YOL GÖSTERİCİ İLKELERİMİZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YOL GÖSTERİCİ İLKELERİMİZ"

Transkript

1 YOL GÖSTERİCİ İLKELERİMİZ

2 50 yıldır, Yeşil Bülten serisinde John Deere'in iş yapma biçimi açıklanmakta ve değerlerini uygulamaya geçirmektedir. Bültenler, uzun süreli misyonumuzu veya hayatları toprağa bağlı olan insanlara hizmet etmek gibi daha ileri bir amacı gerçekleştirirken verilmesi gereken kararlar için kılavuz görevi görmektedir. Deere in değerleri, şirketin başarısı için sağlam bir temel oluşturmuştur. Geleceğe doğru yol alırken, bu değerlerin hayati önemini koruyarak uygulanmasını ve eylemlerimize ilham vermeye devam etmesini sağlamalıyız. Bu belgede, yeşil bültenlerde vücut bulan kavramlar daha güncel, erişilebilir bir biçimde sunulmaktadır. Bize rehberlik eden ilkelerimiz daha çok özet olarak ve karşılıklı konuşma havasında açıklanmaktadır. Bu belge kurumsal iş etiğimizi, kurumsal etik politikamızı ve tedarikçi iş etiğimizi tamamlayıcı niteliktedir. Uygulamalarımız ve politikalarımız daha ayrıntılı olarak açıklanmakta ancak burada anlatılan ilkelere dayandırılmaktadır. Tüm yönetim ekibiyle birlikte, bilgi ve çoğunlukla da ilham verici bir özet olan, son yarım yüzyıl içinde yayınlanmış olan John Deere yeşil bültenlerinden alınmış mesajları içeren Yol Gösterici İlkelerimizi size anlatmaktan memnuniyet duyuyorum. Hedefimiz Görevimiz hayatları toprağa bağlı insanlara hizmet etmek ve dolayısıyla her yerde hayat standartlarını iyileştirmeye yardımcı olmaktır. İşimizin hedefi başarıyla ilgilenen herkese tutarlı şekilde üstün bir değer sağlamaktır. Hedefimizi gerçekleştirmek, olağanüstü çalışma performansı, disiplinli bir büyüme ve uygun, ileri düzey performanslı bir ekip çalışması gerektirmektedir. Karşılıklı avantajları aşağıdaki biçimlerde oluşturmaktayız: Müşterilerin daha memnun, kârlı ve verimli olmalarına yardım ederek uzun süreli ilişkiler geliştirme; Çalışanların katkılarının değerinin bilindiği, saygı duyulduğu ve ödüllendirildiği dinamik, kapsayıcı bir işletme oluşturma; Hissedarlara tutarlı bir değer sağlama; Tedarikçiler, bağımsız iş yapan bayiler ve diğer dağıtım kanalı üyeleriyle karşılıklı kazanç sağlayan ilişkiler geliştirme; İçinde çalıştığımız topluluklara ve geniş çapta da topluma anlamlı bir katkıda bulunma. Kurucumuzun 1837 de başlattığı yolculuğumuz sürerken, amacımız bize yol göstermektedir. Bu yolculuğun daha büyük bir vaat ve fırsat içeren bir geleceğe uzandığına inanıyoruz. Eylül 2012 Samuel R. Allen Başkan ve CEO 2

3 Birlikte Çalışma Biçimimiz Daha bütünsel ve karşılıklı olarak birbirini destekleyen bir kurumsal yapı olmak için, John Deere'in işletmeleri şirket için en iyi sonucu üretmek üzere birlikte çalışmaktadır. Bu yaklaşım kaynaklardan ve süreçlerden yararlanmayı, müşteri ve pazar bilgisini paylaşmayı, tedarik ve dağıtım zincirinde işbirliği yapmayı gerektirmektedir. Bu kavramı desteklemek üzere Deere in şirket çapında başarıya ulaşılması için tasarlanmış telafi programları vardır. Mümkün olduğunda, tek tip süreçler ve yaklaşımlar, işlerin tüm kurum çapında verimli şekilde yapılmasını sağlamaktadır. Kural olarak, ortak sistemler ve araçlar kaynakların en iyi şekilde kullanılmasına, daha tutarlı çözümlere, daha hızlı çalışmaya ve paylaşılan bir kurumsal kültüre kapı açmaktadır. Bazı durumlarda, politikalar ve uygulamalar yerel geleneklere ve gereksinimlere göre uyarlanabilir. Bu, söz konusu uygulamalar temel değerlerimizle uyumlu olduğu ve tüm yasal şartlara uyduğu sürece kabul edilebilir bir şeydir. Personel organizasyonlarının, hedeflerin ve önceliklerin kapsamlı şekilde anlaşılması için işletme birimleriyle iş ortağı gibi çalışması beklenir. Bu şekilde çalışanlar, şirketin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olan etkili, tutarlı çözümler geliştirerek işletme birimlerinin çabalarını da geliştirebilirler. Karşılıklı olarak destekleyici şekilde, bütünlük içinde bir kurum olarak çalışmanın, olağanüstü bir performans sağlamada ve müşterilerimizin ve diğer unsurların standartlarını tutturmada en iyi yol olduğuna inanıyoruz. 3

4 DOĞRULUK Temel Değerlerimiz İş Etiği John Deere in ünü doğruluk, kalite, bağlılık ve yenilik temel değerlerine bağlıdır. Bu değerler kurum olarak karakterimizi şekillendirmekte ve John Deere'i özel bir şirket kılmaktadır. DOĞRULUK gerçeği söylemek, sözümüzü tutmak ve başkalarına adil ve saygılı şekilde davranmaktır. Tüm hissedarlar için dengeli çıkarları dikkate alan dürüst ilişkilerimiz, kararlarımız, etik ve yasal çalışma biçimine sıkı sıkıya bağlılığımız bunu göstermektedir. Doğruluk, en fazla el üstünde tuttuğumuz niteliklerimizden biridir. Bu ilke hiçbir koşulda ve şekilde riske atılamaz. KALİTE müşterilere, çalışanlara, hissedarlara ve diğerlerine değer vermek anlamına gelir. Kalite kendini pek çok şekilde gösterir; müşterileri memnun eden ürün ve hizmetler satma ve destekleme, çalışanların kendilerini geliştirebildiği bir çalışma ortamı oluşturma, yatırımcıların beklentilerini karşılayan mali sonuçlar sağlama ve tüm hissedarların yararına sağlam ilişkiler yürütme. BAĞLILIK hissedarların beklentilerini zaman içinde gelişen bir öngörüyle ve tutarlı bir şekilde karşılamak için elimizden geleni yapmaktır. Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve yatırımcılarımızın ilişki kuracakları şirketi seçme konusunda pek çok seçeneği vardır. Hizmet etme fırsatımız, verilmiş bir hak olarak değil sadece ayrıcalık olarak görülmelidir. YENİLİK pazarda ilgi çekecek ve müşterinin John Deere markasını tercih etme olasılığını güçlendirecek başarılı ürünler ve hizmetler icat etme, tasarlama ve geliştirme demektir. Yenilik, dünya kalitesinde üretim süreçleri oluşturmak ve şirkette en gelişmiş bilgi teknolojisi araçları ile uygulamalarını kullanmak için en yeni teknolojilerden yararlanmaktır. Temel değerlerimiz Deere topluluğunun üyeleri olarak bizi birleştirmekte ve diğer pek çok şirketten farklı hale getirmektedir. Üstelik bu değerler, iki yüzyıllık geçmişin büyük bir kısmında nesiller boyu müşteri sadakati sağlamış ve üst düzey yetenekli binlerce çalışan ve iş ortağı için güçlü bir ilham kaynağı olmuştur. Temel değerlerimizdeki mirası ileriye taşımak şimdi ve gelecekte müşterilere hizmette ve iş hedeflerimize ulaşmada çok önemlidir. Şirketimiz ana değerlerimizi temel alan standartlara göre işler. Bu değerler eylemlerimize yön veren tutarlı bir çerçeve çizerken şirkete dürüst ve ahlaklı iş yapma şöhretini kazandırır. Bu, şirket için, sürdürülmesinde tüm çalışanların sorumlu olduğu bir rekabet avantajı sağlar. Ahlaki standartlar kültürümüzün temel bir parçası iken, ilave tedbirler de tutarlılık ve uyumluluğu sağlar. Sürekli denetim, kendi kendini değerlendirme ve kendi kendini düzeltme süreçleri standartlarımızın tutarlı şekilde uygulanmasına yardımcı olur. Uyumluluk, dahili değerlendirmelerimizin ve işlemlerimizin de ötesine geçer. Dünyanın her yerinde hükümetler iş dünyasındaki davranış biçimlerini belirleyen çeşitli yasalar çıkarmıştır. Uyumlulukla ilgili bu ilave sorumlulukları, sorumlu kurumsal yönetimin benimsediği normal iş gereksinimleri olarak kabul ederiz. Yasalara ve düzenlemelere yönelik uyumluluk, tüm çalışanlarımızın paylaştığı çok önemli bir sorumluluktur. Deere'in İş Etiği Kuralları yönetim ve uyumluluk konularında ana kaynak görevi görür. Şirket her koşulda kim olduğumuzu tanımlayan değerlere ve iş etiğine sıkı şekilde bağlı kalır. Çalışanlar için bu hedef gurur kaynağı ve amaç teşkil eden bir unsurdur. John Deere'in uzun vadeli başarısıyla ilgilenen herkes için bir güven ve güvence kaynağıdır. KALİTE 4 BAĞL

5 YENİLLİK Temel Unsurlarımız ÇALIŞANLAR John Deere, her şeyden önce bireye saygıya dayanan, düzgün bir istihdam süreci sağlamaya çalışır. John Deere çalışanlarının, şirketteki konumları veya bulundukları bölge ne olursa olsun her zaman ve her durumda ahlaki ve yasal kurallara uyması beklenir. Çalışanlar şirkete ve birbirlerine olan bağlılıklarına değer verirler. Yaptıkları işten gurur duyarlar ve birbirlerinden bir şeyler öğrenmeye önem verirler. Şirketi etkileyen konularla derin şekilde ilgilidirler ve yoğun şekilde şirketin başarısına odaklanırlar. Çalışanlarımızın ortak pek çok değeri vardır. Bununla birlikte, farklı bakış açılarına saygı duyarlar ve farklı eğitim geçmişlerine sahip kişilerle çalışma fırsatına değer verirler. Deere, çalışanlara uygun ve üstesinden gelinecek zorlu görevler verir. Şirket, çalışanlarına kariyer hedeflerine ulaşmada yardımcı olmak için profesyonel gelişme ve büyüme fırsatları sağlar. Birlikte; bireysel ve ekip çalışmalarını kabulü teşvik eden destekleyici, dinamik bir çalışma ilişkisi oluştururuz. Deere in başarısı özellikle çok nitelikli çalışanları cezbetme, geliştirme ve ödüllendirmeye dayalıdır. Bu; en yüksek, en önemli önceliklerimizden biridir. MÜŞTERİLER Müşterilerimiz yatırımlarından; gelişmiş ürün özellikleri, benzersiz kalite ve sağlanan değerde devamlılık gibi biçimlerde en iyi getiriyi elde etmeyi beklerler. John Deere'in başarısı, her işlemde müşteri beklentilerini karşılama konusundaki temel hedefe dayanır. Bir yandan yeni pazarlardaki yeni müşterilere ulaşırken, aynı çabayla başarıya ulaşmaya da çalışırız. Müşteriye olan sadakatimiz satış sonrasında olağanüstü hizmetler sağlamaya kadar uzanmaktadır. Bayiiler, müşterilerin John Deere ekipmanlarına ve çözümlerine yaptıkları yatırımlarının değerini maksimuma çıkarmalarına yardımcı olmak için yenilikçi sistemler, eğitim olanakları ve şirket desteğinden yararlanır. Satış sonrası destek her zaman John Deere Tecrübesinin ayırıcı özelliğidir. John Deere müşterileri her zaman yenilik, kalite ve değer konularında en iyilerini hak ederler. ILIK Şirketle ilişkili olan tüm kişiler bu standartları karşılamaya odaklanırlar. Müşteri sadakatinin sadece ürünlerimizi satın alanların yatırımlarını aşan veya rakiplerin sağladığından daha büyük bir değer elde ettikleri sürece olacağını biliriz. Bu iş modeline bağlı kalmak tüm dünyada müşterilerimizle kârlı, uzun süreli bir ilişki oluşturmada ve işle ilgili hedeflerimize ulaşmada çok önemlidir. BAYİLER VE TEDARİKÇİLER John Deere in başarısının sırrı büyük oranda tedarikçiler, lojistik sağlayıcılar ve bayiler gibi nitelikli, kendini işine adamış iş ortaklarıyla olan ilişkilerinde yatmaktadır. Onların uzmanlıkları ve profesyonel destekleri, şirketin gelişmiş ekipmanlarını üretmesine, dağıtmasına ve pazarlamasına yardımcı olma konusunda ve müşterilerin güvenilir hizmet ve satış sonrası destekten yararlanmalarını sağlamada çok önemlidir. Deere in iş ortakları da bizim vizyonumuzu, değerlerimizi ve müşterilerimizin daha verimli ve kazançlı olmalarına yardımcı olma hedefimizi paylaşırlar. Ürünlerimizdeki parçaların, bileşenlerin ve teknolojinin çoğunu üçüncü taraf tedarikçiler sağlarlar. Kaliteli ürünler sağlama ve onları fabrikalarımıza veya diğer tesislerimize zamanında, güvenilir şekilde teslim etmedeki rolleri başarımız için çok önemlidir. Bağımsız bayiiler John Deere ürünlerini satmaktan ve perakende müşterilerimize karşı markamızı temsil etmekten sorumludur. Şirket, ürünle ilgili kapsamlı bilgilere sahip tecrübeli bayiileri ve satış sonrası desteğiyle ünlüdür. İş ortaklarımızla kurduğumuz güçlü ilişkiler, Deere için dünyaya hızlı şekilde yayılan önemli bir rekabet avantajı yaratmamıza yardımcı olur ve küresel pazardaki konumumuzu genişletmek için elzemdir. HİSSEDARLAR Uzun bir zamandır sürdürülen olağanüstü mali performans, hissedarlar için değer sağlar ve onları yatırımlarına devam etmeye teşvik eder. Güçlü performans Deere'in sermaye güvenilirliğini verimli ve etkili şekilde arttırmasına olanak verir. Sonuç olarak bu sermaye, işlemlerimizi iyileştirmemizi ve müşterilerin beklediği yeni ürünleri, hizmetleri ve çözümleri geliştirmemizi sağlar. Olağanüstü mali performans ayrıca devamlı başarılı olmamız için katkıları çok önemli olan yetenekli çalışanları cezbetmeye, geliştirmeye ve elde tutmaya da yardımcı olur. John Deere üstün mali getiriler sağlarken, şirketin ününü arttıran ve yatırım toplumuna daha da çekici gelmesini sağlayan bir iş etiği ve sosyal sorumlulukla çalışır. 5

6 Toplumsal Sorumluluk Farklılık ve Kapsayıcılık Deere'in en büyük sorumluluğu, kaliteli ürünler veren, anlamlı bir çalışan tecrübesi ve yatırımcılar için önemli kazançlar sağlayan başarılı bir işletmeyi yürütmektir. İş dünyasında başarı, toplumun verimli bir üyesi olmanın ve kurum olarak daha ileri düzey hedeflerimize ulaşmanın yollarını sağlar. Söz konusu amaç, tüm dünyada toprakla bağlantılı insanlar için verdiğimiz sözlerle daha yüksek yaşam standartlarını desteklemektir. Toplum ve profesyonel liderlik şirket tarafından teşvik edilir. Tüm dünyadaki çalışanlar toplumlarının durumunu iyileştirmek için zamanlarını ve becerilerini çeşitli ve önemli biçimlerde kullanırlar. Küresel gönüllülük politikamız çalışanların bu şekilde paylaşımını teşvik eder. Şirket ayrıca daha geniş bir toplumsal katkıda bulunmaya da çalışmaktadır. Tüm dünyada insanlara yararlı olan stratejik teşebbüsleri ve hizmetleri desteklemek üzere mali kaynaklar sağlarız. Ayrıca, toplumun daha iyi olması hedefimizi paylaşan genel ve özel organizasyonlarla ortaklıklar kurarız. Diğer durumlarda, toplumsal büyüme ve geliştirme teşebbüslerine etkin liderlik sağlarız. Kamuya ilişkin sorumluluğumuza verdiğimiz önem günlük işlerimizde de kendisini göstermektedir. Ürün tasarımı, fabrika işlemleri ve yeni iş fırsatları gibi konularla ilgili kararlar çevreye karşı sorumluluk bilinci taşıyan, yerel topluluklara olumlu etki yapan güvenli işlemler konusundaki uzun geçmişimiz dikkate alınarak verilir. Sorumlu kurumsal vatandaşlık, John Deere in başarısında köşe taşıdır. Müşterilerle ve diğer unsurlarla dürüst iş yapma geçmişimiz sayesinde, sonuç olarak şirket için pek çok büyük avantaj ortaya çıkmaktadır. Deere çok farklı arka planlardan, inançlardan ve tecrübelerden gelen insanlara uygun bir çalışma yeri oluşturmayı ve bunu sürdürmeyi amaçlamaktadır. Bu tür farklılıklar rekabet gücümüze güç katmakta ve kurumsal kişiliğimiz meydana getirmektedir. Deere'in farklılığa odaklanması şirket olarak doğruluk ve karşılıklı saygıyı temel alan değerlerimizle de tutarlıdır. Ayrıca, Deere dünyada yayıldıkça ve yeni pazarlar için yeni ürünler ürettikçe, sadık çalışanları, müşterileri ve kaliteli iş ortaklarını kendine çekebilmesi için farklılığın ne kadar değerli olduğu daha da ortaya çıkmaktadır. Deere e göre farklılık, demografik sınırların çok daha ötesine geçmekte, bireyi benzersiz yapan tüm nitelikleri kapsamaktadır. Dolaysıla ırk, cinsiyet, eğitim ve yaş kavramları, çalışanlarımızı ve diğer hissedarları tanımlayan özelliklerden sadece bazılarıdır. Farklı bakış açılarına, bilgi ve tecrübe düzeylerine ve tarzlara sahip çalışanları bir araya getirmek de çok önemlidir. Deere farklılığı en geniş anlamda teşvik eden uygulama ve politikalara odaklanmıştır. Stratejik hedeflerimize ulaşma sürecinde, her tür arka plandan insanlar arasında karşılıklı saygı, tolerans, işbirliği ve verimliliği teşvik eden kurumsal bir ortam oluşturup desteklememiz çok önemlidir. Bu, Deere'in olağanüstü yetenekler geliştirme ve büyüyen küresel müşteri tabanıyla ilgili daha kapsamlı, zengin bir anlayışa ulaşmasına yardımcı olacaktır. 6

7 Çevre, Sağlık ve Güvenlik John Deere Markası Gezegenimizin ve insanlarının iyiliğine odaklanan politikaları ve uygulamaları sebebiyle şirketimize büyük saygı duyulmaktadır. Tesislerimizdeki çalışma süreçleri çevrenin korunması konusundaki bilinci yansıtmaktadır. Enerjiyi verimli şekilde kullanan sistemler hava ve suyun kalitesini korurken, tesislerimizin ürettiği atıkları ortadan kaldırmakta veya azaltmaktadır. Yeni ürünlere, yaklaşımlara veya teknolojilere yatırım yaparken, çevreye en çok olumlu etki yapanları tercih etmekteyiz. Doğal kaynakların akıllıca kullanımını teşvik ederken, istenmeyen etkileri tamamen önleyemesek de azaltmaktayız. Deere, müşteri ihtiyaçlarını etkili ve verimli şekilde karşılayacak ürünlerin tasarımına önemli miktarda kaynak ayırırken, çevreye olan olumsuz etkiyi en aza indirmekte ve doğal kaynakların korunmasını sağlamaktadır. Verimli ürünlerin tasarlanması tüketicinin güvenliğini arttırdığından, John Deere ürünleri yaralanma, hastalanma ve yorgunluk risklerini azaltacak özelliklerle donatılmıştır. Benzer şekilde, ürün bilgisi de güvenlik için önemli unsurlardan bir diğeri olduğundan, müşterilerimizin ürünlerimizi çalıştırma konusunda en verimli ve güvenli yolları öğrenmeleri için onlara yardımcı olmaya odaklanırız. Ayrıca kullanıcılarımızı koruyacak düzenlemeleri hayata geçirmeye yardımcı olması için politika oluşturanlarla birlikte çalışırız. Çalışanlarımızın iyiliği için tasarlanan sürekli iyileştirme programları yaralanmaların ortadan kalktığı, sağlıklı çalışma yerleri oluşturmayı amaçlar. Tüm dünyada, çoğu zaman yasaların gerektirdiğinden daha sıkı şekilde performansı hedefleyerek, tüm yasalara ve düzenlemelere tam uyum sağlamaya çalışırız. Tüm John Deere çalışanlarının ve iş ortaklarının desteğiyle, şirket güvenlik, sağlık ve çevre konularındaki liderliğini geliştirmeye odaklanmıştır. Şirketimizin kuruluşundan bugüne kadar işlerini nesiller boyu dikkat ve tutkuyla yapan çalışanlar John Deere markasını evrensel değerde bir marka haline getirmiştir. John Deere markası, geniş saygı uyandırmasının yanı sıra şirket için hayati önem arz etmektedir. Markamız bizim için söz anlamına gelir; yani müşterilerimize ve büyüyen bir dünyaya hizmet etme, müşteri ihtiyaçlarını anlama ve gelişmiş ürünler ile hizmetler tasarlayıp sunarak bu ihtiyaçları karşılama sözümüzdür. Tüm bunlar müşterilerimize toprağı daha akıllıca kullanmalarında yardımcı olmak anlamına gelmektedir. Verdiğimiz söz, bizi rakiplerimizden ayırmakta ve iş yaptığımız pazarlarda önemli bir konum kazanmamıza yardımcı olmaktadır. Vizyonumuzu dünyaya anlaşılır ve tutarlı bir biçimde iletmemizle ilgilidir. Gerek çalışanlar, gerekse bayiler veya tedarikçiler olarak markanın bayraktarları olan bizler, John Deere in hizmet sunduğu pazarlar ve çevrelerde amaçladığı olumlu şöhreti sürdürme konusunda sorumluluk taşımaktayız. 7

8 DKE Litho ABD de. (12-10)

Vizyon, Misyon, Strateji, Değerler

Vizyon, Misyon, Strateji, Değerler Vizyon, Misyon, Strateji, Değerler Vizyonumuz Müşterilerin ürünlerini ve çevrelerini korumak ve güzelleştirmek için güvendikleri, yüksek kalitede, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümleri tutarlı şekilde

Detaylı

MİSYON, VİZYON VE DEĞERLER

MİSYON, VİZYON VE DEĞERLER MİSYON, VİZYON VE DEĞERLER KURUMSAL KÜLTÜRÜMÜZ VE DEĞERLERİMİZ KURUMSAL KÜLTÜRÜMÜZ VE DEĞERLERİMİZ GÜVEN Dürüstlüğümüz, doğruluğumuz ve etik iş uygulamalarımız ile güven kazanırız. Doğruluk ve yüksek

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz AJANDA HAKKIMIZDA Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz EĞİTİMLERİMİZ Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz BİZ KİMİZ? Eğitim Sektöründe 11 yıllık tecrübe ve bilgi birikimine sahip olarak yola

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler

Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler Kazananlar Konferansı 26 Şubat 2015 Seyhun Araz Üretim Müdürü Coca-Cola İçecek Bursa Fabrika Coca-Cola İçecek Coca-Cola Sistemi içinde en büyük 6. şişeleyici Faaliyet

Detaylı

E.G.O. Grubu Kurumsal İlkeleri

E.G.O. Grubu Kurumsal İlkeleri E.G.O. Grubu Kurumsal İlkeleri 1. Müşterimizin hizmetindeyiz! 2. Yenilikçi bir kültüre sahibiz ve gelecek için fikirlerimiz var 3. EGO nun en değerli varlığı biz çalışanlarıyız 4. Tüm iş faaliyetlerimizde

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Kurumsal Yönetim Politikası (29 Eylül 2009 tarih ve 1/2009 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısı tarafından onaylandığı şekilde) Başkandan mesaj Indorama Ventures Public

Detaylı

VİZYON VİZYON VE DEĞERLER DEĞERLER

VİZYON VİZYON VE DEĞERLER DEĞERLER VİZYON VİZYON VE DEĞERLER DEĞERLER Önsöz Sevgili Çalışma Arkadaşlarım, Şirketimiz için net stratejik öncelikler ve iddialı hedef ler belirledik. Henkel de iş performansımızı arttırmamızda, önceliklerimizi

Detaylı

Davranış Kuralları Değerlerimiz ve Standartlarımız. Başarımızın Temeli. Versiyon IV

Davranış Kuralları Değerlerimiz ve Standartlarımız. Başarımızın Temeli. Versiyon IV Davranış Kuralları Değerlerimiz ve Standartlarımız Başarımızın Temeli Versiyon IV Şirketimiz Başlangıçtan beri, MSD'nin öyküsüne kılavuzluk eden şey, doğru olanı yapma inancı olmuştur. George Merck, 1950

Detaylı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Misyon: Evrensel Etik İlkelerin Türkiye de toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanmasına önderlik etmek

Detaylı

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır?

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? 1 Giriş Kurumumuz ISO 9001 Standardı na uyum sağlanması, Ülkeler arası sınırların ortadan kalkmakta olduğu günümüz dünyasında eğitimde rekabet gücümüzün artmasını

Detaylı

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ETİK KURALLAR VE KURUMSAL SORUMLULUK Doğuş Otomotiv Etik Kuralları, imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), kurumsal sosyal sorumluluk politikaları ve şirket

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

Orijinal OSSBERGER Türbin

Orijinal OSSBERGER Türbin Orijinal OSSBERGER Türbin Kendinizi boşa akan giden sudan elektrik üretmeye mi adadınız? Çevre dostu, yenilenebilir, doğal bir kaynaktan enerji elde ederek kullanmak mı istiyorsunuz? Bizim işimiz yüzyıldır

Detaylı

Hakkımızda ECOFİLO KİMDİR? Değerlerimiz

Hakkımızda ECOFİLO KİMDİR? Değerlerimiz Hakkımızda Değerlerimiz ECOFİLO KİMDİR? 01 Müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanır, uzun vadeli güvene dayalı ilişkiler kurarız. Müşterilerimiz için değer katacak ve işlerini kolaylaştıracak çözümler

Detaylı

Bursa Yenileşim Ödülü Başvuru Raporu

Bursa Yenileşim Ödülü Başvuru Raporu 1- YENİLEŞİM YÖNETİMİ / LİDERLİK Liderler, yenilikçi bir kurum için gerekli olan ihtiyaçlar doğrultusunda; Yenileşim doğrultusunda vizyonu oluştururlar, Strateji ve politikaları tanımlarlar, Farkındalık

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

Yapısal Gelişim, Modern Dönüşüm.

Yapısal Gelişim, Modern Dönüşüm. Yapısal Gelişim, Modern Dönüşüm. www.nuryap.com nur yapı biz kimiz? Başarılarını 1985 yılından bu yana sürdüren Nur Yapı, tek kişilik bir ofiste şahıs firması olarak Setdar ANAÇAL tarafından kurulup, o

Detaylı

Büyük düşün... İstanbul da Yaklaşan Etkinlik Büyük düşün ve Pazarını Küresel Olarak Genişlet! 195 ülke potansiyel pazarınızdır

Büyük düşün... İstanbul da Yaklaşan Etkinlik Büyük düşün ve Pazarını Küresel Olarak Genişlet! 195 ülke potansiyel pazarınızdır Büyük düşün... David Avrin Bugün dünyada en çok talep gören İş Dünyası Pazarlama/Markalaştırma Konuşmacısı olan DAVİD AVRİN, Görünürlük Koçu olarak tanınır. Şaşırtıcı derecede eğlenceli bir tarzı olan

Detaylı

Lojistik ve Depolama Çözümleri

Lojistik ve Depolama Çözümleri Lojistik ve Depolama Çözümleri Hakkımızda MLA Logistics olarak sektörümüzde ki tecrübelerimizin bize kattığı duyarlılığı her alanda korumayı amaç edinmiş yapımız ve siz değerli müşterilerimizle uzun soluklu

Detaylı

Doğal olarak dijital

Doğal olarak dijital Doğal olarak dijital 1 Doğadan ilham alan, yeni nesil teknoloji şirketi. Doğada her şey birbiri ile uyum ve bir denge içinde. Bitkiler etkin bir veri analitiği ve network yönetimi ile hayatta kalabiliyorlar.

Detaylı

KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM

KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM SÜHEYLA ŞENOĞLU Müşteri İlişkileri Yöneticisi 1 21. yüzyılı yaşamaya başladığımız, şaşırtıcı ve hızlı değişimlerin yaşandığı dünyada geleneksel pazarlama anlayışını değiştirmek

Detaylı

İYİ FİKİRLER E AÇIK MISINIZ? İYİFİKİR AKADEMİ & DIŞ TİCARET

İYİ FİKİRLER E AÇIK MISINIZ? İYİFİKİR AKADEMİ & DIŞ TİCARET İYİ FİKİRLER E AÇIK MISINIZ? NIN SİZE ÖZEL İSTİHDAM BÜROSU NEDEN SİZE ÖZEL? Firmanıza yönelik; Analiz Proje Uygulama İzleme ve denetleme çalışmalarıyla size özel çözümler sunuyoruz. VİZYONUMUZ Yenilikçi

Detaylı

www.ozturkmakmetal.com KURUMSAL KİMLİĞİMİZ Firmamız 1989 yılında Öztürk Makina adıyla kurulmuş olup bu tarihten itibaren çeşitli sektörlerdeki firmaların ihtyaçları doğrultusun da sac parçaların Cnc Panç

Detaylı

BÜYÜK MARKALAR BİR ARADA

BÜYÜK MARKALAR BİR ARADA BÜYÜK MARKALAR BİR ARADA 2 BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ Entrematic, giriş kapılarının temininde uzmanlıkla Normstahl, Dynaco, Ditec ve EM gibi tanınmış markaları bir araya getiren bir iş ortağıdır. Geçiş otomasyonlarımızı

Detaylı

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015 Şirket Profili Basın Kiti 2015 Bir Bakışta MCI MCI, stratejik ilişki ve aktivasyon çözümleri sunma hususunda dünya lideri olup toplantı, etkinlik, dernek ve kongre sektörlerinde 1987'den beri yeniliklere

Detaylı

GÜRÇAY MAKİNE HAKKINDA

GÜRÇAY MAKİNE HAKKINDA GÜRÇAY MAKİNE HAKKINDA 1994 yılında Şerafettin Gürçay tarafından kurulan Gürçay Makine, tecrübeli kadrosu ve ileri teknoloji üretim donanımıyla kısa bir süre içerisinde sektörünün önde firmalarından biri

Detaylı

MERHABA. Techlife size teknolojiyi kullanırken hayatınızda sevdiklerinizle daha fazla vakit geçirme fırsatını yakalamakta katkıda bulunmak istiyor.

MERHABA. Techlife size teknolojiyi kullanırken hayatınızda sevdiklerinizle daha fazla vakit geçirme fırsatını yakalamakta katkıda bulunmak istiyor. İÇİNDEKİLER MERHABA ŞİRKET TANIMI BİLGİSAYAR DONANIM YAZILIM İNTERNET HİZMETLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK TEKNİK SERVİS SINAV DEĞERLENDİRMELERİ ÇÖZÜM ORTAKLARI REFERANSLAR MERHABA Eğitim sektörüne

Detaylı

ZOSER YAPI Çağdaş yaşam alanları sunar. GOLDENLINE KONUTLARI

ZOSER YAPI Çağdaş yaşam alanları sunar. GOLDENLINE KONUTLARI ZOSERYAPI ZOSER YAPI Çağdaş yaşam alanları sunar. GOLDENLINE KONUTLARI 4 zoser yapi GOLDENLINE ZOSER YAPI İnşaat sektörüne ilk girişimiz ilk olarak 1979 yılında taşeron firma olarak başladı. Daha sonraki

Detaylı

MİSYON VİZYON KALİTE

MİSYON VİZYON KALİTE kaplanplastik.com HAKKIMIZDA 1979 yılında kurulmuş olan kaplan plastik, kurulduğu günden beri izlemiş olduğu yenilikçi, sürdürülebilir ve hep daha iyisini üretme politikası sayesinde Türkiye nin en büyük

Detaylı

SHELL GENEL İŞ İLKELERİ

SHELL GENEL İŞ İLKELERİ SHELL GENEL İŞ İLKELERİ Shell Genel İş İlkeleri, Shel Grubu nu* meydana getiren Shell şirketlerinin işlerini nasıl yürüteceklerini belirler. * Royal Dutch Shell plc ve onun doğrudan ya da dolaylı olarak

Detaylı

FİRMA TANITIM. Bünyemizde bulunan ekiplerle beraber verdiğimiz hizmet inşaat nitelikleri ve inşaat kalemleri aşağıdaki gibidir.

FİRMA TANITIM. Bünyemizde bulunan ekiplerle beraber verdiğimiz hizmet inşaat nitelikleri ve inşaat kalemleri aşağıdaki gibidir. FİRMA TANITIM Kuruluşundan itibaren doğru işi zamanında teslim etme anlayışı başarı odaklı yaklaşımıyla sektörün yetkin şirketlerinden biri haline gelmiştir. Şirket politikası gereği yalnız inşaat sektöründe

Detaylı

DAMAR MADENCİLİK A.Ş. Şirketimiz Hakkında

DAMAR MADENCİLİK A.Ş. Şirketimiz Hakkında DAMAR MADENCİLİK A.Ş Şirketimiz Hakkında Hakkımızda Kuruluşundan itibaren şirket odağına "İnsan değerlerini" koyan Damar Madencilik, günümüze kadar iş tecrübesini geliştirerek teknolojiyi yakından takip

Detaylı

YÖNETİM VE YÖNETİCİ GELİŞTİRME SEMİNERLERİ ŞİRKET İÇİ TAKIM TUHU VE ETKİLİ TAKIM ÇALIŞMASININ İLKELERİ

YÖNETİM VE YÖNETİCİ GELİŞTİRME SEMİNERLERİ ŞİRKET İÇİ TAKIM TUHU VE ETKİLİ TAKIM ÇALIŞMASININ İLKELERİ YÖNETİM VE YÖNETİCİ GELİŞTİRME SEMİNERLERİ ŞİRKET İÇİ TAKIM TUHU VE ETKİLİ TAKIM ÇALIŞMASININ İLKELERİ 08.10.2012 YÜKSEK PERFORMANSLI İŞ TAKIMLARININ OLUŞTURULMA YÖNTEMLERİ A. Takım türlerinin grupları:

Detaylı

Merhaba dediğini görün. Şimdi Cisco TelePresence ile gelecek yanınızda.

Merhaba dediğini görün. Şimdi Cisco TelePresence ile gelecek yanınızda. Broşür Merhaba dediğini görün. Şimdi Cisco TelePresence ile gelecek yanınızda. 2010 Cisco ve/veya bağlı kuruluşları. Tüm hakları saklıdır. Bu belge Genel Cisco Bilgileri ni içerir. Sayfa 1/5 Yeni Çalışma

Detaylı

Örgütsel Yenilik Süreci

Örgütsel Yenilik Süreci Örgütsel Yenilik Süreci TEKNOLOJİ VE İNOVASYON YÖNETİMİ -Hafta 5 Örgütsel Yenilikçilik Süreci-Planlaması Dr. Hakan ÇERÇİOĞLU 1 2 1 Örgütsel Yeniliğin Özellikleri Örgütsel bağlamda yenilik, örgütü ve üyelerini

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

İleriye doğru açık bir yol

İleriye doğru açık bir yol Broşür İleriye doğru açık bir yol Bir HP PartnerOne İş Ortağı ile çalışmanın avantajlarını keşfedin HP portföyünün eşsiz zenginliği, yetkili HP PartnerOne İş Ortağı nın becerileriyle birlikte size piyasada

Detaylı

Marka ya üyelik farklılık yaratır

Marka ya üyelik farklılık yaratır Marka ya üyelik farklılık yaratır bestwestern.com Best Western, dünyanın en büyük otel zincirine katılmanın avantajları. Best Western bağımsız kişiler tarafindan sahip olunan ve yönetilen bir otelciler

Detaylı

BARMAN TEKNİK İNŞAAT ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BARMAN TEKNİK İNŞAAT ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BARMAN TEKNİK İNŞAAT ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2014 Hakkımızda Uluslararası konsorsiyumlarda inşaat şirketlerinin organizasyonları ile çalışma fırsatı bulan kurucular proje uygulama sahalarında

Detaylı

- Müşteri odaklı hizmet üretmek ve müşterilerle etkili iletişim kurma yöntemleri konusunda bütünsel bir bakış açısına sahip olacaklar,

- Müşteri odaklı hizmet üretmek ve müşterilerle etkili iletişim kurma yöntemleri konusunda bütünsel bir bakış açısına sahip olacaklar, İşletme ve yöneticilerine koçluk danışmanlık hizmetleri Bu program sonunda katılımcılar; - Hizmet sektörünün ve mağazacılığın özellikleri, hizmette ve müşteriye yaklaşımdaki değişmeler ve geleceğin mağazacılık

Detaylı

Kuruluşundan bu yana gelişimini sürdürmüş olan DM EFE GROUP, müşteri

Kuruluşundan bu yana gelişimini sürdürmüş olan DM EFE GROUP, müşteri 10.. yıl TARİHÇEMİZ Şirketimiz, 2007 yılında Özel Güvenlik Hizmetleri vermek amacı ile Efe Güvenlik Hizmetleri Tic. LTD.ŞTİ. ünvanıyla kurulmuş olup, gelişen ve değişen hizmet sektöründe, müşteri talepleri

Detaylı

Sizin Seçiminiz HAKKIMIZDA. Bizim İşimiz. Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız. Kalite Politikamız. Yenilikçi ve Üretkeniz

Sizin Seçiminiz HAKKIMIZDA. Bizim İşimiz. Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız. Kalite Politikamız. Yenilikçi ve Üretkeniz Bizim İşimiz Sizin Seçiminiz Neden Bizi Tercih Etmelisiniz? İşimizde Uzmanız Mesleki yeterliliğini sağlamış insan kaynağına, teknik bilgiye ve donanıma sahibiz. HAKKIMIZDA Fonte Group 2016'da kurulmuş

Detaylı

İNSAN MÜHENDİSLİĞİ 1

İNSAN MÜHENDİSLİĞİ 1 İNSAN MÜHENDİSLİĞİ 1 Prof.Dr.Coşkun Can Aktan İnsan mühendisliği, insanı yönetme sanatıdır. Bir başka ifadeyle insan mühendisliği, insanı yönetme sanatı ve insan kalitesi ni arttırmaya yönelik tüm çaba

Detaylı

CODE DE CONDUITE DU GROUPE GROUPAMA GROUPAMA GRUBU ETİK ŞARTLARI

CODE DE CONDUITE DU GROUPE GROUPAMA GROUPAMA GRUBU ETİK ŞARTLARI CODE DE CONDUITE DU GROUPE GROUPAMA GROUPAMA GRUBU ETİK ŞARTLARI 1 ÖZET GENEL MÜDÜR MESAJI 03 GRUBUN DEĞER VE TAAHHÜTLERİ 04-05 Çalışanlar, üyeler, müşteriler ve iş ortaklarına karşı taahhütler Değerler

Detaylı

(3) Ray Sigorta A.Ş. bünyesinde, her seviyede sürdürülen, iç ve dış seçme ve yerleştirme uygulamaları bu yönetmelik kapsamındadır.

(3) Ray Sigorta A.Ş. bünyesinde, her seviyede sürdürülen, iç ve dış seçme ve yerleştirme uygulamaları bu yönetmelik kapsamındadır. Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Ray Sigorta A.Ş. temel değerlerini; Biz Aileyiz, Dürüstüz, Etik değerlere saygılıyız, Adiliz, Şeffaf ve Paylaşımcıyız, Birlikte güçlüyüz, Yaratıcı ve Üretkeniz, İnsana değer

Detaylı

EFQM Mükemmellik Modeli 2010

EFQM Mükemmellik Modeli 2010 EFQM Mükemmellik Modeli 2010 Genel Bilgiler-KalDer Misyonumuz Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak. Vizyonumuz

Detaylı

A- YENİLEŞİM YÖNETİMİ

A- YENİLEŞİM YÖNETİMİ Yenileşim süreci içinde olan bir firmada aşağıda yer alan temel ölçütler aranır. A- YENİLEŞİM YÖNETİMİ 1-LİDERLİK Liderler, yenilikçi bir kurum için gerekli olan ihtiyaçlar doğrultusunda; Yenileşim doğrultusunda

Detaylı

TERSİNE MENTORLUK. Tersine Mentorluk İlişkisinin Özellikleri

TERSİNE MENTORLUK. Tersine Mentorluk İlişkisinin Özellikleri TERSİNE MENTORLUK Tersine mentorluk, öğrenmeyi teşvik eden ve jenerasyonlar arası ilişkiyi kolaylaştıran yenilikçi bir mentorluk uygulamasıdır. Mentor rolünde genç ve düşük kıdemli bir kişi bulunurken,

Detaylı

Öğretmenlik Meslek Etiği. Sunu-2

Öğretmenlik Meslek Etiği. Sunu-2 Öğretmenlik Meslek Etiği Sunu-2 Tanım: Etik Etik; İnsanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları, doğru-yanlış ya da iyi-kötü gibi ahlaksal açıdan

Detaylı

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI LORD Corporation ( LORD ) kendini dürüstlük ve yüksek etik standartları ile iş yapmaya adamıştır. Ayrıca, işimiz için geçerli tüm kanun ve yönetmeliklere uyma konusunda kararlıyız.

Detaylı

2013 Yılı Faaliyet Raporu

2013 Yılı Faaliyet Raporu Aras Elektrik Parakende A.Ş. Şükrüpaşa Mah. Şıh Köyü Yolu Üzeri No: 250/50 Yakutiye / ERZURUM Tel: 0 850 200 20 20 Faks: +90 (442) 242 27 80 İçindekiler Yönetim Kurulu... Genel Bilgiler... Hizmet Bölgemiz

Detaylı

29.04.2013. Tanışalım, Kaynaşalım GİRİŞİMCİLİK. Arzu Akalın GİRİŞİM GİRİŞİMCİLİK GİRİŞİM? GİRİŞİM NEDİR?

29.04.2013. Tanışalım, Kaynaşalım GİRİŞİMCİLİK. Arzu Akalın GİRİŞİM GİRİŞİMCİLİK GİRİŞİM? GİRİŞİM NEDİR? Tanışalım, Kaynaşalım CİLİK Arzu Akalın CİLİK? NEDİR? İŞ 1 GİR GİRİŞ GİRİŞMEK GİRİŞMEK GİDİŞMEK İŞ, GİR, GİRİŞ, GİRİŞMEK GİDİŞMEK 2 CİLİK NEDİR? GERÇEK CİLİK NEDİR? SEZMEK, GÖRMEK EYLEME GEÇMEK GERÇEK

Detaylı

1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ

1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ 20. yıl 1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ Ekin Kimya olarak Türkiye ve yakın çevresindeki ülkelere yüksek kalitede kimyasal ürünler tedarik eden öncü bir şirketiz. Dünyanın önde gelen kimyasal üreticileri

Detaylı

Prof.Dr.Muhittin TAYFUR Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Prof.Dr.Muhittin TAYFUR Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Prof.Dr.Muhittin TAYFUR Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü İyi ve kötü, yanlış ve doğru kavramlarını tanımlar, Etik bilincini geliştirmeye ve insanları aydınlatmaya

Detaylı

Bosch Genel Seslendirme Sistemi Akustik mükemmelliğe giden yolda öncü

Bosch Genel Seslendirme Sistemi Akustik mükemmelliğe giden yolda öncü Bosch Genel Seslendirme Sistemi Akustik mükemmelliğe giden yolda öncü 2 Akustik mükemmelliğe giden yolda öncü Gelişmiş akustik uzmanlık Tasarımda ve elektro-akustik teknolojisinde 60 yıldan fazla deneyime

Detaylı

Tedarik Zinciri Performans Ölçümü

Tedarik Zinciri Performans Ölçümü Tedarik Zinciri Performans Ölçümü Arş.Gör. Duran GÜLER Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tedarik Zinciri Yönetim Etkinliğinin Artırılmasında Kullanılan Performans Ölçüleri 1. Maliyet

Detaylı

Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program...

Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program... Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program... DeGiSen DUnyada GeliSmek Her Cocuk Fark yaratabilir Empati, Yaratıcılık, Liderlik, Ekip CalıSması Ashoka

Detaylı

Misyonumuz. Vizyonumuz Çalışan. 45 Ülke İş Ortağı Kişilik Ekosistem. 85,000 Aktif Müşteri

Misyonumuz. Vizyonumuz Çalışan. 45 Ülke İş Ortağı Kişilik Ekosistem. 85,000 Aktif Müşteri 900+ Çalışan 45 Ülke 800+ İş Ortağı 2.500 Kişilik Ekosistem 85,000 Aktif Müşteri Kişisel bilgisayarlar için uygulama yazılımları geliştirmek üzere 1984 yılında kurulan Logo, Türkiye nin yenilikçi yazılım

Detaylı

Tedarik Zincirinde Satın Alma ve Örgütsel İlişkiler

Tedarik Zincirinde Satın Alma ve Örgütsel İlişkiler Tedarik Zincirinde Satın Alma ve Örgütsel İlişkiler Arş.Gör. Duran GÜLER Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Satın Alma ve Tedarik Satın Alma: Üretimde kullanılmak ya da yeniden satmak

Detaylı

Rekabet avantajı sağlayan temel yeteneklere odaklanmak,

Rekabet avantajı sağlayan temel yeteneklere odaklanmak, 1 TBM yedek parça imalatı yapan firmamız kurulduğu günden bu güne siz değerli müşterilerimizin dış kaynak ihtiyaçlarını en ideal şekilde alması için gerek teknoloji gerekse uzmanlık açısından her zaman

Detaylı

Nisan 2011. Tedarikçi Davranı Kuralları

Nisan 2011. Tedarikçi Davranı Kuralları Nisan 2011 Tedarikçi Davranı Kuralları Group_SupplierCodeofConduct_April2011_TUR.doc 1 GİRİŞ Sodexo için işlerin yürütülmesinde yüksek etik kuralları çok önemlidir. Bu sebepten dolayı ilişkide olduğumuz

Detaylı

Güvenilir Ekipman ve Ataşman Uzmanınız

Güvenilir Ekipman ve Ataşman Uzmanınız Güvenilir Ekipman ve Ataşman Uzmanınız EIK, yüksek performanslı amfibi ekskavatör ve çeşitli toprakta hareket eden modeller için kaliteli ataşmanlar tasarlama ve üretme konusunda uzmanlaşmış isimlerden

Detaylı

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- PAZARLAMADA SATIŞIN YERİ VE ÖNEMİ.

Detaylı

Irmak Neden Farklıdır? >> 20. Eğitim Yılımızı Tamamlarken...

Irmak Neden Farklıdır? >> 20. Eğitim Yılımızı Tamamlarken... > 20. Eğitim Yılımızı Tamamlarken... «IRMAK NEDEN FARKLIDIR?» 20. Eğitim Yılımızı Tamamlarken Değerli Irmak Ailesi; 20. Eğitim yılımızı tamamlarken kurumumuzun geldiği farklı

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

ŞİRKET TANITIM DOSYASI

ŞİRKET TANITIM DOSYASI ŞİRKET TANITIM DOSYASI Serçeönü Mah.Ahmet Paşa Cad. Uğur Plaza Kat:1 No:5 Kocasinan / KAYSERİ Tel & Fax: 0352 220 0 155 e-mail: bilgi@uzgrup.com HİZMETLERİMİZ GAYRİMENKUL ALIŞ, SATIŞ ve KİRALAMADA PROFESYONEL

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM, SANAYİ VE YÜKSEK TEKNOLOJİ

MESLEKİ EĞİTİM, SANAYİ VE YÜKSEK TEKNOLOJİ VİZYON BELGESİ (TASLAK) Türkiye 2053 Stratejik Lokomotif Sektörler MESLEKİ EĞİTİM, SANAYİ VE YÜKSEK TEKNOLOJİ Millet Hafızası ve Devlet Aklının bize bıraktığı miras ve tarihî misyon, İstanbul un Fethinin

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu politikanın amacı, Doğan Grubu olarak sosyal sorumluluk ilkelerimizi belirtmek ve sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmaların Grubumuz için

Detaylı

Gayrimenkul markalarının tüm proje pazarlama ve satış süreçlerini etkili bir şekilde yöneterek yenilikçi hizmetler sunmak.

Gayrimenkul markalarının tüm proje pazarlama ve satış süreçlerini etkili bir şekilde yöneterek yenilikçi hizmetler sunmak. V İ L L A V. I. P P R O J E VILLA V.I.P GAYRİMENKUL lüks gayrimenkul sektöründeki 10 yıllık tecrübesine dayanarak, toplu konut projelerinde de bir marka olabilmek adına VILLA V.I.P PROJE yi yaratmıştır.

Detaylı

A.G.D GRUP TEKNİK-TEMİZLİK-PEYZAJ GÜVENLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

A.G.D GRUP TEKNİK-TEMİZLİK-PEYZAJ GÜVENLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.G.D GRUP TEKNİK-TEMİZLİK-PEYZAJ GÜVENLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.G.D GRUP olarak; Güvenlik Sektöründe Lider Kuruluşlara, Danışmanlık, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çözüm Ortaklığı hizmeti vererek faaliyete

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat HAFTA 1: Giriş ve Temel Kavramlar 1/29 NİÇİN STRATEJİK YÖNETİM? İşletmeler olarak hangi koşullarda strateji geliştirmeye ihtiyaç duymayız?

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

SCA Davranış Kuralları

SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA paydaşları ile değer yaratmaya, çalışanları, müşterileri, tüketicileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla saygı, sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan

Detaylı

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI Bu politika prosedürü ile Mioro Hediyelik Eşya San.ve Tic. A.Ş., kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerimizin,topluluğumuz için önemini ve önceliğini vurgular. Mioro A.Ş. sahip

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ STRATEJİK PLANLAMA GELECEĞE BAKIŞ Kuruluşlar, bu aşamada, misyon ve vizyonlarını ifade edecek, temel değerlerini belirleyecek,

Detaylı

REON Enerji, müşterilerine yenilikçi, kaliteli ve verimliliklerini arttıran hizmetler sunmayı misyon edinmiştir.

REON Enerji, müşterilerine yenilikçi, kaliteli ve verimliliklerini arttıran hizmetler sunmayı misyon edinmiştir. REON Enerji, müşterilerine yenilikçi, kaliteli ve verimliliklerini arttıran hizmetler sunmayı misyon edinmiştir. Reon Enerji, enerji tüketimini daha ekonomik ve fonksiyonel bir hale getirme misyonundan

Detaylı

Gürcan Banger SANGEM 1

Gürcan Banger SANGEM 1 Gürcan Banger SANGEM 1 Pazarlama Pazarlama; tüketicinin ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesidir. Pazarlama; müşterinin ne istediğini keşfetmek, şirketin ürünlerini bu isteği

Detaylı

Evrensel Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret Ltd. Şti.

Evrensel Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret Ltd. Şti. Evrensel Taşınmaz Geliştirme ve Ticaret Ltd. Şti. 2017 EVRENSEL LTD. Evrensel Ltd., müşterilerinin gayrimenkul yatırımlarında yenilikçi, yaratıcı ve güvenilir çözüm ortağıdır. 2009 yılında kurulmuş olan

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

Tanıtım Kitapçığı. Gayrimenkul Sektörü Değişime Startkey Çatısı Altında Hazırlanıyor

Tanıtım Kitapçığı. Gayrimenkul Sektörü Değişime Startkey Çatısı Altında Hazırlanıyor Tanıtım Kitapçığı Gayrimenkul Sektörü Değişime Startkey Çatısı Altında Hazırlanıyor Değerli Girişimcilerimiz STARTKEY, 2013 yılında, gayrimenkul sektöründe 10 yılı aşkın zamandır deneyime sahip olan Yönetim

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

Yönetimimizden Mektup

Yönetimimizden Mektup AMI Metals Yönetimimizden Mektup Havacılık sektöründe otuz yılı aşan deneyimiyle kendini bu işe adamış kadromuz, AMI Metals ı başarı ile dünyanın lider ham malzeme sağlayıcısı durumuna getirmiştir. Sahip

Detaylı

Zirve Takvimi

Zirve Takvimi 2016-2017 Zirve Takvimi İK profesyonellerinin buluşma noktası... 2016-2017 Zirve Takvimi 13. Seçme Yerleştirme & Yetenek Yönetimi Zirvesi 5-6 Ekim 2016, İstanbul Marriott Hotel Asia Performans, Ücret ve

Detaylı

DÜZEY İNŞAAT ENDÜSTRİ FİRMA TANITIM KATALOĞU

DÜZEY İNŞAAT ENDÜSTRİ FİRMA TANITIM KATALOĞU DÜZEY İNŞAAT ENDÜSTRİ FİRMA TANITIM KATALOĞU FİRMA TANITIMI HAKKIMIZDA Düzey İnşaat, mimari tasarım ve projelendirme, genel müteahhitlik, proje ve tesis yönetimi, üst yapı, çevre düzenlemesi vb. alanlarda

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

GELİ Şİ M PLANİ 2014-17

GELİ Şİ M PLANİ 2014-17 GELİ Şİ M PLANİ 2014-17 Bu doküman, İstanbul Enka Okulları nın beşinci gelişim planını içermektedir. Bu plan, Ağustos 2014-2017 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Okulumuzun odaklandığı IB İlke ve Uygulamalarına

Detaylı

DEĞERLERİMİZ, POLİTİKAMIZ

DEĞERLERİMİZ, POLİTİKAMIZ MİSYONUMUZ Müşterilerimizin satış alanını, mükemmel bir satın alma deneyimi oluşturmak üzere yenilikçi ürünler, hizmetler ve çözümler sunan cazip ve verimli bir alana dönüştürüyoruz. VİZYONUMUZ Hedefimiz;

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

6_ _ _n.mp4

6_ _ _n.mp4 SAP Business One SAP Business One http://gateteknoloji.com/wp-content/uploads/2016/12/1567832 6_306102789784420_1572539796541145088_n.mp4 Muhasebe araçlarından daha fazlasına mı ihtiyacınız var? Küçük

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi Arş.Gör. Duran GÜLER Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik zinciri boyunca tedarik ve zinciri içinde müşteri tatmin düzeyini

Detaylı

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 7 Mart 2014

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 7 Mart 2014 Haşmet GÖKIRMAK Yard. Doç. Dr. 7 Mart 2014 Pazarlama nedir? Piyasa ve Müşteri İhtiyaçlarının Anlaşılması Müşteri Odaklı Pazarlama Stratejisi Bütünleşmiş Pazarlama Plan ve Programının Hazırlanması Müşteri

Detaylı

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BİLGİ (Kurumsal ve Olgusal)

Detaylı

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz Yetenek Yönetimi Bölümü 27 Ekim 2009 1. Rakamlarla İş Bankası 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 3. Yeni İK İş Modeli 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz 5. Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız

Detaylı