Hemşirelik Bölümü 1. SINIF/I. YARIYIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hemşirelik Bölümü 1. SINIF/I. YARIYIL"

Transkript

1 Hemşirelik Bölümü Anatomi (3-3)6 1. SINIF/I. YARIYIL Genel insan anatomisinin sistematik ve fonksiyonel olarak teorik derslerle verilmesi, vurgulanması gereken yapıların laboratuvarda model ve kadavralar üzerinde pekiştirilmesi Cumhur M. (editör), Temel Anatomi, ODTÜ Geliştirme Vakfı, Yayıncılık ve İletişim Netter F. İnsan Anatomisi Atlası. Cumhur M. (Çeviri Ed.), Palme Yayıncılık Biyokimya (2-0)2 Biyokimyanın konusu ve önemi, aminoasitler ve protein biyokimyası, proteinlerin sindirimi ve metabolizması, karbonhidrat biyokimyası, karbonhidratların sindirimi ve metabolizması, lipid biyokimyası, lipidlerin sindirimi ve metabolizması, nükleik asitler, hormonlar, vitaminler ve klinik biyokimya analizlerinin değerlendirilmesi tartışılmaktadır. Lippincott Biyokimya (P.C.Champe-R.A.Harvey-Türkçe çeviri) Fizyoloji (3-0)3 Vücut hücre, doku, organ ve sistemlerin fizyolojisinin anlatılmasıdır A.C. Guyton& Hall, Textbook of Medical Physiology Sağlığın Yükseltilmesine Giriş (2-0)2 Why did Mrs. X died?, Geçmişten günümüze sağlık tanımları ve bütüncül sağlık kavramı, Sağlığın belirleyiciler, Sağlık ve davranış, Sağlığın yükseltilmesi kavramı, Sağlığın yükseltilmesi ve hemşirelik, Ulusal sağlık sistemi, Yıllara Göre Dünya Sağlık Raporları Dil becerileri I (3-0)3 Konu ile ilgili güncel ulusal ve uluslararası kitap ve makaleler. Dünya Sağlık Örgütü, Why did Mrs. X Died? Videokaseti

2 Bu derste, öğrencilerin akademik ve profesyonel yaşamda gereksinim duyabilecekleri okumaanlama, yazma, dinleme- anlama ve konuşma becerilerini geliştirebilmelerine olanak sağlayan bir öğretim programı izlenmektedir. Traveller B1+ Students Book H.Q. Mitchell MM Publications Mikrobiyoloji-Parazitoloji (2-2)4 Tıbbi mikrobiyoloji ve immünolojinin temelleri, hastane enfeksiyonları ve korunma tartışılır. Brooks GF, Butel JS, Morse SA. Jawetz, Melnick and Adelbergs Medical Microbiology. 23rd ed Günalp A, Yılmaz YA, Pınar A. Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvar Eğitim Kitabı. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ustaçelebi Ş. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Güneş Kitabevi, Türk Dili I (2-0)2 Cümle bilgisi, anlatım bozuklukları, yazılı ve sözlü anlatım Atabey, İ ve diğ. Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri 1. SINIF/II. YARIYIL Temel Bilgi ve İletişim Tekn. Kullanımı (0-2)2 Bilgi Teknolojisi kavramı, Bilgisayarı kullanmak ve dosyaları yönetmek, Kelime İşlemci, Hesap Çizelgesi, Veri Tabanları, Sunum, Bilgi ve İletişim Hemşirelik Esasları (8-16)24 Hemşirelik Mesleği, Hemşirelerin Rolleri ve görevleri, İnsan ve Temel insan gereksinimleri, Yaşam Süreci, Hemşirelikle ilgili temel kavramlar, Birey ve hastane, Enfeksiyon kontrolü,

3 Sağlıklı ve hasta bireylerin mobilizasyon gereksinimleri, Sağlıklı ve hasta bireylerin hijyen ihtiyacı, Yaşam Bulguları, Doku Onarımı, İlaç Uygulamaları, Sağlıklı ve Hasta bireylerin Oksijen Gereksinimleri, Sağlıklı e hasta bireylerin Sıvı gereksinimleri, Perioperatif Bakım, Hemşirelik Süreci Kozier B, Erb G, Berman AJ, Burke K. Fundamentals of Nursing. New Jersey: Prentice Hall Health, Potter PA, Perry AG. Fundamentals of Nursing. St Louis: The C.V. Mosby Company, Ulusoy MF, Görgülü RS. Hemşirelik Esasları-Temel Kuram, Kavram, İlke ve Yöntemler, Cilt:I, 5. bs., Ankara: 72 TDFO Ltd.Şti.,2001. Kendini Tanıma ve İletişim Yönetimi (1-2)3 Kendini tanıma yoluyla kazanılan etkili iletişim kurmaya ilişkin teorik ve uygulamalı bilginin sosyal yaşama ve hemşirelik bakımına aktarılmasını içerir. Dökmen Ü. (1996) İletişim Çatışmaları ve Empati, Sistem Yayıncılık, İstanbul. Geçtan E. (1994) İnsan Olmak, Remzi Kitabevi, İstanbul. Öz F. (2010) Sağlık Alanında Temel Kavramlar. Mattek yayıncılık. Ankara. Özcan A. (2006) Hemşire-Hasta İlişkisi ve İletişim, Sistem Ofset, Ankara. Üstün B. (2005) Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi. Okullar Yayınevi, İzmir. Özer K. (2010 )Ben Değeri Tiryakiliği. Sistem Yayıncılık, İstanbul. Özer K. (2008) İletişimsizlik Becerisi, Sistem Yayıncılık, İstanbul Özer K. (2009) Üç Psikolojik Soru, 6. Baskı, Sistem Yayıncılık, İstanbul. Cüceloğlu D. (2012) İnsan ve Davranışı, Remzi Kitabevi, İstanbul. Arnold E., Underman Boggs K. (1999) Interpersonal Relationships: Professional Communication Skills for Nurses. 3rd Edition, WB Saunders Company, Philadelphia. Dil Becerileri II (3-0) 3 Bu derste, öğrencilerin akademik ve profesyonel yaşamda gereksinim duyabilecekleri okumaanlama, yazma, dinleme- anlama ve konuşma becerilerini geliştirebilmelerine olanak sağlayan bir öğretim programı izlenmektedir. Traveller B1+ Students Book H.Q.Mitchell MM Publications

4 Türk Dili II (3-0)3 Söz dizimi, Kelime grupları, Cümle, cümlenin ögeleri ve cümle dışı ögeler; cümle çeşitleri, Çeşitli metinler üzerinde cümle tahlilleri; Kurallara aykırı yazılmış metinlerin incelenmesi, Cümle Düzeyinde Anlatım Bozuklukları, Yazılı Anlatım Türleri, Sözlü Anlatım Türleri. ERGİN, Muharrem (2003), Türk Dil Bilgisi, İstanbul: Bayrak Yay. KORKMAZ, Zeynep, Hamza Zülfikar vd. (2003), Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Ankara: Yargı Yay. YENİÇERİ, Hüseyin vd. (2011), Dil ve Anlatım, Gazi Kitabevi, ANKARA Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0)2 2. SINIF/III. YARIYIL Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu çağdaş ulus-devletler seviyesinde değerlendirip, ulus-devleti tanımlayan değerler sistemi içinde sui generis özellikler taşıyan Türk Devrimi tecrübesini (Kronolojik bir hatta: Türk emperyal geçmişinin klasik ve klasik sonrası, geç 18. yüzyıl ve 19. yüzyıl, 1908 Devrimi, , ve kesitlerinin ele alınması), modern Türk ulus-devletinin, devlet ve toplumsal yeniden yapılanması çerçevesinde ele alınıp bütüncül olarak Türk siyasî ve toplumsal sisteminin değişmesinin aşamaları, Bu çeşitli seviyelerde ve çeşitli boyutlarıyla biçimlenen ve hayata geçirilen siyasî, toplumsal, ekonomik ve kültürel değişme olgusunun (transformation) iç ve dış siyasî olaylarının analizi, tüm aktörlerinin düşünce ve faaliyetlerinin analizi. Bu tarihsel süreçlerin (modern Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşu süreçleri) günümüz çağdaş Türk toplumunun ve siyasetinin problemlerinin çözümünde de referans ve karşılaştırma alanı olarak kullanılması. KILINÇKAYA Derviş (ed) Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi. Siyasal Kitabevi, Ankara, AHMAD Feroz, Modern Türkiye nin Oluşumu, İstanbul, Atatürk ün Söylev ve Demeçleri, 3 cilt, Ankara, Atatürk ün Tamim Telgraf ve Beyannameleri, 4 cilt, Ankara, BAYUR Yusuf Hikmet, Türk İnkılâp Tarihi, 10 cilt, Ankara, BERKES Niyazi, Türkiye de Çağdaşlaşma, Ankara, KARPAT Kemal, H., Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul, LEWIS Bernard, Modern Türkiye nin Doğuşu, Ankara, II. Baskı, MUMCU Ahmet, Tarih Açısından Türk Devriminin temelleri ve Gelişimi, Ankara, Hem. Özel Farmakoloji (2-0)2 Farmakoloji ve toksikolojideki temel kavramlar, doku ve organ sistemlerine etkili ilaçların farmakolojik özellikleri ve yan etkileri

5 Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji (S. O. Kayaalp, 12.baskı, 2009) İç Hastalıkları Hemşireliği (5-16)21 Bu ders iç hastalıkları sorunu olan bireylere yönelik hemşirelik bakımını sunmak için gerekli olan teorik bilgiyi (vücut sistemleri anatomi, fizyoloji, patoloji, tanı-tedavi, koruma ve rehabilitasyon) ve uygulamaları öğretir. Akdemir N, Birol L. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. 3. Baskı, Sistem Ofset, Ankara, Karadakovan A, Aslan F. E, Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Geliştirilmiş 2. Baskı, Nobel Kitabevi, Adana, Durna Z. İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Rehberi. Cinius Yayınları, İstanbul, Brunner LS, Smeltzer SC. Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, Erdemir F. Hemşirelik Tanıları El Kitabı. Nobel Tıp Kitabevleri, Birol L. Hemşirelik Süreci. Etki Matbaacılık, İzmir, Yasavul Ü. Hacettepe İç Hastalıkları Kitabı. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Potter AP, Perry AG. Fundamentals of Nursing. 3rd Edition, Philedelphia, Akademik Yazma Bec. I (3-0)3 Bu derste öğrencilerin akademik ve profesyonel yaşamda gereksinim duyacakları; bilgi edinme, edinilen bilgiyi düzenleme ve uluslararası düzeyde kabul edilen bir biçimde yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir öğretim programı izlenmektedir. Boardman Cynthia A. & Frydenberg Jia, Writing to Communicate paragraphs and essays / Students Book (Pearson Longman 2008 / 3rd Edition) Patoloji (2-0)2 Genel Patoloji Anadolu Üniversitesi Yayınları "Genel Patoloji" kitabı

6 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi (2-0)2 3. SINIF/IV. YARIYIL Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşuna paralel olarak Türk toplumunu çağdaş ulus-devletler seviyesinde değerlendirip, ulus-devleti tanımlayan değerler sistemi içinde sui generis özellikler taşıyan Türk Devrimi tecrübesini (Kronolojik bir hatta: Türk emperyal geçmişinin klasik ve klasik sonrası, geç 18. yüzyıl ve 19. yüzyıl, 1908 Devrimi, , ve kesitlerinin ele alınması), modern Türk ulus-devletinin, devlet ve toplumsal yeniden yapılanması çerçevesinde ele alınıp bütüncül olarak Türk siyasî ve toplumsal sisteminin değişmesinin aşamaları, Bu çeşitli seviyelerde ve çeşitli boyutlarıyla biçimlenen ve hayata geçirilen siyasî, toplumsal, ekonomik ve kültürel değişme olgusunun (transformation) iç ve dış siyasî olaylarının analizi, tüm aktörlerinin düşünce ve faaliyetlerinin analizi,bu tarihsel süreçlerin (modern Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşu süreçleri) günümüz çağdaş Türk toplumunun ve siyasetinin problemleri KILINÇKAYA Derviş (ed) Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi. Siyasal Kitabevi, Ankara, AHMAD Feroz, Modern Türkiye nin Oluşumu, İstanbul, Atatürk ün Söylev ve Demeçleri, 3 cilt, Ankara, Atatürk ün Tamim Telgraf ve Beyannameleri, 4 cilt, Ankara, BAYUR Yusuf Hikmet, Türk İnkılâp Tarihi, 10 cilt, Ankara, BERKES Niyazi, Türkiye de Çağdaşlaşma, Ankara, KARPAT Kemal, H., Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul, LEWIS Bernard, Modern Türkiye nin Doğuşu, Ankara, II. Baskı, MUMCU Ahmet, Tarih Açısından Türk Devriminin temelleri ve Gelişimi, Ankara, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (5-16)21 Cerrahinin tanımı, hasta üzerine etkileri, perioperatif bakım, yara iyileşmesi, cerrahide sıvıelektrolit dengesi, şok, kardiyopulmoner resüsitasyon, aseptik yöntemler, hastane enfeksiyonlarının kontrolü, vücut sistemlerinin cerrahi hastalıkları ve hemşireliği, ortopedi, transplantasyon, meme hastalıkları, kulak-burun-boğaz, göz hastalıkları ve hemşireliği, yanık ve tedavisinde genel ilkeler, ağrı, homeostazis konuları, klinik uygulama yer almaktadır. Erdil F. Özhan Elbaş N. (2004) Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği. IV. Baskı, Ankara, Aydoğdu Ofset.

7 Erdil F. Bayraktar N. (2004) Hemşireler İçin Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Dengesinin ABC si, Ankara, Aydoğdu Ofset. Ders notları Öğretim elemanı tarafından önerilen konulara ilişkin kitaplar, makaleler Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği (2-0)2 Dünya da ve Türkiye de Bulaşıcı Hastalıkların Tarihsel Gelişimi, Bulaşıcı Hastalıkların Epidemiyolojisi ve Sürveyans Çalışması, Bağışıklama ve Aşılama, Bulaşıcı Hastalıkların Özellikleri, Vücudun Bulaşıcı Hastalıklara Karşı Savunması, Bulaşma yollarına göre hastalıklar ve hemşirelik bakımı, Hastane Enfeksiyonları, Bulaşıcı Hastalıkların Hastanede Bakımı, Bulaşıcı Hastalıkların Evde Bakımı, Salgın Kontrolü, Biyolojik ve Kimyasal Silahlar Akdur R. Sıtma Temel Bilgiler. Palme Yayınevi; Allender J.A., Karstin G. (2001). Communicable Disease Control.. Spradley B.W.,Allender J.A.(Ed.). Community Health Nursing Consepts and Practice.Fifth Edition. Lippincott, ss: 270? 310. Büke M. Enfeksiyon Hastalıklarının Hasta Örnekleri İle Tanımı., İzmir Güven Kitabevi; Camcıoğlu Y, Temel İmmünoloji., İstanbul Medikal Yayıncılık; Doğanay M, Ünal S, Hastane İnfeksiyonları. Hastane İnfeksiyonu Derneği Yayın No:1, Bilimsel Tıp Kitabevi; Francisco S., Long-Marine S C.(2001). Communicable Disease and Prevention.Stenhope M L., Lancester S.(Ed.). Community Health Nursing. Fifth Edition.Mosby,ss: Görak G, Savaşer S., Yıldız S. Enfeksiyöz ve Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği. İstanbul Medikal Yayıncılık; Madkour Bruselloz. Madkour M. Ç: Özdem Anğ, Nobel Tıp Kitabevi; Akademik Yazma Bec. II (3-0) 3 Bu derste, akademik ve profesyonel yaşamın gerekleri doğrultusunda, farklı kaynaklardan edinilen bilginin değerlendirilmesi, seçimi ve uluslararası kabul edilen biçimiyle düzenlenerek yazılı dilde ifade edilmesine katkı sağlayan becerilerin geliştirilebilmesini amaçlayan bir öğretim programı izlenmektedir. Boardman Cynthia A. & Frydenberg Jia, Writing to Communicate paragraphs and essays / Student s Book (Pearson Longman 2008 / 3rd Edition) 3. SINIF/V. YARIYIL

8 Hemşirelik Tarihi ve Deontoloji (3-0) 3 Tarihsel süreç içinde sağlık ile ilgili inanç ve uygulamalar, Dünya da hemşirelik mesleğinin tarihsel gelişimi, Türkiye de hemşirelik mesleğinin tarihsel gelişimi, Türkiye de hemşirelik ile ilgili yasa, yönetmelik, ve düzenlemeler, Sağlık ve hemşirelik alanında ulusal ve uluslar arası örgütler, Etik kavram ve ilkeler, Sağlık hizmetlerinde ve hemşirelikte etik, Etik karar verme Ulusoy MF, Görgülü RS. Hemşirelik Esasları-Temel Kuram, Kavram, İlke ve Yöntemler, Cilt: I, 5. bs., Ankara: 72 TDFO Ltd.Şti.,2001. Ulusoy MF, Uçar H. Araştırma Etiği. Ankara: 72 Tasarım Ltd. Şti Dolan JA. History of Nursing. Philadelphia: WB. Saunders Comp.,1969. Tschudin, V. Ethics in Nursing. Edinburgh: Elsevier Science, Hemşireliğe Özel Epidemiyoloji (2-0)2 Epidemiyolojinin tanımı, tarihsel gelişimi, epidemiyolojik süreç, Epidemiyolojik model ve sağlığın geliştirilmesi, Sağlık hizmetlerinin planlanması ve epidemiyolojik yaklaşım, Veri kaynakları, Epidemiyolojide kullanılan ölçütler ve düzenlenmesi, Tanımlayıcı, Analitik ve Metadolojik Epidemiyoloji, Nedensellik kavramı, Deneysel epidemiyoloji, Vaka çalışması, Sürveyans Taramalar, Bulaşıcı hastalıklar ve Bulaşıcı olmayan hastalıklar epidemiyolojisi, kronik hastalık-kaza epidemiyolojisini içerir. Güler, Ç., Akın L. Halk Sağlığı: Temel Bilgiler. Ankara, Hacettepe Üniversitesi Yayınları; Lundy, K. S., Janes, S. Community Health Nursing Caring For The Public's Health. UK, Sudbury, Mass. : Jones and Bartlett Publishers, Inc, Allender, J. A. Rector C., Warner, K.D. Community health nursing : promoting and protecting the public's health. Philadelphia : Wolters Kluwer, Hacettepe Merkez Kütüphanesinde Süreli Yayınlar bölümündeki Hemşirelik ve Epidemiyoloji dergiler Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği (5-16)21 Üreme Sisteminin Anatomisi ;Üreme Sisteminin Fizyolojisi;Gebeliğin Oluşumu ve Fetüsün Fizyolojisi ; Gebelikte Annenin Fizyolojisi ;Ebeveynliğe Hazırlanma ve Doğum Öncesi Bakım; Gebelikte Anneyi Değerlendirme;Riskli Gebelikler Fetal Sağlığı Değerlendirme ;Doğum Eylemi ;Doğum Eyleminde İzlem ve Bakım;Riskli Doğum Eylemi ;Normal Yenidoğanın Fizyolojisi ve Bakımı ;Özel Bakım Gerektiren Yenidoğan;Doğum Sonu Dönem ;Aile Planlaması / Gebeliğin Önlenmesi;CS/ÜS Konularında İletişim ve Danışmanlık İlkeleri

9 Becerileri ve Hemşirenin Rolü; Toplumsal Cinsiyet Kavramı;Üreme Sistemi Enfeksiyonları ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ;İnfertilite ve Yardımcı Üreme Teknikleri;Üreme Siklusu Anomalileri;Üreme Organlarının Yapısal ve Fonksiyonel Bozuklukları ;İyi Huylu Jinekolojik Değişimler;Jinekolojide Tanı, Tedavi ve Bakım;Jinekolojik Kanserler;Jinekolojik Onkolojide Tedavi ve Bakım Klimakterik ve İleri Yaş CS/ÜS Beckman, C.R.B., Ling, F.W., Herbert, W.N.P., Laube, D.W., Smith, R.P., Casanova, R., Chuang, A., Goepfert, A.R., Hueppchen, N.A., Weiss, P.M. (2014). Obstetrics and Gynecology (7. Ed.). Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kütüphane Yer No: WP 140 O Robson, S.E., Waugh, J. (2013). Medical Disorders In Pregnancy : A Manual For Midwives (2. Ed.). Chichester, West Sussex : John Wiley & Sons Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kütüphane No: WQ 39 M Segars, J.H. (2013). Fibroids. Chichester: John Wiley & Sons. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kütüphane Yer No: WP 459 F Shoupe, D. (2011). Contraception. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kütüphane Yer No: WP 630 C Taşkın L. (2011). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği (X. Baskı). Ankara: Sistem Ofset Matbaacılık. Sağlık Yükseltme ve Sağlık Politikaları (2-0) 2 Sağlık, Sağlığın Yükseltilmesi ve Hemşirelik ile ilgili temel kavramlar, Çevre Sorunlarına Genel Bakış: Ahlaki, Etik ve Ekolojik Perspektif, Politika ve mevzuat ile ilgili temek kavramlar, Hemşirelik ve güncel mevzuat, Dünya Sağlık Örgütü ve sağlığın korunması ile ilgili önerileri, Sağlık 21 hedefleri temel alınarak dünyadaki, Avrupa Bölgesindeki ve ülkemizdeki yasal ve politik durumun incelenmesi Konu ile ilgili güncel ulusal ve uluslararası kitap ve makaleler. Sağlık ve Sosyal Güvenlikle İlgili Yasalar Çevre ve ekoloji ile ilgili seçilmiş dokümanlar DPT, TUİK, Sağlık Bakanlığı ve diğer kurum ve kuruluşların yaptığı araştırma sonuçları Afetlerde Hemşirelik ve İlk Yardım (2-0) 2 3. SINIF/VI. YARIYIL Dersin içeriğinde; ilk yardımın tanımı ve önemi, afet yönetimi, ilk yardıma ilişkin filmlerin seyredilmesi, olay yerinin ve hasta/yaralının değerlendirilmesi, yaralının kaza ortamından çıkarılması ve taşıma, temel yaşam desteği, kanamalar ve şok, zehirlenmeler, hayvan ve insan ısırmaları, travmalar (yumuşak doku, ekstremiteler, karın, kafa, spinal kord, göğüs), tıbbi acil

10 durumlar, yanık, sıcak çarpması ve donma, boğulmalar, göz, burun ve kulağa yabancı cisim kaçması, sivil savunma konuları ve sınıf içi uygulamalar yer almaktadır. Arrow K.J. (1963). Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care. The American Economic Review. 53 (5): Erdil F., Bayraktar N., Çelik SŞ. (2011) Temel İlk Yardım. 2. Basım, Ankara: Efil Yayınevi. Ders notları Öğretim üyesi tarafından önerilen konulara ilişkin makaleler, kitaplar Maket Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği (5-16) 21 Yaş dönemlerine göre büyüme ve gelişme özellikleri, çocuklarda sık görülen hastalıklar ve yönetimi konusunda gerekli teorik bilgi ve uygulamaları içerir. Ders içeriğine ilişkin uygun görülen kitap, makale ve filmler (büyüme ve gelişme, enfeksiyon, yenidoğan) kullanılır Hemşirelik ve Liderlik Süreci (2-0) 2 Bu ders, liderlik kavramı ve tarihçesi, teorileri, liderlik stilleri, hemşire liderler, liderlik ve cinsiyet, liderlik ve etkili güç kullanımı, güçlendirme, vizyoner liderlik, hemşirelikte konumlandırma, liderlik için eyleme geçme, liderlik ve politikalara katılım konularını ve öğrencinin kendi kişisel liderlik potansiyelini değerlendirmesi ve geliştirmesini içeren öğrenme aktivitelerini içerir. Huber, D. (2010) Leadership and nursing care management. Saunders: Elsevier Whitehead, D.K. (2010) Essentials of nursing leadership and management. Philadelphia: F.A. Davis Kelly, P. (2010) Essentials of nursing leadership & management. Clifton Park, NY : Delmar Cengage Learning Barker, A. M., Sullivan, D.T., Emery, M.J. (2007). Leadership competencies for clinical managers: the renaissance of transformational leadership. Sudbury, Mass.: Jones and Bartlett Araştırma Yöntemleri (3-0) 3 4. SINIF/ VII. YARIYIL Hemşirelik disiplini, bilim ve araştırma, Hemşirelik araştırması, Araştırmaların hemşirelik hizmetlerinde kullanımı, Araştırma süreci, Araştırma probleminin oluşturulması, Araştırma tasarımı ile ilgili başlıca kavramlar, Araştırma tasarım türleri, Niceliksel araştırma tasarımları, Niteliksel araştırma tasarımları, Araştırmada örnekleme, Veri toplama yöntem, teknik ve araçları, Veri toplama araçlarının niteliği, Verilerin çözümlenmesi, Araştırmada etik

11 yaklaşımlar, Verilerin değerlendirilmesi, Tablo ve grafik yapımı, Araştırma raporunun yazımı, araştırma makalelerinin değerlendirilmesi. Aksayan S., Bahar Z., Bayık A., Emiroğlu O. N., Görak G., Karataş, Kocaman G., Kubilay G., Seviğ Ü., Edi.Erefe İ.,Hemşirelikte Araştırma, Odak Ofset, İstanbul, 2011 Akdur, Recep, Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Tez Yapma Rehberi, Projelendirme, Uygulama, Rapor Yazma?, Ankara,1996. Aksakoğlu G, Sağlıkta Araştırma Teknikleri ve Analiz Yöntemleri 5. Baskı, İzmir, Balcı A.,Sosyal Bilimlerde Araştırma, Yöntem, Teknik ve İlkeler, Pagem A.Yayıncılık, 5. Baskı, İzmir, Burns, Nancy, Grove, Susan K.,The Practice Of Nursing Research Conduct, Critiative And Utulization, 4th Edition, WB. Saunders Company, Karasar, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara, Nobel Yayınevi, Lubiondo Wood G., Haber İ., Nursing Research Methods Critical Appraisal And Utulization, Third Edition, Mosby, USA, Erdoğan S, Nahcivan N, Esin M.N, Ed., Hemşirelikte Araştırma Süreç, uygulama ve kritik, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (5-16) 21 Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliğine ilişkin teorik ve uygulamalı bilginin anlatım, tartışma, vaka tartışmaları ve hemşirelik süreci kullanılarak hasta bakımı verme yoluyla aktarımını içerir. Kum, N. Ve Ark.,(1996) Psikiyatri Hemşireliği El Kitabı, Koç Yayınları; İstanbul. Öztürk, O.,(2002) Ruh Sağlığı ve Bozuklukları, Hekimler Yayın Birliği; Ankara. Sayıl, I.,(1996) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ders Kitabı, Antıp Yayınları; Ankara. Stuart, G.W., Laraia M.T., (2001) Psychiatric Nursing, Mosby; Toronto Videbeck, S. L.., (2001) Psychiatric Mental Health Nursing, Lippincott; Philadelphia. Townsend, M.C., (2002) Essentials Of Psychiatric Mental Health Nursing, Second Edition, F.A Davis Company; Philadelphia Shives L.R. (2008) Basic Concepts Of Psychiatric- Mental Health Nursing. 7th Edition. Lippincott Wiliams Wilkins; Philadelphia Yalom Id. (1998) Kısa Süreli Grup Terapileri:İlkeler Ve Teknikler (Çev: Nesrin Hislişahin), Pastel Matbaacılık, Türk Psikologlar Derneği Yayınları No 18; Ankara. Yıldız M. (2003) Psikiyatrik Rehabilitasyonda Bilişsel Davranışçı Tedaviler, 3p, Cilt 11, Ek Sayı 2, Sayfa

12 Hemşirelikte Öğretim (4-4) 8 Bu ders, eğitim/öğretim kavramı, teorileri, eğitim süreci, eğitimde gereksinim analizi, öğrenme amaç ve hedefleri, eğitim metotları ve stratejileri, değerlendirme, denetim odağı, eğitim/öğretim araç-gereçleri ve eğitim materyali hazırlama, klinik öğretimde etik ilkeler, profesyonel eğitim, sağlık eğitimi, etkili sunum yapma, uluslararası hemşirelik eğitimi, hemşirelik eğitiminde güncel yaklaşım konularını ve öğrencinin poster hazırlama ve hazırlık sınıf öğrencisi ile gerçekleştirdiği mentörlük aktivitesini içerir. De Young S. (2009) Teaching strategies for nurse educators. Upper Saddle River, N.J: Printice Hall. Susan B.B. (2008) Nurse as educator: principles of teaching and learning for nursing practice/ [edited by] Sudbury, Mass. : Jones and Bartlett Publishers. Martha J.B., Arlene J.L. (2007) Innovative teaching strategies in nursing and related health professions. Sudbury, Mass. : Jones and Bartlett Publishers Bastable, S.B. (2003) Nurse as Educator, Principles of Teaching and Learning for Nursing Practice. Second Edition, Jones and Bartlett Publishers, Sudbury, Massachusetts. Benner, P. (2001) From Novice to Expert Excellence and Power in Clinical Nursing Practice, Commemorative Edition, Prentice Hall, New Jersey. O'Connor, A. (2001) Clinical Instruction and Evaluation, A Teaching Resource. Boston, MA, Jones and Bartlett Publishers. Schoolcraft, V., J. Novotny. A (2000) Nuts and-and-bolts Approach to Teaching Nursing. New York, SPRINGER Halk Sağlığı Hemşireliği (5-16) SINIF/ VIII. YARIYIL Halk sağlığı ve halk sağlığı hemşireliği biliminin temel kavram ve kuramları doğrultusunda; birey, aile ve toplum gruplarının sağlığını koruma ve geliştirme üzerine odaklanarak Halk sağlığı hemşiresinin temel uygulama alanlarına (aile,okul,işyeri,yaşlı bakımı ve evde bakım) özgü rol ve fonksiyonlarını tanıtmaktır. Aksayan, S. Ve ark.(1998).halk Sağlığı Hemşireliği El Kitabı, Vehbi Koç Vakfı Yayınları, No:14. Clemen-Stone, S., Mcguire, S.L.,Eigsti D.G.,(1998).Comprehensive Community Health Nursing: Family, Aggregate?Community Practice.5th ED.Mosby. Dirican, R., Bilgel, N.(1993).Halk Sağlığı.2.Basım, Uludağ Üniversitesi Basımevi. Emiroğlu, O.N., Yıldız, A.N.(2001).İşyeri Hemşireliği.Hasak? Sağlık ve Yardım Vakfı, Teknik Rapor No:6

13 Eren, N., Öztek Z.(1992).Sağlık Ocağı Yönetimi.5.Baskı, Palme Yayınevi, Ankara. Hitchcock, J.E., Schubert, P.E., Thomas, S.A.(1999).Community Health Nursing: Caring In Action.Delmar Publ., Albany. Lundy, K.S., Janes, S.(2001).Community Health Nursing: Caring For The Public?s Health.Jones and Bartlet Pub. Öztek, Z., Kubilay G.(1993).Toplum Sağlığı ve Hemşireliği.Somgür Yayıncılık, Ankara. Özvarış Ş.B.(2001).Sağlık Eğitimi ve Sağlığı Geliştirme. Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı, Ankara. Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi (4-4)8 Bu ders, yönetim teorileri, hemşirelik yönetimi yönetimin planlama, örgütleme, yürütme, kontrol ve değerlendirme işlevleri ile bu işlevler kapsamında yer alan, bütçe planlaması, iş analizleri, görev tanımları, insan kaynakları yönetimi, sürtüşme çözümü, disiplin süreci, motivasyon ve iş doyumu, hemşirelikte problem çözme ve değişim yönetimi, performans değerlendirme, enformasyon yönetimi, kayıtlar, verimlilik, kalite yönetimi ve akreditasyon, hemşirelik bakım yönetim modelleri, fiziksel çevre düzenlemesi, hemşirelikte yasal ve profesyonel konular ile değişim projesi geliştirme ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi aktivitelerini içerir. Huber, D. (2010) Leadership and nursing care management. Saunders: Elsevier Whitehead, D.K. (2010) Essentials of nursing leadership and management. Philadelphia: F.A. Davis Kelly, P. (2010) Essentials of nursing leadership & management. Clifton Park, NY : Delmar Cengage Learning Barker, A. M., Sullivan, D.T., Emery, M.J. (2007). Leadership competencies for clinical managers: the renaissance of transformational leadership. Sudbury, Mass.: Jones and Bartlett Patronis Jones R.A. (2007) Nursing leadership and management : theories, processes, and practice. Philadelphia : F.A. Davis Co. Shaw, S. (2007) International Council of Nurses : nursing leadership. Oxford ; Malden, Mass. : Blackwell Pub. Milstead, J. A. (2006) Handbook of nursing leadership : creative skills for a culture of safety. Sudbury, Mass. : Jones and Bartlett Publishers Stresle Başetme (2-0)2 SEÇMELİ DERSLER Bu ders, bireyin stres ve baş etme ile ilgili kuramsal bilgi edinmesini, bu bilgiyle kendi stres ve baş etme tepkilerini tanımasını, değerlendirmesini, yorumlamasını, etkili olmayan baş etme

14 davranışlarını etkili olanlarla değiştirmesini ve kazandığı bu beceri doğrultusunda hizmet verdiği bireylere de yardım etmesini konu alır. Bach, S. and Grant, A. (2009).Communication and interpersonal skills for nurses (Transforming nursing practice). UK: Learning Matters Ltd. Baltaş, Z. ve Baltaş, A. (2000). Stres ve Başaçıkma Yolları (20. Basım). İstanbul: Remzi Kitabevi. Balzer Riley, J. (2007). Communication in nursing. USA: Mosby. Clark, L. (2000). Duygulara Yardım (Çev: Yazgan, G.). İstanbul: Evrim Yayınları. Dökmen, Ü. (2005) İletişim Çatışmaları ve Empati (31.Basım). İstanbul: Sistem Yayıncılık Geçtan, E. (2009). İnsan Olmak. İstanbul: Metis Yayınları. Harriet, L. (1999). Öfke Dansı. İstanbul: Varlık Yayınları. Öz, F. (2010). Sağlık Alanında Temel Kavramlar. Ankara: Mattek Matbaacılık. Özcan, A. (2006) Hemşire Hasta İlişkisi ve İletişim. Ankara: Sistem Ofset Basım Yayın San. Lim. Şrk. Oryantasyon ve Kültürel Etkinlikler (2-2)4 Bilimsel ve entelektüel faaliyetlere, öğrenci kulüplerine katılım Bilimsel ve entelektüel faaliyetler Histoloji (2-0)2 İnsandaki farklı hücre tiplerinin ortak yapısal özellikleri; hücre zarı, çekirdek, sitoplazma ve organeller ışık ve elektron mikroskobu düzeyinde incelenir. Hücre zarının yapısı, işlevi ve önemi, çekirdek ile sitoplazmanın (sitozol ve organeller; granüler ve düz yüzlü endoplazma retikulumu, mitokondriyon, golgi kompleksi, lizozom, peroksizom, hücre iskeleti bileşenleri; mikrofilaman, sentriyol, ribozom, inkluzyonlar) histolojik özellikleri vurgulanır. Gartner LP, Hiatt JL. Color Textbook of Histology W.B. Saunders Elsevier Company, Philedelphia, Third edition 2007 Junqueira LC, Carneiro J. Basic Histology, Text & Atlas. Lange Medical Books McGraw-Hill, New York, 12th Edtion, 2010 (Temel Histoloji adı ile türkçe çevirisi bulunmaktadır Gartner LP, Hiatt JL. Concise Histology W.B. Saunders Company, Philedelphia, Second Edition 2011 Ross MH, Pawlina W: Histology Arext and Atlas, Lippincott Williams 6th Edition, 2011 Duygusal Zeka Gelişimi (1-2)3

15 Duygusal zeka becerilerini fark ettirme, durumunu değerlendirme ve duygu yönetimi konusunda beceri kazanma Bach, S. and Grant, A. (2009).Communication and interpersonal skills for nurses (Transforming nursing practice). UK: Learning Matters Ltd. Clark, L. (2000). Duygulara Yardım (Çev: Yazgan, G.). İstanbul: Evrim Yayınları. Harriet, L. (1999). Öfke Dansı. İstanbul: Varlık Yayınları. Özer, A.K. (2009). Ben Değeri Tiryakiliği Duygusal Gerilimle Başedebilme (10.Basım). İstanbul: Sistem Yayıncılık. Özer, A.K. (2002). İletişimsizlik Becerisi. (3.Basım). İstanbul: Sistem Yayıncılık. Goleman, D. (1999). Duygusal Zeka. ( 33.bs). (Banu Seçkin, Çev). İstanbul:Varlık Yayınları. Güngörmüş, T. (2011). Hemşirelerin Duygusal Zekaları İle İş Yaşamında Yaşadıkları Yalnızlık Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum. McQueen, A. (2004). Emotional intelligence in nursing work ( Hemşirelik İş Yaşamında Duygusal Zeka). Journal of Advanced Nursing, 47, Literatür Tarama ve Değerlendirme (1-4)5 Bu ders hemşirelik alanında literatür tarama ve makale inceleme ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır. Konuya ilişkin güncel makale ve kitaplar. Toplum Sağlığının Geliştirilmesi (2-0)2 Ders; Sağlığın geliştirilmesi ve halk sağlığı, Sağlık ve sağlığın geliştirilmesi, Sağlığın geliştirilmesine yaklaşım, Sağlık için destekleyici çevreler yaratmak, Halk sağlığı öncelikleri ve sağlığın geliştirilmesi, Sağlığın geliştirilmesi için yapılması gerekenler, iletişim, hemşirelik uygulamaları konularını içerir. Pender NJ, Murdaugh JL, Parsons MA: Health Promotion in Nursing Practice, Fifty Edition, Pearson-Prentice Hall, Davies M (2005). Health Promotion Theory. Berkshire, GBR. McGraw-Hill Education Clark CC: Health Promotion In Communities, Holistic and Wellness Approaches, Spinger Publishing Company, 2002 Beslenmeye Giriş (2-0)2 Beslenmenin tanımı ve önemi, besin ögeleri ve fonksiyonları, özel durumlarda beslenme (gebe-emzikli, 0-1 yaş bebek, okul çağı, adolesan, yaşlı vb) tartışılır.

16 Baysal A. Beslenme, Hatiboğlu yayınları, Ankara Ders Notları. Geriatri Hemşireliği (2-0)2 Bu ders geriatri hemşireliği ve yaşlı bireye ilişkin teorik bilgiyi ve uygulamaları öğretir.. Akdemir N, Birol L. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. 3. Baskı, Sistem Ofset, Ankara, Kane R. Essentials of Clinical Geriatrics. McGraw-Hill, Medical, New York, Wold G. Basic Geriatric Nursing. Mosby Elsevier, MO, Ebersole P, Hess P, Touhy TA, Jett K, Luggen AS. Toward Healthy Aging: Human Needs and Nursing Response. Seventh Edition, Mosby Elsevier, Kutsal Y. Temel Geriatri. Güneş Tıp Kitabevleri. Ankara Arıoğul S. Geriatri ve Gerontoloji. 1. Basım, Özyurt Matbaacılık, Ankara, Stocklager J, Schaeffer L. Handbook of Geriatric Nursing Care. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, Weisstub D. Aging: Caring for Our Elders. Kluwer Academic, Dordrecht, Konuya ilişkin güncel makale ve kitaplar. Çevre Sağlığı (2-0)2 Çevre sağlığına giriş, sağlık kavramı, sağlıklı insan ve sağlıklı çevre tanımı, Çevrenin sınıflandırılması, - Halk sağlığını etkileyen çevresel faktörler, koruyucu ve sosyal tıp yaklaşımı,- Trafik Kazaları, - Gürültü Kirliliği, - Yenilenebilir Enerji kaynakları, - Kentleşme, nüfus hareketleri, göç, - Hava kirliliğinin insan (çocuk, yaşlı, hasta vb spesifik gruplar) üzerine etkisi, - Ankara da hava kirliliği, - Katı atıklar, tıbbi atıklar, temizlemek için yapılması gerekenler, tesisler, - Sıvı atıklar, bitkisel atık yağlar, temizlemek için yapılması gerekenler, tesisler, İklim değişikliğinin insan sağlığına etkisi,- İklim değişikliğini en aza indirmek için yapılması gerekenler, Karbon ekonomisi, - Genetiği değiştirilmiş organizmalar, - Takviye Edici Gıdalar, - Pestisitler, Toprak kirliliği sebep, sonuç ve önlemler, İlaçlar, Kozmetikler ve zehirlenmeler, - Geri Dönüşüm- Radyoakif kirlilik, - Türkiye Çevre Durum Raporu, - Damacana, çeşme suyu, arıtma cihazları,- Dünyada uygulanan su Topuzoğlu, İ., Çevre Sağlığı ve İş Sağlığı, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Güler Ç., Çobanoğlu Z., Kentleşme ve Çevre Sağlığı, Birinci Baskı, Sağlık Bakanlığı, Ankara, Velicangil S., Halk ve İşyeri Sağlığı, İstanbul Tıp Fakültesi, 1978

17 Muslu.Y, Su Temini ve Çevre Sağlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi, Teknik Üniversite Matbaası, İstanbul,1985 Stanhope, M., Lancaster J. (2011). Public Health Nursing: Population-Centered Health Care in the Community. 8nd edit. Elsevier Health Sciences Bilgisayara Giriş (1-2)3 Bilgisayar kullanımı ve Bilgisayar işletim sistemleri, kelime işlem programlarıı, tablolama ve grafikleme, veri analiz programını içermektedir. Akgöbek Ö. Temel Bilgi Teknolojileri. Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. Cinsel Sağlık (2-0)2 Cinsellikle İlgili Temel Kavramlar, Cinsel Sağlığı Etkileyen Faktörler, Cinselliğin Anlamı, Cinsellik ve Toplumsal Değerler, Cinsellikte Sorumluluklar, Cinsellikte Toplumsal Sorunlar Kadın ve Erkek Üreme Sistemi, Cinsel Eylem Fizyolojisi ve Sorunlar, Gebeliğin Oluşumu, Cinsel Kimlik Gelişimi, Cinsiyet Rolleri, Doğurganlığın Düzenlenmesi, Cinsel Yolla Bulaşan, Enfeksiyonlar, Cinsel Haklar ve Yasal Boyutu, Cinsel Eğitim, Cinsel Yönelim Cinsel İstismar ve Cinsel Şiddet Delamont, S. (2012). Sex roles and the school. (Elektronik sürüm). Abingdon, Oxon; New York. N.Y. : Routledge. Karınca, E. (2010). Sorularla kadına yönelik aile içi şiddet. Ankara: Hiperlink. (Elektronik sürüm). Munro, A. Hakmen, R. (2014). Nefret, arkadaşlık, flört, aşk, evlilik: öykü (6. Basım). İstanbul: Can Yayın Evi. Özgüven, İ. E. (2012). Cinsellik ve Cinsel Yaşam (2. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Özkazanç, A. (2013). Cinsellik, şiddet ve hukuk: feminist yazılar. Ankara: Dipnot Yayınları. Rasmussen, M.L. (2012). Sex education. (Elektronik sürüm). Semerci, Z. B. (2014). Çocuklarımızla cinsellik hakkında nasıl konuşalım: Bebeklikten gençliğe cinsellik (5.Basım). İstanbul: Alfa Yayınları. Sexuality and Disability Dergisi, Erişim Adresi: psychology/journal/ Yenshu, E. (2012). Gender relations in Cameroon. (Elektronik sürüm) Afet Yönetimi ve Afet Hemşireliği (2-0)2 Afet yönetimi ve afet hemşireliği konularının temel kavram ve kuramları doğrultusunda; afet yönetim süreci, afet kültürü, KBRN ve hemşirenin rol ve sorumluluklarını içerir.

18 Veenema, T. (2007). Essentials of disaster planning. In T. Veenema (Ed.), Disaster nursing and emergency preparedness for chemical, biological, and Rrdiological terrorism and other hazards (pp. 3?23). New York: Springer Publishing Company. WHO (2006). The contribution of nursing and midwifery in emergencies. Geneva: World Health Organization. World Health Organization and International Council of Nurses. (2009). ICN Framework of Disaster Nursing Competencies. Geneva, Switzerland Knebel A., Toomey L., Libby M. (2012). Nursing leadership in disaster preparedness and response. Annual Review of Nursing Research World Disasters Report. The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. Onkoloji Hemşireliği (2-0)2 Bu ders onkoloji hemşireliği ve kansere ilişkin teorik bilgiyi ve uygulamaları öğretir. Akdemir N, Birol L. İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. Sistem Ofset, 2. Baskı, Ankara, Mayadağlı A, Parlak C. Klinik Onkoloji El Kitabı. Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, Pollock R, Doroshow JH, Khayat D, Nakao A, O'Sullivan B. UICC Klinik Onkoloji. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu. Alp Ofset Matbaacılık, Ankara, Aydıner A, Topuz E. Onkoloji El Kitabı. Turgut Yayıncılık, İstanbul, Altınbaş M. Onkoloji El Kitabı. MN Medikal ve Nobel, Ankara, Corner J, Bailey C. Cancer Nursing: Care in Context. Blackwell Publishing, Konu ile ilgili güncel kitap ve makaleler. Toplumsal Cinsiyet (2-2)4 Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet eşitliği ve hakkaniyet kavramı Toplumsal Cinsiyeti Etkileyen Faktörler (Toplumun değerleri din, kültür, aile ve mitler vb.) Toplumsal Cinsiyetin Kadın Sağlığına Etkisi Toplumsal Cinsiyet Kavramına Yazılı ve Görsel Medyanın Etkisi, Aile Planlaması Hizmetleri ve Toplumsal Cinsiyet Kavramı_Film Gösterimi: `Şalvar Davası, Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet_Film Gösterimi: `Sanık?, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalığının Artırılması İçin Yapılanlar ve Yapılması, Gerekenler, Toplumsal Cinsiyet ve Çocukluk Dönemi_Film Gösterimi:?Halam Geldi?, Grup Tartışmaları (Reklam, Fıkra, Masal, Şiir, Oyun, Şarkı, Kitap, Atasözü/Deyim, Yazılı Medya, ve Görsel Medya analizi)

19 Akın, A. (2003). Toplumsal Cinsiyet, Sağlık ve Kadın. Ankara: Hacettepe Üniversitesi. Dökmen, Z.Y. (2004). Toplumsal Cinsiyet. İstanbul: Sistem Yayıncılık Erdoğan, M. T. (2010). Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında medya okuryazarlığının rolü. Ankara: T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü. Sayer, H. (2011). Toplumsal cinsiyet eşitliğine erkeklerin katılımı. Ankara: T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü. T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü. (2009). Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı (2. bs.). Ankara: Gizben Matbabacılık Üner, S. (2008). Toplumsal Cinsiyet Eşitliği. Ankara: T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü. Yumuş, A. (2011). Kalkınma Planları Çerçevesinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Anlayışının Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal Boyutları. Ankara: T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü. İş Sağlığı Hemşireliği İş sağlığı, çalışanların sağlığının değerlendirilmesi, meslek hastalıkları iş kazaları, iş sağlığı hemşireliği, yaygın iş sağlığı sorunlarında hemşirelik girişimleri, işyeri durum saptama çalışmaları (işyeri ortam faktörleri), hemşirelik hizmetleri açısından iş ve iş çevresinin değerlendirilmesi, iş sağlığı geliştirme programları/sağlık eğitimi, danışmanlık, iş sağlığı hizmetlerinde kayıt tutma ve değerlendirme, iş sağlığı mevzuatı ve işyeri sağlık birimi hizmetleri, iş sağlığı hemşireliğinde vaka yönetimi, iş sağlığı hemşireliği girişimlerinde risk yönetimi. Allender, J., Rector, C., Warner, K. (2010). Community Health Nursing: Promoting and Protecting the Public's Health. 7edit. Lippincott Williams & Wilkins Publishers. Oakley K: Occipational Health Nursing, Second Edition. Whurr Publishers,London And Philadelphia Stanhope, M., Lancaster J (1992) Community Health Nursing, process and practice for promoting health. 8rd edit. The Role of the Occupational Health Nurse in Workplace Health management Klinik Uygulama I Temel istatistiksel kavramlar, tanımlayıcı istatistikler, kuramsal dağılımlar, örneklem dağılışları, örnekleme yöntemleri, uygun örneklem büyüklüğü, hipotez testleri, korelasyon ve regresyon yöntemleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

20 Black, Joyce M., ed, Medical-surgical nursing : clinical management for positive outcomes, W.B. Saunders, Philadelphia, Boyer, Mary J, Study guide to accompany Brunner and Suddarth's textbook of medical-surgical nursing, Lippincott, Philadelphia, Brunner, Lillian Sholtis, Brunner and Suddarth's textbook of medical-surgical nursing, Lippincott Philadelphia Biyoistatistik (2-2)4 Temel istatistiksel kavramlar, tanımlayıcı istatistikler, kuramsal dağılımlar, örneklem dağılışları, örnekleme yöntemleri, uygun örneklem büyüklüğü, hipotez testleri, korelasyon ve regresyon yöntemleri dersin içeriğini oluşturmaktadır. Daniel, Wayne W., Biostatistics 6th Edition, New York: John Wiley&Sons, Sümbüloglu K ve Sümbüloğlu V. Biyoistatistik. Somgür Yayıncılık, Ankara, Alpar R. Spor, Sağlık ve Eğitim Bilimlerinden Örneklerle UYGULAMALI İSTATİSTİK ve GEÇERLİK-GÜVENİRLİK. Detay Yayıncılık, Ankara, Yara ve hemşirelik bakımı (2-0)2 Dersin içeriğinde; doku tipleri, doku yaralanmasının nedenleri, dokuların yaralanmaya tepkisi, yara iyileşmesinin aşamaları, yara tipleri, farklı dokuların iyileşmesi, yara iyileşmesini etkileyen faktörler, yara iyileşmesinin komplikasyonları, yaranın değerlendirilmesi, yara bakımı (güncel yaklaşımlar, yara bakım materyalleri, cerrahi yara bakımı), stoma bakımı, basınç yaralarında tedavi ve bakım, yanık yaralarında tedavi ve bakım, kronik yaralarda tedavi ve bakım konuları yer almaktadır. Erdil F. Özhan Elbaş N. (2016) Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği. VII. Baskı, Ankara, Aydoğdu Ofset. Kurt, N. (2003) Akut ve Kronik Yara Bakımı, Ankara, Nobel Tıp Kitapevi. Rothrock, JC. (2011) Care of the Patient in Surgery, USA, Elsevier Mosby. Sayek, İ. (2008) Temel Cerrahi El Kitabı, Ankara, Güneş Kitabevi. Ders notları Öğretim üyesi tarafından önerilen konulara ilişkin makaleler, kitaplar. Hemşirelikte Seminer (2-2)4 Bu ders, hemşireliğe özel konulara ilişkin kaynak taramayı, belirlenen konuya ilişkin yayınların uygunluğunu değerlendirmeyi, problem çözümü için literatürü kullanmayı, literatüre dayanarak rapor yazmayı içerir. Öğretim üyesinin önerdiği, konuya ilişkin makale ve kitaplar

21 Öğrencinin konuya ilişkin kütüphaneden ve elektronik kaynaktan ulaştığı makale ve kitaplar Okul Sağlığı Hemşireliği (3-0) 3 Okul sağlığı ve okul sağlığı hemşireliği biliminin temel kavram ve kuramları doğrultusunda; okul sağlığını koruma ve geliştirme üzerine odaklanarak okul sağlığı hemşiresine özgü rol ve fonksiyonlarını tanıtmaktır. Lewis KD, Bear BJ: Manual Of School Health. Second Edition. Saunders, Allender, J., Rector, C., Warner, K. (2009). Community Health Nursing: Promoting and Protecting the Public's Health. 7edit. Lippincott Williams & Wilkins Publishers. Güler Ç., Akın A.(2006). Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları. Maurer FA, Smith CM. (2009. )Community/ Public health Nursing practice Health for families and populations.4th edit. Saunders Elseiver, St.Louis Publishers. Öztek, Z., Kubilay, G.,(2011). Toplum Sağlığı Ve Hemşireliği, Palme Yayıncılık, Geliştirilmiş 3. baskı, Ankara. Saucier, K. L., Janes, S. (2009). Community Health Nursing Caring For the Public?s Health, 2nd edit. Jones and Bartlett Publishers. Stamler, L.L., Yiu, L. (2011). Community Health Nursing: A Canadian Perspective. 3nd edit. Pearson Prentice Hall Publisher Evde Bakım Hemşireliği (3-0)3 Evde bakımın tanımı ve tarihsel gelişimi, Dünya da ve Türkiye de evde bakımın mevcut durumu, Evde bakımın tercih edilme nedenleri ve hedef grubu, Evde bakım hizmeti veren kurum ve kuruluşlar ( resmi, gönüllü, birleşik, hastaneye dayalı ve özel kuruluşlar), Evde bakım hizmetlerinin yasal yönü, Evde bakım organizasyonu, Evde bakım hizmetlerinde etik, Evde bakım ekibi, evde bakım hemşiresinin görev, yetki ve sorumlulukları, Evde bakım hizmetlerinde kayıt sistemi, Evde bakım süreci, Taburculuğun planlanması, Evde bakım organizasyonunun planlanması ve hizmetin başlatılması, Vaka yönetimi, hizmetin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi, Evde bakım hizmetlerinin standartları Vaka çalışması Martinson IM, Wıdmer AG, Portillo CJ: Home Health Care Nursing. Second Edition. WB. Saunders Company Nies MA. McEwen M; Community Health Nursing, Promotıng Health Populations. WB Saunders Company, 2001 Noll L. Youssef F: Handbook Of Community Based And Home Health Nursing Practice, Tools For Assessment Interventıon, And Edocation. Mosby Rice R: Home Care Nursing Practice Concepts And Application. Fourth Edition. Mosby Elseiver, 2006.

22 Stanhope M, Lancaster J: Foundation of Nursing in the Community Community- Oriented Practice, Second Edition, Mosby Elsevier, Hemşireler İçin Eleştirel Düşünme (2-0)2 Bu ders eleştirel düşünme ve klinik yargı ögelerini, eleştirel düşünür olmak için gereken becerileri, eleştirel düşünme becerisini etkileyen faktörleri, eleştirel düşünmeyi destekleyen stratejileri, hemşirelik süreci, eleştirel düşünme süreci ve hemşirelik araştırma sürecini karşılaştırır, etkili kişilerin eleştirel düşünme davranışlarını incelemeyi içerir. Hacettepe University Library online database Bassham G., Irwin, W., Nardone H., Wallace J. (2010) Critical Thinking: A Student's Introduction. New York : McGraw-Hill Higher Education Moore B. N., Parker R. (2009) Critical Thinking Boston, MA : McGraw-Hill. Cohen S. (2007) Critical Thinking in the Medical-surgical Unit: Skills to Assess, Analyze, and Act.Marblehead, MA: HCPro Klinik Uygulama II (1-24)25 Fakülte süpervizyonu ile öğrenciler; klinik stajlar ile tıbbi ve cerrahi hemşirelik, evde bakım ve diğer bakım ünitelerinde hemşirelik bakım hizmeti sunacak. Bu kurs hemşirelik süreci ile planlama, uygulama ve değerlendirme basamaklarını içeren problem çözme basamaklarını kullanmayı sağlamaktadır. Black, Joyce M., ed, Medical-surgical nursing : clinical management for positive outcomes, W.B. Saunders, Philadelphia, Boyer, Mary J, Study guide to accompany Brunner and Suddarth's textbook of medical-surgical nursing, Lippincott, Philadelphia, Brunner, Lillian Sholtis, Brunner and Suddarth's textbook of medical-surgical nursing, Lippincott Philadelphia Sağlık Sosyolojisi (3-0)3 Derste öncelikle tıbbın gelişimi tarihsel süreç içerisinde ele alınacak, sonrasında beden algısı ve bedenin inşasında tıbbın rolü değerlendirilecektir. Buna paralel olarak Sağlık Sosyolojisinin doğuşu ve gelişimi sağlık ve hastalık kavramları ve kavramların tanımlanmasında yaşanan dönüşümler ele alınacaktır. Alanın öncüleri ve teorik yaklaşımlar değerlendirilecektir. Sağlık ve hastalığı etkileyen sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik faktörler, sağlık organizasyonun sosyal yapısı ve aktörler Cockerham, William (2007). Medical Sociology, Pearson.

23 Corbin, A., G. Vigarello ve J.J. Courtine (2008). Bedenin Tarihi I ve II, Çev:Saadet Özen, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Gabe, J., M. Bury ve M. Elston (2004). Key Concepts in Medical Sociology. London: Sage Publications. Illich, Ivan (1995). Sağlığın Gaspı, çev: Süha Sertabiboğlu, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Ayrıntılı okuma listesindeki diğer kaynaklar Yaş Dönemlerine Göre Sağ. Gel. ve Risklerin Azalt. (3-0)3 Öğrenciye dünyada ve ülkemizde çocuk sağlığını geliştirmeye yönelik hizmetler, çocuk için risk oluşturan faktörlerin tanılanması ve önlenmesi için yapılması gereken girişimleri kapsar. Ders içeriğine ilişkin uygun görülen kitap ve makaleler kullanılır. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı (2-0)2 Bu ders, çocuğun sağlıklı gelişimsel evrelerine yönelik özelliklerini, çocuk ve ergen ruh sağlığını etkileyen biyopsikososyal değişimler ışığında ruh sağlığı bozulmuş çocuk, ergen ve ailenin değerlendirilmesi ve ele alınması, ruh sağlığının korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik bilgi ve beceri öğretimini konu alır..ball JW, Bindler RC. (2003). Pediatric Nursing, 3rd Edition. Prentice Hall: New Jersey. Dogra N, Leighton S. (2009). Nursing In Child and Adolescent Mental Health. McGraw Hill: New York. McDougall T. (2006). Child and Adolescent Mental Health Nursing. Wiley- Blackwell: Oxford. Öztürk O.(2002). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Hekimler Yayın Birliği: Ankara. Sağlık Hukuku ve Hemşirelik (2-0)2 Sağlık hukukunun gerekliliği ve ortaya çıkması, sağlık hukukunun kaynakları, sağlık hukukunun temel ilkeleri, hasta hakları, hasta hemşire ilişkisi, sağlık işletmeleri ve personelin sorumlulukları, hemşire ile hasta arasındaki hukuki ilişki, hemşirenin yükümlülükleri, hemşirenin kusurlu (hukuka aykırı) davranması, devletin sağlık hizmetleri nedeniyle sorumluluğu, sağlık yöneticilerinin statü ve sorumlulukları, hemşirelerin görev ve sorumlulukları, sağlıkla ilgili suçlar. Prof. Dr. Hakan Hakeri, Tıp Hukuku, Ankara, 2012.

24 Korunmaya Muhtaç Çocuklar (2-0)2 Korunmaya muhtaç çocukların özellikleri ve bu alanda verilen hizmetler ve yasal mevzuat tartışılır. Ders içeriğine ilişkin uygun görülen kitap ve makaleler kullanılır. Kalite ve Hasta Güvenliği (2-0)2 Bu ders Türkiye sağlık bakım sistemi içerisinde sürekli kalite yönetimi uygulamaları ile kalite ve hasta güvenliği konularını, kalitenin tarihsel sürecini takım çalışması tekniklerini kullanarak araştırmayı, sağlık bakım kalite çalışmalarında ve hasta güvenliğinde güncel yaklaşımları, kanıta dayalı hemşirelik bakımını, kalite ölçme ve kalite geliştirme araçlarını/yöntemlerini, farklı sağlık bakım ortamlarındaki uygulamaların kalite ve farklılıklarının analizini, üretim ve hizmet kalitesinde sistem ve yönetimin sorumluluklarını, profesyonel çalışanların rol ve görevlerini içerir. Patient Safety and Quality: An Evidence-Based Handbook for Nurses. Available: Barker, A. M., Sullivan, D.T., Emery, M.J. (2007). Leadership competencies for clinical managers : the renaissance of transformational leadership. Sudbury, Mass. : Jones and Bartlett Patronis Jones RA. (2007) Nursing Leadership and Management Theories, Processess and Practice. Philadelphia: F.A. Davis Company. Hemşirelik Bakımında Etik Vaka Analizleri (2-2)4 Biyoetiğin tarihsel süreci ve kapsamı, Biyoetik ve hemşirelik etiği, Etik sorunları etkileyen sosyal, ekonomik, politik, kültürel, teknolojik ve kurumsal faktörler, Etik teoriler ve ilkeler, Uluslararası ve ulusal etik bildirgeler, Hemşirelik bakımında karşılaşılan etik sorunlar, Vaka Analizleri Fry ST, Johnstone MJ. Ethics in Nursing Practice. Blackwell Publishing. Oxford, Pieper A. Etiğe Giriş. Çeviren: Veysel Ataman, Gönül Sezer. Ayrıntı Yayınları, İstanbul, Tschudin V. Ethics in Nursing: The Caring relationship. Butterworth-Heinemann. Elsewier Limited. London, Goldim, J. R. (2009). Revisiting the beginning of bioethics: The contributions of Fritz Jahr (1927). Perspect Biol Med, Sum, Journal of Business Ethics 17: 391?409. Kucuradi, I, Etik Türk Felsefe Kurumu, Ankara 1999.