UYGUN HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE KAYNAĞI SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UYGUN HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE KAYNAĞI SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR"

Transkript

1 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HematoLog 2011: 1 1 Dr. Ahmet H. Elmaağaçlı Batı Almanya Kanser Merkezi, Kemik İliği Transplantasyonu Bölümü, Essen, Almanya Anahtar Sözcükler Akraba dışı donör, HLA (insan lökosit antijeni), kök hücre kaynağı, transplant UYGUN HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE KAYNAĞI SEÇİMİNDE ÖZET Allojenik hematopoetik kök hücre transplantasyonu (HSCT), bu alandaki ilerlemelere rağmen, halen yüksek oranda transplant ile ilişkili mortalite (TRM) ve morbiditeyle birlikte seyretmektedir. Hatasız bir human leukocyte antigen (HLA) testi ile verici ve alıcının doku guruplarinin tam eşleşmesi durumunda, transplant sonrası morbidite ve mortalitenin en önemli nedenlerinden biri olan graft versus host hastalığı riski en aza indirebilir. Verici seciminde HLA uygun kardeş (matched sibling donor - MSD) en çok tercih edilir. Alıcı ve verici arasındaki HLA-A, -B, -C, -DRB1 ve -DQB1 anijen ve alellerin eşleşmesi, bütün dünyada altın standart olarak kabul edilir ve bu durum tam ya da 10 alıcı /10 verici eşleşme (her antijenin anne ve babadan bir cift olarak geldigi dusunulurse, 2 x 5 = 10 antijen/allele eslesmesi) olarak tanımlanir. Akraba dışı verici (matched unrelated donor - URD) seçimiyle ilgili olarak, alıcı ve verici arasında yüksek çözünürlük tiplemesine göre tam HLA eşlemesi çok önemlidir. HLA-C ve HLA-DQB1 tiplemesinin yapılmadığı veya yapıldığı halde eşleme (match) tespit edilmediği durumlara ise 8/8 eşleşme olarak tanımlanmakta, bir URD seçimi için minimum eşleme kriteri olarak kabul edilmektedir. HLA-A, -B, -C veya -DRB1 de herhangi bir eksik eşleşme HSCT sonucunu olumsuz yönde etkiler. HLA-A, -B ve DR konumlarında alel ve antijen eksik eşleşmelerinin arasında hiçbir farklılık mevcut olmadığı görülürken, HLA-C konumunda alel değil, yalnızca antijen eksik eşleşmeleri daha kötü bir sağ 14

2 UYGUN HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE KAYNAĞI SEÇİMİNDE 15 kalım ile ilişkilendirilir. HLA uygun vericisi olmayan hastalar için son seçenek haplo özdeş HLA antijenlerinin en az yarısının eşleştiği donorlerden (kardeş, çocuk, anne veya baba) yapılan transplantasyondur. Bununla beraber, bu işlemin cok daha yüksek TRM riski olduğundan, yalnızca deneyimli merkezlerde gerçekleştirilmesi onerilir. Kök hücre kaynağı olarak periferik kan veya kemik iliği daha ziyade kullanılırken; dondurarak saklanmış kordon kanı kullanılarak yapılan transplantasyonlarının sayısı da sürekli olarak artmaktadır. Birkaç HLA uygun vericinin belirlenmesi durumunda, nihai verici seçimi için alıcı ve verici arasındaki cinsiyet uyumu, vericinin CMV durumu ve yaşına göre değerlendirilmelidir. Allojenik Kök Hücre Naklinde Doku Grubu Uyumluluğu Yaşamı tehdit eder nitelikte çeşitli hematolojik bozukluğa sahip hastalar için, allojenik hematopoetik kök hücre transplantasyonu genellikle tek iyileştirici tedavidir. Vericiden alınan hücreler ile konakçı doku arasında belirli derecede bir immün tolerans ortaya çıkması, başarılı transplantasyon için majör bir ön koşuldur. Verici ve alıcı arasındaki histokompatibilite antijeni (HLA) uyumsuzluklarının neden olduğu immün yanıtlar, allojenik HSCT için zorlu engeller oluşturabilir (1). Dolayısıyla, uygun verici seçimi yalnızca HSCT için bir gereklilik olmayıp, aynı zamanda sonucu da temelde etkiler. Akut ve kronik graft-versus-host hastalığına (GVHH), konakçı HLA antijenlerine karşı vericiden alınan T hücreleri neden olurken; verici HLA antijenlerine karşı konakçı T-hücrelerinin cevabi neticesinde de, kok hücrelerin yani graftin reddedilme riskini ortaya çıkarır (1-2). Transplanta bağlı mortalite ve morbiditenin temel sebebi olarak GVHH yaygın şekilde kabul edilmektedir. Tam HLA tiplemesi sonucu verici ile alıcının tam eşleşmesi durumunda, bu tur tehlikeli immün yanıt oluşma riskleri minimuma indirebilir (1-3). Dolayısıyla, verici seçimi başarılı HSCT sonucuyla büyük ölçüde ilişkilidir. Kısa bir zaman önceye kadar, HLA uygun kardeş veya akraba dışı verici yokluğu nedeniyle birçok hasta için hayat kurtarıcı olan allojenik HSCT mumkun olmuyor idi. Bugünlerde uluslararası akraba dışı gönüllü kayıtlarında yer alan verici sayısı 5 milyon civarina kadar çıkmış olsa da, uygun verici bulmak halen zor ve zaman alıcıdır. İnsan histokompatibilitesinin karmaşıklığının yani sıra verici kayıtlarının geniş kapsamlı lojistik girişimlerini de gerektirmektedir. Ayrıca, uygun verici araştırması etnik azınlık özgeçmişine sahip hastalarda çok çeşitli HLA fenotipleri nedeniyle oldukça güçtür (3-4). Diğer etmenlerin yanında, kök hücrelerin kaynağı da transplant süreci üzerine etkili olabilir. Ana kök hücre kaynağı olarak periferik kök hücreler ve kemik iliği kullanılırken; dondurarak saklanmış kordon kanı transplantasyonlarının sayısı da sürekli olarak artmaktadır (5-6). HLA uygun verici nakilleri ile karşılaştırıldığında, tedavi ilişkili mortalite birkaç kat yüksek olsa da, son transplant seçeneği olarak haplo özdeş (haplo-identical) transplant bir araştırma çerçevesinde düşünülebilir (7). TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ

3 16 HematoLog 2011: 1 1 HLA Doku Antijen Tiplemesi HLA testlerine genellikle, düşük çözünürlüklü 2 haneli seroloji yöntemi kullanılarak, aile üyelerinin tiplenmesiyle başlanır. Bu, hastada ve potansiyel kardeş vericide mevcut olan paternal ve maternal haplotiplerin tayin edilmesine izin verir. HLA uygun kardeş verici (MSD) en uygun verici seçimi olarak kabul edilir (1-4). HLA uygun akraba dışı vericilerden (URD) yapılan nakillere kıyasla MSD den nakil yapılan hastalar için daha olumlu sonuçlar bildirilmiştir (8-9). Yalnızca, yüksek riskli akut miyeloid lösemide (AML), HLA uygun URD den yapılan nakiller ile HLA uygun MSD den yapılan nakillerde benzer sonuç elde edilmiştir. Bunun nedeni, URD grubunda hastalık nüks riskinin azalmasıdır (10-12). Verici seçimi için, klasik sınıf I HLA-A, -B, -C ve sınıf II HLA-DRB1 ve -DQB1 alellerin eşleşmesi, dünya çapında altın standart olup, 10/10 eşleşme olarak tanınmaktadır (2,3). Alıcı ile hematopoietik kök hücre vericisi arasında yüksek çözünürlük HLA-A, -B, -C, -DRB1 ve -DQB1 eşleşmesi, en iyi netice verirken; düşük çözünürlük HLA tipleme akraba dışı verici seçimi için yeterli bilgi sağlamamaktadır (3). HLA-DQB1 veya HLA-C tiplemesinin yapılmaması veya yapıldığı halde uyumlu bulunmaması durumunda nakil yine yapılabilir ve bu 8/8 eşleşme bir akraba dışı verici seçimi için minimum kriter olarak kabul edilir. (3,4,8). Çeşitli HLA-A, -B, -C, -DRB1, -DQB1 uygun vericiler mevcut olduğunda (12/12 eşleşme olarak bilinen), ilave HLA-DPB1 gen tiplemesi göz önüne alınabilir ancak bariz bir önemi yoktur. Yalnızca HLA-A, -B, -DRB1 eşleşmesi olarak bilinen 6/6 eşleşme, genellikle 6/10 eşleşmeye karşılık geldiğinden genelde kabul edilmez. (2, 3, 8). HLA-A, -B, -C ve -DRB1 de herhangi bir eksik eşleşme HSCT neticesini olumsuz yönde etkiler. Verici ve alıcı arasında tespit edilen tek bir eksik eşleşme, tam eşleşen vericilerden nakil yapılan hastalar karşısında, genel sağ kalım oranını %10 a kadar azaltır (3). Bununla birlikte, HLA-DQ veya HLA-DP alellerinde eksik eşleşme, daha kısa sağ kalım ile ilişkilendirilmemektedir. HLA-A, -B ve DR konumlarında alel ve antijen eksik eşleşmelerinin arasında hiçbir farklılık mevcut olmadığı görülürken, HLA-C konumunda alel değil, yalnızca antijen eksik eşlemeleri daha kötü bir sağ kalım ile ilişkilendirilir (3). HLA-C de alel düzeyindeki eksik eşleşme sonucunda, doğal oldurucu (natural killer) hücrelere bağlı güçlü antilösemik etki ortaya çıkar ve buna bağlı olarak da AML de lösemi nüks oranı azalır. Natural killer hücreleri immünoglobulin benzeri reseptorleri (killer inhibitory receptors KIR) ekprese eder. Bu KIR reseptorleri HLA class I doku gurubu allelerini (KIR-ligands) tanırlar. Dolayısı ile alıcı ile verici arasında eşleşme olduğu durumda bu KIR-ligandlar KIR aktivasyonuna ve losemik hücrelerin NK hücreleri tarafından ortadan kaldırılma sürecini önlenmiş olur. Buna karşı eşleşme olmadığı durumda (örneğin HLA C allel uyumsuzluğu) bu KIR aktive edilemez ve natural killer hücreler lösemik hücreleri oldurur (13-14). Buna doğal oldurucu hücreler ile ilişkili alloreaktif graft-versus-lösemi etkisi denir.

4 UYGUN HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE KAYNAĞI SEÇİMİNDE 17 Gen çifti tam olarak eşleşen vericinin mevcut olmaması halinde, HLA-B veya HLA-C de tek eksik eşleşmelerin, tek HLA-A veya DRB1 eksik eşleşmesinden genelde daha iyi tolere edilebildiği bildirilmiştir. HLA-DQB1 konumlarındaki eksik eşleşmeler de dâhil olmak üzere her bir ilave eksik eşleşme, sağ kalım oranında azalma ile ilişkilendirilir (3). Haplo özdeş transplantasyon yalnızca karmaşık ve zor olmakla kalmayıp, transplanta bağlı mortaliteyi en aza indirmek için yoğun bir tedavi sonrası takip gerektirir (13, 14). Dolayısıyla bu tür nakiller yalnızca büyük ve deneyimli transplant merkezlerinde bir araştırma protokolu altında gerçekleştirilmelidir. Kök Hücre Kaynağı Günümüzde, HSCT için üç farklı kök hücre kaynağı tipi bulunmaktadır. Kemik iliğinin (bone marrow - BM) yanında, granülosit koloni uyarıcı faktör ile mobilize edilmiş periferik kan kök hücreleri (peripheral blood stem cell - PBSC) ve dondurularak saklanan göbek kordon kanı (umbilical cord blood - UCB) yaygın biçimde kullanılmaktadır. Su an itibari ile kemik iliğinin (%23) ve PBSC ler allojenik HSCT (%71) için temel kök hücre kaynağı iken, AML de UCB transplantlarının (%6) sayısı 2007 de yapılan bir EBMT anketine göre git gide artmaktadır (5). Şimdiye kadar dünya çapında HSCT için en yaygın endikasyonu AML oluşturmaktadır (5). Vericilere yönelik uzun süreli izlem süreçlerinde, şu ana kadar G-CSF ile mobilize edilmiş PBSC toplanmasında ciddi komplikasyonlar gözlenmemiştir (15-17). PBSC ve BM arasındaki temel farklılıklar; toplanma biçimi, kök hücre ve T hücrelerinin hematopoietik hücre yerleşimi ve hücresel immün düzelmeye kadar farklı süreçlere sahip olmaları ve kronik GVHH insidansindaki farklılıklardır (5, 15-19). Zenginleştirilmiş CD34+ kök hücre toplanması veya T hücresi azaltma gibi graft manipülasyonu için, PBSC kullanımının BM ye kıyasla daha yararlı olduğu görülmektedir (19). BM ve PBSC ye kıyasla UCB çok daha az sayıda mononükleer hücre içermekte olduğundan, bu graft kaynağı vücut ağırlığı dusuk olan hastalar veya çocuklar icin daha uygundur. Düşük hücre dozu, çift UCB transplantı adı verilen iki ayrı UCB ünitesi kullanarak kısmen kompanse edilebilir. Fakat hem GVHD insidansi yükselir hem de maliyeti oldukça yüksek bir işlemdir. UCB transplantları için kullanılan çekirdekli hücrelerin sayısı 2,5 x 10 7 /kg den fazla ve CD34+ hücrelerinin de 1,7 x 10 5 /kg den fazla olması şartı aranır (en fazla 2 HLA-eksik eşleşmesi ile). UCB transplantlarının majör avantajı, hızlı yararlanabilirlik ve kısmi HLA eksik eşleşmelerinin kabul edilmesidir (5, 6, 20). PBSC, BM ve UCB nin temel yararları ve kısıtlamaları Tablo 1 de gösterilmektedir. TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ Transplant Neticesini Etkileyen, HLA Dışındaki Diğer Etkenler Transplant neticesi üzerinde en büyük etkiye sahip olan temel etken, şüphesiz transplant zamanında hastalığın evresidir. Transplant sırasında progresif

5 18 HematoLog 2011: 1 1 hastalık durumunda nakil yapılan AML li hastaların, standart AML riski altında bulunan hastalara kıyasla genel sağ kalım oranı belirgin şekilde daha düşüktür. Ayrıca, hastalığın tipi de, örneğin AML li hastalara kıyasla sonucun daha başarısız olduğu bilinen MDS li hastalarda olduğu gibi, sonucu etkilemektedir (2, 3). Birden fazla HLA uygun vericinin olmasi durumunda, uygun verici seçilirken alıcı ve verici arasındaki cinsiyet uyumu, vericinin CMV durumu ve yaşı göz önünde bulundurulmalıdır (3). Mümkün ise, genç ve erkek bir verici seçilmelidir. Bu durum, hastalar için en iyi netice ile sonuçlanabilir. Kadın vericilerden nakilleri yapılan erkek alıcılar, akut ve kronik GVHH için yüksek risk altında bulunur ve dolayısıyla, bu verici/alıcı eşleşmesi, cinsiyet uyumlu bir transplanta kıyasla daha olumsuz sonuçlar doğurabilir. Ayrıca, vericinin CMV serolojik durumu da dikkat edilmelidir. Transplantasyondan sonra, CMV reaktivasyon riskini minimuma indirmek için, CMV seronegatif olan hastalara, mümkünse CMV seronegatif olan bir vericiden nakil yapılır. Pozitif CMV statüsüne sahip hastalara CMV seropozitif bir vericiden nakil yapıldığında, CMV reaktivasyon riski nispeten azalır (3). Buna karşın, preemptive antiviral tedavi ile, HSCT den sonra ortaya çıkan erken sitomegalovirüs reaktivasyonunun, anlamlı derecede daha düşük olduğu gösterilmiştir. AML hastalarında, verici seçiminde in-vitro verilerle desteklenmiş varsayımsal bir virüs-versus-lösemi etkisi öne sürülmüştür. Bununla beraber, bu konu halen tartışmalıdır (21). Yakın zamanlarda, farklı gen tiplerinin transplant neticesi üzerinde etkili olabileceğine dair çeşitli raporlar bildirilmiştir. Bu yayınlanan çalışmaların birçoğunda, çalışma tasarımında yetersizlik vardır. Çalışma hastası sayısındaki düşüklük, verici tipleri ve/veya hazırlama rejimlerindeki farklılıklar, GVHH profilaksi rejimlerindeki farklılıklar ve ayrıca T hücre deplesyonu yapılan ve yapılmayan graft tipleri verilebilir. En kapsamlı biçimde incelenen gen tipleri NOD2, IL23R ve IL-10 dur (22-28). HLA uyumlu kardeşlerden yapılan nakillerde AML hastalığında LCT gen tipindeki farklılıkların sonuca etkili olmadığı da yakin zamanda rapor edilmiştir (29). HSCT İçin Uygun Verici Seçimi Özeti Transplant önceliği belirlenir. Haplo tiplerin belirlenmesi için hasta, kardeşler ve ebeveynlerin HLA-A,-B- DR tiplemesine (düşük çözünürlük DNA tipleme) başlanır. Aileden, HLA-A, -B, -DR de yalnızca tek bir HLA uyumsuzluğu olan bir verici bulunması halinde, transplant yüksek bir GVHH riski göz önüne alınarak gerçekleştirilebilir. Tam uygunluk derecesinin tanımlanması için yüksek çözünürlük sınıf I ve II tipleme (HLA-A, -B, -C, -DRB1, -DQB1) tavsiye edilir. Kardeş vericinin bulunmaması durumunda, yüksek çözünürlüklü HLA-A, -B, -C, DRB1, -DQB1 tiplemeye dayanarak akraba dışı verici araştırması başlatılmalıdır. En az eksik eşleşmeye sahip olan bir verici araştırılır.

6 UYGUN HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE KAYNAĞI SEÇİMİNDE 19 Tablo 1 PBSC, BM ve UCB nin Temel Yararları ve Kısıtlamaları PBSC BM UCB Yararlar Kan kaybı olmadan veya verici için genel anesteziye gerek duyulmayan kolay toplama. Fazla sayıda CD34+ hücreler ve T hücrelerinin toplanabilmesi Hızlı yerleşim (engraftment) ve hücresel immün düzelme. Graft manipülasyonu için yeterli hücre. DLI (verici lenfosit infuzyonu) imkanı Verici için G-CSF yan etkileri yoktur. Olasılıkla daha az kronik GVHH Yeterli sayıda CD34+ hücrelerin verimi DLI imkanı Kolay toplama Hızlı yararlanım HLA eşleşmesi kriterlerinin daha esnek olması Daha hafif GVHD (tek ünite UCB) Kısıtlamalar Verici için G-CSF yan etkileri (kas kemik ağrısı, enjeksiyon) Daha yüksek kronik GVHH insidansı Donör için genel anestezi ve hastaneye yatırılma gerekliliği Verici için genel anestezi ve hastaneye yatırılma gerekliliği Sınırlı sayıda CD34+ hücreler DLI mevcut değildir. Daha yavaş engrafman ve daha uzun hastanede yatış süresi TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ Birden çok HLA özdeş veya uyumlu verici bulunması halinde; erkek, ABO özdeş ve CMV serostatüsü eşleşen verici seçilir. Uyumlu (10/10 veya 9/10) bir akraba dışı verici bulunamaz ise, çekirdekli hücre sayısı >2,5 x10 7 /kg olduğu ve en fazla 2 HLA uyumsuzluğu olan kordon kanı seçeneği tercih edilebilir ya da haplo özdeş transplant göz önünde bulundurulur. Kaynaklar 1. Petersdorf EW, Hansen JA, Martin PJ, Woolfrey A, Malkki M, Gooley T, et al. Majorhistocompatibility class I alleles and antigens in hematopoietic cell-transplantation. New Engl J Med 2001; 345: Ottinger HD, Ferencik S, Beelen DW, Lindemann M, Peceny R, Elmaagacli AH, et al. Hematopoietic stem cell transplantation: Contrasting the outcome of transplantations from HLA-identical sblings, partially HLA-mismatched related donors, and HLA-matched unrelated donors. Blood 2003; 102: Lee SJ, Klein J, Haagenson M, Baxter-Lowe LA, Confer DL, Eapen M, et al. Highresolution donor-recipient HLA matching contributed to the success of unrelated donor marrow transplantation. Blood 2007; 110: Petersdorf EW, Anasetti C, Martin PJ, Gooley T, Radich J, Malkki M, et al. Limits of HLA mismatching in unrelated hematopoietic cell transplantation. Blood 2004; 104: Gratwohl A, Baldomero H, Schwendener A, Rocha V, Apperley J, Frauendorfer K, et al. The EBMT activity survey 2007 with focus on allogeneic GSCT for AML and novel cellular therapies. Bone Marrow Transplant 2009; 43: Gluckmann E, Rocha V, Donor selection for unrelated cord blood transplants. Curr Op Immunol 2006; 18:

7 20 HematoLog 2011: A Ciceri F, Labopin M, Aversa F, Rowe JM, Bunjes D, Lewalle P, et al. A survey of fully haploidentical hematopoietic stem cell transplantation in adults with highrisk acute leukemia: a risk factor analysis of outcomes for patients in remission at transplantation. Acute Leukemia Working Party (ALWP) of European Blood and Marrow Transplant (EBMT) Group. Blood 2008; 112: Weisdorf AM, Spellmann SR, Haagenson MD, Klein JP, Hurley CK, Selby GB, et al. HLA-identical sibling compared with 8/8 matched and mismatched unrelated donor bone marrow transplant for chronic phase chronic myeloid leukemia. J Clin Oncol 2009; 27: Shaw PJ, Kan F, Woo Ahn K, Spellmann SR, Aljurf M,e t al. Outcomes of pediatric bone marrow transplantation for leukemia and myelodysplasia using matched sibling, mismatched related or matched unrelated donors. Blood 2010; 116: Gupta V, Tallman MS, He W, Logan BR, Copelan E, Gale RP, et al. Comparable survival after HLA-well-matched unrelated or matched sibling door transplantation for acute myeloid leukemia in first remission with unfavorable cytogenetics at diagnosis. Blood 2010; 116: Smith AR, Baker KS, Defor TE, Verneris MR, Wagner JE, Macmillan ML. Hematopoietic cell transplantation for children with acute lymphoblastic leukemia in second complete remission: similar outcomes of unrelated marrow and umbilical cord blood versus marrow from HLA matched sibling donors. Biol Blood Marrow Transplant. 2009; 15(9): Moore J, Nivison-Smith I, Goh K, Ma D, Bradstock K, Szer J, et al. Equivalent survival for sibling and unrelated donor allogeneic stem cell transplantation for acute myelogenous leukemia. Biol Blood Marrow Transplant 2007; 13(5): Ruggeri L, Mancusi A, Burchielli E, Capanni M, Carotti A, Aloisi T, Aversa F, Martelli MF, Velardi A. NK cell alloreactivity and allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. Blood Cells Mol Dis Jan-Feb;40(1): NK- Nguyen S, Dhedin N, Vernant JP, Kuentz M, Al Jijakli A, Rouas-Freiss N, et al. Cell reconstitution after haploidentical hematopoietic stem-cell transplantations: immaturity of NK cells and inhibitory effect of NKG2A override GvL effect. Blood. 2005; 105: Beelen DW, Ottinger HD, Elmaagacli AH, Scheulen B, Basu O, Kremens B, et al. Transplantation of filgrastim-mobilized peripheral blood stem cells from HLA-identical sibling or alternative family donors in patients with hematological malignancies: A prospective comparison on clinical outcome, immune reconstitution, and hematopoietic chimerism. Blood 1997, 90: Bensinger WI, Martin PJ, Storer B, Clift R, Forman SJ, Negrin R, et al. Transplantation of bone marrow as compared with peripheral blood from HLA identical relatives in patients with haematological cancers. N Engl J Med 2001; 344: Blaise D,Kuentz M, Fortanier C, Bourhis JH, Milpied N, Sutton L, et al. Randomized trial of bone marrow versus lenogastrim-primed blood cell allogeneic transplantation in patients with early stage leukemia: A report from the Société Francaise de Greffe de Moelle. J Clin Oncol 2000 ; 18 : Elmaagacli AH, Basoglu S, Peceny R, Trenschel R, Ottinger H, Lollert A, Runde V, Grosse-Wilde H, Beelen DW, Schaefer UW. Improved disease-free-survival after transplantation of peripheral blood stem cells as compared to bone marrow from HLAidentical unrelated donors in patients with first chronic phase chronic myeloid leukemia. Blood 2002, 99:

8 UYGUN HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE KAYNAĞI SEÇİMİNDE Elmaagacli AH, Peceny R, Steckel N, Trenschel R, Grosse-Wilde H, Schaefer UW, et al. Outcome of transplantation of highly purified peripheral blood CD34+ cells with T cell add-back compared to unmanipulated bone marrow or peripheral blood stem cells from HLA-identical sibling donors in patients with first chronic phase chronic myeloid leukemia. Blood 2003, 101: Brunstein CG, Gutman JA, Weisdorf DJ, Woolfrey AE, Defor TE, Gooley TA, Verneris MR, Appelbaum FR, Wagner JE, Delaney C. Allogeneic hematopoietic cell transplantation for hematologic malignancy: relative risks and benefits of double umbilical cord blood. Blood. 2010; 116: Elmaagacli AH, Koldehoff M, Gromke T, Ross RS, Trenschel R, Bauer S, et al. Cytomegalovirus drives acute myeloid leukemia cells in apoptosis and reduces threby markedly the risk for relapse after transplant. Blood 2008; 112: (Suppl.) 22. Elmaagacli AH, Koldehoff M, Hindahl H, Steckel NK, Trenschel R, Peceny R, Ottinger H, Rath PM, Ross RS, Roggendorf M, Grosse-Wilde H, Beelen DW. Mutations in innate immune system NOD2/CARD 15 and TLR-4 (Thr399Ile) genes influence the risk for severe acute GVHD in patients who underwent an allogeneic transplantation. Transplantation. 2006; 81: Holler E, Rogler G, Herfarth H, Brenmoehl J, Wild PJ, Hahn J, et al. Both donor and patient NOD2/CARD15 mutations associate with transplant-related mortality and GvHD following allogeneic stem cell transplantation. Blood : Lin M-T, Storer B, Martin PJ, Tseng LH, Gooley T, Chen PJ, et al. Relation of an interleukin-10 promotor polymorphism to graft-versus-host disease and survival after hematopoietic cell transplantation. N Engl J Med 2003; Gruhn B, Intek J, Pfaffendorf N, Zell R, Corbacioglu S, Zintl F, et al. Polymorphism of interleukin-23 receptor gene but not of NOD2/CARD15 is associated with graftversus-host disease after hematopoietic stem cell transplantation in children. Biol Blood Marrow Transplant 2009; 15: Mayor NP, Shaw BE, Hughes DA, Maldonado-Torres H, Madrigal JA, Keshav S, et al. Single nucleotide polymorphisms in the NOD2/CARD15 gene are associated with an increased risk of relapse and death for patients with acute leukemia after hematopoietic stem-cell transplantation with unrelated donors. J Clin Oncol 2007; 25: Elmaagacli AH, Koldehoff M. Landt O, Beelen DW. Relation of an Interleukin-23 Receptor gene polymorphism to Graft-versus-Host Disease after Hematopoietic-Cell Transplantation. Bone Marrow Transplant 2008; 41: Elmaagacli AH, Steckel N, Ditschkowski M, Hegerfeldt Y, Ottinger H, Trenschel R, Koldehoff M, Beelen DW. Toll-like Receptor 9, NOD2 and IL23R gene polymorphisms influenced outcome in AML-patients transplanted from HLA-identical sibling donors. Bone Marrow Transplant 2010; Jul 12. [Epub ahead of print]. 29. Elmaagacli AH, Steckel N, Ditschkowski M, Hegerfeldt Y, Ottinger H, Trenschel R, Beelen DW. No Influence of gene polymorphism of LCT (C13910T) on transplant outcomes in AML-patients transplanted from HLA-identical sibling donors. Blood 2010; 115: TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ Prof Dr Ali Ünal Dr Leylagül Kaynar Akut Lenfoblastik Lösemi tedavisinde en önemli hedef; - Başlangıçta uygulanan remisyon indüksiyon tedavisi ile

Detaylı

Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi. Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi

Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi. Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi Engrafman- Tanım Mutlak nötrofil sayısının > 0.5 x 10 9 /L olduğu ardışık

Detaylı

Fanconi Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu

Fanconi Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu 1945 K SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOC Fanconi Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji

Detaylı

TRANSPLANT ÖNCESİ HASTA DEĞERLENDİRME VE HAZIRLIK AŞAMASI

TRANSPLANT ÖNCESİ HASTA DEĞERLENDİRME VE HAZIRLIK AŞAMASI TRANSPLANT ÖNCESİ HASTA DEĞERLENDİRME VE HAZIRLIK AŞAMASI Prof. Dr. Mualla Çetin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji YAPILACAKLAR KİT kararının verilmesi Donör seçimi Transplant öncesi

Detaylı

Prognozu Etkileyen. Prof.Dr.M.Akif. Yeşilipek

Prognozu Etkileyen. Prof.Dr.M.Akif. Yeşilipek Kemik İliği i Naklinde Prognozu Etkileyen Faktörler Prof.Dr.M.Akif Yeşilipek * 709 RIC + Hematolojik malignensi,hla,hla-a,b,c,dr A,B,C,DR allel düzeyinde, * Tx sonucu ile ilişkili tek donör özelliği

Detaylı

TÜRKİYE DE DOKU BANKASI FAALİYETLERİ. Prof. Dr Fatma Savran-Oğuz ITF KİBANK

TÜRKİYE DE DOKU BANKASI FAALİYETLERİ. Prof. Dr Fatma Savran-Oğuz ITF KİBANK TÜRKİYE DE DOKU BANKASI FAALİYETLERİ Prof. Dr Fatma Savran-Oğuz ITF KİBANK Yıl 1957 Dr. E. Donnall Thomas tarafından ilk defa Kök hücre nakli 1990 Nobel Ödülü 1 millionth blood stem cell transplant marks

Detaylı

ALLOJENİK KORDON KANI BANKACILIĞINDA UMUTLAR

ALLOJENİK KORDON KANI BANKACILIĞINDA UMUTLAR ALLOJENİK KORDON KANI BANKACILIĞINDA UMUTLAR Prof. Dr. İhsan Karadoğan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Kök Hücre Nedir? Kendileri için uygun olan bir çevre içinde

Detaylı

KÖK HÜCRE NAKLİNE GENEL BAKIŞ

KÖK HÜCRE NAKLİNE GENEL BAKIŞ KÖK HÜCRE NAKLİNE GENEL BAKIŞ (AKİT,OKİT,HAPLOİDENTİK, T CELL DEPLESYONU) FİLİZ KIZILKAYA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ŞAHİNUR DEDEMAN KEMİK İLİĞİ VE KÖK HÜCRE NAKLİ HASTANESİ KÖK HÜCRE NAKLİ İlk kök hücre nakli

Detaylı

KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU

KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU DÖNEM DERS NOTLARI Dönem Adı : 4.dönem 2014-2015 Dilim Adı Ders Adı :İç Hastalıkları Hematoloji Bilim Dalı :Kemik İliği Transplantasyonu Sorumlu Öğretim Üyesi : Sorumlu Öğretim Üyesi ABD, BD :Prof Dr Sevgi

Detaylı

Akut Miyeloid Lösemide Hematopoietik Kök Hücre Nakli

Akut Miyeloid Lösemide Hematopoietik Kök Hücre Nakli Akut Miyeloid Lösemide Hematopoietik Kök Hücre Nakli Dr. Günhan Gürman Hematopoietik hücre nakli (HHN) işleminin tüm gelişmelere rağmen yüksek sayılabilecek oranda mortaliteye sebep olması, günümüzdeki

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Allojenik Kordon Kanı Transplantasyonu Allogeneic Cord Blood Transplantation Banu Oflaz Sözmen 1, Mehmet Ertem 2 1 Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

J Popul Ther Clin Pharmacol 8:e257-e260;2011

J Popul Ther Clin Pharmacol 8:e257-e260;2011 SİTOMEGALOVİRUS (CMV) Prof. Dr. Seyyâl ROTA Gazi Ü.Tıp Fakültesi LOW SYSTEMIC GANCICLOVIR EXPOSURE AND PREEMPTIVE TREATMENT FAILURE OF CYTOMEGALOVIRUS REACTIVATION IN A TRANSPLANTED CHILD J Popul Ther

Detaylı

Kronik lenfositik lösemi tedavisi güç olan hastalar

Kronik lenfositik lösemi tedavisi güç olan hastalar Kronik lenfositik lösemi tedavisi güç olan hastalar KLL de tanı sırasında ortanca yaş 65 dir. %40 < 60 yaş %12

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Kemik İliği Transplantasyonunda Kimerizm Analizi Chimerism Analysis in Bone Marrow Transplantation Ebru Dündar Yenilmez 1, Abdullah Tuli 1 1

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Akut Myeloblastik Lösemili Çocuklarda Kök Hücre Nakli Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Children with Acute Myeloblastic Leukemia İbrahim

Detaylı

ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİ KARARI ÖNCESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİ KARARI ÖNCESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ Dr. Görgün Akpek University of Maryland School of Medicine, Marlene and Stewart Greenebaum Cancer Center Blood and Marrow Transplant Program Baltimore e-mail: gakpek@umm.edu ALLOJENİK

Detaylı

Allogeneik Periferik Kök Hücre Transplantasyonu

Allogeneik Periferik Kök Hücre Transplantasyonu Van Tıp Dergisi: 5 (3): 183-187, 1998 Allogeneik Periferik Kök Hücre Transplantasyonu Allogeneik Periferik Kök Hücre Transplantasyonu İmdat Dilek*, Önder Arslan**, Günhan Gürman** Özet: Kemik iliği transplantasyonu

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURULUŞ 1968

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURULUŞ 1968 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURULUŞ 1968 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ 1988 MK DEDEMAN HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ KURULUŞ : 1998 HASTANESİ KURU KURULUŞ 1998 OTOLOG KÖK HÜCRE NAKİLLERİ

Detaylı

Akut Myeloid Lösemide Prognostik Faktörler ve Tedavi

Akut Myeloid Lösemide Prognostik Faktörler ve Tedavi 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Akut Myeloid Lösemide Prognostik Faktörler ve Tedavi Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı

Detaylı

HEMATOPOIETIK KÖK HÜCRE

HEMATOPOIETIK KÖK HÜCRE KÖK HÜCRE AFEREZİ HEMATOPOİESİS Kandaki sellüler bileşenleri üretim süreci Erişkinlerde, kemik iliği içeren pelvis, sternum, vertebral ve kafatasında kemik iliği mikroçevresinde üretilir HEMATOPOIETIK

Detaylı

HEMAToLOJİ BAYINDIR SÖĞÜTÖZÜ HASTANESİ KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ

HEMAToLOJİ BAYINDIR SÖĞÜTÖZÜ HASTANESİ KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ HEMAToLOJİ BAYINDIR SÖĞÜTÖZÜ HASTANESİ KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ BAYINDIR SÖĞÜTÖZÜ HASTANESİ KEMİK İLİĞİ (KÖK HÜCRE) NAKLİ MERKEZİ Sağlıkta referans merkezi olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Bayındır

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KEMİK İLİĞİ BANKASI

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KEMİK İLİĞİ BANKASI İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KEMİK İLİĞİ BANKASI GÜNCEL ÇALIŞMA SİSTEMİ VE HİZMET SUNUMU İTF Kemik İliği Bankası 1999 yılında, hiçbir kar amacı gütmeyen bağımsız bir organizasyon olarak kurulmuştur ve çalışma

Detaylı

Kök Hücre Nakli: Temel prensipler

Kök Hücre Nakli: Temel prensipler Kök Hücre Nakli: Temel prensipler Doç. Dr. Fevzi ALTUNTAŞ Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kök Hücre Nakli Merkezi KÖK HÜCRE Farklı hücre tiplerine dönüşebilme ve kendisini yenileyebilme gücüne

Detaylı

HLA DOKU GRUPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDEKİ ANA ÖZELLİKLER, AKRABA DIŞI VERİCİ TARAMASI VE UYGUN VERİCİ SEÇİMİNDE UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR

HLA DOKU GRUPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDEKİ ANA ÖZELLİKLER, AKRABA DIŞI VERİCİ TARAMASI VE UYGUN VERİCİ SEÇİMİNDE UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ Dr. Meral Beksaç Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı e-mail: beksac@medicine.ankara.edu.tr Tel: 03125957345 Anahtar Sözcükler Allojeneik nakil, akraba dışı verici

Detaylı

AML PROTOKOLLERİNDE KHT İNDİKASYONLARI

AML PROTOKOLLERİNDE KHT İNDİKASYONLARI AML PROTOKOLLERİNDE KHT İNDİKASYONLARI Prof. Dr. S. Sema Anak İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, Kök Hücre Nakli Ünitesi, Çapa, İSTANBUL Giriş Son

Detaylı

NÜKLEER KAZA veya TERÖR ST ATAKTA HEMATOPO ET K KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU

NÜKLEER KAZA veya TERÖR ST ATAKTA HEMATOPO ET K KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU NÜKLEER KAZA veya TERÖR ST ATAKTA HEMATOPO ET K KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU Fikret ARPACI Nükleer Kaza veya Terörist Atakta Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Radyasyona maruz kalmış kişilerde ortaya

Detaylı

Allojeneik kan transfüzyonu geçici bir transplantasyondur. Bir çok yabancı antijen ve canlı hücreler alıcıda bir süre devam eder.

Allojeneik kan transfüzyonu geçici bir transplantasyondur. Bir çok yabancı antijen ve canlı hücreler alıcıda bir süre devam eder. Allojeneik kan transfüzyonu geçici bir transplantasyondur. Bir çok yabancı antijen ve canlı hücreler alıcıda bir süre devam eder. Antijenler: Trombositlere özgü antijenler (HPA) Eritrositlere özgü antijenler

Detaylı

Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları

Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları Uydu Sempozyumu Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları Moderatör: Prof.Dr.Volkan Hazar Konuşmacı: Prof.Dr.Ali Bülent Antmen 5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2016 Denizli

Detaylı

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ. bölüm

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ. bölüm Ulusal Tedavi Kılavuzu 2011 erişkin AKUT MİYELOİD LÖSEMİ (APL DIŞI AML) TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. bölüm Akut Lösemiler Tanı ve Tedavi Kılavuzu erişkin AKUT MİYELOİD LÖSEMİ (APL DIŞI AML) TANI VE TEDAVİ

Detaylı

Hazırlık Rejimi GVHD Profilaksisi Kök Hücre Kaynakları. Doç. Dr. Barış Kuşkonmaz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik KİTÜ

Hazırlık Rejimi GVHD Profilaksisi Kök Hücre Kaynakları. Doç. Dr. Barış Kuşkonmaz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik KİTÜ Hazırlık Rejimi GVHD Profilaksisi Kök Hücre Kaynakları Doç. Dr. Barış Kuşkonmaz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik KİTÜ Hazırlık rejimi Hastayı transplanta hazırlamak için veriliyor Donör HKH

Detaylı

Fanconi Anemisinde HKHT * 1927 yılında Dr. Guido Fanconi konjenital anomali ve aplastik anemili 3 kardeş yayınladı * FA konjenital malformasyonlar, il

Fanconi Anemisinde HKHT * 1927 yılında Dr. Guido Fanconi konjenital anomali ve aplastik anemili 3 kardeş yayınladı * FA konjenital malformasyonlar, il Fanconi Anemisinde Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu Prof.Dr.M.Akif PrfDrMAkif Yeşilipek Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Antalya Fanconi Anemisinde HKHT * 1927

Detaylı

KÖK HÜCRE VE KORDON KANI

KÖK HÜCRE VE KORDON KANI KÖK HÜCRE VE KORDON KANI Doç Dr. Mehmet Ertem Yakın zamana kadar doğumdan sonra kullanılmayıp atılan kordon kanını son zamanlarda ilgi çekici kılan temel faktör hematopoetik kök hücre kaynağı olarak transplantasyon

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Paper. Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 2017;56(2):57-61

Araştırma Makalesi / Research Paper. Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 2017;56(2):57-61 Araştırma Makalesi / Research Paper Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 2017;56(2):57-61 Ağır aplastik anemili hastalarda allojeneik periferik kök hücre nakli sonuçları: Tek merkez deneyimi Allogeneic

Detaylı

Kronik Lenfositik Lösemi- Allojeneik Kök Hücre Naklinin Yeri

Kronik Lenfositik Lösemi- Allojeneik Kök Hücre Naklinin Yeri Kronik Lenfositik Lösemi- Allojeneik Kök Hücre Naklinin Yeri Dr Şahika Zeynep Akı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloi B.D. Allojeneik kök hücre nakli kür şansı veren tedavi seçeneği Dirençli hastalık/yüksek

Detaylı

PEDİATRİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYON HASTALARINDA CMV SPESİFİK HÜCRESEL İMMÜN YANITIN İZLENMESİ

PEDİATRİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYON HASTALARINDA CMV SPESİFİK HÜCRESEL İMMÜN YANITIN İZLENMESİ PEDİATRİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYON HASTALARINDA CMV SPESİFİK HÜCRESEL İMMÜN YANITIN İZLENMESİ Gül AydınTığlı 1, Koray Yalçın 2, Esvet Mutlu 1, Derya Mutlu 3, Alphan Küpesiz 2, Dilek Çolak 4, Meral Gültekin

Detaylı

Allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonu

Allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonu Konuşma Metinleri Allojenik Hematopoietik Kök Hücre Naklinin İmmünobiyolojisi Emin Kansu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Onkoloji Enstitüsü, Ankara Allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonu

Detaylı

TALASEM DE TRANSPLANTASYON T PLER VE UYGULAMALARI

TALASEM DE TRANSPLANTASYON T PLER VE UYGULAMALARI 5. Uluslararası Talasemi Yazokulu 5th International Thalassemia Summerschool TALASEM DE TRANSPLANTASYON T PLER VE UYGULAMALARI Prof. Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji

Detaylı

Kemik İliği Nakli Merkezi Kemik İliği (Kök Hücre) Nakli Merkezi

Kemik İliği Nakli Merkezi Kemik İliği (Kök Hücre) Nakli Merkezi Kemik İliği Nakli Merkezi Kemik İliği (Kök Hücre) Nakli Merkezi +90 216 BR.HLİ.103 World Hospital Standarts Approved by JCI Acreditation Certificate K-Q TSE-ISO-EN 9000 Saray Mah. Siteyolu Cad. No:7 34768

Detaylı

TRANSPLANTASYONDA NADİR ENFEKSİYONLARDAN KORUNMA

TRANSPLANTASYONDA NADİR ENFEKSİYONLARDAN KORUNMA 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI TRANSPLANTASYONDA NADİR ENFEKSİYONLARDAN KORUNMA Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı

Detaylı

KÖK HÜCRE NAKLİ. Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK GATA Tıbbi Onkoloji BD.

KÖK HÜCRE NAKLİ. Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK GATA Tıbbi Onkoloji BD. KÖK HÜCRE NAKLİ Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK GATA Tıbbi Onkoloji BD. Kök hücre nedir? Bazı dokularda bulunan ve gereksinim halinde pek çok hücreyi oluşturarak yaşamın devamını sağlayan, farklı dokulara dönüşebilme

Detaylı

Anti-HLA Antikorlar ve Transplantasyon

Anti-HLA Antikorlar ve Transplantasyon Anti-HLA Antikorlar ve Transplantasyon ne zaman, ne yapmalı? Prof.Dr. Ali ŞENGÜL Medicalpark Antalya Hastane Kompleksi İmmünoloji bölümü Anti-HLA Ab Oluşumu Gebelik Transfüzyon Transplantasyon İyi HLA

Detaylı

Kordon kan : Umut mu?

Kordon kan : Umut mu? Mehmet ERTEM Ankara Üniv. T p Fak., Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal Hematopoietik kök hücre transplantasyonu (HKHT), özellikle lösemi ve lenfoma gibi maliyn hastal klar ile immün yetmezlikler ve

Detaylı

Unutulmuş bir seçenekte kabus geride mi kalıyor. http//www.iliknakli.com.tr http//www.hematoloji-onkoloji.com

Unutulmuş bir seçenekte kabus geride mi kalıyor. http//www.iliknakli.com.tr http//www.hematoloji-onkoloji.com Unutulmuş bir seçenekte kabus geride mi kalıyor http//www.iliknakli.com.tr http//www.hematoloji-onkoloji.com Gündem Allojenik verici sağlamadaki zorluklar, İlk çalışmalar: T hücre ayıklama yapılmadan Sonuçları

Detaylı

Kök Hücre Nakli Hastalarında TRANSFÜZYON

Kök Hücre Nakli Hastalarında TRANSFÜZYON Kök Hücre Nakli Hastalarında TRANSFÜZYON Prof. Dr. İhsan KARADOĞAN IV. ULUSAL KAN MERKEZLERİ VE TRANSFÜZYON TIBBI KONGRESİ 14-18 Aralık 2011, Maritim Pine Beach Resort Otel BELEK, ANTALYA Olgu 32 y kadın

Detaylı

Aplastik Anemide Güncel Tedavi

Aplastik Anemide Güncel Tedavi Derleme Aplastik Anemide Güncel Tedavi Harika ÇELEBİ, Osman İLHAN Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Hematoloji Bilim Dal, ANKARA GİRİŞ Aplastik anemi (AA) kemik iliği kök hücre ve/veya mikro-çevrenin

Detaylı

Aksoylar S Çetingül N Kansoy S Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye. Özet

Aksoylar S Çetingül N Kansoy S Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye. Özet Araştırma Makalesi / Research Paper Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 51(1): 31-35, 2012 Ağır edinsel aplastik anemili çocuklarda kök hücre transplantasyonu: 15 olgunun değerlendirilmesi Allogeneic

Detaylı

HEMATOPETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU YAPILAN HASTALARDA BAĞIŞIKLIĞIN YENİDEN YAPILANMASI

HEMATOPETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU YAPILAN HASTALARDA BAĞIŞIKLIĞIN YENİDEN YAPILANMASI T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI HEMATOPETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU YAPILAN HASTALARDA BAĞIŞIKLIĞIN YENİDEN YAPILANMASI Dr. Ahmet Ziya BİRBİLEN

Detaylı

HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI DOÇ.DR.BETÜL TAVİL HÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ/KİT ÜNİTESİ

HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI DOÇ.DR.BETÜL TAVİL HÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ/KİT ÜNİTESİ HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE KAN ÜRÜNLERİ KULLANIMI DOÇ.DR.BETÜL TAVİL HÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ/KİT ÜNİTESİ *Transfüzyonlar HKHT sürecinin en önemli ve sürekli uygulamalarındandır. *Transfüzyon Tıbbı,

Detaylı

Minimal Kalıntı Hastalık (MRD)

Minimal Kalıntı Hastalık (MRD) Minimal Kalıntı Hastalık (MRD) Doç. Dr. Müge GÖKÇE İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Çocuk Hematoloji & Onkoloji Bilim Dalı Sitomorfolojik Remisyon Kemik iliğinde %5 in altında

Detaylı

Transplantasyon İmmünolojisi Kimerizm

Transplantasyon İmmünolojisi Kimerizm Transplantasyon İmmünolojisi Kimerizm Dr. Musa KARAKÜKCÜ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji-Onkoloji BD Erciyes Pediatrik KİT Merkezi Transplantasyon İmmünolojisi Homing Engraftment

Detaylı

9. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi Basın Bülteni Konuşmacılar:

9. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi Basın Bülteni Konuşmacılar: 9. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi Basın Bülteni Konuşmacılar: Ahmet Muzaffer Demir Tülin Tiraje Celkan Güner Hayri Özsan Görgün Akpek THD Başkanı 9. KİTKHT Kongre

Detaylı

OTOLOG KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: TÜRKİYE DENEYİMİ Dr. Mustafa ÇETİN

OTOLOG KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: TÜRKİYE DENEYİMİ Dr. Mustafa ÇETİN OTOLOG KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: TÜRKİYE DENEYİMİ Dr. Mustafa ÇETİN Otolog kök hücre ile yüksek doz kemoterapi malign hastalıkların büyük bir bölümüne karşı etkilidir. İlk başarılı otolog hematopoetik

Detaylı

Haploidantik Transplantasyon (HİT)

Haploidantik Transplantasyon (HİT) Haploidantik Transplantasyon (HİT) Dr. Duygu UÇKAN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Hematoloji Ünitesi Giriş Kemik iliği transplantasyonu (KİT) veya daha genel anlamda,

Detaylı

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ. Nevin Çetin Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİT Ünitesi

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ. Nevin Çetin Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİT Ünitesi HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ Nevin Çetin Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİT Ünitesi Hematopoetik kök hücre transplantasyonu hematoloji-onkoloji alanında özel bir daldır

Detaylı

III. BÖLÜM EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

III. BÖLÜM EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ III. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU EDİNSEL SAF ERİTROİD DİZİ APLAZİSİ TANI VE

Detaylı

MİYELODİSPLASTİK SENDROM

MİYELODİSPLASTİK SENDROM MİYELODİSPLASTİK SENDROM Türk Hematoloji Derneği Tanı ve Tedavi Kılavuzu 2013 30.01.2014 İnt. Dr. Ertunç ÖKSÜZOĞLU Miyelodisplastik sendrom (MDS) yetersiz eritropoez ve sitopenilerin varlığı ile ortaya

Detaylı

İnvaziv Aspergilloz da Tedavi Yaklaşımları

İnvaziv Aspergilloz da Tedavi Yaklaşımları İnvaziv Aspergilloz da Tedavi Yaklaşımları Dr. Murat Akova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Ankara 1 2 3 İnvaziv aspergillozda mortalite

Detaylı

TPHD Transfüzyon Okulu 1. Gün

TPHD Transfüzyon Okulu 1. Gün 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Hematoloji-Onkoloji ve HKHT Hastalarında Transfüzyon TPHD Transfüzyon Okulu Ankara; 15-16 Şubat 2014 Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi

Detaylı

Hematolog HÜCRE BANKACILIĞINDA KALİTENİN ÖNEMİ ÖZET GİRİŞ. Dr. Pınar Yurdakul

Hematolog HÜCRE BANKACILIĞINDA KALİTENİN ÖNEMİ ÖZET GİRİŞ. Dr. Pınar Yurdakul Dr. Pınar Yurdakul Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kordon Kanı Bankası, Ankara, Türkiye E-posta: pyurdakul@gmail.com Anahtar Sözcükler Kök hücre, Kordon kanı, Kordon kanı bankacılığı, Kalite yönetimi,

Detaylı

Doğal Bağışıklık ve Alloantijenler Doç.Dr.Fulya İLHAN Fırat Üniversitesi İmmünoloji A.B.D. Elazığ Page 1 . Doğal bağışıklık elemanları allojenik yabancıyı nasıl tanımaktadır Page 2 Görev dağılımı NK NK

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal. Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Solid Tumors

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal. Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Solid Tumors Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Solid Tümörlerde Hematopoetik Kök Hücre Nakli Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Solid Tumors Serhan Küpeli 1 1 Çukurova Üniv. Tıp Fakültesi,

Detaylı

SOLİT ORGAN TRANSPLANTASYONU ve BK VİRUS ENFEKSİYONLARI Doç. Dr. Derya Mutlu Güçlü immunsupresifler Akut, Kronik rejeksiyon Graft yaşam süresi? Eskiden bilinen veya yeni tanımlanan enfeksiyon etkenleri:

Detaylı

for Primary Immunodeficiency İLHAN TEZCAN, M.D., Ph.D. Hacettepe University Children s Hospital Division of Pediatric Immunology

for Primary Immunodeficiency İLHAN TEZCAN, M.D., Ph.D. Hacettepe University Children s Hospital Division of Pediatric Immunology Hematopoietic ti Stem Cell Transplantation for Primary Immunodeficiency Disorders İLHAN TEZCAN, M.D., Ph.D. Hacettepe University Children s Hospital Division of Pediatric Immunology Primary immunodeficiencies

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Hematopoetik Kök Hücre Nakli ve Tarihçesi Hematopoietic Stem Cell Transplantation and its History Atila Tanyeli 1, Gülcan Aykut 1, Ahmet Onur

Detaylı

Allogeneik Kök Hücre Nakillerinde (Allo-

Allogeneik Kök Hücre Nakillerinde (Allo- GRAFT FONKSİYONU VE KİMERİZM Deniz Sargın İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul Allogeneik Kök Hücre Nakillerinde (Allo- KHN) hazırlık rejimini izleyen aplazi sonrası

Detaylı

KÖK HÜCRE NAKLİNDE HASTA DEĞERLENDİRMESİ VE BAKIM

KÖK HÜCRE NAKLİNDE HASTA DEĞERLENDİRMESİ VE BAKIM C.Ü. Hemşirelik Dergisi 2008, 12(3) KÖK HÜCRE NAKLİNDE HASTA DEĞERLENDİRMESİ VE BAKIM Sevgi SUN KAPUCU *, Yasemin KARACA** ÖZ Hematopoietik kök hücre nakli ve bununla ilişkili olarak kullanılan yüksek

Detaylı

Multipl miyelomda ilk allojeneik kök hücre

Multipl miyelomda ilk allojeneik kök hücre Konuşma Metinleri Multiple Miyelomda Allojeneik Kök Hücre Transplantasyonu Levent Ündar Akdeniz Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı, Antalya Multipl miyelomda ilk allojeneik kök hücre transplantasyonu

Detaylı

ABLATİF OLMAYAN ALLOJENEİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: ENDİKASYONLARI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

ABLATİF OLMAYAN ALLOJENEİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: ENDİKASYONLARI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ HematoLog 2011: 1 1 Dr. Burak Uz Dr. Hakan Göker Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hematoloji Bilim Dalı, Ankara e-mail: hgoker1@yahoo.com Tel: 0312 305 15 43 Anahtar

Detaylı

PEDİATRİK KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON HEMŞİRELERİNİN EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ANKET

PEDİATRİK KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON HEMŞİRELERİNİN EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ANKET Pediatrik kemik iliği transplantasyon hemşirelerinin eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi amacıyla tasarlanan Anket Alanına hoş geldiniz. Anketi tamamlamak ve ekibimize değerli geri bildiriminizi iletmek

Detaylı

Tip 1 diyabete giriş. Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü

Tip 1 diyabete giriş. Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü Tip 1 diyabete giriş Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü ENTERNASYONAL EKSPER KOMİTE TARAFINDAN HAZIRLANAN DİABETİN YENİ SINIFLAMASI 1 - Tip 1 Diabetes

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

PAROKSİSMAL NOKTURNAL HEMOGLOBİNÜRİ TANI ve TEDAVİ. ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 Yard. Doc. Dr. Gülali Aktaş İnt.Dr. Elif Uzuner Nisan 2014

PAROKSİSMAL NOKTURNAL HEMOGLOBİNÜRİ TANI ve TEDAVİ. ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 Yard. Doc. Dr. Gülali Aktaş İnt.Dr. Elif Uzuner Nisan 2014 PAROKSİSMAL NOKTURNAL HEMOGLOBİNÜRİ TANI ve TEDAVİ ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 Yard. Doc. Dr. Gülali Aktaş İnt.Dr. Elif Uzuner Nisan 2014 Klasik olarak kronik intravasküler hemoliz bulguları, kemik iliği

Detaylı

Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi

Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1945 Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi Dr. Talia İleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji BD Akut Lösemide Tedavi

Detaylı

PERİFERİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE HASTALARDA GÖRÜLEN ANKSİYETE VE DEPRESYON

PERİFERİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE HASTALARDA GÖRÜLEN ANKSİYETE VE DEPRESYON DERLEME PERİFERİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE HASTALARDA GÖRÜLEN ANKSİYETE VE DEPRESYON Yasemin KARACAN * Sevgi Sun KAPUCU ** Alınış Tarihi:20.02.2009 Kabul Tarihi:24.04.2009 ÖZET Periferik kök hücre nakli yapılan

Detaylı

Eriflkinlerde Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu: Hacettepe Hematoloji Deneyimi: 2001-2004

Eriflkinlerde Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu: Hacettepe Hematoloji Deneyimi: 2001-2004 ULUSLARARAS HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ DERGİSİ MAKALE/ ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology Eriflkinlerde Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu: Hacettepe Hematoloji Deneyimi: 2001-2004

Detaylı

Kök hücre nakli gerek infeksiyon riskini belirgin. Kök Hücre Nakli ve Nozokomiyal nfeksiyonlar. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 90-94

Kök hücre nakli gerek infeksiyon riskini belirgin. Kök Hücre Nakli ve Nozokomiyal nfeksiyonlar. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 90-94 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 90-94 Hastane İnfeksiyonları Kök Hücre Nakli ve Nozokomiyal nfeksiyonlar Dr. Hamdi AKAN* * Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, bn-i Sina Hastanesi, Hematoloji Bilim

Detaylı

BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ. Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr.

BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ. Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr. BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr. Aslı KANTAR Akut rejeksiyon (AR), greft disfonksiyonu gelişmesinde major

Detaylı

Büyük Doku Uyuşum Kompleksi

Büyük Doku Uyuşum Kompleksi ARŞİV 2011; 20: 159 Büyük Doku Uyuşum Kompleksi Uzm.Dr. Özlem GÖRÜROĞLU ÖZTÜRK* GİRİŞ İmmün sisteminin kendinden olanı ve olmayanı tanıması için gerekli olan doku antijenlerini kodlayan gen bölgesi, Büyük

Detaylı

HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANT ALICILARINDA AŞILAMA. Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANT ALICILARINDA AŞILAMA. Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANT ALICILARINDA AŞILAMA Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 2 Transplant hastalarında immün durumun belirleyicileri Önceki aşılanma

Detaylı

AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI. Hemş.Birsel Küçükersan

AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI. Hemş.Birsel Küçükersan AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI Hemş.Birsel Küçükersan Graft vs Host Hastalığı (GVHH) Vericinin T lenfositlerinin alıcıyı yabancı olarak görmesi ve alıcının dokularına karşı reaksiyon göstermesi Allojenik

Detaylı

Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı TEST REHBERĠ

Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı TEST REHBERĠ Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı TEST REHBERĠ 2 HASTA KABUL-KAYIT KURALLARI Bölümümüz randevu sistemi ile çalışmaktadır*. Bölümümüz dışında alınan örnekler (Tablo

Detaylı

Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım. Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012

Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım. Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012 Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012 Nötropenik hastalarda fungal infeksiyonlar Nötropeni invaziv

Detaylı

2. HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ HEMŞİRELİĞİ KURSU 14-15-16/KASIM/2013

2. HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ HEMŞİRELİĞİ KURSU 14-15-16/KASIM/2013 2. HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ HEMŞİRELİĞİ KURSU 14-15-16/KASIM/2013 KURS DÜZENLEME KURULU Sevinç Kutlutürkan Başkanı Şerife Koçubaba Hematopoetik Kök Hücre Nakil Alt Grubu Koordinatörü Nevin Çetin Hematopoetik

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Beta Talasemi Majorlu Hastalarda Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Patients with Beta Thalassemia

Detaylı

EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU

EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU EĞİTİM ÖNCESİ BAŞARI ÖLÇME FORMU KATILIMCI: GÖREV YERİ: 1. Aşağıdakilerden hangisi transfüzyon reaksiyonlarından biri değildir? A) Akut hemolitik transfüzyon reaksiyonu B) Akut normovolemik hemodilüsyon

Detaylı

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Kanser Enstitüsü İzmir, Kasım 2014 36 y, E Aralık 2009 da sol orşiektomi Markerlar ve CT normal Patoloji: Klasik seminom, tm 2,5 cm. Tm testis içine

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: YALÇIN SEYHUN Doğum Tarihi: 27/04/1973 Öğrenim Durumu: DOKTORA ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Detaylı

Adölesanda Lösemi & İnfant Lösemi

Adölesanda Lösemi & İnfant Lösemi Adölesanda Lösemi & İnfant Lösemi Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi TPHD OKULU 18 20 Kasım 2016 Ankara 1 Adölesanda Lösemi Dünya Sağlık Örgütü 10 19 yaşlarını Adölesan Dönemi olarak

Detaylı

Hematopoe(k Kök Hücre

Hematopoe(k Kök Hücre Hematopoe(k Kök Hücre Hematopoez Hemato...= Kan...poisesis/poie(c= üre+m Sitemi oluşturan çok sayıda (10 dan fazla) olgun kan hücresinin özgün fonksiyonu; 1- Dokulara oksijen taşınması 2- İmmün sistemin

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Allojenik Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonunda Hazırlık Rejimleri Conditioning Regimens in Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation

Detaylı

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE UYGULAMALARI Doç. Dr. Mustafa ÇETİN

HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE UYGULAMALARI Doç. Dr. Mustafa ÇETİN HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE UYGULAMALARI Doç. Dr. Mustafa ÇETİN Standart Endikasyonlar 50 yıldan daha uzun süredir, Hematopoetik Kök Hücre (HKH) olarak isimlendirilen ve kan dokusunu yeniden yapılandırabilen

Detaylı

Sorunlu Viral Enfeksiyonlar

Sorunlu Viral Enfeksiyonlar Sorunlu Viral Enfeksiyonlar 6. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu Sitomegalovirüs Dr. Cemal Bulut En büyük virüslerden bir tanesi 230 protein kodlar URL=hKp://journal.frontiersin.org/article/ 10.3389/fmicb.2015.01016

Detaylı

Kordon kanı bankacılığı: biyolojik sigorta (mı)?

Kordon kanı bankacılığı: biyolojik sigorta (mı)? Türk Pediatri Arşivi 2004; 39: 146-51 Kordon kanı bankacılığı: biyolojik sigorta (mı)? Hilmi Apak Özet Kordon kanı (KK), hematopoetik kök hücreler açısından zengindir ve malin ya da kemik iliği yetmezliği

Detaylı

SOLİD ORGAN TRANSPLANTASYONUNDA VIRTUAL CROSS-MATCH UYGULAMASI PROF.DR.MAHMUT ÇARİN TIGED- 15 NİSAN 2010 BODRUM Patel ve Terasaki, N Engl J Med 1969; 280:735-739 Significance of the positive crossmatch

Detaylı

Canlı vericiden yapılan böbrek nakli mi kadavra vericiden yapılan böbrek nakli mi daha başarılıdır?

Canlı vericiden yapılan böbrek nakli mi kadavra vericiden yapılan böbrek nakli mi daha başarılıdır? BÖBREK NAKLİ Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Böbrek nakli modern tıbbın en büyük başarılarından birisidir ve böbrek yetmezliği olan hastalarda tercih edilen tedavi şeklidir. Hastalar böbrek nakli olsa bile yaşamlarının

Detaylı

ÇAPRAZ. Dr Sevgi Şahin. Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakli Birimi

ÇAPRAZ. Dr Sevgi Şahin. Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakli Birimi ÇAPRAZ TRANSPLANTASYON Dr Sevgi Şahin Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakli Birimi Canlı vs kadaverik donör??? ALICI BAKIŞ AÇISI Daha kısa bekleme ve hastanede kalış süresi Preemptif transplantasyon

Detaylı

Viral infeksiyonlar Son bir yılda ne oldu? Dr.Hande Arslan Başkent Ü.T.F. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. 22.02.

Viral infeksiyonlar Son bir yılda ne oldu? Dr.Hande Arslan Başkent Ü.T.F. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. 22.02. Viral infeksiyonlar Son bir yılda ne oldu? Dr.Hande Arslan Başkent Ü.T.F. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. 22.02.2008 2.ECIL Klavuzu CMV EBV 2007 yılında yayımlanan makaleler ECIL; EBMT

Detaylı

ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ SIRASINDA SİTOMEGALOVİRÜS ENFEKSİYONLARININ TANI VE TEDAVİSİNDEKİ GELİŞMELER

ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ SIRASINDA SİTOMEGALOVİRÜS ENFEKSİYONLARININ TANI VE TEDAVİSİNDEKİ GELİŞMELER TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ Dr. Evren Özdemir Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Erişkin Onkoloji KİT Ünitesi, Ankara Tel: dreozdemir@yahoo.com Tel: 0312 305 28 65 Anahtar Sözcükler Allojeneik kök hücre

Detaylı

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bruselloz Brucella cinsi bakteriler tarafından primer olarak otçul

Detaylı

ORGAN NAKLİ. Uzm Hem. NURŞEN ALTUĞ ORGAN NAKLİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ

ORGAN NAKLİ. Uzm Hem. NURŞEN ALTUĞ ORGAN NAKLİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ ORGAN NAKLİ Uzm Hem. NURŞEN ALTUĞ ORGAN NAKLİ UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ RENAL PRELASMAN TEDAVİSİ UYGULANAN HASTA SAYILARI 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 Turk Neph Dial Transpl 2015;24(1):10-16

Detaylı