«yi. mm *» R 6 / trrrrırm nttftı ,. ^ KRİSTAL AVİZE Muayede Saionu'nun tavanı, bir kösesi boş kalmamacasına tezyin edilmiştir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "«yi. mm *» R 6 / trrrrırm nttftı ,. ^ KRİSTAL AVİZE Muayede Saionu'nun tavanı, bir kösesi boş kalmamacasına tezyin edilmiştir."

Transkript

1 ,. ^ R 6 / «yi mm *» KRİSTAL AVİZE Muayede Saionu'nun tavanı, bir kösesi boş kalmamacasına tezyin edilmiştir. Bu süslü tavandan 750 ampulle aydınlatılmış essiz bir avize sarkar. Dolmabahçe Sarayı'nın bütün salonları aynı ihtişam içindedir. trrrrırm nttftı B a y ra m gü n ü S a ra yı te m e lle rin d e n sa rsan b ü y ü k d e p re m. İ L,,,....,,, P adişah, y e rd e n te m e n n a e d ile re k te b rik e d ilir, y a ln ız başta ş e y h ü lis lâ m o lm a k ü z e re, ilm iy e s ın ıfı el ö p e rd i. 19 m a rt 1877 de İk inci A b d ü lh a m it tara fından ilk M e c lis i M e b u s a n ın tö re n le a ç ıld ığ ı sa lo n. D ü n y a n ın en b ü yü k «DİVANHANE»* Sarayın ortasında yer aian Muayede Salonu'na daha önce»divanhane» deniliyordu. Bu uzun salonun 36 metre yükseklikteki kubbesi. 56 sütun üzerine oturtulmuştur. Saraydaki 36 billur avizenin en büyüğü buradadır. taban h a lıla rın d a n b irk a çı D o lm a b a h ç e S a ra y ın d a.

2 VERSAİLLES IN MODELİ - Dolmabahçe Saray inin dış görünüşü oldukça sadedir. Ama çiçeklerle bezenmiş, düzenli ve geniş bahçesi, bembeyaz çehresiyle bakanlara huzur verir. Dışının sadeliğine karşılık, zengin iç süslemeleriyle Paris teki Versailles'ın küçük bir modelidir Dolmabahçe (üstte). Pek çok sanatçıya ilham veren Sarayın havuzlu bahçesini gösteren bir tablo da halen Resim ve Heykel Müzesi ndedir (altta)... DOLMABAHÇE Sarayı'nın en muhteşem yeri, Muayede Salonu'dur. Padişahların bayram tebriklerini kabul ettikleri yer. -Muayede», -bayramlaşma» demektir. Burası, dünyanın en ünlü salonlarından biridir. Dünyanın herhangi bir sarayında, bu derece muhteşem bir salon göstermenin kolay olmadığını da birçok yazar belirtmiştir. Salon, 45 m x 40 m = metre karedir. Yan taraftaki ilâvelerle metre kareyi bulur. Yakınında sarayın mescidi vardır. Salonun kubbesinin yerden yüksekliği 36 metredir. Bu kubbe, 56 sütun üzerine oturtulmuştur. Saraydaki 36 büyük billur avizenin en büyüğü buradadır. Salonun ortasından sarkan bu avize, 4,5 ton ağırlığında billurdur ve 750 ampulle aydınlanmaktadır. Maddî değerinin 10 milyon lira olduğu söylenmektedir. Avizenin Kraliçe Victoria tarafından Sultan Abdülmecit e hediye edildiği bazı kitaplarda yazılmışsa da. bu hususta bir vesika görülmemiştir Ampulle Aydınlatılan Salon MUAYEDE Salonu'nun 56 sütun çevresi ve locaların altları, çepçevre ışıklandırılmış, ayrıca dört tarafına billur şamdanlar konmuştur. Muayede Salonu ampulle aydınlanmaktadır. Padişah, bu salona kurulan ve tören için geçici olarak Topkapı Sarayı'ndan getirilen altın tahtında bayram tebriklerini kabul ederdi. Tebrik edenlerin başında veliaht ve şehzadeler, sonra sadrazam gelirdi. Kadınların tebriki, Harem de Mavi Salon'da yapılırdı. Tören sırasında üst kat localardaki orkestra, havalar ça-

3 MUAYEDE SALONUNA BAĞLANAN KORİDOR Dolmabahçe Sarayı nda, mükellef ve tezylnatlı salonlar heriç, 200'ün üstünde oda vardır. Odaların hepsi de baştan başa en değerli Hereke ve Şark halıları ile kaplıdır Üst katı localarla çevrili olan Muayede Salonu, bir koridorla, sarayın üst kattaki odalarına bağlanır. Tablolara geçen sarayda, ömür tüketen padişahlar... * Topkapı'dan Dölmabahçe'ye getirilen altın taht... Sarayda ilk konserler, piyesler,. ve operalar... Isrdı. Sefirler de burada padişahı tebrik ederlerdi. Padişah. yerden temenna edilerek tebrik edilir, yalnız başta şeyhülislâm olmak üzere, ilmiye sınıfı el öperdi. V'lncl Mehmet'le Vl'ncı Mehmet zamanında tahtın saçağı öpülerek tebrik edilmiştir. Halife ll nci Abdulmecit de bu şekilde tebrik kabul etmiştir. Bir bayram tebrikinde zelzele olmuş, büyük avizeden kocaman billur parçaları düşmeye, salon sallanmaya başlamış, orkestra susmuş, vezirler saflarını muhafaza edemeyerek kaçışmaya başlamış, yalnız ll'nci Abdülhamlt, tahtından kımıldamamıştır. Zelzele bitince, törene devam edilmiştir. Burada yabancı devlet başkanları şerefine kabul resimleri de verilmiştir ve hâlâ verilmektedir. Atatürk' ün na şı önünden İstanbullular, bu salondan geçip gitmişlerdir. Yine Atatürk, 1927 de cumhurbaşkanı sıfatıyle İstanbul'a ilk gelişinde burada milletvekillerine, generallere ve şehrin ileri gelenlerine hitap ederek İstanbul için pek güzel ve veciz sözler söylemiştir. Üst kattaki kafesli pencereler, saray kadınlarının, muayedeyi seyretmelerine mahsustu. Bu salonda geçen çok önemli bir olay, 19 mart 1877'de ll nci Abdülhamit'in ilk Meclisi Mebusanı törenle açmasıdır. Muayede Salonu, sarayın ortasına düşer. Büyük giriş kapısı, mermer merdivenlerle bahçeye ve deniz cephesine açılır. Üst kattaki koridorlarla da sarayın öteki kısımlarına bağlanır. Deniz cephesinde bahçeye bakan oda, muayededen önce ve sonra, padişahın dinlendiği yerdir. Salonun üst kısmı, çepçevre localarla kuşatılmıştır. Salonun ilk adı «Divanhane» idi, sonra «Muayede Salonu«denilmiştir. Padişah, bayram namazından sonra buraya gelir ve tören başlardı. Yüz Binlerce Lira Değerindeki Koltuk T OPKAPI Sarayı'nda olduğu gibi, Dolmabahçe Sarayı'nda da bir Şehzadeler Mektebi vardı. Okulun dershanesinde, kapının tam karşısına gelen mükellef taht, çocuk veliahda mahsustu. Dolmabahçe Sarayı. Kabataş tarafındaki cephesinde bulunan güzel saat kulesi ile ünlüdür. Sarayın döşenmesi ve süslenmesi için Fransız ve İtalyan sanatkârlar da getirilmiştir. Bunların başında Fransız Söchan bulunuyordu. Mobilyaların önemli kısmı da Avrupa'dan getirtilmiştir. Bir kısmı XVII, XVIII ve XIX'uncu yüzyıllarda Avrupa da, özellikle Paris'te yapılan ve çok tanınmış sanatkârlar tarafından İmal edilen antika mobilyalardır. Sarayın şurasında, burasında görülen kanepe ve koltuklar içinde yüz binlerce lira değeri olanlar az değildir. Sarayda yüzlerce tablo vardır, önemli kısmı. Sultan Abdülaziz tarafından, Avrupa seyahati sırasında. Londra dan, Paris'ten, Brüksel den, Viyana dan satın alınmıştır. Bu padişahın resme meraklı olduğu ve iyi resim yaptığı bilinmektedir. Halılar, Hereke veya Avrupa yapısıdır. Başka halılar da vardır. Dünyanın er. büyük birkaç taban halısından bazıları bu saraydadır. Perdeler ve mobilya döşemeleri, Hereke dir. Çoğu Sultan Reşat zamanında yenilenmiştir. Saatler, şamdanlar, vazolar arasın- 31

4 MAVİ SALON... Muayede Salonunda erkeklerin bayram tebriklerini kabul eden padişah, Dolmaba hçe'de, bu salonda kadınlarla bayramlaşırdı. Kadınlar, padişahın huzuruna peçesiz çıkarlardı. Salon, baştan başa mavi döşeli olduğu için, Mavi Salon adını almıştır. Salon, üç büyük kristal avize ve dört sütunlu şamdanlarla aydınlatılmaktadır. Çin boy vazoları, salonun en değerli eşyasıdır. SARAYI SÜSLEYEN ŞAHESERLER... Mavi Salon'dan Valide Sultanın odasına kadar sarayın pek çok salonu birbirinden güzel, değerli boy vazoları ve benzeri dekoratif eşya ile donatılmıştır. Bunlardan minyatürlü vazo (üstte solda) sedef kakmalı zarif masa (ortada) ve porselen vazo (sağda) en güzel örneklerden birkaçıdır. Sarayın diğer kıymetli eşytları arasında çoğu tarihi değeri olan saatleri sayabiliriz. 32

5 Topkapı Sarayında olduğu gibi, Dolmabahçe Sarayın'da da bir Şehzadeler Mektebi vardır. Okulun dershanesinde kapının tam karşısındaki taht, çocuk veliahda mahsustur odalı sarayın üst kattaki kafesli pencerelerinden bayram törenlerini seyreden saraylılar ve bir gecede yanıp kül olduktan sonra ahır haline getirilen tiyatro salonu... DOLMABAHÇE SARAYINDA VALİDE SULTAN DAİRESİ VALİDE SULTAN DAİRESİ «Mavi Salon», Sultan Abdülaziz'in yatak odası ve «Büyük Salon» dan sonra sarayda Valide Sultanın dairesi gelir. Burası, geniş salonlardan meydana gelmiştir. İçeri girer girmez ilk gözümüze çarpan eşyalardan biri, muhteşem şöminedir (solda], Avizeli salon (sağda), kırmızı perdeleri ve kırmızı döşemesiyle dikkati çeker. Burası, sarayın denize bakan cephesindedir. 33

6 da maddî ve tarihî değerinin yanı sıra, sanat değerleri çok yüksek olanlar az değildir. Meselâ Büyük Salon daki saat, 80 kilo masif gümüşten yapılmış ve Hıdiv İsmail Paşa tarafından U'nci Abdülhamit'e hediye edilmiştir. Sèvres, Dresden, Yıldız, hatta Çin mamulâtı büyük vazolar, son derece değerlidir. Dolmabahçede Bir Versailles Sarayı D IŞ cephenin nispî sadeliği yanında, İç döşeme ve süsleri çok gösterişlidir. Bu gösteriş, klasik Türk sanatına aykırı ise de, XlV üncü Louis Versailles'ının başarılı bir adaptasyonunu meydana getirir. Saraydaki odaların sayısı 200'den fazladır ve hepsi çok geniştir. Salonlar, bunun dışındadır. Sarayın merdivenleri de meşhurdur. Başlıca beş büyük merdiven vardır. Hepsi girişteki salondan yukarıya çıkar, hepsinin parmaklıkları billurlarla ışıl işlidir. Ayrıca, bir hayli servis merdiveni yapılmıştır, ilk defa Atatürk için, onun özel dairesine asansör konmuştur. Sarayın saat kulesi, 27 metre yükseklikte, dört katlı ve dört köşedir. Dolmabahçe Camii tarafındaki saltanat kapısının önündedir. Saraydan sonra, 1860'ta inşasına başlanmış, fakat ancak 1863'te Sultan Abdülaziz zamanında tamamlanmıştır. Her köşesinde birer yöne bakan dört saat vardjr. İzmir ve İzmit'teki saat kulelerine benzer. Her saat başı ve yarım saatlerde saatler çalar. Saatler haftada bir kurulur. Mi- MERDİVENLERİ ÇOR- Sarayın servis merdivenleri hariç, hepsi de girişteki salondan üst katlara çıkan be» merdiveni daha vardır. Parmaklıkları billurdan olan bu merdivenler, sarayın görülmeye değer yerlerindendir. Mısır Hıdivi İsmail Paşa tarafından Padişah U'nci Abdülham it'e hediye olarak gönderilen 80 kiloluk masif gümüş boy saati... Dünyada eşi olmayan Sèvres, Dresden, Yıldız ve Çin yapısı, birbirinden değerli porselen vazolar; billur parmaklıklı merdivenler... KRİSTAL ŞAMDAN - Köşelere konulmuş şamdanlarla Muayede Salonu, ışıktan bir cennet halindedir. 34

7 merî bakımdan sarayın bir parçası olan kulenin dört yönünde birer Osmanlı arması, alt katının dört yönünde birer barometre - termometre vardır. Sarayda Tiyatro SARAYIN bir parçası da, Dolmababçe Sarayı Tiyatrosu idi. Bugün yoktur. Dolmababçe Camii'nin muvakkıthanesinln karşısında, yine Sultan Abdülmecit tarafından yaptırılmıştı. Ampir üslûbunda ve Italyan tiyatro planlarına göre inşa edilmişti. Burada opera ve tiyatro temsilleri ile konserler verilir, padişah, saray mensupları ve davetliler gelirlerdi. Avrupa'nın pek ünlü artistleri, ses ve saz sanatkârları, burada hünerlerini göstermişlerdir. Ayrıca, Türk sanatkârları da oynar ve konser verirlerdi. Dolmabahçe Saray Tiyatrosu, Sultan Abdülaziz zamanında yandı. Bu padişah, ağabeysi gibi Batı musikisi ve sanatları ile değil, Türk musikisi ve sanatları ile uğraştığı için, yeniden yapılmadı. Sarayın has ahırı olarak kullanıldı. Burada hangi padişahlar oturdu? I nci Sultan Abdülmecit, hayatının ve saltanatının son 6 yılını burada geçirdi. 1861'de öldü, yerine 7 yaş küçük kardeşi Sultan Abdülaziz geçti. Sultan Aziz, sarayın veliaht dairesinden, padişah dairelerine yerleşti. 15 yıllık saltanatını Sultan Aziz, burada geçirdi. Ama. arada Çırsğan veya Beylerbeyi Saraylarında da kalırdı. Dolmabahçe Sarayı'nda tahtından indirildi ve kayıkla alınarak önce Topkapı, sonra Beşiktaş'ta Feriye Saraylarına nakledildi. Bayram Günleri Çıkan Altın Taht S ULTAN Aziz in yerine, ondan 10 yaş küçük olan yeğeni V nci Sultan Murat geçti. Sultan Mecit'in, yani sarayın kurucusunun büyük oğluydu. O da 3 aylık Osmanlı tarihinin en kısa saltanatını Dolmabahçe de geçirdi. Burada tahttan indirildi ve hayatını tamamlamak üzere Çırağan Sarayı'na gönderildi. Yerine 2 yaş küçük kardeşi IJ'nci Abdülhamit tahta çıktı. Sultan Hamit, ilk padişahlığında birkaç ay Dolmabahçe'de oturduktan sonra, burasını terk etti. Uzun saltanatını Yıldız Sarayı'nda geçirdi. Ancak bayram günleri «muayede» denen bayramlaşma töreni için Dolmabahçe Sarayı'na gelir ve o gün için Topkapı Sarayı 'ndan altın taht getirilirdi. 1909'da ll'nci Abdülhamit, Yıldız Sarayı nda tahtından indirilerek Selanik'e sürüldü. Orada birkaç yıl geçirdi. Balkan Savaşı çıkınca, İstanbul'a getirildi ve Beylerbeyi Sarayı nda, yani Boğaz'ın karşı kıyısında hayatını tamamladı. Yerine 2 yaş küçük kardeşi Sultan Reşat, resmî adiyle «V'incl Mehmet» geçti. Q, ikamet için Yıldız'ı değil, Dolmabahçe'yİ seçti. Saray, Mimar Vedat Bey tarafından 1909'da bu padişah için onarıldı ve döşemelerinin çoğu değiştirildi. Zira 32 yıldır içinde bir padişah oturmamıştı de Sultan Reşat, Dolmabahçe Sarayında öldü. Babası Sultan Mecit'ten sonra bu sarayda ölen ikinci ve sonuncu padişah oldu. Yerine 16 yaş küçük kardeşi Sultan Vahidettin, resmî adiyle Vl'ncı Mehmet geçti. O. bir müddet Dolmabahçe'de kaldı. Fakat sonra Yıldız Sarayı'na, ağabeysi ll nci Abdülhamit in ünlü sarayına taşındı. Ama Yıldız da iken de arada bir gelir, Dolmabahçe'de kalırdı. Sultan Vahidettin, 1922 de saltanat kaldırıldıktan bir hafta sonra, Dolmabahçe rıhtımından Ingiliz Malaya zırhlısına geçerek Türkiye yi terk etti. Sultan Vahidettin ln yerine ll'nci Abdülmecit, Dolmabahçe Sarayı'na yerleşti. Abdülmecit, Sultan Abdülaziz'in oğlu idi. Amca oğfu Sultan Vahidettin'den 7 yaş gençti. Padişah değil, sadece halife idi. 101'nci ve sonuncu İslâm halifesi. 4 yıllık veliahtlığını esasen sarayın Veliaht Dairesi'nde geçirmişti. Bir yıl, üç buçuk ay süren halifeliği süresince, kendinden önceki padişahlardan farksız bir protokol içinde yaşadı. 3 mart 1924'te halifeliğin kaldırılması üzerine, bütün hanedan He birlikte Türkiye yi terk etti. Abdülmecit in ardından saray 3,5 yıl boş kaldı. 3,5 yıl sonra Atatürk, İstanbul'a geldi ve sarayda kaldı. Bundan sonraki sık ve uzun İstanbul'a gelişlerinde de bu sarayı tercih etti. Bu sarayda öldü. İstanbullular, O'nun na'şı önünden Muayede Salonu nda geçtiler. Aynı salonda cenaze namazı kılındı. Cenazesi, Dolmabahçe Sarayı ndan alınarak Ankara'ya nakledildi. İnönü de cumhurbaşkanlığı sırasında birkaç defa saraya gelip kaldı. Sonra bu âdet kaldırıldı. Hilâfetin kaldırılmasından sonra, «millî saraylar» adı verilen padişah sarayları, T.B.M.M. Başkanlığına bağlandı. Bugün de öyledir. Başkan adına. Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu, sarayı denetlemeye yetkilidir. Bu komisyon, nispetlerine göre, partilerden seçilen 13 milletvekilinden kuruludur. DEVAM EDECEK KIŞ BAHÇESİ Yola bakan pembe binadaki bu kış bahçesi, bugün kapatılmıştır. Kafesleri ve istirahat için konulan kamış koltuklarıyle sarayın sakin yerlerindendlr. 35

8 KABUL SALONU - Adı üstünde, padişahların, resmi misafirlerini ve özellikle yabancı devletlerin elçilerini kabul ettiği bu salon, boyaları, perdeleri, halı ve hatta Bohemya porselen vazolarına kadar, baştan başa al rengiyle donanmıştır. On bir pencereli Kabul Salonu'nun bir tarafı denize, diğer cephesi bahçeye bakmaktadır. MEVLEVİ DEDESİNİN ESERİ... Sarayın en değerli saatlerinden biri de Merdiven Salon da bulunur. Burada Türk ustalarının eseri olan şahane duvar saatlerinden başka, altın yıldızlı bir sehpa üzerindeki zarif saat de özellikle dikkati çekmektedir. Bu saati bir Mevlevi sanatkârı olan Ahmet Eflâki Dede, Padişah ll'nci Mahmut zamanında yapmıştır. Saate dikkatle bakıldığı zaman,- üzerinde saatin kime ait olduğunu gösteren bir kitabe göze çarpar KİLOLUK GÜMÜŞ SAAT Sarayın her köşesinde karşımıza nefis saatler çıkar. Bu saatlerin bazısı Türk ustalarının elinden çıkmıştır. Üstteki 80 kilo ağırlığında gümüş bir boy saatidir. KUBBELİ SAAT - İçi, dışı, kaidesi tamamen altın, gömüş ve değerli taşlarla süslü olan bu masa saati de Ahmet Eflâki Dede nin eseridir. Üzerindeki zarif, minik kubbesiyle dikkati çeker. Dolmabahçe Sarayı'ndaki saatler, Topkapı Sarayı 'ndaki kadar çok olmamakla beraber, küçümsenmeyecek bir koleksiyon teşkil etmektedir. 36 Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği Taha Toros Arşivi

Cumhurba kan Gül den ehit Yak n ve Gazilere ftar. Cumhurbaşkanı. Gül iftardan önce eşi. Hayrünnisa Gül ile birlikte konuklar n

Cumhurba kan Gül den ehit Yak n ve Gazilere ftar. Cumhurbaşkanı. Gül iftardan önce eşi. Hayrünnisa Gül ile birlikte konuklar n Cumhurba kan Gül iftardan önce e i Hayrünnisa Gül ile birlikte konuklar n Hasbahçe nin giri inde kar layarak, tek tek ellerini s kt. Gül 56 ilden 261 ehit yak n ve gaziye Dolmabahçe Saray nda iftar yeme

Detaylı

Kontrast. Fotograf Dergisi Özel Sayı: Dünden Bugüne Ankara. Eylül - Ekim 2013. ana sponsorluğunda yayımlanmaktadır.

Kontrast. Fotograf Dergisi Özel Sayı: Dünden Bugüne Ankara. Eylül - Ekim 2013. ana sponsorluğunda yayımlanmaktadır. ) Kontrast Fotograf Dergisi Özel Sayı: Dünden Bugüne Ankara 37 Eylül - Ekim 2013 ana sponsorluğunda yayımlanmaktadır. İçindekiler 4 51 62 65 67 69 71 73 Dosya Konusu: Ankara 4 5 9 10 16 21 25 28 31 32

Detaylı

İzmir Merkez Müze ve Ören Yerleri

İzmir Merkez Müze ve Ören Yerleri İzmir Merkez Müze ve Ören Yerleri Hazırlayan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü www.izmirkulturturizm.gov.tr Fotoğraflar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşivi Baskı & Cilt Lamineks Matbaacılık Dijital Baskı

Detaylı

istanbulturizmmerkezleri.org BOĞAZİÇİ (BEYKOZ-ANADOLU KAVAĞI)

istanbulturizmmerkezleri.org BOĞAZİÇİ (BEYKOZ-ANADOLU KAVAĞI) BOĞAZİÇİ (BEYKOZ-ANADOLU KAVAĞI) * Küçüksu Kasrı * Küçüksu Mihrişah Sultan Çeşmesi * Anadolu Hisarı * Göksu Mihrabat Korusu * Kanlıca * Kanlıca İskender Paşa Camii, Türbe ve Muvakkithane * Çubuklu * Hidiv

Detaylı

BASIN KİTİ. İçindekiler

BASIN KİTİ. İçindekiler BASIN KİTİ İçindekiler Sayfa Evinize Hoş Geldiniz 1 Konaklama 4 Saray Süitleri 6 Sultan Süiti 7 Çırağan Palace Kempinski İstanbul'da Yemek 9 Muhteşem Ziyafet Alanları 21 Ödüllü Danışma Ekibi 22 Genel Müdür

Detaylı

,R«f6wa»c. CBTrfıaKolâf Yokuş»

,R«f6wa»c. CBTrfıaKolâf Yokuş» M l T A R İ H İ Y A R I M A D A Faruk Pekin SULTANAHMET MSffi "' CBTrfıaKolâf Yokuş»,R«f6wa»c PHft ii " StriVırvMfiirtS-. / \ '. >l u evlw«rtl)n "Adım Adım İstanbul" gezilerimizin İkincisinde Haliç kıyıları

Detaylı

geçen Heptaskal on Limanı'nın(-+) da burada bulunduğu sanılıyor. Büyük olasılıkla

geçen Heptaskal on Limanı'nın(-+) da burada bulunduğu sanılıyor. Büyük olasılıkla YENİÇERİLİGİN KALDIRDMASI 476 Yak'a-i Hayriye(-+) olarak adlandırılan bu olay, Istanbul halkının katılımıyla yeniçerilerin ortadan kaldırılması şeklinde anlatılır. Tam bu noktada sorulması gereken soruyu,!stanbul

Detaylı

Milli Saraylar Bülteni Mart 2010

Milli Saraylar Bülteni Mart 2010 Milli Saraylar Bülteni Mart 2010 Meclis Ba kan m z Mehmet Ali ahin Hereke Hal Fabrikas gezisi s ras nda çal anlarla yak ndan ilgilendi ve sorunlar n dinledi. Meclis Ba kan ahin den Hereke Hal Fabrikas

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ YILLIK EDEBİYAT PROJESİ. EVLER VE ÖYKÜLERİ İZMİR DE ÜÇ EV, ÜÇ ÖYKÜ : Türk, Rum, Levanten.

ÖZEL EGE LİSESİ YILLIK EDEBİYAT PROJESİ. EVLER VE ÖYKÜLERİ İZMİR DE ÜÇ EV, ÜÇ ÖYKÜ : Türk, Rum, Levanten. YILLIK EDEBİYAT PROJESİ EVLER VE ÖYKÜLERİ İZMİR DE ÜÇ EV, ÜÇ ÖYKÜ : Türk, Rum, Levanten. Danışman Öğretmen : Düriye AYYILDIZ Projede Görev Alan Öğrenciler Fulden ÖZIŞIK 224 10B Merve TOPAL 296 10B Uğur

Detaylı

BOĞAZİÇİ NDE 18. YÜZYILDAN KALMA BİR İSTANBUL EVİNİN DURUMU HAKKINDA SANAT TARİHİ BAĞLAMINDA YENİ DEĞERLENDİRMELER

BOĞAZİÇİ NDE 18. YÜZYILDAN KALMA BİR İSTANBUL EVİNİN DURUMU HAKKINDA SANAT TARİHİ BAĞLAMINDA YENİ DEĞERLENDİRMELER METU BOĞAZİÇİ NDE JFA 2014/18. YÜZYILDAN KALMA BİR İSTANBUL EVİ DOI: METU 10.4305/METU.JFA.2014.1.5 2014/1 97 (31:1) 97-117 BOĞAZİÇİ NDE 18. YÜZYILDAN KALMA BİR İSTANBUL EVİNİN DURUMU HAKKINDA SANAT TARİHİ

Detaylı

Altıncı Daire den Beyoğlu Belediyesi ne: 155 yıldır lider kent yönetimi

Altıncı Daire den Beyoğlu Belediyesi ne: 155 yıldır lider kent yönetimi Altıncı Daire den Beyoğlu Belediyesi ne: 155 yıldır lider kent yönetimi Modern Türkiye de belediyeciliğin tarihi aynı zamanda Beyoğlu Belediyesi nin tarihidir. Beyoğlu ise İstanbul un kalbi, Türkiye nin

Detaylı

20.YÜZYILIN İLK YARISI YAZARLARINA AİT SEÇİLMİŞ KİTAPLARDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ

20.YÜZYILIN İLK YARISI YAZARLARINA AİT SEÇİLMİŞ KİTAPLARDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ 409 20.YÜZYILIN İLK YARISI YAZARLARINA AİT SEÇİLMİŞ KİTAPLARDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ CHMIELOWSKA, Danuta POLONYA/POLAND/ПОЛЬША Bağımsız Polonya devleti; 123 yıl süren esaretin ardından Osmanlı imparatorluğuyla

Detaylı

~NURİ ÖzcAN ABDÜIAZİZ. (,:n_:,all~) (1830-1876) Osmanlı padişahı (1861-1876). ll. Mahmud'un oğlu ve Abdülmecid'in olup annesi Pertevniyal Valide

~NURİ ÖzcAN ABDÜIAZİZ. (,:n_:,all~) (1830-1876) Osmanlı padişahı (1861-1876). ll. Mahmud'un oğlu ve Abdülmecid'in olup annesi Pertevniyal Valide ABDÜAZiZ Tomar'da bildirildiğine göre Sivasiyye tarikatı. devrinin önde gelen mutasavvıf ve alimleri arasında yer alan AbdOlahad Nuri'ye nisbet edilmektedir. O ayrıca tasawutt şiirler ve ilahiler yazmış,

Detaylı

Eski Eserler Ansiklopedisi

Eski Eserler Ansiklopedisi Tercüman 1001 TEMEL ESER Eski Eserler Ansiklopedisi Nurettin Rüştü Büngül Tercüman gazetesinde hazırlanan bu eser Kervan Kitapçılık A. Ş. ofset tesislerinde basılm ıştır 1001 Temel Eseri iftiharla sunuyoruz

Detaylı

MÜZE EVLER UZ, Seden ÖZET Anahtar Kelimeler ABSTRACT Key Words:

MÜZE EVLER UZ, Seden ÖZET Anahtar Kelimeler ABSTRACT Key Words: 267 MÜZE EVLER UZ, Seden TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Bu çalışmada müze evin ulusal ve uluslararası tanımlarından yola çıkarak müze evlere yeni bir yaklaşım getirilmeye çalışmıştır. Bu bağlamda ICOM (International

Detaylı

Bazı Osmanlı Mimari Eserlerinde Çini Tasarım Planları

Bazı Osmanlı Mimari Eserlerinde Çini Tasarım Planları Bazı Osmanlı Mimari Eserlerinde Çini Tasarım Planları İlhan Özkeçeci Yıldız Teknik Üniversitesi Bu gülistan bahçesinde gerçi yüz bin gül biter Bu gülistandan haber vermeğe bir tek gül yeter I. Giriş İstanbul,

Detaylı

18. Yüzyılda Istanbul Camilerine Batı Etkisiyle Gelen Yenilikler

18. Yüzyılda Istanbul Camilerine Batı Etkisiyle Gelen Yenilikler 18. Yüzyılda Istanbul Camilerine Batı Etkisiyle Gelen Yenilikler Nurcan INC t \Çi -yüzytlda Sinan'm meydana getirmiş I olduğu klasik üslup, onun yetiştirdiği öğrenciler tarafından 17. yüzyıl sonlarına

Detaylı

George William Frederick Howard TÜRK SULARINDA SEYAHAT

George William Frederick Howard TÜRK SULARINDA SEYAHAT George William Frederick Howard TÜRK SULARINDA SEYAHAT TERCÜMAN GAZETESİ'nin bir kültür hizmeti olarak yayınladığı 1001 TEMEL ESER Serisinin 117. kitabı, G.W. Frederick Howard'ın "TÜRK SULARINDA SEYAHAT",

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÇİN HALI DESENLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÇİN HALI DESENLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ÇİN HALI DESENLERİ ANKARA, 2009 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...ii GİRİŞ...1 ÖĞRENME

Detaylı

GİRESUN İLİ TURİZM REHBERİ. YAYLALAR, OTELLER, PLAJLAR, RESTORANLAR KAFELER, TARİHİ YAPILAR, CAMİİLER, TÜRBELER YÖRESEL TATLAR VE ÇOK daha fazlası...

GİRESUN İLİ TURİZM REHBERİ. YAYLALAR, OTELLER, PLAJLAR, RESTORANLAR KAFELER, TARİHİ YAPILAR, CAMİİLER, TÜRBELER YÖRESEL TATLAR VE ÇOK daha fazlası... 2012 GİRESUN İLİ TURİZM REHBERİ YAYLALAR, OTELLER, PLAJLAR, RESTORANLAR KAFELER, TARİHİ YAPILAR, CAMİİLER, TÜRBELER YÖRESEL TATLAR VE ÇOK daha fazlası... 1 Tarih, Doğa, Lezzet ve Eğlenceyi Buluşturan Merkez

Detaylı

Gaziantep in 88. Kurtuluş Günü Balosu

Gaziantep in 88. Kurtuluş Günü Balosu İSTANBUL GAZİANTEPLİLER DERNEĞİ YAYIN ORGANI SAYI 28 MAYIS 2010 Gaziantep in 88. Kurtuluş Günü Balosu NECDET YAŞAR ANTEP KAHVALTILARI GAZİANTEP İN 88. KURTULUŞ GÜNÜ BALOSU Geleneksel tadların mükemmel

Detaylı

ATATÜRK ve İNÖNÜ DÖNEMİ KÜLTÜR POLİTİKALARI

ATATÜRK ve İNÖNÜ DÖNEMİ KÜLTÜR POLİTİKALARI T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ATATÜRK ve İNÖNÜ DÖNEMİ KÜLTÜR POLİTİKALARI Hacı Veli GÖK YÜKSEK LİSANS TEZİ TARİH ANABİLİM DALI KIRŞEHİR 2011 i T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 52, ERZURUM 2014, 181-214

A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 52, ERZURUM 2014, 181-214 A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 52, ERZURUM 2014, 181-214 MİTHAT CEMAL KUNTAY IN ÜÇ İSTANBUL ROMANINDA TİPLERİN VE DÖNEMLERİN AYNASI EŞYA Özet Mithat Cemal Kuntay ın Üç İstanbul (1938)

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ BASINDA İSTANBUL

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ BASINDA İSTANBUL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ BASINDA İSTANBUL 8-15 Eylül 2010 Le Figaro The INDEPENDENT New York Times Daily Express Le Monde The Guardian Şarkul Awsat FOX AlHayat El-Halic

Detaylı

OSMANLI NIN DİBACESİ İHYA OLUYOR

OSMANLI NIN DİBACESİ İHYA OLUYOR Temmuz 2012 Sayı 3 Bursa Büyükşehir Belediyesi nin kültür hizmetidir. OSMANLI NIN DİBACESİ İHYA OLUYOR Değerli dostlar, Kentimizin tarih ve kültürüne ışık tutmak üzere çıktığımız yolda nerdeyse bir yılı

Detaylı

KONU I: ORTA ASYA TÜRK MİMARİSİ

KONU I: ORTA ASYA TÜRK MİMARİSİ KONU I: ORTA ASYA TÜRK MİMARİSİ Orta Asya daki Türk Mimarisi eserlerinin büyük bölümü Altınordu devri sonrasına aittir. Daha önceki dönemlere ait eser yok denecek kadar azdır. Bunda zamanın tahribatının

Detaylı

Sayı: 38 Temmuz 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Sayı: 38 Temmuz 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sayı: 38 Temmuz 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bir Günün Hikayesi Fatma Ç. Börekçi / İçimizden biri Fatih Kafalı / Röportaj Şehremaneti 3 Nisan 1930 Belediye

Detaylı

DOCOMOMO_tr IX. Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları ANTALYA 2013

DOCOMOMO_tr IX. Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları ANTALYA 2013 DOCOMOMO_tr IX. Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları ANTALYA 2013 Yayınlayan Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık Bölümü Editörler H. Tuğba ÖRMECİOĞLU İkbal ERBAŞ Kapak Tasarımı

Detaylı

İmparatorluğun Son Yüzyılında İstanbul

İmparatorluğun Son Yüzyılında İstanbul İmparatorluğun Son Yüzyılında İstanbul Kemal Beydilli İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi I. ASRÎLEŞEN İSTANBUL Doğa ve san at elbirliği ettiler ve kusursuz bir eser olmak üzere İstanbul u yarattılar, 1 tesbiti

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... 7 I. BÖLÜM ATATÜRK DE BİR ÇOCUKTU Ailesi... 9 Küçük Mustafa İlkokula Başlıyor... 10 Çiftlik Hayatı...

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... 7 I. BÖLÜM ATATÜRK DE BİR ÇOCUKTU Ailesi... 9 Küçük Mustafa İlkokula Başlıyor... 10 Çiftlik Hayatı... 1 2 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... 7 I. BÖLÜM ATATÜRK DE BİR ÇOCUKTU Ailesi... 9 Küçük Mustafa İlkokula Başlıyor... 10 Çiftlik Hayatı... 10 Askerî Okula Başlangıç... 12 Kemal İsmini Alması... 12 Manastır Askerî

Detaylı