Proceedings of the 1st Cyprus International Congress of Education Research

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Proceedings of the 1st Cyprus International Congress of Education Research"

Transkript

1 PROCEEDINGS of The 1 ST CYPRUS INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATION RESEARCH Interdisciplinary Studies and New Approaches in Education December 2012 Kyrenia, North Cyprus Full Text Book Cyprus Education Research Association International Journal of Progressive Education (IJPE) (ISSN ) 1 KEAB - I.CYPRUS INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEACH Aralık 20122, Girne / Kuzey Kıbrıs

2 Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği Cyprus Education Research Association Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi Tam Metin Kitabı 1 st Cyprus International Congress Of Education Research Full Text Book KEAB - I.CYPRUS INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEACH December 2012, Kyrenia / North Cyprus 2

3 Index / İçindekiler Düzenleme Kurulu / Organization Committee.6 Bilimsel Danışma Kurulu / Academic Advisory Board 7 Açılış Konuşması / Opening Speech...8 Çağrılı Konuşmacılar / Keynote Speakers.10 Cilt 1 / Volume Okullarda Kültür Dersleri Zümreleri İş Birliği Disiplinler Arası Program Örnekleri..13 Eğitimde Disiplinlerarasi Çalişmalara Bütünleyici Yaklaşim.22 Müzelerin Eğitim-Öğretim İçerisindeki Önemi Ve Türk Eğitim Sisteminde Kullanılmalarının Tarihsel Gelişimi.. 34 Mesleki Ve Teknik Eğitimde Bilgi, Beceri Ve Yaratıcılık..52 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulanan Aile Katılım Çalışmalarının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi.66 Matematik Öğretmeni Adaylarının Trigonometri Konusundaki Kavram Yanılgıları.92 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yapılandırmacı Öğrenme Ortamları Oluşturan Unsurlar...98 Yaratıcı Düşünme Teknikleri İle Geliştirilen Fen Etkinlikleri İle Öğrenci Başarısının Geliştirilmesi Mesleki Eğitimde Disiplinler Arası Yaklaşıma Bir Örnek: Etnografik Eserlerin Dijital Ortamda Arşivlenmesi..116 İlköğretim I. Kademe Görsel Sanatlar Dersinin Verimini Artırmaya Yönelik Bir İnceleme.124 Kadının Aile İçerisindeki Rolü, Bu Role Bağlı Algıladığı Çaresizliklerle Kadının Eğitim Düzeyi Arasındaki İlişki: Elazığ Örneği 132 Türkiye'de Rusçanın Yabancı Dil Olarak Öğretimi Çokkültürlü Eğitim Ve Türkiye de Eğitim Toplum İlişkisi Dedikodunun Cinsiyeti Kadınların Sosyo - Ekonomik Yaşam Alanlarına Bir İyileştirme: Mesleki Eğitim Projeleri Kadının Kimlik İnşası Eğitimde Ortak Vizyon Belirlemede Okul Müdürlerinin Önemi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Örneği Türkçe Dersi Öğretmen Kılavuz Kitapları İle İlgili Öğretmen Görüşleri Sanat Eğitimi Kapsamında Görsel Algı Ve Gestalt KEAB - I.CYPRUS INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEACH Aralık 20122, Girne / Kuzey Kıbrıs

4 Cilt 2 / Volume Geniş Yönelimli Okuma Yazma Öğretim Yöntemi Kelime Tabanlı Ses Öğretim Yöntemi Eylem Esaslı Dil Öğretim Yöntemi Geniş Yönelimli Okuma Yazma Öğretim Yöntemi 312 Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları Sınıf Beden Eğitimi Öğretim Programına İlişkin Öğrenci, Veli Ve Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Görüşleri 333 Otizm Ve Sanat Eğitimi: Seramik Ve Resim Dersleriyle Özel Bir Deneyim Fen Sınıflarında Argümantasyonun Kullanımına İlişkin Bir Çalışma The Effect Of Guıded Instructıon In Strıctly Onlıne And Hybrıd Classes On Students' Achıevement And Attıtudes Towards College Algebra Courses Öğretmen Adaylarının Mutlu Okul Kavramına İlişkin Algıları Web Based Onlıne Artıcle Evaluatıng System (Akdeniz Unıversıty Sample) A Model For Common Courses In Hıgher Educatıon: Web Based Student Groupıng Software (Example Of Akdenız Unıversıty) Sanat Eğitiminde Gerçeklerin Ve Doğruların Sentezi Üniversitelerin Misyonu Nedir? Türkiye deki Üniversitelerin Misyon İfadelerinin Karşılaştırmalı Analizi..411 İlköğretim Öğrencilerinin Fene Karşı Tutumlarında Kavram Haritası Tekniği Ve Cinsiyet Etkilerinin Araştırılması Fen Konularını Öğrenme Ve Bilgi Kalıcılığında Kavram Haritası Tekniği Ve Cinsiyet Etkisinin Araştırılması..435 Sanat Eğitimine Dayalı Meslek Yüksek Okulu Programlarında Yaşanan Sorunların Çözümüne Yönelik Eğitici Görüşleri Akademik Personelin, Öğretmenlerin Ve Öğretmen Adaylarının Benlik Saygı Düzeylerinin Ve Sürdürülebilir Çevreye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi.460 İnter Disiplin De Ta : Edebi Metinlerde Transaksiyonel Analiz Employment Of Active Learning In Classroom Management And It s Effect On Students Academic Success.477 Bilgi Çağında Sanat Eğitiminin Gerekliliğinin Genel Bir Değerlendirilmesi Çocuk Edebiyatı Dersinin Çocuk Gelişimi Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlığı Üzerindeki Etkisi 495 KEAB - I.CYPRUS INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEACH December 2012, Kyrenia / North Cyprus 4

5 Volume 3 / Cilt İlköğretim Okulu Sınıf Ve Braş Öğretmenlerinin Çatışmayı Yönetme Yetrlilikleri (Ankara- Çankaya İlçesi Örneği)..505 Çoklu Zeka yı Sosyal Bilgiler Dersi nde İşe Koşmak: Farklılıklarımla Varım, Eğleniyorum, Üretiyorum Öğretmen Görüşleri Çerçevesinde Kktc Ortaokullarında Türkçe Öğretimi. 531 Kapılarımız Değer lensin Değerler Eğitiminde Oyunun Kuralı. 554 Bauhaus, Etkileri Ve Köy Enstitüleri Yönetim Örgütlerinde Çatışmalar İlerleme ve Gelişmenin Bir Aracı Olarak Yönetilebilir Mi? Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Derslerindeki Sanat Konularının Öğretimine Yönelik Görüşleri İlköğretim Öğrencilerine Göre Çocuk Hakları Somatotype And Physıcal Fıtness Profıles Of 6-12 Year-Old Girls. 620 South East European Unıversıty As A Model For Multıcultural Educatıon In Macedonia Bilim ve Sanat Merkezleri Kurum Standartları Model Önerisi Gordon a Göre, Çocuk İle İletişimde Ben-Dili 657 Öğrenciler ve Ben Dilini Çalışması Matematik Eğitiminde Yeniden Yapılanma Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modelleme Problemi İle Okuduğunu Anlama Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Okul Öncesi Çocuklar İçin Sosyal Beceri Temelli Eğitim Programını Geliştirme Süreci 703 İlkokul 5. Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersinde Materyal Kullanım Sıklığı Üzerine Örnek Bir Çalışma.717 Öğretmen Adaylarının Branş Ders Öğretiminin Yeterliği Hakkındaki Görüşleri 726 İlkokul Sınıflarının Düzenlenmesi Üzerine Örnek Bir Çalışma Öğretmen Adaylarının Mesleki Etik İlkelere İlişkin Görüşleri Kapanış Bildirisi / Closing Statement KEAB - I.CYPRUS INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEACH Aralık 20122, Girne / Kuzey Kıbrıs

6 Düzenleme Kurulu / Organization Committee Kemal Akkan BATMAN Kongre Başkanı / President of the Congress Atatürk Öğretmen Akademisi / Ataturk Teacher Training Academy Müge BEİDOĞLU Atatürk Öğretmen Akademisi / Ataturk Teacher Training Academy Salih SARPTEN Talim Terbiye Kurul Üyesi Yakın Doğu Üniversitesi / Member of Educational Planing and Programing Board Near East University Yağmur ÇERKEZ Yakın Doğu Üniversitesi / Near East University Özlem DAĞMAN Atatürk Öğretmen Akademisi / Ataturk Teacher Training Academy Barış UZUNAHMET Yakın Doğu Üniversitesi / Near East University Cemay Onalt MÜZEZZİN Kıbrıs Üniversitesi / Cyprus University Deray DERİM Atatürk Öğretmen Akademisi / Ataturk Teacher Training Academy Özge PASTIRMACIOĞLU Yakın Doğu Üniversitesi / Near East University Uğur ÇINAR Yakın Doğu Üniversitesi / Near East University KEAB - I.CYPRUS INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEACH December 2012, Kyrenia / North Cyprus 6

7 Bilimsel Danışma Kurulu / Academic Advisory Board 1. Prof. Dr. Norman Denzin (Illinois University) 2. Prof. Dr. Ivor F. Goodson - (Cambridge University) 3. Prof. Dr. Tony Bush - (Warwick University) 4. Prof. Dr. Özcan Demirel - (Cyprus International University) 5. Prof. Dr. Veysel Sönmez (Cyprus International University) 6. Prof. Dr. Tak Cheung Chan - (Kennesaw State Uni.) 7. Prof. Dr. Ali Yıldırım - (METU University) 8. Prof. Dr. Gönül Akçamete (Ankara University) 9. Prof. Dr. Nuray Senemoğlu (Hacettepe University) 10. Prof. Dr. Esra Ömeroğlu - (Gazi University) 11. Prof. Dr. Ahmet Pehlivan (Cyprus International University) 12. Prof. Dr. Müfit Kömleksiz - (Cyprus International University) 13. Prof. Dr. Dinçay Köksal - (Çanakkale 18 Mart University) 14. Prof. Dr. Mehmet Durdu Karslı - (Çanakkale 18 Mart University) 15. Prof. Dr. Bekir Özer (Eastern Mediterranean University) 16. Prof. Dr. Fidan Korkut Owen (Hacettepe University) 17. Prof. Dr. Dean Owen ( Hacettepe University) 18. Prof. Dr. Cem Birol (Near East University) 19. Assoc. Prof. Dr. Walter S. Polka (Niagara Univesity) 20. Assoc. Prof. Dr. Yasemin Aydoğan - (Gazi University) 21. Assoc. Prof. Dr. Osman Cankoy (Atatürk Teacher Training Academy) 22. Assoc. Prof. Dr. Fatoş Silman (Cyprus International University) 23. Assoc. Prof. Dr. Atilla Tazebay (Cyprus International University) 24. Assist. Prof. Dr. Esed Yağcı (Haccettepe University) 25. Assist. Prof. Dr. Peter R. Litchka - (Loyola University) 26. Assist. Prof. Dr. Müge Beidoğlu (Atatürk Teacher Training Academy) 27. Assist. Prof. Dr. Kemal Akkan Batman - (Atatürk Teacher Training Academy) 28. Assist. Prof. Dr. Güner Konedralı - (Atatürk Teacher Training Academy) 29. Assist. Prof. Dr. Mustafa Yunus Eryaman - (Çanakkale 18 Mart University) 30. Assist. Prof. Dr. Necati Cerrahoğlu - (Çanakkale 18 Mart University) 31. Assist. Prof. Dr. Sibel Dinçyürek - (EMU University) 32. Assist. Prof. Dr. Zehra Altinay - (Near East University) 33. Assist. Prof. Dr. Fahriye Altinay - (Near East University) 34. Assist. Prof. Dr. Ahmet Güneyli (Near East University) 35. Assist. Prof. Dr. Yurdal Cihangir (American University of Kyrenia) 36. Assist. Prof. Dr. Mehmet Toran - (American University of Kyrenia) 37. Assist. Prof. Dr. Arzu Özyürek - (Gazi University) 38. Dr. Tülay Üstündağ (Hacettepe University) 39. Dr. Hakan Atamtürk - (Near East University) 40. Dr. Çise Çavuşoğlu (Near East University) 41. Dr. Ertem Nalbantoğlu - (Ataturk Teacher Training Academy) 42. Dr. Başak Güler Gorgoretti (Eastern Mediterranean University) 43. Dr. Sezay Özçelik (Atatürk Teacher Training Academy) 44. Dr. Ali Erden (Near East University) 45. Dr. Şentaç Arı (American University of Kyrenia) 7 KEAB - I.CYPRUS INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEACH Aralık 20122, Girne / Kuzey Kıbrıs

8 Açılış Konuşması KEAB ın düzenlemiş olduğu I. Uluslararası Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Kongresi nin açılış konuşmasını yapmaktan gurur duyuyorum. KEAB 2009 yılında kurulmuş genç bir birliktir. Eğitim bilimleri alanında hizmet vermiş akademisyenlerin yarattığı bir birliktir. KEAB uluslararası organizasyonlarda yer almayı hedeflemiştir. Bu amaçla KEAB 2011 Mayıs ayında III. Türkiye Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi nin KKTC de gerçekleşmesinde ev sahipliği yaparak, ortak düzenleyici rolü üstlenmiştir. KEAB eğitim bilimleri alanındaki gelişmeleri ve yeni yönelimleri tanıma misyonu üstlenmiştir. Elde edilecek yeni yönelimlerin KKTC eğitim sistemine transferi için de çalışmlarını sürekli canlı tutacaktır. Kongreye katılan siz değerli bilim insanlarının çalışmalarının da bu açıdan çok önemli katkısı olacağını kabul etmekteyiz. Bu nedenle kongremize göstermiş olduğunuz olağan üstü ilginizden ötürü hepinize teşekkür ederim. Kongremizin düzenlenmesinde maddi ve manevi desteği olan Acapulco Hotel, XP Travel, Deniz Plaza ya katkılarından dolayı teşükkür ederiz. Ayrıca eldeki pekçok imkansızlık ve zorluğu aşarak kongrenin hayat bulmasını sağlamalarından ötürü KEAB yönetim kurulu üyelerine tek tek teşekkür ederim. Kongremiz birinci olarak gerçekleşmekte ancak yönetim kurulu olarak Uluslararası Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Kogrelerinin geleneksel hale getirilmesi hedefimiz olduğunu da belirtmek isterim. Bu amaçla fikir ve önerilerinizi bizlerle paylaşmanız önem arz etmektedir. Kongrenin KEAB ı hedefleri doğrultusunda motive edeceğini ve daha da ileri noktalara taşıyacağı konusunda inancımız tamdır.tüm katılımcıların KKTC de güzel anlar geçirmelerini dileriz. Kongrenin de Eğitim Bilimi ve tüm katılımcılar açısından üretken ve yararlı geçmesini temenni ederiz. Yrd. Doç. Dr. Kemal Akkan BATMAN Başkan 6 Aralık 2012 KEAB - I.CYPRUS INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEACH December 2012, Kyrenia / North Cyprus 8

9 Opening Speech I am honored to make the opening speech of the 1st International Cyprus Educational Research Conference organized by KEAB (Cyprus Educational Research Association CERA). CERA is a young association, founded in It is an association created by academicians who have served in the field of educational sciences. CERA has aimed to take part in international organizations. Thus, CERA hosted and co-organized the III. International Educational Research Congress of Turkey in May CERA has undertaken the mission of recognizing developments and new tendencies in the field of education. It will also keep up its work to transfer the obtained new tendencies into the educational system of the TRNC. We therefore accept the fact that the contributions of such valuable scientists as you will be significant. Keeping that in mind, I would like to thank you all for the exceptional interest you have shown to our conference. We give our thanks to Acapulco Hotel, XP Travel, and Deniz Plaza for their financial and intangible support. I would also like to thank the board members of CERA, who have overcome many difficulties and impossibilities to help realize this conference. This is our first conference, but it is the goal of the board to make International Cyprus Educational Research Conferences a traditional event. Sharing your ideas and suggestions is thus of great importance for us. We strongly believe that this conference will motivate CERA towards its goals, and help carry it forward. We hope all participants will have a good time in the TRNC. We also hope the conference will be productive and useful for the educational sciences, and for all the participants. Assist. Prof. Dr. Kemal Akkan BATMAN President 6 December KEAB - I.CYPRUS INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEACH Aralık 20122, Girne / Kuzey Kıbrıs

10 Çağrılı Konuşmacılar / Keynote Speakers Prof. Dr. Ivor F. Goodson Van Hugel Enstitüsü, Cambridge Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Merkezi, Brighton Üniversitesi İngiltere Prof. Dr. Ivor F. Goodson Von Hugel Institute, University of Cambridge Education Research Centre, University of Brighton United Kingdom Halen Brighton Üniversitesi nde Öğrenme Teorisi profesörü olarak çalışmaktadır. Ayrıca Eğitim Politikası Dergisi kurucu editörüdür. Araştırma, düşünme ve eğitim alanında bazı sorunlara yönelik önemli ve kalıcı çalışmalar yapmış, 50 kitap ve 600 den fazla makale ile alana katkıda bulunmuştur. Öğretmen profesyonelliği, öğretmen yaşamları ve kariyerleri üzerine yaptığı araştırmaların yanı sıra, Yaşam Tarihi ve anlatım alanlarındaki uzman yeterliliği konusunda da çalışmaları bulunmaktadır. Bu kapsamdaki öğretmenlerin yaşamları üzerine gerçekleştirdiği çalışmalar için Prof Ivor Goodson a, Amerika Eğitim Araştırmaları Birliği tarafından verilen Micheal Huberman ödülü, Gothenborg Üniversitesi tarafından da Fahri Doktora unvanı verilmiştir. Halen, AB tarafından finanse edilen RAIPE III Projesi kapsamında Bringhton Üniversitesi Araştırma Zorlukları başlığı altında Latin Amerika eşitlik ve sosyal içerimler konulu araştırmasını sürdürmektedir. Birçok kitabı Japonya, Çin, İsveç, Norveç, Finlandiya, Brezilya, Paraguay, Arjantin, İrlanda, Portekiz ve İspanya dillerine çevrilerek yayımlandı. Şu anda yaptığı ortak çalışmalar, İspanyolca, Çince ve Japonca tercüme edilmektedir. Professor Ivor Goodson is a Professor of Learning Theory at he University of Brighton. He is the founding editor of the Journal of Education Policy. He has carried out research on education and educational problems and has contributed over 50 books and 600 articles to the field. Life-History and narrative research are two main areas of his research. His research focuses on teachers lives, careers and teacher professionalism. Professor Goodson was recently given the Michael Huberman award at the American Educational Research Association for his work on teachers lives; he has just been given an Honorary Doctorate by the University of Gothenburg and made a Laureate of the Phi Delta Kappan Society in the USA. He is currently working on a research project entitled Research Challenges for the University of Brighton and is a partner on the RAIPE III project funded by the EU and looking at equality and social inclusion in Latin America. Many of his books are available in translation and have been published in Japan, China, Sweden, Norway, Finland, Brazil, Paraguay, Argentina, Ireland, Portugal and Spain. Currently his collective works are being translated into Spanish, Chinese and Japanese. KEAB - I.CYPRUS INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEACH December 2012, Kyrenia / North Cyprus 10

11 Prof. Dr. Ali Yıldırım Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı Ankara, Türkiye Prof. Dr. Ali Yıldırım Middle East Technical University Department of Edu. Sciences Curriculum Development and Instruction Ankara, Turkey Prof. Dr. Ali Yıldırım, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesidir. Öğretmen eğitimi yanında, program geliştirme ve değerlendirme, sosyal bilgiler öğretimi, öğretim yöntem ve teknikleri, çalışma ve düşünme becerileri alanlarında çalışmalar yapmaktadır yılları arasında Dünya Bankası tarafından desteklenen çeşitli eğitim projelerinde (Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Endüstriyel Okullar Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Projesi, vb.) danışmanlık ve yöneticilik yapmıştır. Nitel araştırma yöntemleri üzerine çeşitli seminerler ve çalıştaylar düzenleyen Prof. Dr. Ali Yıldırım, Nitel Araştırma Yöntemleri kitabının ortak yazarıdır. Öteki kitap ve makaleleri öğretimin planlanması, öğretmen eğitimi, düşünme becerileri, vatandaşlık eğitimi ve sosyal bilgiler eğitimi konularına odaklanmıştır. Dr. Ali Yıldırım is currently Professor of Curriculum and Instruction at the Department of Educational Sciences, Middle East Technical University, Ankara, Turkey. His research interests include teacher education, curriculum development and evaluation, thinking skills, social studies and human resources education. He served as educational consultant to several large scale World-Bank financed education development projects in Turkey such as National Education Development Project and Preservice Teacher Education Project. Prof. Dr. Ali Yıldırım, who has conducted many seminars and workshops on qualitative research methods, is the co-author of Qualitative Research Methods book. His other published books and articles focus on instructional planning, teacher education, thinking and learning skills, civic education and teaching of social studies. 11 KEAB - I.CYPRUS INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEACH Aralık 20122, Girne / Kuzey Kıbrıs

12 Prof. Dr. Tony Bush Eğitim Enstitüsü, Warwick Üniversitesi İngiltere Prof. Dr. Tony Bush Institute of Education University of Warwick United Kingdom Profesor Tony Bush Warwick Universitesinde Egitim Liderligi profesoru olarak calismaktadir. Ayni zamanda Britanya Egitim Liderligi ve Yonetimi Toplulugunun ve dergisinin de baskanidir. Birlesik Krallik disinda uluslararasi arenada da ziyaretci professor, sinav yoneticisi, danisman ve cagrili konusmaci olarak calismistir. Bu ulkelerden bazilari Avusturalya, Cin, Almanya, Yunanistan, Hong Kong, Yeni Zelanda, Norvec, Portekiz, Seysel adalari, Singapur ve Guney Afrikadir. Liderlik ve Yonetim alaninda pekcok yayini bulunmaktadir. En iyi satanlar arasinda yer alan uc setlik Egitim Liderligi ve yonetimi Kitaplari bulunmaktadir. Liderlik ve yonetim ve bunlarin degerlendirilmesi konusunda pekcok arastirmayi yonetmistir. Okul liderligi ve gelisim konusunda pekcok arastirma yapmis ve Ingiltere Ulusal kolejleri icin 11 proje gelistirmistir. Norveç icin gelistirdigi HEAD projesi Avrupanin degisik ulkelerinde liderlik egitimi icin kullanilmaktadir. Guney Afrikada da pekcok onemli projeye imza atmistir. Bunlardan bir tanesi de Guney Afrika Hukumetinin okul mudurleri icin gerceklestirdigi boylamsal degerlendirme pilot sertifika uygulamasidir. Professor Tony Bush is Professor of Educational Leadership at the University of Warwick, and Vice President of British Educational Leadership and Administration Society (BELMAS). He has wide international experience, having been a visiting professor, external examiner, consultant or invited keynote speaker in Australia, China, Germany, Greece, Hong Kong, New Zealand, Norway, Portugal, the Seychelles, Singapore and South Africa. He has published extensively, including his best-selling trilogy of books on Theories of Educational Leadership and Management. He has directed many research and evaluation projects on aspects of leadership and leadership development. He has extensive experience of research on school leadership development, including 11 projects for the English National College, and lead participation in the Norway led HEAD project on principal development in Europe. He has also directed several major projects in South Africa, including the longitudinal evaluation of the Government s new pilot qualification for principals. KEAB - I.CYPRUS INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEACH December 2012, Kyrenia / North Cyprus 12

13 OKULLARDA KÜLTÜR DERSLERİ ZÜMRELERİ İŞ BİRLİĞİ DİSİPLİNLER ARASI PROGRAM ÖRNEKLERİ ENTEGRATED CURRICULUM SAMPLES OF COLLABAROTION CULTURAL LESSONS AT SCHOOLS Meltem ÇİÇEK Bahçeşehir Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Türk Dili Okutmanı Turkish Literature Instructor at Bahçeşehir University Seda Gökçe TURAN Bahçeşehir Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Görevlisi Instructor at Department Of Child Development at Bahçeşehir University ÖZET Sosyal bir varlık olan bireyin eğitiminde temel olarak hedeflenen sadece teorik bilgiyle sınırlandırılmış bir öğrenme gerçekleştirmek değil, aynı zamanda edinilen bilgilerin disiplinler arası bağını kurarak farklı alanlarda bilgilerini hayata geçirebilme becerisi kazandırabilmektir. Bu çalışmada, sözü edilen bakış açısı doğrultusunda Hazırlık, 9,10,11 ve 12.sınıf müfradatında Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, Coğrafya, Felsefe, Resim, Müzik, Bilgisayar ve Rehberlik derslerinde hayata geçirilen örnek programlar ve bu programların uygulaması sonrasında elde edilen veriler ortaya konulmaktadır. Kültür dersleri zümreleri iş birliği disiplinler arası programına katılmış öğrencilerin öğrenme çıktıları değerlendirilerek sonuca ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Müfredat, disiplinler arası eğitim, kültür dersleri ABSTRACT As a social being of humans the objectives are not only theoretic informations but also to gain abilities about practicing those informations into real life experiences. At present research in accordance with this point of view Preparatory, and 12. grades curriculum were entegrated with Turkish Literature, History, Religious Culture And Moral Knowledge, Geography, Philosophy, Art, Music, Technology and Guidance. After these entegration, the results and feedbacks were evaluated. Key Words: Curriculum, Interdisciplinary Studies, Cultural Lessons 13 KEAB - I.CYPRUS INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEACH Aralık 20122, Girne / Kuzey Kıbrıs

14 GİRİŞ Türk toplumunun göçebe yaşantıdan yerleşik hayata geçişiyle bilim, sanat ve eğitim alanında büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu nun yükseliş döneminde medreselerde ilme hizmet etmek ve bilim adamı yetiştirmek amacıyla üst düzeyde eğitim verilmeye başlanmıştır. Cumhuriyet döneminde yapılan reformlarla birlikte okulların yanı sıra halkı bilgilendirerek eğitmek amacıyla kitle iletişim araçları da devreye girmiştir. Bu süreçte eğitim, toplumsal bir sorumluluk olarak algılanmış, çağdaş eğitim işleyişi Türk Milli Eğitim sistemi içinde yapılandırılmış ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile eğitim sistemimizin genel çerçevesi çizilmiş, amaç ve hedefler belirlenmiştir. Bu kanunda belirtilen genel amaçlar: Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasa'nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; şeklinde özetlenmiştir (meb.gov.tr). Eğitim; bireyde istendik davranış değişikliği gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır ve bu amaç doğrultusunda müfredat düzenlemeleri yapılmaktadır. Bu bağlamda bütünleştirilmiş eğitim programları ihtiyacı, bir yenilik olmanın yanı sıra bir gereklilik arz etmektedir. Beynin bütüncül işleyiş kuramlarına dayalı bir planlamayla anlamlı bir öğrenme gerçekleşmektedir li yılların sonundan itibaren Rusya nın Sputnik adlı aracı uzaya göndermesiyle başlayan bilim ve teknolojideki hızlı gelişme, toplumun eğitim kurumlarından beklentilerini de değiştirmiştir. Bilim ve teknolojide önemli atılımlar yapabilecek bireyler yetiştirmek üzere eğitim programları yeniden yapılandırılmıştır (Korkmaz & Kavak, 2010, s: 1055). Gelişen teknoloji ile artık bilgi tüm dünyaya hızlı bir şekilde yayılmaktadır. Öğrencilerden sadece bilgi edinmeleri değil, bilgiye nasıl ulaşacaklarını bilmeleri ve öğrendikleri bilgileri birleştirerek etkili bir şekilde kullanmaları beklenmektedir. Eğitimcilerden ise bu noktada öğrencilerin derslere aktif katılımlarına olanak sağlamayan öğretim yöntemleri yerine, öğrencileri mümkün olduğunca derse katmaya yardımcı olacak yöntemleri tercih etmeleri beklenmektedir. Araştırmacılara göre eğitimciler de artık öğrencinin aktif katılımını sağlayan yöntemleri ağırlıklı olarak uygulamaktadırlar (Aydın ve Balım, 2005: 150). Okulların müfredat uygulamalarına bakıldığında genel olarak tek disipline odaklı eğitim anlayışının hakim olduğu görülmektedir ancak çağın gerektirdiği anlayışın disiplinler arası bağ kurma becerisine uygun müfredat düzenlenmesi olduğu araştırmacılar tarafından açık bir şekilde ortaya konulmaktadır. Bu araştırmada da eğitim sisteminde bütünleştirilmiş program uygulamaları ile verim aldığı gözlemlenen bir örnek okul sistemi tanıtılmıştır ve bundan yola çıkarak genel eğitim sisteminin de disiplinler arası bağ kurarak öğretme gerçekleştirilmesi eksikliğini gidermesi önerilmektedir. Her ne kadar çağdaş eğitim sisteminde tüm derslerin birbirleri ile ilişkili olduğu eğitimciler tarafından vurgulansa da yine de edebiyat, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimler gibi dersler birbirinden bağımsız ve kopuk olarak görülmektedir (Demir, 2008: 3). Oysa yapılan KEAB - I.CYPRUS INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEACH December 2012, Kyrenia / North Cyprus 14

15 araştırmalara göre öğrenme, farklı disiplinlerin birbirleriyle ilişkili olduğu ve beynin tanıyıp örgütleyebileceği ortak alanı paylaştığı gerçeğine dayanır (Ülgen, 2002: 4). Disiplinler arası öğretim, öğrencinin öğrenme sürecine ve algılama becerilerine daha uygun ve etkin ortamlar yarattığı için öğrenme sürecinde ortaya çıkan pek çok sorunun çözümünde yardımcı olacağı düşünülmektedir (Yıldırım, 1996: 90-91; akt. Demir, 2008: 4). 1. DİSİPLİNLER ARASI EĞİTİM Eğitim tarihi incelendiğinde yalnız ülkemizde değil, tüm dünyada tek disipline dayalı müfredat düzenlemelerinin değişmeye başladığı ve yerine işbirlikçi öğrenme, disiplinler arası eğitim ve bütünleştirilmiş eğitim programı olarak ifade edilen uygulamaların geçtiği ve bu nitelikte hazırlanan müfredat ile daha etkili öğrenmenin gerçekleştiği görülmektedir. Jacobs (1997) bütünleştirilmiş programı; belli bir konu, kavram, problem veya deneyim ile ilgili olarak birden fazla disipline ait metod, dil veya konuyu da uygulayarak hazırlanmış program ve yaklaşım olarak tanımlamıştır (Akt. Toren ve diğerleri, 2008: 327). Demir e göre ise (2008: 10) bütünleştirilmiş eğitim programı; öğrencilerin anlamlı öğrenmeleri gerçekleştirmeleri üzerindeki engellerin kaldırıldığı, geniş bir temadan çıkarılan temel kavramlar etrafında öğretim etkinliklerinin gerçekleştiği bir programdır. Yıldırım (1996) bütünleştirilmiş eğitim programının bir ders saati için öğrenciye biraz matematik, biraz coğrafya, biraz tarih ya da biraz edebiyat sunulması olmadığını belirtmiştir. Bunun yanı sıra disiplinlere dayalı öğretimin sonucu olarak öğrenilen bilgilerin işlevsiz olması, günlük hayattan kopuk olması, bilgi ve becerilerin soyut ve uygulanmasının güç olması gibi problemler ortaya çıkmaktadır (Yıldırım, 1996: 93). Gerçek anlamda bütünleştirilmiş öğretim tamamıyla kavramlar ya da problemler etrafında düzenlenmesi ve bu kavramın ya da problemin işlenmesinde farklı alanlardan bilgilerin etkili bir biçimde bütünleştirilmesidir. Literatürde yapılan araştırma sonuçları incelendiğinde ise bütünleştirilmiş öğretim programının öğrenme sürecinde öğrenci ve öğretmen için pek çok yararının olduğu belirlenmiştir (Demir, 2008: 4-5). Erken yaşlarda çocukların eğitiminde özellikle okul öncesi dönemde bütünleştirilmiş öğretim uygulamaları daha etkin olarak kullanılmaktadır. Bunun sebebi olarak araştırmacılar, okul öncesi dönem çocuklarına uygulanan etkinliklerde ve programlarda bütünleştirilmiş öğretim programının daha zengin bir öğrenme ortamı sağladığını, çocukların daha aktif katılım sağlamalarına olanak tanıdığını ve aynı zamanda okul öncesi dönemde çok önemli bir gelişim alanı olan sosyal ve duygusal gelişimi de pekiştirdiğini öne sürmektedirler (Toren ve diğerleri, 2008: 327). İlköğretim çağı için ise araştırmacılar öğrencilerin varlıkları, olayları ve kendisine öğretilmek istenen bilgileri bilim dallarına göre sıralanmış bir şekilde kavrayamadığını, gelişim dönemi özellikleri nedeniyle öğrencilerin varlıkları ve olayları bir bütün olarak algıladıklarını ve öğrendiklerini bu yüzden bütünleştirilmiş eğitim programının daha uygun olduğunu belirtmişlerdir (Demir, 2008: 5). Aydın ve Balım (2005) 68 yedinci sınıf öğrencisi ile iş, güç, enerji ve basit makineler konularını anlamaları üzerine yapılandırmacı yaklaşım ile geleneksel yaklaşımın etkilerini ortaya koymak üzere yaptıkları araştırmanın sonucunda 15 KEAB - I.CYPRUS INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEACH Aralık 20122, Girne / Kuzey Kıbrıs

16 yapılandırmacı yaklaşıma göre modellendirilmiş disiplinler arası uygulama sonucunda öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal düzeylerinde anlamlı farklar olduğunu belirlemişlerdir. Warnod a göre (2002) bütünleştirilmiş programlar sayesinde, öğrencilerin ağır eğitim programları arasında bütünü görmeleri ve tanımlamaları için olanaklar sağlayarak disiplinler arasında bilginin transferini gerçekleştirilir. Öğrenciler daha sonra bu etkin çerçeve içinde öğrendiklerini ve günlük hayatta bunların yansımalarını karşılaştırabilirler. Demirel ve diğerleri (2008) öğrenme- öğretme süreçlerinde, öğrencilerin farklı yönlerini destekleyen ve farklı öğrenme yollarına hitap eden yaklaşımların kullanılması gerektiğini belirtmişlerdir. Türk eğitim sisteminde yaygın olan uygulamalar incelendiğinde genel olarak belirlenmiş bir konunun belirli bir disiplin çerçevesinde ele alındığı araştırmacılar tarafından belirtilmektedir. Fakat bütünleştirilmiş öğretim programında ise belirlenen konu ya da kavramlar anlamlı bir biçimde bir araya getirilerek sunulması amaçlanmaktadır (Demirel ve diğerleri, 2008: 16). Bütünleştirilmiş öğretim programı öğrencilerin farklı alanlardaki bilgiyi birleştirmesine yardım eden, kavramlar aracılığıyla öğrencileri analiz- sentez seviyesindeki düşünmelere odaklayan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım ile öğrenme ortamına canlılık kazandırma, öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarını sağlama derse karşı ilgilerini çekmeyi sağlaması açısından önemlidir (Aybek, 2001; akt. Demirel ve diğerleri, 2008: 17). Bütünleştirilmiş programda disiplinler arası konular, birbirine bağlı üst üste gelen konular, ortaya çıkan yapılar ve düzenlemeler çerçevesinde yeniden belirlenir. Bu program modelinde dil, matematik, sosyal ve fen disiplinleri alanlarına ait üst üste gelen becerileri, kavramları ve davranışları bularak bu dört disiplini kaynaştırır. Bütünleştirilmiş bir öğretim programı geliştirilmesinde kullanılan yollar ve adımlar şu şekilde sıralanmıştır: Ortak bir ünite veya ortak bir temanın belirlenmesi, Ortak temaya yönelik genel bir kavramın belirlenmesi, Belirlenmiş kavram ya da tema etrafında çeşitli disiplin alanlarından bir çerçeve oluşturulması, Genel kavram çerçevesindeki ortak noktalar için öğrencilerden beklenen öğrenme çıktılarının belirlenmesi, Temel noktalar çerçevesinde öğrencilerin çalışmalarını kolaylaştıracak temel soruların belirlenmesi, Öğretim uygulamalarındaki performansların ortaya konması, Program içeriğinin öğrencilerin disiplinler arası bağ kurmalarını ve anlamalarını kolaylaştıracak biçimde oluşturulması, Değerlendirme için gerekli göstergelerin, program sonunda kazanılması beklenen öğrenme çıktılarının belirlenmesi (Turgut, 2001:15). Disiplinler arası öğretimde amaç, hem belirlenmiş konunun bir bütün olarak öğrenilmesi, hem de öğrencilere aynı konunun farklı disiplinler açısından incelenme fırsatının sağlanmasıdır (Yalçın ve Yıldırım, 1998: 147). Disiplinler arası öğretim yönteminde belirlenmiş bir konu veya kavram temel alınarak, bu kavram ya da konuya farklı açılardan ışık tutabilecek bilgi ve beceriler ilgili alanlardan alınarak bütünleştirilir. Disiplinler arası düzenlenmiş bir program KEAB - I.CYPRUS INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEACH December 2012, Kyrenia / North Cyprus 16

17 sayesinde hem belirli disiplinlere ait bilgi ve becerilerin öğrenilmesi hem de bunların anlamlı bir şekilde bütünleştirilmesi mümkün olmaktadır (Aydın ve Balım, 2005: 152). Bütünleştirilmiş program, öğrencilerin aktif öğrenen ve temel yaşam becerilerini geliştiren bireyler olmalarını sağlayan eğitimsel bir yaklaşım sağlar. Sadece farklı öğrenme alanlarını bir araya getirmekle kalmayıp aynı zamanda her bir öğrencinin kişisel ve sosyal öğrenmelerini de bir araya getirmelerini sağlar (Wu, 2003: 15). Bu sebeple, araştırmacılar disiplinler arası öğretim metodunun önemine dikkat çekmektedirler Eğitim alanında yapılan pek çok araştırma, ihtiyaçlar göz önüne alındığında disiplinler arası öğretim programının öneminin arttığını göstermektedir. Benzer şekilde, eğitim kuramları da incelendiğinde, örneğin Gestalt Kuramı nda insan bütünü parçalarına ayırarak değil, anlamlı bütünler halinde algılar. Daha sonra da parça ile bütün arasındaki ilişkiyi keşfeder (Demir, 2008: 3). Zümreler arası işbirliği mutlaka aynı zaman diliminde aynı şeyi yapmak değil; aynı ders yılı içinde veya takip eden yıllarda üniteleri birbiriyle ilişkilendirmektir. Aynı zamanda da konu müfredatta yoksa bile zümre olarak projede aktif rol almaktır. Bu noktadan hareketle, zümreler arsı işbirliğinin, disiplinler arası konular, üst üste gelen kavramlar, ortaya çıkan yapılar ve düzenlemeler çerçevesinde yeniden belirlendiği belirtilmelidir (Demir, 2008: 9). Eğitim kurumlarının vizyon ve misyonunda disiplinler arası bütünselliği anlatmak önemli yer tutmaktadır. Her derste öğrenciye müfredat paralelinde belirli bilgiler verilmektedir ancak öğrenci, disiplinler arası bağlantı kurma becerisini kazanamadığı müddetçe öğrenme istenilen nitelikte gerçekleşememektedir. İşte bu noktada zümrelerin yatay ve dikey işbirliği yapmaları gerekmektedir. Çoğu eğitim kurumunun yıllardır yıllık planlar üzerinde de göstererek aslında bu işbirliğini bir şekilde gerçekleştirmekte olduğu bilinmektedir. Teoride gösterilen işbirliklerini pratik çerçeveye aktarmak eğitimin temel amacıdır. Özetlemek gerekirse, disiplinler arası öğretim bir ders saati için biraz tarih, biraz coğrafya, biraz matematik ya da İngilizce işlemek değildir. Gerçek anlamda disiplinler arası öğretim tamamıyla kavramlar ya da problemler etrafında organize edilmesi ve bu kavramın ya da problemin işlenmesinde değişik alanlardan bilgilerin etkili bir biçimde bütünleştirilmesidir (Yıldırım, 1996; akt. Demir, 2008:8). 2. ARAŞTIRMA YÖNTEM VE BULGULARI Bu araştırma İstanbul İli nde yer alan A okulunda gerçekleştirilmiştir. Okul, özel okul statüsündedir. Araştırmada katılımlı gözlem yöntemi kullanılmıştır. Katılımlı gözlem metodunda gözlemci, gözlemlenen durumun içinde bir katılımcı olarak yer almaktadır. Gözlemin amacı, özgün ve gerçekçi veriye ulaşmaktır. Bazı durumlar, dışardan ve olayın içinden bakıldığında farklı algılanmaktadır. Bu nedenle yapılan araştırmanın niteliğine uygun olarak katılımlı gözlem tercih edilmiştir. Zümreler arası işbirliğinin yarattığı farkındalık doğrultusunda İstanbul İli özel okullarından örnek olarak seçilen A okulunda disiplinler arası müfredat çalışmalarının incelenmesi 17 KEAB - I.CYPRUS INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEACH Aralık 20122, Girne / Kuzey Kıbrıs

18 amacıyla bir araştırma gerçekleştirilmiş ve bu çalışma, ECIS okulları öğretmen konferansında da tüm öğretmenlere sunulmuştur. Okulun bu çalışmadaki amacı; öğrencinin disiplinler arası bağ kurma becerisini geliştirmek ve bilgiyi analiz-sentez düzeyine getirmek ve bu bağlamda hayata geçirilmesini sağlamaktır. Disiplinler arası iş birliğinin teoride kalmayarak uygulamaya geçirilmesi analiz-sentez düzeyinde öğrenme gerçekleştirilmesinin temelini oluşturmaktadır. Bu bağlamda verilen örnekte müfredat üzerinde çeşitli planlama ve değişiklikler yapılarak eğitim-öğretim uygulamaları zümreler arası iş birliği şeklinde devam ettirilmiştir A okulu; çalışmalarının kurumsal bir nitelik taşıması amacıyla bölümler arası temsilci öğretmenlerden oluşan bir grupla sistemli toplantılar halinde disiplinler arası yıllık müfredat planlaması gerçekleştirerek çalışmalarını teorik çerçeveden pratik çerçeveye aktarmıştır. Bu toplantılar; sene başında istek, dilek ve projeler; sene sonunda da değerlendirme toplantıları şeklinde gerçekleşmektedir ve böylece çalışmaların hayata geçiş süreci izlenmekte, gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Bu araştırmada Edebiyat, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi, Resim, Müzik, Bilgisayar ve Rehberlik zümrelerinin ortak bir konuyu ders müfredatlarına ve dolayısıyla yıllık planlarına nasıl yansıttıklarını ve ders konusu olarak nasıl bir ortaklıkla işledikleri incelenmiştir. Araştırmanın verileri, katılımlı gözlem yoluyla toplanmış ve araştırmacı, gözlemlenen durumun içerisinde bir katılımcı olarak yer almıştır yani zümreler arası işbirliği uygulamalarında aktif olarak yer almıştır. (Altunışık ve diğerleri, 2010: ). İş birliği çalışmaları ağırlıklı olarak; 10, 11 ve 12.sınıflarda gerçekleştirilmiştir. Hazırlık ve 9.sınıflar için disiplimler arası proje örnekleri geliştirilmeye devam edilmiş ancak bu aşamada Hazırlık sınıflarında Türkçe,İngilizce ve Bilgisayar dersleri ortak bir çalışma gerçekleştirerek senaryo aşamasından başlatılarak tüm film yapımı süreci ile ilgili beceriler geliştirilmiş ve bir proje hazırlanmıştır. İngilizce öğretiminin ağırlıklı olduğu Hazırlık düzeyinde yapılan bu ortak çalışma; film alt yazılarının İngilizce olması, senaryo metninin yazımı, film çekimi, seslendirme, oyunculuk, jenerik, film müzikleri, montaj gibi konularda öğrencilerin farklı disiplinleri biraraya getirerek bir üretim gerçekleştirmelerine ve bu disiplinlerin kazanımlarına yönelik beceri geliştirmelerine yardımcı olmuştur. 9.sınıflarda öğrenciler, mekân inceleme projesiyle tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, edebiyat gibi disiplinler açısından yaşadıkları yerleri incelemiş ve bu çalışmayı bir rapor haline getirmişlerdir. 10. sınıf düzeyinde Türk Dili ve Edebiyatı dersinde okutulan güdümlü romandan hareketle bir proje geliştirilmiştir. Öğrenciler gruplara ayrılarak kitaptan seçilen temalar üzerinde öncelikle kütüphane araştırması yapılmış daha sonra rapor hazırlamışlardır. Bu araştırmada diğer zümrelerin öğretmenlerine danışarak işbirliği başlatılmıştır. Daha sonra görsel sunumlar da hazırlanmış ve sunumlar yapılmıştır. Sunumlarda zümreler arası işbirliğine dayalı bilgiler ve konular arası bağlantılar üzerinde durulmuştur. Tarih zümresi, bu kitabın içerdiği tarihsel zemini derste işlemiş ve ayrıca kitabın işlediği dönemin siyasi ve sosyal durumu ile ilişkilendirilen bir belgesel gösterilmiştir. Böylece kitaba bir ön hazırlık çalışması yaptırılmıştır. Rehberlik zümresi, kitapta işlenen temaları rehberlik derslerinde yıllık planında göstererek işlemiştir. Resim zümresi, öğrencilere grafik tasarım ünitesi kapsamında kitap kapağı tasarımı uygulaması yaptırmış ve öğrenciler sunumlarında bu KEAB - I.CYPRUS INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEACH December 2012, Kyrenia / North Cyprus 18

19 çalışmalardan yararlanmışlardır. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, Coğrafya zümreleri de müfredatlarını seçilen roman kapsamındaki konuları işleyecek nitelikte yenilemiştir. Öğrenciler uzun bir sürece yayılan kitap çalışmasında diğer derslerin de bu konuyla ilgili çalışmalar yapmasındaki amacı fark etmiş ve bu tarz işleyişin öğrenmeyi kolaylaştırdığını, konuları pekiştirmelerine yardımcı olduğunu belirtmişlerdir. Sonuç olarak bu çalışmada kitaptan yola çıkılarak farklı zümrelerin yıllık programlarını ortaklık temeline dayandırarak ders işleyebileceği görülmüştür. 11. sınıflarda da tüm zümreler, 11.sınıf müfredatı içinden ortak çalışabilecekleri konuları tesbit ederek benzer bir uygulama yapmıştır. Bu sınıf seviyesinde programda bulunmayan tarih, müzik gibi dersler de çalışmaya katılmıştır. Bu çalışmada bir ünite üzerinden farklı zümreler yıllık programlarını ortaklık temeline dayandırarak ders işlenmesinin tam öğrenme gerçekleştirerek daha verimli olduğu görülmüştür. 12.sınıflarda tematik çalışmayla işbirliği gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma da ortak tema üzerinden farklı zümreler yıllık programlarını ortaklık temeline dayandırarak ders işleyebileceği görülmüştür. Okul; bu anlayıştan yola çıkarak daha sonraki yıllar için de ortak müfredat planlama çalışmaları başlatmış ve ilk hedefini bu işbirliğinin sistemli bir şekilde devamını sağlamak olarak belirlemiştir. Yapılan ortak çalışmaların neticesinde disiplinler arası bu sistemli işbirliğinin olumlu sonuçlar verdiği görülmüştür. Yapılan gözlem ve incelemelerin sonucunda öğrencilerin disiplinler arası bağ kurma becerisi kazanarak analizsentez düzeyinde öğrenme gerçekleştirdikleri tesbit edilmiştir. 3.SONUÇ VE ÖNERİLER Disiplinler arası yani bütünleştirilmiş program, literatürdeki yayınlara bakıldığında araştırmacılar tarafından öğrenme sürecinde çok etkili görülmektedir. Müfredatın yeniden düzenlenerek disiplinler arası çalışmalara uygun hale getirilmesi ve bunun uygulamalarla hayata geçirilmesi öğrenciyi pasif öğrenen rolünden kurtararak aktif katılımcı rolüne taşımakta ve bu da kalıcı öğrenme gerçekleştirmektedir. Bu araştırmada da projelere katılan, disiplinler arası çalışmaları uygulayan öğrencilerin öğrenme sürecinde verimli ve kalıcı sonuçlara ulaştığı, öğrencilerin projelere aktif katılımının öğrenme heyecanı yarattığı, dersin monotonluktan kurtulduğu ve böylece öğrencilerin daha fazla dikkat toplayabildiği, yaşayarak ve konular arası bağ kurarak öğrenmenin olumlu etkileri yapılan çalışmalarda ve öğretmenlerin geri bildirimlerinde tesbit edilmiştir. Araştırma; bütünleştirilmiş program uygulamalarının bir ders saati içinde anlatılan konunun diğer alanlarla ilgisinin kurulması şeklinde olmadığını açıkça göstermiştir. Bütünleştirilmiş program, bir süreçtir. Bu sürece yayılan öğrenme sırasında belli bir plan çerçevesinde dersler arasında ortak çalışmalar geliştirilerek hayata geçirilmelidir. Farklı uygulamalar, konunun özünden uzaklaşılmasına neden olmakta ve verimi düşürmektedir. Okula intibak yılı olarak görülen Hazırlık sınıflarında gerçekleştirilen ortak proje uygulamaları, öğrencilerin okula ve akademik hayata alışma sürecine olumlu etki etmiş, bu 19 KEAB - I.CYPRUS INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEACH Aralık 20122, Girne / Kuzey Kıbrıs

20 süreç öğrencinin daha üst düzeyde çalışmalar gerçekleştireceği lise seviyesine uyum sağlamasına yardımcı olmuştur. Bilindiği gibi ülkemizde lise öğrencilerinin kitap okuma oranı düşüktür. 10.sınıflarda yapılan ortak proje temelinin bir romana dayandırılması bu noktada da öğrencilere kitap okuma zevki kazandırmıştır. Öğrenci, bir romanın farklı alanlarla ilişkilendirilerek incelenebileceğini, bilimin farklı alanlarının kopuk olmadığını, tam aksine bütünlük içinde olduğunu deneyimleyerek görme fırsatı bulmuştur. Bu projelerden elde edilen sonuçlar doğrultusunda tek disipline dayalı öğretimden uzaklaşılmıştır. Öğrenci, edineceği mesleğin sadece tek boyutlu değil, multi disipliner olduğunu fark ederek diğer alanlarla ilgili de donanım sahibi olması gerekliliğini idrak etmiştir. Süreklilik konusu bu çalışmalarda büyük önem taşımaktadır. A okulunda eğitim-öğretim yılı başlamadan, yıl içinde ve yılsonunda disiplinler arası programın planlamasıyla ilgili düzenli toplantılar yapılması verimi arttırmıştır. A okulu, öğrenciler ve öğretmenlerden gelen geri bildirimleri göz önünde bulundurmak suretiyle bütünleştirilmiş eğitim programını geliştirerek müfredata bir sonraki eğitim yılı için de katmış ve devamlılık sağlamıştır. Zümrelerin her sınıf düzeyindeki ortak çalışmalarının analiz-sentez düzeyinde, kalıcı öğrenme gerçekleştiriyor olması bütünleştirilmiş program uygulamalarının hayata geçirilmesinin etkili ve verimli bir çalışma olduğunu göstermiştir. Projeler; sadece akademik anlamda değil, sosyal duygusal anlamda çok önemli olan benlik gelişimini olumlu yönde desteklemiştir. Bu araştırmanın sonuçları olumlu bir bulgu olarak literatüre eklenmiştir. Bu bulgular doğrultusunda disiplinler arası müfredat geliştirme uygulamalarının sadece özel okullarla sınırlı kalmayıp resmi okullarda da hayata geçirilmesinin eğitim kalitesini arttırmak açısından olumlu olacağı düşünülmektedir. Bunun yanı sıra disiplinler arası iş birliğinin önemi ve uygulamaların gerçekleştirilmesine yönelik olarak öğretmenlere düzenli hizmet içi eğitimler verilmesi uygun olacaktır. KAYNAKÇA Akçay, C. (2006). Türk Eğitim Sistemi. Ankara: Seçkin Yayıncılık Altunışık, R. ve diğerleri. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Sakarya:Sakarya Yayıncılık. Aslan, K. ve diğerleri. (2012). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem Yayınları. Aydın, G. ve Balım, A.G. (2005). Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Modellendirilmiş Disiplinler Arası Uygulama: Enerji Konularının Öğretimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38, (2), Aybek, B. (2001). Disiplinler Arası Öğretim Yaklaşımı. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3, 1-7. KEAB - I.CYPRUS INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEACH December 2012, Kyrenia / North Cyprus 20

Trends in Primary Education Programs in the World and Turkey 1. Mehmet GÜLTEKİN 2

Trends in Primary Education Programs in the World and Turkey 1. Mehmet GÜLTEKİN 2 Elementary Education Online, 13(3), 726-745, 2014. İlköğretim Online, 13(3), 726-745, 2014. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Trends in Primary Education Programs in the World and Turkey 1 Mehmet

Detaylı

ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ International Journal of Curriculum and Instructional Studies

ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI DERGİSİ International Journal of Curriculum and Instructional Studies E Ğ İ T İ M P R O G R A M L A R I V E Ö Ğ R E T İ M D E R N E Ğ İ T U R K I S H C U R R I C U L U M A N D I N S T R U C T I O N A S S O C I A T I O N ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI

Detaylı

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE CBS KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ THE EFFECT OF USING GIS IN SEVENTH

Detaylı

Dr. Santosh Panda - Indira Gandhi National Open University / India. MAJER (ISSN: 2146-684X) is abstracted or indexed in:

Dr. Santosh Panda - Indira Gandhi National Open University / India. MAJER (ISSN: 2146-684X) is abstracted or indexed in: Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 3 Special Issue of Student Research Congress on Educational Sciences 2013 ISSN: 2146 684X http://www.majersite.org Editorial Board

Detaylı

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD hbkansizoglu@bartin.edu.tr

Detaylı

Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey

Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER Issue: 12 Special Issue: Educational Reseach in Turkey ISSN: 2146 684X http://www.majersite.org Editorial Board Dr. Ahmet Baytak - Harran

Detaylı

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri

İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen Görüşleri Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 4, Sayı, Nisan 03, Sayfa 95-3 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve Değer Eğitimi Uygulamaları Konusunda Öğretmen

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Aralık 2011, Cilt:VIII, Sayı:I, 87 109 http://efdergi.yyu.edu.tr 87 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Prof. Dr. Mustafa

Detaylı

ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY Florya Yerleşkesi- A Blok, Beşyol Küçükçekmece, Istanbul- TURKEY www.icdet.net PROGRAM & ABSTRACTS. www.icdet.

ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY Florya Yerleşkesi- A Blok, Beşyol Küçükçekmece, Istanbul- TURKEY www.icdet.net PROGRAM & ABSTRACTS. www.icdet. ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY Florya Yerleşkesi- A Blok, Beşyol Küçükçekmece, Istanbul- TURKEY www.icdet.net PROGRAM & ABSTRACTS www.icdet.net ICDET 1st International Congress on Distance Education and Educational

Detaylı

Finlandiya, Japonya, Kore, Çin (Şangay) ve Türkiye deki İngilizce Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Finlandiya, Japonya, Kore, Çin (Şangay) ve Türkiye deki İngilizce Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi DOI: 10.13114/MJH.201416428 Mediterranean Journal of Humanities mjh.akdeniz.edu.tr IV/1, 2014, 115-128 Finlandiya, Japonya, Kore, Çin (Şangay) ve Türkiye deki İngilizce Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı

Detaylı

ÖĞRETİM. Cem Şenol Fırat Üniversitesi. Özet Bu. Anahtar Sözcükler. ve oluşturmaktadır. kullanılmıştır. analizi, t-testi, öğretmenlerin

ÖĞRETİM. Cem Şenol Fırat Üniversitesi. Özet Bu. Anahtar Sözcükler. ve oluşturmaktadır. kullanılmıştır. analizi, t-testi, öğretmenlerin BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDE KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ Dr. İbrahim Yaşar Kazu Cem Şenol Fırat Üniversitesi Özet Bu araştırma, Bilim ve Sanat Merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin üstün

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Öğretim Yöntem ve Teknikler, Öğretmen, Öğrenme Süreci, Nitel Araştırma.

Anahtar Kelimeler: Öğretim Yöntem ve Teknikler, Öğretmen, Öğrenme Süreci, Nitel Araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖĞRETİM ELEMANLARININ KULLANDIĞI YÖNTEM

Detaylı

Teacher Trainers Views on Foreign Language Teacher Training. Based On European Standarts

Teacher Trainers Views on Foreign Language Teacher Training. Based On European Standarts www.iojes.net International Online Journal of Educational Sciences, 2011, 3(2), 806-830 Teacher Trainers Views on Foreign Language Teacher Training Based On European Standarts Elif KIR 1 Abstract One of

Detaylı

Hale Ilgaz Ankara Üniversitesi. Özet

Hale Ilgaz Ankara Üniversitesi. Özet ÖĞRETİM SÜRECİNE BİT ENTEGRASYONU AÇISINDAN ÖĞRETMENN YETERLİKLERİ VE MESLEKİ GELİŞİM Hale Ilgaz Ankara Üniversitesi Dr. Yasemin Usluel Hacettepe Üniversitesi Özet Öğretim süreçlerine Bilgi ve İletişimm

Detaylı

BUCA EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ 30 (2011)

BUCA EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ 30 (2011) PROBLEME DAYALI ÖĞRENME YAKLAġIMI ĠLE TÜRKÇE DERS PLANININ HAZIRLANMASI PREPARING THE TURKISH LESSON PLAN THROUGH PROBLEM BASED LEARNING APROACH Özet Ahmet Benzer 1 Probleme dayalı öğrenme (PDÖ), öğrencileri

Detaylı

Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Projesine Yönelik Yönetici, Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Değerlendirilmesi *

Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Projesine Yönelik Yönetici, Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Değerlendirilmesi * Educational Administration: Theory and Practice 2013, Vol. 19, Issue 3, pp: 391-417 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2013, Cilt 19, Sayı 3, ss: 391-417 w w w. k u e y. n e t Her Öğrenciye Bir Bilgisayar

Detaylı

Değerlerin Oluşturulma Sürecinde Tarih Eğitimi: Amaç, İşlev ve İçerik

Değerlerin Oluşturulma Sürecinde Tarih Eğitimi: Amaç, İşlev ve İçerik Değerler Eğitimi Dergisi Cilt 6, No. 15, 69-88, Haziran 2008 Değerler Eğitimi Merkezi Değerlerin Oluşturulma Sürecinde Tarih Eğitimi: Amaç, İşlev ve İçerik İsmail H. Demircioğlu* Muhammet A. Tokdemir**

Detaylı

Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Acqusition -Value Relationship in Social Studies Course

Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Acqusition -Value Relationship in Social Studies Course Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 16, Sayı 1, Nisan 2015, Sayfa 91-110 Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi * Deniz TONGA 1, Salih USLU 2 ÖZ Her alanda çok

Detaylı

XIV. GELENEKSEL EĞITIM SEMPOZYUMU GELECEĞIN ÖĞRETMENI XIV. ANNUAL EDUCATION SYMPOSIUM THE TEACHER OF THE FUTURE

XIV. GELENEKSEL EĞITIM SEMPOZYUMU GELECEĞIN ÖĞRETMENI XIV. ANNUAL EDUCATION SYMPOSIUM THE TEACHER OF THE FUTURE 29 OCAK 2015 PERŞEMBE / THURSDAY, JANUARY 29, 2015 TÜRKİYE ÖZEL OKULLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ XIV. GELENEKSEL EĞITIM SEMPOZYUMU GELECEĞIN ÖĞRETMENI XIV. ANNUAL EDUCATION SYMPOSIUM THE TEACHER OF THE FUTURE 29-31

Detaylı

Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, April 2015, 6(2) Abstract

Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, April 2015, 6(2) Abstract Bilgisayar Destekli Hikaye Anlatımı Yöntemi: Alanyazın Araştırması The Use of Computer-aided Story in Education: Literature Review Gökben Turgut Bornova Halk Eğitim Merkezi, Turkey gokbenyilmaz@gmail.com

Detaylı

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2014) 185-213 209 ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Instructors Views on Standards

Detaylı

SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU 2013

SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU 2013 ISBN: 9789944048651 Uluslararası Katılımlı SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU 2013 2830 Kasım 2013, Kocaeli Türkiye de Çocuğun Refahı ve Korunması Kapsayıcı Bir Yaklaşım Arayışı Gündem Çocuk Derneği Türkiye de Çocuğun

Detaylı

7E MODELİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN 6

7E MODELİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN 6 - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1459-1475, ANKARA-TURKEY 7E MODELİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE

Detaylı

Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz

Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz Kanada nin Ontario Eyaletindeki Ana Dili Programi İle Türkiye deki Ana Dili Öğretim Programlarinin Karşilaştirilmasi: Betimsel Bir Analiz Doç. Dr. Havva YAMAN Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe

Detaylı

LIFELONG LEARNING CULTURE

LIFELONG LEARNING CULTURE (ULUSLARARASI SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ) LIFELONG LEARNING CULTURE AND VOCATIONAL EDUCATIONAL TRAINING (DRAFTS OF INTERNATIONAL SYMPOSIUM) HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ ve MESLEKİ EĞİTİM SEMPOZYUMU INTERNATIONAL

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri) Gürsoy MERİÇ 1 Ramazan TEZCAN 1 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ BELİRLENMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇOCUK GELİŞİMİ ve EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇOCUK GELİŞİMİ ve EĞİTİMİ BİLİM DALI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE FİZİKSEL ÇEVREYE İLİŞKİN KALİTE STANDARTLARININ

Detaylı

Kasım 2012. Cilt 1 Sayı 4. http://www.jret.org

Kasım 2012. Cilt 1 Sayı 4. http://www.jret.org Kasım 2012 Cilt 1 Sayı 4 http://www.jret.org Ağustos 2012 Cilt 1 Sayı 3 ISNN: 2146-9199 İletişim Prof. Dr. Zeki Kaya Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı

Detaylı

Zihin Engelliler Öğretmenlerinin Hizmet Đçi Eğitim Đhtiyaçlarının Belirlenmesi

Zihin Engelliler Öğretmenlerinin Hizmet Đçi Eğitim Đhtiyaçlarının Belirlenmesi Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 2014, 15(1) 41-53 Zihin Engelliler Öğretmenlerinin Hizmet Đçi Eğitim Đhtiyaçlarının Belirlenmesi Necdet Karasu Çığıl Aykut Betül Yılmaz

Detaylı

DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ

DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ Tarih Okulu Mayıs-Ağustos 2010 Sayı VII, 7-23. DİSİPLİNLERARASI BİLİM TARİHİ DERSİ VE GEREKÇESİ Haydar ÇORUH Özet Ülkemizde uzun yıllar Bilim Tarihi dersleri okutulmuştur. Bu dersler her bilimin kendi

Detaylı