BORNOVA DAKĠ LEVANTEN KÖġKLERĠNĠN KENT DOKUSU ĠÇERĠSĠNDEKĠ YERĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BORNOVA DAKĠ LEVANTEN KÖġKLERĠNĠN KENT DOKUSU ĠÇERĠSĠNDEKĠ YERĠ"

Transkript

1 BORNOVA DAKĠ LEVANTEN KÖġKLERĠNĠN KENT DOKUSU ĠÇERĠSĠNDEKĠ YERĠ Hazırlayan Öğrenciler: Sevin Basgün İpek Sevenler DanıĢman Öğretmen: Ayşe Gülle ĠZMĠR 2012

2 PROJENĠN AMACI... 1 PROJENĠN ÖZETĠ... 2 GĠRĠġ... 3 A. Bornova nın Ġzmir deki Konumu Bornova Adı... 4 B. Seyahatnamelerde Bornova Evliya Çelebi Richard Pococke Baron John Cam Hobhouse... 5 C. Ġzmir ve Levantenler Levanten Kavramı... 5 D. Levantenlerde Dil ve Kültür... 6 E. Sosyal ve Ekonomik YaĢamları... 7 F. Levanten KöĢkleri ve Aileleri Paterson Ailesi Giraud Ailesi Whittall Ailesi Baltazi Ailesi...10 G. Eski Bornova Evleri H. Ġzmir deki Levanten Evleri I. Bornova da Levanten Konutları J. Levanten KöĢklerinin Karakteristik Özellikleri Büyük Ev Charlton Whittal Evi Wilkinson KöĢkü (Ege Üniversitesi 50.Yıl KöĢkü) La Fontaine KöĢkü (Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı Eski Binası) Edwards KöĢkü (Murat KöĢkü) Kuyulu Ev (Ġngiliz Kulübü) [EÜ Kadın Sorunları ve AraĢtırma Merkezi / EÜ Ġzmir Uygulama ve AraĢtırma Merkezi] Ballian KöĢkü (EÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı) Sirkehane (EÜ Balkanlar ve Anadolu Giysileri Müzesi) Pasquali KöĢkü (Barry KöĢkü) Bardisbanian KöĢkü (YeĢil KöĢk) Sarı KöĢk (EÜ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı)...21

3 K. Bornova KöĢkleri Matthey Evi Charnaud Evi Godfrey Giraud Evi Lane Evi Edmund Giraud Evi Vıctor Whittal Evi Aliberti Evi Giraud Evi Baltacı Evi Paterson Evi Jak Topuz Evi Kanalaki Evi Michel Topuz Evi Charlton J. Giraud Evi Pierre Pagy Evi Bari Evi Molly Charnaud- Wood Evi De Cramer Evi Bornova Santa Maria Katolik Kilisesi Ġngiliz Kilisesi St. Mary Magdalene...30 SONUÇ DĠPNOTLAR KAYNAKLAR EK 1: BRIAN GIRAUD ĠLE RÖPORTAJ EK 2: DAPHNE ALIBERTI ĠLE RÖPORTAJ EK-3 FOTOĞRAFLAR TEġEKKÜRLER... 48

4 PROJENĠN AMACI Önce biz binalarımızı şekillendiririz sonra binalarımız bizi şekillendirir. (W. Churcill) Yerel mimari, o yöreye özgü koşulların etkisi altında uzun bir zaman sürecinde oluşur, iletişimin gelişimi ile yöresel sözcüğü genişler ve karakteri zayıflar. Konutlar mimarisinin biçim ve düzenlemesi büyük ölçüde ait olduğu kültürel çevreden etkilenir. Form ve yaşam biçimi arasındaki ilişki keskinleşir. Gerek fiziksel gerekse sosyo-kültürel durumlar önem kazanır. Bazı örneklerde benzer inşaat malzeme ve teknolojileri, aynı iklim koşulları birlikte yaşayan değişik kültür geleneklerine sahip halk tarafından paylaşıldığı halde bunların konutları şaşılacak derecede farklılık gösterebilirler. Bunun en belirgin örneğini Buca ve Bornova Türk, Rum ve Levanten evlerinde görmekteyiz. Uzun yıllar aynı coğrafyada yaşamış olmalarına rağmen farklı kültüre sahip olan bu insanlar konut mimarisini hiçbir değişikliğe uğratmadan sürdürmüşlerdir. İzmir in kültürel zenginlikleri arasında bu mimari yapılar önemli bir yer tutar. Ne zaman bir şehir gezisi olsa Buca ve Bornova daki bu eski yapılar, gezinin önemli bir kısmını oluşturur. Bornova nın bugün değişik amaçlara hizmet ediyor olsa da hala görkemli yapılarıyla dikkatimizi çeken Bornova Levanten Köşkleri bizim için araştırma konusu olmuştur. Aynı coğrafyayı paylaşan bu insanların farklı yapıda konutlar yapmalarının nedenlerini anlamak ve tarihe yolculuk yapmak amacıyla bu projeyi seçtik. 1

5 PROJENĠN ÖZETĠ Ne zaman bir şehir gezisi olsa Buca ve Bornova daki yüksek duvarlı, demir parmaklıklı, bahçesinde yüzyıllık ağaçlar bulunan gizemli Levanten evleri gezinin önemli bir kısmını oluşturur. Bornova nın bugün değişik fonksiyonlara hizmet ediyor olsa da, hala görkemli yapılarıyla dikkatimizi çeken bu eski evleri bizim için araştırma konusu olmuştur. Türk kültürü ile aynı coğrafyayı paylaşan bu insanların farklı yapıda konutlar yapmalarının nedenlerini anlamak ve tarihe yolculuk yapmak amacıyla bu projeyi seçtik. Levanten evleri İzmir in mimarlık tarihinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Günümüze ancak bir kısmı ulaşmış olan çoğu Bornova ve Buca da bulunan bu yapıların bazıları son yıllardaki yenileme çalışmalarıyla eski görkemlerine kavuşmuşlardır. İzmir in XVII. yüzyıldan itibaren kazanmaya başladığı önem paralelinde genellikle ticari amaçlarla yerleşen, Levanten olarak adlandırdığımız Avrupa kökenli ailelerce yaptırılmışlardır. Bornova daki Levanten evlerinin yerel mimari içindeki yerini saptamak amacıyla yaptığımız çalışmamızda öncelikle bu konuda yazılmış kaynakları araştırdık. Konumuz mimari doku olmakla birlikte bu konudaki kaynak azlığıyla nedeniyle biz de kültürel etkilere ağırlık verdik. Çalışmamızda sözlü tarih araştırmasına yer vermek amacıyla iki Levanten ailesi ile görüştük. Bu söyleşiye projenin ilerleyen aşamalarında ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Projenin sonunda insanların kültürleriyle ne kadar özdeşleştiğini, yeri ve coğrafyası ne olursa olsun kendi değerlerinin devamı olan yapıları tercih ettiklerini fark ettik. Çoğu İngiliz kökenli olan Levantenlerin yüksek sosyete yaşantısı sürdükleri anlaşılmaktadır. Levantenlerin Latin kökenli Katolik Avrupalılar oldukları bilinmektedir. XIX. yüzyıl Avrupa sının görkemli imajı bu malikânelerin işlemeli merdiven hollerinde, salonlarında özellikle özenli ve zevkli tasarımlar olan dış dünyadan yüksek duvarlarla soyutlanmış olan geniş bahçelerinde yansımaktadır. O bakımdan Levanten malikânelerinde ortak bir üslup birliği yoktur. 2

6 GĠRĠġ XV. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren Osmanlı yönetimine giren İzmir, XVI. yüzyılı bir yapılanma süreci olarak yaşamıştır. XVI. yüzyılın sonu ve XVII. yüzyıl boyunca Osmanlı yönetimi tarafından şehre yapılan yatırımlarda bir artış göze çarpmış, Avrupalı tüccarlar İzmir i, Doğu Akdeniz in en güvenli liman şehri, Osmanlı İmparatorluğu nun ticaret merkezi ve batıya açılan kapısı olarak görmüşlerdi. İzmir, XVIII. - XIX. yüzyıllar boyunca ekonomik ve sosyal açıdan sürekli gelişme kaydederek en parlak dönemini yaşamıştır. Ticari yaşamın getirdiği hareketliliğin sonucu olarak farklı milletlerden insanların şehre yerleşmesiyle Levantenler olarak tanımlanan yeni bir sosyal sınıf ortaya çıkmıştır. Farklı dil, din ve kültürleriyle İzmir e Osmanlı kültürünün de etkisiyle yeni bir renk ve hareket kazandırmışlardır. Farklı ekonomik ve sosyal nedenlerle İzmir e yerleşen Levantenler, geldikleri memleketlerin mimari özelliklerini yansıtan mekânlarıyla gelenek, görenek ve yaşam biçimleriyle yerel tarih araştırmaları içinde özel bir yere sahiptirler. 1 Bunun en belirgin örneğini Buca ve Bornova Türk, Rum ve Levanten evlerinde görmekteyiz. Uzun yıllar aynı coğrafyada yaşamış olmalarına rağmen farklı kültüre özgü olan bu insanlar konut mimarisini hiçbir değişikliğe uğratmadan sürdürmüşlerdir. İzmir in kültürel zenginlikleri arasında bu mimari yapılar önemli bir yer tutar. Bornova daki Levanten evlerinin yerel mimari içindeki yerini saptamak amacıyla yaptığımız çalışmamızda öncelikle bu konuda yazılmış kaynakları araştırdık. Genellikle kaynaklar Levanten kültürü, Levanten ailelerinin yaşantıları ve Levantenlerin İzmir ve Bornova da yerleşme hikâyesine yer vermektedir. Yerel mimari ile ilgili daha az kaynağa rastladık. Bu kaynakları tarama sürecinde konumuz mimari doku olmakla birlikte bu konudaki kaynak azlığıyla birlikte biz de kültüre ve yaşam biçimine ağırlık verdik. Bir tarih araştırmasında sözlü tarih çalışması, çalışmayı yapan kişiye heyecan katar. Bu düşünceden hareketle biz de Bornova Levanten evlerinde bugün yaşamakta olan hane sakinleri ile birebir görüşme yapmayı istedik; ancak iki aileden kabul alma şansımız oldu. Bu söyleşiye projenin ilerleyen aşamalarında ayrıntılı olarak yer verilmiştir. 3

7 A. Bornova nın Ġzmir deki Konumu İzmir şehir merkezinin doğusunda yer alan ve İzmir in önemli idari merkezlerinden biri olan Bornova; İzmir in kuzeydoğusunda, kuzeyde Yamanlar Dağı, kuzeydoğusunda Manisa Dağı, güney ve güneydoğusunda Kemalpaşa( Nif) Dağı ile güneybatısında Kadifekale ( Pagos) volkanik kütlesi tarafından çevrili olup Yamanlar Dağı nın yamaçları ile Bornova Ovası na kurulmuştur. 1. Bornova Adı Bornova adının anlamı birçok araştırmacının ilgisini çekmiş ve farklı yorumlarla açıklanmaya çalışılmıştır. Bir diğer mesele de bugünkü şekliyle kullanılıncaya kadar imlâsının aldığı farklı şekillerdir. Ancak ismin en erken Osmanlı kayıtlarından da anlaşılacağı üzere- Türkçe olması ve Burunova dan gelmesi en kuvvetli olasılıktır. Bazı örneklerde de görüleceği üzere ismin en erken kullanılış şekli Türkçe burun ve ova kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmektedir. Verilen örneklerin arasında sadece bir ya da birkaç harf değişmesi olmuş; ancak okunuşları aynı kalmıştır. XVII. yüzyılın başından itibaren, İzmir in iktisadi bakımdan gelişmesine paralel olarak Bornova, İzmir deki Frenk tacirlerin yazlarını geçirdikleri kasaba olarak büyük önem kazanmıştır. Özellikle yabancıların buraya gelmesi, 1865 yılında demiryolu hattının Bornova ya kadar uzatılmasıyla daha da artmış olmalıdır. XIX. yüzyıl başlarında olarak tahmin edilen nüfusu bilhassa yazın Mart-Kasım ayları arasında iki katına çıkmaktaydı. Bentlerin beslediği bir çeşmesi, bir hamamı, iki camisi ve pazaryerinde bir Kadiri Dergâhı bulunmaktadır. 1307(1891) yılında yayınlanan Aydın Vilayeti Salnamesi ne göre artık müstakil bir belediyesi olan Bornova merkezinin nüfusu 2152 iken kendisine bağlı dokuz köyü ile birlikte bu rakam 8110 a ulaşıyordu. Çarşısı düzenli ve geniş olan Bornova, çoğunluğu İzmir in seçkinlerine ait zarif ve gösterişli köşkleriyle anılmaktaydı. Aynı tarihte Bornova daki hane sayısı 1065 iken bir postane ve bir hükümet binasının yanı sıra iki camii, dört mescit, bir havra, bir Protestan, bir Katolik ve bir Ermeni, iki de Rum kilisesi mevcuttu. İstatistikler incelendiğinde Bornova da XIX. yüzyılın sonu ve XX. yüzyılın başlarında gayrimüslim nüfusun oldukça arttığı ve kasabanın Rumlaşmak tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı görülmektedir. Milli Mücadelenin arkasından gerçekleşen nüfus mübadelesiyle şimdiki Türk özelliğini tekrar kazanmıştır. XX. yüzyılın başlarına gelindiğinde İzmir e bağlı bir nahiye olma özelliğini devam ettiren Bornova nın nüfusu 1905 lerde i aşmış olarak kaynaklarda yer almaktadır. 2 4

8 B. Seyahatnamelerde Bornova 1. Evliya Çelebi Bornova hakkında izlenimlerini aktaran gezginlerin ilki Evliya Çelebi dir. Eserini kaleme aldığı XVII. yüzyıl Bornova yı İzmir in en verimli yerlerinden birisi olarak aktaran seyyah, ahalisiyle ilgili olarak ise Rumların fazlalığından dolayı olsa gerek Amma Burunabad cümleden mahsuldar sümüklü, murdar kaza-i mebrumdur. Zira cümle halkı Rum u merzubumda şumdur gibi olumsuz ifadelerle anmaktadır. Evliya Çelebi nin dışında Bornova hakkında izlenimlerini aktaranlar daha çok yabancı seyyahlar olmuştur. 2. Richard Pococke 1739 yılında İzmir e gelen seyyah İzmir e bir mil uzaklıkta dediği Bornova yı da ziyaret ederek gördüklerini kaydetmiştir. Yazarın ifadesine göre, İzmir e yakınlığından dolayı ticaret için elverişli ve seçkin bir yer olarak görülen Bornova hakkında, Osmanlı Sultanı nın yabancı konsoloslardan kendilerini İzmir ve Bornova Konsolosu olarak tanımlamalarını istemiştir. 3. Baron John Cam Hobhouse İç körfezin ucunda bir rıhtım mevcuttu. Tek başına bir Türk, elinde kahvesi ve tütün çubuğuyla hasırın üzerinde sizi karşılardı. Buradaki birçok eşek, sizi sırtında büyük bir köy olan dört mil uzaklıkta İzmir in kuzeydoğusundaki Bornova ya taşımak için hazır beklemekteydi. Eşekler, gençler tarafından kullanılır ve hayvanın kirası köye gidiş için otuz para ve dönüşü de aynı ücretti. Köye doğru yola çıkınca kendimizi gezimize başladığımızdan beri hiçbir yerde karşılaşmadığımız yeşil bir hattın içinde bulduk. Köyün biraz uzağında Selvi Ormanı nın gölgesinde oldukça büyük bir mezarlıktan geçtik. Bu mezarlığın büyüklüğü bizim Levantenlerin İzmir ve Bornova ya ne kadar önem verdiklerinin ilk işaretiydi. 3 C. Ġzmir ve Levantenler 1. Levanten Kavramı Levantenler, Osmanlı İmparatorluğu nun son zamanlarında hem devlet işlerinde hem de ticari hayatta oldukça yönlendirici etkiye sahip bir topluluktur. Levanten kelimesi, Fransızca Lever sözcüğünden türemiştir. Doğmak ve doğu anlamlarına gelen sözcük, Doğu Akdeniz ülkelerini tanımlamak için kullanılmaktadır. Genel bir ifadeyle, Levanten, Avrupalı bir aileden gelerek, bir Doğu Akdeniz ülkesi olan Türkiye de yerleşenleri ifade etmektedir. Ortak kabul edilen bir tanımlaması olmayan Levantenler, yerli azınlık gruplar ile Batılı insanlar arasında farklı bir toplum ve kültür olarak görülmektedir. Bu toplumu meydana getirenler, İngiliz, 5

9 İtalyan, Fransız, Macar ve Slav kökenlidir (Oban, 2007). Levanten, Avrupa dan yani Batı dan gelerek Levent e (Doğu da) birkaç nesil yerleşen ve ulusal bir dile sahip olmayan, genellikle ticaretle uğraşan, kendini üzerinde yaşadığı topraklara ait hisseden ancak bu toplumun ne tam olarak içerisinde ne de dışarısında olan Latinleri (Katolikler) ifade etmektedir. Levanten, Doğu nun Batılısı, Batı nın Doğulusu dur (Dikkaya, 2006). Yeni Türk Ansiklopedisi nde Levanten, Akdeniz in doğu sahillerinde ve buralardaki ülkelerde (Yakın Doğu) dünyaya gelmiş veya buralarda yerleşip ticaret yapan, aslen Avrupalı, çok kere uzun kalışlar ve evlenmeler dolayısıyla soyu karışmış kimse, Yakın Doğulu olduğu halde Avrupalılık taşıyan tatlı su frengi denilen tipler, şeklinde tanımlanmaktadır (Yeni Türk Ansiklopedisi, (1985: Cilt: 6, s: 2072). Aynı ansiklopedide şöyle devam etmektedir: Bahis konusu ülkeler, uzun süre Osmanlı idaresinde kalmıştı. Burada, daima ticaret maksadıyla bulunan Avrupalılar vardı. Bunların sayısı kapitülasyonların kabulünden sonra hızla arttı. Belli merkezlerde yerleşip kendi aralarında veya başka ırktan olanlarla evlenerek çoğaldılar ve özel bir tip oluşturdular. Beden özellikleriyle birlikte, gelenek, görenek ve kültürleriyle şivelerinde de değişiklikler meydana geldi. İmparatorluğun son zamanlarında daha çok deniz ticaretinin yoğun olduğu İstanbul, İzmir, Antalya, Beyrut, İskenderiye ve benzeri yerlerde toplanmışlardır. (Yeni Türk Ansiklopedisi, 1985: Cilt: 6, s: 2072). Ana Britannica da Levanten (Fransızca Levantin Doğulu ), Osmanlı döneminde özellikle Tanzimat sonrasında İstanbul da ve büyük liman kentlerinde yoğunlaşan ve ticaretle uğraşan, Müslüman olmayan azınlıklar, olarak belirtilmektedir. (Ana Britannica, 2004). Yapılan incelemede, Levantenlik, dini açıdan bakıldığında daha çok Katolikler için kullanılmış olmakla birlikte, İngiliz Protestanlar için de kullanıldığı görülmektedir. Yalnız XIX. yüzyılda Polonya dan göç eden Katolikler bu tanıma dâhil edilmezken, XIX. yüzyıl sonlarından itibaren Rum, Ermeni ve Yahudi kökenli insanlar dâhil edilmektedir. Genel kabul olarak Levantenler, ticaretle uğraşan, Avrupa dan bu amaçla Anadolu ya göç etmiş Avrupa kökenli insanların oluşturduğu topluluktur. Levantenler Osmanlı nın içinde yer alan farklı kökenlere sahip topluluklarla sosyal ve kültürel anlamda etkileşimlerde bulunmuşlardır. Kendi yaşam düzenlerini, tarzlarını aktarmışlardır. Ancak gerek ticari gerek siyasi gerekse idari anlamda Osmanlının içinde bulunan diğer Avrupalı gurupların, Levantenlerin önünü açmakta olan etkisini göz ardı etmemek gerekir. 4 D. Levantenlerde Dil ve Kültür Levantenler, atalarından miras kalan pek çok dili konuşabilen, genellikle Katolik mezhebine bağlı Hıristiyanlardan oluşmaktadır (Epik, 2006: 55). Konuştukları dil, kendi aralarında Rumca iken, resmi toplantılarda ya da topluluk arasında Fransızcadır. (Beyru, 2000: 13). 6

10 Resmi yazışmalarda kullanılan dil daima Fransızca, günlük konuşmalarda ise Rumca ya da Türkçedir.(Kazgan, 2006: 60, 61, 68). Levanten kültüründe misafirperverlik önemlidir. Şöyle ki, Levantenler misafirleri için evde bulunan ve ikramlarda kullanılan çay ve yemek takımlarının özenli olmasına dikkat ederlerdi. Aristokrat ailelerde servisi ayaklı servis arabasıyla uşaklar yaparken, diğerlerinde bu servis işini evin hanımı üstlenirdi. Yemek kültürleri Türk toplumununkiyle kaynaşsa da özel günlerde ve dini törenlerinde kendi kültürlerine has yemekler hazırlamaya özen gösterirlerdi (Epik, 2006: 56). Günlük hayatta diledikleri gibi yaşama özgürlüğüne sahip Levantenler, Osmanlı toplumunun önemli bir tebaasıydı. Öyle ki, nasıl bir Türk, dini günlerinde özel törenler yapıyorsa Levantenler de o günlerini rahatça kutluyor ve kiliselere gidiyordu. Levantenler genellikle ticaretle uğraşmalarına rağmen, içlerinde sefaret tercümanlığı, diplomasi gibi görevlerde bulunanları da vardı. (Ortaylı, 1994: 205). Levantenlerin hayat tarzları kuşkusuz farklıdır. Kendilerine ait cafe, balo, karnaval ve Katolik yortuları olan Levantenler, bu davranış ve kültürlerini zamanla yerli halka da katmışlardır. Sosyal hayat, Levantenlerin öncülüğünde renkli bir dünyaya sahne olmuştur. Levantenler, zenginlikleri yanında eğitime önem vermeleriyle de dikkat çekmiştir. Levantenler, çocuklarını daha ziyade kendi kurdukları Fransız, İtalyan okulu gibi okullara göndermişlerdir. Bu okullarda da kendi kültürlerine göre programlar benimsemişlerdir. (Beyru, 2000: ). Alınan eğitim, sosyal hayatta da bir canlanma meydana getirmiştir. Ekonomik gücü iyi olan Levantenler, yaşadıkları yerlerde önemli sosyal tesisler yapılmasında ön ayak olmuşlardır. Örneğin İzmir Buca da Hipodromu yaptırarak tüm İzmir i bir karnaval havası içinde bu alanda toplamayı başarmışlardır. Levantenler, at yarışlarının yanında futbola da önem vermişlerdir. Öyle ki, İzmir de ve Buca da Giraud ve Whittall aileleri ilk futbol karşılaşmalarının yapılmasında öncülük etmişlerdir. Ayrıca tenis oynamayı da adet haline getirmişler, bunun için kulüp de kurmuşlardır. Sosyal hayatta oldukça aktif olan Levantenler, geniş malikânelerinde büyük partiler verme geleneğine de sahiptir. Ancak bu partiler sadece eğlence amacı taşımamakta, aynı zamanda siyasetin de konuşulduğu kulis havası barındırmaktadır (Göçmenoğlu, 2005: 146; Oban, 2006: ). 5 E. Sosyal ve Ekonomik YaĢamları Levantenler İstanbul, İzmir gibi büyük kentlerde toplumsal ve kültürel yaşamı önemli ölçüde etkilemişlerdir. Alafranga olarak anılan yaşam biçimi, Türkiye ye Levantenlerle girmiştir. 7

11 XIX. yüzyılda yabancılara tanınan imtiyazlarla birlikte Avrupa daki lüks yaşam Osmanlı kentlerinde hissedilmeye başlamıştır de demiryolları yapımında yabancı sermayeye izin verilmesi, ardından Islahat Fermanı yla 1856 yılında da yabancı sermayenin Osmanlı topraklarında yatırım yapmasına izin verilmesi, 1867 yılında da yabancıların toprak edinmelerine izin verilmesi ile Batı tarzında inşa edilen binalar, faytonlar, mobilyalar, giysiler, kısaca Batı tarzındaki yaşantıdan alıntılar kendini hissettirmeye başlamıştır. 6 F. Levanten KöĢkleri ve Aileleri Yabancı tüccarlara ait olan bu köşkler yazlık olarak kullanılıyordu. Bu evler XIX. yüzyılın ilk yıllarında inşa edilmeye başlandı ayrıca klasik tarz denilebilecek bir stilde inşa edilmiş olup evlerin birkaçı zarif Rönesans hatları göstermekteydi. Çoğu Yunanistan daki ismiyle Orthonion tarzında inşa edilmişti. Genel yapı sağlamdı. Tüm plan karakteristik Akdeniz özellikleri taşıyordu. Bu evlerin çoğu ya Korınt ya da çıkma/konsüllü tasarımlar taşıyan başlıklarla taçlandırılmıştı ve Tuskana sütunları olan ilginç revaçlara (balkon) sahipti. Havadar kabul salonları vardı ve bu salonlardan yatak odalarına geçiliyordu. Çatılar Roma kiremitleriyle kaplıydı. Bahçelerinde siyah ve beyaz çakıl taşları ile döşeli yürüme yolları vardı. Bu aileler Türkiye de kendi çaplarında birer ticari prenstiler, server ve güç bakımından limitsiz bir hâle gelmişlerdi. Türkiye de yaşıyorlardı; fakat Türk kanunlarına tâbii değillerdi. Evlerinin ve iş yerlerinin dokunulmazlığı vardı. Hiçbir vergi vermezlerdi. Sadece kendi ülkelerinin emirlerine ve kontrolüne tabiiydiler. Herhangi bir suç işlerlerse kendi ülkelerinin elçisi tarafından tutuklanabilir, cezalandırılabilir veya memleketten atılabilirlerdi yılında Levant Company nin kuruluşu ile İngiltere nin İzmir üzerindeki etkisi artmaya başlamıştı. Bunun sonucunda pek çok İngiliz tüccar İzmir e yerleşti yılına kadar Fransızların himayesinde olan Hollandalılar, bu yılda serbesti elde ettiler ve 1651 de kendi konsoloslarına kavuştular. Bu grupları oluşturan aileler genellikle ticaretle uğraşıyorlardı lü yıllardan sonra bu gruplara ait aileler Su Kenti adı ile anılan Bornova da oturmaya başladılar. Önem kazanan aile ve evler arasında De Andrea (1830), Bellhomme (1880), Giraud (1860), Aliberti (1860), V.Whittall (1860), C.Whittall (18.yy sonu), Charnaud (1830) isimli görkemli binaları görmekteyiz. Bunun yanında pek çok ünlü tüccar da Bornova da ev yaptırmıştı. Patterson 38 odalı binası ile bunlar arasında en ünlüsüdür. Ayrıca Steinbüchel, Baltacı, Wilkinson, Raggio Psyachi, Maltass, Wood, Gypsy Bornova da görülen ailelerden olup zaman içinde bunların pek çoğu evlilikler ile akrabalık ilişkilerine de sahip olmuşlardı. Bugün Bornova da eski tüccar kolonisinin torunlarına rastlamak mümkündür. Bu ailelerin en önemlileri Giraud, Whittall, Fontaine ve Aliberti aileleridir. 8

12 1. Paterson Ailesi John Paterson İskoçya nın Leith kentinden gelme hububat taciridir. Bornova ya yerleşen John Paterson Fethiye civarındaki krom madeni işletmiş, Paterson ve şürakası ismi ile anılan şirketi kanalıyla boya, zımpara, kurşun, linyit, krom ve tahıl ürünleri ihracatı yapmış buna karşılık makine ithali ile Türkiye ye girdi sağlanmıştır. Zahire borsasında söz sahibi olduğu gibi İzmir deki palamut ve pamuk ihracatında da önde gelen kişilerden biridir. Kurtuluş Savaşı nda aile Girit Adası na kaçmıştır. Savaşın bitmesiyle birlikte tekrar Bornova ya dönmüş, Paterson Köşkü nün hiçbir zarara uğramadığını görmüşlerdir. Paterson Ailesi, Kurtuluş Savaşı ndan sonra eski gelirleri ve düzenlerini kaybetmişler, eski ticari faaliyetlerini sürdürememişlerdir yılına kadar Paterson ailesinden bazıları bu köşkte yaşamış olup, 1963 yılından sonra Türkiye yi terk eden Paterson ailesinin son dört üyesi bugün İngiltere ye yerleşip orada yaşamaktadırlar yılına kadar Bornova da yaşayan Paterson ailesine ait bu ihtişamlı köşk, bu ailenin kentten ayrılışına kadar sağlamdı. Hatta 1972 yılına kadar bu köşkün içinde iki adet piyano bile mevcuttu. Köşk NATO birliğine verilmiş, beş yıla yakın ofis olarak kullanılmış, bir ara 1973 yılında kısmen yıkılmış olan köşk Süsler firmasınca halı fabrikasına dönüştürülmüştür. Bugün bir kısmı restore edilen köşk binası halen yarı yıkık haldedir. 2. Giraud Ailesi Giraud ailesinin İzmir e gelip yerleşen en eski ferdi Jean Baptiste Giraud idi. İzmir e geldikten sonra ticaret ağını kurmuş, evlenmiş ve ilk çocukları 1789 da doğmuştu. J.B.Giraud, büyük bir olasılıkla takriben 38 yaşındayken İzmir e gelmişti yılında 68 yaşında ölen J.B. Giraud, hayatının 31 yılını İzmir de geçirmişti yılında, Venedik Konsolosu Louis Cortazzi nin kızı Helen Tricon Cortazzi ile evlenmişti. Bu evlilikten Magdalaine Victories Blanche adında bir kızları, Alexandra ve Frederic adlarında iki oğulları olmuştu. Jean Baptiste Giraud, 1811 de öldüğü zaman bütün servetinden ailesine kalan miras, Frenk caddesinde bir bina, Bornova daki yazlık köşk ev eşyaları ve aile mücevherleriydi. En büyük oğulları J.J. Frederic Giraud 1837 de İzmir de doğmuş, 85 yaşındayken 1922 de Atina da ölmüştü. Kurtuluş Savaşı ndan sonra ileri yaşında Bornova daki evini terk etmesi ona çok ağır gelmişti. Nitekim vasiyetinde İzmir e gömülmek istediğini belirttiğinden bu isteği yerine getirildi ve Bornova daki Anglikan Kilisesi nde toprağa verildi. J.B. Giraud Nis yakınında doğmuş Fransız ailenin çocuğuydu. İzmir de J.B. Giraud and Co adında firma kurmuştu. J.B. Giraud un bütün hayatınca boyunca serveti, Fransa ya göndermeye çalıştığı geminin İngilizler tarafından ele geçirilmesiyle tüm ticari hayatı sona ermişti. J.B. Giraud un çocuklarından birisi Bornova nın ünlü Levanten ailelerinden Whittall ailesinin çocuklarıyla evlenmiş iki ünlü aile bir araya gelmişti. Giraud ailesi önceleri kuruyemiş ihracatı ve demir ithalatı işleriyle ilgilenirlerdi. Daha sonraları tekstil konusunda yatırımlar yapmışlar ve İzmir Pamuk Mensucat A.Ş. yi kurmuşlardı. 9

13 3. Whittall Ailesi Bu ailenin Türkiye ye gelen ilk ismi Charlton Whittall dir. Türkiye ye gelen ilk Whittaller iki erkek ve bir kız kardeşti. Bunlardan Charlton Whittall, James Whittall ve Mary Whittall Türkiye ye geldiler yılın Türkiye ye gelen C. Whittall 1911 yılında C. Whittall and Co firmasını kurdu Genç Charlton ticaret hayatına kendisini o kadar kısa zamanda kabul ettirmişti ki şirketini açtıktan bir yıl sonra, 13 Şubat 1812 de Levant Co. üyeliğine kabul edilmişti. Beş yıl sonra 1817 yılında küçük kardeşi James Whittall in İzmir e yanına gelmesini sağladı. James, ağabeyinden 7 yaş daha küçüktü ve İzmir e geldiğinde henüz 19 yaşındaydı. Charlton Whittall in kardeşi James ile ortaklığı James in genç yaşta, 1836 yılında 38 yaşındayken, ölümüne kadar devam etti. Bu tüccar aile Bornova ya yerleşerek burasını büyüttü. Pek çok yapılar onlar tarafından yapıldı. (Kilise, klüp, köyün su dağıtım sistemi, sahile giden yol, tren istasyonuna giden yol) Bornova da hemen hemen her evde Whittall ailesiyle akrabalığı olan bir kimse oturuyordu. Bu aile o kadar kalabalıktı ki âdeta bir aşireti andırıyordu. Whittall aile fertleri için İngiltere sadece İngiltere ydi ve hiçbir zaman aile ocağı, ev olarak kabul edilmiyordu. Aile arada sırada İngiltere yi ziyaret ediyor, parasını İngiltere de muhafaza ediyor ve çocuklarını okumak üzere İngiltere ye gönderiyor, fakat onlar için güneş sadece Türkiye de doğup batıyordu. Bu ailenin en büyük özelliği misafirperverliği idi. Bunlardan birisi olan Sultan Abdülaziz in 1863 yılında Büyük Ev de ağırlanması tarihe geçen bir olaydır. Osmanlı Sultanı nın kendi ülkesinde yerleşmiş bir yabancı tüccarın taşradaki evine yaptığı ilk ve tek ziyarettir Baltazi Ailesi Baltacı evinin (köşkünün) sahiplerindendir. Bu aile Baltacı ya da Baltazi ailesi olarak tanınır. Baltazi ailesi Venedik kökenlidir. Ancak İzmir e Sakız Adası ndan gelmiş ve 1746 yılında İzmir e yerleşmişlerdir. Büyük dedelerinin 11 çocuğu olmuştur. Bu ailenin bir kısmı İstanbul a taşınmıştır. Bankacılık, finans işi ile ilgilenmişlerdir. İstanbul da ilk banka bu aile tarafından kurulmuştur. İzmir de kalan diğer aile üyeleri de ihracat işi ile ilgilenmektedir. İzmir de büyükçe bir arazi sahibi olan bu aile İzmir sınırları içinde, 1847 yılında İzmir Bankasını kurmuşlardır. İzmir deki ailelerden bir kısmı sonraları ekonomik sıkıntıya girip Avusturya ya dönmüşlerdir. Bu ailenin son fertlerinden Alex Baltazi halen İzmir de yaşamaktadır yılında İzmir de doğan Alex Baltazi İkinci Dünya Savaşı çıkınca 10 yaşına kadar Atina da yaşamış, sonra İzmir e dönmüştür. Karavan Turizm adında bir şirketi olup, Türk-İtalyan Kültür ve Dostluk Derneği Başkanı ve Ege Seyahat Acenteleri Derneği Başkanlığını yürütmektedir. 8 10

14 G. Eski Bornova Evleri Eski Bornova evleri özellikle kırma çatılı, alaturka kiremit örtülü ve saçaklıdır. Çoğu tek katlı, bahçeli kâgir evlerdir. Bahçe duvarları taştan ve yüksektir. Sokaklar dar ve özellikle taş döşemelidir. Pencereler iki kanatlı ahşaptır, evlerin duvarları ya taştan ya da kerpiçtendir. Bornova da eski evler Karşıyaka nın aksine tek katlıdır. Çoğunda bir bahçe ya da içindeki incir ya da portakal ağaçlarının dallarının göründüğü bir avluyla çevrilidirler. Bir evden bir eve düzgün olmayan bir biçimde uzanan duvarlar ve ince uzun sokaklar Bornova ya ayrı bir güzellik yaratır. Bornova nın Doğu yüzünü yansıtan bu evler, bulundukları sokağa göre değişik özellikler göstermektedir. Koruma altına alınmayan bu evler, genelde doku olarak bozulmamış, özgünlüğünü sürdürmüştür. Bazıları günümüzde ilk işlevleriyle kullanılırken, bazı konutlar ikincil işlevlerle değerlendirilmektedir. Tarihi belge olarak önemli yere sahip olan bu konutların yaşatılarak yarınlara ulaştırılması gerekmektedir. Çatıların kararmış tahta saçakları, sanki sokağa serilmiş perdeyi andırır. Tek katlı, iki katlı geçmiş yıllardan kalma develerin zor geçtiği, taş binalar, kerpiç binalar Zaman zaman daralan, zaman zaman genişleyen sokaklar... Eski ama bakımlı Bornova evleri Yanı başında beton binalar, çarpık yapılaşmanın getirdiği beton binalar... Eski Bornova evleri yıkılır mı bilinmez. Ama hepsi de kader birliği yapmış gibi yan yana dayanmışlardır. Bornova da bulunan bu evlerin onarım cephe düzenlemeleri yapılarak sokak yokuşu özgün hale getirilemedi. Yeni görünümler Bornova nın sosyal yapısına renk katar. Bornova yeniden hayat bulur. H. Ġzmir deki Levanten Evleri İzmir deki Levanten aileler genellikle Bornova (Bournabat), Karşıyaka (Cordélio) ve Buca (Boudja) da otururlardı. Bu evler, o zamana göre yeterince büyük ve ihtişamlı evlerdi. Bazı Levantenlerin, Bornova ve Buca daki evlerinin dışında, Kordon da da evleri vardı. XX. yüzyılın başında Karşıyaka, İzmir in en nezih ve sevimli yerlerinden birisiydi. Yabancıların ve Levantenlerin sahilde yan yana sıralı köşkleri bulunmaktaydı de çıkarılan ve yabancıların taşınmaz mal almalarına olanak veren Arazi Kanunnamesi nden sonra Levantenler tarıma elverişli toprakları satın almaya başladılar. Bir tahmine göre, kapitalist İngiliz çiftçiler 1868 e kadar İzmir Bölgesi ndeki tüm işlenebilir toprakların 1/3 ünü ve 1878 e kadar da büyük bir çoğunluğunu satın almışlardı de İzmir ve çevresindeki topraklar, kırk bir İngiliz tüccarın eline geçti. Yabancılar ve Levantenler, satın aldıkları topraklarla birlikte ilkel tarım yapma imkânı bulamadığından, bazıları İzmir deki işlerinin yoğunluğundan, bazıları da eşkıyalık hareketlerinden rahatsız olduklarından topraklarını satma yoluna gittiler. Levantenler, birçok malın 11

15 ticaretini kontrol altında tutuyorlardı. İzmir deki en önemli Levant şirketlerinin başında Charlton Whittall tarafından 1811 de kurulan C. Whittall and Co. Smyrna şirketi geliyordu da çıkarılan yeni maden yönetmeliğinden istifade eden İzmir deki birçok Levanten, Maden ocakları işletmeye başladı. Türkiye deki yirmi dört krom madeninden on dokuzu, Paterson un elindeydi. Levanten evleri İzmir in mimarlık tarihinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Günümüze ancak bir kısmı ulaşmış olan çoğu Bornova ve Buca da bulunan bu yapıların bazıları son yıllardaki yenileme çalışmalarıyla eski görkemlerine kavuşmuştur. İzmir in XVII. yüzyıldan itibaren kazanmaya başladığı önem paralelinde genellikle ticari amaçlarla yerleşen, Levanten olarak adlandırdığımız Avrupa kökenli ailelerce yaptırılmışlardır. Çoğu XIX. yüzyıldan olan bu evler ekonomik güç ve statü sembolü oldukları için Avrupalı gezginlerin yanı sıra padişahlar ve krallar gibi birçok ünlü ziyaretçiye de ev sahipliği yapmışlardır. Bunlar arasındaki en ünlü konuk şüphesiz İzmir in kurtuluşundan sonra Steinbüchel Köşkü nde kalan M. Kemal Atatürk tür. Ege Üniversitesi Levanten evlerinden 10 tanesini bünyesinde barındırmaktadır. Bu yapıların en eskisi XIX. yüzyılda Büyük Ev olarak anılan günümüzde Ege Üniversitesinin rektörlük binası olarak kullanılan Levanten evidir. Büyük evin yanı sıra Ege Üniversitesinin bünyesinde bulunan diğer Levanten evleri de üniversitenin idari, kültürel ve sosyal faaliyet alanlarında hizmet vermektedirler. I. Bornova da Levanten Konutları Bornova XIX. yüzyılda o günkü ulaşım araçları olan minibüs ve eşeklerle İzmir e yaklaşık 2 saat uzaklıktaydı. Biri kara yolu ile kervanlar köprüsünden (kemer) diğeri ise deniz yoluyla Bornova iskelesinden olmak üzere iki ayrı yoldan İzmir e ulaşılmaktaydı. Daha sonraları 1861 yılında yapımı tamamlanan Çınarlı ücretli karayolu da Bornova ya bağlandı yılından itibaren ise İzmir-Kasaba (Turgutlu) demiryolu hattının bir kolu olarak Basmane den kalkan tirenler buraya uğramaya başladı. Daha sonraki yıllarda denizyolu ulaşımı kapatılan Bornova nın kentle bağlantısı kara yolu ve demiryolu ile devam etti yılında demiryolunun gelmesi ile kentle birleşen Bornova artık Avrupalılar için bir sayfiye yeri olmaktan çıkıp sürekli ikamet edilen bir merkez haline gelmiştir. Çoğu kişi kentteki evini terk ederek sürekli burada oturmaya başlamıştır. Bu tarihten sonra Levantenlerin kimi zaman büyük topraklar satın aldıkları, zaman zaman arsa alarak ev inşa ettirdikleri bilinmektedir yılından önce gayrimüslim yabancıların Türkiye de mülk sahibi olma hakları yoktu. Ancak nadir de olsa bazı yabancılar Sultan ın özel izni ile mülk edinebiliyorlardı.1867 yılında çıkarılan bir kanunla tüm yabancılara Türkiye de gayrimenkul edinme hakkı tanındı. 12

16 Genellikle İngiliz ailelerinin Buca da, Fransız ailelerinin Bornova da, Hollandalı ailelerin ise Seydi köyde yerleşmeyi tercih ettikleri görülür. Buna rağmen Bornova da İngiliz ailelerinin de sayıcı fazla olduğu görülmektedir. Hatta burada bir İngiliz kilisesinin yanı sıra bir İngiliz kulübünün bulunması da Bornova da kalabalık bir İngiliz grubunun varlığına işaret eder. İzmir tarihinde önemli bir rol oynayan Levantenlerin büyük çoğunluğu değişen kent dokusu ile birlikte ya tamamen ortadan kalkmış ya da orijinal durumlarını kaybetmişlerdir. Bazı yapılar da orijinal işlevleri değiştirilerek başka fonksiyonlara hizmet etmeye başlamışlardır. 9 J. Levanten KöĢklerinin Karakteristik Özellikleri Çoğu seyyahların gezi notlarında yer alan Bornova Levanten köşklerinin en karakteristik özelliklerinden biri geniş bahçeler içinde yer almalarıdır. Yüksek duvarlarla çevrelenmiş olan bu büyük bahçeler dar sokaklarla birbirlerinden ayrılmışlardır. Genellikle yüksek inşa edilmiş bir veya birden fazla kapısı vardır. Farklı özellikler taşıyan bu kapılar genellikle dekoratif demir parmaklıklara sahiptir. Büyük bahçeler çeşitli çiçek ve bitkilerle süslenmiştir. Bununla ilgili 5 Ocak 1834 tarihli bir Fransız gazetesindeki duyuru dikkat çekicidir. Martin ve ortakları bahçe ve çiçek uzmanları Fransa dan çok zengin ve güzel çiçek, soğan, tohum ve her kaliteden seçkin meyve ağaçları koleksiyonu ile dönmüş olduklarını halka duyurmaktan şeref duyarlar. Kendilerine güvenme lütfunu gösterecek kişiler, memnun edileceklerinden emin olabilecekler. Martin ve ortaklarının depoları sponti lokalinde olup bu kentte yalnızca 15 gün kalabileceklerdir. Genellikle yapıların girişlerinde ya da bahçelerinde Rodos işi olarak adlandırılan dekoratif görünümlü yer döşemelerine rastlanmaktadır. Çoğunluğu Ege Bölgesi nde yaygın olarak görülen siyah ve beyaz dere taşlarından yapılmış geometrik ve bitkisel motiflerden oluşmaktadır. Görkemli olan bu köşklerin inşasında çok büyük masrafların yapıldığı hatta malzemelerin ve ustaların pek çoğu yurtdışından getirildiği bilinmektedir. Yapıların hemen hepsinde alt ve üst katların en az bir ya da iki odasında şömineler bulunmaktadır. Tamamen ithal edilmiş malzemelerin monte edildiği bu şömineler kok yapımına uygun şekilde dökme demirden yapılmış göbeklere sahiptir. Kare ya da dikdörtgen çerçeveler içine alınmış şömineler genellikle ithal fayanslarla süslenmiştir. Köşklerde malzeme gibi mimarların da yurtdışından geldiği söylenmektedir. Örnek vermek gerekirse Aliberti Evi olarak tanınan köşk 1856 yılında İngiliz Wolf kardeşler tarafından inşa edilmiştir. Yapının ön cephesi iyon tarzı sütunları ve üçgen alınlığı ile Neo-klasik üslupta inşa edilmiştir. İngiliz bahçelerinde olduğu gibi adeta doğal çevre izlenimi yaratılmış bahçede ağaçların İtalya dan ithal edildiği ve içinde bir tenis kortu bulunduğu söylenmektedir. 13

17 Bornova daki köşklerin büyük bir kısmı birbirinden farklı görünümlere sahip olmakla birlikte cephelerde genellikle simetri prensibine uyulduğu gözlenir. Günümüzde Ege Üniversitesi nin lokal binası olarak kullanılan Bari Köşkü genel görünümü ile XIX. yüzyıl sonu XX. yüzyıl başı İtalyan sivil mimari örnekleri ile paralellik kurulabilecek bir yapı olarak dikkati çeker. Büyük bahçeler içerisinde yer alan bu köşkler bünyelerinde günlük yaşam alanları ile birlikte hizmetlileri için inşa edilen binaları da içerirler. Çoğu yapıda bu köşkte olduğu gibi toprak seviyesinin altında kalan bodrum katları bulunur. Mutfak, kiler, çamaşırhane gibi mekânlar ya ek binalara ya da bodrum katlara yerleştirilir. Yapıların içlerinde genellikle koridorlarda ya da kapı olmayan geçiş yerlerinde önemli bir süsleme öğesi olarak plasterler kullanılır. Bazı yapılarda arka ve ön cephelerin farklı üsluplarda inşa edildiği görülmektedir. Bugün Bornova Belediyesi ne ait olan Belhomme Köşkü nün 1880 lerde inşa edildiği bilinmektedir. İki katlı yapının ön cephesi dört yönlü İyon başlıklara sahip üçgen alınlığı ve çift yönlü merdivenleri ile eklektik bir anlayışın özelliklerini yansıtırken sade görünümlü arka cephesi ise daha çok XIX. yüzyıl sonu XX. yüzyıl başı İtalyan sivil mimarisinden izler taşır. Bornova da anıtsal köşklerin yanı sıra daha sade ve küçük boyutlu yapılarda bulunmaktadır. Bunlardan biri de bugün askeri gazino olarak kullanılan Manyeti Evi dir. Neo-klasik üslupta inşa edilmiş yapının iç mekânlarında özellikle tavanlar ve tavanlara geçiş kuşakları alçıdan yapılmış Barok karakterli süslemelere sahiptir. Bornova daki Levanten köşkleri Buca dakilerle kıyaslanacak olursa Buca daki Levanten köşklerinin daha büyük boyutlu anıtsal yapılar olduğu görülmektedir. Ancak Bornova daki Peterson Köşkü de en az onlar kadar anıtsal bir yapıdır. 38 odalı oldukça büyük bir yapı ve çeşitli hizmet binaları ile domuz ve at ahırlarından oluşan Peterson Köşkü nün çok geniş bir alana yayıldığı görülmektedir. Genel olarak Levanten köşklerinde inşa malzemelerinin büyük bir bölümünün Avrupa dan getirildiği bilinmektedir. Bunu gösteren bir örnek olarak Peterson Köşkü nde bulunan ve üzerinde Marsilya kiremit şirketinin adı yazılı olan bir tuğla önemlidir. Büyük bahçeler içinde yer alan bu köşklerde çağdaş Avrupa yapılarında görülen mimari bezeme özellikleri saptanabilmektedir. Köşklerin plan tasarımları da mimari bezeme özellikleri gibi benzerlikleri gösterirken özellikle dış görünümlerinde çarpıcı farklılıklar olduğu dikkat çeker. Bu farklılaşmanın dış cephelerde ortaya çıkması, bu yapıların bireysellik kazanması anlamına gelmektedir. Konutları yaptıran ailelerin kimlikleri, kültürel düzeyleri, ekonomik güçleri ve tüm bunlar tarafından belirlenen beğenileri de yapıların dış cephelerine yansımıştır. Bornova Levanten köşkleri hem İzmir de konut mimarisine ayrıcalıklı bir özellik katar hem de yabancı olduğu bu kültüre zengin bir nitelik kazandırır

18 Ege Üniversitesindeki Levanten evlerinin isimleri Ģunlardır: 1. Büyük Ev 2. Wilkinson Köşkü 3. La Fontaine Köşkü 4. Edwards Köşkü 5. Kuyulu Ev 6. Ballian Köşkü 7. Sirkehane 8. Pasquali Köşkü 9. Bardisbanian Köşkü 10. Sarı Köşk 1. Büyük Ev Charlton Whittal Evi Aslen Hollandalı rahibeler için manastır olarak inşa edilmiş olan 200 yaşındaki bu bina oldukça iyi korunarak günümüze kadar ayakta kalabilmiştir. Manastır olduğu zamanlarda ev merkezde kalacak şekilde çift sıra servi ağacı haç biçiminde dikilmiştir. Bu ağaçların bir kısmı haç biçimini yansıtacak biçimde hala ayaktadır ve yakınlardaki kilise ile Wilkinsonlar ın bahçesine kadar uzanmaktadır. Hollandalı bir göçmen tarafından tek katlı olarak inşa edilmiş olan ev 1817 yılında ticari amaçlarla İzmir e yerleşen ünlü Whittall tarafından 1820 lerde satın alınmıştır. Onun ölümünden sonra kardeşi Charlton Whittal in mülkiyetine geçen ev daha sonraki yıllarda genişletilmiş, üzerine kat ilave edilmiş ve Büyük Ev adıyla anıla gelmiştir. 11 Şimdi rektörlük olarak bilinen bina Ege Üniversitesine aittir. Ve üniversite rektörünün çalışma yeri olarak kullanılmaktadır. 12 Büyük Ev Whittall ailesinin sosyal ve politik yaşamdaki konumu nedeniyle farklı tarihlerde pek çok önemli ismi ağırlamıştır. Sultan Abdülaziz (1863), Edinburg Dükü Alfred Ernest Albert ve onunla birlikte gelen 1910 yılında George V. adıyla İngiliz tahtına çıkacak olan George Frederick Ernest Albert (1886) ve Yunan prensi Andrew (1921) bu önemli konuklardan bazılarıdır. Büyük Ev e gelen ziyaretçilerin en ünlüsü Sultan Abdülaziz dir yılında Mısır seyahatinden dönerken İzmir e geldiğinde Bornova da Büyük Ev i ziyaret eden padişah, köşk bahçesinin girişinde Charles Whittall un yerel giysiler içindeki iki gelini Magdelen Blanche ve Elise tarafından karşılanmış, kendisine gümüş bir tabla içinde köşkün anahtarı sunulmuştur. 15

19 Gününü köşkte geçiren Abdülaziz bahçeyi gezdikten sonra, birkaç yıl önce yaptırılan kiliseyi görmek ister. Padişahın kiliseye girerken, feslerini çıkarmayan Rum ve Ermeni subayların aksine başlığını çıkararak dini mekâna gösterdiği saygı Levanten ailelerinin dikkatini çeker. Sultan Abdülaziz İstanbul a dönüşünden sonra Charles Whittall in misafirperverliğinden dolayı köşkte kendisini karşılayan iki bayana elmas ve incilerle süslü bir broş, Charlton Whittall e de 4. dereceden Mecidiye nişanı verir. 13 Mülkiyet yaklaşık 1930 larda Whittall ailesiyle akraba olan Giraud ailesine geçmiş olan Büyük Ev 1960 yılında kamulaştırılarak T.C Maliye Hazinesine devredildikten sonra Ege Üniversitesi nin mülkiyetine geçmiştir. Bina halen E.Ü Rektörlük İdari Binası olarak hizmet vermektedir Wilkinson KöĢkü (Ege Üniversitesi 50.Yıl KöĢkü) Bu evi Charlton un oğlu Herbert Whittall, Wilkinsonlardan biriyle evlenen kızı için geniş arazisinin bir kısmı üzerinde inşa etmiştir. Ev hala aynı ailenin mülkiyetinde olup E.Wilkinson un dul eşi Bayan C.C Wilkinson ve kardeşleri Bayan E. Stower ve Bayan Y. De Cramer burada oturmaktadır yılında açılan St. Mary Magdalene Klisesi ile Büyük Ev arasındaki alanda yer alan at haralarının yıktırılması sonucu yaptırılan bu köşk, Wilkinson ailesince 1985 yılına kadar kullanılmıştır yılında Flidis ailesine satılan köşk Ege Üniversitesinin kullanımı için kamulaştırılmıştır. Şu anda harap bir durumdadır. Restorasyonu ile ilgili proje çalışmaları devam etmekte olup Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Restorasyon bölümü tarafından yürütülmektedir La Fontaine KöĢkü (Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı Eski Binası) La Fontaine köşkü St. Mary Magdalene Kilisesi nin karşısında Murat Köşkü nün yanında bulunmaktadır. Binanın kayıtlarında gözlenebilen en eski sahibi James La Fontaine ( ) dir. James La Fontaine, Büyük Ev i 1836 da satın alan Charlton Whittal in torunu olan Blanche Magdalene Whittal in oğluydu. Kuyulu Ev adıyla da bilinen, günümüzde Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi nin bulunduğu binanın da sahibi olan James La Fontaine nin ölümüyle her iki bina da eşi Clara Lillian La Fontaine (Keyzer ve çocukları Rhoda, Rodney ve Audrey e geçmiştir. Köşk, 1941 yılında Clara La Fontaine in yeğeni RubyGladys Whittall (De Zandonati) tarafından aileden satın alınmıştır. Köşk, Ege Üniversitesinin bina ihtiyacından dolayı 1963 yılında Ruby Gladys Whittall dan satın alınmıştır yılında kadar E. Yapı ve Fen İşleri Daire Başkanlığı olarak kullanılan bu Levanten evi, takip eden yıllarda geçici olarak sırasıyla Körler Okulu na, Jandarma Tabur ve Topçu Tugayı Komutanlığı na ve Toplum Sağlığı Enstitüsüne tahsis esilmiş- 16

20 tir yılında tekrar Ege Üniversitesi nin kullanımına alınan binada, yılları arasında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarih Başkanlığı; yılları arasında Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı hizmet vermiştir. Yapılacak restorasyon sonucunda Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Müzesi olarak değerlendirilecektir Edwards KöĢkü (Murat KöĢkü) Murat Ailesi nin evi olarak bilinen ve Anglikan Kilisesi nin karşısında kurulmuş olan bu bina, bir zamanlar güzel bir malikâneydi. Son otuz yıldır içinde oturulmayan bu ev çürümeye yüz tutmuştur, caddeye bakan cephesindeki zarif demir parmaklıklar birer birer yok olmaktadır yılında İngiliz bir aile olan Edwardlardan biri tarafından inşa edilen bu evde, Edwards kardeşler bir süre oturmadan önce, Bari veya Barry Ailesi nin yaşadığı söylenir. Daha sonra da, kızları şimdi Atina da yaşayan Murat Ailesi ne satmıştır. 18 Bornova sakini olan bir hanım, Lausanne daki Edwards ailesinden birinin evini ziyaret ettiği sırada tüm Edwards ailesinin yer aldığı sevimli bahçesiyle bu evi gösteren bir fotoğraf görmüştür. Şimdi bu bahçeden geriye çok az şey; birkaç zarif servi ve palmiye kalmıştır. Hatta en geniş servinin üzerinde her yıl yuva kuran leylekler bile burayı terk etmiştir. Bahçenin köşesinde hala seçilebilen bir özel hamam durmaktadır. Son yıllarda evde, Manisa Dağı ndan Mersin merkezine yüksek gerilim hattı döşeyen İtalyan bir ekip kalmıştı. Muratların Evi nde, elinde tepsisiyle bir hizmetçinin hayaletinin dolaştığı söylenir. Bu hayalet söylentisinin çıkış kaynağı veya hayaletin şimdiye dek kaç kez görüldüğü hakkında bir kayıt yoktur. Bununla beraber, bir zamanlar muhteşem olan malikânede bugün yasa dışı olarak oturan kişiler üzerinde hayaletin hiçbir etkisi olmamış gibi görünüyor. Köşk 1930 larda sahibi olan Alaiyeli Zade Mahmut Bey den sonra 1980 yılında hükümet tarafından kamulaştırılarak İzmir Vilayeti Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma Birliği ne geçmiştir; 1983 yılında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ne devredilmiştir yılında mülkiyetin ait olduğu Çocuk Esirgeme Kurumu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan bir protokol uyarınca yapı, kapsamlı restorasyon uygulamasının gerçekleştirilmesi ön şartıyla 15 yıllığına İzmir Büyükşehir Belediyesi ne tahsis edilmiştir. Murat Köşkü, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2003 yılında gerçekleştirilen restorasyon sonrası bir süre üniversite öğrencilerine yönelik sosyal hizmet merkezi olarak hizmet vermiş, 2005 yılı başında ortak bir protokol çerçevesinde Ege Üniversitesine tahsis edil- 17

PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ

PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ 06-28 Şubat SERGİ Ege Üniversitesi Levanten Köşkleri Fotoğraf Sergisi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Levanten evleri İzmir in mimarlık tarihinin önemli

Detaylı

İZMİR VE FAYTON; BİR KİMLİK İMGESİ

İZMİR VE FAYTON; BİR KİMLİK İMGESİ İZMİR VE FAYTON; BİR KİMLİK İMGESİ ATAY, Çınar, KIRAÇ, Suna İnan. 19.yy İzmir Fotoğrafları Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Ens. Yayını. s.93 (1997) HAZIRLAYAN: SENEM ÖZGÖNÜL Kasım 2007 İZMİR VE FAYTON;

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL

ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENĠZLĠ ĠLĠ, SARAYKÖY ĠLÇESĠ, TURAN MAHALLESĠ 571 ADA 1 PARSEL 1. Genel Özellikler Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Turan mahallesi 571 ada 1 parselde

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL :

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL : AHMET AFİF PAŞA YALISI 1 230 ADA 21 PARSEL EK-1 Ahmet Afif Paşa Yalısı, Boğaziçi İstinye Koyu nun yakınında, Köybaşı Caddesine 25 m, Boğaz a 40 m cepheli 2.248,28 m² yüzölçümlü arsa üzerinde 1910 yılında

Detaylı

Gezdikçe Gördükçe BD TEMMUZ İzlen Şen Toker. Güzel ağaç adlı masal kasabası. lberobello

Gezdikçe Gördükçe BD TEMMUZ İzlen Şen Toker. Güzel ağaç adlı masal kasabası. lberobello A Gezdikçe Gördükçe İzlen Şen Toker Güzel ağaç adlı masal kasabası lberobello 96 Alberobello nun dar sokaklarında trulli denilen evlerin arasında yürürken resimli bir masal kitabı sayfalarının içindeymişim

Detaylı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Üç Şerefeli Camii Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Üç Şerefeli Cami......................... 4 0.1.1 Osmanlı Mimarisinde Çığır Açan İlklerin Buluştuğu Cami............................

Detaylı

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BAKİ SARISAKAL 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BİNALAR VE ARAZİ LİSTESİ Manastır Vilayetinde Nüfus Cemaati İslam Ulah ve Rum Ermeni Bulgar Yahudi

Detaylı

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

Roma mimarisinin kendine

Roma mimarisinin kendine Roma Bahçe Sanatı Daha sonraları Roma İmparatorluğunun en fazla geliştiği yıllarda, Romalı generallerin harpler sonucu dünyanın dört köşesine Roma mimarisinin taşınmasına sebep olmuştur. Roma mimarisinin

Detaylı

BOĞAZA. sevgiyle gülümseyen bir ev... Özlem ve Halit Akyürek ten Boğaz da bir restorasyon çalışması...

BOĞAZA. sevgiyle gülümseyen bir ev... Özlem ve Halit Akyürek ten Boğaz da bir restorasyon çalışması... ev de Kuzguncuk un köy içi dokusunu, bugüne dek geçirdiği yangınlardan kalabilen ve 19. yy ın ikinci yarısıyla 20 yy ın başına tarihlenen sıra evler, tek evler, köşkler ve son dönem apartmanları oluşturuyor.

Detaylı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Köprüleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Köprüleri......................... 4 0.1.1 Gazimihal Köprüsü.................... 4 0.1.2 Beyazid Köprüsü.....................

Detaylı

Aziz Yuhanna Kilisesi

Aziz Yuhanna Kilisesi Aziz Yuhanna Kilisesi İzmir de herkes D.O.M. kilisesi olarak bilse de asıl adı kısaca Aziz Yuhanna Kilisesi olan İzmir Aziz Yuhanna Katedral Bazilikası, İzmir Latin Katolik Metropolitliği nin Katedralidir.

Detaylı

Önsöz 2. Bornova nın Tarihi 3. Peterson Evi 3. Charnaud Evi 4. Pierre Pagy Evi 4. Murat Evi 4. İngiliz Kilisesi St. Mary Magdalene 4.

Önsöz 2. Bornova nın Tarihi 3. Peterson Evi 3. Charnaud Evi 4. Pierre Pagy Evi 4. Murat Evi 4. İngiliz Kilisesi St. Mary Magdalene 4. İÇİNDEKİLER: Önsöz 2 Bornova nın Tarihi 3 Peterson Evi 3 Charnaud Evi 4 Pierre Pagy Evi 4 Murat Evi 4 İngiliz Kilisesi St. Mary Magdalene 4 Matthey Evi 5 Fernard Pagy Evi 5 Belhomme Evi Atatürk Kitaplığı

Detaylı

ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL DOLMABAHÇE SARAYI, SAAT KULESĐ VE CAMĐĐ TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul Dolmabahçe

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANADOLU SELÇUKLU CAMİİLERİ Konya Alâeddin Camii - 1155-1219 Niğde Alâeddin Camii 1223 Malatya Ulu Camii 1224

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number:XIII/1 Nisan/April2004, 169-180 İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Kadriye Figen VARDAR Osmanlı Devleti XVIII. yüzyıldan

Detaylı

HIGHGATE DE VINTAGE VE ÇAĞDAŞ ÇIZGILERIN ARMONISI

HIGHGATE DE VINTAGE VE ÇAĞDAŞ ÇIZGILERIN ARMONISI DEKO HOME Senem ÖZTÜRK / senem.ozturk@alem.com.tr www.architecta-interiors.com DOROTHEE JUNKIN HIGHGATE DE VINTAGE VE ÇAĞDAŞ ÇIZGILERIN ARMONISI Taşıdığı geleneksel ögeler ve karakteri korunurken, çağdaş

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti HALFETİ İLÇEMİZ Halfeti Şanlıurfa merkez ilçesine 112 km mesafede olan ilçenin yüzölçümü 646 km² dir. İlçe; 3 belediye, 1 bucak, 36 köy ve 23 mezradan oluşmaktadır. Batısında Gaziantep iline bağlı Araban,

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI SASANİLER (226-651) Sasaniler daha sonra Emevi ve Abbasi Devletlerinin hüküm sürdüğü bölgenin doğudaki (çoğunlukla Irak) bölümüne hükmetmiştir.

Detaylı

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ Yarım Gün Yemeksiz Sabah Turu Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları nın yönetildiği, Tarihi Yarımada nın kalbi olan Sultanahmet Meydanı. İmparator Justinian tarafından 6. yüzyılda

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul

Detaylı

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir.

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir. Atatürk Müzesi Müze binası, eski Adana nın merkezi olan tarihi Tepebağ da, 19. yüzyılda yapılmış geleneksel Adana evlerindendir. İki katlı, cumbalı, kırma çatılı, kâgir bir yapıdır. Bu özellikleri nedeniyle

Detaylı

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları PERVARİ İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 185 3.6. PERVARİ İLÇESİ 3.6.1. PALAMUT KÖYÜ UMURLU MEZRASI HANI Han Umurlu Mezrasının hemen dışındadır. Yapı üzerinde kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığını

Detaylı

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ Ulu Cami Medresesi, kuzey-batı köşesine sokulmuş olan Küçük Mescit ve onun bitişiğindeki muhdes bir yapı sebebiyle düzgün bir plân şeması ve âbidevi bir görünüş arz etmez. Bununla beraber

Detaylı

Itria vadisindeki yuvarlak loca:

Itria vadisindeki yuvarlak loca: Gezdikçe Gördükçe İzlen Şen Toker Itria vadisindeki yuvarlak loca: 104 Y uvarlak adı verilen bir yer... ve içinde San Giorgio Kilisesi... İtalya nın güneydoğusunda Puglia bölgesindeki Locorotondo kasabasının

Detaylı

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi Eski Mağara Camisi'ne Yeni Mağara Camisi'nin batı duvarının yanından gidilerek ulaşılmaktadır. Tamamen terk edilmiş olan yapının içinin ve cephesi her geçen gün daha fazla tahrip olduğu görülmektedir.

Detaylı

YAZ 2015 SAYI: 305. şehir tanıtımı

YAZ 2015 SAYI: 305. şehir tanıtımı YAZ 2015 SAYI: 305 58 59 şehir tanıtımı Çin in fuar şehri: Guangzhou GUANGZHOU, ZİYARETÇİLERİNE HEM TİCARET HEM ZİYARET İMKANLARINI BİR ARADA SUNUYOR. BAŞAR KURTBAYRAM TUR REHBERİ şehir tanıtımı 60 61

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ İran üzerinden geçerek Batı Anadolu'ya yerleşen Türk boyların dan bir bölümü 13. yüzyıl sonlarında

Detaylı

Beşparmak, Karakümes ve Marçal Dağları'ndan oluşan dağlara "Batı Menteşe Dağları" denir.

Beşparmak, Karakümes ve Marçal Dağları'ndan oluşan dağlara Batı Menteşe Dağları denir. Beşparmak, Karakümes ve Marçal Dağları'ndan oluşan dağlara "Batı Menteşe Dağları" denir. yukarıda adı geçen dağlardan oluşan "Doğu Menteşe Dağları" arasında arasında Çine Çayı Vadisi uzanır. Aydın iline

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

AKROPOLİS de ONARIM YÖNTEMLERİ Eylül-2011

AKROPOLİS de ONARIM YÖNTEMLERİ Eylül-2011 Bilgi Paylaştıkça Değerlenir AKROPOLİS de ONARIM YÖNTEMLERİ Eylül-2011 Tarihi eserlerin onarım ve güçlendirmesi ile ilgili önemli bilgi ve tecrübe birikimine sahip olan ACIBADEM Restorasyon Mimarlık İnşaat

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ 2017 1. Genel Hükümler 1.1.Kapsam Bu rehber Kocaeli 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerine ilave

Detaylı

MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ

MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı olarak 01 Kasım 2013 Cuma günü Koruma Kuramı ve Geleneksel Yapı Bilgisi I dersleri kapsamında

Detaylı

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Tur Danışmanımız: Doç. Dr. Deniz Esemenli, Sanat Tarihçisi Buluşma Noktası: Üsküdar Meydanı, III. Ahmet Çeşmesi önü Tur başlama saati: 09.00 Gezimizin

Detaylı

MERAKLI KİTAPLAR Kavramlar

MERAKLI KİTAPLAR Kavramlar MERAKLI KİTAPLAR Kavramlar Bu kitabın sahibi:... Tüm zamanların insanları, bütün dünyada, her zaman içinde yaşadıkları ve barındıkları bir yaşam alanına, bir eve ihtiyaç duymuşlardır. Öncelikle, mimari,

Detaylı

Sessiz Koza. Minehead de yer alan bu keyifli yaşam alanını tarif etmek için samimi, sıcak ve huzurlu demek yeterli...

Sessiz Koza. Minehead de yer alan bu keyifli yaşam alanını tarif etmek için samimi, sıcak ve huzurlu demek yeterli... Sessiz Koza Minehead de yer alan bu keyifli yaşam alanını tarif etmek için samimi, sıcak ve huzurlu demek yeterli... Hazırlayan SELİN AKAL GÜLMEZ FOTOĞRAFLAR UNIQUE HOME STAY Ocak 2016 ALLDecor 133 EVLER

Detaylı

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ JANDARMA KARAKOLU

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ JANDARMA KARAKOLU ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ JANDARMA KARAKOLU TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ Nisan 2013 GİRİŞ Atatürk Orman Çiftliği, kuzey-güney ve doğu-batı doğrultusunda genişleyen/gelişen bir yerleşke olarak tasarlanmıştır.

Detaylı

Helena Center Helena Wood Art. Elegance of The Wood

Helena Center Helena Wood Art. Elegance of The Wood Helena Center Helena Wood Art Elegance of The Wood HELENA WOOD ART. 1993 yılında sedef ve ahşap el sanatları sektörüne hizmet etmek üzere kurulmuştur. Türk el sanatlarının güzel sedef işlemelerinin en

Detaylı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Çarşıları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Çarşıları ve İş Merkezleri................ 4 0.1.1 Alipaşa Çarşısı(Kapalı Çarşı).............. 4 0.1.2

Detaylı

şehir tanıtımı İLKBAHAR 2015 SAYI: 304

şehir tanıtımı İLKBAHAR 2015 SAYI: 304 şehir tanıtımı İLKBAHAR 2015 SAYI: 304 56 57 Tarih, kültür ve masal şehri: Prag BU YIL 16. EFORT KONGRESİ NE ÇEK CUMHURİYETİ NİN BAŞKENTİ PRAG EV SAHİPLİĞİ YAPACAK. 27-29 MAYIS 2015 TARİHİNDE YAPILACAK

Detaylı

Kars Fethiye Camii önünde

Kars Fethiye Camii önünde 27 HAZİRAN 2010 PAZAR Yusufeli nden ayrıldık, hava kararmadan KARS a girdik. Ben Kars a ilk defa geliyordum. Önce Kale mahallesine gittik. Kars Kalesi ni uzaktan gördük. Bayrak dalgalanıyor. Kale Mahallesi

Detaylı

MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI EĞİTİM GEZİSİ

MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI EĞİTİM GEZİSİ MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI EĞİTİM GEZİSİ Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı, 07 Kasım 2014 Cuma günü Restorasyon Teknikleri II dersi kapsamında Ayvansaray, Balat, Fener

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE Mir (Cencekir) Kalesi:...9 Geramon Kilisesi...40 Halmun (Elamun) Kilisesi...4 Beyaz Köprü...46 Köprü...47 AVRUPA KONSEYİ DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ

Detaylı

MARSEILLES GEZİ MASSALIA MARSİLYA HAZİRAN 2011

MARSEILLES GEZİ MASSALIA MARSİLYA HAZİRAN 2011 MARSEILLES GEZİ MASSALIA MARSİLYA HAZİRAN 2011 Fransa nın PARİS ten sonra gördüğüm ikinci kenti. Akdeniz kıyısında. 4 gün kaldık. REMEE Projesinin davetlisi idik. Büyük bir kent Marsiya. Tarihi sorgulayan

Detaylı

Evlerin sokağa açılan kapıları düz atkılı ya da kemerli dikdörtgendir. Tek kanatlıdır ve ahşap ya da demirdendir.

Evlerin sokağa açılan kapıları düz atkılı ya da kemerli dikdörtgendir. Tek kanatlıdır ve ahşap ya da demirdendir. Konutlarda genellikle beyaz kesme taş, yer yer de bağdadi tekniğinde ahşap kullanılmıştır. Yerli dile 'Sacak' (Köşk) denen çıkmalar ahşap ya da taş konsollara oturan ahşap hatıllarla desteklenir. Orhan

Detaylı

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI BÖLÜM 1 : Genel Hükümler AMAÇ Madde 1: Konya Karatay Belediyesi, Nakipoğlu Camii ve çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içindeki uygulamaların; 5226-3386

Detaylı

Tarihi Evlerin Restorasyon ve İmar Projesi Projenin Önemi: Projenin amacı: Projenin Uygulanması: Projenin Maliyeti:

Tarihi Evlerin Restorasyon ve İmar Projesi Projenin Önemi: Projenin amacı: Projenin Uygulanması: Projenin Maliyeti: Tarihi Evlerin Restorasyon ve İmar Projesi Kutsal Mescid in kutlu komşularının evlerini restore ederek onlara karşı vefa borcumuzu öderken Aksa dan Müslümanları uzaklaştırıp Yahudilere yer açmaya çalışan

Detaylı

Muhteşem Bir Tabiat Harikası SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI

Muhteşem Bir Tabiat Harikası SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI Muhteşem Bir Tabiat Harikası SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI Harikulade bir tabii oluşum olan Milli Park, eşine az rastlanan tatlı ve tuzlu su ekosistemlerini bir arada bulundurması ve Afrika ile Avrupa arasındaki

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları

FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları 54 MİMARİ I FATİH SULTAN MEHMET İN SARAYLARI FATİH SULTAN MEHMET İN Sarayları Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Eski Saray (Beyazıt Sarayı) MİMARİ I FATİH SULTAN MEHMET İN

Detaylı

BEYAZ YALI Yalı dekorasyonu deyince, genellikle nostaljik çizgiler, eski ve yeniyi içiçe yaşatan dizaynlar, klasik, y a da y an klasik döşenmiş m ekanlar akla geliyor. Oysa, First için görüntüleûiğimiz

Detaylı

55. Yılında, Ege Üniversitesi Yayınları. Yayıma Hazırlayan; C. Orhan ÇETİNKALP EÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İZMİR

55. Yılında, Ege Üniversitesi Yayınları. Yayıma Hazırlayan; C. Orhan ÇETİNKALP EÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı İZMİR 55. Yılında, Ege Üniversitesi Yayınları Yayıma Hazırlayan; C. Orhan ÇETİNKALP EÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2010 - İZMİR 55. YILINDA EGE ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI Yayıma Hazırlayan: C. Orhan

Detaylı

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 562 ADA, 11 PARSEL RESTİTÜSYON AÇIKLAMA RAPORU

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 562 ADA, 11 PARSEL RESTİTÜSYON AÇIKLAMA RAPORU SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 562 ADA, 11 PARSEL RESTİTÜSYON AÇIKLAMA RAPORU SÜLEYMANİYE MAHALLESİ PAFTA NO:131 562 ADA 11 PARSEL Küçük Dolap Sokak Kapı No:2 MEVCUT DURUM: Süleymaniye yenileme

Detaylı

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLERE UYGUN TİP KONUT PROJESİ TRABZON-RİZE EVLERİ

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLERE UYGUN TİP KONUT PROJESİ TRABZON-RİZE EVLERİ YÖRESEL MİMARİ ÖZELLİKLERE UYGUN TİP KONUT PROJESİ TRABZON-RİZE EVLERİ Trabzon ve Rize, doğu Karadeniz'de topografya, iklim ve doğal çevre koşullarının hemen tümünü içeren bir ilimizdir. doğu Karadeniz

Detaylı

Samaruksayı Seyir olarak bilinen köyün eski adı, Cumhuriyetin ilk yıllarında,

Samaruksayı Seyir olarak bilinen köyün eski adı, Cumhuriyetin ilk yıllarında, İKİSU KÖYÜ YERİ VE NÜFUSU İkisu Köyü, bağlı olduğu Yomra İlçesi nin güneybatısında yer alır. Yomra İlçesi ne 4 km., Trabzon İli ne 16 km. uzaklıktadır. Bu uzaklıklar köyün giriş uzaklığıdır. Köyün girişindeki

Detaylı

En eski uygarlıklardan biri olan Mısır Uygarlığı Nil nehri vadisinde gelişmiştir. Mısır mimarisinin en önemli yapıtları Mısır Piramitleri dir.

En eski uygarlıklardan biri olan Mısır Uygarlığı Nil nehri vadisinde gelişmiştir. Mısır mimarisinin en önemli yapıtları Mısır Piramitleri dir. MISIR BAHÇELERİ En eski uygarlıklardan biri olan Mısır Uygarlığı Nil nehri vadisinde gelişmiştir. Mısır mimarisinin en önemli yapıtları Mısır Piramitleri dir. pramitler Mısırlıların kralarına yaptıkları

Detaylı

Katolikler bir hac yolculuğu gibi kilise yolunda dua ederek yürüyorlar

Katolikler bir hac yolculuğu gibi kilise yolunda dua ederek yürüyorlar 1845 Kapusen rahiplerin gelişi: Gürcistan'da yaşayan İtalyan asıllı 8 kapusen rahip yaşadıkları ülkeyi terk etmek zorunda kalmışlardı. Yolculuk sırasında Karadeniz üzerinden geçerken bu bölgede yalnız

Detaylı

SIRADIŞI FRANSIZ ŞATOLARI

SIRADIŞI FRANSIZ ŞATOLARI SIRADIŞI FRANSIZ ŞATOLARI 25 Mayıs 2017 itibariyle Her Perşembe / 3 Gece 4 Gün Loire, Fransa nın gözbebeği Şatoları, tarihsel dokusu ve şaraplarıyla ünlü bölgesi. Zamanın Rönesans döneminde donup kaldığı,

Detaylı

KARMA METAL CNC LAZER KESİM FERFORJE

KARMA METAL CNC LAZER KESİM FERFORJE KARMA METAL CNC LAZER KESİM FERFORJE Ferforje bir sanat olarak tanımlanmaktadır. Ferforje, Fransızca "Fer forgé" kelimesinden gelmektedir ve Fransızca'da "dövme demir" anlamına gelmektedir. Günümüzde Ferforje

Detaylı

TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE ve RESTORASYON DERSİ. Restitüsyon Rölöve Restorasyon Rehabilitasyon Renovasyon

TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE ve RESTORASYON DERSİ. Restitüsyon Rölöve Restorasyon Rehabilitasyon Renovasyon TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE ve RESTORASYON DERSİ Restitüsyon Rölöve Restorasyon Rehabilitasyon Renovasyon RESTİTÜSYON Tanımı ve örnekleri RESTİTÜSYON Sonradan değişikliğe uğramış, kısmen yıkılmış ya da yok

Detaylı

ÇEVRE İNCELEMESİ ESKİŞEHİR-TEPEBAŞI MUALLA ZEYREK İLKOKULU ÇEVRE İNCELEMESİ. HAZIRLAYAN: Cem ÖNER

ÇEVRE İNCELEMESİ ESKİŞEHİR-TEPEBAŞI MUALLA ZEYREK İLKOKULU ÇEVRE İNCELEMESİ. HAZIRLAYAN: Cem ÖNER ESKİŞEHİR-TEPEBAŞI MUALLA ZEYREK İLKOKULU ÇEVRE İNCELEMESİ HAZIRLAYAN: Cem ÖNER A) MUALLA ZEYREK İLKOKULUNUN TARİHÇESİ 1989-1990 Öğretim yılında 210 öğrenci ile eğitim-öğretime başlayan okulumuz, 1993-1994

Detaylı

SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ

SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ BAKİ SARISAKAL SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ (İSHAK PAŞA CAMİSİ) Selanik Alaca İmaret Camisi Alaca İmaret Camisi Selanik şehir merkezinin kuzey bölümünde bulunmaktadır. Aziz Dimitris

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ OTEL

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ OTEL 868 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ OTEL OTEL 869 AUGUSTOS OTELİ K onya İstasyon binasının karşısında bulunan yapı Bağdat demir yolu ile birlikte inşa edilmiştir. Oteli

Detaylı

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI

AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI AVUSTURYA VE MACARİSTAN DA TAHIL VE UN PAZARI Avusturya da un üretimi sağlayan 180 civarında değirmen olduğu tahmin edilmektedir. Yüzde 80 kapasiteyle çalışan bu değirmenlerin ürettiği un miktarı 500 bin

Detaylı

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ)

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Oniki Havariler Kilisesi olarak da bilinen Kümbet Camii, Kars Kalesi nin güneye bakan yamacında bulunmaktadır. Üzerinde yapım tarihini veren

Detaylı

BiLECiK KIRSALDA TASARIM ETKiNLiĞi KURŞUNLU KÖYÜ

BiLECiK KIRSALDA TASARIM ETKiNLiĞi KURŞUNLU KÖYÜ BiLECiK KIRSALDA TASARIM ETKiNLiĞi KURŞUNLU KÖYÜ 1 2 Kurşunlu Köyü, Eko Turizm konusundaki öncü girişimleriyle sadece Türkiye de değil dünyada da tanınan bir köy konumuna geldi. Bu gurur veren gelişmeler

Detaylı

KAYACIK KÖYÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kayacık Köyü nün isminin kaynağı hakkında iki rivayet bulunmaktadır. Bunlar şöyle açıklanabilir.

KAYACIK KÖYÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kayacık Köyü nün isminin kaynağı hakkında iki rivayet bulunmaktadır. Bunlar şöyle açıklanabilir. Araştırmanın Yapıldığı Kayacık Köyü Hakkında Genel Bilgiler KAYACIK KÖYÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER KAYACIK İSMİNİN KAYNAĞI Kayacık Köyü nün isminin kaynağı hakkında iki rivayet bulunmaktadır. Bunlar şöyle

Detaylı

26 I MİMARİ I TEPE PENCERELİ EVLER. Tekirdağ da Rakoczi nin Evi. Günümüzde Rakoczi Müzesi olarak kullanılmaktadır.

26 I MİMARİ I TEPE PENCERELİ EVLER. Tekirdağ da Rakoczi nin Evi. Günümüzde Rakoczi Müzesi olarak kullanılmaktadır. 26 I MİMARİ I TEPE PENCERELİ EVLER Tekirdağ da Rakoczi nin Evi. Günümüzde Rakoczi Müzesi olarak kullanılmaktadır. MİMARİ I TEPE PENCERELİ EVLER I 27 geleneksel mimaride Tepe Pencerelİ evler Yazı ve Fotoğraf:

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

BAYKAN İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

BAYKAN İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları BAYKAN İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 75 3.3. BAYKAN İLÇESİ 3.3.1. VEYSEL KARANÎ TÜRBESİ Baykan ilçesine bağlı Ziyâret beldesindeki Veysel Karanî Câmii ve Türbesi nin ne zaman ve kimler tarafında

Detaylı

Yaşam. Kandilli si. Hayalinizdeki. Yatırımın. Yaşamın ve

Yaşam. Kandilli si. Hayalinizdeki. Yatırımın. Yaşamın ve Hayalinizdeki Yaşamın ve Hep hayalini kurduğunuz o ev artık gerçek oluyor. Şehrin merkezinde, her yere yakın, bir o kadar da şehrin gürültüsünden uzakta, doğayla iç içe, sakin ve konforlu bir yaşam Yatırımın

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

AFRİKA DAKİ AKDENİZLİ TUNUS Türk Hava Yolları ile - 3 Gece 4 Gün

AFRİKA DAKİ AKDENİZLİ TUNUS Türk Hava Yolları ile - 3 Gece 4 Gün AFRİKA DAKİ AKDENİZLİ TUNUS Türk Hava Yolları ile - 3 Gece 4 Gün 04 07 Ekim 2014 Kurban Bayramı Turu Neden Gitmeli? Hem Afrika hem de Akdeniz in havasını teneffüs edebileceğiniz, kendine has kültürü ile

Detaylı

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n A Ç I L I Ş L A R A Ç I L I Ş L A R A PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun en güzel örneklerinden birini oluşturan Pertevniyal Valide

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI İZMİR FAYTONU

İZMİR TİCARET ODASI İZMİR FAYTONU İZMİR TİCARET ODASI İZMİR FAYTONU PROJE EKİBİ SENEM ÖZGÖNÜL HİTAY BARAN AHMET BÜKE OCAK 2008 İZMİR FAYTONU PROJESİ 19. yüzyıldan itibaren İzmir in ticari ve ekonomik yükselişi döneminde ortaya çıkan fayton,

Detaylı

KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ

KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ 2 www.mirasimiz.org.tr KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ Kudüs, Müslümanlarca kutsal sayılan bir şehirdir. Yeryüzündeki ikinci mescid, Müslümanların ilk

Detaylı

GÜNEY İTALYA TURUMUZ HAZIR

GÜNEY İTALYA TURUMUZ HAZIR GÜNEY İTALYA TURUMUZ HAZIR 18-25 Ekim tarihleri arasında Napoli,Pompei, Sorrento, Matera, Lecce, Alberobello ve Bari gibi İtalya'nın en gözde şehirleri ile sahillerini görme fırsatı bulabileceğiniz turumuz

Detaylı

Cumhuriyet Dönemi nde ;

Cumhuriyet Dönemi nde ; O Orta Asya Türklerinin bahçe düzenlemeleri hakkındaki bilgilerimiz oldukça kısıtlıdır. Bunun en büyük nedeni belki de Türklerin mekan olusturmada toprak, kerpic gibi cabuk dağılan malzeme kullanmalarının

Detaylı

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin 80 81 de taçlandırmaktadır. Nitekim Mersin Serbest Bölgesi; 9 bine yakın istihdamı ve Türkiye de faaliyet gösteren 19 Serbest Bölge içerisinde

Detaylı

MEDRESE VE İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ İNŞA PROJESİ- VİETNAM

MEDRESE VE İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ İNŞA PROJESİ- VİETNAM MEDRESE VE İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ İNŞA PROJESİ- VİETNAM İHH Projeler Birimi ARALIK 2013 PROJENİN KONUSU Bu proje, Vietnam ın Hochiminh City bölgesinde 639,98 metrekare büyüklüğünde 3 katlı bir Medrese ve

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI

AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI (KİLİSESİ) KAZISI AYASULUK (SELÇUK) KALESİ Ayasuluk Tepesi nin en yüksek yerine inşa edilmiş olan iç kale Selçuk İlçesi nin başına konulmuş bir taç gibidir. Görülen kale

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR T.. KÜLTÜR VE TURİZM AKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI ÖLGE KURULU KARAR TOPLANTI TARİHİ VE NO : 30.01.20172 35.002/1 KARAR TARİHİ VE NO : 30.01.2011789 T ^ ' İZMİR İzmir İli, ııca İlçesi'nde

Detaylı

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU A. PLANLAMA TANIMI Planlama alanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik

Detaylı

PULLMANTUR MONARCH İLE BALTIK BAŞKENTLERİ BERLİN

PULLMANTUR MONARCH İLE BALTIK BAŞKENTLERİ BERLİN PULLMANTUR MONARCH İLE BALTIK BAŞKENTLERİ BERLİN EKSTRA TUR PAKETİ 1 - STOCKHOLM ŞEHİR TURU Tur süresi: 4 saat 60 Limandan ayrılıp Stockholm u gezmek üzere yola çıkacağız. Otobüsle Fjallgatan a gidip güzel

Detaylı

CEHENNEM KAYIKÇISI Daha önceden dünyanın ilk kilisesi St. Piyer i bir çok kez görmüştüm. Burada her 29 Haziran tarihinde ayin yapıldığını, bu tarihte buraya gelen hıristiyanların hacı olduğunu biliyordum.

Detaylı

PULLMANTUR HORIZON İLE PORTOFINO DA AŞK

PULLMANTUR HORIZON İLE PORTOFINO DA AŞK 1 - VALETTA PULLMANTUR HORIZON İLE PORTOFINO DA AŞK EKSTRA TUR PAKETİ Tur süresi: 4 saat 55 Varışımız takiben otobüslerimize biniyoruz ve Valetta turumuza başlıyoruz. İlk durağımız Barakka Bahçeleri, burada

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM Öğrencinin adı- soyadı: ERDEM EGE MARAŞLI Proje Danışmanı: MÜGE SİREK Bahçeşehir - İSTANBUL Kentsel Dönüşüm Son günlerde haberlerde gazetelerde çok fazla rastladığımız

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor

Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon un davetiyle Bodrum a gelen Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor. Van Mustafa Cengiz Ortaokulu Mor Menekşeler

Detaylı

FOSSATİ'NİN "AYASOFYA" ALBÜMÜ

FOSSATİ'NİN AYASOFYA ALBÜMÜ FOSSATİ'NİN "AYASOFYA" ALBÜMÜ Ayasofya, her dönem şehrin kilit dini merkezi haline gelmiştir. Doğu Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'da inşa ettirdiği en büyük kilisedir. Aynı zamanda dönemin imparatorlarının

Detaylı

hayallerin ötesinde ENERJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

hayallerin ötesinde ENERJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. hayallerin ötesinde ENERJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 0424 247 47 66-0532 546 42 38 bilgi@armadaelaziz.com www.armadaelaziz.com Çaydaçıra Mah. Hacı Ali Efendi Sk. No:7 Elazığ g ü z e l y a ş a m a k s a n

Detaylı

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 461 ADA, 6 PARSEL RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU İLE İLİŞKİLİ FOTOĞRAF VE GÖRSELLER

SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 461 ADA, 6 PARSEL RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU İLE İLİŞKİLİ FOTOĞRAF VE GÖRSELLER SÜLEYMANİYE YENİLEME ALANI, 2. BÖLGE, 461 ADA, 6 PARSEL RÖLÖVE AÇIKLAMA RAPORU İLE İLİŞKİLİ FOTOĞRAF VE GÖRSELLER TARİHİ YAPININ FOTOĞRAFI Foto no: F01 BÖLGEYE AİT TARİHİ PERVİTİTCH HARİTASI TESCİLLİ YAPI

Detaylı

Yeni Yerler keşfetmek lazım

Yeni Yerler keşfetmek lazım Yeni Yerler keşfetmek lazım Dans, Eğlence Diyorsanız! Rio Sizi Bekliyor Rio Hakkında Rio de Janeiro, Brezilya'nın 26 eyaletinden birisinin başkenti ve Brezilya'nın en büyük ikinci kentidir. Ekvatoral iklimin

Detaylı