OSMANLI PADİŞAHLARI. Fetret: Sözlük anlamı bunalımdır. Ancak Tarih terminolojisinde devletin hükümdarsız geçirmiş olduğu döneme denilir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OSMANLI PADİŞAHLARI. Fetret: Sözlük anlamı bunalımdır. Ancak Tarih terminolojisinde devletin hükümdarsız geçirmiş olduğu döneme denilir."

Transkript

1 OSMANLI PADİŞAHLARI Kuruluş Dönemi; 1. Osman Bey ( ) Kayı Aşiretini, aşiretten beyliğe dönüştüren, devletin temellerini atan kişidir. Bizans a yönelik fetih hareketleri yaparak sınırları genişletmiştir. İlk Osmanlı Parası bu dönemde basılmıştır. 2. Orhan Bey ( ) Beyliği devlet haline getiren ve ilk devlet teşkilatlanmasını başlatan ikinci padişahtır. Divan Teşkilatı, Yaya ve Müsellem adıyla ilk sürekli ve düzenli ordu, İznik te ilk medrese bu dönemde kurulmuştur. Bu dönemde; Anadolu Türk siyasi Birliğini kurma çalışması başlatılmıştır. Karasioğulları ortadan kaldırılarak Balıkesir ve çevresi ele geçirilmiştir. Rumeli ye bu dönemde geçiş yapılmış birçok bölge fethedilmiş ve buralara Anadolu dan Türkmenler getirilerek İskân Politikası uygulanmıştır. 3. I. Murat ( ) Rumeli deki fetih hareketleri hız kazanmıştır. Rumeli de sınırların genişlemesi üzerine Osmanlı Devletinin ilk eyaleti olan Rumeli Beylerbeyliği kurulmuştur. Haçlılarla ilk savaşlar bu dönemde başlamıştır. Veziriazamlık, Kazaskerlik ve Defterdarlık makamları kurulmuştur. Yeniçeri ocağı kurulmuş ve devşirme sistemi uygulanmaya başlamıştır. Topçu Ocağı açılmış, ilk defa Tımar Sistemi uygulanmıştır. 4. I. Bayezid ( ) - Anadolu da ki Türk siyasi birliği büyük oranda sağlanmıştır. Osmanlı Devleti nin Anadolu daki sınırlarının genişlemesi üzerine idareyi kolaylaştırmak için, Osmanlı Devleti nin ikinci eyaleti olan Anadolu Beylerbeyliği kurulmuştur. Timur un Osmanlı Devletine yönelik saldırıya geçmesi üzerine 1402 de iki Türk Hükümdarı Ankara nın Çubuk Ovasında karşı karşıya geldi. Ancak Ankara Savaşında Bayezid yenilmiştir. UYARI: Ankara Savaşından sonra Timur, Osmanlı Devletinin topraklarını Yıldırım Bayezid in dört oğlu arasında pay etmiştir. İsa, Musa, Süleyman ve Mehmet adlı şehzadeler arasında 11 yıl süren taht kavgalarına neden olmuştur. Bu döneme Fetret Devri denilmiştir. Fetret: Sözlük anlamı bunalımdır. Ancak Tarih terminolojisinde devletin hükümdarsız geçirmiş olduğu döneme denilir. NOT: Anakara Savaşından sonra Timur, Yıldırım Bayezid tarafından ortadan kaldırılan Türk Beyliklerin tekrar kurmuş, Anadolu dan çekilmiştir. Bu durum Anadolu Türk Siyasi birliğinin bozulmasına neden olmuştur. 5. Çelebi Mehmet I. ( ) On bir yıllık taht kavgasından sonra tek başına Osmanlı Devletinin tahtına geçmiştir. Devleti derleyip toplamasından ötürü Osmanlı Devletinin ikinci kurucusu olarak görülmektedir. 6. Murat II. ( ) Kuruluş Dönemi son hükümdarıdır. Hükümdarlığının ilk dönemleri pek başarılı geçmemiştir. Osmanlı Devleti nin Avrupalı devletlerle yaptığı ilk siyasi anlaşma olan Edirne Segedin anlaşması imzalanmıştır. Haçlılarla Varna ve II. Kosova Meydan Savaşları yapılmış haçlı orduları yenilgiye uğratılmıştır. 7. Mehmet II. Fatih ( ) - Osmanlı Devleti Bu dönemde imparatorluk haline gelmiştir. İstanbul fethedilmiş, Başkent İstanbul a taşınmıştır. Topkapı sarayı yapılmış ve Saray içi okul olan Enderun Mektebi açılmıştır. Sahnı Seman Medresesi açılmıştır. Osmanlı Devletinin İlk yazılı kanunu Kanunname i Ali Osman hazırlanmış, Kardeş katli caiz hale getirilmiştir. Osmanlı Devletinin ilk altın parası yine bu dönemde basılmıştır. 8. Bayezid II.( ) Fatih Sultan Mehmet in vefatından sonra tahta çıkmışsa da uzun bir süre kardeşi cem sultan meselesiyle ilgilenmek zorunda kalmıştır. Sefavi devletliyle ilk sorunlar bu dönemde yaşanmaya başlanmıştır. 9. Selim I. - Yavuz ( ) Babasına karşı taht kavgasına girişmiş ancak başarısız olmuşsa da Yeniçerilerin Yavuz lehine İstanbul da isyan etmesi üzerine Osmanlı tahtına geçmiştir. Sefavi ( İran) meselesini çözmek için Şah İsmail üzerine hareket etmiş Çaldıran Savaşında Şah İsmail i yenilgiye uğratmıştır. Bu savaş Sefavi tehlikesini uzun bir süre ortadan kaldırmıştır. Turnadağ Savaşıyla da Dulkadiroğlu Beyliği ortadan kaldırılmıştır. NOT: Anadolu Türk Beylikleri içerisinde en son ortadan kaldırılan beyliktir. Bu beyliğin yıkılmasıyla Anadolu Türk Siyasi birliği kesin olarak sağlanmış, aynı zamanda Osmanlı Devleti Memlükler le sınır olmuştur. İslam Siyasi birliğini sağlamayı düşünen Yavuz Sultan Selim Memlükler üzerine iki sefer düzenlemiştir Mercidabık ve 1517 Ridaniye Savaşlarıyla bu devleti yenilgiye uğratarak Mısır ı ele geçirmiştir. NOT: Memlük Devletinin yıkılması ve Mısır ın Osmanlı Devletinin eline geçmiş olmasıyla; Kutsal emanetler İstanbul a getirildi. Halifelik makamı Osmanlı ya geçmiş, Osmanlı bu tarih itibariyle Teokratik bir devlet haline gelmiştir. Mısır ın zenginlikleri ele geçirilmiştir.

2 UYARI: Baharat Yolu Osmanlı Devletinin kontrolüne girmişse de Osmanlı Coğrafik Keşiflerden dolayı bu ticaret yolundan pek fazla istifade edememiştir. 10. Süleyman I. Kanuni ( ) Osmanlı Padişahları içinde en uzun tahtta kalan kişidir. Bunun döneminde Osmanlı büyük bir imparatorluk haline gelmiştir. 11. Selim II. - Sarı ( ) 12. III. Murat ( ) Duraklama Dönemi 13. III. Mehmet ( ) 14. I. Ahmet ( ) Ekber ve Erşad sistemini getirmiştir. UYARI: Ekber ve Erşad sistemi Osmanlı Devletinde ki ilk veraset sistemidir. Bu sistemle birlikte hükümdardan sonra tahta kimin geçeceği belirlenmiş, belirsizlik ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. 15. I. Mustafa ( ) ( ) 16. II. Osman ( ) Yeniçeriler tarafından öldürülen ilk Osmanlı padişahıdır. 17. IV. Murat ( ) - Bugünkü Türk - İran sınırı çizildi. Kasrı Şirin Anlaşması bu padişah döneminde imzalanmıştır. 18. Deli İbrahim ( ) 19. lv. Mehmet ( ) 20. II. Süleyman ( ) 21. II. Ahmet ( ) 22. II. Mustafa ( ) Karlofça Antlaşması ile ilk toprak kaybı bu dönemde olmuştur. 23. lll. Ahmet ( ) - ilk batı tarzı ıslahatlar yapılmaya başlanmıştır. 24. I. Mahmut ( ) - Batı tarzı ilk askeri ıslahatlar yapılmıştır. 25. III. Osman ( ) 26. III. Mustafa ( ) - İlk defa iç borçlanmaya gidilmiştir. Küçük Kaynarca Antlaşması bu döneminde imzalanmıştır. 27. I. Abdülhamit ( ) - Yerli malı özendirilmeye çalışılarak, kapitülasyonların olumsuz etkisi giderilmeye çalışılmıştır. Yerli üreticininze yabancı tüccarlara karşı rekabeti arttırılmaya çalışılmıştır. 28. III. Selim ( ) - Reform niteliğinde ıslahat yapan ilk padişahtır. Ancak Genç Osman gibi yeniçeriler tarafından öldürülmüştür. 29. IV. Mustafa ( ) 30. II. Mahmut ( ) Osmanlı Devletinin geleneksel yapısına son vererek, yenilikçi bir düzen içine sokan padişahtır. Yeniçeri Ocağını kaldırarak yerine yeni bir ordu kurmuştur. 31. Abdülmecit ( ) - İlk dış borç alınmış, Tazminat ve ıslahat fermanı bu dönemde ilan edilmiştir. 32. Sultan Abdülaziz ( ) Avrupa ya ilk seyahat eden padişahtır. 33. V. Murat ( ) Hükümdarlı süresi en kısa olan padişahtır. 34. II. Abdülhamit ( ) - I. ve II. meşrutiyet onun zamanında ilan edilmiş, Osmanlı Devleti Meşruti Monarşik bir yapıya geçmiştir. İlk Anayasal düzen ve ilk Mebusan Meclisi bu padişah dönemine geçilmiştir. 35. V. Mehmet Reşat ( ) - Trablusgarp, Balkan savaşları, I. Dünya savaşına girilmiştir. 36. VI. Mehmet Vahdettin ( ) Osmanlı Devletinin son Padişahıdır. Padişahıdır. TBMM nin 1 Kasım 1922 de saltanatı kaldırmasıyla birlikte İngilizlere sığınarak yurt dışına çıkmıştır. B. OSMANLI DEVLETİ NDE SİYASİ OLAYLAR VE ANTLAŞMALAR l. Osmanlı Bizans İlişkileri; Kuruluş Dönemi 1299 Kuruluş Kuruluş XlV. yy 1453 İstanbulun Fethi Yükselme 1579 Sokullunun Ölümü Duraklama 1699 Karlofça antlaşması Gerileme XV. ve XVl. yy XVll. yy XVllI. yy 1792 Yaş antlaşması Çöküş XlX. yy ve XX. yy başları 1922 Saltanatın kaldırılması Bir Uç beyliği olan Osmanoğulları Bizans a karşı fetih politikası yürütmeye başlamıştır. Osman Bey zamanında 1301 Koyunhisar Savaşı (Bizanslı tekfurlarla yapılan ilk savaş.) yapılmıştır. Karacahisar, Yarhisar, Yundhisar, İnegöl ve Bilecik Bizans tan alınmıştır. Osman Beyin isteği üzerine Orhan Bey Bursa yı kuşatmış ve feth etmiştir. Bursa Başkent yapılmıştır.

3 Orhan Bey Döneminde Rumeli ye ilk defa geçilerek fetih hareketi başlatılmış Gelibolu, Bolayır, Çorlu, Lüleburgaz, Malkara ve Keşan bölgeleri ele geçirilmiştir. l. Murat zamanında 1363 Sazlıdere Savaşı ile Edirne Bizans tan alınmış ve başkent Edirne ye taşınmıştır. Osmanlı Devletinin Balkanlardaki hızlı büyümesi, Bizans ında kışkırtmasıyla haçlı saldırılarına dönüşmüştür. Yıldırım Bayezid 1391 İstanbul u kuşatmıştır. Bu kuşatma 1396 Niğbolu Savaşı ile kaldırılmıştır İstanbul u yeniden kuşatan Yıldırım Bayezit Anadolu da başlayan Timur tehlikesine karşı Bizans la 1401 İstanbul Antlaşması nı yaparak kuşatmayı kaldırmıştır. Bu antlaşmayla Osmanlı ilk kez imtiyaz elde etmiştir Ankara Savaşı nda Osmanlı yenilince Bizans ın ömrü uzamıştır. Fatih Sultan Mehmet 1453 teki İstanbul kuşatmasıyla Bizans Devleti ne son vermiştir. Fatih zamanında Mora yarımadasının alınmasıyla Bizans İmparatorluğunun yeniden canlandırılması umutları sona erdirilmiştir. II. Osmanlı Memlük İlişkileri; Osmanlı Memlük ilişkileri Fatih Sultan Mehmet in Hicaz suyollarını yaptırmak istemesiyle bozuldu. Ancak siyasi gerginlik Fatih Sultan Mehmet in ani ölümünden dolayı savaşların II. Bayezid dönemine sarkmasına neden olmuştur. ll. Bayezit zamanında ilk savaşlar yapılmış ancak sonuç alınamamıştır. 16 yıl süren savaş sonrasında Adana Tarsus hattının Mekke ve Medine nin vakıf toprağı olarak Memlükler e bırakılmasına karar verilmiştir. Yavuz Sultan Selim, 1516 Mercidabık ve 1517 Ridaniye Savaşı ile Osmanlı Devleti, Memlükler e son vererek Mısırı kendisine bağlamıştır. III. Osmanlı İran İlişkileri; Osmanlı İran ilişkileri ilk olarak ll. Bayezit döneminde, Şah İsmail in Şiiliği yayarak Anadolu yu ele geçirmek istemesiyle başlamıştır. Ancak II Bayezid in Şah İsmail e karşı pasif politikası Osmanlı Devlerinde Şehzadeler sorununun yaşanmasına neden olmuştur. Bu sorun daha sonraki zamanlarda Yavuzun babasına karşı taht kavgasına girişmesine zemin hazırlamıştır. Yavuz Sultan Selim 1514 Çaldıran Savaşı nda Şah İsmail i yenilgiye uğratarak Şah İsmail in Anadolu da ki faaliyetlerine son verilmiştir. (İran la yapılan ilk savaştır.) Kanuni Sultan Süleyman zamanında İran a yönelik üç sefer yapılmıştır. Seferler Sonucunda İran ın Barış istemesi üzerine 1555 Amasya Antlaşması yapılmıştır. (İran la yapılan ilk resmi antlaşma) Duraklama Dönemi; Duraklama döneminde Osmanlı Devleti ile İran arasında ki sınır savaşları devam etmiştir. lll. Murat döneminde İran da ortaya çıkan iç karışıklıklardan istifade etmek isteyen Osmanlı Devleti İran a savaş ilan etmiştir. Yapılan savaşlarda başarılı olunmuş, İran ın barış istemesi üzerine 1590 da Ferhat Paşa Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma ile Osmanlı doğudaki en geniş sınırlarına ulaşmıştır. l. Ahmet Döneminde Osmanlı Devleti Batıda Avusturya ile savaşırken, Anadolu da çıkan Celali İsyanları ile de uğraşmak zorunda kalmıştır. Bu durumdan istifade etmek isteyen İran, Ferhat Paşa Analaşmasıyla kaybettiği yerleri geri almak için Osmanlıya savaş ilan etmiştir. Yapılan savaşları Osmanlı Devleti kaybetmiş, 1612 Nasuh Paşa Antlaşması imzalanmıştır. Nasuh Paşa Antlaşması ile Osmanlı Devleti, Ferhat Paşa Antlaşması ile aldığı yerler geri vermiştir. Karşılığında İran Osmanlı Devletine iki yüz deve yükü ipek vergi vermesine karar kılınmıştır. l. Mustafa Döneminde İran Nasuh paşa Anlaşmasıyla ödemeyi kabul ettiği vergiyi kesmiştir. Osmanlı Devleti bunun üzerine tekrar İran a savaş ilan etmiştir. Ancak yapılan savaşlarda pek fazla başarılı olunamasa da, İran ın barış istemesi üzerine bu sefer taraflar arasında 1618 Serav Antlaşması imzalanmıştır. Anlaşmaya göre; Nasuh Paşa anlaşmasıyla kabul edilen sınır esas kabul edilmiş, İran ın ödeyeceği vergi yarıya indirilmiştir. IV. Murat Yeniçeri Ocağını düzene soktuktan sonra İran meselesine kesin çözüm bulmak için, Revan ve Bağdat seferlerini düzenlemiştir. Revan seferinde Osmanlı orduları başarılı olmuş, Revan ve Tebriz bölgeleri alınmıştır. Ordunun geri çekilmesini fırsat bilen İran karşı saldırıya geçerek buraları geri almıştır. IV. Murat bunun üzerine Bağdat seferine çıkmış, Bağdat ve çevresini ele geçirmiştir. İran ın barış istemesi ile iki taraf arasında 1639 da Kasr-ı

4 Şirin Anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma ile Bağdat ve civarı Osmanlı Devletine, Revan ve Azerbaycan İran a bırakılmıştır. Zağros Dağları iki ülke arasında sınır olarak kabul edilmiştir. NOT: Bu sınır günümüz Türkiye İran sınırını çizmiştir. l. Mahmut döneminde 1732 Ahmet Paşa Antlaşması imzalanmış Aras ırmağı iki devlet arasında sınır kabul edilmiştir. Ancak bu sınır iki tarafı da memnun etmemiştir tarihine gelindiğinde İran ın Bağdat a saldırması üzerine savaşlar başlamıştır. Osmanlı Devletinin savaşı kazanması üzerine İstanbul Anlaşması imzalanmıştır da ise Kerden Antlaşması imzalanmış ancak bu anlaşma Kasr-ı Şirin Anlaşmasının genel tekrarı halinde olmuştur İran yeniden saldırıya geçmişse de başarılı olamayarak 1779 da geri çekilmiştir. Bir daha sorun yaşanmamıştır. lv. Osmanlı Venedik ilişkileri; Kuruluş Dönemi; İlk Osmanlı - Venedik ilişkileri kuruluş dönemin itibariyle başlamıştır. Çelebi Mehmet zamanında denizlere indirilen Osmanlı donanmasının ege denizinde Venediklilere ait birkaç parça gemiyi esir alması gerginliği arttırmıştır. Osmanlı Devleti ile Venedikliler arasında yapılan ilk deniz savaşlarında Osmanlı Devleti başarısız olmuştur. NOT: Osmanlı Devletinin ilk deniz savaşlarında yenilgiye uğraması, donanmasının zayıf olduğunu göstermektedir. Fatih Sultan Mehmet zamanında Ege Adalarının alınması ve boğazların kontrolü Osmanlı Devletinin eline geçmesi, deniz ticaretiyle uğraşan Venediklilerin ticari açıdan zarara uğramalarına neden olmuştur. Fatih zamanında bu sebepten Venediklilerle on altı yıl süren savaşlar yapılmış, sonunda 1479 İstanbul Antlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma neticesinde Venediklilere kapitülasyonlar verilmiştir. NOT: Osmanlı Devletinin tarihinde ilk defa Kapitülasyon verdiği devlet Venediklilerdir. Fatih Sultan Mehmet, o dönemlerde sıkça yaşanan ve sürekli Haçlılara denizlerde destek veren Venediği kendine çekmek, Akdeniz ve Karadeniz ticaretini canlı tutmak amacıyla Kapitülasyonları vermiştir. Ancak verilen bu ayrıcalıklar iki hükümdarın hayatıyla sınırlı tutulmuştur. Fatihin ölümü ile biten Kapitülasyonlardan sonra Venediklerle yine savaşlar başlamıştır. Venedik her fırsatta Osmanlı ya karşı düzenlenen Haçlı donanmasına katılmıştır. II. Selim döneminde Sokullu Mehmet Paşanın itirazlarına rağmen Doğu Akdeniz i kontrolde tutan Kıbrıs Adası kuşatılmış ve Venediğin elinden alınmıştır. Bu olay Doğu Akdeniz de Osmanlı Devletinin gücünü arttırmışsa da Haçlı Seferine neden olmuştur. Duraklama Dönemi; Sultan İbrahim dönemine gelindiğinde, Venediklilerin Akdeniz de önemli bir üssü olan Girit Adası, Osmanlı Donanması tarafından kuşatıldı. Ancak Venedik, Osmanlı Devletinin Girit te ki kuşatmaya yardım ulaştırmasını engellemek için donanmasıyla birlikte Çanakkale Boğazını ablukaya almıştır. Osmanlı Devleti uzun bir yıl bu ablukayı kırıp kuşatmadaki ordusuna askeri yardım ulaştıramamış, kuşatma uzamıştır. Osmanlı Sadrazamlarından Köprülü Mehmet Paşa döneminde, yapılan girişimlerle abluka kırılmış, Girit te ki kuşatmaya askeri yardım ulaştırılmıştır. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa zamanında ise Girit Adası 24 yıl kuşatma altında kaldıktan sonra alınabilmiştir. Venediklilerle yapılan 1669 Kandiye Antlaşması ile Girit Adası Osmanlı Devletine bırakılmıştır. (lv. Mehmet) Osmanlı yı Avrupa dan atmak için oluşturulan Kutsal İttifaka katılan Venedik ile ilişkiler tekrar bozuldu. Yapılan savaşlarda Osmanlı Devleti Üst üste yenilgiler aldı. Osmanlı bu yenilgiler üzerine barış istemek zorunda kalmış, 1699 Karlofça Antlaşmasını imzalamıştır. Bu anlaşmaya göre Osmanlı Devleti Mora yarımadası ve Dalmaçya kıyıları Venedik e bırakmıştır. (ll. Mustafa) Osmanlı Devleti Gerileme döneminde kaybettiği toprakları geri almak için politika uygulamaya çalışmıştır. Karlofça anlaşmasıyla Venedik e kaptırdığı toprakları geri almak için girdiği savaşlarda başarılı olmuştur. Ancak Karlofça anlaşmasının garantör devleti olan Avusturya nın olaya müdahale etmesiyle Osmanlı, Avusturya savaşları başlamıştır. V. Osmanlı Avusturya ilişkileri;

5 Kanuni Sultan Süleyman Döneminde 1526 Mohaç Meydan Savaşı ile Macaristan Osmanlı Devletinin hakimiyetine girmiştir. Osmanlı Devleti batıda Avusturya ile sınır haline gelmiştir da Avusturya, Macaristan topraklarında hak iddia ederek Budin i kuşatması üzerine Kanuni Sultan Süleyman sefere çıkarak Budin i geri almış, ileri hareketini devam ettirerek Avusturya nın başkenti olan Viyana yı kuşatmıştır. l. Viyana Kuşatması kışın yaklaşmasından dolayı kaldırılarak ordu İstanbul a geri dönmüştür de Avusturya İstanbul a elçilik heyeti göndermiş, yapılan görüşmeler sonucunda İstanbul Antlaşması imzalanmıştır. NOT: İstanbul Anlaşmasıyla Avusturya, Osmanlı Devletinin siyasi üstünlüğünü kabul etmiştir de Avusturya nın, Macaristan a saldırması üzerine Kanuni Sultan Süleyman Macaristan a yeniden sefer düzenledi. Yapılan savaşta Osmanlı Devleti başarılı olmuş, ancak bu sefer sonucunda Osmanlı Devleti, Macaristan topraklarını üçe taksim ederek, Kuzey Macaristan ı Avusturya ya bırakmıştır da Avusturya nın Osmanlı sınırlarını ihlal etmesi üzerine Kanuni Sultan Süleyman son yaşında Avusturya ya tekrar sefer düzenledi. Avusturya nın Zigetvar Kalesi kuşatılarak alındı. NOT: Kanuni Sultan Süleyman ın son seferidir. Kanuni Zigetvar Kalesi kuşatması sırasında vefat etmiş, Veziriazam Sokullu Mehmet Paşa bu durumu ordudan gizlemiştir. Kale alındıktan sonra ordu İstanbul a geri dönmüştür. Duraklama Dönemi; Duraklama döneminde Macar toprakları yüzünden Osmanlı Avusturya savaşları devam etmiştir. Haçova Meydan Muharebesi nde Osmanlı Devleti, Avusturya yı yenilgiye uğratarak Eğri, Kanije ve Estergon kalelerini fethetmiştir da Zitvatoruk Antlaşması ile Osmanlı Avrupa daki siyasi üstünlüğünü kaybetmiştir. NOT: Kanuni Sultan Süleyman Döneminde İstanbul Anlaşmasıyla, Avusturya ya karşı siyasi üstünlük sağlanmıştı. Ancak Zitvatoruk anlaşmasıyla bu siyasi üstünlük kaybedilmiştir de Vasvar Antlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma Osmanlı Devletinin lehine olmuştur te Merzifonlu Kara Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, Avusturya nın başkenti Viyana yı kuşatmıştır. ll. Viyana kuşatması büyük bir bozgunla sonuçlanmıştır. Bozgunundan sonra Osmanlı Devletini Avrupa dan atmak isteyen, Avrupalı devletler büyük bir haçlı ittifakı kurmuştur. Oluşturulan Kutsal ittifak a Avusturya ya da katılmıştır. Yapılan uzun savaşlarda Osmanlı Devleti başarısız olmuş ve barış istemiştir.1699 da Karlofça Antlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma ile Osmanlı Devleti, Temeşvar ve Banat yaylası hariç Macaristan ı, Avusturya ya bırakmak zorunda kalmıştır. Osmanlı Devleti Gerileme döneminde Karlofça Anlaşmasıyla kaybettiği yerleri geri almak için faaliyet yürütmeye başlamıştır. Bu amaçla Avusturya ya karşı Petervaradin Savaşını yapmış, ancak yapılan savaşı Osmanlı Devleti kaybetmiştir tarihinde Pasarofça Antlaşması imzalanmıştır. (lll. Ahmet). Bu anlaşmanın imzalanmasında arabulucu olarak İngiltere ve Hollanda Osmanlı Devletine yardım etmiş olduğundan, Osmanlı bu devletlere kapitülasyonlar vermiştir. Bu antlaşmayla; Belgrat, Avusturya ya bırakılmıştır. Osmanlı Devleti Pasarofça Anlaşmasıyla genel politikasında değişiklik yaparak Mevcut topraklarını koruma politikasına geçiş yapmıştır. UYARI: Osmanlı Devleti ilk ıslahat hareketlerini Duraklama döneminde başlatmıştır. Duraklama Döneminde yapılan ıslahatların tamamı gelenekseldir. Yani bu dönem ıslahatları Osmanlı Devletinin kendine özgüdür. Ancak Pasarofça Anlaşmasıyla birlikte Osmanlı Devleti, Avrupa nın gerisinde kalmış olduğunun farkına varmıştır. Pasarofça anlaşmasından sonra yapılan ıslahatlar, Avrupai tarzda gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Osmanlı Devletinin ilk olarak Avrupai tarzda ıslahat hareketine giriştiği dönem ise Lale Dönemidir de Avusturya ve Rusya Osmanlı devletine karşı ittifak kurmuş, Osmanlı Devletine savaş ilan etmişlerdir. Osmanlı Devleti savaşta üstün durumdayken Fransa nın arabuluculuğu ile taraflar arasında 1739 Belgrat Antlaşması imzalanmıştır. (l. Mahmut). Bu anlaşmayla Belgrat geri alınmıştır. Osmanlı Devleti arabulucu olarak görev yapan Fransa ya kapitülasyonları süresiz hale getirmiştir. Avusturya ile imzalanan son antlaşma 1791 Ziştovi Antlaşması dır. (lll. Selim)

6 Vl. Osmanlı Lehistan İlişkileri; Yükselme Dönemi; Sokullu Mehmet Paşa Döneminde Lehistan a yapılan seferle birlikte Lehistan, Osmanlı Devletine bağlanmıştır. Duraklama Dönemi; Lehistan la sorunlar Duraklama Dönemi itibariyle yoğunlaşmıştır. Lehistan ın Osmanlı Devletine bağlı bulunan Boğdan a saldırması ile Osmanlı - Lehistan savaşları başlamıştır. Osmanlı Devleti Lehistan ın en önemli kalesi olan Hotin Kalesini kuşatmış ise de Yeniçerilerin gevşek davranması sebebiyle kale alınamamıştır. Lehistan ın barış isteği üzerine iki taraf arasında Hotin Anlaşması imzalanmıştır. (Genç Osman) UYARI: Hotin Kalesi kuşatmasında Yeniçerilerin savaşmak istememesini gören Genç Osman, bu ocağın bozulmuş olduğunun farkına varan ilk Osmanlı padişahı olmuştur. Lehistan ın Ukrayna yı işgal etmesiyle savaşlar yeniden başlamıştır Bucaş Antlaşması imzalanmıştır. (lv. Mehmet) Osmanlı nın batıda en son toprak kazandığı ve en geniş sınırlara ulaştığı anlaşmadır. II. Viyana bozgunundan sonra Osmanlı ya karşı kurulan Kutsal İttifak içine Lehistan da katılmıştır Karlofça Antlaşması ile Lehistan a podolya ve Ukrayna toprakları verilmiştir. VII. Osmanlı Fransa İlişkileri; Kutsal Roma Germen İmparatoru Şarlken Avrupa nın hakimiyetini ele geçirmek için Fransa ile mücadeleye girişmiş, yapılan savaşta Fransız kıralı Fransuva Şarlken e esir düşmüştür. Fransız kralının annesi bu olay üzerine Kanuni Sultan Süleyman dan yardım istemiştir. Osmanlı Devleti Macaristan a yaptığı seferde Haçlılarla yapığı Mohaç Meydan Savaşını kazanmış bu zaferden sonra Şarlken Fransuva yı serbest bırakmıştır te Fransa İstanbul a bir elçilik heyeti göndermiş yapılan görüşmelerle Osmanlı Devleti Fransa ya Kapitülasyonları vermiştir. UYARI: Kanuni Sultan Süleyman ın Fransa ya Kapitülasyonları vermesindeki sebepler; Avrupa Hristiyan birliğini bozmak, Akdeniz ticaretini geliştirmek Kutsal Roma Germen İmparatorluğuna karşı, Fransa yı destekleyerek güçlenmesini önlemek tir ta Fransa ya verilen kapitülasyonlar süresiz hale getirilmiştir Fransız ihtilalinden sonra Fransa yayılmacı bir siyaset izlemeye başlamıştır. Özellikle Napolyon Bonapart Avrupa yı ve Akdeniz i ele geçirmek için izlediği bu politika Osmanlı ile karşı karşıya gelmelerine neden olacaktır. İngiltere nin sömürgelerine giden yolu kesmek, hâkimiyetini Hindistan yönünde genişletmek isteyen Fransa Mısır ı işgal etti. (1798) İngiltere ve Rusya nın desteğiyle 1801 El - Ariş Antlaşması ile Fransa Mısır dan çekildi. Osmanlı - Fransız savaşı, 1802 de imzalanan Paris Antlaşması ile son buldu. Napolyon Bonapart Osmanlı Devleti ni Rusya ya karşı kışkırtıp 1806 savaşının çıkmasına sebep olduğu halde savaşın sonunda Rus çarı ile Tilsit Antlaşması nı yaptı. Bu antlaşma ile Fransa ve Rusya Osmanlı topraklarını paylaşma konularını görüştüler. Mısır da istediğini elde edemeyen Fransa Osmanlı nın Kuzey Afrika daki diğer topraklarına yöneldi da Cezayir i 1881 de Tunus u daha sonra Fas ı alarak buralarda sömürgeler oluşturdu. Fransa Kırım savaşı sırasında İngiltere ile birlikte Osmanlı nın yanında yer aldı. Islahat fermanı Fransız devlet adamları öncülüğünde hazırlandı. Yunan isyanı sırasında İngiltere, Fransa, Rusya donanmaları Navarin de Osmanlı donanmasını yaktılar. Fransa Akdenizde etkinlik kurmak ve uzak doğuya giden yolları denetim altına almak için, Mısır sorunu sırasında Fransa, Kavalalı Mehmet Ali paşa nın yanında yer aldı ve 1840 Londra Konferansı na katılmadı. Ermeni isyanı sırasında Rusya ya karşı İngiltere nin politikasını destekledi. Doğu Akdeniz den sıcak denizlere inmeye çalışan Ruslara karşı politika izledi. Kurtuluş Savaşı nda Fransa Anadolu topraklarını işgal etti. Kilikya bölgesindeki Ermenileri silahlandırarak milli mücadeleyi engellemeye çalıştılar. Ancak Sakarya Meydan Savaşının Türkler tarafından başarılı bir şekilde sonuçlandırılması üzerine, Fransa Ankara ya bir heyet göndererek Anakara Anlaşmasını imzaladı. İşgal etmiş olduğu Kilikya bölgesinden çekildi.

7 VIII. Osmanlı Rus İlişkileri; Duraklama Dönemi; XVII. yüzyılın sonlarında Ruslar sıcak denizlere inme politikasını başlatmıştır. Bu politika Rus Çarı I. Deli Petro dönemi ile daha da etkili bir şekilde uygulanmaya çalışılmıştır. Rusya sıcak denizlere inerek ticari potansiyelini arttırabilecek, yayılmacı bir politika uygulayarak Avrupalı büyük devletler ile yarışabilecekti. Sıcak denizlere inmek için Osmanlı ile mücadele etmesi gerekiyordu. Rusya Osmanlı toprakları üzerinden sıcak denizlere inmek için üç ayrı politika uygulamıştır. Karadeniz e inip boğazlardan sıcak denizlere inmek, Balkanlarda yaşayan Slav ve Ortadoksları bir çatı altında toplayıp bu yoldan Akdeniz e ulaşmak, (Bu politikaya Panslavizm denir.) Ermenileri kışkırtıp Doğu Akdeniz den sıcak denizlere inmek Panslavizm i gerçekleştirerek Sıcak denizlere inmek isteyen Rusya, Osmanlı ya karşı Avrupa da oluşturulan Kutsal İttifak a katılmıştır. Kutsal İttifak a katılan devletlerin amacı Osmanlı yı Avrupa dan tamamen atmaktır. Osmanlı Devleti Kutsal İttifakla yapmış olduğu savaşlarda yenilmiş, 1699 Karlofça Antlaşması ile ilk kez toprak kaybetmiştir. Rusya ile 1699 Karlofça Antlaşmasının devamı sayılan 1700 İstanbul Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma ile; Azak Kalesi ve çevresi Ruslara verilecek, NOT: Rusya nın Azak kalesini alması Karadeniz in Türk Gölü olmaktan çıkmasına, İstanbul un güvenliğinin bozulmasına neden olduğu gibi, Panslavizm i gerçekleştirmek isteyen Rusya nın bu amaca biraz olsun yaklaşmasına neden olmuştur. Rusya İstanbul da daimi elçi bulundurabilecekti. NOT: Rusya İstanbul da daimi elçi bulundurmak istemesinin sebebi; Osmanlı Devleti toprakları üzerinde yaşayan Ortadokslar ı kendi çıkarları çerçevesinde, kullanmaktır. Osmanlı Devleti Gerileme döneminde 1700 İstanbul anlaşmasıyla Rusya ya kaptırdığı Azak Kalesi ve çevresini almak için harekete geçmiştir. Baltacı Mehmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Purut Nehri kıyısında Rus ordusunu çember içine almayı başarmıştır. Çar Petro nun barış teklifini kabul eden Baltacı Mehmet Paşa Purut anlaşmasını imzalamıştır Purut Antlaşması ile; Azak Kalesi geri alındı. NOT: Karadeniz tekrar Türk Gölü haline gelmiş ve İstanbul un güvenliği sağlanmıştır. Ruslar İstanbul da daimi elçi bulunduramayacaktı. Rusya ile Avusturya nın Osmanlı Devletine karşı ittifak yapıp saldırıya geçmesi üzerine başlayan savaşlarda Osmanlı Devleti başarılı olmuş, savaş sonucunda 1739 Belgrat Antlaşması yapılmıştır. Bu antlaşmayla Karadeniz in Türk gölü olduğu son kez onaylanmıştır. NOT: Osmanlı nın batıda kazandığı son kârlı antlaşma olmuştur. Rusya nın sıcak denizlere inebilmesi için Balkanlara geçişini sağlayacak olan bölgede bulunan Lehistan ı işgal etmek istiyordu. Bu sebepten sürekli Lehistan ın iç işlerine karışıyor ve Balkan milletlerini Osmanlı ya karşı kışkırtıyordu. Bu sorunlar Osmanlı Rus savaşlarının yeniden başlamasına sebep oldu Osmanlı Rus savaşlarında Osmanlı Devleti yenilmiş, savaş sırasında Rus donanması çeşme limanında demirli bulunan Osmanlı donanmasına baskın yaparak yakmıştır. Savaş sonunda, 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması imzalanmıştır Küçük Kaynarca Anlaşmasıyla; Kırım a bağımsızlık verilmiş. Kırım hanlığının dini açıdan Osmanlı halifesine bağlı olacak, Ortadoksların himayesi Ruslara bırakılacak, UYARI: Böylece Ruslar Osmanlı devletinin iş işlerine karışabilecekti. Rusya kapitülasyonlardan istifade edecek, Osmanlı Devleti Rusya ya savaş tazminatı ödeyecek denilmiştir. UYARI: ilk kez bu antlaşma ile savaş tazminatı ödenmiştir. Küçük Kaynarca Antlaşması Osmanlı Devleti nin imzaladığı en ağır antlaşmalardan biridir. Karadeniz Türk Denizi olma özelliğini yitirmiştir.

8 Kırım ın başına Rus yanlısı Şahin Giray getirildi. Halk Osmanlı dan yardım isteyince Rusya ile 1779 Aynalıkavak Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Osmanlı Şahin Giray ın hükümdarlığını kabul etti. Avusturya ve Rusya Osmanlı ya karşı işbirliği yaptı. (Grek porjesi, Avusturya ve Rusya nın Osmanlı yı paylaşma politikası) yapılan savaşlar sırasında 1789 Fransız ihtilali çıktığı için Avusturya 1791 Ziştovi Antlaşması ile Avusturya savaştan ayrıldı. Bir yıl sonra Rusya ile Osmanlı 1792 Yaş Antlaşması nı imzaladı. (lll. Selim) Bu antlaşmayla Osmanlı Kırım ın Ruslar a ait olduğunu kabul etti. Sıcak denizlere inmek isteyen Rusya, Fransa İhtilalinin getirdiği Milliyetçilik Akımının etkisinden faydalanarak Sırpları isyana teşvik etmiştir yılları arasında yapılan Osmanlı - Rus Savaşları sonunda 1812 Bükreş Antlaşması imzalandı. (ll. Mahmut) Sırbistan a imtiyazlar verildi. İki ülke arasında Prut Nehri sınır kabul edildi. Yunan isyanını (megola idea) bastıramayan Osmanlı Devleti Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa dan yardım istedi. Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Girit ve Mora nın kendisine verilmesi karşılığında yardım edeceğini söylemiştir. ll. Mahmut bunu kabul edince Kavalalı nın oğlu İbrahim paşa Yunan isyanını bastırmıştır. Ancak Osmanlı Devletine karşı bir araya gelen İngiltere, Fransa, Rusya Navarin de Osmanlı donanmasını yakmıştır. Navarin baskınından sonra Osmanlı Devleti yakılan donanmasının tazminatını Rusya dan isteyince Rusya Osmanlı Devletine savaş ilan etmiştir Osmanlı Rus savaşlarında Osmanlı Devleti yenilmiş, Savaşın sonunda 1829 Edirne Antlaşması imzalanmıştır. Yunanistan a bağımsızlık verilecek, UYARI: Milliyetçilik İsyanları sonrasında Osmanlı Devletinden ayrılarak bağımsızlığına kavuşan millet Yunanlılar olmuştur. Sırbistan, Eflak ve Boğdan a özerklik verilecek, Osmanlı Devleti Rusya ya savaş tazminatı ödeyecek, Prut Nehri Osmanlı Devleti ile Rusya arasında sınır olacaktır. Mora da bağımsız Yunanistan kurulunca, Mora yönetimini isteyen Kavalalı Mehmet Ali Paşa Suriye topraklarının valiliğini istemiştir. ll. Mahmut kabul etmeyince Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa ile Osmanlı arasında savaş başladı. Avrupalı devletler Kavalalı nın durumunun iyi olmasından rahatsız olmuştur. Avrupalı devletler Mısır da güçlü olan Kavalalı Mehmet Ali paşa nın daha fazla güçlenmesini istemediklerinden Osmanlı Devleti ile Kavalalı Mehmet Ali Paşa arasında arabuluculuk yapmışlardır Kütahya Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma ile; Mısır, Girit, Şam valiliği Kavalalı Mehmet Ali Paşaya verilmiştir. Oğlu İbrahim Paşa ya Cidde valiliği verilmiştir Kütahya Antlaşması ndan memnun olmayan ll. Mahmut Kavalalı tehlikesine karşı Ruslarla 1833 Hünkâr İskelesi Antlaşmasını imzaladı. Bu antlaşma ile; Osmanlı Devleti ne ya da Rusya ya bir saldırı olursa iki devlet birbirine yardım edecek ve Rusya lehine boğazlar diğer devletlere kapatılacak. Bu antlaşma sekiz yıl yürürlükte kalacaktır Hünkâr İskelesi Antlaşması Osmanlı nın boğazlar üzerindeki egemenlik haklarını kullanarak imzaladığı son antlaşmadır. Bundan sonra boğazlar uluslararası platformlarda tartışılacaktır. Yani boğazlar sorunu Avrupa meselesi olmuştur Kavalalı Mehmet Ali Paşa bağımsızlığını ilan ederek tekrar Osmanlı Devletine saldırdı. Osmanlı ordusunu Nizip Savaşında yendi. İngiltere Rusların yeniden işe karışmasını engellemek için çalışmalara başladı. Rusların boğazlar aracılığı ile Akdeniz e inerek, İngiliz sömürgelerine giden yolları kapatabileceği endişesine kapılan İngiltere, Mısır meselesini Avrupa meselesi gibi göstererek, Avrupa devletlerini toplantıya çağırdı. Kavalalı nın yanında yer alan Fransa 1840 Londra konferansına katılmadı. Mısır ve Boğazlar sorunu Avrupa meselesi olunca Osmanlı Devleti Avrupa ya hoş görünmek için 1839 Tanzimat Fermanı nı hazırladı. Mısır ve Boğazlar sorunu sırasında Osmanlı İngiltere nin desteğini almak için 1838 Balta Limanı Antlaşması ile İngiltere ye çok geniş kapitülasyonlar verdi. Buna göre Osmanlı devleti ihracattan % 12 gümrük vergisi alacak, ithalattan % 5 gümrük vergisi alacak, yerli tüccarlar % 8 iç gümrük vergisi ödeyecek ve yabancı tüccarlar iç gümrük vergisi ödemeyecektir. Mısır sorununu Avrupalı Devletler 1840 Londra Konferansı nda çözdü. Bu konferansa İngiltere, Avusturya, Prusya, Osmanlı, Rusya katılmıştır. Bu konferansa göre; Mısır valiliği babadan oğula geçmek şartıyla Kavalalı ailesine bırakıldı. Mısır da vergiler padişah adına toplanacak, dörtte biri İstanbul a gönderilecekti. Suriye, Adana ve Girit Osmanlı Devletine bağlı olacaktı.

9 1840 Londra Konferansı nda en kazançlı çıkan devlet İngiltere oldu. İngiltere, Rusya yı boğazlar konusundaki kazançlarından yoksun bırakarak sömürge yollarının yeniden güçsüz durumdaki Osmanlı egemenliğinde kalmasını sağladı. Boğazlar sorunu ise Avrupalı devletler tarafından 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi nde çözdü. Bu konferansa ise; İngiltere Fransa, Avusturya, Rusya, Prusya ve Osmanlı katıldı. Bu sözleşmeye göre; Barış zamanı boğazlardan savaş gemisi geçmeyecek. Boğazlar dünya ticaretine açık olacak. Boğazlar sorunu bu sözleşme ile uluslararası statü kazandı. Doğu Akdeniz den Rus tehlikesini uzaklaştırdığı için İngiltere ve Fransa kârlı çıkan devletler oldu Kırım Savaşı öncesi Rusya İngiltere ile işbirliği yapmaya çalıştı. Osmanlı yı Hasta adam olarak gören Rusya Osmanlı Devletini paylaşmayı önerdi Balta Limanı Antlaşması ile Osmanlı dan istediği gibi faydalanan İngiltere Rusların önerisini kabul etmedi. Rusya, Kutsal Yerler Sorunu nu ortaya çıkarıp savaşı başlattı. Rusların Balkanlardaki ilerleyişi üzerine Avusturya Osmanlı Devleti nin yanında yer aldı. Bu durumdan endişelenen İngiltere ve Fransa da Osmanlı nın yanında yer aldı. Bu devletlerin yardımı ile savaşı Osmanlı Devleti kazandı. Kırım Savşı nın sonunda İngiltere, Fransa, Avusturya, Piyemento, Prusya, Rusya ve Osmanlı nın katıldığı 1856 Paris Antlaşması imzalandı (Abdülmecit) Bu Antlaşmaya göre; Osmanlı Avrupalı devlet sayılacak ve Avrupa Hukuku ndan faydalanacak. Osmanlı toprak bütünlüğü, Avrupalı devletlerin garantisi altında olacak. İki taraf savaş sırasında aldıkları toprakları geri verecek. Boğazlar, 1841 Londra Sözleşmesi ne göre yönetilecek. Karadeniz tarafsız olacak Osmanlı ve Rus donanması bulunmayacak, Eflak ve Boğdan ın iç işlerine hiçbir devlet karışmayacak. Avrupalı azınlıklara haklar istedi ve 1856 Islahat fermanı hazırlandı. Kırım Savaşı ve sonrasında Kırım Savaşı nda Rusya Sinop ta Osmanlı donanmasını yaktı.(1853) Kırım Savaşı sırasında Osmanlı ilk kez Dış Borç aldı. (1854) Rusya ile birlikte yenik sayılan Osmanlı Karadeniz deki haklarını kaybetti. Osmanlı Devleti nin kendini koruyacak güçte olmadığı anlaşıldı. Osmanlı toprak bütünlüğü Avrupa devletlerinin garantörlüğü altına alındı. Avrupalı devletler Paris Antlaşmasına konulan ıslahat maddesiyle, Osmanlı üzerindeki baskılarını artırdılar. Karadeniz deki haklarını kaybeden Rusya Panslavizm Politikası na ağırlık verdi Osmanlı - Rus Savaşı (93 Harbi) Balkanlar sorunu için İstanbul Konferansı (Tersane) kararlarını Osmanlı devleti kabul etmeyince Londra Konferansı düzenlendi. Osmanlı Devleti bu konferansında kararlarını kabul etmeyince Rusya Osmanlı Devletine savaş açtı. Zor durumda kalan Osmanlı Devleti ateşkes çağrısında bulundu. İki ülke arasında 1878 Ayastefenos (Yeşilköy) Antlaşması yapıldı. Rusya nın güçlenerek Balkanlar da etkin olması ve Doğu Anadolu ya yerleşerek Akdeniz e inmesini istemeyen İngiltere, Avusturya ve Almanya Ayastefenos Antlaşması nı kabul etmediler. Rusya yeni bir savaşı göze alamayarak görüşmeleri kabul etti. Ayastefenos Antlaşması yerine 1878 Berlin Antlaşması yapıldı Berlin Antlaşması na göre, Sırbistan, Romanya ve Karadağ bağımsız oldu. Bosna - Hersek yönetimi geçici olarak Avusturya ya geçti. Kars, Ardahan, Batum Rusya ya, Doğubeyazıt Osmanlı ya bırakıldı. Teselya nın Yunanistan a ait olduğu kabul edildi. Osmanlı savaş tazminatı ödemeyi kabul etti. Osmanlı Ermenilerin yaşadığı topraklarda ıslahatlar yapması kararı kabul edildi. 93 Harbi ve sonrasında İngiltere ilk kez bu savaş sırasında Osmanlı toprak bütünlüğünü korumaktan vazgeçti. Kafkas cephesinde Ahmet Muhtar Paşa Ruslara karşı önemli başarılar kazandıysa da Ruslar Erzurum a kadar ilerledi. Rus ilerleyişi ancak Aziziye Tabyaları nda durdurulabildi. Ermeniler de Ruslara destek verdi. Berlin Antlaşması öncesi Kıbrıs ın yönetimi İngiltere ye bırakıldı. Berlin Antlaşması na Osmanlı, İngiltere, Rusya, Avusturya, Fransa, İtalya ve Almanya katıldı. Berlin Antlaşması ile ilk kez Ermeni Meselesi dünya komuoyuna ve uluslar arası antlaşmalara girmiş oldu. Avrupa devletleri Türk - Ermeni ilişkilerine karışma hakkı elde etti.

10 Kıbrıs ın yönetimini ele geçiren İngiltere sözünü tutmadı. Osmanlı toprak bütünlüğünü korumaktan vazgeçti. Osmanlı bu antlaşmayla hızla çökmeye başladı. Dış politikada Osmanlı toprak bütünlüğü korumaktan vazgeçen İngiltere nin yerini Almanya aldı Berlin Antlaşması öncesi Osmanlı Devleti Kıbrıs ın yönetimini İngiltere ye verdi de İngiltere Mısır ı işgal etti. Osmanlı Devletinin topraklarını paylaşmak ve bölgeden Almanları uzaklaştırmak amacı ile Rusya ve Fransa işbirliği yaptı. lx. Osmanlı İngiltere İlişkileri; 1718 Pasarofça Antlaşması nda arabuluculuk yapan İngiltere ye kapitülasyonlar verildi lerde Sanayi Devrimi İngiltere de başladı. İngiltere en büyük sömürgeci devlet oldu Osmanlı Rus savaşında İngiltere Rusya yı destekledi. Çanakkale Boğazını geçerek İstanbul önlerine kadar geldiler ancak geri çekildiler. Mısır ı işgal etmek istedilerse de Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından durduruldular Tilsit Antlaşması ile Fransa ve Rusya nın Osmanlı topraklarını kendi aralarında paylaşması üzerine Osmanlı ile İngiltere arasında Çanakkale (Kale-i Sultaniye) Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmaya göre boğazlardan barış zamanı hiçbir savaş gemisi geçmeyecekti. İngiltere Osmanlı dan geniş imtiyazlar elde etti. Yunan isyanı sırasında İngiltere, Fransa ve Rusya Navarin de Osmanlı donanmasını yaktılar. Yunanistan a bağımsızlık istediler Balta Limanı Antlaşması ile İngiltere ye Osmanlı çok geniş haklar verdi. Dış ticarette bağımsızlığını kaybetti. Balta Limanı Antlaşması ile Osmanlı ihracattan % 12 gümrük vergisi alacak ithalattan % 5 gümrük vergisi alacak, yerli tüccarlar % 8 iç gümrük vergisi ödeyecek ve yabancı tüccarlar iç gümrük vergisi ödemeyecektir. İngiltere XIX. yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı toprak bütünlüğünü savundu. Kırım savaşı sırasında Osmanlı ilk borcu İngiltere den aldı. İngiltere nin Hindistan ve Güney Asya daki sömürgelerine giden yollar Osmanlı topraklarından geçiyordu yılında Süveyş Kanalı nın açılması ile Avrupalı devletler bu bölgeye göz dikti Almanya siyasi birliğini kurunca, İngiliz sömürgelerine ulaşabilmek için Osmanlı ile yakınlaşınca İngiltere Osmanlı ya karşı izlediği politikasını değiştirdi. Osmanlı Devletinin toprak bütünlüğünü korumaktan 1878 de vazgeçti. İngiltere Rusların kışkırttığı Ermenileri destekledi. Rusya ya bağlı Ermenistan kurulması yerine bağımsız Ermeni Devleti kurulmasını kendi çıkarlarına uygun buldu. Böylece sömürgelerine giden yolu güvenlik altına almış olacaktı. İngiltere Doğu Anadolu da İngiliz konsolosluklarının sayısını artırarak bölgeye çok sayıda Protestan misyonerleri gönderdi. l. Dünya Savaşı sırasında gizli antlaşmalarla Osmanlı topraklarını paylaştılar. X. Osmanlı Almanya İlişkileri; 1871 de Siyasi birliğini geç sağlayan Almanya sömürgecilik faaliyetlerine başladı. İngiliz sömürgelerine göz diken Almanya Osmanlı ya yakınlaştı. Almanya nın Osmanlı ile yakınlaşması, Osmanlı - İngiliz ilişkilerinin bozulmasına sebep oldu. İngiltere bu ikiliye karşı Rusya ile 1907 Reval Görüşmesi ni yaptı. Rusların boğazlar ve Balkanlar politikasını uygulamasına izin verdi. Almanya nın Osmanlı ya yakınlaşma sebebi. Osmanlı nın İngiliz sömürgelerine yakın olmasıdır. İttihat ve Terakkicilerin Alman hayranlığı Almanya nın teknolojik silah gücünedir. Almanya, Osmanlı halifesinin manevi gücünü kullanarak bölgedeki Müslümanları İngiltere ye karşı ayaklandırmak istiyordu. Geniş topraklara ve insan gücüne sahip olan Osmanlı, Almanya için iyi bir hammadde kaynağı ve Pazar olabilirdi. Almanya bu düşünceyi gerçekleştirebilmek için Osmanlı Devleti nin l. Dünya Savaşı nda kendi yanında yer almasını sağladı. D. Avrupa daki Gelişmelerin Osmanlı ya etkisi Coğrafi Keşiflerle Avrupa lı yeni ticaret yolları (ümit burnu) bulunca, Osmanlı nın elinde bulunan İpek ve Baharat yollarının önemi kalmadı. Gümrük gelirleri düştü. Avrupalı yeni kıtalardaki altın, gümüş gibi değerli madenleri Avrupa ya taşıdı. Avrupa para değeri arttı. Osmanlı para değeri düştü. Coğrafi keşiflerle zenginleşen Avrupa da Rönesans, Reform

11 hareketleri gerçekleşti. Skolastik düşünce yıkıldı, bilimsel gelişmeler başladı. Fransız ihtilali ile Milli devlet anlayışı (Milliyetçilik) ortaya çıkınca, çok uluslu Osmanlı da azınlık ayaklanmaları başladı. Osmanlı çok uluslu özelliğini kaybetti. Avrupalı Osmanlı Devletinin iç işlerine en çok azınlık meselesini kullanarak karıştırmıştır. Sanayi Devrimi ile Avrupa da fabrikalar açıldı. Bu fabrikalarda hammadde ve üretilen mala Pazar arayışı başladı. (Sömürgecilik). Osmanlı birçok devlete Kapitülasyonlar verdiği için Avrupalı rahatça Osmanlı topraklarına girip ürettiği malı satabiliyordu. Böylece Osmanlı Avrupa nın açık pazarı oldu. Ekonomik gücü olmayan Osmanlı siyasi yönden de Avrupa kontrolüne geçti Kırım Savaşı sırasında Osmanlı ilk Dış borcu aldı. Gelir getiren yatırım yapmadığı için borcu ödeyemedi. Avrupalı 1881 de Duyun-u Umumiye kurumunu kurarak Osmanlı nın gelirlerine el koydu. Duyun-u Umumiye ile Osmanlı ekonomisi iflas etmiştir. ll. Abdülhamit Muharrem Kararnamesi ile Avrupa ya borcu ödeyemeyeceğini açıklamıştır..

OSMANLI PADİŞAHLARI. Fetret: Sözlük anlamı bunalımdır. Ancak Tarih terminolojisinde devletin hükümdarsız geçirmiş olduğu döneme denilir.

OSMANLI PADİŞAHLARI. Fetret: Sözlük anlamı bunalımdır. Ancak Tarih terminolojisinde devletin hükümdarsız geçirmiş olduğu döneme denilir. OSMANLI PADİŞAHLARI Kuruluş Dönemi; 1. Osman Bey (1299-1324) Kayı Aşiretini, aşiretten beyliğe dönüştüren, devletin temellerini atan kişidir. Bizans a yönelik fetih hareketleri yaparak sınırları genişletmiştir.

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi YÜKSELME DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ www.tariheglencesi.com Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 II.Selim (1566-1574) Tahta Geçme Yaşı: 42.3 Saltanat Süresi:8.3 Saltanat Sonundaki Yaşı:50.7

Detaylı

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU Ertuğrul Gazi 1) * Orhan Bey tarafından fethedilmiş olup başkent buraya taşınmıştır. * İpek sanayisinin merkezi konumundaki bu bölgenin fethiyle Osmanlı gelirleri. Yukarıdaki özellikleri verilmiş bölge

Detaylı

Duraklama Döneminin Sebepleri

Duraklama Döneminin Sebepleri Duraklama Döneminin Sebepleri A: İç Sebepler 1. Merkezi Yönetimin Bozulması Tahta geçen padişahların küçük yaşta tecrübesiz ve zayıf karakterli olması. (Sancağa çıkma usulünün kaldırılması) Saray kadınlarının

Detaylı

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi DURAKLAMA DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU XVII.YÜZYILDA OSMANLI- AVUSTRYA VE OSMANLI- İRAN İLİŞKİLERİ a-avusturya ile İlişkiler

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ ( XVII/17.YÜZYIL) ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ ( XVII/17.YÜZYIL) ÖNEMLİ GELİŞMELERİ OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ ( XVII/17.YÜZYIL) ÖNEMLİ GELİŞMELERİ SOKULLU MEHMET PAŞA'NIN ÖLÜMÜYLE DÖNEM BAŞLAMIŞTIR VE KARLOFÇA ANLAŞMASINA KADAR DEVAM ETMİŞTİR. DURAKLAMANIN NEDENLERİ YENİÇERİ OCAĞINDA

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları SIRP İSYANLARI Osmanlı İmparatorluğu na 15. yüzyılın ortalarında katılan Sırbistan da, İmparatorluğun diğer yerlerinde olduğu gibi, âdil bir yönetim kurulmuştu. Sırp

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Napolyon un kendisini imparator ilan etmesi diğer Avrupa devletlerini kaygılandırdı (1804).İngiltere ve Rusya nın da dahil olduğu devletler Fransa ya

Napolyon un kendisini imparator ilan etmesi diğer Avrupa devletlerini kaygılandırdı (1804).İngiltere ve Rusya nın da dahil olduğu devletler Fransa ya Napolyon un kendisini imparator ilan etmesi diğer Avrupa devletlerini kaygılandırdı (1804).İngiltere ve Rusya nın da dahil olduğu devletler Fransa ya karşı ittifak oluşturdular. Osmanlı Devleti ise Napolyon

Detaylı

7- Osmanlı Devleti'nde Yükselme Devri'nden sonra yeteneksiz padişahlar görülmeye başlandı. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Şehzadele

7- Osmanlı Devleti'nde Yükselme Devri'nden sonra yeteneksiz padişahlar görülmeye başlandı. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Şehzadele 1- Osmanlı Devleti nin ekonomik olarak zayıflamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Teknolojik gelişmelerin artması B) Don-Volga kanal teşebbüsü C) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması D) Avrupalılara

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Önce gelen: V. Murat 30 Mayıs 1876 31 Ağustos 1876 Osmanlı Hanedanı ve Hilafet II. Abdülhamit 31 Ağustos

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

3. 18.yy da Grek ve Dakya projesi ile Osmanlıyı paylaşmayı planlayan Avrupalı iki devlet aşağıdakilerden hangisidir? I. Rusya. II.

3. 18.yy da Grek ve Dakya projesi ile Osmanlıyı paylaşmayı planlayan Avrupalı iki devlet aşağıdakilerden hangisidir? I. Rusya. II. www.burakelgit.com.tr I. Rusya II. Fransa III. Avusturya 1. Osmanlı Devleti Gerileme döneminde yukarıdaki devletlerden hangileriyle mücadele etmiştir? A) Yalnız II B) I,II ve III C) II ve III D) I ve III

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR?

OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR? OSMANLI İMPARATORLUĞUNU SARSAN SON SAVAŞLAR HANGİLERİDİR? TRABLUSGARP BUGÜN HANGİ ÜLKEDİR? LİBYA İTALYA HARİTA DA OSMANLI DEVLETİNİ VE İTALYA TOPRAKLARINI GÖSTERİNİZ? Nurdan Gül Kökten İTAL YANIN TRABLUSGARP

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk

istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk , istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sebepleri istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından gelişmesi istanbul'un fethinin türk ve dünya tarihi açısından sonuçları istanbul'un fethinin

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

Osmanlı Devleti'nin kurucuları, Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı aşiretidir.

Osmanlı Devleti'nin kurucuları, Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı aşiretidir. Osmanlı Devleti'nin kurucuları, Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı aşiretidir. Kayı aşireti, Türkiye Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat döneminde Ankara yakınlarındaki Kara- cadağ bölgesine yerleştirilmiştir.

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 A. Tarihin Tanımı...3 B. Tarihin Kaynakları...4 C. Tarihe Yardımcı Bilim Dalları...4 D. Tarihte Yüzyıl, Yarı Yüzyıl,

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Sarı Irmak ın kuzeyi idi. Daha sonra Orhun ve Selenga ırmakları

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ 1215 yılında Magna Carta ile Kral,halkın onayını almadan vergi toplamayacağını, hiç kimseyi kanunsuz olarak hapse veya sürgüne mahkum etmeyeceğini bildirdi. 17.yüzyıla

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

d-italya nın Akdeniz de hakimiyet kurma isteği

d-italya nın Akdeniz de hakimiyet kurma isteği I.DÜNYA SAVAŞI Sebepleri: a-almanya nın siyasi birliğini tamamlayarak, sömürgecilikte İngiltere ye rakip olması b -Fransa ve Almanya arasındaki Alsas-Loren bölgesi meselesi(fransa nın Sedan Savaşı nda

Detaylı

Tarihteki İlkler-2. Yönetici tarafından yazıldı Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15

Tarihteki İlkler-2. Yönetici tarafından yazıldı Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15 Tarihteki İlkler2 Cuma, 16 Ocak 2009 13:00 Son Güncelleme Cuma, 16 Ocak 2009 15:15 OSMANLI TARİHİ İLK Osmanlı Padişahı OSMAN BEY dir. Osmanlıların İLK Başkenti SÖĞÜT dür. Osmanlılarda İLK defa Beylikten

Detaylı

OSMAN BEY DÖNEMİ ( ) OSMANLI DEVLETİ ( ) Resmi Adı: Devlet-i Aliyye-i Osmaniye (Yüce Osmanlı Devleti).

OSMAN BEY DÖNEMİ ( ) OSMANLI DEVLETİ ( ) Resmi Adı: Devlet-i Aliyye-i Osmaniye (Yüce Osmanlı Devleti). OSMANLI DEVLETİ (1299-1922) Resmi Adı: Devlet-i Aliyye-i Osmaniye (Yüce Osmanlı Devleti). 1243 Kösedağ Savaşı'ndan sonra Anadolu Selçuklu Devleti merkezi otoritesini kaybetti. Bu ortamda Anadolu'da birçok

Detaylı

BİRİNCİ D NYA SAVAŞI

BİRİNCİ D NYA SAVAŞI BİRİNCİ D NYA SAVAŞI KONUYA GİRİŞ BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNDEKİ GELİŞMELER VE BLOKLAŞMALAR BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN NEDENLERİ / Genel - Başlatan BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN GELİŞİMİ OSMANLI DEVLETİ NİN

Detaylı

1- XVII.YÜZYILDA ASYA VE AVRUPA

1- XVII.YÜZYILDA ASYA VE AVRUPA 1- XVII.YÜZYILDA ASYA VE AVRUPA AVRUPA NIN GENEL DURUMU XVII.yüzyılda Avrupa Devletlerinde yönetim şekli olarak kralların hakim oldukları mutlak monarşi yönetimi görülmektedir. Feodalite rejiminin yıkılmasından

Detaylı

İçindekiler. 1. Ünite BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) 2. Ünite DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ. 3. Ünite ARAYIŞ YILLARI (XVII. YÜZYIL)

İçindekiler. 1. Ünite BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) 2. Ünite DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ. 3. Ünite ARAYIŞ YILLARI (XVII. YÜZYIL) İçindekiler BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) 1. Bölüm : Osmanlı Devleti nin Kuruluşu...5 2. Bölüm : Balkanlarda Osmanlı Fetihleri ve İskan Siyaseti... 9 3. Bölüm : Anadolu da Siyasi Birliği Sağlama Çalışmaları...15

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI DA 18. YÜZYIL GERİLEME DÖNEMİ DİR. Yaklaşık 100 yıl sürmüştür. 18. Yüzyıldaki Islahatların Genel Özellikleri -İlk kez Avrupa daki

Detaylı

1302'de Koyunhisar savaşını kazandı. (Koyunhisar savaşının diğer adı: Bafeon Savaşı) (Ayrıca bu savaş ilk Osmanlı - Bizans savaşıdır)

1302'de Koyunhisar savaşını kazandı. (Koyunhisar savaşının diğer adı: Bafeon Savaşı) (Ayrıca bu savaş ilk Osmanlı - Bizans savaşıdır) Osmanlı Devleti - Kuruluş Dönemi Önemli Notlar - Pdf İndir 1. Osman Bey 1298' Bizans'tan Karacahisar'ı aldı. 1302'de Koyunhisar savaşını kazandı. (Koyunhisar savaşının diğer adı: Bafeon Savaşı) (Ayrıca

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, (1)

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, (1) BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, 1914-1918 (1) Topyekûn Savaş Çağı ve İlk Büyük Küresel Çatışma Mehmet Beşikçi I. Dünya Savaşı nın modern çağın ilk-en büyük felaketi olarak tasviri Savaşa katılan toplam 30 ülkeden

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

ARAYIŞ YILLARI (17.YÜZYIL) (DURAKLAMA DÖNEMİ ) ISLAHATLAR AYAKLANMALAR

ARAYIŞ YILLARI (17.YÜZYIL) (DURAKLAMA DÖNEMİ ) ISLAHATLAR AYAKLANMALAR ARAYIŞ YILLARI (17.YÜZYIL) (DURAKLAMA DÖNEMİ ) ISLAHATLAR AYAKLANMALAR 1. Osmanlı Devleti nde Yeniçeri Ocağı nı kaldırmak isteyen ilk padişah II. dır. Osman 2. Genç Osman saray ile halk arasındaki kopukluğu

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

Alemdar Mustafa Paşa nın desteği ile tahta oturdu.

Alemdar Mustafa Paşa nın desteği ile tahta oturdu. Alemdar Mustafa Paşa nın desteği ile tahta oturdu. Askeri alanda birçok yenilik yapıldı. Eğitim alanında bir çok yenilik yapıldı. İdari alanda yenilikler yapıldı. Milliyetçilik etkisi ile ayaklanmalar

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ'NİN YÜKSELME DÖNEMİ ( )

OSMANLI DEVLETİ'NİN YÜKSELME DÖNEMİ ( ) OSMANLI DEVLETİ'NİN YÜKSELME DÖNEMİ (1453-1579) İstanbul un fethi (1453) ile başlayıp Sokulu Mehmet Paşa'nın ölümüne (1579) kadar süren dönemdir. Dönemin ilk padişahı II. Mehmet'tir (Fatih). FATİH SULTAN

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ KURTULUŞ SAVAŞI DOĞU VE GÜNEY CEPHESİ DOĞU CEPHESİ Ermeniler XIX. Yy`a kadar Osmanlı topraklarında huzur içinde yaşadılar, devletin çeşitli kademelerinde

Detaylı

10. HAFTA YUNANĐSTAN IN BAĞIMSILIĞI VE MEHMED ALĐ PAŞA ĐSYANI

10. HAFTA YUNANĐSTAN IN BAĞIMSILIĞI VE MEHMED ALĐ PAŞA ĐSYANI 10. HAFTA YUNANĐSTAN IN BAĞIMSILIĞI VE MEHMED ALĐ PAŞA ĐSYANI ÖNERĐLEN OKUMALAR: - Ağacan, Đbrahim Ç., Paşanın Adamları ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Ordu ve Modern Mısır, Đstanbul, Bilgi Üniversitesi Yayınları,

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA 1 Kütahya- Eskişehir Savaşı nda ordumuz Sakarya Nehri nin doğusuna çekilmişti. 2 TEKÂLİF-İ MİLLİYE NİN SAKARYA SAVAŞI NA ETKİSİ Tekâlif-i Milliye kararları daha uygulamaya yeni başlandığı için Sakarya

Detaylı

İstanbul u Fethinin Dahi Stratejisi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

İstanbul u Fethinin Dahi Stratejisi - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Fetih 1453 gösterime girdi. Yönetmenliğini ve yapımcılığını Faruk Aksoy'un yaptığı, başrollerinde Devrim Evin, İbrahim Çelikkol ve Dilek Serbest'in yer aldığı İstanbul'un Fethi ni konu alan Türk film 17

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne nin Yaşadığı İşgaller - Dört İşgal Dönemi........ 4 0.2 İlk Rus İşgal

Detaylı

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI:

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: DOĞUBAYAZIT M. M. FAHRETTİN PAŞA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARI A GRUBU ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: SORULAR

Detaylı

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI 5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ Prof. Dr. Atilla SANDIKLI Karadeniz bölgesi; doğuda Kafkasya, güneyde Anadolu, batıda Balkanlar, kuzeyde Ukrayna ve Rusya bozkırları ile çevrili geniş bir havzadır.

Detaylı

MISIR MESELESİ---MISIR VALİSİ MEHMET ALİ PAŞA'NIN İSYANI

MISIR MESELESİ---MISIR VALİSİ MEHMET ALİ PAŞA'NIN İSYANI MISIR MESELESİ---MISIR VALİSİ MEHMET ALİ PAŞA'NIN İSYANI (Denize düşen yılana sarılır) Sebepleri: 1) Yunan isyanının bastırılmasında II. Mahmut'a yardım eden Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya vaat

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

I.Süleyman ( ) Tahta Geçme Yaşı: Saltanat Süresi:46 Saltanat Sonundaki Yaşı:71.10 Ölüm Yaşı:71.10

I.Süleyman ( ) Tahta Geçme Yaşı: Saltanat Süresi:46 Saltanat Sonundaki Yaşı:71.10 Ölüm Yaşı:71.10 I.Süleyman (1520-1566) Tahta Geçme Yaşı: 25.11 Saltanat Süresi:46 Saltanat Sonundaki Yaşı:71.10 Ölüm Yaşı:71.10 17.02.2017 ÖNEMLİ OLAYLARI İÇ İSYANLAR Canberd Gazali, Yavuz tarafından Şam valiliğine atanmıştı.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders Dr. İsmail BAYTAK HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları Hristiyanlarca kutsal sayılan Hz. İsa nın doğum yeri Kudüs ve dolayları, VII. yüzyıldan beri Müslümanlar ın elinde

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : OSMANLI TARİHİ II (KLASİK ÇAĞ) Ders No : 0020100029 Teorik : Pratik : 0 Kredi : ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur.

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur. 3. Selçuklularda, I. hükümdarın Tanrı adına insanları yönetmekle görevli olması, KPSS 2009 GK-(3) ülkenin, hanedan üyelerinin ortak malı sayılması, din işlerinin halifeye, dünya işlerinin sultana ait olması

Detaylı

I. Dünya savaşı ve nedenleri

I. Dünya savaşı ve nedenleri On5yirmi5.com I. Dünya savaşı ve nedenleri I. Dünya savaşı ve nedenleri nelerdir? Yayın Tarihi : 12 Kasım 2012 Pazartesi (oluşturma : 8/11/2017) NEDENLERİ ** Sanayi inkılabı sonucunda devletler arasında

Detaylı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Hadrianopolis ten Edrine ye : Bizans Dönemi.......... 4 0.2 Hadrianopolis Önce Edrine

Detaylı

EN UZUN YÜZYIL ( )

EN UZUN YÜZYIL ( ) 304 5. Ünite EN UZUN YÜZYIL (1800-1922) 1. XIX. Yüzyıl Başlarında Asya ve Avrupa... 128 2. II. Mahmut Dönemi Siyasi Olaylar... 131 3. Tanzimattan Meşrutiyete... 137 4. Osmanlı Devleti nde Anayasal Düzene

Detaylı

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ...

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ... ÖRNEK SORU: 1 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti açısından, 30 Ekim 1918 de, yenilgiyi kabul ettiğinin tescili niteliğinde olan Mondros Ateşkes Anlaşması yla sona erdi. Ancak anlaşmanın,

Detaylı

T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük

T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük 2015-2016 T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Arif ÖZBEYLİ Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Açılması Meclis-i Mebusan ın dağıtılması üzerine, Parlamento nun Mustafa Kemal

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 6.ders. Dr. İsmail BAYTAK. İlk Türk Devletleri KÖKTÜRK DEVLET

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 6.ders. Dr. İsmail BAYTAK. İlk Türk Devletleri KÖKTÜRK DEVLET ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 6.ders Dr. İsmail BAYTAK İlk Türk Devletleri KÖKTÜRK DEVLET I. GÖKTÜRK DEVLETİ (552-630) Asya Hun Devleti nden sonra Orta Asya da kurulan ikinci büyük Türk devletidir. Bumin Kağan

Detaylı

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için

HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için HAÇLI SEFERLERi Orta Çağ'da Avrupalıların Müslümanların elinde bulunan ve Hristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için düzenledikleri seferlere "Haçlı Seferleri" denir. Haçlı Seferlerinin

Detaylı

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14 Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Ders Notu OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1300-1453) 1. OSMANLI'DA DEVLET ANLAYIŞI Türkiye Selçuklu Devleti

Detaylı

TESALYA (YUNANİSTAN) SAVAŞI PULLARI (21-4-1898)

TESALYA (YUNANİSTAN) SAVAŞI PULLARI (21-4-1898) TESALYA (YUNANİSTAN) SAVAŞI PULLARI (21-4-1898) 1897 Türk-Yunan Savaşı (TESELYA SAVAŞI) Teselya savaşları nın aslı Girit adası olayları ile başlamıştır, 1894 Haziran'ında Rumlar Halepa Sözleşmesi'nin uygulanmasını

Detaylı

a. Merkez Yönetiminin Bozulması

a. Merkez Yönetiminin Bozulması Yazı İçerik Merkez Yönetiminin Bozulması Eyalet Yönetiminin Bozulması Ordu ve Donanmanın Bozulması Eğitim Sisteminin Bozulması Ekonomik Durumun Bozulması Toplum Yapısının Bozulması Osmanlı İmparatorluğunun

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi YÜKSELME DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ www.tariheglencesi.com Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 I.Süleyman (1520-1566) Tahta Geçme Yaşı: 25.11 Saltanat Süresi:46 Saltanat Sonundaki Yaşı:71.10

Detaylı

10. SINIF TARİH YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

10. SINIF TARİH YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 10. SINIF TARİH YAZ TATİLİ 10. SINIF ÖDEV TARİH KİTAPÇIĞI YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI I. ÜNİTE: BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) MEV Koleji Özel Ankara Okulları 1 I. ÜNİTE BEYLİKTEN DEVLETE (1300-1453) 1. KONU:

Detaylı

c-1086 da Süleyman Şah ile Tutuş arasında yapılan savaşta Süleyman Şah yenildi ve intihar etti, oğulları esir alındı.

c-1086 da Süleyman Şah ile Tutuş arasında yapılan savaşta Süleyman Şah yenildi ve intihar etti, oğulları esir alındı. Anadolu Selçuklu Devleti Hakkında Bilgi (1075-1308) Süleyman Şah Dönemi: (1075-1086) a-1075'te İznik'i aldı ve devleti kurdu. b-büyük Selçuklu tahtını ele geçirmek amacıyla doğuya yöneldi. c-1086 da Süleyman

Detaylı

Edirne Tarihi - Osmanlı Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Osmanlı Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Osmanlı Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Osmanlı Dönemi Başlangıcı : Edirne nin Fethi......... 4 0.2 Padişahlar Döneminde

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı

Karlofça Antlaşması II.Viyana Kuşatması. Karlofça Antlaşması Ders Notu. d. Osmanlı-Rusya İlişkileri

Karlofça Antlaşması II.Viyana Kuşatması. Karlofça Antlaşması Ders Notu. d. Osmanlı-Rusya İlişkileri Karlofça Antlaşması II.Viyana Kuşatması Karlofça Antlaşması Ders Notu d. Osmanlı-Rusya İlişkileri Rusya Osmanlı Devleti himayesindeki Özi Kazaklarına saldırınca Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa sefere

Detaylı

3. Ankara şehri yandaki haritada işaretli bölümlerden hangisinde yer almaktadır? ( Anket, soru:3 ). A. I B. II C. III D. IV

3. Ankara şehri yandaki haritada işaretli bölümlerden hangisinde yer almaktadır? ( Anket, soru:3 ). A. I B. II C. III D. IV 56 3. Ankara şehri yandaki haritada işaretli bölümlerden hangisinde yer almaktadır? ( Anket, soru:3 ). A. I B. II C. III D. IV Haritada işaretlenen Ankara şehrinin bulunduğu Bölüm ü bir dizi seçenek arasından

Detaylı

KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ. Youtube Kanalı: tariheglencesi

KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ.  Youtube Kanalı: tariheglencesi KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ www.tariheglencesi.com Youtube Kanalı: tariheglencesi 20.08.2017 T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Arif ÖZBEYLİ Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Açılması Meclis-i Mebusan

Detaylı