AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : 1200 ASUR VE BABİL TARİHİ TARİH Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : 1 Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : SEÇMELİ AKTS :,0 Teori Saati : Uygulama Saati : 0 Toplam Saat : Ön Koşul : Öğretim Elemanı : Yrd.Doç.Dr. SELİM PULLU Ders Yardımcısı : Dersin Amacı : Mezopotamya tarihinde başrol oynayan Asur ve Babil Devletleri nin siyasi ve kültürel tarihlerini kaynakların ışığında gözler önüne sermek Dersin Hedefleri : 1-Asur devletlerinin Önasya tarihi açısından oynadığı rolün ortaya çıkmasını sağlar; 2-Asur-Anadolu ilişkilerinin geçmişine ışık tutar; -Babil medeniyetinin dünya medeniyeti üzerindeki tesirlerinin kavramasını sağlar Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri : 1-Eski Mezopotamya medeniyeti içerisinde Asur ve Babil in oynadığı rolü ortaya koyar. 2-Asur ve Babil devletlerinin, Anadolu ile olan ilişkilerini ortaya koyar -Babil hukukunun, sonraki dönemlerde kaleme alınan kanunlar üzerindeki tesirini anlamamızı sağlar. Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları : 1-Mieroop V.M,(2007) A History of the Ancient Near East, MA, USA 2-Franfort,H.,(1970) The Art and Architecture of the Ancient Orient,London -Kınal, Füruzan., Eski Mezopotamya Tarihi, Ankara 198. Dersin İşleniş Yöntemi : Teorik Anlatım, Görsel Malzeme. Değerlendirme Ölçütleri : 1. Ara Sınav = % 0,00 2. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00 Yıl Sonu Sınav Oranı = % 0,00

2 Hafta Konuları 1 Mezopotamya nın Jeopolitik Konumu 2 Asur Ve Babil Tarihinin Kaynakları Eski Asur Devleti Orta Asur Devleti Yeni Asur Devleti Asur İmparatorluk Devri 7 Asur-Anadolu İlişkilerine Toplu Bir Bakış 8 Ara Sınav 9 Asur Kültürü ve Hukuku 10 Eski Babil Devleti 11 Deniz-Eli Sülalesi (II Babil Devleti) 12 III. Babil Devleti (Kaslar) 1 Yeni Babil Devleti (Kalde Sülalesi) 1 Babil Kültürü Program Kazanımları Hiç Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı 1 2 Bilimsel metodları kullanma becerisi Kaynakları değerlendirme Disiplinlerarası karşılaştırma ve işbirliği yapabilme Beşeri bilimleri bilişsel alanda kavrayabilme becerisi Günümüz siyasi ve sosyal olaylarını yorumlamaya katkısı Tarihin farklı alanlarını anlayabilmeye katkısı

3 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : 1201 ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI TARİH Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : 1 Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : SEÇMELİ AKTS :,0 Teori Saati : Uygulama Saati : 0 Toplam Saat : Ön Koşul : Öğretim Elemanı : Prof.Dr. SADIK SARISAMAN Ders Yardımcısı : Dersin Amacı : Atatürk dönemi dış politikasını kavratmak. Dersin Hedefleri : Öğrencilere: 1. Konu ile ilgili kavramları tanıtmak 2. Atatürkün dış poitikasının Türkiye ve dünyadaki etkilerini kavratmak Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri : Öğrenciler: 1. Konu ile ilgili temel kavramları öğrenir. 2. Atatürkün uyguladığı dış poitikanın etkilerini öğrenir. Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları : Mehmet GÖNLÜBOL, Cem SAR, Olaylarla Türk Dış Politikası, AÜSBF Yay., Ankara, Fahir ARMAOĞLU, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi ( ), Türkiye İş Bankası Yay., Ankara, 198. Dersin İşleniş Yöntemi : Teorik, Tartışma. Araştırma Ödevi verilmesi,belgesel Film İzletme. Değerlendirme Ölçütleri : 1. Ara Sınav = % 2,00 2. Ara Sınav = % 2,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00 Yıl Sonu Sınav Oranı = % 0,00

4 Hafta Konuları 1 Dış Politika Kavramı 2 Milli Mücadele Dönemi Türk Dış Politikası I Milli Mücadele Dönemi Türk Dış Politikası II Milli Mücadele Dönemi Türk Dış Politikası III Lozan Antlaşması ve etkileri Atatürk Dönemi Türk- Sovyet İlişkileri 7 Arasınav- Geri Bildirim 8 ara sınav-geribildirim 9 Atatürk Dönemi Türk- Yunan İlişkileri 10 Atatürk Dönemi Türk- İngiliz İlişkileri 11 Atatürk Dönemi Türk- İtalya ve Fransız İlişkileri 12 Atatürk Dönemi Türk- Amerika İlişkileri 1 Atatürk Döneminde Türk- Balkan Devletleri İlişkiler 1 Atatürk Döneminde Türk- İslam Dünyası İlişkileri Program Kazanımları Hiç Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı 1 2 Bilimsel metodları kullanma becerisi Kaynakları değerlendirme Disiplinlerarası karşılaştırma ve işbirliği yapabilme Beşeri bilimleri bilişsel alanda kavrayabilme becerisi Günümüz siyasi ve sosyal olaylarını yorumlamaya katkısı Tarihin farklı alanlarını anlayabilmeye katkısı

5 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : 1201 CUMHURİYET DÖNEMİ GÖÇ VE İSKÂN SİYASETİ TARİH Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : 1 Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : SEÇMELİ AKTS :,0 Teori Saati : Uygulama Saati : 0 Toplam Saat : Ön Koşul : Öğretim Elemanı : Yrd.Doç.Dr. FEHMİ AKIN Ders Yardımcısı : Dersin Amacı : Göç olgusunun meydana getirdiği siyasi, sosyal ekonomik ve kültürel değişikliklerin milletlerin tarihinde oynadığı rol bağlamında Cumhuriyet döneminde göç ve yerleştirme politikası üzerinde durmak Dersin Hedefleri : Cumhuriyetten önce ve sonra yaşanan göçler özellikle Lozan bağlamında nedenleriyle ve sonuçlarıyla işlenecektir. Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri : 1. Dersin hedeflerine uygun yorumlar yapabilme. 2. Göç olgusunu yorumlayabilme Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları : 1. Bilal N. Şimşir, Rumeli den Türk Göçleri, c.i-ii, Ahmet Refik, Türkiye de Mülteciler Meselesi, İstanbul 192. Kadircan Kaflı, Türkiye ye Göçler, İstanbul 19. Ahmet Cevat Eren, Türkiye de Göç ve Göçmen Meselesi, İstanbul 19. Süleyman Erkan, Kırım ve Kafkasya Göçleri, Trabzon 199. Justin McCarthy, Ölüm ve Sürgün,(çev.Bilge Umar),İstanbul 199 Dersin İşleniş Yöntemi : Anlatım, Soru-Cevap Değerlendirme Ölçütleri : 1. Ara Sınav = % 0,00 2. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00 Yıl Sonu Sınav Oranı = % 0,00

6 Hafta Konuları 1 Göç Olgusu 2 Tarih Boyunca Türk Göçlerinin Sebepleri Osmanlı Devleti nde Konar-Göçerlik Osmanlı Devleti nin İskan Siyaseti I. yüzyılda Göçler Kırım dan Anadolu ya yapılan göçler 7 Vize Geri Bildirim 8 Vize Geri Bildirim 9 Kafkasya dan Anadolu ya yapılan göçler 10 Balkan Savaşlarında Anadolu ya yapılan göçler 11 Balkan Göçmenlerin Anadolu ya Etkileri veya Katkıları 12 Lozan Anlaşması ve Mübadele 1 Mübadelenin Uygulanması ve Sonuçları lerden Sonra Anadolu ya Yapılan Göçler ve Sonuçları Program Kazanımları Hiç Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı 1 2 Bilimsel metodları kullanma becerisi Kaynakları değerlendirme Disiplinlerarası karşılaştırma ve işbirliği yapabilme Beşeri bilimleri bilişsel alanda kavrayabilme becerisi Günümüz siyasi ve sosyal olaylarını yorumlamaya katkısı Tarihin farklı alanlarını anlayabilmeye katkısı

7 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : CUMHURİYET DÖNEMİ ORDU-SİYASET İLİŞKİSİ TARİH Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : 1 Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : SEÇMELİ AKTS :,0 Teori Saati : Uygulama Saati : 0 Toplam Saat : Ön Koşul : Dersin ön koşulu yok. Öğretim Elemanı : Doç.Dr. AHMET ALTINTAŞ Ders Yardımcısı : Dersin Amacı : Ordu-Siyaset ilişkilerinin tanımı, geçmişi, Balkan Savaşları'nda ordu-siyaset ilişkilerinin yol açtığı olumsuz durumlar. Mustafa Kemal'in ordunun siyasete karışmaması ile ilgili görüşleri, daha sonraki uygulamaların öğrencilere aktarılması Dersin Hedefleri : Ordunun demokrasi içindeki yerinin anlaşılması, Türk Anayasaları ve Ordunun yerinin kavranılması, Anayasa ve ordu-siyaset ilişkileri. Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri : Cumhuriyet dönemi ordu-siyaset ilişkilerini sağlıklı şekilde ortaya koymak. Ordunun siyasete girmesinin nedenlerini anlatmak, sonuçlarını değerlendirmek Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları : Arşiv Kaynakları, Yıldız, Osmanlı, Cumhuriyet, Genel Kurmay Arşivleri Kazım Karabekir, İttihat ve Terakki Partisi. Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, Rauf Orbay, Cehennem Değirmeni, Meclisi-i Mebusan Zabıt Cerideleri, Dersin İşleniş Yöntemi : Anlatım, soru-cevap, araştırma, ödev. Değerlendirme Ölçütleri : 1. Ara Sınav = % 0,00 2. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00 Yıl Sonu Sınav Oranı = % 100,00

8 Hafta Konuları 1 Kaynak bilgisi, araştırma kaynakları, harekatı ve sonraki döneme etkileri. 191 yılındaki darbe girişimi ordu yapılanmasının etkileri. İdareye el koyma girişimleri Kolorduların yapılanması ve mülki teşkilatlara el koyma girişimleri. Kolordu Komutanlarının Sivas'ta yaptıkları toplantılar ve Büyük Millet Meclisi'ni açmaya karar verişleri. I. 7 Arasınav-Geri bildirim. 8 Arasınav-Geri bildirim. 9 Kolordu Komutanlarının Sivas'ta yaptıkları toplantılar ve Büyük Millet Meclisi'ni açmaya karar verişleri. II Ekim ayında İzmir'de yapılan Kolordu Komutanları toplantısı yılı Ordu siyaset ilişkileri, Komutanların askerlik-siyaset tercihi yapmaları yılı ordu siyaset ilişkileri ve Mustafa Kemal'in uygulamaları yılı yargılamaları ve ordunun konuyla ilgili tepkileri. 1 Final Program Kazanımları Hiç Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı 1 2 Bilimsel metodları kullanma becerisi Kaynakları değerlendirme Disiplinlerarası karşılaştırma ve işbirliği yapabilme Beşeri bilimleri bilişsel alanda kavrayabilme becerisi Günümüz siyasi ve sosyal olaylarını yorumlamaya katkısı Tarihin farklı alanlarını anlayabilmeye katkısı

9 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : DANIŞMANLIK TARİH Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : 1 Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : ZORUNLU AKTS :,0 Teori Saati : 0 Uygulama Saati : 1 Toplam Saat : 1 Ön Koşul : Öğretim Elemanı : Ders Yardımcısı : Dersin Amacı : Dersin Hedefleri : Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri : Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları : Dersin İşleniş Yöntemi : Değerlendirme Ölçütleri : 1. Ara Sınav = % 0,00 2. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00 Yıl Sonu Sınav Oranı = % 100,00

10 Hafta Konuları Program Kazanımları Hiç Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı 1 2 Bilimsel metodları kullanma becerisi Kaynakları değerlendirme Disiplinlerarası karşılaştırma ve işbirliği yapabilme Beşeri bilimleri bilişsel alanda kavrayabilme becerisi Günümüz siyasi ve sosyal olaylarını yorumlamaya katkısı Tarihin farklı alanlarını anlayabilmeye katkısı

11 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : KIRIM HANLIĞI TARİHİ TARİH Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : 1 Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : SEÇMELİ AKTS :,0 Teori Saati : Uygulama Saati : 0 Toplam Saat : Ön Koşul : Öğretim Elemanı : Yrd.Doç.Dr. ALPER BAŞER Ders Yardımcısı : Dersin Amacı : Kırım Hanlığı tarihinin önemini öğrenciye tanıtmak Dersin Hedefleri : Dersin öğrencilerine Kırım Hanlığının Türk tarihindeki önemini kavratmak. Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri : Türk tarihinde Kırım Hanlığının önemini anlamak Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları : Kırımlı Hacı Mehmed Senai.; Üçüncü İslam Giray Han Tarihi, Hazırlayan Zygmunt Abrahamovicz, Varşova Mehmed Giray, Târih-i Mehmed Giray.; Hazırlayan. Uğur Demir, Târih-i Mehmed Giray, (Değerlendirme-Çeviri, Metin), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Ünv. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul 200. Remmal Hoca.; Tarih-i Sahib Giray Han, Hazırlayan Özalp Gökbilgin, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Ankara 197. Seyyid Muhammed Rıza.; Es-Seb ü s-seyyâr Fî Ahbâr-ı Mülûk ut Tatar, Hazırlayan Kazım Bek, Kazan 182/ Süleymaniye Kütüphanesi, Ragıb Paşa 101 Gayvoronskiy, Oleksa.; Poveliteli Dvuh Materikov, Krımskie Hanı Pervoy Polovinı VII. Stoletiya V Borbe Za Samostoyatelsnost Dersin İşleniş Yöntemi : Anlatım-Soru Cevap Değerlendirme Ölçütleri : 1. Ara Sınav = % 0,00 2. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00 Yıl Sonu Sınav Oranı = % 100,00

12 Hafta Konuları 1 Kırım Hanlığı Tarihine Ait Kaynaklar 2 Altın Orda Devleti nin Yıkılmasıyla Ortaya Çıkan Politik Organizasyonlar. Kırım Hanlığının İlk Hükümdarları: Hacı Giray, Mengli Giray Devirleri I. Mehmed Giray-Saadet Giray ve Sahip Giray Devirleri Devlet Giray, II. Mehmed, İslam Giray Devirleri Gazi Giray Dönemi 7 Vize-Geri Bildirim 8 Vize-Geri Bildirim 9 Selamet Giray, Canbek Giray, III. Mehmed Giray, İnayet Giray ve Bahadır Giray Dönemleri 10 IV. Mehmed Giray, II. İslam Giray, Adil Giray Devirleri 11 Selim Giray Han Devri 12 Murad Giray, Hacı Giray, Saadet Giray, Safa Giray, Devlet Giray ve II. Gazi Giray Devirleri 1 Kırım Hanlığının Çöküşü 1 Kırım Hanlığının Devlet Teşkilatı Program Kazanımları Hiç Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı 1 2 Bilimsel metodları kullanma becerisi Kaynakları değerlendirme Disiplinlerarası karşılaştırma ve işbirliği yapabilme Beşeri bilimleri bilişsel alanda kavrayabilme becerisi Günümüz siyasi ve sosyal olaylarını yorumlamaya katkısı Tarihin farklı alanlarını anlayabilmeye katkısı

13 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : KURULUŞ DEVRİ OSMANLI TARİHÇİLİĞİ VE KRONİKLERİ TARİH Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : 1 Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : SEÇMELİ AKTS :,0 Teori Saati : Uygulama Saati : 0 Toplam Saat : Ön Koşul : Öğretim Elemanı : Yrd.Doç.Dr. ABDURRAHMAN ATEŞ Ders Yardımcısı : Dersin Amacı : Kuruluş Devri Osmanlı Tarihçiliği ve Kronikleri hakkında bilgilendirmek. Dersin Hedefleri : Kuruluş Devri Osmanlı Tarihçilerini ve eserlerinin içeriği ile bilimsel değerlerini açıklar Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri : Kuruluş Devri Tarihçilerini ve eserlerini öğrenir. Analiz, sentez ve değerlendirme yapabilir. Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları : Franz Babinger,Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri,Çev.Coşkun Üçok,Ankara1982; M.Orhan Bayrak,Osmanlı Tarih Yazarları, İstanbul Dersin İşleniş Yöntemi : Anlatım,soru-cevap Değerlendirme Ölçütleri : 1. Ara Sınav = % 0,00 2. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00 Yıl Sonu Sınav Oranı = % 0,00

14 Hafta Konuları 1 Kuruluş Devri Osmanlı Tarihçiliği ve Kronikleri Dersine Giriş 1 Kıvami, Bayatlı Mahmut b. Hasan ve eserleri 1 Genel Değerlendirme 2 Kuruluş Devri Osmanlı Tarih Yazıcılığı. Şair Ahmedi ve İskendernamesi Aşıkpaşazade, Tevari-i Ali Osman Şükrüllah ve Behçetü't-Tevarihi Oruç b. Adil, Tevarih-i Ali-i Osman 7 Vize- Geri Bildirim 8 Vize-Geri Bildirim 9 Tursun Bey ve Tarihi 10 Mehmet Neşri, Kitab-ı Cihannuma 11 Kıvami, Bayatlı Mahmut b. Hasan ve eserleri 12 Kemal, Bihişti ve Mevlana Ruhi Çelebi ve eserleri 1 Tevarih-i Ali Osman Program Kazanımları Hiç Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı 1 2 Bilimsel metodları kullanma becerisi Kaynakları değerlendirme Disiplinlerarası karşılaştırma ve işbirliği yapabilme Beşeri bilimleri bilişsel alanda kavrayabilme becerisi Günümüz siyasi ve sosyal olaylarını yorumlamaya katkısı Tarihin farklı alanlarını anlayabilmeye katkısı

15 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE YAPILAN SİYASAL ANLAŞMALAR TARİH Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : 1 Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : SEÇMELİ AKTS :,0 Teori Saati : Uygulama Saati : 0 Toplam Saat : Ön Koşul : yok Öğretim Elemanı : Yrd.Doç.Dr. AYŞE AYDIN Ders Yardımcısı : Dersin Amacı : I:Dünya Savaşı 'nn sebeplerini ve sonuçlarını genel olarak değerlendirmek ve Osmanlı Devleti'nin bu savaşa girişini ve savaş içerisindeki ve sonrasındaki durumu hakkında bilgi vermek 2- I.Dünya Savaşı Sonrasında İmzalan Mondros Ateşkes Antlaşmasının Hükümlerini Osmanlı Devleti açısından değerlendirip bil Dersin Hedefleri : I. Dünya Savaşı ve bu savaş içerisinde Osmanlı Devleti 'nin durumu hakkında bilgi edinir. 2-Osmanlı Devleti ile I:Dünya Savaşını sonlandıran Mondros Mütarekesinin satır aralarını değerlendirebilme yetisi kazanır. -Milli Mücadele Döneminin (Mütareke dönemi -Heyeti Temsiliye Dönemi ve Büyük Millet Meclis Dönemi şeklindeki ayrımıyla olayları daha sistemli öğrenme değerlendirme becerisi edinir. - Türkiye 'nin Milli Mücadele döneminde devletlerarası ilişkileri ve yaptığı siyasal anlaşmar hakkında bilgi edinir. Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri : 1-Milli Mücadele Dönemini bilimsel anlamda kavrayabilme becerisi 2-Milli Mücadele döneminde yapılan siyasal anlaşmaları yorumlama ve muhakeme edebilme -Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme becerisi( Uluslararası ilişkiler, Dış politika -Mesleki ve Sorumluluk bilinci -Etkin iletişim kurma becerisi -Milli Mücadele Döneminde Yapılan Siyasal Anlaşmalar hakkında bilgi edindirme 7-Milli Mücadele Döneminde Yapılan Siyasal Anlaşmalar hakkında yeterli donanıma sahip öğrenci yetiştirme 8-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilinci Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları : Kemal Girgin, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemleri Hariciye Tarihimiz, Ankara, 199 Fahir Armaoğlu, 20.yy. Siyasi Tarihi, Ankara, 1992 Selçuk Ural, Batı Anadolu 'da Yunan İşgali ve Sonrası, Erzurum, 200 Kazım karabekir, İstiklal Harbimiz, İstanbul, 199. yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılap Tarihi, Ankara, 198 İsmail Soysal, Türkiye 'nin Siyasal Antlaşmaları, Ankara, Selahattin Tansel, Mondrostan Mudanya 'ya kadar, İstanbul, 1991 Salahi R.Sonyet, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika, Ankara, 1987 Tayyip Gökbilgin, Milli Mücadele Başlarken, Ankara, 199 Dersin İşleniş Yöntemi : anlatım, soru cevap Değerlendirme Ölçütleri : 1. Ara Sınav = % 0,00 2. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00 Yıl Sonu Sınav Oranı = % 0,00

16 Hafta Konuları 1 I.Dünya Savaşı 'nı Seben ve Sonuçlarıyla genel olarak değerlendirme 2 Mütareke Dönemi ( Ekim 1918-Eylül 1919 )Mondros Mütarekesi Paris Barış Konferansı Ayrılıkçı Unsurların Talepleri Ermeni Meselesi Kürt Meselesi Rum İstekleri Heyet-i Temsiliye Dönemi (Eylül 1919-Nisan 1920)ABD ile ilişkiler Sovyet Rusya ile İlişkiler İngiltere ile ilişkiler İtalya ile İlşkiler Yunanistan ile ilişkiler Fransa ile ilişkiler Büyük Millet Meclisi Dönemi ( Nisan 1920-Nisan 192 )Yeni Türk Devletinin Dış Politika Esasları 7 Misak-ı Milli İlk Meclisin Dış Politika Anlayışı 8 Ara Sınav 9 Doğu Sınırları Meselesi ve Yapılan Siyasi Antlaşmalar -Türk -Ermeni Savaşı ve Gümrü Antlaşması -Türk - Afgan Dostluk Antlaşması 10 Türk -Sovyet Münasebetleri ve Moskova Antlaşması 11 Kars Antlaşması - Türkiye -Ukrayna Dostluk Antlaşması 12 Türk -Fransız Münasebetleri ve Ankara İtilafnamesi 1 Batiılı Devletlerle Diplomatik İlişkiler -Londra Konferansı -Yusuf Kemal Bey 'in Avrupa Seyahati -Ali Fethi Bey 'in Avrupa Seyahati 1 Milli Mücadelenin sona erişi ve Mudanya Mütarekesi Program Kazanımları Hiç Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı 1 2 Bilimsel metodları kullanma becerisi Kaynakları değerlendirme Disiplinlerarası karşılaştırma ve işbirliği yapabilme Beşeri bilimleri bilişsel alanda kavrayabilme becerisi Günümüz siyasi ve sosyal olaylarını yorumlamaya katkısı Tarihin farklı alanlarını anlayabilmeye katkısı

17 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : ORTA ASYA TÜRK TARİHİNİN KAYNAKLARI TARİH Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : 1 Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : SEÇMELİ AKTS :,0 Teori Saati : Uygulama Saati : 0 Toplam Saat : Ön Koşul :. Öğretim Elemanı : Yrd.Doç.Dr. CİHAD CİHAN Ders Yardımcısı : Dersin Amacı : Orta Asya Türk Tarihinin kaynaklarını tanımak ve tahlil edebilmek. Dersin Hedefleri : Türk destan ve efsanelerini, Orta Asya'da bulunmuş arkeolojik malzemeleri, Çin yıllıklarını ve Türk kitabelerini kavramak. Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri : 1-Orta Asya Türk tarihinin sözlü kaynaklarını tanır. 2-Orta Asya'da özellikle kurganlarda bulunmuş arkeolojik kalıntıları gözlemler. -Çin yıllıklarının genel özelliklerini ve içeriklerini öğrenir. -Orta Asya Türk kitabelerini tahlil eder. Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları : Z.V. Togan, Tarihte Usul B. Öğel, Orta Asya Türk Tarihi, V. Çakan, Orta Asya Türk Tarihinin Kaynakları H. N. Orkun, Eski Türk Yazıtları Dersin İşleniş Yöntemi : Anlatım, okuma, tartışma. Değerlendirme Ölçütleri : 1. Ara Sınav = % 0,00 2. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00 Yıl Sonu Sınav Oranı = % 0,00

18 Hafta Konuları 1 Orta Asya'nın sınırları, Türklerin anayurdu, yayılmaları. 2 Efsane-rivayetler. Türk Destanları. Sav, Koşuk ve Sagular. Orta Asya'nın arkeolojik kaynakları ve kültürleri. Kitabeler. 7 Vize-geri bildirim. 8 Vize-geri bildirim. 9 Çin kaynakları. 10 Karahanlılar devri Türkçe kaynaklar. 11 Arap-Fars tarih ve coğrafyacılarının Orta Asya Türk tarihi ile ilgili eserleri. 12 Çagatayca kaynaklar. 1 Orta Asya Türk tarihi ile ilgili seyahatnameler. 1 Eski Köktürkçe ve Uygurca diger kaynaklar. Program Kazanımları Hiç Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı 1 2 Bilimsel metodları kullanma becerisi Kaynakları değerlendirme Disiplinlerarası karşılaştırma ve işbirliği yapabilme Beşeri bilimleri bilişsel alanda kavrayabilme becerisi Günümüz siyasi ve sosyal olaylarını yorumlamaya katkısı Tarihin farklı alanlarını anlayabilmeye katkısı

19 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : 1200 ORTAÇAĞDA İSLAM EĞİTİM MÜESSESELERİ TARİH Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : 1 Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : SEÇMELİ AKTS :,0 Teori Saati : Uygulama Saati : 0 Toplam Saat : Ön Koşul : Öğretim Elemanı : Yrd.Doç.Dr. İBRAHİM BALIK Ders Yardımcısı : Dersin Amacı : İlk İslam eğitim kurumlarını tanıtmak. Medreselerin ortaya çıkışı ve gelişmesini tanıtmak. Medrese dışı eğitim sistemi hakkında bilgi vermek. Dersin Hedefleri : 1-İslam eğitim kurumlarını tanımak 2-Medreselerin İslam Eğitimindeki yeri ile ilgili analizler yapabilmek Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri : 1- İslam eğitim kurumlarını söyleyebilme 2- Medreselerin İslam eğitim hayatındaki yerini kavramak. Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları : Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, Ziya Kazıcı, İslam Medeniyeti Tarihi Dersin İşleniş Yöntemi : Anlatım, Soru - Cevap Değerlendirme Ölçütleri : 1. Ara Sınav = % 0,00 2. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00 Yıl Sonu Sınav Oranı = % 0,00

20 Hafta Konuları 1 Eski Araplarda Eğitim Faaliyetleri 2 Hz. Muhammed Döneminde Eğitim Faaliyetleri Dört Halife Döneminde Eğitim Faaliyetleri Emeviler Döneminde Eğitim Faaliyetleri Abbasiler Döneminde Eğitim Faaliyetleri I Abbasiler Döneminde Eğitim Faaliyetleri II 7 Ara Sınav 8 Ara Sınav 9 Medreselerin Doğuşu 10 Nizamiye Medreseleri I 11 Nizamiye Medreseleri II 12 Anadolu Medreseleri I 1 Anadolu Medreseleri II 1 Anadolu Medreseleri III Program Kazanımları Hiç Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı 1 2 Bilimsel metodları kullanma becerisi Kaynakları değerlendirme Disiplinlerarası karşılaştırma ve işbirliği yapabilme Beşeri bilimleri bilişsel alanda kavrayabilme becerisi Günümüz siyasi ve sosyal olaylarını yorumlamaya katkısı Tarihin farklı alanlarını anlayabilmeye katkısı

21 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : OSMANLI DEVLETİ NİN DAĞILMA SÜRECİNDE MİLLİYETÇİLİK VE BAĞIM TARİH Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : 1 Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : SEÇMELİ AKTS :,0 Teori Saati : Uygulama Saati : 0 Toplam Saat : Ön Koşul : Öğretim Elemanı : Yrd.Doç.Dr. NACİ ŞAHİN Ders Yardımcısı : Dersin Amacı : I. yüzyıl Osmanlı Tarihi nin siyasi, idari, sosyal ve kültürel gelişmelerin detaylarıyla açıklanarak öğretilmesi Dersin Hedefleri : Osmanlı ve diğer devletler arasında meydana gelen olayları ve gelişmeleri bileceklerdir. Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri : Devletler arasındaki savaşlar ve anlaşmalara vakıf olacaklardır Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları : Enver Ziya Karal; Osmanlı Tarihi V, VI, VII, VIII, Fahir Armaoğlu, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi ( ), Ankara 1997; Rıfat Uçarol, Siyasi Tarih, İstanbul 198; Vakanüvis Ahmed Lütfi Efendi Tarihi 1-1; Ahmed Cevdet Paşa, Tezakir 1-IV, Ankara 198 Dersin İşleniş Yöntemi : Anlatım, soru-cevap Değerlendirme Ölçütleri : 1. Ara Sınav = % 0,00 2. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00 Yıl Sonu Sınav Oranı = % 0,00

22 Hafta Konuları 1 Yakınçağ Tarihi Kaynakları: Vakanüvisler, Sefaretnameler, Müracaat Eserleri ve Diğer Kaynaklar. 2 VIII. Asır sonu ile I. Asrın Başlarında Osmanlı Devleti, Büyük Devletlerin Osmanlı Toprakları Üzerindeki Mücadelesi. Osmanlı İmparatorluğu nda Bağımsız Hareketleri: Sırp İsyanı Osmanlı-Rus ve İngiliz Harbi. Sultan III. Selim in Tahttan İndirilip, IV. Mustafa nın Tahta Çıkarılması. IV. Mustafa Döneminde Yaşanan İç ve Dış Siyasi Olaylar. Sultan II. Mahmud Devri nin İç ve Dış Siyasi Olayları: Osmanlı-Rus Harbinin Sona Erdirilmesi ve Neticeleri. İsyanlar: Sırp İsyanının Devamı, Mora İsyanı ve Yunanistan ın Bağımsızlığını Kazanması, Osmanlı-Rus Harbi 7 ara sınav-geri bildirim 8 ara sınav-geri bildirim 9 Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa İsyanı ve Gelişmeleri. Sultan II. Mahmud Devri Yenilik Hareketleri 10 Sultan Abdülmecid in Padişah Olması, Devrinin Önemli Siyasi Olayları: Mısır Meselesi, Boğazlar Meselesi Kırım Savaşı ve Sonrasında Vuku Bulan Gelişmeler 12 Sultan Abdülmecid Devri Yenileşme Hareketleri: Tanzimat ve Islahat Fermanları nın İlanı ve Yenilik Hareketlerinin Değerlendirilmesi. Sultan Abdülaziz Devri Siyasi Olayları. I. Meşrutiyetin İlanı ve Sonuçları 1 Sultan II. Abdülhamid Devri; Osmanlı-Rus harbi ve Barış Antlaşmaları. İsyanlar. 1 Sultan Abdilhamid Dönemi Yenilik Hareketleri ve Değerlendirilmesi Program Kazanımları Hiç Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı 1 2 Bilimsel metodları kullanma becerisi Kaynakları değerlendirme Disiplinlerarası karşılaştırma ve işbirliği yapabilme Beşeri bilimleri bilişsel alanda kavrayabilme becerisi Günümüz siyasi ve sosyal olaylarını yorumlamaya katkısı Tarihin farklı alanlarını anlayabilmeye katkısı

23 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : 1201 OSMANLI SOSYAL DENGE KURUMLARI TARİH Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : 1 Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : SEÇMELİ AKTS :,0 Teori Saati : Uygulama Saati : 0 Toplam Saat : Ön Koşul : Öğretim Elemanı : Doç.Dr. MUSTAFA GÜLER Ders Yardımcısı : Dersin Amacı : Osmanlı toplumunda Sosyal dengenin kurulması için var olan ve oluşturulan kurumların incelenmesi Dersin Hedefleri : Kendi başına hayatını devam ettiremeyen kişi ve zümreler için alınan tedbirlerin kavratılarak günümüze etkilerinin anlatılması Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri : 1. Öğrenciler Osmanlı Türkçesi ile yazılmış temel kaynakları ve modern çalışmaları okuyup tahlil edebilirler. 2. Orijinal arşivi kayıtlarını okuyup anlayabilirler Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları : -Halil İnalcık, Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi, I-II, İstanbul AKDAĞ, Mustafa, Türkiye nin İktisadi ve İctimai Tarihi,(1 19), II, İstanbul 199 Türkler Ansiklopedisi,. Cilt Ankara 2002 Dersin İşleniş Yöntemi : Dersin İşleniş Yöntemi Teorik Anlatım, örnekleme Soru ve Cevap Değerlendirme Ölçütleri : 1. Ara Sınav = % 0,00 2. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00 Yıl Sonu Sınav Oranı = % 0,00

24 Hafta Konuları 1 Sosyal Denge nedir, Nasıl işler ve neden ihtiyaç duyulur 2 Osmanlı öncesi toplumlarda Sosyal Denge Zekât Vakıfların Sosyal dengeye etkileri İmaretler Eytam teşkilatı 7 Esnaf dayanışma sistemi 8 Ara sınav 9 Yardımlaşma sandıkları 10 Yaşlılar, dullar ve Engelliler için alınan tedbirler 11 Sadaka Taşları 12 Tekke ve Zaviyelerin Sosyal dengedeki Rolleri 1 I. Yüzyıl Devlet sistemindeki değişimin Sosyal dengeye etkileri 1 Günümüze uzanan süreçte yaşanan değişim Program Kazanımları Hiç Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı 1 2 Bilimsel metodları kullanma becerisi Kaynakları değerlendirme Disiplinlerarası karşılaştırma ve işbirliği yapabilme Beşeri bilimleri bilişsel alanda kavrayabilme becerisi Günümüz siyasi ve sosyal olaylarını yorumlamaya katkısı Tarihin farklı alanlarını anlayabilmeye katkısı

25 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : 1201 OSMANLI TARİH METİNLERİ TARİH Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : 1 Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : SEÇMELİ AKTS :,0 Teori Saati : Uygulama Saati : 0 Toplam Saat : Ön Koşul : Öğretim Elemanı : Yrd.Doç.Dr. MEHMET GÜNEŞ Ders Yardımcısı : Dersin Amacı : Tarih Bölümü öğrencilerine Osmanlı el yazması arşiv vesikalarını okuyabilme, özetleme ve değerlendirebilme becerisi kazandırmak Dersin Hedefleri : 1.Osmanlı arşiv vesikaları içerisinde farklı yazı ve türden belgelerin tanıtılması, 2.Bu belgelerin bilinmeyen kelime ve ıstılahlarının sözlük yardımıyla tespit edilmek suretiyle okutulması, özetlenmesi ve tarihi bir vesika olarak tahlilinin yapılması Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri : Osmanlı tarihine dair metinleri okuyabilmek ve değerlendirebilmek. Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları : 1-Başbakanlık Osmanlı Arşivi nin muhtelif tasniflerinden ve Şer iyye Sicillerinden alınmış belge fotokopileri ve bu belgelerin dijital kayıtları. 2-Akgündüz, Ahmet-Heyet, Şer iyye Sicilleri Mahiyeti, Toplu Kataloğu ve Seçme Hükümler, c. I-II, İstanbul, Kurt, Yılmaz, Osmanlıca Dersleri II. -Eminoğlu, Mehmet, Osmanlı Vesikalarını Okumaya Giriş. Dersin İşleniş Yöntemi : Teorik anlatım, ödev, metin okuma. Değerlendirme Ölçütleri : 1. Ara Sınav = % 0,00 2. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00 Yıl Sonu Sınav Oranı = % 0,00

26 Hafta Konuları 1 Belge okuma, değerlendirme. 2 Belge okuma, değerlendirme. Belge okuma, değerlendirme. Belge okuma, değerlendirme. Belge okuma, değerlendirme. Belge okuma, değerlendirme. 7 Vize-Geri Bildirim 8 Vize-Geri Bildirim 9 Belge okuma, değerlendirme. 10 Belge okuma, değerlendirme. 11 Belge okuma, değerlendirme. 12 Belge okuma, değerlendirme. 1 Belge okuma, değerlendirme. 1 Belge okuma, değerlendirme. Program Kazanımları Hiç Dersin Katkısı Kısmen Tam Katkı 1 2 Bilimsel metodları kullanma becerisi Kaynakları değerlendirme Disiplinlerarası karşılaştırma ve işbirliği yapabilme Beşeri bilimleri bilişsel alanda kavrayabilme becerisi Günümüz siyasi ve sosyal olaylarını yorumlamaya katkısı Tarihin farklı alanlarını anlayabilmeye katkısı

27 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : OSMANLI DA MİSYONERLİK FAALİYETLERİ TARİH Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : 1 Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : SEÇMELİ AKTS :,0 Teori Saati : Uygulama Saati : 0 Toplam Saat : Ön Koşul : Öğretim Elemanı : Yrd.Doç.Dr. GÜRSOY ŞAHİN Ders Yardımcısı : Dersin Amacı : Bu dersin amacı misyonerlerin Osmanlı ülkesinde gösterdikleri faaliyetler ve bu çalışmaların sonuçlarını açıklamaktır. Dersin Hedefleri : Bu derste sömürgeci devletlerin çıkarları çerçevesinde Osmanlı toplum yapısının parçası olan gayrimüslim topluluklar üzerindeki emelleri, faaliyetleri ve bu çalışmaların sonuçları ortaya konulacaktır. Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri : Dersin hedeflerine uygun yorumlar yapabilme Dersin Temel ve Yardımcı Kaynakları : AÇIKSES, Erdal, Amerikalıların Harput taki Misyonerlik Faaliyetleri, Türk Tarih Kurumu yayını, Ankara 200. AÇIKSES, Erdal, Osmanlı Devleti ndeki Misyonerlik Faaliyetleri ile İlgili Bir Değerlendirme (İki Merkezden Örnekler), Yeni Türkiye Ermeni Sorunu, Özel Sayısı II, (Mart-Nisan 2001), Yıl: 7, S. 8, s AKGÜN, Seçil, Amerikalı Misyonerlerin Anadolu ya Bakışları, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırmaları Merkezi Dergisi (OTAM), S., Ankara 1992, s AKGÜN, Seçil, Amerikalı Misyonerlerin Raporlarında Türk İmajı, I. Uluslararası Seyahatnamelerde Türk ve Batı İmajı Sempozyumu, (28.-1.I.198), Eskişehir 1987, s. -2. AKGÜN, Seçil, Kendi Kaynaklarından Amerikalı Misyonerlerin Türk Sosyal Yaşamına Etkisi,. Türk Tarih Kongresi (22-2 Eylül 198), C. V, TTK yayını, Ankara 199, s Dersin İşleniş Yöntemi : Anlatım, soru-cevap, sunum, gösteri Değerlendirme Ölçütleri : 1. Ara Sınav = % 0,00 2. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00. Ara Sınav = % 0,00 Yıl Sonu Sınav Oranı = % 100,00

Bölüm Adı: Tarih Bölümü

Bölüm Adı: Tarih Bölümü Bölüm Adı: Tarih Bölümü Dönem No: 1 Ders No Ders Adı Teorik Uygulama Kredi AKTS 0806104 İlkçağ Tarihi 2 0 2 2 0806105 Orta Asya Türk Tarihi 2 0 2 2 0806106 İslam Tarihi 3 0 3 3 0806107 Tarih Metodolojisi

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kısaltmalar (haftalık ders saatleri): T (teorik), U (uygulama), K/AKTS (Kredi/AKTS) I. SINIF I. YARIYIL TAR 101 OSMANLI TÜRKÇESİ I T U K/AKTS: 4 0 6 Osmanlı Türkçesi nin, harflerle

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Fakülte Kodu: 02 Bölüm Kodu: 05 BİRİNCİ YIL I. YARIYIL (Güz dönemi) KODU DERSİN ADI T U K ECTS 101 OSMANLICA I 4 0 4 8 103 ESKİÇAĞ İHİ

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ Tez Danışmanı Prof.Dr. Bayram KODAMAN Hazırlayan Nevzat

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2008 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Giray Saynur Derman* Özet Ermeni sorunu Türk dış politikasına tesir eden başlıca gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Bu makalede, Ermeni sorununun ve

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEM DÖNGÜSÜ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ *Nişantaşı Üniversitesi* Misyon Vizyon Fakülteler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 11. SINIF TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2009 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl Kod Ders Adı Kredi Kod Ders Adı Kredi INRL 101 Uygarlık Tarihi 7(3,0,3)

Detaylı

2 x 35=70 HEDEFLER GENEL VE ÖZEL HEDEFLER

2 x 35=70 HEDEFLER GENEL VE ÖZEL HEDEFLER TARİH GİRİŞ Tarih dersi plan ve programı bütün olarak Kosova, Avrupa ve dünyanın tarihine ait bilgileri kapsamaktadır. Tarih dersi plan ve programında Kosova da yaşayan değişik toplulukların tarihine ve

Detaylı

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl)

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl) AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl) Ders Kodu Ders Adı Teorik

Detaylı

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) -------------------------------

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- Cambridge Üniversitesinde Bir Osmanlı Aydını HALİL HÂLİD BEY -------------------------------- Cambridge de Anti-emperyalist

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ EK.1.BÖLÜM EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ ÖRNEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ A.Amaçlar Programın amacı, finans ve sigortacılık sektöründeki hızlı değişimi yakalayabilen,

Detaylı

Türk Tarih Kurumu Yayınları 2014 Fiyat Kataloğu

Türk Tarih Kurumu Yayınları 2014 Fiyat Kataloğu Türk Tarih Kurumu Yayınları 2014 Fiyat Kataloğu III İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII TÜRK TARİH KURUMU... XI Eski Diziler I. TIPKI BASIMLAR...57 II. TÜRK TARİHİNİN KAYNAKLARI...57 III. TÜRK TARİHİ KAYNAKLARININ

Detaylı

YABANCI ÜLKELER TARAFINDAN OSMANLI COĞRAFYASINDA AÇILAN OKULLAR

YABANCI ÜLKELER TARAFINDAN OSMANLI COĞRAFYASINDA AÇILAN OKULLAR YABANCI ÜLKELER TARAFINDAN OSMANLI COĞRAFYASINDA AÇILAN OKULLAR Hazırlayan: Ebru ESENKAL Danışman: Yrd. Doç. Dr. İbrahim SEZGİN Lisansüstü Eğitim, Tarih Anabilim Dalı, Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı için öngördüğü

Detaylı

Almanya nın Ermenilere Yönelik İzlediği Politikaların Doğu Sorunu Kapsamında Analizi

Almanya nın Ermenilere Yönelik İzlediği Politikaların Doğu Sorunu Kapsamında Analizi Almanya nın Ermenilere Yönelik İzlediği Politikaların Doğu Sorunu Kapsamında Analizi Barış Özdal* Osmanlı İmparatorluğu nun Ermeni tebaasının bağımsızlık talepleri kapsamında Almanya nın izlediği politikalar

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN İLK GENEL NÜFUS SAYIMINDA ÇORUM VİLÂYETİ NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ *

TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN İLK GENEL NÜFUS SAYIMINDA ÇORUM VİLÂYETİ NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ * Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 19, Sayı: 1, Sayfa: 233-258, ELAZIĞ-2009 TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN İLK GENEL NÜFUS SAYIMINDA ÇORUM VİLÂYETİ NİN

Detaylı

ATATÜRK ve İNÖNÜ DÖNEMİ KÜLTÜR POLİTİKALARI

ATATÜRK ve İNÖNÜ DÖNEMİ KÜLTÜR POLİTİKALARI T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ATATÜRK ve İNÖNÜ DÖNEMİ KÜLTÜR POLİTİKALARI Hacı Veli GÖK YÜKSEK LİSANS TEZİ TARİH ANABİLİM DALI KIRŞEHİR 2011 i T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini

Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini., S. (1324). "Meşrutiyetten Sonra Maarif Tarihi". Muallim, (19), 654-665, Işıksal, C. (). "Türkiye'de Açılan İlk Yabancı Dil Okulları". Belgelerle Türk Tarihi Dergisi,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2007 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ

1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI 1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLAL GÜNEŞ Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. KADİR KASALAK ISPARTA,

Detaylı

Osmanlı Hukukundaki Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancı Ülke Vatandaşlığına Geçen Ermenilerin Gayrimenkullerinin Hukuki Statüsü

Osmanlı Hukukundaki Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancı Ülke Vatandaşlığına Geçen Ermenilerin Gayrimenkullerinin Hukuki Statüsü Osmanlı Hukukundaki Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancı Ülke Vatandaşlığına Geçen Ermenilerin Gayrimenkullerinin Hukuki Statüsü Gül Akyılmaz* Özet Şark Meselesi kapsamında 19. Yüzyılın ikinci yarısında Batılı

Detaylı

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN

NON-WESTERN MODERNIZATION EXAMPLES OF AFGHANISTAN AND IRAN BATI DIŞI MODERNLEŞME AFGANİSTAN VE İRAN ÖRNEĞİ Araş. Gör. Serçin SUN İPEKEŞEN ÖZ Modernleşme kavramı Batı dünyasından dilimize geçmiştir. Bu kavram batılılaşma anlamında da kullanılmaktadır. Geleneksel

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : 007 ALMANCA I Bölüm / Anabilim Dalı : BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı

Detaylı

ERMENİ SORUNU EL KİTABI

ERMENİ SORUNU EL KİTABI ERMENİ SORUNU EL KİTABI Şenol KANTARCI, Kamer KASIM, İbrahim KAYA ve Sedat LAÇİNER Ermeni Araştırmaları Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Basım Evi, 2002. İÇİNDEKİLER Önsöz Ömer Engin LÜTEM Birinci Bölüm

Detaylı

KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI

KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI Orta Asya: Türklerin dünya üzerinde ilk kez görüldükleri yerdir. Türklerin anavatanıdır. Orta Asya nın Coğrafi Özellikleri: Yükseltisi fazla, deniz

Detaylı

1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ

1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLİM DALI 1950-1960 DÖNEMİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan Ayhan BAĞLAN

Detaylı

15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM

15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM 15-17 EYLÜL 2014 ANKARA TİCARET ODASI CONGRESIUM PROGRAM ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU XVII. TÜRK TARİH KONGRESİ 15-17 EYLÜL 2014 Ankara GENEL PROGRAM ANKARA, 2014 ATATÜRK

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ NDE TERCÜMANLIK VE BAB-I ALİ TERCÜME ODASI

OSMANLI DEVLETİ NDE TERCÜMANLIK VE BAB-I ALİ TERCÜME ODASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH (YAKINÇAĞ TARİHİ) ANABİLİM DALI OSMANLI DEVLETİ NDE TERCÜMANLIK VE BAB-I ALİ TERCÜME ODASI Doktora Tezi Sezai BALCI Ankara-2006 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

9.Sınıf HALİL ÖZSU NİHAT BAŞTÜRK

9.Sınıf HALİL ÖZSU NİHAT BAŞTÜRK 9.Sınıf TARİH Her Ünitede 8 farklı ETKİNLİK Özgün Soru ve yanıtları, araştırma konuları ve bulmacalar Ünite konularına uygun kavramlar ve bilgi köşeleri Konular MEB müfredatına uygun hazırlanmıştır. HALİL

Detaylı