sayfa sistemi yapılmaya devam edilmekte. Yönetici sayfası optimize edildi. Van Bölge Müdürlüğü sayfası yapıldı. MTA dergisi için yapılacak olan atıflarla ilgili yazı eklendi. Metalik Maden İhalesi kaldırıldı. İhaleler bölümünde Sondaj Katkı Malzemeleri Mal Alım ihalesi yayınlandı. Konya Bölge Müdürlüğü sayfası güncellendi. Ozalithane Servisinin programına Adet Alanı eklenerek, normal kullanıcıya Aydıngerlerde Değişiklik Yapma sayfası eklendi. Uluslar arası Karadeniz Jeolojisi Sempozyumu nun organizasyon çalışmaları yayınlanmıştır. Uluslar arası Karadeniz Bölgesi Jeolojisi sempozyumu için İngilizce - Türkçe Katılım Formu hazırlandı, sayfanın erişim sayfasına kullanıcı Adı ve Şifre verilerek teslim edildi. Mart Ayı yemek listesi yayınlandı. İhaleler bölümünde Taneli Elmas Matkap Alımı ilanı kaldırıldı. İhaleler bölümünde 11 Kalem Emprenye Elmas Matkap Alım ilanı kaldırıldı. İhaleler bölümünde Özel Güvenlik Hizmet Alımı ihalesi yayınlandı. İhaleler bölümünde 3 Kalem Sondaj Muhafaza Borusu Alım ihalesi yayınlandı. Zemin mekaniği ve Temel Mühendislik 12. Ulusal Kongresi yayınlandı. Tuvak sayfasında güncelleştirmeler yapılarak duyuru eklendi. Maden Etüt Arama Dairesinin sayfası atılarak gerekli düzenlemeler yapıldı. 2. Uluslar arası Karadeniz Bölgesi Jeoloji Sempozyumu ana sayfada sempozyum ve duyurular altında yayınlandı. ISGB sayfasında gerekli güncellemeler yapıldı. İhaleler bölümünde Labaratuvar Yapım İhalesi yayınlandı. İhaleler bölümünde Manyetometre Alımı İhalesi yayınlandı. İhaleler bölümünde Kapalı Casing Alımı İhalesi yayınlandı. İhaleler bölümünde Hole Opener Mal Alımı İhalesi yayınlandı. İhaleler bölümünde İşçilik Hizmeti Alımı İhalesi yayınlandı Dergi Arama sayfası yapılmaya devam etmektedir. Ücretli işler sayfası yapıldı. Sempozyum ve Kongreler bölümünde Zemin mekaniği ve Temel Mühendisliği 2M 12. Ulusal Kongresi yayınlandı. Su ve Enerji Konferansı Artvin duyurusu yayınlandı. Jeoloji Kurultayı yayını güncellendi. Başbakanlık İnsan Hakları Bimer duyurusu ana sayfada yayınlanarak sisteme girişi yapıldı. Server ve veri tabanının yedeği alındı. İhale duyurusu bölümünde Rotlat, Hammer, Hammer-Bit Alımı ihale metni yayınlandı. İhale duyurusu bölümünde Vinç Alımı İhale duyurusu eklendi. İhale duyurusu bölümünde Çekmeceli Arşiv Sandık Sistemi yapılması yayınlandı. İhale duyurusu bölümünde Laboratuvar İnşatı Yapılması duyurusu yayından kaldırıldı. İhale duyurusu bölümünde Sol Tahlisiyeler Alımı duyurusu yayınlandı. İhale duyurusu bölümü Kapalı Filtre İhalesi yayından kaldırıldı. Kurumdan emeklilik yada istifa nede ile ayrılan personellerin Organizasyon şemaları ve telefon listeleri güncellendi. Sempozyum ve Seminerler bölümünde Jeoteknik Etüt Kursu kaldırıldı. Sempozyum ve Seminerler bölümüne 1. Tomarza Sempozyumu yayınlandı. 13

15 Sempozyumlar ve Kongreler bölümünde 1. Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu yayınlandı. Tubitak Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programları Semineri intranet duyurularda yayınlandı. Deprem sayfası yeniden tasarlandı. 15 Mart Bala depremi bilgi notu eklendi. 1/ 100 Ölçekli Haritalar sayfası düzenlendi. Sondaj Muhafaza Borusu Alımı süresi dolduğundan yayından kaldırıldı. Jeofizik Dairesi web sitesi hazırlanıyor. MTA idari misafirhane htm Konukevi fiyat listesi sayfası güncellendi. MTA Spor sayfasına Basketbol kısmı yeni resimler ve metinler eklendi. Jeofizik Dairesi web sitesi yeniden yapılarak organizasyon şeması değiştirildi, yayına girdi. İhale Duyuruları Bölümünde Ağırlık Borusu Alımı duyurusu yayınlandı. MTA Ana sayfa Güncel Duyurular bölümüne 61. Türkiye Jeoloji Kurultayı ile ilgili bilgiler eklendi. İntranet sayfası Kamplar bölümündeki 2008 yılı Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde yaz sezonunda yararlanma koşulları ile ilgili doc uzatılı doküman güncellendi. MTA Ana sayfa Madenler bölümüne maden fiyatları linki doc uzatılı olarak eklendi. MTA İntranet sayfasındaki bizden haberler bölümündeki Aday memurlarımızın 20 ocak 2008 tarihinde girdikleri Temel Eğitim ve Hazırlayıcı Eğitim sınav sonuçları ile ilgili duyuru kaldırıldı. MTA İntranet sayfası bizden haberler bölümüne MTA amblemli yeni stikerlarla ilgili bilgi link olarak eklendi. MTA Ana sayfa İhale İlanları bölümüne Çimento Başlığı Satın Alma ilanı linki eklendi. MTA Ana sayfa İhale İlanları sayfasına Laboratuar Sarf Malzemesi Alım İhalesi linki eklendi. İhale ilanları sayfasına FTP ile dosya gönderme işini yapacak sayfa yapılmaya başlandı. Tabldot İşletmesi Yemek Bedeller ve Uygulamalar dokümanı doc uzantılı olarak İntranet sayfasına eklenmiştir. Kapalı Casing Alımı ihale ilanı kaldırıldı. Vinç Alımı ihale ilanı kaldırıldı. Hole Opener Mal Alımı ihale ilanı kaldırıldı. Deniz Araştırmaları Koordinatörlüğü web sayfası güncellemesi devam ediyor. Sondaj Daire Başkanlığı web sayfası güncellemesi devam ediyor. MAT Daire Başkanlığı web sayfası güncellemesi devam ediyor. Sondaj Daire Başkanlığı web sayfaları güncellendi ve internet ortamına aktarıldı. MTA İntranet Matbu Evraklar bölümüne Yatırım Teklif Form Ekleri linki eklendi ve bu link için html uzantılı sayfa hazırlandı. Maden Analizleri ve Teknolojisi Daire Başkanlığı web sayfaları güncellendi ve internet ortamına aktarıldı. Diyarbakır, Kocaeli, Malatya Bölge Müdürlüğü ve BDT Daire Başkanlıklarının organizasyon şemaları ve telefon rehberlerinde güncellemeler yapıldı. İlan sayfası yapılmaya devam etmekte ve FTP ile dosya gönderimi sayfaya eklendi. İhale İlanları sayfasındaki Özel Güvenlik Hizmet Alımı ihale linki kaldırıldı. İhale İlanları sayfasındaki Erguvanlı Mühendislik Jeolojisi Ödül Yönergesi linki kaldırıldı. İhale İlanları sayfasına Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Hizmet Alımı ihale linki eklendi. İhale İlanları sayfasına Rotary Çamur Pompası Satın Alımı ihale linki eklendi. MTA İntranet sayfası Matbu Evraklar bölümündeki Staj belgeleri ile ilgili kısım güncellendi. MTA ana sayfadaki Öğrenci İşleri bölümü güncellendi. Orta Anadolu 4. Bölge Müdürlüğü (Malatya) ana organizasyon şeması güncellendi. BDT Daire Başkanlığı, Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü (Zonguldak) ve Ege Bölge Müdürlüğü (İzmir) web sayfaları ve telefon numaraları güncellendi. İlan kayıt sayfası yapılarak dosya yükleme özelliği eklendi. Otomatik olarak php ve html sayfaları oluşturularak php yönetici sayfası yapımına başlandı. Akçakoca Eğitim ve Dinlenme Tesisleri bakım ve onarım ihalesi yayınlandı. Geçmişten Günümüze Anadolu Madenciliği Sempozyumu ilanı kaldırıldı. Kuyu Test Cihazı Yedekleri Alımı ihale ilanı kaldırıldı. Sol Tahlisiyeler Alımı ihale ilanı kaldırıldı. Ağırlık borusu Alımı ihale ilanı kaldırıldı. Futbol Turnuvası ile ilgili ana sayfa tasarımı yapıldı ve çalışmalar hala devam etmektedir. Laboratuar Sarf Mal Alımı ihale ilanı yayınlandı. 14

16 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı web sayfaları güncellemeleri devam ediyor. Redaksiyon Kurulu Başkanlığı web sayfaları güncellemeleri devam ediyor. İhale İlanları Sayfasına Linyit Kömürü Arama Amaçlı Sondaj Hizmet Alımı ihale ilanı linki doc uzantılı eklendi. MTA Ana Sayfa Duyurular bölümüne 25 Nisan 2008 Honaz (Denizli) Depremi Bilgi Notu linki eklendi ve ayrıca bu link Deprem sayfasına da eklendi. Ücretli İşler sayfasındaki Mineraloji-Petrografi Araştırmaları bölümü güncellendi. MTA Ana Sayfa Duyurular bölümüne Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi linki eklendi. MTA Ana Sayfa Duyurular bölümüne 31. Uluslararası Enerji Konferansı linki eklendi. MTA Ana Sayfa İhale İlanları bölümüne Jeotermal Arama Amaçlı Kırıntılı Sondaj Hizmet Alımı linki doc uzantılı olarak eklendi. sayfası içeriği ile birlikte güncellendi. sayfasına yeni doc uzantılı dokümanlar eklenerek içeriği ile birlikte güncellendi. İhale İlanları Sayfasından Endüstriyel Hammadde Arama Amaçlı Karotlu Sondaj Hizmeti Alımı ihale linki kaldırıldı. İhale İlanları Sayfasından Rock-Bit, Hammer, Hammer-Bit Alımı ihale linki kaldırıldı. MTA Ana Sayfa Duyurular bölümünden 1. Mühendislik Teknoloji Sempozyumu linki kaldırıldı. İhale İlanları Sayfasından İşçilik Hizmet Alımı ihale linki kaldırıldı. İhale İlanları Sayfasında Linyit Kömürü Arama Amaçlı Sondaj Hizmet Alımı ihale ilanı yayınlandı. Duyurular ve Deprem sayfalarına 25 Nisan 2008 Honaz (Denizli) Depremi Bilgi Notu pdf uzantılı olarak eklendi. MTA Ana Sayfa Duyurular bölümüne Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Bilgi linki eklendi. MTA Ana Sayfa Duyurular bölümüne Enerji Arz ve Talep Köprüsü: Lojistik, Rekabet ve Çevre konulu 31.IAEE Uluslararası Enerji Konferansı linki eklendi. MTA Ana Sayfa İhale İlanları bölümüne 8 Kalem Casing Aksesuar Alımı ihale linki eklendi. MTA Ana Sayfa İhale İlanları bölümüne 1 adet CSAMT Cihaz Alımı ihale linki eklendi. MTA Ana Sayfa İhale İlanları bölümüne Jeotermal Arama Amaçlı Kırıntılı Sondaj Hizmet Alımı ihale linki eklendi. İlanlar sayfası yönetici kısmı ayarlar sayfası yapılmaya başlandı. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı web sayfaları güncellemeleri tamamlanmış ve sayfalar internet ortamına aktarılmıştır. Redaksiyon Kurulu Başkanlığı organizasyon şemasının yeniden güncellenme çalışmaları başlamıştır. Tabiat Tarihi Müzesi Şube Müdürlüğü nün web sayfası güncellemeleri devam etmektedir. Mayıs ayı yemek listesi güncelleştirildi. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Koordinatörlüğü nün web sayfası güncelleştirildi. Redaksiyon Kurulu Başkanlığı nın web sayfaları güncelleştirildi. MTA ana sayfa Duyurular kısmına Özel Yayın Serisi 11 no lu kitap ilanı eklendi. sayfasına Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Bülteni Sayı 4 Serisi pdf uzantılı link olarak eklenmiştir. İlan arama, ilan gün sayısına göre sıralama ve listeleme sayfası yapıldı. Kullanıcı hakları oluşturma ve güncelleme sayfası yapılmaya başlandı. İhale ilanları sayfasından Akçakoca Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Bakım ve Onarım Yapılması ilanı kaldırıldı. İhale ilanları sayfasından Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Hizmet Alımı ilanı kaldırıldı. İhale ilanları sayfasından Çimentolama Başlığı Alımı linki kaldırıldı. İhale ilanları sayfasından Sondaj Borusu (TİJ) Satın Alınması ilanı kaldırıldı. Strateji Daire Başkanlığı Personel Listesi güncellenmiştir. Strateji Daire Başkanlığı Personel Listesi Organizasyon Şeması güncellenmiştir. MTA ana sayfa Güncel Duyurular bölümündeki MTA-JICA 3. Ülke Eğitim Programı (GI) içerik yazısı güncellenmiştir. sayfasında Doküman İstek Formu ndaki güncellemeler yapıldı. 15

17 Birim ve Daire listesi ve kullanıcı oluşturma güncelleme sayfası yapımına başlanmıştır. Veri tabanının yedeği alınarak sunucu yedeklendi. İhale İlanları sayfasında Karotlu Sondaj Makinesi Alımı ihale ilanı yayınlandı. İhale İlanları sayfasından Linyit Kömürü Arama Amaçlı Sondaj Hizmet Alımı ihale ilanı kaldırıldı. İhale İlanları sayfasından Rotary Çamur Pompası Alımı ihale ilanı kaldırıldı. İhale İlanları sayfasından Laboratuar Sarf Malzemesi Alımı ihale ilanı kaldırıldı. İhale İlanları sayfasından PROB (Elektrot) ve Ağırlık Alımı ihale ilanı kaldırıldı. Tabiat Tarihi Müzesi Şube Müdürlüğü ne ait web sayfaları güncellenmiş ve internet ortamında kullanıcıya sunuldu. İhale İlanları sayfasına N Çapta ve m Delme Kapasiteli Karotlu Sondaj Makinesi Alım İhalesi linki *.doc uzantılı olarak eklendi. İhale İlanları sayfasına Çamur Pompası ve Yedekleri Alım İhalesi linki *.doc uzantılı olarak eklendi. Ücretli İşler web sayfasındaki Test Hizmet Kataloğu bölümünde güncelleme yapıldı. MTA Ana Sayfa Güncel Duyurular bölümüne II. Kamu Kalite Semineri ile ilgili link eklendi. MTA Ana Sayfaya Yayım ve Redaksiyon Kurulu link olarak eklendi. Enerji Hammadde Etüt ve Arama Daire Başkanlığı web sayfaları güncellemeleri devam etmektedir. MTA Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü web sayfasında güncelleme yapıldı. MTA Ana sayfa Güncel Duyumlar da II. Kamu Kalite Semineri linki kaldırıldı. _yeni_gelen.htm sayfası güncellendi. MAT Dairesi Başkanlığı organizasyon şeması güncellendi. Marmara ( Kocaeli) Bölge Müdürlüğü organizasyon şeması güncellendi. Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı web sayfası güncellendi. İhale ilanları sayfasından 8 Kalem Casing Aksesuarları Alımı ihale ilanı linki kaldırıldı. İhale ilanları sayfasından N Çapta ve metre Delme Kapasiteli Karotlu Sondaj Makinesi Alımı ihale ilanı linki kaldırıldı. MTA JİCA 3. Ülke Eğitim Programı (GI) linki Güncel Duyurular bölümünden kaldırıldı. I. Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu linki Sempozyum ve Kongreler sayfasından kaldırılmıştır. MTA Ana Sayfa Duyurular sayfasına Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Ödül Yönetmeliği linki eklendi. İntranet ana sayfaya Okul öncesi eğitimin devamı olan İlköğretime uğurlamak, gösterilerini izlemek, diploma törenlerini yapmak ile ilgili bir duyuru eklendi. İntranet ana sayfaya 4207 sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanmasına ilişkin no lu Başbakanlık Genelgesi linki doc uzantılı olarak eklendi. İntranet sayfası için Telefon Rehberi yapıldı. Kalite Yönetim Sistemleri Dokümanları ile ilgili güncelleme yapıldı. Haziran Ayı yemek listesi güncellendi. İhale ilanları sayfasına El Tipi GPS Cihaz Alımı linki doc uzantılı olarak eklendi. İhale ilanları sayfasına Çevre Aydınlatma İşlerinin Yapılması ile ilgili link doc uzantılı olarak eklendi. Orta Anadolu III. Bölge (Kızılcahamam) Müdürlüğü organizasyon şeması güncellendi (Fehmi Aslan, Ahmet Bahçeci). Öğrenci İşleri sayfasına tarihi itibari ile Lise ve Yüksekokul kısa dönem staj başvuruları sona ermiştir linki eklendi. Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi Başkanlığı web sayfası yapımına başlandı, devam etmektedir İhale İlanları sayfasında 1 adet CSAMT Cihaz Alımı ilanı kaldırıldı. Duyurular sayfasından 25 Nisan 2008 Honaz (Denizli) Depremi Bilgi Notu linki kaldırıldı. Ücretli İşler Jeofizik Harita Satışları bölümü güncellendi. İntranet sayfasına MTA da Dünya Çevre Günü başlıklı bir bölüm tasarım yapılarak eklendi. MTA Ana Sayfa Duyurular bölümüne 2008 yılı Kısa Dönem Staj Yapacak Olan Öğrenci Listesi xls uzantılı olarak eklendi. Bu bölüm Öğrenci İşleri sayfasına da eklendi. Ücretli İşler Mineralojik-Petrografik Analizler bölümü güncellendi. MTA Ana Sayfa Duyumlar bölümüne Sondör Muavini Alımı ilanı xls uzantılı olarak eklendi. sayfasında güncelleme yapıldı. 16

18 II. Uluslararası Karadeniz Bölgesi Jeoloji Sempozyumu Yönetici Ana Sayfasında Tabloya Alanlar eklendi. İhale ilanları sayfasından Mikroskop Alımı ile ilgili ilan kaldırıldı. Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği web sayfası güncellendi ve internet ortamına aktarıldı. MTA Orta Anadolu II. Bölge Müdürlüğü (Konya) Personel sayfasında güncelleme yapıldı. İhale ilanları sayfasına mt. ( ft.) Kapalı Casing Alımı ile ilgili link doc uzantılı olarak eklendi. Enerji Hammadde Etüt ve Arama Daire Başkanlığı web sayfaları güncellenerek yeni tasarlanmış hali ile internet ortamına aktarıldı. MTA Ana Organizasyon Şeması güncellendi. İhale ilanları sayfasına Kütüphane ve Derleme Servisinde Raf Sisteminin Oluşturulması, Yangın İhbar Sisteminin Kurulması ile ilgili ilan internet ortamına doc uzantılı olarak aktarıldı. Anket Sayfası hazırlanarak GF2T Anketi yapımına başlandı. Uluslararası Karadeniz Bölgesi Jeolojisi Sempozyumu Ana sayfasında tabloya yeni alanlar eklendi. Sunucudaki dosyalar ve veri tabanının yedeği alındı. İhale ilanları sayfasında El Tipi GPS Cihaz Alımı ilanı kaldırıldı. MTA Ana sayfa Güncel Duyurular bölümünden MTA da Dünya Çevre Günü ilanı kaldırıldı. İhale ilanları sayfasına Jeotermal Arama Amaçlı Kırıntılı Sondaj Hizmet Alımı ilanı linki doc uzantılı olarak eklendi MTA İntranet Güncel bölümüne Stratejik Plan Çalışmaları iç sayfaları ile birlikte aktarıldı. MTA Ana sayfa Duyurular bölümüne Sondör Muavini Sonuçları Asil ve Yedek Listesi pdf uzantılı olarak aktarıldı. Ege Bölge Müdürlüğü Memur Listesi güncellendi. MTA Ana sayfa İhale İlanları bölümüne Linyit Kömürü Arama Amaçlı Sondaj Hizmeti Alımı ilanı doc uzantılı olarak eklendi. sayfasına 2 no lu International Symposium on the Geology of the Black Sea Region ilanı ile ilgili bir link eklendi. MTA Ana sayfaya KPSS Sonucuna Göre Kurumumuza Yerleşen Adaylara Dair Güncel Duyuru linki doc uzantılı olarak eklendi. İhale İlanları Sayfasından Çevre Aydınlatma İşlerinin Yapılması ilanı kaldırıldı. Sempozyum ve Kongreler sayfasından 1. Tomarza Sempozyumu linki kaldırıldı. Sempozyum ve Kongreler sayfasından İTÜ Petrol ve Doğalgaz Semineri ve Sergisi linki kaldırıldı. İhale İlanları Sayfasından Karotlu Sondaj Makine Alımı ilanı kaldırıldı. Duyurular sayfasından Sondör Muavini Alımı ilanı kaldırıldı. Duyumlar Sayfasından 2008 Yılı Kısa Dönem Staj Yapacak Olan Öğrenci Listesi linki kaldırıldı. Duyurular sayfasından Enerji Arz ve Talep ile ilgili link kaldırıldı. II. DONANIM DESTEK HĠZMETLERĠ BĠRĠM YÖNETĠCĠLĠĞĠ İdari Ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı İşletmeler Şube Müdürlüğü ne ait Epson marka FX-1170 model yazıcı ekonomik olarak tamiri mümkün olmadığından iade edildi. Enerji Hammadde Etüt Ve Arama Daire Başkanlığı na ait, Db numaralı bilgisayara adaptör yerine usb wireless card takıldı. Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı na ait, MY24D1C063 seri numaralı Hp 990cxi yazıcının arızası giderildi. Makine İkmal Daire Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü ne ait, bilgisayara işletim sistemi yeniden Fizibilite Etütleri Dairesi Başkanlığ ına ait, bilgisayarın verileri kurtarılıp işletim sistemi yeniden Maden Analizleri Ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı Çevre Koordinatörlüğü ne ait, CZC6425F6B seri numaralı bilgisayarın arızası giderildi. Personel Ve Eğitim Dairesi Başkanlığına ait, bilgisayarın arızası giderildi. İdari Ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü ne ait, yazıcının ekonomik olarak tamiri uygun olmadığından iadesi yapıldı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı na 8 (sekiz) m lik network kablosu verildi. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı na ait Casper Alfa Force Pro seri numarası olan bilgisayara işletim sistemi yeniden 17

19 Enerji Hammadde Etüt Ve Arama Daire Başkanlığı na ait Db numaralı bilgisayara işletim sistemi yeniden Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı na ait, numaralı Dell marka diz üstü bilgisayara işletim sistemi yeniden Enerji Hammadde Etüt Ve Arama Daire Başkanlığı na ait, Db numaralı bilgisayarın yedekleri alındı ve işletim sistemi yeniden Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı na ait, seri numaralı bilgisayara işletim sistemi yeniden Bilimsel Dokümantasyon Ve Tanıtma Daire Başkanlığı Fotokopi odasındaki bilgisayarın, arızalı anakart ı değiştirildi, sistem çalışır hale getirildi. Deniz Araştırmaları Koordinatörlüğü ne sistem bilgisayarında kullanılmak üzere 15 m ve 3 m internet kablosu verildi. İdari Ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı İç Hizmetler Ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ne ait bilgisayarın arızası giderildi. Fizibilite Etütleri Dairesi Başkanlığı na ait, demirbaş numaralı Casper marka bilgisayarın arızası giderildi. Fizibilite Etütleri Dairesi Başkanlığı na ait, Escort bilgisayarın arızası giderildi, USB portları çalışmaktadır. Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı na ait, OKİ B4100 5AEP K seri numaralı yazıcının arızası giderildi. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü ne ait yazıcının arızası giderildi. Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı na ait, bilgisayara işletim sistemi yeniden İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Gıda İkmal Şube Müdürlüğü ne ait bilgisayara işletim sistemi yeniden Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı na ait L3-AD 18206/12 seri numaralı IBM Lenevo diz üstü bilgisayarın arızalı tuş takımı servis tarafından değiştirildi. Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi Başkanlığı Ozalit Servis Şefliğine 4 adet 3 er m lik Ethernet kablosu verildi. Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı na ait numaralı bilgisayara işletim sistemi yeniden Makine İkmal Dairesi Başkanlığı na ait yazıcının yerinin değiştirilmesi nedeniyle 10m lik internet kablosu çekildi. Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı Jeokimya bölümüne 3m lik internet kablosu verildi. Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı na ait C2C6425F5X seri numaralı Hp Compaq bilgisayar garanti kapsamında olduğu için servisine gönderildi, arızası giderildi. Genel Müdürlük Tabiat Tarihi Müze Müdürlüğü ne ait Hp 850 c ve Hp 840 c yazıcı arızasının giderilmesi için birimimize getirilmiş ve kontrol sonunda arızanın olmadığı kartuşun bitmiş olmasından dolayı çalışmadığı anlaşılmış ve kullanıcıya iade edilmiştir. Personel Eğitim Dairesi Başkanlığı na ait bilgisayarın arızalı Atx power ı değiştirildi ve Nod 32 Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı na ait internet bağlantılarının kontrolü yapıldı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı na ait seri numarası L3-AD229 06/12, demirbaş numarası olan Ibm Thınkpad laptop bilgisayarın arızalı ekranı yenisiyle değiştirildi. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Isı Santraline ait bilgisayarın arızalı Power Supply i değiştirildi. Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı na ait demirbaş numaralı arızalı bilgisayarın arızası giderildi. Sondaj Dairesi Başkanlığı na ait, Db numaralı arızalı bilgisayarın arızası giderildi. Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı na ait, Oliva marka bilgisayara işletim sistemi yeniden Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı na 1 (bir) adet 25m lik network kablosu verildi. Makine İkmal Dairesi Başkanlığı na ait, P4 Everest marka bilgisayarın bakımı yapılarak arızası giderilmiştir. Makine İkmal Daire Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü ne ait bilgisayar kasasına yeni 1 adet Anakart, 1 adet Power Supply takıldı ve işletim sistemi yeniden Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı na ait bilgisayara XP işletim sistemi 18

20 Uluslar arası İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinatörlüğü ne ait, bilgisayara işletim sistemi yeniden Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi Başkanlığı Büro Servisine ait bilgisayara işletim sistemi yeniden Teftiş Kurulu Başkanlığı na ait, arızalı bilgisayarın Atx Power ı değiştirildi. Teftiş Kurulu Başkanlığı na ait bilgisayara Virüs Programı Teftiş Kurulu Başkanlığı na ait demirbaş numaralı Hp 840 c yazıcı arızasının giderilmesi için birimimize getirilmiş ve kontrol sonunda arızanın olmadığı renkli kartuşun kurumuş yada bitmiş olmasından dolayı çalışmadığı anlaşılmış ve iade edilmiştir. Makine İkmal Daire Başkanlığı na ait demirbaş numaralı bilgisayarın anakart ve ram i değiştirildi. Genel Müdürlük Tabiat Tarihi Müze Müdürlüğü na ait arızalı yazıcının kontrolü yapıldı sorun giderildi. Makine İkmal Daire Başkanlığı Malzeme Şube Müdürlüğü ne ait bilgisayara işletim sistemi yeniden Fizibilite Etütleri Dairesi Başkanlığı na ait Db numaralı bilgisayara işletim sistemi yeniden Genel Müdürlük Tabiat Tarihi Müze Müdürlüğü na ait Deskjet 840 C yazıcının arızası giderildi. Sondaj Dairesi Başkanlığı na ait Db numaralı bilgisayara işletim sistemi yeniden Çalışma grubunda kullanılmak üzere Enerji Grubu adı altında mail grubu oluşturuldu. Genel Müdürlük Tabiat Tarihi Müze Müdürlüğü na ait bilgisayara işletim sistemi yeniden İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı İşletmeler Şube Müdürlüğü ne ait demirbaş numaralı bilgisayarın arızası giderildi. Teftiş Kurulu Başkanlığı na ait Db Fb numaralı Escort marka arızalı bilgisayarın Anakart ve Ram i değiştirildi. Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı na ait Escort marka bilgisayara 3 adet LG marka DVD Writer ve 3 adet 512 DDR 533 MHZ Ram takıldı. Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı na ait bilgisayara işletim sistemi yeniden İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı na ait bilgisayara Ethernet kartı takıldı. Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı na ait Db numaralı bilgisayara 512 DDR 533 Ram takıldı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Trafik ve Ulaştırma Şube Müdürlüğü ne ait bilgisayara işletim sistemi yeniden Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı na ait 3 adet mouse ve 1 adet klavye arızalı olduğu için yenisi ile değiştirildi. Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı na ait Vestel marka bilgisayara işletim sistemi yeniden Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı na ait Db numaralı bilgisayara işletim sistemi yeniden İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ne ait bilgisayara işletim sistemi yeniden Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı na 4 adet 3 m lik Network kablosu teslim edildi. Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi Başkanlığı Kültür Tanıtma Servis Şefliğine ait bilgisayarın teknik kapasitesi yeterli olmadığından dolayı yeni bir PC için gerekli olan 1 adet E 6850 Cpu MB, 2 adet 512X2 DDR 800 Ram, 1 adet LD DVD-RM, 1 adet ASUS ATX Kasa, 1 adet ASUS PCI EX Ekran Kartı, 1 adet 160 GB SATAII DİSK ve 1adet İNTEL DP35DP Anakart teslim edildi. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı na ait bilgisayarın arızalı ATX Power ı değiştirildi ve işletim sistemi yeniden Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı na ait seri no: CNC HP 1100 Laserjet yazıcının toneri bittiği için arıza oluşmaktadır gerekli bakımı ve temizliği yapıldı çalışır durumda (toner değişecek). Hukuk Müşavirliği ne ait 2 adet bilgisayarın kurulumu yapıldı. Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı na ait numaralı HP Laserjet 4V yazıcının tamiri mümkün olmadığından iadesi yapıldı. Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı na ait Jeo 26 numaralı kasanın Anakart, Ram ve Power ı değiştirildi işletim sistemi yeniden 19

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA BİLİMSEL DOKÜMANTASYON VE TANITMA DAİRE BAŞKANLIĞI 2009 YILI İLK ALTI AYLIK FAALİYET RAPORU (01.01.2009-30.06.2009)

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ORDU ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU ORDU ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA T.Ü. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU Doküman No: BİDB-F-06 Yürürlük Tarihi: 01.01.2012 Revizyon No: 0 Tarihi: - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU SIRA NO SORUMLU

Detaylı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Şubat Ayı Faaliyet Raporu

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Şubat Ayı Faaliyet Raporu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Şubat Ayı Faaliyet Raporu Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi Sıra No 1 2 3 4 5 6 7 8 Tamamlanan Faaliyetler Kullanıcılardan

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI SIRA NO ADI SOYADI GÖREV TANIMLARI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI SIRA NO ADI SOYADI GÖREV TANIMLARI SIRA NO ADI SOYADI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMLARI GÖREV TANIMLARI 1 Fidan IŞIK DAİRE BAŞKANI Bilgi İşlem Daire Başkanlığında yapılan tüm işlerin sevk ve idaresini yapmak. SEKRETERLİK 1 Halit

Detaylı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ocak Ayı Faaliyet Raporu

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ocak Ayı Faaliyet Raporu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ocak Ayı Faaliyet Raporu Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi Sıra No 1 Kullanıcılardan gelen yabancı dildeki kitapların sipariş

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Yaşar BAYAR Daire Başkanı 124 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

JFMOBİS (JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI BİLGİ SİSTEMİ)

JFMOBİS (JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI BİLGİ SİSTEMİ) JFMOBİS (JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI BİLGİ SİSTEMİ) TMMOB Jeofi zik Mühendisleri Odası, Merkez, Şube, Bölge, il ve ilçe temsilcilikleri tarafından yürütülen iş ve işlemlerin internet üzerinden çevrimiçi

Detaylı

Şef PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ

Şef PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ Şef 1 PERSONEL BİRİM GÖREV VE YETKİLERİ Daire Başkanı 2 Oya ÖZBAY 0 (434) 222 0000-1201 oozbay@beu.edu.tr 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Başkanlığı Sayfa No : 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Başkanlığa bağlı Merkez Kütüphane ve Nadir Eserler Kütüphanesinde yürütülen kütüphanecilik, bilgi-belge hizmetlerinin uluslararası standartlara

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5)

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5) DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5) 1. Dizüstü Bilgisayar en az Intel Core i5 2,3 GHz hızında işlemcisi olmalıdır. 2. Dizüstü bilgisayarın 4 GB DDR3 1333 MHz belleğe sahip olmalıdır. 3. Dizüstü bilgisayar ekran kartının

Detaylı

Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi

Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi Sıra No Kullanıcılardan gelen yabancı dildeki kitapların sipariş bilgileri tamamlanmıştır. Kullanıcılardan gelen Türkçe kitapların

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Hizmet Envanteri Tablosu Hizmetin Sunum Sürecinde. Hizmetin Dayanağı Mevzuatın Adı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Hizmet Envanteri Tablosu Hizmetin Sunum Sürecinde. Hizmetin Dayanağı Mevzuatın Adı HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Hizmet Envanteri Tablosu Hizmetin Sunum Sürecinde Sıra No 1. Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu 710.04 Hizmetin Adı E-Posta hesabı açma İşlemleri Hizmetin Tanımı İşe yeni başlayan

Detaylı

T.Ü. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ. Revizyon No: 0 Tarihi: - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

T.Ü. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ. Revizyon No: 0 Tarihi: - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ Doküman No: BİDBF04 Yürürlük Tarihi: 01.01.2012 Revizyon No: 0 Tarihi: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ SIRA NO KURUM KODU

Detaylı

ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ ÇAĞRI KAYIT VE OPERASYON YÖNETİM SİSTEMİ BİRİMİ GÖREV TANIMI. Revizyon Tarihi:

ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ ÇAĞRI KAYIT VE OPERASYON YÖNETİM SİSTEMİ BİRİMİ GÖREV TANIMI. Revizyon Tarihi: Revizyon No:02 Sayfa No:1 / 7 BİRİM: Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi Birimi İŞİN ADI: Çağrı Kayıt ve Operasyon Yönetim Sistemi Birim Sorumlusu ve Çalışanları BAĞLI OLDUĞU BİRİM: Başhekim SORUMLU

Detaylı

KULLANICI REHBERİ. Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi

KULLANICI REHBERİ. Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi KULLANICI REHBERİ BTÜ Kütüphanesi Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi - Kütüphane web sayfası Hizmetler Kaynaklara Erişim Danışma/Formlar Bize Ulaşın Bu rehber; Bursa Teknik Kütüphanesinin fiziki

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER 2014 yılı yerel seçimleriyle birlikte yeni kurulan Tuşba Belediyesinin teşkilatlanma çalışmaları başlamış ve bu kapsamda meclis kararıyla Bilgi İşlem Müdürlüğü oluşturulmuştur.

Detaylı

Hiçbir gemi, bizi bir kitap kadar uzaklara götüremez Günümüzün gerçek üniversiteleri, zengin kütüphanelerdir

Hiçbir gemi, bizi bir kitap kadar uzaklara götüremez Günümüzün gerçek üniversiteleri, zengin kütüphanelerdir Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Hiçbir gemi, bizi bir kitap kadar uzaklara götüremez Günümüzün gerçek üniversiteleri, zengin kütüphanelerdir Teşkilat

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

2016 YILI MERKEZ KÜTÜPHANE AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

2016 YILI MERKEZ KÜTÜPHANE AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ 2016 YILI MERKEZ KÜTÜPHANE AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ AMAÇ 1- Ayrı bir merkez kütüphane binası yapılarak, kütüphane hizmetlerinin bu alandan yürütülmesini sağlamak. Hedef 1- Çağdaş bir kütüphane binasında bilgi/kültür

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

BATMAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI ŞIRNAK - 2014 VERİ TABANI SATINALMA İŞLEMLERİ YAZI İŞLERİ Deneme ve abone olunan veri tabanlarının istatistikleri hazırlanır.

Detaylı

Düşük İtibar Kaybı. Mali kayıp, menfaat sağlama, yanlış sayım. Haksız rekabet, ihale iptali, menfaat sağlama. Hatalı ödeme, yanlış işlem, hak kaybı.

Düşük İtibar Kaybı. Mali kayıp, menfaat sağlama, yanlış sayım. Haksız rekabet, ihale iptali, menfaat sağlama. Hatalı ödeme, yanlış işlem, hak kaybı. Birimi: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Alt Birimi: Teknik ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü Hassas Görevler Hassas Görevi Risk Görevin Yerine Olan Personel Düzeyi Getirilmeme Sonucu Birim

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Yaşar BAYAR Daire Başkanı Çalışan Personellerin

Detaylı

Fakülteler. Enstitüler. Yüksekokullar. Meslek Yüksekokulları. Koordinatörlükler. Engelli Öğrenci Birimi

Fakülteler. Enstitüler. Yüksekokullar. Meslek Yüksekokulları. Koordinatörlükler. Engelli Öğrenci Birimi ANA SĠTE Yatay Eksen Ana BaĢlıkları Ana Sayfa Hakkımızda Yönetim Akademik Ġdari Öğrenci ġü de YaĢam ĠletiĢim Yatay Eksen Alt BaĢlıkları Hakkımızda Yönetim Akademik Ġdari Öğrenci Rektör Fakülteler Genel

Detaylı

Kütüphane Kullanıcıları için İçeriğin Zenginleştirilmesi II

Kütüphane Kullanıcıları için İçeriğin Zenginleştirilmesi II Kütüphanelerde Web Sitesi Hazırlama Uygulama Semineri Kütüphane Kullanıcıları için İçeriğin Zenginleştirilmesi II Adnan Menderes Üniversitesi 26 Ekim 2001 Dr. Hatice Kübra Bahşişoğlu Erişim: yapılanma,

Detaylı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. kutuphane@kocaeli.edu.tr - Güncelleme Eylül 2015 -

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. kutuphane@kocaeli.edu.tr - Güncelleme Eylül 2015 - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı kutuphane@kocaeli.edu.tr - Güncelleme Eylül 2015 - KOÜ Merkez Kütüphaneden Kareler Sayılarla KOÜ Kütüphanesi - I Basılı kitap : 98.000+ E-kitap : 150.000+ Basılı

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

Donanım Altyapısının İyileştirilmesi. Bilinçli ve güvenli BT kullanımının sağlanması. Öğretmen Eğitimi. Eğitsel e-içeriğin sağlanması

Donanım Altyapısının İyileştirilmesi. Bilinçli ve güvenli BT kullanımının sağlanması. Öğretmen Eğitimi. Eğitsel e-içeriğin sağlanması Donanım Altyapısının İyileştirilmesi Her dersliğe bir adet etkileşimli tahta Her okula A3/A4 yazıcı Her öğretmen ve her öğrenciye tablet bilgisayar seti Bilinçli ve güvenli BT kullanımının sağlanması Meb

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2008 YILI FAALĠYET RAPORU

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2008 YILI FAALĠYET RAPORU AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2008 YILI FAALĠYET RAPORU Bilgi çağının en önemli gereksiniminden biri de, içinde bilgi barındıran her türlü materyalin bulunduğu,

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1- Daire Başkanı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi nın görevi; Başkanlık bünyesinde bulunan tüm iş tanımlarını ve çalışma gruplarının düzenli çalışması için personel ayırımı yapmaksızın

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI ŞIRNAK 07.02.2017 VERİ TABANI SATINALMA İŞLEMLERİ YAZI İŞLERİ Deneme ve abone olunan veri tabanlarının istatistikleri

Detaylı

KÜTÜPHANE ŞEFLİĞİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

KÜTÜPHANE ŞEFLİĞİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI KÜTÜPHANE ŞEFLİĞİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI 1. İDARİ HİZMETLER 1.1. Yazışmalar 1.1.1. Gelen evrak Dekanlık Kütüphane Şefi Kütüphane Personeli İlgili yazı e-beyas üzerinden Dekanlık tarafından Kütüphaneye havale

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2007 YILI FAALĠYET RAPORU AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2007 YILI FAALĠYET RAPORU Bilgi çağının en önemli gereksiniminden biri de, içinde bilgi barındıran her türlü materyalin bulunduğu,

Detaylı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Toplam materyal sayısı 01.02.2012 tarihine göre Kitap 51 833 Ders kitap 22 611 Tez 408 Kitap dışı materyaller - 367

Detaylı

BÖLÜM 10. Yayın Çalışmaları

BÖLÜM 10. Yayın Çalışmaları BÖLÜM 10 Yayın Çalışmaları Bölüm 10 BÖLÜM 10. YAYIN ÇALIŞMALARI Meslek alanlarımıza ilişkin bilimsel araştırmaları, üyelerimizin mesleki birikimlerini, güncel konulara ve mesleki kavramlara ilişkin tartışmaları

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491

Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491 Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491 Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır. Evrak sorgulaması http://ebys.gop.edu.tr/envision/validate_doc.aspx?v=bek44ht6

Detaylı

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Ahi Evran Üniversitesi bünyesinde yürütülen basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili esasları belirlemektir. 2. KAPSAM Bu prosedür, Ahi Evran

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI ŞIRNAK - 2015 VERİ TABANI SATINALMA İŞLEMLERİ YAZI İŞLERİ Deneme ve abone olunan veri tabanlarının istatistikleri hazırlanır.

Detaylı

1.Baskı Çözümleri: 2. Bilgisayar Bileşenleri: 1.Baskı Ürünleri. 1.1. Faks Cihazları. 1.2. Fotokopi Cihazları. 1.3. Tarayıcılar. 1.4.

1.Baskı Çözümleri: 2. Bilgisayar Bileşenleri: 1.Baskı Ürünleri. 1.1. Faks Cihazları. 1.2. Fotokopi Cihazları. 1.3. Tarayıcılar. 1.4. Yıldırım Bilişim - 2014 1.Baskı Çözümleri: 1.Baskı Ürünleri 1.1. Faks Cihazları 1.2. Fotokopi Cihazları 1.3. Tarayıcılar 1.4. Yazıcılar 2. Bilgisayar Bileşenleri: 2.1. Anakartlar 2.2. Bellekler 2.3. Ekran

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği internet sitesi

Türkiye Barolar Birliği internet sitesi Türkiye Barolar Birliği internet sitesi Türkiye Barolar Birliği internet sitesi, güncel teknolojinin sunduğu son imkânlarla, tamamen merkezi yönetim sistemine sahip dinamik ve geliştirilebilir bir sistem

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM GÖREV TANIMLARI. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM GÖREV TANIMLARI. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için gerekli olan basılı ve elektronik ortamdaki her türlü bilgi ve belgeyi sağlamak, uluslararası

Detaylı

20. Dönem Çalışma Raporu İçindekiler Dönem Çalışma Programı Çalışma Döneminde Örgütsel Durum ve İşleyiş...

20. Dönem Çalışma Raporu İçindekiler Dönem Çalışma Programı Çalışma Döneminde Örgütsel Durum ve İşleyiş... İçindekiler 1-Sunuş... 1 2-Jeoloji ve Jeoloji Mühendisliğine Genel Bir Bakış... 15 2.1-Jeoloji... 15 2.1.1-Jeolojinin Diyalektiği... 16 2.2-Jeoloji Mühendisliği... 26 3-TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası

Detaylı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü. Kullanma Kılavuzu 1 GİRİŞ... 2 SİSTEME GİRİŞ... 2

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü. Kullanma Kılavuzu 1 GİRİŞ... 2 SİSTEME GİRİŞ... 2 Kullanma Kılavuzu 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ........................................................ 2 SİSTEME GİRİŞ.................................................. 2 BİLGİSAYAR ENVANTERİ...........................................

Detaylı

ÇEVRİM İÇİ VERİ TABANLARININ SEÇİMİ VE KULLANIMINDA KÜTÜPHANECİLERİN ROLÜ

ÇEVRİM İÇİ VERİ TABANLARININ SEÇİMİ VE KULLANIMINDA KÜTÜPHANECİLERİN ROLÜ ÇEVRİM İÇİ VERİ TABANLARININ SEÇİMİ VE KULLANIMINDA KÜTÜPHANECİLERİN ROLÜ Dr. Hatice Kübra Bahşişoğlu ÜNAK Kamil Çömlekçi ÜNAK Kütüphanecilerin Değişen Rolleri Geleneksel Roller Koleksiyon geliştirme ve

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...... 3 1- GENEL BİLGİLER...... 4 A- Yetki, görev ve sorumluluklar 4 B- Birime ilişkin

Detaylı

YÖK DOKÜMANTAYON MERKEZİ HİZMETLERİ

YÖK DOKÜMANTAYON MERKEZİ HİZMETLERİ TÜBİTAK-ULAKBİM CAHİT ARF BİLGİ MERKEZİ DANIŞMA HİZMETLERİ NDEKİ GELİŞMELER VE MAKALE FOTOKOPİ İSTEK SİSTEMİ Filiz YÜCEL Internet ve bilgi teknolojisindeki hızlı gelişmeler bilgi merkezlerinin verdiği

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi

Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi Sıra No 1 2 Tamamlanan Faaliyetler Kullanıcılardan gelen yabancı dildeki kitapların sipariş bilgileri tamamlanmıştır. Açıklama /Adet

Detaylı

Birim Sorumlu Yedek Görevli Görevler

Birim Sorumlu Yedek Görevli Görevler Atama Servisi (Merkez Birimler) Hülya BİÇEROĞLU Remziye TÜRK Merkez birimlerine görevli olan İl atamalı ve Bakanlık atamalı in atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak ve Bakanlık ile bu e ilişkin

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.5.3.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: Bağlı Olduğu ve Amiri Kendisine Bağlı ler ve Kadrolar Görevde

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ŞEHZADE GENÇLİK İZCİLİKVE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ

DOĞRUDAN TEMİN İLANI ŞEHZADE GENÇLİK İZCİLİKVE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ DOĞRUDAN TEMİN İLANI ŞEHZADE GENÇLİK İZCİLİKVE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ Elazığ ili SODES BİR ELDE SEN TUT Projesi kapsamında Elektronik Ürünler mal alımına ilişkin SODES 2012 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde

Detaylı

BÖLÜM-11 BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ ÇALIŞMALARI 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014

BÖLÜM-11 BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ ÇALIŞMALARI 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 BÖLÜM-11 BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ ÇALIŞMALARI 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 Odamızda kullanılan bilgisayar teknolojileri günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek düzeydedir. Tüm üyelik hizmetleri mevcut bilgisayarlar

Detaylı

BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/7 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 24.01.2013 İlk Yayın 01 19.04.2013 5.9, 5.10 ve 5.11 Maddeleri eklenmiştir. 1. AMAÇ Bu Prosedürün amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2013-2014 AKADEMİK YILI KÜTÜPHANE ORYANTASYONU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2013-2014 AKADEMİK YILI KÜTÜPHANE ORYANTASYONU T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2013-2014 AKADEMİK YILI KÜTÜPHANE ORYANTASYONU Bina Girişi ve Manyetik Güvenlik Kapısı Ödünç-İade Bankosu Okuma Salonu Girişi

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Minimum Enerji, Maksimum İş Mart 2012 www.manas.edu.kg 1 ARALIK 2011 SUNUM ÖZETİ 1. Ağ güvenliği ve spamlara karşı Üniversitemiz Ağ

Detaylı

EK-1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

EK-1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI EK-1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

*1997 senesinde yeni binasında hizmet vermeye başlamıştır

*1997 senesinde yeni binasında hizmet vermeye başlamıştır BİR KÜTÜPHANEDE AĞ OLUŞUMU VE WEB SAYFASI: MARMARA ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ ÖRNEĞİ Tamer TEKGÜL Şube Müdürü Marmara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı *Marmara Üniversitesi

Detaylı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. - Güncelleme : Ekim 2017-

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. - Güncelleme : Ekim 2017- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı kutuphane@kocaeli.edu.tr - Güncelleme : Ekim 2017- KOÜ Merkez Kütüphaneden Kareler Sayılarla KOÜ Kütüphanesi - I Basılı kitap : 109.700+ E-kitap : 295.000 +

Detaylı

Kütüphane Web Sayfası ve Kataloğu Kullanım Rehberi

Kütüphane Web Sayfası ve Kataloğu Kullanım Rehberi Kütüphane Web Sayfası ve Kataloğu Kullanım Rehberi Bu rehber Sakarya Üniversitesi Kütüphanesi tarafından hazırlanmıştır. 1 WEB SAYFASI GENEL BİLGİLERİ BELGELER; Kitap Talepleri İle İlgili Belgeler Bulunmaktadır.

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU ( Mart 2013 ) GENEL BİLGİLER Yetki, Görev Ve Sorumluluklar 1. Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel

Detaylı

1- Bilgisayarların donanım tabanlı sorunlarına destek verilmesi

1- Bilgisayarların donanım tabanlı sorunlarına destek verilmesi 1- Bilgisayarların donanım tabanlı sorunlarına destek verilmesi Bilgisayarın teslim alınması Bilgisayarın bakım kartının hazırlanması, arızanın tespit edilmesi Arıza fiziksel hata mı? Tamiri mümkün mü?

Detaylı

Faaliyet TARİH SORUMLU DURUM AÇIKLAMA * [ ] Tamamlandı [ ] Tamamlanamadı. 25 Daire Başkanı. [ ] Tamamlandı [ ] Tamamlanamadı.

Faaliyet TARİH SORUMLU DURUM AÇIKLAMA * [ ] Tamamlandı [ ] Tamamlanamadı. 25 Daire Başkanı. [ ] Tamamlandı [ ] Tamamlanamadı. OCAK 1 2 3 4 5 6 Şube Müdürleri Koordinasyon toplantısı Mesai Çizelgesinin Personel Öğrenci Maaş Çizelgesinin Aylık izin ve raporların Özel-Resmi Görüşme Formlarının İdari ve Mali İşler İdare Faaliyet

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

AMP DOĞRUDAN TEMİN PROGRAMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

AMP DOĞRUDAN TEMİN PROGRAMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ AMP DOĞRUDAN TEMİN PROGRAMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ KAPSAM AMP Doğrudan Temin programı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22. Maddesinde belirtilen şartlar doğrultusunda yapılacak doğrudan teminlere ilişkin uygulama

Detaylı

İşin Adı: KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI. İşin Kodu: İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih:

İşin Adı: KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI. İşin Kodu: İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih: Daire Başkanı: Ali AYGÜN İşi Yapan İşgörenin Bağlı Bulunduğu İlk Yönetici: Genel Sekreter Tarih: 13.07.2015 1. Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için çalışan elemanlar arasında iş bölümü yapmak

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

AMASYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN

Detaylı

40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi. BT ekipmanları ile donatarak. eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma

40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi. BT ekipmanları ile donatarak. eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma 40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi BT ekipmanları ile donatarak eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma ve okullarımızda teknolojiyi iyileştirme hareketidir. İdari Hizmetlerde

Detaylı

KÜTÜPHANE ŞEFLİĞİ İŞ AKIŞ ANALİZİ

KÜTÜPHANE ŞEFLİĞİ İŞ AKIŞ ANALİZİ KÜTÜPHANE ŞEFLİĞİ İŞ AKIŞ ANALİZİ 1. İDARİ HİZMETLER : 1.1 Yazışmalar : Rektörlük, Dekanlık, Bölüm Başkanlıkları ve diğer kurumlarla yazışma ve iletişimle ilgili işlerin yapılması sürecidir. 1.1.1. Gelen

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV YÖNERGESİ. derlenmesi ve Kurumsal Akademik Arşivlerde korunmasını sağlamak,

FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV YÖNERGESİ. derlenmesi ve Kurumsal Akademik Arşivlerde korunmasını sağlamak, FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV YÖNERGESİ Bu yönerge, Fırat Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından üretilen bilimsel çalışmaların kütüphane bünyesinde oluşturulan Kurumsal Arşive

Detaylı

2008/2 Sayılı Tebliğin 4 üncü ve 5 inci Maddeleri Kapsamında Değerlendirilen Tanıtım Faaliyetleri Şunlardır:

2008/2 Sayılı Tebliğin 4 üncü ve 5 inci Maddeleri Kapsamında Değerlendirilen Tanıtım Faaliyetleri Şunlardır: Ek 1 2008/2 Sayılı Tebliğin 4 üncü ve 5 inci Maddeleri Kapsamında Değerlendirilen Tanıtım Faaliyetleri Şunlardır: TV TV reklamları TV reklam yayın telifi TV reklam videolarının ülke bazlı adaptasyonu TV

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU ÖRGÜT YAPISI 2013 YILI FAALİYETLERİ İŞ BAŞLIKLARI Ordu Üniversitesi Web Sayfaları Bologna Web Uygulama An< Virüs Hizme< Teknik Servis Otomasyon Yazılımı IPv6

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI ÜNİVERSİTEMİZ KALİTE HEDEF PLANI

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI ÜNİVERSİTEMİZ KALİTE HEDEF PLANI Strateji Geliştirme Sayfa 1 / 13 Sıra No Hedef Hedefin Gerçekleşmesi için Planlanan Faaliyetler Sorumlu Kişi/Birim Ocak-Haziran Dönemi Değerlendirme Sonuçları ve Kararlar Temmuz-Aralık Dönemi Hedef Değerlendirme

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Minimum Enerji, Maksimum İş Kasım 2011 www.manas.edu.kg 1 FİZİKİ ALTYAPI KTMU İnternet Band Genişliği KTMU İnternet Band Genişliği

Detaylı

T.C. Cumhuriyet Üniversitesi BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. Cumhuriyet Üniversitesi BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 3 C.Ü. Ağ Destek 2 C.Ü. Ağ Destek 1 C.Ü. Ağ Destek SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR ÜST

Detaylı

BÖLÜM-11 BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ ÇALIŞMALARI 44.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2014-2016

BÖLÜM-11 BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ ÇALIŞMALARI 44.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2014-2016 BÖLÜM-11 BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ ÇALIŞMALARI 44.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2014-2016 Odamızda kullanılan bilgisayar teknolojileri günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek düzeydedir. Tüm üyelik hizmetleri mevcut bilgisayarlar

Detaylı

Arşiv Belgelerinin Sayısallaştırılması

Arşiv Belgelerinin Sayısallaştırılması Arşiv Belgelerinin Sayısallaştırılması Nizamettin OĞUZ Bilgi İşlem Koordinatörü noguz@basbakanlik.gov.tr nün yapısı Devlet Arşivler Genel Müdürlüğünde: Osmanlı Arşivinde: Cumhuriyetin ilanına kadar olan

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013-2017

STRATEJİK PLAN 2013-2017 Misyon KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Üniversitemiz öğretim elemanı ve öğrencilerinin eğitim öğretim ve bilimsel faaliyetlerini desteklemek, üretilen bilgileri gelişen teknolojiler aracılığı

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI AYL AR OCAK (FAALİYET) OKUYUCU HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ *2016 yılına ait dergi aboneliklerinin yapılması. *2015 yılının istatistiki bilgilerinin derlenmesi. *Kullanıcı kaydı sorunlu olan öğrencilerin

Detaylı

Web Sitesi/Sayfası/Dokümanı

Web Sitesi/Sayfası/Dokümanı Kütüphane Web Sitelerinde İçerik: Planlama ve Yönetim Marmara Üniversitesi Göztepe Kampusu - İstanbul 31 Mayıs 2001 Dr. Hatice Kübra Bahşişoğlu kubra@hacettepe.edu.tr 6/4/2008 ÜNAK 1 Web Sitesi/Sayfası/Dokümanı

Detaylı

Üniversite için her şey yapabilirsiniz, Eğer Üniversitenin Kütüphanesi zayıfsa, Hiçbir şey yapmamış olursunuz

Üniversite için her şey yapabilirsiniz, Eğer Üniversitenin Kütüphanesi zayıfsa, Hiçbir şey yapmamış olursunuz Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Üniversite için her şey yapabilirsiniz, Eğer Üniversitenin Kütüphanesi zayıfsa, Hiçbir şey yapmamış olursunuz Genel

Detaylı

Tablo 1: Mevcut bilgi kaynaklar Kütüphanede mevcut bilgi kaynaklar:

Tablo 1: Mevcut bilgi kaynaklar Kütüphanede mevcut bilgi kaynaklar: 1 2 Tablo 1: Mevcut bilgi kaynaklar Kütüphanede mevcut bilgi kaynaklar: 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 Baskı seklinde materyaller Kitap 45641 47242 48500 50784 55312

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI. : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI. : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI 1.1. DAİRE BAŞKANI GÖREV TANIMI 1.1Birimi : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 1.2 Görevin Adı : Kütüphane

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI VERİ TABANI SATINALMA İŞLEMLERİ YAZI İŞLERİ Deneme ve abone olunan veri tabanlarının istatistikleri hazırlanır. Kütüphane

Detaylı

AKADEMİK İŞ YÜKÜ TAKVİMİ

AKADEMİK İŞ YÜKÜ TAKVİMİ EYLÜL Yurt dışından öğrenci kabulünde asil kazananların kayıtlarının yapılması. Güz dönemi ara sınıf öğrencileri için katkı payı datalarının Bankaya gönderilmesi. Kredi Burs müracaatı yapan öğrencilere

Detaylı

İLETİŞİM PLANI. Tescil ve Sicil Birimi. Sicil Birimi. Sicil Birimi. Bilgi İşlem Basın Yayın

İLETİŞİM PLANI. Tescil ve Sicil Birimi. Sicil Birimi. Sicil Birimi. Bilgi İşlem Basın Yayın KONU AMAÇ İŞ ARAÇ SORUMLU FAALİYET ÜYELER Etkin ve işlevsel bir üye veri tabanı oluşturarak haberleşme verimliliğini arttırmak Yeni Bilgilerinin Güncellenm esi Mevcut Durum Tanımlanma sı Yeni üye kaydı

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1 GENEL BİLGİLER 4 A Yetki, görev ve sorumluluklar 4 B Birime ilişkin bilgiler 5 Fiziksel

Detaylı

EK-1 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

EK-1 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 719 Bilişim Teknolojileri Hakkında Danışmanlık i 2 İle 10 İş Bilgi Sistemleri İçin Kullanıcı (Yetkilendirme) Açılması 10 ile 30 Dk. 703.05 71198202 Anahtar (Switch) Konfigürasyonu 20 Dk. İle 1 İş 704.01

Detaylı

DESTEKLENECEK FAALİYET

DESTEKLENECEK FAALİYET LENECEK FAALİYETLER I.TASARIMCI ŞİRKETLERİNİN LENMESİ Tasarımcı şirketlerin yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla aşağıdaki faaliyetler belirtilen tutarda desteklenmektedir. LENECEK FAALİYET

Detaylı

INTERNET SİTESİ KULLANIM KILAVUZU

INTERNET SİTESİ KULLANIM KILAVUZU 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ANKARA 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ INTERNET SİTESİ KULLANIM KILAVUZU Bilgi İşlem Birimi Ankara 2. Bölge Genel Sekreterliği 01.02.2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci %

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci % Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.1. Performans Göstergesi Mevcut Durum Hedef 2013 2014 2015 2016 1.1.1. Üniversiteye ilişkin haberlerin Üniversite web sitesinde yayınlanma H.1.1.2. Bartın Üniversitesi

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bilgi

Detaylı

ACTFAX SERVER (ELEKTRONİK FAKS SİSTEMİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

ACTFAX SERVER (ELEKTRONİK FAKS SİSTEMİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ ACTFAX SERVER (ELEKTRONİK FAKS SİSTEMİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1.0. KONU VE KAPSAM 2.0. KULLANIM AMACI 3.0. ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 4.0. ÇALIŞMA ŞARTLARI 5.0. DONANIM DESTEĞİ 6.0. KURULUM VE EĞİTİM 7.0.

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ PLANI ŞIRNAK, 2013 VERİ TABANI SATINALMA İŞLEMLERİ YAZI İŞLERİ Deneme ve abone olunan veri tabanlarının istatistikleri hazırlanır.

Detaylı

2017 MAYIS AYI FAALİYET RAPORU

2017 MAYIS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH LAVİNYA MARMARA MAYIS 2017 AYLIK 1. GİRİŞ İstanbul ili, Büyükçekmece İlçesi, Batıköy mahallesi 512 ada 1 no lu parsel üzerinde kurulu LAVİNYA MARMARA olarak adlandırılan 17 dükkan

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı MERKEZ KÜTÜPHANE TANITIM BROŞÜRÜ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı MERKEZ KÜTÜPHANE TANITIM BROŞÜRÜ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı MERKEZ KÜTÜPHANE TANITIM BROŞÜRÜ Rektör Prof. Dr. Osman TEKİNEL Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nafi BAYTORUN (Kütüphaneden

Detaylı

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi arvento Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri ile araçlarınızı 7 gün 24 saat on-line ve geçmişe yönelik olarak izleyebilir, hızlarını, izlemiş oldukları güzergahı, duraklama yaptıkları yerleri uzaktan

Detaylı

II. KIYI VE DENİZ JEOLOJİSİ SEMPOZYUMU IODP-ECORD TOPLANTISI

II. KIYI VE DENİZ JEOLOJİSİ SEMPOZYUMU IODP-ECORD TOPLANTISI II. KIYI VE DENİZ JEOLOJİSİ SEMPOZYUMU IODP-ECORD TOPLANTISI TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, İstanbul Üniversitesi

Detaylı