SAYMANIN SAVABİLDİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAYMANIN SAVABİLDİKLERİ"

Transkript

1 SAYMANIN SAVABİLDİKLERİ Ali Kayabaşı Değerli Meslektaşlar. Tekrar merhaba dostlar diyerek» her haber bölteninde olduğu gibi Odanızın mali-.durumu hakkında sîz üyele-rimize açıklama yapmaya devam edeceğini. Açıklamalarım bir önceki haber bülteni, - dergisinden sonraki mali gelişmeleri kapsayacaktır.. '. " ' " A,, Öncelikle yayına çıkan dergilerinuzin sayısı ve.maliyeti hakkında bilgi vermek istiyorum; '* ' Yaym Adü ' Baskı Adedi Maliyeti. L Haber Bülteni Sayı:Q/- İİİ. ' *.MMMMO TL.(KDV awi), Haber Bülteni (Dizgi) Sayı: / TL. (KDV dahil) ', Ttrkiyt Jeolojisi Bülteni Ayhan Erler Özel Sayısı ' >,J. TL. (KDV hariç), TIB Ayhan Erler Özel Sayısı Dizgi, tasarım, film bedeli.. TL. (KDV hariç) S* Uluslararası Fotoğraf ; Yarışması Broşürü î,, TL, (KDV hariç).. Türkiye Jeoloji Kunıltayj Duyurusu., TL. (KDV hariç)-.,-ttrktye Jeoloji Kurultayı Afişi., TL. (KDV hariç). Haber Bülteni Sayı /- Posta Ücreti... TL, (KDV dahil) (Yukarıda görüleceği üzere haber bülteninin sîz üyelerimize ulaşttrümastnm toplam maliyeti:... TL 'dır.)» Web sayfası Tasar» Ücreti.«..S,, TL.". Wet) Sayfası Veri Giriş ücreti ' ".. TL. (KDV dahil). Yapısal Jeoloji ' SW... TL.' fkitap yazan ile yapılan sözleşme ile kitap Odamızda satışa sunulmuştur.) B, Bu dönemde ahnaıı dem ir başlar ise; Alma:» Demirbaş "Tipi Adet Maliyeti.. HP ' Lazer Yazıcı ' - S+KDV C. Desteklenen Sempozyumlar/Kursîar/EtkinHkier * - Eylül 'de Selçuk Üniversitesi/Konya'da yapılan., Ulusa Kil Sempozyumuna milyon katkı sağlanmıştır. -.. * Odamız tarafından -// tarihinde MTA'da yapılan "Short Course on Crystal Size Distribution*' kursu için ABD'den gelen Sayın Prof. Dr: Michael Higgins'e. TL ( S bedeli) ödenmiştin * //-// tarihleri arasında Alanya'da yapılan StratigrafS Paleontolojisi Çalıştayı'nın Toplam gideri=,»,tl '... ' ' - Toplanı Delege GelIrI= >,,TL Gelır-GMer Fark=,,»TL l dir. Fark JMO tarafından karşılanmıştır. * JMO' Genel Merkezi taraflndaş düzenlenen Çubuk Karagül ve Kızılcahamam Pikniklerinin gelir-gider durumu ise; Çubuk Karagöl Pikniği "'- Toplam GeRr=,Q,TL Toplam Gider=Q,,TL. '" ' Kızılcahamam Pikniği ' ' Toplam Gelir=.OO,OOOTL. ' " Toplam Gider=,,ûTL Her iki piknik için katılımcılardan kişi başına milyon TL toplanmıştır Gelir-gider farkı JkfO tarafından karşılan- _ Ekim-Kasım -

2 mışiır.. * I-Î Kasım tarihinde JMO Genel Merkezi Sürekli Eğitim Merkezftıde yapılan ücretli Jeoteknik Eiüd Seminerinin-gelir-gider durumu ise; Toplam GeÜFM,S,OOOTL Toplam. Gider«,,,TL ' Gelir-gider farkı JMO kasasına, gelir olarak alınmı.ştır. P. Bit (t ön em de Şube ve temsilciliklerimize gönderilen nakit miktar arı aşağıdaki gibidir; GtoderiMtti.Sııhe/T«m. " TaırSIt Miktar a, Adana Şube ' - ' ' Ağustos....TL. k Niğde Tem.. I? Eylül.Q.TL c. Konya Şube " Eylül '...TL. d. Trabzon Şube ' Eytill L^.TL e. Konya Şube " Ağustos *...TL.. f, Konya Şube, '. Ekim M...QQTL g.trabzon Şube.. Ekim...TL. ' à Uşak Temsilciliği Kasun '...TL L istanbul Şube-... Kasım.....TL i* Trabzon Şube " ' Aralik..TL L Adana Şube Aralık...TL L Mataiva Temsilciliği \, Aralık &O.OOTL : Görüldüğü üzere bazı şube ve temsilciliklerimizin mali açıdan ayakta durabilmesi için Genel Merkezin desteğine ihtiyacı vardır. Genel Merkezin görevinin yurt çapında ayakta kalabilmeyi sağlamak için mali açıdan dengeleme yapması gerekmektedir..;.. Bununla birlikte bazı şube ve temsilciliklerimiz tasarrufa yönelik yazılarımıza sert tepkiler dile getirmektedirler. Kasa ve banka hesaplarında bulunan fazla gelirlerini JMO Genel Merkezine gondenneoıekte ve olayı sadece kendi şubeleri veya' temsilcilikleri, açısından değerlendirmektedirler. Töm IMO örgütlülüğünde görev alan meslektaşlarımıza sesl.enm.ek istiyorum.. Örneklendirirsem Temsilciliklerim izden Siirt, Temsilciliğimizle, Edirne Temsilciliğimiz arasında hiçbir fark. yoktur. Bunun yanı sıra tüm yayınların..» etkinliklerin; kurultay hazırlıklarının malî giderinin JMO Genel Merkezî tarafından yapıldığını ifade etmek istiyorum. Şube ve Temsilcilikler için kasa ve banka hesaplarınızda tutabileceğiniz miktarlardan fazlasını-jmo Geneli Merkezine aktarmanızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum.. JMO*nun tüm örgötlülüğü hepimizindir... Yönetmeliklere ve tüzüklere uyulmasını rica. ediyoruz.,. '. ' E. TMMOB'ye üst birlik aidatımız aylık... TL, olarak. TMMOB tarafından belirlenmiştir. Bu Ost birlik aidatı tarafımızdan TMMOB'ye verilen ödeme programı ile ödenmektedir. TMMOB'ye borcumuz yoktur. F. Yenilenen Danışmanlık Sözleşmelerimiz \ * Odamız Hukuk Danışmanı ile yapılan sözleşmemiz Temmuz - Mart arası dönem için yenilenmiştir. Hukuk Danışmanımıza net.. TL." aylık ödeme yapılacaktır. Yeni sözleşmeye göre tüm açılan, davalar için ayrıca ücret ödenmeyecek, hukuk danışmanımız diğer tüm hukuki.sorunlarda,-yazışmalarda. Odamıza yardımcı olacaktır. ' G% istanbul Şubemize alınan dairelerin, tadilatı bitmiştir. Kasım tarihinde bu. dairelerin açılışları yapılmıştır. istanbul Şubemize alman dairelerin tadilat giderleri, ise; Toplam tadîlat gïderï:...tl. Trabzon Şubemize alınan dairenin tadilatı bitmiştir,. Ekim tarihinde açılışı yapılmıştır. Trabzon Şube yönetimimizin çaba ve gayretleriyle"tadilat, harcamaları için bağış toplanmıştır. Tadilat harcamasının tamamına yakını, bağış, gelirleriyle karşılanmıştır. Şubemize bağış kampanyasına katılan tüm kurum ve, kuruluş ve şahıslara teşekkür ederim. Toplam tadîlat gideri:... TL. Toplam tadilat bağış geliri:... TL. Her iki şubemiz yönetimleri ve: bina. tadilat, komisyonlarına 'hassasiyetleri- için JMO Genel Merkez Yönetimi adına teşekkür ederim.,. -Ekim-Kasım "

3 * Haber H. Yılı Merkez,, Şube've Temsilciliklerde Onaylanan Parsel Bazında Zemin Etüt, İmara : Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporları Sayısı \İL Ankara Merkez Adana Şube Afyon Antalya Şube Aydın Balıkesir Bartın Batman Burdur Bursa Çanakkale Çorum Denizli I Diyarbakır Şube Edirne Eskişehir Gaziantep Içel-Mersin 'İsparta İstanbul Şube İzmir Şube Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kocaeli ı Ocak I Şubat I I I i Mart ' ' ' I. i \Nisan Mayıs Haz. I Tem. Ağus. Eylül Ekim Kasım I I e. I. ' i x, - ' I I : ' j '" : L.. I, ı ı '. i İ : Si, I.. İ ı i g ]., ' ; S. i ; Manisa Muğla Muş Niğde i Ordu Samsun, Sakarya Siirt Tekirdağ Trabzon Şube Uşak Van Yalova ı Kütahya ş.urfa K.Maraş Adıyaman, ı,, ; ı ı.,.i ', ı. :, I.. ;.j Î. ı i ; ı ı İ j. ı, i. İ, Vizelenmek için Odamıza gelen rapor sayısındaki hızlı düşüşün EylüJ ayına denk geldiğine dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunun nedeni Yapı Denetim Yönetmeliğinin Ağustos ayında çıkmfş olmasıdır., Bu yönetmeliğin iptali için odamız tarafından dava açılmıştır. - - Ekim-Kasım -

4 I... Kurultay ve..kurultay'in Malî Portrelerinin karşılaştırılması konusunda bir açıklama yapmak istiyorum;. VE. KURULTAY GİDERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Kurultav Gider Cesidî : Bildiri Özleri Kitabı Gideri Bildiri Özleri ÇD'si Çanta Gideri Geleneksel Kurultay Yemeği ve Kokteyli Kupa Gideri PTT Gideri Altünçekiç, Fotoğraf, Emek Ödülleri Stand Ücreti Diğer Giderler GENEL TOPLAM. Kurultay () (TL,,. Yok...,... \ Yok....,.. i....,.... Kurultav () ftu,., Kokteyh... Yemek: , ; Açıklama. Kurultayda bildirilerin özleri basılmış, adettir. ;. Kurultayda bildirilerin özleri basılmış olup. adettir.. Kurultayda. adet bildiriler CD'si yaptırılmıştır.. Kurultayda. adet,. Kurultayda. adet yaptırılmıştır.. Kurultay yemeği ve kokteyli Stad, Oteli'nde yapılmış faturası birlikte kesilmiş olup/müzik ücreti buna dahildir.. Kurultay kokteyli MTTA'da yapılmıştır. '. Kurultay yemeği Dedeman, Otelinde yapılmıştır., Kurultayda. adet kupa yaptırılmıştır.. Kurultayda Emek Ödülü verilmiş ve fotoğraf yarışması düzenlemiştir.. Kurultayda Altııınçekiç, Emek Ödülü verilmiş, Fotoğraf yarışması düzenlenmiştir. Sergi stand yeri hazırlama ücretidir. ' i Ulaş ı m-ima ki iye, Afiş- D uy uru, Temizlik Malzemesi, Film Tabı, Kamera Ücreti, Telefon Ücreti, İşçi Ücreti, Kırtasiye, Hostes Kıyafeti, Elektrik Düzeneği, Mutfak Malzemesi vb. gibi kurultaylara hazırlık süresi boyunca yapılan harcamalar;. -Ekim-Kasım- -

5 i. VE. KURULTAY GELİRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Kurultay Gelir Çeşidi Delege Geliri Reklam Geliri Sergi Geliri Çanta Sponsorluk Geliri ' Gece Bilet Satış Geliri Tiyatro Bileti Satışı Toplam Gelir. Kurultay () (Tt)...' Yok...., :... Yok..... Kurultay () (TL) Açıklama. Kurultay Delege Ücreti: milyon TL'dir. ' Delege katılmıştır.. Kurultay Delege Ücreti: milyon TL'dir. Delege katılmıştır. Ülkenin krize girmesinden etkilenen kurum- ve kuruluşlarımız reklam ve sergi, açmaması nedeniyle. kurultayın geliri' düşmüştür.,, Önceki haber foultenîmizde(ööl/l-),. Kurultayın gelir-gider tablosuna yayınlamıştım. Üyelerimizden gelen sorular üzerine., Kurultay ve. Kurul-taylanmızın gelirlerini ve giderlerini, karşılaştıncı birertablo oluşturdum. Tablolardaki karşılaştırmalar., Kurultayın giderinin neden fazla olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun yanısıra açıklamalarda da bulunmak istiyorum;. kurultay ve. Kurultayın giderler açısından farklılıkları;. A-. kurultayda. Kurultaydan farklı ' olarak makalelerin bulunduğu CD yaptırılmıştır. CD sayısı adettir. (Tabloda bildirilen toplam maliyete KDV dahildir).. ',. E-. kurultayda adet çanta yaptırılmıştır.. Kurultayda. adet çanta yaptın İm ıştır.,.. Kurultayda, kurultaya katılanlar dışında, şube ve temsilciliklerimizdeki borcu olmayan tüm. üyelerimize aynı.hafta içerisinde kargo île çanta ve eşantiyonları gönderilmiştir. Önceki kurultaylarda yaşanan borçsuz üyenin eşantiyon alamaması* gibi bir durum söz.konusu olmamıştır. (Tabloda bildirilen toplam maliyete KDV dahildir). C-. kurultayda adet kupa yaptırılmıştır. (Tabloda bildirilen toplam maliyete KDV dahildir). Önceki iki kurultayda olduğu gibi. Kurultayımızda da yaptırılan eşantiyonlar (CD», kupa,, çanta ) kurultay başkanımız,, kurultay düzenleme kurulunun öoerisi ve yönetim- kuru.lumu.zun bilgisi dahilinde yaptırılmıştır. Yaptırılacak, işlerde teklifler alınmış, odamız için en uygun olanları seçilmiştir. D-,.. kurultaydaki ödül yarışmalarına ilave olarak.., kurultayda Altın Çekiç odu I'll yarışması yapılmıştır kurultayda kokteyl, yemek etkinliği Stad otelinde yapılmıştı. Hatırlanacak olursa. Kurultay kokteyline katili.ni kişinin üzer iode olmuştur (Otel ile. kişi üzerinden anlaşma yapılmıştı). Kokteyl akşamı verilen ikramların takip edilebilmesi karşılıklı güvene dayanmaktadır. Sonuç kanımca pek - olumlu değildir., (Doğal olarak bizdeki kokteyl anlayışının değerlendirilmesini sîzlere bırakıyorum.*) (Herhangibir yanlış anlamaya neden olunmaması için şu konuda açıklama yapmak istiyorum: Haber bültenimizin /. Sayısında saymanın sayabildikleri köşesinde kokteyl+yemek bedeli olarak., bu etkinliklerin yapılacağı otelle yapılan sözleşme bedelinin -Ekim-Kasım -

6 _L±U... TL olduğu bildirilmiştir. Bu rakam etkinlikler öncesi yapılan sözleşme ücretidir. Gerek kokteyle ve -gerek yemeğe kafilimin, otelle anlaşılan katılacak insan sayısından fazla olması bu ödemelerin... TL'sine sıçramasına neden olmuştur.). kurultayımızda aynı duruma düşmemek için ikramların alımı tarafımızdan yapılmış, mekan olarak MTA. "kokteyl salonu, seçilmiş, MTA personeli ve lokal işleticimizin personeli çalıştırılmıştır., Bu kokteylin değerlendirilmesini, de sîzlere bırakıyorum. Şahsi görüşüm bu kokteylin oldukça başarılı olduğudur. Geleneksel kurultay kokteylerini etkileyen bir diğer faktörde katılımcı sayısının.-belirlenmesinin, çok zor oluşudur kurultay ve. Kurultay geleneksel yemeklerinin değerlendirilmesine gelince:. Kurultayımızın yemeği için Dedeman oteli ile kişi başına milyon TL'sine sözleşme yapılmıştır. Yemek biletleri ise milyon TL'sine satılmıştır. Yani odamız tarafından kişi başına milyon TL destek yapılmıştır. Bunun yanısıra Kurultay Düzenleme Kurulu, kurultay salonlarında ve eşantiyon dağıtımlarında görev alan öğrenciler, Staj yarışmasında ödül alan öğrenciler ve yanlarında gelen aileleri JMO yönetim kurulu, JMO personeli, bu etkinliğe ücretsiz olarak katılmıştır.. Aynı durum,. Kurultay için de söz konusudur, Bu konuda görüşüm sorulacak olursa, kurultay hazırlıkları bir yıla yayılan bir çalışmadır. Bu çalışmaya katılan insanların ücretsiz bir yemek yemesinin eleştirilecek, bir tarafı yoktur... yıllık saymanlığın getirdiği bir tecrübe ile genel bir görüşüm sorulacak olursa; Geleneksel kurultay kokteyli veya yemeğinden birisi kaldırılmalıdır. Otellerde yapılan kokteyller başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. İkramların tarafımızdan alınması ve dağıtılması oteller tarafından kabul, edilmemektedir. Otelin -hazırladığı ikramların" dağıtım mm kontrolü ise kokteyl gecesi çok zor olmaktadır. Geleneksel kurultay yemeği, için ise maliyet fazla olmakta bilet satışında zorlanılmaktadır.. Üyelerimizin bir kısmı yakın meslek odalarının' lüks otellerde verdiği yemekleri sürekli olarak bizlere örnek vermekte ve bunu bir başarı saymaktadır. Lüks otellerin 'maliyeti ise meydandadır. Lüks otellerde kurultaylar yapan yakın oda yönetimlerinin du.rum.unu burada yeri olmadığı için açıklamayacağım-. Fakat şunu belirtmek istiyorum yıl gibi kısa bir sürede gerek merkezine ve gerekse şubelerine bizim, kadar kalıcı yatırım yapan, sağlıklı büyüyen, gelişen TMMOB'de bir diğer meslek odası varsa, hele hele aleyhimize meslek sınırı ihlali yapan odalar içinde var ise, karşıma çıkarılmasını istiyorum.. Bizler meslektaşımıza-insanımıza- odamıza. hizmet ediyoruz, patronlara değil. * kurultay ve * Kurultayın Gelirler açısından farklılıkları A-. kurultayımızı düzenleme kurulu delege ücreti olarak milyon TL/kişi olarak belirlemiştir. Kamu kurum, ve kuruluşlarımızda,. Kurultayımıza. delege gönderilmiştir.. Kurultayımızda ise delege ücreti milyon. 'TL/kişi idi.. Kurultayımıza ise kamu. kurum, ve kuruluşlarımızdan delege gönderilmiştir. Aradaki fark ekonomik krizden -kaynaklanmaktadır, örnekleyecek: olursak kendi çalıştığım kurum, EİEİ idaresi, tarihinde ilk defa Kurultayımıza delege gönderememiştir. Bunun 'nedeni tasarruf genelgeleridir., '. Tüm kurultaylarımıza delege-rek lam -sergi katılımını artırabilmek için kurultay başkanlarımız ve oda başkanlarımız kurultay öncesi.kamu.kurum ve kuruluşlarının yetkililerini, bizzat ziyaret etmektedirler. B-Aynı şekilde,, özel büro ve firmalarımızdan alınması planlanan reklam, sergi ve sponsorluk gelirlerinde. Kurultayda, bir düşüş ortaya çıkmıştır. Reklam, ve sergi işleri bir reklamcılık firması ile protokol yapılarak takip edilmiştir.. Kurultay -gönünün yaklaşımı sırasında reklam vermeyi taahhüt eden birçok firmamız bu taahhütünü geri çekmiştir.. Şubat ayı içerisinde patlak veren ekonomik krizin panik havası içerisinde serbest büro ve firmalarımız, vermiş oldukları reklam ve sergi taahhütlerini geri çekmesine neden olmuşlardır. Sonuç olarak. Kurultayımız gelir ve.gider kalemleri kendisini görece dengelerken. Kurultayımızda. oda kasasından., destek alınmıştır. Tabii ki bilimsel etkinliklerden kar amacı güdülmez. Bununla birlikte ülkenin girmiş olduğu ekonomik krizin kurultay gelirlerini düşürmesinin yanısıra,, krizin kurultay zamanına çok yakın.^patlak verm.esi de,, bizim vermiş olduğumuz eşantiyon siparişlerinin, iptaline meydan bırakmamıştır. Verilen eşantiyonlarımızın çeşitliliği ve sayıca fazlalığı da bu sonucun ortaya çıkmasında etkili"olmuştur. Her şeye rağmen odamız bunun altından kalkmıştır. Ödemelerini zamanında yapmıştır. J, Odamızın kasa ve banka durumu hakkında bilgi - Elkîm-Kasım -

7 j vermek istiyorum:.; * JMÖ Gene Merkez. Hesapları -Vadeli Hesaplar (.. tarihi itibariyle) Ziraat Bankası:...TL " -Vadesiz Hesaplar {,.. tarihi itibariyle) Ziraat Bankası:...TL Yapı. Kredi Bankası:..TL Posta Çeki Hesabı:..TL * JMO İstanbul Şube; (Kasım. mizanı) Banka Hesabı:..TL Kasa Hesabı:... (Bina Tadilatı için ödeme yapılacağından kasa hesabı yüksek görünmektedir. * JMO İıaıir Şubesi: ( Kasım mizanı). Banka Hesabı:..TL Kasa Hesabı:.. TL. JMO Adana Şube: (Ekim mizanı)' Banka Hesabi : Ï..TL Kasa Hesabı:..TL.«JMO Trabzon. Şube: (Kasını mizanı) Bankjr.Hesabı :..TL - Kasa Hesabı:..TL.. JMO Konya Şube: (Kasım mizam) Banka Hesabı:- Kasa Hesabı:...TL. JMO Antalya Şube: (Kasım, mizanı) Banka Hesab i :..,TL Kasa Hesabı:..TL., K* Töm JMO örgütlülüğünde Tüzük ve yönetmeliklerimizin gereği olarak., uygulamalarımızı tekrar hatırlatmak istiyorum; yılı Mayıs- yılı Şubat ayı. arasında şube ve temsilciliklerimizin kasa ve banka hesaplarında bulundurabilecekleri nakit miktarı aşağıdaki gibi. belirlenmiştir; ) Jeoloji Mühendisleri Odasına bağlı şubeler. * Kasa Hesabı: *. TL (İki yüz elli milyon TL) Banka Hesabı:.Q..Q TL (Bir milyar TL) ' ' ' ) Kiralık bürosu ve personeli olan temsilciliklerde Kasa Hesabı:.. TL (Yüz milyon TL) ' Banka Hesabı:.. TL (İki yüz elli milyon TL), ) Diğer temsilciliklerimiz Kast Hesabı:.* TL iı: milyon TL) ' Yukarıda belirlenen miktar hırdan fazla olan nakit gelirin JMO Genel Merkez hesaplarına havale edilmesi yënetraeliklerimizi» bir gereğidir, ' - - Odamız şube ve temsilciliklerinin banka hesabı açabilmesi için aşağıdaki işlemleri yerine getirmesi ilgili kanun, yönetmelik ve tüzüklere gire zorunluluktur* ) Şube ve -tensilei-likleriniiziıı bulunduğu ildeki incelikler Ziraat Bankasına yoksa veya yakınsa iş BankasTna banka hesabı açtırmak içi:ı yetki talebini JMO Genel Merkezine iletecektir,. (Temsilcilikler bağlı olduğu şubeler aracılığıyla JMO Gene Merkezine bildirimde bulunacaktır.) ) Banka hesabı açmak için yetki; Temsile îliklerde; Temsilci ve temsilci yardımcısına birlikle verilecek, banka işlemleri iki kişinin imzası ile yapılabilecektir. (Temsilcilik karar defterine de işlenecektir.) Şubelerimizde; Şube Yönetim Kurulu'nun kararıyla şube yönetiminden üç kişi için yukarıda belirtilen; bankalarda işlem yapabilmek için Genel Merkezden, yetki istenecektir. Bu üç kişiden ikisinin imzası bankada, işlem, yapmak için yeterli olacaktır.. ) JMO Genel Merkezince uygun girilen yetki talepleri Genel Merken karar defterine işlenerek, kararın bîr nüshası ilgili şube veya temsilciliğe bildirilecektir, * /, ) Bugüne değin yukarıda belirtilen koşullara uygun olmadan açılmış hesap var ise bir ao önce kapatılması,, yukarıdaki işlemlerin yapılması zorunluluktur. ) Ban kahırda işlem yapma yetkisi alma İşlemlerinin toer şube ve temsilcilik seçimi sonrasında yenilenmesi gerekmektedir. Şube ve temsilciliklerde görev alan meslektaşlarımızla.seçim ya da atama yoluyla değişmesi bu banka ile ilgili yetkilerin yenilenmesini gerektirmektedir. ) Açılan banka, hesaplarıyla repo,'iş yatırım borsa,, döviz ve benzeri her türlü işlem yapılması: yasa ve yönetmeliklere kesinlikle aykırıdır. JMO Genel Merkezînin, belirlediği şube ve temsilciliklerin kasa. ve -- - Ekim-Kasınn -

8 mm banka hesaplarında tutabileceği ygelirden- fazla olan miktarın JMfO Genel Merkezine, gönde-r ilmesi gerekmektedir. Tüm yurt genelinden gönderilen gelir er imiz JMO Genel Merkez Banka hesaplarında vadeli hesaplar şeklînde değerlendirilmektedir.... Şubelerde ve Temsilciliklerde mizanların hazırlanmasından sorumlu arkadaşlarımıza bazı uygulamaları tekrar hatırlatmak istiyoruz. - Ti» harcama belgelerinim üzerine bu harcamanın ne için yapıldığım belirtir bir «ot düşülecektir. Bu notun düşülmemesi harcamalar korusunda şaibeler yaratmaktadır, - - Tüm temsilciliklerimiz ve şubelerimiz bankaya hesap açabilmesi için Ankara Genel Merkez, Yönetim Kurulu'ndan yetki alınması gereklidir. Bu yetkinin her' seçim sonrasında tekrar yenilenmesi gereklidir. - Mutanla rın bîr sonraki ayın yirmisine kadar Ankara Genel Merkezimize gönderilmesi gereklidir,: ' - Ankara Genel Merkez Yönetiminin.. TL. ve daha fazla tutardaki ödentilerinin karar defterine işlenmesine, her türlü ödemenin saymanın onayından geçmesine - Şubelerin.* TL.. ve data fazla olan harcamalarında Ankara'dan Genel ierkezdeii yetki alınmasına. - temsilciliklerin.. TL, ve daha fazla plan harcamalarında Genel Merkezden yetki alınmasına - Ankara Gene Merkel kasasında günlük...( TL tutulmasına, fazla olan paranın banka hesaplarına yatırılmasına«- Her' türlü harcamalar Genel Merkezde Saymanın,, Şubelerde. Şube Saymanının onayı ile yapılacaktır., Şube Başkanı dahî harcama vyapıyor ise Şube Saymanının onayını alacaktır, - Şube Saymanı kendi adı ve soyadı yanlı yazman kaşesi yaptırıp, tin gelir ve gider makbuzlarını onaylayacaktır. i t- Temsilciliklerde ise,,, temsilci, adı ve soyadı yazılı kaşe yaptırıp, tüm gelir ve giderler makbuz-larını onay- layacaktır- Iî- Ban Şube ve Temsilciliklerin kasa ve karar defteri tutmadığı tespit edilmiştir«kasa ve karar*defteri otıaayan şube ve temsilcilik«i erin. ivedilikle. bu defteri tatmaları kararlaştırılmıştır» ' - Temsilciliklerde kararlan temsilci ve yardımcısı imzalayacaktır. - Gelir makbuzlarında sadece beş kalem girdisi kabul edilecektir. (Ör D eğin S rapor vize bedeli milyon, veya S kitap bedeli)» daha ' fazla olan gelir kalemi bir sonraki gelir *mäk~ buzuna yazılacaktır,.- Gelir makbuzlarından alınan ücretin ne ücreti olduğu açıkla yazılacaktır., (Örneğin sadece yayın bedeli yazmak yetersizdir. Yayının adı yazılacaktır) * Her tirit fek alıntı >asakianmîştu\ (örneğin serbest büro sahibi meslektaşlarımız rapor vize bedeli olarak ay sonrasına çek verecek olursa kabul edilmeyecektir*) Değerli meslektaşlarım, bildiğiniz üzere dönemdir Odamızın Genel. Merkez Saymanlık görevini yerine getirmekteyim.. Yaşadığımız bu süreç içerisinde Odamız kat kat büyümüş ve gelişmiştir. Üye sayımız kat artmış, temsilcilik, Şube ve Genel Merkez île örgütümüz kuruluş amaçlan doğrultusunda sizlere hizmet vermeye çalışmıştır, çalışmaktadır.. Ağustos depremi sonrasında yaşanan rapor onay gelirlerinin artışını yönetim, olarak mümkün oldukça Jeoloji Mühendisleri Odasının gelişimine, yapılanmasına,.güçlenmesine yönlendirmeye çalıştık. Bu çabalarımızı, yapılanları en saydam biçimde haber bültenlerinde açıklamaya gayret ettik. Bu çabalarımızın -bir benzeri TMMOB'ye bağlı diğer Odalarda (meslek alanımıza yakın) olmamıştır. Bununla birlikte gelirlerimizin olması nedeniyle tüm örgütlülüğümüzde bir- rahatlık olmuştur. Bu rahatlık terimi ile kimseyi suçlamak gibi bir amacını yoktur.. Buradan şuraya, gelmek istiyorum; ülkemizin yaşadığı kriz ortamının kesin etkisi Odamızı Eylül tarihinde etkilemeye başlamıştır. Gelirlerimiz son hızla düşmüştür, Bu nedenle giderlerimize çok. dikkat etmemiz, gereksiz yere harcama yapmamamız gerekmektedir. Yönetmeliğimizin vermiş olduğu görev nedeniyle tüm- Oda örgütlülüğümüzü' mali açıdan uyarmak ve tutumluluğa davet ediyorum.. Oda örgütlülüğümüzü küçültmeden devam, ettirebifsemhepimizin başarısı: sayılacaktır. Bu uyarımın ses getireceğine eminim.. Yeni bir haber bülteninde buluşmak dileğiyle, Saygılarımla... - Ekirn-Kasıın -

TÜRMOB 2014 ÇALIŞMA RAPORU TESMER. (Temel Eğitim ve Staj Merkezi

TÜRMOB 2014 ÇALIŞMA RAPORU TESMER. (Temel Eğitim ve Staj Merkezi TESMER (Temel Eğitim ve Staj Merkezi 1 TESMER YÖNETİM KURULU Merkez Başkanı Merkez Başkan Yardımcısı Merkez Sekreteri Merkez Saymanı Üye Üye Üye Nail SANLI Yücel AKDEMİR Rıfat T. NALBANTOĞLU Ali Rıza AKDORA

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU. Ruhsat ve Sicil

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU. Ruhsat ve Sicil TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU Ruhsat ve Sicil TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ RUHSAT ve SİCİL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (21.03.2009 dan 21.03.2011 tarihine kadar) RUHSAT VE SİCİL 1- AVUKATLIK RUHSATNAME

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ 2013 2014 DÖNEMİ

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ 2013 2014 DÖNEMİ BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ 2013 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU (Ocak 2013 Aralık 2014) BİLMED Olağan Genel Kurulu İstanbul - 18 Ocak 2015 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ 2015 YILI OLAĞAN

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 21 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 21 besygr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes21gr.htm

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni sürecinde elde edilen deneyimlerin aktarılması ve yeni tedbirler alarak daha ileri düzeyde tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla 2003 yılında kanun değişikliğine gidilmiştir. YENĠ KANUNLA BĠRLĠKTE

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEK VE İKTİSADİ İŞLETMESİ BÜTÇE, MUHASEBE, GİDER VE ALIM SATIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye İç

Detaylı

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI 11. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2013 MART 2014 İZMİR İÇİNDEKİLER TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Melike Anıl BİNGÖL ün 12. Olağan Genel Kurul Açılış

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI OSMAN HAMDİ BEY MÜZESİ GTO NUN 4 ÜYESİ DAHA İHRACATA İLK ADIMINI ATTI

TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI OSMAN HAMDİ BEY MÜZESİ GTO NUN 4 ÜYESİ DAHA İHRACATA İLK ADIMINI ATTI TÜRKİYE DEKİ OSB LERİN DURUMU KOSGEB DESTEKLERİ GTO DA ANLATILDI AKBANK İLE PROTOKOL İMZALADIK: Özel ürün ve hizmetler sizlerle Dünyayı Umutlandıran Buluş Hannover Fuarına na - GTO Damgası - OSMAN HAMDİ

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

EDİTÖRDEN İÇİNDEKİLER

EDİTÖRDEN İÇİNDEKİLER EDİTÖRDEN Yıl: 7 Sayı: 42 Ağustos 2012 DOSABSİAD adına sahibi Selim Yedikardeş Sorumlu Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Öztürk DOSAB Yönetim Kurulu Başkan Ferudun Kahraman Başkan Yardımcısı İlhan Sarı Üyeler

Detaylı

MİGROS TİCARET A.Ş. 2009 FAALİYET RAPORU

MİGROS TİCARET A.Ş. 2009 FAALİYET RAPORU MİGROS TİCARET A.Ş. 2009 FAALİYET RAPORU 1 Kurumsal Profil 2 Formatlarımız 4 Vizyon-Misyon-Stratejiler 4 Genel Kurul Toplantı Gündemi 5 Başlıca Göstergeler 8 Başkan Mesajı 12 Yönetim Kurulu Raporu 16 Finansal

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 bes28gr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes28gr.htm

Detaylı

GİRESUN TİCARET BORSASI

GİRESUN TİCARET BORSASI GİRESUN TİCARET BORSASI 2010 2013 STRATEJİK PLANI 1 GTB DE STRATEJİK PLAN SÜRECİ DURUM ANALİZİ Tarihçe Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları ve Hizmetler Paydaş Analizi Çevre Analizi

Detaylı

UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI

UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI 2011-2013 YILLARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BÜTÇE DENGESİ ALACAK VE BORÇ NOTLARININ VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ METAL SEKTÖRÜNDEKİ

Detaylı

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU 10 2010 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 358 Ankara 2010 2010 YILI FAALİYET RAPORU ...BU ULUSA VE ÜLKEYE HİZMET GÖREVİ BİTMEYECEKTİR. yılında tüm dünyaya yayılarak 2009 yılında zirve yapan 2008 son ekonomik

Detaylı

TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ

TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ MERKEZ KONSEYÝ ÇALIÞMA RAPORU 2002-2006 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ ÇALIŞMA RAPORU 2002-2006 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 54. BÜYÜK KONGRESİ Sunuş Örgütsel Çalışmalar Merkezi

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler a) Raporun dönemi :... 3 b) Ortaklığın unvanı :... 3 c) Dönem

Detaylı

Bölgesel kalkınmayı hızlandırmak. 16 kalkınma ajansı daha kuruldu ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ AĞUSTOS 2009 3. Abdullah ÇÖRTÜ. Şefik ÇALIŞKAN.

Bölgesel kalkınmayı hızlandırmak. 16 kalkınma ajansı daha kuruldu ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ AĞUSTOS 2009 3. Abdullah ÇÖRTÜ. Şefik ÇALIŞKAN. ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ AĞUSTOS 2009 3 Abdullah ÇÖRTÜ 11 de Şefik ÇALIŞKAN 18 de Arzu AKAY 5 da Atilla ÇINAR 2 da Veli SARITOPRAK 20 de Fettah GÜVENTÜRK 16 da Ostim Medya A.Ş. Adına İmtiyaz Sahibi Orhan

Detaylı

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ

28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ 28 30 MAYIS 2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATIN ALMA UYGULAMALARI EĞİTİMİ MAYIS-2013 AFYONKARAHİSAR Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 1 2 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı ÖNSÖZ Ülkemiz ekonomisi

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

6. DÖNEM FAALİYET RAPORU

6. DÖNEM FAALİYET RAPORU 6. DÖNEM FAALİYET RAPORU 20 EKİM 2005 26 OCAK 2007 GENEL MERKEZ FAALİYETLERİ 20 Ekim 2005 26 Ocak 2007 2 I. KA-DER Kurumsal Kapasite Güçlendirme ve Eğitim Çalışmaları a. Toplumsal Cinsiyet ve Kota Eğitici

Detaylı

FDI 2013 İstanbul. Sponsorluk ve Expodental 2013 Tanıtım Kitapçığı. Dünya Dişhekimliği Kongresi. Dişhekimliği Dünyası İstanbul da Buluşuyor.

FDI 2013 İstanbul. Sponsorluk ve Expodental 2013 Tanıtım Kitapçığı. Dünya Dişhekimliği Kongresi. Dişhekimliği Dünyası İstanbul da Buluşuyor. FDI 2013 İstanbul Dünya Dişhekimliği Kongresi 28-31 Ağustos 2013 - İstanbul, Türkiye Sponsorluk ve Expodental 2013 Tanıtım Kitapçığı Dişhekimliği Dünyası İstanbul da Buluşuyor. İÇERİK İletişim Bilgilerileri

Detaylı

BAROLARIN BAĞIMSIZLIĞI

BAROLARIN BAĞIMSIZLIĞI BAROLARIN BAĞIMSIZLIĞI Av. Güneş GÜRSELER* Baroların Bağımsızlığı konusunu sadece Baro nun bağımsızlığı olarak ele almamak gerektiği görüşündeyim. Sorun, bağımsız yargı içinde bağımsız savunma sorunudur.

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2012. DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU FAALİYET RAPORU 2012 01

DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2012. DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU FAALİYET RAPORU 2012 01 DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2012 DOĞAL AFET SİGORTALARI KurumU FAALİYET RAPORU 2012 01 XXxxxxx Değerli paydaşlarımız, Kurum olarak, oldukça yoğun ancak pek çok

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013 2017

STRATEJİK PLAN 2013 2017 + T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013 2017 Ankara 2012 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2017 STRATEJİK PLANI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ

Detaylı

Neler yapabileceğimiz aşağıdaki harfler arasında bulunan gizli kelimelerde saklı. çözüm QR kodu

Neler yapabileceğimiz aşağıdaki harfler arasında bulunan gizli kelimelerde saklı. çözüm QR kodu Dosya 1 2 Dosya Neler yapabileceğimiz aşağıdaki harfler arasında bulunan gizli kelimelerde saklı. çözüm QR kodu K A T A L O G I G D K F E S T İ V A L O P K J A Z M V Y R U U A A F O E R E I İ N S E R T

Detaylı

TÜRKİYE NİN YAPICI GÜCÜ FAALİYET RAPORU. Türkiye nin Yapıcı Gücü

TÜRKİYE NİN YAPICI GÜCÜ FAALİYET RAPORU. Türkiye nin Yapıcı Gücü TÜRKİYE NİN YAPICI GÜCÜ FAALİYET RAPORU 2013 Türkiye nin Yapıcı Gücü İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: Sunuş 1 à 35 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü...2 Olağan Genel Kurul Gündemi...3 Misyonumuz-Vizyonumuz-Stratejimiz...6

Detaylı

Dönem : 22 Yasama Yılı: 2. T.B.M.M. (S. Sayısı: 335)

Dönem : 22 Yasama Yılı: 2. T.B.M.M. (S. Sayısı: 335) Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 335) İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek ve 20 Milletvekili ile Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ve 26 Milletvekilinin; Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımızın

Detaylı