Doğa, Kültür ve Tarih Turizminin Birliğe Katkısı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doğa, Kültür ve Tarih Turizminin Birliğe Katkısı"

Transkript

1 Doğa, Kültür ve Tarih Turizminin Birliğe Katkısı İpek Yolu Üzerinde Türklüğün Kendisini Keşfi Dr. Fahri ATASOY Türk Ocakları Genel Merkezi Dilde Fikirde İşte Birlik Sempozyumu Milli Kütüphane Konferans Salonu Ankara 3-4 Ekim 2012 GİRİŞ İnsanların kendi yurtlarından başka diyarlara gezmek maksadıyla gitmesi turizm olarak adlandırılır. Turizme sebep olan çok farklı unsurlar vardır. Bir tarafta keşfetme merakı ile insanın kendisi, diğer tarafta keşfedilmeyi bekleyen doğal veya kültürel cevherler. Turizm olarak adlandırılan gezme ve görme eylemi bilmeye, tanımaya, keşfetmeye yol açar. Dünyayı, kültürleri ve insanları anlamanıza yardımcı olur. İnsanların birbiriyle tanışmasına ve yakınlaşmasına sebep olur. Turizm modern zamanların ürünüdür. Eski dönemlerde insanların seyahatleri daha zorunlu ihtiyaçlara dayalıdır ve seyahat şartları daha zordur. Büyük göçler, savaşlar, özel görevler ve ticaret amaçlı seyahatler dışında gezi ve eğlence niyetiyle insanların dolaşmaları pek vaki değildir. İnsanlığın ve teknolojik araçların gelişimine paralel olarak dünya üzerindeki nüfus hareketliliği artmıştır. Buna refah düzeyinin yükselmesini de eklemek gerekir. Artık insanlar para ve zaman ayırarak farklı memleketleri gezmeye, oralarda iyi zaman geçirmeye, saklı kalmış doğa ve kültür varlıklarını keşfetmeye başlamışlardır. Bu faaliyet çağdaş dünyada ciddi boyutlarda turizm adı verilen bir sektör ortaya çıkarmıştır. Otobüsler, trenler, uçaklar, oteller, lokantalar, müzeler, işletmeler gibi birçok iş kolu bu sektöre bağlı olarak gelişme göstermiştir. Özellikle küreselleşme adı verilen günümüz şartlarında bu alanda büyüleyici bir manzara görmek mümkündür. Türkler bakımından konuyu incelediğimizde önce yakın dönemde Türkiye nin ciddi bir turizm merkezi olmaya başladığını görürüz. Türkiye dünyadaki önemli turizm destinasyonlarından birisi olarak kabul gördü. Bu alanda büyük yatırımlar yapıldı ve önemli oranda gelir elde edilmeye başlandı. Türkiye nin doğası yanı sıra tarihi ve kültürel mirası birçok insan için cazip gelmekte. Müzeler, ören yerleri ve tarihi kentlerdeki mimari eserler bu cazibeyi artırmakta. Bu bakımdan yerli turistler için de son zamanlarda ciddi bir hareketlilik meydana gelmiş durumda. Yerli turistlerin ilgisi sadece ülke ile sınırlı değil, aynı zamanda dünyada ilgi çekici pek çok yere yönelmekte. Bunlar arasında eski Osmanlı hinterlandındaki Balkanlar başta olmak üzere, göç yoluyla geldiğimiz Ata toprakları Orta Asya ve diğer ilginç gelen memleketler sayılabilir. Fakat Türkler dendiği zaman coğrafi alan Türkiye ile sınırlı değil. Geniş bir Türk Dünyası coğrafyası var. Bu coğrafyada Türklerin kendi yaşadıkları toprakları, tarihlerini, kültür birikimlerini tanımalarının yolu gezip görmek ve tanış olmaktan geçiyor. Bu bakımdan Türklerde birliğe giden yollardan birisi turizmden geçiyor. Özellikle geliştirilecek bilinçli ve programlı bir kültür turizmi Türk Dünyasının bütün tarafları için bütünleşmeye giden yolda önemli bir araç olacaktır. 1

2 İPEK YOLU VE TÜRK DÜNYASI Türk Dünyası dediğimiz alan coğrafi olarak Çin den başlayarak Türkiye ye ve hatta eski Osmanlı toprakları olan Balkanlara kadar uzanır. Bu alanda halen Türk unsurlar yaşasa da yaşamasa da Türk izleri bu tanımlamayı destekler. Bir cami veya han veya başka bir eser Türklük işaretidir. Dolayısıyla Türk Dünyası coğrafyası Çin den Batıya uzanan tarihi ipek yolu ile hemen hemen örtüşür. Özellikle son zamanlarda ipek yolunun bir turizm markası olarak ön plana çıkması bakımından bu örtüşme önemlidir. Türk dünyasındaki turizm aktiviteleri aynı zamanda ipek yolundaki turizm faaliyetleri olarak değerlendirilebilir. Buna somut örnek olarak dünyada İpek Yolu adı altında yapılan çoğu projede ön plana Türk dünyası çıkmaktadır. National Geographic dergisi misal olarak İpek Yolu belgeseli hazırlıyor ve ipek yolunun başlangıç noktasında karşımıza Uygur Türkleri çıkıyor. Uygurların pazaryerleri, camileri, bayram namazları otantik kültür unsuru olarak sunuluyor. Benzeri şekilde Japon NHK Televizyonu nun 1980 li yıllarda hazırladığı ve bütün dünyada ses getiren İpek Yolu Belgeseli adeta Türk Dünyası tanıtımı gibi olduğunu hepimiz hatırlarız. Orta Asya dan Anadolu ya uzanan Türk Dünyasında kültür turizminin markası İpek Yolu dur. İpek Yolu Doğu ve Batının arasında bir köprü ve yollar ağıdır. İpek Yolu Çin, Türk, Hindistan, İran ve Roma arasındaki ticaret kanalıdır. Tarih boyunca İpek Yolunda başta ipek dokumalar olmak üzere, çeşitli kumaşlar, cam ve çini kaplar, baharatlar, kokular, küçükbaş hayvanlar ve diğer zengin ürünler ticaretin temelini oluşturdu. İpek yolunda ticaret ile birlikte karşılıklı tanışıklıklar ve etkileşimler yaşandı. Bilim, teknoloji, mistik inançlar, dinler bu yol güzergâhında yayılma imkânı buldular. Buna bağlı olarak din temsilcileri, misyonerler, dervişler ve cihat peşindeki savaşçılar önemli roller aldılar. Milletler ve devletlerarası savaşların yanı sıra dinler arası büyük savaşlar yaşandı. Bunların tarihe mal olmuş en büyük örneği Haçlı Seferleri oldu. İpek yolunda dünya tarihinin çok tanınmış şahsiyetleri arasında Büyük İskender, Sultan Alparslan, Cengiz Han, Timur Han, Marco Polo ilk akla gelenler arasındadır. İpek Yolu boyunca ekonomi canlandı, şehirler inşa edildi, medeniyetler gelişti. İpek Yolu dendiğinde ilk akla gelen bölge Orta Asya dır. Çin den çıktığınız andan itibaren bütün kollar buradan dağılır. Kuzeye, batıya ve güneye uzanan ticaret yolları bölgeye canlılık kazandırır. İlk ve orta çağlar boyunca bu canlılığı görmek mümkündür. Çin in yerleşik bir medeniyet olmasından dolayı birçok icat ve keşif buradan dünyaya yayılmıştır. İpek bunlar arasında sadece sembolik bir üründür. Bu yayılma esnasında meydana gelen ticari ve kültürel hareketlenme burasının imar edilmesine yol açmıştır. Orta Asya bu dönemde büyük bir ekonomi ve kültür merkezi olmuştur. Dünyanın en gözde şehirleri burada kurulmuştur. İpek yolu dendiğinde ilk akla gelen şehirler arasında Kaşgar, Turfan, Buhara, Semerkant, Taşkent, Merv, İsfahan, Kayseri sayılabilir. Anadolu da Kayseri şehrini özellikle anmamızın sebebi Yüzyıllarda ipek yolunun en zengin noktası olarak kabul edilir. Burada kurulan uluslar arası alışveriş merkezi Yabanlu Pazarı olarak anılır ve dünyanın ilk fuarı olarak kabul edilir. Yol güzergâhının birbiriyle bağlantısı bakımından Kırgızistan daki Talas şehrinin ismi bugün Kayseri de yaşamakta, Kayseri ismi İsfahan daki bir pazarda kullanılmaktadır. Özellikle Ortaçağ zamanında Çin ve Roma arasındaki yol hattı dünyanın en önemli ticaret ve etkileşim alanıdır. Türklerin bu yol hattından Bizans egemenliğindeki Anadolu topraklarına gelmeleri ve buraya yerleşerek imara girişmeleri tarihin en önemli medeniyet hamlelerinden birisidir. Orta Asya daki her türlü birikimi buraya getiren Türklerin bütün hayatına bu yolculuk damgasını vurmuştur. Atlarından 2

3 keçilerine, inançlarından dinlerine, mitolojilerinden efsanelerine, taş işleme sanatından mimarisine kadar pek çok unsur ipek yolu içindeki kültür yolculuğunu ve akrabalığını ortaya koymaktadır. Birliğin sırrı burada saklıdır. Kırgızistan da anlatılan Köroğlu efsanesi, Özbekistan da konuşulan Nasrettin Hoca hikayeleri, Azerbaycan da bilinen Dede Korkut masalları bölgedeki hiçbir Türk topluluğuna yabancı gelmez. Ortak kültür unsurları olduğu hemen anlaşılır. Kültürel akrabalık hemen fark edilir. Bunun fark edilmesi için İpek Yolundaki kültür değerlerinin iyi analiz edilmesi ve bilinmesi gerekir. Türk Dünyasında birliğin kültür temeli burada güçlenir. İPEK YOLUNUN YENİDEN CANLANMASI Orta Asya ipek yolunun önemini kaybettiği dönemlerde gittikçe fakirleşmiş ve geri kalmıştı. Bu dönemde Rus hegemonyası başlamıştı Bolşevik devriminden sonra ise Sovyetler Birliği nin egemenliğine girdi. Kapılar dünyaya tamamen kapandı. Çin de 1949 Ekim devrimi ile birlikte ipek yolu ve Orta Asya unutulmaya terk edildi. Dünya uzun süre bu bölgede neler olup bittiğinden habersiz yaşadı. Bölgeye gidip gelmek ve haber almak oldukça zordu. Bilişim devriminin etkisi ve soğuk savaşın sona ermesiyle birlikte ancak bölgenin kapıları aralandı. İpek yolu güçlü tarihi bir tema olarak bölgeye dikkat çekmeyi kolaylaştırdı. Dünyada Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bağımsızlığını kazanan ülkelerin bulunduğu Orta Asya coğrafyasına ilgi arttı. Bu coğrafyanın öne çıkan en önemli ortak değeri ipek yolu olarak dikkat çekiyordu. İpek yolu konusunda hem kültürel mirasın açığa çıkarılması, hem de buna dayalı bir turizm hareketi oluşturulması için projeler gündeme geldi. İpek yolunun tekrar ilgi çekmeye başlaması birçok ülkede olumlu karşılanmaktadır. Dünya ekonomisinde önemli rol oynamaya başlayan Çin başta olmak üzere uzak doğu ülkelerinin üretim potansiyelleri ve Orta Asya ülkelerinin dünya ile entegre olma arzuları bu yola ilgiyi artırmaktadır. Özellikle bu bölgelerdeki ürünlerin Avrupa ya daha ucuz ve kısa sürede ulaştırılabilmesi bu yolun yeniden canlandırılmasındaki en önemli amil durumundadır. Küreselleşme süreci Asya nın kapılarını dünyaya açarak İpek Yoluna yeniden ilgiyi artırmıştır. Bu ilgi hem ticaret, hem turizm, hem de kültürel miras bakımından önem kazanmaya başlamıştır. Özellikle yeni dönemde Çin in bir üretim merkezi olarak öne çıkması gerçek anlamda yol ihtiyacını gündeme getirmiştir. Çin de ucuz olarak üretilen malların dünya pazarlarına ulaşması için karadan Batı dünyasına ulaşacak olan yol güzergâhları tekrar gündeme girmiştir. Karayolu veya demiryolu ile ticaret mallarının nasıl daha ucuz ve kolay şekilde ulaştırılabileceği günümüzün önemli bir problemidir. Ülkeler ve ticari kuruluşlar bu konuda arayış içindedirler. Türkiye nin destek verdiği Demir İpek Yolu Projesi bu arayışlardan birisidir. Turizm ve kültürel miras konusunda ise Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Birleşmiş Milletler kuruluşlarının devreye soktuğu İpek Yolu projeleri son derece önemlidir. Ticari anlamda İpek Yolunun tekrar gündeme gelmesi Sovyetler Birliği nin yıkılma dönemidir. Orta Asya ve Kafkasya ülkelerinin geniş pazarlara erişebilmesi ve İpek Yolu üzerinde doğu-batı ticaretinin yeniden canlandırılması fikri, ilk olarak Eylül 1990 da Vladivostok Uluslararası Konferansı nda ortaya atılmıştır. Bu fikir bütün Orta Asya ülkeleri, Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından da büyük ilgi görmüştür. Yalnızca bir kervan yolu olan tarihi İpek Yolunun aksine bu yol politik, ekonomik, teknolojik ve hukuki alanlarda gelişmiş, Japon adalarından Batı Avrupa ya kadar uzanan ve çift yönlü 3

4 olarak insanların, malların ve bilgi kaynaklarının akımını sağlayacak bir yol olacaktır. Ayrıca karayolu, demir yolu, deniz yolu, havayolu ve boru hatları gibi bütün ulaştırma sistemlerini kapsayacak olup çok modlu bir ulaşımı sağlayacaktır. Yeni ipek yolu konusunda en somut adım TRACECA (Transport Corridor Europe Caucasus Asia) adı verilen Avrupa, Kafkasya ve Asya Ulaşım Koridoru projesidir. TRACECA programı Orta Asya dan Avrupa ya uzanan bir ulaşım koridoru olarak eski ipek yoluna benzetiliyor. Doğu ile batıyı birbirine bağlayan bir ulaşım koridoru bakımından Çağdaş İpek Yolu şeklinde değerlendirilebilir. AB tarafından Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra ortaya çıkan Orta Asya daki bağımsız devletlerle ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla 1993 yılında bir koridor oluşturulmak istendi. İpek yolu bağlamında atılan önemli adımlardan birisi Demir İpek Yolu projesi olmuştur. Türkiye Demir İpek Yolu projesiyle ipek yolunun yeniden canlandırılmasına önemli katkı sağlayacaktır. İpek yolunda kara taşımacılığının yanı sıra demiryolu taşımacılığının önemi ön plana çıktı ve bu konuda bazı adımlar atıldı. 21 Kasım 2008 tarihinde Türkiye yi Azerbaycan ve Gürcistan a bağlayacak demiryolu hattının kurulması için ilk adım olarak projenin temeli atıldı. Proje Demir İpek Yolu olarak adlandırıldı. Bakü Tiflis Kars illerini birbirine bağlayacak demiryolu Türkiye ile Orta Asya ve Çin arasındaki ulaşıma da büyük katkı sağlayacak şekilde düşünülmektedir. Uluslar arası kuruluşlar konuyu daha bilimsel ve sistemli bir şekilde ele aldılar ve bu çerçevede projeler ürettiler. UNESCO diyalog yolları programı kapsamında 1987 yılında Büyük İpek Yolu projesini başlatmış ve bu çerçevede önemli adımlar atılmıştır. Soğuk Savaşın sona ermesinden sonra bu projeye hız verilmiş ve yoğun bir çalışma yapılmıştır. Bu proje kapsamında birçok çalıştay ve toplantılar, bilimsel ve kültürel yayınlar yapılmış, İpek Yolu hakkında geniş bilgilerin yer aldığı web sayfası hazırlanmıştır yılında Özbekistan ın Semerkant şehrinde UNESCO bünyesinde bu proje için IICAS (Uluslararası Orta Asya Çalışmaları Enstitüsü) kurulmuştur. Bu enstitü, İpek Yolu üzerindeki kültürel mirasa uluslararası camianın dikkatini çekmek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Bölgede yerel kuruluşlarla işbirliği yaparak çok yönlü ve disiplinler arası bir yöntemle çalışmaktadır. Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ise 1993 yılında Endonezya daki genel kurul toplantısında bu konuyu gündemine aldı. Bölgede İpek Yolu turizmi kavramını tanıtacak uzun vadeli bir turizm projesinin hayata geçirilmesine karar verildi. İlk adım olarak sembolik bir İpek Yolu kenti olan Semerkant ta, 1994 yılında 19 katılımcı ülke tarafından İpek Yolu Turizmi Semerkant Deklarasyonu imzalandı yılı Ekim ayında, Özbekistan ın Buhara kentinde düzenlenen dördüncü uluslar arası İpek Yolu toplantısında Buhara Deklarasyonu kabul edildi. Toplantıda, Özbekistan ın İpek Yolu turizm ofisine Semerkant ta ev sahipliği yapma önerisi kabul edildi ve Ocak 2004 te Semerkant ta Dünya Turizm Örgütü İpek Yolu Turizm Ofisi kuruldu. Sonraki yıllarda katılımcı ülke sayısı 24 e yükseldi. Proje kapsamında birçok toplantı ve forum düzenlendi. Birçok yayın yapıldı. Türkiye İpek Yolu ile ilgili başlatılan hemen hemen bütün projelerde tarihi ve coğrafi konumu gereği yer almaktadır. Türkiye ile birlikte Türk Dünyasını oluşturan Orta Asya Türk Cumhuriyetleri de bu çalışmalarda yer almaktadır. İpek Yolu Türkler için hem tarihte, hem de günümüzde özel bir öneme sahiptir. Bazı tarihçilerin ifadesiyle İpek Yolu Türk yolu olarak adlandırılabilir. Tarihi süreç içinde gelişen bu ticaret ve kültür yolunda değişik Türk topluluklarının ve devletlerinin izleri yer alır. İpek yolunun yeniden canlanması Türk Dünyası için yeni bir fırsat olarak görülebilir. 4

5 TÜRK DÜNYASINDA TURİZMİN POTANSİYELİ Orta Asya ya egemen olan ve dünya ile bütün iletişimi engelleyen Sovyetler Birliği nin demir perdesi kalktıktan sonra turizm için fırsatlar doğmuştur. Artık bağımsızlıklarını kazanan yeni cumhuriyetlere dünyanın diğer ülkelerindeki insanlar, bazı kısıntılar ve zorluklar olsa da rahatlıkla seyahat edebilmektedir. Bu ülkeler kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve zengin kültür mirasına sahip özellikler taşımaktadır. Bölgenin doğal ortamları, henüz modern dünyanın etkisiyle fazla bozulmamış insanları ve tarih içinde gelişmiş kültür zenginlikleri son derece cazip bir turizm potansiyeli olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebepten Dünya Turizm Örgütü başta olmak üzere birçok uluslar arası kuruluş bölgedeki turizmin gelişmesi için çaba sarf etmektedirler. Orta Asya İpek Yolu turizmi büyük oranda Türkleri kapsamaktadır. Çin ile birlikte komşu birçok topluluğu etkilese de İpek Yolu turizminin yol güzergahında ve yol ağında Türk kültür mirası ve Türk halkları çoğunluğu oluşturmaktadır. Bunlara kısaca bir göz atmak faydalı olacaktır. Dünyadaki Türk topluluklarının büyük oranda İpek Yolu bağlantılı olarak dağıldığını biliyoruz. İpek yolunun başlangıç noktası Çin olarak kabul edilir. Çin in doğu kapısında Uygur Türkleri yer alır. Yaşadıkları topraklar Çin devleti içinde Sincan Uygur Özerk Bölgesi olarak kabul edilir. Bu özerk bölgeden İpek Yolu yine Türklerin yoğun olarak yaşadıkları ve bağımsız devlet haline gelen Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan a doğru uzanır. Türkmenistan ve İran üzerinden veya Azerbaycan ve Kafkaslar üzerinden Türkiye ye varır. İpek yolu bağlantılı olarak düşünebileceğimiz bazı Türk toplulukları bağımsız devlet olamasa da bulundukları devletler içinde özerk devlet olarak hayatlarını sürdürmektedir. Bunlar arasında Rusya Federasyonu içinde Güney Sibirya'da Altay Cumhuriyeti Moğolistan, Doğu Türkistan ve Kazakistan ile komşudur. Bu topraklar Türk'ün ata yurdu olarak sayılır. Kafkasya da yer alan Kabardey-Balkarya Cumhuriyeti nde Balkar Türkleri yaşar. Çuvaşistan veya Çuvaş Cumhuriyeti Rusya nın orta kesiminde yer alır, Orta Volga bölgesinde, kapalı bir toplum olarak yaşarlar. Dağıstan Cumhuriyeti Rusya Federasyonu'nun Avrupa'daki kesiminin güneyinde yer alır. Hakasya Cumhuriyeti Sibirya'da Rusya Federasyonu'na bağlı bir cumhuriyettir ve Orta Sibirya'nın güneyinde yer alır. Güney ve doğusunda Türk kökenli Tuva Cumhuriyeti, batısında Türk kökenli Altay Cumhuriyeti ve eski adı sonradan değiştirilmiş olan Şor Türklerinin yeri anlamında Şorya ile sınırdır. Tuva Cumhuriyeti Rusya Federasyonu nda Güney Sibirya'da özerk bir Türk cumhuriyetidir. Yakutistan veya Saha Cumhuriyeti Rusya Federasyonu içinde yer alır. Nüfusun çoğunluğunu oluşturan Yakutlar bir Türk halkıdır. Yakutistan dünyadaki en büyük yüzölçümüne sahip olan özerk ülkedir. İpek Yolunun ana sembolü kervanlar ve kervansaraylardır. Kervan yolculuğu tarihteki ticaretin ve toplumlar arası ilişkilerin anahtarıdır. Bir diyardan diğerine ulaşımı sağlayan develerin taşıdığı kervan günlük yürüyüş mesafesini konaklama noktasında tamamlar. İpek yolundaki konaklama noktaları kervansaraylardır. Kervansaraylar Orta Asya dan itibaren yapılmıştır. Belli bir mimari özelliğe ve sosyal fonksiyona sahiptir. Bu yapılar sadece ipek yoluna özgü gelişmiştir. İlk örnekleri Araplar tarafından yapılan Ribat adı verilen modellerdir. Sonra Müslüman Türkler tarafından Karahanlılar ve Gazneliler zamanında gelişmiş ve Selçuklular döneminde zirveye çıkmıştır. Kervansaraylar öncelikle dinlenme, ihtiyaç karşılama ve güvenlik sağlama anlamında önemli görevler üstlendi. Kervansaraylar Prof. Dr. Hakkı Acun a göre bugünün beş yıldızlı otelleri gibidir. 5

6 Kervansaraylarda mutlaka olması gereken hizmetler vardı. Bunların başında yatacak yer, ahır, mutfak, hamam, mescit, çeşme, depo, revir, doktor, veteriner, terzi, ayakkabıcı, nalbant, semerci, vb sayılabilir. Kervansaraylar uzun kış gecelerinin sohbet ve hikâye anlatım mekânlarıdır aynı zamanda. Kervancıların, tüccarların, yolcuların, çobanların tanıştığı ve hasbıhal ettikleri mekânlardı. Han Duvarları şiirinde olduğu gibi nice Maraşlı Şeyhoğlu Satılmışların hikâyeleri yaşanmıştır. İpek yolunda dünyanın ilgisini çeken muhteşem mimari eserler de turizmin cazibesini artırmaktadır. Türkler için özel anlam ifade eden birçok mimari eser ve şehir UNESCO korunması gereken dünya kültür mirası listesine alınmıştır. UNESCO nun 1987 yılında Büyük İpek Yolu Projesi kapsamında bu eserlerin envanter ve koruma çalışmaları başlamıştır yılına kadar süren çalışmalar bu bölgedeki kültür mirasına dikkatleri çekmiştir. Bu kültür mirasının turizm amaçlı değerlendirilmesi için Sovyetler Birliği yıkıldıktan ve komünizm çöktükten sonra Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) 1993 yılında İpek Yolu Girişimi adıyla bir proje başlatmıştır. Bu proje kapsamında çalışmalar devam etmekte olup ilk olarak 2010 yılında İpek Yolu turizmini bilinir bir marka haline getirmek üzere 2011 yılı eylem planı çıkarılmıştır. Ardından Eylem planı hazırlanmıştır. Güzergâh ile ilgisi olan ülkeler ile ortak toplantılar devam etmektedir. Bu çalışmalar da sonuçta Türk Dünyasının birbirini tanımasına vesile olmaktadır. Türkiye bakımından da İpek Yolu kültür mirası son derece etkileyicidir. Özellikle Selçuklu dönemi eserleri birer İpek Yolu değeridir. Camiler, şifahaneler, külliyeler, köprüler, kervansaraylar Orta Asya dan Anadolu ya uzanan kültür köprüsünün kimliklerini taşır. Türkistan bölgesinden gelen bir Türk çocuğu bu eserleri gördüğünde hemen bir gönül bağı kurar. Türkmenistan daki veya Özbekistan daki bir eserle benzerliği bu bağı güçlendirir. Kendisini bu topraklara yabancı hissetmez ve biz duygusunu yaşar. Bu durum birlik için son derece önemlidir. SONUÇ İpek yolu küreselleşme adı verilen son dönemde dünyanın tekrar ilgi odağı olmuştur. Yeniden canlanmaya başlayan ipek yolunun ana güzergahı büyük oranda Türk kültür coğrafyası üzerindedir. Bu alanda yapılacak her türlü proje Türk Dünyasındaki yakınlaşmayı artıracaktır. Özellikle ipek yolu turizmi ile atılacak adımlar farklı devlet çatılarında ve farklı coğrafyalarda yaşayan Türk topluluklarının birbirini daha yakından tanımasına vesile olacaktır. Bu tanıma aramızdaki akrabalığın keşfi demektir. İnsanlarımız birbirini ve kültürlerini tanıdıkça birbirine ne kadar benzedikleri noktasında hayrete düşeceklerdir. Bu durum birliğin güçlenmesinde son derece önemlidir. Türkiye, ipek yolunun tarihte en görkemli olduğu dönemlerdekine benzer şekilde, bir köprü olma görevini tekrar üstlenecek gibi görünmektedir. Dünyadaki siyasi ve ekonomik gelişmeler bölgenin önemini gittikçe artırmaktadır. Bölgedeki ülkeler dünyaya açılabilmek ve dünya sistemine uyum sağlayabilmek için çözüm yolları aramaktadırlar. Bu çözüm yollarının başında ise eski ipek yolunun gücünü ve kolaylığını kullanarak dünyayla bağlarını kurmak ve geliştirmektir. Gelişmiş ülkeler de buradan elde edecekleri menfaatlerin hatırına bu yolların geliştirilmesine katkı sağlamaktadırlar. Bu durum Türk Dünyasının ipek yolu bağlamında birbiriyle kaynaşmasına vesile olacak gibi görünmektedir. Bu bağlamda aramızdaki bağları güçlendirecek yeni projelere ihtiyaç vardır. Bu 6

7 sempozyum, Türk Dünyasında Birlik ülküsü için İpek Yolunu iyi değerlendirmeyi sağlayacak fırsatlara vesile olacaktır. 7

ORTALIK ASYA DEVLETLER BİRLİĞİ FİKRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GERÇEKLEŞEBİLİRLİĞİ

ORTALIK ASYA DEVLETLER BİRLİĞİ FİKRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GERÇEKLEŞEBİLİRLİĞİ 724 ORTALIK ASYA DEVLETLER BİRLİĞİ FİKRİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE GERÇEKLEŞEBİLİRLİĞİ Mehmet Yüce 909 1. GİRİŞ Türklerin Yurdu anlamına gelen Türkistan ın Sovyet Rusyası döneminde suni bir şekilde ve masa

Detaylı

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 2 OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır.

Detaylı

BÖLÜM 5 ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM

BÖLÜM 5 ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM - KÜLTÜR BÖLGELERİNİN OLUŞUMU VE TÜRK KÜLTÜRÜ A. Dünya Kültüründe Türk İzleri B. Türk Kültürü C. Türk Kültürünün Genel Özellikleri - KÜRESEL TİCARETİN ÜÇ ELEMANI: HAM MADDE, ÜRETİM,

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ISBN: 978-975-590-440-5

Detaylı

TÜRK DİASPORASI VE TÜRK DÜNYASI VİZYON 2023

TÜRK DİASPORASI VE TÜRK DÜNYASI VİZYON 2023 TÜRK DİASPORASI VE TÜRK DÜNYASI VİZYON 2023 Editör Dr. Almagül İSİNA İSTANBUL TASAM YAYINLARI, Uluslararası İlişkiler Serisi İSTANBUL, Nisan 2014 ISBN: 978-605-4881-07-9 Graphic design: Creatica Baskı:

Detaylı

SEARCH FOR COMMON IDENTITY IN EUROPE AND THIS SEARCH REFLECTION ON SUGGESTIONS OF PROVIDING TURKISH UNION

SEARCH FOR COMMON IDENTITY IN EUROPE AND THIS SEARCH REFLECTION ON SUGGESTIONS OF PROVIDING TURKISH UNION Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 26 Volume: 6 Issue: 26 Bahar 2013 Spring 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA DA ORTAK

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan YAYIN NO: 2008-34 İstanbul, 2008 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü,

Detaylı

AZERBAYCAN-GÜRCİSTAN-TÜRKİYE Bölgesel İşbirliğinin Başarı Örneği

AZERBAYCAN-GÜRCİSTAN-TÜRKİYE Bölgesel İşbirliğinin Başarı Örneği March 2015 03 AZERBAYCAN-GÜRCİSTAN-TÜRKİYE Bölgesel İşbirliğinin Başarı Örneği Kafkasya, Sovyetler Birliği nin çöküşü sonrasında uluslararası politikanın gündeminde sürekli olarak çatışma ve rekabetle

Detaylı

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz.

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz. VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ Temmuz. 2003 Ankara İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ PANEL ÜYELERİ PANELİN YAPISI, ÇALIŞMA PROGRAMI ve YÖNETİCİ ÖZETİ 1 ULAŞTIRMA: 1. GİRİŞ 5 1.1.

Detaylı

RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER

RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER ORSAM TUTANAKLARI No: 31, THE TUTANAKLARI No: 8 Nisan 2013 RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER RUSSIAN-TURKISH RELATIONSHIP: PRESENT SITUATION & PERSPECTIVES ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR

Detaylı

Tarihsel Süreç İçinde Turizm Paradigması Tourism Paradigms in Historical Process

Tarihsel Süreç İçinde Turizm Paradigması Tourism Paradigms in Historical Process Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 24, Sayı 1, Bahar: 7-22, 2013. Copyright 2013 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2013) Tarihsel Süreç İçinde Turizm Paradigması Tourism Paradigms

Detaylı

BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI

BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI Mayıs, 2010 Hazırlayan: Denizli ABİGEM AB Türkiye İş Merkezlerinin Yaygınlaştırılması Projesi AB tarafından finanse edilen ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından

Detaylı

Durum Tespit Raporu ve Çözüm Önerileri

Durum Tespit Raporu ve Çözüm Önerileri DÜNYA DA VE TÜRKĐYE DE SAĞLIK TURĐZMĐ-2010 Durum Tespit Raporu ve Çözüm Önerileri 1. ÖNSÖZ 2. YÖNETĐCĐ ÖZETĐ (1 SAYFA) 3. GENEL ÖZET (3-4 SAYFA) ĐÇĐNDEKĐLER 4. DÜNYA DA VE TÜRKĐYE DE TURĐZM SEKTÖRÜNDEKĐ

Detaylı

DOĞU TÜRKİSTAN IN DÜNÜ VE BUGÜNÜ

DOĞU TÜRKİSTAN IN DÜNÜ VE BUGÜNÜ > DÜBAM DUNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI DOĞU TÜRKİSTAN IN DÜNÜ VE BUGÜNÜ Moderatör: Aynur ERDOĞAN > 2015 HAZİRAN DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI DÜBAM DOĞU TÜRKİSTAN IN DÜNÜ ve BUGÜNÜ Konuşmacılar Hamit

Detaylı

KUZEY KIBRIS TAKİ KONAKLAMA TESİSLERİNİN MİMARİ TASARIM KRİTERLERİNE GÖRE KÜLTÜR TURİZMİNE UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KUZEY KIBRIS TAKİ KONAKLAMA TESİSLERİNİN MİMARİ TASARIM KRİTERLERİNE GÖRE KÜLTÜR TURİZMİNE UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KUZEY KIBRIS TAKİ KONAKLAMA TESİSLERİNİN MİMARİ TASARIM KRİTERLERİNE GÖRE KÜLTÜR TURİZMİNE UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANABİLİM

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR NO: 1, AĞUSTOS 2008 T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR - 1 KÜRESELLEŞME VE KÜRESELLEŞMENİN TÜRKİYE'YE ETKİLERİ ED TÖR Caner SANCAKTAR Ç NDEK

Detaylı

Tren gelir, hoş gelir Kara Trenin Hikâyesi

Tren gelir, hoş gelir Kara Trenin Hikâyesi TÜRK TURİZM TARİHİNDEN Editör: Mehmet ÖZDEMİR E-posta: mehmetozdemir22@yahoo.com Tren gelir, hoş gelir Kara Trenin Hikâyesi Geçen sayımızda Yaslı, Yaşlı Yollar başlığıyla, seyahat olayının iki temel bacağından

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI i T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI HER ŞEY DAHİL SİSTEMDE TÜRKİYE GASTRONOMİ TURİZMİ POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Emir

Detaylı

Ağustos 2011 T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ. Diyarbakır Turizm Stratejisi ve Eylem Planı (2011-2016)

Ağustos 2011 T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ. Diyarbakır Turizm Stratejisi ve Eylem Planı (2011-2016) Ağustos 2011 T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ Diyarbakır Turizm Stratejisi ve Eylem Planı (2011-2016) 1! Bu strateji ve eylem planı, Technopolis Group Türkiye Kurucu Direktörü Şirin Elçi nin yönetiminde, Mike

Detaylı

III МЕДИА-ФОРУМ ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ СТРАН И ОБЩИН III. TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER VE TOPLULUKLAR MEDYA FORUMU. www.turkmep.org 8-9 НОЯБРЯ 2013 ГОДА

III МЕДИА-ФОРУМ ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ СТРАН И ОБЩИН III. TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER VE TOPLULUKLAR MEDYA FORUMU. www.turkmep.org 8-9 НОЯБРЯ 2013 ГОДА III. TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER VE TOPLULUKLAR MEDYA FORUMU III МЕДИА-ФОРУМ ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ СТРАН И ОБЩИН 8-9 KASIM 2013 BİŞKEK / KIRGIZİSTAN 8-9 НОЯБРЯ 2013 ГОДА Г. БИШКЕК / КЫРГЫЗСТАН www.turkmep.org TÜRK

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM:

ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM: ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM: TÜRÜ/SÜRESİ: Travel, Tourism and Hospitality Management and English Studies with Educational Training. DİPLOMA / 1 YIL YABANCI ÜLKE:

Detaylı

SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ

SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2589 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1558 SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ Yazarlar Doç.Dr. Sabah BALTA (Ünite 2, 4, 5, 6, 7) Dr. Volkan ALTINTAŞ (Ünite 1,

Detaylı

ORTA ASYA DA ABD RUSYA ve ÇİN

ORTA ASYA DA ABD RUSYA ve ÇİN AİNUR NOGAYEVA ORTA ASYA DA ABD RUSYA ve ÇİN STRATEJİK DENGE ARAYIŞLARI Özet Çalışması Yazar: Ainur NOGAYEVA USAK Yayınları 2 Özet Dünyanın en büyük dört buluşunu (barut, kâğıt pusula ve matbaa) vatanı

Detaylı

EXPO 2020 İZMİR EXPO 2020 İZMİR HERKES İÇİN SAĞLIK PROJESİ ARAŞTIRMASI İZMİR 2012

EXPO 2020 İZMİR EXPO 2020 İZMİR HERKES İÇİN SAĞLIK PROJESİ ARAŞTIRMASI İZMİR 2012 EXPO 2020 İZMİR EXPO 2020 İZMİR HERKES İÇİN SAĞLIK PROJESİ ARAŞTIRMASI İZMİR 2012 YAZAN VE YÖNETEN İZMİR YAŞAR ÜNİVERSİTESİ- İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ- ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ-

Detaylı

ZİRVE SONUÇ kitabı. www.balkanekonomizirvesi.com

ZİRVE SONUÇ kitabı. www.balkanekonomizirvesi.com ZİRVE SONUÇ kitabı www.balkanekonomizirvesi.com www.balkanekonomizirvesi.com / 3 1. RUMELİSİAD ULUSLARARASI BALKAN EKONOMİ ZİRVESİ 01-02 ARALIK 2012 PROJE SAHİBİ DESTEKLEYEN KURUMLAR I. RUMELİSİAD ULUSLARARASI

Detaylı

Çin. Çin: Yükselen Global Güç. Zulmün Adı: Doğu Türkistan. Küresel Güney ve BRICS Ülkeleri ve Çin in Rolü

Çin. Çin: Yükselen Global Güç. Zulmün Adı: Doğu Türkistan. Küresel Güney ve BRICS Ülkeleri ve Çin in Rolü Ocak 2015 Yıl: 2 Sayı: 3 Hem Seviyeli Hem Keyifli Çin Çin: Yükselen Global Güç Küresel Güney ve BRICS Ülkeleri ve Çin in Rolü Çin Ekonomisindeki Komünizm Rüzgârı Farklı Boyutlarıyla Oryantalizm ve Tarihe

Detaylı

www.antalyabilgisistemi.org.tr

www.antalyabilgisistemi.org.tr ATSO Ocak 2013 1 Antalya ticaretinin nabzı bu adreste: www.antalyabilgisistemi.org.tr Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Bilgi Sistemi Projesi ile Antalya daki işletmelerin konum, faaliyet ve iletişim

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17. 1.1. Amaç... 17. 1.2. İçerik... 17

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17. 1.1. Amaç... 17. 1.2. İçerik... 17 1 2 İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17 1.1. Amaç... 17 1.2. İçerik... 17 2. TURİZMİN KÜRESEL BOYUTU VE EKONOMİK KATKISI... 18 3. DOĞU MARMARA BÖLGESİ COĞRAFİ DURUMU...

Detaylı

YEREL KIMLIK. İstanbul Buluşmas TKB'nin yeni başkan seçildi. İnceleme Bütüncül kentsel korumada Bologna ve Verona örnekleri

YEREL KIMLIK. İstanbul Buluşmas TKB'nin yeni başkan seçildi. İnceleme Bütüncül kentsel korumada Bologna ve Verona örnekleri GEÇMİŞTEN GELECEĞE YEREL KIMLIK SAYI: 38 NİSAN MAYIS HAZİRAN 2014 ÜÇ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR TKB GEÇMİŞTEN GELECEĞE YEREL KİMLİK SAYI 38 İstanbul Buluşmas TKB'nin yeni başkan seçildi İnceleme Bütüncül

Detaylı