SULTAN ABDÜLAZİZ VE DÖNEMİ SEMPOZYUMU SULTAN ABDÜLAZİZ AND HIS ERA SYMPOSIUM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SULTAN ABDÜLAZİZ VE DÖNEMİ SEMPOZYUMU SULTAN ABDÜLAZİZ AND HIS ERA SYMPOSIUM"

Transkript

1 T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU SULTAN ABDÜLAZİZ VE DÖNEMİ SEMPOZYUMU SEMPOZYUM PROGRAMI SYMPOSIUM PROGRAMME ARALIK/ DECEMBER 2013

2 2 GÜN PARALEL OTURUMLAR / SECOND DAY PARALLEL SESSIONS ARALIK/ DECEMBER 2013 / ANKARA/TÜRKİYE YÜRÜTME KURULU Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Süleyman SEYDİ, Süleyman Demirel Üniversitesi Tarih Bölümü Prof. Dr. İbrahim Ethem ATNUR, Atatürk Üniversitesi Tarih Bölümü Prof. Dr. Ahmet KANKAL, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tarih Bölümü Prof. Dr. Ahmet CİHAN, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü TTK Arş. Gör. Can DEVECİ, Erciyes Üniversitesi Tarih Bölümü TTK Uzm. Yrd. Yunus PUSTU TTK Uzm. Yrd. Uğur ÖZÇELİK BİLİM KURULU Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. M. Ali BEYHAN, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet BEŞİRLİ, Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Şenol DURGUN, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Necdet HAYTA, Gazi Üniversitesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Prof. Dr. Ekrem Buğra EKİNCİ, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Coşkun ÇAKIR, İstanbul Şehir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Doç. Dr. Uğur ÜNAL, Devlet Arşivleri Genel Müdürü Doç. Dr. Nejdet GÖK, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tarih Bölümü Tarih: ARALIK 2013/12-13 DECEMBER 2013 SEMPOZYUM (Perşembe-Cuma) Yer: TÜRK TARİH KURUMU KONFERANS SALONLARI/ANKARA Kayıt Kabul: ( ) Açılış Konuşmaları: ( ) Yürütme Kurulu ( Bilgilendirme Sunumu) Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya ÖRS, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Bülent ARINÇ, Başbakan Yardımcısı (TEŞRİFLERİ HALİNDE)

3 12 ARALIK / DECEMBER 2013 SALON A / HALL A - I.OTURUM / SESSION I Chairperson / Oturum Başkanı: Prof. Dr. M. Ali BEYHAN Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÖLEÇ (Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi) II. Abdülhamid ve II. Meşrutiyet Devri Tarih Ders Kitapları İle İlgili Monografilerde Abdülaziz in Katli Yahut İntiharı Meselesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZCAN (Çankırı Karatekin Üniversitesi) Sultan Abdülaziz İntihar mı Etti Öldürüldü mü? Yrd. Doç. Dr. Necati ÇAVDAR, (Gaziosmanpaşa Üniversitesi) Muhbir Gazetesi nin Bir Toplumsal Sorumluluk Projesi: Girit İsyanı nda Zarar Gören Müslümanlar İçin Yardım Kampanyası Doç. Dr. Yüksel ÇELİK (Marmara Üniversitesi) Sultan Abdülaziz Devrinde Gündelik Yaşamda Değişim: Yeni Alışkanlıklar, Mekânlar ve İmkânlar Okutman Mustafa Ali UYSAL (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi) Sultan Abdülaziz in Hal i ve Ölümünde Hüseyin Avni Paşa nın Rolü Tartışma / Discussion Öğle Yemeği / Lunch 12 ARALIK / DECEMBER 2013 SALON A / HALL A - II.OTURUM / SESSION II Chairperson / Oturum Başkanı: Prof. Dr. Necdet HAYTA Yrd. Doç. Dr. Serdar ÖSEN, (Karabük Üniversitesi) Sultan Abdülaziz Döneminde Mevlevîlik ve Bazı Mevlevîhânelerin Tamir ve İnşası Prof. Dr. Ahmet AKSIN (Fırat Üniversitesi) Sultan Abdülaziz İsmiyle Adlandırılan Vilayet: Mamuratü l- Aziz (Harput) Prof. Dr. İbrahim YILMAZÇELİK (Fırat Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Sevim ERDEM (Bitlis Eren Üniversitesi) Sultan Abdülaziz Devrinde Balkanlar da Karayolu Ulaşım Ağındaki Çalışmalar Doç. Dr. Nejdet GÖK, (Necmettin Erbakan Üniversitesi) Sultan Abdülaziz in Avrupa Seyahati nin Sonuçları ve Yansımaları Tartışma / Discussion

4 12 ARALIK / DECEMBER 2013 SALON A / HALL A - III.OTURUM / SESSION III Chairperson / Oturum Başkanı: Prof. Dr. Coşkun ÇAKIR Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Vehbi İMAMOĞLU, (Sinop Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Önder DENİZ, (Uşak Üniversitesi) Sultan Abdülaziz Döneminde Sosyal Politika: Dilaver Paşa ve Maadin Nizamnamesi Üzerine Bir İnceleme Saro DADYAN, (İstanbul Şehir Üniversitesi) Sultan Abdülaziz Döneminde, Gayrimüslimlerin Üst Düzey Memuriyetlere Kabulü ve Sultan Abdülaziz Döneminin Gayrimüslim Nazır ve Müsteşarları Yrd. Doç. Dr. Emine KIRIKCI, (Cumhuriyet Üniversitesi) Abdülaziz Döneminde Mimarlık ve Bu Dönemde İstanbul da İnşa Edilen Devlet Yapıları Tartışma / Discussion Çay-Kahve Arası / Tea-Coffee Break 12 ARALIK / DECEMBER 2013 SALON A / HALL A - IV.OTURUM / SESSION IV Chairperson / Oturum Başkanı: Doç. Dr. Nejdet GÖK Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜÇLÜ (Erciyes Üniversitesi) Cumhuriyet Dönemi Süreli Yayınlarda Yayımlanan Ali Suavi ile İlgili Makalelerin Değerlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Hasan DEMİROĞLU, Arş. Gör. Feyzullah UYANIK (Trakya Üniversitesi) Osmanlı ve Rus Kaynaklarına Göre General İgnatyev in Sultan Abdülaziz Dönemi Faaliyetleri ( ) Dr. Bilge AR (İstanbul Teknik Üniversitesi) Aya İrini nin Müze-i Hümayun Olarak Tahsis Ediliş Sürecinde Sultan Abdülaziz Prof. Dr. Nedim İPEK (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) Sultan Abdülaziz Dönemi Nüfus Politikası ( ) Tartışma / Discussion

5 13 ARALIK / DECEMBER 2013 SALON A / HALL A - I.OTURUM / SESSION I Chairperson / Oturum Başkanı: Prof. Dr. Süleyman SEYDİ Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Vehbi İMAMOĞLU (Sinop Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Önder DENİZ, (Uşak Üniversitesi) Sultan Abdülaziz Dönemi Osmanlı-Rus İlişkilerinin Gayri-Müslim Tebaa Açısından Hukuksal Yeniliklere Etkisi Dr. Masoumeh DAEI, (Tebriz-Payam-i Nur) The 19 th Century Transanctions and The Tarrifs of Tobaco Between The İran and Ottomans ( ) Yrd. Doç. Dr. Memli KRASNIQI, (Albanological Institute of Prishtina) Culturel And Missionary Activities of British Foreign Bible Society During the Reign of Sultan Abdülaziz İrfan Davut ÇAM, (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) Çok Yönlü Bir Aydın: Hoca Tahsin Efendi ( ) ve Eğitim Fikirleri Tartışma / Discussion Çay-Kahve Arası / Tea-Coffee Break 13 ARALIK / DECEMBER 2013 SALON B / HALL B - I.OTURUM / SESSION I Chairperson / Oturum Başkanı: Prof. Dr. Levent KAYAPINAR Yrd. Doç. Dr. İbrahim SERBESTOĞLU (Amasya Üniversitesi) Ali Rıza Efendi nin Canik Sancağını Teftişi Arş. Gör. Ersoy ZENGİN, (Atatürk Üniversitesi) Sultan Abdülaziz Devri Harp Sanayi (Tophane-i Amire Fabrikaları Faaliyetleri) Öğr. Gör. İsmet SARIBAL, (Çankırı Karatekin Üniversitesi) Sultan Abdülaziz in Valideleri Pertevniyal Sultan ın Muhacirlere Yardımları Arş. Gör. Emrah İSTEK (Ağrı ibrahim Çeçen Üniversitesi) Sultan Abdülaziz in Avrupa yı Seyahatinde Viyana Ziyareti ve İkili İlişkilere Etkisi Tartışma / Discussion Çay-Kahve Arası / Tea-Coffee Break

6 13 ARALIK / DECEMBER 2013 SALON A / HALL A - II.OTURUM / SESSION II Chairperson / Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şenol DURGUN Enis Erdem AYDIN (Boğaziçi Üniversitesi) Sultan Abdülaziz Döneminde Alfabe Tartışmaları: Huruf-i Mukatta ve Geç Tanzimat Zihniyeti Yrd. Doç. Dr. Emine Tokta AK, (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi) Osmanlı Devleti nde Abdülaziz Devri Matbuat İdaresi Yrd. Doç. Dr. Hikmet TOKER, (İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Osmanlı Dönemi Müziği Araştırma Merkezi) Sultan Abdülaziz in Mûsikîşinas Kişiliği ve Dönemi nde Osmanlı Sarayı nda Mûsikî Hayatı Yrd. Doç. Dr. Müzehher YAMAÇ, (Namık Kemal Üniversitesi) Sultan Abdülaziz Döneminde Basında Muhalefet Tartışma / Discussion Öğle Yemeği / Lunch 13 ARALIK / DECEMBER 2013 SALON B / HALL B - II.OTURUM / SESSION II Chairperson / Oturum Başkanı: Prof. Dr. İbrahim Ethem ATNUR Yrd. Doç. Dr. Fahri MADEN- Arş. Gör. Ali ŞAHİN (Kastamonu Üniversitesi) Sultan Abdülaziz Dönemi Şeyhülislamlarından Hasan Hayrullah Efendi Yrd. Doç. Dr. Nurdan ŞAFAK (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi) Sultan Abdülaziz Dönemi İstanbul unda İmar Sultan Abdülaziz Dönemi İstanbul unda İmar Faaliyetleri Uygar AYDEMİR, (Sabancı Üniversitesi) 1870 ler Mizah Dergilerine Göre Kamuoyunun Siyasi İşlevi Mehmet KÖSEOĞLU, (Samsun Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesi) Kikeriki nin Politik Karikatürlerinde Sultan Abdülaziz Devrinde Hersek İsyanları ( ) Tartışma / Discussion Öğle Yemeği / Lunch

7 13 ARALIK / DECEMBER 2013 SALON A / HALL A - III.OTURUM / SESSION III Chairperson / Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet KANKAL Yrd. Doç. Dr. Aynur HACIGEDİRLİ, (AMEA Elyazmaları Enstitüsü) Sultan Abdülaziz Dönemi Dış Politika: Balkanlarda Rus Politikası Doç. Dr. Zafer GÖLEN, (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi) Sultan Abdülaziz Dönemi Bosna Politikası Okutman Arzu KILIÇ, (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Sultan Abdülaziz in 1867 Uluslararası Paris Sergisini Ziyareti ve Fransız Basını Doç. Dr. Nihat KARAER, (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi) Sultan Abdülaziz in Paris Seyahati Tartışma / Discussion 13 ARALIK / DECEMBER 2013 SALON A / HALL A - IV.OTURUM / SESSION IV Chairperson / Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet CİHAN Doç. Dr. Cevdet KIRPIK, (Erciyes Üniversitesi) Yusuf İzzeddin Efendi ve Avrupa Seyahatleri Yrd. Doç. Dr. Ahmet TÜRKAN, (Dumlupınar Üniversitesi) Sultan Abdülaziz Dönemi nde Osmanlı-Papalık İlişkileri Gholamali PASHAZADEH, (Tebriz) Müsteşar ul devle ve Abdülaziz Dönemi Reformcularından Etkilenmesi Doç. Dr. Gülhanım QARAYEVA, (Bakü Devlet Universitesi) XIX. Yüzyılın Ortalarında ABD nin Doğu Politikası Tartışma / Discussion Çay-Kahve Arası / Tea-Coffee Break

8 13 ARALIK / DECEMBER 2013 SALON A / HALL A - V.OTURUM / SESSION IV Chairperson / Oturum Başkanı: PROF.DR. Mehmet BEŞİRLİ Prof. Dr. Taha Niyazi KARACA (Bozok Üniversitesi) Kıtlığının Osmanlı İktisadi ve Siyasi Yaşantısına Etkileri Yrd. Doç. Dr. Ayhan DOĞAN, (Gaziantep Üniversitesi) R M Tarihli Ceyb- i Hümayun Defterlerine Göre Sultan Abdülaziz in Özel Hazinesinin Durumu Yrd. Doç. Dr. Fatih DAMLIBAĞ, (Gümüşhane Üniversitesi) Manchester Pamuk Tedarik Birliği ve Osmanlı Devleti ndeki Faaliyetleri Yrd. Doç. Dr. Nurullah KARTA, (Yüzüncü Yıl Üniversitesi) Sultan Abdülaziz Dönemi ve Sonrası Osmanlı Bankasının İşlevi ve Fonksiyonu Tartışma / Discussion Kapanış T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU

15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM

15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM 15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ 15-17 EYLÜL 2014 Ankara GENEL PROGRAM ANKARA, 2014 ATATÜRK

Detaylı

PROGRAM. Dünden Bugüne Türkİye de Becerİ, AhlAk ve Değerler Eğİtİmİ Uluslararası Sempozyumu. 16-18 Nisan 2015 / BARTIN. Bartın Üniversitesi

PROGRAM. Dünden Bugüne Türkİye de Becerİ, AhlAk ve Değerler Eğİtİmİ Uluslararası Sempozyumu. 16-18 Nisan 2015 / BARTIN. Bartın Üniversitesi T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Bartın Üniversitesi Dünden Bugüne Türkİye de Becerİ, AhlAk ve Değerler Eğİtİmİ Uluslararası Sempozyumu 16-18 Nisan

Detaylı

III. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 16-18 Aralık 2010 İZMİR I I I. U L U S L A R A R A S I S E M P O Z Y U M U. 16-18 Aralık 2010 İZMİR

III. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 16-18 Aralık 2010 İZMİR I I I. U L U S L A R A R A S I S E M P O Z Y U M U. 16-18 Aralık 2010 İZMİR I I I. U L U S L A R A R A S I D Ü N Y A D İ L İ T Ü R K Ç E S E M P O Z Y U M U 16-18 Aralık 2010 İZMİR DÜZENLEYEN KURUM Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi YER

Detaylı

ÜNİVERSİTELERİMİZİN 23 BİLİM ALANINA VE DÜNYA GENEL SIRALAMALARINA GÖRE DURUMU 25 HAZİRAN 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance)

ÜNİVERSİTELERİMİZİN 23 BİLİM ALANINA VE DÜNYA GENEL SIRALAMALARINA GÖRE DURUMU 25 HAZİRAN 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance) 2015 URAP Alan Sıralaması nda 2015 URAP Alan ÜNİVERSİTELERİMİZİN 23 BİLİM ALANINA VE DÜNYA GENEL SIRALAMALARINA GÖRE DURUMU 25 HAZİRAN 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance) ODTÜ Enformatik

Detaylı

VI. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU

VI. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU VI. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 04-07 ARALIK 2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BURSA SEMPOZYUM PROGRAMI 04-07 ARALIK 2013 BURSA SEMPOZYUM PROGRAMI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VI. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU 04-07

Detaylı

Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini

Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini., S. (1324). "Meşrutiyetten Sonra Maarif Tarihi". Muallim, (19), 654-665, Işıksal, C. (). "Türkiye'de Açılan İlk Yabancı Dil Okulları". Belgelerle Türk Tarihi Dergisi,

Detaylı

Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli

Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli .. lere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli %() ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ADALET BAKANLIĞI..9. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 11 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 9-11Aralık 2 0 0 9 PROGRAM 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI MAL VE HİZMET ALIM FAİZ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEK CUMHURBAŞKANLIĞI 80.441.000 7.400.000 141.834.000 2.125.000 143.959.000

Detaylı

ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ

ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ ŞEHİR TARİHİ ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA NİĞDE BİBLİYOGRAFYASI DENEMESİ Dr. Serdar SARISIR * ÖZ: Bu çalışma, Niğde şehri hakkında yapılacak araştırmalara öncülük etmesi amacıyla, veri bulunması muhtemel, belli

Detaylı

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ANKARA

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ANKARA T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ANKARA GENELKURMAY ASKERÎ TARİH VE STRATEJİK ETÜT (ATASE) DAİRE BAŞKANLIĞI YAYIN KATALOĞU Genelkurmay Personel Başkanlığı Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİM MERKEZLERİ VE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (DİLMER)

TÜRKİYE DEKİ YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİM MERKEZLERİ VE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (DİLMER) A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 51, ERZURUM 2014, 449-470 TÜRKİYE DEKİ YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİM MERKEZLERİ VE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (DİLMER)

Detaylı

İNTERNETTE YER ALAN TÜRKİYE DE YAYINLANMIŞ KAYNAKÇALAR Bülent Ağaoğlu İstanbul, 25 Şubat 2009 İÇİNDEKİLER KONULAR... 4 ARKEOLOJİ... 4 ARŞİVCİLİK... 4 ASKERLİK... 4 ASTRONOMİ... 5 BASIN... 5 BİLGİ TEKNOLOJİSİ...

Detaylı

2015 YILINDA İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK LİSANS PROGRAMLARI

2015 YILINDA İLK KEZ ÖĞRENCİ ALACAK LİSANS PROGRAMLARI Acil Yardım ve Afet Yönetimi 300212002 GİRNE Girne Amerikan Ü. Sağlık Bilimleri Fak. %75 Burslu - 5 0 0 300212011 GİRNE Girne Amerikan Ü. Sağlık Bilimleri Fak. %50 Burslu - 5 0 0 300512326 LEFKOŞA Yakın

Detaylı

16) Sağlık Bakanlığı 17) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı(8) 19) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

16) Sağlık Bakanlığı 17) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı(8) 19) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 5018 SAYILI KANUNA EKLİ CETVELERDE YER ALAN İDARE, KURUM VE KURULUŞLAR (I) SAYILI CETVEL (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

Editör Dr. Özcan BAYRAK. Editör Yardımcısı Dr. Taner NAMLI

Editör Dr. Özcan BAYRAK. Editör Yardımcısı Dr. Taner NAMLI Editör Dr. Özcan BAYRAK Editör Yardımcısı Dr. Taner NAMLI ASOSJOURNAL (The Journal of Academic Social Science) uluslararası hakemli bir dergi olup yılda 2 kez yayınlanır. ASOSJOURNAL (The Journal of Academic

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 12 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 14-16 Aralık 2 0 1 1 PROGRAM 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA

2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA 2014 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015, ANKARA Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 13 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 4-6 Aralık 2 0 1 3 PROGRAM 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME

Detaylı

BU TABLO BİLGİ AMAÇLIDIR TERCİH İŞLEMLERİNDE ÖSYM NİN YAYIMLADIĞI KILAVUZ DİKKATE ALINMALIDIR. WWW.DGSDOKTORU.COM

BU TABLO BİLGİ AMAÇLIDIR TERCİH İŞLEMLERİNDE ÖSYM NİN YAYIMLADIĞI KILAVUZ DİKKATE ALINMALIDIR. WWW.DGSDOKTORU.COM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL En 102710387 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Onsekiz Mart Ünv.Çanakkale Sağlık Y.O. Çanakkale Devlet 6 4 SAY 232 8342 5 5 27215056 6,728 102730231 Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Detaylı

DÜNYA SIRALAMALARINDA 153 TÜRK ÜNİVERSİTESİNİN DURUMU ARALIK- 2012 URAP

DÜNYA SIRALAMALARINDA 153 TÜRK ÜNİVERSİTESİNİN DURUMU ARALIK- 2012 URAP DÜNYA SIRALAMALARINDA 153 TÜRK ÜNİVERSİTESİNİN DURUMU ARALIK- 2012 URAP Halen dünya üniversitelerini sıralayan 8 sıralama sistemi var. Bu kurumların kullandığı kriterler, sıraladıkları üniversite sayıları

Detaylı

PROGRAMI T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KIBATEK YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ

PROGRAMI T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KIBATEK YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ ONUR KURULU Prof. Dr. Mahmut ÖZER Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KIBATEK YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI TÜRK ve DÜNYA EDEBİYATLARI ARASINDA

Detaylı

ATATÜRK ve İNÖNÜ DÖNEMİ KÜLTÜR POLİTİKALARI

ATATÜRK ve İNÖNÜ DÖNEMİ KÜLTÜR POLİTİKALARI T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ATATÜRK ve İNÖNÜ DÖNEMİ KÜLTÜR POLİTİKALARI Hacı Veli GÖK YÜKSEK LİSANS TEZİ TARİH ANABİLİM DALI KIRŞEHİR 2011 i T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

Binlerce Kü ür, K aplarla Bir. Arada. www.tkdankara.org. https://facebook.com/groups/tkdankara https://twitter.com/tkdankarasubesi

Binlerce Kü ür, K aplarla Bir. Arada. www.tkdankara.org. https://facebook.com/groups/tkdankara https://twitter.com/tkdankarasubesi Ofset & Tipo Baskı Hizmetleri Binlerce Kü ür, K aplarla Bir Arada O S K A R Ofset & Tipo Baskı Hizmetleri https://facebook.com/groups/tkdankara https://twitter.com/tkdankarasubesi www.tkdankara.org KÜLTÜR

Detaylı

V. ULUDAĞ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONFERANSI. Barış ve Güvenliğin Yeniden İnşası

V. ULUDAĞ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONFERANSI. Barış ve Güvenliğin Yeniden İnşası V. ULUDAĞ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONFERANSI Barış ve Güvenliğin Yeniden İnşası 11-12 ARALIK 2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ METE CENGİZ KÜLTÜR MERKEZİ BURSA/TÜRKİYE KONFERANS PROGRAMI SAAT: 09: 00-09: 15 SAAT:

Detaylı

g ündem 1. GÜN Saat 10:00 2. GÜN Saat 09:00-17:00 BURSA SMMM ODASI

g ündem 1. GÜN Saat 10:00 2. GÜN Saat 09:00-17:00 BURSA SMMM ODASI g ündem 1. GÜN Saat 10:00 1- Yoklama ve Açılış, 2- Başkanlık Divanının Seçimi, 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, 4- Başkanlık Divanına Tutanakları İmzalama Yetkisinin Verilmesi, 5- Oda Başkanı nın Açılış

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

2014 YILINDA 155 ÜNİVERSİTEMİZİN DÜNYA SIRALAMALARINDAKİ DURUMU 23 ARALIK 2014 URAP (University Ranking by Academic Performance)

2014 YILINDA 155 ÜNİVERSİTEMİZİN DÜNYA SIRALAMALARINDAKİ DURUMU 23 ARALIK 2014 URAP (University Ranking by Academic Performance) 2014 YILINDA 155 ÜNİVERSİTEMİZİN DÜNYA SIRALAMALARINDAKİ DURUMU 23 ARALIK 2014 URAP (University Ranking by Academic Performance) Dünya üniversiteleri, 8 sıralama kurumu tarafından her yıl sıralanıyor.

Detaylı

ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ FAALİYET RAPORLARI 2014 İSTANBUL 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...5 GENEL BİLGİLER...6

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU 2015 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU DİKKAT: Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra Tercih Süresi içerisinde https://ais.osym.gov.tr

Detaylı