(Upper case is used for non-initial vowels which change according to the rules of vowelharmony)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(Upper case is used for non-initial vowels which change according to the rules of vowelharmony)"

Transkript

1 Grammatical Topics Treated in the Modules: (Upper case is used for non-initial vowels which change according to the rules of vowelharmony) 1. Miktar bildiren terimler / Quantifiers birkaç, biraz, ne kadar, çok, hiç, bütün, çoğu, bazı, birçok, kimi 1. Sıfat olarak kullanımları / adjectival use ("çoğu kitaplar") 2. Bir bütünün parçalarını belirtme / Partitive use ("kitapların çoğu") 3. Bağımsız kullanımları / Autonomous use 2. Zaman bildiren ilgeçler / Postpositions expressing temporal relations 1. -(y)e /-(y)ene/-(y)inceye kadar/dek 2. -(y)e doğru 3. içinde 4. boyunca 5. sırasında 3. Ettirgen eylemler / Causatives 4. Edilgen eylemler / Passives ( duvarlar boyanıyor ) 5. Edensiz edilgen eylemler / Impersonal passives 1. Basit edilgen / Simple passive ( girilmez ) 2. Edilgen (olumsuz + geniş zaman) + ki / Passive (negation + aorist) + ki ( burada çalışılmaz ki ) 6. -miş 1. Aktarma / Reporting 2. Yargı ve varsayımda bulunma / Making statements and assumptions 3. Alay / Irony 4. Masal, öykü anlatma / Storytelling 1

2 7. Eylemlikler - I. -mek / VERBAL NOUNS - I. -mek 1. Mastar olarak / As an infinitive 2. -mek + hal eki / -mek + case suffix 8. Eylemlikler - II. -me / VERBAL NOUNS - II. -me 1. -me + iyelik eki / me + possessive suffix ( çalışmamız gerekiyor ) 2. -me + iyelik eki + hal eki / -me + possessive suffix + case suffix ( çalışmamımızı istiyorlar ) 9. Gerçeği bildiren tümleçler / Factual clauses 1. -DIK / -(y)ecek: özne tümleçleri / subject clauses ( Ali nin geldiği/geleceği doğru ) 2. -DIK / -(y)ecek: nesne tümleçleri / object clauses ( Ali nin geldiğini/geleceğini biliyorum ) 3. Adsıl yüklemler / Non-verbal predicates ( Havanın fırtınalı olacağı söyleniyor ) 4. Dolaylı sorular / Indirect questions ( Gelip gelmeyeceğimi henüz bilmiyorum /"Kimin geleceğini bilmiyorum ) 5. diye ("yarın yağmur yağacak diye duydum ) 10. Bağlaçlar - I. (sebep-sonuç bildiren) / Conjunctions - I. (indicating cause and effect ) 1. -DIK / -(y)ecek için 2. -DIğIndEn / -(y)eceğinden (dolayı/ötürü) 3. -DIğInE / -(y)eceğine göre 4. ((-n)-in) sayesinde 5. bu/o yüzden/(-(n)in) yüzünden 6. diye 7. -(y)erek 8. Karışık alıştırmalar / Mixed exercises 11. Bağlaçlar - II. (amaç bildiren) / Conjunctions - II. (indicating purpose) 1. -mek için 2. -me için 3. -sin diye 2

3 12. Bağlaçlar - III. / (concessive) Conjunctions - III. 1. halbuki / oysa (ki) 2. -mesine rağmen / karşın 3. -DIğI halde 13. Bağlaçlar - IV. / (replacive) Conjunctions - IV. 1. (-(n)in) yerine, -mek yerine 2. -(y)ecek yerde, -(y)eceği yerde 3. -mektense 4. -(y)eceğine 14. Zaman Ulaçları - I. / Temporal Clauses - I 1. -DIr 2. -DEn/-DIğIndEn beri 3. -DI -(y)eli / -(y)eli beri 5 Tartışma soruları / Discussion questions 15. Zaman Ulaçları - II. / Temporal Clauses - II. 1. -meden önce 2. -DIktEn sonra 3. Karışık alıştırmalar / Mixed exercises 16. Zaman Ulaçları - III. / Temporal Clauses - III. 1. -(y)ince 2. -DIğIndE/-DIğI zaman 3. -DIğI zaman/-diğinde: şartlı kullanım / conditional use 4. -Ir/-Er/-rken/-(y)ken 5. her -DIğIndE/her -(y)işinde 17. Zaman Ulaçları - IV / Temporal Clauses - IV. 1. -DIkçE 2. -Ir/-Er/-r... -mez 3. -DIğI gibi 3

4 18. Birleşik zamanlar / Compound tenses 1. -Iyordu 2. -Ir/-Er/-rdI 3. -(y)ecekti 4. -mişti 19. Özne ortaçları / Subject participles 1. -(y)en 2. -(y)ecek (olan) 3. -miş (olan) 4. Bağımsız kullanımı / Autonomous use 5. -DEki 20. Nesne ortaçları / Object participles 1. -DIk 2. -(y)ecek 3. Karışık alıştırmalar / Mixed exercises 4. Bağımsız kullanımı / Autonomous use 21. Şart cümleleri -I. / Conditional sentences - I. 1. -Ir/-Er/-rsE 2. -Iyorsa 3. -(y)ecekse 4. Eylemsiz yüklemler / Non-verbal predicates 5. -Ir/-Er/-rsE diye 22. Şart Cümleleri -II. / Conditional sentences - II. 1. -DIysE/-(y)DIysE 2. -mişse 3. -DIysE/-mIşsE diye 4. Karışık alıştırma / Mixed exercise 23. Şart Cümleleri -III. -SE (şimdiki zaman) / Conditional clauses - III. -SE (present tense) 4

5 24. Şart Cümleleri -IV. -SE / Conditional Sentences - IV. -SE 1. -seydi 2. -seymiş 25. Keşke 1. -se 2. -seydi 3. -seymiş 26. Ulaçlar / Gerundial constructions 1. -(y)ip/-meden 2. -(y)erek 3. -Ir/-Er/-rcEsInE 4. -(y)e benziyor 5. -miş/-(y)ecek/-iyor/-ir/-er/-r gibi 6. elinden geldiğince 7. -(y)esi geldi 8. -(y)iver 9. -(y)edur 27. olmak 1. gibi olmak 2. -(y)ecek olmak 3. -miş kadar olmak 4. -miş olmak 5. -miş/-iyor olmalı/olabilir 6. -Ir/-Er /-r olmak 28. ki 1. sanırım ki vb. / sanırım ki etc. 4. o kadar... ki 2. ne... ki/iyi ki 5. tam/az kalsın... ki 3. olumsuz eylem + ki / negative verb + ki 5

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ ZAMAN VE KİP ÇEKİMLERİNDE BİRLEŞİK YAPILAR ÜZERİNE

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ ZAMAN VE KİP ÇEKİMLERİNDE BİRLEŞİK YAPILAR ÜZERİNE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ ZAMAN VE KİP ÇEKİMLERİNDE BİRLEŞİK YAPILAR ÜZERİNE Gürer GÜLSEVİN Türkiye Türkçesindeki Zaman ve Kiplerin Birleşik Çekimi üzerine gramerlerimizde yazılanlar dolayısı ile kendi kendimize

Detaylı

BİLDİRME EKİNİN DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDEKİ YERİ ÜZERİNE *

BİLDİRME EKİNİN DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDEKİ YERİ ÜZERİNE * BİLDİRME EKİNİN DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDEKİ YERİ ÜZERİNE * Dr. Sedat BALYEMEZ sedatbalyemez@yahoo.com Özet Bildirme eki DIr/-DUr, günümüz Türkçesinde sıkça kullanılan bir ektir. Bu ekin başlıca üç işlevi

Detaylı

TÜRKÇEDE OLUMSUZLUK. Yard. Doç. Dr. Nadir İLHAN

TÜRKÇEDE OLUMSUZLUK. Yard. Doç. Dr. Nadir İLHAN TÜRKÇEDE OLUMSUZLUK Yard. Doç. Dr. Nadir İLHAN Giriş : İnsan hayatı ve evren birbirini tamamlayan zıtlıklar üzerine kurulmuştur. Biri olmadan diğerinin varlığını ve değerini anlamamız mümkün olmaz. Erkek-dişi,

Detaylı

Türk Dili, TDK, 9/2001, s. 257-264. Dr. Ayfer Aktaş. -DIktAn/-DUktAn sonra ZARF-FİİLİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Türk Dili, TDK, 9/2001, s. 257-264. Dr. Ayfer Aktaş. -DIktAn/-DUktAn sonra ZARF-FİİLİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 1 Türk Dili, TDK, 9/2001, s. 257-264. Dr. Ayfer Aktaş -DIktAn/-DUktAn sonra ZARF-FİİLİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 1. Giriş -DIktAn/-DUktAn sonra zarf-fiili çeşitli araştırmalarda birçok kez ele alınmıştır.

Detaylı

ABİDELERİNDE 3. KİŞİ İYELİK EKİNDEN SONRA YÜKLEME HÂLİ EKİ KULLANILDI MI?

ABİDELERİNDE 3. KİŞİ İYELİK EKİNDEN SONRA YÜKLEME HÂLİ EKİ KULLANILDI MI? ORHUN ABİDELERİNDE 3. KİŞİ İYELİK EKİNDEN SONRA YÜKLEME HÂLİ EKİ KULLANILDI MI? Caner Kerimoğlu Özet Türk dili literatüründe tartışılagelen konulardan birisi, 3. kişi iyelik ekinin yapısı ve bu eki alan

Detaylı

Sosyal Bilimler Dergisi 1

Sosyal Bilimler Dergisi 1 Sosyal Bilimler Dergisi 1 NESNENİN ETKİ ALANI Ahmet AKÇATAŞ * ÖZET Nesne, cümlede önemli bir yere sahiptir. Nesnenin etki alanı, cümlenin gücünü de gösterir. Cümlede nesneler, yüklemin sonucunu, öznenin

Detaylı

TERCĐH ET- VE YEĞLE- (YEĞ TUT-, YEĞ BUL-, YEĞ GÖR-) FĐĐLLERĐNĐN SÖZ DĐZĐMSEL ÖZELLĐKLERĐ

TERCĐH ET- VE YEĞLE- (YEĞ TUT-, YEĞ BUL-, YEĞ GÖR-) FĐĐLLERĐNĐN SÖZ DĐZĐMSEL ÖZELLĐKLERĐ TERCĐH ET- VE YEĞLE- (YEĞ TUT-, YEĞ BUL-, YEĞ GÖR-) FĐĐLLERĐNĐN SÖZ DĐZĐMSEL ÖZELLĐKLERĐ ÖZET Muna YÜCEOL ÖZEZEN Bu çalışma, dil bilgisini bir bütün hâle getiren bütün genel kullanımlara ve genel eğilimlere

Detaylı

TÜRKÇEDE OLUMSUZ FİİLLERİN GENİŞ ZAMAN BİÇİMBİRİMİ

TÜRKÇEDE OLUMSUZ FİİLLERİN GENİŞ ZAMAN BİÇİMBİRİMİ ÖZET TÜRKÇEDE OLUMSUZ FİİLLERİN GENİŞ ZAMAN BİÇİMBİRİMİ Semra ALYILMAZ * Türkçe dil bilgisi kitaplarında ve konuyla ilgili diğer çalışmalarda Türkçede fiillerin olumsuz şekillerinin yapımında kullanılan

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

Fransızcadan Türkçeye çeviride kendi zamiri

Fransızcadan Türkçeye çeviride kendi zamiri Fransızcadan Türkçeye çeviride kendi zamiri Yrd. Doç. Dr. Bayram KÖSE Kırıkkale Üniversitesi Özet Fransızca ve Türkçeyi; sözcük, anlam, sözdizim, sesbilimsel ve yapısal açıdan karşılaştırdığımızda benzerlikten

Detaylı

Kural 2:,and,but,so.,yet,then,or /, nor,whereas Kural 4: Kural 6: A is B, thus

Kural 2:,and,but,so.,yet,then,or /, nor,whereas Kural 4: Kural 6: A is B, thus Kural 1: Boşluktan sonra as well as varsa önceki boşluk NOUN olmalıdır. as well as yapısında araya hiçbirşey gelmez. Kural 3: noun as well as ALTHOUGH-Still ilişkisini unutma!!!! Zıtlık bağlaçlarının olduğu

Detaylı

Türkiye Türkçesindeki -miş Ekinin Dolaylılık ve Dolaylılık-Dışı Kullanımlarında Zamansal Atıf

Türkiye Türkçesindeki -miş Ekinin Dolaylılık ve Dolaylılık-Dışı Kullanımlarında Zamansal Atıf Türkiye Türkçesindeki -miş Ekinin Dolaylılık ve Dolaylılık-Dışı Kullanımlarında Zamansal Atıf Yrd.Doç.Dr. Eyüp BACANLI * Özet: Bu makalede amacı, Türkiye Türkçesindeki -miş ekinin dolaylılık ve dolaylılık-dışı

Detaylı

KIRGIZCA VE TÜRKÇEDE GÖZ İLE İLGİLİ DEYİMLER VE ÇAĞRIŞIM ALANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

KIRGIZCA VE TÜRKÇEDE GÖZ İLE İLGİLİ DEYİMLER VE ÇAĞRIŞIM ALANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YENİ TÜRK DİLİ) ANABİLİM DALI KIRGIZCA VE TÜRKÇEDE GÖZ İLE İLGİLİ DEYİMLER VE ÇAĞRIŞIM ALANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Yüksek Lisans

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TEZLERİ

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TEZLERİ SAÜTEM Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi www.sautem.sakarya.edu.tr YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ TEZLERİ YÖK Ulusal Tez Merkezi nden Derleyen: Dr. Mustafa Altun

Detaylı

ÖZET A DIFFERENT USAGE OF BETER ABSTRACT

ÖZET A DIFFERENT USAGE OF BETER ABSTRACT KIŞ WINTER 2011 SAYI NUMBER 3 SAYFA PAGE 53-58 BETER SÖZCÜĞÜNÜN FARKLI BİR KULLANIMI Gülsel SEV * ÖZET Zarfların çeşitlerinden biri olan azlık çokluk zarfları, bir sıfatta, bir zarfta, bir oluş veya kılışta

Detaylı

ARİSTOTELES VE WITTGENSTEIN: ETİKTE İKİ YOL Taşkıner KETENCİ

ARİSTOTELES VE WITTGENSTEIN: ETİKTE İKİ YOL Taşkıner KETENCİ ARİSTOTELES VE WITTGENSTEIN: ETİKTE İKİ YOL Taşkıner KETENCİ ÖZET Felsefenin temel disiplinlerinden biri olan etiğe ilişkin temel sorulardan biri, etiğin nesnesine ve bu nesnenin varlıksal özelliklerine

Detaylı

-AN, -EN SIFAT-FİİL EKİNİN DİLBİLGİSEL İÇLEMİ, DÖNÜŞMÜŞ YAPILAR KURMA VE Kİ BAĞLAYICISI TABANINDA DÖNÜŞÜM GERÇEKLEŞTİRME İŞLEVİ * ÖZET

-AN, -EN SIFAT-FİİL EKİNİN DİLBİLGİSEL İÇLEMİ, DÖNÜŞMÜŞ YAPILAR KURMA VE Kİ BAĞLAYICISI TABANINDA DÖNÜŞÜM GERÇEKLEŞTİRME İŞLEVİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1625-1637, ANKARA-TURKEY -AN, -EN SIFAT-FİİL EKİNİN DİLBİLGİSEL İÇLEMİ, DÖNÜŞMÜŞ YAPILAR KURMA VE Kİ BAĞLAYICISI

Detaylı

ÖZET ON MORPHOLOGIC STRUCTURE KAŞ DIALECT ABSTRACT

ÖZET ON MORPHOLOGIC STRUCTURE KAŞ DIALECT ABSTRACT YAZ SUMMER 2011 SAYI NUMBER 2 SAYFA PAGE 29-40 KAŞ (ANTALYA) AĞZI ŞEKİL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE Mehmet Dursun ERDEM * Ramazan BÖLÜK ÖZET Türk dilinin ses yapısını anlamak, sadece yazı dilini incelemekle mümkün

Detaylı

DİREKT BİLEŞENLER ANALİZİ * IMMEDIATE CONSTITUENT ANALYSIS (IC ANALYSIS)

DİREKT BİLEŞENLER ANALİZİ * IMMEDIATE CONSTITUENT ANALYSIS (IC ANALYSIS) - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 643-654, TURKEY DİREKT BİLEŞENLER ANALİZİ * ÖZET Muzaffer MALKOÇ ** Direkt bileşenler analiz metodu Amerikalı

Detaylı

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak 10.Konu İç çarpım uzayları ve özellikleri 10.1. ve üzerinde uzunluk de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor teoreminden dir. 1.Ö.: [ ] ise ( ) ( ) ve ( ) noktaları gözönüne alalım.

Detaylı

BEL RT L AD TAMLAMALARININ ANLAMLARI Ahmet BENZER *

BEL RT L AD TAMLAMALARININ ANLAMLARI Ahmet BENZER * BEL RT L AD TAMLAMALARININ ANLAMLARI Ahmet BENZER * Özet: Ara tırmada belirtili ad tamlamasının kaç farklı anlamı aktardı ı çalı ma konusu edinilmi tir. Belirtili ad tamlamaları anlam bakımından imdiye

Detaylı

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir.

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. TÜRKÇE Anlam Bakımından Sözcükler...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri.3 Cümlede Anlam.6 Ses Bilgisi...9 Paragraf Bilgisi...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri..17 Yazım Kuralları..22 Noktalama İşaretleri...25

Detaylı

Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi. Prof. Dr. Cengiz TOSUN

Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi. Prof. Dr. Cengiz TOSUN Journal of Language and Linguistic Studies Vol.1, No.1, April 2005 Teaching Turkish as a Foreign Language Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi Prof. Dr. Cengiz TOSUN Abstract: As is known Turkish

Detaylı

ALTIN KALPLİ ÖĞRETMENİM

ALTIN KALPLİ ÖĞRETMENİM ALTIN KALPLİ ÖĞRETMENİM Bu zamana kadarki okul hayatım boyunca birçok öğretmenim oldu. Şu an düşündüğüm zaman, aslında her birinden bir şeyler öğrendiğimi ve her birinin hayatımın şekillenmesinde azımsanmayacak

Detaylı

Genel Çeviri 3 - Öğretmen Kitabı. Hakan Gür - dildersleri.gen.tr

Genel Çeviri 3 - Öğretmen Kitabı. Hakan Gür - dildersleri.gen.tr Genel Çeviri 3 - Öğretmen Kitabı i Genel Çeviri 3 - Öğretmen Kitabı GENEL ÇEVİRİ 3 KİTABININ KULLANIMINA İLİŞKİN KURALLAR Genel Çeviri 3 olarak derlenerek internet ortamına yerleştirilen PDF dosyasının

Detaylı

KAZAK TÜRKÇESİNDE ŞİMDİKİ ZAMAN

KAZAK TÜRKÇESİNDE ŞİMDİKİ ZAMAN U.Ü. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl: 4, Sayı: 4, 2003/1 KAZAK TÜRKÇESİNDE ŞİMDİKİ ZAMAN Altınşaş ÇAKIROĞLU * ÖZET Zamanlar, bilindiği gibi, eylemin gerçekleştirdiği zaman dilimini i-

Detaylı

TARİHÎ TÜRK LEHÇELERİNDEN TÜRKİYE TÜRKÇESİNE -DIr/-DUr (<TURUR) EKİ ve İŞLEVLERİ

TARİHÎ TÜRK LEHÇELERİNDEN TÜRKİYE TÜRKÇESİNE -DIr/-DUr (<TURUR) EKİ ve İŞLEVLERİ Türkbilig, 2010/19: 59-75. TARİHÎ TÜRK LEHÇELERİNDEN TÜRKİYE TÜRKÇESİNE -DIr/-DUr (

Detaylı

Bir taraf mutsuzsa mesele kapanmaz

Bir taraf mutsuzsa mesele kapanmaz Bir taraf mutsuzsa mesele kapanmaz 19. Altın Koza Film Festivali nde en iyi film seçilen Babamın Sesi adlı filmin yönetmeni Orhan Eskiköy, yaptıkları filmlerle canlarının yandığı ve acilen çözüm istedikleri

Detaylı

JOHN DEWEY NİN EĞİTİME BAKIŞI ÜZERİNE YENİ BİR YORUM

JOHN DEWEY NİN EĞİTİME BAKIŞI ÜZERİNE YENİ BİR YORUM GAZİ ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, Cilt 6, Sayı 1,(2005), 13-19 13 JOHN DEWEY NİN EĞİTİME BAKIŞI ÜZERİNE YENİ BİR YORUM Merih Tekin BENDER Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Güzel

Detaylı