İçindekiler. 183 Yayın Kuralları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçindekiler. 183 Yayın Kuralları"

Transkript

1 İçindekiler Uğur Demiray Yayın Etiği Bağlamında Elektronik Halil İbrahim Gürcan Yayınlarda Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Ayhan Oğuz Ünlüer Radyo Televizyon Yayıncılığında Küreselleşme ve Ulusal Yayıncılık Üzerindeki Etkileri Defne Özonur Değişen Kültür Politikaları Değişen Film Denetleme Sistemleri Gürsel Yaktıl Oğuz Bir Güzellik Miti Olarak İncelik ve Kadınlarla İlgili Beden İmgesinin Televizyonda Sunumu Oya Mutlu Arzunun Devrimi ve Medya Hasan Akbulut Cennetten Çok Uzakta: Metinlerarası Bir Yolculuk Zülfikar Damlapınar-Şükrü Balcı Seçmenin Zihnindeki Aday İmajını Belirleyen Etkenler: 28 Mart 2004 Yerel Seçimleri Alan Araştırması Basri Barut- C. Sinan Altundağ Globalleşen Dünyada Bir Siyasal İkna Unsuru Olarak Vaatler (3 Kasım 2002 Türkiye Milletvekili Genel Seçimleri İle 2 Kasım 2004 ABD Başkanlık Seçimleri Karşılaştırmalı Örneğiyle) Ahmet Kalender İletişim Fakültelerinin Ortak Örgütlenmesine Nurullah Tabakçı Yönelik Bir Proje Önerisi: Türk Kamuoyu Araştırmaları Ağı Mustafa Şeker Yerel Gazeteler ve Resmi İlan Başak Solmaz İşletmelerin Değişen Konumuyla Gelişen Kurumsal Sosyal Sorumluluk Bilinci ve Turkcell in Desteklediği Çağdaş Türkiye nin Çağdaş Kızları Projesinin Genel Bir Değerlendirmesi Bilgehan Gültekin Türkiye nin Uluslararası İmajında Yükselen Değerler ve Eğilimler Selçuk Çolakoğlu Dünya Basınında Türkiye İmajı: Güney Kore Bengü Emine Çolakoğlu Örneği Ömer Bakan Beyaz Eşya Sektöründeki Üretici Kuruluş ve Markaların İsim Bilinirlikleri Mustafa Akdağ Toplam Kalite Yönetimi ve Örgüt İçindeki Yeri Ece Karadoğan Doruk Adoption of National Identity in Seda Çakar Mengü Metropolises: A Study in Istanbul 183 Yayın Kuralları

2 YAYIN ETİĞİ BAĞLAMINDA ELEKTRONİK YAYINLARDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Uğur Demiray * - Halil İbrahim Gürcan * ÖZET Elektronik yayımcılık, internetin yaygınlaşması ile üzerinde yoğun olarak durulmaya ve yeni teknolojiler geliştirilen bir alan olmaya başlamıştır. Bunun en yaygın örneklerini, e-kitaplar, e- dergiler oluşturmaktadır. İnternetin evrensel düzeyde yaygınlaşan yapısı gereği, artık geleneksel yayın organlarının internet üzerindeki yayınlarının da yeni bir şekilde yayımlanabilmesi yolu açılmıştır. Elektronik yayınlar içinde, akademik çevrelere hitap eden e-journal lar ise artık önemli bir araç konumuna gelmiştir. Bu durum elektronik dergi yayıncılığında etik yaklaşımın bir kez daha gözden geçirilmesi konusunu kaçınılmaz kılmaktadır. Bu makale çalışmasında yazarlar tarafından, elektronik yayınlardaki ve özellikle de e-dergilerdeki etik kuralların değerlendirmesi yapılacak, sorunlar tespit edilerek, akademik e-dergilerin sorunlarına çözüm önerileri getirilmeye çalışılacaktır. Anahtar sözcükler: Yayın etiği, elektronik yayınlar, e-dergi THE PROBLEMS WHICH APPEAR IN ELECTRONIC PUBLISHING WITHIN THE FRAMEWORK OF PUBLISHING ETHICS AND SUGGESTIONS FOR SOLUTIONS ABSTRACT Today, electronic publishing activities are getting popular in publishing area after developing and expanding use of internet technology in our world. The most popular examples of electronic publishing are appearing as e-book publishing and e-journalism in the publishing. Structure of internet technology and it s widely usage is provided new publishing opportunities to versus traditional publishing. As an important application of electronic publishing is scholarly publishing, especially electronic scholar journalism has become favor one in electronic publishing world. So that, on a nowadays, perspective of ethical values should be revise for scholarly e-journalism once more, in publishing sector. In this article, authors will try to focus and discussing the evaluation of ethical values in electronic scholarly journal publishing versus traditional academic journal publishing, indicate problems if there is some problems and looking for its solution ways. Keywords: Ethics of publishing, Electronic publishing, e-journal GİRİŞ Bilgisayarların kişisel e, diğer deyişle PC ye dönüşmesiyle birlikte, elektronik veri ve mesaj transferinde büyük kolaylıklar sağlayacak network sistemleri gelişerek interneti oluşturmuş, bu da geleneksel yayımcılığı etkileyerek bilgisayarlar arası veri transferini sağlayacak elektronik yayımcılık ya da online yayımcılık türünün ortaya çıkmasını sağlamıştır. Elektronik yayımcılık, basılı olmayan materyallerin dijital ortamda üretimini tanımlamaktadır. Elektronik yayımcılık, dijital ortamda sunulan bültenleri, haber gruplarını, mektup * Prof. Dr., Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi listelerini, CD-ROM tabanlı araçları ve web sitelerini kapsamaktadır. (Johnes ve Cook 2000, Demiray 2003) Elektronik yayımcılık; tam metinli profesyonel metinlerin, makalelerin, manyetik veya optik diskler gibi bilgisayar tabanlı depolama teknolojisi yoluyla yayma ve arşivleme olarak da tanımlanmaktadır (Tonta 1997). Bazı elektronik yayım ortamları, fikirleri, görüşleri, tartışmaları ve diğer tür enformasyonu kapsamakta ve akademisyenliğin kriterlerini karşılayamamaktadır. Akademisyenlik, amaçları açıkça belirtilmiş, arka plan hazırlığı yeterli, konu başlığına uygun yaklaşımı olan, önemli

3 Selçuk İletişim, 4, 1, 2005 sonuçlar elde edilmiş, materyalin sunumu etkileyici olan ve proje bağlamında incelikle değerlendirilmiş kriterleri içermektedir. Elektronik yayımcılıkta bilgisayarların kullanımı iki temel amaca hizmet etmektedir: (Ludwick ve Glazer 2000) Mesaj iletimi ve ağ yapısı içinde; e-posta ve listeleri, haber grupları, forum köşeleri ve sohbet odaları ve ikinci olarak da enformasyon yönetimidir sonrası elektronik ortama geçmeye başlayan akademik dergiler, elektronik yayımcılıkta önemli gelişmeler kaydetmeye başlamıştır. İnternetin dünya genelinde yaygınlaşması ve sosyo-ekonomik düzeyde her kesime ve yaş grubuna hizmet sunabilmesi avantajlarıyla birlikte elektronik dergi yayımcılığında da hızla web ortamına geçiş sağlanmış ve e- dergilerin sayıları hızla artmıştır. Bu hızlı e- dergi yayınlarının artması sürecinde daha özel bir alan olan Akademik E-dergi Yayıncılığı kavramı da gündeme gelmiştir. Elektronik ortama geçen dergilerin artmasıyla birlikte, ortaya etik değerler tartışması da çıkmakta, bu yeni gelişim e-dergi yayımcılığının uyacağı etik kurallar dizgesinin ne olması gerektiği sorununun tartışılmasını gerekli kılmaktadır. Bu bildiride, elektronik yayınlardaki ve özellikle de akademik e-dergilerdeki etik kuralların değerlendirmesi yapılacak, sorunlar belirlenerek, akademik e-dergilerin sorunlarına çözüm önerileri getirilmeye çalışılacaktır. E-DERGİLERİN AVANTAJLARI Akademik e-dergilerin, basılı dergilere göre önemli avantajları bulunması, e-dergilerin sayılarının giderek artmasında temel etken olmaktadır. E-dergilerin sayılarının artmasıyla birlikte, üniversite kütüphanelerinin bu dergilere aboneliği de her geçen gün artmaktadır. The University of Minnesota Libraries (1999), e-dergi aboneliğini kullanıcılarına sunarken, The University of Liverpool, kullanıcılarına tam metin e-dergiye erişim imkanı vermektedir. Bunlardan yola çıkarak akademik e-dergilerinin sayısının çok fazla olduğunu söylemek gerekmektedir. E-dergilerin basılı dergilere göre şu avantajları bulunmaktadır: Erişilebilirlik İnternetin yaygınlaşmasına bağlı olarak e- dergilere, coğrafik yerleşime bağlı olmadan her kullanıcı, herhangi bir yerden erişebilmektedir. Uygun bir yazılım ve web görüntüleyici (browser) servisiyle online ortamdaki akademik dergilere ulaşılabilmektedir. Bu erişilebilirlik rahatlığı, dünya genelinde yalnızca akademisyenlere değil, öğrenciler ve diğer ilgili kişilere de akademik dergi erişimi sağlamaktadır. Kullanılabilirlik E-dergiler, web görüntüleyici programların kullanım rahatlığından dolayı, herkes tarafından dergiye erişme ve makalelere ulaşma, okuyabilme ve çıktı alabilme imkanları vermektedir. Bu imkanlar nedeniyle e-dergilerin kullanım rahatlığı bulunmaktadır. Yayılabilirlik Basılı dergi üretiminin zaman alıcı bir işlem olması, derginin zamanında çıkamama sorunu gibi nedenlerden dolayı e-dergiler; daha kısa sürede hazırlanıp zamanında yayımlanması, önemli bir avantaj sağlamaktadır. Basılı dergilerin okura ulaştırılmasında geçen süre ve dünya genelinde dağıtılamama sorunları, e- dergilerin daha avantajlı konuma yükselmesine neden olmaktadır. Teknolojik imkanlar E-dergiler, animasyon, sanal gerçeklik, interaktif 3D görüntü, referanslara yönlendirme, yorumlara bağlantılar, gezinti destekleri (yazı-tablo-figür ve bibliyografik unsurlar) sağlamaktadır. İnternetin en önemli özelliği olan hipermetin özelliği, e-dergilerin de başka referanslara yönlendirilmesinde önemli bir araç olarak görülmektedir. Akademik çalışma imkanı Akademik çalışmaların en önemli yanı, bilimsel materyallere kolay ve çabuk erişim olmasıdır. Akademisyen, 1-2 yıllık gecikmeyle çıkan ya da ellerine ulaşan basılı dergiyle karşılaştırıldığında, e-dergilerin yayıma konulduğu anda ulaşıp makaleleri okuyabilmesine olanak sağlaması, akademisyenlerin çok daha güncel bilgilere ve araştırmalara erişmesini olanaklı kılmaktadır. Akademisyenler, kendi elektronik 6

4 Yayın Etiği Bağlamında Elektronik Yayınlarda Karşılaşılan Sorunlar... (5-10) dosyalarını oluşturarak bunları kendi web siteleri üzerinden diğer akademisyenlerin kullanımına da sunabilmekte, bu dosyalardan diğer akademisyenler de yararlanabilmektedir. Bu da akademik düzeyde paylaşım ve ortak projeler yürütme ya da araştırmalar yapmakta yeni bir açılım sağlamaktadır. Maliyet Günümüzde e-dergilerin pekçoğu, kullanıcılarından herhangi bir ücret talep etmemektedir. Böylece okuyucu e-dergilerden geniş kapsamda yararlanabilmektedir. Pek çok kütüphane de, basılı dergilerin maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı e-dergilere daha fazla ilgi göstermektedir. E-DERGİLERİN DEZAVANTAJLARI E-dergilerin olumlu yanları yanında, basılı dergilere göre olumsuz yanları da bulunmaktadır. Bunlar: Teknik zorluklar ve sorunlar İnternet kullanıcısı olan ve e-dergiyi okumak isteyen okur, temel bilgisayar ve network yeteneklerine sahip olmalıdır. Okurun bilgisayarla ilgili temel bilgileri bilmenin yanında internet ve web kullanımına da muktedir olmalı, dosya çekme, yükleyebilme, kaydetme, kopyalama, yazıcı çıktısı alma ve elektronik dosya oluşturma gibi yetenekleri bulunmalıdır. Okuyucular bu yeteneklere sahip olsalar da, e- dergilere erişimde, ağ sorunları ve internete bağlanmadaki sorunlar nedeniyle teknik sorunlar yaşayabilmektedir. Ses ve grafik taşıyan e-dergilere ulaşımda da bağlantı yavaşlığından kaynaklanan sorunlar çıkabilmektedir. Teknik standartların henüz tam oluşmaması nedeniyle, site erişimlerinde, dosya indirmede sorunlar ya da ulaşılamama ortaya çıkabilmektedir. Bununla birlikte, yaygın olmamakla birlikte, e- derginin yayımlandığı web alanına erişememek, ilgili web sunucunun devre dışı kalması ya da teknik bakım gibi nedenlerle bağlantıdan kesilmesi gibi sorunlarla e-dergiye ulaşılamama da bir dezavantaj olarak kendini göstermektedir. Okura sıcak gelmeyebilir Basılı materyale alışmış bir okur için, e-dergiye internetten erişerek okumak sıkıntı verebilir. Birçok okur için, online dergiler mükemmel enformasyon taşımasına karşın, kullanıcı dostu olmaması nedeniyle bu tür dergilere soğuk bakmaktadır. Okurun doğrusal bir şekilde (yatay ya da dikey olarak) ekran kaydırarak metni okuması, onda sıkıntı yaratabilir, gözlerini yorabilir, ekrandan makale okumak rahat olmayabilir. Ayrıca, enformasyon sunumunda standart olmayan unsurlar (tasarımdan kaynaklanan ya da bağlantılardaki farklılıklardan veya makaleleri sınıflandırmadan kaynaklanan) da okura sıkıntı verebilir. Basılı araçların sunumuna alışmış olan insanlar, web sunumunu rahat ve sıcak bulmayabilir. Yayım zamanı ve sıklığı, e-dergiler arasında da büyük farklılıklar yaratmaktadır. E-dergilerin yayım periyodu yılda 1-12 sayı arasında değişebilmekte bu da okur açısından izleme zorluğu yaratabilmektedir. E-dergilerin eski sayılarına erişim, online olarak kolay olmasına rağmen, eski sayılara erişimde istenilen bilgiler, bir takım işlem aşamaları ve yönlendirmeler okuru sıkabilmektedir. E-dergiye üye olma ve dergiye erişimde istenilen bilgilerin doğru girilmesinde kullanıcı açısından spam mail gibi birtakım sorunlar yaratabilmektedir. Okur, basılı dergideki gibi makalelerin altını çizme, yanlarına not alma gibi işlemleri e- dergilerde yapamamaktadır. Maliyet E-dergi kullanımında parasal ve zaman maliyetleriyle ilgili sorunlar olabilmektedir. Kullanıcı, bilgisayar, ekran, yazılım, servis sağlayıcı gibi teknik altyapıya sahip olmalı ve bu da kullanıcıda parasal sıkıntılar yaratabilmektedir. Zaman açısından bakıldığında ise, araştırma yaparken, internetin diğer araçlarıyla da uğraşmak zaman kaybına yol açabilmekte, haber gruplarıyla konuşma, sohbet odalarına katılma nedeniyle, araştırma sürecinde zaman yitimine neden olabilmektedir. 7

5 Selçuk İletişim, 4, 1, 2005 Erişim sorunları Kullanıcı demografilerine bakıldığında, online dergilere eşit düzeyde erişim olanağı bulunmamaktadır. Erişimde, ülkelerin internet bağlantı durumu da sorun yaratabilmektedir. E-dergilerin indekslenmesi E-dergilerin indekslenmesinde de sorunlar olması nedeniyle, kullanıcıların e-dergilere erişiminde sorunlar yaratmaktadır. Akademik e-dergilere erişimde kişisel ve teknik yeteneklere bağlı olarak erişim mümkün olmakta, fakat, bütün dergilere ve makalelere erişim olanağı bulunmamaktadır. Yayının güvenliği ve kötü niyetler Basılı dergi ile karşılaştırıldığında, elektronik ortamın dosya indirme, kopyalama ve yapıştırma kolaylıkları nedeniyle enformasyonun bozulmasına, korsanlığa ve intihale daha yatkın olduğu görülmektedir. E-yayınlarda telif hakkı, enformasyonun bozulması ve intihali (başka birisine ait eserin kendi eseriymiş gibi yayıma sunulması), basılı araçlara göre çok daha ciddi boyutlardadır. E-dergilerin kabul sorunu E-dergilerin akademik çevrelerde, basılı dergilere göre daha az kabul görmesi bir sorun o- luşturmaktadır. Elektronik ortama giren dergilerin sayısının hızla artmasına karşın, birçok akademik çevrede e-dergiler ikinci sınıf dergi olarak görülmektedir. Basılı dergilerde başvurulan makale değerlendirme kıstaslarının, e- dergilerde de aynen kullanılması gerekmektedir. AKADEMİK ELEKTRONİK-DERGİ YAYINCILIĞINDA ETİK DEĞERLER Geleneksel akademik dergi yayımcılığında etik ilkelere ilişkin literatüre bakıldığında, yeni medya ortamındaki akademik yayımcılar açısından şu konulara bakmak yararlı olacaktır: Kalite Etik prensibin zarar vermeme! ile yakından bağlantılı olan kalite unsuru, dürüstlüğü ve bütünlüğün erdemliliğini göstermektedir. E- lektronik yayım kalitesi hakkında etiksel değer, elektronik dergilere teslim edilen makalelerin gözden geçirilip geçirilmemesini, bu konudaki hassasiyeti de beraberinde getirmektedir. Güvenirlik Güvenirlik, mahrem ve gizliliğin etik ilkeleriyle ilgili olan bir konudur. Elektronik dergi editörleri, yazarlara karşı gizliliği garanti etmekle sorumludur (hakemlerin ve başka yazarlar hakkında bilgi vermemek gibi) ve basılı dergi editörleri gibi mahremiyet ilkelerine bağlı olmalıdırlar. İzlenecek yol İzlenecek yol, hukuka bağlılıkla ilgili bir etik prensiptir. E-derginin başarılı olması için, yalnızca kendi okurlarına sahip olmanın yanında, okurun enformasyona erişiminde izleyeceği yol da açık olmalıdır. Dergi nasıl yayımlanıyor? Derginin ikili yayın versiyonu (basılı ve online) var mı? Ücretsiz mi? Eğer ücretsiz ise kayıt isteniyor mu? E-dergiye erişim üyelik yöntemine mi dayanıyor? Böyleyse, e-dergi yalnızca üyelerine mi açık? (Oğuzerten 2000, Cipriano ve Ruth 2000). Tutarlı bir etik karara varmak için, e-dergide şu on soruya yanıt aramak yararlı olacaktır (Poynter Institute 1994): Ne biliyorum, neyi bilmem gerekiyor? Akademik dergi yayımındaki amacım nedir? Etik ilkelerim nelerdir? Hangi yayın örgütü politikaları ve profesyonel kılavuzlarla ilgilenmeliyim? Farklı perspektifteki ve farklı görüşlerdeki karar verme sürecindeki diğer insanları yayım sürecine nasıl dahil edebilirim? Menfaat sahipleri, benim kararımdan etkilenenler kimlerdir? Onların motivasyonları nelerdir? Hangi şeyler yasaldır? Yayım sürecindeki roller tersine döndürülürse ne olur? Eğer çıkar sahiplerinden birisinin yanında yer alırsam neler olur? Eylemlerimin mümkün olan sonuçları kısa ve uzun zaman diliminde neler olabilir? Doğruyu söyleme sorumluluğunu en yükseğe çıkarma ve zararları en aza indirmede seçeneklerim neler olabilir? 8

6 Yayın Etiği Bağlamında Elektronik Yayınlarda Karşılaşılan Sorunlar... (5-10) Tam olarak, açıkça düşüncelerimi, kararlarımı, çalışma arkadaşlarıma, çıkar sahiplerine ve kitleye yönelik olarak doğrulayabilir miyim? E-Dergi Yayım Sürecinde Editörlerin ve Hakemliliğin Rolü Okuyucu kitle, akademik e-dergi editör ve hakemlerinden bir dizi beklenti içindedirler. Bunlar : Hata içeren makaleler yayımlanmamalı ve yazarlarına gerekçeleri bildirilmelidir. Çalıntı eser ve makaledeki gereksiz unsurlarla mücadele edilmelidir. Makelede sunulan bilgilerin ciddi ve akademik sunumuna dikkat edilmeli, bilgiyi sulandırmayla mücadele edilmelidir. İçerik ve okunabilirlik açılarından makalelerin kalitesini geliştirmek için çalışmalıdır. Yayının yasal olmasına çalışmalı ve yayımın son biçimine karar vermelidir. Yazar Açısından E-Dergilerin Rolü Elektronik medyadan önce, dergi yayımı bilimsel iletişimin temel bir aracı idi. Bu, eş deyişle kağıda basılı dergi yayımcılığı önemini halen korumaktadır. Basılı dergilerin dağıtım sorunları ve fiyatlarının pahalı olması nedeniyle geniş bir okur kitlesine hitap edememektedir. E-dergilerle, makalelerin geniş bir ölçekte dağıtımı sağlanmış ve yazarlara da evrensel düzeyde makalelerini duyurma imkanı yaratılmıştır. Birçok araştırmacı için, yayıma kabul edilen makaleleri, çalışmalarının tanınırlığı açısından önemli bir unsurdur. Kitle bağlamında derginin ünlülüğü de genel kabul gören bir unsur olarak yazarların stratejisinde önemli bir yer tutmaktadır. Basılı ya da akademik e-derginin ünlülüğü, editörlerin ve hakemlerin kalitesiyle de ilgilidir. Basılı derginin üretiminin zaman alması nedeniyle birçok araştırmacı, makalelerini basılı dergiye verip basımını beklemek yerine e- dergide yayımlatmayı benimsemektedirler. Akademisyenler için makalelerin yayımlanması, kariyerleri açısından önemli bir gerekliliktir. E-yayımcılığın yeni özelliklerinden birisi, elektronik dokümanlara bağlantılardır. Elektronik ortamdaki makaleler, yalıtılmış olarak (dergiye ve sayfalara) değil, ilişkili olduğu yerlere ve makalelere de erişim sağlamaktadır. Hız ve kolay dolaşım, elektronik dokümanlara ulaşmada, basılı dergilere göre çok daha fazla olanak sunmaktadır. Bu özellikleri nedeniyle e- dergiler, daha dinamik ve kitleye daha açık bir yayım özelliği göstermektedir. E-YAYIM ETİKLERİ Makale yazarları gerçeği yansıtmalıdır. Makale, orijinal olmalı, başka bir yerde yayımlanmış olmamalıdır. Makale, gerçekten yapılmış bir araştırmanın/çalışmanın doğru bir yansıtması olmalıdır. Makale, profesyonel bir düşünceyle kaleme alınmış olmalı, açık ve kısa olmalıdır. Makalede, literatüre ilişkin gözden geçirmeler ve alıntı listeleri tamamlanmış olmalı ve doğru sunulmalıdır. Makalede, bireysel ve toplumsal haklar korunmalı, daha iyi şeyler yapmak için uğraşmalı, ele alınan konu, o konudaki son a- raştırmanın bir gücü olarak yansımalıdır. Varsa, çalışmayı destekleyen sponsorlar makalede belirtilmelidir (Technical Writing Ethics, 2000). Makalede, izinsiz ya da kaynak gösterilmeden alıntı yapılmamış olması gereklidir. Makalede, yayın hakkı sorunu yaşanmamalıdır. Genellikle makalenin yayıma kabul edilmesiyle birlikte yayın hakkı, dergi yayımcısına geçmekte ve bu bağlamda değerlendirilmektedir. SONUÇ Akademik yayımcılıkta, basılı dergilerin maliyeti, dağıtım sorunları nedeniyle elektronik ortamda yayım yapan online dergilere doğru bir geçiş yaşanmaktadır. Akademik e- dergilerin, dünyanın her yanından kolay erişim 9

7 Selçuk İletişim, 4, 1, 2005 sağlaması ve çabuk yayıma konulması, arşivinin olması ve başka makalelere veya dergilere bağlantılar verilmesi, yazarına e-posta ile erişim imkanı sağlaması, genelde ücretsiz olması gibi avantajları ile araştırmacılar için, yaptıkları çalışmaları yayımlayabilecekleri bir araç olmaya başlamıştır. Akademik e-dergilerdeki bu avantajlarla birlikte ahlaki olarak uyulması gereken ilkeler bu çalışmada tartışılmaya çalışılmıştır. Akademik e-dergilerin henüz gelişmekte olması, bu dergilere yönelik etik ilkelerin tam olarak oluşmadığını ve basılı dergilerdeki etik ilkelerle bağdaşık olduğunu söylemek gerekmektedir. Etik ilkelerin basılı dergilerden alınması, bu kurallara e-dergilerde uygulama yönünden bir sıkıntı doğurmamakta, e-dergilerin editörleri ve hakemleri, basılı dergilerdeki titizliğin aynısını akademik e-dergiler için de göstermektedir. Burada temel sorun; akademik e-dergilerin, akademik çevreler tarafından henüz tam anlamıyla tanınmamış olmasıdır. Bununla birlikte akademik e-dergiler, internetin yayılma ve gelişme hızına bağlı olarak her gün daha gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır. Çünkü gelecek internettedir. KAYNAKLAR Amnesty International (1994) Codes of Professional Ethics, Londres, Amnesty International. Demiray U (2003) Electronic Publishing and Academic Dialogue Between Academicians via Online Journals in the New Millenium: A case of TOJDE, Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, April 2003, ( ). Cipriano M S ve Ruth L (2000) Ethics of Electronic Publishing, Online Journal of Issues in Nursing, org/ojin/ethicol/ethics_3.htm ( ). Jones S L ve Cook C B (2000) Electronic journals: are they a paradigm shift?, Online Journal of Issues in Nursing, 5 (1). ( ) Ludwick R ve Glazer G (2000) Electronic Publishing: The Movement from Print to Digital, Poynter Institute, poynter.org/column.asp?id=36&aid=4346 ( ) Oğuzertem A Y (2000) Eğitim için Internet, Internet için Eğitim: Elektronik İletişim ve Etik [Internet for Education and Education for Internet: Electronic Communication and Ethics], alptekin.doc (Retrieved ). Technical Writing Ethics (2003) athena.english.vt.edu/~hagedorn/3764/ethics. html, (Retrieved ). Tonta Y (1997) Elektronik Yayıncılık, Bilimsel İletişim ve Kütüphaneler [Electronic Publishing, Scientific Communication and Libraries], Türk Kütüphaneciliği, 11(4), ,http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/yayinl ar /eyayin97.htm, Alıntı: Schauder D (1994) Electronic Publishing of Professional Articles: Attitudes of Academic and Implications for the Scholarly Communication Industry, Journal of the American for Information, 45 (1). The University of Minnesota Libraries, Locating Articles in the Library and Online, oduleid=6&lessonid=5&pageid=332, ( ). 10

8 RADYO TELEVİZYON YAYINCILIĞINDA KÜRESELLEŞME VE ULUSAL YAYINCILIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Ayhan Oğuz Ünlüer * ÖZET Uluslararası kitle iletişiminin gelişmekte olan ülkeler aleyhine olduğu savunulan işleyişi ilk olarak 1970 li yıllarda çatışma konusu olmuştu. Gelişmekte olan ülkelerin dengesiz haber akışını düzeltmeye yönelik girişimleri Unesco çatısı altında sürdürülen görüşmelerde çözüm yolunda umut verici gelişmeler de kaydetmişti. Ancak ABD ve İngiltere nin Unesco dan çekilmeleriyle bu öneriler bir sonuca ulaşamamış, böylece yeniden başa dönülmüştü li yılların ikinci yarısında dijital teknoloji ve uydu yayıncılığının kullanılabilir hale gelmesi, bilgisayar teknolojisinin de sistemle bütünleştirilmesiyle uluslar arası yayıncılık yepyeni bir çehre kazanmıştır. Bu teknolojilerin yatırımcısı durumundaki uluslararası şirketler kitle iletişimini hem ticari etkinliklerinin tanıtım aracı yapmışlar hem de kitle iletişim araçlarının kendilerini ürünleriyle birlikte ticari metalara dönüştürmüşlerdir. Uzunca süre kamusal alanın temsil aracı olarak algılanan kitle iletişim araçlarının ticaret alanına kayarak bir yandan siyasi otoritenin kontrolünden çıkmasından, bir yandan da kamu yararına hizmetten uzaklaşmasından endişe duyan kitle iletişiminin daha çok tüketicisi konumundaki ülkelerin siyasi güçleri ve sivil toplum örgütleri, günümüzde en azından ticarileşmenin olası zararlarını önleyecek önlemler peşinde koşmaktadırlar. Bu çalışmada, sözü edilen ticari dönüşümün uluslararası boyutta gelişim süreci, uluslararası kitle iletişim örgütlenmelerinin ulusal pazarlarda yarattığı etkiler ve sistemin tüketicisi durumundaki ülkelerde alınmaya çalışılan önlemler ele alınıp analiz edilmeye çalışılmaktadır. Anahtar sözcükler: kitle iletişimi, elektronik yayıncılık, düzenleme, küreselleşme. GLOBALIZATION OF RADIO AND TELEVISION BROADCASTING AND ITS IMPACT ON NATIONAL BROADCASTING ABSTRACT The processing of international mass communication that is taken unfavorable for developing countries has become a controversial issue in 1970 s. Many attempts has been done to regulate the unbalanced news flow of developing countries. Negotiations held under Unesco resulted in inspiring developments. However, after USA and England resigned from Unesco these suggestions have failed. In the second half of 1980 s, after dijital technologies, computer technologies and satelite broadcasting became available in system, international broadcasting advanced to a new aspect. International corporations that finance these technologies, transformed mass communication into a medium for their own activities and mass media and its products to merchandises. Political power and Nongovernmental Organizations (NGOs) of the countries which are mostly in a consumer position of the mass communication that is perceived as the main representing medium of public sphere for a long time, worry about the transformation of mass communication in a way from public service to corporations, and trying to take measures to prevent the bad consequences of this commercialization process. In this study, international dimensions of the development process of commercialization mentioned above, the effects of international mass communication organizations to national markets and the measures trying to be taken in developing countries are analyzed. Keywords: Mass communication, broadcast, regulation, globalization. GİRİŞ Uluslararası iletişim literatürü çeşitli araştırmalarla doludur. Ne var ki, çokuluslu şirket * Yrd. Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi etkinliklerinin global düzeyde oluşturdukları iletişim ağının nasıl olup da bu derece yaygınlık ve etkinlik kazandığı üzerinde nedense hiç durulmaz; ya da iletişimde deregülasyon sürecine niçin gidildiği, bu sürecin nasıl ya da han-

9 Selçuk İletişim, 4, 1, 2005 gi ülkelerden yana etkinlik kazandığına dair araştırmalara rastlamak neredeyse mümkün değildir (Akdemir 1998: 13). Radyo televizyon yayıncılığında sınır tanımadan genişleyen ve ticarileşen yeni düzenin eleştirisi niteliği taşıyan yukarıdaki alıntıda dile getirilen kazanılmış yaygınlık ve etkinliğin nasıl gerçekleştiği sorusunun yanıtı kapitalist düşünce ile yeni teknolojinin birleşiminde aranmalıdır. Kapitalizmin maddi üretimi arttırmada ve yaşam seviyesini yükseltmekteki kayda değer başarısının getirdiği bolluğun, eskinin dünyevi çilekeşlik üzerine kurulu inançlarını ortadan kaldırdığını, böylece tat almaktan sakınmanın imkansızlaştığını ileri süren bir değerlendirme kapitalist itkiyi olanca açıklığıyla ortaya koymaktadır (Weisskopf 1996: 44). Yönetim açısından Adam Smith in uluslar arası işbölümünce yönlendirilen tek bir işliğe dayandırdığı evrensel ekonomik cumhuriyet düşüncesi; bu düşünceyi dünya koruyucu bir devlet tarafından değil, sanayiciler tarafından büyük bir endüstri toplumu olarak yönetilmelidir diyerek yönetici kimliklerini tanımlamaya dönüştüren Simon ın görüşleri kapitalizmin küresele evriminin yaklaşık iki yüz yıl öncesinden habercisi gibidirler (Mattelart 1997: 70). Günümüzde bu düşüncenin uygulanması arayışlarının Dünya Ticaret Örgütü çatısı altında sürdürüldüğünü öne süren bir çalışmada, ulaşılmak istenen hedef şu sözlerle dile getirilmektedir. Bir asırdan daha fazla bir zamandır, dünyanın sıradan vatandaşları ve onların seçtiği liderler toplumsal olarak katlanılabilir bir pazar sistemi oluşturmaya çabalıyorlar. Bu projenin kalbinde demokratik yurttaşlık temeline dayalı seçilmiş hükümetler yer alıyor... Ancak, şimdi dünya ticaret bayrağı altındaki tören geçişinde, dünya bankası, yatırımcılar, ticari birlikler kapitalizmi sosyal standartların olmadığı, siyasal iktidarların ellerindeki düzenleyici yetkilerin bulunmadığı 1890 lı yıllarına döndürmeyi istiyorlar (Kuttner 2005: 1). Eski İngiliz başbakanı Thatcher in konuyla ilgili olarak söylediğini öne sürdüğü başka seçenek yok sözlerini de alıntılayarak yukarıdaki değerlendirmesini destekleyen Kuttner, kapitalist bağlaşıkların dünya ticaretiyle ilgili düzenleme çabalarının karşı program arayışlarını da başlattığını, Seattle da gerçekleştirilen dünya ticaret örgütü toplantısı sırasında yapılan protestoların birleşik bir karşı atağın başladığını göstermesi açısından önemli olduğunu belirtmektedir. Küresel tek bir işlik düşüncesi iktisadi alanda henüz gerçeklik kazanmamışsa da uygun teknolojinin geliştirilmesi sayesinde günümüzde en azından kitle iletişimi alanında küreselleşmenin hızla yol aldığı gözlenebilmektedir. Ancak bu süreç çok da sorunsuz geçmemiştir. Kapitalist ekonominin hüküm sürdüğü batı dünyası ve ona eklemlenmiş az gelişmiş ülkeler arasındaki uluslararası iletişim akışı 1970 li yıllardan itibaren azgelişmiş ülkelerin artan itirazlarıyla karşılaşmıştır. Azgelişmiş ülkelerin uluslararası iletişim ağlarının işleyişine ve dolaşımdaki içeriklere itirazları birkaç noktada toplanmıştır. Azgelişmişlere göre, gelişmiş ülkelerin kontrolündeki uluslararası iletişim azgelişmiş ülkelerin kültürlerine zarar vermektedir. Uluslararası dolaşımdaki enformasyon azgelişmiş ülkelerin kalkınma ve modernleşme çabaları için umdukları katkıyı sağlayamadığı gibi onların gelişmişlere bağımlılığını artırmaktadır. Üstelik haber ve bilginin dengesiz dolaşımı gelişmiş ülkelerle azgelişmişler arasındaki ekonomik ve kültürel uçurumları derinleştirmektedir (Topuz 1984: 35,37,223; Uluç 2003: ). Başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkeler ise sorunların teknolojik farklılıklardan kaynaklandığını, gelişmekte olan ülkelerin teknoloji transferi ile bu sorunları çözebileceklerini savunmuşlardır. Konu uzun süre tartışılmış ve Unesco nun önderliğinde çözüme yönelik bir dizi uluslararası toplantı yapılmıştır (Topuz 1984: 38-43) yılında Nairobi de yapılan Unesco genel konferansında iletişim sorunlarını incelemek üzere uluslararası bir komisyon kurulmuş, bu komisyon yaklaşık üç yıllık bir çalışmadan sonra komisyon başkanının adıyla anılan MacBride raporunu açıklamıştır. Rapor, kitle iletişiminin toplumsal ölçekte örgütlenişinde ortaya çıkan sorun ve engellerden iletişimin uluslararası boyutta karşılaştığı sorunlara kadar çok geniş bir yelpazede problemleri tartışmakta ve çözüm önerileri sunmaktadır (MacBride 1993). Birleşmiş Milletlerin de destek verdiği çalışmaların bir ürünü olan bu rapor 1980 kasımında Unesco genel konferansında kabul edilmiştir. Uluslararası iletişimle ilgili çatışmaları özellikle ifade özgürlüğüne ilişkin eşitsizlikler ve toplumların 12

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTİSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

Medyada Etik Söylem ve Medya Etiğini Biçimleyen Temel Belirleyiciler Üzerine Bir Değerlendirme

Medyada Etik Söylem ve Medya Etiğini Biçimleyen Temel Belirleyiciler Üzerine Bir Değerlendirme Küresel İletişim Dergisi, sayı 2, Güz-2006 1 Medyada Etik Söylem ve Medya Etiğini Biçimleyen Temel Belirleyiciler Üzerine Bir Değerlendirme Ayhan Oğuz ÜNLÜER 1 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

Detaylı

SAYISAL UÇURUMLA BAŞETMEK: OECD TRENDLERİ VE TÜRKİYE COPING WITH DIGITAL GAP: OECD TRENDS AND TURKEY

SAYISAL UÇURUMLA BAŞETMEK: OECD TRENDLERİ VE TÜRKİYE COPING WITH DIGITAL GAP: OECD TRENDS AND TURKEY SAYISAL UÇURUMLA BAŞETMEK: OECD TRENDLERİ VE TÜRKİYE Ali ŞEN 1 Sıdıka AKDENİZ 2 Özet: Bilginin temel bir üretim faktörü olarak kabul görmesinden bu yana, gelişmiş sanayi toplumlarının bir sonraki evresi

Detaylı

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI Küreselleşme (globalization), ülkeler arasındaki ekonomik, hukuksal, siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda ilişkilerin gelişmesi, farklı toplum ve kültürlerin yapılarının daha

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ.

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ. T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Pelin KIROĞLU Ana Bilim Dalı : İKTİSAT Programı : YÖNETİM EKONOMİSİ

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Murat ARSLANDERE İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI E - TİCARET VE İNTERNET ÜZERİNDEN PAZARLAMA Yüksek Lisans Tezi Ravil Tağıyev Ankara 2005 I T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK ve İNTERNET UYGULAMALARI

ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK ve İNTERNET UYGULAMALARI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI ELEKTRONİK İŞLETMECİLİK ve İNTERNET UYGULAMALARI Kutay GÜNEŞ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ NİSAN 2007 T.C.

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DÜNYA VE TÜRKİYE DE YENİ EKONOMİNİN ETKİLERİ VE ELEŞTİRİLERİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DÜNYA VE TÜRKİYE DE YENİ EKONOMİNİN ETKİLERİ VE ELEŞTİRİLERİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DÜNYA VE TÜRKİYE DE YENİ EKONOMİNİN ETKİLERİ VE ELEŞTİRİLERİ Hazırlayan Mehmet ÇAĞLAR İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS

Detaylı

YENİ EKONOMİ NİN TOPLUMSAL, EKONOMİK VE TEKNOLOJİK BOYUTLARI

YENİ EKONOMİ NİN TOPLUMSAL, EKONOMİK VE TEKNOLOJİK BOYUTLARI Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 4 Sayı: 1 Haziran 2003 YENİ EKONOMİ NİN TOPLUMSAL, EKONOMİK VE TEKNOLOJİK BOYUTLARI H. Naci BAYRAÇ Osmangazi Üniversites İktisadi ve İdari Bilimler

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İNTERNET TÜKETİCİSİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Kenan EREN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA/2009 T.C

Detaylı

İŞLETMELERİN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: BURDUR İLİ ÖRNEĞİ *

İŞLETMELERİN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: BURDUR İLİ ÖRNEĞİ * Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.2 s.187-206. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MLY-YL-2014-0005 İNTERNET KULLANIMININ VERGİ İ GELİRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ HAZIRLAYAN Ersoy KİRLİ TEZ DANIŞMANI

Detaylı

İNTERNETİN ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE TÜRK TOPLUMUNCA BENİMSENMESİ: KARAMAN ÖRNEĞİ

İNTERNETİN ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE TÜRK TOPLUMUNCA BENİMSENMESİ: KARAMAN ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNTERNETİN ÇEŞİTLİ YÖNLERİYLE TÜRK TOPLUMUNCA BENİMSENMESİ: KARAMAN ÖRNEĞİ Hazırlayan Fatih BAŞHAN İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI ELEKTRONİK TİCARETİN İŞLEYİŞİ, DENETİMİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR. Zeynep HATUNOĞLU YÜKSEK

Detaylı

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU...

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... - II. E-TİCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TİCARET İÇİN

Detaylı

ÖZET. Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Reklam, Tüketici, Tüketici Hukuku, Reklam Hukuku,

ÖZET. Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Reklam, Tüketici, Tüketici Hukuku, Reklam Hukuku, ÖZET Yoğun rekabet ortamı ve modern hayatın getirilerinde yaşanan hızlı değişim, tüketici davranış ve tutumlarına da yansımaktadır. Firmalar, yaşanan bu yoğun rekabet ortamında hedef kitleleri olan tüketicilere

Detaylı

Teknolojik Değişim ve Dönüşümlerin Gazetecilik Üzerindeki Etkilerinin Tarihsel Süreçte Değerlendirilmesi

Teknolojik Değişim ve Dönüşümlerin Gazetecilik Üzerindeki Etkilerinin Tarihsel Süreçte Değerlendirilmesi Teknolojik Değişim ve Dönüşümlerin Gazetecilik Üzerindeki Etkilerinin Tarihsel Süreçte Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Cem S. Sütçü, Dr. Erhan Akyazı, Dr. Necmi Emel Dilmen Marmara Üniversitesi İletişim

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE YENİ MEDYANIN İŞARET ETTİĞİ SORUNLAR ÜZERİNE BİR TARTIŞMA

HALKLA İLİŞKİLER VE YENİ MEDYANIN İŞARET ETTİĞİ SORUNLAR ÜZERİNE BİR TARTIŞMA HALKLA İLİŞKİLER VE YENİ MEDYANIN İŞARET ETTİĞİ SORUNLAR ÜZERİNE BİR TARTIŞMA Yrd. Doç. Dr. Ebru ÖZGEN Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü İstanbul ÖZET Bu çalışma;

Detaylı

BÂB-I ÂLİ DEN TABLET GAZETELERE BASIN İŞLETMECİLİĞİ. Yard. Doç. Dr. Mihalis KUYUCU ÖZET

BÂB-I ÂLİ DEN TABLET GAZETELERE BASIN İŞLETMECİLİĞİ. Yard. Doç. Dr. Mihalis KUYUCU ÖZET BÂB-I ÂLİ DEN TABLET GAZETELERE BASIN İŞLETMECİLİĞİ Yard. Doç. Dr. Mihalis KUYUCU ÖZET Bâb-ı Âli de başlayan basın işletmeciliği iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler sayesinde elektronik ortamlara

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK *

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK * 319 BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY Süleyman KEVÜK * ÖZET Son yıllarda dünya ekonomisinde, ekonomik, toplumsal ve teknoloji alanlarında yaşanan değişimler, bilgi ekonomisi kavramı ile açıklanmaktadır.

Detaylı

Radyo Dinleme Ölçümleri ve Program Planlamasındaki Rolü

Radyo Dinleme Ölçümleri ve Program Planlamasındaki Rolü T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Radyo Dinleme Ölçümleri ve Program Planlamasındaki Rolü Fırat TUFAN 2501070651 Tez Danışmanı:

Detaylı

ÇAĞDAŞ İŞLETMECİLİK AÇISINDAN ELEKTRONİK TİCARET

ÇAĞDAŞ İŞLETMECİLİK AÇISINDAN ELEKTRONİK TİCARET ÇAĞDAŞ İŞLETMECİLİK AÇISINDAN ELEKTRONİK TİCARET ÖZET Halil ELİBOL * Burcu KESİCİ İnsanlığın gördüğü en hızlı değişim süreçlerinden birisinin tam ortasındayız. Daha birkaç yıl öncesine kadar bilgi teknolojilerinden

Detaylı

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JULY 2011 Volume 7 Number 1

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JULY 2011 Volume 7 Number 1 SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JULY 2011 Volume 7 Number 1 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ TEMMUZ 2011 Cilt 7 Sayı 1 ISSN 1302-2865 Sahibi Prof. Dr. Ahmet KALENDER

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE ELEKTRONİK BANKACILIK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE ELEKTRONİK BANKACILIK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE ELEKTRONİK BANKACILIK ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

8. HAFTA SOSYAL AĞLAR ve SOSYAL MEDYA

8. HAFTA SOSYAL AĞLAR ve SOSYAL MEDYA 8. HAFTA SOSYAL AĞLAR ve SOSYAL MEDYA SOSYAL AĞLAR Son zamanlarda tüm dünyada beklenmedik bir hızla yayılan ve milyonlarca insanı etkisi altına alan sosyal ağlar, insanların birbirileri ile olan ilişkilerini

Detaylı

http://alikoker.name.tr ĠÇĠNDEKĠLER

http://alikoker.name.tr ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER - ÖNSÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GĠRĠġ... - I.1. ELEKTRONĠK TĠCARET (E-TĠCARET) NEDĠR?... - I.2. E-TĠCARETĠN GELĠġĠMĠNĠN TARĠHSEL BOYUTU... - II. E-TĠCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TĠCARET ĠÇĠN

Detaylı

İBRAHİM AKBEN YÜKSEK LİSANS TEZİ

İBRAHİM AKBEN YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI ŞİRKETLERİN ULUSLARARASILAŞMA SÜRECİ VE KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ OCAK

Detaylı

BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐSĐNĐN TARIM ÜRÜNLERĐNĐN PAZARLAMASINDAKĐ KONUM ve ÖNEMĐ (E-PAZARLAMA) Hayati GÖNÜLTAŞ. Yüksek Lisans Tezi

BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐSĐNĐN TARIM ÜRÜNLERĐNĐN PAZARLAMASINDAKĐ KONUM ve ÖNEMĐ (E-PAZARLAMA) Hayati GÖNÜLTAŞ. Yüksek Lisans Tezi BĐLĐŞĐM TEKNOLOJĐSĐNĐN TARIM ÜRÜNLERĐNĐN PAZARLAMASINDAKĐ KONUM ve ÖNEMĐ (E-PAZARLAMA) Hayati GÖNÜLTAŞ Yüksek Lisans Tezi Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Doç.Dr.Halil KIZILASLAN(Danışman) 2010 Her hakkı

Detaylı

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ

İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ 2007/193 İNTERNETİN İKTİSADÎ HAYATTAKİ YERİ SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2007 1 İşbu kitap, 19 Ocak 2007 Cuma günü, Kadir Has Üniversitesi Konferans Salonu n da gerçekleştirilen Seminerin açış

Detaylı