SAYMANIN SAVABİLDİKLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAYMANIN SAVABİLDİKLERİ"

Transkript

1 SAYMANIN SAVABİLDİKLERİ Ali Kayabaşı Değerli Meslektaşlar. Tekrar merhaba dostlar diyerek» her haber bölteninde olduğu gibi Odanızın mali-.durumu hakkında sîz üyele-rimize açıklama yapmaya devam edeceğini. Açıklamalarım bir önceki haber bülteni, - dergisinden sonraki mali gelişmeleri kapsayacaktır.. '. " ' " A,, Öncelikle yayına çıkan dergilerinuzin sayısı ve.maliyeti hakkında bilgi vermek istiyorum; '* ' Yaym Adü ' Baskı Adedi Maliyeti. L Haber Bülteni Sayı:Q/- İİİ. ' *.MMMMO TL.(KDV awi), Haber Bülteni (Dizgi) Sayı: / TL. (KDV dahil) ', Ttrkiyt Jeolojisi Bülteni Ayhan Erler Özel Sayısı ' >,J. TL. (KDV hariç), TIB Ayhan Erler Özel Sayısı Dizgi, tasarım, film bedeli.. TL. (KDV hariç) S* Uluslararası Fotoğraf ; Yarışması Broşürü î,, TL, (KDV hariç).. Türkiye Jeoloji Kunıltayj Duyurusu., TL. (KDV hariç)-.,-ttrktye Jeoloji Kurultayı Afişi., TL. (KDV hariç). Haber Bülteni Sayı /- Posta Ücreti... TL, (KDV dahil) (Yukarıda görüleceği üzere haber bülteninin sîz üyelerimize ulaşttrümastnm toplam maliyeti:... TL 'dır.)» Web sayfası Tasar» Ücreti.«..S,, TL.". Wet) Sayfası Veri Giriş ücreti ' ".. TL. (KDV dahil). Yapısal Jeoloji ' SW... TL.' fkitap yazan ile yapılan sözleşme ile kitap Odamızda satışa sunulmuştur.) B, Bu dönemde ahnaıı dem ir başlar ise; Alma:» Demirbaş "Tipi Adet Maliyeti.. HP ' Lazer Yazıcı ' - S+KDV C. Desteklenen Sempozyumlar/Kursîar/EtkinHkier * - Eylül 'de Selçuk Üniversitesi/Konya'da yapılan., Ulusa Kil Sempozyumuna milyon katkı sağlanmıştır. -.. * Odamız tarafından -// tarihinde MTA'da yapılan "Short Course on Crystal Size Distribution*' kursu için ABD'den gelen Sayın Prof. Dr: Michael Higgins'e. TL ( S bedeli) ödenmiştin * //-// tarihleri arasında Alanya'da yapılan StratigrafS Paleontolojisi Çalıştayı'nın Toplam gideri=,»,tl '... ' ' - Toplanı Delege GelIrI= >,,TL Gelır-GMer Fark=,,»TL l dir. Fark JMO tarafından karşılanmıştır. * JMO' Genel Merkezi taraflndaş düzenlenen Çubuk Karagül ve Kızılcahamam Pikniklerinin gelir-gider durumu ise; Çubuk Karagöl Pikniği "'- Toplam GeRr=,Q,TL Toplam Gider=Q,,TL. '" ' Kızılcahamam Pikniği ' ' Toplam Gelir=.OO,OOOTL. ' " Toplam Gider=,,ûTL Her iki piknik için katılımcılardan kişi başına milyon TL toplanmıştır Gelir-gider farkı JkfO tarafından karşılan- _ Ekim-Kasım -

2 mışiır.. * I-Î Kasım tarihinde JMO Genel Merkezi Sürekli Eğitim Merkezftıde yapılan ücretli Jeoteknik Eiüd Seminerinin-gelir-gider durumu ise; Toplam GeÜFM,S,OOOTL Toplam. Gider«,,,TL ' Gelir-gider farkı JMO kasasına, gelir olarak alınmı.ştır. P. Bit (t ön em de Şube ve temsilciliklerimize gönderilen nakit miktar arı aşağıdaki gibidir; GtoderiMtti.Sııhe/T«m. " TaırSIt Miktar a, Adana Şube ' - ' ' Ağustos....TL. k Niğde Tem.. I? Eylül.Q.TL c. Konya Şube " Eylül '...TL. d. Trabzon Şube ' Eytill L^.TL e. Konya Şube " Ağustos *...TL.. f, Konya Şube, '. Ekim M...QQTL g.trabzon Şube.. Ekim...TL. ' à Uşak Temsilciliği Kasun '...TL L istanbul Şube-... Kasım.....TL i* Trabzon Şube " ' Aralik..TL L Adana Şube Aralık...TL L Mataiva Temsilciliği \, Aralık &O.OOTL : Görüldüğü üzere bazı şube ve temsilciliklerimizin mali açıdan ayakta durabilmesi için Genel Merkezin desteğine ihtiyacı vardır. Genel Merkezin görevinin yurt çapında ayakta kalabilmeyi sağlamak için mali açıdan dengeleme yapması gerekmektedir..;.. Bununla birlikte bazı şube ve temsilciliklerimiz tasarrufa yönelik yazılarımıza sert tepkiler dile getirmektedirler. Kasa ve banka hesaplarında bulunan fazla gelirlerini JMO Genel Merkezine gondenneoıekte ve olayı sadece kendi şubeleri veya' temsilcilikleri, açısından değerlendirmektedirler. Töm IMO örgütlülüğünde görev alan meslektaşlarımıza sesl.enm.ek istiyorum.. Örneklendirirsem Temsilciliklerim izden Siirt, Temsilciliğimizle, Edirne Temsilciliğimiz arasında hiçbir fark. yoktur. Bunun yanı sıra tüm yayınların..» etkinliklerin; kurultay hazırlıklarının malî giderinin JMO Genel Merkezî tarafından yapıldığını ifade etmek istiyorum. Şube ve Temsilcilikler için kasa ve banka hesaplarınızda tutabileceğiniz miktarlardan fazlasını-jmo Geneli Merkezine aktarmanızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum.. JMO*nun tüm örgötlülüğü hepimizindir... Yönetmeliklere ve tüzüklere uyulmasını rica. ediyoruz.,. '. ' E. TMMOB'ye üst birlik aidatımız aylık... TL, olarak. TMMOB tarafından belirlenmiştir. Bu Ost birlik aidatı tarafımızdan TMMOB'ye verilen ödeme programı ile ödenmektedir. TMMOB'ye borcumuz yoktur. F. Yenilenen Danışmanlık Sözleşmelerimiz \ * Odamız Hukuk Danışmanı ile yapılan sözleşmemiz Temmuz - Mart arası dönem için yenilenmiştir. Hukuk Danışmanımıza net.. TL." aylık ödeme yapılacaktır. Yeni sözleşmeye göre tüm açılan, davalar için ayrıca ücret ödenmeyecek, hukuk danışmanımız diğer tüm hukuki.sorunlarda,-yazışmalarda. Odamıza yardımcı olacaktır. ' G% istanbul Şubemize alınan dairelerin, tadilatı bitmiştir. Kasım tarihinde bu. dairelerin açılışları yapılmıştır. istanbul Şubemize alman dairelerin tadilat giderleri, ise; Toplam tadîlat gïderï:...tl. Trabzon Şubemize alınan dairenin tadilatı bitmiştir,. Ekim tarihinde açılışı yapılmıştır. Trabzon Şube yönetimimizin çaba ve gayretleriyle"tadilat, harcamaları için bağış toplanmıştır. Tadilat harcamasının tamamına yakını, bağış, gelirleriyle karşılanmıştır. Şubemize bağış kampanyasına katılan tüm kurum ve, kuruluş ve şahıslara teşekkür ederim. Toplam tadîlat gideri:... TL. Toplam tadilat bağış geliri:... TL. Her iki şubemiz yönetimleri ve: bina. tadilat, komisyonlarına 'hassasiyetleri- için JMO Genel Merkez Yönetimi adına teşekkür ederim.,. -Ekim-Kasım "

3 * Haber H. Yılı Merkez,, Şube've Temsilciliklerde Onaylanan Parsel Bazında Zemin Etüt, İmara : Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporları Sayısı \İL Ankara Merkez Adana Şube Afyon Antalya Şube Aydın Balıkesir Bartın Batman Burdur Bursa Çanakkale Çorum Denizli I Diyarbakır Şube Edirne Eskişehir Gaziantep Içel-Mersin 'İsparta İstanbul Şube İzmir Şube Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kocaeli ı Ocak I Şubat I I I i Mart ' ' ' I. i \Nisan Mayıs Haz. I Tem. Ağus. Eylül Ekim Kasım I I e. I. ' i x, - ' I I : ' j '" : L.. I, ı ı '. i İ : Si, I.. İ ı i g ]., ' ; S. i ; Manisa Muğla Muş Niğde i Ordu Samsun, Sakarya Siirt Tekirdağ Trabzon Şube Uşak Van Yalova ı Kütahya ş.urfa K.Maraş Adıyaman, ı,, ; ı ı.,.i ', ı. :, I.. ;.j Î. ı i ; ı ı İ j. ı, i. İ, Vizelenmek için Odamıza gelen rapor sayısındaki hızlı düşüşün EylüJ ayına denk geldiğine dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunun nedeni Yapı Denetim Yönetmeliğinin Ağustos ayında çıkmfş olmasıdır., Bu yönetmeliğin iptali için odamız tarafından dava açılmıştır. - - Ekim-Kasım -

4 I... Kurultay ve..kurultay'in Malî Portrelerinin karşılaştırılması konusunda bir açıklama yapmak istiyorum;. VE. KURULTAY GİDERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Kurultav Gider Cesidî : Bildiri Özleri Kitabı Gideri Bildiri Özleri ÇD'si Çanta Gideri Geleneksel Kurultay Yemeği ve Kokteyli Kupa Gideri PTT Gideri Altünçekiç, Fotoğraf, Emek Ödülleri Stand Ücreti Diğer Giderler GENEL TOPLAM. Kurultay () (TL,,. Yok...,... \ Yok....,.. i....,.... Kurultav () ftu,., Kokteyh... Yemek: , ; Açıklama. Kurultayda bildirilerin özleri basılmış, adettir. ;. Kurultayda bildirilerin özleri basılmış olup. adettir.. Kurultayda. adet bildiriler CD'si yaptırılmıştır.. Kurultayda. adet,. Kurultayda. adet yaptırılmıştır.. Kurultay yemeği ve kokteyli Stad, Oteli'nde yapılmış faturası birlikte kesilmiş olup/müzik ücreti buna dahildir.. Kurultay kokteyli MTTA'da yapılmıştır. '. Kurultay yemeği Dedeman, Otelinde yapılmıştır., Kurultayda. adet kupa yaptırılmıştır.. Kurultayda Emek Ödülü verilmiş ve fotoğraf yarışması düzenlemiştir.. Kurultayda Altııınçekiç, Emek Ödülü verilmiş, Fotoğraf yarışması düzenlenmiştir. Sergi stand yeri hazırlama ücretidir. ' i Ulaş ı m-ima ki iye, Afiş- D uy uru, Temizlik Malzemesi, Film Tabı, Kamera Ücreti, Telefon Ücreti, İşçi Ücreti, Kırtasiye, Hostes Kıyafeti, Elektrik Düzeneği, Mutfak Malzemesi vb. gibi kurultaylara hazırlık süresi boyunca yapılan harcamalar;. -Ekim-Kasım- -

5 i. VE. KURULTAY GELİRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Kurultay Gelir Çeşidi Delege Geliri Reklam Geliri Sergi Geliri Çanta Sponsorluk Geliri ' Gece Bilet Satış Geliri Tiyatro Bileti Satışı Toplam Gelir. Kurultay () (Tt)...' Yok...., :... Yok..... Kurultay () (TL) Açıklama. Kurultay Delege Ücreti: milyon TL'dir. ' Delege katılmıştır.. Kurultay Delege Ücreti: milyon TL'dir. Delege katılmıştır. Ülkenin krize girmesinden etkilenen kurum- ve kuruluşlarımız reklam ve sergi, açmaması nedeniyle. kurultayın geliri' düşmüştür.,, Önceki haber foultenîmizde(ööl/l-),. Kurultayın gelir-gider tablosuna yayınlamıştım. Üyelerimizden gelen sorular üzerine., Kurultay ve. Kurul-taylanmızın gelirlerini ve giderlerini, karşılaştıncı birertablo oluşturdum. Tablolardaki karşılaştırmalar., Kurultayın giderinin neden fazla olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun yanısıra açıklamalarda da bulunmak istiyorum;. kurultay ve. Kurultayın giderler açısından farklılıkları;. A-. kurultayda. Kurultaydan farklı ' olarak makalelerin bulunduğu CD yaptırılmıştır. CD sayısı adettir. (Tabloda bildirilen toplam maliyete KDV dahildir).. ',. E-. kurultayda adet çanta yaptırılmıştır.. Kurultayda. adet çanta yaptın İm ıştır.,.. Kurultayda, kurultaya katılanlar dışında, şube ve temsilciliklerimizdeki borcu olmayan tüm. üyelerimize aynı.hafta içerisinde kargo île çanta ve eşantiyonları gönderilmiştir. Önceki kurultaylarda yaşanan borçsuz üyenin eşantiyon alamaması* gibi bir durum söz.konusu olmamıştır. (Tabloda bildirilen toplam maliyete KDV dahildir). C-. kurultayda adet kupa yaptırılmıştır. (Tabloda bildirilen toplam maliyete KDV dahildir). Önceki iki kurultayda olduğu gibi. Kurultayımızda da yaptırılan eşantiyonlar (CD», kupa,, çanta ) kurultay başkanımız,, kurultay düzenleme kurulunun öoerisi ve yönetim- kuru.lumu.zun bilgisi dahilinde yaptırılmıştır. Yaptırılacak, işlerde teklifler alınmış, odamız için en uygun olanları seçilmiştir. D-,.. kurultaydaki ödül yarışmalarına ilave olarak.., kurultayda Altın Çekiç odu I'll yarışması yapılmıştır kurultayda kokteyl, yemek etkinliği Stad otelinde yapılmıştı. Hatırlanacak olursa. Kurultay kokteyline katili.ni kişinin üzer iode olmuştur (Otel ile. kişi üzerinden anlaşma yapılmıştı). Kokteyl akşamı verilen ikramların takip edilebilmesi karşılıklı güvene dayanmaktadır. Sonuç kanımca pek - olumlu değildir., (Doğal olarak bizdeki kokteyl anlayışının değerlendirilmesini sîzlere bırakıyorum.*) (Herhangibir yanlış anlamaya neden olunmaması için şu konuda açıklama yapmak istiyorum: Haber bültenimizin /. Sayısında saymanın sayabildikleri köşesinde kokteyl+yemek bedeli olarak., bu etkinliklerin yapılacağı otelle yapılan sözleşme bedelinin -Ekim-Kasım -

6 _L±U... TL olduğu bildirilmiştir. Bu rakam etkinlikler öncesi yapılan sözleşme ücretidir. Gerek kokteyle ve -gerek yemeğe kafilimin, otelle anlaşılan katılacak insan sayısından fazla olması bu ödemelerin... TL'sine sıçramasına neden olmuştur.). kurultayımızda aynı duruma düşmemek için ikramların alımı tarafımızdan yapılmış, mekan olarak MTA. "kokteyl salonu, seçilmiş, MTA personeli ve lokal işleticimizin personeli çalıştırılmıştır., Bu kokteylin değerlendirilmesini, de sîzlere bırakıyorum. Şahsi görüşüm bu kokteylin oldukça başarılı olduğudur. Geleneksel kurultay kokteylerini etkileyen bir diğer faktörde katılımcı sayısının.-belirlenmesinin, çok zor oluşudur kurultay ve. Kurultay geleneksel yemeklerinin değerlendirilmesine gelince:. Kurultayımızın yemeği için Dedeman oteli ile kişi başına milyon TL'sine sözleşme yapılmıştır. Yemek biletleri ise milyon TL'sine satılmıştır. Yani odamız tarafından kişi başına milyon TL destek yapılmıştır. Bunun yanısıra Kurultay Düzenleme Kurulu, kurultay salonlarında ve eşantiyon dağıtımlarında görev alan öğrenciler, Staj yarışmasında ödül alan öğrenciler ve yanlarında gelen aileleri JMO yönetim kurulu, JMO personeli, bu etkinliğe ücretsiz olarak katılmıştır.. Aynı durum,. Kurultay için de söz konusudur, Bu konuda görüşüm sorulacak olursa, kurultay hazırlıkları bir yıla yayılan bir çalışmadır. Bu çalışmaya katılan insanların ücretsiz bir yemek yemesinin eleştirilecek, bir tarafı yoktur... yıllık saymanlığın getirdiği bir tecrübe ile genel bir görüşüm sorulacak olursa; Geleneksel kurultay kokteyli veya yemeğinden birisi kaldırılmalıdır. Otellerde yapılan kokteyller başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. İkramların tarafımızdan alınması ve dağıtılması oteller tarafından kabul, edilmemektedir. Otelin -hazırladığı ikramların" dağıtım mm kontrolü ise kokteyl gecesi çok zor olmaktadır. Geleneksel kurultay yemeği, için ise maliyet fazla olmakta bilet satışında zorlanılmaktadır.. Üyelerimizin bir kısmı yakın meslek odalarının' lüks otellerde verdiği yemekleri sürekli olarak bizlere örnek vermekte ve bunu bir başarı saymaktadır. Lüks otellerin 'maliyeti ise meydandadır. Lüks otellerde kurultaylar yapan yakın oda yönetimlerinin du.rum.unu burada yeri olmadığı için açıklamayacağım-. Fakat şunu belirtmek istiyorum yıl gibi kısa bir sürede gerek merkezine ve gerekse şubelerine bizim, kadar kalıcı yatırım yapan, sağlıklı büyüyen, gelişen TMMOB'de bir diğer meslek odası varsa, hele hele aleyhimize meslek sınırı ihlali yapan odalar içinde var ise, karşıma çıkarılmasını istiyorum.. Bizler meslektaşımıza-insanımıza- odamıza. hizmet ediyoruz, patronlara değil. * kurultay ve * Kurultayın Gelirler açısından farklılıkları A-. kurultayımızı düzenleme kurulu delege ücreti olarak milyon TL/kişi olarak belirlemiştir. Kamu kurum, ve kuruluşlarımızda,. Kurultayımıza. delege gönderilmiştir.. Kurultayımızda ise delege ücreti milyon. 'TL/kişi idi.. Kurultayımıza ise kamu. kurum, ve kuruluşlarımızdan delege gönderilmiştir. Aradaki fark ekonomik krizden -kaynaklanmaktadır, örnekleyecek: olursak kendi çalıştığım kurum, EİEİ idaresi, tarihinde ilk defa Kurultayımıza delege gönderememiştir. Bunun 'nedeni tasarruf genelgeleridir., '. Tüm kurultaylarımıza delege-rek lam -sergi katılımını artırabilmek için kurultay başkanlarımız ve oda başkanlarımız kurultay öncesi.kamu.kurum ve kuruluşlarının yetkililerini, bizzat ziyaret etmektedirler. B-Aynı şekilde,, özel büro ve firmalarımızdan alınması planlanan reklam, sergi ve sponsorluk gelirlerinde. Kurultayda, bir düşüş ortaya çıkmıştır. Reklam, ve sergi işleri bir reklamcılık firması ile protokol yapılarak takip edilmiştir.. Kurultay -gönünün yaklaşımı sırasında reklam vermeyi taahhüt eden birçok firmamız bu taahhütünü geri çekmiştir.. Şubat ayı içerisinde patlak veren ekonomik krizin panik havası içerisinde serbest büro ve firmalarımız, vermiş oldukları reklam ve sergi taahhütlerini geri çekmesine neden olmuşlardır. Sonuç olarak. Kurultayımız gelir ve.gider kalemleri kendisini görece dengelerken. Kurultayımızda. oda kasasından., destek alınmıştır. Tabii ki bilimsel etkinliklerden kar amacı güdülmez. Bununla birlikte ülkenin girmiş olduğu ekonomik krizin kurultay gelirlerini düşürmesinin yanısıra,, krizin kurultay zamanına çok yakın.^patlak verm.esi de,, bizim vermiş olduğumuz eşantiyon siparişlerinin, iptaline meydan bırakmamıştır. Verilen eşantiyonlarımızın çeşitliliği ve sayıca fazlalığı da bu sonucun ortaya çıkmasında etkili"olmuştur. Her şeye rağmen odamız bunun altından kalkmıştır. Ödemelerini zamanında yapmıştır. J, Odamızın kasa ve banka durumu hakkında bilgi - Elkîm-Kasım -

7 j vermek istiyorum:.; * JMÖ Gene Merkez. Hesapları -Vadeli Hesaplar (.. tarihi itibariyle) Ziraat Bankası:...TL " -Vadesiz Hesaplar {,.. tarihi itibariyle) Ziraat Bankası:...TL Yapı. Kredi Bankası:..TL Posta Çeki Hesabı:..TL * JMO İstanbul Şube; (Kasım. mizanı) Banka Hesabı:..TL Kasa Hesabı:... (Bina Tadilatı için ödeme yapılacağından kasa hesabı yüksek görünmektedir. * JMO İıaıir Şubesi: ( Kasım mizanı). Banka Hesabı:..TL Kasa Hesabı:.. TL. JMO Adana Şube: (Ekim mizanı)' Banka Hesabi : Ï..TL Kasa Hesabı:..TL.«JMO Trabzon. Şube: (Kasını mizanı) Bankjr.Hesabı :..TL - Kasa Hesabı:..TL.. JMO Konya Şube: (Kasım mizam) Banka Hesabı:- Kasa Hesabı:...TL. JMO Antalya Şube: (Kasım, mizanı) Banka Hesab i :..,TL Kasa Hesabı:..TL., K* Töm JMO örgütlülüğünde Tüzük ve yönetmeliklerimizin gereği olarak., uygulamalarımızı tekrar hatırlatmak istiyorum; yılı Mayıs- yılı Şubat ayı. arasında şube ve temsilciliklerimizin kasa ve banka hesaplarında bulundurabilecekleri nakit miktarı aşağıdaki gibi. belirlenmiştir; ) Jeoloji Mühendisleri Odasına bağlı şubeler. * Kasa Hesabı: *. TL (İki yüz elli milyon TL) Banka Hesabı:.Q..Q TL (Bir milyar TL) ' ' ' ) Kiralık bürosu ve personeli olan temsilciliklerde Kasa Hesabı:.. TL (Yüz milyon TL) ' Banka Hesabı:.. TL (İki yüz elli milyon TL), ) Diğer temsilciliklerimiz Kast Hesabı:.* TL iı: milyon TL) ' Yukarıda belirlenen miktar hırdan fazla olan nakit gelirin JMO Genel Merkez hesaplarına havale edilmesi yënetraeliklerimizi» bir gereğidir, ' - - Odamız şube ve temsilciliklerinin banka hesabı açabilmesi için aşağıdaki işlemleri yerine getirmesi ilgili kanun, yönetmelik ve tüzüklere gire zorunluluktur* ) Şube ve -tensilei-likleriniiziıı bulunduğu ildeki incelikler Ziraat Bankasına yoksa veya yakınsa iş BankasTna banka hesabı açtırmak içi:ı yetki talebini JMO Genel Merkezine iletecektir,. (Temsilcilikler bağlı olduğu şubeler aracılığıyla JMO Gene Merkezine bildirimde bulunacaktır.) ) Banka hesabı açmak için yetki; Temsile îliklerde; Temsilci ve temsilci yardımcısına birlikle verilecek, banka işlemleri iki kişinin imzası ile yapılabilecektir. (Temsilcilik karar defterine de işlenecektir.) Şubelerimizde; Şube Yönetim Kurulu'nun kararıyla şube yönetiminden üç kişi için yukarıda belirtilen; bankalarda işlem yapabilmek için Genel Merkezden, yetki istenecektir. Bu üç kişiden ikisinin imzası bankada, işlem, yapmak için yeterli olacaktır.. ) JMO Genel Merkezince uygun girilen yetki talepleri Genel Merken karar defterine işlenerek, kararın bîr nüshası ilgili şube veya temsilciliğe bildirilecektir, * /, ) Bugüne değin yukarıda belirtilen koşullara uygun olmadan açılmış hesap var ise bir ao önce kapatılması,, yukarıdaki işlemlerin yapılması zorunluluktur. ) Ban kahırda işlem yapma yetkisi alma İşlemlerinin toer şube ve temsilcilik seçimi sonrasında yenilenmesi gerekmektedir. Şube ve temsilciliklerde görev alan meslektaşlarımızla.seçim ya da atama yoluyla değişmesi bu banka ile ilgili yetkilerin yenilenmesini gerektirmektedir. ) Açılan banka, hesaplarıyla repo,'iş yatırım borsa,, döviz ve benzeri her türlü işlem yapılması: yasa ve yönetmeliklere kesinlikle aykırıdır. JMO Genel Merkezînin, belirlediği şube ve temsilciliklerin kasa. ve -- - Ekim-Kasınn -

8 mm banka hesaplarında tutabileceği ygelirden- fazla olan miktarın JMfO Genel Merkezine, gönde-r ilmesi gerekmektedir. Tüm yurt genelinden gönderilen gelir er imiz JMO Genel Merkez Banka hesaplarında vadeli hesaplar şeklînde değerlendirilmektedir.... Şubelerde ve Temsilciliklerde mizanların hazırlanmasından sorumlu arkadaşlarımıza bazı uygulamaları tekrar hatırlatmak istiyoruz. - Ti» harcama belgelerinim üzerine bu harcamanın ne için yapıldığım belirtir bir «ot düşülecektir. Bu notun düşülmemesi harcamalar korusunda şaibeler yaratmaktadır, - - Tüm temsilciliklerimiz ve şubelerimiz bankaya hesap açabilmesi için Ankara Genel Merkez, Yönetim Kurulu'ndan yetki alınması gereklidir. Bu yetkinin her' seçim sonrasında tekrar yenilenmesi gereklidir. - Mutanla rın bîr sonraki ayın yirmisine kadar Ankara Genel Merkezimize gönderilmesi gereklidir,: ' - Ankara Genel Merkez Yönetiminin.. TL. ve daha fazla tutardaki ödentilerinin karar defterine işlenmesine, her türlü ödemenin saymanın onayından geçmesine - Şubelerin.* TL.. ve data fazla olan harcamalarında Ankara'dan Genel ierkezdeii yetki alınmasına. - temsilciliklerin.. TL, ve daha fazla plan harcamalarında Genel Merkezden yetki alınmasına - Ankara Gene Merkel kasasında günlük...( TL tutulmasına, fazla olan paranın banka hesaplarına yatırılmasına«- Her' türlü harcamalar Genel Merkezde Saymanın,, Şubelerde. Şube Saymanının onayı ile yapılacaktır., Şube Başkanı dahî harcama vyapıyor ise Şube Saymanının onayını alacaktır, - Şube Saymanı kendi adı ve soyadı yanlı yazman kaşesi yaptırıp, tin gelir ve gider makbuzlarını onaylayacaktır. i t- Temsilciliklerde ise,,, temsilci, adı ve soyadı yazılı kaşe yaptırıp, tüm gelir ve giderler makbuz-larını onay- layacaktır- Iî- Ban Şube ve Temsilciliklerin kasa ve karar defteri tutmadığı tespit edilmiştir«kasa ve karar*defteri otıaayan şube ve temsilcilik«i erin. ivedilikle. bu defteri tatmaları kararlaştırılmıştır» ' - Temsilciliklerde kararlan temsilci ve yardımcısı imzalayacaktır. - Gelir makbuzlarında sadece beş kalem girdisi kabul edilecektir. (Ör D eğin S rapor vize bedeli milyon, veya S kitap bedeli)» daha ' fazla olan gelir kalemi bir sonraki gelir *mäk~ buzuna yazılacaktır,.- Gelir makbuzlarından alınan ücretin ne ücreti olduğu açıkla yazılacaktır., (Örneğin sadece yayın bedeli yazmak yetersizdir. Yayının adı yazılacaktır) * Her tirit fek alıntı >asakianmîştu\ (örneğin serbest büro sahibi meslektaşlarımız rapor vize bedeli olarak ay sonrasına çek verecek olursa kabul edilmeyecektir*) Değerli meslektaşlarım, bildiğiniz üzere dönemdir Odamızın Genel. Merkez Saymanlık görevini yerine getirmekteyim.. Yaşadığımız bu süreç içerisinde Odamız kat kat büyümüş ve gelişmiştir. Üye sayımız kat artmış, temsilcilik, Şube ve Genel Merkez île örgütümüz kuruluş amaçlan doğrultusunda sizlere hizmet vermeye çalışmıştır, çalışmaktadır.. Ağustos depremi sonrasında yaşanan rapor onay gelirlerinin artışını yönetim, olarak mümkün oldukça Jeoloji Mühendisleri Odasının gelişimine, yapılanmasına,.güçlenmesine yönlendirmeye çalıştık. Bu çabalarımızı, yapılanları en saydam biçimde haber bültenlerinde açıklamaya gayret ettik. Bu çabalarımızın -bir benzeri TMMOB'ye bağlı diğer Odalarda (meslek alanımıza yakın) olmamıştır. Bununla birlikte gelirlerimizin olması nedeniyle tüm örgütlülüğümüzde bir- rahatlık olmuştur. Bu rahatlık terimi ile kimseyi suçlamak gibi bir amacını yoktur.. Buradan şuraya, gelmek istiyorum; ülkemizin yaşadığı kriz ortamının kesin etkisi Odamızı Eylül tarihinde etkilemeye başlamıştır. Gelirlerimiz son hızla düşmüştür, Bu nedenle giderlerimize çok. dikkat etmemiz, gereksiz yere harcama yapmamamız gerekmektedir. Yönetmeliğimizin vermiş olduğu görev nedeniyle tüm- Oda örgütlülüğümüzü' mali açıdan uyarmak ve tutumluluğa davet ediyorum.. Oda örgütlülüğümüzü küçültmeden devam, ettirebifsemhepimizin başarısı: sayılacaktır. Bu uyarımın ses getireceğine eminim.. Yeni bir haber bülteninde buluşmak dileğiyle, Saygılarımla... - Ekirn-Kasıın -

- Mayts-Haıîran 2001 63

- Mayts-Haıîran 2001 63 - Mayts-Haıîran Haber F- İL Ankara Merkez Adana Şube Afyon Antalya Şube Aydın Balıkesir Bartın Batman Burdur Bursa Çanakkale Çorum Denizli Diyarbakır Şube Edirne Elazığ Eskişehir Gaziantep Giresun Içel-Mersin

Detaylı

SAYMANIN SAYABİLDİKLERİ

SAYMANIN SAYABİLDİKLERİ SAYMANIN SAYABİLDİKLERİ Değerli Meslektaşlar, Tekrar merhaba diyerek odamızda yapılan belli başlı etkinliklerin malî tablosunun yanı sıra odamız genel merkezi, şubeler ve temsilciklerin malî durumu hakkında

Detaylı

SAYMANIN SAYABİLDİKLERİ

SAYMANIN SAYABİLDİKLERİ SAYMANIN SAYABİLDİKLERİ Ali KAYABAŞI JMO Genel Merkez Saymanı Özlem OZAN JM.O Genel Merkez Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Değerli Meslektaşlar, yılının güzel bir Eylüll sabahı» ayrıntılara girmeden, siz okurlarımızı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

DÖNEM MALİ RAPOR

DÖNEM MALİ RAPOR 19. 25. DÖNEM MALİ RAPOR A- GENEL SUNUŞ 24.Dönem Genel Kurulumuzda kabul edilen ve 2014 ile 2015 yılı tahmini bütçelerinin uygulanması konusunda yetki verilen Yönetim Kurulumuz, Oda Ana Yönetmeliği ile

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 136 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 2007 yılı içinde uygulanacak olan

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

20. 24. DÖNEM MALİ RAPOR

20. 24. DÖNEM MALİ RAPOR 20. 24. DÖNEM MALİ RAPOR A- GENEL SUNUŞ 23.Dönem Genel Kurulumuzda kabul edilen ve 2012 ile 2013 yılı tahmini bütçelerinin uygulanması konusunda yetki verilen Yönetim Kurulumuz, Oda Ana Yönetmeliği ile

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

KÖK KART TEKNİK ŞARTNAMESİ

KÖK KART TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÖK HÜCRE KOORDİNASYON MERKEZİ KÖK KART TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM...3 2. TEDARİK EDİLECEK MATERYALLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ...3 3.TESLİMAT 3 4.

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 07 2014 Sayı 27 Genel Değerlendirme Şubat 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Şubat 2014 verilerinin değerlendirildiği- 27. sayısında sigortalı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR.

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR. HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR. MAHAL ARŞİV Adana 1. Sulh Ceza Mahkemesi 19 AC 19 AC 1.SCH 1.SCH Adana 2. Sulh Ceza Mahkemesi 20

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Aralık 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. MART 2017 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

18. Mali Rapor Gelirler

18. Mali Rapor Gelirler 18. Mali Rapor TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi nin 2015 yılı sonu itibari ile 19.544 kayıtlı üyesi bulunmaktadır. İstanbul Şube, kendisine bağlı 3 büyükkent bölge temsilciliği ve 8 temsilcilik

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 12 08 2014 Sayı 28 Genel Değerlendirme Mart 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2014 verilerinin değerlendirildiği- 28. sayısında sigortalı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

7. dönem çalışma raporu MALİ RAPOR. EMO Kocaeli Şubesi 166

7. dönem çalışma raporu MALİ RAPOR. EMO Kocaeli Şubesi 166 MALİ RAPOR 166 ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 01.01.2012-31.12.2012 TARİHLİ BİLANÇO AKTİF PASİF 1.KASA HESABI 8.504,26 Şube Kasası 1.258,21 TMS Kasaları 7.246,05 2. ALINAN ÇEKLER Takastaki

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma 2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 17-18-19

Detaylı

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI Umut Oran Basın Açıklaması 27.5.2013 -TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI -SON ÜÇ YILDA KİŞİBAŞINA DÜŞEN TÜKETİCİ BORCU YÜZDE 90 ORANINDA ARTARKEN, AYNI DÖNEMDE TASARRUF NDAKİ ARTIŞ

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 03/05/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 07.08.2015 Sayı 41 Genel Değerlendirme Nisan 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2015 verilerinin değerlendirildiği- 41. sayısında sigortalı

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

26. 20. ÇALIŞMA DÖNEMİ MALİ RAPOR

26. 20. ÇALIŞMA DÖNEMİ MALİ RAPOR 26. 20. ÇALIŞMA DÖNEMİ MALİ RAPOR 19.Dönem Genel Kurulumuzda kabul edilen ve de 2004 ile 205 yılı tahmini bütçelerinin uygulanması konusunda yetki verilen Yönetim Kurulumuz, Oda Ana Yönetmeliği ile Oda

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER

2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER 2016 ANKARA İL SPOR MERKEZLERİ Büyüyen

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 03/04/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Mart ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 11.06.2015 Sayı 39 Eki-08 Oca-09 Nis-09 Tem-09 Eki-09 Oca-10 Nis-10 Tem-10 Eki-10 Oca-11 Nis-11 Tem-11 Eki-11 Oca-12 Nis-12 Tem-12 Eki-12 Oca-13 Nis-13 Tem-13 Eki-13 Oca-14 Nis-14 Tem-14 Eki-14 Oca-15

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

Afiş-2: Ebat: 40x60 cm Gramajı: 135 gr. parlak kuşe Renk: Renkli baskı Basım: 50.000

Afiş-2: Ebat: 40x60 cm Gramajı: 135 gr. parlak kuşe Renk: Renkli baskı Basım: 50.000 VEREM (TÜBERKÜLOZ) KONULU AFİŞLER VE BROŞÜRLERE AİT TEK NİK ÖZELLİK LER M adde 1) Tüberküloz (verem) hastalığı konusunda halkı bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliklerde

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017

İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017 İŞYERİ EĞİLİM ARAŞTIRMASI 2017 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Neden İşyeri Eğilim Anketi? Kamu hizmetlerinin doğru planlanması ve kamu kaynaklarının etkin olarak kullanılması için güvenilir istatistiklere ihtiyaç

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Ocak Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Ocak ayı Tüketici

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 30 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2014 verilerinin değerlendirildiği- 30. sayısında sigortalı ücretli

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 29 11 2014 Sayı 32 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni Temmuz 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Temmuz 2014 verilerinin değerlendirildiği- 32.

Detaylı

TJOD 2009 KONGRESĐ BĐLET DETAYLARI

TJOD 2009 KONGRESĐ BĐLET DETAYLARI TJOD 2009 KONGRESĐ BĐLET DETAYLARI MADDE 1-GENEL KURALLAR a) 14 Mayıs 2009 tarihinde Türkiye den Kıbrıs a gidiş ve 19 Mayıs 2009 tarihinde Kıbrıs tan Türkiye ye dönüş olacak şekilde bilet tercihi yapılacaktır.

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Ocak 2017 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli

Detaylı

Olimpik Yüzme Günleri Kardeş İller Projesi Bölgesel ve Türkiye Finali Müsabaka Reglemanı

Olimpik Yüzme Günleri Kardeş İller Projesi Bölgesel ve Türkiye Finali Müsabaka Reglemanı Olimpik Yüzme Günleri Kardeş İller Projesi Bölgesel ve Türkiye Finali Müsabaka Reglemanı Final Müsabaka Yeri : Mersin ya da Adana Müsabaka tarihi : Eylül 2014 Teknik Toplantı : Müsabakalardan 1 gün önce

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI P T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sayı: 2017/60 11 NİSAN 2017 BASIN AÇIKLAMASI Zorunlu trafik sigortası sisteminin sürdürülebilirliği bakımından sigorta primlerinin sigorta şirketleri için sunulan

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Nisan ayı

Detaylı

Anket: SAÜ Fizik Bölümü Mezunları İşveren Anketi

Anket: SAÜ Fizik Bölümü Mezunları İşveren Anketi Çıkış Hesabım Ahmet Karakiraz - akarakiraz@gmail.com o o o Anasayfa Anketlerim Adres Listelerim o o Soru Alanlarım Yeni Anket Oluştur Daha fazla katılım alma ve özelliğe mi ihtiyacınız var? Üyeliğinizi

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

II. KIYI VE DENİZ JEOLOJİSİ SEMPOZYUMU IODP-ECORD TOPLANTISI

II. KIYI VE DENİZ JEOLOJİSİ SEMPOZYUMU IODP-ECORD TOPLANTISI II. KIYI VE DENİZ JEOLOJİSİ SEMPOZYUMU IODP-ECORD TOPLANTISI TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27 Şubat 2 Mart 2014 KONYA TOHUM 2014 KONYA HAYVANCILIK 2014

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27 Şubat 2 Mart 2014 KONYA TOHUM 2014 KONYA HAYVANCILIK 2014 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27 Şubat 2 Mart 2014 KONYA TOHUM 2014 3. Tohum Teknolojileri, Bitki Besleme, Fidancılık, Bahçe Bitkileri, Zirai Mücadele, Sulama, Gübreleme ve Ekipmanları Fuarı KONYA HAYVANCILIK

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI ĠL SPOR MERKEZLERĠ UYGULAMALARINA AĠT RAPOR VE ĠSTATĠSTĠKÎ BĠLGĠLER 2015 ANKARA ĠL SPOR MERKEZLERĠ Büyüyen gelişen ve genç nüfusa sahip Türkiye

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. VALİLİLİĞİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. VALİLİLİĞİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.PGM.0.23.06.04-134- 69145 22 / 08 / 2006 Konu : İlköğretim Müfettişlerinin 2006 yılı Nakil İşlemleri. VALİLİLİĞİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

Detaylı

Türk Farmakoloji Derneği XXVI. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı. Mali Durum Raporu Prof. Dr. Hakan S. Orer Sayman. Bilanço

Türk Farmakoloji Derneği XXVI. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı. Mali Durum Raporu Prof. Dr. Hakan S. Orer Sayman. Bilanço Türk Farmakoloji Derneği XXVI. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı Mali Durum Raporu Prof. Dr. Hakan S. Orer Sayman Bilanço 2004 ten devir 2005 Gelir* Faiz, Fon ve kur farkı Reklam Gelir alacakları Gelir

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı