AKUT HEMOLİTİK TRANSFÜZYON REAKSİYONU 2.HOKIT Ulusal Hemotoloji ve Hemotolojik Onkoloji Kemik İliği Transplantasyon Hemşireliği Kongresi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKUT HEMOLİTİK TRANSFÜZYON REAKSİYONU 2.HOKIT Ulusal Hemotoloji ve Hemotolojik Onkoloji Kemik İliği Transplantasyon Hemşireliği Kongresi"

Transkript

1 AKUT HEMOLİTİK TRANSFÜZYON REAKSİYONU 2.HOKIT Ulusal Hemotoloji ve Hemotolojik Onkoloji Kemik İliği Transplantasyon Hemşireliği Kongresi *Sibel Biçim 1988 İ.Üni.SML mezunuyum yılları arasında İ.Üni. Anes.ve Reani. YBH olarak çalıştım te ACB GYBÜ SH olarak çalışmaya başladım yılında Lisans eğitimimi tamamladım. Akut Hemolitik Transfüzyon Reaksiyonu (HTR) antijen-antikor reaksiyonu ile başlatılan; kompleman ve koagülasyon sistemlerinin aktive edildiği ve endokrin yanıtların başlatıldığı durumdur. Şok, Dissemine Intravasküler Koagülasyon (DIC) ve Akut Renal Yetmezlikle sonuçlanabilir. HTR lar daima verici kanın ABO tiplendirme ve tanımlanmasına nedeniyle ABO uyumsuz kan verilmesinden kaynaklanır. Platelet-fibrin trombüsleri sıklıkla böbreği etkiler. Diğer minör kan gruplarında uyumsuzluk sonucu da alloantikorlarla alıcıda hemoliz görülebilir. Sıklıkla titreme ile ateş birlikte görülür. Semptomların oluşması için ml kan verilmesi yeterlidir. İlk işaret idrar kırmızılığı olup, birlikte sırt ağrısı görülebilir. Anestezi altındaki hastada tek belirti cerrahi kesi bölgesinde sızıntı şeklinde kanama olabilir. Dissemine intravasküler koagülasyona bağlı hipotansiyon veya hemoglobinüri görülebilir. Hemolitik reaksiyon nakledilen eritrositlerin immun aracılı yıkımı sebebiyle olur. Bir akut HTR daha önceden nakledilen hücrelere karşı antikor geliştirmiş alıcılarda oluşur.. Örneğin A grubu kırmızı hücrelerin B veya 0 grubu alıcılara nakledilmesi gibi, En çok ABO uygunsuz kan transfüzyonunda olduğu gibi, alıcının antikorları kompleman bağlarsa, akut intravasküler hemolitik transfüzyon reaksiyonu oluşur. Fizyopatolojisi Kompleman sistemi Ig M ya da kompleman bağlayıcı Ig G yapısında olan Anti-A ve Anti-B, Komplemanın C5-9 komponentine bağlanarak (membran atak kompleks) aktive olmasından sorumludur. C5-9 un bağlanması sonucu eritrositlerin membranında delik açılır. Su bu kanallardan içeriye girer ve ozmotik intravasküler lizis olur. Bu hemoglobinemi yapar, serbest hemoglobin böbreklerde temizlenir, hemoglobinüri olur. Bu iki belirti AIHTR nin tanınmasında önemlidir. AIHTR de şokun ciddi klinik belirtileri, hipotansiyon ve bronkospazm görülür. Bunun sebebi kompleman fragmanları, anaflatoksin, C3a C5a ve diğer inflamasyon mediatörleridir. Ek olarak renal iskemi olur. Bu da tübüler nekroz ve akut böbrek yetmezliğine neden olabilir. Renal iskemi, serbest hemoglobinin nitrik okside bağlanmasıyla artar. Nitrik oksit; endotel kaynaklı

2 gevşetici faktör (EDRF) olarak bilinen güçlü bir vazodilatördür. EDRF aktivitesi, güçlü vazokonstrüktör olan endotelinle denge durumundadır. Nitrik oksit bağlanınca renal vazokonstrüksiyon, tübüler nekroz ve böylece böbrek yetmezliğine sebep olur. Koagülasyon kaskadı aktive olduğu gibi, dissemine intravasküler koagulasyon (DIC) u da başlatabilir. Klinik semptomlar sitokinlerin aktive olmasıyla ilgilidir. Bunların içinde proinflamatuar sitokinler: İnterlökin-1 (IL-1), IL-6, IL-8 ve tümör nekroz faktör-alfa (TNF -α) vardır. Ateş, hipotansiyon, beyaz hücrelerin aktivasyonu ve pıhtılaşma kaskadının aktivasyonuna sebep olurlar. Nöroendokrin yanıt Antıjen-antikor kompleksleri Hageman faktörünü aktive eder, kinin sistemini etkileyerek bradikinin oluşturur. Bradikinin kapiller permeabiliteyi arttırır ve arterolleri dilate eder. Hipotansiyon ve immün komplekslerin direkt etkisiyle sempatik sinir sistemi uyarılır. Norepinefrin ve katekolaminler yükselir. Bu katekolamin erseptörlerin çok bulunduğu vasküler yatakta (renal,splanknik,pulmonerve kutanoz kapillerle ) vazokonstrüksiyon yapar. Koagülasyon sistemi Ag-Ab komplekslerinin Hageman faktörünü aktive etmasiyle veya direkt olarak uyumsuz eritrosıt stroması,dic yoluyla inrensek sistem aktive edilir. a)mikrodolaşimda trombüsler oluşur. b)fibrinojen,trombosit,fv ve FVIII harcanımı c)plazmin jenerasyonu ile fibrinolitik sistem aktivasyonu d)fibrin yıkım ürünleri oluşumu e)kontrol edilmeyen kanama görülür. Kan grubu uyuşmazlığı akut hemolizin tek nedeni değildir. Kanın uygun sıcaklıkta korunmamış olması, radyatör yad ışık kaynağının yanında bulunmuş, hızlı gitmesini sağlamak amacıyla kan torbasını elle sıkıştırmak, hastanın damarındaki iğnenin 18 numaradan ince olması hemolize neden olabilir. OLGU Ö.A. Yaşı: 38 Geliş şekli: Sedye ile Yaşam şekli: Aile yaşamı Yeterlilikleri: Fonksiyonel yetersizliği yok Alışkanlıkları: Yok Solunum sistemi: Nazal oksijen 2 lt Kas/iskelet sistemi: Normal Allerji: Yok Kullanmakta olduğu ilaçlar: Beloc 100 mg 1x1 Kardiyovasküler sistem: 2 yıldır Hipertansiyon Periferik vasküler sistem: Normal Gebelik sayısı: 3 Doğum sayısı: 3 Kürtaj sayısı: 1 Adet Görüyor mu? Evet Gastrointestinal sistem: Normal Doğum kontrol yöntemi: Yok Üriner sistem: Foley kateter mevcut Geçirilmiş Hastalık: Mide ülseri

3 Geçirilen Ameliyatlar: Sectıo 2006; Lıposunctıon 2010 Soy geçmiş: Annede ve Babada hipertansiyon var. Vital Bulgular: Ateş 36.5 C Nabız: 87/dk Kan basıncı: 90/60 mmhg Solunum Sayısı: 20/dk (Akciğer bazallerde bilateral krepitasyon) O2 Saturasyonu: % 98 Vücut Ağırlığı: 80 kg Boy: 1.73 cm Ağrı Değerlendirmesi: 2 (karın bölgesinde 4-5 st önce başlayan ağrı) Yatış Tanıları: Tanımlanmamış Akut Bronşit, Kalp yetmezliği, Akut Böbrek Yetmezliği, Kazanılmış Hemolitik Anemi Batın: Barsak sesleri aktif değil Ekstremite: Ayaklarda 2++ ödem mevcut. Beslenme: Normal Klinik izlem: Otuz sekiz yaşında bayan hastanın her iki alt ve üst ekstremitesine, karın ve sırt bölgesine başka bir hastanede Liposuction ameliyatı yapılmış. Ameliyat sonrası, kan grubu (O RH pozitif ) olan hastaya, ( A Rh pozitif) kan verilmiş. Hasta, transfüzyon sonrası Hipotansiyon ve şok tablosuyla ACB GYBÜ ne transfer edilmiş. Monitörize edilmiş, santral kateter, arter kanülü ve mesane sondası takılmış. Hastaya ıntravenöz steroid infüzyonu, sıvı replasmanı, 2 lt den nazal Oksijen başlanmış. Geliş Labaratuvar Bulguları; BUN (Üre): 25 mg/dl; Kreatinin: 2.59 mg/dl, Total Bilirubin: 3.26 mg/dl; İndirekt Bilirubin: 1.46 mg/dl; LDH:1648Ü/L; Protrombin zamanı (PT) 32.1 sn ; Aktivite PTT:25.3sn; INR: 3,26 Kan Gazı Değerleri ph: 7.317, pco2: 25.8; po2: 220; HCO3:14.7; BE: -12.8; Laktik asit: 10,6 Kullanılacak İlaçlar Beloc 100 mg 1x1; Cardura XL 4 mg 2x1 (LH); Zofer tb 4 mg 2x1; Emedur tb 3x1; Pantpas tb 40 mg 2x1, Meteospasmyl tb 3x : 4 lt/dk nazal O2 ile spontan solunumda. Ateş yok. TA: 120/70 mmhg steroid infüzyonu devam ediyor. SpO2: 99; NDS: 103/R; CVP: 0; sıvı, eritrosit süsp. ve TDP verildi. Oligüri ve ödemi var. 5 Ünite ES, 4 Ünite TDP verildi. Korse giydirildi. Bası yarası braden skalasına göre riskli (16 puan) olarak değerlendirildi : Şuur açık. Genel durumu aynı. Aralıklı bulantı kusmaları var. Hekim istemiyle antiemetik yapıldı.. Ödem ve cilt hassasiyeti var. İdrar çıkışı az. Hekim istemiyle diüretik verildi.

4 Hemodiyaliz yapılması planlandı. Tansiyonu normal olduğu için inotropik ajan kesildi. Yaklaşık 2 saat sonra tansiyon düştü. Yeniden inotrop başlandı. Bulantı kusması devam ediyor. Kalsiyumu düşük. Hekim istemiyle Kalsiyum amp uygulandı. Nefroloji konsültasyonu yapıldı. Günlük olarak BUN, kreatinin, elektrolitler, aldığı çıkardığı takibi edildi.. Şuur açık, koopere, deri ikterik, yaygın ödemi var, ateş yok. Tansiyon: 116/66 mmhg inotrop desteği devam ediyor. NDS: 92/dk; 1 lt/dk nazal O2 ile spontan solunumda. CVP: 6 cm Sıvı tedavisine rağmen oligürisi devam ediyor Akciğer filmi çekildi. Hemodiyaliz uygulanmasına karar verildi. Ateşi 37.8 ödemlerinden sıvı sızıntısı var. Oral beslenmeye başlandı. Bulantı kusması yok. Sol juguler kateter takıldı..2 ünite Eritrosit Süspansiyonu verildi Laboratuar bulguları: BUN:55 mg/dl; Kreatinin: 5.48 mg/dl; Total Bilirubin: 0.33 mg/dl; ALT: 49U/L; AST: 62 mg/dl; CRP: 11.57mg/dl; LDH:1648 Ü/L; Protrombin zamanı: 13.4 sn; Aktivite PTT: 90.9 sn; INR 1.07 Kan Gazı Değerleri ph ; pco2 41.1; po2 :58.1; HCO3 23,4; BE -1.1; Lac.0,6 Hemodiyaliz uygulandı lt sıvı ultrafiltrasyonu yapıldı. Oligürisi devam ediyor. Oral R3 alıyor. Triflo ile solunum egzersizi yaptırıldı. Eritrosit süspansiyonu verildi Hemodiyaliz yapıldı. Yatak içinde mobilize edildi. Triflo ile solunum egzersizi yaptırıldı Oligüri devam ediyor. Kreatinin: 4.88 mg/dl, BUN: 40 mg/dl Şuur açık, koopere spontan solunumda 3 L /dk oksijen alıyor. Ateş: 36,3; NDS: 75/dk; TA: 130/75 mmhg hemodiyalizle 5000 ml Ultrafiltrasyon yapıldı. Oral beslendi. Mobilize edildi Genel durumu stabil. Hemodiyaliz yapıldı. Defekasyon yok. Ayağa kaldırıldı. Yoğun bakım içinde gezdi Genel durumu stabil, kreatinin yüksek. Elektrolitler normal. Oligüri devam ediyor. Üriner sistem enfeksiyonu oldu. Siprofloksasin 400 mg /200 ml IV başlandı. Yatan hasta katına transfer edildi Ateşi 38 C. Sodyum: 130; Kalsiyum:8; Fosfor: 5,5; Üre azotu (BUN) 70; Bilateral kollarda, lomber bölgede, pubiste, gluteal bölgede varolan ekimoz ve irritasyon nedeniyle dermatoloji konsültasyonu yapıldı. Perine bölgesinde yaygın hassasiyet ve ödem var. Hemodiyaliz yapıldı.lökositozu (18.1 mg/dl) var. Antibiyotikleri devam ediyor. Kreatinin 5.02 mg/dl Kreatinin 28.42; Albumin 2.8 ; Lökosit 15.1; Hemodiyalizle 5 lt çekilmiş.antibiyogram sonucuna göre antibiyotiğinin değiştirilmesi planlandı. Cilt yaraları için plastik cerrahi konsultasyonu istendi Lökosit 14.7, CRP mg /dl.kreatinin 5.17 mg/dl / CRP, ateş, lökosit ve kreatinin takibi devam ediyor. Hemodiyaliz yapıldı. Antibiyotiği değiştirildi Unıte Eritrosit süsp. verildi.

5 Anemi tedavisi yapıldı Unıte Eritrosit süsp. verildi. Antibiyotik kullanımına bağlı oluşan vajinal akıntı nedeniyle Kadın Doğum konsultasyonu istendi tarihinden sonra basınç yarası riski 22 puan, Az riskli olarak değerlendirildi. Mobilize edildi da Sırtta ağrı, bacaklarda güç kaybı nedeniyle Fizik tedavi konsultasyonu istendi..rehabilitasyon planı yapıldı. ÖZET Metabolik asidozu tespit edilen hastaya idrarı alkalendirmek amacı ile İV Bikarbonat infüzyonu uygulandı. Oligüri gelişmesi ve kreatinin (5.48 mg/dl) değerlerinin artması üzerine diüretik verildi. Yoğun hemoliz tablosunda olan hastaya toplam 11 ünite Eritrosit Süspansiyonu ve 4 Ü TDP transfer edildi. Hastaya anüri gelişti. BUN, kreatinin değerleri arttı. Sıvı yüklendiği düşünülerek santral venöz kateter takıldı. Hastaya hemodiyaliz yapıldı. Hastaya tedavi süresi boyunca yedi kez hemodiyaliz yapıldı. Hastada bronşit ve karın cildinde sellülit gelişti. Böbrek yetmezliğine göre dozları ayarlanarak IV Antibiyotik tedavisi uygulandı. İdrar çıkış başladı. BUN, Kreatinin (1.64 mg/dl) değerleri düştü. Hastanın hemodiyaliz tedavisi sona erdi. Rehabilitasyon döneminde fizik tedavisi devam etti. Genel durumu düzelen, oral alımı başlayan, kreatinin değeri 1.5 mg/dl civarında seyreden hasta, poliklinikten takip edilmek üzere taburcu edildi. EK 1 HEMŞİRELİK BAKIM PLANI NEDEN HEDEF GİRİŞİMLER *Akciğerlerin yeterli oksijenlenmemesine bağlı solunum sıkıntısı *kan transfüzyonu reaksiyonuna bağlı hıpotansif durumu Hastanın SpO2 si arası olacak Hastanın tansiyonu mmhg ile mmhg arası olacak Hasta monitorize edildi, SpO2 takibi yapıldı. Hastaya uygun pozisyon verildi. Hekim istemiyle uygun solunum desteği sağlandı. Hasta monitorize edildi. Hastanın tansiyonu takip edildi. Venöz geri dönüşü arttıran uygun pozisyon sağlandı. Hekim istemiyle uygun ınotrop infüzyonu yapıldı.

6 Hastalığa bağlı beslenme sorunu Kan ve kan ürünü transferine bağlı allerji gelişme riski İmmobilizasyona bağlı bası yarası gelişme riski İmmobilizasyona bağlı düşme riski Yeterli beslenme sağlanacak Hastada kan ve kan ürünü transfüzyonuna bağlı allerji Bası yarası Hasta düşmeyecek Böbrek koruyucu R3 planlandı. Hastaya kan/ kan ürünü takılmadan önce iki kişi ile cross-match kontrolü yapıldı. Hastanın vital bulguları 15 dk bir kontrol edildi. hastada kan/kan ürünü transfüzyonuna bağlı allerjik reaksiyon gelişirse transfüzyon sonlandırılacak Allerjik reaksiyonla ilgili doktora bilgi verilecek Hastanın genel vücut temizliği yapıldı. Yatak çarşafları ve önlüğü temiz tutuldu. Yatak çarşafları ve önlüğü kırışıklık düzeltildi. Pozisyonları uygun şekilde verildi. Deri bütünlüğü korundu. Nemlendirici ve koruyucu kremler kullanıldı. Düşme riski değerlendirildi, kol bandı takıldı. Yatak frenleri kapatıldı. Yatak kenarları kaldırıldı. Hastanın bakımları en az iki kişiyle verildi. Ortamın aydınlık olması sağlandı. Vital bulguları takip edildi. Oral alıma bağlı aspirasyon riski Hasta aspire etmeyecek Hasta beslenme esnasında oturur pozisyon verildi. Yemek aralarında su içirildi. Az az ve sık sık beslendi. Aspire etme riski değerlendirldi. Gerektiğinde öksürtüldü.

7 Aspire ederse hekime haber verilecek. *Arter katetere bağlı enfeksiyon gelişme riski IV katetere bağlı enfeksiyon gelişme riski Hemodiyaliz kateterine bağlı enfeksiyon gelişme riski *Mesane sondasına bağlı enfeksiyon riski Hastada arter katetere bağlı enfeksiyon Hastada IV katetere bağlı enfeksiyon Hastada hemodiyaliz kateterine bağlı enfeksiyon Hastada enfeksiyon oluşmayacak Arter kateteri aseptik koşullarda takıldı. Hastanın ateşi takip edildi. Arter kateter girişi enfeksiyon belirtileri yönünden izlendi. (ödem, kızarıklık) Kateter pansumanları aseptik koşullara uygun yapıldı. IV kateter aseptik koşullarda takıldı. Hastanın ateşi takip edildi. IV kateter girişi enfeksiyon belirtileri yönünden izlendi. (ödem, kızarıklık) Kateter pansumanı aseptik koşullara uygun yapıldı. Hemodiyaliz kateteri aseptik koşullarda takıldı. Hastanın ateşi takip edildi. Hemodiyaliz kateteri girişi enfeksiyon belirtileri yönünden izlendi. (ödem, kızarıklık) Kateter pansumanı aseptik koşullara uygun yapıldı. Ateş takibi yapıldı. Gerektiğinde Perine ve mesane sondası bakımları yapıldı. İdrar torbası mesane seviyesinden aşağıda tutuldu. İdrar torbası yere temas etmedi.

8 *İnvaziv girişimlere bağlı ağrı riski İmmobilizasyona bağlı genel hıjyen gereksinimi Hastanın ağrısı 0-4 arası olacak Hastanın genel hijyen gereksinimi olmayacak Hastaya uygun ağrı skalası belirlendi. Hastanın ağrısının niteliği, şiddeti sorgulandı. Hekim istemiyle hastaya uygun analjezik uygulandı. Hastanın genel hijyen gereksinimi saptandı ve karşılandı. Hastanın günlük vücut bakımı yapıldı. Hasta mahremiyetine dikkat edildi. Hastanın günlük aktivitelere katılımı sağlandı. EĞİTİMLER Ağrı yönetimi İlaçların emin ve etkin kullanımı Düşme riski El yıkama Tıbbi ekipmanın emin ve etkin kullanımı Diyet ve beslenme (böbrek koruyucu kardiyak R3) Diyet ve beslenme (böbrek koruyucu kardiyak R3) İzolasyon uygulamaları Rehabilitasyon uygulamaları Diyaliz işlemi (süre, hasta üzerine etkileri, cihaz,filtre...) Diyaliz tedavi programı (diyaliz süresi,haftalık diyaliz sayısı...) Diyaliz işleminin hasta üzerine etkileri (hipotansiyon,bulantı,kusma, baş ağrısı...) Laboratuar sonuçları ve hepatit serolojisi Diyalizin akut ve kronik komplikasyonları Diyaliz komplikasyonları (akut ve kronik komplikasyonlar...) Taburculuk eğitimi Tedavi programı Diyaliz eğitimlerin diyaliz işleminin hasta üzerine etkileri Vasküler giriş yolu ve korunma yolları Laboratuar sonuçları ve hepatıt serolojisinin izlemi KAYNAKLAR www. Saglikweb.com/tedavi. onerileri/kan.nakli.reaksiyonlari.asp Arslanö-Transfüzyon Tıbbında Yapılan Temel Hatalar 10.Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu M.Cem Ar, Hülya Bilgen, Tuğhan Utku, Kanın Klinik Kullanımı, İstanbul 2005 Bilgen H.(2005)TransfusionTherapy.Miller's AnaesthesiaPp: Kunyon M.(2004). Blood Transfusion Risks in Intensive Care Unit.Crit. Care Clin. Rec. 8:

9

Öldürücü hemolitik transfüzyon reaksiyonlarının

Öldürücü hemolitik transfüzyon reaksiyonlarının Transfüzyon Tıbbında Yapılan Temel Hatalar Önder ARSLAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara Öldürücü hemolitik transfüzyon reaksiyonlarının en sık nedeni ya kan ünitesinin,

Detaylı

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu AMAÇ Kanama sonrası dolaşımdaki kan volümünün düzenlenmesi, ameliyat öncesi ve sonrası kan volümünün, kronik kan hastalıkları nedeniyle azalan hemoglobin düzeyinin düzenlenmesi,

Detaylı

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM Modern anlamda transfüzyon; Tam kan yerine, kanın sadece hastaya gerekli bileşenlerinin belirlenip uygulanmasıdır. Transfüzyon

Detaylı

KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI. Int. Dr. Melek YALÇIN Nisan 2011

KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI. Int. Dr. Melek YALÇIN Nisan 2011 KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI Int. Dr. Melek YALÇIN Nisan 2011 SUNUM PLANI KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN HAZIRLANMASI KAN TRANSFÜZYONU ENDİKASYONLARI KAN TRANFÜZYONU KOMPLİKASYONLARI -ERKEN/GEÇ -İMMUNOLOJİK/NON-İMMUNOLOJİK

Detaylı

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI 69 KONU 9 HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI Cengiz UTAŞ, Tekin AKPOLAT Hemodiyaliz tedavisi hayat kurtarıcı bir tedavi yöntemi olmasına rağmen hastalarda birçok rahatsızlığa yol açar. Diyaliz teknolojisindeki

Detaylı

POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS

POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS 50. Türk Pediatri Kongresi P-00 Saçlı deride lokalize şişlik ile acil polikliniğine başvuran kız hasta: Olgu sunumu Çisem Aksu Limon, Ayşe Deniz Yücelten, Burak Tekin,

Detaylı

ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013

ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 Derleyen Düzenleyen :Hem. Sevginar ŞENTÜRK : Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem. Ayşen ÖZEL Hem. Dilek

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Prof. Dr. Erşan AYGÜN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA

Detaylı

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ TC BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN: HİE. HEM. GÜLŞAH YAPICI 2 SIVI ELEKTROLİT

Detaylı

Sosyal Alanlarda DAS Uygulamaları (Evde Bakım Hizmetleri, Huzurevleri ve Yuvalarda)

Sosyal Alanlarda DAS Uygulamaları (Evde Bakım Hizmetleri, Huzurevleri ve Yuvalarda) Sosyal Alanlarda DAS Uygulamaları (Evde Bakım Hizmetleri, Huzurevleri ve Yuvalarda) Hmş. Neslihan ÜNAL Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi, Toraks Kalp Damar Cerrahisi Çocuk ve Erişkin Yoğun Bakımları

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖR: PROF. DR. AYTEKİN OĞUZ ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ (UZMANLIK TEZİ) DR

Detaylı

GENEL CERRAHİ SERVİSİ

GENEL CERRAHİ SERVİSİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ SERVİSİ BÖLÜM UYUM EĞİTİMİ REHBERİ Eğitim Koordinatörlüğü İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 2 BÖLÜM YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLARI 3 BÖLÜMÜN

Detaylı

HEMATOLOJİ LABORATUARI

HEMATOLOJİ LABORATUARI 2 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ HEMATOLOJİ LABORATUARI LABORATUVAR TEST REHBERİ HAZIRLAYAN: Uzm.Dr. Selime AYAZ EDİTÖR: Nilgün AKAL Kalite Yönetim Birimi Bu rehber Türkiye Yüksek

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI YANIK YARALANMALARI TEDAVİ ALGORİTMASI

SAĞLIK BAKANLIĞI YANIK YARALANMALARI TEDAVİ ALGORİTMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YANIK YARALANMALARI TEDAVİ ALGORİTMASI 2012 1 İDARİ KOORDİNASYON Uzm. Dr. Hasan ÇAĞIL Prof. Dr. İrfan ŞENCAN Uzm. Dr. İ. Ahmet ÇAKIR Uzm. Dr. Orhan KOÇ Dr. İsmail KAYA Gültekin BAYRAKTAR

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ DEKOMPANSE KALP YETERSİZLİĞİNDE LEVOSİMENDAN VE DOBUTAMİN İN QT DİSPERSİYONU

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA DİYABET VE HEMŞİRELİK BAKIMI

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA DİYABET VE HEMŞİRELİK BAKIMI ÇOCUKLUK ÇAĞINDA DİYABET VE HEMŞİRELİK BAKIMI En sık görülen metabolik bozuklardan biri olan Diyabetes Mellitus, insülin sekresyonu ve/veya insülin aktivitesindeki defektler sonucu gelişen kronik hiperglisemi

Detaylı

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ümmü YILDIZ FINDIK AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ TUR-P CERRAHİSİNDE İRRİGASYON SOLÜSYONU MİKTARI VE OPERASYON SÜRESİ İLE İLİŞKİLİ

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd.Doç. Dr. Özgül EROL TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK

Detaylı

HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL

HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL Her 1 ml kullanıma hazır solüsyonda: Bemiparin sodyum (anti Faktör Xa*): 12.500 IU Enjeksiyonluk su.y.m. 1 ml *Potens WHO nun 1.

Detaylı

TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLERDE İMMÜNOHEMATOLOJİK SORUNLAR

TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLERDE İMMÜNOHEMATOLOJİK SORUNLAR TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLER TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLERDE İMMÜNOHEMATOLOJİK SORUNLAR Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı ikaradogan@med.akdeniz.edu.tr Prof. Dr. İhsan Karadoğan

Detaylı

VARFARİNE BAĞLI KANAMALARDA RİSK FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

VARFARİNE BAĞLI KANAMALARDA RİSK FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. A. Muzaffer DEMİR VARFARİNE BAĞLI KANAMALARDA RİSK FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (Uzmanlık Tezi) Dr. Şafak

Detaylı

HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI

HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI [İzmir Örneği; Rapor] Aralık 2013 İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü

Detaylı

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ ALMIŞ OLAN BEBEKLERİN UZUN SÜRELİ İZLEMİ

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ ALMIŞ OLAN BEBEKLERİN UZUN SÜRELİ İZLEMİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şef V.: Uzm. Dr. Yasemin Akın YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ

Detaylı

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ ACİL TIP REHBERİ REÇETE REHBERİ LAB. DEĞERLERİ MEZUNİYET SONRASI ve MECBURİ HİZMET HEKİM EL KİTABI Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu 3 Güncel Reçete Rehberi 3 Tüm Branşlarda Reçete Örnekleri 3 Acil Tanı

Detaylı

DİYALİZ DOZU + Prof. Dr. Reha ERKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstanbul

DİYALİZ DOZU + Prof. Dr. Reha ERKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstanbul DİYALİZ DOZU + Prof. Dr. Reha ERKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstanbul DİYALİZ YETERLİLİĞİ NE ANLAMA GELİYOR, ŞU DURUMLARDA ALTTA YATAN BAŞKA BİR SEBEP YOKSA DİYALİZ YETERSİZLİĞİ DÜŞÜNÜRÜZ: Gastrointestinal:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Bikonveks, yuvarlak, bir tarafı çentikli ve çentiksiz yüzünde DEVA M10 yazılı, beyaz ila beyazımsı tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Bikonveks, yuvarlak, bir tarafı çentikli ve çentiksiz yüzünde DEVA M10 yazılı, beyaz ila beyazımsı tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MONOPRIL 10 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Fosinopril sodyum 10 mg Yardımcı maddeler: Laktoz 136 mg Yardımcı maddeler için 6.1 e

Detaylı

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler ASİT BAZ DENGESİ Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen konsantrasyonu [H + ] çok dar sınırlar içinde tutulur

Detaylı