OSMANLI PADİŞAHLARI. Fetret: Sözlük anlamı bunalımdır. Ancak Tarih terminolojisinde devletin hükümdarsız geçirmiş olduğu döneme denilir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OSMANLI PADİŞAHLARI. Fetret: Sözlük anlamı bunalımdır. Ancak Tarih terminolojisinde devletin hükümdarsız geçirmiş olduğu döneme denilir."

Transkript

1 OSMANLI PADİŞAHLARI Kuruluş Dönemi; 1. Osman Bey ( ) Kayı Aşiretini, aşiretten beyliğe dönüştüren, devletin temellerini atan kişidir. Bizans a yönelik fetih hareketleri yaparak sınırları genişletmiştir. İlk Osmanlı Parası bu dönemde basılmıştır. 2. Orhan Bey ( ) Beyliği devlet haline getiren ve ilk devlet teşkilatlanmasını başlatan ikinci padişahtır. Divan Teşkilatı, Yaya ve Müsellem adıyla ilk sürekli ve düzenli ordu, İznik te ilk medrese bu dönemde kurulmuştur. Bu dönemde; Anadolu Türk siyasi Birliğini kurma çalışması başlatılmıştır. Karasioğulları ortadan kaldırılarak Balıkesir ve çevresi ele geçirilmiştir. Rumeli ye bu dönemde geçiş yapılmış birçok bölge fethedilmiş ve buralara Anadolu dan Türkmenler getirilerek İskân Politikası uygulanmıştır. 3. I. Murat ( ) Rumeli deki fetih hareketleri hız kazanmıştır. Rumeli de sınırların genişlemesi üzerine Osmanlı Devletinin ilk eyaleti olan Rumeli Beylerbeyliği kurulmuştur. Haçlılarla ilk savaşlar bu dönemde başlamıştır. Veziriazamlık, Kazaskerlik ve Defterdarlık makamları kurulmuştur. Yeniçeri ocağı kurulmuş ve devşirme sistemi uygulanmaya başlamıştır. Topçu Ocağı açılmış, ilk defa Tımar Sistemi uygulanmıştır. 4. I. Bayezid ( ) - Anadolu da ki Türk siyasi birliği büyük oranda sağlanmıştır. Osmanlı Devleti nin Anadolu daki sınırlarının genişlemesi üzerine idareyi kolaylaştırmak için, Osmanlı Devleti nin ikinci eyaleti olan Anadolu Beylerbeyliği kurulmuştur. Timur un Osmanlı Devletine yönelik saldırıya geçmesi üzerine 1402 de iki Türk Hükümdarı Ankara nın Çubuk Ovasında karşı karşıya geldi. Ancak Ankara Savaşında Bayezid yenilmiştir. UYARI: Ankara Savaşından sonra Timur, Osmanlı Devletinin topraklarını Yıldırım Bayezid in dört oğlu arasında pay etmiştir. İsa, Musa, Süleyman ve Mehmet adlı şehzadeler arasında 11 yıl süren taht kavgalarına neden olmuştur. Bu döneme Fetret Devri denilmiştir. Fetret: Sözlük anlamı bunalımdır. Ancak Tarih terminolojisinde devletin hükümdarsız geçirmiş olduğu döneme denilir. NOT: Anakara Savaşından sonra Timur, Yıldırım Bayezid tarafından ortadan kaldırılan Türk Beyliklerin tekrar kurmuş, Anadolu dan çekilmiştir. Bu durum Anadolu Türk Siyasi birliğinin bozulmasına neden olmuştur. 5. Çelebi Mehmet I. ( ) On bir yıllık taht kavgasından sonra tek başına Osmanlı Devletinin tahtına geçmiştir. Devleti derleyip toplamasından ötürü Osmanlı Devletinin ikinci kurucusu olarak görülmektedir. 6. Murat II. ( ) Kuruluş Dönemi son hükümdarıdır. Hükümdarlığının ilk dönemleri pek başarılı geçmemiştir. Osmanlı Devleti nin Avrupalı devletlerle yaptığı ilk siyasi anlaşma olan Edirne Segedin anlaşması imzalanmıştır. Haçlılarla Varna ve II. Kosova Meydan Savaşları yapılmış haçlı orduları yenilgiye uğratılmıştır. 7. Mehmet II. Fatih ( ) - Osmanlı Devleti Bu dönemde imparatorluk haline gelmiştir. İstanbul fethedilmiş, Başkent İstanbul a taşınmıştır. Topkapı sarayı yapılmış ve Saray içi okul olan Enderun Mektebi açılmıştır. Sahnı Seman Medresesi açılmıştır. Osmanlı Devletinin İlk yazılı kanunu Kanunname i Ali Osman hazırlanmış, Kardeş katli caiz hale getirilmiştir. Osmanlı Devletinin ilk altın parası yine bu dönemde basılmıştır. 8. Bayezid II.( ) Fatih Sultan Mehmet in vefatından sonra tahta çıkmışsa da uzun bir süre kardeşi cem sultan meselesiyle ilgilenmek zorunda kalmıştır. Sefavi devletliyle ilk sorunlar bu dönemde yaşanmaya başlanmıştır. 9. Selim I. - Yavuz ( ) Babasına karşı taht kavgasına girişmiş ancak başarısız olmuşsa da Yeniçerilerin Yavuz lehine İstanbul da isyan etmesi üzerine Osmanlı tahtına geçmiştir. Sefavi ( İran) meselesini çözmek için Şah İsmail üzerine hareket etmiş Çaldıran Savaşında Şah İsmail i yenilgiye uğratmıştır. Bu savaş Sefavi tehlikesini uzun bir süre ortadan kaldırmıştır. Turnadağ Savaşıyla da Dulkadiroğlu Beyliği ortadan kaldırılmıştır. NOT: Anadolu Türk Beylikleri içerisinde en son ortadan kaldırılan beyliktir. Bu beyliğin yıkılmasıyla Anadolu Türk Siyasi birliği kesin olarak sağlanmış, aynı zamanda Osmanlı Devleti Memlükler le sınır olmuştur. İslam Siyasi birliğini sağlamayı düşünen Yavuz Sultan Selim Memlükler üzerine iki sefer düzenlemiştir Mercidabık ve 1517 Ridaniye Savaşlarıyla bu devleti yenilgiye uğratarak Mısır ı ele geçirmiştir. NOT: Memlük Devletinin yıkılması ve Mısır ın Osmanlı Devletinin eline geçmiş olmasıyla; Kutsal emanetler İstanbul a getirildi. Halifelik makamı Osmanlı ya geçmiş, Osmanlı bu tarih itibariyle Teokratik bir devlet haline gelmiştir. Mısır ın zenginlikleri ele geçirilmiştir.

2 UYARI: Baharat Yolu Osmanlı Devletinin kontrolüne girmişse de Osmanlı Coğrafik Keşiflerden dolayı bu ticaret yolundan pek fazla istifade edememiştir. 10. Süleyman I. Kanuni ( ) Osmanlı Padişahları içinde en uzun tahtta kalan kişidir. Bunun döneminde Osmanlı büyük bir imparatorluk haline gelmiştir. 11. Selim II. - Sarı ( ) 12. III. Murat ( ) Duraklama Dönemi 13. III. Mehmet ( ) 14. I. Ahmet ( ) Ekber ve Erşad sistemini getirmiştir. UYARI: Ekber ve Erşad sistemi Osmanlı Devletinde ki ilk veraset sistemidir. Bu sistemle birlikte hükümdardan sonra tahta kimin geçeceği belirlenmiş, belirsizlik ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. 15. I. Mustafa ( ) ( ) 16. II. Osman ( ) Yeniçeriler tarafından öldürülen ilk Osmanlı padişahıdır. 17. IV. Murat ( ) - Bugünkü Türk - İran sınırı çizildi. Kasrı Şirin Anlaşması bu padişah döneminde imzalanmıştır. 18. Deli İbrahim ( ) 19. lv. Mehmet ( ) 20. II. Süleyman ( ) 21. II. Ahmet ( ) 22. II. Mustafa ( ) Karlofça Antlaşması ile ilk toprak kaybı bu dönemde olmuştur. 23. lll. Ahmet ( ) - ilk batı tarzı ıslahatlar yapılmaya başlanmıştır. 24. I. Mahmut ( ) - Batı tarzı ilk askeri ıslahatlar yapılmıştır. 25. III. Osman ( ) 26. III. Mustafa ( ) - İlk defa iç borçlanmaya gidilmiştir. Küçük Kaynarca Antlaşması bu döneminde imzalanmıştır. 27. I. Abdülhamit ( ) - Yerli malı özendirilmeye çalışılarak, kapitülasyonların olumsuz etkisi giderilmeye çalışılmıştır. Yerli üreticininze yabancı tüccarlara karşı rekabeti arttırılmaya çalışılmıştır. 28. III. Selim ( ) - Reform niteliğinde ıslahat yapan ilk padişahtır. Ancak Genç Osman gibi yeniçeriler tarafından öldürülmüştür. 29. IV. Mustafa ( ) 30. II. Mahmut ( ) Osmanlı Devletinin geleneksel yapısına son vererek, yenilikçi bir düzen içine sokan padişahtır. Yeniçeri Ocağını kaldırarak yerine yeni bir ordu kurmuştur. 31. Abdülmecit ( ) - İlk dış borç alınmış, Tazminat ve ıslahat fermanı bu dönemde ilan edilmiştir. 32. Sultan Abdülaziz ( ) Avrupa ya ilk seyahat eden padişahtır. 33. V. Murat ( ) Hükümdarlı süresi en kısa olan padişahtır. 34. II. Abdülhamit ( ) - I. ve II. meşrutiyet onun zamanında ilan edilmiş, Osmanlı Devleti Meşruti Monarşik bir yapıya geçmiştir. İlk Anayasal düzen ve ilk Mebusan Meclisi bu padişah dönemine geçilmiştir. 35. V. Mehmet Reşat ( ) - Trablusgarp, Balkan savaşları, I. Dünya savaşına girilmiştir. 36. VI. Mehmet Vahdettin ( ) Osmanlı Devletinin son Padişahıdır. Padişahıdır. TBMM nin 1 Kasım 1922 de saltanatı kaldırmasıyla birlikte İngilizlere sığınarak yurt dışına çıkmıştır. B. OSMANLI DEVLETİ NDE SİYASİ OLAYLAR VE ANTLAŞMALAR l. Osmanlı Bizans İlişkileri; Kuruluş Dönemi 1299 Kuruluş Kuruluş XlV. yy 1453 İstanbulun Fethi Yükselme 1579 Sokullunun Ölümü Duraklama 1699 Karlofça antlaşması Gerileme XV. ve XVl. yy XVll. yy XVllI. yy 1792 Yaş antlaşması Çöküş XlX. yy ve XX. yy başları 1922 Saltanatın kaldırılması Bir Uç beyliği olan Osmanoğulları Bizans a karşı fetih politikası yürütmeye başlamıştır. Osman Bey zamanında 1301 Koyunhisar Savaşı (Bizanslı tekfurlarla yapılan ilk savaş.) yapılmıştır. Karacahisar, Yarhisar, Yundhisar, İnegöl ve Bilecik Bizans tan alınmıştır. Osman Beyin isteği üzerine Orhan Bey Bursa yı kuşatmış ve feth etmiştir. Bursa Başkent yapılmıştır.

3 Orhan Bey Döneminde Rumeli ye ilk defa geçilerek fetih hareketi başlatılmış Gelibolu, Bolayır, Çorlu, Lüleburgaz, Malkara ve Keşan bölgeleri ele geçirilmiştir. l. Murat zamanında 1363 Sazlıdere Savaşı ile Edirne Bizans tan alınmış ve başkent Edirne ye taşınmıştır. Osmanlı Devletinin Balkanlardaki hızlı büyümesi, Bizans ında kışkırtmasıyla haçlı saldırılarına dönüşmüştür. Yıldırım Bayezid 1391 İstanbul u kuşatmıştır. Bu kuşatma 1396 Niğbolu Savaşı ile kaldırılmıştır İstanbul u yeniden kuşatan Yıldırım Bayezit Anadolu da başlayan Timur tehlikesine karşı Bizans la 1401 İstanbul Antlaşması nı yaparak kuşatmayı kaldırmıştır. Bu antlaşmayla Osmanlı ilk kez imtiyaz elde etmiştir Ankara Savaşı nda Osmanlı yenilince Bizans ın ömrü uzamıştır. Fatih Sultan Mehmet 1453 teki İstanbul kuşatmasıyla Bizans Devleti ne son vermiştir. Fatih zamanında Mora yarımadasının alınmasıyla Bizans İmparatorluğunun yeniden canlandırılması umutları sona erdirilmiştir. II. Osmanlı Memlük İlişkileri; Osmanlı Memlük ilişkileri Fatih Sultan Mehmet in Hicaz suyollarını yaptırmak istemesiyle bozuldu. Ancak siyasi gerginlik Fatih Sultan Mehmet in ani ölümünden dolayı savaşların II. Bayezid dönemine sarkmasına neden olmuştur. ll. Bayezit zamanında ilk savaşlar yapılmış ancak sonuç alınamamıştır. 16 yıl süren savaş sonrasında Adana Tarsus hattının Mekke ve Medine nin vakıf toprağı olarak Memlükler e bırakılmasına karar verilmiştir. Yavuz Sultan Selim, 1516 Mercidabık ve 1517 Ridaniye Savaşı ile Osmanlı Devleti, Memlükler e son vererek Mısırı kendisine bağlamıştır. III. Osmanlı İran İlişkileri; Osmanlı İran ilişkileri ilk olarak ll. Bayezit döneminde, Şah İsmail in Şiiliği yayarak Anadolu yu ele geçirmek istemesiyle başlamıştır. Ancak II Bayezid in Şah İsmail e karşı pasif politikası Osmanlı Devlerinde Şehzadeler sorununun yaşanmasına neden olmuştur. Bu sorun daha sonraki zamanlarda Yavuzun babasına karşı taht kavgasına girişmesine zemin hazırlamıştır. Yavuz Sultan Selim 1514 Çaldıran Savaşı nda Şah İsmail i yenilgiye uğratarak Şah İsmail in Anadolu da ki faaliyetlerine son verilmiştir. (İran la yapılan ilk savaştır.) Kanuni Sultan Süleyman zamanında İran a yönelik üç sefer yapılmıştır. Seferler Sonucunda İran ın Barış istemesi üzerine 1555 Amasya Antlaşması yapılmıştır. (İran la yapılan ilk resmi antlaşma) Duraklama Dönemi; Duraklama döneminde Osmanlı Devleti ile İran arasında ki sınır savaşları devam etmiştir. lll. Murat döneminde İran da ortaya çıkan iç karışıklıklardan istifade etmek isteyen Osmanlı Devleti İran a savaş ilan etmiştir. Yapılan savaşlarda başarılı olunmuş, İran ın barış istemesi üzerine 1590 da Ferhat Paşa Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma ile Osmanlı doğudaki en geniş sınırlarına ulaşmıştır. l. Ahmet Döneminde Osmanlı Devleti Batıda Avusturya ile savaşırken, Anadolu da çıkan Celali İsyanları ile de uğraşmak zorunda kalmıştır. Bu durumdan istifade etmek isteyen İran, Ferhat Paşa Analaşmasıyla kaybettiği yerleri geri almak için Osmanlıya savaş ilan etmiştir. Yapılan savaşları Osmanlı Devleti kaybetmiş, 1612 Nasuh Paşa Antlaşması imzalanmıştır. Nasuh Paşa Antlaşması ile Osmanlı Devleti, Ferhat Paşa Antlaşması ile aldığı yerler geri vermiştir. Karşılığında İran Osmanlı Devletine iki yüz deve yükü ipek vergi vermesine karar kılınmıştır. l. Mustafa Döneminde İran Nasuh paşa Anlaşmasıyla ödemeyi kabul ettiği vergiyi kesmiştir. Osmanlı Devleti bunun üzerine tekrar İran a savaş ilan etmiştir. Ancak yapılan savaşlarda pek fazla başarılı olunamasa da, İran ın barış istemesi üzerine bu sefer taraflar arasında 1618 Serav Antlaşması imzalanmıştır. Anlaşmaya göre; Nasuh Paşa anlaşmasıyla kabul edilen sınır esas kabul edilmiş, İran ın ödeyeceği vergi yarıya indirilmiştir. IV. Murat Yeniçeri Ocağını düzene soktuktan sonra İran meselesine kesin çözüm bulmak için, Revan ve Bağdat seferlerini düzenlemiştir. Revan seferinde Osmanlı orduları başarılı olmuş, Revan ve Tebriz bölgeleri alınmıştır. Ordunun geri çekilmesini fırsat bilen İran karşı saldırıya geçerek buraları geri almıştır. IV. Murat bunun üzerine Bağdat seferine çıkmış, Bağdat ve çevresini ele geçirmiştir. İran ın barış istemesi ile iki taraf arasında 1639 da Kasr-ı

4 Şirin Anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma ile Bağdat ve civarı Osmanlı Devletine, Revan ve Azerbaycan İran a bırakılmıştır. Zağros Dağları iki ülke arasında sınır olarak kabul edilmiştir. NOT: Bu sınır günümüz Türkiye İran sınırını çizmiştir. l. Mahmut döneminde 1732 Ahmet Paşa Antlaşması imzalanmış Aras ırmağı iki devlet arasında sınır kabul edilmiştir. Ancak bu sınır iki tarafı da memnun etmemiştir tarihine gelindiğinde İran ın Bağdat a saldırması üzerine savaşlar başlamıştır. Osmanlı Devletinin savaşı kazanması üzerine İstanbul Anlaşması imzalanmıştır da ise Kerden Antlaşması imzalanmış ancak bu anlaşma Kasr-ı Şirin Anlaşmasının genel tekrarı halinde olmuştur İran yeniden saldırıya geçmişse de başarılı olamayarak 1779 da geri çekilmiştir. Bir daha sorun yaşanmamıştır. lv. Osmanlı Venedik ilişkileri; Kuruluş Dönemi; İlk Osmanlı - Venedik ilişkileri kuruluş dönemin itibariyle başlamıştır. Çelebi Mehmet zamanında denizlere indirilen Osmanlı donanmasının ege denizinde Venediklilere ait birkaç parça gemiyi esir alması gerginliği arttırmıştır. Osmanlı Devleti ile Venedikliler arasında yapılan ilk deniz savaşlarında Osmanlı Devleti başarısız olmuştur. NOT: Osmanlı Devletinin ilk deniz savaşlarında yenilgiye uğraması, donanmasının zayıf olduğunu göstermektedir. Fatih Sultan Mehmet zamanında Ege Adalarının alınması ve boğazların kontrolü Osmanlı Devletinin eline geçmesi, deniz ticaretiyle uğraşan Venediklilerin ticari açıdan zarara uğramalarına neden olmuştur. Fatih zamanında bu sebepten Venediklilerle on altı yıl süren savaşlar yapılmış, sonunda 1479 İstanbul Antlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma neticesinde Venediklilere kapitülasyonlar verilmiştir. NOT: Osmanlı Devletinin tarihinde ilk defa Kapitülasyon verdiği devlet Venediklilerdir. Fatih Sultan Mehmet, o dönemlerde sıkça yaşanan ve sürekli Haçlılara denizlerde destek veren Venediği kendine çekmek, Akdeniz ve Karadeniz ticaretini canlı tutmak amacıyla Kapitülasyonları vermiştir. Ancak verilen bu ayrıcalıklar iki hükümdarın hayatıyla sınırlı tutulmuştur. Fatihin ölümü ile biten Kapitülasyonlardan sonra Venediklerle yine savaşlar başlamıştır. Venedik her fırsatta Osmanlı ya karşı düzenlenen Haçlı donanmasına katılmıştır. II. Selim döneminde Sokullu Mehmet Paşanın itirazlarına rağmen Doğu Akdeniz i kontrolde tutan Kıbrıs Adası kuşatılmış ve Venediğin elinden alınmıştır. Bu olay Doğu Akdeniz de Osmanlı Devletinin gücünü arttırmışsa da Haçlı Seferine neden olmuştur. Duraklama Dönemi; Sultan İbrahim dönemine gelindiğinde, Venediklilerin Akdeniz de önemli bir üssü olan Girit Adası, Osmanlı Donanması tarafından kuşatıldı. Ancak Venedik, Osmanlı Devletinin Girit te ki kuşatmaya yardım ulaştırmasını engellemek için donanmasıyla birlikte Çanakkale Boğazını ablukaya almıştır. Osmanlı Devleti uzun bir yıl bu ablukayı kırıp kuşatmadaki ordusuna askeri yardım ulaştıramamış, kuşatma uzamıştır. Osmanlı Sadrazamlarından Köprülü Mehmet Paşa döneminde, yapılan girişimlerle abluka kırılmış, Girit te ki kuşatmaya askeri yardım ulaştırılmıştır. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa zamanında ise Girit Adası 24 yıl kuşatma altında kaldıktan sonra alınabilmiştir. Venediklilerle yapılan 1669 Kandiye Antlaşması ile Girit Adası Osmanlı Devletine bırakılmıştır. (lv. Mehmet) Osmanlı yı Avrupa dan atmak için oluşturulan Kutsal İttifaka katılan Venedik ile ilişkiler tekrar bozuldu. Yapılan savaşlarda Osmanlı Devleti Üst üste yenilgiler aldı. Osmanlı bu yenilgiler üzerine barış istemek zorunda kalmış, 1699 Karlofça Antlaşmasını imzalamıştır. Bu anlaşmaya göre Osmanlı Devleti Mora yarımadası ve Dalmaçya kıyıları Venedik e bırakmıştır. (ll. Mustafa) Osmanlı Devleti Gerileme döneminde kaybettiği toprakları geri almak için politika uygulamaya çalışmıştır. Karlofça anlaşmasıyla Venedik e kaptırdığı toprakları geri almak için girdiği savaşlarda başarılı olmuştur. Ancak Karlofça anlaşmasının garantör devleti olan Avusturya nın olaya müdahale etmesiyle Osmanlı, Avusturya savaşları başlamıştır. V. Osmanlı Avusturya ilişkileri;

5 Kanuni Sultan Süleyman Döneminde 1526 Mohaç Meydan Savaşı ile Macaristan Osmanlı Devletinin hakimiyetine girmiştir. Osmanlı Devleti batıda Avusturya ile sınır haline gelmiştir da Avusturya, Macaristan topraklarında hak iddia ederek Budin i kuşatması üzerine Kanuni Sultan Süleyman sefere çıkarak Budin i geri almış, ileri hareketini devam ettirerek Avusturya nın başkenti olan Viyana yı kuşatmıştır. l. Viyana Kuşatması kışın yaklaşmasından dolayı kaldırılarak ordu İstanbul a geri dönmüştür de Avusturya İstanbul a elçilik heyeti göndermiş, yapılan görüşmeler sonucunda İstanbul Antlaşması imzalanmıştır. NOT: İstanbul Anlaşmasıyla Avusturya, Osmanlı Devletinin siyasi üstünlüğünü kabul etmiştir de Avusturya nın, Macaristan a saldırması üzerine Kanuni Sultan Süleyman Macaristan a yeniden sefer düzenledi. Yapılan savaşta Osmanlı Devleti başarılı olmuş, ancak bu sefer sonucunda Osmanlı Devleti, Macaristan topraklarını üçe taksim ederek, Kuzey Macaristan ı Avusturya ya bırakmıştır da Avusturya nın Osmanlı sınırlarını ihlal etmesi üzerine Kanuni Sultan Süleyman son yaşında Avusturya ya tekrar sefer düzenledi. Avusturya nın Zigetvar Kalesi kuşatılarak alındı. NOT: Kanuni Sultan Süleyman ın son seferidir. Kanuni Zigetvar Kalesi kuşatması sırasında vefat etmiş, Veziriazam Sokullu Mehmet Paşa bu durumu ordudan gizlemiştir. Kale alındıktan sonra ordu İstanbul a geri dönmüştür. Duraklama Dönemi; Duraklama döneminde Macar toprakları yüzünden Osmanlı Avusturya savaşları devam etmiştir. Haçova Meydan Muharebesi nde Osmanlı Devleti, Avusturya yı yenilgiye uğratarak Eğri, Kanije ve Estergon kalelerini fethetmiştir da Zitvatoruk Antlaşması ile Osmanlı Avrupa daki siyasi üstünlüğünü kaybetmiştir. NOT: Kanuni Sultan Süleyman Döneminde İstanbul Anlaşmasıyla, Avusturya ya karşı siyasi üstünlük sağlanmıştı. Ancak Zitvatoruk anlaşmasıyla bu siyasi üstünlük kaybedilmiştir de Vasvar Antlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma Osmanlı Devletinin lehine olmuştur te Merzifonlu Kara Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, Avusturya nın başkenti Viyana yı kuşatmıştır. ll. Viyana kuşatması büyük bir bozgunla sonuçlanmıştır. Bozgunundan sonra Osmanlı Devletini Avrupa dan atmak isteyen, Avrupalı devletler büyük bir haçlı ittifakı kurmuştur. Oluşturulan Kutsal ittifak a Avusturya ya da katılmıştır. Yapılan uzun savaşlarda Osmanlı Devleti başarısız olmuş ve barış istemiştir.1699 da Karlofça Antlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma ile Osmanlı Devleti, Temeşvar ve Banat yaylası hariç Macaristan ı, Avusturya ya bırakmak zorunda kalmıştır. Osmanlı Devleti Gerileme döneminde Karlofça Anlaşmasıyla kaybettiği yerleri geri almak için faaliyet yürütmeye başlamıştır. Bu amaçla Avusturya ya karşı Petervaradin Savaşını yapmış, ancak yapılan savaşı Osmanlı Devleti kaybetmiştir tarihinde Pasarofça Antlaşması imzalanmıştır. (lll. Ahmet). Bu anlaşmanın imzalanmasında arabulucu olarak İngiltere ve Hollanda Osmanlı Devletine yardım etmiş olduğundan, Osmanlı bu devletlere kapitülasyonlar vermiştir. Bu antlaşmayla; Belgrat, Avusturya ya bırakılmıştır. Osmanlı Devleti Pasarofça Anlaşmasıyla genel politikasında değişiklik yaparak Mevcut topraklarını koruma politikasına geçiş yapmıştır. UYARI: Osmanlı Devleti ilk ıslahat hareketlerini Duraklama döneminde başlatmıştır. Duraklama Döneminde yapılan ıslahatların tamamı gelenekseldir. Yani bu dönem ıslahatları Osmanlı Devletinin kendine özgüdür. Ancak Pasarofça Anlaşmasıyla birlikte Osmanlı Devleti, Avrupa nın gerisinde kalmış olduğunun farkına varmıştır. Pasarofça anlaşmasından sonra yapılan ıslahatlar, Avrupai tarzda gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Osmanlı Devletinin ilk olarak Avrupai tarzda ıslahat hareketine giriştiği dönem ise Lale Dönemidir de Avusturya ve Rusya Osmanlı devletine karşı ittifak kurmuş, Osmanlı Devletine savaş ilan etmişlerdir. Osmanlı Devleti savaşta üstün durumdayken Fransa nın arabuluculuğu ile taraflar arasında 1739 Belgrat Antlaşması imzalanmıştır. (l. Mahmut). Bu anlaşmayla Belgrat geri alınmıştır. Osmanlı Devleti arabulucu olarak görev yapan Fransa ya kapitülasyonları süresiz hale getirmiştir. Avusturya ile imzalanan son antlaşma 1791 Ziştovi Antlaşması dır. (lll. Selim)

6 Vl. Osmanlı Lehistan İlişkileri; Yükselme Dönemi; Sokullu Mehmet Paşa Döneminde Lehistan a yapılan seferle birlikte Lehistan, Osmanlı Devletine bağlanmıştır. Duraklama Dönemi; Lehistan la sorunlar Duraklama Dönemi itibariyle yoğunlaşmıştır. Lehistan ın Osmanlı Devletine bağlı bulunan Boğdan a saldırması ile Osmanlı - Lehistan savaşları başlamıştır. Osmanlı Devleti Lehistan ın en önemli kalesi olan Hotin Kalesini kuşatmış ise de Yeniçerilerin gevşek davranması sebebiyle kale alınamamıştır. Lehistan ın barış isteği üzerine iki taraf arasında Hotin Anlaşması imzalanmıştır. (Genç Osman) UYARI: Hotin Kalesi kuşatmasında Yeniçerilerin savaşmak istememesini gören Genç Osman, bu ocağın bozulmuş olduğunun farkına varan ilk Osmanlı padişahı olmuştur. Lehistan ın Ukrayna yı işgal etmesiyle savaşlar yeniden başlamıştır Bucaş Antlaşması imzalanmıştır. (lv. Mehmet) Osmanlı nın batıda en son toprak kazandığı ve en geniş sınırlara ulaştığı anlaşmadır. II. Viyana bozgunundan sonra Osmanlı ya karşı kurulan Kutsal İttifak içine Lehistan da katılmıştır Karlofça Antlaşması ile Lehistan a podolya ve Ukrayna toprakları verilmiştir. VII. Osmanlı Fransa İlişkileri; Kutsal Roma Germen İmparatoru Şarlken Avrupa nın hakimiyetini ele geçirmek için Fransa ile mücadeleye girişmiş, yapılan savaşta Fransız kıralı Fransuva Şarlken e esir düşmüştür. Fransız kralının annesi bu olay üzerine Kanuni Sultan Süleyman dan yardım istemiştir. Osmanlı Devleti Macaristan a yaptığı seferde Haçlılarla yapığı Mohaç Meydan Savaşını kazanmış bu zaferden sonra Şarlken Fransuva yı serbest bırakmıştır te Fransa İstanbul a bir elçilik heyeti göndermiş yapılan görüşmelerle Osmanlı Devleti Fransa ya Kapitülasyonları vermiştir. UYARI: Kanuni Sultan Süleyman ın Fransa ya Kapitülasyonları vermesindeki sebepler; Avrupa Hristiyan birliğini bozmak, Akdeniz ticaretini geliştirmek Kutsal Roma Germen İmparatorluğuna karşı, Fransa yı destekleyerek güçlenmesini önlemek tir ta Fransa ya verilen kapitülasyonlar süresiz hale getirilmiştir Fransız ihtilalinden sonra Fransa yayılmacı bir siyaset izlemeye başlamıştır. Özellikle Napolyon Bonapart Avrupa yı ve Akdeniz i ele geçirmek için izlediği bu politika Osmanlı ile karşı karşıya gelmelerine neden olacaktır. İngiltere nin sömürgelerine giden yolu kesmek, hâkimiyetini Hindistan yönünde genişletmek isteyen Fransa Mısır ı işgal etti. (1798) İngiltere ve Rusya nın desteğiyle 1801 El - Ariş Antlaşması ile Fransa Mısır dan çekildi. Osmanlı - Fransız savaşı, 1802 de imzalanan Paris Antlaşması ile son buldu. Napolyon Bonapart Osmanlı Devleti ni Rusya ya karşı kışkırtıp 1806 savaşının çıkmasına sebep olduğu halde savaşın sonunda Rus çarı ile Tilsit Antlaşması nı yaptı. Bu antlaşma ile Fransa ve Rusya Osmanlı topraklarını paylaşma konularını görüştüler. Mısır da istediğini elde edemeyen Fransa Osmanlı nın Kuzey Afrika daki diğer topraklarına yöneldi da Cezayir i 1881 de Tunus u daha sonra Fas ı alarak buralarda sömürgeler oluşturdu. Fransa Kırım savaşı sırasında İngiltere ile birlikte Osmanlı nın yanında yer aldı. Islahat fermanı Fransız devlet adamları öncülüğünde hazırlandı. Yunan isyanı sırasında İngiltere, Fransa, Rusya donanmaları Navarin de Osmanlı donanmasını yaktılar. Fransa Akdenizde etkinlik kurmak ve uzak doğuya giden yolları denetim altına almak için, Mısır sorunu sırasında Fransa, Kavalalı Mehmet Ali paşa nın yanında yer aldı ve 1840 Londra Konferansı na katılmadı. Ermeni isyanı sırasında Rusya ya karşı İngiltere nin politikasını destekledi. Doğu Akdeniz den sıcak denizlere inmeye çalışan Ruslara karşı politika izledi. Kurtuluş Savaşı nda Fransa Anadolu topraklarını işgal etti. Kilikya bölgesindeki Ermenileri silahlandırarak milli mücadeleyi engellemeye çalıştılar. Ancak Sakarya Meydan Savaşının Türkler tarafından başarılı bir şekilde sonuçlandırılması üzerine, Fransa Ankara ya bir heyet göndererek Anakara Anlaşmasını imzaladı. İşgal etmiş olduğu Kilikya bölgesinden çekildi.

7 VIII. Osmanlı Rus İlişkileri; Duraklama Dönemi; XVII. yüzyılın sonlarında Ruslar sıcak denizlere inme politikasını başlatmıştır. Bu politika Rus Çarı I. Deli Petro dönemi ile daha da etkili bir şekilde uygulanmaya çalışılmıştır. Rusya sıcak denizlere inerek ticari potansiyelini arttırabilecek, yayılmacı bir politika uygulayarak Avrupalı büyük devletler ile yarışabilecekti. Sıcak denizlere inmek için Osmanlı ile mücadele etmesi gerekiyordu. Rusya Osmanlı toprakları üzerinden sıcak denizlere inmek için üç ayrı politika uygulamıştır. Karadeniz e inip boğazlardan sıcak denizlere inmek, Balkanlarda yaşayan Slav ve Ortadoksları bir çatı altında toplayıp bu yoldan Akdeniz e ulaşmak, (Bu politikaya Panslavizm denir.) Ermenileri kışkırtıp Doğu Akdeniz den sıcak denizlere inmek Panslavizm i gerçekleştirerek Sıcak denizlere inmek isteyen Rusya, Osmanlı ya karşı Avrupa da oluşturulan Kutsal İttifak a katılmıştır. Kutsal İttifak a katılan devletlerin amacı Osmanlı yı Avrupa dan tamamen atmaktır. Osmanlı Devleti Kutsal İttifakla yapmış olduğu savaşlarda yenilmiş, 1699 Karlofça Antlaşması ile ilk kez toprak kaybetmiştir. Rusya ile 1699 Karlofça Antlaşmasının devamı sayılan 1700 İstanbul Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma ile; Azak Kalesi ve çevresi Ruslara verilecek, NOT: Rusya nın Azak kalesini alması Karadeniz in Türk Gölü olmaktan çıkmasına, İstanbul un güvenliğinin bozulmasına neden olduğu gibi, Panslavizm i gerçekleştirmek isteyen Rusya nın bu amaca biraz olsun yaklaşmasına neden olmuştur. Rusya İstanbul da daimi elçi bulundurabilecekti. NOT: Rusya İstanbul da daimi elçi bulundurmak istemesinin sebebi; Osmanlı Devleti toprakları üzerinde yaşayan Ortadokslar ı kendi çıkarları çerçevesinde, kullanmaktır. Osmanlı Devleti Gerileme döneminde 1700 İstanbul anlaşmasıyla Rusya ya kaptırdığı Azak Kalesi ve çevresini almak için harekete geçmiştir. Baltacı Mehmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Purut Nehri kıyısında Rus ordusunu çember içine almayı başarmıştır. Çar Petro nun barış teklifini kabul eden Baltacı Mehmet Paşa Purut anlaşmasını imzalamıştır Purut Antlaşması ile; Azak Kalesi geri alındı. NOT: Karadeniz tekrar Türk Gölü haline gelmiş ve İstanbul un güvenliği sağlanmıştır. Ruslar İstanbul da daimi elçi bulunduramayacaktı. Rusya ile Avusturya nın Osmanlı Devletine karşı ittifak yapıp saldırıya geçmesi üzerine başlayan savaşlarda Osmanlı Devleti başarılı olmuş, savaş sonucunda 1739 Belgrat Antlaşması yapılmıştır. Bu antlaşmayla Karadeniz in Türk gölü olduğu son kez onaylanmıştır. NOT: Osmanlı nın batıda kazandığı son kârlı antlaşma olmuştur. Rusya nın sıcak denizlere inebilmesi için Balkanlara geçişini sağlayacak olan bölgede bulunan Lehistan ı işgal etmek istiyordu. Bu sebepten sürekli Lehistan ın iç işlerine karışıyor ve Balkan milletlerini Osmanlı ya karşı kışkırtıyordu. Bu sorunlar Osmanlı Rus savaşlarının yeniden başlamasına sebep oldu Osmanlı Rus savaşlarında Osmanlı Devleti yenilmiş, savaş sırasında Rus donanması çeşme limanında demirli bulunan Osmanlı donanmasına baskın yaparak yakmıştır. Savaş sonunda, 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması imzalanmıştır Küçük Kaynarca Anlaşmasıyla; Kırım a bağımsızlık verilmiş. Kırım hanlığının dini açıdan Osmanlı halifesine bağlı olacak, Ortadoksların himayesi Ruslara bırakılacak, UYARI: Böylece Ruslar Osmanlı devletinin iş işlerine karışabilecekti. Rusya kapitülasyonlardan istifade edecek, Osmanlı Devleti Rusya ya savaş tazminatı ödeyecek denilmiştir. UYARI: ilk kez bu antlaşma ile savaş tazminatı ödenmiştir. Küçük Kaynarca Antlaşması Osmanlı Devleti nin imzaladığı en ağır antlaşmalardan biridir. Karadeniz Türk Denizi olma özelliğini yitirmiştir.

8 Kırım ın başına Rus yanlısı Şahin Giray getirildi. Halk Osmanlı dan yardım isteyince Rusya ile 1779 Aynalıkavak Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Osmanlı Şahin Giray ın hükümdarlığını kabul etti. Avusturya ve Rusya Osmanlı ya karşı işbirliği yaptı. (Grek porjesi, Avusturya ve Rusya nın Osmanlı yı paylaşma politikası) yapılan savaşlar sırasında 1789 Fransız ihtilali çıktığı için Avusturya 1791 Ziştovi Antlaşması ile Avusturya savaştan ayrıldı. Bir yıl sonra Rusya ile Osmanlı 1792 Yaş Antlaşması nı imzaladı. (lll. Selim) Bu antlaşmayla Osmanlı Kırım ın Ruslar a ait olduğunu kabul etti. Sıcak denizlere inmek isteyen Rusya, Fransa İhtilalinin getirdiği Milliyetçilik Akımının etkisinden faydalanarak Sırpları isyana teşvik etmiştir yılları arasında yapılan Osmanlı - Rus Savaşları sonunda 1812 Bükreş Antlaşması imzalandı. (ll. Mahmut) Sırbistan a imtiyazlar verildi. İki ülke arasında Prut Nehri sınır kabul edildi. Yunan isyanını (megola idea) bastıramayan Osmanlı Devleti Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa dan yardım istedi. Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Girit ve Mora nın kendisine verilmesi karşılığında yardım edeceğini söylemiştir. ll. Mahmut bunu kabul edince Kavalalı nın oğlu İbrahim paşa Yunan isyanını bastırmıştır. Ancak Osmanlı Devletine karşı bir araya gelen İngiltere, Fransa, Rusya Navarin de Osmanlı donanmasını yakmıştır. Navarin baskınından sonra Osmanlı Devleti yakılan donanmasının tazminatını Rusya dan isteyince Rusya Osmanlı Devletine savaş ilan etmiştir Osmanlı Rus savaşlarında Osmanlı Devleti yenilmiş, Savaşın sonunda 1829 Edirne Antlaşması imzalanmıştır. Yunanistan a bağımsızlık verilecek, UYARI: Milliyetçilik İsyanları sonrasında Osmanlı Devletinden ayrılarak bağımsızlığına kavuşan millet Yunanlılar olmuştur. Sırbistan, Eflak ve Boğdan a özerklik verilecek, Osmanlı Devleti Rusya ya savaş tazminatı ödeyecek, Prut Nehri Osmanlı Devleti ile Rusya arasında sınır olacaktır. Mora da bağımsız Yunanistan kurulunca, Mora yönetimini isteyen Kavalalı Mehmet Ali Paşa Suriye topraklarının valiliğini istemiştir. ll. Mahmut kabul etmeyince Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa ile Osmanlı arasında savaş başladı. Avrupalı devletler Kavalalı nın durumunun iyi olmasından rahatsız olmuştur. Avrupalı devletler Mısır da güçlü olan Kavalalı Mehmet Ali paşa nın daha fazla güçlenmesini istemediklerinden Osmanlı Devleti ile Kavalalı Mehmet Ali Paşa arasında arabuluculuk yapmışlardır Kütahya Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma ile; Mısır, Girit, Şam valiliği Kavalalı Mehmet Ali Paşaya verilmiştir. Oğlu İbrahim Paşa ya Cidde valiliği verilmiştir Kütahya Antlaşması ndan memnun olmayan ll. Mahmut Kavalalı tehlikesine karşı Ruslarla 1833 Hünkâr İskelesi Antlaşmasını imzaladı. Bu antlaşma ile; Osmanlı Devleti ne ya da Rusya ya bir saldırı olursa iki devlet birbirine yardım edecek ve Rusya lehine boğazlar diğer devletlere kapatılacak. Bu antlaşma sekiz yıl yürürlükte kalacaktır Hünkâr İskelesi Antlaşması Osmanlı nın boğazlar üzerindeki egemenlik haklarını kullanarak imzaladığı son antlaşmadır. Bundan sonra boğazlar uluslararası platformlarda tartışılacaktır. Yani boğazlar sorunu Avrupa meselesi olmuştur Kavalalı Mehmet Ali Paşa bağımsızlığını ilan ederek tekrar Osmanlı Devletine saldırdı. Osmanlı ordusunu Nizip Savaşında yendi. İngiltere Rusların yeniden işe karışmasını engellemek için çalışmalara başladı. Rusların boğazlar aracılığı ile Akdeniz e inerek, İngiliz sömürgelerine giden yolları kapatabileceği endişesine kapılan İngiltere, Mısır meselesini Avrupa meselesi gibi göstererek, Avrupa devletlerini toplantıya çağırdı. Kavalalı nın yanında yer alan Fransa 1840 Londra konferansına katılmadı. Mısır ve Boğazlar sorunu Avrupa meselesi olunca Osmanlı Devleti Avrupa ya hoş görünmek için 1839 Tanzimat Fermanı nı hazırladı. Mısır ve Boğazlar sorunu sırasında Osmanlı İngiltere nin desteğini almak için 1838 Balta Limanı Antlaşması ile İngiltere ye çok geniş kapitülasyonlar verdi. Buna göre Osmanlı devleti ihracattan % 12 gümrük vergisi alacak, ithalattan % 5 gümrük vergisi alacak, yerli tüccarlar % 8 iç gümrük vergisi ödeyecek ve yabancı tüccarlar iç gümrük vergisi ödemeyecektir. Mısır sorununu Avrupalı Devletler 1840 Londra Konferansı nda çözdü. Bu konferansa İngiltere, Avusturya, Prusya, Osmanlı, Rusya katılmıştır. Bu konferansa göre; Mısır valiliği babadan oğula geçmek şartıyla Kavalalı ailesine bırakıldı. Mısır da vergiler padişah adına toplanacak, dörtte biri İstanbul a gönderilecekti. Suriye, Adana ve Girit Osmanlı Devletine bağlı olacaktı.

9 1840 Londra Konferansı nda en kazançlı çıkan devlet İngiltere oldu. İngiltere, Rusya yı boğazlar konusundaki kazançlarından yoksun bırakarak sömürge yollarının yeniden güçsüz durumdaki Osmanlı egemenliğinde kalmasını sağladı. Boğazlar sorunu ise Avrupalı devletler tarafından 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi nde çözdü. Bu konferansa ise; İngiltere Fransa, Avusturya, Rusya, Prusya ve Osmanlı katıldı. Bu sözleşmeye göre; Barış zamanı boğazlardan savaş gemisi geçmeyecek. Boğazlar dünya ticaretine açık olacak. Boğazlar sorunu bu sözleşme ile uluslararası statü kazandı. Doğu Akdeniz den Rus tehlikesini uzaklaştırdığı için İngiltere ve Fransa kârlı çıkan devletler oldu Kırım Savaşı öncesi Rusya İngiltere ile işbirliği yapmaya çalıştı. Osmanlı yı Hasta adam olarak gören Rusya Osmanlı Devletini paylaşmayı önerdi Balta Limanı Antlaşması ile Osmanlı dan istediği gibi faydalanan İngiltere Rusların önerisini kabul etmedi. Rusya, Kutsal Yerler Sorunu nu ortaya çıkarıp savaşı başlattı. Rusların Balkanlardaki ilerleyişi üzerine Avusturya Osmanlı Devleti nin yanında yer aldı. Bu durumdan endişelenen İngiltere ve Fransa da Osmanlı nın yanında yer aldı. Bu devletlerin yardımı ile savaşı Osmanlı Devleti kazandı. Kırım Savşı nın sonunda İngiltere, Fransa, Avusturya, Piyemento, Prusya, Rusya ve Osmanlı nın katıldığı 1856 Paris Antlaşması imzalandı (Abdülmecit) Bu Antlaşmaya göre; Osmanlı Avrupalı devlet sayılacak ve Avrupa Hukuku ndan faydalanacak. Osmanlı toprak bütünlüğü, Avrupalı devletlerin garantisi altında olacak. İki taraf savaş sırasında aldıkları toprakları geri verecek. Boğazlar, 1841 Londra Sözleşmesi ne göre yönetilecek. Karadeniz tarafsız olacak Osmanlı ve Rus donanması bulunmayacak, Eflak ve Boğdan ın iç işlerine hiçbir devlet karışmayacak. Avrupalı azınlıklara haklar istedi ve 1856 Islahat fermanı hazırlandı. Kırım Savaşı ve sonrasında Kırım Savaşı nda Rusya Sinop ta Osmanlı donanmasını yaktı.(1853) Kırım Savaşı sırasında Osmanlı ilk kez Dış Borç aldı. (1854) Rusya ile birlikte yenik sayılan Osmanlı Karadeniz deki haklarını kaybetti. Osmanlı Devleti nin kendini koruyacak güçte olmadığı anlaşıldı. Osmanlı toprak bütünlüğü Avrupa devletlerinin garantörlüğü altına alındı. Avrupalı devletler Paris Antlaşmasına konulan ıslahat maddesiyle, Osmanlı üzerindeki baskılarını artırdılar. Karadeniz deki haklarını kaybeden Rusya Panslavizm Politikası na ağırlık verdi Osmanlı - Rus Savaşı (93 Harbi) Balkanlar sorunu için İstanbul Konferansı (Tersane) kararlarını Osmanlı devleti kabul etmeyince Londra Konferansı düzenlendi. Osmanlı Devleti bu konferansında kararlarını kabul etmeyince Rusya Osmanlı Devletine savaş açtı. Zor durumda kalan Osmanlı Devleti ateşkes çağrısında bulundu. İki ülke arasında 1878 Ayastefenos (Yeşilköy) Antlaşması yapıldı. Rusya nın güçlenerek Balkanlar da etkin olması ve Doğu Anadolu ya yerleşerek Akdeniz e inmesini istemeyen İngiltere, Avusturya ve Almanya Ayastefenos Antlaşması nı kabul etmediler. Rusya yeni bir savaşı göze alamayarak görüşmeleri kabul etti. Ayastefenos Antlaşması yerine 1878 Berlin Antlaşması yapıldı Berlin Antlaşması na göre, Sırbistan, Romanya ve Karadağ bağımsız oldu. Bosna - Hersek yönetimi geçici olarak Avusturya ya geçti. Kars, Ardahan, Batum Rusya ya, Doğubeyazıt Osmanlı ya bırakıldı. Teselya nın Yunanistan a ait olduğu kabul edildi. Osmanlı savaş tazminatı ödemeyi kabul etti. Osmanlı Ermenilerin yaşadığı topraklarda ıslahatlar yapması kararı kabul edildi. 93 Harbi ve sonrasında İngiltere ilk kez bu savaş sırasında Osmanlı toprak bütünlüğünü korumaktan vazgeçti. Kafkas cephesinde Ahmet Muhtar Paşa Ruslara karşı önemli başarılar kazandıysa da Ruslar Erzurum a kadar ilerledi. Rus ilerleyişi ancak Aziziye Tabyaları nda durdurulabildi. Ermeniler de Ruslara destek verdi. Berlin Antlaşması öncesi Kıbrıs ın yönetimi İngiltere ye bırakıldı. Berlin Antlaşması na Osmanlı, İngiltere, Rusya, Avusturya, Fransa, İtalya ve Almanya katıldı. Berlin Antlaşması ile ilk kez Ermeni Meselesi dünya komuoyuna ve uluslar arası antlaşmalara girmiş oldu. Avrupa devletleri Türk - Ermeni ilişkilerine karışma hakkı elde etti.

10 Kıbrıs ın yönetimini ele geçiren İngiltere sözünü tutmadı. Osmanlı toprak bütünlüğünü korumaktan vazgeçti. Osmanlı bu antlaşmayla hızla çökmeye başladı. Dış politikada Osmanlı toprak bütünlüğü korumaktan vazgeçen İngiltere nin yerini Almanya aldı Berlin Antlaşması öncesi Osmanlı Devleti Kıbrıs ın yönetimini İngiltere ye verdi de İngiltere Mısır ı işgal etti. Osmanlı Devletinin topraklarını paylaşmak ve bölgeden Almanları uzaklaştırmak amacı ile Rusya ve Fransa işbirliği yaptı. lx. Osmanlı İngiltere İlişkileri; 1718 Pasarofça Antlaşması nda arabuluculuk yapan İngiltere ye kapitülasyonlar verildi lerde Sanayi Devrimi İngiltere de başladı. İngiltere en büyük sömürgeci devlet oldu Osmanlı Rus savaşında İngiltere Rusya yı destekledi. Çanakkale Boğazını geçerek İstanbul önlerine kadar geldiler ancak geri çekildiler. Mısır ı işgal etmek istedilerse de Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından durduruldular Tilsit Antlaşması ile Fransa ve Rusya nın Osmanlı topraklarını kendi aralarında paylaşması üzerine Osmanlı ile İngiltere arasında Çanakkale (Kale-i Sultaniye) Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmaya göre boğazlardan barış zamanı hiçbir savaş gemisi geçmeyecekti. İngiltere Osmanlı dan geniş imtiyazlar elde etti. Yunan isyanı sırasında İngiltere, Fransa ve Rusya Navarin de Osmanlı donanmasını yaktılar. Yunanistan a bağımsızlık istediler Balta Limanı Antlaşması ile İngiltere ye Osmanlı çok geniş haklar verdi. Dış ticarette bağımsızlığını kaybetti. Balta Limanı Antlaşması ile Osmanlı ihracattan % 12 gümrük vergisi alacak ithalattan % 5 gümrük vergisi alacak, yerli tüccarlar % 8 iç gümrük vergisi ödeyecek ve yabancı tüccarlar iç gümrük vergisi ödemeyecektir. İngiltere XIX. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı toprak bütünlüğünü savundu. Kırım savaşı sırasında Osmanlı ilk borcu İngiltere den aldı. İngiltere nin Hindistan ve Güney Asya daki sömürgelerine giden yollar Osmanlı topraklarından geçiyordu yılında Süveyş Kanalı nın açılması ile Avrupalı devletler bu bölgeye göz dikti Almanya siyasi birliğini kurunca, İngiliz sömürgelerine ulaşabilmek için Osmanlı ile yakınlaşınca İngiltere Osmanlı ya karşı izlediği politikasını değiştirdi. Osmanlı Devletinin toprak bütünlüğünü korumaktan 1878 de vazgeçti. İngiltere Rusların kışkırttığı Ermenileri destekledi. Rusya ya bağlı Ermenistan kurulması yerine bağımsız Ermeni Devleti kurulmasını kendi çıkarlarına uygun buldu. Böylece sömürgelerine giden yolu güvenlik altına almış olacaktı. İngiltere Doğu Anadolu da İngiliz konsolosluklarının sayısını artırarak bölgeye çok sayıda Protestan misyonerleri gönderdi. l. Dünya Savaşı sırasında gizli antlaşmalarla Osmanlı topraklarını paylaştılar. X. Osmanlı Almanya İlişkileri; 1871 de Siyasi birliğini geç sağlayan Almanya sömürgecilik faaliyetlerine başladı. İngiliz sömürgelerine göz diken Almanya Osmanlı ya yakınlaştı. Almanya nın Osmanlı ile yakınlaşması, Osmanlı - İngiliz ilişkilerinin bozulmasına sebep oldu. İngiltere bu ikiliye karşı Rusya ile 1907 Reval Görüşmesi ni yaptı. Rusların boğazlar ve Balkanlar politikasını uygulamasına izin verdi. Almanya nın Osmanlı ya yakınlaşma sebebi. Osmanlı nın İngiliz sömürgelerine yakın olmasıdır. İttihat ve Terakkicilerin Alman hayranlığı Almanya nın teknolojik silah gücünedir. Almanya, Osmanlı halifesinin manevi gücünü kullanarak bölgedeki Müslümanları İngiltere ye karşı ayaklandırmak istiyordu. Geniş topraklara ve insan gücüne sahip olan Osmanlı, Almanya için iyi bir hammadde kaynağı ve Pazar olabilirdi. Almanya bu düşünceyi gerçekleştirebilmek için Osmanlı Devleti nin l. Dünya Savaşı nda kendi yanında yer almasını sağladı. D. Avrupa daki Gelişmelerin Osmanlı ya etkisi Coğrafi Keşiflerle Avrupa lı yeni ticaret yolları (ümit burnu) bulunca, Osmanlı nın elinde bulunan İpek ve Baharat yollarının önemi kalmadı. Gümrük gelirleri düştü. Avrupalı yeni kıtalardaki altın, gümüş gibi değerli madenleri Avrupa ya taşıdı. Avrupa para değeri arttı. Osmanlı para değeri düştü. Coğrafi keşiflerle zenginleşen Avrupa da Rönesans, Reform

11 hareketleri gerçekleşti. Skolastik düşünce yıkıldı, bilimsel gelişmeler başladı. Fransız ihtilali ile Milli devlet anlayışı (Milliyetçilik) ortaya çıkınca, çok uluslu Osmanlı da azınlık ayaklanmaları başladı. Osmanlı çok uluslu özelliğini kaybetti. Avrupalı Osmanlı Devletinin iç işlerine en çok azınlık meselesini kullanarak karıştırmıştır. Sanayi Devrimi ile Avrupa da fabrikalar açıldı. Bu fabrikalarda hammadde ve üretilen mala Pazar arayışı başladı. (Sömürgecilik). Osmanlı birçok devlete Kapitülasyonlar verdiği için Avrupalı rahatça Osmanlı topraklarına girip ürettiği malı satabiliyordu. Böylece Osmanlı Avrupa nın açık pazarı oldu. Ekonomik gücü olmayan Osmanlı siyasi yönden de Avrupa kontrolüne geçti Kırım Savaşı sırasında Osmanlı ilk Dış borcu aldı. Gelir getiren yatırım yapmadığı için borcu ödeyemedi. Avrupalı 1881 de Duyun-u Umumiye kurumunu kurarak Osmanlı nın gelirlerine el koydu. Duyun-u Umumiye ile Osmanlı ekonomisi iflas etmiştir. ll. Abdülhamit Muharrem Kararnamesi ile Avrupa ya borcu ödeyemeyeceğini açıklamıştır..

Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ

Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ Ünite 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ ÜNİTE 4 XVIII. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ Bilgi Köşesi Notlar XVIII. YY DA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ XVIII. YüZYILDA AVRUPA VE OSMANLI DEVLETi NiN GENEL DURUMU

Detaylı

Ünite 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922)

Ünite 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) Ünite 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) ÜNİTE 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) XIX. YüZYıL BŞLRıN SY VE VRUP vrupa evletlerinin Genel Politikaları İNGİLTERE XIX. yüzyılın en güçlü devleti

Detaylı

A. TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Sebepleri; B. BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913) l. Balkan Savaşı nın Nedenleri; l. Balkan Savaşı:

A. TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Sebepleri; B. BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913) l. Balkan Savaşı nın Nedenleri; l. Balkan Savaşı: A. TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Sebepleri; 1. 1870 yılında siyasi birliğini tamamlayan İtalya nın gelişen sanayisine hammadde bulmak istemesi, 2. Osmanlı Devleti nin zayıf olması, 3. Trablusgarp ın hammadde

Detaylı

1877-1878 OSMANLI-RUS SAVAŞI VE İKİ ÜLKE AÇISINDAN SONUÇLARI

1877-1878 OSMANLI-RUS SAVAŞI VE İKİ ÜLKE AÇISINDAN SONUÇLARI 119 ÖZET 1877-1878 OSMANLI-RUS SAVAŞI VE İKİ ÜLKE AÇISINDAN SONUÇLARI ELTUT, Nükhet TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 1877-1878 yıllarında Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusyası arasında yapılan savaş Rumî takvimde 1293 yılına

Detaylı

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir.

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ve TÜRK DEVRİMİ Birinci Bölüm Temel Kavramlar Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti ni yıkan Batılı emperyalist devletlere karşı verilmiş bir bağımsızlık savaşı sonucu kurulmuş

Detaylı

20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA

20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA 20.YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA SAVAŞIN NEDENLERİ: 1. DÜNYA SAVAŞI (1914-1918) 1. Sanayi İnkılâbının etkisiyle büyük devletlerin ham madde ve pazar yarışına hız vermesi 2. Sömürgecilik 3. Milliyetçilik akımın

Detaylı

BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ

BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ BALKAN TARİHİNE GENEL BİR BAKIŞ Tayfun NASUHBEYOĞLU Ekim 2008/İstanbul İçindekiler Giriş Balkan Coğrafyası Balkan Kavimlerinin Kökleri 1. Osmanlı Öncesi Balkanlar 1.1. Yunan ve Roma Medeniyeti 1.2. Doğu

Detaylı

1774 KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASINDAN 1841 LONDRA SÖZLEŞMESİNE KADAR BOĞAZLAR MESELESİ

1774 KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASINDAN 1841 LONDRA SÖZLEŞMESİNE KADAR BOĞAZLAR MESELESİ 1774 KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASINDAN 1841 LONDRA SÖZLEŞMESİNE KADAR BOĞAZLAR MESELESİ ÖZET Muharrem DÖRDÜNCÜ * Osmanlı Devleti 1453 yılında İstanbul un fethini takiben Karadeniz çevresini kendi hakimiyetine

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ - Tarih ALAN (4 Soru) - Sosyal bilgiler ALAN (2 Soru) - KPSS Genel Kültür (3 Soru) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Notları ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ AHMET TÜTÜNCÜ (Tarih Öğretmeni) 2014 http://www.rehberlik.biz.tr

Detaylı

MUTHIS NOTLAR MUTLAKA PAYLAŞALIM

MUTHIS NOTLAR MUTLAKA PAYLAŞALIM MUTHIS NOTLAR MUTLAKA PAYLAŞALIM KPSS TARİH - OSMANLI TARİHİ PART 3 1- İlk Osmanlı Padişahı Osman Bey dir. 2- Osmanlıların ilk başkenti İznik tir. 3- Osmanlılarda ilk defa beylikten devlete geçiş Orhan

Detaylı

KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI

KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI Orta Asya: Türklerin dünya üzerinde ilk kez görüldükleri yerdir. Türklerin anavatanıdır. Orta Asya nın Coğrafi Özellikleri: Yükseltisi fazla, deniz

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları İnkılâp ( ) Arapça =klb=kalb kökünden türetilmiş bir kelimedir. Bir halden başka bir hale dönüşme, biçim değiştirme anlamına gelir. İnkılâplar, sanayi, bilim, kültür, sosyal, v.b. alanlarda olabilir. Etimolojik

Detaylı

ERMENİ SORUNU EL KİTABI

ERMENİ SORUNU EL KİTABI ERMENİ SORUNU EL KİTABI Şenol KANTARCI, Kamer KASIM, İbrahim KAYA ve Sedat LAÇİNER Ermeni Araştırmaları Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Basım Evi, 2002. İÇİNDEKİLER Önsöz Ömer Engin LÜTEM Birinci Bölüm

Detaylı

GİRİŞ. 1 Cevat Gürsoy, (1964): Kıbrıs ın Coğrafi Konumu, Kıbrıs ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma

GİRİŞ. 1 Cevat Gürsoy, (1964): Kıbrıs ın Coğrafi Konumu, Kıbrıs ve Türkler, Türk Kültürünü Araştırma 1 GİRİŞ Doğu Akdeniz de 34 33-35 41 Kuzey enlemleri ve 32 17-34 35 Doğu boylamları arasında yer alan Kıbrıs, Sicilya ve Sardunya dan sonra Akdeniz in üçüncü büyük adasıdır. Kıbrıs ın yüzölçümü 9251 km²

Detaylı

Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri

Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri LİSANS Tarihçinin Özel Sorularının Çözümleri Bu soruları görün, KPSS sorununu çözün... İÇİNDEKİLER İslamiyet Öncesi Türk Tarihi... Türk - İslam Devletleri... Türkiye Tarihi... Osmanlı Devleti Kuruluş ve

Detaylı

1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ

1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLİM DALI 1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan Ayhan BAĞLAN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2008 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI. Yrd.Doç.Dr. Mustafa Tarakçı

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI. Yrd.Doç.Dr. Mustafa Tarakçı KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI Yrd.Doç.Dr. Mustafa Tarakçı ÖZET Kıbrıs adası 1571 yılında Osmanlı hâkimiyetine geçmiştir. 1878 yılına kadar 361 yıl Osmanlı idaresi altında yönetilen Kıbrıs, bu tarihten itibaren

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN KURULUŞUNA KADAR KIBRIS MESELESİ CYPRUS ISSUE UNTIL THE FOUNDATION OF TURKISH REPUBLIC OF NORTH CYPRUS

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN KURULUŞUNA KADAR KIBRIS MESELESİ CYPRUS ISSUE UNTIL THE FOUNDATION OF TURKISH REPUBLIC OF NORTH CYPRUS G.Ü. KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, Cilt 5, Sayı 1, (2004), 101-112 101 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN KURULUŞUNA KADAR KIBRIS MESELESİ Yavuz GÜLER Gazi Üniversitesi,Kırşehir Eğitim Fakültesi İlköğretim

Detaylı

YAKIN TARİH PERSPEKTİFİNDE FİLİSTİN

YAKIN TARİH PERSPEKTİFİNDE FİLİSTİN YAKIN TARİH PERSPEKTİFİNDE FİLİSTİN İÇİNDEKİLER A-) GİRİŞ B-) YAKIN TARİHİ 1-) 1.Arap-İsrail Savaşı 2-) 2.Arap-İsrail Savaşı 3-) 6 Gün Savaşları 4-) Yom Kippur Savaşı 5-) Beyrut Kuşatması 6-) Sabra ve

Detaylı

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU

İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU İKİ DÜNYA SAVAŞI ARASINDA ORTADOĞU Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK * Özet Ortadoğu XX. Yüzyılın başlarından itibaren büyük olaylara sahne oldu. I. Dünya Savaşı sonunda bölge parçalanarak sömürgeleştirildi.

Detaylı

Başlarken. Sami ÖZDEMİR Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri

Başlarken. Sami ÖZDEMİR Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Başlarken Sami ÖZDEMİR Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Bu yıl Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi nin 100. yıldönümünü kutlamanın ve mukaddes vatanımız için canlarını çekinmeden

Detaylı

KUZEY AFRİKA ÜLKELERİ HAZIRLAYANLAR: GÖZDE AKTAŞ ALİCAN YİĞİT GÖK

KUZEY AFRİKA ÜLKELERİ HAZIRLAYANLAR: GÖZDE AKTAŞ ALİCAN YİĞİT GÖK KUZEY AFRİKA ÜLKELERİ HAZIRLAYANLAR: GÖZDE AKTAŞ ALİCAN YİĞİT GÖK KUZEY AFRİKA ÜLKELERİ İÇİNDEKİLER 1. FAS, TUNUS, MISIR, LİBYA, CEZAYİR 1.1. KISACA TARİHİ 1.2. İKLİMİ 1.3. TABİ KAYNAKLARI 1.4. ETNİK YAPI

Detaylı

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Giray Saynur Derman* Özet Ermeni sorunu Türk dış politikasına tesir eden başlıca gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Bu makalede, Ermeni sorununun ve

Detaylı

GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI

GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI EMİN ÜNSAL 1068205103 TEZ DANIŞMANI PROF. DR. İLKER

Detaylı

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu Sedat Kızıloğlu İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ Sedat Kızıloğlu Özet Filistin toprakları üç semavi dinin de ortaya çıktığı bölge olması; yine üç semavi

Detaylı

Atatürk Sonrası Türkiye de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938-1965)

Atatürk Sonrası Türkiye de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938-1965) Atatürk Sonrası Türkiye de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938-1965) Sait DİNÇ 1 - İç Politika ve Etkileri ( 1938 1950 ) 10 Kasım 1938 de Atatürk ün vefatı ile Türkiye de yeni bir dönem

Detaylı

http://groups.google.com/group/merakediyorum

http://groups.google.com/group/merakediyorum LÜTFÜ TıNÇ ltinc@dogusiletisim.com Balıkçının kulakları çınlasın Mart ayının 17'sinde gazetelerde, 'Troia: Düş ve Gerçek' adlı serginin haberleri yer aldı. Almanya'nın Stuttgart kentinde açılan sergi,

Detaylı

BAŞLANGIÇTAN I. DÜNYA SAVAŞINA KADAR RUS-ERMENİ İLİŞKİLERİ

BAŞLANGIÇTAN I. DÜNYA SAVAŞINA KADAR RUS-ERMENİ İLİŞKİLERİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 2, p. 243-268, July 2012 BAŞLANGIÇTAN I. DÜNYA SAVAŞINA KADAR RUS-ERMENİ İLİŞKİLERİ RUSSSIAN-ARMENIAN

Detaylı

KUVEYT ÜZERİNDE OSMANLI İNGİLİZ MÜCADELESİ

KUVEYT ÜZERİNDE OSMANLI İNGİLİZ MÜCADELESİ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 23, Sayı: 1, Sayfa: 307-316, ELAZIĞ-2013 KUVEYT ÜZERİNDE OSMANLI İNGİLİZ MÜCADELESİ The Ottoman English Struggle

Detaylı