SAKARYA YA GELEN ORTADOĞU KÖKENLİ TURİSTLERİN TALEP PROFİLİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAKARYA YA GELEN ORTADOĞU KÖKENLİ TURİSTLERİN TALEP PROFİLİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA"

Transkript

1 SAKARYA YA GELEN ORTADOĞU KÖKENLİ TURİSTLERİN TALEP PROFİLİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Yrd. Doç. Dr. Burhanettin ZENGİN Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğr. Gör. Recep YILDIRGAN Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ABD Öğr. Gör. İsmail BİLGİÇLİ Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ABD ÖZET Turizm faaliyetlerine katılan tüketicilerin en önemli fizyolojik ihtiyaçları konaklama ve yeme-içmedir. Konaklama ve yiyecek-içecek ihtiyacı karşılanmadan insanların seyahatlerinden herhangi bir şekilde zevk almaları da mümkün değildir. Turistik destinasyonlarda zorunlu ihtiyaçlar kategorisindeki bu ihtiyaçların karşılanması amacıyla değişik türde ve büyüklükte işletmeler faaliyet göstermektedir. Bu işletmelerin müşteri talebine uygun hizmet verebilmesi için konaklama ve yiyecek-içecek hizmet üretimi amacıyla çok değişik yan ürünlerin tedarikini yapmaları gerekmektedir. Tedarikin istenen yer, zaman, fiyat ve kalitede olması, turistik işletmelerin müşteri memnuniyeti açısından vazgeçilmez bir unsurdur. Bu çalışmanın amacı; Sakarya da faaliyet gösteren Turizm İşletme ve Yatırım Belgeli üç adet beş yıldızlı, üç adet dört yıldızlı, sekiz adet üç yıldızlı, bir adet iki yıldızlı ve özel belgeli dört tesisin Ortadoğu kökenli müşteri taleplerinin miktar ve değişimlerini araştırarak, bu taleplerin karşılanması noktasında tesislerin hangi kriterlere göre yönetim sergilediklerini tespit etmektir. Bu çalışma Sakarya genelinde faaliyet gösteren toplam 19 adet turizm işletmesinin bulundukları bölgenin turizm pazarlarına nasıl katkı yaptıklarının ortaya çıkarılması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilere göre işletmelerin bulundukları bölge, oda ve yatak sayıları ile statüleri müşteri taleplerini karşılamada farklılaştırıcı yöntemlerini ortaya koyarak gereken beklentilerin karşılanması noktasında durum tespiti yapmaktır. Sakarya, Ortadoğu kökenli turistler için cazibesi gittikçe artan yeni bir destinasyondur. Sakarya nın, sürdürülebilir politikalarla bu pazardan daha fazla pay alması için şehrin tüm turizm paydaşlarının birlikte çalışmasına ve etkin bir koordinasyona ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: Sakarya, Otel İşletmeleri, Ortadoğu turisti, Talep Değerlendirmesi ABSTRACT The most important of consumers who participate in tourism activities, accommodation and meals are physiological needs. Accommodation and food and beverage needs are satisfied by the travels of people take pleasure in any way is not possible. Tourist destinations in the category of mandatory requirements in order to meet the needs of different types and sizes of businesses operate. These businesses serve their customers in order to comply with the demands of accommodation and food and beverage services for the production of many different products are required to supply. Supply the desired location, time, price and quality to be in the tourist business in terms of customer satisfaction is an indispensable element. This study aims; Sakarya operating'' Tourism Business and Investment Certificates'' three five-star, three four stars, eight three-star, one two star and special certificate of four plants of Middle Eastern origin customer demand and quantity of change by exploring, to meet these demands exhibit at the point of facilities management is to determine the criteria by which. This study Sakarya tourism business operating across a total of 19 how they contribute to the region's tourism market has been conducted to reveal what they did. This study Sakarya tourism business operating across a total of 19 how they contribute to the region's tourism market has been conducted to reveal what they did. Key words: Sakarya, Hotels, Middle Eastern tourists, Demand Assessment

2 1.GİRİŞ Turizm endüstrisi, ülkemiz açısından ekonomiye ve özellikle milli gelire katkısı bulunan, yurt genelinde istihdam oranını artıran ve ülkemiz cari açığın kapanmasına katkıda bulunan bir nitelik taşımaktadır. Türkiye ye en çok turist Rusya, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden gelmektedir. Ek olarak Arap dünyası ülkelerinden de özellikle İran başta olmak üzere birçok ülke Türkiye ye her yıl artan sayıda turist göndermekte ve ülkemiz bu turistlerden Batılı turistlerden elde ettiğinden fazla döviz geliri elde etmektedir. Çünkü çeşitli araştırma sonuçlarına göre ülkemizi ziyaret eden Ortadoğu kökenli turistlerin harcama kalıpları, Batılı turistlerinkinden daha yüksektir. Bu nokta da önemli olan her yıl gelen turist sayısını artırmak olmakla birlikte, artan turist sayısının yanında bu turistlerin ülkemizde yaptıkları harcamaları artırmak çok daha önemlidir. Bu da ancak turizmin yıla (12 aya) yayılması ile mümkün olacaktır. Turizm endüstrisi gerek ulusal gerekse uluslararası ekonomik etkileri nedeniyle dünya barışına hizmet eden bir endüstridir. Turizm endüstrisi dinamik yapısıyla kültür, ticaret ve sosyal yaşamı etkileyen ekonomilere katkı sağlayan önemli bir endüstri alanıdır. Dünya ticaret hacminde sürekli artış gösteren yapısıyla turizm endüstrisi bu etkisini Dünya turizm örgütü (UNWTO) öngörülerine göre gelecekte daha da arttıracak gibi görünmektedir. Dünya turizm örgütü öngörülerine göre uluslararası seyahat edenlerin sayısı 2020 yılında 1,8 milyar kişiye, toplam turizm gelirinin de 2 trilyon dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Turizm endüstrisinin önemli ölçüde gelişmesi sadece kendisini değil ilgili diğer endüstri kollarına da olumlu etkilemektedir. Turizmin gelişmesinden etkilenen turizme yönelik üretim yapan sanayi, tarım ve tamamlayıcı hizmet sektörlerinin iş hacimlerini, karlarını ve istihdam ettikleri insan sayısını artırmaktadır. Turistik işletmelerdeki konaklama arzından sonra turizmin en önemli arz kalemi yiyecek-içecek ihtiyacının karşılanmasında tarımsal üretim, istihdam konusunda da tarım sektöründe yoğun olan gizli işsizliğin azalmasına da katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada turizm ve Sakarya ili hakkında bilgiler verilerek, konu ile ilgili ortak ve farklı yönler ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Ayrıca Sakarya ili genelinde turizm işletme belgeli tesislerle yönelik yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlar değerlendirilerek; turizm işletmelerinden konaklama alanında faaliyet gösterenlerin ve Sakarya iline katkısına yönelik ilişkileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. 2.SAKARYA NIN TURİZM POTANSİYELİ 2.1. Sakarya nın Doğal Turizm Değerleri Turizmde çekicilik unsurları turizm hareketine katılma isteğinde olan kişilerin karar vermelerini sağlayan nedenlerdir diye açıklanabilmektedir. Turizmde çekicilik unsurları çok sayıda olmakla beraber ana grup olarak insan eli değmeden oluşan doğal çekicilikler ile insan katkısı ile oluşturulan yapay çekicilikler olarak ikiye ayrılmaktadır. Sakarya coğrafi konumuyla Türkiye nin nadide güzellikte illerinden birisidir. Karadeniz gibi büyük bir denize olan kıyısı, dağları, nehirleri, ovaları, gölleri, yaylaları ile diğer illere nazaran önemli güzelliklerin hepsini bir arada barındırma özelliğine sahiptir. Sakarya ılık ve yumuşak bir iklime sahiptir. Ulaşım karayollarının yanı sıra demir ve deniz yolları ile de sağlanır (Zengin;2006:76). Marmara bölgesinin kuzeydoğu kesiminde yer alan ve adını topraklarına bolluk ve bereket getiren Sakarya nehrinden alan Sakarya ili; peyzaj güzelliklerini sergileyen gölleri, çok çeşitli flora ve fauna varlıkları, şifa verici termal kaynakları, gizemli yaylaları, doğal kumsal ve plajları, doğa ve su sporları yapılabilen rekreasyon alanları ve yöreye özgü kültürel değerleri ile doğa ve özel ilgi turizmi (special interest tourism) için etkileyici turist çekim kaynaklarına sahip bulunmaktadır (Gürdal;2007;840). Sakarya ili Karadeniz sahili boyunca uzanan geniş plajları, gölleri, zengin orman ve yaylaları, vadi ve kanyonları, sıcak su ve içme suyu kaynakları ile önemli doğal değerlere sahiptir. Sakarya ili Eskişehir yönüne giden E-80 karayollarının birbirine bağlandığı bir noktadadır. İl toprakları idari açıdan doğuda Düzce, Bolu, güneyde Bilecik, Batıdan ise Kocaeli illeri, kuzeyden ise Karadeniz ile çevrili durumdadır.

3 İlin merkezi olan Adapazarı, Akova adıyla anılan düzlükte, Sakarya havzasının aşağı kısmında bulunmaktadır ( Sakarya ili topraklarının şekli, güneyden kuzeye doğru bir dikdörtgene benzemektedir. İl kendi adı ile anılan ovanın güneybatı kenarında kurulmuş olup, tarihi İstanbul Anadolu yolunun Sakarya ırmağını aştığı noktada bir köprübaşı ve kavşak noktası konumuna sahiptir. Sakarya da yeryüzü şekillerinin dağılımında platolar önemli yer kaplar. İl alanının %44,3 ünü oluşturan platolar yer yer ormanlarla kaplıdır. İlin %34 ünü dağlar, %22 sini ise ovalar kaplamaktadır. Sakarya ili bulunduğu konum itibariyle hem Marmara bölgesi hem de Karadeniz bölgesi iklimlerinin özelliklerini taşımaktadır ( Sakarya nın Tarihi ve Kültürel Değerleri Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı evleri gibi zengin kültürel değerler ve ilgi noktaları; orman, yayla, göl, deniz ve kaplıca gibi çeşitlilikleri içine alan doğa turizmi olanakları, bunlardan kaynak bulan diğer alternatif turizm olanakları ve bu olanakların ortaya çıkardığı turistik hizmet altyapısı mevcuttur. Tablo.1 Sakarya da Kültür ve Turizm değerleri Taşınmaz Kültür Varlığı Sayısı 369 Sit Alanı Sayısı(2 si Kentsel) 17 Müze Sayısı 2 Turistik Tesis Sayısı 21 Turistik Tesis Yatak Kapasitesi İl e Giriş yapan Yerli Turist Sayısı İl e Giriş Yapan Yabancı Turist Sayısı Kaynak: Tablo.2. Sakarya Müzesi ndeki Eser Çeşidi ve Sayısı Müzedeki Eser Çeşidi Eser Sayısı Arkeolojik 191 Etnografik 188 Sikke 1433 Mühür ve Mühür Baskısı 13 El Yazması 4 Toplam Kaynak: Sakarya da Turizm Altyapı ve Üstyapı İmkânları Turizm işletmeleri turizm arzında yer değiştirme neticesi ortaya çıkan konaklama ihtiyacını karşılayan, mal ve hizmet üretiminin gerçekleştiği ekonomik unsurlardır. Konaklama işletmeleri turistlerin yemeiçme ve konaklama gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan kuruluşlar şeklinde tanımlanabilmektedir. Sakarya geçiş yolu üzerinde kurulması ve sanayi şehri gibi özellikleri nedeniyle tablo 1 de de görüldüğü gibi araştırma kapsamında yer alan turizm işletme belgeli tesisler 1249 Oda sayısı ile bir gecede 2717 kişiyi barındırabilecek kapasitededir. Sakarya da turizm potansiyeline rağmen konaklamalar uzun süreli olmamaktadır. Sakarya nın metropol kentlere yakınlığı yatırım ve yatırımcılar ile yerli turistler açısından Sakarya yı bir cazibe merkezi haline getirmektedir. Özellikle hafta sonu İstanbul kaynaklı günübirlik turizm potansiyeli olarak geniş bir kitlenin Sakarya ilini kullanabilecek olması ve günübirlik turizmin Sakarya ili ve ilçelerinin farklı karakteristiklerinin vurgulanarak bu alanda ayrı bir potansiyel

4 yakalayabileceği görülmektedir. Özellikle İstanbul dan Sakarya nın Sapanca ilçesine gelen günübirlik turistler bir vadinin adının İstanbul-dere olarak değişmesini bile sağlamıştır. Tablo 3. Sakarya da Bulunan Turizm İşl. Belgeli Konaklama Tesisleri ve Kapasiteleri Tesisin Adı Bulunduğu ilçe Sınıfı Oda Sayısı Yatak sayısı Güral Otel Sapanca 5 yıldız Richmond Sapanca 5 yıldız Elmas Hotel Diamond Erenler 5 yıldız Diamond Carpediem Karasu 4 yıldız Talia Hotel Sapanca 4 yıldız Ottoman Hotel Adapazarı 4 yıldız Hotel Baltürk Adapazarı 3 yıldız Hotel Limapark Adapazarı 3 yıldız Kuzuluk Termal Akyazı 3 yıldız Riada Hotel Adapazarı 3 yıldız Grand Hotel Adapazarı 3 yıldız Arya Otel Adapazarı 3 yıldız Agua Hotel Sapanca 3 yıldız Seçkin Hotel Erenler 3 yıldız Karasu Hotel Karasu 2 yıldız Ada Elit Hotel Adapazarı Özel Çakırlar Konağı Taraklı Özel 2 8 Club Hotel Lale Sapanca Özel Zeliş Çiftliği Sapanca Özel Toplam Kaynak: Sakarya nın İstanbul un yanı sıra Ankara dan da değerlendirilmesi gereken geniş çaplı bir ziyaret potansiyeli mevcuttur. Ancak, bu potansiyelin ekonomiye kazandırılmasında yatırım ve tanıtım eksikliğinden kaynaklı sorunlar bulunmakta olup, turizme yönelik altyapı hizmetlerinin desteklenmesi bölge açısından faydalı olacaktır. Bununla birlikte Sakarya ilinde büyükşehir olmasına rağmen yatak kapasitesinin yeterli olmadığı görülmektedir. Yatak kapasite artırımı ve turizm potansiyelini geliştirmek üzere yatırımcılara da turizmin tanıtımının yapılması, turizm işletme belgeli tesislerin arttırılması ve yatırım ile yatırımcıların desteklenmesi önemli olup turizm yatırımcılarının çekilmesinin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin bölgeye gelmelerine ve konaklama sürelerinin uzatılmasına yönelik önlemlerin alınması gerekmektedir. Konaklama tesisleri dışındaki yeme-içme ve eğlence mekanlarının artması, seyahat acentalarının ilgisinin Sakarya ya çekilmesi ile ilde turizm hareketi ve kalitesi artacaktır Sakarya İlinin Turizm Talebinin Analizi Sakarya tarihi ve doğal güzellikleri ile ülkemizin önemli turizm merkezlerinden biri olma özelliğini taşımaktadır İç Turizm Talebi Ülke vatandaşlarının ülke sınırları içerisinde yaptıkları turizm amaçlı hareketlere iç turizm denilmektedir. Ülke vatandaşlarının turizm taleplerini kendi ülkeleri içinde karşılama ve tatminine gitmeleri yerli turizm işletmelerinin kapasite kullanımlarına arttırıcı etki yaparak ülke ekonomisine fayda sağlamaktadır. Sakarya ilinin İstanbul, Ankara, Kocaeli gibi büyük nüfus yoğunluğuna sahip illere olan yakınlığı nedeniyle günübirlik ve hafta sonu iç turizm talebi artış göstermektedir. Sakarya üniversitesinin dolayında öğrenci sayısı ile bölgede küçümsenmeyecek büyüklüğü ile düzenlenen kongre, sempozyum, ve toplantılar sayesinde iç turizm hareketleri yoğunlaşmaktadır. Sakarya

5 üniversitesinin kayıt döneminde, merkez ilçe Adapazarı nda ve diğer ilçelerdeki yüksekokullarda kayıt yaptıran öğrenci ailelerinin ziyareti ildeki turistik hareketlenmeyi artış yönünde etkilemektedir. İlin tek yüksek öğretim kurumu Sakarya Üniversitesidir. Bu üniversitede 12 fakülte,4 yüksekokul, 14 meslek yüksekokulu, 1 konservatuar ve 3 enstitü bulunmaktadır. Sakarya ilinde öğretim yılı öğrenci sayısı; dolayında bulunmaktadır. Sakarya Üniversitesi Akademik Personel Sayısı; Profesör 171, Doçent 131, Yrd. Doç. Dr. 476, Öğr. Gör. 234, Okutman 103, Uzman 52, Arş. Gör. 393, Çevirici 1 Eğt. Öğr. Plan.1 olmak üzere 1562 akademik personel görev yapmaktadır. Sakarya da deniz turizmi daha çok ikincil konutlar açısından gelişmiştir. Yaz aylarında talep yoğunlaşmaktadır. Kurtuluş ve anma günlerinin yanı sıra düzenlenen festivallerde iç turizm hareketlerini arttırmaktadır. En önemli festivaller Sakarya üniversitesinin bahar şenlikleri, Taraklı geleneksel Hıdırlık Pilav Şenliği, Geyve Kiraz Festivali, Karapürçek-Akbalık Yağlı Güreşleri, Ferizli Kültür ve Sanat Festivali, Sakar Baba Etkinlikleri gibi festivallerdir. Bu etkinlikler kapsamında eğlenceler, konserler, yarışmalar ve ödül törenleri yapılmaktadır. Tablo.4. Sakarya da İç Turizm Talebi Yıllar İtibariyle Giriş Yapan Turist Yerli Turist Kaynak:sakarya.gov.tr Göl, ırmak ve deniz varlığı ile Türkiye nin başta gelen illerinden olan Sakarya, hızla artan tesisleşme oranı ve doğal güzelliklerin turizme açılması ile bölgesinin ve ülkenin cazip yerlerinden biri haline gelmiştir. Özellikle İstanbul ve Kocaeli nden düzenlenen alternatif spor turları ve günlük turlarla hem tanınma oranı artmakta hem de var olan turistik potansiyeli yükselmektedir. Tablo.5. Sakarya da Geceleyen Turist Sayısı Yıllar İtibariyle Geceleyen Yerli turist Yabancı turist Toplam Kaynak:sakarya.gov.tr Dış Turizm Talebi Sakarya nın ulaşım yolları üzerinde olması, paket tur güzergahlarında yer alması, turist geçiş yolarında bulunması nedeniyle giriş yapan turistlerin konaklama, yiyecek-içecek işletmelerinden yararlanması alışveriş yapmasıyla ticari hayat hareketlenmektedir. Fakat bu hareket çok az sayıdadır. Sakarya dış turizm talebi olarak çok az kullanılan turizm destinasyonlarından birisidir. Tablo.6. Sakarya da Dış Turizm Talebi Yıllar İtibarı İle Giriş Yapan Turist Yerli Turist Yabancı turist Toplam Kaynak: sakarya.gov.tr

6 3. TÜRKİYE YE YÖNELİK ORTADOĞU KÖKENLİ TURİST TALEBİ Son yıllarda büyüme ivmesini artıran Ortadoğu ve Arap turist pazarlarının Türkiye ye olan ilgisi 2010 yılındaki Arap baharının etkisiyle düşüş gösterse de 2011 yılında normal gelişme çizgisinden farklı bir sürece giren Türkiye turizmi, bölgede istikrarın kısmen sağlanmasından sonra normal gelişme eğilimlerine dönmeye başladı (Türofed Turizm Raporu 2013:6)..Bununla birlikte Türk televizyon dizlerinin bu bölgede artan popülerliği, Türk hükümetinin bölgeye yönelik yakınlaşma politikaları da Arap turistlerin başta İstanbul olmak üzere Türkiye nin doğal, tarihi, kültürel ve modern şehir yaşantısına olan merak ve ilgilerini tetiklediği düşünülmektedir. Tablo:7 Türkiye ye Gelen Ortadoğu Kökenli Ziyaretçiler (Ocak-Mayıs) MİLLİYET DEĞİŞİM% B.A. EMİRLİKLERİ BAHREYN KATAR KUVEYT IRAK LÜBNAN S.ARABİSTAN SURİYE K.K.T.C İSRAİL YEMEN ÜRDÜN Kaynak: Türofed Turizm Raporu Tablo7 de de görüldüğü gibi Arap baharı sonrasında tüm Ortadoğu ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısında büyük oranlarda artış olmuştur. Bölge halklarının Türkiye ye olan ilgilerini çeşitli faktörlere dayandırmak mümkündür. Türkiye ye yönelik turlar düzenleyen ve ülkemize Arap turist getiren Kuveytli bir acente temsilcisi bu faktörleri şu şekilde ifade etmektedir: Türkiye nin Kuveyt gibi Müslüman bir ülke olması, helal yiyecek konusunda sıkıntı olmaması, Osmanlı İmparatorluğunun köklerinin bu topraklarda olması, yemeklerinin ve havasının güzel oluşu Kuveytlileri cezbetmektedir Umman dan bir temsilci Türkiye deki yeşili başka hiçbir yerde görmediğini ve Türkiye nin doğu ile Batı, Asya ile Avrupa arasında bulunmasının turizm açısından çok cazip olduğunu ifade etmiştir. Abu Dhabi li bir yetkili ülkemize yılda 2 ya da 3 kez tur organize ettiklerini, özellikle İstanbul, Yalova, Bursa ve Sakarya yı tercih ettiklerini ifade ederek, tarihi ve turistik mekanların ilgilerini çektiğini belirtmiştir. Suudi Arabistan dan bir acente temsilcisi ise özellikle vize muafiyetinin ve Müslüman ülke oluşunun Türkiye yi tercih etmelerinde en önemli nedenler olduğunu ifade etmiştir ( Arap turistlerin rotalarını başta İstanbul olmak üzere Türkiye ye çevirmelerinin başlıca sebeplerine şu unsurlar da eklenebilir( Avrupa da yaşanan ekonomik kriz Mütekabiliyet yasasının getirdiği avantaj Türkiye'ye Arap ülkelerinden gelen turist sayısı son yıllarda istikrarlı şekilde artış gösterirken, Türk dizileri, alışveriş olanakları ve turizm potansiyelinin iyi sunulmasının Arapların tatil rotasını Avrupa'dan Türkiye'ye çevirmesinde etkili olduğu belirtilmektedir( Ancak ülkemizin toplam

7 turist girişlerine göre ülke dağılımına bakıldığında Ortadoğu ve Arap kökenli pazarlardan henüz olması gereken düzeyde bir turist girişi olmadığı da bir gerçektir. Türkiye; Arap Dünyası ile olan kültürel, tarihi ve coğrafi yakınlığı ve ayrıca turizm potansiyeli, dinamik ekonomisi, kentli nüfus olgusu, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin yaygın olmasından dolayı bölgedeki diğer ülkelere ve özellikle turizm açısından turist çeken rakip ülkelere göre daha fazla avantajlı konumdadır. Ancak ne yazık ki bu ülkelerden ülkemizi ziyaret eden turist sayısında son yıllarda yaşanan artışa rağmen yeterince turist çekişinin sağlanamadığı ve potansiyelin altında kaldığı gözlemlenmiştir (Mengü, 2012:103). Önümüzdeki dönemlerde potansiyeli yüksek olan bu pazardan daha fazla pay alabilme noktasında, Türkiye nin turizm paydaşlarıyla ulaşılabilir hedefler koyarak çalışmalar yapmasının kaçınılmaz olduğu düşünülmektedir. Gelecek yıllarda Arap dünyasından seyahat amaçlı turist çıkışlarının milyon kişi aralığında, yıllık uluslararası turizm gelirlerinin ise milyar dolar aralığında, 2020 yılında milyon kişi aralığında gerçekleşeceği %95 güven aralığında beklenmektedir. Böylece Türkiye nin bu ülkelere tarihi ve coğrafi yakınlığı ve mevcut turizm potansiyeli dikkate alındığında, bilimsel verilere dayanan arz arttırıcı politikaların göz önünde bulundurulması ve bölgeye yönelik stratejilerin takip edilmesi, gereken optimum politika ve önlemler uygulandığı takdirde ülkemizin bölgenin intra turizminde yer almasına ve önümüzdeki yıllarda bölgeden seyahat amaçlı çıkışlarından Türkiye ye gelen turist sayısı 4 5 milyon kişi aralığında, 2020 yılında 7 10 milyon kişi aralığında çok büyük olasılıkla gerçekleşecek bir potansiyele sahip olacaktır(mengü, 2012:112). Tablo:8 Türkiye ye Gelen Ortadoğu ülkeleri Turistlerinin Talep Profili Ülke adı Tatil Süresi Konaklama Türü Seyahat Nedeni Tatil Dönemi Ort. Kişi başı harcama Destinasyonlar Birleşik Arap Emirlikleri 1 Hafta 4-5 yıldızlı oteller Alışveriş, doğa, kültür ve tarih Nisan-Eylül/3000 $ İstanbul, Bursa, Yalova Suudi Arabistan gün Özel ev (%52,4), Otel (%25,6), Pansiyon (%18) Güvenlik, Bilet ve konaklama fiyatları, İklim, Eğlence ve alışveriş altyapısı, İnanç-dilkültür ortaklığı. Mayıs-Temmuz İstanbul, Yalova, Bursa, Doğu Karadeniz, Hatay, Antalya İsrail 5-6 gün Tam pansiyon Doğal, güzellikler, kültürel zenginlikler, spor ve eğlence Temmuz-Ağustos USD Antalya, İstanbul, Muğla 3.1.Sakarya ya Yönelik Ortadoğu ve Arap Kökenli Turizm Talebi Ülkemize olan Ortadoğulu turist ilgisinden son dönemde Sakarya da payını alan illerin arasına girmeye başlamıştır. Sakarya nın İstanbul, Bursa, Yalova gibi öteden beri Ortadoğu kökenli turist ilgisine sahip illerin arasına girmesi, mevcut potansiyeli ve sahip olduğu avantajlarıyla bu konumunu yakın zamanda daha da güçlendirmesi beklenmektedir. Bulunduğu coğrafi konum, iklim özellikleri, İstanbul a fiziksel yakınlığı, başta Sapanca Gölü olmak üzere pek çok doğal güzelliği Ortadoğulu turistlerin hem tatil hem de yatırım için Sakarya ve ilçelerini tercih etmesinde çekici faktörler olarak değerlendirilmektedir.

8 Sakarya da son 2 yıldır ivme kazanan Ortadoğu kökenli turist talebi, şehirde yeni iş olanaklarının doğmasına, otel ve yiyecek içecek işletmelerinin bu turistlere yönelik yeni paketler oluşturmasına da yol açmaktadır. Bu bağlamda Sakarya daki konaklama ve yiyecek içecek işletmeleri yöneticileri ile yaptığımız yüz yüze görüşmelerde Ortadoğulu ve Arap turistlerin en çok Sapanca ilçesini tercih ettikleri tespit edilmiştir. Tur firmaları tarafından son 2 yıldır ilçeye 20 binin üzerinde Arap turist geldiği belirtilmiştir( İlçede bulunan 5 yıldızlı otellerde konaklayan turistler doğa gezilerinin ardından Sapanca Gölü kenarına gelip burada deniz bisikletlerine binmekte, dükkanlardan hediyelik eşya alışverişi yapmaktalar. Sapanca nın gölü dışında ormanları, yeşili, Türk yemekleri ve geleneksel Türk misafirperverliği turistlerin en çok ilgisini çeken özellikleri arasında yer almaktadır. Sakarya ya gelen Ortadoğu ve Arap kökenli turistlerin bu şehri tekrar ziyaret etmek istemeleri ve daha uzun süre kalmak amacıyla konut projelerine ilgi göstermeleri de şehirde yaşanan bir başka gelişme olarak dikkat çekmektedir. Doğal güzelliğe sahip ilçe ya da köylerde başlatılan konut projeleri de yakın gelecekte bu turistlerle daha sık karşılaşılacağının bir göstergesidir. Sakarya gelecek dönemlerde ekonomik sektörler açısından kendini nerede konumlayacağına iyi karar vermek durumundadır. Bir yandan sanayi şehri özellikleri taşırken diğer yandan bir turizm şehri potansiyeline sahiptir. Bu iki sektörün iyi bir planlama ile şehrin geleceğine yön vermesi mümkündür. Çeçmiş dönemlerdeki turist talebine bakıldığında, Sakarya ve ilçelerinin turizm pastasından daha fazla pay alabilmeleri mümkün görünmektedir. Gerek Sakarya Büyükşehir Belediyesi, gerek Sakarya Valiliği, gerekse sivil toplum örgütleri ve Sakarya Üniversitesinin bu konuda geliştireceği projeler doğru turizm planlaması konusunda yol gösterecektir. 4. METODOLOJİ 4.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi Bu araştırma son yıllarda ülkemize yönelik artış gösteren Ortadoğu turist talebinin Sakarya ili ve ilçeleri üzerindeki yansımalarını incelemek ve artan bu talepten Sakarya nın daha fazla pay alabilmesi için çözüm önerileri getirmek amacıyla yapılmıştır. Sakarya geleceğini ağırlıklı olarak sanayi ve turizmde arayan bir şehir olduğundan, mevcut talep yapısının ve özelliklerinin öğrenilmesi kamu, özel sektör işletmelerinin, talep şekline göre konumlanmalarını sağlayacaktır. İşletmelerin hizmet verecekleri müşterilerini yakından tanımaları durumunda daha başarılı hizmetler vermesi söz konusu olacağından, çalışma sonuçlarının büyük bir öneme sahip olacağı açıktır. 4.1.Araştırmanın Evren, Örneklem ve Yöntemi Araştırma evrenini Sakarya da faaliyet gösteren turizm yatırım ve işletme belgeli toplam 18 konaklama işletmesi oluşturmaktadır. Ancak 4 işletmeden elde edilen verilerin çok sağlıklı olmaması nedeniyle araştırma kapsamı dışında bırakılmış ve araştırma 14 otel işletmesi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma için yarı biçimlendirilmiş mülakat yöntemiyle yüz yüze görüşmeler yapılarak veriler toplanmıştır. Sakarya ve ilçelerinde faaliyet gösteren 3 adet 5 yıldız, 3 adet 4 yıldız ve 8 adet 3 yıldız otel yöneticisi ile yapılan yüz yüze görüşmeler yapılarak sayısal veriler elde edilmeye çalışılmış, ilgili yöneticilerin, gelen turistlerle ilgili görüşleri öğrenilmiş, karşılaşılan sorunlar ve beklentilere dair bilgiler elde edilmiştir Araştırma Bulguları ve Yorumlanması Araştırma kapsamındaki turistik belgeli otel işletmeleriyle yapılan yüz yüze görüşmelerde otellerin bir kısmı ağırladıkları Ortadoğulu turistlerle ilgili sayısal verileri ortalama rakamlar olarak verirken bir kısmı da otomasyon sistemlerindeki raporlara dayanarak gerçek rakamları vermiştir. Bu sonuçlara göre 2013 yılında Sakarya ve ilçelerinde toplam Ortadoğu kökenli turist konaklamış ve 9663 geceleme yapmıştır. 5 yıldızlı otellerden aldığımız ayrıntılı konaklama raporlarında 4579 kişi ile Suudi Arabistanlı turistler ilk sırada yer almaktadır. Onları Kuveytli ve Birleşik Arap Emirlikleri nden gelen turistler izlemektedir.

9 Elde edilen bir diğer bulgu ise turistlerin yoğunlaştığı aylarla ilgilidir. Ortadoğu kökenli turistler Sakarya ve ilçelerini en çok Mayıs-Eylül dönemi içinde ziyaret etmişlerdir. Ramazan ayı içerisinde kısmi bir düşüş yaşanmakla birlikte toplam gecelemeler diğer aylara dengeli biçimde dağılmıştır. Tablo 9: Sakarya daki Turistik Belgeli Otellerde Ağırlanan Ortadoğu Kökenli Turist Sayıları (2013) OTELİN SINIFI AĞIRLANAN TURİST SAYISI TOPLAM GECELEME 5 YILDIZ (3 ADET) YILDIZ (3 ADET) YILDIZ (8 ADET) TOPLAM: 14 OTEL Gelen turistlerin cinsiyet dağılımlarına bakıldığında Tablo 9 da görüldüğü gibi kadın turistlerin %65 ile çoğunluğu teşkil ettiği anlaşılmaktadır. Yapılan görüşmelerde genç Ortadoğulu turistlerde tek eşlilik yaygınken 35 yaş ve üstü Ortadoğulu turistlerde çok eşliliğin yaygın olduğu tespit edilmiştir. Bunun da kadın Ortadoğulu turistlerin sayısal olarak fazla çıkmasına neden olduğu düşünülmektedir. Tablo:10 Sakarya daki Otellerde Konaklayan Turistlerin Cinsiyete Göre Dağılımı (2013) CİNSİYET SAYI Oran (%) KADIN ERKEK TOPLAM Sakarya ve ilçelerine gelen Ortadoğulu turistlerin ilgi gösterdiği otel dışı aktivitelere bakıldığında önem sırasına göre şöyle bir sıralama yapmak mümkündür: Sapanca gölü kenarında gezinti Sapanca Gölünde tekne ya da göl bisikleti turları Çevredeki dükkân ve mağazalardan alışveriş Çevredeki restoran ve kafelerde yeme içme. Orman gezintileri Kartepe de kayak Sakarya ya gelen Ortadoğulu turistlerle yaşanan problemlere bakıldığında önem sırasına göre şöyle bir sonuç elde edilmiştir: Dil güçlükleri Turizm enformasyon bürosu eksikliği Restoran ve kafelerdeki yüksek fiyatlar Taksicilerin istediği yüksek fiyatlar Giyim tarzlarından dolayı negatif yaklaşım Kadın makam şoförü eksikliği

10 SONUÇ VE ÖNERİLER Ortadoğulu turistler, turizm aktivitesine katılırken seyahat, konaklama, ulaşım,, yeme-içme ve rekreasyon faaliyetlerini kapsayan paket tur ürününü satın alma yoluna gitmektedir. Paket tur aşamasında seyahat ve konaklama aşamasında turistlerin yaşadığı sorunlar dikkat çekmektedir. Rezervasyon sürecinin iyileştirilmesi, işletmeler arası iletişimsizlik sorunun en aza indirgenmesi ve hizmet kalitesinin ve turizmde istihdam olan personelin eğitilmesiyle Ortadoğulu turistlerin yaşadıkları sorunlar ortadan kaldırılmalı ya da en aza indirilmelidir. Ortadoğulu turistlerin büyük çoğunluğu bölgesi ve yakın çevresindeki turizm faaliyetlerine katılmaktadırlar. Yurtdışına çıkan turistler ise kültürel turizm hareketlerine katılmakta ve bu çerçevede İngiltere, Fransa, İtalya gibi Avrupa da kültür turizmi ve alışveriş alanında önemli bir turistik arz potansiyeline sahip ülkelere gitmektedirler. Ülkemizin bu noktada yapması gereken Ortadoğu turist profilini iyi analiz edip, katıldıkları alternatif turizm türleri olan inanç, kültür, sağlık ve alışveriş turizmini canlandırıcı yatırımlar yapmalı ve bu tür turizm faaliyetlerinin Türkiye de kaliteli bir hizmet anlayışı ile turistlere arz edildiği konusunda yapılacak reklam, tanıtım ve farkındalık yaratma faaliyetleri ile bölge turistlerinde gidilmesi gereken bir destinasyon olarak Türkiye algısının oluşturulması gerekmektedir. Dünya da gelişen teknolojik imkanların desteği ile ne istediğini bilen ve araştıran turist kitlesi ile karşı karşıya bulunmaktayız. Bunun etkisi ile turistlerin değişen ve gelişen isteklerine uygun ürünler geliştirilerek hizmete sunulmalı ve turistlere seçenek çeşitliliği sağlanması yararlı olacaktır. Turistik ürünlerde çeşitliliğin arttırılması sadece bölgenin değil ülke turizminin de gelişmesine katkı sağlayacaktır. Turizmin gelişmesiyle birlikte Sakarya ilinde sosyal ve ekonomik kalkınma gelişmiş olacak, yeni turistik işletme yatırımları ile birlikte istihdam artarak ekonomik hareketlilik gerçekleşecektir. Türkiye nin kültürel zenginliği dikkate alındığında Sakarya ili bu destinasyonlar arasında doğal yapısı, tarihi ve kültürel özellikleri korunarak ürün ve marka şeklinde pazarlanabilir özelliklere sahiptir. Bu kapsamda özellikle Ortadoğu pazarından daha fazla pay almak ve sürdürülebilir bir turizm yapılanmasına gitmek amacıyla şu öneriler getirilebilir: Sakarya ilinde ekonomik olarak turizm etkin bir sektör olabilirse turizm alanında çalışan nüfus talebin mevsimsel dalgalanmalarından etkileneceği için, turizm olayı uygun yöntemler ve politikalar izlenerek on iki aya yayılmalıdır. Sakarya ili farklı turizm türlerine ev sahipliği yapabilecek konum ve değerler sahip olmasına rağmen alternatif turizm türlerine gereken önemin verilmeyişi gibi nedenlerden turizm işletmelerinin birbirinin benzeri yapılanmaları ve satış stratejileri, maliyetleri düşürme çabaları, risk almak istememeleri ve uzman personelle çalışmama durumları işletmelerin doluluk ve dolayısıyla da gıda talebini etkilediğinden, bu eksiklerin giderilerek işletmelerin kapasitelerinde çalışma ortamlarına ulaştırılmaları gerekmektedir. Sakarya da turizm adına yapılan faaliyetler ile bu faaliyetleri tüm ülke insanlarına yazılı ve görsel basın aracılığı ile tanıtmak ve bölgesel dengesizlikleri gidermek, Sakarya yı tercih eden kitleleri harekete geçirerek ilin tamamını kapsayacak projeler geliştirilmelidir. Sakarya ilinde turizmin temel olgusu olan doğa turizmi potansiyelinin yüksek olmasına rağmen bu potansiyelin yeterince kullanılmadığı bir durum söz konusu olup bu eksikliğin giderilmesi gereklidir. Sakarya ilinde 3 adet 5 yıldızlı otel bulunmaktadır. Beş yıldızlı otel sayısının az olması önemli bir eksikliktir. Özellikle Sakarya ilinin Karadeniz kıyısında 4 ve 5 yıldızlı otel bulunmayışı önemlidir. Fakat yine de turizm potansiyelinin öne çıkarılması ve pazarlanması aşamasında sadece konaklama işletmelerinin yıldız sınıflandırmasının öne sürülmesi doğru olmamaktadır. Araştırma kapsamındaki Sakarya ilinin ilçeleri içerisinde Sapanca ilçesinde 5 yıldızlı otel sayısının 2 adet olması önemlidir. Aynı şekilde doluluk oranları ve oda sayıları açısından Sapanca ilçeler arasında öne çıkmaktadır.

11 Teknolojik gelişmelere bağlı olarak internetin yaygın olarak kullanıldığı günümüzde Sakarya ili tanıtımı için gerek işletmeler gerekse kurumlar yönünden birkaç dil seçeneği ile desteklenmiş görsel efektler ile hazırlanmış tanıtım filmleri çekilerek bölgesel çekimin güçlü noktaları vurgulanabilir. Arapça bile enformasyon memurlarının görevlendirildiği turizm enformasyon büroları oluşturulmalıdır. Ortadoğulu turistler için geliştirilen konut projelerinde Sakarya nın doğal çevre değerleri asla tahrip edilmemeli, bu konuda sürdürülebilirlik kavramının göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Ortadoğulu kadın turistlere bire bir hizmet sağlayabilecek Arapça bilen kadın elemanlar yetiştirilmesi için eğitim projeleri hazırlanmalıdır. KAYNAKÇA Bilgiçli İ,(2009) Kıyı Turizmi Kapsamında Kuzey Sakarya Bölgesinin Değerlendirilmesi, 10. Ulusal Turizm Kongresi (21-24 Ekim 2009)Mersin Üniversitesi, Mersin Doğu Marmara kalkınma Ajansı(2011) T.C Marka Kent stratejik kalkınma Planı Sakarya Fleischer A, Tchetcik A, (2005), Does rural tourism benefit from agriculture? Department of Agricultural Economics and Management, The Hebrew University of Jerusalem, P.O. Box 12, Rehovot 76100, Israel, Annals of Tourism Research Güngördü E, (2007) Türkiye nin Turizm Coğrafyası, Asil yayın dağıtım, Ankara Gündüzöz İ, (2008), Karasu Hızlı Akan Su, Mavi Lale Yayınları, İstanbul Gürdal M, (2007) Sakarya ilinde Turizme Yönelik gelişme modelinde Yeni Yaklaşımlar ve Fırsatlar, I. Ulusal Türkiye Turizm Kongresi (7-8 Eylül 2007), Sakarya Üniversitesi Karasu meslek Yüksekokulu Kozak N,Kozak M, Kozak M (1997) Genel Turizm, Detay Yayıncılık, Ankara Mengü, Cüneyt, (2012), Türkiye-Arap Dünyası Turizm İlişkilerinde Durum ve Beklentiler, Ortadoğu Analiz, Haziran 2012, Cilt:4, Sayı:42 PEZİKOĞLU F; (2012) Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma Kavramı İçinde Tarım-Turizm- Kırsal Alan İlişkisi ve Sonuçları KMÜ Sosyal ve Ekonomı k Araştırmalar Dergı si 14 (22): Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, YALOVA Sakarya Valiliği İl Brifingi Temmuz 2012 Sakarya rehber (2011), Değişim yayınları, İstanbul Torres Rebecca; (2003) Linkages between tourism and agriculture in Mexico, East Carolina University, USA, Annals of Tourism Research TÜROFED Turizm Raporu, Yıl 2, sayı:6, Zengin B, (2006) Turizm Coğrafyası, Değişim yayınları, İstanbul Zengin B, Bilgiç İ, (2007), Sakarya ili Yaylalarının Turizm Açısından Pazarlanabilirlik Sorunları ve Çözüm Önerileri. I. Ulusal Türkiye Turizm Kongresi (7-8 Eylül 2007), Sakarya Üniversitesi Karasu meslek Yüksekokulu İnternet Kaynakları e.t:

12 e.t: e.t: e.t: e.t

ATM DUBAI 2015 ULUSLARARASI TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU

ATM DUBAI 2015 ULUSLARARASI TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU ATM DUBAI 2015 ULUSLARARASI TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU ATM DUBAI 2015 ULUSLARARASI TURİZM FUAR RAPORU Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) bu yıl 22 inci kez gerçekleştirilen ATM Dubai 2015

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

ATM Dubai Turizm Fuarı

ATM Dubai Turizm Fuarı ATM Dubai Turizm Fuarı Ortadoğu da gerçekleştirilen en önemli fuarlar arasında gösterilen ATM Turizm Fuarı Birleşik Arap Emirlikleri nin Dubai şehrinde 30 Nisan-3 Mayıs 2012 tarihleri arasında kapılarını

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ Özgür ZEYDAN Öğr. Gör. Dr. Kasım 2014 Ankara Sunum Planı Önceki bildirimlerde Turizm bölümleri İklim Değişikliği

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2014-2023 TR41 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2014-2023 TR41 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 24-223 TR4 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU , bin Türkiye, milyon Turizm Sektörü Türkiye 223 Turizm Stratejisi nde illerimizin

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ Dr. ADNAN ASLAN 27 MART 2013 ANKARA KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM ve İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇERİK 1.Dünyada ve Türkiye de Turizm 2. Türkiye

Detaylı

KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI. Erkunt Öner 2012

KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI. Erkunt Öner 2012 KRUVAZİYER TURİZMİ ve DESTİNASYONA KATKISI Erkunt Öner 2012 1 1. Kruvaziyer Endüstrisinin Gelişimi Global olarak kruvaziyer endüstrisi, son 5 yılda turizmin en fazla büyüme gösteren alanı olmuştur. Yapılan

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM PİYASALARI 2010-(Balıkesir)

TÜRKİYE TURİZM PİYASALARI 2010-(Balıkesir) TÜRKİYE TURİZM PİYASALARI 2010-(Balıkesir) Gayrimenkul değerlemesi ve gayrimenkul danışmanlığı hizmeti vermekte olan İstanbul Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. nin Haziran-2011 de yayınladığı raporun

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012

Detaylı

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları. Bilecik Turizm Sektörü Bilgi Notu

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları. Bilecik Turizm Sektörü Bilgi Notu TR41 Bursa Eskişehir Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları Turizm Sektörü Bilgi Notu Türkiye (bin) Turizm Sektörü Türkiye 2012 yılı turizm geliri 29.351 milyon $ (revize edilmiş), kişi başına ortalama harcama

Detaylı

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi TARİH Tarihi kaynaklar bize, Adapazarı yerleşim bölgesinde önceleri Bitinya'lıların, ardından Bizanslıların yaşadıklarını bildirmektedir. Öte yandan, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre; Sakarya

Detaylı

Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR)

Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR) Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR) 1. Dönem İlerlemesi ve 2. Dönem Önerileri Proje neyi hedefledi? Temel vurgu Çoruh vadisinde turizm aracılığıyla yerel ekonomik kalkınmanın sağlanması için

Detaylı

Dr. Müge ŞANAL. Ziraat Mühendisi Antalya

Dr. Müge ŞANAL. Ziraat Mühendisi Antalya Dr. Müge ŞANAL Ziraat Mühendisi 06.04.2017 Antalya 1 Ülkemiz binlerce yıllık kültürel birikimi ve doğal güzellikleri ile dünyanın önemli kültür ve turizm merkezleri arasında yer almaktadır. 2 Kültür ve

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler

İçindekiler. İçindekiler İçindekiler v İçindekiler 17. Baskıya Önsöz...iii İçindekiler...v Tablolar Listesi...xiii Şekiller Listesi...xiv Haritalar Listesi...xiv Kısaltmalar Listesi...xv 1. BÖLÜM: TURİZM VE TURİST KAVRAMLARI TURİZMİN

Detaylı

TURİZM İSTATİSTİKLERİ / 2014 YIL 2014 TURİZM GELİRİ (Milyar $) 2014 TURİZM GİDERLERİ (Milyar $) 2014 ORTALAMA KİŞİ BAŞI HARCAMA

TURİZM İSTATİSTİKLERİ / 2014 YIL 2014 TURİZM GELİRİ (Milyar $) 2014 TURİZM GİDERLERİ (Milyar $) 2014 ORTALAMA KİŞİ BAŞI HARCAMA TURİZM İSTATİSTİKLERİ / 2014 YIL 2014 TURİZM GELİRİ 34.305.904 (Milyar $) 2014 TURİZM GİDERLERİ 5.470.481 (Milyar $) 2014 ORTALAMA KİŞİ BAŞI HARCAMA 828 $ 2014 GSYH 867.325 (Milyar $) 2014 TURİZM GELİRLERİNİN

Detaylı

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin 80 81 de taçlandırmaktadır. Nitekim Mersin Serbest Bölgesi; 9 bine yakın istihdamı ve Türkiye de faaliyet gösteren 19 Serbest Bölge içerisinde

Detaylı

ATM DUBAİ TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU

ATM DUBAİ TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU ATM -2017 DUBAİ TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU BURSA STAND. 24-27 Nisan 2017 tarihleri arasında Dubai de gerçekleşen Arabian Travel Market Turizm Fuarı na BTSO desteği ile ilk kez BURSA olarak katıldık.

Detaylı

Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz

Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz Turistik Ürün; turistin seyahati boyunca yararlandığı konaklama, yeme-içme, ulaştırma, eğlence ve diğer birçok

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX AĞUSTOS 2014 DÜZCE TURİZM YATIRIM ALANLARI T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Detaylı

KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI

KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI DÜNYA KRUVAZİYER PAZARI NEREYE GİDİYOR? Hazırlayan: Mine Güneş Kruvaziyer destinasyonlar içerisinde, son yıllara kadar

Detaylı

15 yıl aradan sonra 1-3 Kasım da Turizm şurasını toplayacağız. Hükümet olarak 3.Turizm Şurası ile stratejik bir sektör olan turizmde üçüncü evreye

15 yıl aradan sonra 1-3 Kasım da Turizm şurasını toplayacağız. Hükümet olarak 3.Turizm Şurası ile stratejik bir sektör olan turizmde üçüncü evreye 15 yıl aradan sonra 1-3 Kasım da Turizm şurasını toplayacağız. Hükümet olarak 3.Turizm Şurası ile stratejik bir sektör olan turizmde üçüncü evreye geçmiş olacağız. Turizmde Üçüncü Evre İmkan, Strateji

Detaylı

DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI

DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI BİRİNCİ HAFTA 2 TURİZM OLAYI VE GELİŞİMİ Turizm kelimesinin Latincede dönmek, etrafını dolaşmak, geri dönmek anlamına gelen tornus kökünden türetildiği

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v BİRİNCİ BÖLÜM TURİZMDE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Turizm Sistemi...1 1.2. Turizm ve Bilimler...5 1.2.1. Turizm ve Ekonomi...5 1.2.2. Turizm ve Coğrafya...6 1.2.3. Turizm ve İşletme...6

Detaylı

Tablo 37 - İllerdeki Konaklama Tesislerinin Kapasiteleri

Tablo 37 - İllerdeki Konaklama Tesislerinin Kapasiteleri TURİZM Manisa ili tesis sayısı ve yatak kapasitesi bakımından çevresinde bulunan illerin gerisinde kalmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı nın 2011 yılı konaklama istatistikleri incelendiğinde Manisa ilinin

Detaylı

TURİZMİ ÇEŞİTLENDİRMEK. Turizmde ilkeli ve planlı bir gelişme için Türkiye nin turizmini planlı ve sürdürülebilir biçimde çeşitlendirmesi şart.

TURİZMİ ÇEŞİTLENDİRMEK. Turizmde ilkeli ve planlı bir gelişme için Türkiye nin turizmini planlı ve sürdürülebilir biçimde çeşitlendirmesi şart. TURİZMİ ÇEŞİTLENDİRMEK Turizm gelişiminde son 20 yıldır büyük başarılara imza atmış Türkiye, son yıllarda sürdürülebilir turizm gelişiminde olumsuz bir trende girmiş bulunuyor. Turizmde ilkeli ve planlı

Detaylı

TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu

TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu Fuar Tarihleri 08.01.2013 13.01.2013 2014 Yılı Fuar Tarihleri 07-12.01.2014 Fuarın Açık Olduğu saatler 08/09/10/12/13.01.2013 10:00-18:00

Detaylı

GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011

GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011 GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011 KONUT SEKTÖRÜ İÇİN DEMOGRAFİK ÖNGÖRÜLER YILLAR NÜFUS ARTIŞ HIZI % TOPLAM

Detaylı

TURİZM İSTATİSTİKLERİ RAPORU OCAK-ARALIK DÖNEMİ

TURİZM İSTATİSTİKLERİ RAPORU OCAK-ARALIK DÖNEMİ TURİZM ÇEVRE VE KÜLTÜR BAKANLIĞI NIN 2010-2013 TURİZM STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA, MAKRO DÜZEYDE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ALTYAPI OLUŞABİLMESİ İÇİN KOYMUŞ OLDUĞU HEDEFLER: 1. Turist sayısının kademeli

Detaylı

KÜTAHYA. Dr. Kamil TÜRKMEN- Kütahya İl Sağlık Müdürü drkamilturkmen@gmail.com

KÜTAHYA. Dr. Kamil TÜRKMEN- Kütahya İl Sağlık Müdürü drkamilturkmen@gmail.com KÜTAHYA Dr. Kamil TÜRKMEN- Kütahya İl Sağlık Müdürü drkamilturkmen@gmail.com 3.Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi nde Alternatif Turizm de Alternatif İl Kütahya sloganıyla başlattığımız çalışma Kütahya

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi EKİM YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

Dünyada yılda bir milyar kişi ülke değiştiriyor ve bu sayı her yıl %7 artıyor.

Dünyada yılda bir milyar kişi ülke değiştiriyor ve bu sayı her yıl %7 artıyor. Sağlık Turizmi GENEL BİLGİ Dünyada yılda bir milyar kişi ülke değiştiriyor ve bu sayı her yıl %7 artıyor. Türkiye 2002 de 17. Sıradan 2012 de 7 sıraya yükseldi. (Fransa, ABD, Çin, İspanya, İtalya, İngiltere,

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm. Turizm, Turist Kavramları, Genel Anlamda Eğilim ve Beklentileri

İçindekiler. Birinci Bölüm. Turizm, Turist Kavramları, Genel Anlamda Eğilim ve Beklentileri İçindekiler Birinci Bölüm Turizm, Turist Kavramları, Genel Anlamda Eğilim ve Beklentileri 1.1. TURİZM KAVRAMLARI... 1 1.1.1. Turizmin Tanımı... 2 1.1.2. Turizm Olayının Yapısal Özellikleri... 4 1.2. TURİSTİN

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE. Dünyada sağlık turizminin gelişmesine sebep olan faktörler şu şekilde sıralanabilir;

SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE. Dünyada sağlık turizminin gelişmesine sebep olan faktörler şu şekilde sıralanabilir; Yrd. Doç Dr. Gonca Güzel Şahin SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE Sağlık Turizmi; insanların tedavi olmak amacıyla yaşadıkları ülkeden, kaliteli ve görece daha ucuz hizmet alabilecekleri başka ülkelere

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR I TURİZM KAVRAMI VE KAPSAMI... 1 A- TURİZM OLAYI VE ÖNEMİ... 2 B- TURİZMİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ... 3 1-Turizm ve Ekonomi... 4 2-Turizm ve Coğrafya...

Detaylı

Turizm sektörü, Türkiye için önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır.

Turizm sektörü, Türkiye için önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır. Turizm sektörü, Türkiye için önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır. Milli Gelirin yaklaşık %5 i turizm sektöründen elde edilmektedir. (%1i termal turizimden) Turizm sektöründe son yıllarda yaşanan hızlı

Detaylı

KARABÜK 2023 TURİZM VİZYONU

KARABÜK 2023 TURİZM VİZYONU KARABÜK 2023 TURİZM VİZYONU DOÇ. DR. AHMET GÜRBÜZ Karabük Üniversitesi 2009 - Karabük TURİZM Turizm günümüzde Dünya ölçeğinde 924 milyon civarında insanın seyahat ettiği, karşılığında da yaklaşık olarak

Detaylı

TUR 2013 GÖTEBORG TURİZM FUARI RAPORU 21 24 MART 2013 GÖTEBORG - İSVEÇ

TUR 2013 GÖTEBORG TURİZM FUARI RAPORU 21 24 MART 2013 GÖTEBORG - İSVEÇ TUR 2013 GÖTEBORG TURİZM FUARI RAPORU 21 24 MART 2013 GÖTEBORG - İSVEÇ Aykut TERZİOĞLU Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü Fuarcılık Masası Uzmanı TUR 2013 GÖTEBORG TURİZM

Detaylı

YURTDIŞINA SEYAHAT AMAÇLI GİDEN VATANDAŞLARIMIZ VE TURİZM GİDERLERİ

YURTDIŞINA SEYAHAT AMAÇLI GİDEN VATANDAŞLARIMIZ VE TURİZM GİDERLERİ YURTDIŞINA SEYAHAT AMAÇLI GİDEN VATANDAŞLARIMIZ VE TURİZM GİDERLERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI 2013 Sosyal Sektör İstatistikleri Daire Başkanlığı Turizm İstatistikleri Grubu Kasım 2014 İÇİNDEKİLER 1. Giriş...

Detaylı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı Neden Malatya ya yatırım yapmalı 11 2011 Temel Bilgiler Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, merkez nüfusu 500 bin civarında,

Detaylı

YATIRIMDAN İŞLETMEYE TERMAL TURİZM

YATIRIMDAN İŞLETMEYE TERMAL TURİZM YATIRIMDAN İŞLETMEYE TERMAL TURİZM Hazırlayan: Turabi ÇELEBİ Termal Turizm Yatırımlarına yaklaşım *Termal Turizm Destinasyonları *Termal Otel Yatırımları * * Geleneksel Anlayış ( Asya Tipi ) * Modern

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

Riyad Turizm Fuarı 2017 GÖREV DÖNÜŞ RAPORU

Riyad Turizm Fuarı 2017 GÖREV DÖNÜŞ RAPORU Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Riyad Turizm Fuarı 2017 GÖREV DÖNÜŞ RAPORU 7-10 Nisan 2017 1 Konu: Riyad Turizm Fuarı 2017 Katılımı Görev Yeri : Riyad RAPOR ÖZETİ: Bölgemizin iş ve yatırım imkânlarının,

Detaylı

TE KAVRAMINA GENEL YAKLA

TE KAVRAMINA GENEL YAKLA İÇİNDEKİLER ÖZ. ABSTRACT... v ŞEKİLLER LİSTESİ...vi TABLOLAR LİSTESİ...vii GİRİŞ...ix BÖLÜM I TURİZM OLAYINA VE KAPASİTE KAVRAMINA GENEL YAKLAŞIM 1.1. TURİZM OLAYI...1 1.1.1. Turizmin Tanımı...2 1.1.2.

Detaylı

Çimento Sektörü ve 2010 Beklentileri

Çimento Sektörü ve 2010 Beklentileri Çimento Sektörü ve 2010 Beklentileri Nisan,2010 Çimento tüketimi gelişmiş ülkelerde az çok uzun dönem GSMH ile orantısal bir büyüklüğü sahip iken gelişmekte olan ülkelerde GSMH daki büyümenin çok üstünde

Detaylı

Sektör paydaşı seçkin bir davetli grubu ile gerçekleştirilen Çalıştayda, aşağıdaki soruların yanıtları aranmıştır:

Sektör paydaşı seçkin bir davetli grubu ile gerçekleştirilen Çalıştayda, aşağıdaki soruların yanıtları aranmıştır: Likya Yolunun Turizme Kazandırılması Projesi, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Alternatif Turizmin Desteklenmesi Mali Destek Programı kapsamında, TR61/15/TRZMK/0022 sözleşme

Detaylı

türkiye talep profili 2014

türkiye talep profili 2014 1 AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLERİ VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ türkiye talep profili 2014 ilk yarı Sonuçları (özet değerlendirme) 30 YIL 1984-2014 AKTOB ARAŞTIRMA /EROL KARABULUT GECELEMELER % 10, GELİR % 6 ARTTI

Detaylı

1) 3.Yaş turizmi nedir? 2)3.Yaş turizmi nasıl yapılır? 3)Türkiye 3.Yaş turist sayıları (Vasco Turizm) 4) 3.Yaş Turizmi davranışsal özellikleri

1) 3.Yaş turizmi nedir? 2)3.Yaş turizmi nasıl yapılır? 3)Türkiye 3.Yaş turist sayıları (Vasco Turizm) 4) 3.Yaş Turizmi davranışsal özellikleri İÇİNDEKİLER 1) 3.Yaş turizmi nedir? 2)3.Yaş turizmi nasıl yapılır? 3)Türkiye 3.Yaş turist sayıları (Vasco Turizm) 4) 3.Yaş Turizmi davranışsal özellikleri 5)Birleşmiş Milletler ve Dünya Yaşlanma Örgütü

Detaylı

SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mehmet ÇETİK Dış Ticaret Uzmanı 17 Serbest Bölgeler, İthalat Yurtdışı Genel Yatırım Müdürlüğü ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

Detaylı

DESTİNASYON YÖNETİMİ

DESTİNASYON YÖNETİMİ DESTİNASYON YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ mezunları iş olanakları. İzmir

TURİZM FAKÜLTESİ mezunları iş olanakları. İzmir TURİZM FAKÜLTESİ mezunları iş olanakları İzmir İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesinde ; Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Rekreasyon Yönetimi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Detaylı

HELAL TURİZM DEĞERLENDİRMESİ-2015

HELAL TURİZM DEĞERLENDİRMESİ-2015 6. HALAL EXPO HELAL TURİZM DEĞERLENDİRMESİ-2015 Yrd. Doç. Dr. Özgür Arpacı Kırklareli Üniversitesi, Turizm Fakültesi GIMDES Halal and Tayyib Workshops Program 25 October 2015, Istanbul, Turkey İçerik Kavramlar

Detaylı

TUROB - Selanik Philoxenia 2014 Turizm Fuarı Sonuç Raporu. 2. Istanbul CD 3. İstanbul Haritası 4. Katılımcı otellerin sağladığı promosyonlar

TUROB - Selanik Philoxenia 2014 Turizm Fuarı Sonuç Raporu. 2. Istanbul CD 3. İstanbul Haritası 4. Katılımcı otellerin sağladığı promosyonlar TUROB - Selanik Philoxenia 2014 Turizm Fuarı Sonuç Raporu Fuar Tarihleri 13-16.11.2014 Fuarın Açık Olduğu saatler 11.00 20.00 Dağıtılan Malzemeler 1. Istanbul Guide 2. Istanbul CD 3. İstanbul Haritası

Detaylı

Kıyı turizmi. Kıyı turizminin gelişiminde etkili olan etmenler; İklim Kıyı jeomorfolojisi Bitki örtüsü Beşeri etmenler

Kıyı turizmi. Kıyı turizminin gelişiminde etkili olan etmenler; İklim Kıyı jeomorfolojisi Bitki örtüsü Beşeri etmenler Kıyı turizmi Kıyı turizmi denizden çok çeşitli rekreasyonel faaliyetlerle büyük ölçüde yararlanan ve konaklama, ağırlama gibi hizmetleri kıyıya bağlı bir turizm çeşididir. Kıyı turizminin gelişiminde etkili

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gürkan AKDAĞ Doğum Tarihi: 14.01.1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Seyahat İşletmeciliği Mersin Üniversitesi 2005 Y. Lisans

Detaylı

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ :

KISA TARİHÇE : ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : KISA TARİHÇE : Namık Kemal Üniversitesi 2006 yılında kurulmuş olan bir devlet üniversitesidir. Üniversitenin merkez yerleşkesi, Marmara nın İncisi unvanıyla anılan Tekirdağ dadır. ŞEHİR ÖZELLİKLERİ : Tekirdağ

Detaylı

KONGRE VE FUAR YÖNETY NETİMİ. r.afitap BULUT

KONGRE VE FUAR YÖNETY NETİMİ. r.afitap BULUT KONGRE VE FUAR YÖNETY NETİMİ Öğr.Gör. r.afitap BULUT 2012 3.Hafta 1-Kongre turizminin gelişme nedenleri a)arz açısındana b)talep açısındana 2-Kongre turizminin etkileri a)ekonomik etkiler b)sosyo Sosyo-kültürel

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi 12.12.12 Atılım Üniversitesi, Ankara Pelin Kihtir Öztürk pelin.kihtir@undp.org UNDP Türkiye üç alanda çalışıyor: 1. Demokratik

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Kruvaziyer Liman Çalıştayı 30 Nisan 2014 Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi

Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Kruvaziyer Liman Çalıştayı 30 Nisan 2014 Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Sayın Vali Yardımcısı, Sayın Belediye Başkanları, Deniz Ticaret Odalarının Sayın Temsilcileri; Değerli Konuklar, Kıymetli Basın mensupları, Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Fethiye Kruvaziyer

Detaylı

TÜRK TURİZMİ. Necip Boz TOBB Turizm Meclisi Danışmanı

TÜRK TURİZMİ. Necip Boz TOBB Turizm Meclisi Danışmanı TÜRK TURİZMİ Necip Boz TOBB Turizm Meclisi Danışmanı 2 45.000.000,00 40.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 Turizm Gelirleri ve Turist

Detaylı

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU

BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi İnovasyona Dayali Turizm Stratejisi ve Eylem Planı BÖLGESEL TURİZM GELİŞTİRME KOMİTELERİ BİLGİ NOTU TRA1 / 2012 Her hakkı saklıdır. ÖNSÖZ Bu doküman, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma

Detaylı

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Temmuz 2014 1 Milyar $ I. Cam Sektörü Hakkında 80 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan düzcam (işlenmiş camlar dahil),

Detaylı

2023 E DOĞRU TÜRKİYE TURİZMİNDE YATIRIM HAMLESİ RAPORU

2023 E DOĞRU TÜRKİYE TURİZMİNDE YATIRIM HAMLESİ RAPORU 2023 E DOĞRU TÜRKİYE TURİZMİNDE YATIRIM HAMLESİ RAPORU Dr.Turgut Gür Yönetim Kurulu Başkanı ÖNSÖZ 25 yıl önce başlayan Turizm Yatırım Hamlesi sonucunda, Türkiye Dünyanın 7.Büyük Turizm Ülkesi olmuştur.

Detaylı

FIT 2014 LATİN AMERİKA TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU

FIT 2014 LATİN AMERİKA TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU FIT 2014 LATİN AMERİKA TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU TÜRSAB FIT 2014 LATİN AMERİKA TURİZM FUARI SONUÇ RAPORU Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 25-28 Ekim 2014 tarihleri arasında Arjantin in Başkenti

Detaylı

DÜNYA TURİZMİNDE GELECEĞE YÖNELİK EĞİLİMLER

DÜNYA TURİZMİNDE GELECEĞE YÖNELİK EĞİLİMLER DÜNYA TURİZMİNDE GELECEĞE YÖNELİK EĞİLİMLER İnsanoğlunun farklı amaçlarla turizm hareketlerine katılacağı ve yeni turizm türlerinin gelişeceğini söylemek mümkündür. Turizm hareketleri artarak ve çeşitlenerek

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMA KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.DÜNYA TURİZM SEKTÖRÜ Turist Sayısı ve Bölgesel Gelişmeler En Çok Ziyaret Edilen Ülkeler Turizm Gelirleri...

İÇİNDEKİLER 1.DÜNYA TURİZM SEKTÖRÜ Turist Sayısı ve Bölgesel Gelişmeler En Çok Ziyaret Edilen Ülkeler Turizm Gelirleri... İÇİNDEKİLER 1.DÜNYA TURİZM SEKTÖRÜ... 2 1.1.Turist Sayısı ve Bölgesel Gelişmeler... 2 1.2.En Çok Ziyaret Edilen Ülkeler... 3 1.3.Turizm Gelirleri... 4 2.TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜ... 6 2.Gelen Turist Sayısı

Detaylı

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM Özelkalem Dergisi nce düzenlenen Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri; yerel yönetim alanında yenilik getiren ve kentsel sorunların çözümüne yönelik olarak geliştirilen özgün

Detaylı

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme

DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI. Genel Değerlendirme DÜNYA SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ İHRACATI Genel Değerlendirme Haziran 2014 2012 yılı dünya seramik sağlık gereçleri ihracat rakamlarına bakıldığında, 2011 yılı rakamlarına nazaran daha az dalgalanma gösterdiği

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - MART 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemiz halı ihracatı 2009 yılını % 7,2 oranında düşüşle kapanmış ve 1 milyar 86 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2010 yılının ilk ayında ise halı

Detaylı

İstanbul Otellerinin 360 Derece Değerlendirmesi

İstanbul Otellerinin 360 Derece Değerlendirmesi İstanbul Otellerinin 360 Derece Değerlendirmesi Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Burçin Hatipoğlu Maria Dolores Alvarez Kıvanç İnelmen Dilek Ünalan Değerlendirme... İnsan Kaynağına Yatırım

Detaylı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi. Turizm Fakültesi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi. Turizm Fakültesi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi Çiğli/İzmir Temmuz 2012 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi; 14.07.2010 tarihinde kabul edilen ve 22.07.2010 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

Dünya da ve Türkiye de Kongre Turizmi

Dünya da ve Türkiye de Kongre Turizmi Dünya da ve Türkiye de Kongre Turizmi Uluslararası Toplantı ve Kongreler Birliği (ICCA) tarafından hazırlanan rapora göre, 2008 yılında dünyada yaklaşık 7 bin 475 adet uluslar arası toplantı organize edildi.

Detaylı

SPORUN SOSYAL VE EKONOMİK FAYDALARI. Prof. Dr. Gazanfer DOĞU Abant İzzet Baysal Üniversitesi Spor Yönetim Bilimleri

SPORUN SOSYAL VE EKONOMİK FAYDALARI. Prof. Dr. Gazanfer DOĞU Abant İzzet Baysal Üniversitesi Spor Yönetim Bilimleri SPORUN SOSYAL VE EKONOMİK FAYDALARI Prof. Dr. Gazanfer DOĞU Abant İzzet Baysal Üniversitesi Spor Yönetim Bilimleri Spor Fiziksel Zihinsel hareket sosyolojik bir olay Dünya Sağlık Örgütünün ( WHO ) esenlik

Detaylı

TÜRSAB VAKANTIEBEURS 2016 TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU

TÜRSAB VAKANTIEBEURS 2016 TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU TÜRSAB VAKANTIEBEURS 2016 TURİZM FUARI DEĞERLENDİRME RAPORU Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) bu yıl 12-17 Ocak tarihleri arasında Hollanda nın Utrecht kentinde gerçekleştirilen Vakantiebeurs

Detaylı

Hizmet Sektörü Olarak Sağlık Turizminin Ülke Ekonomisindeki Rolü. Dr. Seyit KARACA TOBB Türkiye Sağlık Kurumları Meclis Başkanı

Hizmet Sektörü Olarak Sağlık Turizminin Ülke Ekonomisindeki Rolü. Dr. Seyit KARACA TOBB Türkiye Sağlık Kurumları Meclis Başkanı Hizmet Sektörü Olarak Sağlık Turizminin Ülke Ekonomisindeki Rolü Dr. Seyit KARACA TOBB Türkiye Sağlık Kurumları Meclis Başkanı Türkiye Ekonomisi Ülkemiz 2011 yılında yapmış olduğu büyüme trendiyle, dünya

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR TEMMUZ 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ EKİM

HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ EKİM SURİYE ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ EKİM 2011 SURİYE ÜLKE VE İHRACAT RAPORU RESMİ ADI BAŞKENTİ DİL : Suriye Arap Cumhuriyeti : Şam (Damascus) : Arapça (resmi), Kürtçe,

Detaylı

PLATFORMUMUZUN YURTDIŞI TANITIM HİZMETLERİ

PLATFORMUMUZUN YURTDIŞI TANITIM HİZMETLERİ PLATFORMUMUZUN YURTDIŞI TANITIM HİZMETLERİ Hedefimiz, öncelikli pazarlarda ülkemizin sağlık turizmi potansiyelini tanıtmaktır. Sunmuş olduğunuz sağlık hizmetinin kalitesini ve imkânlarınızı tanıtmak, sağlık

Detaylı

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Müşteri Değeri: Bir değişim işleminde müşterinin elde ettiği yararların katlandığı veya ödediği bedele oranı Müşteri Tatmini: Mal veya hizmetin, müşteri

Detaylı

smart solutions FUAR KAPANIŞ RAPORU

smart solutions FUAR KAPANIŞ RAPORU 2017 smart solutions FUAR KAPANIŞ RAPORU BAŞARILARLA DOLU BİR YILI DAHA GERİDE BIRAKIRKEN ISAF MARKASI 21. 21.si düzenlenen ISAF; Güvenlik, Bilişim Güvenliği, Akıllı Bina, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Yangın,

Detaylı

MB MMC BAKÜ. BAKÜ : Orxan İsmayilov. İSTANBUL: Orkide Bulut. İZMİR: Barış Bulut

MB MMC BAKÜ. BAKÜ : Orxan İsmayilov. İSTANBUL: Orkide Bulut. İZMİR: Barış Bulut MB MMC BAKÜ BAKÜ : +994 55 541 68 16 Orxan İsmayilov İSTANBUL: +90 544 971 06 77 Orkide Bulut İZMİR: +90 506 389 35 94 Barış Bulut www.fethiyetanitimgunleri.com info@fethiyetanitimgunleri.com Malumun İlanı

Detaylı

KONAKLAMA TESİSLERİNDE KURULACAK SAĞLIK TESİSLERİ

KONAKLAMA TESİSLERİNDE KURULACAK SAĞLIK TESİSLERİ KONAKLAMA TESİSLERİNDE KURULACAK SAĞLIK TESİSLERİ Sayılarla Türk Turizmi Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Özel Hastaneler Yönetmeliği SAYILARLA TÜRK TURİZMİ TÜRK

Detaylı

TOBB SEKTÖREL HABER BÜLTENİ

TOBB SEKTÖREL HABER BÜLTENİ 2010 TURİZM HABER BÜLTENİ 11 Kasım 2010 TOBB SEKTÖREL HABER BÜLTENİ Türkiye Seyahat Acenteleri ve Rehberler Meclisi Türkiye Turizm Meclisi 11/11/2010 TOBB 1 İNGİLTERE'DEKİ TURİZM OSKARINI TÜRK OTELİ KAZANDI

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER...V TABLOLAR ve ŞEKİLLER LİSTESİ...XIII GİRİŞ...XV

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER...V TABLOLAR ve ŞEKİLLER LİSTESİ...XIII GİRİŞ...XV İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER...V TABLOLAR ve ŞEKİLLER LİSTESİ...XIII GİRİŞ...XV BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR 1.1. TURİZM KAVRAMI VE TANIMI...3 1.2. TURİZMİN ÖZELLİKLERİ...4 1.3. TURİSTİN TANIMI, ÇEŞİTLERİ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR AĞUSTOS 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE

Detaylı

Herhangi bir yerin ya da ülkenin turist çekebilme potansiyelinin bağlı olduğu unsurlar

Herhangi bir yerin ya da ülkenin turist çekebilme potansiyelinin bağlı olduğu unsurlar TURİZMDE ARZ Herhangi bir yerin ya da ülkenin turist çekebilme potansiyelinin bağlı olduğu unsurlar Bir yerin turist çekebilme potansiyelinin bağlı olduğu unsurlar Çekicilikler (Attractions) Erişim (Accessibility)

Detaylı

Birinci Bölüm: Yatırım ve Proje Kavramları Turizm Yatırımlarının Türleri

Birinci Bölüm: Yatırım ve Proje Kavramları Turizm Yatırımlarının Türleri Birinci Bölüm: Yatırım ve Proje Kavramları Turizm Yatırımlarının Türleri Y. Doç. Dr. Şevki ULAMA 1 Yatırım: Şans oyunları oynamak Eldeki fonları uzun bir süre kullanmak Fonların yatırıldığı ve kullanıldığı

Detaylı

MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ

MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ Nüfus Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, il merkezi nüfusu 400 binin üzerinde, şehirleşme

Detaylı

ETIK RESEARCH ETİK

ETIK RESEARCH ETİK 04.06.2015 ETIK RESEARCH 24.06.2015 ETİK ETİK ARAŞTIRMA Etik ilkelerinden ödün vermeden müşterilerine yüksek standartlarda, kaliteli hizmet vermek adına 1997 yılında kurulan Etik Araştırma, birlikte üreterek,

Detaylı

ATM Dubai Turizm Fuarı

ATM Dubai Turizm Fuarı ATM Dubai Turizm Fuarı Ortadoğu da gerçekleştirilen en önemli turizm fuarı olarak gösterilen ATM Turizm Fuarı Birleşik Arap Emirlikleri nin Dubai şehrinde 05-08 Mayıs 2014 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Detaylı

Sürdürülebilir turizmin uygulanmasında Türk turizminin avantajları olarak nitelendirilen unsuları şu şekilde sıralayabiliriz.

Sürdürülebilir turizmin uygulanmasında Türk turizminin avantajları olarak nitelendirilen unsuları şu şekilde sıralayabiliriz. TÜRKİYE DE EKOTURİZM UYGULAMALARI VE EKONOMİYE KATKILARI Kalkınma, gelişme ve kentleşme kavramları sürdürülebilirlikle beraber kullanılarak; kavramsal ve anlamsal olarak birbirini bütünlemektedir. Sürdürülebilir

Detaylı

TUROB - Selanik Philoxenia 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu

TUROB - Selanik Philoxenia 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu TUROB - Selanik Philoxenia 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu Fuar Tarihleri 21-24.11.2013 Fuarın Açık Olduğu saatler 11.00 20.00 Dağıtılan Malzemeler 1. Istanbul Guide 2. Istanbul CD 3. İstanbul Haritası

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI

KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI SAĞLIK VE TERMAL TURİZMİ KASIM 2012 YATIRIM ve ĠġLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dünya Turizm Trendi ve 2030 Vizyonu UNWTO 2030 VİZYONU RAPORU 1.8 Milyar Turist 2 Trilyon $ Gelir Alternatif

Detaylı