YOL GÖSTERİCİ İLKELERİMİZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YOL GÖSTERİCİ İLKELERİMİZ"

Transkript

1 YOL GÖSTERİCİ İLKELERİMİZ

2 50 yıldır, Yeşil Bülten serisinde John Deere'in iş yapma biçimi açıklanmakta ve değerlerini uygulamaya geçirmektedir. Bültenler, uzun süreli misyonumuzu veya hayatları toprağa bağlı olan insanlara hizmet etmek gibi daha ileri bir amacı gerçekleştirirken verilmesi gereken kararlar için kılavuz görevi görmektedir. Deere in değerleri, şirketin başarısı için sağlam bir temel oluşturmuştur. Geleceğe doğru yol alırken, bu değerlerin hayati önemini koruyarak uygulanmasını ve eylemlerimize ilham vermeye devam etmesini sağlamalıyız. Bu belgede, yeşil bültenlerde vücut bulan kavramlar daha güncel, erişilebilir bir biçimde sunulmaktadır. Bize rehberlik eden ilkelerimiz daha çok özet olarak ve karşılıklı konuşma havasında açıklanmaktadır. Bu belge kurumsal iş etiğimizi, kurumsal etik politikamızı ve tedarikçi iş etiğimizi tamamlayıcı niteliktedir. Uygulamalarımız ve politikalarımız daha ayrıntılı olarak açıklanmakta ancak burada anlatılan ilkelere dayandırılmaktadır. Tüm yönetim ekibiyle birlikte, bilgi ve çoğunlukla da ilham verici bir özet olan, son yarım yüzyıl içinde yayınlanmış olan John Deere yeşil bültenlerinden alınmış mesajları içeren Yol Gösterici İlkelerimizi size anlatmaktan memnuniyet duyuyorum. Hedefimiz Görevimiz hayatları toprağa bağlı insanlara hizmet etmek ve dolayısıyla her yerde hayat standartlarını iyileştirmeye yardımcı olmaktır. İşimizin hedefi başarıyla ilgilenen herkese tutarlı şekilde üstün bir değer sağlamaktır. Hedefimizi gerçekleştirmek, olağanüstü çalışma performansı, disiplinli bir büyüme ve uygun, ileri düzey performanslı bir ekip çalışması gerektirmektedir. Karşılıklı avantajları aşağıdaki biçimlerde oluşturmaktayız: Müşterilerin daha memnun, kârlı ve verimli olmalarına yardım ederek uzun süreli ilişkiler geliştirme; Çalışanların katkılarının değerinin bilindiği, saygı duyulduğu ve ödüllendirildiği dinamik, kapsayıcı bir işletme oluşturma; Hissedarlara tutarlı bir değer sağlama; Tedarikçiler, bağımsız iş yapan bayiler ve diğer dağıtım kanalı üyeleriyle karşılıklı kazanç sağlayan ilişkiler geliştirme; İçinde çalıştığımız topluluklara ve geniş çapta da topluma anlamlı bir katkıda bulunma. Kurucumuzun 1837 de başlattığı yolculuğumuz sürerken, amacımız bize yol göstermektedir. Bu yolculuğun daha büyük bir vaat ve fırsat içeren bir geleceğe uzandığına inanıyoruz. Eylül 2012 Samuel R. Allen Başkan ve CEO 2

3 Birlikte Çalışma Biçimimiz Daha bütünsel ve karşılıklı olarak birbirini destekleyen bir kurumsal yapı olmak için, John Deere'in işletmeleri şirket için en iyi sonucu üretmek üzere birlikte çalışmaktadır. Bu yaklaşım kaynaklardan ve süreçlerden yararlanmayı, müşteri ve pazar bilgisini paylaşmayı, tedarik ve dağıtım zincirinde işbirliği yapmayı gerektirmektedir. Bu kavramı desteklemek üzere Deere in şirket çapında başarıya ulaşılması için tasarlanmış telafi programları vardır. Mümkün olduğunda, tek tip süreçler ve yaklaşımlar, işlerin tüm kurum çapında verimli şekilde yapılmasını sağlamaktadır. Kural olarak, ortak sistemler ve araçlar kaynakların en iyi şekilde kullanılmasına, daha tutarlı çözümlere, daha hızlı çalışmaya ve paylaşılan bir kurumsal kültüre kapı açmaktadır. Bazı durumlarda, politikalar ve uygulamalar yerel geleneklere ve gereksinimlere göre uyarlanabilir. Bu, söz konusu uygulamalar temel değerlerimizle uyumlu olduğu ve tüm yasal şartlara uyduğu sürece kabul edilebilir bir şeydir. Personel organizasyonlarının, hedeflerin ve önceliklerin kapsamlı şekilde anlaşılması için işletme birimleriyle iş ortağı gibi çalışması beklenir. Bu şekilde çalışanlar, şirketin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olan etkili, tutarlı çözümler geliştirerek işletme birimlerinin çabalarını da geliştirebilirler. Karşılıklı olarak destekleyici şekilde, bütünlük içinde bir kurum olarak çalışmanın, olağanüstü bir performans sağlamada ve müşterilerimizin ve diğer unsurların standartlarını tutturmada en iyi yol olduğuna inanıyoruz. 3

4 DOĞRULUK Temel Değerlerimiz İş Etiği John Deere in ünü doğruluk, kalite, bağlılık ve yenilik temel değerlerine bağlıdır. Bu değerler kurum olarak karakterimizi şekillendirmekte ve John Deere'i özel bir şirket kılmaktadır. DOĞRULUK gerçeği söylemek, sözümüzü tutmak ve başkalarına adil ve saygılı şekilde davranmaktır. Tüm hissedarlar için dengeli çıkarları dikkate alan dürüst ilişkilerimiz, kararlarımız, etik ve yasal çalışma biçimine sıkı sıkıya bağlılığımız bunu göstermektedir. Doğruluk, en fazla el üstünde tuttuğumuz niteliklerimizden biridir. Bu ilke hiçbir koşulda ve şekilde riske atılamaz. KALİTE müşterilere, çalışanlara, hissedarlara ve diğerlerine değer vermek anlamına gelir. Kalite kendini pek çok şekilde gösterir; müşterileri memnun eden ürün ve hizmetler satma ve destekleme, çalışanların kendilerini geliştirebildiği bir çalışma ortamı oluşturma, yatırımcıların beklentilerini karşılayan mali sonuçlar sağlama ve tüm hissedarların yararına sağlam ilişkiler yürütme. BAĞLILIK hissedarların beklentilerini zaman içinde gelişen bir öngörüyle ve tutarlı bir şekilde karşılamak için elimizden geleni yapmaktır. Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve yatırımcılarımızın ilişki kuracakları şirketi seçme konusunda pek çok seçeneği vardır. Hizmet etme fırsatımız, verilmiş bir hak olarak değil sadece ayrıcalık olarak görülmelidir. YENİLİK pazarda ilgi çekecek ve müşterinin John Deere markasını tercih etme olasılığını güçlendirecek başarılı ürünler ve hizmetler icat etme, tasarlama ve geliştirme demektir. Yenilik, dünya kalitesinde üretim süreçleri oluşturmak ve şirkette en gelişmiş bilgi teknolojisi araçları ile uygulamalarını kullanmak için en yeni teknolojilerden yararlanmaktır. Temel değerlerimiz Deere topluluğunun üyeleri olarak bizi birleştirmekte ve diğer pek çok şirketten farklı hale getirmektedir. Üstelik bu değerler, iki yüzyıllık geçmişin büyük bir kısmında nesiller boyu müşteri sadakati sağlamış ve üst düzey yetenekli binlerce çalışan ve iş ortağı için güçlü bir ilham kaynağı olmuştur. Temel değerlerimizdeki mirası ileriye taşımak şimdi ve gelecekte müşterilere hizmette ve iş hedeflerimize ulaşmada çok önemlidir. Şirketimiz ana değerlerimizi temel alan standartlara göre işler. Bu değerler eylemlerimize yön veren tutarlı bir çerçeve çizerken şirkete dürüst ve ahlaklı iş yapma şöhretini kazandırır. Bu, şirket için, sürdürülmesinde tüm çalışanların sorumlu olduğu bir rekabet avantajı sağlar. Ahlaki standartlar kültürümüzün temel bir parçası iken, ilave tedbirler de tutarlılık ve uyumluluğu sağlar. Sürekli denetim, kendi kendini değerlendirme ve kendi kendini düzeltme süreçleri standartlarımızın tutarlı şekilde uygulanmasına yardımcı olur. Uyumluluk, dahili değerlendirmelerimizin ve işlemlerimizin de ötesine geçer. Dünyanın her yerinde hükümetler iş dünyasındaki davranış biçimlerini belirleyen çeşitli yasalar çıkarmıştır. Uyumlulukla ilgili bu ilave sorumlulukları, sorumlu kurumsal yönetimin benimsediği normal iş gereksinimleri olarak kabul ederiz. Yasalara ve düzenlemelere yönelik uyumluluk, tüm çalışanlarımızın paylaştığı çok önemli bir sorumluluktur. Deere'in İş Etiği Kuralları yönetim ve uyumluluk konularında ana kaynak görevi görür. Şirket her koşulda kim olduğumuzu tanımlayan değerlere ve iş etiğine sıkı şekilde bağlı kalır. Çalışanlar için bu hedef gurur kaynağı ve amaç teşkil eden bir unsurdur. John Deere'in uzun vadeli başarısıyla ilgilenen herkes için bir güven ve güvence kaynağıdır. KALİTE 4 BAĞL

5 YENİLLİK Temel Unsurlarımız ÇALIŞANLAR John Deere, her şeyden önce bireye saygıya dayanan, düzgün bir istihdam süreci sağlamaya çalışır. John Deere çalışanlarının, şirketteki konumları veya bulundukları bölge ne olursa olsun her zaman ve her durumda ahlaki ve yasal kurallara uyması beklenir. Çalışanlar şirkete ve birbirlerine olan bağlılıklarına değer verirler. Yaptıkları işten gurur duyarlar ve birbirlerinden bir şeyler öğrenmeye önem verirler. Şirketi etkileyen konularla derin şekilde ilgilidirler ve yoğun şekilde şirketin başarısına odaklanırlar. Çalışanlarımızın ortak pek çok değeri vardır. Bununla birlikte, farklı bakış açılarına saygı duyarlar ve farklı eğitim geçmişlerine sahip kişilerle çalışma fırsatına değer verirler. Deere, çalışanlara uygun ve üstesinden gelinecek zorlu görevler verir. Şirket, çalışanlarına kariyer hedeflerine ulaşmada yardımcı olmak için profesyonel gelişme ve büyüme fırsatları sağlar. Birlikte; bireysel ve ekip çalışmalarını kabulü teşvik eden destekleyici, dinamik bir çalışma ilişkisi oluştururuz. Deere in başarısı özellikle çok nitelikli çalışanları cezbetme, geliştirme ve ödüllendirmeye dayalıdır. Bu; en yüksek, en önemli önceliklerimizden biridir. MÜŞTERİLER Müşterilerimiz yatırımlarından; gelişmiş ürün özellikleri, benzersiz kalite ve sağlanan değerde devamlılık gibi biçimlerde en iyi getiriyi elde etmeyi beklerler. John Deere'in başarısı, her işlemde müşteri beklentilerini karşılama konusundaki temel hedefe dayanır. Bir yandan yeni pazarlardaki yeni müşterilere ulaşırken, aynı çabayla başarıya ulaşmaya da çalışırız. Müşteriye olan sadakatimiz satış sonrasında olağanüstü hizmetler sağlamaya kadar uzanmaktadır. Bayiiler, müşterilerin John Deere ekipmanlarına ve çözümlerine yaptıkları yatırımlarının değerini maksimuma çıkarmalarına yardımcı olmak için yenilikçi sistemler, eğitim olanakları ve şirket desteğinden yararlanır. Satış sonrası destek her zaman John Deere Tecrübesinin ayırıcı özelliğidir. John Deere müşterileri her zaman yenilik, kalite ve değer konularında en iyilerini hak ederler. ILIK Şirketle ilişkili olan tüm kişiler bu standartları karşılamaya odaklanırlar. Müşteri sadakatinin sadece ürünlerimizi satın alanların yatırımlarını aşan veya rakiplerin sağladığından daha büyük bir değer elde ettikleri sürece olacağını biliriz. Bu iş modeline bağlı kalmak tüm dünyada müşterilerimizle kârlı, uzun süreli bir ilişki oluşturmada ve işle ilgili hedeflerimize ulaşmada çok önemlidir. BAYİLER VE TEDARİKÇİLER John Deere in başarısının sırrı büyük oranda tedarikçiler, lojistik sağlayıcılar ve bayiler gibi nitelikli, kendini işine adamış iş ortaklarıyla olan ilişkilerinde yatmaktadır. Onların uzmanlıkları ve profesyonel destekleri, şirketin gelişmiş ekipmanlarını üretmesine, dağıtmasına ve pazarlamasına yardımcı olma konusunda ve müşterilerin güvenilir hizmet ve satış sonrası destekten yararlanmalarını sağlamada çok önemlidir. Deere in iş ortakları da bizim vizyonumuzu, değerlerimizi ve müşterilerimizin daha verimli ve kazançlı olmalarına yardımcı olma hedefimizi paylaşırlar. Ürünlerimizdeki parçaların, bileşenlerin ve teknolojinin çoğunu üçüncü taraf tedarikçiler sağlarlar. Kaliteli ürünler sağlama ve onları fabrikalarımıza veya diğer tesislerimize zamanında, güvenilir şekilde teslim etmedeki rolleri başarımız için çok önemlidir. Bağımsız bayiiler John Deere ürünlerini satmaktan ve perakende müşterilerimize karşı markamızı temsil etmekten sorumludur. Şirket, ürünle ilgili kapsamlı bilgilere sahip tecrübeli bayiileri ve satış sonrası desteğiyle ünlüdür. İş ortaklarımızla kurduğumuz güçlü ilişkiler, Deere için dünyaya hızlı şekilde yayılan önemli bir rekabet avantajı yaratmamıza yardımcı olur ve küresel pazardaki konumumuzu genişletmek için elzemdir. HİSSEDARLAR Uzun bir zamandır sürdürülen olağanüstü mali performans, hissedarlar için değer sağlar ve onları yatırımlarına devam etmeye teşvik eder. Güçlü performans Deere'in sermaye güvenilirliğini verimli ve etkili şekilde arttırmasına olanak verir. Sonuç olarak bu sermaye, işlemlerimizi iyileştirmemizi ve müşterilerin beklediği yeni ürünleri, hizmetleri ve çözümleri geliştirmemizi sağlar. Olağanüstü mali performans ayrıca devamlı başarılı olmamız için katkıları çok önemli olan yetenekli çalışanları cezbetmeye, geliştirmeye ve elde tutmaya da yardımcı olur. John Deere üstün mali getiriler sağlarken, şirketin ününü arttıran ve yatırım toplumuna daha da çekici gelmesini sağlayan bir iş etiği ve sosyal sorumlulukla çalışır. 5

6 Toplumsal Sorumluluk Farklılık ve Kapsayıcılık Deere'in en büyük sorumluluğu, kaliteli ürünler veren, anlamlı bir çalışan tecrübesi ve yatırımcılar için önemli kazançlar sağlayan başarılı bir işletmeyi yürütmektir. İş dünyasında başarı, toplumun verimli bir üyesi olmanın ve kurum olarak daha ileri düzey hedeflerimize ulaşmanın yollarını sağlar. Söz konusu amaç, tüm dünyada toprakla bağlantılı insanlar için verdiğimiz sözlerle daha yüksek yaşam standartlarını desteklemektir. Toplum ve profesyonel liderlik şirket tarafından teşvik edilir. Tüm dünyadaki çalışanlar toplumlarının durumunu iyileştirmek için zamanlarını ve becerilerini çeşitli ve önemli biçimlerde kullanırlar. Küresel gönüllülük politikamız çalışanların bu şekilde paylaşımını teşvik eder. Şirket ayrıca daha geniş bir toplumsal katkıda bulunmaya da çalışmaktadır. Tüm dünyada insanlara yararlı olan stratejik teşebbüsleri ve hizmetleri desteklemek üzere mali kaynaklar sağlarız. Ayrıca, toplumun daha iyi olması hedefimizi paylaşan genel ve özel organizasyonlarla ortaklıklar kurarız. Diğer durumlarda, toplumsal büyüme ve geliştirme teşebbüslerine etkin liderlik sağlarız. Kamuya ilişkin sorumluluğumuza verdiğimiz önem günlük işlerimizde de kendisini göstermektedir. Ürün tasarımı, fabrika işlemleri ve yeni iş fırsatları gibi konularla ilgili kararlar çevreye karşı sorumluluk bilinci taşıyan, yerel topluluklara olumlu etki yapan güvenli işlemler konusundaki uzun geçmişimiz dikkate alınarak verilir. Sorumlu kurumsal vatandaşlık, John Deere in başarısında köşe taşıdır. Müşterilerle ve diğer unsurlarla dürüst iş yapma geçmişimiz sayesinde, sonuç olarak şirket için pek çok büyük avantaj ortaya çıkmaktadır. Deere çok farklı arka planlardan, inançlardan ve tecrübelerden gelen insanlara uygun bir çalışma yeri oluşturmayı ve bunu sürdürmeyi amaçlamaktadır. Bu tür farklılıklar rekabet gücümüze güç katmakta ve kurumsal kişiliğimiz meydana getirmektedir. Deere'in farklılığa odaklanması şirket olarak doğruluk ve karşılıklı saygıyı temel alan değerlerimizle de tutarlıdır. Ayrıca, Deere dünyada yayıldıkça ve yeni pazarlar için yeni ürünler ürettikçe, sadık çalışanları, müşterileri ve kaliteli iş ortaklarını kendine çekebilmesi için farklılığın ne kadar değerli olduğu daha da ortaya çıkmaktadır. Deere e göre farklılık, demografik sınırların çok daha ötesine geçmekte, bireyi benzersiz yapan tüm nitelikleri kapsamaktadır. Dolaysıla ırk, cinsiyet, eğitim ve yaş kavramları, çalışanlarımızı ve diğer hissedarları tanımlayan özelliklerden sadece bazılarıdır. Farklı bakış açılarına, bilgi ve tecrübe düzeylerine ve tarzlara sahip çalışanları bir araya getirmek de çok önemlidir. Deere farklılığı en geniş anlamda teşvik eden uygulama ve politikalara odaklanmıştır. Stratejik hedeflerimize ulaşma sürecinde, her tür arka plandan insanlar arasında karşılıklı saygı, tolerans, işbirliği ve verimliliği teşvik eden kurumsal bir ortam oluşturup desteklememiz çok önemlidir. Bu, Deere'in olağanüstü yetenekler geliştirme ve büyüyen küresel müşteri tabanıyla ilgili daha kapsamlı, zengin bir anlayışa ulaşmasına yardımcı olacaktır. 6

7 Çevre, Sağlık ve Güvenlik John Deere Markası Gezegenimizin ve insanlarının iyiliğine odaklanan politikaları ve uygulamaları sebebiyle şirketimize büyük saygı duyulmaktadır. Tesislerimizdeki çalışma süreçleri çevrenin korunması konusundaki bilinci yansıtmaktadır. Enerjiyi verimli şekilde kullanan sistemler hava ve suyun kalitesini korurken, tesislerimizin ürettiği atıkları ortadan kaldırmakta veya azaltmaktadır. Yeni ürünlere, yaklaşımlara veya teknolojilere yatırım yaparken, çevreye en çok olumlu etki yapanları tercih etmekteyiz. Doğal kaynakların akıllıca kullanımını teşvik ederken, istenmeyen etkileri tamamen önleyemesek de azaltmaktayız. Deere, müşteri ihtiyaçlarını etkili ve verimli şekilde karşılayacak ürünlerin tasarımına önemli miktarda kaynak ayırırken, çevreye olan olumsuz etkiyi en aza indirmekte ve doğal kaynakların korunmasını sağlamaktadır. Verimli ürünlerin tasarlanması tüketicinin güvenliğini arttırdığından, John Deere ürünleri yaralanma, hastalanma ve yorgunluk risklerini azaltacak özelliklerle donatılmıştır. Benzer şekilde, ürün bilgisi de güvenlik için önemli unsurlardan bir diğeri olduğundan, müşterilerimizin ürünlerimizi çalıştırma konusunda en verimli ve güvenli yolları öğrenmeleri için onlara yardımcı olmaya odaklanırız. Ayrıca kullanıcılarımızı koruyacak düzenlemeleri hayata geçirmeye yardımcı olması için politika oluşturanlarla birlikte çalışırız. Çalışanlarımızın iyiliği için tasarlanan sürekli iyileştirme programları yaralanmaların ortadan kalktığı, sağlıklı çalışma yerleri oluşturmayı amaçlar. Tüm dünyada, çoğu zaman yasaların gerektirdiğinden daha sıkı şekilde performansı hedefleyerek, tüm yasalara ve düzenlemelere tam uyum sağlamaya çalışırız. Tüm John Deere çalışanlarının ve iş ortaklarının desteğiyle, şirket güvenlik, sağlık ve çevre konularındaki liderliğini geliştirmeye odaklanmıştır. Şirketimizin kuruluşundan bugüne kadar işlerini nesiller boyu dikkat ve tutkuyla yapan çalışanlar John Deere markasını evrensel değerde bir marka haline getirmiştir. John Deere markası, geniş saygı uyandırmasının yanı sıra şirket için hayati önem arz etmektedir. Markamız bizim için söz anlamına gelir; yani müşterilerimize ve büyüyen bir dünyaya hizmet etme, müşteri ihtiyaçlarını anlama ve gelişmiş ürünler ile hizmetler tasarlayıp sunarak bu ihtiyaçları karşılama sözümüzdür. Tüm bunlar müşterilerimize toprağı daha akıllıca kullanmalarında yardımcı olmak anlamına gelmektedir. Verdiğimiz söz, bizi rakiplerimizden ayırmakta ve iş yaptığımız pazarlarda önemli bir konum kazanmamıza yardımcı olmaktadır. Vizyonumuzu dünyaya anlaşılır ve tutarlı bir biçimde iletmemizle ilgilidir. Gerek çalışanlar, gerekse bayiler veya tedarikçiler olarak markanın bayraktarları olan bizler, John Deere in hizmet sunduğu pazarlar ve çevrelerde amaçladığı olumlu şöhreti sürdürme konusunda sorumluluk taşımaktayız. 7

8 DKE Litho ABD de. (12-10)

BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları

BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları 2012 Değerli Borusanlılar, Borusan Grubu nun 1944 yılından bu yana benimsediği kurumsal değerleri ve çalışma prensipleri çalışanlarımız

Detaylı

Xerox İş Ahlakı Tüzüğü. İş Ahlakı Tüzüğü: Temel Değerlerimize Bağlılık

Xerox İş Ahlakı Tüzüğü. İş Ahlakı Tüzüğü: Temel Değerlerimize Bağlılık Xerox İş Ahlakı Tüzüğü İş Ahlakı Tüzüğü: Temel Değerlerimize Bağlılık İş Ahlakı Tüzüğümüz bütünlüğe yönelik taahhüdümüzü kapsar ve destekler ve ayrıca etik ve uyumluluk sorunlarımızı temel değerlerimizle

Detaylı

SHELL GENEL İŞ İLKELERİ

SHELL GENEL İŞ İLKELERİ SHELL GENEL İŞ İLKELERİ Shell Genel İş İlkeleri, Shel Grubu nu* meydana getiren Shell şirketlerinin işlerini nasıl yürüteceklerini belirler. * Royal Dutch Shell plc ve onun doğrudan ya da dolaylı olarak

Detaylı

AYTEKİN SEROL MÜHENDİSLİK, MÜTEAHHİTLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ İŞ ETİĞİ PROGRAMI

AYTEKİN SEROL MÜHENDİSLİK, MÜTEAHHİTLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ İŞ ETİĞİ PROGRAMI AYTEKİN SEROL MÜHENDİSLİK, MÜTEAHHİTLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ İŞ ETİĞİ PROGRAMI İş Etiği Politikamız Aytekin Serol firması tüm faaliyetlerinde iş etiği standartlarını en üst düzeyde tutmayı

Detaylı

Anadolu Grubu olarak bizler,

Anadolu Grubu olarak bizler, Anadolu Grubu ailesi, her ailenin olduğu gibi, köklerini kurucularının çalışma felsefelerinden alan ortak değerlere sahiptir. Bu değerler Anadolu Grubu nu Anadolu Grubu yapan değerlerdir. Bunlar Anadolu

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak...

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... Sürdürülebilirlik Raporu ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... İçindekiler 2 Yönetiṁ Kurulu Başkanı ndan Mesaj 4 Vizyon, Misyon, Hedef ve İlkeler 6 Kısaca Otokar 8 Otokar ın Rekabet Avantajları 10

Detaylı

İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK)

İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK) İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK) Versiyon : 2 Onaylayan : Kordsa Global Yönetim Kurulu Onay Tarihi : 15 Eylül 2009 NOT: Bu el kitabı Kordsa Global çalışanlarının bilmesi gereken önemli politikaları,

Detaylı

Nestlé Kurumsal İş İlkeleri

Nestlé Kurumsal İş İlkeleri Zorunlu İlkeler Haziran 2010 Zorunlu İlkeler Haziran 2010 Yazar / yayınlayan departman Yönetim Kurulu Başkanı ve Nestlé Dünya Başkanı Hedef kitle Tüm çalışanlar İlgili Grup İlkeleri / Politikalar, Standartlar

Detaylı

ETİK DEĞERLER EL KİTABI

ETİK DEĞERLER EL KİTABI ETİK DEĞERLER EL KİTABI 1 İÇİNDEKİLER Başyazı 1 Giriş BÖLÜM 1 DAVRANIŞ İLKELERİMİZ I. Dürüstlük II. Bireye Saygı III. Karşılıklı Saygı IV. Fikri ve Sınai Mülkiyete Saygı V. Açık Kapı Politikası VI. Firma

Detaylı

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI Arş. Gör. Öznur YAVAN ÖZ İçinde bulunduğumuz bilgi çağında işletmelere rekabet üstünlüğü sağlamada tek ayırt edici güç olan insan kaynağının stratejik

Detaylı

Global Müşteri Tabanını Genişletme Hedefine Doğru Deere Rekor Sonuçlar Alıyor

Global Müşteri Tabanını Genişletme Hedefine Doğru Deere Rekor Sonuçlar Alıyor BAŞKANDAN MESAJ Global Müşteri Tabanını Genişletme Hedefine Doğru Deere Rekor Sonuçlar Alıyor 2013 yılı John Deere in bugüne kadarki en iyi yılı oldu. Son üç yılda art arda olmak üzere, 10 yıldır sekizinci

Detaylı

YOL GÖSTERİCİ İLKELER. A.O. Smith Corporation Davranış Kuralları

YOL GÖSTERİCİ İLKELER. A.O. Smith Corporation Davranış Kuralları Doğru Davranış İlkeleri (Etik) ve Uyum YOL GÖSTERİCİ İLKELER A.O. Smith Corporation Davranış Kuralları Dürüstlük kimse görmezken bile doğru şeyi yapmaktır - Albert Einstein İÇİNDEKİLER A. O. SMITH DEĞERLER

Detaylı

İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ

İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ THE LOGO İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 2000 yılında başlayan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi IDC NİN GÖRÜŞLERİ. Sponsor: IBM. Ocak 2011

TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi IDC NİN GÖRÜŞLERİ. Sponsor: IBM. Ocak 2011 TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi Sponsor: IBM Erin Traudt Ocak 2011 Richard Vancil IDC NİN GÖRÜŞLERİ Son yıllarda müşteri odaklı sosyal ağ uygulamaları ve platformlarının sayısındaki

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER GÜNCEL İŞLETMECİLİK KONULARI - 95 İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Ali ALAGÖZ * İÇİNDEKİLER

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var.

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. İçindekiler Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. 2010 Faaliyet Raporu Sunuş 2 Vizyonumuz 2 Misyonumuz 3 Kurumsal Profil 4 Başlıca Finansal Göstergeler 6 T.C. Ziraat Bankası Tarihinden Satırbaşları 8 Yönetim

Detaylı

Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA **

Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA ** FİRMALARDA ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEĞERLEME YAKLAŞIMLARI: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE Multi-Dimensional Performance Measurement Approaches in Firms: A Conceptual Framework Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA ** ÖZET

Detaylı

İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları

İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları 2011 Sayın Citi Çalışanları: 200. kuruluş yıldönümümüze yaklaştığımız bugünler, iş yapma şekillerimizi gözden geçirmemiz ve davranış biçimlerimizin en yüksek standartlara

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

DuPont İş Etiği Yönetmeliği. Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak

DuPont İş Etiği Yönetmeliği. Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak DuPont İş Etiği Yönetmeliği Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak Temel Değerlerimiz Ocak 2015 CEO dan Mesaj Yüzyıllar boyunca DuPont çalışanları sürekli değişen bir dünyada fark yaratmak için pazar odaklı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ücretli İzinler İş Yerine ve İş Yerinden Ulaşım. Mesai Saatleri ve İş Yerinde Bulunma

İÇİNDEKİLER. Ücretli İzinler İş Yerine ve İş Yerinden Ulaşım. Mesai Saatleri ve İş Yerinde Bulunma Çalışan El Kitabı İÇİNDEKİLER 1 Kurumsal Değerlerimiz 2 Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 3 Performans Yönetim Sistemi 4 Yetkinlikler 7 Eğitim / Gelişim Çalışmaları Rotasyon Ücretler 9 İşe Devam ve Tatiller

Detaylı

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları...

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları... Davranış Kuralları Bu Davranış Kuralları boyunca MetLife ve Şirketimiz kelimeleri, MetLife Inc. ve tüm iştiraklerini ifade etmektedir. İştirak, bir veya daha fazla aracı vasıtasıyla MetLife Inc. şirketinin

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERS NOTLARI Doç.Dr.GürhanUYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 Giriş Bu araştırmada insan kaynakları uygulamaları olarak işgören bulma ve seçme süreci,

Detaylı

İŞLETMELERDE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA FARKLI BİR YAKLAŞIM: DEĞER TEMELLİ PAZARLAMA

İŞLETMELERDE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA FARKLI BİR YAKLAŞIM: DEĞER TEMELLİ PAZARLAMA V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 25-27 Kasım 2005 İŞLETMELERDE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA FARKLI BİR YAKLAŞIM: DEĞER TEMELLİ PAZARLAMA Mahmut TEKİN Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı