YENİ YERLEŞME BÖLQELERİNİN SEÇİMİ-YOL VE ALT YAPI PLANLAMA ESASLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİ YERLEŞME BÖLQELERİNİN SEÇİMİ-YOL VE ALT YAPI PLANLAMA ESASLARI"

Transkript

1 YENİ YERLEŞME BÖLQELERİNİN SEÇİMİ-YOL VE ALT YAPI PLANLAMA ESASLARI G İ R İŞ: Ahmet AÇLAR (Bonn) Yeni yerleşme bölgelerinin seçimi, yol ve alt yapı plânlamasının teknik esasları hakkında, Bonn Üniversitesi Şehircilik Enstitüsü Direktörü O. Prof. Edmund Gassner başkanlığında çoğunluğunu Enstitü elemanlarının teşkil ettiği bir komisyon tarafından, Almanya için yönetmelik (RAST-E) 1 teklifi hazırlanmıştır. Bu yönetmeliğin takriben birer yıl ara ile yapılan ön baskılarından sonuncusu Ekim de yayınlanmıştır. Adı geçen yönetmeliğin tam çevirisine izin veri I ir ediğinden bu yazıda ayrı bir bölümleme ile kısa bir tanıtımı yapılacaktır. Önsözden sonra yönetmelik ile ilgili plânlamada göz önüne alınacak kanun, tüzük, din norm'ları sıra 'ile belirtilmekte ve aşağıdaki bölümlere geçilmektedir.!. BAĞLANIM 2 PLÂNLAMASI İÇİN PRENSİPLER 1.1. DIŞA BAĞLANTİ Bir şehrin yayılma bölgelerinin belli yönlere yöneltilmesi veya yen! yerleşmeye açılacak bölgeleri için dışa bağlantı önemli bir rol oynamaktadır. Muhakkakki her şeyden evvel memleket, bölge ve mahall'in dışındaki diğer plânların hedefleri dikkate alınmalıdır. Yeni yerleşme yerinin yol ve elektrik şebekelerine bağlantısı, yalnız mevcut yol tesislerinin uygunluğu ile değil, su getirme, kanalizasv-~<n ve drenaj şebekelerine ve bilhassada bu şebekelerin genişletilmesi imkânlarının varlığı ile birlikte düşünülmelidir. Büyük iskân gelişimi düşünülen yeni imara açılan bölgelerin planlanacak yol ağı, yer seçimini etkiler. Böyle durumlarda nerede elverişli yol bağlantısı imkânları mevcut veya plânlanabilirse bu sahalar orada öngörülmelidir. Sonradan düzenlenecek trafik tesisleri bölgeyi rahatsız edebilir (Örneğin : hava alanları yakınındaki büyük ikâmet bölgesi elverişsizdir). Burada hava trafiği ve gürültü kanunları hükümlerine ve yapıların gürültüden korunmaları için yükseklik sınırlarına dikkat edilmelidir. Ayrıca limanlar ve taşıt trafiği fazla 1 Rlehtlinîen für elle Anlage VOÎÎ Sfadîsfrassen, Teii : Erschiiessun. 2 Ersehifessung (Alm.) : Bağlanım (Bak: Harita kadastro Müh. Sa : 20-47) 21

2 caddeler gürültü, sarsıntı, toz ve zehirli gazlar yaymaları dolayısiyle komşu sahalardan istifadeyi sınırlarlar. İnşai önleyici tedbirlerle (setsel ağaçlandırma, trafiğin sesten korunma duvarları içinde şevki, yeteri genişlikte koruyucu sahalar) bu tesirler giderilebilirler. Mevki seçiminde konum şartları yanında bölgenin jeolojik yapısı, yer altı suları, sel baskını oranları, heyelanlar, iklim karekteri, mevcut yapı durumları, imarın koordine edilme sorunu, tabii ve ziraî korunma, su toplama sahaları vs. göz önünde bulundurulmalıdır. Kara ve demir yollarının veya su üstü trafik tesislerinin istikbaldeki ihtiyaçlara yeterliği veya onarma tedbirlerine lüzumu olup olmadığı git, gel ulaşımı için yeni hatlar bağlanıp, bağlanmıyacağı plânlama başlangıcında kontrol edilmelidir. Hangi şartlar altında bölgeye su ve enerji temin edileceği ve çöplerin kolay ve devamlı nasıl ortadan kaldırılabileceği araştırılmalıdır. Plânlamanın arazi fiatlarına etkisi, dış ve iç bağlanım masraflarının ekonomik olup olmadığı ve bu masrafların belediye ve inşaat sahiplerince karşılanıp karşılanamıyacağıda kontrol edilmelidir İÇ BAĞLANTI Bir sahanın ulaşım ağının şekli, yapıların tertibi, alt yapı tesisleri talepleri, parsellemede yaya ulaşılacak uzaklıkların mümkün mertebe kısa olma bağıntıları göz önüne alınarak planlanmalıdır. Motorlu taşıtlara ayrılan yollar çevreyi rahatsız etme ve halkı tehlikeye sokma etkilerinden ötürü kısa olmalıdırlar. Bu görüşle merkezi donatımlar yakınında yoğun imar tertipleri ve ekseri başlangıçta aranan merkezi donatımların, umuma açık ulaşım durakları konumlarının, imarın ağırlık merkezinde bir araya toplanması gaye edinilmelidir. Merkezi tesisler (Örneğin : İş yerleri parkları, ticarethaneler, misafirhaneler, kiliseler, tiyatrolar, okullar, spor ve dinlenme sahaları) imkânlar oranında hem kendileri hemde gerekli açınım tesislerinin bir çok gayeleri için faydalı olacak şekilde düzenlenmelidir. İlk okullar hizmet ettiği bölgede, merkezi ve tehlikesiz kolay ulaşılır, hastane ve klinikler vb. gürültüden ırak yerlerde fakat uygun yollarla bağlanmış olmalıdırlar. Şehircilik ve trafik tekniği yönünden yaya ve araç trafiği birbirinden ayrıla caksa, emniyet sebeplerinden (az kullanılan yollardaki gece tehlikesi gibi) bütün durakların cadde ve servis yolları boyunca uzanan yaya yoiları ile erişilebilir olması gereklidir. Yerleşmede nüfus yoğunluğuna göre trafik kaynak ve hedefleri farklı olur. Bu esnada umumi ve özel taşıt trafiğinin özellikle masraflarına itina gösterilmelidir. Çünkü inşai faydalanma ne kadar yüksek tutulursa, ayni anda hizmet gücü uygun git-gel ulaşımı için araçlarda gerekli olurlar. Ayrık nizamlı ikâmet banliyöleri genel yol ağına her zaman ekonomik bağlanamazlar, bu bakımdan bu gibi yerlerde zaman kaybıyle erişilen ev, iş yerleri sayıları büyük tutulmalıdır. Duraklar merkezlerde otobüs tramvay için 500 m. tren için 800 m. ortalam'a 22

3 uzakhkta olmalıdırlar. Daha büyük uzaklıklarda ayrıca mahalli git - gel ulaşımı için araçlar lüzumludurlar, plânlamada önceden bu araçların güzergâhlarıda dikkate alınmalıdır. Şehircilik yönünden ölçülerin (evlerin, oturanların ve iş yerlerinin sayıları) büyüklüğü, bütün bağlantı tesislerinin ekonomik kurulma ve işlemesine uygun seçilmelidirler. 2. İNŞA! BÖLGELERİN YOL BAĞLANTISI 2.1. Bu bölümde yolların kesin bir sınıflamasına imkân olmadığı vs. belirtiliyor ve fonksiyonlarına göre yollar aşağıdaki şekilde 2 gruba ayrılıyor (Ş : i). Özellikle şehirler arası ulaşıma hizmet eden yollar. Otobanlar Ekspres yollar Ana trafik Caddesi Trafik Caddesi Özellikle arsaların bağlantısına hizmet eden yollar. Toplayıcı Cadde Servis (tali) yol Konut, müstakil yaya ve bisiklet yolları ve yaya caddeleri. 2.2 YOL ve CADDE AĞININ DÜZENLENMESİ Konut bölgelerinde yabancı trafik (uzak trafik) ile yol şebekesinin yüklenmemesi gaye edinilmelidir. Diğer önemli bir noktada düğüm noktalarının 3 maliyet ekonomisi, trafik güveni ve gücü sorunlarına dikkat etmektir. Trafik şebekeleri servis ve toplama caddelerinde açık görüşlü ve sola dönüşden kaçınılan düğüm noktalarının tertibine elverişli pfânianmaîidsr. Trafiği az düğüm noktalarında üç kollu, çok düğüm noktalarında 4 kollu kavşaklar öngörülmeli ve 4 ten fazla kollu düğümlerden muhakkak kaçınılmalıdır. Görüş oranı ve sapan araçların yavaş hareketleri sebebiyle en elverişli kavşaklar dik açılıdırlar ( a =:100 G ). Zor durumlarda 130 G > a > 70 G olabilir. Sapaklarda (4) soldaki aracın sağdakine yol vermesi ana yol trafik akışını'engellerse, soldakinin öncelik hakkı lüzumludur. Toplayıcı cadde üzerindeki sapaklar en az 60 m. aralıklı bulunmalıdırlar. Aksi durumlarda 4 kollu kavşakların planlanması gerekir. Sık yerleşme bölgelerinde bir yaya yolunun yoğun trafiği olan bir cadde ile birleşmesinde yaya ve taşıt trafiği için yüzeyler ayrılmalıdır. Konut ve iş bölgelerinin belirli ayrılmalarında ulaşımın hızı sabah ve akşamları düşer. Bu hızı artırmak için maksimum trafik yükünü kaldıracak yol genişliklerinin seçilmesi tavsiye edilir. Bölgedeki servis _ yolu, toplayıcı ve ana caddelerin hizmet güçlerinin, bilhassa düğüm noktalarında ahenkli olmasına dikkat etmeli ve bu husus araç boyut ve sayıları yönünden kontrol edilmelidir. (3)Knoîen ponkîen (Alm) : Kavşaklar, düğüm noktaları. (4)Einmündung (Alm) : Sapak (öç kollu kavşak) 23

4 a) Raster (modüler) Âğ

5 Faydalan : Hsr türlü trafik için kısa yollar. Düğümlerdeki yığılmalarda yeteri kadar yol verme imkânı Trafik nisbetlerinin aynı ölçüde dağıtım ve kullanılmasında dışa doğru dengeii trafik dağılımı Sakıncaları : Trafik ihtiyaçlarının kaide olarak kontrolsuz dağılımı Tek yönlü trafik tanzimi hariç güvensiz, kazaya elverişli düğüm noktaları Değişik şartlar altında uzak (bölgeler arası) ulaşım için yol sisteminin güçlüğü Bazı yo! geçkileri uygun durumlarda belirlenirse, bu mahzurlardan kaçını-labilir. Parçalanmış Raster ağı buna bîr örnektir. Fakat yukarıdaki faydalar bunda azalıyor ve cadde ağı iyi görüşlü olmuyor. b) İç ri'ng ağı (innersrîngnetz) Faydaları : Konut bölgesi çekirdeğinin trafikten korunması Konut bölgesinin çevre ile iyi bağlantısı Servis yollarında transit ulaşım olmaması Sakıncaları : Trafiği çok yüklü toplayıcı cadde dolayisîyle konut bölgesinin kesin ayrılışı Aynı caddenin gürültü yükü Merkezi tesislerin erişim alanı içinde çok yüklü düğüm noktaları Toplayıcı cadde üzerinde yanyana sık düğüm noktaları. c) DİŞ ring ağı Faydaları : Yaya ve vasıta trafiğinin birbirinden tamamen ayrılma imkânı Birbirine bağlı yaya yolu ağı vasıtasiyle ring içinde bağlantısı 26 Sakıncaları : Çevreye karşı inşaat bölgesinin fazla veya az izolasyonu İç ulaştırmada uzun hareket hatları merkezi tesislerin

6 d) ö (Kerpeten.) biçimli ağ «Zangen förmiges Nete» Faydaları : Yaya ve motorlu araç trafiğinin tam ayrılması Çevre erişim alanına büyük kavşaklardan kaçınarak yol ağı imkânı Hiç transit trafiği olmayan inşaat alanı Sakıncaları : İç trafiğin ulaşım hatları çok uzun Ana ve toplayıcı cadde kavşaklarının yüksek trafik yükü Büyük inşaat alanlarında esas olarak ana cadde ile ikiden fazla kavşak bulunmalıdır. Şekil 2 deki gibi çeşitli cadde ve yol ağları içinde aşağıdaki dört sokak tipi bulunur (Ş : 3). a) Çekiç (tek çıkışlı) yol (5) Doğrusal uzanan ve çok kısa ölçülendir'ümiyen bu sokaklar fayda çevrelerine oranla yerleşme bölgelerinde çok az yer kaplar ve sakin bir trafik konumu sağlarlar. Cep (dönüş) yeri fazla masrafları fayda çevresini genişletmekle telâfi edilirler. Park etmiş araçlarla cep'in kapatılmasından kaçınmak için, başlangıçta cep etrafında şeritsel oto park yüzeyleri planlanmalıdır. Cepler çöp arabalarının dönme imkânlarına uygun şekiliendirilmelidir. Genel olarak uygun uzunluğu, yaya yolları uzaklıkları, dışa giden konuk sayısı, gürültü, vb. faktörlerine göre bulunabilir (Ş : 3 a). b) Cep sokak (iki bağlantılı lop) (6) İki uçtan ana caddeye bağlanmaları iyi bir boyutlandırmada, sakin bir trafik konumu verir. Her iki yanındaki yapıların şebekelere (su, elektrik, vb.) ölü noktasız (kötü su sirkülasyonu, gerilim düşüşü) irtibatını sağlar. Erişim bölge'erinin oldukça girişimi ve yaya araç trafiğinin ihtiyacına uygun sapaklar tanzim edilememesi, çekiç sokaklar karşısındaki sakıncalarıdır (Ş : 3b). c)çekiç, cep yol (Tek çıkışlı yolla kapalı lop) (7). Bu yollar erişim böl gelerinin sakıncalı girişikliğine rağmen trafik düzenleme tekniğinde sapakların sayısını azaltmak için kullanılırlar. Çekiç kolu uzunluğu en az 60 m. olmalıdır (Ş :3 c). d)rasîerağî yolları Erişim bölgeleri hiçbir durumda girişmezler. Uzun tertiplenirlerse hızlı ve kaza yüklü araç trafiğini tahrik ederler. Erişim bölgele rinde yabancı araç trafiğide diğer tiplere (a,b,c) ye göre fazla ve tehlike doğu- (5)Stichstrasse (AIm.)# (6)Scheifenstrasse (Alm) (7)Bak! Dip not : (8) 27

7 28

8 rucu olur. Tertip ve ekonomi sebeplerinden (örneğin : derin erişim bölgeleri), Konut yolları ve yaya caddeleri üzerinde yapıları bağlamak yerinde olur. Servis yolları, yaya caddeleri ve konut yollarının planlanmasında, inşaat -işletme _ idare ücretlerinin ekonomik olması yanında, yapıların uygun güneş almaları ve gürültü yüklerinin az olmasına dikkat edilmelidir (Ş : 3 d). 3. TRAFİK TESİSLERİMİN ÖLÇÜLEMDİRİLMESf İÇİN ANA ESASLAR 3.1 Genel Bu bölümde bir yolun gabarisi (vasıta ten saran ve sabit inşa edilen engellerden hacminden teşekkül eder) diye tanımlanıp mektedir. gabarisi ile bunu yanlardan ve üst serbest tutulması gereken emniyet ayrıca ilgili şartnamelerle belirtil 3.2 Motorlu araş cinslerinin saptanması Akan (hareketli) trafik İnşai bölgelerin trafik cinsinin büyüklüğü ve çeşitli vasıtalara dağılışı için aşağıdaki faktörler bilhassa önemlidirler. Bölgenin konumu ve büyüklüğü ı Git - gel ulaşımının ana yönleri, uzaklığı ve konumu Bölgeye ait merkezi ve genel üst yapıların tertibi Hafta sonu dinlenme trafiğinin ana yönlerinin uzaklık ve konumları Ulaşım yolları şebekesi Umuma açık banliyö ve özel durumlarda iş yeri ulaşım araçları trafiği İnşai kullanmanın yöntem ve ölçüleri Motorlaşma derecesi Halkın sosyal yapısı Teklifin ilgili bölümünde ayrıca : Büyük projelerde vasıta trafiğinin duru. mu ve dağılışının tesbitinde ciddi araştırmalar tavsiye edilmekte ve yerleşme bölgesi vasıta trafiğinin tahmininde Almanya için 'ilk saptama değerleri verilmektedir Sükûnetteki (duran) trafik Duran trafiğin yer ihtiyacı parsellerin inşai ve diğer kullanılmalarının yöntem ve ölçülerine göre saptanır. Bu saptamada bölge konuklarının, ziyaretçilerin ve müşterilerin ihtiyaçları rol oynar. İmar plânmda yeşil sahalar, geçici ve özel oto park yerlerinin uygun bir dağılımı, saptama neticelerine göre, dikkate alınmalıdır. Teklif yönetmeliğin duran trafiğin yer ihtiyaçlarına a'it diğer bölümlerinde, ikâmet - merkez - endüstri ve sanat bölgeleri için ihtiyacın saptama esasları belirtil- (8) Sehbifenstiehsrasse (Alnı) 29

9 mekte ve ulaşım tesislerinin ahenkli hizmet gücü için, kavşakların genel trafik akışına topluca uygunluğunun, ışıklı sinyal tesislerinin lüzumlu olup olmadığının araştırılması, lüzumlu ise, ona göre plânlamada yer ayrılması tavsiye edilmektedir. 4. TRAFİK TESİSLERİ PROJESİ 4.1 Enine kesitlerin tertibi için genel hükümler Bu bölümde toplayıcı ve servis yollarının, yanlarında otopark şeritleri, yeşil şeritler ve yaya, bisiklet yolları ile birlikte tertiplenmesi için çeşitli enine kesit tip şekilleri gösterilmekte ve sınıflamaya göre her biri hakkında açıklamalarda bulunmakta ve verilen tipleri RAST-(Q) (9) nun tamamlayıcısı olduğu belirtilmekte ayrıca şu esaslara değinilmektedir. Kurbalarda özel olarak yolların genişletilmesi, trafik şeritlerinin bordürlerle (yüksek, yol kenarı şeritsel otoparkı ve parsele vasıta giriş _ çıkış yerlerinde alçak bordürlerle), yaya ve bisiklet yollarının yeşil şeritlerden çim taşları yerleştirilerek ayrılmaları - yeşil şeritlerin genişliklerinin trafik, aydınlatma cihazlarını ve alt yapı tesislerini İçine almalarına göre genişliklerinin saptanması esasları, şev ve istinat duvarlarının hareket halindeki trafik emniyet oranlarına engel olmamasına dikkat edilmesi, ağaçlandırma, v.b. 4.2 Toplayıcı caddeler Dört izli toplayıcı caddeler, düğüm noktaları trafik akışına uygun ve enine kesit yükünün bir yönde veya en az 800 vasıta/saatten fazla olduğunda lüzumludurlar. İkâmet bölgelerindeki toplayıcı caddelerde max. trafik yükü saatte ( ) vasıtayı aşıyorsa, konut ile cadde arasında emniyetli ön bahçe mesafesi bırakılmalıdır. Ayrıca bağlanım yol ağı toplayıcı caddeleri, fonksiyon ve konumlarına göre az yüklü olsalarda, iki yanının inşaattan serbest tutulması ve yaya yollarının ayrı şevki salık verilir. 4.3 Servis yolları Bu yollar, hareket kaynak veya hedefleri ile erişim çevresinde bulunan ulaşıma hizmet etmelidirler. Boyutlandırılmaları bölgenin înşai kullanılma yöntemine, erişim çevresinin büyüklüğüne ve inşai kullanma ölçülerine bağlıdır. Servis yolları hafif vasıta (ikâmet ve dinlenme bölgelerinde veya ağır vasıta (endüstri bölgelerinde) trafiğine hizmet etmelerine göre farklılaşıriar. Umuma açık banliyö ulaşımına çok iyi bağlansalarda erişim çevrelerinde 750 konuttan fazla plânlanmamalıdır. Bu kötü bağlantılarda 400 konuta indirilmelidir. (9) RichtHnien für die Anlage von stadtsfrassen, Teiî: Querschnittsgestaltun9 (Şehir cad. Herinin tesisi için yönetmelik, kısım : enine kesit teşkili) 30

10 Servis yollarının kıyılarında otopark şeritleri yapılırsa, genişlikleri 5,50 m olmalı endüstriyel ulaşımada hizmet ederlerse iki izli toplayıcı caddeler bunların yerlerine tercih edilmelidir. Genel olarak trafik hızının azlığı dolayısı 1le yolun yatay ne eğim azaltılabilir. Hatta geçgisinin doğrusal kısımlarında alınabilir. Özel durumlarda düşey kurba yarıçapları kubbelerde de 300 m ve dönüş yarıçapı 9 m alınabilirler. kurbalarmda eni enine eğim sıfır 400 m, tekneler 4.4 İKÂMET YOLLARI - YAYA CADDELERİ VE MÜSTAKİL YAYA VE BİSİKLET YOLLARİ Ulaşım sükûneti ve uygun tertipli ikâmet, dinlenme ve çarşı sahaları temin etmek için, konutlar, ticarethaneler, oyun ve spor tesisleri yaya caddeleri ve bu bölümdeki diğer yollarla bağlanabilirler. Gene! olarak konut yolları araç trafiğine kapalıdırlar. Ev girişi ve yol arasındaki max. uzaklık 100 m dir. Çevresindeki evlerin kat adetlerine göre şu yol uzunlukları tavsiye olunur. Kat adedî X 4 Yol uzunluğu m Diğer taraftan aksine durumlarda çok fazla bağlanım masrafları ortaya çıkacağından, ikâmet yolu arsa (parsel) derinliği yönünde evlere bağlanmalıdır. Bu bölümde ayrıca ayrık ısıtmalı yerleşmelerde yakıt temini - vasıta yükü az olursa vasıta trafiğine elverişli konut yolları, itfaiye ihtiyaçları _ müstakil yaya ve bisiklet yolları, yaya merdivenleri boyutları - yürüyen merdivenlerin caiz yükleri (max. genişlik 0,5 m hız ve 30 eğim için 4000 kişi/saat) - kat alanı kat sayısı (bir parselde binanın kat alanları toplamının parsel alanına oranı) 0,6 ya eşit veya büyükse toplayıcı ve servis caddeleri boyunca 3 m lik yaya yolu yerleştirilmesi _ bisiklet yolları için tavsiyelerde bulunulmaktadır. 4.5 DÜĞÜM NOKTALAR! (Kavşak ve sapaklar) Yönetmelikte iki izli caddelerin basit kavşaklarına değinilmekte ve (RAST- K) - (RAL - K) verilerine dikkat edilmesi salık verilmektedir (Ş : 4) Tertip esasları Düğüm noktcalannın plânlama verileri kısım (2.2) deki yol ağının düzenleme raporlarından anlaşılırsada, aşağıdaki esaslar bunların ölçü ve tertibiyle ilgilidir. Tertipte şunlara dikkat edilmelidir. Düğüm noktaları şoförler tarafından oldukça büyük uzaklıklardan tanınabilmeli ve imkânlar oranında yolun kubbe - tekne veya dar yatay kurbasında bulunmamalıdır. Kavşak eğimi ön işaretler, ağaçlandırma özel aydınlatma, yol izlerinin genişletilmeleri vasıtasıyla belirtilmelidir. 31

11 32

12 Tüm trafik akışının iyi gözlenebilmesi için, düğüm noktaları havadan ra hat görünmelidirler. Bekliyen taşıtlarla ana cadde trafik akışının teşkil ettikleri kavşak veya sapak açısı <x (70 G <a<130 G ) arasında olmalıdır. Aksi halde ana caddedeki' vasıtalar «ölü görüş açısında» bulunurlar. Görüş alanları yeterince ölçülendirilmiş olmalıdırlar. Bu noktaların alan larımın büyük olmaları şart değildir, ancak iyi ışıklandırılmalı, trafiğ'in sevk ve emniyeti için lüzumluysa röfüj ve özel işaretler tanzim edilmelidir. Şoförlerin yanlış ve tehlikeli hareketlerine sebebiyet vermemek için, bu noktalar kolay anlaşılır olmalı, geçiş üstünlüğüne haiz yönler çabuk tanınabilmelidir. İz çizgileri ve trafik işaretlerininde kolay anlaşılır olmasına dikkat edilme lidir. Mahalle yabancı trafiği yanlış yöne saptırmamak için, ana yön akım izleri sapış (akımdan çıkma) izleri üzerinde olmamalıdır. Transit akıma veya geçiş üstünlüğüne ait izler proje hızlarına uygun geçgilendirilmeli ve eğim (boyuna) imkânlar oranında düşük tutulmalıdır. Düğüm noktaları için plânlar 1 : 200, 1 : 500 ölçeklerinde tersim edilmelidirler. Bunlarda şu detaylar gösterilir. Trafik akım şeritleri sınırları, yaya ve bisiklet yolları, sapış izleri, röfüjler, sinyal cihazları, telefon, gaz, v.b, hatlar, aplikasyon plân elemanları ve sınırları ve komşu bulunan inşa edilm'iş kısımlara bağlantısı. Teklif yönetmeliğin bundan sonraki bölümlerinde : düğüm noktalarında yaya ve bisiklet yollarının şevkine - plânlama elemanlarına vasıta trafiği iz genişliklerine a'it esaslara değinilmekte ve tali düğüm noktalarında sapış kurba yarıçapları, (et) açısına bağlı olarak tavsiye edilmektedir. a G R (m) 6,00 8,00 12,00 Bu yarı çaplarda sağa sapan veya giren ağır vasıtaların, gidiş - geliş trafik şeritlerini kullanmaları gereklidir. Bu sebeple esas olarak konuk bölgeleri için uygundurlar. Ayrıca ağır vasıtaca her iki trafik şeridinin kullanılabilmesi için. durma yasağı sınırlı olarak temin edilmelidir. Düğüm noktasından sık sık ağır vasıta geçecekse şlepkurba benzeri yarı çaplar seçilmelidirler (Ş : S). Şlep kurbalara iyi uyan bir kurba Ro : 8,00 m. ön yay 2 Ro (m) ve son yay 3 Ro (m) olan üçlü sepet eğrisidir. Ön eğrinin merkez açısı 17,5 g, son eğrinin 22,5 g, tır selp kurbaları aplikasyon tablolarına (Örneğin : Krenz/Osterloh) görede teşkil edebilirler. Daha sonra yol trafik şeritlerinin genişliklerine - Düğüm noktaları ve civarında boyuna kesit görüş oranları - Ceplerin (dönüş yerleri) tesis esaslarına yer verilmektedir. «RAST. K. Teli : Knotenpunkte (Düğüm noktaları,) 4 «RAL - K Rîchtlinien. für «İle Ânlage von Landsîrassen, Teri 119 : Knotenpunkte Eyalet yollarının teşkili işin yönetmelik. Kısım : Düğüm noktaları

13 4.5.2 Duran trafik için tesisler. Duran trafiğin yer ihtiyacı bölüm de açıklanan genel temellere uygun olarak saptanmalı ve imar plânında otopark yerlerinin ölçülü bir dağılımına dikkat etmelidir. Ş.5: Ağır vasıta trafiğinde kıyı bordürü tanzimi Ağır vasıtaların otopark ihtiyaçlarını karşılamak için, direkt yollar üzerinde ve kullanma hedefleri yakınında imkânlar oranında sık yerler düzenlenmelidir. 34

14 Garajlar konutlardan uzakta bulunabilirler, bununla beraber bu uzaklık 200 m olmalıdır. İnşai arazide özel park yerleri bir yandan mümkün mertebe göze çarpmıyacak tarzda düzenlenmeli (Örneğin : ağaçlandırma veya hafif çukurlaştırma), diğer yandan araç parçalarının sökülüp çalınmasını tahrik etmemek için, yukarıdan rahat görülebilir ve aydınlatılabilir olmalıdırlar. Duran trafik için park yerlerinin bölümlenmesi boyuna, eğik veya dikey yap!iabilir(ş,: 6-7). 60 lik enine bölümlemede aracın park yerine girişinde bir izden daha geniş açıklığa ihtiyaç olduğundan, bu tip bölümlemeler yalnız trafiği az servis yolu ve otoparklarında kullanılmalıdırlar. Nüfus yoğunluğu yüksek ikâmet bölgelerinde, özel otolar için park veya durma yerleri caddelerde uzunluğuna şeritler şeklinde öngörülmelidir. Lüzumlu olduğunda diğer otopark sahaları cadde dışında inşa edilmelidir. Özel oto garajları en az 3,00 m genişliğinde olurlar. Karşı karşıya duran iki otopark şeridi ara mesafesi 8,00 m den az olmamalıdır. Bu uzaklık 7,00 m alınırsa otopark avlusunun arka sınırı bu genişlikte 2 m paralel kaydırılmalıdır (Ş : 8). Yer altı ve yer üstü oto garajlarında eğik bölümleme uygundur. Otopark yerine giriş ve çıkış güçleşirse, daha geniş bölümlemeler yapılabilir. 2,3 m olarak verilen bir oto'luk genişlik, özel oto genişliklerinin istikbâlde 1 büyüme eğilimi çevresinde veya başka şartlar için 2,50 m alınabilir. 4.6 Umuma açık trafik için tesisler (Ş : 9) da bir otobüs durağının ölçüleri (RAST-Ö) yü temel alarak verı.- mîştir. Ayni şekilde gösterilen bekleyen yolcular için yaya yolu yüzeyi, bekleyen yolcu sayısı tahmin edilip (2 yolcu/m 2 ) olarak saptanır. Hava tesislerine karşı koruyucu durak _ kulübeleri, imkânlara göre bütün duraklarda inşa edilmelidir. 4.7 Parsel girişleri ve üzerinde vasıta trafiği olan ikâmet yolları kavşakları Arsa, garaj ve park yerleri giriş çıkışlarında bordürier 5 cm alçaltılmalidır. Aiçaltilan bordürier giriş genişliğinin yanlarında en az birer metre daha uzanmalıdır. Yaya yolu veya cadde eğimi % 8 olursa, bu uzatmalar 2 m olmalıdır. Özel oto garajları gibi az kullanılan giriş-çıkış genişliklerine yuvarlak bordürier döşenirse, bordürlerin alçaltılmasmdan vaz geçilebilir. Yaya yolu enine eğimi :5= % 6 olmalıdır. Bu eğim aşılırsa yol donduğunda yayalar için kayma tehlikesi ortaya çıkar. Bu max. enine eğim adı geçen giriş ve çıkışlarda uyulamıyorsa yaya yolunun yüksek kotlu kıyısı topyekün alçaltıimalidır. Yaya ve bisiklet yollarına ek olarak 50 veya 70 cm genişliğinde bolüm ayırma şeritleri varsa, bu genişlik eğimin azaltılması için kullanılabilir. 35

15 36

16 37

17 + Her iki yanda 0,25 cm. Kanivo (Schrammbord) : 3,00 m. İki izli doğru geçkili giriş genişliği : 5,00 m. En az iç kurba yarıçapı : 5,00 m. Max iniş - çı k ı ş eğ imi, : % 15 Münferit garajlarda (istisnaî olarak) : % 20 Işık yüksekliği : 2,25 m. Ağır vasıtalar için arsa girişler! Alçaltılan bordürlerin toplam uzunluğu : 6,00 m. Giriş genişliği : 5,00 m. - En az iç kurba yarıçapı : 6,50 m. Max iniş-çıkış eğimi : % 12 Çok az trafiği olan tali caddelerde (50 Konuta kadar) bordürler tüm cadde boyunca alçaltılabilir ve özel bir tertibinden vazgeçilebilir. Vasıta giren konuk yolu kavşakları Bu kavşaklarda arsa girişleri için verilen ölçüler tam anlamıyle uygulanmalıdır. Alçaltılan bordürler burada yanlarda en az ikişer metre daha uzatılmalıdırlar. Yönetmelikte bundan sonra sanat yapıları (yayalar için üst geçitler), cadde ve yolların ve diğer umumi yüzeylerin aydınlatılma esasları verilmektedir. 5. Alt yapı tesisleri İnşai sahaların dışa ve içe alt yapılarının bağlanımı bu yönetmelikte öncelikle trafik tesislerinin plânlaması yönünden ele alınarak diğer esasları için ilgili tüzük, yönetmelik ve literatür salık veriliyor. 5.1 ŞEBEKE HATLARI Hatların yerleştirilmesi ; Alt yapılar (bilhassa kanalizasyon şebekesi), ekonomik ve hukuki sebeplerden imkânlara göre yol ağı ile bir arada bulunmalıdır. Kanalizasyon şebekesinin düzenlenmesinde topoğrafik durumdan dolayı trafik plânlaması için zorlayıcı noktalar ortaya çıkar. Bütün bölgede kanalizasyon şebekesinin aşırı derinliklere inmeden tabii eğimlerle drene edilmesine özel olarak dikkat edilmelidir. RAST-O (Richtlimien för die Aniafe von Stadlstrassen, Teil : Âniagem cfes öffentlichen Personennahverkehrs) Şehir caddeleri tesisleri için yönetmelik, k«sım : umuma açık banliyö 'trafiği tesisleri. ' 38

18 Bakım ve onarımlarının trafiği engellemeden yapılabilmesi için, alt yapılar yaya yolları ve refüjler altına yerleştirilmelidirler. Hafif trafik ve özel şartlar altında tasarruf gayesiyle buna uyulmayabilir. Bu hatlar olanaklar oranında onarımı, sökülüp tekrar kullanılması kolay olan (levha, tip taşlar, pişmiş toprak v.b) gereçlerden kurulmalıdır. Alt yapıların trafik şeridi altına yerleştirilmesi : zorunluysa, onlar şeridin kıyısında inşa edilmelidirler. Bu bilhassa kanalizasyon bacaları için zorunludur (Ş : 11). Ş. 11: Yamaçta bir servis yolunda alt yapıların tatbiki (bir yanlı inşaat} Bir çok durumlarda her zaman genişletme ve onarma işleri için açıian alt yapıların, bilhassa düğüm noktalarında bir toplayıcı kanal içine yerleştirilip yerleştinlemiyecekleri araştırılmalıdır. Konut ve yaya yollarının (kısım 4.4 le oranlı) imar plânlarında genişliklerinin tesbitinde, diğer şartlar yanında altlarına yerleştirilecek tesisatın yapı ve sayısı temel teşkil eder. Bu sırada saptanan genişliğin yol genişliğine eşit olmasına ihtiyaç yoktur (Ş : 12). Bütün alt yapıların (elektrik, gaz, telefon, kanalizasyon, su, v.b) 3 m den az geniş yollar altına yerleştirilmesi nadir olarak mümkündür. Bu sebeple aşağıdaki tedbirlere rastlanır. Alt yapıların ön bahçelere (özellikle genişletilen blok inşaatlarda) tapuya irtifak hakkı tescili ile yerleştirilmesi Umuma açık yüzeylerin genişletilmesi (özellikle bitişik oturanlarca bakımı yapılan yeşil şeritler) Çok istisnai durumlarda alt yapılar (bilhassa kanallar) irtifak hakkının tapuya tescili gibi uygun hukuki tedbirlerle binaların altına yerleştirilebilir. Grup inşaatların plânlanma ve hazırlanmasında bütün plânlar (üst yapı -yol ve alt yapı şebekesi) aynı anda bağımlı kararlaştırılmalıdır. Bu temel olarak 39

19 üst yapı inşaatının başlangıcından evvel dış ve iç bağlantı tesislerinin (tüm alt yöpı ve yollar) hazır olması esasını ortaya koyar ve şu tedbirleri içine alır : Ş.12: Bir konut yolunda alt yapıların tertibi. Kanal ağı (ev bağlantıları dahil) İçme suyu şebekesi (ev bağlantıları dahil) Ana elektrik şebekesi (gerekirse ısıtma tesisi dahil) Alt yapıların kesişen dağıtıcılarının ilerideki bağlantılar için rezerve hatlarının inşaatı. Yol şeritlerinin hazırlanması (temel ve kaplamasız temel üstü) DRENAJ TESİSLERİ Drenaj tesisleri için ayrılacak yüzey, drenaj sistemine (ayrık veya karışık sistem), boru çaplarına, kontrol bacalarının yer ihtiyacına ve yerleştirme derinliklerine göre saptanır. Kanal baca çaplarına uyarak şeritsel yüzey genişliği en az 1,20 m olmalıdır. Ayrıca plânlama ve uygulamada ağaç veya ağaççıkların yeter uzaklık ihtiva etmelerine ve temizlik, onarım araçlarının bacalar yanına kadar direkt varabilmelerine dikkat edilmelidir. İçine drenaj tesislerinin yerleştirileceği cadde ve yollar keskin virajlı olmamalıdırlar. Aksi halde çok fazla kontrol bacası gereklidir. 40

20 Yamaçlarda yol veya caddelerin dere tarafına evler yerleştirilirse, derinliklerinin az olabilmesi için kanallarda aynı taraftan geçirilmelidirler (Ş : 11) SU ŞEBEKELERİ Su şebekleri yaya yollan içinde bulunmalıdırlar. En az 0,60 m genişlikii bir arazi şeridine ihtiyaçları vardır (kademel'i hafriyatta ve özel durumlarda 0,50 m. yeter). Yangın ve kapama muslukları iyi görünür, kolay erişilir olmalıdırlar. Örneğin : onlar otopark yerleri içine konmamalıdır. Üzerinde taşıt trafiği olmıyan konut yolları kavşaklarında, her zaman yangın musluğu bulundurulur. Çekiç (tek çıkışlı) yollarda su şebekesinde ölü noktalardan, tek yönlü nakil yüzünden (basınç düşüklüğü, onarım güçlüğü) kaçınmalıdır. Gerekirse hattın son noktası ara yollar (örneğin : ikâmet yolları veya umumi parklar) içinden ana hatta tekrar bağlanır. Bu bölümde enerji ve telefon şebekesinede b'ir parça yer verilip şu bölüme geçiliyor. 5.2 ÇÖPLERİN KALDİRİLMASİ ve YOLLARIN TEMİZLENMESİ Nüfus başına günde 5-8 İt. günlük çöp hesaplanmalıdır. 110 litrelik variller için toplanma yerleri öyle tertiplenmeliki, vasıta geçebilir yüzeylerle onlara çok kolay erişilsin. Düzenlemeye esas olarak varillerin özel dolaplar içine yerleştirilmesi tavsiye edilir. Büyük çöp varili İÇİP yer ihtiyacı takriben 0,75 x 0,65 m 2 dir. Bu sebeple tek sıra tertipte 1,00 m. İlk, iki sıra tertipte 1,50 m. lik genişlik yeter. Çöp varilleri koyma yerlerine çöp arabaları yanaşabilmeli, aksi halde bu uzaklık 15 m. yi aşmamalıdır. İkâmet bölgelerindeki yaya yollarında koyma yerleri, caddelerin yakınında öngörülmelidir. Bu arada otopark tesisleri ile kombinasyon uygun olabilir. Çöpler büyük depolarda toplanacaksa, buralara araçlarla kolay ulaşılabilmelidir (alçak bordürler, yeteri kadar araç manevra yeri, merdivensiz ulaşım). Daha bağlantı tesislerinin planlanmasında yol temizliği ihtiyaçlarının ölçü-'endirilmesine dikkat edilmelidir. Her şeyden evvel makine ile temizleme metod-ları kolayca mümkün olmalıdır. Bordur yerleştirilmesinde dirseklerden, kama yüzeylerden kaçınmalıdır. Yaya yollarının dahi makinelerle temizlenebileceği düşünülmelidir. Aydınlatma direkleri, trafik işaretleri, yol şidleri, v.b. şeyler olanaklar oranında engel teşkil etmiyecek şekilde düzenlenmelidir. Trafik yolları, otopark şeritleri ve yaya yolları az toz, kir tutacak ve yutacak şekilde kaplanmalıdır. İhtiyaca uygun şekilde yaya yollarında, bilhassa kavşaklarda, duraklarda ve ticaret yerleri önünde iyi görünür çöp kutuları yerleştirilmelidir. Çok kar yağan arazilerde, cadde kesitleri karların yan şeritler vasıtasıyle yüklenebileceği tarzda seçilmelidirler. Eğer bu mümkün olmazsa (örneğin : şehir içlerinde) kar drenaj kuyuları veya bacaları öngörülmelidir. 41

Hemzemin yaya geçitleri, geçide yaklaşan sürücülerin yayaları yeterli (emniyetli) mesafeden görebilecekleri yerlere yerleştirilmelidir.

Hemzemin yaya geçitleri, geçide yaklaşan sürücülerin yayaları yeterli (emniyetli) mesafeden görebilecekleri yerlere yerleştirilmelidir. Yaya Geçitleri Hemzemin yaya geçitleri, geçide yaklaşan sürücülerin yayaları yeterli (emniyetli) mesafeden görebilecekleri yerlere yerleştirilmelidir. Yaya kaldırımında, kavşak veya yolun yaya geçitlerine

Detaylı

KARAYOLLARI İŞARETLEME TALİMATI

KARAYOLLARI İŞARETLEME TALİMATI 1. AMAÇ Yol çalışmalarında trafik işaretlemelerinin yapılması ve doğabilecek olan risklerin önlenmesidir. 2. UYGULAMA 2.1. Sahada çalışmalarda aşağıdaki kuralların uygulanması şarttır. 2.2. Ayrıca trafik

Detaylı

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU Rapor : 2016/08 Tarih : 29.02.2016 KONUNUN ÖZÜ: Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi 351 ada 23 parsel komşuluğunda bulunan Belediyemiz mülkiyetindeki

Detaylı

ENGELSİZ TASARIMLAR GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. Ders: Architecture Desing 5 Konu: Engelsiz Eğitim, Engelsiz Lise Hazırlayan: Pelin Altan

ENGELSİZ TASARIMLAR GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. Ders: Architecture Desing 5 Konu: Engelsiz Eğitim, Engelsiz Lise Hazırlayan: Pelin Altan GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK FAKKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ ENGELSİZ TASARIMLAR Ders: Architecture Desing 5 Konu: Engelsiz Eğitim, Engelsiz Lise Hazırlayan: Pelin Altan İÇERİK 1) GİRİŞ 2) KALDIRIMLAR

Detaylı

İnşaat ve Diğer Altyapı Çalışmaları

İnşaat ve Diğer Altyapı Çalışmaları İnşaat ve Diğer Altyapı Çalışmaları 7.1. İnşaat Faaliyetleri 7.1.1. Bölgemiz Yollarının Genişletilmesi 7 Bölgemiz yollarının artan taşıt sayısı ile taşıt trafiği yoğunluğundan dolayı yetersiz kalması ve

Detaylı

KIRSAL YERLEŞİM TEKNİĞİ DOÇ.DR. HAVVA EYLEM POLAT 8. HAFTA

KIRSAL YERLEŞİM TEKNİĞİ DOÇ.DR. HAVVA EYLEM POLAT 8. HAFTA KIRSAL YERLEŞİM TEKNİĞİ DOÇ.DR. HAVVA EYLEM POLAT 8. HAFTA Araştırıcı ve bilim adamları fiziksel planlamayı değişik biçimlerde tanımlamaktadırlar. Bu tanımlar, genellikle, birbirleri ile eş anlam ve kapsama

Detaylı

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı. Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tarih:10.03.2008 Yer:PLN 302 Şehir Planlama Stüdyosu Saat: 13.15 Tanım Onaylı halihazır haritalar üzerine Kadastral durumu işlenmiş olan Nazım İmar Planına uygun olarak

Detaylı

Ek-1. Bisiklet Yolu Yapım ve Tasarımı İle İlgili Şekilller

Ek-1. Bisiklet Yolu Yapım ve Tasarımı İle İlgili Şekilller Ek-1 Bisiklet Yolu Yapım ve Tasarımı İle İlgili Şekilller Şekil 1- Yaya kaldırımında tek şeritli bisiklet yolu Şekil 2a- 1 Şekil 2b- Şekil 2 - Dar yaya kaldırımında tek şeritli bisiklet yolu (daraltılmış)

Detaylı

ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği

ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği varsayılan eksen çizgilerinin topoğrafik harita ya da arazi üzerindeki

Detaylı

ŞEHİR İÇİ YOLLARDA BİSİKLET YOLLARI, BİSİKLET İSTASYONLARI VE BİSİKLET PARK YERLERİ TASARIMINA VE YAPIMINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM

ŞEHİR İÇİ YOLLARDA BİSİKLET YOLLARI, BİSİKLET İSTASYONLARI VE BİSİKLET PARK YERLERİ TASARIMINA VE YAPIMINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM ŞEHİR İÇİ YOLLARDA BİSİKLET YOLLARI, BİSİKLET İSTASYONLARI VE BİSİKLET PARK YERLERİ TASARIMINA VE YAPIMINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1-(1)

Detaylı

BACALAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

BACALAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BACALAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BACALAR Yapılarda, kirli havayı dışarı atma, binaya temiz hava temin etme,

Detaylı

b. Gerek pompajlı iletimde, gerekse yerçekimiyle iletimde genellikle kent haznesine sabit bir debi derlenerek iletilir (Qil).

b. Gerek pompajlı iletimde, gerekse yerçekimiyle iletimde genellikle kent haznesine sabit bir debi derlenerek iletilir (Qil). 4. GÜNLÜK DÜZENLEME HAZNESİ TASARIMI 4.1. Düzenleme İhtiyacı: a. Şebekeden çekilen debiler, iletimden gelen debilerden günün bazı saatlerinde daha büyük, bazı saatlerinde ise daha küçüktür. b. Gerek pompajlı

Detaylı

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI AMBARLARINDA YANGINA KARŞI KORUMA A. Teknik tedbirler B. Organize edilebilecek tedbirler C. Yangında alınacak tedbirler D. Yangın sonunda alınacak tedbirler Dr. Selami

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT Kesit çıkarma ve Merdivenler MERDİVENLER Bir yapıda birbirinden farklı iki seviye arasında muntazam aralıklı, yatay

Detaylı

ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Hizmet Ofisi Olarak Verilen Hizmetler

ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Hizmet Ofisi Olarak Verilen Hizmetler 15 ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Hizmet Ofisi Olarak Verilen Hizmetler Bölge Müdürlüğümüz Odamızın bir şubesi olarak 2005 yılında yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda ihracat evrakları onayı, harç muafiyet

Detaylı

DÜŞEY SİRKÜLASYON ARAÇLARI

DÜŞEY SİRKÜLASYON ARAÇLARI DÜŞEY SİRKÜLASYON ARAÇLARI Sirkülasyon, kelime anlamı olarak; insan akımı, deveran, gidip gelme hareketlerini ifade etmektedir. Düşey sirkülasyon ise insanların bir noktadan farklı bir kottaki noktaya

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER. (Ek 1)

OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER. (Ek 1) OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER (Ek 1) 1 OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER Çağımızda eğitim ve

Detaylı

KARAYOLU SINIFLANDIRMASI

KARAYOLU SINIFLANDIRMASI GEOMETRİK STANDARTLARIN SEÇİMİ PROJE TRAFİĞİ ve TRAFİK TAHMİNİ KARAYOLU SINIFLANDIRMASI 2 3 Karayollarını farklı parametrelere göre sınıflandırabiliriz: Yolun geçtiği bölgenin özelliğine göre: Kırsal yollar

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARI I MERDİVEN

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARI I MERDİVEN İNŞAAT TEKNOLOJİSİ UYGULAMALAR MERDİVEN TANM Farklı iki yükseklik arasındaki bağlantıyı sağlayan, düzenli kademelerden meydana gelen sirkülasyon aracına merdiven adı verilir. Merdiven düşey sirkülasyonu

Detaylı

ELEKTRİK TESİSATI VE SİSTEMLERİ

ELEKTRİK TESİSATI VE SİSTEMLERİ ELEKTRİK TESİSATI VE SİSTEMLERİ Elektrik tesisatının, kaçış yolları aydınlatmasının, acil durum aydınlatma ve yönlendirmesinin ve yangın algılama ve uyarı sistemlerinin, ilgili tesisat yönetmeliklerine

Detaylı

HAVAALANI TERMİNAL BİNALARI

HAVAALANI TERMİNAL BİNALARI HAVAALANI TERMİNAL BİNALARI Yolcu bagaj süreçleri Bekleme Alanları Doğrusal model (Linear) Park Şekilleri Trafik yoğunluğu az Ana bina iki veya üç katlı olarak inşa edilir.???? Gidiş dönüş yolcu akışı

Detaylı

6) YOL ÇİZGİLERİ VE DİGER İŞARETLEME ELEMANLARI

6) YOL ÇİZGİLERİ VE DİGER İŞARETLEME ELEMANLARI 6) YOL ÇİZGİLERİ VE DİGER İŞARETLEME ELEMANLARI Yol Çizgileri araçların düzen ve güvenli şekilde seyretmelerini sağlamak amacı ile üzerine Çizilen çizgilerdir Ayrıca park yeri olarak ayrılmış alanlarda

Detaylı

KALIP TEKNOLOJİLERİ İP İSKELESİ. Sakarya Üniversitesi,

KALIP TEKNOLOJİLERİ İP İSKELESİ. Sakarya Üniversitesi, KALIP TEKNOLOJİLERİ İP İSKELESİ Sakarya Üniversitesi, Tanım Bina köşe kazıklarının yerlerinin temel kazısı sırasında kaybolmaması, kazı alanının belirlenmesi, temel genişlikleri ile temel duvarına ait

Detaylı

Sağa Tehlikeli bir viraj Sağa tehlikeli bir viraja yaklaşıldığını bildirir. hız azaltır Vites öndeki araç geçilmez. Duraklama ve park etme yapılmaz

Sağa Tehlikeli bir viraj Sağa tehlikeli bir viraja yaklaşıldığını bildirir. hız azaltır Vites öndeki araç geçilmez. Duraklama ve park etme yapılmaz 1)TEHLİKE UYARI IŞARETLERİ Karayolundan yararlananlara yol ve yakın çevresi ile ilgili trafik bilgileri vermek, yasaklama, ve kısıtlamaları bildirmek güvenli ve düzenli ortamı, sağlamak amacı ile tesis

Detaylı

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında.

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Tarih : 16.04.2014 Sayı : 04-14-390 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ne ANKARA Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Bakanlığınız tarafından

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS- 6 BACALAR

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS- 6 BACALAR YAPI TEKNOLOJİSİ DERS- 6 BACALAR Baca Yapılarda çeşitli hizmetleri (kirli havayı dışarı atmak, binaya temiz hava temin etmek, çöplerin atılması veya su, ısı ve enerji hatlarının döşenmesi) karşılamak amacıyla

Detaylı

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları - 1-1. Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler? A) Adli tıp B) Kazazede C) Trafik psikolojisi D) İlk yardımcı 2. I- Araçların

Detaylı

II. Organize Sanayi Bölgesi (Alcı Türkobası )

II. Organize Sanayi Bölgesi (Alcı Türkobası ) 2 II. Organize Sanayi Bölgesi (Alcı Türkobası ) 2.1 İmar Durumu Bölgemizde imar faaliyetleri tamamlanmış olup fabrika inşaatlarının yapım süreci devam etmektedir. Bu faaliyetler 2007 yılında kurulan İmar

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK ÜRÜN KALİTE BELGELERİMİZ. - TS 821 EN 1916 : BETON / BETONARME ve SÜRME BORULAR - TS EN 1917 / AC : BETON MUAYENE BACALARI VE ODALARI

KURUMSAL KİMLİK ÜRÜN KALİTE BELGELERİMİZ. - TS 821 EN 1916 : BETON / BETONARME ve SÜRME BORULAR - TS EN 1917 / AC : BETON MUAYENE BACALARI VE ODALARI KURUMSAL KİMLİK. Prekast (taşınabilir) beton elemanları sektöründe, üretim, pazarlama ve satış sonrası destek hizmetleri alanında faaliyet gösteren Standart Beton Boru ; Gebze ve Tuzla fabrikalarında Altyapı

Detaylı

Özel parçaların uç kısımları genellikle düz, flanşlı veya muflu biçimlerde imal edilir.

Özel parçaların uç kısımları genellikle düz, flanşlı veya muflu biçimlerde imal edilir. 6.5. İçmesuyu Dağıtım Şebekesinin Donanımı a) Vanalar: İçmesuyu şebekelerinde, hazne çıkışında ana vana; şebeke içinde tevkif vanaları ve şebekenin en düşük kotlu noktalarında ise tahliye vanaları kullanılır.

Detaylı

Tehlike Uyarı İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments

Tehlike Uyarı İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments Tehlike Uyarı İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments Açılan Köprü Karayolu üzerindeki trafik zaman zaman durdurulduğunu, açılabilen köprü bulunduğunu gösterir. Yavaşlanıp durulur.

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

PLAN AÇIKLAMA RAPORU BALIKESİR İLİ, EDREMİT İLÇESİ, KIZILKEÇİLİ MAHALLESİ, ADA 329, PARSEL 7 DE KAYITLI TAŞINMAZ İÇİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Temmuz 2016 Balıkesir İli, Edremit

Detaylı

DRAFT TURKISH STANDARD ŞEHİR İÇİ YOLLAR - OTOBÜS DURAKLARI YER SEÇİMİ KURALLARI. Criteria for bus stops and locations on urban roads

DRAFT TURKISH STANDARD ŞEHİR İÇİ YOLLAR - OTOBÜS DURAKLARI YER SEÇİMİ KURALLARI. Criteria for bus stops and locations on urban roads 17 TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD tst 11783 Revizyon ICS 93.080.30 ŞEHİR İÇİ YOLLAR - OTOBÜS DURAKLARI YER SEÇİMİ KURALLARI Criteria for bus stops and locations on urban roads I. MÜTALÂA

Detaylı

YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 00001 Tarih:17-11- 2008. Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:...

YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 00001 Tarih:17-11- 2008. Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:... YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 0000 Tarih:- - 00 Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:......YERLEŞĐM (VAZĐYET)PLANINDA ARANACAK HUSUSLAR NO KONTROL EDĐLMESĐ GEREKLĐ KONU EVET

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

A. Yakın çevrenizde bulunan konut çeşitleri. Yakın çevrenizde, ayrık nizam tek aileli konut (müstakil ev) ne kadar yaygındır?

A. Yakın çevrenizde bulunan konut çeşitleri. Yakın çevrenizde, ayrık nizam tek aileli konut (müstakil ev) ne kadar yaygındır? Yakın Çevrede Yürüyebilme Anketi (YÇYA) - Kısa Form Yaşadığınız yakın çevrenizi nasıl algıladığınız ya da çevreniz hakkında ne düşündüğünüz ile ilgili bilgi edinmek istiyoruz. Lütfen yakın çevreniz ve

Detaylı

Kanalizasyon Şebekesi ÇEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

Kanalizasyon Şebekesi ÇEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Kanalizasyon Şebekesi ÇEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Kanalizasyon Şebekesi Kullanılmış sular, kanalizasyon şebekesi ile atıksu arıtma tesisine

Detaylı

Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Neden gerekli? Hat üstyapısının drenajı için Yer altı suyunu kontrol etmek için Şevlerin drene edilmesi için gereklidir. Yüzeyaltı drenaj,

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

KARAYOLU TASARIMI RAPORU. Yol Kenarı Alanları ve Otokorkuluklar ile ilgili olarak Önerilen Tasarım Esasları

KARAYOLU TASARIMI RAPORU. Yol Kenarı Alanları ve Otokorkuluklar ile ilgili olarak Önerilen Tasarım Esasları KARAYOLU TASARIMI RAPORU Ek 3 Yol Kenarı Alanları ve Otokorkuluklar ile ilgili olarak Önerilen Tasarım Esasları Yumuşak tasarımlı tehlikesiz yol kenarı güvenlik alanı Haziran 2000 İçindekiler Sayfa 1 Giriş

Detaylı

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 Araştırma, Antalya Merkez İlçe sınırları içinde kalan alanda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı, Antalya Merkez İlçesi nde

Detaylı

İSKELELER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

İSKELELER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi İSKELELER Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi İSKELE Yapılar inşa edilirken işçilerin, normal çalışma yüksekliğini

Detaylı

TEKNİK RESİM 6. HAFTA

TEKNİK RESİM 6. HAFTA TEKNİK RESİM 6. HAFTA MİMARİ PROJELER Mimari Proje yapının Vaziyet (yerleşim) planını Kat planlarını En az iki düşey kesitini Her cephesinden görünüşünü Çatı planını Detayları ve sistem kesitlerini içerir.

Detaylı

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin adı: Residence Tower Müellifi:

Detaylı

İ Ç M E S U Y U ŞE B E K E L E R İ

İ Ç M E S U Y U ŞE B E K E L E R İ B Ö L Ü M 5 İ Ç M E S U Y U ŞE B E K E L E R İ Bir meskun bölgeye su, bir boru ağı sistemi ile dağıtılır. Buna su şebekesi denir. Su şebekesi hazneden sonra gelir. Şebeke ile hazne arasında su dağıtmayan,

Detaylı

ÖLÇME BİLGİSİ TANIM KAPSAM ÖLÇME ÇEŞİTLERİ BASİT ÖLÇME ALETLERİ

ÖLÇME BİLGİSİ TANIM KAPSAM ÖLÇME ÇEŞİTLERİ BASİT ÖLÇME ALETLERİ ÖLÇME BİLGİSİ TANIM KAPSAM ÖLÇME ÇEŞİTLERİ BASİT ÖLÇME ALETLERİ Doç. Dr. Alper Serdar ANLI 1.Hafta Ölçme Bilgisi Dersi 2013 Bahar Dönemi Ders Programı HAFTA KONU 1.Hafta 2.Hafta 3.Hafta 4.Hafta 5.Hafta

Detaylı

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Plan süreci Mevcut durumun ortaya koyulması Eldeki veriler ışığında çalışma alanının sorun ve

Detaylı

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak)

Harita 1:Planlama alanına ait uydu görüntüsü (uzak) MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMEN EVİ ÖNÜ VE ÇEVRESİ FARKLI SEVİYELİ KAVŞAK DÜZENLEMESİNE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ŞEHZADELER İLÇESİ ÖĞRETMENEVİ

Detaylı

MAK-TES DOĞAL GAZ ISI SİSTEMLERİ HERMETİK BACA MONTAJ KILAVUZU

MAK-TES DOĞAL GAZ ISI SİSTEMLERİ HERMETİK BACA MONTAJ KILAVUZU MAK-TES DOĞAL GAZ ISI SİSTEMLERİ HERMETİK BACA MONTAJ KILAVUZU Hermetik baca montajında yanmış gazın çıkmasını ve taze havanın içeriye alınmasını sağlayan ve rüzgâra karşı (kuşluk) emniyet koruyucusu bulunan

Detaylı

(ÖRNEKTİR). MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHLİYE PLANI. KAPSAM : Bu Tahliye Planı İl Milli Eğitim Müdürlüğünü kapsar.

(ÖRNEKTİR). MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHLİYE PLANI. KAPSAM : Bu Tahliye Planı İl Milli Eğitim Müdürlüğünü kapsar. (ÖRNEKTİR). MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHLİYE PLANI AMAÇ : Olası bir tehlike (deprem, yangın vb.) anında binanın en kısa sürede, güvenli bir şekilde boşaltılması. KAPSAM : Bu Tahliye Planı İl Milli Eğitim Müdürlüğünü

Detaylı

3. ORMAN YOLLARININ ÖNEMİ

3. ORMAN YOLLARININ ÖNEMİ 3. ORMAN YOLLARININ ÖNEMİ Ormancılık faaliyetlerinin gerçekleşebilmesi için alt yapı tesisi olan orman yolları olmalıdır. Orman Yollarının Özelliği Orman yolu bir bilgisayar programı gibidir. Nasıl ki

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ULAŞTIRMA SİSTEMLERİNE İLİŞKİN GENEL TANIMLAR

ULAŞTIRMA SİSTEMLERİNE İLİŞKİN GENEL TANIMLAR 1 ULAŞTIRMA SİSTEMLERİNE İLİŞKİN GENEL TANIMLAR Ulaştırma Mühendisliğinde kullanılan teknik terimlerin ve ulaştırma sistemlerine ilişkin genel tanımların bir özeti aşağıdaki satırlarda verilmektedir. 1.

Detaylı

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bu çalışma Isparta İli Gelendost İlçesi, Avşar köyü 17-18 pafta 1917, 7342, 7346, 7250 nolu parseller içerisinde kalan alanı kapsamaktadır.

Detaylı

Trafik Bilgi İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments

Trafik Bilgi İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments Trafik Bilgi İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments Akaryakıt İstasyonu Karayolu kenarında, araçların ihtiyacı olan akaryakıt istasyonu bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir. Ana

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 3.TOPLANTI YILI NİSAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal Yukarı Mahalle, 2795 ada, 19-48-84-85 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 01.03.2016 tarih, 2016/6524 sayılı teklifi.

Detaylı

Eğim dereceleri Merdivenler

Eğim dereceleri Merdivenler PEYZAJ YAPILARI 1 DERSİ Merdivenler Farklı iki yükseklik arasındaki bağlantıyı sağlayan sirkülasyon aracı, düzenli aralıklı, yatay kademelerden meydana gelirse merdiven adını alır. 7. Hafta Eğimler ve

Detaylı

Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik

Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri. Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik Bölüm II Sıcak Sulu Kalorifer Sistemleri Yrd. Doç. Dr. Selahattin Çelik Doğal Taşınımlı Sıcak Su Sistemleri Doğal taşınımlı sıcak su tesisatında, su dolaşımı yerçekimi ivmesi yardımıyla sağlanır. Alttan

Detaylı

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

KARAYOLLARININ SINIFLANDIRILMASI KENT PLANLAMADA ULAŞIM

KARAYOLLARININ SINIFLANDIRILMASI KENT PLANLAMADA ULAŞIM KARAYOLLARININ SINIFLANDIRILMASI KENT PLANLAMADA ULAŞIM Karayollarının Sınıflandırılması Karayolları çeşitli kriterlere göre sınıflandırılmış; her yol sınıfının kendine has bazı geometrik özellikleri belirlenmiştir.

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR CAD.

Detaylı

1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? 2. Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? 2. Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? A) Sürücünün araçları iyi tanıması B) Sürücünün uzun yıllar araç kullanması C) Sürücünün araca hâkim olması D) Sürücünün aracı yeni

Detaylı

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 1 Dal Alma Kalın dallarda motorlu testere, ince dallarda balta kullanılır. Özellikle ergonomik ve ekonomik

Detaylı

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog.

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog. YAPILARDA HASAR TESBĐTĐ-I 3. RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME D ESASLARI: (Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Gruplandırılması,

Detaylı

İmar planı ve yönetmeliklere aykırı yapı yapılamaz

İmar planı ve yönetmeliklere aykırı yapı yapılamaz İmar planı ve yönetmeliklere aykırı yapı yapılamaz Belediyelere bırakılmış olan takdir yetkileri ve sorumlulukları belediye başkanlığına aittir. Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

Detaylı

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır.

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır. 10 URLA MERKEZ - ZEYTİNLER TEK SEFER 25 X2 = 50 DK 21,4 km X2 = 42,8 km 100 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi URLA MERKEZ İZMİR MERKEZ TEK SEFER 48 X2 = 54 DK 40,7 km X2 = 81,4 km 120 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi

Detaylı

APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ

APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ Zemin hakkında gerekli etütlerin yapılması ve bilgi edinilmesinden sonra yapının projesi hazırlanır. Hazırlanan projenin uygulanabilmesi inşaat sahasının kenarlarının arsa üzerinde

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANKARA 2015 PROJE APLİKASYONU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANKARA 2015 PROJE APLİKASYONU ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANKARA 2015 PROJE APLİKASYONU Doç. Dr. Aydın ÖZDEMİR Araş. Gör. Pelin ŞAHİN KÖRMEÇLİ 1 PROJE APLİKASYONU NEDİR? Yapılan imar planlarını, yapı

Detaylı

ÇELİK-EL TARIM MAK. LTD.ŞTİ.

ÇELİK-EL TARIM MAK. LTD.ŞTİ. ÇELİK-EL TARIM MAK. LTD.ŞTİ. OT SİLAJ MAKİNESİ KULLANMA KLAVUZU 3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İHSAN DEDE CAD. 13.SK. NO:11 SELÇUKLU/KONYA TEL: 444 49 42 FAKS: 0332.345 15 04 www.celikeltarim.com info@celikeltarim.com

Detaylı

KAPTAJ UYGULAMALARI VE İYİ UYGULAMA YÖNTEMLERİ

KAPTAJ UYGULAMALARI VE İYİ UYGULAMA YÖNTEMLERİ KAPTAJ UYGULAMALARI VE İYİ UYGULAMA YÖNTEMLERİ Kaptajlar bilindiği üzere bir su kaynağının isale hattına verilebilmesini, (boruya alınabilmesini) sağlamak amacıyla yapılan su toplama odalarıdır. Kaptajlar

Detaylı

Otopark Etüdleri. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Otopark Etüdleri. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Otopark Etüdleri Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Niçin Otopark Gereklidir? Karayolunda hareket halinde olan Her bir taşıt belli bir süre sonra kısa veya uzun süreli otoparka gereksinim duyacaktır. Arazi kullanım

Detaylı

YANGIN YÖNETMELİĞİ-2007 ELEKTRİK TESİSATI VE SİSTEMLERİ

YANGIN YÖNETMELİĞİ-2007 ELEKTRİK TESİSATI VE SİSTEMLERİ YANGIN YÖNETMELİĞİ-2007 ELEKTRİK TESİSATI VE SİSTEMLERİ Yeni Yangın Yönetmeliğinin yayınlanmasından itibaren olumlu ve olumsuz görüsleryayınlanmaya ve eski ile yeni yönetmeliğin karsılastırılması yapılmaya

Detaylı

Arsalardan bu kadar fazla yararlanmanın şehirler ve şehirlerde oturanlar için ne gibi mahzurlar vardır? Bu kadar yoğun bir inşaat sonucu evvelâ

Arsalardan bu kadar fazla yararlanmanın şehirler ve şehirlerde oturanlar için ne gibi mahzurlar vardır? Bu kadar yoğun bir inşaat sonucu evvelâ Arsalardan bu kadar fazla yararlanmanın şehirler ve şehirlerde oturanlar için ne gibi mahzurlar vardır? Bu kadar yoğun bir inşaat sonucu evvelâ trafik problemi çözümü imkânsız bir hal alır. Çünki, inşaat

Detaylı

yapılmış ve test edilmiştir. Böylece çabuk ve kolay montaj imkanı sağlanmaktadır. * Uzaktan izlemeli alarm panosu sesli ve görsel ikazlıdır.

yapılmış ve test edilmiştir. Böylece çabuk ve kolay montaj imkanı sağlanmaktadır. * Uzaktan izlemeli alarm panosu sesli ve görsel ikazlıdır. EN 12845 standardı Avrupa topluluğu ülkelerinin tamamında hayat koruma önlemleri ve sistemleri için belirli kuralları ve binalar ile endüstride kullanılan yangını önlemeye yönelik sabit sprinkler sistemlerinin

Detaylı

3. Alım için sıklaştırma noktaları (tamamlayıcı nokta, ara ve dizi nirengi),

3. Alım için sıklaştırma noktaları (tamamlayıcı nokta, ara ve dizi nirengi), ÖLÇME BİLGİSİ 2 DERS NOTLARI YER KONTROL NOKTALARI Genel Bilgi Bir alanın ve üzerindeki örtülerin harita veya planının yapılabilmesi için yeryüzünde konumu sabit ve koordinat değerleri belli bir takım

Detaylı

46.Yıl. 2009 Yılı Faaliyet Raporu 2İNŞAAT ÇALIŞMALARI. ASO II.-III. Organize Sanayi Bölgesi

46.Yıl. 2009 Yılı Faaliyet Raporu 2İNŞAAT ÇALIŞMALARI. ASO II.-III. Organize Sanayi Bölgesi 2İNŞAAT ÇALIŞMALARI 2.1.Sanayi Parsellerinin Tesviye İşleri Bölgemizde tüm parsellerin tesviye işlemleri tamamlanmış olmasına rağmen, yapılan son İmar Planı revizyonu sonucunda oluşan parsellerin tesviye

Detaylı

Nazım imar planı nedir?

Nazım imar planı nedir? INSAAT-IMAR-RUHSAT İmar planı nedir? Nüfusu 10.000 i aşan belediyeler ile nüfusu daha az olduğu halde il merkezi olan veya gelecekte imar işleri bakımından plana gereksinimi bulunduğu Bayındırlık ve İskan

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ ÇINARLI BELDESİ 234 ADA 107 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

10. ÜNİTE ENERJİ İLETİM VE DAĞITIM ŞEBEKELERİ

10. ÜNİTE ENERJİ İLETİM VE DAĞITIM ŞEBEKELERİ 10. ÜNİTE ENERJİ İLETİM VE DAĞITIM ŞEBEKELERİ KONULAR 1. Elektrik Enerjisi İletim ve dağıtım Şebekeleri 2. Şebeke Çeşitleri 10.1. Elektrik Enerjisi İletim ve dağıtım Şebekeleri Elektrik enerjisini üretmeye,

Detaylı

YEŞİLHİSAR HIZIR İLYAS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ TAHLİYE PLANI

YEŞİLHİSAR HIZIR İLYAS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ TAHLİYE PLANI YEŞİLHİSAR HIZIR İLYAS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ TAHLİYE PLANI HIZIR İLYAS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHLİYE PLANI AMAÇ : Olası bir tehlike (deprem, yangın vb.) anında binanın en kısa sürede, güvenli bir şekilde

Detaylı

Eskişehir Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm Projesi

Eskişehir Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm Projesi Eskişehir Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm Projesi M e v c u t d u r u m 5 T e m e l s t r a t e j i 1 Bütünleşme Stratejisi Proje alanının doğu-batı, kuzeygüney yönlerinde; -Porsuk Nehri kıyıları -Kentpark

Detaylı

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama

KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama KENTTASARIM ŞEHİR PLANLAMA MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ A Grubu Şehir Planlama 1 Adres : Sakarya Mahallesi Uluyol Caddesi Şevki İpekten Plaza No:28 Kat:3/304-305 Osmangazi/BURSA

Detaylı

6.6 OFİSLER. 6.6.1 Ana Konular

6.6 OFİSLER. 6.6.1 Ana Konular 6.6 OFİSLER 6.6 OFİSLER 166 6.6 OFİSLER Başkent Lefkoşa İmar Planı alanında var olan ofis gelişmelerinin yaklaşık %94.1 i (sigorta, banka, finans, kamu idaresi ve mesleki hizmet) şehrin merkezinde toplanmıştır.

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 11.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 3. SIVA ÜSTÜ TESİSAT 3.1. DÜBELLER Dübel, plastikten yapılmış tutturma gerecine denir. Dübeller, beton ve duvar

Detaylı

BÜLBÜLOĞLU DIŞ CEPHE GÜVENLİK AĞI PLATFORMLARI

BÜLBÜLOĞLU DIŞ CEPHE GÜVENLİK AĞI PLATFORMLARI GENEL BİLGİLER BÜLBÜLOĞLU DIŞ CEPHE GÜVENLİK AĞI PLATFORMLARI BÜLBÜLOĞLU Güvenlik Ağı Platformları, TS EN 1263-1 normunun gereklerine göre tasarlanmış ve üretilmiştir. Platformlar şantiyede yerlerine monte

Detaylı

3- Mekân ana girişlerinin standartları;

3- Mekân ana girişlerinin standartları; Ulaşılabilirlik; kısa anlatımı ile insan yaşamındaki bütün mekânların, alanların, inşa edilmiş mimari çevrelerin, yapıların, ulaşım sistemlerinin, insanlar için açık, rahatlıkla erişilebilir ve kullanılabilir

Detaylı

KARAYOLU TASARIMI RAPORU. Tırmanma ġeritleri ile ilgili Ġsveç Esaslarının Özeti

KARAYOLU TASARIMI RAPORU. Tırmanma ġeritleri ile ilgili Ġsveç Esaslarının Özeti KARAYOLU TASARIMI RAPORU EK 5 MEVCUT ESASLARDA YAPILMASI GEREKEN DEĞĠġĠKLĠKLER VE DÜZELTMELER Ek A Tırmanma ġeritleri ile ilgili Ġsveç Esaslarının Özeti Haziran 2000 Bu yazıda, Ġsveç esaslarına göre (VU

Detaylı

1-Üst Mahya 2-3 yol mahya 3- Yan mahya. 4- Mahya Bitiş Kapama 5- Dere 6- Saçak kapama

1-Üst Mahya 2-3 yol mahya 3- Yan mahya. 4- Mahya Bitiş Kapama 5- Dere 6- Saçak kapama PVC PANEL KİREMİT 2 3 4 1 6 5 1-Üst Mahya 2-3 yol mahya 3- Yan mahya 4- Mahya Bitiş Kapama 5- Dere 6- Saçak kapama ÜRÜN BİLGİSİ ASA ile kaplanan DURAMİT PVC Panel Kiremitleri ko-ekstrüzyon teknolojisiyle

Detaylı

1-Kömür Kazanları : Yakma havası emilmesi kazandaki, bağlantı kanallarındaki ve bacadaki dirençlerin karşılanması baca çekişi ile gerçekleşir.

1-Kömür Kazanları : Yakma havası emilmesi kazandaki, bağlantı kanallarındaki ve bacadaki dirençlerin karşılanması baca çekişi ile gerçekleşir. 10. BACALAR Bacanın görevi atık gazın çevreye zarar vermeyecek şekilde kazandan çıkmasını sağlamak ve sıcak gazın kazanda istenilen hızda dolaşabilmesi için gerekli çekişi sağlamaktır. Bacalar doğal çekişli

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

Trafik Mühendisliğine Giriş. Prof.Dr.MustafaKARAŞAHİN

Trafik Mühendisliğine Giriş. Prof.Dr.MustafaKARAŞAHİN Trafik Mühendisliğine Giriş Prof.Dr.MustafaKARAŞAHİN Trafik Nedir? İnsanların ve/veya eşyaların bir yol boyunca hareketidir.? Trafik Problemi: Trafik miktarı ile yol kapasitesi arasındaki dengesizlik sonucu

Detaylı

ENLEME BAĞLANTILARININ DÜZENLENMESİ

ENLEME BAĞLANTILARININ DÜZENLENMESİ ENLEME BAĞLANTILARININ Çok parçalı basınç çubuklarının teşkilinde kullanılan iki tür bağlantı şekli vardır. Bunlar; DÜZENLENMESİ Çerçeve Bağlantı Kafes Bağlantı Çerçeve bağlantı elemanları, basınç çubuğunu

Detaylı

Toprak İşleri ve Demiryolu Mühendisliği (CRN:13133) Güz Yarıyılı. Prof. Dr. Hilmi Berk Çelikoğlu Araş. Gör. Mehmet Ali Silgu.

Toprak İşleri ve Demiryolu Mühendisliği (CRN:13133) Güz Yarıyılı. Prof. Dr. Hilmi Berk Çelikoğlu Araş. Gör. Mehmet Ali Silgu. Toprak İşleri ve Demiryolu Mühendisliği (CRN:13133) 2015-2016 Güz Yarıyılı Prof. Dr. Hilmi Berk Çelikoğlu Araş. Gör. Vermelding onderdeel organisatie Ders Bilgileri Dönemiçi ders planı Hafta Hafta1 Hafta2

Detaylı

DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri Ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi

DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri Ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi EK - ETÜDÜ VE TOPLU TAŞIM FĐZĐBĐLĐTE ETÜDÜ TEKNĐK ŞARTNAME Tablo-1: Mevcut Bilgilerin Toplanması Çalışmalarının Kapsamı Kent ile Đlgili Genel Bilgiler (coğrafi, tarihi, ekonomik yapı ve turizme yönelik

Detaylı

DİK KOORDİNAT SİSTEMİ VE

DİK KOORDİNAT SİSTEMİ VE Ölçme Bilgisi DERS 6 DİK KOORDİNAT SİSTEMİ VE TEMEL ÖDEVLER Kaynak: İ.ASRİ (Gümüşhane Ü) M. Zeki COŞKUN ( İTÜ ) TEODOLİT Teodolitler, yatay ve düşey açıları yeteri incelikte ölçmeye yarayan optik aletlerdir.

Detaylı

MİSİNLİ PLAN NOTLARI

MİSİNLİ PLAN NOTLARI MİSİNLİ PLAN NOTLARI A UYGULAMA HÜKÜMLERİ A.01- Uygulama net parsel üzerinden yapılacaktır. Uygulama imar planlarında yapılara kot binanın oturacağı tabii zemin ortalaması esas alınarak verilecektir. A.02-

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. FATSA BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. FATSA BELEDİYESİ MECLİS KARARI DÖNEMİ / TOPLANTI AYI : 2017-9/Eylül KARAR TARİHİ : 13/09/2017 BİRLEŞİM TARİHİ : 13/09/2017 KARAR NO : 2017-9/2-43 BİRLEŞİM : 2 KONUSU: 1/1000 Ölçek İlave ve Revizyon

Detaylı

Konya ilimiz Türkiye de en çok bisiklete sahip şehir olmakla beraber dünyanın sayılı bisiklet kentlerinden birisidir. 800 bini geçen bisikletin

Konya ilimiz Türkiye de en çok bisiklete sahip şehir olmakla beraber dünyanın sayılı bisiklet kentlerinden birisidir. 800 bini geçen bisikletin Konya ilimiz Türkiye de en çok bisiklete sahip şehir olmakla beraber dünyanın sayılı bisiklet kentlerinden birisidir. 800 bini geçen bisikletin bulunduğu Konyamızda, neredeyse her haneye birden fazla bisiklet

Detaylı