İstanbul Ekim October 2012 PROGRAM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İstanbul 20-21 Ekim October 2012 PROGRAM"

Transkript

1

2 İstanbul Ekim October 2012 PROGRAM 2 1

3 Sempozyum Eşbaşkanları Co-Presidents Dr. Halit Eren, IRCICA Genel Direktörü Director General, IRCICA Murat Aydın, Zeytinburnu Belediye Bşk. Mayor, Zeytinburnu Municipality Prof.Dr. Adem Esen, İstanbul Sabahattin Zaim Ünv. Rektörü Rector, İstanbul Sabahattin Zaim University Uluslararası Danışma Kurulu International Advisory Board İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Tel: Faks: Zeytinburnu Belediyesi Tel : Faks: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Tel: Faks: Prof. Dr. Halil İnalcık, Bilkent Üniversitesi Prof. Dr. Kemal Karpat, İstanbul Şehir Üniversitesi Prof. Dr. Ali Arslan, İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Harun Duman, Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Vahdettin Engin, Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Cevdet Küçük, Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Amir Pasic, IRCICA Prof. Dr. Süleyman Beyoğlu, Marmara Üniversitesi Prof Machiel Kiel, Utrecht University Prof Heath Lowry, Bahçeşehir Üniversitesi Doç. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Doç. Dr. Bülent Bakar, Marmara Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ali Satan, Marmara Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Ş. Can Erdem, Marmara Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu, Yıldız Teknik Üniversitesi Düzenleme Heyeti Organizing Committee Doç. Dr. Cengiz Tomar (IRCICA) Ömer Arısoy (Zeytinburnu Belediyesi) Mustafa Aydın (Zeytinburnu Belediyesi) Yrd. Doç.Dr. Ertuğrul Oral (İSZÜ) Abdullah Erol Aydın (İSZÜ) Adem Yavuz (İSZÜ)

4 Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi 20 Ekim 2012 Cumartesi 20 October 2012, Saturday 10:00-11:00 AÇILIŞ TÖRENİ OPENING CEREMONY Murat Aydın Halit Eren, Dr. Adem Esen, Prof. Dr. Mahir Yağcılar Hadi Nezir Rafet Husoviç Sulejman Ugljanin İdris Naim Şahin Zeytinburnu Belediye Başkanı Mayor, Zeytinburnu Municipality IRCICA Genel Direktörü Director General, IRCICA İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Rector, İstanbul Sabahattin Zaim University Kosova Cumhuriyeti, Kamu Yönetimi Bakanı Minister of Public Administration, Kosovo Republic Makedonya Cumhuriyeti Devlet Bakanı Minister of State, Macedonia Republic Karadağ Cumhuriyeti Devlet Bakanı Minister of State, Montenegro Republic Sırbistan Devlet Bakanı Minister of State, Serbia Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Minister of Interior, Republic of Turkey AÇILIŞ KONFERANSI KEYNOTE SPEECH 20 Ekim 2012 Cumartesi 20 October 2012, Saturday 11:00-12:00 Prof. Dr. Kemal Karpat

5 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Salim Aydın Birinci Oturum First Session 20 Ekim 2012 Cumartesi 20 October 2012, Saturday 14:00-15:45 Başkan Chair Adem Esen Balkanların Kaybedilmesinde Siyasetin Etkisi Effects of Politics in the Secession of Balkans Necmettin Alkan Jön Türkî/İttihâdçı Mutlakî Yönetimin Balkan Savaşı Felaketindeki Rolü The Role of Young Turks/CUP in the Balkan Wars Catastrophy Sema Uğurcan Aydınlarımız Balkanda Hangi Rüyaları Gördüler Dreams of Turkish Intellectuals on the Balkan Wars Abdul Rauf Ara Coffee Break The Balkan Wars and British India: A Case study of NWFP (Khyber Pakhtunkhwa) Balkan Savaşları ve İngiliz Hindistan ı: Khyber Pakhtunkhwa (NWFP) Örneği İkinci Oturum Second Session 20 Ekim 2012 Cumartesi 20 October 2012, Saturday 16:00-17:45 Başkan Chair Bülent Aras Igor Despot Reasons for the Successful Mobilization of the Balkan States in the Balkan Wars Balkan Devletlerinin Savaşlar esnasındaki Seferberliklerinin Başarı Sebepleri Dimitris Michoulopulos Salonika and the Balkan Wars Selanik ve Balkan Savaşları Isa Blumi Impacts of the Balkan Wars: The Uncharted Parts from Empire to Nation State Balkan Savaşlarının Etkileri: İmparatorluktan Ulus Devlete Geçiş Sürecinin Bilinmeyen Yönleri Alessandro Vagnini The Ambitions of the Last: Italy and the Balkan Wars Gecikenlerin Hırsı: İtalya ve Balkan Savaşları

6 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Birinci Oturum First Session 21 Ekim 2012 Pazar 20 October 2012, Sunday 09:00-11:00 Başkan Chair Mehmet İpşirli Demeter Gabor When Sound Judgement of Statesmen Fails: The Role of Count István Burián in Influencing the Policy of Austria-Hungary during the Balkan Wars Devlet Adamlarının Muhakemeleri Başarısız Olduğunda: Balkan Savaşları Esnasında Avusturya-Macaristan Siyasetinin Etkilenmesinde Kont István Burián ın Rolü Liljana Gushevska Russian Diplomatic Documentation Regarding the Events on the Balkans on the Eve of the Balkan Wars Balkan Savaşlarının Eşiğinde Bölgedeki Hadiselerle Alakalı Rus Diplomatik Belgeleri Alberto Becherelli The Balkan Wars in the Records of the Italian General Staff İtalyan Genelkurmay Kayıtlarında Balkan Savaşları Önder Bayır Ara Coffee Break Osmanlı Arşivlerine Göre Balkan Savaşları The Balkan Wars according to the Ottoman Archive Documents İkinci Oturum Second Session 21 Ekim 2012 Pazar 20 October 2012, Sunday 11:15-13:15 Başkan Chair Sadık Ünay Biljana Rsitovska Macedonian Emigration Press in Russia on the Balkan Wars Rusya daki Makedonya Mülteci Basınında Balkan Savaşları Jasmina Mojsieva Guseva Human Faith in Balkan Wars in Macedonian Writers Balkan Savaşlarında Makedonyalı Yazarların Hümanizmi Odile Moreau The Balkan War (1912) Through the Eyes of the French War Correspondent Stéphane Lauzanne Fransız Savaş Muhabiri Stéphane Lauzanne ın Gözlemleriyle Balkan Savaşı (1912) Amit Bein Numan Aruç Taking Advantage of a Crisis to Reform: The Remaking of Religious Education in the Wake of the Balkan Wars Krizi Reforma Dönüştürmek: Balkan Savaşlarının Eşiğinde Dini Eğitimin Yapılandırılması Balkanlıların Osmanlı Devletine Sırt Çevirmesinden 100 Yıl Sonraki Yeni Statüsü The New Status of the Balkans after 100 years of Ottoman Deportation

7 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ÖZETLER ABSTRACTS Üçüncü Oturum Third Session 21 Ekim 2012 Pazar 20 October 2012, Sunday 14:30-16:30 Başkan Chair Halit Eren Abdullah Uçman Ömer Seyfeddin'in Hikâyelerinde Balkanlar ve Balkan Savaşının İzleri The Balkans and Traces of the Balkan Wars in Ömer Seyfeddin s Stories Mehmet Köseoğlu Bulgar Karikatürlerinde Balkan Savaşları ile İlgili Politik Eleştiriler Political Critics on Bulgarian Cartoons Related to the Balkan Wars Tahir Kahhar Balkan Savaşları, Sebepleri ve Sonuçlarının Türkistan Vilayeti Matbuatındaki Yansımaları Reflections of the Balkan Wars, their Reasons and Consequences Nesimi Yazıcı İsmail Bey'in Hâtıra-i Seyâhat'inde Sultan Reşad'ın Rumeli Ziyareti: Manastır Sultan Reshad s Balkan Visit according to İsmail Bey s Voyage (Hâtıra-i Seyahat) Georgi Zelengora Doğu Trakya Bulgar Göçmenlerinin Emlakları Gerçeği The Reality of East Trachea Bulgarian Refugees Properties Balkanların Kaybedilmesinde Siyasetin Etkisi Salim Aydın 1908 yılında meşrutiyetin ilan edilmesi, İttihat ve Terakki ile beraber hareket eden Osmanlı Ordusu içerisindeki subaylar vasıtası ile olmuştu. Meşrutiyetten sonra ordu içerisindeki İttihatçı subaylar siyasetle meşgul olmayı devam etti yılı 31 Mart olayı ordu içerisindeki siyaseti tetikledi yılına gelindiğinde İttihat ve Terakki Partisi yönetimlerde iyice söz sahibi oldu. Bu arada 1911 yılı Kasım ayında İttihat ve Terakki ye karşı en güçlü muhalefet partisi olarak Albay Sadık Bey tarafından Hürriyet ve İtilaf Fırkası kuruldu. Bir dönem II. Abdülhamit yönetimine karşı mücadele eden İttihat ve Terakki yönetimine karşı bu seferde, Hürriyet ve İtilaf Fırkası aynı politikayı güdüyordu. İttihat ve Terakki Fırkasına karşı Osmanlı Devleti ndeki bütün muhalifler ve fırkalar, Hürriyet ve İtilaf Fırkası çatışı altında birleşmişlerdi. Hürriyet ve İtilaf Fırkası nın, İttihat ve Terakki Fırkası na karşı güçlü muhalefet yapmaya başlaması, Hürriyet ve İtilaf Fırkası yanlısı subayların ordu içerisinde artmasıyla bu partinin bazı yerlerde seçim kazanması, İttihat ve Terakki Fırkasını telaşlandırdı. Güçlü bir çoğunluğun sağlanması kararını alan İttihatçılar, Kanun-i Esasi yi değiştirme istekleri çıkmaza girince, meclisi feshettirerek 1912 de yeni bir genel seçim yapılmasını sağlamışlardı. Sopalı ve dayaklı seçim olarak da adlandırılan bu seçim sonunda gayet az sayıda muhalif mebus meclise girebilmişti. İttihat ve Terakki ye katılmayan bazı subaylar, aynı imtiyazlı duruma geçebilmek için Halâskârân-ı Zabitan Grubu adlı bir grup meydana getirdiler. Rumeli de bulunan askeri birliklerde ne kadar Arnavut subay varsa Halâskârân Grubuna dâhil oldular ve bu gruba taraftar kesildiler. Aynı zamanda 21/22 Haziran 1912 gecesi Manastır dışındaki ordugâhtan bir kısım subayların kaçarak, evvelce Enver, Niyazi ve Eyüp Sabri Beylerin yapmış oldukları gibi, dağa çıktıkları haberi geldi. Dağa çıkanlar bir beyanname yayınlamışlar, beyannamede dikkati çeken husus ise, Hürriyet ve İtilaf Fırkasının İttihat ve Terakki yönetimini iktidardan düşürmek için her şeyi mubah görmesiydi. Bu da ordu içerisinde siyasetin ne kadar şiddetli olduğunu, hükümetlerin 12 11

8 bu siyasi kargaşa içerisinde çevresinde olanları gördüğünü fakat siyasi çekişmelerden dolayı hiçbir şey yapamadığını göstermektedir. Osmanlı Hükümeti, 21/22 Haziran da Manastır da bazı subayların dağa çıkması sonrasında ordunun siyasetle ilgilenmemesi için Avrupa da ne gibi önlemlerin alındığının araştırılması talebinde bulunmuştur. Ordunun siyasetle ilgilenmemesi için İttihat ve Terakki yönetimi tarafından kanun maddeleri çıkarılmıştır. Kanun maddelerinin çıkarılması öncesinde Mebusan Meclisinde çok şiddetli tartışmalar olmuştur. Siyasetle ilgili kanunun çıkmasından sonra ordu içerisindeki subaylardan siyasetle ilgilenmeyeceklerine dair yemin senetleri alınmıştır yılı temmuz ayı sonlarında Gazi Ahmet Muhtar Paşa kabinesi kurulmuş, ancak siyaset durulmamış, daha da artmıştır. Siyasetin şiddetlendiği dönemde Balkan müttefikleri hazırlıklarını tamamlamaya başlamış, savaşın başlaması için Makedonya da Bulgar komitacıları bazı şehirlerde bomba patlatma faaliyetine girişmişler, bu faaliyetler sonrasında Balkan müttefikleri kendi ülkelerinde mitingler düzenlemeye başlamışlardır. İttihat ve Terakki Fırkası, Balkan Savaşı için hazırlık yapılması gerektiğini vurgulamış, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Kabinesi ise savaşın olmayacağını, eğer Balkan Savaşı olursa, bu savaşın Dünya Savaşına neden olacağını ifade edilmişti. Böyle bir savaşı Düvel-i Muazzama devletlerinin engel olacağı düşüncesi Osmanlı Hükümetinde hâkim görüştü. Balkan Savaşları öncesinde siyaset o kadar etkili oldu ki, Gazetelerde köşe yazarları savaşın olmasında durumunda savaş kaybedilirse yenilgiyi birbirlerinin üzerine atacak kadar ileriye gittiler. Bu siyasi çekişme seferberliğin ilan edildiği 1 Ekim 1912 tarihine kadar devam etti. Seferlik kararının alınmasından sonra İttihat ve Terakki savaş esnasında siyaset yapmayacağına dair bir beyanname yayınladı. Hürriyet ve İtilaf fırkasının beyannamesi ise savaşın başladığı dönemde yayınlandı. Siyaset Ahmet Muhtar Paşa Hükümeti nin istifası ve yerine kurulacak Kamil Paşa Hükümeti nin kurulması esnasında da devam etti. Savaş esnasında siyaseti kazanan Babıâli Baskınıyla İttihat ve Terakki oldu. Ancak Balkanlar elden çıkmıştı. Jön Türkî/İttihâdçı Mutlakî Yönetimin Balkan Savaşı Felaketindeki Rolü Necmettin Alkan Jön Türkler, Sultan II. Abdülhamid le ( ) yaptıkları çetin mücadelelerini kazanarak, Osmanlı Devleti nin modern yönetime tekrar kavuşmasını sağlamışlardı. Fakat bu başarıyla yetinmek istemeyerek, devamında yönetime talip olmuşlardı. Böylece başlayan bu yeni süreç, Abdülhamidî Mutlakî yönetiminin çözülmesi ve Jön Türkî meşrutî yönetimin kademeli olarak yerini almasıyla şekillenmişti. Birinci Cihan Harbi nin sonuna kadar devam eden bu dönem, Osmanlı Devleti nin tasfiye edilmesiyle alakalı gelişmelerin de ortaya çıktığı çok önemli bir süreç olmuştur. Balkan Savaşı ve hezimeti, bunlar arasında önemli bir yere sahiptir. Tebliğimizde, 1908 Jön Türk İhtilâli yle başlayan bu süreçte II. Abdülhamid in mutlakî yönetiminin çözülmesinin ardından te sis edilmeye çalışılan yeni Jön Türkî/İttihâdçı mutlakî yönetimin ve buna paralel olarak vuku bulan bazı olayların, Balkan Savaşları nın kaybedilmesindeki rolü veya yeri ele alınmaktadır. Konumuz, askerî ve siyasî gelişmeler olmak üzere iki alt başlıktan oluşmaktadır. Müracaat edilen kaynakların önemli kısmı, döneme şahitlik eden devlet adamları, askerleri ve aydınların hatıralarından, dönemin yerli ve yabancı gazetelerinden ve arşiv vesikalarından oluşmaktadır. Aydınlarımız Balkanda Hangi Rüyaları Gördüler? Sema Uğurcan Aydınlarımız, Balkan savaşı ve ertesinde, devleti kurtaran ve geleceği inşa eden rüya metinleri yazarlar. Ütopya diyebileceğimiz bu metinlerde, en ölçülemez, zaptolunamaz şey olan geleceği düzen altına almak isterler. Rüyalarda 1. Siyasî eksiklerin 2. İlmî, teknolojik, iktisadî eksiklerin giderilmesi hususu ağır basar. Ruşenî nin Rüyası nda ve Mustafa Nazım ın Rüyada Terakki yahut Terakki-i İslâmı Rüyet inde Balkan savaşı dönüm noktası olur. Genç Türkler çok sıkı çalışarak, Avrupa karşısında Asya ve Afrika da büyük Türk-İslâm devletleri kurarlar Eskilerin söylediği Balkanda kelimesi, Balkan Savaşı nı, bozgunu ve sonuçlarını takip eden süreci içine alan bir kelimedir

9 Medeniyetlerinin üstünlüğü dünyaya kabul ettirirler. İstanbul dünyanın en mamur şehri hâline gelir. Mustafa Nazım ın eserinde İstanbul, özlenen dünyanın temel düzeni olarak simetri ve geometriye duyulan hayranlığı gösterir. Her yerde yüksek binalar, caddeler, köprüler, yollar birbirini cetvel gibi hatlarla keser. Yekpare bir toplum, muhalefetin işlevini yerine getirdiği Mebuslar meclisi tarafından idare edilir. Evlilikler, çocuk yetiştirme, öğrenim-eğitim, iş-ticaret hayatı sıkı bir nizam altında yapılır. Pek Uyanık Bir Uyku da Kılıçzade İsmail Hakkı nın rüyasına giren yaşlı, gerçekleşebilmesi mümkün olan tavsiyelerde bulunur. Bu kurtuluş reçetesinde şehzadelerin orduya girmesi, teorinin yerini pratiğin alması, yerli üretim-tüketim yapılması, kadın hürriyeti gibi maddeler vardır. Celal Nuri Tarih-i İstikbal de, kahramanlığı kader şeklinde gösterir. Bir Türk bölüğü Selanik ve Olympe dağlarını ele geçirdiği esnada, tarih/efsane tanrıçası Clio, Türk kumandanının kucağına atılır. Bu rüyalar en felâketli yıllarda telâfi mekanizması çerçevesinde, kurtuluşun yolunu gösteren metinlerdir. Geçmişin büyüklüğüne sığınan eserler karşısında sayıca daha az ama daha çarpıcı eserlerdir. The Balkan Wars and British India: A Case study of NWFP (Khyber Pakhtunkhwa) Abdul Rauf The British occupied the north western part of India now known as Khyber Pakhtunkhwa (formerly N.W.F.P.) of Pakistan in Pakhtun resisted the British Imperial power with an arm struggle particularly in tribal areas. The beginning of twentieth century also witnessed the political struggle largely in alliance with their Muslim brethren down the country. Both the arm and political struggle had internal and external dynamics. The Ottoman Khilafat remains the main external factor for the mobilization of the people in the region as reported by the highest British administrators including head of the province. How the wars in Balkans affected the struggle of the people in the region will be the focus of this proposed paper. These wars mobilized the people in support of the Ottomans on one hand and on the other some people left their homes and went Turkey to support them. One of them Abdurrahman Peshawari not only worked in the Indian medical mission headed by Dr. M.A. Ansari but he opted to remain in Turkey and fought in World War I also along the Turkish forces against the Allied Powers. He rose to a high stature in Turkey and served as an ambassador of Turkey in Kabul early 1920s. He was later on killed in Turkey largely due to a misunderstanding and buried in Turkey. This person from Peshawar was hailed by the Turkish government. The paper will be largely relied on the British documents and the local accounts related to the Balkan Wars which have not been addressed in the available present literature. The paper will also be helpful in understanding the historical background to the contemporary religious and political unrest in the region (Pakistan and Afghanistan) attached with the extra territorial sympathies of the people in the region. Reasons for the Successful Mobilization of the Balkan States in the Balkan Wars Igor Despot Mobilization of the allied countries in the Balkan wars was very good. Participating states were surprised by the number of people who appeared on mobilization. They came from all over the world to do their "sacred" duty to make war with the centuries-old enemy and liberate their Christian brothers. Memory of the powerful medieval states and the great defeat which they suffered from the Turks remained in the history of the Balkan peoples for centuries. The Ottoman Empire was the stereotypical enemy - the Turkish majority was of a different religion, the area that Empire held were considered occupied, stories about the sufferings of the Christian population were passed down through generations. Christian Reconquista of the territory conquered in the Middle Ages was emphasized in the calls for the mobilization made by Serbian King Peter, King Ferdinand of Bulgaria and the Greek King George. In Bulgaria 220% occurred (compared to the invitees), in Serbia they have not been able to receive all because too many people showed up, in Montenegro the elderly and children "fled" to the army and in Greece more people occurred than was planned. All of that was diametrically opposite to the situation in the Ottoman Empire. Turkish Corps were deficient due to cholera, which devastated the Empire since 1910., so many recruits did not respond to the army and just before mobilization Anatolians were discharged from the Army because they were tired of smothering Albanian insurgency. The enthusiasm of the population, due to a number of partial mobilizations for suppression of various rebellions and Tripolitan War, was very low

10 Salonika and the First Balkan War Dimitris Michalopoulos According to the Greek sources, Salonika was not a Greek city in For her population amounted to 160,000 people, i.e. 90,000 Jews, 44,000 Moslems (Turks), and merely 19,000 Greeks. So the Greek Army was to advance northward, namely to Bitola, in October Still the Greek Army did capture Salonika. For the Ottomans did not pose difficulties to the Greek Army s movement: Not only did the Ottomans make easy the Greeks advance by retreating without fighting, but they prevented Salonika from being captured by the Bulgarians. As a result, the city was surrendered to the Greeks on the 27 th of October, 1912, albeit the Bulgarian Army s Macedonian irregulars had entered Salonika a couple of days earlier. Still, Greece was not to annex of the Macedonian megalopolis. For George I, King of the Hellenes, had assured Emperor Franz Joseph of Austria-Hungary, that Salonika was not coveted by Greece. Yet the King disregarded his promise and was mysteriously murdered in March, His murderer was defenestrated out of the Greek Police s headquarters in Salonika, the relevant files were destroyed during WW 1 and no solution to the enigma of the King s death has been found so far. E. Venizelos, on the other hand, Premier of Greece by then, had agreed that Salonika should be run jointly by Greeks and Bulgarians; but an abrupt intervention of Greek Foreign Ministry officials had this project aborted and, as a result, the Second Balkan War was triggered. Impacts of the Balkan Wars: The Uncharted Paths from Empire to Nation-State Isa Blumi The following paper emphasize that Albanian, Serbian, Bulgarian, or Ottoman politics are messy, with competing factions operating under very different conditions, catering to very different constituencies, whether in Austrianadministered Bosnia and the Sancak (Sanjak), rural Macedonia, or Istanbul. This paper adds to the complications by considering some of the conflicting agendas among those fluid clusters of actors straddling the political and commercial frontiers of Montenegro, Serbia, Bulgaria, Greece and the Western Balkan provinces of the Ottoman Empire. Beyond the concerns with neighboring states interests in these same regions, there are economic explanations to consider. For example, the appropriation of wealth by the victors of the Balkan Wars, especially land, deserves our attention. The notion that commercial interests were intimately involved in the process of how land was taken from the previous inhabitants may help provide depth to the manner in which post-conflict administrations approached incorporating the territories and/or the populations that were torn away from the Ottoman Balkans in In sum, the real Ottoman legacy in the Balkans is the way in which intervening power dynamics, often realized in different ways at the local level rather than in political centers, led to a shift in the kind of regime occupying states Serbia, Bulgaria, Greece, Montenegro, Albania administered those former Ottoman Balkan territories captured after Similarly, as a result of these rapid changes on the ground, new opportunities arose for an entirely new class of political agents, leaving much of the post-ottoman Balkans to face an even more radical form of nationalism that actually emerged as a result of the sudden victories of late 1912 at the Ottoman Empire s expense. Ultimately, rather than being a product of a contrived, long-term strategic realization of state expansion, the cases introduced in this paper will suggest that the contingencies created by the war introduced entirely new political orientations for a wide variety of actors. The Ambitions of the Last: Italy and the Balkan Wars Alessandro Vagnini By the early 20th century most of the Balkans (Bulgaria, Greece, Montenegro and Serbia) had already achieved their independence from the Ottoman Empire even if large parts of their ethnic populations remained under Turkish sovereignty. The Empire was experiencing a phase of serious crisis since the late nineteenth-century. The Great Powers shared different aims over the so called Eastern Question and the integrity of the Ottoman Empire. Britain wished to deny Russia access to the South and supported the integrity of the Ottoman Empire while France wished to 18 17

11 strengthen its position in the Middle East. Russia instead pursued a pan-slavic policy and thereby supported Bulgaria and Serbia. Austria-Hungary wished for a continuation of the existence of the Ottoman Empire, opposing to any possibility of Serbian expansionism. The Habsburgs also aimed to control the Ottoman Adriatic coast (nowadays Albania) while Italy s primary aim at the time seems to have been the denial of access to the Adriatic Sea to any other power. After the Young Turks revolution the situation changed drastically. Later on, the Italo-Turkish war (September 1911 October 1912) caused massive Turkish losses (especially in the Navy) and an increasing monetary debt. The Balkan countries, now organized in the Balkan League, saw an opportunity to attack and fulfill their desires of expansion. After some delays, Montenegro declared war on 8 October The other members of the alliance entered the conflict on 17 October. Seven months later the First Balkan War was ended by the Treaty of London and the Ottoman Empire lost virtually all of its possessions in Europe. The Balkan allies then began to fight each other for the spoils of the Empire and a Second Balkan War broke out on 16 June Although there was an official consensus between the Powers over the territorial integrity of the Ottoman Empire, due to the conflicting interests in the area, each of them took different diplomatic approaches. Italy and Austria-Hungary, struggling for hegemony on the Adriatic were totally opposed to any other nation s expansion in the area. At the same time, Italy was interested to any possible weakening of the Habsburg Empire due to its own internal problems with Slav populations. Moreover, the campaign was followed with interest by many Italian officers while intense diplomatic and intelligence activities were also developed to follow the evolution of events. When Sound Judgement of Statesmen Fails: The Role of Count István Burián in Influencing the Policy of Austria-Hungary During the Balkan Wars Demeter, Gábor Count István Burián as the (joint) Minister of Finance of Austria-Hungary ( ) also responsible for Bosnia (and from 1915, joint Foreign Minister) was well aware of the threat, that nationalism on the Balkan meant. Trying to maintain the unity of the multiethnic province, while balancing between Hungarian and Austrian wills, he developed numerous diplomatic skills. After the death of Aerenthal, Foreign Minister of Austria-Hungary (1912), he had to resign from his post, but remained influetial as a Minister of the Cabinet of Count István Tisza. Being a mediator between the Hungarian Prime Minister and Emperor Franz Joseph, he managed to influence their Balkan policy during the Balkan Wars (sometimes contrary to the will of the Foreign Minister, Berchtold). It may be interesting, how an influential and experienced politician (mis)judged alliance-policy during the two Balkan wars, and how the shift from pro-turkish sentiments to pro-bulgarian feelings took place. Using his personal correspondence and the recently published diary of István Burián we try to enlighten some misinterpretations on the situation (and sometimes cruel astuteness) of Austrian and Hungarian statesmen during the Balkan Wars. Russian Diplomatic Documentation Regarding the Events on the Balkans on the Eve of the Balkan Wars Liljana Gushevska The emphasis in this paper will be placed on the reports by Russian diplomatic representatives in the period , which offer abundant information and detailed analysis of the developments at the time. Strong Russian diplomatic network in the Balkans and the European part of the Ottoman Empire followed closely the rapprochement of the Balkan countries (Serbia, Greece, Bulgaria, Romania and Montenegro) and their leaders official and unofficial contacts for resolving the so called Balkan question, as well as the echoes these events had in the Ottoman Empire and with the great powers. The materials, among other things, present the Russian position and its strategy regarding the implementation of the idea "the Balkans to the Balkan peoples", which was supported by Italy, but not by Germany and Austria-Hungary. Hence, Russian diplomats continuously report of attempts by Austria-Hungary to influence certain decisions made by the Porte, at the same time declaring its friendship so as to realize the strivings to improve its positions on the Balkans. On the other hand, Russia showed open interest for the Christian population in the European part of the Ottoman Empire and supported their requests for reforms. These steps encouraged distrust in the relations between Russia and the Ottoman 20 19

12 Empire which were formally presented as being friendly, and increased the Porte s doubts that the creation of the Balkan alliance was under the patronage of Russia and Italy. In that regard, the sources indicate that the Russian foreign policy was attempting to balance the Balkan states policies that were clearly demonstrating their intentions for a final territorial expansion at the expense of the Ottoman Empire. The Balkan Wars in the records of the Italian General Staff Alberto Becherelli The Balkans had always been an important cultural and commercial area for the Italian foreign policy and during the Balkan Wars Italy closely followed the events in the region. Italo-Turkish War ( ) showed the weakness of the Ottoman Empire to the Balkan countries who attacked the Empire before the war with Italy had ended. The Balkan League opened the hostilities on 8 th of October 1912 and after the peace treaty signed in London on May 30, 1913, the Second Balkan War began when Serbia and Greece quarrelled with Bulgaria over the division of their joint conquests in Macedonia. The peace treaty was signed between the combatants on Aug. 10, Italy used the Balkan wars to keep the Dodecanese islands in the Aegean which it had occupied during the war against Turkey, despite the agreement that ended that war in The Historical Archive of the Italian Army General Staff contains reports by Military Attachés from Sofia, Belgrade, Vienna, Berlin, London and Paris about the Balkan Wars providing a valuable record for a detailed analysis (fonds: G-29, Addetti Militari; G-24, Corpo di Stato Maggiore. Corrispondenza; G-33, Carteggio SME, Scacchiere orientale. Ufficio coloniale. Stati Esteri. Stati balcanici). During the Eighties these documents were studied for the first time by Professor Antonello Biagini, who teaches Eastern Europe History at Sapienza University of Rome. He wrote two fundamental books for this topic: Momenti di storia balcanica ( ). Aspetti militari (Rome, 1981) and L Italia e le guerre balcaniche (Rome, 1990), that due to the 100 th Anniversary of the Balkans Wars are going to be republished this year Macedonian Emigration Press in Russia on the Balkan Wars Biljana Ristovska-Josifovska The press in general was a useful instrument not only in informing on the events, but also relaying political messages to the public and expressing individual discourses. The main goal of this article will be an analysis of the developing stances of the Macedonian emigration towards the Balkan states, Russia and the great forces, concerning the Balkan Wars, researched through the contemporary debates in the press published by the Macedonian emigrants in Russia. We will be especially focused to the letters by readers and correspondents from Russia and from the Balkans, informing about the situation on the terrain during the military activities and afterwards. From other aspect, we will also address to the information displayed in the different kinds of articles, placed in various sections, related to Macedonia: historical and ethnographical overviews, political analysis and acts, as well as pages dedicated to the artistic expression of various poets and writers. We analyze the press as a tribune for displaying of the stand-points of the Macedonian emigration on the causes and results of the Balkan Wars. Human Faiths in Balkan Wars in Macedonian Writers Works Jasmina Mojsieva-Gusheva The title of the topic is based on associative ventures and visions of the Macedonian writers Mitko Madjunkov, Kole Chashule and Slavko Janevski about the unfortunate destiny of Macedonian people during the Balkan Wars, who always fights against each other. For centuries the Balkan has been a background of several major religions, a bulk of languages, non-understandable for each other totally, customs and habits, which are stranger for Balkanian neighbors than those of Western Europe. In this tiny region are concentrated various diverse understandings, models of cultures, which are scarcely known to each other. In such inherited environment, fairly late (in 19 th century) started the struggle for establishing Balkan nation states, i.e. political forms reunited around one ethnos, one religion, one language. Therefore, it is not strange that in the struggle were included all aggressive methods to resolve all national questions such as genocide, ethnic purging, violent movements, 22 21

Networks of Immigration to Ottoman Salonica

Networks of Immigration to Ottoman Salonica Eyal Ginio Εβραϊκό Πανεπιστήμιο Ιερουσαλήμ eginio@mscc.huji.ac.il Παρ. 29, 9.30, αίθ. 1 Networks of Immigration to Ottoman Salonica While our knowledge about urban life in the major Ottoman centers of

Detaylı

International Crimes and History

International Crimes and History International Crimes and History Y ı l l ı k U l u s l a r a r a s ı H u k u k v e Ta r i h D e r g i s i sayı 14 2013 A Chronicle of Evolving Turkish Serbian Relations A Century After the Balkan Wars

Detaylı

20 th CIÉPO Symposium New Trends in Ottoman Studies

20 th CIÉPO Symposium New Trends in Ottoman Studies University of Crete Department of History and Archaeology Foundation for Research and Technology - Hellas Institute for Mediterranean Studies 20 th CIÉPO Symposium New Trends in Ottoman Studies Rethymno,

Detaylı

BİLGE STRATEJİ Cilt 4, Sayı 7, Güz 2012

BİLGE STRATEJİ Cilt 4, Sayı 7, Güz 2012 BİLGE STRATEJİ Cilt 4, Sayı 7, Güz 2012 BİLGE STRATEJİ Jeopolitik, Ekonomi-Politik ve Sosyo-Kültürel Araştırmalar Dergisi Geo-Politics, Political Economy and Socio-Cultural Research Journal Cilt 4, Sayı

Detaylı

İnsan&İnsan. Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi

İnsan&İnsan. Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi Sayı: 3 Kış 2015, ISSN: 2148-7537 İnsan&İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi Makaleler Dılemmas of Democratızatıon ın Turkey wıth Specıal Reference to Modernızatıon From Above H. Emre Bağce Avrupa

Detaylı

20 ό συμπόσιο Διεθνούς Επιτροπής Προοθωμανικών και Οθωμανικών Σπουδών (CIÉPO) Νέες τάσεις στις οθωμανικές σπουδές

20 ό συμπόσιο Διεθνούς Επιτροπής Προοθωμανικών και Οθωμανικών Σπουδών (CIÉPO) Νέες τάσεις στις οθωμανικές σπουδές Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών 20 ό συμπόσιο Διεθνούς Επιτροπής Προοθωμανικών και Οθωμανικών Σπουδών (CIÉPO) Νέες τάσεις

Detaylı

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ ANADOLU ETKİ ALANI ANATOLIAN SPHERE OF INFLUENCE ЗОНА ВОЗДЕЙСТВИЯ АНАТОЛИИ

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ ANADOLU ETKİ ALANI ANATOLIAN SPHERE OF INFLUENCE ЗОНА ВОЗДЕЙСТВИЯ АНАТОЛИИ ORSAM Rapor No: 73 ORSAM AVRASYA STRATEJİLERİ Rapor No: 11, Ekim 2011 ANADOLU ETKİ ALANI ANATOLIAN SPHERE OF INFLUENCE ЗОНА ВОЗДЕЙСТВИЯ АНАТОЛИИ ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ CENTER FOR MIDDLE

Detaylı

DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE OYUNLARI PARİS TEN İKİ MADALYA NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44

DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE OYUNLARI PARİS TEN İKİ MADALYA NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44 OLYMPIC WORLD NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44 OLİMPİYAT DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE 2013 MEDITERRANEAN GAMES IN MERSİN ANADOLU NUN ZİRVESİNDE ÜNİVERSİTE OYUNLARI UNIVERSITY GAMES AT THE SUMMIT OF

Detaylı

CRITIQUE OF AN ANECDOTE REGARDING THE ADMIRATION FOR HITLER IN TURKEY DURING THE YEARS OF THE SECOND WORLD WAR Peyami Safa Event.

CRITIQUE OF AN ANECDOTE REGARDING THE ADMIRATION FOR HITLER IN TURKEY DURING THE YEARS OF THE SECOND WORLD WAR Peyami Safa Event. TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yıl: 2012, Sayı: 8 Sayfa: 208 245 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH Year: 2012, Issue: 8

Detaylı

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DİPLOMASİ AKADEMİSİ 2 İnternet üzerinden pdf dosyasını görüntülemek için QR Kodu okutun. For pdf f ile of this document, scan the QR Code İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ HAKKIMIZDA İŞBİRLİĞİ

Detaylı

KPDS DE ÇIKMIŞ ÇEVİRİ SORULARI

KPDS DE ÇIKMIŞ ÇEVİRİ SORULARI KPDS.ORG KPDS DE ÇIKMIŞ ÇEVİRİ SORULARI 1997-2007 EĞİTİM VE YAYINCILIK HİZMETLERİ AKIN YAYINCILIK VE İNTERNET HİZMETLERİ Selanik 1. Caddesi 3/ 9 KIZILAY ANKARA (312) 435 64 60 - (312) 435 64 61 WWW.KPDS.ORG

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELECEĞİ THE FUTURE OF HEALTH TOURISM

SAĞLIK TURİZMİNİN GELECEĞİ THE FUTURE OF HEALTH TOURISM Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği nin Ücretsiz Yayın Organı Ocak-Şubat 2009 Yıl: 2 Sayı: 7 ISSN: 1308-0563 SAĞLIK TURİZMİNİN GELECEĞİ THE FUTURE OF HEALTH TOURISM TERMAL TURİZMİN BEŞİĞİ YALOVA YALOVA,

Detaylı

MART 2014 SAYI 16 - MARCH 2014 ISSUE 16. ŞAH DENiZ 2. A Project of. краткое изложение SOÇİ 22. KIŞ. SOCHI 22 nd WINTER OLYMPICS

MART 2014 SAYI 16 - MARCH 2014 ISSUE 16. ŞAH DENiZ 2. A Project of. краткое изложение SOÇİ 22. KIŞ. SOCHI 22 nd WINTER OLYMPICS HAZAR W RLD HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR publıcatıon of caspıan strategy ınstitute MART 2014 SAYI 16 - MARCH 2014 ISSUE 16 Refah ve İstikrar Projesi ŞAH DENiZ 2 SOÇİ 22. KIŞ OLİMPİYATLARI SOCHI 22

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DOKTORA PROGRAMLARI

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DOKTORA PROGRAMLARI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI * BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (TEZLİ) * BİLİŞİM (TEZSİZ) * BİLİŞİM DESTEKLİ ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ (TEZSİZ) * ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (TEZLİ) * GIDA

Detaylı

Genel Yayın Yönetmeni Eser Alpkaya. Temsilciler. Ankara Osman Erbasan Serkan Alpkaya. Yazı İşleri Müdürü Bilal Aydın Aykın. Editör Velican Polat

Genel Yayın Yönetmeni Eser Alpkaya. Temsilciler. Ankara Osman Erbasan Serkan Alpkaya. Yazı İşleri Müdürü Bilal Aydın Aykın. Editör Velican Polat Genel Yayın Yönetmeni Eser Alpkaya Yazı İşleri Müdürü Bilal Aydın Aykın Editör Velican Polat Hukuk - Bürokrasi Muhip Üzümcüoğlu Kültür Sanat Sibel Veldet Sinema Televizyon Seyfi Demirci Halkla İlişkiler

Detaylı

22-24 Ekim 2008 / 22-24 October 2008 / 22-24 Октября 2008года Bişkek / Bishkek / Бишкек

22-24 Ekim 2008 / 22-24 October 2008 / 22-24 Октября 2008года Bişkek / Bishkek / Бишкек ÖZET KİTAPÇIĞI ABSTRACT BOOKLET БРОШЮРА РЕЗЮМЕ KONGRE GENEL SEKRETERİ VE KONGRE KİTAP EDİTÖRÜ CONGRESS SECRETARY AND CONGRESS BOOK EDITOR Yrd. Doç. Dr. Bekir Günay Assoc. Prof. Dr. Bekir Günay Бекир ГЮНАЙ

Detaylı

HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR ŞUBAT 2014 SAYI: 15. Hazar ın 2013 Performansı. краткое изложение

HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR ŞUBAT 2014 SAYI: 15. Hazar ın 2013 Performansı. краткое изложение HAZAR W RLD HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR ŞUBAT 2014 SAYI: 15 2013 Performance of the Caspian Hazar ın 2013 Performansı краткое изложение www.hazarworld.com ÖNSÖZ / EDITORIAL Türkiye, dünya enerji

Detaylı

BÜ YÜ ME YE DEVAM İHTİYATLI İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr. Diplomaside denge arayışı Eyes on the EU and US economies. Gözler AB ve ABD ekonomilerinde

BÜ YÜ ME YE DEVAM İHTİYATLI İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr. Diplomaside denge arayışı Eyes on the EU and US economies. Gözler AB ve ABD ekonomilerinde SAYI/NUMBER:103 AĞUSTOS/AUGUST 2011 ISSN1303-8494 Ağustos/August 2011 Sayı/Number:103 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER

Detaylı

SORUMLU MÜDÜR / EDITOR-IN-CHIEF Yrd.Doç.Dr.Öğ.Alb.Levent KUŞOĞLU. EDİTÖR / EDITORS Dr.Hv.Öğ.Alb.F.Rezzan ÜNALP Tar.Uzm.Fatma İLHAN

SORUMLU MÜDÜR / EDITOR-IN-CHIEF Yrd.Doç.Dr.Öğ.Alb.Levent KUŞOĞLU. EDİTÖR / EDITORS Dr.Hv.Öğ.Alb.F.Rezzan ÜNALP Tar.Uzm.Fatma İLHAN ASKERÎ TARİH ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF MILITARY HISTORY STUDIES Hakemli dergi, yılda iki kez yayımlanır. Yerel süreli yayındır. Bi-annual peer-reviewed journal. Local periodical. SAHİBİ / OWNER

Detaylı

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İNGİLİZCE. 3 Mayıs 2009

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İNGİLİZCE. 3 Mayıs 2009 ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İNGİLİZCE 3 Mayıs 2009 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI

Detaylı

MISSIONARY SCHOOLS AND ACTIVITIES IN TURKEY DURING THE TURKISH NATIONAL STRUGGLE

MISSIONARY SCHOOLS AND ACTIVITIES IN TURKEY DURING THE TURKISH NATIONAL STRUGGLE MISSIONARY SCHOOLS AND ACTIVITIES IN TURKEY DURING THE TURKISH NATIONAL STRUGGLE Serdar Sakin * Özet Eğitim ve öğretim kurumları bir ülkenin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik değişim ve gelişiminde

Detaylı

A rising trend in Congress Tourism:

A rising trend in Congress Tourism: YIL/YEAR:9 SAYI/NUMBER:101 HAZİRAN/JUNE 2011 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE Kongre Turİzmİ nde yükselen değer

Detaylı

ANAKKALE ONSEKiZ MART UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION DEOARTMENT OF PHSICAL TRAINING AND SPORT

ANAKKALE ONSEKiZ MART UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION DEOARTMENT OF PHSICAL TRAINING AND SPORT ANAKKALE ONSEKiZ MART UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION DEOARTMENT OF PHSICAL TRAINING AND SPORT 1I Foreword by The Rector of Çanakkale Onsekiz Mart University, Prof. Dr. Ali AKDEMİR Çanakkale Onsekiz Mart

Detaylı

STEREOTYPES. Zeki Samatyalı Ankara

STEREOTYPES. Zeki Samatyalı Ankara STEREOTYPES Stereotypes 1 Amerikalı ve Avrupalı iş adamları Ortadoğulu insanlara karşı önyargılı mıdırlar? Türk işadamları hangi bölge içinde sayılmak isterler: Avrupa yoksa Ortadoğu? Do you think North

Detaylı

LIFELONG LEARNING CULTURE

LIFELONG LEARNING CULTURE (ULUSLARARASI SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ) LIFELONG LEARNING CULTURE AND VOCATIONAL EDUCATIONAL TRAINING (DRAFTS OF INTERNATIONAL SYMPOSIUM) HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ ve MESLEKİ EĞİTİM SEMPOZYUMU INTERNATIONAL

Detaylı

İÇ TURİZMDE ÖNEMLİ BİR ADIM Rezervasyon Baharı. A CRUCIAL STEP IN THE DOMESTIC TOURISM Reservation Spring. çindekiler Contents

İÇ TURİZMDE ÖNEMLİ BİR ADIM Rezervasyon Baharı. A CRUCIAL STEP IN THE DOMESTIC TOURISM Reservation Spring. çindekiler Contents çindekiler Contents Kapak Fotoğraflar Cover Photos: Rasim Konyar 18 Mezopotamya n n miras The legacy of Mesopotamia Sayı: 287 / Mayıs 2009 Issue: 287 / 2009 May 26 Zamanda ve mekânda yolculuk Travel in

Detaylı

GLOBAL EKONOMİK KRİZ SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR Global Economic Crisis Increases The Importance Of Health Tourism

GLOBAL EKONOMİK KRİZ SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR Global Economic Crisis Increases The Importance Of Health Tourism Kasım - Aralık 2008 6 GLOBAL EKONOMİK KRİZ SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNEMİNİ ARTTIRIYOR Global Economic Crisis Increases The Importance Of Health Tourism SAĞLIK TURİZMİNDE KÜTAHYA NIN KONUMU THE POSITION OF KUTAHYA

Detaylı

ÜDS DENEME SINAVI SOSYAL BİLİMLER - 14 A

ÜDS DENEME SINAVI SOSYAL BİLİMLER - 14 A ÜDS DENEME SINAVI A İçindekiler: Cevap Kağıdı Deneme Sınavı Cevap Anahtarı Sınavın Yabancı Kelimeleri Uyarılar: 1. Bu testte 80 soru vardır. Bu sorular için toplam 3 saat (180 dakika) süre ayrılmıştır.

Detaylı

DENİZ TİCARETİ. III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi

DENİZ TİCARETİ. III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi Haziran 2012 Yıl 21 Sayı 241 DENİZ TİCARETİ III. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Mersin de düzenlendi III rd International Congress on Mediterranean Trade and Port Cities was held

Detaylı

www.ito.org.tr YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010

www.ito.org.tr YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010 YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE TURİZM SON DAKİKA DA GÜLECEK

Detaylı