ĠÇĠNDEKĠLER. 1. GĠRĠġ 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠÇĠNDEKĠLER. 1. GĠRĠġ 3"

Transkript

1

2 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ 3 2. SOSYAL DEĞĠġME ve KALKINMA SÜRECĠNDE ULAġIM Şehir Canlı Bir Hücredir: Bütün Yapılar Birbirini Etkiler Ulaşım İmkânları Sosyal Değişme ve Kalkınma 4 3. ġehġr-ġçġ ULAġIM POLĠTĠKALARI Geleneksel Politikalar Taşıt Öncelikli Dönem: Ulaşım Planlaması Dönemi: Çağdaş Politikalar İnsan Öncelikli Dönem: Taşıt Talebi Dönemi: Yaşanabilir Şehir ve Sürdürülebilir Ulaşım Politikaları 8 4. ULAġIMDA RAYLI SĠSTEMLER in TARĠHĠ SEYRĠ Raylı Sistemler in Dünyadaki Tarihi Seyri Raylı Sistemler in Türkiye deki Tarihi Seyri ġehġr-ġçġ ULAġIM ve ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ Şehir-İçi Ulaşım ve Gürültü Kirliliği Şehir-İçi Ulaşım ve Hava Kirliliği Şehir-İçi Ulaşım ve Trafik Kazaları ULAġIM ve TOPLU TAġIMA Trafik Şehir-İçi Ulaşım ve Trafik NEDEN HAFĠF RAYLI SĠSTEM Şehir-İçi Toplu Taşıma Türleri Düşük Kapasiteli Türler: Ara Toplu Taşıma Orta Kapasiteli Türler: Yüzeysel Taşıma Yüksek Kapasiteli Türler: Hızlı Taşıma Şehir-İçi Raylı Sistem Türleri Cadde Tramvayı Hafif Raylı Sistem Hafif Metro Metro Banliyö Üst Yollu Elektrikli Taşıt Lastik Tekerlekli Raylı Sistem Hafif Raylı Sistem İnşası ve Şehir Nüfusu Büyüklüğü Hafif Raylı Sistem in Teknik Özellikleri 21 2

3 8. HAFĠF RAYLI SĠSTEM ĠN ÜSTÜN ÖZELLĠKLERĠ Emniyet Akıllı/Elektronik Bilet Kullanımı Verimlilik ve Hız Sosyal Devlet İlkesi Çevre Dostluğu Entegre Ulaşıma Elverişlilik Toplu Taşıma Sistemine Cezp edicilik Trafik Kazalarına Tedbir Vakit Tasarrufu Besleyici Hatlar ULAġIM ve ġehġr-ġçġ ULAġIM Sürdürülebilir Şehir-İçi Ulaşım Politikası Sürdürülebilir Şehir-İçi Ulaşım Planlaması İlkeleri Erzurum Ulaşım Ana Planı Ulaşım Ana Planı İlkeleri Ulaşım Ana Planı Ulaşım Sistemi nin Tahlili ve Ulaşım Etüdü Hedef Yılın Tesbit Edilmesi Arazi Kullanım Kararları ve Biçimi Mevcut Durum ve Beklentiler Anketi Trafik Analiz Bölgeleri ve Yolcu Talep Tahmini Ulaşım Ana Planı ile Nazım İmar Planı Uyumu Ulaşım Modeli Teşkili Erzurum Şehir-İçi Ulaşım ve Trafik Kongresi EMSAL MALĠYET ANALĠZLERĠ ve PROJE SAFAHATI Türkiye deki Bazı Hafif Raylı Sistemlerin Maliyetleri Dünya daki Bazı Hafif Raylı Sistemlerin Maliyetleri Amerika daki Bazı Hafif Raylı Sistemlerin Maliyetleri En Düşük ve En Yüksek Maliyetli Hafif Raylı Sistemler Siyasi Karar ve Mali Kaynak İhale Edilmesi Gereken Ana Yatırım İşleri Plan Proje ve Kredi Safahatı SONUÇ 45 Yaşanabilir Bir Şehir ve Sürdürülebilir Bir Şehir-İçi Ulaşım İçin Hafif Raylı Sistem Bir Mecburiyettir! 45 KAYNAKLAR 47 3

4 ÖNSÖZ Büyüme ve gelişme sürecindeki şehirlerin temel meselelerinden biri de toplu taşımadır. Dünyanın bütün gelişmiş kentlerinde bu sorun raylı sistemler devreye sokularak çözülmeye çalışılıyor. Erzurum, şehirleşme açısından son yıllarda önemli gelişmeler gösteriyor. Yenişehir, Dadaşkent, Yıldızkent adeta birer uydu kent görünümü kazandı. Kış turizminin gelişmesiyle birlikte, kayak yolu önemli bir yerleşim merkezi halini aldı. Kombina civarı gün geçtikçe büyüyor. Bu fiziki yatay yayılmayla birlikte, şehir merkezindeki hareketli nüfus önümüzdeki yıllarda artış gösterecek. Şehir merkezlerini ilgilendiren geleceğe yönelik yatırımlarla ilgili planlar hazırlanırken, göç nedeniyle il nüfusundaki azalmayı olumsuz bir faktör olarak değerlendirmek yanıltıcı olabilir. Erzurum, hızla göç veren ve nüfusu azalan bir şehir, böyle bir şehre raylı sistem gerekir mi? yaklaşımını, bu açıdan gerçekçi bulmuyoruz. Hafif Raylı sistem sözkonusu olduğunda, Merkezi nüfus hareketliliği ve raylı sistemle taşınacak hedef yolcu kitlesi hesaba alınmalıdır. Bu açıdan baktığımızda Erzurum un kent merkezli nüfus hareketliliğinin önümüzdeki on yılda büyük artış göstereceğini söyleyebiliriz. Mevcut Üniversite nin elli bine yakın öğrencisi potansiyel raylı sistem in hedef kitlesidir. Bu rakama Erzurum Teknik Üniversitesi nin ve açılacak diğer Vakıf Üniversitelerinin öğrenci potansiyelini de ekleyebiliriz. Sağlık Merkezi olma yolundaki Erzurum, önümüzdeki yirmi yılda sağlık turizmi patlaması yaşayabilir ve şifa arayan toplulukların ulaşımında raylı sistem bulunmaz bir imkân olarak karşımıza çıkabilir. Kış Turizmi nin yaratacağı ek taşıma talebi de göz önünde tutulmalıdır. Görüldüğü gibi, geleceğin Erzurum unda toplu taşıma olursa iyi olur tarzında bir yatırım olarak değil, olmazsa olmaz bir proje olacaktır. Çağdaş şehircilik, geleceğin kenti ni planlamaktır. Raylı sistem geleceğin Erzurum u için temel bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu projeyi sadece muhtemel yolcu kapasitesi ve maliyet açısından da düşünemeyiz. Bu hizmet, belirtmeye çalıştığımız unsurların yanı sıra 4

5 Asrın ipekyolu merkezi olma iddiasındaki Erzurum için bir prestij yatırımı olacaktır. Büyükşehir Belediyemizin ve ona destek olacak Hükümet in böyle prestijli bir projeye imza atması bize gurur verir. Şu soğuk memlekette insanımıza sımsıcak, kaliteli, çağdaş bir toplu taşıma imkânı sunanlar, şehrin hizmet tarihine geçeceklerdir. Belediyeler ve diğer kamu kuruluşlarının bürokratik yapıları, kendi kuruluşlarının görev tanımlarının gerektirdiği hizmetleri belli bir öncelik ve plan dahilinde yerine getirirler. Belediyeler ve kamusal hizmetle görevli diğer kuruluşların tepe yöneticileri bir yandan bu rutin görevlerin en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlarken, diğer yandan da onlara ilaveten büyük projeleri hayata geçirebilirlerse fark yaratırlar..., hizmet Lideri konumuna yükselirler. Özellikle Belediyeler ve kamu kuruluşlarında görev yapan bu tür yaratıcı-girişimci yöneticiler, şehirlerini dönüştürmeyi, hizmet atağına geçirmeyi başarmışlardır. Yaratıcı-girişimci üst yöneticiler, az sayıda ama önemli projeleri hayata geçirmekle bu unvana kavuşmuşlardır. Erzurum un kaderini ellerinde bulunduran yöneticilerimizin bu üstün vasıfları taşıdığından şüphe duymuyorum. ENER DüĢünce ve Strateji Derneği olarak uzun süredir gündemimizde olan bu konuyu, gazeteci olarak 2005 yılından bugüne kadar muhtelif vesile ve aralıklarla defalarca kaleme aldık. Sivil kitle örgütleri ve birçok yazar da bu konuda çaba gösterdi. Sonuç olarak proje, toplumda genel kabul gördü. Şu anda proje konusunda yeterli toplumsal talebin olduğunu müşahade ediyoruz. ENER Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mükremin UZUN, konu üzerinde ciddi araştırmalar yaptı. Sistemin dünya ve Türkiye deki uygulamalarını inceledi. Sayısız kitap ve makale üzerinde çalıştı. Ortaya güzel bir metin çıkardı. Kendisine çok teşekkür ediyor, bu çalışmanın şehir kamuoyunda projenin tekrar tartışılmasına vesile olmasını diliyorum. Seçim öncesinde bütün siyasi partilerin yerel yöneticilerinin bu konuya özel ilgi göstermeleri ve konuyu Parti Liderleri düzeyinde ele almalarının, şehrin çıkarı için zaruret arzettiğine inancım tamdır. VAHDET NAFĠZ AKSU ENER Düşünce ve Strateji Derneği Başkanı 5

6 1. GĠRĠġ Ulaşım ve iletişimin hızla gelişmesi, bu sahadaki teknolojik değişim ve yeniliklerin sürekli hale gelmesi, şehirleşme sürecini hızlandırmaktadır. Hızlı ve düzensiz şehirleşme ile birlikte hiçbir planlamaya konu olmamış nüfus hareketleri, bazı meselelerin ortaya çıkmasına sebep olmakta, şehir hayatı nı her gün biraz daha zorlaşmaktadır. Şehirdeki gündelik hayat, tedrici olarak sürdürülebilir olmaktan çıkmakta, zamanında halledilmeyen her mesele, gün geçtikçe içinden çıkılamaz hale gelmektedir. Sanayii ve teknolojideki değişim ve gelişim, ulaşım sektörünü de aksetmekte, ulaşım imkânları kısa sürede büyük mesafe katetmektedir. Ancak, ulaşım sektöründeki bu değişim, beraberinde arzu edilmeyen sıkıntılara da sebep olmaktadır. Gelişmiş ülkelerde genel olarak toplu taşıma, özel olarak da raylı sistemler e öncelik veren ulaşım planlama çalışmaları muayyen bir mesafe katetmiştir. Bu çalışmalarda, özel otomobil kullanımının teşvik edilmesinden imtina edilerek raylı sistemlere öncelik verilmektedir. Günümüzde hızla artan nüfus, işgücü ve trafikteki araç sayısına paralel olarak ekonomik ve verimli bir ulaşım sistemi oluşturmanın temel şartı, diğer taşıma sistemleri ile koordineli (birbiri ile bağlantılı) ve entegre (birbirini tamamlayan, bütüncül) bir raylı sistem ağının oluşturulmasıdır. 1 Özellikle düşük yolcu kapasiteli araçlar ve özel araçlarla yapılan ulaşım sonucu, cadde ve sokaklar taşıtlarla dolmakta, trafik sıkışmakta, hava kirliliği ve gürültü, insan sağlığını olumsuz yönde etkilemekte, enerji ve zaman yönünden büyük kayıplar ortaya çıkmaktadır. 2 1 Remzi Toprak, "Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri", Trafik, Gazi Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü Trafik Planlaması ve Uygulaması ABD Bülteni, S:13, 1999, Ankara. 2 Remzi Toprak, a.g.m. 6

7 Asrımızda şehirliler, daha çevreci, daha emniyetli, daha hızlı ve kaliteli taşıma sistemlerine ihtiyaç duymakta ve bunlara uygun ulaştırma politikalarının geliştirilmesini talep etmektedir. 2. SOSYAL DEĞĠġME ve KALKINMA SÜRECĠNDE ULAġIM Ulaşım imkânları, bir toplumun sosyal değişme ve gelişmesinin birer göstergesidir. Ulaşım imkânlarının gelişmemiş olması, sosyal değişme ve gelişmeyi de aynı yönde etkilemektedir ġehir Canlı Bir Hücredir: Bütün Yapılar Birbirini Etkiler Şehirler; ulaşım ve hareketlilik, enerji planlaması, arazi kullanımı, çevre yönetimi, su ihtiyacının karşılanması, kamu sağlığı, güvenlik ve sair hayatî sektörlerin işlediği canlı organizmalardır. Bu sektörlerden herhangi birine yapılan bir müdahale, diğer sektörlerin gelişim ve değişimini etkilemektedir. Ulaşım sektörü, arazi kullanımı ve kalkınma politikalarından etkilenmekte, hem de bu çalışmaları etkilemektedir. 3 Bu sebeple, sektörlerin birbirlerine olan etkileri dikkate alınmalı; bu etkiler, şehir politikaları ile uyumlulaştırılmalı, her bir proje ve müdahale birbiriyle uyumlu ve tutarlı olmalıdır. Nüfus artışı ve göçler in mütemadiyen beslediği şehirlerin büyümesi genel temayül olarak, konutların ve ticari yapıların, şehir merkezinden nisbi olarak uzak bölgelere taşınması ile sonuçlanmaktadır. Bu bölgelerde yaşamayı tercih eden şehirliler; daha uzun seyahat, seyahat etmek için daha yüksek maliyet ve daha fazla zaman sarfetmektedirler. Bu sebeple şehir içindeki seyahat süresini kısaltıp, ulaşım maliyetini düşürecek ve zaman israfına mani olacak her politika, şehir organizmasına bir müdahale olmakta, her müdahale diğer sektörlere etki etmektedir. Bu durumda takip edilmesi gereken politika, nüfus yerleşimlerinden ve yapılaşmadan önce şehir-içi ulaşımın planlanmasıdır UlaĢım Ġmkânları Sosyal DeğiĢme ve Kalkınma Yirmibirinci asrın dünyasında, yeterli ve çağdaş ulaşım hizmeti olmaksızın iktisadi ve sosyal hayatı canlı ve hareketli tutmak mümkün değildir. Hızlı şehirleşme, sanayileşme ve nüfus artışının beraberinde getirdiği günümüz meseleleri hiç şüphesiz ulaşım sektöründe de 3 Claudio Ması, UITP Düzenleyici İdareler Komitesi, Kentsel Yönetim, Toplu Taşıma ve Düzenleyici İdarelerin Rolü, (Çev: Sibel Gürsoy), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Teknik Eğitim ve Kültür Bülteni, Ocak-Mart 2010, İstanbul. 7

8 hissedilmektedir. Ulaşım, kendi başına bir ekonomik faaliyet olduğu gibi diğer sektörlerle de yakın münasebeti olan bir sektörüdür. Sosyal kalkınma, sadece iktisadi büyüme olmayıp; sosyal, siyasi ve kültürel gelişmeyi de ihtiva eder. Sosyal kalkınmanın temelinde sosyal hareketlilik yatar. Sosyal hareketliliği mümkün kılan unsur ise; ulaşım imkânlarıdır. 4 Toplumun ulaşım imkânları ne kadar yaygın, etkili ve hızlı ise, sosyal hareketlilik de o kadar hızlı olur. Sosyal hareketliliğin hızı ve canlılığı; siyasi, iktisadi ve kültürel değişim ve gelişimi de hızlandırır. Sosyal kalkınma teorileri incelendiğinde, hemen hepsinin kalkınma ve gelişmeyi, sosyal ve ekonomik hareketliliğe dayandırdığı görülmektedir. Buna göre, toplum ne kadar hareketliliğe sahip ise, o kadar kalkınma ve gelişmeye açık ve elverişli demektir. 5 Sosyal ve ekonomik hareketliliğe imkân veren en etkili vasıta ise ulaşımdır. Bu sebepledir ki, kalkınma ve gelişme sürecini hızlandıran en önemli unsurlardan biri ulaşım alt yapısı dır denilebilir. Bir ülkedeki ulaşım ağının en geniş anlamda kalitesi, bir gelişme ölçütü olarak değerlendirilmektedir. Toplum, ulaşımla birlikte hareketlilik kazanır; insanlar dar bir çevreden ziyade, toplumun bütün kesimleriyle irtibat kurmaya başlar. Zamanla durgun/ durağan bir hayattan kurtularak mütemadiyen faal hale gelir. Dünya görüşü, kıymet hükümleri ve yaşama biçimi değişir. Bilgi ve görgü arttıkça, yeniliklere ihtiyaç duyulur. Sosyal, siyasi, kültürel ve iktisadi faaliyetler hız kazanarak kalkınma ve gelişme göstergeleri yükselir. Tarihte büyük medeniyetler kurmuş toplumların önemli ticaret yolları üzerinde yerleşmiş olması rastlantı değildir. İpekyolu ve Baharatyolu güzel birer misal olarak zikredilebilir. Bu sebeple ulaşım, zenginliğin ölçüsüdür ve ulaşım ağları, geçtiği yolları coğrafyaları abad etmiştir. Sosyal hareketliliğin bir icabı olarak değerlendirilen şehirleşme ise, toplumun iktisadi ve sosyal gelişmişliğinin bir nişanesi olarak kabul edilmektedir. Benzer şekilde; ulaşım sahasında gelişmiş teknoloji ile tesis edilmiş modern raylı sistemler e sahip olmak ve bu sahadaki teknolojik yenilikleri takip etmek de iktisadi kalkınmışlığın bir göstergesidir. 3. ġehġr-ġçġ ULAġIM POLĠTĠKALARI 4 Fazıl Çelik, Ulaştırma-Toplumsal Kalkınma İlişkisi ve Türkiye'nin Ulaştırma Politikaları, TMMOB Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Makine Mühendisleri Odası Ankara Şubesi III.Ulaşım ve Trafik Kongresi Tebliğleri, Mayıs.2001, Ankara. 5 Fazıl Çelik, a.g.m. 8

9 Şehir-içi ulaşım politikalarının dünyadaki tarihi seyri tedkik edildiğinde, genel olarak iki politik anlayışın hakim olduğu görülür. 6 Bunlardan biri geleneksel ; diğeri ise, çağdaş politikalardır Geleneksel Politikalar Taşıt Öncelikli Dönem: Dünyadaki gelişmeler dikkate alındığında, bu dönemde özel araçların sayısında ciddi bir artış meydana gelmiştir. Halkın özel otomobillere rağbet etmesi, toplu taşıma araçlarına yönelik talebi düşürmüştür. Trafiğe çözüm üretebilmek maksadıyla şehirlerde yeni yol ağları inşa edilmiştir. Bu dönemde toplu taşıma, kayda değer bir tercih sebebi olmamıştır Ulaşım Planlaması Dönemi: Bu dönemde özellikle büyükşehirlerde trafik sıkışıklığı ciddi bir mesele halini almaya başlamış, kirlilik ve gürültü kaygı verici boyutlara ulaşmıştır. Dünyada özel otomobil kullanımının revaçta olduğu bu dönemde, A.B.D. Başkanı Richard Nixon, 1969 yılında yaptığı konuşmasında otobüs, tren ve metronun mecburiyetinden bahsetmiştir yılında bir rapor yayınlayan James M. Buchanan isimli bir bilim adamı ise, 9 otomobilin ulaşım için çok pahalı ve netameli bir çözüm olacağını iddia ederek, nüfusu 100 bini aşan şehirlerde mutlaka başka sistemlerin geliştirilmesi gerektiğini beyan etmiştir ÇağdaĢ Politikalar Şehir-içi ulaşım politikalarında, yukarıda belirtilen geleneksel yaklaşımlar tamamıyla ulaşım arzının planlanması na yönelik iken, günümüzde ulaşım yatırımları, ulaşım talebinin yönetilmesi ni de ihtiva etmektedir. 6 İsmail Hakkı Acar, Kent İçi Trafik Sorunlarının Hafifletilmesinde Güncel Yöntemler ve Talep Yönetimi, 4.Toplu Taşım Kongresi Tebliğleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, 1994, Ankara. 7 Güngör Evren, Türkiye Ulaştırma Politikalarına Eleştirel Bir Bakış, II.Ulaşım ve Trafik Kongresi Tebliğleri, TMMOB Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Makine Mühendisleri Odası Yayını, 1999, Ankara. 8 Güngör Evren, Kentsel Ulaşımda Raylı Sistemler, I.Toplu Taşım Kongresi Tebliğleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Ankara. 9 James M. Buchanan (d.1919). Amerikalı bir iktisatçıdır senesinde Nobel Ekonomi Ödülünü almıştır. 10 E.S.Kancabaş, Urban Transportatıon Plannıng Applıcatıons In Developed and Developıng Countrıes, And Analysıs of Trasportatıon System In Ankara On The Basıs Of Raıl Transıt, Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998, Ankara. (Aktaran: M.Kürşat Çubuk, Türkmen Mutlu) 9

10 1970'lerin sonlarından başlayarak daha çok kabul gören ve genellikle yolculuk talep yönetimi olarak adlandırılan politika da böyle bir yaklaşımdan doğmuştur. 11 Geleneksel yaklaşımlarda artan talebe paralel olarak arz da artırılmakta; çağdaş yaklaşımlarda ise talep, özel tedbirlerle yönlendirilerek, mevcut arzın artırılmaması tercih edilmektedir İnsan Öncelikli Dönem: Şehir-içi ulaşım politikaları açısında bu dönemde daha gerçekçi, ekonomik ve uygulanabilir projeler gündeme gelmiştir. Ulaşımda geleneksel yaklaşım döneminde araçların taşınması öncelikli iken, çağdaş yaklaşım döneminde insanların taşınması öncelikli olmaya başlamıştır. 12 Otomobil sayısının artmasına paralel olarak ortaya çıkan trafik melesinin teknoloji ile halledilemeyeceği ve toplu taşıma sistemlerine ihtiyaç duyan büyük kitlelerin var olduğu fark edilmiş, böylece taşıt yerine insan öncelikli planlar yapılmıştır. Ayrıca ekolojik kaygı ve estetik değerler in ön plana çıkması, toplu taşıma araçlarının birer hal çaresi olarak görülmesini sağlamıştır yıllarında petrol krizi nin patlak vermesi de toplu taşımayı teşvik eden siyaseti güçlendirmiştir Taşıt Talebine Yönelik Uygulamalar Dönemi: Şehir-içi ulaşımın rahatlatılması ve sürdürülebilmesi için tek çıkar yolun toplu taşıma sistemlerinin geliştirilmesi olduğunun anlaşılmasıyla birlikte, yolcular için güvenilir toplu taşımacılık sistemlerinin kurulması ve özel otomobil sürücülerinin de özendirici ve caydırıcı birtakım uygulamalarla toplu taşıma sistemine çekilmesi bu dönemin temel stratejisidir. 13 Bu yaklaşım içerisinde başta raylı sistemler olmak üzere, şehir merkezlerinde büyük kapasiteli toplu taşımacılık sistemine öncelik verilmeye ve entegre (birbirini tamamlayan, bütüncül) toplu taşımacılık sistemleri projelendirilmeye başlanmıştır. Toplu taşımada geleneksel yaklaşımlar ile çağdaş yaklaşımlar arasındaki farklılıklar aşağıdaki gibi özetlenebilir: 14 Geleneksel Yaklaşımlar Çağdaş Yaklaşımlar 11 M.Kürşat Çubuk, Türkmen Mutlu, Ankara da Raylı Ulaşım, Gazi Ünv. Mühendislik ve Mimarlık Fak. Dergisi, C:18, No:1, s , 2003, Ankara. 12 E.Yılmaz, "Hızlı Tren", Bilim ve Teknik, S:362, 1999, Ankara. 13 M.Kürşat Çubuk, Türkmen Mutlu, a.g.m. 14 Cüneyt Elker, Çağdaş Ulaşım Politikaları, II.Ulaşım ve Trafik Kongresi Tebliğleri, TMMOB Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Makine Mühendisleri Odası Yayını, 1999, Ankara. 10

11 Ulaşım arzı planlanır. Ulaşım talebi yönlendirilir. Ulaşımda taşıtlara öncelik verilir. Ulaşımda insanlara öncelik verilir. Amaç, ilave kapasite yaratmaktır. Amaç, mevcut altyapıyı verimli kullanmaktır. Yolculuk dağılımı veri olarak alınır. Yolculuklar toplu taşımaya kaydırılır. Otomobil kullanıcılarının meseleleri halledilir. Bütün toplumun ulaşım ihtiyacı gözetilir. Sermaye yoğun yatırımlar yapılır. Küçük / gerçekleşebilir yatırımlar yapılır. Geri dönülmez kararlar alınabilir. Esnek kararlar alınır. Fiziki yapıya dayalı çözümler ağırlıklıdır. Çözümler idari ve ekonomiktir. Kararlar öncelikle inşaata yöneliktir. Kararlar, öncelikle çevreye duyarlı kararlardır YaĢanabilir ġehir ve Sürdürülebilir UlaĢım Politikaları Sosyo-ekonomik kalkınmanın hızı, sosyal hareketliliğe; sosyal hareketliliğin hızı da ulaştırma altyapısının kaliteli olmasına bağlıdır. Bu yüzden kaliteli ulaştırma yatırımları büyük önem taşımaktadır. Ancak bu dev yatırımlar yapılırken, istikbale matuf geniş kapsamlı planlar yapılarak, zaten sınırlı olan kaynaklar akılcı bir şekilde kullanılmalıdır. Ulaştırma ağında alt sistemler in birbirleriyle koordineli olarak nasıl çalışacağı önceden sağlıklı ve gerçekçi bir şekilde tesbit edilmelidir. Ulaştırma sistemleri (otomobil trafiği, otobüs hatları, raylı sistemler, vs) birbiriyle koordineli ve entegre bir şekilde planlanmalıdır. Sistemlerinin ayrı ayrı planlanmasının ekonomik bakımdan pahalı, verimlilik bakımından ise düşük verimlilik göstergelerine sahip olduğu bilinmektedir. 15 Ulaştırma sistemleri bir canlının kan dolaşımı sistemine benzetilebilir: Demiryolu, dolaşım sisteminin ana damarları, karayolu ise kılcal damarları gibidir. Ana damarları olmayan ve kılcal damarlarla hayatı idame ettirmeye çalışan bir canlının durumu ne ise, demiryolu olmayan ve sadece karayolu ile sosyal ve ekonomik hayatını devam ettirmeye çalışan ülkenin durumu da odur. 16 Kanımızın damarlarda dolaşımı sayesinde hem hücreler beslenmekte hem de vücudun canlılığı devam etmektedir. Tıpkı kan dolaşımı gibi ulaşım ağı da hem insanların en uygun şekilde ulaşımını temin etmeli hem de şehirlerin yaşamasına imkân tanımalıdır. Yapılması gereken, coğrafi şartlar ve mekân özellikleri dikkate alınarak en uygun ulaşım sisteminin tercih edilerek kaliteli, ekonomik ve emniyetli bir taşıma hizmetinin üretilmesi ve şehirlilerin hizmetine sunulmasıdır. Sanayi devrimi ile birlikte şehirlerde, işyeri mekânları ile iskân sahaları farklılaşarak birbirinden ayrılmış ve uzaklaşmıştır. Evlerle işyerlerinin fiziki mekân olarak birbirinden ayrılması ve uzaklaşması, şehir-içi ulaşım ihtiyacını doğurmuştur. 15 A.Dumanoğlu, F.Çelik, "Doğu Karadeniz Bölgesinde Altyapı Sorunu ve Ulaşım, II.Karadeniz Kalkınma Kurultayı Tebliğleri, Karadeniz Teknik Ünv., Ekim 1999, Trabzon. 16 Fazıl Çelik, a.g.m. 11

12 Şehir-içi ulaşım için öncelikle karayolu nun tercih edilerek ferdi çözümler üretilmesi; trafik sıkışıklığı, hava kirliliği, gürültü kirliliği, akaryakıt sarfiyatının artışı, ulaşımın daha pahalı hale gelmesi ve çeşitli girdi fiyatlarının artması ile birlikte ulaşım maliyetlerinin artışına sebep olmuştur. Bütün bu menfi gelişmeler, şehirleri yaşanabilir şehir ; şehiriçi ulaşımı ise "sürdürülebilir ulaşım" olmaktan çıkarmıştır. Bir şehirde ulaşım türü, gündelik hayatla uyumlu ise, sözkonusu şehirdeki ulaşım, "sürdürülebilir ulaşım" olarak tavsif edilebilir. 17 Ulaşım sayesinde kişilerin dolaşımı rahat bir şekilde temin edilemiyor ve şehirlerin yaşaması sağlanamıyorsa, mevcut politikalar sürdürülebilir olmaktan uzaktır. 18 Şehir-içi ulaşım sistemi, mevcut haliyle sürdürülebilir değildir. Otomobil, dolmuş, minibüs ve otobüs kargaşasına karşı, başta kamu yöneticileri, mahalli idareciler, ulaşım plancıları, sanayici ve işletmeciler olmak üzere, şehirlerin geleceği üzerinde düşünce üreten kişi ve kuruluşlar, bu defa şehirler için yaşanabilir şehir ; şehir-içi ulaşım için ise, sürdürülebilir ulaşım politikalarının geliştirilmesi istikametinde mesai sarfetmelidir. Bugün tek tek kişilerin kendi imkânları ile yaptıkları seyahat, başka bir ifadeyle otomobil ile yapılan ferdi yolculuğa bağlı bir ulaşım politikası "sürdürülebilir" değildir. 4. ULAġIMDA RAYLI SĠSTEMLER in TARĠHĠ SEYRĠ Ülkemiz, raylı sistemlerin planlanması ve inşa edilmesinde, başlangıçta Avrupa ülkeleri ile birlikte hareket etmiştir. Aşağıda görüleceği üzere, ilk demiryolu işletmesi İngiltere de 1829; Osmanlı ülkesinin pay-i tahtında ise 1869 senesinde inşa edilmeye başlanmıştır. Ancak, daha sonra, özellikle yılları arasında ülkeyi yönetmeye talip olan idareciler, demiryolunun ehemmiyetini kafi derecede idrak edememişlerdir Raylı Sistemler in Dünyadaki Tarihi Seyri Günümüzde, dünyanın büyük şehirlerinin hemen hepsinde toplu taşıma, kahir ekseriyetle raylı sistemlerle yapılmaktadır. Sahip olduğu sayısız faydası sebebiyle raylı sistemler, gerek yolcu ve gerekse yük 17 L.Wrıght, K.Fjellstrom, "Mass Transit Options, Sustainable Transport: A Sourcebook For Policy-Makers İn Developing Cities", Gtz, Gmbh, Eschborn, 2002, Germany. (Aktaran: İsmail Hakkı Acar, Kentlerimiz İçin Metrobüs Çözümleri, TMMOB Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Yayını, 2006, İstanbul. 18 İsmail Hakkı Acar, Trafik ve Ulaşım Konularında Kanılar Ve Gerçekler, VII.Ulaştırma Kongresi Tebliğleri, S:28, TMMOB Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği, İstanbul Mühendis Odası, 2007, İstanbul. 12

13 taşımacılığında büyük bir ehemmiyete sahiptir. Son yüzyılda özellikle nüfus açısından yoğun yerleşim alanlarının her geçen gün daha da büyümesiyle raylı sistemlerin yapımına ağırlık verilmiştir. Özellikle gelişmiş ülkelerin büyük şehirlerinde çok katlı metro ağları oluşturularak trafik yükü büyük oranda yer altına alınmış, çok daha etkili bir ulaşım sağlanmıştır. Raylı sistemlerle ulaşım sahasında ilk işletme, İngiltere'de 1829'da faaliyete başlamıştır. 19 Sözkonusu dönemde nakliye/ ulaşım talebi henüz büyük boyutlarda olmadığı halde, toplu taşıma amaç edinilmiştir. 1860'lı yıllardan sonra ise, dünyanın diğer büyük şehirlerinde, şehir-içi ulaşımında raylı sistemler işletilmeye başlanmıştır. Aşağıdaki tabloda görüleceği üzere; beher bin kişi için İstanbul da 3,6 metre, New York ta ise, 31 metre raylı sistem inşa edilmiştir. Raylı sistemlerin toplu ulaşımdaki payı ise; Sydney de %60, Tokyo da %98 dir. Beher 1000 (Bin) Kişi Başına Düşen Raylı Sistem Ağı: 20 Şehir İstanbul Tokyo Paris New York Raylı Sistem Uzunluğu 3,6 mt. 22 mt. 25 mt. 31 mt. Raylı Sistemlerin Toplu Taşımadaki Payı: 21 Şehir Raylı Sistem Oranı İstanbul (Türkiye) % 6 Toronto (Kanada) % 58 Sydney (Avusturalya) % 62 Londra (İngiltere) % 77 New York (ABD) % 78 Paris (Fransa) % 82 Tokyo (Japonya) % Raylı Sistemler in Türkiye deki Tarihi Seyri İstanbul da bugün Karaköy Tüneli olarak bilinen raylı sistemin inşası 1869 senesinde başlamış, 1874 de işletmeye açılmıştır. 19 Fazıl Çelik, a.g.m. 20 İbrahim Ocak, Ekrem Manisalı, Kentsel Raylı Taşıma Üzerine Bir İnceleme: İstanbul Örneği, Sabancı Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, C:10, S:2, s.51-59, 2006, İstanbul. 21 İETT Genel Müdürlüğü Faaliyet Raporu, 2005, İstanbul. (Aktaran: İbrahim Ocak, Ekrem Manisalı, a.g.m.). 13

14 İstanbul'daki Tünel ile birlikte, Osmanlı şehirlerinde muasır medeniyetin bir icabı olarak şehir-içi toplu taşıma için hal çareleri düşünülmüş; İstanbul ve İzmir'deki tramvay ve banliyö demiryolu işletmeleri ile Konya, Bağdat, Şam ve Selanik tramvayları işletmeye açılmıştır. 22 Raylı sistemlerin dünyadaki tarihi seyri dikkate alındığında, ülkemizde erken bir dönemde ve hızlı bir şekilde başlayan raylı sistemlere dayalı ulaşım ve taşımacılık, kâfi derecede geliştirilememiş ve raylı sistemlerin planlama, inşa ve işletmesi, hızlı şehirleşmenin başladığı 1950'li yıllardan sonra giderek azalmıştır. Şehir-içi ulaşımda 1950 li yıllardan itibaren otobüs, kaptıkaçtı (dolmuş) ve özel otomobil gibi karayoluna bağımlı ve lastik tekerlekli ulaşım vasıtaları yoğun olarak tedavüle girmiştir. Muhtelif sebeplerle raylı sistemlerin inşası mütemadiyen ihmal edilmiştir: Yıllar geçmiş lakin, metro hatları inşa edilememiş, banliyö işletmeleri güçlendirilememiş, tramvay hatları sökülmüş ve işletmeler kapatılmıştır li yılların sonundan itibaren ise, nisbi olarak yeni bir dönem başlamış ve mahalli idareciler, şehir-içi ulaşım konusunda raylı sistemleri de dikkate almaya başlamışlardır. Ancak İstanbul'da bile, dünyanın 3.metrosu olarak kabul edilen Karaköy Tüneli nden tam 110 (yüzon) yıl sonra yeni metro projeleri üzerinde çalışılmaya başlanabilmiştir. İstanbul da demiryolu inşası için devrin padişahı Sultan Abdülaziz e mevzu arzedilmiş; Abdulaziz, o devirde Saray müştemilatına dahil olan bahçenin bir kısmını demiryoluna tahsis etmiştir. 23 Aynı tarihlerde, Avusturya da İmparatorluk şehri Viyana'da da şehir-içi ulaşım maksatlı bir hafif raylı sistem kurulması ve bunun yer altına inşa edilmesi ile ilgili olarak ilk plânlar yapılmaktaydı. Ancak, yeraltı hatları düşüncesi, İmparator tarafından "Der Untergrund ist nur der Aufenthaltsraum der Toten" (Yeraltı, sadece ölüler içindir) sözleri ile reddedilmiş, Viyana daki raylı sistem inşası bir müddet geç kalmıştır Erhan Öncü, Dünyada ve Ülkemizde Kentiçi Raylı Sistem Deneyimleri Işığında İzmir Projelerinin Değerlendirilmesi, S:1, TMMOB Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği, İzmir Mimarlar Odası, 2009, İzmir. 23 Esat Tanören, Başar Alabay, Viyana Toplu Taşımacılık Sistemi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Ulaşım Raylı Sistemler Bülteni, Ocak-Mart 2010, İstanbul. 24 Esat Tanören, Başar Alabay, a.g.m. 14

15 5. ġehġr-ġçġ ULAġIM ve ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ Günümüz şehirlerindeki yoğun araç trafiği, muhtelif çevre kirliliklerine sebep olmakta, ekolojik denge nin bozulmasını kolaylaştırmaktadır. Erzurum daki Motorlu Araç Sayısı: 25 Otomobil Minibüs Kamyonet Toplam Artış Otobüs Kamyon Şubat Şubat % 5,7 Şubat % 77,9 Şubat % ġehir-ġçi UlaĢım ve Gürültü Kirliliği Gürültü; insanların işitme sağlığına ve algılamasına menfi yönde tesir eden, fizyolojik ve psikolojik dengesini bozabilen, iş yapma gücünü, verimliliğini azaltan, çevrenin hoşluğunu ve sakinliğini yok ederek vasfını değiştiren çok önemli bir çevre kirliliğidir. 26 Gürültü, gelişmiş ülkelerde, diğer kirlilik türlerine göre daha yaygın bir tür olarak, hayat şartlarının kalitesi ndeki genel bir zafiyetin göstergesi sayılmaktadır. Günümüz toplum hayatının çok fazla karmaşık olması ve insanların çalışırken fizyolojik ve psikolojik açıdan yıpranmaları, gürültüye olan tahammülü ve hoşgörüyü azaltmış olmasına rağmen, gürültü meselesine yeterince ehemmiyet verilmemiştir. Uzun yıllar gürültünün sadece işitme sistemine ilişkin rahatsızlıklar yarattığı kabul edilmiştir. Ancak yapılan ilmi tedkikler, gürültünün çeşitli fizyolojik etkileri ve bunların az veya çok kronik patolojik etkilere dönüştüğünü göstermektedir. 27 Gelişmiş ülkelerde ulaşım sistemlerinin çevre etkileri, bu etkilerin maliyet ve zararlarının azaltılması için alınacak tedbirler, üzerinde çalışılan önemli konular arasındadır. 25 Türkiye İstatistik Kurumu, Remzi Toprak, Nizami Aktürk, Raylı Ulaşım Sistemlerinin Neden Olduğu Gürültü ve Çevresel Etkileri, Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi, S:417, Süleyman Pampal, B.Kayranlı, D.Karakuş, Raylı Ulaşım Sistemlerinden Kaynaklanan Çevresel Gürültünün İncelenmesi, Gazi Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü, Trafik Planlama ve Uygulama ABD, 2005, Ankara 15

16 Şehir-içi ulaşımın önemli çevre etkilerinden biri, insanları ruhi ve fiziki açıdan olumsuz yönde etkileyen ve buna bağlı olarak iş veriminin düşmesine sebep olan gürültüdür. 28 Mevcut ve artmakta olan motorlu araçları taşıyamayan yollar ve otopark meselesi, şehir-içi trafiğini farklı bir boyuta taşımıştır. Şehir-içi ulaşımın mevcut durumu, ulaşıma bağlı gürültü kirliliği bakımından ehemmiyet arzetmektedir. Şehir-içi ulaşımda motorlu araç sayısının artışı ile doğru orantılı olarak trafik yoğunluğunun artması, gürültü kirliliğini de beraberinde getirmekte; gürültü kirliliği aynı zamanda çevre kalitesi nin düşmesine sebep olmaktadır. Araçların korna, motor, egzoz ve lastiklerinden kaynaklanan gürültü, özellikle ana caddeler etrafında yoğunlaşmakta, bu mekânlardaki insanları rahatsız etmektedir. Uyku bozuklukları, işitme kaybı ve ruhi bozukluklar şeklinde sayılabilecek bu rahatsızlıklar ciddi boyutlara ulaşabilmektedir. Sinir bozucu etkisi sebebiyle gürültü, zihni gerilimlere sebep olmakta ve genel toplum sağlığına menfi tesirleri olmaktadır. 29 Yol genişliklerinin sınırlı olması ile yol ağı yakın çevresinin konutlarla kuşatılmış olması, gürültünün daha yoğun hissedilmesine sebep olmaktadır. Trafik yoğunluğunun azaltılması, trafikte dolaşıma giren hususi otomobil sahiplerinin toplu taşıma araçlarını kullanmaya teşvik edilmesi, ulaşım sisteminden kaynaklanacak gürültü kirliliğini azaltıcı tedbirler olarak görülmektedir ġehir-ġçi UlaĢım ve Hava Kirliliği Bilindiği gibi hava kirliliğinde motorlu araçların önemli bir payı vardır. Motorlu araç sayısının mütemadiyen artması, mevsimlere bağlı olmaksızın hava kirliliği ni sürekli kılan mühim bir unsurdur. Yapılan ölçümlere göre, ulaşım sektörü sera etkisi yaratan gazların %20 sini tek başına üretmektedir. 30 Milletlerarası Toplu Taşıma Birliği (UITP) tarafından yapılan "Hava Kalitesi ve Şehir-içi Ulaşım" konulu 111 şehri kapsayan bir araştırmada, bu şehirlerin %93'ünün motorlu araçların meydana 28 Nizami Aktürk, "Gürültü, Gürültüyle Mücadele ve Trafik Gürültüsü", Gazi Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü Bülteni, S:3, 1998, Ankara. 29 AREM, İçişleri Bakanlığı Araştırma ve Etüd Merkezi, Kentiçi Ulaşım ve Gelişmiş Büyükşehirlerde Ulaşım Yönetimi, Gülşen Yılmaz, Kentsel Ulaşımdaki Yeni Eğilimler: Alternatif Enerji Teknolojileri Üzerine, Gazi Ünv., Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Ankara. 16

17 getirdiği hava kirliliğinin, sanayii ve ısınma sebebiyle oluşan hava kirliliğinden daha önemli olduğu görülmüştür. 31 Kömür yerine doğalgaz tüketiminin yaygınlaştığı günümüzde; araçların egzozlarından çıkan gazların havayı kirletme oranı, ısınma amacıyla oluşan hava kirliliğinin iki katı kadardır. 32 Dolayısıyla egzoz gazlarının insan sağlığı üzerindeki tesiri büyüktür ve her yıl, binlerce kişi hava kirliliği sebebiyle sağlığını kaybetmektedir. Hava kirliliğini azaltabilmek, dolayısıyla motorlu araçların insan sağlığı üzerindeki tesirlerini en aza indirebilmek maksadıyla şehir-içi ulaşımdaki toplu taşıma araçlarının payı yükseltilmelidir ġehir-ġçi UlaĢım ve Trafik Kazaları Şehir-içi ulaşımdaki mevcut yoğunluk ve sıkışıklık trafik kazalarına sebep olabilmektedir. Ölüm, yaralanma veya maddi hasarla neticelenen trafik kazalarını azaltmanın yolu, trafiğe çıkan araç sayısını azaltarak, toplu taşımaya öncelik vermektir. Trafik kazalarındaki kusur payı, yaklaşık %96 oranla insan (sürücü-yaya-yolcu) unsuruna aittir. 33 Bu sebeple yaya yoğunluğunun en fazla olduğu konut alanları, alış-veriş merkezleri ve şehir merkezinin taşıt trafiğinden kısmen veya tamamen arındırılarak şehir halkına rahatça kullanabileceği açık mekânlar yaratılması büyük önem taşımaktadır. 6. ULAġIM ve TOPLU TAġIMA Ulaşım, insanların ve eşyanın, başka bir ifadeyle yolcu ve yük ün taşınmasıdır. 34 Ulaşım, aynı zamanda hareket ve hareket güvenliği kavramlarıyla da yakından ilintilidir. Bu ilintinin asli unsurunu insan hareketliliği, tali unsuru ise yük nakliyesi teşkil etmektedir. 35 Ulaşımın temel maksadı; taşımanın hızlı, rahat, ekonomik (tasarruflu) ve çevreye zarar vermeyecek kadar temiz bir şekilde yapılmasıdır. İnsanların şehir içinde ve şehir ile mücavir beldeler / semtler arasında bir taşıt vasıtasıyla eş-zamanlı ve toplu olarak yer değiştirmeleri ise, toplu taşıma olarak tarif edilmektedir. 36 Toplu taşıma, her ferde açık, daha önce tesbit edilmiş bir ücret mukabilinde, 31 Murat Ergün, A.Faik İyinâm, Şükriye İyinâm, Daha Temiz Bir Çevre İçin Kentiçi Ulaşımının Planlanması, İTÜ İnşaat Fak. Ulaştırma ABD, II.Ulaşım ve Trafik Kongresi Tebliğleri, Ahmet Tan, III.Ulaşım ve Trafik Kongresi, TMMOB Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Yayını, 2001, Ankara. 33 Süleyman Işıldar, Şehir-İçi Ulaşım, III.Ulaşım ve Trafik Kongresi Tebliğleri, TMMOB Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası, 2001, Ankara. 34 Fazıl Çelik, a.g.m. 35 Ulaşım ve Trafik, AREM, a.g.m. 17

18 belirli bir güzergâhta ve belirli bir zaman tarifesine göre, muayyen duraklarda duran, koridordaki diğer araçlarla birlikte veya diğer araçlardan ayrılmış olarak işletilen sistemler olarak bilinmektedir. 37 Toplu taşımanın ana unsurları; fiziki alt-yapı elemanları (temel, yol, ray vs), toplu taşıma araçları (otobüs, vagon vs), toplu taşımadan faydalananlar (şehir halkı veya misafirler), sistemi işletenler (şoför, vatman, teknik heyet vs) ve üst yöneticiler (belediye başkanı, vali vs) dir. 38 Toplu taşımanın hızlı, verimli, memnuniyet verici ve kaliteli olabilmesi, taşımanın ana unsurları arasındaki münasebetin sağlıklı bir şekilde kurulmasına bağlıdır. Günümüzde şehirler, tek merkezli bir yapıdan uzaklaşarak, çok merkezli bir şehir görünümüne doğru hızla ilerlemektedir. 39 Çok merkezli bir yapıda, merkezler arasındaki insan ve araç hareketliliği ulaşımda aksamalar meydana getirebilmektedir. Ferdi ulaşım ve şahsi araç kullanımının artması, sözkonusu hareketliliği artıran unsurlar arasında sayılabilir. Bu sebeple otomobil merkezli ulaşım politikaları terk edilerek insan merkezli ulaşım politkalarına önem verilmelidir. Bu anlayış, aynı zamanda sosyal devlet politikası nın bir icabıdır. Otomobillerin dolaşımını esas alan bir planlama anlayışı, aynı zamanda şehirde yaşayan insanlar arasındaki sosyal denge nin de göz ardı edildiğine dair bir göstergedir. 40 Hareketlilik ve ulaşım, bölgelerin ekonomik ve sosyal kalkınması ve rekabet gücünün korunmasında kilit rol oynamakta; insanların muhtelif bölgelerdeki faaliyetlere katılımını mümkün kılmaktadır Trafik Trafik, mevcut ve mer i mevzuata göre motorlu veya motorsuz araçların yol üzerindeki hal ve hareketleridir. 42 Trafiği sevk ve idare eden, onun hem öznesi hem nesnesi insan olduğundan, trafik ile alakalı her plan ve proje insan unsuru ile alakalı olmalıdır. 37 İsmail Hakkı Acar, "Politik Tercih Olarak Kent İçi Ulaşımda Katlı Kavşaklar ve Raylı Sistemler", I.Ulaşım Sempozyumu, TMMOB Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası, İstanbul. 38 AREM, a.g.m. 39 Başak Gültekin, Kent-İçi Yolların Yaya Kullanımına Yönelik Değerlendirilmesinde Çözümlemeli Bir Yaklaşım: Adana Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Ünv. Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı, 2007, Adana. 40 İsmail Hakkı Acar, Bütünleşik Ulaşım Politikası ve Avrupa Kentsel Şartı, Ulaşım ve Dolaşım İlkeleri, Ulaştırma Politikaları Kongresi, TMMOB Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası, 2003, Ankara. 41 Claudio Ması, a.g.m. 42 Mete Örer, III.Ulaşım ve Trafik Kongresi ve Sergisi: Kent-İçi Ulaşımında Alt-Üst Geçitler Paneli, TMMOB Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Makine Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, 2001, Ankara. 18

19 Trafik, 4 E olarak kısaltılmış, dört unsur ile izah edilmektedir. Bunlar; engineering (mühendislik), enforcement (mevzuat, yönetim ve denetim), education (eğitim), emergency (acil yardım)dır. 43 Bu dört unsur, birbiri ile yakınen ilişkili olduğu halde, birbirinden bağımsız olarak çalışır. Sözkonusu dört unsur arasındaki münasebet ne kadar uyumlu hale getirilirse, trafiğin odak noktasındaki insan, o kadar güvenli ulaşım sisteminden faydalanmış olur. 4 E den ilk üçü kazaların olmaması, dördüncü E ise, kaza olduktan sonra ortaya çıkabilecek zararın azaltılmasıyla ilgilidir ġehir-ġçi UlaĢım ve Trafik Şehir-içi ulaşım ve şehir-içi trafik, inşaat mühendisliği, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği ve şehir planlaması gibi bilim dalları ile yakından ilişkilidir. 44 Ancak, şe hir-içi ulaşım ve şehir-içi trafik konuları, az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde, bilimsel bir çalışma sahası olmaktan çok, siyasi karar mekanizması içinde değerlendirmeye tabii tutulmaktadır. Ulaşım ve trafik için üretilen hal çareleri, bilimsel araştırma ve çalışmalardan uzaklaştığı ölçüde çare olmaktan çıkmakta, çözümlerin bizzat kendisi bir kısırdöngüye dönüşmektedir. Şehir içi ulaşımı ve trafiği etkileyen iç ve dış unsurlar bir bütün olarak ele alınmadıkça, uzun vadeli ve sağlıklı çözümler üretmek mümkün olmamaktadır. İç ve dış unsuların karar vericiler üzerinde etkisi ne kadar büyük ise; inşaatçı, işletmeci ve şehir plancısı gibi teknokrat ve teknisyenleri çaresiz bırakmakta, teknik altyapıdan beslenen fikirleri güçsüz kılmakta hatta etkisiz hale getirmektedir. 7. NEDEN HAFĠF RAYLI SĠSTEM? Ulaşım da raylı sistemler in ehemmiyeti tartışılmaz bir gerçektir. Ancak, kabul etmek gerekir ki, raylı sistem uygulamalarında geç kalınmıştır. Bu hususta dünyaya ayak uydurulamamış; dünyada şehir-içi ulaşımın omurgası raylı sistemler üzerine dayanırken, ülkemizde senelerce karayolu ve lastik tekerlekli ulaşım teşvik edilmiş, yapılan yatırımlar ekseriyetle kara ulaşımına yönelik olmuştur. 43 Ahmet Tan, III.Ulaşım ve Trafik Kongresi, TMMOB Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği, Makina Mühendisleri Odası Yayını, 2001, Ankara. 44 İsmail Hakkı Acar, a.g.m. 19

20 Karayolu ve lastik tekerlekli vasıtalar üzerine kurulu bir ulaşım modelinin hem ülkemiz hem de şehrimizin menfaatlerine uygun olmadığı açıktır. Bu sebeple ulaşım meselesinin uzun vadeli ve köklü bir şekilde halledilebilmesi için, ulaşımın genel olarak planlaması açısından Hafif Raylı Sistem e öncelik verilmelidir. Asrımızın modern şehir hayatı, şehirlileri toplu taşıma vasıtalarını kullanmaya mecbur etmektedir. Ancak gelir seviyesinin yükselmesiyle otomobil sahibi olan toplu taşıma yolcuları, bu sistemi kullanmakta daha seçici davranmaktadırlar. Bu seçiciliği toplu taşıma tarafına çekebilmek ancak hızlı, rahat, kaliteli ve emniyetli bir taşıma sistemi olan Hafif Raylı Sistem ile mümkündür. Otobüs işletmeciliği küçük ölçekli şehirlerde uygulanması en kolay toplu taşıma türüdür. Bu tür, her şehirde ihtiyaca uygun şekilde biçimlendirilebilir. Ancak Erzurum gibi bir büyükşehirin ihtiyaçlarına cevap vermekten uzaktır. Otobüs işletmeciliği, enerji sarfiyatı itibariyle dışa bağımlı olduğu gibi aynı zamanda çevreyi kirleten bir ulaşım modelidir. Şehir-içi ulaşım ihtiyacına en uygun toplu taşıma modeli, koordineli ve entegre (birbiriyle bağlantılı ve birbirini tamamlayan) bir ulaşım modeli olan Hafif Raylı Sistem modelidir. Ulaşım sistemlerinin ayrı ayrı planlanmasının verimli olmadığı, birlikte planlandıklarında kesintisiz kan dolaşımı olarak nitelendirilen entegre ulaşım ile ekonomik bir taşımacılık yapılabileceği bilinmektedir. 45 Ülkemizde, şehir-içi yük ve yolcu naklinin, %95 i karayolu ve dolayısıyla lastik tekerlekli araçlarla yapılmaktadır. 46 Bu çarpıklığın çok ağır sosyo-ekonomik faturası geçmişte ödenmiş ve günümüzde de ödenmeye devam edilmektedir. Gelişmiş ülkelere bakıldığında raylı ulaşım sistemleri nin toplu taşımacılıkta ana unsur olduğu; elektrikli ulaşım sistemlerinin, büyük şehirlerde şehir-içi ulaşım sistemlerinin en önemli parçası haline geldiği, diğer taşıma sistemlerinin ise hizmet tamamlayıcı, yardımcı unsurlar olduğu görülmektedir. 47 Dünyada ve özellikle gelişmiş ülkelerde, artan şehir-içi ulaşım talebini karşılamak maksadıyla "yolculuk talep yönetimi" olarak adlandırılan yeni bir mefhum ortaya çıkmıştır. Mevcut altyapıdan en üst seviyede faydalanılması ve ulaşım talebinin, hızla gelişmekte olan iletişim ve bilgisayar teknolojileri ile başka alternatif biçimlere 45 Süleyman Işıldar, a.g.m. 46 Fazıl Çelik, a.g.m. 47 Muhammed Garip, Selçuk Tuna, Kentsel Raylı Ulaşım Sistemlerinde Enerji Verimliliği Üzerine Örnek Bir Çalışma, Elektrik İşleri Etüd Genel Müdürlüğü, 2005, Ankara. 20

BÖLÜM 7 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

BÖLÜM 7 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BÖLÜM 7 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Ulaştırma mühendisliği, insan ve yükün güvenli, yeterli, ekonomik ve doğa koşullarına uygun bir biçimde taşınabilmesini sağlayacak ulaşım sistemlerinin ve bileşenlerinin

Detaylı

SWOT ANALİZİ GRUP-1: ESKİŞEHİR İN EĞİTİM ŞEHRİ OLMASI

SWOT ANALİZİ GRUP-1: ESKİŞEHİR İN EĞİTİM ŞEHRİ OLMASI SWOT ANALİZİ GRUP-1: ESKİŞEHİR İN EĞİTİM ŞEHRİ OLMASI Kuvvetli Yönler: 1.) Eskişehir in iki adet üniversiteye sahip olması (eğitimin kuvvetli olması çevreye dinamizm getirir) 2.) Genç nüfusun fazla olması

Detaylı

AKILLI ŞEHİRLER NEDİR?

AKILLI ŞEHİRLER NEDİR? AKILLI ŞEHİRLER NEDİR? Hızlı kentleşme ve buna bağlı nüfus yoğunluğu ve tüketim ihtiyacındaki artışın ve bu ihtiyaçların çağın gereksinimlerine uygun olarak giderilmesi için etkin bir şehir yönetimine

Detaylı

DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri Ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi

DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri Ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi EK - ETÜDÜ VE TOPLU TAŞIM FĐZĐBĐLĐTE ETÜDÜ TEKNĐK ŞARTNAME Tablo-1: Mevcut Bilgilerin Toplanması Çalışmalarının Kapsamı Kent ile Đlgili Genel Bilgiler (coğrafi, tarihi, ekonomik yapı ve turizme yönelik

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ Strateji Geliştirme Başkanlığı Mart 2011 İÇERİK 1. Ulaşımda Enerji Verimliliği Nedir? 2. Enerji Verimliliğinde Ulaştırma Sektörünün Mevcut Durumu 3.

Detaylı

UTY nin esas amacı, yol ağını kullanan araç sayısını azaltırken, seyahat etmek isteyenlere de geniş hareketlilik imkanları sağlamaktır.

UTY nin esas amacı, yol ağını kullanan araç sayısını azaltırken, seyahat etmek isteyenlere de geniş hareketlilik imkanları sağlamaktır. ULAŞTIRMADA TALEP YÖNETİMİ (UTY) NEDİR? Basit olarak, UTY programları bir araçtaki kişi sayısını arttırarak ya da seyahat zamanını ya da ihtiyacını etkileyerek taşımacılık sistemlerinin hareket kazandırdığı

Detaylı

KENTSEL ULAŞIM ve TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüs E1 Binası No. 309

KENTSEL ULAŞIM ve TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüs E1 Binası No. 309 KENTSEL ULAŞIM ve TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüs E1 Binası No. 309 5 Kasım 6 Kasım 7 Kasım 12 Kasım 1. Ders ULAŞTIRMA KAVRAMI ve TARİHÇESİ 2. Ders ARAZİ

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 41

ÖĞRENME FAALİYETİ 41 ÖĞRENME FAALİYETİ 41 AMAÇ: RAYLI SİSTEMLER ALANI Bu öğrenme faaliyeti sonucunda Raylı Sistem alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Ülkemiz demiryolu tarihi üç dönem

Detaylı

kentsel ulaşım politikaları prof. dr. cüneyt elker

kentsel ulaşım politikaları prof. dr. cüneyt elker kentsel ulaşım politikaları prof. dr. cüneyt elker Aşağıdaki şekilde trafiğin tıkandığı bir kavşak görülmektedir. Bu tıkanıklığın giderilmesi için hangi çözüm yolu en doğrusudur? a/ Kavşağa erişen yollar

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği. Aysun DURNA TÜRSİD Genel Sekreteri Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu erusis 2015, Eskişehir

Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği. Aysun DURNA TÜRSİD Genel Sekreteri Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu erusis 2015, Eskişehir Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği Aysun DURNA TÜRSİD Genel Sekreteri Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu erusis 2015, Eskişehir Kent İçi Raylı Sistemler TÜRSİD Hakkında Sunum Özeti Meslek

Detaylı

Bir Plansızlık Örneği: Deniz Kenti İstanbul da Denizin Ulaşımdaki Payının İrdelenmesi

Bir Plansızlık Örneği: Deniz Kenti İstanbul da Denizin Ulaşımdaki Payının İrdelenmesi TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Gemi Mühendisliği Haftası 2015 10 11 Aralık 2015 Bir Plansızlık Örneği: Deniz Kenti İstanbul da Denizin Ulaşımdaki Payının İrdelenmesi İsmail Şahin Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

Kent ve Ulaşım. Ulaşım Planlaması. Yeni Büyükşehirler. Yeni Yasanın Getirdiği Sorunlar. Olası Çözüm Yaklaşımları

Kent ve Ulaşım. Ulaşım Planlaması. Yeni Büyükşehirler. Yeni Yasanın Getirdiği Sorunlar. Olası Çözüm Yaklaşımları Kent ve Ulaşım Ulaşım Planlaması Yeni Büyükşehirler Yeni Yasanın Getirdiği Sorunlar Olası Çözüm Yaklaşımları Merkeze odaklanan Tekrarlarlanan İşgünleri Hafta sonu Mevsimlik değişim Çevre Talep Kapasite

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI

KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Gürültü ve Gürültü Kirliliği 5.1. Gürültü: Genel Bakış İnsan ve çevre

Detaylı

Gürültü Kaynak Verileri (1) - Demiryolları

Gürültü Kaynak Verileri (1) - Demiryolları için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive Gürültü Kaynak Verileri (1) - Demiryolları Simon Shilton, Kilit Uzman 2 Genel Bakış Gürültü

Detaylı

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci Yeniden Yapılanma Süreci 2010-2025 Dönüşüm Süreci 2025-2050 2025'te olmazsa olmazlar Geçiş dönemi kilit meseleleri Dönüşüm zamanının Başarı Dönüşüm ölçütleri zamanının Vizyon Herkese fırsat eşitliği sağlanarak

Detaylı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı

KENTSEL ULAŞIM ve TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

KENTSEL ULAŞIM ve TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI KENTSEL ULAŞIM ve TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI 5 Kasım 6 Kasım 7 Kasım 12 Kasım 1. Ders ULAŞTIRMA KAVRAMI ve TARİHÇESİ 2. Ders ARAZİ KULLANIMI ve ULAŞIM 3. Ders KENTSEL ULAŞIM POLİTİKALARI 4.

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE ULAŞIM HİZMETLERİ 26.11.2011

YEREL YÖNETİMLERDE ULAŞIM HİZMETLERİ 26.11.2011 YEREL YÖNETİMLERDE ULAŞIM HİZMETLERİ 26.11.2011 5216 sayılı kanunda; Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve

Detaylı

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Oğuz Gündoğdu ACİL DURUMLAR PANELİ KalDer Bursa Şubesi Çevre ve İş Güvenliği Kalite Uzmanlık Grubu 27 Mayıs 2015 Ülkemizde çağdaş anlamda Afet Yönetimi

Detaylı

Levent SÜMER, PMP, Torunlar GYO Planlama Müdürü, UPYE Kurucu YK Üyesi

Levent SÜMER, PMP, Torunlar GYO Planlama Müdürü, UPYE Kurucu YK Üyesi PMI Türkiye Proje Yönetim Zirvesi Eylül 27-28, 2013 Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Levent SÜMER, PMP, Torunlar GYO Planlama Müdürü, UPYE Kurucu YK Üyesi 1 Levent SÜMER (PMP) Torunlar GYO Planlama Müdürü

Detaylı

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA

YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA YEREL ÇEVRESEL PLANLAMA M. SİNAN ÖZDEN 2 AĞUSTOS 2017 İSTANBUL PLAN Plan, yapılacak bir işin tasarıları toplamıdır. Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Plan, bir düşünceyi,

Detaylı

SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI

SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI VE ÖNCELİKLİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI UKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL, 2012 VE ÖNCELİKLİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ Kentsel ve Kent dışı Alanlarda Yaya Trafiği ve Sosyal Yaşam Olarak İnsan Yaşamında Önemli Yer Tutan Hemzemin Geçitler Trafik Güvenliği olarak en tehlikesiz

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

SkyWay Güzergahı Kentsel Konsepti. Erzurum Şehri

SkyWay Güzergahı Kentsel Konsepti. Erzurum Şehri «Raylı Teknolojiler» A.Ş Belarus Cumhuriyeti, Minsk,. Dzerzhinskogo,104 B, www.sw-tech.by, info@sw-tech.by, Tel:. +375-17-3882020 SkyWay Güzergahı Kentsel Konsepti Erzurum Şehri Ön Teklif Minsk 2016 Teknik

Detaylı

INSA467 Bölüm İki Kentsel Yolcu Taşıma Modlarını Karşılaştırılması

INSA467 Bölüm İki Kentsel Yolcu Taşıma Modlarını Karşılaştırılması INSA467 Bölüm İki Kentsel Yolcu Taşıma Modlarını Karşılaştırılması İçerik Nüfusa göre kent tanımı ABD Avrupa Toplu Taşıma Araç Türlerinin Karşılaştırılmaları Kentsel Yolcu Taşıma Modlarının Teorisi ABD'de

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

Kentsel Planlamada Toplu Taşımanın Yeri ve Kalite

Kentsel Planlamada Toplu Taşımanın Yeri ve Kalite Kentsel Planlamada Toplu Taşımanın Yeri ve Kalite Güzin AKYILDIZ ALÇURA Mustafa GÜRSOY Elektrikli Raylı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu 2013 erusis 14-15 Haziran 2013 Sunum Planı Giriş Toplu Taşıma Sistemlerinin

Detaylı

OTOMOBİLSİZ ŞEHİRLER AĞI İÇİN OTOPARK ÇÖZÜMLERİ ÖRNEK OLAY: HALDUN ALAGAŞ PARK ET & DEVAM ET UYGULAMASI

OTOMOBİLSİZ ŞEHİRLER AĞI İÇİN OTOPARK ÇÖZÜMLERİ ÖRNEK OLAY: HALDUN ALAGAŞ PARK ET & DEVAM ET UYGULAMASI OTOMOBİLSİZ ŞEHİRLER AĞI İÇİN OTOPARK ÇÖZÜMLERİ ÖRNEK OLAY: HALDUN ALAGAŞ PARK ET & DEVAM ET UYGULAMASI Kadir GURBETCİ 1 Abdullah DEMİR 2 Ömer ÇALIŞKAN 3 1 Genel Müdür, İSPARK A.Ş. Genel Müdürlüğü, Büyükdere

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Ses ve Gürültü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Ses ve Gürültü T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ses ve Gürültü HUZURUMUZ VE SAĞLIĞIMIZ İÇİN GÜRÜLTÜYÜ ÖNLEMEK VATANDAŞLIK GÖREVİMİZDİR Modern, canlı bir şehirin dayanılmaz derecede gürültülü

Detaylı

Kentlerde İklim Dostu Ulaşım Zorunluluğu. Önder Algedik

Kentlerde İklim Dostu Ulaşım Zorunluluğu. Önder Algedik + Kentlerde İklim Dostu Ulaşım Zorunluluğu Önder Algedik + İklim, Karbondioksit, Sıcaklık ilişkisi 394 ppm* * 2012 ortalaması, Mauna Loa + Daha fazla ısıtsak ne olur? 3 2 C İklimin Devrilme Noktası Kutup

Detaylı

ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Ulaştırma Bakanlığından: ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik

Detaylı

Konya ilimiz Türkiye de en çok bisiklete sahip şehir olmakla beraber dünyanın sayılı bisiklet kentlerinden birisidir. 800 bini geçen bisikletin

Konya ilimiz Türkiye de en çok bisiklete sahip şehir olmakla beraber dünyanın sayılı bisiklet kentlerinden birisidir. 800 bini geçen bisikletin Konya ilimiz Türkiye de en çok bisiklete sahip şehir olmakla beraber dünyanın sayılı bisiklet kentlerinden birisidir. 800 bini geçen bisikletin bulunduğu Konyamızda, neredeyse her haneye birden fazla bisiklet

Detaylı

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında;

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında; İSTANBUL DA ÇEVRE KİRLİLİĞİ İstanbul da Çevre Kirliliği Su, Hava, Toprak ve Gürültü Kirliliği olarak 4 Bölümde ele alınmalıdır. İstanbul da Çevre Kirliliği konusunda İstanbul İl Çevre Müdürlüğü, Büyükşehir

Detaylı

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 16 ve Harita

Detaylı

Đzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü

Đzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü 1 Đzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü ĐZMĐR ULAŞIM ANA PLANI UĐZMĐR TRAMVAY HATLARI ÖN ETÜTLERĐ TASLAK RAPOR Đstanbul Eskişehir Aralık 2009 2 ĐÇERĐK 1. Giriş

Detaylı

MEVCUT RAYLI SİSTEMLER 141,45 KM SIRA NO GÜZERGAH ADI UZUNLUK

MEVCUT RAYLI SİSTEMLER 141,45 KM SIRA NO GÜZERGAH ADI UZUNLUK 24.02.2014 MEVCUT RAYLI SİSTEMLER 141,45 KM SIRA NO GÜZERGAH ADI UZUNLUK (km) 1 TAKSİM - 4. LEVENT METROSU 8,5 2 **AKSARAY - HAVAALANI HAFİF METROSU 20,3 3 EMİNÖNÜ - ZEYTİNBURNU TRAMVAYI 11,2 4 İSTİKLAL

Detaylı

Binaların Enerji Etkinliğinin Teşviki Erzurum İlinde Uygulama Projesi

Binaların Enerji Etkinliğinin Teşviki Erzurum İlinde Uygulama Projesi Binaların Enerji Etkinliğinin Teşviki Erzurum İlinde Uygulama Projesi Erzurum İli Karbon Yönetimi ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Ön Çalışması Proje Kapanış Toplantısı Bülent CİNDİL, Makina Mühendisi

Detaylı

oda yayınları LPS ve CNG UYGULAMALARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI

oda yayınları LPS ve CNG UYGULAMALARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI oda yayınları Çağımızda yaşanan değişim ve gelişimle birlikte yaşamımızın değişmez parçası haline gelen çok çeşitli ihtiyaçlardan birisi de artık asansörler olmuştur. Güvenli, LPS ve CNG UYGULAMALARI SEMPOZYUMU

Detaylı

DAHA YAŞANABİLİR ŞEHİRLER İÇİN..

DAHA YAŞANABİLİR ŞEHİRLER İÇİN.. DAHA YAŞANABİLİR ŞEHİRLER İÇİN.. ÇİĞDEM ÇÖREK ÖZTAŞ KENTSEL GELİŞİM VE ERİŞİLEBİLİRLİK PROJELERİ YÖNETİCİSİ WRI Ross Sürdürülebilir Şehirler Merkezi tarafından hazırlanmıştır ULAŞIM VE KENTSEL ARAZİ KULLANIMI

Detaylı

KARAYOLU VE TRAFİK GÜVENLİĞİ MUSTAFA IŞIK KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRÜ

KARAYOLU VE TRAFİK GÜVENLİĞİ MUSTAFA IŞIK KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRÜ KARAYOLU VE TRAFİK GÜVENLİĞİ MUSTAFA IŞIK KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRÜ ŞİŞLİ 10 CAN KAYBI SOMA 301 CAN KAYBI VAN 604 CAN KAYBI JAPONYA 15.828 CAN KAYBI ÖLÜ

Detaylı

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU Zinnur YILMAZ* *Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, SİVAS E-mail: zinnuryilmaz@cumhuriyet.edu.tr, Tel: 0346 219 1010/2476 Özet Yüzyıllardan

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

Otopark İçin Carpark

Otopark İçin Carpark Otopark İçin Carpark ÖNSÖZ Firmamız TTC Makine Mühendislik olarak, özellikle kalabalık şehirlerde yaşanan otopark sorununa çözüm olması amacıyla, tasarım, imalat, montaj ve satış sonrası hizmetleri gibi

Detaylı

Trafik Mühendisliğine Giriş. Prof.Dr.MustafaKARAŞAHİN

Trafik Mühendisliğine Giriş. Prof.Dr.MustafaKARAŞAHİN Trafik Mühendisliğine Giriş Prof.Dr.MustafaKARAŞAHİN Trafik Nedir? İnsanların ve/veya eşyaların bir yol boyunca hareketidir.? Trafik Problemi: Trafik miktarı ile yol kapasitesi arasındaki dengesizlik sonucu

Detaylı

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNÜN ENERJİ TALEBİNİN MODELLENMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR POLİTİKALAR

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNÜN ENERJİ TALEBİNİN MODELLENMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR POLİTİKALAR Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 1. ENERJİ KONGRESİ ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNÜN ENERJİ TALEBİNİN MODELLENMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR POLİTİKALAR Özgür BAŞKAN, Soner HALDENBİLEN, Halim CEYLAN Pamukkale

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR CAD.

Detaylı

ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı

ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı ÇEVRE ALANıNDA FINANSMAN FıRSATLARı Dr. Şafak HENGİRMEN TERCAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı safakhengirmen@hotmail.com Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Finansman

Detaylı

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin adı: Residence Tower Müellifi:

Detaylı

DEMİRYOLU TAŞIMACILIK İSTASYONLARI TERMİNOLOJİSİ. Hande Baki Hasan Akkılıç Mustafa Akkulak Sertaç Altunbaş

DEMİRYOLU TAŞIMACILIK İSTASYONLARI TERMİNOLOJİSİ. Hande Baki Hasan Akkılıç Mustafa Akkulak Sertaç Altunbaş DEMİRYOLU TAŞIMACILIK İSTASYONLARI TERMİNOLOJİSİ Hande Baki Hasan Akkılıç Mustafa Akkulak Sertaç Altunbaş Demiryolu Taşımacılığı İÇERİK Demiryolu Taşımacılığının Avantajları Demiryolu Taşımacılığının Dezavantajları

Detaylı

YERLİ OTOMOBİL PROJESİNDE SON NOKTA: ELEKTRİKLİ OTOMOBİL

YERLİ OTOMOBİL PROJESİNDE SON NOKTA: ELEKTRİKLİ OTOMOBİL YERLİ OTOMOBİL PROJESİNDE SON NOKTA: ELEKTRİKLİ OTOMOBİL Melisa KORKMAZ Küreselleşen dünyada insan kendi yaşamını kolaylaştırmak amacıyla, ihtiyaçlarını karşılayacak birçok ürün icat etmiştir. İcat ettiği

Detaylı

TCDD YENİDEN YAPILANMASI ŞEBEKE BİLDİRİMİ. 15 Haziran 2016

TCDD YENİDEN YAPILANMASI ŞEBEKE BİLDİRİMİ. 15 Haziran 2016 TCDD YENİDEN YAPILANMASI ŞEBEKE BİLDİRİMİ 15 Haziran 2016 SUNUM PLANI TCDD nin Yeniden Yapılanması Şebeke Bildirimi Genel Erişim Koşulları TCDD Altyapısı Kapasite Tahsisi Hizmetler Ücretlendirme 2 TCDD

Detaylı

Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı; büyükşehir belediyesi bünyesinde

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

T.C. ULAġTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü GENELGE (2009/KUGM- 23 /YOLCU) ĠLGĠ: 29/12/2006 tarihli ve 2007/KUGM-21/YOLCU Numaralı Genelge, Bilindiği gibi, ülkemizde Bölgesel Hava Taşımacılığı nın gösterdiği hızlı gelişmeye paralel olarak, havayolu

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI RAPOR: TÜRKİYE NİN LOJİSTİK GÖRÜNÜMÜ Giriş: Malumları olduğu üzere, bir ülkenin kalkınması için üretimin olması ve bu üretimin hedefe ulaşması bir zorunluluktur. Lojistik, ilk olarak coğrafyanın bir ürünüdür,

Detaylı

ULAŞIM ANA PLANI KENTİÇİ ULAŞIM, YOL VE TRAFİK PLANLAMASI

ULAŞIM ANA PLANI KENTİÇİ ULAŞIM, YOL VE TRAFİK PLANLAMASI ULAŞIM ANA PLANI Kentleri mevcut ve gelecek planlarına bağlı olarak en uygun şekilde planlıyoruz. Palye Proje Uluslararası Mühendislik, Ulaşım Ana Planlarını tüm ulaşım türlerine entegre edip taleplere

Detaylı

2023 e Doğru Kentsel Dönüşüm, Ulusal Çevre Politikaları ve Sektörden Beklentiler. 23 Ocak 2015, İstanbul. Sayın Bakanım,

2023 e Doğru Kentsel Dönüşüm, Ulusal Çevre Politikaları ve Sektörden Beklentiler. 23 Ocak 2015, İstanbul. Sayın Bakanım, 2023 e Doğru Kentsel Dönüşüm, Ulusal Çevre Politikaları ve Sektörden Beklentiler 23 Ocak 2015, İstanbul Sayın Bakanım, Değerli misafirler, Değerli basın mensupları, 2023 e Doğru Kentsel Dönüşüm, Ulusal

Detaylı

Kent içi ulaşım Modları Üstün ve zayıf yönler. Dr. Hediye Tuydes Yaman IMO Ulaştırma Kurulu

Kent içi ulaşım Modları Üstün ve zayıf yönler. Dr. Hediye Tuydes Yaman IMO Ulaştırma Kurulu Kent içi ulaşım Modları Üstün ve zayıf yönler Dr. Hediye Tuydes Yaman IMO Ulaştırma Kurulu Başlarken... Ulaşım modlarının zayıf-güçlü yönleri... Kime göre? Neye göre? Kent içi ulaşım Karmaşık ağ yapısı

Detaylı

DOĞU KARADENİZ LİMANLARININ KARAYOLU AĞINA UYGULADIĞI TRAFİK BASKISI

DOĞU KARADENİZ LİMANLARININ KARAYOLU AĞINA UYGULADIĞI TRAFİK BASKISI DOĞU KARADENİZ LİMANLARININ KARAYOLU AĞINA UYGULADIĞI TRAFİK BASKISI Doç.Dr.Ersan BAŞAR, Dr.Sercan EROL ve H.İbrahim Kurt KTÜ, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü II.Ulusal Liman Kongresi, DEU-2015

Detaylı

ÖMER FARUK BACANLI. DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015

ÖMER FARUK BACANLI. DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015 ÖMER FARUK BACANLI DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015 * DTD hakkında Genel Bilgi, * Ulaştırma Sektör üne Genel Bakış, * Türkiye nin Ulaştırma Sektör ündeki Yeri, * Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi,

Detaylı

INSA467 Bölüm İki Kentsel Yolcu Taşıma Modları

INSA467 Bölüm İki Kentsel Yolcu Taşıma Modları INSA467 Bölüm İki Kentsel Yolcu Taşıma Modları Dr. Mehmet M. Kunt İnşaat Müh., DAÜ INSA467 Toplu Taşımacılık Transit Sınıflandırmaları ve Tanımlar Kullanıma Göre Sınıflandırma Özel Taşımacılık Private

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

AĞIR TAŞIT TRAFİĞİNİN KARAYOLU GÜVENLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

AĞIR TAŞIT TRAFİĞİNİN KARAYOLU GÜVENLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI AĞIR TAŞIT TRAFİĞİNİN KARAYOLU GÜVENLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI TÜRE KİBAR, Funda 1, AYTAÇ, Bengi Pınar 1 ve ÇELİK, Fazıl 2 Her yıl binlerce insanın ölümü ve yaralanmasına neden olan trafik kazaları,

Detaylı

Doç.Dr. Serhan TANYEL Dokuz Eylül Üniversitesi Ulaştırma Emniyeti ve Kaza İnceleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Doç.Dr. Serhan TANYEL Dokuz Eylül Üniversitesi Ulaştırma Emniyeti ve Kaza İnceleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç.Dr. Serhan TANYEL Dokuz Eylül Üniversitesi Ulaştırma Emniyeti ve Kaza İnceleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Ulaşım Ana Planında Genel Yaklaşımlar Planlama ve Ulaşım Ulusal, bölgesel ve kentsel

Detaylı

Recep Tayyip ERDOĞAN Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip ERDOĞAN Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yeni Türkiye yolunda, 2023 ulaşım hedeflerimizin yakalanmasında art arda dev adımlar atıyor, yolları bölüyor, dağları deliyor, gönülleri birleştiriyoruz. Recep Tayyip ERDOĞAN Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Detaylı

SkyWay Güzergahı Kentsel Konsepti. Çorum Şehri

SkyWay Güzergahı Kentsel Konsepti. Çorum Şehri «Raylı Teknolojiler» A.Ş Belarus Cumhuriyeti, Minsk, Dzerzhinskovo, 104 B,www.sw-tech.by, info@sw-tech.by, Tel:. +375-17-3882020 SkyWay Güzergahı Kentsel Konsepti Çorum Şehri Ön Teklif Мinsk 2016 Teknik

Detaylı

2012 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2012 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ Bilindiği üzere, elektrik enerjisi tüketimi gelişmişliğin göstergesidir. Bir ülkedeki kişi başına düşen

Detaylı

PROF. DR. TURGUT ÖZDEMİR BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN LİSTESİ. 1- Kırsal Planlama ve Kırsal Planlamada Ulaşım Ağı Optimizasyonu

PROF. DR. TURGUT ÖZDEMİR BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN LİSTESİ. 1- Kırsal Planlama ve Kırsal Planlamada Ulaşım Ağı Optimizasyonu PROF. DR. TURGUT ÖZDEMİR BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN LİSTESİ 1- Kırsal Planlama ve Kırsal Planlamada Ulaşım Ağı Optimizasyonu (T. İnşa Dergisi, S.37, Aralık 1984, 3 Sayfa, Ankara). 2- Kırsal Planlama - Arazi

Detaylı

Yaya & Yolcu Gözüyle Ulaşım.. TRANSIST 2012 Sibel BÜLAY( Edit By Dr. Muammer KANTARCI)

Yaya & Yolcu Gözüyle Ulaşım.. TRANSIST 2012 Sibel BÜLAY( Edit By Dr. Muammer KANTARCI) Yaya & Yolcu Gözüyle Ulaşım.. TRANSIST 2012 Sibel BÜLAY( Edit By Dr. Muammer KANTARCI) Konular Yolcu İhtiyaçları Erişebilirlilik Yolcu Bilgilendirme Durak ve Aktarama İstasyonu Tasarımı İnşaat Alanı ve

Detaylı

«Raylı Teknolojiler» A.Ş

«Raylı Teknolojiler» A.Ş «Raylı Teknolojiler» A.Ş Belarus Cumhuriyeti, Minsk, Dzerzhinskovo, 104B, www.sw-tech.by, info@sw-tech.by, Tel: +375-17-3882020 Türkiye Cumhuriyeti, Erzurum, Atatürk Üniversitesi Sınırları İçerisinde Yapılacak

Detaylı

Doğal Afetler ve Kent Planlama

Doğal Afetler ve Kent Planlama Doğal Afetler ve Kent Planlama Yer Bilimleri ilişkisi TMMOB Şehir Plancıları Odası GİRİŞ Tsunami Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikleri nedeniyle afet tehlike

Detaylı

Günümüz Dünyasında Elektrikli Ulaşım Oslo Istanbul Karşılaştırması

Günümüz Dünyasında Elektrikli Ulaşım Oslo Istanbul Karşılaştırması 2012 Günümüz Dünyasında Elektrikli Ulaşım Oslo Istanbul Karşılaştırması Mehmet Akif LEVENT Istanbul Büyükşehir Belediyesi 24.11.2012 İçindekiler İçindekiler... 1 Elektrikli Araçların Başkenti Oslo... 2

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONULARI. EKONOMİK Üretkenlik Ticaret Vergi yükü İstihdam İş hareketliliği

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONULARI. EKONOMİK Üretkenlik Ticaret Vergi yükü İstihdam İş hareketliliği SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Sürdürülebilirlik daimi olma yeteneği olarak adlandırılabilir. Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu nun 1987 yılı tanımına göre: "İnsanlık, gelecek kuşakların gereksinimlerine

Detaylı

Yrd.Doç.dr. Orhan CERİT

Yrd.Doç.dr. Orhan CERİT Yrd.Doç.dr. Orhan CERİT JEOLOJİK OLAYLAR SONUCU OLUŞAN DOĞAL AFETLER DEPREMLER VOLKANLAR HEYELANLAR (KÜTLE HAREKETLERĠ) METEOROLOJİK OLAYLAR SONUCU OLUŞAN DOĞAL AFETLER SEL BASKINLARI KASIRGA VE TAYFUNLAR

Detaylı

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dün,bugün,yarın

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dün,bugün,yarın KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dün,bugün,yarın Mayıs, 2014 diye çıktık yola Yollar İnsanoğlunun ortak mekanı... Yollar, insanın ileriye yolculuğudur, zamanla yarışıdır toplumların. Yol, ülke kalkınmasına,

Detaylı

Enerji ve İklim Haritası

Enerji ve İklim Haritası 2013/2 ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Çevre Yönetimi Dairesi Başkanlığı Enerji ve İklim Haritası Uzm. Yrd. Çağrı SAĞLAM 22.07.2013 Redrawing The Energy Climate Map isimli kitabın çeviri özetidir.

Detaylı

ulaşımda karar zamanı prof. dr. cüneyt elker

ulaşımda karar zamanı prof. dr. cüneyt elker ulaşımda karar zamanı prof. dr. cüneyt elker çağdaş politikaların gerekçesini oluşturan bazı temel bilgiler: otobüs ve otomobilin yolcu taşıma kapasiteleri v enerji tüketimi / yolcu-km v yatırım-işletme

Detaylı

Kentsel Planlama Ulaşım Planlaması Raylı Sistemler. Doç. Dr. Emine Yetişkul Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Kentsel Planlama Ulaşım Planlaması Raylı Sistemler. Doç. Dr. Emine Yetişkul Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Kentsel Planlama Ulaşım Planlaması Raylı Sistemler Doç. Dr. Emine Yetişkul Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Türkiye de Araba Sahipliği Gelişmekte olan ülkelerin 2002-2030 yılları

Detaylı

2013 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ Bilindiği üzere, elektrik enerjisi tüketimi gelişmişliğin göstergesidir. Bir ülkedeki kişi başına düşen

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 Araştırma, Antalya Merkez İlçe sınırları içinde kalan alanda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı, Antalya Merkez İlçesi nde

Detaylı

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin Türkiye Enerji Piyasasına Etkileri i 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin son kullanıcılara yararları somutları çeşitli sektörlerde kanıtlanmıştır Telekom Havayolu Liberalleşme öncesi > Genellikle

Detaylı

Betül AYDIN Hava Yönetimi Dairesi Başkanı V. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Betül AYDIN Hava Yönetimi Dairesi Başkanı V. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive Gürültü Haritaları ve Eylem Planları

Detaylı

Raylı Sistemler Lisansüstü Programları

Raylı Sistemler Lisansüstü Programları Raylı Sistemler Lisansüstü Programları Hasan Hüseyin Erkaya Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Raylı Sistemler Ana Bilim Dalı Başkanı 15 Haziran 2013 H H Erkaya 1 İçerik Gerekçe Genel durum Mühendislik yüksek

Detaylı

Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi

Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi Ş. Serap ÇATALPINAR, İnşaat Mühendisi 1981 yılında İTÜ İnşaat Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Tes- Kur İnş. Ltd. Şti.nde İzmir Sahil Yolu İnşaatı, Şantiye Şef Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. 1983

Detaylı

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği Çalıştayı Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği Dr. Yurdakul SAÇLI Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel

Detaylı

KONYA HAVA KARGO TERMİNALİ Ahmet ÇELİK

KONYA HAVA KARGO TERMİNALİ Ahmet ÇELİK 1. GİRİŞ Konya Havalimanı, 2 yılında hizmete girmiş, 21 de dış hatlar yolcu trafiğine açılmış olup, yıllık uçak kapasitesi 17.52 dir. Havaalanı 196. m² alan üzerine kurulmuştur. Konya Havalimanı 213 yılı

Detaylı

STANDART VE STANDARDİZASYON

STANDART VE STANDARDİZASYON STANDART VE STANDARDİZASYON İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana karışıklıktan kurtulma ve belirli bir düzen tesis etme gayreti içerisinde olmuştur. Bu düzenleme sürecinin tabiî bir neticesi olarak ortaya

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI. GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP

BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI. GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ), T.C. Kalkınma Bakanlığının temel misyonuna

Detaylı

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI PAMUKKALE İLÇESİ DENİZLİ LİSESİ ANADOLU 12.SINIF TRAFİK VE İLK YARDIM DERSİ YILLIK PLANI

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI PAMUKKALE İLÇESİ DENİZLİ LİSESİ ANADOLU 12.SINIF TRAFİK VE İLK YARDIM DERSİ YILLIK PLANI PAMUKKALE İLÇESİ DENİZLİ LİSESİ ANADOLU 12.SINIF YILLIK PLANI ÜNİTE 1: TRAFİK TEŞKİLATI 1.Trafik teşkilatı hakkında temel bilgileri 2. Trafik düzenini sağlayan unsurları TRAFİKLE İLGİLİ KURULUŞLAR VE GÖREVLERİ

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

ÇEVRECİ EKONOMİK GÜVENLİ

ÇEVRECİ EKONOMİK GÜVENLİ ÇEVRECİ EKONOMİK GÜVENLİ İçindekiler 1. Dünya daki ve Türkiye deki CNG Otobüs Pazarı 2. Neden CNG Yakıt Tercih Edilmeli? 3. Doğalgaz (CNG) ile Dizel Yakıt Karşılaştırması 4. CNG Yakıtlı Otobüslerin SWOT

Detaylı

Raylı Sistemler Mevzuatı Gelişimi. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Raylı Sistemler Mevzuatı Gelişimi. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Raylı Sistemler Mevzuatı Gelişimi Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Eskişehir- 14 Haziran 2013 1 Kasım 2011 Öncesi Demiryolu Yapılanması Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü 1 Kasım 2011 Sonrası Demiryolu Yapılanması

Detaylı

E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ

E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ Dr. Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı