TEA TÜRKYE ELEKTRK LETM A.. GENEL MÜDÜRLÜÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEA TÜRKYE ELEKTRK LETM A.. GENEL MÜDÜRLÜÜ"

Transkript

1 154 kv (BERKE-KZLER)BR-OSMANYE OSB TM EH TÜRKYE ELEKTRK LETM A.. GENEL MÜDÜRLÜÜ 154 kv (BERKE-KZLER)BR-OSMANYE OSB TM EH ( OSMANYE L-TOPRAKKALE LÇES ) OSMANYE ANKARA-HAZRAN

2 154 kv (BERKE-KZLER)BR-OSMANYE OSB TM EH BÖLÜM - 1 GENEL LKELER 2

3 154 kv (BERKE-KZLER)BR-OSMANYE OSB TM EH Çevresel Yükümlülük ve lkeler 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden yayımlanan mer i yönetmelikler nezdinde, ÇED Olumlu Kararı / ÇED Gerekli Deildir Kararı, Çevre ve Orman Bakanlıından / lgili Valililikten, temin edilen Enerji letim Tesisine (havai hat, kablo, trafo merkezi vb) ait Nihai ÇED Raporu / Nihai Proje Tanıtım Dosyasında SAHB tarafından taahhüt edilen yükümlülüklere YÜKLENC uymakla yükümlüdür. YÜKLENC tarafından Çevre Mevzuatı gereince uyul gereken yükümlülükler Önlemler ve zleme Planlarında yer almaktadır. ÇYP kapsamında yapılacak olan ilemlerin ÇYP Uygulama Raporu balıı altında, 24 ubat 2004 tarih ve Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüe giren Yeterlilik Belgesi Teblii kapsamında Çevre ve Orman Bakanlıından yeterlik almı firmalara hazırlatıl zorunludur. YÜKLENC tarafından, sözlemenin imzası ve yer teslimini müteakiben geçici kabule, 1 ayda bir hazırlanacak ÇYP Uygulama Raporları, Çevre ve Orman Bakanlıı na/lgili Valilie/Dünya Bankasına iletilmek üzere SAHBNE sunmakla yükümlüdür. YÜKLENC, raporlama döneminin bitiminden itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde SAHBNE ibraz etmekle yükümlüdür. Eer, ÇYP Uygulama Raporları SAHBNE zamanında ibraz edilmemi ise, rapor baına TL (bebinlira) bedeli YÜKLENCNN hak ediinden kesilecektir. Çevre Mevzuatı gereince uyul gerek yükümlülüklere, YÜKLENCNN uymadıı SAHBNCE, Çevre ve Orman Bakanlıınca/lgili Valilikçe veya üçüncü ahıslar tarafından tespit edilmesi durumunda tüm sorumluluk YÜKLENCYE ait olacaktır. 3

4 154 kv (BERKE-KZLER)BR-OSMANYE OSB TM EH BÖLÜM - 2 ÖNLEMLER PLANI 4

5 154 kv (BERKE-KZLER)BR-OSMANYE OSB TM EH 1. ÖNLEMLER PLANI Bu bölümde, 154 kv (Berke-kizler)Br-Osmaniye OSB TM EH PTD Raporu nda belirlenmi olan, yapımı planlanan projenin önemli olumsuz etkilerini önlemek, kabul edilebilir seviyelere indirmek ya da telafi etmek için alınacak yapılabilir (fizibil) ve maliyet-etkin önlemler sunulmaktadır. Kullanım kolaylıı salamak amacıyla, projenin her aanda alınacak etki azaltıcı önlemler tablo formatında (Tablo 2.1) sunulmaktadır. Önlemler Planı aaıdaki konuları kapsayacak ekilde düzenlenmitir: 5

6 154 kv (BERKE-KZLER)BR-OSMANYE OSB TM EH Tablo 2.1. Önlemler Planı Aama Konu Alınacak Önlemler (***) Maliyet Sorunlu Kurum (**) Tesis Öncesi Tesis Kesin projenin oluturul Heyelan ve toprak kay nedeniyle oluabilecek stabilite problemlerinin önüne geçebilmek amacıyla jeolojik etütler yapılacaktır. Kültür ve Turizm Koruma ve/veya Geliim Bölgesi varsa bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlıı ile görüülecektir. Peyzaj etkisi Görsel açıdan önem taıyan doal ya da kültürel özellii bulunan alanlarının civarı antiye alanı olarak seçilmeyecektir. EH nın geçecei güzergahta mümkün olduunca geni görü açıları salayan perspektiflerden kaçınılacaktır. Doal özelliklerin salayacaı perdeleme olanaından yararlanılacaktır. Kültürel ve tarihi deerler Toz partikül madde (i makinelarının hareketinden ve egzozundan kaynaklanacak toz) Kültürel özellii bulunan alanların civarı antiye alanı olarak seçilmeyecektir Herhangi bir kültür varlıına rastlanıl halinde ilgili kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları na haber verilecektir. Kuru mevsimlerde sulama yapılacaktır Gerektiinde toz maskesi ve gözlük kullanılacaktır Kamyonların üstü örtülecek ve hız sınırı getirilecektir Mümkün olduunca yeni ve bakımlı araçlar kullanılacaktır Toz emisyonlarının sınır deerin altında ol nedeniyle baka bir önleme gerek duyulmamaktadır Ek maliyet Ek maliyet Ek maliyet yok Yüksek deil Etüt ve kamulatırma çalımaları ile birlikte Etüt ve kamulatırma çalımaları ile birlikte Biti Kesin projelerin (antiye yerinin tespit edilmesi) 6

7 154 kv (BERKE-KZLER)BR-OSMANYE OSB TM EH Aama Konu Alınacak Önlemler (***) Maliyet Sorunlu Kurum (**) Tesis Gürültü (i makinelarından kaynaklanacak gürültü) antiyelerden kaynaklanacak atıksu alanlarından ve antiyelerden kaynaklanacak katı ve tehlikeli atıklar Sürekli antiye gürültüsünün (gündüz) 70 dba altında ol salanacaktır. Çalımalar gündüz 07:00 ve akam 19:00 arasında gerçekletirilecektir. Ek çalıma süresi gerekli olduu durumlarda yerel yönetimlere bu durum 1 hafta öncesinden bildirilecektir. Yakındaki yerleimlerde oturanlar i çalının süresi konusunda bilgilendirilecektir. Gerektii hallerde taınabilir paravan kullanılacaktır. Mümkün olduunca yeni ve düük ses seviyesine sahip araçlar kullanılacaktır Gerektiinde içilerin kulak koruyucuları kullan salanacaktır. Atıksu Organize Sanayi Bölgesi Kanalizasyon sistemine verilecektir. Katı atıklar ve i atıkları ayrı ayrı toplanacak veya lisanslı bir geri kazanım tesisi tarafından alınmaları salanacaktır alanında biyolojik olarak parçalanamayan hiçbir atık bırakılmayacaktır Ya, boya vb. gibi atıklar sızdırmaz, metal ve etiketli bir geri kazanım tesisi tarafından alınmaları salanacaktır Ek maliyet Ek maliyet Belediye ve/veya lisanslı bir geri kazanım tesisine balı olarak deimekle birlikte yüksek deil Belediyeler Belediyeler Biti 7

8 154 kv (BERKE-KZLER)BR-OSMANYE OSB TM EH Aama Konu Alınacak Önlemler (***) Maliyet Sorunlu Kurum (**) Biti Tesis Habitat bozul ve/veya kaybı Direk ayakları çukurlarının açıl sırasında üst toprak sıyrılıp toplanacaktır, iletim direi tesis edildikten sonra üst toprak yeniden yüzeye yayılacaktır Hafriyat ilemleri sırasında çıkacak malzeme dolgu ilemleri ve araziyi düzlemek için kullanılacaktır ve hafriyat atıı olumayacaktır Budanmı otsu doku yangın riski bulunmayan alanlarda alama geri serilerek yeni habitatlar yaratılacaktır Toprak yüzeyine hiçbir ekilde katı atık ve sıvı atık dearj edilmeyecektir Özellikle su kenarlarına çöp/atık depolama yapılmayacaktır Ek maliyet Tesis Floristik dokuda bozukluk ve tarım ürünlerinin kaybı Üst toprak i ardından tekrar orijinal formunda serilecektir. Bitki örtüsü kesilecek yada budanacaktır. Hiçbir ekilde herbisit kullanılmayacaktır. Servis yolları boyunca yapılacak budamalar ile bitkilerin kök, tohum, yumru, soan gibi kısımları korunacaı için bitki çeitlilii açısından bir tehdidin olu önlenmi olacaktır Mümkün olduunca hasat ve ekim dönemlerinde çalıma yapılmayacaktır Tarımsal ürünlere verilen zarar yüklenici firma tarafından karılanacaktır Tarım alanlarında i alanı çevrilecektir Ek maliyet Fauna elemanlarının korun Elektirik direklerine kukonmazlar yerletirilecektir Çalımaların hiçbir aanda pestisit kullanılmayacaktır süresince fauna geçici olarak çalımalardan Yüksek 8

9 154 kv (BERKE-KZLER)BR-OSMANYE OSB TM EH Topraklama, salık, güvenlik ve eitim etkilenecektir Hattın etki alanı içine herhangi bir koruma alanı girmedii için baka bir önleme gerek duyulmamıtır Çalıanlara tüm gerekli koruyucu ekipman salanacaktır Dikkat, Girilmek Yasaktır, vb gibi uygun levhalar koyulacaktır Personele yangınla mücadele, yüksekte çalıma, ilk yardım vb. eitimler verilecektir Ek maliyet Aama Konu Alınacak Önlemler (***) Maliyet Sorunlu Kurum (**) Biti letme Kapanı (*) Salık ve güvenlik Hat bakımı yapacak ekipler, elektrik güvenlii, yangınla mücadele, yüksekte çalıma ve ilk yardım gibi konularda eitim almı kiilerden oluacaktır Her direkte uyarı levhaları ve tırmanma engelleri bulunacaktır Yangın riski ve korona etkisi Elektromanyetik Alan (EMA) Toz-partikül madde ( makinelarının hareketinden ve egzozundan Tellere yaklaıp tehlike yarat ihtimali ola bitkiler tespit edilecek ve budama çalımaları yapılacaktır Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmelii nde belirtilen yangın güvenlii esaslarına göre kurulacak hat, düzenli olarak kontrolden geçirilecek ve gerekli bakım, onarım ve yenileme çalımaları yapıacaktır Türk Standartları Enstitüsü nün nsanların Elektromanyetik Alanlara Maruz Kal-Düük Frekanslar (0 Hz- 10 Hz) adlı standardında belirlenen sınır deerin altında kalınacaktır Bu dorultuda alınan her malzemenin manyetik alan deeri test edilecektir Direklerin tesisi aana olduu gibi sökümü sırasında da önemli mikatda toz oluumu beklenmemektedir aa için belirlenmi olan bütün önlemler Ek maliyet Ek maliyet Yüksek deil Yüksek deil lgili Tarım l Müdürlükleri Hattın iletmeye alın Hattın iletmeye alın Hattın iletmeye alın Hattın ekonomik tamamladıktan sonra Hattın ekonomik tamamla Hattın ekonomik tamamla Hattın ekonomik tamamla na 9

10 154 kv (BERKE-KZLER)BR-OSMANYE OSB TM EH kaynaklanacak toz) (sulama yapılacak, kamyonların üzeri örtülecek ve hız sınırı getirilecek vb.) bu aama için de geçerlidir Aama Konu Alınacak Önlemler (***) Maliyet Sorunlu Kurum (**) Biti Kapanı (*) Gürültü ( makinelarından kaynaklanacak gürültü) antiyelerden kaynaklanacak atıksu alanlarından ve antiyelerden kaynaklanacak katı ve tehlikeli atıklar Toprak ve bitki örtüsü Sürekli antiye gürültüsünün (gündüz) 70 dba altında ol salanacaktır Çalımalar gündüz 07:00 ve akam 19:00 arasında gerçekletirilecektir. Yakındaki yerleimlerde oturanlar i çalının süresi konusunda bilgilendirilecektir Ek maliyet Atıksu OSB kanalizasyon sistemine verilecektir. Yüksek deil Katı atıklar, hurda malzeme ve i atıkları ayrı ayrı toplanacak belediye veya lisanslı bir geri kazanım tesisi tarafından alınmaları salanacaktır alanında biyolojik olarak parçalanamayan hiçbir atık bırakılmayacaktır Ya, boya vb. gibi atıklar sızdırmaz, metal ve etiketli bir geri kazanım tesisi tarafından alınmaları salanacaktır Eimin dik ve yüzey örtüsünün bulunmadıı bölgelerde i çalımaları dıktan sonra doal bitki örtüsünden seçilen türler ile yüzey yeniden bitkilendirilecektir (tohumlama ve gerekiyorsa malçlama) çalımaları sırasında bitki örtüsündeki yıpranma, ezilme kırılma vb. Hasarları önlemek amacıyla belirlenen koridorların dıında araç ve insan trafii olmayacaktır, servis yolları kapatılacaktır Belediye ve veya lisanslı bir geri kazanım tesisine balı olarak deimekle birlikte yüksek deil Belediyeler Belediyeler Hattın ekonomik tamamladıktan sonra Hattın ekonomik tamamladıktan sonra Hattın ekonomik tamamladıktan sonra Yüksek Hattın ekonomik tamamladıktan sonra na na na na 10

11 154 kv (BERKE-KZLER)BR-OSMANYE OSB TM EH Aama Konu Alınacak Önlemler (***) Maliyet Sorunlu Kurum (**) Biti Toprak ve bitki örtüsü Aır araçlar nedeniyle görülebilecek toprak sıkııklıı i ardından yapılacak olan arazi islahı sırasında topraın kabartıl ve gözenekli bir yapıda bırakıl suretiyle önlenecektir Yüksek Hattın ekonomik tamamladıktan sonra ileri dıktan sonra ve bitki örtüsü tutana Kapanı (*) Arazi islahı Direk ayaklarının kazılmaya balanndan önce bitkisel toprak (10 30 cm) sıyrılacaktır Direk ayaklarının bulunduu beton kalıplar çıkarılacak ve belediye ya da lisanslı bir i atıkları bertaraf/geri dönüüm tesisi tarafından alın salanacaktır. Beton kalıpların çıkndan kaynaklanacak boluk satın alınacak agrega ya da kayaç malzeme ile doldurulacak, üstü direk ayaklarının doldurul sırasında kullanılan alt toprak ve bitkisel toprak ile kaplanacaktır. Bitkisel toprak miktarının yetersiz ol halinde satın alınmı olan bitkisel topraktan takviye yapılacaktır Doldurulan alanın daha sonra çökebilecei göz önünde bulundurularak bitkisel toprak yer seviyesini yaklaık 10 cm geçecek ekilde yerletirilecektir Yüksek Hattın ekonomik tamamladıktan sonra na Hattın iletmeye kapatılnın ardından gerek duyulmayacak servis yolları gerekli görülmesi halinde ya da yöre halkının / belediyenin talebine göre kapatılacaktır 11

12 154 kv (BERKE-KZLER)BR-OSMANYE OSB TM EH Aama Konu Alınacak Önlemler (***) Maliyet Sorunlu Kurum (**) Biti Kapanı Arazi islahı Ayrıca bu çalımalar sırasında sınırlı bir miktar gürültü oluumu söz konusu olacaktır. Ancak bunlar çevresel açıdan rahatsız edici olmayacaktır Yüksek Hattın ekonomik tamamladıktan sonra na (*) Kapanı aa, faaliyetin ekonomik tamamladıı ve enerji iletim hattının sökülmesi durumunun gündeme geldii koullar dâhilinde deerlendirilmitir. Hattın ekonomik tamamlanın ardından yenilenmesi suretiyle faaliyetine devam etmesi kararı alındıı takdirde, yeni hat için ÇED Yönetmelii kapsamında belirlenen hususlar dorultusunda çalımalar yürütülecektir. ** Söz konusu ilerin herhangi bir ye (Taerona) devredilmesi durumunda geçerlidir. Aksi halde olarak tanımlanan sorumluluklar a ait olacaktır. *** Söz konusu önlemler alınırken ilgili tüm Yönetmeliklere Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliinin Kontrolü Yönetmelii, Su Kirlilii Kontrolü Yönetmelii, Çevresel Gürültünün Deerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmelii, Laım Mecrası nası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik, Katı Atıkların Kontrolü Yönetmelii, Toprak Kirliliinin Kontrolü Yönetmelii, Hafriyat Topraı, ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmelii, Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelii ne ve Tehlikeli Atıkların kontrolü Yönetmelii, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmelii, Salıı ve Güvenlii Yönetmelii, Güvenlik ve Salık aretleri Yönetmelii, Kiisel Koruyucu Donanımların yerlerinde Kullanıl Hakkında Yönetmelik, Ekipmanlarının Kullanımında Salık ve Güvenlik artları Yönetmelii, vb.) uyulacaktır. 12

13 154 kv (BERKE-KZLER)BR-OSMANYE OSB TM EH BÖLÜM - 3 ZLEME PLANLARI 13

14 154 kv (BERKE-KZLER)BR-OSMANYE OSB TM EH 3. ZLEME PLANLARI Çevresel izleme, projenin uygulan aanda, anahtar çevresel hususlar hakkında, özellikle alınmı önlemlerin etkinlii ve projenin çevresel etkileri konusunda bilgi salar. Bu bilgiler ise, proje sahibi ve denetim mekaniz için, proje denetiminin bir parçasını oluturan önlemlerin baarısını deerlendirmeye ve gerekli olduu zamanlarda doru eylemlere izin verebilmeye imkan tanır. Böylece ÇYP, izlemenin amaçlarını ve izlemenin tiplerini, PTD Raporu içinde tanımlanmı olan etki deerlendirmeleri ve ÇYP içinde tanımlanmı olan önlem ölçütleri ile baıntı kurarak tanımlar. 14

15 154 kv (BERKE-KZLER)BR-OSMANYE OSB TM EH Tablo 3.1. zleme Planı Aama Konu zlenecek Nedir? Tesis Öncesi Kesin Projelerin oluturul Peyzaj Etkisi Detaylı Jeolojik yapı Kültür ve Turizm Koruma ve Geliim Bölgesi Planı Görsel yapıya etki Nerelerde Nasıl zlenecek/izleme ekipmanlarının çeitleri? Ne Zaman izlenecekölçümlerin sıklıı/sürekli ölçüm? Arazi Jeolojik Etütler Etüt çalımaları boyunca Turizm ve Kültür Bakanlıı Güzergah boyunca ve antiye alanında Neden Stabilite problemlerinin çözülmesi Görümeler Aylık Dier planlarla uyumsuzluun önlenmesi Görsel / Bakı analizi Etüt çalımaları boyunca /antiye yeri seçiminde Doal ya da kültürel özellii bulunan alanların korun Maliyet Kontrol Eden Kurum Etüt ve kamulatırma çalımaları ile birlikte Etüt ve kamulatırma çalımaları ile birlikte Biti Kesin projelerin (antiye yerinin tespit edilmesi) 15

16 154 kv (BERKE-KZLER)BR-OSMANYE OSB TM EH Aama Konu zlenecek Nedir? Nerelerde Nasıl zlenecek/izleme ekipmanlarının çeitleri? Ne Zaman izlenecekölçümlerin sıklıı/sürekli ölçüm? Neden Maliyet Kontrol Eden Kurum Biti Kültürel ve Deerler Güzergah üzerinde tespit edilmi ve rastlanabilecek yeni kültür varlıkları Güzergah üzerinde 50 km lik i koridoru boyunca Görsel Kültür varlıına rastlan durumunda bir arkeolog tarafından sürekli olarak izlenecektir Kültür varlıklarının korun ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu na uyumun salan Herhangi bir kültür varlıına zarar verilmemes i durumunda yüksek deil l Kültür ve Turizm Müdürlüü (Bir kültür varlıına rastlan halinde kontrol edilecek) çalımalar ının Tesis Tozpartikül madde Gürültü makinelarının hareketinden ve egzozondan kaynaklanacak toz Gürültü seviyesi alanlarında ve kamyon güzergahında Yerlein yakınlarında ve i alanlarında Görsel Yakın yerleimlerde yapılacak görümeler Taınabilir ses basınç seviyesi ölçer ile gürültü seviyesi ölçümü Yakın yerleimlerde yapılacak görümeler Koruyucu ekipman kullanımı için görsel süresi boyunca gerekli olduu durumlarda / ikayet üzerine alanlarında aylık Yerleim yakınlarında halkın ikayetleri üzerine Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirlilii nin Kontrolü Yönetmelii ne uyulnın salan Çevresel Gürültünün Deerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmelii ve çi Salıı ve Güvenlii Yönetmelii ne uyulnın salan kapsamında ) Yüksek deil l Çevre ve Orman Müdürlüü l Çevre ve Orman Müdürlüü çalımalar ının çalımalar ının 16

17 154 kv (BERKE-KZLER)BR-OSMANYE OSB TM EH Aama Konu zlenecek Nedir? Nerelerde Nasıl zlenecek/izleme ekipmanlarının çeitleri? Ne Zaman izlenecekölçümlerin sıklıı/sürekli ölçüm? Neden Maliyet Kontrol Eden Kurum Biti antiyelerden kaynaklanacak atıksu Atıksular Yerel atıksu ebekesinde Belediyenin atıksu arutma tesisinde gerçekletirilecek ölçüm ve analizlerle Belediyenin rutin ölçüm peryotları süresince Su Kirlilii Kontrolü Yönetmelii ne uyumun salan Belediyeler çalımaları çalımalar ının Tesis alanlarından ve antiyelerden kaynaklanacak katı ve tehlikeli atıklar Katı atıkların geri kazanım ve yeniden kullanım için ayrıl, Belediye nin çöp alanında bertaraf edilmesi Tehlikeli atıkların ayrı konteynerlarda toplan ve lisanslı bir irket tarafından bertaraf edilmesi ve antiye alanlarında Görsel Haftalık Aylık Habitatların korun ve Katı Atıkların Kontrolü Yönetmelii ve Toprak Kirliliinin Kontrolü Yönetmelii ne uyumun salan Dier atıklardan ayrı konteynerlarda toplanan Tehlikeli atıkların Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmelii ve Atık Yaların Kontrolü Yönetmelii ne uygun biçimde bertarafını salamak için Belediye veya lisanslı bir geri kazanım tesisine balı olarak deimekle birlikte yüksek deil Lisanslı bir geri kazanım tesisine balı olarak deimekle birlikte yüksek deil Belediyeler l Çevre ve Orman Müdürlüü çalımaları çalımalar ının 17

18 154 kv (BERKE-KZLER)BR-OSMANYE OSB TM EH Aama Konu zlenecek Nedir? Tesis Erozyon, takın ve yangın riski Habitat bozul ve/veya kaybı Erozyon kontrolü Su kalitesi Habitatların bozul Kazıdan çıkan malzemenin uygun ekilde depolan Nerelerde Erozyon görülebilecek yamaç alanlarda Erozyon riski görülen / su yüzeylerine sediman taınım riski olan i alanlarında koridorunda alanlarında Nasıl zlenecek/izleme ekipmanlarının çeitleri? Görsel Görsel koridorunda atık bırakılma (Görsel) Bozulan habitatların eski haline getirilmesi (Görsel) Parametrele r Ne Zaman izlenecekölçümlerin sıklıı/süre kli ölçüm? Aylık Haftalık / iddetli yamurlard an sonra Haftalık 3-4 Hafta Neden Topraın korun Görsel ve fiziksel kirliliin önlenmesi Doal bitki örtüsü üzerine etkilerin telafı edilmesini salamak, alanın doaya yeniden kazandırılna katkıda bulunmak için Hafriyat atıı oluumunun önlenmesi doal bitki örtüsünün korun ve görsel-fiziksel kirlilik yaratmamak için Maliyet Yüksek deil Yüksek Kontrol Eden Kurum l Çevre ve Orman Müdürlüü Biti çalımalar ının çalımalar ının Sıyrılan üst topraın depolan Arazi Görsel 3-4 Hafta Üst toprak kaybının engellenmesi ve habitat yaratmak için 18

19 154 kv (BERKE-KZLER)BR-OSMANYE OSB TM EH Aama Konu zlenecek Nedir? Tesis Floristik dokuda bozukluk ve tarım ürünlerinin kaybı Fauna elemanlarının korun Topraklama, salık ve güvenlik Bitki örtüsü Tarım ürünleri üzerine etki Fauna elemanları Salık ve güvenlik konuları Nerelerde alanlarında koridorunda koridorunda alanlarında Nasıl zlenecek/izleme ekipmanlarının çeitleri? Görsel Tarım yapan kiilerle görümeler Güzergah boyunca gerekli yerlerde kukonmazların takıl (Görsel) Parametrele r Ne Zaman izlenecekölçümlerin sıklıı/süre kli ölçüm? Haftalık Halkın ikayetleri üzerine çalımaları boyunca Neden Bitkilerin uygun biçimde budan, ilaç kullanılma ve kök yapısının korun, böylece alanın eski formuna kavu Tarımsal ürün kayıplarını önlemek, maddi zararları karılamak Kuların tellere yuvalannı engellemek Görsel Günlük çi Salıı ve Güvenlii Yönetmelii ne uyumun salan Maliyet Tarım alanlarına zarar verilmemesi durumunda yüksek deil Kontrol Eden Kurum Tarım l/lçe Müdürlükleri Yüksek Biti çalımalar ının çalımalar ının çalımalar ının letme Salık ve Güvenlik Salık ve güvenlik konuları Bakım elemanları / güzergah boyunca enerji iletim hattında Görsel Bakım çalımaları nda 6 ayda bir Salıı ve Güvenlii ile ilgili tüm yönetmeliklere uyumun salan Hattın iletmeye alın Hattın ekonomik 19

20 154 kv (BERKE-KZLER)BR-OSMANYE OSB TM EH Aama Konu zlenecek Nedir? letme Kapanı Yangın riski ve korona etkisi Elektromanyetik alan Toz-partikül madde Elektrik tellerine yaklaarak tehlike oluturan bitkisel dokunun kontrolü Hattın düzenli olarak teknik kontrolden geçirilmesi, onarım ve yenileme çalımaları EMA makinelarının hareketinden ve egzozundan kaynaklanaca k toz Nerelerde Hat güzergahı boyunca Hat güzergahı boyunca alanlarında ve kamyon güzergahında Nasıl zlenecek/izleme ekipmanlarının çeitleri? Kontrol ekipleri ve/veya orman iletme efliklerinin kontrolleri ile Kontrol ekipleri tarafından tapılan teknik testler ve standart bakım çalımaları ile Manyetik alan testleri Görsel Yakın yerleimlerde yapılacak görümeler Parametrele r Ne Zaman izlenecekölçümlerin sıklıı/süre kli ölçüm? Altı ayda bir Halkın ikayetleri üzerine süresi boyunca gerekli olduu durumlarda / ikayet üzerine Neden Yangın riski nedeniyle Elektrik Kuvvetli Akın Tesisleri Yönetmelii nde belirlenen yangın güvenlii esaslarına uyul, bozulan yıpranan bölümlerin onarımı, kaza riskini azaltmak ve kesintileri önleyebilmek için EMA nedeniyle insanların etkilenme riskini azaltmak / engellemek Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliinin Kontrolü Yönetmelii ne uyulnın salan Maliyet Kontrol Eden Kurum (Orman Bölge Müdürlüü n ün onayı ile) l Çevre ve Orman Müdürlüü Hattın iletmeye alın Hattın iletmeye alın Hat ekonomik tamamladıkta n sonra Biti Hattın ekonomik Hattın ekonomik na 20

21 154 kv (BERKE-KZLER)BR-OSMANYE OSB TM EH Aama Konu zlenecek Nedir? Kapanı Gürültü antiyelerden kaynaklanacak atıksu alanlarından ve antiyelerden kaynaklanacak katı ve tehlikeli atıklar Gürültü seviyesi Atık suların foseptiklerden çekilmesi Katı atıkların, hurda malzemenin geri kazanımı ve yeniden kullanımı için ayrıl, Belediye nin çöp alanında bertaraf edilmesi Nerelerde Yerleim alanlarında ve i alanlarında Fosseptik tanklarında söküm ve antiye alanlarında Nasıl zlenecek/izleme ekipmanlarının çeitleri? Taınabilir ses basınç seviyesi ölçer ile gürültü seviyesi ölçümü Yakın yerleimlerde yapılacak görümeler Koruyucu ekipman kullanımı için görsel Parametrele r Ne Zaman izlenecekölçümlerin sıklıı/süre kli ölçüm? alanlarında aylık Yerleim yakınlarınd a halkın ikayeti üzerine Neden Çevresel Gürültünün Deerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmelii ve çi Salıı ve i Güvenlii Yönetmelii ne uyulnın salan Görsel Haftalık Fosseptik tankların haftalık boaltılarak Su Kirlilii Kontrolü ve Toprak Kirlilii nin Kontrolü Yönetmelii ne uyumun sala Görsel Haftalık Habitatların korun ve Katı Atıkların Kontrolü Yönetmelii ve Toprak Kirliliinin Kontrolü Yönetmelii ne uyumun salan Maliyet Yüksek deil Belediye ve lisanslı bir geri kazanım tesisine balı olarak deimekle birlikte yüksek deil Kontrol Eden Kurum l Çevre ve Orman Müdürlüü Belediyeler Hat ekonomik tamamladıkta n sonra Hat ekonomik tamamladıkta n sonra Hat ekonomik tamamladıkta n sonra Biti na na na 21

22 154 kv (BERKE-KZLER)BR-OSMANYE OSB TM EH Aama Konu zlenecek Nedir? Kapanı alanlarından ve antiyelerden kaynaklanacak katı ve tehlikeli atıklar Toprak ve bitki örtüsü Arazi islahı Tehlikeli atıkların ayrı konteynerlard a toplan ve lisanslı bir irket tarafından bertaraf edilmesi Toprak ve bitki örtüsü Yüzey örtüsü, arazi islahı amacıyla yapılan çalımalar Nerelerde söküm ve antiye alanlarında Hat güzergahı boyunca Hat güzergahı boyunca Nasıl zlenecek/izleme ekipmanlarının çeitleri? Görsel Aylık Parametrele r Ne Zaman izlenecekölçümlerin sıklıı/süre kli ölçüm? Neden Dier atıklardan ayrı konteynerlarda toplanan tehlikeli atıkların, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmelii ve Atık Yaların Kontrolü Yönetmelii ne uygun bir biçimde bertarafını salamak için Görsel Aylık Vejetasyon kaybının engellenmesi ve habitat oluturmak amacıyla Görsel Aylık Kullanılan arazinin eski haline geri getirilmesi, arazi islahı Maliyet Lisanslı bir geri kazanım tesisine balı olarak deimekle birlikte yüksek deil Kontrol Eden Kurum Belediyeler l Çevre ve Orman Müdürlüü Hat ekonomik tamamladıkta n sonra Yüksek deil Hat ekonomik tamamladıkta n sonra Yüksek deil Hat ekonomik tamamladıkta n sonra Biti na na na 22

TEA TÜRKYE ELEKTRK LETM A.. GENEL MÜDÜRLÜÜ

TEA TÜRKYE ELEKTRK LETM A.. GENEL MÜDÜRLÜÜ 154 kv YUSUFEL HES-TORTUM HES-OLTU TM EH TÜRKYE ELEKTRK LETM A.. GENEL MÜDÜRLÜÜ 154 kv YUSUFEL HES-TORTUM HES-OLTU TM EH ( ARTVN L-YUSUFEL LÇES-ERZURUM L-UZUNDERE-OLTU LÇELER ) ARTVN-ERZURUM ANKARA-HAZRAN

Detaylı

TEA TÜRKYE ELEKTRK LETM A.. GENEL MÜDÜRLÜÜ

TEA TÜRKYE ELEKTRK LETM A.. GENEL MÜDÜRLÜÜ 154 kv (ANTALYA-MANAVGAT)BR-GÜNDODU (YAVRUDOAN) TM EH TÜRKYE ELEKTRK LETM A.. GENEL MÜDÜRLÜÜ 154 kv (ANTALYA-MANAVGAT)BR-GÜNDODU (YAVRUDOAN) TM EH ( ANTALYA L-MANAVGAT LÇES ) ANTALYA ANKARA-HAZRAN 2008

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Bandırma RES- Akçalar TM EİH TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Bandırma RES- Akçalar TM Enerji İletim Hattı ÇEVRE YÖNETİM PLANI (BALIKESİR- BURSA İLLERİ) ( BALIKESİR- BURSA ) ANKARA

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Sorgun- Boğazlıyan TM EİH TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Sorgun- Boğazlıyan TM Enerji İletim Hattı ÇEVRE YÖNETİM PLANI (YOZGAT İLİ ) YOZGAT ANKARA MAYIS 2009 1 154 kv Sorgun-

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Hisar-Kazan EİH TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Hisar- Kazan EİH (154 kv Hisar- Kazan Enerji İletim Hattı) ÇEVRE YÖNETİM PLANI (ANKARA İLİ ) ANKARA ANKARA HAZİRAN 2009 1 154

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv (Paşalar-Kestel) Brş. - Yenişehir TM EİH TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv (Paşalar Kestel) Brş. Yenişehir TM Enerji İletim Hattı ÇEVRE YÖNETİM PLANI (BURSA İLİ) (BURSA) ANKARA

Detaylı

TEA TÜRKYE ELEKTRK LETM A.. GENEL MÜDÜRLÜÜ

TEA TÜRKYE ELEKTRK LETM A.. GENEL MÜDÜRLÜÜ 154 kv GERMENCK-TRE EH TÜRKYE ELEKTRK LETM A.. GENEL MÜDÜRLÜÜ 154 kv GERMENCK-TRE EH ( AYDIN L-GERMENCK-ZMR L-TRE LÇELER ) AYDIN-ZMR ANKARA-HAZRAN 2008 1 154 kv GERMENCK-TRE EH BÖLÜM - 1 GENEL LKELER 2

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv PANCAR TM (İZMİR İLİ ) İZMİR ANKARA-OCAK 2009 154 kv PANCARTM BÖLÜM - 1 GENEL İLKELER 1 154 kv PANCARTM Çevresel Yükümlülük ve İlkeler 2872 sayılı Çevre

Detaylı

TEA TÜRKYE ELEKTRK LETM A.. GENEL MÜDÜRLÜÜ

TEA TÜRKYE ELEKTRK LETM A.. GENEL MÜDÜRLÜÜ TÜRKYE ELEKTRK LETM A.. GENEL MÜDÜRLÜÜ ( KASTAMONU L-NEBOLU LÇES ) NEBOLU ANKARA-HAZRAN 2008 1 BÖLÜM - 1 GENEL LKELER 2 Çevresel Yükümlülük ve lkeler 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden yayımlanan

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ 154kV (Hirfanlı-Cihanbeyli)Brş.-KuluTM EİH TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154kV (Hirfanlı Cihanbeyli) Brş.- Kulu TM Enerji İletim Hattı ÇEVRE YÖNETİM PLANI ( Ankara- Konya ) ANKARA

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ 154 kv Ilgın TM TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Ilgın TM ÇEVRE YÖNETİM PLANI (KONYA İLİ ) ANKARA AĞUSTOS 2009 1 TEİAŞ 154 kv Ilgın TM BÖLÜM - 1 GENEL İLKELER 2 TEİAŞ 154

Detaylı

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Önerilen Projenin Olası Etkilerinin Tanıtımı Diyarbakır AAT Projesi,

Detaylı

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA GÜÇ KIRIKKALE ENERJİ İLETİM HATTI PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM VE İZLEME PLANI MGS PROJJE MÜŞAVİİRLİİK MÜHENDİİSLİİK TİİCARET LTD..ŞTİİ..

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 380 kv İZMİR HAVZA TM ÇEVRE YÖNETİM PLANI İZMİR İLİ, BERGAMA İLÇESİ, YUNTDAĞI (İSMAİLLİ KÖYÜ) BÖLGESİ ANKARA TEMMUZ 2014 Proje Sahibinin Adı: Türkiye

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv SELÇUK GIS TM (GAZ İZOLELİ SİSTEM TRAFO MERKEZİ) ÇEVRE YÖNETİM PLANI İZMİR İLİ, SELÇUK İLÇESİ ANKARA AĞUSTOS 2015 Proje Sahibinin Adı: Türkiye Elektrik

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 380 kv MANAVGAT TM ÇEVRE YÖNETİM PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ANKARA OCAK 2016 i 380 kv MANAVGAT TM ÇYP Proje Sahibinin Adı: Türkiye Elektrik İletim A.Ş.

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (GAZ İZOLELİ SİSTEM TRAFO MERKEZİ) (İSTANBUL İLİ, KAĞITHANE İLÇESİ) ANKARA-AĞUSTOS 2009 (Final) 154 kv ÇAĞLAYAN GIS TRAFO MERKEZİ Proje sahibi Adresi Türkiye

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Küçükbakkalköy GIS TM Kadıköy GIS TM Yeraltı Kablosu ÇEVRE YÖNETİM PLANI İstanbul ili, Kadıköy ve Üsküdar ilçeleri ANKARA MAYIS 2014 Proje Sahibinin

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 380 kv MALTEPE GIS TM - KARTAL GIS TM YER ALTI KABLOSU ÇEVRE YÖNETİM PLANI (İSTANBUL İLİ, MALTEPE, PENDİK ve KARTAL İLÇELERİ) ANKARA-HAZİRAN 2010 380kV MALTEPE

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv YAKUPLU GIS TM (GAZ İZOLELİ SİSTEM TRAFO MERKEZİ) ÇEVRE YÖNETİM PLANI İSTANBUL İLİ, BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ ANKARA MAYIS 2014 Proje Sahibinin Adı: Türkiye

Detaylı

Güvenli çalışma uygulamalarını sağlamak Şikâyet mekanizmasını oluşturmak,

Güvenli çalışma uygulamalarını sağlamak Şikâyet mekanizmasını oluşturmak, ÖZEL TEKNİK Çevresel ve sosyal yönetim eylemlerine ÇEVRE VE SOSYAL Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Planı kapsamında yer alan tüm format, ŞARTNAME VE rehberlik ve yapım aşamasında YÖNETİM plan ve dokümanların

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 380 kv VAN TRAFO MERKEZİ (VAN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KALECİK KÖYÜ) ANKARA-TEMMUZ 2009 (Revize) 380 kv VAN TRAFO MERKEZİ Proje sahibi Adresi Türkiye Elektrik İletim

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (GAZ İZOLELİ SİSTEM TRAFO MERKEZİ) (İSTANBUL İLİ, PENDİK İLÇESİ) ANKARA-HAZİRAN 2010 380 kv KARTAL GIS TRAFO MERKEZİ Proje sahibi Adresi Türkiye Elektrik İletim

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv YILDIZTEPE TM - ÇAĞLAYAN GIS TM YER ALTI KABLOSU ÇEVRE YÖNETİM PLANI (İSTANBUL İLİ) ANKARA-AĞUSTOS 2009 (Final) YER ALTI KABLOSU ÇEVRE YÖNETİM PLANI

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

Mevcut şartlardaki çevrenin ve proje sahasının sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri Bölüm 2 de detaylı olarak sunulmuştur.

Mevcut şartlardaki çevrenin ve proje sahasının sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri Bölüm 2 de detaylı olarak sunulmuştur. 7. ÇEVRESEL ETKİLER 7.1. Mevcut Şartlardaki Çevrenin Özellikleri Önerilen tesisleri, Karadeniz bölgesi, Kastamonu ili sınırlarında, Kastamonu E31-a3 numaralı 1/25000 ölçekli haritada 4 634 000 4 636 000

Detaylı

1. Bütün Organizasyonlar için Risk De erlendirme ablonu... 2. Bütün Organizasyonlar için Yangın Riski De erlendirme ablonu...

1. Bütün Organizasyonlar için Risk De erlendirme ablonu... 2. Bütün Organizasyonlar için Yangın Riski De erlendirme ablonu... 1. Bütün Organizasyonlar için Risk Deerlendirme ablonu... 2. Bütün Organizasyonlar için Yangın Riski Deerlendirme ablonu... 3. Sıcak ler zin ablonu... 4. Organizatörler için Mekan Hakkında Soru Formu...

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (GAZ İZOLELİ SİSTEM TRAFO MERKEZİ) (İSTANBUL İLİ, PENDİK İLÇESİ) ANKARA-ARALIK 2010 380 kv KARTAL GIS TRAFO MERKEZİ Proje sahibi Adresi Türkiye Elektrik İletim

Detaylı

Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Ruhsat ve Denetim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii BRNC BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, LKE VE TANIMLAR Amaç Madde 1 - (1) Bu yönetmeliin amacı Avcılar Belediye Bakanlıı Ruhsat Denetim Müdürlüünün görev,

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Ümraniye GIS TM-Dudullu TM Yeraltı Kablosu ÇEVRE YÖNETİM PLANI İSTANBUL İLİ, ÜMRANİYE İLÇESİ ANKARA MAYIS 2014 Proje Sahibinin Adı: Türkiye Elektrik

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/599 23/06/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi ÖZ ALTINOVA GERİ DÖNÜŞÜM YAŞAR NİĞDELİOĞLU YENİ SANAYİ SİTESİ 13. SOK. NO:34 MERKEZ / KÜTAHYA İlgi: (a) 11/06/2014 tarihli ve 44771

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 380 kv KÜÇÜKBAKKALKÖY GIS TM - MALTEPE GIS TM YERALTI KABLOSU ÇEVRE YÖNETİM PLANI (İSTANBUL İLİ, ATAŞEHİR VE MALTEPE İLÇELERİ) ANKARA-ŞUBAT 2011 380kV KÜÇÜKBAKKALKÖY

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/55307 10.08.2015 Konu: Çevre İzin Konu Çıkarma/Kabul İRFAN ÇAPAN - ÇAPANOĞLU VARİL TİCARET ŞEKERPINAR MAH. BESTE SOK. NO:11 238 ADA 5 PARSEL ÇAYIROVA GEBZE/KOCAELİ İlgi: (a) 22.12.2011

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (GAZ İZOLELİ SİSTEM TRAFO MERKEZİ) (İSTANBUL İLİ, KADIKÖY İLÇESİ) ANKARA ŞUBAT 2010 154 kv KADIKÖY GIS TRAFO MERKEZİ Proje sahibi Adresi Türkiye Elektrik

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. ENERJİ İLETİM HATLARI PROJE TESİS VE ÇEVRE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. ENERJİ İLETİM HATLARI PROJE TESİS VE ÇEVRE DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. ENERJİ İLETİM HATLARI PROJE TESİS VE ÇEVRE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 154 kv AYRILIKÇEŞME GIS (GAZ İZOLASYONLU SİSTEM) ÇEVRE YÖNETİM PLANI OCAK, 2006 ELTEM-TEK ELEKTRİK TESİSLERİ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/51306 12.05.2015 Konu: Ünvan/Vergi Numarası Değişikliği CAN VARİL SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. ŞEKERPINAR MAH.MARMARA GERİ DÖNÜŞÜMCÜLER SİTESİ AYÇİÇEK SK.NO:40-42 ÇAYIROVA / KOCAELİ ÇAYIROVA/KOCAELİ

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların gürültüye maruz kalmaları sonucu

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1444 09/10/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi NİĞDE PLASTİK ANONİM ŞİRKETİ KARMA O.S.B. ANKARA YOLU ÜZERİ 9 KM BOR / NİĞDE İlgi: (a) 17/09/2012 tarihli ve 22401

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1757 31/01/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi HALİL KAYIKÇI KOZLUK MAH. 1 NOLU VAD. NO:3 ERENLER / SAKARYA İlgi: (a) 04/01/2013 tarihli ve 25276 sayılı e-başvurunuz.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/77 22/09/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi RAL GERİ DÖNÜŞÜM ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. -2 ORGANİZE SAN BÖL. ATATÜRK CADDESİ No: 25 TOPRAKKALE TOPRAKKALE / OSMANİYE İlgi: (a) 29/07/2013

Detaylı

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 7 Mart 2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazete 08.05.2008 Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik; kişilerin beden ve ruh sağlığını, huzur ve sükununu gürültü

Detaylı

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA POWER KIRIKKALE DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALİ PROJESİ MGS PROJJE MÜŞAVİİRLİİK MÜHENDİİSLİİK TİİCARET LTD.. ŞTİİ.. ANKARA HAZİRAN/2014

Detaylı

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında;

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında; İSTANBUL DA ÇEVRE KİRLİLİĞİ İstanbul da Çevre Kirliliği Su, Hava, Toprak ve Gürültü Kirliliği olarak 4 Bölümde ele alınmalıdır. İstanbul da Çevre Kirliliği konusunda İstanbul İl Çevre Müdürlüğü, Büyükşehir

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/48360 24.11.2014 Konu: Ünvan/Vergi Numarası Değişikliği HALİL KAYIKCI ATIK GERİ KAZANIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KOZLUK MAH. 1 NOLU CAD. NO:3 ERENLER/SAKARYA İlgi: 02.10.2014

Detaylı

BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI

BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI Sayfa i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... İİ TABLOLAR DİZİNİ... İİ ŞEKİLLER DİZİNİ... İİ 11. KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ... 1 11.1. GİRİŞ... 1 11.2. TÜRKİYE-YUNANİSTAN

Detaylı

154 kv ALSANCAK GIS (GAZ İZOLASYONLU SİSTEM) ÇEVRE YÖNETİM PLANI OCAK, 2006

154 kv ALSANCAK GIS (GAZ İZOLASYONLU SİSTEM) ÇEVRE YÖNETİM PLANI OCAK, 2006 TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. ENERJİ İLETİM HATLARI PROJE TESİS VE ÇEVRE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 154 kv ALSANCAK GIS (GAZ İZOLASYONLU SİSTEM) ÇEVRE YÖNETİM PLANI OCAK, 2006 ELEKTRİK TESİSLERİ MÜHENDİSLİK

Detaylı

MUĞLA BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ

MUĞLA BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ MUGLA BELEDİYESİ Seyh Mahallesi Belediye Sokak MUGLA Phone : +90 (252) 214 1846 Fax : +90 (252) 212 0718 MUĞLA BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI DOKAY-ÇED Çevre Mühendisliği Ltd.

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153 1) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve teklif faaliyetle ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak, ÇED Yönetmeliği gereğince

Detaylı

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bu çalışma Isparta İli Gelendost İlçesi, Avşar köyü 17-18 pafta 1917, 7342, 7346, 7250 nolu parseller içerisinde kalan alanı kapsamaktadır.

Detaylı

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA Doküman No: FR-34 Yayın Tarihi: 20.02.2010 Revizyon No: 3 Revizyon Tarihi: 26.12.2011 Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi 1. Sınıf gayri sıhhi müessese Çalışma Ruhsatı Faaliyet

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-155.01/139 12/06/2012 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi ABRA ATIK İLETİŞİM MAK. A.Ş. SARAY KERESTECİLER SİTESİ. 3. CAD. NO:37-39 KAZAN / ANKARA İlgi: (a) 27/05/2011 tarihli

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-155.01/188 06/03/2012 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi GÜLCAN METAL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Veliköy Sanayi Bölgesi, Osman Uzun Cad. ÇERKEZKÖY / TEKİRDAĞ İlgi: (a) 10/03/2011

Detaylı

İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil

İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil 18 Nisan 2014 İlgili mevzuat Tamamlanması gereken belgeler ÇED Çevre İzni Atıksu Bağlantı Belgesi Beyanlar Atık nakline ilişkin belgeler Emisyon ölçümleri Acil durum planları, MGBF ler Çevre görevlisi

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. ENERJİ İLETİM HATLARI PROJE TESİS VE ÇEVRE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. ENERJİ İLETİM HATLARI PROJE TESİS VE ÇEVRE DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. ENERJİ İLETİM HATLARI PROJE TESİS VE ÇEVRE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 380 kv YILDIZTEPE TM DAVUTPAŞA TM ENERJİ İLETİM HATTI YENİLEME (YER ALTI KABLOSU) ÇEVRE YÖNETİM PLANI OCAK,

Detaylı

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre Denetimi Ani, planlı, birleşik denetimler ve izlemeler yapılmaktadır. 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri kapsamında Hava, Su,

Detaylı

Eitim ve Öretim Bakanlıı. Panele Alınmak için Sözlemeli Okul Temizlik Çalıanı Bavurusu BLG FORMU VE TERM BANKASI

Eitim ve Öretim Bakanlıı. Panele Alınmak için Sözlemeli Okul Temizlik Çalıanı Bavurusu BLG FORMU VE TERM BANKASI Eitim ve Öretim Bakanlıı Panele Alınmak için Sözlemeli Okul Temizlik Çalıanı Bavurusu BLG FORMU VE TERM BANKASI Victoria Hükümetine ait okullarda i yapmaya devam etmek veya yeni i almak isteyen temizlik

Detaylı

TMMOB ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK DENETM UYGULAMA ESASLARI YÖNETMEL

TMMOB ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK DENETM UYGULAMA ESASLARI YÖNETMEL TMMOB ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK DENETM UYGULAMA ESASLARI YÖNETMEL AMAÇ: Madde 1- Mesleki denetim uygulamasının amaçları unlardır; 1.1- Teknik hizmet kalitesini yükseltmek, yapı ve tesis üretiminin

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI

ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ÇEVRE İZİNLERİ VE LİSANSLARI ASLI SEZER Çevre ve Şehircilik Uzmanı Tarih Sayı Yayımlandığı : 29.04.2009 27214 Yürürlüğe giriş: 01.04.2010 Olumsuz çevresel etkileri

Detaylı

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Nedir Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan

Detaylı

OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI. Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016

OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI. Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016 OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016 1 SUNUM PLANI Atıksu Mevzuatı OSB lerde Mevcut Durum OSB lerde Atıksu Sorunları

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/348 13/03/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EKOR KURŞUN METAL PLASTİK SAN VE TİC LTD ŞTİ KÜÇÜK SAN SİT D BÖL 42 CAD 4 ŞEHİTKAMİL ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP İlgi: (a) 12/02/2014

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1595 25/11/2013 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EFE ALÜMİNYUM SAN VE TİC LTD ŞTİ KIRKLARELİ ŞUBESİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 6.CAD NO:8 KIRKLARELİ MERKEZ

Detaylı

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU İçerik 1. GEREKÇE ve KAPSAMI... 2 2. KONUM... 3 3. MÜLKİYET DURUMU VE MERİ DURUMU... 4 4. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ...

Detaylı

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ²

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Çevre Danışmanlık Firmasının İsmi ve Logosu AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Tetkik Tarihi : Tetkik Saati : A - İŞLETME BİLGİLERİ Adı Adresi Faaliyet Konusu ÇKAGİLHY Kapsamındaki Yeri ÇED Mevzuatına Göre

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI 1) ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ: Adı Soyadı : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası : İşletme Sahibi (Yetkili Kişi) : 2) FİRMADA ATIK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KİŞİYE AİT BİLGİLER (İletişim

Detaylı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Risk Değerlendirme Yükümlülüğü İLKER KIYAK MAKİNA MÜHENDİSİ İSG UZMANI ( A SINIFI ) www.ilkmak.com Risk Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka

Detaylı

SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE

SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE Bu doküman, Söke Rüzgar Enerji Santrali Projesi nin (Söke RES) Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak

Detaylı

TEDA GENEL MÜDÜRLÜÜ ZMR ELEKTRK DAITIM MÜESSESE MÜDÜRLÜÜ NE

TEDA GENEL MÜDÜRLÜÜ ZMR ELEKTRK DAITIM MÜESSESE MÜDÜRLÜÜ NE TEDA GENEL MÜDÜRLÜÜ ZMR ELEKTRK DAITIM MÜESSESE MÜDÜRLÜÜ NE ------------------------ KAYMAKAMLIK MAKAMINA Tarih:.../.../ 200... ---------------- tarih ve -------- sayı ile projesi tasdik edilen -----------------------------------------

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT YÖNETİCİ ÖZETİ Düzce Valiliği ve Düzce Üniversitesi nin birlikte düzenlemiş olduğu

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete:28.7.2013-28721 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

www.saydamcevre.com.tr 2 www.saydamcevre.com.tr Hakkımızda Saydam Çevre olarak; 2014 yılında çevre sektöründe farklı mühendislik gruplarından deneyimli çevre, maden ve kimya mühendisleri ile çevre danışmanlık

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KIRŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYETLERİ : T.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Başvuruları (30.06.2013) İlimizde faaliyet gösteren işletmeler kuruluş aşamasında Müdürlüğümüze ÇED Yönetmeliği kapsamında başvuru yapmaktadır.

Detaylı

RÜZGAR ENERJ SANTRALLER VE ÇED

RÜZGAR ENERJ SANTRALLER VE ÇED RÜZGAR ENERJ SANTRALLER VE Mihrimah KOCABIYIK Çevre Mühendisi, EKO Çevre Danımanlık ve Mühendislik Ltd.ti, Bursa. e-posta: mkocabiyik@ekoced.com.tr Özet Yenilenebilir ve temiz enerji olan rüzgar enerji

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 )

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 ) SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 KONU: Atıksu Arıtma Tesisleri için İş Termin Planı GENELGE ( 2006/15 ) Çok çeşitli amaçlarla su kaynaklarına olan hızlı talep artışının karşılanması,

Detaylı

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 H.Bülent KADIOĞLU Çevre Mühendisi Golder Associates Sunum

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

Gürültü Yönetmeliği. (Resmi Gazete : 23.12.2003 Salı, Sayı: 25325 (Asıl))

Gürültü Yönetmeliği. (Resmi Gazete : 23.12.2003 Salı, Sayı: 25325 (Asıl)) Gürültü Yönetmeliği (Resmi Gazete : 23.12.2003 Salı, Sayı: 25325 (Asıl)) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, işçilerin

Detaylı

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ

GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ * GERÇEKLEŞTİRİLEN EĞİTİM FAALİYETLERİ 1.26 Aralık 2014 tarihinde Tekstil Üreticileri ile bir araya gelinerek, mevzuat ile ilgili sunum yapılmış, sektör temsilcilerinin görüşleri alınmıştır. 2.17 Aralık

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR

RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR 20.06.2012 Tarih ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 29.12.2012 Tarih ve 28512 Resmi Gazete Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE TANITIM DOSYASI VE ÇED RAPORU HAZIRLANMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE TANITIM DOSYASI VE ÇED RAPORU HAZIRLANMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE TANITIM DOSYASI VE ÇED RAPORU HAZIRLANMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ ANKARA-2006 İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ... 1 2 KAPSAM... 1

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı.

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006 çindekiler: Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. YILLIK ALI VE SATILARIN FORMLAR LE BLDRLMES HAKKINDA TEBL YAYIMLANDI

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/3069 08/12/2017 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - GERİ KAZANIM VE KOMPOST TESİSİ Ege Sokak. No: 5/1 Işıklar Köyü

Detaylı

LETME SORUMLULUU HZMET SÖZLEMES

LETME SORUMLULUU HZMET SÖZLEMES Madde 1) TARAFLAR: LETME SORUMLULUU HZMET SÖZLEMES Bi taraftan, dier taraftan aaıda belirtilen iletme sorumluluu hizmetini üstlenen.. bu sözlemenin taraflarını olutururlar. Sözlemenin devam eden bölümlerinde

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

SANAY SEKTÖRÜNDE ENERJ YÖNETM: ABD BRAHM LAÇ SANAY VE TC. A.. ÖRNE

SANAY SEKTÖRÜNDE ENERJ YÖNETM: ABD BRAHM LAÇ SANAY VE TC. A.. ÖRNE _ 889 SANAY SEKTÖRÜNDE ENERJ YÖNETM: ABD BRAHM LAÇ SANAY VE TC. A.. ÖRNE Murat TÜZEN zzet ENOL ÖZET 1912 yılında küçük bir eczane laboratuvarı olarak kurulan Abdi brahim laç, bugün Türk ilaç sektörünün

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.18.0.ÇYG. 0.09.01-155.01/55 22/08/2011 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi KONTAMİNE METAL GERİ KAZANIM SAN. TİC. LTD.ŞTİ. 2. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAYLACIK CAD. NO:10 SELÇUKLU / KONYA Selçuklu

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Rapor No: Rapor Hazırlama Tarihi: Ölçüm Tarihi: Firma/ĠĢletme Adı: Ölçümün yapıldığı ilgili standart veya metot: A. GENEL BĠLGĠLER 1) Tesis/işletmenin ticari unvanı, 2) Tesis/işletmenin adresi, 3) Tesis/İşletmenin

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

29 Aralık 2012 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28512 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

29 Aralık 2012 CUMARTESİ. Resmî Gazete. Sayı : 28512 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ 1 / 14 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: B.09.0.ÇED.0.10.01.00-150.01/1723 21/01/2014 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi MNC AKÜ METAL NAKLİYE KUYUMCULUK SAN. VE TİC. A.Ş. ASO 2 ŞUBESİ Eskişehir Yolu 42. km ASO 2. OSB 2011. Cad. No:25 (100524

Detaylı

2. BELEDİYENİN ADI, ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ (TELEFON, FAX VE E-POSTA ADRESİ)

2. BELEDİYENİN ADI, ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ (TELEFON, FAX VE E-POSTA ADRESİ) 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNUN (DEĞİŞİK 26/04/2006 TARİH VE 5491 SAYILI KANUNU) İLGİLİ HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE YETKİ DEVRİ YAPILMIŞ/YAPILACAK KURUMLARIN SUNMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER 1. YETKİ DEVRİ TALEBİNDE

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı