KATILIM ŞARTLARI ŞARTNAME EKLERİ SORU-CEVAPLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "05.08.2013 KATILIM ŞARTLARI ŞARTNAME EKLERİ SORU-CEVAPLAR"

Transkript

1 SORU-CEVAPLAR KATILIM ŞARTLARI Yarışma ekibinde en az 1 mimar, 1 şehir plancısı, 1 peyzaj mimarı olmak zorunda mıdır? Bunlar tek başlarına da katılabilirler mi? Şartnamenin 6.a maddesinde belirtilen mesleklere mensup kişiler tek başlarına yarışmaya katılabilirler. Ancak jüri, mimar, şehir plancısı ve peyzaj mimarlarından oluşan bir ekip halinde katılımın daha sağlıklı bir ürün elde edilmesini sağlayacağını düşünmektedir. 2. Yarışma şartnamesinin 6.a. maddesinde belirtilen "Yarışmaya sadece meslek unvanına sahip mimar, şehir plancısı ve peyzaj mimarları katılabilir. Yarışmaya ekip olarak katılacak yarışmacıların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilsen sorumludurlar." mimar, şehir plancısı ve peyzaj mimarlarının ekip halinde katılması mı istenmektedir? Bkz. Cevap 1 3. Sadece mimarlardan oluşan bir ekip ya da tek mimar olarak yarışmaya katılabiliyor muyuz? Yoksa son zamanlarda moda olmaya başladığı gibi büyük çoğunluğu, ağırlığı ve zorluğu ''bina'' projelendirme olan ve ikinci büyük kalemi yine mimarların alanı kentsel tasarım olan mimari yarışmanızda, bu konuda teknik bilgisi, sanatsal bilgisi ve fenni sorumluluğu olmayan, yarışmanın konusu olan avan proje aşamasında sadece danışmanlık hizmeti almamızın yeterli olacağı şehir plancıları ve peyzaj tasarımcılarını, süs olarak yanımızda bulundurmak zorunda mıyız? Jüri, 3 no lu soruyu soran sayın yarışmacının diğer mesleklere bakış açısına katılmamaktadır. Ayrıca, Bkz. Cevap 1 4. Odalardan, üye olunduğuna dair belge beklenmemektedir. Şartnamede yazmıyor. Teyit etmek istedik. Belge istenmemektedir. Yarışmacıların beyanı esastır. 5. Sadece mimarlardan oluşan bir ekip oluşturulabilir mi? Bkz. Cevap 1 6. Kimlik ekinde müelliflere ait oda belgesi istenmemiştir. Verilmeyecek midir? Bkz. Cevap 4 ŞARTNAME EKLERİ 7. Lösev tarafından bizlere gönderilen cd içerisindeki ( TUMLOSEV_ITRF_36_3 ) isimli autocad çiziminin ölçeği nedir? Bu konuda yardımcı olabilir misiniz? Çizimde bir birim bir metreyi ifade etmektedir, ölçeklendirme yarışmacı tarafından yapılacaktır. (1 unit=1 m) 8. Yarışma alanına ilişkin harita, hava fotoğrafı gibi dokümanlara internet ortamında ulaşamadık, telefonla raportörlüğe ulaştığımızda size mail atmamızı rica ettiler. Acaba bu dokümanları soru cevap tarihi tarihinden önce yarışmanın linkine yüklemeniz mümkün olabilir mi? Böylece katılımcı sayısı da oldukça artıracaktır tarihi itibariyle yayınlanacaktır.

2 9. Alana ait fotoğrafların çekildiği noktaları ve bakış yönlerini harita üzerinde belirtebilir misiniz? Fotoğraflar genel atmosferi ifade etmek amacıyla verilmiş olup, jüri yarışmacıların alanı görmelerini önermektedir. 10. Verilen dwg de ağaç- çapı layerı ile verilen ağaç gösterimleri verilen uydu görüntüleri ile uyuşmuyor. (dere boyunca var olan ağaçlar dwg de yok. ) Dere sınırları ve eğim çizgileri net anlaşılmıyor. Yeni bir dwg verilebilir mi? Verilen bilgiler çalışmalar için yeterlidir. Haritalar günceldir. Öncelikle korunması gereken ağaçların yerleri ayrıca işaretlenmiştir. 11. Şartname eklerinin web sayfasından paylaşılması mümkün müdür? Bkz. Cevap Arsayla ilgili imar durumu ve plan notları var mıdır? Kısıtlar nelerdir? Arsa imarlı değildir. Yarışma süreci planlamaya yönelik önerileri de kapsamaktadır. Planlama çalışmaları bu doğrultuda yarışma sürecinden sonra uygulama projeleri öncesinde yapılacaktır. 13. Ekte verilen fotoğrafların nereden ve hangi yöne bakılarak çekildiği, plan veya uydu fotoğrafı üzerinde işaretlenip yarışmacılara verilebilir mi? Bkz. Cevap Çevredeki tepe veya yüksek bölgelerden, bütün yarışma alanını veya neredeyse tümünü kapsayan fotoğrafların çekilmesi ve yarışmacılara dağıtılması mümkün müdür? Mümkün değildir. Jüri, yarışmacıların alanı görmelerini önermektedir. 15. Mevcut iç ve bağlantı yolları gösteren ve önemli ağaçların rölevesine ihtiyaç vardır. Bkz. Cevap Arsa (mülkiyet) sınırları net olarak belirtilmemiş. Çevrenin topografik durumu yok. Halihazır haritada belirtilen sınır dikkate alınacaktır. 17. Uyulması beklenen hmax, taks, kaks vs var mı? Bkz. Cevap Çevredeki yolları, sınırları daha net gösteren bir dwg yayınlanabilir mi? Halihazır haritada belirtilen sınır ve bilgiler dikkate alınacaktır. ARAZİ 19. İhtiyaç programı dahilinde yapılacak tasarım dışında mevcut arazinin tamamında bir tasarım öngörülmekte midir? Yarışmacının alanın tümü için karar üretmesi beklenmektedir. 20. Yarışma alanında yapılaşmanın tavsiye edilmediği veya yasak olan herhangi bir bölge var mıdır? Alanın doğal yapısının ve ekolojik özelliklerinin dikkate alınması beklenmektedir. 21. Kuzeyde kalan tarla alanları ihtiyaç programındaki tarımsal üretim ve hayvancılık için kullanabilir mi yoksa ihtiyaç programında istenilen alanlar, mevcut alanlara ek olarak mı yapılacaktır? Yarışmacıya bırakılmıştır. Ancak ihtiyaç programında istenenler, tamamen yarışma alanı sınırları içerisinde yer alacaktır.

3 22. Arazide organik tarım mümkün müdür? Mümkündür. Özellikle beklenmektedir. 23. Verilen autocad planı içerisinde "çam ağaçları", "yaprağını döken ağaçlar" yazılı, çevrelenmiş alanlar gözükmektedir. Bu alanlar yapılaşmaya izin verilmeyen alanlar mıdır ve arazi içerisinde buna benzer yapılaşmaya açık olmayan başka alanlar bulunmakta mıdır? Bkz. Cevap Yarışma alanının kuzey batısında kalan en büyük boş alan aynı zamanda yarışma alanının en düşük kottaki bölgesidir. Çok yağış alındığı zaman buranın su altında kalması gibi, yapılaşmaya herhangi bir engel var mıdır bualanda? Alanın kullanımına engel bir durum yoktur. 25. Hakim rüzgar yönü nedir? Kuzeydoğudur. 26. Arazinin topografyasına herhangi bir müdahalede bulunabilir mi? Yarışmacılara bırakılmıştır. Ancak alanın doğal yapısının ve ekolojik özelliklerinin dikkate alınması beklenmektedir. 27. Ekte verilmiş olan dwg dosyasına göre tarlaların yerleşim alanına paralel olan bir arter bulunmaktadır. Bu arter, sulama kanalı olarak mı işlevlendirilmiştir? Güneydeki arter sulama kanalı olarak kullanılmaktadır. 28. Kuzeyde bulunan tren yolunun proje alanına en yakın istasyonunun uzaklığı ne kadardır? Proje alanı çevresinde bir istasyon önerilebilir mi? En yakın istasyon Çerkeş tedir. 29. Çevreden alana ulaşım olarak dwg de sadece Bozoğlu Köyü yolu verilmiş. Arazinin kuzeyindeki yol (google earthgörüntülerinde) kullanılmıyor mu? Yok mu varsaymalıyız? Mevcutta sadece köy yolundan erişim vardır. Mevcut çevre yolları korunmak koşuluyla alana giriş için öneriler geliştirilebilir. MEVCUT DOĞAL ÇEVRE GÖLETLER-DERE 30. Arazinin içinden geçen derenin fiziki yapısı doğal, göletler yapay mıdır? Bunlara peyzaj kararlarında müdahale sınırları nelerdir? Dere doğal, göletler yapaydır. Ancak göletler zaman içerisinde kendi ekolojisini oluşturmuştur. Tasarımda alanın doğal yapısının ve ekolojik özelliklerinin dikkate alınması beklenmektedir. 31. Göletlerin derinlikleri nedir? Su yüzmek için yeterince temiz midir? Göletlerin derinlikleri yaklaşık m olup, halihazırda suyun niteliği yüzmeye uygun değildir. Ancak göletlerden birinin yüzmeye uygun hale getirilmesi için yarışmacılar öneride bulunabilir. 32. Göletlerde şu anda balık üretimi mi yapılıyor? Üretim yapılmamakla birlikte göletlerde balık bulunmaktadır. 33. Uluçay ın taşma sınırı nedir? Tasarım alanını etkilememektedir.

4 34. Alanın batısındaki Aliözü Deresi nin debisi ve taşma sınırı nedir? Yerleşimi etkileyecek bir taşma sınırı söz konusu değildir. 35. Göletlerin su kalitesi yüzmeye elverişli midir? Bkz. Cevap Mevcut tarla alanlarının, göletlerin, havuzların ve binaların kaldırılması veya yeniden şekillendirilmesi/değiştirilmesi mümkün müdür? Mevcut tarla alanları, havuz ve binalara ilişkin öneriler yarışmacıya bırakılmıştır. Göletlerin kaldırılması mümkün değildir. Ancak, doğal yapısı ve ekolojik özellikleri dikkate alınarak tasarımda değerlendirilebilir. 37. Ulusu ve göllerin formunu değiştirebilir miyiz? Yarışmacılara bırakılmıştır. Doğal yapısı ve ekolojik özellikleri dikkate alınarak tasarımda değerlendirilebilir. 38. Balık yetiştirilen yapay göletlere herhangi bir müdahalede bulunulması mümkün müdür? Göletlerin her birisi yapay gölet sınıfında mıdır? Bkz. Cevap 32 ve Proje alanındaki Uluçay deresinin üzerinde gerekli köprü ve herhangi bir müdahalede bulunulabilir mi ayrıca derenin yatağının parsel içerisinde değiştirilmesi mümkün müdür? Bkz. Cevap 32,36 ve Kıyı yasası mevzuatı gölet kıyıları için de geçerli midir? Göletler suni gölet niteliğindedir. Kıyı mevzuatı gereği suni gölet niteliğindeki su alanları kıyısı DSİ görüşü dikkate alınarak hazırlanacak imar planı doğrultusunda kullanılabilmektedir. Yarışmacılar için bu aşamada herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir. AĞAÇLAR 41. Ağaçların taşınabilir fikri kabul görülebilir mi? Alandaki mevcut ağaç varlığının korunması esastır. Alanın doğal yapısı ve ekolojik özelliklerinin korunması kaydıyla, gerekmesi halinde taşımaya uygun görülen ağaçların yer değiştirilmesi yarışmacılara bırakılmıştır. MEVCUT YAPILAR 42. Arazi üzerinde bulunan mevcut birimlerin (balık çiftliği, konaklama birimi) korunması isteniliyor mu? Bkz. Cevap Mevcuttaki yapıların işlevleri geçmişte ne idi, şimdi ne olarak kullanılmaktalar? Bu yapıların korunup korunmaması, işlevleriyle beraber korunması veya sadece kaba yapıların korunması gibi konularda yarışma kurulunun bir kararı ya da tavsiyesi var mıdır? Bkz. Cevap 36

5 44. Arazi üstünde görünen yapılar(balık üretme çiftliği...) Yok, mu farz edilecek? Bkz. Cevap Arsadaki mevcut yapılar ve tesisler yıkılacak mıdır? Bilgi verebilir misiniz (yıkılacak, onarılacak, korunacak v.b. )? Bkz. Cevap Arazide bulunan yapıların mülkiyet haklarının kime ait olduğu ve yıkılıp yıkılamayacağı herhangi bir müdahalede bulunup bulunamayacağı hakkında bilgi almak istiyoruz. Yarışma alanındaki taşınır ve taşınmazlar LÖSEV in mülkiyetindedir. Bkz. Cevap 36 İHTİYAÇ PROGRAMI İHTİYAÇ PROGRAMI-GENEL 47. Şartnamede belirtilen Giriş Kontrol, Danışma ve Bilgilendirme biriminin esas amacı tasarlanan tüm alanın kontrolünü mü yoksa konaklama birimleriyle ilişkili bir birim midir? Giriş Kontrol, Danışma ve Bilgilendirme biriminin esas amacı tasarlanan tüm alanın kontrolüdür. 48. Hobi bahçeleri misafirler tarafından, organik tarım, tahıl alanları v.b. tesis personeli tarafından kullanılacak diye düşünüyoruz. Doğru mudur? Hangi alanlar ağırlıklı olarak kimler(misafir-tesis personeli) tarafından kullanılacaktır? Şartnamede gerekli bilgiler verilmiştir. 49. Çocuk kamp alanı 'çadır kampı' gibi mi düşünülmelidir? Kampın kullanımı nasıl olacaktır? Gruplar halinde mi kalacaklar? Yarışmacılara bırakılmıştır. 50. Çocuk kamp alanında kalacak çocukların yaş aralığı nedir? Yılın hangi aralığında hizmet verecektir? 8-12 yaş arası çocuklar ve gençlere yönelik olarak tüm yıl boyunca hizmet verecektir. 51. İhtiyaç programında belirtilen Çocuk Kamp Alanından kasıt, açık havada çadır kurulabilecek alanlar mıdır? Yarışmacılara bırakılmıştır. 52. "Doğal Yaşam Merkezi" sadece lösemili çocuklar için mi olacak, yoksa herkesin kullanımına açık olacak mı? İhtiyaç programındaki "konaklama birimleri" ve "otel" ayrımının bu kullanıcı profili ayrımıyla bir ilişkisi var mı? Kullanıcıprofilleri hakkında ayrıntılı bilgi verebilir misiniz? Herkesin kullanımına açıktır. Şartnamede gerekli bilgiler verilmiştir. 53. İhtiyaç programında, "rekreatif kullanım alanları" başlığı altında tavsiye edilen "çiftlik ürünleri" adlı mekanın işlevini açıklayabilir misiniz? Çiftlik ürünleri üretimi ve satış alanı olacaktır. İçeriği alt başlıklarda verilmiştir. 54. Rekreasyon alanı başlığı altındaki ahır, sera, depo gibi alanların vaziyet planında gösterilmesi yeterli midir? Kanımca mimari projelerine gerek yoktur. Leke olarak gösterilmesi yeterlidir.

6 KONAKLAMA 55. Oteller de konaklama merkezi olarak hizmet verdiğinden dolayı şartnamede verilen konaklama merkezi ve otel birimlerinin işlevsel ayrımı nasıl yapılmaktadır? Konaklama Birimleri başlığı altında istenen konaklama türünün otel ve müstakil birimler şeklinde önerileceği şartnamede belirtilmiştir. Otel odalarıyla müstakil birimler arasında şartnamede de belirtildiği gibi büyüklük farkı vardır. Konaklama birimlerinin, kullanıcı ve kalma sürelerine ilişkin çeşitliliği gözeterek tasarlanması ve ikinci etapta planlanması beklenmektedir. Otel başlığı altında verilen ve ilk etapta gerçekleştirilmesi düşünülen otele ilişkin ihtiyaç programı da şartnamede belirtilmektedir. İhtiyaç programındaki bu ayırım, yatırımın etaplanması ve işletme kararlarından kaynaklanmaktadır. 56. Konaklama birimlerinde kalacak misafirlerin otelde kalacak olanlardan kalış süresi, yaş, sağlık durumu v.b. Tarzda herhangi bir farkı olacak mıdır? Kullanımları nasıl olacaktır? Herkesin kullanımına açıktır. Şartnamede gerekli bilgiler verilmiştir. 57. Konaklama biriminde istenen sağlık merkezinde ne tür işlemler yapılacaktır? Kullanımı nasıl olacaktır? Birinci basamak sağlık hizmetlerinin verilebileceği bir merkez olacaktır. Rutin muayenelerin yanı sıra basit tetkikler için laboratuar cihazları ile EKG, acil müdahale ekipmanı yer alacaktır. 58. Konaklama biriminde istenen 'rehabilitasyon' ünitesinde ne tür işlemler yapılacaktır? Kullanımı nasıl olacaktır? Onkoloji hastalarına yönelik olarak fizik tedavi, pasif egzersizler, masaj vb. işlemlerin yapılabileceği ekipmanın yer alacağı bir ünite olarak düşünülmektedir. 59. Konaklama biriminde istenen 'kanser yükü ölçüm' ünitesinde ne tür işlemler yapılacaktır? Kullanımı nasıl olacaktır? Solunum fonksiyon testleri, kan ve idrar analizleri gibi basit testlerin yapılacağı bir ünite olarak düşünülmektedir. İleri tetkikler için LÖSEV in diğer kanser araştırma merkezi kullanılacaktır. 60. Konaklama tesisleri 2. Etapta tasarlanırken dikkat edilmesi gereken durumlar nelerdir? Şartnamede belirtildiği gibi müstakil birimler ikinci etapta inşa edilecek şekilde tasarlanacaktır. 61. Otel ve konaklama birimlerinin kullanıcı profili kimdir? Net bir şekilde açıklanabilir mi? Bu yapılar arasındaki fiziki ilişki nedir? Herkesin kullanımına açıktır. Otel ve konaklama birimleri yapıları arasındaki fiziki ve işlevsel ilişki yarışmacıların önerisine bırakılmıştır. Bkz. Cevap Hem otel ve konaklama birimleri için otel odaları isteniyor. Konaklama birimlerinde istenen odaların bir özelliği var mı? Konaklama birimleri için birden fazla odalı müstakil birimler düşünülecektir. Bkz. Cevap İhtiyaç programında belirtilen konaklama birimleri başlığı altında sağlık merkezi ve rehabilitasyon üniteleri ve laboratuarlar yer almaktadır. Bu birimlerin konaklama birimleri ile birlikte çözümlenmesi mi beklenmektedir? Evet. 64. Konaklama birimlerinde kalanların ne sıklıkta sağlık kontrollerini yaptıracakları öngörülmektedir? Günlük rutin kontroller yapılabilecektir. 65. Otelde kalanlar sağlık kontrolleri yaptıracaklar mı? Sağlık birimleri ile ilişki kurması bekleniyor mu? Yaptırabilirler. Bkz. Cevap 64

7 66. Konaklama birimleri ve otellere giriş-çıkışlar istenildiği zaman mı, belirli zamanlarda mı olacaktır? İşletmeyle ilgili bir konudur. Tasarımı etkileyeceği düşünülmemektedir. 67. Konaklama birimleri ile otelin farkını net olarak tanımlar mısınız? (kimlere hizmet ettiği, giriş-çıkış zamanları gibi) Bkz. Cevap Otel programındaki toplantı-seminer-konferans salonlarının kullanımı ne şekilde öngörülmektedir? Otelde konaklayanlar dışında kullanıma açık olacak mıdır? Herhangi bir kısıtlama yoktur. 69. Şartnamede işlevleri örtüşen "Konaklama Birimleri" ve "Otel" neden iki ayrı kalemde ele alınmıştır? Bu birimlerin birleştirilmesi düşünülebilir mi? Bkz. Cevap Konaklama ve otelin kullanım amaçlarını açabilir miyiz? Konaklamanın turizm acısından hangi sınıfa koyarak planlanmasını istiyorsunuz? Yoksa konu içeriğini ve programı bize mi bıraktınız? Yarışmacıların tasarımlarında verilen ihtiyaç programına uymaları beklenmektedir. Bkz. Cevap İhtiyaç programı içerisinde üst başlık olarak "konaklama birimleri" ve "otel" diye adlandırılmış olan birimler bulunmaktadır. Bunlar ayrı yapılar olarak mı istenmektedir? İkisinin içerisinde de otel odaları bulunmaktadır. Farkları nedir ve birbiri ile olan ilişkisini açıklar mısınız? Bkz. Cevap Şartnamede işlevleri örtüşen "Konaklama Birimleri" ve "Otel" neden iki ayrı kalemde ele alınmıştır? Bu birimlerin birleştirilmesi düşünülebilir mi? Bkz. Cevap Otel ve Konaklama birimlerinin sterilizasyon bölgeleri açısından farkları nelerdir? Söz konusu ihtiyaç programı tedavi amaçlı değildir ve tedavi sonrası kullanım içindir. Bir sterilizasyon bölgesi gereği yoktur. 74. Konaklama biriminde uzun dönemli konaklayacak kişiler kimlerdir? Tesis çalışanları, Lösemi hastası çocuklar bu birimde mi konaklayacak? Tesis çalışanları merkez dışında konaklayacaklardır. Lösemili çocuklar tedavi sonrası tesisten yararlanabilirler. 75. Program içerisinde yer alan Otel in kullanıcı profilinin kim olması beklenmektedir? Konaklamayı ve kampı kullanan çocukların aileleri mi, yoksa dışarıdan gelecek kişiler mi? Her ikisi ise bunların oranları nelerdir? Otel senaryosu hakkında daha detaylı bilgi verilmesini beklemekteyiz. Herkesin kullanımına açıktır. Otel ve konaklama birimleri yapıları arasındaki fiziki ve işlevsel ilişki yarışmacıların önerisine bırakılmıştır. Bkz. Cevap 55. TARIMSAL ÜRETİM VE HAYVANCILIK 76. İhtiyaç programında belirtilen rekreatif kullanım alanları altında "tarımsal üretim ve hayvancılık alanındaki" m2 hayvancılık ile 2000m2 çiftlik ürünleri nasıl bir mekansal özelliğe sahiptir. Bu alanlar açık-kapalı alan olarak nasıl bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. İçinde açık ve kapalı mekanları barındıran alanların toplamıdır.

8 77. Tarımsal üretim ve hayvancılık başlığı altında tabloda farklı maddeler olarak iki adet personel bakim ve servis alanı bulunmaktadır. Bu maddeler birbirinden farklılık gösteriyor mu? Varsa farklılık özellikleri nedir? Altında yer aldığı program başlığına ait servis mekanlarıdır. 78. Tarımsal üretim ve hayvancılık başlığı altında tabloda farklı maddeler olarak iki adet açık gübre ve toprak deposu bulunmaktadır. Birisini toprak deposu diğerini ise açık gübre deposu olarak mı önermemiz gerekiyor. Ya da bir adet açık gübre ve toprak deposu yeterli olacak mı? Şartnamede gerekli bilgiler verilmiştir. 79. Doğa rekreasyon ve tarımsal üretim ihtiyaç programındaki alanlar açık mı kapalı mı belirtilmemiş. Açık ve kapalı mekanları içermektedir. Şartnamede gerekli bilgiler verilmiştir. 80. Tarımsal üretim ve hayvancılık baslığı altında verilen ' çiftlik ürünleri ( 2000m2) ' nasıl kullanılacaktır? Bkz. Cevap 53 ve Tarımsal üretim ve hayvancılık programında Çiftlik ürünleri 2000 m2 istenmektedir. Buradaki çiftlik ürünleri ile ne kastedilmektedir? Bkz. Cevap 53 ve 76 ARAÇ KULLANIMI/OTOPARK 82. 'Binek oto parkı' misafirlerin merkeze ulaşmak için kullandıkları araçları park ettikleri kapalı otopark mıdır? Merkezde motorlu araç kullanımı istenmemektedir diye düşünüyoruz. Doğru mudur? Düşünülen otopark açık otoparktır. Merkezde servis trafiği dışında motorlu araç kullanımı istenmemektedir. 83. Arazide araç kullanımı ile ilgili bir kısıtlama var mıdır? Bkz. Cevap 82. METRAJ 84. Örneğin fonksiyon programında konferans salonu 400 kişilik istemekte fakat 200 m2 lik alan tanımlanmaktadır. Normalinde olması gereken kişi başı 1,5 m2 lik alandır. Yani 400 kişilik konferans salonu 600 m2 olmalıdır. Biz böyle durumlarda yani metrajlarda esnek davranabilir miyiz? Konferans salonunun büyüklüğü 400 m2 olarak düzeltilmelidir. İhtiyaç programında belirtilen toplam kapalı alan büyüklüğünde %10 artış veya eksilme olabilir. 85. Program elemanları olarak ismi gecen mekanlarda herhangi bir m² değişimi yani yüzdelik olarak azaltma ve özellikle artış yapabilir miyiz? İhtiyaç programında belirtilen toplam kapalı alan büyüklüğünde %10 artış veya eksilme olabilir. 86. Destek ve servis birimleri tablosunda; çeşitli araçlar için gösterilen alan ve adet değerleri ayni görünmektedir. Adet değerleri üzerinden hesap yapıldığında alan hesapları değişkenlik gösterecektir. Konu ile ilgili bilgi verirseniz sevinirim. Destek ve servis birimleri tablosunda otoparklar için belirtilen birimler adettir.

9 TESLİM 87. Yarışma projesi teslimi kapsamında maket yapılacak mı? Maket istenmemektedir. 88. Açıklama raporunun pafta üzerinde anlatımının kavramsal mı ya da yazılı metin ağırlıklı olması mı bekleniyor? Pafta üzerinde anlatılacağı için kişiye özgü bir anlatım kabul edilebilir mi? Yarışmacılara bırakılmıştır.

Soru 1.1. Yer görme için belge alma tarihi en son ne zamana kadardır?

Soru 1.1. Yer görme için belge alma tarihi en son ne zamana kadardır? Soru 1.1. Yer görme için belge alma tarihi en son ne zamana kadardır? Yer Görme İçin son tarih 17 Nisan 2015 tir. Soru 2.1. Yarışmaya katılma esaslarında 'Yer Görme' belgesinin zorunlu olduğu belirtilmiş.

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Amaç 14 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29030 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÖNETMELİK MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BÜTÜN TEŞKİLATA. Genel Müdür

BÜTÜN TEŞKİLATA. Genel Müdür BÜTÜN TEŞKİLATA Bilindiği üzere 04.07.2011 tarih ve 27984 (mükerrer) sayılı Resmi gazetede yayımlanan 645 Karar Sayılı kanun Hükmünde Kararname ile Genel Müdürlüğümüz görevleri ve hizmet birimleri yeniden

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi

İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan mamur (yer) anlamındadır.

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5.000 ölçekli Cendere Vadisi Nazım İmar Planı

Detaylı

1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 UYGULAMA HÜKÜMLERİ

1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 1. AMAÇ UYGULAMA HÜKÜMLERİ 2020 Yılını hedefleyen 1/ 25 000 ölçekli Düzce Merkez İlçesi ve Yakın Çevresi Çevre Düzeni

Detaylı

6.10 AÇIK ALANLAR VE EĞLENCE DİNLENCE

6.10 AÇIK ALANLAR VE EĞLENCE DİNLENCE 6.10 AÇIK ALANLAR VE EĞLENCE DİNLENCE 6.10 AÇIK ALANLAR VE REKREASYON ALANLARI 199 6.10 AÇIK ALANLAR, ORTAK ALANLAR VE EĞLENCE DİNLENCE Günümüz yaşam alanlarında mekanikleşme, asfalt ve betondan oluşan

Detaylı

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ ii iii 1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ PLANLAMA YAKLAŞIMI Bu Plan, 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı doğrultusunda İl bütününde

Detaylı

9.17. Park Otel. ifadeleri yer almaktadır.

9.17. Park Otel. ifadeleri yer almaktadır. 9.17. Park Otel Plan onama sınırı içerisindeki alanla ilgili, ilk olarak TC Kültür Bakanlığı GEEAYK nın 11.2.1978 gün ve 1027031 sayılı kararı ile korunması gerekli bir yapı olmadığı kararı verilmiştir.

Detaylı

Yarışma Şartnamesi. Multi Konfor Binalar Öğrenci Yarışması 2012

Yarışma Şartnamesi. Multi Konfor Binalar Öğrenci Yarışması 2012 Yarışma Şartnamesi Multi Konfor Binalar Öğrenci Yarışması 2012 KENTSEL CANLANDIRMA & TOPLUM GELİŞİMİ Uluslararası, iki aşamalı yarışma, 2012 İçerik: Katılımcılar: Organizasyon: Resmi web sitesi: İngiltere-Nottingham

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ Or. Müh.

Detaylı

Multi Konfor Binalar Öğrenci Yarışması 2015 Sürdürülebilir konut, sürdürülebilir kent Astana,Kazakistan

Multi Konfor Binalar Öğrenci Yarışması 2015 Sürdürülebilir konut, sürdürülebilir kent Astana,Kazakistan Yarışma Şartnamesi Multi Konfor Binalar Öğrenci Yarışması 2015 Sürdürülebilir konut, sürdürülebilir kent Astana,Kazakistan Uluslararası, iki aşamalı yarışma Teşekkür Şartnamenin oluşturulmasında verdikleri

Detaylı

TEKNİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

TEKNİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ TEKNİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) TEKNİK PROJE HAZIRLAMA REHBERİ 2014 V 1.3 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ...

Detaylı

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI NİSAN 2011 KIRŞEHİR BELEDİYESİ 40100 KIRŞEHİR TÜRKİYE Tel: +90 386 2131023 TEMPO ALTYAPI MUHENDİSLİK VE MUŞAVİRLİK

Detaylı

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ. Referans: STDF/2015/01 GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Referans: STDF/2015/01 Ön Başvuru Formunun Teslimi için Son Başvuru Tarihi: 03 Temmuz 2015 Bu sınırlı bir Teklif

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Sayfa 0 / 46 Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda

Detaylı

İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ İSTANBUL OTOPARK YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM...1 BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç ve Kapsam:...1 MADDE 1...1 Dayanak:...1 MADDE 2...1 Tanımlar:...1 MADDE 3...1 İKİNCİ BÖLÜM...2 Otoparka İlişkin Genel Esaslar:...2

Detaylı

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU

Proje Hazırlama Kılavuzu PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU 1 PROJE HAZIRLAMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 ADIMDA PROJE HAZIRLAMA İLK ADIM: FİKRİN BELİRLENMESİ İKİNCİ ADIM: ANALİZ AŞAMASI Mevcut Durum Analizi Paydaş Analizi Sorun Analizi

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik Olmayan Özet (TOÖ) Nihai Taslak Haziran 2014 tıtyjuyıyuıu ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. June 2014 Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 Resmi Gazete Tarihi: 3.2.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KĐRLĐLĐĞĐ KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin yeraltı

Detaylı

EĞİTİM İÇERİĞİ. Ajans Destek Programları Özeti. Temel Proje Mantığı ve Proje Döngüsü. Başvuru Formunun Doldurulması

EĞİTİM İÇERİĞİ. Ajans Destek Programları Özeti. Temel Proje Mantığı ve Proje Döngüsü. Başvuru Formunun Doldurulması 1 EĞİTİM İÇERİĞİ Ajans Destek Programları Özeti Temel Proje Mantığı ve Proje Döngüsü Başvuru Formunun Doldurulması Başvuru Dosyası Hazırlığı ve Teslimi Uygulama Aşamasına Yönelik Uyarılar 2014 GÜÇLÜ ALTYAPI

Detaylı

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK

12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK 12 Mart 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28939 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

Hazırlayanlar Muhammed Ali YILDIRIM Kerem AKIN ve TRAKYAKA dan Işık OCAKLI nın katkıları ile BİTLİS YATIRIM DESTEK OFİSİ

Hazırlayanlar Muhammed Ali YILDIRIM Kerem AKIN ve TRAKYAKA dan Işık OCAKLI nın katkıları ile BİTLİS YATIRIM DESTEK OFİSİ Hazırlayanlar Muhammed Ali YILDIRIM Kerem AKIN ve TRAKYAKA dan Işık OCAKLI nın katkıları ile BİTLİS YATIRIM DESTEK OFİSİ 4 Bitkisel Gıda veya Yem İhracatı İşlem Basamakları 6 ÇED İşlem Basamakları 5 Çiftçi

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam: MADDE 1: Bu Yönetmeliğin amacı; yerleşme

Detaylı

MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.

MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir. MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA 2008 BİRİNCİ BÖLÜM Genel hükümler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Konya Büyükşehir Belediyesi, belediye ve mücavir

Detaylı