A.12.UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU A.12.1.YERLEŞİM DURUMU. A.12.1.a. Yüksekokulun Yerleşmiş Olduğu Bina ve Tesisler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A.12.UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU A.12.1.YERLEŞİM DURUMU. A.12.1.a. Yüksekokulun Yerleşmiş Olduğu Bina ve Tesisler"
  • Oz Okur
  • 1 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 A.12.UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU A.12.1.YERLEŞİM DURUMU A.12.1.a. Yüksekokulun Yerleşmiş Olduğu Bina ve Tesisler Kullanılan Kapalı Alan : 2,122 m 2 Açık Alan : 2,202 m 2 Derslik Adedi : 8 adet Kütüphane : 1 adet Laboratuvar : 1 adet Büro : 3 adet A.12.1.b.Fiziki Alan İhtiyacı ve Öneriler Halen Yüksekokulumuz Zirai Donatım Müdürlüğünden tahsis edilen binada öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Öğrencilerimizin faydalanabileceği spor alanlarına gelecekte ihtiyaç duyulmaktadır. A.12.2.PERSONEL VE KADRO DURUMU A.12.2.a.Akademik Personelin Bölüm ve Unvana Göre Dağılımı Bölümü Prof. Doç. Yrd.Doç. Öğr.Gör. Arş.Gör. Uzm. Toplam Bank.veFinans Bank. ve Fin. (İ.Ö) Ulusl. Ticaret Toplam A.12.2.b.İdari Personelin Unvan ve Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı Unvan G.İ.H T.H S.H Y.H Av.H Top. Yüksekokul Sekreteri Şef Memur Veri Haz.Kont.İşlt Bilgisayar İşlt Santral Memuru Daktilograf Amb.Memuru Mühendis Tekniker Teknisyen Tekn.Yrd Kor.Güv.Gör

2 Unvan G.İ.H T.H S.H Y.H Av.H Topl. Bekçi Hizmetli Kaloriferci Toplam A.12.2.c.Kadrolu Öğretim Elemanı Olmayan Dersler Bankacılık ve Finans Uluslararası Ticaret Genel Muhasebe Mesleki Yab.Dil Banka İşletmeciliği Para Teorisi ve Politikası Mesleki Yab.Dil Yönetim Muhasebesi Yabancı Dilde oku.ve konuşma Muhasebe Ticari İşletme Hukuku Araştırma Yöntemleri Mesleki Yabancı Dil Ticaret Hukuku Avrupa Birliği Finans Sistemi Dış Ticaret Bankacılığı Para ve Banka İş Hayatı için Yab.Dil Temel Kavramlar ve Metin Analizi Yab.Dilde okuma ve Konuşma Kredi Talepleri Değerlendirme Mali Analiz Tekn. Muhasebe İstihbarat Uluslar arası Dış Tic.Kuruluşları Bank. Merkez Bankası İlişkileri Türk Mali Sistemi ve Bankacılık Uluslar arası Bankacılık ve Fin.kuruluşlar A.12.2.d.Öğretim Elemanlarının Ders Yükleri Ünvan Adı Soyadı Güz Dönemi Bahar Dönemi Teo. Uyg. Top. Teo. Uyg. Top. Toplam Prof.Dr. İbrahim EROL Doç.Dr. Halit YANIKKAYA Doç.Dr. Meltem ONAY ÖZKAYA Yrd.Doç.Dr A.Cevdet KAYALI Yrd.Doç.Dr A.GÖKBUNAR Yrd.Doç.Dr Zafer YAMAN Yrd.Doç.Dr Birol KOVANCILAR Yrd.Doç.Dr Z.Eser NALBANT Yrd.Doç.Dr Gülşen S. GERŞİL Yrd.Doç.Dr Halil ERDEMİR Yrd.Doç.Dr Serhat BAŞTAN Yrd.Doç:Dr Hüseyin AKTAŞ Yrd.Doç.Dr Metin ÖNER Yrd.Doç.Dr Mine YILMAZER Yrd.Doç.Dr Mustafa MİYNAT Yrd.Doç.Dr Nur AYDIN Yrd.Doç.Dr Rıfat KARAMAN Öğr.Gör. İlkay DİLBER

3 Ünvan Adı Soyadı Güz Dönemi Bahar Dönemi Teo. Uyg. Top. Teo. Uyg. Top. Toplam Öğr.Gör. Ahmet UTKUSEVEN Öğr.Gör. Cengizhan MUSABALİ Öğr.Gör. Hatice YURTSEVER Öğr.Gör. M.Seval KAYGULU Öğr.Gör. Mahmut KARGIN Öğr.Gör. Müslüm GÜLEL Öğr.Gör. Tayfun Deniz KUĞU Öğr.Gör. Tuba KUTOĞLU Öğr.Gör. Yüksel TURGUT A.12.2.e Akademik Personel İhtiyacı Yüksekokulumuzda %30 İngilizce eğitim verildiğinden İngilizce Meslek dersi öğretim üyesine ihtiyaç duyulmaktadır. A.12.2.f.İdari Personel İhtiyacı Unvanı G.İ.H T.H S.H Y.H Av.H Toplam Yüksekokul Sekreteri Şef Memur Veri Haz. Kontrol İşletmeni Bilgisayar İşletmeni Santral Memuru Daktilograf Ambar Memuru Mühendis Tekniker Teknisyen Teknisyen Yardımcısı Hemşire Koruma Güvenlik Görevlisi Bekçi Hizmetli Kaloriferci Aşçı Toplam

4 A.12.3.ÖĞRENCİ DURUMU A.12.3.a Öğretim Yılı Toplam Öğrenci Sayısı ve Bölümlere Dağılımı Bölüm / Program Kız Erkek Yatay Geçişle Gelen Toplam Kız Erkek Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Finans (İ.Ö) Uluslararası Ticaret Toplam A.12.3.b Öğretim Yılı Bölümlere Göre Toplam Mezun Öğrenci Sayıları Bölüm / Program Kız Erkek Toplam Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Finans (İ.Ö) Uluslararası Ticaret Toplam A.12.3.c Öğretim Yılı Öğrenci Başarı Ortalamaları Bölüm / Program Sınıfı Güz Yarıyılı Başarı Ortalaması % Bahar Yarıyılı Başarı Ortalaması % Yıllık Başarı Ortalaması Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Finans (İ.Ö) Bankacılık vefinans(i.ö) Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret Genel Başarı Ortalaması A.12.3.d Öğretim Yılı Disiplin Cezası Alan Öğrenci Sayıları Bölüm / Program Uyarı Kınama Kısa Süreli Uzaklaştır. 1 veya 2 y.y Uzaklaştırma Üniversite. Çıkarma Uluslararası Ticaret Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Finans (İ.Ö) Toplam Toplam 116

5 Sayıları Bölüm / Program A.12.3.e Öğretim Yılı Mezun Olan ve Ayrılan Öğrenci Yatay Geçiş Kendi İsteği İle Devamsız Başarısız Mezun Disiplin Yön.Grğ. Toplam Ulusl Ticaret Bank. ve Finans Bank. ve Fin.(İ.Ö) Toplam Harcama Kalemi A BÜTÇE DURUMU A.12.4.a Yılı Harcama Kalemlerine Göre Bütçe Durumu Açıklama Verilen Harcanan Ödenek Ödenek Miktarı Miktarı Kalan Ödenek Miktarı 01.1 Memurlar , , , Memurlar , , , Tük.Yön.Mal. ve Malz.Al , ,47-1, Yolluklar 4.000, ,55-223, Hizmet Alımları 3.350, ,50-274, Men.Mal.Gay.Mad.Hak.Al.Bakım ve 4.000, ,70-12,30- OnarımGid Gayrimen.Mal.Bakım ve Onarım Gid , ,36-249, Tedavi ve Cenaze Gid , , , Memurlar , ,37-475, Tük.Yön.Mal. ve Malz.Al , ,33-10, Gayrimen.Mal.Bakım ve Onarım Gid , ,32-20,68- Toplam , , ,44- A.12.4.b. Ödeneklerin Yeterlilik Durumu ve Öneriler Öğrenci sayısındaki artış ile demirbaş ve tüketim mallarındaki artış göz önünde bulundurularak ödeneklerin her yıl bir önceki yıldan %10 daha fazla olması gerekmektedir. A EĞİTİM - ÖĞRETİM DURUMU A.12.5.a. Öğrenci Mevcudunun Öğretimi Etkilemesi Öğrenci mevcudumuz öğrenimi aksatacak durumdadır, öğretimi olumsuz etkilemektedir. Mevcut fazlalığı vardır. 117

6 A.12.5.b Öğretim Dönemi Program / Bölümlere Göre Kadrolu Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı Bölüm / Program Öğrenci Sayısı Öğretim Elemanı Sayısı Öğretim Elemanına Düşen Öğrenci Sayısı Uluslararası Ticaret Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Fina.(İ.Ö) Toplam A BİLİMSEL FAALİYETLER A.12.6.a. Öğretim Elemanlarının Bilimsel Yayınları Sayısı Ünvanı Adı Soyadı Makale Bildiri Ders Panel Kitap Notu Doç.Dr. M. ONAYÖZKAYA 4 Yiçi/dışı Doç.Dr. HalitYANIKKAYA Yurtdışı/ Yrd.Doç.Dr. Rıfat KARAMAN Yrd.Doç.Dr. A.R.GÖKBUNAR 5 1 Yrd.Doç.Dr. Gülşen Sarı GERŞİL Yrd.Doç.Dr. H.Nur GERMİR Yrd.Doç.Dr. Halil ERDEMİR Yrd.Doç.Dr. O.Murat KOÇTÜRK Y/içi/dışı Yrd.Doç.Dr. Metin ÖNER Yrd.Doç.Dr. Mine YILMAZER Yrd.Doç.Dr. Zafer YAMAN A.12.6.b. Yüksekokul Tarafından Düzenlenen Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler A ARAÇ VE GEREÇ DURUMU A.12.7.a. Öğretime Yönelik Fiziki Mekanlar Yüksekokulda 8 adet derslik, 1 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. A.12.7.b. Öğretime Yönelik Sosyal ve Kültürel Mekanlar Yüksekokulda 1 adet kantin bulunmaktadır. 118

7 A.12.7.c. Diğer Araç ve Gereçler Yüksekokulda; 4 adet projeksiyon, 5 adet tepegöz, 3 adet fotokopi, 2 adet televizyon, 1 adet video, 1 adet müzik seti, 6 adet kasetçalar, 1 adet VCD, 2 adet DVD, 1 adet uydu, 1 adet episkop, 55 adet bilgisayar, 1 adet faks, 7 adet telefon, 5 adet klima, 7 adet yazıcı bulunmaktadır. A GENEL SORUN, İSTEK VE ÖNERİLER Öğretim Üyeleri odalarına kütüphane, 1 adet faks, 2 adet yazıcı, 1 adet santral, 2 adet projektör, 1 adet tepegöz, 1 adet fotokopi makinası, mesleki İngilizce bilen öğretim üyesi, mekan sorunumuz vardır. 119

CBÜ- İŞLETME FAKÜLTESİ / 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İŞLETME FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

CBÜ- İŞLETME FAKÜLTESİ / 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İŞLETME FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İŞLETME FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 6 İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜŞ... 5 1- Özgörüş... 5 2- Özgörev... 5 B) YETKİ, GÖREV

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı Performans Programı OCAK-2013 Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı

2011 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

2011 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2011 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER A. MİSYON VE VİZYON... 4 A.1. MİSYON... 4 A.2. VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4 B.1.YETKİ... 4

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER... 2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV VE

Detaylı

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RİZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0 464 223 76 03 http://strateji.edu.tr

Detaylı

Önsöz... 5. 1.2. Kurullar... 13-14 1.2.1. Balıkesir Üniversitesi Senatosu... 13 1.2.2. Balıkesir Üniversitesi Yönetim Kurulu... 14

Önsöz... 5. 1.2. Kurullar... 13-14 1.2.1. Balıkesir Üniversitesi Senatosu... 13 1.2.2. Balıkesir Üniversitesi Yönetim Kurulu... 14 Balıkesir-Ocak 2015 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No Önsöz... 5 1. GENEL BİLGİLER... 6-33 1.1. Üniversitenin Yapısı... 7-14 1.1.1. Kuruluş ve Gelişme... 7 1.1.2. Balıkesir Üniversitesi Teşkilat Şeması... 8 1.1.3.

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2014 YILI İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2014 YILI İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU Trabzon, Ocak 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ..... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon.... 5 B- Yetki, Görev

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL EYLEM PLANI

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL EYLEM PLANI T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL EYLEM PLANI 2013 1 İÇİNDEKİLER I.GENEL BİLGİLER... 3 A. MİSYON VE VİZYON... 3 1. MİSYON... 3 2. VİZYON B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017)

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) ŞIRNAK Haziran 2013 1 ÖNSÖZ Şırnak Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu stratejik plan çalışmaları 22 Haziran 2011 tarihinde

Detaylı

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak-2015 Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine

Detaylı

2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU I 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ......I İÇİNDEKİLER. 1 I- GENEL BİLGİLER. 2 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.4 C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 6 2- Örgüt Yapısı..

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Gazi Üniversitesi, köklü geçmişi Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar uzanan, ulusal düzeyde kendini kabul ettirmiş, çoğu alanda ülkemizde ilk üç üniversite arasında yer alan, yaptığı başarılı yayınlar

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ 2012 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK ve FİNANS PROGRAMI. Genel Bilgi

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK ve FİNANS PROGRAMI. Genel Bilgi (EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK ve FİNANS PROGRAMI Genel Bilgi Bankacılık ve Finans Bölümü 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Dersler ve ders içerikleri, öğrencilerin yeterli mesleki altyapıyı

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi. Stratejik Planı

Adnan Menderes Üniversitesi. Stratejik Planı Adnan Menderes Üniversitesi Stratejik Planı 2008-2012 ÖN SÖZ En iyi yolu bulmak en kötüsünü bulmaktan çok daha kolaydır Sir Thomas More Sayın ilgililer, değerli Adnan Menderes Üniversitesi mensupları,

Detaylı

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

TODAİE 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu BAKAN SUNUŞU TODAİ Yeni kamu mali yönetimi sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine bir

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2010 - YALOVA 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME V İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. Yönetici Özeti 2 2. Genel Değerlendirme..

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU BOLU, Nisan 2011 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU BOLU, Nisan 2011 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2010 Yılı Faaliyet

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ Yeni kurulan üniversitemiz, bilgiyi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel arenada paylaşan, bilimsel düşünceyle donanmış, araştırmacı, geleceğe

Detaylı

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu

Prof. Dr. Zafer EREN Rektör. Rektör Sunuşu Rektör Sunuşu Anadolumuzun tam ortasında Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Vatanın bağımsızlığı tehlikededir. Milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. sözleri

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 4 I-GENEL BİLGİLER... 5 I.A. MİSYON VE VİZYON...5 I.A.1.MİSYON...5 I.A.2.VİZYON...5

Detaylı

2006 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2006 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2006 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 1 I- GENEL BİLGİLER.. 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4 C- İdareye İlişkin Bilgiler.

Detaylı

T.C. DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ T.C. DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU 2007 2 10.KURUMSAL DEĞERLENDĐRME 10.1. Mevcut Durum Tablo 10.1.1. LĐSANS PROGRAMI ÖĞRENCĐ SAYILARI A-Lisans programı

Detaylı