GENEL BİLGİLER. Yüzölçümü: km². Başkenti ve en büyük kenti: Berlin : (1990 tah.).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL BİLGİLER. Yüzölçümü: 356 945 km². Başkenti ve en büyük kenti: Berlin 3 420 119: (1990 tah.)."

Transkript

1 Almanya Almanya, GENEL BİLGİLER. Yüzölçümü: km². Başkenti ve en büyük kenti: Berlin : (1990 tah.). ALMANYA TOPLUM YAPISI Nüfusu (1991 tah.): ; nüfus yoğunluğu: Km2'ye 223 kişi. Nüfus dağılımı (1991): Kentlerde % 83, kırsal kesimde % 17. Yıllık nüfus artış hızı (1990): %0,0. Resmî dili: Almanca. Başlıca dinler: Protestan, katolik. EĞİTİM VE SAĞLIK. Okuma yazma oranı (1991): Yetişkin nüfusun %100'ü. Üniversite sayısı (1991): 49. Hastane yatak sayısı (1991): Hekim sayısı (1991): Ortalama ömür (1991): Kadınlarda 78,0; erkeklerde 72,1. Bebek ölüm oranı (1991): canlı doğumda 11,2. ALMANYA EKONOMİSİ. GSMH (1990): 1,2 trilyon dolar; kişi başına ulusal gelir: dolar. Etkin nüfus dağılımı (1991): tarım % 6,7; sanayi % 47,5; hizmetler %45,8. Dış ticaret (1990): Dışalım 197,5 milyar dolar; dışsatım 225 milyar dolar; ticaret yaptığı başlıca ülkeler: Fransa, Hollanda, İtalya, İngiltere, ABD, Belçika-Lüksem-burg, BDT. Para birimi: 1 Deutsche mark = 100 pfennig. ALMANYA YÖNETİMİ. Türü: Federal cumhuriyet. Yasama gücü: Federal Parlamento. Yönetim bölümlen-mesi: 16 eyalet. ULAŞIM. Demiryolları (1991): Toplam km. Karayolları (1991): Toplam km. Başlıca limanları: 15. Başlıca havaalanları: 12. Orta Avrupa'da devlet. 1871'den 1945'e kadar birleşik bir devlet olan Almanya, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, iki devlete bölündü: Almanya Federal Cumhuriyeti (Batı Almanya ya da Federal Almanya), Demokratik Alman Cumhuriyeti (Doğu Almanya). 1990'da, Doğu Almanya'daki komünist rejimin yıkılmasından sonra Doğu Almanya, Federal Almanya ile birleşme doğrultusunda oy kullandı. Orta Avrupa'da yer alan birleşik Almanya, kuzeyde Kuzey denizi, Danimarka ve Baltık denizi, doğuda Polonya ve Çekoslovakya, güneyde Avusturya ve İsviçre, batıda Fransa, Lüksemburg, Belçika ve Hollanda'yla sınırlıdır. 1990'daki birleşmeden önce, Almanya ile İkinci Dünya Savaşı'ndaki düşmanları olan ABD, SSCB, İngiltere ve Fransa arasında bir dizi karmaşık antlaşma yapıldı. Birleşik Almanya, Batı'yla ittifakını, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne (NATO) ve Avrupa Topluluğu'na (AT) üyeliğini sürdürdü. Bununla birlikte, eski Doğu Almanya'yı oluşturan kesime NATO birlikleri ya da nükleer silah yerleştirilmesine izin verilmedi. Bu bölgede kalmayı sürdüren Sovyet birliklerinin 1994 sonuna kadar geri çekilmesi kararlaştırıldı. Batı Alman Deutsche Mark'ı her iki ülkede de geçerli tek para birimi durumuna geldi ve ülkenin iki bölümünün ekonomik, toplumsal eğitsel ve yasal sistemleri birleştirildi. Berlin birleşik Almanya'nın yeni başkenti ilan edildi; bununla birlikte hükümet kurumlarının eski Batı Almanya başkenti Bonn'dan Berlin'e aktarılması için 12 yıllık bir takvim öngörüldü. Yasal olarak birleşmiş olmakla birlikte, ülke zengin "Batı" ve yoksul "Doğu" biçiminde ikiliğini sürdürdü. Yeni birleşik devletin önündeki en önemli sorun, doğu kesiminin ekonomik ve toplumsal bakımdan yeniden yapılandırılmasıdır. ALMANYA YÜZEY ŞEKİLLERİ VE DOĞAL KAYNAKLAR Almanya beş coğrafi bölgeye ayrılabilir: Kuzey Almanya ovası, güneye geçiş bölgesi, ortadaki yüksek bölge (Mittelgebirge), Alpler'e geçiş bölgesi, Alpler. Kuzey Almanya ovası: Baltık denizi kıyısının güneyinde yer alan bu dalgalı bölge, Büyük Avrupa ovasının bir parçasıdır. Ovanın üstü, bir bölümü buzul kökenli Dördüncü Zaman tortullarıyla örtülüdür. Baltık denizi ve Kuzey denizi kıyıları son derece girintili çıkıntılıdır; ama kıyı suları bu bölgeyi sığlaştırdığı için doğal limana rastlanmaz. Verimsiz topraklardan ancak yoğun bakım ve gübrelemeyle ürün alınabilir. Güneye geçiş bölgesi: Ovanın güneyinde, üstü ince bir buzultaş gereçleri tabakasıyla örtülü, son derece verimli

2 lös topraklarından oluşan, geçiş kuşağı yer alır. Geçiş bölgesinde bir dizi alçak ova bulunur. Bunların içinde en belirgini güneybatıdaki Köln girintisidir. Ülkenin taşkömürü ve linyit yataklarının büyük bölümü bu geçiş bölgesinde yer alır. Mittelland kanalı bölgenin can damarı işlevi görür. Ortadaki yüksek bölge: Geç paleozoik sistemin yıpranmış parçalarından oluşan, kırılma geçirmiş bir alan olan ortadaki yüksek bölge yoğun ormanlarla kaplıdır; birbirinden ayrı tek tek tepeler, sönmüş yanardağlar, yaylalar ve granit kütleleri birbirini izler. Yüksek alanlar arasında güneybatıda Schwaben ve Franken'deki sarp alanlar, kuzeyde ve doğuda Harz dağları, Thüringen ormanları sayılabilir. Bölgedeki çok sayıda doruk ve vadi arasında en güzel görünümlüsü, 80 km uzunluğunda, çoğu yeri dar, Bingen'den Bonn'a kadar sarp bir boğaz oluşturan Ren ırmağının orta vadisidir. Ren Avrupa'nın en işlek su yoludur. Alpler'e geçiş bölgesi ve Alpler: Alp dağlarının kuzeydoğusunda yer alan Alpler'e geçiş bölgesi, geniş bir ovayı andırır. Alpler'den doğan akarsular, geçiş bölgesini enlemesine, bataklık vadilerle aşarlar. Bunlardan yalnızca Tuna ulaşıma elverişlidir. Alpler'in yalnızca küçük bir kesimi Almanya'da, ülkenin güney ucunda yer alır; Almanya'nın en yüksek doruğu olan Zugspitze (2 962 m), Münih'in güneyindedir. Akarsular: Almanya'da yaygın bir akarsu ağı vardır; bunların çoğu Baltık denizine ve Kuzey denizine dökülür. Bu konudaki en önemli istisna, Karadeniz'e dökülen Tuna ırmağıdır. Ren ırmağının Almanya'daki kesimleri ulaşıma elverişlidir. Moselle (Almancası Mosel) ve Main ırmakları Ren'in en büyük kollarıdır. Tuna'nın en büyük kollarıysa İnn, İsar ve Naab'dır. Öteki önemli ırmaklar arasında Elbe, Oder, Spree, Weser, Ems ve Saale sayılabilir. Almanya'nın en büyükgölü olan Konstanz gölü, Alpler'dedir. İklim: Almanya'nın iklimi genel olarak ılıman iklimdir. Atlas okyanusundan esen yağış yüklü ve sıcak rüzgârlar nedeniyle, batı kesimde kışlar ve yazlar oldukça ılımlı geçer. Kuzeybatı Almanya'da yıllık sıcaklık ortalaması 10 C dolayındadır; güneybatı kesimindeyse 12 C'tır. Doğuda, daha sert bir kara iklimi egemendir, kışlar soğuk, yazlar kısa ve sıcak geçer. Yıllık sıcaklık ortalaması batıdakinden düşüktür: 2 C - 4 C. Baltık denizi kıyısındaki limanlar, kışın genellikle buz yüzünden kapalıdır. Yağışlar Almanya'nın her yanına eşit biçimde dağılmıştır; en çok ( mm) yağış alan yerler dağlık bölgelerdir. Yıllık ortalama yağış kıyıda 762 mm, doğu kesimde mm'dir. Bitki örtüsü ve hayvan topluluğu: Ülkenin dörtte birinden çoğu ormanlarla kaplıdır; bunların da çoğu dağlık bölgelerdedir. Ağaçların üçte ikisini kozalaklılar, özellikle de çam ve köknar oluşturur. Aralarında kayınların, gürgenlerin, kestane ağaçlarının, meşelerin ve ceviz ağaçlarının yer aldığı yapraklarını dökmeyen cinslerse, daha çok orta-batı ve güneybatı Almanya'daki nisbeten daha sıcak alanlarda yetişirler. Ren, Moselle ve Tuna ırmaklarının vadileri üzüm bağlarıyla örtülüdür. Yaban hayvanları gerek sayı, gerek çeşit bakımından sınırlıdır; başlıcaları arasında geyikler ve karacalar sayılabilir; ama bazı ormanlık bölgelerde yaban domuzları da yaşar. Daha az bulunan türlerin başlıcaları ayı, kurt, tilki, yaban kedisi, su samuru ve porsuktur. Egzoz gazlarının ve sanayi atıklarının çevreyi kirletmesi sonucunda, kirli maddelerin Almanya ormanları üstündeki zararlı etkisi, temel sorunlardan biri durumuna gelmiştir. Çevreye verilen zarar özellikle eski Doğu Almanya topraklarında çok ciddidir. ALMANYA TOPLUM YAPISI Dil ve din: Resmî konuşma ve yazışma dili, çağdaş Almanca ya da Yüksek Almanca'dı(Hochdeutsch); ama Almanların çoğunun kullandığı günlük dil, ülkenin çeşitli yerlerinde konuşulan lehçelerin etkisinde kalır. Almanca konuşanların hangi bölgeden geldikleri, şivelerine bakılarak anlaşılabilir. Kuzeyde, Danimarka sınırındaki Schleswig-Holstein eyaletinde Danimarka dili konuşan küçük bir azınlık vardır; doğuda Brandenburg eyaletinde de, dilleri Almanca'dan çok İslav diline yakın olan, Sorb'lar ya da Wend'ler adlı küçük bir azınlık vardır. Reformdan bu yana Almanya genel olarak protestan kuzey ve genel olarak katolik güney biçiminde iki bölgeye ayrılmıştır (1990'da toplam nüfusun, % 42'sinin protestan, % 35'inin katolik olduğu tahmin edilmekteydi). Protestanların çoğu Almanya evangelist kilisesine bağlıdır. Eski Doğu Almanya'da komünistlerin baskısıyla, nüfusun yaklaşık yarısı hiçbir dine bağlı değildi (bu oran batıda % 15'tir). Din özgürlüğü anayasa güvencesi altındadır. Almanya'da devlet kilisesi bulunmamakla birlikte, her iki büyük kilise de devletten büyük mali destek alırlar. Kiliselere tanınmış en büyük ayrıcalık kilise vergisidir. Bir çalışanın gelir vergisinin yaklaşık % 10'u oranındaki bu vergi, çalışanların bordrolarından otomatik olarak kesilir. Kilise vergisi gelir vergisine bağlı kılındığı için, ücretler arttıkça kiliselere istikrarlı, enflasyondan korunmuş bir gelir kaynağı oluşturur. Almanya'daki küçük Yahudi topluluğu (35 000) da, dinsel etkinlikleri için devletten destek

3 almaktadır. Nüfus: XX. yy'daki Alman tarihinin belirgin özelliği olan sık ve apansız değişiklikler ülkenin nüfusu, doğum oranı ve nüfus hareketleri üstünde önemli etki yapmışlardır. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Almanya'nın nüfusu 75 milyondu. Savaştan sonra, Oder ve Neisse nehirlerinin doğusunda yaşayan yaklaşık 10 milyon Alman, bu bölgeden Reich'ın arta kalan topraklarına (Sovyet, ABD, İngiliz ve Fransız işgal bölgeleri) sürüldüler, (Almanya Ortaçağ'dan bu yana Avrupa'nın en büyük göç bölgesidir). Savaşta ölen asker ve sivillerin sayısı da nüfusu 70 milyonun altına düşürdü; bunun yaklaşık 50 milyonu Batı bölgesinde, 20 milyonu da Sovyet bölgesinde yaşıyordu. 1945'ten Doğu Alman sınırının 1961'de kapanmasına kadar, yaklaşık 3 milyon Alman,Sovyet bölgesinden Batı'ya kaçtı. 50'li ve 60'lı yıllarda doğum oranlarının yükselmesi, Doğu Alman sığınmacılar ve yaklaşık 4 milyon yabancı işçi ve aileleri sayesinde, Batı Almanya nüfusunun artması sürdü. 1970'lerdeki ve 1980'lerin başlarındaki düşüşten sonra, Polonya, SSCB ve öteki Doğu Avrupa ülkelerinden gelen Alman kökenlilerin etkisiyle, 1980'lerin sonlarında nüfus yeniden arttı. Eski Doğu Almanya'da, sınırların kapatılması ve çocuk yapmayı teşvik edici hükümet programları sayesinde, yavaş, ama istikrarlı bir nüfus artışı sağlandı; Nüfus 1961'de 16 milyonun altındayken, 1989'da 18milyona yükseldi. Birleşmeden bu yana 2 milyon kadar "doğulu" Alman batı bölgelerine göçmüştür. Günümüzde toplam nüfusun içinde ayrıca, 5 milyona yakın yabancı işçi vardır. Nüfusları 'i aşan Alman kentleri, büyüklük sırasına göre şöyle sıralanır: Berlin, Hamburg, Münih, Köln, Frankfurt Am Main, Essen,Dortmund,Düsseldorf, Stuttgart, Bremen, Duisburg, Leipzig, Hannover ve Dresden. Yaş yapısı: Her iki dünya savaşının sonunda ve 1930'lardaki ekonomik çöküntü sırasında doğum oranlarının olağanüstü düşük olması nedeniyle, 1990 verileriyle 35-40, ve yaş gruplarının nüfusun içinde tuttukları yer öteki yaş gruplarına oranla düşüktür. İki dünya savaşının yol açtığı yersiz ölümler de, erkek nüfusunda bir azalmaya yol açmıştır; bu durum günümüzde 65 yaşın üstünde olanlarda açıkça görülmektedir. İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki dönemde genç erkek sayısının düşük olması, ciddi işgücü sıkıntısının giderilmesi için yabancı işçi yetiştirilmesini zorunlu kılmıştır. Toplum. Günümüzde Doğu ve Batı Almanya'nın biçimsel olarak birleşmiş olmalarına karşın, "Doğu"nun ve "Batı"nın toplumsal ve ekonomik sistemlerinin tam bütünleşmesi daha yıllar, hattâ belki yirmi-otuz yıl alacaktır. Almanya'nın batı kesimi, çok ileri bir sanayi sonrası toplumudur. Etkin nüfusun çoğu artık hizmetler kesiminde çalışmakta, teknik, yönetsel işler ağır basmaktadır; ekonomi dış ticarete bağımlıdır. Bu kesim aynı zamanda da çok hareketli bir toplumdur: "Batılı" Almanlar dünyanın en çok gezen insanları arasında yer alırlar. Buna karşılık eski Doğu Almanya kesimi, İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan başlayarak dünya ülkelerinden yalıtılmış, yurtaşlarının istedikleri gibi seyahat etmeleri yasaklanmıştır. Eğitim: Almanya'nın eğitim sistemi, ekonomik başarılarında ve toplumsal düzenin istikrarlılığında belirleyici olmuştur. Birleşmeden önce yapılan antlaşma uyarınca, eski Doğu Almanya, kendi eğitim sistemini "Batı"nın modeline uyarlamayı kabul etmiştir. Batı Alman eğitiminin büyük bölümü üç yollu bir şema izler: 4 yıllık (6-10 yaş arası) bir zorunlu ilkokuldan sonra, öğrenciler üç gruba ayrılır. Birinci yoldan gidenler, 9 yıl boyunca Gymnasium'da (akademik eğitim veren lise) üniversiteye hazırlık eğtimi görürler; bu eğitim bir Abitur'la (Türkiye'deki eski olgunluk sınavına benzetilebilir) sona erer; bu sınavı verenler, harç ödemeden üniversiteye gitme hakkı kazanırlar. İkinci gruptaki öğrenciler altı yıla kadar süren genel bir orta öğretim (Realschule) görürler; akademik ve teknik öğretimin bir karışımını alırlar. Yetenekleri ve derslerde elde ettikleri sonuçlar elverirse Realschule'yi bitirenler Gymnasium'a ya da üniversiteye geçebilirler. Üçüncü yoldan gidenlerse beş ya da altı yıl genel bir okulda (Hauptschule) okurlar; bundan sonra da üç-dört yıl hem meslek eğitimi görüp, hem çalışabilirler. Bu gruptakiler, tam işgünü çalışmaya yaşlarında başlarlar. Her üç yolda da, ilk iki yıl yönlendirme dönemi sayılır; bir yoldan ötekine geçmek olanaklıdır. Genel olarak Alman öğrencilerin çoğu Realschule'yi ya da Gymansium'u bitirirler. XIX. yy'da Alman üniversiteleri ders programlarının bilimdeki ilerlemeye ayak uydurabilmesinin öncülüğünü yapmış, öğretim ile araştırmanın başarılı ve becerikli bir bileşimini yaratarak yeni bir dünya standardı oluşturmuşlardır. En eski Alman üniversitesi olan Heidelberg Üniversitesi, 1386'da kurulmuştur. Öteki ünlü üniversiteler arasında Freiburg (1457), Münih (1472), Thübingen (1477), Marburg (1527) ve Göttingen (1737) üniversiteleri sayılabilir. Eski Doğu Almanya'nın karşı karşıya bulunduğu en önemli sorunlardan birisi, eski komünist eğitim sisteminden Batı modeline geçmektir. Eski Doğu Almanya'daki öğretmenlerin, üniversite profesörlerinin ve okul yöneticilerinin çoğu Komünist Partisi üyesi olduklarından, bakanlık hizmetine alınmışlar ve çoğu istifa etmiş ya da erken emekli olmuştur. Not: Bavyera Alpleri'nde yer alan, yapımına 1869'da başlanan Neuschwanstein kalesi Alman bestecisi Richard Wagner'in üç operasına (Lohengrin, Parsifal ve Tannhâuser) esin kaynağı olmuştur. Schwarzwald ya da Karaorman, Almanya'nın güneyindeki kesimlerde uzanan bir dağ sırasıdır.

4 Sağlık: Almanya'da, aşağı yukarı bütün Almanlara, gelirlerine ve toplumsal konumlarına bakılmaksızın yüksek nitelikli bir sağlık ve hastane hizmeti sağlayan kapsamlı bir sağlık sistemi vardır. Sağlık sigortası programı işçi ve işverenin katkılarıyla finanse edilir ve ülkede yer alan 1 500'ü aşkın kasa tarafından yönetilir. Bu "hastalık kasaları" (Krankenkasse) ekonominin sektörlerine (iş, tarım ve meslekler), meslek gruplarına ve coğrafi bölgelere göre örgütlenmiştir. Artan sağlık giderlerini karşılamak için hükümet, 1989'da getirdiği giderleri azaltma önlemleriyle, sağlık hizmetlerinden yararlananların yaptıkları ödemeleri artırmıştır. Kültür: Almanya'nın zengin bir kültür mirası vardır. Yazarlarının, sanatçılarının, bestecilerinin, yönetmenlerinin ve filozoflarının yapıtları, Alman kültürünü de, dünya kültürünü de yüzyıllar boyu zenginleştirmiştir. Devlet her zaman güzel sanatlar için, önemli bir koruyucu olmuştur; bu gelenek günümüzde de sürmektedir. Kültür etkinliklerinin hemen her çeşidi kamu fonları tarafından desteklenir. Örneğin opera ve tiyatro masraflarının yarısından çoğu federal hükümet, eyalet hükümetleri ya da yerel yönetim tarafından karşılanır. Bununla birlikte Almanya'da devletin kültür işlerine karışması çok az olmuş ve her zaman sertlikle eleştirilmiştir. Ülkenin ünlü yazar ve sanatçılarının çoğunun sürgüne çıkmasına yol açan Adolf Hitler'in Üçüncü Reich'ının yıkılmasından sonra, Almanya'daki kültür çevreleri Avrupa'yla ve uluslarası alanla olan bağlarını yeniden kurmaya çalışmışlardır. Günümüzde sanatın bütün alanlarında çok sayıda modern kültür yapıtlarına rastlanır. Kültür alanı yeni eğilimlere çok açıktır; çağdaş Alman yazarları, ressamları, mimarları, bestecileri ve film yapımcıları uluslararası alanda ün sağlamışlardır. Doğu Almanya'daki komünist rejimin sona ermesiyle, "Batılı" ve "Doğulu" sanatçılar arasındaki, komünist sistemde kültürün işleviyle ilgili tartışmalar yeniden canlanmıştır. Eski Doğu Almanya'nın en önemli yazarlarından Christa Wolf, 1960 ve 1970'li yıllarda gizli polis tarafından nasıl gözetlendiği ve baskı altında tutulduğu konusunda bir anlatı yayınlayınca, bu tür görüşleri komünistler iktidardayken dile getirmediği için "Batı" Alman medyası tarafından yaygın bir eleştiriye uğramıştır. Eleştirilerde öne sürüldüğüne göre, başka yazarlar hapse atılır ya da kaçmaya zorlanırken, Wolf komünizme olan eleştirilerini belirli sınırlar içinde tutmuş ve ayrıcalıklı bir yaşam sürmüştür. Buna karşılık Günter Grass gibi başka "Batılı" yazarlar ise Wolf'u savunmuşlardır. Benzer bir tartışma da Alman ressamları arasında olmuştur. Pek çok önde gelen "Batı" Alman sanatçı ve eleştirmeni, "Doğu" Alman meslekdaşlarının partinin uşakları olduğunu, hertürlü sanatın kaynağı olan bireysel özgürlükleri yok eden bir ideolojiye (marksizm-leninizm) hizmet etmiş olduklarını öne sürmüşler, kendilerine baş hedef olarak da Doğu Almanya'nın en önemli ressamı olan Bernhard Heisig'i seçmişlerdir. Heisig bu iddiaları reddetmiş, ama pek çok "Batı" Alman müzesi onun ve başka eski Doğu Alman sanatçılarının yapıtlarını sergilemeyi reddetmiştir. Genel olarak Almanya'daki kültürel kişiliklerin çoğu, Doğu Almanlara ülkelerinin Batı Almanya'ya "devirteslim"inden başka bir seçim bırakmayan hızlı birleşme yoluna karşı çıkmışlardır. Batı Almanya'nın en ünlü edebiyatçısı olduğu söylenebilecek Günter Grass, birleşmeyi özellikle eleştirmiş, Nazi rejiminde işlenen suçlar nedeniyle Almanya'nın geleneksel ulusal kıvanca ve yurtseverliğe sahip "normal" bir ulus olma hakkını ebediyen yitirdiğini öne sürmüştür. ALMANYA EKONOMİSİ Almanya dünyanın en önde gelen ekonomik güçlerinden biridir. 1990'da ABD ile Japonya'yı bile geçip, dünyanın en çok ticaret yapan ülkesi olmuştur. Avrupa'nın ekonomisi en güçlü devleti olan Almanya, 12 ülkeden oluşan Avrupa Topluluğu'nun (AT) ekonomik çıktısının yaklaşık % 35'ini sağlamaktadır. Oysa Almanya'nın doğal kaynakları nispeten azdır. Ekonomideki başarısının temelinde karmaşık işlenmiş ürünler, öncelikle de motorlu taşıtlar (otomobil, kamyon ve otobüs), kimyasal ürünler ve takım tezgâhları yapımı yatar. Almanya ulusal gelirinin üçte birine yakınını dışsatımdan, özellikle AT ortaklarına yapılandan, elde eder. Birleşmeden ve Doğu Avrupa'daki komünist rejimlerin yıkılmasından sonra, Almanya'nın bu bölgede de önemli bir rol oynaması beklenmektedir. Birleşmeden sonra eski Doğu Almanya'nın ekonomisi hızla gerilemiştir. Bu bölgede üretilen malların çoğu açık dünya piyasalarında rekabet gücünden yoksundur. Eski ticaret yaptığı ülkeler olan Rusya ve öteki Doğu Avrupa ülkelerininse, ürünlerini alacak sağlam paraları yoktur. Sanayi fabrikaları ve donatımımın modası geçmiştir ve modernleştirilmesi gerekmektedir. Altyapısı (yollar, otoyollar, telefon sistemi, demiryolları, araçlar, kanalizasyon ve çöp tesisleri) da çok kötü durumdadır. Bütün bunların modernleştirilmesiyse bol miktarda sermaye yatırılmasını gerektirmektedir. Bunun büyük bölümü ülkenin batı kesiminden gelecektir. Söz konusu süreci tamamlamak için her yıl en az 100 milyar dolar gerekeceği hesaplanmıştır. Bu ekonomik sorunların yanı sıra, bölgede, doğal çevre de büyük zarar görmüştür; yerel yönetim, devlet yönetimleri ve mahkemeleri gibi yönetim yapıları da eksiktir. Ekonominin hizmetler kesimi (oteller, lokantalar, eğlence tesisleri, bağımsız zanaatçılar ve dükkâncılar) de az gelişmiş durumdadır. Sanayi: Kendine yetecek miktarda besini ve ham maddesi bulunmayan Almanya'nın ekonomik refahı, İngiltere

5 ve Japonya gibi, büyük ölçüde uluslararası piyasalarda başarılı biçimde rekabet etmeye bağlıdır. Kısaca söylemek gerekirse, besin ve ham madde dışalımı yapmak ve bunların fiyatını işlenmiş ürün dışsatımıyla karşılamak zorundadır. Ülkenin en büyük sanayi kuruluşları arasında Stutgart'taki Daimler-Benz ve Aşağı Saksonya'daki Volkswagen şirketleri sayılabilir; bunların ikisi de önde gelen motorlu taşıt üreticileridir. Elektronik üretimineyse Berlin ve Münih'teki Siemens ile Stutgart'taki Bosch dev şirketleri egemen durumdadır. Kimya sanayisi, üç büyük şirketin denetimindedir. Bayer, Hoechst ve BASF. Alman kimya sanayisi, ürettiğinin yarısından çoğunu dışarı satmaktadır. Madencilik ve enerji: Madencilik sanayisi aşağı yukarı yalnızca maden kömürüyle sınırlanmış durumdadır. Eski Doğu Almanya'daki büyük, ama kârlı olmayan ve çevreye zarar veren bir uranyum işletmesi 1991 'de kapatılmıştır. Madenkömürü yatakları batı kesimdeki Ren-Ruhr ve Saarland eyaletlerindedir. Doğu kesimde de zengin linyit rezervleri vardır ve linyit bu bölgenin başlıca enerji kaynağıdır. Ama linyitin açıktavanlı işletmelerde çıkarılması, eski Doğu Almanya'da geniş alanların bu maden çıkarma işlemlerinden çok büyük zarar görmesine yol açmıştır. 1960'lı yıllardan bu yana Alman maden kömürü sanayisinin talep düşüşü sorunu vardır. Batı Almanya'da maden kömürünün enerji kaynağı olarak önemi, 1950'de % 72'den 1990'da % 20'nin altına düşmüştür. Gene de, tek yerli enerji kaynağı olarak kalmakta ve maden çıkarma sanayisi büyük ölçüde devlet ile yerel hükümetler tarafından desteklenmektedir. 1990'da Almanya'nın elektriğinin % 34'ünü sağlayan nükleer enerji önemli, ama tartışmalı bir enerji kaynağıdır. Tarım: Tarımın Alman ekonomisindeki önemi, ikinci Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana hızla azalmıştır. Batı Almanya'da tarımda çalışan etkin nüfus oranı 1950'de % 25'ten, 1980'lerde % 5'in altına düşmüştür. Tarım üretimi 1949'da GSMH'nın % 12'sini oluştururken, 1985'te bu oran % 2'nin altına inmiştir. Alman tarımı toprağın, emeğin ve sermayenin kullanımında, pek başarılı olamamıştır. Alman çiftlikleri ortalama olarak, AT'deki "Akdeniz"li olmayan ülkeler arasında, en küçük çiftliklerdir. Bu küçük boyutlar, büyük miktarda emek girdisi ve modern makinaların ekonomik olmayan biçimde kullanılması demektir. Alman tarım üretimi, korunmuş bir alanda istikrarlı alım fiyatları sağlayan, ama aynı zamanda da dev ürün fazlalarına yolaçan AT Ortak Tarım Politikası'nın bir parçasıdır. Eski Doğu Almanya'da çiftçilerin çoğu, 1950'li yıllarda kolektif çiftliklerde toplanmaya zorlanmıştır. Birleşmeden bu yana, eski Doğu Alman tarımı yeniden örgütlenme sürecine girmiştir. Bazı kolektif çiftlikler kooperatif durumuna gelirken, bazıları tasfiye edilmiş ve toprakları da eski sahiplerine geri verilmiştir: Bunlar şimdi özel tarıma geri dönmeye çalışmaktadırlar. Ülkenin en zengin tarım alanlarından çoğu, eski Doğu Almanya'dadır; bu çiftçilerin, serbest piyasada rekabet edecek duruma gelmeleri gerekmektedir. Not: Rheinland-Plafz'daki Bad Dürkheim'da bağ bozumu. Bölge, Dürkheimer Michelsberg'deki ve Dürkheimer Spielberg'deki bağlarıyla ünlüdür. Rheinland Plafz, Ren vadisindeki en önemli üzüm üreticisi bölgelerden biridir. Ulaşım: Batı Almanya'da dünyanın en modern ulaşım sistemlerinden biri vardır. Ulaşım, ekonominin başarısında belirleyici rol oynar. En büyük ulaşım şirketi, devletin olan, kişinin çalıştığı Federal Demiryolları'dır (Bundesbahn): Yolcu hizmetleri, bütün Almanya'da büyük kentler arasında saatte bir ulaşım olanağı sağlar. Bilgisayar denetimindeki lokomotifleriyle saatte 402 km hız yapabilen yeni bir hızlı tren 1991'de hizmete girmiştir. Eski Doğu Alman demiryollarının da 1995'e kadar Bundesbahn'la birleştirilmesi gerekmektedir. Ülkenin "Batı" bölümünde ayrıca, Avrupa'nın en modern ve en yaygın otoyol sistemi vardır. Hitler döneminde yapımına başlanan otoyollar, savaş sonrası dönemde hızla artan otomobil ve kamyon trafiğine ayak uydurabilmeleri için yaygınlaştırılmış ve büyütülmüştür: Batı Almanya'da özel otomobil sayısı 1950'de 2 milyondan 1988'de 34 milyona çıkmıştır. Günümüzde de otoyol ağı eski Doğu Alman otoyol sistemine bağlanmaktadır. Otoyollar Almanlar için de yabancılar için de ücretsizdir ve hız sınırlaması neredeyse yoktur. Hava ulaşımı büyük ölçüde, bir bölümü devletin olan Lufthansa şirketinin elindedir. Eski Doğu Almanya'nın havacılık şirketi, 1991'de kapatılmıştır. Not: Almanya'nın en eski üniversitesi (1386), Neckar ırmağı kıyısındaki romantik görünümlü Heidelberg kentindedir. Ticaret: 1990'da Almanya'nın dış ticaret fazlası yaklaşık 58 milyar dolardı. 1949'da işe elinde hemen hiç döviz rezervi olmayarak başlayan Federal Almanya'nın, 1989'da yaklaşık 80 milyar dolarlık bir döviz rezervi vardı. Aynı tarihte ABD'nin rezervi 38 milyar, İngiltere'ninkiyse 41 milyar dolardı. Günümüzde "Doğu" bölgesine yapılan büyük yatırımların, 1990 yıllarında dışsatımların azaltılmasına, dışalımların artmasına yol açması beklenmektedir; dış ticaret fazlası da düşme eğilimi göstermektedir. Ama uzun erimli bakıldığında, yeniden yapılandırılmış ve modernleştirilmiş bir "Doğu" Alman ekonomisi, Almanya'nın ticaret verilerine olumlu etki yapacaktır yıllarında Federal Almanya'nın gemi yapımcılığı, elektronik ve otomobil pazarlarının küçümsenmeyecek

6 bölümlerini, öteki ülkelerden, özellikle de işgücünün çok ucuz olduğu Japonya, Tayvan ve öteki Asya ülkelerinden gelen dışsatım ürünleri kapmıştır. Alman sanayisi bu meydan okumaya karşı koyabilmek için daha yüksek otomasyona yönelmiş, bu da en azından başlangıçta, işsizlik sorununu artırmıştır. Not: Almanya uzun süredir, Avrupa'nın bir numaralı motorlu taşıt üreticisidir. Makineler ve ulaşım araçları, ülkenin dışsatımında değer olarak büyük yer tutmaktadır. DEVLET YAPISI VE KURUMLAR: Birleşme, Batı Alman devletinin ve yönetiminin 1949 Temel Yasası'yla belirlenmiştir, Doğu Almanya kendi kendini feshedip beş yeni eyalete ayrılmış, bunlar da Federal Almanya'ya katılmışlardır. Yeni Alman eyaletleri, "Batı" Alman anayasasını ve yasalarını ciddi bir koşul öne sürmeden kabul etmişlerdir. Almanya AT'deki tek büyük federal devlettir. Yürütme gücü Bonn ve Berlin'deki ulusal hükümet ile 16 eyalet (Land) arasında paylaşılmıştır. Eski Federal Almanya eyaletleri Baden-Württemberg, Bavyera Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Aşağı Saksonya, Rheinland-Plafz Nordrhein Westfalen, Saarland ve Schleswig-Holstein'a, 1990'da Doğu Almanya'dan gelen beş yeni eyalet eklenmiştir: Brandenburg, Mecklenburg-Batı Pomeranya, Saksonya, Saksonya-Anhalt, Thüringen ( arasında, federal yapıda olmayan Doğu Almanya, yönetim bakımından illere [Bezirkler] ayrılmıştı). Eyaletler eğitim, iç güvenlik (polis), devlet televizyonunun ve radyosunun denetimi de içinde kültür konularından birinci derecede sorumludurlar. Her eyaletin kendi parlamentosu ve halk oyuyla seçilmiş bir başbakanı vardır. Eyaletler ayrıca, Alman Parlamentosu'nun ikinci meclisi olan Federal Konsey'deki (Bundesrat) temsilcileri aracılığıyla federal hükümeti dolaysız yönden etkilerler. Federal yapı: En önde gelen federal düzeyde karar alan organlar, parlamentonun birinci meclisi olan Federal Meclis (Bundestag) ve bir şansölye [başbakan] ile bakanlardan oluşan federal hükümettir. Federal Anayasa Mahkemesi, en üst adli kurumdur. Federal cumhurbaşkanıysa devletin başıdır (ama yetkileri büyük ölçüde, temsilidir). Bundestag yasaları hazırlamakla ve başbakanı seçmekle görevlidir. Bu seçim partilere göre olur, Bundestag'daki 656 milletvekilinin çoğunluğunu çıkaran parti ya da partiler koalisyonu, başbakanı seçer. Siyasal yürütme organının başı olan başbakan, siyasetin ana çizgilerini belirler; bunlar, hükümet ve devlet bürokrasisi tarafından uygulanır. Başbakanın hükümet üyelerini seçme ve görevden alma hakkı vardır. Başlıca siyasal partiler Hıristiyan Demokrat Birliği (CDU), onun Bavyera kolu olan Hıristiyan Sosyal Birliği (CSU), Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşillerdir. kanlardan oluşan federal hükümettir. Federal Anayasa Mahkemesi, en üst adli kurumdur. Federal cumhurbaşkanıysa devletin başıdır (ama yetkileri büyük ölçüde, temsilidir). Bundestag yasaları hazırlamakla ve başbakanı seçmekle görevlidir. Bu seçim partilere göre olur, Bundestag'daki 656 milletvekilinin çoğunluğunu çıkaran parti ya da partiler koalisyonu, başbakanı seçer. Siyasal yürütme organının başı olan başbakan, siyasetin ana çizgilerini belirler; bunlar, hükümet ve devlet bürokrasisi tarafından uygulanır. Başbakanın hükümet üyelerini seçme ve görevden alma hakkı vardır. Başlıca Alman siyasal partiler Hıristiyan Demokrat Birliği (CDU), onun Bavyera kolu olan Hıristiyan Sosyal Birliği (CSU), Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşillerdir. Günümüzdeki başbakan Helmut Kohl (CDU), 1982'den bu yana bir CDU/CSU-FDP koalisyonunun başındadır. Federal Almanya'nın tarihindeki altıncı başbakan olan Kohl, Doğu Alman rejimi 1990'ın başlarında çözülmeye başlayınca, bu fırsattan iki Almanya'yı birleştirmek için yararlanmış ve bu işi bir yıldan kısa sürede başarıyla tamamlamıştır. Başbakan yardımcısı ve Dışişleri bakanı Hans Dietrich Genscher, 1974'ten bu yana Batı Almanya'nın Dışişleri bakanlığını yürütmüştür. Seçimler: Seçimler Almanların çoğu için hükümetleri ve siyaseti etkileme konusundaki en önemli olanaktır. Federal yasama organı için seçim en az dört yılda bir yapılır; ama hükümet çoğunluğu yitirirse ve federal cumhurbaşkanından parlamentoyu feshedip yeni seçimlere gidilmesini isterse, erken seçime gidilebilir. Anayasa 18 yaş ve daha üstündeki bütün yurtaşların seçme ve kamu hizmeti yapma hakkını güvence altına almaktadır. Almanya'da, yerel yönetimlerin tuttukları ikamet kayıtlarına göre hazırlanmış otomatik seçmen kayıtları vardır. Bundestag üyelerinin yarısı, verili seçim bölgelerindeki oyların çoğunluğunu kazanarak seçilir; milletvekillerinin öteki yarısıysa, her eyalette parti listelerinin kazandığı oya göre paylaşılır. Alman seçmenleri genel olarak işbaşındaki yönetime oy vermişlerdir. CDU/ CSU, genellikle Hür Demokratlarla koalisyon yaparak 1949'dan 1969'a kadar iktidarda kalmıştır. 1969'dan 1982'ye kadar SPD iktidarda kalmış, o da FDP ile koalisyon yapmıştır. 1982'den sonra CDU, CSU ve FDP' nin koalisyonu iktidarı elinde tutmuştur. Almanların oylarını etkileyen başlıca toplumsal etmenler, toplumsal-ekonomik konum, din ve yaş grubudur. Orta ve yukarı sınıftan seçmenlerin çoğu oylarını CDU/CSU ya da FDP'ye verirler, SPD'yse özellikle işçi sınıfından seçmenlerden oy alır. Katolikler CDU/CSU'yu, protestanlar SPD veya FDP' yi yeğleme eğilimi gösterir. Daha yaşlı seçmenler CDU/CSU'yu tercih eder, daha genç yaş gruplarıysa SPD ya da Yeşiller'i destekler.

7 Partiler: Hıristiyan Demokratlar ve Hür Demokratlar siyasal yelpazenin ortasında yer alırlar. Bu partiler Almanların" toplumsal pazar ekonomisi" diye adlandırdıkları şeyden yanadır: Özel girişim ile ulusal sağlık sigortası, aile yardımları, işsizlik yardımı ücretleri, işsiz ve özürlü işçilerin desteklenmesi gibi toplumsal refah programlarının bağdaştırıldığı bir sistem. Bu programlar devlet bütçesinin aşağı yukarı yarısını oluşturur. İşbaşındaki koalisyon, ABD ile sıkı ilişkilerden, NATO ve AT üyeliğinden yanadır. Sosyal Demokrat Parti, federal düzeydeki en büyük muhalefet partisidir ve pek çok eyaletteki yönetimler de denetimi altındadır. Björn Englohm 1991 'de bu partinin başkanlığına seçilmiştir. SPD birleşmenin biçimi konusunda Kohl hükümetinden ayrılmış, daha aşamalı ve uzun bir süreç önermiştir. Devletin ekonomiye daha çok müdahalesinden yanadır ve hükümetin tersine, nükleer enerji santrallarının Almanya'dan sökülmesini, bu enerji kaynağının daha sonraki gelişmeleriyle ilgili tasarılardan vazgeçilmesini istemektedir. Yeşiller Partisi, Almanya çevreci hareketinin önde gelen sesidir. 1983'ten 1990'a kadar Bundestag'ta temsil edilmiştir; 1990 seçimlerinde hiçbir milletvekili çıkarmamasına karşın, bir dizi eyalette SPD'yle koalisyon yaparak yerel yönetimde yer almaktadır. Demokratik Sosyalizm Partisi/Sol Liste (PDS/LL) adını almış olan eski Doğu Almanya Komünist Partisi'nin, günümüzde Bundestag'da 17 milletvekili vardır Parlamento seçimlerinde, eski Doğu Almanya topraklarında oyların yaklaşık %10'unu, ülke genelindeyse %3'ten azını almıştır 'da komünist rejimi devirmek için sokaklara dökülen Doğu Almanya devrimcilerini, 90 İttifakı grubu temsil etmektedir; bu grup Doğu bölgesinin Yeşiller Partisi'yle ittifak yapmıştır ve Bundestag'da 8 milletvekili vardır. İnsan hakkı ihlalleri: Eski Doğu Almanya'da pek çok kişi, eski komünist yöneticilerin yargılanmasını ve 40 yıllık iktidarları boyunca işledikleri suçlardan dolayı cezalandırılmalarını istemektedir. Aralık 1990'da eski Doğu Almanya Komünist Partisi genel sekreteri ve devlet başkanı Erich Honecker hakkında, 1961 'de Berlin Duvarı'nın yapılmasından sonra ülkeden kaçmayı deneyen Doğu Almanların "öldürülmesi için ateş" emri verdiği nedeniyle dava açılmıştır (bu emir yüzünden yaklaşık 200 kişi öldürülmüştür). Honecker, gözaltına alınmadan önce SSCB'ye kaçmış, daha sonra Moskova'daki Şili büyük elçiliğine sığınmış, 1992'de Almanya'ya dönerek tutuklanmışsa da, kanser olması dolayısıyla serbest bırakılarak, Şili'ye yerleşmiştir (Ocak 1992). Öteki Doğu Alman komünistleri ise tutuklanmış ve yargılanmaya başlamışlardır. Bir başka tartışma, 5 milyonu aşkın Doğu Almanı fişlemiş ve Batı Almanya'da casusluk etkinlikleri yürütmüş gizli polis örgütü Stasi'yle ilgilidir. Günümüzde Doğu bölgesinde yaşayanlar, Stasi dosyalarının açıklanmasını ve Stasi görevlilerinin yargılanmasını istemektedirler. Kaynak Linki: Almanya - Kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Bilgisiz Adam

ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR

ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR Ülkelerin Gelişmişliğini Belirleyen Faktörler Coğrafya Öğretmeni Gelişmeyi tek bir ölçütle ifade etmek, ülkelerin ekonomik, sosyal ve siyasal yapılarındaki farklılık

Detaylı

Ekonomik Veriler: Almanya

Ekonomik Veriler: Almanya Ekonomik Veriler: Almanya Genel Veriler Yüzölçümü 357.050 km² Nüfus 80,5 Mio. (2013) Nüfus ve yaş gurupların toplam nüfus içindeki payı (%, tahmin) Yaş piramidi (Bin) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%

Detaylı

Ekonomik Veriler: Almanya

Ekonomik Veriler: Almanya Ekonomik Veriler: Almanya Genel Veriler Yüzölçümü 357.7 km² Nüfus 80,8 Milyon (20) Nüfus ve yaş grupların toplam nüfus içindeki payı (%, tahmin) Yaş piramidi (Bin) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ALMANYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Almanya Federal Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA BÖLGE RAPORU

ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA BÖLGE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA BÖLGE RAPORU Gürhan DEMİREL Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Kasım 2008 Kuzey Ren Vestfalya (Nord Rhein Westfalen) Almanya nın kuzey batısında,

Detaylı

Finlandiya nın Tarihçesi

Finlandiya nın Tarihçesi Finlandiya Yüzölçümü :338.145 km 2 Nüfusu :5.175.783 İdare şekli :Cumhuriyet Başkenti :Helsinki Önemli şehirleri :Tampere, Espoo, Turku Dili :Fince Dini :Hristiyanlık Para birimi :Euro, Fin Markası Finlandiya

Detaylı

Temel Bilgiler: Almanya

Temel Bilgiler: Almanya Temel Bilgiler: Almanya Başkent: Resmi dil: Berlin Almanca Para birimi: EURO ( ) Yönetim şekli: Devlet başkanı: Hükümet başkanı: Ulusal bayram: Parlamenter demokrasi 16 eyaletli federal devlet Joachim

Detaylı

Ekonomik Veriler Almanya

Ekonomik Veriler Almanya Ekonomik Veriler Almanya Genel Veriler Yüzölçümü 357.050 km² Nüfus 81,8 Mio. (2011) Nüfus yoğunluğu 229/km² (2011) Nüfus büyüme hızı -0,2%(2012, bir önceki yıla göre) Başkent Berlin Finansmerkezi Frankfurt

Detaylı

DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce

DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce İNGİLTERE DEVLETİN ADI: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı BAŞŞEHRİ: Londra YÜZÖLÇÜMÜ: 244.110 km2 NÜFUSU: 57.411.000 RESMİ DİLİ: İngilizce DİNİ: Hıristiyanlık PARA BİRİMİ: Sterlin 1.

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik TARIM VE EKONOMİ Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik düzeyine bağlıdır. Bazı ülkelerde tarım tekniği

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ÇEK CUMHURİYETİ ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Y.U. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Çek Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2013 ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ 1/8 ALMANYA YA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER RESMİ ADI BAŞKENT RESMİ DİL Almanya Federal Cumhuriyeti Berlin Almanca BAĞIMSIZLIK TARİHİ 23

Detaylı

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN Almanya; Orta Avrupa da bir ülkedir. Kuzeyinde Kuzey denizi, Danimarka, ve Baltık denizi; doğusunda Polonya ve Çek cumhuriyeti; güneyinde Avusturya ve İsviçre;

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVUSTURYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Avusturya Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İZLANDA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İZLANDA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İZLANDA ÜLKE RAPORU Haziran 2008 T.K. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İzlanda Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ankara Ülke Ekonomisinde Etkili Olan Faktörler Tarih Doğal Kaynaklar Coğrafi yer Büyüklük Arazi şekilleri

Detaylı

ALMANYA ÜLKE VE İHRACAT RAPORU

ALMANYA ÜLKE VE İHRACAT RAPORU ALMANYA ÜLKE RAPORU TEMMUZ 2017 ALMANYA ÜLKE VE İHRACAT RAPORU RESMİ ADI BAŞKENTİ DİL : Almanya Federal Cumhuriyeti : Berlin : Ana ve resmi dil Almanca dır. İngilizce ve Fransızca yaygın olarak kullanılan

Detaylı

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLERİ Nüfusu Tarım ve hayvancılık Madencilik Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYANIN KİMLİK KARTI BAŞKENTİ:Roma DİLİ:İtalyanca DİNİ:Hıristiyanlık

Detaylı

ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Yer : Orta Avrupa Alan : 357 092 km² Nüfus : 82,258 Mio. (2007) Başkent : Berlin Yönetim Şekli : Demokrasi Parlementer Rejim Eyaletler : 16 Zaman Dilimi : MEZ Para Birimi

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ALMANYA ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ MART 2017 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı :Federal Almanya Cumhuriyeti Başkenti :Berlin Kuruluş Tarihi :23 Mayıs 1949 (Doğu Almanya ile birleşme: 3 Ekim

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D Coğrafya Proje Ödevi Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri Kaan Aydın 11/D---1553 Hindistan ın Genel Özellikleri DEVLETİN ADI: Hindistan Cumhuriyeti BAŞKENTİ: Yeni Delhi YÜZÖLÇÜMÜ: 3.287.590

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ EKİM

HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ EKİM SURİYE ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ EKİM 2011 SURİYE ÜLKE VE İHRACAT RAPORU RESMİ ADI BAŞKENTİ DİL : Suriye Arap Cumhuriyeti : Şam (Damascus) : Arapça (resmi), Kürtçe,

Detaylı

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9

Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958 Cumhuriyet ) Tarım %1,8, Endüstri %19,3, Hizmetler %78,9 FRANSA ÜLKE BÜLTENİ Başkent Resmi Dil(ler) Yönetim Biçimi Cumhurbaşkanı Başbakan Paris Fransızca Parlamenter Başkanlık Tipi Cumhuriyet Nicolas Sarkozy François Fillon Kuruluş 843 (Verdun Anlaşması) ( 1958

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LETONYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Letonya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Avrupa nın

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ

HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ HOLLANDA ÜLKE PROFİLİ Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Sıla Özsümer ARALIK 2016 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı :Hollanda Krallığı Başkenti :Amsterdam Nüfusu :17 Milyon Yüzölçümü :41,526 km2

Detaylı

ALMANYA ÜLKE BÜLTENİ

ALMANYA ÜLKE BÜLTENİ ALMANYA ÜLKE BÜLTENİ Başkent Resmi Dil(ler) Yönetim Biçimi Cumhurbaşkanı Başbakan Kuruluş Yüzölçümü Nüfus İklim Berlin Almanca Federal Cumhuriyet Christian Wulff Angela Merkel 18 Ocak 1871 ( Federal Cumhuriyet

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ FRANSA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Fransa Cumhuriyeti

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KUZEY KORE ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti : Sosyalist Cumhuriyet : Kuzey Kore,

Detaylı

FİNLANDİYA ÜLKE RAPORU

FİNLANDİYA ÜLKE RAPORU FİNLANDİYA ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DEPARTMANI EYLÜL 2010 FİNLANDİYA ÜLKE VE İHRACAT RAPORU RESMİ ADI YÖNETİM ŞEKLİ BAŞKENTİ DİL : Finlandiya Cumhuriyeti : Parlamenter Cumhuriyet

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI. 46 EKOLOJİ 8 BİYOMLAR Karasal Biyomlar

10. SINIF KONU ANLATIMI. 46 EKOLOJİ 8 BİYOMLAR Karasal Biyomlar 10. SINIF KONU ANLATIMI 46 EKOLOJİ 8 BİYOMLAR Karasal Biyomlar EKOSİSTEM İLE BİYOM ARASINDAKİ İLİŞKİ Canlıların yeryüzünde dağılışını etkileyen abiyotik ve biyotik faktörlere olarak bitki ve hayvan topluluklarını

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MALTA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. I. GENEL BİLGİLER 2 Resmi Adı : Malta Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter demokrasi Coğrafi

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSVİÇRE ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSVİÇRE ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSVİÇRE ÜLKE RAPORU Mart 2008 B.Ö. I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İsviçre Konfederasyonu (İsviçre Konfederasyonu 20 tam ve 6 yarım

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com Özel okul anlayışı, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de farklı uygulamalar olmakla birlikte vardır ve yaygınlık

Detaylı

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya da 120 un değirmeni olduğu bilinmektedir. Bu değirmenlerin çok büyük bir çoğunluğu yılda 2000 tonun üzerinde kapasiteyle çalışmaktadır. Pazarın yüzde 75

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İRLANDA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 - E.B. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İrlanda Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR!

İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR! İşsizlik ve İstihdam Raporu-Ekim 2016 17 Ekim 2016, İstanbul İŞSİZLİKTE TIRMANIŞ SÜRÜYOR! İki yılda 457 bin yeni işsiz! Geniş tanımlı işsiz sayısı 6.3 milyonu aştı Tarım istihdamı 291 bin, imalat sanayi

Detaylı

FRANSA. Turizm,Ulaşım,Sanayi. www.sosyal-bilgiler.com

FRANSA. Turizm,Ulaşım,Sanayi. www.sosyal-bilgiler.com FRANSA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLER Nüfusu Tarım,Maden Turizm,Ulaşım,Sanayi www.sosyal-bilgiler.com FRANSANIN KİMLİK KARTI Başkenti: Paris Dili: Fransızca Dini:

Detaylı

Silivri Nüfus Bilgileri Yıl Toplam Kadın Erkek

Silivri Nüfus Bilgileri Yıl Toplam Kadın Erkek SİLİVRİ Coğrafi Durum: Silivri 41 derece 03 kuzey paraleli ve 28 derece 20 doğu meridyenlerinin birleştiği noktada,istanbul iline bağlı ve il merkezinin 67 km batısında, Marmara Denizi sahilindedir. İlçe

Detaylı

ISTANBUL TICARET ODASI AVRUPA BiRLiGi VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi

ISTANBUL TICARET ODASI AVRUPA BiRLiGi VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi ISTANBUL TICARET ODASI AVRUPA BiRLiGi VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi Nisan 2011 B.Ö. AVRUPA BiRLiG i VE ULUSLARARASI İŞBİRLİGİ ŞUBESi 2 AVRUPA BiRLiG i VE ULUSLARARASI işbirligi ŞUBESi 1. GENEL BiLGiLER

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

DANİMARKA ÜLKE RAPORU

DANİMARKA ÜLKE RAPORU DANİMARKA ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DEPARTMANI MART-2010 DANİMARKA ÜLKE VE İHRACAT RAPORU RESMİ ADI BAŞKENTİ DİL : Danimarka Krallığı : Kopenhag : Danimarka, Faroece, Grönlandca,

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ ESTONYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 T.K. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Estonya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet ve Başkanlık Sistemi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ BELÇİKA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Belçika Krallığı Yönetim Şekli : Anayasal Monarşi altında Federal

Detaylı

1.10.2015. Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL

1.10.2015. Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL Kömür ve Doğalgaz Öğr. Gör. Onur BATTAL 1 2 Kömür yanabilen sedimanter organik bir kayadır. Kömür başlıca karbon, hidrojen ve oksijen gibi elementlerin bileşiminden oluşmuş, diğer kaya tabakalarının arasında

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KIBRIS RUM KESİMİ ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Akdeniz deki beş büyük adadan

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Rusya Federasyonu na ihracat yapan 623 firma

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ EKİM

HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ EKİM İTALYA ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ EKİM 2010 İTALYA ÜLKE VE İHRACAT RAPORU RESMİ ADI BAŞKENTİ DİL DİN YÖNETİM ŞEKLİ : İtalya Cumhuriyeti : Roma : İtalyanca (resmi), Almanca,

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri Okyanuslar ve denizler dışında kalan ve karaların üzerinde hem yüzeyde hem de yüzey altında bulunan su kaynaklarıdır. Doğal Su Ekosistemleri Akarsular Göller Yer altı su kaynakları Bataklıklar Buzullar

Detaylı

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler Nüfusun Dağılışında Etkili Faktörler Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler 1-Doğal Faktörler: 1.İklim : Çok sıcak ve çok soğuk iklimler seyrek nüfusludur.

Detaylı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI 1- İtalya da etkili olan iklimler nelerdir? Yarımada İtalya sında ve adalarda, Akdeniz iklimi görülür. Kuzeyde, Po Ovası ve Alp eteklerinde karasal iklim egemendir. 2-İtalya

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı

Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya ve Çek Cumhuriyeti nde Tahıl ve Un Pazarı Polonya da 400-450 un değirmeni olduğu biliniyor. Bu değirmenlerin yıllık toplam kapasiteleri 6 milyon tonun üzerine. Günde 100 tonun üzerinde üretim gerçekleştirebilen

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI ÜLKE RAPORU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2014 Hazırlayan: Zeynep Küheylan Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı TEMEL BİLGİLER Ülke Adı: Fas Krallığı

Detaylı

Doğruların buluştuğu adres...

Doğruların buluştuğu adres... M E D I A Doğruların buluştuğu adres... İletişim Sanattır Firmaların kıyasıya rekabet ettikleri Etnik Pazar sürekli yeniliklere açıktır. Reklam stratejileri yapılırken hedef kitlenin doğru bir şekilde

Detaylı

Dünya Enerji Görünümü 2012. Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012

Dünya Enerji Görünümü 2012. Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012 Dünya Enerji Görünümü 2012 Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012 Genel Durum Küresel enerji sisteminin temelleri değişiyor Bazı ülkelerde petrol ve doğalgaz üretimi

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI EKOMOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI EKOMOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKOMOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ K A N A D A ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2008 Ülke No: 404 Şaban Oruç -45 I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kanada Yönetim Şekli : Parlamenter

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 I. GENEL BİLGİLER 2 Resmi Adı : Litvanya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi

Detaylı

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir Temel Ekonomik Göstergeler İzmir 2015 İzmir... İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan

Detaylı

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir

Temel Ekonomik Göstergeler. İzmir Temel Ekonomik Göstergeler İzmir 2016 İzmir... İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan

Detaylı

DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜMLE YAŞLANAN NÜFUS TÜRKİYE. Prof. Dr. Nükhet HOTAR AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı

DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜMLE YAŞLANAN NÜFUS TÜRKİYE. Prof. Dr. Nükhet HOTAR AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜMLE YAŞLANAN NÜFUS TÜRKİYE Prof. Dr. Nükhet HOTAR AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı 30.09.2013 İçinde bulunduğumuz dönemde Türkiye orta yaş ve yaşlanmakta olan bir nüfus yapısına sahiptir.

Detaylı

TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK

TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 17 BİRİNCİ BÖLÜM: TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK I. İSLAMİYET ÖNCESİNDE KURULAN DEVLETLER VE ANAYASAL YAPI 20 A. HUN DEVLETİ (MÖ. IV. yy.-ms 4. yy) 20 B. GÖKTÜRK DEVLETİ

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart

EKONOMİK GELİŞMELER Mart EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM. 2 İSTİHDAMIN YAPISI. 2 İŞSİZLİK. 3 İŞGÜCÜNE KATILMA

Detaylı

Başlıca Kıyı Tipleri, Özellikleri ve Oluşum Süreçleri

Başlıca Kıyı Tipleri, Özellikleri ve Oluşum Süreçleri Başlıca Kıyı Tipleri, Özellikleri ve Oluşum Süreçleri Dünya da bir birinden farklı kıyı tipleri oluşmuştur. Bu farklılıkların oluşmasında; Dalga ve akıntılar, Dağların kıyıya uzanış doğrultusu, Kıyılardaki

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

ĠSVĠÇRE DE DĠL EĞĠTĠMĠ

ĠSVĠÇRE DE DĠL EĞĠTĠMĠ ĠSVĠÇRE DE DĠL EĞĠTĠMĠ ALMANCA VE FRANSIZCA DĠL KURSLARI Avrupa'nın bir çok farklı dil konuşulan ülkesi Ġsviçre'de Almanca veya Fransızca dillerinden bir tanesini öğrenmeniz mümkündür. Kış sporlarının

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İTALYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 İ.A. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İtalya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran EKONOMİK GELİŞMELER Haziran - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - HAZİRAN 2009 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN

Detaylı

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SERAMİK SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SERAMİK SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE DE ÜRETİM Türkiye'de seramik ve çini yapımı, kökleri 8000 yıl öncesine uzanan

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

Yüz ölçümü: 301 225 km² Nüfusu : 61.261.254 (2012) Önemli Şehirleri: Napoli, Milano, Torino, Venedik, Cenova

Yüz ölçümü: 301 225 km² Nüfusu : 61.261.254 (2012) Önemli Şehirleri: Napoli, Milano, Torino, Venedik, Cenova Yüz ölçümü: 301 225 km² Nüfusu : 61.261.254 (2012) Önemli Şehirleri: Napoli, Milano, Torino, Venedik, Cenova Başkenti: Roma Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500dolar

Detaylı

ŞUBAT 2016. Sanayi Üretim Endeksi 2015 Kasım ayında 130 seviyesinde gerçekleşerek yıllık bazda %3,6 artış kaydetti. Endeksin bu

ŞUBAT 2016. Sanayi Üretim Endeksi 2015 Kasım ayında 130 seviyesinde gerçekleşerek yıllık bazda %3,6 artış kaydetti. Endeksin bu ŞUBAT 1 yılını 1, seviyesin- bitiren Reel Kesim 1de Güven Endeksi (RKGE), yeni yılın ilk ayında 13,3 düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde endeksin gelişiminde, mal stok miktarı, son 3 aya dair sipariş miktarı

Detaylı

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon.

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon. GAMBİYA ÜLKE RAPORU 1. Nüfus: 1.797.860 (Dünyada 149.) 2. Nüfus artış oranı: % 2,4 (Dünyada 32.) 3. Yaş yapısı: 0-14yaş: % 40 15 64 yaş: % 57 65 yaş ve üstü: % 3 4. Şehirleşme: % 58 5. En büyük şehir:

Detaylı

ABD BAŞKANLIK SİSTEMİ Hacı Dede Hakan KARAGÖZ

ABD BAŞKANLIK SİSTEMİ Hacı Dede Hakan KARAGÖZ ABD BAŞKANLIK SİSTEMİ Araştırma Raporu Ekonomik Araştırmalar ve Proje Müdürlüğü KONYA Aralık, 206 www.kto.org.tr İÇİNDEKİLER Başlık Sayfa. ABD SİYASİ YAPISI..3 2. ABD BAŞKANLIK SİSTEMİ.. 3. ABD BAŞKANLARININ

Detaylı

ALMANYA ÜLKE RAPORU 23.03.2015

ALMANYA ÜLKE RAPORU 23.03.2015 ALMANYA ÜLKE RAPORU 23.03.2015 ALMANYA ÜLKE RAPORU 23.03.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Almanya ya ihracat yapan 1.073 firma bulunmaktadır. 31.12.2014 tarihi

Detaylı

Ekonomik Veriler: Türkiye

Ekonomik Veriler: Türkiye Ekonomik Veriler: Türkiye Genel Veriler Yüzölçümü 783.562,38 km² Nüfus 75.627.384 (2012) Yaş ortalaması 30,1 (2012) Nüfus yoğunluğu 98 /km²(2012) Nüfus büyüme hızı +1,2 (% bir öneki yıla göre değişim;

Detaylı

Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri

Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri Bilgi toplumunda aktif nüfus içinde tarım ve sanayinin payı azalmakta, hizmetler sektörünün payı artmakta ve bilgili, nitelikli insana gereksinim duyulmaktadır. 16.12.2015

Detaylı

Nüfusu. Tarım ve Hayvancılık Sanayi. Coğrafi Konumu. Turizm Ulaşım. Yer Şekilleri. İklimi

Nüfusu. Tarım ve Hayvancılık Sanayi. Coğrafi Konumu. Turizm Ulaşım. Yer Şekilleri. İklimi KİMLİK KARTI Başkent : Seul Yönetim biçimi: Cumhuriyet Nüfus : 50,062,000 Yüzölçüm : 99.480 km² Dili: Korece Dini : Hıristiyan, Budist,Şamanist Kişi başına düşen milli gelir: 27,978 dolar Para birimi:

Detaylı

ÜNİTE:1. Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2. Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3

ÜNİTE:1. Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2. Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3 ÜNİTE:1 Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2 Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3 Millî Güvenlik Konseyi Rejimi, 1982 Anayasası nın Yapılışı ve Başlıca Özellikleri

Detaylı

Başlıca İthal Maddeleri : Petrol yağları, buğday, palm yağı, otomobil, gübre, iş makineleri

Başlıca İthal Maddeleri : Petrol yağları, buğday, palm yağı, otomobil, gübre, iş makineleri Etiyopya ve Seramik Sektörü Bilgi Notu GENEL BİLGİLER Resmi Dil : Amharikçe, Oromo, Tigrinya, Somaliae, İngilizce Başkenti : Addis Ababa Yüzölçümü : 1.127.127 km2 Nüfus : 88,4 Milyon(2013 tahmini Önemli

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İSPANYA ÜLKE RAPORU Mayıs 2009 Hazırlayan: Özlem Kılıç 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İspanya Krallığı Yönetim Şekli : Parlamenter Monarşi Coğrafi Konumu

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı