Proceedings of the 1st Cyprus International Congress of Education Research

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Proceedings of the 1st Cyprus International Congress of Education Research"

Transkript

1 PROCEEDINGS of The 1 ST CYPRUS INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATION RESEARCH Interdisciplinary Studies and New Approaches in Education December 2012 Kyrenia, North Cyprus Full Text Book Cyprus Education Research Association International Journal of Progressive Education (IJPE) (ISSN ) 1 KEAB - I.CYPRUS INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEACH Aralık 20122, Girne / Kuzey Kıbrıs

2 Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Birliği Cyprus Education Research Association Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi Tam Metin Kitabı 1 st Cyprus International Congress Of Education Research Full Text Book KEAB - I.CYPRUS INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEACH December 2012, Kyrenia / North Cyprus 2

3 Index / İçindekiler Düzenleme Kurulu / Organization Committee.6 Bilimsel Danışma Kurulu / Academic Advisory Board 7 Açılış Konuşması / Opening Speech...8 Çağrılı Konuşmacılar / Keynote Speakers.10 Cilt 1 / Volume Okullarda Kültür Dersleri Zümreleri İş Birliği Disiplinler Arası Program Örnekleri..13 Eğitimde Disiplinlerarasi Çalişmalara Bütünleyici Yaklaşim.22 Müzelerin Eğitim-Öğretim İçerisindeki Önemi Ve Türk Eğitim Sisteminde Kullanılmalarının Tarihsel Gelişimi.. 34 Mesleki Ve Teknik Eğitimde Bilgi, Beceri Ve Yaratıcılık..52 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulanan Aile Katılım Çalışmalarının Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi.66 Matematik Öğretmeni Adaylarının Trigonometri Konusundaki Kavram Yanılgıları.92 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yapılandırmacı Öğrenme Ortamları Oluşturan Unsurlar...98 Yaratıcı Düşünme Teknikleri İle Geliştirilen Fen Etkinlikleri İle Öğrenci Başarısının Geliştirilmesi Mesleki Eğitimde Disiplinler Arası Yaklaşıma Bir Örnek: Etnografik Eserlerin Dijital Ortamda Arşivlenmesi..116 İlköğretim I. Kademe Görsel Sanatlar Dersinin Verimini Artırmaya Yönelik Bir İnceleme.124 Kadının Aile İçerisindeki Rolü, Bu Role Bağlı Algıladığı Çaresizliklerle Kadının Eğitim Düzeyi Arasındaki İlişki: Elazığ Örneği 132 Türkiye'de Rusçanın Yabancı Dil Olarak Öğretimi Çokkültürlü Eğitim Ve Türkiye de Eğitim Toplum İlişkisi Dedikodunun Cinsiyeti Kadınların Sosyo - Ekonomik Yaşam Alanlarına Bir İyileştirme: Mesleki Eğitim Projeleri Kadının Kimlik İnşası Eğitimde Ortak Vizyon Belirlemede Okul Müdürlerinin Önemi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Örneği Türkçe Dersi Öğretmen Kılavuz Kitapları İle İlgili Öğretmen Görüşleri Sanat Eğitimi Kapsamında Görsel Algı Ve Gestalt KEAB - I.CYPRUS INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEACH Aralık 20122, Girne / Kuzey Kıbrıs

4 Cilt 2 / Volume Geniş Yönelimli Okuma Yazma Öğretim Yöntemi Kelime Tabanlı Ses Öğretim Yöntemi Eylem Esaslı Dil Öğretim Yöntemi Geniş Yönelimli Okuma Yazma Öğretim Yöntemi 312 Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları Sınıf Beden Eğitimi Öğretim Programına İlişkin Öğrenci, Veli Ve Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Görüşleri 333 Otizm Ve Sanat Eğitimi: Seramik Ve Resim Dersleriyle Özel Bir Deneyim Fen Sınıflarında Argümantasyonun Kullanımına İlişkin Bir Çalışma The Effect Of Guıded Instructıon In Strıctly Onlıne And Hybrıd Classes On Students' Achıevement And Attıtudes Towards College Algebra Courses Öğretmen Adaylarının Mutlu Okul Kavramına İlişkin Algıları Web Based Onlıne Artıcle Evaluatıng System (Akdeniz Unıversıty Sample) A Model For Common Courses In Hıgher Educatıon: Web Based Student Groupıng Software (Example Of Akdenız Unıversıty) Sanat Eğitiminde Gerçeklerin Ve Doğruların Sentezi Üniversitelerin Misyonu Nedir? Türkiye deki Üniversitelerin Misyon İfadelerinin Karşılaştırmalı Analizi..411 İlköğretim Öğrencilerinin Fene Karşı Tutumlarında Kavram Haritası Tekniği Ve Cinsiyet Etkilerinin Araştırılması Fen Konularını Öğrenme Ve Bilgi Kalıcılığında Kavram Haritası Tekniği Ve Cinsiyet Etkisinin Araştırılması..435 Sanat Eğitimine Dayalı Meslek Yüksek Okulu Programlarında Yaşanan Sorunların Çözümüne Yönelik Eğitici Görüşleri Akademik Personelin, Öğretmenlerin Ve Öğretmen Adaylarının Benlik Saygı Düzeylerinin Ve Sürdürülebilir Çevreye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi.460 İnter Disiplin De Ta : Edebi Metinlerde Transaksiyonel Analiz Employment Of Active Learning In Classroom Management And It s Effect On Students Academic Success.477 Bilgi Çağında Sanat Eğitiminin Gerekliliğinin Genel Bir Değerlendirilmesi Çocuk Edebiyatı Dersinin Çocuk Gelişimi Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlığı Üzerindeki Etkisi 495 KEAB - I.CYPRUS INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEACH December 2012, Kyrenia / North Cyprus 4

5 Volume 3 / Cilt İlköğretim Okulu Sınıf Ve Braş Öğretmenlerinin Çatışmayı Yönetme Yetrlilikleri (Ankara- Çankaya İlçesi Örneği)..505 Çoklu Zeka yı Sosyal Bilgiler Dersi nde İşe Koşmak: Farklılıklarımla Varım, Eğleniyorum, Üretiyorum Öğretmen Görüşleri Çerçevesinde Kktc Ortaokullarında Türkçe Öğretimi. 531 Kapılarımız Değer lensin Değerler Eğitiminde Oyunun Kuralı. 554 Bauhaus, Etkileri Ve Köy Enstitüleri Yönetim Örgütlerinde Çatışmalar İlerleme ve Gelişmenin Bir Aracı Olarak Yönetilebilir Mi? Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Derslerindeki Sanat Konularının Öğretimine Yönelik Görüşleri İlköğretim Öğrencilerine Göre Çocuk Hakları Somatotype And Physıcal Fıtness Profıles Of 6-12 Year-Old Girls. 620 South East European Unıversıty As A Model For Multıcultural Educatıon In Macedonia Bilim ve Sanat Merkezleri Kurum Standartları Model Önerisi Gordon a Göre, Çocuk İle İletişimde Ben-Dili 657 Öğrenciler ve Ben Dilini Çalışması Matematik Eğitiminde Yeniden Yapılanma Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modelleme Problemi İle Okuduğunu Anlama Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Okul Öncesi Çocuklar İçin Sosyal Beceri Temelli Eğitim Programını Geliştirme Süreci 703 İlkokul 5. Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersinde Materyal Kullanım Sıklığı Üzerine Örnek Bir Çalışma.717 Öğretmen Adaylarının Branş Ders Öğretiminin Yeterliği Hakkındaki Görüşleri 726 İlkokul Sınıflarının Düzenlenmesi Üzerine Örnek Bir Çalışma Öğretmen Adaylarının Mesleki Etik İlkelere İlişkin Görüşleri Kapanış Bildirisi / Closing Statement KEAB - I.CYPRUS INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEACH Aralık 20122, Girne / Kuzey Kıbrıs

6 Düzenleme Kurulu / Organization Committee Kemal Akkan BATMAN Kongre Başkanı / President of the Congress Atatürk Öğretmen Akademisi / Ataturk Teacher Training Academy Müge BEİDOĞLU Atatürk Öğretmen Akademisi / Ataturk Teacher Training Academy Salih SARPTEN Talim Terbiye Kurul Üyesi Yakın Doğu Üniversitesi / Member of Educational Planing and Programing Board Near East University Yağmur ÇERKEZ Yakın Doğu Üniversitesi / Near East University Özlem DAĞMAN Atatürk Öğretmen Akademisi / Ataturk Teacher Training Academy Barış UZUNAHMET Yakın Doğu Üniversitesi / Near East University Cemay Onalt MÜZEZZİN Kıbrıs Üniversitesi / Cyprus University Deray DERİM Atatürk Öğretmen Akademisi / Ataturk Teacher Training Academy Özge PASTIRMACIOĞLU Yakın Doğu Üniversitesi / Near East University Uğur ÇINAR Yakın Doğu Üniversitesi / Near East University KEAB - I.CYPRUS INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEACH December 2012, Kyrenia / North Cyprus 6

7 Bilimsel Danışma Kurulu / Academic Advisory Board 1. Prof. Dr. Norman Denzin (Illinois University) 2. Prof. Dr. Ivor F. Goodson - (Cambridge University) 3. Prof. Dr. Tony Bush - (Warwick University) 4. Prof. Dr. Özcan Demirel - (Cyprus International University) 5. Prof. Dr. Veysel Sönmez (Cyprus International University) 6. Prof. Dr. Tak Cheung Chan - (Kennesaw State Uni.) 7. Prof. Dr. Ali Yıldırım - (METU University) 8. Prof. Dr. Gönül Akçamete (Ankara University) 9. Prof. Dr. Nuray Senemoğlu (Hacettepe University) 10. Prof. Dr. Esra Ömeroğlu - (Gazi University) 11. Prof. Dr. Ahmet Pehlivan (Cyprus International University) 12. Prof. Dr. Müfit Kömleksiz - (Cyprus International University) 13. Prof. Dr. Dinçay Köksal - (Çanakkale 18 Mart University) 14. Prof. Dr. Mehmet Durdu Karslı - (Çanakkale 18 Mart University) 15. Prof. Dr. Bekir Özer (Eastern Mediterranean University) 16. Prof. Dr. Fidan Korkut Owen (Hacettepe University) 17. Prof. Dr. Dean Owen ( Hacettepe University) 18. Prof. Dr. Cem Birol (Near East University) 19. Assoc. Prof. Dr. Walter S. Polka (Niagara Univesity) 20. Assoc. Prof. Dr. Yasemin Aydoğan - (Gazi University) 21. Assoc. Prof. Dr. Osman Cankoy (Atatürk Teacher Training Academy) 22. Assoc. Prof. Dr. Fatoş Silman (Cyprus International University) 23. Assoc. Prof. Dr. Atilla Tazebay (Cyprus International University) 24. Assist. Prof. Dr. Esed Yağcı (Haccettepe University) 25. Assist. Prof. Dr. Peter R. Litchka - (Loyola University) 26. Assist. Prof. Dr. Müge Beidoğlu (Atatürk Teacher Training Academy) 27. Assist. Prof. Dr. Kemal Akkan Batman - (Atatürk Teacher Training Academy) 28. Assist. Prof. Dr. Güner Konedralı - (Atatürk Teacher Training Academy) 29. Assist. Prof. Dr. Mustafa Yunus Eryaman - (Çanakkale 18 Mart University) 30. Assist. Prof. Dr. Necati Cerrahoğlu - (Çanakkale 18 Mart University) 31. Assist. Prof. Dr. Sibel Dinçyürek - (EMU University) 32. Assist. Prof. Dr. Zehra Altinay - (Near East University) 33. Assist. Prof. Dr. Fahriye Altinay - (Near East University) 34. Assist. Prof. Dr. Ahmet Güneyli (Near East University) 35. Assist. Prof. Dr. Yurdal Cihangir (American University of Kyrenia) 36. Assist. Prof. Dr. Mehmet Toran - (American University of Kyrenia) 37. Assist. Prof. Dr. Arzu Özyürek - (Gazi University) 38. Dr. Tülay Üstündağ (Hacettepe University) 39. Dr. Hakan Atamtürk - (Near East University) 40. Dr. Çise Çavuşoğlu (Near East University) 41. Dr. Ertem Nalbantoğlu - (Ataturk Teacher Training Academy) 42. Dr. Başak Güler Gorgoretti (Eastern Mediterranean University) 43. Dr. Sezay Özçelik (Atatürk Teacher Training Academy) 44. Dr. Ali Erden (Near East University) 45. Dr. Şentaç Arı (American University of Kyrenia) 7 KEAB - I.CYPRUS INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEACH Aralık 20122, Girne / Kuzey Kıbrıs

8 Açılış Konuşması KEAB ın düzenlemiş olduğu I. Uluslararası Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Kongresi nin açılış konuşmasını yapmaktan gurur duyuyorum. KEAB 2009 yılında kurulmuş genç bir birliktir. Eğitim bilimleri alanında hizmet vermiş akademisyenlerin yarattığı bir birliktir. KEAB uluslararası organizasyonlarda yer almayı hedeflemiştir. Bu amaçla KEAB 2011 Mayıs ayında III. Türkiye Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi nin KKTC de gerçekleşmesinde ev sahipliği yaparak, ortak düzenleyici rolü üstlenmiştir. KEAB eğitim bilimleri alanındaki gelişmeleri ve yeni yönelimleri tanıma misyonu üstlenmiştir. Elde edilecek yeni yönelimlerin KKTC eğitim sistemine transferi için de çalışmlarını sürekli canlı tutacaktır. Kongreye katılan siz değerli bilim insanlarının çalışmalarının da bu açıdan çok önemli katkısı olacağını kabul etmekteyiz. Bu nedenle kongremize göstermiş olduğunuz olağan üstü ilginizden ötürü hepinize teşekkür ederim. Kongremizin düzenlenmesinde maddi ve manevi desteği olan Acapulco Hotel, XP Travel, Deniz Plaza ya katkılarından dolayı teşükkür ederiz. Ayrıca eldeki pekçok imkansızlık ve zorluğu aşarak kongrenin hayat bulmasını sağlamalarından ötürü KEAB yönetim kurulu üyelerine tek tek teşekkür ederim. Kongremiz birinci olarak gerçekleşmekte ancak yönetim kurulu olarak Uluslararası Kıbrıs Eğitim Araştırmaları Kogrelerinin geleneksel hale getirilmesi hedefimiz olduğunu da belirtmek isterim. Bu amaçla fikir ve önerilerinizi bizlerle paylaşmanız önem arz etmektedir. Kongrenin KEAB ı hedefleri doğrultusunda motive edeceğini ve daha da ileri noktalara taşıyacağı konusunda inancımız tamdır.tüm katılımcıların KKTC de güzel anlar geçirmelerini dileriz. Kongrenin de Eğitim Bilimi ve tüm katılımcılar açısından üretken ve yararlı geçmesini temenni ederiz. Yrd. Doç. Dr. Kemal Akkan BATMAN Başkan 6 Aralık 2012 KEAB - I.CYPRUS INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEACH December 2012, Kyrenia / North Cyprus 8

9 Opening Speech I am honored to make the opening speech of the 1st International Cyprus Educational Research Conference organized by KEAB (Cyprus Educational Research Association CERA). CERA is a young association, founded in It is an association created by academicians who have served in the field of educational sciences. CERA has aimed to take part in international organizations. Thus, CERA hosted and co-organized the III. International Educational Research Congress of Turkey in May CERA has undertaken the mission of recognizing developments and new tendencies in the field of education. It will also keep up its work to transfer the obtained new tendencies into the educational system of the TRNC. We therefore accept the fact that the contributions of such valuable scientists as you will be significant. Keeping that in mind, I would like to thank you all for the exceptional interest you have shown to our conference. We give our thanks to Acapulco Hotel, XP Travel, and Deniz Plaza for their financial and intangible support. I would also like to thank the board members of CERA, who have overcome many difficulties and impossibilities to help realize this conference. This is our first conference, but it is the goal of the board to make International Cyprus Educational Research Conferences a traditional event. Sharing your ideas and suggestions is thus of great importance for us. We strongly believe that this conference will motivate CERA towards its goals, and help carry it forward. We hope all participants will have a good time in the TRNC. We also hope the conference will be productive and useful for the educational sciences, and for all the participants. Assist. Prof. Dr. Kemal Akkan BATMAN President 6 December KEAB - I.CYPRUS INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEACH Aralık 20122, Girne / Kuzey Kıbrıs

10 Çağrılı Konuşmacılar / Keynote Speakers Prof. Dr. Ivor F. Goodson Van Hugel Enstitüsü, Cambridge Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Merkezi, Brighton Üniversitesi İngiltere Prof. Dr. Ivor F. Goodson Von Hugel Institute, University of Cambridge Education Research Centre, University of Brighton United Kingdom Halen Brighton Üniversitesi nde Öğrenme Teorisi profesörü olarak çalışmaktadır. Ayrıca Eğitim Politikası Dergisi kurucu editörüdür. Araştırma, düşünme ve eğitim alanında bazı sorunlara yönelik önemli ve kalıcı çalışmalar yapmış, 50 kitap ve 600 den fazla makale ile alana katkıda bulunmuştur. Öğretmen profesyonelliği, öğretmen yaşamları ve kariyerleri üzerine yaptığı araştırmaların yanı sıra, Yaşam Tarihi ve anlatım alanlarındaki uzman yeterliliği konusunda da çalışmaları bulunmaktadır. Bu kapsamdaki öğretmenlerin yaşamları üzerine gerçekleştirdiği çalışmalar için Prof Ivor Goodson a, Amerika Eğitim Araştırmaları Birliği tarafından verilen Micheal Huberman ödülü, Gothenborg Üniversitesi tarafından da Fahri Doktora unvanı verilmiştir. Halen, AB tarafından finanse edilen RAIPE III Projesi kapsamında Bringhton Üniversitesi Araştırma Zorlukları başlığı altında Latin Amerika eşitlik ve sosyal içerimler konulu araştırmasını sürdürmektedir. Birçok kitabı Japonya, Çin, İsveç, Norveç, Finlandiya, Brezilya, Paraguay, Arjantin, İrlanda, Portekiz ve İspanya dillerine çevrilerek yayımlandı. Şu anda yaptığı ortak çalışmalar, İspanyolca, Çince ve Japonca tercüme edilmektedir. Professor Ivor Goodson is a Professor of Learning Theory at he University of Brighton. He is the founding editor of the Journal of Education Policy. He has carried out research on education and educational problems and has contributed over 50 books and 600 articles to the field. Life-History and narrative research are two main areas of his research. His research focuses on teachers lives, careers and teacher professionalism. Professor Goodson was recently given the Michael Huberman award at the American Educational Research Association for his work on teachers lives; he has just been given an Honorary Doctorate by the University of Gothenburg and made a Laureate of the Phi Delta Kappan Society in the USA. He is currently working on a research project entitled Research Challenges for the University of Brighton and is a partner on the RAIPE III project funded by the EU and looking at equality and social inclusion in Latin America. Many of his books are available in translation and have been published in Japan, China, Sweden, Norway, Finland, Brazil, Paraguay, Argentina, Ireland, Portugal and Spain. Currently his collective works are being translated into Spanish, Chinese and Japanese. KEAB - I.CYPRUS INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEACH December 2012, Kyrenia / North Cyprus 10

11 Prof. Dr. Ali Yıldırım Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı Ankara, Türkiye Prof. Dr. Ali Yıldırım Middle East Technical University Department of Edu. Sciences Curriculum Development and Instruction Ankara, Turkey Prof. Dr. Ali Yıldırım, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesidir. Öğretmen eğitimi yanında, program geliştirme ve değerlendirme, sosyal bilgiler öğretimi, öğretim yöntem ve teknikleri, çalışma ve düşünme becerileri alanlarında çalışmalar yapmaktadır yılları arasında Dünya Bankası tarafından desteklenen çeşitli eğitim projelerinde (Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Endüstriyel Okullar Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Projesi, vb.) danışmanlık ve yöneticilik yapmıştır. Nitel araştırma yöntemleri üzerine çeşitli seminerler ve çalıştaylar düzenleyen Prof. Dr. Ali Yıldırım, Nitel Araştırma Yöntemleri kitabının ortak yazarıdır. Öteki kitap ve makaleleri öğretimin planlanması, öğretmen eğitimi, düşünme becerileri, vatandaşlık eğitimi ve sosyal bilgiler eğitimi konularına odaklanmıştır. Dr. Ali Yıldırım is currently Professor of Curriculum and Instruction at the Department of Educational Sciences, Middle East Technical University, Ankara, Turkey. His research interests include teacher education, curriculum development and evaluation, thinking skills, social studies and human resources education. He served as educational consultant to several large scale World-Bank financed education development projects in Turkey such as National Education Development Project and Preservice Teacher Education Project. Prof. Dr. Ali Yıldırım, who has conducted many seminars and workshops on qualitative research methods, is the co-author of Qualitative Research Methods book. His other published books and articles focus on instructional planning, teacher education, thinking and learning skills, civic education and teaching of social studies. 11 KEAB - I.CYPRUS INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEACH Aralık 20122, Girne / Kuzey Kıbrıs

12 Prof. Dr. Tony Bush Eğitim Enstitüsü, Warwick Üniversitesi İngiltere Prof. Dr. Tony Bush Institute of Education University of Warwick United Kingdom Profesor Tony Bush Warwick Universitesinde Egitim Liderligi profesoru olarak calismaktadir. Ayni zamanda Britanya Egitim Liderligi ve Yonetimi Toplulugunun ve dergisinin de baskanidir. Birlesik Krallik disinda uluslararasi arenada da ziyaretci professor, sinav yoneticisi, danisman ve cagrili konusmaci olarak calismistir. Bu ulkelerden bazilari Avusturalya, Cin, Almanya, Yunanistan, Hong Kong, Yeni Zelanda, Norvec, Portekiz, Seysel adalari, Singapur ve Guney Afrikadir. Liderlik ve Yonetim alaninda pekcok yayini bulunmaktadir. En iyi satanlar arasinda yer alan uc setlik Egitim Liderligi ve yonetimi Kitaplari bulunmaktadir. Liderlik ve yonetim ve bunlarin degerlendirilmesi konusunda pekcok arastirmayi yonetmistir. Okul liderligi ve gelisim konusunda pekcok arastirma yapmis ve Ingiltere Ulusal kolejleri icin 11 proje gelistirmistir. Norveç icin gelistirdigi HEAD projesi Avrupanin degisik ulkelerinde liderlik egitimi icin kullanilmaktadir. Guney Afrikada da pekcok onemli projeye imza atmistir. Bunlardan bir tanesi de Guney Afrika Hukumetinin okul mudurleri icin gerceklestirdigi boylamsal degerlendirme pilot sertifika uygulamasidir. Professor Tony Bush is Professor of Educational Leadership at the University of Warwick, and Vice President of British Educational Leadership and Administration Society (BELMAS). He has wide international experience, having been a visiting professor, external examiner, consultant or invited keynote speaker in Australia, China, Germany, Greece, Hong Kong, New Zealand, Norway, Portugal, the Seychelles, Singapore and South Africa. He has published extensively, including his best-selling trilogy of books on Theories of Educational Leadership and Management. He has directed many research and evaluation projects on aspects of leadership and leadership development. He has extensive experience of research on school leadership development, including 11 projects for the English National College, and lead participation in the Norway led HEAD project on principal development in Europe. He has also directed several major projects in South Africa, including the longitudinal evaluation of the Government s new pilot qualification for principals. KEAB - I.CYPRUS INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEACH December 2012, Kyrenia / North Cyprus 12

13 OKULLARDA KÜLTÜR DERSLERİ ZÜMRELERİ İŞ BİRLİĞİ DİSİPLİNLER ARASI PROGRAM ÖRNEKLERİ ENTEGRATED CURRICULUM SAMPLES OF COLLABAROTION CULTURAL LESSONS AT SCHOOLS Meltem ÇİÇEK Bahçeşehir Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Türk Dili Okutmanı Turkish Literature Instructor at Bahçeşehir University Seda Gökçe TURAN Bahçeşehir Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Görevlisi Instructor at Department Of Child Development at Bahçeşehir University ÖZET Sosyal bir varlık olan bireyin eğitiminde temel olarak hedeflenen sadece teorik bilgiyle sınırlandırılmış bir öğrenme gerçekleştirmek değil, aynı zamanda edinilen bilgilerin disiplinler arası bağını kurarak farklı alanlarda bilgilerini hayata geçirebilme becerisi kazandırabilmektir. Bu çalışmada, sözü edilen bakış açısı doğrultusunda Hazırlık, 9,10,11 ve 12.sınıf müfradatında Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, Coğrafya, Felsefe, Resim, Müzik, Bilgisayar ve Rehberlik derslerinde hayata geçirilen örnek programlar ve bu programların uygulaması sonrasında elde edilen veriler ortaya konulmaktadır. Kültür dersleri zümreleri iş birliği disiplinler arası programına katılmış öğrencilerin öğrenme çıktıları değerlendirilerek sonuca ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Müfredat, disiplinler arası eğitim, kültür dersleri ABSTRACT As a social being of humans the objectives are not only theoretic informations but also to gain abilities about practicing those informations into real life experiences. At present research in accordance with this point of view Preparatory, and 12. grades curriculum were entegrated with Turkish Literature, History, Religious Culture And Moral Knowledge, Geography, Philosophy, Art, Music, Technology and Guidance. After these entegration, the results and feedbacks were evaluated. Key Words: Curriculum, Interdisciplinary Studies, Cultural Lessons 13 KEAB - I.CYPRUS INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEACH Aralık 20122, Girne / Kuzey Kıbrıs

14 GİRİŞ Türk toplumunun göçebe yaşantıdan yerleşik hayata geçişiyle bilim, sanat ve eğitim alanında büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu nun yükseliş döneminde medreselerde ilme hizmet etmek ve bilim adamı yetiştirmek amacıyla üst düzeyde eğitim verilmeye başlanmıştır. Cumhuriyet döneminde yapılan reformlarla birlikte okulların yanı sıra halkı bilgilendirerek eğitmek amacıyla kitle iletişim araçları da devreye girmiştir. Bu süreçte eğitim, toplumsal bir sorumluluk olarak algılanmış, çağdaş eğitim işleyişi Türk Milli Eğitim sistemi içinde yapılandırılmış ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile eğitim sistemimizin genel çerçevesi çizilmiş, amaç ve hedefler belirlenmiştir. Bu kanunda belirtilen genel amaçlar: Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasa'nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; şeklinde özetlenmiştir (meb.gov.tr). Eğitim; bireyde istendik davranış değişikliği gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır ve bu amaç doğrultusunda müfredat düzenlemeleri yapılmaktadır. Bu bağlamda bütünleştirilmiş eğitim programları ihtiyacı, bir yenilik olmanın yanı sıra bir gereklilik arz etmektedir. Beynin bütüncül işleyiş kuramlarına dayalı bir planlamayla anlamlı bir öğrenme gerçekleşmektedir li yılların sonundan itibaren Rusya nın Sputnik adlı aracı uzaya göndermesiyle başlayan bilim ve teknolojideki hızlı gelişme, toplumun eğitim kurumlarından beklentilerini de değiştirmiştir. Bilim ve teknolojide önemli atılımlar yapabilecek bireyler yetiştirmek üzere eğitim programları yeniden yapılandırılmıştır (Korkmaz & Kavak, 2010, s: 1055). Gelişen teknoloji ile artık bilgi tüm dünyaya hızlı bir şekilde yayılmaktadır. Öğrencilerden sadece bilgi edinmeleri değil, bilgiye nasıl ulaşacaklarını bilmeleri ve öğrendikleri bilgileri birleştirerek etkili bir şekilde kullanmaları beklenmektedir. Eğitimcilerden ise bu noktada öğrencilerin derslere aktif katılımlarına olanak sağlamayan öğretim yöntemleri yerine, öğrencileri mümkün olduğunca derse katmaya yardımcı olacak yöntemleri tercih etmeleri beklenmektedir. Araştırmacılara göre eğitimciler de artık öğrencinin aktif katılımını sağlayan yöntemleri ağırlıklı olarak uygulamaktadırlar (Aydın ve Balım, 2005: 150). Okulların müfredat uygulamalarına bakıldığında genel olarak tek disipline odaklı eğitim anlayışının hakim olduğu görülmektedir ancak çağın gerektirdiği anlayışın disiplinler arası bağ kurma becerisine uygun müfredat düzenlenmesi olduğu araştırmacılar tarafından açık bir şekilde ortaya konulmaktadır. Bu araştırmada da eğitim sisteminde bütünleştirilmiş program uygulamaları ile verim aldığı gözlemlenen bir örnek okul sistemi tanıtılmıştır ve bundan yola çıkarak genel eğitim sisteminin de disiplinler arası bağ kurarak öğretme gerçekleştirilmesi eksikliğini gidermesi önerilmektedir. Her ne kadar çağdaş eğitim sisteminde tüm derslerin birbirleri ile ilişkili olduğu eğitimciler tarafından vurgulansa da yine de edebiyat, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimler gibi dersler birbirinden bağımsız ve kopuk olarak görülmektedir (Demir, 2008: 3). Oysa yapılan KEAB - I.CYPRUS INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEACH December 2012, Kyrenia / North Cyprus 14

15 araştırmalara göre öğrenme, farklı disiplinlerin birbirleriyle ilişkili olduğu ve beynin tanıyıp örgütleyebileceği ortak alanı paylaştığı gerçeğine dayanır (Ülgen, 2002: 4). Disiplinler arası öğretim, öğrencinin öğrenme sürecine ve algılama becerilerine daha uygun ve etkin ortamlar yarattığı için öğrenme sürecinde ortaya çıkan pek çok sorunun çözümünde yardımcı olacağı düşünülmektedir (Yıldırım, 1996: 90-91; akt. Demir, 2008: 4). 1. DİSİPLİNLER ARASI EĞİTİM Eğitim tarihi incelendiğinde yalnız ülkemizde değil, tüm dünyada tek disipline dayalı müfredat düzenlemelerinin değişmeye başladığı ve yerine işbirlikçi öğrenme, disiplinler arası eğitim ve bütünleştirilmiş eğitim programı olarak ifade edilen uygulamaların geçtiği ve bu nitelikte hazırlanan müfredat ile daha etkili öğrenmenin gerçekleştiği görülmektedir. Jacobs (1997) bütünleştirilmiş programı; belli bir konu, kavram, problem veya deneyim ile ilgili olarak birden fazla disipline ait metod, dil veya konuyu da uygulayarak hazırlanmış program ve yaklaşım olarak tanımlamıştır (Akt. Toren ve diğerleri, 2008: 327). Demir e göre ise (2008: 10) bütünleştirilmiş eğitim programı; öğrencilerin anlamlı öğrenmeleri gerçekleştirmeleri üzerindeki engellerin kaldırıldığı, geniş bir temadan çıkarılan temel kavramlar etrafında öğretim etkinliklerinin gerçekleştiği bir programdır. Yıldırım (1996) bütünleştirilmiş eğitim programının bir ders saati için öğrenciye biraz matematik, biraz coğrafya, biraz tarih ya da biraz edebiyat sunulması olmadığını belirtmiştir. Bunun yanı sıra disiplinlere dayalı öğretimin sonucu olarak öğrenilen bilgilerin işlevsiz olması, günlük hayattan kopuk olması, bilgi ve becerilerin soyut ve uygulanmasının güç olması gibi problemler ortaya çıkmaktadır (Yıldırım, 1996: 93). Gerçek anlamda bütünleştirilmiş öğretim tamamıyla kavramlar ya da problemler etrafında düzenlenmesi ve bu kavramın ya da problemin işlenmesinde farklı alanlardan bilgilerin etkili bir biçimde bütünleştirilmesidir. Literatürde yapılan araştırma sonuçları incelendiğinde ise bütünleştirilmiş öğretim programının öğrenme sürecinde öğrenci ve öğretmen için pek çok yararının olduğu belirlenmiştir (Demir, 2008: 4-5). Erken yaşlarda çocukların eğitiminde özellikle okul öncesi dönemde bütünleştirilmiş öğretim uygulamaları daha etkin olarak kullanılmaktadır. Bunun sebebi olarak araştırmacılar, okul öncesi dönem çocuklarına uygulanan etkinliklerde ve programlarda bütünleştirilmiş öğretim programının daha zengin bir öğrenme ortamı sağladığını, çocukların daha aktif katılım sağlamalarına olanak tanıdığını ve aynı zamanda okul öncesi dönemde çok önemli bir gelişim alanı olan sosyal ve duygusal gelişimi de pekiştirdiğini öne sürmektedirler (Toren ve diğerleri, 2008: 327). İlköğretim çağı için ise araştırmacılar öğrencilerin varlıkları, olayları ve kendisine öğretilmek istenen bilgileri bilim dallarına göre sıralanmış bir şekilde kavrayamadığını, gelişim dönemi özellikleri nedeniyle öğrencilerin varlıkları ve olayları bir bütün olarak algıladıklarını ve öğrendiklerini bu yüzden bütünleştirilmiş eğitim programının daha uygun olduğunu belirtmişlerdir (Demir, 2008: 5). Aydın ve Balım (2005) 68 yedinci sınıf öğrencisi ile iş, güç, enerji ve basit makineler konularını anlamaları üzerine yapılandırmacı yaklaşım ile geleneksel yaklaşımın etkilerini ortaya koymak üzere yaptıkları araştırmanın sonucunda 15 KEAB - I.CYPRUS INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEACH Aralık 20122, Girne / Kuzey Kıbrıs

16 yapılandırmacı yaklaşıma göre modellendirilmiş disiplinler arası uygulama sonucunda öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal düzeylerinde anlamlı farklar olduğunu belirlemişlerdir. Warnod a göre (2002) bütünleştirilmiş programlar sayesinde, öğrencilerin ağır eğitim programları arasında bütünü görmeleri ve tanımlamaları için olanaklar sağlayarak disiplinler arasında bilginin transferini gerçekleştirilir. Öğrenciler daha sonra bu etkin çerçeve içinde öğrendiklerini ve günlük hayatta bunların yansımalarını karşılaştırabilirler. Demirel ve diğerleri (2008) öğrenme- öğretme süreçlerinde, öğrencilerin farklı yönlerini destekleyen ve farklı öğrenme yollarına hitap eden yaklaşımların kullanılması gerektiğini belirtmişlerdir. Türk eğitim sisteminde yaygın olan uygulamalar incelendiğinde genel olarak belirlenmiş bir konunun belirli bir disiplin çerçevesinde ele alındığı araştırmacılar tarafından belirtilmektedir. Fakat bütünleştirilmiş öğretim programında ise belirlenen konu ya da kavramlar anlamlı bir biçimde bir araya getirilerek sunulması amaçlanmaktadır (Demirel ve diğerleri, 2008: 16). Bütünleştirilmiş öğretim programı öğrencilerin farklı alanlardaki bilgiyi birleştirmesine yardım eden, kavramlar aracılığıyla öğrencileri analiz- sentez seviyesindeki düşünmelere odaklayan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım ile öğrenme ortamına canlılık kazandırma, öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanmalarını sağlama derse karşı ilgilerini çekmeyi sağlaması açısından önemlidir (Aybek, 2001; akt. Demirel ve diğerleri, 2008: 17). Bütünleştirilmiş programda disiplinler arası konular, birbirine bağlı üst üste gelen konular, ortaya çıkan yapılar ve düzenlemeler çerçevesinde yeniden belirlenir. Bu program modelinde dil, matematik, sosyal ve fen disiplinleri alanlarına ait üst üste gelen becerileri, kavramları ve davranışları bularak bu dört disiplini kaynaştırır. Bütünleştirilmiş bir öğretim programı geliştirilmesinde kullanılan yollar ve adımlar şu şekilde sıralanmıştır: Ortak bir ünite veya ortak bir temanın belirlenmesi, Ortak temaya yönelik genel bir kavramın belirlenmesi, Belirlenmiş kavram ya da tema etrafında çeşitli disiplin alanlarından bir çerçeve oluşturulması, Genel kavram çerçevesindeki ortak noktalar için öğrencilerden beklenen öğrenme çıktılarının belirlenmesi, Temel noktalar çerçevesinde öğrencilerin çalışmalarını kolaylaştıracak temel soruların belirlenmesi, Öğretim uygulamalarındaki performansların ortaya konması, Program içeriğinin öğrencilerin disiplinler arası bağ kurmalarını ve anlamalarını kolaylaştıracak biçimde oluşturulması, Değerlendirme için gerekli göstergelerin, program sonunda kazanılması beklenen öğrenme çıktılarının belirlenmesi (Turgut, 2001:15). Disiplinler arası öğretimde amaç, hem belirlenmiş konunun bir bütün olarak öğrenilmesi, hem de öğrencilere aynı konunun farklı disiplinler açısından incelenme fırsatının sağlanmasıdır (Yalçın ve Yıldırım, 1998: 147). Disiplinler arası öğretim yönteminde belirlenmiş bir konu veya kavram temel alınarak, bu kavram ya da konuya farklı açılardan ışık tutabilecek bilgi ve beceriler ilgili alanlardan alınarak bütünleştirilir. Disiplinler arası düzenlenmiş bir program KEAB - I.CYPRUS INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEACH December 2012, Kyrenia / North Cyprus 16

17 sayesinde hem belirli disiplinlere ait bilgi ve becerilerin öğrenilmesi hem de bunların anlamlı bir şekilde bütünleştirilmesi mümkün olmaktadır (Aydın ve Balım, 2005: 152). Bütünleştirilmiş program, öğrencilerin aktif öğrenen ve temel yaşam becerilerini geliştiren bireyler olmalarını sağlayan eğitimsel bir yaklaşım sağlar. Sadece farklı öğrenme alanlarını bir araya getirmekle kalmayıp aynı zamanda her bir öğrencinin kişisel ve sosyal öğrenmelerini de bir araya getirmelerini sağlar (Wu, 2003: 15). Bu sebeple, araştırmacılar disiplinler arası öğretim metodunun önemine dikkat çekmektedirler Eğitim alanında yapılan pek çok araştırma, ihtiyaçlar göz önüne alındığında disiplinler arası öğretim programının öneminin arttığını göstermektedir. Benzer şekilde, eğitim kuramları da incelendiğinde, örneğin Gestalt Kuramı nda insan bütünü parçalarına ayırarak değil, anlamlı bütünler halinde algılar. Daha sonra da parça ile bütün arasındaki ilişkiyi keşfeder (Demir, 2008: 3). Zümreler arası işbirliği mutlaka aynı zaman diliminde aynı şeyi yapmak değil; aynı ders yılı içinde veya takip eden yıllarda üniteleri birbiriyle ilişkilendirmektir. Aynı zamanda da konu müfredatta yoksa bile zümre olarak projede aktif rol almaktır. Bu noktadan hareketle, zümreler arsı işbirliğinin, disiplinler arası konular, üst üste gelen kavramlar, ortaya çıkan yapılar ve düzenlemeler çerçevesinde yeniden belirlendiği belirtilmelidir (Demir, 2008: 9). Eğitim kurumlarının vizyon ve misyonunda disiplinler arası bütünselliği anlatmak önemli yer tutmaktadır. Her derste öğrenciye müfredat paralelinde belirli bilgiler verilmektedir ancak öğrenci, disiplinler arası bağlantı kurma becerisini kazanamadığı müddetçe öğrenme istenilen nitelikte gerçekleşememektedir. İşte bu noktada zümrelerin yatay ve dikey işbirliği yapmaları gerekmektedir. Çoğu eğitim kurumunun yıllardır yıllık planlar üzerinde de göstererek aslında bu işbirliğini bir şekilde gerçekleştirmekte olduğu bilinmektedir. Teoride gösterilen işbirliklerini pratik çerçeveye aktarmak eğitimin temel amacıdır. Özetlemek gerekirse, disiplinler arası öğretim bir ders saati için biraz tarih, biraz coğrafya, biraz matematik ya da İngilizce işlemek değildir. Gerçek anlamda disiplinler arası öğretim tamamıyla kavramlar ya da problemler etrafında organize edilmesi ve bu kavramın ya da problemin işlenmesinde değişik alanlardan bilgilerin etkili bir biçimde bütünleştirilmesidir (Yıldırım, 1996; akt. Demir, 2008:8). 2. ARAŞTIRMA YÖNTEM VE BULGULARI Bu araştırma İstanbul İli nde yer alan A okulunda gerçekleştirilmiştir. Okul, özel okul statüsündedir. Araştırmada katılımlı gözlem yöntemi kullanılmıştır. Katılımlı gözlem metodunda gözlemci, gözlemlenen durumun içinde bir katılımcı olarak yer almaktadır. Gözlemin amacı, özgün ve gerçekçi veriye ulaşmaktır. Bazı durumlar, dışardan ve olayın içinden bakıldığında farklı algılanmaktadır. Bu nedenle yapılan araştırmanın niteliğine uygun olarak katılımlı gözlem tercih edilmiştir. Zümreler arası işbirliğinin yarattığı farkındalık doğrultusunda İstanbul İli özel okullarından örnek olarak seçilen A okulunda disiplinler arası müfredat çalışmalarının incelenmesi 17 KEAB - I.CYPRUS INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEACH Aralık 20122, Girne / Kuzey Kıbrıs

18 amacıyla bir araştırma gerçekleştirilmiş ve bu çalışma, ECIS okulları öğretmen konferansında da tüm öğretmenlere sunulmuştur. Okulun bu çalışmadaki amacı; öğrencinin disiplinler arası bağ kurma becerisini geliştirmek ve bilgiyi analiz-sentez düzeyine getirmek ve bu bağlamda hayata geçirilmesini sağlamaktır. Disiplinler arası iş birliğinin teoride kalmayarak uygulamaya geçirilmesi analiz-sentez düzeyinde öğrenme gerçekleştirilmesinin temelini oluşturmaktadır. Bu bağlamda verilen örnekte müfredat üzerinde çeşitli planlama ve değişiklikler yapılarak eğitim-öğretim uygulamaları zümreler arası iş birliği şeklinde devam ettirilmiştir A okulu; çalışmalarının kurumsal bir nitelik taşıması amacıyla bölümler arası temsilci öğretmenlerden oluşan bir grupla sistemli toplantılar halinde disiplinler arası yıllık müfredat planlaması gerçekleştirerek çalışmalarını teorik çerçeveden pratik çerçeveye aktarmıştır. Bu toplantılar; sene başında istek, dilek ve projeler; sene sonunda da değerlendirme toplantıları şeklinde gerçekleşmektedir ve böylece çalışmaların hayata geçiş süreci izlenmekte, gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Bu araştırmada Edebiyat, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi, Resim, Müzik, Bilgisayar ve Rehberlik zümrelerinin ortak bir konuyu ders müfredatlarına ve dolayısıyla yıllık planlarına nasıl yansıttıklarını ve ders konusu olarak nasıl bir ortaklıkla işledikleri incelenmiştir. Araştırmanın verileri, katılımlı gözlem yoluyla toplanmış ve araştırmacı, gözlemlenen durumun içerisinde bir katılımcı olarak yer almıştır yani zümreler arası işbirliği uygulamalarında aktif olarak yer almıştır. (Altunışık ve diğerleri, 2010: ). İş birliği çalışmaları ağırlıklı olarak; 10, 11 ve 12.sınıflarda gerçekleştirilmiştir. Hazırlık ve 9.sınıflar için disiplimler arası proje örnekleri geliştirilmeye devam edilmiş ancak bu aşamada Hazırlık sınıflarında Türkçe,İngilizce ve Bilgisayar dersleri ortak bir çalışma gerçekleştirerek senaryo aşamasından başlatılarak tüm film yapımı süreci ile ilgili beceriler geliştirilmiş ve bir proje hazırlanmıştır. İngilizce öğretiminin ağırlıklı olduğu Hazırlık düzeyinde yapılan bu ortak çalışma; film alt yazılarının İngilizce olması, senaryo metninin yazımı, film çekimi, seslendirme, oyunculuk, jenerik, film müzikleri, montaj gibi konularda öğrencilerin farklı disiplinleri biraraya getirerek bir üretim gerçekleştirmelerine ve bu disiplinlerin kazanımlarına yönelik beceri geliştirmelerine yardımcı olmuştur. 9.sınıflarda öğrenciler, mekân inceleme projesiyle tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, edebiyat gibi disiplinler açısından yaşadıkları yerleri incelemiş ve bu çalışmayı bir rapor haline getirmişlerdir. 10. sınıf düzeyinde Türk Dili ve Edebiyatı dersinde okutulan güdümlü romandan hareketle bir proje geliştirilmiştir. Öğrenciler gruplara ayrılarak kitaptan seçilen temalar üzerinde öncelikle kütüphane araştırması yapılmış daha sonra rapor hazırlamışlardır. Bu araştırmada diğer zümrelerin öğretmenlerine danışarak işbirliği başlatılmıştır. Daha sonra görsel sunumlar da hazırlanmış ve sunumlar yapılmıştır. Sunumlarda zümreler arası işbirliğine dayalı bilgiler ve konular arası bağlantılar üzerinde durulmuştur. Tarih zümresi, bu kitabın içerdiği tarihsel zemini derste işlemiş ve ayrıca kitabın işlediği dönemin siyasi ve sosyal durumu ile ilişkilendirilen bir belgesel gösterilmiştir. Böylece kitaba bir ön hazırlık çalışması yaptırılmıştır. Rehberlik zümresi, kitapta işlenen temaları rehberlik derslerinde yıllık planında göstererek işlemiştir. Resim zümresi, öğrencilere grafik tasarım ünitesi kapsamında kitap kapağı tasarımı uygulaması yaptırmış ve öğrenciler sunumlarında bu KEAB - I.CYPRUS INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEACH December 2012, Kyrenia / North Cyprus 18

19 çalışmalardan yararlanmışlardır. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, Coğrafya zümreleri de müfredatlarını seçilen roman kapsamındaki konuları işleyecek nitelikte yenilemiştir. Öğrenciler uzun bir sürece yayılan kitap çalışmasında diğer derslerin de bu konuyla ilgili çalışmalar yapmasındaki amacı fark etmiş ve bu tarz işleyişin öğrenmeyi kolaylaştırdığını, konuları pekiştirmelerine yardımcı olduğunu belirtmişlerdir. Sonuç olarak bu çalışmada kitaptan yola çıkılarak farklı zümrelerin yıllık programlarını ortaklık temeline dayandırarak ders işleyebileceği görülmüştür. 11. sınıflarda da tüm zümreler, 11.sınıf müfredatı içinden ortak çalışabilecekleri konuları tesbit ederek benzer bir uygulama yapmıştır. Bu sınıf seviyesinde programda bulunmayan tarih, müzik gibi dersler de çalışmaya katılmıştır. Bu çalışmada bir ünite üzerinden farklı zümreler yıllık programlarını ortaklık temeline dayandırarak ders işlenmesinin tam öğrenme gerçekleştirerek daha verimli olduğu görülmüştür. 12.sınıflarda tematik çalışmayla işbirliği gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma da ortak tema üzerinden farklı zümreler yıllık programlarını ortaklık temeline dayandırarak ders işleyebileceği görülmüştür. Okul; bu anlayıştan yola çıkarak daha sonraki yıllar için de ortak müfredat planlama çalışmaları başlatmış ve ilk hedefini bu işbirliğinin sistemli bir şekilde devamını sağlamak olarak belirlemiştir. Yapılan ortak çalışmaların neticesinde disiplinler arası bu sistemli işbirliğinin olumlu sonuçlar verdiği görülmüştür. Yapılan gözlem ve incelemelerin sonucunda öğrencilerin disiplinler arası bağ kurma becerisi kazanarak analizsentez düzeyinde öğrenme gerçekleştirdikleri tesbit edilmiştir. 3.SONUÇ VE ÖNERİLER Disiplinler arası yani bütünleştirilmiş program, literatürdeki yayınlara bakıldığında araştırmacılar tarafından öğrenme sürecinde çok etkili görülmektedir. Müfredatın yeniden düzenlenerek disiplinler arası çalışmalara uygun hale getirilmesi ve bunun uygulamalarla hayata geçirilmesi öğrenciyi pasif öğrenen rolünden kurtararak aktif katılımcı rolüne taşımakta ve bu da kalıcı öğrenme gerçekleştirmektedir. Bu araştırmada da projelere katılan, disiplinler arası çalışmaları uygulayan öğrencilerin öğrenme sürecinde verimli ve kalıcı sonuçlara ulaştığı, öğrencilerin projelere aktif katılımının öğrenme heyecanı yarattığı, dersin monotonluktan kurtulduğu ve böylece öğrencilerin daha fazla dikkat toplayabildiği, yaşayarak ve konular arası bağ kurarak öğrenmenin olumlu etkileri yapılan çalışmalarda ve öğretmenlerin geri bildirimlerinde tesbit edilmiştir. Araştırma; bütünleştirilmiş program uygulamalarının bir ders saati içinde anlatılan konunun diğer alanlarla ilgisinin kurulması şeklinde olmadığını açıkça göstermiştir. Bütünleştirilmiş program, bir süreçtir. Bu sürece yayılan öğrenme sırasında belli bir plan çerçevesinde dersler arasında ortak çalışmalar geliştirilerek hayata geçirilmelidir. Farklı uygulamalar, konunun özünden uzaklaşılmasına neden olmakta ve verimi düşürmektedir. Okula intibak yılı olarak görülen Hazırlık sınıflarında gerçekleştirilen ortak proje uygulamaları, öğrencilerin okula ve akademik hayata alışma sürecine olumlu etki etmiş, bu 19 KEAB - I.CYPRUS INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEACH Aralık 20122, Girne / Kuzey Kıbrıs

20 süreç öğrencinin daha üst düzeyde çalışmalar gerçekleştireceği lise seviyesine uyum sağlamasına yardımcı olmuştur. Bilindiği gibi ülkemizde lise öğrencilerinin kitap okuma oranı düşüktür. 10.sınıflarda yapılan ortak proje temelinin bir romana dayandırılması bu noktada da öğrencilere kitap okuma zevki kazandırmıştır. Öğrenci, bir romanın farklı alanlarla ilişkilendirilerek incelenebileceğini, bilimin farklı alanlarının kopuk olmadığını, tam aksine bütünlük içinde olduğunu deneyimleyerek görme fırsatı bulmuştur. Bu projelerden elde edilen sonuçlar doğrultusunda tek disipline dayalı öğretimden uzaklaşılmıştır. Öğrenci, edineceği mesleğin sadece tek boyutlu değil, multi disipliner olduğunu fark ederek diğer alanlarla ilgili de donanım sahibi olması gerekliliğini idrak etmiştir. Süreklilik konusu bu çalışmalarda büyük önem taşımaktadır. A okulunda eğitim-öğretim yılı başlamadan, yıl içinde ve yılsonunda disiplinler arası programın planlamasıyla ilgili düzenli toplantılar yapılması verimi arttırmıştır. A okulu, öğrenciler ve öğretmenlerden gelen geri bildirimleri göz önünde bulundurmak suretiyle bütünleştirilmiş eğitim programını geliştirerek müfredata bir sonraki eğitim yılı için de katmış ve devamlılık sağlamıştır. Zümrelerin her sınıf düzeyindeki ortak çalışmalarının analiz-sentez düzeyinde, kalıcı öğrenme gerçekleştiriyor olması bütünleştirilmiş program uygulamalarının hayata geçirilmesinin etkili ve verimli bir çalışma olduğunu göstermiştir. Projeler; sadece akademik anlamda değil, sosyal duygusal anlamda çok önemli olan benlik gelişimini olumlu yönde desteklemiştir. Bu araştırmanın sonuçları olumlu bir bulgu olarak literatüre eklenmiştir. Bu bulgular doğrultusunda disiplinler arası müfredat geliştirme uygulamalarının sadece özel okullarla sınırlı kalmayıp resmi okullarda da hayata geçirilmesinin eğitim kalitesini arttırmak açısından olumlu olacağı düşünülmektedir. Bunun yanı sıra disiplinler arası iş birliğinin önemi ve uygulamaların gerçekleştirilmesine yönelik olarak öğretmenlere düzenli hizmet içi eğitimler verilmesi uygun olacaktır. KAYNAKÇA Akçay, C. (2006). Türk Eğitim Sistemi. Ankara: Seçkin Yayıncılık Altunışık, R. ve diğerleri. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Sakarya:Sakarya Yayıncılık. Aslan, K. ve diğerleri. (2012). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem Yayınları. Aydın, G. ve Balım, A.G. (2005). Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Modellendirilmiş Disiplinler Arası Uygulama: Enerji Konularının Öğretimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38, (2), Aybek, B. (2001). Disiplinler Arası Öğretim Yaklaşımı. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3, 1-7. KEAB - I.CYPRUS INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATIONAL RESEACH December 2012, Kyrenia / North Cyprus 20

Proceedings of the 1st Cyprus International Congress of Education Research

Proceedings of the 1st Cyprus International Congress of Education Research PROCEEDINGS of The 1 ST CYPRUS INTERNATIONAL CONGRESS OF EDUCATION RESEARCH Interdisciplinary Studies and New Approaches in Education 06-09 December 2012 Kyrenia, North Cyprus Full Text Book Cyprus Education

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Felsefe Grubu Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2000 Yüksek

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

Degree Field University Year Educational Ankara University 1975. MA - - - Educational. Cukurova University Institute of Social Sciences.

Degree Field University Year Educational Ankara University 1975. MA - - - Educational. Cukurova University Institute of Social Sciences. 3. Title : Assist. Prof. Dr. 4. Education : Assist Prof. Dr Ali TEMEL Vise Dean alitemel@maltepe.edu.tr 0216 626 10 50 /1738 0216 626 10 70 Özgeçmiş Degree Field University Year BA Educational Ankara University

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oxana MANOLOVA 2. Doğum Tarihi : 11 Mart 1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Felsefe Grubu Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2000 Yüksek

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FEYYAT GÖKÇE Doğum Tarihi: 25 Haziran 1957 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi Teftişi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER

Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Esma ESGİN GÜNDER Doğum Yeri ve Yılı : Bandırma / 977 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Yabancı Dili : İngilizce Çalışma Alanı : Eğitim Sosyolojisi Mail Adresi : esma.esgin@bayar.edu.tr Tel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Ders No : 0310400164 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003-

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003- ı. Adı Soyadı: Cevat ELMA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 16.04.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 ÖZGEÇMİŞ Eposta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 1. Adı Soyadı : Munise SEÇKİN KAPUCU 2. Doğum Tarihi : 01.03.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mikail YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 1985 3. Unvanı: Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim Matematik Öğretmenliği Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Post Doktora Doktora Yüksek Lisans Lisans Departman of Teacher

Detaylı

4. Yayınlar 5.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sunumlar

4. Yayınlar 5.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sunumlar 1. Adı Soyadı: İzlem Ali Kanlı 2. Ünvanı: Dr.. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim Ankara Üniversitesi 02 Yüksek Lisans Kültürel Politikalar University of East Anglia 05 Doktora

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : ERSİN ŞAHİN Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Cinsiyet : ERKEK Tel : 555 483 44 63 İş Tel : 294 22 46 Posta Adresi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Senar ALKIN-ŞAHİN

Yrd. Doç. Dr. Senar ALKIN-ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Senar ALKIN-ŞAHİN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks:

Detaylı

Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans)

Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adınız ve Soyadınız E-mail : mtdemirbag@gmail.com Mehmet Demirbağ 13.12.1986 yılında dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimini Aydın ın Söke ilçesinde tamamladı.2005 yılında Atatürk Üniversitesi K.Karabekir

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili II TURK 102 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Dünyada Ana D l Öğret m

Dünyada Ana D l Öğret m Dünyada Ana D l Öğret m -Program İncelemeler - Editör Yazarlar Yrd. Doç. Dr. Bekir İNCE Elif AYDIN Nuran BAŞOĞLU Tuğba DEMİRTAŞ Üzeyir SÜĞÜMLÜ Zekeriyya KANTAŞ Zeynep AYDEMİR Editör: DÜNYADA ANA DİLİ ÖĞRETİMİ

Detaylı

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu

2000-2001 Öğretmen, Karaca Dil Okulu ADI-SOYADI İlksen Büyükdurmuş Selçuk BİRİMİ Modern Diller Birimi ÜNVANI Okutman E-POSTA ilksen.buyukdurmusselcuk@hacettepe.edu.tr TEL 0 312 297 80 91 EĞİTİM Lisans Yüksek Lisans İngilizce Öğretmenliği,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : SEDA SARAÇ. 4. Öğrenim Durumu :!! İletişim Bilgileri. : Küçüksu Mah. 2001 Sitesi L4. Çengelköy/İstanbul

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : SEDA SARAÇ. 4. Öğrenim Durumu :!! İletişim Bilgileri. : Küçüksu Mah. 2001 Sitesi L4. Çengelköy/İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : SEDA SARAÇ İletişim Bilgileri Adres Tel : 0 532 484 96 26 Eposta : sbiryan@yahoo.com 2. Doğum Tarihi : 09/02/1975 3. Unvanı : Dr. 4. Öğrenim Durumu : : Küçüksu Mah. 2001 Sitesi

Detaylı

Bahar Keçeli-Kaysılı, Ph. D. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü (0312) 363-3350/7104 bkaysili@ankara.edu.

Bahar Keçeli-Kaysılı, Ph. D. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü (0312) 363-3350/7104 bkaysili@ankara.edu. Bahar Keçeli-Kaysılı, Ph. D. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü (0312) 363-3350/7104 bkaysili@ankara.edu.tr Uzmanlık Alanları İletişim, dil gelişimi ve sosyal etkileşim

Detaylı

Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ

Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ Yıl Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ mbozster@gmail.com mboz@hacettepe.edu.tr Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ Akademik ler

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I I I. YIL HAFTALIK DERS SAATI FBÖ 101 Z Genel Fizik I General Physics I (4+0) -4 6 FBÖ 151 Z Genel Fizik Lab. I General Physics Lab. I (0+2) -1 2 FBÖ 103 Z Genel Kimya I General Chemistry I (4+0) -4 6 FBÖ

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/ Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/ Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/1972 3. Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psik. Danışmanlık Ankara Üniversitesi 1991-1995

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

Öz Geçmiş. Öğretmen MEB (1999 2009) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Dili Anabilim Dalı (2011-2012)

Öz Geçmiş. Öğretmen MEB (1999 2009) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Dili Anabilim Dalı (2011-2012) Öz Geçmiş I. Adı Soyadı (Unvanı) Nihal Çalışkan (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) ncaliskan@ybu.edu.tr; caliskanihal@hotmail.com; nihalcaliskan@gmail.com

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ

Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1976 BİRECİK T: 242 2274400 4609 F: skaratas@akdeniz.edu.tr

Detaylı

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME DAŞÖZ, T. (2016). Murat Özbay Serisi Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(1), 526-533. MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Tuğçe DAŞÖZ Geliş Tarihi:

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hüseyin KÜÇÜKÖZER Doğum Tarihi: 23 Ekim 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans OFMAE / Fizik Eğitimi Balıkesir Üniversitesi 1995

Detaylı

Doç.Dr., Eda Gürlen. edaerdem@hacettepe.edu.tr

Doç.Dr., Eda Gürlen. edaerdem@hacettepe.edu.tr Doç.Dr., Eda Gürlen edaerdem@hacettepe.edu.tr Akademik ler 1999-2006 Araştırma lisi 2006-2011 Öğretim lisi 2011-2013 Yardımcı Doçent Doktor 2014- Doçent Doktor Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar 2013

Detaylı

Proje Oryantasyon (SE 493) Ders Detayları

Proje Oryantasyon (SE 493) Ders Detayları Proje Oryantasyon (SE 493) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Proje Oryantasyon SE 493 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i COMPE341 Dersin Dili

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi GAU 2014-

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi GAU 2014- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/1972 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psik. Danışmanlık Ankara Üniversitesi

Detaylı

NEAR EAST UNIVERSITY ÖĞRENCİ EL KİTABI EĞİTİMDE İNSAN KAYNAKLARI YL

NEAR EAST UNIVERSITY ÖĞRENCİ EL KİTABI EĞİTİMDE İNSAN KAYNAKLARI YL NEAR EAST UNIVERSITY ÖĞRENCİ EL KİTABI EĞİTİMDE İNSAN KAYNAKLARI YL 2016-2017 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAM: Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirme YL PROGRAMIN AMACI İnsan

Detaylı

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTMEN Prof. Dr. ERHAN EROĞLU NUN ÖZGEÇMİŞİ 1. Doğum tarihi: 2 NBisan 1972 2.Öğrenim durumu: Okul Bölüm İletişim Bilimleri Fakültesi Eğitim İleitşimi ve Planlaması Bölümü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı(Yüksek

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

Physics Education in Turkey TÜRK FİZİK DERNEĞİ 22. ULUSLARARASI FİZİK KONGRESİ 14 / 10 /2004-17 / 10 / 2004 BODRUM

Physics Education in Turkey TÜRK FİZİK DERNEĞİ 22. ULUSLARARASI FİZİK KONGRESİ 14 / 10 /2004-17 / 10 / 2004 BODRUM Physics Education in Turkey TÜRK FİZİK DERNEĞİ 22. ULUSLARARASI FİZİK KONGRESİ 14 / 10 /2004-17 / 10 / 2004 BODRUM Bu kaynakça çalışmasında 3 adet çağrılı konuşma, 17 adet sözlü bildiri ve 2 adet poster

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 02742652031/4591

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3 1 FLE103 İLERİ DİNLEME 1 LISTENING 1 3 0 3 5 1 FLE105 İLERİ OKUMA 1 READING 1 3 0 3 5 1 FLE107 İLERİ YAZMA 1 WRITING 1 3 0 3 5 1 FLE109 SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 1 TBT101

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl 1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ahmet Güneyli 2. Doğum Tarihi: 27 Temmuz 1979 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği Atatürk Öğretmen Akademisi (Kıbrıs) 2000

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM İŞ DENEYİMİ ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nihan Demirkasımoğlu Unvan : Araştırma Görevlisi Dr. Bölüm : Eğitim Yönetimi ve Politikası Telefon : +903123633350 / 3017 E-posta : demirkasimoglu@ankara.edu.tr nihansal@yahoo.com

Detaylı

Asst. Prof. Esma ESGİN GÜNDER

Asst. Prof. Esma ESGİN GÜNDER Asst. Prof. Esma ESGİN GÜNDER Date of Birth / Place E-Mail Adress : 977 / Bandırma : esma.esgin@bayar.edu.tr Education Programme/Department University Year Bachelor Sociology Ege University 000 Master

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA Yrd. Doç. Dr. Hale KOÇER Adres ÖZGEÇMİŞ Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA E-posta Telefon +90 0242 310 66 69 Faks +90 242 226

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri)

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri) ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri) A1. Yeşilyurt, E. & Çelik, V. (Hakem Değerlendirme Sürecinde). Güncellenen öğretim programları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Onay Budak İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Cevizlik Mah. İzzet Molla Sok. 8/5 Bakırköy / İSTANBUL : 0534 846 46 16 : onaybudak@gmail.com 2. Doğum Tarihi : 01.01.1987 3.

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersin Adı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersin Kodu 1200.9312 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 5,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal)

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

Physics Education in Turkey VI. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ 9 / 10 / 2004 11 / 10 / 2004 İSTANBUL

Physics Education in Turkey VI. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ 9 / 10 / 2004 11 / 10 / 2004 İSTANBUL Physics Education in Turkey VI. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ 9 / 10 / 2004 11 / 10 / 2004 İSTANBUL Bu kaynakça çalışmasında 19 adet sözlü bildiri Arş. Gör. M. Şahin BÜLBÜL tarafından

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Dersin Adı GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS MATEMATİK EĞİTİMİ Dersin Kodu OKÖ206 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Oyun Teorisi (KAM 425) Ders Detayları

Oyun Teorisi (KAM 425) Ders Detayları Oyun Teorisi (KAM 425) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Oyun Teorisi KAM 425 Her İkisi 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Adres : Melihan ÜNLÜ : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü Telefon : 03822883375 E-posta : melihanunlu@yahoo.com 1.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 1. Adı Soyadı: ABDURRAHMAN BORAN. Doğum Tarihi:14 NİSAN 195 3. Unvanı: DOÇ.DR 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Din Eğitimi Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi 1977 Yüksek Lisans

Detaylı

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 ÖZGEÇMİŞ I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Miyase Koyuncu Kaya (Yrd. Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) mkkaya@ybu.edu.tr Web sayfası

Detaylı

İçindekiler. ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1. Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3. Üstün Zekânın Gelişimi 35. Ön Söz xvii. 2.

İçindekiler. ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1. Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3. Üstün Zekânın Gelişimi 35. Ön Söz xvii. 2. İçindekiler Ön Söz xvii ÜNİTE bir Üstün Zekâlı Öğrencileri Anlamak 1 1. Bölüm Üstün Zekâlı Öğrenciler Kimlerdir? 3 Sahip Olduğumuz Düşünceler/Araştırmaların Desteklediği Düşünceler 3 Zekâ Hakkındaki Görüşler

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II (KAM 210) Ders Detayları

Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II (KAM 210) Ders Detayları Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma Yöntemleri II (KAM 210) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyal Bilimlerde İstatistik ve Araştırma

Detaylı

Siyaset Bilimine Giriş II (KAM 102) Ders Detayları

Siyaset Bilimine Giriş II (KAM 102) Ders Detayları Siyaset Bilimine Giriş II (KAM 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Siyaset Bilimine Giriş II KAM 102 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Derece Alanı Alındığı Kurum Tarih Lisans

Derece Alanı Alındığı Kurum Tarih Lisans Soyadı: Adı: Birimi: Akademik/ İdari Görevi: E-Posta: Özbay Dr. Alev İngilizce Hazırlık Birimi Okutman / Müdür Yardımcısı alevozbay@gmail.com Tel: 312. 297 80 85 Eğitim: Derece Alanı Alındığı Kurum Tarih

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANNE BABA EĞİTİMİ Ders No : 0100101 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK

Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK Arş. Gör. Togay Seçkin BİRBUDAK ÖZGEÇMİŞ 10 Ocak 1983 tarihinde Ankara da doğdu. İlköğrenimini Ankara Aydınlıkevler İlkokulu Okulu ve Bilecik İnhisar İlkokulu nda tamamladı. Daha sonra Bilecik Bozüyük

Detaylı

Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları

Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Siyaset Psikolojisi KAM 318 Her İkisi 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ahmet Cezmi SAVAŞ 2. Doğum Tarihi : 10.07.1972 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fizik Boğaziçi Üniversitesi 1994 Y. Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı