GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVENLİK BİLGİ FORMU"

Transkript

1 1. MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1. Madde/Karışım kimliği Maddenin adı Kimlik numarası Diğer tanımlama araçları Ürün kodu CAS numarası Eşanlamlılar Üre (AB numarası) KF_Urea_TY_TY Karbamit, Karbamidik Asit 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Gübre Belirlenmiş kullanımlar Tavsiye edilmeyen kullanımlar Bilinen yoktur Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri Şirket adı Acil Durum Koch Fertilizer, LLC 4111 E 37th Street North Posta kutusu 2219 Wichita, KS, Kimyasal Acil Durumlar için CHEMTREC i gündüz veya gece arayınız Meksika ABD/Kanada dışından (ödemeli arama kabul edilir) 1 / 7 Acil İlk Yardım Merkezi İtfaiye Zehir Danışma Merkezi ZARARLILIK TANIMLANMASI 2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması Fiziksel zararlar Sağlık zararları Çevresel zararlar Tehlike özeti Sağlık için tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. Bununla beraber,karışıma ya da maddeye(lere) mesleki olarak maruz kalınması ters sağlık etkilerine yol açabilir Etiket unsurları 11/12/2013 tarihli Maddeler ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik 28848'e göre etiketleme İçindekiler: Zararlılık işaretleri Uyarı kelimesi Zararlılık ifadeleri Önlem ifadeleri Tedbir Üre* Madde sınıflandırmayla ilgili kriterleri karşılamamaktadır. İyi endüstriyel hijyen uygulamalarını dikkate alınız.

2 Müdahale Depolama Bertaraf 2.3. Diğer zararlar İlave bilgiler Kullandıktan sonra ellerinizi yıkayın. Geçimsiz maddelerden uzakta depolayınız. Çöpleri ve atıkları yerel mercilerin kurallarına uygun olarak bertaraf edin. PBT ya da vpvb olan bir madde ya da karışım değildir. 3. BİLEŞİM/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 3.1. Madde Kimyasal adı Sınıflandırma: - % CAS-No. / EC No. Üre* / 7 Notlar Bileşimine dair yorumlar *Ağırlıkça %1'den az olan, zararsız bir topaklanma önleyici ajan ile muamele edilmiştir. 4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ İçerik bir gaz olmadığı sürece tüm konsantrasyonlar ağırlıkça yüzde şeklindedir. Gaz konsantrasyonları hacimce yüzde şeklindedir. Bu Güvenlik Bilgi Formu ürünün spesifikasyonu veya NPK değerleri hakkında gerenti teşkil etmez. NPK değerleri satış emirlerinde. Möüşteri faturalarında veya tedarikçiden temin edilen ürün spesifikasyonlarında yer alır İlk yardım önlemlerinin açıklaması Açık havaya çıkartın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun. Soluma Cilt ile temas Gözler ile temas Yutma 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler 5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ 5.1. Yangın söndürücüler Uygun söndürücü maddeler Uygun olmayan söndürücü maddeler 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar 5.3. İtfaiyecilere tavsiyeler Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler Özel yangınla mücadele prosedürleri Genel yangın zararları Temas eden yerleri sabun ve suyla yıkayın. Tahriş oluşur ve devam ederse doktora gidiniz. Göze toz kaçması: Gözlerinizi ovmayın. 15 dakika boyunca derhal bol miktarda suyla yıkayın. Eğer kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Yıkadıktan sonra tahrişin devam etmesi halinde doktora başvurun. Ağzı iyice çalkalayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun. Göz teması: Semptomlara tahriş, kızarma, korneanın yıpranması ve yırtılması dahildir. Deri teması: Az miktarda deri tahrişi. Toz boğazı ve solunum sistemini tahriş edebilir ve öksürüğe sebep olabilir. Semptomatik olarak tedavi edin. Sağlık personelinin ilgili malzeme(ler)den haberdar olduğundan ve kendilerini korumaları için gerekli önlemleri aldığından emin olun. Civardaki diğer maddeler için uygun bir yangın söndürme malzemesi kullanın. Bilinen yoktur. Yangınlar, tahriş edici, aşındırıcı ve/veya zehirli gazlar oluşturur. Yangına karşı mücadelede solunumu koruyucu aygıtın seçilmesi: İş yerindeki yangına karşı genel tedbirlere uyun. Yangın halinde bağımsız soluma aygıtı ve tam koruyucu giysi kullanılmalıdır. Eğer risk almadan yapabiliyorsanız konteynerleri yangın alanından uzaklaştırın. Toz oluşumunu önlemek için su spreyi kullanın, ısıyı absorbe edin, kapları serin tutun ve aleve maruz kalan materyali koruyun. Üre bir çok koşul altında yanıcı değildir. Ancak, yangın esnasında. Tahriş edici/toksik gazlar çıkabilir. Tozu çok yüksek sıcaklıklara maruz kaldığında parlayabilir ancak patlaması beklenmez (minimum parlama sıcaklığı (toz bulutu) = 900 derece C.

3 6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER 3 / Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri Acil durum personeli Toz solumaktan ve deriyle ve gözlerle temasından sakının. İyi bir havalandırma olduğundan emin olmayanlar için olunuz. Uygun koruyucu giysi giyin. Acil durumda müdahale eden kişiler için 6.2. Çevresel önlemler 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller 6.4. Diğer bölümlere atıflar 7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar 7.3. Belirli son kullanımlar SDS ile ilgili Bölüm 8 'de önerilen kişisel koruma kullanın. Eğer güvenlik tehlikesi yok ise, daha fazla sızıntı ve dökülme olmasını önleyiniz. Suyu kirletmeyiniz. Kanalizasyona, lağıma veya su yollarına girmemelidir. Herhangi bir riski yoksa malzemenin akışını durdurun. Toz çıkarmaktan sakının. Dökülenleri silip, elektrikli süpürgeyle alıp, atmak üzere uygun bir kaba koyunuz. Kirlenen alanın süpürülmesi gerekirse, ürün ile reaksiyona girmeyecek olan toz alıcı maddeleri kullanın. Topladıktan sonra kirlenmiş alanı su ile yıkayınız. Kazara dökülen sıvıyı asla tekrar kullanım için asla orjinal kabına geri koymayınız. Atıkların bertaraf edilmesi için Güvenlik Bilgi Formu Bölüm 13'a bakınız. Kişisel korunma için 8. bölüme bakın. Atıkların bertaraf edilmesi için Güvenlik Bilgi Formu Bölüm 13'a bakınız. Toz çıkmasından ve tozun dağılmasından kaçının. Toz solumaktan ve deriyle ve gözlerle temasından sakının. Ancak yeterli havalandırma olduğunda kullanılmalıdır. İyi endüstriyel hijyen uygulamalarını dikkate alınız. Toz çıkmasını kısıtlayan çalışma yöntemleri seçiniz. Is yerini temiz tutunuz. Kabı sıkıca kapalı tutun. İyi havalandırılan yerde depolayın. Serin, kuru yerde saklayın. Geçimsiz maddelerden uzakta depolayınız. Gübre 8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA 8.1. Kontrol parametreleri Mesleki maruz kalma sınır değerleri Biyolojik sınır değerleri Tavsiye edilen izleme prosedürleri Maruz kalma kılavuzları 8.2. Maruz kalma kontrolleri Uygun teknik kontroller İçindeki maddelere ilişkin maruz kalma sınırları not edilmiş değildir. İçerik madde(ler) ile ilgili biyolojik maruz kalma sınırları yoktur. Standart kontrol prosedürlere uyun. Standart kontrol prosedürlere uyun. Bireysel koruyucu önlemler, örneğin kişisel koruyucu donanım Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Göz/Yüz koruyucu Cildin korunması - Ellerin korunması - Diğer Solunum koruyucu Isıl zararlar Uygun havalandırma sağlayın. Çalışmaya Bağlı Maruz Kalma Sınırlarına dikkat edin ve toz soluma riskini alçaltın. Toz çıkması halinde sıkı sıkı saran koruyucu gözlük kullanın. Temas tehlikesi: Koruyucu eldiven kullanın. Uygun eldiven, eldiven dağıtıcısı tarafından tavsiye olunabilir. Temas tehlikesi: Deriyle her türlü temas olanağını önleyecek uygun giysiyi giyin. Eğer mühendislik kontrolleri hava ile taşınabilir konsantrasyonları tavsiye edilen maruziyet limitlerinin altında (uygulanabilir olduğunda) ya da kabul edilebilir bir seviyede (maruziyet limitlerinin belirlenmediği ülkelerde) muhafaza edemiyorsa onaylı bir respiratör kullanılmalıdır. Maruz kalınan konsantrasyonları bilinmiyor ise bağımsız dahili hava donanımlı solunum cihazı kullanın. Yetersiz havalandırma ya da tozu soluma riski olması halinde, partikül filtresi olan uygun bir solunum ekipmanı kullanın. Gerektiğinde, uygun termal koruyucu giysi giyin.

4 Hijyen tedbirleri Çevresel maruz kalma kontrolleri 4 / 7 Maddeyi kullandıktan sonra ve yemek yemeden, su içmeden ve/veya sigara içmeden önce ellerin yıkanması gibi uygun kişisel temizlik önlemlerinin alındığından daima emin olun. İş giysilerini ve koruyucu donanımları düzenli olarak yıkayarak kirletici maddelerden temizleyin. Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarııa uygun olarak taşıyınız. Çevre yöneticisi serbest kalan her türlü büyük miktardaki maddelerden haberdar edilmelidir. 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi Görünüm Koku Fiziksel hali Biçim Renk Koku eşiği ph Baygın amonyak kokusuna sahip beyaz granüller. Katı. Granüler yapıya sahip. Küçük toplar halinde. Pelet haline getirilmiş. Beyaz. Amonyak benzeri. Baygın, karakteristik. 8-8,5 %10 çözelti Erime noktası/donma noktası 132,7 C (270,86 F) Başlangıç kaynama noktası ve kaynama aralığı Parlama noktası Buharlaşma hızı Alevlenirlik (katı, gaz) Üst/Alt alevlenirlik veya patlayıcı limitleri Alevlenirlik limitleri - alt (%) Alevlenirlik limitleri - üst (%) Buhar basıncı Buhar yoğunluğu Bağıl yoğunluk Çözünürlük Çözünürlük (su) 1,335 (water=1) çözünür Dağılım katsayısı: n-oktanol/su Alev alma sıcaklığı Viskozite Patlayıcı özellikler Oksitleyici özellikler. Patlayıcı değildir. Oksitleyici değil Diğer bilgiler Hacimsel yoğunluk Moleküler ağırlığı Özgül ağırlık lb/ft³ (paket halinde) 60,06 gr/mol 1,34 (water=1) 10. KARARLILIK VE TEPKİME Tepkime Kimyasal kararlılık Zararlı tepkime olasılığı Kaçınılması gereken durumlar Yangın ve patlama zararına yol açacak şekilde güçlü oksidantlar, nitritler, inorganik klorürler, kloritler ve perkloratlar ile şiddetle tepkimeye girer. Normalde kararlıdır. Yavaş yavaş amonyak çıkarabilir. Ürün higroskopiktir ve havadaki nem ile temas yoluile su absorbe edecektir. Tehlikeli polimerizasyon meydana gelmez. Nem. Yüksek sıcaklıklar. Geçimsiz maddelerle temas.

5 10.5. Kaçınılması gereken maddeler Zararlı bozunma ürünleri Kuvvetli oksitleyici maddeler. Nitrik asit Nitrites. Karbon oksitler. Azot oksitler (NOx). Amonyak. Biuret. 5 / TOKSİKOLOJİK BİLGİLER Maddeye ya da karışıma mesleki olarak maruz kalınması ters etkilere yol açabilir. Olası maruz kalma yollarına dair bilgiler Soluma Yüksek yoğunlukta toz, boğazı ve solunum sistemini tahriş edebilir ve öksürüğe sebep olabilir. Cilt ile temas Gözler ile temas Yutma Belirtiler Toksik etkiler hakkında bilgi Tozu deriyi tahriş edebilir. Tozu gözleri tahriş edebilir. Yutulması halinde rahatsızlığa neden olabilir. Göz teması: Semptomlara tahriş, kızarma, korneanın yıpranması ve yırtılması dahildir. Deri teması: Az miktarda deri tahrişi. Toz boğazı ve solunum sistemini tahriş edebilir ve öksürüğe sebep olabilir. Akut toksisite Yutulması halinde rahatsızlığa neden olabilir. Ürün Türler Test Sonuçları Üre* (CAS ) Akut Oral LD50 Sıçan mg/kg 8471 mg/kg Cilt aşınması/tahrişi Ciddi göz hasarları/tahrişi Mekanik abrazyon yoluyla iritasyona neden olabilir. Mekanik abrazyon yoluyla iritasyona neden olabilir. Solunum/cilt hassaslaştırma Solunum hassaslaştırma Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriteri karşılanamamıştır. Cilt hassaslaştırma Eşey hücre mutajenitesi Kanserojenite Üreme sistemi toksisitesi Belirli Hedef Organ Toksisitesi-tek maruz kalma Belirli Hedef Organ Toksisitesi -tekrarlı maruz kalma Aspirasyon zararı Karışım ve madde karşılaştırma bilgileri Diğer bilgiler Deri için alerjik değil. Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriteri karşılanamamıştır. İnsanlar için karsinojendir şeklinde sınıflandırılamaz. Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriteri karşılanamamıştır. Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriteri karşılanamamıştır. Bir aspirasyon tehlikesi yoktur. Veri yok. Başka herhangi bir özel akut ya da kronik sağlık etkisi fark edilmemiştir. 12. EKOLOJİK BİLGİLER Toksisite Ürün çevre için tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. Bununla beraber, büyük miktarlardaki ya da sık dökülmelerin çevre üzerinde zararlı ya da hasar yapabilecek etkisi olduğu olasılığını bertaraf etmez. Ürün Türler Test Sonuçları Üre* (CAS ) Sucul Algler EC10 Algler 47 mg/l, 192 saatler Balık LC50 Leuciscus idus > 6810 mg/l, 96 saatler

6 6 / 7 Ürün Türler Test Sonuçları Eklembacaklı kabuklular LC50 Su piresi (Daphnia magna) > mg/l, 24 saatler Kalıcılık ve bozunabilirlik Biyobirikim potansiyeli Ayrılım katsayısı n-oktanol/su (log Kow) Biyokonsantrasyon faktörü (BCF) Veri yok. Veri yok Toprakta hareketlilik PBT ve vpvb değerlendirmesinin sonuçları Diğer olumsuz etkiler Veri yok. 13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ Bu ürün suda çözünür ve toprakta dağılabilir. PBT ya da vpvb olan bir madde ya da karışım değildir Atık işleme yöntemleri Kalıntı atık Kirlenmiş ambalajlar Bertaraf etme bilgileri Özel önlemler Uygulanabilir tüm yasal düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin. Bertaraf tavsiyeleri maddenin temin edildiği halini esas alır. Bertaraf işlemi halihazırda yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklere ve bertaraf sırasındaki madde özelliklerine uygun olarak yapılmalıdır. Boş kaplarda ürün kalıntısı olabileceğinden, kap boşaldıktan sonra dahi etiketteki uyarıları takip edin. Bu malzemenin kanalizasyona / temiz sulara akmasına engel olun. Uygulanabilir tüm yasal düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin. Bertaraf tavsiyeleri maddenin temin edildiği halini esas alır. Bertaraf işlemi halihazırda yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklere ve bertaraf sırasındaki madde özelliklerine uygun olarak yapılmalıdır. Uygulanabilir tüm yasal düzenlemelere uygun olarak bertaraf edin. 14. Taşıma bilgisi ADR RID ADN IATA IMDG MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık 15. Mevzuat bilgileri Ancak, ürün IMSBC Kodu EK I tarafından kapsanmaktadır Güvenlik, sağlık ve çevresel yönetmelikler/maddeye veya karışıma özel yasalar Yönetmelik(13/12/ ) Tehlikeli Maddelerin Üretim, Piyasaya Arz, Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar, Ek I, III, IV Listelenmemiş. İmal edilen ve/veya İthal Edilen Yüksek Hacimli Kimyasallar ÜRE (CAS ) Kimyasalların Kontrolü ve Envanteri Hakkında Yönetmelik, Öncelikli Maddeler Listesi, No Listelenmemiş.

7 İşte Kullanımı Yasaklanan Maddeler. Kimyasal Maddelerle Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemlerinin alınması Hakkında Yönetmelik, Ek III. Listelenmemiş. Uluslararası yönetmelikler Stockholm Konvansiyonu Rotterdam Konvansiyonu Montreal Protokolü Kyoto protokolü Basel Kongresi 16. Diğer bilgiler 7 / 7 Ürün, değiştirilmiş şekliyle, Yönetmelik (EC) 1272/2008 (CLP Yönetmeliği) uyarınca sınıflandırılmış ve etiketlenmiştir. Kısaltmalar listesi Referanslar Karışımın sınıflandırmasına yol açan değerlendirme yöntemine ilişkin bilgiler H-ifadelerinin tam metni Bölüm 2 ila 15 in altında yazılmamıştır Eğitim bilgileri Güvenlik Bilgi Formu derleyicisi Yeterlilik belge numarası Yeterlilik belge tarihi Çekince PBT: Kalıcı Biyobirikim Toksiksik. vpvb: Çok Kalıcı, Çok Biyoakümülatif. EC10: Etkin konsantrasyon, %10. LC50: Ölümcül Konsantrasyon, %50. LD50: Letal Doz, %50. EPA: Veritabanını al HSDB - Tehlikeli Maddelerle İlgili Veri Bankası RTECS ECHA CHEM Sağlık ve çevresel tehlikelerin sınıflandırılması, eğer varsa bir hesaplama yöntemi ve test verisinin bir kombinasyonuyla elde edilir. Bu maddeyle çalışırken eğitim talimatlarına uyun. Güvenlik Bilgi Formunu Hazırlayan: Koch Fertilizer International Limited Güvenlik Bilgi Formunu Düzenleyen: Gültekin Başköylü NBC/ Mart-2018 UYARI: Burada sunulan bilgiler, bu Güvenlik Bilgi Formu nun (GBF) hazırlandığı tarihte geçerli olduğu değerlendirilen veriler temel alınarak ve belli bazı spesifik bilgilerin sunulmasına dair Hükümet mevzuatları uyarınca hazırlanmıştır. Bu GBF Ticari bir spesifikasyon, olarak kullanılamaz ve yukarıdaki verilerin ve güvenlik bilgilerinin, geçerliliği veya kapsamının eksiksizliği hakkında açık ya da zımni bir garanti veya beyan sayılamayacağı gibi, patentli bir buluşun lisanssız kullanımına dair bir izin olarak ta algılanamaz. Ürünün başka materyaller ile kombine halde veya özel olarak refere edilenin dışındaki proseslerde kullanımları için ek bilgilere ihtiyaç duyulabilir. Ürünle ilişkilendirilebilecek zararlara dair burada sunulan bilgiler ürünün bahsi geçen uygulamada kullanımı illaki çalışanlara veya genel halka bir risk veya maruziyet yaratacağı anlamına gelmez. Satıcı, normal dışı ve tavsiye olunan uygulamalar dışı kullanımlarına dair ürünün tabiatında bulunan zararlardan ve doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Satın alanlar ve kullanıcılar ürününün ilgili federal, eyalet ve yerel kanun ve düzenlemelere uyumlu olarak kullanımına, depolanmasına ve elleçlenmesine dair tüm riskleri dikkate almak zorundadır. Ürünü satın alanlar ve kullanıcılar, bu (M)SDS e dair ürünü kullanacak olan tüm çalışan, acenta, taşeron, ve müşterilerine bu durumu bildirmelidir.