Doğa, Kültür ve Tarih Turizminin Birliğe Katkısı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doğa, Kültür ve Tarih Turizminin Birliğe Katkısı"

Transkript

1 Doğa, Kültür ve Tarih Turizminin Birliğe Katkısı İpek Yolu Üzerinde Türklüğün Kendisini Keşfi Dr. Fahri ATASOY Türk Ocakları Genel Merkezi Dilde Fikirde İşte Birlik Sempozyumu Milli Kütüphane Konferans Salonu Ankara 3-4 Ekim 2012 GİRİŞ İnsanların kendi yurtlarından başka diyarlara gezmek maksadıyla gitmesi turizm olarak adlandırılır. Turizme sebep olan çok farklı unsurlar vardır. Bir tarafta keşfetme merakı ile insanın kendisi, diğer tarafta keşfedilmeyi bekleyen doğal veya kültürel cevherler. Turizm olarak adlandırılan gezme ve görme eylemi bilmeye, tanımaya, keşfetmeye yol açar. Dünyayı, kültürleri ve insanları anlamanıza yardımcı olur. İnsanların birbiriyle tanışmasına ve yakınlaşmasına sebep olur. Turizm modern zamanların ürünüdür. Eski dönemlerde insanların seyahatleri daha zorunlu ihtiyaçlara dayalıdır ve seyahat şartları daha zordur. Büyük göçler, savaşlar, özel görevler ve ticaret amaçlı seyahatler dışında gezi ve eğlence niyetiyle insanların dolaşmaları pek vaki değildir. İnsanlığın ve teknolojik araçların gelişimine paralel olarak dünya üzerindeki nüfus hareketliliği artmıştır. Buna refah düzeyinin yükselmesini de eklemek gerekir. Artık insanlar para ve zaman ayırarak farklı memleketleri gezmeye, oralarda iyi zaman geçirmeye, saklı kalmış doğa ve kültür varlıklarını keşfetmeye başlamışlardır. Bu faaliyet çağdaş dünyada ciddi boyutlarda turizm adı verilen bir sektör ortaya çıkarmıştır. Otobüsler, trenler, uçaklar, oteller, lokantalar, müzeler, işletmeler gibi birçok iş kolu bu sektöre bağlı olarak gelişme göstermiştir. Özellikle küreselleşme adı verilen günümüz şartlarında bu alanda büyüleyici bir manzara görmek mümkündür. Türkler bakımından konuyu incelediğimizde önce yakın dönemde Türkiye nin ciddi bir turizm merkezi olmaya başladığını görürüz. Türkiye dünyadaki önemli turizm destinasyonlarından birisi olarak kabul gördü. Bu alanda büyük yatırımlar yapıldı ve önemli oranda gelir elde edilmeye başlandı. Türkiye nin doğası yanı sıra tarihi ve kültürel mirası birçok insan için cazip gelmekte. Müzeler, ören yerleri ve tarihi kentlerdeki mimari eserler bu cazibeyi artırmakta. Bu bakımdan yerli turistler için de son zamanlarda ciddi bir hareketlilik meydana gelmiş durumda. Yerli turistlerin ilgisi sadece ülke ile sınırlı değil, aynı zamanda dünyada ilgi çekici pek çok yere yönelmekte. Bunlar arasında eski Osmanlı hinterlandındaki Balkanlar başta olmak üzere, göç yoluyla geldiğimiz Ata toprakları Orta Asya ve diğer ilginç gelen memleketler sayılabilir. Fakat Türkler dendiği zaman coğrafi alan Türkiye ile sınırlı değil. Geniş bir Türk Dünyası coğrafyası var. Bu coğrafyada Türklerin kendi yaşadıkları toprakları, tarihlerini, kültür birikimlerini tanımalarının yolu gezip görmek ve tanış olmaktan geçiyor. Bu bakımdan Türklerde birliğe giden yollardan birisi turizmden geçiyor. Özellikle geliştirilecek bilinçli ve programlı bir kültür turizmi Türk Dünyasının bütün tarafları için bütünleşmeye giden yolda önemli bir araç olacaktır. 1

2 İPEK YOLU VE TÜRK DÜNYASI Türk Dünyası dediğimiz alan coğrafi olarak Çin den başlayarak Türkiye ye ve hatta eski Osmanlı toprakları olan Balkanlara kadar uzanır. Bu alanda halen Türk unsurlar yaşasa da yaşamasa da Türk izleri bu tanımlamayı destekler. Bir cami veya han veya başka bir eser Türklük işaretidir. Dolayısıyla Türk Dünyası coğrafyası Çin den Batıya uzanan tarihi ipek yolu ile hemen hemen örtüşür. Özellikle son zamanlarda ipek yolunun bir turizm markası olarak ön plana çıkması bakımından bu örtüşme önemlidir. Türk dünyasındaki turizm aktiviteleri aynı zamanda ipek yolundaki turizm faaliyetleri olarak değerlendirilebilir. Buna somut örnek olarak dünyada İpek Yolu adı altında yapılan çoğu projede ön plana Türk dünyası çıkmaktadır. National Geographic dergisi misal olarak İpek Yolu belgeseli hazırlıyor ve ipek yolunun başlangıç noktasında karşımıza Uygur Türkleri çıkıyor. Uygurların pazaryerleri, camileri, bayram namazları otantik kültür unsuru olarak sunuluyor. Benzeri şekilde Japon NHK Televizyonu nun 1980 li yıllarda hazırladığı ve bütün dünyada ses getiren İpek Yolu Belgeseli adeta Türk Dünyası tanıtımı gibi olduğunu hepimiz hatırlarız. Orta Asya dan Anadolu ya uzanan Türk Dünyasında kültür turizminin markası İpek Yolu dur. İpek Yolu Doğu ve Batının arasında bir köprü ve yollar ağıdır. İpek Yolu Çin, Türk, Hindistan, İran ve Roma arasındaki ticaret kanalıdır. Tarih boyunca İpek Yolunda başta ipek dokumalar olmak üzere, çeşitli kumaşlar, cam ve çini kaplar, baharatlar, kokular, küçükbaş hayvanlar ve diğer zengin ürünler ticaretin temelini oluşturdu. İpek yolunda ticaret ile birlikte karşılıklı tanışıklıklar ve etkileşimler yaşandı. Bilim, teknoloji, mistik inançlar, dinler bu yol güzergâhında yayılma imkânı buldular. Buna bağlı olarak din temsilcileri, misyonerler, dervişler ve cihat peşindeki savaşçılar önemli roller aldılar. Milletler ve devletlerarası savaşların yanı sıra dinler arası büyük savaşlar yaşandı. Bunların tarihe mal olmuş en büyük örneği Haçlı Seferleri oldu. İpek yolunda dünya tarihinin çok tanınmış şahsiyetleri arasında Büyük İskender, Sultan Alparslan, Cengiz Han, Timur Han, Marco Polo ilk akla gelenler arasındadır. İpek Yolu boyunca ekonomi canlandı, şehirler inşa edildi, medeniyetler gelişti. İpek Yolu dendiğinde ilk akla gelen bölge Orta Asya dır. Çin den çıktığınız andan itibaren bütün kollar buradan dağılır. Kuzeye, batıya ve güneye uzanan ticaret yolları bölgeye canlılık kazandırır. İlk ve orta çağlar boyunca bu canlılığı görmek mümkündür. Çin in yerleşik bir medeniyet olmasından dolayı birçok icat ve keşif buradan dünyaya yayılmıştır. İpek bunlar arasında sadece sembolik bir üründür. Bu yayılma esnasında meydana gelen ticari ve kültürel hareketlenme burasının imar edilmesine yol açmıştır. Orta Asya bu dönemde büyük bir ekonomi ve kültür merkezi olmuştur. Dünyanın en gözde şehirleri burada kurulmuştur. İpek yolu dendiğinde ilk akla gelen şehirler arasında Kaşgar, Turfan, Buhara, Semerkant, Taşkent, Merv, İsfahan, Kayseri sayılabilir. Anadolu da Kayseri şehrini özellikle anmamızın sebebi Yüzyıllarda ipek yolunun en zengin noktası olarak kabul edilir. Burada kurulan uluslar arası alışveriş merkezi Yabanlu Pazarı olarak anılır ve dünyanın ilk fuarı olarak kabul edilir. Yol güzergâhının birbiriyle bağlantısı bakımından Kırgızistan daki Talas şehrinin ismi bugün Kayseri de yaşamakta, Kayseri ismi İsfahan daki bir pazarda kullanılmaktadır. Özellikle Ortaçağ zamanında Çin ve Roma arasındaki yol hattı dünyanın en önemli ticaret ve etkileşim alanıdır. Türklerin bu yol hattından Bizans egemenliğindeki Anadolu topraklarına gelmeleri ve buraya yerleşerek imara girişmeleri tarihin en önemli medeniyet hamlelerinden birisidir. Orta Asya daki her türlü birikimi buraya getiren Türklerin bütün hayatına bu yolculuk damgasını vurmuştur. Atlarından 2

3 keçilerine, inançlarından dinlerine, mitolojilerinden efsanelerine, taş işleme sanatından mimarisine kadar pek çok unsur ipek yolu içindeki kültür yolculuğunu ve akrabalığını ortaya koymaktadır. Birliğin sırrı burada saklıdır. Kırgızistan da anlatılan Köroğlu efsanesi, Özbekistan da konuşulan Nasrettin Hoca hikayeleri, Azerbaycan da bilinen Dede Korkut masalları bölgedeki hiçbir Türk topluluğuna yabancı gelmez. Ortak kültür unsurları olduğu hemen anlaşılır. Kültürel akrabalık hemen fark edilir. Bunun fark edilmesi için İpek Yolundaki kültür değerlerinin iyi analiz edilmesi ve bilinmesi gerekir. Türk Dünyasında birliğin kültür temeli burada güçlenir. İPEK YOLUNUN YENİDEN CANLANMASI Orta Asya ipek yolunun önemini kaybettiği dönemlerde gittikçe fakirleşmiş ve geri kalmıştı. Bu dönemde Rus hegemonyası başlamıştı Bolşevik devriminden sonra ise Sovyetler Birliği nin egemenliğine girdi. Kapılar dünyaya tamamen kapandı. Çin de 1949 Ekim devrimi ile birlikte ipek yolu ve Orta Asya unutulmaya terk edildi. Dünya uzun süre bu bölgede neler olup bittiğinden habersiz yaşadı. Bölgeye gidip gelmek ve haber almak oldukça zordu. Bilişim devriminin etkisi ve soğuk savaşın sona ermesiyle birlikte ancak bölgenin kapıları aralandı. İpek yolu güçlü tarihi bir tema olarak bölgeye dikkat çekmeyi kolaylaştırdı. Dünyada Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bağımsızlığını kazanan ülkelerin bulunduğu Orta Asya coğrafyasına ilgi arttı. Bu coğrafyanın öne çıkan en önemli ortak değeri ipek yolu olarak dikkat çekiyordu. İpek yolu konusunda hem kültürel mirasın açığa çıkarılması, hem de buna dayalı bir turizm hareketi oluşturulması için projeler gündeme geldi. İpek yolunun tekrar ilgi çekmeye başlaması birçok ülkede olumlu karşılanmaktadır. Dünya ekonomisinde önemli rol oynamaya başlayan Çin başta olmak üzere uzak doğu ülkelerinin üretim potansiyelleri ve Orta Asya ülkelerinin dünya ile entegre olma arzuları bu yola ilgiyi artırmaktadır. Özellikle bu bölgelerdeki ürünlerin Avrupa ya daha ucuz ve kısa sürede ulaştırılabilmesi bu yolun yeniden canlandırılmasındaki en önemli amil durumundadır. Küreselleşme süreci Asya nın kapılarını dünyaya açarak İpek Yoluna yeniden ilgiyi artırmıştır. Bu ilgi hem ticaret, hem turizm, hem de kültürel miras bakımından önem kazanmaya başlamıştır. Özellikle yeni dönemde Çin in bir üretim merkezi olarak öne çıkması gerçek anlamda yol ihtiyacını gündeme getirmiştir. Çin de ucuz olarak üretilen malların dünya pazarlarına ulaşması için karadan Batı dünyasına ulaşacak olan yol güzergâhları tekrar gündeme girmiştir. Karayolu veya demiryolu ile ticaret mallarının nasıl daha ucuz ve kolay şekilde ulaştırılabileceği günümüzün önemli bir problemidir. Ülkeler ve ticari kuruluşlar bu konuda arayış içindedirler. Türkiye nin destek verdiği Demir İpek Yolu Projesi bu arayışlardan birisidir. Turizm ve kültürel miras konusunda ise Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Birleşmiş Milletler kuruluşlarının devreye soktuğu İpek Yolu projeleri son derece önemlidir. Ticari anlamda İpek Yolunun tekrar gündeme gelmesi Sovyetler Birliği nin yıkılma dönemidir. Orta Asya ve Kafkasya ülkelerinin geniş pazarlara erişebilmesi ve İpek Yolu üzerinde doğu-batı ticaretinin yeniden canlandırılması fikri, ilk olarak Eylül 1990 da Vladivostok Uluslararası Konferansı nda ortaya atılmıştır. Bu fikir bütün Orta Asya ülkeleri, Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından da büyük ilgi görmüştür. Yalnızca bir kervan yolu olan tarihi İpek Yolunun aksine bu yol politik, ekonomik, teknolojik ve hukuki alanlarda gelişmiş, Japon adalarından Batı Avrupa ya kadar uzanan ve çift yönlü 3

4 olarak insanların, malların ve bilgi kaynaklarının akımını sağlayacak bir yol olacaktır. Ayrıca karayolu, demir yolu, deniz yolu, havayolu ve boru hatları gibi bütün ulaştırma sistemlerini kapsayacak olup çok modlu bir ulaşımı sağlayacaktır. Yeni ipek yolu konusunda en somut adım TRACECA (Transport Corridor Europe Caucasus Asia) adı verilen Avrupa, Kafkasya ve Asya Ulaşım Koridoru projesidir. TRACECA programı Orta Asya dan Avrupa ya uzanan bir ulaşım koridoru olarak eski ipek yoluna benzetiliyor. Doğu ile batıyı birbirine bağlayan bir ulaşım koridoru bakımından Çağdaş İpek Yolu şeklinde değerlendirilebilir. AB tarafından Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra ortaya çıkan Orta Asya daki bağımsız devletlerle ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla 1993 yılında bir koridor oluşturulmak istendi. İpek yolu bağlamında atılan önemli adımlardan birisi Demir İpek Yolu projesi olmuştur. Türkiye Demir İpek Yolu projesiyle ipek yolunun yeniden canlandırılmasına önemli katkı sağlayacaktır. İpek yolunda kara taşımacılığının yanı sıra demiryolu taşımacılığının önemi ön plana çıktı ve bu konuda bazı adımlar atıldı. 21 Kasım 2008 tarihinde Türkiye yi Azerbaycan ve Gürcistan a bağlayacak demiryolu hattının kurulması için ilk adım olarak projenin temeli atıldı. Proje Demir İpek Yolu olarak adlandırıldı. Bakü Tiflis Kars illerini birbirine bağlayacak demiryolu Türkiye ile Orta Asya ve Çin arasındaki ulaşıma da büyük katkı sağlayacak şekilde düşünülmektedir. Uluslar arası kuruluşlar konuyu daha bilimsel ve sistemli bir şekilde ele aldılar ve bu çerçevede projeler ürettiler. UNESCO diyalog yolları programı kapsamında 1987 yılında Büyük İpek Yolu projesini başlatmış ve bu çerçevede önemli adımlar atılmıştır. Soğuk Savaşın sona ermesinden sonra bu projeye hız verilmiş ve yoğun bir çalışma yapılmıştır. Bu proje kapsamında birçok çalıştay ve toplantılar, bilimsel ve kültürel yayınlar yapılmış, İpek Yolu hakkında geniş bilgilerin yer aldığı web sayfası hazırlanmıştır yılında Özbekistan ın Semerkant şehrinde UNESCO bünyesinde bu proje için IICAS (Uluslararası Orta Asya Çalışmaları Enstitüsü) kurulmuştur. Bu enstitü, İpek Yolu üzerindeki kültürel mirasa uluslararası camianın dikkatini çekmek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Bölgede yerel kuruluşlarla işbirliği yaparak çok yönlü ve disiplinler arası bir yöntemle çalışmaktadır. Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ise 1993 yılında Endonezya daki genel kurul toplantısında bu konuyu gündemine aldı. Bölgede İpek Yolu turizmi kavramını tanıtacak uzun vadeli bir turizm projesinin hayata geçirilmesine karar verildi. İlk adım olarak sembolik bir İpek Yolu kenti olan Semerkant ta, 1994 yılında 19 katılımcı ülke tarafından İpek Yolu Turizmi Semerkant Deklarasyonu imzalandı yılı Ekim ayında, Özbekistan ın Buhara kentinde düzenlenen dördüncü uluslar arası İpek Yolu toplantısında Buhara Deklarasyonu kabul edildi. Toplantıda, Özbekistan ın İpek Yolu turizm ofisine Semerkant ta ev sahipliği yapma önerisi kabul edildi ve Ocak 2004 te Semerkant ta Dünya Turizm Örgütü İpek Yolu Turizm Ofisi kuruldu. Sonraki yıllarda katılımcı ülke sayısı 24 e yükseldi. Proje kapsamında birçok toplantı ve forum düzenlendi. Birçok yayın yapıldı. Türkiye İpek Yolu ile ilgili başlatılan hemen hemen bütün projelerde tarihi ve coğrafi konumu gereği yer almaktadır. Türkiye ile birlikte Türk Dünyasını oluşturan Orta Asya Türk Cumhuriyetleri de bu çalışmalarda yer almaktadır. İpek Yolu Türkler için hem tarihte, hem de günümüzde özel bir öneme sahiptir. Bazı tarihçilerin ifadesiyle İpek Yolu Türk yolu olarak adlandırılabilir. Tarihi süreç içinde gelişen bu ticaret ve kültür yolunda değişik Türk topluluklarının ve devletlerinin izleri yer alır. İpek yolunun yeniden canlanması Türk Dünyası için yeni bir fırsat olarak görülebilir. 4

5 TÜRK DÜNYASINDA TURİZMİN POTANSİYELİ Orta Asya ya egemen olan ve dünya ile bütün iletişimi engelleyen Sovyetler Birliği nin demir perdesi kalktıktan sonra turizm için fırsatlar doğmuştur. Artık bağımsızlıklarını kazanan yeni cumhuriyetlere dünyanın diğer ülkelerindeki insanlar, bazı kısıntılar ve zorluklar olsa da rahatlıkla seyahat edebilmektedir. Bu ülkeler kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve zengin kültür mirasına sahip özellikler taşımaktadır. Bölgenin doğal ortamları, henüz modern dünyanın etkisiyle fazla bozulmamış insanları ve tarih içinde gelişmiş kültür zenginlikleri son derece cazip bir turizm potansiyeli olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebepten Dünya Turizm Örgütü başta olmak üzere birçok uluslar arası kuruluş bölgedeki turizmin gelişmesi için çaba sarf etmektedirler. Orta Asya İpek Yolu turizmi büyük oranda Türkleri kapsamaktadır. Çin ile birlikte komşu birçok topluluğu etkilese de İpek Yolu turizminin yol güzergahında ve yol ağında Türk kültür mirası ve Türk halkları çoğunluğu oluşturmaktadır. Bunlara kısaca bir göz atmak faydalı olacaktır. Dünyadaki Türk topluluklarının büyük oranda İpek Yolu bağlantılı olarak dağıldığını biliyoruz. İpek yolunun başlangıç noktası Çin olarak kabul edilir. Çin in doğu kapısında Uygur Türkleri yer alır. Yaşadıkları topraklar Çin devleti içinde Sincan Uygur Özerk Bölgesi olarak kabul edilir. Bu özerk bölgeden İpek Yolu yine Türklerin yoğun olarak yaşadıkları ve bağımsız devlet haline gelen Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan a doğru uzanır. Türkmenistan ve İran üzerinden veya Azerbaycan ve Kafkaslar üzerinden Türkiye ye varır. İpek yolu bağlantılı olarak düşünebileceğimiz bazı Türk toplulukları bağımsız devlet olamasa da bulundukları devletler içinde özerk devlet olarak hayatlarını sürdürmektedir. Bunlar arasında Rusya Federasyonu içinde Güney Sibirya'da Altay Cumhuriyeti Moğolistan, Doğu Türkistan ve Kazakistan ile komşudur. Bu topraklar Türk'ün ata yurdu olarak sayılır. Kafkasya da yer alan Kabardey-Balkarya Cumhuriyeti nde Balkar Türkleri yaşar. Çuvaşistan veya Çuvaş Cumhuriyeti Rusya nın orta kesiminde yer alır, Orta Volga bölgesinde, kapalı bir toplum olarak yaşarlar. Dağıstan Cumhuriyeti Rusya Federasyonu'nun Avrupa'daki kesiminin güneyinde yer alır. Hakasya Cumhuriyeti Sibirya'da Rusya Federasyonu'na bağlı bir cumhuriyettir ve Orta Sibirya'nın güneyinde yer alır. Güney ve doğusunda Türk kökenli Tuva Cumhuriyeti, batısında Türk kökenli Altay Cumhuriyeti ve eski adı sonradan değiştirilmiş olan Şor Türklerinin yeri anlamında Şorya ile sınırdır. Tuva Cumhuriyeti Rusya Federasyonu nda Güney Sibirya'da özerk bir Türk cumhuriyetidir. Yakutistan veya Saha Cumhuriyeti Rusya Federasyonu içinde yer alır. Nüfusun çoğunluğunu oluşturan Yakutlar bir Türk halkıdır. Yakutistan dünyadaki en büyük yüzölçümüne sahip olan özerk ülkedir. İpek Yolunun ana sembolü kervanlar ve kervansaraylardır. Kervan yolculuğu tarihteki ticaretin ve toplumlar arası ilişkilerin anahtarıdır. Bir diyardan diğerine ulaşımı sağlayan develerin taşıdığı kervan günlük yürüyüş mesafesini konaklama noktasında tamamlar. İpek yolundaki konaklama noktaları kervansaraylardır. Kervansaraylar Orta Asya dan itibaren yapılmıştır. Belli bir mimari özelliğe ve sosyal fonksiyona sahiptir. Bu yapılar sadece ipek yoluna özgü gelişmiştir. İlk örnekleri Araplar tarafından yapılan Ribat adı verilen modellerdir. Sonra Müslüman Türkler tarafından Karahanlılar ve Gazneliler zamanında gelişmiş ve Selçuklular döneminde zirveye çıkmıştır. Kervansaraylar öncelikle dinlenme, ihtiyaç karşılama ve güvenlik sağlama anlamında önemli görevler üstlendi. Kervansaraylar Prof. Dr. Hakkı Acun a göre bugünün beş yıldızlı otelleri gibidir. 5

6 Kervansaraylarda mutlaka olması gereken hizmetler vardı. Bunların başında yatacak yer, ahır, mutfak, hamam, mescit, çeşme, depo, revir, doktor, veteriner, terzi, ayakkabıcı, nalbant, semerci, vb sayılabilir. Kervansaraylar uzun kış gecelerinin sohbet ve hikâye anlatım mekânlarıdır aynı zamanda. Kervancıların, tüccarların, yolcuların, çobanların tanıştığı ve hasbıhal ettikleri mekânlardı. Han Duvarları şiirinde olduğu gibi nice Maraşlı Şeyhoğlu Satılmışların hikâyeleri yaşanmıştır. İpek yolunda dünyanın ilgisini çeken muhteşem mimari eserler de turizmin cazibesini artırmaktadır. Türkler için özel anlam ifade eden birçok mimari eser ve şehir UNESCO korunması gereken dünya kültür mirası listesine alınmıştır. UNESCO nun 1987 yılında Büyük İpek Yolu Projesi kapsamında bu eserlerin envanter ve koruma çalışmaları başlamıştır yılına kadar süren çalışmalar bu bölgedeki kültür mirasına dikkatleri çekmiştir. Bu kültür mirasının turizm amaçlı değerlendirilmesi için Sovyetler Birliği yıkıldıktan ve komünizm çöktükten sonra Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) 1993 yılında İpek Yolu Girişimi adıyla bir proje başlatmıştır. Bu proje kapsamında çalışmalar devam etmekte olup ilk olarak 2010 yılında İpek Yolu turizmini bilinir bir marka haline getirmek üzere 2011 yılı eylem planı çıkarılmıştır. Ardından Eylem planı hazırlanmıştır. Güzergâh ile ilgisi olan ülkeler ile ortak toplantılar devam etmektedir. Bu çalışmalar da sonuçta Türk Dünyasının birbirini tanımasına vesile olmaktadır. Türkiye bakımından da İpek Yolu kültür mirası son derece etkileyicidir. Özellikle Selçuklu dönemi eserleri birer İpek Yolu değeridir. Camiler, şifahaneler, külliyeler, köprüler, kervansaraylar Orta Asya dan Anadolu ya uzanan kültür köprüsünün kimliklerini taşır. Türkistan bölgesinden gelen bir Türk çocuğu bu eserleri gördüğünde hemen bir gönül bağı kurar. Türkmenistan daki veya Özbekistan daki bir eserle benzerliği bu bağı güçlendirir. Kendisini bu topraklara yabancı hissetmez ve biz duygusunu yaşar. Bu durum birlik için son derece önemlidir. SONUÇ İpek yolu küreselleşme adı verilen son dönemde dünyanın tekrar ilgi odağı olmuştur. Yeniden canlanmaya başlayan ipek yolunun ana güzergahı büyük oranda Türk kültür coğrafyası üzerindedir. Bu alanda yapılacak her türlü proje Türk Dünyasındaki yakınlaşmayı artıracaktır. Özellikle ipek yolu turizmi ile atılacak adımlar farklı devlet çatılarında ve farklı coğrafyalarda yaşayan Türk topluluklarının birbirini daha yakından tanımasına vesile olacaktır. Bu tanıma aramızdaki akrabalığın keşfi demektir. İnsanlarımız birbirini ve kültürlerini tanıdıkça birbirine ne kadar benzedikleri noktasında hayrete düşeceklerdir. Bu durum birliğin güçlenmesinde son derece önemlidir. Türkiye, ipek yolunun tarihte en görkemli olduğu dönemlerdekine benzer şekilde, bir köprü olma görevini tekrar üstlenecek gibi görünmektedir. Dünyadaki siyasi ve ekonomik gelişmeler bölgenin önemini gittikçe artırmaktadır. Bölgedeki ülkeler dünyaya açılabilmek ve dünya sistemine uyum sağlayabilmek için çözüm yolları aramaktadırlar. Bu çözüm yollarının başında ise eski ipek yolunun gücünü ve kolaylığını kullanarak dünyayla bağlarını kurmak ve geliştirmektir. Gelişmiş ülkeler de buradan elde edecekleri menfaatlerin hatırına bu yolların geliştirilmesine katkı sağlamaktadırlar. Bu durum Türk Dünyasının ipek yolu bağlamında birbiriyle kaynaşmasına vesile olacak gibi görünmektedir. Bu bağlamda aramızdaki bağları güçlendirecek yeni projelere ihtiyaç vardır. Bu 6

7 sempozyum, Türk Dünyasında Birlik ülküsü için İpek Yolunu iyi değerlendirmeyi sağlayacak fırsatlara vesile olacaktır. 7

TÜRK DÜNYASINI TANIYALIM

TÜRK DÜNYASINI TANIYALIM TÜRK DÜNYASINI TANIYALIM Türk Dünyası, Türk milletine mensup bireylerin yaşamlarını sürdürdüğü ve kültürlerini yaşattığı coğrafi mekânın tümünü ifade eder. Bu coğrafi mekân içerisinde Türkiye, Malkar Özerk,

Detaylı

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ STRATEJİK VİZYON BELGESİ ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ Ekonomi, Enerji ve Güvenlik; Yeni Fırsatlar ( 20-22 Nisan 2016, Pullman İstanbul Otel, İstanbul ) Karadeniz - Kafkas coğrafyası, tarih boyunca

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ

II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ NİN ARDINDAN Pınar FEDAKÂR* Dünyadaki siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmelerin çok hızla

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, doğrudan hizmet ihracatını gerçekleştirmenin yanısıra, mal ve servis ihraç eden birçok sektörün yeni pazarlar bulmasına

Detaylı

DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI

DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI BİRİNCİ HAFTA 2 TURİZM OLAYI VE GELİŞİMİ Turizm kelimesinin Latincede dönmek, etrafını dolaşmak, geri dönmek anlamına gelen tornus kökünden türetildiği

Detaylı

Türk dünyası, bilişim alanında ortak terimler kullanmalı

Türk dünyası, bilişim alanında ortak terimler kullanmalı TBD Türk Dünyası Ortak Bilişim Terimleri Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı Belgin Tezcan Aksu: Türk dünyası, bilişim alanında ortak terimler kullanmalı TBD Türk Dünyası Ortak Bilişim Terimleri Çalışma Grubu,

Detaylı

Kültürel Siyaset Yolunda İpekyolu Kültüryolu

Kültürel Siyaset Yolunda İpekyolu Kültüryolu Kültürel Siyaset Yolunda İpekyolu Kültüryolu Prof. Dr. Metin Sözen ÇEKÜL Vakfı Başkanı (President of CEKUL Foundation) Bir büyük dünya mirası olan İpekyolu na günümüz koşullarında yeniden kendimize bakarken;

Detaylı

Orta Asya da Çin ve Rusya Enerji Rekabeti

Orta Asya da Çin ve Rusya Enerji Rekabeti Orta Asya da Çin ve Rusya Enerji Rekabeti 05.02.2013 Toplam 26.2 trilyon metreküp ispat edilen doğalgaz rezervleriyle dünyadaki ispat edilen doğalgaz kaynaklarının yüzde 11,7 sini elinde bulunduran Türkmenistan,

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU TEMMUZ 2016 ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı : Azerbaycan Cumhuriyeti Nüfus : 9,780,780 Dil :Resmi dil Azerice dir. Rusca ve Ermenice

Detaylı

TUR 2013 GÖTEBORG TURİZM FUARI RAPORU 21 24 MART 2013 GÖTEBORG - İSVEÇ

TUR 2013 GÖTEBORG TURİZM FUARI RAPORU 21 24 MART 2013 GÖTEBORG - İSVEÇ TUR 2013 GÖTEBORG TURİZM FUARI RAPORU 21 24 MART 2013 GÖTEBORG - İSVEÇ Aykut TERZİOĞLU Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü Fuarcılık Masası Uzmanı TUR 2013 GÖTEBORG TURİZM

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI GÜRCİSTAN ÜLKE RAPORU TEMMUZ 2016 ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı : Gürcistan Cumhuriyeti Nüfus : 4,931,226 Dil :Resmi dil Gürcücedir. Rusca,Ermenice,Azerice

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI RAPOR: TÜRKİYE NİN LOJİSTİK GÖRÜNÜMÜ Giriş: Malumları olduğu üzere, bir ülkenin kalkınması için üretimin olması ve bu üretimin hedefe ulaşması bir zorunluluktur. Lojistik, ilk olarak coğrafyanın bir ürünüdür,

Detaylı

Doğudan Batıya...Batıdan Doğuya...İPEK YOLU 2 İPEK YOLU

Doğudan Batıya...Batıdan Doğuya...İPEK YOLU 2 İPEK YOLU Avrasya için Yeni Bir Fırsat: Tarihi İpek Yolu nun Yeniden Canlandırılması Hüseyin Erdem Avrasya Ticaret ve Sanayi Odaları 2. Zirve Toplantısı 28 Mayıs 2006 Doğudan Batıya...Batıdan Doğuya...İPEK YOLU

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD 10.09.2015 UTİKAD Türk Taşımacılık ve Lojistik Sektörünün Çatı Kuruluşu Temsil ve Organizasyonlar Eğitim ve Yayınlar Projeler

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012

Detaylı

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Hacı Dede Hakan KARAGÖZ

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Hacı Dede Hakan KARAGÖZ Ekonomik İşbirliği Teşkilat (EİT), üye ülkeler arasında yoğun ekonomik işbirliğinin tesis edilmesini amaçlayan bölgesel düzeyde bir uluslararası teşkilattır. Teşkilat, 1964 yılında kurulan Kalkınma İçin

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

geliştirmemize yardımcı olur.

geliştirmemize yardımcı olur. 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; PYP disiplinler üstü temaları ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Orta Asya daki satranç hamleleri

Orta Asya daki satranç hamleleri Orta Asya daki satranç hamleleri Enerji ve güvenlik en büyük rekabet alanı 1 Üçüncü on yılda Hazar Bölgesi enerji kaynakları Orta Asya üzerindeki rekabetin en ön plana çıktığı alan olacak. Dünya Bankası

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

ihh 6. ULUSLARARASI ÇOCUK BULUŞMASI RAPORU

ihh 6. ULUSLARARASI ÇOCUK BULUŞMASI RAPORU ihh 6. ULUSLARARASI ÇOCUK BULUŞMASI RAPORU 18 EKiM 2014 Uluslararası Çocuk Buluşması, İHH İnsani Yardım Vakfı nın dünyanın farklı coğrafyalarında gerçekleştirdiği yetim çalışmalarını Türkiye halkına anlatmak

Detaylı

ÇAVDARHİSAR KAYMAKAMLIĞI AİZANOİ ANTİK KENTİ TANITIM ÇALIŞMALARI RAPORU

ÇAVDARHİSAR KAYMAKAMLIĞI AİZANOİ ANTİK KENTİ TANITIM ÇALIŞMALARI RAPORU ÇAVDARHİSAR KAYMAKAMLIĞI AİZANOİ ANTİK KENTİ TANITIM ÇALIŞMALARI RAPORU Ömer BİLGİN Çavdarhisar Kaymakamı 2011 AIZANOI Binlerce yıl öncesine dayanan tarihi, eşsiz mimari eserleri, dünyanın pek çok ilklerini

Detaylı

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI Sayın Âli Meclis Başkanı, Sayın Bakan, Sayın Oda Başkanları, Değerli İş Adamları,

Detaylı

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ TRAVEL TURKEY İZMİR FUARI NIN PARTNER ÜLKESİ KOSOVA DAN TÜRK TURİSTE DAVET VAR Bu yılki fuarda iyi bir tanıtım gerçekleştiren Kosovalılar, ülkelerine daha fazla turist gelmesiyle ekonomilerinin daha da

Detaylı

SAĞLIK KOMİTESİ SUNUM

SAĞLIK KOMİTESİ SUNUM SAĞLIK KOMİTESİ SUNUM BAŞLIKLARLA TÜRSAB TÜRSAB, 1972 yılında 1618 sayılı yasa ile kurulmuş ilk turizm meslek birliğidir. 01 İLK MESLEKİ BİRLİK 2013 yılında Türkiye ye gelen yabancı turistlerin yaklaşık

Detaylı

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ

TÜRK TURİSTİN İLGİSİNİ ÇEKEN OSMANLI MİRASINA SAHİBİZ İ Bu yılki fuarda iyi bir tanıtım gerçekleştiren Kosovalılar, ülkelerine daha fazla turist gelmesiyle ekonomilerinin daha da gelişeceğine vurgu yaptılar. Sona eren Travel Turkey İzmir fuarının bu yılki

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 4. Türksoy Üye Devletleri UNESCO Millî Komisyonları Toplantısı 2. Kültürel ve Doğal Miras Semineri

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 4. Türksoy Üye Devletleri UNESCO Millî Komisyonları Toplantısı 2. Kültürel ve Doğal Miras Semineri UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 4. Türksoy Üye Devletleri UNESCO Millî Komisyonları Toplantısı 2. Kültürel ve Doğal Miras Semineri DÜNYA MİRASI KAVRAMI Dünya Mirası, geçmişimizden bize kalan, günümüzde

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ -------------- TÜRK DÜNYASI -------------- KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ Dünya Türk Forumu; TASAM öncülüğünde Türk Devletleri nin temsilcileri ile Dünya nın dört bir yanında yaşayan Türk Diasporaları nın düşünce

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (19 Ekim - 04 Aralık 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU (16 17 Eylül 2011, Kazan, Tataristan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu) Tataristan Cumhuriyeti (RF) Kültür Bakanlığı ve Uluslararası

Detaylı

MEDRESE VE İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ İNŞA PROJESİ- VİETNAM

MEDRESE VE İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ İNŞA PROJESİ- VİETNAM MEDRESE VE İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ İNŞA PROJESİ- VİETNAM İHH Projeler Birimi ARALIK 2013 PROJENİN KONUSU Bu proje, Vietnam ın Hochiminh City bölgesinde 639,98 metrekare büyüklüğünde 3 katlı bir Medrese ve

Detaylı

SANAT TARİHİ SANAT TARİHİ NEDİR? Sanat Tarihi, geçmişte varlık göstermiş uygarlıkların ortaya koyduğu her tür taşınır ve taşınmaz maddi kültür varlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Güzel Sanatlar ve

Detaylı

Tur Programı. İpek Yolu nun diyarında Taşkent, Buhara, Semerkand hem uzak, hem de yakın..

Tur Programı. İpek Yolu nun diyarında Taşkent, Buhara, Semerkand hem uzak, hem de yakın.. Özbekistan İpek Yolu nun diyarında Taşkent, Buhara, Semerkand hem uzak, hem de yakın.. Tarih : 08-04-2017-15-04-2017 Şehirler : Buhara, Khiva, Semerkand, Taşkent Otel : 4* Ulaşım : Türk Hava Yolları tarifeli

Detaylı

UNESCO ASPnet. UNESCO KARDEŞ OKULLAR PROJESİ AĞI, ASPnet. www.unesco.org/education/asp

UNESCO ASPnet. UNESCO KARDEŞ OKULLAR PROJESİ AĞI, ASPnet. www.unesco.org/education/asp UNESCO UNESCO KARDEŞ OKULLAR PROJESİ AĞI, www.unesco.org/education/asp in Amaçları Eğitimde iyi deneyimleri ve uygulamaları uluslar arası düzeyde paylaşarak yaymak Birleşmiş Milletlerin 21. yüzyıl hedeflerine

Detaylı

LİSANS PROGRAMI İŞLETME

LİSANS PROGRAMI İŞLETME İŞLETME 1 MATEMATİK I 2 İKTİSADA GİRİŞ I 3 GENEL MUHASEBE I 4 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 5 İŞLETME İLKELERİ 6 DAVRANIŞ BİLİMLERİ I 1 MATEMATİK II 2 İKTİSADA GİRİŞ II 3 GENEL MUHASEBE II 4 BORÇLAR HUKUKU

Detaylı

KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI

KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI DÜNYA KRUVAZİYER PAZARI NEREYE GİDİYOR? Hazırlayan: Mine Güneş Kruvaziyer destinasyonlar içerisinde, son yıllara kadar

Detaylı

Dünyada yılda bir milyar kişi ülke değiştiriyor ve bu sayı her yıl %7 artıyor.

Dünyada yılda bir milyar kişi ülke değiştiriyor ve bu sayı her yıl %7 artıyor. Sağlık Turizmi GENEL BİLGİ Dünyada yılda bir milyar kişi ülke değiştiriyor ve bu sayı her yıl %7 artıyor. Türkiye 2002 de 17. Sıradan 2012 de 7 sıraya yükseldi. (Fransa, ABD, Çin, İspanya, İtalya, İngiltere,

Detaylı

ATM Dubai Turizm Fuarı

ATM Dubai Turizm Fuarı ATM Dubai Turizm Fuarı Ortadoğu da gerçekleştirilen en önemli fuarlar arasında gösterilen ATM Turizm Fuarı Birleşik Arap Emirlikleri nin Dubai şehrinde 30 Nisan-3 Mayıs 2012 tarihleri arasında kapılarını

Detaylı

Hem Müslüman hem Hıristiyan dünyasının izlerini, ve Flamenko nun doğuşunu sağlayan bir coğrafya...

Hem Müslüman hem Hıristiyan dünyasının izlerini, ve Flamenko nun doğuşunu sağlayan bir coğrafya... Endülüs Hem Müslüman hem Hıristiyan dünyasının izlerini, ve Flamenko nun doğuşunu sağlayan bir coğrafya... Tarih : 25-04-2017-30-04-2017 Şehirler : Cordoba, Granada, Malaga, Sevilla Otel : 4* Ulaşım :

Detaylı

TÜRKİYE - HOLLANDA YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - HOLLANDA YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - HOLLANDA YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Hollanda İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2014 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

(1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

(1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur. ÜNİTE: ÜLKEMİZ VE DÜNYA ÖĞRENME ALANI: Küresel Bağlantılar Kazanımlar: (1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTELERDE OKUYAN TÜRK ASILLI ÖĞRENCİLERİN OKUMA ALIŞKANLIKLARINA YÖNELİK ANKET ÇALIŞMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTELERDE OKUYAN TÜRK ASILLI ÖĞRENCİLERİN OKUMA ALIŞKANLIKLARINA YÖNELİK ANKET ÇALIŞMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTELERDE OKUYAN TÜRK ASILLI ÖĞRENCİLERİN OKUMA ALIŞKANLIKLARINA YÖNELİK ANKET ÇALIŞMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Türkana HÜSEYNOVA Bu anket; Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan,

Detaylı

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL Title of Presentation Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL İçindekiler 1- Yeni Büyük Oyun 2- Coğrafyanın Mahkumları 3- Hazar ın Statüsü Sorunu 4- Boru Hatları Rekabeti 5- Hazar

Detaylı

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular 6.15 TURİZM 6.15 TURİZM 334 6.15 TURİZM Başkent Lefkoşa çeşitli dönemlere ait tarihi, mimari, ve kültürel değerler açısından oldukça zengindir. Ayrıca Başkent olması nedeniyle ülkenin yönetsel, iş ve alışveriş

Detaylı

AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ

AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ 1. "Azerbaycan Milli Güvenlik Stratejisi Belgesi", Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 23 Mayıs 2007 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 16 ve Harita

Detaylı

BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023

BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023 BOLU KENT VİZYONU HEDEF 2023 VİZYONUMUZU OLUŞTURDUK BOLU ÜNİVERSİTE, TURİZM,SPOR VE SAĞLIK KENTİ OLACAK BOLU nun GELECEĞİNİ PLANLADIK Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ile Bolu Belediyesi arasında imzalanan

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Duygusal birliktelikten stratejik ortaklığa Türkiye Azerbaycan ilişkileri

Duygusal birliktelikten stratejik ortaklığa Türkiye Azerbaycan ilişkileri 27.12.2012 Duygusal birliktelikten stratejik ortaklığa Türkiye Azerbaycan ilişkileri 000 Sinem KARADAĞ Gözde TOP Babasının denge siyasetini başarıyla yürüten İlham Aliyev, Azerbaycan ın bölgesel nitelikli

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

Sektör paydaşı seçkin bir davetli grubu ile gerçekleştirilen Çalıştayda, aşağıdaki soruların yanıtları aranmıştır:

Sektör paydaşı seçkin bir davetli grubu ile gerçekleştirilen Çalıştayda, aşağıdaki soruların yanıtları aranmıştır: Likya Yolunun Turizme Kazandırılması Projesi, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı Alternatif Turizmin Desteklenmesi Mali Destek Programı kapsamında, TR61/15/TRZMK/0022 sözleşme

Detaylı

için yola çıkıyoruz. Dubrovnik e varışımıza istinaden akşam yemeğimizi yiyoruz ve otelimize transfer oluyoruz. Konaklama otelimizde. 2.

için yola çıkıyoruz. Dubrovnik e varışımıza istinaden akşam yemeğimizi yiyoruz ve otelimize transfer oluyoruz. Konaklama otelimizde. 2. Dalmaçya Kıyıları Adriyatik le İtalya ya karşıdan bakan tüm kıyıyı kendi zenginliği olarak yaşayan bir ülke Hırvatistan'dan Avrupa nın en büyük kültürel zenginliği İtalya'ya... Tarih : 10-10-2016-15-10-2016

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Rusya Federasyonu na ihracat yapan 623 firma

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

BAKA BULUŞMALARI -I-

BAKA BULUŞMALARI -I- BAKA BULUŞMALARI -I- Onur Konuğu Isparta Belediye Başkanı Y. Mimar Yusuf Ziya GÜNAYDIN Tarih 01 Ekim 2010 Cuma Saat 10:00 Katılımcılar Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri ve Uzmanları Batı Akdeniz

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm TURİZME GENEL YAKLAŞIMLAR I TURİZM KAVRAMI VE KAPSAMI... 1 A- TURİZM OLAYI VE ÖNEMİ... 2 B- TURİZMİN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ... 3 1-Turizm ve Ekonomi... 4 2-Turizm ve Coğrafya...

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011

İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011 GELECEK İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011 SARIKONAKLAR İŞ TÜRKĠYE MERKEZİ C. BLOK ĠÇĠN D.16 BÜYÜME AKATLAR İSTANBUL-TÜRKİYE ÖNGÖRÜLERĠ 02123528795-02123528796 2025 www.turksae.com Nüfus,

Detaylı

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 )

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

şehir tanıtımı İLKBAHAR 2015 SAYI: 304

şehir tanıtımı İLKBAHAR 2015 SAYI: 304 şehir tanıtımı İLKBAHAR 2015 SAYI: 304 56 57 Tarih, kültür ve masal şehri: Prag BU YIL 16. EFORT KONGRESİ NE ÇEK CUMHURİYETİ NİN BAŞKENTİ PRAG EV SAHİPLİĞİ YAPACAK. 27-29 MAYIS 2015 TARİHİNDE YAPILACAK

Detaylı

İpek Yolu Rüyası Özbekistan

İpek Yolu Rüyası Özbekistan İpek Yolu Rüyası Özbekistan 09 GECE 10 GUN TUR PROGRAMI: 1.GÜN : İSTANBUL-TAŞKENT Gezimizin ilk gününe İstanbul - Taşkent arası gece uçuşuyla başlıyoruz. Geceleme uçakta geçiyor. 2.GÜN : TAŞKENT-URGENÇ-HİVE

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Hafta 7

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Hafta 7 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ I Hafta 7 Okutman Engin ÖMEROĞLU Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan bu ders

Detaylı

AFRİKA DAKİ AKDENİZLİ TUNUS Türk Hava Yolları ile - 3 Gece 4 Gün

AFRİKA DAKİ AKDENİZLİ TUNUS Türk Hava Yolları ile - 3 Gece 4 Gün AFRİKA DAKİ AKDENİZLİ TUNUS Türk Hava Yolları ile - 3 Gece 4 Gün 04 07 Ekim 2014 Kurban Bayramı Turu Neden Gitmeli? Hem Afrika hem de Akdeniz in havasını teneffüs edebileceğiniz, kendine has kültürü ile

Detaylı

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - İtalya İlişkileri: Fırsatlar ve Güçlükler ( 2014 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT)

ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT) ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT) 1. Yarıyıl (Güz) 121711200 İlkçağ Tarihi I Z 2 0 0 2 2 3 121711201 Osmanlıca I Z 4 0 0 4 4

Detaylı

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi TR11C1.01-02/354 3.04.2015 Turizm Platformu Toplantısı/ EDİRNE Karadeniz Havzası Sınırötesi İşbirliği Programı Text PROJE ORTAKLARI ENPI Ortakları: Orta

Detaylı

3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ

3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ 3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ Cumhuriyetin 1950 yılına kadar olan döneminde, doğru bir ulusal politika ile demiryolu ve denizyoluna ağırlık verilmiştir. leştirilen atılım sonunda, ülkenin

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

Tablo 37 - İllerdeki Konaklama Tesislerinin Kapasiteleri

Tablo 37 - İllerdeki Konaklama Tesislerinin Kapasiteleri TURİZM Manisa ili tesis sayısı ve yatak kapasitesi bakımından çevresinde bulunan illerin gerisinde kalmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı nın 2011 yılı konaklama istatistikleri incelendiğinde Manisa ilinin

Detaylı

GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011

GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011 GAZİANTEP GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME VE ÖNGÖRÜLER 2015 EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GAZİANTEP, 24 KASIM 2011 KONUT SEKTÖRÜ İÇİN DEMOGRAFİK ÖNGÖRÜLER YILLAR NÜFUS ARTIŞ HIZI % TOPLAM

Detaylı

İZMİR VE FAYTON; BİR KİMLİK İMGESİ

İZMİR VE FAYTON; BİR KİMLİK İMGESİ İZMİR VE FAYTON; BİR KİMLİK İMGESİ ATAY, Çınar, KIRAÇ, Suna İnan. 19.yy İzmir Fotoğrafları Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Ens. Yayını. s.93 (1997) HAZIRLAYAN: SENEM ÖZGÖNÜL Kasım 2007 İZMİR VE FAYTON;

Detaylı

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı Serdivan Turizm Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı Kazan-Tataristan / Rusya Tur Programı 8 Eylül 2015 13 Eylül 2015 Gün Program 08.09.2015 Salı Istanbul-Kazan gidiş 09.09.2015 Çarşamba Sviyazhsk

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Mimarlık IAU(Tabriz Azad İslami Üniversitesi) 1997_2001 Lisans

Derece Alan Üniversite Yıl Mimarlık IAU(Tabriz Azad İslami Üniversitesi) 1997_2001 Lisans ÖZGEÇMİŞ: 1. Ad, Soyad: Masoumeh KHANZADEH 2. Doğum Tarihi: 11.03.1974 3. Doğum Yeri: Tebriz, İRAN 4. Eğtim: Derece Alan Üniversite Yıl Mimarlık IAU(Tabriz Azad İslami Üniversitesi) 1997_2001 Lisans Y.

Detaylı

ULAŞIM. MANİSA www.zafer.org.tr

ULAŞIM. MANİSA www.zafer.org.tr ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 15 ve Harita

Detaylı

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin 80 81 de taçlandırmaktadır. Nitekim Mersin Serbest Bölgesi; 9 bine yakın istihdamı ve Türkiye de faaliyet gösteren 19 Serbest Bölge içerisinde

Detaylı

5.5. BORU HATLARI 5.5-1

5.5. BORU HATLARI 5.5-1 5.5. BORU HATLARI Türkiye coğrafi ve jeopolitik açıdan çok önemli bir konumda yer almaktadır. Ülkemiz, dünyanın en büyük ham petrol ve doğal gaz rezervlerinin bulunduğu Ortadoğu ve Orta Asya ülkeleri ile

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı : Masoumeh KHANZADEH 2. Doğum Tarihi : 1974 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :Sanatta Yeterlik 5. Çalıştığı Kurum :Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Genel Toplam Ders Adedi : 8 T : 16 U : 4 Kredi : 16 ECTS : 24 T+U : 16 1. YARIYIL No Ders Kodu Ders Adı

Detaylı

YENİDEN CANLANAN İPEK YOLU'NDA EKONOMİK. STRATEJILER

YENİDEN CANLANAN İPEK YOLU'NDA EKONOMİK. STRATEJILER YENİDEN CANLANAN İPEK YOLU'NDA EKONOMİK. STRATEJILER Prof. Dr. Ahmet Burçin YERELİ* 1. GİRİş İnsanlık ve ekonomi tarihinin en eski kurumsal yapılarından biri ve belki de en önemlisi İpek Yolu' dur. Çin'

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı