YOL GÖSTERİCİ İLKELERİMİZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YOL GÖSTERİCİ İLKELERİMİZ"

Transkript

1 YOL GÖSTERİCİ İLKELERİMİZ

2 50 yıldır, Yeşil Bülten serisinde John Deere'in iş yapma biçimi açıklanmakta ve değerlerini uygulamaya geçirmektedir. Bültenler, uzun süreli misyonumuzu veya hayatları toprağa bağlı olan insanlara hizmet etmek gibi daha ileri bir amacı gerçekleştirirken verilmesi gereken kararlar için kılavuz görevi görmektedir. Deere in değerleri, şirketin başarısı için sağlam bir temel oluşturmuştur. Geleceğe doğru yol alırken, bu değerlerin hayati önemini koruyarak uygulanmasını ve eylemlerimize ilham vermeye devam etmesini sağlamalıyız. Bu belgede, yeşil bültenlerde vücut bulan kavramlar daha güncel, erişilebilir bir biçimde sunulmaktadır. Bize rehberlik eden ilkelerimiz daha çok özet olarak ve karşılıklı konuşma havasında açıklanmaktadır. Bu belge kurumsal iş etiğimizi, kurumsal etik politikamızı ve tedarikçi iş etiğimizi tamamlayıcı niteliktedir. Uygulamalarımız ve politikalarımız daha ayrıntılı olarak açıklanmakta ancak burada anlatılan ilkelere dayandırılmaktadır. Tüm yönetim ekibiyle birlikte, bilgi ve çoğunlukla da ilham verici bir özet olan, son yarım yüzyıl içinde yayınlanmış olan John Deere yeşil bültenlerinden alınmış mesajları içeren Yol Gösterici İlkelerimizi size anlatmaktan memnuniyet duyuyorum. Hedefimiz Görevimiz hayatları toprağa bağlı insanlara hizmet etmek ve dolayısıyla her yerde hayat standartlarını iyileştirmeye yardımcı olmaktır. İşimizin hedefi başarıyla ilgilenen herkese tutarlı şekilde üstün bir değer sağlamaktır. Hedefimizi gerçekleştirmek, olağanüstü çalışma performansı, disiplinli bir büyüme ve uygun, ileri düzey performanslı bir ekip çalışması gerektirmektedir. Karşılıklı avantajları aşağıdaki biçimlerde oluşturmaktayız: Müşterilerin daha memnun, kârlı ve verimli olmalarına yardım ederek uzun süreli ilişkiler geliştirme; Çalışanların katkılarının değerinin bilindiği, saygı duyulduğu ve ödüllendirildiği dinamik, kapsayıcı bir işletme oluşturma; Hissedarlara tutarlı bir değer sağlama; Tedarikçiler, bağımsız iş yapan bayiler ve diğer dağıtım kanalı üyeleriyle karşılıklı kazanç sağlayan ilişkiler geliştirme; İçinde çalıştığımız topluluklara ve geniş çapta da topluma anlamlı bir katkıda bulunma. Kurucumuzun 1837 de başlattığı yolculuğumuz sürerken, amacımız bize yol göstermektedir. Bu yolculuğun daha büyük bir vaat ve fırsat içeren bir geleceğe uzandığına inanıyoruz. Eylül 2012 Samuel R. Allen Başkan ve CEO 2

3 Birlikte Çalışma Biçimimiz Daha bütünsel ve karşılıklı olarak birbirini destekleyen bir kurumsal yapı olmak için, John Deere'in işletmeleri şirket için en iyi sonucu üretmek üzere birlikte çalışmaktadır. Bu yaklaşım kaynaklardan ve süreçlerden yararlanmayı, müşteri ve pazar bilgisini paylaşmayı, tedarik ve dağıtım zincirinde işbirliği yapmayı gerektirmektedir. Bu kavramı desteklemek üzere Deere in şirket çapında başarıya ulaşılması için tasarlanmış telafi programları vardır. Mümkün olduğunda, tek tip süreçler ve yaklaşımlar, işlerin tüm kurum çapında verimli şekilde yapılmasını sağlamaktadır. Kural olarak, ortak sistemler ve araçlar kaynakların en iyi şekilde kullanılmasına, daha tutarlı çözümlere, daha hızlı çalışmaya ve paylaşılan bir kurumsal kültüre kapı açmaktadır. Bazı durumlarda, politikalar ve uygulamalar yerel geleneklere ve gereksinimlere göre uyarlanabilir. Bu, söz konusu uygulamalar temel değerlerimizle uyumlu olduğu ve tüm yasal şartlara uyduğu sürece kabul edilebilir bir şeydir. Personel organizasyonlarının, hedeflerin ve önceliklerin kapsamlı şekilde anlaşılması için işletme birimleriyle iş ortağı gibi çalışması beklenir. Bu şekilde çalışanlar, şirketin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olan etkili, tutarlı çözümler geliştirerek işletme birimlerinin çabalarını da geliştirebilirler. Karşılıklı olarak destekleyici şekilde, bütünlük içinde bir kurum olarak çalışmanın, olağanüstü bir performans sağlamada ve müşterilerimizin ve diğer unsurların standartlarını tutturmada en iyi yol olduğuna inanıyoruz. 3

4 DOĞRULUK Temel Değerlerimiz İş Etiği John Deere in ünü doğruluk, kalite, bağlılık ve yenilik temel değerlerine bağlıdır. Bu değerler kurum olarak karakterimizi şekillendirmekte ve John Deere'i özel bir şirket kılmaktadır. DOĞRULUK gerçeği söylemek, sözümüzü tutmak ve başkalarına adil ve saygılı şekilde davranmaktır. Tüm hissedarlar için dengeli çıkarları dikkate alan dürüst ilişkilerimiz, kararlarımız, etik ve yasal çalışma biçimine sıkı sıkıya bağlılığımız bunu göstermektedir. Doğruluk, en fazla el üstünde tuttuğumuz niteliklerimizden biridir. Bu ilke hiçbir koşulda ve şekilde riske atılamaz. KALİTE müşterilere, çalışanlara, hissedarlara ve diğerlerine değer vermek anlamına gelir. Kalite kendini pek çok şekilde gösterir; müşterileri memnun eden ürün ve hizmetler satma ve destekleme, çalışanların kendilerini geliştirebildiği bir çalışma ortamı oluşturma, yatırımcıların beklentilerini karşılayan mali sonuçlar sağlama ve tüm hissedarların yararına sağlam ilişkiler yürütme. BAĞLILIK hissedarların beklentilerini zaman içinde gelişen bir öngörüyle ve tutarlı bir şekilde karşılamak için elimizden geleni yapmaktır. Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve yatırımcılarımızın ilişki kuracakları şirketi seçme konusunda pek çok seçeneği vardır. Hizmet etme fırsatımız, verilmiş bir hak olarak değil sadece ayrıcalık olarak görülmelidir. YENİLİK pazarda ilgi çekecek ve müşterinin John Deere markasını tercih etme olasılığını güçlendirecek başarılı ürünler ve hizmetler icat etme, tasarlama ve geliştirme demektir. Yenilik, dünya kalitesinde üretim süreçleri oluşturmak ve şirkette en gelişmiş bilgi teknolojisi araçları ile uygulamalarını kullanmak için en yeni teknolojilerden yararlanmaktır. Temel değerlerimiz Deere topluluğunun üyeleri olarak bizi birleştirmekte ve diğer pek çok şirketten farklı hale getirmektedir. Üstelik bu değerler, iki yüzyıllık geçmişin büyük bir kısmında nesiller boyu müşteri sadakati sağlamış ve üst düzey yetenekli binlerce çalışan ve iş ortağı için güçlü bir ilham kaynağı olmuştur. Temel değerlerimizdeki mirası ileriye taşımak şimdi ve gelecekte müşterilere hizmette ve iş hedeflerimize ulaşmada çok önemlidir. Şirketimiz ana değerlerimizi temel alan standartlara göre işler. Bu değerler eylemlerimize yön veren tutarlı bir çerçeve çizerken şirkete dürüst ve ahlaklı iş yapma şöhretini kazandırır. Bu, şirket için, sürdürülmesinde tüm çalışanların sorumlu olduğu bir rekabet avantajı sağlar. Ahlaki standartlar kültürümüzün temel bir parçası iken, ilave tedbirler de tutarlılık ve uyumluluğu sağlar. Sürekli denetim, kendi kendini değerlendirme ve kendi kendini düzeltme süreçleri standartlarımızın tutarlı şekilde uygulanmasına yardımcı olur. Uyumluluk, dahili değerlendirmelerimizin ve işlemlerimizin de ötesine geçer. Dünyanın her yerinde hükümetler iş dünyasındaki davranış biçimlerini belirleyen çeşitli yasalar çıkarmıştır. Uyumlulukla ilgili bu ilave sorumlulukları, sorumlu kurumsal yönetimin benimsediği normal iş gereksinimleri olarak kabul ederiz. Yasalara ve düzenlemelere yönelik uyumluluk, tüm çalışanlarımızın paylaştığı çok önemli bir sorumluluktur. Deere'in İş Etiği Kuralları yönetim ve uyumluluk konularında ana kaynak görevi görür. Şirket her koşulda kim olduğumuzu tanımlayan değerlere ve iş etiğine sıkı şekilde bağlı kalır. Çalışanlar için bu hedef gurur kaynağı ve amaç teşkil eden bir unsurdur. John Deere'in uzun vadeli başarısıyla ilgilenen herkes için bir güven ve güvence kaynağıdır. KALİTE 4 BAĞL

5 YENİLLİK Temel Unsurlarımız ÇALIŞANLAR John Deere, her şeyden önce bireye saygıya dayanan, düzgün bir istihdam süreci sağlamaya çalışır. John Deere çalışanlarının, şirketteki konumları veya bulundukları bölge ne olursa olsun her zaman ve her durumda ahlaki ve yasal kurallara uyması beklenir. Çalışanlar şirkete ve birbirlerine olan bağlılıklarına değer verirler. Yaptıkları işten gurur duyarlar ve birbirlerinden bir şeyler öğrenmeye önem verirler. Şirketi etkileyen konularla derin şekilde ilgilidirler ve yoğun şekilde şirketin başarısına odaklanırlar. Çalışanlarımızın ortak pek çok değeri vardır. Bununla birlikte, farklı bakış açılarına saygı duyarlar ve farklı eğitim geçmişlerine sahip kişilerle çalışma fırsatına değer verirler. Deere, çalışanlara uygun ve üstesinden gelinecek zorlu görevler verir. Şirket, çalışanlarına kariyer hedeflerine ulaşmada yardımcı olmak için profesyonel gelişme ve büyüme fırsatları sağlar. Birlikte; bireysel ve ekip çalışmalarını kabulü teşvik eden destekleyici, dinamik bir çalışma ilişkisi oluştururuz. Deere in başarısı özellikle çok nitelikli çalışanları cezbetme, geliştirme ve ödüllendirmeye dayalıdır. Bu; en yüksek, en önemli önceliklerimizden biridir. MÜŞTERİLER Müşterilerimiz yatırımlarından; gelişmiş ürün özellikleri, benzersiz kalite ve sağlanan değerde devamlılık gibi biçimlerde en iyi getiriyi elde etmeyi beklerler. John Deere'in başarısı, her işlemde müşteri beklentilerini karşılama konusundaki temel hedefe dayanır. Bir yandan yeni pazarlardaki yeni müşterilere ulaşırken, aynı çabayla başarıya ulaşmaya da çalışırız. Müşteriye olan sadakatimiz satış sonrasında olağanüstü hizmetler sağlamaya kadar uzanmaktadır. Bayiiler, müşterilerin John Deere ekipmanlarına ve çözümlerine yaptıkları yatırımlarının değerini maksimuma çıkarmalarına yardımcı olmak için yenilikçi sistemler, eğitim olanakları ve şirket desteğinden yararlanır. Satış sonrası destek her zaman John Deere Tecrübesinin ayırıcı özelliğidir. John Deere müşterileri her zaman yenilik, kalite ve değer konularında en iyilerini hak ederler. ILIK Şirketle ilişkili olan tüm kişiler bu standartları karşılamaya odaklanırlar. Müşteri sadakatinin sadece ürünlerimizi satın alanların yatırımlarını aşan veya rakiplerin sağladığından daha büyük bir değer elde ettikleri sürece olacağını biliriz. Bu iş modeline bağlı kalmak tüm dünyada müşterilerimizle kârlı, uzun süreli bir ilişki oluşturmada ve işle ilgili hedeflerimize ulaşmada çok önemlidir. BAYİLER VE TEDARİKÇİLER John Deere in başarısının sırrı büyük oranda tedarikçiler, lojistik sağlayıcılar ve bayiler gibi nitelikli, kendini işine adamış iş ortaklarıyla olan ilişkilerinde yatmaktadır. Onların uzmanlıkları ve profesyonel destekleri, şirketin gelişmiş ekipmanlarını üretmesine, dağıtmasına ve pazarlamasına yardımcı olma konusunda ve müşterilerin güvenilir hizmet ve satış sonrası destekten yararlanmalarını sağlamada çok önemlidir. Deere in iş ortakları da bizim vizyonumuzu, değerlerimizi ve müşterilerimizin daha verimli ve kazançlı olmalarına yardımcı olma hedefimizi paylaşırlar. Ürünlerimizdeki parçaların, bileşenlerin ve teknolojinin çoğunu üçüncü taraf tedarikçiler sağlarlar. Kaliteli ürünler sağlama ve onları fabrikalarımıza veya diğer tesislerimize zamanında, güvenilir şekilde teslim etmedeki rolleri başarımız için çok önemlidir. Bağımsız bayiiler John Deere ürünlerini satmaktan ve perakende müşterilerimize karşı markamızı temsil etmekten sorumludur. Şirket, ürünle ilgili kapsamlı bilgilere sahip tecrübeli bayiileri ve satış sonrası desteğiyle ünlüdür. İş ortaklarımızla kurduğumuz güçlü ilişkiler, Deere için dünyaya hızlı şekilde yayılan önemli bir rekabet avantajı yaratmamıza yardımcı olur ve küresel pazardaki konumumuzu genişletmek için elzemdir. HİSSEDARLAR Uzun bir zamandır sürdürülen olağanüstü mali performans, hissedarlar için değer sağlar ve onları yatırımlarına devam etmeye teşvik eder. Güçlü performans Deere'in sermaye güvenilirliğini verimli ve etkili şekilde arttırmasına olanak verir. Sonuç olarak bu sermaye, işlemlerimizi iyileştirmemizi ve müşterilerin beklediği yeni ürünleri, hizmetleri ve çözümleri geliştirmemizi sağlar. Olağanüstü mali performans ayrıca devamlı başarılı olmamız için katkıları çok önemli olan yetenekli çalışanları cezbetmeye, geliştirmeye ve elde tutmaya da yardımcı olur. John Deere üstün mali getiriler sağlarken, şirketin ününü arttıran ve yatırım toplumuna daha da çekici gelmesini sağlayan bir iş etiği ve sosyal sorumlulukla çalışır. 5

6 Toplumsal Sorumluluk Farklılık ve Kapsayıcılık Deere'in en büyük sorumluluğu, kaliteli ürünler veren, anlamlı bir çalışan tecrübesi ve yatırımcılar için önemli kazançlar sağlayan başarılı bir işletmeyi yürütmektir. İş dünyasında başarı, toplumun verimli bir üyesi olmanın ve kurum olarak daha ileri düzey hedeflerimize ulaşmanın yollarını sağlar. Söz konusu amaç, tüm dünyada toprakla bağlantılı insanlar için verdiğimiz sözlerle daha yüksek yaşam standartlarını desteklemektir. Toplum ve profesyonel liderlik şirket tarafından teşvik edilir. Tüm dünyadaki çalışanlar toplumlarının durumunu iyileştirmek için zamanlarını ve becerilerini çeşitli ve önemli biçimlerde kullanırlar. Küresel gönüllülük politikamız çalışanların bu şekilde paylaşımını teşvik eder. Şirket ayrıca daha geniş bir toplumsal katkıda bulunmaya da çalışmaktadır. Tüm dünyada insanlara yararlı olan stratejik teşebbüsleri ve hizmetleri desteklemek üzere mali kaynaklar sağlarız. Ayrıca, toplumun daha iyi olması hedefimizi paylaşan genel ve özel organizasyonlarla ortaklıklar kurarız. Diğer durumlarda, toplumsal büyüme ve geliştirme teşebbüslerine etkin liderlik sağlarız. Kamuya ilişkin sorumluluğumuza verdiğimiz önem günlük işlerimizde de kendisini göstermektedir. Ürün tasarımı, fabrika işlemleri ve yeni iş fırsatları gibi konularla ilgili kararlar çevreye karşı sorumluluk bilinci taşıyan, yerel topluluklara olumlu etki yapan güvenli işlemler konusundaki uzun geçmişimiz dikkate alınarak verilir. Sorumlu kurumsal vatandaşlık, John Deere in başarısında köşe taşıdır. Müşterilerle ve diğer unsurlarla dürüst iş yapma geçmişimiz sayesinde, sonuç olarak şirket için pek çok büyük avantaj ortaya çıkmaktadır. Deere çok farklı arka planlardan, inançlardan ve tecrübelerden gelen insanlara uygun bir çalışma yeri oluşturmayı ve bunu sürdürmeyi amaçlamaktadır. Bu tür farklılıklar rekabet gücümüze güç katmakta ve kurumsal kişiliğimiz meydana getirmektedir. Deere'in farklılığa odaklanması şirket olarak doğruluk ve karşılıklı saygıyı temel alan değerlerimizle de tutarlıdır. Ayrıca, Deere dünyada yayıldıkça ve yeni pazarlar için yeni ürünler ürettikçe, sadık çalışanları, müşterileri ve kaliteli iş ortaklarını kendine çekebilmesi için farklılığın ne kadar değerli olduğu daha da ortaya çıkmaktadır. Deere e göre farklılık, demografik sınırların çok daha ötesine geçmekte, bireyi benzersiz yapan tüm nitelikleri kapsamaktadır. Dolaysıla ırk, cinsiyet, eğitim ve yaş kavramları, çalışanlarımızı ve diğer hissedarları tanımlayan özelliklerden sadece bazılarıdır. Farklı bakış açılarına, bilgi ve tecrübe düzeylerine ve tarzlara sahip çalışanları bir araya getirmek de çok önemlidir. Deere farklılığı en geniş anlamda teşvik eden uygulama ve politikalara odaklanmıştır. Stratejik hedeflerimize ulaşma sürecinde, her tür arka plandan insanlar arasında karşılıklı saygı, tolerans, işbirliği ve verimliliği teşvik eden kurumsal bir ortam oluşturup desteklememiz çok önemlidir. Bu, Deere'in olağanüstü yetenekler geliştirme ve büyüyen küresel müşteri tabanıyla ilgili daha kapsamlı, zengin bir anlayışa ulaşmasına yardımcı olacaktır. 6

7 Çevre, Sağlık ve Güvenlik John Deere Markası Gezegenimizin ve insanlarının iyiliğine odaklanan politikaları ve uygulamaları sebebiyle şirketimize büyük saygı duyulmaktadır. Tesislerimizdeki çalışma süreçleri çevrenin korunması konusundaki bilinci yansıtmaktadır. Enerjiyi verimli şekilde kullanan sistemler hava ve suyun kalitesini korurken, tesislerimizin ürettiği atıkları ortadan kaldırmakta veya azaltmaktadır. Yeni ürünlere, yaklaşımlara veya teknolojilere yatırım yaparken, çevreye en çok olumlu etki yapanları tercih etmekteyiz. Doğal kaynakların akıllıca kullanımını teşvik ederken, istenmeyen etkileri tamamen önleyemesek de azaltmaktayız. Deere, müşteri ihtiyaçlarını etkili ve verimli şekilde karşılayacak ürünlerin tasarımına önemli miktarda kaynak ayırırken, çevreye olan olumsuz etkiyi en aza indirmekte ve doğal kaynakların korunmasını sağlamaktadır. Verimli ürünlerin tasarlanması tüketicinin güvenliğini arttırdığından, John Deere ürünleri yaralanma, hastalanma ve yorgunluk risklerini azaltacak özelliklerle donatılmıştır. Benzer şekilde, ürün bilgisi de güvenlik için önemli unsurlardan bir diğeri olduğundan, müşterilerimizin ürünlerimizi çalıştırma konusunda en verimli ve güvenli yolları öğrenmeleri için onlara yardımcı olmaya odaklanırız. Ayrıca kullanıcılarımızı koruyacak düzenlemeleri hayata geçirmeye yardımcı olması için politika oluşturanlarla birlikte çalışırız. Çalışanlarımızın iyiliği için tasarlanan sürekli iyileştirme programları yaralanmaların ortadan kalktığı, sağlıklı çalışma yerleri oluşturmayı amaçlar. Tüm dünyada, çoğu zaman yasaların gerektirdiğinden daha sıkı şekilde performansı hedefleyerek, tüm yasalara ve düzenlemelere tam uyum sağlamaya çalışırız. Tüm John Deere çalışanlarının ve iş ortaklarının desteğiyle, şirket güvenlik, sağlık ve çevre konularındaki liderliğini geliştirmeye odaklanmıştır. Şirketimizin kuruluşundan bugüne kadar işlerini nesiller boyu dikkat ve tutkuyla yapan çalışanlar John Deere markasını evrensel değerde bir marka haline getirmiştir. John Deere markası, geniş saygı uyandırmasının yanı sıra şirket için hayati önem arz etmektedir. Markamız bizim için söz anlamına gelir; yani müşterilerimize ve büyüyen bir dünyaya hizmet etme, müşteri ihtiyaçlarını anlama ve gelişmiş ürünler ile hizmetler tasarlayıp sunarak bu ihtiyaçları karşılama sözümüzdür. Tüm bunlar müşterilerimize toprağı daha akıllıca kullanmalarında yardımcı olmak anlamına gelmektedir. Verdiğimiz söz, bizi rakiplerimizden ayırmakta ve iş yaptığımız pazarlarda önemli bir konum kazanmamıza yardımcı olmaktadır. Vizyonumuzu dünyaya anlaşılır ve tutarlı bir biçimde iletmemizle ilgilidir. Gerek çalışanlar, gerekse bayiler veya tedarikçiler olarak markanın bayraktarları olan bizler, John Deere in hizmet sunduğu pazarlar ve çevrelerde amaçladığı olumlu şöhreti sürdürme konusunda sorumluluk taşımaktayız. 7

8 DKE Litho ABD de. (12-10)

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz

AJANDA HAKKIMIZDA EĞİTİMLERİMİZ. Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz. Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz AJANDA HAKKIMIZDA Biz Kimiz? Vizyonumuz Misyonumuz Değerlerimiz EĞİTİMLERİMİZ Eğitim Bölümlerimiz Eğitim İçeriklerimiz BİZ KİMİZ? Eğitim Sektöründe 11 yıllık tecrübe ve bilgi birikimine sahip olarak yola

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Kurumsal Yönetim Politikası (29 Eylül 2009 tarih ve 1/2009 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısı tarafından onaylandığı şekilde) Başkandan mesaj Indorama Ventures Public

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler

Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler Kazananlar Konferansı 26 Şubat 2015 Seyhun Araz Üretim Müdürü Coca-Cola İçecek Bursa Fabrika Coca-Cola İçecek Coca-Cola Sistemi içinde en büyük 6. şişeleyici Faaliyet

Detaylı

VİZYON VİZYON VE DEĞERLER DEĞERLER

VİZYON VİZYON VE DEĞERLER DEĞERLER VİZYON VİZYON VE DEĞERLER DEĞERLER Önsöz Sevgili Çalışma Arkadaşlarım, Şirketimiz için net stratejik öncelikler ve iddialı hedef ler belirledik. Henkel de iş performansımızı arttırmamızda, önceliklerimizi

Detaylı

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ETİK KURALLAR VE KURUMSAL SORUMLULUK Doğuş Otomotiv Etik Kuralları, imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), kurumsal sosyal sorumluluk politikaları ve şirket

Detaylı

KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM

KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM KAZAN KAZAN FELSEFESİ CRM SÜHEYLA ŞENOĞLU Müşteri İlişkileri Yöneticisi 1 21. yüzyılı yaşamaya başladığımız, şaşırtıcı ve hızlı değişimlerin yaşandığı dünyada geleneksel pazarlama anlayışını değiştirmek

Detaylı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Misyon: Evrensel Etik İlkelerin Türkiye de toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanmasına önderlik etmek

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

DAMAR MADENCİLİK A.Ş. Şirketimiz Hakkında

DAMAR MADENCİLİK A.Ş. Şirketimiz Hakkında DAMAR MADENCİLİK A.Ş Şirketimiz Hakkında Hakkımızda Kuruluşundan itibaren şirket odağına "İnsan değerlerini" koyan Damar Madencilik, günümüze kadar iş tecrübesini geliştirerek teknolojiyi yakından takip

Detaylı

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır?

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? 1 Giriş Kurumumuz ISO 9001 Standardı na uyum sağlanması, Ülkeler arası sınırların ortadan kalkmakta olduğu günümüz dünyasında eğitimde rekabet gücümüzün artmasını

Detaylı

Yapısal Gelişim, Modern Dönüşüm.

Yapısal Gelişim, Modern Dönüşüm. Yapısal Gelişim, Modern Dönüşüm. www.nuryap.com nur yapı biz kimiz? Başarılarını 1985 yılından bu yana sürdüren Nur Yapı, tek kişilik bir ofiste şahıs firması olarak Setdar ANAÇAL tarafından kurulup, o

Detaylı

SHELL GENEL İŞ İLKELERİ

SHELL GENEL İŞ İLKELERİ SHELL GENEL İŞ İLKELERİ Shell Genel İş İlkeleri, Shel Grubu nu* meydana getiren Shell şirketlerinin işlerini nasıl yürüteceklerini belirler. * Royal Dutch Shell plc ve onun doğrudan ya da dolaylı olarak

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

Orijinal OSSBERGER Türbin

Orijinal OSSBERGER Türbin Orijinal OSSBERGER Türbin Kendinizi boşa akan giden sudan elektrik üretmeye mi adadınız? Çevre dostu, yenilenebilir, doğal bir kaynaktan enerji elde ederek kullanmak mı istiyorsunuz? Bizim işimiz yüzyıldır

Detaylı

FİRMA TANITIM. Bünyemizde bulunan ekiplerle beraber verdiğimiz hizmet inşaat nitelikleri ve inşaat kalemleri aşağıdaki gibidir.

FİRMA TANITIM. Bünyemizde bulunan ekiplerle beraber verdiğimiz hizmet inşaat nitelikleri ve inşaat kalemleri aşağıdaki gibidir. FİRMA TANITIM Kuruluşundan itibaren doğru işi zamanında teslim etme anlayışı başarı odaklı yaklaşımıyla sektörün yetkin şirketlerinden biri haline gelmiştir. Şirket politikası gereği yalnız inşaat sektöründe

Detaylı

KARPA & VENA ORTAK GIRIŞIMI

KARPA & VENA ORTAK GIRIŞIMI KARPA & VENA ORTAK GIRIŞIMI yılların birikimi tek bir çatı altında KARPA & VENA YAPI ORTAK GİRİŞİMİ hakkımızda İnşaat sektöründe 20 yılı aşkın süredir geniş bir yelpazede hizmet veren KARPA YAPI VE VENA

Detaylı

BÜYÜK MARKALAR BİR ARADA

BÜYÜK MARKALAR BİR ARADA BÜYÜK MARKALAR BİR ARADA 2 BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ Entrematic, giriş kapılarının temininde uzmanlıkla Normstahl, Dynaco, Ditec ve EM gibi tanınmış markaları bir araya getiren bir iş ortağıdır. Geçiş otomasyonlarımızı

Detaylı

İleriye doğru açık bir yol

İleriye doğru açık bir yol Broşür İleriye doğru açık bir yol Bir HP PartnerOne İş Ortağı ile çalışmanın avantajlarını keşfedin HP portföyünün eşsiz zenginliği, yetkili HP PartnerOne İş Ortağı nın becerileriyle birlikte size piyasada

Detaylı

Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program...

Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program... Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program... DeGiSen DUnyada GeliSmek Her Cocuk Fark yaratabilir Empati, Yaratıcılık, Liderlik, Ekip CalıSması Ashoka

Detaylı

İYİ FİKİRLER E AÇIK MISINIZ? İYİFİKİR AKADEMİ & DIŞ TİCARET

İYİ FİKİRLER E AÇIK MISINIZ? İYİFİKİR AKADEMİ & DIŞ TİCARET İYİ FİKİRLER E AÇIK MISINIZ? NIN SİZE ÖZEL İSTİHDAM BÜROSU NEDEN SİZE ÖZEL? Firmanıza yönelik; Analiz Proje Uygulama İzleme ve denetleme çalışmalarıyla size özel çözümler sunuyoruz. VİZYONUMUZ Yenilikçi

Detaylı

BARMAN TEKNİK İNŞAAT ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BARMAN TEKNİK İNŞAAT ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BARMAN TEKNİK İNŞAAT ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2014 Hakkımızda Uluslararası konsorsiyumlarda inşaat şirketlerinin organizasyonları ile çalışma fırsatı bulan kurucular proje uygulama sahalarında

Detaylı

Marka ya üyelik farklılık yaratır

Marka ya üyelik farklılık yaratır Marka ya üyelik farklılık yaratır bestwestern.com Best Western, dünyanın en büyük otel zincirine katılmanın avantajları. Best Western bağımsız kişiler tarafindan sahip olunan ve yönetilen bir otelciler

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

2013 Yılı Faaliyet Raporu

2013 Yılı Faaliyet Raporu Aras Elektrik Parakende A.Ş. Şükrüpaşa Mah. Şıh Köyü Yolu Üzeri No: 250/50 Yakutiye / ERZURUM Tel: 0 850 200 20 20 Faks: +90 (442) 242 27 80 İçindekiler Yönetim Kurulu... Genel Bilgiler... Hizmet Bölgemiz

Detaylı

Nisan 2011. Tedarikçi Davranı Kuralları

Nisan 2011. Tedarikçi Davranı Kuralları Nisan 2011 Tedarikçi Davranı Kuralları Group_SupplierCodeofConduct_April2011_TUR.doc 1 GİRİŞ Sodexo için işlerin yürütülmesinde yüksek etik kuralları çok önemlidir. Bu sebepten dolayı ilişkide olduğumuz

Detaylı

AÇI OKULLARI ETİK MANİFESTOSU

AÇI OKULLARI ETİK MANİFESTOSU AÇI OKULLARI ETİK MANİFESTOSU DEĞERLERİMİZ 1. Dürüstlük 2. Saygı 3. Sorumluluk 4. Üretkenlik 5. Farkındalık 6. Hoşgörü EVRENSEL DEĞERLERİMİZ 1. Evrensel kültür birikimine değer veririz. 2. Evrensel ahlak

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

29.04.2013. Tanışalım, Kaynaşalım GİRİŞİMCİLİK. Arzu Akalın GİRİŞİM GİRİŞİMCİLİK GİRİŞİM? GİRİŞİM NEDİR?

29.04.2013. Tanışalım, Kaynaşalım GİRİŞİMCİLİK. Arzu Akalın GİRİŞİM GİRİŞİMCİLİK GİRİŞİM? GİRİŞİM NEDİR? Tanışalım, Kaynaşalım CİLİK Arzu Akalın CİLİK? NEDİR? İŞ 1 GİR GİRİŞ GİRİŞMEK GİRİŞMEK GİDİŞMEK İŞ, GİR, GİRİŞ, GİRİŞMEK GİDİŞMEK 2 CİLİK NEDİR? GERÇEK CİLİK NEDİR? SEZMEK, GÖRMEK EYLEME GEÇMEK GERÇEK

Detaylı

Bosch Genel Seslendirme Sistemi Akustik mükemmelliğe giden yolda öncü

Bosch Genel Seslendirme Sistemi Akustik mükemmelliğe giden yolda öncü Bosch Genel Seslendirme Sistemi Akustik mükemmelliğe giden yolda öncü 2 Akustik mükemmelliğe giden yolda öncü Gelişmiş akustik uzmanlık Tasarımda ve elektro-akustik teknolojisinde 60 yıldan fazla deneyime

Detaylı

Yönetimimizden Mektup

Yönetimimizden Mektup AMI Metals Yönetimimizden Mektup Havacılık sektöründe otuz yılı aşan deneyimiyle kendini bu işe adamış kadromuz, AMI Metals ı başarı ile dünyanın lider ham malzeme sağlayıcısı durumuna getirmiştir. Sahip

Detaylı

Gayrimenkul markalarının tüm proje pazarlama ve satış süreçlerini etkili bir şekilde yöneterek yenilikçi hizmetler sunmak.

Gayrimenkul markalarının tüm proje pazarlama ve satış süreçlerini etkili bir şekilde yöneterek yenilikçi hizmetler sunmak. V İ L L A V. I. P P R O J E VILLA V.I.P GAYRİMENKUL lüks gayrimenkul sektöründeki 10 yıllık tecrübesine dayanarak, toplu konut projelerinde de bir marka olabilmek adına VILLA V.I.P PROJE yi yaratmıştır.

Detaylı

GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011

GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 Hazine Müsteşarlığı'nın yayınladığı 27.04.2011 tarih ve 2011/8 sayılı "Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi ile Emeklilik Şirketlerinde

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 7 Mart 2014

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 7 Mart 2014 Haşmet GÖKIRMAK Yard. Doç. Dr. 7 Mart 2014 Pazarlama nedir? Piyasa ve Müşteri İhtiyaçlarının Anlaşılması Müşteri Odaklı Pazarlama Stratejisi Bütünleşmiş Pazarlama Plan ve Programının Hazırlanması Müşteri

Detaylı

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz Yetenek Yönetimi Bölümü 27 Ekim 2009 1. Rakamlarla İş Bankası 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 3. Yeni İK İş Modeli 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz 5. Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız

Detaylı

leri RAYINA koyma vakti geldi... fmdemiryolu.com

leri RAYINA koyma vakti geldi... fmdemiryolu.com leri RAYINA koyma vakti geldi... fmdemiryolu.com Kalite Politikamız Temel ilkelerimiz; - Yapılan işi, doğru ve zamanında yapmak. - Müşterinin istekleri doğrultusunda, isteklerinin doğru analiz edilmesi

Detaylı

MERHABA. Techlife size teknolojiyi kullanırken hayatınızda sevdiklerinizle daha fazla vakit geçirme fırsatını yakalamakta katkıda bulunmak istiyor.

MERHABA. Techlife size teknolojiyi kullanırken hayatınızda sevdiklerinizle daha fazla vakit geçirme fırsatını yakalamakta katkıda bulunmak istiyor. İÇİNDEKİLER MERHABA ŞİRKET TANIMI BİLGİSAYAR DONANIM YAZILIM İNTERNET HİZMETLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK TEKNİK SERVİS SINAV DEĞERLENDİRMELERİ ÇÖZÜM ORTAKLARI REFERANSLAR MERHABA Eğitim sektörüne

Detaylı

Tasarımda Farklılık ve Sektörel Tasarım Takipleri

Tasarımda Farklılık ve Sektörel Tasarım Takipleri Tasarımda Farklılık ve Sektörel Tasarım Takipleri Hayatın Estetiği Tasarım Rakiplerinizle Aranız Sadece Farklılığınızla Açılsın İçerik Farklılık Gereksinimi Tasarımla Farklılık Yaratmak Farklı Tasarımların

Detaylı

Şirket Politikamız : Kalite Politikamız :

Şirket Politikamız : Kalite Politikamız : HAKKIMIZDA Ankara merkezli Barkur Enerji-Petrol, her tür ve büyüklükte yapım sözleşmelerini yürütme yeteneğine sahip dinamik ve güçlü bir kadroyla hizmet vermektedir. Gerek yurt içi ofisleri ve gerekse

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

YÖNETİM VE YÖNETİCİ GELİŞTİRME SEMİNERLERİ ŞİRKET İÇİ TAKIM TUHU VE ETKİLİ TAKIM ÇALIŞMASININ İLKELERİ

YÖNETİM VE YÖNETİCİ GELİŞTİRME SEMİNERLERİ ŞİRKET İÇİ TAKIM TUHU VE ETKİLİ TAKIM ÇALIŞMASININ İLKELERİ YÖNETİM VE YÖNETİCİ GELİŞTİRME SEMİNERLERİ ŞİRKET İÇİ TAKIM TUHU VE ETKİLİ TAKIM ÇALIŞMASININ İLKELERİ 08.10.2012 YÜKSEK PERFORMANSLI İŞ TAKIMLARININ OLUŞTURULMA YÖNTEMLERİ A. Takım türlerinin grupları:

Detaylı

GELİ Şİ M PLANİ 2014-17

GELİ Şİ M PLANİ 2014-17 GELİ Şİ M PLANİ 2014-17 Bu doküman, İstanbul Enka Okulları nın beşinci gelişim planını içermektedir. Bu plan, Ağustos 2014-2017 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Okulumuzun odaklandığı IB İlke ve Uygulamalarına

Detaylı

Çalışan Bağlılığı. İçerik. Four Seasons Hotel in Başarısı: HR Dergi- Çalışan Bağlılığı Zirvesi. Four Seasons Otel Zinciri Four Seasons Otel Istanbul

Çalışan Bağlılığı. İçerik. Four Seasons Hotel in Başarısı: HR Dergi- Çalışan Bağlılığı Zirvesi. Four Seasons Otel Zinciri Four Seasons Otel Istanbul Four Seasons Hotel in Başarısı: Çalışan Bağlılığı HR Dergi- Çalışan Bağlılığı Zirvesi Arzu Pervizpour Dedeoğlu Four Seasons Hotel Istanbul İçerik Four Seasons Otel Zinciri Four Seasons Otel Istanbul Sayılarla

Detaylı

A- YENİLEŞİM YÖNETİMİ

A- YENİLEŞİM YÖNETİMİ Yenileşim süreci içinde olan bir firmada aşağıda yer alan temel ölçütler aranır. A- YENİLEŞİM YÖNETİMİ 1-LİDERLİK Liderler, yenilikçi bir kurum için gerekli olan ihtiyaçlar doğrultusunda; Yenileşim doğrultusunda

Detaylı

Gürcan Banger SANGEM 1

Gürcan Banger SANGEM 1 Gürcan Banger SANGEM 1 Pazarlama Pazarlama; tüketicinin ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesidir. Pazarlama; müşterinin ne istediğini keşfetmek, şirketin ürünlerini bu isteği

Detaylı

Aslında, benim perakende sektöründeki kariyerim bir anlamda 12 yaşında sahibi olduğumuz süpemarkette yaz tatillerinde çalışmamla başladı.

Aslında, benim perakende sektöründeki kariyerim bir anlamda 12 yaşında sahibi olduğumuz süpemarkette yaz tatillerinde çalışmamla başladı. Değerli Basın Mensupları, Kıymetli Konuklar, İstanbul, 14 Temmuz 2008 Öncelikle Real Hipermarketleri Türkiye Genel Müdürü olarak gerçekleştirdiğimiz ilk basın toplantımıza katılımınız için çok teşekkür

Detaylı

Güvene dayalı felsefemiz dünyanın her

Güvene dayalı felsefemiz dünyanın her En çok satılan kitapların yazarı Robert Levering tarafından 1992 yılında ABD de kurulmuştur 25 yıldır dünya çapındaki en iyi işyerlerini analiz ve tespit etmekteyiz. 25 yıllık araştırma ve milyonu aşkın

Detaylı

Tanıtım Kitapçığı. Gayrimenkul Sektörü Değişime Startkey Çatısı Altında Hazırlanıyor

Tanıtım Kitapçığı. Gayrimenkul Sektörü Değişime Startkey Çatısı Altında Hazırlanıyor Tanıtım Kitapçığı Gayrimenkul Sektörü Değişime Startkey Çatısı Altında Hazırlanıyor Değerli Girişimcilerimiz STARTKEY, 2013 yılında, gayrimenkul sektöründe 10 yılı aşkın zamandır deneyime sahip olan Yönetim

Detaylı

YurtbaY Şİrketler Grubu.Ş.

YurtbaY Şİrketler Grubu.Ş. Yurtbay Şİrketler Grubu.Ş. Mutluluğa Mutluluğa açılan kapı YURTBAY ŞİRKETLER GRUBU Süreklİ ve sürdürülebilir büyümesini tescilleyen, Türkİye nin 507. büyük sanayi kuruluşu. Yurtbay Yapı A.Ş., Yurtbay Şirketler

Detaylı

ŞİRKET TANITIM DOSYASI

ŞİRKET TANITIM DOSYASI ŞİRKET TANITIM DOSYASI Serçeönü Mah.Ahmet Paşa Cad. Uğur Plaza Kat:1 No:5 Kocasinan / KAYSERİ Tel & Fax: 0352 220 0 155 e-mail: bilgi@uzgrup.com HİZMETLERİMİZ GAYRİMENKUL ALIŞ, SATIŞ ve KİRALAMADA PROFESYONEL

Detaylı

Colgate-Palmolive Şirketi. Tedarikçi Davranış Kuralları

Colgate-Palmolive Şirketi. Tedarikçi Davranış Kuralları Colgate-Palmolive Şirketi Tedarikçi Davranış Kuralları Değerli Colgate Tedarikçimiz, Zaman içinde Colgate-Palmolive Şirketi etik ticari uygulamaları ve yüksek düzeyde dürüstlük ilkelerini kullanan saygı

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları Ekonomi Bakanligi Ev Sahipliginde Özet 5 Ekim 2015 Hilton Istanbul Bosphorus Hotel İstanbul,

Detaylı

HAKKIMIZDA Araba Ekspertiz, girişimci bir proje olup, ülkedeki en yaygın ekspertiz ağına sahip olan firmadır. Araba Ekspertiz in amacı 2. el araç alım/satımı esnasında alıcının talep ettiği ekspertiz raporunun

Detaylı

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler www.faktorgrup.com İşlerinizde Profesyonel Çözümler Değerli yöneticiler, Bildiğiniz gibi, içinde yaşadığımız yüzyılda modern işletmecilik kavramı beraberinde

Detaylı

REON Enerji, müşterilerine yenilikçi, kaliteli ve verimliliklerini arttıran hizmetler sunmayı misyon edinmiştir.

REON Enerji, müşterilerine yenilikçi, kaliteli ve verimliliklerini arttıran hizmetler sunmayı misyon edinmiştir. REON Enerji, müşterilerine yenilikçi, kaliteli ve verimliliklerini arttıran hizmetler sunmayı misyon edinmiştir. Reon Enerji, enerji tüketimini daha ekonomik ve fonksiyonel bir hale getirme misyonundan

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı YÖNETİM SİSTEMLERİ Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı Genel Bilgilendirme Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS 18001) Sosyal Sorumluluk Standardı

Detaylı

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin!

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin! YAKLAŞIMIMIZ Kuter, yıllardır dünyanın her tarafında şirketlere, özellikle yeni iş kurulumu, iş geliştirme, kurumsallaşma ve aile anayasaları alanlarında güç veren ve her aşamalarında onlara gerekli tüm

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

Vizyon ve Misyon Testi Cengiz Pak, cengiz@cengizpak.com.tr

Vizyon ve Misyon Testi Cengiz Pak, cengiz@cengizpak.com.tr Vizyon ve Misyon Testi Cengiz Pak, cengiz@cengizpak.com.tr cengizpak.com.tr Avcının Silahı Kullanılabilir Bilgi Misyon ve Vizyonunuz şirketinizin Stratejik Planlama piramidinin en üstünde yer alır. Misyon

Detaylı

MMM ERBA MAKİNA A.Ş. TANITIM DOSYASI

MMM ERBA MAKİNA A.Ş. TANITIM DOSYASI TANITIM DOSYASI 1 HAKKIMIZDA Firmamız 2001 yılında ERBA MAKİNA LTD. ŞTİ olarak kurulmuş olup firma adı 2007 yılında MMMERBA MAKİNA A.Ş. olarak değişmiştir. Firmamız Yenikent Sanayi Sitesinde 60 m2 lik

Detaylı

21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler

21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler 21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler Liana Ghent Direktör, ISSA BÖLGESEL BAKANLIK EĞİTİM KONFERANSI 12 Aralık, 2013 Istanbul ISSA Hakkında

Detaylı

Kolektif zekayı oluşturmak ve kullanmak isteyen yöneticiler için pratik bir program

Kolektif zekayı oluşturmak ve kullanmak isteyen yöneticiler için pratik bir program Sorunlara farklı açılardan bakıp, değer katarak çözüm üretmek ve akıllıca konuşarak avantaj sağlamak Kolektif zekayı oluşturmak ve kullanmak isteyen yöneticiler için pratik bir program Konuşarak Fark Yaratma

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

GİRİŞ. Novo Nordisk Way, kim olduğumuzu, nereye ulaşmak istediğimizi ve şirketimizi oluşturan değerleri açıklamaktadır.

GİRİŞ. Novo Nordisk Way, kim olduğumuzu, nereye ulaşmak istediğimizi ve şirketimizi oluşturan değerleri açıklamaktadır. GİRİŞ Novo Nordisk Way, kim olduğumuzu, nereye ulaşmak istediğimizi ve şirketimizi oluşturan değerleri açıklamaktadır. Novo Nordisk Way in kökleri şirketimizin kurulduğu 1920 lere dayanmaktadır. O zamanlarda

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

2014 Yılı Faaliyet Raporu. www.arasepas.com

2014 Yılı Faaliyet Raporu. www.arasepas.com 2014 Yılı Faaliyet Raporu Aras Elektrik Parakende A.Ş. Şükrüpaşa Mah. Şıh Köyü Yolu Üzeri No: 250/50 Yakutiye I ERZURUM Tel: 0 850 200 20 20 Faks: +90 (442) 242 27 80 Yönetim Kurulu... 1 Genel Bilgiler...

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

2013 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2013 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri 2013 Eğitim Takvimi BiYMED Eğitim ve Danışmanlık BiYMED Danışmanlık, uzman kadrosu ile danışmanlık, eğitim ve yazılım hizmetleri sağlar. BiYMED Danışmanlık, müşterilerine hizmet almak istedikleri alanlarda

Detaylı

Çiğdem Dedeoğlu Design PR. www.aykakapi.com.tr. Çiğdem Dedeoğlu Design PR

Çiğdem Dedeoğlu Design PR. www.aykakapi.com.tr. Çiğdem Dedeoğlu Design PR 2015 Ürün Kataloğu Çiğdem Dedeoğlu Design PR Çiğdem Dedeoğlu Design PR Tarihçe Kaliteli hizmet sloganını kendisine ilke edinen AY-KA KAPI 1992 yılından bu yana Malatya da çelik kapı sektöründe ciddi mesafeler

Detaylı

2013 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2013 Eğitim Takvimi Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri 2013 Eğitim Takvimi BiYMED Eğitim ve Danışmanlık BiYMED Danışmanlık, uzman kadrosu ile danışmanlık, eğitim ve yazılım hizmetleri sağlar. BiYMED Danışmanlık, müşterilerine hizmet almak istedikleri alanlarda

Detaylı

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ Yaşanan ekonomik gelişmeler sonrasında büyük işletmeler uyum sorunu yaşarken, küçük ve orta ölçekli işletmeler

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı Istanbul, 2012 UME GLOBAL, kurumsal finansman / özel girişim sermayesi alanlarında danışmanlık hizmeti veren güvenilir bir ortaktır Geçmiş Deneyimler Toplamda 70 yılı aşkın endüstri,

Detaylı

Gelenekler Geçmişimiz Geleceğin Teminatıdır,

Gelenekler Geçmişimiz Geleceğin Teminatıdır, 1825 Gelenekler Geçmişimiz Geleceğin Teminatıdır, İnsan etkileşimi her zaman tüm oluşumların merkezinde olmuştur. Aile şirketi Gontermann-Peipers ın uzun geçmişi de şirket başarısının devamlılığının yalnızca

Detaylı

Merhaba. d a k i k s m s

Merhaba. d a k i k s m s Merhaba. DakikSMS Hakkında DakikSMS ile ortaklık kurarak iyi insanlardan oluşan genç bir ekiple arkadaş olmaktasınız. 20'yi aşkın çalışanımız ve 3 ofisimizle iş ortaklarımızdan bayilerimize; işletmelerden

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

YEKTAMAK Makine ve Mühendislik; YEKTAMAK müşterilerinin ihtiyaçlarının belirlenmesinden projenin teslim edilmesine kadar olan süreçte;

YEKTAMAK Makine ve Mühendislik; YEKTAMAK müşterilerinin ihtiyaçlarının belirlenmesinden projenin teslim edilmesine kadar olan süreçte; 1 HAKKIMIZDA YEKTAMAK Makine ve Mühendislik; 2013 yılında akademik geçmişe sahip ortaklar tarafından kurulmuş bir firmadır. Yeni kurulmuş olmasına rağmen 35 yıla varan tecrübeye sahip personellerinden

Detaylı

Sigortacılık Etik İlkeleri

Sigortacılık Etik İlkeleri Sigortacılık Etik İlkeleri ETİK İLKELERİN AMACI Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Sigortacılık Etik İlkelerinin amacı; sigorta ve reasürans şirketlerinin, müşterileri, çalışanları, aracıları,

Detaylı

Güneş Enerjisi nde Lider

Güneş Enerjisi nde Lider Güneş Enerjisi nde Lider GO Enerji, 2003 yılından itibaren, Güneş enerjisinden elektrik üretimi teknolojilerinde uzmanlaşmış ekibiyle faaliyet göstermektedir. Kendi markaları ile ABD den Avustralya ya

Detaylı

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli HOŞGELDİNİZ Erdal Kılıç SOFT Gökhan Akça KoçSistem Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet

Detaylı

Harekete daha fazlasını katıyoruz. Yüksek verimli su temini pompaları.

Harekete daha fazlasını katıyoruz. Yüksek verimli su temini pompaları. Harekete daha fazlasını katıyoruz. Yüksek verimli su temini pompaları. Daha verimli ve daha yüksek basınçlı su temini için çalışıyoruz. Bu, 25 bar ın üzerine çıkılması anlamına geliyor. Wilo nun pompa

Detaylı

GLOBAL IMPACT Kurumsal Sorumluluk Öne Çıkanlar

GLOBAL IMPACT Kurumsal Sorumluluk Öne Çıkanlar GLOBAL IMPACT Kurumsal Sorumluluk Öne Çıkanlar 2014 Raporlama Yılı Değer Oluşturma, Büyüme Sağlama MetLife, müşterilere verdiğimiz taahhütlerimizi gerçekleştirebilmemiz amacıyla istikrarlı, güvenli ve

Detaylı

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi SBF Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Program Yeterlilikleri TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BİLGİ (Kurumsal ve Olgusal)

Detaylı

Uyumluluk markalamasından katma değerli kodlamaya kadar

Uyumluluk markalamasından katma değerli kodlamaya kadar Teknik rapor Uyumluluk markalamasından katma değerli kodlamaya kadar Ultra Yüksek Hızlı Sürekli Mürekkep Püskürtme teknolojisi, ambalajlamayı geliştirmek için yeni olanaklar oluşturmaktadır Kodlama ve

Detaylı

Jon ERNST Olmuksan International Paper Yönetim Kurulu Başkanı EMEA Ambalaj Başkan Yardımcısı & Genel Müdür OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER

Jon ERNST Olmuksan International Paper Yönetim Kurulu Başkanı EMEA Ambalaj Başkan Yardımcısı & Genel Müdür OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER Jon ERNST Olmuksan International Paper Yönetim Kurulu Başkanı EMEA Ambalaj Başkan Yardımcısı & Genel Müdür International Paper olarak, Türkiye ye olan bağlılığımızı güçlendirmekten mutluluk duyuyoruz.

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 2 1. Bütünün kendisini oluşturan parçaların tek başlarına yaratabilecekleri değerlerin toplamından daha fazla bir değer yaratması durumuna sinerji denir. Sinerji ile işletmelerin

Detaylı

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEN, EDEBİYAT, FEN - EDEBİYAT, DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEDEK FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT,

Detaylı

Sağlam Temel İle Kaliteli Projeler

Sağlam Temel İle Kaliteli Projeler Sağlam Temel İle Kaliteli Projeler 1989 yılından itibaren inşaat sektöründe şahıs firması olarak bire bir büyük işler başaran firmamız 2013 şubat ayında Fetih Emlak Taşımacılık Yapı İnşaat ve Gıda Sanayi

Detaylı

Kuruluşumuzun amacı, beklentileriniz doğrultusunda kaliteli hizmeti siz değerli müşterilerimize sorunsuz ve en uygun şekilde sunmaktır.

Kuruluşumuzun amacı, beklentileriniz doğrultusunda kaliteli hizmeti siz değerli müşterilerimize sorunsuz ve en uygun şekilde sunmaktır. Değerli Müşterimiz; Günümüz iş dünyasının hızlı temposunda kuruluşlar arasında daha iyiye ulaşma çabası, belirlenen amaçlara ulaşma yolundaki rekabet, sonuçta ulaşılan başarı ve bu başarının değerini belirleyen

Detaylı

AHZIRLAYANLAR. 2009463008 Cemre Benan Arslan 2008463095 Burcu Şahin 2005463066 A. Eren Öztürk

AHZIRLAYANLAR. 2009463008 Cemre Benan Arslan 2008463095 Burcu Şahin 2005463066 A. Eren Öztürk AHZIRLAYANLAR 2009463008 Cemre Benan Arslan 2008463095 Burcu Şahin 2005463066 A. Eren Öztürk Bu araştırmamızda size kurumsal ve geleneksel olarak yönetilen iki firmanın ücret, ücret belirleme ve ücretin

Detaylı

1935'den beri... Bir Ersan Grup iştirakidir.

1935'den beri... Bir Ersan Grup iştirakidir. 1935'den beri... Bir Ersan Grup iştirakidir. Kurumsal 1935 yılında İşyurdu Nakliyat Ambarı olarak Devlet Demir Yolları tarafından Malatya ya taşınan ve üçüncü şahıslara ait parsiyel ticari emtiayı yük

Detaylı

CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi

CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Fazlı YILDIRIM fazli.yildirim@okan.edu.tr Oda: C522 www. fazliyildirim.com BIS364 Rekabet Avantajı İçin ç Müşteri ş İlişkileri Yönetimi Abdullah BOZGEYİK CRM

Detaylı

KURUTULMUŞ SEBZELER KATALOĞU

KURUTULMUŞ SEBZELER KATALOĞU KURUCUM GIDA Adres: Gül Sanayi Sitesi J ADA 3. BLOK NO:3 ISPARTA Telefon: 02462330790 Web Adresi: www.kurucum.com E-mail: bilgi@kurucum.com KURUCUM GIDANIN KURULUŞU Kurucum markasını kurma fikri ilk olarak

Detaylı